| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712-1725 |      


 

 

 

Helge Hansen f. 1692 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Helene Børresdatter f. ca 1695 og 2. gang med Margrethe Olsdatter f. 1699)

 

 

 

 

Helge Hansen, f. 1692 på Lid i Gjerpen, døpt 14.02.1692 i Gjerpen,[1] d. 1742 i Porsgrunn,[2] gravlagt 17.04.1742 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Hans Larsen og Lisbet Gundersdatter på Lid i Gjerpen.

 

Hans Lies søn Helje

Faddere: Lauritz Lie, Ole Høyseth, Christen Nærum, Susanne Kleven, Ingeborg Bechevold.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Han giftet seg i 1729.

 

Trol. 8/11-1729 paa Ossebachen. Copul. 6/12-1729 i Eid.

Hellie Hanssøn Lij med Margrethe Olsd. fra Ossebachen.

Caut: Gunder Hanssøn Lie (Gjerpen) og Thor Anderssøn Røe.

Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

 

Fra Gamlegjerpen:

Det ble opplyst i skifte etter Helges morbror Guttorm Gundersen Meen i 1720 at Helge da bodde på Osebakken.

 

I sjeleregisteret fra 1725 for hele Eidanger kan vi lese nederst på siden med ørsmå skrift:

Holder til i huuse navnlig Helge Hansen Li enkemand, gl. 34 og søn Johan ikke tjent.

 

At han ikke hadde "tjent” betyr at han ikke hadde vært i militærtjeneste ennå.

 

Gravlagt som "Helge Hansøn Lie fra Porsgrund 59 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 281a

12/4, 19/7 1742 - Porsgrund, et hus i Eidanger Porsgrund på Bjørntvets grunn

Helge Hansen Lie, død - ektefelle død, skifte 17/1 1738

Barn:

1. Johan Helgesen, 24 aar.

2. Hans Helgesen, 20 aar.

3. Hellena Helgesdatter, 10 aar.

Avdødes slekt: Bror, Lars Lie.

Det nevnes at avdøde hadde odelsrett til grdr. Lie i Gjerpen..

Brutto: 133-3-1

Gjeld: 152-0-11

Hvori medregnet:

1. Huset i Porsgrunn, takst 30 rdr.

2. En rydningsplass under Borge gård, takst 40 rdr. Bygselseddel 8/11 1732.

 

(Fra gamlegjerpen.no)

Skifte etter Helge Hansen i Porsgrund den 12/4 og 19/4-1742. (Bamble skifteprotokoll nr. 4 s. 281a).
Bodde i et hus i Eidanger, Porsgrund på Bjørntvedt grund.
Avdødes bror: Lars Lid.
Avdøde har odelsrett til gården Lid og er eier av en rydningsplass u. Borge gård. (Seddel 8/11-1732).
Han bodde på Øvre Bjørntvedt i et hus tilhørende Herman Leopoldus Løvenskiold.

 

 

(1) Han giftet seg med Helene Børresdatter, f. ca 1695,[3] d. 1722 i Eidanger,[4] gravlagt 16.10.1722 i Eidanger kirkegård.4

 

Helene:

Hun gravlegges som "Hollie Hannsøns qvinde Hellene Børresdatter, betaler jorden og en kloche 27 aar 5 uger".

 

 

(2) Gift 06.12.1729 i Eidanger kirke,[5] med Margrethe Olsdatter, f. 1699 på Søli i Gjerpen,3 (trolig datter av Ole Olsen og Anne), døpt 29.05.1699 i Gjerpen,1 d. 1738 i Porsgrunn,2 gravlagt 24.01.1738 på Eidanger kirkegård.2

 

Margrethe

Hennes far var, ifølge gamlegjerpen.no, Ole Skomager som var  husmann på Rønningen under Sørli nedre i Gjerpen.

 

Hun gravlegges som " Helge Lies kone Margrete Olsdatter fra Porsgr. 39 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3b, side 327a

27.1.1738  Aasebachen i Eidanger

       Margrethe Olsd. død em. Helge Hansen Lie.

       Barn:

       1.   Helena Helgesd. 6 år.

       2.   Anne Helgesd. 4 år.

       3.   Elisabeth Helgesd. 2 år.

Brutto 35-0-8.

Netto 17-3-16. Hvori medregnet huset på Aasebachen. Takst 26 rd.

