| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |      


 

 

Christian Nicolai Lemmel Hersleb f. omkring 1730 og Anna Petronella Usgaard f. 1734 sin familie

 

 

 

Christian Nicolai Lemmel Hersleb, født 1730 i Vejle i Danmark

Han var sønn av Andreas Usgaard Hersleb og Sara Margrete Lemmel.

 

Han trolovet seg/giftet seg i 1761.

 

Askøy - trolovet 26.07.1761

Mester Maler Christian Lemmel Hersleb og kiæreste Jomfr. Anne Petronella Usgaard, som 26. juli 1761 blev trolovet

Trolovere: Severin Heiberg og Ole Kamstrup

 

De bodde i 1766 i Østre Porsgrunn

 

NORSK KUNSTNERLEKSIKON

Christian Nicolai Lemmel Hersleb

H. tok borgerskap som "Mester Maler" i Bergen 5. mars 1761 og utførte et illuminationsstykke i vinduet over familien Kiellands begravelse i Stavanger Domkirke november 1788. Antagelig var han identisk med maleren H. Hersleb som i 1789 ble betalt for å pusse opp epitafiene i Domkirken. I 1791 var H. i Bergen hvor han averterte at han underviste i tegning. H. utførte dessuten maler- og "skilderarbeide". Det er ingen kjente arbeider fra hans hånd.

.

 

Ifølge Inger Aarhus «SKILDRER ANDREAS USGAARD HERSLEB OG HANS SLEKT» skal navnet «Hersleb» skal skrive sig fra Hersleb ved Colding, Veile amt, Ribe stift, Danmark. Norge har hatt mange frem­tredende geistlige av dette navn. Christian Ni­colai Lemmel Hersleb tok borgerskap som skildrer og maler i Bergen 05.03.1761. Han var em omvankende kusntner. Christen Lemmel Herslebs far formodes å være dansk, og må være død tidlig for hans mor inngår nytt ekteskap i 1740. Morens navn er Sara Margrete Lemmel. Hun er døpt i Dom­kirken i Trondheim 1/9 1709 og dør 28/5 1765. Hennes foreldre var Nicolai Lemmel og Birgitte Nilsdtr. Bruun".

 

 

Forlovet 26.07.1761 på Askøy i Hordaland,[1] gift 1761, med Anna Petronella Usgaard, f. 1734 i Skien,1 (datter av Andreas Usgaard og Anne Lisbeth Karhoff), døpt 30.04.1734 i Skien.[2]

 

Anna:

Andreas Usgaards datter Anne Petronelle.

Faddere: Karen Trinepol Søfren Chrestensens, Rachael Charhof, Mette Kiestine Lime?, Wellum Charhof, Thobias Hechman, Petter Kloman.

 

Hennes far var underfogd i Skien. Se gamleskien.no

 

Søsteren, Barbara Catrine Usgaard, nevnes under Nordre Tveten.

 

 

 

I.    Sara Margrethe Hersleb, født 1766 i Østre Porsgrunn, døpt 22.07.1766 i Østre Porsgrunn kirke.[3]

      

       Døbt Mons. og Mahler Christian Lemmel Hersleb og Anne Usgaards barn af Osebachen n. Sara Margrethe.

       Test: Controleur Biener, Mons. Bergreen, Mons. Nicolai B. Aall, Jomfr. Eleonora Rasch, Jomfr. Bull.

      

 

 

II.   Andreas Usgaard Hersleb, født 1771 i Moss i Østfold,[4] døpt 03.06.1771 i Moss i Østfold,[5] død 19.12.1846 i Skien,[6] gravlagt 29.12.1846 i Skien.7

      

       Herslebs sønn døbt Andreas Usgaard

      

       SKILDRER ANDREAS USGAARD HERSLEB OG HANS SLEKT av Inger Aarhus:

      

       I årsskriftet for Telemark og Grenland for 1925 står en interessant oversikt over «Gamle Porsgrunnsbilleder» av arkitekt Wilhelm Swensen. Den eldste avskildrer som arkitekt Swen­sen har kunnet spore, er Andreas Usgaard Hersleb. Swensen antar at han er den i Skiens historie III, side 205, anførte håndverker Andreas Hersleb.

