| FORSIDE | LINKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

Østre Porsgrunn 1815

Dette er to uavhengige manntall fra 1815 skrevet med forskjellig håndskrift. Her har jeg kalt dem Avskrift 1 og Avskrift 2. De bruker samme nummer (matrikkelnummer) på husene. Vi ser at det har kommet nye folk til huset og i Avskrift 2 har det dukket opp barn på for eksempel ¼ år som ikke er i Avskrift 1. Finner også personer som ikke var gift i Avskrift 1 som er notert som gift i Avskrift 2. En person som døde i september 1814 nevnes i Avskrift 1 og konen som enke i Avskrift 2. Avskrift 1 er dermed helt klart den første. Noe av den, om ikke alt, må være ført inn i 1814, og trolig før ca november 1814.  Avskrift 2 er datert 30. april 1815. Det er da lurt å se begge i sammenheng. De gir forskjellig informasjon. I Avskrift 2 tolker jeg det slik at den som nevnes først er huseier, men dette er usikkert.

 

Innhold for Folketelling 1815 Østre Porsgrunn

 

Avskrift Jørn Olsen 2022

 

Hus.1

 

Avskrift 1

Ole Jørgensen 49 aar

Søn Jørgen Gotfrid Olsen ½ aar

Kone Astrid Christensdatter 33 aar

Logerende Alexander Rasch 33 aar

Logerende Petter Brichling 29 aar

Pige Gunild Jermundsdatter 29 aar

 

Avskrift 2

Huseier Ole Jørgensen Matros 49 aar

Kone Astrie 35 aar

Søn Jørgen Olsen 1 ½ aar

Pige Gunild Giermundsdatter 37 aar

Skibscatiain Petter B Breichling 30 aar

 

Hus.2

 

Avskrift 1

Christen Thorsens enke 52 aar

Søn Christen Christensen 23 aar

Søn Thor Christensen 21 aar

Søn Ole Christensen 15 aar

Datter Gunild Kristine Christensdatter 7 aar

Datter Aase Maria Christensdatter 10 aar

 

Avskrift 2

Huseier Christen Thorsens enke 53 aar

Matros Christen Christensen 24 aar

Matros Thor Christensen 22 aar

Matros Ole Christensen 15 aar

Aaste Christensdatter 11 aar

Logerende Maren Nilsdatter Fati 44 aar

 

Hus.3

 

Avskrift 1

Ole Andersen 51 aar

Søn Anders Olsen 21 aar

Søn Halvor Olsen 16 aar

Søn Torjus Olsen 13 aar

Logerende Madam. Bolette Grøn

Hendes datter Lise Grøn

 

Avskrift 2

Huseier Matros Ole Andersen 51 aar

Konen Anne Jørgensdatter 50 aar

Matros Anders Olsen 23 aar

Matros Halvor Olsen 19 aar

Matros Torger Olsen 13 aar

Logerende Matros Jørgen Olsen 25 aar

Konen Ingeborg Knudsdatter 28 aar

Sønnen Knud Olsen 1 aar

 

Hus.4

 

Avskrift 1

Skipper Halvors Isachsens enke 37 aar

Søn Søren Halvorsen 13 aar

Søn Isach Halvorsen 11 aar

Søn Severin Halvorsen 9 aar

Datter Karen Halvorsdatter 7 aar

Pige Karen Isachsdatter 22 aar

 

Avskrift 2

Huseier Halvors Isachsens enke 39 aar

Søn Søren Halvorsen 14 aar

Søn Isach Halvorsen 11 aar

Søn Severin Halvorsen 9 aar

Datter Karen Halvorsdatter 7 aar

Tienestepige Karen Isachsdatter 22 aar

 

Hus.5

 

Avskrift 1

Isach Andersen 32 aar

Søn Anders Isachsen 12 ½ aar

Konen Marthe Larsdatter 40 aar

Datter Maren Isachsdatter 7 aar

 

Avskrift 2

Huseier dagarbeider Isach Andersen 48 aar

Konen Marte Larsdatter 46 aar

Søn Anders Isachsen 14 aar

Datter Maren Isachsdatter 8 aar

 

Hus.6

 

Avskrift 1

Statsmægler Rasch 51 aar

Contorist Ole P Halvorsen 18 aar

Tienestedreng Rasmus Larsen 23 aar

Tienestedreng Jørgen Larsen 15 ½ aar

Madam Charlotte Rasch 53 aar

Jomfrue Marthe Willumsen 25 aar

Pige Karen Olsdatter 26 aar

Pige Kirsten Stephensdatter 23 aar

Pige Guri Amundsdatter 56 aar

Pige Margrethe Jølg 14 aar

Pige Ingeborg Rasmusdatter 15 aar

Pige Else Jacobsdatter 71 aar

 

Avskrift 2

Gaardeier Statsmegler Hr. Søren Rasch 52 aar

Madam Sharlodt Rasch 54 aar

Fosterdatter Grethe Jølg 14 aar

Som logerende

Frøken C Løvenskiold 27 aar

Contorist Ole Halvorsen 19 aar

Jomfrue Marthe Willumsen 26 aar

Kirstine Olsdatter 23 aar

Fosterbarn Ingeborg Rasmusdatter 15 aar

Jørgen Larsen 16 aar

Maren Davisdatter 22 aar

Gunild Olsdatter 18 aar

Anders Olsen 25 aar

Else Jacobsdatter 71 aar

 

 

Hus.7

 

Avskrift 1

Even Jacobsen 54 aar

Sønn Anders Evensen 16 aar

Kone Asloug Andersdatter 55 aar

Datter Guri Evensdatter 24 aar

Datter Inger Evensdatter 21 aar

Datter Ingeborg Evensdatter 14 aar

 

Avskrift 2

Oldermand og Borger Even Jacobsen 56 aar

Kone Asloug Andersdatter 58 aar

Sønn Anders Evensen 16 aar

Datter Guri Evensdatter 24 aar

Datter Inger Evensdatter 22 aar

Datter Ingeborg Evensdatter 14 aar

 

Hus.8

 

Avskrift 1

Isach Christensen 45 aar

Kone Caroline Christensen 46 aar

Fosterbarn Petronelle Petersdatter 14 aar

 

Avskrift 2

Huseier og Borger Skibscapitain Isach Christensen 42 aar

Kone Caroline Hansdatter 40 aar

Fosterbarn Petronelle Pettersdatter 13 aar

Som logerende

Skibscapitain og Borger Arfest Bohn 40 aar

Hans sønn Martin Bohn 14 aar

Logerende hos Isach Christensen (Ført i slutten av avskriften)

Jeger Bjørn Olsen 27 aar

 

Hus.9

 

Avskrift 1

Kiøbmand L Vauvert 57 aar

Søn Nils Vauvert 16 ½ aar

Søn Louis Vauvert 2 aar

Søn Johan Ludvig Christian Vauvert 1/6 aar

Madame Magnine Vauvert 33 aar

Datter Anne Magdalene Vauvert 15 aar

Datter Marthe Holmsted Vauvert 6 ½ aar

Datter Dorothea Elisabet Vauvert 3 aar

Tienestepige Ingeborg Larsdatter 29 aar

Tienestepige Anne Hansdatter 25 aar

Tienestepige Karen M Gunliksdatter 22 aar

 

Avskrift 2

Huseier og Borger Louis Wauvert 58 aar

Madame Magd. Wauvert 33 aar

Søn Nils C Wauvert 17 aar

Datter Anne Wauvert 16 aar

Datter Marte Wauvert 7 aar

Datter Elisabet Wauvert 3 aar

Søn Louis Wauvertt 2 aar

Søn Johan Wauvert 3/4 aar

Pige Anne Hansdatter 25 aar

Pige Ingeborg Larsdatter 30 aar

Pige Karen M Guleiksdatter 21 aar

Som Logerende

Ft. Liutinat Øyeberg 20 aar

 

Hus.10

 

Avskrift 1

Styrmand Hans Kartes enke 39 aar

Søn Isach Hansen 7 ½ aar

Søn Bertel Hansen 3 ½ aar

Logerende Pigen Gunild Hansdatter 38 aar

Tienestepige Karen Nilsdatter 27 aar

 

Avskrift 2

Huseier Hans Kartes enke 39 aar

Søn Isach Hansen 8 aar

Søn Bertel Hansen 4 aar

Pige Anne Marie Christensdatter 23 aar

Som logerende

Pigen Gunild Hansdatter 39 aar

 

Hus.11

 

Avskrift 1

Grosserer Hans Møller 25 aar

Sønn Hans Møller 9 aar

Dreng Johannes Nilsen 23 aar

Dreng Nils Tollefsen 15 aar

Konen Inger Møller 39 aar

Datter Simonine 4 aar

Datter Marie Anne 2 aar

Jomfrue Anne Margrethe Skreberg 20 aar

Pige Karen Olsdatter 38 aar

Pige Gunild Jansdatter 20 aar

Pige Anne Nilsdatter 19 aar

Pige Giertrud Olsdatter 24 aar

Pige Anne Larsdatter 22 aar

Pige Anne Wiersdatter 20 aar

Pige Karen Olsdatter 18 aar

 

Avskrift 2

Gaardeier og kiøbmand Hans Møller 34 aar

Madam Inger Møller 39 aar

Sønn Nicolai B Møller 12 aar

Sønn Hans E Møller 10 aar

Datter Simonine Møller 4 aar

Datter Mariann Møller 3 aar

Jomfrue Schriberg 22 aar

Pige Gunild Maria Jansdatter 20 aar

Pige Anne Beate 22 aar

Pige Anne Michelsdatter 20 aar

Pige Karen Jensdatter 40 aar

Pige Anne Wiersdatter 22 aar

Dreng Johanes Michelsen 23 aar

Dreng Bertel Larsen 17 aar

Dreng Ellef Hansen Finnsmarken 19 aar

 

Hus.12

 

Avskrift 1

Forvalter Møllerup 68 aar

Tienestedreng Christen Johnsen 28 aar

Madam Karin Kirstine Møldrup 78 aar

Jomfrue Anne Schloth 68 aar

Tienestepige Anne Guldsbrandsdatter 29 aar

Tienestepige Helvig Ingebrethsdatter 24 aar

 

Avskrift 2

Forvalter Møllerup 68 aar

Madam Karen Møldrup 78 aar

Jomfrue A Schlodh 68 aar

Dreng Christen Jonsen 28 aar

Pige Anne Guldbrandsdatter 29 aar

Pige Helvig Ingebrethsdatter 24 aar

Logerende

Halvor Halvorsen Jeger 21 aar

Logerende hos Forvalter Møldrup (Ført i slutten av avskriften)

Jeger gmd. Andersen 24 aar

 

Hus.13

 

Avskrift 1

Kammerherre Løvenkiold 71 aar

Søn først og Ing….? Løvenskiold 25 aar

Søn Carl Løvenskiold 23 aar

Tiener Harald Halvorsen 24 aar

Tiener Tosten Andersen 23 aar

Tiener Anders Gundersen 18 aar

Tiener Jens Tollefsen 17 aar

Tiener Jacob Larsen 17 aar

Frøken Ernstine Løvenskiold 20 aar

Frøken Henriette Løvenskiold 18 aar

Frøken Julie Wolfframedorff 30 aar

Jomfrue Else Bierck 31 aar

 

Avskrift 2

Gaardeier Kammerherre S Løvenkiold 71 aar

Carl Løvenskiold 23 aar

Frøken E. Løvenskiold 20 aar

Frøken H. Løvenskiold 19 aar

Manieser Juliane Wolfframedorff 31 aar

Hus. Gold. Jomfrue E Bierk 32 aar

Pige Ingeborg Bendigsdatter 26 aar

Sofie Condrup 23 aar

Pernille Sørensdatter 20 aar

Gunn Jørgensdatter 23 aar

Kirsten Jensdatter 22 aar

Sidsel Sørensdatter 60 aar

Dreng Halvor Halvorsen 20 aar

Dreng Anders Gundersen 19 aar

Dreng Tosten Andersen 30 aar

Lars Larsen Jeger 27 aar

 

Hus.14

 

Avskrift 1

Christen Hansen Arveskoug 39 ½ aar

Søn Halvor Arveskoug 7 ½ aar

Søn Hans Christian Arveskoug 10/12 aar

Kone Anne Sophie Arveskoug 31 ½ aar

Datter Hanna Christine 9 ½ aar

Datter Karen 3 aar

Pige Ingeborg Kittilsdatter 18 ¼ aar

 

Avskrift 2

Huseier C H Arveskoug 42 aar

Kone Anne Sofie Arveskoug 32 aar

Søn Halvor Christensen 8 aar

Søn Hans Christensen 1 ½ aar

Datter Hanna Christensdatter 10 aar

Datter Karen Christensdatter 3 aar

Pige Anne Brynildsdatter 22 aar

Anders Torstensen Jeger 21 aar

Ole Gulbrandsen Jeger 22 aar

Mogens Kiolbiørnsen Jeger 26 aar

Hans Larsen Jeger 25 aar

Ole Amunsen Jeger 36 aar

Hans Isachsen Lion 23 aar

Anders Helleksen Mog 27 aar

Fridrik 25 aar

 

Hus.15

 

Avskrift 1

Siglmager Mikkel Halvorsen 33 aar

Broder Sivert Halvorsen 25 aar

Broder Hans Halvorsen 21 aar

Moderen Marthe Sivertsdatter 60 aar

Søster Karen Halvorsdatter 15 aar

Pige Ingeborg Bendiksdatter 27 aar

Pige Sophie Condrup 27 aar

Pige Maren Olsdatter 36 aar

Pige Kirsten Jensdatter 22 aar

Pige Gunnild Jørgensdatter 22 aar

Pige Pernille Maria 19 aar

Pige Zidzel Sørensdatter 61 aar

 

Avskrift 2

Huseier og Borger Seylmager M Halvorsen 34 aar

Styrmand Sivert Halvorsen 26 aar

Matros Hans Halvorsen 24 aar

Moderen Marthe Sivertsdatter 60 aar

Datteren Karen Halvorsdatter 15 aar

 

Hus.16

 

Avskrift 1

Grosserer Jørgen Aall gaardeier

Logerende Fredrik Dahl 74 aar

Tienestepige Maren Christensdatter

Logerende Lars Simonsen 42 aar

Søn Lars Larsen 12 aar

Søn Peder Fredrik Larsen 3 aar

Datter Anne Elise 9 aar

Datter Simonine 7 aar

Konen Maren Marie Larsdatter 32 aar

Mandens moder Lisbet Andersdatter 71 aar

 

Avskrift 2

Tobakspinder Fredrik Dahl 74 aar

Tienestepige Maren Christensdatter 30 aar

Som logerende

Lars Simonsen Dagleier 43 aar

Rønnaug Maria Larsdatter 36 aar

Søn Lars Larsen 12 aar

Søn Fredrik Larsen 4 aar

Datter Anne Larsdatter 10 aar

Datter Simonine Larsdatter 8 aar

Datter Scharlodte Larsdatter ½ aar

Moderen Lisbet Andersdatter 70 aar

 

Hus.17

 

Avskrift 1

Anders Halvorsen Herre 44 aar

Søn Isach Andersen 3 aar

Konen Ellen Andersdatter 43 aar

Datter Anne Kirstine 7 aar

 

Avskrift 2

Huseie og ….(blekkflekk) Anders Halvorsen Matros 41 aar

Konen Elen Andersdatter 42 aar

Søn Isach Andersen 3 aar

Datter Anne Andersdatter 8 aar

Som logerende

Jomfrue Gurie Arveskoug 64 aar

 

Hus.18

 

Avskrift 1

Halvor Andersen 43 aar

Søn Isach Halvorsen 21 aar

Stedsøn Jon Sørensen 13 ½ aar

Konen Margith Johnsdatter 46 aar

 

Avskrift 2

Huseier og Lods Halvor Andersen 50 aar

Konen Mariet Jørgensdatter 46 aar

Stedsøn John Sørensen 14 aar

 

Hus.19

 

Avskrift 1

Kjøpmand Kristen Kraft 48 aar

Logerende Poul Jørg 56 aar

Konen Marie Kraft 52 aar

Jomfrue Marie Qvist 9 aar

Logerende Frue Ellenore Møller 79 aar

Pige Karen Isachsdatter29 aar

Pige Gunnild Olsdatter 51 aar

Pige Margrethe Aavaldsdatter 20 aar

 

Avskrift 2

Gaardeier Kiøbmand Christen Kraft 49 aar

Konen Marie Kraft 52 aar

Pige Guri Olsdatter 51 aar

Pige Margrethe Aavaldsdatter 20 aar

Som logerende

Jomfrue Mamismad. Qvist 10 aar

Frue Elinor Møller 79 aar

He. Lienntunant W Braunn 20 aar

Sergeant Fred. Schiulstd 25 aar

Jeger Brynil Johanssen 25 aar

Jeger Gulbrand Benssen 33 aar

 

Hus.20

 

Avskrift 1

Ole Friderichsen Moe 33 aar

Søn Friderich Severin 9 aar

Søn Christen 7 aar

Søn Jens Jansen 2 ½ aar

Konen Magnild Sørensdatter 34 aar

Fosterbarn Henrikke Marie Larsdatter 13 aar

 

Avskrift 2

Styrmand Ole Moe 35 aar

Konen Magnild Sørensdatter Moe 36 aar

Søn Friderik Olsen Moe 10 aar

Søn Christen Olsen Moe 8 aar

Søn Jens Olsen Moe 3 aar

Pige Henriche Larsdatter 14 aar

 

Hus.21

 

Avskrift 1

Lods Friderich Moe 58 aar

Konen Inger Christensdatter 54 aar

 

Avskrift 2

Huseier Lods Friderich Moe 60 aar

Konen Inger Moe 57 aar

 

Hus.22

 

Avskrift 1

Gjordemoder Madame Jørgensen 54 aar

Tienestepige Anne Bynildsdatter 22 aar

 

Avskrift 2

Gjordemoder Madame Jørgensen 55 aar

Pige Anne Wettlesdatter 20 aar

 

Hus.23

 

Avskrift 1

Maler Johan Weidenauer 65 aar

Søn Bent Weidenauer 12 aar

Malersvend Ole Andersen Ha….? 25 aar

Konen Inger Wettergren 48 aar

Pige Giertrud Olsdatter 36 aar

 

Avskrift 2

Huseier og Borger Maler Johan Weidenauer 66 aar

Konen Inger Weidenauer 48 aar

Sønen Bent Weidenauer 14 aar

Pige Giertrud Olsdatter 30 aar

 

Hus.24

 

Avskrift 1

Grosserer Jørgen Aall gaardeier

Logerende Christen Larsen 59 aar

Søn Ole Petter 20 aar

Sønn Lars 15 aar

Sønn Jens 8 aar

Konen Engel Mathea 44 aar

Datteren Kirsten Wright 17 aar

Datteren Maren 13 aar

Datteren Karen 10 aar

Datteren Marthe 5 aar

Tienestepige Gunnild Gunuldsdatter 36 aar

 

Avskrift 2

Jørgen Aalls leiegaard

Stadsmuss.cant J Frank 36 aar

Mad. Karen Frank 28 aar

Jomfrue Hendriete Frank 12 aar

Jomfrue Edel Frank 9 aar

Jomfrue Anne Johanne Frank 5 aar

Christopher Frank 6 aar

Nicholai Frank 1 aar

Pige Anne Tommesdatter 20 aar

Pige Severine Siverssdatter 19 aar

Pige Mart Jørgensdatter 60 aar

Som logerende i den gamle skole

Dagleyer Ole Jonssen 34 aar

Konen Karen Hansdatter 37 aar

Datter Anne Olsdatter 1 aar

Sergeant Torsten Mørk 33 aar

Jeger Halvor Anderssen 23 aar

Jeger Hans Erichssen 26 aar

Jeger Halvor Olssen 24 aar

 

Hus.25

 

Avskrift 1

Madame N. Aalls 76 aar

Jomfrue Karen Chrystie 52 aar

Pige Karen Pedersdatter 25 aar

Pige Inger Pedersdatter 36 aar

Tienestedreng Niels Pedersen 23 aar

 

Avskrift 2

Gaardeier Madame Nich Barmae Aall 76 aar

Jomfrue Karen Chrystie 54 aar

Drengen Halvor Larsen 41 aar

Pige Karen Pedersdatter 26 aar

Pige Inger Ellingsdatter 36 aar

Pige Ragnild Andersdatter 31 aar

 

Hus.26

 

Avskrift 1

Kiøbmand Jens Kiil 71 aar

Karl Hans Hansen 24 aar

Madame Constance Kiil 53 aar

Datter Inger Marie Kiil 40 aar

Stedatter Anne Elise Brun 24 aar

Datter Henriette Kiil 13 aar

Tienestepige Helvig Arnesdatter 26 aar

Tienestepige Karen Olsdatter 21 aar

 

Avskrift 2

Gaardeier og Kiøbmand Jens Kiill 72 aar

Madame Constance Kiill 54 aar

Jomfue Inger Marie Kiill 42 aar

Jomfrue Anne Lise Brunn 24 aar

Jomfrue Henriete Kiill 14 aar

Drengen Hans Hansen 28 aar

Pige Helvig Arnesdatter 25 aar

Pige Karen Olsdatter 21 aar

Pige Ragnild Kittilsdatter 17 aar

Logerende hos Jens Kiill (Ført i slutten av avskriften)

Jeger Olsen Nilsen 24 aar

Jeger Gunder Tollefsen 23 aar

 

Hus.27

 

Avskrift 1

Smed Christen Olsen 39 aar

Søn Ole Christensen 6 aar

Kone Margrethe Maria 48 aar

Datter Johanne Fridrikke 14 ½ aar

Datter Helle Marie 11 aar

Logerende Jacob Christensen 37 aar

Logerende Skrædder Dahl 28 aar

Sønn Aadne Dahl 5 aar

Sønn Nicolai Dahl 3 aar

Sønn Tarald Dahl 3 aar

Konen Marthe Hansdatter 32 aar

Logerende Anders Andersen 25 aar

 

Avskrift 2

Huseier Smed Christen Olsen 40 aar

Kone Margrethe Nilsdatter 50 aar

Søn Ole Christensen 7 aar

Stedatter Amborg Helgesdatter 17 aar

Stedatter Johane Helgesdatter 14 aar

Stedatter Helle Helgesdatter 12 aar

Logerende

Ole Olsen Bage-Svend 24 aar

Konen Antonette Olsdatter 32 aar

Sønnen Olavius Olsen 1 aar

Dagleyer Christopher Olsen 24 aar

Konen Kirsten Andersdatter 25 aar

Datteren Anne Christophersdatter ½ aar

 

 

Hus.28

 

Avskrift 1

Fragtemand Knud Jensen 56 aar

Sønn Hans Petter 22 aar

Sønn Jens 14 aar

Sønn Claus 15 aar

Konen Asberg Clausdatter 56 aar

 

Avskrift 2

Huseier Fragtemand Knud Jensen 57 aar

Konen Asberg Laersdatter 57 aar

Sønn Matros Hans Petter Knudsen 21 aar

Sønn Matros Jens Knudsen 18 aar

Sønn Matros Clas Knudsen 16 aar

Fosterdatteren Asberg Tommasdatter 1 aar

 

Hus.29

 

Avskrift 1

Kjøbmand Jens Gasmann 38 aar

Sønn Jørgen Zachariasen Gasmann 9 aar

Sønn Nils Egidus Gasmann 4 aar

Tienestedreng Christopher Olsen 22 aar

Logerende Zacha Zachariassen 24 aar

Madam Bodil Gasmann 35 aar

Datter Kirsten Caroline 11 aar

Datter Bodil 5 ½ aar

Jomfrue Maren Smith 20 aar

Tienestepige Ingeborg Danielsdatter 22 aar

Tienestepige Dorthe Jensdatter 24 aar

Tienestepige Ingeborg Marie Isachsdatter 20 aar

Tienestepige Gunnild Marie Ingebretsdatter 17 aar

 

Avskrift 2

Gaardeier Kjøbmand Jensmann (Jens Gasmann) 39 aar

Madam Bol Jørgine Gasmand 35 aar

Kistine Caroline Gasmand 11 aar

Jørgen Zachariasen Gasmand 10 aar

Bol Gasmand 6 aar

Nils Egidus Gasmand 4 aar

August Gasmand ¼ aar

Maren Smith 20 aar

Skibscapitain Z Zachariassen 30 aar

Dreng Jørgen Torstensen 14 aar

Dreng Anders Jensen 18 aar

Pige Dorte 23 aar

Pige Marte Benulsdatter 21 aar

Pige Gunil Ingebredsdatter 18 aar

Pige Elen Nilsdatter 18 aar

Pige Anne 25 aar

 

Hus.30

 

Avskrift 1

Smed Kittil Jensen 64 aar

Sønn Amund Peter 21 aar

Sønn Jens Christopher 14 aar

Kone Kirsten Christine 52 aar

Datter Aaveth Christine 10 aar

Pleiebarn Anne M Larsdatter 12 aar

 

Avskrift 2

Smed Kittil Jensen 67 aar

Kone Kirstine Ammonsdatter 50 aar

Sønn Matros Amun Kittilsen 24 aar

Sønn Smed Dreng Jens Kittilsen 15 aar

Datter Aaveth Kittilsdatter 12 aar

Fosterbarn Anne Larsdatter 13 aar

 

