| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

Ministerialbok nr. 1 for Porsgrunn: Vestre Porsgrunn 1764-1796 (kronologisk liste)

Transkribert av Leif Biberg Kristensen

 

side 1.

01.04.1764: begravet Peder Gunnersen 70 aar.

13.04.1764: begravet Anders Janssen 87 aar.

23.04.1764: døbt Rasmus Smits og Maren Jacobsdatters barn Mette Maria. Test: Mons. Ditlev Rasch, Tolder Christian Rasch, Mad. Petter Wright, Jomf. Marthe Kristine Baar.

27.04.1764: begravet Mons. Lars Wrights Søn Hendrich 5 maaneder.

side 2-3.

06.05.1764: introduceret Lars Tostenssen Maalhougens Kone, Ane.

06.05.1764: begravet Simon Povelssen 58 aar.

06.05.1764: døbt Woller Hansen Snedker og Karen Larsdatters barn Ellen Kirstine. Test: Claus Henningsen Skoemager, Johan Larssen, Maren Nilsdatter Klyve, Else Larsdatter.

24.05.1764: trolovet Ungkarl Lars Christensen med Pigen Ane Nilsdatter i Huuset.

27.05.1764: Begravet Hans Erntz Malers barn Ernst gl: 18 uger.

31.05.1764: introduceret Rasmus Smits Kone Maren.

31.05.1764: introduceret Woller Hansens Kone Karen Larsdatter.

31.05.1764: begravet Stephen Andersen (alder ikke oppgitt)

07.06.1764: døbt Nils Gunnersen og Ane Elisabeth Olsdatters barn Ane Olee. Fad: Leutenant Usler, Mons. Bøye Wright, Mons. Jens Kiil, Mad. Petter Wrights, Jomf. Marichen Forbech.

17.06.1764: døbt Jens Tollefsens og Barbra Henrichsdatters barn Tollef. Test: Søren Jensen, Peder Larsen, Ole Wetlesen, Ingebor Wetlesdatter, Else Tollefsdatter.

24.06.1764: døbt i Østre Porsgrunds Kirke Hans Isaachsens barn Kari. Fad: Christen Maalhougen, Ole Cimmermand, Ane Abrahamsdatter, Pige Karen Jensdatter, Christen Rørholt.

01.07.1764: introduceret Mons. Nils Gunersens Kone Ane Elisabeth.

08.07.1764: døbt Hans Henrichsens og Maren Henrichsdatters barn Ane. Test: Christen Larsen, Peder Jensen, Jørgen Christensen, Kone Marthe Pedersdatter, Pige Maren Hansdatter.

15.07.1764: introduceret Jens Tollefsens Kone Barbra Henrichsdatter.

15.07.1764: introduceret Hans Isaachsens Kone Berithe Engelbrigsdatter.

15.07.1764: døbt Heile Gunersen Riis og Ane Jacobsdatters barn Isaach. Test: Christopher Nilsen, Jens Webransen, Ane Maria Jacobsdatter, Karen Gunnersdatter.

15.07.1764: døbt Søren Jensen Weebacken og Ane Jensdatters barn Jens. Test: Hans Jensen Buchten, Lars Maalhougen, Peder Jensen, Anne Margrethe Jensdatter, Maren Jensdatter.

15.07.1764: begravet Hans Erentzens barn _____ 4 aar.

05.08.1764: introduceret Hans Henrichsens Kone Maren Henrichsdatter.

side 4-5.

12.08.1764: begravet Lars Solvesen 60 aar.

19.08.1764: introduceret Helge Skoemagers Kone Ane Jacobsdatter.

19.08.1764: introduceret Søren Jensens Kone Ane Jensdatter.

24.08.1764: begravet Agetha.

02.09.1764: døbt i østre Porsgrunds Kirke Peder Christensens og Maren Jensdatters barn Ingeborg. Test: Søren Jensen, Johannes Povelsen, Hans Andersen, Jens Tollefsens Kone Barbroe Henrichsdatter, Ane Jensdatter.

24.09.1764: døbt Wilhelm Sørensens og Claudia Olsdatters barn Søren. Test: Monsr. Hans Leth, M. Samuel Wiborg, Søren Snedker, Mad. Sohnwald?, Madselle Methe Catrine Kiill.

29.09.1764: begravet Ole Elveds dødfødde barn.

29.09.1764: begravet Aasmund Larsen og Malene Størkes dødfødde barn.

07.10.1764: døbt Jørgen Fæns og Ane Isaacsdatters barn Nils. Test: Jørgen Larsen, Rasmus Nilsen, Ole Jensen, Ane Nilsdatter, Mette Isaacsdatter.

07.10.1764: døbt Harald Haraldsens og Karen Nilsdatters barn Inger Maria. Test: Ole Larsen, Ole Eltved, Andreas Antonissen, Aslev Klyve, Karen Jensdatter.

18.10.1764: copuleret ungkarl Guner Christensen Bødker med Pigen Ane Maria Mathiasdatter i huuset.

28.10.1764: introduceret Ole Eltveds kone Marthe Jacobsdatter.

28.10.1764: introduceret Harald Eltveds kone Karen Nilsdatter.

01.11.1764: trolovet Enkemand Christen Larsen med Pigen Marthe Jonsdatter.

01.11.1764: trolovet Ungkarl Guner Nilsen med Pigen Eli Pedersdatter.

02.11.1764: trolovet i huuset Enkemand Halvor Michelsen med Enken Ambiør Nilsdatter.

04.11.1764: introduceret Jørgen Fæns kone Ane Isaachsdatter.

04.11.1764: døbt Ole Adolphsens og Margrethe Anthonidatters barn Helle Marie. Test: Anthoni Smed, Ole Jensen, Nils Sørensen, Enke Sophie Svendsdatter, Pige Ane Tostensdatter.

06.11.1764: trolovet Ungkarl Søren Henrichsen med Pige Thore Stephensdatter.

08.11.1764: copuleret Ungkarl Lars Christensen med Pige Ane Nilsdatter.

21.11.1764: trolovet Soldat Torbiørn Taraldsen med Pige Ingeborg Pedersdatter.

22.11.1764: copuleret Enkemand Christen Larsen med Pige Marthe Jonsdatter.

25.11.1764: introduceret Asmund Larsens kone Malene Storkesdatter.

side 6-7.

02.12.1764: introduceret Ole Adolphsens kone Margrethe Anthonisdatter.

02.12.1764: døbt Jacob Johannisens og Inger Christines barn Ambaar. Test: Halvor Moe, Lars Hansen Rørholt, Johannis Povelsen, Karen Gunersdatter, Ingebor Larsdatter.

14.12.1764: introduceret Willum Sørensens kone Claudia Olsdatter.

14.12.1764: døbt Johan Larsens og Thore Jacobsdatters barn Ane Sicilia. Test: Ole Harildsen, Nils Abrahamsen, Lars Stephensen, Maria Jacobsdatter, Inger Andersdatter.

14.12.1764: Confirmeret Christen Olsens og Ane Abrahamsdatters hiemmedøbte barn Ole. Test: Christen Larsen Rørholt, Ole Larsen, Lars Christensen.

14.12.1764: begravet Isaach Pedersens kone Dorthe Andersdatter 57 aar.

14.12.1764: copuleret i Østre Porsgrund Kirke Søren Henrichsen med Pige Thore Stephensdatter.

02.12.1764: døbt Ole Johansens og Inger Pedersdatters barn Peder Johannis. Test: Nils Molhougen, Gunner Jacobsen, Albert Willumsen, Karen Molhougen, Ane Benjaminsdatter.

26.12.1764: introduceret Ole Johanis Svartz kone Inger Pedersdatter.

27.12.1764: introduceret Johan Larsens kone Thore.

27.12.1764: døbt Anders Ingebrichsens og Karen Rejersdatters barn Hans Jacob. Test Isaach Larsen, Nils Abrahamsen, Guner Jensen, Anders Betienters kone Maria Engelbrichtsdatter, Bente Anunsdatter.

28.12.1764: copuleret Enkemand Halvor Moe med Enken Ambaar Nilsdatter.

30.12.1764: introduceret Christen Olsens kone Ane Abrahamsdatter.

03.12.1765: copuleret Ungkarl Gunder Nilsen med Pigen Elen Pedersdatter.

08.01.1765: døbt Lars Wrigts og kieriste Inger Jørgensens barn Inger. Test: Mons. Berthold Arwescoug, M. Nils Gunnersen, M. Bøye Wrigt, Madame Maren Christian Bruuns, Jomf. Malene Salfeld.

09.01.1765: copuleret Torbiøn Taraldsen Soldat med Pigen Ingebor Pedersdatter.

09.01.1765: døbt Christopher Olsens og Ingebor Tolufsdatters barn Ingebor. Test: Jens Tolufsen, Nils Augustin[usen?], Lars Stephensen, Marie Sterchesdatter, Ane Larsdatter.

13.01.1765: døbt ved den østre Kirke Isaach Clausens og Johanne Pedersdatters barn Søren. Test: Tosten Isaachsen, Peder Christensen, Christian Olsen, Berithe Halvorsdatter, Live Maalhougen.

side 8-9.

16.01.1765: begravet Christen Olsens barn Ole, 4 uger.

17.01.1765: copuleret hiæmme i huuset Sr. Christen Bergh med Madselle Petronelle Post.

20.01.1765: introduceret Jacob Johanissens kone Inger Christine.

25.01.1765: trolovet Ungkarl Ole Halvorsen med Inger Larsdatter.

07.02.1765: trolovet Ungkarl Anders Andersen med Pigen Johanna Maria Anthonidatter.

10.02.1765: introduceret Isaach Clausens kone Johanne Pedersdatter.

10.02.1765: introduceret Christopher Olsens kone Ingebor Tomasdatter.

10.02.1765: døbt Tosten Isaachsens og Gunille Tollufsdatters barn Karen. Test: Isaach Clausen, Johannes Povelsen, Hans Isaachsen, Ole Eltveds kone Marthe Jacobsdatter, Karen Jensdatter.

15.02.1765: introduceret Madame Inger Jørgensdatter Wrigt.

24.02.1765: døbt Torbiørn Taraldsens og Ingeborg Pedersdatters barn Peder. Test: Ole Pedersen, Peder Jensen, Frantz Jensen, Pigen Ane Andersdatter.

01.03.1765: copuleret Ungkarl Anders Andersen med Pigen Johanne Marie Anthonidatter.

03.03.1765: begravet Ole Vetlesens hiemmedøbte barn Gunner.

06.03.1765: introduceret Anders Ingebrictsens kone Karen Rejersdatter.

06.03.1765: introduceret Tosten Isaachsens kone Gunild Tollufsdatter.

08.03.1765: døbt Christen Larsens og Marthe Jonsdatters barn Anders. Test: Lieutenant Usler, Peder Wrigt, Bøye Wrigt, Madselle Salfeld, Madselle Dorthe Hellene Dall.

09.03.1765: begravet Ole Vetlesens kone Karen Gunersdatter 30 aar.

17.03.1765: Confirmeret Søren Henrichsens og Thore Stephensdatters hiemmedøbte barn Elsebeth. Test: Petter Skrædder, Christopher Nilsen, Jacob Povelsen, Karen Nilsdatter, Karen Jensdatter.

17.03.1765: confirmeret (1) Ole Olsen 18 aar.

17.03.1765: confirmeret (2) Hans Larsen 18 aar.

17.03.1765: confirmeret (3) Peder Nilsen 17 aar.

17.03.1765: confirmeret (4) Benjamin Jensen 19 aar.

17.03.1765: confirmeret (5) Peder Simonsen af østre side 17 aar.

17.03.1765: confirmeret (6) Hans Clausen 17 aar.

17.03.1765: confirmeret (7) Elisabeth Malene Halvorsdatter 16 aar.

17.03.1765: confirmeret (8) Ane Jonsdatter 18 aar.

17.03.1765: confirmeret (9) Thone Siversdatter 17 aar.

17.03.1765: confirmeret (10) Karen Rasmusdatter 16 aar.

17.03.1765: confirmeret (11) Maria Christensdatter 16 aar.

25.03.1765: introduceret Torbiøn Taraldsens kone Ingebor Pedersdatter.

25.03.1765: døbt Gunner Nilsens og Eli Pedersdatters barn Petter. Test: Ingebor Jonsdatter af østre side, Berithe Nilsdatter, Ole Larsen, Nils Berthelsen, Lars Stephensen.

07.04.1765: introduceret Christen Larsens kone Marthe Jonsdatter.

07.04.1765: døbt Gunner Madsens og Berithe Hansdatters barn Ane. Test: Jacob Knardal, Anders Rougtved, Hans Isaachsen Klyve, Ole Eltveds kone Marthe Jacobsdatter, Inger Margrethe Hansdatter.

09.04.1765: introduceret Søren Henrichsens kone Thore Stephensdatter.

14.04.1765: introduceret Guner Nilsens quinde Eli Pedersdatter.

side 10-11.

14.04.1765: døbt Lars Christensens og Ane Nilsdatters barn Ane Maria. Test: Christen Larsen, Isaach Larsen, Lars Christensen Rørholt, Christen Olsens Qv. Ane Abrahamsdatter, Marthe Nilsdatter.

28.04.1765: introduceret Guner Madsens kone Berthe Hansdatter.

28.04.1765: begravet Enkemand Nils Anundsen 56 aar.

03.05.1765: døbt Peder Jonsens og Dorthe Nilsdatters barn Nils. Test: Tosten Larsen Maalhougen, Arne Tallachsen, Rasmus Nilsen, Betti Hans Christian Smeds, Elisabeth Halvorsdatter.

12.05.1765: introduceret Christen Larsens kone Ane Nilsdatter.

12.05.1765: døbt Lars Tostensens og Ane Nilsdatters barn Tosten. Test: Monsr. Giert Lange, Monsr. Horster?, Monsr. Jens Kiil, Fru Lieutenant Usler, Madsell. Bøll.

28.05.1765: døbt Anders Wetlesens og Marthe Pedersdatters barn Inger. Test: Tosten Larsen Maalhougen, Oe Wetlesen, Knud Andersen, Else Wetlesdatter, Ingebor Pedersdatter.

02.06.1765: begravet Enken Else Marie Abrahamsdatter 40 aar.

02.06.1765: begravet Tosten Larsen Maalhougen 3 uger.

09.06.1765: introduceret Peder Jonsens kone Dorthe Nilsdatter.

09.06.1765: introduceret Lars Maalhougens kone Ane Nilsdatter.

09.06.1765: døbt Peder Larsens og Johanne Thorsdatters barn Marthe Johanne. Test: Tollev Johannesen Klyvebierget, Tosten Nilsen, Jon Christensen, Ingebor Tollevsdatter, Else Johanne Larsdatter.

11.06.1765: døbt Mahler Hans Erentsens og Marthe Halvorsdatters barn Gunille Marie. Test: Mons. Bøye Wright, Mons. Hans Thomas Lange, Mad. Ane Susanne Lange, Jomfr. Sallefeld.

14.06.1765: døbt Guner Christensens og Ane Marie Madsdatters barn Ane Margrethe. Test: Hr. Lieutn. Usler, Mons. Rasmus Helletz, Madame L. Wrights, Madselle Fransischa Aall.

20.06.1765: trolovet Matros Ole Jensen Dahle med Pigen Dorthe Povelsdatter.

24.06.1765: begravet Torjus Ansteens barn af Fyrsdals Sogn 7 uger.

02.07.1765: introduceret Anders Wetlesens kone Marthe.

14.07.1765: introduceret Hans Erentsens kone Berthe Halvorsdatter.

14.07.1765: introduceret Gunder Boctens kone Ane Maria Madsdatter.

14.07.1765: introduceret Peder Larsens kone Johanne Thorsdatter.

30.07.1765: begravet Barbara Pedersdatter, Daniel Jørgensens kone, 41 aar.

02.08.1765: trolovet Ungkarl Jon Christensen med Enken Inger Henrichsdatter.

08.08.1765: trolovet Ungkarl og Matros Lars Christensen Rørholt med Pigen Sara Erichsdatter.

25.08.1765: døbt Ole Haraldsen Eltveds og Marthe Jacobsdatters barn Ingebor Margrethe. Test: Nils Aslachsen Klyve, Harald Haraldsen, Biørulf Tangen, Guner Madsens kone Birthe Hansdatter, Dorthe Andersdatter.

side 12-13.

30.08.1765: copuleret Ungkarl og Matros Ole Halvorsen med Inger Larsdatter.

05.09.1765: copuleret Ungkarl og Matros Lars Christensen Rørholt med Pigen Sara Erichsdatter.

13.09.1765: begravet Lars Hansen Rørholt 55 aar.

15.09.1765: introduceret Ole Haraldsen Eltveds kone Marthe Jacobsdatter.

20.10.1765: introduceret af østre side Anders Davidsens kone Gunild Olsdatter.

20.10.1765: døbt Solve Sparres og Maren Baches barn Catrine. Test: Rasmus Christophersen Smed, Harald Haraldsen Eltved, Jacob Rougtved, Ole Haraldsen Eltveds kone Marthe Jacobsdatter, Christine Bachesdatter.

31.10.1765: begraved Isaach Clausen 48 aar.

14.11.1765: døbt Anders Andersen Nordberg og Johanne Marias barn Ane Christine. Test: Søren Nilsen, Didrich Pattermand, Ole Engelbrectsen Bradsberg, Madame Anna Susanna Langes, Madselle Mette Cathrine Kiil.

13.11.1765: trolovet Enkemand Ole Vetlesen med Pigen Kisti Andersdatter.

24.11.1765: døbt Lars Christensen Rørholts og Sara Erichsdatters barn Ingebor Margrethe. Test: Christen Larsen Rørholt, Aage Larsen Rørholt, Albrecht Villemsen, Christen Olsens kone Anna Abrahamsdatter, Pige Susanna Larsdatter.

08.12.1765: introduceret Anders Andersen Norbergs kone Johanne Marie Anthonidatter.

08.12.1765: introduceret Solve Spares kone Maren Bache.

08.12.1765: pub. absolveret Marthe Jonsdatter for hendes Leiermaal med Thomas Nilsen.

22.12.1765: copuleret hiemme i huuset efter Kongl. bevilling hr. Visiteur Ebbe Holm med Jomfr. Marthe Christine Baar.

27.12.1765: copuleret hiæmme i huuset Ungkarl Lars Jensen med Pigen Maren.

30.12.1765: copuleret Matros Jens Olsen Dahle med Pigen Dorthe Paulsdatter.

06.01.1766: copuleret Monsr. Thomas Broch med Mademoiselle Karen Elisabeth Bloch i huuset.

06.01.1766: begraved Marie Michelsdatter 85 aar.

07.01.1766: copuleret Enkemd. Ole Vetlesen med Pigen Kisti Andersdatter.

side 14-15.

11.01.1766: copuleret Matros Jon Christensen med Enken Inger Henrichsdatter.

17.01.1766: døbt Monsr. Nils Gunnersens og Ane Elisabets barn Elisabeth Maria. Test: Fenrich Friderich Eje, Mons. Ole Thue Arveschoug, Styrmand Ole Engelbrigtsen Bradsberg, Madame Græve, Else Schougsgaard, Madselle Bull.

23.01.1766: trolovet Enkemand Lars Evensen med Pigen Bodel Tollufsdatter.

04.01.1766: døbt Mons. Peter Wrights og Christine Bruuns barn Eilert Brun. Test: Forvalter Eilert Bruun, Mons. Bøye Wright, Mons. Christian Eilert Brun, Madame Maren Christian Bruns, Madselle Magdalene Salfeldt.

15.02.1766: begraved Sara Erichsdatter Lars Rørholts kone 24 aar.

17.02.1766: introduceret Nils Gunnersens kone Ane Elisabeth.

27.02.1766: begraved Ingebor Nilsdatter Maalhougen af Solum 75 aar.

01.03.1766: introduceret Madame Christine Peter Wrigts.

09.03.1766: døbt Gudmund Jonsens og Marthe Nilsdatters barn Jon. Test: Nils Berthesen, Christen Olsen, Lars Christensen, Ole Larsens kone Kirsti Pedersdatter, Ingebor Jonsdatter.

09.03.1766: døbt Hans Andersens og Marichen Isaachsdatters barn Anders. Test: Isaach Pedersen, Hans Isaachsen, Søren Henrichsen, Peder Aafos kone Marthe Pedersdatter, Gunild Isaachsdatter.

09.03.1766: døbt Paul Andersens og Margrethe Michelsdatters barn Christian. Test: Torjus Jacobsen, Jon Christensen, Anders Wetlesens kone Marthe Pedersdatter, Mari Andersdatter.

11.03.1766: begraved Ane Kirstine Andersdatter Nordberg 18 uger.

17.03.1766: begravet Ingebor Margretha Eltveds 7 maaneder.

22.03.1766: døbt Lars Christensens og Ane Nilsdatters barn Kirsti. Test: Ole Larsen, Nils Bertelsen, Gudmund Jonsen, Marthe Jacobsdatter, Ole Eltveds kone Kirsti Jensdatter.

22.03.1766: begravet Aasmund Larsens b. Ane Gurine, og 1 dødfød.

01.04.1766: introduceret Gudmund Jonsens kone Marthe Nilsdatter.

13.04.1766: introduceret Hans Andersens kone Marichen Isaachsdatter.

13.04.1766: introduceret Aasmund Larsens kone Malene Størgaardsdatter.

13.04.1766: introduceret Christen Larsens kone Ane Nilsdatter.

14.04.1766: begravet Anders Michelsen 50 aar.

15.04.1766: døbt Enken Dorthe Poulsdatters og Sal. Ole Jensen Døhles barn Olea. Test: Lieut. Jens Usler, Visiteur Holm, Mons. Jens Kiil Arveschoug, Madame Ane Susanna Langes, Jomfr. Mette Cathrine Kiil.

side 16-17.

17.04.1766: døbt Mons. Lars Wrights og Inger Jørgensdatters barn Henrich. Test: Mons. Elias Hansen af Scheen, Mons. Jørgen Christie af Brevig, M. Nicolai Benj. Aall, Madame Christine Bruun Wrights, Madselle Elisabeth Arveschoug.

17.04.1766: copuleret Enkemand Lars Erichsen[sic!] af Jerpen med Pigen Bodel Tollefsdatter.

18.04.1766: døbt Søren Jensens og Ane Jensdatters barn Maren. Test: Torjus Jacobsen, Gunder Jensen, Isaach Jonsen, Ane Margrethe Tosten Nilsens kone, Karen Jensdatter.

27.04.1766: introduceret Povel Andersens kone Margrethe Michelsdatter.

01.05.1766: copuleret Ungkarl Christen Thorsen med Madselle Dorthe Helene Dahl.

11.05.1766: døbt Hellie Gundersens og Ane Jacobsdatters barn Pernille Maria. Test: Christopher Nilsen, Bent Bentsen, Peder Beckmand, Ane Maria Rasmusdatter, Karen Cold.

11.05.1766: døbt Hans Jensens og Kirsten Torchilsdatters barn Jens. Test: Johan Larsen, Peder Jensen, Nils Olsen, Karen Larsdatter, Christen Maalhougens Live, Karen Jensdatter.

16.05.1766: begravet Halvor Michelsen Moe 54 aar.

19.05.1766: introduceret Søren Jensens kone Ane Jensdatter.

19.05.1766: introduceret Enken Dorthe Povelsdatter sal. Ole Dahles.

20.05.1766: døbt Hans Henrichsens og Maria Henrichsdatters barn Henrich. Test: Jon Christensen, Isaach Jonsens kone Dorthe Nilsdatter, pigen Kari Jørgensdatter.

25.05.1766: introduceret Madame Inger Jørgensdatter Hr. Wrights.

28.05.1766: døbt Toldbetient Israel Norrinds og Hendriette Else Dortheas barn Caroline Christine. Test: Inspecteur Qvisling, Tolder Ubervasser, Mons. Larsen, Mon. Samuel Viborgs kone Karen Wiborg, Madselle Elisabeth Arveschoug.

08.06.1766: begravet Christen Rørhold 63 aar 3 uger.

19.06.1766: trolovet Ungkarl Nils Hansen med Pigen Ane Jørgensdatter.

22.06.1766: introduceret Hans Henrichsens kone Maria Henrichsdatter.

27.06.1766: begravet Inger Andersdatter 1 aar 14 dage.

27.06.1766: begravet Gunild Maria Hansdatter 1 aar.

29.06.1766: introduceret Israel Norrild kone Hendrietta Else Dorthea.

29.06.1766: introduceret Hans Jensen Bugtens kone Kirsten Torchelsdatter.

29.06.1766: introduceret Helge Gunersens kone Ane Jacobsdatter.

29.06.1766: introduceret fra østre side Toer Larsens kone Aase Johannisdatter.

side 18-19.

24.08.1766: døbt Jacob Jensens og Inger Isaachsdatters barn Isaach. Test: Hans Isaachsen, Torjus Jensen, Torjus Jacobsen, Jens Torjusens kone Elisabeth Erichsdatter, pigen Karen Olsdatter.

26.08.1766: trolovet Ungkarl og Matros Guner Jensen med Pigen Abelone Gunersdatter.

01.09.1766: begravet Mons. Jens Nilsens barn Johan 4 dage.

03.09.1766: døbt Ole Adolphsens og Margrethe Anthonidatters barn Else Christine. Test: Didrich Pattermand, Anders Norberg, Andreas Anthonisen, Anthoni Smeds kone Else Christine, pigen Elisabeth Halvorsdatter.

07.09.1766: døbt Fæstemand Nils Hansens og pigen Ane Jørgensdatters barn Lars. Test: Johanis Olsen, Jørgen Larsen, Nils Jensen, Knud Anundsens? kone Maren Rasmusdatter, Ingeborg Olsdatter.

14.09.1766: introduceret Jacob Jensens kone Inger Isaachsdatter.

21.09.1766: introduceret Mons. Jens Nilsens kone Anichen Pedersdatter.

21.09.1766: introduceret Ole Adolphsens kone Inger Margretha.

21.09.1766: introduceret Nils Hansens kone Ane Jørgensdatter.

21.09.1766: døbt Harald Haraldsen Eltveds og Karen Nilsdatters barn Nils. Test: Nils Aslachsen, Bærulf Tangen, Aslach Nilsen Klyve, Ole Eltveds kone Marthe Jacobsdatter, pigen Dorthe Andersdatter.

29.09.1766: døbt ved østre side Christen Olsens og Ane Abrahamsdatters barn Christen. Test: Lars Christensen, Gundmund Jonsen, Nils Augustinensen, Gullich Pedersens kone Ane Berthelsdatter, pige Inger Andersdatter.

02.10.1766: døbt M. Christen Bergs og Pernille Postes barn Elen Marie. Test: Hans Kimler Leth, M. Jacob Post, M. Thomas Blæhr, Madame Elen Hansdatter Ulrich Cudrios, Madse. Catharina Maria Post.

04.10.1766: begravet Else Christine Adolphsdatter[!] 1 maaned.

05.10.1766: døbt Ole Vetlesens og Christine Andersdatters 2 barn Anders og Karen Margrethe. Test: Anders Vetlesen, Gunder Tøvesen, Isaach Sørensen, Torvild Svendsen, Johannes Povelsen, Svend Villumsen, Tyge Andersens fæstepige Sissel Gunersdatter, Anløv Andersdatter, Else Wethlesdatter, Margrethe Andersdatter.

12.10.1766: døbt Christopher Nilsen Smeds og Dorthe Nilsdatters barn Maren Margrethe. Test: Helje Gunnersen, Bent Bentsen, Andreas Anthonisen, Hans Isaachsens kone Inger Andersdatter, Karen Nilsdatter.

12.10.1766: døbt Ole Johannesen Svas og Inger Pedersdatters barn Dorthea. Test: Christen Maalhougen, Nils Maalhougen, Hans Bugtha, Peder Jonsens kone Dorthea Juul, Live Pedersdatter.

12.10.1766: døbt Anders Andersen Nordbergs og Johanne Marias søn Anders. Test: Didrich Paterman, Ole Adolphsen, Nils Sørensen, Anthoni Smeds kone Else Christine, Mahler Ernts kone Berthe Maria Mejer.

13.10.1766: døbt Thomas Broches og Karen Elisabeths barn Jens. Test: Visiteur Ebbe Holm, Mons. Rasmus Helletz, Mons. Giert Lange, Frue Lieutenants Johanne Uslers, Madselle Magdalene Salfeldt.

26.10.1766: introduceret Harald Haraldsens kone Kari Nilsdatter.

26.10.1766: introduceret Christen Olsens kone Ane Abrahamsdatter.

03.11.1766: copuleret Matros Gunner Jensen med pigen Abelone Gundersdatter.

09.11.1766: introduceret Ole Vetlesens kone Kisti Andersdatter.

09.11.1766: introduceret Ole Johannesen Svas kone Dorthe Nilsdatter.

09.11.1766: døbt Thor Nilsens og Graae Larsdatters barn Jens. Test: Torjus Jensen, Lars Stephensen, Hans Isaachsen Klyve, Jens Larsens kone Ingebor Olsdatter, Ingeborg Larsdatter.

09.11.1766: begravet Henrich Hansen ½ aar.

11.11.1766: copuleret Ungkarl Nils Hansen med Pigen Ane Jørgensdatter.

side 20-21.

14.11.1766: trolovet Mons. Halvor Jansen Usler med demois. Fæmia Isaachsdatter Leth.

18.11.1766: begravet Pigen Dorthe Jensdatter 66 aar.

23.11.1766: introduceret Styrmand Bergs kone Pedernille Post.

23.11.1766: introduceret Anders Norbergs kone Ane Maria.

23.11.1766: døbt Torbiørn Taraldsens og Ingebor Pedersdatters barn Peder. Test: Lars Pedersen Skrædder, Hans Isaachsen, Tyche Aslachsen, Nils Olsens kone Ane Larsdatter, Inger Pedersdatter.

23.11.1766: begravet Anders Olsen 6 uger.

30.11.1766: døbt Lars Tostensen Molhougens og Ane Nilsdatters barn Tosten. Test: Tosten Molhougen, Jens Ulrichsen, Ole Gunnersen, Abraham Andersens kone Maren Tostensdatter af Scheen, pigen Karen Tostensdatter.

07.12.1766: introduceret Thor Nilsens kone Graae Larsdatter.

12.12.1766: trolovet Snedkersvend Hans Johansen Bagger Lilie med demois. Ane Elisabeth Andreædatter Bagger.

12.12.1766: begravet Anders Hansen ½ aar.

17.12.1766: copuleret Monsr. Halvor Usler med demsse. Fæmia Leth.

18.12.1766: døbt Monsr. Rasmus Dahls og Karen Barnholds barn Christian. Test: Lieut. Jens Usler, Mons. Hans Kimbler Leth, Mons. Rasmus Hellitz, Mr. Nils Gunnersens kone Ane Elisabeth, jomfr. Magdalena Salfeldt.

21.12.1766: begravet Karen Margrethe Olsdatter 9 uger.

30.12.1766: copuleret Ungkarl Hans Johansen Bagger med d.selle Ane Elisabeth Andreædatter.

02.01.1767: trolovet Bødker Andreas Rasmussen Schoug med Enke Johanne Pedersdatter afg. Isaac Clausen.

06.01.1767: introduceret Lars Tostensen Maalhougens kone Anne Nilsdatter.

06.01.1767: introduceret Torbiørn Taraldsens kone Ingebor Pedersdatter.

11.01.1767: døbt ved østre side Christen Larsens og Marthe Jonsdatters barn Berthe Sophie. Test: Aasmund Larsen, Tolluf Johansen, Peder Jensen, Tosten Isaachsens kone gunild Tollufsdatter, pigen Ane Hansdatter.

18.01.1767: døbt Gunder Christensen Bødkers og Ane Maria Madsdatters barn Ane. Test: Anthoni Andersen, Søren Nilsen, Søren Jensen Sundbye, Hans Erensens kone Birthe Halvorsdatter, Margrethe Toresdatter.

01.02.1767: introduceret Rasmus Dahls kone Karen Barnhold.

01.02.1767: introduceret Christen Larsens kone Marthe Jonsdatter.

01.02.1767: publ. absolv. Ole Andersen for forsømmelse af ...? brug.

01.02.1767: begravet Ane Hansdatter 2½ aar.

05.02.1767: copuleret Ungkarl og Bødker Andreas Rasmusen Schoug med Enken Johanne Pedersdatter.

22.02.1767: introduceret Gunner Bøchers kone Ane Marie.

22.02.1767: døbt Gunner Asdals og Birthe Rugveds barn Marthe Marie. Test: Lieutenant Jens Usler, Bøye Wright, M. David Lange, Madame Giert Langes, Madselle Mette Catrine Kiil.

01.03.1767: døbt ved østre side Hans Isaachsens og Inger Andersdatters barn Anders. Test: Torbiørn Taraldsen, Jacob Jensen, Wethle Simmensen, Christopher Nilsen Smeds kone Dorthe Nilsdatter, Stine Bachesdatter.

05.03.1767: begravet Anders Andersen Nordberg 19 uger.

08.03.1767: døbt Tosten Isaachsens og Gunild Tollefsdatters barn Isaach. Test: Rasmus? Larsen, Johannes Paulsen, Isach Jonsen, Dorthe Gundersdatter, Ragnille Johannisdatter.

side 22-23.

08.03.1767: døbt Johan Larsens og Thore Isaachsdatters barn Marthe. Test: Isaach Larsen, Hans Jensen, Hans Clausen, Nils Olsen Moes kone Anna Larsdatter, Anne Susanna Larsdatter.

08.03.1767: døbt Gunner Jensens og Abelone Gunnersdatters barn Jacob. Test: Jens Torjusen, Nils Abrahamsen, Torjus Jensen, Else Larsdatter, Aaste Erichsdatter.

08.03.1767: confirmeret (1) Halvor Nicolai Wiborg 18 aar.

08.03.1767: confirmeret (2) Thomas Holst Wiborg 17 aar.

08.03.1767: confirmeret (3) Rasmus Karup 16 aar.

08.03.1767: confirmeret (4) Søren Knudsen 18 aar.

08.03.1767: confirmeret (5) Halvor Nilsen 16 aar.

08.03.1767: confirmeret (6) Rasmus Davidsen 18 aar.

08.03.1767: confirmeret (7) Lars Christensen 19 aar.

08.03.1767: confirmeret (8) Vilum Henrichsen 20 aar.

08.03.1767: confirmeret (9) Arne Thomesen 18 aar.

08.03.1767: confirmeret (10) Nils Jacobsen 18 aar.

08.03.1767: confirmeret (11) Claus Wilumsen 17 aar.

08.03.1767: confirmeret (12) Hermand Larsen 17 aar.

08.03.1767: confirmeret (13) Else Bomand 16 aar.

08.03.1767: confirmeret (14) Marichen Elisabeth Gunnersen 16 aar.

08.03.1767: confirmeret (15) Marthe Marie Sørensdatter 16 aar.

08.03.1767: confirmeret (16) Maren Clausdatter 16 aar.

08.03.1767: confirmeret (17) Margrethe Andersdatter 16 aar.

08.03.1767: confirmeret (18) Maren Tostensdatter 19 aar.

08.03.1767: confirmeret (19) Ane Marie Christensdatter 17 aar.

08.03.1767: confirmeret (20) Margithe Halvorsdatter 16 aar.

08.03.1767: confirmeret (21) Ane Marie Christensdatter 17 aar.

08.03.1767: confirmeret (22) Johanne Abrahamsdatter 17 aar.

08.03.1767: confirmeret (23) Sissile Marie Sørensdatter 17 aar.

18.03.1767: introduceret Gunner Madsens kone Birthe Hansdatter.

22.03.1767: døbt Peder Christensens og Mari Jensdatters barn Nils. Test: Ole Haraldsen Eltvedt, Wetle Gundersen, Benjamin Jensen, Harald Eltvedts kone Kari Nilsdatter, pigen Kirsti Jensdatter.

22.03.1767: begravet Volert Snedkers hiemmedøbte barn.

29.03.1767: introduceret Hans Isaachsens kone Inger Andersdatter.

29.03.1767: introduceret Tosten Isaachsens kone Gunille Tollefsdatter.

29.03.1767: introduceret Gunder Jensens kone Abelone Gunnersdatter.

29.03.1767: introduceret Johan Larsens kone Thore Isaachsdatter.

02.04.1767: begravet Christian Rasmussen Dahl 3 maaneder.

08.04.1767: døbt Søren Henrichsens og Thore Stephensdatters barn Stephen. Test: Jens Dahle, Christopher Nilsen Smed, Paul Knudsen, pige Kari Nilsdatter, Inger Nilsdatter.

12.04.1767: introduceret Wollert Hansens kone Karen Larsdatter.

21.04.1767: introduceret Peder Christensens kone Mari Jensdatter.

03.05.1767: døbt Jacob Johannesens og Inger Larsdatters barn Lars. Test: Ole Pedersen, Jens Olsen, Anders Andersen, Anders Sillians kone Inger Olsdatter, Ane Larsdatter.

03.05.1767: døbt Anund Nilsen Lians og Ane Pedersdatters barn Niels. Test: Nils Abrahamsen, Ole Olsen, Jens Christensen, Vollert Snedkers kone Karen Larsdatter, Susanna Larsdatter.

03.05.1767: publ. absolveret Rasmus Vasdalen formedelst druchenskab ...

19.05.1767: begravet Kirstie Marie Andersdatter Stoken 55 aar.

26.05.1767: trolovet Ungkarl og Matros Ole Gundersen med Pigen Kari Tostensdatter.

05.06.1767: begravet Ingebor Halvorsdatter Morten Jonsens kone 44 aar.

09.06.1767: introduceret Søren Henrichsens kone Thore Stephensdatter.

09.06.1767: introduceret Jacob Johannisens kone Inger Larsdatter.

09.06.1767: introduceret Amund Liens kone Ane Larsdatter.

side 24-25.

19.06.1767: begravet Jens Webransen 29 aar.

19.06.1767: trolovet Matros Ole Andersen med Enke Marie Jørgensdatter.

24.06.1767: døbt Ole Andersen og Maren Jørgensdatters barn Karen Maria. Test. Nils Andersen, Enken Birthe Jacobsdatter, pigen Maren Stephensdatter.

24.06.1767: begravet Lars Nilsen 43 uger.

05.07.1767: døbt Jens Tollefsen og Barbara Henrichsdatters barn Henrich. Test. Tollef Johansen, Anund Olsen, Johannis Jansen, Hans Halvorsens kone Kisten Andersdatter, pigen Gunille Thorsdatter.

08.07.1767: begravet Anders Urberg 85 aar.

26.07.1767: introduceret Ole Andersens k. Mari Jørgensdatter.

31.07.1767: copuleret Matros og Ungkarl Ole Gunersen med Pigen Karen Tostensdatter.

05.08.1767: begravet Johanne Leth 47 aar.

08.08.1767: døbt Ole Adolphsen og Inger Margrethe Antonidatters barn Adolph. Test: Antoni Andersen, Bent Bentzen, Søren Jensen Sundbye, Anders Norbergs kone Johanne Marie, pigen Karen Rasmusdatter.

16.08.1767: introduceret Jens Tollefsens kone Barbra Henrichsdatter.

16.08.1767: døbt Jens Olsen og Anna Maria Iversdatters barn Charlothe Amalia. Test: Gullich Pedersen, Jacob Johannesen, Peder Jensen, Jacob Jensens kone Inger Isaachsdatter, pigen Gunnild Olsdatter.

30.08.1767: introduceret Ole Adolphsens kone Inger Margrethe.

30.08.1767: introduceret Jens Olsens kone Anne Marie.

30.08.1767: døbt Nils Hansen og Ane Jørgensdatters barn Kirsten Marie. Test: Gunner Jensen, Ole Andersen, Thomas Christensen, Ole Gunnersens kone Karen Tostensdatter, Marie Christensdatter.

24.09.1767: confirmeret Lars Wrights og Inger Jørgensdatters hiemmedøbte barn Realph. Test: Madame Jochum Jørgensen, Jomfru Saldfeld, Mons. Realph Bøysen, Peter Bøysen, Aud: Realph Wright.

27.09.1767: introduceret Nils Hansens kone Ane Jørgensdatter.

02.10.1767: begravet Sara Larsdatter 28 aar.

04.10.1767: døbt i østre kirke Ole Andersen og Maria Halvorsdatters barn Jacob. Test: Johan Larsen, Henrich Engelbrichtsen, Nils Paulsen, Ole Johannisens Prases? kone Inger Pedersdatter, Guri Hansdatter.

06.10.1767: trolovet Ungkarl Guner Jacobsen med Pigen Dorthe Andersdatter.

25.10.1767: døbt ved østre kirke Rasmus Christophersen og Margrethe Andersdatters barn Friderich Christian. Test: Anders Nordberg, Andreas Anthonisen, Hans Jonsen, Ole Eltveds kone Margrethe Jacobsdatter, Karen Rasmusdatter.

25.10.1767: døbt ved østre kirke Hans Henrichsen og Maren Henrichsdatters barn Ellen. Test: Søren Jensen, Albricht Villumsen, Villum? Henrichsen, pigen Maren Larsdatter, pigen Inger Larsdatter.

01.11.1767: begravet Birthe Sophie Christensdatter ¾ aar.

06.11.1767: begravet forrige Klokker Anders Cold 83 aar 2 maaneder.

07.11.1767: introduceret Madame Inger L. Wrights.

13.11.1767: copuleret Ungk. Gunder Jacobsen med P. Dorthe Andersdatter.

15.11.1767: døbt ved den østre side Andreas Rasmussen og Johanne Pedersdatters barn Rasmus. Test: Peder Jonsen, Peder Christensen, Andreas Antonisen, Gunder Bøchers? kone Ane Maria, pigen Maria Christensdatter.

side 26-27.

22.11.1767: døbt Peder Larsen og Johanne Thorsdatters barn Ellef. Test: Christen Pedersen Maalhougen, Jens Torjusen, Claus Villemsen, Ellef Siversen, Ole Vetlesens kone Kisti Andersdatter, Johanne Abramsdatter.

22.11.1767: introduceret Hans Henrichsens kone Mari Henrichsdatter.

