| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712-1725 |      


 

 

Engebret Johansen f. omkring 1690 sin familie (Han fikk et uekte barn med Olia Olsdatter f. omkring 1690 og giftet seg med Margrethe Jespersdatter f. omkring 1690)

 

 

 

Engebret Johansen, f. omkring 1690.[1]

Han var sønn av Johannes Halvorsen og Kari Tygesdatter på Siljan i Bamble.

 

Han kom fra Siljan i Bamble da han ble utlagt som far til et uekte barn i Eidanger i 1716.

 

Han ble nevnt i skifte etter moren Kari Tygesdatter Siljan 31.03.1729 på Siljan i Bamble.

 

(Solumslekt/leif Biberg Kristensen)

Skifte 31. mars 1729 på Siljan, Bamble: Kari Tygesdatter død, enkemannen Johannes Halvorsen. Barn: 1. Ingebret Johansen gift med Margrete Jeppesdatter vestre Porsgrunn side i Solum Herred; 2. Jacob Johansen, 28 år; 3. Abraham Johansen, 27 år. Enkemannes slekt: Bror: Jacob Halvorsen død (skifte 23.09.1699, 21.08.1697). Eldste sønn Anders Jacobsen Siljan. Brt. 432-2-19 / Nt. 357-1-19 Hvori medregnet jordegods: Siljan 22½ skinn, Takst 187-2-0. Skiftebrev 15.11.1677, skjøte 12.08.1700, skjøte 21.07.1724.

 

 

Forhold til Olia Olsdatter, f. omkring 1690.[2]

 

Olia:

Hun fikk en uekte datter i Eidanger i 1716.

 

 

(2) Gift 19.06.1721 i Solum,1 med Margrethe Jespersdatter, f. omkring 1690,1 d. 1735 på Vestsiden i Porsgrunn,1 gravlagt 18.10.1735 i Solum.1

 

 

Margrethe:

Hun var enke etter Rasmus Svendsen f. omkring 1690. Han var dønn av Svend Rasmussen (ca 1656-1722) og Catrine Madsdatter (ca 1649-1732) i vestre Porsgrunn. De hadde også ei datter Lisbeth Svendsdatter f. ca1688 som ble gift med Jens Mortensen og som nevnes i Brevik 1725.

Rasmus og Margrethe fikk 4 barn sammen, Jesper f. 1711, Ole f. 1716, Svend f. 1717 og Rasmus f. 1720.

 

Leif Biberg Kristensen/Solumslekt skriver:

Sjeleregister 1729 på Vestsida, Porsgrunn: Ingebret Johannesen og qvinde Soldat børn 5. En søn Rasmus 9 aar, en daatter Berthe 5 aar, de andre 3 tiener, en

Vermoder 70 aar, liden huusnæring. (De tre barna som tjener må være Margrete Jespersdatters barn av første ekteskap: Jesper Rasmussen, Ole Rasmussen og

Svend Rasmussen. Hvem hennes gamle mor er har jeg ingen ide om, det er vel hun som har en «liden huusnæring». LBK)

 

Hun døde på en brutal måte og ble gravlagt som "Margrete Jespersdatter som hafde skaaret halsen af sig self blef lagt udenfor Porsgrunds kirkegaard".

 

 

 

I.    Karen Engebretsdatter, (datter av Engebret Johansen og Olia Olsdatter) født 1716 i Eidanger,[3] døpt 29.11.1716 i Eidanger kirke.4

      

       et u-ægte barn, N: Karen, moderen Olia Olsdatter, udlagt som barnefader en ung karl i Bamble sogn N: Ingebret Johannissen Siljen

       Faddere: baaren af Marthe Olsdatter, assist: Siri Hansdatter, mandfaddere: Joen Bentsen, Olle Michelsen Waller.

      

      

 

II.   Else Cathrine Engebretsdatter, (datter av Engebret Johansen og Margrethe Jespersdatter) født 1722 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 02.05.1722 i Solum i Telemark,[4] død 1722 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 17.08.1722 i Solum i Telemark.[5]

      

       Ingebret Johanssøns barn kaldet Else Cathrine.

       Faddere: Leut: Lembach, Jens Christophersøn, Jan Usler, Lisbeth Svensdatter, Karen Arnesdatter

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Else Cathrine Ingebretsdatter 14 uger 5 dage".

      

 

 

III. Birthe Engebretsdatter, (datter av Engebret Johansen og Margrethe Jespersdatter) født 1723, døpt 05.09.1723, død ca 1765.

      

       Ingebret Johanssøns barn kaldet Birthe.

       Faddere: Lars Hattun, Peder Koefoed, Jens Mortenssøn, Margrete Monsdatter, Sophie Jan Jacobsdatter.

      

       Forlovet 28.01.1751 i Solum:

       Hans Isaachsøn og Berthe Ingebretsdatter.

       Forlovere Anders Ulberg og Lars Rørholt.

 

      

       Gift 28.01.1751 i Solum i Telemark,[6] med Hans Isachsen, født 1724 i vestre Porsgrunn i Solum (sønn av Isach Hansen og Berthe Michelsdatter), døpt 02.05.1724 i Solum i Telemark,[7] død 1793 på Meltveit i Solum, gravlagt 20.04.1793 i Solum i Telemark.[8]

      

       Hans:

       Isach Hanssøns barn kaldet Hans.

       Faddere: Peder Skomager, Søfren Gundvoldssøn, Hendrich Hanssøn, Sophie Amalie Danielsdatter, Anne Andersdatter.

      

       Han giftet seg 2. gang i Bamble i 1766 med Inger Andersdatter f. 1729 på Vingereid i Bamble, datter av Anders Taraldsen Nustad og Inger Nilsdatter.

      

       Trolovet Bamble 27.02.1766:

       Enkemand og matros Hans Isachsen i Porsgrund, som fremviiste Skiftebrev av 2dre Novembris 1765 med pigen Inger Andersdatter paa Ravnæs.

       Caut: Hr. Lieutnant Usler i Porsgrund og Sr. Petter Christian Friisenberg paa Ravnæs.

      

       Gravlagt som "begravet Hans Isaachsen Meltved 71 aar".

 

 

      

IV. Isach Engebretsen, (sønn av Engebret Johansen og Margrethe Jespersdatter) født 1726 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 10.11.1726 i Solum i Telemark,[9] død 1727 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 15.03.1727 i Solum i Telemark.[10]

      

       Ingebret Johanssøns barn Isach.

       Faddere: Hans Asher, Halvor Christenssøn, Niels Mortenssøn, Anne Halvorsdatter, Maren Larsdatter

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Isach Ingebrigtsøn fra Klyvberg 18 uger".

      

 

 

V.   Isach Engebretsen, (sønn av Engebret Johansen og Margrethe Jespersdatter) født 1727 i vestre Porsgrunn i Solum, død 1727 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 19.12.1727 i Solum i Telemark.11

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Isach Ingebrigtssøn og Johannes Ingebrigtssøn, tvillinger, hiemmedøbt af Meier, 12 timer".

      

 

 

VI. Johannes Engebretsen, (sønn av Engebret Johansen og Margrethe Jespersdatter) født 1727 i vestre Porsgrunn i Solum, død 1727 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 19.12.1722 i Solum i Telemark.11

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Isach Ingebrigtssøn og Johannes Ingebrigtssøn, tvillinger, hiemmedøbt af Meier, 12 timer".

      

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt

[2]  Stipulert

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 22.

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 150.

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 201.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 27.

[8]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 156-157.

[9]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 33.

[10]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 152.