| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |       


 

 

Kaptein Hamburg f. omkring 1725 sin familie

 

 

 

Kaptein Hamburg, f. omkring 1725.[1]

 

Han ble nevnt som fadder i Eidanger i 1758 som Capt. Hamburg. Han var en av de engelske som kom til Porsgrunn på denne tiden i forbindelse med trelasten. Hans fornavn og hans kones navn er ukjent.

 

Gjerpen-Porsgrund av Finn C. Knudsen:

Storgaden no. 169

Kaptein Hamburg

opført i mandtall for 1762 som borger her. Han var engelsk og har vistnok opholdt sig her som agent for opkjøb af trælast, og har øyensynlig forladt stedet omkring 1771, da der var auktion i hans hus over indbo, der indbragte 143 Rd. Hvem hustruen var kan ikke sees.

Børn:

Sally Hamburg i 1765 g. m. Gustav Nording.

Polly Hamburg f. 1751, conf. her 1767.

Henrich Hamburg f. 1761 - se Halls gd. no. 7.

Flere børn født paa Osebakken efter 1756 er alle døde der.

 

Se gamlegjerpen.no (fam. 3)

 

 

 

I.    Polly Hamburg, f. ca 1751,[2] konfirmert 1767 i Gjerpen.[3]

      

       Trolig konfirmert i Gjerpen som "Jomfru Hamburg 16 aar".

 

 

 

II.   Constance Hamburg, f. ca 1756, d. 1769 i Gjerpen, gravlagt 01.02.1769 i Gjerpen.[4]

      

       Gravlagt som "Constance Hamburg 13 aar".

 

 

 

III. NN Hamburg, f. ca 1757, d. 1768 i Gjerpen, gravlagt 14.06.1768 i Gjerpen.4

      

       Gravlagt som "Capit. Hamburgs dtr. 9 aar".

 

 

 

IV. Cappel Hamburg, f. 1758 i Gjerpen, døpt 18.05.1758 i Gjerpen,[5] d. 1758 i Gjerpen, gravlagt 12.07.1758 i Gjerpen.4

      

       Hr. Capit: Hamburgs db. Cappel.

       Test: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, frøken Else Deichman, hr. CammerRaad Deichman, Borgermester Bentsen, Niels Aal.

      

       Gravlagt som "Capit. Hamburgs s. Capel 10 uger".

 

 

 

V.   NN Hamburg, f. 1760 i Gjerpen, d. 1760 i Gjerpen, gravlagt 24.04.1760 i Gjerpen.4

      

       Gravlagt som "Capit Hamburgs dtr. 3 dage".

 

 

 

VI. Henrich Hamburg, f. 1761 i Porsgrund,2,[6] d. 1808 på Osebakken i Gjerpen,2 gravlagt 21.07.1808 i Gjerpen.[7]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 17. desember 1761 finnes blant introduserte kvinner "Madame Hamburg" etter å ha fått et barn.

      

       Finn C. Knudsen

       Halls gade nr. 7

       Kobbersmed Henrich Hamburg f. 1761 d. 1808

       i 1797 g. m. Anne Marie Lavesdatter f. 1776 d. 1807, datter av seilmager Lave Knudsen Berg i Kjølnesgaden nr. 9. Hamburg var søn af kaptein Hamburg i Storgaden nr. 169. Ingen børn.

 

       De fikk ingen egne barn. De hadde et fosterbarn i 1801, "Inger Margrethe Hansdatter 11 aar".

 

       Gravlagt som "Henric Hamberg f. Aasebn, sagt at være 47 1/4 aar".

 

      

       Gift 06.01.1797 i Gjerpen,2,7 med Anne Marie Laugesdatter, f. 1776 på Osebakken i Gjerpen,2 (datter av Lauge Knudsen og Anne Karine Hansdatter), døpt 19.01.1776 i Gjerpen,7 d. 1807 på Osebakken i Gjerpen,2 gravlagt 05.12.1807 i Gjerpen.7

      

       Anne:

       Lave Knudsens pb. Anne Maria fra Osebachen

       Faddere: Svend Borgs kone, Marthe Larsdtr., Halvor Meen, Halvor Knudsen, Gunder Bradsberg, Hans Bradsberg.

      

       Gravlagt som "Henric Hambergs kone Anne Maria Lavesdtr. f. Aasebn. 31 11/12 aar".

 

 

      

VII. Cappel Hamburg, f. ca 1762 i Gjerpen, d. 1766 i Gjerpen, gravlagt 19.05.1766 i Gjerpen.4

      

        Gravlagt som "Capit: Hamburgs s. Cappel 4 aar.

 

 

 

VIII. Sally Hamburg, f. 1765.2

      

 

         Gift2 med Gustav Nording.

 

 

      

IX. Jean Gustav Hamburg, f. 1765 i Gjerpen, døpt 20.08.1765 i Gjerpen,5 d. 1766 i Gjerpen, gravlagt 07.07.1766 i Gjerpen.4

      

       Cap. Hambury(g?)s db. Jean Gustav.

       Test: Madame Nording, jomfru Eleonora Rasch, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Nicolaj Aal, Rasmus Malling.

      

       Gravlagt som "Cap: Hamburgs s. Jean Gustav 1 aar".

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Gjerpen - Porsgrund av F.C. Knudsen, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på internett.

[3]  Gjerpen, konfirmerte 1736-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[7]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".