| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Ministerialbok for Østre og Vestre Porsgrunn nr.4 - 1814-1828

Viede

Transkribert av Leif Biberg Kristensen

 

01.12.1814: Ole Jacobsen 27 aar Skibstømmermand og opholder sig i vestre Porsgrund, og Else Maria Madsdatter 41 aar Tjenestepige. Forlovere Lieutnant og Obercontrolleur Biørn og Skibscapitain Christian Monrad.

10.11.1814: Ole Halvorsen 39 aar Hammersmed ved Herre hvor han opholder sig, og Marthe Henrichsdatter 23 aar Tjenestepige. Forlovere Lorentz Nielsen og Petter Nielsen.

27.12.1814: Ole Petter 32 aar Graver og Vegter i østre Porsgrund, og Anne Maria Olsdatter 30 aar. Forlovere Ole Endresen og Hans Maler.

01.01.1815: Tollef Jensen 25 aar Soldat boende i Gjerpen Sogn, og Giertrud Hansdatter 20 aar Tjenestepige. Forlovere Ole Wiersen og Anund Jacobsen.

08.02.1815: Johan Rosenstedt 47 aar Sadelmager østre Porsgrund, og Elen Kirstine Hansdatter 27 aar Tjenestepige. Forlovere: Jacob Nyegaard, Jacob Andersen.

11.04.1815: Ole Anundsen 33 aar Dagarbejder i østre Porsgrund, og Anne Olsdatter 34 aar af Arbejdsstanden. Forlovere Niels Jacobsen Borger og Høker og Engelbreth Isachsen Oldermand.

16.04.1815: Erich Jacobsen 20 aar Matros i østre Porsgrund, og Helene Larsdatter 25 aar af Arbejdsstanden. Forlovere Anders Isachsen og Hans Isachsen Dagarbeider.

22.04.1815: Henrich Christensen 29 aar Hammersmedsvend ved Herre, og Marthe Maria Tollefsdatter 24 aar af Arbejderstanden. Forlovere Lars Trost og Ole Pettersen.

18.04.1815: Gunder Arnesen 50 aar Daglønner i østre Porsgrund, og Kirstine Nielsdatter 30 aar af Arbejdsstanden. Forlovere Niels Herkelsen og Knud Andersen.

24.04.1815: Anders Olsen Bækkevald 27 aar Matros i vestre Porsgrund, og Else Olsdatter 38 aar af Arbedsclassen. Forlovere Lars Olsen Bækkevald og Ole Meen.

25.04.1815: Harald Halvorsen 25 aar Oldermand i østre Porsgrund, og Anne Kirstine Andersdatter 21 aar. Forlovere Gunder Christensen og Christian Østesen.

16.05.1815: Aslak Larsen Tofte 28 aar afskjediget Soldat i vestre Porsgrund, og Ingeborg Maria Olsdatter 27 aar af Arbejdsstanden. Forlovere Ole Viersen og Søren Sølie.

02.12.1820: Ungkarl og Matros Wetle Olsen 22 aar af vestre Porsgrund, og Pige Karen Olsdatter Omborsnæss 24 aar af Almueclassen i Bamble Sogn. Forlovere Halvor Thorsen og Gunder Mathiesen.

20.06.1815: Kiøbmand Christian Bruun 34 aar paa Osebakken, og Jomfrue Maria Linaae 27? aar verende i Her Jørgen Aalls huus i østre Porsgrund. Forlovere Grosserer Jørgen Aall og Kiøbmand Johan Christian Bruun.

24.06.1815: Thor Nielsen Kleinsmed ved Herre 24 aar, og Karen Dorthea Jacobsdatter 28 aar af Almuestanden. Forlovere Knud Thorsen og Niels Rasmussen.

20.07.1815: Erich Guldbransen 25 aar Skoemager i østre Porsgrund, og Kirstine Gurine Torjusdatter 22 aar af Almuestanden. Forlovere Lars Pettersen og Engelbreth Isachsen.

22.07.1815: Ole Larsen 24 aar af Arbejdsstanden i østre Porsgrund, og Karen Pedersdatter 27 aar af Almuestanden. Forlovere Hans Hovoldt og Niels Pedersen.

29.07.1815: Christen Thorsen 33 aar af Bondestanden i Solum. og Rachel Kirstine Jensdatter 29 aar af Arbejdsstanden. Forlovere Hans Andersen Rougtvedt og Jacob Andersen Rougtvedt.

05.08.1815: Bødkersvend Casper Andersen Korsbakken i vestre Porsgrund 28 aar, og Maren Serine Billenberg af Arbeidsclassen 38 aar. Forlovere Just Lyche og Kittil Baar.

18.08.1815: Anders Tollefsen 23 aar Matros af Ejdangers Sogn, og Maren Elisabeth 28 aar af Almuestanden. Forlovere Anders Laugmandsgaarden og Tollef Aasoldsen.

19.08.1815: Niels Christian Jacobsen 26 aar af Arbejdsclassen i østre Porsgrund, og Berthe Maria Evensdatter 24 aar af Arbejdsclassen. Forlovere Mads Erichsen og Ole Jensen.

07.09.1815: Henrich Henrichsen Flech 29 aar Styrmand i østre Porsgrund, og Karen Maria Gullechsdatter 23 aar af Arbejdsclassen. Forlovere Isach Christensen og Frederik Moe.

11.09.1815: Anders Jacobsen 30 aar af Arbejdsclassen i Ejdanger Sogn, og Karen Nielsdatter 26 aar af Arbejdsclassen. Forlovere Hans Nielsen og Ole Ulverøe.

11.09.1815: Svend Olsen 26 aar Muurmester i Solum Sogn, og Maren Bolette Nielsdatter 28 aar af Arbejdsclassen. Forlovere Hermann Halvorsen og Svend Olsen.

24.10.1815: Jens Torstensen 55 aar Matros i østre Porsgrund, og Maria Jacobsdatter Aaltvedt 54 aar af Arbejdsclassen. Forlovere Johan Rosenstedt og Peder Andersen.

02.11.1815: Thomas Olsen 45 aar Matros af østre Porsgrund, og Gunild Gunuldsdatter 35 aar af Arbeidsclassen. Forlovere Niels Jacobsen og Ole Halvorsen.

05.11.1815: Isach Olsen Tolnæss 42 aar Borger og Skibsfører af Solum Sogn, og Sophie Charlotte Amalia Willumsen 30 aar af Borgerclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Skibscapitainerne Willum Willumsen den yngre og John Hansen Lund. Viede hjemme i huuset efter Vielsesbrev af 31 October 1815.

11.11.1815: Peder Kiøstolsen 30 aar Møllersvend ved Herre, og Ulricha Bastiansdatter 32 aar af Arbeidsclassen sammesteds. Forlovere Ole Pettersen og Ole Abrahamsen.

10.11.1815: Torsten Jacobsen 25 aar Dagarbeider af østre Porsgrund, og Anne Kirstine Mogensdatter 26 aar af Tjenestestanden. Forlovere John Abrahamsen og Anders Biørntvedt.

18.11.1815: Niels Pedersen 24 aar Hugger i østre Porsgrund, og Jørgine Christensdatter 24 aar af Arbeidsclassen. Forlovere Hans Larsen Hovholdt og Niels Larsen Aaltvedt.

13.12.1815: Chirurg Christian Rædisch 69 aar i østre Porsgrund, og Jomfrue Elisabeth Ortved 39 aar. Forlovere Job Kiill og Petter Damm. Viede hjemme i Huuset efter Vielsesbrev af 5 December.

