| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Ministerialbok for Bamble (Langesund) nr.3 - 1814-1833

Gravlagte i Langesund

Transkribert av Leif Biberg Kristensen

 

side 361-362.

Død 10.01.1815, begravet 14.01.1815: Ungkarl Jacob Sigurdsen Langesund, dagarbejder 60 aar.

Død 28.07.1815, begravet 01.08.1815: Peter Larsen Møllers barn Christen i Langesund 4½ aar.

Død 13.11.1815, begravet 18.11.1815: Jacob Cudrio, Grosserer i Langesund, 8(?) aar.

Død 11.12.1815, begravet 16.12.1815: Enkemand Jengeld Jensen Langesund, Bielkehugger, 84 aar.

Død 06.02.1816, begravet 13.02.1816: Pastor Emeritus Job Dissingthon Vahl, Langesund 78 aar.

Død 15.05.1816, begravet 19.05.1816: Skoleholder Lars Michelsen Lund i Langesund 77 aar.

Død 14.08.1816, begravet 19.08.1816: Skræder Andreas Severin Bech og kone Live Bechs barn Søren 5 aar.

Død 01.12.1816, begravet 06.12.1816: Joachim Monrad og kone Ingebor Monrads søn Johan Nicolai 2 aar 11 maaneder.

Død 07.01.1817, begravet 13.01.1817: Ungkarl Bernt Jacobsen Lugg 25 aar.

Død 24.01.1817, begravet 27.01.1817: Ungkarl Kittel Hansen 22 aar.

Død 29.01.1817, begravet 05.02.1817: Ungkarl Johannes Jacobsen Lugg 36 aar.

Død 14.05.1817, begravet 18.05.1817: Matros Gullich Nielsen fra Staværn 55 aar.

Død .., begravet 30.07.1817: Skibskaptain Jacob Glasius fra Aarhus 38 aar.

Død 03.08.1817, begravet 07.08.1817: Styrmand Lars Larsen Lund og kone Gunild Maria Sørensdatters barn Søren 1½ maaned.

Død 16.08.1817, begravet 22.08.1817: Lensmand Ole Mørk 53 aar.

Død .., begravet 07.09.1817: Leutnant Jens Herman Scheel og frue Cathrine Maria Scheels dødføde drengebarn fra Buenæs.

Død 09.09.1817, begravet 14.09.1817: Lars Jensen Høst 80 aar.

Død 12.01.1818, begravet 18.01.1818: Matros Michel Larsen Lund og kone Berthe Maria Sørensdatters barn Lars 1½ aar.

Død 03.04.1815, begravet 07.04.1815: Joachim Monrads kone Ingebor Monrad, kiøbmandskone 34 aar.

Død 19.04.1815, begravet 23.04.1815: Enken Kirstine Abrahamsdatter Kart, fattiglem af Langesund 70 aar.

Død 20.04.1815, begravet 27.04.1815: Jomfrue Sophie Catharine Rostrup, huusholderske Stathellet 18 aar.

Død 18.06.1815, begravet 22.06.1815: Giestgiver Thor Olsen Moes barn Karen Oline 14 aar.

Død 30.07.1815, begravet 02.08.1815: Skrædermester Jacob Soelgaards barn Gierterue 3 dage.

Død 17.08.1815, begravet 22.08.1815: Kiøbmand Lars Olsen Liies barn Anne Bergithe 3 aar.

Død 25.03.1816, begravet 31.03.1816: John Sigurdsen Røierts kone Aleth Olsdatter 76 aar.

Død 19.07.1816, begravet 23.07.1816: Augustinus Hansen og kone Mette Dorthea Andersdatters barn Johanne Maria 2 aar.

Død 30.07.1816, begravet 05.08.1816: Styrmand Johan Friderich Hiorth og kone Cecilia Elisabeth Hiorths barn Cecilia Elisabeth 1 aar.

Død 09.11.1816, begravet 13.11.1816: Matros Søren Pedersen og kone Mette Maria Sivertsdatters barn Anne Hellene 14 maaneder.

