| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Ministerialbok for Bamble nr.1 - 1701-1774

Trolovede

Transkribert av Leif Biberg Kristensen

 

side 1.

29.10.1702: Søren Mortensen og Anbiør Jonsdatter. Caut. Otte Paasche og Søren Rogn.

06.01.1703: Christen Brevig og Karen Halvorsdatter. Caut. Ole Høen og Lars Rachestad.

04.02.1703: Ole Hansen og Gunnil Anundsdatter. Caut. Thor Nord-Rogn og Thor Synder-Rogn.

04.03.1703: Peder Nielsen og Boel Jensdatter. Caut. Halvor Christensen og Hans Jonsen.

15.04.1703: Lars Jørgensen og Ingebor Hansdatter. Caut. Thor Findal og Johannes Sottedal.

25.04.1703: Justa Lucassen og Karen Erichsdatter. Caut. Niels Ravenes og Jan Hammer-Smed.

06.05.1703: Søren Garstad og Inger Ammundsdatter. Caut. Jørgen Berg og Thosten Asdal.

06.05.1703: Thommes Larsen og Karen Jørgensdatter. Caut. Thor Findal og Thor Nord-Rogn.

03.06.1703: Søren Cnutsen og Maren Rasmusdatter. Caut. Halvor Christensen og Erich Møller.

22.07.1703: Cnut Nielsen og Aslau Berulsdatter. Caut. Niels Kiørestad og Jens Feset.

29.07.1703: Rasmus Olsen og Siri Toriersdatter. Caut. Ole Glettum og Sven Kiønøen.

19.08.1703: Aage Grummestad og Chisten Erichsdatter. Caut. Niels Waag og Ansten Waagøe.

22.08.1703: Hans Christensen og Sophie Olsdatter. Caut. Grees Gymble og Gunner Glittum.

26.08.1703: Ellef Ammundsen og Marthe Biørnsdatter. Caut. Jon Bamble og Gierdt Linde.

29.09.1703: Ole Wingerie og Karen Gierdtsdatter. Caut. Thor Findal og Erich Schauen.

13.01.1704: Lars Greesen Gymble og Ingebor Aaselsdatter. Caut. Thor Findal og Ole Glettum.

27.01.1704: Lars Halvorsen og Inger Svensdatter. Caut. Jon Andersen og Anders Sørensen.

17.02.1704: Ammund Christensen og Daarte Olsdatter. Caut. Otte Paasche og Hans Evinsen.

09.03.1704: Erich Erichsen og Hellie Bamble. Caut. Christopher Nenneseth og Jon Bamble.

15.03.1704: Niels Waag og Karen Stensdatter. Caut. Erich Walle og Hans Evinsen.

20.03.1704: Mons Gype-Vigen? og Ingebor Sørensdatter. Caut. Thor Savig og Jørgen Fossum.

04.05.1704: Christen Hansen og Anne Isacsdatter. Caut. Thor Rogn og Kiel Winnie.

06.07.1704: Jon Nenneseth og Karen Larsdatter. Caut. Jon Bamble og Grees Gymble.

06.07.1704: Niels Asdal og Alits Bartholomeidatter. Caut. Niels Ravenæs og Thor Findal.

13.07.1704: Lars Anstensen og Mari Jensdatter. Caut. Eilerth Larsen og Tiøstel Douvig.

13.07.1704: Morten Sivertsen og Ane Nielsdatter. Caut. Jørgen Mitgaarden og Ole Gierestad.

03.08.1704: Jens Riberhuus og Ingebor Larsdatter. Caut. Hans Evinsen og Gunner Glettum.

31.08.1704: Jens Larsen Dal og Boell Persdatter. Caut. Otte Paasche og Ole Glettum.

19.10.1704: Ammund Rogn og Anne Nielsdatter. Caut. Hans Evinsen og Thor Nord-Rogn.

16.11.1704: Lars Andersen og Giertrud Didrichsdatter. Caut. Christen Rock? og Jon Andersen.

26.12.1704: Henrich Ammundsen og Chisten Gunnersdatter. Caut. Ole Larsen og Anders Sørensen.

side 2-3.

15.03.1705: Christen Fostvet og Chisten Olsdatter. Caut. Hans Evinsen og Ole Glettum.

15.03.1705: Ole Engmundsen og Ane Halvorsdatter. Caut. Erich Møller og Halvor Christensen.

15.03.1705: Niels Cnutsen og Ane Hansdatter. Caut. Anders og Lars Rørholt. De bleve copulerede i Sannichedal.

09.04.1705: Hans Pedersen og Alets Matsdatter. Caut. Ole Gierstad og Jørgen Mitgaarden.

26.04.1705: Lars Bartholomeissen og Hellie Christophersdatter. Caut. Jon Bamble og Thor Findal.

17.05.1705: Jacob Baarsen og Elen Larsdatter. Caut. Otte Paasche og Peder Busterud. De bleve copulerede i Cragerøe.

24.05.1705: Erich Trulsen og Marte Bartholomeidatter. Caut. Thor Findal og Hans Klep.

24.05.1705: Tosten Asdal og Mari Jonsdatter. Caut. Jon Asdal og Anders Tvetene.

07.06.1705: Jørgen Bartholomæisen og Else Jonsdatter. Caut. Anders Tvetene og Truels Søtholt.

24.06.1705: Hans Rørholt og Sara Hansdatter. Caut. Johannes Sottedal og Thor Findal.

28.06.1705: Sven Kiønøen og Chisten Brevig. Caut. Otte Paasche og Just Brevig.

02.07.1705: Ole Helliersen og Barbro Clausdatter. Caut. Erich Møller og Halvor Christensen.

09.08.1705: Hans Paulsen og Marte Ombudsnæs. Caut. Ole Gierstad og Jacob Wingerie.

30.08.1705: Jørgen Berg og Giøran Giertsdatter. Caut. Niels Haverager og Jacob Wingerie.

13.09.1705: Lars Halvorsen og Chisten Sørensdatter. Caut. Lars Nielsen Langøe og Søren Halvorsen.

25.10.1705: Gunner Svensen og Maren Christensdatter. Caut. Ole Christensen og Jon Andersen.

26.12.1705: Michel Æse og Mette Amundsdatter. Caut. Hans Evinsen og Halvor Christensen.

24.01.1706: Tallach Torgiersen og Clare Nielsdatter. Caut. Hans Evinsen og Niels Æse.

14.02.1706: Isac Jørgensen og Sophie Greesdatter. Caut. Tor Findal og Tor Nord-Rogn.

07.03.1706: Jens Nielsen og Maren Olsdatter. Caut. Lars Pedersen og Arne Gunnersen.

21.03.1706: Niels Jensen og Daarte Hansdatter. Caut. Erich Møller og Halvor Christensen.

30.05.1706: Arnold Grasmyr og Giøran Christophersdatter. Caut. Otte Paasche og Tor Findal.

06.06.1706: Peder Andersen og Ane Gunnersdatter. Caut. Tor Findal og Hans Skoemager.

20.06.1706: Lars Fostveth og Elen Michelsdatter. Caut. Ole og Gunner Glettum.

27.06.1706: Hans Jonsen og Ane Albertsdatter. Caut. Halvor Christensen og Erich Møller.

02.07.1706: Peder Hydahl og Aaste Albertsdatter. Caut. Jørgen Mitgaard og Ole Gierstad.

10.10.1706: Løck Andersen og Sara Zachariædatter. Caut. Otte Paasche og Samuel Aabye.

10.10.1706: Lars Gunnersen og Johanne Jensdatter. Caut. Erich Møller og Halvor Christensen.

09.11.1706: Hans Jonsen og Trine Andersdatter. Caut. Bertel Andersen og Lars Emanuelsen.

19.12.1706: Jacob Hansen og Ane Hansdatter. Caut. Peder Nielsen og Niels Nielsen.

02.02.1707: Ammund Stocke og Inger Erichsdatter. Caut. Otte Paaske og Jon Bamble.

02.02.1707: Ole Gierdtsen og Marte Gunnersdatter. Caut. Ole Gierstad og Jørgen Mitgaarden.

13.02.1707: Erich Tiøstelsen og Else Larsdatter. Caut. Bent Toresen og Gunner Svensen.

06.04.1707: Tore Svensen og Chisten Jacobsdatter. Caut. Jan Ødegaarden og Niels Diderichsen.

15.05.1707: Tor Greesen og Mette Jørgensdatter. Caut. Tor Nord-Rogn og Tor Mit-Rogn.

22.05.1707: Henric Jørgensen og Maren Sørensdatter. Caut. Jon Asdal og Johannes Sottedal.

19.06.1707: Hans Ammundsen og Rønnau Espensdatter. Caut. Gunner Svinland og Michell Æse.

26.06.1707: Nils Olsen og Chisten Mogensdatter. Caut. Nils Waag og Ansten Waagøe.

17.07.1707: Niels Nielsen Æse og Ane Jacobsdatter. Caut. Otte Paasche og Samuel Aaby.

04.08.1707: Taral Aadsen og Ane Jonsdatter. Caut. Gunner Svinland og Just Hauchedal.

06.01.1708: Ole Andersen Grostoch og Groe Larsdatter. Caut. Jon Bamble og Eric Bamble.

22.01.1708: Peder Larsen og Ingebor Ericsdatter. Caut. Niels Haveraager og Jon Bamble.

26.02.1708: Ole Olsen og Boell Olsdatter. Caut. Ole Larsen og Anders Sørensen.

11.03.1708: Hans Hansen og Kari Larsdatter. Caut. Lars Tangevold og Anders Persen.

25.03.1708: Claus Glittum og Cissel Kiønøe. Caut. Otte Paaske og Peder Rønholt.

05.04.1708: Tor Gunnersen og Mette Stensdatter. Caut. Tor Findal og Tor Rogn.

17.02.1709: Anders Paulsen og Ane Torkelsdatter. Caut. Arne Tømmermand? og Ole Grasmyr.

19.02.1709: Jon Sigvoldsen og Kari Mortensdatter. Caut. Halvor Christensen og Morten Skoemager.

10.03.1709: Mathiel Torgiersen og Ane Sørensdatter. Caut. Rolf Moe og Zacharias Jensen.

23.03.1709: Søren Klep og Anne Asdal. Caut. Johannes Sottedal og Hans Klep.

21.04.1709: Christen Flotten? og Ane Olsdatter. Caut Jørgen Midgaard og Johannes Sortedal.

23.06.1709: Lars Andersen og Ingeborg Espensdatter. Caut. Hans Tvetten og Gunder Vissestad.

24.06.1709: Gunder Gundersen og Ane Joensdatter. Caut. Joen Bamble og Thoer Findal.

24.11.1709: Jacob Nielsen og Anne Olsdatter. Hans Jonsen og Jacob Michelsen.

05.01.1710: Lars Hansen og Gunnil Klausdatter. Caut. Thoer Sandvig og Anders Laagasken.

05.01.1710: Jacob Lucassen og Birthe Erichsdatter. Caut. Niels Ravenæs og Rasmus Andersen.

09.02.1710: Erich Hansen og Marte Gundersdatter. Caut. Ole Gierstad og Torgrim Herum.

16.03.1710: Jacob Olsen og Ane Hansdatter. Caut. Hans Klep og Thoer Findal.

25.05.1710: Anders Andersen og Ane Pedersdatter. Caut. Rasmus Herstad og Rasmus A...

side 4-5.

01.03.1711: Thor Rolfsen og Else Halvorsdatter. Caut: Otte Breche og Joen Bamble.

11.03.1711: Alf Olsen og Ingebor Olsdatter. Caut: Ole Alfsen og Niels Glittum.

19.04.1711: Anders Povlsen og Else Truglsdatter. Caut: Lars Pedersen og Ole Ovaldsen.

21.06.1711: Niels Mathisen og Berte Ottesdatter. Caut: Engelbret Olsen og Hans Pettersen.

16.08.1711: Svend Mogensen og Else Hansdatter. Caut: Otte Paaske og Hans Evensen.

15.11.1711: Lars Hansen og Magrette Thommesdatter. Caut: Erich Møller og Halvor Christensen.

06.01.1712: Halvor Sørensen og Ales Johannesdatter. Caut: Hans Klep og Ole Traag.

21.02.1712: Amund Stoche og Boel Nielsdatter. Caut: Hans Evensen og Gunder Glittumb.

17.04.1712: Larts Olsen og Berete Christensdatter. Caut: Otte Paasche og Hans Evensen.

04.09.1712: Larts Rackestad og Else Torsdatter. Caut: Otte Paaske og Christen Aaby.

08.01.1713: Niels Gunnersen og Anne Olsdatter. Caut: Hans Klep og Biørn Sottebogen.

05.03.1713: Michel Pedersen og Boel Christensdatter. Caut: Otte Paaske og Christopher Nenneset.

23.04.1713: Jacob Isacsen og Anne Ericsdatter. Caut: Jacob Wingerie og Levor Mela.

25.06.1713: Niels Justsen og Ane Mathiesdatter. Caut: Peter Hammersmed og Eric Møller.

05.07.1713: Amund Gierdtsen og Anne Olsdatter. Caut: Jacob Wingerie og Lars Linde.

23.07.1713: Christen Olsen og Karen Olsdatter. Caut: Jacob Michelsen og Jon Jensen.

13.08.1713: Sven Sørensen og Marthe Olsdatter. Caut: Mogens Dybvigen og Anders Lagasken.

26.11.1713: Halvor Nielsen og Johanne Jacobsdatter. Caut: Lars Rackestad og Gunner Svinland.

26.12.1713: Christen Christensen og Barbro Christophersdatter. Caut: Christen Aaby og Christen Brevig.

21.01.1714: Anders Olsen og Maren Nielsdatter. Caut: Tellef Winnie og Halvord Udgaard.

25.01.1714: Anders Jensen og Chistine Mortensdatter. Caut: Christen Mortensen og Jens Jensen.

25.01.1714: Albrecht Kiødmeier og Alet Mortensdatter. Caut: Christen Mortensen og Jens Jensen.

28.01.1714: Hans Jonsen og Inger Larsdatter. Caut: Frantz Olsen og Christen Olsen.

04.02.1714: Taral Anundsen og Ingebor Olsdatter. Caut: Jon Bamble og Christen Brevig.

26.02.1714: Lars Hansen Garsman og Karen Sivertsdatter. Caut: Eric Møller og Thommes Aslacsen.

04.04.1714: Anund Torgiersen og Berte Hansdatter. Caut: Niels Hersted og Christopher Nenseth.

04.04.1714: Rasmus Nielsen og Barbro Oselsdatter. Caut: Jon Andersen og Frants Olsen.

10.06.1714: Jon Torgiersen og Ane Nielsdatter. Caut: Niels Glittum og Lars Rørholt.

01.07.1714: Ole Torgiersen og Mari Halvorsdatter. Caut: Christen Fostvet og Peder Rønholt.

20.10.1714: Lars Torsen og Chisten Jonsdatter. Caut: Joen Jensen og Ole Larsen?

21.10.1714: Kiel Winje og Anbiør Gunnersdatter. Caut: Niels Æse og Tollev Winje.

11.11.1714: Abraham Nielsen og Ane Mogensdatter. Caut: Lars Nielsen Langøe og Søren Langøe. At disse 2de bemelte mænd caverede for Abraham Nielsen, blev ved trolovelsen tagne 4re vidner, nemlig: Zacharias Langøe, Lars Barfod, Isac Gimble, Amund Andersen i Langesund.

12.12.1714: Christen Hvistendal og Ingebor Oselsdatter. Caut: Nicolai Hammer og Henric Hansen.

14.12.1714: Jens Pedersen Næs og Valbor Jensdatter. Caut: Christen Olsen og Rasmus Nielsen.

17.12.1714: Christen Christensen og Marte Halvorsdatter. Caut: Peder Rønholt og Peder Busterud.

08.01.1715: Løk Andersen og Else Olsdatter. (Forlovere ikke ført)

02.02.1715: Ole Rackestad og Anne Olsdatter. Caut: Jon Bamble og Christen Aabye.

17.01.1715: Ole Olessen og Chisten Jørgensdatter. Caut: Gunner Rogn og Lars Rachestad. Paa deres caution taget efterskrefne vidner Jon Bamble, Samuel Aabye, Tollev Winje og Ole Gierstad.

15.05.1715: Svend Torsen og Cicel Didericsdatter. Caut: Henric Amundsen og Jacob Michelsen.

18.05.1715: Søren Hansen og Ingebor Sørensdatter. Caut: Gunner og Niels Glettum.

12.07.1715: Bertel Olessen og Anne Knutsdatter. Caut: Cnut Hansen og Henric Amundsen.

14.08.1715: Jacob Nielsen og Ciri Larsdatter. Caut: Zacharias Langøe og Jacob Michelsen.

24.09.1715: Even Nielsen og Inger Jonsdatter. Caut: Eric Bamble og Samuel Aabye.

09.10.1715: Otte Paasche og Claudia Fredericsdatter Bolling. Caut: Lars Nielsen og Jacob Nielsen.

30.10.1715: Niels Liodessen og Ciri Torkelsdatter. Caut: Jon Andersen og Christen Olsen.

08.12.1715: Johannes Halvorsen og Malene Jansdatter. Caut: Niels og Gunner Glettum.

side 6-7.

29.03.1716: Michel Høen og Inger Amundsdatter. Caut: Niels Haveraager, Erik Bamble.

24.06.1716: Tor Erichsen og Marte Pedersdatter. Caut: Jon Bamble og Christopher Nenneset.

19.07.1716: Ole Joensen og Lisbet Pedersdatter. Caut: Niels Haveraager, Arne Nysten, overværende Niels Nielsen og Lars Gunnersen.

27.09.1716: Beruds? Gundersen og Maren Sørrensdatter. Caut: Niels Raveness og Niels Hansen udj Brevig.

11.10.1716: Hans Riiss Svendsen og Ragnil Gullichsdatter. Caut: (ikke ført)

25.12.1716: Joen Olsen Svenske og Elen Jensdatter. Caut: Petter Hammersmed og Anders Hellestved.

26.12.1716: Iver Olsen og Kari Andersdatter. Caut: Bent Iversen og Anders Pedersen.

06.01.1717: Christen Olsen Langøe og Siri Jensdatter. Caut: Anders Jensen og Jacob Nielsen.

12.05.1717: Isack Gimble og Kiersti Jensdatter. Caut: John Fillestad og Lars Rogn.

28.07.1717: Jacob Jensen Lug og Maria Brynilsdatter. Caut: Christen Hvistendal og Lars Torsen.

26.09.1717: Søren Tveten og Guri Olsdatter. Caut: Erich Velle? og Villum Hærum.

26.09.1717: Knud Møller (ikke mer)

14.11.1717: Halfvor Andersen og Anne Jensdatter. Caut: Johannis Sillien og Erich Møller.

14.11.1717: Jon Andersen og Anne Michelsdatter. Caut: Jørgen Tvetten og Johannis Sortedal.

21.11.1717: Olle Jacobsen fra Langesund og Maren Hansdatter. Caut: Elef Amundsen og Anders Olsen, overværende Christen Olsen og Jens Dal.