Hus.31

 

Avskrift 1

Grosserer Jørgen Aall gaardeier

Logerende Johannes Franch 38 aar

Sønn Stian Christopher 6 aar

Konen Karen Backa 28 aar

Datter Henriette 12 aar

Datter Edel 9 aar, Anne 4 aar, Nicoline ¾ aar

Pige Severine Sivertsdatter 14 aar, Anne Sophie 28 aar

 

Avskrift 2

Huseier Christen Larsen Herøen 60 aar

Konen J Olsdatter 45 aar

Sønn Matros Ole Christensen 21 aar

Sønn Lars Christensen 15 aar

Sønn Jens Christensen 7 aar

Datter Stine Christensdatter 22 aar

Datter Maren Christensdatter 14 aar

Datter Karen Christensdatter 12 aar

Datter Marte Christensdatter 5 aar

Logerende

Jørgen Godtfridtsens enke 82 aar

Anne Schudsten 62 aar

 

Hus.32

 

Avskrift 1

Kammeraad Hammond 54 aar

Sønn Thomas Hammond 6 aar

Tienestedreng Anders Gundersen 21 aar

Frue Adelheide Hammond 29 aar

Datter Adelheide Christiane 4 aar

Tienestepige Maren Gundersdatter 18 aar

Tienestepige Karen Jacobsdatter 23 aar

Tienestepige Marthe Pedersdatter 21 aar

Logerende Frue Etatsraadinde Adelheide Marie Rasch 54 aar

Hendes Piige Kirsten Sølie 16 aar

 

Avskrift 2

Gaardejer, Kammeraad og Toldinspektør Hammond 55 aar

Fru Adelheide Hammond 30 aar

Sønn Thomas Hammond 7 aar

Datter Adelheide Hammond 5 aar

Dreng Christen Giertsen 19 aar

Pige Maren Gundersdatter 18 aar

Pige Marthe Pedersdatter 22 aar

Pige Marie Evensdatter 15 aar

Logerende

Frue Etatsraadinde Rasch 55 aar

 

Hus.33

 

Avskrift 1

Grosserer Jørgen Aall 44 aar

Sønn Niels Weyer Aall 16 ¼ aar

Student Jørgen L Berg 27 aar

Mecanicus Halvor Wenstøb 30 aar

Contoir Betient Poul Linaae 22 aar

Gartner Peder Paus 26 aar

Tienestedreng Anders Jacobsen 26 aar

Tienestedreng Andreas Sørensen 20 aar

Tienestedreng Ole Tostensen 19 aar

Tienestedreng Jørgen Knudsen 16 ¼ aar

Madame Birgithe Aall 44 aar

Jomfrue Charlotte Winge 35 aar

Jomfrue Maren Boe 33 aar

Jomfrue Marie Linaae 29 aar

Datter Amborg Nicoline 19 aar

Datter Hanna 18 aar

Datter Marie Anne 14 aar

Datter Wilhelmine 8 aar

Datter Constance 6 aar

Datter Elise Jørgine 4 aar

Tienestepige Bolette Lef…..? 33 aar

Tienestepige Maren Larsdatter 22 aar

Tienestepige Gunnild Thorsdatter 22 aar

Tienestepige Maren Nilsdatter 24 aar

Tienestepige Karen Hansdatter 35 aar

Tienestepige Karen Nilsdatter 24 aar

Tienestepige Inger Aavaldsdatter 23 aar

 

Avskrift 2

Gaardejer Hr. Jørgen Aall 44 aar

Madame Berget Aall 45 aar

Jomfrue Amborg Aall 20 aar

Jomfrue Hanna Aall 18 aar

Sønn Nils W. Aall 17 aar

Jomfrue Wilhelmine F Aall 8 aar

Jomfrue Marieanne Aall 14 aar

Jomfrue Constance Aall 6 aar

Jomfrue Eliseabeth Jørg. Aall 5 aar

Jørgen Flood 22 aar

Jomfrue Marie Linaae 29 aar

Jomfrue Karen Linaae 26 aar

Jomfrue Scharlodte Winge 34 aar

Jomfrue Marie Kirstine Boe 34 aar

Poul Linaae 23 aar

Gartner Peder Hansen Paus 28 aar

Jørgen Knudsen 15 aar

Matros Andreas L Svensen 22 aar

Dreng Anders Nygaard 27 aar

Dreng Ole Tostensen 20 aar

Pige Boel Steffensdatter 30 aar

Pige Maren Nilsdatter 25 aar

Pige Carolina Nilsdatter 25 aar

Pige Maria Hansdatter 28 aar

Pige Anne Nilsdatter 19 aar

Pige Gunil Torsdatter 22 aar

Pige Kistine Marie Wenstøb 18 aar

 

Hus.34

 

Avskrift 1

Kjøbmand Petter Dam 41 aar

Konen Severine Margrethe 30 aar

Pige Amborg Jonasdatter 29 aar

Logerende Frue Weyer 82 aar

Hendes tienestepige Marthe Tollefsdatter 20 aar

 

Avskrift 2

Gaardejer Kiøbmand P J Dam 42 aar

Madam S M Dam 31 aar

Pige Amborg Jonsdatter 32 aar

Logerende

Frue Krigsraadinde Weyer 83 aar

Pige Marte Tollefsdatter 22 aar

 

Hus.35

 

Avskrift 1

Snedker Thomas Piquet 38 aar

Sønn Peder Thomasen 15 aar

Kone Anne Siversdatter 53 aar

 

Avskrift 2

Husejer Sneker Tom Piquet 48 aar

Kone Anne Siversdatter 56 aar

Sønn Peder Tomsen 16 aar

 

Hus.36

 

Avskrift 1

Oldermann Engelbreth Sanne huseier, huset øde

 

Avskrift 2

Mecanicus Hr. Halvor 30 aar

Mad. Johane Wenstøb 28 aar

Anne Orssilia Wenstøb 15 aar

Anne Paulsdatter 30 aar

 

Hus.37

 

Avskrift 1

Snedker Lars Glose 64 aar

Sønn Lorentz Glose 24 aar

Dreng Lars Andersen 18 aar

Dreng Joen Jensen 18 aar

Konen Cathrine Ferre 54 aar

Fosterdatter Gurine Hansdatter 8 aar

Tienestepige Anne Engelbrethsdatter 19 aar

Tienestepige Anne Helgesdatter 50 aar

 

Avskrift 2

Husejer og Borger Sneker Lars Glosse 65 aar

Kone Catarine Glosse 53 aar

Sønn Lorentz Glosse 24 aar

Foster Barn Gurine Hansdatter 9 aar

Sneker Sven Carl P Wetterstrøm 36 aar

Dreng Tron Pedersen 19 aar

Dreng Lars Andersen 18 aar

Pige Anne Larsdatter 24 aar

 

Hus.38

 

Avskrift 1

Skipper Ole Dahl 51 aar

Sønn Rasmus Nicolay 6 ¼ aar

Konen Deliane Elisabet 57 aar

Fosterdatter Elisabet Susanne 11 aar

Tienestepige Gundborg Olsdatter 20 aar

 

Avskrift 2

Husejer Skips Capitain Ole R Dall 50 aar

Mad. Deliane Dall 50 aar

Sønn Rasmus N Dall 11 aar

Pige Gunborg Olsdatter 22 aar

 

Hus.39a

 

Avskrift 1

Skrædder Nils Herkelsen 70 aar

Kone Dorthe Hansdatter 56 aar

Datter Helvig Nilsdatter 20 ½ aar

Logerende Gunder Arnesen 54 aar

 

Avskrift 2

Husejer Skredder Nils Herkelsen 67 aar

Kone Dorthe Hansdatter 57 aar

Datter Helvig Nilsdatter 21 aar

Logerende

Dagarbeider Gunder Arnesen 52 aar

Karen Kirstine Nilsdatter 35 aar

Søn Arne Gundersen ¼ aar

 

Hus.39b

 

Avskrift 1

Hugger Peder Christensen 44 aar

Sønn Christen Pedersen 7 aar

Kone Anne Ingebrethsdatter 39 aar

Datter Anne Margrethe Pedersdatter 15 aar

Datter Karen 12 aar

Datter Berthe Marie 10 aar

Datter Karine 4 aar

Datter Inger Laurine 2 aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Torger Engelbretsen 27 aar

Konen Maren Nilsdatter 31 aar

Datteren Maren Torgersdatter 3 aar

Søn Engelbret Torgersen ¼ aar

Logerende

Jeger Erich Andersen 28 aar

Jeger Anders Nilsen 27 aar

 

Hus.40

 

Avskrift 1

Snedker Lars Hill 45 aar

Kone Ellen Jacobsdatter 32 aar

Datter Anne Larsdatter 13 aar

Datter Torborg Larsdatter 10 ½ aar

Datter Ingeborg 8 aar

Datter Jacobine 4 aar

Datter Ellen Kirstine 2 aar

Tienestepige Karen Sivertsdatter 22 aar

 

Avskrift 2

Husejer og Borger Sneker Lars Jørgensen 46 aar

Kone Elen Jacobsdatter 40 aar

Datter Anne Larsdatter 14 aar

Datter Jørgine Larsdatter 12 aar

Datter Ingeborg Larsdatter 10 aar

Datter Jacobine Larsdatter 4 aar

Datter Ellen Kirstine 3 aar

Maren M Larsdatter ¼ aar

Pige Anne Torsdatter 28 aar

 

Hus.41

 

Avskrift 1

Kjøbmand Gyldenpalm 30 aar

Faderen Justitsraad Hagerup 74 aar

For….? Wraal Svendsen 20 aar

Frøken Anne Margrethe Gyldenpalm 33 aar

Frøken Ellen Aasille Gyldenpalm 28 aar

Tienestepige Sophie Knap 19 aar

Tienestepige Anne Siversdatter 24 aar

Tienestepige Anne Nilsdatter 19 aar

 

Avskrift 2

Gaardejer Hr. Justisraad Hagerup 75 aar

Søn Mang. Gyldenpalm 32 aar

Frøken A M Gyldenpalm 37 aar

Frøken Orss. Gyldenpalm 29 aar

Pige Inger Mogensdatter 22 aar

Pige Gunil Manis. 23 aar

Dreng Halvor Jacobsen Soldat 26 aar

Logerende

Jeger Anders Larsen 27 aar

 

Hus.42

 

Avskrift 1

Skipper Niels Arnesen 51 aar

Sønn Mathias Nilsen 9 aar

Konen Helene Mathiasdatter 50 aar

Datter Anne Marie 12 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Niels Arnesen 50 aar

Konen Helle. Mathiasdatter 50 aar

Sønn Matias Nilsen 11 aar

Datter Anne Nilsdatter 14 aar

Logerende

Oele Svensen Daglejer 25 aar

Kone Karie Nilsdatter 25 aar

Sønn Sven Olsen ½ aar

Forstoster Barn …? Clasdatter 5 aar

Jeger Henrik Polssen 25 aar

 

Hus.43

 

Avskrift 1

Iwer Kjøstelsen 34 aar

Konen Anthonette Christensdatter 36 aar

Datter Anne Kirstine 1 ½ aar

Pige Siri Halvorsdatter 18 ½ aar

Logerende Aslach Gunvalden Bratsberg 84 aar

 

Avskrift 2

Husejer Høker Iver Kjøstolsen 36 aar

Konen Antonette Christensdatter 38 aar

Pige Siri Halvorsdatter 19 aar

Logerende

Anne Michelsdatter 5 aar

Inger Michelsdatter 3 aar

Aslach Gundersen Penionist 84 aar

Hr. Leiutenant F Scheel 20 aar

 

Hus.44

 

Avskrift 1

Tollef Svenungens Enke 36 aar

Sønn Hans Jørgen Tollefsen 13 aar

Datter Inger Turine 8 aar

Logerende Hak Sørensen 68 aar

Hans Kone Karen Jacobsdatter 35 aar

Datter Karen Haksdatter 11 aar

Datter Anne Haksdatter 1 ½ aar

 

Avskrift 2

Husejer Tollef Svenungens Enke 37 aar

Sønn Hans Johanesen 12 aar

Datteren Inger Tollefsdatter 7 aar

Logerende

Matros Hak Sørensen 66 aar

Koneen Karen Jacobsdatter 36 aar

Datter Karen Hakesdatter 11 aar

Datter Anne Hakesdatter 2 aar

 

Hus.45

 

Avskrift 1

Røyert Søren Jacobsen 36 aar

Sønn Andreas Jacob 3 aar

Konen Kirsten Maria 28 aar

Datter Karen Severine 1 ¼ aar

 

Avskrift 2

Husejer Røyert Søren Jacobsen 44 aar

Konen Karen Andersdatter 32 aar

Sønn Andreas Sørensen 4 aar

Datter Karen Sørensdatter 2 aar

 

