| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712-1725 |      


 

 

 

Hans Pedersen f. ca 1670 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Berte Torjusdatter f. ca 1682, 2. gang med Anne Hansdatter f. 1683 og 3. gang med Martha Jensdatter f. omkring 1690)

 

 

 

Hans Pedersen, født ca 1670,[i] død 1730 i Solum i Telemark, gravlagt 18.02.1730 i Solum i Telemark.[ii]

 

Se WikiTree (Leif Biberg Kristensen) 

 

Han var smed og giftet seg 1. gang i Solum i 1704.

 

Solum - viet 26.12.1704:

Hans Peders. Smed og Børte Torgiusd. deris brøllup.

 

Han er bosatt på Vold og giftet seg 2. gang i Solum i 1714.

 

Solum - forlovet september 1714:

Hans Pederssøn og Anne Hansdatter. Forlovere Hans Siøtvedt og Tosten Grødevig.

 

Etter å ha blitt enkemann på nytt giftet han seg for 3. gang i Eidanger i 1719.

 

Copul. 2/2-1719 i Eid.

Hans Pederssøn Smed med Martha Jensd.

Copulations Sæddel fra Jens Gram i Scheen.

 

Gravlagt som "Solum: Hans Pedersøn Smed fra Herrøe 60 aar".

 

(1) Gift 26.12.1704 i Solum i Telemark,[iii] med Berte Torjusdatter, født ca 1682, død 1714 i Solum i Telemark, gravlagt 02.04.1714 i Solum i Telemark.[iv]

 

Berte

Ifølge Solum/Leif Biberg Kristensen nevnes det i skifte etter Sten Danielsen i 1748 at hans kusine, Berte Torgiusdatter's sønn Peder Hansen, bodde i Skien:

Berte Torgiusdatter død, 2 sønner og 1 datter:

Torgius Hansen på Borestadstranden i Gierpen,

Peder Hansen i Scheen,

Inger Hansdatter gift med Claus Skoemager? i Porsgrund.

 

Gravlagt som "Solum: Birgitte Torgiusdatter 32 aar".

 

(2) Gift 21.10.1714 i Solum i Telemark,[v] med Anne Hansdatter, født 1683,[vi] (datter av Hans Christensen og Børte Folkvardsdatter ), død 1717 på Vold i Solum, gravlagt 21.02.1717 i Solum i Telemark.[vii]

 

Anne

Hennes foreldre nevnes på Grøtvik i Solum.

 

Leif Biberg Christensen skriver på "Solumslekt" følgende om hennes mors skifte:

Skifte 23. september 1711 på Grøtvik, Solum: "Afgangne Børte Folgvarsdatter ... hendis effterladte Mand Hans Christensen og den sal: Quindes med forrige Mand auflede børn, nemlig Anne Olsdatter gift med Christen Nyehuus, Maren Olsdatter gift med Christian Paulsen Rennesund Saug, Anders Veholt død, effterladt en datter ved navn Karen, Peder Olsen Ytterbø sampt med skrefne Mands auflet Karen Hansdatter gifft med Torsten Halvorsen Ødegaarden og Anne Hansdatter 28 aar gammel ugift og hiemme hos faderen."

 

Gravlagt som "Anne Hansdatter fra Vold 33 aar 7 maaneder 14 dage".

 

 

(3) Gift 02.02.1719 i Eidanger kirke,[viii] med Martha Jensdatter , født omkring 1690.1

 

 

I.    Berthe Hansdatter, (datter av Hans Pedersen og Berte Torjusdatter) født 1704 på Vold i Solum i Telemark, døpt 20.07.1704 i Solum i Telemark,[ix] død 1706 i Vold i Solum i Telemark, gravlagt 10.01.1706.[x] .

      

       Til daaben et uechte barn nafnl. |: Børte :| tilhørende Hans Pedersen og Børte Torgiusd.

      

       Gravlagt som "begrafuet Hans Smeds og Lange Jørgens 2de piger".

      

 

II.   Peder Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Berte Torjusdatter) født 1706 i Solum, døpt 26.09.1706 i Solum,[xi] død 1786 i Skien, gravlagt 17.11.1786 i Skien.[xii] .

      

       Til daaben Hans Pedersen Smeds barn nafnl. |: Peder :|.

      

       Ifølge Solum/Leif Biberg Kristensen nevnes det i skifte etter Sten Danielsen i 1748 at hans kusine, Berte Torgiusdatter's sønn Peder Hansen, bodde i Skien.

 

       Peder var skomaker i Skien.

      

       Se gamleskien.no

      

       Skien viet 02.12.1738.

       Peder Hansen Skomager og Karen Levorsd.

      

       Skien viet 07.07.1746.

       Peder Hansen, Schomager og Maren Olsd.

      

       Gravlagt som "Peder Hansøn Skomager 82 aar".

