| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN |      


 

 

 

 

Sjeleregister Eidanger Sogn 1725

(Familiene man kan regne til Østre Porgrunn som jeg ikke har tatt med i Eidanger)

 

(I 1725 tellingen for Østre Porsgrunn m/Nedre Bjørntvedt, Jønholt og Skrukkerød var det 264 personer fordelt på 56 hustander)Efter Deris Kongl. Mayestets Foeged Joachim
Sweeders respective ordre; Haver Jeg underskrefne
Lensmand udj Eidanger Sogn, forferdiget, Dette
Mandtall over Eidanger Sogns tilligende gaarde
og indbyggere, som og Strandsiddere i Brewig og
Porsgrund, som følger. (Avsluttet i November 1725.)

 

Registeret er transkribert av Gard Strøm, Gjerpen 1997.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

 

Biørntwedt nedre

(Omfatter også det daværende Porsgrunn.)
Skylder 6 Huuder, bruges af Velbemidlede Hr. Cancellie Raad Leopoldus.
Paa Nedere Biørntwedt gaard er ingen Huuse bestaaende undtagen Stranden eller Porsgrund kaldet som liger paa bemelte gaards grund og bestaar af efterskrefne Huuse som følger:’

 

 

Nr 1
Lars Bentsøn gl. 30 aar har tient for Matros er gift med Kirsti Torsdatter gl. 26 aar, haver 1 drengebarn, Christen Larsøn gl. 2 maaneder, og een liden pige gl. 14 aar, tiener uden løn, Nafnlig Anne Larsdatter og Een pige som er til huuse hos forbemelte Lars Bentsøn, Børte Pedersdatter gl. 29 aar.

 

 

Lars Bentsen f. ca 1695 d. 1762

Gift 1722 med Kirsten Torsdatter f. ca 1699 d. 1758

 

Barn:

Tor Larsen f. 1723 d. 1725

Christen Larsen f. 1725 d. 1742

Tor Larsen f. 1728 d. ca 1779

Jan Larsen f. 1731 d. 1734

Jan Larsen f. 1734 d. 1775

Lars Munch Larsen f. 1737 d. 1759

 

Familieark

 

 

 

Nr 2

Anund Gundersøn gl. 30 aar er enroulered, gift med Ingeborg Nielsdatter gl. 25 aar. Har et Drengebarn Morten Hendrig Anundsøn gl. 3 aar, er tilhuuse mandens Moder Boel Anundsdatter gl. 65 aar.

 

 

Anund Gundersen f. ca 1695 d. 1745

Gift med Ingeborg Nilsdatter f. ca 1700 d. 1741

 

Barn:

Nils Anundsen f. 1718 d. 1719

Nils Anundsen f. 1720 d. 1720

Morten Henrik Anundsen f. 1721 d. 1781

Anne Marie Anundsdatter f. 1724 d. 1725

Nils Anundsen f. 1726

Christopher Anundsen f. 1730

Tor Anundsen f. 1734 d. 1735

 

Familieark

 

 

 

Nr 3

Jon Olsøn gl. 40 aar, tiener for Matros, er gift med Helge Hansdatter gl. 30 aar, har et Drengebarn Evert Jonsøn gl. 1 ½ aar og et pigebarn Børte Jonsdatter gl. 4 aar.

 

 

Jon Olsen f. ca 1685 d. 1738

Gift 1720 med Helge Hansdatter f. ca 1695 d. 1768

 

Barn:

Berthe Christine Jonsdatter f. 1721 d. 1800

Evert Jonsen f. 1723

Margrethe Jonsdatter f. 1728 d. 1774

Christine Jonsdatter f. 1731 d. 1787

 

Familieark

 

 

 

Nr 4

I Klokkerens hus:

Hans Halvorsøn gl. 28 aar tiener for Matros er gift med Maren Nielsdatter gl. 30 aar. Er Selv til huuse hos Klockeren Ole Sørensøn Kiær.

 

 

Hans Halvorsen f. ca 1697 d. 1732

Gift med Maren Nilsdatter f. ca 1695

 

Familieark

 

 

 

Nr 5

Tor Andersøn gl. 50 aar har tient for Soldat. I 8 aar er lit Tunghør, er gift med Anne Hansdatter gl. 36 aar haver et pigebarn Marte Torsdatter gl. 3 aar.

 

 

Tor Andersen f. ca 1675 d. 1741

Gift med Anne Hansdatter f. ca 1689 d. 1753

 

Barn:

Marthe Torsdatter f. 1721 d. 1787

Ingeborg Torsdatter f. 1724 d. 1725

Anders Torsen f. 1727 d. 1727

 

Familieark

 

 

 

Nr 6

Poul Frøling Skomager er til huuse hos Klockeren gl. 48 aar, er Enchemand haver 3de døttre, Anne Marie Poulsdatter gl. 21 aar, tiener ved Ullefos hos Mons. Elckier og Kistine Poulsdatter gl. 16 aar, hieme hos Faderen samt Florentine Poulsdatter gl. 13 aar, er hos sin søster paa Aasebachen i Gierpen Sogn.

 

 

Paul Michelsen Frøling f. ca 1677

Gift 1704 med Kirsten Larsdatter f. ca 1666 d. 1724

 

Barn:

Anne Marie Paulsdatter f. ca 1704

Kirstine Paulsdatter f. ca 1709

Florentine Paulsdatter f. ca 1712

 

Familieark

 

 

 

Nr 7

Ole Klocker i Eidanger Sogn bruger een Liden Plads under formelte Biørntvedt Nedre som er inden grined og kand føde 1 Koe og 6 Safver. Formelte Klocker (Ole Sørensøn Kiær) gl. 44 aar er gift med Ingeborg Andersdatter gl. 48 aar, haver een Søn Anders Olsøn gl. 16 aar, enroul. Matros og 3de døttre, Anne Sophie Olsdatter gl. 19 aar tiener hos Hr. Friderich Mejer (Presten i Eid.), Else Olsdatter gl. 12 aar og Magrete Olsdatter gl. 9 aar, begge hieme hos Forældrene.
Bemelte Klocker bruger noch een anden plads under same Gaard, kaldet Toldskougen uden Gierd som gifver aarlig Rettighed til Gaarden hvorpaa kand fødes 1 Hest, 1 Koe og 5 Sover.

 

 

Ole Sørensen Kjær f. ca 1681 d. 1738

Gift 1704 med Ingeborg Andersdatter f. ca 1677 d. 1740

 

Barn:

Anne Sophie Olsdatter Kjær f. ca 1706 d. 1772

Anders Olsen Kjær f. ca 1709 d. 1759

Else Dorthea Olsdatter Kjær f. ca 1713 d. 1743

Margrethe Olsdatter Kjær f. 1714 d. 1747

 

Familieark

 

 

 

Nr 8

Paa bemelte plads Tolskougen er een Huuskone som er Enche gl. 50 aar, haver 2de barn een Dreng Knud Knudsøn gl. 14 aar og een pige Karen Jonasdatter gl. 10 aar.

