| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Ministerialbok for Bamble nr.2 - 1775-1814

Viede

Transkribert av Leif Biberg Kristensen

 

side 450-451.

02.03.1775: Laers Arnoldsen Gierrestad ungkarl med pigen Helvig Gregersdatter sammesteds.

16.03.1775: Halvor Olsen Berg ungkarl med afgangne Arnold Bergs enke.

16.05.1775: Amund Pedersen i Langesund ungkarl med pigen Jørild Andersdatter sammesteds.

19.05.1775: Gregers Gregersen Aswald ungkarl med pigen Anne Kirstine Henrichsdatter Thyboe fra Aalborg.

09.06.1775: Jacob Olsen i Stathellet ungkarl med pigen Kisti Olsdatter ibid.

22.06.1775: Enkemand Niels Pedersen fra Kiønøen i Sanichedahl med pigen Kisten Olsdatter Høenseje.

22.06.1775: Anders Owesen paa Rebberbanen ungkarl med afgangne Povl Christensens enke Maren Christensdatter i Langesund.

06.07.1775: Claus Christensen Hafsund ungkarl med Aase Maria Sørensdatter Arnesplads.

06.07.1775: Christopher Olsen i Ombosnes ungkarl med pigen Owed Giertsdatter Asdahl nedre.

03.08.1775: Saugmester Erich Hansen ved Hære ungkarl med pigen Dorthe Christensdatter sammesteds.

11.08.1775: Saugmester Ole Pedersen ved Hære med pigen Anne Magrethe Olsdatter sammesteds.

07.09.1775: Klokkeren Peder Jacobsen enkemand med pigen Liwe Svendsdatter Grasmyr.

28.09.1775: Torkild Rasmusen Hasler af Eijdanger sogn ungkarl med pigen Ingeborg Arnoldsdatter Synbye.

03.10.1775: Amund Christensen Winnie ungkarl med pigen Anne Maria Christensdatter Bamble.

02.11.1775: Jens Jensen Giømble ungkarl med enken Ingeborg Knudsdatter Grasmyr.

23.11.1775: Smedsvend Hans Jonsen i Langesund med afgangne Hans Jacob Nielsens enke sammesteds Anne Maria Olsdatter.

30.11.1775: Styrmand Staae Laersen fra Brewig ungkarl med afgangne Knud Nielsens enke ved Hære Anne Cathrine Olsdatter, som foreviste skiftebrev af 20.12.1774 med kongl. alernaadigst vielsebrev dat. Christiansborg 10.11.1775. Caut. Lars Staasen Blegebakken og Guttorm Olsen i Brevig.

31.11.1775: Soldat Jon Olsen Hellestved ungkarl med pigen Maria Jacobsdatter ved Hære.

27.12.1775: Johannes Laersen Winnie enkemand med pigen Kirstine Laersdatter Schaugstad.

02.01.1776: Christen Thronsen Hydahl ungkarl med pigen Berthe Christensdatter sammesteds.

04.01.1776: Ungkarl Niels Lucasen ved Hære med pigen Agnete Johanisdatter sammesteds med kongl. allernaadigst vielsebrev dat. Christiansborg 15.12.1775. Caut: Staae Larsen og Christen Thorsen begge ved Hære.

18.01.1776: Styrmand Peder Laersen Ulstrup i Langesund enkemand som foreviste skiftebrev af 04.10.1772 med Anne Cathrine Henrichsdatter Holm, med kongl. allernaadigst vielsebrev dat. Christiansborg 22.12.1775. Caut. Peder Green og Niels Olsen Ulsmoen begge i Langesund.

15.02.1776: Matros Ewen Sørensen i Langesund ungkarl med pigen Karen Olsdatter ibid.

07.06.1776: Ole Thorsen i Langesund ungkarl med pigen Maren Kirstine Giertsdatter sammesteds.

27.06.1776: Soldat Niels Jørgensen Wingereij ungkarl med pigen Maren Jørgensdatter sammesteds.

13.07.1776: Smedsvend Niels Rasmusen Berth med pigen Ingeborg Cathrine Johanesdatter begge ved Hære.

18.07.1776: Soldat Hans Torbiørnsen Flaatten med pigen Ingeborg Giertsdatter Jerseth.

25.07.1776: Christen Laersen Schougstad ungkarl med pigen Sophie Maria Olsdatter Skougen ved Nenseth.

25.07.1776: Matros Ole Rasmusen fra Skaatøe i Sanichedahl med pigen Malene Olsdatter Udgaarden.

25.07.1776: Enkemand Niels Hansen Fossung i Sannichedahl med pigen Anne Jørgensdatter Dørredahl.

08.08.1776: Aanen Nielsen af Wigmosta sogn og Walle præstegield i Christiansands stift med pigen Tone Nielsdatter Bakke.

05.09.1776: Soldat Ole Laersen i Stathellet ungkarl med pigen Ragnild Sigursdatter sammesteds.

26.09.1776: Aasold Gullichsen Kiørestad vestre ungkarl med pigen Mariken Danielsdatter Kiørestad østre.

26.09.1776: Soldat Erich Halvorsen ved Hære ungkarl med pigen Anne Petersdatter sammesteds, med kongl. allernaadigst vielsebrev dat. Christiansborg 22.08.1776. Caut. Philip Hansen og Jacob Jensen begge ved Hære.

03.10.1776: Søren Sørensen Søtholt ungkarl med pigen Kirstine Simonsdatter Bamble med kongl. allernaadigst vielsebrev dat. Christiansborg 27.06.1776. Caut. Abraham Jonsen Nenseth og Anders Larsen Sortedahl.

17.10.1776: Ole Halvorsen Bircheseth ungkarl med pigen Ingeborg Halvorsdatter Birchesetheje.

28.11.1776: Matros Amund Gundersen Brevig østre ungkarl med pigen Inger Larsdatter ibidem.

09.12.1776: Matros Jørgen Laersen Rogn i Langesund enkemand med pigen Kari Gregersdatter Aswald.

26.12.1776: Matros Ewert Jonsen i Langesund enkemand med enken Helvig Jonsdatter sammesteds.

02.01.1777: Matros Søren Andersen ungkarl med pigen Anne Olsdatter begge i Langesund.

02.01.1777: Matros Christopher Nielsen ungkarl med pigen Ales Olsdatter begge paa Bræcheeje.

16.01.1777: Abraham Erichsen Bambleeje ungkarl med pigen Else Goutesdatter Udgaarden.

10.04.1777: Corporal Halvor Corneliusen Bache fra Schien med Mette Erichsdatter Holmgreen her af Sognet.

19.05.1777: Skrædder Christian Bentsen ungkarl med pigen Ingeborg Nielsdatter begge i Langesund.

19.05.1777: Matros Ole Pedersen i Langesund ungkarl med pigen Sophi Nielsdatter sammesteds.

side 452-453.

24.06.1777: Ungkarl Ewen Amundsen Aastad med pigen Kirstine Danielsdatter Aabye, uden foregaaende trolovelse og lysning af prædikestoelen i følge kongl. allernaadigst bevilning dat. Christiansborg 24.04.1777. Caut. M. Hansen og Hans Madsen Asdahl.

24.06.1777: Soldat Casper Caspersen Moe med pigen Berthe Jonsdatter sammesteds.

10.07.1777: Ungkarl Isach Matthiasen Hellestved med pigen Inger Cathrine Pedersdatter Aabye med kongl. allernaadigst vielsebrev dat. Christiansborg 28.02.1777. Caut. Hr. forvalter Bruun og Michel Hansen.

24.07.1777: Ungkarl Peder Olsen Skomager med pigen Marthe Olsdatter Grimsrøe begge her af sognet efter kongl. allernaadigst bevillning dat. Christiansborg 05.06.1777. Caut. Halvor Jacobsen Blegelie og Lars Olsen Aasland i Solum sogn.

31.07.1777: Enkemand Niels Erichsen Bakke her af sognet med pigen Guri Jonsdatter fra Giærrestad sogn.

14.08.1777: Ungkarl Niels Amundsen fra Drangedahl med pigen Marthe Maria Talachsdatter begge i Ombosness.

04.09.1777: Ole Michelsen paa Rebberbanen i Langesund ungkarl med pigen Inger Gullichsdatter af Bamble sogn.

04.09.1777: Thor Biørnsen Trosbyeeje ungkarl med pigen Boel Pedersdatter paa Fæseth.

11.09.1777: Soldat Giert Olsen i Ombosness ungkarl med pigen Maren Johannesdatter Michelstrand.

16.10.1777: Ungkarl Knud Torjusen med pigen Martha Jansdatter begge i Ombosnæs..

28.10.1777: Hr. Friderik Adrian Bødtker sognepræst til Schjen og jomf. Maren Leth Schjuning paa Bamble præstegaard efter høy kongelig tilladelse.

02.11.1777: Michael Hansen Brekke Lehnsmand i Bamble med pigen Karen Larsdatter Hærøen i Edanger sogn, efter høy kongelig tilladelse at 16.09.1777 hjemme paa Lehnsmandsgaarden Brekke. Caut: Abraham Kal og Sr. Jacob Juul.

06.11.1777: Enkemanden Amun Christensen Høevig med pigen Anne Kjerstine Johansdatter Hervig.

16.11.1777: Hr. visiteur Johan Erik Fyn enkemand med enkemadame Hedevig Kirketorps i Langesund hjemme i huuset efter høy kongelig tilladelse af 02.05.1776. Caut. Visiteur Sonvad og Sr. Nils Høst. Begge egtefolkene har forevist deris skiftebrev.

20.11.1777: Ungkarl Hans Olsen Bamble med pigen Mette Eriksdatter ibid.

18.12.1777: Ungkarl Hans Larsen med pigen Groe Torkesdatter.

04.01.1778: Enkemand Anders Aaselsen Rudvig med pigen Aaved Madsdatter Arsdahl hiemme i huuset efter høy kongelig tilladelse af 14.11.1777. Caut. Mads Gundersen Arsdal og Peder Hansen Findal.

15.02.1778: Jacob Lucassen Hammersmed ved Hære ungkarl med pigen Maren Chatarina Jonsdatter efter høy kongelig tilladelse av 26.12.1777 hjemme i deris eget huus. Caut. Forvalter Jens Bron og Stoe Larsen.

06.02.1778: Enkemand Abraham Guliksen Nyestad med pigen Maren Larsdatter Bambleeje.

12.02.1778: Matros og ungkarl Johan Olsen Udtgaardenseje med pigen Anne Olsdatter.

25.02.1778: Ungkarl Jørgen Aasolsen Dørdhaleje med pigen Magdalena Askudsdatter.

03.03.1778: Matros ungkarl Ole Jacobsen i Langesund med pigen Martha Amonsdatter.

30.04.1778: Ungkarl Lars Jacobsen Rogn med pigen Johanna Gautisdatter Udgaarden.

30.04.1778: Enkemand Hendrich Amonsen med pigen Ales Gundersdatter begge fra Ombysnæs.

02.07.1778: Ungkarl Abraham Jensen Holthan af Sannikedal med pigen Ingebor Madsdatter Kjær af Bamble, hjemme i huuset efter høy kongelig tilladelse af dato Kjøbenhafn 11.06.1778. Caut. Ole Olsen Wefald i Drangedal og Jens Rasmussen Holthan i Sannikedal.

09.07.1778: Soldat ungkarl Wraal Jensen Fostvejt med pigen Kari Jørgensdatter Dørdhal.

31.07.1778: Enkemand Jacob Jacobsen i Statellet med pigen Kari Jørgensdatter Gjømle efter høy kongelig tilladelse af dato Christiansborg 10.04.1778.

01.08.1778: Soldat ungkarl Gunder Tharalsen Porsgrund med pigen Mari Gundersdatter Havreager.

03.09.1778: Enkemand Harald Bjørensen Glitum med pigen Methe Arenhalsdatter Rørholt, efter høy kongelig tilladelse af Christiansborg 02.04.1778 at egtevies hjemme i huuset. Caut. Lehnsmand Mikel Hansen og Nils Hansen Rosland.

26.09.1778: Enkemand Povel Sørensen med pigen Mari Jørgensdatter begge paa Bredvigeje.

01.10.1778: Matros ungkarl Pol Eriksen Eg med pigen Kjersten Larsdatter Ombisnæs.

03.10.1778: Enkemand Jens Hansen Brunvold med enken Anna Haagensdatter begge ved Here.

15.10.1778: Ungkarl Johannis Larsen med pigen Ingebor Maria Aagisdatter Rørholt efter høy kongelig tilladelse af dato Christiansborg 23.01.1778 at egtevies hjemme i huuset. Caut. Rasmus Johannesen Sortedal og Amund Andersen Havreager.

22.10.1778: Ungkarl matros Jørgen Kjørstelsen med pigen Karen Larsdatter begge af Forsum?

26.11.1778: Mas Arnolsen Kjer med pigen Ingebor Maria Gundersdatter fra Kragerøe efter Høy kongelig tilladelse at egtevies hjemme i huuset. Caut. Niels Jensen Rosland og Ole Rønholt.

08.12.1778: Enkemand Gulik Larsen Giømble med pigen Ingebor Nilsdatter Fillestad.

20.12.1778: Skipper Morthen Olsen Arøe med Susana Nilsdatter Langesund hiemme i huuset efter høy kongelig tilladelse af dato 15.10.1778. Caut. Nils Ulsmoen og Peder Ulstrup.

side 454-455.

26.12.1778: Enkemand Ole Nilsen med enken Ragnild Christensdatter begge af Langesund.

08.01.1779: Enkemand Jon Andersen Langøen i Sanikedal med pigen Groe Olsdatter Grimsøe.

17.05.1779: Matros ungkarl Lars Christensen Winje med pigen Mari Christensdatter.

24.06.1779: Ungkarl Anders Jacobsen Rogn med pigen Inger Christensdatter fra Jerstad menighed efter høy kongelig tilladelse 23.04.1779. Caut. Peder Thoersen og Thoer Evensen.

01.07.1779: Enkemand Lars Christensen Winjestrand med pigen Martha Thorkelsdatter fra Jerstad sogen.

04.07.1779: Anders Halvorsen ungkarl med pigen Mari Gautisdatter begge i Langesund.

04.07.1779: Ungkarl Anders Nilsen med pigen Anna Chatarina Ghjerhardsdatter.

15.07.1779: Ungkarl Erik Andersen med pigen Aase Maria Tolevsdatter Klep hjemme i huuset paa Lia i Solum herret efter høy kongelig tilladelse af Kjøbenhafn 11.06.1779. Caut. Tolev Klep og Anders Lia i Solum.

04.08.1779: Matros ungkarl Anders Halvorsen med pigen Mari Gautisdatter. (NB Samme vielse er ført 04.07.1779. LBK)

04.08.1779: Ungkarl Anders Nilsen med pigen Anne Chatharina Jensdatter begge fra Langesund.

09.09.1779: Sergeanten Kithel Solegaar med pigen Anne Larsdatter.

20.09.1779: Soldaten Hans Larsen Bambleeje med pigen Aase Maria Isaksdatter.

22.09.1779: Lars Christensen Leerstang af Edanger med pigen Anne Gundersdatter Rudved i Bamble hjemme i huuset efter høy kongelig tilladelse af dato Kjøbenhafn 12.03.1779. Caut. Hans Hansen Berg og Ole Larsen Walen begge af Edanger.

