| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN |      


 

 

 

Østre Porsgrunn 1712

 

 

Her har jeg brukt ”F.C.Knudsens oppsett” av listene for krigsskatten 1712 samt Borgere i Porsgrunn 1712” transkribert og registrert av Jan Christensen på Skien Genealogiske Side. (Skrevet i kursiv)

(Her er vestre og østre Porsgrunn slått sammen)

 

I 1712 var det i Porsgrunn, fordelt på Østre og Vestre Porsgrunn, 6 tollere, 36 strandsittere og 32 sjøfolk som betalte den "paabudte krigsskatt".

 

Her har jeg satt inn de familiene/personene jeg har funnet spor etter. Etter navnet er en oversikten med hva de betalte i skatt (-Rdl.-ort.-sk.)

 

En takk til Leif Biberg Kristensen som her har delt materiale med meg som han tidligere hadde på Solumslekt.

 

 

 

 

Tollere

 

1.

Tolder Anders Arntsen-47-2-15

 

Tolderen Sr. Anders Arentsøn Boende paa Kongel. Mayt. Toldbod, eier en liden Plads

Kaldet Giønholt. Bruger ingen Handling.

(sin Kiærist, en dreng, 1 pige)

 

 

Anders Arentsen f. 1660 sin familie

 

Se Jønholt i Eidanger

 

 

 

2.

Jens Rasmussen (Visiteur)-11-1-18

 

Toldbetiennt Jens Rasmusøn Beboer Eiende Huus, en gamel Mand som wærit i Hans Mayt:

tieniste over 26 aar, haft mange udgifter til sinne børn med midler, forrænter nogle Børne midler.

(hustrue, 1 dreng, 1 pige)

 

Jens Rasmussen Nyborg f. ca 1653 sin familie i Vestre Porsgrunn

 

Se Østre Porsgrunn 1701

 

 

 

3.

Ulrich Anton Rohde (Controlleur)-11-1-19

 

Controleur Uldrich Antonnj Rode, ung Karl, nyelig komen i Betiening, Sider tillige med

inne tvende Søstre udj leie Huus.

 

 

Ulrich Anthon de Rohde f. ca 1673 sin familie

 

Se Jønholt i Eidanger

 

 

 

4. 

Jacob Van Deurs-5-2-21

 

Toldskrifveren Jacob von Deurs. Beboer Eiende Huus, ingen Slags næring, wærger for

sinne Stifbørns midler = 1111 rd

(hustrue, sin Søster, 4 Børn,1 pige)

 

 

Jacob van Deurs f. ca. 1670 d. 1750

Gift med Karen Pedersdatter Baad f. ca 1681 d. 1759

 

Barn:

1. Anne Lisbeth Jacobsdatter f. 1709 d. før 1750

2. Jan Jacobsen van Deurs f. 1710 d. før 1750

3. Margrete Jacobsdatter van Deurs f. 1712 d. 1759

4. Janniche Hedevig Jacobsdatter van Deurs f. 1713 d. 1749

5. Simon Jacobsen van Deurs f. 1714

6. Arent Jacobsen van Deurs f. 1716 d. 1716

7. Christian Jacobsen van Deurs f. 1717 d. før 1759

8. Dorthea Maria Jacobsdatter van Deurs f. 1722

9. Fridericha Cathrina Jacobsdatter van Deurs f. 1725

 

Familieark

 

 

 

5. 

Jens (Trolig Laurids. JO) Rasmussen-8-2-7½

 

Laurids Rasmusøn Hafnefoged, weier og Maaler j Destrictit, oppebær Accissen, bruger

ingen Handling, Beboer Eiende Huus og er j gield der for.

(hustrue, 6 Børn, 1 pige)

 

Lars Rasmussen f. ca. 1667 d. 1715

Gift med Dorthea Ottosdatter von der Heide f. ca 1671 d. 1717

 

Barn:

1. Kirsten Larsdatter f. ca 1700

2. Anne Marie Larsdatter f. 1701

3. Rasmus Larsen f. 1704 d. 1705

4. Cathrine Sophie Larsdatter f. 1706

5. Pernille Larsdatter f. ca 1709

 

Familieark

 

 

 

6. 