 

Denne enken var Ingeborg Paulsdatter f. ca 1684 d. 1745

 

Se Bjørntvet i Eidanger

 

 

 

Nr 9
Peder Erichsøn bruger een liden Plads under bemelte Biørntvedt N. hvorpaa kand fødes 5 Sover, er inden Grind gl. 49 aar, tient for Matros, er gift med Kirsten Andersdatter gl. 39 aar, haver 2de Sønner Anders Mortensen gl. 19 aar, enroulered og Michel Hendrichsen gl. 14 aar, 2de døttre Maren Mortensdatter gl. 17 ½ aar og Anne Marie Pedersdatter gl. 9 aar.

 

 

Kirsten Andersdatter f. ca 1686 d. 1765

(1) Gift 1705 med Morten Nilsen f. omkring 1675

(2) Gift 1715 med Peder Eriksen f. ca 1676

 

Barn 1. ekteskap:

Anders Mortensen f. ca 1706

Maren Mortensdatter f. ca 1708 d. 1772

Michel Mortensen f. ca 1711

 

Barn 2. ekteskap:

Elen Pedersdatter f. 1716 d. 1720

Erik Pedersen f. 1719 d. 1719

Morten Pedersen f. 1719 d. 1719

Anne Maria Pedersdatter f. 1720 d. 1775

Erik Pedersen f. 1722 d. 1724

Erik Pedersen f. 1726 d. 1726

 

Familieark

 

 


Nr 10
Giert Monsøn er Soldat gl. 28 aar, er gift med Gunild Olsdatter gl. 38 aar, haver 1 Søn Nafnlig Olle Giertssøn gl. 1 aar, 2de døttre Nafnlig Inger Hansdatter gl. 12 aar og Else Giertsdatter gl. 3 ½ aar.

 

 

Gunild Olsdatter f. 1690 d. 1732

Forhold til Hans Olsen f. omkring 1680

(2) Gift med Gjert Monsen f. ca 1697 d. 1736

 

Uekte barn med Hans Olsen:

Ole Hansen f. 1712 d. 1712

Inger Hansdatter f. 1715

 

Barn med Gjert Monsen:

Else Gjertsdatter f. 1723

Ole Gjertsen f. 1725 d. 1737

Fredrich Christain Gjertsen f. 1729

Maren Gjertsdatter f. 1731 d. 1732

 

Familieark

 

 


Nr 11
Solve Andersøn gl. 49 aar iche tient Kongen er Frisk, gift med Marte Gundersdatter gl. 41 aar, haver 2 Sønne, Giert Solvesen gl. 10 aar, Gunder Solvesen gl. 7 aar. er hieme hos Forældrene og 2de døttre, Giørel Giertsdatter gl. 17 aar, tiener hos Mons. Due og Anne Catrine Giertsdatter gl. 14 aar er hieme hos Forældrene. Er ellers tilhuuse hos dem, deris gl værmodere Ragnild Jørgensdatter gl. 79 aar og Barbara Andersdatter iligemaade een enchekone gl. 64 aar, noch Een Matros Jens Iversen ba…., gl. 54 aar.
Bemelte Solve Andersøn bruger ogsaa en liden Plads under bemelte Biørntvedt N. som kand føde 1 Koe og 2 Sover paa.

 

 

Martha Gundersdatter f. ca 1684 d. 1741

(1) Hun giftet seg med Gjert f. omkring 1660 d. før 1714.

(2) Gift 1714 med Solve Andersen f. ca 1676 d. 1741

 

Barn fra 1. ekteskap:

Giørel Gjertsdatter f. ca 1708 d. 1767

Anne Cathrine Gjerstdatter f. ca 1711

 

Barn fra 1. ekteskap:

Giert Solvesen f. 1715 d. 1742

Gunder Solvesen f. 1718

Anders Solvesen f. 1721 d. 1723

Anders Solvesen f. 1724 d. 1725

Anna Christine Solvesdatter f. 1726 d. 1726

Ragnhild Solvesdatter f. 1727 d. 1730

 

Familieark

 

 

 

Nr 12
Mons. Niels Nielsøn Hafsund gl. 30 aar gift med Tore Gundersdatter gl. 26 aar haver Et Barn Anne Marie Nielsdatter gl. 7 ½ aar og Een Tienistepige Anne Catrine Hansdatter tiener for aarsløn, haver og tilhuuse hos sig sin moder Anne Hafsund gl. 75 aar.
Bemelte Niels Hafsund bruger een liden gaard i Gierpen Sogn.

 

 

Nils Hansen Hafsund f. ca 1653 d. 1722

Han giftet seg med Anne Alfsen Hafsund f. ca 1650 d. 1730

 

Barn:

Nils Nilsen Hafsund f. ca 1695 d. 1726

 

Familieark

 

 

Nils Nilsen Hafsund f. ca 1695 d. 1726

Gift 1717 med Tore Gundersdatter f. 1697 d. 1728

 

Barn:

Ludvig Blyth Nilsen Hafsund f. 1717 d. 1717

Anna Maria Nilsdatter Hafsund f. 1718 d. 1775

Nils Nilsen Hafsund f. 1727 d. 1734

 

Familieark

 

Nr 13
Niels Jacobsøn gl. 56 aar, iche tient Kongen, er frisk, gift med Johanne Davidsdatter gl. 56 aar, bruger een liden Plads hvorpaa kand fødes 1 Koe, haver 4 Søner, Jacob Nielsøn gl. 20 aar, David Nielsøn gl. 18 aar, begge enroulerede, Hans Nielsøn gl. 14 aar og Evert Nielsøn gl. 10 aar, alle 4 hieme hos Forældrene og Eet Pigebarn Kirsten Nielsdatter gl. 23 aar, tiener nesten i Christiansand.

 

Nils Jacobsen Mølbach f. ca 1669 d. 1742 sin familie

 

Se Bjørntvet

 

 


Nr 14
Anders Larsøn er i Kiøbenhafn, hans kone Maren Erichsdatter gl. 45 aar haver 1 Søn, Lars Andersøn gl. 8 aar og een datter Marte Andersdatter gl. 18 aar, haver til huuse hos sig Keje Olsøn gl. 30 aar, tient for Soldat, omtrent 10 aars tid, er frisk gift med Maren Olsdatter, haver Een datter Anne Kejersdatter gl. 6 aar.

