| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

 

Ministerialbok for Østre og Vestre Porsgrunn nr.4 - 1814-1828

Gravlagte

Transkribert av Leif Biberg Kristensen

 

Død 26.11.1814, begravet 04.12.1814: Karen Hansdatter Thomas Svenunsens Enke af Almuestanden i østre Porsgrund 25 aar.

Død 25.12.1814, begravet 31.12.1814: Jørgine Bastholm fød Eeg Enke efter Controleur Bastholm i østre Porsgrund 54 aar.

Død 05.03.1815, begravet 10.03.1815: Inger Olsdatter Enke efter John Gundersen ved Uhlefos 60 aar.

Død 28.03.1815, begravet 01.04.1815: Dorthe Maria Lucasdatter Enke efter forrige flaademand ved Herre Christen Thorsen 62 aar.

Død 12.04.1815, begravet 21.04.1815: Hansine Hansdatter Datter af Bolette Steffensdatter af arbeidsstanden i østre Porsgrund 10 aar.

Død 26.04.1815, begravet 04.05.1815: Anne Malene Arnesdatter Datter af Matros Arne Usler og Kirstine Halvorsdatter i østre Porsgrund 2 aar.

Død 24.05.1815, begravet 31.05.1815: Thomasine Benedicte Datter af afgangne Styrmand og Dannebrogsmand i vestre Porsgrund Magnus Nielsen Holm og Karen Magrethe Høst 8 maaneder.

Død 25.05.1815, begravet 01.06.1815: Inger Maria Datter af Sadelmager Johan Rosenstedt og hustrue Elen Kirstine Hansdatter i østre Porsgrund 1½ aar.

Død 02.01.1815, begravet 07.01.1815: John Hansen Bækkevald, søn af Hans Bækkevald i østre Porsgrund, ¾ aar.

Død 28.01.1815, begravet 04.02.1815: Carl Christian Frank, søn af Organist og Stadsmusikant Frank i østre Porsgrund, 3 maaneder.

Død 11.02.1815, begravet 19.02.1815: Sivert Gundersen, daglønner ved Herre, 96 aar.

Død 21.02.1815, begravet 28.02.1815: Magnus Nielsen Holm, Styrmand og Dannebrogsmand vestre Porsgrund, 48 aar.

Død 28.02.1815, begravet 05.03.1815: Carl Christian, søn af Skibstømmermand Ole Jørgensen østre Porsgrund, 3 uger.

Død 04.03.1815, begravet 13.03.1815: Berulf Solvesen Tangen, Styrmand østre Porsgrund, 26 aar.

Død 11.03.1815, begravet 20.03.1815: Isach Nielsen Klyve, søn af gaardmand i Solum Christen Nielsen Klyve og hustrue Aaved Gundersdatter i vestre Porsgrund, 16½ aar.

Død 19.06.1815, begravet 24.06.1815: Agnete Maria Frederike, datter af Saugmester Petter Nielsen og Maren Kirstine Evensdatter ved Herre, 2½ aar.

Død 26.06.1815, begravet 01.07.1815: Mad. Dorthea Kirstine Schubart, enke efter Skipper Johan Schubart i vestre Porsgrund, 34 aar.

Død 04.07.1815, begravet 07.07.1815: Gunild Hansdatter, af Almisseclassen(!) i østre Porsgrund, 44 aar.

Død 11.07.1815, begravet 15.07.1815: Mad. Inger Maria Pharo, gift med Skipper Abraham Pharo i vestre Porsgrund. (Alder ikke angitt.)

Død 20.07.1815, begravet 28.07.1815: Olea Olsdatter, datter af Oline Pedersdatter i Solum Sogn af Arbejdstanden, 6 uger. Uægte barn.

Begravet 28.07.1815: Berthe Johnsdatter, af Arbejdsclassen i vestre Porsgrund, 18 aar. Druknet.

Død 23.08.1815, begravet 06.08.1815: Else Olsdatter, af Arbejdsclassen i vestre Porsgrund, 41 aar.

Død 08.08.1815, begravet 13.08.1815: Anne Stine Nielsdatter, af Almuestand og af Arbeidsclassen i østre Porsgrund, 50 aar.

Død 15.08.1815, begravet 20.08.1815: Thorberg Olsdatter af Arbeidsclassen og Almuestanden ved Herre, 60 aar.

Død 02.09.1815, begravet 05.09.1815: Else Jensdatter, Datter af Skrædder Jens Rosenberg og hustrue Margrethe Jacobsdatter, 3 uger.

Død 06.05.1815, begravet 12.05.1815: Ole Andersen Øjenkastet af Almuestanden Daglønner i Østre Porsgrund, 33 aar.

Død 25.05.1815, begravet 01.06.1815: Michel Larsen Tinstad af Almuestanden Daglønner Vestre Porsgrund, 55 aar.

Død 28.05.1815, begravet 04.06.1815: Hack Sørensen Seglemager af Almuestanden i Østre Porsgrund, 66 aar.

Død 03.06.1815, begravet 07.06.1815: Lars Knudsen Bonde af Bamble Præstegield død paa Amtets Sygehuus, 50 aar.

Død 10.06.1815, begravet 15.06.1815: Boye Larsen, af ringe Stand, Skipper i vestre Porsgrund, 60 aar.

Død 01.07.1815, begravet 07.07.1815: Aslack Rejersen, Søn af Daglønner Rejer Torstensen og hustrue Else Maria Aslaksdatter ved Herre, 1 maaned.

Død 18.07.1815, begravet 23.07.1815: Wraal Elias, Søn af afgangne Matros Wraal Henrichsen og gienlevende enke Dorthe Maria Tollefsdatter i østre Porsgrund, 1½ aar.

Død 27.07.1815, begravet 01.08.1815: Johan Caspar, Søn af Skipper Søren Willumsen og Kirstine Maria Arøe i vestre Porsgrund, 4¼ aar.

Død 20.10.1815, begravet 29.10.1815: Hans Levordsen, Søn af Hugger Levord Christoffersen og hustrue Gunild Hansdatter i østre Porsgrund, 2de dage.

Død 12.09.1815, begravet 18.09.1815: Marthe Maria Sivertsdatter, af Almuestanden, enke efter Seglemager Halvor Michelsen i østre Porsgrund, 59 aar.

Død 26.09.1815, begravet 04.10.1815: Anne Maria Nielsdatter, af Bondestanden i Bamble, død paa Amtets Sygehuus, 25 aar.

Død 10.10.1815, begravet 15.10.1815: Karine Johanne Olava, Datter af Skomagermæster John Olsen Jemter og hustrue Karen Maria Skaarup af vestre Porsgrund, 4 uger.

Død 18.10.1815, begravet 24.10.1815: Anne Kirstine Hansdatter, af Almuestanden og enke efter (ikke ført) i vestre Porsgrund, 35 aar.

Død 19.10.1815, begravet 25.10.1815: Karen Dorthea Jacobsdatter, af Almuestanden gift med kleinsmed Thor Nielsen ved Herre, 28 aar.

Død 27.10.1815, begravet 05.11.1815: Anne Kirstine Christensdatter, Datter af Røyert Christen Hansen og hustrue Maren Knudsdatter, 1½ aar.

Død 08.11.1815, begravet 15.11.1815: Anne Karine Bruun, Datter af Forvalter Jens Bruun og hustrue Mad. Karen Bruun ved Herre, 36 aar.

Død 06.11.1815, begravet 11.11.1815: Nottolf Nottolfsen, af Bondestanden i Nissedal i øvre Tellemarken, 15 aar, død paa Amtets Sygehuus.

Død 07.11.1815, begravet 11.11.1815: Hans Petter Christensen, Søn af Anne Olsdatter fra Brevig, 4 aar, død paa Amtets Sygehuus.

Død 20.11.1815, begravet 26.11.1815: Frederik Dahl, Tobakspinder i østre Porsgrund, 76 aar.

Død 18.11.1815, begravet 22.11.1815: Jørgen Elias Wright, Søn af hr. Grosserer Carl Møller og Madame Birgitha Møller fød Wright i vestre Porsgrund, 1½ aar.

Død 13.11.1815, begravet 23.12.1815: Ole Jansen, Giørtler af Profession ved Herre, 74 aar.

Død 12.01.1816, begravet 24.01.1816: Jens Jørgensen Feen, Baadfører af Almuestanden i vestre Porsgrund, 54 aar.

Død 30.01.1816, begravet 05.02.1816: Frederik Martin, Søn af Skomager Hans Jørgen Naskov og hustrue Anne Cathrine Kiær i vestre Porsgrund, 1½ aar.

Død 30.01.1816, begravet 06.02.1816: Tallach Arent Mølbach, af Borgerstand Styrmand i vestre Porsgrund, 28 aar.

Død 25.11.1815, begravet 06.12.1815: Ambor Aall fød Jurgensen, enke efter Grosserer Nicolaj Benjamin Aall i østre Porsgrund, 74 aar.

Død 23.01.1816, begravet 30.01.1816: Elen Maria Gundersdatter, forhen gift med Oldermand Hans Tangen, af Almuestanden i østre Porsgrund, 57 aar.

Død 05.02.1816, begravet 09.02.1816: Karen Berthea, Datter af Baadfører Erich Knudsen og Berthe Maria Johnsdatter i vestre Porsgrund, 1¾ aar.

Død 07.02.1816, begravet 12.02.1816: Maren Ruberg fød Helletz, enke efter Wilhelm Ruberg Søefarende i Dannemark af Borgerstand i vestre Porsgrund, 86 aar.

Død 10.02.1816, begravet 17.02.1816: Gunild Rejersdatter, Datter af Dagarbeider Rejer Torstensen og Else Maria Aslaksdatter ved Herre, ¾ aar.

Død 10.03.1816, begravet 17.03.1816: Martin Jørgensen, Søn af Matros Jørgen Sivertsen og kone Regine Jensdatter i vestre Porsgrund, 19 uger.

Død 18.03.1816, begravet 24.03.1816: Gjert Andersen, Søn af Dagarbeider Anders Giertsen og kone Sidsel Andersdatter i østre Porsgrund, 2½ aar.

Død 17.04.1816, begravet 28.04.1816: Andreas Larsen, Søn af Daglønner Lars Jacobsen Døvig og hustrue Maren Aslaksdatter af Almuestand i østre Porsgrund, 3½ aar, druknet af Vaade i en Bæk.

Død 06.05.1816, begravet 11.05.1816: Jahn Jacobsen, af Almuestanden, Nattdreng ved Saugerne i Herre, 39 aar. Faldet ned fra en Bygning og død 3 Timer derefter.

Død 12.05.1816, begravet 15.05.1816: Jens Olsen, Søn af Bondefolkene Ole Gundersen og Ingeborg Jensdatter af Bamble Sogn, 3 aar, død paa Bradsberg Amts Sygehuus.

Død 29.05.1816, begravet 04.06.1816: Niels Jensen Lund, Potiliebud? af Almuestanden i østre Porsgrund, 63 aar.

Død 12.06.1816, begravet 16.06.1816: Ole Jensens og pigen Anne Elisabeth Pedersdatters uægte barn Ole østre Porsgrund, Faderen i Arbeide hos Statsraad Løvenskiold ved Fossum, 1½ aar.

Død 21.02.1816, begravet 03.03.1816: Maren Maria, Datter af Tømmermand Erich Nielsen og hustrue Berthe Maria Andersdatter i østre Porsgrund, 1 maaned.

Død 14.05.1816, begravelsesdato ikke ført: Karoline Kristine, Datter af Organist Johannes Frank og Mad. Karen Backer, 4 maaneder 12 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 15.06.1816, begravet 21.06.1816: Inger Olsdatter, forhen gift med Flaademand Peder Larsen ved Herre af Almuestanden, 60 aar.

Død 18.06.1816, begravet 23.06.1816: Karen Kirstine Moldrup fød Schloth, hr. Forvalter Michael Moldrups kone boende i østre Porsgrund, 80 aar.

Død 28.06.1816, begravet 30.06.1816: Hellene Maria, Forældrene ere Kattuntrykker Svend Mathiesen Tengbier og hustrue Dorthe Maria Haagensdatter, 6 uger. Barnet er dødt i vestre Porsgrund under Forældrenes Ophold samme steds paa deres Reise til Trondhiem.

Død 14.07.1816, begravet 19.07.1816: Anders Olsen, Matros af Almuestanden i østre Porsgrund, 18 aar.

Død 10.08.1816, begravet 15.08.1816: Christen Torstensen, Søn af Matros Torsten Olsen og Pigen Kirstine Olsdatter i vestre Porsgrund, 5 uger.

Død 16.09.1816, begravet 18.09.1816: Ole Thorsen, Bonde fra Winnie Præstegield, 80 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 26.09.1816, begravet 03.10.1816: Jens Bruun, Forvalter ved Herre Hammerværk, 72 aar.

Død 28.12.1816, begravet 01.01.1817: Lars Torgersen, Søn af Arbeidsmand Torger Johnsen og hustrue Anne Cathrine Larsdatter i vestre Porsgrund, 5 aar.

Død 28.12.1816, begravet 05.01.1817: John Bentsen uægte Barn, Søn af Benth Johnsen og Pigen Inger Laurantsdatter begge af Tienestestanden i østre Porsgrund, ¾ aar.

Død 29.12.1816, begravet 05.01.1817: Jacob Rostrup, Skipper forhen boende paa Stathellet, 60 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 06.07.1816, begravet 12.07.1816: Ingeborg Jensdatter, ugift af Arbeidsstanden i østre Porsgrund, 57 aar.

Død 22.07.1816, begravet 28.07.1816: Hellene Torbiørnsdatter, Datter af Torbiørn Olsen Hugger og Ertemine Danielsdatter i østre Porsgrund, 11 dage.

Død 23.08.1816, begravet 29.08.1816: Guri Jensdatter, forhen enke efter Bonde Gunder Torgrimsen Ballestad af Gierpen Sogn, af Arbeidsklassen i østre Porsgrund, 56 aar.

Død 23.08.1816, begravet 28.08.1816: Gunild Pedersdatter, af Bondestand i Hvidesøe Præstegield, 60 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 04.10.1816, begravet 07.10.1816: Anne Wraalsdatter, af Bondestanden i Hvidesøe Præstegield, 80 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 01.10.1816, begravet 13.10.1816: Peder Pedersen Hejreth, uægte Barn af Forældrene Peder Hejreth Walthornist ved Jægerne i Skien og Pigen Inger Olsdatter i østre Porsgrund, 5 uger.

