| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Ministerialbok for Bamble nr.1 - 1701-1774

Konfirmerte

Transkribert av Leif Biberg Kristensen

 

side 526-527.

17.06.1736: 1. Jens Andersen Raun fra Langesund.

17.06.1736: 2. Hans Olsen Langesund.

17.06.1736: 3. Johannes Gundersen Rogn.

17.06.1736: 4. Knut Alfsen Rosland.

17.06.1736: 5. Isaach Joensen Nænset.

17.06.1736: 6. Søren Larsen Nyesten.

17.06.1736: 7. Eric Guldbrandsen Ravenæs.

17.06.1736: 8. Mari Amundsdatter Findal.

17.06.1736: 9. Inger Toersdatter Valle.

17.06.1736: 10. Anne Joensdatter Nænset.

17.06.1736: 11. Anne Isacsdatter Hære.

17.06.1736: 12. Gunild Andersdatter Hellestvet.

17.06.1736: 13. Kari Toersdatter Gymble.

17.06.1736: 14. Marte Evensdatter Aastad.

17.06.1736: 15. Anne Gundersdatter Nyhus.

17.06.1736: 16. Johanne Joensdatter Langesund.

17.06.1736: 17. Inger Amundsdatter Findmark.

17.06.1736: 18. Inger Laersdatter Herum.

17.06.1736: 19. Alet Hansdatter Fillestad.

17.06.1736: 20. Marte Cornellisdatter Langøe.

27.01.1737: 1. Mette Grete Hansdatter Lund fra Langesund.

06.10.1737: 1. Anders Andersen Langøe.

06.10.1737: 2. Joen Christensen Rogn.

06.10.1737: 3. Søren Hansen Rørholt.

06.10.1737: 4. Aage Tronsen Rørholt.

06.10.1737: 5. Anders Christensen Hitterøe.

06.10.1737: 6. Niels Svensen Fossum.

06.10.1737: 7. Anders Christensen Rogn.

06.10.1737: 8. Rasmus Olsen Linne.

06.10.1737: 9. Giert Olsen Linne.

06.10.1737: 10. Anders Larsen Linne.

06.10.1737: 11. Amund Joensen Rogn.

06.10.1737: 12. Anne Ellingsdatter Langesund.

06.10.1737: 13. Marichen Hendrichsdatter Langøe.

06.10.1737: 14. Ingeborg Christophersdatter Langesund.

06.10.1737: 15. Anne Hansdatter Rørholt.

06.10.1737: 16. Lisbeth Olsdatter paa Kiær.

06.10.1737: 17. Anne Christine Christensdatter Langesund.

06.10.1737: 18. Anne Nielsdatter Asdal nedre.

06.10.1737: 19. Mari Michelsdatter Hære.

06.10.1737: 20. Anne Joensdatter Klep.

06.10.1737: 21. Kisti Amundsdatter Kiørestad.

06.10.1737: 22. Anne Tellefsdatter Vingje.

05.10.1738: 1. Isaach Brodal fra Langesund.

05.10.1738: 2. Niels Hendrichsen Langesund.

05.10.1738: 3. Anders Jacobsen Langesund.

05.10.1738: 4. Gregers Pedersen Halen.

05.10.1738: 5. Jørgen Isaachsen Gymble.

05.10.1738: 6. Svend Larsen Langesund.

05.10.1738: 7. Gunuld Nirisen Nyhus.

05.10.1738: 8. Lars Johannisen Udgaarden.

05.10.1738: 9. Bartholomæus Villumsen Herum.

05.10.1738: 10. Morten Sørensen tienende paa Præstegaarden.

05.10.1738: 11. Gunder Tostesen Rutvet.

05.10.1738: 12. Jacob Jacobsen Hære.

05.10.1738: 13. Anders Halvorsen Hære.

05.10.1738: 14. Michel Joensen Hære.

05.10.1738: 15. Niels Knudsen Hære.

05.10.1738: 16. Peder Jacobsen Hære.

05.10.1738: 17. Amund Michelsen Hære.

05.10.1738: 18. Alet Cathrine Siversdatter fra Langesund.