03.12.1767: copuleret Paruqve Mager Jens Jespersen Høst med Enken Pernille Olsdatter.

06.12.1767: døbt Ole Gundersen og Karen Tostensdatters barn Anne. Test: Taasten Maalhougen, Thomas Frøberg, Albert Willemsen, Lars Tostensen, k: Anne Juull, Ane Nilsdatter.

06.12.1767: introduceret Rasmus Christophersens k. Margrethe Andersdatter.

06.12.1767: døbt Maren Larsdatters uægte barn Christen, hvortil faderen udlagt Lars Christensen Rørholt. Test: Andreas Rasmusen Bødker, Nils Hansen Stokene, Peder Christensens kone Mari Jensdatter, Karen Larsdatter.

20.12.1767: døbt Peder Jonsen og Dorthe Nilsdatter Juulls barn Jon. Test: Tallach Arnesen, Hans Christian, Johannis Paulsen, Christen Pedersens kone Karen Larsdatter, Kisten Jensdatter.

20.12.1767: begravet Ane Olsdatter 3 uger.

22.12.1767: copuleret Ungkarl og Matros Ole Andersen med Enken Maren Jørgensdatter.

17.12.1767: begravet Jacob Hansen Post 69 aar.

27.12.1767: introduceret Ole Gunersens k. Karen Tostensdatter.

01.01.1768: døbt Christen Torchilsen og Elen Maria Nilsdatters barn Birthe Maria. Test: Lars Pedersen, Christen Maalhougen, Ole Torchilsen, Anders Wetlesens kone Marthe Pedersdatter, Ragnille Gregersdatter.

06.01.1768: begravet Ellef Pedersen 6 uger.

09.01.1768: begravet Peder Torbiørnsen 1¼ aar.

24.01.1768: døbt ved østre kirke Hans Erntzen og Birthe Marie Halvorsdatters barn Erentz. Test: Christopher Nilsen, Bent Bentzen, Nils Sørensen, Andreas Norbergs kone Johanne Marie, pigen Karen Jensdatter.

25.01.1768: begravet Lars Jacobsen ½ aar 6 uger.

27.01.1768: døbt Klokkeren Thomas Broch og Karen Elisabeths barn Kisten Maria. Test: Visiteur Johan Erich Fyhn, Mons. Bøye Wright, Mons. Svend Glædenigh?, Madame Giert Langes Ane Susanna, Madselle Catharina Maria Blæhr.

31.01.1768: introduceret Peder Jonsens kone Dorthe Nilsdatter.

31.01.1768: introduceret Christen Torchilsens kone Elen Marie Nilsdatter.

05.02.1768: begravet ... Sørensens dødfødte barn.

21.02.1768: introduceret Peder Larsens kone Johanne Thorsdatter.

21.02.1768: døbt Thomas Magnusens og Ane Pedersdatters barn Elisabeth Kistine. Test: Christen Torchildsen, Torjus Jensen, Anders Andersen, Christen Olsens kone Ane Abrahamsdatter, Maren Clausdatter.

21.02.1768: begravet Johan Pedersen 8 uger.

25.02.1768: trolovet Enkemand og Matros Lars Christensen med Pigen Ane Susanne Larsdatter.

02.03.1768: introduceret Hans Erentzens kone Birthe Marie.

09.03.1768: døbt Skipper Jens Nilsen og Anichen Pedersdatters barn Johannes. Test: Mons. Ditlef Rasch, M. Peter Wright, M. Bøye Wright, Controleur Holms kone Marthe Christine, Moselle Magdalene Salfieldt.

16.03.1768: introduceret Madame Justine Marie Sørensen.

16.03.1768: introduceret Karen Elisabeth Brochs.

20.03.1768: introduceret Thoma Magnusens kone Ane Pedersdatter.

20.03.1768: begravet Volert Snedkers hiemmedøbte barn Lars.

side 28-29.

27.03.1768: døbt Gunder Madsen og Berthe Hansdatters barn Hans Jacob. Test: Anders Aasulsen Rugtved, Aasul Jacobsen Knardal, Hans Isachsen Klyve, Ole Eltveds kone Marthe Jacobsdatter, pig. Catharina Pedersdatter.

15.04.1768: døbt Mons. Rasmus Dahls og Karen Barnholts barn Juliane Maria. Test: Control. Ebbe Holm, Vis. Johan Erich Fyhn, Stud. Realph Wright, Lieuten. Uslers frue Johanne Baar, Madselle Marichen Elisabeth Gunersen.

17.04.1768: introduceret Jens Nilsens kone Anichen Pedersdatter.

17.04.1768: introduceret Wolert Hansens kone Kari Larsdatter.

17.04.1768: døbt Ole Halvorsen og Inger Larsdatters barn Nils. Test: Harald Haraldsen Eltved, Anders Engebrichsen, Anders Abrahamsen, Ole Gundersens kone Kari Tostensdatter, pigen Maren Hansdatter.

17.04.1768: begravet Enkemand Nils Hansen Snedker 55 aar.

21.04.1768: begravet Erentz Hansen 13 uger.

23.04.1768: trolovet ungkarl Peder Jensen med p. Ane Hansdatter.

29.04.1768: introduceret Gunder Madsens k. Berthe Rougtved.

01.05.1768: introduceret Gunder Nilsens k. Elen Pedersdatter.

24.05.1768: introduceret Madame Karen Barnholt Dalhs.

24.05.1768: introduceret Ole Halvorsens k. Inger Larsdatter.

10.07.1768: døbt Anders Andersen Norberg og Johane Maria Anthonisdatters barn Anthonius. Test: Bent Bentsen, Andreas Anthonisen, Bent Jonsen, Ole Adolphsens kone Inger Margrethe, pigen Ragnille Gregersdatter.

10.07.1768: døbt Lars Tostensen Maalhougens og Ane Nilsdatters barn Ane Carine. Test: Tosten Maalhougen, Ole Johannesen Svas, Nils Jensen, Peder Jonsens kone Dorthe Nilsdatter, pigen Else Jensdatter.

07.08.1768: introduceret Anders Norbergs kone Johanne Maria.

07.08.1768: introduceret Lars Tostensen Maalhougens k. Ane Nilsdatter.

13.08.1768: døbt Bent Bensen Skræders og Ane Marie Jacobsdatters barn Mette Maria. Test: Cancellieraad Løvenschiold, Tolder Christian Rasch, Monsr. Nicolai Aall, Jomfr. Rasch, Jomfr. Fransischa Aall.

14.08.1768: døbt Thor Nilsen og Graae Larsdatters barn Karen. Test: Johan Larsen, Peder Christensen Jyde, Peder Nilsen Maalhougen, Nils Olsen Moens kone Ane Larsdatter, Ane Nilsdatter.

27.08.1768: begravet Nils Jonsen 22 aar.

30.08.1768: døbt Skipper Peter Wright og Christine Bruuns barn Iver. Test: Visiteur Møller, Peter Hansen Jerregaard, Aud: Realph Wright, Frue Lieutenant Trøjels, Madselle Else Bruun.

09.09.1768: copuleret i huuset Studiosus Svend Lauritzen Glædrup med Madselle Catrine Marie Bloch.

11.09.1768: introduceret Bent Bentsens kone Ane Marie Jacobsdatter.

11.09.1768: introduceret Thor Nilsens k. Groe Larsdatter.

side 30-31.

18.09.1768: døbt i østre kirke Lars Christensen og Ane Nilsdatters barn Morten. Test: Christen Larsen, Nils Bertelsen, Isaach Larsen, Tosten Nilsens kone Ane Margrethe Isaachsdatter, Grethe Nilsdatter Klyve.

18.09.1768: døbt i østre kirke Hans Andersen og Marichen Isaachsdatters barn Maren. Test: Hans Isaachsen, Aasmund Larsen, Peder Christensen Aafos, Anders Christensen Nyehuus kone Marthe Thoresdatter, pigen Malene Larsdatter.

25.09.1768: introduceret Madame Alvslund.

02.10.1768: introduceret Madme Peter Wrigts Christine Ejlersdatter.

09.10.1768: døbt Christen Larsen og Marthe Jonsdatters barn Inger Margrethe. Test: Nils Olsen, Henrich Engelbretsen, Lars Stephensen, pig. Maria Olsdatter, pigen Ragnille Gregersdatter.

09.10.1768: introduceret Lars Christensens k. Ane Nilsdatter.

13.10.1768: copuleret Ungemand Peder Jensen med Pigen Ane Hansdatter.

17.10.1768: copuleret Enkemand Lars Christensen Rørhold med pigen Ane Susanna Larsdatter.

13.11.1768: døbt Hans Isaachsen og Inger Andersdatters barn Birthe Christine. Test: Tosten Maalhougen, Lars Pedersen Skrædder, Hans Olsen Rougtved, Jacob Jensens kone Inger Isaachsdatter, pigen Marine Larsdatter.

13.11.1768: begravet Ole Vetlesens 2 dødfødde børn.

28.11.1768: begravet Ole Vetlesens kone Kisten Andersdatter 36 aar.

08.12.1768: copuleret ungk. Ludvig Hermansen med pigen Catrine Pedersdatter.

11.12.1768: introduceret Hans Isaachsens kone Inger.

11.12.1768: copuleret i huuset ungkarl Albert Villumsen med pigen Else Larsdatter.

23.12.1768: døbt Studios. Svend Lauritz Glædrup og Cathrine Marie Blochs barn Lauritz. Test: Henrich Bergreen, Visiteur Johan Erich Fyhn, Ole Leth, Mad: Ane Susanne Langes, Jomfr. Ane Bolethe Lange.

15.01.1769: copuleret ungkarl Nils Sørensen med pigen Karen Jensdatter hiemme i huuset.

24.01.1769: døbt Niels Gunnersen og Ane Elisabeth Arveschougs barn Niels Andreas. Test: Rasmus Dalh, Casper Græve, Ingelbricht Bomhof, Madame Thue, Madselle Marichen Elisabeth Gunnersen.

29.01.1769: introduceret Stud. Svend Lauritzen Glædrups kone Catrine Marie Sørensdatter.

05.02.1769: døbt Søren Jensen og Ane Jensdatters barn Karen. Test: Hans Jensen Bugten, Ole Halvorsen, Hans Jensen Dahle, Aasmund Larsens kone Malene Larsdatter, Kari Jensdatter.

19.02.1769: begravet Ane Carine Larsdatter ¾ aar.

26.02.1769: introduceret Nils Gunnersens k. Ane Elisabeth.

28.02.1769: begravet Elisabeth Catrine Pedersdatter 6 dage.

01.03.1769: døbt ved østre side Harald Haraldsen Eltveds og Karen Nilsdatters barn Ingeborg. Test: Bærulf Biørensen Tangen, Ole Gullichsen Tolnæs, Aslag Nilsen Klyve, Hans Hansen Aanerøds kone Maria Wellichsdatter, pigen Karen Kistine Olsdatter.

05.03.1769: døbt paa østre side Lars Christensen Rørhold og Susanne Larsdatters barn Sara Carine. Test: Christen Olsen, Lars Christensen, Anders Olsen, Erich Christensens kone Ane Larsdatter, pigen Marine Larsdatter.

10.03.1769: begravet Tosten Isaachsens k. Gunille Tollefsdatter 29 aar.

19.03.1769: døbt Solve Spares og Maren Baches barn Inger Mar[ia?]. Test: Johan Larsen, Albricht Vilumsen, Ole Andersen, Christen Olsens kone Ane Abrahamsdatter, pigen Karen Kistine Olsdatter Eltved.

12.03.1769: introduceret Søren Jensens k. Ane Jensdatter. (Presten skriver Dom. Oculi, skal ganske sikkert være Dom. Judica. LBK)

side 32-33.

28.03.1769: introduceret Lars Rørholds kone Susanne Larsdatter.

09.04.1769: introduceret Harald Eltveds kone Karen Nilsdatter.

16.04.1769: døbt i østre kirke Ole Johansen Svas og Inger Pedersdatters barn Birthe Kistine. Test: Niels Pedersen Maalhougen, Ole Gunnersen, Ole Olsen Tangen, Christen Pedersen Maalhougens kone Karen Larsdatter, pigen Kisten Jensdatter.

23.04.1769: introduceret Solve Spares k. Maren Bachesdatter.

23.04.1769: introduceret Peder Larsens k. Johanne Thorsdatter.

07.05.1769: døbt i østre kirke Gudmund Jonsen og Marthe Nilsdatters barn Elisabeth Kirstine. Test: Ole Larsen, Nils Bertelsen, Torjus Jacobsen, Lars Christensens kone Ane Nilsdatter, pigen Ingebor Jonsdatter.

04.05.1769: confirmeret Torbiørn Taraldsen og Ingeborg Pedersdatters hiemmedøbte barn Gunder. Test: Heilje Gundersen, Laue Knudsen, Tyche Aslachsen, Halvor Larsens kone Karen Larsdatter, pigen Else Kistine Anthonidatter.

16.05.1769: introduceret Ole Johannesen Svatz k. Inger Pedersdatter.

16.05.1769: døbt Gunder Nilsen og Elen Pedersdatters barn Marthe. Test: Ole Larsen, Johan Larsen, Gudmund Jonsen, Ole Eltveds kone Marthe Jacobsdatter, pigen Maria Torjusdatter.

18.05.1769: trolovet matros Vetle Gundersen med p. Ane Jensdatter.

21.05.1769: døbt ved østre side Ole Gunersen og Karen Tostensdatters barn Ane Karine. Test: Morten Jonsen, Peder Jonsen, Vetle Gundersen, Abraham Mæles kone Mari Tostensdatter, pigen Maria Tostensdatter.

04.06.1769: introduceret Torbiør Taraldsens k. Ingeborg Pedersdatter.

04.06.1769: introduceret Gudmund Jonsens k. Marthe Nilsdatter.

06.06.1769: trolovet ungkarl og matros Hans Isaachsen med pig. Inger Dorthea Nilsdatter.

11.06.1769: døbt i østre kirke Johan Larsen og Thore Isaachsdatters barn Hans. Test: Gunder Madsen, Claus Henningsen, Friderich Anundsen, Lars Christensens kone Ane Nilsdatter, pigen Alethe Andersdatter.

16.06.1769: begravet Enken Ingebor Larsdatter Eltved 72 aar 3 mnd.

18.06.1769: introduceret Ole Gunersens k. Karen Tostensdatter.

18.06.1769: introduceret Gunder Nilsens k. Elen Pedersdatter.

02.07.1769: introduceret Johan Larsens k. Thore Isachsdatter.

02.07.1769: døbt Gunder Christensens Bødker og Ane Marie Madsdatters barn Bolethe. Test: Andreas Rasmusen Bødker, Andreas Anthonisen, Christen Sørensen, Ole Adolphsens kone Inger Margrethe Anthonidatter, Else Kistine Anthonsdatter.

02.07.1769: confirmeret Wollert Hansen og Karen Larsdatters hiemmedøbte barn Hans. Test: Rasmus Christophersen, Drild? Davidsen, Morten Hansen, Jørgen Gotfridsens kone Torbor Tostensdatter, pigen Karen Kistine Olsdatter.

09.07.1769: døbt Hans Erentsens og Birthe Marie Halvorsdatters barn Birthe Marie. Test: Heile Gundersen, Henrich Engelbrichtsen, Tosten Christensen, Jens Høstes kone Pernille Olsdatter, pigen Marie Christensdatter.

09.07.1769: begravet Marthe Gunersdatter 8 uger.

23.07.1769: introduceret Gunder Bødkers k. Anne Mar... Madsdatter.

23.07.1769: introduceret Wolert Hansens k. Karen Larsdatter.

13.08.1769: introduceret Hans Erenstsens k. Birthe Marie Halvorsdatter.

20.08.1769: begravet Halvor Halvorsen 1½ aar.

10.09.1769: begravet Ingebor Halvorsdatter 25 aar.

side 34-35.

15.10.1769: døbt Ole Haraldsen Eltved og Marthe Jacobsdatters barn Lars. Test: Bærulf Tangen, Harald Eltved, Hans Isaachsen, Gunder Madsens kone Birthe Hansdatter, pigen Grethe Nilsdatter Klyve.

15.10.1769: døbt Christen Torchildsen og Elen Maria Nilsdatters barn Torchild. Test: Anders Wetlesen, Ole Wetlesen, Tosten Maalhougen, pig. Birthe Olsdatter, pigen Maria Olsdatter.

16.10.1769: døbt Nils Sørensen og Karen Jensdatters barn Marthe Dorthea. Test: Inspecteur Qvislin, Søren Nilsen, Ole Leth, Lieut. Uslers kone Johanne Baar, pigen Marthe Marie Sørensdatter.

19.10.1769: copuleret matros og ungkarl Hans Isaachsen med pigen Inger Dorthea Nilsdatter.

23.10.1769: begravet Peter Gunnersen 4½ aar.

25.10.1769: trolovet Enkemand og Skrædder Erich Jensen Vold med pig. Karen Nilsdatter.

29.10.1769: døbt Christopher Nilsen Smed og Dorthe Nilsdatters barn Elisabeth Maria. Test: Peter Strømdahl, Erich Vold, Søren Henrichsen, Thor Nilsens kone Graae Larsdatter, Maren Hansdatter.

29.10.1769: begravet Hans Isaachsens b. Birthe Kistine 1 aar.

06.11.1769: begravet Nils Larsen 1 aar.

05.11.1769: begravet Hans Larsen 1 aar.

09.11.1769: begravet Charlote Amalia Jensdatter 1 aar.

10.11.1769: begravet Helle Maria Olsdatter 5 aar.

14.11.1769: begravet Christen Rørhold 3 aar.

14.11.1769: begravet Lars Erichsen 1 aar.

14.11.1769: begravet Karen Sørensdatter ¾ aar.

15.11.1769: begravet Iver Petersen Wright 1¼ aar.

19.11.1769: introduceret Nils Sørensens k. Karen ...

19.11.1769: introduceret Ole Eltveds k. Marthe Jacobsdatter.

19.11.1769: introduceret Christen Torchildsens k. Elen Maria.

21.11.1769: begravet Sara Larsdatter 1 aar.

23.11.1769: begravet Nils Andersen Gunersen ¾ aar.

25.11.1769: begravet Friderich Christian Rasmusen 2¼ aar.

30.11.1769: copuleret matros og ungkarl Johannis Solvesen med pig. Ane Catharina Olsdatter.

08.12.1769: begravet Inger Marie Solvesdatter ½ aar.

17.12.1769: introduceret Christopher Nilsens k. Dorthe Nilsdatter.

28.12.1769: døbt Mons. Lars Wrigts og Inger Jørgensdatters barn Simon. Test: Mons. Elias Winthers kone Margthe Fransdatter, Jomfr. Inger Simonsdatter, Simon Jørgensen, Nicolai Benjamin Aall, Zacharias Zachariasen.

28.12.1769: copuleret matros og ungkarl Wetle Gunnersen med p. Ane Jensdatter.

29.12.1769: copuleret Enkemand Erich Jensen Wold med pigen Karen Nielsdatter.

31.12.1769: begravet et lidet barn hos Ole Halvorsen navn Knud 12 uger.

04.01.1770: begravet Peter Høymand 71 aar.

27.12.1769: døbt Christen Olsen og Ane Abrahamsdatters barn Mette. Test: Ole Larsen, Gullich Pedersen, Abraham Jacobsen, Lars Christensens kone Ane Nilsdatter, pigen Marthe Pedersdatter.

07.01.1770: døbt Peder Christensen og Mari Benjaminsdatters barn Berthe. Test: Ludvig Hermansen, Johanis Povelsen, Wetle Gunersen, Christen Maalhougens kone Kari, pigen Kisti Benjaminsdatter.

11.01.1770: begravet Dorthe Povelsdatters b. Olea 3¾ aar.

21.01.1770: introduceret Christen Olsens k. Ane Abrahamsdatter.

side 36-37.

06.02.1770: introduceret Madame Inger Wright.

10.02.1770: begravet Elen Maria Nilsdatter Christen Torchildsens kone 23 aar.

11.02.1770: introduceret Peder Christensens k. Maria Jonsdatter.

25.02.1770: døbt Ludvig Hermansen og Catrine Pedersdatters barn Peder. Test: Mons. Jens Nielsen, Jørgen Hermandsen, Christen Olsen, Hermand Lodvigsens h. Dorthe Maria Jørgensdatter, Cathrine Christensdatter.

25.02.1770: døbt Ole Adolphsen og Inger Margrethe Anthonidatters barn Anthoni. Test: Didrich Pattermand, Gunder Bødker, Jacob Olsen Arøe, Anders Norbergs h. Johanne Marie Anthonidatter, pigen Else Christine Anthonidatter.

25.02.1770: confirmeret (1) Ole Povelsen 17 aar.

25.02.1770: confirmeret (2) Hans Isaachsen 17 aar.

25.02.1770: confirmeret (3) Jens Villumsen 17 aar.

25.02.1770: confirmeret (4) Peder Villumsen 17 aar.

25.02.1770: confirmeret (5) Hans Salvesen 17 aar.

25.02.1770: confirmeret (6) Jens Olsen 20 aar.

25.02.1770: confirmeret (7) Lars Jacobsen 18 aar.

25.02.1770: confirmeret (8) Thore Johannis Pedersen 20 aar.

25.02.1770: confirmeret (9) Aavet Maria Christensdatter 18 aar.

25.02.1770: confirmeret (10) Sissile Olsdatter 16 aar.

25.02.1770: confirmeret (11) Ingebor Erichsdatter 17 aar.

25.02.1770: confirmeret (12) Maria Andersdatter 15 aar.

25.02.1770: confirmeret (13) Ane Maria Ludvigsdatter 18 aar.

25.02.1770: confirmeret (14) Karen Andersdatter 19 aar.

25.02.1770: confirmeret (15) Ingebor Svendsdatter 18 aar.

22.03.1770: døbt Bent Bentzen og Ane Maria Jacobsdatters barn Jacob. Test: Christen Christophersen, Lars Hansen Skoemager, Andreas Anthonisen, Bent Bentzens kone Margrethe Maria af Scheen, pigen Ane Catrina Bentsdatter.

25.03.1770: introduceret Ole Adolphsens k. Inger Margretha Anthonidatter.

25.03.1770: døbt Nils Hansen og Ane Jørgensdatters barn Sara Cathrine. Test: Søren Jensen, Jørgen Hansen, Jens Tollefsen, Peder Jonsens kone Dorthe Nilsdatter Juell, pigen Ane Jonsdatter.

08.04.1770: introduceret Ludvig Hermansens k. Catrine Pedersdatter.

08.04.1770: døbt Helge Gunnersen og Ane Jacobsdatters barn Abraham. Test: Jens Høst, Søren Christensen, Zacharias Gunnersen, Søren Christensens kone Else Gunnersdatter, Ane Maria Christensdatter.

29.04.1770: introduceret Bent Bentzens k. Ane Maria.

29.04.1770: introduceret Niels Hansens k. Ane Jørgensdatter.

03.05.1770: trolovet matros og ungk. Ole Andersen med pig. Malene Vicentsdatter Usler.

15.05.1770: trolovet Enkemand Tosten Isaachsen med pigen Søneve Larsdatter.

24.05.1770: introduceret Helge Gunersens k. Ane Jacobsdatter.

29.05.1770: trolovet matros og ungk. Ole Olsen med pig. Ane Maria Christensdatter.

31.05.1770: trolovet matros og ungk. Jens Tollefsen med pig. Karen Andersdatter.

05.06.1770: døbt Andreas Rasmusen Schougs og Johanne Pedersdatters barn Karen Maria. Test: Ole Johannesen Svas, Aasmund Larsen, Ole Olsen, Hans Erentsens kone Berte Maria Halvorsdatter, pigen Mette Christensdatter.

14.06.1770: begravet Karen Thoresdatter 1½ aar.

28.06.1770: copuleret matros og ungk. Ole Andersen med pig. Malene Vicensdatter Usler.

02.07.1770: introduceret Anders Rasmussen Schougs k. Johanne Pedersdatter.

22.07.1770: døbt Søren Henrichsen og Thore Stephensdatters barn Elen Maria. Test: Anders Wetlesen, Hans Isaachsen Meltved, Villum Henrichsen, pig. Maria Olsdatter, pigen Ragnile Gregersdatter.

22.07.1770: døbt Peder Christensen Tornschiold og Kari Larsdatters barn Marthe Margrethe. Test: Tosten Maalhougen, Jacob Jensen, Lars Isachsen, Harald Eltveds kone Kari Nilsdatter, Live Sørensdatter.

22.07.1770: begravet Johannes Erichsen 47 aar.

side 38-39.

25.07.1770: døbt Thomas Broches og Karen Elisabeth Sørensdatters barn Ane Maria Cathrina. Test: Lieutenant Usler, Lars Wright, Hans Kemler Leth, Controleur Holms kone Marthe Stine Baar, Jomfr. Mette Catrina Kiil.

12.08.1770: introduceret Peder Christensen Tornschiolds k. Kari Larsdatter.

12.08.1770: døbt Hans Isaachsen Klyves og Inger Dorthea Nilsdatters barn Maren Christine. Test: Gunder Madsen, Anders Rougtved, Christen Sørensen, Ole Eltveds kone Marthe Jacobsdatter, pigen Marichen Nilsdatter.

12.08.1770: døbt Hans Isaachsen Meltved og Inger Andersdatters barn Birthe Christine. Test: Anders Vetlesen, Christen Pedersen Maalhougen, Anders Melander, Ludvig Hermansens kone Catrine Pedersdatter, pigen Ales Andersdatter.

19.08.1770: introduceret Søren Henrichsens k. Thore Stephensdatter.

19.08.1770: begravet Enkemand Lars Andersen Warberg af Bamle Sogn 108 aar.

30.08.1770: døbt Ole Andersen og Malene Vicensdatters barn Vincens Henrich. Test: Controleur Ebbe Holm, Giert Lange, Skipper Jeppe Andersen, Lieutenant Uslers frue Johanne Baar, Madselle Marlene Marie Sørensdatter.

31.08.1770: begravet Inger Dorthea Nilsdatter Hans Isaachsens kone 28 aar.

02.09.1770: introduceret Hans Isaachsen Meltveds k. Inger Andersdatter.

04.09.1770: trolovet Enkemand Ole Vetlesen med pigen Inger Margrethe Christophersdatter.

06.09.1770: copuleret unge karl Ole Olsen med pig. Ane Maria Christensdatter.

13.09.1770: copuleret Enkemand Tosten Isaachsen med p. Syneve Larsdatter.

27.09.1770: copuleret Matros og ungkarl Jens Tollefsen med Kari Aanesdatter.

29.09.1770: introduceret Ole Andersens k. Malene Vicensdatter.

04.10.1770: copuleret Ole Vetlesen med pigen Inger Margrethe Christophersdatter.

21.10.1770: døbt Hans Henrichsen og Maren Henrichsdatters barn Inger Helvig. Test: Peder Christensen, Jon Christensen, Niels Torbiørnsen Hønni, pigen Maria Olsdatter, pigen Aleth Andersdatter.

21.10.1770: døbt Søren Sørensen og Johanne Olsdatters barn Anna Susanna. Test: Svend Mortensen, Jacob Christensen, Gunner Halvorsens kone Lisbeth Jensdatter, pigen Anna Sophia Hansdatter.

21.10.1770: begravet Anna Kistine Hansdatter 8 uger.

01.11.1770: døbt Gunner Jensen og Abelone Gunnersdatters barn Ane. Test: Torbiørn Taraldsen, Torjus Jacobsen, Erlov Andersen, Jens Torjussens kone Elisabeth Erichsdatter, pigen Margrethe Andersdatter.

01.11.1770: begravet Jon Gudmunsen 4½ aar.

11.11.1770: begravet Hans Jacob Andersen 6 aar.

24.11.1770: begravet Ane Maria Catrine Tomasdatter 16 uger.

25.11.1770: introduceret Vetle Gunnersens k. Ane Jensdatter.

25.11.1770: copuleret Mons. David Ditlef Lange med Madselle Mette Catrine Kiil.

30.11.1770: begravet Jens Thomasen Broch 4 aar.

09.12.1770: introduceret Hans Henrichsens k. Maren Henrichsdatter.

09.12.1770: døbt Lars Tostensen Maalhougen og Ane Nielsdatters barn Inger Johanne. Test: Hans Christian Halvorsen, Jon Arnesen, Andreas Anthonisen, Anders Norbergs kone Johanne Maria, pigen Ane Halvorsdatter.

14.12.1770: begravet Wicens Henrich Olsen 16 uger.

23.12.1770: introduceret Søren Sørensens k. Johanne Olsdatter.

23.12.1770: confirmeret Jens Tollefsen og Karen Larsdatters hiemmedøbte barn Anders. Test: Tosten Isaachsen, Niels Povelsen, Svend Willumsen, Enken Dorthe Povelsdatter, pigen Gøge Erichsdatter.

side 40-41.

26.12.1770: begravet Marthe Margrethe Pedersdatter 20 uger.

29.12.1770: introduceret Madame Qvisling.

01.01.1771: introduceret Gunder Jensens k. Abelone Gundersdatter.

06.01.1771: introduceret Lars Maalhougens k. Ane Nielsdatter.

06.01.1771: introduceret Jens Tollefsens k. Karen Larsdatter.

13.01.1771: døbt i østre kirke Peder Jonsen og Dorthea Nielsdatters barn Halvor. Test: Ole Johannesen Svas, Lars Tostensen Maalhougen, Nils Jensen Juul, Ole Gundersens kone Karen Tostensdatter, pigen Maria Thomasdatter.

17.01.1771: døbt Solve Spares og Maren Baches barn Søren. Test: Nils Aslachsen Klyve, Jes Hansen, Søren Gunnersen, Svend Snedkers kone Inger Sørensdatter, pigen Stine Bachesdatter.

17.01.1771: begravet Kirsten Maria Nilsdatter 3½ aar.

08.02.1771: confirmeret Margrethe Langeloes uægte hiæmmedøbte barn Johan Friderich, hvortil faderen opgaves Bull. Test: Halvor Usler, Solve Sparre, Ludvica Langeloes pigen Ane Cathrina Bentsdatter.

17.02.1771: introduceret Solve Sparres k. Maren Bached.

17.02.1771: introduceret Peder Jonsens k. Dorthe Nilsdatter.

17.02.1771: introduceret Peter Wrights k. Christine Eilersdatter.

24.03.1771: døbt i østre kirke Gunder Nilsen og Ellen Pedersdatters barn Anna. Test: Lars Christensen, Anders Engelbrigtsen, Jens Sørensen, Christen Olsens kone Anna Abrahamsdatter, Ingebor Jonsdatter.

01.04.1771: døbt Harald Eltved og Karen Nielsdatters barn Aslev. Test: Ole Eltved, Bærulv Tangen, Gunder Nilsen Klyve, Peder Isachsen Mælums kone Marichen Nilsdatter, pige Margrethe Nilsdatter Klyve.

10.04.1771: begravet Nils Bertelsens k. Anna Pedersdatter 68 aar.

11.04.1771: trolovet ungkarl Christen Halvorsen med pigen Live Sørensdatter begge af Ejdanger.

14.04.1771: introduceret Gunder Nilsens k. Ellen Pedersdatter.

14.04.1771: døbt Christen Halvorsen og Live Sørensdatters barn Gunnild. Test: Gullich Pedersen, Stian Hansen, Peder Tollefsen, Gunner Halvorsens kone Lisbeth Jensdatter, pigen Maren Halvorsdatter.

23.04.1771: trolovet ungkarl Søren Olsen med Enke efter Ole Jonsen Dale Dorthea Povelsdatter.

26.04.1771: døbt Tosten Isaachsen og Syneve Larsdatters barn Lars. Test: Niels Olsen Moen, Henrich Thomasen, Herløv Pedersen, Ole Eltveds kone Marthe Jacobsdatter, Gøye Erichsdatter.

27.04.1771: begravet Maren Pedersdatter 18 aar.

02.05.1771: begravet Johanne Pedersdatter Lars Pedersens kone 55 aar 11 uger.

03.05.1771: begravet Synøve Larsdatter Tosten Isachsens kone 34 aar.

09.05.1771: introduceret Harald Eltveds kone Karen Nilsdatter.

09.05.1771: introduceret Christen Halvorsens feste-quinde Live Sørensdatter.

13.05.1771: begravet Peder Jonsen 45 aar.

14.05.1771: copuleret ungkarl Søren Olsen med Enken Dorthea Povelsdatter.

15.05.1771: døbt Ole Olsen junior og Maria Christensdatters barn Børthe Malene. Test: Lars Wright, Giert Lange, Stud. Schierup, Peter Wrights kone Christine Bruun, Masel. Marichen Saldfeld.

side 42-43.

20.05.1771: døbt Søren Jensen og Anne Jensdatters barn Olina. Test: Osmund Larsen, Gunder Jensen, Jon Christensen, Jørgen Fæhns Enke Anne Isaachsdatter, pigen Aaste Erichsdatter.

20.05.1771: Jens Olsen og Anne Marie Iversdatters 2de børn: Ole hiemmedøbt, og Helle Maria. Test: Tollef Johannisen, Niels Hansen, Jon Hansen, Henrich Thomesen, Ole Wetlesen, Ole Larsen, Hans Meltveds kone Inger Andersdatter, Christen Olsens kone Anne Abrahamsdatter, Maria Andersdatter, Anne Cathrine Bentsdatter.

28.05.1771: begravet klokker og skoleholder Thomas Broch 45 aar.

16.06.1771: introduceret Søren Jensens k. Anne Jensdatter.

16.06.1771: introduceret Ole Olsens k. Maria Christensdatter.

16.06.1771: begravet Enkemand Christen Larsen fra Graaten 60 aar.

16.06.1771: trolovet Mester Smed Andreas Anthoniesen med pigen Karen Rasmusdatter.

22.06.1771: døbt Lars Wrights og Inger Jørgensdatters barn Just. Test: Niels Zachariasen, Jochum Jørgensen, Jacob Nielsen, Madems. Ane Cl... Jørgensdatter, Madselle Ane Zachariasdatter.

23.06.1771: introduceret Jens Olsens k. Ane Maria Iversdatter.

23.06.1771: døbt Wollert Hansen og Karen Larsdatters barn Wollert Sierrenbeck? Test: Anders Engelbrichtsen, Niels Abrahamsen, Lars Isaachsen, pige Bergitha Christensdatter Thorn, Ane Elisabeth Ba...

30.06.1771: døbt ved østre side Ole Andersen Klevelands og Maren Jørgensdatters barn Ane. Test: Isaach Larsen, Niels Abrahamsen, Inger Larsdatter, Aleth Andersdatter.

06.07.1771: begravet Anders Wethlesens datter Margrethe 19½ aar.

07.07.1771: introduceret Wollert Hansens k. Karen Larsdatter.

07.07.1771: døbt Gunder Madsen og Birthe Hansdatters barn Karen Margrethe. Test: Ole Hansen Aanerød, Anders Rougtved, Hans Christian Bagges Hustrue? Inger Margrethe Hansdatter, pigen Karen Christine Olsdatter.

19.07.1771: begravet Børthe Maria Olsdatter 10 uger.

21.07.1771: døbt ved østre kirke Thor Nilsen Caje og Groe Larsdatters barn Lars. Skrædder Vold, Thor Johannisen, Villum Henrichsen, Christopher Smeds kone Dorthe Maria, pigen Maren Elisabet Pedersdatter.

25.07.1771: copuleret mester Smed Andreas Anthonisen med pigen Karen Rasmusdatter.

04.08.1771: introduceret Gunder Madsens k. Børthe.

04.08.1771: introduceret Ole Grønlies k. Ane.

11.08.1771: døbt Aasmund Larsen og Malene Olsdatters barn Jens. Test: Lars Skrædder, Ole Olsen, Søren Henrichsen, Ane Jensdatter, pigen Marthe Taraldsdatter.

11.08.1771: døbt Søren Olsen og Dorthe Povelsdatters barn Ole og Povel. Test: Tosten Isachsen, Torjus Jacobsen, Christen Torchildsen, Jon Hansen, Herlov Pederson, Cathrine Ludvig, Ragnille Gregersdatter, Ane Larsdatter, Mari Torchilsdatter.

11.08.1771: begravet Aasmund Larsens dødfødte barn.

18.08.1771: døbt Ole Andersen og Malene Winzensdatters barn Andreas. Test: Didrich Pattermand, Lars Skrædder, Peder Nilsen, Paruqe Mager Høstes kone Pernille Jensdatter, pigen Sophie Jespersdatter.

18.08.1771: begravet Søren Olsens 2 Tvillingbørn Ole og Povel 8 à 10 dage.

25.08.1771: introduceret Thor Nilsen Kajes k. Groe Larsdatter.

31.08.1771: trolovet Isaac Jonsen med pigen Oste Erichsdatter.

15.09.1771: introduceret Aasmund Larsens k. Malene Olsdatter.

15.09.1771: introduceret Ole Andersens k. Malene Wintzensdatter.

15.09.1771: døbt Ole Gundersen og Karen Tostensdatters barn Ingebor. Test: Torjus Jensen, Tyge Wellichsen, Jacob Thomesen, Anne Torjusdatter, pigen Kisti Jensdatter.

21.09.1771: døbt Andreas Anthoniesens og Karen Rasmusdatters barn Anders. Test: Bent Bentsen, Christen Sørensen, Lars Barnhold, Rasmus Christophersens kone Margrethe, pigen Else Kistine Anthonisensdatter[!].

side 44-45.

27.09.1771: døbt Niels Sørensen og Karen Jensdatters barn Søren. Test: Anders Aasolsen Rougtved, Tosten Nilsen, Jens Høst, Søren Snedkers kone Kirsten, pigen Grethe Nilsdatter Klyve.

06.10.1771: introduceret Ole Gundersens k. Karen Tostensdatter.

14.10.1771: begravet Søren Jensens b. Olena 21 uger.

20.10.1771: døbt Anders Andersen Nordberg og Johanne Maria Anthonidatters barn Hans Peter. Test: Lars Skrædder, Andreas Anthonisen, Niels Paulsen, Didrich Pattermands kone Karen Ovesdatter, pigen Else Kistine Anthonidatter.

21.10.1771: begravet Andreas Anthonisens Søn Anders 5 uger 5 dage.

03.11.1771: introduceret Andreas Anthonisens k. Karen Rasmusdatter.

03.11.1771: introduceret Niels Sørensens k. Karen Jensdatter.

17.11.1771: introduceret Anders Nordbergs k. Johanne Maria.

21.11.1771: copuleret Isaach Jonsen Matros med pigen Oste Erichsdatter.

01.12.1771: døbt Peder Christensen og Karen Hansdatters b. Erich. Test: Lars Christensen, Svend Willumsen, Jesper Sørensens Ane Christensdatter, p. Malene Christophersdatter.

01.12.1771: døbt Ole Haraldsen Eltved og Marthe Jacobsdatters barn Aslag. [Test:] Gunder Madsen, Anders Rougtved, Hans Berulfsen Tangen, Aslac Nilsens kone Ane Kistine, Grethe Nilsdatter Klyve.

01.12.1771: døbt Ole Johansen Svads og Inger Pedersdatters barn Hans. Test: Søren Nilsen, Christen Pedersen Maalhougen, Niels Augustinisen, Albricht Villumsens kone Else, Maren Hansdatter.

10.12.1771: begravet Erich Jensen Vold 44 aar.

26.12.1771: introduceret Peder Christensens k. Karen Larsdatter.

01.01.1772: introduceret Ole Haraldsen Eltvets k. Marthe Jacobsdatter.

01.01.1772: introduceret Ole Johannisen Svatz k. Inger Pedersdatter.

01.01.1772: døbt Isaach Jonsens og Aaste Erichsdatters barn Johanne. Test: Sergiant Ole Gullichsen, Abraham Johnsen Biørntved, Christen Johnsen ibid, Ole Olsen Søtveds k: Helje Erichsdatter, Helje Olsdatter Valen.

14.01.1772: trolovet Enkemand Lars Pedersen med Zarcha Margrethe Jensdatter.

02.02.1772: introduceret Isaach Jonsens k. Aaste Erichsdatter.

13.02.1772: begravet Friderich Bull og Margrethe Langeloes b. Johan Friderich 1 aar.

22.02.1772: døbt Inspecteur Abraham Qvisling og Karen Fyrens barn Ane Malene Kirstine. Test: Lars Wright, Vejer Leth, Skipper Jæppe Andersen, Mad: Control: Holms, Madsel. Constance Berggreen.

01.03.1772: confirmeret (1) Niels Dahl 18 aar.

01.03.1772: confirmeret (2) Johan Bowmand 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (3) Nils Nilsen 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (4) Christen Olsen 17 aar.

01.03.1772: confirmeret (5) Otte Olsen 15 aar.

01.03.1772: confirmeret (6) Friderich Jørgensen 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (7) Jørgen Andersen 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (8) Nils Tostensen 17 aar.

01.03.1772: confirmeret (9) Villum Willumsen 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (10) Anders Povelsen 18 aar.

01.03.1772: confirmeret (11) Lars Andersen 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (12) Else Wright 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (13) Gunille Maria Michelsdatter 17 aar.

01.03.1772: confirmeret (14) Karen Clausdatter 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (15) Maria Dorthe Elisabeth Vejdenauer 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (16) Benthe Povelsdatter 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (17) Torber Anundsdatter 15 aar.

01.03.1772: confirmeret (18) Else Kirstine Jensdatter 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (19) Susanne Maria Johannisdatter 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (20) Kistie Larsdatter 17 aar.

01.03.1772: confirmeret (21) Elisabeth Jacobsdatter 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (22) Kirsten Simonsdatter 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (23) Berithe Fransdatter 17 aar.

01.03.1772: confirmeret (24) Else Jacobsdatter 17 aar.

01.03.1772: confirmeret (25) Ane Malene Olsdatter 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (26) Maria Jensdatter 16 aar.

01.03.1772: confirmeret (27) Inger Olsdatter 18 aar.

01.03.1772: confirmeret (28) Ane Svensdatter 17 aar.

01.03.1772: confirmeret (29) Ane Maria Jacobsdatter 17 aar.