 

 

Anders Larsen f. omkring 1680

Gift 1707 med Maren Erichsdatter Bonner f. ca 1680 d. 1742

 

Barn:

Lars Andersen f. 1717

Maren Andersdatter f. 1719 d. 1719

Erik Andersen f. 1722 d. 1724

NN Andersen f. 1724 d. 1724

 

Familieark

 

Pernille Eriksdatter Bonner f. ca 1694 d. 1754

Forhold til Halvor Pedersen f. omkring 1690

 

Deres uekte barn:

Maren Halvorsdatter f. 1720

 

Familieark

 

 


Nr 15
Even Rolfsen gl. 31 aar, er enroulered, gift med Anne Søfrensdatter gl. 36 aar, haver Een liden Søn Rolf Evensen gl. 4 maaneder. Bruger een liden Plads hvorpaa kand fødes 4 Sofver.
Haver til Huuse hos sig sin Moder Karen Christensdatter gl. 66 aar, hans broder Hendrich Rolfsen gl. 36 aar, er Matros, og deris Syster Maren Rolfsdatter gl. 23 aar.

 

 

Rolf Evensen f. omkring 1650 d. før 1709.

Gift1 med Karen Christensdatter f. ca 1659 d. 1757

 

Barn:

Henrich Rolfsen f. ca 1689

Even Rolfsen f. ca 1694 d. 1758

Maren Rolfsdatter f. ca 1702 d. 1783

 

Familieark

 

 

Even Rolfsen f. ca 1694 d. 1758

(1) Gift 1724 med Anne Sørensdatter f. ca 1689 d. 1755

(2) Gift 1757 med Anne Olsdatter f. ca 1718 d. 1802

 

Barn fra 1. ekteskap:

Rolf Christian Evensen f. 1725

 

Familieark

 

 

Nils Jonsen Bech f. ca 1714 d. 1789

Gift 1759 med Anne Olsdatter f. ca 1718 d. 1802

 

Barn:

Jon Nilsen f. 1762 d. 1763

Karen Marie Nilsdatter f. 1763

Ole Nilsen f. 1765 d. 1775

Even Jonas Nilsen f. 1767

Jon Nilsen f. 1769 d. 1770

 

Familieark

 

 

Nr 16
Sivert Diedrichsøn gl. 62 aar er inroulered, gift med Maren Larsdatter gl. 57 aar, haver 4 børn hieme hos sig, Hans Sivertssøn gl. 21 aar inroulered, Diderich Sivertssøn gl. 10 aar, Johannes Sivertssøn gl. 7 aar og Ingeborg Sifvertsdatter gl. 25 aar. Haver til huuse hos sig Een Matros Sivert Ingebretsen gl. 24 aar.

 

 

Sivert Didrichsen f. ca 1663 d. ca 1735

Gift med Maria Larsdatter f. ca 1668 d. 1744

 

Barn:

Ingeborg Sivertsdatter f. ca 1700 d. 1773

Didrich Sivertsen f. ca 1703 d. 1715

Hans Sivertsen f. ca 1704 d. 1742

Johannes Sivertsen f. ca 1712 d. 1717

Didrich Sivertsen f. 1715 d. 1729

Johannes Sivertsen f. 1717 d. 1774

 

Familieark

 

 

Nr 17
Hendrich Halvorsøn gl. 27 aar er Soldat gift med Maren Andersdatter gl. 27 aar, haver Een datter 1 ¼ aar.
Haver til huuse hos sig sin Moder Børte Tiøstelsdatter gl. 65 aar, Een Vanfør Giente Abelone Hannebaldsdatter gl. 48 aar.
Bruger een liden Havn hvorpaa kand fødes 4 Saver (Sauer).
Hafver 2de Søstre nafnlig Anne Halvorsdatter tiener i Scheen gl. 24 aar og Siri Halvorsdatter gl. 20 aar, tiener i Graaten.

 

 

Hendrich Halvorsen f. ca 1698 d. 1768

Gift 1724 med Maren Andersdatter f. ca 1698 d. 1772

 

Barn:

NN Hendrichsen f. 1719 d. 1719

Inger Hendrichsdatter f. 1724

Karen Hendrichsdatter f. 1726

Halvor Hendrichsen f. 1729 d. 1729

Halvor Hendrichsen f. 1730

Martha Henrichsdatter f. 1733

Maria Hendrichsdatter f. 1736 d. 1755

Maria Hendrichsdatter f. 1736

 

Familieark 

Nr 18
Mathias Hansøn gl. 81 aar har tient for Matros er gift med Lisbeth Knudsdatter gl. 58 aar.
Bruger Plads hvorpaa kand fødes 1 Koe og 3 Safver, haver 2de Børn Kield Larsøn gl. 11 aar, er hieme hos forældrene og Karen Kittilsdatter gl. 21 aar tiener hos Lars Halvorsøn.
Haver og en Stifsøn Amund Larsøn Corporal, gl. 25 aar.

 

 

Lisbeth Knudsdatter, f. ca 1667

(1) Gift 1713 med Lars Amundsen f. ca 1663 d. 1719

(2) Gift 1723 med Mathias Hansen f. ca 1648 d. 1741

 

Barn i 1. ekteskap:

Amund Larsen f. ca 1700

Kjeld Larsen f. 1714

Dorthea Larsdatter f. 1717 d. 1717

 

Familieark 

Nr 19
Tor Andersøn Myre gl. 70 aar tient for Soldat gift med Anne Nielsdatter gl. 48 aar.
Haver 2de Sønner, Peder Torsøn gl. 13 aar og Anders Torsøn gl. 8 aar samt een datter gl. 10 aar, er hieme hos forældrene.

 

Tor Andersen f. ca 1655 d. 1730

Gift 1703 med Anne Nilsdatter f. ca 1677 d. 1729

 

Barn:

Peder Torsen f. ca 1712

Anne Torsdatter f. 1714

Anders Torsen f. 1717

 

Familieark

 

 

 

Nr 20
Lisbeth Jensdatter een Enche gl. 54 aar, bruger en liden havn hvorpaa kand fødes 1 Koe og 3 Saver.
Haver 3de Sønner, Jens Larsøn er vanvittig gl. 30 aar, Sivert Larsøn er Sergiant gl. 25 aar og Lars Larsøn gl. 22 aar enroulered og alle hieme hos Moderen. Haver til huuse hos sig sin Sødster Sara Jensdatter gl. 57 aar.

 

 

Lars Sigurdsen f. ca 1654 d. 1721

Gift 1696 med Lisbeth Jensdatter f. ca 1671 d. 1742

 

Barn:

Jens Larsen f. ca 1695 d. 1736

Sivert Larsen f. ca 1700 d. 1742

Anne Larsdatter f. ca 1701 d. 1747

Lars Larsen f. ca 1702 d. 1745

 

Familieark

 

Nr 21
Lars Halvorsøn Næs gl. 24 aar, har iche tient Kongen er frisk, gift med Marie Hansdatter gl. 35 aar. Hans Stifsøn, Peder Larsøn gl. 2 aar. Haver een liden pige hos sig nafnlig Karen Nielsdatter gl. 12 aar, tiener uden løn.