Død 21.10.1816, begravet 26.10.1816: Hedevig Sivertsdatter Eeg fød Backa, enke efter Søemand Abraham Arnoldsen Eeg ved Herre, 84 aar.

Død 25.10.1816, begravet 03.11.1816: Serine Larsdatter, Datter af Snedker Lars Jacobsen og Ragnild Halvorsdatter i østre Porsgrund, 4 maaneder.

Død 11.03.1817, begravet 19.03.1817: Peder Jansen, Matros af Almueclassen i vestre Porsgrund, 48 aar.

Død 11.03.1817, begravet 18.03.1817: Guldbrand Erichsen Heyer, enkemand og Skrædder af Profession i østre Porsgrund, 68 aar.

Død 17.03.1817, begravet 23.03.1817: Simon Christiansen Spar, Biælkehugger af Almueclassen i vestre Porsgrund, 64 aar.

Død 11.04.1817, begravet 20.04.1817: Thor Halvorsen, Matros af Almueclassen i østre Porsgrund, 66 aar.

Død 18.04.1817, begravet 24.04.1817: Ole Torstensen, Skibstømmermand af Almueclassen i østre Porsgrund, 53 aar.

Død 23.04.1817, begravet 25.04.1817: Johannes Johannesen, af Bondestanden i Hitterdals Præstegield, 80 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 04.05.1817: Johan Henrich Weidenauer, Malermester af Borgerclassen i østre Porsgrund, 67 aar.

Død 17.05.1817, begravet 19.05.1817: Abraham Pedersen Borge, Biælkehugger af Arbeidsclassen i østre Porsgrund, 39 aar. Druknet.

Død 28.06.1817, begravet 06.07.1817: Lars Sivertsen, Søn af Biælkehugger Sivert Hansen og Gunild Torstensdatter af Almueclassen i østre Porsgrund, 13 aar.

Død 04.12.1816, begravet 07.12.1816: Maren Bærulfsdatter, ugift af Tienesteclassen i østre Porsgrund, 34 aar.

Død 12.01.1817, begravet 18.01.1817: Kirsten Mathea, Datter af Skibstømmermand Mathias Hansen Røra og hustrue Kirsten Pedersdatter i vestre Porsgrund, 20 aar.

Død 03.02.1817, begravet 09.02.1817: Maren Knudsdatter, Tvillingsøster til den under No. 32 døbte Ingeborg Knudsdatter, Datter af Knud Olsen og hustrue Ingeborg Nielsdatter af Arbeidsclassen ved Herre, 3½ uger.

Død 08.02.1817, begravet 14.02.1817: Guri Olsdatter, ugift af Tieneste(classen) ... i østre Porsgrund, 53 aar.

Død 14.02.1817, begravet 21.02.1817: Caroline Christine, Datter af Forvalter Abraham Bruun og Madame Judithe Catharine Bruun fød Høst ved Herre, 4 maaneder.

Død 23.02.1817, begravet 02.03.1817: Ingeborg Maria, Datter af Dagdreng ved Herre Poul Helgesen og Pige Ingeborg Cathrine Nielsdatter, 14 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 07.07.1817, begravet 14.07.1817: Anders Hansen Knap, Skoemagermester af Haandværksstanden i østre Porsgrund, 49 aar.

Død 25.07.1817, begravet 03.08.1817: Wilhelm Elias, Søn af Matros Niels Gunnulfsen og Dorthea Maria Tollefsdatter i østre Porsgrund, 7 uger. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 10.08.1817, begravet 14.08.1817: Petter Christian Backa, Søn af forhen afgangne Kiøbmand Sivert Backa og endnu levende moder Karen Petronelle Backa fød Berg i vestre Porsgrund, 16½ aar.

Død 12.08.1817, begravet 17.08.1817: Hans Jacob, Søn af Matros Isach Jacobsen og Anne Johanne Hansdatter i vestre Porsgrund, 1¼ aar.

Død 16.08.1817, begravet 19.08.1817: Christen Abrahamsen, Arbeids...? i vestre Porsgrund, 72 aar.

Død 02.09.1817, begravet 04.09.1817: Niels Nielsen, Matros fra Øen Thurøe ved Svendborg, 17 aar. Død under sidste Ophold her som Matros med Skipper Hans Bilch fra Rudkiøbing paa Langeland.

Død 20.09.1817, begravet 24.09.1817: Gunder Knudsen, Søn af Dagarbeider Knud Halvorsen og hustrue Marthe Gundersdatter i vestre Porsgrund, 10 aar.

Død 19.09.1817, begravet 25.09.1817: Jens Kiil, Forligelses-Commisar? og Kiøbmand i østre Porsgrund, 74 aar.

Død 06.10.1817, begravet 14.10.1817: Erich Nielsen Langerøe, Skibstømmermand af Arbeidsclassen i østre Porsgrund, 40 aar.

Død 11.03.1817, begravet 19.03.1817: Karen Mallene, Undertoldbetient Peder Andersen Løkens og hustrue Andrine Andersdatters Barn, forældrene bor i vestre Porsgrund, 11 uger.

Død 09.03.1817, begravet 19.03.1817: Elisabeth Sophie Wright fød Helletz, enke efter afgangne Grosserer hr. Jørgen Wright i vestre Porsgrund, 59 aar.

Død 17.03.1817, begravet 23.03.1817: Oline Marie, Datter af Daglønner Anders Larsen og Ingeborg Olsdatter i østre Porsgrund, 6 aar.

Død 30.03.1817, begravet 01.04.1817: Anne Margrethe Jensdatter, uægte Barn af Pigen Berthe Levordsdatter, 17 uger. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 15.05.1817, begravet 18.05.1817: Karen Hansdatter, enke efter Arbeidsmand Christen Torkildsen af Almueclassen i vestre Porsgrund, 75 aar.

Død 30.05.1817, begravet 31.05.1817: Karen Aslacksdatter, uægte Barn af Anne Maria Jahnsdatter i Gierpen Sogn, 2 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 01.06.1817, begravet 08.06.1817: Andrea Andersdatter, Datter af Daglønner Anders Wala og hustrue Anne Tollefsdatter i østre Porsgrund, 3 uger. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 16.06.1817, begravet 21.06.1817: Dorothea Thygesdatter, forhen gift med Skomager Anders Knap af Almueclassen i østre Porsgrund, 40 aar.

Død 13.10.1817, begravet 22.10.1817: Eilert Hagerup, forhen Laugmand og Borgermester i Skien, død i Porsgrund, 77 aar.

Død 09.11.1817, begravet 16.11.1817: Ole Tollefsen, Søn af Flaademand ved Herre Tollef Tollefsen, 1½ aar.

Død 22.11.1817, begravet 30.11.1817: Niels Augustinusen, Skibstømmermand af Arbeidsclassen i vestre Porsgrund, 78 aar.

Død 25.11.1817, begravet 02.12.1817: Knud Halvorsen, Biælkehugger i vestre Porsgrund, 78 aar.

Død 09.12.1817, begravet 16.12.1817: Christoffer Levordsen, Søn af Bjelkehugger Levord Christoffersen og hustrue Gunild Hansdatter i østre Porsgrund, 2 aar.

Død 27.01.1818, begravet 02.02.1818: Ole Hansen, Søn af Maler Hans Olsen og Anne Jacobsdatter i østre Porsgrund, 5 aar.

Død 18.02.1818, begravet 22.02.1818: Niels Nielsen Sande, uægte Barn af Forældrene Niels Andersen Sande og Pigen Anne Maria Christensdatter, 14 uger.

Død 05.07.1817, begravet 07.07.1817: Annichen Aavaldsdatter, af Bondestand i Sannichedals Præstegield, 10 aar.

Død 07.07.1817, begravet 11.07.1817: Eleonore Hedevig Møller fød Rasch, forhen gift med Dr. Med. og Landphysicus i Bradsberg Amt hr. Hans Møller, 82 aar.

Død 06.07.1817, begravet 12.07.1817: Torberg Torstensdatter, forhen gift med Snedker Jørgen Gottfriedsen Hill i østre Porsgrund af Almueclassen, 82 aar.

Død 05.07.1817, begravet 12.07.1817: Oved Dorthea, Datter af Arbeidsmand Niels Christian Jacobsen og hustrue Berthe Maria Evensdatter i østre Porsgrund, 8 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 20.07.1817, begravet 25.07.1817: Anne Susanne Lange fød Kiill, forhen gift med Toldskriver Giert Lange i vestre Porsgrund af Borgerstanden, 82 aar.

Død 03.08.1817, begravet 08.08.1817: Ingeborg Kristine, Datter af Lehnsmand Jens Larsen og hustrue Birgitte Olsdatter i vestre Porsgrund, 3½ aar.

Død 09.08.1817, begravet 13.08.1817: Andrea Severine, Datter af Matros Lars Jacobsen og hustrue Anne Pedersdatter i vestre Porsgrund, 1 aar. Forældrene ere for ½ aar siden indflyttede fra Kragerøe hvor Barnet er døbt.

Død 14.08.1817, begravet 17.08.1817: Marie Jensdatter, forhen gift med Torkel Larsen paa Gaarden Hofsteen i Bamble, 81 aar. Nylig indflyttet til Herre, hvor hun døde.

Død 15.02.1818, begravet 22.02.1818: Marcus Severin, Søn af Tømmermand Torsten Jacobsen og hustrue Anne Kirstine Monsdatter i østre Porsgrund, 1½ aar.

Død 26.03.1818, begravet 02.04.1818: Aslack Gundvoldsen, forhen Lensmand i Gierpen Sogn død i Porsgrund, 87 aar.

Død 05.08.1818, begravet 12.04.1818: Hans Isachsen Bækkevald, forhen Biælkehugger i østre Porsgrund af Arbeidsclassen, 34 aar.

Død 17.04.1818, begravet 24.04.1818: Anund Andersen, Matros af Almueclassen i østre Porsgrund, 24 aar.

Død 22.04.1818, begravet 29.04.1818: Jens Nielsen, uægte Søn af Smedesvend Niels Johnsen og Pige Margrethe Jensdatter ved Herre, 1½ aar.

Død 07.05.1818, begravet 14.05.1818: Ole Jacobsen Ulverøe, forhen Biælkehugger af Arbeidsclassen i østre Porsgrund, 50 aar.

Død 09.05.1818, begravet 14.05.1818: Ole Johannesen, uægte Søn af Graver og Vægter Johannes Halvorsen og Pigen Ragnild Olsdatter, ½ aar.

Død 15.06.1818, begravet 21.06.1818: Hans Jacob, født af Forældrene Matros Isach Jacobsen og hustrue Anne Johanne Hansdatter i vestre Porsgrund, 15 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 18.08.1817, begravet 03.09.1817: Karen Dorthea Norberg, Datter af Skibsfører Anthoni Norberg og hustrue Anne Karine Olsdatter i vestre Porsgrund, (alder ikke ført). Druknet af Vaade i Porsgrunds-Elven.

Død 07.09.1817, begravet 11.09.1817: Inger Kirstine, Datter af Reebslagermester Mathias Michelsen og Helge Olsdatter i vestre Porsgrund, 12 aar.

Død 12.09.1817, begravet 17.09.1817: Marthe Gundersdatter, gift med Dagarbeider Knud Halvorsen i vestre Porsgrund, 38 aar.

Død 15.09.1817, begravet 17.09.1817: Elen Maria, Datter af nys nævnte Marthe Gundersdatter og Knud Halvorsen i vestre Porsgrund, 1 aar.

Død 16.09.1817, begravet 21.09.1817: Jessine Giertsdatter, uægte Barn af Tienestekarl Giert Giertsen og Pigen Inger Aavaldsdatter i østre Porsgrund, ¾ aar.

Død 15.10.1817, begravet 19.10.1817: Anne Thurine, Datter af Saugmæster Søren Gundersen og hustrue Gunild Hansdatter ved Herre, 1 aar.

Død 23.10.1817, begravet 28.10.1817: Mette Cathrine Christensdatter, Almisselem af Arbeidsclassen i østre Porsgrund, 60 aar.

Død 05.11.1817, begravet 11.11.1817: Margrethe Aavaldsdatter, af Tyendeclassen i østre Porsgrund, 24 aar.

Død 29.11.1817, begravet 02.12.1817: Marichen Pedersdatter, af Bondestand i Solum Sogn, 60 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 23.06.1818, begravet 26.06.1818: Frydensberg, af Almisseclassen i østre Porsgrund, 104 aar.

Død 02.07.1818, begravet 05.07.1818: Ole Abrahamsen, Hammersmed ved Herre, 49 aar.

Død 06.07.1818, begravet 09.07.1818: Svenung Tolfsen, af Almisse ... i østre Porsgrund, 54 aar.

Død 15.07.1818, begravet 19.07.1818: Ulrick Hank, Søn af Dagarbeider Peder Kiøstolsen og hustrue Ulricha Bastiansdatter fra Herre, 3 aar.

Død 13.08.1818, begravet 18.08.1818: Hans Nielsen Aasland, forhen Møllermester ved Herre, 67 aar.

Død 22.08.1818, begravet 30.08.1818: Tollef Johnsen, Søn af Tømmermand John Abrahamsen og hustrue Karen Kirstine Tollefsdatter i østre Porsgrund, 2¼ aar.

Død 06.09.1818, begravet 13.09.1818: Lars Sivertsen, Søn af afgangne Sivert Nielsen og endnu levende Johanne Axelsdatter af Arbeidsclassen i østre Porsgrund, 19 aar.

Død 13.09.1818, begravet 20.09.1818: Jacob Johannesen, Søn af Matros Johannes Larsen og hustrue Else Alfsdatter i vestre Porsgrund, 6 aar.

Død 14.10.1818, begravet 18.10.1818: Giert Andersen, Søn af Dagarbeider Anders Giertsen og kone Sidsel Andersdatter i østre Porsgrund, 4½ uger.

Død 10.12.1817, begravet 16.12.1817: Inger Olsdatter, forhen gift med Daglønner Christian Johannesen, 82 aar.

Død 01.01.1818, begravet ?.01.1818: Maren Larsdatter, af Tyendeclassen i østre Porsgrund, 25 aar.

Død 20.01.1818, begravet 26.01.1818: Anne Schloth, i Huuset hos sin Svoger hr. Forvalter Møldrup i østre Porsgrund, 70 aar.

