| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Jørgen Andersen f. ca 1695 og Karen Hansdatter f. ca 1697 sin familie

 

 

Jørgen Andersen, f. ca 1695,[1] d. før 1763.

Han var sønn av Anders Andersen og Åse Hansdatter.

 

Han giftet seg i 1723.

 

Trol. 21/10-1723 paa Ossebachen.

Jørgen Anderssøn med Karen Hansd.

Caut: Peder Errickssøn og Laers Bendzsøn Ødevald.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Jørgen Andersen Svane 26 aar", født paa Aasebachen og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

 

Han var bosatt med sin mor i Østre Porsgrunn i 1725:

Aase Hansdatter Een Enche gl. 60 aar. Haver tilhuuse hos sig sin Søn Jørgen Andersøn gl. 30 aar tiener for Matros er gift med Karen Hansdatter gl. 28 aar, haver 1 Søn Nafnlig Anders Jørgensen gl. ½ aar og 1 datter Malene Jørgensdatter gl. 2 aar.

 

13. mai 1730 gravlegges "Jørgen Andersøns lille søn 2 aar 2 maaneder". Trolig en sønn av denne familien.

 

Han bruker søsteren Kirsten Andersdatter og mannen Peder Ericksen som fadder. Kirsten var fadder til flere av hans barn.

 

 

Han giftet seg med Karen Hansdatter, f. ca 1697,1 d. 1763 i Porsgrund,[2] gravlagt 17.04.1763 i Eidanger.2

 

Karen:

Gravlegges som "Jørgen Andersens enke Kari Hansdatter 72 aar".

 

 

 

I.    Malene Jørgensdatter, f. 1723 på Osebakken i Eidanger,[3] døpt 19.12.1723 i Eidanger kirke,3 d. 1729 i Eidanger,[4] gravlagt 21.08.1729 på Eidanger kirkegård.4

      

       Jørgen Andersen og Karen Hansdatters fra Ossebachens første ægte barn Magdallene

       Faddere: baaren av Maria Laersdatter, Giørrand Knudsdatter, Peder Errichsen, Lorents Hansen, Sifvert Ingebrechtsen.

      

       Gravlegges som "Jørgen Andersøns lille datter Magdallene, betaler jorden og den lille klochen 6 aar 4 maaneder".

      

      

 

II.   Magdalene Jørgensdatter, f. ca 1724,[5] d. 1730 i Eidanger,4 gravlagt 13.06.1730 på Eidanger kirkegård.4

      

       Gravlegges som "Jørgen Andersøns datter Magdallene 6 aar".

      

       Han hadde en datter med dette navnet som ble døpt i 1723, men hun døde i 1729. Har ikke funnet denne datteren døpt. Hun var nok datter av denne Jørgen Andersen.

 

 

 

III. Anders Jørgensen, f. 1725 på Osebakken i Eidanger,1,3 døpt 22.04.1725 i Eidanger kirke,3 d. 1731 på Osebakken i Eidanger,4 gravlagt 29.04.1731 på Eidanger kirkegård.4

      

       Jørgen Andersen fra Ossebachen og Karen Hansdatter - Anders

       Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Ingeborg Sifvertsdatter, mandfaddere: Hellie Hansen Eje, Lave Arnesen, Anders Morthensen Osebachen.

      

       Gravlegges som "Jørgen Andersøn fra Ossebachens lille søn Anders Jørgensøn 6 aar 16 dager".

 

 

 

IV. Hans Jørgensen, f. 1727 på Osebakken i Eidanger,3 døpt 02.07.1727 i Eidanger kirke,3 d. 1730 på Osebakken i Eidanger,4 gravlagt 13.05.1730 på Eidanger kirkegård.4

      

       Jørgen Andersen og Karj Hansdatter fra Ossebachen - Hans

       Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Giørrøll Giertzdatter, mandfaddere: Lorens Hansen, Hans Sifvertsen Osebachen.

      

       Gravlegges som "Jørgen Andersøns lille søn Hans fra Osebachen 3 aar 4 maaneder".

 

 

 

V.   Jacob Jørgensen, f. 1730 på Osebakken i Eidanger,3 døpt 25.03.1730 i Eidanger kirke,3 d. 1731 på Osebakken i Eidanger,4 gravlagt 30.04.1731 på Eidanger kirkegård.4

      

       Jørgen Andersen og Karen Hansdatter fra Ossebachen - Jacob

       Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Ingeborg Sifvertsdatter, mandfaddere: Lorens Hansen, Skreder Henning Diderich Mejer.

      

       Han gravlegges som "Jørgen Andersøns lille søn, Jacob Jørgensøn 2 aar".

 

 

 

VI. Anders Jørgensen, f. 1734 i Eidanger,[6] døpt 26.05.1734 i Eidanger kirke,6 d. ca 1765 i Porsgrund.

      

       Jørgen Andersen og Karen Hansdatter - Anders

       Faddere: baaren af Madam Else Kierulf, Jomfrue Bergh, mandfaddere: Tolder Nicolaj Friesenberg, Mons. Thomas Bugge, Mons. Daniel Heitmand.

      

            

       Gift 21.06.1756 i Eidanger kirke,[7] med Anne Margrethe Ditlevsdatter, f. ca 1731,[8] (datter av Ditlev Gjertsen), d. 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.01.1809 på Østre Porsgrunn kirke.[9]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 14.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  1801 tellingen.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.