01.03.1772: confirmeret (30) Ane Olsdatter 18 aar.

01.03.1772: copuleret Enkemand Lars Pedersen med p. Zarcha Margrethe Jensdatter.

01.03.1772: døbt Christen Larsen og Marthe Jonsdatters barn Hans. Test: Enken Inger Iversdatter, pigen Giøe Erichsdatter, Henrich Thomasen, Tosten Isaachsen, Erlev Pedersen.

05.03.1772: døbt Jørgen Gotfriedsen og Torber Tostensdatters barn Tosten. Test: Hans Christian Arvescoug, Christen Christophersen, Johan Henrich Wejdenauer, Arne Tomasen, Lars Ledvorsens kone Maria Gotfridsdatter, pigen Ragnille Gregersdatter.

05.03.1772: døbt Svend Davidsen og Karen Maria Bradsbergs ... [nederst på sida, siste linje kan tyde på at dette er en dåp som er ført på Østsida. LBK]

side 46-47.

15.03.1772: døbt Hans Erentzens og Birthe Halvorsdatters barn Halvor Erentz. Test: Henrich Engelbrichtsen, Ole Olsen, Halvor Nilsen, Anders Bødkers kone Johanne Pedersdatter, pigen Gunille Henrichsdatter.

25.03.1772: begravet Isaach Jacobsen Klyve 60? aar.

29.03.1772: introduceret Christen Larsens k. Marthe Johnsdatter.

01.04.1772: introduceret Mad. Qvilins Karen Fyren.

02.04.1772: begravet Simen Paulsens Enke Kisti Villumsdatter 56 aar.

10.04.1772: begravet Nils Hansens k. Ane Jørgensdatter 28 aar.

12.04.1772: introduceret Hans Erentzens k. Birthe Maria.

10.05.1772: begravet Jørgen Larsen Stokene 52 aar.

10.05.1772: begravet Anders Abrahamsens uægte barn Abraham 12 uger.

05.02.1772: døbt Anders Abrahamsens og Ane Kistine Nilsdatters uægte barn Abraham. Test: Niels Augustinesen, Knud Olsen, Hans Isaachsen, Gunder Jensens kone Abelone Gundersdatter, Lars Olsens Enke Ane Jørgensdatter.

14.05.1772: begravet Isaach Jacobsen Klyves Enke Maren Jacobsdatter 62 aar.

18.05.1772: begravet Jens Dahles Enke Elisabeth Hansdatter 68 aar.

31.05.1772: begravet Ole Eltveds b. Aslag 6 maaneder.

06.06.1772: begravet Guldsmed Svend fød i Nye Kiøbing Christian Eschou Møller.

09.06.1772: begravet Inspecteur Qvislings barn Ane Malene 16 uger.

14.06.1772: døbt i østre kirke Abraham Isaachsen og Susanne Christensdatters barn Ole Michael. Test: Lars Pedersen, Torjus Jensen, Ole Jacobsen, Christen Hansens kone Elen Maria Sørensdatter, Bodel Michelsdatter.

14.06.1772: døbt Torjus Jacobsen og Ingebor Christensdatters barn Ragnille. Test: Henrich Engelbrichsen, Ole Torchilsen, Søren Olsen, Isaach Jonsens kone Aaste Erichsdatter, Pernille Jacobsdatter.

14.06.1772: døbt Lars Evensen og Bodel Tollefsdatters Guri. Test Niels Povelsen, Tollef Johannesen, Enken Inger Iversdatter, it. [Enken] Maria Bierva.

28.06.1772: begravet Lars Evensens b. Guri 14 dage.

24.07.1772: begravet Peder Elberg af Aabenraae, omkommed i Vandet 26 aar.

29.07.1772: trolovet ungkarl og matros Lars Stephensen med pigen Guri Hansdatter.

02.08.1772: introduceret Abraham Isaachsens k. Susanna Christensdatter.

17.08.1772: begravet Andreas Bødkers Stif Søn Søren Isaachsen, drukned i Vandet 7 aar.

20.08.1772: begravet Ole Andersens kone Marie Jørgensdatter 41 aar.

30.08.1772: døbt Christen Olsen og Ane Abrahamsdatters barn Christen. Test: Lars Christensen, Niels Augustinesen, Halvor Nielsen, Solve Spares kone Maren Bachensdatter, pigen Elisabet Olsdatter.

06.09.1772: døbt i østre kirke Joen Joensen og Inger Andersdatters barn Niels. Test: Torjer Evensen, Christen Andersen, Peder Hansen, Enken Karen Elisabeth Broches, pigen Karen Nielsdatter.

09.09.1772: døbt Lars Christensen og Ane Nilsdatters barn Kirstine. Test: Ole Larsen, Christen Olsen, Peder Villumsen, Harald Eltveds kone Karen Nilsdatter, pigen Ane Baaer.

side 48-49.

12.09.1772: døbt Andreas Anthonisen og Karen Rasmusdatters barn Inger Gurine. Test: Anthonius Andersen, Rasmus Christophersen, Ole Adolphsen, Anders Norbergs kone Johanne Marie Anthonisdatter, pigen Kirstine Rasmusdatter.

13.09.1772: begravet Abraham Isaachsens b. Ole Michael 13 uger.

16.09.1772: trolovet matros og ungk. Thore Johannis Pedersen med p. Ane Jonsdatter.

04.10.1772: introduceret Lars Christensens k. Ane Nielsdatter.

13.10.1772: døbt Ole Olsen og Ane Maria Christensdatters barn Inger Margrethe. Test: Jeppe Andersen Skipper, Visiteur Thron Møller, Styrmand Jes Hansen, Mad. L. Wrigts kone Inger Jørgensdatter, Jomfru Marichen Elisabeth Nielsdatter.

13.10.1772: begravet Jens Olsen Dahle 64 aar.

18.10.1772: introduceret Andreas Anthonisens k. Karen Rasmusdatter. (Denne og de påfølgende hendelsene er ført som "Dom. XVII p. Trinit" som er den 11.10. dette året. Ettersom forrige innførsel er datert 13.10. og neste innførsel er datert "Dom. XIX p. Trinit" altså 25.10. regner jeg det som temmelig sikkert at presten har tullet med romertallene og at datoen skal være "Dom. XVIII p. Trinit" altså 18.10. og ikke 11.10. Se også begravelsen den 29.10. av Gunhild Margrete som døde 10 dager gammel. LBK)

18.10.1772: introduceret Joen Jonsens k. Inger Andersdatter.

18.10.1772: døbt Søren Jensen og Ane Jensdatters barn Gunille Margrethe. Test: Hans Jensen, Søren Henrichsen, Anders Henrichsen, Ole Halvorsens kone Inger Larsdatter, Niels Grønlies kone Kari Jensdatter.

18.10.1772: begravet Christen Olsens b. Christen 7 uger.

25.10.1772: døbt Lars Pedersen og Zarcha Margrethes barn Johanna Margrethe. Test: Paruqvemager Jens Høst, Gunder Madsen, Tosten Christensen, Rasmus Smeds kone Margrethe Jensdatter, pigen Karen Christine Olsdatter.

29.10.1772: begravet Søren Jensens b. Gunille Margrethe 10 dage.

01.11.1772: døbt Lodvig Hermansen og Catrine Pedersdatters barn Dorthe Maria. Test: Albrich Villumsen, Johan Minis?, Peder Larsen, Hans Isaachsens kone Inger Andersdatter, pigen Siri Gundersdatter.

01.11.1772: begravet Christen Olsens k. Ane Abrahamsdatter 30 aar.

07.11.1772: døbt Bent Bentzen og Ane Maria Jacobsdatters barn Bent. Test: Jens Høst, Helje Gundersen, Niels Palemon?, Hans Kølnes kone Inger Maria, pigen Margretha Halvorsdatter.

07.11.1772: døbt Søren Olsen og Dorthe Povelsdatters barn Olea. Test: Isaach Joensen, Jens Villumsen, Lars Sørensen, pig. Ragnille Gregersdatter, pigen Karen Kistine Olsdatter.

10.11.1772: døbt Ole Adolphsen og Inger Margrethe Anthonidatters barn Friderich Christian. Test: Andreas Anthonisen, Morten Olsen Arøe, Christen Sørensen, Villum Sørensens kone Claudia Olsdatter, pigen Else Christine Anthonidatter.

12.11.1772: copuleret ungkarl og matros Lars Stephensen med pigen Guri Hansdatter.

12.11.1772: introduceret Lars Pedersens k. Ane Maria.

26.11.1772: begravet Gunder Olsen 67 aar.

29.11.1772: introduceret Ludvig Hermansens k. Catrine Pedersdatter.

29.11.1772: introduceret Niels Jacobsens k. Elen Hansdatter af østre side.

19.09.1772: begravet Ole Torchilsens b. Anders 1 aar 15 uger.

06.12.1772: døbt i østre kirke Wetle Gunnersen og Ane Jensdatters barn Ane Christine. Test: Ole Gunnersen, Jens Willumsen, Tosten Christensen, Christen Molhougens kone Karen Larsdatter, pigen Kisti Jensdatter.

09.12.1772: begravet Andreas Anthonisens b. Inger Gurine 12 uger.

13.12.1772: introduceret Ole Adolphsens kone Inger Margrethe.

13.12.1772: introduceret Bent Skrædders k. Ane Maria Jacobsdatter.

13.12.1772: introduceret Søren Olsens k. Dorthe Povelsdatter.

20.12.1772: begravet Ole Adolsens b. Friderich Christian 7 uger.

01.01.1773: introduceret Wetle Gunnersens k. Ane Jensdatter.

side 50-51.

02.01.1773: trolovet matros og ungkarl Anders Abrahamsen med pigen Kirstine Nilsdatter.

08.01.1773: begravet Abraham Andersens Enke Karen Andersdatter 67 aar.

12.01.1773: begravet Jens Benjamins Enke Ane Gullichsdatter 75 aar.

18.01.1773: begravet Lars Solvesens Enke Aaste Pedersdatter 68 aar.

28.01.1773: copuleret matros og ungkarl Thore Johannes Pedersen med p. Ane Jonsdatter.

04.02.1773: copuleret ungkarl Henrich Thomesøn med pigen Giøa Erichsdatter.

25.02.1773: begravet Ole Andersens k. Maren Halvorsdatter 42 aar.

26.02.1773: begravet Inspecteur Qvislings dødfødte barn.

09.03.1773: døbt Rasmus Christophersen Smed og Margrethe Rasmusdatters barn Friderich Christian. Test: Aasol Isaachsen Knardal, Andreas Anthonisen, Ole Thomesen, Ole Aanrøes kone Ane Isaachsdatter, pig. Else Kistine Anthonisdatter.

14.03.1773: begravet Jens Hansen druknet i Vandet 6¾ aar.

24.03.1773: begravet Jacob Johannisen 39 aar.

25.03.1773: trolovet ungkarl Christen Andersen med Madame Sl: Brochs Karen Elisabeth Brochs.

25.03.1773: begravet pigen Giertrue Maria Nielsdatter 18¼ aar.

04.04.1773: døbt Andreas Rasmusen og Johanne Pedersdatters barn Birthe Margrethe. Test: Hans Erentzen, Isaach Jonsen, Ole Halvorsen, Ole Olsens kone Maria Christensdatter, pigen Ane Cathrine Bentzdatter.

04.04.1773: begravet Jon Jonsens Søn Niels 7 maaneder.

08.04.1773: introduceret Inspecteur Qvislins kone.

02.05.1773: introduceret Rasmus Smeds k. Margrethe Rasmusdatter.

02.05.1773: introduceret Andreas Rasmusens k. Johanne Pedersdatter.

02.05.1773: introduceret Johannes Paulsens k. Ragnille Gregersdatter.

12.05.1773: døbt M. Lars Wrights og Inger Jørgensdatters barn Jochum. Jochum Jørgensen, Skipper Christian Bruun, Styrmand Henrich Bruun, Mad. Nicol: B: Aals Amborre Jørgensdatter, Madselle Else Wright.

16.05.1773: døbt Christen Torchilsens og Karen Johannisdatters barn Elen Maria. Test: Johannis Pedersen, Søren Olsen, Knud Olsen, Ole Torchilsens kone Karen Justdatter, pigen Gunille Henrichsdatter.

20.05.1773: døbt Thore Johannis Pedersens og Ane Johnsdatters barn Ingebor Maria. Test: Ole Wetlesen, Arve Hansen, Peder Johan Pedersen, pigen Ane Abrahamsdatter, Karen Mortensdatter.

30.05.1773: introduceret Gunder Madsens kone Birthe Hansdatter.

16.05.1773: døbt Gunder Madsen og Berthe Hansdatters barn Else. Test: Hans Hansen Aanrøe, Ole Eltvedt, Hans Isaachsen Klyve, Ole Aarøes kone Ane Isaachsdatter, pigen Dorthe Maria Olsdatter.

30.05.1773: introduceret Thor Johannis Pedersens k. Ane Johannisdatter.

side 52-53.

20.06.1773: introduceret Christen Torchilsens kone.

20.06.1773: introduceret Sr. L. Wrights k. Inger Jørgensdatter.

11.07.1773: trolovet ungkarl og matros Lars Fransen med pigen Live Pedersdatter.

13.07.1773: begravet Hans Erentzens Søn Halvor Hansen 5/4 aar.

05.08.1773: begravet Søren Henrichsens udøbte barn.

24.08.1773: copuleret matros og ungkarl Anders Abramsen med pigen Ane Kirstine Nielsdatter.

08.09.1773: begravet Carl Pistrup 57 aar.

10.09.1773: begravet Jacob Pettersen af Eggersund 14 aar.

12.09.1773: døbt Ole Andersen og Malene Vincensdatters barn Henrich Vincens Usler. Test: Johannis Povelsen, Aasmund Snedker, Michel Andersen, Albricht Willomsens kone Else Larsdatter, pigen Maria Rasmusdatter.

26.09.1773: begravet Jens Tollefsens dødfødte barn.

03.10.1773: introduceret Søren Skrædders kone.

03.10.1773: confirmeret (1) Jahn Bowmand 16 aar.

03.10.1773: confirmeret (2) Friderich Olsen 17 aar.

03.10.1773: confirmeret (3) Solve Olsen 16 aar.

03.10.1773: confirmeret (4) Ole Christophersen 17 aar.

03.10.1773: confirmeret (5) Peder Halvorsen 18 aar.

03.10.1773: confirmeret (6) Abraham Larsen 19 aar.

03.10.1773: confirmeret (7) Christen Nilsen 23 aar.

03.10.1773: confirmeret (8) Peder Erichsen 18 aar.

03.10.1773: confirmeret (9) Knud Olsen 21 aar.

03.10.1773: confirmeret (10) Bolette Sophie Barnhold 16 aar.

03.10.1773: confirmeret (11) Elisabeth Sophia Helles 15 aar.

03.10.1773: confirmeret (12) Karen Sophie ??? 17 aar.

03.10.1773: confirmeret (13) Ingebor Christensdatter 17 aar.

03.10.1773: confirmeret (14) Maren Andersdatter ?? aar.

03.10.1773: confirmeret (15) Berithe Nielsdatter 17? aar.

03.10.1773: confirmeret (16) Marthe Katrine Jørgensdatter 17 aar.

03.10.1773: confirmeret (17) Maren Sørensdatter 18 aar.

03.10.1773: confirmeret (18) Karen Kirstine Nielsdatter 20 aar.

12.10.1773: døbt Andreas Anthonisen og Karen Rasmusdatters barn Margretha. Test: Peter Wrights kone Christine Eilertsdatter Bruun, Madselle Else Wright, Stud. Peter Schierup, Ole Leth.

17.10.1773: introduceret Ole Andersens k. Malene Vincensdatter.

17.10.1773: introduceret Jens Tollefsens kone.

17.10.1773: begravet Lars Evensens dødfødte barn.

31.10.1773: introduceret Lars Evensens k.

31.10.1773: døbt Abraham Envoldsen og Ane Torjusdatters barn Anne. Test: Niels Jensens kone Ane Larsdatter, pigen Karen Clausdatter, Jens Pedersen, Hans Torjusen, Anders Svendsen.

01.11.1773: begravet Hans Erentzens b. Børthe Maria 4¼ aar.

07.11.1773: begravet Anders Norbergs b. Hans Peter 2 aar.

09.11.1773: begravet Niels Gullichsens k. Johanne Pedersdatter 51 aar.

11.11.1773: copuleret Matros og ungkarl Christen Andersen af Vold med sl. Brochs Enke Karen Elisabet Bloch.

17.11.1773: begravet Christen Torbiørnsen 78 aar.

18.11.1773: copuleret ungkarl og matros Lars Fransen med pigen Live Pedersdatter.

21.11.1773: begravet Ole Andersens Søn Jacob 5 aar.

03.12.1773: begravet Niels Maalhougens Søn Halvor 22 aar.

03.12.1773: begravet Lars Evensens Søn.

21.12.1773: begravet Ole Olsen 27 aar.

21.12.1773: begravet Gunder Jonsens b. Ane 3 aar 7 uger.

24.12.1773: døbt afgangne Isaach Johnsen og Aaste Erichsdatters barn Isabel. Test: Sr. Ole Nielsen Winholmen, Giert Lange, David Lange, Madame Mette Maria Helletz, Mademoiselle Else Wright.

24.12.1773: begravet Isaach Jonsen gl: 34 aar.

24.12.1773: Begravet Anders Olsens k. Maria Olsdatter 57 aar.

side 54-55.

26.12.1773: døbt i østre kirke Abraham Isaachsen og Susanne Castensdatters barn Hans Christian. Test: Niels Breche, Jens Willemsen, Anders Henrichsen, pigen Ane Nielsdatter, pigen Kisti Margrethe Nielsdatter.

30.12.1773: begravet Ole Torchilsen 26 aar.

05.01.1774: begravet Hans Snedkers kone Dorthe Michelsdatter 62 aar.

06.01.1774: begravet Ole Adolphsens k. Inger Margrethe 31 aar.

08.01.1774: blev mig Jeremias Hagerup copuleret af Hr: Præst Joh. Fred. Monrad med Mademoiselle Fransisca Margretha Aall i østre Sogn.

09.01.1774: introduceret Jørgen Godfriedsens k. Torber Svendsdatter.

09.01.1774: introduceret Christen Christophersens k. Birthe Larsdatter.

09.01.1774: begravet Jørgen Nielsen 48 aar i østre kirke.

15.01.1774: døbt Niels Sørensen og Karen Jensdatters barn Andreas Kold. Test: Hans Isachsen Klyve, Talach Arnesen, Christen Sørensen, Tosten Nielsens kone Ane Margrethe Jensdatter, pigen Kisti Nielsdatter.

16.01.1774: begravet Hans Jørgensen 53 aar.

16.01.1774: begravet Anthoni Smeds k. Else Kirstine Ovesdatter 63 aar.

24.01.1774: begravet Gullich Pedersen 61 aar.

24.01.1774: begravet Niels Andersens kone Marthe Jensdatter ??

24.01.1774: begravet Peder Christens b. Erich 2 aar 2 mnd.

30.01.1774: introduceret Enken Aaste Erichsdatter afg. Isaach Jonsen.

30.01.1774: introduceret Abraham Isaachsens k. Susanne Castensdatter.

30.01.1774: døbt Harald Haraldsen Eltved og Karen Nielsdatters barn Harald. Test: Berulf Biørnsen Tangen, Christen Nilsen Klyve, Aslag Klyves kone Ane Kistine, pigen Dorthe Maria Olsdatter.

08.02.1774: begravet Ole Larsens k. Kisten Pedersdatter 72½ aar.

01.02.1774: begravet Niels Sørensens b. Andreas Koll 15 dage.

11.02.1774: begravet Enken Ane Bertelsdatter 62 aar.

11.02.1774: begravet Peder Christensen 30 aar.

11.02.1774: begravet pigen Karen Jørgensdatter 32 aar.

18.02.1774: døbt Solve Sørensen Sparre og Maren Bachesdatters barn Maria. Test: Hans Isaachsen Klyve, Søren Gunnersen Sparre, Niels Augustinesen, Ole Gunnersens kone Karen Tostensdatter, pigen Inger Olsdatter.

23.02.1774: introduceret Niels Sørensens k. Karen Jensdatter.

28.02.1774: begravet Jens Olsens b. Helle Maria 2 aar 9 mnd.

06.03.1774: begravet Ole Jensen Tangen 69 aar.

09.03.1774: introduceret Harald Eltveds kone Karen Nielsdatter.

13.03.1774: begravet Maren Stephensdatter 31 aar.

13.03.1774: begravet Ole Olsens b. Inger Margrethe 1½ aar.

18.03.1774: begravet pigen Ane Nielsdatter 35 aar.

18.03.1774: begravet Tollef Johannisens kone Ane Tollefsdatter 66 aar.

21.03.1774: begravet Ludvig Hermands b. Dorthe Maria 1 aar 4 mnd.

23.03.1774: døbt Thomas Magnusen og Ane Pedersdatters barn Birthe Gurine. Test: Niels Berthelsen, Hans Isaachsen, Ole Hansen, Ole Eltveds kone Marthe Jacobsdatter, pigen Margrethe Hansdatter.

27.03.1774: introduceret Solve Spares k. Maren Bachesdatter.

27.03.1774: begravet Enken Pigen død paa barselseng Ane Cathrine Nielsdatter 36 aar.

29.03.1774: begravet Enken Gunille Thoresdatter 73 aar.

side 56-57.

04.04.1774: døbt afdøde Peder Christensen og Karen Larsdatters barn Karen Christine. Test: Søren Olsen, Knud Halvorsen, pigen Maren Larsdatter, pigen Elisabeth Olsdatter.

11.04.1774: begravet Lars Skrædders b. Johanne Maria 1½ aar.

17.04.1774: introduceret Thomas Magnusens k. Ane Pedersdatter.

29.04.1774: introduceret Peder Christensens Enke Karen Larsdatter.

29.04.1774: begravet Gunder Madsens b. Inger Margrethe 2¾ aar.

01.05.1774: døbt Ane Christensdatters uægte barn Margrethe, hvortil faderen udlagt Abraham Larsen tienende hos Ole Aanrøe af Solum Sogn. Test: Jens Tollefsens kone Karen Andersdatter, pigen Guri Christensdatter, Gunder Nilsen, Knud Olsen.

22.05.1774: begravet Ane Maria Jacobsdatter 19 aar.

12.05.1774: begravet Kystol Knudsens barn fra Tellemarken Laue 2¾ aar.

29.05.1774: begravet Isaach Jonsens b. Isabel 5 mnd.

31.05.1774: døbt Bent Bensen og Ane Maria Jacobsdatters barn Abraham. Test: Niels Sørensen, Niels Jensen, Christen Sørensen, Anders Norbergs kone Johanne Maria Anthonidatter, pigen Else Kirstine Anthonidatter.

14.06.1774: trolovet matros og ungkarl Niels Augustinesen med Enken af afg. Peder Jonsen Dorthe Nielsdatter.

19.06.1774: trolovet matros og ungkarl Lars Isaachsen med pigen Else Johanne Larsdatter.

23.06.1774: begravet Anders Wetlesen 55 aar.

26.06.1774: introduceret Bent Bentzens k. Ane Maria Jacobsdatter.

03.07.1774: døbt i østre kirke Johannis Paulsen og Ragnille Gregersdatters barn Karen. Test: Niels Povelsen, Halvor Mortensen, Michel Andersen, Søren Olsens kone Dorthe Povelsdatter, pigen Helvig Erichsdatter.

19.07.1774: døbt Søren Jensen og Ane Jensdatters barn Inger Margrethe. Test: Giert Langes kone Ane Susanna Kiil, Madselle Elisabeth Rantzau, Stud. Peter Gesmel Schierup, Sk[ipper?] Jacob Grubbe, Skipper Søren Paus.

02.08.1774: begravet Hans Meltveds barn Berithe Christine 4 aar.

03.08.1774: begravet Bent Bentzen Skrædders barn Abraham 9 uger.

05.08.1774: begravet Sr. Lars Wrights Søn Jochum 1¼ aar.

07.08.1774: introduceret Johannes Povelsens k. Ragnille Gregersdatter.

07.08.1774: introduceret Søren Jensens k. Inger Margrethe.

07.08.1774: begravet Gunder Jensens k. Abelone Gundersdatter 38 aar.

14.08.1774: døbt i østre kirke Jon Jonsen og Inger Andersdatters barn Marthe. Test: Tosten Nilsens kone Ingebor, Inger Olsdatter, Christen Olsen, Knud Halvorsen, Ole Hansen.

16.08.1774: døbt Anders Norberg og Johanne Marias barn Else Kistine. Test: Ditrich Patermands kone Karen Ovesdatter, pigen Else Kistine Anthonidatter, Andreas Anthonisen, Christen Sørensen, Ehrentz Mahler.

16.08.1774: døbt Søren Hendrichsen og Thore Stephensdatters barn Henrich. Test: Enken Dorthe Juull, pigen Maria Elisabeth Pedersdatter, Aasmund Larsen, Hans Isaachsen Klyve, Anders Henrichsen.

side 58-59.

16.09.1774: begravet Sr. Lars Wrights kone Inger Jørgensdatter 41 aar.

29.09.1774: begravet Lars Wrights hiæmmedøbte Søn Jochum 14 dage.

02.10.1774: introduceret Søren Henrichsens k. Thore Stephensdatter.

16.10.1774: begravet afg. Isaach Jonsens barn Johanne 1 aar 10 mnd.

16.10.1774: begravet Birthe Maria Pedersdatter Taxt fra Trahjem hendes barn Ane Maria Povelsdatter 21 uger.

23.10.1774: introduceret Anders Norbergs k. Johanne Maria.

05.11.1774: begravet Anders Norbergs b. Else Kistine 12 uger.

06.11.1774: døbt Lars Christensen og Ane Nielsdatters barn Ole. Test: Tosten Nielsens kone Ane Margrethe Jensdatter, pigen Maren Torjusdatter, Isaach Larsen, Gunder Nilsen, Jesper Sørensen.

06.11.1774: begravet Anders Bødkers b. Karen Maria 4½ aar.

20.11.1774: begravet Lars Molhouens b. Inger Johanne 4 aar.

20.11.1774: begravet Christen Olsens b. Methe 5 aar.

22.11.1774: copuleret ungkarl Lars Isaachsen med Else Johanne Larsdatter.

22.11.1774: døbt Gunder Madsen og Birthe Hansdatters barn Mads. Test: Aadsel Knaedals kone Inger Margrethe Hansdatter, pigen Dorthe Maria Olsdatter, Anders Rougtved, Hans Isaachsen Klyve, Johan Maus.

03.12.1774: begravet Bent Bensens b. Jacob 4¾ aar.

04.12.1774: introduceret Lars Christensens k. Ane Nielsdatter.

07.12.1774: begravet Helje Gunnersens b. Abraham 4¾ aar.

09.12.1774: begravet Andreas Anthonisens b. Margrethe 1 aar 5 uger.

18.12.1774: introduceret Gunder Asdals k. Birthe Hansdatter.

18.12.1774: begravet Søren Henrichsens b. Henrich 16 uger.

26.12.1774: døbt Anders Abrahamsen og Ane Kirstine Nielsdatters barn Abraham. Test: Thor Johannis Pedersens kone Ane Jonsdatter, pig. Sirie Andersdatter, Knud Olsen, Jahn Abrahamsen, Christen Abrahamsen.

30.12.1774: copuleret Enkemand Christen Olsen med pigen Maren Torjusdatter.

30.12.1774: begravet Vetle Gundersens b. Ane Christine 2 aar.

07.01.1775: begravet Abraham Isaachsens b. Marie 4½ aar.

10.01.1775: copuleret Matros og ungkarl Niels Augustinesen med Enken Dorthe Nielsdatter ...

13.01.1775: begravet Solve Spares b. Maria ¾ aar.

27.01.1775: døbt Lars Pedersen og Zarcha Margrethe Jensdatters barn Maren Elisabeth. Test: Ole Andersen, Niels Povelsen, Peder Larsen, Ole Eltveds kone Marthe Jacobsdatter, Ane Barbara Nielsdatter.

side 60-61.

22.01.1775: copuleret ungkarl Peder Hansen af Herre med enken efter afg. Ole Olsen Ane Maria Christensdatter.

02.02.1775: begravet Ole Andersen Klovlands barn Ane 3½ aar.

12.02.1775: introduceret Lars Skredders kone Zarcha Margrethe.

12.02.1775: trolovet ungkarl Arve Hansen med pigen Ulrica Eleonora Jensdatter.

26.02.1775: døbt Peder Christensen og Marthe Gregoriidatters barn Margrethe. Test: Ole Adolphsen, Andreas Rasmusen, Lars Gregorisen, Peder Hansens kone Ane Maria Christensdatter, pigen Ane Cathrine Bentsdatter.

23.02.1775: trolovet Matros og ungkarl Anders Henrichsen med p. Maren Hansdatter.

03.03.1775: begravet Anders Abrahamsens b. Abraham 11 uger.

03.03.1775: begravet Arve Hansens og Ulrica Eleonora Jensdatters hiemmedøbte barn Hans.

07.03.1775: døbt Niels Sørensen og Karen Jensdatters barn Jens. Test: Bent Bentzen, Andreas Anthonisen, Lars Barnholt, Anders Norbergs kone Johanne Maria, pigen Maren Mortensdatter.

08.03.1775: introduceret Anders Abrahamsens k. Ane Christine Nielsdatter.

24.03.1775: copuleret kloker Andreas Elkier med Madame Karen Schiøtte sal. Viens.

19.03.1775: introduceret Arve Hansens k. Ulrica Eleonora Jensdatter.

02.04.1775: døbt Christopher Olsen og Ingebor Tollefsdatters barn Christopher. Test: Niels Augustinsens kone Dorthe Nielsdatter, pigen Ane Malene Olsdatter, Ole Olsen, Petter Hansen, Knud Halvorsen.

05.04.1775: døbt Ole Gundersen og Karen Tostensdatters barn Gunder. Test: Tosten Maalhougens kone Ingebor Joensdatter, pigen Dorthe Maria Olsdatter, Morten Joensen, Hans Isaachsen, Gunder Nielsen.

09.04.1775: introduceret Peder Christensens k. Marthe Gregoriidatter.

11.04.1775: begravet Gunder Madsens b. Mads 19 uger.

17.04.1775: døbt i Østre kirke Andreas Rasmusen Schougs og Johanne Pedersdatters barn Jens. Test: Peder Christensens kone Marthe Gregoriidatter, pigen Gunille Michelsdatter, Lars Pedersen, Ole Johannisen Svas, Hans Jensen Bugten.

23.04.1775: døbt Søren Olsen og Dorthe Povelsdatters barn Ole. Test: Johannis Povelsens kone Ragnille Gregersdatter, pigen Karen Hansdatter, Lars Stephensen, Torjus Jacobsen, Anders Sørensen.

23.04.1775: introduceret Ole Gundersens k. Karen Tostensdatter.

26.04.1775: begravet Ole Adolfsens søn Anthonius 5 aar 8 uger.

07.05.1775: publique absolveret Karen Elisabeth Abrahamsdatter for sin forsømmelse af de høyverdige alteres Sacramentes brug.

07.05.1775: begravet Niels Berthelsen 64 aar.

07.05.1775: begravet Andreas Schougs barn Jens 3 uger.

12.05.1775: døbt Thor Johannis Pedersen og Ane Johnsdatters barn Niels. Test: Lars Pedersens kone Zarcha Margretha Jensdatter, pigen Margrethe Hansdatter, Peder Larsen, Jacob Jensen, Gunder Jensen.

12.05.1775: introduceret Søren Olsens kone Dorthe Povelsdatter.

12.05.1775: introduceret Christopher Olsens kone Inger Tollefsdatter.

12.05.1775: introduceret Andreas Rasmusens kone Johanne Pedersdatter.

19.05.1775: copuleret ungkarl Arve Hansen med Ulrica Eleonora Jensdatter.

side 62-63.

05.06.1775: introduceret Thor Johannis Pedersens k. Ane Johannisdatter.

05.06.1775: døbt Jens Tollefsens og Karen Andersdatters barn Tollef. Test: Niels Povelsen, Niels Hansen, Peder Nielsen, pigen Gunille Henrichsdatter, pigen Karen Andersdatter.

07.06.1775: begravet Matros Johan Henrich Monsen 22¼ aar.

18.06.1775: døbt Torjus Jacobsen og Ingebor Christensdatters barn Birthe. Test: Johan Larsen, Christen Torkilsen, Wilhelm Willumsen, Elisabeth Olsdatter, Ane Malene Olsdatter.

25.06.1775: introduceret Jens Tollefsens k. Karen Andersdatter.

25.06.1775: begravet Jens Tollefsens søn Tollef 3 uger.

16.07.1775: introduceret Torjus Jacobsens k. Ingebor Christensdatter.

16.07.1775: døbt Christen Torchildsen og Karen Johannisdatters barn Maren. Test: Lars Stephensen, Gunder Jacobsen, Torjus Jacobsen, Henrich Ingebretsens kone Ane Maria Halvorsdatter, pigen Dorthea Johannisdatter.

20.07.1775: begravet Jens Sørensens enke Maria Corneliidatter 70 aar.

25.07.1775: begravet Marthe Wright 12 aar 10 maaneder.

30.07.1775: begravet Michel Larsen 18 aar.

06.08.1775: døbt Ole Madsen Asdals og Kisten Mathiasdatters barn Mads. Test: Gunder Madsen og kone Børthe Hansdatter, pig. Oved Madsdatter, Hans Madsen, Isaach Mathiesen, Niels Lucasen.

06.08.1775: døbt Lars Christensens enke Susanne Larsdatters uægte barn Ane Barbara, hvortil faderen udlagt Christen Monsen Berg, Skoemager i Scheen. Test: Wollert Snedkers kone Karen Larsdatter, pigen Marine Larsdatter, Niels Hansen, Gunder Jensen, Knud Halvorsen.

09.08.1775: begravet Christen Torchilsens b. Maren 1 maaned.

26.08.1775: døbt Inspecteur Abraham Quislings og Karen Fiennens? barn Maria Rømmer. Test: Mad: Fransischa Margrethe Hagerup, Jomfrue Susanne Helvig Flood, Lieutenant Usler, Controleur Hals, Chirurgus Møller, Skipper Christian Rømer.

01.09.1775: døbt Ole Andersen Trym, Muurmester og Christence Jahnsdatters barn Anders. Test: Jahn Høstes kone af Scheen, Christine Grubbe, pigen Ane Sophie Jahnsdatter, Jens Jøst, Christen Larsen, Hans Erentsen.

01.09.1775: døbt Ludvig Hermansen og Catrine Pedersdatters barn Johan Hermand. Test: Skipper Jens Nielsens kone Anichen Pedersdatter, pigen Dorthe Maria Olsdatter, Gunder Madsen, Ole Adolphsen, Willum Willumsen.

04.09.1775: trolovet matros Iver Svendsen med pigen Ingebor Larsdatter.

10.09.1775: døbt Thor Nielsen og Groe Larsdatters barn Karen Kirstine. Test: Aasmund Snedkers kone Malene Olsdatter, Aleth Andersdatter, Hans Jensen, Knud Halvorsen, Peter Hansen.

10.09.1775: introduceret Ole Madsens k. Kirsten Mathiasdatter.

01.10.1775: introduceret Ole Andersen Tryms k. Christence Jahnsdatter.

01.10.1775: introduceret Ludvig Hermansens k. Catrine Pedersdatter.

01.10.1775: confirmeret (1) Henrich Wright 15 aar.

01.10.1775: confirmeret (2) Jens Severin Dahl 16 aar.

01.10.1775: confirmeret (3) Peder Hansen Sanæs? 16 aar.

01.10.1775: confirmeret (4) Solve Berufsen 15 aar.

01.10.1775: confirmeret (5) Ole Severinsen? 18 aar.

01.10.1775: confirmeret (6) Niels Rasmusen Bert 18 aar.

01.10.1775: confirmeret (7) Niels Andersen 18 aar.

01.10.1775: confirmeret (8) Kirsten Brinch Bowman 16 aar.

01.10.1775: confirmeret (9) Karen Brinch Bowman 15 aar.

01.10.1775: confirmeret (10) Jørgine Eeg 17 aar.

01.10.1775: confirmeret (11) Karen Tostensdatter 17 aar.

08.10.1775: begravet pigen Karen Halvorsdatter af Hald Sogn i Xtiansands Stift 26 aar.

side 64-65.

12.10.1775: copuleret matros Anders Hansen med pigen Maren Hansdatter.

15.10.1775: døbt Lars Isaachsen og Else Johanne Larsdatters barn Ane Catrine. Test: Lars Christensens kone Ane Nielsdatter, pigen Sirie Andersdatter, Ole Larsen, Peder Larsen, Hans Isaachsen.

19.10.1775: begravet Thor Nielsens b. Karen Kirstine 6 uger.

22.10.1775: introduceret Thor Nielsens k. Groe Larsdatter.

22.10.1775: døbt Ole Andersen og Malene Wincensdatters barn Jens. Test: Lars Pedersens kone Zarcha Margrethe Jensdatter, pigen Grethe Rasmusdatter, Jens Høst, Albreth Willumsen, Peder Larsen.

29.10.1775: copuleret i huuset matros Tallach Arnesen med pigen Marthe Maria Sørensdatter.

29.10.1775: begravet enken Susanna Larsdatters b. Ane Barbara 11 uger.

02.11.1775: trolovet i huuset unge karl Tollef Torchilsen med pigen Mari Andersdatter.

08.11.1775: døbt Solve Sørensen Spares og Maren Baches barn Inger Maria. Test: Ole Eltvets kone Marthe Jacobsdatter, pigen Ane Maria Ludvigsdatter, Willum Sørensen, Johan Olsen, Halvor Pedersen.

15.11.1775: døbt Tallach Arnesen og Marthe Maria Sørensdatters barn Arne. Test: Lieut. Uslers frue Johanne Baar, jomfr. Elisabeth Rantzau, Controleur Ebbe Holm, Sr. Giert Lange, Skip. Jeppe Andersen, Styrmand Jess Schau.

26.11.1775: introduceret Lars Isaachsens k. Else Johanna.

03.12.1775: døbt i østre kirke Wetle Gundersen og Ane Jensdatters barn Gunder. Test: Enken Aaste Erichsdatter, pigen Kirstie Jensdatter, Peder Christensen, Peder Willumsen, Knud Olsen.

01.12.1775: begravet enken efter afg. Svend Nielsen, Inger Sørensdatter 44 aar.

10.12.1775: introduceret Ole Andersens k. Malene Vincensdatter.

10.12.1775: introduceret Solve Spares k. Maren Backe.

15.12.1775: introduceret Tallach Arnesens k. Marthe Maria.

15.12.1775: begravet Niels Maalhouens datter Kirsten Margrethe 20 aar.

15.12.1775: trolovet enkemand Hans Isaachsen med pigen Karen Hansdatter.

17.12.1775: døbt Benth Bentzen Lasteds og Ane Maria Jacobsdatter Piils barn Maren. Test: pigen Ane Cathrine Bentsdatter Lasted, pigen Gunille Maria Michelsdatter, Ole Adolfsen, Peder Nielsen, Hans Bentsen Lasted.

18.12.1775: copuleret unge karl Tollef Torchilsen med pigen Mari Andersdatter.

23.12.1775: begravet Tallach Arensens søn Arne 7 uger.

01.01.1776: introduceret Wetle Gundersens k. Ane Jensdatter.

04.01.1776: begravet Inspect. Abraham Qvislings kone Karen Fieuren 46 aar.

07.01.1776: copuleret i huuset enkemand Ole Adolsen Neyspissen med pigen Karen Margrethe Rasmusdatter Møller.

09.01.1776: copuleret unge k. Iver Svendsen med p. Ingebor Larsdatter.

10.01.1776: copuleret enkemand Hans Isaachsen med pigen Karen Hansdatter.

19.01.1776: begravet Hans Jensen Bukten 56 aar.

20.01.1776: introduceret Bent Bentsens k. Ane Maria Jacobsdatter.

20.01.1776: døbt Hans Isaachsen Klyves og Karen Hansdatters barn Inger Dorthea. Test: Gunder Matsens kone Birte Hansdatter, pigen Dorthe ... Olsdatter, Hans Hansen, Willum Willumsen, Halvor Mortensen.

side 66-67.

04.02.1776: døbt Anders Abrahamsen og Ane Kirstine Nielsdatters barn Abraham. Test: Joen Joensen, Knud Halvorsen, Peder Willumsen, pig. Guri Andersdatter, pigen Zitzele Sørensdatter.

04.02.1776: confirmeret Lars Evensen og Bodil Tollefsdatters hiemmedøbte barn Ole. Test: Johannes Povelsen, Niels Povelsen, Søren Olsen, enken Aaste Erichsdatter, pigen Maren Larsdatter.

18.02.1776: introduceret Lars Evensens k. Bodil Tollefsdatter.

18.02.1776: begravet Lars Evensen og Bodil Tollefsdatters barn Ole 14 dage.

18.02.1776: begravet Arne Hansens hiemmedøbte barn med Ulricha Eleonora Jensdatter kaldet Ane Barbara 3 dage.

03.03.1776: introduceret Hans Isaachsens k. Karen Hansdatter.

06.03.1776: introduceret Arne Hansens k. Ulrica Eleonora.

17.03.1776: døbt Christen Larsen og Marthe Johannisdatters barn Eilert. Test: Christen Maalhougens kone Karen Larsdatter, pigen Aase Christensdatter, Tosten Maalhougen, Lars Maalhougen, Niels Paulsen.

20.03.1776: introduceret Anders Abrahamsens k. Ane Christine.

05.04.1776: introduceret Christen Larsens k. Marthe Johannesdatter.

21.04.1776: begravet Kitil Biørnsen 68 aar.

04.05.1776: begravet Morten Jonsens datter Maren 20 aar 2 maaneder.

05.05.1776: introduceret Jens Tollefsens kone.

16.05.1776: døbt Harald Talachsen Eltved og Karen Nielsdatters barn Karen. Test: Ole Eltveds kone Marthe Jacobsdatter, pigen Margrethe Nielsdatter Klyve, Bærulf Biørnsen Tangen, Wetle Gundersen, Gunder Nielsen Klyve.

