| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

Helvig Maria Rejersdatter f. 1764 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Just Christensen f. omkring 1760 og 2. gang med Christian Conrad Christensen f. 1779)

 

 

 

Helvig Maria Rejersdatter, f. 1764 i Gjerpen, døpt 14.11.1764 i Gjerpen,[1] konfirmert 07.10.1781 i Østre Porsgrunn kirke,[2] d. 09.12.1832 på Gjelstad i Hedrum.[3]

Hun var datter av Rejer Andersen og Anthonette Berthelsdatter Arveshoug på Bjørntvedt i Eidanger.

 

Rejer Andersens pigebarn Helvig Maria.

Test: Borger Follougs kone, Ragnil Olsdatter, Engebret Engebretsen, Lars Christensen, Hans Larsen.

 

Konfirmert som "20. Helvig Maria Rejersdatter 17 aar".

 

Hun giftet seg 1. gang i 1787.

 

Østre Porsgrunn 16.10.1787:

Trol. matros og ungkarl Just Christensen med pigen Helvig Maria Rejersdatter.

 

Østre Porsgrunn 30.12.1787:

Cop. matros Just Christensen med Helvig Maria Reiersdatter.

 

Hun giftet seg 2. gang på Langestrand i Larvik i 1812.

 

 

(1) Forlovet 16.10.1787 i Østre Porsgrunn,[4] gift 30.12.1787 i Østre Porsgrunn kirke,[5] med Just Christensen, f. omkring 1760,[6] d. ca 1792.[7]

 

Just:

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 90a

Skifte 14. august 1792 i Østre Porsgrund

Just Christensen, død - Enke Helvig Rejersdatter

Barn:

1. Christen Justsen 4 aar

2. Rejer Justsen 1 ½ aar

Laugværge for enken hennes svoger Christen Olsen

Formynder for barn Skrædder Falch i Porsgrund.

 

 

(2) Gift 19.01.1812 på Langestrand i Larvik,3 med Christian Conrad Christensen, f. 1779 i Hedrum (sønn av Christen Olsen Tejen), døpt 01.09.1779 i Hedrum.3

 

 

 

I.    Christen Justsen, (sønn av Just Christensen og Helvig Maria Rejersdatter) f. 1787 i Østre Porsgrunn, d. 1787 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.11.1787 på Østre Porsgrunn kirkegård.5

      

       Gravlagt som "Just Christensens hiemmedøbte søn Christen 4 dage".

 

 

 

II.   Christen Justsen, (sønn av Just Christensen og Helvig Maria Rejersdatter) f. 1788 i Østre Porsgrunn, døpt 23.10.1788 i Østre Porsgrunn kirke,[8] konfirmert 21.04.1805 i Østre Porsgrunn kirke.[9]

      

       Døbt Just Christensen og Helvig Maria Reiersdatters barn Christen.

       Test: Rejer Andersens kone Antonethe Bertelsdatter, pigen Kirsten Reiersdatter, Niels Jensen, Ole Sørensen, Lars Jørgensen.

      

       Torkil Lier skriver:

       Han var 1801 pleiebarn hos skipskaptein Christian Monrad på Vestsiden, var 13 år og "begynt at fare til søes".

      

       Konfirmert som "Christen Justesen 15 ½ ".

 

 

 

III. Rejer Justsen, (sønn av Just Christensen og Helvig Maria Rejersdatter) f. 1791 i Østre Porsgrunn, døpt 08.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke.[10]

      

       Døbt i vestre kirke Just Christensen og Helvig Reiersdatters barn Reier.

       Test: Else Berthea Reiersdatter, Gunild Nielsdatter, Berthel Reiersen, Ole Larsen, Ole Sørensen, Christen Hansen, Gullich Hansen.

      

       Torkil Lier skriver:

       Vi finner ham 1801 som fosterbarn på Huseby i Tjølling, hos gårdbruker Lars Jørgensen og hustru Christine Andersdatter (hun i 3. Ekteskap. Var hun søster av Reier Andersen Bjørntvedt?)  Konfirmert 2.nov.1806 i Tjølling. Ble gift i Larvik.

      

       I 1865 er Reier Justsen lem i Larviks fattighus, enkemann og f."1794" i Porsgrunn.

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[3]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 134-135.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 136-137.

[6]  Stipulert

[7]  Skifte etter han.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 144-145.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 164-165.