Hus.46

 

Avskrift 1

Styrmand Johannes Olsen 28 aar

Logerende faderen Ole Johannesen 85 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Ole Johanesen 66 aar

Styrmand Johanes Olsen 28 aar

 

Hus.47

 

Avskrift 1

Smed John Omholdt 59 aar

Konen Anthonette Omholdt 46 aar

Datteren Elisabeth Andrea 17 aar

 

Avskrift 2

Husejer og Borger Smed John Omholt 60 aar

Konen Antonette Omholt 47 aar

Datter Elisabet Omholt 17 aar

 

Hus.48

 

Avskrift 1

Skomager Schieldrup 61 aar

Konen Maren Jørgensdatter 62 aar

Datter Anne Lise 14 aar

 

Avskrift 2

Husejer og Borger Skomager C Schieldrup 58 aar

Konen Maren Jørgensdatter Schieldrup 60 aar

Datter Anne Lise Schieldrup 20 aar – befinder nu at tiene i Gjerpen sogn

 

Hus.49

 

Avskrift 1

Matros Arne Usler 48 aar

Sønn Wincentz 11 aar

Konen Kirstine Halvorsdatter 46 aar

Datter Maren Elisabeth 10 aar

Datter Anne Magdalene 1 ¼ aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Arne F Usler 48 aar

Konen Kirstine Halvorsdatter 46 aar

Sønn Winsens Arnesen 12 aar

Datter Maren Arnesdatter 10 aar

Datter Anne Arnesdatter 2 aar

 

Hus.50

 

Avskrift 1

Snedker Arne Berg 31 aar

Læredreng Peder Christensen 15 aar

Læredreng Torjus Carlsen 16 ½ aar

Konen Anne Kirstine 31 ½ aar

Fosterdatter Anne Cicilie Christensdatter 9 aar

 

Avskrift 2

Husejer Sneker Arne Berg 32 aar

Konen Anne Johansdatter 32 aar

Snekerdreng Peder Christensen 16 aar

Snekerdreng Torius Carlsen 18 aar

Pige Helvig Bertelsdatter 28 aar

 

Hus.51

 

Avskrift 1

Anne Schufter 50 aar

Logerende Ole Larsen 50 aar

Hans kone Giertrud Tolfsdatter 25 aar

Datter Susanne Olsdatter 2 aar

 

Avskrift 2

Matros Ole Larsen 46 aar

Konen Giertrud Tollefsdatter 35 aar

Datter Anne Olsdatter 3 aar

Pigen Elen Nilsdatter 25 aar

 

Hus.52

 

Avskrift 1

Chirurgur Redisch 68 aar

Madme Baltholm 55 aar

Pigen Elen Nilsdatter 25 aar

 

Avskrift 2

Gaardejer Cheringuss C Redich 69 aar

Pige Anne Andersdatter 25 aar

Logerende

Jeger Ole Hennesen 25 aar

Jeger Andersen 25 aar

 

Hus.53

 

Avskrift 1

Kjøbmand Bøye Winter 45 aar

Tienestedreng Ole Larsen Aaltved 22 aar

Konen Lovise Sige 46 aar

Pige Karen Torgrimsdatter 22 aar

 

Avskrift 2

Gaardejer Kiøbmand Beye Winter 46 aar

Madam Lovise Winter 47 aar

Dreng Ole Larsen 22 aar

Pige Karen Torgrimsdatter 22 aar

 

Hus.54

 

Avskrift 1

Hugger Anders Bekkevald 39 aar

Fostersøn Johannes Knutsen 9 aar

Konen Kirsten Halvorsdatter 30 aar

 

Avskrift 2

Her står det: Rode No 26 i Østre Porsgrunn 30.april 1815

Husejer Anders Isachen Landværn ..? 36 aar

Konen Kirsten Halvorsdatter 35 aar

Fostersøn Johannes Knutsen 11 aar

 

Hus.55

 

Avskrift 1

Tømmermand Lars Ørstvedt 46 aar

Sønn Hans Larsen 8 aar

Sønn Anders Larsen 5 aar

Konen Marthe Hansdatter 49 aar

 

Avskrift 2

Husejer Huustømmermand Lars Hansen 48 aar

Konen Marthe Hansdatter 50 aar

Sønn Hans Larsen 10 aar

Sønn Anders Larsen 6 aar

 

Hus.56

 

Avskrift 1

Gunder Ballestads Enke 53 aar

Logerende Nils Andersen 29 aar

Hans kone Guri Gundersdatter 26 aar

Søsteren Ingeborg Jensdatter 55 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Guri Jensdatter 55 aar

Søster Ingeborg Jensdatter 57 aar

Logerende

Snekkersvend Nils Andersen 30 aar

Kone Guri Gundersdatter 27 aar

Datter Karen Andersdatter ½ aar

Ingeborg Nilsen 1/3 aar

 

Hus.57

 

Avskrift 1

Styrmand Hjorth 60 aar

Sønn Nils Nilsen 19 aar

Sønn Jacob Nilsen 14 aar

Datter Karen Nilsdatter 35 aar

 

Avskrift 2

Husejer Styrmand Nils Jorth 59 aar

Sønnen Nils Nilsen 20 aar

Sønnen Jacob Nilsen 17 aar

Datter Karen Nilsdatter 36 aar

Logerende

Matros Jørgen Andersen 26 aar

Konen Siri Engelsdatter 36 aar

Sønnen Anders Jørgen 4 aar

Sønnen Hans Jacob Jørgen 1 aar

 

Hus.58

 

Avskrift 1

Matros Wilhem Wejdenauers enke (Notert at hun var død, men er vel da huseier.JO)

Logerende Skredder Jens Rosenberg 42 aar

Sønn Mads Rosenberg 11 aat

Konen Margrethe Rosenberg 46 aar

Datter Ellen Cathrine 13 aar

 

Avskrift 2

Husejer Malersvend Christian Knudsen Skanke 23 aar

Konen Henrike Wejdenauer 40 aar

Datter Birthe Maria 2 ½ aar

Logerende Skredder Jens Rosenberg 42 aar

Tjenestepige Maren Olsdatter 10 aar

 

Hus.59

 

Avskrift 1

Hugger Hans Nilsen 44 aar

Dreng Anund Halvorsen 10 aar

Konen Anne Anundsdatter 46 aar

Hendes moder Ragnild Ingebretsdatter 80 aar

Logerende Nils Ingebretsen 25 aar

 

Avskrift 2

Husejer Oldermand Hans Nilsen 38 aar

Kone Anne Anunsdatter 39 aar

Logerende

Moder Almisselem Ragnil Ingebretsdatter 82 aar

Fosterbarn Anun Halvorsen 11 aar

 

Hus.60

 

Avskrift 1

Hugger Levor Christophersen 49 aar

Sønn Christopher Levorsen 13 aar

Sønn Lars Levorsen 4 aar

Konen Gunnild Hansdatter 46 aar

Logerende Enken Gunnild Tostensdatter 46 aar

Hendes sønn Tosten Sivertsen 14 aar

Hendes sønn Lars Sivertsen 10 aar

Hendes Datter Amborg Sivertsdatter 12 aar

 

Avskrift 2

Gaardejer Hugger Levor Christoffersen 50 aar

Konen Gunild Hansdatter 40 aar

Sønn Lars Petter Levorsen 4 ½ aar

Logerende

Enke Gunil Tostensdatter Almisselem 40 aar

Sønn Tosten Sivertsen 16 aar

Sønn Lars Sivertsen 11 aar

Datter Amborg Sivertsdatter 14 aar

 

Hus.61

 

Avskrift 1

Svend Wraalsen 57 aar

Sønn Ole Svendsen 24 aar

Sønn Anders Svendsen 19 aar

Konen Marthe Olsdatter 49 aar

Sønnen Ole Svendsens kone Karine Nilsdatter 25 aar

 

Avskrift 2

Husejer Hugger Svend Wraalsen 58 aar

Kone Marthe Marie Olsdatter 50 aar

Sønn Matros Wraal Svendsen 22 ½ aar

Sønn Matros Anders Svendsen 19 aar

 

Hus.62

 

Avskrift 1

Matros Ole Tostensen 50 aar

Sønn Tosten Olsen 22 aar

Konen Maren Clausdatter 57 aar

Datter Karen Dorothea 13 ½ aar

 

Avskrift 2

Husejer Skibstømmermand Ole Tostensen 50 aar

Kone Maren Clausdatter 58 aar

Sønn Matros Tosten Olsen 22 aar

Datter Karen Dorothea 14 aar

Logerende

Matros Nils Christensen 22 aar

 

Hus.63

 

Avskrift 1

Matros Sivert Herre 38 aar

Sønn Isach Sivertsen 6 aar

Konen Anne M Nilsdatter 39 aar

Datter Anne Dorothea 6 aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Sivert Halvorsen 37 aar

Kone Anne Maria Nilsdatter 38 aar

Sønn Isach Sivertsen 7 aar

Datter Anne Dorthe 7 aar

 

Hus.64

 

Avskrift 1

Skibstømmermand Lars Stuserøe 36/40 aar?

Logerende Halvor Herbrandsen 24 aar

Kone Else Andersdatter 23 aar

Datter Anne Maria 1 ½ aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Halvor Herbrandsen 24 ½ aar

Kone Else Andersdatter 26 aar

Datter Anne Maria Halvorsdatter 2 aar

Steensætter Nils Christensdatter (Sikkert feil for Christensen) 25 aar

 

Hus.65

 

Avskrift 1

Skomager Anders Knap 50 aar

Sønn Hans Knap 17 aar

Sønn Ingebreth Theves 11 ½ aar

 

Avskrift 2

Husejer Enkemand Skomagersvend Anders Knap 50 aar

Sønn Matros Hans Andersen 18 aar

Sønn Tæves Andersen 13 aar

Datter Anne Sofie Andersdatter 23 aar

 

Hus.66

 

Avskrift 1

Snedker Hans Glose 32 aar

Sønn Henrik Glose 4 ½ aar

Konen Inger Gundersdatter 32 aar

Datteren Karen Elisabeth ¾ aar

 

Avskrift 2

Husejer Snedkersvend Hans Glose 34 aar

Kone Inger Kirstine Gundersdatter 32 aar

Sønn Henrich Hansen 5 aar

Datter Børthe Gurine 10 aar

Logerende

Kirsten Henrika Hansdatter 23 aar

 

Hus.67

 

Avskrift 1

Matros Gunder Jacobsens enke 90 aar (Rar alder med tanke på sønnen under? Hun var nok bare gårdseier her.)

Sønn Jacob Gundersen 25 aar - Fraværende i mange aar

Logerende Enken Cathrine Hansdatter 76 aar

Sønn Olaus Olsen 35 aar - Fraværende i mange aar

Datter Anne Marie Olsdatter 30 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke almisselem Elen Abrahamsdatter 70 aar

Logerende

Almisselem Enken Cathrine Hansdatter 76 aar

Ole Petter Gundersen Vægter 36 aar

Kone Anne Maria Olsdatter 30 aar

 

Hus.68

 

Avskrift 1

Smed Christen Nilsen 51 aar (Oppholder seg i Schien. Huset beboes af konen)

Konen Live Christensdatter 47 aar

Sønn Nils 22 aar

Sønn Christen 18 aar

Sønn Anders 8 aar

 

Avskrift 2

Husejer Konen Live Christensdatter 48 aar

Sønn Christen Christensen Vægter 18 ½ aar

Sønn Anders Christensen 8 ½ aar

 

Hus.69

 

Avskrift 1

Aslach Bjerketvedt 36 aar

Konen Lisbeth Nilsdatter 35 aar

Datter Ellen Aslachsdatter 7 aar

Datter Inger 4 aar

Fattiglem Berthe Iversdatter 2 aar

 

Avskrift 2

Husejer Røyert Aslach Ingebrechsen 36 aar

Kone Lisbeth Nilsdatter 34 aar

Dreng Ingebreth Aslachsen ½ aar

Logerende

Tollev Tronsen 45 aar

Kone Hellie Kittilsdatter 20 aar

 

Hus.70

 

Avskrift 1

Søemand Even Andreasen 25 aar

Logerende Petter Grotnæs – notert i No39b

 

Avskrift 2

Husejer Daglejer Peder Christensen 43 aar

Kone Anne Engebretsdatter 39 aar

Sønn Christen Pedersen 17 ½ aar

Datter Karen Pedersdatter 11 ½ aar

Datter Berthe Pedersdatter 9 aar

Datter Karine Pedersdatter 4 aar

Datter Inger Larine Pedersdatter ½ aar

 

Hus.71

 

Avskrift 1

Vægter Anders Vale 45 aar

Sønn Thomas Andersen 12 aar

Kone Anne Tollefsdatter 30 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Anders Tommsen 38 aar

