| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

 

Søren Torbjørnsen f. omkring 1725 og Sønnev Persdatter f. omkring 1725

 

 

 

Søren Torbjørnsen, f. omkring 1725.[1]

 

Han var snekker fra Larvik og ble utlakt som barnefar til et uekte barn i Eidanger i 1756.

 

 

Forhold til Sønnev Persdatter, f. omkring 1725.1

 

Sønnev:

Hun fikk et uekte barn i Eidanger i 1756:

 

Publice absoluti. 23. mai 1756 i Eidanger kirke, side 352: Sonnøv Persdatter for begangen lejermaal med Tommes Christensen Studsrød, 2.det lejermaal.

 

Publice absoluti. 19. sep 1756 i Eidanger kirke, side 352: Sonnøv Persdatter for falsk angivelse ved forrige skriftemaal da hun nu udlagde til barnefader Søren Torbiørnsen, en Snedker fra Laurvigen.

 

 

I.    Søren Sørensen, f. 1756 i Eidanger,[2] døpt 22.08.1756 i Eidanger kirke,2 d. 1756 i Eidanger,[3] gravlagt 24.10.1756 på Eidanger kirkegård.3

      

       Sønnov Persdatters uægte barn navnl.Søren

       Faddere: baaren af Anders Larsens kone i Porsgrund, Sigri Giertsdatter, mandfaddere: Isak Skolemæster, Poul Traaholt.                                                  

                                   

       Videre står følgende "barnefaderen var ig den forhenn udlagt Tommes Christensen, var Søren Torbiørnsen Snedker".

      

       Hun hadde først oppgitt Tommas Christensen som barnefader, men dette endret hun til Søren Torbjørnsen.

      

       Gravlagt som "Sønnov Persdatters uægte barn Søren 2 maaneder".

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.