 

 

Lars Pedersen f. ca 1699 d. 1724

Gift 1722 med Maria Hansdatter f. omkring 1695

 

Barn:

NN Larsen f. 1722 d. 1722

Peder Larsen f. 1723

 

Familieark

 

 

Lars Halvorsen Næs f. ca 1701

(1) Gift 1725 med Maria Hansdatter f. omkring 1695

(2) Gift 1743 med Karen Larsdatter f. ca 1683

 

Barn:

Lars Larsen f. 1726

Karen Larsdatter f. 1728

 

Familieark

 

 

Karen Larsdatter f. ca 1683 d. 1757
(1) Gift 1714 med Tor Johansen f. ca 1683 d. ca 1743

(2) Gift 1743 med Lars Halvorsen Næs f. ca 1701

 

Barn fra 1. ekteskap:

Johannes Torsen f. 1719 d. ca 1754

Ellef Torsen f. 1723

Johanne Torsdatter f. 1726 d. 1784

Lars Torsen f. 1733

 

Familieark

 

 

 

Nr 22
Godtfridt Heidel Snedchier gl. 37 aar er gift med Marte Larsdatter gl. 45 aar, haver Stifbørn: Anne Arnesdatter gl. 27 aar, tiener i Scheen, Gunild Arnesdatter gl. 25 aar, Maren Arnesdatter gl. 11 aar og sine egne Børn, Jørgen Godtfridtsen gl. 5 aar og Maren Godtfridtsdatter gl. 2 aar.

 

 

Godtfred Jørgen Henriksen Heidel f. ca 1688 d. 1746

(1) Gift 1720 med Marthe Larsdatter f. ca 1680 d. 1738

(2) Gift 1740 med Maria Jensdatter f. ca 1701 d. 1741

 

Barn i 1. ekteskap:

Jørgen Henrich Godtfredsen f. 1720 d. 1802

Maren Magdalene Godtfredsdatter f. 1723 d. 1808

 

Barn i 2. ekteskap:

Anne Kirstine Godfredsdatter f. 1741

 

Familieark

 Nr 23
Jens Hansøn gl 62 aar, har tient for Matros er frisk, gift med Anne Christensdatter gl. 60 aar. Haver een datter Marie Jensdatter gl. 24 aar er hieme hos forældrene.
Haver een liden hauge hvorpaa kand fødes 4 saver (Sauer).

 

 

Jens Hansen Aalborg f. ca 1663 d. 1741
Gift 1696 med Anne Christensdatter f. ca 1665 d.1739

 

Barn:

Marie Jensdatter f. ca 1701

Søren Jensen Aalborg f. ca 1707 d. 1754

 

Familieark

 

 

 

Nr 24
Niels Svendsen gl. 30 aar er en Svendske og har tient for Soldat der, er frisk, gift med Anne Tolfsdatter gl. 28 aar, Een datter Inger Svendsdatter (Skulle vært Nielsdatter. JO) gl. 4 maaneder.
Haver til huuset hos sig sin Værmoder Ingeborg Andersdatter gl. 62 aar. Bruger een liden Hauge hvorpaa kand fødes een Koe.

 

 

Nils Svendsen f. ca 1695 d. 1739

(1) Gift 1721 med Anne Tolfsdatter f. ca 1697 d. 1736

(2) Gift 1736 med Anne Abrahamsdatter f. ca 1702 d. 1781

 

Barn fra 1. ekteskap:

Martha Nilsdatter f. 1722 d. 1725

Inger Nilsdatter f. 1725

Martha Nilsdatter f. 1728

Tolv Nilsen f. 1731 d. 1797

Kirsten Nilsdatter f. 1736

 

Barn fra 2. ekteskap:

Abraham Nilsen f. 1737 d. 1737

 

Familieark

 

 

 

Nr 25
Niels Albretsen gl. 42 aar, iche tient Kongen, er Vanfør, gift med Ingeborg Hansdatter gl. 40 aar. Haver Børn Nafnlig Hans Nielsøn gl. 10 aar, Albret Nielsøn gl. 5 aar, Kirsten Nielsdatter gl. 16 aar tiener paa Landet og Karen Nielsdatter gl. 12 aar tiener hos Lars Halvorsøn.

 

 

Nils Albretsen f. ca 1683 d. 1742

Gift 1709 med Ingeborg Hansdatter f. ca 1685 d. 1740

 

Barn:

Kirsten Nilsdatter f. ca 1709 d. 1736

Karen Nilsdatter f. 1712

Hans Nilsen f. 1715

Albret Nilsen f. 1719

Albret Nilsen f. 1721

Ole Nilsen f. 1724

Maren Nilsdatter f. 1727 d. 1728

 

Familieark

 

 

Nr 26
Daniel Christensøn Arveschow Schreder gl. 50 aar er gift med Børte Svendsdatter gl. 36 aar. Har een Liden Søn Christian Arveschow gl. 4 aar. Haver een liden hauge hvorpaa kand fødes 3 Saver.

 

 

Daniel Christensen Arveschoug f. ca 1675 d. 1740

(1) Han giftet seg med Margrete Maria Koster f. ca 1663 d. 1716
(2) Gift med Birthe Svendsdatter f. ca 1689 d. 1742

 

Barn i 1. ekteskap:

Sophie Amalie Danielsdatter Arveschoug f. ca 1700 d. 1727

 

Barn i 2. ekteskap:

Anna Maria Danielsdatter Arveschoug f. 1718 d. 1725

Christian Danielsen Arveschoug f. 1720 d. 1745

 

Familieark

 

 

 

Nr 27
Børte Simensdatter gl. 48 aar er Enche. Haver 1 Søn Nafnlig Ole Hansøn gl. 5 aar.

 

 

Hans Findsen f. ca 1679 d. 1722

Gift 1713 med Birthe Simensdatter f. ca 1677 d. 1749

 

Barn:

Find Hansen f. 1714 d. 1718

Ole Hansen f. 1718

Maren Hansdatter f. 1721

 

Familieark

 

 

 

Nr 28
Anders Ledvorsen gl. 54 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Magrete Olsdatter gl. 35 aar. Haver 2de Sønne nafnlig Jens Andersøn gl. 7 aar, og Iver Larsøn hannes Stedsøn 8 aar og pigebørn Barbara Andersdatter gl. 23 aar, tiener i Scheen, Margrethe Andersdatter gl. 11 aar, tiener i Gierpen Sogn, Elli Andersdatter gl. 9 aar og Mari Andersdatter gl. 3 aar.