Død 04.02.1818, begravet 09.02.1818: Inger Marie Groth, Datter af Postmester og Sekretair Henrich Johan Groth og frue Anne Helena Groth født Clasen i østre Porsgrund, 2 aar.

Død 24.02.1818, begravet 01.03.1818: Anne Augensdatter, forhen gift med Skoemager Anders Poulsen af Almueclassen i østre Porsgrund, 63 aar.

Død 13.03.1818, begravet 20.03.1818: Maren Andrea, Datter af Matros Lars Larsen og hustrue Inger Margrethe Tollefsdatter i vestre Porsgrund, 4½ aar.

Død 25.03.1818, begravet 30.03.1818: Anne Mathiasdatter, af Tyendeclassen ved Herre, 66 aar.

Død 26.04.1818, begravet 01.05.1818: Anne Kirstine, Datter af Handlesmand Iver Kiøstelsen og Anthonette Christensdatter Kildahl i østre Porsgrund, 2¼ aar.

Død 24.11.1818, begravet 29.11.1818: Jørgen Thorsen, Huustømmermand af Almueclassen i vestre Porsgrund, 40 aar.

Død 26.11.1818, begravet 29.11.1818: Ellef Halvorsen, Søn af Matros Halvor Halvorsen og Anne Ellefsdatter af Almueclassen ved Herre, 4 aar.

Død 25.11.1818, begravet 04.12.1818: Søren Jacobsen, af Profession Bager i østre Porsgrund, 37 aar.

Død 11.12.1818, begravet 16.12.1818: Erich Gundersen, Saugdreng ved Herre, 21 aar.

Død 26.01.1819, begravet 03.02.1819: Johannes Næss, Underpolitiebetiendt? i vestre Porsgrund, 75 aar.

Død 12.02.1819, begravet 25.02.1819: Isach Hansen Kart, Søn af Styrmand Hans Kartis enke Gunild Isachsdatter af Almueclassen i østre Porsgrund, 12 aar.

Død 23.01.1819, begravet 01.02.1819: Jens Olsen, af Bondeclassen i Bamble Præstegield, ¼ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 19.02.1819, begravet 26.02.1819: Knud Arvesen, Søn af Dagarbeider Arve Thorgrimsen og hustrue Mariken Jespersdatter i østre Porsgrund, 3½ aar.

Død 13.05.1818, begravet 17.05.1818: Anne Andreasdatter, af Almisseclassen ved Herre, 84 aar.

Død 30.05.1818, begravet 07.06.1818: Lisbet Andersdatter, enke efter Muurmester Simon Jensen i østre Porsgrund, 77 aar.

Død 09.06.1818, begravet 14.06.1818: Marie Henriette Kiill, Datter af ligeledes afgangne Kiøbmand og Forligelsescommisar Jens Kiill og med end levende Constance Kiill fød Rasch i østre Porsgrund, 17 aar.

Død 03.08.1818, begravet 04.08.1818: Marie Halvorsdatter, Datter af Bonde Halvor Aslaksen og hustrue Ingebor Anundsdatter fra Tørredal, 3 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 12.08.1818, begravet 16.08.1818: Maren Jørgensdatter, forhen gift med Skomagermester Christen Schiellerup af østre Porsgrund, 60 aar.

Død 22.08.1818, begravet 24.08.1818: Thore Nielsdatter, enke efter forlængst afdøde Bastian Hank ved Herre, 75 aar.

Død 05.09.1818, begravet 10.09.1818: Karen Christensdatter, datter af Skibsdriver? Christen Larsen og hustrue Engel Mathea Olsdatter i østre Porsgrund, 14½ aar.

Død 17.09.1818, begravet 23.09.1818: Karen Kirstine Larsdatter, Datter af forlængst afgangne Tømmermand (navn ikke ført) og endnu levende Else Hansdatter i vestre Porsgrund, 20 aar.

Død 12.10.1818, begravet 18.10.1818: Aaved Larsdatter, forhen gift med Dagarbeider Even Johannesen i østre Porsgrund, 76 aar.

Død 26.02.1819, begravet 06.03.1819: Anders Nielsen, Søn af Snedker Niels Andersen og hustrue Guri Gundersdatter i østre Porsgrund, 2½ aar.

Død 26.02.1819, begravet 04.03.1819: Torjus Østensen, af Bondestanden i Soulands Præstegield i øvre Tellemarken, 63 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 27.03.1819, begravet 04.04.1819: Aavald Halvorsen, af Arbeidsclassen i østre Porsgrund, 82 aar.

Død 01.04.1819, begravet 06.04.1819: Isach Isachsen, uægte Barn af Tienestedreng Isach Nielsen fra Gierpen Sogn og Pigen Maren Severine Knudsdatter i vestre Porsgrund, 3½ aar.

Død 01.04.1819, begravet 08.04.1819: Ole Torgersen Skotte, Skibstømmermand af Almueclassen i vestre Porsgrund, 56 aar.

Død 06.04.1819, begravet 13.04.1819: Christen Schieldrup, Mesterskoemager af Borgerstanden i østre Porsgrund, 66 aar.

Død 07.04.1819, begravet 11.04.1819: Anders Jensen, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 50 aar.

Død 10.04.1819, begravet 18.04.1819: Torkild Olsen, af Bondestanden i Hvidesøe Præstegield, 68 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 12.04.1819, begravet 18.04.1819: John Torkildsen, af Bondeclassen i Eidanger Præstegield, 1 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 12.11.1818, begravet 14.11.1818: Torber Tollefsdatter, af Bondeclassen i Sillejords Præstegield, 49 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 13.11.1818, begravet 20.11.1818: Elen Karine Christensdatter, forhen gift med Lods Lars Olsen Bækkevold i østre Porsgrund, 44 aar.

Død 14.11.1818, begravet 21.11.1818: Anne Marie Engelbretsdatter, forhen gift med Kiøbmand Niels Sørensen i østre Porsgrund, 44 aar.

Død 18.11.1818, begravet 22.11.1818: Marthe Kirstine Danielsdatter, forhen gift med Hammersmed ved Herre Poul Pettersen, 60 aar.

Død 22.11.1818, begravet 29.11.1818: Aaste Maria Ellefsdatter, Datter af Daglønner Ellef Ellefsen og Thore Gundersdatter ved Herre, 19 aar.

Død 28.11.1818, begravet 04.12.1818: Ambor Thurine, Datter af Matros Hans Sivertsen og Gunborg Olsdatter i østre Porsgrund, 8 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 06.12.1818, begravet 12.12.1818: Thore Ellefsdatter, Datter af Daglønner ved Herre Ellef Ellefsen og hustrue Thore Gundersdatter, (alder ikke ført).

Død 27.12.1818, begravet 28.12.1818: Anne Østensdatter, af Bondeclassen i Tinds Præstegield, 11 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 07.01.1819, begravet 11.01.1819: Kari Nielsdatter, af Almisseclassen i vestre Porsgrund, 67 aar.

Død 04.05.1819, begravet 10.05.1819: Poul Jøeg, Handelsfuldmægtig i østre Porsgrund, 48 aar.

Død 22.05.1819, begravet 28.05.1819: Henrich Lorentzen, Hammersmedsvend ved Herre, 31 aar.

Død 26.07.1819, begravet 30.07.1819: John Christensen, Søn af Matros Christen Johnsen og hustrue Anne Nielsdatter i østre Porsgrund, ½ aar.

Død 03.09.1819, begravet 08.09.1819: Arne Larsen, Møllermester ved Herre, 46 aar.

Død 07.09.1819, begravet 11.09.1819: Christian Ludvig, Søn af Baadfører Jørgen Naur og hustrue Anne Engelbretsdatter i østre Porsgrund, ¼ aar.

Død 08.09.1819, begravet 12.09.1819: Halvor Michelsen, Søn af Seglmager Michel Halvorsen og hustrue Jacobine Magdalene Arøe i østre Porsgrund, ¾ aar.

Død 21.10.1819, begravet 23.10.1819: Aasmund Gregersen, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 51 aar.

Død 23.10.1819, begravet 30.10.1819: Christen Berg, Borger og Kiøbmand i vestre Porsgrund, 78 aar.

Død 22.10.1819, begravet 31.10.1819: Jacob Larsen, Søn af Snedker Lars Jacobsen og hustrue Ragnild Halvorsdatter i østre Porsgrund, 5 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 29.10.1819, begravet 03.11.1819: Peder Halvorsen, Søn af Matros Halvor Johannesen og hustrue Anne Sophia Christensdatter i østre Porsgrund, 1 aar.

Død 06.11.1819, begravet 12.11.1819: Ole Olsen Riisberg, Skrædder af Profession ved Herre, 52 aar.

Død 20.11.1819, begravet 28.11.1819: Niels Tønder Hammond, Søn af Kammerraad og Toldinspecteur Hammond og frue Adelheide Rasch i østre Porsgrund, 14 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 08.01.1819, begravet 14.01.1819: Anne Sophia Sørensdatter, af Tyendeclassen ved Herre, 19 aar.

Død 29.01.1819, begravet 03.02.1819: Anne Bolette Hansdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 80½ aar.

Død 31.01.1819, begravet 01.02.1819: Inger Jensdatter, af Bondeclassen i Bøe Præstegield, 1 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 17.02.1819, begravet 21.02.1819: Anne Karine Pedersdatter, Datter af Røyert Peder Andersen Flaatten og hustrue Marthe Maria Larsdatter i østre Porsgrund, 7 uger.

Død 13.02.1819, begravet 21.02.1819: Marie Knudsdatter, forhen gift med Dagarbeider Christen Hansen i østre Porsgrund, 28 aar.

Død 11.03.1819, begravet 16.03.1819: Maria Elisabeth, Datter af Smed Anders Gullichsen og hustrue Anne Malene Andersdatter i østre Porsgrund, 1¼ aar.

Død 09.03.1819, begravet 17.03.1819: Berthe Torjusdatter, forhen gift med Dagarbeider Abraham Poulsen i vestre Porsgrund, 44 aar.

Død 10.03.1819, begravet 18.03.1819: Anne Barbara Hachsdatter, Datter af Sejlmager Hach Sørensen og hustrue Karen Jacobsdatter i østre Porsgrund, 2 aar.

Død 22.03.1819, begravet 28.03.1819: Helvig Margrete Olsdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 68 aar.

Død 05.12.1819, begravet 12.12.1819: Poul Christoffer, Søn af Skoemagermester Niels Tønnes Wahl og hustrue Anne Maria Wahl i vestre Porsgrund, 1½ aar.

Død 10.12.1819, begravet 12.12.1819: Anders Gundersen, Søn af Styrmand Gunder Svenungsen og hustrue Kirstine Maria Andersdatter, 3 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 03.01.1820: Jacob Erichsen, Søn af Daglønner Erich Jacobsen og hustrue Helene Larsdatter i vestre Porsgrund, 2½ aar.

Død 02.01.1820, begravet 10.01.1820: Lars Hansen, Biælkehugger af Arbeidsclassen i østre Porsgrund, 66 aar.

Død 08.01.1820, begravet 16.01.1820: Hans Rejersen, Tvillingbroder til den under pag. 111 blant de døde anførte Maren Rejersdatter, Søn af Dagarbeider ved Herre Rejer Torstensen og Else Maria Rejersdatter, 3 maaneder.

Død 04.03.1820, begravet 11.03.1820: Jonas Wessel, uægte Barn af Jonas Wessel og Pigen Christenze Maria Olsdatter i vestre Porsgrund, 1½ aar.

Død 17.03.1820, begravet 18.03.1820: Andreas Wilhelm, Søn af Skipper Søren Willumsen og Mad. Kirsten Maria Arøe i vestre Porsgrund, 4 maaneder. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 25.03.1820, begravet 31.03.1820: Abraham Poulsen, af Arbeidsclassen i vestre Porsgrund, 43 aar.

Død 11.04.1820, begravet 17.04.1820: Hans Jørgen Naskow, Skoemagermester af Borgerclassen i østre Porsgrund, 33 aar.

Død 30.06.1820, begravet 05.07.1820: Jonas Hansen, Søn af Dagarbeider ved Herre Hans Berth og hustrue Anne Olsdatter, 1 aar.

Død 23.04.1820, begravet 29.04.1820: Ulrich von Cappelen, Kjøbmand, 65 aar.

Død 30.03.1819, begravet 07.04.1819: Christiane Caroline Frank, Datter af Organist Johannes Frank og Mad. Karen Backer i østre Porsgrund, ¾ aar.

Død 05.04.1819, begravet 13.04.1819: Karen Kirstine Hansdatter, Datter af Arbeidsmand Christen Hansen og hustrue Marie Knudsdatter i østre Porsgrund, ¼ aar. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 14.04.1819, begravet 19.04.1819: Zidsel Maria Sørensdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 70 aar.

Død 06.04.1819, begravet 10.04.1819: Anlou Sørensdatter, af Bondestanden i Sanikedals Præstegield, 3 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 26.04.1819, begravet 03.05.1819: Zidsel Maria Willumsen, af Borgerclassen i vestre Porsgrund, 20 aar.

Død 05.05.1819, begravet 10.05.1819: Elen Oline Havorsdatter, Datter af Biælkehugger Halvor Larsen og Sibilla Svendsdatter i østre Porsgrund, ½ aar.

Død 10.05.1819, begravet 17.05.1819: Magdalene Wejer fød Kiill, enke efter Krigsraad H. Wejer, død hos sin Svigersøn Grosserer Jørgen Aall i østre Porsgrund, 87½ aar.

Død 31.05.1819, begravet 07.06.1819: Aase Maria Hansdatter, gift med Skoemager Hans Andersen Knapp af Haandverksclassen i østre Porsgrund, 19 aar.

Død 13.06.1819, begravet 19.06.1819: Gunild Christiansdatter, af Bondestanden i Sillejords Præstegield, 48 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 18.06.1819, begravet 23.06.1819: Engel Catharine Warberg, enke efter Skræddermester Johannes Pedersen Næss i vestre Porsgrund, 75 aar.

Død 19.09.1820, begravet 24.09.1820: Tollef Henrichsen, Søn af Hammersmed ved Herre Henrich Christensen og hustrue Marthe Maria Tollefsdatter, 3½ aar.

Død 02.11.1820, begravet 05.11.1820, Gunder Larsen, Søn af Flaademand ved Herre Lars Brynhiulsen og hustrue Marie Svenungsdatter, 2½ aar.

Død 22.11.1820, begravet 28.11.1820: Jørgen Olsen, uægte Barn af Matros Jørgen Olsen fra Fahrsund og Pigen Anne Maria Christensdatter af østre Porsgrund, 1 aar.