23.09.1779: Soldat ungkarl Jon Jacobsen Søtholt med pigen Martha Larsdatter efter høy kongelig tilladelse af dato 26.03.1779. Caut. Jacob Schjerke og Jacob Hafes?

21.10.1779: Enkemand Abraham Larsen Bredvig med pigen Kjersti Isaksdatter Tveten paa Stranden.

10.11.1779: Ungkarl Nils Hansen Schieen med pigen Berit Aasmundsdatter Langesund.

11.11.1779: Enkemand Ole Eriksen med enken Kari Pedersdatter begge af Dørredhal.

22.12.1779: Ungkarl Berul Lucassen Here med pigen Anne Catrine Johanesdatter sammesteds hiemme i huuset efter kongl. tilladelse. Caut. Jens Brund og M. Berensen.

09.01.1780: Ungkarl Hans Tommes Seiegbiørensen Schien med pigen Giertru Pedersdatter i Langesund hiemme i huuset efter kongl. tilladelse. Caut. Peder Nielssen Jordt og Hans Jacob Mørch.

23.01.1780: Ungkarl og Skipper Christen Jørgensen Traag med pigen Aase Joensdatter sammesteds hiemme i huuset efter kongl. tilladelse af dato 16.04.1779.

05.02.1780: Matros og ungkarl Anders Isachsen med pigen Johane Maria Pedersdatter begge i Langesund.

06.02.1780: Enkemand Bertel Jensen Ravn i Langesund med pigen Anne Nielsdatter hiemme i huuset efter kongl. tilladelse af 03.02.1780. Caut. Hans Lund Linaa og Morten Olsen Arøe.

09.03.1780: Soldat og ungkarl Torgrim Thorjørsen med pigen Aaste Olsdatter Bræche.

30.03.1780: Enkemand Christen Michelsen Hødvig med pigen Martha Isachsdatter.

20.04.1780: Soldat og ungkarl Peder Gjertsen Gierset med pigen Boel Gundersdatter Rugtvedt.

07.05.1780: Ungkarl Biørn Kittelsen Nenset med enken Mari Christophersdatter ibid.

06.07.1780: Ungkarl Mecel Madsen Fiendhal med pigen Alles Gundesdatter Garstad.

14.09.1780: Ungkarl og matros Anders Pedersen i Langesund med pigen Kari Andersdatter Lone.

29.09.1780: Ungkarl Even Thoersen Ringeskiøe med pigen Anne Andersdatter Rørholteje.

04.10.1780: Ungkarl Niels Olsen Tinderholt med pigen Anne Halvorsdatter sammesteds.

05.10.1780: Erich Halvorsen Here med pigen Ide Pedersdatter hiemme i huuset efter høy kongelig tilladelse af dato Kiøbenhafn 27.07.1780. Caut. J. Brun og G. H. Jynge.

10.10.1780: Ungkarl Rasmus Hansen Klep med pigen Maren Rasmusdatter ibid.

15.10.1780: Ungkarl Ole Madsen Line med pigen Anne Marie Jonsdatter efter høy kongelig tilladelse af dato Kiøbenhavn 07.08.1780. Caut. Michel Hansen og Tosten Rugtvedt.

09.11.1780: Ungkarl Hans Christensen Bamble med pigen Inger Gundersdatter Garstad efter høy kongelig tilladelse af dato Kiøbenhavn 13.10.1780. Caut. Isach Klep og Anders Sorthedahl.

23.11.1780: Ungkarl Jacob Larsen af Sannikedal med pigen Anne Amundsdatter Esse.

07.12.1780: Ungkarl Hans Jørgensen Giømble med pigen Anne Clausdatter Langesund.

28.12.1780: Ungkarl Erich Christensen Esse med pigen Maren Larsdatter ibid.

28.12.1780: Christen Christensen Here med pigen Børthe Chathrine Johannesdatter ibid.

31.12.1780: Ungkarl og matros Jacob Christensen Hafsund med pigen Anne Maria Andersdatter Trosbye efter høy kongelig tilladelse af dato Kiøbenhavn 27.10.1780. Caut. Simon Feeset og Amund Melbye.

05.01.1781: Ungkarl og matros Cornelius Asval med pigen Ragnild Sigursdatter efter høy kongelig tilladelse af dato Kiøbenhavn 17.04.1780. Caut. Jens Jensen og Hans Rogn.

11.01.1781: Enkemand Hans Lund Schavenius Langesund med jomf. Live Smidt ibid. efter høy kongl. tilladelse af dato Kiøbenhavn 28.12.1780. Caut. Niels Smidt og Sohnvaldt.

25.01.1781: Enkemand Petter Lorentsen Here med enken Mari Christensdatter efter høy kongl. tilladelse af dato Kiøbenhavn 07.12.1780. Caut. Jacob Luchasen og Niels Luchasen.

26.01.1781: Ungkarl Hans Gullichsen Glittum med pigen Sijri Nielsdatter Nysteen.

17.04.1781: Enkemand Abraham Christensen Finmarch med pigen Helvig Johannesdatter fra Scheen.

side 456-457.

08.06.1781: Ungkarl og soldat Thallach Aanonsen Bambleeje med pigen Aaste Larsdatter sammesteds.

29.06.1781: Ungkarl og Soldat Abraham Erichsen Eeg med Pigen Aase Maria Giømble Eje.

05.07.1781: Ungkarl og matros Jørgen Hansen med pigen Else Pettersdatter begge ved Hære efter høy kongl. tilladelse dat. Kiøbenhafn den (ikke ført). Caut. Knudt Isachsen og Christen Thoersen.

05.07.1781: Ungkarl og matros Hans Olsen Brevigeje med pigen Ingebor Torkelsdatter Schoustad efter høy kongl. tilladelse dat. Kiøbenhavn 13.02.1781. Caut. Jacob Halvorsen Brevig og Aanun Ellefsen Brevig.

23.08.1781: Enkemand Ole Olsen Straaholmen med pigen Anne Olsdatter i Langesund efter høy kongl. tilladelse dat. Kiøbenhavn den (ikke ført). Caut. Peder Nielsen og Michel Halvorsen.

10.09.1781: Ungkarl og soldat Lars Pedersen Glittum med pigen Kari Thoersdatter Houchedal.

13.09.1781: Ungkarl Lars Jonsen Rørholt med pigen Kari Simonsdatter Bamble efter høy kongl. tilladelse. Caut. Niels Rosland og Jon Bamble.

20.09.1781: Ungkarl Jacob Andersen Blegelij med pigen Else Maria Jonsdatter Rørholt efter høy kongl. tilladelse. Caut. Monsr. Michel Hansen og Niels Rosland.

04.10.1781: Ungkarl Ole Sørensen med pigen Marta Torbiørnsdatter begge paa Præstegaardseje. Caut. Manasse Riis og Christen Ese.

11.10.1781: Ungkarl og matros Tellef Syvertsen med pigen Malene Abrahamsdatter begge paa Høen.

18.10.1781: Enkemand Torbiørn Kiøstolsen Rolighed i Sannichedahl med pigen Berte Nielsdatter Waagøen.

01.11.1781: Ungkarl Rasmus Erichsen med pigen Siri Gundersdatter Roslandeje.

15.11.1781: Ungkarl Tosten Aanonsen Waag vestre med pigen Berte Amundsdatter Homme.

22.11.1781: Ungkarl og matros Fridrich Olesen Wang med pigen Ragnild Maria Nielsdatter Brecheeje.

20.12.1781: Ungkarl Thomas Thomasen med pigen Pernille Olsdatter begge i Langesund.

27.12.1781: Enkemand Lars Pedersen med pigen Tone Sigursdatter begge ved Herre.

27.12.1781: Ungkarl Anund Knudsen med enken Maria Pedersdatter begge i Stathelle.

27.12.1781: Ungkarl Niels Svendsen med pigen Aslou Larsdatter begge i Stathelle.

10.01.1782: Sr. Iver Sivers med pigen Anne Sophia Ravn efter kongl. tilladelse. Caut. Jacob Cudrio og Henrich Erboe.

10.01.1782: Enkemand Hans Lund Linaae med pigen Aleth Catharine Sivers efter kongl. tilladelse. Caut. P. Sohnvaldt og I. P. Sivers.

07.02.1782: Andreas Andersen med pigen Anne Maria Nielsdatter begge i Stathelle.

07.02.1782: Daniel Danielsen Arøe med enken Giertrud Jensdatter efter kongl. tilladelse. Caut. Niels Pharo og Michel Hansen.

26.05.1782: Ungkarl Hans Sørensen fra Brevig med pigen Marta Torjusdatter Grostock efter kongl. tilladelse. Caut. Bæruld Torjusen og Anders Jonsen Stathelle.

04.06.1782: Ungkarl og matros Jon Jacobsen Rogn med pigen Sara Amundsdatter Aastad efter kongl. tilladelse. Caut. Anders Jacobsen Rogn og Lars Jacobsen Rogn.

30.06.1782: Ungkarl og matros Jacob Johanesen Lugg med pigen Anne Kirstine Nielsdatter Pharo efter kongl. tilladelse. Caut. Niels Pharo og Peder Uldstrup.

11.07.1782: Ungkarl Jon Nirisen med enken Karen Gundersdatter begge i Langesund.

01.08.1782: Ungkarl Engebret Andersen med pigen Inger Olsdatter begge fra gaarden Nenseth.

08.08.1782: Ungkarl Ole Brynildsen med enken Marte Amundsdatter uden foregaaende trolovelse og lysning efter kongl. tilladelse. Caut. Anders Lassesen og Ole Jonasen.

26.09.1782: Hans Nielsen med pigen Anne Gundersdatter begge i Stathelle.

03.10.1782: Ole Arnoldsen Sundbye med pigen Kirsti Jacobsdatter fra Ombosnæss.

17.10.1782: Jon Simonsen Bamble med pigen Mette Kirstine Evensdatter Winja.

24.10.1782: Christen Amundsen Langøe fra Sannikedahl med pigen Maria Michelsdatter Grumestad af Bamble sogn.

24.10.1782: Ungkarl Emanuel Pettersen fra Laurvig med pigen Giertrud Maria Madsdatter af Bamble efter kongl. tilladelse. Caut. Hans Th. Sibiørnsen og Anders Nielsen.

24.10.1782: Ungkarl Ole Rollofsen med enken Marte Larsdatter begge paa Nuestad.

14.11.1782: Ungkarl Hans Christensen Timian med enken Marta Halvorsdatter begge i Stathelle.

side 458-459.

11.12.1782: Lars Gulliksen Kiørestad med pigen Ingebor Maria Sørensdatter Kiørestad.

27.12.1782: Ungkarl Anders Jacobsen med pigen Aavedt Thoresdatter begge fra Herre efter kongl. Tilladelse. Caut. Erich Gundersen og Jens Kittilsen.

15.02.1783: Ungkarl Anders Olesen med enken Tollou Hansdatter begge fra Herre.

27.02.1783: Niels Christensen vestre Stokke med pigen Marte Jacobsdatter Sødtholt efter kongl. tilladelse. Caut. Christen Ese og Jacob Sødtholt.

27.02.1783: Matros Jon Biørnsen Havneholmen med pigen Kirstine Jensdatter Rachestad.

31.03.1783: Ungkarl Ole Torjersen Grostok med pigen Anne Hansdatter Gonge.

10.04.1783: Jens Kittilsen nu paa Brevig med pigen Kirstine Kiøstolsdatter forhen tient paa Aabye.

13.04.1783: Enkemand Peder Larsen Ulstrup i Langesund med enken Mette Thoersdatter paa Brecke efter kongl. tilladelse. Caut. Michel Hansen og Isak Aaby.

24.04.1783: Ungkarl og matros Niels Nielsen Wissestad med pigen Kari Jacobsdatter begge fra Ombosnæss.

01.05.1783: Ungkarl og gevorben soldat Peder Andersen Scharre? med pigen Karen Maria Hansdatter Grimsrød.

10.05.1783: Ungkarl og matros Christen Hansen med pigen Karen Christensdatter begge ved Herre efter kongl. tilladelse. Caut. Hans Halvorsen og Knud Isaksen.

17.05.1783: Ungkarl og soldat Ole Thorsen Rønholt med pigen Ingeborg Jørgensdatter Fæseth.

31.05.1783: Ungkarl Jens Pedersen med enken Elen Luchasdatter begge ved Herre efter kongl. tilladelse. Caut. Jacob Lucassen og Christen Lucassen.

05.06.1783: Ungkarl Peder Jacobsen Sødtholt med pigen Maren Christoffersdatter.

05.06.1783: Enkemand Levor Tallachsen Bambleeje med pigen Ingebor Nielsdatter Nysteen.

10.06.1783: Ungkarl Hans Jochum Henrichsen With med pigen Maren Thorsdatter efter kongl. tilladelse. Caut. forvalter Jens Brun og Jon Traag.

24.06.1783: Ungkarl Niels Nielsen med pigen Kirsti Olsdatter begge fra Herre.

10.07.1783: Ungkarl Mads Larsen fra Ombosnæss med enken Karen Larsdatter Tvettan paa Strand efter kongl. tilladelse. Caut. Tosten Rugtved og Hans Asdahl.

17.07.1783: Enkemand Knud Torjersen med pigen Marte Arnoldsdatter begge fra Ombosnæss-stranden.

04.09.1783: Enkemand Erich Hansen med enken Ingebor Hansdatter begge fra gaarden vestre Waag.

02.10.1783: Ungkarl Hans Jonsen under Rørholt med pigen Pernille Erichsdatter Melbye med kongl. tilladelse. Caut. (ikke ført).

09.10.1783: Ungkarl Anders Pedersen Houckedahl med pigen Thorbor Biørnsdatter.

30.10.1783: Ungkarl Gunder Olesen Grimsrød med pigen Alet Hansdatter Blegelien.

30.10.1783: Enkemand Syvert Tellefsen Breckeeje med Pigen Ingeborg Christensdatter Ese.

01.11.1783: Enkemand Lars Christensen Winjastranden med pigen Marte Thomasdatter Brecke.

06.11.1783: Enkemand hr. forvalter Jens Brun ved Herre og jomfr. Karen Eeg efter kongl. tilladelse. Caut. (ikke ført).

13.11.1783: Enkemand Thron Larsen Rognstranden med pigen Leene Larsdatter Udgaarden efter kongl. tilladelse. Caut. (ikke ført).

27.11.1783: Ungkarl og røyert Anders Sørensen i Stathelle med pigen Ingebor Jacobsdatter fra Ombosnæss.

06.12.1783: Ungkarl og soldat Ougen Giermundsen i Bamble Præstegaard med pigen Ingebor Andersdatter Gierstad.

07.12.1783: Ungkarl Christian Engebretsen Knoff med pigen Ingebor Enochsdatter Green.

09.12.1783: Ungkarl Erich Hansen med pigen Live Gundersdatter.

27.12.1783: Ungkarl og soldat Søren Andersen Blegelien med pigen Aase Erichsdatter Walle.

27.12.1783: Enkemand Sigur Olesen med enken Maria Olsdatter begge fra Herre.

27.12.1783: Ungkarl Torger Larsen med pigen Kari Larsdatter begge fra Klæp.

30.12.1783: Ungkarl og matros Anders Haagensen Hafsund med pigen Maren Jacobsdatter søndre Rogn.

