| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

Ernst Hansen Meyer, f. omkring 1700 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maren Hansdatter f. ca 1703, 2. gang Maria Larsdatter f. 1719 og 3. gang med Margrethe Mogensdatter f. ca 1688)

 

 

 

 

Ernst Hansen Meyer, f. omkring 1700.

 

Han giftet seg 1. gang i 1730.

 

Trol. 11/9-1730 i Eid. paa Ossebachen.

Hr. Cancelieraads Leopoldus dend yngre tiener ved vold, Ernst Hanssøn Mejer med Hr. Cancelieraads Amme, Maren Hansd.

Caut: Jens Rydt og Hans Sifvertssøn og Sergiant Sifver Laerssøn Bache og Gotfvredt Hejdel.

 

Ernst Meyer ble nevnt som maler i Simon Frantsen Cudrios regnskap for oppførelsen av Vestre Porsgrunns kirkes oppførelse.

 

Se WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

 

 

(1) Forlovet 11.09.1730 i Porsgrund,[1] gift 1730, med Maren Hansdatter, f. ca 1703,[2] d. 1736 i Eidanger,[3] gravlagt 28.02.1736 på Eidanger kirkegård.3

 

Maren:

Gravlegges som "Ernst Malers kone Maren Hansdatter 33 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 260a          

01.04.1736 - Porsgrund, Eidanger Tinglaug

Maren Hansdatter, død - enkemand Erentz Meyer

Barn:

1. Inger Hansdatter

2. Berte Erentsdatter

3. Karen Kirstine Erentsdatter

Alle umyndige

Brutto: 166-3-22

Netto: 38-1-14

Hvori medregnet huset i Porsgrund på Bjørntvets grunn, takst 100 rdr.

 

Ut fra dette skifte hadde hun et barn, Inger Hansdatter, før hun giftet seg.

 

 

(2) Gift 27.08.1739 i Solum,[4] med Maria Larsdatter, født 1719 i Vestre Porsgrunn,5 (datter av Lars Corneliussen og Birte Jensdatter), døpt 06.08.1719 i Vestre Porsgrunn,1 død 1748 i Vestre Porsgrunn,5 gravlagt 12.02.1748 i Vestre Porsgrunn.1

 

Maria:

Lars Corneliussøns barn, nafnlig Maria.

Faddere: Johannes Nielsøn, Niels Larsøn, Mad: Hattun, Karen Friis.

 

Gravlagt som "Porsgr: Maria Larsdatter 28 aar 6 dage".

 

 

(3) Gift 18.02.1750 i Solum,5 med Margrethe Mogensdatter, født ca 1688,3 (datter av Mogens Mogensen Ørbeck og Kirstine Pedersdatter Molvik), død 1758 i Vestre Porsgrunn,[5] gravlagt 11.01.1758 i Vestre Porsgrunn.6

 

Margrethe:

Det var skifte etter hennes far i Skien i 1708. Han var muremester der. Se gamleskien.no

 

Hennes søster Pernille var gift med Ole Helgesen Vold. De nevnes i vestre Porsgrunn og hadde flere barn som nevnes i Brevik. Det var skifte etter Ole Helgesen i 1739.

 

(Fra Solumslekt)

Skifte 21. juli 1739 på Vestsida, Porsgrunn: Olle Helgesen Wold død, enka Pernille Mogensdatter og deres 7 barn: Mogens Olsen 20 år, Niels Olsen 6 år, Marthe Olsdatter gift med Guttorm Guttormsen bor i Brevig, Pernille Olsdatter 18 år, Helene Olsdatter 13 år, Kirstine Olsdatter 11 år, Mette Olsdatter 8 år. Verge for enka: Monsr. von Deurs.

 

Gravlagt som "Margarethe Mogensdatter Beck 70 aar".

 

Margrethe etterlot seg ingen bar så her seg vi søsteren Pernille og hennes familie som arvinger.

 

Skifte 16. januar 1758 på Vestsida, Porsgrunn:

Grethe Mognsdatter Ørbech død, enkemannen Erenst Meyer og den avdødes arvinger:

Søstra Pernille Mognsdatter død og i ekteskap med Ole Smed etterlatt 6 barn:

Niels Olsen myndig og bor i Brevig,

Martha Olsdatter gift med Sten Hansen i Brevig,

Pernille Olsdatter gift med Anders Michelsen i vestre Porsgrunn,

Kirstine Olsdatter gift med Thor Johansen i østre Porsgrunn,

Helene Olsdatter gift med Christen Nielsen i Brevig,

Mette Olsdatter 26 år og ugift tjener hos Eystein Rasch i østre Porsgrunn.

Den siste fikk sin svoger Anders Michelsen som verge. Enkemannen hadde tidligere vært gift med Marie Larsdatter.

 

 

 

Maren Hansdatter sitt barn fra før hun giftet seg.

 

I.    Inger Hansdatter, (datter av Hans og Maren Hansdatter) f. omkring 1725.[6]

 

 

Barn:

 

 

I.    Berthe Erentsdatter, (datter av Ernst Hansen Meyer og Maren Hansdatter) født 1730 i Eidanger,[7] døpt 17.12.1730 i Eidanger kirke,7 død 1755 på Gulset i Gjerpen, gravlagt 06.04.1755 i Gjerpen.1

      

       Errent Hansen og Marj Hansdatters første barn, var troelovet, ved nafn Berthe.

       Faddere: baaren af Medemeselle Margrette Pedersdatter Fru Cancelieraads, Anne Arnesdatter, mandfaddere: Siergient Sivert Laersen Bache, Laers Andersen Grefsent, Skredder Henning Diderich Mejer.