Kone Anne Tollefsdatter 35 aar

Sønn Tommas Andersen 11 aar

Datter Kirsten Andersdatter ¾ aar

 

Hus.72

 

Avskrift 1

Matros Isach Andersens Enke 36 aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Halvor Johannesen 35 aar

Kone Anne Sofie Christensdatter 33 aar

Sønn Johan Christian Halvorsen 4 aar

Datter Maria Halvorsdatter 10 aar

Datter Christiane Halvorsdatter 8 aar

Datter Anne Maria Halvorsdatter 3 aar

Datter Margrethe Halvorsdatter 1 aar

 

Hus.73

 

Avskrift 1

Mette Christensdatter 39 aar

 

Avskrift 2

Husejer Pige Mette Christensdatter 41 aar

 

Hus.74

 

Avskrift 1

Jacob Ramsaasens Enke 61 aar

Sønn Anders Jacobsen 26 aar

Datter Berthe Laurine 20 aar

 

Avskrift 2

Husejer Almisselem Mari Andersdatter 65 aar

Sønn Matros Anders Jacobsen 27 aar

Kone Anne Sabine 23 aar

Datter Berthe Larine Jacobsdatter 21 aar

 

 

Hus.75

 

Avskrift 1

Hugger Lars Christensen 48 aar

Sønn Christen Larsen 8 aar

Konen Karen Olsdatter 58 aar

Datter Kirsten 18 aar

Datter Ingeborg 16 aar

Datter Marthe 12 aar

 

Avskrift 2

Husejer Hugger Lars Christensen 43 aar

Kone Kari Olsdatter 53 aar

Sønn Christen Larsen 11 aar

 

Hus.76

 

Avskrift 1

Matros Thor Halvorsen 57 aar

Sønn Halvor ¾ aar

Sønn Christen ¾ aar

Kone Ingeborg Christensdatter 40 aar

Logerende Ole Peter Gundersen 36 aar

Stedatter Maren Christophersdatter 10 aar

 

Avskrift 2

Husejer Skibstømmermand Thor Halvorsen 58 aar

Kone Ingeborg Christensdatter 40 aar

Sønn Matros Jacob Torsen 22 aar

Sønn Halvor Torsen 1 ½ aar

Sønn Christen Torsen 1 ½ aar

Logerende

Enke Almisselem Inger Amundsdatter 57 aar

Sønn Matros Ingebreth Pedersen 29 aar

Sønn Rasmus Pedersen 20 aar

Logerende

Anne Karine Rejersdatter 44 aar

Sønn Anton Jacob 16 aar

Sønn Rejer Sørensen 3 ½ aar

 

Hus.77

 

Avskrift 1

Matros Anders Klevens Enke 55 aar

Sønn Anund Andersen 21 aar

Sønn Christopher Andersen 16 ½ aar

Datter Maria Andersdatter 23 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Almisselem Else Christofersdatter 65 aar

Sønn Matros Amund Andersen 21 aar

Sønn Matros Christofer Andersen 17 aar

Datter Maria Andersdatter 23 aar

 

Hus.78

 

Avskrift 1

Lods Herman Larsen 64 aar

Sønn John Hermandsen ca 20 aar – fraværende i flere aar

Konen Anne Lisbet Johansdatter 48 aar

 

Avskrift 2

Husejer Lods Herman Larsen 65 aar

Kone Anne Lisbeth Jonsdatter 49 aar

Sønn Søemand Jon Hermandsen 16 aar

 

Hus.79

 

Avskrift 1

Dag-arbeider Ole Olsen 66 aar

Sønn Anders Olsen 26 aar

Sønn Friderik Olsen 22 aar

Sønn Nils Olsen 15 aar

Konen Anne Cathrine 54 aar

Datter Marie Jørgine 28 aar

Logerende Enke Johanne Axelsdatter 40 aar

Hendes sønn Lars Lorentsen 13 aar

Hendes datter Kirsten Lorentsdatter 9 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagtjener Ole Olsen 60 aar

Kone Anne Cathrine 58 aar

Sønn Matros Friderich Christian Olsen 22 aar

Sønn Nils Olsen 18 aar

Logerende

Johanne Axelsdatter 36 aar

Sønn Lars Sivertsen 14 aar

Datter Kirsten Marie Lorensdatter 12 aar

 

Hus.80

 

Avskrift 1

Muuremester Sivert Jørgensen – død

Enken Edel Hansdatter 56 aar

Logerende Ole Olsen Stulen 42 aar

Hans sønn Ole Olsen 14 aar

Hans sønn Hans Olsen 12 aar

Datteren Berthe Olsdatter 6 aar

 

Avskrift 2

Husejer Almisselem Enken Edel Christine Hansdatter 55 aar

Logerende

Skredersvend Jens Rosenberg 42 aar

Kone Margrethe Jacobsdatter 47 aar

Sønn Mads Jensen 19 aar

Datter Ellen Catrine 14 aar

 

Hus.81

 

Avskrift 1

Kjøbmand Bøye Winter (Huseier, ikke bosatt der)

Logerende Lars Olsen 61 aar

Sønn Isach Larsen 13 aar

Sønn Hans Larsen 4 aar

Konen Pernille Rolfsdatter 47 aar

 

Avskrift 2

Husejer Almisselem Lars Olsen 66 aar

Kon Pernille Rolfsdatter 48 aar

Sønn Isach Larsen 14 aar

Sønn Hans Larsen 5 aar

 

Hus.82

 

Avskrift 1

Peder Orekaasens Enke 60 aar

Sønn Torsten Pedersen 23 aar

Sønn Isach Pedersen 14 ½ aar

Datteren Anne Karine 16 aar

 

Avskrift 2

Husejer Almisselem Enke Johanne Hansdatter 61 aar

Sønn Matros Tosten Pedersen 23 aar

Sønn Isach Pedersen 14 aar

Datter Anne Karine 17 aar

 

Hus.83

 

Avskrift 1

Matros Knud Anundsen – huset øde (Huseier, ikke bosatt der)

 

Avskrift 2

Husejer Matros Knud Amunsen 42 aar

Kone Inger Malene Andersdatter 50 aar

 

Hus.84

 

Avskrift 1

Matros Jens Johnsen 28 aar

Moderen Bodil 54 aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Jens Jonsen 26 aar

Moder Boel Hansdatter 58 aar

 

Hus.85

 

Avskrift 1

Hugger Christen Grønliens enke 48 aar

Sønn Hans Christensen 18 aar

Sønn Ellef Christensen 11 aar

Logerende pige Rønnaug Svendsdatter 30 aar

Hendes datter Maren 10 aar

Hendes sønn Svend 3 ½ aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Almisselem Karen Torstensen 50 aar

Sønn Matros Hans Christensen 20 aar

Sønn Ellef Christensen 11 ¼ aar

Logerende

Pige Rønnaug Svendsdatter 36 aar

Sønn Svend Andersen 4 aar

Datter Maren Andersdatter 11 aar

 

Hus.86

 

Avskrift 1

Oldermand Ingebreth Isachsen (Huseier, ikke bosatt der)

Logerende Hans Isachsen 31 aar

Hans sønn Isach Hansen 3 aar

Hans sønn John Hansen ¼ aar

Konen Margrethe 31 aar

Datteren Maren 7 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Hans Isachsen 32 aar

Kone Margrethe Jonsdatter 33 aar

Datter Maren Hansdatter 7 aar

Logerende

Dagarbeider Erich Jacobsen 20 aar

Kone Helene Larsdatter 25 aar

 

Hus.87

 

Avskrift 1

Hugger Thor Levorsen 42 aar

Sønn Anders Thorsen 10 aar

Konen Sidsel 40 aar

Logerende Chr. Schanke 29 aar

Konen Herike Weidenauer 36 aar

Datter Marie Christiansdatter 1 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Thor Levorsen 49 aar

Konen Sisel Jacobsdatter 45 aar

Sønn Anders Thorsen 10 ½ aar

 

Hus.88

 

Avskrift 1

Skibstømmermand Erich Nilsen – huset øde (Huseier, ikke bosatt der)

 

Avskrift 2

Ubeboet

 

Hus.89

 

Avskrift 1

Hugger Anders Ballestad 64 aar

Datter Karine Andersdatter 24 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enkemann Anders Jacobsen 61 aar

Sønn Jens Andersen Soldat 34 aar

Datter Karine Andersdatter 28 aar

 

Hus.90

 

Avskrift 1

Det nye skolehuus

Skolelærer Ole Houen 46 aar

Konen Bolette Katrine 36 aar

 

Avskrift 2

Hr Ole Hougen Klokker 46 aar

Madam Bolette Chatrine Fabrisius 37 aar

Tjenestepige Kirsten Christensdatter 17 aar

 

Hus.91

 

Avskrift 1

Østre Porsgrunn kirke

 

Avskrift 2

Østre Porsgrunn kirke

 

Hus.92

 

Avskrift 1

Sadelmager Johan Rosensted 45 aar

Konen Elen Hansdatter 24 aar

Datter Inger Marie ¾ aar

Tienestepige Anne Byrnhildsdatter 19 aar

 

Avskrift 2

Husejer Sadelmager Johan Rosensted 47 aar

Konen Elen Kirstine Hansdatter 25 aar

Datter Inger Maria Johannesdatter 1 ½ aar

Datter Hanne Lauren Johannesdatter ¼ aar

 

Hus.93

 

Avskrift 1

Matros Lars Pedersen 30 aar

Sønn Christian Larsen 5 aar

Sønn Johan Frederik 1 ½ aar

Konen Ingeborg 26 aar

Logerende Guldbrand Heyer 70 aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Lars Pedersen 34 aar

Konen Ingeborg Gulbrandsdatter 33 aar

Sønn Christian Larsen 5 aar

Sønn Johan Frederik 1 ½ aar

Logerende

Guldbrand Eriksen Heyer 70 aar

 

Hus.94

 

Avskrift 1

Isach Halvorsen 20 aar

Logerende Jørgen Olsen 25 aar

Hans sønn Knud Jørgensen ¾ aar

Konen Ingeborg Knudsdatter 27 aar

 

Avskrift 2

Husejer Seylmager Svend Isach Halvorsen 22 aar

Konen Christine Christensdatter 23 aar

 

Hus.95

 

Avskrift 1

Hugger Nils Aaltvedt 51 aar

Sønn Isach Nilsen 21 aar

Sønn Halvor Nilsen 13 aar

Sønn Ole Nilsen 10 aar

Kone Ingeborg Olsdatter 49 aar

Datter Maren Nilsdatter 18 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Nils Aaltvedt 49 aar

Kone Ingeborg Olsdatter 48 aar

Matros Isach Nilsen 21 aar

Halvor Nilsen 15 aar

Ole Nilsen 12 aar

Datter Maren Nilsdatter 18 aar

 

Hus.96

 

Avskrift 1

Anders Larsen 38 aar

Sønn Lars Christian Andersen 7 aar

Konen Ingeborg Olsdatter 30 aar

Datteren Maria Andersdatter 4 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Anders Larsen 48 aar

Konen Ingeborg Olsdatter 27 aar

Sønn Lars Larsen 7 aar

Sønn Ole Larsen ½ aar

Datter Oline Larsdatter 4 aar

 

Hus.97

 

Avskrift 1

Madame Manahl 49 aar

Datter Edel Mannahl 24 aar

Datter Charlotte Mannahl 14 aar

Pige Maren Thorsdatter 24 aar

 

Avskrift 2

Husejer Madame C Mannal 49 aar

Jomfrue Edel Mannal 24 aar

Jomfrue Sharlotte Mannal 15 aar

Pige Maren Torsdatter 23 aar

 

Hus.98

 

Avskrift 1

Skomager Anders Pedersens enke 46 aar

Søster Magdalene Larsdatter 40 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Guri Larsdatter 52 aar

Søster Malene Larsdatter 49 aar

 

Hus.99

 

Avskrift 1

Nils Lund 57 aar

Fostersønn Nicolay Barfod 5 aar

Kone Maria Lasken 56 aar

Fosterdatter Karen Jacobsdatter 10 aar

 

Avskrift 2

Husejer Nils Lund 60 aar

Kone Maria Eliasdatter 56 aar

Fostersønn Nicolay Barfoed 6 aar

Fosterdatter Karen Jacobsdatter 13 aar

Logerende

Anne Larsdatter 80 aar

 

Hus.100

 

Avskrift 1

Skibstømmermand Thomas Jørgensen 70 aar

Kone Maria Dorothea 60 aar

Logerende enke Anne Maria 50 aar

 

Avskrift 2

Husejer Skibstømmermand Tomas Jørgensen 53 aar

Kone Maria Dorthe Johannesdatter 61 aar

Logerende

Almisselem enke Anne Maria Kalsdatter 50 aar

Sønn Carl Nilsen 23 aar

Matros Gotfred Uldrichsen 24 aar

 

