| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | BYGDEBØKER I

 

 


 

 

 

Min egen slekt             

 

                                                     

Når det gjelder min egen slekt så deler jeg den i fire:

 

             

 

Min farfars ane

 

Min farfar Oluf Olsens aner.

Han var født på Skotfoss og hans far kom fra Sverige.

Hans mor kom fra Bamble.

 

 

Min farmors aner

 

Min farmor Hjørdis Larsens aner.

Hun kom fra Bøgata i Skien.

Hennes far var født i Skien og hennes mor kom fra Solum.

 

 

Min morfars aner

 

      Min morfar Borgar Stamlands aner.

Han var fra Stamland i Bergsbygda.

Hans far kom fra Stamland og hans mor kom fra Sundsåsen i Langangen.

 

 

Min mormors aner

 

Min mormor Nancy Pedersens aner.

Hun var født og oppvokst i Langangen.

Hennes far var fra Langangen og hennes mor var fra Kommadal i Kvelde.