      

       Hun ble konfirmert i Gjerpen 05.04.1750 som "(35) Berthe Ernstdatter Hoppestad 19 aar".

      

       Gravlagt som "Berthe Ernstsdatter fra Gulset 24 aar".

      

 

 

II.   Karen Kirstine Erentsdatter, (datter av Ernst Hansen Meyer og Maren Hansdatter) født 1732 i Eidanger,7 døpt 24.12.1732 i Eidanger kirke,7 død 1734 i Eidanger,4 gravlagt 07.02.1734 på Eidanger kirkegård.4

      

       Errenst Hansen Meyer og Maren Hansdatter - Karen Kistine

       Faddere: baaren af frue Canselieraad Biørntvedt, Jomfrue Karen Bowmand, mandfaddere: Hr. Canselieraad Baarestad, Hr. Tolder Nicolai Frisenberg, Mons. Niels Aal.

      

       Gravlegges som "Ernst Hansøn Mahlers liden datter Karen Christina 1 aar 4 uger".

      

 

 

III. Karen Kristina Erentsdatter, (datter av Ernst Hansen Meyer og Maren Hansdatter) født 1734 i Eidanger,[8] døpt 29.11.1734 i Eidanger kirke.8

      

       Ernst Mahler og Maren Hansdatter - Karen Christina

       Faddere: baaren af Madam Anna Povelsdatter, Mademiselle Inger Thue, mandfadderer: Hellge Holter, Mons. Daniel Hertman Precept paa Biørntveedt.

      

       Hun ble konfirmert i Gjerpen 18.04.1751 som "(7) Karen Ernstdatter Osebachen 18 aar".

      

 

 

IV. Hans Erentsen Meyer, (sønn av Ernst Hansen Meyer og Maria Larsdatter) født 1740 i Vestre Porsgrunn, døpt 03.02.1740 i Solum,5 død 1802 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 02.04.1802 i Solum.5

      

       Erents Mejers og Maria Larsdatters barn Hans Erents.

       Faddere: Jacob van Deurs, Thomas Biørntvedt, Kiell Biørntvedt, Mad:me Aalborg, Karen Green.

      

       Gjerpen - Trol. 14/2-1760. Cop. 6/5-1760.

       Hans Ernst Mejer og Berthe Halvorsdatter.

      

       Ifølge WikiTree/Leif Biberg Kristensen så levde ingen av hans barn opp.

      

       Han var enkemann da han giftet seg med Marthe Andersdatter.

 

      

       (1) Gift 06.05.1760 i Gjerpen,5 med Birthe Halvorsdatter, født ca 1734, død 1784 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 30.01.1784 i Solum.5

      

       Birthe:

       Gravlagt som "begravet Hans Erentzens k. Birthe Halvorsdatter 50 aar".

 

      

       (2) Gift 20.10.1785 i Solum,[9] med Marthe Andersdatter, født 1736 på Veholt i Solum,9 (datter av Anders Halvorsen og Marthe Johannesdatter), døpt 18.11.1736 i Solum,9 død 1809 på Vestsiden i Porsgrunn,9 gravlagt 23.03.1809 på Vestre Porsgrunn kirkegård.9

      

       Marthe:

       Faddere: Jens Klovholt, Hans ? Hvalen, Hans Findall, Aase Lien, Ingebor Siøtvedt og Anne Tostensdatter.

 

       Hennes ekteskap med Hans Erentsen Meyer kan ikke ha fungert særlig godt. I folketellingen i 1801 for Vestre Porsgrunn er Marthe oppført som huseier i hus nr. 116. Hun er " i det 2det ægteskap men separert fra manden". Hun bos sammen med sin yngste sønn Isaach som er oppført som skomaker.

      

 

 

V.   Maren Ernstsdatter, (sønn av Ernst Hansen Meyer og Maria Larsdatter) født 1741 i Vestre Porsgrunn, døpt 10.12.1741 i Solum, død 1742 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 05.01.1742 i Solum.1

      

       Erents Mejers og Maria Larsdatters barn Maren.

       Faddere: Niels Biørntvedt, Kiel Biørntvedt, Jørgen, Birthe Larsdatter, Olea Jonsdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Maren Erentsdatter Mejer 1 maaned".

      

 

 

VI. Lars Ernstsen, (sønn av Ernst Hansen Meyer og Maria Larsdatter) født 1744 i Vestre Porsgrunn, døpt 11.02.1744 i Solum,1 død 1754 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 19.09.1754 i Solum.1

      

       Erents Mejers og Maria Larsdatters barn Lars.

       Faddere: Christen Torbiønsøn, Willum Albretsøn, Claus Henningsøn, Birthe Jensdatter, Johanne Thorsdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr: Lars Erentsøn Mejer 9 aar 8 mnd".

      

 

 

VII. Jens Ernstsen, (sønn av Ernst Hansen Meyer og Maria Larsdatter) født 1746 i Vestre Porsgrunn, døpt 19.05.1746 i Solum,1 død 1746 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 27.07.1746 i Solum.1

      

       Erents Mejers og Maria Larsdatters barn Jens.

       Faddere: Visiteur Aalborg, Mons: Frisenberg, Niels Gundersøn, Giert Vindholmen, Fridericha Cathrina van Deurs.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Jens Erentsøn 2 maaneder".

      

      

      

      

 

 

 

 [1]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Solumslekt

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 172.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 20.

[9]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt"