| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |      


 

 

 

Christen Christophersen f. ca 1717 og Berthe Catrine Larsdatter f. 1737 sin familie

 

 

 

 

Christen Christophersen, født ca 1717 i Danmark,[1] død 1787 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.03.1787 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

 

Ifølge skifte etter han kom han for mange år siden fra Danmark.

 

Borgerskap i Skien:

Christen Christophersen i Porsgrunn. B. som skomaker 13/10 1757.

 

Skien Trol. 5/5-1762. Cop. 29/7-1762.

Christen Christophersen "Breste"(?) Skomager og Berthe Cathrine Larsdaatter Trander (Fander?).

Cav: Tollev Ellingsen (sign. Tollef Ellingsøn) og Giert Larsen (sign.).

 

Den 5. februar 1764 finnes blant introduserte kvinner "Christen Christophersens Skomagers kone" etter å ha fått et barn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 38

Mand og hustru: Christen Christophersdatter Skomager og kone

Drenger over 12 aar: Hans Kruuse, Johan Abrahamsen

De uformuende: Inger Hansdatter formeldt paa faldende svag og kand ej tjene

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 49, L.matr.no. 153. Gartner Christiansens hus

Fra 1762 eier Christen Christoffersen, skomager, huset. I 1778 er taksten 200 Rdl.

 

Gravlagt som "mesterskoemager Christen Christophersen 70 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

6003 - 12.4.1787 - 1785-1789 - Skifteprotokoller 9a - 136a

Skiftet sluttet 15.12.1787. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 256b, 296b og 298a

arvelater Christen Christophersen østre Porsgrund, paa Hougen ved Kirken skomaker død. 'som for mange Aar siiden er opkommen hertil fra Dannemark'

Arvinger og andre:

ektefelle Birthe Chatrine Larsdtr

datter Maren Kirstine Christensdtr 9 år

datter Mette Katrine Christensdtr 13 år

datter Karen Laurine Christensdtr 22 år

lagverge svoger Giert Larsen Scheen borger og skomaker enkens bror

.

 

Gift 29.07.1762 i Skien,[3] med Berthe Catrine Larsdatter, født 1737 i Skien (datter av Lars Gjertsen Fander og Mette Rasmusdatter), døpt 19.05.1737 i Skien,[4] død ca 1794 i Østre Porsgrunn.

 

Berthe:

Hennes far var skomaker i Skien. Se gamleskien.no

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 121a

Skifte 17. mar 1794 i Østre Porsgrund

Enke Berthe Katharine Larsdatter, død

Barn:

1. Karen Marine Christensdatter gift med Gulbrand Jørgensen Skomager i østre Porsgrund

2. Methe Karine Christensdatter 21 aar

3. Maren Christine Christensdatter 17 aar

Formynder for barn broderen Giert Larsen Skomager boende i Scheen.

 

 

 

I.    Mette Marie Christensdatter, født 1764 i Porsgrund,[5] død 1764 i Porsgrund,[6] gravlagt 15.01.1764 i Porsgrund.6

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 5. februar 1764 finnes blant introduserte kvinner "Christen Christophersens Skomagers kone" etter å ha fått et barn.

      

       Det er nok hun som gravlegges i 1764 som " Christen Christophersen skomagers datter Mette Maria 20 dager".

      

 

 

II.   Karen Larine Christensdatter, født 1765 i Østre Porsgrunn, døpt 26.04.1765 i Østre Porsgrunn kirke,[7] død 1795 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.05.1795 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

      

       Døbt Christen Christophersen og Berithe Catrine Larsdatters barn Karen Larine.

      

       Test: Bent Bentsen Skredder, Peder Christensen Skoemagersvend, Bertel Pedersen, Knud Larsen kone Ane Povelsdatter, pigen Ingeborg Knudsdatter.

      

       Østre Porsgrunn 30.12.1787:

       Trol. af Herre ungkarl og skoemagersvend Guldbrang Jørgensen Follum med pigen Karen Larine Christensdatter.

      

       Østre Porsgrunn 01.02.1788:

       Cop. ungkarl og skoemagersvend Guldbrand Jørgensen Follum med pigen Karen Larine Christensdatter.

      

       Trol. 30/12-1787.

       Skoemager Svend, Guldbrand Jørgensen med p. Karen Larine Christensd.

       Cav: Vilhelm Veidenauer, Halvor Michelsen.

