| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Ministerialbok for Bamble nr.2 - 1775-1814

Trolovede

Transkribert av Leif Biberg Kristensen

 

side 370-371.

19.01.1775: Smedsvend Hans Jonsen i Langesund ungkarl med afgangne Hans Jacob Nielsens enke Anne Maria Olsdatter sammesteds. Caut: Hans Jacob Morch og Thomas Knudsen begge i Langesund.

19.01.1775: Ungkarl Christopher Olsen i Ombosness med pigen Owed Giertsdatter Asdahl nedre. Caut: Amund Andersen Havreager og Hans Andersen ibidem.

03.02.1775: Ungkarl Laers Arnoldsen Gierrestad med pigen Helvig Gregersdatter sammesteds. Caut: Gunder Tostensen Rugtved og Olle Torbiørnsen Flaatten.

13.02.1775: Ungkarl Torkild Rasmussen Hasler af Ejdanger Sogn med pigen Ingeborg Arnoldsdatter Synbye. Caut: Mads Linstrøm i Langesund og Jørgen Isachsen Giømble.

04.04.1775: Ungkarl Amund Pedersen i Langesund med pigen Jørild Andersdatter sammesteds. Caut: Ole Olsen og Ougen Mørk Smed i Langesund.

04.05.1775: Enkemand Niels Pedersen fra Kiønøen i Sannichedahl med pigen Kisten Olsdatter Høenseje. Caut: Christen Michelsen Bamble og Nils Olsen Høenseje.

04.05.1775: Ungkarl og matros Claus Christensen med pigen Aase Maria Sørensdatter Arnesplads. Caut: Simen Nielsen Fæseth og Abraham Christensen Finmark.

04.05.1775: Ungkarl Jacob Olsen i Stathellet med pigen Kisti Olsdatter sammesteds. Caut: Lars Erichsen i Stathellet og Hans Rasmussen ibidem.

19.05.1775: Ungkarl og saugmester Ole Pedersen ved Hære med pigen Anne Magrethe Olsdatter sammesteds. Caut: Lars Pedersen og Anders Christensen begge ved Hære.

06.06.1775: Ungkarl og soldat Ole Torbiørnsen Flaatten med pigen Marthe Giertsdatter Jærseth. Caut: Mads Olsen Lina og Lars Torbiørnsen Holmen.

06.06.1775: Ungkarl og saugmester Erich Hansen ved Hære med pigen Dorthe Christensdatter sammesteds. Caut: Ole Pedersen og Jens Kittilsen begge ved Hære.

10.07.1775: Enkemand klockeren Peder Jacobsen med pigen Live Swendsdatter Grasmyr. Caut: Manasse Danielsen Riis og Willum Ellefsen i Stathellet.

13.07.1775: Ungkarl og matros Amund Christensen Winnie med pigen Anne Maria Christensdatter Bamble. Caut: Peder Michelsen Aabye og Hans Laersen Schougstad.

01.09.1775: Ungkarl Christen Thorsen ved Hære med Dorthe Maria Lucasdatter ibid. Caut: Mads Gundersen Asdahl og Jon Christensen Traag.

07.09.1775: Ungkarl Jens Jensen Giømle med enken Ingeborg Knudsdatter Grasmyr. Caut: Thor Ellingsen og Jon Jacobsen begge paa Krabberøe.

11.10.1775: Enkemand Johanes Laersen Herwig med pigen Kirstine Laersdatter Schaugstad. Caut: Christen Michelsen Bamble og Torbiøn Tollefsen Nenset.

03.11.1775: Ungkarl og soldat Joen Olsen Hellestved med pigen Maria Jacobsdatter ved Hære. Caut: Hans Tostensen Gierrestad og Mathias Erichsen Hellestved.

10.11.1775: Ungkarl og matros Ole Rasmussen fra Schaatøe i Sannichedahl med pigen Malene Olsdatter Udgaardenseje. Caut: Mads Kiær og Abraham Schaadøe.

23.11.1775: Enkemand Niels Hansen Fossing af Sanichedahl med pigen Anne Jørgensdatter Dørredahl. Caut: Lars Andersen Rosland og Niels Ellefsen.

05.12.1775: Ungkarl Christen Thronsen Hydahl med pigen Berthe Christensdatter sammesteds. Caut: Hans Tostensen Gierrestad og Amund Hansen Tveten østre.

05.12.1775: Enkemand og matros Jørgen Laersen Rogn i Langesund med pigen Kari Gregersdatter Aswald. Caut: Just Møller Asvald og Niels Andersen Nuestad.

03.01.1776: Matros Ewen Sørensen i Langesund ungkarl med pigen Karen Olsdatter sammesteds. Caut: Berthel Ravn og Peder Ulstrup begge i Langesund.

16.01.1776: Matros Ewert Jonsen fra Porsgrund enkemand med afg. Berthel Nielsens enke Helvig Jonsdatter i Langesund, som fremviste skiftebrev af 22de Jan. 1768. Caut: Anders Lassesen og Ougen Augustinusen Mørk begge i Langesund.

23.01.1776: Skibstømmermand Ole Thorsen i Langesund ungkarl med Karen Kirstine Giertsdatter sammested. Caut: Uldrich Friderich Wiesner og Rasmus Pedersen Giærestad begge i Langesund.

30.01.1776: Matros Peder Thorsen fra Borre præstegield i Jarlsberg grevskab med afg. Jacob Anchers enke Giertrud. Caut: (ikke ført)

08.02.1776: Christian Bentsen skrædder i Langesund ungkarl med pigen Ingeborg Nielsdatter sammesteds. Caut: Auagustinisen Mørk og Hans Jacob Mørch begge i Langesund.

04.03.1776: Enkemand Aanen Nielsen af Vigmosta sogn af Walle præstegjeld udj Christiansands stift med pigen Tone Nielsdatter Bakke her af sognet. Caut: Abraham Jonsen Schougen og Ole Erichsen Rønholt.

side 372-373.

10.04.1776: Soldat Hans Torbiørnsen Flaatten ungkarl med pigen Ingeborg Giertsdatter Jerseth. Caut: Anders Christensen Rogn og Halvor Christensen Rogn.

06.05.1776: Soldat Ole Laersen i Stathellet ungkarl med pigen Ragnild Sigursdatter sammesteds. Caut: Jens Jensen Grasmyr og Manasse Danielsen Riis.

09.05.1776: Soldat Niels Jørgensen Wingereij ungkarl med pigen Maren Jørgensdatter sammesteds. Caut: Giert Olsen Jerset og Anders Thorsen Vingerei.

30.05.1776: Aasold Gullichsen Kiørestad vestre ungkarl med pigen Marichen Danielsdatter Kiørestad østre. Caut: Thor Gullichsen Fæset og Rasmus Torgersen Havneholmen.

30.05.1776: Christen Laersen Schougstad ungkarl med pigen Sophie Maria Olsdatter Skougen ved Nenseth. Caut: Christen Michelsen Bamble og Torbiørn Tellefsen Nenset.

30.05.1776: Ole Halvorsen Bircheseth ungkarl med pigen Ingeborg Halvorsdatter Birchesetheie. Caut: Lars Amundsen Tveten østre og Even Zachariassen sammesteds.

13.06.1776: Smedsvend Niels Rasmusen Bert ved Hære med pigen Ingeborg Cathrine Johannesdatter sammesteds. Caut: Christen Isachsen og Niels Lucasen begge ved Hære.

15.08.1776: Matros Christopher Nielsen Bræcheeie ungkarl med pigen Ales Olsdatter Rognstranden. Caut: Anders Christensen Rogn og Jacob Larsen ibidem.

17.10.1776: Matros Amund Gundersen Brevig østre ungkarl med pigen Inger Larsdatter sammesteds. Caut: Kitil Jensen Brevig østre og Christen Michelsen Høvig.

09.12.1776: Ved pass af 20de Jul. 1773 dimitteret gevorben soldat Hans Olsen Bamble ungkarl med pigen Mette Erichsdatter sammesteds. Caut: Christen Michelsen Bamble og Knud Erichsen Bambleeie.

11.12.1776: Soldat Abraham Erichsen Bambleeie ungkarl med pigen Else Goutesdatter Udgaarden. Caut: Gullich Anundsen Stoche væstre og Knud Erichsen Bambleeie.

21.06.1776: Matros Søren Johannesen af Randrup sogn i Jylland ungkarl med pigen Anne Olsdatter i Langesund. Caut: Søren Berntsen og Hans Jacob Mørch begge i Langesund.

10.01.1777: Soldat Casper Caspersen Moe ungkarl med pigen Berthe Jonsdatter sammesteds. Caut: Hans Tostensen Giærestad og Ole Torbiørnsen Flaatten.

10.03.1777: Niels Erichsen Bakke enkemand som fremviiste skiftebrev af 16de Jan. 1773 med pigen Guri Jonsdatter fra Giærestad sogn. Caut: Abraham Jonsen Schougen og Christen Jørgensen Dørredahl.

13.03.1777: Corporal Halvor Cornelusen Bache fra Scheen enkemand som fremviiste skiftebrev af 12te Mar. 1776 med Mette Erichsdatter Holmgreen her af sognet. Caut: J. Kraft og A. O? Hansen.

17.04.1777: Ole Michelsen paa Rebberbanen i Langesund ungkarl med pigen Inger Gullichsdatter paa Æse i Bamble sogn. Caut: Christen Erichsen Ese og Elling Clausen Ese.

20.04.1777: Matros Ole Pedersen i Langesund ungkarl med pigen Sophi Nielsdatter sammesteds. Caut: A. Lindrup og Niels Jensen Høeg begge i Langesund.

09.05.1777: Ungkarl Niels Amundsen fra Drangedahl med pigen Marthe Maria Tallachsdatter her af sognet. Caut: Giert Olsen Jerseth og Kittil Olsen Ombosness.

