| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

Nils Madsen f. ca 1687 og Karen Pedersdatter f. ca 1686 sin familie

 

 

 

Nils Madsen, født ca 1687 i Porsgrunn,[1],[2] død 1739 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 28.04.1739 i Solum i Telemark.[3]

Han var nok sønn av Mads Nilsen Trosby.

 

Han var nok sønn av den Mads Nilsen Trosby som også nevnes i Porsgrunn i skattelisten fra 1712.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Niels Madsen Taasbye", født i Porsgrund og bosatt i Porsgrund, innrullert 22. mars 1707.

 

Han nevnes blant sjøfolk i Porsgrunn i 1712 som ”Niels Malsen Trosby”. Han betalte 3 Rd. 3 ort 6 sk. i krigsskatt.

 

(Solumslekt)

Sjeleregister 1729 på Vestsida, Porsgrunn:

Niels Madsen og qvinde, manden farer udenlands, een datter Dorothea 11 aar.

 

Gravlagt som "Niels Madsøn hengte sig self Paaske-aften udenfor Kierchegaarden 50 aar".

 

(Solumslekt)

Skifte 14. mai 1739 på Klyvegrunn, Vestsida, Porsgrunn:

«Den sig self omkomne» Niels Madtzen død, enka Karen Pedersdatter og dattera Daarthe Nielsdatter.

 

 

Gift 21.11.1711 i Solum i Telemark,[4] med Karen Pedersdatter, født ca 1686,[5] død 1754 i Brevik, gravlagt 15.01.1754 på Brevik kirkegård.[6]

 

Karen:

Gravlagt som "Niels Madsens Enke Karen Pedersdatter 68 aar gl.".

 

 

 

I.    Anne Nielsdatter, født 1713 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 27.06.1713 i Solum i Telemark,[7] død 1714 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 11.09.1714 i Solum i Telemark.[8] .

      

       Til daaben Niels Matzens barn nafnl. |: Anna :|.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Anne Nielsdatter 1 aar 2 maaneder 17 dage".

      

 

 

II.   Anne Nielsdatter, født 1715 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 05.05.1715 i Solum i Telemark,[9] død 1720 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 29.12.1720 i Solum i Telemark.[10] .

      

       Niels Matzsøns barn fra Porsgr: kaldet Anne.

       Faddere: Melchior Høyer, Monsr Borring, Jan von Cappelen, Johanne Worchums, Mademoiselle Høyer, Karen Eliasdatter

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Anne Nielsdatter 5 aar 8 maaneder 12 dage".

 

 

 

III. Dorthe Nilsdatter, født 1717 i vestre Porsgrunn i Solum,5 døpt 25.07.1717 i Solum i Telemark,4 død 1763 i Porsgrund,[11] gravlagt 20.02.1763 i Eidanger.

      

       Gravlagt som "Halvor Monsens k. Dorthe Andersd. 48 aar".

 

       Hun nevnes i skifte etter faren i 1739. Det var nok hun giftet seg med Halvor Monsen i 1758.

      

      

       Gift 26.06.1758 i Eidanger kirke,[12] med Halvor Monsen, f. ca 1700,4 d. 1763 på Gjerpen,[13] gravlagt 23.05.1763 i Gjerpen kirke.8

      

       Se Østre Porsgrunn i 1762

 

      

 

IV. Mads Nilsen, født 1722 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 09.12.1722 i Solum i Telemark,[14] død 1723 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 24.01.1723 i Solum i Telemark.[15] .

      

       Niels Matzøns barn kaldet Mats.

       Faddere: Jacob van Deurs, Guldbrand Sivertssøn, Anders Pederssøn, Johanna Marcusdatter, Sophia Neuspitzer

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Mats Nielsøn 5 uger 2 dage".

 

 

 [1]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 158.

[4]  Solumslekt

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[7]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 226.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 146.

[9]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 5.

[10]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 149.

[11]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[14]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 23.

[15]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 150.