06.01.1784: Ungkarl og matros Lars Pedersen med enken Kirsti Olsdatter begge fra Stathelle.

23.01.1784: Enkemand Ole Halvorsen med pigen Karen Cathrine Jørgensdatter Lollich.

25.01.1784: Ungkarl Henrich Pedersen med pigen Aase Olsdatter efter kongl. tilladelse. Caut. Henrich Erboe og Niels Smith.

04.03.1784: Ungkarl og matros Jens Christensen med pigen Marte Dorthea Casparsdatter begge fra Stathelle.

15.04.1784: Ungkarl Lars Jonsen med pigen Anne Olsdatter begge fra Svinland.

24.04.1784: Enkemand Thoer Andersen Sortebogen med enken Maren Pedersdatter Wissestad.

21.05.1784: Lars Michelsen i Stathelle med pigen Anne Andersdatter ibid.

24.06.1784: Ungkarl Anders Jensen Rachestad med pigen Aasild Jensdatter Trydahl af Gierestad Præstegiæld.

08.07.1784: Ungkarl Knud Arnoldsen Sundbye med pigen Mari Nielsdatter Eeg.

22.07.1784: Ungkarl Hans Olesen Udgaarden med pigen Maren Abrahamsdatter Høen med kongl. tilladelse for slægtskab.

side 460-461.

22.07.1784: Ungkarl Mads Rasmusen med pigen Mari Arnoldsdatter fra Stathelle efter kongl. tilladelse for slægtskab.

24.07.1784: Ungkarl og matros Aslak Danielsen med pigen Ingebor Tygesdatter begge fra Ombosnæss.

29.08.1784: Ungkarl Ole Larsen Svinland med pigen Mari Knudsdatter østre Kiørestad.

14.10.1784: Ungkarl Lars Simonsen Bamble med pigen Karen Maria Hansdatter Winja.

25.10.1784: Enkemand Ole Erichsen med pigen Kirsti Knudsdatter begge fra Finmark.

31.10.1784: Enkemand Lars Andersen Høst med pigen Anne Gregersdatter begge fra Langesund.

12.11.1784: Ungkarl Christen Reiersen fra Slemdahl med enken Anne Sørensdatter fra Herre.

18.10.1784: Ungkarl og matros Jacob Olesen med pigen Anne Steenersdatter begge fra Udgaarden.

03.12.1784: Ungkarl og matros Christen Jensen med pigen Pernille Hansdatter begge fra Herre efter kongebrev. Caut. Niels Nielsen og Knud Isachsen begge ved Herre.

26.12.1784: Karlen Brynild Pedersen med pigen Anne Maria Isachsdatter efter kongl. bevilling. Caut. Isach Abrahamsen og Anders Lassesen.

27.12.1784: Enkemand Jens Kittilsen og enken Thone Sigursdatter begge ved Herre i eget huus efter kongl. tilladelse dat. 19. octobris.

10.02.1785: Ungkarl Christen Abrahamsen Hafsund med pigen Else Maria Jacobsdatter begge fra søndre Rougn.

17.02.1785: Karlen Anders Pedersen med pigen Karen Haavorsdatter med kongl. bevilling. Caut. Hans Lund Linaae og Hans Lund Schavenius.

26.04.1785: Enkemand Niels Rasmusen Berth med pigen Maria Hansdatter begge fra Herre.

09.06.1785: /S. T./ Enkemand hr. Michael Schieldrup Holst med enken Madame Stine Magrethe sal. Haars fød Mouw i Bamble Præstegaard.

15.05.1785: Ungkarl Thoer Steensen Giømble med pigen Ingebor Andersdatter ibidem. Caut. Kittel Tellefsen og Hans Jørgensen Giømble. For kongebrevets forskaffelse hr. Jacob Cudrio i Langesund.

24.06.1785: Ungkarl Jacob Michelsen Grummestad med pigen Anne Jensdatter Roesland.

24.06.1785: Ungkarl Elias Michelsen Grummestad med pigen Kirstie Jensdatter Roesland.

31.08.1785: Ungkarl Tollof Andersen med pigen Grethe Pedersdatter begge fra Trossevigen ved Brevig.

06.09.1785: Ungkarl og skoemagersvend Søren Jørgen fra Brevig Bye med pigen Maren Thoersdatter Krabberød.

22.09.1785: Karlen Thoer Christensen med enken Live Svensdatter begge fra Stattellet.

22.09.1785: Enkemand Hans Larsen nedre Sorthedahl med pigen Anne Andersdatter sammesteds.

13.10.1785: Ungkarl Amund Madsen Findahl med pigen Karen Giertsdatter Gierseth.

13.10.1785: Ungkarl Ole Gullichsen Glittum med pigen Aase Maria Christophersdatter Hafredahl.

20.10.1785: Karlen Ole Larsen med pigen Martha Maria Rasmusdatter Sorthedahl begge fra Stattellet.

24.11.1785: Ungkarl Jens Knudsen med pigen Inger Torbiørnsdatter begge fra Bamble Præstegaardseje.

08.12.1785: Ungkarl Samuel Linstrøm og pigen Signe Olsdatter begge fra Stattellet.

26.12.1785: Ægteviet i kirken karlen Anders Henrichsen med pigen Hæge Asbiørnsdatter.

27.12.1785: Ungkarl og kongelig røyert Harrald Andersen med enken Karen Nielsdatter begge fra Stattellet.

27.12.1785: Ungkarl Johannes Johannesen Nyeqvist med pigen Elisebeth Kirstine Hansdatter begge fra Herre.

27.12.1785: Enkemand Anders Michelsen med enken Stine Andersdatter begge fra Herre.

28.12.1785: Enkemand Truls Arnoldsen fra Langesund med pigen Ingebor Christensdatter Winniæstranden.

09.02.1786: Enkemand Anders Erichsen Trossevigen ved Brevig bye under Ejdanger med pigen Magrithe Andersdatter Linna.

18.04.1786: Ungkarl Hans Tellefsen Klæp med pigen Elen Thomasdatter Breche.

02.05.1786: Skoleholder og ungkarl Rasmus Madsen Trost med pigen Aase Larsdatter Sødtholt.

09.06.1786: Enkemand Lars Andersen Silien med pigen Anne Magrethe Pettersdatter efter kongl. tilladelse hiemme i huuset. Caut. Jens Kittelsen ved Herre og Anders Andersen Gierstad.

15.06.1786: Ungkarl og soldat Thomas Pedersen med enken Berthe Olsdatter begge fra Glittum.

13.02.1786: Enkemand Niels Olsen Ulsmoen med jomfr. Martha Jacobsdatter Post med kongl. tilladelse.

14.07.1786: Ungkarl Herman Wiibe med pigen Karen Nielsdatter begge i Langesund.

22.07.1786: Ungkarl og møller Niels Magnusen Tangevold med pigen Ragnild Arnoldsdatter Rugtvedt.

28.07.1786: Ungkarl Hans Isaachsen Mastereij med pigen Ingebor Arnoldsdatter vestre Schougenseje.

05.10.1786: Ungkarl Lars Pedersen Moen med pigen Anne Maria Christensdatter Egh begge fra Stattellet.

10.10.1786: Ungkarl Erich Tellefsen med pigen Aase Isaachsdatter begge paa Klæp efter kongl. tilladelse hiemme i huuset.

02.11.1786: Ungkarl Rollof Tollofsen med pigen Anne Helvig Pettersdatter med kongl. bevilling. Caut. hr. Jacob Cudrio og hr. Sohnvaldt.

11.01.1787: Ungkarl og matros Thoer Nielsen med pigen Gunnild Poulsdatter begge fra Stattellet.

23.01.1787: Sr. Johan Christen Baar med jomfrue Mette Dorothea Erboe med kongl. tilladelse. Caut. Sr. Henrich Erboe og Sr. Henrich Green.

26.01.1787: Matros og ungkarl Hans Olsen fra Brevig i Ejdanger med pigen Anne Jørgensdatter væstre Stokke.

29.01.1787: Søeerfaren ungkarl Christen Jahnsen Burvald med pigen Anne Kirstine Andersdatter Findahl.

side 462-463.

19.02.1787: Ungkarl Gunder Gundersen Sætre efter leveret attest til hr. Dybdahl, med pigen Mari Pedersdatter tiendt paa Rørholdt.

24.02.1787: Enkemand og røyert Ole Sørensen fra Langesund med enken Mari Christensdatter Winnie.

24.03.1787: Enkemand Halvor Knudsen Kiill under Rørholdt med pigen Groe Ansteensdatter tient paa Essa.

24.03.1787: Ungkarl og soldat Abraham Amundsen Essa med pigen Berthe Torgiusdatter østre Waag.

09.04.1787: Enkemand Anders Gullichsen fra Brevig med pigen Berthe Maria Poulsdatter i Langesund.

08.06.1787: Amund Thoersen Høen med pigen Anne Andersdatter Linna.

28.06.1787: Ungkarl Jacob Halvorsen Blegelien med pigen Karen Amundsdatter Aastad efter kongl. bevilling. Caut. Jacob Andersen Blegelien og Hans Joensen Rørholt.

01.07.1787: Lars Falch Halvorsen med pigen Berthe Cathrine Uldstrup med kongl. bevilling. Caut. hr. Jacob Cudrio og hr. Wissiteur Sohnvaldt.

06.07.1787: Ungkarl og soldat Aasold Gundersen Rugtvedt med enken Anne Andersdatter nordre Rogn med kongl. bevilling.

19.07.1787: Ungkarl Michel Christensen Udgaarden med pigen Anne Maria Thorsdatter Høen med kongl. bevilling.

26.07.1787: Ungkarl Knud Halvorsen lille Hosøe fra Drangedahl med pigen Anne Anunsdatter Kiørestad.

11.08.1787: Ungkarl og hammerdreng Torsten Torgiusen fra Herre med pigen Ingebor Hansdatter Sortheboven.

21.08.1787: Karlen Ole Handsen med enken Anne Olsdatter med kongl. bevilling. Caut. hr. Sohnvaldt og hr. Jacob Cudrio.

20.09.1787: Ungkarl Torgius Nielsen Dørredahl med pigen Inger Maria Evensdatter væstre Tveten med kongl. bevilling. Caut. Niels Svensen Rosland og Abraham Joensen vestre Schougen.

22.09.1787: Ungkarl Hans Sørensen Midrogn med pigen Kari Anunsdatter Tinnerholt med kongl. tilladelse. Caut. Halvor Christensen Rognstranden og Isaach Gregersen søndre Rogn.

29.09.1787: Ungkarl og soldat Lars Andersen fra Herre med pigen Berthe Ellingsdatter nedre Asdahl.

29.09.1787: Ungkarl og matros Anders Jacobsen fra Ombosnæs med enken Ahles Gundersdatter Midgaarden.

11.10.1787: Ungkarl og matros Ole Erichsen Søndbye med enken Else Kiøstolfsdatter Giømble.

11.10.1787: Ungkarl og matros Ingebreth Olsen Bresand under Waag med pigen Maren Nielsdatter Svensvigen under østre Brevig.

18.10.1787: Ungkarl og matros Lars Olsen fra Stattellet med pigen Anne Maria Larsdatter østre Tveten.

18.10.1787: Ungkarl Abraham Sørensen Midrogn med pigen Marthe Gundersdatter østre Brevig.

30.10.1787: Enkemand Friderich Feilberg fra Flensborg med jomfr. Karen Ancher Berggreen.

18.12.1787: Karlen Christopher Jacobsen Ancher med pigen Giørild Olsdatter med kongl. bevilling. Caut. hr. Schonvald og Iver Sivers.

27.12.1787: Ungkarl og matros Christen Nielsen Svensvigen med pigen Kirstie Maria Jacobsdatter væstre Brevig, efter kongl. tilladelse.

27.12.1787: Soldat og ungkarl Jørgen Kiøstolfsen med enken Sophie Maria Olsdatter Schougstad.

28.12.1787: Ungkarl og matros Joen Thoersen med pigen Ingebor Thoersdatter begge fra Langesund.

12.01.1788: Ungkarl og matros Lars Johannesen fra Porsgrund med pigen Else Hansdatter nordre Rogn, med kongl. bevilling.

12.01.1788: Enkemand Joen Biørnsen Hafneholmen med enken Ingebor Thorchildsdatter Thoner.

17.01.1788: Søeerfaren ungkarl Berthel Andersen med pigen Helge Pedersdatter begge fra Langesund.

09.02.1788: Ungkarl og matros Christen Ellingsen nedre Asdahl med pigen Anne Tharaldsdatter Wiig under Nenseth.

14.02.1788: Ungkarl og soldat Biørgouw Thorsen med pigen Mari Gundersdatter begge fra Kiill under Bamble.

24.03.1788: Karlen Abraham Isachsen med pigen Karen Maria Michelsdatter, med kongl. bevilling. Caut. Hans Lund Linaae og Isach Abrahamsen.

25.03.1788: Ungkarl og soldat Halvor Rasmussen med Pigen Marthe Thorsdatter begge fra Nenseth, efter kongl. bevilling.

26.03.1788: Karlen Joen Sigursen med enken Aleth Olsdatter.

26.03.1788: Karlen Ole Olsen med pigen Ingebor Jørgensdatter.

24.03.1788: Ungkarl Antoniæ Jacobsen Breche med pigen Helge Amunsdatter Udgaarden.

10.05.1788: Podemæster Sr. Johannes Brønstædt med pigen Marthe Jacobsdatter væstre Brevig, efter kongl. bevilling.

12.05.1788: Karlen Peder Rasmussen med pigen Mallene Olsdatter.

16.06.1788: Ungkarl Lars Morthensen med enken Kari Jørgensdatter Fostvedt.

side 464-465.

02.07.1788: Ungkarl og corporal Erich Nielsen Fielstad med pigen Maren Larsdatter Eeg.

13.07.1788: Karlen Niels Larsen med pigen Inger Danielsdatter begge i Langesund.

14.07.1788: I Sanichedahl kirke ægteviet ungkarl Niels Nielsen Dahl i Sanichedahl med pigen Asper Knudsdatter øvre Aabye.

31.07.1788: Enkemand Ole Anundsen i Ombosnæs med pigen Gunnild Torbiørnsdatter Bamble Præstegaardsplads.

01.08.1788: Ungkarl og matros Joen Jørgensen med pigen Marthe Jacobsdatter begge fra Stattellet.

02.08.1788: Ungkarl og matros Aasold Nielsen østre Brevig med pigen Live Gouthesdatter Udgaarden.

04.08.1788: Ungkarl Knud Knudsen Krabberødstranden med pigen Thore Halvorsdatter Sorthedahl.

26.08.1788: Karlen Sr. Ole Arveschoug fra Drammen med jomfrue Gurine Sivers i Langesund, med kongl. bevilling. Caut. Hans Sivers og Hans Lund Linaae.

13.09.1788: Ungkarl Ole Halvorsen med pigen Sara Joensdatter begge fra Linna.

09.10.1788: Enkemand Mads Larsen Tveten paa Strand med pigen Marchen Madsdatter Kier, med kongl. bevilling. Caut. Joen Christensen Traag og Mads Arnoldsen Kier.

03.11.1788: Enkemand Johannes Larsen Herum med pigen Karen Joensdatter Eeg, med kongl. bevilling. Caut. Mannasse Danielsen Riis og klokker Andreas Pedersen Gierdrum.