Hans Laugesen Borch-5-2-21

 

Hans Laursøn Borch. Forige Toldskrifver, en aldrende mand, beboer eget Huus, og har

en gandske Ringe Huusnæring med Øll og Brendeviin ---eyer en liden gaardpladz i

Eidanger Sogn.

(hustrue, 2 døttre, 2 Sønner, 1 tienistpige)

 

 

Hans Lausen Borch f. ca 1645 sin familie

 

Se Jønholt i Eidanger

 

 

 

 

Borgere

 

7.

Rasmus Rasmussen Helletz-95-1-6

 

Rasmus Rasmusøn. Beboer Eiende gaard ibm, eier 7/8 part udj et Skib som farer naar     

Tiid er paa Engeland med trælast, haver laste handling i Drangedahl, en Ringe deel      

laste Handling wed Stædet, Sampt anden Ordinaire Borgerlig Handel, forpagter 2/3     

Saug i Byen dette aar, Taget anseelig skade til Søes forleeden Aar, i det fienden op-    

bragt en Kreirt tillat med Korn og feedewahre hvor udj eyende 1/2 deelen og Secreterer  

Leopoldus 1/2 deel, indehafver og forræntter sinne egen Børn og andres Børne midler 3419 rd.

(hustrue, hendes Søster, 3 Smaa børn, 1 dreng, 1 tienistpige)

 

Rasmus Rasmussen Helletz f. ca 1671 sin familie i Vestre Porsgrunn

 

Østre Porsgrunn 1701

 

 

 

8.

Rasmus Malling-47-2-15

 

Rasmus Malling Beboer Ejende gaard handler med Kornwahre og dislige sampt nogen

maalast Handling, Eier en liden Kreirt som farer paa Dannemarck.

(hustrue, 4 barn, 1 pige)

 

 

Rasmus Sørensen Malling f. ca 1663 d. 1726

Gift 1698 med Helvig Henrichsdatter Josten f. ca 1672 d. 1726

 

Barn:

Berthe Rasmusdatter Malling f. 1699 d. 1731

Maren Rasmusdatter Malling f. omkring 1700

Henrik Malling f. omkring 1700 d. 1731

Michel Malling f. ca 1706

Kirsten Rasmusdatter Malling f. ca 1707 d. 1743

Jørgen Malling f. ca 1711 d. 1712

Halvor Malling f. 1712

 

Familieark

 

 

 

9.

Gunder Solfvesen (Buer)-83-3-12

 

Gunder Solvesøn Beboer Eiende gaard sampt part udj lidet Jordegods, Bruger

Kornvare og dislige. Sampt laste handling, tillige Huus næring. Wærger for egne og

Stifbørns midler 736 3/4 rd.

(Enckemand, 4 børn, 1 tienstpige)

 

 

Gunder Solvesen Buer f. ca 1672 sin familie i Vestre Porsgrunn

 

Se Østre Porsgrunn 1701

 

 

 

10.

Jens Jensen Kiill-11-1-18

 

Jens Jensøn Kiil beboer eget liden Huus ingen Handling, men farer for Saltskipper.

(hustrue, 1 liden tienistp:)

 

 

Guri Gundersdatter f. 1701 d. 1790 

Gift 1. gang med Jens Jensen Kiil f. ca 1675 d. 1739

Gift 2. gang med Ole Nilsen Winholm f. 1707

 

Guri Gundersdatter og Jens Jensen Kiil sine barn:

1. Anne Jensdatter Kiil f. 1721 d. 1775

2. Gunder Jensen Kiil f. 1722 d. 1723

3. Mette Jensdatter Kiil f. 1723 d. 1798

4. Rønnau Jendatter Kiil f. 1724 d. 1727

5. Gunder Jensen Kiil f. 1725 d. 1725

6. Marie Jensdatter Kiil f. 1726 d. 1809

7. Rønnaug Jensdatter Kiil f. 1728 d. 1729

8. Jens Jensen Kiil f. 1730 d. 1731

9. Magdalena Jensdatter Kiil f. 1732 d. 1815

10. Jens Jensen Kiil f. 1733 d. 1734

11. Anne Susanne Jensdatter Kiil f. 1734 d. 1817

12. Mette Cathrine Jensdatter Kiil f. 1735 d. 1735

 

Famileiark

 

 

 

11.