05.10.1738: 19. Malene Zachariasdatter Barfod.

05.10.1738: 20. Helje Michelsdatter Aabye.

05.10.1738: 21. Johanne Ellingsdatter Blagoe.

05.10.1738: 22. Margrete Andersdatter Blagoeeje.

05.10.1738: 23. Lisbeth Andersdatter Blagoeeje.

05.10.1738: 24. Aaste Pedersdatter Jerset.

05.10.1738: 25. Mari Andersdatter Siljen.

05.10.1738: 26. Gunild Torgrimsdatter tienende paa Ravenæs.

05.10.1738: 27. Boel Tostensdatter Rutvet.

05.10.1738: 28. Anne Kittelsdatter paa Rogn.

05.10.1738: 29. Birte Jacobsdatter Hære.

05.10.1738: 30. Birte Halvorsdatter Hære.

05.10.1738: 31. Mari Knudsdatter Hære.

05.10.1738: 32. Inger Isachsdatter Hære.

04.10.1739: 1. Hr. Obrist Lieutenant Buddes Søn Peter Nicolaj Budde.

04.10.1739: 2. Johan Jørgensen Erboe.

04.10.1739: 3. Peder Nielsen Halling.

04.10.1739: 4. Didric Albretsen Kiøtmejer.

04.10.1739: 5. Lars Andersen Langøe.

04.10.1739: 6. Peder Hendrichsen Langøe.

side 528-529.

04.10.1739: 7. Jens Isachsen Giømble.

04.10.1739: 8. Michel Gunnersen Høen.

04.10.1739: 9. Bartholomæus Larsen Herum.

04.10.1739: 10. Lars Larsen Høen.

04.10.1739: 11. Mads Olsen Linne.

04.10.1739: 12. Jørgen Jørgensen Asdal.

04.10.1739: 13. Rasmus Johannesen Sortedal.

04.10.1739: 14. Ole Erichsen Bache.

04.10.1739: 15. Sigjul Nirisen Rognstranden.

04.10.1739: 16. Nicolaj Nielsen Jort.

04.10.1739: 17. Aasul Jensen Riber.

side 526-527.

04.10.1739: 18. Barbroe Rasmusdatter Due.

04.10.1739: 19. Kari Hansdatter Straaholmen.

04.10.1739: 20. Marte Joensdatter Ravenæs.

04.10.1739: 21. Anne Larsdatter Rogn.

04.10.1739: 22. Taran Larsdatter Herum.

04.10.1739: 23. Anne Jensdatter Næs.

04.10.1739: 24. Helje Johannisdatter Udgaarden.

04.10.1739: 25. Mari Larsdatter Bamble.

side 528-529.

04.10.1739: 26. Anne Hansdatter Tveten.

04.10.1739: 27. Live Halvorsdatter Kiønøen.

04.10.1739: 28. Boel Olsdatter Glittum.

24.04.1740: 1. Niels Larsen Clastrup.

24.04.1740: 2. Anders Larsen Canterhaut.

24.04.1740: 3. Berent Jacobsen Luug.

24.04.1740: 4. Niels Evensen Aastad.

24.04.1740: 5. Even Nielsen Vingje.

24.04.1740: 6. Lars Andersen Bamble Eye.

24.04.1740: 7. Lars Olsen Kiønøen.

24.04.1740: 8. Amund Tallachsen Brevig.

24.04.1740: 1. Anne Jacobsdatter Suchstorp.

24.04.1740: 2. Aaste Toersdatter Berg.

24.04.1740: 3. Birte Nielsdatter Vingje.

24.04.1740: 4. Anne Nielsdatter Fæset.

24.04.1740: 5. Anne Rasmusdatter Trosbye.

24.04.1740: 6. Mari Abrahamsdatter tienende paa Stoche østre.

24.04.1740: 7. Mari Larsdatter paa Bamble Eye.

24.04.1740: 8. Gunild Jacobsdatter fra Langesund.

24.04.1740: 9. Barbroe Rasmusdatter fra Langesund.

24.04.1740: 10. Sophie Toersdatter fra Langesund.

24.04.1740: 11. Marte Gundersdatter paa Raaverøe.

24.04.1740: 12. Maria Olsdatter Kiønøen.

09.04.1741: 1. Hr. Obrist Lieutenant Buddes Søn Christopher Budde.

09.04.1741: 2. Poul Nielsen Halling.

09.04.1741: 3. Johannes Jacobsen Luug.

09.04.1741: 4. Jochum Jonasen tienende hos Seig. Jørgen Erboe i Langesund.

09.04.1741: 5. Jens Hansen hos Niels Bie.

09.04.1741: 6. Niels Svensen fra Langesund.

09.04.1741: 7. Ole Christensen fra Langesund.

09.04.1741: 8. Jacob Johannesen fra Here.

09.04.1741: 9. Toer Halvorsen fra Here.

09.04.1741: 10. Toer Joensen fra Rogn.

09.04.1741: 11. Toer Olsen tienende hos hr. Obrist Lieutenant Budde.

09.04.1741: 12. Niels Evensen Ese.

09.04.1741: 13. Hans Michelsen Hafsund.

09.04.1741: 14. Anders Svensen Fossum.

09.04.1741: 15. Lars Jensen fra Langesund.

09.04.1741: 16. Ingeborg Hansdatter Grasmyr.

09.04.1741: 17. Kirstine Larsdatter Bamble

09.04.1741: 18. Maren Amundsdatter Findmark.

09.04.1741: 19. Mari Alfsdatter Garstad.

09.04.1741: 20. Else Maria Giertsdatter fra Langesund.

09.04.1741: 21. Giertrud Christensdatter fra Langesund.

09.04.1741: 22. Karen Ingebretsdatter fra Langesund.

09.04.1741: 23. Sophie Toersdatter fra Langesund.

09.04.1741: 24. Ingeborg Svendsdatter fra Langesund.

09.04.1741: 25. Maria Cornellesdatter Langøe.

09.04.1741: 26. Anne Evensdatter Ese.

09.04.1741: 27. Tore Evensdatter Ese.

09.04.1741: 28. Kari Christensdatter tiener hos Eric Hafredal.

09.04.1741: 29. Gulline Sørensdatter tiener hos Michel Aabye.

09.04.1741: 30. Abelone Pedersdatter Nyesten.

09.04.1741: 31. Ingeborg Abrahamsdatter Hafsund.

09.04.1741: 32. Barbara Nielsdatter fra Langesund.

09.04.1741: 33. Kirstine Christensdatter fra Langesund.

09.04.1741: 34. Gunild Halvorsdatter Raun hos Søren Amundsen paa Rogn.

30.09.1742: 1. Abraham Joensen Nænneset.

30.09.1742: 2. Ole Svensen Fossum.

30.09.1742: 3. Halvor Christensen Rogn.

30.09.1742: 4. Lars Johannesen Sortedal.

30.09.1742: 5. Amund Joensen Nænneset.

30.09.1742: 6. Johannes Larsen tiener.

30.09.1742: 7. Jens Ingebretsen Waag.

30.09.1742: 8. Berent Ingebretsen Waag.

30.09.1742: 9. Amund Michelsen Ese.

30.09.1742: 10. Joen Hansen Rørholt.

30.09.1742: 11. Niels Ericsen Grostoch.

30.09.1742: 12. Lars Gullichsen Glittum. (Navnet er trolig feilskrevet. LBK)

30.09.1742: 13. Peder Rasmusen Garstad.

30.09.1742: 14. Ole Joensen Langesund.

30.09.1742: 15. Hans Halvorsen Hære.

30.09.1742: 16. Mari Christensdatter Traag.

30.09.1742: 17. Ingri Hansdatter Grasmyr.

30.09.1742: 18. Maria Danielsdatter Norman.

30.09.1742: 19. Anne Kirstine Nielsdatter fra Hære.

30.09.1742: 20. Bodil Toersdatter Bircheset.

30.09.1742: 21. Maria Larsdatter Rogn.

30.09.1742: 22. Siri Knudsdatter Garstad.

30.09.1742: 23. Helje Gunnersdatter Breche.

30.09.1742: 24. Anne Margrete Andersdatter Siljen.

30.09.1742: 25. Anne Sørensdatter Høen.

30.09.1742: 26. Helvig Toersdatter Herum.

30.09.1742: 27. Kisti Rasmusdatter Trosbye.

30.09.1742: 28. Ingeborg Andersdatter Langøe.

30.09.1742: 29. Gunild Jacobsdatter Findmark.

30.09.1742: 30. Kisti Gundersdatter.

30.09.1742: 31. Anne Jacobsdatter Rafnæs.

30.09.1742: 32. Mari Andersdatter Hervig.

30.09.1742: 33. Dorthe Andersdatter tiener paa Gierstad.

30.09.1742: 34. Aase Pedersdatter fra Hære.

30.09.1742: 35. Giertrud Hansdatter Berg.

30.09.1742: 36. Ragnild Hansdatter.

30.09.1742: 37. Aase Joensdatter tiener paa Rogn.

30.09.1742: 38. Lisbeth Larsdatter Tinnerholt.

30.09.1742: 39. Tarjer Larsdatter Glittum.

side 530-531.

06.10.1743: 1. Jens Søresen Kierulf.

06.10.1743: 2. Hans Nielsen Halling.

06.10.1743: 3. Hans Hendricsen Langesund.

06.10.1743: 4. Hendric Joensen fra Langesund.

06.10.1743: 5. Niels Brynjulsen.

06.10.1743: 6. Halvor Larsen Schougen.

06.10.1743: 7. Christen Michelsen Aabye.

06.10.1743: 8. Christen Isaachsen Hære.

06.10.1743: 9. Tengel Olsen Rafnæs.

06.10.1743: 10. Jacob Hansen Rørholt.

06.10.1743: 11. Mette Sophia Budde.

06.10.1743: 12. Helene Sophia Budde.

06.10.1743: 13. Helene Marcusdatter Smith.

06.10.1743: 14. Malene Christensdatter fra Langesund.

06.10.1743: 15. Maren Hansdatter Buer.

06.10.1743: 16. Emerence Albretsdatter Kiøtmejer.

06.10.1743: 17. Helvig Albretsdatter Kiøtmejer.

06.10.1743: 18. Kisti Christensdatter Traag.

06.10.1743: 19. Margareta Olsdatter Rafnæs.

06.10.1743: 20. Lisbeth Andersdatter Hellestveth.

06.10.1743: 21. Boel Hansdatter Tveten.

06.10.1743: 22. Helvig Olsdatter Linne.

06.10.1743: 23. Birthe Olsdatter Stoche.

06.10.1743: 24. Anne Svennumsdatter.

06.10.1743: 25. Anne Joensdatter Wingrej.

06.10.1743: 26. Cassi Larsdatter Ulstrup.

04.10.1744: 1. Halvor Ericsen Fæset Soldat.

04.10.1744: 2. Jacob Larsen Rogn.

04.10.1744: 3. Eric Toersen Walle.

04.10.1744: 4. Ole Ingebretsen Waag.

04.10.1744: 5. Ole Torbiørnsen Waag.

04.10.1744: 6. Eric Taraldsen Waagøen Soldat.

04.10.1744: 7. Anders Jacobsen Blegelie Soldat.

04.10.1744: 8. Halvor Larsen Bamble.

04.10.1744: 9. Hans Tostensen Soldat tiener paa Klep.

04.10.1744: 10. Lars Hansen Buer fra Langesund.

04.10.1744: 11. Niels Didricsen fra Langesund.

04.10.1744: 12. Hans Christophersen Ancher fra Langesund.

04.10.1744: 13. Hans Pedersen fra Langesund.

04.10.1744: 14. Ole Ingebretsen fra Langesund.

04.10.1744: 15. Eric Pedersen Halen.

04.10.1744: 16. Christen Ericsen Fæset.

04.10.1744: 17. Ingebret Christensen Aabye.

04.10.1744: 18. Amund Evensen Aastad.

04.10.1744: 19. Maria Michelsdatter Aabye.

04.10.1744: 20. Tore Amundsdatter Findmark.

04.10.1744: 21. Aaste Christensdatter Rogn.

04.10.1744: 22. Ingeborg Toersdatter Wingrej.

04.10.1744: 23. Aschier Knudsdatter Waag.

04.10.1744: 24. Ingeborg Andersdatter Siljen.

04.10.1744: 25. Anne Haraldsdatter Nuestad.

04.10.1744: 26. Helje Gundersdatter tiener paa Klep.

04.10.1744: 27. Aslev Nirisdatter.

04.10.1744: 28. Marthe Jørgensdatter tiener paa Jerset.

04.10.1744: 29. Mari Amundsdatter tiener paa Roverøe.

04.10.1744: 30. Kari Andersdatter Hervig.

04.10.1744: 31. Anne Kirstine Hansdatter tiener hos Helvig Smith i Langesund.

04.10.1744: 32. Anne Johannisdatter tiener hos Tron Tveten.

04.10.1744: 33. Anne Brynjulsdatter tiener paa Berg.

04.10.1744: 34. Anichen Ericsdatter tiener hos Mads Hære.

04.10.1744: 35. Jacob Johannesen Udgaarden.

04.10.1744: 36. Niels Jensen fra Langesund.

04.10.1744: 37. Ole Jacobsen fra Langesund.

04.10.1744: 38. Anders Gundersen Traag.

04.10.1744: 39. Gaute Pedersen Nyesten.

04.10.1744: 40. Niels Gundersen tiener paa Kiær.

04.10.1744: 41. Rolf Torbiørnsen vestre Waag.

04.10.1744: 42. Joen Jacobsen Hære.

04.10.1744: 43. Anne Gundersdatter tiener paa Riis.

04.10.1744: 44. Anne Anfengsdatter tiener paa Schierke.

04.10.1744: 45. Kari Jørgensdatter tiener paa Nænneset.

04.10.1744: 46. Helene Pedersdatter tiener paa Schouge ved Nænneset.

04.10.1744: 47. Aase Gundersdatter tiener paa Høvig.

04.10.1744: 48. Kari Joensdatter tiener paa Høvig.

04.10.1744: 49. Anne Larsdatter tiener paa øvre Asdal.

04.10.1744: 50. Johanne Madsdatter tiener paa Bagerofnen.

04.10.1744: 51. Mari Pedersdatter tiener paa Traag.

04.10.1744: 52. Ingeborg Toersdatter fra Langesund.

04.10.1744: 53. Anne Knudsdatter tiener paa Nænneset.

04.10.1744: 54. Anne Hansdatter tiener paa Søtholt.

11.04.1745: 1. Christopher Gerhart von Krogh.

11.04.1745: 2. Jørgen Pedersen Flod.

11.04.1745: 3. Niels Marcusen Smith.

10.10.1745: 1. Peder Nielsen Langesund.

10.10.1745: 2. Ole Larsen Rørholt, tiener.

10.10.1745: 3. Anders Nielsen Langesund.

10.10.1745: 4. Isaach Abrahamsen Langesund.

10.10.1745: 5. Christopher Arnaldsen Rørholt.

10.10.1745: 6. Arnald Nielsen Fæseth.

10.10.1745: 7. Jacob Arnaldsen Rørholt.

10.10.1745: 8. Isaach Nielsen Fæset.

10.10.1745: 9. Halvor Anundsen Stoche.

10.10.1745: 10. Jørgen Hansen Walsrøe.

10.10.1745: 11. Torgrim Toersen.

10.10.1745: 12. Stian Ellingsen Blagoe.

10.10.1745: 13. Gullich Larsen Busterøe tiener paa Kiær.

10.10.1745: 14. Christine Rebecca Olsdatter Glad.

10.10.1745: 15. Anna Boesdatter Fiuren.

10.10.1745: 16. Anna Hansdatter Rørholt.

10.10.1745: 17. Anna Jacobsdatter Blegelie.

10.10.1745: 18. Karen Monsdatter tiener hos Peder Ba...

