| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

 

 

Jens Kittilsen f. 1740 giftet seg 1. gang med Marthe Christensdatter f. ca 1727 og 2. gang med Tone Sigursdatter født 1746

 

 

 

 

Jens Kittilsen, født 1740 på Yttingen under Susaas i Holla,[1] døpt 13.03.1740 i Holla,[2] konfirmert 02.04.1758 i Østre Porsgrunn,[3] død 1800 på Herre i Bamble, gravlagt 07.02.1800 i Østre Porsgrunn.[4]

Han var sønn av Kittil Nilsen og Ingeborg Jensdatter.

 

Kittil Yttingens og Ingebor Jensdatters Jens.

Faddere: Peder Suusaas, Niels Suusaas, Marte Sæthre, Marte Jonsdatter Eje.

 

Konfirmert i Eidanger i 1758 bosatt i Porsgrunn som "Jens Kittilsen Porsgr. 20 aar"

 

Jens giftet seg 1. gang i 1758.

 

Trol. 2/5-1758 i Eid. Copul. 24/10-1758.

Uk. Jens Kittilsen fra Porsgrund og Pigen Marthe Christensd.

Caut: Per Christensen Venstøb og Evert Nielsen.

 

Han døpte et barn i Eidanger i 1758 og et i Gjerpen i 1759 som bosatt på Osebakken. De flyttet siden til Herre og fikk barn der.

 

Jens giftet seg 2. gang i 1781.

 

Bamble viet 25.10.1781:

Enkemand Lars Pedersen med

pigen Tone Sigursdatter ved Herre.

Caut: Jacob Lucassen og Jens Kittilsen.

 

Gravlagt som "fra Herre Jens Kittilsen 60 aar".

 

 

(1) Gift 24.10.1758 i Eidanger,[5] med Marthe Christensdatter, født ca 1727,[6] død 1784 på Herre i Bamble, gravlagt 28.03.1784 i Bamble.[7]

 

Marthe:

Gravlagt som "Marthe Christensdatter, Jens Kittilsens kone fra Herre, 55 aar 7 uger".

 

 

(2) Gift 27.12.1784 i Bamble,[8] med Tone Sigursdatter, født 1746 på Herre i Bamble (datter av Sigurd Torgrimsen og Kirsti Jonsdatter), døpt 20.11.1746 i Bamble, død 1793 på Herre i Bamble, gravlagt 19.01.1793 i Østre Porsgrunn.[9]

 

Tone:

Siul Torgrimsen Hære og Kirsti Joensdatters datter Tone.

Faddere: Ingeborg Pedersdatter, Gunild Torgrimsdatter, Joen Torstensen, Jacob Johannissen, Hans Halvorsen.

 

Hennes søster, Anne Sigurdsdatter f. 1738, var gift med Halvor Hansen og bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Gravlagt som "fra Herre Jens Kittelsens kone Thore Siversdatter 48 aar".

 

 

Barn:

 

 

V.   Nils Jensen, (sønn av Jens Kittilsen og Marthe Christensdatter) født 1767 på Herre i Bamble, døpt 13.12.1767 i Bamble,[10] død 1797 på Herre i Bamble,[11] gravlagt 17.05.1797 i Bamble.[12]

      

       Jens Kittilsen Hære og Marthe Christensdatters barn kaldet Niels.

       Faddere: Knud Isachsens kone Mari Nielsdatter, Luci Pedersdatter, Isach Erichsen, Knud Nielsen, Anders Andersen alle ved Hære.

      

       Østre Porsgrunn 17.10.1789: Trol. ungkarl Niels Jensen af Herre med pigen Ane Thoresdatter.

      

       Gravlagt som "fra Herre Niels Jensen 28 aar".

 

      

       Gift 28.11.1789 i Østre Porsgrunn,18 med Anne Torsdatter, født 1766 på Herre i Bamble,18 (datter av Tor Rasmussen og Maria Knudsdatter), døpt 19.10.1766 i Bamble, død 04.09.1826 på Herre i Bamble, gravlagt 09.09.1826 i Porsgrunn.[13]

      

       Anne:

       Thor Rasmussen ved Hære og Maria Knudsdatters barn kaldet Anne.

       Faddere: Isach Erichsens kone Mari Larsdatter ibid, Inger Rasmusdatter Nænseth, Sivert Gundersen Hære, Stian Andersen ibid, Ole Pedersen ibid.

      

       Hennes foreldre kom fra Drangedal, men kom til Herre.

      

       Hun var enke etter Jørgen Hansen Finne (ca 1754-1800) som døde på Herre. Jørgen Hansen Finne hadde tidligere vært gift med Else Pedersdatter (ca1757-1797).

 

       Hun ble enke i 1800.

             

       Folketelling 1801 på Herre, Bamble:

       Her er den 35 år gamle Anne Thorsdatter ført som enke etter første ekteskap og lever av håndarbeid.

       Her ble også den 37 år gamle Søren Rasmusen Hørning ført hos Gunder Olsen som ugift og losjerende skreddersvenn.

      

       Hun giftet seg på nytt i Østre Porsgrunn i 1805 med denne Skredderen Søren Rasmusen Hørning..

      

       Cop. 6/1-1805. Ø. Porsgr.

       Uk. Søren Rasmusen Hørning og enken Anne Thorsd.

       Forl: Hans Jochum With, Knud Thorsen.

 

       Anne døde på Herre i 1826.

      

       Gravlagt som "Anne Thorsdatter, viede med Skrædder Søren Hørning ved Herre, 61 aar".