28.12.1815: Christoffer Olsen 23 aar Tømmermand fra Gierpen, og Kirsten Jensdatter 23 aar af Bondestanden. Forlovere Gunder Kiølnes og Christian Østensen.

04.01.1816: Iver Christensen 30 aar Skoemagermester fra vestre Porsgrund, og Johanne Maria Knudsdatter, 30 aar af Tjenestestand. Forlovere Just Løcke og Knud Halvorsen.

13.01.1816: Gunder Knudsen Holmesund 28 aar Styrmand i vestre Porsgrund, og Anne Marine Larsdatter 25 aar af Arbeidsclassen. Forlovere Lorents Olsen oc Just Løcke.

01.03.1816: Peder Pedersen Schwatz 22 aar Matros i Solums Sogn, og Karen Kirstine Helgesdatter 25 aar af Almuestanden. Forlovere Ole Torjersen Skotte og John Andersen Lindrup.

04.03.1816: Jens Johnsen 28 aar Matros i østre Porsgrund, og Ingeborg Nielsdatter 23 aar af Tjenesteclassen. Forlovere Jens Uhlefos og Niels Pedersen.

23.05.1816: Pastor Niels Mathias Sparre Sognepræst til Bindalen i Nordlandene 31 Aar, og Jomfrue Christiane Elise Gassmann 26 aar af vestre Porsgrund. Forlovere Grosserer Jens Gassmann og Resch Forvalter ved Jernmagazinet i Skien. Viede hjemme efter Bevilling af 21 Maj.

04.06.1816: Mads Erichsen 32 aar af Tjenestestanden i østre Porsgrund, og Anne Kirstine Isachsdatter 31 aar af Tjenestestanden. Forlovere Niels Jacobsen og Engelbreth Isachsen.

14.06.1816: Hans Jacob Rasmussen 29 aar Dagdreng af Arbeidsclassen ved Herre, og Karen Malene Sivertsdatter 24 aar af Arbeidsclassen ved Herre. Forlovere Leif Halvorsen og Hans Christian Christensen.

14.06.1816: Tollef Thommesen 32 Aar Flaademand af Arbeidsclassen ved Herre, og Anne Dorthea Tollefsdatter 29 aar af Arbeidsclassen ved Herre. Forlovere Henrich Christensen og Poul Olsen.

05.07.1816: Anders Christoffersen Garversvend 23 aar af Almuestanden i Skien, og Anne Jessine Jacobsdatter 23 aar af Almuestanden. Forlovere Niels Christensen og Jacob Nielsen.

13.07.1816: Natdreng ved Herre Hans Christensen 25 aar, og Kirsten Pedersdatter 24 aar af Almueclassen ved Herre. Forlovere Leif Halvorsen og Hans Christian.

03.08.1816: Matros Niels Christensen 22 aar i østre Porsgrund, og Severine Sivertsdatter 22 aar af Arbeidsclassen ved Herre. Forlovere Ole Torstensen og Engelbreth Sørensen.

20.08.1816: Skoemager Michael Sivertsen 62 aar fra Herre, og Live Nielsdatter 65 aar fra Herre af Almueclassen. Forlovere John Garstad og Søren Gundersen.

26.08.1816: Tømmermand Tollef Aasoldsen 33 aar i østre Porsgrund, og Anne Hansdatter Høyer 36 aar af Borgerclassen. Forlovere Stenert Knudsen og Ole Taraldsen.

03.09.1816: Matros Ole Larsen 46 aar i østre Porsgrund, og Giertrud Kirstine Tolfsdatter 29 aar af Arbeidsclassen. Forlovere Hans Nielsen og Ole Ulverøe.

03.09.1816: Arbeidsmand Peder Jacobsen 36 aar i østre Porsgrund, og Inger Olsdatter 45 aar af Arbeidsclassen. Forlovere Jacob Engelbrethsen og Thomas Olsen.

11.09.1816: Matros Niels Gunuldsen 29 aar i østre Porsgrund, og (enke) Dorthe Maria Tollefsdatter 25 aar af Arbeidsclassen. Forlovere Hans Hansen og Gunder Larsen.

10.10.1816: Gartner Peder Halvorsen 27 aar paa Stathellet, og Sophie Dorthea Coundrup 29 aar af Tjenerclassen. Forlovere Anders Larsen Meyer og Isach Lie.

22.10.1816: Grosserer Diderich von Cappelen den yngre i Skien, og Frøken Edel Severine Margrethe Henriette von Løvenskiold. Forlovere Grosserer Jacob Aall den ældre og Statsraad og Kammerherre Severin von Løvenskiold til Fossum. Viede hjemme efter Vielsesbrev af 1ste Oct. 1816.

16.11.1816: Tømmermand Hans Christensen under Aarhuus Gaard i Gjerpen Sogn 28 Aar, og Gunild Torsdatter 24 aar af Tjenesteclassen i østre Porsgrund. Forlovere Bønderne Ole Christiansen Fossum og Engelbreth Fossum.

07.12.1816: Kleinsmed Thor Jørgen 22 aar ved Herre, og Cathrine Bollette 25 aar af Tjenesteclassen. Forlovere Anders Larsen og Mathias Hansen.

09.12.1816: Tømmermand Isach Olsen 21 aar ved Vold, og Marthe Kirstine Tollefsdatter 23 aar af Tjenesteclassen. Forlovere Svend Olsen og Hermann Halvorsen.

14.12.1816: Møllerdreng Thor Olsen 24 aar ved Herre, og Anne Larsdatter 23 aar af Arbeidsclassen ved Herre. Forlovere Henrich Christensen og Lucas Andersen.

28.12.1816: Tjenestekarl Christen Johnsen 29 aar af østre Porsgrund, og Anne Guldbrandsdatter 31 aar af Tjenesteclassen. Forlovere Gunder Christensen Kiølnes og Jacob Johnsen Hegna.

19.01.1817: Dagdreng paa Saugen ved Herre Hans Helgesen 23 aar, og Kirstine Jørgensdatter 23 aar af Tjenestetyendeclassen ved Herre. Forlovere Lars Olsen og Hørning.

09.02.1817: Tjenestekarl Christoffer Olsen 24 aar af Almueclassen i østre Porsgrund, og Ingeborg Danielsdatter Bekkewald 25 aar af Tjenesteclassen i østre Porsgrund. Forlovere Thomas Piquet og Anders Giertsen.

22.02.1817: Tambour ved Bamble Compagnie Ole Biørnsen 21 aar af Bamble Sogn, og Ingeborg Maria Halvorsdatter 21 aar af Almueclassen ved Herre. Forlovere Torjus Thorstensen og Anders Larsen.

01.04.1817: Magazin-Forvalter Michael Møldrup i østre Porsgrund 70 Aar, og Jomfrue Elen Bierk conditionerende hos Hr. Grosserer Diderik Cappelen den yngre i Gjerpen Sogn 36 aar. Forlovere Statsraad og Kammerherre Hr. Severin von Løvenskiold til Fossum i Gjerpen og Grosserer Diderik von Cappelen den Yngre ligeledes i Gjerpen Sogn. Viede hjemme efter Vielsesbrev af 13de Marts 1817.

04.05.1817: Undertoldbetjent Hr. Stener Knudsen 33 aar i østre Porsgrund, og Jomfrue Dorthea Marie Wendelboe af Borgerclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Overtoldbetjent Rasmus Zuschlag og Kiøbmand Christen Berg.