Død 23.12.1816, begravet 27.12.1816: Michel Larsen Lunds datter Anne Mathea 4½ aar.

Død 17.02.1817, begravet 25.02.1817: Lars Olsen Lies kone Kirsten Andersdatter 28½ aar.

Død 29.03.1817, begravet 03.04.1817: Lars Høstes kone Anne Greesdatter 69 aar.

Død 30.03.1817, begravet 04.04.1817: Skibskaptain Jacob Luggs kone Anne Kirstine Lugg fød Pharoe 56 aar.

Død 30.04.1817, begravet 02.05.1817: Jomfrue Edel Sophie Lugg 21 aar.

Død 26.05.1817, begravet 29.05.1817: Thor Olsen Moe og kone Maren Kiøstolfsdatters barn Ingebor Maria 8¾ aar.

Død 15.06.1817, begravet 20.06.1817: Jørgen Anundsens kone Inger Maria Jørgensdatter 34½ aar.

Død 22.10.1817, begravet 26.10.1817: Thor Larsens kone Berthe Maria Hansdatter 50 aar.

Død 05.11.1817, begravet 09.11.1817: Ridder Simon Wright og kiæreste Pernille Wrigthes datter Inger 3 uger.

side 363-364.

Død 23.01.1818, begravet 28.01.1818: Skibskapt. Zacharias Simonsen Zachariasen Porsgrund 32 aar.

Død 11.02.1818, begravet 15.02.1818: Wisiteur Niels Wisløff 63 aar.

Druknede i havet, blev gjenfunden 19.06.1818: Gabriel Andersen matros 27 aar.

Druknede i havet, blev gjenfunden 19.06.1818: Abraham Christensen 13 aar.

Død .., begravet 08.08.1818: Leut. Scheel og kiærestes dødføde drengebarn fra Bunæs Stathellet.

Død 27.03.1819, begravet 04.04.1819: Christofer Olsen 47 aar.

Død 28.04.1819, begravet 02.05.1819: Barnet Laers Andreas Pedersen ¼ aar.

Død 31.05.1819, begravet 06.06.1819: Ole Nilsen Høghs søn Jens Olsen 7 aar.

Død 30.09.1819, begravet 05.10.1819: Jens Melgaards søn Christofer 3 aar.

Død 02.05.1820, begravet 07.05.1820: Nils Kittilsen 56 aar.

Død «paa Søen» 01.07.1820: Søren Thorsen Torp 43 aar.

Død «paa Søen» 01.07.1820: Røjert Christian Hansens søn Hans Petter Christiansen 19¾ aar.

Død «paa Søen» 01.07.1820: Anders Laersen Halens søn Lars Andersen 13 1/3 aar.

Død 17.09.1820, begravet 23.09.1820: Jørgen Amundsens søn Amund 5¾ aar.

Død 01.11.1820, begravet 08.11.1820: Poul Laersen Frostrup 83½ aar.

Død 12.01.1818, begravet 19.01.1818: Afgangne Pastor Vahls madame Frideriche Vahl fød Budkjer 65 aar.

Død 09.02.1818, begravet 16.02.1818: Afgangne Lods Ole Pedersens enke Sophie Nielsdatter 62 aar.

Død 26.05.1818, begravet 31.05.1818: Skibskapt. Christen Traags kiæreste Anne Johanne Traag fød Lindrup 54½ aar.

Død 25.06.1818, begravet 30.06.1818: Michel Sørensens kone Anne Kirstine Nielsdatter 37 aar.

Død 01.07.1818, begravet 06.07.1818: Enken Inger Olsdatter Moe 71 aar.

Død 28.09.1818, begravet 04.10.1818: Tømmermand Niels Pedersens kone Maren Christensdatter 53 aar.

Død 14.02.1819, begravet 22.02.1819: Jomfrue Karen Brodahl 66 aar.

Død 09.03.1819, begravet 14.03.1819: Pige Karen Christofersdatter 14 aar.

Død 15.05.1819, begravet 20.05.1819: Jomfrue Christiane Charlotte Jessen 18½ aar.