Død 28.12.1820, begravet 04.01.1821: Anthoni Andreassen, Skibstømmermand fra vestre Porsgrund, 36 aar.

Død 08.02.1821, begravet 15.02.1821: Søren Torgersen, Søn af Torger Johnsen og hustrue Anne Cathrine Larsdatter af vestre Porsgrund, 6½ aar.

Død 13.02.1821, begravet 18.02.1821: Jacob Andersen, uægte Barn af Tienestekarl Jacob Andersen af Bamble og Pigen Karen Maria Larsdatter ved Herre, 1½ aar.

Død 08.03.1821, begravet 16.03.1821: Casper Frederik Hageman Biørn, Lieutnant og Overtoldbetient i østre Porsgrund, 61 aar.

Død 19.03.1821, begravet 21.03.1821: Søren Hansen, uægte Barn af Forældrene Catharine Wetlesdatter og Søren Hansen i Mælum Præstegield, ½ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 01.04.1821, begravet 04.04.1821: Christoffer Halvorsen, af Bondeclassen i Seude Præstegield, 17 uger. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 06.04.1821, begravet 14.04.1821: Ole Halvorsen, Hammersmedsvend ved Herre, 43 aar.

Død 24.06.1819, begravet 27.06.1819: Anne Johnsdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 73 aar.

Død 08.07.1819, begravet 13.07.1819: Birgitte Aavaldsdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 27½ aar.

Død 08.08.1819, begravet 12.08.1819: Helge Kittilsdatter, af Bondeclassen i Bøe Præstegield, 23 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 16.08.1819, begravet 21.08.1819: Margit Tollefsdatter, af Bondeclassen i Bøe Præstegield, ¼ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 28.08.1819, begravet 01.09.1819: Pernille Nielsdatter, enke efter Matros Ole Evensen i vestre Porsgrund, af Almueclassen sammesteds, 63 aar.

Død 30.08.1819, begravet 05.09.1819: Anne Maria Christensdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 56 aar.

Død 25.08.1819, begravet 31.08.1819: Birgitte Gurine Aall fød Wejer, gift med Grosserer hr. Jørgen Aall i østre Porsgrund, 49½ aar.

Død 02.09.1819, begravet 05.09.1819: Johanne Petræa Frederiksdatter, Datter af Garver? Frederik Biælke og hustrue Kirstine Johannesdatter, 1½ aar. Død under Forældrenes korte Ophold paa een forehavende Reise.

Død 19.09.1819, begravet 22.09.1819: Marthe Hansdatter, af Tyendeclassen i vestre Porsgrund, 24¼ aar.

Død 15.10.1819, begravet 24.10.1819: Maren Rejersdatter, Tvillingsøster til den under pag. 60 blant fødte anførte Hans Rejersen, Datter af Dagarbeider ved Herre Rejer Torstensen og hustrue Else Maria Rejersdatter, 20 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 05.11.1819, begravet 12.11.1819: Marie Thommesdatter, gift med Almisselemmet Svennung Knudsen i østre Porsgrund, 85 aar.

Død 02.11.1819, begravet 14.11.1819: Anne Nielsdatter Grini, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 72 aar.

Død 03.05.1821, begravet 10.05.1821: Christen Nielsen, Smedesvend i østre Porsgrund, 52 aar.

Død 10.05.1821, begravet 15.05.1821: Halvor Engelbretsen, uægte Barn af Matros Halvor Engelbretsen og Pigen Karen Olsdatter i vestre Porsgrund, 1 aar.

Død 13.05.1821, begravet 15.05.1821: Jens Torstensen, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 61 aar.

Død 01.06.1821, begravet 06.06.1821: Peder Andersen Løken, Undertoldbetient i vestre Porsgrund, 50 aar.

Død 18.06.1821, begravet 23.06.1821: Torbiørn Olsen, Biælkehugger i østre Porsgrund, 54 aar.

Død 21.06.1821, begravet 24.06.1821: Ole Andersen, Søn af Biælkehugger Anders Pedersen og hustrue Anne Olsdatter i østre Porsgrund, 6½ aar.

Død 21.06.1821, begravet 24.06.1821: Ole fra Kongsberg, af Almisselemmernes Classe i østre Porsgrund, 33 aar.

Død 11.07.1821, begravet 19.07.1821: John Olsen Omholdt, Mestersmed i østre Porsgrund, 66 aar.

Død 23.07.1821, begravet 29.07.1821: Ulrich Gotfriedsen, Søn af Skoemager Gotfried Ulrichsen og hustrue Gunild Marie Jahnsdatter af østre Porsgrund, 2½ aar.

Død 07.08.1821, begravet 11.08.1821: Søren Olsen, Hammersmed ved Herre, 54 aar.

Død 31.08.1821, begravet 07.09.1821: Anders Pedersen, Søn af Flaademand ved Herre Peder Andersen og hustrue Gunild Knudsdatter, 1 maaned. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 18.12.1819, begravet 25.12.1819: Inger Andrea, Datter af Matros Anders Bækkevald og Else Olsdatter i vestre Porsgrund, ½ aar.

Død 25.01.1820, begravet 30.01.1820: Gurine Arveschou, ugift af Borgerstand i østre Porsgrund, 67 aar.

Død 11.03.1820, begravet 18.03.1820: Kirsten Maria Willumsen fød Arøe, gift med Skipper Søren Willumsen i vestre Porsgrund, 40 aar.

Død 15.03.1820, begravet 24.03.1820: Inger Maria, Datter af Sadelmager Johan Rosenstedt og hustrue Elen Kirstine Hansdatter i østre Porsgrund, 4 aar.

Død 23.04.1820, begravet 28.04.1820: Jørgine Jørgensdatter, Datter af Huustømmermand Jørgen Thorsen og hustrue Anne Ellefsdatter i vestre Porsgrund, 10 maaneder.

Død 30.04.1820, begravet 05.05.1820: Anne Kirstine, Datter af Matros Halvor Tollefsen og hustrue Anne Maria Andersdatter i vestre Porsgrund, 2 aar.

Død 02.05.1820, begravet 03.05.1820: Kari Thorsdatter, af Bondeclassen i Sannikkedals Præstegield, 72 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 05.05.1820, begravet 12.05.1820: Marthe Marie Dahl, enke efter Skipper Ole Dahl af vestre Porsgrund, 73 aar.

Død 12.05.1820, begravet 23.05.1820: Berthe Hansdatter, enke efter Styrmand Albert Willumsen, 56 aar.

Død 21.05.1820, begravet 28.05.1820: Christine Caroline, Datter af Snekkermester Ole Jørgensen og hustrue Astrid Christensdatter i østre Porsgrund, 8 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 29.05.1820, begravet 04.06.1820: Jørgine Martine, Datter af Baadsmand Jørgen Sivertsen og hustrue Regine Jensdatter i vestre Porsgrund, 4½ maaned.

Død 05.06.1820, begravet 11.06.1820: Olea Poulsdatter, Datter af Hammersmed Poul Olsen og hustrue Gunild Nielsdatter ved Herre, 7 uger. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 13.09.1821, begravet 20.09.1821: Jacob Lucassen, Hammersmedmester ved Herre, 72 aar.

Død 19.09.1821, begravet 27.09.1821: Christen Lucassen, Hammersmedmester ved Herre, 67 aar.

Død 30.09.1821, begravet 04.10.1821: Engelbreth Jacobsen, Biælkehugger i vestre Porsgrund, 52 aar.

Død 08.11.1821, begravet 16.11.1821: Ellef Ellefsen, Dagarbeider ved Herre, 71 aar.

Død 22.12.1821, begravet 28.12.1821: John Jensen, Søn af Matros Jens Wetlesen og hustrue Marthe Andersdatter af vestre Porsgrund, 20 aar.

Død 24.12.1821, begravet 28.12.1821: John Helgesen, af Bondeclassen i Hirtdals Præstegield, 4 dage. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 06.01.1822: Svenung Knudsen, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 77 aar.

Død 15.02.1822, begravet 22.02.1822: Mathias Hansen Røra, Styrmand af vestre Porsgrund, 65 aar.

Død 18.02.1822, begravet 24.02.1822: Søren Olsen, Søn af Skibstømmermand Ole Thorsen og hustrue Anne Sørensdatter af vestre Porsgrund, 11 aar.

Død 11.03.1822, begravet 12.03.1822: Tollef Tollefsen, Søn af Dagarbeider ved Herre Tollef Tollefsen og hustrue Anne Dorthea Tollefsdatter, 1 aar.

Død 20.03.1822, begravet 30.03.1822: Bærulf Johansen, Søn af Hammersmed ved Herre Johan Bærulfsen og hustrue Anne Olsdatter, 13 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 04.06.1820, begravet 10.06.1820: Wilhelmine Frederike Aall, Datter af hr. Grosserer Jørgen Aall og Madame Birgitta Weyer i østre Porsgrund, 14 aar.

Død 18.06.1820, begravet 23.06.1820: Berthe Maria Andersdatter, enke efter Skibstømmermand Erich Nielsen i østre Porsgrund, 37 aar.

Død 25.07.1820, begravet 29.07.1820: Maren Anne Tollefsdatter, Datter af Flaademand Tollef Tollefsen og hustrue Anne Dorthe Tollefsdatter ved Herre, 1½ aar.

Død 26.06.1820, begravet 03.07.1820: Anne Adelaide Hammond født Rasch, gift med Toldinspecteur og Kammerraad Thomas Hammond i østre Porsgrund, 35 aar.

Død 19.07.1820, begravet 23.07.1820: Maren Pernille, Datter af Hammersmed ved Herre Niels Johnsen og hustrue Marthe Christensdatter, 14 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 18.07.1820, begravet 24.07.1820: Eleonora Rosine Christine Funnemark, Datter af SkibsCapitain Abraham Funnemark og Madame Anne Rosine Funnemark født Cochk, 5 maaneder.

Død 31.08.1820, begravet 06.09.1820: Ragnild Anundsdatter, enke efter Røyert Anund Sørensen i østre Porsgrund, 89 aar.

Død 25.09.1820, begravet 30.09.1820: Anne Olsdatter, gift med Dagarbeider Hans Iversen af østre Porsgrund, 35 aar.

Død 11.10.1820, begravet 17.10.1820: Live Knudsdatter, enke efter Jesper Stenersen Grini af Bondeclassen i Bøe Herred, 72 aar. Død under Besøg? hos sin Svigersøn Arbeidsmand Arve Thorgrimsen i østre Porsgrund.

Død 03.11.1820, begravet 05.11.1820: Guri Aslachsdatter, af Bondeclassen i Winje Præstegield, 56 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 29.03.1822, begravet 04.04.1822: Ole Olsen, Søn af Ole Michelsen Dagarbeider ved Herre og hustrue Maria Olsdatter, ½ aar.

Død 16.04.1822, begravet 20.04.1822: Rasmus Nielsen, uægte Barn af Pigen Gunild Maria Rasmusdatter af østre Porsgrund og Dyrlæge Niels Rejersen paa Osebakken, 6 aar.

Død 06.04.1822, begravet 08.04.1822: Ole Endresen, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, (alder ikke ført).

Død 28.06.1822, begravet 30.06.1822: Ole Olsen, af Bondeclassen i Hitterdals Præstegield, ½ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 14.07.1822, begravet 17.07.1822: Halvor Kittilsen, af Bondeclassen i Tinds Præstegield, 1½ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 16.07.1822, begravet 18.07.1822: Halvor Knudsen, af Bondeclassen i Vinje Præstegield, ½ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 16.09.1822, begravet 20.09.1822: Søren Mathildus, Søn af Styrmand Ole Moe og hustrue Magnild Sørensdatter af østre Porsgrund, 7 aar.

Død 01.10.1822, begravet 06.10.1822: Thomas Graaberg, Smedsvend i vestre Porsgrund, 72 aar. Forannævnte Th. Graaberg var Svensk af Fødsel og efter 6 ugers Ophold i vestre Porsgrund død ... (gnidrete og uforståelig)

Død 03.10.1822, begravet 06.10.1822: Svend Matheus Jacobsen, Søn af Matros Jacob Nielsen og hustrue Karen Olsdatter af østre Porsgrund, (alder ikke ført).

Død 05.11.1820, begravet 12.11.1820: Marie Hansdatter, enke efter Johannes Erichsen af Arbeidsclassen i vestre Porsgrund, 89 aar.

Død 12.11.1820, begravet 19.11.1820: Maria Larsdatter, Datter af Dagarbeider Lars Jacobsen Døvig og hustrue Maren Aslachsdatter af østre Porsgrund, 1 aar.

Død 11.11.1820, begravet 19.11.1820: Anne Kirstine, Datter af Sadelmager Johan Rosensted og hustrue Elen Kirstine Hansdatter af østre Porsgrund, 1½ aar.

Død 19.12.1820, begravet 25.12.1820: Idde Pedersdatter, enke efter Flaademand Erich Halvorsen ved Herre, 70 aar.

Død 02.01.1821, begravet 08.01.1821: Maria Cathrine Halvorsen født Lind, gift med Contoirist Ole Petter Halvorsen af østre Porsgrund, 27 aar.

Død 09.01.1821, begravet 19.01.1821: Marie Kraft fød Jøeg, gift med Kiøbmand Christ. Kraft i østre Porsgrund, 58 aar.

Død 01.02.1821, begravet 08.02.1821: Aslaug Olsdatter, gift med Biælkehugger Hans Larsen i østre Porsgrund, 55 aar.

Død 16.02.1821, begravet 23.02.1821: Jensine Magdalene, uægte Barn af enken Karen Margrethe Høst? af vestre Porsgrund og Matros Jens Rug fra Bornholm, ¾ aar.

Død 20.02.1821, begravet 27.02.1821: Karen Biørn fød Halling, gift med hr. Lieutnant og Overtoldbetjent Biørn i vestre Porsgrund, 64 aar.

Død 05.03.1821, begravet 11.03.1821: Karen Olsdatter Omborsnæss, gift med Matros Wetle Olsen af vestre Porsgrund, 27 aar.

Død 07.10.1822, begravet 13.10.1822: Søren Jørgensen, Søn af Matros Jørgen Andersen og hustrue Sigrid Christensdatter af østre Porsgrund, 2 aar.

Død 18.10.1822, begravet 20.10.1822: Christen Cristoffersen, uægte Barn af Lærredskoemager fra Bielefeld Christoffer Dyspohl? og Pigen Anne Maria Christensdatter af østre Porsgrund, ½ aar.