Hus.101

 

Avskrift 1

Matros Lars Bakkevald 41 aar

Sønn Lars Jacob Larsen 7 aar

Søstresønn Haagen Svendsen 13 aar

Kone Elen Karine 41 aar

Datter Anne Oline 3 aar

Datter Christine Andrea 1 ½ aar

 

Avskrift 2

Husejer Lods Lars Olsen 43 aar

Kone Elen Karine Christensdatter 41 aar

Sønn Lars Jacob Larsen 7 ½ aar

Fostersønn Haagen Svendsen 14 aar

Datter Anne Oline Larsdatter 3 ½ aar

Datter Christine Andrea Larsdatter 2 aar

 

Hus.102

 

Avskrift 1

Hugger Ole Meen 44 aar

Kone Maren Helvig Nilsdatter 43 aar

Hendes søster Kirsten Nilsdatter 17 aar

 

Avskrift 2

Husejer Hugger Ole Halvorsen 43 ½ aar

Kone Maren Helvig Nilsdatter 43 aar

Søster Kirsten Turine Nilsdatter 18 ½ aar

Logerende

Underbetient Stener Knudsen 50 aar

 

Hus.103

 

Avskrift 1

Hugger Mons Olsens enke 51 aar

Sønn Ole Monsen 20 aar

Sønn Anders Monsen 11 aar

Datter Inger Monsdatter 22 aar

Datter Karen Monsdatter 18 aar

Logerende Jørgen Thorsen 36 aar

Hans kone Anne Alfsdatter 37 aar

Datter Anne Karine 6 aar

Datter Ingeborg 3 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Karen Olsdatter 51 aar

Sønn Matros Ole Monsen 20 aar

Sønn Anders Monsen 12 aar

Logerende

Arbeidsmand Erich Jørgensen 49 aar

Kone Almisselem Børthe Halvorsdatter 51 aar

Datter Magnild Erichsdatter 9 aar

 

Hus.104

 

Avskrift 1

Hugger Ole Ulverød 46 aar

Kone Margrethe 50 aar

Tienestepige Anne Andersdatter 22 aar

 

Avskrift 2

Husejer Groserer Uld. Cappelen

Logerende

Oldermand Ingebreth Isachsen 41 aar

Kone Live Knudsdatter 39 aar

Datter Anne Dorthea Ingebretsdatter 2 ½ aar

 

Hus.105

 

Avskrift 1

Matros Nils Davidsen 54 aar

Sønn Jacob Nilsen 22 aar

Sønn Tolf Nilsen 18 aar

Kone Giertrud Tolfsdatter 50 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Almisselem Giertrud Tolvsdatter 51 aar

Sønn Tolf Nilsen Søemand 19 aar

Logerende

Marthe Pedersdatter 51 aar

 

Hus.106

 

Avskrift 1

Hugger Hans Larsen 45 aar

Kone Asloug Olsdatter 47 aar

Datter Maren Hansdatter 20 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Hans Larsen 45 aar

Kone Aslaug Olsdatter 48 aar

 

Hus.107

 

Avskrift 1

Matros Christian Johansen 68 aar

Konen Inger Olsdatter 70 aar

Logerende Hans Olsen 34 aar

Hans sønn Amund 12 aar

Hans sønn Ole 1 ¼ aar

Konen Anne Jacobsdatter 32 aar

Datter Maria Cathrine 4 ½ aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Christian Johanesen 68 aar

Konen Inger Olsdatter 72 aar

Logerende

Søemand Lars Olsen 19 aar

Snedkersvend Lars Jacobsen 33 aar

Kone Ragnil Halvorsdatter 40 aar

 

Hus.108

 

Avskrift 1

Nils ….? – flyttet til Ulefos (huseier)

Logerende Hans Torkildsen 78 aar

Kone Asloug Jørgensdatter 60 aar

Ligesaa Erik Jørgensen 50 aar

Kone Berthe Halvorsdatter 40 aar

Datter Magnild Erichsdatter 8 aar

 

Avskrift 2

Husejer Borger Mesterskredder Hans Dahl 29 aar

Kone Marthe Nilsdatter 33 aar

Sønn Amun Hansen 5 ½ aar

Sønn Nicolaj Hansen 4 aar

Sønn Tarald Hansen 1 ½ aar

Skreddersvend Bent Pedersen 25 aar

Christian Pedersen 20 aar

 

Hus.109

 

Avskrift 1

Matros Christian Johansen (huseier)

Logerende Ole Larsen 48 aar

Sønn Søren Olsen 12 aar

Konen Maria Sørensdatter 45 aar

Datter Gunnild 16 aar

 

Avskrift 2

Husejer Christian Johansen

Logerende

Ole Larsen 54 aar

Konen Maria Sørensdatter 42 aar

Sønn Søren Olsen 12 aar

 

Hus.110

 

Avskrift 1

Ole Rasmusens enke 38 aar

Datter Christine Olsdatter 9 aar

Logerende Halvor Larsen 32 aar

Sønn Lars Amund Halvorsen 5 aar

Sønn Elias Marcus 3 aar

Kone Sibille Svendsdatter 32 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Halvor Larsen 40 aar

Kone Sibilla Svendsdatter 39 aar

Sønn Lars Anund Halvorsen 5 aar

Sønn Elias Halvorsen 3 aar

Logerende

Enke Almisselem Maria Christensdatter 40 aar

Datter Anne Kristine Olsdatter 9 aar

Datter Anne Kristine Halvorsdatter ½ aar (Dette var datter av huseier Halvor Larsen og hans kone)

 

Hus.111

 

Avskrift 1

Dagarbeider Aslach Halvorsen 50 aar

Kone Mari Madsdatter 46 aar

Datter Marthe Aslachsdatter 10 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Aslach Halvorsen 56 aar

Kone Mari Madsdatter 44 aar

Datter Marthe Margrethe 10 aar

 

Hus.112

 

Avskrift 1

Even Hansens enke 36 aar

Sønn Hans Evensen 9 aar

Sønn Ole Evensen 4 aar

Sønn Jon Evensen 1 aar

Datter Ingeborg 13 aar

Datter Elisabeth 7 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Magrethe Olsdatter 36 aar

Sønn Ole Evensen 4 aar

Sønn Jon Evensen 2 aar

Datter Lisbet Evensdatter 10 aar

Logerende

Huustømmermand Hans Pedersen 33 aar

Kone Anne Dorthea Nilsdatter 34 aar

 

Hus.113

 

Avskrift 1

Snedker Andreas Steensen 30 aar

Fostersønn John Johnsen 10 aar

Kone Asjer Tollefsdatter 36 aar

 

Avskrift 2

Husejer Jørgen Aall

Logerende

Enke Asjer Tollefsdatter 36 aar

 

Hus.114

 

Avskrift 1

Dagarbeider Abraham Pedersen 38 aar

Sønn Torkild Abrahamsen 6 aar

Sønn Anders Abrahamsen 3 ½ aar

Kone Aschia Andersdatter 32 aar

Datter Inger Abrahamsdatter 7 ½ aar

 

Avskrift 2

Husejer Torkel Andersen 50 aar

Logerende

Matros Abraham Pedersen 38 aar

Kone Askier Andersdatter 33 aar

Sønn Torkel Abrahamsen 6 aar

Sønn Anders Abrahamsen 3 ½ aar

Datter Inger Aansine Abrahamsdatter 12 aar

Datter Karen Serine Abrahamsdatter ¼ aar

Matros Ole Andersen 40 aar

 

Hus.115

 

Avskrift 1

Skomager Hans Aslachsen 36 aar

Stedsønn Hans C. Paus 17 aar

Kone Rabine Christine 48 aar

Datter Maren Christiane 8 ¼ aar

Datter Andrea Jaspera 5 aar

Datter Wilhelmine Caroline 3 ½ aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Hans Aslesen 46 aar

Kone Rabine Kristine Hørbye 49 aar

Sønn Matros Hans Christian Paus 19 aar

Datter Maren Christiane 11 ¼ aar

Datter Andrea Gispera 9 ½ aar

Datter Wilhelmine Charoline 6 ½ aar

 

Hus.116

 

Avskrift 1

Lods Nils Tolvesens enke Inger Sommer 48 aar

Sønn John Nilsen 22 aar

Datter Sarka Nilsdatter 15 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Inger Sommer 53 aar

Sønn Matros Jon Nilsen 24 aar

Datter Sarke Nilsdatter 16 aar

 

 

Hus.117

 

Avskrift 1

Søren Knudsens enke 60 aar

Datter Anne Kirstine Sørensdatter 20 aar

Fosterdatter Maren Ingebretsdatter 7 aar

 

Avskrift 2

Husejer Søren Knudsens enke 64 aar

Matros Clas Sørensen 20 aar

Datter Anne Kirstine Sørensdatter 22 aar

Foster Barn Maren Ingebretsdatter 8 aar

 

Hus.118

 

Avskrift 1

Hugger Kittil Johnsens enke 50 aar

Sønn John Kittilsen 24 aar

Sønn Jens Kittilsen 20 aar

Logerende Niri Halvorsen 30 aar

Hans sønn Gunnuld Nirisen 7 aar

Kone Anne 32 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Almisselem Agnethe Chatrine Jensdatter 51 aar

Sønn Jens Kittilsen 18 ½ aar

Logerende

Dagarbeider Niri Gunnulsen 36 aar

Kone Anne Amundsdatter 34 aar

Sønn Gunnuld Nirisen 8 ½ aar

 

Hus.119

 

Avskrift 1

Hugger Tollef Rasmusen 62 aar

Konen Lisbeth Olsdatter 64 aar

Datter Anne Lisbet 20 aar

Logerende Wraal Henriksens enke Dorthe Marie 23 aar

Hennes Henrik Thomas Wraalsen 1 ½ aar

 

Avskrift 2

Husejer Enkemand Hugger Tollev Rasmusen 68 aar

Datter Enke Dorthe Maria Tollevsdatter 24 aar

Sønn Henrik Tomas Wraalsen 2 ½ aar

Sønn Wraal Elias Wraalsen ½ aar

 

Hus.120

 

Avskrift 1

Hugger Hans Hansen 41 aar

Sønn Christen Hansen 4 aar

Konen Margrethe Christensdatter 47 aar

Datter Anne Margrethe 1 aar

 

Avskrift 2

Husejer Halvor Olsens Enke

Logerende

Hugger Hans Hansen 40 aar

Kone Margrethe Christensdatter 49 aar

Sønn Christen Hansen 5 aar

Datter Anne Margrethe 2 aar

 

Hus.121

 

Avskrift 1

Matros Engelbreth Sørensen 40 aar

Sønn Hans Ingebrethsen 14 aar

Sønn Søren Ingebrethsen 11 aar

Kone Inger Hansdatter 42 aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Ingebreth Sørensen 42 aar

Kone Inger Hansdatter 40 aar

Sønn Hans Ingebrethsen 15 aar

Sønn Hans (Trolig feil. Skulle vært Søren) Ingebrethsen 11 aar

Logerende

Malersvend Hans Olsen 37 aar

Kone Anne Jacobsdatter 35 aar

Sønn Amun Amundsen 13 aar

Sønn Ole Hansen 2 aar

Datter Maria Catrine 5 ½ aar

 

Hus.122

 

Avskrift 1

Hugger Lars Hovholdt 62 aar

Konen Karen Sivertsdatter 50 aar

 

Avskrift 2

Husejer Hugger Lars Hansen 63 aar

Konen Kari Sivertsdatter 51 aar

Logerende

Soldat Nils Pedersen 26 aar

Malersvend Ole Larsen 21 aar

 

Hus.123

 

Avskrift 1

Skibstømmermand John Abrahamsen 42 aar

Sønn Abraham Jonsen 6 aar

Konen Karen Kirstine 23 aar

Datter Anne Karine 3 aar

Datter Aslaug Chirstine 1 ¼ aar

Logerende Søren Andersen 39 aar

Konen Anne Marie 50 aar

Datter Anne Gurine 8 aar

 

Avskrift 2

Husejer Huustømmermand Jon Abrahamsen 48 aar

Kone Karen Kirstine Tollevsdatter 24 aar

Enke Karen Olsdatter 65 aar

Sønn Abraham Jonsen 7 aar

Datter Anne Karine Jonsdatter 4 aar

Datter Alløv Chirstine Jonsdatter 2 aar

Fosterdatter Regine Sofie Olsdatter

Logerende

Matros Søren Andersen 40 aar

Kone Anne Marie Jacobsdatter 51 aar

Datter Anne Gurine Sørensdatter 10 aar

 

Hus.124

 