Død 10.06.1819, begravet 13.06.1819: Hans Laersens kone Dorthea Isachsdatter 45 aar.

Død 07.10.1819, begravet 12.10.1819: Barnet Hendrika Laersdatter 4½ aar.

Død 10.10.1819, begravet 14.10.1819: Barnet Johanne Maria Fredricke Mølbach 2 1/6 aar.

Død 10.11.1819, begravet 17.11.1819: Snedkermester Styhrs kone Magdalena Styhr fød Pharo 51 1/3 aar.

Død 26.12.1819, begravet 31.12.1819: Barnet Anne Oline ¾ aar.

Død 09.03.1820, begravet 17.03.1820: Lars Jørgen Frostrups kone Magrethe fød Mørch 47 aar.

side 365-366.

Død 14.11.1820, begravet 19.11.1820: Anders Laersen Langøen, faderen er Laers Andersen Langøen 1¾ aar.

Død 24.11.1820, begravet 30.11.1820: Gullich Sørensen 6½ aar.

Død 04.12.1820, begravet 10.12.1820: Anders Andreassens søn Anders 6¾ aar.

Død 07.12.1820, begravet 13.12.1820: Lods Søren Evensens søn Ole 4 aar.

Død 11.12.1820, begravet 15.12.1820: Anders Erichsens søn Erich 1 2/3 aar.

Død 17.12.1820, begravet 23.12.1820: Jonas Olsens søn Søren Peter 8 11/12 aar.

Død 11.01.1821, begravet 18.01.1821: Jonas Olsen Røiert 53½ aar.

Død 21.01.1821, begravet 27.01.1821: Hans Jacob Larsen Lugges barn 2¼ aar.

Død 13.03.1821, begravet 20.03.1821: Claus Pedersen 55 aar.

Død 21.03.1821, begravet 26.03.1821: Lars Borrellye Contorist 28¾ aar.

Død 18.03.1821, begravet 26.03.1821: Niels Røstrup Overtoldbetjent Stathellet 66½ aar.

Død 21.04.1821, begravet 27.04.1821: Henrich Erboe Kjøbmand 82 aar.

Død 16.10.1821, begravet 20.10.1821: Ambrosius Mathias Jeremiasen 4 aar.

Død 26.12.1821, begravet 30.12.1821: Ridder Hr. Simen Wrigthes søn Simon Petrus 1¼ aar.

Død 21.01.1822 paa Søen: Arbeidsmand Magnus Larsen Falch 33 aar.

Død 22.05.1822, begravet 22.05.1822: Hans J. Hansen og huustrue Mette Margrethe Wiborg deres dødfødte pigebarn.

Død 16.09.1820, begravet 23.09.1820: Groe Johnsdatter i tieneste hos hr. Johnsen, fra Sannikedahl 23 aar.

Død 09.10.1820, begravet 16.10.1820: Hr. Simon Wrigths kone madame Pettronelle Wrigth fød Blom 34 aar.

Død 20.11.1820, begravet 25.11.1820: Iver Smeds pigebarn Inger Catharine 1 2/3 aar.

Død 27.11.1820, begravet 30.11.1820: Marthe Hellene Sørensdatter 8¼ aar.

Død 29.11.1820, begravet 05.12.1820: Hr. Andreas Chrystie Mølbaks barn Mariane Sophie 8 aar.

Død 01.12.1820, begravet 08.12.1820: Maren Dorthea Larsdatter 6 aar.

Død 09.12.1820, begravet 15.12.1820: Kirkesanger hr. A. B. Jeremiasens datter Kirsten Gurine Ottomine 2/3 aar.

Død 20.12.1820, begravet 23.12.1820: Anders Olsen Linnarønningens datter Anne Carine 1 10/12 aar.

Død 20.12.1820, begravet 27.12.1820: Anders Thorbiørnsens datter Maren Christine 8½ aar.

Død 23.12.1820, begravet 30.12.1820: Christen Evensens datter Magdalene 10¾ aar.