15.05.1777: Thor Biønsen Trosbyeeie ungkarl med pigen Boel Pedersdatter paa Fæseth. Caut: Simen Trosbye og Simen Nielsen Fæseth.

12.06.1777: Knud Torjersen Burwald ungkarl med pigen Marthe Jansdatter sammesteds. Caut: Gunder Torbiønsen Garstad og Jacob Sørensen Schierche.

14.08.1777: Soldat og rifle-skytter Giert Olsen ungkarl med pigen Maren Johannesdatter Michelstrand. Caut: Ole Gunuldsen og Tollef Thorsen Ombosness.

03.09.1777: Hans Laersen Kiellemyr ungkarl med pigen Groe Torchildsdatter Schougstad. Caut. Hans Larsen Schougstad og Christen Larsen Schougstad.

side 374-375.

09.09.1777: Jørgen Aasoldsen Dørredahlseie ungkarl med pigen Malene Askoutsdatter Dahl. Caut: Niels Svendsen Rosland og Niels Michelsen Dahl.

19.09.1777: Enkemand Abraham Gullichsen Nysteen med pigen Mari Larsdatter Kiellemyr. Caut: Niels Gullichsen Nysteen og Tarald Olsen Wiig.

14.10.1777: Ungkarl Johannis Olsen Udgaardseie og pigen Anne Olsdatter Bræken. Caut: Goute Pedersen Udgaardseie og Jens Ipsen Waag.

16.10.1777: Enkemand Amund Christensen Høvig og pigen Anne Kjerstine Johansdatter Hervig. Caut: Lensmand Michael Hansen og Amund Michelsen.

13.10.1777: Hendrik Amunsen enkemand og Aleth Gundersdatter pige. Caut: Ole Gunuldsen og Ole Madsen.

05.02.1778: Wrol Jensen soldat ungkarl og Karen Jørgensdatter pige. Caut: Niels Svendsen Rosland og Abraham Jonsen Schoeun.

08.02.1778: Matros ungkarl Ole Jacobsen og pigen Martha Amundsdatter begge af Langesund. Caut: Skipper Nils Smit og Nils Ulsmoen.

02.04.1778: Povel Eriksen Ejk og Kjersten Polsdatter. Caut: Halvor Rong og Gunder Tostensen Rugtvedt.

02.04.1778: Lars Jacobsen Rogn og Johanne Gautisdatter. Caut: Daniel Mikelsen og Even Amunsen.

28.02.1778: Soldat Gunder Taraldsen Porsgrund med pigen Maren Gundersdatter Hafreager. Caut: Corporal Wilhelm Hals og Hans Andersen Hafreager.

07.04.1778: Matros Rasmus Hansen og Magnile Olsdatter begge fra Statellet. Caut: Jens Jensen Giømble og Christen Salvesen. Dette ægteskab ophevet af 1ste Jan. 1784 ved aflysning da manden er fra forstanden. (Paret ble aldri gift, jevnfør vielse av 17.12.1789 hvor Magnhild omtales som «fæsteqvinde» dvs. forlovet. LBK)

21.05.1778: Enkemand Jacob Jacobsen med pigen Kari Jørgensdatter Giømle efter allernaadigste kongelig tilladelse at komme sammen som beslægtede. Enkemanden fremviste afkald fra sin sal. kones myndige arvinger. Caut: Jon Nielsen Eeg og Jens Jensen Giømble.

26.05.1778: Ungkarl smedsvend Halvor Ledvorsen og pigen Kjersten Olsdatter. Caut: Christen Erichsen Ese og Elling Clausen ibid. (Vielse ikke funnet. LBK)

11.06.1778: Enkemand Jens Hansen Bronvold med enken Anne Haagensdatter ved Hære. Caut: Michel Jonsen og Jacob Johannisen ved Hære.

01.07.1778: Povel Sørensen enkemand med pigen Mari Jørgensdatter. Caut: Manasse Danielsen Ris og Christen Eriksen Hydal.

27.08.1778: Jørgen Kjøstolfsen? med pigen Karen Larsdatter. Caut: Torbjøn Kjustelsen og Anders Larsen.

15.10.1778: Enkemand Ole Nielsen Havsmatros med enken Ragnille Christensdatter. Caut: Hans Linhof Lund og Mons. Schouv?

21.10.1778: Enkemand Gulik Larsen med pigen Ingebor Nilsdatter Fillestad. Caut: Halvor Christensen Rogn og Anders Christensen Rogn.

26.11.1778: Ungkarl Ole Jonsen Rønholt med enken Maria Guliksdatter Kiørestad. Caut: Peder Jørgensen og Aasol Gulechsen.

18.12.1778: Enkemand Nils Torbjønsen med enken Asleuv Sjuesdatter. Caut: Even? Børresen og Anders Halvorsen.

19.12.1778: Enkemand Jon Andersen Langøen som fremviste sit skiftebrev af dato 28de Maj 1778 med pigen Groe Olsdatter. Caut: Peder Olsen og Knut? Halvorsen.

10.01.1779: Ungkarl Ole Jensen fra Langesund med pigen Anne Maria Einesdatter ibidem. Caut: Nils Ulsmoen og Ole Jerulsen. (Vielse ikke funnet. LBK)

20.01.1779: Ungkarl Anders Halvorsen med pigen Maren Gautisdatter Utgaarden. Caut: Halvor Christensen Rong og Lars Jacobsen ibid.

27.01.1779: Enkemand Lars Christensen Winjestranden med pigen Martha Torkelsdatter. Caut: Peder Christensen Langesund og Amund Christensen Winje.

17.04.1779: Matros Lars Christensen Winje med pigen Maren Christensdatter. Caut: H? Hansen og Torbiørensen Tellefsen.

21.04.1779: Enkemand Abraham Larsen Bredvig og pigen Kjersten Isaksdatter Tveten paa Stranden.

23.04.1779: Ungkarl Amund Larsen Hiellemyr og Aase Maria Hvisestad pige. Caut: Christen Michelsen Bamble og Nils Guliksen Nyesten.

01.05.1779: Soldat Torgrim Torgersen og Aaste Olsdatter pige. Caut: H. Hansen og E. Hansen.

06.05.1779: Ungkarl Christen Gundersen i Langesund med pigen Inger Jørgensdatter Giømble. Caut: Niels Nuestad og Jon Nielsen Eegh. (Vielse ikke funnet. LBK)

20.05.1779: Ungkarl Anders Jonsen med pigen Martha Jørgensdatter begge fra Rørholt. Caut: Peder Thorsen Moe og Lars Halvorsen Rørholteie. (Vielse ikke funnet. LBK)

20.05.1779: Ole Christensen enkemand fra Jomfruland med pigen Petenille Holmgreen Obyeelven. Caut. og at der er skiftet hos ham: H. Hansen og Amund Evensen Aastad.

24.05.1779: Ungkarl og matros Anders Nilsen med pigen Anne Chatharina Jensdatter begge fra Langesund. Caut: Anders Lassesen og Hans Jacob Arend?

11.06.1779: Sergeant Kitel Solgaard med pigen Anne Larsdatter Kil. Caut: Ole Rønholt og Gulbrand Anunsen.

side 376-377.

26.08.1779: Enkemand Jørgen Knudsen Tørredhal og enken Anne Nilsmundsdatter Rørholt. Caut: H. Hansen og Jon Hansen Rørholt.

28.09.1779: Enkemand Ole Eriksen Dørdhal med enken Karen Pedersdatter ibidem. Caut: Nils Eriksen og Wraal Jensen.

Oktober 1779 (dato ikke ført): Ungkarl Nils Hansen Schien med pigen Berthe Aasmundsdatter Langesund. Caut: J. Sohnvald og Hans Lund Liaanove.

18.11.1779: Ungkarl Bjøn Kittelsen med enken Mari Christophersdatter. Caut: Torbiøn Taallevsen og Taral Olsen.

20.11.1779: Matros Anders Isaksen med pigen Johanna Maria Pedersdatter. Caut: Amon Pedersen og Manasse Danilsen.

07.03.1780: Enkemand Thor Andersen efter høy kongelig tilladelse med sin afdøde hustrues søster Kjersten Morthensdatter af dato 9de Juli 1779. Caut: Gunder Garstad og Jacob Schierche.

09.03.1780: Enkemand Christen Mikelsen Høvig med pigen Martha Jasaksdatter. Caut: Christen Ese, Manas Ris.

28.03.1780: Soldat Peder Gjersen med pigen Bolle Gundersdatter. Caut: Tosten Rugtvedt og Thor Flaatten.

11.04.1780: Ungkarl Mikel Madsen Findhal med pigen Ales Gundersdatter. Caut: Jacob Schierche og Hans Havreager.

13.04.1780: Ungkarl Eeven Thorsen Ringeskjøe med pigen Anne Andersdatter Rørholteie. Caut: Simen Fesedt og Anners Joensen Rørholt.

22.04.1780: Ungkarl Anders Pedersen fra Langesund med pigen Kari Andersdatter Line. Caut: Anners Thorsen Vengrey, Niels Jørensen Wingerey.

22.06.1780: Ungkarl Niels Olsen Tinnerholt med pigen Anne Halvorsdatter Tinnerholt. Caut: Lars Bierkeset og Even Tvetten.

13.08.1780: Ungkarl Rasmus Hansen med pigen Maria Rasmusdatter. Caut: Tollef Klep og Rasmus Sorthedal.

03.10.1780: Soldat ungkarl Hans Guliksen Glitum pigen Nilsdatter Nyesteen. Caut: E. Hansen Bræche og Christen Jørgensen Biercheset.