12.06.1817: Dagarbeider Gjert Gjertsen 27 aar i østre Porsgrund, og Inger Kirstine Engelbretsdatter 22 aar af Tjenestetyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Lars Grønlie og Rasmus Tovsen.

05.07.1817: Dagarbeider Hans Jacob Andersen 30 aar i vestre Porsgrund, og Pernille Andersdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund 38 aar. Forlovere Peder Thorbiørnsen og Iver Christensen.

13.07.1817: Dagdreng ved Herre-Saugen Poul Helgesen, og Ingeborg Cathrine Nielsdatter 30 aar af Almueclassen ved Herre. Forlovere Lorentz Nielsen og Hans Helgesen.

17.07.1817: Skomagermester Niels Tønnes Wahl i vestre Porsgrund 24 aar, og Jomfrue Anne Marie Dahl af Borgerclassen i vestre Porsgrund 28 Aar. Forlovere Erich Knudsen og Gullech Johnsen.

26.07.1817: Matros Isach Nielsen Aaltvedt i østre Porsgrund 22 aar, og Enke Maren Eilertsdatter 27 aar af Almueclassen. Forlovere Hans Larsen og Lars Halvorsen.

13.08.1817: Matros Halvor Pedersen 25 aar i vestre Porsgrund, og Karen Olsdatter Weber 25 aar af Bondeclassen. Forlovere Isach Hansen og Iver Christensen.

13.08.1817: Tjenestekarl Ole Olsen 24 aar i østre Porsgrund, og Boel Steffensdatter 30 aar af Tyendeclassen. Forlovere Lars Johnsen Øen og Niels Johnsen.

23.09.1817: Matros Halvor Tollefsen 24 aar i vestre Porsgrund, og Anne Maria Andersdatter 27 aar af Almueclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Mathias Michelsen og Mathias Røra.

30.09.1817: Smedesvend Brynild Johnsen 27 aar fra vestre Porsgrund, og Anne Maria Bentsdatter 23 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Gullech Johnsen og Hans Hovoldt.

06.11.1817: Matros Anders Andersen 35 aar fra østre Porsgrund, og Sara Olsdatter 30 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Jens Ulefoss og Knud -.

15.11.1817: Skoemager Gottfried Ulrichsen 26 aar af østre Porsgrund, og Gunild Maria Jahnsdatter af Tjenestetyendeclassen i østre Porsgrund 22 Aar. Forlovere Ole Jørgensen og Even Halvorsen.

20.11.1817: Snedker John Evensen 31 aar af Osebakken, og Karen Maria Hansdatter af Tjenestetyendeclassen i vestre Porsgrund 23 Aar. Forlovere Frederik Wold og Anders Meyer.

04.12.1817: Rorskarl ved Toldboden Peder Andersen 41 aar af østre Porsgrund, og Pige Marthe Maria Larsdatter 23 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Niels Jacobsen og Claus Christensen.

26.12.1817: Matros Christen Johnsen 24 aar fra Solum Sogn, og Pige Anne Elisabeth Nielsdatter 23 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Gotfried Ulrichsen og Tollef Nielsen.

04.01.1818: Baadsmand Niels Nielsen Hiorth 22 aar af østre Porsgrund, og Pige Marthe Maria Engelbrethsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 25 Aar. Forlovere Niels Jacobsen og Arne Berg.

26.02.1818: Afskediget Underjæger og Dannebrogsmand Ole Berg 29 aar i østre Porsgrund, og Pige Aaste Mallene Zachariasdatter 28 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Willum Willumsen den ældre og Willum Willumsen den yngre.

16.04.1818: Matros Thor Christensen 24 aar af østre Porsgrund, og Pige Anne Hansdatter 30 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Halvor Andersen og Ole Andersen.

03.05.1818: Matros og Ungkarl Christian Halvorsen 26 aar af østre Porsgrund, og Pige Anne Helvig Nielsdatter 25 aar af Almueclassen i østre Porsgrund. Forlovere Ole Halvorsen og Ole Anundsen.

24.05.1818: Contoirist og Ungkarl Ole Petter Halvorsen 22 aar af østre Porsgrund, Jomfrue Maria Cathrine Lind 25 aar af Borgerclassen i østre Porsgrund. Forlovere Stadsmægler Søren Rasch og Grosserer Jacob Aall paa Borrestad.

13.09.1818: Matros og Ungkarl Hans Sivertsen 28 aar af østre Porsgrund, og Pige Gunborg Olsdatter 26 aar af østre Porsgrund. Forlovere Torger Engebrethsen og Ole Olsen.

13.09.1818: Matros og Ungkarl Jørgen Larsen 24 aar af østre Porsgrund, og Enke Margrethe Olsdatter 45 aar af Arbeidsclassen i østre Porsgrund. Forlovere Jens Johnsen og Christoffer Olsen.

17.10.1818: Ungkarl og Overjæger John Knudsen Sødmoe 30 aar paa Osebakken, og Pige Karen Maria Larsdatter af Tyendeclassen 22 aar. Forlovere Ole Halvorsen og Johannes Nielsen.

01.11.1818: Enkemand og Gartner Peder Aslaksen Holmen 60 aar af Gjerpen Sogn, og Pige Inger Ellingsdatter 38 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Christen Larsen og Niels Knudsen.

01.11.1818: Arbeidsmand og Enkemand Engelbreth Olsen 40 aar af vestre Porsgrund, og Pige Gunild Olsdatter 36 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Mads Jermundsen og Ole Asgiersen.

07.11.1818: Ungkarl og Tjener Christian Christiansen Kortner 24 Aar østre Porsgrund, og Pige Berthe Karine Olsdatter 23 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere John Abrahamsen og Lars Jensen.

19.11.1818: Grosserer Jørgen Flood 23 aar østre Porsgrund, og Jomfrue Hanna Thomine Magdalene Aall 21 aar østre Porsgrund. Forlovere Kiøbmand Manlius Gyldenpalm og Grosserer Jacob Aall.

07.12.1818: Ungkarl og Halvmaaneblæser ved Jægerchoret i Christiania Ole Eye 28 aar vestre Porsgrund, og Inger Maria Nielsdatter 29 aar af Almueclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Eilert Wright og Christoffer Mathiesen.

09.12.1818: Kiøbmand Ole Andreas Cock 29 aar i Brevig, og Jomfrue Marthe Margarethe Willumsen 29 aar af vestre Porsgrund. Forlovere Ole Willumsen og Isach Tolness. Viede hjemme efter Vielsesbrev af 9de Dec. 1818.

27.12.1818: Flaademand ved Herre Peder Larsen 52 aar, og Enke Marie Olsdatter 54 aar af Almueclassen ved Herre. Forlovere Lorentz Nielsen og Torsten Jansen.

11.02.1819: Skomager Hans Andersen Knap 22 aar østre Porsgrund, og Pige Aase Maria Hansdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 20 aar. Forlovere Jacob Andersen og Hans Glose.

05.03.1819: Skibscapitain Valentin Simonsen af Osebakken 33 aar, og Jomfrue Guri Jacobsen af østre Porsgrund 30 aar. Forlovere Niels Jacobsen og Hans Nærum. Viede hjemme efter Vielsesbrev af 24 Feb. 1819.

12.04.1819: Ungkarl og Matros Christen Christensen 32 aar fra Herre, og Pige Maren Christensdatter 37 aar af Arbeidsclassen ved Herre. Forlovere Thor Nielsen og Søren Hørning.