 

 

Anders Levordsen f. ca 1671 d. 1749

(1) Gift 1702, forlovet 1702 med Ellen Jensdatter f. ca 1683 d. 1724
(2) Gift 1725 med Margrethe Olsdatter f. ca 1690 d. 1728

 

Barn i 1. ekteskap:

Barbara Andersdatter f. ca 1702

Margrete Andersdatter f. 1713

Elen Andersdatter f. 1715

Jens Andersen f. 1718

Simen Andersen f. 1721 d. 1721

Maren Andersdatter f. 1722

 

Barn i 2. ekteskap:

Lisbeth Andersdatter f. 1725 d. 1730

Lars Andersen f. 1727

 

 

Lars Iversen f. ca 1682 d. 1723

Gift 1725 med Margrethe Olsdatter f. ca 1690 d.1728

 

Barn:

Iver Larsen f. 1717

Halvor Larsen f. 1722 d. 1723

Bernt Larsen f. 1722 d. 1723

 

Familieark

 

 

 

Nr 29
Lars Torgiersen gl. 37 aar, tiener for Matros, er gift med Elli Olsdatter gl. 40 aar. Haver Een Søn Ole Larsøn gl. 10 aar.

 

 

Lars Torgersen f. ca 1688

Gift 1711 med Ellen Olsdatter f. ca 1685 d. 1752

 

Barn:

Ole Larsen f. 1716

 

Familieark

 

 

Nr 30
Lars Halvorsøn Løyt. Lensmand udi Eidanger Sogn gl. 46 aar, er gift med Marte Olsdatter gl. 59 aar.
Haver 1 Søn Tor Larsøn gl. 18 aar Enroulered, haver een tienistepige Karen Kittilsdatter gl. 21 aar tiener for aarsløn og Et fosterbarn Else Nielsdatter gl. 10 aar faar ingen løn. Bruger een liden Hauge hvorpaa kand fødes 3 Saover (Sauer).

 

 

Lars Halvorsen f. ca 1679
(1) Gift 1707 med Marte Olsdatter f. ca 1666

(2) Gift 1730 med Else Nilsdatter f. omkring 1705

 

Barn fra 1. ekteskap:

Tor Larsen f. ca 1707 d. 1728

Helvig Larsdatter f. 1711 d. 1712

Sara Larsdatter f. 1713 i Eidanger d. 1714

 

Barn fra 2. ekteskap:

Lars Larsen f. 1731

 

Familieark

 

 

 

Nr 31
Aase Hansdatter Een Enche gl. 60 aar. Haver tilhuuse hos sig sin Søn Jørgen Andersøn gl. 30 aar tiener for Matros er gift med Karen Hansdatter gl. 28 aar, haver 1 Søn Nafnlig Anders Jørgensen gl. ½ aar og 1 datter Malene Jørgensdatter gl. 2 aar.

 

 

Åse Hansdatter f. ca 1646 d. 1739

Hun giftet seg med Anders Andersen f. omkring 1640

 

Barn:

Kirsten Andersdatter f. ca 1686 d. 1765

Jørgen Andersen f. ca 1695 d. før 1763

 

Familieark

 

 

Jørgen Andersen f. ca 1695 d. før 1763

Han giftet seg med Karen Hansdatter f. ca 1697 d. 1763

 

Barn:

Malene Jørgensdatter f. 1723 d. 1729

Magdalene Jørgensdatter f. ca 1724 d. 1730

Anders Jørgensen f. 1725 d. 1731

Hans Jørgensen f. 1727 d. 1730

Jacob Jørgensen f. 1730 d. 1731
Anders Jørgensen
f. 1734 d. ca 1765

 

Familieark

 

 

Nr 32
Gunder Christensøn gl. 35 aar iche tient Kongen, er frisk, er gift med Else Monsdatter gl. 55 aar, haver 1 Søn Nafnlig Jacob Gundersøn gl. 8 aar og 1 datter Kisten Jacobsdatter gl. 17 aar, tiener i Eidanger Sogn.

 

 

Else Mogensdatter f. ca 1680 d. 1748

(1) Hun giftet seg/fikk barn med Jacob f. omkring 1680 d. før 1716

(2) Gift 1716 med Gunder Christensen f. ca 1690 d. 1743

(3) Hun har trolig fått et uekte barn med Sigurd Aslaksen f. ca 1666 d. 1746

 

Barn fra før hun giftet seg med Gunder:

Kirsten Jacobsdatter (datter av Jacob og Else Mogensdatter) f. ca 1708

 

Barn med Gunder Christensen:

Jacob Gundersen f. 1717

 

Trolig hennes uekte barn Sigurd Aslaksen:

Kirsten Sigursdatter f. 1740

 

Familieark

 

 

 

Nr 33
Christen Thomesen gl. 44 aar iche tient for Soldat eller Matros, er gift med Maren Larsdatter gl. 46 aar.
Haver 1 Søn Thomas Christensøn gl. 6 aar og 1 datter Marte Christensdatter gl. 8 aar. Haver een gamel Huuskone hos sig Magrethe Christensdatter som er over 80 aar.

 

 

Christen Thomasen f. ca 1681 d. 1767

Gift 1714 med Maren Larsdatter f. ca 1679 d. 1755

 

Barn:

Martha Bolette Christensdatter f. 1715 d. 1715
Martha Bolette Christensdatter f. 1716 d. 1767

Thomas Christensen f. 1719 d. 1752

Maria Christensdatter f. 1722 d. 1723

 

Familieark

 

 

Steffen Christensen f. ca 1658 d. 1720

Han giftet seg med Margrethe Christensdatter f. ca 1640 d. 1736

 

Familieark

 

 

 

Nr 34
Hans Bojesen gl. 33 aar, er Enroulered, gift med Maren Nielsdatter gl. 39 aar. Haver ingen Børn.

 

 

Hans Boyesen f. ca 1692 d. 1770
Gift 1722 med Maren Nilsdatter f. ca 1686 d. 1763

 

Barn:

Boye Hansen f. 1722

Sara Hansdatter f. 1725 d. 1725

Boye Hansen f. 1726 d. 1726

Rebecha Hansdatter f. 1726 d. 1726

Lars Hansen f. 1728

Sara Chatrine Hansdatter f. 1730

Rebecha Hansdatter f. 1733 d. 1812

 

Familieark

 

 

 

Nr 35
Lars Sifvertsen gl. 40 aar, Matros, gift med Johanne Bentsdatter gl. 41 aar. Haver 1 Søn Peder Larsøn gl. 1 ½ aar og 1 datter Marte Larsdatter gl. 4 aar. Samt een søster Lisbet Bentsdatter gl. 24 aar, tiener hos Gram.