Johannes Nielsen-11-1-18

 

Johannis Nielsøn beboer eget Huus og nærer sig af en Ringe Huusnæring.

(hustrue, 1 pige)

 

Johannes Nilsen Halling f. ca 1672 d. 1724

Gift i 1707 med Sara Erichsdatter Grønvold f. ca 1684 d. 1741

 

Barn:

1. Maren Lisbeth Johannesdatter f. 1714 d. 1714

2. Lisbeth Johannesdatter f. 1717

3. Nils Johannesen f. 1720

 

Familieark

 

 

 

12.

Jens Clausen-5-2-21

 

Jens Clausøn beboer eyende Huus, har faret for Saltskipper, og forleeden aar fangen udj

Swærig, ingen Slags næring omstunder.

(hustrue, 4 Smaa børn)

 

Jens Clausen Alvart f. ca 1672 sin familie i Vestre Porsgrunn

 

Se Østre Porsgrunn 1701

 

 

 

 

13.

Niels Casberg-2-3-10½

 

Niels Kasberig beboer eget liden Huus, Bruger en Ringe Huusnæring med Øll og dansk

Brendewiin.

(hustrue, 1 pige)

 

 

Nils Casberg f. omkring 1660 

Gift med Lisbeth Jacobsdatter Rundkøbing f. ca 1659 d. 1724

 

Familieark

 

 

 

14.

Job. Christensen Arweschoug-11-1-18

 

Job Christensøn Beboer Eiende Huus meesten Ubetalt, har faret noget for Saltskipper,

og forleeden aar fangen udj Swærig, farer nu for Styrmand og holder en ringe Huusnæring.

(hustrue, 3 Børn, 1 tienistpige)

 

 

Job Christensen Arveschoug f. ca 1675 sin familie

 

Se Gata i Eidanger

 

 

 

15.

Frans Wischer-47-2-15

 

Frands Wischer, en Engelsmand, aflader undertiiden skibbe for de Engelske, Handler

lidet forsig Self, Beboer Eiende Huus.

(hustrue, 1 lidet Barn, 1 tienistpige)

 

 

Elisabeth Josephsdatter Asch f. omkring 1685 sin familie

 

Se Kleven i Eidanger

 

 

 

16.

James Bowmann-72-1-18

 

James Boumand, en Engelsmand og Commissionær for de Engelske. Bruger ellers

fuldkomen Borgerlig Handel af alleslaugs, og beboer Leiehuus, nyelig giort parthj i

Arendahl paa ungefehr 5 à 6000 rd. Har hidendtil Beraabt sig paa Engelsk frihed.

(hustrue, 1 dreng, 2 pige)

 

 

James Bowman f. ca 1681 sin familie

 

Se Bjørntvedt i Eidanger

 

 

 

17.

Niels Pedersen, Herstad, Rafnæs-118---18

 

Niels Pedersen Herrestad, Borger til Scheen og Boende paa en gaard Kaldes Raunes,

Strax wed Porsgrund, eyer 2 Saug og 1 Qverne wed Herre, og Laste Handling i Tællemarcken,

sampt lidet Jordegods, men taged en Stor skade wed Hans Eiende Skibs

opbringelse af fienden Aar 1710, og forrenter en deel Børnemidler.

(Famielien ubewiist saa som gaard Parter under landet i Bamble)

 

Nils Pedersen Herstad f. 1662 sin familie på Ravnes i Bamble

 

Se Bamble bygdebok bind 1 side 35

 

Se Østre Porsgrunn 1701

 

 

 

18.

Rasmus Andersen Vold-11-1-18

 

Rasmus Andersøn, Borger til Scheen og Boende paa en gaard wed Herre, er eyende

lidet Jordegods i Bamble, sampt part udj en Saug wed bemelte Herre, som alt er i

forsickring for sinne Stifbørns midler, drifver ellers lidet TømerHandling med Crediterede midler.

(Familien ubeviist)

 

Ikke funnet. JO

 

 

 

19.

Niels Justen af Sal. Ludvig Blyths Brug-45-3-12

 

Nils Henrichsen Josten f. omkring 1670

 

Se Bjørntvedt i Eidanger

 

 

 

 

 

Strandsittere

 

 

20.

Daniel Christensen Arweschoug-17---15

 

Daniel Christensen Arveschoug f. ca 1675 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn i 1725-1762

 

 

 

21.

