| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

Hans Pedersen f. omkring 1680

 

 

 

Hans Pedersen, f. omkring 1680.[1]

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hans Pedersen Holst?", født paa Aasebachen og bosatt paa Aasebachen, innrullert 6. mai 1704.

 

Trolig han som nevnes blant sjømenn i Porsgrunn i 1712 som ” Hans Pedersen Holst”. Han betalte 3 Rd 3 ort 6 sk. i krigsskatt.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.