04.04.1819: Skibsfører Ole Jacobsen Eltvedt 31 aar af vestre Porsgrund, og Jomfrue Karen Dorthea Willumsen 26 aar af vestre Porsgrund. Forlovere Kiøbmand Aasold Rugtvedt og Ditto Petter Damm.

08.04.1819: Skibsfører Johannes Olsen 33 aar af østre Porsgrund, og Jomfrue Inger Jacobsen 35 aar af østre Porsgrund. Forlovere Niels Jacobsen og Anders Bommen.

08.05.1819: Ungkarl og Maler Ole Andersen 31 aar af østre Porsgrund, og Enke Inger Margrethe Christiansdatter 42 aar af østre Porsgrund. Forlovere John Abrahamsen og Søren Andersen.

30.05.1819: Skibsfører Morten Jacobsen Eltvedt 30 aar af vestre Porsgrund, og Jomfrue Kirstine Marie Jansen 26 aar af vestre Porsgrund. Forlovere Arnfest Bohm? og Isach Christensen.

28.08.1819: Ungkarl Anders Johnsen Saugdreng ved Herre 36 aar, og Pige Elisabeth Sørensdatter af Almuestanden ved Herre 22 aar. Forlovere Thor Nielsen og Ole Tallaksen.

04.09.1819: Enkemand og Hammersmedsvend ved Herre Poul Pettersen 55 Aar, og Pige Inger Andersdatter af Almueclassen i Herre 42 Aar. Forlovere Ole Pettersen og Niels Bærulfsen.

08.09.1819: Ungkarl og Matros Ole Monsen 26 aar af østre Porsgrund, og Pige Maren Jacobsdatter 29 aar af Almueclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Torsten Jacobsen og Gotfried Ulricksen.

10.09.1819: Kiøbmand Niels Sørensen 40 aar af østre Porsgrund, og Jomfrue Elen Margrethe Manall 29 aar af østre Porsgrund. Forlovere Job Kiil og L. Lassen.

11.09.1819: Ungkarl og Halvmaaneblæser Niels Halvorsen 25 aar fra Bamble, og Pige Anne Maria Olsdatter 24 aar fra Herre. Forlovere Lorentz Nielsen og Thor Knudsen.

29.09.1819: Hr. Pastor Jens Lauritz Arup Residerende Kapellan til Ullensager 27 aar, og Jomfrue Diderike Petronelle v. Cappelen 25 aar af østre Porsgrund. Forlovere Hans Møller og Carl Møller.

21.10.1819: Ungkarl og Bonde Thomas Hansen Nenseth 25 aar af Solum Sogn, og Pige Anne Karine Christensdatter 23 aar af vestre Porsgrund. Forlovere Isach Tolness og John Hansen.

31.10.1819: Ungkarl og Matros Anders Nielsen 32 aar af vestre Porsgrund, og Pige Aslaug Olsdatter 35 aar af vestre Porsgrund. Forlovere Gullech Johnsen og Lorentz Olsen.

12.11.1819 Enkemand og Mestersmed Jens Sørensen 30 aar fra Osebachen, og Enke Marthe Thomasdatter 30 aar af østre Porsgrund. Forlovere Christopher Condrup og Niels Sørensen.

13.11.1819: Ungkarl og Dagarbeider Rasmus Tovsen 22 aar af østre Porsgrund, og Pige Inger Mogensdatter 22 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Torsten Jacobsen og Giert Giertsen.

28.12.1819: Ungkarl og Daglønner Daniel Pedersen 30 aar af østre Porsgrund, og Pige Maren Christensdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 40 aar. Forlovere Ole Petter Gundersen og Gunder Schrøder.

27.12.1819: Ungkarl og Matros Gunder Mathiesen 29 aar fra Bratsbergkleven, og Pige Else Tollefsdatter 29 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Lars Larsen og Halvor Thorsen.

02.02.1820: Enkemand og Lods Lars Bækkevald 47 aar af østre Porsgrund, og Enke Asgier Tollefsdatter 48 aar af Almueclassen i østre Porsgrund. Forlovere Halvor Andersen og Fredrik Moe.

04.04.1820: Ungkarl og Matros Christen Christensen 28 aar af østre Porsgrund, og Pige Karen Gurine Olsdatter 28 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Ole Andersen og Halvor Andersen.

06.04.1820: Ungkarl og Flaademand Peder Andersen 46 aar fra Herre, og Pige Gunild Knudsdatter 36 aar af Tyendeclassen ved Herre. Forlovere Poul Pettersen og Peder Tollefsen.

05.04.1820: Ungkarl og Matros John Kittilsen 29 aar fra østre Porsgrund, og Pige Berthe Larine Jacobsdatter 22 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere John Larsen og Jens Johnsen.

15.04.1820: Ungkarl og Dagarbeider Niels Johnsen 29 aar fra Herre, og Pige Marthe Maria Christensdatter 23 aar af Almueclassen ved Herre. Forlovere Peder Larsen og Lars Olsen.

19.04.1820: Skomager og Ungkarl Iver Jahnsen 23 aar af Haandværksclassen i vestre Porsgrund, og Pige Anne Brynhiulfsdatter 29 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Johan Henrich Lorenzen og Christen Hansen.

19.04.1820: Bonde og Ungkarl Erich Pedersen Biørntvedt 27 aar af Bondestanden i Solum Sogn, og Pige Anne Andersdatter 34 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Gunder Kittilsen Kongerøe og Thomas Johnsen.

19.05.1820: Ungkarl og Matros Søren Isachsen 24 aar af vestre Porsgrund, og Pige Elen Kirstine Hansdatter 22 aar af Almueclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Gunder Knudsen og Halvor Pedersen.

11.06.1820: Ungkarl og Søemand Rasmus Larsen 31 aar af Eidanger Sogn, og Jomfrue Karen Siverts 23 aar af Borgerclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Jacob Nyegaard og Christian Bruun.

06.08.1820: Enkemand Vægter og Graver Johannes Halvorsen Kaasa 69 aar af østre Porsgrund, og Pige Ragnild Olsdatter 40 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Anders Andersen Bøe og Ole Petter Gundersen.

03.09.1820: Dagarbeider og Ungkarl Hans Christensen Grønlie 25 aar af østre Porsgrund, og Enke Anne Gullechsdatter 38 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Anders Jensen og Christoffer Olsen.

11.11.1820: Ungkarl og Dagarbeider Hans Andersen Eegaasen 25 aar af Gjerpen Sogn, og Pige Live Iversdatter 27 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Anders Jensen og Anders Mathiesen.

19.12.1820: Ungkarl og Matros Anund Petter Kittilsen 27 aar af østre Porsgrund, og Pige Anne Sophia Andersdatter 26 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Hans Hovoldt og Hans Glose.

28.12.1820: Ungkarl og Snedkermester Hans Skanke 29 aar af vestre Porsgrund, og Enke Madame Pernille Abrahamsen 35 aar af Borgerclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Skipper Halvor N. Pedersen og Eilert Wright.

04.05.1821 Ungkarl og Skibscapitain Jacob Kruse Møller 22 aar af vestre Porsgrund, og Jomfrue Clara Monrad 21 aar af Borgerclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Auditeur og Sorenskriver i nedre Tellemarkens Sorenskriverie Hr. Jonas Wessel og Skibscapitain hr. Amandus Paust.