Rasmus Nielsens enke-11-1-18

 

Rasmus Nilsen f. omkring 1675

 

Familieark

 

 

 

22.

Ludvig Blyths enke--3-19½

 

Sallig Ludwig Bluts Enke, Manden nyelig død, og er Pantsatt alt det Hand war Eiende.

(1 tienistpige)

 

Ludvig Blüdt f. omkring 1660 sin familie i Vestre Porsgrunn

 

Se Østre Porsgrunn 1701

 

 

 

23.

Peder Andersen Børsen-5-2-21

 

Peder Andersen Børsen f. ca 1665 d. 1719

 

Familieark

 

 

24

Svend Kasniussen-5-2-21

 

Ikke funnet. JO

 

 

 

25.

Ole Andersen-2-3-10½

 

Ikke funnet. JO

 

 

 

26.

Ole Hansen-2-3-10½

 

Ikke funnet. JO

 

 

 

27.

Michel Smed-2-3-10½

 

Michel Iversen Kleinsmed f. ca 1659 i Vestre Porsgrunn 

 

Se Østre Porsgrunn 1701

 

 

 

28.

Niels 'Snedker-2-3-10½

 

Niels Sørensen Snekker f. ca 1672 d. 1737

Gift med Maren Torstensdatter f. ca 1678 d. 1734

 

Barn:

1. Maren Nilsdatter f. 1708 d. 1739

2. Amborg Nilsdatter f. 1709 d. 1792

3. Søren Nilsen f. 1711 d. 1783

4. Torsten Nilsen f. 1714 d. 1779

5. Inger Nielsdatter f. 1716 d. 1719

6. Maria Nilsdatter f. 1718 d. 1752

 

Familieark

 

 

 

29.

Elisabeth sal. Hans Tollefsens-2-3-10½

 

Hans Tolfsen f. omkring 1650 sin familie i Vestre Porsgrunn

 

Se Østre Porsgrunn 1701

 

 

 

30.

Jens Christophersen-2-3-10½

 

Jens Christophersen Widesløv f. ca 1668 d. 1738

 

Barn:

1. Anne Jensdatter f. 1703 d. 1705

2. Pernille Jensdatter f. 1704 d. 1786

3. Kirsten Jensdatter f. 1706 d. før 1739

4. Kjeld Jensen Tråk f. 1708 d. 1788

5. Dorte Jensdatter f. 1708 d. 1766

6. Maria Jensdatter f. 1710 d. 1712

7. Margrete Jensdatter f. 1713 d. 1715

8. Jan Jacob Jensen f. 1715 d. 1753

9. Johan Fredrik Stub Jensen f. 1717 d. 1718

10. Margrete Maria Jensdatter f. 1722 d. 1723

 

Familieark

 

 

 

31.

Fredrich Isaksen---3-19½

 

Ikke funnet. JO

 

 

 

32

Tollev Rasmussen---3-19½

 

Tholf Rasmussen f. ca 1654 d. 1720

 

Familieark

 

 

 

33.

Lars Halvorsen-1-3-15

 

Lars Halvorsen f. ca 1679 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

 

34.

Amund Nerisen-3-3-6

 

Anund Nirisen f. ca 1648 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn 1701

 

 

35.

Niels Eschielsen---3-19½

 

Henrikke Jeppesdatter f. omkring 1660

(1) Hun giftet seg med Tollef Jørgensen f. ca 1645 d. 1693

(2) Gift 1692 med Nils Eskildsen f. ca 1646 d. 1734

 

Barn fra 1. ekteskap:

Henrik Tollefsen f. ca 1677 d. 1684

Kirsten Tolllefsdatter f. ca 1680 d. 1682

Anders Tollefsen f. 1683

Henrich Tollefsen f. 1686 d. 1746

NN Tollefsdatter f. 1689 d. 1689

Kirsten Tollefsdatter f. 1691 d. 1739

 

Barn fra 2. ekteskap:

Dorthe Carine Nilsdatter f. 1693

Tyge Nilsen f. 1695 d. 1742

Jacob Nilsen f. 1698 d. 1764

Børre Nilsen f. 1705 d. 1763

 

Familieark

 

 

 

36.

