| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

Ingebret Haraldsen f. 1766 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maren Pedersdatter f. 1767, 2. gang med Inger Pedersdatter f. ca 1780 og 3. gang med Anne Maria Hansdatter f. omkring 1770)

 

 

 

Ingebret Haraldsen, f. 1766 på Nedre Søli i Gjerpen,[1] døpt 04.05.1766 i Gjerpen,[2] d. 1802 i Østre Porsgrunn, gravlagt 11.04.1802 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Harald Rasmussen og Anne Ingebretsdatter på Nedre Søli i Gjerpen.

 

Haral Sølies db. Engebret

Faddere: Lars sannis kone, Halvor Riises kone, Amun Engebretsen, Elias Edverdsen, Hans Rasmussen.

 

Han nevnes i skifte etter sin far i 1782.

 

2/1/1782 HARALD RASMUSSEN Skifte 507
Nedre Arvinger: Pro.k. 10b, s. 409b
Søelie Enka Maria Christensdatter og barna etter avdødes tidl. ekteskap:
I. Av 1.ekteskap med Anne Ingebretsdtr.:
1. Rasmus Haraldssen 20 år.
2. Ole Haraldssen 18 "
3. Ingebret Haraldssen 16 "
4. Anne Haraldsdtr. 30 "
5. Inger Haraldsdtr. 26 "
6. Maren Haraldsdtr. 23 "
7. Anne Haraldsdtr. den yngre, 14 år.
II.Av 2.ekteskap med Helvig Danielsdtr.:
8. Wetle Haraldssen 10 år.
9. Dorthea Haraldsdtr.12 "
III. Ingen barn i 3.ekteskap med Maria Christensdtr.
Enkas laugverge ble hennes far Christen Borge.
Formynder for Rasmus og Ole ble farbror Halvor Rasmussen Riis.
----"---- -"- Ingebret og Anne d.e. ble Lars Sanna, (g.m. et søsken-barn til avdøde.)
Formynder for Inger og Maren ble morbror Amund Ingebretssen Waller.
----"---- -"- Anne d.y. ble Christen Borge.

 

Ingebret giftet seg 1. gang i Eidanger i 1795.

 

Trol. 22/1-1795 i Eid. Copul. 5/3-1795.

Uk. og Skomager, Engebrict Haralds. og Mari Pedersd. Lillegaarden.

Caut: Hans Lillegaard og Søren Slewold.

 

Han giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1799.

 

Gjerpen trolovet 1/6-1799:

em. Engelbert Haraldssøn og p. Inger Pedersdtr. u/Bachen.

Caut: Ole Sande og Lars Bachen.

 

Gjerpen viet 16/7-1799:

emd. Engelbert Haraldssøn og p. Inger Pedersdtr. f. Bache- Ødegaarden.

 

Han giftet seg 3. gang i Porsgrunn i 1801.

 

Porsgrunn viet 03.09.1801:

Enkemand Engelbreth Haraldsen og pigen Anne Maria Hansdatter.

Forlovere Anders Sørensen og Torbiørn Olsen.

 

Gravlagt som "Engelbreth Haraldsen 38 aar".

 

 

(1) Gift 05.03.1795 i Eidanger kirke,[4] med Maren Pedersdatter, f. 1767 på Grønsholt i Eidanger,[5] (datter av Peder Hansen og Sidsel Christensdatter), døpt 29.11.1767 i Eidanger kirke,[6] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[7] d. 1797 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.12.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

 

Maren:

Peder Hansen Grønsholt og k. Sidsel Christensdtr. Maren

Faddere: 1. Karen Andersdtr. Nordal 2. Ingebor Christensdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Hendrich Hansen fra Brevig 5. Nils Hansen Grønsholt.

 

Trolig hun som ble konfirmeret i 1786 som "Mari Pedersdatter p. Traaholt 19".

 

Gravlagt som "Ingebreth Haraldsens kone Maren Pedersdatter 29 aar". Hun gravlegges sammen med begge sin barn. En tragisk dag i familien.

