| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

Lars Mathisen f. omkring 1670 og Anne Thomesdatter f. omkring 1670 sin familie

 

 

 

Lars Mathisen, f. omkring 1670.[1]

 

Han kom fra Bøherred ifølge trolovelsen i Eidanger i 1704.

 

Den 2. Februarius 1704 blef trolofved her i Eidanger Lars Matthissen, fød i Bøeherridt, var 24 aar gl. har tient i Scheen udj 5 aar, og her ved Porsgrund ..ungefær et aar, hafd sin Schrifftesædel ifra Her. Ludvig. Hands Fæstemøe var Anne Thomesdaatter.

Cav: Tvende dommermænd fra Porsgrunden af Solum Herridt, nemlig Hans Erichssen, og Hans Henrichssen.

Copulation den 30. May 1704.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Laurs Mathisen Greve , født i Telemarken, gift og bosatt paa Aasebachen, innrullert 6. mai 1704.

 

Han nevnes blant sjømenn i Porsgrunn i 1712 som "Lars Mathisen Greve". Han betalte 3 Rd. 3 ort i krigsskatt.

 

 

Gift 30.05.1704 i Eidanger kirke,[2] med Anne Thomesdatter, f. omkring 1670.1

 

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".