10.10.1780: Ungkarl Hans Jørgensen Jømble og pigen Anne Clausdatter. Caut: Jørgen Isachsen Giømble og Ole Thisen?

18.10.1780: Ungkarl Jacob Larsen Langøen i Sanichedhal med pigen Anne Amonsdatter Ese. Caut: Has Evensen Winie og Laers Ereksen Lanny?

03.11.1780: Ungkarl Jon Andersen Hære med pigen Pernille Nilsdatter ibid. Caut: Sivert Gundersen Here og Niels Rasmusen Berdt Here. (Vielse ikke funnet. LBK)

03.11.1780: Ungkarl Erik Christensen Ese og pigen Maren Larsdatter ibid. Caut: Medhjelper Christen Ese og Elling Ese.

17.11.1780: Ungkarl fra Here Christen Christensen med pigen Berthe Catrina Johansdatter. Caut: Niels Lucasen og Knudt Isachsen.

08.02.1781: Ungkarl og matros Frederich Christian Olsen Wang Udgaarden med pigen Ragnild Maria Nielsdatter Bræcheeie. Caut: Jens Ibsen og Lars Udgaarden.

13.02.1781: Ungkarl og matros Tellev Sijvertsen Bræcheeie med pigen Malene Abrahamsdatter Høen. Caut: Thoer Høen og Elias Høen.

02.03.1781: Enkemand Abraham Christensen Finmarch med pigen Ingebor Hansdatter sammesteds. Caut: Elling Ese og Klas Hafsun.

12.04.1781: Ungkarl Ole Sørensen med pigen Marjet Forjønsbønsdatter. Caut: Christert Stoka? og Manane Ris. (Dette ligner dysleksi. LBK)

12.04.1781: Soldat ungkarl Abraham Eriksen Eeg med pigen Aase Maria Jonsdatter. Caut: Jørgen Giømble og Jon Eeg.

23.04.1781: Gevorben soldat og ungkarl Thalach Aanonsen med pigen Aaste Larsdatter begge paa Bambleeie. Caut: Laers Simmensen og Ledel Thallachsen.

01.07.1781: Ungkarl Rasmus Erichsen Roslandeie med pigen Sijri Gundersdatter ibid. Caut: Aasold Olsen og Lars Christophersen.

01.07.1781: Torbiørn Tiøstolfsen Roligheden og Berthe Nielsdatter. Caut: Knud Nielsen Waageij og Anders Erichsen Rolighed.

01.07.1781: Soldat Lars Pedersen og pige Karen Thorsdatter. Caut: Harald Biørnsen og Lars Knudsen.

15.07.1781: Enkemand Ole Olsen Straaholmen med pigen Anne Olsdatter begge i Langesund. Caut: Peder Nielsen og Michel Halvorsen.

29.08.1781: Ungkarl Ledvor Olsen Præstegaarden med pigen Abigael Larsdatter Riis. Caut: Christen Christensen Hydal og Torbiørn Pladsen.

04.09.1781: Ungkarl Tosten Aanonsen Waag vestre med pigen Berte Amundsdatter Hommel? er forrettet i Biellands præstegield. Caut: Torjus Amundsen Waag og Elling Finmarch.

side 378-379.

25.10.1781: Toldrøyert Thomas Thomasen med pigen Pernille Olsdatter i Langesund. Caut: Sohnvald og Aamodt.

25.10.1781: Enkemand Lars Pedersen med pigen Tone Sigursdatter ved Herre. Caut: Jacob Lucassen og Jens Kittilsen.

08.11.1781: Ungkarl Anund Knudsen med enken Maria Pedersdatter begge i Stathelle. Caut: Halvor Ellefsen og Christen Salvesen.

22.11.1781: Ungkarl Niels Svendsen med pigen Asloug Larsdatter begge i Stathellet. Caut: Lars Michelsen og Ellef Knudsen.

27.12.1781: Anders Andersen med pigen Anne Maria Nielsdatter begge i Stathellet. Caut: Christen Salvesen og Lars Michelsen.

21.04.1782: Ungkarl Jon Nirisen med enken Karen Gundersdatter begge i Langesund. Caut: Anders Lassesen og Rasmus Pedersen.

18.05.1782: Ungkarl Engebret Andersen med pigen Inger Olsdatter begge fra gaarden Nenseth. Caut: Ole Schouen og Tharald Olesen Wiig.

18.05.1781: Ungkarl Hans Nielsen med pigen Anne Gundersdatter i Stathelle. Caut: Sergeant Ole Gunuldsen og Willum Ellefsen.

09.06.1782: Ungkarl Ole Arnoldsen Sundbye med pigen Kirsti Jacobsdatter fra Ombosnæss. Caut: Thor Røsklev og Arnold Olesen Sundbye.

25.06.1782: Jon Simonsen Bamble med pigen Mette Kirstine Evensdatter Winja. Caut: Even Nielsen Winja og Lehnsmand Michel Hansen.

09.06.1782: Ungkarl Anders Jonsen Sigtesøen med pigen Anne Nielsdatter Høvig. Caut: Hans Bagge og Anders Halvorsen Tangevold.

08.08.1782: Ungkarl Ole Rollefsen med enken Marte Larsdatter Nuestad. Caut: Anders Lassesen og Jon Sahlen.

19.09.1782: Ungkarl Christen Amundsen Langøe af Sannikedahl med pigen Maria Michelsdatter Grumestad af Bamble. Caut: Claus Hafsund og Michel Knudsen Grumestad.

01.06.1782: Ungkarl Hans Christensen med enken Marte Halvorsdatter begge i Stathelle. Caut: Peder Glatved klocker og Jacob Oxsund? Sergeant.

15.08.1782: Enkemand Lars Gulliksen Kiørestad med pigen Ingebor Maria Sørensdatter Kiørestad. Caut: Aasold Gulliksen Kiørestad og Peder Jonsen Kiørestad.

27.12.1782: Ungkarl Anders Olesen med enken Tollou Hansdatter begge ved Herre. Caut: Jens Kittilsen og Christen Lucassen.

06.01.1783: Ungkarl Jon Biørnsen Havneholmen med pigen Anne Kirstine Jensdatter Rachestad. Caut: Torjer Grostok og Ole Dahl.

16.01.1783: Ungkarl Ole Torgersen Grostok med pigen Anne Hansdatter Gonge. Caut: Niels Svinland og Kittil Torsen Gonge.

16.01.1783: Jens Kittilsen nu paa Brevig med pigen Kirstine Kystolsdatter tient paa Aabye. Caut: Kittil Jensen Brevig og Toer Gundersen Brevig.

08.02.1783: Ungkarl og matros Niels Nielsen Wissestad med pigen Karij Jacobsdatter begge fra Ombosnæss. Caut: Jacob Isaksen og Ellef Fransen.

13.03.1783: Ungkarl og gevorben soldat Peder Andersen Rønholteie Scharre med pigen Karen Maria Hansdatter Grimsrød. Caut: Halvor Blegelien og Even Thorsen Ringeschiøe.

10.04.1783: Ungkarl og soldat Ole Thorsen Rønholt med pigen Ingebor Jørgensdatter Fæset. Caut: Thor Christensen Rønholt og Simon Nielsen Fæset.

30.04.1783: Ungkarl Peder Jacobsen Sødtholt med pigen Maren Christoffersdatter. Caut: Søren Sørensen Sødtholt og Jacob Jacobsen Sødtholt.

06.05.1783: Enkemand Levor Tallaksen Bambleeie med pigen Ingebor Nielsdatter Nysteen. Caut: Aane Tallaksen og Hans Christensen Bamble.

10.05.1783: Ungkarl Niels Nielsen med pigen Kirsti Olsdatter begge ved Herre. Caut: Ole Halvorsen og Knud Isachsen.

10.06.1783: Enkemand Knud Torjersen med pigen Marte Arnoldsdatter Berg begge fra Ombosnæss Stranden. Caut: Jacob Schierke og Jaen Engebretsen Burvald.

24.07.1783: Enkemand Erich Hansen med enken Ingebor Hansdatter begge paa gaarden vestre Waag. Caut: Torjus Waag og Torsten Waag.

28.08.1783: Ungkarl Anders Pedersen Houkedahl med pigen Torbor Biørnsdatter. Caut: Thoer Biørnsen Trosbyeeie og Lars Knudsen Houkedahl.

29.09.1783: Ungkarl Gunder Olesen Grimsrød med pigen Alet Hansdatter Blegelien. Caut: Halvor Jacobsen Blegelien og Jacob Andersen Blegelien.

09.10.1783: Enkemand Lars Christensen Winjastranden med pigen Marte Thomasdatter Brekke. Caut: Mannasse Danielsen Riis og Niels Christensen vestre Stokke.

09.10.1783: Sivert Tellefsen Breckeeie enkemand med pigen Ingebor Christensdatter Ese. Caut: Isak Mathiasen Aabye og Lars Evensen Udgaarden.

06.11.1783: Kongl. Røyert ungkarl Anders Sørensen i Stathelle med pigen Ingebor Jacobsdatter Ombosnæss. Caut: Anders Christensen og Niels Giertsen begge i Stathelle.

side 380-381.

26.10.1783: Ungkarl Erich Hansen med pigen Live Gundersdatter. Caut: Ole Halvorsen og Anders Halvorsen.

26.10.1783: Ungkarl Fridrich Christian Engebretsen Knoff med pigen Ingebor Enochsdatter Green. Caut: Ole Jonasen Bagge og Peder Ulstrup.

15.11.1783: Ungkarl og soldat Ougen Giermundsen i Bamble Præstegaard med pigen Ingebor Andersdatter. Caut: Christen Hydahl og Torbiøn Olesen Pladsen.

11.11.1783: Enkemand Ole Halvorsen med pigen Karen Catharine Jørgensdatter Lollik. Caut: Hans Pharo og Iver Sivers.