21.07.1821: Enkemand og Smed Tollef Olsen Weber 33 aar af vestre Porsgrund, og Pige Anne Kirstine Gullechsdatter 25 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Anders Schwartz og Anders Biørntvedt.

11.08.1821: Ungkarl og Matros Rasmus Pedersen 24 aar af østre Porsgrund, og Pige Inger Hansdatter 23 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Hans Hovoldt og Niels Pedersen.

22.11.1821: Ungkarl og Matros Ole Abrahamsen 25 aar af østre Porsgrund, og Pige Karine Hansdatter 27 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Niels Jacobsen og Engelbreth Isachsen.

05.12.1821: Kiøbmand Frederik Eggert Zimmermann 32 aar af Skien, og Jomfrue Agnete Rugtvedt af Borgerclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Skibscapitain Willum Willumsen den ældre og Do. Halvor Niels Pedersen.

16.12.1821: Styrmand Johan Gotfred Gasmann af vestre Porsgrund 25 aar, og Jomfrue Magdalene Charlotte Hedevig Manal af Borgerclassen i østre Porsgrund 22 aar. Forlovere Consul og Grosserer Jens Gasmann og Wejer og Maaler Ole Leth.

26.12.1821: Enkemand og Daglønner Ellef Jensen 60 aar af vestre Porsgrund, og Pige Anne Maria Christensdatter 30 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Erich Jacobsen og Hans Pedersen.

27.12.1821: Ungkarl og Tjenestedreng Jacob Olsen 23 aar af Osebakken, og Pige Berthe Kirstine Christensdatter 27 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Kittil Jensen Baar og Hans Isachsen.

17.01.1822: Ungkarl og Matros Torsten Sivertsen 23 aar af østre Porsgrund, og Pige Johanne Maria Hansdatter 26 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Torsten Jacobsen og Christoffer Levordsen.

08.02.1822: Matros og Enkemand Wetle Olsen 23 aar af vestre Porsgrund, og Pige Berthe Gundersdatter 44 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Halvor Thorsen og Isach Nenseth.

02.03.1822: Ungkarl og Matros Niels Nielsen 30 aar af vestre Porsgrund, og Pige Anne Maria Olsdatter 25 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Jens Johnsen og Lorents Olsen.

21.03.1822: Enkemand og Skoemager Hans Andersen Knap 26 aar af østre Porsgrund, og Pige Anne Cathrine Christensdatter 28 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Hans Hovoldt og Gjert Gjertsen.

22.03.1822: Ungkarl og Søemand Jacob Holm fra Graaten 22 aar, og Enke Gunild Isachsdatter 46 aar af Almueclassen i østre Porsgrund. Forlovere Jacob Bentsen og Hans Hovoldt.

01.04.1822: Skibscapitain Petter Boyesen af vestre Porsgrund 24 aar, og Jomfrue Bolette Elisabet Dissingthun af østre Porsgrund 19 aar. Forlovere Kirkesanger og Skolelærer hr. Thomas Thomsen og Styrmand Knud Sørensen.

08.04.1822: Enkemand og Biælkehugger Hans Larsen Nærum 53 aar af østre Porsgrund, og Enke Ragnild Anundsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 37 aar. Forlovere Niels Aaltvedt og Hans Hovoldt.

09.04.1822: Ungkarl og Dagarbeider Halvor Olsen 26 aar af østre Porsgrund, og Pige Kirsten Wright af Tyendeclassen i østre Porsgrund 52 aar. Forlovere Thron Olsen og Jacob Olsen.

01.05.1822: Ungkarl og Gartner Thor Gundersen 25 aar fra Herre, og Pige Anne Karine Trost af Tyendeclassen ved Herre 24 aar. Forlovere Knud Thorsen og Rejer Torstensen.

01.05.1822: Ungkarl og Dagarbeider ved Herre Gunder Rasmussen 24 aar, og Pige Kirsten Maria Gundersdatter af Tyendeclassen ved Herre 23 aar. Forlovere Lucas Andersen og Hans Christensen.

04.05.1822: Ungkarl og Dagarbeider Jacob Andersen 24 aar af Osebakken, og Pige Pauline Caroline Christensdatter af Almueclassen i vestre Porsgrund 21 aar. Forlovere Thor Halvorsen og Engelbreth Andersen.

20.06.1822: Ungkarl og Understyrmand Ole Petter Christensen 27 aar af østre Porsgrund, og Pige Kirsten Thurine Nielsdatter 26 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Niels Jacobsen og Ole Meen.

04.08.1822: Ungkarl og Tjenistekarl Jens Evensen 28 aar af østre Porsgrund, og Pige Anniken Hansdatter 21 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Skademægler og Overlods Søren Rasch og Contoirist Ole Petter Halvorsen.

26.08.1822: Ungkarl og Skibstømmermand Lars Pettersen 50 aar fra Brevig, og Enke Berthe Olsdatter 45 aar af Almueclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Halvor Thorsen og Ole Aannerøe.

25.08.1822: Ungkarl og Dagarbeider Jacob Hansen 26 aar af østre Porsgrund, og Pige Gunild Johannesdatter 31 aar af Tyendeclassen i Skien. Forlovere Christian Kortner og Gjert Gjertsen.

15.10.1822: Ungkarl og Jæger Anders Andersen Meen 26 aar fra Gierpen Sogn, og Pige Inger Tollefsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Isach Andersen og Kittil Kittilsen Riis.

17.10.1822: Ungkarl og Matros Tolf Nielsen 27 aar af østre Porsgrund, og Pige Karen Thorgrimsdatter 29 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Hans Nielsen og Hans Hovoldt.

20.10.1822: Ungkarl og Styrmand Simon Andersen Bommen 26 aar fra Osebakken, og Pige Karen Halvorsdatter 24 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Skipper Christen Hansen Arveskov og Seilmager Michel Halvorsen.

25.10.1822: Ungkarl og Møllersvend fra Herre Henrich Hansen With 36 aar, og Pige Pernille Halvorsdatter 31 aar af Tyendeclassen ved Herre. Forlovere Mathias hansen og Isach Iversen.

05.11.1822: Ungkarl og Matros Engelbret Pedersen 27 aar østre Porsgrund, og Pige Kirsten Larsdatter 26 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Jacob Nielsen og Hans Larsen.

08.11.1822: Ungkarl og Snedkersvend Torjus Carlsen 26 aar af østre Porsgrund, og Pige Marthe Karine Andersdatter 23 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Ole Wærsvigen og John Hansen.

14.11.1822: Ungkarl og Styrmand Jens Mathias Davidsen 30 aar af vestre Porsgrund, og Pige Kirsten Andersdatter 25 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Skipper Christian Monrad og Do. Willum Willumsen den yngre.

16.11.1822: Ungkarl og Matros Engelbret Kittilsen 28 aar af østre Porsgrund, og Pige Karen Maria Monsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Niels Jacobsen og Torsten Jacobsen.

22.11.1822: Ungkarl og Søemand Jørgen Johnsen 27 aar af østre Porsgrund, og Pige Johanne Berthea Wiig 25 aar af Borgerclassen i østre Porsgrund. Forlovere Niels Johnsen og Hans Nielsen.

22.11.1822: Ungkarl og Dagarbeider Christoffer Iversen Ornæs 35 aar af vestre Porsgrund, og Pige Anne Kirstine Andersdatter 27 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Gullech Johnsen og Hans Hovland.