16.05.1776: begravet Isaach Pedersen 71 aar.

02.06.1776: døbt Ole Johanis Svas og Inger Pedersdatters barn Niels. Test: Niels Augustinusens kone Dorthe Nielsdatter Juell, pigen Ane Cathrine Bentsdatter, Niels Pedersen Molhouen, Tosten Larsen Molhouen, Jens Didrichsen Patterman.

02.06.1776: begravet pigen Elisabeth Olsdatter 27½ aar.

16.06.1776: introduceret Harald Eltveds k. Karen Nielsdatter.

23.06.1776: introduceret Ole Svases k. Inger Pedersdatter.

14.07.1776: døbt Gunder Madsen Asdals og Birthe Hansdatters barn Mads. Test: Ole Hansen Aanrøe, Hans Hansen Aanrøe, Anders Jacobsen, Ole Madsens kone Kirsti Madsdatter, pigen Karen Kirstine Olsdatter.

14.07.1776: døbt Gunder Nilsens og Elen Pedersdatters barn Marthe. Test: Christen Olsens kone Maren Torjusdatter, pigen Maren Rasmusdatter, Ole Larsen, Knud Halvorsen, Isaach Rasmusen.

21.07.1776: copuleret i kirken unge k. og matros Hans Kieldsen af Solum Sogn med enken efter afg. Isaach Jonsen Aaste Erichsdatter.

21.07.1776: døbt Iver Svendsen og Ingebor Larsdatters 2de børn Aaste og Ane. Test: Hans Isaachsens kone Inger Andersdatter, Anders Rønningens kone Inger Olsdatter, pig. Kirstie Jensdatter, pigen Ane Kirstine Nielsdatter, Christen Sørensen, Niels Maalhougen, Morten Johnsen, Tollef Torkilsen, Anders Olsen, Peder Tollefsen.

side 68-69.

22.07.1776: døbt Andreas Anthoni og Karen Rasmusdatters barn Anthonius. Test: Toldskriver Giert Langes Ane Susanna Kiil, Madselle Else Wright, Lieutenant Usler, Inspecteur Qvislin, Mons. Marcus Møller.

01.08.1776: begravet en matros fra Aabenraa ved navn Schammel 23 aar.

04.08.1776: introduceret Gunder Madsens k. Birthe Hansdatter.

04.08.1776: introduceret Gunder Nielsen k. Elen Pedersdatter.

04.08.1776: døbt Christen Torchilsen og Karen Johannisdatters barn Ole. Test: Tallach Arnesens kone Marthe Maria Sørensdatter, pig. Karen Kirstine Olsdatter, Tosten Maalhougen, Niels Maalhougen, Christen Sørensen.

11.08.1776: begravet Wetle Gundersens b. Gunder ¾ aar.

23.08.1776: copuleret Sr. Niels Dahl med jomfr. Susanna Ane Barnholdt.

25.08.1776: introduceret Iver Svendsens k. Ingebor Larsdatter.

31.08.1776: begravet veier og maaler Hans Kiemler Leth 52 aar.

01.09.1776: døbt i østre kirke Tollef Torchilsen og Maren Andersdatters barn Anders. Test: Tosten Nilsens kone Ane Margrethe, pigen Ane Elisbeth Sørensdatter, Ole Wethlesen, Anders Søensen, Isaach Rasmusen.

01.09.1776: døbt Ane Olsdatters barn Maren, hvortil fader navngiven Hans Jochum forhen grynmøller ved Herre. Test: Gunild Henrichsdatter, pigen Margithe Halvorsdatter, Henrich Engelbrichsen, Christen Abrahamsen.

02.09.1776: døbt Andreas Rasmusøn Schougs og Johanne Pedersdatters barn Johanne Maria. Test: Madame Marthe Christine Holms, jomfr. Else Wright, inspecteur Abraham Qvislin, Mons. Møller, Marcus Jørgensen, Wilhandus? Andreas Fabritius Hygom.

08.09.1776: introduceret Christen Torchilsens k. Karen Johannisdatter.

08.09.1776: begravet Iver Svensens b. Aaste 6 uger.

29.09.1776: introduceret Andreas Bødkers k. Johanne Maria.

29.09.1776: introduceret Tollef Torchilsens k. Maren Pedersdatter.

29.09.1776: døbt Abraham Isaachsen og Susanne Carstensdatters barn Berthe Maria. Test: Søren Jensens kone Ane Jensdatter, pigen Karen Morthensdatter, Joen Christensen, Lars Stephensen, Torjus Jacobsen.

02.10.1776: døbt Ole Adolphsens og Ane Margrethe Rasmusdatters barn Rasmus. Test: Madame Methe Maria Helletz, Jomfr. Guri Arveschoug, Mons. Giert Lange, Stud. Abraham Møller, Mons. Marcus Jørgensen.

06.10.1776: confirmeret (1) Sivert Backe 19 aar.

06.10.1776: confirmeret (2) Ole Sørensen 18 aar.

06.10.1776: confirmeret (3) Friderich Larsen 19 aar.

06.10.1776: confirmeret (4) Ingebright Jørgensen 19 aar.

06.10.1776: confirmeret (5) Halvor Olsen 18 aar.

06.10.1776: confirmeret (6) Barbara Abigael Tyrholm 16 aar.

06.10.1776: confirmeret (7) Barbara Monrad 16 aar.

06.10.1776: confirmeret (8) Friderica Dorthea Høeg 17 aar.

06.10.1776: confirmeret (9) Ane Maria Heljesdatter 15 aar.

06.10.1776: confirmeret (10) Ingebor Henrichsdatter 18 aar.

06.10.1776: confirmeret (11) Ane Susanna Christensdatter 17 aar.

06.10.1776: confirmeret (12) Karen Larsdatter 15 aar.

20.10.1776: begravet Iver Svensens barn Ane 13 uger.

27.10.1776: introduceret Ole Adolphsens k. Ane Margrethe Rasmusdatter.

27.10.1776: introduceret Abraham Isaachsens k. Susanna Carstensdatter.

17.11.1776: copuleret unge karl Peder Nielsen med pigen Ane Cathrine Bentsdatter.

17.11.1776: døbt Joen Joensen og Inger Andersdatters barn Rebecca. Test: Ole Asdals kone Kisten Mattiædatter, pigen Maren Rasmusdatter, Christen Olsen, Jahn Andersen, Knud Halvorsen.

side 70-71.

26.11.1776: døbt Sr. Niels Dahls og Susanna Ane Barnholts barn Elisabeth Dorthea. Test: Madame Karen Dahl, Madselle Margrethe Aalborg, Styrmand Jess Schouw, Niels Jensen, Johan Christian Baar.

01.12.1776: døbt Hans Kielsen og Aaste Erichsdatters barn Isaach. Test: Thomas Biørntveds kone Maren Nielsdatter, pigen Oved Pedersdatter, Christen Biørntved, Thomas Biørntved, Peder Hansen.

01.12.1776: døbt Johannis Poulsen og Ragnille Gregersdatters barn Povel. Test: pigen Maren Larsdatter, pigen Karen Kirstine Olsdatter, Søren Olsen, Anders Povelsen, Peder Poulsen.

08.12.1776: introduceret Jon Jonsens k. Inger Andersdatter.

26.12.1776: introduceret Niels Dahls kone Susanna Ane Barnholdt.

26.12.1776: introduceret Johannis Poulsens k. Ragnille Gregersdatter.

26.12.1776: døbt Lars Pedersen og Zarcha Margretha Jensdatters barn Johanna. Test: Aasmund Snedkers kone Malene Aarchesdatter, pigen Pernille Pedersdatter, Christen Torchilsen, Jens Larsen, Christopher Rasmusen.

30.12.1776: døbt Arve Hansen og Ulrica Eleonora Jensdatters barn Hans. Test: Madame Peter Wrights, Jomfr. Else Wright, Sr. Jeppe Andersen, Sr. Wilhandris Andreas Fabritius Hygom, Niels Jensen.

05.01.1777: introduceret Hans Kielsens k. Aaste Erichsdatter.

16.01.1777: copuleret i Brevig hiæmme i huuset unge karl og matros Erich Ingebrichsen med pig. Ane Barbara Nielsdatter.

19.01.1777: introduceret Lars Pedersens k. Zarcha Margrethe.

19.01.1777: introduceret Arve Hansens k. Ulricha Eleonora Jensdatter.

15.02.1777: begravet Jacob Gundersen Rommenes 72 aar.

15.02.1777: begravet Rejer Evensens b. Gunild af Lardals Sogn 20 uger.

02.03.1777: begravet Arve Hansens b. Hans 9 uger.

03.03.1777: begravet forvalter Ejler Bruun 69½ aar.

05.03.1777: begravet Anders Ingebrichsens k. Karen Rejersdatter 53½ aar.

12.03.1777: begravet Iver Svensen 35 aar.

18.03.1777: begravet Hans Halvorsen Snedker 77 aar.

25.03.1777: begravet Ole Larsen 70 aar.

27.03.1777: begravet Bent Bensens b. Maren 1¼ aar.

17.04.1777: begravet Torjer Olsen af Biørnsrud? i Fiere Sogn 53 aar.

side 72-73.

04.05.1777: begravet Lars Evensen 39 aar.

18.05.1777: trolovet unge k. og matros Anders Kittelsen med p. Maren Larsdatter.

19.05.1777: begravet Christen Erichsen 68 aar.

19.05.1777: trolovet unge k. og matros Anders Olsen med pigen Kirsten Jensdatter.

19.05.1777: begravet Jacob Jensens k. Inger Isaachsdatter 51 aar.

08.06.1777: døbt Sr. Folkman Freks og Ane Bolette Langes barn Barbara Abigael Monrad. Test: Mad. Barbara Abigael sal. Langes, Soreskriver Langes kone Ane Holck, M.selle Margarethe Borse, Provst Monrad, Tolder Christian Rasch, Lieutenant Jacob Kragh, Sr. Giert Lange.

20.06.1777: døbt Tallach Arnesen og Marthe Maria Sørensdatters barn Ane Kirstine Severine. Test: Toldskriver Langes kone Ane Susanna Kiil, Jomf. Linnegaard af Graaten, Skip. Jeppe Andersen, Skip. Christen Trogh, Mons. Jens Aalborg.

22.06.1777: døbt Peder Christensen Jyde og Marthe Gregoriidatters barn Christen. Test: Lars Gregorisens kone Maria Joensdatter, pigen Else Kirstine Anthonisdatter, Andreas Rasmusen Bødker, Lars Gregorisen, Ole Nilsen.

22.06.1777: døbt Gunder Andersen og Inger Kielsdatters barn Kield. Test: Kisten Jensdatter, Berthe Dahle, Torjus Jensen, Søren Olsen, Knud Halvorsen.

02.07.1777: introduceret Madame Folkman Frek.

06.07.1777: døbt i østre kirke Lars Isaachsen og Else Johanna Larsdatters barn Christen. Test: Lars Christensens kone Ane Nielsdatter, pigen Karen Isaachsdatter, Anders Torchilsen, Hans Isaachsen, Jesper Sørensen.

10.07.1777: begravet Jacob Olsen Arøe 34 aar.

19.07.1777: begravet Christen Torchilsens b. Elen Maria 4...

20.07.1777: døbt i østre kirke Søren Olsen og Dorthe Povelsdatters barn Povel. Test: Hans Kielsens kone Aaste Christensdatter, pigen Ingebor Olsdatter, Helje Nielsen, Anders Sørensen, Isaach Rasmusen.

26.07.1777: introduceret Tallach Arnesens k. Marthe Maria Sørensdatter.

26.07.1777: introduceret Peder Christensens k. Marthe Gregoriidatter.

27.07.1777: døbt i østre kirke Anders Torchilsen og Ane Thomasdatters barn Even. Test: Isaach Larsen, Hans Isaachsen, Erich Hansen.

27.07.1777: døbt i østre kirke Ole Madsen Asdals og Kisten Mathiædatters barn Gunille Maria. Test: Hans Asdal, Johan Larsen, Isaach Madsen, Gunder Madsens kone Birthe Hansdatter, Ane Mathiædatter.

27.07.1777: døbt i østre kirke Torjus Jacobsen og Ingebor Christensdatters barn Gunille. Test: Jahn Christensen, Lars Stephensen, Ole Olsen, Christen Torchilsens kone Karen Johannisdatter, pigen Kisti Jensdatter.

17.08.1777: introduceret Søren Olsens k. Dorthe Povelsdatter.

17.08.1777: introduceret Ole Asdals k. Kisten Madsdatter.

17.08.1777: døbt Ingebor Larsdatters uægte barn Ane Gurine, hvortil faderen blev udlagt Lieuten. og vejer og maaler Anthoni Coucheron. Test: Niels Olsen og kone Ane Larsdatter, pig. Ingebor Larsdatter, Ledvor Andersen Blekebaken, Elef Elefsen ibid.

07.09.1777: introduceret Anders Torchilsens k. Ane Thomasdatter.

07.09.1777: døbt Anders Norberg og Johanne Maria Anthonidatters barn Hans Peter. Test: Andreas Anthoni kone Karen Rasmusdatter, pigen Else Kistine Anthonidatter, Didrich Paterman, Peder Christensen, Hans Kieldsen.

14.09.1777: døbt Peder Nielsen og Ana Cathrine Bentsdatters barn Kirsten Margrethe. Test: Bent Skræders kone Ane Maria Jacobsdatter, pigen Karen Kirstine Olsdatter, Niels Pedersen Molhouen, Morten Jonsen, Christen Sørensen.

14.09.1777: begravet Gunder Andersens b. Kield 12 uger.

21.09.1777: døbt Muurmester Ole Andersen Tryms og Christine Jahnsdatters barn Karen Kirstine. Test: Jens Høstes kone Pernille Olsdatter, pigen Ragnille Olsdatter, Jahn Høst, Niels Olsen, Carl Nielsen af Scheen.

side 74-75.

28.09.1777: døbt Iver Svensens Enke Ingeborg Larsdatters 2de tvillingbørn, hvoraf det ene hiæmmedøbt som var det yngste kaldet Ane. Test: Enken Karen Larsdatter, pigen Ane Elisabeth Sørensdatter, Rejer Evensen, Helje Nilsen. Det andet udøbt som var det ælste kaldet Aaste. Test: Anders Sillians kone Inger Olsdatter, pigen Kirsten Jensdatter, Peder Erlansen, Peder Tollefsen, Halvor Christensen.

28.09.1777: døbt Ulrich Knudsen og Ingebor Knudsdatters barn Knud. Test: Elisabeth Maria Gulbransdatter, pigen Ane Maria Jensdatter, Knud Anunsen, Jens Ulrichsen, Torchild Knudsen. (dobbeltført, identisk dåp på Østsida. LBK)

28.09.1777: døbt Hans Christian Halvorsens og Thore Christensdatters barn Ane Carine. Test: Ane Halvorsdatter Peder Simonsens k., pigen Inger Christensdatter, Christen Jonsen, Christen Olsen, Rejer Pedersen. (NB Dobbeltført. LBK)

05.10.1777: introduceret Peder Nielsens k. Ane Cathrine Bentsdatter.

05.10.1777: døbt Niels Sørensen og Karen Jensdatters barn Kisten Maria. Test: Harald Eltveds kone Karen Nielsdatter, pigen Ane Kirstine Nielsdatter, Andreas Anthonisen, Rasmus Smed, Christen Sørensen.

05.10.1777: confirmeret (1) Jørgen Wright 16 aar.

05.10.1777: confirmeret (2) Gunder Solvesen 16 aar.

05.10.1777: confirmeret (3) Bachen Solvesen 15 aar.

05.10.1777: confirmeret (4) Søren Jensen 17 aar.

05.10.1777: confirmeret (5) Niels Christophersen 16 aar.

05.10.1777: confirmeret (6) Christopher Abrahamsen 20 aar.

05.10.1777: confirmeret (7) Mathias Poulsen 17 aar.

05.10.1777: confirmeret (8) Gunder Christophersen 20 aar.

05.10.1777: confirmeret (9) Maren Schærven Wright 16 aar.

05.10.1777: confirmeret (10) Aave Kirstine Gundersdatter 16 aar.

05.10.1777: confirmeret (11) Inger Kirstine Andersdatter 16 aar.

05.10.1777: confirmeret (12) Kari Christensdatter 16 aar.

05.10.1777: confirmeret (13) Ane Andersdatter 16 aar.

05.10.1777: confirmeret (14) Ane Maria Jacobsdatter 18 aar.

05.10.1777: confirmeret (15) Ane Sørensdatter 17 aar.

05.10.1777: confirmeret (16) Aase Anundsdatter 17 aar.

05.10.1777: confirmeret (17) Maria Christophersdatter 19 aar.

14.10.1777: trolovet enkemand Niels Hansen med pigen Ane Bolette Hansdatter.

14.10.1777: introduceret Ole Andersen Tryms k. Christine Jahnsdatter.

14.10.1777: introduceret Anders Norbergs k. Johanne Maria Anthonidatter.

14.10.1777: begravet Peder Nilsens barn Kirsten Margrethe 5 uger.

02.11.1777: introduceret Iver Svendsens enke Ingebor Larsdatter.

02.11.1777: introduceret Niels Sørensens k. Karen Jensdatter.

02.11.1777: døbt Wetle Gundersen og Ane Jensdatters barn Jens. Test: Ole Gundersens kone Karen Tostensdatter, pigen Ane Gundersdatter, Hans Aanerøe, Peder Christensen, Jacob Olsen Eltved.

03.11.1777: copuleret ungkarl Anders Olsen med p. Kisten Jensdatter.

16.11.1777: døbt Søren Jensen og Ane Jensdatters barn Halvor. Test: Johannis Povelsens kone Ragnille Gregersdatter, pigen Elisabet Sørensdatter, Niels Paulsen, Niels Jahnsen, Peder Villumsen.

16.11.1777: døbt Johannis Pedersens og Ane Johnsdatters barn Johanne. Test: Peder Nilsens kone Ane Cathrine Bentsdatter, pigen Marthe Larsdatter, Hans kielsen, Knud Halvorsen, Niels Meenstad.

30.11.1777: begravet Iver Svensens b. Ane 9 uger.

30.11.1777: begravet Ane Nielsdatters uægte barn Niels 4 uger.

02.12.1777: trolovet enkemand Anders Ingebrichsen med p. Ragnille Olsdatter.

14.12.1777: introduceret Wetle Gunnersens k. Ane Jensdatter.

14.12.1777: introduceret Thor Johannis Pedersens k. Ane Jonsdatter.

14.12.1777: døbt Anders Kittelsen og Maren Larsdatters barn Jahn Henrich. Test: Hans Isaachsens kone Inger Andersdatter, pigen Ziri Lorensdatter, Isaach Hansen, Niels Jansen, Peder Larsen, Peder Willumsen.

21.12.1777: døbt i østre kirke Arne Hansen og Ulricha Jensdatters barn Marthe Carine. Test: Birthe Larsdatter, pigen Else Anthonisdatter, Knud Halvorsen, Helje Nilsen, Isaach Rasmusen.

21.12.1777: begravet Jens Tollefsens dødfødde Søn.

29.12.1777: copuleret hiæmme i huuset Skipper Jeppe Andersen med Jomfrue Else Wright.

09.01.1778: begravet Lars Pedersens barn Johanne 1 aar.

11.01.1778: copuleret hiæmme i huuset Styrmand Christen Paus med Moselle? Susanna Margrethe Arøe.

side 76-77.

12.01.1778: begravet Anders Norbergs barn Hans Peter 4 maaneder.

13.01.1778: copuleret enkemand Niels Hansen med pigen Ane Bolette Hansdatter.

18.01.1778: trolovet ungkarl Jan Jørgen Abrahamsen med pigen Maren Sørensdatter.

25.01.1778: introduceret Jens Tollefsens k.

11.02.1778: døbt Anthoni Jacob de Coucheron og Joachima Hermanna Sveders barn Jens Severin. Test: Madame Helena sal. Sveders, Jomfr. Barbara Monrad, Lieuten. v. Krogh, postmester Nicolai Gundersen, Mons. Christian Hansen.

22.02.1778: begravet Lars Isaachsens k. Else Johanna Larsdatter 40 aar.

08.03.1778: introduceret Frue Lieutenant Coucheron.

09.03.1778: begravet Lars Tostensen Molhouen 43 aar.

11.03.1778: døbt Ole Gundersen og Karen Tostensdatters barn Joen. Test: Ole Aanrøes kone Ane Isaachsdatter, pigen Birthe Gunnersdatter, Morten Joensen, Christen Olsen, Jesper Sørensen.

15.03.1778: døbt i østre kirke Oval Halvorsen og Rønnef Olsdatters barn Bergitte. Test: Christen Torchilsens kone Karen Johannisdatter, pigen Marthe Andersdatter, Torjus Jacobsen, Anders Ingebrechsen, Gunder Jacobsen.

31.03.1778: begravet unge karl Jesper Sørensen 28 aar.

05.04.1778: introduceret Ole Gundersens k. Karen Tostensdatter.

05.04.1778: introduceret Oval Halvorsens k. Rønnef Olsdatter.

05.04.1778: døbt Anders Olsen og Kirsten Jensdatters barn Ole. Test: Peder Larsens kone Johanne Thoresdatter, pigen Karen Mortensdatter, Torjus Jensen, Helge Nielsen.

09.04.1778: begravet afg. Jesper Høsts enke Maren Clausdatter 71 aar.

19.04.1778: døbt Rejer Evensen og Asgier Torgrimsdatters barn Gunild. Test: Kisten Gundersdatter, Ane Elisabet Sørensdatter, Niels Molhouen, Morthen Jonsen, Knud Halvorsen.

26.04.1778: døbt Gunder Madsen Asdahls og Birthe Hansdatters barn Ole. Test: Anders Rougtveds kone Oved Madsdatter, pigen Aase Joensdatter Trog, Hans Aanerød, Aasol Knadahl, Ole Madsen Asdahl.

03.05.1778: introduceret Anders Olsens k. Kirsten Jensdatter.

13.05.1778: copuleret enkemand Anders Ingebrichsen med pigen Ragnille Olsdatter.

17.05.1778: introduceret Rejer Evensens k. Asgier Torgrimsdatter.

20.05.1778: begravet Peder Baars enke Maren Ananiædatter 54 aar.

21.05.1778: døbt Sr. Niels Dahls og Susanne Ane Barnholdts barn Maria Juliana. Test: Enkefrue Paulina Maria Barnholdt, Jomfr. Bolette Sophia Barnholdt, Mons. Andreas Hygom, Joachim Borse, Christian Barnholdt.

22.05.1778: døbt Bent Bentsen Lasteds og Ane Maria Jacobsdatters barn Jacob. Test: Anders Norbergs kone Johanna Maria Athonidatter, Berthe Dahle, Anthonie Andreasen, Andreas Anthonisen, Mons. Jens Aalborg.

side 78-79.

08.06.1778: døbt i østre kirke Gunder Taralsen fæsting og Maren Gundersdatters barn Lars. Test: Niels Moens kone Ane, pigen Ane Dorthe Pedersdatter, Niels Hansen, Hans Isaachsen, Jess Arnesen.

14.06.1778: introduceret Gunder Madsens kone Birthe Hansdatter.

14.06.1778: døbt fæsting Jahn Abrahamsen og Maren Sørensdatters barn Jesper. Test: Lars Christensens kone Ane Nielsdatter, pigen Else Kirstine Anthonidatter, Torjus Jensen, Christen Olsen, Arve Hansen.

14.06.1778: begravet Oval Halvorsens b. Bergittha 13 uger.

21.06.1778: introduceret Bent Bentzen Lasteds k. Ane Maria Jacobsdatter.

02.07.1778: trolovet unge k. Knud Halvorsen og p. Mari Rasmusdatter.

12.07.1778: introduceret Jahn Abrahamsens k. Birthe Hansdatter.

24.07.1778: begravet Jahn Uslers enke Karen Friis 81 aar.

26.07.1778: døbt Harald Eltved og Karen Nielsdatters barn Ane. Test: Ole Tolvnes kone Marichen Joensdatter, pigen Margrethe Nielsdatter, Berulf Tangen, Aslach Nielsen, Christen Nielsen Klyve.

21.07.1778: begravet Margrethe Langelovs uægte barn med Egilius Gasman afled 3¼ ar, ved navn: (ikke ført)

03.08.1778: døbt Styrmand Christen Paust og Susanna Margrethe Arøes barn Dorthea Falk. Test: Andreas Elkiers kone Maren Schiødt, Jomfr. Agnetha Post, Jens Bloch, Hans Ørn, Otter Arøe.

09.08.1778: copuleret Jahn Abrahamsen med Maren Sørensdatter.

12.08.1778: begravet Peder Christensens b. Margrethe 3½ aar.

23.08.1778: introduceret Harald Eltveds k. Karen Nielsdatter.

28.08.1778: døbt Peder Nielsen og Ane Cathrines barn Halvor Niels. Test: Jep. Andersens kone Mad. Else Wright, Jomfr. Ane Bruun, Jomfr. Maren Wright, Mons. Ole Leth, Peder Michelsen fra Grimstad, Jens Aalborg.

28.08.1778: introduceret Christen Pausts k. Susanna Margrethe Arøe.

30.08.1778: døbt i østre kirke Wethle Olsen og Ane Gundersdatters barn Ingeborg. Test: Ole Gunnersens kone Karen Tostensdatter, pigen Ane Jensdatter, John Olsen, Aslag Klyve, Christen Klyve.

06.09.1778: publice absolveret Tosten Isaachsen for forsømmelse af det høyverdige alteres Sacramente, og ellers førte uordentlig liv.

13.09.1778: introduceret Wetle Olsens k. Ane Gundersdatter.

13.09.1778: døbt Niels Hansen og Ane Bolette Hansdatters barn Ane Dorthe. Test: Maren Rasmusdatter, pigen Børthe Maria Nielsdatter, Lars Stephensen, Jacob Andersen, Jess Hansen.

20.09.1778: døbt i østre kirke Anders Olsen og Ane Pedersdatters barn Ole. Test: Magnille Pedersdatter, pigen Malene Jacobsdatter, Brynild Christensen, Niels Olsen, Jacob Tomesen henhørende til østre kirke.

23.09.1778: introduceret Peder Nielsens k. Ane Cathrine.

23.09.1778: døbt Solve Spars og Maren Baches barn Lars. Test: Villum Coldrups kone Claudia Olsdatter, pigen Rønnov Spar, Christen Olsen, Ole Madsen, Knud Olsen.

23.09.1778: begravet Ole Eltved 52½ aar.

27.09.1778: døbt Tarjer Olsen og Marie Knudsdatters barn Ole. Test: Maren Rasmusdatter, Ole Olsen, pigen Ane Maria Christensdatter, Anders Sørensen, Christen Madsen.

04.10.1778: begravet Niels Hansens b. Ane Dorthea 1 maaned.

04.10.1778: døbt i østre kirke Christen Torchilsen og Karen Johannisdatters barn Johannes. Test: Johannis Svendsens kone Gunille Gundersdatter, Torjus Jensens kone Ingebor Christendatter, Lars Pedersen, Jens Olsen, Peder Johannisen.

side 80-81.

05.10.1778: begravet Harald Eltveds b. Ane 10 uger.

07.10.1778: døbt Inspecteur Friderich Wilh. Thue og Ellen Preus? barn Christiana Maria. Test: Tolder Ch. Rashs k., Jomfr. Ambor Jørgensen, Lars Wright, Lieutenant Schrøder, Taxadeur Borch, Oluf Leth.

11.10.1778: introduceret Niels Hansens k. Ane Dorothea.

11.10.1778: confirmeret (1) Johan Bøchmand Manal 18 aar.

11.10.1778: confirmeret (2) Simon Viborg 18 aar.

11.10.1778: confirmeret (3) Abraham Kielsen 15 aar.

11.10.1778: confirmeret (4) Jens Tostensen 17 aar.

11.10.1778: confirmeret (5) Gunder Svendsen 20 aar.

11.10.1778: confirmeret (6) Niels Larsen 17 aar.

11.10.1778: confirmeret (7) Hans Johannisen 18 aar.

11.10.1778: confirmeret (8) Peder Isaachsen 18 aar.

11.10.1778: confirmeret (9) Birgitha Gurina Helletz.

11.10.1778: confirmeret (10) Anna Tonette Viborg 19 aar.

11.10.1778: confirmeret (11) Eva Rusina Møller 16 aar.

11.10.1778: confirmeret (12) Ana Mortensdatter 15 aar.

11.10.1778: confirmeret (13) Karen Kirstine Jørgensdatter 16 aar.

11.10.1778: confirmeret (14) Birthe Hansdatter 16 aar.

11.10.1778: confirmeret (15) Karen Maria Nielsdatter 16 aar.

11.10.1778: confirmeret (16) Margrethe Tostensdatter 16 aar.

11.10.1778: confirmeret (17) Marthe Johanna Andersdatter 18 aar.

20.10.1778: begravet Solve Spars b. Lars 4 uger.

25.10.1778: introduceret Tarjer Olsens k. Maria Knudsdatter.

07.11.1778: begravet Inspecteur Thues barn Christiane Maria 4 uger.

08.11.1778: introduceret Solve Spars k. Maren Bache.

08.11.1778: introduceret Christen Torchilsens k. Karen Johannisdatter.

14.11.1778: begravet Rasmus Dahls kone Karen Marcusdatter Barnholdt 50 aar.

17.11.1778: introduceret Inspect. Thues kone Ellen Prom?

22.11.1778: døbt Andreas Anthonisens og Karen Rasmusdatters barn Else Kirstine. Test: Ole Adolphsens kone Ane Margrethe Rasmusdatter, pigen Else Kirstine Anthonidatter, pigen Eva Rusina Rasmusdatter, Anders Norberg, Jacob Jerner?, Søren Spar, Christen Sørensen.

24.11.1778: begravet Anders Norberg og Johanna Maria Anthonidatters hiemmedøbte søn Anders 2 dage.

29.11.1778: døbt i østre kirke Peder Christensen og Maren Jensdatters barn Søren. Test: Wetle Gundersens kone Ane Jensdatter, pigen Pernille Mathiasdatter, Knud Olsen, Michel Andersen, Peder Villumsen.

15.12.1778: døbt Folkman Freck og Ane Bolette Langes barn Ane Cathrine. Test: Toldskriver Langes kone Ane Susanna Kiil, Jomfr. Barbara Thyrholm, Sorenskriver Lange, David Lange, hr. Marcus Monrad, Jochum Borse.

20.12.1778: introduceret Anders Norbergs k. Johanna Maria.

20.12.1778: døbt Lars Pedersen og Sarcha Margrethe Jensdatters barn Jens. Test: Ole Madsens kone Kisten Mathiasdatter, pigen Johanna Hansdatter, Peder Christensen, Søren spar, Peder Halvorsen.

31.12.1778: copuleret unge k. Knud Halvorsen med pigen Mari Rasmusdatter.

03.01.1779: introduceret Lars Pedersens kone Zarcha Margrethe.

17.01.1779: copuleret hiemme i huuset unge k. Knud Olsen med pigen Kisten Jensdatter.

side 82-83.

20.01.1779: døbt Sig Sigdahl Sørensen og Ane Hansdatters barn Marthe Maria. Test: Madame Mette Maria Helletz, jomfr. Maren Wright, Mons. Jørgen Wright, Isaach Leth, Jess Schou.

07.02.1779: døbt i østre kirke Paul Andersen og Ingebor Kystolsdatters barn Anathonette. Test: Peder Christensens enke Karen Bierva, pigen Ingebor Christensdatter, Peder Villumsen, Isaach Hansen, Ole Sørensen.

07.02.1779: døbt i østre kirke Margithe Halvorsdatters uægte barn Anders. Faderen Niels Andersen gevorben Soldat. Test: Anders Calsens kone, pigen Gunille Simonsdatter, Hans Isaachsen Meltved, Anders Carlsen, Knud Skoemager Svend.

06.02.1779: begravet Joen Joensens hiæmmedøbte barn Niels 4 dage.

14.02.1779: introduceret Sig Sigdals kone Ane Hansdatter. (dagen ført som «Quasimodo», men skal rimeligvis være Quinquagesima. Dette er en typisk Hagerup-feilskriving.)

28.02.1779: introduceret Jon Jonsens kone.

01.03.1779: begravet enken efter afg. Andreas Kold Ane Gundersdatter 68 aar.

10.03.1779: døbt Johannis Børresen Piils og Maria Tygesdatters barn Maria. Test: Karen Erichsdatter, Maren Nielsdatter, Hans Torchilsen, Torjus Erichsen.

17.03.1779: begravet Ole Gundersens b. Joen 1 aar.

14.04.1779: begravet Christen Pausts b. Dorothea Falch ¾ aar.

18.04.1779: introduceret Johannis Børresen Piils k. Maria Tygesdatter.

18.04.1779: begravet Gunder Olsen af Tind ½ aar.

25.04.1779: døbt i østre kirke Jacob Jensen og Ane Nielsdatters barn Ane Carine. Test: Thor Johannis Pedersens kone Ane Johnsdatter, pigen Johanne Hansdatter, Knud Nielsen Marum, Torjus Jensen, Ole Sørensen.

02.05.1779: døbt Oval Halvorsen og Rønnef Olsdatters barn Ole. Test: Niels Moens kone Ane Larsdatter, pigen Susanna Maria Johannisdatter, Lars Stephensen, Torjer Olsen, Hans Isaachsen.

13.05.1779: begravet Ole Hallings barn Karen Kirstine 1½ aar.

14.05.1779: begravet Ole Arøes enke Kistine Maria Olsdatter 62 aar.

16.05.1779: copuleret hiæmme i huuset unge k. Halvor Mortensen med pigen Dorothea Maria Olsdatter.

side 84-85.

30.05.1779: døbt i østre kirke Knud Halvorsen og Maren Rasmusdatters barn Ingebor Kirstine. Test: Hans Halvorsens kone Ane Rasmusdatter, pigen Inger Christensdatter, John Johnsen, Isaach Rasmusen, Jens Pedersen.

11.06.1779: døbt Leutenant Anthon Jacob Coucheron og Joachima Hermanna Schweders barn Friderich Christian Løwenhielm. Test: Madame Ferman, Jomfr. Coucheron, hr. Provst Monrad, Jørgen Wright, Jens Fischer.

29.06.1779: begravet Ole Svads kone Inger Pedersdatter 47 aar.

15.07.1779: begravet Harald Haraldsen Eltved 49 aar.

29.07.1779: begravet Torjus Jacobsen som omkom i Vandet 39 aar.

08.08.1779: døbt Anders Andersen og Ane Kirstine Nielsdatters barn Jacobine. Test: Hans Isaachsens kone Inger Andersdatter, pigen Maria Andersdatter, Lars Skrædder, Anders Sørensen, Isaach Hansen.

08.08.1779: døbt Ole Andersen og Malene Wincentsdatters barn Maren Carine. Test: Ole Hallings kone Christence Johannisdatter, pigen Kirstine Nielsdatter, Hans Erentzen, Otter Arøe, Michel Andersen.

22.08.1779: begravet Petter Pettersen af Bamle, omkom i Vandet.

05.09.1779: introduceret Anders Andersens k. Ane Kirstine Nielsdatter.

22.09.1779: døbt Ole Andersen Thryms og Christence Jahnsdatters barn Hans Christian. Test: Sorenskriver Langes kone Ane Holm, jomfrue Barbara Monrad, Skipper David Lange, Jørgen Wright, Joachim Borse.

22.09.1779: introduceret Ole Andersens k. Malene Vincentzdatter.

04.10.1779: døbt Anders Kittelsen og Maren Larsdatter Bierves barn Ane Kirstine. Test: pigen Elen Maria Andersdatter, pigen Tostensdatter, Peder Povelsen, Peder Isaachsen, Helje Nielsen.

04.10.1779: begravet Joen Christensens k. Inger Henrichsdatter 54 aar.

04.10.1779: begravet Søren Jensens b. Halvor 2 aar.

10.10.1779: begravet Thor Johannis Pedersens b. Johanne 2 aar.

10.10.1779: begravet Anders Abrahamsens b. Jacobine 19 uger.

17.10.1779: døbt i østre kirke Niels Hansen og Ane Bolette Hansdatters barn Dorothea. Test: enken Kari Bierva, pigen Helle Maria Fransdatter, Helje Andersen, Gunder Halvorsen.

24.10.1779: døbt i østre kirke Johannis Povelsen og Ragnille Gregersdatters barn Ingebor. Test: Søren Olsens kone Dorthe Povelsdatter, pigen Ane Elisabeth Sørensdatter, Niels Povelsen, Ole Povelsen, Peder Larsen.

24.10.1779: døbt i østre kirke Halvor Mortensen og Dorthe Maria Olsdatters barn Ingebor. Test: Peder Nielsens kone Ane Cathrine Bentsdatter, pigen Karen Kirstine Olsdatter, Morthen Joensen, Gunder Madsen, Willum Willumsen, Jacob Olsen.

21.10.1779: døbt Tallach Arnesen og Marthe Maria Sørensdatters barn Søren Lasenius. Test: Min kone Fransischa Margrethe Aall, Jomfr. Anichen Aalborg, Mons. David Lange, Tarjer Evensen, Niels Jensen, Lars Qvisling.

17.10.1779: begravet Knud Halvorsens b. Ingebor Kirstine 20 uger.

27.10.1779: begravet Tosten Nielsen 65 aar.

28.10.1779: copuleret hiæmme i huuset i Scheen ungek. Hertvig Andersen med pig. Else Kirstine Anthonidatter.

29.10.1779: døbt Peder Christensen og Marthe Gregoriidatters barn Margrethe. Test: Rasmus Helletz kone Mette Maria Kiil, Ane Bruun, Giert Lange, Jeppe Andersen, Jørgen Wright, Henrich Bruun.

side 86-87.

06.11.1779: døbt Ole Adolphsen Neyspiser og Ane Margrethe Rasmusdatters barn Friderich Christian. Test: Rasmus Smeds kone Margrethe Rasmusdatter, pigen Kirstine Rasmusdatter, Albricht Willumsen, Andreas Anthonisen, Anders Norberg, Christopher Rasmusen.

06.11.1779: begravet Halvor Mortensens b. Ingebor 12 dage.

07.11.1779: døbt i østre kirke Ole Gundersen og Karen Tostensdatters barn Marthe Maria. Test: Vetle Gundersens kone Ane Jensdatter, pigen Ane Gundersdatter, Tosten Maalhouen, Wetle Olsen, Niels Jansen.

14.11.1779: introduceret Tallach Arnesens k. Marthe Maria Sørensdatter.

14.11.1779: introduceret Niels Hansens k. Ane Bolette.

14.11.1779: introduceret Johannis Povelsens k. Ragnille Gregersdatter.

14.11.1779: døbt Arve Hansen og Ulrica Jensdatters barn Ane Barbara. Test: pigen Børthe Dahle, pigen Ane Elisabeth Sørensdatter, Peder Christensen, Ole Povelsen, Niels Jansen.

14.11.1779: begravet Peder Christensens b. Margrethe 16 dage.

14.11.1779: begravet Anders Kittelsens b. Ane Kirstine 6 uger.

21.12.1779: begravet Peder Gundersens enke Kirsti Madsdatter 68 aar.

21.12.1779: trolovet unge k. og matros Peder Larsen med pigen Ingebor Gundersdatter.

24.12.1779: begravet Solve Spars Søn, omkommet i Vandet Gunder 17 aar.

28.11.1779: introduceret Ole Adolphsens kone Margrethe Rasmusdatter.

28.11.1779: introduceret Ole Gundersens k. Kari Tostensdatter.

02.12.1779: døbt Inspecteur Friderich Vilhelm Thue og Ellen Proms barn Christian Brauman Trillin. Test: Madame Ebbe Holms, jomfr. Ane Bruun, David Lange, Giert Lange, Peder Wright, Isaach Leth.

09.12.1779: begravet Torbiørn Taraldsens k. Ingebor Pedersdatter 50 aar.

09.12.1779: begravet Arve Hansens b. Ane Barbara 4½ uge.

12.12.1779: døbt afgangne Harald Eltved og Karen Nielsdatters barn Ole. Test: Halvor Mortensens kone Dorthe Maria Olsdatter, Carl Skindbereders? kone Grethe Nielsdatter, Aslag Nielsen Klyve, Jacob Olsen, Villum Villumsen.

18.12.1779: døbt Christen Sørensen og Ane Kirstine Nielsdatters barn Niels. Test: Madame Ane Susanna Lange, jomfr. Berthe Gurine Helletz, Mons. Isaach Leth, Jess Schou, Niels Jensen.

02.12.1779: copuleret enkemand Christen Aslachsen Berg med pigen Ane Hansdatter Sølie.

01.01.1780: introduceret Arve Hansens k. Ulricha Jensdatter.

02.01.1780: copuleret hiæmme i huuset Mæster Snidker Carl Nielsen af Schien med pigen Kirstine Rasmusdatter.

02.01.1780: copuleret hiæmme i huuset Mons. Nicolai Paust med madselle Dorthe Maria Usler.

04.01.1780: døbt Niels? Hansen Paust og Dorthe Maria Uslers hiæmmedøbte barn Hans. Test: Madame Elen Helmer Smith, Mad. Dorothea Jonsdatter Erich Strups?, Moselle Elen Jonsdatter Tolom, Friderich Joensen, Marcus Jonsen Smith, Willum Sørensen Condrup.

12.01.1780: trolovet unge karl og Mester Smed Jacob Gardner med pigen Birthe Maria Nielsdatter.

16.01.1780: introduceret afg. Harald Eltveds enke Karen Nielsdatter.

16.01.1780: introduceret Christen Sørensens k. Ane Kirstine.

27.01.1780: copuleret unge k. og matros Peder Larsen med pigen Ingebor Gundersdatter.

06.02.1780: trolovet hiæmme i huuset enkemand Ole Johannisen Svartz med enken Kirstine Torchilsdatter.

13.02.1780: introduceret Peder Christensens kone.

side 88-89.