Død 12.01.1821, begravet 19.01.1821: Marthe Dorthea Monrad fød Coch 24 aar.

side 367-368.

Død 25.03.1822, begravet 01.04.1822: Snedker Jacob Frederich Styhr 66½ aar.

Død 19.08.1822, begravet 22.08.1822: Drengebarnet Peder Nielsen 3 dage.

Død 02.06.1823, begravet 08.06.1823: Overkrydsbetjent og Dannebrogsmand Conrad Christian Parneman 49 aar.

Død 08.07.1823, begravet 13.07.1823: Christen Gundersen Skibstømmermand 70 aar.

Død 08.12.1823, begravet 14.12.1823: Matros Niels Nielsen 56 aar.

Død 10.02.1824, begravet 16.02.1824: Jørgen Christian Jensen 4 maaneder.

Død 13.03.1824, begravet 17.03.1824: Claus Marcusen 36 aar.

Død 08.05.1824, begravet 13.05.1824: Undertoldbetjent Anders Haagensen 63 aar.

Død 28.08.1824, begravet 04.09.1824: Hr. Ridder Just Wrigth 53 aar.

Død 1824 paa Søen: Christian Jensen Ancher 20 aar.

Død 06.12.1824, begravet 12.12.1824: Ole Evensen Sillian 36 aar.

Død 26.02.1825, begravet 05.03.1825: Sigbjørn Solgaard 4 uger.

Død 10.10.1825, begravet 16.10.1825: Thron Larsen 86 aar.

Død 28.03.1821, begravet 03.04.1821: Enken Ingeborg Olsdatter Berg 86 aar.

Død 14.05.1821, begravet 18.05.1821: Madame Live Schavinius, havde hjelp af fattigkassen 58 aar.

Død 22.05.1821, begravet 28.05.1821: Matroskonen Aleth Margrethe Wiborg Gjerdrum 34 aar.

Død 06.06.1821, begravet 11.06.1821: Enken Berthe Christensdatter Mørch 90 aar.

Begravet 14.10.1821: Lars Evensen Murmesters dødfødte pigebarn.

Død 13.03.1822, begravet 19.03.1822: Enken Berthe Gundersdatter 70 aar.

Død 07.05.1822, begravet 12.05.1822: Jon Jacobsens kone Berthe Maria Eilertsdatter 27½ aar.

Død 27.05.1822, begravet 30.05.1822: Enken Inger Paulsdatter Ødegaarden 67 aar.

Død 11.07.1822, begravet 14.07.1822: Hans Isachsens kone Thuri Knudsdatter 23½ aar.

Død 23.03.1823, begravet 30.03.1823: Enken Anne Sophie Nilsdatter fra Bamble sogn 55 aar.

Død 16.04.1823, begravet 20.04.1823: Karen Maria Andersdatter Duus, fød i Holland? 76 aar.

Død 05.05.1823, begravet 08.05.1823: Konen Ingeborg Pedersdatter, en almisselem 70 aar.

Død 24.05.1823, begravet 28.05.1823: Matros Halvor Christensens pigebarn Mariane ¼ aar.

side 369-370.

Død 28.11.1825, begravet 04.12.1825: Christen Olsen Halvorsen 1½ aar.

Død 02.02.1826, begravet 07.02.1826: Petter Georg Parnemann 9 aar.

Død 11.03.1826, begravet 18.03.1826: Hans Thomas Sigbjørnsen 78 aar.

Død 10.10.1826, begravet 14.10.1826: Eilert Peder Larsen 1 aar.

Død 20.10.1826: Anders Østensen i Frankrig paa en reise 13 aar.

Død 06.05.1827, begravet 13.05.1827: Jens Severin Dahl født ved Herre i Bamble 67 aar.

Død 31.10.1827, begravet 07.11.1827: Lods Hans Jacob Olsen Grønvold 67 aar.

Død 31.10.1827, begravet 07.11.1827: Hans Hansen Grønvold 16 aar.

Død 02.02.1828, begravet 09.02.1828: Niels Olsen Holmgreen, Sømand og opholdt sig i Langesund, 29 aar.

Død 05.02.1828, begravet 12.02.1828: Anders Torbjørnsen, Arbeidsmand og boede her i Langesund 44 aar.

Død 19.02.1828, begravet 26.02.1828: Hartvig Hvidtfeldt Nybroe, et barn og var hos sine forældre paa Stathellet, 7 aar.

Død 22.04.1828, begravet 29.04.1828: Peder Rasmusen, var Organist her i Langesund, 26 aar.

Død 06.05.1828, begravet 13.05.1828: Anders Pedersen, Sømand og boede her i Langesund, 77 aar.

Død «in Maii», begravet 13.05.1828: John A. Blom, CoffardieCapt. og boede her i Langesund, 40 aar. Døde paa en Reis til Cornval og blev begraven der.

Død 22.12.1823, begravet 28.12.1823: Peder Johannesens enke Kirsten Jørgensdatter 88 aar.

Død 11.01.1824, begravet 18.01.1824: Birthe Andersdatter 6 aar.

Død 26.03.1824, begravet 03.04.1824: Gjertrud Pedersdatter 71 aar.

Død 19.05.1824, begravet 25.05.1824: Mette Dorthea Andersdatter 46 aar.

Død 03.06.1824, begravet 07.06.1824: Margrethe Torgjusdatter 10 aar.

Død 27.11.1824, begravet 05.12.1824: Marthe Olsdatter gift med høker Lars Lie 29 aar.

Død 15.10.1825, begravet 20.10.1825: Søemand Thor Olsen Moes kone Maren Cathrine Kjøstolsdatter 48 aar.

Død 09.01.1826, begravet 17.01.1826: Aleth Magrethe Wiborg, hjemmedøbt 0.

Død 21.04.1826, begravet 27.04.1826: Jomfru Anne Magrethe Blom 42 aar.

Død 02.06.1827, begravet 09.06.1827: Pigebarnet hjemmedøbte Maria Elisabeth Solgaard 8 dage.

Død 18.06.1827, begravet 25.06.1827: Konen Aaste Halvorsdatter Barfod 63 aar.

Død 12.08.1827, begravet 14.08.1827: Pigebarnet hjemmedøbt Hanne Jørgine Hansdatter 3 uger.

Død 09.08.1827, begravet 16.08.1827: Pigen Inger Aslachsdatter 9 aar.

Død 10.08.1827, begravet 17.08.1827: Enken Karen Olsdatter 73 aar.

Død 08.10.1827, begravet 12.10.1827: Pigen Eleonore Bendicte Wisnæs født paa Ødegaarden ved Langesund 1 aar.

side 371-372.

Død 16.07.1828, begravet 18.07.1828: Ole Larsen Bøgenæs, Sømand og boede i Stavanger, 50 aar. Døde paa en Reis her til fiorden.

10.08.1828 blev begravet et dødfødt drengebarn af forældrene Søren Sørensen Stokke og Dorthe Maria Olsdatter.

Død 13.09.1828, begravet 17.09.1828: Lars Michelsen, et barn og hos sine forældre i Langesund, 2½ aar.

Død 01.10.1828, begravet 08.10.1828: Niels Jensen Høegh, afgaaet Lods og pensionist i Langesund, 97 aar.

Død 30.10.1828: Torjus Isachsen Arøe, Sømand og boede i Langesund, 60 aar. «Disse 2de reiste ud 30te oct. f.a. for at fiske, men da de endnu til dato ej har været at opspørge formodes de at være forulykkede.»

Død 30.10.1828: Ole Nielsen Høegh, Sømand og boede i Langesund, 52 aar. «Disse 2de reiste ud 30te oct. f.a. for at fiske, men da de endnu til dato ej har været at opspørge formodes de at være forulykkede.»

Død 21.12.1828: Michel Larsen Lund, Røiert og boede her i Langesund, 44 aar. Forulykkede ved at hente Veed.

Død 20.05.1829, begravet 27.05.1829: Christian Hansen, afskediget Røiert og pensionist i Langesund, 77 aar.