17.07.1823: Ungkarl og Dagarbeider Kittel Nielsen 30 aar fra Brevig, og Pige Anne Lisbeth Tollefsdatter 30 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Niels Gunuldsen og Jahn Christoffersen.

02.08.1823: Ungkarl og Hammersmed ved Herre Niels Johansen 20 aar, og Enke Marthe Maria Tollefsdatter 33 aar af Arbeidsclassen ved Herre. Forlovere Hans Berth og Tollef Tollefsen.

16.10.1823: Kiøbmand Jørgen Traag 39 aar boende ved Herre, og Jomfrue Anne Magdalene Vauvert 24 aar i østre Porsgrund. Forlovere Kiøbmand Job Kiil og Forvalter ved Herre Hammerværk Abraham Bruun.

04.11.1823: Skibscapitain Abraham Backa 35 aar af vestre Porsgrund, og Jomfrue Benedicte Henriette Bruun 23 aar fra Herre. Forlovere Forvalter Abraham Bruun og Contoirist Jacob Nyegaard.

08.11.1823: Ungkarl og Pramfører ved Herre Anders Erichsen 31 aar, og Pige Ingebor Tollefsdatter af Tyendeclassen ved Herre 33 aar. Forlovere Anders Larsen og Ole Engelbretsen.

20.11.1823: Ungkarl og Matros Jacob Nielsen Hjorth 25 aar af østre Porsgrund, og Pige Anne Johanne Andersdatter 37 aar fra Langesund. Forlovere Torger Engelbretsen og Niels Nielsen Hjorth.

26.11.1823: Ungkarl og Dagarbeider Anders Hansen Aaltvedt 23 aar af østre Porsgrund, og Pige Dorthe Hansdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Erich Hejer og Gjert Gjertsen.

06.01.1824: Enkemand og Matros Tolf Nielsen 30 aar af østre Porsgrund, og Pige Anne Andersdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 29 aar. Forlovere John Abrahamsen og Engelbreth Sørensen.

12.02.1824: Ungkarl og Styrmand Hans Christian Paust 27 aar af østre Porsgrund, og Pige Dorthe Gurine Hansdatter 23 aar af østre Porsgrund. Forlovere Frederik Moe og Hans Hansen Tangen.

28.02.1824: Ungkarl og Matros Jahn Pettersen 27 aar af østre Porsgrund, og Mette Cathrine Larsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 26 aar. Forlovere Lars Larsen og Johannes Nielsen.

11.03.1824: Ungkarl og Smedsvend Jens Kittilsen Baar 24 aar af østre Porsgrund, og Pige Anne Kirstine Halvorsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 26 aar. Forlovere Arne Usler og Ole Brynhiulsen.

20.03.1824: Ungkarl og Matros Halvor Nielsen Aaltvedt 25 aar af østre Porsgrund. og Pige Berthe Kirstine Christensdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund 20 aar. Forlovere Jacob Andersen og Hans Larsen Nærum.

25.04.1824: Ungkarl og Reservelods Christian Christoffersen Anker 25 aar fra Langesund, og Pige Ingeborg Sophie Isachsdatter 23 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Oldermand Engelbreth Isachsen og Skoemager Isach Andersen.

04.05.1824: Ungkarl og Dagarbeider Halvor Thorgrimsen 26 aar af østre Porsgrund, og Pige Karen Maria Larsdatter 38 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Hans Larsen Hovoldt og Ole Bierketvedt.

16.05.1824: Ungkarl og Dagarbeider Halvor Christiansen Meyer 30 aar gammel af østre Porsgrund, og Pige Anne Maria Christensdatter 34 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Aslach Engelbretsen og Arne Usler.

07.06.1824: Ungkarl og Pramfører ved Herre Halvor Halvorsen 28 aar, og Pige Berthe Kirstine Olsdatter 25 aar af Tyendeclassen ved Herre. Forlovere Anders Larsen og Halvor Erichsen.

16.07.1824: Ungkarl og Skræddermester Christian Pedersen Muggeberg 29 aar af vestre Porsgrund, og Enke Karen Margrethe Holm født Høst 42 aar af vestre Porsgrund. Forlovere Maler Hovland og Mestersmed Gullech Johnsen.

18.07.1824: Enkemand og Kleinsmedmester ved Herre Thor Nielsen 33 aar, og Enke Marthe Margrethe Pedersdatter 33 aar fra Herre. Forlovere Knud Thorsen og Thor Jørgen Knudsen.

18.07.1824: Ungkarl og Matros Gremmet Hansen 37 aar fra vestre Porsgrund, og Pige Gunild Maria Hansdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 32 aar. Forlovere Knud Tollefsen og Peder Thorbiørnsen.

08.08.1824: Kiøbmand Poul Linaae 32 aar af østre Porsgrund, og Jomfrue Mariane Aall 22 aar af østre Porsgrund. Forlovere Grosserer Hans Møller og Kiøbmand Christian Bruun.

05.09.1824: Ungkarl og Styrmand Hans Petter Isachsen 33 aar af vestre Porsgrund, og Jomfrue Anne Karine Bryn 27 aar fra vestre Porsgrund. Forlovere Wejer og Maaler Ole Leth og Skibscapitain Berthel Bomhoff.

12.09.1824: Ungkarl og Handelsfuldmægtig fra Kragerøe Asmus Asmussen Suhrs 29 aar gammel, og Pige Pernille Marie Holm af Tyendeclassen 29 aar af østre Porsgrund. Forlovere Frederik Moe og Michel Halvorsen.

05.10.1824: Ungkarl og Matros Zacharias Olsen Bierketvedt 29 aar af vestre Porsgrund, og Pige Olava Olsdatter 32 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Andreas Colding og Niels Klog.

23.10.1824: Ungkarl og Bonde Sivert Børresen Eltvedt 30 aar af Solum, og Pige Marthe Kirstine Thorsdatter Silljen 25 aar fra Herre. Forlovere Jacob Sivertsen Eltvedt og Isach Arnesen Knardahl.

28.10.1824: Ungkarl og Matros Hans Thomas Larsen Tyrholm 29 aar af vestre Porsgrund, og Pige Anne Kirstine Nielsdatter 30 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Thor Christensen og Niels Nielsen Klog.

29.10.1824: Skipper Mathias Mathiesen 28 aar af vestre Porsgrund, og Jomfrue Karen Johnsen 25 aar af østre Porsgrund. Forlovere Kiøbmand Frantz Bendixen og Contoirist Herman Meyer.

25.11.1824: Ungkarl og Matros Niels Jacobsen 27 aar af Brevig, og Pige Maren Helene Nielsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 27 aar. Forlovere Christian Gullechsen og Halvor Nielsen.

24.11.1824: Ungkarl og Handelsfuldmægtig Jacob Nyegaard 30 aar af vestre Porsgrund, og Jomfrue Hanna Eleonore Backa 25 aar af vestre Porsgrund. Forlovere Forvalter ved Herre Hammerværk Abraham Bruun og Ungdomslærer Niels Holst.

27.11.1824: Skibscapitain Berthel Wilhelm Bomhoff 33 aar af Skien, og Jomfrue Marie Eliott Basson 27 aar af vestre Porsgrund. Forlovere Skibscapitain John Stenersen og Tracteur Ellef Hansen Bomhoff.

30.11.1824: Ungkarl og Matros Bærulf Larsen 26 aar af østre Porsgrund, og Pige Antonnethe Andersdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 23 aar. Forlovere Erich Hejer og Peder Andersen.

03.04.1825: Matros John Torjersen 26 aar af vestre Porsgrund, og Pige Ise Berthea Wetlesdatter 30 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Huustømmermand Christoffer Christoffersen og Soldat Ole Nielsen Eje.

24.05.1825: Ungkarl og Tjenestedreng Christen Olsen Bakken 25 aar af østre Porsgrund, og Pige Gunild Marie Engelbretsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 27 aar. Forlovere Daglønner Hans Isachsen og Tømmermand Harald Olsen Bækkevald.

22.06.1825: Ungkarl og Matros Henrik Jørgen Jahnsen 22 aar af vestre Porsgrund, og Pige Christiane Olsdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund 25 aar. Forlovere Matros Christen Thorsen og Soldat Jahn Arvesen Wala.

24.06.1825: Ungkarl og Tjenestedreng Halvor Lassen 28 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund, og Enke Ingeborg Margrethe Røe 37 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Biælkehugger Ole Nielsen og Bonde Jacob Klepp.

06.07.1825: Ungkarl og Dagarbeider Halvor Jacobsen Almum 32 aar fra Solum, og Pige Helene Gudmundsdatter 22 aar af Tyendeclassen ved Herre. Forlovere Isach Iversen og Lars Olsen.

16.07.1825: Ungkarl og Skoemagermester Hans Rolfsen Hovde 29 aar af østre Porsgrund, og Pige Kirsten Steffensdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 33 aar. Forlovere Gunder Larsen Schrøder og Erich Gulbrandsen Hejer.

12.08.1825: Ungkarl og Dagarb. Halvor Kjøstolsen 25 aar af Solum Sogn, og Pige Karen Møller 26 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Dagarbeider Gunuld Wabakke og Do. Lars Jacob Christensen Nyehuus.

12.08.1825: Ungkarl og Tømmermand Knud Jacobsen Herøen 23 aar af Eidanger Sogn, og Pige Maren Hansdatter 24 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Matros Jacob Hansen og Bonde Ole Hansen.

21.08.1825: Ungkarl og Dagarbeider Anders Hansen Strømdal 25 aar af Gierpen Sogn, og Pige Inger Aavaldsdatter 36 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Huustømmermand Ole Taraldsen og Tjener Christian Kortner.

24.09.1825: Ungkarl og Huustømmermand Lars Tollefsen Ørstvedt 24 aar af Eidanger Sogn, og Pige Kirstine Marie Wenstøb 29 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Snedkermester Arne Berg og Understyrmand Rasmus ?sen.

30.10.1825: Ungkarl og Dagarbeider Gullech Evensen 39 aar af Bøe Præstegield, og Pigen Anne Marie Hansdatter 29 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Rorskarl Aslak Engelbretsen og Wegter Ole Petter Gundersen.

24.11.1825: Premier Lieutnant i Søeetaten hr. Hans Laurentzius Knap fra Frederiksværn 32 aar, og Jomfrue Maren Henrike Wright 27 aar fra vestre Porsgrund. Forlovere Overtoldbetjent Ole Muller, Huuslærer Hr. Holst.

25.11.1825: Ungkarl og Matros Knud Erichsen Riis 21 aar af Gierpens Sogn, og Pige Maren Gurine Pedersdatter 26 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Matros Torsten Sivertsen og Tjenestekarl Gunder Bækkevald.

03.01.1826: Ungkarl og Snedkersvend Johan Frederik Tribler 33 aar af østre Porsgrund, og Pige Maren Elisabeth Arnesdatter 21 aar af østre Porsgrund. Forlovere Snedkermester Arne Berg, Roerskarl Peder Andersen.

09.02.1826: Ungkarl og Matros Andreas Lisberg Sørensen 33 aar af østre Porsgrund, Pige Elisabeth Andrea Omholdt 28 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Styrmand Jørgen Johnsen og Rorskarl Arne Usler.

24.03.1826: Hammersmeddreng ved Herre Engelbreth Olsen 25 aar, og Pige Marthe Olsdatter 23 aar af Tyendeclassen ved Herre. Forlovere Grynmøllerdreng Hans Pedersen og Pramroer Anders Erichsen.

28.03.1826: Tobakspindermester Mathias Elias Torstensen 22 aar af østre Porsgrund, og Pige Anne Kirstine Sørensdatter 33 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Snedkermester Arne Berg og Lods Ole Moe.

21.05.1826: Tjenestekarl og Ungkarl Gunder Olsen 29 aar af Osebakken, og Pige Anne Marie Hansdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 23 aar. Forlovere Hugger Jacob Andersen og Do. Engelbreth Sørensen.

14.06.1826: Ungkarl og Bødker Abraham Jensen 23 aar af vestre Porsgrund, og Pige Marthe Jacobsdatter 23 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Skomager Erich Hejer og Ole Taraldsen.

22.06.1826: Matros og Ungkarl Anders Larsen Rogn 23 aar af østre Porsgrund, og Anne Cecilia Hansdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund 23 aar. Forlovere Styrmand Anders Rugtvedt og Do. Gunder Knudsen.

07.07.1826: Ungkarl og Dagarbeider Anders Michelsen 38 aar af vestre Porsgrund, og Pige Gunild Isachsdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund 46 aar. Forlovere Baadsmand Lorenz Olsen og Matros Hans Thomas Thyrholm.

18.07.1826: Ungkarl og Styrmand Rasmus Bentsen Wiig 24 aar af østre Porsgrund, og Pige Cecilia Wenstøb af Tyendeclassen i østre Porsgrund 24 aar gammel. Forlovere Malermester Ole Andersen Harpa og Huustømmermand John Flaaten.

20.08.1826: Ungkarl og Tjenestedreng Even Christensen 23 aar af Gierpen Sogn, og  Pige Ingeborg Evensdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 23 aar. Forlovere Dagarbeider Christoffer Olsen og Do. Lars Larsen.

21.09.1826: Ungkarl og Matros Ole Christensen 26 aar af østre Porsgrund, og Pige Karen Kirstine Isachsdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund 33 aar. Forlovere Lars Halvor Andersen og Snedkermester Ole Jørgensen.

07.10.1826: Ungkarl og Matros Niels Abrahamsen 27 aar af østre Porsgrund, og Pige Gunild Laurine Hansdatter 21 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Høker Niels Jacobsen og Oldermand Jacob Andersen.

21.10.1826: Ungkarl og Gaardmand Daniel Aslaksen Tufte 33 aar af Gierpen Sogn, og Pige Gurine Andrea Erichsdatter Hellestvedt af Bondestanden ved Herre 20 aar. Forlovere Bonde Peder Sørensen Tufte og Do. Gregorius Nielsen Tufte.

19.10.1826: Ungkarl og Daglønner Peder Andersen 27 aar af østre Porsgrund, og Pige Elen Cathrine Rosenberg af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Snedker Hans Glose og Hugger Hans Axelsen.

26.10.1826: Ungkarl og Matros Christoffer Andersen 30 aar af vestre Porsgrund, og Pige Karen Halvorsdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund 28 aar. Forlovere Matros Anders Nielsen og Reebslager Mathias Michelsen.

05.12.1826: Ungkarl og Handelsfuldmægtig Jens Severin Schveder 33 aar i vestre Porsgrund, og Jomfrue Lovise Augusta Printz 20 aar i Hr. Grosserer Carl Møllers huus i vestre Porsgrund. Forlovere Hr. Consul og Mægler Jens Gasmann og Grosserer Carl Møller.

