| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

Rasmus Nilsen f. omkring 1675

 

 

 

Rasmus Nilsen, f. omkring 1675.[1]

 

Han nevnes i rullene (1704-1711) for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som død i regimentets tjeneste "Rasmus Nielsen Stiørstrup", født i Jylland, gift og bosatt i Porsgrund, innrullert 1709.

 

Hans enke nevnes blant strandsittere i Posrgrunn i 1712 og betalte 11 Rd. 1 ort. 18 sk. i krigsskatt - Rasmus Nielsens enke-11-1-18

 

 


[1]  Stipulert, Stipulert.