 

 

Lars Iversen f. ca 1685 d. 1756

(1) Gift 1716 med Johanne Bentsdatter f. ca 1684 d. 1742

(2) Gift 1743 med Anne Larsdatter f. ca 1701 d. 1747

(3) Gift 1748 med Rønnaug Nirisdatter f. omkring 1710

 

Barn fra 1. ekteskap:

Bent Larsen f. 1718 i Eidanger d. 1718
Marthe Larsdatter f. 1721 d. 1761

Peder Larsen f. 1724 d. 1787

 

Barn fra 2. ekteskap:

Else Johanne Larsdatter f. 1743 d. 1778

Anne Larsdatter f. 1745 d. 1748

 

Barn fra 3. ekteskap:

Anne Larsdatter f. 1749 d. 1752

 

Familieark

 

 

 

Nr 36
Lauge Arnesøn gl. 47 aar, Matros, gift med Kirsten Knudsdatter gl. 46 aar, haver 2de Sønne, Arne Laugesen gl. 18 aar inroulered, Knud Laugesen gl. 15 aar og tiener hos Hr. Cancellie Raad Leopoldus og 1 datter Maren Laugesdatter gl. 4 aar.

 

 

Lauge Arnesen f. 1681 d. 1747

Gift 1705 med Kirsten Knudsdatter f. ca 1679 d. 1762

 

Barn:

Arne Laugesen f. ca 1707 d. 1763

Knud Laugesen f. ca 1710 d. 1772

Åste Laugesdatter f. 1713 d. 1725

Christen Laugesen f. 1719 d. 1719

Margrethe Laugesen f. 1719 d. 1719

Christen Laugesen f. 1720 d. 1720

Maren Laugesdatter f. 1721 d. 1741

 

Familieark

 

 

 

Nr 37
Lars Jensøn gl. 32 aar, Matros, er gift med Maren Knudsdatter gl. 36 aar, haver 1 Søn Nafnlig Jens Larsøn gl. 2 ½ aar og 1 datter Anne Larsdatter 4 aar.
Bruger en liden Hauge hvorpaa kan fødes 2 Saver.

 

 

Lars Jensen f. ca 1693 d. 1747

Gift 1720 med Maren Knudsdatter f. ca 1689 d. 1763

 

Barn:

Anne Larsdatter f. 1721 d. ca 1783

Jens Larsen f. 1723 d. 1775

Margrethe Larsdatter f. 1725 d. 1725

Margrethe Larsdatter f. 1726 d. 1726

Alet Larsdatter, f. 1727 d. 1781

Margrethe Larsdatter f. 1730

Søren Larsen f. 1733 d. 1734

 

Familieark

 

 

 

Nr 38
Niels Andersøn gl. 31 aar Stefningsmand gift med Zidsel Teruglsdatter (Trugelsd. G.S.) gl. 39 aar, haver 1 datter Giertrud Nielsdatter gl. 5 aar. Haver een liden dreng hos sig Nafnlig Halvor Nielsøn er hieme i Eidanger Sogn, haver sin gamle Værmoder hos sig, Guri Knudsdatter gamel 89 aar.

 

 

Nils Andersen f. ca 1694 d. 1741

Gift 1720 med Sissel Trulsdatter f. ca 1686 d. 1744

 

Barn:

Gjertrud Nilsdatter f. 1720 d. 1784

Maren Nilsdatter f. 1724 d. 1725

Guri Nilsdatter f. 1729 d. 1730

 

Familieark


 

Nr 39

Anders Simensøn gl. 53 aar er Land Dragon gift med Mari Maarsdatter(?) gl. 54 aar, haver 1 Søn Ole Andersøn gl. 16 aar er inroulered og hieme hos Faderen.

 

 

Anders Simensen f. ca 1672 d. 1744

(1) Han giftet seg med Anne Johannesdatter, f. omkring 1690 d. 1714

(2) Gift 1715 med Mari Mauridsdatter f. ca 1671 d. 1736
(2) Gift 1736 med Anne Nicolaisdatter f. omkring 1710 d. 1743

 

Barn fra 1. ekteskap:

Ole Andersen f. ca 1712 

Erik Andersen f. 1713 d. 1716

 

Familieark

 

 

 

Nr 40
Johannes Johannesen gl. 27 ¼ aar, inroulered, gift med Mari Kolbiørnsdatter gl. 46 aar. Haver til huuse hos sig sin Moder Helje Johannesdatter gl. 84 aar.

 

 

Tor Børresen f. ca 1643 d. 1722

(1) Han giftet seg med Ingeborg Pedersdatter f. ca 1639 d. 1721

(2) Gift 1721 med Maren Kolbjørnsdatter f. ca 1679

 

Familieark

 

 

Johannes Johannesen f. ca 1698 d. 1754

Gift 1723 med Maren Kolbjørnsdatter f. ca 1679

 

Barn:

NN Johannesen f. 1725 d. 1725

Thor Johannesenf. 1726 d. 1764

Margrethe Johannesdatter f. 1726 d. 1726

 

Familieark

 

 

 

Nr 41
Christen Wendelboe Corporal gl. 26 aar er gift med Karen Truglsdatter gl. 25 aar, haver 1 søn Peter Christensøn gl. 3 maaneder. Haver tilhuuse hos sig een kone Nafnlig Eli Jespersdatter gl. 45 aar, haver Een Søn Simen Larsøn gl. 7 aar og 1 datter Maren Larsdatter gl. 11 aar tiener hos Peder Erichsøn uden løn.

 

 

Christen Pedersen Wendelboe f. ca 1699

Gift 1724 med Karen Trulsdatter f. ca 1700

 

Barn:

Peder Christensen f. 1724 d. 1724

Petter Christensen f. 1725

 

Familieark

 

 

Lars Albrechtsen f. omkring 1680

Han giftet seg med Ellen Jespersdatter f. ca 1680

 

Barn:

Maren Larsdatter f. ca 1714

Simon Larsen f. 1719

Dorthe Larsdatter f. 1721

 

Familieark

 

 

Nr 42
Halvor Bentsøn gl. 30 aar er Matros, gift med Siri Hansdatter gl. 27 aar, haver 1 Søn Bent Halvorsøn gl. 1 aar og 1 datter Karen Halvorsdatter gl. 3 aar.

 

 

Halvor Bentsen f. ca 1695 d. 1755

Gift 1721 med Siri Hansdatter f. ca 1698 d. 1759

 

Barn:

Karen Halvorsdatter f. 1722

Bent Halvorsen f. 1724

Hans Halvorsen f. 1727

Kirstien Halvorsdatter f. 1733 d. 1795

Engel Halvorsen f. ca 1733 d. 1781

 

Familieark

 

 

Nr 43
Niels Nielsøn gl 49 aar, tient for Soldat 12 aar, er Frisk, gift med Maren Rejersdatter gl. 37 aar, haver Peder Nielsøn gl. 17 aar, Søren Nielsøn gl. 14 aar, Knud Nielsøn gl. 11 aar, alle hieme, Halvor Nielsøn gl. 7 aar er hos Niels Andersøn. Christen Jonsøn gl. 8 ½ aar, er hannes Stifbarn og er Øster i Grevskabet, Anne Nielsdatter gl. 8 ½ aar er i Gierpen sogn hos Amund Aaltvedt for fosterbarn, samt een liden pige Aase Nielsdatter gl. 2 aar. Haver een Hauge hvorpaa kand fødes een Koe.