Avskrift 1

Husejer Styrmand B(ent) Wiges enke 41 aar

Sønn Rasmus Johan Bentsen 11 aar

Datter Johanne Berthea 17 aar

Datter Benedicte Christine 6 aar

Søster Maren Rasmusdatter 32 aar

Logerende Tollef Flaattens Enke Karen Olsdatter 62 aar

 

Avskrift 2

Husejer Styrmand Enke Almisselem Christine Rasmusdatter 42 aar

Sønn Rasmus Johan Bentsen 11 aar

Datter Benedikte Christine Bentsdatter 6 aar

Søster Maren Kirstine Rasmusdatter 33 aar

 

Hus.125

 

Avskrift 1

Dagarbeider Jacob Nyegaard 34 aar

Sønn Anders Jacobsen 4 aar

Kone Live Larsdatter 29 aar

Datter Anne Margrethe Jacobsdatter 2 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Jacob Andersen 30 aar

Kone Live Larsdatter 29 ½ aar

Sønn Anders Jacobsen 4 aar

Datter Anne Margrethe Jacobsdatter 2 ½ aar

Datter Karen Maria

Tjenestepige Johanne Berthea Bentsdatter 17 aar

 

Hus.126

 

Avskrift 1

Hugger Hans Hovholdt 34 aar

Konen Mette Marie 46 aar

Datter Aase Marie 14 aar

Datter Anne Marie 11 aar

Datter Gunnild 8 aar

Pige Jørgine Christensdatter 26 aar

 

Avskrift 2

Husejer Hugger Hans Larsen 34 aar

Konen Mette Maria Bentsdatter 46 aar

Datter Aase Marie Hansdatter 15 aar

Datter Anne Marie Hansdatter 12 aar

Datter Gunnil Larine Hansdatter 9 aar

Tjenestepige Giørgine Christensdatter 27 aar

 

Hus.127

 

Avskrift 1

Hugger Jacob Ballestad 37 aar

Kone Gurine Olsdatter 55 aar

Logerende skomager Schrøder 27 aar

Hans kone Oline Nilsdatter 24 aar

 

Avskrift 2

Husejer Soldat Jacob Andersen 35 aar

Kone Gurine Olsdatter 60 aar

Logerende

Skomagersven Gunner Larsen Skrøder 27 aar

Kone Oline Nilsdatter 25 aar

 

Hus.128

 

Avskrift 1

Hugger Anders Pedersen 37 aar

Sønn Peder Andersen 16 aar

Sønn Halvor Andersen 14 aar

Kone Anne Olsdatter 35 aar

 

Avskrift 2

Husejer Hugger Anders Pedersen 44 aar

Kone Anne Olsdatter 36 aar

Sønn Peder Andersen 17 ½ aar

Sønn Halvor Andersen 14 aar

Sønn Ole Andersen ½ aar

 

Hus.129

 

Avskrift 1

Toldskriver Rasch 38 aar

Sønn Christen Eilert 7 ½ aar

Sønn Aasilius Andreas 6 aar

Sønn Marcus Gøa Rosenkrandtz 2 ¼ aar

Tienestedreng Christen Kortner 18 aar

Skydsdreng Jacob Hansen 17 aar

Madme Chatrine Rasch 38 aar

Tienestepige Marthe Ingebrethsdatter 23 aar

Tienestepige Anne Kirstine Monsdatter 24 aar

Tienestepige Gunnild Pedersdatter 30 aar

Tienestepige Karen Hansdatter 24 aar

Tienestepige Berthe Olsdatter 19 aar

Tienestepige Ingeborg Ambrosiusdatter 34 aar

 

Avskrift 2

Husejer Toldskriver Jacob Willum Rasch 40 aar

Kone Chatrine Elisabet 40 aar

Sønn Christian Ejlert 8 ½ aar

Sønn Aasilius Andreas 7 aar

Sønn Manhus Rosenkrans 3 aar

Skriverdreng Christian Kortner 19 aar

Huusjente Maria Sofia Bukka 20 aar

Tienestepige Kirstine Monsdatter 24 aar

Tienestepige Gunnil Pedersdatter 31 aar

Tienestepige Astrie Giønnnusdatter 22 aar

Tienestepige Berthe Chatrine Olsdatter 20 aar

Hr. Hendrich Jørgen Rasch 36 aar

 

Hus.130

 

Avskrift 1

Contoirist Nils Sørensen 36 aar

Sønn Børgerius 6 aar

Sønn Severin 3 aar

Tienestedreng Jacob Larsen 18 aar

Konen Anne Marie 39 aar

Datter Birgithe 1 aar

Fosterdatter Kirsten Olsdatter 14 aar

Tienestepige Zara Olsdatter 26 aar

 

Avskrift 2

Husejer Nils Sørensen 36 aar

Kone Anne Maria Ingebrethsdatter 42 aar

Sønn Bergerius Nilsen 7 aar

Sønn Severin Nilsen 4 aar

Datter Berthe Giørgine 1 ½ aar

Tienestepige Marthe Maria Ingebrethsdatter 23 aar

Tjenestepige Kirsten Halvorsdatter 16 aar

Tjenestepige Karen Jacobsdatter 23 aar

Tienestedreng Jacob Larsen 15 aar

 

Hus.131

 

Avskrift 1

Fragtemand Thomas Svenungsen 30 aar

Konen Karen Hansdatter 26 aar

Datter Asberg Thomasdatter 1 aar

Logerende Svenung Knudsen 70 aar

Kone Maria Thomasdatter 74 aar

 

Avskrift 2

Husejer Hugger Svenung Knudsen 70 aar

Kone Maria Larsdatter 75 aar

Logerende

Røyert Arve Torgrimsen 34 aar

Kone Mariken Jespersdatter 33 aar

Sønn Anders Arvesen 7 aar

Sønn Jesper Arvesen 5 aar

Sønn Torgrim Arvesen 3 aar

 

Hus.132

 

Avskrift 1

Toldbetient Zuschlag 56 aar

En dreng Andreas Chr. Smith 10 aar

Konen Regitze Magdalene 58 aar

Tienestepige Karen Nilsdatter 28 aar

 

Avskrift 2

Husejer Toldcontrolur Rasmus Zuslak 56 aar

Madme Regite Matisen 58 aar

Andreas Christian Smith 11 aar

Tienestepige Amborg Olsdatter 17 ½ aar

 

Hus.133

 

Avskrift 1

Jørgen Naur 32 aar

Stedsønn Lars Larsen 4 aar

Konen Anne Ingebrethsdatter 32 aar

 

Avskrift 2

Husejer Snekkersvend Jørgen Nauvor 38 aar

Kone Anne Ingebrethsdatter 37 aar

Sønn Lars Ingebreth Larsen 5 aar

Datter Anne Christiana ½ aar

Tjenestepige Anne Halvorsdatter 18 aar

 

Hus.134

 

Avskrift 1

Anders Flottens enke – død (gårdeier)

Sønn Peder Andersen 38 aar

Logerende Erik Nilsen 38 aar

Hans sønn Anders Erichsen 1 ½ aar

Søstersønn Anton Andersen 1 aar

Konen Birthe Andersdatter 30 aar

Datter Ingeborg Erichsdatter 7 aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Peder Andersen 39 aar

Logerende

Skibstømmermand Erik Nilsen 39 aar

Kone Birthe Maria Andersdatter 33 aar

Sønn Anders Erichsen 2 aar

Datter Ingeborg Maria 7 ½ aar

Datter Anne Birthea 4 aar

 

Hus.135

 

Avskrift 1

Pastor Halling 38 aar

Tienestedreng Rasmus Tofsen 17 aar

Jomfrue Anne Karine Bryn 18 aar

Tienestepige Maren Brekka 22 aar

 

Avskrift 2

Husejer Pastor Hans Due Halling 40 aar

Fr. Katrine Maria Nauman 20 aar

Tienestedreng Soldat Giert Giertsen 25 aar

Tjenestepige Inger Aavalsdatter 35 aar

 

Hus.136

 

Avskrift 1

Halvor Stulens enke 77 aar

Logerende Ole Hansen 30 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Fattiglem Oline Hansdatter 78 aar

Logerende

Vægter Ole Endresen 68 aar

 

Hus.137

 

Avskrift 1

Hugger Aavald Halvorsen 77 aar

Sønn Hans Aavaldsen 26 aar

Kone Rønnoug Olsdatter 68 aar

Datter Birgithe Aavaldsdatter 24 aar

Logerende Ole Endresen 66 aar

 

Avskrift 2

Husejer Hugger Aavald Halvorsen 78 aar

Kone Rønnou Olsdatter 66 aar

Datter Birgithe Aavaldsdatter 24 aar

Logerende

Ole Hansen 32 aar

 

Hus.138

 

Avskrift 1

Jomfrue Wendelboe 31 aar

Logerende Nils Wendelboe 30 aar

Hans kone Marthine Hansdatter 26 aar

 

Avskrift 2

Husejer Styrmand Nils Hansen Wendelboe 28 aar

Kone Martine Karine Hansdatter 29 aar

Jomfrue Dorhte Wendelboe 31 aar

 

Hus.139

 

Avskrift 1

Skibstømmermand Ole Taraldsen 60 ½ aar

Kone Berthe 56 aar

 

Avskrift 2

Husejer Skibstømmermand Ole Taralsen 57 aar

Kone Børte Andersdatter 49 aar

 

Hus.140

 

Avskrift 1

Christen Nilsens enke 46 aar

Datter Anne Kirstine Christensdatter 9 aar

Datter Christine Christensdatter 5 aar

Logerende kone Anne Hansdatter 74 aar

Hendes datter Inger Laurantsdatter 20 aar

Logerende Arve Torgrimsen 34 aar

Hans sønn Anders 7 aar, Jesper 5 aar, Torgrim 3 aar, Knud ½ aar

Konen Mariken Jespersdatter 32 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Almisselem Inger Olsdatter 42 aar

Datter Anne Kirstine Christensdatter 9 aar

Enke Fattiglem Anne Larsdatter 75 aar

 

Hus.141

 

Avskrift 1

Hugger Thow Brynildsen 60 ½ aar

Konen Gunnild Rasmusdatter 50 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Tov Brynildsen 60 aar

Kone Gunnil Rasmusdatter 40 aar

Sønn Rasmus Tovsen 17 aar

 

Hus.142

 

Avskrift 1

Casserer Rasch (huseier)

Logerende Lars Jensen 34 aar

Ligesaa Lars Jacobsen 32 aar

Sønn Andreas Larsen 2 aar

Konen Maren Aslachsdatter 28 aar

 

Avskrift 2

Husejer Toldcasserer Jacob Rasch

Logerende

Dagarbeider Lars Jensen 35 aar

Matros Lars Jacobsen 36 aar

Kone Maren Aslachsdatter 29 aar

Sønn Andreas Larsen 2 ½ aar

Sønn Jacob Larsen

 

Hus.143

 

Avskrift 1

Thomas Olsen 43 aar

Logerende Gullik Kittilsen 42 aar

Hans dattersønn Lars Amundsen 6 aar

Kone Anne Marie Olsdatter 52 aar

Datter Maren Kirstine Gulliksdatter 22 aar

Datter Andrea Larsdatter 19 aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Thomas Olsen 48 aar

Logerende

Matros Gullik Kittilsen 34 aar

Kone Anne Maria Olsdatter 53 aar

Dattersønn Lars Amundsen 6 aar

 

Hus.144

 

Avskrift 1

Hugger Jacob Engebretsen 45 aar

Sønn Ingebret Jacobsen 9 aar

Kone Anne Jacobsdatter 50 aar

Datter Marthe Jacobsdatter 11 aar

Datter Anne Jacobsdatter 3 aar

 

Avskrift 2

Husejer Soldat Jacob Engebrethsen 36 aar

Kone Anne Jacobsdatter 50 aar

Sønn Ingebreth Jacobsen 9 aar

Datter Marthe 11 aar

Datter Anne Margrethe 3 aar

 

Hus.145

 

Avskrift 1

Hugger Torbiørn Olsen 45 aar

Sønn Daniel 14 aar

Sønn Lars 10 aar

Sønn Jens 3 aar

Kone Ertemine Danielsdatter 41 aar

Datter Edel Kirstine 1 aar

 

Avskrift 2

Husejer Fattiglem Enke Gunnil Kirstine Hansdatter 38 aar

Datter Antonette Andersdatter 13 aar

Datter Kirsten Marie 10 aar

Logerende

Matros Jacob Olsen 60 aar

Kone Tone Hansdatter 57 aar

Landværn Soldat Torbjørn Olsen 46 aar

Kone Ertemine Danielsdatter 41 aar

Sønn Daniel Torbjørnsen 16 aar

Sønn Lars Torbjørnsen 11 aar

Sønn Jens Torbjørnsen 5 aar

Datter Ellen Kirstine 3 aar

 

Hus.146

 