13.02.1780: døbt Hans Davidsen og Kirstine Baches barn Jens. Test: Andreas Bødkers kone Johanne, pigen Ane Solvesdatter, Peder Christensen, Anders Norberg, Helje Nielsen.

16.02.1780: introduceret Consumptionsbetient Bastholms kone.

27.02.1780: begravet Thor Johannis Pedersens barn Ingebor Maria 6¾ aar.

23.03.1780: begravet forvalter Bruuns enke mad. Maren Schierven 81 aar.

02.04.1780: confirmeret (1) Søren Rasch 17 aar.

02.04.1780: confirmeret (2) Niels Christensen 17 aar.

02.04.1780: confirmeret (3) Jacob ..ensen 18 aar. (blekkflekk, trolig Svensen)

02.04.1780: confirmeret (4) Joen Kiøstolsen 21 aar.

02.04.1780: confirmeret (5) Hans Sigbiørnsen 18 aar.

02.04.1780: confirmeret (6) Jacob Andersen 21 aar.

02.04.1780: confirmeret (7) Dorthe Cathrine Nielsen 17 aar.

02.04.1780: confirmeret (8) Ane Olea Gundersen 16 aar.

02.04.1780: confirmeret (9) Elen Maria Eeg 17 aar.

02.04.1780: confirmeret (10) Guri Larsdatter 18 aar.

02.04.1780: confirmeret (11) Maren Jhansdatter 16 aar.

02.04.1780: confirmeret (12) Maren Larsdatter 17 aar.

02.04.1780: confirmeret (13) Marthe Rasmusdatter 18 aar.

02.04.1780: confirmeret (14) Helene Nielsdatter 18 aar.

02.04.1780: confirmeret (15) Aslau Andersdatter 19 aar.

02.04.1780: confirmeret (16) Helvig Vollersdatter 19 aar.

02.04.1780: confirmeret (17) Marichen Andersdatter 18 aar.

02.04.1780: confirmeret (18) Inger Maria Haraldsdatter 16 aar.

09.04.1780: introduceret Halvor Jonsens k. Helvig Erichsdatter.

09.04.1780: introduceret Herman Larsens k. Else Jensdatter.

09.04.1780: døbt Christen Olsen og Karen Stephensdatters barn Astri. Test: Ane Cathrine Olsdatter, Inger Christensdatter, Christen Joensen, Gulbrand Stephensen, Hans Christian Halvorsen, Friderich Olsen Moe.

07.04.1780: døbt Ole Madsen og Kirsten Mathiædatters barn Bodil Kirstine. Test: Anders Rougtveds kone Oved Madsdatter, pigen Oved Kirstine Gundersdatter, Hans Asdal, Christopher Rasmusen.

20.04.1780: begravet Styrmand Christen Paust 35 aar.

22.04.1780: begravet Tallach Arnesens b. Ane Kirstine Severine 3 aar.

03.05.1780: døbt afg. Christen Paust og Susanne Margrethe Arøes barn Christine Dorothea. Test: Frue Justiceraadinde Rasch, Jomfr. Pouelson, Lieutenant Schrader, Mons. Isaach Leth, Jørgen Wright, Henrich Wright.

08.05.1780: begravet Thomas Magnusens k. Ane Sophie Pedersdatter 41 aar.

21.05.1780: introduceret Ole Madsens kone.

27.05.1780: copuleret enkemand og matros Ole Johannisen Svas med enken Kirsten Torchilsdatter.

27.05.1780: introduceret afg. Christen Pausts enke Susanne Margrethe Arøe.

04.06.1780: introduceret enken Mari Gundersdatter.

23.06.1780: begravet Ludvig Hermansens søn Peder 10½ aar.

25.06.1780: confirmeret Anders Torchilsen og Ane Thomasdatters hiæmme-døbte barn Ane Kirstine. Test: Christen Kongerøes kone Ingebor Rejersdatter, pigen Ingebor Olsdatter, Christen Maalhouen, Kirstie Olsdatter, Joen Kiøstolsen.

27.06.1780: begravet Søren Condrups enke Karen Trinnebold 76 aar.

02.07.1780: begravet Ole Andersens 2 børn, Jens 4¾ aar; Maren Carine 1 aar.

side 90-91.

03.08.1780: døbt Ludvig Hermansen og Catrine Pedersdatters barn Peder. Test: Jomfr. Anichen Aalborg, Jomfr. Dorthe Catrine Nielsen, Mons. Torjer Evensen, Jens Aalborg, Henrich Wright.

09.08.1780: døbt Niels Dahl og Susanna Ane Barnholts barn Marcus Carl. Test: Forvalter Barnholts kone Maria Catharine, Jomfr. Maren Wright, Mons. Friderich Christian Barnholdt, Marcus Barnholdt, Lars Barnholdt, Jørgen Wright.

10.08.1780: døbt Bent Bentzen Skrædder og Ane Maria Piils barn Niels. Test: Hans Andersens enke Inger Maria Bentsdatter, pigen Ane Maria Heljesdatter, Hans Nicolai Paust, Vilhelm Villumsen, Christopher Rasmusen.

11.08.1780: copuleret i Scheen Peruqve Mager Thomas Høst og Jomfr. Ane Sophia Høst.

16.08.1780: døbt Halvor Pedersen og Margrethe Davidsdatters barn Birthe Maria. Test: Niels Augustinsens kone Dorthe Juul, pig. Karen Clausdatter, Ole Wetlesen, Peder Christensen, Anders Pedersen.

16.08.1780: begravet Peder Hansens k. Maria Olsdatter 51 aar.

03.09.1780: døbt Peder Larsen og Ingebor Gundersdatters barn Johanne. Test: Lars Skrædders kone Zarcha Margrethe Jensdatter, pigen Ane Gundersdatter, Peder Willumsen, Peder Rolvsen, Helje Nielsen.

03.09.1780: begravet Hans Davidsens barn Jens ½ aar.

10.09.1780: døbt i østre kirke Kittel Halvorsen og Gunild Gutormsdatters barn Birgithe. Test: Karen Johannisdatter, Asloug Hansdatter, Lars Sørensen, Anders Sørensen, Isaach Rasmusen.

13.09.1780: introduceret Niels Dahls kone Susanna Ane Barnholdt.

13.09.1780: introduceret Bent Bentzens k. Ane Maria Piil.

13.09.1780: begravet Hans Pausts søn Hans ¾ aar.

17.09.1780: begravet Ingebor Larsdatters uægte barn Ane Gurine 3 aar.

22.09.1780: introduceret Peder Larsens kone Ingebor Gundersdatter.

22.09.1780: døbt Solve Solvesens Spar og Maren Bachesdatters barn Gurine. Test: Christen Sørensens kone Ane Kirstine, pigen Ane Solvesdatter, Hans Nordlænding, Christopher Rasmusen, Peder Povelsen.

24.09.1780: begravet Christen Torchilsens b. Johannes 2 aar.

27.09.1780: døbt Justice Raad Anthon Jacob Coucheron og Joachima Hermanna Sveders barn Joachima Anthonette Lillienskiold. Test: Madame Gasman, Jomf. Constance Rasch, Lieutenant Schrader, Jacob Aall, Procurator Gasman.

01.10.1780: introduceret Kitel Halvorsens k. Gunille Gutormsdatter.

01.10.1780: døbt Knud Halvorsen og Karen Rasmusdatters barn Halvor. Test: Søren Olsens kone Dorthea Povelsdatter, pigen Oved Gundersdatter, Lars Stephensen, Torjer Olsen, Isaach Rasmusen.

01.10.1780: confirmeret (1) Lars Hansen Thyrholm 16 aar.

01.10.1780: confirmeret (2) Herchil Johannisen 19 aar.

01.10.1780: confirmeret (3) Hans Jørgen Nielsen 20 aar.

01.10.1780: confirmeret (4) Inger Wright 16 aar.

01.10.1780: confirmeret (5) Kirsten Wright Qvist 15 aar.

01.10.1780: confirmeret (6) Elisabeth Sophia Viborg 16 aar.

01.10.1780: confirmeret (7) Karen Larina Christensdatter 17 aar.

01.10.1780: confirmeret (8) Maren Thoresdatter 16 aar.

01.10.1780: confirmeret (9) Petternilla Maria Heljesdatter 16 aar.

01.10.1780: confirmeret (10) Kirsti Olsdatter 18 aar.

01.10.1780: confirmeret (11) Ingebor Thychisdatter 16 aar.

01.10.1780: confirmeret (12) Ane Clarina Jahnsdatter 18 aar.

06.10.1780: døbt Anders Kittelsen og Maren Larsdatters barn Ane Kirstine. Test: Jeppe Andersens kone Else Wright, Jomf. Ane Bruun, Jørgen Wright, Giert Jynge.

15.10.1780: introduceret Anders Kittelsens k. Maren Larsdatter.

19.10.1780: begravet Thor Nielsen Kaje 48 aar.

22.10.1780: confirmeret i østre kirke Wetle Gundersen og Ane Jensdatters hiemmedøbte barn Gunder. Test: Ole Gundersens kone Karen Tostensdatter, Ane Dorthe Pedersdatter, Aslag Klyve, Knud Olsen, Jacob Olsen.

26.10.1780: introduceret Frue JusticeRaadinde Coujeron.

29.10.1780: introduceret Solve Spars kone.

29.10.1780: døbt Thor Johannis Pedersen og Ane Jahnsdatters barn Inger Johanne. Test: Abraham Involsens kone Ane Torjusdatter, pigen Ane Elisabeth Sørensdatter, Tolf Nielsen, Søren Willumsen, Niels Jahnsen.

side 92-93.

03.11.1780: begravet Peder Nielsen og Ane Catrine Bensdatters dødfødde Søn.

09.11.1780: begravet Knud Thomens b. Else Dorothea 1½ aar.

12.11.1780: introduceret Vetle Gundersens k. Ane Jensdatter.

12.11.1780: begravet Arve Hansens dødfødde datter.

26.11.1780: introduceret Peder Nielsens k. Ane Cathrine Bensdatter.

26.11.1780: introduceret Thor Johannisens k. Ane Jahnsdatter.

26.11.1780: døbt Johan Olsen og Torber Amunsdatters barn Berthe. Test: Enken Margrethe Jyde, pigen Giertrud Larsdatter, Arve Hansen, Gunder Tollefsen, Joen Kystolsen.

03.12.1780: introduceret Arve Hansens k.

19.12.1780: døbt Inspecteur Friderich Wilhelm Thue og Ellen Proms barn Gabriel Laurentius. Test: Madame Folkman Frek, Jomfr. Barbara Monrad, Inspecteur Jens Olsen, Controleur Ebbe Holm, Taxandeur Rasmus Malling, Christopher Stokman.

22.12.1780: døbt Knud Thomesen og Karen Kistine Tostensdatters barn Karen Kirstine. Test: Anders Norbergs kone Ane Maria, pig. Ane Thomesdatter af Scheen, Peder Christensen, Henrich Arnesen, Torjus Jensen, Ole Klaes, Peder Andreasen.

26.12.1780: døbt Henrich Arnesen og Ane Bolette Jensdatters barn Karen Dorothea. Test: Niels Augustensens kone Dorthe Juul, pigen Giertrue Hansdatter, Knud Thomesen, Bøye Larsen, Lars Hansen, Peder Olsen, Gunder Tollefsen.

14.01.1781: begravet Vetle Gundersens barn Gunder 11 uger.

21.01.1781: introduceret Henrich Arnesens k. Ane Bolette.

03.02.1781: begravet Henrich Arnesens b. Karen Dorothea 6 uger.

04.02.1781: døbt Sigdal Simonsen og Ane Henrichsdatters barn Maren. Test: Børthe Dahle, Kirsten Torjusdatter, Helje Nielsen, Christopher Jonas Christophersen, Ole Olsen.

09.02.1781: begravet enkemand Gunder Jensen 38 aar.

18.02.1781: døbt Peder Christensen og Marthe Gregersdatters barn Margrethe. Test: Knud Thomesens kone Karen Kirstine Tostensdatter, pigen Alethe Sørensdatter, Lars Gregorisen, Niels Gregorisen, Christen Clausen, Peder Isaachsen.

03.03.1781: begravet Ole Madsen Asdals b. Bodil Kirstine 11 maaneder.

13.03.1781: begravet Søren Jensens enke Cathrine Madsdatter 63 aar.

15.03.1781: Trolovet unge k. Simon Christiansen med pig. Ingebor Svensdatter.

20.03.1781: begravet Jahn Abrahamsens enke Ingebor Abrahamsdatter 72 aar.

18.03.1781: døbt Johannis Børresen og Maren Tygesdatters barn Lars. Test: Ane Olsdatter, Ane Christensdatter, Jens Pedersen Leeranstranden, Christen Sørensen.

22.03.1781: begravet Lars Maalhouens enke Ane Nielsdatter Juull 55 aar.

28.03.1781: introduceret Peder Christensens k. Margrethe Gregersdatter.

28.03.1781: døbt Andreas Anthonisen og Karen Rasmusdatters barn Margrethe. Test: Anders Norbergs kone Johanne Maria Anthonidatter, pigen Karen Kirstine Johannisdatter, Hans Erentsen, Christen Sørensen, Christopher Rasmusen, Isaach Hansen.

25.03.1781: døbt Rejer Evensen og Aschier Torgrimsdatters barn Ragnille. Test: Abraham Leeranstrandens kone Ane Torjusdatter, pigen Ane Henrichsdatter, Tollef Torchilsen, Torjer Olsen, Isaach Rasmusen.

04.04.1781: begravet Niels Pedersen Maalhouen 62 aar.

side 94-95.

27.04.1781: begravet Inspecteur Thues barn Christian Brouman Tullin 5 maaneder.

04.05.1781: copuleret Simon Christian Hanch af Herre med pigen Ingebor Svensdatter.

06.05.1781: introduceret Johannis Børresens k. Maren Tygesdatter.

27.05.1781: begravet Arve Hansens b. Carine 3½ aar.

27.05.1781: begravet Birthe Maria Nielsdatters uægte barn hiæmmedøbt kaldet Niels, med matros Mats Danielsen, 8 dage.

04.06.1781: introduceret Tollef Torchilsens k. Ane Margrethe.

04.06.1781: døbt Halvor Mortensen og Dorthe Maria Olsdatters barn Ingebor. Test: Tallach Arnesens kone Marthe Maria Sørensdatter, pigen Ane Mortensdatter, Morthen Johnsen, Gunder Madsen, Isaach Klyve.

01.07.1781: introduceret Halvor Mortensens k. Dorthe Maria Olsdatter.

08.07.1781: døbt Jahn Abrahamsen og Maren Sørensdatters barn Abraham. Test: Joen Joensens kone Inger Andersdatter, pigen Pernille Matthiasdatter, Knud Halvorsen, Peder Evensen, Stian Gundersen.

09.07.1781: begravet Controleur Ebbe Holms kieriste Marthe Christine Baar 51 aar.

10.07.1781: begravet Christen Pedersen fra Thye i Jylland som druknede i vandet 18 aar.

17.07.1781: begravet JusticeRaad Coucherons 2 barn, Jens Severin 3 aar 5 maaneder, og Joachima Hermanna ¾ aar.

17.07.1781: begravet Sigdal Simonsens b. Marthe Maria 2½ aar.

22.07.1781: begravet enken Kari Bierva 37 aar.

03.08.1781: begravet Hans Jørgen Nielsen 24 aar.

31.07.1781: begravet Inspecteur Thues b. Gabriel Laurentius 7 maaneder.

09.08.1781: begravet Isaach Larsens k. Gunille Nielsdatter 70 aar.

16.08.1781: begravet Knud Halvorsens k. Maren Rasmusdatter 30 aar.

25.08.1781: døbt Christen Sørensen og Ane Christine Nielsdatters barn Søren Nielsen. Test: Tallach Arnesens kone Marthe Maria, pigen Carine Michelsdatter, Visiteur Surland, Søren Snedker, Michel Usler.

26.08.1781: copuleret hiæmme i huuset matros og ungkarl Isaach Hansen med pigen Karen Kirstine Johannisdatter.

12.09.1781: begravet Voller Hansen Snidker 64 aar.

09.09.1781: begravet Joen Olsens k. Torber Anundsdatter 39½ aar.

20.09.1781: begravet Tollef Johannisens k. Marthe Johannisdatter 79 aar.

27.09.1781: begravet Tollef Johannisen 97? aar.

05.10.1781: begravet Ludvig Hermansens k. Cathrine Pedersdatter 43? aar.

side 96-97.

11.10.1781: døbt Niels Sørensen og Karen Jensdatters barn Ane Kirstine. Test: Hans Erentzens kone Børthe Halvorsdatter, pigen Oved Gundersdatter, Tallach Arnesen, Christen Sørensen, Niels Nielse.

11.10.1781: begravet Peder Nielsen og Ane Cathrine Bentsdatters dødfødde barn.

22.10.1781: begravet klokeren Andreas Elkiær 45 aar.

24.10.1781: begravet Live Pedersdatter druknet i vandet 52 aar.

04.11.1781: døbt Hans Davidsen og Kirstine Backes barn Jens. Test: Joen Joensens kone Inger Andersdatter, pigen Ane Henrichsdatter, Johan Larsen, Isaach Larsen, Ole Olsen.

04.11.1781: copuleret hiæmme i huuset unge k. og matros Villum Villumsen med pigen Karen Kirstine Olsdatter.

11.11.1781: døbt i østre kirke Halvor Gutormsen og Gunnild Halvorsdatters barn Gunder. Test: Maria Johannisdatter, pigen Johanne Johannisdatter, Kittel Halvorsen, John Johannisen, Jacob Christensen.

18.11.1781: introduceret Hans Davidsens k. Stine Backen.

18.11.1781: døbt Karen Clausdatters uægte barn Maren. Til fader blev opgiven Jacob Lucasen ved Fossum hytte. Test: Ane Torjusdatter, pigen Kirsten Torjusdatter, Hans Torjusen, Lars Pedersen, Peder Villumsen.

28.11.1781: begravet Niels Abrahamsens Søn Abraham 22 aar.

02.12.1781: begravet enken Birthe Pistrup 69 aar.

16.12.1781: introduceret Galvor Gutormsens k. Gunille Halvorsdatter.

16.12.1781: begravet Arve Hansens dødfødde drengebarn.

18.12.1781: døbt Skoemager Henrich Arnesen og Ane Bolette Jensdatters barn Jens Ulrich. Test: Madame Frissen?, Jomf. Nielsen, Jens Kiil, Mosn. Aalborg, Jørgen Wright.

30.12.1781: introduceret Arve Hansens k.

30.12.1781: begravet Ane Kirstine Kittelsdatter 1 aar.

09.01.1782: begravet Ole Klovlands Søn matros Halvor 23 aar.

06.01.1782: begravet Sibiørn Askildsens Søn Johannis 11 aar.

11.01.1782: døbt JusticeRaad Anthon Coucherons barn Charlotta Amalia Due. Test: Sorenskriver Langes kieriste, Jomfr. Tyrholm, Jep Andersen, Skip. Monrad, Peder Wulf.

13.01.1782: døbt Christen Andersens og kone Ingebor Rejersdatters barn Ingebor Maria. Test: Hans Erentsens k., pigen Maria Christensdatter, Peder Christensen, Rolf Sørensen, Christen Rejersen.

22.01.1782: begravet Christopher Olsen 67 aar.

27.01.1782: introduceret Christen Andersens k. Ingebor Rejersdatter.

29.01.1782: begravet Henrich Arnesens Søn Jens Ulrich 7 uger.

15.02.1782: copuleret hiæmme i huuset Mons. Peter Schvarck med Jomfr. Anichen Christine Aalborg.

22.02.1782: begravet Gutorm Marcusen af Orboe Sogn i Xtiansands Stift 25 aar.

side 98-99.

11.04.1782: copuleret ungk. Peder Willumsen med pigen Maren Jensdatter.

12.04.1782: begravet Anders Witlesens enke Marthe Pedersdatter 47 aar.

09.05.1782: begravet Isaach Larsens søn Hans 26 aar.

26.05.1782: døbt Anders Abrahams og Ane Kirstine Nielsdatters barn Niels. Test Søren Jensens kone Ane Jensdatter, Alethe Christensdatter, Hans Isaachsen, Peder Iversen, Christen Houcherud.

26.05.1782: døbt Peder Willumsen og Maren Jensdatters barn Maria. Test: Aled Christensdatter, pigen Else Jacobsdatter, Willum Willumsen, Iver Jensen, Thor Halvorsen.

16.06.1782: begravet Anund Nielsen Lia 75 aar.

30.06.1782: introduceret Peder Willumsens k.

30.06.1782: introduceret Anders Abrahamsens k.

30.06.1782: døbt Jacob Jensen og Ane Nielsdatters barn Niels. Test: Thor Johannis Pedersens kone Ane Jensdatter, pigen Elsebeth Johansdatter, Torjer Jensen, Anders Henrichsen, Peder Isaachsen.

24.07.1782: døbt Inspecteur Friderich Wilhelm Thues og Elen Proms barn Claus Koefoed. Test: Frue Obristlieutenant Svensens, Jomfrue Eleonora Benedicta Bergreen, JusticeRaad og Tolder Rasch, Ditlev Rasch, Jens Kiil.

24.07.1782: begravet Lars Olsen Eltved som druknede i vandet 15 aar.

28.07.1782: døbt paa østre side Ole Gundersen og Kari Tostensdatters barn Maren. Test: Wetle Gundersens Ane Jensdatter, pigen Karen Mortensdatter, Knud Ellevsen, Jens Tollefsen, Jon Sivalsen.

04.08.1782: introduceret Jacob Jensens kone.

04.08.1782: begravet Anders Abrahamsens søn Niels 11 uger.

19.08.1782: begravet kiøbmand Lars Wright 56 aar.

01.09.1782: døbt Jørgen Andersen og Kari Pedersdatters barn Peder. Test: Ole Tolnes kone Marichen Nielsdatter, Mari Jonsdatter, Gunner Eliasen, Joen Thomesen, Hans Olsen.

02.09.1782: begravet Styrmand Tallach Arnesen 36 aar.

06.09.1782: døbt Niels Dahls og Susanna Barnholts barn Cathrina Friderica Christina. Test: Forvalter Barnholts kone Maria Cathrina Amelen?, Jomfr. Boletta Barnhold, Friderich Christian Barnhold, Christian Barnhold, Diderich Forbeck.

08.09.1782: døbt i østre kirke Peder Larsen og Ingebor Gundersdatters barn Dorthe. Test: Johannes Poulsens kone Ragnille Gregersdatter, pigen Ane Maria Heljesdatter, Lars Pedersen, Jacob Friderichsen, Lars Jon Tostensen, Lars Pedersen.

08.09.1782: begravet enken Margrethe Bierva 76 aar.

08.09.1782: begravet Peder Christensens b. Margrethe 1½ aar.

24.09.1782: døbt Ole Adolphsen og Margrethe Rasmusdatters barn Jahn Jacob. Test: Christian Sørensens kone Ane Kirstine Nielsdatter, pigen Eva Rusine Rasmusdatter, Andreas Anthonisen, Gunder Madsen, Christopher Rasmusen.

24.09.1782: introduceret Peder Larsens kone.

side 100-101.

06.10.1782: confirmeret (1) Niels Jonsen 18 aar.

06.10.1782: confirmeret (2) Christen Olsen 16 aar.

06.10.1782: confirmeret (3) Niels Anundsen 16 aar.

06.10.1782: confirmeret (4) Niels Hansen 16 aar.

06.10.1782: confirmeret (5) Christen Thorsen 16 aar.

06.10.1782: confirmeret (6) Benedicta Kirstine Bloch 17 aar.

06.10.1782: confirmeret (7) Maren Sørensdatter 17 aar.

06.10.1782: confirmeret (8) Ane Elisabeth Christensdatter 17 aar.

06.10.1782: confirmeret (9) Kirsti Larsdatter 17 aar.

06.10.1782: confirmeret (10) Ingebor Christophersdatter 17 aar.

06.10.1782: confirmeret (11) Elsebeth Sørensdatter 17 aar.

06.10.1782: confirmeret (12) Marthe Maria Gundersdatter 17 aar.

06.10.1782: confirmeret (13) Ingebor Margrethe Larsdatter 17 aar.

06.10.1782: confirmeret (14) Maren Margrethe Jacobsdatter 16 aar.

06.10.1782: confirmeret (15) Birthe Andersdatter 17 aar.

06.10.1782: confirmeret (16) Ingebor Olsdatter 17 aar.

06.10.1782: confirmeret (17) Karen Andersdatter 17 aar.

06.10.1782: confirmeret (18) Ingebor Storchesdatter 17 aar.

06.10.1782: confirmeret (19) Ingebor Kirstine Abrahamsdatter 16 aar.

06.10.1782: confirmeret (20) Ingebor Pedersdatter 18 aar.

06.10.1782: confirmeret (21) Dorthe Olsdatter 17 aar.

06.10.1782: confirmeret (22) Marthe Andersdatter 17 aar.

13.10.1782: døbt i østre kirke Simon Christensen og Ingebor Svendsdatters barn Svend. Test: Peder Willumsens kone Maren Jensdatter, pigen Ane Solvesdatter, Lars Stephensen, Anders Sørensen, Isaach Heljesen.

15.10.1782: begravet Ole Gundersens b. Maren 12 uger.

15.10.1782: introduceret Madame Susanna Dahl.

20.10.1782: introduceret Ole Adolphsens kone.

20.10.1782: døbt Brynild Olsen og Helvig Olsdatters barn Thor. Test: Anders Sørensens kone Ane Mathea Olsdatter, Aslev Andersdatter, Thor Johannisen Larsen, Ole Olsen, Isaach Rasmusen.

20.10.1782: døbt Anders Sørensen og Ane Maria Christiansdatters barn Mari. Test: Jest Sørensens kone Kirstie Gundersdatter, Kirstie Hansdatter, Arve Larsen, Jest Arnesen, Peter Hansen.

03.11.1782: introduceret Anders Sørensens kone.

03.11.1782: introduceret Simon Christiansens kone.

03.11.1782: introduceret Brynild Olsens kone.

17.11.1782: døbt Jon Jonsen og Inger Andersdatters barn Kirstine. Test: Harald Haraldsens enke Kari Nielsdatter, Helvig Wollertsdatter, Knud Halvorsen, Peder Hansen, Kittel Jespersen.

24.11.1782: døbt i østre kirke Ephraim Guttormsen og Siri Olsdatters barn Gutorm. Test: Kitel Halvorsens kone Gunille Gutormsdatter, Aslev Aanesdatter, Lars Pedersen, Kittel Halvorsen, Hans Sibiørnsen.

26.11.1782: trolovet ungk. Niels Jahnsen med pigen Elisabeth Sørensdatter.

06.12.1782: døbt Willum Willumsen og Karen Kirstine Olsdatters barn Ole. Test: Halvor Mortensens kone Dorthe Maria, Oved Kirstine Gundersdatter, Albricht Villumsen, Jens Villumsen, Christen Nielsen Klyve.

08.12.1782: begravet Søren Sørensen Vestlending 58 aar.

26.12.1782: introduceret Willum Willumsens kone.

03.01.1783: copuleret matros og ungk. Niels Jahnsen med pigen Ane Elisabeth Sørensdatter.

03.01.1783: døbt Henrich Arnesen og Bolette Jensdatters barn Karen Johanna. Test: Niels Augustinensens kone Dorthe Juull, Maren Larsdatter, Herman Larsen, Anders Nordberg, Niels Larsen, Niels Augustinesen, Sivert Pedersen.

13.01.1783: døbt Christen Sørensen og Kirstine Nielsdatters barn Dorthea. Test: Niels Jensens kone fra Brevig Dorthea Nielsdatter, pig. Eva Rosina Rasmusdatter, Niels Jensen fra Brevig, Peder Engelskov, Søren Engeskov.

31.01.1783: begravet enken Birthe Christensdatter Nyhuus 72 aar.

side 102-103.

16.02.1783: døbt i østre kirke Ole Christensen og Margrethe Christensdatters barn Christen. Test: Harald Eltveds enke Kari Klyve, pig. Kari Andersdatter, Arve Hansen, Sivert Pedersen Skoemager, Hans Sibiørnsen.

15.02.1783: trolovet gevorben Soldat Hans Tolchilsen med pigen Ane Maria Ludvigsdatter.

23.02.1783: introduceret Ephraim Gutormsens kone.

23.02.1783: døbt Tarjer Olsen og Maria Knudsdatters barn Ingebor Maria. Test: Lars Christensens kone Ane Nielsdatter, pig. Helle Olsdatter, Simon Olsen, Ole Olsen, Joen Olsen.

23.02.1783: copuleret hiæmme i huuset kiøbmand Henrich Green med jomfr. Eleonora Benedicta Bergreen.

09.03.1783: introduceret Torjer Olsens kone.

21.03.1783: begravet afg. Halvor Uslers enke Fæmia Leth 65 aar.

23.03.1783: døbt Thor Johannis Pedersen og Ane Joensdatters barn Ingebor Maria. Test: Christen Olsens kone Maren Torjersdatter, pigen Birthe Hansdatter, Peder Larsen, Knud Halvorsen, Isaach Rasmusen.

06.04.1783: introduceret Joen Joensens k.

06.04.1783: døbt Johannis Poulsens kones Ragnille Gregersdatters uægte barn kaldet Gregers, hvortil faderen opgaves Hans Kielsen af Solum. Test: Sadelmager Singdals kone Ane Hansdatter, pigen Ane Gregersdatter, Hans Isaachsen Meltved, Henrich Ingebrichsen, Jon Tostensen Vestlending.

06.04.1783: døbt Johanna Cathrine Christensdatters uægte barn kaldet Tollev, hvortil faderen opgaves (ikke ført). Test: Anders Sørensens kone Ane Maria Christiansdatter, pigen Ingebor Christophersdatter, Jan Abrahamsen, Gunder Nielsen.

17.04.1783: introduceret Thor Johannis Pedersens k.

21.04.1783: trolovet enkemand Knud Halvorsen med pigen Pernille Mathiasdatter.

27.04.1783: confirmeret (1) Eilert Wright 17 aar.

27.04.1783: confirmeret (2) Willum Jacob Børresen 16 aar.

27.04.1783: confirmeret (3) Daniel Surland 17 aar.

27.04.1783: confirmeret (4) Hans Joachimsen 17 aar.

27.04.1783: confirmeret (5) Niels Pedersen 17 aar.

27.04.1783: confirmeret (6) Isaach Tostensen 17 aar.

27.04.1783: confirmeret (7) Hans Halvorsen 19 aar.

27.04.1783: confirmeret (8) Jens Christensen 17 aar.

27.04.1783: confirmeret (9) Johan Henrichsen 19 aar.

27.04.1783: confirmeret (10) Niels Sørensen 17 aar.

27.04.1783: confirmeret (11) Nicolai Christophersen 18 aar.

27.04.1783: confirmeret (12) Peder Torbiørnsen 17 aar.

27.04.1783: confirmeret (13) Ole Jonsen 19 aar.

27.04.1783: confirmeret (14) Helle Kirstine Dahl 17 aar.

27.04.1783: confirmeret (15) Aase Maria Andersdatter 17 aar.

27.04.1783: confirmeret (16) Ane Jørgensdatter 17 aar.

27.04.1783: confirmeret (17) Birthe Halvorsdatter 17 aar.

11.05.1783: begravet enkemand Niels Andersen 68 aar.

22.05.1783: copuleret enkemand Knud Halvorsen med pigen Pernille Mathiasdatter.

29.05.1783: begravet Anders Pedersens enke Marthe Christensdatter 72 aar.

09.06.1783: døbt Christen Torchildsen og Kari Johannisdatters barn Elen Maria. Test: Peder Larsens kone Ingebor Gundersdatter, pigen Inger Haraldsdatter, Johan Christensen, Reier Evensen, Lars Pedersen Skræder.

side 104-105.

19.06.1783: begravet Ole Adolphsens Søn Friderich, druknet i vandet 3½ aar.

20.06.1783: copuleret ungk. og matros Peder Hansen med pigen Helvig Vollersdatter.

22.06.1783: døbt Kittel Halvorsen og Gunille Gutormsdatters barn Halvor. Test: Anders Sørensens kone Ane Maria Christensdatter, pigen Ane Johannisdatter, Ole Christensen, Jon Tostensen Vestlending.

24.06.1783: døbt Peder Nielsen og Ane Cathrine Bentsdatters barn Marthe Maria. Test: Halvor Mortensens kone Dorthe Maria Olsdatter, pigen Karen Mortensdatter, Albrect Willumsen, Christen Molhauen, Hans Peter Christensen.

29.06.1783: trolovet enkemand Lucas Andersen med enken Ingebor Larsdatter.

04.07.1783: begravet Ole Simonsen fra Ullefos 84 aar.

06.07.1783: introduceret Kittel Halvorsens kone.

06.07.1783: introduceret Christen Torchildsens kone.

12.07.1783: begravet Søren Nielsen Snedker 72 aar.

19.07.1783: introduceret Peder Nielsens kone.

22.07.1783: begravet baasmand Hans fra Tromøe Sogn ved Arendal og kommet i vandet 30 aar.

25.07.1783: døbt Oluf Leth og Ane Regina Branstrups barn Hans Kiembler. Test: Peter Wrights kone Christina Bruun, Jomfr. Elisabeth Helletz, Inspecteur Thue, Controleur Holm, Thrap, Joseph? Gathsved? Brangstrup.

??.07.1783: copuleret enkemand Lucas Andersen med enken Ingebor Larsdatter.

09.07.1783: begravet Niels Gundersen 60 aar.

07.08.1783: begravet Skipper Johan Arøe 25 aar.

10.08.1783: døbt Peder Christensen og Maren Gregoridatters barn Ingebor Maria. Test: Anders Norbergs kone Johanne Maria Anthonidatter, pigen Ane Mortensdatter, Hans Erentzen Mejer, Andreas Rasmusen, Isaach Rasmusen, Niels Pedersen.

12.08.1783: copuleret ungk. og matros Thor Halvorsen med p. Else Jacobsdatter.

24.08.1783: døbt Peder Hansen og Helvig Wollertsdatters barn Johanna Mathea. Test: Jon Jonsens kone Inger Andersdatter, pigen Guri Hansdatter, Christen Olsen, Knud Halvorsen, Kittel Steensen, Abraham Christensen.

24.08.1783: begravet Reier Evensen 46 aar.

24.08.1783: copuleret hiæmme i huuset ungk. og matros Jens Rasmusen Piil med pig. Johanna Cathrine Hansdatter.

19.08.1783: copuleret i østre kirke gevorben Soldat Hans Torchilsen med pigen Ana Maria Ludvigsdatter.

14.09.1783: introduceret Peder Hansens k. Helvig Wollertsdatter.

26.09.1783: begravet Madselle Janicken Carine Usler 22 aar.

30.09.1783: døbt Andreas Anthonisen og Karen Rasmusdatters barn Inger Margrethe. Test: Rasmus Christophersen Smeds kone, pigen Ane Gundersdatter, Albrecht Willumsen, Ole Adolphsen, Lars Sørensen, Christopher Rasmusen.

10.10.1783: begravet Sr. Ole Leths barn Hans Kiembler 12 uger.

12.10.1783: introduceret Ole Leths k.

12.10.1783: døbt Ole Gundersen og Kari Tostensdatters barn Tallach. Test: Willum Willumsens kone Karen Kirstine, pigen Ane Mortensdatter, Halvor Mortensen, Niels Paulsen, Biørn Sivalsen.

12.10.1783: begravet Ole Simonsens enke Ingebor Tarjersdatter 72 aar.

13.10.1783: døbt underofficer Sivert Opsals og Birthe Larsdatters barn Johan Christian. Test: Anders Rougtveds kone Oved Madsdatter, pigen Oved Gundersdatter, Ole Christensen, Anders Henrichsen, Ole Birche.

side 106-107.

18.10.1783: døbt Styrmand Isaach Hansen og Kirstine Johannisdatters barn Johannis. Test: Sr. Giert Langes kone Ane Susanna, Jomfr. Elisabeth Helletz, Jørgen Wright, Jens Aalborg, Frantz Bergreen.

18.10.1783: introduceret Andreas Anthonisens k.

18.10.1783: døbt Muurmester Hans Halling og Sara Arvesdatters barn Ane Kirstine. Test: Henrich Arnesens kone Ane Bolette, pigen Gunille Henrichsdatter, Ole Wetlesen, Jørgen Svensen Tveten, Helje Christensen.

21.10.1783: begravet Serg. Sivert Opsals b. Johan Christian 14 dage.

09.11.1783: døbt Singdal Simonsen og Ane Hansdatters barn Hans. Test: Anders Svendsens kone Ane Mathea Olsdatter, pigen Maria Christensdatter, Anders Abrahamsen, Hans Sibiørnsen, Jon Olsen.

09.11.1783: døbt Niels Jansen og Ane Elisabeth Sørensdatters barn Jahn Severin. Test: Søren Jensens kone Ane Jensdatter, pigen Elsebeth Johannesdatter, Niels Sørensen, Niels Olsen Grønlie, Ole Hansen.

23.11.1783: copuleret hiæmme i huuset borgeren Jahn Jochum Wright med Jomfr. Maren Schierven Wright.

25.11.1783: begravet enkemand Morten Joensen 61 aar.

03.12.1783: begravet Ole Gundersens b. Tallach 8 uger.

07.12.1783: introduceret Niels Jansens k.

07.12.1783: døbt Jens Rasmusen Piil og Johanne Cathrine Hansdatters barn Birthe Kirstine. Test: Isaach Hansens kone Karen Kirstine Johannesdatter, pigen Ane Sophia Hansdatter, Hans Hansen Meltved, Ludvig Hermansen, Thor Larsen.

07.12.1783: begravet Jon Jonsens b. Christine 1 aar.

07.12.1783: begravet Ole Svennungsens k. 67 aar.

30.10.1783: begravet Didrich Pattermans k. Karen Ovesdatter 68 aar.

14.12.1783: begravet Peder Christensens datter Maren Kirstine 9¾ aar, druknet i vandet.

21.12.1783: introduceret Sindal Simonsens k.

15.01.1784: copuleret i kirken Skibs Capitain Ottoe Arøe med Jomfr. Bodel Aabye.

22.01.1784: trolovet matros Mass Danielsen med p. Ane Maria Nielsdatter.

30.01.1784: begravet Hans Erentzens k. Birthe Halvorsdatter 50 aar.

07.02.1784: copuleret hiæmme i huuset Skibs Capitain Niels Jensen med Jomfr. Margrethe Elisabeth Aalborg.

12.02.1784: copuleret ungk. og matros Mass Danielsen med Birthe Maria Nielsdatter.

21.02.1784: begravet matros Jacob Heljesen 24 aar.

07.03.1784: begravet Sibiørn Askildsens k. Torber Olsdatter 56 aar.

14.03.1784: begravet Sibiørn Askilsen 74 aar.

21.03.1784: døbt Ovald Haraldsen og Rønnov Olsdatters barn Inger. Test: Thomas Gullichsens kone Marjet Kiøstolsdatter, pigen Guri Olsdatter, Christian Christensen, Svennung Olsen, Halvor Halvorsen.

side 108-109.

28.03.1784: døbt i østre kirke Ole Østelsen og Jøran Torsdatters barn Kari. Test: Michel Egelunds kone Inger Halvorsdatter, pigen Ane Nielsdatter, Christen Biørntved, Ole Maalhouen, Jon Kiøstolsen.

08.04.1784: copuleret hiemme i huuset enkemand og matros Ludvig Hermansen med p. Ane Sophie Hansdatter.

12.04.1784: døbt Jahn Abrahamsen og Maren Sørensdatters barn Søren. Test: Hans Isaachsen Klyve, Christen Abrahamsen, pig. Birthe Maria Christensdatter, pigen Elisabeth Maria Olsdatter.

25.04.1784: introduceret Oval Haraldsens og Ole Østelsens koner.

09.05.1784: introduceret Peder Christensens kone.

04.05.1784: begravet Lars Isaachsens Søn Christen 5 aar.

23.05.1784: døbt i østre kirke Arve Hansen og Ulricha Jensdatters barn Hans. Test: pig. Birthe Larsdatter, pigen Inger Knudsdatter, Knud Halvorsen, Jens Jørgensen, Joen Olsen.

27.05.1784: begravet enken Margrethe Rørhold 79 aar.

30.05.1784: begravet Oval Halvorsens b. Inger 11 uger.

01.06.1784: copuleret hiæmme i huuset Mester Smed Svend Christopher Rasmusen Møller med p. Johanne Maria Verner.

02.06.1784: begravet Niels Abrahamsens k. Maren Torjusdatter 70 aar.

06.06.1784: introduceret Jahn Abrahamsens kone.

06.06.1784: døbt Anders Abrahamsen og Ane Kirstine Nielsdatters barn Niels. Test: Brynild Olsens kone Helvig Olsdatter, pigen Karen Andersdatter, Christen Abrahamsen, Halvor Olsen, Jon Olsen.

09.06.1784: begravet Rasmus Helletz datter Birthe Gurine 21 aar.

13.06.1784: døbt i østre kirke Jens Willumsen og Ane Nielsdatters barn Willum. Test: Willum Willumsens kone Karen Kirstine Olsdatter, pigen Birthe Hansdatter, Albricht Willumsen, Anders Johannisen, Lars Johannisen.

20.06.1784: introduceret Arve Hansens kone.

23.06.1784: begravet Niels Hansen 48 aar.

04.07.1784: introduceret Jens Willumsens k. Ane Nielsdatter.

04.07.1784: introduceret Anders Abrahamsens k. Ane Kirstine Nielsdatter.

06.07.1784: begravet kloker Lauritz Kiærs k. Ane Maria Grubbe 33 aar 7 maaneder.

01.08.1784: begravet Ole Østelsens barn Kari 18 uger.

06.08.1784: begravet Søren Lorentz Christensen af Sandefiord, druknet i vandet 32 aar.

07.08.1784: døbt Halvor Mortensen og Dorthe Maria Olsdatters barn Marthe Maria. Test: Ole Eltveds enke Marthe Klyve, pigen Karen Mortensdatter, Gunder Madsen, Mester paa Wærke? Hans Taulow, Jacob Olsen Eltved.