Død 24.10.1822, begravet 29.10.1822: Christen Hansen, Bagersvend i østre Porsgrund, 43 aar. Død i Bagerenken Kirsten Jacobsdatters Tieneste, ... fra Christiania.

Død 22.10.1822, begravet 29.10.1822: Anders Hansen, Søn af Skoemager Hans Andersen Knap og hustrue Cathrine Christensdatter af østre Porsgrund, 5 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 25.10.1822, begravet 30.10.1822: Engelbreth Olsen, søn af Daglønner Ole Engelbrethsen og hustrue Anne Halvorsdatter af østre Porsgrund, 4 maaneder 14 dage.

Død 07.11.1822, begravet 12.11.1822: Halvor Michelsen, Søn af Seilmager Michel Halvorsen og hustrue Jacobine Magdalene Arøe i østre Porsgrund, 2 aar.

Død 29.11.1822, begravet 07.12.1822: Søren Nielsen, Søn af Matros Niels Christensen og hustrue Severine Sivertsdatter i østre Porsgrund, 14 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 10.12.1822, begravet 14.12.1822: Michael Sivertsen, Skoemager ved Herre, 67 aar.

Død 10.12.1822, begravet 15.12.1822: Marcus Severin Olsen, Søn af Matros Ole Monsen og hustrue Maren Jacobsdatter i vestre Porsgrund, 8 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 06.03.1821, begravet 14.03.1821: Karen Bruun født Eeg, enke efter Forvalter ved Herre Hammerverk Jens Gustav Bruun, 60 aar.

Død 21.03.1821, begravet 25.03.1821: Gunild Halvorsdatter, uægte Barn af Pigen Inger Maria Larsdatter af Tyendeclassen ved Herre og Drengen Halvor Herbiørnsen av Tjenesteclassen i Bamble, 8 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 19.03.1821, begravet 28.03.1821: Anne Jensdatter, Datter af Daglønner Jens Andersen Ballestad og hustrue Berthe Olsdatter af østre Porsgrund, 8 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse. (Tvillingsøster til neste)

Død 06.04.1821, begravet 14.04.1821: Ingeborg Jensdatter, Datter af Daglønner Jens Andersen Ballestad og hustrue Berthe Olsdatter af østre Porsgrund, 5 uger. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse. (Tvillingsøster til forrige)

Død 21.04.1821, begravet 27.04.1821: Elen Marie Erichsen fød Egert, gift med Contoirist Lauritz Erichsen i østre Porsgrund, 27½ aar.

Død 26.05.1821, begravet 02.06.1821: Aase Mathiasdatter, enke efter Bonde Hans Asdahl ved Herre, 74½ aar.

Død 27.05.1821, begravet 04.06.1821: Dorthea Marie Pauline, Datter af Undertoldbetient Stenert? Knudsen og Madame Dorthea Marie Wendelboe i østre Porsgrund, 15 uger. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 04.06.1821, begravet 08.06.1821: Else Holst, enke efter Contoirist Henrich Holst i vestre Porsgrund, 70 aar.

Død 22.06.1821, begravet 30.06.1821: Live Nielsdatter Aasland, gift med Michael Sivertsen Skoemager ved Herre, 70 aar.

Død 15.12.1822, begravet 21.12.1822: Anthoni Andersen Nordberg, Skibscapitain af vestre Porsgrund, 57 aar.

Død 26.12.1822, begravet 30.12.1822: Engelbreth Sigurdsen, af Bondeclassen i Seude Præstegield, 1½ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 15.01.1823, begravet 23.01.1823: Jacob Torstensen, Søn af Huustømmermand Torsten Jacobsen og hustrue Anne Kirstine Monsdatter af østre Porsgrund, 4 aar.

Død 17.01.1823, begravet 25.01.1823: Isach Larsen, Skoemager ved Herre, 55 aar. Ihielfrossen paa Veien til sit Hjem.

Død 11.02.1823, begravet 15.02.1823: Claus Hansen, Tvillingbroder til den under Pag. iblandt de døde anførte Gunild Clausdatter(!), uægte Barn af Matros Hans Andersen fra Christiansand og Pigen Gunild Clausdatter af Tyendeclassen i Vestre Porsgrund, 4 timer.

Død 18.02.1823, begravet 23.02.1823: Andreas Hansen, uægte Barn af Tobakspindersvend Hans Hansen Lange og enken Helvig Nielsdatter af østre Porsgrund, 8 uger.

Død 15.03.1823, begravet 23.03.1823: Stener Knudsen, Undertoldbetjent ved Langesunds Toldbod i østre Porsgrund, 45 aar.

Død 18.03.1823, begravet 25.03.1823: Isach Hansen Asdahl, Skibstømmermand i vestre Porsgrund, 82 aar.

Død 19.07.1821, begravet 25.07.1821: Maren Elisabeth Jacobsdatter, gift med Kleinsmed Knud Thorsen ved Herre, 33 aar.

Død 25.07.1821, begravet 29.07.1821: Kirsten Svendsdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 63 aar.

Død 21.08.1821, begravet 24.08.1821: Anne Olsdatter, af Bondeclassen i Hitterdals Præstegield, ½ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 20.09.1821, begravet 23.09.1821: Anne Regine Jacobsdatter, Datter af Matros Jacob Nielsen og hustrue Karen Maria Olsdatter i østre Porsgrund, 5 aar.

Død 30.09.1821, begravet 07.10.1821: Nicoline Christensdatter, Datter af Matros Christen Johnsen og hustrue Anne Sommer Nielsdatter i østre Porsgrund, 1 aar.

Død 02.10.1821, begravet 07.10.1821: Edel Margrethe, Datter af Kleinsmedmester Knud Thorsen og hustrue Maren Elisabeth Jacobsdatter fra Herre, 11 uger. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 07.12.1821, begravet 12.12.1821: Kirsten Maria Mauritzdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 28 aar.

Død 24.12.1821, begravet 29.12.1821: Thone Hansdatter, gift med Dagarbeider Jacob Olsen af østre Porsgrund, 56 aar.

Død 26.12.1821, begravet 30.12.1821: Asgier Thorgrimsdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 84 aar.

Død 23.12.1821, begravet 28.12.1821: Thone Haraldsdatter, af Bondestanden i Hitterdals Præstegield, 36 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 19.05.1823, begravet 25.05.1823: Even Jørgensen, Søn af Dagarbeider Jørgen Larsen og hustrue Margrethe Olsdatter af østre Porsgrund, 1¼ aar.

Død 19.05.1823, begravet 25.05.1823: Lars Hansen Aas, Huustømmermand i østre Porsgrund, 57 aar.

Død 11.06.1823, begravet 13.06.1823: Hans Andreas Svendsen, af Almueclassen paa Bradsbergkleven i Gierpen Sogn, 3 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 29.06.1823, begravet 03.07.1823: Johannes Halvorsen Kaasa, Vægter og Graver i østre Porsgrund, 68 aar.

Død 21.07.1823, begravet 27.07.1823: Anders Halvorsen, Søn af Brændevinsbrænder Halvor Herbrandsen og hustrue Else Andersdatter af østre Porsgrund, 6½ aar.

Død 30.08.1823, begravet 06.09.1823: Hans Olsen, Søn af Biælkehugger Ole Jensen og hustrue Karen Kirstine Hansdatter af østre Porsgrund, 4 aar.

Død 16.09.1823, begravet 19.09.1823: Jacob Olsen, Matros af østre Porsgrund, 60 aar. Død af Vaade i Skienselven.

Død 21.09.1823, begravet 27.09.1823: Frederik Jacob Samuel Bruun, Søn af Forvalter ved Herre Hammerværk hr. Abraham Bruun og Madame Judite Christine Bruun født Høst, 1 aar 5 maaneder.

Død 12.01.1822, begravet 19.01.1822: Maria Jacobsdatter, enke efter Dagarbeider Jens Torstensen af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 63 aar.

Død 23.01.1822, begravet 27.01.1822: Guri Kjøstolsdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 60 aar.

Død 29.01.1822, begravet 06.02.1822: Aase Olsdatter, gift med Bielkehugger Abraham Nielsen i østre Porsgrund, 56 aar.

Død 23.03.1822, begravet 30.03.1822: Anne Johansdatter, Tvillingsøster til den under Pag. 112 bland døde anførte Bærulf Johansen, Datter af Hammersmed Johan Bærulfsen og hustrue Anne Olsdatter ved Herre, 7 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 15.04.1822, begravet 26.04.1822: Anne Regine Leth født Brangstrup, gift med Wejer og Maaler Ole Leth af vestre Porsgrund, 66 aar.

Død 29.04.1822, begravet 01.05.1822: Thone Olsdatter, af Bondeclassen i Sillejords Præstegield, ½ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 20.05.1822, begravet 24.05.1822: Oline Christoffersdatter, Datter af Dagarbeider Christoffer Olsen og hustrue Ingeborg Danielsdatter af østre Porsgrund, 14 uger.

Død 02.07.1822, begravet 07.07.1822: Simonine Hansdatter, Datter af Matros Hans Jacob Andersen og hustrue Pernille Andersdatter af vestre Porsgrund, 1 aar.

Død 13.07.1822, begravet 18.07.1822: Inger Johanne Wenstøb født Haraldsen, gift med Mechanicus Halvor Wenstøb af østre Porsgrund, 36 aar.

Død 23.07.1822, begravet 28.07.1822: Karen Halvorsdatter, Datter af Skipper Halvor Isachsen og hustrue Inger Maria Solvesdatter i østre Porsgrund, 15 aar.

Død 10.10.1823, begravet 14.10.1823: Halvor Olsen, Søn af Contoirist Ole Petter Halvorsen og hustrue Maria Cathrine Halvorsen født Dahl i østre Porsgrund, 5 aar.

Død 15.10.1823, begravet 20.10.1823: Niels Jørgen, søn af Organist Hans Jørgensen Bye og Madame Hedevig Marie Bye født Nielsen i vestre Porsgrund, 8 aar. Død af Vaade i Porsgrundselven.

Død 20.10.1823, begravet 24.10.1823: David Jensen, søn af Styrmand Jens Davidsen og hustrue Kirsten Andersdatter i vestre Porsgrund, 5 maaneder.

Død 25.10.1823, begravet 01.11.1823: Ole Skougen, Matros af østre Porsgrund, 44 aar.

Død 03.11.1823, begravet 09.11.1823: Peder Andersen, Matros af vestre Porsgrund, 34 aar.

Død 15.11.1823, begravet 19.11.1823: Christian Hansen, Søn af Pigen Anne Jensdatter fra Sannikkedal, 1 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 24.12.1823, begravet 28.12.1823: Iver Andreas, Søn af Daglønner Christoffer Iversen Ornæs og hustrue Anne Kirstine Andersdatter af vestre Porsgrund, 5½ aar.

Død 11.08.1822, begravet 18.08.1822: Marthe Maria Gundersdatter, Tvillingsøster til den blandt de fødte under Pag. 82 anførte Rasmus Gundersen, Datter af Dagarbeider ved Herre Gunder Rasmusen og hustrue Kirsten Maria Gundersdatter, 1 maned. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 24.09.1822, begravet 01.10.1822: Else Christine Jacobsdatter, enke efter Christian Larsen Garver i østre Porsgrund, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 82 aar.

Død 27.09.1822, begravet 03.10.1822: Anne Margrethe Berggren født Luth, enke efter Toldskriver Frantz Berggren i vestre Porsgrund, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 72 aar.

Død 16.10.1822, begravet 20.10.1822: Elen Abrahamsdatter enke efter Matros Gunder Jacobsen, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 72 aar.

Død 20.10.1822, begravet 27.10.1822: Kirsten Maria Jahnsdatter, Datter af Huustømmermand ved Herre Jahn Jacobsen og hustrue Karen Gundersdatter, 9½ aar.

Død 13.11.1822, begravet 20.11.1822: Else Møldrup født Bierk, gift med Forvalter Michael Møldrup i østre Porsgrund, 44 aar.

Død 18.12.1822, begravet 23.12.1822: Clara Muller født Monrad, gift med Skibsfører Jacob Muller i vestre Porsgrund, 23 aar.

Død 29.12.1822, begravet 04.01.1823: Karen Maria Realsdatter, enke efter Styrmand Ole Halvorsen Bierketvedt af vestre Porsgrund, 52 aar.

Død 24.12.1823, begravet 30.12.1823: Niels Herkelsen, Skrædder i østre Porsgrund, 79 aar.

Død 22.01.1824, begravet 25.01.1824: Christoffer Jahnsen, Søn af Matros Peder Jahnsen og hustrue Ingeborg Andersdatter i vestre Porsgrund, 8 aar.

Død 20.01.1824, begravet 24.01.1824: Hellich Olsen, af Bondeclassen i Tinds Præstegield, 2½ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 31.01.1824, begravet 07.02.1824: Jens Mathiassen, Søn af Møllermester ved Herre Mathias Hansen og hustrue Karen Elisabeth Jensdatter, 7¼ aar.

Død 01.02.1824, begravet 07.02.1824: Søren Charlottius, Søn af Kiøbmand Hans Pettersen og Madame Barbara Dorthea Hetting i østre Porsgrund, 1 aar.

Død 05.02.1824, begravet 08.02.1824: Solve Hansen, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 42 aar.

Død 06.02.1824, begravet 13.02.1824: Thomas Jørgensen, Skibstømmermand i østre Porsgrund, 80 aar.

Død 29.02.1824, begravet 07.03.1824: Carl Martinus, Søn af Tjener Christian Kortner og hustrue Berthe Karine Olsdatter i østre Porsgrund, 1 aar.

Død 08.01.1823, begravet 15.01.1823: Maren Dorthea Evensen født Cock, enke efter Kiøbmand Torger Evensen i vestre Porsgrund, 78 aar.

Død 11.02.1823, begravet 15.02.1823: Gunild Hansdatter, Tvillingsøster til den blandt de døde under Pag. 115 anførte Claus Hansen, uægte Barn af Matros Hans Andersen fra Christiansand og Pigen Gunild Clausdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund, 1 time.

Død 11.03.1823, begravet 16.03.1823: Karen Torgrimsdatter, gift med Matros Tolf Nielsen af østre Porsgrund, 30 aar.

Død 16.03.1823, begravet 22.03.1823: Kirsten Berthea Rejersdatter, af Tyendeclassen i vestre Porsgrund, 60 aar.

