| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Hans Pedersen Hartvig f. ca 1671 og Maren Paulsdatter f. omkring 1680 sin familie

 

 

Hans Pedersen Hartvig, f. ca 1671.[1]

 

De døpte et barn i Østre Porsgrunn i 1724 og nevnes der i 1725.:

Rasmus Taraldsen gl. 43 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Karen Haagensdatter ("Haachensd.") gl. 62 aar, haver tilhuuse hos sig Een Betiennter Nafnlig Hans Hartvigsen gl. 54 aar er gift med Maren Pouhsdatter, haver 2de døttre Nafnlig Giertrud Hansdatter gl. 5 aar, og Life Hansdatter ichuns 1 aar gamel.

 

En Hans Hartvig f. ca 1687 nevnes siden som skolemester i Porsgrunn. Han var da gift med en kone med et annet navn. Kan dette være den samme karen?

 

 

Gift1 med Maren Paulsdatter, f. omkring 1680.[2]

 

 

 

I.    Gjetrud Hansdatter, f. ca 1720.1

 

 

II.   Live Hansdatter, f. 1724 på Osebakken i Eidanger,1,[3] døpt 29.10.1724 i Eidanger kirke.3

      

       Hans Pettersen Hartvig og Maren Povelsdatters ægte barn, Live fremmede men nu opholder sig hos Niels Hafsund paa Osebachen.            

       (Ingen navn nevnt, men ifølge 1725 mantallet het hun Live, så jeg bruker dette navnet. JO)

      

       Faddere: baaren af Madamme Karen Hagged..?, Mademeselle Christine Pedersdatter Nyeborg,  Mons. Rasmus Malling, Mons. Ole Pettersen i Scheen.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Stipulert

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.