12.08.1784: copuleret hiæmme i huuset matros og ungk. Ole Hansen med pigen Siri Lorentzdatter.

12.08.1784: begravet Jan Jochum Wrights k. Maren Schierven Wright 23 aar, og hendes dødfødde pigebarn.

side 110-111.

29.08.1784: introduceret Halvor Mortensens k.

31.08.1784: døbt Ole Adolphsens og Margrethe Rasmusdatters barn Friderich Christian. Test: Andreas Anthonisens kone Karen Rasmusdatter, pigen Eva Rusina Rasmusdatter, Bent Bentsen, Gunder Halvorsen, Rasmus Christophersen, Isaach Nielsen Klyve.

05.09.1784: døbt i østre kirke Mads Danielsen og Birthe Maria Nielsdatters barn Ingebor Maria. Test: Niels Jansens kone Ane Elisabeth Sørensdatter, pigen Ane Gundersdatter, Ole Halvorsen, Ingebricht Gundersen, Isaach Knudsen.

05.09.1784: døbt i østre kirke Christen Andersen og Ingebor Reiersdatters barn Marthe Kirstine. Test: Rolv Sørensens kone Ingebor Olsdatter, pigen Kari Reiersdatter, Peder Christensen Maalhouen, Reier Gullichsen, Ole Sørensen.

26.09.1784: introduceret Christen Andersens kone.

26.09.1784: introduceret Ole Adolphsens k.

27.09.1784: begravet ungk. og matros Peder Isaachsen 26 aar.

03.10.1784: døbt Halvor Gutormsen og Gunille Halvorsdatters barn Erich. Test: Erich Wallens enke Margrethe Gundersdatter, pigen Birthe Andersdatter, Christen Biørntved, Halvor Olsen, Jon Olsen.

03.10.1784: døbt Willum Willumsen og Karen Kirstine Olsdatters barn Sophia Charlotthe Amalia. Test: Ole Eltveds enke Marthe Klyve, pigen Ane Mortensdatter, Gunder Madsen, Hans Taulov, Ole Adolphsen, Jacob Olsen Eltved.

03.10.1784: confirmeret (1) Anthon Jacob Coucheron 18 aar.

03.10.1784: confirmeret (2) Henrich Schlanbusck Coucheron 17 aar.

03.10.1784: confirmeret (3) Realf Wright 17 aar.

03.10.1784: confirmeret (4) Johannes Jonsen 17 aar.

03.10.1784: confirmeret (5) Anthoni Andersen Nordberg 17 aar.

03.10.1784: confirmeret (6) Hans Jacob Gundersen 17 aar.

03.10.1784: confirmeret (7) Tollef Sigbiørnsen 17 aar.

03.10.1784: confirmeret (8) Niels Olsen 17 aar.

03.10.1784: confirmeret (9) Anders Tofsen 20 aar.

03.10.1784: confirmeret (10) Jacob Gundersen 17 aar.

03.10.1784: confirmeret (11) Rasmus Andersen 17 aar.

03.10.1784: confirmeret (12) Jens Torchilsen 19 aar.

03.10.1784: confirmeret (13) Ane Carine Olsdatter 16 aar.

03.10.1784: confirmeret (14) Aase Olsdatter 16 aar.

03.10.1784: confirmeret (15) Karen Christensdatter 17 aar.

03.10.1784: confirmeret (16) Elisabeth Thomesdatter 16 aar.

03.10.1784: confirmeret (17) Elen Hansdatter 17 aar.

03.10.1784: confirmeret (18) Maren Margrethe Christophersdatter 18 aar.

03.10.1784: confirmeret (19) Birthe Christensdatter 18 aar.

03.10.1784: confirmeret (20) Birthe Maria Rasmusdatter 17 aar.

03.10.1784: confirmeret (21) Ane Carine Andersdatter 16 aar.

03.10.1784: confirmeret (22) Ane Amunsdatter 16 aar.

03.10.1784: confirmeret (23) Birthe Maria Christensdatter 17 aar.

03.10.1784: confirmeret (24) Asber Halvorsdatter 18 aar.

03.10.1784: confirmeret (25) Kirsti Hansdatter 18 aar.

03.10.1784: confirmeret (26) Maria Torjusdatter 18 aar.

17.10.1784: introduceret Mads Danielsens kone.

17.10.1784: døbt Halvor Pedersen og Margrethe Davidsdatters barn David Peter. Test: Christen Olsens kone Mari Torjersdatter, pigen Ane Gundersdatter, Andreas Bødker, Peder Christensen, Niels Pedersen.

09.10.1784: begravet en fattig krøbling og betlende dreng fra Konerud-værked ved Dramen, henved 15 aar.

18.10.1784: begravet Visiteur Kiil Iversens søn Gregorius 7 aar.

31.10.1784: introduceret Villum Willumsens kone.

10.11.1784: begravet Gunder Madsens datter Ane 19 aar.

12.11.1784: døbt Styrmand Niels Dahl og Ane Susanna Barnholds datter Karen Bolette. Test: Madame Anthonette Barnholdt, Jomfr.Marichen Gundersen, Skip. Otto Arøe, Frantz Bergreen, Søren Willumsen Condrup.

14.11.1784: introduceret Halvor Guttormsens k.

14.11.1784: trolovet ungk. Niels Nielsen Krabbe af Scheen med pig. Aase Christensdatter.

20.11.1784: begravet Controleur Ebbe Holm 62 aar.

21.11.1784: døbt i østre kirke Peder Larsen og Ingebor Gundersdatters barn Maren Elisabeth. Test: Isaach Hansens kone Karen Johannesdatter, pigen Kari Hansdatter, Christen Torchilsen, Halvor Johannesen.

24.11.1784: døbt Skibs Capitain Ottoe Arøes og Bodil Aabyes barn Kirstine Maria. Test: Madame Susanna Arøe, Jomfr. Marthe Herrøen, Christen Berg, Jens Fiscer, Tarjer Evensen, Søren Willumsen Condrup.

28.11.1784: introduceret Halvor Pedersens k.

side 112-113.

09.12.1784: copuleret hiæmme i huuset kiøb og handelsmand Jørgen Wright med Jomfr. Elisabeth Sophia Rantzou Helletz.

12.12.1784: introduceret Peder Larsens k.

19.12.1784: copuleret af provst Monrad Skips Capitain Christian Monrad med Jomfr. Barbara Monrad.

19.12.1784: døbt Ole Hansen og Siri Lorentzdatters barn Lorentz. Test: Niels Johannisens kone Ane Elisabeth Sørensdatter, pigen Kari Mortensdatter, Christen Olsen, Lars Sørensen, Niels Poulsen, Jens Fæhn.

19.12.1784: begravet Halvor Gutormsens søn Erich 11 uger.

19.12.1784: begravet Ane Kirstine Simonsdatters uægte barn Kirsten 18 dage.

23.12.1784: introduceret Capt. Otto Arøes k. Bodel Aabye.

29.12.1784: begravet Peder Larsens k. Johanne Maria Thorsdatter 60 aar.

03.01.1785: begravet pigen Ane Kirstine Simonsdatter 22 aar.

09.01.1785: introduceret Niels Dahls kone.

23.01.1785: begravet Lars Olsens enke Ane Jørgensdatter 50 aar.

23.01.1785: begravet Ane Christensdatters uægte og hiæmmedøbte barn Ane 11 dage.

26.01.1785: begravet Thor Johannisens b. Ingebor Maria 1¾ aar.

04.02.1785: copuleret unge karl Niels Nielsen Krabbe med pigen Aase Christensdatter.

13.02.1785: copuleret unge k. og matros Michel Andersen med pigen Pernille Nielsdatter hiæmme i huuset.

13.02.1785: døbt Michel Andersen og Pernille Nielsdatters barn Kirstine Maria. Test: Niels Olsens kone? Karen, pigen Pernille Thorsdatter, Niels Olsen af Brevig, Ole Andersen, Ole Nielsen.

20.02.1785: begravet Lars Hansens enke Aaste Maria 64 aar.

02.03.1785: trolovet Soldat og ungk. Zacharias Paulsen med p. Karen Larsdatter.

09.03.1785: introduceret Pernille Nielsdatter.

20.03.1785: døbt Gunille Henrichsdatters uægte barn Halvor, hvortil faderen opgiven Rasmus Olsen Dalh. Test: Sergian Sørensens kone Birthe, pigen Ane Henrichsdatter, Lars Skrædder, Ole Sørensen.

28.03.1785: døbt Christopher Rasmusen og Johanne Maria Werners barn Marthe Margrethe. Test: Rasmus Christophersens kone Margrethe, pig. Cathrine Hansdatter, Andreas Anthonisen, Henrich Wejdenauer, Joen Henrichsen, Lars Sørensen.

side 114-115.

10.04.1785: begravet Anders Kittelsens enke Mari Bierva 40 aar.

20.04.1785: introduceret Christopher Rasmusens kone.

20.04.1785: døbt Henrich Arnesen og Ane Bolette Jensdatters barn Jens Ulrich. Test: Hans Hallings kone, pigen Berthe Andersdatter, Peder Christensen, Hans Kielsen, Carl Friderich Aaberg, Mathias Pedersen.

08.05.1785: døbt i østre kirke Oval Halvorsen og Rønnov Olsdatters barn Inger Birgithe. Test: Kittel Halvorsens k.Gunild Gutormsdatter, pigen Pernille Jacobsdatter, Knud Halvorsen, Jens Arnesen, Svennung Olsen.

17.05.1785: døbt Hans Halling og Sara Arvesdatters barn Niels. Test: Willum Willumsens kone Karen Kirstine Olsdatter, pigen Ane Andersdatter, Peruqvemager Jens Høst, Henrich Arnesen, Thor Andersen.

02.06.1785: copuleret hiæmme i huuset Matros Sr. Jens Severin Dahl med Jomfr. Marichen Elisabeth Gundersen.

09.06.1785: copuleret Soldat og ungk. Zacharias Poulsen med p. Karen Larsdatter.

09.06.1785: begravet Magnus Andersens k. Kirsti Jensdatter 77 aar.

09.06.1785: begravet Ovald Halvorsens b. Inger Birgithe 5 uger.

12.06.1785: introduceret Hans Hallings k. Sara.

12.06.1785: introduceret Ovald Halvorsens k. Rønnow Olsdatter.

12.06.1785: døbt Soldat Anders Sørensen og Ane Maria Christensdatters barn Hans. Test: pigen Birthe Pedersdatter, pigen Elisabeth Povelsdatter, Jest Sørensen, Ole Jørgensen, Peder Torbiørnsen.

28.05.1785: begravet Henrich Arnesens søn Jens Ulrich 5 uger.

26.06.1785: døbt Simon Christiansen og Ingebor Svendsdatters barn Søren. Test: Ludvig Hermansens kone Ane Sophie Hansdatter, pigen Methe Maria Bentsdatter, Hans Isaachsen, Thor Johannisen, Christen Christiansen.

10.07.1785: introduceret Soldat Anders Sørensens k. Johanna Maria.

10.07.1785: døbt Johanne Cathrine Christophersdatters barn Ole, hvortil faderen udlagdes Soldat Rejer Pedersen. Test: Peder Olsens kone Birthe Torjusdatter, pigen Kirsti Larsdatter, Lars Vallen, Ole Biørnsen.

24.07.1785: introduceret Simon Christiansens k. Ingebor Svendsdatter.

29.07.1785: begravet kiøbmand Petter Wright 54 aar.

04.08.1785: begravet Toldskriver Folkman Frichs kone Ane Bolette Langes 37 aar.

04.08.1785: begravet Niels Jahnsens søn Jahn Severin 1½ aar.

05.08.1785: begravet Halvor Mortensens datter Marthe Maria 1 aar.

07.08.1785: begravet Karen Kirstine Nielsdatter 33 aar.

10.08.1785: døbt Styrmand Jens Dahl og Marichen Elisabeth Gundersens barn Karen Elisabeth. Test: Jep Andersens kone Else Wright, Jomfr. Kirsten Dorthea Gundersen, Jørgen Wright, Jens Nielsen, Hans Jacob Forbech.

12.08.1785: begravet Ole Adolphsens b. Friderich Christian 1 aar.

21.08.1785: døbt Brynjul Olsen og Helvig Olsdatters barn Ingebor Margrethe. Test: pig. Helje Olsdatter, pig. Askier Halvorsdatter, Halvor Olsen, John Olsen, Simon Olsen.

21.08.1785: begravet Magnus Andersen Ringer 85 aar.

side 116-117.

04.09.1785: introduceret Brynil Olsens kone.

04.09.1785: døbt Ludvig Hermansen og Ane Sophie Hansdatters barn Hans. Test: Isaach Hansens kone Karen Johannisdatter, pigen Karen Hansdatter, Hans Isaachsen Meltved, Lars Stephensen, Christen Nielsen Klyve.

04.09.1785: begravet Jahn Abrahamsens søn Søren 1½ aar.

04.09.1785: trolovet ungk. Ole Olsen med enken Torber Halvorsdatter.

11.09.1785: døbt Ane Henrichsdatters uægte barn Ane Maria, hvortil faderen opgaves Christen Olsen. Test: Christen Moens kone Ane Nielsdatter, pig. Ane Nielsdatter, Henrich Ingebrechtsen, Christen Rasmusen, Ole Sørensen.

11.09.1785: copuleret hiæmme i huuset unge karl og Styrmand Christen Jensen med enken Marthe Maria Sørensdatter.

18.09.1785: introduceret Sr. Jens Dahls k. Marichen Elisabeth Gundersen.

18.09.1785: døbt Christen Torchilsen og Karen Johannisdatters barn Johannis. Test: Johannis Pedersens kone Gunille Gundersdatter, pigen Mari Johannisdatter, Peder Johannisen. Knud Halvorsen, Ole Olsen.

24.09.1785: begravet Jørgen Andersens søn Peder 3½ aar.

02.10.1785: introduceret Ludvig Hermansens k. Ane Sophie Hansdatter.

02.10.1785: confirmeret (1) Jens Thorsen 18 aar.

02.10.1785: confirmeret (2) Hans Larsen 16 aar.

02.10.1785: confirmeret (3) David Hansen 20 aar.

02.10.1785: confirmeret (4) Ole Rasmusen 22 aar.

02.10.1785: confirmeret (5) Johannis Kittelsen 19 aar.

02.10.1785: confirmeret (6) Ole Brønnilsen 26 aar.

02.10.1785: confirmeret (7) Maria Margrethe Coucheron 17 aar.

02.10.1785: confirmeret (8) Sibilla Sophie Helt 15 aar.

02.10.1785: confirmeret (9) Marthe Dorthea Nielsdatter 16 aar.

02.10.1785: confirmeret (10) Dorthe Maria Andersdatter 16 aar.

02.10.1785: confirmeret (11) Danni Reiersdatter 16 aar.

02.10.1785: confirmeret (12) Ingebor Kirstine Olsdatter 16 aar.

02.10.1785: confirmeret (13) Inger Maria Christensdatter (alder ikke ført).

02.10.1785: confirmeret (14) Ingebor Kirstine Larsdatter 18 aar.

09.10.1785: begravet Peder Larsens 2 b. Johanne 5 aar og Maren Elisabeth ¾ aar.

16.10.1785: introduceret Christen Torchilsens kone.

18.10.1785: begravet Peder Larsens datter Dorthe 3 aar.

21.10.1785: begravet Jørgen Wright og Elisabet Rantzous dødfødde søn.

30.10.1785: døbt Jacob Jensen og Ane Nielsdatters barn Pernille Maria. Test: pig. Marichen Madsen Asdal, pigen Karen Andersdatter, Christen Abrahamsen, Niels Pedersen, David Hansen.

30.10.1785: døbt Ole Christensen Døl og Margrethe Christensdatters barn Kisten. Test: Christen Jespersens kone Ane Clemetsdatter, pigen Torbor Olsdatter, Sergiant Upsal, Knud Olsen, Anders Gullichsen.

30.10.1785: døbt Ole Østensen og Joran Thorsdatters barn Karen. Test: Ole Alfsens kone Karen Nielsdatter, pigen Joran Olsdatter, Ole Sørensen, Joen Køstolsen, Herbrand hos Christen Molhauen.

06.11.1785: døbt Karen Clausdatters uægte barn kaldet Ane, hvortil faderen udlagdes at være en Skoemager Anders af Gierpen Sogn. Test: Peder Aasolsens kone Birthe Torjusdatter, pigen Ane Dorthea Pedersdatter, Halvor Hansen, Jacob Ramsaasen, Even Johannisen.

12.11.1785: begravet John Johnsens datter Rebecca 9 aar.

13.11.1785: døbt i østre kirke Bøye Larsen og Johanna Jensdatters barn Lars. Test: Enken Karen Bugge, pig. Birthe Kirstine Iversdatter, Christopher Backen, Christopher Engelbrichsen, Anthoni Andersen Nordberg, Niels Larsen Molhouen.

24.11.1785: begravet Peder Erichsens datter Maren Kirstine 1 aar.

27.11.1785: introduceret Jacob Jensens kone.

27.11.1785: introduceret Ole Døls kone.

27.11.1785: introduceret Ole Østensens kone.

11.12.1785: introduceret Bøye Larsens k.

11.12.1785: copuleret hiæmme i huuset Styrmand Jacob Olsen Eltved med pigen Ane Mortensdatter.

13.12.1785: døbt afdøde Peder Nielsen Molhouen og Ane Catrine Bentsdatters barn Pernille. Test: Hans Kølneses enke Inger Maria Bentsdatter, pigen Marthe Maria Bentsdatter, Halvor Mortensen, Jacob Olsen Eltved, Jahn Mortensen.

20.12.1785: døbt afdøde Rejer Pedersen og Marthe Kirstine Olsdatters barn Rejer. Test: Brynild Borges kone Ane Pedersdatter, pigen Marthe Erichsdatter, Lars Olsen Waller, Ole Olsen Flotten, Ole Jørgensen, Niels Jacobsen.

side 118-119.

20.12.1785: døbt Svend Halvorsen og Birgitha Joensdatters barn Maren. Test: Tollef Torchildsens kone Maren Andersdatter, pigen Birthe Jacobsdatter, Lauritz Hansen, Ole Nielsen, Torjus Jonsen.

29.11.1785: døbt Styrmand Christen Jensen og Marthe Maria Sørensdatters barn Johanne Kirstine. Test: Halvor Mortensens kone Dorthe Maria Olsdatter, pigen Catrine Olsdatter, Mæster Hans Thavlov, Lars Sørensen, Christen Jensen, Jens Tostensen.

25.12.1785: begravet Soldat Anders Sørensens søn Hans ½ aar.

25.12.1785: begravet Brynil Olsens datter Ingeborg Margrethe ¾ aar.

25.12.1785: begravet Jacob Jensens datter Pernille Maria 9 uger.

25.12.1785: begravet Johanne Cathrine Christophersdatters søn Tollef 2½ aar.

27.12.1785: trolovet ungk. og matros Engelbricht Gundersen med pigen Ane Dorthe Gundersdatter.

29.12.1785: copuleret ungk. Ole Olsen med enken Torber Halvorsdatter.

26.12.1785: døbt i østre kirke Anders Sørensen Tellebonde og Guri Knudsdatters barn Knud. Test: Thomas Gullichsens kone Margit Kiøstolsdatter, pigen Birthe Christensdatter, Peder Aasoldsen, Johannes Joensen, Thomas Gullichsen.

22.01.1786: introduceret Anders Sørensens k.

22.01.1786: introduceret Peder Nielsen enke.

22.01.1786: døbt Soldat Zacharias Paulsen og Karen Larsdatters barn Maren Malene. Test: Jens Piils kone Johanna Cathrine Hansdatter, pigen Karen Hansdatter, Lars Stephensen, Niels Christophersen, Ole Jørgensen.

03.02.1786: copuleret ungk. og matros Engelbricht Gundersen med pigen Ane Dorthe Pedersdatter.

05.02.1786: begravet Soldat Paul Zachariesens b. Maren Malene 3 uger.

06.02.1786: introduceret Madame Jørgen Wright.

19.02.1786: introduceret Zacharias Paulsens k. Karen Larsdatter.

19.02.1786: døbt Kittel Halvorsen og Gunild Gutormsdatters barn Hæge. Test: Hovald Halvorsens kone Rønov Olsdatter, pigen Susanna Johannisdatter, Knud Halvorsen, Jens Arnesen, Ole Torjusen.

21.02.1786: døbt Hans Christensen Toulovs og Maren Johannisdatters barn Gunild Maria. Test: Halvor Mortensens kone Dorthe Olsdatter, pig. Ove Gundersdatter, Gunder Madsen, Willum Willumsen, Jacob Eltved, Gunder Christensen.

26.02.1786: døbt Thor Johannisen og Ane Johnsdatters barn Lars. Test: Ludvig Hermansens kone Ane Sophia Hansdatter, pigen Marthe Johanna Pedersdatter, Simon Spar, Niels Pedersen, John Olsen.

05.03.1786: begravet enkemand Tollef Johannisen 72 aar.

05.03.1786: begravet Ole Klovlands søn Anders 26 aar.

09.03.1786: begravet Hans Henrichsens datter Elen 18½ aar.

19.03.1786: introduceret Kitel Halvorsens k.

19.03.1786: døbt Karen Maria Christophersdatters uægte barn, hvortil faderen opgaves Daniel Ludvigsen matros, kaldet Daniel. Test: pig. Birthe Jacobsdatter, pigen Elisabeth Kirstine Thomesdatter, Anders Hermansen, Thomas Magnusen, Iver? Jensen.

29.03.1786: introduceret hammersmed Anders Jacobsens k. fra Herre.

02.04.1786: introduceret Mæster Taulovs og Thor Johannisens koner, samt Halvor Gundersens k. fra Herre.

02.04.1786: døbt Levor Olsen og Groe Olsdatters tvillingbørn fra Herre, hvoraf sønnen blev kaldet Ole, og datter Gunild, ?? hiæmmedøbt. Test: Ole Kiærs kone Maria Nielsdatter, pig. Ingeborg Storchesdatter, Hovald Troulsen, Matthias Svendsen, Knud Thorsen, Jens Madsen, Niels Jonsen, Ole Evensen.

side 120-121.

13.04.1786: begravet Karen Maria Christophersdatters uægte barn Daniel 21 dage.

13.04.1786: begravet Kitel Biørnsens enke Catrine 72 aar.

13.04.1786: begravet Karen Maria Christophersdatters b. Daniel 3 uger. (dobbeltført)

23.04.1786: døbt i østre kirke Jens Rasmusen Piils og Johanne Cathrine Hansdatters barn Rachel Kirstine. Test: Isaach Hansens kone Karen Johannisdatter, pigen Inger Joensdatter Sommer, Hans Isaachsen, Knud Olsen, Christopher Jonasen.

14.05.1786: introduceret Jens Piils k. Johanne Catrine Hansdatter.

14.05.1786: confirmeret Ane Christensdatters uægte barn kaldet Gunild, hvortil faderen udlagt Kitel Halvorsen fra Sandsvær. Test: Ole Østensens kone Jøran Thorsdatter, pigen Inger Christensdatter, Halvor Gutormsen, John Kystolsen, Thomas Hougen?

14.05.1786: begravet Rasmus Vasdalens enke Guri Biærva 69 aar.

19.05.1786: døbt Ole Adolphsen og Ane Margrethe Rasmusdatters barn Adolph. Test: Willum Willumsens kone Karen Kirstine Olsdatter, pig. Birthe Cathrine Pedersdatter, Christopher Rasmusen Møller, Joen Henrichsen, Johannis Nielsen.

25.05.1786: introduceret Jacob Lucassens k. fra Herre.

07.06.1786: begravet enken Aase 74 aar efter afg. Gunder Knudsen.

11.06.1786: introduceret Kittel Olsens k.

13.06.1786: døbt Henrich Arnesen og Bolette Jensdatters barn Maren Dorthea. Test: Abraham Christensens kone Birthe Kirstine, pig. Mette Maria Bentsdatter, Anders Norberg, Anders Carsen, Thor Andreasen Garver.

25.06.1786: introduceret Ole Adolphsens k.

06.07.1786: begravet enkemand Jens Nielsen Juel 69 aar.

07.07.1786: begravet matros afdanket? Peder Lorentzen 23 aar.

09.07.1786: introduceret Henrich Arnesens kone.

21.07.1786: begravet Tallach Arnesens søn Søren Lassenius 7 aar.

06.08.1786: døbt Sigdal Simonsen og Ane Hansdatters barn Marthe Carine. Test: pig. Elisabeth Maria Andersdatter, pigen Ane Thorsdatter, Thor Johannisen, Isaach Tostensen, Niels Tostensen.

06.08.1786: begravet Søren Sørensens enke Johanne Olsdatter 50 aar.

14.08.1786: døbt Andreas Anthonisen og Karen Rasmusdatters barn Karen Gurine. Test: Christopher Rasmusens kone Johanne Maria Werner, pigen Eva Rusine Rasmusdatter, Bent Bentzen, Anders Norberg, Kitel Jensen.

14.08.1786: døbt Hans Halling og Sara Arvesdatters barn Maren. Test: Mass Jensens kone Ragnille Andersdatter, pigen Ane Andersdatter, Hans Thavlov, Thor Andersen, Hans Kieldsen.

20.08.1786: begravet Mass Danielsens 2 ugefødde? barn Daniel og Niels.

27.08.1786: døbt Styrmand Jacob Olsen Eltved og Ane Mortensdatters barn Ingebor Maria. Test: Ole Eltveds enke Marthe Jacobsdatter, pigen Karen Mortensdatter, Gunder Madsen, Christen Nielsen Klyve, Gunder Haraldsen.

side 122-123.

30.08.1786: døbt Skibs Capitain Otto Arøe og Bodil Aabyes barn Ole. Test: Willum Sørensens kone Claudia Olsdatter, Jomfr. Massi Frivold, Jørgen Wright, Skibscapit. Henrich Wright, Frantz Bergreen.

03.09.1786: introduceret Andreas Anthonisens k.

17.09.1786: introduceret Jacob Eltveds, Hans Hallings, Mass Danielsens koner.

17.09.1786: døbt Asberg Halvorsdatters uægte barn som var hiæmmedøbt og kaldet Ole, hvortil faderen opgaves Joen Olsen. Test: Thor Johannisens kone Ane Joensdatter, pigen Karen Andersdatter, Søren Jensen, Jens Willumsen, Ole Rasmusen.

21.09.1786: døbt Styrmand Halvor Mortensen og Dorthe Maria Olsdatters barn Ole. Test: Jacob Eltveds kone Ane Mortensdatter, pigen Karen Mortensdatter, Gunder Madsen, Willum Willumsen, Jens Aalborg, Joen Mortensen.

01.10.1786: confirmeret (1) Lorentz Larsen 17 aar.

01.10.1786: confirmeret (2) Ole Vetlesen 18 aar.

01.10.1786: confirmeret (3) Hans Hansen af Herre 17 aar.

01.10.1786: confirmeret (4) Anders Olsen 16 aar.

01.10.1786: confirmeret (5) Marthe Paulene Coucheron 16 aar.

01.10.1786: confirmeret (6) Karen Petronelle Berg 16 aar.

01.10.1786: confirmeret (7) Ane Maria Christensdatter 17 aar.

01.10.1786: confirmeret (8) Elen Kirstine Engelsdatter 17 aar.

01.10.1786: confirmeret (9) Ingeborg Gundersdatter 16 aar.

01.10.1786: confirmeret (10) Inger Helvig Hansdatter 16 aar.

01.10.1786: confirmeret (11) Helje Olsdatter 17 aar.

01.10.1786: døbt Styrmand Isaach Hansen og Karen Kirstine Johannisdatters barn Hans. Test: Ludvig Hermansens Ane Sophia Hansdatter, pig. Karen Nielsdatter, Hans Isaachsen, Willum Willumsen, Peder Wraalsen, Joen Mortensen.

01.10.1786: døbt Peder Hansen og Hellvig Vollertsdatters barn Ane Maria. Test: pig. Ane Clausdatter, pigen Ane Thorsdatter, Christen Abrahamsen, Ole Torjusen, Isaach Tostensen.

01.10.1786: begravet Asberg Halvorsdatters barn Ole 3 uger.

12.10.1786: introduceret Skibscapit. Otto Arøes kone Bodel Aabye.

15.10.1786: introduceret Halvor Mortensen og Peder Larsens koner.

15.10.1786: døbt Soldat Anders Sørensen og Ane Maria Christensdatters barn Hans Jacob. Test: Thor Johannisens kone Ane Jonsdatter, pig. Birthe Hansdatter, Simon Spar, Iver Jensen, Peder Torbiørnsen.

28.10.1786: døbt i østre kirke Ole Gundersen og Karen Tostensdatters barn Hans. Test: Hans Christensen Tauloes kone Karen Jensdatter, pigen Eva Rusina Rasmusdatter, Hans Hansen Aanrøe, Joen Mortensen, Peder Wraalsen.

04.11.1786: trolovet ungk. Jens Arnesen med pigen Ane Gundersdatter.

11.11.1786: introduceret Isaach Hansens k.

11.11.1786: introduceret Soldat Anders Sørensens k.

16.11.1786: trolovet enkemand Joen Christensen med pig. Live Jensdatter.

19.11.1786: begravet enkemand Anders Olsen 61 aar.

24.11.1786: døbt i østre kirke Michel Andersen og Pernille Nielsdatters barn Anders. Test: Ole Andersens kone Malene Vindsensdatter Usler, pigen Karen Hansdatter, Jens Høst, Justen Lykke, Knud Iversen.

09.12.1786: introduceret Ole Gundersens k.

09.12.1786: døbt Halvor Gutormsen og Gunille Halvorsdatters barn Birthe Gurine. Test: pigen Maren Bærulfsdatter, pigen Ane Thomesdatter, Ole Olsen, Joen Olsen, Ole Torjusen.

side 124-125.

26.12.1786: introduceret Michel Andersens kone.

02.01.1787: copuleret hiæmme i huuset Christen Nielsen Klyve og pigen Aavet Kirstine Gundersdatter.

04.01.1787: copuleret Soldat Svennung Olsen med pig. Pernille Jacobsdatter.

04.01.1787: copuleret ungk. Jens Arnesen med pig. Ane Gundersdatter.

04.01.1787: copuleret enkemand Joen Christensen med pig. Live Jensdatter.

04.01.1787: copuleret hiæmme i huuset matros Jens Tostensen med pigen Marthe Kistine Knudsdatter.

04.01.1787: begravet Andreas Anthonisens b. Inger Margrethe 3 aar.

04.01.1787: døbt Karen Qvistes uægte barn Jens Jørgen, hvortil faderen opgaves matros af Kragerøe Jørgen Madsen Wildt. Test: Jens Dalhs kone Marichen Gundersen, Jomfr. Kirstine Qvist, Sr. Tarjer Evensen, Christian Jynge, Gaven Manal.

21.01.1787: copuleret hiæmme i huuset ungk. og matros Jens Jørgensen Fæhn med pig. Karen Mortensdatter.

30.01.1787: begravet enken efter afg. Styrmand Christian Paus, Susanna Margrethe Arøe (alder ikke ført).

03.02.1787: introduceret Halvor Gutersens k. Gunille.

18.02.1787: begravet Jomfr. Barbara Tyrholm 26 aar.

18.02.1787: begravet Lars Pedersen 65 aar.

04.03.1787: introduceret Zacharias Paulsens kone.

07.03.1787: døbt fra Herre Christen Thorsen og Dorthe Maria Lucasdatters barn Halvor. Test: Hans Jochums kone Maria Thoresdatter, Jomfr. Juliana Maria Dalh, Jacob Lucasen, Ole Lucasen, Erich Mathesen.

21.03.1787: døbt Tollef Torchilsen og Mari Andersdatters barn Marthe. Test: pig. Ane Andersdatter, pigen Elisabeth Johannesdatter, Ole Vetlesen, Anders Carsen, Niels Thoresen.

15.04.1787: døbt Ane Sigbiørnsdatters uægte barn Christen, hvortil faderen udlagdes matros Anders Christensen. Test: pigen Asberg Halvorsdatter, pigen Birgit Sigbiørnsdatter, Hans Sigbiørnsen, Tollof Sigbiørnsen, Thomas Magnusen.

05.05.1787: copuleret ungk. Christen Olsen med pigen Ane Henrichsdatter.

13.05.1787: begravet Anders Abrahamsens søn Niels 3 aar.

side 126-127.

15.06.1787: begravet enkemand Ole Nielsen Thronhiem 70 aar.

05.06.1787: begravet Ane Dorthe Folkmand fød Rasch 27½ aar.

21.06.1787: begravet Lars Skrædders enke Zarcha Jensdatter 33 aar.

08.07.1787: døbt Halvor Larsen og Marichen Pedersdatters barn Giertrue Maria. Test: Anders Pedersens kone Ragnille Hansdatter, pigen Kirsten Pedersdatter, Peder Jonsen, Anders Olsen, Anund Sørensen.

14.07.1787: begravet styrmand Isaach Hansens k. Karen Kirstine Johannisdatter 26 aar.

21.07.1787: døbt Niels Dals og Susanna Ane Barnholds barn Anthonette Marcina Amalia. Test: Marcus Barnholds kone Anthonetta Amalia Hircsholm, Jomfr. Anestine Roholdt, Jens Nielsen, Johan Friderich Seelau, Marcus Barnholdt junior.

25.07.1787: døbt Consumptions betiendt Sigur Sigursen og Ane Bertelsdatters barn Severin. Test: Sufficiteurs? Olsens kone Philipine Lovise Hansteen, Jomf. Helline Erboe, Visiteur Iversen, Ottoe Arøe, Jens Bucha.

02.08.1787: begravet Christopher Rasmusen Smeds 2 hiemmedøbte barn Christopher og Rusine Cathrine 1 dag.

05.08.1787: introduceret Halvor Larsens k. Marichen Pedersdatter.

05.08.1787: døbt Niels Jahnsen og Ane Elisabeth Sørensdatters barn Inger Maria. Test: Ole Hansens kone Siri Lorensdatter, pig. Maren Sørensdatter, Niels Olsen, Søren Jensen, Stephen Sørensen.

19.08.1787: begravet enken Mari Henrichsdatter 57 aar.

22.08.1787: begravet Michel Andersen 37 aar.

24.08.1787: introduceret Ole Leths k. Ane Regine Brandstrup.

24.08.1787: introduceret Niels Jahnsens k. Ane Elisabeth.

24.08.1787: døbt Styrmand Villum Villumsen og Karen Kirstine Olsdatters barn Villum. Test: Jacob Eltveds kone Ane Mortensdatter, pigen Ane Carine Olsdatter, Gunder Madsen, Halvor Mortensen, Lars Sørensen.

07.08.1787: døbt havnefoged Oluf Leth og Ane Regine Brangstrups barn Hans Brangstrup. Test: Christian Monrads kone Barbara Monrad, Jomfr. Karen Petronelle Berg, Johan Baar, Søren Rasch, Frantz Bergreen.

31.08.1787: begravet Skibs Capit. Niels Jensen 32 aar.

02.09.1787: introduceret Christopher Rasmusens k.

02.09.1787: begravet Peder Larsen 70 aar.

30.09.1787: confirmeret i østre kirke Mathias Danielsen og Berthe Maria Nielsdatters hiæmmedøbte barn Daniel. Test: pig. Karen Hansdatter, pigen Karen Maria Pedersdatter, Niels Olsen, Niels Pedersen, David Jensen.

07.10.1787: begravet Brynil Olsens datter Ingebor Margrethe 2 aar. (NB se også begravelse 25.12.1785)

09.10.1787: begravet Gunder Olsens enke Maren Ingebrichsdatter 68 aar.

03.10.1787: døbt Jens Severin Dal og Marichen Elisabet Gundersens barn Ane Nicoline. Test: Jørgen Wrights kone Elisabeth Sophie Helletz, Jomfr. Inger Manal, Henrich Bruun, Søren Rasch, Ejlert Wright.

21.10.1787: introduceret Mass Daniels kone Birthe Maria Nielsdatter.

22.10.1787: begravet Gunder Madsens k. Birthe Hansdatter 51 aar.

26.10.1787: døbt Styrmand Lars Sørensen og Catrine Olsdatters barn Kisten Severine. Test: Christen Jensens kone Marthe Maria Sørensdatter, pigen Eva Rosine Rasmusdatter Møller, Niels Sørensen, Jens Tostensen, Hans Peter Christensen, Anthoni Andersen Norberg.

side 128-129.

27.10.1787: begravet havnefoged Oluf Leths søn Hans Brandstrup 18 uger.

28.10.1787: døbt i østre kirke Ingebricht Gundersen og Ane Dorthe Pedersdatters barn Gunder. Test: Jens Arnesens kone Ane Gundersdatter, pigen Birthe Pedersdatter, Mass Danielsen, Niels Olsen, Niels Pedersen.

02.11.1787: døbt matros Jens Feens og Karen Mortensdatters barn Ingebor Maria. Test: Halvor Mortensens kone Dorthe Maria Olsdatter, pigen Ane Carine Olsdatter, styrmand Jacob Olsen, Niels Olsen Nenset, John Mortensen, Gunder Halvorsen.

04.11.1787: døbt Jacob Jensen og Ane Nielsdatters barn Ole. Test: Hans Isaachsens datter Karen, Maren Thorsdatter, Kittel Jensen, Jacob Gundersen, David Hansen.

04.11.1787: døbt Maria Andersdatters uægte barn Maren, faderen Hans Sigbiørnsen. Test: pig. Karen Andersdatter, Asberg Halvorsdatter, Halvor Fantenberg. Joen Kystolsen.

11.10.1787: begravet Jahn Abrahamsens Abraham 6 aar.

16.11.1787: døbt Styrmand Jacob Olsen Eltved og Ane Mortensdatters barn Ole. Test: Villum Villumsens kone Karen Kirstine Olsdatter, pigen Inger Pedersdatter, Anders Norberg, Niels Haraldsen, Jens Feen, Joen Mortensen.

18.11.1787: introduceret Lars Sørensens k. Cathrine Olsdatter.

18.11.1787: introduceret Ingebricht Gundersens k. Ane Dorthe Pedersdatter.

25.11.1787: døbt i østre kirke Jahn Abrahamsen og Maren Sørensdatters barn Cathrine. Test: Niels Sørensens kone Live Sørensdatter, pigen Ane Maria Christensdatter, Niels Pedersen, Torchil Christensen, Mads Giermundsen.

30.11.1787: begravet ungk. Isaach Rasmusen 32 aar.

11.12.1787: begravet Styrmand Halvor Mortensen 34 aar.

09.12.1787: døbt i østre kirke Ole Sørensen og Ingebor Henrichsdatters barn Søren Henrich. Test: Halvor Cornelii kone Kirsten Maria Henrichsdatter, pigen Ingebor Olsdatter, Hans Erentzen, Joen Joensen, Tollef Halvorsen.

19.12.1787: døbt Skibs Capt. Johan Baar og Methe Dorthea Erboes barn Maren Christine. Test: Henrich Erboes kone Ane Sommer, Hellene Erboe, Henrich Erboe, Rasmus Helletz, Henrich Wright, Frantz Bergreen.

29.12.1787: trolovet ungk. og matros Christen Abrahamsen med p. Karen Andersdatter.

02.01.1788: begravet Andreas Bødkers k. Johanne Pedersdatter 52 aar.

13.01.1788: introduceret forvalter Bruuns k. ved Herre.

13.01.1788: døbt Ole Tostensen og Thorbiørn Knudsens (??) barn Tosten. Test: Kirstine Storchesdatter, Asper Joensdatter, Torbiørn Arnesen, Anders Sørensen.

21.01.1788: begravet Bent Bentsens k. Ane Maria Jacobsdatter 53 aar.

27.01.1788: introduceret Ole Sørensens k. Ingebor Henrichsdatter.

10.02.1788: døbt Christen Olsen og Ane Henrichsdatters barn Birthe. Test: Henrich Ingebrichsen kone Margrethe Isaachsdatter, pig. Ingebor Hansdatter, Henrich Ingebrichsen, Halvor Corneliusen, Ole Sørensen.

20.02.1788: døbt Ole Biørnsen og Sisele Olsdatters barn Karen. Test: Niels Moens kone Ane Larsdatter, pigen Marthe Christensdatter, Niels Moen, Ole Gundersen.

24.02.1788: introduceret Christen Olsens k.

24.02.1788: døbt Jest Sørensen og Kisten Gundersdatters barn Gunder. Test: Erich Valens enke Margrethe Olsdatter, pigen Ane Joensdatter, Anders Sørensen, Christen Sørensen, Helje Nielsen.

24.02.1788: døbt Svennung Olsen og Pernille Jacobsdatters barn Inger Maria. Test: Aavold Halvorsens kone Rønnov Olsdatter, pigen Guri Olsdatter, Thomas Gullichse, Mas Giermunsen, Johannis Johannisen.

side 130-131.

08.03.1788: copuleret hiæmme i huuset ungkarl og matros Peder Johannis Olsen med pig. Elisabeth Olsdatter.

09.03.1788: introduceret Ole Biørnsens k. Siselle Olsdatter.

20.03.1788: begravet Volert Snidkers enke Karen Larsdatter 60 aar.

20.03.1788: begravet Maria Andersdatters barn Maren ½ aar.

24.03.1788: introduceret Jest Sørensens k.

24.03.1788: begravet Ole Biørnsens b. Karen 1 maaned.

30.03.1788: confirmeret (1) Just Wright 16 aar.

30.03.1788: confirmeret (2) Bent Bentsen 16 aar.

30.03.1788: confirmeret (3) Peder Pedersen 17 aar.

30.03.1788: confirmeret (4) Ingebricht Olsen Bradsberg 17 aar.

30.03.1788: confirmeret (5) Søren Solvesen Spar 17 aar.

30.03.1788: confirmeret (6) Søren Nielsen 17 aar.

30.03.1788: confirmeret (7) Hans Jahnsen 16 aar.

30.03.1788: confirmeret (8) Søren Christensen 17 aar.

30.03.1788: confirmeret (9) Niels Knudsen 17 aar.

