Min Morfars aner

 

| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I          


                                               

 

 

Borgar Stamlands aner

 

 

 

1.  Borgar Stamland, født 31.10.1907 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[1] døpt 01.01.1908 i Eidanger kirke,[2] død 09.11.1978 på Langangen i Eidanger. 

 

     Hans faddere var "Kone Kirsten Larsen Lunde, kone Amanda Bjerketvedt, gårdsmann Karl Larsen Lunde, gårdsmann Nils Andersen Siljan".

    

     Han er konfirmert i Eidanger kirke 1. oktober 1922. De bodde i et hus ved siden av Langangen gård de første årene de var gift. De kjøpte så hus og flyttet på 1950 tallet ut til "Dammen" litt lenger ut i Langangen nede ved vannet. Borgar jobbet noe på porselen, som stuer, i steinbrudd, skogsarbeider og fløter.

    

     Nancy ble konfirmert i Eidanger kirke 4. oktober 1931. Hun vokste opp i Langangen som en av en barneflokk på 10. Nancy ble tidlig vant til å jobbe. Hun gjette kuer i skogen på Halvarp før hun ble konfirmert for å tjene penger til konfirmasjonskåpa si. Nancy jobbet senere i livet som hushjelp og så vasket hun på skolen i Langangen noen år.

     Hun bodde i huset i "Dammen" i Langangen til hun var ca. 82 år. Der hadde hun utedo og bare til kaldt vann innlagt. Hun flyttet så ut i aldersbolig i Langangen der hun bodde til hun døde.

    

     Han giftet seg 15.11.1936 i Eidanger kirke, med Nancy Pedersen, født 08.05.1917 på Langangen i Eidanger,[3] døpt 28.05.1917 i Eidanger kirke,[4] død 12.04.2004 på St. Hansåsen sykehjem i Porsgrunn, gravlagt 16.04.2004 på Eidanger kirkegård. 

 

     Hennes faddere "Kone Karoline Jensen Skien, arb Alf Karlsen Langangen og barnets foreldre".

 

 

 

Foreldre

 

 

 

2.  Abraham Nilsen Stamland, født 10.05.1871 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[5] døpt 18.06.1871 i Eidanger kirke,[6] død 13.02.1927 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[7] gravlagt 21.02.1927 på Eidanger kirkegård.[8] 

 

     Abraham giftet seg i 1892 med Elenora Nicoline Nilsdatter fra Sundsåsen i Langangen.

    

     Abraham overtok Stamland Bnr. 1 i 1904 etter Niels Nikolaisen Stamland. Han overtok i 1921 også Stamland Bnr. 2. På grunn av økonomiske vanskelige tider måtte han gi fra seg bruket. Han hadde ifølge en panteobligasjon av 19. juli 1921 lånt 6000 kr i "Kongeriket Norges Hypotekerbank" med pant i Bnr. 2. Abraham måtte ifølge tvangsauksjon holdt på Bamble sorenskriverkontor 2. september 1926 gi fra seg Bnr. 2 til Bamble Sparebank og gården ble leid ut noen år. Abraham sin sønn Nils Viggo kjøpte gården tilbake fra Bamble Sparebank i 1930,  ifølge auksjonsskjøte datert 27. mai 1930. Ifølge Eidanger bygdebok ble Bnr. 1 og 4 solgt til Peder Rød for 21 000 kr. Rød skjøtet umiddelbart Bnr. 1 (jordveien) over på Alma Stamland for 11 000 kr.  Alma var gift med Trygve Stamland og var Abrahams svigerdatter. Bnr. 4 (skogstykket Oddland) ble i 1936 kjøpt tilbake av sønnen Alfinn og hans onkel Nils Viggo Stamland.

    

     Abraham døde på Stamland av en hjertelidelse i 1927. Nora flyttet til Langangen kort tid etter at Abraham døde. Først på 30 tallet bodde hun ved gården Langangen. Hun bodde i huset ved siden av garveriet som nå er revet. Hun bodde der sammen med sønnene Borgar og Arthur. Arthur giftet seg først og flyttet, og når Borgar giftet seg med Nancy i 1936 flytter Nora inn til datteren Margy som bodde på Vestgård som lå lenger inne. Hun bodde der i 2. etg til hun døde i 1960.

    

     En eller to ganger i året kom hun på besøk til sønnene på Stamland, hvor hun var i noen uker. Først hos Alma og Trygve, og deretter hos Nils og Hilborg. Hennes lange hår og gode latter huskes enda av hennes barnebarn og oldebarn.

    

     Abraham og Nora fikk fire sønner og en datter.

 

     Han giftet seg[9] 03.11.1892 i Eidanger kirke,[10] med Elenora Nicoline Nilsdatter, også kjent som Nora.

 

                             Barn:

 

                   i      Trygve Nikolai Stamland, født 06.12.1893 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[11] døpt 07.01.1894 i Eidanger kirke,[12] død 24.03.1974 i Bergsbygda, gravlagt 29.03.1974 på Eidanger kirkegård. 

 

                             Trygves faddere var "Kone Martine Andersdatter Sollid, pige Maria Aslesen, Nicolai Stamland, ungkar Bils Andersen og Simen Aslesen".

 

                             Han overtok Stamland Bnr. 1 ved at Peder Rød kjøpte det av Abraham og solgte det videre til Alma Stamland som er Trygves kone. De bosatte seg der.

 

                             Han giftet seg[13] 12.12.1915 i Eidanger kirke,[14] med Alma Jacobsdatter Flogstad.

 

 

                   ii     Margy Emilie Stamland, født 08.12.1895 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[15] døpt 19.01.1896 i Eidanger kirke,[16] død 04.02.1989 på Langangen i Eidanger, gravlagt 14.02.1989 på Eidanger kirkegård. 

 

                             Faddere: Kone Anne Aslesen, Amanda Sundsaasen, gårdm. Nicolai Nilsen Stamland, Martin Hansen ib, John Amundsen Sødsetre.

 

                             Hun giftet seg[17] 25.05.1918 i Eidanger kirke,[18] med Trygve Jakobsen Langangen.

 

 

                   iii    Nils Viggo Stamland, født 01.01.1902 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[19] døpt 16.03.1902 i Eidanger kirke,[20] død 07.01.1970 i Bergsbygda,[21] gravlagt 13.01.1970 på Eidanger kirkegård. 

 

                             Nils Viggo sine faddere var "Kone Anna Aslesen Sundsaasen, pige Amanda Aslesen ib, Asle Sundsaasen og Martin Stamland".

                            

                             Han giftet seg med Hilborg Kokkersvold og deres forlovere var "sjømann Erik Eriksen Halvarp og husmor Agnes Eriksen Halvarp".

                            

                             Han kjøpte tilbake Stamland Bnr. 2 i 1930 for 8000 kroner, ifølge auksjonsskjøte datert 27. mai 1930.

                            

                             Gården var blitt overtatt av Bamble Sparebank på tvangsauksjon hos Bamble sorenskriveri i Brevik 2. september 1926. Han bosatte seg på gården. Han var emissær og reiste mye rundt og talte.

 

                             Han giftet seg[22] 07.04.1926 i Eidanger kirke,[23] med Hilborg Kokkersvold.

 

 

                   iv    Arthur Egil Stamland, født 07.03.1905 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[24] døpt 19.05.1905 i Eidanger kirke,[25] død 19.11.1987 på Langangen i Eidanger,[26] gravlagt 24.11.1987 på Eidanger kirkegård. 

 

                             Arthurs faddere var "Kone Katrine Jonsdatter Oklungen, pige Karen Jacobsdatter ib, Jacob Isaksen ib, gårdsmann Martin Hansen Stamland".

                            

                             Arthur bodde sammen med sin mor på Langangen til han giftet seg med Dagny. Da Grethe ble født bodde de i Hjertvika hos bror til Dagny, Arthur og hans kone Gunda. De bygde hus i Bedehusbakken og datteren Jorunn ble født der. Etter krigen solgte de huset og flyttet til gården Gunnarsrød i Langangen der Arthur forpakter gården. De kjøpte dyr for pengene de fikk for huset. De bodde der ca. 11 år. De bygde så huset overfor sagbruket i Langangen som de siden bodde i. De flyttet dit ca. 1959.

 

                             Han giftet seg 17.10.1931 i Eidanger kirke,[27] med Dagny Abrahamsen.

 

 

         1.       v     Borgar Stamland, født 31.10.1907 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[28] døpt 01.01.1908 i Eidanger kirke,[29] død 09.11.1978 på Langangen i Eidanger. 

 

                             Han giftet seg 15.11.1936 i Eidanger kirke, med Nancy Pedersen.

 

 

3.  Elenora Nicoline Nilsdatter, også kjent som Nora, født 16.04.1873 på Ørviktangen i Eidanger,[30] døpt 02.06.1873 i Eidanger kirke,[31] død 14.05.1960 på Langangen i Eidanger,[32] gravlagt 20.05.1960 på Eidanger kirkegård.[33] 

 

     Faddere: Foreldrene, Petrea Karoline Pedersdatter Tangen, Peder Larsen, Ole Pedersen ib.

 

 

 

Besteforeldre

 

 

 

4.  Nils Abrahamsen, født 13.11.1826 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[34] døpt 26.11.1826 i Eidanger kirke,[35] død 19.02.1917 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[36] gravlagt 27.02.1917 på Eidanger kirkegård.[37] 

 

     Han giftet seg[38] 30.09.1870 i Eidanger kirke,[39] med Karen Magrethe Nielsdatter, også kjent som Greta.

 

                             Barn:

 

         2.       i      Abraham Nilsen Stamland, født 10.05.1871 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[40] døpt 18.06.1871 i Eidanger kirke,[41] død 13.02.1927 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[42] gravlagt 21.02.1927 på Eidanger kirkegård.[43] 

 

                             Han giftet seg[44] 03.11.1892 i Eidanger kirke,[45] med Elenora Nicoline Nilsdatter, også kjent som Nora.

 

 

5.  Karen Magrethe Nielsdatter, også kjent som Greta, født 22.06.1836 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[46] døpt 31.07.1836 i Eidanger kirke,[47] død 12.01.1921 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[48] gravlagt 19.01.1921 på Eidanger kirkegård.[49] 

 

     Karen Magrethes faddere var "Inger Marie Solum, Aase Skjelbukten, Hans Jacob Oxum, Jon Barseboe og Peder Røra".

    

     Nils bodde først på Rydningen under Berg (senere Bnr. 3). Han kjøpte så Stamland Bnr. 2 av Anders Nilsen i 1858 for 1050 spesidaler.

 

     Karen Magrethe giftet seg med Nils Abrahamsen. Etter at de giftet seg i 1870, flyttet han til Stamland. (Hans far døde i 1869 og hans mor to år senere.)

    

     Nils fikk i 1873 skjøte på eiendommen "Rydningen" av sine medarvinger for 150 spesidaler. De to eiendommene ble drevet som et bruk. Da Nils flyttet til Stamland stod "Rydningen" ubebodd i en periode. Han solgte eiendommen "Rydningen" i 1903 til Amund Bjørnsen for 2500 kr. Skjøtet ble datert 22. august.

    

     Karen Margrethe og Nils bodde resten av sitt liv på Stamland og drev gården der. De fikk en sønn

    

 

6.  Nils Aslesen, født 20.05.1831 på Skaugen-Øvre i Bamble,[50] døpt 26.06.1831 i Bamble kirke,[51] død 01.07.1900 på Sundsåsen i Eidanger,[52] gravlagt 06.07.1900 på Eidanger kirkegård.[53] 

 

     Han giftet seg[54] 14.08.1857 i Bamble kirke,[55] med Elen Sørina Eliasdatter.

 

     Nils var fra Stensrød i Bamble. Nils og Elen flyttet ca 1859 fra Bamble til Heistad (Pladsen matrikkel 187). I 1872 begynte han og bygge båter sammen med byggmester og skipsreder i Brevik Nils Jørgensen. De bygde i alt 6 båter ved Breviktangen. Nils bygget så et skipsverft på Ørviktangen på Heisted. Han bygget hus der og flyttet dit med familien. Han kjøpte gården Sundsåsen i Langangen i 1880 og flyttet dit.

    

     Nils og Ellen hadde to døtre da de flyttet til Sundsåsen. Han drev senere blant annet med drift av ishus.

 

     Nils døde på Sundsåsen av gulsott 1. juli 1900, 69 år gammel.

    

     I boken til Ramberg om Eidanger står følgende om Breviktangen:

    

     Paa Brevikstangen

     Skonnert «Rapid». 50 læster. Aar 1856. Reder Nils Jørgensen, Eidangermand, boende paa «Karsis» Tange, hvor han drev jordbruk, skibsbyggeri og trælastforretning. Død for mange aar siden. Hans søn var en tid medlem av firmaet Jørgensen & Røe, Brevik. Broderen, Arne Jørgensen, var en vel kjendt skibskaptein; han var i 60-aarene eier og fører av bark «Feronia» av Brevik og avgik ved døden for etpar aar siden i Kri.ania. Hans datter, Susane er gift med dekorationsmaler Erdmann. Føreren av «Rapid» var Abr. Johnsen. «Rapid» var den første skute, som lastet is ved Rambergstranden. Avladeren var Johan Isaksen, Røra bruk, og isen blev kjørt fra «dæmmingerne», aar 1863 om vaaren. - «Rapid» er engelsk og betyder hurtig.

    

     Bark «Fremad» 54 ½ læst. Aar 1857. For regning av N. W.Coch m.fl. fører første reis S. C. Larsen; senere broderen Rudolf Larsen, nuværende havnefoged m.m. i Brevik. «Fremad» var oprindelig tegnet til brig, men blev forlenget en hel del, medens bredden forblev uforandret. Skuten var derfor uforholdsmæssig smal efter længden, men en støver til at seile. Den gik fint av stabelen; men da man halte den tilbake igjen, blev der adskillig opstyr, da skroget holdt paa at tørne mot en sjøbod, og den pragtfulde gallionsdame truedes med at bli ødelagt. Heldigvis raget figuren over taket, der delvis blev knust; men «damen» slap med skrækken. Coch og Eberhardt fra Skien saaes ogsaa nærværende. Ved avreisen fulgte Coch med «Fremad» et godt stykke utover Langesundsbugten. En bekjendt, Eidangermand fulgte ogsaa med, da hans ældste søn var forhyret ombord som joungmand. Baade Coch og min fader gik iland igjen med lodsbaaten; ti saadan luksus som slæpebaat var endnu ikke kommen i mode.

    

     Brig «Speranza», 67 læster? 174 tons). Aar 1864. Eiere Nils Jørgensen m.fl. Fører broderen Arne Jørgensen.

     «Speranza» er italiensk og betyr «haap».

    

     Bark «Hildegard». 219 ½ læster. Aar 1865. Reder Nils Jørgensen. - Blev solgt til Skien.

    

     Skonnert «Ida». 71 ½ læster. Aar 1874. Av bygmester Hans Christensen (Huse), der vistnok ogsaa var reder. Han bygget flere fartøier i Trosvik, først sammen med bygmester P. Knudsen, der hadde lært i Boston U.S.A. senere efter hans død, alene. Christensen bor nu hos sin søn ved Brevikstangen og er, trods sin høie alder, i fuld vigør.

    

     Skonnert «Rap» 67 ½ læster. Aar 1872. For regning av Nils Aslesen og Nils Jørgensen, der begge var bygmestre og indflyttet fra Bamle. «Rap» blev ført av kapt. Severin Ørstvedt. - (Førstnævnte og sidstnævnte Nils Jørgensen er selvfølgelig ikke en og samme person). «Rap» blev kjøpt av Schilbred, Brevik.

    

     Skonnert «Mac Mahon» 63 ½ læst. Aar 1873. Bygmestre og redere N. Aslesen og N. Jørgensen. Solgt til Peder: Kjørholt m.fl, i Breviksbygden.

    

     Brig «Allegro» (hurtig), 237 tons. Aar 1874. Redere og bygmestre Aslesen og Jørgensen.

    

     Brig «Speed». 251 tons. Aar 1875. Aslesen og Jørgensen. Speed (utt.Spiid) er engelsk og betyr hurtighet.

    

     Bark «Framfart». 399 tons. Aar 1877. Aslesen og Jørgensen.

    

     Bark «Comforter». Ca. 400 tons. Aar 1878 a 79. «Comforter» er engelsk og betyr en trøster. Aslesen og Jørgensen. Dette firma byggede ialt 6 skibe paa Karsis Tange, hvilke alle blev solgt. Aslesen kjøpte saa strandjordet ved Heistad, hvor han bygget skibsverft; men da han straks efter kom til at kjøpe Sundsaasen, hvor han ogsaa senere bodde, ophørte han med skibsbyggeriet.

 

 

                             Barn:

 

                   i      Martine Marie Nilsdatter, født 06.02.1858 på Stenerød i Bamble,[56] døpt 04.04.1858 i Bamble kirke,[57] død 1932.[58] 

 

                             Faddere: Dorthe Sørensdatter Sortebogen, Kirsten Eliasdatter, Niels Eliassen, Lars Hansen og Peder Larsen Herum.

                            

                             Hun bodde på Solli da hun giftet seg.

 

                             Hun giftet seg[59] 31.03.1881 i Eidanger kirke,[60] med Carl Andersen Solli.

 

 

                   ii     Anne Elise Nilsdatter, født 24.08.1859 på Sødholt-eiet,[61] døpt 18.09.1859 i Bamble kirke,[62] død 1941. 

 

                             Faddere: Anne M Hansdatter Rogn, Anne M Aslesdatter, Niels Eliasen, Peder Larsen og Jacob H Grassmyr.

                            

                             Konfirmert i Eidanger 11.10.1874. Hun bodde i Brevik da hun giftet seg. Hun og mannen Karl ble senere skilt.

 

                             Hun giftet seg 26.11.1882 i Eidanger kirke,[63] med Karl Andreas Eriksen.

 

 

                   iii    Asle Nilsen, født 17.10.1861 på Ørviktangen i Eidanger,[64] døpt 04.05.1862 i Eidanger kirke,[65] død 14.10.1933 på Sundsåsen i Eidanger.[66] 

 

                             Asle var tvillingbror til Elias. Faddere: Se Elias.

 

                             Etter at Asles far døde i 1900 overtok Asle gården Sundsåsen i 1901 for 22 800 kr. Asle var som sin far politisk interessert. Han satt i herredsstyre til sammen 5 perioder f ra 1905 til 1916 og fra 120 til 1922. Han gav i 1916 fri grunn til kommunebrygge i Langangen.

 

                             Han giftet seg[67] 02.09.1887 i Eidanger kirke,[68] med Anne Marie Nilsdatter Solli.