 

 

(2) Forlovet 01.06.1799 i Gjerpen,[9] gift 06.07.1799 i Gjerpen,[10] med Inger Pedersdatter, f. ca 1780,[11] d. 1800 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.01.1800 på Østre Porsgrunn kirkegård.3

 

Inger:

Gravlagt som "Ingebreth Haraldsens kone Inger Pedersdatter 20 aar".

 

 

(3) Gift 03.08.1801 i Østre Porsgrunn, med Anne Marie Hansdatter, f. ca 1774,[12] konfirmert 01.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[13] d. 1812 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.07.1812 på Østre Porsgrunn kirkegård.[14]

 

Anne:

Konfirmert som "25. Ane Maria Hansdatter 17 aar".

 

Hun fikk et uekte barn i 1812 med døde etter forløsningen.

 

Gravlagt som "Engebreth Hansens enke Anne Maria Hansdatter 40 aar".

 

 

Anne Marie fikk et uekte bar med Iver Johannesen, f. omkring 1780.

 

Iver:

Han blir utlagt som far til et uekte barn i Østre Porsgrunn i 1812 som "Iver Johannesen Storgrav".

 

 

Deres uekte barn:

 

I.    Berthe Marie Iversdatter, (datter av Iver Johannesen og Anne Marie Hansdatter) f. 24.05.1812 i Østre Porsgrunn, døpt 05.07.1812 i Østre Porsgrunn kirke,[15] d. 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.09.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[16]

      

       Bekræftet Iver Johannesen Storgrav og Anne Maria Hansdatters uægte barn Berthe Maria født 24de Maj.

       Faddere: Pigen Elen Nielsdatter, pigen Kirsten Stephensdatter, Lars Simonsen, Thor Olsen, Anders Jacobsen. NB: Moderen begravet samme dag.

      

       Gravlagt som "Iver Johannesen Storgravs barn Berthe Maria 2 aar".

 

 

 

Ingebret sine barn:

 

 

I.    Anne Ingebretsdatter, (datter av Ingebret Haraldsen og Maren Pedersdatter) f. 1795 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[17] døpt 12.07.1795 i Eidanger kirke,12 d. 1797 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.12.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.8

      

       Engebrict Haraldsen Gusfred og k. Maren Pedersdtr. - Anne

       Faddere: 1. Anne Hansdtr. Lunde S. 2. Maria Pedersdtr. ibid 3. Jacob Lille Døwig 4. Søren Slewold 5. Ole Jacobsen Ulverød.

      

       Gravlagt som "Ingebreth Haraldsens barn Anna 2 aar".

 

 

 

II.   Peder Ingebretsen, (sønn av Ingebret Haraldsen og Maren Pedersdatter) f. 1797 i Østre Porsgrunn, døpt 26.11.1797 i Østre Porsgrunn kirke,[18] d. 1797 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.12.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.8

      

       Ingebreth Haraldsen og Maren Pedersdatters barn Peder

       Faddere: Ole Halvorsens kone Anne Haraldsdatter, pigen Anne Maria Pedersdatter, Ingebreth Johnsen, Wethle Haraldsen, Peder Tostensen.

      

       Gravlagt som "Ingebreth Haraldsens barn Peder 2 mnd (?)".

 

 

 

III. Inger Kirstine Ingebretsdatter, (datter av Ingebret Haraldsen og Anne Maria Hansdatter) f. 1801 i Østre Porsgrunn, døpt 20.12.1801 i Østre Porsgrunn kirke,[19] d. 1802 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.05.1802 på Østre Porsgrunn kirkegård.3

      

       Engelbrecht Haraldsen og Maria Hansdatters barn Inger Kirstine.

       Faddere: pigen Maren Maria Larsdatter, pigen Marthe Olsdatter, Ole Hansen, Lars Simonsen, Hans Olsen.

      

       Gravlagt som "Ingebreth Haraldsens barn Inger Kirstine 5 maaneder".

 

 

 

 

 [1]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[9]  Gjerpen, trolovede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Alder ved død.

[12]  Alder ved konfirmasjonen.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 224-225.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 324-325.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 240-241.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 258-259.