| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Anders Rasmussen Schousgaard f. ca 1719 og Else Dorothea Jobsdatter Arveshoug f. 1713 sin familie

 

 

Anders Rasmussen Schousgaard, f. ca 1719,[1] d. 1763 i Porsgrund,[2] gravlagt 31.07.1763 i Eidanger.[3]

Han var sønn av Rasmus Nilsen Schousgaard og NN Pedersdatter Baar.

 

Hans mor var datter av Peder Pedersen Baar og Mette Andersdatter Storm.

Under den store Nordiske krigen i 1709 var Peder Pedersen Baar med i den komite som av slottsloven beordres avsted for å sette blokkhuset i Brevik og Langesund i forsvardyktig stand. Han var fra 1722 til 24 borgemester i Skien.

 

Finn C Knudsen (om Peder Pedersen Baar):

Kjøpmann i Skien og oppført i skattelisten af 1743 med en formue af 4,700 Rdl

 

Anders giftet seg i 1747.

 

Copul. 22/12-1747 i Monsr. Niels Aals huus i Porsgrund.

Anders Rasmussøn Schoufsgaard og Else Jobsd.

Caut: Controleur Biener og Monsr. Niels Aal.

De hafde Kongebrev og Copulat. Seddel fra Hyphof.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 78

Mand og hustru: Anders Rasmusen og kone

Børn over 12 aar: Per Baar

Piiger over 12 aar: Elen Pettersdatter

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 123., L.matr.no. 33. Jørgen Aalls - Dina Berghs gaard

I 1745 er der auktion over afgangne Christian Danielsen Arweschougs hus, som da sælges til Anders Rasmussen Schousgaard for 202 Rdl. Denne Christian Danielsen er, som navnet viser, søn af Daniel Arweschoug.

I Aalls jordebog sees, at Anders Rasmussen Schousgaard eiede huset til 1769 da Peder Baar overtog det.

Deres bryllup blev holdt i Niels Aalls hus (Sømoe-gaarden). Han var søn af Rasmus Nielsen Schousgaard i Skien, g. m. kjøbmand Peder Baars datter.

 

Gravlagt som "Anders Rasmusen Schougsgaard 44 aar".

 

 

Gift 22.12.1747 i Eidanger kirke,[4],2 med Else Dorothea Jobsdatter Arveshoug, f. 1713 i Eidanger,[5] (datter av Job Christensen Arveschoug og Elisabeth Berthelsdatter Bomhoff), dåp 22.12.1713 i Eidanger kirke,5 d. 1769 i Østre Porsgrunn,2 gravlagt 01.04.1769 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

 

Else:

Job Christensen Arfveschow og Elisabeth Berthelsdatter Bomhoff - Else Dorothea

Faddere: baaren af Canellieraad Bochis frue, assist: fraulain Legardt Elisabeth Asch, mandfaddere: Secretairen Hermann Leopoldus og James Boumann.

 

Gravlagt som "Anders Schougaards enke Else Dorthea Arvescoug 56 aar".

 

 

 

I.    Peder Andersen Baar, f. 1748 i Eidanger,[7],[8] døpt 24.09.1748 i Eidanger kirke,8 konfirmert 22.07.1764 i Østre Porsgrunn,[9] d. 29.10.1789 i Østre Porsgrunn,7,[10] gravlagt 05.11.1789 på Østre Porsgrunn kirkegård.[11]

      

       Anders Rasmussen Schougsggard og Else Jobsdatter Arveskougs søn Peder Baar                                      

       Faddere: baaren af Madame Rasmus Nielsens i Schien, Mad.me Halvor Jobsen Arveskougs, mandfaddere: Rasmus Nielsen i Schien, Lieutenant Davidsen, Bertel Jobsen Arveskoug.

      

       Trolig konfirmert som " 2. ... Baar 16 aar"..

      

       Borgerskap i Skien:

       Peder Baar Schausgaard av Porsgrunn. B. som kjøpmann 8/7 1768.

      

       F. C. Knudsen:

       Peder Baar (Schousgaard) var kjøbmand, tog borgerskab som kjøbmand i 1768. Han er opført i skattelisten for 1769 som enslig person. Fra 1772 foreligger et mandtal optaget af ham. Han var kirkeværge fra 1771 til 1788 og var i 1778 med at stifte den første gjensidige brandforsikring for byen, og han var selv brandmester.

      

       Han ble far til et uekte barn som ble døpt i Solum i 1784.

 

       Gravlagt som "kiøbmand Peder Baar 41 aar".