05.11.1788: Enkemand Ole Pedersen fra Ombosnæs med pigen Inger Gundersdatter fra Stattellet, som overværende viidner Halvor Torchildsen tienestedreng i Bamble Præstegaard og klokker Andreas Pedersen Gierdrum.

07.12.1788: Ungkarl Halvor Jacobsen Schierche med enken Stine Danielsdatter Aabye, hiemme i huuset paa gaarden nedre Aabye efter kongl. bevilling. Caut. Niels Svendsen Rosland og Claus Henrichsen øvre Aabye.

16.12.1788: Kiøbmand hr. Jacob Juell med jomfrue Birgithe Dorothea Wejer, med kongl. bevilling. Caut. hr. Sohnvaldt og hr. Jacob Cudrio.

29.12.1788: Enkemand Anders Pedersen med pigen Kristine Abrahamsdatter Høen. Caut. Herman Wiibe og Amund Thoersen Høen.

02.02.1789: Ungkarl Aane Olsen Bamble med pigen Aase Olsdatter ditto.

23.03.1789: Ungkarl Abraham Anundsen Breche med pigen Thone Morthensdatter øvre Aabye. Caut. Claus Henrichsen og Daniel Michelsen Aabye.

14.04.1789: Ungkarl og matros Biørn Sigvaldsen Wissestadeje med pigen Anne Mallene Bendixdatter Thoersdahl. Caut. Halvor Sigvaldsen Blegelien og Joen Simensen Thoersdahl.

03.05.1789: Karlen Anders Andersen med pigen Aase Maria Larsdatter.

03.05.1789: Karlen Christen Nielsen Sandøen med pigen Maren Kirstine Isachsdatter, med kongl. bevilling. Caut. Isach Abrahamsen og Hans Lund Linaa.

26.06.1789: Enkemand Jacob Andersen Blegelien med enken Kari Simensdatter Rørholdt, hiemme i huuset paa gaarden nordre Rørholdt efter kongl. bevilling. Caut. Sr. Johannes Brønstædt fra væstre Brevig og Lars Aagesen nordre Rørholdt.

23.07.1789: Ungkarl Joen Andersen Scharre under Rørholdt med pigen Helge Maria Halvorsdatter Blegelien. Caut. Niels Svendsen og Elias Michelsen Rosland.

11.08.1789: Enkemand Jacob Michelsen Grummestad med pigen Karen Madsdatter Linna, med kongl. bevilling. Caut. Isaach Gregersen søndre Rogn og Elias Michelsen Rosland.

16.09.1789: ved Langesund, ungkarl og matros Claus Pedersen med enken Ingebor Olsdatter begge fra Langesund.

22.09.1789: Karlen Diderich Jensen med pigen Anne Halvorsdatter.

29.09.1789: Enkemand Anders Amundsen fra Brevig-Øen i Ejdanger med pigen Marthe Larsdatter Winniæstranden.

22.10.1789: Ungkarl og soldat Ole Larsen af Mælum Annex med pigen Siri Anunsdatter østre Brevig.

22.10.1789: Ungkarl Lars Amundsen Hafreager med pigen Anne Magrethe Nielsdatter Breche.

12.11.1789: Karlen hr. Lauri Andreas Aamodt med jomfrue Massie Andersdatter Frivold, efter kongl. bevilling. Caut. hr. Wisiteur Aamodt og hr. Jacob Cudrio.

12.11.1789: Karlen Lars Jørgensen med pigen Marthe Engelsdatter. Caut. Jacob Styhr og Hans Jensen.

26.11.1789: Enkemand Ingebreth Andersen fra Ombosnæs med enken Anne Halvorsdatter Tinnerholdt, som nærværende vidner Morthen Jensen Grasmyhr og Anders Christensen af Stattellet.

09.12.1789: Ungkarl Jens Gundersen efter attest fra Drangedahl indleveret hr. Lemmich med pigen Torbor Asbiørnsdatter Sandvigen. Som overværende vidner ved vielsen vare enkemand Anders Christensen Stattellet og Morthen Jensen Grasmyhr.

side 466-467.

17.12.1789: Enkemand Halvor Ellewsen med fæsteqvinden Magnild Olsdatter begge i Stattellet, efter kongl. bevilling.

10.01.1790: Karlen Søren Madsen med pigen Karen Pedersdatter.

03.03.1790: Halvor Thorsen med pigen Anne Stine Nielsdatter.

21.03.1790: Ungkarl og soldat Lars Torstensen Rugtvedt med pigen Anne Pedersdatter Moe, «før gudstieniste om morgenen paa gaarden Rugtvedt efter kongelig allernaadigst bevilling hiemme i huuset uden foregaaende trolovelse og lysning».

25.03.1790: Ungkarl Halvord Svendsen med enken Aase Sørensdatter begge fra Nenseth.

06.04.1790: Ole Morthensen Dørredahl med pigen Anne Nielsdatter Bakke.

25.05.1790: Enkemand Peder Andersen Bileth med pigen Anne Gundersdatter sammestæds.

24.06.1790: Ungkarl Erich Simensen med pigen Anne Maria Enersdatter begge fra Aabye.

25.06.1790: Enkemand Amund Christensen Winniæ med pigen Anne Magrete Simensdatter Bamble.

09.07.1790: Ungkarl og soldat Ole Tharaldsen Wiig med pigen Kirstie Hansdatter Winniæ.

12.07.1790: Enkemand Amund Larsen Kiellemyhr med pigen Karen Magrethe Levorsdatter Høen.

22.07.1790: Ungkarl og soldat Lars Andersen Linna med pigen Inger Halvorsdatter Rønholdt.

19.08.1790: Ungkarl og soldat Ole Handsen Grobstoch med pigen Magrethe Torchildsdatter Aastad.

31.08.1790: Ungkarl og snedker Ole Andersen Rusch fra Bamble med pigen Torbor Anunsdatter Breche.

02.09.1790: Ungkarl og skoleholder Joen Andersen Sorthedahl med pigen Kirstine Isaachsdatter Wissestad.

04.10.1790: Ungkarl Jacob Jensen Langøen under Kragerøe med pigen Marthe Nielsdatter Dørredahl af Bamble sogn, efter kongl. tilladelse hiemme i huuset paa Langøen under Kragerøe. Caut. Torgius Nielsen Dørredahl og Tharald Nielsen Masterød af Bamble.

07.10.1790: Enkemand og matros Ole Nielsen fra Kragerøe med pigen Karen Christensdatter Aabyeeje.

21.10.1790: Ungkarl Kield Andersen Linna med pigen Anne Maria Madsdatter Houchedahl, efter kongl. bevilling.

21.10.1790: Ungkarl og soldat Lars Nielsen Nyesteen med pigen Maria Pedersdatter Glittum.

21.10.1790: Enkemand og røyert Christen Salvesen med enken Aavedt Giertsdatter begge fra Stattellet.

21.10.1790: Ungkarl Hans Jørgensen med pigen Ingebor Hansdatter begge fra Walsrød Kiørestadeje.

21.11.1790: Ungkarl Jacob Joensen Hartvedt med pigen Magrethe Jensdatter Sorthebougen.

21.11.1790: Ungkarl og soldat Halvord Haraldsen Glittum med pigen Aase Maria Simensdatter Feseth.

27.12.1790: Ungkarl og soldat Niels Olsen fra Stattellet med pigen Ingebor Nielsdatter Tangevold.

28.12.1790: Ungkarl og matros Harrald Olsen med pigen Kristine Jensdatter begge fra Stattellet, efter kongl. bevilling dat. 05.08.1790 hiemme i huuset i Stattellet. Caut. Gunder Madsen og Peder Christensen Toule begge fra Stattellet.

18.02.1791: Karlen Anund Pedersen med pigen Magdalene Thommesdatter.

08.03.1791: Ungkarl Lars Thoersen Stillenæsstangen i Sannichedahl under Kragerøe med pigen Anne Helene Michelsdatter Grummestad.

11.03.1791: Kiøbmand hr. Henrich Biørn fra Kragerøe med jomfrue Karen Blehr paa Kiellestad, ægteviet paa gaarden Kiellestad efter kongl. bevilling.

04.05.1791: Ungkarl og soldat Casper Jørgensen Gonge med pigen Ingebor Andersdatter Ringeskiøe.

13.05.1791: Søeerfaren ungkarl Hans Andersen med enken Karen Pedersdatter begge fra Langesund.

09.06.1791: Ungkarl og soldat Sacharias Evensen østre Tveten med pigen Lene Abrahamsdatter Høen.

09.06.1791: Ungkarl og soldat Jørgen Pedersen Glittum med pigen Anne Maria Christophersdatter Hafredahl.

16.06.1791: Ungkarl Hans Elliassen Høen med pigen Gunnild Evensdatter Winniæ, efter kongl. tilladelse for slægtskab.

20.06.1791: Ungkarl Anders Torgiussen Waag med pigen Anne Bæruldsdatter sammestæds.

30.06.1791: Ungkarl Ellew Jonsen Houchholdt med pigen Anne Maria Haraldsdatter Glittum fra Bamble hovedsogn, paa gaarden Houchholdt i Sanichedahl efter kongl. tilladelse. Caut. Niels Svendsen Rosland fra Bamble og Abraham Joensen Starød? i Sanichedahl.

14.07.1791: Ungkarl og commenderet sergiant Ingebreth Jørgensen Windt? fra Stattellet med pigen Ellen Olsdatter Giømble.

29.07.1791: Ungkarl Svend Nielsen Lochasken i Sanichedahl under Kragerøe med pigen Ingebor Jørgensdatter Fostvedt af Bamble sogn, efter kongl. bevilling. Caut. Claus Knudsen Tangen i Sanichedahl og Ole Jacobsen Hasleeje.

07.08.1791: Ungkarl og stier monsieur Michel Christian Reidchelt fra Langøen i Sanichedahl under Kragerøe med pigen Aaste Maria Simensdatter Trosbye, i huuset paa Trosbye efter kongl. bevilling. Caut. Sr. Brøndstædt fra væstre Brevig og Amund Sørensen Melbye.

15.09.1791: Enkemand Jahn Jahnsen fra Bambleeje med pigen Marthe Andersdatter øvre Asdahl.

13.10.1791: Ungkarl og soldat Diderich Olsen væstre Tveten med pigen Ragnild Nielsdatter Dørredahl.

13.10.1791: Ungkarl Hans Amundsen Aastad med pigen Anne Maria Halvorsdatter Blegelien.

14.10.1791: Ungkarl og soldat Niels Aslesen med pigen Margithe Hansdatter begge fra Bierchesetheje.

14.10.1791: Ungkarl og matros Johan Justsen Asvald med enken Aase Maria Joensdatter Sahlen.

03.11.1791: Ungkarl Søren Joensen Rørholdt med pigen Mette Kirstine Madsdatter Kier.

side 468-469.

17.11.1791: Ungkarl Ole Olsen med pigen Kirstine Michelsdatter efter kongl. bevilling. Caut. Jacob Cudrio og Hans L. Linaae.

29.11.1791: Ungkarl Ole Andersen Unneberg med pigen Inger Maria Nielsdatter Nuestad.

01.12.1791: Enkemand Niels Jensen Høg med pigen Dorthea Lisbet Pedersdatter.

02.12.1791: Ungkarl og matros Erech Olsen fra Brevig under Ejdanger med pigen Helge Nielsdatter Krabberødstranden.

02.12.1791: Ungkarl Ole Christensen med enken Maren Gundersdatter begge fra Asdahl.

04.12.1791: Enkemand Gunder Madsen i Stattellet med pigen Karen Nielsdatter Nuestad.

30.12.1791: Ungkarl Even Larsen Mid-Rogn med pigen Kirstie Joensdatter Sahlen.

16.02.1792: Ungkarl og matros Ole Larsen fra Stattelet med pigen Anne Hansdatter Linnastranden.

23.02.1792: Enkemand Peder Knudsen Rullen med pigen Anne Sørensdatter Smed begge fra Stattelet.

02.05.1792: Ungkarl Tosten Tychesen med pigen Inger Anunsdatter begge fra Ombosnæs.

07.06.1791: Ungkarl Isaach Christensen Bamble med enken Kirstine Simensdatter Sødtholt, efter kongl. bevilling. Caut. Jacob Sørensen Schierche og Amund Christensen Winniæ.

11.06.1792: Ungkarl og grenadeer Peder Erechsen under Rørholdt med pigen Live Maria Amundsdatter Winniæ.

22.06.1792: Enkemand Antoniæ Jacobsen Schougstad med pigen Aaste Torstensdatter Bræche.

19.07.1792: Ungkarlen Ole Evensen Winniæ med pigen Marthe Mannassesdatter Riis, efter kongl. bevilling.

19.07.1792: Enkemand Anders Jacobsen Midgaarden med pigen Karen Larsdatter østre Tveten.

30.08.1792: Ungkarl og soldat Tallach Levordsen med pigen Anne Hansdatter begge fra Wissestad.

04.10.1792: Ungkarl Hans Abrahamsen Høen med pigen Pernille Simensdatter Trosbye, i Bamble kirke efter kongl. bevilling.

22.10.1792: Ungkarl Niels Evensen Landsverch fra Sanichedahl med enken Mette Arnoldsdatter Hafredahl, efter kongl. bevilling. Caut. Halvord Sigvaldsen i Bamble Præstegaard og Ellew Jensen Houcholdt i Sanichedahl.

25.10.1792: Ungkarl og soldat Hans Tostensen fra Sollums Præstegield med pigen Anne Gundersdatter Garstad i Bamble.

22.11.1792: Ungkarl Isaach Jørgensen Giømble med pigen Berthe Andersdatter begge fra Stattelet.

30.11.1792: Ungkarl Johannes Johannesen fra Porsgrund med pigen Sigri Abrahamsdatter Nyesteen.

07.12.1792: Ungkarl Gjeruld Olsen med pigen Anne Magrethe Nielsdatter Nuestad.

18.12.1792: Ungkarl Ole Ougensen Mørch med pigen Berthe Gundersdatter begge i Langesund, efter kongl. bevilling. Caut. Jørgen Petter Sivers og Andreas Lindrop.

03.01.1793: Enkemand Niels Jensen Høeg med pigen Karen Svendsdatter Langesund.

17.01.1793: Ungkarl og matros John Hermandsen med pigen Berthe Sophiæ Jensdatter begge fra Stattellet.

01.02.1793: Ungkarl og matros Haavel Pedersen med pigen Helge Johansdatter begge fra Rogn.

01.02.1793: Ungkarl Jens Larsen Høst med pigen Mette Pedersdatter Torp begge fra Langesund.

01.02.1793: Ungkarl og soldat Abraham Kiøstolfsen Bamble med pigen Gunild Brynildsdatter Schougen ved Nenseth.

08.02.1793: Ungkarl Andreas Hansen Bagge med enken Berthe Christensdatter begge fra Langesund.

08.02.1793: Ungkarl Hans Jacobsen Ancher med pigen Giørild Hansdatter begge fra Langesund, efter kongl. bevilling. Caut. Christopher Ancher og Ole Olsen.

21.02.1793: Ungkarl Lars Olsen Schougen ved Nenseth med pigen Marie Olsdatter Linnastranden.

08.03.1793: Ungkarl Jonas Olsen fra Langøen med pigen Ambor Olsdatter Sundbyeeje.

