| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Karen Haagensdatter f. ca 1663 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Nils Sørensen f. omkring 1660 og 2. gang med Rasmus Taraldsen f. ca 1682)

 

 

 

 

Karen Haagensdatter, f. ca 1663,[1] d. 1737 i Eidanger,[2] gravlagt 09.05.1737 på Eidanger kirkegård.2

 

Hun giftet seg 2. gang i 1707:

Eid - Julio.Dom: IV Trinit: d. 17. July 1707.

Kom Dommermænd af Gierpen Sogns Osebachen, hr. Peder Hansen og Haagen Amundsen, hvilche Caverede og forsikrede at Rasmus Taraldsen som begierer Ægteskab med Karen Haagensdatter Bachen, at hendis forige Mand ved Nafn Niels Søfrensen Bachen, som ægteschap for 11 aar siden disse st forladt, og til Engeland ofuergangen, hand er for Rum tid siden ved døden afgaaen i Skibbruds ulycke, der udi hand saa vel som alle med ham farende til sammen …...

Cav: Peder Hansen Holst, Haagen Amundsen.

 

Jeg finner dem under Skrukkerød i Eidanger i 1725:

Rasmus Taraldsen gl. 43 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Karen Haagensdatter ("Haachensd.") gl. 62 aar, haver tilhuuse hos sig Een Betiennter Nafnlig Hans Hartvigsen gl. 54 aar er gift med Maren Pouhsdatter, haver 2de døttre Nafnlig Giertrud Hansdatter gl. 5 aar, og Life Hansdatter ichuns 1 aar gamel.

 

Hun ble gravlagt sammen med sin 2. ektemann.

 

De gravlegges samme dagen i 1737 som "ægtefolk Rasmus Taraldsøn Bachen 54 aar Karen Haagensdatter Bachen 79 aar".

 

 

(1) Hun giftet seg med Nils Sørensen f. omkring 1660, d. før 1707

 

Nils:

Ifølge vielsen etter hans enke ble han borte på sjøen.

 

 

(2) Gift 1707,[3] med Rasmus Taraldsen, f. ca 1682,1 d. 1737 i Eidanger,2 gravlagt 09.05.1737 på Eidanger kirkegård.2

 

Rasmus:

Han nevnes blant strandsittere i 1712 i Porsgrunn som "Rasmus Backen" og betalte 1 Rd. 3 ort 15 sk. i krigsskatt.

 

 

 

Trolig barn:

 

 

 I.   Christopher Nilsen, (sønn av Nils Sørensen og Karen Haagensdatter) født ca 1692,1 død 1729 i Eidanger,[4] gravlagt 06.03.1729 på Eidanger kirkegård.4

      

       Trol. 24/11-1715 i Eidanger Kirke. Copul. 6/12-1716.

       Christopher Nielsen Bachen |: Matros paa hans Kongel. Majestets Orlogsskib Gøttaborg kaldet:| med Maren Lauridzdaatter.

       Caut: Tolf Rasmussen og Rasmus Taraldsen Osebachen.

      

       Rasmus Taraldsen som var trolover, var gift med Karen Haagensdatter. De nevnes som Bachen. Moren var 1. gang gift med en Nils Sørensen Bachen som forsvant på havet. Dette var nok far til Christopher. De bruker navnet Søren på et av sine barn.

      

      

       Gift 06.12.1716 i Eidanger kirke,1,3 med Maren Larsdatter, født ca 1697,1 død 1733 i Eidanger,2 gravlagt 04.03.1733 på Eidanger kirkegård.2

      

       Maren:

       Trolig hun som gravlegges som "Mari Larsdatter 40 aar 6 uger 9 dager Var Frisk om afftenen da hun gick til sengs. Klochen 12 om midnatt laa død i sengen".

 

       Se Østre Porsgrunn i 1725

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.