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       31.10.1789 - 1789-1794 - Skifteprotokoller 9b - 525b

       Skiftet sluttet 09.11.1791. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 348b, 350a ff, 356a, 362b, 373a, 396b, 423b, 444a og 450a

       arvelater Peder Andersen Baar østre Porsgrund borger til Skeen, samt kjøp- og handelsmann død 29.10.1789, om aftenen. ugift

       Arvinger og andre:

       andre Andreas Brynde Kongsberg smed g.m. Anne Elisabeth Iobsdtr Arveschoug

       morbror Christian Arveschoug død. sønn av Job Christensen Arveschoug

       andre ? Printz løytnant far til Lovise Printz

       morbrordatterdatter Lovise Printz Porsgrund tjenende datter av løytnant Printz og Anne Elisabet Christiansdtr, utenfor ekteskap

       morbrordattersønn Christian Christiansen Bruun 'henved' 30 år sønn av Anne Elisabet Christiansdtr, utenfor ekteskap. 'som for 10 a 11 Aar siden er reist udenlands'. uvisst om han fortsatt var i live

       morshalvsøster Anne Elisabeth Jobsdtr Arveschoug Kongsberg g.m. Andreas Brynde. datter av Iob Christensen Arveschoug og Anne Catrine Bloch. døpt 16.05.1739 i Eidanger kirke

       morssøster Kirstine Jobsdtr., Porsgrund enke etter Isach Iynge. Datter av Iob Christensen Arveschoug

       morbrordatterdatter Anne Elisabet Berntsdtr., Scheen datter av Lisbet Halvorsdtr

       morbrordatterdatter Karen Helene Berntsdtr., Scheen datter av Lisbet Halvorsdtr

       morbrordatter Lisbet Halvorsdtr., Scheen død. Vært g.m. gullsmed Berntsen. Datter av Halvor Iobsen Arveschoug

       morshalvsøster Gunild Catrine Jobsdtr* Tangen, Herøen, Eidanger Sogn g.m. Iens Larsen Tangen. Datter av Job Christensen Arveschoug og Anne Catrine Bloch. døpt 10.06.1740 i Eidanger kirke

       morbrordatter Gurine Arveschoug Strømsøe ugift. Datter av Halvor Jobsen Arveschoug

       andre Isach Jynge død. Vært g.m. Kirstine Jobsdtr

       andre ? Berntsen Scheen gullsmed vært g.m. Lisbet Halvorsdtr.

       andre Jens Larsen Tangen, Herøen, Eidanger Sogn g.m. Gunild Catrine Jobsdtr

       andre morssøstersønn Clemet Jynge sønn av Isach Iynge og Kirstine Iobsdtr

       andre morssøstersønn Giert H. Jynge sønn av Isach Jynge og Kirstine Jobsdtr

       andre datter Karen Pedersdtr* hos Kirsti Olsdtr på Fieldet Søndre, Mellum Sogn døpt 20.12.1784 i Solum kirke. var til 'Opdragelse' hos mormoren

       andre Karie Knudsdtr., Fieldet mor til arvelaterens datter, utenfor ekteskap

       andre Kirsti Olsdtr Fieldet søndre, Mellum Sogn enke etter Lars Aasoldsen. mor til Karie Knudsdtr Fieldet

       andre Lars Aasoldsen død. Vært g.m. Kirsti Olsdtr

       andre Bertel Reiersen sønn av Reier Andersen Biørntved og Annetonette Bertelsdtr Arveschoug

       andre Christopher Manahl hans 1. kone var arvelaterens mors søskenbarn. Nevnt 1748, at han var kjøpmann i Brevig

       andre Birte Manahl Bragnæs g.m. Niels Iensen. datter av Christopher Manahl og hans 1. kone. døpt 23.02.1748 i Brevig kirke og død 26.12.1790

       andre Niels Jensen Bragnæs g.m. Birte Manahl. ble enkemann 26.12.1790

       andre Anne Catrine Bloch, Job Christensen Arveschougs 3. kone

       andre Jens Christopher Nielsen* 9 1/2 år sønn av Niels Iensen og Birte Manahl. alderen nevnt 03.02.1791

       farssøsterdatter Johanne Svaneberg Scheen tjenende datter av Erich Svaneberg og Anne Kirstine Schousgaard

       andre Halvor Sørensen Brevig g.m. Anne Baar Eilersdtr Heuch

       farssøsterdatter Anne Baar Eilersdtr Heuch Brevig g.m. Halvor Sørensen. Datter av Eilert Høeg og Mette Schousgaard. også nevnt som Høeg. Et brev fra henne, er dat. Brevig

       farssøstersønn Peder Eilertsen Heuch Brevig sønn av Eilert Høeg og Mette Schousgaard. Også nevnt som Høeg

       farssøstersønn Hans Richel Heuch sønn av Eilert Høeg og Mette Schousgaard

       andre Eilert Høeg vært g.m. Mette Schousgaard. Hadde ikke latt høre fra seg 'paa 18 a 20 Aar'

       arssøster Mette Schousgaard død. vært g.m. Eilert Høeg

       andre?  Biltzing Kragerøe kontrollør g.m. en datter av Eilert Høeg og Mette Schousgaard

       arssøster Magdalene Rasmusdtr Schousgaard Langestrand, Laurvigen døpt 27.10.1728 i Scheen kirke

       farssøsterdatter Mette Pedersdtr Stær Scheen tjenende datter av Peder Ieppesen Stær og Sidsel Rasmusdtr Schousgaard