13.11.1783: Enkemand Sigur Olesen med enken Maria Olsdatter begge ved Hære. Caut: Halvor Iversen og Torkel Larsen.

09.10.1783: Ungkarl og soldat Søren Andersen Blegelien med pigen Aase Erichsdatter Walle. Caut: Halvor Jacobsen Blegelien og Even Jørgensen Tvettan.

23.10.1783: Torger Larsen ungkarl med pigen Kari Larsdatter begge paa Klæp. Caut: Isack Klæp og Jacob Sørensen Schierche.

01.11.1783: Ungkarl og matros Anders Haagensen Hafsund med pigen Mari Jacobsdatter søndre Rogn. Caut: Halvor Rognstranden og Anders Thorsen Wingrei.

20.12.1783: Ungkarl og matros Lars Pedersen med enken Kirsti Olsdatter begge fra Stathelle. Caut: Lars Michelsen og Sergeant Ole Gunuldsen.

29.01.1784: Ungkarl og matros Jens Christensen med pigen Marte Dorthea Casparsdatter begge fra Stathelle. Caut: Ole Sigursen og Jacob Jacobsen.

19.02.1784: Ungkarl Lars Jonsen med pigen Anne Olsdatter Svinland. Caut: Amund Christensen Winja og Ole Torjersen Grostok.

19.02.1784: Enkemand Toer Andersen Sortebogen med enken Maren Pedersdatter Wissestad. Caut: Harald Glittum og Simon Nielsen Fæset.

25.03.1784: Ungkarl og matros Aslak Danielsen med pigen Ingebor Tygesdatter begge fra Ombosnæss. Caut: Thyge Aslaksen og Tellef Toresen.

02.04.1784: Enkemand Lars Andersen Høst med pigen Anne Gregersdatter begge i Langesund. Caut: Jørgen Larsen Rogn og Hans Jensen Øegaarden.

29.04.1784: Enkemand Lars Michelsen med pigen Anne Andersdatter begge i Stathelle. Caut: Lars Pedersen og Halvor Ellefsen.

29.04.1784: Ungkarl Knud Arnoldsen Sundbye med pigen Mari Nielsdatter Eeg. Caut: Thoer Røsklev og Jon Nielsen Eeg.

01.05.1784: Ungkarl Anders Jensen Rachestad med pigen Aasild Jensdatter Trydahl af Gierestad sogn. Caut: (ikke ført)

24.06.1784: Ungkarl Ole Larsen Svinland med pigen Mari Anundsdatter østre Kiørestad. Caut: Elias Hansen Høen og Christen Larsen Schoustad.

24.06.1784: Ungkarl Hans Olesen Udgaarden med pigen Maren Abrahamsdatter Høen. Caut: Læhnsmand Mr. Michel Hansen og Elling Clausen Finmark.

01.07.1784: Ungkarl Mads Rasmusen med pigen Mari Arnoldsdatter begge fra Stathelle. Caut: Anders Jonsen og Halvor Levorsen Smed.

31.07.1784: Ungkarl Lars Simonsen Bamble med pigen Karen Maria Hansdatter Winja. Caut: Even Nielsen Winja og Christen Bamble.

28.08.1784: Enkemand Ole Erichsen med pigen Kirsti Knudsdatter begge fra Finmark. Caut: Elling Clausen Finmark og Claus Hafsund.

15.09.1784: Ungkarl Christen Rejersen fra Slemdahl med enken Anne Sørensdatter fra Herre. Caut: Fridrich Iversen fra Porsgrund og Anders Madsen Findahl.

28.10.1784: Ungkarl og matros Jacob Olesen med pigen Anne Stenersdatter begge fra Udgaarden. Caut: Lars Winjastranden og Johanes Winjastranden.

03.12.1784: Enkemand Niels Rasmusen Berth fra Herre med pigen Maria Hansdatter Sorthebougen. Caut: Rasmus Hansen Sorthebougen og Hans Gunnuldsen fra Herre.

28.12.1784: Ungkarl og matros Christen Abrahamsen Hafsund under Findmarch med pigen Else Maria Jacobsdatter søndre Rougn. Caut: Halvor Christensen Rougnstranden og Joen Jacobsen fra Langesund.

15.05.1785: Ungkarl Elias Michelsen Grummestad med pigen Kirstie Jensdatter Roesland. Caut: Abraham Joensen Skougen og Halvor Jacobsen Blegelien.

15.05.1785: Ungkarl Jacob Michelsen Grummestad med pigen Anne Jensdatter Roesland. Caut: Isach Gresen søndre Rougn og Niels Svendsen Roesland.

02.06.1785: Ungkarl og matros Ole Olsen med pigen Berthe Maria Christiansdatter fra Herre. Caut: Niels Luchasen og Hans Jochum Henrichsen Widt begge fra Herre. (Vielse ikke funnet. LBK)

09.06.1785: Ungkarl Tollof Andersen med pigen Grethe Pedersdatter begge fra Trossevigen ved Brevig. Caut: Lars Johannesen Herrum og Gunder Gundersen i Brevig Bye.

16.06.1785: Ungkarl Amund Madsen Findahl med pigen Karen Giertsdatter Gierseth. Caut: Hans Andersen Findahl og Anders Olsen Linna.

21.06.1785: Ungkarl og skoemagersvend Søren Jørgensen i Brevig bye og pigen Maren Thoersdatter Krabberød. Caut: Abraham Sørensen Midrogn og Poul Erichsen Krabberød.

19.07.1785: Enkemand Hans Larsen nedre Sorthedahl med pigen Anne Andersdatter sammesteds. Caut: Isach Klæp og Tellef Klæp.

06.08.1785: Ungkarl og smedsvend Gunder Olsen med pigen Marthe Thoersdatter fra Herre. Caut: Jens Pedersen og Niels Nielsen begge fra Verket Herre. (Vielse ikke funnet. LBK)

side 382-383.

14.08.1785: Søeerfaren ungkarl Ole Larsen i Stattellet og pigen Marthe Maria Rasmusdatter Sorthedahl. Caut: Amund Andersen og Hans Andersen Hafreager.

30.08.1785: Ungkarl søeerfaren Thore Christensen fra Porsgrund med enken Live Svensdatter i Stattellet. Caut: Niels Hansen Tvedahlen og Peder Christensen Toule begge i Stattellet.

13.10.1785: Enkemand Truls Arnoldsen med pigen Ingebor Christensdatter Winiestranden. Caut: Amund Christensen Winnia og Hans Nielsen Halen.

18.10.1785: Ungkarl Jens Knudsen med pigen Inger Torbiørnsdatter Præstegaardseie. Caut: Mannasse Danielsen Riiss og Christen Erichsen Hydahl.

20.10.1785: Ungkarl Anders Henrichsen med pigen Hæge Asbiørnsdatter begge i Langesund. Caut: Jørgen Dahl og Iver Sivers.

31.10.1785: Ungkarl Johannes Johannesen Nyeqvist med pigen Elisabeth Kirstine Hansdatter begge ved Herre. Caut: Niels Rasmusen Berth og Joen Michelsen ibidem.

31.10.1785: Enkemand Anders Michelsen med enken Stine Andersdatter begge ved Herre. Caut: Knud Isachsen og Jens Pedersen alle ved Herre.

17.11.1785: Ungkarl Samuel Linstrøm med pigen Signe Olsdatter begge paa Breche. Caut: Lænsmand Michel Hansen og skoleholder Johannes Brønsted.

23.11.1785: Ungkarl og kongl. røyert Harrald Andersen med enken Karen Nielsdatter i Stattellet. Caut: Erich Kiøstolfsen og Anders Sørensen begge i Stattellet.

15.12.1785: Enkemand Anders Erichsen i Trossevigen ved Brevig med pigen Magrethe Andersdatter Linna. Caut: Biørn Jacobsen i Brevig og Ole Andersen Linnastranden.

07.01.1786: Ungkarl og skoleholder Rasmus Madsen Trost med pigen Aase Larsdatter Sødtholdt. Caut: Joen Jacobsen og Peder Jacobsen Sødtholdt.

05.03.1786: Enkemand Anders Olsen og enkeqvinde Lispet Pedersdatter begge fra Herre. Caut: Joen Michelsen Garstad og Lars Andersen alle fra Herre.

02.03.1786: Ungkarl Hans Tellefsen Klæp med pigen Ellen Tomesdatter Breche. Caut: Michel Handsen Breche og skoleholder Brønstædt.

30.03.1786: Ungkarl Niels Magnusen Tangevold med pigen Ragnild Arnoldsdatter Rugtvedt. Caut: Mannasse Danielsen Riiss og Torstein Larsen Rugtvedt.

30.03.1786: Ungkarl og soldat Thomas Pedersen Glittum med enken Berthe Olsdatter Glittum. Caut: Lars Pedersen Hallen ved Langesund og Lars Gullichsen Glittum.

11.05.1786: Enkemand Brynild Augustinusen smed fra Langesund med enken Stine Aslachsdatter Kiørestadstranden. Caut: Claus Henrichsen Aabye og Even Amundsen Aabye.

24.05.1786: Ungkarl Hans Isaachsen Mastereij med pigen Ingebor Arnoldsdatter vestre Schougenseie, Biørdammen kaldet. Caut: Caut: Rasmus Jensen og Jens Rasmusen Mastereij.

08.06.1786: Ungkarl og matros Thor Nielsen med pigen Gunild Povelsdatter Kiellestad. Caut: Ingvold Tomessen og Isaach Jørgensen begge i Stattellet.

15.06.1786: Borgersvend og ungkarl Herman Wiibe med pigen Karen Nielsdatter begge i Langesund paa Langøen. Caut: Hr. wisiteur Sohnvaldt og skipper Daniel Christian Lister.

06.07.1786: Ungkarl og matros Hans Olsen fra Brevig i Ejdanger, reiste med hr. Juells skib, med pigen Anne Jørgensdatter tienende paa væstre Stokke. Caut: Mads Arnoldsen Kier og Niels Christensen væstre Stokke.

31.08.1786: Ungkarl Lars Pedersen Moen med pigen Anne Maria Christensdatter Esse, begge i Stattellet. Caut: Mannasse Danielsen Riis og Andreas Andersen i Stattellet.

31.09.1786: Ungkarl Christen Jahnsen Burvald med pigen Anne Christine Andersdatter Findahl. Caut: Hans Andersen og Amund Andersen Hafreager.

08.12.1786: Ungkarl Gunder Gundersen Sætre under Dørredahl med pigen Mari Pedersdatter. Caut: Rasmus Jørgensen og Abraham Isaachsen begge fra Blegebachen.

04.01.1787: Enkemand og røyert Ole Sørensen fra Langesund med Mari Christensdatter Winniæ. Caut: Lars Christensen Eegs Rønningen og Lars Evensen Winniæ.

20.01.1787: Ungkarl og soldat Abraham Amundsen Essa med pigen Berthe Torgiusdatter Waag østre. Caut: Hans Evensen Winniæ og Ole Jensen øvre Essa.

16.02.1787: Enkemand Halvor Knudsen Kiill under Rørholdt med pigen Gro Ansteensdatter Essa. Caut: Abraham Amundsen Essa og Jens Knudsen Bamble Præstegaard.

02.03.1787: Enkemand Anders Gullichsen fra Brevig med pigen Berthe Maria Poulsdatter i Langesund. Caut: Hendrich Green og Ole Gullichsen.

26.04.1787: Ungkarl Amund Thoersen Høen med pigen Anne Andersdatter Linna. Caut: Abraham Handsen Høen og Peder Gierseth.

09.05.1787: Ungkarl Knud Halvorsen lille Hosøe fra Drangedahl med pigen Anne Anunsdatter Kiørestad. Caut: Claus Henrichsen øvre Aabye og Elling Clausen Findmarch.

16.06.1787: Matros og ungkarl Lars Olsen fra Stattellet med pigen Anne Maria Larsdatter østre Tveten. Caut: Thord Thoerseen Høen og Anders Thoersen Wingreij.

30.06.1787: Ungkarl og hammerdreng Torsteen Torgiussen fra Herre med pigen Ingebor Hansdatter Sorthebougen. Caut: Niels Rasmussen Berth og Hans Nielsen ved Herre.

28.07.1787: Ungkarl Abraham Sørensen Midrogn med pigen Marthe Gundersdatter østre Brevig. Caut: Lars Evensen Midrogn og Amund Gundersen fra Langesund.

16.08.1787: Ungkarl og matros Ole Erichsen Søndbye med enken Else Kiøstolfsdatter Giømble. Caut: Thord Steensen Giømble og Kiøstolf Madsen Fillestad.

18.08.1787: Ungkarl og soldat Lars Andersen fra Herre, efter forevist attest fra Porsgrunds Præst og vedkommende Cheff, med pigen Berthe Ellingsdatter. Caut: Christen Giertsen nedre Asdahl og Niels Andersen fra Herre.

18.08.1787: Ungkarl og matros Ingebreth Olsen Bresand med pigen Maren Nielsdatter Svensvigen. Caut: Jørgen Tellefsen Trosbyeeie og Thoer Amundsen Schiensund under Sanichedahl.

23.08.1787: Ungkarl og matros Anders Jacobsen fra Ombosnæs med enken Ahles Gundersdatter Midgaarden. Caut: Amund Madsen Roverød og Hans Christensen Bamble.

15.09.1787: Ungkarl og matros Jørgen Kiøstolfsen med enken Sophie Maria Olsdatter Schougstad. Caut: Hans Olsen Udgaarden og Ole Erichsen Giømble.

06.10.1787: Ungkarl og matros Joen Thoersen med pigen Ingebor Thoersdatter begge fra Langesund. Caut: Christen Thoersen og Lars Joensen begge fra Langesund.

21.10.1787: Karlen Berthel Andersen med pigen Helge Pedersdatter begge i Langesund. Caut: Anders Lassesen og Hans Jacob Mørch.

01.11.1787: Ungkarl og soldat Biørgouw Thowsen med pigen Mari Gundersdatter. Caut: Michel Christensen Udgaarden og Abraham Erichsen Bambleeie.

side 384-385.

24.11.1787: Enkemand Joen Biørnsen Havneholmen under Sanichedahl med enken Ingebor Torchilsdatter fra Thoner. Caut: Hans Larsen Schougenseie og Anders Jensen Rachestad.

17.12.1787: Ungkarl Antoniæ Jacobsen Breche med pigen Helge Anunsdatter Udgaarden. Caut: Daniel Michelsen Aabye og Gouthe Pedersen Udgaarden.

28.12.1787: Ungkarl og matros Christen Ellingsen nedre Asdahl med pigen Anne Tharalsdatter Wiig. Caut: Ole Olsen Schougen og Niels Pedersen Nenseth.

27.01.1788: Karlen Joen Sigursen med enken Alleth Olsdatter. Caut: Anders Lassesen og Ole Pedersen.

27.01.1788: Karlen Peder Rasmussen med pigen Malene Olsdatter. Caut: Berthel Andersen og Peder Thorsen.

31.01.1788: Karlen Ole Olsen med pigen Ingebor Jørgensdatter. Caut: Christen Gundersen og Jacob Jacobsen i Stattellet.

08.03.1788: Enkemand Ole Anundsen fra Ombosnæs med pigen Gunnild Torbiørnsdatter Bamble Præstegaards plads. Caut: Christen Thronsen Hydahl og Niels Hansen fra Ombosnæs.

15.04.1788: Karlen Niels Larsen med pigen Inger Danielsdatter. Caut: Peder Thoersen og Christen Thoersen.

19.04.1788: Ungkarl og Corporal Erich Nielsen Fielstad med pigen Maren Larsdatter Eeg. Caut: Joen Nielsen Eeg og Kiøstolf Madsen Fielstad.

13.05.1788: Ungkarl og matros Aasold Nielsen østre Brevig med pigen Live Gouthesdatter Udgaarden. Caut: Skomager Jens Ibsen og Anun Tellefsen østre Brevig.

13.05.1788: Ungkarl Knud Knudsen med pigen Thore Halvorsdatter, begge fra Krabberødstranden. Caut: Niels Pedersen Krabberødstranden og Søren Jørgensen Krabberød.

27.05.1788: Ungkarl Lars Morthensen med enken Kari Jørgensdatter Fostvedt. Caut: Niels Svendsen Rosland og Knud Gundersen Gonge.

06.06.1788: Ungkarl og matros Joen Jørgensen med pigen Marthe Jacobsdatter, begge fra Stattellet. Caut: Sergiant Ole Gunnulsen og Halvor Levorsen Smed begge fra Stattellet.

08.08.1788: Enkemand Ole Pedersen i Ombosnæs med pigen Inger Gundersdatter fra Stattellet. Caut: Amund Andersen Hafreager og Tyche Aslachsen i Ombosnæs.

09.08.1788: Ungkarl Ole Halvorsen med pigen Sara Joensdatter begge fra Linna. Caut: Giert Olsen Gierseth og Christopher Sørensen østre Stokke.

01.11.1788: Enkemand og matros Anders Pedersen fra Langesund med pigen Kirstine Abrahamsdatter Høen. Caut: Elias Hansen og Amund Thoersen Høen.

22.11.1788: Ungkarl Aane Olsen med pigen Aase Olsdatter, begge fra Bamble. Caut: Lars Simensen og Hans Christensen Bamble.

25.01.1789: Karlen Anders Andersen med pigen Aase Maria Larsdatter Barfod. Caut: Anders Lassesen og Even Sørensen.

29.01.1789: Karlen Claus Pedersen med pigen Ingebor Olsdatter. Caut: Hans Pharo og Niels Jensen.

17.02.1789: Ungkarl Abraham Anundsen Breche med pigen Thone Morthensdatter øvre Aabye. Caut: Claus Henrichsen øvre Aabye og Gouthe Pedersen Udgaarden.

01.04.1789: Ungkarl og matros Biørn Sigvaldsen Wissestadeie med pigen Anne Mallene Bendixdatter Thoersdahl. Caut: Joen Simensen Thoersdahl og Lars Simensen Bamble.

11.06.1789: Karlen Lars Jørgensen med pigen Martha Engelsdatter. Caut: Jacob Styr og Hans Jensen.

24.06.1789: Ungkarl Joen Andersen Scharre under Rørholdt med pigen Helge Maria Halvorsdatter Blegelien. Caut: Peder Andersen Bilet og Jacob Andersen Rørholdt.

16.07.1789: Ungkarl og matros Diderich Jensen med pigen Anne Halvorsdatter, begge fra Langesund. Caut: Bager Danqvart Normand fra Langøen og Christen Halvorsen fra Gieterøen.

27.08.1789: Ungkarl og soldat Ole Larsen af Aasland i Mællum annex med pigen Siri Anunsdatter østre Brevig. Caut: Sr. Johannes Brøndstædt fra vestre Brevig og Jens Kittelsen fra østre ditto.

03.09.1789: Enkemand Anders Amundsen fra Brevig-Øen i Ejdanger med pigen Marthe Larsdatter Winniæstranden. Caut: Trus Arnoldsen Hallen ved Langesund og enkemand Amund Christensen Winniæ.

24.09.1789: Ungkarl Lars Amundsen Hafreager med pigen Anne Magrethe Nielsdatter Breche. Caut: Hans Andersen Hafreager og Amund Madsen Roverød.

03.10.1789: Enkemand Ingebreth Andersen fra Ombosnæs med enken Anne Halvorsdatter Tinnerholdt under Biercheseth. Caut: Abraham Handsen Høen og Lars Amundsen østre Tveten.

28.10.1789: Ungkarl Jens Gundersen fra Rørholdt, indkommen efter attest fra Drangedahl, med pigen Torbor Asbiørnsdatter Sandvigen. Caut: Hans Sørensen og Lars Evensen Midrogn.

15.11.1789: Karlen Søren Madsen med pigen Karen Pedersdatter. Caut: Anders Lassesen og Hans Thomas Sebiørnsen i Langesund.

03.12.1789: Ungkarl Halvord Svendsen med enken Aase Sørensdatter, begge fra Nenseth. Caut: Ole Olsen Schougen ved Nenseth og Ole Tharaldsen Wiig.

29.12.1789: Ungkarl Ole Nielsen Dørredahl med pigen Anne Nielsdatter Bache. Caut: Tharald Nielsen Næbedahlen og Ole Larsen ibidem.

28.01.1790: Karlen Halvor Thorsen fra Scheen med pigen Anne Stine Nielsdatter. Caut: Friderich Knoff og Niels Jensen Høg.

14.03.1790: Karlen Amund Pedersen med pigen Magdalene Thomesdatter. Caut: Lars Joensen og Ole Larsen.

06.04.1790: Enkemand og soldat Amund Larsen Kiellemyhr under Bamble med pigen Karen Magrethe Levorsdatter Høen. Caut: Joen Simensen Thoersdahl og Amund Thoersen Høen.

06.04.1790: Enkemand Amund Christensen Winniæ med pigen Anne Magrethe Simensdatter Bamble. Caut: Jacob Andersen Røerholdt og Hans Christensen Bamble.

29.04.1790: Enkemand Peder Andersen Bileth med pigen Anne Gundersdatter. Caut: Mads Arnoldsen Kier og Simen Nielsen Feseth.

25.05.1790: Ungkarl og soldat Ole Tharaldsen Wiig med pigen Kirstie Hansdatter Winniæ. Caut: Even Nielsen Winniæ og Lars Simensen Bamble.

side 386-387.

25.05.1790: Ungkarl og snedker Ole Andersen Rusk fra Bamble med pigen Torbor Anunsdatter Breche. Caut: Lensmand Mons. Michel Handsen Breche og Hans Christensen Bamble.

25.05.1790: Ungkarl Erich Simensen med pigen Anne Maria Enersdatter, begge fra Aabye. Caut: Claus Henrichsen Aabye og Bæruld Torgersen Grobstoch.

19.06.1790: Ungkarl og soldat Lars Andersen Linna med pigen Inger Halvorsdatter Rønholdt. Caut: Thron Christensen Rønholdt og Ole Jensen Essa.

23.06.1790: Ungkarl og soldat Joen Andersen Sorthedahl med pigen Kirstine Isaachsdatter Wissestad. Caut: Simen Nielsen Feseth og Ole Thoersen Rønholdt.

18.07.1790: Ungkarl og soldat Ole Handsen Grobstoch med pigen Magrethe Torchilsdatter Aastad. Caut: Michel Christensen Udgaarden og Niels Christensen vestre Stokke.

19.07.1790: Enkemand Ole Nielsen fra Kragerøe med pigen Karen Christensdatter Aabyeeie. Caut: Claus Henrichsen Aabye og Anders Erichsen Roligheden i Sanichedahl.

19.08.1790: Enkemand og røyert Christen Salvesen med enken Aavedt Giertsdatter, begge i Stattellet. Caut: Lars Andersen Eeg og Niels Svendsen Roesland.

16.09.1790: Ungkarl Hans Jørgensen Kiørestadeie med pigen Ingebor Hansdatter sammesteds. Caut: Amund Sørensen Melbye og Even Jørgensen væstre Tveten.

22.09.1790: Ungkarl Jacob Joensen Hartvedt med pigen Magrethe Jensdatter Sorthebougen. Caut: Jacob Halvorsen Hartvedt og Even Thoersen Ringeschiøe.

14.10.1790: Ungkarl og soldat Halvord Haraldsen Glittum med pigen Aase Maria Simensdatter Feseth. Caut: Ole Biørnsen Hafredahl og Lars Gullichsen Glittum.

22.10.1790: Ungkarl og soldat Niels Olsen fra Stattellet med pigen Ingebor Nielsdatter Tangevold. Caut: (ikke ført)

26.11.1790: Ungkarl Lars Thoersen Stillenæs-Tangen i Sannichedahl under Kragerøe med pigen Anne Hellene Michelsdatter Grummestad. Caut: Niels Svendsen og Ole Rasmussen Rosland.

17.02.1791: Efter Sessions tilladelse av 11te Februarii d.a. ungkarl og soldat Casper Jørgensen Gonge med pigen Ingebor Andersdatter Ringischiøe. Caut: Even Thoersen Ringeschiøe og Hans Jørgensen Wahlsrød.

03.04.1791: Karlen Hans Andersen med enken Karen Pedersdatter. Caut: Diderich Jensen og Christen Gietterøen.

14.04.1791: Ungkarl og soldat Jørgen Pedersen Glittum med pigen Anne Christophersdatter Hafredahl. Caut: (ikke ført)

26.04.1791: Commandeer Sergiant Ingebreth Jørgensen Windt fra Stattellet med pigen Ellen Olsdatter Giømble. Caut: Sergiant Ole Gunnuldsen fra Stattellet og Corporall Erich Nielsen Eeg.

26.04.1791: Ungkarl og soldat Zacharias Evensen østre Tveten med pigen Leene Abrahamsdatter Høen. Caut: Ellias Handsen Høen og Lars Amundsen østre Tveten.

27.05.1791: Ungkarl Hans Elliassen Høen med pigen Gunnild Evensdatter Winniæ. Caut: Thoer Thoersen Høen og Joen Simensen Thoersdahl.

03.06.1791: Ungkarl Anders Torgiussen med pigen Anne Bæruldsdatter, begge fra Waag. Caut: Abraham Amundsen Essa og Kiøstolf Madsen Fiellestad.

17.06.1791: Ungkarl og matros Johan Justsen Asvald med enken Aase Maria Joensdatter Sahlen. Caut: Poul Erichsen Krabberød og Ole Erichsen Giømble.

21.06.1791: Enkemand Jahn Jahnsen fra Stattellet med pigen Marthe Andersdatter sammestæds.Caut: Røyert Christen Salvesen og Peder Knudsen, begge fra Stattellet.

23.06.1791: Enkemand Niels Jensen Høg med pigen Dorthe Lispet Pedersdatter. Caut: (ikke ført)

08.07.1791: Ungkarl Hans Amundsen Aastad med pigen Anne Maria Halvorsdatter Blegelien. Caut: Hoen? Jacobsen Holted og enkemand Bæruld Torgersen Grobstoch.

15.07.1791: Ungkarl Søren Joensen Rørholdt med pigen Mette Kirstine Madsdatter Kier. Caut: Jacob Andersen Blegelien og Mads Larsen Kier.

03.08.1791: Ungkarl og soldat Niels Aslesen med pigen Margithe Aanesdatter, begge fra Bierchesetheie. Caut: Tallach Aanesen øvre Asdahleie og Christen Jørgensen Biercheseth.

30.08.1791: Ungkarl og matros Erich Olsen fra Brevig i Ejdanger med pigen Helge Nielsdatter Krabberødstranden. Caut: Søren Jørgensen Krabberød og Lars Olsen fra Brevig.

16.09.1791: Ungkarl Diderich Olsen vestre Tveten med pigen Ragnild Nielsdatter Dørredahl. Caut: Even Jørgensen væstre Tveten og Torgius Nielsen Dørredahl.

03.10.1791: Ungkarl Ole Erichsen med enken Maren Gundersdatter, begge fra Asdahl. Caut: Christen Giertsen nedre Asdahl og Tharald Olsen Wiig under Nenseth.

27.10.1791: Ungkarl Even Larsen med pigen Kirsten Joensdatter, begge fra Midrogn. Caut: Hans Sørensen Midrogn og Monsieur Søren Erichsen Holmgren fra nedre Aabyeeie.

31.10.1791: Enkemand og giestgiver Gunder Madsen med pigen Karen Nielsdatter Nuestad. Caut: Jacob Michelsen Linna og Niels Madsen, alle i Stattellet.

31.10.1791: Ole Andersen Unneberg fra Porsgrund med pigen Inger Maria Nielsdatter Nuestad. Caut: Matros Lars Olsen og Matros Michel Nielsen begge i -

16.11.1791: Enkemand Peder Knudsen Rullen med pigen Anne Sørensdatter, begge i Stattellet. Caut: Samuel Linstrøm og Røyert Harrald Andersen, begge fra Stattellet.

26.01.1792: Ungkarl og matros Ole Larsen i Stattelet med pigen Anne Hansdatter Linnastranden. Caut: Ole Andersen Linnastranden og Halvor Ellewsen i Stattelet.

27.03.1792: Ungkarl Tosten Tychesen med enken Inger Amundsdatter, begge fra Ombosnæs. Caut: Ellew Thronsen og Ole Pedersen fra Ombosnæs.

10.04.1792: Ungkarl og grenadeer Peder Erechsen Stoerøe under Rørholdt med pigen Live Maria Amundsdatter Winniæ. Caut: Lars Evensen og Hans Evensen Winniæ.

10.04.1792: Enkemand Antoniæ Jacobsen med pigen Aaste Tostensdatter begge fra Bræche. Caut: Søren Erechsen Holmgren fra Aabyeeie og Joen Jacobsen Holted.