06.01.1718: Niels Søfrensen og Live Gundersdatter. Caut: Jens Næs og Christen Olsen.

17.01.1718: Lars Rogn og Karen Jacobsdatter. Caut: Isack Jørgensen og Hendrich Jørgensen.

02.02.1718: Christen Reiersen og Aase Pedersdatter. Caut: Jon Jensen og Svend Larsen.

03.02.1718: Christen Gross? og Live Jonsdatter. Caut: Jacob Michelsen og Christen Olsen.

20.02.1718: Johannis Zachariasen og Aase Larsdatter. Caut: Jacob Nielsen og Jacob Michelsen.

20.02.1718: Peder Joensen og Gunil Hansdatter. Caut: Hans Amundsen og Jon Vingri.

09.04.1718: Niels Pedersen Sønderborg og Giertru Amundsdatter. (forlovere ikke ført)

18.04.1718: Niels Hansen og Anne Nielsdatter. Caut: Hans Amundsen og Hans Skougen.

08.05.1718: Rasmus Glittum og Anne Simensdatter. Caut: Niels Kiørstad og Jon Bamble.

01.06.1718: Bartolomeus Giertzen og Anne Hansdatter. Caut: Jacob Vingeri og Hans Amundsen.

02.07.1718: Hans Christensen og Johanne Gundersdatter. Caut: Christen Lund og mons. Solden.

07.08.1718: John Garsmand og Anne Truelsdatter. Caut: Hans Riis og Erich Hammersmed.

14.08.1718: Sørren Mathisen og Berte Hansdatter. Caut: Niels Ravenæs og Olle Traag.

25.09.1718: Christen Haralsen og Anne Andersdatter. Caut: Christen Brevig og Even Aastad.

26.01.1719: Thomas Rasmussen og Inger Andersdatter. Caut: Christen Olsen og Lars Andersen.

01.03.1719: Okel Pedersen og Marte Kietelsdatter. Caut: Amund Levorsen og Jacob Hanssen.

04.03.1719: Lars Trosbye og Jøran Joensdatter. Caut: Simen Trosbøe og Erich Bamble.

04.06.1719: Anders Selgen og Marte Hansdatter. Caut: Lars Rørholt og Johannis Silgen.

24.06.1719: Ole Asdal og Aaste Hansdatter. Caut: Hans Tveten og Hans Skoven.

19.09.1719: Lars Findal og Mari Hansdatter. Caut: Jacob Vingeri og Lars Lende.

24.11.1719: Erich Møller og Inger Svendsdatter. Caut: Gunder Svensen og Hans Amundsen.

17.12.1719: Christen Brygnelsen og Anne Hansdatter. Caut: Jon Bamble og Hans Tveten.

17.12.1719: Hans Rasmussen og Tyri Olsdatter. Caut: Bent Iversen og Iver Iversen.

26.12.1719: Jon Nielsen og Maren Sørensdatter. Caut: Hans Klep og Ole Traag.

25.01.1720: Alf Jensen og Ragnil Olsdatter. Caut: Lars Tangevold og Arne i Stathelle.

14.02.1720: Lars Eilertsen og Anne Jonsdatter. Caut: Christen Amundsen og Hans Tveten.

16.02.1720: Lars Skomager og Berte Pedersdatter. Caut: Lars Tveten og Rasmus Temmen?

10.03.1720: Hendrich Gabrielsen og Anne Christensdatter. Caut: Jon Joensen og Erich Hemmingsen.

21.04.1720: Evin Æse og Kari Tollevsdatter. Caut: Otte Paasche og Samuel Aaby.

side 8-9.

05.05.1720: Niels Dørredal og Kisten Grumestad. (forlovere ikke ført)

05.06.1720: Hendrich Zachrariæsen og Berte Larsdatter. (forlovere ikke ført)

16.06.1720: Olle Busteru og Ane Larsdatter. Caut: Ellef Dal og Tollev Winge.

16.06.1720: Anders Rasmussen og Karen Gundersdatter. Caut: Johannis Sottedal og Hans Klep.

16.06.1720: Gunul Pedersen og Ascher Olsdatter. Caut: Lars Linde og Christen Amundsen.

16.06.1720: Amund Halvorsen og Mari Gulichsdatter. Caut: Lieut. Scharnholt og Otte Paadske.

05.09.1720: Rasmus Nielsen og Maren Joensdatter. Caut: Anders Duus og Nicolai Hammer.

27.09.1720: Christen Ottesen og Soffie Chistine Jensdatter. Caut: Hendrich Hansen og Christen Hvistendal.

17.10.1720: Erich Bamble og Ane Gunersdatter. Caut: Otte Paadske og Samuel Aabye.

01.12.1720: Christen Jensen og Valbor Amundsdatter. Caut: Jacob Stocksund og Hans Heningsen.

06.01.1721: Niels Tangevald og Siri Olsdatter. Caut: Otte Paasche og Evin Æse.

30.01.1721: Amund Brevig og Ragnil Trulsdatter. Caut: Otte Paasche og Evin Nielsen.

02.02.1721: Halvor Sørensen og Mari Hansdatter. Caut: Niels Jensen og Halvor Sørensen.

18.02.1721: Lars Findal og Johanne Høen. Caut: Hans Høen og Hans Tvetene.

05.03.1721: Lars Christensen og Else Christophersdatter. Caut: Gunder Glittum og Hans Kiær.

27.04.1721: Ingebret Berulsen og Kisti Olsdatter. Caut: Otte Paasche og Ellev Skovstad.

01.05.1721: Halvor Sinland og Kari Torgisdatter. Caut: Christen Brevig og Jon Rogn.

11.05.1721: Christen Torbensen og Ane Hansdatter. Caut: Lars Knudsen og Ole Engmundsen.

22.06.1721: Niels Simensen og Aase Nielsdatter. Caut: Otte Paasche og Even Nielsen.

07.09.1721: Hans Hansen og Marte Larsdatter. Caut: Niels Kiørstad og Tor Valle.

22.10.1721: Jacob Larsen og Marte Brygnelsdatter. Caut: Christen Vissendal og Jacob Stocksund.

19.04.1722: Jacob Olsen og Torbor Joensdatter. Caut: Christen og Peder Lund.

26.04.1722: Joen Andersen og Mari Jacobsdatter. Caut: Guner Svensen og Jacob Michelsen.

13.05.1722: Uldrich Persen og Gunnil Ericksdatter. Caut: Amund Gierstad og Jacob Isacksen.

31.05.1722: Claus Andersen og Rønov Nielsdatter. Caut: Tor Walle og Lars Waag.

24.06.1722: Abraham Isacksen og Johanne Villumsdatter. Caut: Villum Aarøe og Peder Hansen.

19.07.1722: Jacob Andersen og Guri Halvorsdatter. Caut: Lars Rørholt og Christen Rogn.

26.07.1722: Jacob Nielsen og Anichen Ericksdatter. Caut: Lars Knudsen og Lars Garsmand.

09.08.1722: Anders Skreder og Cicel Michelsdatter. Caut: Joen Garstad og Peder Nielsen.

16.09.1722: Lars Herum og Ane Marie Andersdatter. Caut: Jon Nenneseth og Lars Linde.

27.09.1722: Alv Rosland og Ane Gulichsdatter. Caut: Niels Grimsrød og Rasmus Dal.

25.10.1722: Christen Jensen og Live Bertelsdatter. Caut: Ole Vigværing og Hendric Amundsen.

12.02.1723: Hans Evensen Flotten og Magrette Gunnersdatter. Caut: Olle Gierstad og Christen Flotten.

18.07.1723: Amund Erichsen og Inger Tostensdatter. Caut: Christen Flotten og Hans Klep.

13.05.1723: Jens Henningsen og Berte Tommesdatter. Caut: Erich Døl og Christen Olsen.

14.05.1723: Olle Greesen og Kistine Mortensdatter. Caut: Jak. Mortensen og Tor Gimble.

15.08.1723: Zacharias Evensen og Tore Torsdatter. Caut: Jon Bamble og Johan. Sottedalen.

04.09.1723: Christen Joensen og Mari Olsdatter. Caut: Hans Klep og Johan. Sottedalen. (Vielse ikke funnet.)

05.09.1723: Niels Bertelsen og Barbro Amundsdatter. Caut: Jacob Joensen og Jens Larsen.

31.10.1723: Isack Pouelsen og Maren Tostensdatter. Caut: Niels og Toer Langøe.

05.12.1723: Tor Christensen og Ingebor Aaversdatter. Caut: Tor Valle og Olle Olsen.

side 10-11.

05.03.1724: Jens Jensen og Ingebor Pedersdatter. Caut: Amund Finmarck og Niels Kiørstad.

08.04.1724: Erick Olsen Hammersmed og Marte Hansdatter. Caut: Jacob Lucassen og Isach Knudsen.

09.04.1724: Bacher Larsen Døvig og Torgier Nielsdatter Langøe Ø. Caut: Lars Døvig og Niels Langøe.

09.04.1724: Hendrich Olsen og Kirstj Torsdatter. Caut: Lars Holmen og Niels Langøe.

30.04.1724: Lars Gundersen Brecke og Lifve Halvorsdatter. Caut: Otte Paashe og Tollev Vinge.

27.05.1724: Lorentz Petersen og Else Nielsdatter. Caut: Anders Jacobsen og Niels Jossen.

28.05.1724: Peder Sørensen og Marte Nielsdatter. Caut: Lars Christensen og Lars Døvig.

28.05.1724: Abraham Andersen og Inger Christensdatter. Caut: Otte Paashe og Tollef Vinge.

24.06.1724: Anders Sørensen og Marte Andersdatter. Caut: Hans Rørholt og Lars Rørholt.

01.08.1724: Peder Rasmussen og Aase Elefsdatter. Caut: Otte Paashe og Toer Bierckeset.

06.08.1724: Halvor Torstensen og Anne Ansteensdatter. Caut: Erick Olsen og Toer Andersen.

27.08.1724: Ener Larsen og Ingebor Olsdatter. Caut: Hans Buuer og Peder Tangeval.

19.09.1724: Christen Christensen og Anne Simensdatter. Caut: Peder Olsen Molby og Niels Kiørstad.

05.11.1724: Jacob Torgiersen og Anne Olsdatter. Caut: Erick Gundersen og Jacob Fossum.

25.01.1725: Hans Sørensen og Ales Olsdatter. Caut: Peder Dahl og Christen Brevig.

24.03.1725: Haagen Gutormsen og Ragnild Anunsdatter. Caut: Jens Henningsen og Gulbrand Kiær.

15.04.1725: Halvor Nielsen og Kirstj Torbiønsdatter. Caut: Even Nielsen og Tallach Brevig.

17.04.1725: Gulbrand Pedersen og Karen Andersdatter. Caut: Otte Paashe og Even Æse.

10.05.1725: Christopher Torsen og Anne Pedersdatter. Caut: Anders Lockashen og Christen Tordsen.

15.07.1725: Ole Halvorsen og Karj Olsdatter. Caut: Elef Kiørstad og Hans Tvedten.

22.08.1725: Ole Sørensen og Anne Pedersdatter. Caut: Toer Valle og Lars Vaag.

22.08.1725: Gunder Rolfsen og Ragnild Jørgensdatter. Caut: Søren Elefsen og Niels Kiørstad.

11.09.1725: Hans Christiansen og Marte Ericksdatter. Caut: Otter Paashe og Even Æse.

13.09.1725: Erick Pedersen og Apelone Kieldsdatter. Caut: Simon Trosby og Amund Finmarck.

11.11.1725: Christen Haralsen og Kirstj Clausdatter. Caut: Christen Brevig og Anund Stocke.

18.11.1725: Anders Zachariæsen og Helvig Nielsdatter. Caut: Anders Lockashen og Lars Døvig.

09.02.1726: Hans Abrahamsen og Gunild Halstensdatter. Caut: Hans Tengelsen og Morten Orebak.

17.03.1726: Ansteen Stiansen og Margrete Villumsdatter. Caut: Otte Paashe og Stian Bierckeset.

14.04.1726: Ansten Pedersen og Maren Thoersdatter. Caut: Jacob V. Langøe og Isach Pedersen.

09.05.1726: Lars Nielsen Brevig og Kirstj Jensdatter. Caut: Christen og Tallach Brevig.

12.05.1724: Peder Gunnuldsen og Anne Christensdatter. Caut: Isach Gymble og Hans Tvedten.

30.05.1726: Peder Torgersen og Ingebor Eshelsdatter. Caut: Anchil Pedersen og Frantz Olsen.

13.06.1726: Arne Torbiønsen og Kirstj Larsdatter. Caut: Toer og Isach Gymble.

29.06.1726: Lars Jonsen og Mette Johannisdatter. Caut: Amund Findal og Laers Bamble.

02.07.1726: Anders Jacobsen og Anichen Ericksdatter. Caut: Johannes Halsen og Toer Langøe.

11.07.1726: Even Jonsen og Dorthea Sørensdatter. Caut: Nicolaj Hammer og Anchil Pedersen.

15.09.1726: Knudt Beruldsen og Ingebor Christensdatter. Caut: Oven Hougedal og Lars Glettum.

13.10.1726: Abraham Amundsen og Kirstj Isachsdatter. Caut: Niels Pedersen og Rasmus Nielsen.

01.12.1726: Hans Halvorsen og Anne Torstensdatter. Caut: Hans Tvedten og Gunnuld Pedersen.

side 12-13.

08.12.1726: Lars Anstensen og Kirstj Andersdatter. Caut: Niels Langøe og Peder Jomfruland.

26.12.1726: Peder Jacobsen og Anne Larsdatter. Caut: Christen Amundsen og Hans Pedersen Skoven.

23.01.1727: Peder Sørensen og Maren Nielsdatter. Caut: Toer Vingerie og Rasmus Dahl.

09.02.1727: Jørgen Hendricksen og Marte Sibiørnsdatter. Caut: Hans Klæp og Anders Hellestvedt.

02.03.1727: Jahn Halvorsen og Helje Jacobsdatter. Caut: Lorentz Pettersen og Christen Torbiønsen.

22.05.1727: Halvor Nielsen og Karj Ellertsdatter. Caut: Halvor Kiønøen og Mickel Hafsund.

08.06.1727: Arnal Tronsen og Maren Ouvensdatter. Caut: Samuel Aabye og Ole Vingie.

08.06.1727: Halvor Aasmundsen og Maren Larsdatter. Caut: Tor Moe og Ole Rørholt.

22.06.1727: Amund Ejlertsen og Kirstj Olsdatter. Caut: Tollef Vingie og Søren Tvedten V.

29.06.1727: Hans Christensen og Oste Christensdatter. Caut: Hans Tveten og Ole Høen.

29.06.1727: Torgier Rasmussen og Astri Larsdatter. Caut: Halvor Nielsen og Tallach Brevig.

20.07.1727: Lars Pedersen og Inger Olsdatter. Caut: Amund Nielsen og Samuel Aabye.

20.09.1727: Hans Christensen og Kisti Olsdatter. Caut: Jacob Ruttved fra Solum Herret og Anders Hellestved.

06.01.1728: Ole Christensen og Mari Pedersdatter. Caut: Nicolai Hammer og Anchel Pedersen.

11.04.1728: Christen Nielsen og Guri Nielsdatter. Caut: Halvor Søfrensen og Berulf Gunnersen.

30.05.1728: Toer Hansen og Mette Olsdatter. Caut: Hans Tveten og Ole Høen.

23.06.1728: Halvor Andersen og Kari Sørensdatter. Caut: Ole Rørholt og Søren Dørredal.

28.08.1728: Christen Ingebretsen og Berte Ellefsdatter. Caut: Hans Høen og Ole Høen.

10.10.1728: Ole Andersen og Helje Toersdatter. Caut: Ole Brevig og Even Nielsen.

16.10.1728: Hans Hansen og Marte Hansdatter. Caut: Hans Klep og Halvor Sørensen.

30.10.1728: Niels Tellevsen og Ingebor Clausdatter. Caut: Even Aese, Tellev Vinje.

14.11.1728: Peder Rasmussen og Inger Tostensdatter. Caut: Søfren Andersen og Jacob Amundsen.

04.12.1728: Christen Larsen og Boel Tellefsdatter. Caut: Even Æse og Anders Hervig.

18.12.1728: Hendrich Gabrielsen og Kari Olsdatter. Caut: Claus Grubbe og Hans Henningsen.

04.03.1729: Svenum Torgrimsen og Mari Andersdatter. Caut: Amund Gierstad og Peder Rasmussen.

10.03.1729: Elias Gundersen og Anne Johannisdatter. Caut: Lars Glittum og Oven Haukkedal.

26.05.1729: Søren Olsen og Mari Biørnsdatter. Caut: Torbiørn Garstad og Hendrich Jørgensen.

02.07.1729: Ole Larsen og Anne Larsdatter. Caut: Ole Rørholt og Hans Rørholt.

06.11.1729: Halvor Larsen og Kari Toersdatter. Caut: Anders Duus og Hendrich Gabrielsen.

06.11.1729: Søren Rasmussen og Ingebor Tostensdatter. Caut: Frans Olsen og Hans Henningsen.

28.12.1729: Antoni Jacobsen og Pernille Olsdatter. Caut: Frans Olsen og Hans Henningsen.

26.02.1730: Ole Gløersen og Anne Danielsdatter. Caut: Niels Hansen og Rasmus Strømtangen.

26.02.1730: Joen Børresen og Mari Arnesdatter. Caut: Christen Lund og Hendrich Hansen.

19.04.1730: Aage Reimer og Karen Sørensdatter. Caut: Christen Lund og Hendrich Hansen.

30.04.1730: Niels Mortensen og Mari Olsdatter. Caut: Zacharias Stoke og Christen Flaatten.

30.04.1730: Lars Ellefsen og Siri Jensdatter. Caut: Joen Bamble og Ingebret Hafredal.

30.04.1730: Giert Olsen og Helje Willumsdatter. Caut: Eric Berg og Lars Herum.

21.05.1730: Ingebret Olsen og Kari Pedersdatter. Caut: Tosten Rutvedt og Hans Pedersen.

26.05.1730: Jens Gundersen og Ambor Gundersdatter. Caut: Simen Trosbye og Auen Hauckedal.

29.05.1730: Tengel Hansen og Else Joensdatter. Caut: Isac Gymble og Ole Sundbye.

04.06.1730: Haagen Nielsen og Joran Ellefsdatter. Caut: Hans Tveten og Ole Linne.

17.06.1730: Tolv Haraldsen og Anne Tronsdatter. Caut: Lars Breche og Anun Stocke.

25.06.1730: Hans Jacobsen og Johanne Christensdatter. Caut: Anders Hellestved og Christen Torbiørnsen.

25.06.1730: Gunuul Pedersen og Kari Andersdatter. Caut: Arnal Grasmyer og Arne Høvig.

16.07.1730: Ole Hansen og Mari Larsdatter. Caut: Tellev Winje og Niels Winje.