 

 

                   iv    Elias Nilsen, også kjent som Mikal, født 17.10.1861 på Ørviktangen i Eidanger,[69] døpt 04.05.1862 i Eidanger kirke,[70] død 14.11.1864 på Ørviktangen i Eidanger,[71] gravlagt 20.11.1864 på Eidanger kirkegård.[72] 

 

                             Tvillingbror til Asle. Faddere: Andrea Olsdatter Tangen, Anne R Lundsdatter Dalen, Peder Andersen Vissevaag, Peder Isaksen Tangen og Even Knudsen Moen.

 

 

                   v     Kirsten Nilette Nilsdatter, født 04.10.1864 på Ørviktangen i Eidanger,[73] døpt 30.10.1864 i Eidanger kirke,[74] død 09.11.1934.[75],[76] 

 

                             Faddere: Moderen, Elise M Eliasdatter fra Rogn i Bamble, Even Anunsen Lerstang Nils J Aanesen fra Tangen og barnets fader. Bosatt på Nordre Lunde.

 

                             Hun giftet seg[77] 31.08.1883 i Eidanger kirke,[78] med Karl August Larsen Lunde.

 

 

                   vi    Elias Nilsen, født 19.11.1866 på Ørviktangen i Eidanger,[79] døpt 06.01.1867 i Eidanger kirke,[80] død 1928.[81] 

 

                             Faddere: Foreldrene, Nicoline Pedersdatter, Nils Jørgen Aanesen og Aane Nilsen alle fra Ørviktangen.

                            

                             Han bodde i Wisconsin i USA.

                            

                             I 1900 tellingen i USA finner man familien i Sturgeon Bay i Door i Wisconsin. Der bor Elias som "Eli Nelson" med kona Lina født 1871 i Norge. De har datteren Eleonore født 05.04.1899. De har vært gift i 3 år og de har en Edmund Johnsen født 1881 boende hos seg. Han står oppført som "Brother-in-law" så han er nok da Linas bror. Han er født i Norge ca 1882. Han emigrerte i 1894 og var 18 år i 1900.

                            

                             I 1905 tellingen bor de i byen Nasewaupee i Wisconsin og da har de også datteren Clara som da er 5 år. Søstenen Eleonora er 7. I tellingen er navnet til moren, Lina, og datteren Eleonore byttet.

                            

                             Der bor familien fortsatt i 1910 tellingen. Elias står oppført som "farmer".

                            

                             Familien bor også i 1920 i Nasewaupee i Door i Wisconsin. Der står det at Lena er født i Norge i va 1874 og at hun emigrerte til USA i 1890. Der boe foruten Lena 46 år mannen Lei (Eli eller Elias) 53, Elanore 21 år og Clara 18 år.

                            

                             Det emigrerte ei Nikoline Johnsen fra Kragerø til Chicago i 1890. Hun reiste med båten Angelo fra Kristiania 30. mai 1890 bare 14 år gammel. Kan det være Lina?

                            

                             Det var andre fra Kragerø med samme båten.

 

                             Han giftet seg 1897 i USA,[82] med Lena A Johnsen, også kjent som Nicoline.

 

 

                   vii   Nicolai Eberhart Semmer Nilsen, født 09.11.1868 på Ørviktangen i Eidanger,[83] døpt 26.12.1868 i Eidanger kirke,[84] død 28.10.1948 på Fredheim i Eidanger,[85],[86] gravlagt 04.11.1948 på Eidanger kirkegård.[87] 

 

                             Faddere: Foreldrene, Elise Mathea Eliasdatter fra Bamble, Michel Eliasen Rogn, Nils Jacobsen Grasmyr fra Bamble.

 

                             Jordet "Kalvehagen" lå i den nordøstlige delen av Sundsåsen. Ved Nils Aslesens død i 1900 ble Kalvehagen skilt ut fra hovedbruket og solgt til sønn av Nils (Nicolai Eberhart Semmer Nilsen) for 2500 kr. Eiendommen fikk navnet Fredheim og br.nr.5.

 

                             Han giftet seg[88] 31.01.1902 i Eidanger kirke,[89] med Hulda Nora Andriette Larsdatter, også kjent som Mina.

 

 

                   viii  Hanna Nikoline Nilsdatter, født 24.10.1870 på Ørviktangen i Eidanger,[90] døpt 08.01.1871 i Eidanger kirke,[91] død 02.09.1947 på Langangen i Eidanger. 

 

                             Faddere: Foreldrene, Anne Karine Nilsdatter, Nils Jørgen Aanesen og Andre Nilsen.

 

                             Hun giftet seg[92] 23.08.1893 i Eidanger kirke,[93] med Samuel Svensson.

 

 

         3.       ix    Elenora Nicoline Nilsdatter, også kjent som Nora, født 16.04.1873 på Ørviktangen i Eidanger,[94] døpt 02.06.1873 i Eidanger kirke,[95] død 14.05.1960 på Langangen i Eidanger,[96] gravlagt 20.05.1960 på Eidanger kirkegård.[97] 

 

                             Hun giftet seg[98] 03.11.1892 i Eidanger kirke,[99] med Abraham Nilsen Stamland.

 

 

                   x     Kirsten Maria Nilsdatter, født 24.11.1874 på Ørviktangen i Eidanger,[100] døpt 03.01.1875 i Eidanger kirke,[101] død 1957.[102] 

 

                             Faddere: Foreldrene, Martine Marie Nilsdatter, Nils A Pedersen og Asle Pedersen.

 

                             Bosatt på Nordre Siljan Bnr.5.

 

                             Hun giftet seg[103] 02.04.1895 i Eidanger kirke,[104] med Nils Andersen Siljan.

 

 

                   xi    Nilia Jørgine Nilsdatter, født 16.10.1877 på Ørviktangen i Eidanger,[105] døpt 09.12.1877 i Eidanger kirke,[106] død 30,09.1882 på Sundsåsen i Eidanger,[107] gravlagt 07.10.1882 på Eidanger kirkegård.[108] 

 

                             Faddere: Moderen, Anne Elise Nilsdatter Tangen (ved Ørvig), Morten Johnsen do, Ole Larsen do, Asle Nilsen do.

 

                             Døde av ”difteritis” som nok var difteri. Hun bodde på Sundsåsen.

 

 

                   xii   Amanda Tolvine Nilsdatter, født 13.02.1881 på Sundsåsen i Eidanger,[109] døpt 10.04.1881 i Eidanger kirke,[110] død 03.07.1970.[111],[112] 

 

                             Faddere: Barnets moder, pige Kirsten Nilsdatter Sundsaasen, Asle Nilsen ib, Lars Pedersen Ørviktangen og Isak Isaksen Sundsaasen.

 

                             Bosatt på Rørarød Bnr.2. Da de skulle døpe Amanda var de litt tomme for navn. Hun var det tolvte barnet født på en mandag og da ble det Amanda Tolvine.

 

                             Hun giftet seg[113] 19.05.1903 i Eidanger kirke,[114] med Simon Bjerketveit.

 

 

7.  Elen Sørina Eliasdatter, født 15.07.1837 på Søndre Rogn i Bamble,[115] døpt 23.07.1837 i Bamble kirke,[116] død 11.07.1911 på Sundsåsen i Eidanger,[117] gravlagt 21.07.1911 på Eidanger kirkegård.[118] 

 

     Hun bodde på Rogn i Bamble da hun giftet seg. Hun døde på Sundsåsen i juli 1911 av kreft, 74 år gammel. Det er vanskelig å lese om det står 11 eller 16 da hun døde.

 

 

 

Oldeforeldre

 

 

 

8.  Abraham Nilsen, født 1790 i Vrangsund i Brunlanes,[119] døpt 19.12.1790 i Berg kirke,[120] død 21.11.1869 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[121],[122] gravlagt 27.11.1869 på Eidanger kirkegård.[123] 

 

     Faddere: Inger Larsdatter Bua, Kirsti Jacobsdatter Heller, Niels Sørensen Mørgie, Lars Anunsen Haaøen, Anders Jacobsen Auen.

 

     Han var fra Vrangsund i Brunlanes.

    

     Han kjøpte skjøte på "Rydningen" u/Berg i Eidanger i 1822 av Ole Jacobsen. Han bosatte seg der med sin familie. Han og kona Ingeborg bodde der til sin død.

    

     Han gravlegges som "Selveier Mand Abraham Nielsen Bergsrønningen, 78 aar oppholdsted Stamland".

 

     Han giftet seg[124] 30.09.1819 i Eidanger kirke,[125] med Ingeborg Andersdatter.

 

 

                             Barn:

 

                   i      Anne Margrethe Abrahamsdatter, født 05.04.1822 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[126] døpt 21.04.1822 i Eidanger kirke,[127] død 08.04.1841 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[128],[129] gravlagt 18.04.1841 på Eidanger kirkegård.[130] 

 

                             Hun ble bare 19 år gammel.

 

 

                   ii     Nilia Maria Abrahamsdatter, født 26.11.1824 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[131] døpt 25.12.1824 i Eidanger kirke,[132] død 24.03.1901 på Røsvik u/Lerstang i Eidanger,[133],[134] gravlagt 30.03.1901 på Eidanger kirkegård.[135] 

 

                             Bosatt på gården Lerstang (Røsvik) i Eidanger.

 

                             Hun giftet seg 14.11.1848 i Eidanger kirke,[136],[137] med Amund Eriksen.

 

 

         4.       iii    Nils Abrahamsen, født 13.11.1826 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[138] døpt 26.11.1826 i Eidanger kirke,[139] død 19.02.1917 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[140] gravlagt 27.02.1917 på Eidanger kirkegård.[141] 

 

                             Han giftet seg[142] 30.09.1870 i Eidanger kirke,[143] med Karen Magrethe Nielsen, også kjent som Greta.

 

 

                   iv    Andrea Abrahamsdatter, født 16.05.1829 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[144] døpt 14.06.1829 i Eidanger kirke.[145]

 

 

                   v     Anders Abrahamsen, født 12.11.1831 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[146] døpt 04.12.1831 i Eidanger kirke,[147] død 08.05.1832 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[148],[149] gravlagt 13.05.1832 på Eidanger kirkegård.[150]

 

 

9.  Ingeborg Andersdatter, født 1793 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[151] døpt 06.10.1793 i Eidanger kirke,[152] død 26.05.1871 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[153],[154] gravlagt 02.06.1871 på Eidanger kirkegård.[155]  Faddere: Kirsten Larsdatter Bionerød, Malene Olsdatter ?, Anun Berg, Iver Stamland ?.

    

     Hun er nevnt i skifte etter sin onkel Iver Gautesen i Hedrum i 1832 som gift med Abraham Nilsen Berg i Eidanger.

    

     Hun gravlegges som "selveierenke Ingeborg Andersdatter 77 aar, oppholdsted Bergs Rønningen".

 

 

 

10.  Nils Nielsen Stamland, født 19.01.1800 på Bassebo i Eidanger,[156] døpt 26.01.1800 i Eidanger kirke,[157] død 30.06.1891 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[158] gravlagt 06.07.1891 på Eidanger kirkegård.[159] 

 

       Hans faddere var "Margrethe Stenersdatter Grinen, Berthe Knudsdatter Stamland, Iver Knudsen ibid, Ole Jonsen Barseboe, Abraham Nilsen Nøchlegaard".

      

       Han giftet seg med Anne Sophie, som kom fra Solum i Brunlanes. Forloverne var Knud Nielsen Solum og Anders Andersen Auen.

      

       Nils sine faddere var "Margrethe Stenersdatter Grinen, Berthe Knudsdatter Stamland, Iver Knudsen ibid, Ole Jonsen Barseboe, Abraham Nilsen Nøchlegaard".

      

       Hans kone, Anne Sophie, kom fra Solum i Brunlanes. Forloverne deres var Knud Nielsen Solum og Anders Andersen Auen.

      

       Niels Knudsen Bassebo hadde overtatt gården Stamland i 1811 etter sin far Knut Bentsen for 2000 rdl. Han løste da ut sine medarvinger. Sønnen Nils Nielsen overtok så hovedbruket, Bnr. 1, på Stamland etter sin far i 1826 for 600 spdl. Skjøte ble datert 4. oktober og tinglyst 1. november samme år. Ifølge bibelen til Nils flyttet han og Anne Sophie til Stamland

       26. oktober 1827.

      

       Nils var, ifølge Eidanger bygdebok, med i det første herredsstyret i Eidanger i 1838. Han satt der sammenhengende fram til 1847. Han ble valgt inn igjen i 1850 og satt da fram til 1859. Nils var medlem av formannskapet i tre perioder. Han ble 22. januar 1838 ansatt som kasserer for fattig og skoleregnskapet i Eidanger og ble dermed den første kommunale kassereren i Eidanger. For dette fikk han en årlig lønn på 6 spesidaler. Sogneprest Steenbuck følte seg med dette krenket, da han følte at arbeidet ble tatt ut av hans hender. Han hadde hatt dette arbeidet, og følte at dette var en misstillit til han. I 1842 ble Nils valgt inn i "forliksrådet". Dette var en ny institusjon i herredet, som tidligere hadde holdt til i Skien.

      

      

       Under folketellingen i 1865 bodde Nils på Stamland sammen med sin kone, Anne Sophie, og to ugifte døtre, Karen Margrethe og Maren. Nils drev bruket på Stamland fram til 1885. Han solgte det da videre til sin yngste sønn Nikolai for 5000 kr. Nils døde på Stamland i 1891 som enkemann og kårman.

 

       Han giftet seg 12.10.1827 i Tanum kirke i Brunlanes,[160] med Anne Sophie Andersdatter.

 

 

                             Barn:

 

                   i      Anders Nielsen, født 26.04.1828 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[161] døpt 18.06.1828 i Eidanger kirke,[162] død 13.04.1901 på Kalstadkilen på Skåtøy,[163] gravlagt 19.04.1901 på Skåtøy kirkegård.[164] 

 

                             De var bosatt på Stamland, senere i Brevik, på Stathelle i Brevik, i Kragerø og på Skåtøy. De bor begge i Brevik når de gifter seg i 1851. Anders er nevnt som tømmermester og stamper. Han var også farver i Kragerø ifølge Olaf Mørjerøds arkiv. De bor i 1865 i Gnr. 94 i Kragerø. Anders står som "Resturatør" og han bor med kona, ei husjomfru, Lava Mathea Pedersdatter, 32 år gammel fra Eidanger og ei tjenestejente fra Sannidal. Det er ikke noen barn i familien. Det kan se ut som de ikke fikk noen barn. Hans kone levde i 1900 da hun bor sammen med sin ektemann på Kalstad Nordre på Skåtøy i Kragerø. Hun står da nevnt som Petrea Andrea. Han står da som sadelmaker.

                            

                             Han døde i Kragerø 1.3 april 1901, 73 år gammel ifølge Nils Nilsen Stamland sin bibel. Dette bekreftes av kirkeboken. Han gravlegges i Skåtøy kirke som "sadelmager Anders Nilsen, gift" født på Stamland i Eidanger og bosatt på Kalstadkilen.

                            

                             De gravlegges ei Andrea Pedersdatter, på Skåtøy i 1905. Hun står som enke bosatt på Helle, født 1828 i Skien. Kan det være enken etter Anders?

 

                             Han giftet seg[165] 07.06.1851 i Eidanger kirke,[166] med Peterine Andrea Pedersdatter, også kjent som Trine.

 

 

                   ii     Gunnild Marie Nielsdatter, født 07.05.1831 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[167] døpt 05.06.1831 i Eidanger kirke,[168] død 26.04.1919 på Lerstang i Eidanger.[169] 

 

                             De var bosatt på Lerstang Bnr.1.

                            

                             Ola var en av bygdas sentrale skikkelser fra midten av 1800 tallet og frem til sin død i 1899. Han var gårdbruker, skogbruker, foretningsmann og politiker. Han var medeier i isforetning på Nautster og medlem av herredsstyre og formannskap i flere perioder. Han var aktiv som kristen i lekmannsvirksomheten. Meldte seg på grunn av uoverensstemmelser med prest og kirke ut av statskirken i 1885. Finner han blant døde dissentere. Han er tilknyttet Brunlanes frimenighet ifølge kirkeboken.

                            

                             Gunnhild Marie giftet seg med Ole bare 16 år gammel. Finner henne ikke gravlagt i Eidanger i klokkerboken for Eidanger. Det kan være hun står blant gravlagt "dissentere" i ministerialboken ettersom de var i en frimenighet?

 

                             Hun giftet seg[170] 26.10.1847 i Eidanger kirke,[171] med Ole Christiansen.

 

 

         5.       iii    Karen Magrethe Nielsen, også kjent som Greta, født 22.06.1836 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[172] døpt 31.07.1836 i Eidanger kirke,[173] død 12.01.1921 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[174] gravlagt 19.01.1921 på Eidanger kirkegård.[175] 

 

                             Hun giftet seg[176] 30.09.1870 i Eidanger kirke,[177] med Nils Abrahamsen.

 

 

                   iv    Nikolai Nielsen, født 09.07.1841 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[178] døpt 05.09.1841 i Eidanger kirke,[179] død 10.02.1901 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[180] gravlagt 16.02.1901 på Eidanger kirkegård.[181] 

 

                             Hans faddere var ”Catrine Oxum, Caren Marie Nordal, Hans Barseboe, Jon Saga og Peder Berg".

 

                             Det står i bibelen til hans far Nils at Nikolai ble født 28. juli 1841? Når han gifter seg for annen gang i Hedrum i 1884 står det også 9. juli 1841, så dette er vel da trolig rett.

                             Han hadde i mange år sitt virke utenfor Eidanger. Han flyttet i ung alder til Stathelle hvor han opprettet og drev skysstasjon. Han bodde der når han giftet seg i 1869. Hans første kone, Marthe Mathilde Evensdatter, var fra Bamble.

 

                             Marte skal være gravlagt i Bamble. Olaf Mørjerød skriver i sitt arkiv at han har skrevet til presten i Bamble og at han har undersøkt kirkebøkene fra 1878 til 1888 uten å finne henne. Det står også i kirkeboken i Hedrum i 1884 angående Nikolai's 2. giftemål at de framla presteattester fra Eidanger og Bamble datert 18. februar 1869 og 19. september 1883. Det kan jo være da at hun døde i 1883 og at denne presteattesten sier noe mer om dette?

                            

                             Nikolai var også ordfører i Stathelle. Denne skysstasjonen hadde han til han overtok farsgården på Stamland i 1885. Han bosatte seg så på Stamland Bnr.1.

                             Nicolai giftet seg på nytt da hans første kone Marthe Mathilde døde. Han giftet seg da med sitt søskenbarn Kare Elise Hansdatter. Han og Karen Elise hadde ingen barn.

                            

                             Det står i bibelen til Nils Nilsen Stamland at Nikolai døde etter et langt og smertefullt sykeleie.

