| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

Jens Wilhelmsen Karhoff f. ca 1713 sin familie (Han var 1. gang gift med Margrethe Nilsdatter f. omkring 1710 og 2. gang med Anne Kirstine Gieding f. ca 1714)

 

 

 

Jens Wilhelmsen Karhoff, f. ca 1713,[1],[2] d. 1763 i Gjerpen,1 gravlagt 19.08.1763 i Gjerpen.[3]

Han var sønn av Welhelm Karhoff og Anne Rasmusdatter i Solum

 

Han far nevnes som kirurg i Skien. Se gamleskien.no

 

Ifølge gamleskien.no:

Bevilling datert 25 nov 1702 for Wilhelm Karhof som stadskirurg i Skien. Han må legge fram vitnemål om at han er eksaminert og funnet dyktig i bartskjærerkunsten av Medisinsk fakultet ved Universitetet og av de eldste mesterne i bartskjærerlauget i København.

 

F. C. Knudsen skriver om hans far:
Den første Karhoff som nævnes her i distriktet er barber og feltskjær Wellum Karhoff f. 1673 d. 1743 i Solum. Han var borger af Skien, nævnes i 1715 som svoger af raadmand Gjert Hansen i Skien, saaledes muligens g. 1 m. Hansens søster. g. 2 m. enke Karen Trinnepol f. Madsdtr., f. 1685 d. 1755 i Solum. Børnene er vistnok af første ægteskab. Den ældste datter 

Elisabeth Karhoff f. 1696 blev i 1732 i Solum g. m. smed Hans Christian Arweschoug, se E. P. side 61. 
Gjert Wellumsen Karhoff i 1728 g. m. Idde Kristine Hickmann d. 1735. Gjert var student, lærer og klokker i Kragerø og prest i Gjerstad 1736. Hustruen var datter af byskriver i Skien og Kragerø Ove Daniel Hickmann, hvis sønnesøn Nils Hickmann har skrevet en selvbiografi, gjengivet i Schneiders «Fra det gamle Skien» B. 1 side 155. 
Just Karhoff, var paa Haugemøllen ved Solum, og havde i 1730 en søn Erik Karhoff. 
en datter N. N g. m. Søren Christensen, Solum, som i 1737 havde en søn Wellum Karhoff Sørensen, som Jens Karhoff var fadder til. 
Jens Karhoff f. 1713, omtalt ovenfor. 
Rasmus Wellumsen Karhoff f. 1718 d. 1741 i Vestre Porsgrund. 


Jens nevnes i skifte etter sin far i 1743.


Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808 
5281 - 10.7.1743 - 1740-1748 - Skifteprotokoller 6a - 85b 
Skiftet sluttet 11.07.1743 
arvelater Willum Karhoff Hos Iver Smeed i Porsgrund død 
Arvinger og andre:
sønn Just Karhoff 'udenlands og ej vitterligt enten Død eller Levendes' 
sønn Jens Karhoff Volds Jernværck 'Conditionerende paa Volds Jernværck' 
datter Anne Lisbet Karhoff g.m. Andreas Usgaard 
sønn Giert Karhoff død. Etterlot en sønn og to døtre, men de er ikke nevnt ved navn 
andre svigersønn Andreas Usgaard g.m. Anne Lisbet Karhoff 
andre svoger Søfren Christensen gift 

 

Jens nevnes i skifte etter sin mor i 1741.

 

Skifte 18. mars 1741 på Fjære, Solum:

Anne Rasmusdatter død, enkemannen Willum Karhof og deres barn:

Anne Elisabeth Willumsdatter gift med Mr. Andreas Usgaard,

Just Karhof utenlands, Giert Karhof kapellan pro persona død,

3 barn:

Boye Giertzen 3 år,

Ide Kirstine 5 år,

Anne Gierdsdatter 3 år,

Jens Karhof myndig,

Rasmus Karhof 23 år.

Med den salige kvinnes første mann Giert Corneliussen: Karen Giertsdatter gift med Mr. Søren Christensen

 

Jens nevnes på Fossum i 1762 som forvalter. Han var da bosatt i forvalterboligen.

 

Ifølge F. C. Knudsen eide Jens Karhoff Storgaten 216 fra 1751.

Karhoff var søn af barber Wellurn Karhoff i Skien, var forvalter paa Wold Jernverk mellem 1743 og 1753, og fra omkring 1751 bosatt her. Børnene, undtagen det sidste, er født paa Wold men confirmeret i Gjerpen. I 1751 var han commissær for toldboden i Porsgrund. Samme aar var der auktion i hans hus for at bortsælge endel varer, sandsyngvis for toldvæsenet.

 

Gravlagt som "forvalter Karhoff 50 aar".

 

 

(1) Han giftet seg med Margrethe Nilsdatter, f. omkring 1710, d. før 1749.