Død 24.08.1829, begravet 31.08.1829: Halvor Olsen Bjerketvedt, Sømand og boede i Langesund, 32 aar.

Død 12.09.1829, begravet 20.09.1829: Lars Iversen, forhenværende CoffardieCapt. i Langesund, 86 aar.

Død 30.09.1829, begravet 06.10.1829: Thor Andreas Larsen, et barn i Langesund, 2 maaneder.

Død 03.11.1829, begravet 08.11.1829: Michel Sørensen, Rebslager i Langesund, 45 aar.

Død 16.11.1829, begravet 23.11.1829: Amund Petter Hansen, et barn, 14 dage.

Død 21.02.1828, begravet 28.02.1828: Joran Olsdatter, var gift med Lods Christoffer Anker i Langesund, 67 aar.

Død 29.02.1828, begravet 08.03.1828: Kirsten Chrestensdatter, enke efter forhen afdøde Christian Bentsen, 79 aar.

Død 07.06.1828, begravet 11.06.1828: Ane Chrestine Chrestensdatter, et barn, 1 maaned.

Død 08.07.1828, begravet 11.07.1828: Ane Gurine Larsdatter Lie, et barn, 1 maaned.

Død 06.08.1828, begravet 12.08.1828: Ingeborg Olsdatter, var gift med Arbeidsmand Hans Olsen, 69 aar.

Død 13.08.1828, begravet 18.08.1828: Dorthe Maria Olsdatter, var gift med Arbeidsmand Søren Sørensen Stokke, 28 aar.

Død 30.08.1828, begravet 03.09.1828: Larine Larsdatter, vanfør og fattiglem, 30 aar.

Død 20.10.1828, begravet 26.10.1828: Maren Svendsdatter, var gift med Sømand Søren Andersen Lutten, 60 aar.

Død 29.10.1828, begravet 05.11.1828: Karen Svendsdatter, enke efter forhen afdøde Niels Jensen Høegh, 70 aar.

Død 01.02.1829, begravet 08.02.1829: Ales Olsdatter, fattiglem, 90 aar.

Død 03.06.1829, begravet 09.06.1829: Malene Thomasdatter, enke og fattiglem, 70 aar.

Død 16.10.1829, begravet 23.10.1829: Ane Larsdatter Lie, enke og opholdt sig i Schien, 82 aar. Var i besøg hos sin søn Lars Olsen Lie.

Død 11.11.1829, begravet 16.11.1829: Mette Albretsdatter, var gift med Sømand Halvor Didrichsen i Langesund, 24 aar.

Død 26.01.1830, begravet 02.02.1830: Kirsten Steffensdatter, var gift med Skomager Hovde? i Langesund, 36 aar.

side 373-374.

Død 09.12.1829, begravet 17.12.1829: Hans Larsen Bamble, Arbeidsmand i Langesund, 31 aar.

Død 28.02.1830, begravet 09.03.1830: Claus Hanch, Obertoldkrydsbetjent i Langesund, 52 aar.

Død 12.04.1829, begravet 18.04.1829: Søren Michelsen, Ringer og graver i Langesund, 89 aar.

Død 23.06.1830, begravet 28.06.1830: Anders Nielsen Lundberg, forhenværende Sømand i Langesund, 73 aar.

Død 01.07.1830, begravet 06.07.1830: Chresten Abrahamsen, afskediget Lods og pensionist i Langesund, 69 aar.

Død 12.07.1830, begravet 19.07.1830: Jacob Cudrio Wrigth, Personal Cappelan i Sandefiord, 25 aar. Var i besøg hos sin fader hr. Simon Wright.

14.08.1830 blev et dødfødt drengebarn jordpaakastet, født af forældrene hr. Toldbetjent Jens E. Rude og kjæreste madame Hanna D. Rude.

Død 26.09.1830, begravet 03.10.1830: Isach Larsen Brevig, Sømand her af Langesund, 25 aar.

Død 09.11.1830, begravet 16.11.1830: Bent Christiansen, Styrmand af Langesund, 32 aar.