Død 23.03.1823, begravet 29.03.1823: Dorthea Marie Knudsen født Wendelboe, enke efter Undertoldbetient Stener Knudsen i østre Porsgrund, 40 aar.

Død 01.04.1823, begravet 06.04.1823: Helle Maria Franzdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 65 aar.

Død 20.04.1823, begravet 26.04.1823: Anne Margrethe Pettersdatter, enke efter Bonde Lars Siljen ved Herre, 67 aar.

Død 08.05.1823, begravet 16.05.1823: Ragnild Kittilsdatter, af Tyendeclassen i østre Porsgrund, 24 aar.

Død 14.03.1824, begravet 21.03.1824: Rasmus Hansen, Flaademand ved Herre, 78 aar.

Død 15.03.1824, begravet 21.03.1824: Petter Andreas, Søn af Matros Rasmus Pedersen og hustrue Inger Margrethe Hansdatter i østre Porsgrund, 2½ aar.

Død 30.03.1824, begravet 03.04.1824: Anders Poulsen, Søn af Hammersmedsvend ved Herre Poul Pettersen og hustrue Kirstine Maria Andersdatter, 2½ aar.

Død 30.03.1824, begravet 03.04.1824: Østen Olsen, af Bondeclassen i Tinds Præstegield, 4½ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 06.04.1824, begravet 13.04.1824: Ole Johannesen, Biælkehugger og Præstens Medhielper i østre Porsgrund, 79 aar.

Død 08.04.1824, begravet 15.04.1824: Anders Poulsen, Søn af Hammersmedsvend ved Herre Poul  Pettersen og hustrue Inger Andersdatter, 2 aar.

Død 12.04.1824, begravet 20.04.1824: Manlius Gyldenpalm, Kiøbmand i østre Porsgrund, 40 aar.

Død 30.04.1824, begravet 04.05.1824: Sigurd Sørensen, af Bondeclassen i Vinje Sogn, 2½ aar.

Død 08.05.1824, begravet 14.05.1824: Ole Arvesen, Søn af Daglønner Arve Thorgrimsen og hustrue Marichen Jespersdatter i østre Porsgrund, 5 maaneder.

Død 02.07.1823, begravet 06.07.1823: Else Alfsdatter, gift med Matros Johannes Larsen af vestre Porsgrund, 50 aar.

Død 16.07.1823, begravet 20.07.1823: Wilhelmine Eleonore, Datter af Skibs-Capitain Willum Willumsen den yngre og Madame Eleonore Dorthea Willumsen født Schwark i vestre Porsgrund, 1¼ aar.

Død 17.07.1823, begravet 22.07.1823: Marthe Levordsdatter, enke efter Skov...? Johan Christian Schubarth i vestre Porsgrund, 75 aar.

Død 03.09.1823, begravet 07.09.1823: Anne Johanne, Datter af Matros Jørgen Olsen og hustrue Ingeborg Knudsdatter af østre Porsgrund, 1½ aar.

Død 23.09.1823, begravet 28.09.1823: Anne Malene, Datter af Biælkehugger Ole Olsen og hustrue Ingeborg Hansdatter i østre Porsgrund, 1¼ aar.

Død 10.10.1823, begravet 18.10.1823: Anne Cathrine, Datter af Mester ved Spigerhammeren i Herre Bernt Halvorsen og hustrue Maria Olsdatter, 2½ aar.

Død 31.05.1824, begravet 04.06.1824: Mads Mathiesen, Søn af Møllermester ved Herre Mathias Hansen og hustrue Karen Elisabeth Jensdatter, 5 aar.

Død 06.06.1824, begravet 13.06.1824: Jacob Nielsen, Søn af Daglønner Niels Jacobsen og hustrue Berthe Maria Evensdatter i østre Porsgrund, 6 aar.

Død 15.06.1824, begravet 20.06.1824: Knud Arvesen, Søn af Dagarbeider Arve Torgrimsen Brenna og hustrue Marchen Jespersdatter i østre Porsgrund, 2½ aar.

Død 29.06.1824, begravet 03.07.1824: Carl Gullinius, Søn af Huustømmermand Ole Berg og hustrue Aaste Mallene Zachariasdatter i vestre Porsgrund, 6 aar.

Død 12.07.1824, begravet 17.07.1824: Halvor Thorsen, Røyert ved Langesunds Toldbod, 62¾ aar.

Død 21.07.1824, begravet 27.07.1824: Herman Wilhelm Larsen, afskediget Lods ved Langesunds Toldsted, 75 aar.

Død 04.08.1824, begravet 08.08.1824: Jahn Staal, Hammersmed ved Herre, 81 aar.

Død 21.08.1824, begravet 26.08.1824: Otho Leopold Eltvedt, Søn af Skibs-Capitain Morten Eltvedt og Madame Kirstine Marie Eltvedt født Jahnsen i vestre Porsgrund, 1 aar 4 maaneder.

Død 05.10.1824, begravet 14.10.1824: Niels Pedersen Hjorth, Styrmand af østre Porsgrund, 71 aar.

Død 24.11.1823, begravet 28.11.1823: Anne Ellefsdatter, enke efter Dagarbeider Halvor Halvorsen fra Herre, 42 aar.

Død 29.11.1823, begravet 04.12.1823: Aasne Johnsdatter, af Bondeclassen i Vinie Sogn, 2½ aar.

Død 09.12.1823, begravet 13.12.1823: Ingeborg Hansdatter, Datter af Hammersmed ved Herre Hans Helgesen og hustrue Kirstine Jørgensdatter, 6½ aar.

Død 18.12.1823, begravet 23.12.1823: Anne Kirstine Henrichsdatter, enke efter Hammersmedmester ved Herre Christen Lucasen, 80 aar.

Død 23.12.1823, begravet 28.12.1823: Malene Wincentzdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 78 aar.

Død 28.12.1823, begravet 03.01.1824: Ingeborg Thorsdatter, Datter af Møllerdreng ved Herre Thor Olsen og hustrue Anne Larsdatter, 4½ aar.

Død 01.01.1824, begravet 07.01.1824: Anne Nielsdatter, gift med Hammersmed ved Herre Niels Gustavsen, 71 aar. For 13 aar siden forlod forannevnte N. Gustavsen sin nu afdøde kone og har nogen? siden ej kunnet faa at vide om han er død eller levende.

Død 20.01.1824, begravet 24.01.1824: Eisber Kittilsdatter, af Bondeclassen i Hvidesøe Præstegield, ¾ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 25.01.1824, begravet 31.01.1824: Boel Asdal, gift med Hammersmedmester ved Herre Lucas Jacobsen, 40 aar.

Død 26.10.1824, begravet 01.11.1824: Gunuld Olsen, Skibstømmermand i østre Porsgrund, 70 aar.

Død 05.12.1824, begravet 12.12.1824: Christen Olsen, Kleinsmed i østre Porsgrund, 50 aar.

Død 15.12.1824, begravet 22.12.1824: Christen Larsen, Sømand i østre Porsgrund, 67 aar.

Død 26.12.1824, begravet 02.01.1825: Svenung Gunuldsen, Skibstømmermand i vestre Porsgrund, 63 aar.

Død 24.01.1825, begravet 02.02.1825: Mathias Mathiasen, Søn af Møllermester ved Herre Mathias Hansen og hustrue Karen Elisabeth Jensdatter, 3 aar.

Død 31.01.1825, begravet 02.02.1825: Jens Carl Mathiasen, Søn af Møllermester ved Herre Mathias Hansen og hustrue Karen Elisabeth Jensdatter, 12 uger.

Død 15.03.1825, begravet 20.03.1825: Søren Nielsen, Søn af Matros Niels Christensen og hustrue Severine Sivertsdatter i østre Porsgrund, ½ aar.

Død 27.03.1825, begravet 01.04.1825: Gunder Thorsen, Søn af Dagarbeider ved Herre Thor Gundersen og og hustrue Anne Karine Trost, 2¼ aar.

Død 28.03.1825, begravet 05.04.1825: Hans Olsen Ørvig, Lods i vestre Porsgrund, (alder ikke ført).

Død 15.04.1825, begravet 23.04.1825: Lars Brynhiulsen, Dagdreng paa Saugen ved Herre, 40 aar.

Død 03.02.1824, begravet 08.02.1824: Edel Kirstine Hansdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, (alder ikke ført).

Død 29.02.1824, begravet 05.03.1824: Margrethe Jacobsdatter, gift med Skræddermester Jens Petter Rosenberg af østre Porsgrund, 55 aar.

Død 25.03.1824, begravet 03.04.1824: Inger Maria Poulsdatter, Datter af Kulledreng ved Herre Poul Olsen og hustrue Gunill Nielsdatter, 7 aar.

Død 04.04.1824, begravet 09.04.1824: Marthe Nielsdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 84 aar.

Død 02.04.1824, begravet 10.04.1824: Anne Cathrine Sørensdatter, af Almisselemmernes Tal fra Herre, 60 aar.

Død 02.04.1824, begravet 11.04.1824: Sidsel Andersdatter, af Almisselemmernes Tal fra Herre, 55 aar.

Død 24.04.1824, begravet 30.04.1824: Maren Christensdatter, gift med Daglønner Daniel Pedersen i østre Porsgrund, 49 aar.

Død 14.05.1824, begravet 18.05.1824: Elise Frederike, Datter af Huustømmermand Ole Berg og hustrue Aaste Malene Zachariasdatter af vestre Porsgrund, 2 aar.

Død 25.03.1824, begravet 29.05.1824: Anne Dorthea Tollefsdatter, gift med Daglønner Tollef Tollefsen ved Herre, 39 aar.

Død 11.05.1825, begravet 17.05.1825: Ole Larsen, Bielkehugger i østre Porsgrund, 64 aar.

Død 01.06.1825, begravet 07.06.1825: Christen Thorsen, Søn af Matros Thor Christensen og hustrue Anne Hansdatter i vestre Porsgrund, 4½ aar.

Død 20.07.1825, begravet 24.07.1825: Johan Wilhelm Marius, Søn af Skibscapitain Berethel Bomhoff og Madame Marie Ellidt Bomhof født Bassov i vestre Porsgrund, (alder ikke ført). Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 25.07.1825, begravet 30.07.1825: Evaldus Aselius?, Søn af Skipper Valentin Bommen og Madame Guri Evensdatter i østre Porsgrund, 3 aar.

Død 12.08.1825, begravet 14.08.1825: Theodor Severin, Søn af Matros Daniel Thorbiørnsen og hustrue Oline Marie Gundersdatter af østre Porsgrund, 2 dage.

Død 17.08.1825, begravet 21.08.1825: Johan Henrik Larsen, Søn af Matros Lars Pettersen og hustrue Ingeborg Guldbrandsdatter i østre Porsgrund, 4½ aar.

Død 19.08.1825, begravet 24.08.1825: Haaverd Sivertsen, af Tyendeclassen i vestre Porsgrund, 19½ aar.

Død 05.09.1825, begravet 12.09.1825: Simon Valentinsen, Søn af Skibscapitain Valentin Simonsen og Madame Guri Evensen i østre Porsgrund, 5¼ aar.

Død 23.05.1824, begravet 30.05.1824: Berthe Maria Andersdatter, hos sin Plejefader Skoemagermester Christian Alstrup i Porsgrund, 9 aar.

Død 29.05.1824, begravet 06.06.1824: Maria Caspara, Datter af Bødkermester Caspar Andersen og hustrue Maren Serine Billenberg i vestre Porsgrund, 5 aar.

Død 30.05.1824, begravet 06.06.1824: Maren Petronelle Jørgensdatter, Datter af Dagarbeider Jørgen Pedersen Øegaarden og hustrue Marthe Dorthea Tollefsdatter i vestre Porsgrund, 3 aar.

Død 03.06.1824, begravet 07.06.1824: Helene Olsdatter, Datter af Dagtiener? Ole Engelbretsen Bierketved og hustrue Anne Kirstine Halvorsdatter af østre Porsgrund, ½ aar.

Død 02.06.1824, begravet 09.06.1824: Hanna Nicoline, Datter af Kiøbmand Ole Halvorsen og Madame Inger Halvorsen født Pedersen i vestre Porsgrund, (alder ikke ført).

Død 25.06.1824, begravet 27.06.1824: Gunild Kirstine, Datter af Pigen Kirsten Kittilsdatter af vestre Porsgrund og Tambour Lars i Frederiksværn, 18 uger.

Død 28.06.1824, begravet 02.07.1824: Wilhelmine Rosine Rosenblad, Datter af Skreddermester Johan Adolph Rosenblad og hustrue Inger Margrethe Neuspisser i vestre Porsgrund, 1 aar.

Død 14.09.1825, begravet 19.09.1825: Jacob Julius, Søn af Skipper Walentin Simonsen og Madame Guri Evensdatter i østre Porsgrund, 11 uger.

Død 29.09.1825, begravet 06.10.1825: Torsten Andersen, Dagarbeider i østre Porsgrund, 66 aar.

Død 13.12.1825, begravet 18.12.1825: Torkel Abrahamsen, Søn af Biælkehugger Abraham Pedersen og hustrue Asgier Andersdatter i østre Porsgrund, 19 aar.

Død 20.12.1825, begravet 27.12.1825: Torsten Sivertsen, Matros i østre Porsgrund, 26 aar. Druknet.

Død 06.01.1826, begravet 13.01.1826: Louis Vauvert, Kiøbmand og Forligelses-Commisair i østre Porsgrund, 69¼ aar.

Død 09.01.1926, begravet 14.01.1826: Erich Jørgensen, af Almisselemmernes Classe i østre Porsgrund, 64 aar.

Død 05.01.1826, begravet 14.01.1826: John Garstad, Skoemager ved Herre, (alder ikke ført).

Død 19.01.1826, begravet 27.01.1826: Rasmus Zuschlag, Overtoldbetjent ved Langesunds Toldsted i østre Porsgrund, 68 aar.

Død 13.02.1826, begravet 20.02.1826: Søren Rasch, Stadsmægler og Lods-Oldermand østre Porsgrund, 63 aar.

Død 28.03.1826, begravet 02.04.1826: Christian Johnsen, Søn af Styrmand Jørgen Johnsen og hustrue Anne Berthea Bentsdatter af østre Porsgrund, 10 maaneder.

Død 06.05.1826, begravet 12.06.1826: Isach Junge Halvorsen, Sejlmager af Profession Osebakken, 32 aar.

Død 30.06.1824, begravet 04.07.1824: Martine Torkelsdatter, Datter af Matros Torkel Tollefsen og hustrue Ingeborg Johannesdatter i vestre Porsgrund, 1½ aar.