 

                             Han giftet seg[182] (1) 16.04.1869 i Bamble kirke,[183] med Marthe Mathilde Evensdatter, også kjent som Tilla, født 17.03.1846 på Vinje i Bamble,[184] døpt 12.04.1846 i Bamble kirke.[185] 

 

                             Han giftet seg[186] (2) 11.07.1884 i Hedrum kirke,[187] med Karen Elise Hansdatter, også kjent som Lisa, født 12.12.1838 på Nordre Bassebo i Eidanger,[188] døpt 06.01.1839 i Eidanger kirke,[189] død 02.12.1921 på Solheim i Eidanger,[190] gravlagt 09.12.1921 på Eidanger kirkegård.[191]

 

 

                   v     Maren Anine Nielsdatter, født 11.07.1846 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[192] døpt 16.08.1846 i Eidanger kirke,[193] død 30.09.1882 på Gjømle i Bamble,[194] gravlagt 06.10.1882 på Bamble kirkegård.[195] 

 

                             Hennes faddere var "Karen Marie Bassebo, Gundborg Sophie Oxum, Anders Andersen og Anders Knudsen fra Solum, Ole Isaksen Ramberg, Ole Christiansen Leerstang og Rasmus Berg". ( Det står at hun døpes Maren Anne.)

 

                             Maren Anine og Henrik var bosatt på Gjømle i Bamble. Hun døde av tæring.

                            

                             Hennes ektemann Henrik var gårdsmannsønn fra Bamble. Han fikk skjøte gården Gjømle 10.april 1888 av sin far for 9600 kr. Henrik gifter seg 2. gang i 1884 med Berthea Andrea Thorsdatter fra Gjømlemyrene, etter at han mistet sin første kone i 1882. Han fikk to barn med henne, Anne Dorthea i 1885 og Tor i 1887. Berthea Andrea døde i 1889 på Gjømle.

                            

                             Henrik bodde på Gjømle som enkemann i 1900 sammen med sin sønn Claus og datteren fra han andre ekteskap, Dorthea. Det bodde også en tjenestegutt der. Datteren Dorthea var under tellingen midlertidig bosatt i Tjølling.

                            

                             Henrik giftet seg så for 3. gang på sine eldre dager i Eidanger i 1912, 65 år gammel. Hans siste kone, Inger Marie Knutsen er gravlagt på Langesund kirkegård etter at hun døde 11. mars 1949. Inger Marie var enke etter skipsreder Elias Knudsen og bosatt på Tangen da hun giftet seg med Henrik.

                            

                             Henrik skal visst være død i Langesund, men jeg finner ikke noen registreringer på dette. Han er heller ikke registrert på Langesund kirkegård ved sin siste kone Inger Marie som er gravlagt der.

 

                             Hun giftet seg[196] 07.03.1873 i Eidanger kirke,[197] med Henrik Clausen Gjømle.

 

 

11.  Anne Sophie Andersdatter, født 15.10.1804 på Melau i Brunlanes,[198] døpt 26.10.1804 i Tanum i Brunlanes,[199] død 13.05.1882 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[200] gravlagt 20.05.1882 på Eidanger kirkegård.[201]

 

 

12.  Asle Nilsen, født 16.05.1794 på Bjerkeseth i Bamble,[202] døpt 25.05.1794 i Bamble kirke,[203] død 08.05.1871 på Skjerke i Bamble,[204] gravlagt 15.05.1871 på Bamble kirkegård.[205] 

 

       Faddere: Hans Gullichsen Nyestein's kone Signi Nilsdatter, pige Else Marie Levordsdatter Rosland, Aane Tallacksen, Anund Knudsen og Knud Anundsen alle fra Biercheseth.

      

       Asle var den første person en så var på plassen Eikelund i Bamble. Eikelund var en plass under gården Skaugen. Plassen ble solgt i 1852 til Ole Abrahamsen. Asle var senere oppsitter på Steinerød u/Søtholt i Bamble. Han overdro den senere til sønnen Nils Aslesen. Asle og Marthe bodde i 1865 på Asdaltangen i Bamble.

      

       Det må være han som dør i 1871 på Skjerke i Bamble som en "fattiglem", 78 år gammel ifølge kirkeboken. De har således levd i trange kår.

      

       På Skjerke bodde på den eide Gunder Jacobsen og hans kone Nilette Andrea Simonsdatter Skjerke og de bodde trolig også der? (Ps. Dette er rett ved Burvall. Asles kone Marthe Svensdatter var et uekte barn av Sven Burvold Hafraager?).

 

       Han giftet seg[206] 15.04.1821 i Bamble kirke,[207] med Marthe Svensdatter.

 

 

                             Barn:

 

                   i      Maria Aslesdatter, født 03.08.1821 på Bjerkeseth i Bamble,[208] døpt 19.08.1821 i Bamble kirke.[209] 

 

                             Faddere: Jørgen Nystein's kone Ingeborg Knudsdatter, pige Karen Nielsdatter Biercheseth, Jørgen Nielsen Nystein, Ådne Nielsen Wisestad og Knud Anunsen Biercheseth.

      

                             Hun giftet seg 26.11.1847 i Bamble kirke,[210] med Nils Jørgensen.

 

 

                   ii     Nils Aslesen, født 10.01.1824 på Bamble gård i Bamble,[211] døpt 18.01.1824 i Bamble kirke,[212] død 14.12.1826 på Bjerkeseth i Bamble,[213] gravlagt 21.12.1826 på Bamble kirkegård.[214] 

 

                             Faddere: Søren Bamble's kone Ingebor Marie Larsdatter, pige Karen Nielsdatter Høen, Gunder Hansen Bamble, Jørgen Nielsen Nyestein og Lars Larsen Høen.

 

 

                   iii    Sven Aslesen, født 29.04.1826 på Skaugen-Øvre i Bamble,[215] døpt 07.05.1826 i Bamble kirke,[216] død 26.12.1828 på Bjerkeseth i Bamble,[217] gravlagt 01.01.1829 på Bamble kirkegård.[218]

 

 

                   iv    Anne Margrethe Aslesdatter, født 05.11.1828 på Skaugen-Øvre i Bamble,[219] døpt 30.11.1828 i Bamble kirke.[220] 

 

                             Hun bodde på Stensrød i Bamble da hun giftet seg i 1860. En finner henne som enke på fattighuset i Porsgrunn i 1865. Hun bor der med barna Hanna Marie 6 år, Martine Andrea 4 år og Halvor 2 år.

                            

                             Hun står som Margrete Halvorsen, enke, boende i huset hos sin sønn Halvor Torstensen i folketellingen i 1900.

 

                             Hun giftet seg 28.09.1860 i Bamble,[221] med Torsten Halvorsen.

 

 

         6.       v     Nils Aslesen, født 20.05.1831 på Skaugen-Øvre i Bamble,[222] døpt 26.06.1831 i Bamble kirke,[223] død 01.07.1900 på Sundsåsen i Eidanger,[224] gravlagt 06.07.1900 på Eidanger kirkegård.[225] 

 

                             Han giftet seg[226] 14.08.1857 i Bamble kirke,[227] med Elen Sørina Eliasdatter.

 

 

                   vi    Maren Severine Aslesdatter, født 19.03.1834 på Skaugen-Øvre i Bamble,[228] døpt 25.05.1834 i Bamble kirke.[229] 

 

                             Faddere: Kone Anne Olsdatter, pige Merthe Marie Hansdatter Bamble, Ole Larsen, Jens Mathiassen, begge fra Skaugen og Knut Hansen Bamble.

                            

                             Hun bodde på Stensrød i Bamble da hun giftet seg.

 

                             Hun giftet seg 14.09.1855 i Bamble kirke,[230] med Peder Larsen.

 

 

                   vii   Ingeborg Carine Aslesdatter, født 01.02.1837 på Skaugen i Bamble,[231] døpt 18.06.1837 i Bamble kirke.[232] 

 

                             Bosatt på den nordre plassen på Burvall i Bamble.

 

                             Hun giftet seg 03.03.1867 i Bamble kirke,[233] med Knud Ole Pettersen Lindgren.

 

 

13.  Marthe Svensdatter, født 1793 på Østre Skougen i Bamble,[234] døpt 07.07.1793 i Bamble kirke,[235] død 16.10.1880 på Sundsåsen i Eidanger,[236] gravlagt 23.10.1880 på Eidanger kirkegård.[237] 

 

       Faddere: Mads Nilsen Hasle?, Gunhild Knudsdatter, pige Anne Nilsdatter Bache, Thoer Thoersen Høen, Halvor Olsen Bjordammen, Hans Christensen ?.

      

       Hun står som uekte barn av ”gift mand Sven Burvold Hafraager og Marit Arnoldsdatter Biordammen”. I folketellingen for Bamble 1801 står det en Marthe Svensdatter 8 år under gården Eng i Bamble sogn. Hun står oppført som 8 år og som pleiebarn under personene Knud Jakobsen 60 år og Anne Olsdatter 75 år (Begge i 1. ekteskap).

      

       Hun har en gang etter at mannen Asle døde i 1871 flyttet til sønnen Nils på Sundsåsen i Eidanger og døde der i 1880.

 

 

14.  Elias Nielsen Rogn, født 06.04.1802 på Rogn i Bamble,[238] døpt 11.04.1802 i Bamble kirke,[239] død 06.06.1874 på Rogn i Bamble,[240] gravlagt 12.06.1874 på Bamble kirkegård.[241] 

 

       Faddere: Ole Thorsen Rogn's kone Mari Jensdatter, pige Lisbeth Isaksdatter Rosland, Jacob Michelsen Linna, Hans Jacobsen midt Rogn og Jens Isaksen Rosland.

      

       Bodde på Kåsene u/Søndre Rogn. Han var 63 år i 1865. I henhold til skifte i 1798 etter hans fars annen hustru Mette Gurine, ble Kåsene utlagt til Elias mot å godtgjøre han søster Mette Gurine Nielsdatter på Grasmyr med 150 spd, men først ved farens død.

 

       Han giftet seg[242] 02.09.1830 i Bamble kirke,[243] med Anne Maria Hansdatter.

 

 

                             Barn:

 

                   i      Nils Eliasen, født 24.07.1831 på Søndre Rogn i Bamble,[244] døpt 31.07.1831 i Bamble kirke,[245] død 15.07.1888 på Rognekåsene i Bamble,[246] gravlagt 19.07.1888 på Bamble kirkegård.[247] 

 

                             Faddere: Kone Marthe Nilsdatter Grasmyr, pige Karen Amundsdatter, Halvor Kittilsen begge fra Rogn., Lars og Amund Hansen fra Winje.

                            

                             Nils var ugift og bodde på Rognkaasene(søndre Rogn). Han døde av hjerteslag.

 

 

                   ii     Anne Pernille Eliasdatter, født 18.11.1832 på Søndre Rogn i Bamble,[248] døpt 25.12.1832 i Eidanger kirke,[249] død 26.03.1903 på Lerstangmoen i Eidanger,[250] gravlagt 02.04.1903 på Eidanger kirkegård.[251] 

 

                             Faddere: Kone Karen Christensdatter Winje, pige Elen Kirstine Halvorsdatter Røsklev, Nils Eliasen søndre Rogn, Søren Hansen nordre Rogn og Amund Hansen Winje.

                            

                             Det står når hun døde at hun ble "underholdt av sønnen".

 

                             Hun giftet seg 15.08.1862 i Bamble kirke,[252] med Even Anundsen.

 

 

                   iii    Kirsti Gurine Eliasdatter, født 07.01.1834 på Søndre Rogn i Bamble,[253] døpt 19.06.1834 i Bamble kirke.[254] 

 

                             Faddere: Kone Kari Christensdatter Winje, pige Kirsten Marie Halvorsdatter Rogn, Hans Amundsen Winje, Nils Eliasen Rogn og Even Hansen Winje.

                            

                             Bosatt på Sandvigen u/Rogn til 1883. De emigrerte til USA 17.04.1883.

 

                             Hun giftet seg[255] 25.10.1861 i Bamble kirke,[256] med Hans Petter Olsen.

 

 

         7.       iv    Elen Sørina Eliasdatter, født 15.07.1837 på Søndre Rogn i Bamble,[257] døpt 23.07.1837 i Bamble kirke,[258] død 11.07.1911 på Sundsåsen i Eidanger,[259] gravlagt 21.07.1911 på Eidanger kirkegård.[260] 

 

                             Hun giftet seg[261] 14.08.1857 i Bamble kirke,[262] med Nils Aslesen.

 

 

                   v     Hans Eliasen Rogn, født 12.12.1839 på Søndre Rogn i Bamble,[263] døpt 22.12.1839 i Bamble kirke.[264] 

 

                             De reiste til USA.

 

                             Han giftet seg 05.01.1866 i Bamble kirke,[265] med Aaste Maria Andersdatter.

 

 

                   vi    Mikal Andreas Eliasen Rogn, født 13.10.1842 på Rogn i Bamble,[266] døpt 23.10.1842 i Bamble kirke.[267] 

 

                             Ugift i 1865.

 

 

                   vii   Elise Merthea Eliasdatter, født 15.04.1844 på Søndre Rogn i Bamble,[268] døpt 05.05.1844 i Bamble kirke,[269] død 28.12.1912 på Grasmyr i Bamble,[270] gravlagt 07.12.1912 på Bamble kirkegård.[271] 

 

                             Hun døde av lungebetennelse ifølge kirkeboken.

 

                             Hun giftet seg[272] 30.04.1869 i Bamble kirke,[273] med Niels Jacobsen.

 

 

                   viii  Mette Kristine Eliasdatter, født 01.04.1849 på Søndre Rogn i Bamble,[274] døpt 04.05.1849 i Bamble kirke.[275] 

 

                             Mette var 17 år i 1865, hun var ugift.

 

 

15.  Anne Maria Hansdatter, født 24.01.1807 på Vinje i Bamble,[276] døpt 01.02.1807 i Bamble kirke,[277] død 21.08.1884 på Rogn i Bamble,[278] gravlagt 29.08.1884 på Bamble kirkegård.[279] 

 

       Faddere: Lars Thomasen Rogn's kone Birthe Marie Larsdatter, pige Kirsten Marie Larsdatter Winje, Lars Thomasen Rogn, Hans Larsen fra Stoche, Søren Larsen Winje, Ingebor Marie Amundsdatter Søtholt?

 

       Det står i kirkeboken når Anne Marie dør at hennes avdøde mann het Nils Eliasen Rogn på Rognekåsen. Dette er feilskrevet i kirkeboken.

 

 

 

Tippoldeforeldre

 

 

 

16.  Nils Abrahamsen, født ca 1766 på Vestmund i Brunlanes,[280],[281] død 1814 i Vrangsund i Brunlanes,[282],[283] gravlagt 22.05.1814 i Brunlanes.[284] 

 

       I Bygdeboken for Brunlanes 1979 side 362 under foreldrene på Vrangsund står det om han, "på Bakke i Kjose". Når han forlovet seg 24. juni 1789 står det ”Soldat og Ungkarl Niels Abrahamsen Wesmen med pigen Ane Marie Andersd. Bache i Thiose. Caut: Christopher Person Malerød og Anders Hansen Solum”. ( Kirkebok for Brunlanes nr 1 1776-1801 side 287)

 

       Han ble bruker på gården Vrangsund i Brunlanes fra 1790 til 1814.

      

       I 1801 bodde han på Vrangsund med konen som der står som Anne Olsdatter, men det må være feil. Han er 44 år og står som "bonde med gaard". De hadde barna Abraham 6 år, Søren 5 år og Karen 3 år boende hjemme.

      

       Han gravlegges som "Niels Abrahamsen Wrangesund 48 aar".

 

       I bygdeboken står det at han er født i 1756, men det må ut fra alder ved død være 1766. Ifølge 1801 tellingen er han født i 1756 så det er nok der bygdeboken har det fra.

 

       Han giftet seg[285] (1) 17.07.1789 i Brunlanes,[286] med Ane Maria Andersdatter, født ca 1765,[287],[288] død 1809 i Vrangsund i Brunlanes,[289],[290] gravlagt 19.02.1809 i Brunlanes.[291] 

 

       Han giftet seg[292] (2) 19.08.1810 i Brunlanes,[293] med Marte Maria Danielsdatter, født ca 1765 i Vrangsund i Brunlanes,[294],[295] død 11.11.1858 i Vrangsund i Brunlanes,[296],[297] gravlagt 18.11.1858 i Brunlanes.[298]

 

 

                             Barn med Ane Maria Andersdatter:

 

                   i      Søren Nilsen, født 1789.[299] 

 

                             Han døde som liten.

 

 

         8.       ii     Abraham Nilsen, født 1790 i Vrangsund i Brunlanes,[300] døpt 19.12.1790 i Berg kirke,[301] død 21.11.1869 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[302],[303] gravlagt 27.11.1869 på Eidanger kirkegård.[304] 

 

                             Han giftet seg[305] 30.09.1819 i Eidanger kirke,[306] med Ingeborg Andersdatter.

 

 

                   iii    Søren Nilsen, født 1793 i Vrangsund i Brunlanes,[307],[308] døpt 09.10.1793 i Berg kirke i Brunlanes.[309] 

 

                             Det står at han var tvilling når han ble døpt. Faddere: Inger Carlsd. Morgie, Inger Abrahamsd. Biønnes, Gunder Jacobsen ibid, Anders Jacobsen Ouen, Anders Abrahamsen ibid.

 

 

                   iv    Karen Maria Nilsdatter, født 1798 i Vrangsund i Brunlanes,[310] døpt 28.02.1798 i Berg kirke i Brunlanes.[311] 

 

                             Faddere: Anne Knudsdatter Ouen, Boel Amundsd. ibid, Anders Jacobsen ibid, Hans Andersen Biønnes, Anders Abrahamsen Vrangesund.

 

 

17.  Ane Maria Andersdatter, født ca 1765,[312],[313] død 1809 i Vrangsund i Brunlanes,[314],[315] gravlagt 19.02.1809 i Brunlanes.[316] 

 

       Hun var pike fra Bakke i Kjose når hun giftet seg med Nils i 1789. Kan hun ha tjent der og være datter av Anders Jonsen på Solum? Forloveren var fra Solum? Og en datter av Anders Jonsen, Berte Marie Andersdatter, var gift med Anders Jacobsen Auen som er brukt som fadder? Alderen kan passe? Men det er vel mer trolig de var faddere på grunn av at de var naboer. Bror til Anders Jacobsen Auen, Gunder Jacobsen Bjønnes er også fadder.

      

       Det er nok hun som gravlegges i 1809 som " k. Anne Nilsdatter Wrangesund 44 aar".

 

 

18.  Anders Anundsen, født 1768 på Berg i Eidanger,[317] døpt 20.11.1768 i Brevik kirke,[318] død 26.04.1819 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[319] gravlagt 02.05.1819 på Eidanger kirkegård.[320] 

 

       Faddere Jens Graves, Sara Jacobsdatter, Anne Lisbeth Johannesdatter, Hans Jensen Aas, Anders Evensen og Lars Lerstang.

      

       I 1801 satt Anders som husmann på Rydningen under Berg. Plassen hørte inn under løpenummer 91 (senere Bnr.2).