16.07.1730: Ole Guttormsen og Jøran Giertsdatter. Caut: Hans Tveten og Ole Linne.

26.07.1730: Lars Thomesen og Tore Pedersdatter. Caut: Lars Busterøe og Rasmus Dall.

06.08.1730: Steener Tronsen og Malene Pedersdatter. Caut: Lars Knudsen og Joen Garstad.

20.08.1730: Arnal Larsen og Anne Arnaldsdatter. Caut: Amund Finmark og Michel Aabye.

25.08.1730: Mads Gundersen og Aaved Olsdatter. Caut: Niels Asdal og Eric Berg.

25.08.1730: Lars Gundersen og Ellie Jensdatter. Caut: Ole Linne og Lars Linne.

03.09.1730: Toer Andersen og Anne Christensdatter. Caut: Tellev Winje og Michel Æse.

04.09.1730: Ole Gundersen og Kisti Olsdatter. Caut: Michel Æse og Joen Rogn.

04.09.1730: Even Hansen og Inger Eilertsdatter. Caut: Hans Tveten og Hans Høen.

side 14-15.

23.09.1730: Lars Gundersen og Anne Gundersdatter. Caut: Niels Fæset og Eric Hafredal.

24.09.1730: Daniel Tallacsen og Ingebor Olsdatter. Caut: Even Nielsen og Christen Brevig.

29.10.1730: Lars Jørgensen og Marte Larsdatter. Caut: Jacob Lucassen og Isac Knudsen.

11.01.1731: Hans Evensen og Anne Olsdatter. Caut: Zacharias Stoche og Christen Flaatten.

21.01.1731: Lars Andersen og Anne Christensdatter. Caut: Niels Kieldsen og Christopher Svendsen.

15.02.1731: Ole Hansen og Live Michelsdatter. Caut: Amund Findmark og Christen Flaatten.

15.02.1731: Christen Sørensen og Magrete Jensdatter. Caut: Gunder Glittum og Ole Glittum.

08.04.1731: Clas Thomæsen og Ellie Pedersdatter. Caut: Christen Brevig og Halvor Nielsen.

17.04.1731: Torgier Rasmussen og Johanne Olsdatter. Caut: Christen Brevig og Halvor Nielsen.

17.04.1731: Ole Andersen og Magrete Joensdatter. Caut: Michel Aabye og Michel Æse.

17.04.1731: Eric Pedersen og Ingebor Hansdatter. Caut: Ole Winje og Tellev Winje.

16.05.1731: Søren Simensen og Pernille Amundsdatter. Caut: Even Nielsen og Michel Æse.

18.05.1731: Hans Larsen og Kisti Mogensdatter. Caut: Jon Rogn og Joen Fillestad.

18.05.1731: Arnold Ericsen og Ingebor Sørensdatter. Caut: (ikke ført)

20.05.1731: Toer Hansen og Anne Toersdatter. Caut: Zacharias Stoche og Christen Flaatten.

31.05.1731: Abraham Johannessen og Mette Larsdatter. Caut: Tellev Winje og Michel Aabye.

10.06.1731: Knud Pedersen og Kari Thomesdatter. Caut: Jens Smed i Brevig og Gunul Pedersen.

19.06.1731: Steen Toersen og Else Toersdatter. Caut: Isac Gymble og Anund Stoke.

19.06.1731: Giert Larsen og Kari Hansdatter. Caut: Peder Jærset og Ole Linne.

10.07.1731: Peder Amundsen og Anne Ottesdatter. Caut: Joen Bamble og Simen Trosbye.

14.07.1731: Joen Tronsen og Ingebor Toersdatter. Caut: Isac Gymble og Ole Gymble.

14.08.1731: Heljer Knudsen og Kisti Larsdatter. Caut: Even Nielsen og Lars Bamble.

14.11.1731: Hans Jacobsen og Anne Olsdatter. Caut: Anders Hellestved og Mads Klæp.

12.12.1731: Søren Ellevsen og Marte Eschelsdatter. Caut: Toer Walle og Niels Kiørstad.

06.01.1732: Biørn Toersen og Anne Olsdatter. Caut: Peder Torgiersrøe og Hans Larsen. (Vielse ikke funnet)

06.06.1732: Peder Clod og Anne Salome Levin. Caut: Frans Levin og Christopher Levin.

08.06.1732: Johannes Pedersen og Ingebor Olsdatter. Caut: Lars Bamble og Michel Aabye.

08.06.1732: Aasol Larsen og Mari Sørensdatter. (forlovere ikke ført)

18.06.1732: Ole Pedersen og Ingebor Gundersdatter. Caut: Peder Breche og Hans Tveten.

26.06.1732: Gregers Isacsen og Kari Hendrichsdatter. Caut: Ole Sundbye og Hans Tangevold.

28.06.1732: Ole Ericsen og Anne Andersdatter. Caut: Adolf Nøyspidser og Anders Siljen.

28.06.1732: Amund Hansen og Else Isacsdatter. Caut: Lars Rogn og Ole Syndbye.

03.07.1732: Eric Pedersen og Magrete Knudsdatter. Caut: Hans Tveten og Peder Schougen.

10.07.1732: Eric Larsen og Ellen Olsdatter. Caut: Niels Langøe og Lars Jomfruland.

21.07.1732: Søren Gullichsen og Else Halvorsdatter. Caut: Anun Stoche og Johannes Udgaarden.

25.08.1732: Søren Toersen og Else Larsdatter. Caut: Christen Rogn og Zacharias Stoke.

31.08.1732: Ole Larsen og Mette Tostensdatter. Caut: Joen Fillestad og Zacharias Stoke.

03.02.1733: Hans Halvorsen og Elzebeth Michelsdatter. Caut: Henric Gabrielsen og Ole Fostvet.

13.03.1733: Anders Duus og Chisti Larsdatter. Caut: Nicolai Hammer og Hans Hemmingsen.

15.03.1733: Jon Cnutsen og Ane Larsdatter. Caut: Michel Aabye og Peder Brecke.

21.04.1733: Hans Torsen og Kari Eilertsdfatter. Caut: Søren Trosbye og Lars Nilsen.

25.04.1733: Anders Findal og Sara Larsdatter. Caut: Gunner Rogn og Ole Tangevold.

25.04.1733: Søren Rogn og Susanne Hansdatter. Caut: Isac Gymble og Hans Tveten.

30.04.1733: Tron Pedersen og Chisti Andersdatter. Caut: Jørgen Staadøe? og Lars Jomfruland.

04.06.1733: Toer Hauchedal og Inger Pedersdatter. Caut: Lars Busterøe og Lars Dal.

07.06.1733: Jacob Stiansen og Mari Larsdatter. Caut: Michel Æse og Eric Fostvet.

28.07.1733: Jens Rolfsen og Berte Hansdatter. Caut: Isac Gymble og Tengel Eg.

19.08.1733: Jens Pedersen og Helje Jørgensdatter. Caut: Nils Asdal og Mats Asdal.

side 16-17.

02.09.1733: Mats Hansen og Mette Jørgensdatter. Caut: Isac Gymble og Christen Flaatten.

11.10.1733: Søren Andersen og Anne Gunnersdatter. Caut: Niels Paulsen og Lars Smed.

11.10.1733: Peder Michelsen og Kisti Larsdatter. Caut: Ole Høen og Amund Tveten.

25.10.1733: Even Hansen og Guri Rolfsdatter. Caut: Joen Bamble og Hans Tveten.

27.10.1733: Ole Larsen og Anne Andersdatter. Caut: Johannes Udgaarden og Michel Æse.

27.10.1733: Niels Pedersen og Ane Nielsdatter. Caut: Lars Cnutsen og Hans Jacobsen.

08.11.1733: Hans Abrahamsen og Chisti Pedersdatter. Caut: Isac Cnutsen og Ole Ericsen.

17.11.1733: Ole Olsen og Chisti Larsdatter. Caut: Lassenius Roye, Daniel Nordman.

26.12.1733: Anders Andersen og Inger Halvorsdatter. Caut: Berul Gundersen og Hans Andersen.

14.01.1734: Evin Melbye og Ane Jacobsdatter. Caut: Rasmus Nilsen og Jens Barfod.

19.01.1734: Hans Olsen og Kari Jensdatter. Caut: Hans Bur og Hans Hemmingsen.

24.02.1734: Peder Tangevold og Ane Christensdatter. Caut: Ole Gymble og Henric Gabrielsen.

30.03.1734: Peder Jensen og Ane Aslachsdatter. Caut: Boe Fyren og Herman Grubbe.

06.05.1734: Ole Høen og Inger Cnutsdatter. Caut: Hans Høen og Hans Tveten.

05.06.1734: Hans Pedersen og Ane Krabberøe. Caut: Isac Gymble og Alv Garstad.

09.06.1734: Anders Joensen og Taran Gonge. Caut: Lars Gonge og Ole Dørredal.

06.08.1734: Søren Jonsen og Sara Klep. Caut: Mats Asdal og Lars Sottedal.

07.08.1734: Peder Cnutsen og Ane Grimsrøe. Caut: Niels Feset og Toer Nielsen.

09.09.1734: Anders Sørensen og Susanne Berg. Caut: Peder Schauen og Arnold Søtholt.

01.01.1735: Gunder Ericsen og Aase Brevig. Caut: Daniel Norman og Christen Brevig.

11.02.1735: Amund Tveten og Siri Nielsdatter. Caut: Hans Svinland og Halvor Svinland.

07.05.1735: Søren Henrichsen og Mari Hansdatter. Caut: Ole Gymble og Niels Pedersen.

07.05.1735: Gunder Møller og Ingeborg Nielsdatter. Caut: Villum Herum og Anders Asdal.

23.05.1735: Christian Startelle og Anne Pedersdatter. Caut: Arne Høvig og Gunul Pedersen.

06.08.1735 i Langesund: Morten Nielsen og Sophia Abrahamsdatter. Caut: Henric Hansen og Anders Kirchetorp.

07.08.1735: Halvor Gundersen og Marthe Nielsdatter. Caut: Hans Sortedal og Niels Asdal.

18.09.1735: Ole Ericsen og Mari Rasmusdatter. Caut: (ikke ført)

25.09.1735: Anders Halvorsen og Marte Sortedal. Caut: Halvor Sørensen og Lars Sortedal.

29.10.1735: Knud Sørensen og Gunil Christensdatter. Caut: Anders Siljen og Isac Knudsen.

16.11.1735: Christen Johannisen og Kari Olsdatter Langøe. Caut: Halvor Nielsen og Eric Larsen Langøe.

07.01.1736: Anders Augustinisen og Inger Grasmyr. Caut: Peder Hansen Brevig og Joen Nænset.

26.01.1736: Halvor Lislau og Anna Catharine Petersdatter. Caut: Michel Aabye og Peder Breche.

29.01.1736: Claus Otterøe og Aase Jørgensdatter. Caut: Niels Hafsund og Niels Lychstad.

11.02.1736: Giert Olsen og Anne Andersdatter. Caut: Hans Buur og Lars Smed.

12.02.1736: Anders Line og Gunil Kieldsdatter. Caut: Thoer Høen og Hans Ammunsen.

18.02.1736: Ole Olsen og Anne Catharine Gustavisdatter. Caut: Berulf Gundersen og Halvor Sørensen.

14.03.1736: Christen Bresand og Randi Olsdatter. Caut: Torjer Holmen og Daniel Brevig.

01.04.1736: Christen Æse og Ingeborg Gundersdatter. Caut: Amun Finmarch og Even Æse.

20.04.1736: Niels Tygesen og Maria Stiansdatter. Caut: Johannes Udgaarden og Peder Breche.

side 18-19.

20.04.1736: Hans Talachsen og Maria Larsdatter. Caut: Christen Brevig og Gunder Brevig.

28.04.1736: Peder Otterøe og Susanna Nielsdatter. Caut: Bendix Olsen og Niels Nielsen.

13.05.1736: Knud Olsen og Anne Blegelien. Caut: Niels Grummestad og Jacob Blegelie.

13.05.1736: Jørgen Findal og Ambor Heljesdatter. Caut: (ikke ført)

26.06.1736: Mads Pedersen og Anne Gundersdatter. Caut: Elias Sortedal og Anders Hervig.

18.09.1736: Peder Stochesund og Marie Amundsdatter. Caut: Boe Fiuren og Hans Malmøe.

01.12.1736: Hans Straaholmen og Kistine Marie Jensdatter. Caut: Peder Jomfruland og Jens Eylertsen.

31.01.1737: Joen Melbye og Valborg Auensdatter. Caut: Hans Henningsen og Peder Stochesund.

14.02.1737: Arnald Sørensen og Anne Frantzdatter. Caut: Boe Fiuren og Herman Grubbe.

22.05.1737: Gregers Langøe og Lispet Arnesdatter. Caut: Isac Gymble og Joen Tronsen.

01.06.1737: Jørgen Tronsen og Marie Trog. Caut: Ditlef Bucha og Mads Hære.

15.05.1737: Albret Pedersen og Birthe Olsdatter. Caut: Anders Siljen og Hans Abrahamsen.

05.06.1737: Niels Kieldsen og Helche Henrichsdatter. Caut: Hans Henningsen og Ole Gymble.

11.06.1737: Aage Pedersen og Gunnil Christensdatter. Caut: Bærulf Gundersen og Christen Nielsen.

29.07.1737: Mads Zachariæsen og Susanna Villumsdatter. Caut: Mads Sødtholt og Lars Herum.

29.07.1737: Anders Asdal og Else Henricsdatter. Caut: Søren Klæp og Hans Sortedal.

30.08.1737: Jørgen Joensen og Marthe Joensdatter. Caut: Mads Sødtholt og Arnald Sødtholt.

09.09.1737: Joen Tostensen og Groe Jensdatter. Caut: Anders Glittum og Ole Lille Breche.

01.10.1737: Ole Jensen og Kirstine Marie Ottersdatter. Caut: Peder Jomfruland og Niels Bie.

16.01.1738: Lars Gundersen og Inger Glittum. Caut: Anun Stoche og Lars Dal.

17.04.1738: Søren Thoersen og Ingeborg Ansteensdatter. Caut: Claus Melbye og Ole Grostoch.

30.04.1738: Giert Flotten og Marie Nielsdatter Asdal. Caut: Zacharias Stoche og Hans Midgaarden.

03.06.1738: Ole Høen og Inger Larsdatter. Caut: Eric Berg og Arnal Sødtholt.

28.08.1738: Ole Larsen og Cathrine Olsdatter. Caut: Daniel Norman og Peder Breche.

31.10.1738: Amund Gierstad og Anne Mortensdatter. Caut: Anders Line og Niels Orebachen.

31.10.1738: Søren Horen og Helje Eeg. Caut: Hans Grasmyr og Anders Povelsen.

02.11.1738: Gunul Nerisen og Marthe Olsdatter. Caut: (ikke ført)

09.11.1738: Abraham Hansen og Margrete Biørnsdatter. Caut: Jørgen Hansen og Ole Clausen.

17.12.1738: Lars Tinnerholt og Bodil Udgaarden. Caut: Johannes Udgaarden og Michel Esse.

11.02.1739: Tron Tveten og Lispet Christensdatter. Caut: Christen Jomfruland og Halvor Sørensen.

14.02.1739: Ossul Rogn og Kari Gymble. Caut: Isac Gymble og Mads Gymble.

23.02.1739: Hans Grummestad og Helje Sørensdatter. Caut: Niels Grummestad og Eric Bæch.

05.04.1739: Anders Hervig og Kisti Ombosnæs. Caut: (ikke ført)

23.06.1739: Christen Vingie og Ingeborg Larsdatter. Caut: Niels Hafsund og Christen Larsen.

22.08.1739: Niels Orebachen og Marie Line. Caut: Hans Høen og Ole Line.

02.09.1739: Mads Rasmussen og Johanne Nielsdatter. Caut: Niels Kieldsen og Zacharias Barfod.

16.09.1739: Haagen Jensen og Anne Hovalsdatter. Caut: Svenum Herum og Samuel Ericsen ved Hære.

07.10.1739: Ole Gundersen og Ingeborg Klæp. Caut: Arnal Sødtholt og Anders Klæp.

04.11.1739: Niels Pedersen og Anne Michelsdatter. Caut: (ikke ført)

17.03.1740: Even Hansen Kellemyr og Ingeborg Christensdatter Kiørestad. Caut: Ingebret Waag og Ole Kiørestad.

28.04.1740: Ole Kiørestad og Anne Gundersdatter. Caut: Michel Aabye og Johannes Udgaarden.

28.05.1740: Christen Larsen Rørholt og Margrete Christensdatter. Caut: Anders Jacobsen Siljan og Hans Pedersen ved Hære.

20.06.1740: Lars Andersen og Gunild Torgiusdatter. Caut: Hans Tveten og Ole Tostensen.

04.07.1740: Christen Justesen og Maria Ericsdatter. Caut: Christen Brevig og Guner Ericsen.

07.07.1740: Niels Tygesen Corporal og Ingeborg Larsdatter. Caut: Johannes Udgaarden og Ole Skræder.

29.07.1740: Ellev Ingebretsen og Tone Hansdatter. Caut: Anund Stoche og Ole Kellemyr.

29.07.1740: Barthmeus Ericsen og Anne Joensdatter. Caut: Arnold Søtholt og Anders Klep.

23.08.1740: Lars Gullichsen Busterøe og Siri Hansdatter. Caut: Eric Hafredal og Anund Stoche.

05.10.1740: Ellef Willumsen Herum og Maria Pedersdatter. Caut: Giert Olsen Berg og Jens Pedersen Rønningen paa Traagseje.

side 20-21.

08.02.1741: Knut Alfsen og Taran Rasmusdatter. Caut: (ikke ført)

27.04.1741: Barthmæus Larsen Herum og Anne Larsdatter. Caut: Anders Roverøe og Søren Tolvsen Rogn.

27.04.1741: Søren Larsen og Anne Ericsdatter. Caut: Ole Skræder og Søren Gullechsen Udgaarden.

03.05.1741: Ansten Stiansen og Kisti Amundsdatter. Caut: Peder Nyesten og Gunlech Larsen Nyesten.

26.05.1741: Giert Olsen Linne og Aaste Pedersdatter. Caut: Zacharias Stoche og Peder Gierestad.

21.06.1741: Peder Michelsen og Marthe Evensdatter. Caut: Peder Breche og Ole Skræder.

21.06.1741: Hans Evensen og Birthe Michelsdatter. Caut: Johannes Udgaarden og Niels Wingje.

21.08.1741: Christen Christensen og Kisti Toersdatter Egevig. Caut: Even Nielsen Ese og Michel Nielsen Ese.

01.09.1741: Morten Olsen og Mette Hansdatter fra Langesund. Caut: Boe Fiuren og Hans Linaae.

20.10.1741: Joen Andersen og Ingeborg Pedersdatter fra Rørholt. Caut: Ole Rørholt og Joen Rogn.

23.10.1741: Lars Amundsen Findal og Ingeborg Laersdatter Rogn. Caut: Anders Roverøe og Søren Rogn nordre.