16.05.1793: Ungkarl Arne Olsen med pigen Anne Marie Larsdatter Grasmyhr.

28.05.1793: Ungkarl og gevorben soldat Anders Magnussen Tangevold med pigen Anne Torbiørnsdatter Bergsland.

20.06.1793: Ungkarl Anders Amundsen Udgaarden med enken Stine Danielsdatter Aabye.

24.06.1793: Enkemand Ougen Giermundsen Blegelieeje med pigen Ingeborg Gullichsdatter Glittum.

28.06.1793: Ungkarl Torger Evensen med pigen Lisbeth Ellefsdatter begge fra Ombosnes.

08.07.1793: Ungkarl og matros Gunder Erechsen med pigen Dorothea Bendixdatter begge fra Midrogn.

11.07.1793: Ungkarl Hans Thoersen med pigen Kirsten Tostensdatter Rugtvedt, efter kongl. bevilling. Caut. Mads Larsen Kiær og Jacob Michelsen Linna.

11.07.1793: Ungkarl Simen Berentsen Bagerovnen med pigen Aase Anundsdatter Kiørestad.

11.07.1793: Ungkarl Ole Rasmussen med pigen Anne Torbiørnsdatter begge fra Langesund.

11.07.1793: Ungkarl Peder Hansen fra Brevig med pigen Gunild Marie Pedersdatter i Langesund, efter kongl. bevilling. Caut. Anders Isaachsen Schiebs fra Brevig og Anders Thoersen Wingereij.

25.07.1793: Ungkarl og soldat Alv Hansen Wissestad med pigen Karen Thronsdatter Rønholdt, efter kongl. bevilling. Caut. Lars Andersen og Ole Thoersen begge fra Rønholdt.

side 470-471.

25.07.1793: Ungkarl Hans Gullichsen Kiørestad med pigen Ingeborg Kiøstolfsdatter Asdahl.

25.07.1793: Ungkarl Ole Andersen med pigen Mallene Olsdatter begge fra Ombosnes.

02.08.1793: Enkemand Knud Torgersen med pigen Live Kiøstolfsdatter begge fra Bambleeje.

22.08.1793: Ungkarl Anders Larsen fra Brevig med pigen Catharina Maria Ougensdatter Mørch fra Langesund, efter kongl. bevilling. Caut. Ole Mørch og Lars Grønerød.

26.09.1793: Ungkarl Amund Jacobsen vestre Brevig med pigen Maren Halvorsdatter Blegelien, efter kongl. bevilling. Caut. Hans Brøndstedt og Jacob Halvorsen Blegelien.

01.10.1793: Enkemand Tallach Aanesen med pigen Marthe Hansdatter begge fra Sortebougen.

04.10.1793: Enkemand Ole Rollofsen med med pigen Marthe Tollefsdatter Klep, efter kongl. bevilling hiemme i huuset paa Nuestad. Caut. Erech Berg og Hans Schougstad.

18.10.1793: Ungkarl Johannes Olsen Aabyeeje med pigen Ellen Amundsdatter Bræche.

24.10.1793: Ungkarl og soldat Anders Andersen Busterød med pigen Marthe Nielsdatter Døredahl.

05.11.1793: Enkemand Christian Hansen Eeg med enken Karen Pedersdatter i Langesund.

07.11.1793: Ungkarl Ellef Anundsen østre Brevig med pigen Gierterud Andersdatter Bræche.

14.11.1793: Ungkarl Ejlert Larsen med pigen Aaste Halvorsdatter begge fra Langesund, efter kongl. bevilling. Caut. Henrich Erboe og Niels Hansen Pharo.

15.11.1793: Ungkarl Hans Jacobsen Udgaarden med pigen Ingeborg Olsdatter i Stattellet.

21.11.1793: Enkemand Ole Andersen fra Porsgrund med pigen Anne Magrethe Jørgensdatter fra Stattellet.

03.01.1794: Ungkarl Søren Olsen fra Nevlunghavn med pigen Inger Johnsdatter fra Langesund.

09.01.1794: Ungkarl Hans Larsen Tveten østre med pigen Else Abrahamsdatter Rogn.

06.02.1794: Ungkarl Halvor Bentzen Børtøe fra Sannichedahl med pigen Marthe Olsdatter Houchedahl.

13.02.1794: Ungkarl Elling Thoersen Kraberød med pigen Anne Magrethe Olsdatter sammesteds.

07.03.1794: Enkemand og præstens medhielper Niels Svendsen med pigen Anne Sophie Nielsdatter begge fra Fillestad.

20.05.1794: Ungkarl Ellev Pedersen fra Kragerøe med enken Maren Nielsdatter Fossung, efter kongl. bevilling. Caut. Willum Staug? og Gierdt Larsen.

12.06.1794: Ungkarl Christen Olsen fra Langesund med pigen Marie Halvorsdatter Aabye.

26.06.1794: Ungkarl og soldat Zacharias Andersen Sortedahl med pigen Kirsten Marie Elliasdatter Garstad, efter kongl. bevilling. Caut. Hans Elliassen Høen og Lars Andersen Sortedahl.

24.07.1794: Ungkarl og soldat Gunuld Osmundsen fra Sanichedahl med pigen Anne Olsdatter Flotten.

25.07.1794: Ungkarl og skibsbygningsmand Samuel Olsen fra Sønneløv sogn med pigen Gunild Osmundsdatter Sallen.

04.09.1794: Enkemand Jens Kittelsen vestre Brevig med pigen Aase Marie Thoersdatter østre Brevig.

25.09.1794: Ungkarl Isaach Abrahamsen Rosland med pigen Berthe Olsdatter Schougen ved Nenseth.

02.10.1794: Ungkarl Niels Evensen Esse med pigen Pernille Amundsdatter Mellebye.

02.10.1794: Ungkarl og soldat Ole Thoersen Floten med pigen Helvig Isaachsdatter Wissestad.

10.10.1794: Ungkarl og soldat Lars Nielsen Fillestad med pigen Ingeborg Christensdatter Berg, efter kongl. bevilling hiemme i huuset paa Fillestad. Caut. Niels Svendsen Fillestad og Lars Johannesen Rogn.

30.12.1794: Ungkarl Søren Abrahamsen med pigen Anne Pedersdatter begge i Langesund.

06.01.1795: Ungkarl Morten Olsen Kørseth fra Sannichedahl med pigen Thore Elertsdatter Rønningen.

07.01.1795: Ungkarl Peder Pedersen Rogn med pigen Anne Magrethe Thoersdatter østre Stoche.

19.02.1795: Ungkarl Saamund Asbiørnsen Sandvigen med pigen Berthe Marie Hansdatter i Langesund.

19.02.1795: Enkemand Hans Jensen med pigen Inger Poulsdatter begge i Langesund.

11.06.1795: Ungkarl og matros Kield Nielsen østre Brevig med pigen Else Marie Evensdatter østre Tveten.

26.06.1795: Ungkarl Lars Thronsen med pigen Berthe Marie Larsdatter Winje, efter kongl. bevilling hiemme i huuset paa søndre Rogn. Caut. K. Wennemoe og Hans Sørensen.

06.08.1795: Ungkarl Gunder Erechsen Moeeje med pigen Ingeborg Hansdatter Ringeschiøeeje.

19.08.1795: Ungkarl Hans Johannesen Bernstorff Giorth med pigen Mette Pedersdatter begge i Langesund.

25.09.1795: Enkemand Kittel Jensen østre Brevig med enken Marthe Gundersdatter Rogn.

15.10.1795: Ungkarl og soldat Thomas Knudsen Gonge med pigen Else Marie Levordsdatter Rosland.

15.10.1795: Ungkarl og soldat Ole Knudsen Gonge med pigen Anne Marie Amundsdatter Busterød.

15.10.1795: Ungkarl og soldat Jørgen Ellevsen Gonge med pigen Anne Knudsdatter Gonge.

15.10.1795: Ungkarl Tellev Anundsen Breche med pigen Marthe Andersdatter Esse.

side 472-473.

15.10.1795: Ungkarl Ole Olsen Kiellemyhr med pigen Marthe Olsdatter Høen.

15.10.1795: Enkemand Hans Nielsen i Stathellet med enken Ingeborg Arnoldsdatter Eeg.

26.11.1795: Enkemand Niels Olsen Svindland med pigen Inger Kittelsdatter østre Brevig.

14.01.1796: Ungkarl Claus Nielsen Hafsund med pigen Maren Kirstine Hansdatter Mellebye.

28.01.1796: Ungkarl Christen Larsen fra Brevig og pigen Svanoug Johnsdatter Midgaardstranden.

31.01.1796: Ungkarl Ole Larsen med pigen Ragnild Biørnsdatter Langesund.

08.07.1796: Enkemand Johannes Olsen Straaholmen med enken Ingeborg Olsdatter vestre Kiørestad.

18.08.1796: Ungkarl og saugmester Christen Hansen Bambleeje med pigen Anne Olsdatter Gierestad. (Kan være Christen Hansen Røyert og Anne Olsdatter)

18.08.1796: Enkemand Ole Larsen med enken Kirstine Olsdatter begge fra Stathellet.

21.08.1796: Velærværdige hr. Preben Wandahl Schytt residerende capelan til Modum med jomfr. Helene Erboe Langesund, efter kongl. bevilling. Caut. Jacob Cudrio og P. Sohnvald.

18.09.1796: Enkemand Christian Bentzen med pigen Berthe Christensdatter Langesund.

06.10.1796: Ungkarl Aane Tostensen Breche med pigen Boel Kirstine Bæruldsdatter Aabye.

07.10.1796: Ungkarl Arnold Madsen Sortebougen med pigen Kari Torchelsdatter Hofsteen.

21.10.1796: Enkemand Jan Jansen Bambleeje med pigen Abigail Larsdatter Kielemyhr.

20.11.1796: Enkemand Zacharias Christiansen med enken Grethe Hansdatter Langesund.

02.01.1797: Kiøbmand Johannes Aschildsen fra Arendahl med jomfrue Jørgine Erboe af Langesund, efter kongl. bevilling. Caut. Henrich Erbo og Johan Christian Baar.

03.01.1797: Skibscapitain Lars Jørgen Frøstrup af Arendahl med jomfrue Margrethe Mørch af Langesund, efter kongl. bevilling. Caut. Ole Mørch og Anders Larsen fra Brevig.

15.02.1797: Ungkarl Jørgen Tychesen med pigen Inger Magrethe Nicolaidatter begge i Ombosnæs.

30.03.1797: Ungkarl Ole Olsen Trosbye med pigen Karen Olsdatter Findmark.

19.04.1797: Ungkarl Jens Jacobsen Ancher med enken Karen Catharine afgangne Ole Halvorsen Biercheseths begge i Langesund, efter kongl. bevilling. Caut. Christopher Jacobsen Ancher og Niels Jensen Høeg.

18.05.1797: Enkemand Ole Larsen fra Stathellet med pigen Ingeborg Johnsdatter Eeg, efter kongl. bevilling hiemme i huuset paa nedre Eeg. Caut. Amund Udgaarden og Jens Giømble i Langesund.

28.05.1797: Ungkarl Mons. Niels Linne med pigen Maren Kirstine Simensdatter Trosbye, efter kongl. bevilling. Caut. Knud Wennemoe og Hans Brøndstedt.

28.06.1797: Ungkarl Lorentz Olsen Aabyeeje med pigen Else Marie Amundsdatter Udgaarden.

29.06.1797: Ungkarl Anders Hansen Findahl med pigen Mette Kirstine Johannesdatter Herum, efter kongl. bevilling. Caut. Isaach Asdahl og Jacob Linna.

13.07.1797: Ungkarl Anders Andersen Gierestad med pigen Gunild Marie Andersdatter Wingereij.

19.07.1797: Enkemand Anders Torgiussen med pigen Anne Marie Berentzdatter begge fra Waag, efter kongl. bvilling. Caut. Bæruld Waag og Simen Bagerovnen.

27.07.1797: Ungkarl Jonas Olsen Aabyeeje med pigen Sara Sørensdatter Nyhuus.

05.10.1797: Enkemand Anders Jacobsen Midgaarden med pigen Anne Olsdatter begge fra Stathellet.

26.10.1797: Enkemand Amund Jacobsen vestre Brevig med pigen Anne Halvorsdatter Blegelien.

16.11.1797: Ungkarl Lars Johannesen Walgreen med pigen Annichen Johannesdatter Findahl.

30.11.1797: Ungkarl Niels Isaachsen med pigen Ingeborg Hansdatter begge fra Wissestad.

07.12.1797: Ungkarl Aasold Pedersen med pigen Anne Marie Johnsdatter begge i Stathellet.

07.12.1797: Ungkarl Halvor Eliasen med pigen Lispeth Torgrimsdatter begge i Ombosnæs.

14.12.1797: Enkemand Ougen Giermundsen Brecheeje med pigen Gunild Halvorsdatter Bamble.

19.12.1797: Ungkarl og skibscapitain Christian Krusse fra Porsgrund med jomfrue Anne Susanna Erboe af Langesund, efter kongl. bevilling. Caut. Kiøbmand Michel Krusse fra Porsgrund og Henrich Erboe.

28.12.1797: Ungkarl og soldat Ole Gundersen Gierestadeje med pigen Thore Marie Thorsdatter østre Stokke.

01.01.1798: Ungkarl Christen Christensen fra Stathellet med pigen Sara Catharine Larsdatter fra Brevigs bye.

23.01.1798: Ungkarl Ole Nielsen østre Brevig med enken Anne Isaachsdatter Aabyeeje.

11.02.1798: Enkemand Arve Hansen med Ingeborg Hansdatter Hafredahl begge i Langesund.

04.03.1798: Ungkarl Søren Amundsen Sigtesøen med pigen Inger Pedersdatter i Langesund, efter kongl. bevilling. Caut. Peder Hansen i Brevig og Peder Thorsen i Langesund.

18.05.1798: Ungkarl og gevorben soldat Knud Olsen fra Friderichsvern med pigen Aase Hellichsdatter Eeg.

29.05.1798: Enkemand Ole Hansen med enken Helvig Gregersdatter begge fra Langesund, i Bamble kirke.

side 474-475.

07.06.1798: Ungkarl og soldat Ole Hansen med pigen Gunild Hansdatter begge i Ombosnæs.

10.06.1798: Ungkarl Ole Petersen Paaske med enken Berthe Poulsdatter begge i Langesund.

21.06.1798: Ungkarl Christen Simensen Feseth med pigen Kirsten Marie Haraldsdatter Hafredahl, efter kongl. bevilling i Bamble kirke. Caut. Claus Hafsund og Halvor Glittum.

21.06.1798: Ungkarl Arnold Larsen nordre Rørholdt med pigen Marie Simensdatter Feseth, efter kongl. bevilling. Caut. Halvor Moe og Anders Hansen Findahl.

21.06.1798: Ungkarl Jens Michelsen nordre Rogn med pigen Anne Susanne Olsdatter Waag.

28.06.1798: Enkemand Niels Evensen Hafredahl med enken Kirsten Jensdatter søndre Rogn.

10.08.1798: Enkemand Christen Halvorsen fra Helgeraaen med pigen Sara Amundsdatter Udgaarden, efter kongl. bevilling i Bamble kirke. Caut. (ikke ført)

20.09.1798: Ungkarl Anders Amundsen Busterød med pigen Marthe Torgrimsdatter Dahl.