 

       I 1822 fikk en svigersønn av Anders; Abraham Nilsen, skjøte på Rydninen fra Ole Jacobsen for 100 spesidaler. Den tidligere husmannsplassen ble skilt ut fra løpenummer 91 (senere Bnr.2) med en skyld på 1 skinn. Han døde på Berg 59 år gammel.

 

       Han giftet seg[321] 01.10.1793 i Eidanger kirke,[322] med Margrethe Gautesdatter.

 

 

                             Barn:

 

         9.       i      Ingeborg Andersdatter, født 1793 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[323] døpt 06.10.1793 i Eidanger kirke,[324] død 26.05.1871 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[325],[326] gravlagt 02.06.1871 på Eidanger kirkegård.[327] 

 

                             Hun giftet seg[328] 30.09.1819 i Eidanger kirke,[329] med Abraham Nilsen.

 

 

                   ii     Anne Margrethe Andersdatter, født 1797 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[330] døpt 22.01.1797 i Eidanger kirke.[331] 

 

                             Faddere: Elen Malene Anunsdatter Stamland, Karen Larsdatter Berg, Ivar Knudsen Stamland, Nils Olsen Røre og Knut Gautesen Døvig.

 

                             Hun er nevnt i skifte til sin onkel Iver Gautesen i Hedrum i 1832, og står da som Anne Andersdatter gift med Ole Adolphsen.

 

                             Hun giftet seg 17.11.1820 i Eidanger kirke,[332] med Ole Jonas Adolfsen.

 

 

                   iii    Anund Andersen, født 1800 på Berg i Eidanger,[333] døpt 26.10.1800 i Eidanger kirke,[334] død 19.05.1884 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[335],[336] død 24.05.1884 på Eidanger kirkegård.[337] 

 

                             Faddere: Helge Marie Jonsdatter Oxum, Anne Marie Rasmusdatter Berg, Thor Rasmussen Lerstang, Iver Knudsen Stamland og Christen Thoresen Lerstang.

                            

                             Han er nevnt i skifte etter sin onkel Iver Gautesen i Hedrum i 1832 som bosatt på Berg. Under folketellingen i 1865 bodde Amund på Rydningen.

                            

                             Han gravlegges som føderådsmann bosatt på Stamland.

 

 

                   iv    Even Andersen, født 1805 på Berg i Eidanger,[338] døpt 19.05.1805 i Eidanger kirke,[339] død 1805 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[340],[341] gravlagt 26.05.1805 på Eidanger kirkegård.[342] 

 

                             Faddere: Anne Larsdatter Grinna, Maren Carine Madsdatter Berg, Iver Knudsen Stamland, Nils Olsen Rørerød og Lars Olsen ib.

                            

                             Han døde bare 10 dager gammel.

 

 

                   v     Gunil Marie Andersdatter, født 18.01.1812 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[343] døpt 26.01.1812 i Eidanger kirke.[344] 

 

                             Hun er nevnt i skifte etter sin onkel Iver Gautesen i Hedrum i 1832. Hun var 27 år og bosatt på Rødningen u/Berg når hun giftet seg i 1836.

 

                             Hun giftet seg[345] 25.11.1836 i Eidanger kirke,[346] med Gunder Knudsen.

 

 

19.  Margrethe Gautesdatter, født 1770 på Nørsterud i Rollag i Buskerud,[347],[348] døpt 06.01.1770 i Rollag kirke i Buskerud,[349] død 15.07.1830 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[350] gravlagt 21.07.1830 på Eidanger kirkegård.[351] 

 

       Hun ble døpt "Test Epiphan" 1770 og står da som "Gaute Olsen Nørsterud dtr. Margit". Hennes faddere var Tosten Halvorsen Wallerhuus, hustru Liv Stenersdatter Kravig, Knut Jestsen Scharpåsen og Gunul Jermundsen Schage.

      

       Margrethe står som konfirmert i Eidanger 30.09.1787. Hun står da som 17 år, og som "Margrete Gundersdatter paa Barsebo". Det står også Barseboe etter navnet hennes ved gifte. Forlovet seg med Anders 28.06.1793. Forlovere var Christian Aas og Hans Barseboe. Hun står i folketellingen for 1801 på Berg med familien i sitt 1. ekteskap og 31 år.

 

       Det var lenge uklart hvem som var hennes foreldre. Da jeg fant hennes barn nevnt i skifte etter broren Iver Gautesen i Hedrum i 1732, var det bekreftelsen på at hun var søster til denne Iver, søster til Knud Gautesen som man finner konfirmert på Saga i Eidanger i 1783, søster til Ole Gautesen som ble konfirmert på Kløverød i Slemdal i 1798 og søster til Margrete Gautesdatter den yngre som under skifte etter broren Iver i Hedrum i 1832 bodde gift på Løvøya i Eidanger. Dette var en del av en søskenflokk som var født på Nørsterud i Rollag i Buskerud. Deres mor døde i 1784, og dette var nok grunnen til at barna måtte reise til forskjellige gårder og ble konfirmert der de da bodde. Hvorfor Margethe, eller Marthe som hun ble notert som døpt, kom til Eidanger er ukjent. Hun er også nevnt i skifte etter faren i 1826, og står der som Marthe og oppgitt og være enke. Dette stemmer da hun ble enke i 1819.

 

       Hun døde på Berg 62 år gammel.

 

 

20.  Niels Knudsen Bassebo, født 22.11.1767 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[352] døpt 29.11.1767 i Eidanger kirke,[353] død 03.06.1852 på Bassebo i Eidanger,[354] gravlagt 10.06.1852 på Eidanger kirkegård.[355] 

 

       Nils ble født på Stamland. Hans faddere var Sara Jacobsdatter Grava, Anne Giertsdatter Røra, Lars Nilsen ibid, Jacob Bentsen Kielsbugten og Hans Hansen Berg.

      

       Niels Knudsen fikk kongebrev på gården Bassebo i 1801. Før den tid var han leilending. Skjøtet fra 1801 ble først tinglyst i 1804. Samtidig ble gården delt. Sansynligvis kjøpte han og svogeren, Ole Pytten, gården Bessebo sammen, men kongeskjøte stod bare på Nils. Ole pytten bodde aldri på Bassebo, han bodde på Neset. Ole leide bort nordre Bassebo til han solgte gården til svigersønn Hans Nielsen (Frostvedt) i 1836 sammen med Aasetre og Rognlien.

      

       Da faren Bent døde på Stamland i 1811 skjøtet arvingene hovedbruker over på den nest eldste i søskenflokkensom var Nils Knudsen Bassebo, for 2000 riksdaler. I skjøtet ble Niels forpliktet til å gi sin mor, Elisabeth Iversdatter, fritt opphold på gården etter en kontrakt.

      

       Senere samme år solgte han et jordstykke av Stamland til sin yngre bror Bent for 500 riksdaler, Denne delen ble kalt "Bjørnekloven" senere Bnr.3. En bygning med stue og kjøkken fulgte med.

      

       Nils overtok som nevnt gården Stamland i 1811, men han var hele tiden bosatt på gården Bassebo. Niels var i 1819 med i nemnda som skulle skyldsette eiendommene i herredet.

      

       I 1826 solgte han hovedbruket på Stamland til sin nest eldste sønn, Niels Nielsen, for 600 spesidaler. Skjøtet ble datert 4. oktober og tinglyst 1. november samme år.

      

       Niels døde på Bassebo i 1852.

 

       Han giftet seg[356] 16.07.1790 i Eidanger kirke,[357] med Gunbiør Nilsdatter.

 

 

                             Barn:

 

                   i      Ole Nielsen, født 1791 på Bassebo i Eidanger,[358] døpt 19.06.1791 i Eidanger kirke,[359] død 09.05.1870 på Håøya i Eidanger,[360] gravlagt 16.05.1870 på Eidanger kirkegård.[361] 

 

                             Ole sine faddere var "Lisbeth Hendricsdatter, Ambor Amundsdatter Berg, Niels Nøklegaard, Iver Stamland og Hans Andersen Lønnebakke".

                            

                             Ole overtok den 20. oktober 1827 halve Håøya gård på Håøya. Han kjøpte den av Christien Sørensen for 400 spd. Han var da ugift, og giftet seg først to år senere med Maren Johanne Olsdatter fra Solum. Forlovere var Knud Nielsen Solum og Hans Nielsen Bassebo. (Hans kona var døpt Maren. Hun brukte også Maren da hun giftet seg og ellers i livet, men på gravplaten hennes står det Maren Johanne?)

                            

                             Ole og Maren Johanne bodde på Håøya. Ole kjøpte senere mer eiendom på øya. Han drev mye med fiske og var en av de første garnfiskere en kjenner i fjorden. Maren døde 57 år gammel og Ole døde 79 år gammel. Det står i kirkeboken da Ole døde at han hadde gått ut i marken og der ble han funnet død av slag eller av krampe.

 

                             I en gammel bibel på Oksum står det at det ble avholdt auksjon etter Ole Nilsen Håøya 11. april 1871.

                            

                             Ole og Maren Johanne fikk 4 barn sammen, to gutter og to jenter.

 

                             Han giftet seg[362] 10.09.1830 i Tanum kirke i Brunlanes,[363] med Maren Johanne Olsdatter.

 

 

                   ii     Catrine Nielsdatter, født 1795 på Bassebo i Eidanger,[364] døpt 25.01.1795 i Eidanger kirke,[365] død 02.07.1872 på Oksum i Eidanger,[366] gravlagt 08.07.1872 på Eidanger kirkegård.[367] 

 

                             Catrines faddere var "Ane Marie Andersdatter Auen, Maren Andersdatter Solum, Hans Holte, Nils Nøklegaard og Iver Stamland".

                                                                       

                             Det ble fortalt at de red til Eidanger kirke da de skulle døpe Catrine en måned gammel. Dette i et fryktelig regnvær.

                            

                             Hennes mann, Hans Jacob, bodde på Oksum da de giftet seg og Catrine bodde på Bassebo. De bosatte seg på Oksum og var eiere og bruker av gården fra 1839.  De fikk 5 barn sammen og de var alle jenter.

                            

                             Hans Jacob bygde i 1857 ei skute sammen med svogeren Hans Frostvedt. Skuta ble bygd i Rognlia som den gangen hørte til Nordre Bassebo. Hans Nielsen (Frostvedt) eide Nordre Bassebo på den tiden. Dette gikk galt økonomisk. De sa at Hans Jakob var veldig nedfor da det gikk så dårlig. Han tenkte mest på jentene sine. Hans Jacob, som hadde hatt en stor og gild skog, fikk blant annet denne skogen ødelagt. Skuta de bygde var en bark som het "Lydia" på 148 1/2 lest. Den ble senere solgt til en innvandret franskmann som het Dupant. Han forandret etter hvert navnet på båten til "Napolion II". Da skipet skulle gå av stabelen, ble Hans Jacob sin svigersønn, Nils Oksum, innviklet i en trosse. Det holdt på og ende i en stor ulykke. En mann som var ombord tok heldigvis trossen og Nils og kastet dem overbord, og ulykken ble avverget.

                            

                             Kosten var enkel på Hans Jacob og Catrines tid. Det ble mest brukt grøt og flatbrød og slikt. Det var sjelden ovnsbrød. Marie Oksum fortalte at hun hadde hørt at en gang når Hans Jacob hadde vært i byen før jul, så hadde han kommet hjem uten mel. Da sa Kathrine at han måtte ta en ny tur til byen og kjøpe mjøl. Det kunne komme folk i helga, og da måtte de ha ovnsbrød. De kunne ikke by folk flatbrød.

                            

                             Det var skifte etter Hans Jacob Oxum i 1861. (De brukte Oxum med x på hans tid)

                            

                             Catrine døde under et besøk hos datteren Karen på Mørjerød i 1872. Hun "falt om på marken av slag" står det i kirkeboken. Hun og datteren Karen var ute å gjette kuene. Catrine stod og strikket da hun falt om.

 

                             Hun giftet seg 23.09.1825 i Eidanger kirke,[368] med Hans Jacob Jakobsen.

 

 

                   iii    Maren Nielsdatter, født 13.08.1797 på Bassebo i Eidanger,[369] døpt 20.08.1797 i Eidanger kirke,[370] død 11.03.1876 på Auen i Eidanger,[371] gravlagt 20.03.1876 på Eidanger kirkegård.[372] 

 

                             Marens faddere var "Inger Christensdatter Nøchlegaard, Maren Andersdatter Nøchlegaard, Knud Bentsen Stameland, Anders Jacobsen Ouen og Ole Andersen Lønnebache".

                            

                             Forloverne til Anders og Maren var Iver Stamland og Jon Auen.

                            

                             Anders var eier og bruker på Auen (Oppistua) Bnr. 2 fra 1819 da han som 18 åring gjorde krav på sin arv. Denne delen ble da utskilt fra hovedbruket. Denne delen har vært utskilt og eget bruk etter dette. Maren og Anders bosatte seg der da de giftet seg.

                            

                             Maren Auen var veldig interessert i politikk og annet som ikke var vanlig for en jente på den tiden. Det ble sagt av mennene at hun skulle "hatt bukser"!

                            

                             Julius Oksum fortalte om farfaren Anders Auen at han en gang hadde slåss med en bjørn. Han hadde skutt, men bjørnen fikk ikke banesår, og kom gående mot han. (Karen Bassebo fortalte at det var på Barlindmarkåsen). Da kjørte han børseløpet i kjeften på bjørnen og skjøv han utenfor en palle. Etterpå så han bjørnen for bortover mot ei kjenn for å drukne seg (Svartkjenn i Auenskauen), fortalte han! Børsa hadde fått store merker etter tennene til bjørnen. Børsa var lenge på gården på Oksum. Om historien sier mest om jegeren Anders Auen eller historiefortelleren Anders Auen er noe usikkert.

                            

                             Maren og Anders fikk 9 barn, hvorav tre døde rett etter fødselen.

                                                           

                             Hun giftet seg 08.11.1821 i Eidanger kirke,[373] med Anders Andersen Auen.

 

 

         10.     iv    Nils Nielsen, født 19.01.1800 på Bassebo i Eidanger,[374] døpt 26.01.1800 i Eidanger kirke,[375] død 30.06.1891 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[376] gravlagt 06.07.1891 på Eidanger kirkegård.[377] 

 

                             Han giftet seg 12.10.1827 i Tanum kirke i Brunlanes,[378] med Anne Sophie Andersdatter.

 

 

                   v     Knud Nilsen, født 31.07.1802 på Bassebo i Eidanger,[379] døpt 08.08.1802 i Eidanger kirke,[380] død 11.03.1879 på Solum i Brunlanes,[381] gravlagt 19.03.1879 på Tanum kirkegård.[382] 

 

                             Knud sine faddere var "Marie Tolfsd. Putten af Næset, Maria Nielsd. Nøchlegaard, Knud Bentsen Stamland, Iver Knudsen Stamland og Abraham Nielsen Nøchlegaard".

                            

                             Inger Marie var bosatt på Solum da de giftet seg. Hun var søster til Anne Sophie som var gift med Knud sin bror Nils.

                            

                             Knud overtok en del av sin svigermors part av gården Solum i Brunlanes i 1826. Knud og Inger Marie var brukere der fra 1826 til 1879. (Knud hadde fått bygselbrev av Gether i 1826 på 1/4 del av Solum.)

 

                             Han var stasjonsholder på skysstasjonen på Solum.

                            

                             De eide også Bnr. 1 og 2 på Steinsholt Nedre ved Tanum og en part i Eikedalen i Brunlanes. Han og svogeren Anders Andersen Solum fikk i 1842 skjøte på Steinsholt for 1500 spd.

                            

                             Knud og Inger Marie fikk to døtre og en sønn.

 

                             Han giftet seg[383] 14.10.1825 i Tanum kirke i Brunlanes,[384] med Inger Marie Andersdatter.

 

 

                   vi    Hans Nielsen, født 14.03.1805 på Søndre Bassebo i Eidanger,[385] døpt 24.03.1805 i Eidanger kirke,[386] død 20.01.1884 på Frostvedt i Hedrum,[387] gravlagt 26.01.1884 på Hedrum kirkegård.[388] 

 

                             Hans sine faddere var "Ellen Auensd. Stamland, Gunbiør Hansd. Lønnebakke, Søren Andersen Nordal, Ole Hansen Basseboe, Ole Nielsen Putten at Næset og Abraham Nielsen Nøchlegaard".

                            

                             Han bodde på Bassebo da han giftet seg i Tanum kirke i 1830 med Pernille Marie. Hun kom fra Pytten i Brunlanes, og var hans kusine. Hun bodde på Pytten da de giftet seg. Forloverne var Knud Nielsen Solum og Niels Olsen Amundrød.

                            

                             De må ha bodd på Pytten hos familien til Pernille Marie etter at de giftet seg. Deres første barn Nilia Marie ble født der. Hans kjøpte Nordre Bassebo av sin svigerfar Ole Pytten ifølge skjøte av 6. juli 1836 for 800 spd. Ole var da en syk mann. Hans kjøpte i 1851 en part av Tveidalen for 200 spd, og solgte noen år senere Nordre Bassebo til sin bror John. Hans var eier av Tveidalen Bnr. 1 i Brunlanes fra 1851 til 1871, men de bodde trolig aldri der.

                            

                             Hans ble i 1842 medlem av Eidanger herredstyre. Han var der flere perioder fram til 1859.

                            

                             De bodde senere på Frostvedt i Hedrum. (Ifølge bygdeboken for Brunlanes flyttet de dit i 1858. Ifølge kirkeboken i Eidanger flyttet de i 1861 til Hedrum.)

                            

                            

                             Utflyttingsliste i Eidanger kirkebok i 1861:

                            

                             Utflyttet fra Eidanger sogn til Hedrum, gårdmann Hans Nielsen Bassebo og hustru Pernille Marie Olsdatter med barn:

                            

                             - Marthe Oline,

                             - Ole, gift med Sara Gulliksdatter Hummerbakken,

                             - Grethe Johanne

                            

                             De var trolig eiere og brukere på Frostvedt fra 1861 til 1880. Hans og Pernille Marie fikk fire døtre og to sønner.

 

                             Han giftet seg[389] 15.01.1830 i Tanum kirke i Brunlanes,[390] med Pernille Marie Olsdatter.

 

 

                   vii   Marie Elisabeth Nielsdatter, født 15.11.1807 på Bassebo i Eidanger,[391] døpt 22.11.1807 i Eidanger kirke,[392] død 14.05.1891 på Sky i Brunlanes,[393] gravlagt 22.05.1891 på Tanum kirkegård.[394]

                            

                             Marie Elisabeth sine faddere var "Margrethe Andersdatter Hallvarp, Catrine Nilsdatter Nøklegaard, Christen Olsen Grina, Ole Nilsen Putten af Næset og Abraham Nilsen Nøchlegaard".