Tord Myre---3-19½

 

Tor Andersen Myre f. ca 1655 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

 

37.

Niels Alberfsen-1-3-15

 

Nils Albretsen f. ca 1683 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

 

38.

Rasmus Backen-1-3-15

 

Karen Haagensdatter f. ca 1663 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn i 1725

 

 

 

39.

Gulbrand Pedersen skomager---3-19½

 

Gulbrand Pedersen f. omkring 1670

Gift 1715 med Else Ibsensdatter f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

 

40.

Brynild Andersen-1-3-15

 

Brynild Andersen f. ca 1672 d. 1743

Gift i 1727 med Martha Knudsdatter f. ca 1686 d. 1754

 

Familieark

 

 

 

41.

Abraham Hansen-1-3-15

 

Abraham Hansen ca 1672 d. 1716

Gift 1701 med Inger Andersdatter f. ca 1664 d. 1757

 

Barn:

1. Anne Abrahamsdatter f. 1702 d. 1781

2. Søren Abrahamsen f. 1704 d. 1706

3. Hans Abrahamsen f. ca 1706 d. 1761

4. Margrete Abrahamsdatter f. 1709 d. 1767

5. Ingeborg Abrahamsdatter f. 1711 d. 1781

 

Familieark

 

 

 

42.

Gunvold Hansen---3-19½

 

Dette var trolig Gunder Hansen f. ca 1684

 

Se Holte i Eidanger

 

 

 

43.

Niels Svendsen---3-19½

 

Den eneste som passer er Nils Svendsen f. ca 1695

 

Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

 

44.

Niels Jonsen---3-19½

 

Ikke funnet. JO

 

 

 

45.

Johannes Jensen---3-19½

 

Johannes Jensen f. ca 1664 d. 1743

Gift med Abelone Tollefsdatter f. ca 1669 d. 1748

 

Barn:

1. Nils Johanessen f. 1706 d. ca 1779

2. Karen Johannesdatter f. 1709 d. 1777

3. Anne Johannesdatter f. 1711 d. 1711

4. Tollef Johanssen f. 1714

5. Anne Johannesdatter f. 1717

 

Se under Abelone sin far i Østre Porsgrunn 1701

 

 

 

46.

Tord Tolfsen-1-3-15

 

Tore Tollefsen f. omkring 1670

 

Familieark

 

 

 

47.

Halvor Guttormsen---3-19½

 

Ikke funnet. JO

 

 

 

48.

Anders Heliesens enke---3-19½

 

Anne Pedersdatter f. ca 1643 d. 1720

Gift 1. gang med Jacob Gundersen f. ca 1646 d. omkring 1690 

Gift 2. gang med Anders Helgesen f. 1640 d. 1713

 

Anne Pedersdatter og Jacob Gundersen sine barn:

1. Gunder Jacobsen f. omkring 1670

2. Pernille Jacobsdatter f. ca 1675 d. 1720

3. Marthe Jacobsdatter f. ca 1685 d. 1722

 

Familieark

 

 

 

49.

Mats Trosby---3-19½

 

Dette er trolig Mads Nilsen f. ca 1650, sønn av Nils Josten Trosby og Anne Enersdatter.

 

Se Bamble bygdebok bind 1 side 542 og 717

 

Se Østre Porsgrunn 1701

 

 

 

50.

Jacob Hansen-1-3-15

 

Jacob Hansen f. ca 1672 d. 1732

Gift i 1706 med Maren Hansdatter f. ca 1685 d. 1739

 

Barn:

1. Maren Jacobsdatter f. 1708 d. 1772

2. Hans Jacobsen f. 1711 d. 1728

3. Liva Jacobsdatter f. 1714 d. 1739

4. Gunhild Jacobsdatter f. 1717 d. 1734

5. Kirsten Jacobsdatter f. 1719 d. 1737

6. Tolf Jacobsen f. 1723 d. 1734

 

Familieark

 

 

 

51.

Cornelis Cornelisen---1-21¾

 

Cornelius Cornelusen f. omkring 1680

Gift 1702 med Signe Andersdatter f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

 

52.

Anders Andersen---3-19½

 

Her er det flere alternativer. JO

 

 

 

53.