 

 

(2) Gift1 med Anne Kirstine Gieding, f. ca 1714,1,2 d. 1786 i Gjerpen, gravlagt 18.04.1786 i Gjerpen.3

 

Anne:

Det var nok hun som stod som Stine Jørgensdatter da Jens Karhoff døpte sitt barn i 1749. De var derfor gift mellom 1746 og 1749.

 

Gravlagt som "Madame Karhoff 72 1/4 aar".

 

Det var skifte etter henne i 1786.

 

Noen av hennes "svigermors effecter" var trolig en del av skifte. Noen av disse barna er fra Jens Karhoffs 1. ekteskap.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 213a

Skifte 12. April 1786 i Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 9. Sept. 1787.

Madame Anne Kirstine Karhoff, fød Gieding, død.

Arvinger

1. Sønnen Wilhelm Karhoff, myndig og opholder sig i Skien hos Hr. Rasmus Bugge.

2. Rasmus Karhoff, myndig og udenlands som søefarende.

3. Giert Karhoff, myndig og ligesaa fraværende.

4. Datteren Barbra Karhoff, ugift.

5. Anthonette Eleonora Karhoff, g.m. Hr. Jens Nicolai Fischer.

Til formynder for Barbra Karhoff og til verge for Rasmus og Giert, ble indsadt og beskikket svogeren Hr. Jens Nicolai Fischer.

Sum boets indtægt: 222-1-12

Boets gield og udgift: 636-0-8

Gjeld til kiøbmand Jens Nicolai Fischer for sin svigermors kost og logi i 12½ aar, på 625 rdlr.

 

Gravlagt som "Madame Karhoff 72 1/4 aar".

 

 

 

I.    Nicolai Wilhelm Karhoff, (sønn av Jens Wilhelmsen Karhoff og Margrethe Nilsdatter) f. 1744 i Solum,[4] døpt 12.06.1744 i Solum.[5]

      

       Jens Karhofs og Margrete Nielsdatters barn Nicolai Willem.

       Faddere: Cancellie=Raad Løvenschiold, Cancellie=Raad Deichman, Cammer=Raad Deichman, Frue Løvenskiolds, Mad:me Storm, ellers ofrede med Mons: Detlef Bucha.

 

 

 

II.   Giert Jensen Karhoff, (sønn av Jens Wilhelmsen Karhoff og Margrethe Nilsdatter) f. 1745 i Solum,2 døpt 10.08.1745 i Solum,5 d. 1749 i Eidanger,[6] gravlagt 11.01.1749 på Eidanger kirkegård.6

      

       Jens Karhofs og Margrete Nielsdatters barn Gierdt.

       Faddere: Capel: Hr: Anders Baar, Jens Elkier, Bartholomæus Herman Løvenskiold, Kistine Borse, Francoise? Rasmusøn.

      

       Gravlagt som "Mons. Jens Karhofs liden søn Giert 3 ½ aar".

 

 

 

III. Barbara Karhoff, (datter av Jens Wilhelmsen Karhoff og Margrethe Nilsdatter) f. 1747 i Solum,4 døpt 23.11.1747 i Solum.5

      

       Jens Karhofs og Margrete Nielsdatters barn Barbara.

       Faddere: Søfren Aalborg, Hans Jacob Bomhof, Niels Gundersøn, Karen Usler, Mette Maria Kiil.

 

 

 

IV. Anne Margrethe Karhoff, (datter av Jens Wilhelmsen Karhoff og Margrethe Nilsdatter) f. 1746 i Solum, døpt 25.08.1746 i Solum,5 d. 1786 i Gjerpen, d. 28.06.1786 i Gjerpen.[7]

      

       Jens Karhoffs og Margrete Nielsdatters barn Anne Margrete.

       Faddere: Mons: van Deurs i steden for Tobias Hickman, Jan Usler, Hans Jacob Bomhof, Mad:me Buchas, Johanne Baar.

      

       Gravlagt som "Margrethe Karhoff 19 aar".

 

 

 

V.   Anthonette Eleonora Jensdatter Karhoff, (datter av Jens Wilhelmsen Karhoff og Anne Kirstine Gieding) f. 1749 i Eidanger,[8] døpt 20.07.1749 i Eidanger kirke.8

      

       Mons. Jens Karhof og Stine Jørgensdatters datter Anthonette Eleonora.

       Faddere: baaren af Madame Søfren Nielsens Constance Berg, Margaretha Veyer, mandfaddere: Tolder Hans Lange, Lieutenant Davidsen, Controleur Biener, Jens Usler.

 

      

       (1) Gift 25.04.1769 i Gjerpen,[9] med Jens Nicolai Fischer, f. ca 1728 (sønn av Rasmus Fischer), d. 1788 i Gjerpen, gravlagt 15.11.1788 i Gjerpen.9

      

       Jens:

       Borgerskap i Skien:

       Jens Nicolai Fischer i Porsgrunn. B. som urtekremmer 7/5 1763. Hans enke, Antonette, ble gift Mauritzen. Hun sa opp borgerskapet 27/2 1810.