                            

                             Hans sine faddere var "Ole Lundes kone Anne Andersd, Gunjor Hansd. Ouen, Gunner Jacobsen Biønnes og Ole Johnsen Ouen".

                            

                             Hans var fra Auen i Eidanger. Hans kjøpte Løvikene u/Håøya i Eidanger av sin far i 1828. Løvikene ligger ved Langevann. På den andre siden av vannet ligger Bassebo. Løvikene ble i 1828 skilt ut i fra Auen. Hans solgte Løvikene videre i 1847 og kjøpte gården Sky nær Larvik og flyttet dit. De var brukere på Sky fra 1843 ifølge bygdeboken for Brunlanes. Hans døde av tæring ifølge kirkeboken.

                            

                             Hun var eier og bruker på Sky i Brunlanes fra hennes mann døde i 1873 og til 1886. Hennes datter Gunbjørg Sofie og hennes mann overtok da gården. Marie Oxum fortalte at hennes bestefar John Bassebo hadde kjørt forbi Sky, antagelig for å komme til Frostvedt. Da så han søsteren Marie var ute å gjette og at hun ikke hadde sko på seg enda det var nokså sent på høsten. Dette syntes han var fælt, og da han kom hjem laget han sko som han ga henne. Han pleide å sy sko selv.

                            

                             Marie Elisabeth og Hans fikk to døtre og en sønn. Hun giftet seg 07.04.1843 i Eidanger kirke,[395] med Hans Johnsen.

 

 

                   viii  Anne Serine Nielsdatter, født 03.10.1810 på Bassebo i Eidanger,[396] døpt 14.10.1810 i Eidanger kirke.[397]  Hennes faddere var "Oline Langangen, Chatrine Bassebo, Niels Nøchlegaard, Hans Nøchlegaard og Anders Mørjerød".

 

                             Hun døde trolig som liten. Innførsel i kirkeboken mangler på dette.

 

 

                   ix    John Nilsen, født 18.10.1812 på Bassebo i Eidanger,[398] døpt 08.11.1812 i Eidanger kirke,[399] død 09.01.1900 på Bassebo i Eidanger,[400] gravlagt 16.01.1900 på Eidanger kirkegård.[401] 

 

                             John sine faddere var "Oline og Catrine Basseboe, Iver og Bent Stamland og Nils Nøchlegaard".

                            

                             Når det gjelder Johns fødsel så stod det 18. oktober på korset som stod ved hans gravsted, i hans vaksineattest, i gamle bibler og så langt vi ser alle andre plasser enn i kirkeboken. Der det står 26. oktober. Det tyder dermed på at presten har skrevet feil.

                            

                             I kirkeboken ser det ut til å stå at Karen Marie er født 19. desember 1821. I farens huspostill står det følgende " 1821 den 13. des. kl. 10 slett. kom hun til denne syndige verden", i bibelen til mannen John og på hennes gravplass står det 13. desember 1821, så det er nok det rette. Det virker jo som om presten i denne perioden var noe unøyaktig i sine nedtegnelser.

                            

                             John og Karen Maries forlovere var Nils Nielsen Bassebo (Stammeland) og Hans Nielsen Bassebo (Frostvedt). John og Karen Marie bodde på Søndre Bassebo i Eidanger. De var i utgangspunket søskenbarn da de hadde felles mormor i Cathrine Jonsdatter på Nøklegård, men ikke felles morfar.

                            

                             John var en vital og svært slagferdig mann med mange jern i ilden. Han deltok noe i politikken i Eidanger og satt i herredsstyre i en periode (1860-61). Han fungerte for øvrig som varaordfører. Han var også det en kalte prestens medhjelper og deltok i det religiøse livet i bygden.

                            

                             John Bassebo var nokså hissig av seg, og bruste opp når det var noe han ikke likte. Når han skulle til byen så hendte det at han fikk beskjed om å kjøpe kjoletøy til jentene. Da brumma han om det, men det hendte han kom hjem med mer enn han hadde behøvd. Ungene hadde en stor respekt for John. Ellers var alle Bassebo-brødrene veldig humoristiske (selv om de kunne være sinte), og fæle til å holde leven.

                            

                             Karen Marie var tykk og hadde hjertefeil, noe hun også døde av. Hun var av og til svært syk. Doktor Stefansen hadde sagt at han aldri hadde sett et menneske som var så langt inn i døden og likevel greie seg.

                            

                             John kjøpte i 1860 Nordre Bassebo av sin bror Hans Nielsen da Hans flyttet til Frostvedt i Hedrum. John satt med begge gårdene samlet i 12 år. Da solgte han, den 19. september 1873, den nordre delen til sin sønn Anders Johnsen Bassebo for 2200 Spdl. Med "påstående husebygninger og tilliggende herligheter og rettigheter, intet undtaget", som det stod i skjøtet. Siden 1873 har Bassebo vært delt i to gårder. John solgte Søndre Bassebo til sin sønn Isak i 1889 for 14 000 kroner. John, som nå var enkemann, tok føderåd på gården. John Nielsen Bassebo døde av lungebetennelse i 1900. Han fikk dette etter at han hadde falt og brakk lårhalsen da han fulgte noen ut på trammen på Bassebo ble det fortalt.

                            

                             John og Karen Marie fikk 10 barn, seks sønner og fire døtre. En datter døde liten. En sønn, Isak, emigrerte til Amerika. Denne Isak fikk en sønn, Peder, som døde barnløs. Fire andre av barna har etterslekt.

                            

                             Han giftet seg[402] 18.10.1844 i Eidanger kirke,[403] med Karen Marie Sørensdatter.

 

 

21.  Gunbiør Nilsdatter, født 22.11.1773 på Nøklegård i Eidanger,[404] døpt 28.11.1773 i Eidanger kirke,[405] død 03.03.1855 på Bassebo i Eidanger,[406] gravlagt 12.03.1855 på Eidanger kirkegård.[407] 

 

       Hennes faddere var Marie Jonsdatter Lønnebache, Margrethe Larsdatter Nøchlegaard, Peder Nilsen Sundsaas, Hans Christensen Nøchlegaard og Anun Olsen Lønnebache.

 

       Hun var foreldreløs og enda ikke fylt 17 år da hun giftet seg. Gunbiør og Niels forlovet seg 28. mai 1790, og forloverne deres var Anders Lønnebakke og Anders Jonsen Solum.

 

 

22.  Anders Andersen, født ca 1768 på Melau i Brunlanes,[408],[409] død 1810 på Melau i Brunlanes,[410] gravlagt 21.12.1810 i Brunlanes.[411] 

 

       Anders var bruker på gården Melau i Brunlanes fra 1796 til 1810. Både Anders og broren Søren var gift med døtrene av stemoren Maria Jokumsdatter. Når Anders døde i 1810 var det ingen ting å skifte. Han gravlegges 42 år gammel.

 

       Han giftet seg[412] 09.11.1797 i Brunlanes,[413] med Margrethe Jahnsdatter.

 

 

                             Barn:

 

                   i      Signe Andersdatter, født 22.05.1799 på Melau i Brunlanes,[414] døpt 02.06.1799 i Tanum kirke.[415]

 

 

                   ii     Inger Marie Andersdatter, født 1802 på Melau i Brunlanes,[416] døpt 15.02.1802 i Tanum kirke i Brunlanes,[417] død 14.05.1871 på Solum i Brunlanes,[418] gravlagt 22.05.1871 på Tanum kirkegård.[419] 

 

                             Hun giftet seg[420] 14.10.1825 i Tanum kirke i Brunlanes,[421] med Knud Nilsen Solum.

 

 

         11.     iii    Anne Sophie Andersdatter, født 15.10.1804 på Melau i Brunlanes,[422] døpt 26.10.1804 i Tanum i Brunlanes,[423] død 13.05.1882 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[424] gravlagt 20.05.1882 på Eidanger kirkegård.[425] 

 

                             Hun giftet seg 12.10.1827 i Tanum kirke i Brunlanes,[426] med Nils Nielsen Stamland.

 

 

                   iv    Malene Andersdatter, født 1807 på Melau i Brunlanes,[427] døpt 21.11.1807 i Tanum kirke.[428]

 

 

                   v     Anders Andersen, født 1810 på Melau i Brunlanes,[429] døpt 21.10.1810 i Tanum kirke,[430] død 18.05.1888 på Solum i Brunlanes,[431],[432] gravlagt 25.05.1888 på Tanum kirkegård.[433] 

 

                             Han var stasjonsholder ved skysstasjonen og bruker på gården Solum i Brunlanes fra 1836 til 1884. Han var eier og bruker fra 1884 til 1888. Han fikk skjøte fra Treschow i 1888 for 8000 kr. (Han overtok en morens del i 1836.)

 

                             Han giftet seg[434] med Åse Bentsdatter.

 

 

23.  Margrethe Jahnsdatter, født 1771 på Gui Nedre i Brunlanes,[435] døpt 20.09.1771 i Brunlanes,[436] død 1842 på Solum i Brunlanes.[437] 

 

       Hun kom fra gården Torstein i Brunlanes når hun giftet seg med Anders. Margrethe var bruker på gården Solum i Brunlanes etter sin manns død fra 1819 til 1836. Hun delte bruket i 1826 med sin svigersønn Knud Nilsen (part nr 1) og i 1836 fikk sønnen Anders Andersen den andre parten (part nr 2).

 

       Hun giftet seg[438] (1) 09.11.1797 i Brunlanes,[439] med Anders Andersen, født ca 1768 på Melau i Brunlanes,[440],[441] død 1810 på Melau i Brunlanes,[442] gravlagt 21.12.1810 i Brunlanes.[443] 

 

       Hun giftet seg[444] (2) 14.07.1811 i Brunlanes,[445],[446] med Peder Johnsen, født ca 1763,[447],[448] død 15.03.1819 på Solum i Brunlanes,[449] gravlagt 22.03.1819 i Brunlanes.

 

 

                             Barn med Anders Andersen:

 

                             NB! Se ovenfor.                        

 

 

                             Barn med Peder Johnsen:

 

                   vi    John Pedersen, født 1812 på Solum i Brunlanes.[450] 

 

                             Han var fra Solum i Brunlanes. Det står i bygdeboken for Brunlanes at han var født i 1814. Han bodde på Melau br.nr.1 i Brunlanes.

 

                             Han giftet seg 1835,[451] med Catrine Olsdatter.

 

 

24.  Nils Aslesen, født 1764 på Skarsgård i Søre i Ål i Buskerud,[452],[453] døpt 29.09.1764 i Ål kirke i Buskerud,[454] død 12.02.1837 på Bjerkeseth i Bamble,[455] gravlagt 05.03.1837 på Bamble kirkegård.[456] 

 

       Jeg har leitet lenge etter opphavet til Nils Aslesen. Det første sporet man finner i Bamble er at han konfirmeres 16. oktober 1786 som bosatt på Bjerkeseth. Jeg har ikke funnet noen som passer i de nærmeste sognene. Jeg tror Nils kan være sønn av Asle Lasseson Skarsgard i Ål som ble dømt som falskmyntner i 1766, men dette er naturligvis usikkert. Barna hans flyttet etter dette fra sognet og en vet lite om dem. Alderen til denne Nils Aslesen passer perfekt, og navnet var sjeldent.

      

       I Telemark finner man to Nils Aslesen i 1801, en i Gjerpen og Nils på Bjerkeseth.

      

       En ser navnet Karen (Kari) i hans barneflokk som må være navnet på hans mor. En sønn av bror til denne Asle Lassesen kom senere til Bamble som fut, nemlig "Futen Axel Quinsgaard". Axels far hadde flyttet til Oslo og tatt navnet Qvindsgaard etter gården Kvinnegård i Ål i Buskerud der han var født. Han hadde vel problemer med sitt farnavn på grunn av hans skjebne. Foruten denne Knud har ingen funnet spor av de andre søsknene som sikkert har flyttet fra bygda da farens skjebne var vanskelig å leve med. Deres mor giftet seg igjen men barna til hennes første mann forsvant.

      

       Nils kommer fra Biercheseth-ejet ved gifte, og han er da soldat. Forlovere: Tallach Aanesen og Christen Jørgensen Biercheseth.

      

       Niels bodde med familien på Mellemplassen u/Bjerkeset i Bamble. I folketellingen for 1801 står han og familien oppført på gården Bjerkeseth i Bamble. Det står når han døde at han døde 73 år gammel.

 

       Han giftet seg[457] 14.10.1791 i Bamble kirke,[458] med Margeth Aanesdatter.

 

 

                             Barn:

 

                   i      Jørgen Nielsen, født 1792 på Bjerkeseth i Bamble,[459] døpt 01.04.1792 i Bamble kirke,[460] død 25.05.1866 på Bjerkeseth i Bamble,[461] gravlagt 02.06.1866 på Bamble kirkegård.[462] 

 

                             Faddere: Lars Nielsen Nyesteins kone Maria Pedersdatter, pige Sara Sørensdatter Nyhus, Lars Gullichsen Nyestein, Christian Jørgensen Biecheseth og Aane Talachsen Biercheseth.

                            

                             Jørgen kom fra Mellemplassen ved Bjerkeseth i Bamble. Han kom til plassen Strømme ved Nystein i 1819.

 

                             Han giftet seg 24.06.1818 i Bamble kirke,[463] med Ingeborg Knudsdatter.

 

 

         12.     ii     Asle Nilsen, født 16.05.1794 på Bjerkeseth i Bamble,[464] døpt 25.05.1794 i Bamble kirke,[465] død 08.05.1871 på Skjerke i Bamble,[466] gravlagt 15.05.1871 på Bamble kirkegård.[467] 

 

                             Han giftet seg[468] 15.04.1821 i Bamble kirke,[469] med Marthe Svensdatter.

 

 

                   iii    Åne Nielsen, født 20.06.1797 på Bjerkeseth i Bamble,[470] døpt 02.07.1797 i Bamble kirke,[471] død 11.01.1851 på Vissestad i Bamble,[472] gravlagt 18.01.1851 på Bamble kirkegård.[473] 

 

                             Faddere: Lars Nielsen Nyestein's kone Marie Pedersdatter, pige Aase Hellichsdatter Eeg, Ole Mortensen Fostvedt, Anund Knudsen og Knud Anunsen Biercheseth.

                            

                             Han kom til Vissestadhagen i Bamble.

 

                             Han giftet seg 03.08.1821 i Bamble kirke,[474] med Berte Nilsdatter.

 

 

                   iv    Karen Nilsdatter, født 18.07.1800 på Bjerkeseth i Bamble,[475] døpt 20.07.1800 i Bamble kirke.[476] 

 

                             Faddere: Kirsten Larsdatter Biercheseth, Gunhild Larsdatter ib, Lars Nielsen Nyestein, Johannes Olsen Aabye og Knud Anunsen Biercheseth.

 

                             Hun giftet seg 21.10.1831 i Bamble kirke,[477] med Arnold Andersen.

 

 

                   v     Knud Nilsen, født 14.06.1804 på Bjerkeseth i Bamble,[478] døpt 24.06.1804 i Bamble kirke,[479] død 1804 på Bjerkeseth i Bamble,[480] gravlagt 25.12.1804 på Bamble kirkegård.[481] 

 

                             Faddere: Tallach Levordsen Wissestad, Anne Hansdatter, pigen Aase Christensdatter og Ole Christensen Biercheseth, Anund Knudsen og Knud Anunsen Biercheseth.

 

 

                   vi    Ole Nilsen, født 27.06.1808 på Bjerkeseth i Bamble,[482] døpt 03.07.1808 i Bamble kirke.[483] 

 

                             Faddere: Niels Aabye's kone Dorthe Thorsdatter, Marthe Marie Tallachsdatter Bamble, Tellev Anunsen Tinderholt, Ole Mortensen og Knud Anunsen begge fra Biercheseth.

                            

                             Ole kom til Svartkjenkåsene ved Bamble gård.

 

                             Han giftet seg 27.12.1833 i Bamble kirke,[484] med Ingebor Nilsdatter.

 

 

                   vii   Knud Nilsen, født 14.05.1812 på Bjerkeseth i Bamble,[485] døpt 24.05.1812 i Bamble kirke.[486] 

 

                             Faddere: Ole Abrahamsen's kone Gunhild Christensdatter, pigen Karen Christensdatter og Ole Abrahamsen begge fra Biercheseth, Peder Larsen Nyestein og Jørgen Aslesen Biercheseth.

 

 

25.  Margeth Aanesdatter, født 1770 på Lia i Drangedal,[487] døpt 08.03.1770 i Tørdal kirke,[488] død 07.07.1833 på Bjerkeseth-ejet i Bamble,[489] gravlagt 14.07.1833 på Bamble kirkegård.[490]  Faddere: Tone Gundersdatter Lone, Gunnila Stuflien?, Isach Træmyr, Stener Ellefsen Moen.

      

       Hun kommer fra ”Biercheseth” ved gifte.

 

 

26.  Sven Burvolden. 

 

       Står som gift mann ”Sven Burvolden Hafreaker” i kirkeboken ved datteren Marthe sin dåp. Hans barnebarn Ingeborg Carine Aslesdatter bodde på Burvall med sin mann smeden Ole Petter Lindgren. Det kan være der Sven bodde når han ble far til Marthe Svensdatter? Jeg har ikke noe mer kunnskap om hvem denne Sven Burvolden er.

 

       Forhold til Marit Arnoldsdatter Bjørdammen.

 

 

                             Barn:

 

         13.     i      Marthe Svensdatter, født 1793 på Østre Skougen i Bamble,[491] døpt 07.07.1793 i Bamble kirke,[492] død 16.10.1880 på Sundsåsen i Eidanger,[493] gravlagt 23.10.1880 på Eidanger kirkegård.[494] 

 

                             Hun giftet seg[495] 15.04.1821 i Bamble kirke,[496] med Asle Nilsen.

 

 

27.  Marit Arnoldsdatter Bjørdammen. 

 

       Hun står som Marit Arnoldsdatter Bjørdammen ved dåpen til Marthe i 1793. Mer vet jeg ikke om henne.

 

 

28.  Niels Evensen, født 1763 på Landsverk i Sannidal,[497] døpt 08.05.1763 i Sannidal,[498] død 01.11.1835 på Rogn Søndre i Bamble,[499] gravlagt 09.11.1835 på Bamble kirkegård.[500] 

 

       Faddere ved dåp: Kirsti Olsdatter, Berte Elevsdatter, Jørgen Jakobsen, Nils Elefsen.

      

       Han står som 3 år ved skifte etter moren i 1766.

 

       Niels giftet seg i 1788 i Sannidal med Alau Eilertsdatter, men det er skifte etter henne alt i 1790.

 

       Han gifter seg så igjen i Bamble i 1792 med Mette Arnoldsdatter og bodde på Havredal i Bamble. Det er skifte etter Mette på Havredal i 1797.

 

       Han gifter seg så for 3. gang i Bamble i 1798 med Kirsti Jensdatter og ble husbond på Søndre Rogn i Bamble.

