| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Even Rolfsen f. ca 1694 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Sørensdatter f. ca 1689 og 2. gang med Anne Olsdatter f. ca 1718)

 

 

 

Even Rolfsen, f. ca 1694,[1] d. 1758 i Porsgrund,[2] gravlagt 06.12.1758 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Rolf Evensen og Karen Christensdatter i Østre Porsgrunn

 

Han giftet seg i 1724.

 

Trol. 1/6-1724 paa Osebachen. Copul. 31/8-1724 i Eid.

Even Rolfssøn fra Osebachen med Anna Søfvrensd.

Caut: Adam Berthelssøn Bomhof og Michel Mandt.

Seddel fra Capitain Lejtnant Storm og fra Haggedorn i Scheen.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Even Rolfsen Tvet 28 aar", født paa Aasebachen, gift og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

 

Finner familien under Østre Porsgrunn i Eidanger i 1725:

Even Rolfsen gl. 31 aar, er enroulered, gift med Anne Søfrensdatter gl. 36 aar, haver Een liden Søn Rolf Evensen gl. 4 maaneder. Bruger een liden Plads hvorpaa kand fødes 4 Sofver.

Haver til Huuse hos sig sin Moder Karen Christensdatter gl. 66 aar, hans broder Hendrich Rolfsen gl. 36 aar, er Matros, og deris Syster Maren Rolfsdatter gl. 23 aar.

 

Han giftet seg 2. gang i 1757.

 

Trol. 28/9-1757 i Eid. Copul. 29/12-1757.

Enkemanden Even Rolvsen i Porsgrund og Pigen Anne Olsd.

Caut: Johan Vejdemand og Evert Nielsen i Porsgrund.

 

Gravlagt som "Even Rolvsen fra Porsgrund 62 aar".

 

 

(1) Gift 31.08.1724 i Eidanger kirke,[3] med Anne Sørensdatter, f. ca 1689,1 d. 1755 i Porsgrund,2 gravlagt 17.03.1755 på Eidanger kirkegård.2

 

Anne:

Gravlagt som "Even Rolvsens kone fra Porsgrund Anne Søfrensdatter Kaustrup 68 aar".

 

 

(2) Gift 29.12.1757 i Eidanger kirke,3 med Anne Olsdatter, f. ca 1718,[4] d. 1802 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.05.1802 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

 

Anne:

Hun giftet seg 2. gang i 1759 med Nils Jonsen Bech fra Solum.

 

Se Østre Porsgrunn 1725

 

Gravlagt som "Niels Bæcks enke Anne Olsdatter 84 aar".

 

 

 

I.    Rolf Christian Evensen, (sønn av Even Rolfsen og Anne Sørensdatter) f. 1725 på Osebakken i Eidanger,[6] døpt 22.08.1725 i Eidanger kirke.6

      

       Even Rolfsen og Anne Søfrensdatter fra Osebachens ægte barn, første - Rolf Christian

       Faddere: baaren af Karen Christensdatter, Maren Rolfsdatter, mandfaddere: Jens Jensen, Hans Sifvertsen.

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.