| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

Clement Nilsen f. 1729 og Mette Solvesdatter f. omkring 1735 sin familie

 

 

 

Clement Nilsen, født 1729 på Steinsholt under Romnes østre i Holla,[1] døpt 04.12.1729 i Holla.

Han var sønn av Nils Tommasen og Lisbeth Clemmetsdatter i Holla.

 

Niels Thomasens og Lisbet Clemetsdatters Clemet. 
Faddere: Ole Nielsen, Peder Pedersen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Sara Clemetsdatter.

 

Konfirmert 3. oktober 1756 i Holla.

 

Han giftet seg i 1764.

 

Østre Porsgrund 02.11.1764:

Trol. ungkarl Clement Nilsen med pigen Metthe Solvesdatter.

 

Østre Porsgrund 14.12.1764:

Cop. af Hr. Rose i Scheen Clement Nilsen med pigen Mette Solvesdatter.

 

F.C. Knudsen:

Bjørntvedtgaden 2, L.matr.no. 208. Halvor A. Lie's enkes hus

I 1770 overtager Clemet Nielsen huset.

 

Østre Porsgrund 1770:
62.
Klement Nielsen, 31 aar, født i Ulefos, 2 sønner, bordtabler
Niels Klementsen, 6 aar, født i Porsgrund
Gunder Klementsen, 2 aar, født i Porsgrund

 

 

Forlovet 02.11.1764 i Østre Porsgrunn,[2] gift 14.12.1764 i Østre Porsgrunn kirke,2 med Mette Solvesdatter, f. omkring 1735.[3]

 

 

 

I.    Nils Clementsen, f. 1765 i Østre Porsgrunn, døpt 10.02.1765 på Østre Porsgrunn kirke,[4] d. 1765 i Østre Porsgrunn, gravlagt 17.02.1765 på Østre Porsgrunn kirkegård.4

      

       Confirmered Clement Nilsen og Mette Solvesdatters barn Nils som var hiæmmedøbt.

       Test: Gulbrand Stephensen, Anund Knudsen, Nils Hansen, pige Else Jonsdatter, Inger Hansdatter.

      

       Gravlagt som "Clement Nilsens barn Nils 9 dage".

 

 

 

II.   Nils Clementsen, f. 1766 i Østre Porsgrunn, døpt 06.04.1766 i Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

      

       Døbt Clemet Nilsen og Mette Salvesdatters barn Nils.

       Test: Halvor Larsens kone Karen Halvorsdatter, pigen Ane Simensdatter, Søren Saavesen, Ole Anundsen, Nils Jensen.

 

 

 

III. Gunder Clementsen, f. 1768 i Østre Porsgrunn, døpt 05.04.1768 i Østre Porsgrunn kirke.[6]

      

       Døbt Clemet Nilsen og Methe Solvesdatters barn Gunder.

       Test: Johannis Olsen, Tønnis Christensen, Henrich Vejdenauer, enken Maren Jensdatter, pigen Helene Halvorsdatter.

 

 

 

IV. Solve Clementsen, f. 1770 i Østre Porsgrunn, døpt 06.01.1770 i Østre Porsgrunn kirke,[7] d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.03.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

      

       Døbt Clemet Nilsen og Mette Nilsdatters barn Salve.

       Test: Anders Gunnersen, Jørgen Simonsen, Niels Jacobsen, Johannis Siversens kone Inger Maria, pigen Kari Hansdatter.

      

      

       Forlovet 24.04.1796 i Porsgrunn, gift 22.01.1797 i Porsgrunn,[9] med Marthe Pedersdatter, f. 1768 på Haukenesodden u/Åfoss i Solum (datter av Peder Andersen og Anne Rasmusdatter), døpt 14.02.1768 i Solum.1

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

V.   Peder Clementsen, f. 1772 i Østre Porsgrunn, døpt 08.06.1772 i Vestre Porsgrunn kirke.[10]

      

       Døbt i vestre kirke Clemmet Nilsen og Mette Salvesdatters barn Peder.

       Test: Karen Halvorsdatter, pigen Elisabeth Guldbrandsdatter, Søren Knudsen, Thomas Jørgensen.

 

 

 

VI. Anne Elisabeth Clementsdatter, f. 1774 i Porsgrunn, døpt 18.09.1774 i Vestre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Døbt i vestre kirke Clemet Nilsen og Mette Solvesdatters barn Ane Elisabeth.

       Test: Stephen Guldbrandsen, Anund Halvorsen, Jacob Jacobsen, Nils Jensen kone Ane Larsdatter, pigen Maria Dorthe Wejdenauer.

      

       Kan det være hun som har giftet seg og som døpte barn i Østre Porsgrunn i 1794? Samme navn som er et uvanlig navn?