13.01.1827: Ungkarl og Matros John Hermansen 29 aar af østre Porsgrund, og Pige Anne Maria Nielsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 25 aar. Forlovere Huustømmermand Torsten Jacobsen og Matros Knud Sørensen.

28.01.1827: Ungkarl og Handelsfuldmægtig Ole Christian Brønlund 29 aar fra Arendal, og Jomfrue Ingeborg Mathea Jahnsen 27 aar af vestre Porsgrund. Forlovere Skibscapitain Halvor N. Pedersen og Do. Morten Eltvedt.

05.02.1827: Ungkarl og Brændevinsbrænder Tollef Hansen 29 aar af østre Porsgrund, og Pige Hedevig Berthelsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 38 aar gammel. Forlovere Snedkermester Arne Berg og Kiøbmand Niels Sørensen.

04.03.1827: Ungkarl og Dagarbeider Gudmund Pedersen 32 aar af østre Porsgrund, og Pige Anne Karine Pedersdatter 25 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Rorskarl Aslak Engelbretsen og Graver og Vægter Ole Petter Gundersen.

04.06.1827: Enkemand og Gartner ved Herre Thor Gundersen 30 aar, og Pige Anne Kirstine Thomasdatter af Tyendeclassen ved Herre 31 aar. Forlovere Huusmand Peder Tollefsen og Skolelærer Andreas Andersen.

19.06.1827: Ungkarl og Mestersnedker Rasmus Nicolaj Dahl 29 aar af østre Porsgrund, og Pige Ingeborg Jørgensen af Borgerclassen i østre Porsgrund. Forlovere Kiøbmand Niels Sørensen og Høker Peder Paust.

08.08.1827: Ungkarl og Matros Jens Jensen 25 aar af vestre Porsgrund, og Pige Anne Malene Nielsdatter 22 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund. Forlovere Huustømmermand Jørgen Haraldsen og Skomager Iver Larsen.

04.09.1827: Tjenestekarl Gjert Gjertsen 37 aar af østre Porsgrund, og Pige Marthe Maria Hansdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund, 30 aar. Forlovere Rorskarl Peder Andersen og Bonde Ole Larsen Skrabeklev.

17.09.1827: Enkemand og Hugger Jacob Andersen 48 aar af østre Porsgrund, og Pige Anne Margrethe Boested af Tyendeclassen i østre Porsgrund 23 aar. Forlovere Maler Ole Andersen Haave og Hugger Hans Larsen Hovoldt.

11.10.1827: Ungkarl og Matros Arne Isachsen 32 aar af Solum Sogn, og Pige Anne Olea Hansdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund 22 aar. Forlovere Dagarbeider Hans Axelsen og Hugger Halvor Rejersen.

13.10.1827: Ungkarl og Hammersmeddreng Jacob Jahnsen 22 aar fra Herre, og Pige Karen Asbiørnsdatter af Tyendeclassen ved Herre 27 aar. Forlovere Hammersmedsvend Johan Bærulfsen og Do. Lucas Andersen.

09.11.1827: Ungkarl og Tjener Johannes Nielsen 39 aar af østre Porsgrund, og Pige Anne Elisabeth Larsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 22 aar. Forlovere Kiøbmand Kraft og Skræddermester Kirkegaard.

15.11.1827: Ungkarl og Hiulmager Lars Olsen 25 aar af Bondestanden i Gierpen Sogn, og Pige Marthe Hansdatter Ørstvedt af Tyendeclassen i østre Porsgrund 24 aar. Forlovere Bonde Isach Olsen og Do. Thorgrim Thorsen.

06.12.1827: Ungkarl og Styrmand Lars Larsen 25 aar af østre Porsgrund, og Pige Jørgine Torberine Larsdatter 25 aar af Borgerclassen i østre Porsgrund. Forlovere Skipper Ole Dahl og Snedkermester Lars Glose.

22.12.1827: Ungkarl og Malermester Jens Olsen 31 aar af østre Porsgrund, og Pige Kirsten Wright Christensen 30 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Toldcasserer Jacob W. Rasch og Kiøbmand Peder Dam.

28.12.1827: Ungkarl og Matros Johannes Knudsen Berggren 25 aar af østre Porsgrund, og Pige Gunild Clausdatter 29 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund. Forlovere Hugger Ole Anundsen og Maler Hans Olsen.

28.12.1827: Huustømmermand og fraskilt Enkemand Lars Jahnsen 34 aar fra Laurvig, og Pige Kirsten Maria Albrectsdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund 28 aar. Forlovere Matros Jens Jensen og Do. Jacob Nielsen Hjorth.

07.01.1828: Ungkarl og Matros Frederik Christian Olsen 32 aar af østre Porsgrund, og Enke Johanne Marie Hansdatter af Almueclassen i østre Porsgrund 32 aar. Forlovere Skibsfører Jacob Larsen og Matros Haagen Svendsen.

14.01.1828: Ungkarl og Matros Christen Pedersen Grotnæs 30 aar af østre Porsgrund, og Pige Sara Christensdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund 29 aar. Forlovere Skoemager Erich Guldbrandsen Hejer og Matros Torger Engelbretsen Grotnæs.

03.05.1828: Ungkarl og Skibscapitain Peder N. Pedersen 28 aar fra vestre Porsgrund, og Jomfrue Juliane Marie Osmundsen 24 aar af vestre Porsgrund. Forlovere Kirkesanger og Skolelærer Th. Thomsen og Mestersnedker H. Skanke.

13.06.1828: Ungkarl og Matros Anders Olsen af Midgaarden i Bamble 24 aar, og Pige Inger Marie Rasmusdatter fra Herre af Almueclassen sammesteds 25 aar. Forlovere Dagarbeider Hans Christensen fra Herre og Do. Gunder Olsen Soli fra Bamble.

24.06.1828: Ungkarl og Skibscapitain Anders Rugtvedt 34 aar af vestre Porsgrund, og Jomfrue Anne Erboe Kruse 22 aar af vestre Porsgrund. Forlovere Kiøbmand Jacob Müller og Do. Aasold Rugtvedt.

13.08.1828: Ungkarl og Møllermester Lars Iversen fra Herre 25 aar, og Pige Inger Jahnsdatter af Tyendeclassen ved Herre 24 aar. Forlovere Oldermand Anders Larsen og Skolelærer Jens Andreas Andersen.

13.08.1828: Ungkarl og Huustømmermand ved Herre Rasmus Iversen 31 aar, og Pige Karen Halvorsdatter af Tyendeclassen ved Herre 32 aar. Forlovere Møllermester Mathias Hansen og Kleinsmed Hans Berth.

13.08.1828: Ungkarl og Hustømmermand ved Herre Torsten Thommesen 30 aar, og Pige Aase Maria Levsdatter af Tyendeclassen ved Herre 25 aar. Forlovere Møllermester Isach Iversen og Kleinsmed Niels Berth.

14.08.1828: Ungkarl og afskediget Soldat Ole Gullechsen af Solum sogn 31 aar, og Enke Gunild Olsdatter 48 aar af vestre Porsgrund. Forlovere Smed Brynhiul Johnsen og Daglønner Brynhjul Helgesen.

31.10.1828: Enkemand og Skibscapitain Johan Schau af vestre Porsgrund 36 aar, og Jomfrue Karen Kirstine Abrahamsen af østre Porsgrund 44 aar. Forlovere Kiøbmand Franz Bendixen og Snedkermester Hans Skanke.