12.10.1741: Hans Christensen Bagerovnen og Anna Larsdatter. Caut: Christen Wingje og Anders Hervig.

15.03.1742: Ole Olsen og Margrete Andersdatter. Caut: Christopher Ancher og Antoni Jacobsen.

08.05.1742: Jacob Nielsen Arnesplads og Anne Hansdatter. Caut: Michel Ese og Søren Amundsen Rogn.

16.05.1742: Jørgen Jørgensen Asdal og Kari Ericsdatter. Caut: Lars Amundsen Findal og Anders Rasmussen H...

18.05.1742: Niels Mortensen Orebachen og Mette Stephansdatter. Caut: Giert Christensen Flaatten og Anders Roverøe.

08.06.1742: Ole Johannesen og Anne Joensdatter. Caut: Ole Sundbye og Gunuld Pedersen.

15.06.1742: Lars Tostensen og Margrete Tronsdatter. Caut: Peder Breche og Giert Flotten.

10.08.1742: Gunner Jacobsen og Kari Nielsdatter. Caut: Mads Gunnersen og Anders Sørensen.

18.09.1742: Johan Jørgen Erboe og Susanna Albretsdatter Kytmejer. Caut: Anders Kirketorf og Ebbe Ebbesen.

18.09.1742: Jochum Jørgensen og Ingeborg Gunnersdatter. Caut: Johannes Udgaarden og Amund Hansen Tveten.

26.09.1742: Jens Andersen Rafn og Anna Dorothea Berthelsdatter Smith. Caut: Ditlev Bucha og Ole Gregersen.

06.12.1742: Ingvold Christensen og Mari Jacobsdatter. Caut: Aage Pedersen og Anders Jacobsen Siljen.

18.12.1742: Jens Isaachsen og Ingeborg Hansdatter Grasmyr. Caut: Gregers Isachsen Langøe og Amund Hansen Tveten.

28.12.1742: Antoni Jacobsen og Gunild Jacobsdatter. Caut: Herman Grubbe og Jørgen Erboe.

03.01.1743: Ener Simonsen og Birthe Johannisdatter. Caut: Søren Simonsen og Halvor Nielsen Kiønøen.

09.02.1743: Joen Nielsen Fillestad og Anne Tronsdatter Moe. Caut: Joen Torjesen Rogn og Søren Amundsen Rogn.

07.03.1743: Arnald Sørensen og Maren Amundsdatter. Caut: Anders Høst og Anders Roverøe.

07.03.1743: Ole Ericsen og Marthe Andersdatter Dørredal. Caut: Søren Schougen og Ole Rørholt.

09.04.1743: Rasmus Johannesen Sortedal og Aaste Toersdatter. Caut: Lars Sortedal og Ole Riis.

15.04.1743: Lucas Ericsen og Anne Isaachsdatter. Caut: Anders Kirketorf og Grees Bentsen.

24.04.1743: Isach Jørgensen og Inger Nielsdatter Grasmyr. Caut: Amund Tveten og Jens Isachsen Gymble.

24.04.1743: Jørgen Isachsen og Inger Hansdatter. Caut: Amund Tveten og Jens Isachsen.

25.05.1743: Søren Halvorsen og Birthe Jacobsdatter fra Hære. Caut: Ole Tengelsen Rafnæs og Berulf Gundersen paa Rafnæseje.

25.05.1743: Eric Ericsen Barbue fra Tromme Sogn i Holts Præstegield og Mari Arnaldsdatter Eeg. Caut: Isaach Grasmyr og Ole Arnaldsen Sundbye.

06.06.1743: Toer Gunnersen Rogn og Birthe Nielsdatter Vingje. Caut: Christen Rogn og Søren nord-Rogn.

27.06.1743: Gullich Larsen Glittum og Boel Olsdatter Glittum. Caut: Arnald Hauchedal og Anders Glittum.

03.07.1743: Toer Olsen og Lisbeth Maria Olsdatter. Caut: Fendric Halle og Uldrich Friderich Barnholt.

23.08.1743: Ole Amundsen og Kisti Gundersdatter. Caut: Ole Riis og Giert Olsen Schougen.

03.10.1743: Sogne-Degnen Rasmus Engellov og Elen Maria Jensdatter. Caut: Herman Grubbe og Ebbe Ebbesen.

05.10.1743: Rasmus Davidsen Statelle og Karen Larsdatter. Caut: Hans Olsen og Isaach Grasmyr.

11.10.1743: Peder Ingvoldsen og Mari Andersdatter. Caut: Aage Pedersen og Christen Nielsen Herebachen.

18.01.1744: Hans Olsen og Mari Hansdatter fra Hære. Caut: Peder Christiansen og Jørgen Halvorsen.

23.01.1744: Jørgen Amundsen og Anne Joensdatter Nænneset. Caut: Michel Ese og Ole Hansen Riis.

04.02.1744: Ole Svenumsen og Anne Kittelsdatter. Caut: Toer Wingrej og Hans Amundsen.

15.02.1744: Joen Pedersen Melbye og Helche Hendrichsdatter. Caut: Even Pedersen Melbye og Amdi Kieldsen.

22.02.1744: Anders Olsen Berg og Helvig Maria Pedersdatter Green. Caut: Halvor Larsen og Ole Olsen.

25.03.1744: Niels Knudsen og Else Michelsdatter. Caut: Even Ese og Christen Michelsen.

15.04.1744: Nils Knutsen Torfvold og Lisbeth Andersdatter. Caut: Isach Grasmyr og Jens Gymble.

20.06.1744: Hans Larsen Brunvold og Mari Sørensdatter. Caut: Isach Knudsen og Jaen Bentsen.

side 22-23.

23.06.1744: Mads Amundsen og Helje Michelsdatter Aabye. Caut: Hans Evensen og Peder Aabye.

10.07.1744: Hans Hemmingsen og Anna Nielsdatter. Caut: Anders Kirketorf og Arnald Sørensen?

23.07.1744: Hans Olsen og Kirstine Christensdatter. Caut: Halvor Larsen og Morten Olsen.

22.08.1744: Lars Andersen og Kari Abrahamsdatter. Caut: Hans Breche og Amund Tveten.

10.09.1744: Niels Berulsen og Mari Christensdatter. Caut: Torbiøn Garstad og Søren Halvorsen.

12.12.1744: Gaute Pedersen Nysten og Bodil Toersdatter Bircheset. Caut: Lars Schougstad og Søren Udgaarden.

17.12.1744: Søren Joensen Søtholt og Kisti Sørensdatter. Caut: Barthmeus Larsen Herum og Jacob Joensen Nenneset.

07.01.1745: Niels Brynjulsen og Anne Cathrine Petersdatter. Caut: Hans Breche og Peder Aabye.

21.04.1745: Jens Ingebretsen Waag og Anne Hendrichsdatter. Caut: Torbiørn Waag og Jørgen Tveten.

04.05.1745: Anders Christensen og Mari Larsdatter. Caut: Thoer Vingrej og Thoer Høen.

25.05.1745: Gundvold Sørensen Smed og Birthe Jensdatter fra Langesund. Caut: Rasmus Engellov og Lars Christensen.

02.06.1745: Simon Eggertsen Sandøe og Johanna Ellingsdatter Blago. Caut: Isach Grasmyr og Ole Syndbye.

02.06.1745: Knud Gundvoldsen Houchedal og Inger Tellifsdatter Wingje. Caut: Michel Ese og Niels Wingje.

10.07.1745: Matthis Ericsen Hellestvet og Bodil Tostensdatter Rutveth. Caut: Peder Gierestad og Joen Hellestveth.

12.08.1745: Ingebret Berentsen Waag og Rannej Olsdatter Bresand. Caut: Torbiøn Waag og Jens Waag.

04.09.1745: Ole Knudsen Tomesboen og Mari Larsdatter Kiil. Caut: Anders Hervig og Christen Hervig.

09.10.1745: Eric Pedersen Haverdal og Jellov Knudsdatter. Caut: Ole Wingje og Niels Fæset.

10.11.1745: Søren Olsen og Anna Cathrine Gustavesdatter fra Hære. Caut: Anders Siljen og Albret Pedersen.

05.02.1746: Eric Toersen og Anna Hansdatter. Caut: Toer Høen og Ole Kellemyr.

10.02.1746: Jens Christensen Thiis og Karen Kirstine Larsdatter Ulstrup. Caut: Boe Fiuren og Herman Grubbe.

26.02.1746: Anders Andersen og Karen Hansdatter fra Langesund. Caut: Niels Bie og Anders Kirketorf.

26.04.1746: Daniel Norman og Asjer Knudsdatter. Caut: Søren Trosbye og Ingebret Waag.

03.05.1746: Ole Gundersen og Birthe Olsdatter. Caut: Tron Hydal og Christen Michelsen.

10.05.1746: Peder Nielsen Hiort og Else Maria Giertsdatter. Caut: Halvor Larsen og Abraham Amundsen.

19.07.1746: Nicolai Jørgensen og Anne Maria Hansdatter. Caut: Per Gierstad og Ole Linne.

11.09.1746: Joen Nielsen Helle og Ragnild Willumsdatter Hille. Caut: hr. Oberste von Krogh og Hans Linaae i Langesund.

21.09.1746: Søren Berentsen og Malene Zachariasdatter. Caut: Hans Linaae og Peter Schavenius.

27.09.1746: Jacob Johannesen og Ragnild Hansdatter. Caut: Per Christiansen og Jens Pedersen.

18.03.1747: Ole Guttormsen og Tore Toersdatter. Caut: Halvor Persen Saltboen og Per Svindland.

21.03.1747: Amund Tallachsen og Karen Jensdatter. Caut: Hendric Gabrielsen og Hans Tallachsen.

24.03.1747: Ole Svensen og Mari Knudsdatter. Caut: Niels Svensen og Abraham Ingvoldsen.

27.03.1747: Sergeant Hans Lindrup og Inger Isaachsdatter, af Oberst Lieutenant Deichmans Compagnie. (forlovere ikke ført)

18.04.1747: Niels Ericsen Bache og Anne Andersdatter. Caut: Hans Grumestad og Jacob Blegelie.

19.04.1747: Lars Johannesen Soldat og Taran Larsdatter. Caut: Anders Sørensen Klep og Lars Joensen Sortedal.

20.04.1747: Berent Jacobsen Lug og Anna Jørgensdatter. Caut: Gundvold Poulsen og Lars Andersen Smed.

19.05.1747: Anders Gundersen og Gundborg Tostensdatter. Caut: Søren Olsen og Niels Knudsen.

15.06.1747: Christen Michelsen Aabye og Kisti Hansdatter. Caut: Toer Høen og Peder Aabye.

19.07.1747: Niels Didrichsen og Sara Gulbrandsdatter. Caut: Lars Skomager og Niels Nielsen.

21.07.1747: Toer Joensen og Mari Michelsdatter. Caut: Ole Riis og Søren Amundsen.

side 24-25.

07.09.1747: Berent Ingebretsen Soldat og Kisti Rasmusdatter. Caut: Jens Ingebretsen og Kiøstol Torbiønsen.

20.10.1747: Anders Bentsen og Gertrud Hansdatter. Caut: Gunder Jacobsen og Jens Pedersen Asdal.

23.11.1747: Ole Joensen og Anna Thoersdatter. Caut: Halvor Larsen og Antoni Jacobsen.

13.04.1748: Jacob Larsen Rogn og Ingeborg Thoersdatter. Caut: Søren Amunsen og Søren Thorsen Rogn.

01.06.1748: Thor Halvorsen Hære og Kristi Christensdatter Traag. Caut: Lucas Jacobsen Hære og Søren Halvorsen Hære.

01.06.1748: Torgrim Svenumsen og Anne Henrichsdatter i Langesund. Caut: Niels Nielsen og Halvor Larsen.

01.06.1748: Ole Andersen Kiær og Helgie Johannesdatter Udgaarden. Caut: Michel Esa og Peder Michelsen Aabye.

17.06.1748: Niels Evensen Aastad og Kristine Larsdatter Bamble. Caut: Peder Miuchelsen Aabye og Thore Hansen Høen. «Med kongel. allernaadigste tilladelse»

29.06.1748: Anders Jacobsen Blegelien og Guline Sørensdatter. Caut: Ole Erichsen Rørholt og Halvor Andersen Blegelien.

01.07.1748: Niels Hansen Grasmyhr og Sophie Thoresdatter. Caut: Ole Sønbye og Jørgen Isachsen Jømble.

09.07.1748: Hans Joensen Gromestad og Ane Jacobsdatter Blegelien. Caut: Halvor Andersen Blegelien og Ole Erichsen Rønholt.

13.08.1748: Enoch Rasmussen Emborg og Karen Albretsdatter i Langesund. Caut: Mons. Johan Erboe i Langesund og Sogne-degnen Rasmus Engellov.

27.09.1748: Lars Gundersen Fæset og Anna Hansdatter Tveeten. Caut: Thoer Hansen Høen og Ole Tostensen Kiællemyhr.

18.10.1748: Matros Christen Gundersen i Langesund og enken Anne Kirstine Christensdatter i Langesund. Caut: Niels Wingie og matros Anders Olsen i Langesund.

16.12.1748: Enkemand og matros Anders Olsen Langesund og enken Karen Jensdatter Langesund. Caut: Hendrich Gabrielsen og Antoni Jacobsen begge i Langesund.

28.02.1749: Johannes Larsen Michelstrand paa Giærestadeje og pigen Mari Abrahamsdatter paa Bircheseteje. Caut: Niels Erichsen Bircheset og Gullich Larsen Nyesteen.

02.04.1749: Ungkarl Hans Pedersen hos hr. amptmand von Løvenhielm og pigen Anna Rasmusdatter hos lænsmanden. Caut: Lensmanden Hans Ewensen og Peder Mikkelsen Aabye.

17.04.1749: Enkemanden Ener Larsen Halen og pigen Alhed Larsdatter i Præstegaarden. Caut: Niels Larsen Wingie og Thoer Gundersen Rogn.

25.04.1749: Soldat Amund Mikkelsen Æhse og pigen Aaste Christensdatter Rogn. Caut: Lensmanden Hans Evensen Bræcke og Anders Christensen Rogn.

17.06.1749: Even Nielsen Winge og pigen Sophia Maria Thorsdatter Høen. Caut: Søren Thorsen Rogn og Thoer Gundersen Rogn.

19.06.1749: Soldat Halvor Larsen og pigen Ingeborg Michelsdatter tienende paa Høen. Caut: Hans Ammundsen paa Tveteneje og Ammund Hansen Tvetene.

25.06.1749: Enkemanden Jørgen Thronsen Traag med enken Siri Manassisdatter Tvetene paa Stranden. Caut: Gunder Jacobsen nedre Asdal og Anders Sørensen Klep.

17.07.1749: Ungkarl Hans Tostensen fra Solum Sogn med enken Inger Tostensdatter Gierrestad. Caut: Zacharias Ewensen Stokke og Giert Christensen Flaatten.

03.09.1749: Matros Lars Biørnsen i Langesund med pigen Maren Engelbrethsdatter sammesteds. Caut: Ole Olsen og Christopher Anker ligesaa begge i Langesund.

20.09.1749: Matros Erik Pedersen i Langesund med pigen Maria Corneliidatter ibid. Caut: Gundvold Povelsen og Gundvold Sørensen Smed begge i Langesund.

20.11.1749: Morten Sørensen fra Kragerøe med pigen Anne Alfsdatter Garstad. Caut: Søren Jonsen Søtholt og Torbiørn Gundersen Garstad.

29.12.1749: Matros Johannes Jansen Flamming i Langesund med pigen Giertrud Christensdatter Kane ibid. Caut: Halvor Larsen og Henrich Gabrielsen begge i Langesund.

22.01.1750: Ungkarl Aasol Olsen Braaten med pigen Kirsti Aasmundsdatter. Caut: Ole Olsen og Ole Knudsen begge paa Dørredal.

19.03.1750: Enkemand Jens Isaachsen Eegh med pigen Helvig Olsdatter Lina. Caut: Erich Erichsen Eegh og (ikke ført)

23.03.1750: Ungkarl Wrol Madsen med pigen Agnete Bentzdatter. Caut: Lensmanden Hans Evensen Bræche og Peder Michelsen Aabye.

07.04.1750: Søren Hansen Rogn fra Rørholt med pigen Anne Nielsdatter Fæset, efter kongl. tilladelse dat. 13. febr. 1750. Caut: Søren Simonsen Trosbye og Søren Ammundsen Rogn.

08.04.1750: Enkemanden Christen Michelsen Tinderholt med pigen Aase Thomesdatter Høvig, efter kongl. tilladelse dat. 20. febr. 1750. Caut: Lensmanden Hans Evensen Bræche og Peder Michelsen Aabye.

side 26-27.

09.04.1750: Ungkarl Isaach Abrahamsen i Langesund med pigen Mette Isaachsdatter sammestæds. Caut: Niels Pedersen og Peder Nielsen begge i Langesund.

14.04.1750: Christen Torbiørnsen Waag med pigen Anne Tellefsdatter. Caut: Michel Nielsen Æhse og Niels Larsen Wingie.

05.05.1750: Ungkarl Anders Lassesen i Langesund med pigen Ingeborg Andersdatter ibid. Caut: Anders Andersen og Torgrim Svænumsen begge i Langesund.

05.06.1750: Ungkarl Niels Gundersen Buevolden med pigen Lisbeth Larsdatter. Caut: Sergiant Daniel Normann og Jochum Jørgensen Nyehuus.

11.06.1750: Soldat Halvor Erichsen Fæset med pigen Alit Jacobsdatter Blegelie. Caut: Ole Erichsen Rønholt og Lars Gundersen Fæset nu i Brevig boende.

16.07.1750: Ungkarl Ole Jonsen med pigen Gunild Torgrimsdatter begge paa Schiærche. Caut: Thron Hansen Hydal og Hans Tostensen Jærstad.

17.07.1750: Soldat Christen Erichsen Fæset med pigen Anne Michelsdatter Æhse. Caut: Peder Michelsen Aabye og Ammund Nielsen i Aabye-elven.

29.07.1750: Ungkarl Ole Jacobsen i Langesund med pigen Anne Kirstine Christensdatter sammestæds. Caut: Ole Olsen og Anders Olsen begge i Langesund.

03.09.1750: Soldat Jon Hansen Rørholt med pigen Marthe Arnoldsdatter med kongl. bevilning dat. 7. juli 1750. Caut: Hans Evensen Bræche og Søren Ammundsen Rogn.

08.09.1750: Ungkarl Peder Larsen Krabbe fra Scheen med pigen Anne Kirstine Nielsdatter ved Hære. Caut: Sergiant Jon Hellestvet og Jacob Jacobsen fra Scheen.

13.08.1750: Enkemanden Anders Svendsen Schougen med pigen Sidsel Gundersdatter Birchesæt. Caut: Niels Larsen Fillestad og Ammund Hansen Tveten.

14.09.1750: Soldat Christen Isaachsen ved Hære med pigen Ingeborg Christensdatter Traag. Caut: Jon Christensen Traag og Erich Lucassen hammersmed ved hytte-værket.

