| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |     


 

 

Ole Størchsen f. omkring 1680

 

 

 

Ole Størchsen, f. omkring 1680.[1]

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Oluf Størchsen", født paa Aasebachen og bosatt paa Aasebachen, innrullert 6. mai 1704.

 

Han nevnes blant sjøfolk i Porsgrunn i 1712 som ”Ole Størksen”. Han betalte da 3 Rd 3 ort 6 sk. i krigsskatt.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.