      

       Gravlagt som "skoemager Gulbrand Sørensens kone Karen Lariane Christensdatter 30 aar".

      

 

       Forlovet 30.12.1787 i Østre Porsgrunn,[9] gift 01.02.1788 i Østre Porsgrunn kirke,[10] med Gulbrand Jørgensen, født omkring 1760.

      

       Gulbrand:

       Står ved vielsen som "Gulbrand Jørgensen Follum".

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Jørgen Gulbrandsen, født 1791 i Østre Porsgrunn, døpt 05.06.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[11] død 1793 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.09.1793 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

              

               Døbt Gulbrand Jørgensen og Karen Larine Christensdatters barn Jørgen.

               Test: Thor Andreasen Garvers kone Siri Madsdatter, pigen Metthe Cathrine Christensdatter, Helje Christensen, Kittel Jensen, Halvor Halvorsen, Ole Olsen.

              

               Gravlagt som "Gulbrand Jørgensens søn Jørgen 2 aar".

              

 

 

III. Christopher Jørgen Christensen, født 1768 i Østre Porsgrunn, døpt 09.03.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[13] død 1768 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.03.1768 på Østre Porsgrunn kirkegård.13

      

       Døbt Christen Christophersen Skomager og Berthe Larsdatters barn Christopher Jørgen.

       Test: Lars Olsen Vallers kone Karen Olsdatter, pigen Kisten Halvorsdatter, Tolluf Smed af Scheen, Giert Larsen fra Scheen, Hans Larsen Skoemagersvend, Knud Larsen.

      

       Gravlagt som "Christopher Jørgen Christensen 13 dage".

      

 

 

IV. Maren Christensdatter, født 1769 i Østre Porsgrunn, døpt 19.11.1769 i Østre Porsgrunn kirke,[14] død 1769 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.11.1769 på Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

       Døbt i vestre kirke Christen Christophersen og Birthe Catrine Larsdatters barn Maren.

       Test: Jørgen Gotfridsen, Ole Stabel, Lars Hansen, Lars Hansens kone Karen Bugge, pigen Maren Thomasdatter.

      

       Gravlagt som "Maren Christensdatter 16 dage".

      

 

 

V.   Mette Cathrine Christensdatter, født 1773 i Østre Porsgrunn, døpt 24.10.1773 i Østre Porsgrunn kirke,[16] konfirmert 04.10.1789 i Østre Porsgrunn kirke,[17] død 23.10.1817 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.10.1817 i Østre Porsgrunn.[18]

      

       Døpt Christen Christophersen og Birthe Larsdatters barn Mette Cathrine.

       Test: Lars Ledvorsens kone Maria Gotfridsdatter, pigen Bolette Jørgensdatter, Jørgen Gotfriedsen, Søren Knudsen, Berthel Knudsen, Lars Hansen.

      

       Konfirmert som "10. Metthe Cathrine Christensdatter 16 aar".

      

       Bosatt hos Anders Pedersen i 1801 "Mette Cathrine Christensdtr., Logerende, 26 aar, Ugivt, Hænders arbejde".

      

       Hun nevnes her i Østre Porsgrunn i 1815.

 

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.73

       Avskrift 1

       Mette Christensdatter 39 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Pige Mette Christensdatter 41 aar

      

       Gravlagt som "Mette Cathrine Christensdatter, Almisselem af Arbeidsclassen i østre Porsgrund, 60 aar".

      

 

 

VI. Maren Kirstine Christensdatter, født 1777 i Østre Porsgrunn, døpt 26.10.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[19] konfirmert 06.10.1793 i Østre Porsgrunn kirke.12

      

       Døbt Christen Christophersen Skoemager og Birthe Larsdatters barn Maren Kirstine.

       Test: Jørgen Gotfriedsens kone Torber Tostensdatter, pigen Maren Nielsdatter, Lars Ledvorsen, Søren Knudsen, Lars Hansen, Torchild Knudsen.

      

       Konfirmert som "6. Maren Kirstine Christensdatter 16 aar".

      

       Bosatt hos Anders Pedersen i 1801 "Maren Christine Christensdtr., Logerende, 22 aar, Ugivt, Hænders arbejde".

      

        

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 130-131.

[3]  Skien, Viede i 1716-1842 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[4]  gamleskien.no.

[5]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 286.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 10-11.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 202-203.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 136-137.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 138-139.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 166-167.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 186-187.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 26-27.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 32-33.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 34-35.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 50-51.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 152-153.

[18]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 72-73.