| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

Johan Christian Baar f. 1756 og Mette Dorothea Erboe f. 1766 sin familie

 

 

 

Johan Christian Baar, f. 1756 i vestre Porsgrunn i Solum,[1] døpt 07.07.1756 i vestre Porsgrunn i Solum,[2] konfirmert 07.04.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[3] død 22.10.1841 i Skien, gravlagt 19.10.1841 i Skien.[4]

Han var sønn av Peder Andersen Baar og Maren Annaniasdatter.

 

Hans far hadde borgerskap i Skien:

Petter Andersen Baar. Var tidligere borger til Bergen, nå flyttet til Porsgrunn. B. 21/12 175l.

 

Johan Christian sin farfar, Anders Pedersen Baar (1687-1759) var prest i Solum.

 

Konfirmert som "3. Johan Christen Baaer 15 aar".

 

Johan Christian var skipskaptein. 

 

Se mer om familien og barna på gamleskien.no.

 

Borgerskap i Skien:

Johan Christian Baar. Hadde skippersertifikat av 28/1 1784.

B. som skipper og kjøpmann 27/5 1784.

 

Han nevnes i Østre Porsgrunn far 1793 til 1800.

 

F.C. Knudsen

Han var sønnesønn af presten Baar i Solum, og hustruen var datter af skipper Henrich Erboe og Anne Sommer i Langesund. Baar kom hit fra Skien og flyttet tilbake dit igjen. I 1790 førte han skibet «Providentia» 102½ c.l., 12 mands besetning.

 

Torkil Lier skriver:

Johan C. Baar kom ved farens død i huset til sin faster Marthe Christine Baar, gift med overtollbetjent i

Porsgrunn Ebbe Holm. Ved sistnevntes død 1784 var Johan Christen Baar ekteparets universalarving.

Som nygifte var ektefellene bosatt i Ø. Porsgrunn, Storgaten 163, i en staselig bygård, i 1797 taksert til 2000 rdlr.

Baar solgte imidlertid ca.1800 til skipper Louis Vauvert, og flyttet til Skien med sin etter hvert tallrike familie.

 

 

Gift 23.11.1787 i Langesund i Bamble,1,2 med Mette Dorothea Erboe, f. 1766 i Langesund i Bamble (datter av Henrich Jørgensen Erboe og Anne Sommer Smestad), døpt 21.09.1766 i Langesund i Bamble,2 død 1814 i Skien, gravlagt 20.04.1814 i Skien.4

 

Mette:

Torkil Lier skriver om hennes far (Hennes far var født i Bamble, hennes mor i Skien):
Henrick ble konfirmert 1759 i Langesund og var deretter til sjøs udenlands nogle aar.
Den 27. Jan. 1768 fikk han skipperborgerskap til Skien med rett til å drive liten husnæring i Langesund.

 

 

 

 

I.    Maren Christine Baar, f. 1787 i Vestre Porsgrunn, døpt 19.12.1787 i Vestre Porsgrunn kirke,2 d. 1790 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 05.11.1790 i Vestre Porsgrunn.2

      

       Faddere: Henrich Erboes h. Anne Sommer, Hellene Erboe , Henrich Erboe , Rasmus Helletz , Henrich Wright , Frantz Berggreen.

 

 

 

II.   Peder Andreas Baar, født 28.07.1789 i Vestre Porsgrunn, døpt 06.08.1789 i Vestre Porsgrunn,2 død 17.11.1837 i Skien, gravlagt 22.11.1837 i Skien.4

      

       Borgerbrev i Skien:

       Peder Andreas Baar. F. i Porsgrunn. Attest om navigasjonseksamen dat. Arendal 19/12 1806 (var da 18 år.)

       B. som skipper 18/7 1811.

      

       F.C. Knudsen:

       Han var kaptein. Han førte i 1837 «Ceres», 6,5 c.l. Deres søn: Boye Baar, var kunstmaler. 2 billeder af ham er paa Brække Museum.

 

      

       Gift 22.07.1823 i Skien,2 med Else Cathrine Ording, født 1788 i Skien (datter av Boye Pettersen Ording og Susanne Hedevig Flood), døpt 24.04.1788 i Skien.4

 

 

      

III. Maren Christine Baar, f. 18.03.1791 i Vestre Porsgrunn, døpt 25.03.1791 i Vestre Porsgrunn,2 d. 15.12.1819 i Kristiania.2

      

       Faddere: Cap: Sivert Baches h: Elen Maria Berg, Jomfr.Ane Susanna Erboe, Henrich Erboe, Inspecteur Jens Olsen, John Rygh

 

      

       Gift 23.01.1814 i Skien,2 med Jens Munthe, f. 03.03.1788 i København (sønn av Christopher Munthe og Christiane Fredriche Barth), d. 25.11.1858 i Kristiania.2

      

       Jens:

       Torkil Lier skriver:

       Han var ved vielsen byråsjef i Christiania. Jens Munthe fikk senere stilling som sorenskriver i Øvre Telemark.

 

 

      

IV. Anne Sommer Baar, f. 1793 i Østre Porsgrunn, døpt 22.08.1793 i Østre Porsgrunn kirke,[5] d. 17.11.1867 på Skien Hospital.2

      

       Døbt skibscapit. Johan Christen Baar og Metthe Dorthea Erboes barn Ane Sommer.

       Test: Louis Vauvarts kone Marthe Thobiesen, jomf. Ane Johanne Erboe, Christen Berg, Hans Jensen Blom, Jørgen Blesner.

      

       Torkil Lier skriver:

       Bosatt 1865 i Skiens Hospital på Li. Hun var ugift.