 

       Han giftet seg[501] (1) 05.09.1788 i Sannidal,[502] med Alau Eilertsdatter, født 31.07.1768 på Nedre Åsen i Sannidal,[503] døpt 07.08.1768 i Sannidal,[504] død ca 1790.[505] 

 

       Han giftet seg[506] (2) 04.10.1792 i Bamble,[507] med Mette Arnoldsdatter, født 1744 på Rørholt i Bamble,[508] død 15.06.1797 på Hafredal i Bamble,[509] gravlagt 22.06.1797 på Bamble kirkegård.[510] 

 

       Han giftet seg[511] (3) 28.06.1798 i Bamble kirke,[512] med Kirsti Jensdatter, født 1762 på Esse i Bamble,[513],[514] døpt 21.03.1762 i Bamble kirke,[515] død 23.12.1837 på Rogn Søndre i Bamble,[516] gravlagt 30.12.1837 på Bamble kirkegård.[517]

 

                             Barn med Alau Eilertsdatter:

 

                   i      Kirsten Nielsdatter, født 25.01.1789 i Sannidal,[518] døpt 01.02.1789 i Sannidal.[519] 

 

                             Faddere: Ellev Evensen, Jacob Halvorsen, Jørgen Abrahamsen, Kirsten Olsdatter og Johanne Olsdatter.

 

                             Barn med Kirsti Jensdatter:

 

                   ii     Mette Gurine Nielsdatter, født 25.02.1799 på Søndre Rogn i Bamble,[520],[521] døpt 03.03.1799 i Bamble kirke,[522] død 29.06.1885 på Rogn i Bamble,[523],[524] gravlagt 05.07.1885 på Bamble kirkegård.[525] 

 

                             Hun gravlegges som føderådskone på Rogn.

 

                             Hun giftet seg[526] 22.08.1828 i Bamble kirke,[527] med Jacob Halvorsen.

 

 

         14.     iii    Elias Nielsen Rogn, født 06.04.1802 på Rogn i Bamble,[528] døpt 11.04.1802 i Bamble kirke,[529] død 06.06.1874 på Rogn i Bamble,[530] gravlagt 12.06.1874 på Bamble kirkegård.[531] 

 

                             Han giftet seg[532] 02.09.1830 i Bamble kirke,[533] med Anne Maria Hansdatter.

 

 

29.  Kirsti Jensdatter, født 1762 på Esse i Bamble,[534],[535] døpt 21.03.1762 i Bamble kirke,[536] død 23.12.1837 på Rogn Søndre i Bamble,[537] gravlagt 30.12.1837 på Bamble kirkegård.[538] 

 

       Kirsti var fra Rosland i Bamble. Hun var 1. gang gift med Elias Mikkelsen. Kirsti og Elias ble forlovet 15. mai 1762.

      

       Hun og hennes 2. Ektemann Niels var bosatt på Søndre Rogn.

 

       Hun giftet seg (1) 24.06.1785 i Bamble kirke,[539] med Elias Mikkelsen, født 1763 på Grommestad,[540] død 1796 på Rogn i Bamble.[541] 

 

       Hun giftet seg[542] (2) 28.06.1798 i Bamble kirke,[543] med Niels Evensen, født 1763 på Landsverk i Sannidal,[544] døpt 08.05.1763 i Sannidal,[545] død 01.11.1835 på Rogn Søndre i Bamble,[546] gravlagt 09.11.1835 på Bamble kirkegård.[547]

 

 

                             Barn med Elias Mikkelsen:

 

                   i      Jens Eliassen, født 1788 på Rosland i Bamble,[548] døpt 25.05.1788 i Bamble kirke. 

 

                             Han overtok Søndre Rogn i 1806. Skjøte 26.aug.1806 for 700 rdl. fra sin mor som da var enke. Han solgte den i 1840 til sin bror Nils for 350 rdl.

 

 

                   ii     Marthe Eliasdatter, født 1790 på Rosland i Bamble,[549] døpt 24.10.1790 i Bamble kirke.

 

 

                   iii    Mikkel Eliassen, født 1793 på Grasmyr i Bamble,[550] døpt 16.06.1793 i Bamble kirke.

 

 

                   iv    Nils Eliassen, født 1796 på Søndre Rogn i Bamble,[551] døpt 06.12.1796 i Bamble kirke. 

 

                             Han overtok Søndre Rogn i 1840. Han kjøpte gården av sin bror Jens. Han overtok Rognstranda etter sin enke Mette Susanne Eriksdatter. Dette var en ettertraktet strandparti der det i senere tid er satt opp mange hytter.

 

                             Han giftet seg[552] (1) 05.11.1829 i Bamble kirke,[553] med Mette Susanne Eriksdatter, født 1801 i Bamble,[554] døpt 15.03.1801 i Bamble kirke,[555] død 1830 på Søndre Rogn i Bamble.[556] 

 

                             Han giftet seg (2) 18.11.1831 i Bamble kirke,[557] med Aleth Marie Hansdatter, født 1800 på Høen i Bamble,[558] døpt 20.07.1800 i Bamble kirke.[559]

 

 

                             Barn med Niels Evensen:

 

                          NB! Se ovenfor.    

 

 

30.  Hans Amundsen, født 1776 på Vinje i Bamble,[560] døpt 09.11.1776 i Bamble kirke,[561] død 28.11.1847 på Vinje i Bamble,[562] gravlagt 06.12.1847 på Bamble kirkegård.[563] 

 

       Det står i kirkeboken at de begge kom fra Vinje da de giftet seg.

      

       Hans fikk skjøte på gården Vinje Gnr.42 Bnr.3 og 7 i 1805 av sin far for 250 rdl.

 

       Hans gjorde seg ifølge bygdeboken bemerket som bonde og fikk ”Kongl. Dansk Landhusholdn. selskabs premie for god jordbrukdrift”.

      

       Han delte gården på Vinje i 3 åsetrer etter seg, en del til hver av sønnene Lars, Even og Amund.

 

       Han giftet seg[564] 12.07.1804 i Bamble kirke,[565] med Pernille Larsdatter.

 

                             Barn:

 

                   i      Lars Hansen, født 15.12.1804 på Vinje i Bamble,[566] døpt 25.12.1804 i Bamble,[567] død 08.12.1888 på Vinje i Bamble,[568] gravlagt 17.12.1888 i Bamble.[569] 

 

                             Bodde i 1865 på Vinje, ingen barn.

                            

                             Han gravlegges som enkemann og føderådsmann på Vinje.

 

                             Han giftet seg med Kari Christensdatter.

 

 

         15.     ii     Anne Maria Hansdatter, født 24.01.1807 på Vinje i Bamble,[570] døpt 01.02.1807 i Bamble kirke,[571] død 21.08.1884 på Rogn i Bamble,[572] gravlagt 29.08.1884 på Bamble kirkegård.[573] 

 

                             Hun giftet seg[574] 02.09.1830 i Bamble kirke,[575] med Elias Nielsen Rogn.

 

 

                   iii    Amund Hansen, født 14.12.1809 på Vinje i Bamble,[576] døpt 25.12.1809 i Bamble,[577] død 19.01.1891 på Vinje i Bamble,[578],[579] gravlagt 29.01.1891 på Bamble kirkegård.[580] 

 

                             Amund står som ugift forhenværende gårdbruker som lever av egne midler da han døde ifølge kirkeboken.

 

 

                   iv    Søren Hansen, født 24.03.1813 på Vinje i Bamble,[581] døpt 30.03.1813 i Bamble kirke,[582] død 08.06.1837 i Brevikstrømmen.[583] 

 

                             Søren ble myrdet på Brevikstrømmen.

                            

                             Det står om denne episoden i en artikkel i avisen Porsgrunnsposten 10. mars 2005. I artikkelen vises til Brevik historielag: Med posten i 300 år.

                            

                             Der står det at man på 1800 tallet brakte posten også penger og verdisaker og var fristende mål for landeveisrøvere. På den tiden var Brevik et knutepunkt for post mellom øst og Vestlandet. Posten kom med hest vestfra og bønder langs ruten hadde ansvaret for å stille med friske hester og frakte posten videre. Postførerne var bevæpnet.

                            

                             Det siste stykket før Brevik var postføreren Søren Hansen fra Rogn gård. Søren hadde overtatt jobben etter sin far og hadde bare et år på baken i blå uniform, da han, natten mellom 7. og 8. juni 1837, steg av postvognen på Stathelle og satte seg i prammen for å ro posten det siste stykket over til Brevik.

                            

                             På samme tid satt Ole Jacobsen Berg og Lars Mikkelsen og drakk seg til mot etter å ha planlagt og rane Søren på denne turen. De la ut fra Strømtangen med en pram for å møte Søren på fjorden. Lars satt ved årene da de møtte han. Det var ikke tillatt for postførerne å ha andre i båten men siden Søren var søskenbarn til Oles svigersønn, sa han ja.

                            

                             Søren lot seg overtale til en tur utom Sandøya og Lars rodde tilbake til Brevik. Da Søren og Ole nådde Blokkhustangen skulle de bytte plass. Da feide Ole Søren over bord og dro til han med åra så han forsvant. Ole gjemte bytte på Sandøya og rodde hjem.

                            

                             Ole ble etter noen dager utpekt som gjerningsmann og ble siden dømt til halshugging for ugjerningen. Lars ble dømt til straffearbeid på livstid. Ole ble halshugget på Blokkhustangen ytterst på Øya i Brevik.

                            

                             I 1971 gravde Breviksmannen Øystein Grønseth opp et lik på tomta si i Nygata i Brevik. Det var et skjelett av en ca 50 års gammel mann med hodet skilt fra kroppen. Dette var trolig liket av Ole Jacobsen Berg.

 

                             Han giftet seg[584] 12.10.1832 i Bamble,[585] med Maren Helene Johnsdatter.

 

 

                   v     Even Hansen, født 1816 på Vinje i Bamble,[586] døpt 21.07.1816 i Bamble,[587] død 1900 på Vinje i Bamble,[588] gravlagt 30.05.1900 på Bamble kirkegård.[589] 

 

                             Det er trolig han som gravlegges i 1900 som enkemann Even Hansen Vinje, 84 år gammel.

 

                             Han giftet seg 17.01.1845 i Bamble kirke,[590] med Anne Rosine Isaksdatter.

 

 

                   vi    Isach Hansen, født 1819 på Vinje i Bamble,[591] døpt 30.05.1819 i Bamble kirke.[592]

 

 

31.  Pernille Larsdatter, født 1775 på Vinje i Bamble,[593] døpt 04.02.1776 i Bamble kirke,[594] død 12.05.1859 på Vinje i Bamble,[595] gravlagt 19.05.1859 på Bamble kirkegård.[596]

 

 

 

Tipptippoldeforeldre

 

 

 

32.  Abraham Sørensen, født ca 1732 på Hobæk Øvre i Brunlanes,[597],[598] død 1789 på Vestmund i Brunlanes,[599],[600] gravlagt 22.03.1789 på Tanum kirkegård.[601] 

 

       Han var bruker på Vestmund fra 1750 til 1780. De tok opphold i 1780, og døde begge i 1789, 57 og 70 år gamle.

 

       Han giftet seg[602] med Mari Nilsdatter.

 

 

                             Barn:

 

                   i      Hans Abrahamsen. 

 

                             Han bodde i Larvik.

 

 

                   ii     Søren Abrahamsen, født ca 1755 på Vestmund i Brunlanes,[603],[604] død 1789 på Vestmund i Brunlanes,[605],[606] gravlagt 03.05.1789 på Tanum kirkegård.[607]  

 

                             Han bodde på Vestmund. Han døde samme år som foreldrene, 34 år gammel.

 

                             Han giftet seg[608] (1) med Anne Andersdatter. 

 

                             Han giftet seg[609] (2) med Mari Hansdatter. 

 

                             Han giftet seg[610] (3) med Ragne Mikkelsdatter.

 

 

         16.     iii    Nils Abrahamsen, født ca 1766 på Vestmund i Brunlanes,[611],[612] død 1814 i Vrangsund i Brunlanes,[613],[614] gravlagt 22.05.1814 i Brunlanes.[615] 

 

                             Han giftet seg[616] (1) 17.07.1789 i Brunlanes,[617] med Ane Maria Andersdatter, født ca 1765,[618],[619] død 1809 i Vrangsund i Brunlanes,[620],[621] gravlagt 19.02.1809 i Brunlanes.[622] 

 

                             Han giftet seg[623] (2) 19.08.1810 i Brunlanes,[624] med Marte Maria Danielsdatter, født ca 1765 i Vrangsund i Brunlanes,[625],[626] død 11.11.1858 i Vrangsund i Brunlanes,[627],[628] gravlagt 18.11.1858 i Brunlanes.[629]

 

 

                   iv    Sara Abrahamsdatter. 

 

                             Hun giftet seg[630] med Jon Andersen.

 

 

                   v     Kari Abrahamsdatter. 

 

                             Hun giftet seg[631] med Anders Solli.

 

 

                   vi    Mari Abrahamsdatter.

 

 

                   vii   Johanne Abrahamsdatter.

 

 

                   viii  Anders Abrahamsen.

 

 

33.  Mari Nilsdatter, født ca 1719,[632],[633] død 1789 på Vestmund i Brunlanes,[634],[635] gravlagt 22.03.1789 på Tanum kirkegård.[636] 

 

       Hun ble gravlagt 70 år gammel på samme dag som sin mann.

 

 

36.  Anun Evensen, født 1736 på Skavråker i Eidanger,[637],[638] døpt 16.09.1736 i Eidanger kirke,[639] død 1795 på Berg i Eidanger,[640] gravlagt 27.10.1795 på Eidanger kirkegård.[641]  Faddere: b. af Jacob Nielsen Lundes kone, Ashist: Amborg Arnesd. Kiørholt, Mandf: Halvor Saltboe, Jon Ørevig, Hans Arnes. ibid.

      

       Han bodde trolig som husmann på Skavråker i 1762. Han bodde der da med sin kone. I folketellingen av 1782 på en plass under Berg i Eidanger er det muligens han som står som Anund med kone og tre barn.

 

       Han giftet seg 1760 i Eidanger,[642] med Margrethe Andersdatter.

 

 

                             Barn:

 

                   i      Ambor Anundsdatter, født ca 1760 på Skavråker i Eidanger,[643] død 11.10.1820 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[644] gravlagt 18.10.1820 på Eidanger kirkegård.[645] 

 

                             Trolig født på en husmannsplass på Skavråker da hennes far trolig var husmann der i 1762.  Var fra Rydingen under Berg. Antageligvis søster til Anders Amundsen (1767-1819). Hun er trolig født i perioden 1760-64 der innføringene av døpte mangler i Eidanger.

                            

                             Blant introduserte kvinner i denne perioden finner man 8. juni 1760 "Anun Schaveraagers kone". Dette er trolig Margrethe Andersdatter etter at hun fikk Ambor.

                            

                             Fra Gard Strøms avskrifter:

                            

                             Trol. 31/8-1792 i Eid. Copul. 4/10-1792.

                             Uk. og Skolemester, Iwer Knuds. og P. Ambor Anunsd. Berg.

                             Caut: Jacob Oxum og Rasmus Berg.

                            

                             Har funnet fire dødfødte barn. Det ene var gravlagt 29. september 1793 som "Iwer Knudsen Stamlands dødfødte D.B.", 3. April 1795 som "Iwer Stamelands dødf. D.B.", 26.mai 1797 "Iver Knudsen Stammelands dødf. (blekksøl)", 21.august 1803 som "Iver Knudsen Stamelands dødfødte P. barn".

 

                             Hun giftet seg[646] 04.10.1792 i Eidanger kirke,[647] med Iwer Knudsen.

 

 

                   ii     Evind Anunsen, født 1764 i Eidanger,[648] døpt 14.10.1764 i Brevik kirke.[649] 

 

                             Faddere: Anna Haraldsdatter, Anne Johnsdatter, Jens Iverssøn og Anders Evindsøn.

 

 

                   iii    Maria Anunsen, født 1767 på Berg i Eidanger,[650] døpt 20.04.1767 i Eidanger.[651] 

 

                             Faddere: Antonetta Nilsdatter Bøe, Thora Andersdatter Berg, Hans Hansen Berg, Christen Sørensen ibid og Anders Evensen Brevik.

 

 

         18.     iv    Anders Anundsen, født 1768 på Berg i Eidanger,[652] døpt 20.11.1768 i Brevik kirke,[653] død 26.04.1819 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[654] gravlagt 02.05.1819 på Eidanger kirkegård.[655] 

 

                             Han giftet seg[656] 01.10.1793 i Eidanger kirke,[657] med Margrethe Gautesdatter.

 

 

                   v     Anne Marie Anunsen, født 1771 på Berg i Eidanger,[658] døpt 08.12.1771 i Eidanger.[659] 

 

                             Faddere: Anne Hansdatter Leerstang, Sara Christensdatter ibid, Hans Nilsen Røra, Knud Bentsen Stameland og Søren Gundersen Berg.

 

 

                   vi    Ingebor Anunsen, født 1775 på Berg i Eidanger,[660] døpt 01.10.1775 i Eidanger.[661] 

 

                             Faddere: Anne Hansdatter Leerstang, Sara Christensdatter ibid, Ole Christensen ibid, Ole Jacobsen Rørerød og Nils Hansen Røra.

 

 

37.  Margrethe Andersdatter, født ca 1724,[662] død 1814 på Berg i Eidanger,[663] gravlagt 22.05.1814 på Eidanger kirkegård.[664] 

 

       Under folketellingen i 1801 bodde Margrethe på gårde "Rydningen". Hun var da enke etter første ekteskap. Hun bodde hos dem som innerst (leieboer), 64 år gammel. Står som forlovet med Anun 26.01.1760 i Eidanger.

      

       I kirkeboken for Eidanger er vielser for 1760-64 borte.

 

       Fra Gard Strøms avskrifter:

      

       " Trol. 26/1-1760 i Eid.

       Uk. Anun Evensen Schaverager med Pigen Margrethe Andersd.

       Caut: Lars Kiørholt og Børger Ørevig."

 

       Hun døde på Berg, 90 år gammel ifølge kirkeboken.

 

 

38.  Gaute Olsen, født 1744 på Hvammen i Dagali i Nore i Buskerud,[665] døpt 29.09.1744 i Rollag kirke i Buskerud,[666] død 16.05.1825 på Natten i Rollag i Buskerud,[667] gravlagt 30.05.1825 på Rollag kirkegård.[668] 

 

       Han var eier og bruker av gården Nørsterud i Rollag i Buskerud. Han måtte gå fra gården, men han holdt igjen en tomt på Nørsterudhagen og bygde en liten stue der. Denne stuen står ennå i tunet på Nørsterudhaugen. Han holdt igjen Sætra Natten og ryddet og bygde hus til familien der. Han kjøpte også en plass under Skarpåsen som het Gjermundsplass i 1795 for 140 rdl. Fra den tid har plassene hørt samen og vært i samme ætt i lang tid framover. Gaute ryddet og brøyt, og til slutt kunne han avle 10- -12 td opp i Natten. Han hadde også kvern syd i Nattenbekken med dam opp i Pimtjernet.