30.03.1788: confirmeret (10) Engel Amundsen 18 aar.

30.03.1788: confirmeret (11) Lars Nielsen 19 aar.

30.03.1788: confirmeret (12) Ole Størchelsen 17 aar.

30.03.1788: confirmeret (13) Ane Cathrine Pedersdatter 17 aar.

30.03.1788: confirmeret (14) Ane Kirstine Langsteen 17 aar.

30.03.1788: confirmeret (15) Else Gundersdatter 15 aar.

30.03.1788: confirmeret (16) Kirstine Larsdatter 16 aar.

30.03.1788: confirmeret (17) Ane Gundersdatter 17 aar.

30.03.1788: confirmeret (18) Maria Andersdatter 17 aar.

30.03.1788: confirmeret (19) Birthe Sophia Jensdatter 18 aar.

30.03.1788: confirmeret (20) Ane Maria Steensdatter 17 aar.

30.03.1788: confirmeret (21) Ragnille Torjusdatter 17 aar.

30.03.1788: confirmeret (22) Marthe Pedersdatter 19 aar.

30.03.1788: confirmeret (23) Birthe Margrethe Andersdatter 16 aar.

06.04.1788: begravet Joen Olsen Gravelies datter Ane 24 aar.

11.04.1788: døbt kiøbm. Jørgen Wright og Elisabeth Sophia Helletz barn Birgithe Helletz. Test: Rasmus Helletz kone Methe Maria Kiil, Lars Iversens kone Inger Wright, Jomfr. Benedicta Henrica Aall, Simon Jørgensen, Visiteur Iversen, Giert Lange, Jeppe Andersen, Jens Kiil, Hans Christie.

13.04.1788: introduceret Tosten Torjusens k. fra Herre Ingebor Hansdatter.

15.04.1788: begravet Jens Fhæns d. Ingebor Maria 5 maaneder.

18.04.1788: introduceret Svenning Olsens k.

04.05.1788: begravet Christian Christensen 36 aar.

13.05.1788: copuleret ungk. Christen Abrahamsen med pigen Karen Andersdatter.

13.05.1788: trolovet enkemand Niels Abrahamsen med Ane Andersdatter.

18.05.1788: begravet Christen Olsens datter Birthe 12 uger.

23.05.1788: introduceret Madame Jørgen Wrights k. Elisabeth Rantzou.

08.06.1788: begravet Svenning Olsens b. Inger Maria 15 uger.

29.06.1788: døbt Skoemager Gulbrand Jørgensen og Karen Larine Christensdatters barn Inger Kirstine. Test: Vilhelm Wejdenauers kone Else Leth, pig. Guri Giertsdatter, Giert Larsen fra Scheen, Jørgen Giertsen, Jens Pedersen, Zakarias Jensen, Peder Olsen.

13.07.1788: døbt i østre kirke Ludvig Hermansen og Ane Sophia Hansdatters barn Catrine. Test: Ole Hansens kone Siri Lorensdatter, pigen Ane Solvesdatter, Simon Christiansen, Christian Mejer, Niels Haraldsen.

31.07.1788: døbt Inspecteur Jens Olsen og Philipine Lovice Hansteens barn Nicoline. Test: Sorenskriver Langes kone Ane Helene? ??, Jomf. Helene Erboe, Visiteur Iversen, Folkmann Frick, Jørgen Wright, Frantz Bergreen.

side 132-133.

03.08.1788: introduceret Ludvig Hermansens k.

10.08.1788: døbt Gunder Haraldsen og Inger Pedersdatters barn Kirsten. Test: Lensmand af Giærpen Peder Christensens kone Karen Pedersdatter, pigen Ingebor Halvorsdatter, Jahn Pedersen, Gunder Madsen, Aslach Halvorsen.

10.08.1788: trolovet matros og ungkarl Ole Ledvorsen med pigen Marthe Johanne Pedersdatter.

29.08.1788: døbt Styrmand Christen Jensen og Marthe Maria Sørensdatters barn Tallach Arnt. Test: Jacob Eltveds kone Ane Mortensdatter, pigen Marthe Dorthea Nielsdatter, Rasmus Christophersen Smed, Lars Sørensen, Halvor Arnesen, Jørgen Ofenberg.

30.08.1788: begravet Johan Larsens k. Thore Isaachsdatter 59 aar.

31.08.1788: introduceret Jens Tostensens k. Methe Knudsdatter.

31.08.1788: døbt Zacharias Paulsen og Karen Larsdatters barn Lars. Test: pigen Ane Andersdatter, pigen Maren Thorsdatter, Lars Stephensen, Ole Nielsen, Jens Jonsen.

07.09.1788: døbt Jens Willumsen og Ane Nielsdatters tvillinge barn Niels og Maren. Test: Jon Jonsens kone Inger Andersdatter, Elisabeth Johannesdatter, Ane Jacobsdatter, Birthe Hansdatter, Albricht Willumsen, Villum Willumsen, Niels Paulsen, Hans Jensen Bødker, Joen Mortensen, Niels Jørgensen Fheen.

14.09.1788: introduceret Gunder Haraldsens k. Inger Pedersdatter.

14.09.1788: introduceret Zacharias Paulsens k. Karen Larsdatter.

14.09.1788: begravet Lars Zachariasen 3 uger.

21.09.1788: døbt Svennung Gundersen og Ane Sophia Giertsdatters barn Gunder. Test: Torjer Evensens kone Maren Kan?, Jomf. Barbara Due Vissendalh, Jens Nielsen, Aasold Andersen Rougtved, Johannes Nielsen.

21.09.1788: døbt Ole Christensen og Margrethe Christensdatters barn Christian. Test: Christian Jespersens kone Ane Clemetsdatter, pigen Helje Olsdatter, Hans Halling, Ole Johannesen, Thorchil Christensen.

21.09.1788: introduceret Christen Jonsens k. Marthe Maria Sørensdatter.

28.09.1788: introduceret Jens Villumsens k. Ane Nielsdatter.

28.09.1788: confirmered Torbiørn Arnesen og Kirstine Styrkoldsdatters barn Ane. Test: Wetle Smeds kone Ane Gundersdatter, pigen Ingebor Styrcholsdatter, Johannis Joensen, Thomes Gullichsen.

28.09.1788: døbt Maren Cathrine Lands uægte barn Jørgen, hvortil udlagdes som fader Niels Jørgensen Lollich i Scheen. Test: pigen Kisten Olsdatter, pigen Ingebor Margrethe Larsdatter, Sindal Simonsen, Ole Sørensen.

28.09.1788: begravet Ole Olsen 74 aar.

28.09.1788: begravet Svenning Gundersens k. Ane Sophia 35 aar.

13.10.1788: døbt Skipper Otto Arøes og Bodel Pedersdatters barn Marthe Petronelle. Test: Jens Herrøens kone Gunille Cathrine Arveschoug, Jomfr. Karen Berg, SkibsCapit. Morten Arøe, Jens Bocha, Søren Condrup.

23.10.1788: copuleret enkemand og styrmand Isaach Hansen med pig. Ane Solvesdatter.

26.10.1788: døbt Simon Christiansen og Ingebor Svendsdatters barn Christian. Test: Berthe Cathrine Pedersdatter, Ingebor Christophersdatter, Lars Stephensen, David Jensen, Jacob Gundersen.

31.10.1788: døbt Peder Christensen og Marthe Gregoriidatters barn Martinus. Test: Lars Gregorii kone Maria Johannesdatter, pigen Ane Maria Clausdatter, Hans Erensen, Niels Gregorii, Christen Bugten, Hans Pedersen Piilegaard.

31.10.1788: begravet Peder Christensens k. Marthe Gregoriidatter 36 aar.

31.10.1788: begravet Jens Aalborg ??lmager? 40 aar.

31.10.1788: introduceret Otto Arøes k. Bodel Pedersdatter Aabye.

08.11.1788: begravet Bent Bentsens søn Niels 7 aar.

09.11.1788: introduceret Lars Arvesens k. Inger Larsdatter.

09.11.1788: introduceret Christen Christiansens k. Maren Andersdatter.

12.11.1788: begravet Martinus Pedersen 3 uger.

side 134-135.

23.11.1788: begravet Torbiørn Arnesens b. Ane 8 uger.

21.12.1788: døbt Ole Thorsen Vegters og Inger Andersdatters barn Ingebor Maria. Test: Maren Pedersdatter, Bodel Torjersdatter, Tollef Halvorsen, Mads Giermunsen, Jens Torsen.

21.12.1788: døbt Christopher Rasmusen og Johanne Maria Christophersdatters barn Margrethe. Test: Christen Jensens kone Marthe Maria Sørensdatter, pigen Eva Rusine Rasmusdatter, Just Lyche, Ole Adolphsen, Jacob Werner, Friderich Christian Rasmusen.

04.01.1789: begravet Jens Willumsens b. Niels 16 uger.

04.01.1789: begravet Ole Adolphsens dødfødde Søn.

06.01.1789: copuleret enkemand Niels Abrahamsen med pigen Ane Andersdatter.

09.01.1789: begravet pigen Elisabet Andersdatter 68 aar.

10.01.1789: copuleret ungk. Ole Ledvorsen med pig. Marthe Johanne Pedersdatter.

21.01.1789: begravet Ole Klovland 62 aar.

21.01.1789: begravet Gunder Nilsens kone Elen Pedersdatter 56 aar.

08.02.1789: døbt i østre kirke Brynild Olsen og Helvig Olsdatters barn Ingebor Margrethe. Test: Anders Svendsens kone Ane Mathea Olsdatter, pigen Karen Bentzdatter, Halvor Olsen, Jacob Gundersen, Bent Bentzen.

12.02.1789: døbt Hans Halling og Sara Arvesdatters barn Niels. Test: Erich Valeurs enke Margrethe Olsdatter, pigen Bodel Clausdatter, Gulbrand Jørgensen, Hans Pedersen Pilegaard, Niels Larsen.

12.02.1789: introduceret Madame David Monrads Maria Elisabeth Aalborg.

12.03.1789: begravet Anders Henrichsens k. Maren Hansdatter 54 aar.

17.03.1789: begravet Paul Christiansens enke Ane Johannisdatter 72 aar.

09.04.1789: døbt Anders Sørensen og Guri Knudsdatters barn Peder. Test: Thomas Gullichsens kone Margith Kystolsdatter, pigen Gunild Joensdatter, Thomas Gullichsen, Svenning Olsen, Mads Giermundsen.

19.04.1789: confirmeret (1) Ole Wulf Erichsen 18 aar.

19.04.1789: confirmeret (2) Peter Malling 16 aar.

19.04.1789: confirmeret (3) Peter Vølner Carlheim 16 aar.

19.04.1789: confirmeret (4) Bartholomeus Herman B?? 15 aar.

19.04.1789: confirmeret (5) Lars Jørgensen 17 aar.

19.04.1789: confirmeret (6) Halvor Andersen 17 aar.

19.04.1789: confirmeret (7) Lars Simonsen 16 aar.

19.04.1789: confirmeret (8) Gunder Andersen 18 aar.

19.04.1789: confirmeret (9) Vicens Henrich Usler 16 aar.

19.04.1789: confirmeret (10) Hasle Olsen 17 aar.

19.04.1789: confirmeret (11) Gunder Torbiørnsen 18 aar.

19.04.1789: confirmeret (12) Johannis Larsen 18 aar.

19.04.1789: confirmeret (13) Jørgen Christensen 19 aar.

19.04.1789: confirmeret (14) Sigur Kiøstolsen 19 aar.

side 136-137.

19.04.1789: confirmeret (15) Christine Rasmusdatter 16 aar.

19.04.1789: confirmeret (16) Ane Christensdatter 19 aar.

19.04.1789: confirmeret (17) Ane Olsdatter 17 aar.

19.04.1789: confirmeret (18) Gunille Sophia Olsdatter 18 aar.

19.04.1789: confirmeret (19) Johanne Christensdatter 16 aar.

19.04.1789: confirmeret (20) Johanne Larsdatter 17 aar.

19.04.1789: confirmeret (21) Helje Joensdatter 17 aar.

19.04.1789: confirmeret (22) Gunille Christensdatter 18 aar.

19.04.1789: confirmeret (23) Aslou Haraldsdatter 18 aar.

19.04.1789: confirmeret (24) Kirstine Halvorsdatter 18 aar.

19.04.1789: confirmeret (25) Mari Nielsdatter 18 aar.

19.04.1789: confirmeret (26) Inger Thorsdatter 18 aar.

19.04.1789: confirmeret (27) Clara Sophia Pedersdatter 18 aar.

19.04.1789: confirmeret (28) Ane Maria Olsdatter 18 aar.

19.04.1789: confirmeret (29) Maria Fridericha Sophia Nielsdatter 20 aar.

19.04.1789: confirmeret (30) Kirstine Olsdatter 19 aar.

03.05.1789: begravet Ole Sørensens b. Søren Henrich 1¼ aar.

08.05.1789: begravet Niels Hansen Halling 11 uger.

17.05.1789: introduceret Hans Hallings k. Sara Arvesdatter.

17.05.1789: begravet Tosten Isaachsen 52 aar.

17.05.1789: begravet Sindal Simonsens b. Marthe Carine 2½ aar.

25.05.1789: begravet Ole Gundersens k. Karen Tostensdatter 45 aar.

14.06.1789: trolovet ungk. Niels Jacobsen med pig. Mari Bærulfsdatter.

21.06.1789: begravet matros Jest Sørensen 41 aar.

28.06.1789: døbt Kirsten Larsdatters uægte barn Kirsten Maria, hvortil faderen opgaves nu Jens Sørensen Fischer, nu Søren Jensen. Test: Gunmund Joensens kone Marthe Nielsdatter, pigen Karen Isaachsdatter, Lars Christensen, Knud Halvorsen.

03.07.1789: døbt Inspecteur Jens Olsen og Philipine Lovise Hansteens barn Henrich. Test: Kiøbm. Nicolai Aals kone Ambor Jørgensdatter, Jomfr. Inger Manall, Capit. Jens Usler, Henrich Erboe, Joh. Christen Baar, Jens Rygh.

05.07.1789: begravet pig. Metthe Christensdatter 70 aar.

12.07.1789: døbt Peder Hansen og Helvig Wolersdatters barn Hans. Test: Christen Bugtens kone Ingebor Reiersdatter, pigen Maren Sørensdatter, Jens Thorsen, Søren Solvesen, Niels Pedersen.

12.07.1789: døbt Kittel Halvorsen og Gunild Guttormsdatters barn Kisten. Test Christen Rasmusens kone Ane Olsdatter, pigen Maren Pedersdatter, Christen Torchilsen, OleOlsen, Ole Sigursen.

20.07.1789: døbt i østre kirke Christen Olsen og Ane Henrichsdatters barn Aleth. Test: pigen Ane Hansdatter, pigen Ane Nielsdatter, Haachen Anundsen, Falentin Olsen, Tosten Larsen.

26.07.1789: introduceret Peder Hansens k. Helvig Volertsdatter.

31.07.1789: introduceret Inspecteur Jens Olsens k. Philipine Lovise Hansteen.

06.08.1789: døbt Skibs Capit. Johan Christen Baar og Metthe Dorthe Erboes barn Peder Andreas. Test: Henrich Erboes kone Ane Sommer Erboe, Jomfr. Jørgine Erboe, Capit. Jens Usler, Chirurg. Rædisch, Realf Ording.

27.08.1789: døbt Jacob Olsen Eltved og Ane Mortensdatters barn Morten. Test: Halvor Mortensens enke Dorthe Maria Olsdatter, pig. Ane Carine Olsdatter, Gunder Madsen, Jens Høst, Christen Nielsen Klyve.

08.09.1789: introduceret Madame Methe Dorthe Baars.

side 138-139.

20.09.1789: døbt i østre kirke Thomas Gullichsen og Margithe Kystolsdatters barn Ingebor. Test: Christen Torchilsens kone Karen Johannesdatter, pigen Kisten Andersdatter, Svennung Olsen, Ole Olsen, Niels Pedersen.

21.09.1789: begravet Joen Joensen 63 aar.

27.09.1789: introduceret Ole Eltveds kone.

27.09.1789: døbt Sadelmager Signdal Simonsen og Ane Hansdatters barn Simon. Test: Guri Jacobsdatter, Inger Joensdatter, Hans Petersen Piilegaard, Niels Pedersen, Peder Torbiørnsen.

11.10.1789: introduceret Thomas Gullichsens k. Margrethe Kystoldsdatter.

11.10.1789: døbt Styrmand Villum Willumsen og Karen Kirstine Olsdatters barn Marthe Margrethe. Test: Enken Marthe Olsdatter Eltved, pig. Marthe Gundersdatter, Rasmus Christophersen, Christen Klyve, Bent Bentzen.

11.10.1789: trolovet enkemand Søren Henrichsen med enken Margrethe Valeur.

18.10.1789: døbt Svennung Olsen og Pernille Jacobsdatters Jacob. Test: Gunder Haralsens kone Inger Pedersdatter, pigen Aase Olsdatter, Torjus Jensen, Knud Halvorsen, Johannis Johannisen.

18.10.1789: begravet Gunder Nilsen 56 aar.

01.11.1789: introduceret Willum Willumsens k.

01.11.1789: introduceret Sindal Simonsens k.

05.11.1789: trolovet ungk. Niels Jørgensen Lollich med pigen Maren Katrine Hansdatter.

10.11.1789: begravet enken efter afg. Anders Frønes Maria Gundersdatter Buer 86 aar.

15.11.1789: introduceret Svennung Olsens k. Pernille Jacobsdatter.

25.11.1789: begravet Skibs Capitain Christian Monrads kone Barbara Monrad 28 aar.

29.11.1789: døbt Zacharias Poulsen og Karen Larsdatters barn Aaste Malene. Test: Hans Hervigs kone Maren Poulsdatter, pigen Ane Svensdatter, Knud Halvorsen, Anders Gullichsen, Hasle Olsen.

29.11.1789: copuleret enkemand Anders Henrichsen med enken Margrethe Valeurs.

13.12.1789: introduceret Joen Michelsens k. Ane Siversdatter fra Herre.

18.12.1789: døbt Styrmand Niels Dal og Ane Susanna Barnholts barn Niels Severin. Test: Marcus Barnholts kone Antonette Hirsholm, Jomfr. Johanne Cathrine Wølner, Jens Severin Dahl, Realf Ording, Johan Plesner.

10.01.1790: introduceret Zacharias Paulsens k. Karen Larsdatter.

17.01.1790: trolovet ungk. Friderich Andersen med pigen Bodell Thorjusdatter.

24.01.1790: introduceret Torbiørn Arnesens k. Kirsti Storchildsdatter.

26.02.1790: døbt Folkman Frek og Andrea Maria Rougtveds barn Bolethe Dorthea. Test: Sorenskriver Langes kone Ane Holk Kaasbøl, Mad. Constance Rasch, Jomf. Bolette Friderica Malling, JusticeRaad Christian Rasch, Ditlef Rasch, Giert Lange, Thomas Tyrholm.

side 140-141.

07.03.1790: døbt Thor Johannis Pedersen og Ane Joensdatters barn Elef. Test: Ole Andersens kone Karen, pigen Maria Pedersdatter, Hans Kielsen, Peder Torbiønsen, Jens Aasmunsen.

21.03.1790: døbt Tollef Torchilsen og Maren Andersdatters barn Else. Test: pig. Ane Joensdatter, pigen Maren Sørensdatter, Ole Thorsen, Halvor Thorsen.

11.04.1790: introduceret Thor Johannis Pedersens k.

11.04.1790: døbt Halvor Larsen og Karen Pedersdatters barn Karen. Test: Søren Jensens kone Dorthe Pedersdatter, pigen Malene Pedersdatter, Anders Pedersen, Anders Olsen.

11.04.1790: confirmeret (1) Jacob Johannis Extholm 16 aar.

11.04.1790: confirmeret (2) Ellef Abrahamsen 16 aar.

11.04.1790: confirmeret (3) Hans Engelsen 18 aar.

11.04.1790: confirmeret (4) Erich Jørgensen 18 aar.

11.04.1790: confirmeret (5) Ane Helvig Eeg 17 aar.

11.04.1790: confirmeret (6) Else Olsdatter 16 aar.

11.04.1790: confirmeret (7) Inger Maria Solvesdatter 16 aar.

11.04.1790: confirmeret (8) Birthe Jørgine Jørgensdatter 16 aar.

11.04.1790: confirmeret (9) Ane Christensdatter 15 aar.

11.04.1790: confirmeret (10) Ane Isaachsdatter 16 aar.

11.04.1790: confirmeret (11) Ane Maria Knudsdatter 16 aar.

11.04.1790: confirmeret (12) Ane Helvig Andersdatter 20 aar.

11.04.1790: confirmeret (13) Kari Haraldsdatter 16 aar.

15.04.1790: trolovet ungk. Halvor Thorsen med pig. Ane Andersdatter.

29.04.1790: døbt Tiendeskriver Frans Johannis Bergreen og Ane Margrethe Luts barn Margretha Friderica. Test: Frue JusticeRaadinde Ane Adelheit Paulsen, Mad. Eleonora Benedicta Green?, Jomf. Ulricha Dorothea Bergreen, Ditlev Rasch, Rector Christen Winther, John Rygh.

06.05.1790: begravet Ole Nielsen Winholmens k. Guri Buer 89 aar.

07.05.1790: copuleret ungk. Halvor Toresen med p. Ane Andersdatter.

14.05.1790: introduceret Mad. Ane Margrethe Bergreen.

24.05.1790: trolovet ungk. og matros Niels Pedersen Juull med pigen Maren Sørensdatter.

25.05.1790: begravet Christen Olsen 54 aar.

25.05.1790: trolovet Enkemand Ole Evensen med Enken Pernille Nielsdatter.

13.06.1790: døbt Erich Tolfsen og Maria Halvorsdatters barn Dorte Helena. Test: Willum Willumsens kone Karen Kirstine Olsdatter, pig. Kirsti Aasolsdatter, Hans Sørensen, Mass Giermunsen, Ole Olsen.

05.06.1790: begravet Giert Lange 54 aar 4 maaneder.

11.06.1790: begravet Inspecteur Jens Olsen og Phillipine Lovise Hanstens datter Nicoline 2 aar.

13.06.1790: døbt i østre kirke Ole Sørensen og Ingebor Henrichsdatters barn Søren Henrich. Test: pigen Maren Pedersdatter, pigen Kirsten Olsdatter, Henrich Engelbrichsen, Simon Spar, Peder Torbiørnsen.

20.06.1790: begravet Niels Nielsen Dals enke Inger 67 aar.

08.07.1790: døbt Skipper Otter Arøe og Bodel Aabyes barn Jacobine Magdalena. Test: Capit. Jens Buchas kone Marthe Larsdatter, Jomfrue Jynge, Capit. Jens Bucha, Capit. Jacob Nissen.

side 142-143.

13.07.1790: confirmered Styrmand Lars Sørensen og Cathrine Olsdatters barn Søren. Test: Willum Willumsens kone Karen Kirstine Olsdatter, pigen Karen Maria Olsdatter, Helje Christensen, Jens Tostensen, Christen Jensen, Hans Jacob Gundersen.

18.07.1790: introduceret Ole Sørensens k. Ingbor Henrichsdatter.

23.07.1790: begravet Frantz Bergreens datter Margrethe Friderica 13 uger.

30.07.1790: begravet Inspecteur Jens Olsens b. Henrica 1 aar 2 uger.

06.08.1790: begravet Kirsten Gundersdatter 2 aar.

08.08.1790: introduceret Styrmand Lars Sørensens k.

17.08.1790: trolovet matros og ungk. Jens Thorsen med pigen Birthe Olsdatter.

12.09.1790: døbt i østre kirke Anders Sørensen og Ane Maria Christiansdatters barn Søren. Test: Simon Christiansens kone Ingebor Svensdatter, pigen Birthe Hansdatter, Brynild Olsen, Halvor Halvorsen, Peder Torbiørnsen.

19.09.1790: døbt Peder Larsen og Ingebor Gundersdatters barn Dorthe. Test: Kisten Olsdatter, pig. Thone Hansdatter, Niels Pedersen, Halvor Olsen.

19.09.1790: trolovet bødker Hans Pettersen Pillegaard med pig. Karen Hansdatter.

23.09.1790: copuleret enkemand Ole Evensen med enken Pernille Nielsdatter.

15.09.1790: copuleret hiæmme i huuset Fuldmægtig Christian Weisner Brandt med mads. Helle Christine Dahl.

17.09.1790: døbt Gunder Haraldsen og Inger Pedersdatters barn Harald. Test Willum Willumsens kone Karen Kirstine Olsdatter, pigen Margrethe Haralsdatter, Peder Christensen, Søren Pedersen, Jacob Eltved, Christen Klyve, Ole Gundersen.

03.10.1790: døbt Hans Halling og Sara Arvesdatters barn Hans. Test: Niels Augustinensens kone Dorthe Juull, pigen Karen Maria Pedersdatter, Hans Erentsen, Hans Pettersen Pillegaard, Svennung Olsen, Tollef Sigbiørnsen.

03.10.1790: døbt Jens Thorsen og Birthe Olsdatters barn Thor. Test: Karen Jensdatter, Kirsten Maria Borch, Joen Christensen, Ole Olsen, Bent Bentzen, Stephen Sørensen.

10.10.1790: døbt Ingebricht Gundersen og Ane Dorthe Pedersdatters barn Maren Kirstine. Test: Jens Arnesens kone Ane Gundersdatter, pigen Ingebor Pedersdatter, Niels Pedersen, Wetle Gundersen, Isaach Arnesen.

14.10.1790: copuleret enkemand Anders Rasmusen med p. Oline Olsdatter Solberg.

19.10.1790: copuleret bødker og ungk. Hans Pettersen Pillegaard med pig. Karen Hansdatter.

22.10.1790: døbt Lieutenant Hans Ipsen og Christine Grønvolds barn Christian Bernt Friderich. Test: Mad. Folkman, Jomf. Benedicta Aall, JusticeRaad Pettersen, Lieutenant Grønvold, Sorenskriver Lange, kiøbm. Jørgen Wright.

24.10.1790: døbt i østre kirke Jahn Abrahamsen og Maren Sørensdatters barn Abraham. Test: Christen Abrahamsens kone Karen Andersdatter, pigen Gunille Christensdatter, Ole Torgusen, Iver Jensen, Gunder Torbiørnsen.

24.10.1790: døbt i østre kirke Niels Jørgensen Lollichs barn Birthe Sophia. Test: Marthe Johanna Pedersdatter, Margrethe Jørgensdatter, Carl Jørgensen Hillert?, Helje Aamundsen.

21.10.1790: trolovet ungk. Gullich Anundsen med pig. Ingebor Kirstine Olsdatter Svads.

side 144-145.

05.11.1790: begravet Skibs Capit. Christen Baars datter Maren 3 aar.

12.11.1790: begravet Claus Henningsens k. Inger Hansdatter 81 aar.

28.11.1790: copuleret hiæmme i huuset ungk. og matros Jahn Mortensen med pigen Elsebeth Johannisdatter.

09.12.1790: confirmeret Inspecteur Jens Olsen og Philipine Lovise Hansteens 2 hiæmmedøbte tvillingsønners daab, Nicolai Benjamin og Henrich. Test: Charlotte Løvenskiold Rasch, Dorthea Christie Wright, Benedicta H. Aall, Johanne Cathrine Plesner, JusticeRaad og Amtmand Pettersen, Rasmus Helletz, Christian Monrad, Rasmus Malling, Realf Ording, Ulrich Capeln, Job Kiil.

12.12.1790: introduceret Jahn Abrahamsens kone.

12.12.1790: begravet Kittel Halvorsens b. Kisten 2 aar.

29.12.1790: copuleret hiæmme i huuset ungk. og matros Niels Paulsen med enken Inger Andersdatter.

02.01.1791: copuleret ungk. og matros Niels Pedersen Juull med pigen Maren Sørensdatter.

07.01.1791: begravet Inspecteur Olsens b. Henrich 8 uger.

21.02.1791: copuleret matros Jens Thorsen med p. Birthe Olsdatter.

13.02.1791: døbt Peder Christensen og Karen Reiersdatters barn Marthe. Test: Christen Buchtas kone Ingebor Reiersdatter, pigen Ane Carine Olsdatter, Hans Erentzen, Andreas Bødker, Anthonie Nordberg, Christen Reiersen.

18.02.1791: begravet Ole Sørensens b. Henrich 33 uger.

20.02.1791: døbt i østre kirke Simon Christiansen og Ingebor Spars barn Solve. Test: Isaach Hansens kone Ane Solvesdatter, pigen Birthe Hansdatter, Anders Sørensen, Bent Bentzen, Gunder Torbiørnsen.

08.03.1791: copuleret i østre kirke matros Niels Jørgensen Lolich med Maren Cathrine Hansdatter.

27.03.1791: introduceret Simon Christiansens k. Ingebor Spar.

25.03.1791: døbt Skibs Capitain Johan Christen Baar og Methe Dorthea Erboes barn Maren Christine. Test: Cap. Sivert Baches kone Elen Maria Berg, Jomfr. Ane Susanna Erboe, Henrich Erboe, Inspecteur Jens Olsen, John Rygh.

side 146-147.

21.04.1791: døbt Ole Thorsen og Inger Andersdatters barn Inger Helvig. Test: Thor Johannisens kone Ane Joensdatter, pigen Ane Clausdatter, Brynild lsen, Halvor Olsen, Hertvig Larsen.

28.04.1791: døbt Christen Jensen og Marthe Maria Sørensdatters barn Ane Kirstine Serine. Test: Christopher Rasmusens k., Methe Maria Bentsdatter, Hans Erentsen, Hans Pettersen Pillegaard, Tollef Sibiørnsen.

28.04.1791: begravet Gunder Haraldsens b. Harald 7 maaneder.

08.05.1791: døbt Tollef Halvorsen og Gunild Hansdatters barn Live Margrethe. Test: Ane Joensdatter, Gunild Rasmusdatter, Hans Hans Halling, Ingebricht Torjersen, Anders Sørensen.

08.05.1791: døbt Jens Rasmusen Dahl og Mariken Elisabet Gundersdatters barn Rasmus Severin. Test: Folkmans kone Andrea Maria Rougtved, madselle Ane Olea Gundersen, Jeppe Andersen, Rasmus Dahl, Marcus Barnhold, Gotfred Schultz.

26.06.1791: døbt Hans Pettersen Pillegaard og Karen Hansdatters barn Petter. Test: Hans Isaachsens kone Inger Andersdatter, pigen Karen Jensdatter, Isaach Hansen, Hans Halling, Peder Christensen, Tollef Sigbiørnsen.

03.07.1791: introduceret madam. Jens Dahls.

28.07.1791: døbt Tiendeskriver Frans Bergreen og Ane Luths barn Margrethe Friderica. Test: Forvalter Gartners kone Constance Bergreen, Henrich Bruuns kone Constance Rasch, Jomfr. Ingebor Cathrine Luth, JusticeRaad Christian Rasch, Jens Ancher Bloch, Henrich Green, Søren Rasch, Realf Ording.

04.08.1791: døbt kloker David Monrad og Maria Elisabeth Aalborgs barn Else Maria Elisabet. Test: Christian Monrads kone Inger Bugge Asleus, mad. Jørgen Wrights kone Elisabet Hellets, frøken Maria Coucheron, Folkman Freck, Oluf Leth, Gudmund Myre, Petter Asleuv.

25.08.1791: begravet Toldbetient Jens Kiil Iversen 42 aar 7 maaneder 3 uger.

side 148-149.

04.09.1791: døbt Niels Pedersen Juul og Maren Sørensdatters barn Søren. Test: Niels Olsen Nænsets kone Margrethe Fallentinsdatter, Ingebor Olsdatter, Hans Halling, Anders Norberg, Niels Grønlie.

14.09.1791: begravet Johannis Paulsens enke Ragnille Gregersdatter druknet i Vandet 50 aar.

16.09.1791: trolovet matros David Jensen med Johanne Erichsdatter Svaneberg.

18.09.1791: introduceret klok. David Monrads kone.

20.09.1791: copuleret hiæmme i huuset Styrmand Anthoni Andersen Nordberg med pigen Ane Carine Olsdatter.

25.09.1791: introduceret Niels Pedersen Juuls k. Maren Sørensdatter.

02.10.1791: confirmeret (1) Gunder Olsen 16 aar.

02.10.1791: confirmeret (2) Anthoni Andersen 15 aar.

02.10.1791: confirmeret (3) Christen Pedersen 15 aar.

02.10.1791: confirmeret (4) Rasmus Olsen Nyspeser 15 aar.

02.10.1791: confirmeret (5) Johannis Jørgensen 17 aar.

02.10.1791: confirmeret (6) Hans Christensen 18 aar.

02.10.1791: confirmeret (7) Lars Thorsen 18 aar.

02.10.1791: confirmeret (8) Ole Sørensen 17 aar.

02.10.1791: confirmeret (9) Christopher Christophersen 16 aar.

02.10.1791: confirmeret (10) Ole Halvorsen 17 aar.

02.10.1791: confirmeret (11) Halvor Amundsen 17 aar.

02.10.1791: confirmeret (12) Christen Johannisen 17 aar.

02.10.1791: confirmeret (13) Ole Jacobsen 20 aar.

02.10.1791: confirmeret (14) Ole Joensen stum 23 aar.

02.10.1791: confirmeret (15) Elisabeth Dorthea Dahl 16 aar.

02.10.1791: confirmeret (16) Jochummine Hansdatter 16 aar.

02.10.1791: confirmeret (17) Maria Christensdatter 16 aar.

02.10.1791: confirmeret (18) Margrethe Jensdatter 16 aar.

02.10.1791: confirmeret (19) Ingebor Maria Olsdatter 17 aar.

02.10.1791: confirmeret (20) Birthe Gurine Thomasdatter 17 aar.

02.10.1791: confirmeret (21) Birthe Torjusdatter 15 aar.

02.10.1791: confirmeret (22) Andrea Reiersdatter (alder ikke ført).

02.10.1791: begravet Joen Mortensens dødfødde barn.

05.10.1791: begravet Tollef Torkelsens barn Marthe 4 aar.

09.10.1791: døbt Jacob Olsen Eltved og Ane Mortensdatters barn Marthe. Test: Gunder Haraldsens kone Inger Pedersdatter, pigen Else Gundersdatter, Willum Willumsen, Christen Klyve, Joen Mortensen, Jens Fæn.

18.10.1791: døbt Willum Willumsen og Karen Kirstine Olsdatters barn Karen Dorthea. Test: Halvor Mortensens enke Dorthe Maria Olsdatter, pigen Else Gundersdatter, Bent Bentzen Skrædder, Christen Klyve, Hans Jacob Gundersen, Anders Norvig.

18.10.1791: døbt Jens Thorsen og Berthe Olsdatters barn Ane. Test: Peder Svasses kone Elisabet Olsdatter, pigen Marthe Johannisdatter, Ole Thorsen, Hans Halling, Niels Pedersen, Lars Thorsen.

06.11.1791: døbt i østre kirke Ole Christensen og Margrethe Christensdatters barn Ane Margrethe. Test: Halvor Thorsens kone Ane Kirstine, pigen Ingebor Joensdatter, Knud Olsen, Halvor Olsen, Tollef Halvorsen.

18.11.1791: trolovet ungk. Peder Torbiørnsen med pig. Aase Amundsdatter.

20.11.1791: begravet Ole Christensens b. Ane Margrethe 3 uger.

24.11.1791: begravet Jens Thorjusen 91 aar.

26.11.1791: confirmeret Skip. Christian Monrads og Inger Bugge Aslevs hiemmedøbte barns daab, Joachim Asleuv. Test: Mad. Asleuv Clara Zachariasdatter, Mad. Barbara Monrad Fermans?, Moselle Inger Simonsdatter, Jørgen Zachariasen, Christopher Blom, Petter Asleuv.

27.11.1791: introduceret Ole Christophersens kone.

08.12.1791: begravet Jens Thorsens b. Ane 7 uger.

09.12.1791: døbt Anthoni Andersen Nordberg og Ane Carine Olsdatters barn Karen Margrethe. Test: Andreas Anthonisens kone Karen Rasmusdatter, pigen Methe Maria Bentsdatter, Wetle Gundersen, Anders Nordberg, Gunder Olsen, Søren Spar.

side 150-151.

11.12.1791: døbt Kitel Halvorsen og Gunille Gutormsdatters barn Kisten. Test: Christen Jespersens kone Ane Clemetsdatter, pigen Margithe Torjusdatter, Ole Døel, Ole Thorsen, Isaach Tostensen.

26.12.1791: døbt Ole Evensen og Pernille Nielsdatters barn Niels. Test: Ole Nielsens kone Pernille Jacobsdatter fra Brevig, pigen Maren Nielsdatter, Even Olsen, Hans Hansen, Ole Andersen.

27.12.1791: døbt Gunder Haraldsen og Inger Pedersdatters barn Peder. Test: Halvor Mortensens enke Dorthe Marie Olsdatter, pigen Inger Haraldsdatter, Gunder Madsen, Isaach Klyve, Anders Sørensen.

28.12.1791: døbt Christopher Rasmusen og Johanne Maria Christophersdatters barn Joen Henrich. Test: David Jensens kone Johanne Svaneberg, pigen Maren Pedersdatter, Friderich Christian Rasmusen, Ole Ortholm?, Bent Bentzen, Anthoni Andreasen.

08.01.1792: copuleret hiæmme i huuset enkemand Gunder Madsen med enken Marthe Jacobsdatter.

12.01.1792: copuleret hiæmme i huuset Monsr. Johannis Nielsen med enken Dorthe Olsdatter.

15.01.1792: døbt Zacharias Paulsen og Karen Larsdatters barn Maren. Test: pigen Ane Gurine Svensdatter, pigen Marthe Christensdatter, Søren Nielsen, Christen Abrahamsen.

18.01.1792: copuleret ungk. Peder Torbiørnsen med pigen Aase Halvorsdatter.

21.01.1792: begravet matros Jacob Gundersen druknet i vandet, 25 aar.

28.01.1792: begravet Gunder Haraldsens søn Peder 6 uger.

12.02.1792: introduceret Ole Evensens k. Pernille Nielsdatter.

09.02.1792: copuleret matros David Jensen med pig. Johanne Erichsdatter Svaneberg.

04.03.1792: døbt Anders Sørensen og Guri Knudsdatters barn Niels. Test: Christen Torchilsens kone Karen Johannisdatter, pigen Gunild Joensdattr, Ole Olsen, Halvor Olsen, Mass Giermunsen.

07.03.1792: døbt Brynild Olsen og Helvig Margrethe Olsdatters barn Ane Catrine. Test: Ole Andersens kone Malene Usler, pigen Helje Olsdatter, Ole Olsen, Halvor Olsen, Mass Giermundsen.

25.02.1792: begravet Jens Tostensens k. Mette Knudsdatter 39 aar.

14.03.1792: confirmeret Isaach Madsen Asdal og Birthe Isaachsdatters hiæmmedøbte barn Aase Maria. Test: Peder Findal og kone Maria Hansdatter, pigen Marichen Masdatter, Hans Kilsen, Aasol Andersen Rougtved.

18.03.1792: copuleret hiæmme i huuset ungk. og matros Tollef Halvorsen med pigen Ingebor Joensdatter.

22.03.1792: døbt Toldskriver Folkman Frek og Andrea Rougtveds barn Maria Arine. Test: Skibs Cap. Hans Bloms kone Ane Rougtved, Jacob Boysens kone Ane Rougtved, Capit. Usler, Sorenskr. Hans Thomas Lange, Hans Rougtved, Joen Rygh.

27.03.1792: begravet Skibs Cap. Christian Monrads søn Jochum Aslev 5 maaneder.

11.03.1792: begravet Johanne Svenebergs uægte b. Ane Kirstine ¾ aar.

side 152-153.

01.04.1792: copuleret hiæmme i huuset Styrmand Aasol Andersen Rougtved med Jomfrue Dorthea Cathrine Nielsen.

12.04.1792: introduceret Mad. Andrea Rougtved Freck.

24.04.1792: copuleret hiæmme i huuset ungk. Helje Nielsen med pigen Ane Clausdatter.

05.05.1792: trolovet ungkarl Rasmus Andreasen Scoug med pig. Elisabeth Hansdatter Dalh.

03.06.1792: døbt i østre kirke Ole Sørensen og Ingebor Henrichsdatters barn Engelbricht. Test: Christen Buchens kone Ingebor Reiersdatter, pigen Ragnille Nielsdatter, Sivard Simonsen, Niels Pedersen, Isaach Jacobsen.

10.06.1792: døbt Hans Johansen og Maren Paulsdatters barn Johannis. Test: Anders Johannisens kone Kirsten Mortensdatter, pigen Helje Olsdatter, Mass Giermundsen, Ole Sørensen, Hans Larsen.

17.06.1792: døbt Tollef Halvorsen og Ingebor Joensdatters barn Halvor. Test: Niels Paulsens kone Inger Andersdatter, pigen Maren Joensdatter, Knud Halvorsen, Bent Johannesen, David Hansen.

23.06.1792: begravet i østre kirke Barbara Abigail Monrad afg. Tolder Langes, som dødde d. 17de Jun. 81 aar.

24.06.1792: begravet Ole Sørensens k. Ingebor Henrichsdatter 33 aar.

14.07.1792: copuleret Rasmus Andreasen Scoug med pig. Elisabeth Hansdatter Dalh.

21.07.1792: døbt Hans Halling og Sara Arvesdatters barn Arve. Test: Hans Pelligaards kone Karen Hansdatter, pigen Marthe Joensdatter, Anders Gullichsen, Bent Bentzen, Niels Pedersen, Tollef Sigbiørnsen.

29.07.1792: døbt Anders Gullichsen og Gunild Clausdatters barn Gunille. Test: Christen Jespersens kone Ane Clemetsdatter, pigen Ane Torchilsdatter, Hans Halling, Knud Olsen, Peder Steensen.

10.08.1792: døbt Ane Svensdatters uægte barn Anders, hvortil fader opgaves Jacob Larsen af Laurvigen. Test: pigen Ane Maria Heljesdatter, pigen Maria Elisabeth Christophersdatter, Anders Henrichsen, Christen Abrahamsen, Isaach Jacobsen.