08.10.1750: Ungkarl Jacob Jonsen Søetholt med pigen Aase Pedersdatter. Caut: Søren Jonsen Søetholt og Bartholomæus Herum.

13.10.1750: Enkemand Ole Larsen Gonge med enken Kirsti Laersdatter. Caut: Gullik Larsen Nyesteen og Peder Nyesteen.

04.11.1750: Ungkarl og landværn Hans Tostensen ved Hære med pigen Anne Gundersdatter. Caut: Anders Sørensen Klep og Niels Pedersen ved Hære.

05.11.1750: Ungkarl og soldat Lars Bartholomæusen Orebachen med pigen Boel Hansdatter Tveten, med kongl. bevilgning som beslægtede i 2det og 3die led dat. 2. oct. 1750. Caut: Ole Giertsen Line og Giert Olsen Jærsæt.

02.04.1751: Soldat Joen Halvorsen Asdalstranden med pigen Anne Hansdatter sammestæds. Caut: Rasmus Johannessen Surtedal og Jørgen Tronsen Tveten paa Strand.

10.05.1751: Enkemand Niels Larsen Fillestad med pigen Maria Ericsdatter Fostvet. Caut: Ole Knudsen og Ole Olsen begge paa Dørredal.

21.06.1751: Ungkarl Simon Larsen Bamble med pigen Anne Zachariasdatter Stoche. Caut: Thoer Hansen Høen og Giert Christensen Flaatten.

25.06.1751: Enkemand Anders Olsen Lina med pigen Ingeborg Kieldsdatter Wingrey. Caut: Thoer Andersen Wingrey og Giert Olsen Schougen.

07.07.1751: Ungkarl Ingebrecht Larsen Roseland med pigen Helge Erichsdatter Fæset, med kongl. bevilgning som beslægtede udi 2det og 3die led, dat. 4. juni 1751. Caut: Michel Nielsen Æse og Thor Olsen Rørholt.

24.05.1751: Soldat Lars Olsen Kiellemyr med pigen Marthe Gundersdatter, med kongl. bevilgning som beslægtede udi 3die led dat. 14. aug. 1750. Caut: Christen Michelsen Bamble og Ole Gundersen Kalveviigen.

08.09.1751: Ungkarl Isach Andersen med pigen Ragnil Pedersdatter som begge tiener paa Ravnæs. Caut: Berul Gundersen og Ole Jonsen begge ved Hære.

27.09.1751: Jens Halvorsen Smed i Brevig med pigen Anichen Jacobsdatter ved Hære. Caut: Lucas Jacobsen hammersmed ved Hære og Joen Christensen.

30.09.1751: Ungkarl og matros Halvor Christensen Rogn med enken Elen Maria Jensdatter afg. Rasmus Engelovs i Rognstranden. Caut: Joen Nielsen tiener hos hr. Obriste von Krogh paa Tangevold og Anders Christensen Rogn.

05.10.1751: Ungkarl Søren Michelsen fra Brevig med enken Magrete Andersdatter afg. Ole Olsens i Stathelle. Caut: Niels Hansen Grasmyr og Niels Knudsen i Stathelle.

14.10.1751: Ungkarl Søren Nielsen i Langesund tienende paa Reberbahnen, med enken Sara Gulbrandsdatter afg. Niels Didrichsens i Langesund. Caut: Seigr. Anders Kierchetorp og Seigr. Hans Linaae.

side 28-29.

04.11.1751: Enkemand Niels Pedersen ved Hære med pigen Anne Larsdatter. Caut: Peder Christiansen og Thor Jonsen begge ved Hære.

11.11.1751: Ungkarl og matros Ole Christensen i Langesund med pigen Maren Henrichsdatter tienende hos Sr. Kirketorp. Caut: Sr. Anders Kirketorp og Mr. Jørgen Erboe.

07.12.1751: Enkemand Lars Gulliksen Gonge med Asloug Jensdatter. Caut: Gullik Larsen Nysteen og Tron Hansen Hydal.

20.03.1752: Ungkarl Torgrim Thorsen Schougen med pigen Valbor Pedersdatter. Caut: Christen Michelsen Bamble og Ole Hansen Schougen.

29.03.1752: Ungkarl Jørgen Larsen Rørholt med enken Helvig Olsdatter Eeg. Caut: Niels Hansen Grasmyr og Giert Olsen Schougen.

06.04.1751: Ungkarl og matros Ole Hansen med pigen Mari Amundsdatter begge tienende paa Eeg. Caut: Niels Hansen Grasmyr og Erich Erichsen Eeg.

24.05.1752: Ungkarl og soldat Amun Evensen Æse med pigen Marthe Taraldsdatter sammestæds. Caut: Lensmanden Hans Evensen Brække og Michel Nielsen Æse.

26.05.1752: Ungkarl og matros Zacharias Corneliusen i Langesund med pigen Johanne Maria Jansdatter Flamming sammestæds. Caut: Anders Olsen og Hans Olsen begge i Langesund.

30.05.1752: Ungkarl Peder Gundersen ved Hære med pigen Anne Jørgensdatter Sortheboven. Caut: Anders Sørensen Klep og Anders Jørgensen Sortheboven.

13.06.1752: Ungkarl Mads Olsen Lina med pigen Elen Torbiørnsdatter Garstad. Caut: Tolf Wingerej og Giert Olsen Schougen.

16.06.1752: Ungkarl Amund Evensen Aastad med pigen Anne Hansdatter Rørholt. Caut: Hans Evensen Bræche og Søren Hansen Rogn.

30.06.1752: Ungkarl Jacob Pedersen ved Hære med enken Kari Erichsdatter sammestæds. Caut: Anders Jørgensen Sorthebogen og Jens Pedersen Traagseje.

08.09.1752: Ungkarl Erich Simensen Trosbye med pigen Inger Thorsdatter Walle. Caut: Søren Simensen Trosbye og Arnald Nielsen Fæset.

19.10.1752: Soldat Morten Pedersen Nyesteen med pigen Anne Ansteensdatter Birkesæt. Caut: Gullik Larsen Nysteen og Michel Knudsen Wissestad.

26.10.1752: Ungkarl Hans Olsen Bræcheeje med pigen Ingeborg Stiansdatter Sviinland. Caut: Hans Evensen Bræche og Peder Sørensen Svinland.

26.10.1752: Ungkarl Hans Erichsen ved Hære med pigen Helge Gunnulsdatter sammestæds. Caut: Niels Knudsen og Jan Halvorsen begge ved Hære.

15.11.1752: Ungkarl Bartholomeus Willumsen med enken Ingebor Thorsdatter fra Langesund. Caut: Jørgen Larsen Eeg og Niels Hansen Grasmyr.

13.12.1752: Ungkarl og gevorben soldat Jan Engebretsen med pigen Kari Christensdatter paa Rugtvedt. Caut: Bartholomeus Herum og Gunder Tostensen Rugtvedt.

13.03.1753: Ungkarl og soldat Thor Steensen Giømble med pigen Inger Olsdatter Line. Caut: Niels Hansen Grasmyr og Giert Olsen Schougen.

16.04.1753: Enkemand Sigur Jonsen i Langesund med pigen Anne Svenunsdatter sammestæds. Caut: Sr. Hans Linaae og Sr. Anders Kirketorp begge i Langesund.

16.04.1753: Ungkarl Daniel Michelsen Aabye med pigen Kari Larsdatter Bamble. Caut: Hans Evensen Bræche (ikke mer)

16.04.1753: Ungkarl Ole Tellefsen fra Kragerøe med pigen Anne Johannisdatter Udgaarden af Bamble sogn. Caut: Even Nielsen Æse og Christen Tellefsen Winje.

14.06.1753: Ungkarl Christian Wilhelm Hanch ved Hære med pigen Ingeborg Hansdatter. Caut: Matthias Erichsen Hellestvet og Niels Knudsen ved Hære.

16.08.1753: Ungkarl Lars Christiansen i Langesund med pigen Ragnild Christensdatter sammestæds. Caut: Halvor Larsen Falch (sign) og Ole Olsøn (sign)

27.08.1753: Enkemand og matros Johannes Jansen Flamming i Langesund med pigen Magnild Handsdatter sammestæds. Caut: Jon Pedersen Melby (sign) og Hans Olsen (sign)

06.11.1753: Enkemand Christen Nielsen ved Hære med Inger Johannesdatter Rasch sammestæds. Caut: Søren Halvorsen og Niels Knudsen begge ved Hære. (Vielse ikke funnet.)

27.11.1753: Ungkarl og snedkersvend Mogens Aslachsen fra Schien med pigen Karen Sørensdatter i Langesund. Caut: Amdi Kielsen (sign) og Enoch Green (sign)

10.12.1753: Ungkarl og matros Hendrich Jonsen i Langesund med pigen Maria Andersdatter sammestæds. Caut: Giert Olsen (sign) og Ole Jansen (sign) begge i Langesund.

03.01.1754: Soldat Torjus Jensen Tveten fra Øyestads sogn med pigen Karen Maria Handsdatter i Langesund. Caut: Herman Grubbe (sign) og Johan Erboe (sign)

31.01.1754: Ungkarl og soldat Halvor Ellefsen med enken Karen Larsdatter i Stadthelle. Caut: Ole Arnaldsen Sønbye og Jørgen Isachsen Giømle.

side 30-31.

31.01.1754: Ungkarl og matros Tarrier Haralsen i Langesund med pigen Barbara Nielsdatter sammestæds. Caut: Niels Pedersen (sign) og Abraham Amundsen (sign)

31.01.1754: Ungkarl Niels Nielsen i Langesund med pigen Ingebor Svendsdatter sammestæds. Caut: Ole Olsøn (sign) og Anders Olsen (sign O.A.S.) begge i Langesund.

04.02.1754: Ungkarl og matros Ole Christensen Kane i Langesund med pigen Maria Ellefsdatter sammestæds. Caut: Halvor Larsen Falch og Lars Biørnsen begge i Langesund.

11.03.1754: Soldat Christen Larsen Asdal med pigen Mari Larsdatter paa Ravnæs. Caut: Mads Gundersen Asdahl og Anders Sørensen Klep.

25.04.1754: Enkemand og soldat Isach Andersen ved Hære med Pigen Kari Danielsdatter Tveten paa Strand. Caut: Mads Gundersen Asdahl og Jon Christensen Traag.

30.05.1754: Ungkarl og soldat Abraham Hansen Høen med pigen Marj Johannisdatter Udgaarden. Caut: Nils Evensen (sign) og S. Laersøn? (sign) begge paa Bamble.

30.05.1754: Ungkarl Hans Christensen Havredahl med pigen Abelone Erichsdatter sammestæds. Caut: Hans Larsen Havredahl og Arnald Tronsen Houkedahl.

05.06.1754: Ungkarl Gunder Torbiørnsen Garstad med pigen Marthe Larsdatter Sortedahl. Caut: Søren Jonsen Søtholt og Rasmus Hansen Sortedahl.

29.08.1754: Matros Jørgen Larsen Rogn med pigen Ingebor Jensdatter i Langesund. Caut: Johan Erboe (sign) og Halvor Larsen Falch (sign)

20.09.1754: Ungkarl og hammersmedsvend Petter Lorentzen ved Hære med pigen Kari Kielsdatter Asdahl. Caut: Jon Christensen Traag og Niels Knudsen ved Hære.

04.10.1754: Enkemand Arnald Erichsen Berg med pigen Berte Torsdatter Sortedahl. Caut: Lars Amunsen Berg og Tollef Erichsen Klepp.

02.11.1754: Ungkarl Simen Olsen Grostoch med pigen Anne Pedersdatter Svinland. Caut: Ener Simensen og Søren Simensen Traasbye.

13.02.1755: Ungkarl og matros Peder Clausen Hafsund med pigen Dorthe Olsdatter i Langesund. Caut: Halvor Larsen Falch (sign) og Jan Pedersen Møller (sign)

17.03.1755: Enkemand Jacob Jacobsen Dreyer i Langesund med pigen Maria Jonsdatter sammesteds. Caut: Ole Jonsøn? (sign) i Langesund og Nils Hansøn (sign) Grasmyr.

17.04.1755: Ungkarl Jørgen Gundersen Grasmyr med pigen Anne Gundersdatter hos fogden Schavenius. Caut: Nils Hansøn Grasmyr (sign) og Jørgen Isachsen Giømle.

side 32-33.

12.06.1755: Ungkarl Halvor Anundsen Stoche væstre med Tarjer Larsdatter Glittum væstre. Caut: Michel Knudsen Vissestad og Ole Andersen Lille Breche.

19.06.1755: Ungkarl og soldat Lars Amundsen Tveten østre med pigen Anne Torsdatter Wingerei. Caut: Jørgen Isachsen Giømle og Anders Christensen Rogn.

19.06.1755: Enkemand Ole Tostensen Kiellemyr med pigen Abelone Pedersdatter Nyesteen. Caut: Niels Evensen Bamble og Christen Michelsen Bamble.

26.06.1755: Soldat Christopher Jonsen Nensett med pigen Maria Nielsdatter Fæsett, med kongl. tilladelse som beslegtede udi andet og tredie led dat. 26. apr. 1755. Caut: Lars Jonsen Sortedal og Søren Hansen Rogn.

18.07.1755: Ungkarl Erich Thorsen Valle med pigen Ingebor Jensdatter Havsund. Caut: Søren Simensen Traasbye og Christen Michelsen Bamble.

13.08.1755: Ungkarl Abraham Hansen Valsrøed med pigen Mari Andersdatter Rachestad. Caut: D. Norman (sign) og Gunulf? Jonsen Kiørestad (sign)

03.09.1755: Enkemand Jacob Johannisen Suus ved Hære med enken Malene Pedersdatter sammesteds. Caut: Aage Pedersen ved Hære og Jacob Andersen ved Hære.

15.09.1755: Ungkarl og matros Lars Olsen fra Kiønøen med pigen Anne Cathrine Gunnulsdatter Rønholteje. Caut: Claus Melbye og Ole Torbiørnsen Kiønøen.

18.09.1755: Ungkarl og soldat Hans Evensen Æse med pigen Siri Hansdatter Wingie. Caut: Niels Tellevsen Havsund og Christen Tellevsen Wingje.

21.11.1755: Ungkarl Niels Mortensen i Langesund med pigen Catrine Steffensdatter sammestæds. Caut: Arne Sørensen (sign) og Gunvol Holmen? (sign)

09.12.1755: Ungkarl Rasmus Povelsen Smed i Langesund med pigen Sibylla Albretsdatter Kydtmejer sammestæds. Caut: Johan Erboe (sign) og Jens Ravn (sign)

29.01.1756: Ungkarl og matros Peder Christensen Kane i Langesund med pigen Mette Pedersdatter sammestæds. Caut: Peder Clausen og Johannes Jansen Flamming begge i Langesund. NB: Foruden disse tvende ovenstaaende nærværende Cautionister findes og herfor Jørgen Petter Sivers og Johan Erboes mig tilhende skriftlige Cautioner.

05.02.1756: Enkemand og matros i Langesund med enken Gunild Jacobsdatter sammestæds. Caut: Ole Olsen og Ole Jahnsen? (sign)

side 34-35.

23.07.1756: Ungkarl og matros Niels Nielsen ved Hære med pigen Anne Maria Lorentsdatter sammestæds. Caut: Luchas Jacobsen og Niels Knudsen begge ved Hære.

27.09.1756: Soldat Jacob Andersen ved Hære med pigen Inger Isachsdatter sammestæds. Caut: Christen Isachsen og Albret Pedersen begge ved Hære.

14.10.1756: Matros Erich Andersen fra Brevig med pigen Johanne Johannesdatter Udgaarden i Bamble sogn. Caut: Thor Hansen Høen og Abraham Hansen Høen.

14.10.1756: Ungkarl Amund Larsen Busterud med pigen Maren Andersdatter Rønholt. Caut. Jørgen Larsen Roseland og Halvor Amundsen Stoche væstre.

19.10.1756: Ungkarl og matros Thor Gundersen Brevig østre med pigen Maria Larsdatter Busterud. Caut: Lars Thommesen Dahl og Halvor Amundsen Stoche væstre.

05.11.1756: Ungkarl Peder Larsen Glittum væstre med pigen Anne Larsdatter Dahl. Caut: Christen Michelsen Høvig og Halvor Amundsen Stoche vestre.

25.11.1756: Enkemand Gundlech Axelsen Biørndalen fra Brevig med pigen Kari Gundersdatter Sorteboven her av sognet. Caut: Jens Halvorsen og Niels Jacobsen begge i Brevig.

14.01.1757: Ungkarl Rasmus Pedersen i Langesund med pigen Ingeborg Zachariasdatter Barfod. Caut: Lars Tostensen Rugtvedt og Gunder Tostensen Rugtvedt.

01.06.1757: Ungkarl og soldat Jon Jacobsen Blegelien med pigen Anne Sørensdatter Søtholt. Caut: Søren Jonsen Søtholt og Morten Sørensen Garstad.

01.06.1757: Ungkarl Lars Pedersen ved Hære med pigen Marthe Aagesdatter sammestæds. Caut: Niels Knudsen og Tor Halvorsen begge ved Hære.

21.07.1757: Ungkarl og soldat Harald Biønsen Glittum med pigen Anne Amundsdatter Stoche, med kongl. tilladelse uandseet de hinanden udi andet led ere beslegtede dat. 10. juni 1757. Caut: Ole Andersen Breche lille og Peder Larsen Glittum.

14.10.1757: Ungkarl Hans Pedersen Sannæs med pigen Isabella Olsdatter i Langesund. Caut: Ole Olsen og Morten Nielsen.

17.01.1758: Ole Pedersen Grønner Stiger ved Ravnæs Jern-Malm Gruber med Else Maria Johannesdatter Schiødt efter Sr. Peter Christian Friisenbergs og Mathias Erichsen Hellestvets skriftlige forløftelse.

18.01.1758: Ungkarl Jacob Svendsen Fossum med Live Hansdatter Hellesøen. Caut: Christen Erichsen Æse og Anders Svendsen Schougen.

side 36-37.

13.02.1758: Ungkarl Jon Knudsen Wrengen fra Øyestad Præstegield med pigen Aleth Steensdatter Giømble her af Sognet. Caut: Niels Hansen Grasmyr og Jørgen Isachsen Giømble.

16.03.1758: Ungkarl Isaac Nielsen Feset med enken Helvig Olsdatter Rosland. Enkens skifte-brev dat. 21. febr. 1757. Caut: Søren Simensen Traag og Arnold Larsen Søtholt.

15.06.1758: Ungkarl Thor Thorsen Høen med pigen Inger Maria Sørensdatter Traasbye. Caut: Ener Simensen Brevig væstre og Even Nielsen Vinie.

11.07.1758: Ungkarl og soldat Anders Larsen Sortedahl med pigen Ingeborg Zachariasdatter Stoche østre. Caut: S. Larsen Bamble og Gunder Torbiørnsen Garstad.

