| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Steffen Christensen f. ca 1658 og Margrethe Christensdatter f. ca 1640 sin familie

 

 

 

Steffen Christensen, f. ca 1658,[1] d. 1720 i Eidanger,[2] gravlagt 05.05.1720 på Eidanger kirkegård.2

 

Han gravlegges som "Steffen Christensøn, Skrædder 62 aar".

 

(Det står ikke om det er i Eidanger eller Siljan, men hans kone gravlegges i Eidanger i 1736 så dette er nok også da Eidanger)

 

 

Han giftet seg med Margrethe Christensdatter, f. ca 1640,1 d. 1736 i Eidanger,[3] gravlagt 06.05.1736 på Eidanger kirkegård.3

 

Margrethe:

Bosatt hos denne familien i 1725:

Christen Thomesen gl. 44 aar iche tient for Soldat eller Matros, er gift med Maren Larsdatter gl. 46 aar.

Haver 1 Søn Thomas Christensøn gl. 6 aar og 1 datter Marte Christensdatter gl. 8 aar. Haver een gamel Huuskone hos sig Magrethe Christensdatter som er over 80 aar.

 

Hun gravlegges som "H. Stephen Skredders enke Margrete Christensdatter 96 aar".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.