Svend Nielsen---3-19½

 

Svend Nilsen Heboe f. ca 1682 d. 1726

Gift i 1707 med Charlotte Amalie Neuspitzer f. ca 1680 d. 1734

 

Barn:

1. Margrete Svendsdatter Heboe f. 1708 d. 1738

2. Jan Jacob Svendsen f. 1710 d. 1711

3. Jacob Svendsen f. 1711 d. før 1728

4. Sophie Margrete Svendsdatter Heboe f. 1713 d. 1791

5. Lisbet Kirstine Svendsdatter f. 1715 d. før 1728

6. Jens Svendsen f. 1719 d. 1720

7. Tomas Svendsen f. 1720 d. før 1728

8. Kirsten Svendsdatter f. 1721 d. før 1728

9. Nils Svendsen f. 1723 d. 1723

 

Famlieark

 

 

 

54.

Erich Hansen---3-19½

 

Erich Hansen f. ca 1659 i Vestre Porsgrunn

 

Se Østre Porsgrunn 1701

 

 

 

55.

Peder Hansen---3-19½

 

Peder Hansen f. omkring 1670

Gift 1704 med Anne Stensdatter f. omkring 1670

 

Barn:

Kirsten Pedersdatter f. 1706

Anne Pedersdatter f. 1708

 

Familieark

 

 

 

 

Sjøfolk

 

 

56.

Jens Hansen Aalborg-3-3-6

 

Jens Hansen Aalborg f. ca 1663 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

 

57.

Hans Pedersen-3-3-6

 

Hans Pedersen f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

 

58.

Lars Nielsen Kleven-3-3-6

 

Lars Nilsen f. omkring 1675 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

 

59.

Ole Størksen-3-3-6

 

Ole Størchsen f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

 

60.

Anders Larsen Spiger-3-3-6

 

Anders Larsen f. omkring 1680 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

 

61.

Lars Mathisen Greve-3-3-b

 

Lars Mathisen f. omkring 1670

Gift 1704 med Anne Thomesdatter f. omkring 1670

 

Familieark

 

 

 

62.

Sivert Dirichsen-1-3-15

 

Sivert Didrichsen f. ca 1663 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

 

63.

Haagen Amundsen Solfich-1-3-15

 

Haagen Amundsen f. ca 1661

 

Familieark

 

 

 

64.

Anders Tolfsen Viol-3-3-6

 

Anders Tollefsen f. 1683

 

Familieark

 

 

 

65

Lars Arnesen Flom-3-3-6

 

Lauge Arnesen f. ca 1670 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

 

66.

Anders Halvorsen Sillien-3-3-6

 

Anders Halvorsen f. omkring 1675 sin familie

 

Se unders hans far i Siljan i Eidanger

 

 

 

67.

Hans Pedersen Holst-3-3-6

 

Hans Pedersen f. omkring 1680

 

Se under hans kone Inger Sørensdatter f. ca 1664 sin 1. ektemann Anders Anfindsen sin far Anfind Andersen Holvholt.

 

Se Hovholt i Eidanger

 

 

 

68.

Hans Hendriksen Hos---3-19½

 

Hans Henrichsen f. ca 1672 d. 1717

Han giftet seg med Anne Jensdatter f. ca 1666 f. etter 1729

 

Barn:

1. Maren Hansdatter f. ca 1697 d. 1741

2. Gunhild Hansdatter f. omkring 1700 d. før 1745

3. Henrich Hansen f. 1703 d. 1752

4. Lisbeth Hansdatter f. 1705 d. 1772

5. Anders Hansen f. 1708 d. 1743

 

Familieark

 

 

 

69.

Hans Gundersen Aaraas-3-3-6

 

Hans Gunvaldsen f. omkring 1670Gift i 1708 i med Birthe Mortensdatter f. ca 1685 d. 1752

 

Barn:

Morten Hansen f. 1709 d. 1732 

Anne Hansdatter f. 1714

Anne Hansdatter f. 1716 d. 1734

 

Familieark

 

 

 

70.

Svend Nielsen Heiby-3-3-6

 

Svend Nilsen f. ca 1682 sin familie i Vestre Porsgrunn.