02.05.1792: Enkemand Anders Jacobsen Midgaarden med pigen Kari Larsdatter Tveten. Caut: Hans Christensen Bamble og Anders Thoersen Wingreij.

21.06.1792: Ungkarl og soldat Tallach Levordsen med pigen Anne Hansdatter, begge fra Wissestad. Caut: Amund Thoersen Høen og Thoer Andersen Wissestad.

28.09.1792: Ungkarl og soldat Hans Torstensen fra Sollums præstegield med pigen Anne Gundersdatter Garstad. Caut: Ellias Hansen Garrestad og Anders Jacobsen Midgaarden.

18.10.1792: Enkemand Niels Jensen Høg med pigen Karen Svensdatter. Caut: Hr. Jacob Juell og Niels Rosland.

24.10.1792: Ungkarl Isaach Jørgensen Giømble med pigen Berthe Andersdatter, begge i Stattelet. Caut: Halvor Ellewsen og Jaccob Jacobsen i Stattelet.

01.11.1792: Ungkarl Johannes Johannesen Porsgrund i Bamble med pigen Siri Abrahamsdatter Nysteen. Caut: Amund Larsen Bamble og Niels Gullichsen Nysteen.

side 388-389.

02.11.1792: Ungkarl Gieruld Olsen med pigen Anne Margrethe Nielsdatter Nustad. Caut: Paul Sohnvaldt og Peder Ulstrup.

06.11.1792: Ungkarl og soldat Abraham Kiøstoelsen Bamble med pigen Gunild Brynildsdatter Schougen ved Nenseth. Caut: Halvord Evensen Nenseth og Hans Larsen Schougenseie.

29.11.1792: Ungkarl og matros Joen Hermandsen i Stattelet med pigen Berthe Sophiæ Jensdatter efter attest fra Porsgrund. Caut: Niels Giertsen og Harald Olsen i Stattelet.

29.11.1792: Ungkarl og matros Haavold Pedersen med pigen Helge Johansdatter, begge fra Rogn. Caut: Hans Sørensen Midrogn og Isaach Gregersen søndre Rogn.

27.12.1792: Ungkarl Jonas Olsen fra Langøen med pigen Ambor Olsdatter Sundbyeeie. Caut: Ole Erechsen og Hans Jørgensen, begge fra Giømble.

06.01.1793: Ungkarl og matros Anders Hansen Bagge med enken Berthe Christensdatter Langesund. Caut: Amund Christensen og Ole Sørensen.

25.01.1793: Ungkarl Lars Olsen Schougen ved Nenseth med pigen Mari Olsdatter Linnastranden. Caut: Hans Andersen Findahl og Kield Andersen Linna.

25.01.1793: Ungkarl og matros Lars Thoersen østre Brevig med pigen Johanne Olsdatter Aabyeeie. Caut: Christen Jørgensen Biercheseth og Claus Henrichsen Aabye.

14.03.1793: Ungkarl og gevorben soldat Anders Magnussen med pigen Anne Torbiørnsdatter Bergsland. Caut: Mannase Danielsen Riiss og Anders Andersen Gierestad.

02.04.1793: Ungkarl Arne Olsen med pigen Anne Marie Larsdatter Grasmyhr. Caut: Lars Andersen Eeg og Christian Hansen Eeg.

18.04.1793: Enkemand Knud Torgersen med pigen Live Kiøstolfsdatter begge fra Bambleeie. Caut: Ole Erechsen Giømble og Jørgen Kiøstolfsen Schougstad.

22.04.1793: Ungkarl Simen Berentsen Baggerovnen med pigen Aase Anudsdatter vestre Kiørestad. Caut: Even Jørgensen Tveten vestre og Knud Halvorsen Kiørestad.

10.05.1793: Enkemand Ougen Giermundsen Blegelieeie med pigen Ingeborg Gullichsdatter Glittum. Caut: Ole Rønholdt og Lars Nielsen Nyesteen.

13.05.1793: Ungkarl Hans Gullichsen Kiørestad med pigen Ingeborg Kiøstolfsdatter Asdahl. Caut: Torbiørn Kiøstolfsen og Lars Gullichsen.

13.05.1793: Ungkarl og matros Gunder Erechsen med pigen Dorothea Bendixdatter begge fra Midrogn. Caut: Hans Sørensen Rogn og Lars Thoersen Brevig.

13.05.1793: Ungkarl Anders Amundssen Udgaarden og enken Stine Danielsdatter Aabye. Caut: Claus Henrichsen Aabye og Jens Ibsen Berg.

21.05.1793: Ungkarl Torger Evensen og pigen Lisbet Ellefsdatter begge fra Ombosnes. Caut: Christen Erechsen og Christen Thronsen Hydahl.

21.05.1793: Ungkarl Ole Andersen med pigen Mallene Olsdatter begge fra Ombosnes. Caut: Nicolai Bødker og Niels Nielsen begge fra Ombosnes.

22.05.1793: Ungkarl Ole Rasmussen med pigen Anne Torbiørnsdatter begge fra Langesund. Caut: Amund Christensen Winje og Ole Sørensen fra Langesund.

17.06.1793: Enkemand Tallach Aanesen med pigen Marthe Hansdatter begge fra Sortebougen. Caut: Joen Andersen og Isaach Tellefsen.

08.08.1793: Enkemand Ole Andersen fra Porsgrund med pigen Anne Magrethe Jørgensdatter fra Stattellet. Caut: Jacob Jacobsen og Isaach Jørgensen begge fra Stattellet.

22.08.1793: Ungkarl og soldat Anders Andersen Busterød med pigen Marthe Nielsdatter Døredahl. Caut: Niels Erechsen og Ole Larsen begge fra Bakke.

19.09.1793: Enkemand Christian Hansen Eeg med enken Karen Pedersdatter i Langesund. Caut: Lars Andersen Eeg og Niels Svendsen Fillestad.

25.09.1793: Ungkarl Johannes Olsen Aabyeeie med pigen Ellen Amundsdatter Bræche. Caut: Amund Andersen Udgaarden og Lars Thoersen Brevig.

10.10.1793: Ungkarl Ellev Anundsen østre Brevig med pigen Gierterud Andersdatter Bræche. Caut: Hans Brøndstedt og Kittel Jensen Brevig.

18.10.1793: Ungkarl Hans Jacobsen Udgaarden med pigen Ingeborg Olsdatter i Stattellet. Caut: Hans Sørensen Rogn og Amund Christensen Winje.

08.11.1793: Ungkarl Hans Larsen Tveten østre med pigen Else Abrahamsdatter Rogn. Caut: Anders Jacobsen Midgaarden og Zacarias Evensen Tveten østre.

21.11.1793: Ungkarl Elling Thoersen med pigen Anne Magrethe Olsdatter begge fra Kraberød. Caut: Pauel Kraberød og Ole Kønøen.

14.01.1794: Ungkarl Halvor Bentsen Børtøe fra Sannichedahl med pigen Marthe Olsdatter Houchedahl. Caut: Lars Knudsen Houchedahl og Halvor Haraldsen Glittum.

05.02.1794: Ungkarl Morten Olsen Korseth fra Sannichedahl med pigen Thore Elertsdatter vestre Tveteneie. Caut: Even Jørgensen vestre Tveten og Christen Olsen Korseth.

06.02.1794: Enkemand og præstens medhielper Niels Svendsen med pigen Anne Sophie Nielsdatter begge fra Fillestad. Caut: Lars Eeg og Thron Giømble.

20.02.1794: Ungkarl og matros Gierdt Erechsen fra Brevig med pigen Marthe Kirstine Sørensdatter Breche. Caut: Jacob Halvorsen Steen og Lars Olsen Udgaarden.

01.05.1794: Ungkarl Niels Evensen Esse med pigen Pernille Amundsdatter Mellebye. Caut: Simen Sørensen Trosbye og Anders Jensen Rachestad.

08.05.1794: Ungkarl Christen Olsen Lølandsmoen fra Undahls præstegield med pigen Marie Halvorsdatter Aabye. Caut: Jens Ibsen Berg og Didrich Moss i Langesund.

30.05.1794: Ungkarl og soldat Gunuld Osmundsen fra Sannichedahl med pigen Anne Olsdatter Flotten. Caut: Amund Roverød og Peder Polland.

30.05.1794: Ungkarl og skibsbygningsmand Samuel Olsen fra Sønneløv sogn med pigen Gunild Osmundsdatter Giømbleeie. Caut: Thoer Giømble og Hans Giømble.

10.06.1794: Enkemand Jens Kittelsen vestre Brevig med pigen Aase Marie Thoersdatter østre Brevig. Caut: Torbiørn Kiøstolfsen fra Langøe og Amund Jacobsen Brevig.

24.07.1794: Ungkarl Isaach Abrahamsen Høen med pigen Berthe Olsdatter øvre Schougen. Caut: Isaach Gregersen Rosland og Hans Olsen Udgaarden.

09.09.1794: Ungkarl og soldat Ole Thoersen Flotten med pigen Helvig Isaachsdatter Wissestad. Caut: Hans Torbiørnsen Nyesteen og Alv Hansen Wissestad.

31.10.1794: Ungkarl og matros Peder Pedersen Rogn med pigen Anne Magrethe Thoersdatter østre Stoche. Caut: Hans Sørensen Midrogn og Lars Knudsen Houchedahl.

22.01.1795: Ungkarl Kield Nielsen østre Brevig og pigen Else Marie Evensdatter østre Tveten. Caut: Amund Thoersen og Ole Abrahamsen Høen.

25.01.1795: Enkemand Hans Jensen og pigen Inger Pouelsdatter Langesund. Caut: Hans L. Linaa og Laurits Aamodt.