27.09.1798: Ungkarl Ole Tellefsen fra Friderichsværn med pigen Anne Gullichsdatter østre Kiørestad.

09.10.1798: Ungkarl Ole Erechsen Langevandskaasen under Moe med pigen Mari Gulbrandsdatter Moe.

22.11.1798: Ungkarl Michel Nielsen Kiønøen med pigen Guri Marie Halvorsdatter Blegelien.

22.11.1798: Enkemand Anders Olsen med enken Mari Arnoldsdatter begge fra Grasmyhr.

10.01.1799: Ungkarl Anders Madsen Midgaarden med pigen Kari Levordsdatter Gonge, efter kongl. bevilling i Bamble kirke. Caut. Anders Herum og Thomas Gonge.

23.01.1799: Ungkarl Søren Andersen Luthen med pigen Maren Svendsdatter begge i Langesund.

28.04.1799: Ungkarl Rasmus Larsen Hallen med med pigen Berthe Marie Pedersdatter sammesteds.

13.06.1799: Ungkarl og landsoldat Knud Erechsen Lillekaasen ved Rørholdt med pigen Taran Gundersdatter Schareelven.

13.06.1799: Ungkarl Ole Gundersen fra Kragerøe med pigen Mari Andersdatter Blegelien.

13.06.1799: Enkemand Abraham Gullichsen Nyesteen med enken Kirsten Pedersdatter Wissestad.

15.08.1799: Enkemand Hans Nielsen Eeg med pigen Anne Lorentsdatter i Stathellet.

05.09.1799: Ungkarl Syvert Olsen i Stathellet med pigen Anne Marie Isaachsdatter Wissestad.

19.09.1799: Ungkarl og soldat Christen Thronsen Rønholdt med pigen Anne Marie Larsdatter nordre Rørholdt.

08.10.1799: Ungkarl og snedker Axel Jensen fra Bolvigs Jernværk med pigen Marthe Larsdatter i Stathellet.

10.10.1799: Ungkarl og landsoldat Knud Larsen Houchedahl med enken Ingeborg Marie Sørensdatter østre Kiørestad.

10.10.1799: Ungkarl og snedkersvend Christian Christensen fra Sønderborg med pigen Karen Gregersdatter i Stathellet.

27.10.1799: Ungkarl og soldat Christian Iversen Eegedallen fra Brunlangnæs præstegield med pigen Karen Amundsdatter i Langesund.

29.10.1799: Ungkarl Isaach Tellefsen Berg med pigen Anne Marie Eliasdatter Garstad.

01.11.1799: Ungkarl og kryds underbetient Anders Hagensen i Langesund med pigen Karen Evensdatter østre Tveten.

05.11.1799: Ungkarl Søren Christophersen østre Stokke med pigen Kirsten Torchelsdatter Eeg.

14.11.1799: Ungkarl Even Gundersen Granetangen fra Sannichedahl med pigen Aase Olsdatter Tveraaen.

14.11.1799: Ungkarl og skoleholder Alberth Hansen Kallevig med pigen Ingeborg Hansdatter Wissestad.

19.12.1799: Ungkarl Lars Jacobsen med pigen Berthe Maria Christensdatter begge af Langesund.

27.12.1799: Ungkarl og skibstømmermand Niels Gudmundsen fra Solum præstegield med pigen Maria Tostensdatter Asdahl.

10.01.1800: Ungkarl og soldat Anders Hansen øvre Schougen med pigen Aaste Maria Knudsdatter Bambleeje.

22.01.1800: Ungkarl og skibscapitain Just Wrigth fra Porsgrund med jomfrue Bolethe Cudrio af Langesund, efter kongl. bevilling hiemme i huuset. Caut. Jacob Cudrio og H. Erboe.

03.06.1800: Enkemand Lars Petersen Arrøe af Sannichedahl med pigen Inger Gouthesdatter Aabyeeje.

01.07.1800: Ungkarl Hans Olsen med pigen Ingeborg Olsdatter begge i Langesund.

29.07.1800: Ungkarl og soldat Ole Larsen Hafredahl med pigen Inger Olsdatter vestre Tveten.

11.09.1800: Ungkarl Henrich Lorentzen Kongstvedt fra Solum præstegield med pigen Ingeborg Knudsdatter Bambleeje.

23.10.1800: Ungkarl Ole Andersen Wingereij med pigen Aaste Maria Olsdatter Flotten.

23.10.1800: Ungkarl Gunder Gundersen Garstad med enken Ingeborg Andersdatter Giømble.

02.11.1800: Ungkarl Thor Olsen Moe med pigen Maren Catharine Kiøstolfsdatter begge i Langesund.

28.11.1800: Ungkarl og styrmand Hans Nicolaisen Paus fra Hvidesøe præstegield med enken Karen Nielsdatter Madsen i Stathellet, efter kongl. bevilling hiemme i huuset i Stathellet. Caut. K. Wennemoe og Niels Linne.

30.12.1800: Ungkarl Jens Andersen fra Porsgrund med pigen Anne Stine Larsdatter Stathelle.

22.01.1801: Enkemand Hans Ottesen med enken Berthe Sophie Jensdatter begge i Stathellet.

06.03.1801: Klokker Knud Wennemoe med pigen Christina Berg, efter kongl. bevilling hiemme i huuset paa Steen. Caut. Hans Jacob Evensen og Niels Linne.

17.05.1801: Ungkarl Ole Sørensen med pigen Anne Kirstine Sørensdatter begge i Langesund.

25.05.1801: Ungkarl Thor Larsen med enken Berthe Maria Hansdatter begge i Langesund.

26.05.1801: Ungkarl Lars Olsen Udgaardseje med pigen Berthe Jacobsdatter Brecheeje.

24.06.1801: Ungkarl Peder Steenersen fra Trosvigen ved Brevig med pigen Karen Arnoldsdatter i Stathellet.

09.07.1801: Ungkarl Lars Justesen med pigen Annechen Erechsdatter begge fra Hafreagereje.

19.07.1801: Ungkarl Hans Pedersen Findahl af Solum præstegield med pigen Maren Susanne Isaachsdatter Klep.

side 476-477.

31.08.1801: Ungkarl Anders Olsen fra Lessøe præstegield i Gulbrandsdallen med pigen Inger Ejlertsdatter Rønningen af Bamble.

14.09.1801: Ungkarl Lars Olsen Tveraaen med pigen Gunild Wraalsdatter Fostvedt.

27.09.1801: Ungkarl Ole Thorsen Rognstranden med pigen Mari Jansdatter i Langesund.

28.09.1801: Ungkarl Halvor Stephensen Moeeje med pigen Ingeborg Maria Olsdatter Mellebyestranden.

19.11.1801: Ungkarl og corporal Christen Andersen Wingereij med pigen Kari Halvorsdatter Rønholdt.

08.12.1801: Skibscapitain Christen Traag med jomfrue Anne Johanne Lindrup af Langesund, efter kongl. bevilling. Caut. Henrich Erboe og Just Wrigth.

21.01.1802: Ungkarl og matros Christopher Olsen med pigen Ingeborg Hansdatter begge i Ombosnæs.

25.02.1802: Ungkarl Thor Kiøstolfsen østre Schougen med pigen Marthe Pedersdatter Ombosnæs.

18.03.1802: Ungkarl og soldat Bertel Svennomsen med pigen Anne Christensdatter begge paa Hydahl.

11.04.1802: Ungkarl Knud Svendsen Giømble med pigen Maren Christensdatter begge i Langesund.

11.04.1802: Ungkarl Torgius Isaachsen med pigen Birthe Magrethe Andersdatter begge af Langesund, med kongl. bevilling. Caut. Ole Mørch og Anders Grønnerød.

22.04.1802: Søefarende ungkarl Ole Olsen Midgaardstranden med pigen Ingeborg Andersdatter Ombosnæs.

20.05.1802: Ungkarl Søren Sørensen Sødtholdt med pigen Susanne Larsdatter nordre Rørholdt.

03.06.1802: Søefarende ungkarl Rasmus Nielsen med pigen Amborg Michelsdatter begge fra Krabberødstranden.

01.07.1802: Ungkarl og sergiant Henrich Clausen Aabye med pigen Else Thorsdatter Giømble.

08.07.1802: Ungkarl og gevorben grenader Rollef Olsen fra Drangedahl med enken Inger Kittelsdatter Svarvekiær.

10.09.1802: Enkemand Ole Olsen Stathellet med pigen Anne Knudsdatter Gonge.

19.09.1802: Søefarende ungkarl Niels Christensen fra Neflunghavnen med pigen Kirsten Olsdatter af Langesund.

10.10.1802: Ungkarl Søren Tellefsen Klep med pigen Aaste Maria Elliasdatter Garstad.

14.10.1802: Ungkarl og grenadeer Thor Kittelsen Svarvekiær med pigen Helvig Andersdatter søndre Rørholdt.

14.10.1802: Enkemand Jens Michelsen snedker i Ombosnæs med pigen Kirsten Gundersdatter Aabye.

21.10.1802: Ungkarl Hans Nielsen fra Brevigs bye med pigen Marthe Maria Hansdatter Grobstoch.

05.11.1802: Søefarende enkemand Ole Larsen med pigen Gunild Isaachsdatter begge af Langesund.

09.11.1802: Ungkarl Ole Olsen med pigen Sigri Johannesdatter begge af Stathellet.

27.12.1802: Ungkarl Giert Andersen Ombosnæs med pigen Ingebor Gundersdatter Gierestadeje.

05.01.1803: Enkemand Thor Nielsen Stathellet med pigen Ingebor Kirstine Greesdatter af Langesund.

06.01.1803: Ungkarl Knud Jacobsen fra Brevigs bye med pigen Anne Olsdatter Stathellet.

09.01.1803: Søefarende ungkarl Peder Pedersen med pigen Boel Maria Nielsdatter begge i Langesund.

01.02.1803: Ungkarl Christen Petersen med pigen Helvig Henrichsdatter begge i Stathellet.

13.03.1803: Ungkarl Christen Andersen Bahnen med pigen Maren Margrethe Christensdatter begge af Langesund.

03.05.1803: Ungkarl Lars Amundsen med pigen Sophie Jensdatter begge fra Bamble.

12.05.1804: Enkemand Lars Larsen Schougen med pigen Ingebor Abrahamsdatter begge i Stathellet.

25.05.1803: Ungkarl Peder Amundsen Tinnerholdt med pigen Anne Maria Knudsdatter Ødelund.

26.05.1803: Ungkarl Gunder Jacobsen Schiærche med pigen Kirsten Maria Sørensdatter Sødtholdt.

31.05.1803: Ungkarl Frantz Andreas Jacobsen Bierchøen med pigen Maria Thorsdatter af Langesund.

16.06.1803: Ungkarl Torchild Anundsen fra Biellands præstegield med pigen Anne Olsdatter Houchedahl.

30.06.1803: Ungkarl Hans Stiansen Skrabbeklev af Ejdanger med enken Anne Sophie Nielsdatter i Stathellet.

31.07.1803: Ungkarl Lars Amundsen Brevig med pigen Marthe Isachsdatter begge af Langesund.

10.08.1803: Enkemand Svend Jacobsen med Kari Andersdatter begge fra Gierestadeje.

28.09.1803: Ungkarl Peder Eliasen Tveten paa Strand med enken Else Olsdatter Riis.

29.09.1803: Ungkarl Thor Pedersen med pigen Anne Haraldsdatter Hafredahl.

05.10.1803: Ungkarl Peder Thorsen Schougen med pigen Inger Mortensdatter begge i Langesund.

20.10.1803: Ungkarl Amund Nielsen Fossung vestre med enken Mari Nielsdatter Fossung østre.

02.11.1803: Søefarende ungkarl Christen Evensen Bahnen med pigen Magrethe Pedersdatter begge af Langesund.

02.11.1803: Ungkarl Christopher Olsen med Inger Kirstine Larsdatter begge af Langesund.

03.11.1803: Ungkarl Søren Andersen Busterød med pigen Kirsten Halvorsdatter Blegelien.

03.11.1803: Sigur Kiøstolfsen med pigen Ingebor Olsdatter begge fra Esse.

05.01.1804: Søefarende ungkarl Søren Evensen med pigen Christiana Larsdatter begge af Langesund, efter kongl. bevilling hiemme i huuset. Caut. Jacob Lugh og Anders Haagensen.

02.02.1804: Søefarende ungkarl Peder Olsen Herum med pigen Mette Sophie Olsdatter i Stathellet.

05.02.1804: Giæstgiver ungkarl hr. Johan Friderich Hjort med jomfrue Karen Elisabeth Dahl begge af Langesund, efter kongl. bevilling hiemme i huuset. Caut. Lars Trostrup og Hans Wilsbech.

16.02.1804: Ungkarl Lars Johannesen med pigen Maren Hellene Willumsdatter begge i Stathellet.

26.02.1804: Søefarende ungkarl Niels Nielsen østre Brevig med pigen Maria Isachsdatter av Langesund.

01.03.1804: Ungkarl Peder Thronsen Rønholdt med pigen Sigri Christensdatter nedre Asdahl.

03.04.1804: Enkemand og skolelærer Alberth Hansen i Stathellet med pigen Walborg Jensdatter nedre Wissestad.

31.05.1804: Ungkarl Simen Sørensen Sødtholdt med pigen Ingebor Maria Amundsdatter Winje.

17.06.1804: Søefarende ungkarl Niels Christensen fra Stathellet med pigen Aaste Maria Torbiørnsdatter i Langesund.

17.06.1804: Søefarende enkemand Harald Andersen med pigen Marthe Johansdatter begge i Stathellet.

21.06.1804: Ungkarl Ole Abrahamsen Høen med pigen Gunild Christensdatter Biercheseth.

21.06.1804: Ungkarl Tellev Erechsen Riis med pigen Anne Maria Hansdatter Rogn.

side 478-479.

21.06.1804: Ungkarl Erech Hansen med enken Annechen Erechsdatter begge i Ombosnes.

12.07.1804: Ungkarl Hans Amundsen med pigen Pernille Larsdatter begge paa Winje.

15.07.1804: Søefarende ungkarl Hans Knud Nielsen med pigen Maria Hansdatter begge i Stathellet.

20.07.1804: Enkemand Jacob Andersen Rørholdt med enken Mette Kirstine Evensdatter Thorsdahl, efter kongl. bevilling hiemme i huuset paa Thorsdahl. Caut. Lars Winie og Hans Eliasen.

09.08.1804: Ungkarl Christen Hansen Mørchevigen af Sannichedahl med pigen Maren Hellene Erechsdatter Mansmyhr.

16.08.1804: Ungkarl Claus Hansen Giømble med pigen Kirsten Maria Hansdatter nedre Sortedahl.

16.08.1804: Søefarende enkemand Hasle Olsen af vestre Porsgrund med pigen Maria Waldemarsdatter av Langesund.

24.08.1804: Ungkarl Anund Halvorsen av Bolvigs Jernværk med pigen Kirsten Maria Arøe paa øvre Asdahl.

07.09.1804: Ungkarl og soldat Jens Mathisen Sortebougen med pigen Mari Tallachsdatter Klep.

14.09.1804: Enkemand Lars Amundsen Grummestad med pigen Kari Joensdatter Schougen vestre.

04.10.1804: Ungkarl Thor Gundersen Garstad med pigen Ingebor Hansdatter Findahl.