       farssøstersønn Peder Baar Scheen sønn av Erich Svaneberg og Anne Kirstine Schousgaard. Uvisst om han fortsatt var i live

       andre Erich Svaneberg Scheen skreddermester enkemann etter Anne Kirstine Schousgaard

       farssøster Anne Kirstine Schousgaard død. Vært g.m. Erich Svaneberg

       andre morfar Job Christensen Arveschoug død. Gift 3. gang med Anne Catrine Bloch. bodde 1739 og 1740 i Eidanger

       far Anders Rasmusen Schousgaard død

       morbrorsønn Ole Arveschoug Strømsøe sønn av Halvor Jobsen Arveschoug

       andre Peder Jeppesen Stær død. Vært g.m. Sidsel Rasmusdtr Schousgaard

       morbror Halvor Jobsen Arveschoug død. sønn av Job Christensen Arveschoug

       morbrorsønn Job Arveschoug Strømsøe sønn av Halvor Jobsen Arveschoug

       farssøster Sidsel Rasmusdtr Schousgaard død. Vært g.m. Peder Ieppesen Stær

       morbrorsønn Jens Kiill Arveschoug østre Porsgrund borger og kjøpmann sønn av Halvor Jobsen Arveschoug

       farssøsterdatter Anne Margrete Eilertsdtr* Scheen g.m. Peder Wiibe. datter av Eilert Høeg og Mette Schousgaard

       andre Reier Andersen Biørntved Eidanger g.m. Annetonette Bertelsdtr Arveschoug. Later til å være død i løpet av skiftebehandlingen

       morbrordatter Annetonette Bertelsdtr Arveschoug Eidanger g.m. Reier Andersen Biørntved. Datter av Bertel Arveschoug. Også nevnt som Antonette

       andre Ole Bradsberg død. vært g.m. Madsi Bertelsdtr

       morbrordatter Anne Elisabet Christiansdtr* død. datter av Christian Arveschoug

       morbrordatter Madsi Bertelsdtr Porsgrund enke etter Ole Bradsberg. datter av Bertel Arveschoug

       andre Peder Wiibe Scheen kjøpmann g.m. Anne Margrete Eilertsdtr

       andre HansQvist død. Vært g.m. Gunnild Margrete Bertelsdtr

       morbrordatter Gunnild Margrete Bertelsdtr* enke etter Hans Qvist. Datter av Bertel Arveschoug

       morbrorsønn Ole Tue Porsgrund sønn av Bertel Arveschoug

       morbror Bertel Arveschoug død. Sønn av Job Christensen Arveschoug

       arssøsterdatter Birte Maria Schousgaard Scheen tjenende smedmester Christen Isachsen datter av Anne Schousgaard, utenfor ekteskap

       farssøster Anne Schousgaard død.

 

      

       Forhold til Kari Knutsdatter, født 1759 i Findal Lille i Solum (datter av Knut Larsen og Kirsti Olsdatter), døpt 23.09.1759 i Solum,[12] død 10.12.1832 på Bosli under Namløs i Holla.12

      

       Kari:

       Knud Lille Findal og Kirsten Olsdatters barn Karen.

       Faddere: Erich Larsøn Holten, Ole Olsøn Siøtvet, Lisbet Fieldet, Kirsten Kystolsdatter.

      

       Hun er nevnt i skifte etter Peder Andersen Baar ifølge Skien skifteregister, avsluttet 1791:

       Karie Knudsdtr Fieldet mor til arvelaterens datter, utenfor ekteskap

      

       Hun ble senere gift i Solum 20.12.1789 med Anders Brynhildsen f. 1759 på Jøntvedt i Holla, og etter det i Holla 16.09.1810 med enkemannen Arne Aslachsen f. ca 1752.

 

 

 

       Deres uekte barn:

 

      

        A.    Karen Pedersdatter, født 1784 på Fjeld i Kilebygda i Solum, døpt 20.12.1784 i Solum kirke,[13],12 død 1803 i Lunde i Solum, gravlagt 17.04.1803 i Melum i Solum.12

              

               Døbt uægte et pigebarn kaldet Karen, moderen Kari Knudsdatter Fieldet, besvangret i Portsgrund efter Angivelse af Peder Andersen Baar.

               Faddere: Ingeborg Egelund, Anna Kaasa, Biørn Ødegaard, Peder Larsen, Lars Knudsen.

              

               Hun er nevnt i skifte etter faren Peder Andersen Baar ifølge Skien skifteregister, avsluttet 1791:

               datter Karen Pedersdtr* hos Kirsti Olsdtr på Fieldet Søndre, Mellum Sogn døpt 20.12.1784 i Solum kirke. var til 'Opdragelse' hos mormoren

              

               Gravlagt som "Kari Pedersdatter Lunde 18 aar".

 

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 124.

[2][3] Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 30-31.

[7]  Finn C. Knudsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 134.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 4-5.

[10]  Skifte etter han.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 152-153.

[12]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen, WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[13]  Skifte etter Peder Andersen Baar, avsluttet 1791.