| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

Tore Tollefsen f. omkring 1670

 

 

Tore Tollefsen, f. omkring 1670.[1]

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Tore Tollefsen Sendene?", født i Tiøme, gift og bosatt i Porsgrund, innrullert 6. mai 1704.

 

Trolig han som nevnes i Porsgrunn som strandsitter i 1712 som "Tord Tolfsen". Han betalte 1 Rd. 3 ort 15 sk. i krigsskatt.

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.