19.10.1804: Ungkarl Svend Olsen østre Langøe med pigen Ingebor Ejlertsdatter Røningen.

28.10.1804: Ungkarl Ole Nielsen af vestre Molands præstegield med pigen Johanne Magrethe Poulsdatter Krabberød.

08.11.1804: Enkemand Claus Henrichsen Aabye med enken Kirsten Larsdatter Biercheseth, efter kongl. bevilling. Caut. (ikke ført)

15.11.1804: Ungkarl Jens Thronsen Rønholt med pigen Anne Nielsdatter vestre Stokke.

13.12.1804: Ungkarl Johan Becher Olsen fra Flotten med pigen Anne Halvorsdatter Rønholdt.

27.12.1804: Ungkarl og gevorben soldat Gunder Nielsen med pigen Marthe Syvertsdatter begge fra Thorsdahl.

10.01.1805: Ungkarl Johan Friderich Hemming med pigen Mallene Erechsdatter begge i Ombosnæs.

15.01.1805: Ungkarl Lorents Olsen Midgaardstranden med pigen Gienichen Nielsdatter Gierestadeje.

17.01.1805: Enkemand Ole Olsen med pigen Anne Magrethe Svenumsdatter begge i Langesund.

17.01.1805: Søefarende ungkarl Ole Nielsen Høg med pigen Inger Isachsdatter, begge af Langesund.

23.01.1805: Ungkarl Berent Halvorsen Aaslandeje med pigen Helvig Maria Larsdatter sammesteds.

19.02.1805: Enkemand Christian Hansen Røjert med enken Anne Magrethe Nielsdatter begge af Langesund.

14.03.1805: Enkemand Knud Torgersen med pigen Kari Nielsdatter begge paa Bambleeje.

11.07.1805: Ungkarl og soldat Niels Hansen Wisstad med pigen Anne Maria Gundersdatter Grimserød.

11.07.1805: Ungkarl og soldat Lars Larsen Rørholdt nordre med pigen Kirsten Nielsdatter Moedallen.

11.07.1805: Ungkarl Isaach Simensen Fæseth med pigen Helge Maria Jacobsdatter Blegelien.

11.07.1805: Ungkarl Elling Clausen Aabye med enken Inger Halvorsdatter Rønholdt.

11.07.1805: Ungkarl Joen Joensen Midgaardstranden med pigen Karen Dorthea Erechsdatter Hafreager.

14.07.1805: Ungkarl og kiøbmand Simon Wrigth av Porsgrund med jomfrue Karen Elise Cudrio av Langesund, efter kongl. bevilling hiemme i huuset. Caut. Hr. Jørgen Wrigth av Porsgrund og hr. Just Wrigth av Langesund.

01.08.1805: Ungkarl Giert Olsen Linnarønningen med pigen Helge Michelsdatter Midgaarden.

08.08.1805: Ungkarl Isaach Olsen med pigen Anne Lispeth Hansdatter begge fra Schougen øvre.

08.09.1805: Søefarende ungkarl Augustinus Hansen med pigen Mette Dorthe Andersdatter begge av Langesund.

12.09.1805: Ungkarl Peder Hansen Riis med pigen Anne Pedersdatter Polland.

10.10.1805: Ungkarl Michel Thovsen Huudallen med pigen Karen Maria Larsdatter Moe.

07.11.1805: Ungkarl Ole Olsen Møller Aabyeeje med pigen Guren Magrethe Hansdatter lille Breche.

27.11.1805: Ungkarl og skibsbygmestersvend Lars Tallachsen Omland af Lyngdahls præstegield med enken Inger Maria Nielsdatter af Stathellet.

28.11.1805: Ungkarl Jens Joensen Eeg med pigen Anne Isachsdatter Solje af Ejdanger.

17.12.1805: Søefarende ungkarl Jacob Larsen fra Porsgrund med enken Sara Sørensdatter Torp av Langesund.

02.01.1806: Ungkarl Peder Larsen vestre Glittum med pigen Inger Larsdatter Breche.

23.01.1806: Ungkarl Gullich Larsen vestre Glittum med enken Ingebor Christensdatter Biercheseth.

02.04.1806: Ungkarl Halvor Pedersen vestre Glittum med pigen Anne Hansdatter Grobstoch.

27.05.1806: Ungkarl Torchild Gundersen Asdahlrønningen med pigen Ingebor Bartholomeusdatter Sortedahl.

24.06.1806: Enkemand Ole Hansen Bagge med pigen Ingebor Andersdatter begge av Langesund.

04.07.1806: Ungkarl Kittel Olsen Hasleeje med pigen Marthe Joensdatter Schougen vestre.

04.07.1806: Ungkarl Lars Joensen Schougen vestre med pigen Ingebor Olsdatter Hasleeje.

10.07.1806: Ungkarl Gunder Hansen Bamble med pigen Berthe Maria Jacobsdatter Schiærche, efter kongl. bevilling hiemme i huuset paa gaarden Kiellemyhr. Caut. Hans Bamble og Isaach Bamble.

17.07.1806: Ungkarl Erech Hansen med pigen Marthe Gulbrandsdatter begge fra Moe.

24.07.1806: Ungkarl Hans Larsen Winnje med pigen Sara Christophersdatter østre Stokke.

31.07.1806: Enkemand Isaach Tellefsen Berg med pigen Tarand Maria Joensdatter Sødtholdt.

07.08.1806: Ungkarl og corporal Lars Olsen Evensvig med pigen Aslaug Gullichsdatter Berg.

07.08.1806: Ungkarl Ole Knudsen fra Winnje præstegield med pigen Gunild Nielsdatter Høen.

07.09.1806: Enkemand Jacob Sthyr med jomfrue Magdalene Nielsdatter Pharoe begge av Langesund, efter kongl. bevilling hiemme i huuset. Caut. Lieutenant Steenersen og wisiteur Wisløff.

07.09.1806: Ungkarl Torger Henrichsen af Qvælle sogn med pigen Aase Jørgensdatter af Stathellet.

14.09.1806: Ungkarl Søren Thorsen med pigen Anne Hellene Hansdatter begge av Langesund.

25.09.1806: Enkemand Knud Erechsen med pigen Maria Lispeth Eliasdatter begge av Ombosnæs.

28.09.1806: Enkemand Henrich Pedersen med pigen Ingebor Anundsdatter begge av Langesund.

09.10.1806: Ungkarl Ole Thronsen Rønholdt med pigen Anne Isaachsdatter Rosland.

15.10.1806: Søefarende ungkarl Christen Hansen Kielkevigen af Ejdanger med pigen Anne Erechsdatter Findmark.

27.11.1806: Søefarende ungkarl Niels Hansen Stathellet med pigen Elisabeth Isaachsdatter Kiellestad gaard.

side 480-481.

21.12.1806: Søefarende ungkarl Søren Pedersen i Langesund med pigen Mette Maria Syvertsdatter av Porsgrund.

30.12.1806: Søefarende ungkarl Lars Larsen søndre Rogn med pigen Aaste Hansdatter Flotten.

30.03.1807: Ungkarl Anders Larsen Klova av Bergs annex med pigen Johanne Knudsdatter Langøen ved Langesund.

28.04.1807: Enkemand Amund Larsen Schougstad med pigen Anne Nielsdatter Nyesteenstranden.

23.06.1807: Ungkarl Joen Biørnsen Sortebougen med pigen Anne Olsdatter øvre Asdahl.

09.07.1807: Ungkarl Niels Clausen Aabye med pigen Dorthe Thorsdatter Giømble.

09.07.1807: Ungkarl Søren Amundsen Mellebye med pigen Inger Maria Simonsdatter Trosbye.

09.07.1807: Ungkarl Arnold Simonsen Feseth med pigen Anne Larsdatter nordre Rørholdt.

16.07.1807: Ungkarl Jens Joensen med pigen Marthe Olsdatter begge fra Dahl.

16.07.1807: Ungkarl Lars Hansen øvre Schougeneje med med pigen Kari Joensdatter Winnje.

27.08.1807: Ungkarl Thor Evensen med pigen Marthe Magrethe Jensdatter begge fra nordre Rogn.

13.09.1807: Ungkarl Torger Olsen Stathellet med pigen Anne Maria Olsdatter Langesund.

05.11.1807: Ungkarl Hans Jacob Jacobsen Blegelien med pigen Lispeth Isaachsdatter Rosland.

05.11.1807: Ungkarl Syvert Andersen fra Herre med pigen Mette Maria Hansdatter Asdahlstranden.

03.12.1807: Ungkarl Erech Jørgensen med pigen Aase Anundsdatter begge fra østre Brevig.

06.12.1807: Ungkarl Hans Larsen af Stathellet med pigen Dorthe Isaachsdatter i Langesund.

06.01.1808: Ungkarl gevorben soldat Tellev Olsen Berg med pigen Elisabeth Madsdatter Sortebougen.

06.01.1808: Enkemand Jørgen Jørgensen vestre Brevig med pigen Sigri Anundsdatter østre Brevig.

28.03.1808: Enkemand Ole Olsen af østre Langøe under Sannichedahl med enken Anne Biørnsdatter Løvaasen under Moe.

03.04.1808: Enkemand Even Andersen Tangevold med pigen Birthe Mathea Christensdatter øvre Sortedahl.

30.06.1808: Ungkarl Ellev Aasoldsen Sandnæs af Drangedahl med pigen Birthe Halvorsdatter Moe.

21.07.1808: Ungkarl Amund Tostensen Breche med pigen Marthe Maria Amundsdatter Wissestad.

06.10.1808: Ungkarl Bæruld Torgiusen Waag med pigen Aaste Maria Larsdatter Houchedahl.

27.10.1808: Skibscapitain ungkarl Hans Andreas Paus af Widesøe præstegield med enken mad. Bergithe Dorthea sal. Juuls, efter kongl. bevilling hiemme i huuset paa Hallen. Caut. Hans Lund Linaae og Amandus Paus.

31.10.1808: Ungkarl Anders Torbiørnsen med pigen Elisabeth Maria Gierdrum begge i Langesund.

19.03.1809: Ungkarl Gundvold Sørensen Bahnen med pigen Karen Halvorsdatter av Langesund.

29.06.1809: Ungkarl Henrich Halvorsen Moe med pigen Karen Kirstine Halvorsdatter Rønholdt.

29.06.1809: Ungkarl Ole Nielsen med pigen Anne Maria Christensdatter begge fra Breche.

20.07.1809: Enkemand Knud Erechsen lille Kaasa under Rørholdt med pigen Cathrine Gundersdatter Schare-elven.

10.08.1809: Ungkarl Niels Pedersen Bøe av Gusdahls? præstegield med enken Maren Christensdatter av Langesund.

18.08.1809: Ungkarl Jacob Tostensen Rugtvedt med pigen Marthe Pernille Arrøe fra øvre Asdahl, efter kongl. bevilling hiemme i huuset paa øvre Asdahl. Caut. Tosten Rugtvedt og Lars Moe.

31.08.1809: Ungkarl Michel Larsen Lund med pigen Berthe Maria Sørensdatter begge av Langesund.

15.09.1809: Enkemand Morten Amundsen av Drangedahls præstegield med pigen Anne Magrethe Monsdatter Rørholdt.

17.09.1809: Ungkarl Hans Amundsen av Egersund med pigen Dorthe Olsdatter av Langesund.

22.09.1809: Ungkarl John Christophersen Stokke østre med pigen Sara Hansdatter Findahl.

05.10.1809: Ungkarl skræddermester sr. Jacob Solgaard av Mandahl med jomfrue Karen Kirstine Thomsen av Langesund, efter kongl. bevilling hiemme i huuset i Langesund. Caut. Halvor Hansen og Henrich Pedersen.

13.10.1809: Lehnsmanden for Bamble præstegield ungkarl hr. Hans Jacob Evensen med jomfrue Joachime Sophie Catharine Vahl fra Bamble præstegaard, efter kongl. bevilling hiemme i huuset paa Breche. Caut. Kjøbmændene (ikke mer).

17.10.1809: Enkemand Søren Evensen med pigen Ingeborg Andersdatter begge av Langesund.

09.11.1809: Ungkarl Ole Erechsen østre Glittum med pigen Aase Maria Nielsdatter vestre Stokke.

09.11.1809: Ungkarl Mads Michelsen Midgaarden med pigen Maria Jacobsdatter Oxum av Ejdanger præstegield.

02.02.1810: Ungkarl skorsteenfejermester Hans Michelsen af Scheen med pigen Kirstine Halvorsdatter Stathellet.

16.03.1810: Ungkarl Ole Ingebrethsen Schiærche med pigen Aaste Torgrimsdatter Klep.

05.04.1810: Ungkarl Daniel Aasoldsen østre Kiørestad med pigen Aase Andersdatter østre Waag.

08.04.1810: Enkemand Søren Tellefsen Klep med pigen Anne Simonsdatter Trosbye.

24.04.1810: Enkemand Johan Becher med pigen Margrethe Christensdatter begge av Stathellet.

24.05.1810: Ungkarl Michel Hansen Sortedahl med pigen Marthe Magrethe Hansdatter Giømble.

24.05.1810: Ungkarl Anders Brynildsen med pigen Christine Hansdatter begge fra Riis.

03.06.1810: Ungkarl Ole Corneliusen Stathellet med pigen Kirsten Andersdatter Wingereij.

10.06.1810: Ungkarl Michel Sørensen Bahnen med pigen Anne Kirstine Nielsdatter Langesund.

10.06.1810: Ungkarl skomagersvend Hans Jacobsen med pigen Helvig Thorsdatter begge i Langesund.

14.06.1810: Ungkarl Søren Gundersen Sødtholdt med pigen Marthe Maria Tallachsdatter Sortebougen.

14.06.1810: Enkemand Kield Nielsen østre Brevig med pigen Maria Torgiersdatter av Langesund.

14.06.1810: Enkemand Tallach Aanesen Sortebougen med pigen Kirsten Maria Christophersdatter Tangevold.

28.06.1810: Ungkarl Jens Kittelsen Svarvekiær med pigen Ingeborg Maria Andersdatter søndre Rørholdt.

28.06.1810: Ungkarl Jens Jacobsen Hartvedt med pigen Anne Pedersdatter Fæseth.

05.07.1810: Ungkarl Thor Andersen med pigen Kirsten Jørgensdatter begge paa Tangevold.

05.07.1810: Ungkarl Niels Thronsen Rønholdt med pigen Stine Andrea Thorsdatter Giømble.

20.07.1810: Enkemand Simon Sørensen Sødtholdt med pigen Jøran Larsdatter Bamble.

20.07.1810: Ungkarl Guttorm Ephraimsen med pigen Kari Bæruldsdatter begge fra Rørholdtejet.

20.07.1810: Ungkarl Even Olsen Dahl med pigen Birthe Maria Evensdatter Tveten østre.

03.08.1810: Ungkarl Ejlert Clausen Aabye med pigen Anne Kirstine Halvorsdatter Moe.

side 482-483.

03.08.1810: Ungkarl Simon Johnsen Thorsdahl med pigen Anne Maria Sørensdatter Sødtholdt.

13.09.1810: Ungkarl Søren Amundsen Dahl med pigen Inger Susanne Johnsdatter Holte.

13.09.1810: Ungkarl Lars Torchildsen Hofsteen med pigen Thore Nielsdatter Nenseth.