12.08.1792: døbt Peder Torbiørnsen og Aase Halvorsdatters barn Halvor. Test: Berthe Cathrine Pedersdatter, Elisabeth Maria Christophersdatter, Simon Christiansen, Anders Sørensen, Hans Larsen.

19.08.1792: døbt Rasmus Andreasen og Elisabeth Maria Rasmusdatters barn Johanna Margrethe. Test: Peder Christensens kone Karen Hansdatter, pigen Johanna Maria Andreasdatter, Hans Erentzen, Halvor Pedersen, Hertvig Larsen.

09.09.1792: døbt Jacob Jensen og Ane Nielsdatters barn Inger. Test: Ludvig Hermansens kone Ane Sophia Hansdatter, pigen Karen Siversdatter, Torjus Jensen, Stephen Sørensen, Isaach Isaachsen.

09.09.1792: døbt Anders Sørensen og Ane Maria Christiansdatters barn Johanne Carine. Test: pigen Kirsten Olsdatter, Ragnille Nielsdatter, Knud Halvorsen, Gulich Olsen, Hans Nielsen.

09.09.1792: døbt Peder Hansen og Helvig Volertsdatters barn Karen. Test: Tollef Torchilsens enke Maren Andersdatter, pigen Johanne Catrine Christophersdatter, Anders Henrichsen, Ole Sørensen Niels Pedersen, Jens Orekaasen.

side 154-155.

09.09.1792: begravet Isaach Asdals datter Aase Maria 20 uger.

23.09.1792: introduceret Anders Sørensens kone.

23.09.1792: copuleret hiæmme i huuset Skrædder Bent Bentsen Lasted med pig. Birthe Cathrine Pedersdatter.

09.10.1792: døbt Aasold Andersen Rougtved og Dorthe Catrine Nielsdatters barn Kirsten Andrea. Test: Niels Jensens enke Margrethe Aalborg, Jomf. Barbara Abigael Folkman, Peter Svarck, Johannis Nielsen, Christian Aarup, Thomas Tyrholm.

17.10.1792: trolovet ungkarl Ole Torjusen med pig. Karen Jensdatter.

21.10.1792: døbt i østre kirke Jens Thorsen og Birthe Olsdatters barn Ole. Test: Ole Thorsens kone Inger Thorsdatter, pigen Maria Elisabeth Christophersdatter, Halvor Thorsen, Hans Christensen, Lars Thorsen.

28.10.1792: introduceret Mad. Aasold Rougtveds k.

28.10.1792: begravet Hans Hallings b. Arve 15 uger.

06.11.1792: døbt Isaach Hansen og Ane Solvesdatters 2 børn, hvoraf det ene hiæmmedøbt, Berthe Catrine og Karen Kirstine. Test: Simon Christiansens kone Ingebor Svensdatter, pigen Birthe Hansdatter, Hans Erentzen, Ole Andersen, Bent Bentzen, Hans Bødker Pillegaards kone Karen Hansdatter, pigen Christine Christiansdatter, Ludvig Hermansen, Jens Aasmundsen, Hasle Olsen.

08.11.1792: copuleret hiæmme i huuset ungk. Anders Andersen Norvig med pig. Gundbor Knudsdatter.

09.11.1792: confirmeret Niels Dal og Susanna Ane Barnholds hiæmmedøbte barn Peder Carl Vilhelm. Test: Jens Severin Dals kone Marichen Elisabeth Gundersen, jomfr. Johnsen, Rasmus Dahl, Friderich Biener Malling, Marcus Barnholdt.

03.11.1792: begravet Kiøstol Joensens enke Thuri Olsdatter 87 aar.

15.11.1792: copuleret Ole Gundersen med enken af Scheen Ane Dorthe Svensdatter.

16.11.1792: copuleret Ole Torjusen med pigen Karen Jensdatter.

22.11.1792: copuleret hiæmme i huuset ungk. Jens Aasmundsen med pig. Christine Christiansdatter.

25.11.1792: begravet Jens Thorsens søn Ole 5 uger.

02.12.1792: introduceret Madame Bruun af Herre.

02.12.1792: introduceret Gullich Christensens k.

02.12.1792: introduceret Thomes Jørgensens k.

08.12.1792: begravet Ludvig Hermansen 54 aar.

09.12.1792: introduceret Isaach Hansens k.

09.12.1792: begravet Christen Torchilsen 56 aar.

23.12.1792: døbt Tollef Gundersen og Maren Børnesdatters barn Gunder. Test: Niels Jensens kone Ane Thorsdatter, pigen Maren Nielsdatter, Christen Jensen, Kittel Thorsen, Halvor Evensen.

23.12.1792: begravet Rasmus Bødkers b. Johanne Margrethe 18 uger.

27.12.1792: begravet Hans Pillegaards b. Petter 1½ aar.

29.12.1792: døbt Johannis Nielsen og Dorthe Maria Olsdatters barn Agnethe Mathea. Test: Peter Schvars kone Annichen Aalborg, Aasold Rougtveds kone Dorthea Catrine Nilsen, Jens Nielsen, Gunder Madsen, Albricht Willumsen.

06.01.1793: døbt Sindal Simonsen og Ane Hansdatters barn Jens. Test: Tollef Torchilsens enke Maren Andersdatter, pigen Kirsten Olsdatter, Anders Simonsen, Isaach Jacobsen, Iver Jensen, Niels Thorsen.

side 156-157.

13.01.1793: døbt i østre kirke Peder Larsen og Ingebor Gundersdatters barn Ane. Test: Helje Joensdatter, Ragnille Joensdatter, Ole Joensen.

20.01.1793: døbt Halvor Thorsen og Ane Kirstine Nielsdatters barn Christen. Test: Christen Maalhougens kone Karen Olsdatter, pigen Maren Pedersdatter, Ole Halvorsen, Ole Christensen, Halvor Olsen.

25.01.1793: døbt Lars Sørensen og Katrine Olsdatters barn Andreas Lisberg. Test: Helje Smeds kone Margrethe Nielsdatter, pigen Karen Smidt, Hans Taule, Albright Willumsen, Jacob Eltved, Ole Andersen Rougtved.

03.02.1793: døbt Ole Torjusen og Karen Jensdatters barn Jens. Test: Niels Paulsens kone Inger Andersdatter, pigen Margithe Thorjusdatter, Thomas Gullichsen, Niels Pedersen, Isaach Thorstensen.

20.02.1793: døbt Ane Halvorsdatters uægte barn Aase Maria, udlagt til barnefader Mass Giermunsen. Test: Thomas Gullichsens kone Margitte Kiøstolsdatter, pigen Maren Nielsdatter, Thomas Gullichsen, Henrich Arnesen.

21.02.1793: confirmeret Jens Aasmunsen og Christine Christensdatters hiæmmedøbte barn Lars Christian. Test: pigen Ane Cathrine Andersdatter, pigen Marie Christensdatter, Friderich Christian Rasmusen, Bent Bentzen, Tollef Sigbiørnsen, Niels Fhæn, Svennung Gudmunsen.

06.03.1793: begravet Anders Norvigs enke Elisabet Kirstine Fyen? 65 aar.

09.03.1793: døbt David Jensen og Johanne Svaneborgs barn Jens Mathias. Test: Christian Monrads kone Inger Bugge Adsleus, Jomf. Bolette Malling, John Rygh, Schiødt og Lars Thyrholm.

17.03.1793: døbt Røyert Lars Olsen og Pernille Rolvsdatters barn Maren. Test: Otto Arøes enke Bodel Aabye, pigen Cathrine Nielsen, Albreth Willumsen, Hans Hansen, Bent Johannisen.

28.03.1793: døbt Gunder Haraldsen og Inger Pedersdatters barn Niels. Test: Gunder Madsens kone Marthe Eltved, pigen Ingebor Haraldsdatter, Peder Lame?, Søren Pedersen, Lust? Lyche, Christen Klyve.

29.03.1793: døbt Peder Christensen og Karen Reiersdatters barn Reier. Test: Andreas Bødkers kone Oline Hansdatter, pigen Kirsten Olsdatter, Hans Erentzen, Rasmus Bødker, Christen Reiersen, Niels Pedersen.

28.03.1793: døbt Engelbricht Gundersen og Ane Dorthe Pedersdatters barn Jens. Test: Ole Svases kone Ane Gundersdatter, pigen Ingebor Pedersdatter, Peder Christensen, Jens Arnesen, Hans Olsen Svas.

16.04.1793: døbt Tiendeskriver Frantz Christian Bergreen og Ane Margrethe Luts barn Ditlev Lut. Test: Mad. Søren Rasches Charlotte Løvenskiold, Mad. Folkmans kone Andrea Rougtved, Jomf. Elisabeth Josepha Luth, Controleur Claus Bruun, Cap. Henrich Bruun, Friderich Feilberg, Aud. Castrup, Friderich Christian Schiødt.

20.04.1793: begravet fra Herre Kisti - ½ aar.

20.04.1793: begravet Hans Isaachsen Meltved 71 aar.

28.04.1793: døbt Abraham Nielsen og Aase Olsdatters barn Niels. Test: Anders Nielsens kone Sara Reiersdatter, pigen Marthe Andersdatter, Anders Nielsen, Mass Giermunsen, Søren Olsen.

28.04.1793: døbt Erich Tolfsen og Maria Halvorsdatters barn Halvor. Test: Tollef Torchilsens enke Maren Andersdatter, pigen Kirsten Andersdatter, Thor Johan Moen, Hans Olen, Ole Joensen.

side 158-159.

28.04.1793: døbt Elisabeth Thomasdatters uægte barn Hans, hvortil faderen udlagdes Peder Hansen i Laurvigen. Test: Margithe Sørensdatter, Birthe Thorsdatter, Halvor Gutormsen, Anders Sørensen.

28.04.1793: døbt Asber Halvorsdatters uægte barn Karen Andrea Golskiøtt, udlagt til barnefader garver gift Andreas Pettersen Golskiødt i Bergen. Test: Kitel Halvorsens kone Gunille Gutormsdatter, pigen Sara Larsdatter, Ole Olsen, Halvor Olsen, Niels Thorsen.

09.05.1793: døbt Berthe Jacobsdatters uægte barn Anders, hvortil faderen udlagdes forhen gevorben Soldat Anders Sørensen. Test: Peder Larsens kone Ingebor Andersdatter, pigen Gunille Joensdatter, Joen Gravlie, Ole Joensen, Thomes Magnusen.

19.05.1793: begravet Peder Hansen 43 aar.

26.05.1793: døbt Gullich Anundsen og Ingebor Olsdatters barn Ane Kirstine. Test: Kittel Kongerøes kone Birthe Gundersdatter, pigen Karen Christensdatter, Christen Maalhauen, Thomas Christensen, Hans Olsen Svas.

02.07.1793: begravet Frantz Johan Bergreen 1 aar. (???)

05.07.1793: døbt Skrædder Bent Bentsen og Birthe Cathrine Pedersdatters barn Ane Maria. Test: Peder Nielsens enke Ane Cathrine Bentsdatter, pigen Metthe Maria Bentsdatter, Hans Erentzen Mejer, Anders Andersen Nørvig, Bent Bentzen.

06.07.1793: døbt Controleur Claus Bruun og Malene Ruts barn Petter Jørgen Necker. Test: Mad. Jørg. Wrights Elisabeth Helletz, Christian Monrads kone Inger Bugge Aslev, Jomf. Inger Aall, Secretair Paulsen, Consumptionsforvalter Hals, Folkman Frek, Henrich ..., Jørgen Aall, Joen Rygh.

14.07.1793: introduceret Elef Elefsens k. fra Herre.

11.08.1793: introduceret Bent Bentzens k.

27.08.1793: copuleret hiæmme i huuset urmager Torchild Hansen med pig. Eva Rusina Møller.

25.08.1793: begravet Torbiør Arnesens Søn Styrchol 2 timer.

25.08.1793: begravet Asberg Halvorsdatters uægte b. Karen Andrea 17 uger.

15.09.1793: døbt Bøye Larsen og Johanne Jensdatters barn Lars Rasch. Test: Kittel Juuls kone Aleth Maria, pigen Marthe Dorthea Nielsdatter, Ole Johannisen, Lars Lorentzen, Hans Andersen.

17.09.1793: copuleret hiæmme i huuset ungk. Hasle Olsen med enken Johanne Cathrine Hansdatter.

13.10.1793: døbt Hans Pillegaard og Karen Hansdatters barn Petter. Test: Isaach Hansens kone Ane Solvesdatter, pig. Johanne Larsdatter, Hans Kielsen, Rasmus Bødker, Hasle Olsen, Hartvig Larsen.

20.10.1793: døbt i østre kirke Hasle Olsen og Johanne Hansdatters barn Jens Piil. Test: Ludvig Hermansens enke Ane Sophia Hansdatter, pigen Ane Olsdatter, Hans Pillegaard, Christen Olsen, Hartvig Larsen.

22.10.1793: introduceret Anthoni Nordbergs k. Ane Chatrine Gundersdater.

22.10.1793: døbt Jacob Eltved og Ane Mortensdatters barn Halvor. Test: Jens Fæns kone Karen Mortensdatter, pigen Marthe Maria Gundersdatter, Johannis Jensen, Gunder Madsen, Christen Nielsen Klyve, Bent Bentzen.

27.10.1793: confirmeret Skipper Christian Monrad og Inger Bugge Aslevs hiæmmedøbte barn Johan Jørgen. Test: Giert Monrads kone Kirstine Monrad, Jomf. Inger Zachariesen, Jom. Kirstine Aslev, Major Henrich Bang, Albricht Blom, Jørgen Wright, Hans Zachariesen.

side 160-161.

01.11.1793: døbt Ole Andersen Rougtved og Karen Olsdatters barn Anders. Test: Aasold Andersens kone Dorthe Cathrine Nielsen, pigen Kirsten Maria Andersdatter, Hans Aanrøe, Hans Sørensen, Aasold Valen, Isaach Andersen.

10.11.1793: døbt Hans Nielsen Puten og Ragnille Andersdatters barn Ingebor Maria. Test: pig. Maren Nielsdatter, pigen Ane Maria Christensdatter, Knud Halvorsen, Tollef Halvorsen.

17.11.1793: introduceret Ole Andersen Rougtveds k. Maren.

17.11.1793: døbt Maren Pedersdatters uægte barn Inger, udlagt til barnefader Engelbricht Pedersen. Test: Harald Jensens kone Maren Abrahamsdatter, pigen Ingebor Hansdatter, Halvor Biørnsen, Rasmus Engelsen, Henrich Nielsen.

01.12.1793: introduceret Jacob Eltveds k.

01.12.1793: begravet Søren Jensen 60 aar.

01.12.1793: trolovet ungk. Ole Olsen med enken efter Tollef Torchilsen Maren Andersdatter.

29.12.1793: døbt Rasmus Andreasen og Elisabeth Hansdatters barn Andreas. Test: Andreas Bødkers kone Olena Olsdatter, pigen Ragnille Olsdatter, Hans Erentsen, Peder Christensen, Jens Tostensen, Christen Pedersen.

02.01.1794: trolovet ungk. Lars Nielsen med pig. Gunille Joensdatter.

12.01.1794: døbt Ingebor Kirstine Larsdatters uægte barn Lars, hvortil faderen opgaves Hans Stiansen Skrabeklev. Test: Helje Joensdatter, Ragnille Joensdatter, Joen Gravelie, Ole Joensen, Jens Willumsen.

15.01.1794: copuleret i østre kirke Lars Nielsen med p. Gunille Jonsdatter.

18.01.1794: begravet bødker Andreas Rasmusens b. Andreas 3 uger.

25.01.1794: døbt Folkman Frech og Andrea Rougtveds barn Inger Andrea. Test: KammerRaad Rougtveds frue Inger Zachariasdatter, Christian Monrads kone Inger Bugge Aslev, jomf. Barbara Folkman, Peder Rougtved, Hans Blom, David Lange, Hans Thornson.

27.01.1794: begravet Jacob Jensen 54 aar.

29.01.1794: copuleret ungk. Ole Olsen med enken Maren Andersdatter.

14.02.1794: døbt Hans Taule og Maren Johannisdatters barn Maren Benedicta. Test: Willum Willumsens kone Karen Kirstine Olsdatter, pigen Torber Olsdatter, Albricht Willumsen, Just Lyke, Hans Jacob Gundersen, Bent Johannisen.

16.02.1794: begravet enken Inger Larsdatter efter Jacob Johannisen 60 aar.

24.02.1794: begravet Anthoni Andersens b. Ane Carine Olsdatter Inger Johanne 22 uger.

24.02.1794: begravet enken Inger Larsdatter 60 aar. (NB dobbeltført, se 16.02.1794. LBK)

side 162-163.

30.03.1794: døbt Simon Christiansen og Ingebor Svensdatters barn Simon. Test: Anders Sørensens kone Ane Maria Christiansdatter, pigen Cathrine Solvesdatter, Lars Stephensen, Svennung Gudmundsen, Gunder Svensen.

13.04.1794: døbt Jens Thorsen og Birthe Olsdatters barn Ole. Test: Ole Olsens kone Maren Andersdatter, pigen Ane Maria Torkilsdatter, Tollef Halvorsen, Herman Ludvigsen, Lars Thorsen.

13.04.1794: døbt Ole Evensen og Pernille Nielsdatters barn Ane Maria. Test: David Jensens kone Johanne Svaneberg, pigen Dorthea Haralsdatter, Isaach Asdal, Niels Tomesen, Jacob Larsen.

02.05.1794: begravet Andreas Anthonisen Smed 54 aar.

04.05.1794: døbt Mass Jermunsen og Marthe Nielsdatters barn Jørgen. Test: Anders Hegnes kone Sara Reiersdatter, pigen Marthe Andersdatter, Hans Sørensen, Hans Tostensen, Ole Joensen.

09.05.1794: begravet Hans Tauloes b. Maren Benedicta 13 uger.

09.05.1794: begravet Ingebricht Gundersens b. Jens 1 aar.

11.05.1794: døbt Anders Norvig og Gundborg Knudsdatters barn Jens. Test: Jørgen Meiers kone Elen Johanna Knudsdatter, pigen Aase Knudsdatter, Torchil Hansen, Morten Johannisen, Tollef Sibiørnsen, Bent Bentsen.

18.05.1794: døbt Uhrmager Torchil Hansen og Eva Rusine Rasmusdatters barn Hans. Test: Johannis Nielsens kone Dorthe Maria Olsdatter, pigen Ane Elisabeth Svaneberg, Hans Erentzen, Gunder Madsen, Willum Willumsen, Bent Bentsen.

19.05.1794: begravet Skipper Ole Nielsen Vindholmen 87 aar, nogle maaneder.

26.05.1794: trolovet ungk. Halvor Olsen med p. Karen Nielsdatter.

04.06.1794: begravet Frantz Bergreens b. Henric 4 uger.

30.06.1794: begravet Anders Norvigs b. Jens 8 uger.

07.07.1794: begravet Peder Christensens k. Maren Jensdatter 64 aar.

09.07.1794: begravet SkibsCapitain Henrich Wright 34 aar.

17.07.1794: begravet 1 ung engelsk dreng, druknet i vandet.

19.07.1794: trolovet ungk. Niels Olsen af Solum med pigen Ingebor Olsdatter.

26.07.1794: begravet Zacharias Paulsen, druknet i vandet, 36 aar.

side 164-165.

08.08.1794: døbt Hans Halling og Sara Arvesdatters barn Anders. Test: Niels Pedersens kone Maren Pedersdatter, pigen Karen Siversdatter, Niels Nænsæt, Anders Gullichsen, Anders Henrichsen, Tollef Sibiørnsen.

16.08.1794: copuleret ungk. Niels Olsen med pig. Ingebor Olsdatter.

17.08.1794: døbt Christen Olsen og Ane Henrichsdatters barn Ingebor. Test: Halvor Corneliusens kone Kirsten Maria Henrichsdatter, pigen Kirsten Olsdatter, Hans Olsen, Ole Sørensen, Isaach Jacobsen.

31.08.1794: trolovet ungk. Hartvig Larsen med enken Ane Sophia Hansdatter.

31.08.1794: døbt i østre kirke Michel Michelsen og Ane Olsdatters barn Hans. Test: pigen Ane Andersdatter, pigen Elisabeth Olsdatter, Joen Sanne, Andreas Friderichsen, Isaach Jacobsen.

07.09.1794: døbt Hans Johannisen og Maren Paulsdatters barn Karen Maria. Test: Mass Giermunsens kone Marthe Hansdatter, pigen Elisabeh Maria Christophersdatter, Mass Giermundsen, Thomas Gullichsen, Jacob Olsen.

21.09.1794: døbt i østre kirke Ole Olsen og Maren Andersdatters barn Ole. Test: Jens Thorsens kone Birthe Olsdatter, pigen Ambor Tollefsdatter, Ole Sørensen, Hans Olsen, Peder Andersen.

28.09.1794: døbt i østre kirke Anders Gullichsen og Gunille Clausdatters barn Kittel. Test: Christen Jespersens kone Ane Clemetsdatter, pigen Ane Torchilsdatter, Hans Halling, Thomas Gullichsen, Peder Stensen.

05.10.1794: døbt Tollef Halvorsen og Ingebor Johannisdatters barn Joen. Test: Helje Nielsens kone Ane Clausdatter, pigen Marthe Joensdatter, Niels Paulsen, Knud Halvorsen, Christen Nielsen.

05.10.1794: copuleret ungk. Hartvig Larsen med enken Ane Sophie Hansdatter.

12.10.1794: døbt Brynild Olsen og Helvig Margrethe Olsdatters barn Ane Margrethe. Test Hans Johannesens kone Maren Paulsdatter, pigen Helje Olsdatter, Hans Kielsen, Gullich Olsen, Lars Thorsen.

19.10.1794: copuleret ungk. Halvor Olsen med pigen Karen Nielsdatter.

19.10.1794: begravet pigen Sophie Iversdatter 64 aar.

20.10.1794: døbt Jens Aasmunsen og Kirstine Christensdatters barn Niels. Test: Isach Sørensens kone Karen Andersdatter Løcke, pigen Ingebor Christensdatter, Aasmund Larsen, Bent Bentzen, Tollef Sigbiørnsen.

02.11.1794: trolovet ungk. Isaach Tostensen med pigen Helje Olsdatter.

02.11.1794: døbt i østre kirke Jahn Abrahamsen og Maren Sørensdatters barn Karen Gurine. Test: Niels Pedersens kone Maren Pedersdatter, pigen Ane Maria Andersdatter, Anders Abrahamsen, Christen Abrahamsen, Johannis Larsen.

06.11.1794: begravet Mæster Smed Rasmus Christophersen Møller 69 aar.

16.11.1794: døbt i østre kirke pigen Inger Margrethe Christensdatters uægte barn Marthe Dorthea, hvortil faderen udlagdes Hans Nielsen uconfirmered af Graaten. Test: Ingebor Margrethe Christensdatter, pigen Karen Pedersdatter, Johannis Larsen, Eiler Christensen, Hans Johannisen.

23.11.1794: døbt Isaach Hansen og Ane Solvesdatters barn Søren. Test: Gunder Haraldsens kone Inger Pedersdatter, pigen Maria Solvesdatter, Ole Rougtved, Hans Pillegaard, Hans Olsen, Anders Olsen.

23.11.1794: døbt Hertvig Larsen og Ane Sophie Hansdatters barn Birthe Margrethe. Test: Hans Pillegaards kone Karen Hansdatter, pigen Maren Halvorsdatter, Halvor Pedersen, Simon Spar, Jacob Larsen.

30.11.1794: døbt i østre kirke Ole Thorsen og Inger Andersdatters barn Thor. Test: Halvor Thorsens kone Ane Andersdatter, pig. Ane Maria Andersdatter, Ole Olsen, Børre Siversen, Iver Gundmunsen.

05.12.1794: begravet kiøbmand Torjer Evensen 57 aar.

side 166-167.

28.12.1794: copuleret hiæmme i huuset enkemand Jens Tostensen med pig. Ane Maria Christensdatter.

30.12.1794: døbt Bent Bentzen Skrædder og Birthe Catrine Pedersdatters barn Benjamin. Test: Jørgen Mejers kone Elen Johanne Andersdatter, pigen Methe Maria Bentsdatter, Albrigt Willumsen, Isaach Hansen, Bent Bensen, Joh. Jacob Pedersen.

30.12.1794: begravet Søren Snidkers enke Kirsten Madsdatter 81 aar.

01.01.1795: begravet Anders Abrahamsens k. Ane Kirstine Nielsdatter 51 aar.

04.01.1795: copuleret ungk. Isaach Tostensen med pig. Helje Olsdatter.

10.01.1795: copuleret hiæmme i huuset matros Friderich Christian Møller med pig. Ane Elisabeth Svaneberg.

27.01.1795: døbt SkibsCapit. Christian Monrad og Inger Bugge Asleuvs barn Barbara. Test: Gert Langes enke Ane Susanna Kiil, Jørgen Wrighs kone Elisabeth Helletz, Jomf. Barbara Folkman, Auditeur Jonas Vessel, Berthel Hansen, Simon Jørgensen, Anders Hall.

01.02.1795: begravet Jahn Abrahamsens datter Birthe Gurine 13 uger.

07.02.1795: begravet Niels Pedersen Juuls søn Søren 3½ aar.

10.02.1795: copuleret hiæmme i huuset ungk. Tollef Sigbiørnsen med pigen Ane Joensdatter.

10.02.1795: døbt Jens Tostensen og Ane Maria Christensdatters barn Metthe Kirstine. Test: Lars Sørensens kone Cathrine Olsdatter, pigen Karen Tostensdatter, Christen Jensen, Helje Christensen, Torjus Jensen, Anders Olsen.

10.02.1795: begravet Zacharias Paulsens datter Maren 3 aar.

20.02.1795: begravet Christen Torbiørnsens enke Margrethe Larsdatter 97 aar.

20.02.1795: begravet Karen Larsdatter 80 aar.

20.02.1795: copuleret ungk. Isaach Jacobsen med p. Kirstine Johannesdatter.

08.03.1795: introduceret Jens Tostensens k.

15.03.1795: døbt i østre kirke Anders Sørensen og Ane Maria Christensdatters barn Ane Kirstine. Test: Thor Johannis Pedersens kone Ane Johannisdatter, pigen Ane Maria Haralsdatter, Jacob Bentzen, Lars Thorsen, Hans Olsen.

30.03.1795: begravet Anthoni Nordbergs b. Ane Carine[!] 3 aar.

31.03.1795: døbt Christopher Rasmusen og Johanne Maria Christensdatters barn Kirsten Rosine. Test: Friderich Rasmusens kone Ane Elisabeth Svaneberg, pigen Karen Maria Jensdatter, Erich Svaneberg, Hans Halling, Torchild Hansen.

07.04.1795: begravet enken efter afg. Niels Maalhouen Karen Halvorsdatter 78½ aar.

12.04.1795: confirmeret (1) Inspecteur Olsens Søn Christen 14 aar.

12.04.1795: confirmeret (2) Halvor Knudsen 15 aar.

12.04.1795: confirmeret (3) Børre Peter Isaachsen 15 aar.

12.04.1795: confirmeret (4) Sivert Halvorsen 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (5) Jens Ulrich Bøysen 14 aar.

12.04.1795: confirmeret (6) Aslach Christensen 17 aar.

12.04.1795: confirmeret (7) Abraham Pedersen 17 aar.

12.04.1795: confirmeret (8) Daniel Ambrosiusen 19 aar.

12.04.1795: confirmeret (9) Søren Christensen 18 aar.

12.04.1795: confirmeret (10) Petter Nielsen 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (11) Jonas Nielsen 18 aar.

side 168-169.

12.04.1795: confirmeret (12) Søren Hansen 17 aar.

12.04.1795: confirmeret (13) Knud Olsen 22 aar.

12.04.1795: confirmeret (14) Jacob Andersen 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (15) Hans Laurentzen 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (16) Lucas Christensen 17 aar.

12.04.1795: confirmeret (17) - Haraldsen 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (18) Jens Nielsen 19 aar.

12.04.1795: confirmeret (19) Lars Nielsen 20 aar.

12.04.1795: confirmeret (20) Anders Reiersen 17 aar.

12.04.1795: confirmeret (21) Solve Clemetsen 21 aar.

12.04.1795: confirmeret (22) Ole Jensen 20 aar.

12.04.1795: confirmeret (23) Hans Larsen 34 aar.

12.04.1795: confirmeret (1) Ingebor Jørgensdatter 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (2) Karen Maria Hansdatter 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (3) Marthe Thomesdatter 15 aar.

12.04.1795: confirmeret (4) Astri Christensdatter 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (5) Kari Jacobsdatter 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (6) Ane Malene Andersdatter 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (7) Gunille Olsdatter 17 aar.

12.04.1795: confirmeret (8) Marthe Maria Olsdatter 15 aar.

12.04.1795: confirmeret (9) Margrethe Olsdatter 19 aar.

12.04.1795: confirmeret (10) Ingebor Andersdatter 15 aar.

12.04.1795: confirmeret (11) Guri Reiersdatter 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (12) Carine Solvesdatter 15 aar.

12.04.1795: confirmeret (13) Else Kirstine Andersdatter 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (14) Margrethe Christensdatter 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (15) Sara Olsdatter 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (16) Berthe Maria Pedersdatter 21 aar.

12.04.1795: confirmeret (17) Ane Olsdatter 18 aar.

12.04.1795: confirmeret (18) Ingebor Vetlesdatter 16 aar.

12.04.1795: confirmeret (19) Mari Halvorsdatter 15 aar.

12.04.1795: confirmeret (20) Kari Olsdatter 24 aar.

30.04.1795: begravet Gunder Haraldsens barn Kirsten 5 dage.

22.05.1795: begravet Niels Dalhs d. Cathrine Friderica Christiana 12 aar 9 maaneder.

31.05.1795: begravet Isaach Jacobsen 24 aar.

14.06.1795: begravet Peder Hansens datter Anne Maria 9 aar.

16.06.1795: begravet Styrkol Svensen 72½ aar.

18.06.1795: begravet Niels Poulsens kone Inger Andersdatter 51 aar.

25.06.1795: begravet Torjus Jensens kone Catrine Corneliidatter 87¼ aar.

25.06.1795: begravet Simon Christiansens og Ingeborg Svendsdatters barn Simon 1¼ aar.

01.07.1795: døbt Peder Christensens og Kari Reiersdatters barn Magrete Maria. Vidnerne: Christen Bugtas kone Ingeborg Reiersdatter, Ingeborg Pedersdatter, Hans Erensen, Anders Norberg, Rasmus Bødker, Niels Pedersen.

01.07.1795: begravet Halvor Larsens og Mariken Peersdatters barn Giertrud Maria 8 aar.

09.07.1795: døbt Niels Pedersens og Maren Pedersdatters barn Maren. Vidnerne vare: Wetle Gundersens enke Anne Jensdatter, Birthe Pedersdatter, Hans Halling, Bent Johansen, Jens Johnsen, Niels Sørensen Friis.

26.07.1795: begravet Isach Tostesens og Helje Olsdatters barn Gunnild Magrete 1 time.

02.08.1795: døbt fra Herre Gunder Olsens og Marthe Knudsdatters børn Kirsten og Anne Maria. Fadderne vare: Poul Petersens kone Marthe Danielsdatter, pigen Anne Maria Olsdatter, Knud Olsen, Anders Jacobsen, Anders Olsen, Niels Jensens kone Anne Thorsdatter, pigen Anne Maria Andersdatter, John Michelsen, Ole Petersen, Knud Anundsen.

14.08.1795: begravet Gunder Svendsen 43 aar.

23.08.1795: døbt fra Herre Knud Thorsens og Karen Møllers barn Thor Jørgen. Fad. Dorthe Møller, pigen Gunild Maria Ostdatter, Hans Joachim With, Gunsti? Mørch, Ole Larsen Fieldet, Gunner Olsen.

25.08.1795: begravet Karen Jørgensdatter 73 aar.

31.08.1795: begravet Bent Lasted 57 aar.

side 170-171.

05.09.1795: døbt Aasold Rugtveds og Dorte Katrine Nielsens barn Agnete. Fad. Anders Rougtveds kone Aaved Madsdatter, Ole Andersens kone Karen Olsdatter, Hans Rougtved, Jens Nielsen, Hans Evensen, Jens Høst.

06.09.1795: døbt Halvor Larsens og Marthe Pedersdatters barn Anne Dorthea. Fad. Olina Sørensdatter, Inger Sørensdatter, Hans Olsen, Ole Olsen, Lars Thorsen.

13.09.1795: døbt Ole Eltveds og Anne Mortensdatters barn Lars. Fad. Wilhelm Wilhelmsens kone Karen Kirstine Olsdatter, John Mortensens kone Elsebeth Johannesdatter, Gunder Madsen, Christen Klyve, Just Lykke, Ole Olsen.

16.09.1795: introduceret fra Herre Knud Thorsens kone Karen Møller.

27.09.1795: døbt Mads Giermundsens og Marthe Nilsdatters barn Anne. Fad. Hans Johansens kone Maren Poulsdatter, Ingeborg M. Larsdatter, Anders Nilsen, Abraham Nilsen, Hans Abrahamsen Biørntved.

23.10.1795: døbt Frid. Christian Møllers og Anne Elisabeth Svanebergs barn Grete. Fad. Torkild Hansens kone Eva Rusine Møller, pigen Dorthea Haraldsdatter, Jeppe Andersen, Laue Knudsen, Peder Elster, Anthoni Andresen.

22.11.1795: døbt i østre Porsgrunds kirke Ole Evensens og Pernille Nielsdatters barn Mette Maria. Fad. Hans Johannis kone Maren Thorsdatter, pigen Inger Maria Solvesdatter, Peder Christensen, Peder Larsen, Povel Johansen.

24.11.1795: døbt Controleur Bruns datter Lovisa Augusta. Fad. Controleur Bruns kone Magdalena Ruts, Johan Baars kone Mette Dorthea Erboe, Jomfrue Catrine Folkman, Auditeur Jonas Wessel, Jens Kiil, Søren Rasch, Realf Ording, Peder Schaanning.

29.11.1795: døbt Lars Sørensens og Trine Olsdatters barn Ole. Fad. Hans Taulous kone, pigen Karen Clausdatter, W. Wilhelmsen, Hans Erensen, Hendrich Weidenhauer, Lars Glose.

13.12.1795: begravet Ole Olsens og Maren Andersdatters barn.

16.12.1795: døbt Helge Nielsens og Anne Clausdatters barn Niels. Fad. Christen Bugtas kone Ingeborg Reiersdatter, pigen Ingeborg Clausdatter, Claus Sørensen, Anders Clausen, Hans Pillegaard.

22.12.1795: døbt Lars Thyrholms og Sara Arnesdatters barn Hans Thomas. Fad. Aasold Rougtveds kone D. C. Nielsen, Jomfrue Barbara Folkman, Thomas Thyrholm, Peder Schaanning, Eiler Wright.

23.12.1795: begravet Hans Johnsens og Inger Haraldsdatters barn Hendrich 8 uger.

01.01.1796: døbt Anders Andersen Norvigs og Gunborg Knudsdatters barn Elisabeth Kirstine. Fad. Bent Lasteds enke Birthe Katrine Peersdatter, pigen Marthe Dorthea Nielsdatter, Jørgen Meier, Johan Jacob Peersen, Jens Thorsen, Bent Bentzen.

11.01.1796: begravet Jens Aasmundsens og Christine Christiansdatters barn Niels 1 aar 10 uger.

18.01.1796: begravet Thor Johansens og Anne Johnsdatters barn Ellef 6 aar.

24.01.1796: døbt i østre Porsgrunds kirke Halvor Olsens og Anne Andersdatters barn Karen. Fad. Mads Giermundsens kone Marthe Nielsdatter, pigen Aase Andersdatter, Ole Skordalen, Rolf Sørensen, Ole Sørensen.

01.02.1796: døbt Folkman Frecks og Andrea Rougtveds barn Sophia Christence Thornsen. Fad. Procurator Rougtveds kone Sara Charlotte Usgaard, Anders Halls kone Kirstine Maria Adtzleu, Jomfrue Anne Cathrine Folkman, Auditeur Jonas Wessel, foged Samuel Thornsen, Christian Monrad, Peder Schaanning.

10.02.1796: copuleret i kirken enkemand Torjus Jensen og pigen Marthe Maria Jørgensdatter.

side 172-173.

25.02.1796: begravet Peruquemager Jens Høst 52½ aar.

31.03.1796: døbt Skibscapitain Christian Monrads og Inger Bugge Adtsleus barn Joachim Berthelemæus. Fadd. Berthel Hansens enke Clara Zachariasen, Anders Halls kone Kirstine Maria Adtzleu, Jomfrue Karen Zachariasen, Præsten Friderich Blom, Taxadeur Rasmus Malling, Christopher Blom, Joachim Borse, Jeppe Andersen, Peter Adtzleu.

21.04.1796: begravet Peder Olsens og Lisbeth Olsdatters barn Ole 8 aar.

23.04.1796: begravet Andreas Rasmussen 61 aar.

29.04.1796: begravet Ole Olsens enke Aaste Olsdatter 79 aar.

03.05.1796: begravet Søekapitain Jens Usler 76 aar.

08.06.1796: begravet Wissens Usler 28 aar.

17.06.1796: begravet Hans Olsen fra Seude Sogn 26 aar 5 uger.

19.06.1796: begravet Tosten Nielsens enke Anne Magrete Jensdatter 77 aar.

19.06.1796: døbt Hans Hallings og Sara Arvesdatters barn Marthe Maria. Fad. Anders Gullichsens kone Gunnild Clausdatter, Gunnild Jensdatter, Christen Klyve, Rasmus Bødker, Anthoni Andresen.

23.06.1796: begravet Hans Isachsens enke Inger Andersdatter 70 aar.

17.07.1796: begravet Ole Døhls kone Margrethe Christensdatter 40 aar.

23.07.1796: begravet Ole Olsen 48 aar.

31.07.1796: døbt Gunder Haraldsens og Inger Pedersdatters barn Dorthea. Fad. Peder Limis kone Karen Pedersdatter, Aslou Haraldsdatter, Gunder Madsen, Wilhelm Wilhelmsen, Søren Tofte, Christen Klyve.

07.08.1796: døbt Anders Johannesens og Anne Kirstine Mortensdatters barn Christopher. Fad. Hans Johannesens hustrue Maren Poulsdatter, Karen Hiort, Thosten Jørgensen, Isaach Sanne, Hans Thorsen.

08.08.1796: begravet pigen Inger Dorthea 19½ aar, datter af Hans Isaachsen og Karen Hansdatter.

12.08.1796: døbt Antoni Norbergs og Anna Carine Olsdatters barn Anders Norberg. Fad. Ole Gundersens kone Anne Dorthe Svendsdatter, Ingeborg Maria Christensdatter, Peder Christensen, John Mortensen, Anthoni Andreassen, Anders Gunnuldsen.

14.08.1796: introduceret Gunder Haraldsens kone.

14.08.1796: introduceret Anders Johannesens kone.

19.08.1796: begravet Aase Hansdatters uægte barn Karen Maria 14 uger, døbt i Eidanger kirke.

02.09.1796: døbt Skibscapitain hr. Anders Hal's og Kirstine Maria Adtzleus pigebarn Joachima Birgitta. Fad. Berthel Hansens enke Mad. Clara Zachariasen, hr. Christian Monrads kone Inger Bugge Adtzleuv, Jomfrue Karen Zachariasen, Auditeur Jonas Wessel, hr. Toldskriver Folkman Frech, hr. Peter Adtzleuv, hr. Ole Paust.

04.09.1796: introduceret Antoni Norbergs kone Anna Carina Olsdatter.

07.09.1796: begravet Hartvig Larsens og Anna Sophia Hansdatters barn Birthe Margrethe 1½ aar.

side 174.

09.09.1796: døbt Uhrmager Torkild Hansens og Eva Rosina Rasmusdatters drengebarn Rasmus. Fad. Rasmus Smeds enke Margrethe Jensdatter, pigen Birthe Carlsdatter, Hans Erentsen Majer, Søren Knudsen, Anthoni Andreassen.

22.09.1796: døbt Matthias Røras og Kirsten Pedersdatters barn Kirsten Matthia. Fad. Hans Jacob Gundersens kone Karen Pedersdatter, pigen Else Gundersdatter, Thorsten Røra, Jacob Røra, Hans Kjeldsen, Hans Pedersen.

22.09.1796: begravet benævnte Barns* Moder Kirsten Pedersdatter 31 aar 8 maaneder.

02.10.1796: døbt Ole Styrkolsens og Christine Larsdatters barn Anne Olea. Fad. Pigerne Anna Maria Larsdatter, Marthe Johnsdatter, Tolleph Halvorsen, Lars Thorsen, Niels Gulmundsen.

29.09.1796: copuleret i kirken ungkarl Hans Nielsen og pigen Inger Margarethe Christiansdatter.

23.10.1796: introduceret Christine Larsdatter fæsteviet til Ole Styrkolsen.

13.10.1796: begravet Ole Biørnsens kone Sidsil Olsdatter 48 aar.

31.10.1796: begravet Lars Halvorsen 39½ aar.

01.11.1796: begravet Helge Nielsens og Anna Clausdatters barn Niels 10 aar.

03.11.1796: copuleret i kirken Ole Styrkoldsen og Christine Larsdatter.

16.11.1796: begravet Niels Sørensens kone Karen Jensdatter 56 aar 1 mnd.

17.11.1796: copuleret i kirken John Gulmundsen fra Solum med Dorthe Haraldsdatter.

17.11.1796: copuleret i kirken Niels Gullichsen og Birthe Jensdatter.

27.12.1796: copuleret i kirken ungkarl Iver Jensen med pigen Kirsten Olsdatter.

27.12.1796: copuleret i kirken ungkarl Jens Olsen med pigen Karen Svendsdatter.

27.12.1796: begravet Jens Peter Piils og Johanna Hansdatters barn Birthe 13 aar.