Død 20.11.1830, begravet 28.11.1830: Andreas Skou Tørjussen, var vanfør og Skomager i Langesund, 22 aar. Forulykkede paa Rognsfjorden med en pramladning veed.

Død 14.02.1831, begravet 20.02.1831: Hans Larsen Asvald, Dagarbeider af Langesund, 50 aar.

Død 16.03.1831, begravet 23.03.1831: Johannes Nilsen Pharo, forhenværende Rebslager i Langesund, 68 aar.

Død .., begravet 04.05.1831: Gunder Jørgen Rostrup Nybroe, CoffardieCapt. fra Stathellet, 49 aar.

Død 14.05.1831, begravet 20.05.1831: Amund Gundersen Brevig, forhenværende Fragtemand, 81 aar.

Død 14.02.1830, begravet 21.02.1830: Maren Gautesdatter, enke efter afdøde Anders Halvorsen Tangevald og fattiglem, 70 aar.

Død 03.04.1830, begravet 09.04.1830: Anne Didricha Andersdatter, et barn, 3½ aar.

Død 03.04.1830, begravet 09.04.1830: Inger Catharina Ingvoldsdatter, et barn, 2½ aar.

Død 25.05.1830, begravet 30.05.1830: Lene Larsdatter, enke efter afdøde Tron Rognstranden og fattiglem, 79 aar.

Død 18.09.1830, begravet 23.09.1830: Ane Magrethe Zachariasdatter, et barn, 10 dage. Var hiemmedøbt men havde ingen confirmation faaet paa sin daab i kirken.

Død 03.01.1831, begravet 10.01.1831: Maren Jacobsdatter Rogn, enke og fattiglem, 78 aar.

Død 09.01.1831, begravet 16.01.1831: Johanne Olsdatter, enke og fattiglem, 77 aar.

Død 18.02.1831, begravet 27.02.1831: Hege Asbjørnsdatter, enke og fattiglem, 78 aar.

Død 06.03.1831, begravet 13.03.1831: Karen Katrine Jørgensdatter Lollik, enke efter forhen afdøde Styrmand Jens Anker, 70 aar.

Død 19.04.1832, begravet 22.04.1832: Ane Catharine Sørensdatter, et barn, 8 aar.

Død 24.05.1832, begravet 02.06.1832: Karen Elise Lassen, et barn i Langesund, 4 aar.

Død 10.07.1832, begravet 17.07.1832: Gunnild Maria Erboe, enke efter forhen afdøde Capt. Erboe, 64 aar.

Død 14.10.1832, begravet 22.10.1832: Ane Elisabeth Wessnæss, et barn, 7 dage. Var hjemmedøbt, men havde ingen bekræftelse faaet paa sin daab i kirken.

Død 22.10.1832, begravet 28.10.1832: Ingeborg Hansdatter Havredahl, fattiglem af Langesund, 60 aar.

Død 26.11.1832, begravet 30.11.1832: Ane Magrethe Nielsdatter Krabbe, pige og fattiglem, 69 aar.

side 375-376.

Død 18.05.1831, begravet 25.05.1831: Hans Lund Linaae, Lodsoldermand i Langesund, 84 aar.

Død 26.06.1831, begravet 01.07.1831: Anders Andersen Langøe, forhenværende Lods, 80 aar.

Død 11.11.1831, begravet 07.12.1831: Jacob Phillipsen, Sømand og boede paa Helgeraaen, 37 aar. Forulykkede med en pram paa Rognsfjorden og blev funden i Kongsh.

Død 15.01.1832, begravet 21.01.1832: Jacob Erichsen Solgaard, Lehnsmand og Skrædermester, 54 aar.

Død 08.03.1832, begravet 18.03.1832: Thor Larsen Brevig, Sømand her af Langesund, 16 aar.

Død 02.07.1832: Niels Petter Thorsen Moe, var i Sølægd og her af Langesund, 18 aar. Var ude og dørgede og faldt ud af baaden.

Død 04.08.1832, begravet 10.08.1832: Chresten Olsen Moen, Tømmermand af Langesund, 67 aar.