13.09.1810: Enkemand Tellev Anundsen vestre Langøe med enken Aase Maria Thorsdatter Brevig østre.

17.09.1810: Ungkarl Peter Larsen Møller av Kiøbenhavn med enken Maren Magrethe Christensdatter av Langesund.

30.09.1810: Ungkarl Johan Peter Olsen Wigreen Lidberg med pigen Dorthe Clarine Clausdatter begge i Langesund.

30.09.1810: Ungkarl Jørgen Anundsen med pigen Inger Maria Jørgensdatter begge i Langesund.

11.10.1810: Ungkarl Laurants Johnsen Brevig østre med pigen Anne Kirstine Christensdatter Svendsvigen.

18.10.1810: Ungkarl Amund Jacobsen Blegelien med pigen Anne Magrethe Isaachsdatter Rosland.

02.11.1810: Ungkarl Jens Olsen Dahl med pigen Anne Kirstine Johnsdatter Holmen.

02.11.1810: Ungkarl Halvor Christophersen med pigen Inger Larsdatter begge fra Stoche.

04.11.1810: Ungkarl Søren Larsen Winje med pigen Anne Magrethe Tostensdatter Rugtvedt, efter kongl. bevilling hiemme i huuset paa gaarden Winje. Caut. K. Wennemoe og Ole Arrøe.

08.11.1810: Ungkarl Peder Ellingsen Busterød med pigen Anne Kirstine Thomasdatter Glittum østre.

08.11.1810: Enkemand Ole Johannesen Møller med enken Anne Pedersdatter begge fra Aabyeejet.

28.11.1810: Ungkarl Niels Knudsen med pigen Elen Maria Christensdatter begge i Stathellet.

30.11.1810: Ungkarl Christen Christensen Hydahl med enken Ingeborg Christensdatter Bierkeseth.

23.12.1810: Ungkarl Hans Jacob Hansen med pigen Aleth Magrethe Gierdrum begge af Langesund, efter kongl. bevilling.

26.12.1810: Ungkarl Niels Gullichsen Husebye af Tiølling sogn med pigen Anne Magrethe Christensdatter af Langesund.

27.12.1810: Ungkarl Ole Torbiørnsen Schougen under Bamble præstegaard med enken Marthe Olsdatter Dahl.

27.12.1810: Enkemand Tellev Anundsen Tinnerholdt med pigen Gunild Maria Tollachsdatter Sortebougen.

20.01.1811: Ungkarl Anders Larsen Lund med pigen Karen Kirstine Jacobsdatter begge i Langesund.

20.01.1811: Ungkarl Lars Pedersen med pigen Anne Maria Andersdatter begge i Langesund.

07.02.1811: Ungkarl Niels Jensen med pigen Ingeborg Johnsdatter begge fra Hafredahl.

21.02.1811: Ungkarl Peder Olsen med enken Anne Magrethe Svennumsdatter begge i Langesund.

01.03.1811: Ungkarl Anders Bæruldsen Waag med pigen Kari Hansdatter Walserød.

03.03.1811: Ungkarl Torbiørn Jensen Elvig med enken Anne Maria Madsdatter Linna, efter kongl. bevilling hiemme i huuset paa Linna. Caut. (ikke ført)

19.03.1811: Ungkarl Knud Tellefsen fra Brevig med pigen Ingeborg Larsdatter Schiærche.

27.03.1811: Enkemand Jacob Larsen med pigen Birthe Maria Amundsdatter Berg begge i Langesund.

28.03.1811: Ungkarl Hans Amundsen Mellebye med pigen Alaug Madsdatter Kiær.

09.04.1811: Ungkarl John Olsen Linna med pigen Karen Kirstine Pedersdatter Poland.

09.04.1811: Enkemand Christen Hansen med enken Maria Lispeth Eliasdatter begge i Ombosnæs.

05.06.1811: Ungkarl Gullich Gregersen Lunde med pigen Anne Kirstine Tallachsdatter Sortebougen.

05.07.1811: Ungkarl Ole Christensen Schougstad med pigen Marthe Gullichsdatter Trosbyeejet.

11.07.1811: Ungkarl Friderich Tychesen af Solum præstegield med pigen Mallene Evensdatter Winje.

24.07.1811: Ungkarl Ole Olsen Qværn med pigen Ingeborg Kirstine Larsdatter begge i Stathellet.

25.07.1811: Ungkarl Even Tychesen af Solum præstegield med pigen Mari Ejlertsdatter Tvetenrønningen.

25.07.1811: Ungkarl Hans Abrahamsen med pigen Anne Maria Olsdatter fra Rørholdtejet.

28.07.1811: Ungkarl Lars Nielsen Krabbe med enken Karen Pedersdatter af Langesund.

09.08.1811: Ungkarl Cofardicaptaine Gunder Jørgen Nyebroe med jomfrue Justine Caroline Thombsen, efter kongl. bevilling hiemme i huuset i Stathellet. Caut. Major Budde og W. Rostrup.

18.08.1811: Ungkarl Hans Jørgensen fra Herre med enken Birthe Maria Pedersdatter af Langesund.

18.08.1811: Ungkarl Tellev Hansen Aaboe af Laurdahls præstegield med pigen Signe Hellechsdatter Wasdahlkaasen.

22.08.1811: Enkemand Ole Gundersen Hafredahl med pigen Ingeborg Jensdatter Houchedal.

30.08.1811: Ungkarl Knud Anundsen med pigen Anne Maria Rasmusdatter begge fra Bierchesethejet.

08.09.1811: Ungkarl Magnus Larsen Falk fra Borge præstegield med pigen Marthe Kirstine Thorsdatter af Langesund.

15.09.1811: Enkemand Niels Kittelsen fra Brevig med enken Boel Maria Nielsdatter af Langesund.

20.09.1811: Ungkarl Lars Knudsen Døredahl med pigen Ingeborg Abrahamsdatter Aasland.

29.09.1811: Ungkarl Halvor Thorsen Tollachshavn med enken Aaste Maria Torbiørnsdatter af Langesund.

11.10.1811: Ungkarl John Andersen med pigen Maren Magrethe Kittelsdatter begge fra søndre Rørholdt.

18.10.1811: Ungkarl Isaach Erichsen Klep med pigen Leene Hansdatter nedre Sorthedahl, efter kongl. bevilling hiemme i huuset paa Asdahlrønningen. Caut. K. Wennemoe og Gunder Svendsen.

26.10.1811: Ungkarl Amund Andersen Hovet med pigen Boel Larsdatter Winjestranden.

26.10.1811: Enkemand Anders Amundsen Hovet med pigen Inger Magrethe Mortensdatter Rørholdtejet.

01.11.1811: Ungkarl Thor Andersen med pigen Karen Aslachsdatter begge i Ombosnes.

06.11.1811: Ungkarl Østen Knudsen Nuestad med pigen Justine Maria Andersdatter af Langesund.

09.11.1811: Enkemand Christen Christensen Biercheseth med pigen Aase Christensdatter sammesteds.

21.11.1811: Ungkarl Gunder Olsen Midgaardsstranden med enken Anne Pedersdatter Stathellet.

28.11.1811: Ungkarl Thomas Olsen Nyhuus af Sandsværd præstegield med enken Anne Maria Isaachsdatter Stathellet.

28.11.1811: Enkemand Lars Olsen Schougen øvre med pigen Boel Maria Abrahamsdatter Bambleejet.

27.12.1811: Ungkarl John Abrahamsen med pigen Anne Mallene Gierdrum begge af Stathellet.

27.12.1811: Ungkarl Knud Torgersen med pigen Anne Abrahamsdatter begge fra Winjeejet.

26.01.1812: Ungkarl John Hansen Mellebye med enken Ingeborg Anundsdatter begge af Langesund.

05.03.1812: Ungkarl Jens Nielsen med pigen Aaste Maria Pedersdatter begge af Stathellet.

31.03.1812: Ungkarl Halvor Arnesen med pigen Maria Andersdatter begge fra Esse.

21.04.1812: Ungkarl David Gulbrandsen Moe med pigen Gunild Maria Kittelsdatter Aabye.

21.04.1812: Ungkarl Anders Larsen med pigen Marthe Jacobsdatter begge fra Bamble.

18.05.1812: Ungkarl Ole Christensen Brath af Kiømøe sogn med pigen Inger Christine Christensdatter af Langesund.

19.05.1812: Ungkarl Jacob Ejlertsen med pigen Marthe Torgiusdatter begge fra Tveten vestre Rønningen.

28.05.1812: Ungkarl og saugmester Isaach Knudsen med enken Johanne Olsdatter begge fra Bierchesethejet.

side 484-485.

02.07.1812: Ungkarl Ole Amundsen med pigen Karen Maria Hansdatter Ødelund begge af Stathellet.

02.07.1812: Ungkarl Even Torbiørnsen Schougen med enken Birthe Maria Evensdatter Kiærsdahlen.

30.07.1812: Ungkarl Jens Olsen Hasleejet med pigen Anne Johnsdatter Schougen vestre.

13.09.1812: Ungkarl Lars Thorsen Torp med pigen Lene Nielsdatter begge af Langesund.

11.10.1812: Ungkarl Hans Sørensen i Langesund med pigen Ingeborg Olsdatter fra Ombosnæs.

16.10.1812: Ungkarl Hans Pedersen Braatten med pigen Anne Larsdatter Fostvedt.

16.10.1812: Enkemand Anders Andersen Busterød med enken Gunild Wraalsdatter Fostvedt.

22.10.1812: Ungkarl Niels Jørgen Hansen Brøndsted fra vestre Brevig med pigen Birgithe Christensdatter af Langesund.

12.11.1812: Enkemand Amund Andersen med pigen Kirsten Larsdatter begge fra Winjestranden.

13.11.1812: Ungkarl Jens Isaachsen Rosland med pigen Aavedt Maria Larsdatter Moe.

20.11.1812: Ungkarl Niels Amundsen Nyesteenstranden med pigen Berthe Maria Hansdatter øvre Schougenejet.

22.11.1812: Enkemand Thor Larsen Bunæs med pigen Oline Olsdatter Kiellestad.

04.12.1812: Ungkarl Amund Hansen Aastad med pigen Karen Christensdatter Biercheseth.

27.12.1812: Ungkarl Corporal Guttorm Gullichsen af Drangedahl med pigen Ingeborg Ephraimsdatter Rørholdtejet.

27.12.1812: Ungkarl Hans Poulsen Krabberød med pigen Andrea Hansdatter Giømble.

27.12.1812: Ungkarl Henrich Olsen med pigen Elisabeth Corneliusdatter begge i Stathellet.

29.12.1812: Ungkarl Anders Halvorsen Fiellestad med pigen Ingeborg Olsdatter Esse.

05.01.1813: Ungkarl Niels Peter Johannesen Nyesteenstranden med pigen Ingeborg Nielsdatter Wissestadhegnen.

08.01.1813: Ungkarl Ole Jacobsen Linna med pigen Ingeborg Maria Larsdatter øvre Sortedahl.

04.02.1813: Enkemand Abraham Hansen med pigen Sidsel Jensdatter begge af Stathellet.

11.02.1813: Ungkarl Ingebreth Iingebrethsen Herrebaken og pigen Rachel Christensdatter Rachestad.

20.04.1813: Ungkarl Ole Olsen Svindland med pigen Gunild Poulsdatter Bamble præstegaard.

20.04.1813: Ungkarl Niels Hansen fra Herre med pigen Birthe Maria Johnsdatter Holmen.

08.06.1813: Ungkarl Christen Pedersen Taule med pigen Hellene Kirstine Nielsdatter begge af Stathellet.

10.06.1813: Ungkarl Ole Halvorsen Fiellestad med pigen Mette Dorthea Thorsdatter Røsklev.

13.06.1813: Ungkarl Isaach Thorsen østre Schougen med pigen Kari Halvorsdatter Midrognsejet.

24.06.1813: Ungkarl Jacob Gundersen Sundtvedt af Solum præstegield med pigen Aaste Maria Abrahamsdatter Høen.

24.06.1813: Enkemand Ole Olsen af Porsgrund med pigen Gunild Maria Pedersdatter Taule af Stathellet.

02.07.1813: Ungkarl Ole Olsen Schougen øvre med pigen Kirsten Maria Larsdatter Bamble.

31.07.1813: Ungkarl og underklokker Gunder Svendsen Hyedahl med enken Anne Christensdatter Hyedahl.

01.08.1813: Ungkarl Lars Amundsen Roverød med pigen Elen Maria Trulsdatter Findahl.

03.08.1813: Ungkarl Peder Amundsen fra Scheen med pigen Inger Maria Hansdatter Giømble.

05.09.1813: Ungkarl Jens Jensen Mælgaard af Solum med pigen Elen Jørgine Olsdatter Langesund.

13.11.1813: Ungkarl Isaach Rasmusen Waarschiøe af Sannichedahl med pigen Marthe Pedersdatter? vestre Kiørestad.

24.12.1813: Søelieutenant Johan Thrane med jomfrue Sophie Feilberg, efter kongl. bevilling hiemme i huuset i Langesund. Caut. Oberkrigscomissar Stenersen og Amandus Paus.

ca. 01.01.1814: Ungkarl Halvor Olsen Lollich med pigen Anne Lispeth Andersdatter begge af Langesund. (Innførselen mangler dato)

12.04.1814: Ungkarl Anders Olsen Linnarønningen med pigen Anne Nielsdatter Bamble præstegaard.

02.05.1814: Enkemand Christen Simonsen Hafredahl med pigen Maria Olsdatter vestre Langøe af Sannichedahl.

27.05.1814: Enkemand Ridder af Dannebroge Simon Wrigth med jomfrue Petronelle Blom begge af Langesund, efter kongl. bevilling dateret 6te Marti 1814 hiemme i huuset. Caut. Just Wrigt Ridder og Henrich Erboe kiøbmand.

31.05.1814: Enkemand Lars Nielsen Nyesteen med pigen Anne Maria Jensdatter Grimserød.

17.06.1814: Ungkarl Jørgen Olsen Sandvig af Toredahl med enken Kari Ejlertsdatter Elvig.

11.09.1814: Ungkarl Ole Halvorsen af Porsgrund med pigen Mette Maria Hansdatter Kiellestad.

29.09.1814: Ungkarl John Rasmusen Giesholdt af Solum præstegield med pigen Kirsten Mathiasdatter Langsenden under Rørholdt.

30.09.1814: Enkemand Christen Hansen Mørchevigen af Sannichedahl med pigen Anne Magrethe Ellefsdatter Fossum østre.

30.09.1814: Enkemand David Gulbrandsen Moeeje med pigen Sophie Levordsdatter Rørholdtejet.

09.10.1814: Ungkarl Ole Andersen af Langesund med pigen Dorthe Maria Olsdatter af Solum præstegield.

20.10.1814: Ungkarl Lars Johnsen Sødtholdt med pigen Marthe Oline Olsdatter Nuestad.

04.11.1814: Enkemand Niels Jensen Stillenæstangen af Kragerøe med pigen Kirsten Nielsdatter søndre Rogn.

23.11.1814: Ungkarl Ole Amundsen og pigen Anne Hansdatter begge fra Nyesteenstranden.

23.11.1814: Enkemand Knud Anundsen Bierchesethejet og Piigen Anne Jørgensdatter lille Breche.