      

       Ved undersøkelse av folketellingen for 1801 finner man Andreas Usgaard Hersleb 30 år gammel boende i Pustervigsgd. 69. Han er gift med Mette Elisabeth Donni, 28 år gammel. Deres barn ved den tid; 1. Petter Andreas Hersleb, 6 år. 2. Christi­ane Nicoline Hersleb, 1 år. Læredreng Ole Johnsen, 14 år, bor hos ham, og dessuten losjerer hos dem Sivert Sivertsen Upsahl, rådstuetjener.

      

       Andreas Usgaard Hersleb betegnes gjentagende i kirkebo­ken som skildrer, og det forteller at han foruten å drive maler­håndverket også dyrker malerkunsten. Vi har ham å takke for at flere gamle gårder er avbildet fra tiden omkring 1790-1820. Således har han malt Kammerherregården i Porsgrunn, muligens er billedet av Frednes tatt av ham, og det gamle Aakre fra tiden før 1815 er utført av ham.

      

       På Brekke museum henger prospekt av Aarhus tegnet av ham.

 

      

       Gift[7] med Mette Elisabeth Donni, født ca 1770, død 30.10.1828 i Skien,7 gravlagt 07.11.1828 i Skien.7

 

 

      

        A.    Christian Mathias Hersleb, født ca 1792, død 1795 i Skien,[8] gravlagt 08.12.1795 i Skien.

              

               Gravlagt som "Herslebs Søn Christian Mathias 3.1/2 aar".

              

 

 

        B.    Peter Andreas Hersleb, født 1795 i Skien, døpt 26.02.1795 i Skien.7

              

               Faddere: Madame O. Cudrio, jomfru Pernille Blom, P. Rougtvedt, Jacob Boyesen og Kiærulf

       

       

 

        C.    Mathias Donne Usgaard Hersleb, født 1797 i Skien, døpt 01.12.1797 i Skien.8

              

               Faddere: madame Ulrikke v. Cappelen, jomfru Constanse Aall, Rougtvedt, major Rehbinder, Didr. v. Cappelen, forvalter Heuch.

              

               Solum - Viede 28.05.1827:

               Mathias Dorce? Hersleb Skeen Ungk. 30 aar og Inger Dorthea Hansdatter Svads Klyve østre 21 aar.

               Forlovere Anders Bejer af Skeen og Anders Røsland af Skeen.

 

              

               Gift 28.07.1827 i Solum,[9] med Inger Dorthea Hansdatter Svarts, født 1803 på plass under Klyve i Solum (datter av Hans Olsen Svarts og Ragnhild Torjusdatter), døpt 14.10.1803 i Solum,10 død 14.02.1862 i Skien,7 gravlagt 21.02.1862 i Skien.7

              

               Inger:

               Et Pigebarn kaldet Inger Dorthea, foreldre Hans Olsen Svads under Klyve og Ragnild Torgiusdatter.

               Faddere: Birthe Olsdatter, Gunild Torgiusdatter, Ole Svads, Peder Svads, Tollev Knudsen, Ole Gundersen.

              

 

 

        D.    Christiane Nicoline Usgaard Hersleb, født 1800 i Skien, døpt 14.02.1800 i Skien.7

              

               Faddere var Mad: Realf Pettersöns, Jomf: Bentson, Krigs Raad Grönvold, DoctR Nelle, Frederic Barnholt.

 

              

               Hun giftet seg med Peder Christensen, født 1798 på Venstøp i Gjerpen,5 (sønn av Christen Pedersen Wenstøp og Siri Halvorsdatter), døpt 28.05.1798 i Gjerpen,[10] konfirmert 01.10.1815 i Østre Porsgrunn.[11]

              

               Peder:

               Christen Pederssøns db. Peder fra Erlands Wenstøb

               Faddere: Christen Hanssøns k., Anne Olesdtr., Engelbert Pederssøn, Lars og Peder Christianssøn.

