| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

 

Hans Olsen Svarts f. ca 1682 og Maren Madsdatter f. ca 1684 sin familie

 

 

 

 

Hans Olsen Svarts, født ca 1682, død 1723 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 02.03.1723 i vestre Porsgrunn i Solum.[1]

Han var sønn av Ole Hansen Svarts og Ole Hansen Svarts første kone.

 

 

Ifølge Solumslekt/Leif Biberg Kristensen ble han nevnt i skifte etter sin far, Ole Hansen Svarts, 27. august 1707 på Merdø under Tinnes nordre i Heddal.

(Skifteprotokoll for Nedre Telemark Sorenskriveri 1703-1709 side 238b. Merdø under Tinnes nordre i Heddal 27.08.1707: Sersjant Ole Hansen Svartz.)

 

(Solumslekt)

I årene 1714-1720 har Hans Olsen Svarts bodd i brmnr. 9 / Vestregate 5. Dette kjøpte han av tolleren Anders Arntsen 1714, og solgte det videre til

Søfren Gunvaldsen i 1720. Samme år kjøper han av Peder Andersen eiendommen brmnr. 74 «Store-Børsen» «med søebod, 2de jernkakelovne og indmuret

kobberbryggerkjedel såvelsom urtehage do exep. grunden som tilkommer Klyve gårds oppsiddere». Huset gikk videre fra Hans Svarts enke til Jens Kiil i 1726.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hans Olsen Svartz, født i Skien og bosatt i Porsgrund, innrullert 6. mai 1704.

 

Gravlagt som "Porsgr.: Hans Olsøn Svarts 41 aar mindre 1 dag".

 

(Solumslekt)

Skifte 1. juli 1723 på Vestsida, Porsgrunn: «Udj huuset Børssen»: Lieutenant Hans Swartz død, enka Madame Maren Madsdatter og deres barn Hans Hansen

6 år og Johannes Hansen «ungefehr et halft aar gammel». Enka tok til verge Mr. Jens Trost. Dette skiftet dro ut i lange tider, og er ikke avsluttet før 16. august 1726.

 

 

Gift 18.11.1708 i Solum i Telemark,[2] med Maren Madsdatter, født ca 1684, død 1742 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 13.02.1742 i Vestre Porsgrunn.[3]

 

Maren

Gravlagt som "Porsgr.: Maren Matsdatter 58 aar 2 maaneder 16 dage".

 

 

 

I.    Ole Hansen Svarts, født 1709, døpt 04.08.1709,[4] død 1709.

      

       Til daaben Hans Ollsen Suartz barn nafnl. |: Olle :| er død.

 

      

 

II.   Lisbeth Hansdatter Svarts, født 1715 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 13.10.1715 i Solum i Telemark,[5] død 1716 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 04.02.1716 i Solum i Telemark.[6]

      

       Hans Olsøns Svatzis barn kaldet Lisbeth.

       Faddere: Gunder Buer, Peder Andersøn, Madame Boye Pettersøns, Karen Matzdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Lisbeth Hansdatter Svas 3 maaneder".

      

 

 

III. Hans Hansen Svarts, født 1718 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 23.01.1718 i Solum i Telemark,[7] død 1754 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 02.05.1754 i Solum i Telemark.[8]

      

       Hans Svazsis barn kaldet Hans.

       Faddere: Hattun, Isaach Leth, Jens Clausøn, Charlotte Neuspitzer, Malene Jensdatter.

      

       Forlovet 21.08.1742 ved Solum:

       Hans Hansøn Svads og Maren Christensdatter.

       Forlovere Jens Andersøn og Anders Hansøn.

      

       Gift 08.10.1750 ved Solum:

       Hans Hansøn Svads og Margrethe Andersdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr: Hans Hansøn Svas 38 aar."

 

      

(1)    Gift 08.11.1742 i Solum i Telemark,8 med Maren Christensdatter, født omkring 1720.

 

      

       (2) Gift 08.10.1750 i Solum i Telemark,8 med Margrete Andersdatter, født omkring 1730.

      

 

 

IV. Lisbeth Hansdatter Svarts, født 1719 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 08.11.1719 i Solum i Telemark,[9] død 1721 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 10.07.1721 i Solum i Telemark.[10]

      

       Hans Svatsis barn kaldet Lisbeth.

       Faddere: Van Deurs, Jens Kiill, Jon Spillmand, Anne Buers, Anne Jensdatter

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Lisbeth Hansdatter 1 aar 7 maaneder".

      

 

 

V.   Johannes Hansen Svarts, født 1722 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 06.12.1722 i Solum kirke,[11] død 1780 i Vold i Solum, gravlagt 12.06.1780 i Solum i Telemark.8

      

       Hans Svatzis barn kaldet Johannes.

       Faddere: Lars Hattun, Jens Claussøn, Jacobus Revell, Guri Gunnersdatter, Maria Gunnersdatter.

      

       Forlovet 18.03.1755 ved Solum:

       Johannes Svas og Ingebor Hansdatter.

       Forlovere Aasell Fiellet og Lars Fiellet.

      

       Gravlagt som "Jørgen[!] Svartz Skoleh: fra Vold 60 aar".

      

 

       Gift 19.06.1755 i Solum kirke,8 med Ingeborg Hansdatter Tute, født omkring 1725,[12] (datter av Hans Isachsen Tute og Maren Tollefsdatter Tute).

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 150.

[2]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 143.

[3]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 160.

[4]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 155.

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 6.

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 147.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 11.

[8]  Solumslekt

[9]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 15.

[10]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 149.

[11]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 23.

[12]  Stipulert