Død 20.07.1824, begravet 25.07.1824: Berthe Cathrine Isachsdatter, af Tyendeclassen i vestre Porsgrund, 32 aar.

Død 20.07.1824, begravet 25.07.1824: Marthe Gurine, Datter af Dagarbeider Hans Christensen Grønlie og hustrue Anne Rejersdatter i østre Porsgrund, 9 uger.

Død 30.10.1824, begravet 05.11.1824: Anne Magdalene Traag fød Vauvert, gift med Kiøbmand Jørgen Traag ved Herre, 25½ aar.

Død 29.11.1824, begravet 06.12.1824: Ingeborg Gurine Tollefsen født Bendixen, gift med Fuldmægtig ved Herre Hammerværk Jens Tollefsen, 39 aar.

Død 15.12.1824, begravet 19.12.1824: Anne Magdalene Traag, Datter af Kiøbmand Jørgen Traag og Madame Anne Magdalene Traag født Vauvert fra Herre, 6 uger.

Død 20.12.1824, begravet 23.12.1824: Anne Cathrine Nielsdatter, Datter af Hammersmedderng Niels Johnsen og hustrue Marthe Christensdatter fra Herre, ¾ aar.

Død 21.12.1824, begravet 27.12.1824: Pauline Germenine, uægte Barn af Svensk Styrmand Poul Germann og Pigen Maren Nielsdatter af østre Porsgrund, 2½ aar.

Død 21.05.1826, begravet 26.05.1826: Johan Pettersen, født af forældrerne Huustømmermand ved Herre Petter Nielsen og hustrue Maren Kirstine Evensdatter, 4 aar. Druknet.

Død 27.05.1826, begravet 03.06.1826: Poul Pettersen, Hammersmedsvend ved Herre, 66 aar. Druknet.

Død 28.05.1826, begravet 04.06.1826: Samuel Rosenstedt, Søn af Sadelmager Johan Rosenstedt og hustrue Elen Hansdatter i østre Porsgrund, 1 aar.

Død 14.07.1826, begravet 17.07.1826: Ole Olsen, af Bondeclassen i Tinds Præstegield, 13 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 29.07.1826, begravet 05.08.1826: Halvor Halvorsen, Pramroer ved Herre, 30 aar.

Død 03.08.1826, begravet 05.08.1826: Rasmus Gundersen, Søn af Flaademand Gunder Rasmussen og hustrue Kirsten Maria Gundersdatter ved Herre, 4 aar. Ihielslagen af en Bielke som ved en Mands? Uforsiktighed af een ? nedfaldt over ham.

Død 10.09.1826, begravet 16.09.1826: Diderik Hermann, Søn af Mestersnedker Hans Skanke og kone Pernille Pedersdatter af vestre Porsgrund, 4 uger. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 24.12.1824, begravet 30.12.1824: Anne Larsdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 90 aar.

Død 01.01.1825, begravet 07.01.1825: Jomfrue Elise Erboe, huset hos sin Svoger hr. Skibscapitain Jørgen Linnae i vestre Porsgrund, 18½ aar.

Død 06.01.1825, begravet 13.01.1825: Ingeborg Gurine Jensdatter, Datter af Fuldmegtig ved Herre Hammerværk Jens Tollefsen og hustrue Ingeborg Gurine Bendixdatter, 7 uger.

Død 17.01.1825, begravet 21.01.1825: Gunild Hansdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 50 aar.

død 002.02.1825, begravet 04.02.1825: Petra Olsdatter, af Bondeclassen i Sannikedals Sogn. Barnet er dødt paa Amtets Sygehuus 1 Time efter dets Fødsel.

Død 08.02.1825, begravet 15.02.1825: Marie Bruun, Datter af Skibscapitain hr. Jørgen Linaae og Madame Mette Marie Linaae født Borlie i vestre Porsgrund, 2 aar.

Død 24.03.1825, begravet 31.03.1825: Anne Margrethe Anthonisdatter, Datter af afgangne Matros Anthoni Andreassen og Maren Margrethe Halvorsdatter i vestre Porsgrund, 14 aar.

Død 18.04.1825, begravet 23.04.1825: Olava Olsdatter, uægte Barn af Pigen Karen Asbiørnsdatter og Tienestedreng Ole Sørensen, kom fra Herre, inden fra Solum, 1 aar 4 maaneder.

Død 13.09.1826, begravet 17.09.1826: Johan Martin, Søn af Lods Jens Davidsen og hustrue Kirstine Andersdatter vestre Porsgrund, 3 uger. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 10.09.1826, begravet 17.09.1826: Carl Isach Anthon, Søn af Skibsfører Hans Petter Isachsen og Mad. Caren Bryn vestre Porsgrund, 6 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 14.09.1826, begravet 17.09.1826: Thomas Jensen, Søn af Daglønner Jens Thomassen og hustrue Anne Thomasdatter af vestre Porsgrund, 7 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 16.09.1826, begravet 23.09.1826: Diderik Moss, Søn af Grynmøller ved Herre Isach Iversen og hustrue Karen Dideriksdatter, 7 maaneder.

Død 04.10.1826, begravet 11.10.1826: Wilhelm Mudrik, Smedmester i østre Porsgrund, 46 aar.

Død 26.11.1826, begravet 29.11.1826: Peder Johannesen Næss, Søemand i vestre Porsgrund, 47½ aar. Funden ihielfrossen i en Pram.

Død 03.12.1826, begravet 07.12.1826: Anders Christoffersen, Søn af Matros Christoffer Andersen og hustrue Karen Halvorsdatter af vestre Porsgrund. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 10.12.1826, begravet 17.12.1826: Isach Jensen, Søn af Muurmester Jens Tøvesen og hustrue Margrethe Hansdatter i vestre Porsgrund, 2½ aar.

Død 01.06.1825, begravet 05.06.1825: Cathrine Hansdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 70 aar.

Død 05.06.1825, begravet 12.06.1825: Elen Kirstine Hansdatter, gift med Saddelmager Johan Rosenstedt i østre Porsgrund, 36 aar.

Død 19.06.1825, begravet 24.06.1825: Maria Thronsdatter, uægte Barn af Smededreng fra Wold Thron Olsen og pigen Guri Aanesdatter fra Herre, 1½ aar.

Død 17.06.1825, begravet 14.06.1725: Berthe Halvorsdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 64 aar.

Død 12.07.1825, begravet 16.07.1825: Maren Severine, Datter af Flaademand ved Herre Knud Olsen og hustrue Ingeborg Nielsdatter, 4½ uge.

Død 13.08.1825, begravet 17.08.1825: Thone Knudsdatter, af Bondeclassen i Laurdals Præstegield, 66 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 25.08.1825, begravet 31.08.1825: Inger Andrea, Datter af Pramroer ved Herre Anders Erichsen og hustrue Ingeborg Tollefsdatter, 1 aar 2 maaneder.

Død 13.12.1826, begravet 21.12.1826: Knud Nielsen Lunde, Huustømmermand i vestre Porsgrund, 72 aar.

Død 15.12.1826, begravet 21.12.1826: Ole Pettersen, Hammersmed ved Herre Hammerværk, 61 aar.

Død 21.02.1827, begravet 01.03.1827: Hans Hansen, Biælkehugger i østre Porsgrund, 53 aar.

Død 25.02.1827, begravet 03.02.1827: Ole Larsen, Søn af Natdreng? paa Saugerne ved Herre Lars Olsen og hustrue Johanne Jensdatter, 6 aar.

Død 06.03.1827, begravet 10.03.1827: Torger Olsen, af Bondeclassen i Drangedals Præstegield, 1 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 05.05.1827, begravet 09.05.1827: Thor Larsen, af Bondeclassen i Bamble Præstegield, 4 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 16.05.1827, begravet 22.05.1827: Hans Müller, Kiøbmand i vestre Porsgrund, 64 aar.

Død 17.05.1827, begravet 21.05.1827: Anders Olsen, af Bondeclassen i Sannikedals Præstegield, 5 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 21.05.1827, begravet 26.05.1827: John Knudsen, Dagarbeider ved Herre, 65 aar.

Død 03.06.1827, begravet 08.06.1827: Herman Christian Halling, Contoirist hos Auditeur og Sorenskriver Wessel i Solum Sogn, begraven i vestre Porsgrunds Kirkegaard, 19½ aar.

Død 15.07.1827, begravet 20.07.1827: Ole Ruge Müller, Overtoldbetient ved Langesunds Toldsted i Porsgrund, 67½ aar.

Død 13.08.1827, begravet 17.08.1827: Lars Anundsen, Møllerdreng ved Herre, 28 aar.

Død 04.09.1825, begravet 10.09.1825: Aase Larsdatter, gift med Skolelærer ved Herre Rasmus Trost, 65 aar.

Død 09.10.1825, begravet 14.10.1825: Johanne Bastow?, gift med Skibscapitain John Stenersen i vestre Porsgrund, 35 aar.

Død 07.10.1825, begravet 12.10.1825: Karen Andersdatter, af Bondeclassen i Bamble Præstegield, ½ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 28.11..1825, begravet 05.12.1825: Kirstine Rasmusdatter, enke efter Styrmand Benth Wiig i østre Porsgrund, 53 aar.

Død 11.12.1825, begravet 18.12.1825: Ambor Thurine Hansdatter, Datter af Matros Hans Sivertsen og hustrue Gundborg Olsdatter i østre Porsgrund, 19 uger.

Død 22.12.1825, begravet 30.12.1825: Maren Nielsdatter, enke efter Oldermand Søren Knudsen i østre Porsgrund, 77 aar.

Død 08.01.1826, begravet 13.01.1826: Oline Jacobsdatter, enke efter Biælkehugger Halvor Stulen? og af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 90 aar.

Død 12.01.1826, begravet 18.01.1826: Anne Cathrine Andersdatter, gift med Dagarbeider Ole Olsen af østre Porsgrund, 68 aar.

Død 13.01.1826, begravet 18.01.1826: Else Kirstine Kierner født Knudsen?, gift med Undertoldbetient Christoffer Hansen Kierner i vestre Porsgrund, 38 aar 9 maaneder.

Død 13.08.1827, begravet 17.08.1827: Tollef Rasmussen, Biælkehugger i østre Porsgrund. Død af Slag paa Vejen fra Porsgrund til Skien.

Død 21.08.1827, begravet 27.08.1827: Arnoldus Backa, Skibscapitain af vestre Porsgrund, 30 aar.

Død 13.09.1827, begravet 19.09.1827: Ole Leth, Havnefoged, Vejer og Maaler af vestre Porsgrund, 73¾ aar. Død pludselig af et apoplektisk Tilfælde.

Død 18.09.1827, begravet 24.09.1827: Halvor Isachsen, Søn av Sejlmager Isach Halvorsen og hustrue Christiane Christensdatter af østre Porsgrund, 3¾ aar.

Død 28.10.1827, begravet 03.11.1827: Peder Thorbiørnsen, Skoemager af vestre Porsgrund, 68 aar.

Død 22.11.1827, begravet 24.11.1827: Jens Johan, Søn af Skolelærer ved Herre Jens Andreas Andersen og hustrue Ingeborg Kittilsdatter, 9 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 13.12.1827, begravet 20.12.1827: Ole Thorsen, søn af Hammerdreng ved Herre Thor Olsen og hustrue Anne Lucasdatter, 10½ aar.

Død 24.12.1827, begravet 30.12.1827: Anders Andersen Bøe, Graver og Vægter i østre Porsgrund, 50 aar.

Død 31.12.1827, begravet 05.01.1828: Niels Olsen, af Bondeclassen i Bøe Præstegield, ½ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 10.01.1828, begravet 16.01.1828: Christian Rædisch, Chirurg og practionerende Læge i østre Porsgrund, 81 aar.

Død 12.01.1826, begravet 18.01.1826: Karen Arveskou, Datter af Skibscapitain Christen Arveskou og hustrue Anne Sophie Arveschou født Halvorsen i østre Porsgrund, 15 aar.

Død 27.01.1826, begravet 04.02.1826: Svanov Knudsdatter, gift med Peder Tollefsen Huusmand under Ravnæs gaard ved Herre, 42 aar.

Død 11.02.1826, begravet 17.02.1826: Karen Kirstine Andersdatter Halvorsen født Bommen, gift med Styrmand Sivert Halvorsen i østre Porsgrund, 26 aar.

Død 17.02.1826, begravet 26.02.1826: Giertrud Knudsdatter, af Tyendeclassen ved Herre Hammerværk, 38 aar.

Død 24.02.1826, begravet 04.03.1826: Anne Johanne Johansdatter, Datter af Hammersmedsvend ved Herre Johan Bæruldsen og hustrue Anne Olsdatter, 3 aar.

Død 14.04.1826, begravet 20.04.1826: Berthea Maria Christiansdatter, Datter af Malermester Christian Skanke og hustrue Henrica Weidenauer af østre Porsgrund, 14 aar.

Død 16.01.1828, begravet 25.01.1828: Jacob Andreas, Søn af Dagarbeider Peder Andersen og hustrue Elen Cathrine Jensdatter af østre Porsgrund, ¾ aar.

Død 31.01.1828, begravet 08.02.1828: Wetle Jensen, Søn af Matros Jens Wetlesen og hustrue Marthe Andersdatter i vestre Porsgrund, 16½ aar.

Død 17.02.1828, begravet 25.02.1828: Christen Traag, Skibscapitain fra Herrebakken ved Herre, 91 aar.

Død 17.03.1828, begravet 20.03.1828: Lars Andreas, Søn af Matros Bærulf Larsen og hustrue Anthonette Andersdatter af vestre Porsgrund, ½ aar.

Død 01.04.1828, begravet 06.04.1828: Hans Tane, Søn af Skibstømmermand Rasmus Larsen og hustrue Karen Sivertsdatter af vestre Porsgrund, ½ aar.

Død 08.04.1828, begravet 13.04.1828: Anders Poulsen, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 66 aar.

Død 08.04.1828, begravet 16.04.1828: Hans Jensen, Søn af Glasmester Jens Nielsen Rugla og hustrue Margrethe Hansdatter i vestre Porsgrund, 2¾ aar. Ihielslagen af en fra et Loft nedfaldende Bjelke.

Død 27.04.1828, begravet 02.05.1828: Poul Pettersen, Søn af Hammersmedsvend ved Herre Petter Poulsen og hustrue Kirsten Maria Andersdatter, 5 aar.