 

       Det kan også være hun som ble gravlagt som "Clemet Nilsens barn Maren Christine 16 uger"? Hun nevnes lenger ned her.

 

      

       Gift  med Bernt Danielsen, f. omkring 1770.3

 

       Bernt:

       Det kan ha vært han som gravlegges i Gjerpen som «Bent Danielsen, Fossum., 22/12-1817, 66, Fød i Sverige. Opholdt sig ved Fossum»?

 

 

 

 

              Barn:

 

          A.    Daniel Berntsen, født 1794 i Østre Porsgrunn, døpt 03.08.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[12] død 1800 på Herre i Bamble, gravlagt 13.05.1800 i Østre Porsgrunn.[13]

              

               Døbt Berent Danielsen og Ane Elisabeth Clemetsdatters barn Daniel.

               Test: Hans Gundersens kone Live Nielsdatter, pigen Ane Maria Simonsdatter, Hans Gundersen, Søren Olsen, Børre Clausen.

              

               Gravlagt som "Berent Danielsens barn Daniel fra Herre 5 aar".

              

 

        B.    Siri Berntsdatter, født 1797 på Herre i Bamble, døpt 16.07.1797 i Østre Porsgrunn.[14]

              

               Fra Herre, Bærent Danielsen og Lisbeth Clemmetsdatters barn Siri.

               Faddere: Ole Pettersens kone Inger Thorsdatter, pigen Karen Pedersdatter, Lucas Christensen, Lorentz Nielsen, Søren Jacobsen.

              

 

 

 

      

VII. Maren Christine Clementsdatter, f. 1775 i Østre Porsgrunn, d. 1775 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.09.1775 på Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

       Gravlagt som "Clemet Nilsens barn Maren Christine 16 uger".

 

 

 

VIII. Tomas Clementsen, f. 1776 i Porsgrunn, døpt 15.12.1776 i Vestre Porsgrunn kirke,[16] d. 1780 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.11.1780 på Østre Porsgrunn kirkegård.[17]

      

       Døbt i vestre kirke Clemmet Nilsen og Mette Solvesdatters barn Thomas.

       Test: Elisabeth Gulbransdatter, Maria Halvorsdatter, Jørgen Simonsen, Christen Ellefsen, Tollef Rasmusen.

      

       Gravlagt som "Clemet Nielsens søn Thomas 4 aar".

 

 

 

IX. Bent Clementsen, f. 1779 i Østre Porsgrunn, døpt 11.04.1779 i Østre Porsgrunn kirke,[18] konfirmert 22.04.1798 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

      

       Døbt Clemmet Nielsen og Methe Solvesdatters barn Bent.

       Test: Halvor Larsen, Halvor Jermundsen, Anders Christensen, Ane Cathrine Olsdatter.

      

       Konfirmert som "Bent Clemmentsen 17½ aar".

      

       Bosatt hos Halvor Andersen i 1801 som "Bent Clemmetsen, Logerende, 21 aar, Ugivt".

 

       Han giftet seg i 1814.

      

       Cop. 30/5-1814. Ø. P.

       Uk. og Sømand, Bent Clemetsen og p. Maren Evensd.

       Cav: Hans Larsen, Terjer Engebrethsen.

 

      

       Gift 30.05.1814 i Østre Porsgrunn kirke,9 med Maren Evensdatter, f. ca 1777,[20] (datter av Even Johannesen og Åvet Larsdatter), konfirmert 16.10.1796 i Østre Porsgrunn kirke.[21]

      

       Maren:

       Konfirmert i Eidanger i 1796 bosatt på Ørstvet som "Mari Ewinsdatter p. Ørestved 17".

      

       Under folketelling i 1801 i Østre Porsgrunn nevnes er den 24 år gamle Maren ført som ugift hos sine foreldre Even Johannesen og Ovet Larsdatter, og livnærer seg av håndarbeid.

 

 

      

X.   Thomas Clementsen, f. 1785 i Porsgrunn, døpt 26.06.1785 i Vestre Porsgrunn kirke.[22]

      

       Døbt i vestre kirke Clemet Nielsen og Metthe Solvesdatters barn Thomas.

       Test: Johanne Maria Olsdatter, pigen Elisabath Olsdatter, Rasmus Knudsen, Søren Gundersen, Christen Halvorsen.

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 6-7.

[3]  Stipulert

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 8-9.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 14-15.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 26-27.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 34-35.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[9]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 44-45.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 56-57.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 194-195.

[13]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt, side 316-317.

[14]  Østre Porsgrunn, avskrift av kirkeboken 1764-1814, døpte, på Eidangerslekt, side 240-241.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 62-63.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 68-69.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 90-91.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 80-81.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 297.

[20]  1801 tellingen.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 116-117.