| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

Johan Michal (Andreassen) Røsler f. ca 1696 og Maria Andreasdatter f. omkring 1705 sin familie

 

 

 

Johan Michal Røsler, født ca 1698 i Leipzig i Sachsen i Tyskland,[1] død 1750 i Skien, gravlagt 15.08.1750 i Skien.1

 

Ifølge gamleskien.no:

Han var født i Leipzig i Sachsen og nevnes i 1743 som urtegårdsmann, bosatt i Skien. Han fikk borgerskap som gartner 21 desember 1746.

Det var skifte etter han 16 Okt 1750. Kona skulle sitte i uskiftet boe. Det er kun nevnt, at det er fremvist en uskiftebevilling datert denne dato. Han etterlot seg umyndige barn.

 

Han er nok identisk med den Johan Andreassen som døpte et barn i Eidanger i 1732. Hans far het da Andreas.

 

Han er nevnt som "Gartner Johan Michael Røsler" som fadder i 1734.

 

 

Han giftet seg med Maria Andreasdatter, født omkring 1705.[2]

 

 

 

I.    Johan Andreas Johansen Røsler, født omkring 1730.

      

       Skien Cop. 30/10-1753.

       Johan Andreas Røsler, Urtegaardsmand og Pigen Inger Maria Rasmusd.

       Copul. hieme Kl. 3 efter Kongl. bev.

 

      

       Gift 30.10.1753 i Skien,1 med Inger Marie Rasmusdatter, født omkring 1730.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Peder Johansen Røsler, født 1754 i Skien,1 døpt 03.09.1754 i Skien.1

              

               Faddere var Hr. Sorenschriver Bangs kieriste, jomfru Asløf, hr. Cammeraad Deickman, hr. Borgm. Bentsen, hr. Apothecher Wolf.

              

 

 

        B.    Johan Michael Johansen Røsler, født 1755 i Skien.1

              

               Faddere var Mad. Bentzon, Margrethe Wolf, Sorenskriver Bang, Kield Jensen, Bendix Plesner.

              

               Ifølge gamleskien.no:

                Det ser ut til at han er død litt før februar 1838, da hans bo er under behandling av Akers sorenskriveri.

               Han var forhenværende fullmektig ved Fossum jernverk i Bærum.

              

               Han giftet seg med Anne Karine Michelsdatter, født ca 1762, død 1824 på Fosum i Østre Bærum i Akershus, gravlagt 22.03.1824 i Østre Bærum i Akershus.1

 

 

 

I.    Christian Berg Johansen, f. 1732 i Eidanger,[3] døpt 26.06.1732 i Eidanger kirke,2 d. 1732 i Eidanger,[4] gravlagt 20.09.1732 på Eidanger kirkegård.3

      

       Monsiur Garttener Johan Andres og Marjæ Andreasdatter ægte barn ved nafn Christian Berg.

       Faddere: baaren af frue Canelieraad, Jomfrue Berg, mandfaddere: Hr. Tolder Nicolaj Frisenberg, Hr. Canselieraad Herremand Leopoldus Baarestad, Monsiur Hans Jensen Kiærulf.

      

       Gravlegges som " Monsieur Johan Andreassen barn Christian Berg 10 uger".

 

 

 

II.   Johan Michal Johansen Røsler, f. 1733 i Eidanger,[5] døpt 03.09.1733 i Eidanger kirke.4

      

       Johan Michael Røsler og Maria Andreasdatter deris ægte barn tvillinger Johan Michael.

       addere: baaren af frue Cancelieraad Margrethe Deichman, Frøchen Fien, mandfaddere: Major Hans Holmboe, Hr. Capitain Peter Deichman.

 

 

 

III. Else Maria Johannesdatter Røsler, f. 1733 i Eidanger,4 døpt 03.09.1733 i Eidanger kirke.4

      

       2. Else Maria

       Faddere: baaren af Madam Else Kierulf, Jomfrue Inger Borse, mandfaddere: Cansellieraad Carl Deichman, Mons. Halvardus Borse.

 

 

 

 

 [1]  gamleskien.no.

[2]  Stipulert.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 7.