Avskrift 1

Hugger Torjus Johnsen 65 aar

Kone Agnete Johnsdatter 63 aar

Datter Kirstine Gurine 21 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Torius Jonsen 60 aar

Kone Agnete Jonsdatter 62 aar

Datter Kirsten Gurine 22 aar

 

Hus.147

 

Avskrift 1

Dag-arbeider Gunuld Olsen 72 aar

Sønn Ole Gunuldsen 23 aar

Kone Karen Danielsdatter 52 aar

 

Avskrift 2

Husejer Fisker Gunnul Olsen 60 aar

Kone Karen Danielsdatter 55 aar

Sønn Matros Ole Gunnulsen 23 aar

Logerende

Matros Jon Johannesen 23 aar

Kone Maren Kirstine Larsdatter 24 aar

Datter Børthe Maria ½ aar

 

Hus.148

 

Avskrift 1

Toldskriver Ditlef Møller 25 ½ aar

Logerende Peter Bryn 13 aar

Kone Else M Møller 26 aar

Pige Karen Amundsdatter 16 aar

 

Avskrift 2

Husejer Toldfuldmægtig Hr. Ditlev Møller 26 aar

Madam Else Maria Bryn 26 ½ aar

Datter Johanne Maria 1/3 aar

Tienestepige Anne Katrine 20 aar

 

Hus.149

 

Avskrift 1

Hugger Hans Aaltvedts enke 50 aar

Sønn Anders Hansen 15 aar

Logerende Peder Jacobsen 36 aar

Logerende Ole Paulsen 54 aar

Hans kone Magdalene Jacobsdatter 55 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Maria Jacobsdatter 52 aar

Sønn Jacob Hansen 18 aar

Sønn Anders Hansen 14 aar

Logerende

Dagarbeider Ægtemand Ole Poulsen 54 aar

Matros Hans Sivertsen 26 aar

Dagarbeider Ole Olsen 17 aar

Kone Moline Jacobsdatter 57 aar

 

Hus.150

 

Avskrift 1

Grosserer U F v Cappelen 43 aar

Sønn Nicolay Benjamin 18 aar

Sønn Ulrik Friderik 17 aar

Sønn Vittus Juell 15 aar

Sønn Jørgen Wright 9 aar

Kudsk Mads Eriksen 34 aar

Tienestedreng Nils Jacobsen 24 aar

Tienstedreng Ole Mathiasen 22 aar

Tienestedreng Nils Abrahamsen 15 aar

Datter Dideriche Petronelle 19 aar

Datter Amborg Fransiska 13 aar

Datter Benedicte Henriette 10 aar

Datter Catharine 2 aar

Jomfrue Lovise Staib? 22 aar

Jomfrue Birgite Wiborg 19 aar

Tienestepige Margrethe Corneliusdatter 29 aar

Tienestepige Groe Nilsdatter 22 aar

Tienestepige Anne Andersdatter 19 aar

Tienestepige Gunnild Knudsdatter 25 aar

Tienestepige Marthe Christensdatter 20 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enkemand Her. Grosserer Uldrich Fr v Cappelen 44 aar

Wettus Juel v Cappelen 16 aar

Jørgen Wright v Cappelen 9 aar

Jomfrue Dideriche v Cappelen 20 aar

Jomfrue Amborg v Cappelen 14 aar

Jomfrue Benedicte v Cappelen 10 aar

Jomfrue Katrine v Cappelen 8 aar

Jomfrue Louise v Cappelen 3 aar

Mademoselle Lovise Steipp 23 aar

Jomfrue Bryn 18 aar

Student Jens Lauritz Aarup 22 aar

Kudsk Mads Erichsen 30 aar

Tienestedreng Nils Christian Jacobsen 26 aar

Tienstedreng Mathias Larsen 19 aar

Tienestepige Ingeborg Nilsdatter 40 aar

Tienestepige Anne Kristine Isachsdatter 30 aar

Tienestepige Kirsten Erichsdatter 21 aar

Tienestepige Maria Jacobsdatter 25 aar

Tienestepige Marthe Danielsdatter 26 aar

Tienestepige Anne Kirstine Kolberg 26 aar

Hr. Jeger Capitain Nils Bredahl Logerende 32 aar

 

Hus.151

 

Avskrift 1

Den Kongelige Toldbod

Roerskarl Christen Nilsen 61 aar

Konen Marie Knudsdatter 25 aar

Datter Anne Kirstine ½ aar

 

Avskrift 2

Den Kongelige Toldbod

Royert Christen Hansen 56 aar

Kone Mari Knudsdatter 24 aar

Datter Anne Kirstine 1 ½ aar

 

Hus.152

 

Avskrift 1

Grosserer U v Cappelen 19 aar

Logerende Hr. Christen Berg 73 aar

 

Avskrift 2

Husejer Hr. Grosserer Uld. Fr. v Cappelen

Logerende

Hr. Christen Berg Borger og Skipper 74 aar

Tjenestepige Gunnil Gundersdatter 38 aar

 

Hus.153

 

Avskrift 1

Nils Jacobsen Aaltvedt 48 aar

Fostersønn Ingebreth Kittilsen 19 aar

Kone Maren Beruldsdatter 58 aar

Tienestepige Maren Jacobsdatter 21 aar

 

Avskrift 2

Husejer Borger Nils Jacobsen 49 aar

Kone Maren Berulfsdatter 60 aar

Tjenestepige Maren Jacobsdatter 25 aar

Logerende Matros Ingebreth Kittilsen 21 aar

 

Hus.154

 

Avskrift 1

Hugger Abraham Nilsen 48 aar

Sønn Ole Abrahamsen 20 aar

Sønn Anders Abrahamsen 11 aar

Sønn Hans Abrahamsen 9 aar

Konen Aase Olsdatter 49 aar

Pige Anne Marie Christensdatter 50 aar

 

Avskrift 2

Husejer Ægtemand Dagarbeider Abraham Nilsen 48 aar

Sønn Nils Abrahamsen 15 aar

Sønn Anders Abrahamsen 13 aar

Sønn Hans Abrahamsen 10 aar

Logerende

Anne Christensdatter 50 aar

 

Hus.155

 

Avskrift 1

Skibstømmermand Thor Christensen 69 aar

Sønn Gunder Thorsen 17 aar

Konen Karen Gundersdatter 46 aar

 

Avskrift 2

Husejer Skibstømmermand Thor Christensen 69 aar

Kone Karen Gunnersdatter 47 aar

Sønn Søemand Svend Thorsen 18 aar

 

Hus.156

 

Avskrift 1

Dag-arbeider Engelbreth Olsen 53 aar

Sønn Gunder Ingebretsen 11 aar

Konen Anne Gundersdatter 49 aar

Datter Mette Ingebretsdatter 13 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagtjener Ingebreth Olsen 48 aar

Kone Anne Gunnersdatter 49 aar

Sønn Gunder Ingebretsen 12 aar

Datter Mette Maria 14 aar

 

Hus.157

 

Avskrift 1

Smed Ole Olsen 32 aar

Sønn Ole Olsen 2 aar

Konen Gunnild Marie 23 aar

Datter Ingeborg Olsdatter ½ aar

Fosterdatter Marthe Halvorsdatter 10 aar

 

Avskrift 2

Husejer Grosserer Uld. Fr. v Cappelen

Smesven Ole Olsen 34 aar

Konen Gunnild Maria 25 aar

Sønn Ole Olsen 3 aar

Sønn Peder Olsen ¼ aar

Datter Ingeborg Maria 1 ¼ aar

Tjenestepige Marte Maria 12 aar

 

Hus.158

 

Avskrift 1

Ole Nilsens enke 60 aar

Datter Maren Olsdatter 26 aar

Hendes datter Gurine Olsdatter 1 ¾ aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Almisselem Inger Christoffersdatter 60 aar

Datter Maren Olsdatter 33 aar

 

Hus.159

 

Avskrift 1

Hugger Halvor Thorsen 58 aar

Sønn Christen Halvorsen 21 aar

Sønn Thor Halvorsen 17 aar

Kone Anne Stine Nilsdatter 59 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Halvor Torsen 61 aar

Kone Anne Stine Nilsdatter 63 aar

Sønn Matros Christian Halvorsen 24 aar

Sønn Thor Halvorsen 20 aar

 

Hus.160

 

Avskrift 1

Hugger Ole Halvorsen 68 aar

Datter Anne Olsdatter 33 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enkemand Dagarbeider Ole Halvorsen 61 aar

Ægtefolk Ole Amundsen 33 aar

Kone Anne Olsdatter 34 aar

Logerende

Wetle Halvorsen 36 aar

Ole Gunnarsen 25 aar

 

Hus.161

 

Avskrift 1

Grosserer U v Cappelens Smide (Huseier) – ubeboet

 

Avskrift 2

Husejer Grosserer U v Cappelens Smide – ubeboet

 

Hus.162

 

Avskrift 1

Oldermand Hans Kuletangen 46 aar

Stedsønn Beruld Solvesen 26 aar

Sønn Solve Hansen 17 aar

Kone Ellen Marie Gundersdatter 54 aar

Datter Dorthe Hansdatter 13 aar

Logerende Henrik Flotten 27 aar

Logerende Solve Hansen? 34 aar

….? Marthe …..?

 

Avskrift 2

Husejer Oldermand Hans Hansen 47 aar

Kone Ellen Maria Gunnersdatter 55 aar

Sønn Saalve Hansen 18 ½ aar

Datter Dorthe Gurine Hansdatter 14 aar

Tjenestepige Anne Ambrosdatter 25 aar

Logerende

Hendrich Hendrichsen Søemann 26 aar

Matros Hans Hansen 28 aar

Saalve Hansen Vanvittig 22 aar

 

Hus.163

 

Avskrift 1

Matros Hans Hansen Tangen 24 aar

Ingen flere i huuset

 

Avskrift 2

Husejer Matros Hans Hansen (Bodde nok nå ikke i huset)

Logerende

Borger og Skipper Willem Ferdinant Born 24 aar

Kone Augusta Elisabeth Born 20 aar

Sønn Christian Amun Born ¾ aar

Tjenestepige Helgie Haralsdatter 24 aar

 

Hus.164

 

Avskrift 1

Gaarden Roligheden

Carl Nilsen 55 aar

Konen Kirsten Torjersdatter 62 aar

Tienestepige Margrethe Olsdatter 30 aar

Nils Johnsen 31 aar

Konen Torberg Olsdatter 45 aar

Datter Karen 15 aar

Datter Birgithe 13 aar

Datter Inger 11 aar

Datter Berte 9 aar

Datter Anne 9 aar

Pige Ingeborg Thorsdatter 21 aar

 

Avskrift 2

Gaard

Gaardeier Grosserer Jørgen Aall

Logerende

Skibsbygmæster Carl Nilsen 55 ½ aar

Konen Kirsten Torgiusdatter 63 aar

Tienestepige Anne Johannesdatter 34 aar

Ægtefolk Hugger Hans Olsen 64 aar

Kone Anne Hansdatter 63 aar

Ægtefolk Nils Jonsen 37 aar

Konen Torberg Olsdatter 45 aar

Datter Karen Nilsdatter 15 aar

Datter Birgithe Jørgine 13 aar

Datter Inger 11 aar

Datter Berte Gurine 9 aar

Datter Anne Kistine 8 aar

Tjensetepige Kirsten Olsdatter 21 aar

 

Hus.165

 

Avskrift 2

Husejer Enke Almisselem Else Rejersdatter 48 ½ aar

Sønn Rejer Christensen Søemand 18 aar

Sønn Ole Christensen 13 ½ aar

Fostersønn Hans Olsen 12 ½ aar

 

Ægtefolk Dagarbeider Ole Jacobsen 50 aar

Kone Margrethe Christiansdatter 52 aar

Tienestepige Anne Andersdatter 23 aar

 

Enke Almisselem Anne Maria Jonsdatter 60 aar

Kone Anne Haralsdatter 50 aar

Sønn Hans Petter Olsen 10 aar

Logerende

Ægtefolk Matros Jacob Nilsen 24 aar

Kone Karen Maria Olsdatter 23 aar

Sønn Nils Jacobsen 17 aar

 

Hus.166

 

Avskrift 2

Husejer Hugger Arbeidsmand Ole Halvorsen 67 aar

Kone Anne Kirstine Steffensdatter 30 aar

Datter Anne Olsdatter 8 ½ aar

Logerende

Almisselem Marthe Jonsdatter 60 aar

 

Enke Almisselem Elen Jensdatter 60 aar

Datter Marte Sofie 14 aar

Sønn Matros Nils Nilsen 20 aar

Logerende

Almisselem Ragnil Olsdatter 29 aar

Enke Almisselem Ane Maria Larsdatter 40 aar

Datter Maren Amusdatter 13 aar