 

       Da hans første kone døde i 1784 ser det ut til at barna ble spredd rundt på forskjellige gården ser det ut til. Blant annet i Eidanger og Siljan. Han giftet seg igjen i 1788 og bodde i 1801 på Natten. Han bodde der med sammen med sin andre kone, Lisbeth Einarsdatter og deres felle barn Birgit, 12 år gammel.

      

       I Nore Uvdal bygdebok står det følgende om skifte etter Gaute:

      

       Skiftet blei avslutta 22/6 1826. Barna fra første ekteskap var arvinger og noen av dem oppholdt seg i Danmark (hærtjeneste?). Det hadde vært sendt ut 'proclama' etter dem i Rigstidende 3 ganger senest 12/9 1825. Av arvingene var sønnene Knut og Ole myndige. Ivar var idømt festningsarbeide for et eller annet brotsverk. Hellek var død men etterlot seg en datter Marthe som var ugift. Datteren Margit var enke og ikke til stede, og yngste datteren Margit var gift med en som het Torstein Olsen 'formodes i Danmark' Datteren Birgit av annet ekteskap var gift med Gullek Olsen. Han førte prov for at han eide det som svigerfaren etterlot seg. Det var således ikke mer å skifte og boet ble 'ekstrahert' Gullek Olsen (dat. 22/6 1826). Det var da Gullek Olsen som ble bonde på Natten.

      

       Han giftet seg (1) 08.10.1767 i Nore Kirke i Buskerud,[669] med Margit Knutsdatter, født 1748 på Skarpåsen i Nore Uvdal i Buskerud,[670] døpt 17.03.1748 i Rollag kirke i Buskerud,[671] død 1784 på Natten i Rollag i Buskerud,[672] gravlagt 1784 på Nore kirkegård.[673] 

 

       Han giftet seg (2) 21.10.1788 i Nore Kirke i Buskerud,[674] med Lisbeth Einarsdatter, født 1747 på Landseiet i Buskerud,[675] død 1828 på Natten i Rollag i Buskerud.[676]

 

 

                             Barn med Margit Knutsdatter:

 

                   i      Ole Gautesen, født 1767 på Veslegård, Tunhovd i Nore i Buskerud,[677] døpt 07.10.1767 i Nore Kirke i Buskerud.[678] 

 

                             Faddere: Nils Ivers. Sporrans. en. og g. Guro Ols. Lislegaard, Ellev Halvors. Østvet, Lars Larson Raaen.

 

 

                   ii     Hellek Gautesen, født 1769 på Veslegård, Tunhovd i Nore i Buskerud.[679] 

 

                             Han var død under skifte etter faren i 1826, men etterlot seg en ugift datter, Marte. Det er trolig han som gifter seg med Eli Johannesdatter på Kongsberg 21. oktober 1797. Han dør trolig fort etterpå, for det er trolig enken etter han en finner på Kongsberg i 1801.

 

                             Han giftet seg 21.10.1797 i Kongsberg kirke,[680] med Eli Johannesdatter.

 

 

         19.     iii    Margrethe Gautesdatter, født 1770 på Nørsterud i Rollag i Buskerud,[681],[682] døpt 06.01.1770 i Rollag kirke i Buskerud,[683] død 15.07.1830 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[684] gravlagt 21.07.1830 på Eidanger kirkegård.[685] 

 

                             Hun giftet seg[686] 01.10.1793 i Eidanger kirke,[687] med Anders Anundsen.

 

 

                   iv    Ole Gautesen, født 1772 på Nørsterud i Rollag i Buskerud,[688] døpt 12.07.1772 i Nore Kirke i Buskerud,[689] død 1772 på Nørsterud i Rollag i Buskerud,[690] gravlagt 1772 på Nore kirkegård.[691] 

 

                             Hans faddere var Halvor Hvilstens hustru Gro Olsdatter Lislegård, Iver Nilsen Lofsgården, Jæst Knutsen Scharpaasen og Gunul Gjermundsen Schage.

                            

                             Han døde bare 4 måneder gammel. Han ble gravlagt i juli 1772.

 

 

                   v     Knud Gautesen, født 1773 på Nørsterud i Rollag i Buskerud,[692] døpt 29.12.1773 i Nore Kirke i Buskerud,[693] død 26.04.1833 i Brevik,[694] gravlagt 11.06.1833 på Brevik kirkegård.[695] 

 

                             Hans faddere var Knut Jetzen Sønstegård i Tonhof og hustru Brynhild Holgersdtr ... Eie Halvor Paulsen ...Ejet og Anfind Anfindsen.

                            

                             Han står konfirmert i Eidanger 30. september 1787 som "Knut Gautesen Saga 16 år".

                            

                             En finner han i de sjømilitære rullene for Eidanger for 1797. Han står som 25 år gammel og "Enrull matros".

                            

                             En finner også Knud Gautesen som fadder til Margrethe Gautesdatter Bergrydningen sin datter Anne Margrethe i 1797. Han står da som Knud Gautesen Døvig.

                            

                             Knud er i 1801 "logerende " på Røra gård.

                            

                             Knut gifter seg i 1803 med Anne Larsdatter:

                            

                             Fra Gard Strøms avskrifter:

 

                             Copul. 10.03.1803 i Eid.

                             Matros Knud Gautesen Røra og pigen Anne Larsdatter Landgangen.

                             Caut: Nils Hansen Røra og Isach Jacobsen ibid.

                            

                             De bodde trolig hos Annes foreldre den første tiden. De døpte en sønn bosatt på Langangen i 1803. Døper etter dette barn i Brevik.

                            

                             Knuts sønn, Gunder Gnudsen, gifter seg i 1836 med Margrethe Gautesdatter sin datter, Gunild Marie. Margrete var Knuds søster og de var av en søskenflokk som kom fra gården Nørsterud i Rollag i Buskerud. Han er nevnt i skifte etter sin bror Iver i Hedrum i 1832. Han er også nevnt i skifte etter faren i 1826, og står da at han oppholt seg i Danmark, muligens militær. Dette med Danmark var ikke riktig.

                            

                             Knut endte sine dager på en noe tragisk måte. I Brevik kirkebok står det følgende angående Knut sin begravelse:

                              

                             "Matros Knud Goutesen 60 aar Født i Rolloug prestegjeld - Ved at reise fra Skien den 26. april er han drugnet og fandtes først igjen paa Frierfjorden den 10. juni".

                            

                             Her har vi nok en bekreftelse på at han kom fra Rollag i Buskerud.

 

                             Han giftet seg 10.03.1803 i Eidanger kirke,[696] med Anne Larsdatter.

 

 

                   vi    Ole Gautesen, født 1777 på Nørsterud i Rollag i Buskerud,[697] døpt 08.01.1777 i Nore Kirke i Buskerud,[698] død 26.11.1855 på Kleppene i Kjose i Brunlanes,[699] gravlagt 05.12.1855 i Brunlanes.[700] 

 

                             Hans faddere var Ifuer? Hans ?, T. Larsen Teigen og hustru, Ole Olsen Sævlie og hustru og Knud Olsen Øytedal.

 

                             Ole konfirmerte seg i Siljan 3. mars 1798, og var da bosatt på Kløverød, 17 år gammel. I 1801 er han bosatt på gården Island i Siljan, og er oppført som 20 år og sykelig dreng på gården. Han bor på Snurren i Siljan da han giftet seg i 1810. Han bosetter seg senere på gården Dammen u/Kleppene i Kjose i Brunlanes. Han dyrket opp denne plassen.

                             Ole var ungkar og soldat da han giftet seg med Anne Jacobsdatter.

                            

                             Viet 9/8-1810.

                             Uk. og Soldat Ole Gautesøn Snurren og Pigen Anne Jacobsd.

                             Caut: Solve og Christen Præstegaarden.

                            

                             Han står på liste over landmilitære fra Stathelle m. Brevik side 262. Eidanger Compagnie under Telemark Infanteri Regiment 20. september 184 nr. 43. Det står at han var født i 1780. (Dette stemte ikke helt.) Hans høyde var 60,5 tommer. Han står som "Udtjent musquatuer". Det betyr trolig at han hadde tjent sin tjeneste.

                            

                             Han er nevnt under skifte etter faren i 1826. Han er da nevnt som bosatt i "Danmark Hærtjemeste?".

                            

                             Han er nevnt i skifte etter sin bror Iver i 1832 i Hedrum. Han står da som Ole Gautesen Dammen.  

 

                             Han giftet seg (1) 19.08.1810 i Slemdal kirke,[701] med Anne Jacobsdatter, født 1780,[702] død 14.03.1828 på Dammen u/Kleppan i Brunlanes,[703] gravlagt 22.03.1828 i Kjose kirke.[704] 

 

                             Han giftet seg (2) 02.10.1829 i Tanum kirke,[705] med Marie Jørgensdatter, født 1788 på Strand i Kjose i Brunlanes,[706] død 22.01.1866 på Kleppane i Kjose,[707] gravlagt 13.02.1866 på Kjose kirkegård.[708]

 

 

                   vii   Iver Gautesen, født 1780 på Nørsterud i Rollag i Buskerud,[709] døpt 03.06.1780 i Nore Kirke i Buskerud,[710] død 20.10.1832 på Stranden u/Gjone Store i Hedrum,[711],[712] gravlagt 23.10.1832 i Hedrum.[713] 

 

                             Hans faddere var Iver Nilsen Lofsgarden og hustru Groe Iversdatter ibid, Halvor Jestsen Sønsteridejet og Knud Torgersen Nørsterud.

                            

                             Det er muligens han en finner ugift, 20 år gammel som tjenestegutt på Herland Søndre i Svarstad i Lardal i 1801. Han er nevnt i skifte etter faren i 1826. Det står da at han var idømt festningsarbeid for et eller annet brottsverk. Han var husmann i Hedrum på plassen Standen u/Gjone Store fra 1829 til han døde der ugift i 1832, 53 år gammel ifølge bygdeboken i Hedrum.

 

                             Det var skifte etter han i Hedrum som ble avsluttet 23. november 1832.

                            

                             Larvik Sorenskriveri

                             Skifteprotololl nr.20 (1831-1834)

                             side 409-412, nr 91.

                            

                             Skifte etter Iver Gautesen begynt 22. oktober 1832,

                             Sluttet 15. desember 1832.

                             Brt: 32-99. Nt: 11-60

                            

                             Arvinger: Broder Knud Goutesen, broder Ole Goutesen Damen, søster Marjet Goutesdatter gift med Torsten Johannesen Løvøen i Eidanger, søstersøn Hans Andersen Nerg i Eidanger, søsterdatter Ingeborg Andersdatter gift med Abraham Nielsen Berg i Eidanger, søsterdatter Anne Andersdatter gift med Ole Adolpsen Rambergrødningen i Eidanger, søsterdatter Gunniel Marie Andersdatter.

                            

                             Som verge for umyndige Gunniel Marie Andersdatter ble oppnevnt morbroderen Ole Goutesen Dammen.

 

 

 

                   viii  Margrethe Gautesdatter, født 1784 på Nørsterud i Rollag i Buskerud,[714] døpt 26.09.1784 i Nore Kirke i Buskerud,[715] død 10.09.1856 på Rambergrønningen i Eidanger,[716] gravlagt 14.09.1856 på Eidanger kirkegård.[717] 

 

                             Hennes faddere var Bjørn Knudsen Lofsgarden og hustru, Margit Iversdatter Skarpåsen, Aslaug Torgersdatter Tonsrud og Iver Nilsen Lofsgarden.

                            

                             Hun er døpt Margith.

                            

                             Det er sikkert hun som bor 16 år hos halvbroren til moren, Iver Nielsen gift med Tønne Fingarsdatter på Nohre Lofsgaarden Mellom i Rolloug i 1801.

 

                             Hun er nevnt i skifte etter faren i 1826 som bosatt i Danmark og gift med Torstein Olsen "formodes i Danmark", noe som ikke stemte. Hun var gift med en Torstein, men ikke i Danmark. Hun giftet seg på Nøtterøy med Thorsten Johannesen i 1818. Hun flyttet til Nøtterøy som tjenestepike fra Hoff i 1817. Hun bodde på Hudøe når hun giftet seg, og det samme gjorde hennes mann. De flyttet fra Nøtterøy i 1818 til Numedal ifølge kirkeboken i Nøtterøy.

 

                             Hun er nevnt i skifte etter broren Iver i Hedrum i 1832. Hun står da som gift med Thorsten Johannessen, men bosatt på Løvøya i Eidanger. Hun står som Marjet Gautesdatter i skifte etter Iver, Marthe når hun døpes, og Margrete når hun gifter seg.

                            

                             Margrethe er nevnt i dåpen til Ole Gautesen sitt barnebarn Hans Jacob Nilsen 18.03.1849 i Kjose. Dette står i kirkeboken at han ble hjemmedøpt i Eidanger av "Eidangers Gjorde Moder Marie Gautesen". Hans Jacob var sønn av Ole sin sønn Nils Olsen som var bosatt i Kjose. Denne hjemmedåpen avklarer også at Marie Gautesen var jordmor i Eidanger.

                            

                             I.C. Ramberg skriver i sin bok om Eidanger følgende angående jordmoren i Eidanger på den tiden:

 

                             " Helt indtil 1853 hadde Eidanger fælles jordmor med Brevik, hvor hun bodde. De tilgrænsende dele av sognet søkte ogsaa jordmor fra Porsgrund; men mange brukte ogsaa en indfødt hjælpekone."

                            

                             Hun gravlegges i Eidanger i 1856 som "enke efter Torsten Johannesen fattiglem Marie Gautesdatter 80 aar Rambergrønningen".

                            

                             Hun bor da sikkert hos datteren til sin søster Margrethe Gautesdatter, Anne Margrethe Andersdatter og hennes mann Ole Adolphsen. De bodde på Rambergrønningen på den tiden.

 

                             Hun giftet seg 19.09.1818 i Nøtterøy i Vestfold,[718] med Thorsten Johannessen.

 

 

                             Barn med Lisbeth Einarsdatter:

 

                   ix    Bergit Gautesen, født 1789 på Nørsterud i Rollag i Buskerud,[719] døpt 29.09.1789 i Nore Kirke i Buskerud.[720] 

 

                             Hennes faddere var Biørn Knuthsen Aarsgard og hustru, Thore Larsdatter Noregard, Kari Gullecsdatter Thoen og Tosten Guttormsen Schiønne ejet.

 

                             Hun giftet seg med Gullik Olsen.

 

 

39.  Margit Knutsdatter, født 1748 på Skarpåsen i Nore Uvdal i Buskerud,[721] døpt 17.03.1748 i Rollag kirke i Buskerud,[722] død 1784 på Natten i Rollag i Buskerud,[723] gravlagt 1784 på Nore kirkegård.[724] 

 

       Hun ble introdusert i kirken samme dag som datteren Margit ble døpt 6. januar.

 

       Hun døde i september 1784: "Gaute Olsen hustru Margit Knudsdatter 37 år".

 

 

40.  Knut Bentsen, født 1735 på Nordre Ås i Eidanger,[725] døpt 29.09.1735 i Eidanger kirke,[726] død 1811 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[727] gravlagt 16.04.1811 på Eidanger kirkegård.[728] 

 

       Hans faddere var Marie Schaverager, Lisbeth Schajesdatter, Abraham Grava, David Nielsen og Hans Aas.

      

       Knut Bentsen kom fra Ås i Eidanger. Han er i 1762 nevnt som husmann under Nordre Aas. Han forpaktet gården Stamland i Eidanger fra 1763, og kjøpte i 1775 en halvpart av Hans Hanssøn Berg og en halvpart av Gunhild Bolette Berg og ble således selveier av Stamland. Han solgte i 1798 den østre delen av Stamland til sin eldste sønn Iver.

      

       I 1801 bodde det tre familier på Stamland. Knud på hovedbølet. I samme hus bodde sønnen Bent sammen med sin familie. Sønnen Iver var også da bosatt på Stamland. Knut døde på Stamland i 1811.

      

       Fra Gard Strøms avskrifter:

 

       "Trol. 25/5-1763 i Eid. Soldat, Knud Bentsen Stamland og Kisten Nielsd. Berg Caut: Hans Berg og Hans Røra."

      

       "Trol. 9/9-1765 i Eid. Copul. 22/10-1765. Soldat, Knud Bentssøn Stameland med Pigen Elisabeth Iversd. Grave. Caut: Hans Hanssøn Berg og Ole Jacobssøn Børerøe."

      

       Han gravlegges som "Knud Bentsen Stameland 78 aar".

 

       Han giftet seg[729] (1) 1763 i Eidanger kirke,[730] med Kirsten Nilsdatter Bergrønningen, født ca 1727,[731],[732] død 1764 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[733] gravlagt 10.12.1764 på Eidanger kirkegård.[734] 

 

       Han giftet seg[735] (2) 22.10.1765 i Eidanger kirke,[736] med Elisabeth Iversdatter Grava, født 1735 på Høkeli i Slagen i Vesftold,[737] døpt 23.01.1735 i Slagen kirke,[738] død 1813 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[739] gravlagt 13.06.1813 på Eidanger kirkegård.[740]

 

 

                             Barn med Elisabeth Iversdatter Grava:

 

                   i      Iwer Knudsen, født 1766 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[741],[742] døpt 13.07.1766 i Eidanger kirke,[743] død 19.03.1825 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[744] gravlagt 26.03.1825 på Eidanger kirkegård.[745] 

 

                             Iwers faddere var Maren Iversdt. Øvre Lunde, Maria Iversdt, Prestegd, Sergiant Auen Qist, Hans Bentzen Holte og Hans Hansen Berg.

                            

                             Iwer kjøpte Stamland Br.nr. 2 av sin far i 1798. Han var skolemester ved siden av gårdsdriften. Våren 1825 druknet han i Eidangerfjorden. Han gikk gjennom isen ved Kinrudholmen ved Seivall idet han skulle gå i land etter en tur til Brevik. Hans brorsønn Knud Bentsen druknet i den samme ulykken. Bruket ble i skifte utlagt enken og sønnen Jacob Iversen. Jacob døde bare to år senere.

 

                             Han giftet seg[746] (1) 04.10.1792 i Eidanger kirke,[747] med Ambor Anundsdatter, født ca 1760 på Skavråker i Eidanger,[748] død 11.10.1820 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[749] gravlagt 18.10.1820 på Eidanger kirkegård.[750] 

 

                             Han giftet seg[751] (2) 25.10.1821 i Eidanger kirke,[752] med Anne Marine Jacosdatter, født 1790 i Eidanger,[753] døpt 22.07.1790 i Eidanger kirke,[754] død 22.10.1856 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[755] gravlagt 26.10.1856 på Eidanger kirkegård.[756]

 

 

         20.     ii     Niels Knudsen Bassebo, født 22.11.1767 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[757] døpt 29.11.1767 i Eidanger kirke,[758] død 03.06.1852 på Bassebo i Eidanger,[759] gravlagt 10.06.1852 på Eidanger kirkegård.[760] 

 

                             Han giftet seg[761] 16.07.1790 i Eidanger kirke,[762] med Gunbiør Nilsdatter.