 

 

Jon Christensen f. omkring 1680

Trolovet 1716 med Maren Rejersdatter f. ca 1688

 

Barn:

Christen Jonsen f. 1717 d. 1795

 

Familieark

 

 

Nils Nilsen f. ca 1676 d. 1736

(1) Gift 1707 med Anna Trulsdatter f. ca 1685 d. 1718

(2) Han giftet seg med Maren Rejersdatter f. ca 1688

 

Barn fra 2. ekteskap:

Peder Nilsen f. ca 1708

Søren Nilsen f. ca 1711

Knud Nilsen f. 1713 d. 1757

Halvor Nilsen f. 1715 d. 1715

Anne Nilsdatter f. 1718

Halvor Nilsen f. 1718 d. 1788

Åste Nilsdatter f. 1719 d. 1719

Åste Nilsdatter f. 1720 d. 1721

Jon Nilsen f. 1722 d. 1723

Åse Nilsdatter f. 1724 d. 1744

Nils Nilsen f. 1727

Jørgen Nilsen f. 1729 d. 1774

 

Familieark

 

 

 

Nr 44

Niels Nielsøn Døevig gl. 43 aar er Matros, gift med Inger Pedersdatter gl. 46 aar. Haver 1 Søn Nafnlig Peder Larsøn gl. 19 aar er inroulered, og hieme hos forældrene.
Har iligemaade een liden Hauge hvorpaa kand fødes enn 4 saver.

 

 

Inger Pedersdatter f. ca 1673 d. 1750

(1) Gift 1706 med Lars Nilsen f. omkring 1675

(2) Gift 1720 med Nils Nilsen f. ca 1685 d. 1757

 

Barn fra 1. ekteskap:

Peder Larsen f. ca 1706

 

Barn fra 2. ekteskap:

Lars Nilsen f. 1721 d. 1721

 

Familieark

 

 

 

Een Plads kaldet Sundet under tit bemelte Nedre Biørntvedt.

 

Nr 45

Helje Tiøstelsdatter Een Enche gl. 67 aar, haver 2de Sønne som er Enroulered Nafnlig, Jens Eliasen gl. 24 aar og Søren Eliasen gl. 20 aar. Begge hieme hos Moderen. Haver 1 Tienistepige Maren Olsdatter gl. 36 aar.
Haver til Huuse hos sig hendes Sal. Mands Broder Jon Ingebretsen gl. 70 aar som iche haver tient Kongen.
Paa pladsen kand fødes 1 Koe og 1 Qvie og 2 Saver.

 

 

Elias Jensen f. ca 1652 og Helge Tjøstelsdatter f. ca 1658 sin familie

 

Se Bjørntvedt i Eidanger

 

 

 

Nr 46

Peder Olsøn Tangen gl. 48 aar, iche tient Kongen, er lit Tunghørt, er gift med Randi Christensdatter gl. 60 aar. Haver 1 Søn og 1 datter, Sønnen Nafnlig Ole Pedersøn gl. 10 aar og datteren Elen Pedersdatter gl. 12 aar. Paa pladsen kand fødes 1 Koe og 2 Saver.

 

 

Peder Olsen f. ca 1678 d. 1738

(1) Gift 1713 med Karen Halvorsdatter f. ca 1691 d. 1716

(2) Gift 1717 med Randi Christensdatter f. ca 1665 d. 1739

 

Barn fra 1. ekteskap:

Elen Pedersdatter f. 1714

Ole Pedersen f. 1715

 

Familieark

 

 

 

Nr 47

Anders Michelsøn Gaasegrund gl. 50 aar, har tient for Marin, er iche frisk, gift med Karen Jørgensdatter gl. 40 aar. Haver Børn: Jørgen Andersøn enroulered gl. 22 aar, Michel Andersøn gl. 7 aar, og 3de døttre Nafnlig Ingeborg Andersdatter gl. 20 aar, Kirsten Andersdatter gl. 12 aar og Karen Andersdatter gl. 9 aar.
Kand fødes paa Pladsen 1 Koe og 5 Saver.

Alle formelte Pladser og Strandhuuser som her er opregend er beliggende under Velædle og ….. CancellieRaad Leopoldues Brugende Gaard Kaldt Biørntwedt Nedre, hvilchen Gaard er Søe Limidt og derfor iche anført for nogen Soldatter Lægd.

 

 

Familien til Anders Michelsen ca. 1675

 

Se Bjørntvet i Eidanger

 

 

Nr 48

Jønholt
Skylder 4 huuder er Een Søegaard og uden Soldatter Lægd. Bruges af Velædle og Bemdl. Capitain Holst er gift med Velædle og Bemdl. Frue Dortea von Deurs haver Een GaardsDreng Nafnlig Jens Juel gl. 33 aar er Enroulered og Een Huusholderske Margrete samt Een anden Gaardspige Nafnlig Pernille Arnesdatter gl. omtrent 28 aar. Til Gaarden Jønholt er ingen Lasteskoug eche heller brændeved og ganske lidet til Gierdefang. Er ellers een liden Bæcheqwærn til Gaardens fornødighed. Videre Herligheder er iche i Nogen Maand.

Dortea von Deurs f. omkring 1660 sin familie

 

Se Jønholt i Eidanger

 

 

Pernille Arnesdatter f. ca 1697

Forhold til Anders Jonsen f. omkring 1690

Forhold til Jens Christensen Juul f. ca 1698

 

Barn med Anders Jonsen:

Berthe Andersdatter f. 1725 d. 1725

 

Barn med Jens Christensen Juul:

Lars Jensen Juul  f. 1726 d. 1726

 

Familieark

 

 

 

Nr 49

Scruckerød (Skrukkerød)
Skylder 1 Huud, udreeder ¼ Soldat, bruges af forbemelte Capitain Holst. Paa Gaarden er ingen Folch eller Huuse Bestaaende. Til Gaarden er slet inge Herlighed som enten Skoug, Fischeri eller Deslige.

 

Se Skrukkerød

 

 

(Tyge Nielsøns hus)

 

Nr 50

Tygge Nielsøn gl. 30 aar er Enroulered, gift med Magnild Larsdatter gl. 32 aar, haver een Søn Ole Tyggesen gl. 4 aar.