       

       (1) Gift 02.12.1738 i Skien,[xiii] med Karen Levorsdatter, født 1707 i Mæla i Gjerpen (datter av Levor Andersen og Ingeborg Isaksdatter ), døpt 20.02.1707 i Gjerpen,[xiv] død 1745 i Skien, gravlagt 25.08.1745 i Skien.12

      

       Karen

       Levor Melums d. Karen.

       Fadd: Hans Former ved Hytten, Bøje Anderssen paa Osebachen, Niels Gulsæts qvd. Maren, og d. Pernelle.

      

       Foreldre bodde på Nordre Mæla i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

       Faren var fra Mæla og moren fra Gulset i Gjerpen. Faren døde i Skien i 1745.

      

       (2) Gift 07.07.1746 i Skien, med Maren Olsdatter, født 1723 i Skien (datter av Ole Andersen og Birthe Jacobsdatter ), døpt 30.04.1723 i Skien.12

       

        Maren:

        Hun kom fra Skien.

 

 

III. Torjus Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Berte Torjusdatter) født 1708 på Vold i Solum, døpt 04.11.1708 i Solum,[xv] død 1767 i Leirgravstrand i Solum, gravlagt 16.08.1767 i Solum i Telemark.[xvi] .

      

       Til daaben Hans Pedersen Smed paa Vold hans barn nafnl. |: Torgius :|.

      

       De var bosatt på Borgestad. Se gamlegjerpen.no (Borgestad 1720-1750 - Familie 3)

      

       Gravlagt på Solum som "Torgius Hansøn Leerstranden under Biørntved 60 aar".

      

       Gift 02.02.1736 i Gjerpen,13 med Karen Olsdatter, født ca 1713,13 (datter av Ole Findsen og Anne Andersdatter ), død 1790 i Leirgravstrand i Solum, gravlagt 04.11.1790 i Solum i Telemark.14

      

       Karen

       Hun kom fra Helgen i Holla. Det var skifte etter hennes faren den 5 April 1746 på Huset under Værstad ifølge Solumslekt/Leif Biberg Kristensen. Moren døde på Borgestad i 1756.

      

       Karen Olsdatter ble gift 2. gang i Solum 17.10.1771 med enkemann Jens Pedersen. De bodde videre på Leirgravstrand i Solum.

       

 

IV. Inger Hansdatter, (datter av Hans Pedersen og Berte Torjusdatter) født 1713 i Vold i Solum, døpt 09.07.1713 i Solum i Telemark,[xvii] død 1790 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 12.11.1790 vestre Porsgrunn i Solum.13 .

      

       Til daaben Hans Smeds barn nafnl. |: Inger :|.

      

       Trolovede 16 Jun 1740 i Porsgr:

       Mons Olsøn og Inger Hansdatter.

       Forlovere Peder Hansøn og Isach Jacobsøn.

      

       Trolovede 10 Mar 1744 ved Solum:

       Claus Henningsøn og Inger Hansdatter.

       Forlovere Henning Clausøn og Lorens Andersøn Shomager.

      

       Gravlagt som "Claus Henningsens k. Inger Hansdatter 81 aar".

      

       (1) Gift 11.08.1740 i Solum i Telemark,[xviii] med Mons Olsen, født 1719 på Vold i Solum,13 (sønn av Ole Helgesen og Pernille Mogensdatter ).

      

      

       (2) Gift 30.07.1744 i Solum i Telemark,13 med Claus Henningsen, født omkring 1720.

       

 

V.   Anders Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Anne Hansdatter) født 1715 på Vold i Solum, døpt 26.12.1715 i Solum i Telemark,[xix] død 1716 på Vold i Solum, gravlagt 08.03.1716 i Solum i Telemark.7 .

      

       Hans Pedersøns barn fra Vold, nafnlig Anders.

       Faddere: Tosten Shiltbred, Tosten Grødevig, Ole Ørevig, Madame Bomhof, Karen Bolvig.

      

       Gravlagt som "Anders Hansøn fra Vold 2 maaneder 3 dage".

       

 

VI. Anders Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Anne Hansdatter) født 1717 på Vold i Solum, døpt 17.01.1717 i Solum i Telemark,[xx] død 1717 på Vold i Solum, gravlagt 31.01.1717 i Solum i Telemark.7 .

      

       Hans Pedersøns barn fra Vold kaldet Anders.

       Faddere: Tøger Jensøn, Tosten Grødeviig, Abraham Kaye, Madame Bomhof, Karen Bolvig, Anne Andersdatter.

      

       Gravlagt som "Anders Hansøn fra Vold 9 dage".

      [i]  Stipulert, Stipulert.

[ii]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 154.

[iii]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 68.

[iv]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 146.

[v]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 176.

[vi]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[vii]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 147.

[viii]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[ix]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 61.

[x]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 87.

[xi]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 100.

[xii]  gamleskien.no.

[xiii]  Solumslekt, Solumslekt.

[xiv]  gamlegjerpen.no.

[xv]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 142.

[xvi]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 228-229.

[xvii]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 227.

[xviii]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 193.

[xix]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 7.

[xx]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 9.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Solumslekt, Solumslekt.

[3]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".