26.07.1758: Enkemanden Jens Gundersen Glittum østre med pigen Anne Biønsdatter Glittum væstre. Caut: Halvor Anundsen Stoche væstre og Peder Larsen Glittum væstre.

21.09.1758: Ungkarl Gunder Torsen Trydal av Gierestad Sogn med enken Ingeborg Torgrimsdatter her af Sognet. Enkens Skifte-brev dat. 22. febr. 1757. Caut: Kiøstel Torbiørnsen vestre Stoche og Torger Torgrimsen Grostoch.

04.10.1758: Enkemanden Torgius Jensen i Langesund med pigen Gunnil Pedersdatter sammesteds. Caut: Enoch Green og Knud Pedersen i Barchevigen.

11.10.1758: Enkemanden Christen Torbiørnsen Vaag vestre med pigen Zidsil Nielsdatter Fillestad. Enkemandens Skifte-brev dat. 7. febr. 1758. Caut: Lars Andersen Ese og Christen Tellevsen Vinie.

23.11.1758: Ungkarl og soldat Peder Arnoldsen Hauchedal med pigen Kari Andersdatter Rønholt. Caut: Mas Arnalsen Rørholt og Amund Larsen Busterød.

22.02.1759: Ungkarl og matros Peder Sigursen i Langesund med pigen Kisti Nielsdatter sammesteds. Caut: Niels Pedersen og Anders Lassesen begge i Langesund.

12.03.1759: Ungkarl Arnald Rasmussen Waag med pigen Mari Nielsdatter Kiørestad. Caut: Søren Simensen Traasbye og Ener Simensen Brevig væstre.

03.04.1759: Matros Amund Davidsen Ombosnæs med pigen Asloug Sigursdatter ved Hære. Caut: Lars Tostensen Rugtvedt og Gunder Lorentzen Ombosnæs.

05.04.1759: Ungkarl Thor Zachariassen Stoche østre med pigen Anne Knudsdatter Houchedahl. Caut: Niels Tellevsen Havsund og Christen Tellevsen Vinie.

09.04.1759: Enkemanden Abraham Hansen Walserød med pigen Mari Christensdatter Wog vestre. Caut: Even Nielsen Ese og Even Nielsen Vinge.

09.05.1759: Ungkarl og soldat Ole Hansen Midtgaarden med pigen Alis Olsdatter Høenseje. Caut: Thor Hansen Høen og Amund Hansen Tveten væstre.

side 38-39.

29.05.1759: Ungkarl Arnald Nielsen Fæset med pigen Berthe Andersdatter Rønholt. Caut: Søren Simensen Traasbye og Søren Hansen Rogn midtre.

31.05.1759: Ungkarl Knud Larsen fra Gierestad Sogn med pigen Inger Pedersdatter Svinland. Caut: Ener Simensen Brevig vestre og Simen Olsen Busterud.

11.06.1759: Enkemanden Spiger-smed Petter Frøberg ved Hære med enken Cathrine Gustavusdatter sammestæds. Caut: Christen Isachsen og Isach Andersen begge ved Hære.

10.07.1759: Ungkarl og matros Thor Jonsen i Langesund med pigen Inger Aasoldsdatter sammesteds. Caut: Nils Grasmyr og Bartholomæus Villumsen i Langesund.

09.08.1759: Enkemand Lars Johannesen fra Solum med enken Else Nielsdatter ved Hære. Caut: Anders Olsen og Petter Lorentzen begge ved Hære.

06.09.1759: Enkemand Ole Knudsen Kiel med pigen Kari Olsdatter Moe. Caut: Christen Tellevsen Vingie og Even Nielsen Æse.

26.09.1759: Enkemanden Kiøstol Torbiørnsen vestre Bræche med pigen Marthe Nielsdatter Kiørestad vestre. Caut: D. Norman og Søren Simensen Traasbye.

26.09.1759: Enkemanden Ole Larsen Birchesetheje med enken Walborg Pedersdatter paa Schougeneje ved Nænset. Caut: Thor Hansen Høen og Ole Hansen Schougen ved Nenset.

30.10.1759: Ungkarl Christen Larsen paa Aabye med Magrethe Hansdatter sammesteds. Caut: Peder Michelsen Aabye og Lars Evensen Udgaarden.

28.11.1759: Enkemand og matros Ole Jacobsen i Langesund med pigen Helvig Jonsdatter sammesteds. Caut: Niels Pedersen og Anders Olsen begge i Langesund.

03.01.1760: Ungkarl Jon Alfsen ved Hære med pigen Marthe Halvorsdatter sammesteds. Caut: Albret Pedersen og Tor Jonsen begge ved Hære.

11.01.1760: Ungkarl Andreas Hasselbom arbeyder paa Rebber-bahnen med pigen Lisbeth Abrahamsdatter i Langesund. Caut: Niels Hansen og Peder Siulsen begge i Langesund.

06.02.1760: Enkemand Enoch Green Rasmussen Emborg med pigen Maren Margrethe Mechlenburg begge i Langesund. Caut: Johan Erboe og Rasmus Pouelsen begge boesidende udj Langesund.

23.04.1760: Enkemand Anders Olsen i Langesund med pigen Malene Christensdatter sammestæds, med kongl. bevilgning fo ægteskab i andet og 3die leed dat. 5. apr. 1760. Caut: Ole Olsen og Ole Jakobsen begge i Langesund.

24.04.1760: Enkemand Halvor Torbiørnsen Berg med pigen Anne Larsdatter Sortedahl. Caut: Rasmus Johannesen Sortedahl og Gunder Torbiørnsen Garstad.

side 40-41.

21.05.1760: Ungkarl Hendrich Amundsen paa Nenset med Helvig Torsdatter Sortedal øvre. Caut: Anders Sørensen Klep og Anders Larsen Sortedal nedre.

28.05.1760: Ungkarl Jacob Sørensen Sødtholt med pigen Anne Torbiørnsdatter Garstad. Caut: Morten Sørensen Garstad og Jacob Jonsen Søtholt.

05.06.1760: Ungkarl og soldat Lars Christensen Glittum med pigen Anne Eliasdatter sammesteds. Caut: Christen Erichsen Æse og Halvor Amundsen Stoche væstre.

05.06.1760: Ungkarl og matros Peder Olsen i Langesund med pigen Margrete Jensdatter sammesteds. Caut: Søfren Berman? i Langesund og Tor Olsen Rønholt.

19.06.1760: Ungkarl og soldat Halvor Jacobsen Blegelie med pigen Anne Hansdatter Grommestad. Caut: Ole Erichsen Rønholt og Peder Sørensen Svinland.

21.08.1760: Ungkarl Christen Erichsen med enken Lisbet Christensdatter Hydal. Caut: Amund Hansen Tveten og Hans Tostensen Giærestad.

11.09.1760: Enkemand og snedker Peder Steffensen i Stathelle med pigen Mari Larsdatter i Langesund. Caut: Lars Amundsen og Niels Mortensen begge i Langesund.

01.11.1760: Enkemand Lars Eilertsen arbeider paa Rebberbahnen i Langesund med pigen Anne Zachariasdatter Barfod. Caut: Niels Hansen Pharo og Søfren Berman? begge i Langesund.

16.01.1761: Enkemand Lars Ejlertsen Leerveg med Marthe Nielsdatter ved Hære. Caut: Halvor Torbiørnsen Berg og Arnold Erichsen Berg.

16.01.1761: Enkemand Jacob Jansen ved Hære med pigen Asloug Nirisdatter Ravnæs. Caut: Tor Jonsen og Hans Olsen begge ved Hære.

06.02.1761: Ungkarl Halvor Jansen ved Herre med pigen Tolloug Hansdatter paa Findal. Caut: Jacob Andersen og Hans Halvorsen begge ved Hære.

07.04.1761: Enkemand Jens Gundersen Glittum med enken Aase Knudsdatter Moeeje. Caut: Halvor Amundsen Stoche væstre og Peder Larsen Glittum væstre.

14.04.1761: Ungkarl Peder Christensen Vinge med pigen Anne Bartholomeidatter i Præstegaarden. Caut: Christen Tellevsen Vinge og Mads Olsen Lina.

14.04.1761: Ungkarl Peder Thorsen Moe med pigen Anne Pedersdatter Giærestad. Caut: Ole Hansen Ris og Giert Olsen Gierset.

13.05.1761: Ungkarl Niels Pedersen Solum fra Mælum Sogn med pigen Inger Jensdatter Traag. Caut: Mads Gundersen Asdahl og Anders Jørgensen Sortebogen.

19.05.1761: Ungkarl Mads Haagensen ved Herre med pigen Anne Halvorsdatter sammesteds. Caut: Lucas Jacobsen og Matthis Erichsen Hellestvet.

side 42-43.

10.06.1761: Skræder Ole Olsen Riisberg ved Herre med afgangne Sergiant Jon Andersens enke Berthe Halvorsdatter sammesteds, NB: Skiftebrev af 30. may 1761. Caut: Niels Knudsen og Jacob Andersen begge ved Hære.

18.06.1761: Andreas Jensen Smed ved Hære med pigen Sara Jensdatter sammestæds. Caut: Thor Halvorsen og Isach Andersen begge fra Hære.

17.07.1761: Ungkarl Ole Madsen Kullebrænder med pigen Mari Larsdatter Michelstrand. Caut: Anders Amundsen Havreager og Mads Amundsen Findal.

03.09.1761: Enkemand Lars Halvorsen Kiil med pigen Kari Andersdatter Hervig, med kongl. allernaadigst Bevillning uagtet de ere Sødskende Børn dat. 15. maji 1761. Manden andviiste Skifte-brev af 5te nov. 1760. Caut: Christen Tellevsen Vinie og Johannes Larsen Hervig.

09.09.1761: Enkemand Jon Knudsen Birkeseteje med pigen Anne Brynniulsdatter Birkesæt. Caut: Jochum Brynilsen? Nyehuus og Hendrich Amundsen Bircheseteje.

23.09.1761: Ungkarl Erich Halvorsen Masterøe med pigen Anne Christensdatter Vinie. Caut: Even Nielsen Vinie og Christen Tellevsen Vinie.

01.10.1761: Ungkarl og matros Jacob Halvorsen fra Kiønøen med pigen Kirstine Enersdatter Brevig vestre. Caut: Ener Simensen Brevig vestre og Søren Simensen Traasbye.

13.10.1761: Ungkarl Niels Gundersen fra Scheen med pigen Anne Christensdatter Svensvigen. Caut: Peder Michelsen og Gunder Ericksen. Som nærværende Ole Hansen Riis og Amund Ellevsen Brevig østre.

13.10.1761: Ungkarl og soldat Lars Jensen Hydaleje med pigen Kirsten Christensdatter fra Sannikedal. Caut: Johannes Larsen Hervig og Christen Erichsen Hydal.

12.11.1761: Ungkarl Halvor Jespersen i Langesund med pigen Catharine Isaaksdatter sammesteds. Caut: Claut: Claus Hendrich Weyer, Jacob Cudrio, Ole Christensen, Anders Olsen alle i Langesund.

20.11.1761: Ungkarl og matros Gregers Jonsen i Langesund med pigen Anne Pedersdatter sammesteds. Caut: Niels Hansen Grasmyr og Christen Gundersen i Langesund.

15.12.1761: Ungkarl og soldat Hans Andersen fra Drangedal med Mari Andersdatter Lina. Caut: Mads Olsen Lina og Giert Olsen Jerset.

22.01.1762: Ungkarl Knud Nielsen arbeider paa Ribberbanen i Langesund med pigen Else Jensdatter paa Bircheset. Caut: Sr. Anders Kierchetorp paa Bircheset og Claus Hendrich Veijer i Langesund.

04.02.1762: Ungkarl og matros Berthel Nielsen i Langesund med Ole Christensen Kanes enke Maria Ellevsdatter sammestæds, som fremviiste Skiftebrev af 25te October 1759. Caut: Isach Abrahamsen og Niels Nielsen begge i Langesund.

04.03.1762: Ungkarl og Sneker-svend Eilert Knudsen fra Kragerøe med pigen Helge Jørgensdatter Tveten vestre. Caut: Torvil Tellevsen fra Kragerøe og Jørgen Jørgensen Tveten vestre.

18.03.1762: Ungkarl og soldat Niels Olsen Høenseje med pigen Maria Pedersdatter Svinland. Caut: Amund Hansen Tveten østre og Knud Larsen Svinland.

01.04.1762: Ungkarl Ole Nielsen Fillestad med pigen Kirstine Christensdatter Wingie. Caut: H. Evensen Breche og Christen Torbiørnsen i Stathelle.

21.04.1762: Ungkarl og soldat Ellefv Knudsen med pigen Anne Christensdatter i Langesund. Caut: Hans Tostensen Gierestad og Christen Erichsen Hydahl.

side 44-45.

29.04.1762: Ungkarl Niels Pedersen Svinland med pigen Pernille Christensdatter Bræche. Caut: Peder Michelsen Aabye og Daniel Michelsen Aabye.

10.05.1762: Ungkarl Tosten Olsen Thorsdal med pigen Kari Isachsdatter sammestæds. Caut: Tor Hansen Høen og Ole Gundersen Kalvevigen.

03.06.1762: Ungkarl Ole Aasoldsen fra Drangedal med enken Inger Tellevsdatter Hauchedahl, som fremviiste Skiftebrev af 11te Martii 1761. At bemelte Ole Aasoldsen icke staar i hans Maj.ts Tjeneste som Soldat samt at ellers intet paa enten av Siderne er som efter Lov og forordninger kand hindre disse sidst bemælte Personers Ægteskab derfor caverer: Abraham Hansen Kiørestad væstre og Christen Tellevsen Winie.

07.06.1762: Enkemand Aasol Erichsen Faastvedt med enken Asbor Hansdatter Rønholt som fremviiste Skiftebrev af 26 Junij 1761. Caut: Olle Erichsen Rønholt og Tor Olsen Rønholt.

28.06.1762: Ungkarl Thor Ellingsen Krabberøe med pigen Anne Hendrichsdatter. Caut: Sten Nielsen Grasmyr og Even Nielsen Ese.

06.07.1762: Enkemand Søren Hansen Rogn midre som fremviiste Skiftebrev af 26 Februari 1760, med pigen Helvig Olsdatter. Caut: Anders Christensen Rogn søndre og Amund Evensen Aastad.

06.07.1762: Enkemand Rasmus Pedersen i Langesund med pigen Marthe Pedersdatter sammestæds. Caut: Ole Olsen og Søren Bergman? begge i Langesund.

02.09.1762: Ungkarl Anders Christensen Asdahl med pigen Jøran Danielsdatter Tveten paa Strand. Caut: Giert Christensen Asdal nedre og Isach Andersen ved Hære.

04.01.1763: Ungkarl Jon Nielsen Holte af Giærestad Præstegield med pigen Kirsten Jensdatter Egh her af Sognet, med kongl. bevilgning for ægteskab i 2det og 3die leed dat. 17 Septbr. 1762. Caut: Niels Hansen Rødningen og Sven Nielsen Grasmyr.

04.01.1763: Ungkarl og soldat Jacob Haraldsen fra Brevig med Marthe Jensdatter Slotteneseje ved Langesund. Caut: Erich Erichsen Eeg og Ole Arnoldsen Synbye.

19.01.1763: Enkemand Torger Tollefsen fra Solum Sogn med enken Ingebor Pedersdatter afgangne Peder Christiansen Møllers ved Hære. Caut: Hans Halvorsen og Lars Pedersen begge ved Hære.

31.01.1763: Ungkarl Søren Christensen i Stathelle med Berthe Erichsdatter sammestæds. Caut: Ole Hansen Riis og Lars Olsen i Stathelle.

18.02.1763: Ungkarl og matros Ole Jensen Levang fra Sannichedahl med pigen Aaste Andersdatter Nuestad. Caut: Ole Arnoldsen Synbye og Niels Hansen Rødningen.

24.03.1763: Ungkarl og matros Lorentz Gundersen i Ombudsnæs med pigen Kari Hansdatter Midgaarden. Caut: Hans Tostensen Giærestad og Thor Zachariassen Stoche østre.

19.05.1763: Ungkarl Kitil Olsen Giærestadeje med pigen Ingebor Bartolomæidatter Orebachen. Caut: Hans Tostensen Giærestad og Anders Olsen Lina.

30.05.1763: Ungkarl og matros Søren Christensen Støee med enken Asgier Knudsdatter Kiørestad østre, som fremviiste Skiftebrev af 3die Junij 1762. Caut: Arnold Rasmussen Vaag væstre og Knudt Ellevsen Kiørestad væstre.

21.07.1763: Ungkarl og hammersmedsvend Anders Olsen ved Hære med Hans Abrahamsens enke Kirsten Pedersdatter sammestæds. Caut: Erich Pedersen Bambleeje og Albret Pedersen ved Hære.

side 46-47.

09.08.1763: Ungkarl Anders Andersen Busterud med pigen Ingeborg Erichsdatter Bakke. Caut: Lars Olsen Schougen og Arnold Nielsen Fæset.

11.08.1763: Ungkarl Anders Arnaldsen Houchedhal med pigen Thore Evensdatter Ese. Caut: Amund Michelsen Sigtesøen og Mads Arnaldsen Rhørholt.

31.08.1763: Enkemand og matros Christopher Olsen i Langesund med pigen Berthe Hansdatter sammesteds. Caut: Isach Abrahamsen og Peder Clausen begge i Langesund.

08.09.1763: Enkemand Niels Tellevsen Havsund af Sannichedhal med pigen Marthe Olsdatter Riis her af Sognet. Caut: Christen Tellevsen Vinje og Christen Erichsen Ese.

16.09.1763: Ungkarl og soldat Ledvor Tallachsen Tveten østre med pigen Sophie Gregersdatter sammesteds. Caut: Thor Hansen Høen og Abraham Hansen Høen.

11.10.1763: Ungkarl Rasmus Jacobsen Masterøe med pigen Sara Erichsdatter Bakke. Caut: Lars Olsen Skogen og Olle Erichsen Rønholt.

27.10.1763: Enkemand Andreas Hassebom arbejder paa Reberbanen med pigen Anne Halvorsdatter sammesteds. Caut: Lars Eilertsen og Rasmus Halvorsen begge paa Rebberbahnen.

10.11.1763: Enkemand Hans Tallachsen i Langesund med pigen Helvig Engelbrethsdatter sammesteds. Caut: Ole Olsen og Peder Clausen begge i Langesund.

10.11.1763: Ungkarl og matros Tengel Jensen Nuestadeje med pigen Anne Cathrine Iversdatter i Langesund. Caut: Erich Erichsen Eeg og Jon Knudsen Giømbleeje.

18.11.1763: Ungkarl og matros Michel Halvorsen fra Kiønøen med pigen Marthe Enersdatter Brevig vestre. Caut: Søren Simensen Traasbye og Jacob Halvorsen Brevig vestre.

15.12.1763: Enkemand og matros Berthel Nielsen i Langesund med Ole Jacobsens enke Helvig Jonsdatter sammesteds. Enkemanden fremviiste Skiftebrev af 5te Martij 1763, og enken af 4de ejusdem. Caut: Ole Olsen og Niels Pedersen begge i Langesund.