      

       Han var kjøpmann og gjestgiver

      

       Se gamlegjerpen.no (fam. 58)

 

       Sitat fra "Beskrivelse over Bradsbierg Amt" - Bartholomeus Herman Løvenskiold på Borgestad, 1784:

       I Porsgrund er Jens Fischer priviligieret gæstgiver som den første her i denne forfatning. Det første Kgl. privilegium er af 18de aug. 1769, at han maa holde Herberger og Vertshuus, den andet af 12te Mai 1770, at ingen uden ham maa sælge til de reisende mad og drikke og skydsanstalterne er saaledes at strand-sidderne alene skal skydse Fri-skyds, men ikke Penge-skyds. Gjæstgiveren i Porsgrund Jens Fischer, fabriquerer selv god Lak, god og velsmagende chocolade-kager, destilerer ogsaa gode Liquerer og Aquavitter som de udenlandske. Han er en meget god Landmand, den af ham opbyggede smukke gaard paa Borge i Gjerpen Sogn forøger endag blandt andet Sognets Anseelse.

 

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       6009 - 30.12.1785 - 1785-1789 - Skifteprotokoller 9a - 283a

       Dette er kun en uskiftebevilling

       arvelater ektefelle Anne Tonette Fischer Porsgrund dette er kun en felles kongel. Uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn

       arvelater ektefelle Jens Nicolai Fischer Porsgrund dette er kun en felles kongel. Uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn

 

       Gravlagt som "Jens Nicolaj Fischer 60 aar."

      

       6099 - 28.2.1794 - 1789-1794 - Skifteprotokoller 9b - 728a

       Dette er et samfrendeskifte

       arvelater Jens Nicolai Fischer Osebakken udi Østre Porsgrund borger og kjøpmann, død

       Arvinger:

       ektefelle Anne Thonette Fischer, hun hadde sittet i uskiftebo etter mannen, ifølge felles kongel. bevilling dat. 30.12.1785. Også nevnt som Antonette

       sønn Søren Fischer 24 år 'paa Søe Reyse'

       sønn Jørgen Fischer umyndig

       sønn Anton Fischer umyndig

       datter Dorthea Jensdtr* ugift

       datter Ellen Jensdtr* ugift

       datter Charlotte Jensdtr* ugift

       datter Anne Kirstine Jensdtr* ugift.

      

       (2) Gift 26.01.1795 i Gjerpen,3 med Sivert Mouritsen, f. 1757 i Drammen,3 d. 1810.3

      

       Sivert:

       Han var skipper og selveier.

      

       Han ble gift med enke Antoinette Eleonora Karhoff. Enke etter Jens Fischer.

       Forlovere: Detlev Rasch og Jacob Aall.

      

       Bosatt i Storgaden 187 på Osebakken i Gjerpen i 1801.

 

 

      

VI. Rasmus Jensen Karhoff, (sønn av Jens Wilhelmsen Karhoff og Anne Kirstine Gieding) f. 1751 i Eidanger,[10] døpt 29.04.1751 i Eidanger kirke.10

      

       Jens Karhofs ægte barn fra Porsgrund Kaldet Rasmus                                      

       Faddere: baaren af Mons. Peter Frisenbergs kone fra Ravnæs, Jomfr. Magrete Berg i Porsgr., mandfaddere: Tolder Tommes Lange, Sig. Niels Aal, Sacriet: Tolder Ybervasser, alle fra Porsgr.

 

 

 

VII. Karen Jensdatter Karhoff, (datter av Jens Wilhelmsen Karhoff og Anne Kirstine Gieding) f. 1752 i Eidanger,[11] døpt 15.04.1752 i Eidanger kirke,11 d. 1771 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 12.04.1771 i Gjerpen.5

      

       Mons. Jens Karhofs barn navnl. Karen                                                   

       Faddere: baaren af Jomfru Karen Bowman, Mad. Barbara Due, mandfaddere: Mons. Hendrik Ybervasser, Ulrik Cappelen, Hans Tommes Vejer.

      

       Gravlagt som "Karen Karhoff 19 aar".

 

 

 

VIII. Giert Karhoff, (sønn av Jens Wilhelmsen Karhoff og Anne Kirstine Gieding) f. 1753 i Gjerpen,4 døpt 19.09.1753 i Gjerpen.5

      

       Forvalter Karhofs db. Giert

       Faddere: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, jomfrue Friderica Rasch, hr. CammerRaad Deichman. hr. Cap: Rasch, Nils Aal.

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen - Porsgrund av F.C. Knudsen, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på internett.

[2]  Alder ved død.

[3]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Solumslekt, Solumslekt.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  gamlegjerpen.no.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 140.

[9]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 153.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.