Død 17.09.1832, begravet 23.09.1832: Gunder Larsen Brevig, et barn, 10 aar.

Død 18.09.1832, begravet 25.09.1832: Abraham Nielsen Pharo, Kjøbmand her af Langesund, 68 aar.

Død 10.03.1833, begravet 17.03.1833: Arve Hansen, enkemand og fattiglem, 95 aar.

Død 16.03.1833, begravet 24.03.1833: Erich Hansen Havredahl, enkemand og fattiglem af Langesund, 81 aar.

Død 21.03.1833, begravet 27.03.1833: Halvor Thorstensen Eeg, Dagarbeider af Langesund, 84 aar.

Død 16.07.1833, begravet 21.07.1833: Christian Friderich Bentsen, et barn, 6 aar.

Død 01.02.1833, begravet 10.02.1833: Helvig Johanne Greesdatter Asvald, enke og fattiglem af Langesund, 85 aar.

Død 03.04.1833, begravet 08.04.1833: Kirsten Christoffersdatter, enke og fattiglem af Langesund, 55 aar.

Død 06.04.1833, begravet 13.04.1833: Inger Aslachsdatter, et barn, 1 dag. Var hjemmedøbt, men havde ingen bekræftelse faaet paa sin daab i kirken.

Død 06.06.1833, begravet 12.07.1833: Inger Jørgensdatter, enke af Langesund, 85 aar.

Død 28.06.1833, begravet 02.07.1833: Grethe Hansdatter Trosbye, fattiglem af Langesund, 74 aar.

Død 08.01.1834, begravet 14.01.1834: Maren Chrestensdatter, enke af Langesund, 66 aar.

Død 24.01.1834, begravet 02.02.1834: Magrethe Pedersdatter, Lodskone i Langesund, 59 aar.

Død 15.02.1834, begravet 23.02.1834: Halvordine Moss Halvorsdatter, et lidet barn af Langesund, ¾ aar.

Død 17.04.1834, begravet 20.04.1834: Ingeborg Olsdatter, Dagarbeider Hans Sørensens kone, 58 aar.

Død 23.05.1834, begravet 27.05.1834: Inger Dorthea Iversdatter, et barn, 1 dag.

Død 14.06.1834, begravet 19.06.1834: Maren Elisabeth Amondsdatter, fattiglem, 75 aar.

Død 02.08.1834, begravet 08.08.1834: Gunnild Torkildsdatter, fattiglem, 74 aar.

Død 03.10.1834, begravet 11.10.1834: Justine Bolette Brodahl, et barn, 14 aar.

Død 03.11.1834, begravet 09.11.1834: Siri Svendsdatter, Tømmermandskone, 61 aar.

Død 10.11.1834, begravet 18.11.1834: Maren Isachsdatter, Sømandsenke, 69 aar.

side 377.

Død 20.09.1833, begravet 25.09.1833: Lars Johansen, Rorskarl her i Langesund, 56 aar. Faldt ulykkeligvis ud af prammen her paa sundet og druknede.

29.09.1833 blev et dødfødt drengebarn jordpaakastet, født af forældrene Gunder Tørjussen og hustrue Netten Nicoline Hansdatter af Langøe.

Død 25.11.1833, begravet 02.12.1833: Ole Chrestensen, Sømand af Langesund, 17 aar.

Død 31.01.1834, begravet 06.02.1834: Ejlert Larsen Barfod, forhenværende Sømand, 73 aar.

Død 24.03.1834, begravet 01.04.1834: Engebreth Edvard Dehly, Undertoldbetjent, 43 aar.

Død 20.06.1834: Søren Pedersen Rønningen, Sømand og Fisker, 64 aar. Disse tvende vare ude paa søen og dørgede og bleve borte.

Død 20.06.1834: Thor Olsen Moe, Sømand og Fisker. Disse tvende vare ude paa søen og dørgede og bleve borte.

Død 28.10.1834, begravet 31.10.1834: Danqvart Nordmand, et barn, ¼ time.