07.03.1764: Ungkarl og matros Lars Olsen i Langesund med pigen Magnild Solvesdatter sammesteds. Caut: Herman Grubbe og Petter Fr. Cudrio.

15.03.1764: Enkemand Giert Olsen Jærset som fremviste Skiftebrev af 1ste Julij 1763 med pigen Anne Joensdatter Vingerei. Caut: Anders Olsen Lina og Anders Thorsen Vingerie.

16.03.1764: Enkemand Rasmus Halvorsen arbejder paa Rebber-bhanen ved Langesund med pigen Anne Maria Olsdatter sammesteds. Caut: Niels Hansen Traag? og Halvor L. Falck.

05.04.1764: Enkemand og soldat Peder Thorsen i Langesund som fremviste Skiftebrev af 15de September 1763 med pigen Helvig Pedersdatter Gierrestad. Caut: Tolv Solvesen Vingerie og Gunder Tostensen Rugtvedt.

17.04.1764: Enkemand og snedker Peder Stephensen i Langesund med pigen Helge Larsdatter Rogn. Caut: Søren Thoresen og Peder Clausen begge i Langesund.

03.05.1764: Ungkarl Lars Christensen Vinie med pigen Inger Nielsdatter Eese. Caut: Niels Tellevsen Havsund og Christen Erichsen Ese.

10.05.1764: Ungkarl Mads Linstrum fra Sverrig med afgangne Søren Andersen Snedkers enke Anne Andersdatter i Langesund. Caut: Sr. Nicolaj Kall i Schen, Enoch Green Snedker, Ove Augustinusen Mørch Smed, samt Postmester Jacob Pristtede, de 3 sidste i Langesund.

01.06.1764: Ungkarl Anders Halvorsen Haretvet med pigen Siri Nielsdatter Moe. Caut: Halvor Erichsen Fæset og Halvor Jacobsen Blegelie.

07.06.1764: Ungkarl Bærul Andersen Vaag væstre med pigen Ingebor Hansdatter fra Drangedhal. Caut: Elling Clausen Esse og Torjus Andersen Vaag østre.

19.06.1764: Ungkarl og soldat Niels Andersen Nuestad med pigen Marthe Larsdatter i Langesund. Caut: Halvor L. Falch og Ove Augustinusen.

03.07.1764: Enkemand Anders Olsen i Langesund med pigen Ellen Kirstine Haagensdatter sammesteds. Caut: Anders Kirchetorp og Rasmus Jensen Hals.

side 48-49.

18.07.1764: Ungkarl Ole Larsen fra Gierrestad Sogn med pigen Kirstie Torsdatter sammesteds, men nu opholdende sig hos sin broder Gunder Torsen Rachestad her i Sognet. Caut: Søren Simensen Traasbye og Anund Michelsen Dhal.

12.09.1764: Ungkarl og matros Poul Christensen fra Nøtterøe med afgangne Torjus Jensens enke Gunild Pedersdatter i Langesund, som fremviste Skiftebrev af 21ste Novembris 1763. Caut: Hr. Capitain Ramm og Sr. Anders Kirchetorp i Langesund.

11.10.1764: Ungkarl og matros Ole Pedersen Riis med pigen Mette Olsdatter Vinie. Caut: Ole Hansen Ris og Even Nielsen Vinge.

23.04.1765: Ungkarl og soldat Even Zachariasen Stoche østre med pigen Berthe Sophia Amundsdatter Tveten østre. Caut: S. Laersen Bamble og Thoer Thoersen Høn.

30.04.1765: Ungkarl og matros Hans Jensen Slottenæseje med pigen Susanna Olsdatter i Langesund. Caut: Ole Arnoldsen Synbye og Jørgen Isachsen Giømle.

21.05.1765: Ungkarl Christopher Sørensen Sødtholt med pigen Mari Zachariasdatter Stoche østre. Caut: Amund Hansen Tveten østre og Lars Johannesen Herum.

12.06.1765: Ungkarl og matros Niels Christensen Krabbe med pigen Maren Olsdatter i Langesund. Caut: Herman Grubbe og Ole Nielsen.

20.06.1765: Ungkarl Sivert Gundersen ved Hære med pigen Else Jonsdatter sammesteds. Caut: Anders Christensen og Lars Pedersen begge ved Hære.

27.06.1765: Ungkarl Anders Olsen Bræche-Lille med pigen Sara Olsdatter Rønholt. Caut: Ole Erichsen Rønholt og Hans Jonsen Grommestad.

30.07.1765: Ungkarl og soldat Hans Erichsen Gonge med pigen Kari Larsdatter. Caut: Christen Michelsen Høvig og Kitil Jensen Brevig østre.

23.08.1765: Ungkarl og soldat Claus Knudsen i Stathelle med pigen Kari Gundersdatter Ombosnæs. Caut: Gunner Jacobsen Asdaleje og Giert Christensen Asdal nedre.

02.09.1765: Ungkarl Christen Gundersen fra Næsseth* med Catharina Rasmusdatter Kiørrestad østre. Caut: Niels Hansen Rødningen og Sven Nielsen Grasmyer. (* Her er det nok ment Brunlanes. LBK)

28.10.1765: Ungkarl Erich Gundersen Brevig østre med Siri Jacobsdatter Udgaarden. Caut: Peder Michelsen Aabye og Lars Evensen Udgaarden.

18.11.1765: Ungkarl Harald Jørgensen fra Ejdanger med pigen Mallene Nielsdatter fra Schien. Caut: Luchas Jacobsen og Lars Hansen? begge ved Hære.

17.12.1765: Ungkarl Simen Sørensen Traasbye med enken Sophie Maria Hansdatter Rørholt søndre, som fremviiste Skiftebrev av 10de Martij 1761, med kongl. bevilling uagtet de i 3die leed ere hinanden i Svogerskab andrørende dat. 29de Novembris 1765. Caut: Ener Simensen Brevig vestre og Gunder Thorsen Raschestad.

02.01.1766: Ungkarl og soldat Villum Ellevsen i Stathelle med enken Anne Catharine Gunnuldsdatter sammesteds, som fremviiste Skiftebrev af 4de Septembris 1764. Caut: Halvor Ellevsen i Stathelle og Søren Hansen Rogn midre.

03.01.1766: Enkemand Johan Lundberg Skrædder i Langesund med enken Karen Christophersdatter sammesteds. Caut: Amdi Kielsen og Ove Augustinusen.

13.02.1766: Enkemand skoemager Nicolaj Hansen Bødtker med pigen Johanne Pedersdatter Svinland. Caut: Niels Olsen Høenseje og Knud Larsen Svinland.

side 50-51.

27.02.1766: Enkemand og matros Hans Isachsen i Porsgrund, som fremviiste Skiftebrev av 2dre Novembris 1765 med pigen Inger Andersdatter paa Ravnæs. Caut: Hr. Lieutnant Usler i Porsgrund og Sr. Petter Christian Friisenberg paa Ravnæs.

04.03.1766: Ungkarl og matros Hans Jacob Nielsen i Langesund med pigen Anne Maria Olsdatter fra Schien. Caut: Ole Olsen og Anders Lassesen begge i Langesund.

10.04.1766: Ungkarl Amund Andersen Havreager med pigen Ingebor Rasmusdatter Sortedhal. Caut: Anders Sørensen Klep og Gunder Torbiørnsen Garstad.

15.04.1766: Ungkarl Johan Hermansen Skomager med pigen Inger Gierdtsdatter Asdhal nedre. Caut: Mads Gundersen Asdal øvre og Hans Tostensen Giærestad.

17.04.1766: Ungkarl Hans Sørensen Rogn nordre med pigen Anne Andersdatter Høen med kongl. bevilgning af 4de Aprilis 1766 uagtet de ere hinandens næstsødskendebørn. Caut: Abraham Hansen Høen og Elias Hansen Høen.

15.05.1766: Ungkarl Tallach Olsen paa Ravnæs med pigen Thore Hansdatter ved Hære. Caut: Petter Frøberg og Christen Isaksen begge ved Hære.

10.06.1766: Ungkarl Søren Halvorsen Bræche med pigen Sara Lychesdatter sammesteds. Caut: H. Evensen Breche og Lars Evensen Udgaarden.

19.06.1766: Ungkarl Hans Alvsen Wissestad med pigen Ingebor Nielsdatter sammesteds. Caut: Isach Nielsen Wissestad og Harald Biønsen Glittum væstre.

07.08.1766: Enkemand Gunder Tostensen Rugtvet som fremviste Skiftebrev af 13de Julij 1765 med pigen Ingebor Michelsdatter Egh. Caut: Niels Larsen Fillestad og Thor Zachariassen Stoche.

21.08.1766: Enkemand Peder Arnaldsen Houchedhal med pigen Alis Biønsdatter Glittum vestre. Caut: Mads Arnalsen Kiær og Amund Larsen Busterød.

09.10.1766: Enkemand og matros Peder Sigursen i Langesund med pigen Ingebor Pedersdatter sammesteds. Enkemanden fremviste Skiftebrev av 15de Februarij 1765. Caut: Sr. Niels Smith og Peder Green begge i Langesund.

16.09.1766: Enkemand og matros Peder Olsen i Langesund som fremviste Skiftebrev av 5te Martij 1763 med pigen Alhed Olsdatter sammesteds. Caut: Anders Lassesen i Langesund og Thor Olsen Rønholt.

13.11.1766: Ungkarl og soldat Ole Biønsen Havredhal med enken Berthe Andersdatter Fæseth som fremviiste Skiftebrev af 5te Martij 1765. Caut: Ole Erichsen Rørholt og Isach Nielsen Fæset.

13.11.1766: Bastian Simonsen Hanch ved Hære med pigen Thore Nielsdatter fra Gierpen Sogn. Caut: Mads Haagensen ved Hære og Harald Jørgensen ved Hære.

20.11.1766: Ungkarl Ole Didrichsen Valsrød med pigen Mari Jørgensdatter Tveten vestre. Caut: Eilert Knudsen Tveteneje og Knud Ellevsen Kiørestad væstre.

23.01.1767: Ungkarl og matros Mathias Christensen i Langesund med pigen Maria Elisabeth Hansdatter sammesteds. Caut: Sr. Jørgen Petter Sivertz og Jacob Christophersen Ancher begge i Langesund.

01.04.1767: Ungkarl Hans Olsen Lille-Bræche med pigen Mari Jacobsdatter Blegelie. Caut: Hans Jonsen Grommestad og Halvor Jacobsen Blegelie.

14.04.1767: Ungkarl Abraham Gullichsen Nyesteen med enken Anne Ansteensdatter sammesteds. Caut: Goute Pedersen Udgaarden og Niels Gullichsen Nysteen.

27.04.1767: Ungkarl og matros Lars Pedersen Rebber med Inger Jensdatter Høgh begge i Langesund. Caut: Sr. Peder Green og Petter Frandsen Cudrio.

side 52-53.

05.05.1767: Ungkarl Ole Olsen Schougen ved Nænseth med pigen Margrethe Gregersdatter Vinie. Caut: Thor Hansen Høen og Thoer Thoersen Høen.

18.05.1767: Ungkarl og reserva soldat Knud Erichsen Bambleeje med pigen Marthe Danielsdatter. Caut: Lars Evensen Udgaarden og Amund Evensen Aastad.

01.06.1767: Enkemand Joen Jacobsen Krabberød med pigen Maren Sørensdatter Rogn nordre, med kongl. bevilling uagtet de skal være næstsødskendebørn dat. 16de Maj 1767. Enkemanden fremviiste Skiftebrev af 20de Junij 1766. Caut: Thor Hansen Høen og Thor Gundersen Rogn nordre.

01.06.1767: Enkemand Jacob Jansen ved Hære med Aslev Kittilsdatter sammesteds. Caut: Hans Halvorsen og Hans Olsen begge ved Hære.

08.07.1767: Ungkarl og matros Joen Jørgensen fra Blegebachen nu av Ejdanger med pigen Kirsten Jørgensdatter Sorteboven her af Sognet. Caut: Anders Sørensen Klep og Christen Arnoldsen Berg.

19.02.1768: Ungkarl og smedsvend Søren Hansen fra Schien med pigen Inger Rasmusdatter ved Hære. Caut: Anders Jensen og Amund Michelsen begge ved Hære.

03.03.1768: Enkemand Peder Jonsen Halen i Langesund med pigen Kirstie Jørgensdatter Giømble. Caut: Abraham Sørensen Rogn og Ouve Augustinusen Mørck.

29.03.1768: Ungkarl og soldat Ole Gunnulsen Rønholteje med pigen Berthe Amundsdatter Moeeje. Caut: Mas Arnoldsen Line og Hans Olsen Tveraaen.

26.04.1768: Enkemand Ole Jonassen Skomager i Langesund med afgangne Bærendt Lughs enke Anne Jørgensdatter sammesteds. Caut: Morten Nielsen? og Ouve Augustinusen Mørck.

17.05.1768: Ungkarl og soldat Aslach Halvorsen ved Hære med enken Else Andersdatter Sorteboven, som fremviiste Skiftebrev af 2den Maj 1768. Caut: Giert Christensen Asdahl nedre og Morten Sørensen Garstad.

19.05.1768: Enkemand Torgrim Thomassen i Ombosnæs som fremviiste Skiftebrev af 29de Julij 1754, med pigen Gunnild Larsdatter sammesteds. Caut: Lorentz Gundersen og Ole Madsen begge i Ombosnæs.

19.05.1768: Ungkarl og matros Ole Jørgensen med Groe Pedersdatter. Caut: Hans Tostensen Gierestad og Christen Erichsen Hydahl.

17.06.1768: Enkemand Erich Andersen fra Brevig som fremviiste Skiftebrev af 5te Octobr. 1767 med pigen Berthe Michelsdatter Birchesetheje. Caut: Amund Hansen Tveten østre og Abraham Hansen Høen.

22.09.1768: Enkemand og matros Michel Halvorsen i Langesund med enken Helvig Olsdatter Rogn midre med kongl. bevilling uagtet de skal være hinanden i 3die leed besvogrede dat. 17de Junij 1768. Enkemanden fremviiste Skiftebrev af 29de Januarij 1767, og enken af 19de Junij 1766. Caut: Jacob Ancher og Abraham Sørensen Rogn.

26.09.1768: Enkemand Gouthe Pedersen Udgaarden med pigen Ingebor Anundsdatter Stoche vestre, med fremviist Skiftebrev af 18de Maij 1768. Caut: Peder Michelsen Aabye og Lars Evensen Udgaarden.

04.01.1769: Ungkarl og soldat Hans Halvorsen fra Sannichedhal med pigen Kari Halvorsdatter Rønholt. Caut: Ole Erichsen Rønholt og Rasmus Jacobsen Masterøe.

17.02.1769: Enkemand og matros Povel Christensen i Langesund som foreviiste Skiftebrev af 4de Maj 1768, med pigen Maren Christensdatter sammesteds. Caut: S. Hansen Breche og Mads Linstrøm.

side 54-55.

09.03.1769: Ungkarl Thor Gullichsen Kiørrestad vestre med pigen Marthe Olsdatter Moe. Caut: Lars Andersen Rosland og Peder Thorsen Moe.

07.04.1769: Ungkarl Peder Thorsen Havredhal med pigen Anne Jonsdatter Rørholt søndre. Caut: Ole Erichsen Rørholt og Simen Nielsen Fæset.

12.04.1769: Ungkarl og matros Lars Andersen Høst i Langesund med pigen Maria Jensdatter sammesteds. Caut: Ove Augustinusen Mørk og Tengel Jensen Ødegaarden.

13.04.1769: Enkemand Niels Clausen Havsund som fremviste Skiftebrev af 14de Augustij 1767 med pigen Anne Christensdatter Høvig, med kongl. bevilling uagtet hun er sødskendebarn til enkemandens afdøde hustrue. Caut: Christen Michelsen Høvig og Christen Erichsen Æse.

19.04.1769: Ungkarl Anders Andersen ved Hære med pigen Kirsten Pedersdatter Gierestad, Caut: Gunder Tostensen Rugtvedt og Tosten Larsen Rugtvedt.

05.05.1769: Ungkarl og soldat Gunder Olsen Gierstadeje med pigen Marthe Torchelsdatter Linna. Caut: Anders Olsen Lina og Hans Tostensen Giærestad.

10.05.1769: Ungkarl og soldat Manasse Danielsen Tveten paa Strand med pigen Else Olsdatter Riis. Caut: Amund Michelsen Sigtesøen og Jørgen Danielsen Tveten paa Strand.

11.05.1769: Ungkarl og soldat Tellef Thorsen i Ombosnæs med pigen Mari Davidsdatter Flaatten. Caut: Tosten Larsen Rugtvedt og Lars Torbiørnsen Flaatten.

11.05.1769: Ungkarl og soldat Hans Erichsen Havredhal med pigen Abelone Thorsdatter Ringesøe. Caut: Lars Thomassen Brevigeje og Simen Nielsen Fæset.

13.06.1769: Ungkarl og smedsvend Hans Jacob Augustinussen Mørch i Langesund med pigen Anne Maria Pedersdatter Hiort sammesteds. Caut: Ougen Augustinussen Mørch og Peder Nielsen Hiort.

20.06.1769: Ungkarl Rasmus Jørgensen Sorteboven med pigen Helge Jensdatter Trogseje. Caut: Peder Gundersen i Brevig og Niels Pedersen Asdhaleje.

03.08.1769: Ungkarl Anund Knudsen Aabye med pigen Kirsten Jørgensdatter sammesteds. Caut: Peder Michelsen Aabye og Daniel Michelsen Aabye.

24.08.1769: Ungkarl Anders Amundsen Riis med pigen Ingebor Aanesdatter Præstegaarden. Caut: Christen Erichsen Æse og Christen Erichsen Hydahl.

31.08.1769: Ungkarl Torbiørn Tollevsen Nenseth med pigen Mari Christensdatter Vinie. Caut: Peder Jørgensen Nenset og Christen Erichsen Æse.

14.09.1769: Enkemand og skomager Jens Ibsen Berg fra Kragerøe med enken Inger Thorsdatter Vaag vestre. Enken fremviste skiftebrev af 3die Aprilis 1769, og enkemanden medbragte attest om holdt skifte af 5te Septembris samme aar. Caut: Torjus Andersen Vaag østre og Even Jørgensen Tveten væstre.

08.02.1770: Ungkarl og matros Thor Andersen Sortebougen med pigen Mari Mortensdatter Garstad. Caut: Søren Jonsen Sødtholt og Gunder Torbiørnsen Garstad.

29.03.1770: Ungkarl Jacob Halvorsen Haretvedt med pigen Mari Jensdatter Glittum østre. Caut: Halvor Erichsen Fæset og Halvor Jacobsen Blegelie.

05.04.1770: Ungkarl Thor Torbiørnsen Flaatten med pigen Anne Maria Gierthsdatter Jerseth. Caut: Anders Olsen Lina og Lars Torbiørnsen Flaatten.

