| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

 

Lars Rasmussen f. ca 1667 og Dorthea Ottosdatter von der Heide f. ca 1671 sin familie

 

 

 

Lars Rasmussen, født ca 1667, død 1715 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 07.02.1715 i Solum i Telemark.[1] .

 

Han var havnefogd.

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1712 som:

5. Jens (Trolig Laurids. JO) Rasmussen-8-2-7½

 

Laurids Rasmusøn Hafnefoged, weier og Maaler j Destrictit, oppebær Accissen,

bruger ingen Handling, Beboer Eiende Huus og er j gield der for. (hustrue, 6 Børn, 1 pige)

 

(Leif Biberg Kristensen skriver på Solumslekt):

 I 1700 er havnefogd Laurs Rasmussen oppført som gift, med en tjener, og betaler 2 riksdaler i skatt.

 

 I Chr. Abrahamsens gjengivelse av skattelisten for 1714 er Lauritz Rasmussen plassert blant tollerne, dette kan vel ikke være helt korrekt.

 

Ved parykkskatten i 1715 (en spesiell «luksusskatt») ble veier og måler Laurs Rasmussen skattlagt for parykk. Hans hustru hadde «ordinarie topp»

eller sett. I tillegg ble han skattlagt for en tjenestepike med halvårlig lønn à 2 riksdaler.

 

Skifte 5. april 1715 på Bjørntvetgrunn, Vestsida, Porsgrunn:

Avgangne veier og måler Lauritz Rasmussen, enka Madame Dorothea Ottesdatter og deres barn

Kirsten Lauritzdatter 14 år, Anne Maria 13 år, Sophia Chatharina 9 år, Pernelle 6 år. Verge for enka Jens Kiil.

 

Gravlagt som "Porsgr.: Lars Rasmussøn 48 aar 3 maaneder 4 dage".

 

 

Han giftet seg med Dorthea Ottosdatter von der Heide, født ca 1671 (datter av Otto von der Heide og Anne Cathrine Johansdatter), død 1717 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 02.07.1717 i Solum i Telemark.[2]

 

Dorthea:

Hun var 1. gang gift med Nils Jensen Vadum.

 

Gravlagt som "Dorthea Ottisdatter von der Heide 46 aar 16 dage".

 

 

 

I.    Kirsten Larsdatter, født ca 1700.[3]

 

 

II.   Anne Marie Larsdatter, født 1701 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 03.04.1701 i Solum i Telemark.[4]

      

       Til daaben Lauritz Hafnefougetz barn nafnl. |: Anna Maria :|

       faddere dertil: Sr. Ludvig Blydt, Sr. Peder Weibye, Rasmus Rasmuss., Pernille Jens Rasmussens, Magdalena Jensdaatter

      

 

 

III. Rasmus Larsen, født 1704 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 17.08.1704 i Solum i Telemark,[5] død 1705 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 02.02.1705 i Solum i Telemark.[6]

      

       Lauritz Rasmussen barn nafnl. |: Rasmus :|.

       Faddere dertil Mad. Tolders, Karri Veibye, Mames? v. Døssen, Ludvig Blydt, Monsr. Døssen, Jens Ollsen.

      

       Gravlagt som "er død Lauritz Hafnefogets lille Søn".

      

 

 

IV. Cathrine Sophie Larsdatter, født 1706 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 04.03.1706 i Solum i Telemark.[7]

      

       Til daaben Lauritz Hafnefogetz barn nafnl. |: Catharina Sophia :|.)

      

 

 

V.   Pernille Larsdatter, født ca 1709.3

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 146.

[2]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 147.

[3]  Skifte etter faren.

[4]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 1.

[5]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 62.

[6]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 70.

[7]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 90.