 

 

                   iii    Kirsten Knudsdatter, født 1770 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[763],[764] døpt 02.12.1770 i Eidanger kirke,[765] død ca 1867.[766] 

 

                             Faddere: Anne Iversdatter Grave i Brevik, Margrethe Larsdatter Røra, Hans Bentsen Holte, Jens Iversen Grave i Brevik, Søren Olsen Holte.

                            

                             Hun ble døpt Kirsten står det i kirkeboken.

                            

                             Ved hennes gifte skrev presten søsterens navn Berthe Knudsdatter i kirkeboka. Dette var da feil. Hun forlovet seg med Lars 26.05.1796. Forlovere var Nils Røra og Lars Larsen Grønnerød. Hun var bosatt på Hegna.

 

                             Hun giftet seg[767] 21.07.1796 i Eidanger kirke,[768] med Lars Sørensen.

 

 

                   iv    Ingeborg Knudsdatter, født 1772 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[769] død 1772 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[770] gravlagt 09.02.1772 på Eidanger kirkegård.[771] 

 

                             Hun døde 1 dag gammel og hjemmedøpt.

 

 

                   v     Bent Knudsen, født 1773 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[772] døpt 21.02.1773 i Eidanger kirke,[773] død 15.11.1839 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[774] gravlagt 22.11.1839 på Eidanger kirkegård.[775] 

 

                             Faddere: Maren Iversdatter Lunde øvre, Margrethe Larsdatter Røra, Anun Knudsen Kleven, Jens Iversen Grava, Søren Gundersen Berg.

                            

                             Niels Knudsen Bassebo skjøtet i 1811 et jordstykke av hovedbruket under Stamland til sin bror Bent Knutsen for 500 rdl. Den utskilte delen ble kalt "Bjørnekloven". Dette ble Stamland Bnr.3. Han var skomaker ved sidan av driften av den lille gården. Han solgte gården før han døde til sin yngste sønn Hans Jacob Bentsen for 100 spd. Det var skifte etter Bent på Stamland 28. november 1839.

 

                             Han giftet seg[776] 08.12.1796 i Eidanger kirke,[777] med Elen Malene Ouensdatter Qvist.

 

 

                   vi    Berthe Knudsdatter, også kjent som Birte, født 1776 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[778] døpt 21.01.1776 i Eidanger kirke,[779] død 08.10.1870 på Rødseter i Eidanger,[780] gravlagt 16.10.1870 på Eidanger kirkegård.[781] 

 

                             Fadder Anne Hansdatter Lerstang, Sara Christensdatter ibid, Jacob Bentsen Skielbugten, Hans Sørensen Røra, Iver Abrahamsen Ørestvedt.

                            

                             Bosatt på Rødseter u/Rørarød Bnr.9.

 

                             Hun giftet seg[782] 27.10.1803 i Eidanger kirke,[783] med Nils Olsen.

 

 

41.  Elisabeth Iversdatter Grava, født 1735 på Høkeli i Slagen i Vesftold,[784] døpt 23.01.1735 i Slagen kirke,[785] død 1813 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[786] gravlagt 13.06.1813 på Eidanger kirkegård.[787] 

 

       Forlovere var Hans Hanssøn Berg og Ole Jacobssen Rørerøe. (Elisabeth og Knud ble trolovet 09.09.1765)

      

       Hun gravlegges som "Elisabeth Iversdatter Stammeland 64 aar".

 

 

42.  Niels Olsen, født 1743 på Nøklegård i Eidanger,[788],[789] døpt 22.09.1743 i Eidanger kirke,[790] død 1782 på Nøklegård i Eidanger,[791],[792] gravlagt 07.06.1782 på Eidanger kirkegård.[793] 

 

       Hans faddere var Lars Prossens kone Gioran Amundsdatter Hallevarp, Kirsten Hansdatter Lønnebache, Knud Traaholt og Hans Larsen Hallevarp.

      

       Niels fikk festebrev på Nøklegård i 1766.

 

       Ved skifte etter han levde barna Mari 16 år, Ole 12 år, Abraham 11 år, Gunbjør 9 år, Ingebor 6 år.

       Boet omfatter midler for rdl. 968-2-8 og passiva utgjorde 197-3-14. Det ble registrert 2 hester, 7 kuer, 1 kviekalv, 6 sauer og 6 lam.

       Det ble fremlagt skjøte på 1 hud og 10 1/2 skinn i Brunlanes, deriblant Aaserød og Øde Pytten samt til bruk 3 skinn som tihørte Tanum Prestebol.

      

       Han gravlegges som "Nils Ols. Nøchlegaard 38 aar 33 uger".

 

       Han giftet seg 10.10.1766 i Tanum kirke i Brunlanes,[794] med Cathrine Jonsdatter.

 

 

                             Barn:

 

                   i      Maren Nielsdatter, født 1767 på Nøklegård i Eidanger,[795] døpt 13.09.1767 i Eidanger kirke,[796] død 1795 på Nøklegård i Eidanger,[797] gravlagt 08.02.1795 på Eidanger kirkegård.[798] 

 

                             Hennes faddere var Margrethe Olsdatter Sundsaas, Maria Jonsdatter Solum af Næs sogn, Stener Nilsen Kindal, Anders Larsen Nøglegaard og Anders Olsen Lønbachen.

                            

                             Hun gravlegges som "Maren Nilsd. Nøchlegaard 21 aar".

 

 

                   ii     Ole Nielsen, født 1770 på Nøklegård i Eidanger,[799] døpt 11.05.1770 i Eidanger kirke,[800] død 15.03.1837 på Pytten i Brunlanes,[801],[802] gravlagt 22.03.1837 i Brunlanes.[803] 

 

                             Hans faddere var Margrethe Olsdatter Sundsaas, Maren Pedersdatter Harewarp, Anders Larsen Nøcklegaard, Anun Olsen ibid og Anders Olsen Lønnebache.

                            

                             Ole fikk skjøte på halve Bassebo av Niels Knudsen Bassebo 31.08.1804. Det utskilte bruket lå nord for moderbruket (Nordre Bassebo Br.nr.2).  

 

                             Ole bodde aldri på Bassebo. Han hadde i 1790 overtatt eiendommen Pytten i Brunlanes etter sine foreldre. Familien bosatte seg på denne gården. Ole var bruker der fra 1790 til han døde der i 1837.

 

                             Han giftet seg[804] 01.07.1791 i Brunlanes,[805] med Marie Tolvsdatter.

 

 

         21.     iii    Gunbiør Nilsdatter, født 22.11.1773 på Nøklegård i Eidanger,[806] døpt 28.11.1773 i Eidanger kirke,[807] død 03.03.1855 på Bassebo i Eidanger,[808] gravlagt 12.03.1855 på Eidanger kirkegård.[809] 

 

                             Hun giftet seg[810] 16.07.1790 i Eidanger kirke,[811] med Niels Knudsen Bassebo.

 

 

                   iv    Ingeborg Nielsdatter, født 1776 på Nøklegård i Eidanger,[812] døpt 14.04.1776 i Eidanger kirke.[813] 

 

                             Hennes faddere var Maren Jonsdatter ibid, Gunil Amundsdatter LIllegaarden, Anders Olsen Lønabache, Hans Christensen Harewarp og Anun Olsen Nøchlegaard.

                            

                             Hun levde under skifte etter faren i 1782, 6 år gammel. Hun og Christen bodde på Bentsrød i Brunlanes frem til 1814 ifølge bygdeboken. Det står ikke noe om hvor de ble av.

 

                             Hun giftet seg[814] 28.11.1800 i Brunlanes,[815] med Christen Sørensen.

 

 

                   v     Jon Nielsen, født 1779 på Nøklegård i Eidanger,[816] døpt 03.01.1779 i Eidanger kirke,[817] død 1779 på Nøklegård i Eidanger,[818] gravlagt 03.08.1779 på Eidanger kirkegård.[819] 

 

                             Hans faddere var Sara Jonsdatter Harewarp, Marte Marie Pedersdatter Sunsaas, Anders Larsen Nøchlegaard, Anders Olsen Lønnebache og Hans Abrahamsen Holmsmarken.

                            

                             Han gravlegges 28 uker gammel.

 

 

                   vi    Jon Nielsen, født 1780 på Nøklegård i Eidanger,[820] døpt 15.05.1780 i Eidanger kirke,[821] død 1781 på Nøklegård i Eidanger,[822] gravlagt 18.03.1781 på Eidanger kirkegård.[823] 

 

                             Han faddere var Maria Jonsdatter Lønnebache, Marte Knudsdatter Nøchlegaard, Peder Nilsen Sundsaas, Hans Christensen Harewarp og Anun Olsen Nøchlegaard.

                            

                             Han gravlegges 44 uker gammel.

 

 

                   vii   Abraham Nielsen, født 1782 på Nøklegård i Eidanger,[824] døpt 12.05.1782 i Eidanger kirke,[825] død 11.08.1861 på Bråten i Langangen i Eidanger,[826],[827] gravlagt 16.08.1861 på Eidanger kirkegård.[828] 

 

                             Hans faddere var Sara Jonsdatter Harewarp, Kirsten Pedersdatter Sundsaas, Anders Olsen Lønebakke, Eric Sørensen Langangen og Anun Olsen Nøchlegaard.

                            

                             Han kjøpte Grinden br.nr.5 i Eidanger for 3800 rdl. av Christen Olsen Grinna i 1813. På bakken ovenfor der Svenssons butikk lå senere drev Abraham "Gasgiveriet" med herberge og butikk. Den gamle brua i Langangen ble så dårlig at det gamle oversetteriet kom i gang igjen. Dette ble ledet av Abraham. Samtidig som den nye brua ble ferdig i 1833, bygde han seg et stort nytt hus på Bråten og flyttet dit med familien.

                            

                             Copul. 06.04.1810 i Eid.

                             Ungkarl Abraham Nielsen Nøglegaard og Pigen Oline Eriksdatter Landgangen.

                             Caut: Erik og Ole Landgangen.

 

                             Han giftet seg[829] (1) 06.04.1810 i Eidanger kirke,[830] med Oline Gurine Eriksdatter, født 1787 på Langangen i Eidanger,[831] døpt 21.10.1784 i Eidanger kirke,[832] død 04.04.1842 i Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[833],[834] gravlagt 14.04.1842 på Eidanger kirkegård.[835] 

 

                             Han giftet seg (2) 19.07.1844 i Eidanger kirke,[836],[837] med Ellen Kirstine Nielsdatter, født 14.09.1822 på Hjartvik i Langangen,[838],[839] døpt 22.09.1822 i Eidanger kirke,[840] død 11.02.1882 på Grinden i Langangen,[841] gravlagt 17.02.1882 på Eidanger kirkegård.[842]

 

 

43.  Cathrine Jonsdatter, født ca 1747 på Solum i Brunlanes,[843] død 1789 på Nøklegård i Eidanger,[844] gravlagt 01.03.1789 på Eidanger kirkegård.[845] 

 

       Hun bodde på Nøklegaard med begge sine ektemenn.

      

       Trol. 20/3-1783 i Eid. Copul. 4/5-1783.

       Enkemand Nils Sørens. og Enken Catrine Jonsd. Nøchlegaard.

       Caut: Anders Ols. Lønnebakke og Anders Sørens. Wiersdal.

      

       Hun gravlegges som "Catrine Jonsd. Nøchlegaard 42 aar".

      

       Av skiftereferatet etter henne fremgår at Anders Jonsen Solum var hennes bror og at hun var datter av Jon Torgersen Solum og Gunbjør Larsdatter. Det var skifte etter henne i 1789.

 

       Hun giftet seg (1) 10.10.1766 i Tanum kirke i Brunlanes,[846] med Niels Olsen, født 1743 på Nøklegård i Eidanger,[847],[848] døpt 22.09.1743 i Eidanger kirke,[849] død 1782 på Nøklegård i Eidanger,[850],[851] gravlagt 07.06.1782 på Eidanger kirkegård.[852] 

 

       Hun giftet seg (2) 04.05.1783 i Eidanger kirke,[853] med Nils Sørensen, født 1752 på Øvre Lunde på Heisted,[854],[855] døpt 02.07.1752 i Eidanger kirke,[856],[857] død 1814 på Nøklegård i Eidanger,[858] gravlagt 08.06.1814 på Eidanger kirkegård.[859]

 

 

                             Barn med Niels Olsen:

 

                          NB! Se ovenfor.    

 

 

                             Barn med Nils Sørensen:

 

                   viii  Maria Nielsdatter, født 26.02.1786 på Nøklegård i Eidanger, død 30.12.1870 på Nordre Nordal i Eidanger. 

 

                             Hun kom fra Nøklegård. Hun ble konfirmert i Eidanger 10. november 1799. Forlovere var Halvor Nilsen Silljen og Jacob Simonsen Silljen.

 

                             Hun giftet seg 11.10.1804 i Eidanger kirke,[860] med Søren Andersen.

 

 

44.  Anders Kristensen, født ca 1738,[861],[862] død 1804 på Melau i Brunlanes,[863] gravlagt 02.01.1804 i Brunlanes.[864] 

 

       Han ble bruker på Melau i Brunlanes da han giftet seg med enken der i 1764.

 

       Da hans første kone Signe døde i 1786 giftet han seg igjen med enken Maria Jokumsdatter Torstein. Hun var stemor til konene til hans sønner Søren og Anders. De ga fra seg bruket i 1796, men ble boende på gården hos sønnen Anders.

      

       Han gravlegges 66 år gammel ifølge kirkeboken.

 

       Han giftet seg (1) ca 1764,[865] med Signe Sørensdatter, født ca 1729, død 1786 på Melau i Brunlanes,[866] gravlagt 12.07.1786 på Tanum kirkegård.[867] 

 

       Han giftet seg[868] (2) etter 1790, med Maria Jokumsdatter, født ca 1731,[869],[870] død 1811 på Melau i Brunlanes,[871] gravlagt 12.04.1811 i Brunlanes.[872]

 

 

                             Barn med Signe Sørensdatter:

 

                   i      Søren Andersen, født ca 1767 på Melau i Brunlanes,[873],[874] død 17.05.1833 på Torstein i Brunlanes,[875],[876] gravlagt 26.05.1833 på Tanum kirkegård.[877] 

 

                             Han fikk bygsel på Torstein etter svigerfaren. Han var bruker der fra 1791 til han døde der i 1833. Han overtok gården ganske ung, og var der i over 40 år.

                            

                             Han gravlegges 67 år gammel ifølge kirkeboken.

 

                             Han giftet seg 17.06.1791 i Brunlanes,[878],[879] med Maren Jahnsdatter.

 

 

         22.     ii     Anders Andersen, født ca 1768 på Melau i Brunlanes,[880],[881] død 1810 på Melau i Brunlanes,[882] gravlagt 21.12.1810 i Brunlanes.[883] 

 

                             Han giftet seg[884] 09.11.1797 i Brunlanes,[885] med Margrethe Jahnsdatter.

 

 

                   iii    Kari Andersdatter. 

 

                             Hun giftet seg[886] med Ingebret Taraldsen.

 

 

45.  Signe Sørensdatter, født ca 1729, død 1786 på Melau i Brunlanes,[887] gravlagt 12.07.1786 på Tanum kirkegård.[888] 

 

       Hun kom fra Hobæk. Hun gravlegges 57 år gammel ifølge kirkeboken.

 

       Hun giftet seg[889] (1) med Syvert Gunnarsen, død 1763 på Melau i Brunlanes.[890] 

 

       Hun giftet seg (2) ca 1764,[891] med Anders Kristensen, født ca 1738,[892],[893] død 1804 på Melau i Brunlanes,[894] gravlagt 02.01.1804 i Brunlanes.[895]

 

 

46.  Jahn Hansen, født ca 1734 på Gui Store i Brunlanes,[896],[897] død 1790 på Torstein i Brunlanes,[898] gravlagt 04.03.1790 på Tanum kirkegård.[899] 

 

       Han tilhørte klokkerslekten på Store Gui. Han var den yngste av de seks brødrene.

 

       Jan hadde brukt en selveierpart i hjemgården, men solgte den i 1782 til overinspektør Fabricius, antagelig på grunn av pengemangel. Til gjengjeld fikk han bygsle Torstein. Her forfulgte også uhellet han. Natt til 14. juni 1784 brant husene ned og en stor del av innboet strøk med. Tapet var utvilsomt betydelig, da det tyder på at han og sønnene hadde gode hus på Torstein.

      

       Han døde på Torstein i 1790, 56 år gammel. Hans bo var da fallitt.

 

       Han giftet seg (1) ca 1763 i Brunlanes,[900],[901] med Anna Olsen. 

 

       Han giftet seg[902] (2) med Maria Jokumsdatter, født ca 1731,[903],[904] død 1811 på Melau i Brunlanes,[905] gravlagt 12.04.1811 i Brunlanes.[906]

 

 

                             Barn med Anna Olsen:

 

                   i      Anne Jahnsdatter.  Hun kom fra Torstein da hun giftet seg.

 

                             Hun giftet seg (1) 01.05.1789 i Brunlanes,[907] med Kristen Sørensen. 

 

                             Hun giftet seg (2) 22.11.1798 i Stavern i Brunlanes,[908] med Halvor Halvorsen, født 1773 i Stavern i Brunlanes.[909]

 

 

                             Barn med Maria Jokumsdatter:

 

                   ii     Maren Jahnsdatter, født ca 1768 på Torstein i Brunlanes,[910],[911] død 04.01.1828 på Torstein i Brunlanes,[912],[913] døpt 12.01.1828 i Brunlanes.[914] 

 

                             Hun gravlegges 60 år gammel ifølge kirkeboken.

 

                             Hun giftet seg 17.06.1791 i Brunlanes,[915],[916] med Søren Andersen.

 

 

                   iii    Hans Jahnsen, født 1770 på Gui Nedre i Brunlanes,[917] døpt 01.04.1770 i Brunlanes.[918]

 

 

         23.     iv    Margrethe Jahnsdatter, født 1771 på Gui Nedre i Brunlanes,[919] døpt 20.09.1771 i Brunlanes,[920] død 1842 på Solum i Brunlanes.[921] 

 

                             Hun giftet seg[922] (1) 09.11.1797 i Brunlanes,[923] med Anders Andersen, født ca 1768 på Melau i Brunlanes,[924],[925] død 1810 på Melau i Brunlanes,[926] gravlagt 21.12.1810 i Brunlanes.[927] 

 

                             Hun giftet seg[928] (2) 14.07.1811 i Brunlanes,