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Tor Nilsen, født 1792 på Herre i Bamble,18 døpt 29.01.1792 i Porsgrunn.[14]

              

               Confirmered Niels Jensen og Ane Thorsdatters hiæmmedøbte barn Thor. Test: Jens Kittelsens kone Thone

               Sigursdatter, pigen Inger Maria Larsdatter, Gunder Olsen, Knud Thorsen, Ole Larsen Risberg.

              

               Han nevnes som kleinsmed.

 

               Han giftet seg 1. gang i 1815.

              

               Porsgrunn viet 24.06.1815:

               Thor Nielsen Kleinsmed ved Herre 24 aar, og Karen Dorthea Jacobsdatter 28 aar af Almuestanden.

               Forlovere Knud Thorsen og Niels Rasmussen.

 

               Han giftet seg 2. gang i 1824.

              

               Porsgrunn viet 18.07.1824:

               Enkemand og Kleinsmedmester ved Herre Thor Nielsen 33 aar,

               og Enke Marthe Margrethe Pedersdatter 33 aar fra Herre.

               Forlovere Knud Thorsen og Thor Jørgen Knudsen.

 

              

               (1) Gift 24.06.1815 i Porsgrunn,[15] med Karen Dorthea Jacobsdatter, født 1787 i Østre Porsgrunn (datter av Jacob Lucasen og Maren Cathrine Jonsdatter), døpt 29.07.1787 i Østre Porsgrunn kirke,[16] konfirmert 12.04.1801 i Østre Porsgrunn,[17] død 19.10.1815 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 25.10.1815 i Vestre Porsgrunn.[18]

              

               Karen:

               Døbt fra Herre, Jacob Lucasen og Maren Joensdatters barn Karen Dorthea.

               Test: Matthias Helstveds kone Bodil Tostensdatter, Juliana Maria Dahl, Niels Lucasen, Christen Thorsen, Erich Matthiasen.

              

               Konfirmert som: 12.04.1801 (21) Karen Dorthea Jacobsdatter, Herre, (alder uleselig).

              

               Gravlagt som "Karen Dorthea Jacobsdatter, af Almuestanden gift med kleinsmed Thor Nielsen ved Herre, 28 aar".

 

              

               (2) Gift 18.07.1824 i Porsgrunn,[19] med Marthe Margrethe Pedersdatter, født 1792 på Herre i Bamble (datter av Peder Hansen og Anne Marie Christensdatter), døpt 17.05.1792 i Bamble.[20]

              

               Marthe:

               Døbt fra Herre, Peder Hansen og Maria Christensdatters barn Marthe Margrethe. Test: Peder

               Christensens kone Karen Reiersdatter, pigen Maren Halvorsdatter, Hans Jochum With, Ole Michelsen Garstad, Knud Thorsen, Johan Snidker.

 

 

              

        B.    Jens Nilsen, født 1790 på Herre i Bamble, døpt 24.01.1790 i Vestre Porsgrunn,[21] død 1803 på Herre i Bamble, gravlagt 26.03.1803 i Østre Porsgrunn.[22]

              

               Døbt fra Herre, i vestre kirke Niels Jensen og Ane Thorsdatters barn Jens.

               Test: Anders Jacobsens kone Ovet Thorsdatter, pigen Kirsti Amunsdatter, Gunder Olsen, Christen Jensen, Ole Olsen Risberg, Knud Thorsen.

              

               Gravlagt som "Jens Nielsen fra Herre 15 aar".

              

 

 

        C.    Christen Nilsen, født 1794 på Herre i Bamble, døpt 25.12.1794 i Vestre Porsgrunn.[23]

              

               Døbt fra Herre, Niels Jensen og Ane Thorsdatters barn Christen.

               Test: Christen Jensens kone Ane Cathrine Sørensdatter, pigen Ane Thorsdatter, Gunder Olsen, Knud Thorsen, Amund Amundsen.

              

 

 

VI. Jens Jensen, (sønn av Jens Kittilsen og Marthe Christensdatter) født 1770 på Herre i Bamble, døpt 09.12.1770 i Bamble,[24] død 1773 på Herre i Bamble, gravlagt 25.09.1773 i Bamble.[25]

      

       Jens Kittilsen ved Hære og Marthe Christensdatters barn Jens.

       Faddere: Knud Nielsens kone ved Hære Anne Cathrine Jonasdatter, Oved Maria Christensdatter ibid, Isaach Mathiasen Hellestved, Stian Andersen ved Hære, Hans Johannesen.

      

       Gravlagt som "Jens Kittilsen ved Hære og Marthe Christensdatters Jens 3 aar".

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 34.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[4]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt, side 316-317.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 506-507.

[8]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 378-379.

[9]  Østre Porsgrunn, avskrift av kirkeboken 1764-1814, kronologisk ført, på Eidangerslekt, side 182 -183.

[10]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 416-417.

[11]  Solumslekt

[12]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 315.

[13]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 130.

[14]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 170-171.

[15]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 191.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 132-133.

[17]  Porsgrunn, avskrift av kirkebok Mini 2 1764-1814, konfirmerte, på Eidangerslekt, side 297.

[18]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 98.

[19]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 206.

[20]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 174-175.

[21]  Østre Porsgrunn, avskrift av kirkeboken 1764-1814, kronologisk ført, på Eidangerslekt.

[22]  Østre Porsgrunn, avskrift av kirkebok Mini 2 1764-1814, gravlagte, på Eidangerslekt, side 316-317.

[23]  Østre Porsgrunn, avskrift av kirkeboken 1764-1814, kronologisk ført, på Eidangerslekt, side 198-199.

[24]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 505.

[25]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 558-559.