 

 

I.    Hans Helgesen, (sønn av Helge Hansen og Helene Børresdatter) f. 1712 på Osebakken i Gjerpen, døpt 08.12.1712 i Gjerpen.1

      

       Helie Hansen Lies og Helene Børresdatter fra Osebachens - Hans

       Faddere: Madamme Niels Halfvorsens, Mademaselle Berthe Malling og Hr. Friderich Mejer, Jens Danielsen Schonning.

 

 

 

II.   Johan Helgesen, (sønn av Helge Hansen og Helene Børresdatter) f. 1719 på Osebakken i Gjerpen, døpt 14.05.1719 i Gjerpen.1

      

       Helge Lies søn Johan

       Faddere: Capit. Usler, Capit. Klein, Leut. Lund, Frøken Steen, Mad. Vich.

 

 

 

III. Hans Helgesen, (sønn av Helge Hansen og Helene Børresdatter) f. 1720 i Porsgrunn, døpt 08.12.1720 i Eidanger kirke.

      

       Hellie Hansen Lie og Helline Børresdatter fra Osebachen - Hans

       Faddere: baaren af Madamme Niels Halfvorsens, Mademeselle Berthe Malling og Hr. Friderich Meyer, Jens Danielsen Schonning.

      

       Konfirmert i Gjerpen 20 år gml. i 1741

      

 

 

IV. Ole Helgesen, (sønn av Helge Hansen og Helene Børresdatter) f. 1722 i Porsgrunn,[6] døpt 11.10.1722 i Eidanger kirke.6

      

       Hellje Hansen og Hellene Børresdatters ægte barn  Olle

       Faddere: baaren af Magdallene Udsler, Mademeselle Anne Marie Laersdatter, mandfaddere: Niels Nielsen Hafsuund, Sifvert Didrichsen.

 

 

 

V.   Helene Helgesen, (datter av Helge Hansen og Helene Børresdatter) f. 1722 i Porsgrunn,6 døpt 11.10.1722 i Eidanger kirkegård,6 d. 1723 i Porsgrunn,4 gravlagt 18.04.1723 på Eidanger kirkegård.4

      

       Hellje Hansen og Hellene Børresdatter, det andet Helleene

       Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Anna Søfrensdatter, Job Arveshoof, Niels Aal.

      

       Hun gravlegges som "Hollie Hansøn Gus? pigebarn Helleene 6 maaneder 1 dag".

 

 

 

VI. Helline Helgesdatter, (datter av Helge Hansen og Margrethe Olsdatter) f. 1731 i Porsgrunn,6 døpt 22.03.1731 i Eidanger kirke.6

      

       Hellie Hansen Ljes (Li i Gjerpen. JO) og Margrette Olsdatter fra Ossebachen første ægte barn ved nafn Hellinne.

       Faddere: baaren af Medemeselle Kirsten Marie, Medemeselle Pernille Laersdatter, mandfaddere: Monsiur Laers Grefsendt, Michel Hendrichsen.

 

       Hun nevnes i skifte etter sin mor 1738.

 

 

 

VII. Anna Helgesdatter, (datter av Helge Hansen og Margrethe Olsdatter) f. 1733 i Porsgrunn,[7] døpt 02.04.1733 i Eidanger kirke,7 d. 1739 i Porsgrunn,2 gravlagt 27.11.1739 på Eidanger kirkegård.2

      

       Holger Hansen Lje og Margrette Olsdatters ægte barn N. Anna.          

       Faddere: baaren af Madame Hattons, Else Arfveschov, mandfaddere: Mons. Bertel Jobsen Arfveschov, Lars Andersen Grefsent.

 

       Hun nevnes i skifte etter sin mor 1738.

      

       Gravlegges som "Helge Lies liden datter Anne 5 aar".

 

 

 

VIII. Ellen Helgesdatter, (datter av Helge Hansen og Margrethe Olsdatter) f. 1738 i Porsgrunn, døpt 17.01.1738 i Eidanger kirke,[8] d. 1740 i Porsgrunn, gravlagt 06.07.1740 på Eidanger kirkegård.2

      

       Helge Lie og Margrete Olsdatters ægte datter Nom. Elen                                                         

       Faddere: baaren af Jobs kone Anne Cathrine Bloch, Anne Maria Møller, mandfaddere: Bertel Jobsen, Jens Andersen Mørch.

      

       Gravlagt som "Helge Lies liden datter Lisbeth 2 ½ aar". Dette var nok Ellen født i 1738.

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 3.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 42.