Gift 1707 med Charlotte Amalie Neuspitzer f. ca 1680 d. 1734

 

Barn:

1. Margrete Svendsdatter Heboe f. 1708 d. 1738

2. Jan Jacob Svendsen f. 1710 d. 1711

3. Jacob Svendsen f. 1711 d. før 1728

4. Sophie Margrete Svendsdatter Heboe f. 1713 d. 1791

5. Lisbet Kirstine Svendsdatter f. 1715 d. før 1728

6. Jens Svendsen f. 1719 d. 1720

7. Tomas Svendsen f. 1720 d. før 1728

8. Kirsten Svendsdatter f. 1721 d. før 1728

9. Nils Svendsen f. 1723 d. 1723

 

Familieark

 

 

 

71.

Torgius Steensen-3-3-6

 

Torjus Stensen f. ca 1657 d. 1720

Gift med Pernille Jacobsdatter f. ca 1675 d. 1720

 

Barn:

1. Maria Torjusdatter f. ca 1697 d. 1740

2. Anne Torjusdatter f. 1704 d. 1705

3. Jens Torjusen f. 1706 d. 1791

4. Anne Torjusdatter f. 1709 d. 1736

5. Jacob Torjusen f. 1712 d. 1755

6. Maria Torjusdatter f. 1716 d. 1716

7. Maren Torjusdatter f. 1717 d. 1784

 

Familieark

 

 

 

72.

Poul Simonsen Samsing-3-3-6

 

Paul Simonsen f. ca 1680 sin familie i Vestre Porsgrunn

(1) Gift 1706 med Maria Zachariasdatter f. omkring 1680 d. 1707

(2) Gift 1708 med Karen Andersdatter f. ca 1679 d. 1733

(3) Gift 1734 med Kari Gulbrandsdatter f. ca 1686 d. 1758

 

Paul Simonsen og Maria Zachariasdatter sine barn:

1. Simon Paulsen f. 1706 d. 1764

 

Paul Simonsen og Karen Andersdatter sine barn:

2. Maria Paulsdatter f. 1711

3. Adrian Paulsen f. 1714 d. 1714

4. Anne Paulsdatter f. 1718 d. 1718

5. Samuel Paulsen f. 1723 d. 1725

 

Familieark

 

 

 

73.

Hans Eriksen Duus-1-3-15

 

Hans Erichsen f. 1682 sin familie

(1) Han giftet seg med Inger Høst f. ca 1683 d. 1707

(2) Gift 1712 med Dorthe Wilhelmsdatter f. ca 1680 d. 1759

 

Barn fra 1. ekteskap:

Ingebret Hansen f. 1707

 

Barn fra 2. ekteskap

Andreas Hansen f. 1712 d. 1794

Isak Hansen f. 1714 d. 1714

Abraham Hansen f. 1714 d. 1714

 

Familieark

 

 

 

74.

Bendix Olsen Gundøe-1-3-15

 

Bendik Olsen f. ca 1677 

Gift i 1706 med Anne Clausdatter f. ca 1681 d. 1727

 

Barn:

1. Claus Bendiksen f. 1707 d. 1721

2. Anne Bendiksdatter f. 1712 d. 1794

3. Barbara Bendiksdatter f. 1712 d. 1712

4. Marthe Bendiksdatter f. 1715 d. 1717

5. Barbara Bendiksdatter f. 1715 d. 1727

6. Sophie Bendiksdatter f. 1721 d. 1723

 

Famlieark

 

 

75.

Jens Kieldsen Knardal---3-19½

 

Jens Kjeldsen f. ca 1670 d. 1735

Gift 1707 med Karen Madsdatter f. ca 1685 d. 1755

 

Barn:

1. Maren Jensdatter f. 1708 d. 1721

2. Kjeld Jensen f. 1711 d. før 1755

3. Ludvig Jensen f. 1814 d. før 1755

4. Mette Jensdatter f. 1717 d. 1774

5. Anne Margrete Jensdatter f. 1720 d. 1796

 

Familieark

 

 

 

76.

Hans Olsen Swarts-3-3-6

 

Hans Olsen Svarts f. ca 1682 d. 1723

Gift 1708 med Maren Madsdatter f. ca 1684 d. 1742

 

Barn:

1. Ole Hansen Svarts f. 1709 d. 1709

2. Lisbeth Hansdatter Svarts f. 1715 d. 1716

3. Hans Hansen Svarts f. 1718 d. 1754

4. Lisbeth Hansdatter Svarts f. 1719 d. 1721

5. Johannes Hansen Svarts f. 1722 d. 1780

 

Familieark

 

 

 

77.