 

Tyge Nilsen f. 1695 d. 1742

Gift 1720 med Magnil Larsdatter f. ca 1693 d. 1766

 

Barn:

Ole Tygesen f. 1721

Preben Vanard Tygesen f. 1724 d. 1725

Agata Tygesdatter f. 1726 d. 1766

Christian Tygesen f. 1729 d. 1730

Margrethe Tygesdatter f. 1733

 

Familieark

 

 

 

Nr 51

Uldrich Knudsøn gl. 57 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Anne Jensdatter gl. 41 aar, haver 2de Sønner nafnlig Knud Uldrichsen gl. 8 aar og Jens Uldrichsen gl. 6 aar og 3de døttre Nafnlig Anne Magrete Uldrichsdatter gl. 13 aar, Else Uldrichsdatter gl. 10 aar og Mari Uldrichsdatter gl. 3 aar.

 

 

Uldrich Knudsen f. ca 1668 d. 1739

Gift 1710 med Anne Jensdatter f. ca 1684 d. 1743

 

Barn:

Anne Margrethe Uldrichsdatter f. ca 1712 d.1766

Else Uldrichsdatter f. 1714 d. 1743

Knud Uldrichsen f. 1717 d. 1773

Jens Uldrichsen f. 1719 d. 1779

Maren Uldrichsdatter f. 1722

 

Familieark

 

 

 

Nr 52

Niels Christensøn gl. 48 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Jehane Jensdatter gl. 36 aar, haver 3de Sønne Nafnlig Jens Nielsøn gl. 8 aar, Christen Nielsøn gl. 5 aar, Anders Nielsøn gl. ¼ aar og 2de døttre, Maren Nielsdatter gl. 7 aar, Kirsten Nielsdatter gl. 3 aar.

 

 

Nils Christensen Juul f. ca 1677 d. 1742

Han giftet seg med Johanne Jensdatter f. ca 1692 d. 1755

 

Barn:

Jens Nilsen Juul f. 1717 d. 1786

Maren Nilsdatter Juul f. 1719 d. 1776

Christen Nilsen Juul f. 1721 d. 1778

Kirsten Nilsdatter Juul f. 1723 d. 1778

Anders Nilsen Juul f. 1725 d. 1737

Anne Nilsdatter Juul f. 1728 d. 1781

Lars Nilsen Juul f. 1731 d. 1734

Dorthe Nilsdatter Juul f. 1735 d. 1804

 

Familieark

 

 

 

Nr 53

Rasmus Taraldsen gl. 43 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Karen Haagensdatter ("Haachensd.") gl. 62 aar, haver tilhuuse hos sig Een Betiennter Nafnlig Hans Hartvigsen gl. 54 aar er gift med Maren Pouhsdatter, haver 2de døttre Nafnlig Giertrud Hansdatter gl. 5 aar, og Life Hansdatter ichuns 1 aar gamel.

 

 

Karen Haagensdatter f. ca 1663 d. 1737

(1) Hun giftet seg med Nils Sørensen f. omkring 1660 d. før 1707

(2) Gift 1707 med Rasmus Taraldsen f. ca 1682 d. 1737

 

Familieark

 

 

Hans Pedersen Hartvig f. ca 1671

Gift med Maren Paulsdatter f. omkring 1680

 

Barn:

Gjetrud Hansdatter f. ca 1720

Live Hansdatter f. 1724

 

Familieark

 

 

 

Nr 54

Christopher Nielsøn gl. 33 aar er Matros, gift med Maren Larsdatter gl. 28 aar, haver een datter Ragnild Christophersdatter gl. 6 aar, er tilhuuse i Mester Greens huuse.

 

 

Christopher Nilsen f. ca 1692 d. 1729

Gift 1716 med Maren Larsdatter f. ca 1697 d. 1733

 

Barn:

Martha Christophersdatter f. 1717 d. 1725

Ragnhild Christophersdatter f. 1718

Nils Christophersen f. 1721 d. 1722

NN Christophersen f. 1724 d. 1724

NN Christophersen f. 1726 d. 1726

Nils Christophersen f. 1727 d. 1728

Søren Christophersen f. 1728

 

Familieark

 

 

 

Nr 55

Hans Nielsøn gl. 30 aar, Enroulered og Een Enchemand, haver 1 datter Nafnlig Eli Hansdatter gl. 3 ¾ aar

Hans Nielsøns broder Lars Nielsøn gl. 21 aar, tiener hos Mester Green, er Enroulered. Haver ellers tilhuuse hos sig bemelte Hans Nielsøn, een Enchekone Nafnlig Børte Torgiersdatter gl. 60 aar, haver 2de pigebarn Nafnlig Osloug Johannesdatter gl. 26 aar og Pernille Davidsdatter gl. 15 aar

 

 

Hans Nilsen f. ca 1695 d. 1757

(1) Gift 1721 med Siri Tollefsdatter f. ca 1689 d. 1725

(2) Gift 1727 med Anne Margrethe Uldrichsdatter f. ca 1712 d. 1766

 

Barn fra 1. ekteskap:

Ellen Hansdatter f. 1722

Nils Hansen f. 1724 d. 1724

Nils Hansen f. 1725

Ole Hansen f. 1725

 

Barn fra 2. ekteskap:

Kirsten Hansdatter f. 1728 d. 1730

Lars Hansen f. 1730

Uldrich Hansen f. 1733 d. 1733

Siri Hansdatter f. 1735 d. 1750

Anne Kirstine Hansdatter f. ca 1737 d. 1743

Anne Kirstine Hansdatter f. 1743

Maria Hansdatter f. 1745

Jacob Hansen f. 1748

Isach Hansen f. 1750

 

Familieark

 

 

 

Børte Torgersdatter f. ca 1665

(1) Fikk barn med en Johannes

(2) Fikk barn med David Lauritsen f. omkring 1675

 

Barn med Johannes:

Aslaug Johannesdatter f. ca 1699 d. 1783

 

Barn med David Lauritsen:

Pernille Davidsdatter f. 1707 d. 1766

 

Familieark

 

 

 

Nr 56

Jacob Nielsøn gl. 28 aar, Enroulered, gift med Inger Margrete Hendrichsdatter gl. 26 aar, haver ingen børn. Er til huuse hos sin Broder Tyge Nielsøn.

 

 

Jacob Nilsen f. 1698 d. 1764

(1) Gift 1725 med Inger Margrethe Henriksdatter f. ca 1699 d. 1730

(2) Gift 1731 med Kirsten Larsdatter f. 1699 d. 1737

 

Barn fra 1. ekteskap:

Kirsten Maria Jacobsdatter f. 1725 d. 1726

Lisbeth Margrethe Jacobsdatter f. 1727 d. 1784

 

Barn fra 2. ekteskap:

Lars Jacobsen f. 1731

Jens Jacobsen f. 1733 d. før 1738

Dorthea Jacobsdatter f. 1735

 

Familieark

 

 

 

 

Jørn Olsen 2014