              

               Konfirmert som "Peder Christensen Wenstøb østre Porsgrund, hos Mester Snedker Arne Berg østre Porsgrund, døbt 28.05.1798 Gjerpen".

              

               Han var enkemann etter Karen Christine Henriksdatter f. 1802 som døde i Skien i 1838.

 

               Han bodde på S. Brekkejordet i Gjerpen.

              

               Fra gamleskien.no:

               Peder Christensen Venstøp melder 18 nov 1843 at han flytter til Kongsberg med kona Christiane Hersleb og barna Christen (16), Henrik (14), Carl Johan (11), Teleph (7), Maren Sophie (6) og Karen Elise (3).

              

 

 

        E.    Andrea Elisabeth Usgaard Hersleb, født 1802 i Skien, døpt 21.03.1802 i Skien.7

              

               Faddere var Frue Majorinde Rehbinder, Jfr Inger H. Blom, Hr Lieutenant Barnholt, hr Forvalter Malthe og hr Peder Holmer

              

               De bodde i Skien.

 

              

               Gift 20.03.1834 i Skien,7 med Carl Gottfred Kuhr, født 08.11.1804 i Fischhausen i Preussen, døpt 14.11.1804 i Fischhausen i Preussen,7 død 05.04.1858 i Skien, gravlagt 10.04.1858 i Skien.7

              

               Carl:

               Han var skredder.

              

               Fra gamleskien.no:

                Han fremviste attest datert 5 febr 1834 fra sogneprest Andres Boeck i Larvik. Han opplyser at Kuhr har oppholdt seg i Larvik i 1.1/4 år.

               Kuhr hadde blitt vaksinert i sitt hjemsted Preussen, men hadde ingen attest, så han ble vaksinert på nytt i Skien 18 mars 1834 av Munk.

              

 

 

        F.    Johanne Fridericha Hersleb, født 1804 i Skien, døpt 23.03.1804 i Skien,7 død 1809 i Skien, gravlagt 19.10.1809 i Skien.7

              

               Faddere: Jomfru Ibsen, jomfru Maria Claussen, Frederic Feilberg, hr. Claus Hyll og Andreas Zimmermann.

              

       

 

        G.    Karen Rosine Hersleb, født 1807 i Skien, døpt 16.01.1807 i Skien,7 død 28.03.1841 i Skien, gravlagt 03.04.1841 i Skien.7

              

               Faddere: Madame Bentsen, jomfru Slangbusjh, kammerjunker de Adeler, hr. Johan Plesner og hr. Jens Hanssen Blom.

              

 

 

        H.    Johanne Fridericha Hersleb, født 1809 i Skien, død 1809 i Skien, gravlagt 13.10.1809 i Skien.8

              

               Fra gamleskien,.no:

               Den 13 oktober 1809 blev jeg kaldet til Maler Andreas Herslebs kone Mette Elisabeth i Scheen som blev forløst med 2de Børn hvoraf det ene nogle Timer efter Fødselen døde endskiøndt samme Midler som med foregaaende vare anvendte, var at Bestræbelse forgiæves.

               Maria Stribolt

              

 

 

        I.     Johanne Fridericha Hersleb, født 1809 i Skien, døpt 13.10.1809 i Skien,7 død 1812 i Skien, gravlagt 14.02.1812 i Skien.7

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok Hordaland fylke, Askøy, Ministerialbok nr. A 1 (1742-1818), skannet av digitalarkiver, side 262.

[2]  Skiensavskrifter på Gamlegjerpen.no.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 16-17.

[4]  1801 tellingen.

[5]  Kirkebok Østfold fylke, Moss, Ministerialbok nr. I 2 (1753-1779), skannet av digitalarkiver, side 98-99.

[6]  gamleskien.no.

[7]  ANDREAS USGAARD HERSLEB OG HANS SLEKT - av Inger Aarhus.

[8]  Skiensavskriftene til Jan Christensen.

[9]  Solumslekt

[10]  gamlegjerpen.no.

[11]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.