25.01.1795: Ungkarl Saamund Asbiørnsen Sandvigen og pigen Berthe Marie Hansdatter Langesund. Caut: Rollef Tellefsen og John Thoersen.

side 390-391.

20.05.1795: Ungkarl Ole Olsen Kiellemyhr og pigen Marthe Olsdatter Høen. Caut: Michel Hafreager og Hans Findahl.

12.06.1795: Ungkarl Gunder Erechsen Moeeie og pigen Ingeborg Hansdatter Ringeschiøeeie. Caut: Halvor Moe og Even Ringeschiøe.

30.07.1795: Enkemand Kittel Jensen østre Brevig og enken Marthe Gundersdatter Rogn. Caut: Anund Tellevsen og Lars Thoersen begge fra østre Brevig.

30.07.1795: Ungkarl Hans Johansen Bernstorff Giorst og pigen Mette Pedersdatter begge i Langesund. Caut: Christen Halvorsen og Christian Hansen.

06.08.1795: Ungkarl og soldat Thomas Knudsen Gonge og pigen Else Marie Levordsdatter Rosland. Caut: Anund Tinnerholdt og Amund Knudsen Gonge.

27.08.1795: Enkemand Hans Nielsen Stathellet og enken Ingeborg Arnaldsdatter Eeg. Caut: John Eeg og Thoer Giømble.

29.08.1795: Ungkarl Tellev Anundsen Breche og pigen Marthe Andersdatter Esse. Caut: Ole Jensen Esse og Tosten Aanesen Tinnerholdt.

17.09.1795: Ungkarl og soldat Ole Knusen Gonge og pigen Anne Marie Amundsdatter Busterød. Caut: Anders Busterød og Ole Dahl.

17.09.1795: Ungkarl og soldat Jørgen Ellevsen Gongeeie og pigen Anne Knudsdatter Gonge. Caut: Anund Tinnerholdt og Amund Gonge.

22.10.1795: Ungkarl og matros Claus Nielsen Hafsund og pigen Maren Kirstine Hansdatter Mellebye. Caut: Anders Rachestad og Niels Esse.

22.10.1795: Enkemand Niels Olsen Svindland og pigen Inger Kittelsdatter østre Brevig. Caut: Lars Thoersen og Ellev Anundsen begge fra Brevig.

11.01.1796: Ungkarl Christen Larsen fra Brevigs bye og pigen Svanoug Johnsdatter Midgaardstranden. Caut: Søren Jacobsen og Halvor Zachariassen begge fra Brevig.

16.03.1796: Ungkarl og soldat Ole Jørgensen Walserød og pigen Torbor Anundsdatter vestre Kiørestad. Caut: Elling Findmark og Simen Baggerovnen.

12.04.1796: Enkemand Johannes Olsen Straaholmen og enken Ingeborg Olsdatter vestre Kiørestad. Caut: Elling Findmark og Jacob Jacobsen Straaholmen.

12.05.1796: Ungkarl og saugmester Christen Hansen Bambleeie og pigen Anne Olsdatter Gierestad. Caut: Lars Simensen Bamble og Ole Andersen Rusch.

04.07.1796: Enkemand Jan Jansen Bambleeie og pigen Abigel Larsdatter Kiellemyhr. Caut: Zacharias Evensen og Hans Larsen østre Tveten.

06.07.1796: Enkemand Ole Larsen og enken Kirstine Olsdatter begge fra Stathellet. Caut: Samuel Linstrøm og Christen Larsen Stathellet.

22.08.1796: Ungkarl Aane Tostensen Breche og pigen Boel Kirstine Bæruldsdatter Aabye. Caut: Hans J. Evensen og Niels Linne.

16.09.1796: Ungkarl Arnald Madsen Sortebougen og pigen Kari Torchelsdatter Hofsteen. Caut: Halvor Nenseth og Ole Wiig.

10.11.1796: Ungkarl Jørgen Tychesen og pigen Inger Magrethe Nicolaidatter begge fra Ombosnæs. Caut: Ole Pedersen og Hans Erechsen Ombosnæs.

20.04.1796 Langesund: Enkemand Even Christensen og pigen Berthe Stølesdatter, Caut: Christian Bentsen og Anders Isaachsen.

19.05.1796 Langesund: Enkemand Christian Bentsen og pigen Kirsten Christensdatter. Caut: Ole Mørch og Niels Høeg.

07.08.1796 Langesund: Enkemand Zacharias Christiansen og enken Grethe Hansdatter. Caut: Friderich Knoff og Ole Mørch.

11.02.1797: Ungkarl Ole Olsen Trosbye med pigen Karen Olsdatter Findmark. Caut: Even Jørgensen Tveten og Anders Jensen Rachestad.

08.04.1797: Ungkarl Anders Andersen Gierestad og pigen Gunild Marie Andersdatter Wingereij. Caut: Peder Wingereij i Langesund og Hans Larsen østre Tveten.

18.04.1797: Ungkarl Lorents Olsen Aabyeeie og pigen Else Marie Amundsdatter Udgaarden. Caut: Claus Aabye og Niels Stokke.

28.04.1797: Ungkarl Jonas Olsen Aabyeeie og pigen Sara Sørensdatter Nyhuus. Caut: Amund Udgaarden og Lars Thorsen Brevig.

03.08.1797: Enkemand Anders Jacobsen Midgaarden og pigen Anne Olsdatter begge i Stathellet. Caut: Lars Christensen og Lars Olsen i Stathellet.

03.08.1797: Ungkarl Lars Johannesen Walgreen og pigen Annichen Johannesdatter Findahl. Caut: Hans Findahl og Mannase Riis.

08.09.1797: Enkemand Amund Jacobsen vestre Brevig og pigen Anne Halvorsdatter Blegelien. Caut: Gunder Grimserød og John Sandøe.

27.09.1797: Ungkarl Halvor Eliasen og pigen Lispeth Torgrimsdatter begge i Ombosnæs. Caut: Hans Erechsen og Nicolai Bødker begge i Ombosnæs.

05.10.1797: Ungkarl Niels Isaachsen og pigen Ingeborg Hansdatter begge fra Wissestad. Caut: Jørgen Pedersen og Tallach Levordsen begge fra Wissestadejerne.

05.10.1797: Enkemand Ougen Giermundsen Brecheeie og pigen Gunild Halvorsdatter Bamble. Caut: Claus Aabye og Lars Nyesteen.

20.10.1797: Ungkarl og soldat Ole Gundersen Gierestadeie og pigen Thore Maria Thorsdatter østre Stokke. Caut: Christopher Stokke og Lars Houchedahl.

27.10.1797: Ungkarl Aasold Pedersen og pigen Anne Marie Johnsdatter begge fra Stathellet. Caut: Samuel Linstrøm i Stathellet og Elling Thorsen Krabberød.

27.10.1797: Søeerfarne ungkarl Christen Christensen Stathellet og pigen Sara Catharine Larsdatter fra Brevig. Caut: Gunder Madsen og Peder Larsen begge i Stathellet.

08.12.1797: Søefarende ungkarl Ole Nielsen og enken Anne Isaachsdatter begge fra Aabyeeie. Caut: Jacob Straaholmen og Claus Aabye.

04.03.1798: Enkemand Ole Hansen i Langesund med enken Helvig Greegersdatter sammesteds. Caut: Ole Rasmusen og Niels Olsen.

07.03.1798: Søefarende ungkarl Søren Andersen Luthen og pigen Maren Svendsdatter begge fra Langesund. Caut: Niels Fillestad og Diderich Moss.

14.03.1798: Ungkarl og gevorben grenadeer Knud Olsen fra Friderichsværn og pigen Aase Hellichsdatter Eeg. Caut: Erech Fillestad og Knud Johnsen Sallen.

28.03.1798: Ungkarl og landsoldat Ole Hansen og pigen Gunild Hansdatter bgge i Ombosnæs. Caut: Amund Brevig i Langesund og Ole Linnastranden.

04.04.1798: Ungkarl Jens Michelsen nordre Rogn og pigen Anne Susanne Olsdatter Waag. Caut: Claus Aabye og Elling Findmark.

24.04.1798: Enkemand Ole Thorsen Nyesteen og pigen Ingeborg Christensdatter Biercheseth. Caut: Hans Nyehuus og Lars Fostvedt.

24.04.1798: Enkemand Niels Evensen Hafredahl og enken Kirsten Jensdatter søndre Rogn. Caut: Hans Sørensen og Hans Jacobsen Rogn.

10.05.1798: Ungkarl og gevorben Grenadeer Ole Tellevsen fra Friderichsværn og pigen Anne Gullichsdatter østre Kiørestad. Caut: Aasold Gullichsen og John Pedersen begge fra Kiørestad.

22.05.1798: Ungkarl Anders Amundsen Busterød og pigen Marthe Torgrimsdatter Dahl. Caut: Anders Busterød og Ole Dahl.

28.05.1798: Ungkarl Ole Petersen Paaske og enken Berthe Pouelsdatter begge i Langesund. Caut: Ole Mørch og Peder Hansen.

20.08.1798: Ungkarl Ole Erechsen Langevandskaasen under Moe og pigen Mari Gulbrandsdatter Moeeie. Caut: Lars Kiil og Kittel Thorsen.

side 392.

13.09.1798: Enkemand Anders Olsen Klovholdt af Seude præstegield og enken Mari Arnoldsdatter Glittumeie. Caut: Mannase Riis og Lars Justsen.

19.10.1798: Ungkarl Michel Nielsen Kiønøen og pigen Guri Marie Halvorsdatter Blegelien. Caut: Halvor Hansen og Gunder Grimserød.

19.10.1798: Enkemand Abraham Gullichsen Nyesteen og enken Kirsten Pedersdatter Wissestad. Caut: Niels Stoche og Ole Nyesteen.