 

 

 

V.   Cicilia Dorthea Baar, f. 1795 i Østre Porsgrunn, døpt 11.03.1795 i Østre Porsgrunn kirke,[6] d. 10.04.1853 i Lillesand.2

      

       Døbt skibscapit. Christen Baar og Metthe Dorthea Erboes barn Cicilia Dorthea

       Test: Henrich Erboes kone Gunille Maria Aschildsen, jomf. Helene Erboe, Sivert Bacha, Christian Kruuse, Peder Holmer, Michael Hals.

 

      

       Gift 28.06.1832 i Skien,2 med Ole Goielius Rynning, født 25.07.1798 på Vinger i Hedemark,2 (sønn av Ole Roald Mentzsen Rynning og Inger Andrine Olsdatter Engelbrechtsen), døpt 18.08.1798 på Vinger i Hedemark,4 død 25.05.1886 i Kristiania.2

 

 

      

VI. Ebbeline Mathilda Holm Baar, f. 1797 i Østre Porsgrunn, døpt 15.08.1797 i Østre Porsgrunn kirke,[7] d. 1798 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.06.1798 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

      

       Johan Baar og Mette Dorthea Erboes barn Ebbeline Mathilda Holm

       Faddere: Skibscapt. Møllers kone Anne Maria Kruuse, jomf. Anne Johanne Lindrup, Jens Kiill, Realf Ording, Hans Hall.

      

       Gravlagt som "Johan Baars barn Ebbeline Mathilde 1 aar".

 

 

 

VII. Johan Christen Baar, f. 09.09.1800 i Østre Porsgrunn,2 døpt 23.09.1800 i Østre Porsgrunn kirke,[9] d. 22.08.1877 i Skien.[10],2

      

       Skibscapt. Johan Baar og Mette Dorthea Erboes barn Johan Christen.

       Faddere: Hans Qvists kone Karen Susanne Jensdatter, jomf. Hellena Kiill, hr. Rasmus Helletz, Jacob Aalborg, Johan Petter Hansen.

      

       F.C. Knudsen:

       Han var kaptein og senere fyrvogter paa Jomfruland.

      

       Torkil Lier skriver:

       Han var i yngre år skipsfører i Skien, fikk deretter ansettelse som fyrvokter på Jomfruland.

       I 1865 er han inkassator i Skien, med 4 hjemmeværende døtre og 1 tjenestepike. I 1875 er Baar bosatt i

       Lundegade i Skien, i en gård eid av "Melanchtons Børn". Han er revisor v. Skien Kommune og foruten

       døtrene Sophie og Thora er der 1 tjenestepike.

 

      

       Gift 25.08.1834 i Skien,10,2 med Caroline Hielm, født 20.05.1816 i Skien,2 (datter av Peter Povel Hielm og Elen Jensine Saxild), død 02.08.1863 i Skien.2

 

 

 

      

VIII. Ulrich Fredrik Sommer Baar, født 21.04.1802 i Skien,2 døpt 14.07.1802 i Skien,4 død 02.02.1867 på Haven i Gjerpen.2

      

       Hjemmedøpt av hr. Stub, dåpen bekreftet 14.juli med faddere: Mdme Mette Dorothea Baar, Susanne Kruuse , Hr. Johan Christen Baar , Hr. Pastor Tellef Stub.

      

       F.C. Knudsen:

       Han var kaptein. Han kjøbte i 1849 svigerfaderens hus paa «Øen» ved Skien for 1400 Spd.

      

 

       Gift 14.12.1841 i Skien,10,2,4 med Olava Elise Hielm, født 26.07.1808 i Gråten i Skien,10 (datter av Peter Povel Hielm og Elen Jensine Saxild), død 05.11.1881 i Skien Hospital.10,2

      

 

 

IX. Andreas Becher Baar, født 1804 i Skien, døpt 19.08.1804 i Skien.4

      

       Faddere var Mdme Susanne Kruse, Jfru Maren Christine Baar, hr. Christen Blom, hr. Christian Kruse, hr. Jens Hansen Blom.

      

       Han var skipsfører.

 

      

       Gift 26.01.1840 i Skien,4 med Else Christine Realfsdatter Ording, født 29.05.1809 i Skien (datter av Realf Petersen Ording og Maria Christence Pedersdatter Rougtvedt), døpt 18.07.1809 i Skien.4

      

       Else:

       Faddere var Mdme Mette Chistine Schlytter, Jfrue Gunild Boyson, hr Kanzelieraad Schlanbusch,hr Ole Cudrio og hr Christian Paus.

      

 

 

X.   Hanna Dorothea Johansdatter Baar, født 1806 i Skien, døpt 14.09.1806 i Skien,4 død 05.08.1843 i Skien, gravlagt 10.08.1843 i Skien.4

      

       Faddere var Mdme Gunild Maria Erboe, Mdme Helvig Altenborg, Jomfrue Gunild Boyson, herr Louis Vauvert, hr Hans Møller og hr Jens Christophersen Blom.

      

 

 

XI. Henriette Marianne Johansdatter Baar, født 10.04.1810 i Skien, døpt 24.04.1810 i Skien.4

      

       Faddere var Mdme Susanne Bruse, Jfrue Elise Ording, Jfrue Anne Sommer Baar, hr Doctor Nelle, hr Forvalter Jÿnge, hr Maathe og hr Laers Bowerly.

      

       Konfirmert i Skien 24.09.1826.

      

      

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 37.

[2]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 38-39.

[4]  gamleskien.no.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 186-187.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 200-201.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), av digitalarkivet, side 240-241.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 252-253.

[10]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

.