| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712-1725 |      


 

 

Hans Jacobsen f. ca 1690 og Margrethe Hansdatter f. omkring 1690

 

 

 

Hans Jacobsen, f. omkring 1690.[1]

 

Han stod som skorstensfeier da de døpte datteren Mari i Eidanger/Porsgrunn i 1722.

 

 

Han giftet seg med Margrethe Hansdatter, f. omkring 1690.1

 

 

I.    Mari Hansdatter, f. 1722 i Eidanger,1 døpt 13.09.1722 i Eidanger kirke.1

      

       Skorstensfejers barn Marj, Hans Jacobsen og moderen Margrethe Hansdatter - Marj

       Faddere: baaren af Maren Olsdatter Hovgholt, Anna Pedersdatter Røtua, Peder Nielsen Røtua, Niels Thostensen Solleb..r?

      

       .

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.