04.05.1770: Ungkarl og matros Jacob Jacobsen i Stathelle med pigen Anne Jensdatter Egh. Caut: Jon Nielsen Egh og Jørgen Isachsen Giømble.

08.06.1770: Enkemand og soldat Jacob Aasoldsen ved Hære med pigen Anne Joensdatter sammesteds. Caut: Knudt Nielsen og Anders Christensen begge ved Hære.

side 56.

05.07.1770: Enkemand Joen Jacobsen Krabberød som fremviste skiftebrev af 31st Augustij 1768 med pigen Kirsten Gundersdatter Rugtvet. Caut: Hans Tostensen Giærestad og Abraham Sørensen Rogn.

05.07.1770: Ungkarl og soldat Gulbrand Amundsen i Ombosnæs med pigen Maria Davidsdatter sammesteds. Caut: Tellev Thorsen i Ombosnæs og Ole Gunnuldsen ibid.

05.07.1770: Ungkarl Ole Andersen Linnaeje med pigen Kari Gierthsdatter Asdhal. Caut: Jørgen Danielsen Tveten paa Strand og Hans Sørensen Rogn nordre.

29.08.1770: Ungkarl og skoleholder Peder Jacobsen i Stathelle med pigen Mette Cathrine Hansdatter sammesteds. Caut: Abraham Sørensen Rogn og Sven Nielsen Grasmyr.

06.09.1770: Ungkarl og soldat Jens Larsen Rørholt nordre med pigen Marthe Eliasdatter Glittum østre. Caut: Christen Erichsen Æse og Harald Biønsen Glittum væstre.

11.10.1770: Ungkarl Knud Olsen med pigen Guri Christophersdatter begge i Præstegaarden. Caut: Christen Erichsen Æse og Christen Erichsen Hydahl.

17.10.1770: Ungkarl Anders Gulbransen paa Reberbahnen med pigen Berthe Nielsdatter sammesteds. Caut: Rasmus Halvorsen og Søren Nielsen begge paa Bahnen.

02.11.1770: Ungkarl og matros Amund Christensen Høevig med Knud Halvorsens enke Kari Engelbretsdatter Ese. Caut: Christen Erichsen Æse og Niels Clausen Havsund.

02.11.1770: Ungkarl Lars Gullichsen Glittum væstre med pigen Gunnild Sigursdatter sammesteds. Caut: Peder Larsen Glittum væstre og Harald Biønsen ibid.

05.12.1770: Ungkarl Tallach Nielsen Wissestad med pigen Ingebor Olsdatter Gierestad. Caut: Torbiørn Olsen Flaatten og Giert Olsen Jerset.

side 97.

17.01.1771: Soldat Lars Aagesen Rørholt nordre med pigen Jøran Arnaldsdatter Rørholt søndre, med kongl. tilladelse uandsæt de ere søskendbørn dat. 16 Nov. 1770. Caut: Lars Andersen Rosland og Anders Pedersen Schare?

21.03.1771: Ungkarl Bæruld Tarjersen Grostok med pigen Helge Olsdatter Skougen ved Nænsæt. Caut: Abraham Hansen Høen og Thoer Thoersen ibid.

04.04.1771: Ungkarl og matros Frantz Arnaldsen i Langesund med pigen Lucia Margaretha With. Caut: Peder Green og Gunvold Povlsen begge i Langesund.

18.04.1771: Enkemand Isaach Nielsen Wissestad som fremviste skiftebrev af 16de Martii 1763, tinglyst 21 Jan. 1765, med pigen Mari Pedersdatter sammesteds. Caut: Mas Arnoldsen Kiær og Simen Nielsen Fæset.

18.04.1771: Ungkarl Ole Thorsen Rønholt med pigen Johanne Joensdatter Aabye. Caut: Jacob Halvorsen Brevig væstre og Christen Erichsen Æse.

18.04.1771: Ungkarl Rasmus Torjersen Holmen i Sanichedahl med pigen Maria Gullichsdatter Kiørestad vestre. Caut: Knud Ellevsen Kiørestad vestre og Abraham Christensen Finmarch.

02.05.1771: Soldat Arne Nielsen vestre Breche med Ragnild Jochumsdatter sammesteds. Caut: H. Hansen Breche og Lars Evensen Udgaarden.

23.05.1771: Ungkarl Joen Halvorsen Blegelie med pigen Kirstine Olsdatter Krabberøe. Caut: Gunder Tostensen Rugtvedt og Jon Jacobsen Krabberøe.

23.05.1771: Enkemand Erich Pedersen Bamble med afgangne Halvor Thorsens enke Marthe Olsdatter paa Tangevoldeje. Caut: Peder Aaselsen og Johannes Lorentzen begge paa Tangevoldeje.

30.05.1771: Ungkarl Hans Larsen Schougstad med pigen Berthe Christensdatter Winie. Caut: Torbiørn Tellefsen Nenset og Ole Aasolsen Svinland.

27.06.1771: Enkemand Rasmus Pedersen Giærestad i Langesund med enken Karen Larsdatter afgangne Anders Andersens sammesteds. Caut: Peder Thorsen og Trulds Arnoldsen begge i Langesund.

side 98-99.

03.07.1771: Ungkarl og matros Anders Sørensen i Langesund med pigen Gunild Maria Jacobsdatter sammesteds. Caut: Mads Linstrøm og Hans Jacob Augustinussen Mørch begge i Langesund.

25.07.1771: Ungkarl og soldat Mads Joensen Hellestved med pigen Kirsten Arnoldsdatter Klep. Caut: Tollev Erichsen Klep og Rasmus Johannesen Sortedahl.

22.08.1771: Enkemand Anders Sørensen Klep som fremviste skiftebrev af 10 Aug. 1769 med Anders Arnoldsen Houchedahls enke Thore Evensdatter. Caut: Amund Evensen Ese og Isaach Erichsen Herrebakken.

22.08.1771: Enkemand Niels Gundersen i Stathelle med pigen Ragnil Olsdatter paa Riis. Caut: Thor Ellingsen Kraberøe og Manasse Danielsen Riis.

17.10.1771: Ungkarl Ole Olsen Moe med pigen Kari Thorsdatter Wingerej. Caut: Tolv Solvesen Vingerei og Lars Amundsen Tveten østre.

30.10.1771: Ungkarl Stian Andersen ved Hære med Christian Hanches forrige hustrue Ingeborg Hansdatter sammesteds. Caut: Andreas Jensbend? og Lars Persen? begge ved Hære.

14.11.1771: Ungkarl og soldat Halvor Hansen Masterøeeje med pigen Mari Andersdatter Blegelie. Caut: Rasmus Jacobsen Masterøe og Niels Erichsen Bache.

21.11.1771: Ungkarl Søren Michelsen paa Rebberbanen med pigen Marthe Gundwoldsdatter Langesund. Caut: Niels Hansen Pharo og Mads Linstrøm.

06.02.1772: Ungkarl Aasmund Torjusen af Øyestad Sogn med pigen Maria Hansdatter Giømble. Caut: Anders Lagesen og Laers Ellingsen.

09.03.1772: Ungkarl og matros Niels Jensen i Langesund med pigen Karen Kirstine Olsdatter sammesteds. Caut: Peder Clasen og Peder Green.

09.06.1772: Christen Giertsen Asdahl nedre med pigen Anne Danielsdatter Tweten paa Strand. Caut: Jørgen Danielsen Tveten og Hans Madsen Asdahl.

07.07.1772: Ungkarl Ole Anundsen paa Ese med pigen Magrethe Christophersdatter i Langesund. Caut: Hans Tostensen Giærestad og Manasse Danielsen Riis.

16.07.1772: Ungkarl og matros Halvor Joensen paa Kiønøen i Sanichedal med pigen Ellen Maria Clausdatter Hafsund. Caut: Lars Thomassen Dahl og Michel Halvorsen Kiønøen i Langesund.

03.09.1772: Ungkarl Niels Swendsen Grasmyr med enken Groe Larsdatter Rosland som andviste skiftebrev af 10 Martii 1772. Caut: Joen Ellingsen Krabberøe og Christen Erichsen Esse.

24.09.1772: Ungkarl og snedkersvend Ulrich Friderich Wisker fra Laurvigen med pigen Ovedt Giertsdatter i Langesund. Caut: H. Hansen og Mads Linstrøm i Langesund.

29.10.1772: Ungkarl og matros Thron Laersen i Ombosness med pigen Berthe Maria Halvorsdatter i Rogn-Stranden. Caut: Anders Christensen Rogn søndre og Tosten Larsen Rugtvedt.

23.02.1773: Ungkarl Lars Thorsen Hanæs fra Mælum Sogn med afgangne Abraham Rogns enke Kirstine Michelsdatter i Stathelle som fremviiste Skiftebrev af 10 Julij 1772. Caut: Niels Corneliusen paa Clostereje og Gunder Tostensen Rugtvedt.

23.02.1773: Ungkarl Abraham Thorsen Hanæs fra Mælum Sogn med pigen Ingeborg Michelsdatter i Stathelle. Caut: C. Thorsen i Fiærestranden og Jon Jacobsen Kraberøe.

01.04.1773: Ungkarl og soldat Abraham Larsen Sortedahl med pigen Ingeborg Andersdatter Havreager. Caut: Lars Johannesen Herum og Jørgen Danielsen Tveten paa Strand.

side 100.

23.04.1773: Enkemand Anders Christensen ved Hære med enken efter afgangne Jacob Andersen sammesteds Inger Isachsdatter. Caut: Knud Isachsen ved Hære og Giert Christensen Asdahl nedre.

29.04.1773: Ungkarl Lars Thorsen Rogn nordre med pigen Kirstine Larsdatter Udgaarden. Caut: H. Evensen og Amund Evensen Aastad.

05.04.1773: Enkemand Søren Halvorsen Brecheeje med pigen Kirsten Engelbretsdatter Breche. Caut: H. Hansen og D. M. S.

01.06.1773: Ungkarl Christen Thorsen Wingereij med pigen Inger Olsdatter Moe. Caut: Jon Hansen Rørholt og Halvor Jensen Rønholt.

03.06.1773: Ungkarl Lars Joensen i Langesund med pigen Anne Olsdatter paa Reberbanen. Caut: S. Schouv og Niels Hansen Breche.

24.06.1773: Ungkarl Amund Sørensen Melbye med pigen Bodil Margrethe Christensdatter Bamble. Caut: Elias Hansen Høen og Thoer Thoersen Høen.

24.06.1773: Ungkarl Lars Thorsen Rønholt med pigen Sara Andersdatter Høvigeje. Caut: Ole Erichsen Rønholt og Christen Michelsen Høvig.

22.07.1773: Ungkarl og matros Hans Andersen Havreager med pigen Helge Larsdatter Herum. Caut: Rasmus Johannesen Sortedahl og Abraham Larsen Sortedahl.

29.07.1773: Ungkarl Gullich Amundsen Stoche væstre med pigen Anne Sørensdatter Bircheset. Caut: Peder Michelsen Aaby og Goute Pedersen Udgaarden.

17.09.1773: Ungkarl Lars Erichsen Præstegaarden med Kirsti Olsdatter Riis. Caut: Christen Erichsen Æse og Manasse Danielsen Riis.

20.09.1773: Ungkarl Lars Ewensen Winnie med pigen Anne Helene Sørensdatter Melbye. Caut: Gunder Thorsen Rachestad og Simen Sørensen Trosbye.

23.09.1773: Ungkarl og soldat Lars Knudsen Houchedahl med pigen Maria Halvorsdatter Stokke vestre. Caut: Harald Biønsen Glittum og Ole Aasolsen Svinland.

08.10.1773: Enkemand Christen Gundersen i Stathelle med Astri Arnesdatter fra Risøer. Caut: Nicolaij Bødker? i Stathelle og Christen Torbiørnsen ibidem.

21.10.1773: Ungkarl Anders Owensen paa Rebberbanen med afgangne Povl Christensens enke Maren Christensdatter i Langesund. Caut: Uldrich Friderich Wiesner og Mads Linstrøm.

side 562-563.

02.12.1773: Ungkarl og matros Ole Nielsen af Helgeroen med pigen Marthe Giertsdatter i Langesund. Caut: Uldrich Friderich Wiisner og Ole Mortensen begge i Langesund.

27.01.1774: Ungkarl Peder Jonsen Rørholt søndre med pigen Siri Gullichsdatter Kiørestad. Caut: Peder Thorsen Moe og Laers Christensen Kiørestad.

14.04.1774: Enkemand Ellef Knudsen i Stathellet med pigen Inger Christensdatter paa Tangevold. Caut: Jon Jacobsen Krabberøe og Manasse Danielsen.

26.04.1774: Ungkarl og matros Ole Sigursen i Stathellet med pigen Karen Nielsdatter sammesteds. Caut: Jørgen Isachsen Giømble og Hans Larsen Sorthedal i Stathelle.

02.05.1774: Ungkarl og landværnsoldat Amund Olsen i Ombosness med pigen Ingeborg Knudsdatter sammesteds. Caut: Ole Pedersen i Ombosnæs og Ellev Tronsen ibidem.

10.05.1774: Ungkarl Morten Andersen matros paa det kongl. orlogsskib Neptunus med pigen Anthonette Olsdatter i Langesund. Caut: T. Norum Sølieutnant paa bemelte orlogsskib og Sr. Peder Green i Langesund.

13.05.1774: Enkemand Kittil Olsen i Ombosness med pigen Helvig Andersdatter Lina. Caut: Mads Olsen Lina og Hans Sørensen Rogn nordre.

27.05.1774: Ungkarl og soldat Hans Rasmussen Sortedahl med pigen Mari Gundersdatter i Ombosnæs. Caut: Amund Andersen Havreager og Hans Larsen Sortedahl i Stathelle.

07.07.1774: Ungkarl og matros Carl Hansen i Langesund med pigen Sidsel Jensdatter sammesteds. Caut: Anders Lassesen og Ougen Augustinussen Mørk begge i Langesund.

22.07.1774: Ungkarl Halvor Olsen Berg med afgangne Arnold Bergs enke Berthe Thorsdatter som fremviste skiftebrev af 12 Jul. 1765. Caut: Rasmus Johannesen Sortedahl og Christen Arnoldsen Berg.

19.01.1775: Ungkarl og smedsvend Hans Jonsen i Langesund med afgangne Hans Jacob Nielsens enke Anne Maria Olsdatter sammesteds. Caut: Hans Jacob Mørk og Thomas Knudsen begge i Langesund.

19.01.1775: Ungkarl Christopher Olsen i Ombosness med pigen Owed Giertsdatter Asdahl nedre. Caut: Amund Andersen Havreager og Hans Andersen ibidem.

03.02.1775: Ungkarl Laers Arnoldsen Gierrestad med pigen Helvig Gregersdatter sammesteds. Caut: Gunder Tostensen Rugtvedt og Olle Torbiørnsen Flaatten.

13.02.1775: Ungkarl Torkild Rasmussen Hasler af Ejdanger Sogn med pigen Ingeborg Arnoldsdatter Synbye her af Sognet. Caut: Mads Linstrøm i Langesund og Jørgen Isachsen Giømble.

16.03.1775: Ungkarl og matros Gregers Gregersen Aswald med pigen Anne Kirstine Henrichsdatter Thyeboe fra Aalborg. Caut: Sr. Peder Green i Langesund og Niels Hansen Pharo mester paa Rebberbanen.

04.04.1775: Ungkarl Amund Pedersen i Langesund med pigen Giørild Andersdatter Høst sammesteds. Caut: Ole Olsen og Ougen Mørk Smed begge i Langesund.

06.04.1775: Enkemand Laers Olsen paa Fossum med pigen Magnild Christophersdatter. Caut: Peder Michelsen Aabye og E. Hansen Bræche.

04.05.1775: Enkemand Niels Pedersen fra Kiønøen i Sannichedahl med pigen Kirsten Olsdatter Høenseje. Caut: Christen Michelsen Bamble og Niels Olsen Høenseje.

04.05.1775: Ungkarl og matros Claus Christensen med pigen Maria Sørensdatter Arnesplads. Caut: Simen Nielsen Fæset og Abraham Christensen Finmarch.

04.05.1775: Ungkarl Jacob Olsen i Stathellet med pigen Kisti Olsdatter sammesteds. Caut: Lars Erichsen i Stathelle og Hans Rasmussen ibidem.

19.05.1775: Ungkarl og saugmester Ole Pedersen ved Hære med pigen Anne Magrethe Olsdatter sammesteds. Caut: Lars Pedersen og Anders Christensen begge ved Hære.

06.06.1775: Ungkarl og soldat Ole Torbiørnsen Flaatten med pigen Marthe Giertsdatter Jerseth. Caut: Mads Olsen Lina og Lars Torbiørnsen Holmen.

side 550.

06.06.1775: Ungkarl og saugmester Erich Hansen ved Hære med pigen Dorthe ...ensdatter sammesteds. Caut: Ole Pedersen og Jens Kitilsen begge ved Hære.

10.07.1775: Enkemand klockeren Peder Jacobsen med pigen Live Jensdatter Grasmyr. Caut: Manasse Danielsen Riis og Willum Ellevsen i Stathelle.

13.07.1775: Ungkarl og matros Amund Christensen Winnie med pigen Anne Maria Christensdatter Bamble. Caut: Peder Michelsen Aabye og Hans Larsen Schougstad.

01.09.1775: Ungkarl Christen Thorsen ved Hære med Dorthe Maria Lucasdatter sammesteds. Caut: Mads Gundersen Asdahl og Jon Christensen Traag.

07.09.1775: Ungkarl Jens Jensen Giømle med enken Ingeborg Knudsdatter Grasmyr som fremviste skiftebrev af Junii 1774. Caut: Jacob? Ellingsen og Jon Jacobsen begge paa Krabberøe.

11.10.1775: Enkemand Johannes Laersen Herwig med pigen Kirstine Laersdatter Schaugstad. Caut: Christen Michelsen Bamble og Torbiørn Tellefsen Nenset.

03.11.1775: Ungkarl Jon Olsen Hellestved med pigen Maria Jacobsdatter ved Hære. Caut: Hans Tostensen Giærestad og Mathis Erichsen Hellestvet.

10.11.1775: Ungkarl og matros Ole Rasmussen fra Schaatøe i Sannichedahl med pigen Malene Olsdatter Udgaardseje. Caut: Mads Kiær og Abraham Schaadøe.

23.11.1775: Enkemand Niels Hansen Fossing af Sanichedahl som fremviste Skiftebrev af 30 Juni 1775, med pigen Anne Jørgensdatter Dørredahl. Caut: Lars Andersen Rosland og Niels Ellefsen Laakasken.

05.12.1775: Ungkarl Christen Thronsen Hydahl med pigen Berthe Christensdatter sammesteds. Caut: Hans Tostensen Giærestad og Amund Hansen Tveten østre.

05.12.1775: Enkemand og matros Jørgen Larsen Rogn i Langesund med pigen Kari Gregersdatter Aswald. Caut: Just Møller Asvald og Niels Andersen Nuestad.