Død 20.04.1826, begravet 29.04.1826: Anne Karine Rasmusdatter, gift med Gartner ved Ravnæs Gaard Thor Gundersen ved Herre, 29 aar.

Død 11.05.1826, begravet 16.05.1826: Sørine Kirstine, Datter af Skibscapitain Søren Willumsen og Mad. Kirstine Marie Arøe i vestre Porsgrund, 9 aar.

Død 17.06.1826, begravet 24.06.1826: Aase Karine Rasmusdatter, Datter af Gartner ved Herre Thor Gundersen og hustrue Anne Karine Rasmusdatter, 3 maaneder.

Død 20.06.1826, begravet 25.06.1826: Maren Børresdatter, gift med Saugmester ved Herre Tollef Gundersen, 72 aar.

Død 06.07.1826, begravet 11.07.1826: Karen Marie Halvorsdatter, Datter af Matros Halvor Johannesen og hustrue Anne Sophia Christensdatter af østre Porsgrund, 14 aar.

Død 18.07.1826, begravet 22.07.1826: Anne Kirstine, Datter af Hammersmedsvend ved Herre Henrik Christensen og hustrue Marthe Maria Tollefsdatter, 11 aar.

Død 26.07.1826, begravet 30.07.1826: Annine Elisabet Hanson, Datter af Toldskriver Andreas Christian Hanson og Madame Juliane Marie Hanson født Hickmand i østre Porsgrund, 2 aar.

Død 22.05.1828, begravet 29.05.1828: Carl Egidius Gasmann, Søn af Skibscapitain Johan Gotfried Gasmann og Mad. Magdalene Charlotte Gasmann født Manall af østre Porsgrund, 6 aar.

Død 07.07.1828, begravet 10.07.1828: Johan Peter Thulstrup, Søn af Kiøbmand Jacob Müller og Mad. Laura Hannine Christiane Müller født Torchildsen af vestre Porsgrund, 3 maaneder. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 21.07.1828, begravet 26.07.1828: Niels Christian Windfeldt Paust, Søn af Styrmand Hans Paust og hustrue Dorthe Hansdatter i østre Porsgrund, 4 aar.

Død 18.08.1828, begravet 24.08.1828: Isach Torstensen, Søn af Matros Torsten Isachsen og hustrue Maren Haagensdatter i vestre Porsgrund, 4 aar.

Død 25.08.1828, begravet 28.08.1828: Kittil Halvorsen, af Bondeclassen i Hitterdals Præstegjeld, 4 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 28.08.1828, begravet 29.08.1828: Lars Jensen, Dagarbeider i østre Porsgrund, 50 aar.

Død 29.09.1828, begravet 07.10.1828: Michael Møldrup, Materialforvalter i østre Porsgrund, 82 aar.

Død 06.10.1828, begravet 13.10.1828: Thomas Hammond, Kammerraad og Toldinspecteur ved Langesunds ?, 68 aar.

Død 23.10.1828, begravet 01.11.1828: Jacob Jahnsen, Kulledreng ved Herre, 23 aar.

Død 31.10.1828, begravet 07.11.1828: Even Johannesen, enkemand og Dagarbeider i østre Porsgrund, 80 aar.

Død 07.11.1828, begravet 14.11.1828: Severin Jacob, Søn af Skibscapitain Willum Willumsen den yngre i vestre Porsgrund, 12 maaneder.

Død 02.09.1826, begravet 07.09.1826: Karen Jacobsdatter, af Tyendeclassen i østre Porsgrund, 38 aar.

Død 04.09.1826, begravet 09.09.1826: Anne Thorsdatter, gift med Skrædder Søren Hørning ved Herre, 61 aar.

Død 16.09.1826, begravet 24.09.1826: Thurine Torstensdatter, Datter af Matros Torsten Sivertsen og hustrue Johanne Marie Hansdatter af østre Porsgrund, 9 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 17.11.1826, begravet 22.11.1826: Anne Wilhelmsdatter, af Bondeclassen i Tinds Præstegjeld, 35 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 30.11.1826, begravet 07.12.1826: Karen Thurine, Datter af Dagarbeider Ole Larsen og hustrue Giertrud Kirstine Tolfsdatter af østre Porsgrund, 2½ aar.

Død 22.12.1826, begravet 29.12.1826: Elen Jensdatter, enke efter Matros Niels Jørgensen af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 70 aar.

Død 28.12.1826, begravet 04.01.1827: Mariane Linaae født Aall, gift med Kiøbmand Poul Linaae i østre Porsgrund, 26 aar.

Død 31.12.1826, begravet 07.01.1827: Ingeborg Andrea, Datter af Glasmester Jens Nielsen og hustrue Ingeborg Margrethe Hansdatter af vestre Porsgrund, 3½ aar.

Død 19.11.1828, begravet 26.11.1828: Claus Johannesen, Søn af Matros Johannes Knudsen og hustrue Gunild Clausdatter i østre Porsgrund, 3 maaneder 2 uger.

Død 01.01.1827, begravet 08.01.1827: Gunild Olsdatter, enke efter Dagarbeider Torsten Andersen Myrene i østre Porsgrund, 66 aar.

Død 07.01.1827, begravet 13.01.1827: Gundborg Knudsdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 76 aar.

Død 21.01.1827, begravet 29.01.1827: Gurine Olsdatter, gift med Bielkehugger Jacob Andersen Ballestad af østre Porsgrund, 78 aar.

Død 24.03.1827, begravet 30.03.1827: Kirstine Nielsdatter, gift med Snedker Christen Thommesen Døl af vestre Porsgrund, 71 aar.

Død 08.04.1827, begravet 12.04.1827: Kirstine Gundersdatter, gift med Hammersmed ved Herre Ole Eliasen, 88½ aar.

Død 03.04.1827, begravet 13.04.1827: Magnine Vauvert, enke efter afgangne Kiøbmand og Forligelsescammisair Louis Vauvert af østre Porsgrund, 47 aar.

Død 16.04.1827, begravet 27.04.1827: Anne Maria Müller, gift med Kiøbmand Hans Müller af vestre Porsgrund, 54 aar.

Død 22.04.1827, begravet 27.04.1827: Nicoline Nielsdatter, Datter af Matros Niels Nielsen og hustrue Anne Maria Olsdatter af vestre Porsgrund, 8 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 26.04.1827, begravet 04.05.1827: Hanne Laurentse, Datter af Sadelmager Johan Rosenstedt og hustrue Elen Kirstine Hansdatter af østre Porsgrund, 12 aar.

Død 16.05.1827, begravet 24.05.1827: Karen Christine, Datter af Dagarbeider Rejer Christensen og hustrue Maren Christensdatter i østre Porsgrund, 7 uger. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse.

Død 18.05.1827, begravet 22.05.1827: Anne Karine Andersdatter, af Tyendeclassen i østre Porsgrund, 26 aar.

Død 29.05.1827, begravet 02.06.1827: Marthe Maria Engelbrethsdatter, gift med Matros Niels Hjorth af østre Porsgrund, 35 aar.

Død 17.06.1827, begravet 24.06.1827: Anne Maria Johnsdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 80 aar.

Død 17.06.1827, begravet 26.06.1827: Anne Cathrine Schau født Lastæd, gift med Skipper Johan Schau af vestre Porsgrund, 75 aar.

Død 23.06.1827, begravet 01.07.1827: Elisabeth Jørgine, Datter af Matros Andreas Sørensen og hustrue Elisabeth Andrea Encholt? af østre Porsgrund, 3 uger.

Død 03.07.1827, begravet 08.07.1827: Anne Larsdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 84 aar.

Død 03.07.1827, begravet 08.07.1827: Dorthea Hansdatter, gift med Skrædder Niels Torkelsen i østre Porsgrund, 71 aar.

Død 13.07.1827, begravet 16.07.1827: Anne Rolfsdatter, af Almueclassen i Seufde Præstegield, 23 uger. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 24.08.1827, begravet 26.08.1827: Gurine Gundersdatter, uægte Barn af Forældrerne Skaatdreng? ved Herre Gunder Gundersen og pigen Cathrine Andersdatter, ½ aar.

Død 24.08.1827, begravet 02.09.1827: Maren Cathrine, Datter af Daglønner Jacob Hansen og hustrue Gunild Johannesdatter i østre Porsgrund, ¾ aar.

Død 21.09.1827, begravet 26.09.1827: Andrea Andreasdatter, uægte Barn af Soldat Andreas Andersen ved Garnisonen i Frederiksværn og pigen Margrethe Jensdatter ved Herre, 2¾ aar.

Død 23.09.1827, begravet 27.09.1827: Kari Rolfsdatter, af Bondeclassen i Seufde Præstegield, 3 aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 07.10.1827, begravet 13.10.1827: Marthine Christensdatter, Datter af Matros Christen Christensen og hustrue Karen Olsdatter i østre Porsgrund, 4 aar.

Død 23.10.1827, begravet 28.10.1827: Anne Gullechsdatter, gift med Matros Hans Grønlie i østre Porsgrund, 47 aar.

Død 11.11.1827, begravet 16.11.1827: Marthe Jørgensdatter, enke efter afgangne Oldermand Torjus Jensen i vestre Porsgrund, 73 aar.

Død 16.11.1827, begravet 24.11.1827: Wilhelmine Christine, Datter af Dagarbeider Hans Axelsen og hustrue Rabine Christine Hørbye i østre Porsgrund, 19 aar.

Død 18.11.1827, begravet 25.11.1827: Aase Halvorsdatter, enke efter Skrædder John Engelbrethsen ved Herre, 67 aar.

Død 15.12.1827, begravet 23.12.1827: Inger Gurine, Datter af Smedesvend Anund Petter Kittilsen og hustrue Anne Sophie Andersdatter i østre Porsgrund, 5 aar.

Død 19.01.1828, begravet 27.01.1828: Berthe Erichsdatter, gift med Saugmester Gunder Sivertsen ved Herre, 66 aar.

Død 17.01.1828, begravet 27.01.1828: Karen Jacobsdatter, Datter af Hammersmeddreng ved Herre Jacob Jahnsen og hustrue Karen Asbiørnsdatter, 10 uger.

Død 18.01.1828, begravet 27.01.1828: Severine Jacobsdatter, Datter af Hammersmeddreng ved Herre Jacob Jahnsen og hustrue Karen Asbiørnsdatter, 10 uger. (Tvillingdatter af oven anførte Forældre)

Død 09.02.1828, begravet 16.02.1828: Idde Hansdatter, Datter af Pramroer ved Herre Hans Erichsen og hustrue Ingeborg Tollefsdatter, 2 aar.

Død 12.02.1828, begravet 17.02.1828: Anne Karine Hansdatter, Datter af Kleinsmed ved Herre Hans Berth og hustrue Anne Rasmusdatter, 3 aar.

Død 08.02.1828, begravet 24.02.1828: Berthe Maria Jacobsdatter, uægte Barn af Hammersmed Jacob Andersen og Anne Andersdatter fra Herre, 4 aar.

Død 16.03.1828, begravet 24.03.1828: Cathrine Elisabeth Rasch født Gyldenpalm, gift med Toldcasserer Jacob Wilhelm Rasch i østre Porsgrund, 52 aar.

Død 22.03.1828, begravet 28.03.1828: Juliane Marie Hansen født Hichman, gift med Toldskriver og Handelsborger C. Hansen i østre Porsgrund, 45 aar.

Død 22.03.1828, begravet 28.03.1828: Margith Kittilsdatter, Datter af Huusmand under Hellestvedt ved Herre Kittil Nielsen og hustrue Anne Maria Aanesdatter, ½ aar.

Død 01.04.1828, begravet 08.04.1828: Inger Margrethe Neuspitzer, gift med Skræddermester Johan Rosenblad i vestre Porsgrund, 39 aar.

Død 21.04.1828, begravet 25.04.1828: Ingeborg Andersdatter, af Bondeclassen i Hvidesøe Præstegield, ¾ aar. Død paa Amtets Sygehuus.

Død 03.06.1828, begravet 10.06.1828: Inger Margrethe / Marie Jacobsdatter, enke efter Kobbersmed Anders Nielsen i Christiania, død hos sin Svigersøn Organist Bye i vestre Porsgrund, 77 aar.

Død 07.06.1828, begravet 15.06.1828: Kari Sivertsdatter, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 63 aar.

Død 11.06.1828, begravet 15.06.1828: Maren Serine Henriksdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 42 aar.

Død 12.06.1828, begravet 15.06.1828: Anne Bolette Sørensdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 86 aar.

Død 19.06.1828, begravet 26.06.1828: Olava Erichsdatter, Datter af Hugger Erich Jacobsen og hustrue Helene Larsdatter i østre Porsgrund, 2 aar.

Død 12.,07.1828, begravet 16.07.1828: Edel Margrethe, Datter af Skipper Morten Eltved og Mad. Kirstine Marie Eltved født Jahnsen af vestre Porsgrund, 1¼ aar.

Død 29.07.1828, begravet 03.08.1828: Marthe Holtene, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 72 aar.

Død 02.08.1828, begravet 09.08.1828: Jacobine Caroline, Datter af Huustømmermand Torsten Jacobsen og hustrue Anne Kirstine Monsdatter i østre Porsgrund. (Alder ikke ført)

Død 20.08.1828, begravet 26.08.1828: Berthe Thorsdatter, enke efter Sejlmager Tharald Johansen i østre Porsgrund, 76 aar.

Død 26.08.1828, begravet 31.08.1828: Anne Kirstine, Datter af Matros Hans Jacob Andersen og hustrue Pernille Andersdatter i vestre Porsgrund, 10½ aar.

Død 18.09.1828, begravet 26.09.1828: Kirstine Andersdatter, enke efter Søemand Anund Grønlie i østre Porsgrund, 72 aar.

Død 02.10.1828, begravet 07.10.1828: Hanna Marthine, Datter af Lods Jens Davidsen og hustrue Kirstine Andersdatter i vestre Porsgrund, 5 maaneder.

Død 02.10.1828, begravet 09.10.1828: Marie Andersdatter Aas, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 78 aar.

Død 11.10.1828, begravet 15.10.1828: Kirsten Torjusdatter, gift med Skibstømmermand Carl Nielsen i østre Porsgrund, 76 aar.

Død 26.10.1828, begravet 02.11.1828: Maren Kirstine, Datter af Matros John Kittilsen og hustrue Berthe Karine Jacobsdatter af østre Porsgrund, 2¾ aar.