Isak Gregersen Gimble-3-3-6

 

Isach Gregersen f. ca 1677 d. 1740

(1) Gift 1704 med Marthe Jacobsdatter f. ca 1685 d. 1722

(2) Gift 1723 med Rebekka Henrichsdatter f. ca 1684 d. 1758

 

Isach Gregersen og Marthe Jacobsdatter sine barn:

1. Maren Isachsdatter f. 1704 d. 1742

2. Gregers Isachsen f. 1707 d. før 1712

3. Jacob Isachsen f. 1709 d. før 1723

4. Gregers Isachsen f. 1712 d. 1713

5. Abraham Isachsen f. 1721

 

Isach Gregersen og Rebekka Henrichsdatter sine barn:

6. Marte Isachsdatter f. 1724

 

Familieark

 

 

 

78.

Solve Simensen-3-3-6

 

Solve Simonsen f. ca 1677 d. 1725

Gift 1705 med Kirsti Larsdatter f. ca 1677 d. 1733

 

Barn:

1. Lars Solvesen f. 1706 d. 1764

2. Ingeborg Solvesdatter f. 1721 d. 1721

 

Familieark

 

 

 

79.

Erich Simensen-3-3-6

 

Erich Simonsen f. ca 1677 sin familie på Osebakken (Dette kan være han. JO)

 

Se gamlegjerpen.no (fam.1)

 

Se Brevik 1701

 

 

 

80.

Gunder Jacobsen Strand-3-3-6

 

Gunder Jacobsen f. omkring 1670

Gift med Ellen Dorthea Paulsdatter f. ca 1668 d. 1746

 

Barn:

1. Jens Gundersen f. ca 1710

 

Familieark

 

 

 

81.

Niels Larsen Klyfberg-3-3-6

 

Nils Larsen f. ca 1686 d. 1720

Gift i 1707 med Rebekka Henrichsdatter f. ca 1684 d. 1758

 

Barn:

1. Ingeborg Nilsdatter f. 1707 d. 1713

2. Lars Nilsen f. 1709

3. Bertel Nilsen f. 1714

4. Barbara Nilsdatter f. 1717 d. 1795

5. Jens Nilsen f. 1719 d. 1721

 

Familieark

 

 

 

82.

Niels Malsen Trosby-3-3-6

 

Nils Madsen f. ca 1687 d. 1739

Gift 1711 med Karen Pedersdatter f. ca 1686 d. 1754

 

1. Anne Nielsdatter f. 1713 d. 1714

2. Anne Nielsdatter f. 1715 d. 1720

3. Dorthe Nilsdatter f. 1717 d. 1763

4. Mads Nilsen f. 1722 d. 1723

 

Familieark

 

 

 

83.

Mats Torchildsen-3-3-6

 

Mads Torchildsen f. omkring 1675

 

Familieark

 

 

 

84.

Jens Jensen-3-3-6

 

Jens Jensen f. ca 1672

 

Familieark

 

 

 

85.

Hans Jensen (Rut)-3-3-6

 

Hans Jensen f. omkring 1670

 

Familieark

 

 

 

86.

Peder Tostensen Molhoug-3-3-6

 

Peder Torstensen f. ca 1671 sin familie i Vestre Porsgrunn

(1) Gift 1707 med Liv Hansdatter f. ca 1683 d. 1714

(2) Gift 1717 med Ingeborg Nilsdatter f. ca 1691 d. 1766

 

Peder Torstensen og Liv Hansdatter sine barn:

1. Hans Pedersen f. 1708 d. 1710

2. Torsten Pedersen d. 1710 d. 1722

 

Peder Torstensen og Ingeborg Nilsdatter sine barn:

3. Nils Pedersen f. 1719 d. 1781

4. Inger Pedersdatter f. 1721 d. 1725

5. Christen Pedersen f. 1724 d. 1809

6. Hans Pedersen f. 1727

7. Live Pedersdatter f. 1730 d. 1781

8. Inger Pedersdatter f. 1735 d. 1736

9. Inger Pedersdatter f. 1737 d. 1779

 

Familieark

 

 

 

 

Jørn Olsen 2013