10.10.1745: 19. Kisti Hansdatter Høen.

10.10.1745: 20. Sophia Toersdatter Høen.

10.10.1745: 21. Gunild Pedersdatter fra Langesund.

10.10.1745: 22. Helje Larsdatter Udgaarden.

10.10.1745: 23. Anne Jørgensdatter Sortebogen.

10.10.1745: 24. Helje Ericsdatter Fæset.

10.10.1745: 25. Birthe Toersdatter tiener paa Herum.

10.10.1745: 26. Ales Andersdatter Blegelie.

10.10.1745: 27. Kirstine Nielsdatter fra Langesund.

10.10.1745: 28. Anna Pedersdatter Svinland.

side 532-533.

10.10.1745: 29. Amun Larsen Busterøe tiener paa Kiær.

10.10.1745: 30. Hans Christensen tiener paa Høen.

10.10.1745: 31. Jacob Halvorsen Kiønøen.

10.10.1745: 32. Marthe Nielsdatter Kiørestad.

10.10.1745: 33. Kari Tellefsdatter tiener paa Finmark.

10.10.1745: 34. Inger Olsdatter Linne.

16.10.1746: 1. Simon Larsen Bamble.

16.10.1746: 2. Anders Clausen.

16.10.1746: 3. Wraal Madsen Soldat.

16.10.1746: 4. Lars Evensen Aastad.

16.10.1746: 5. Eric Olsen Fillestad.

16.10.1746: 6. Morten Ericsen Bache.

16.10.1746: 7. Hans Gundersen tiener.

16.10.1746: 8. Christen Gundersen tiener.

16.10.1746: 9. Lars Christiansen tiener.

16.10.1746: 10. Lars Zachariasen Barfod.

16.10.1746: 11. Amund Nielsen.

16.10.1746: 12. Hans Olsen tiener paa Rønholt.

16.10.1746: 13. Peder Gundersen tiener paa Hellestvet.

16.10.1746: 14. Niels Christensen Hære.

16.10.1746: 15. Peter Lorentsen Hære.

16.10.1746: 16. Jacob Jaensen Hære.

16.10.1746: 17. Christopher Joensen Nænneset.

16.10.1746: 18. Hans Evensen Ese.

16.10.1746: 19. Ole Alfsen tiener paa Hydal.

16.10.1746: 20. Karen Boesdatter Fyren.

16.10.1746: 21. Helvig Kistine Joensdatter Langesund.

16.10.1746: 22. Karen Maria Hansdatter Post.

16.10.1746: 23. Anne Maria Andersdatter Langesund.

16.10.1746: 24. Birthe Larsdatter tiener hos Kirketopt.

16.10.1746: 25. Mari Christensdatter.

16.10.1746: 26. Anne Andersdatter Dørredal.

16.10.1746: 27. Maria Ericsdatter Fostvet.

16.10.1746: 28. Anne Halvorsdatter.

16.10.1746: 29. Maria Joensdatter Langesund.

16.10.1746: 31. Asber Ingebretsdatter Waag.

16.10.1746: 32. Helvig Olsdatter Kiønøen.

16.10.1746: 33. Inger Larsdatter tiener hos Tron Rørholt.

16.10.1746: 34. Johanne Johannisdatter Udgaarden.

16.10.1746: 35. Agnete Bentsdatter Tinnerholt.

16.10.1746: 36. Ingeborg Pedersdatter tiener hos Torbiørn Waag.

09.04.1747: 1. Georg Friderichsen Krogh, Hr. Obriste von Kroghs Søn.

09.04.1747: 2. Jacobine Bohman.

08.10.1747: 1. Joen Christensen Traag.

08.10.1747: 2. Lars Bartholomæussen Jirstad Soldat.

08.10.1747: 3. Jacob Andersen Silien.

08.10.1747: 4. Lars Pedersen Hære.

08.10.1747: 5. Joen Halvorsen Asdal-Stranna.

08.10.1747: 6. Mads Arnaldsen Houchedal.

08.10.1747: 7. Torjer Haraldsen Langesund.

08.10.1747: 8. Johannes Zachariassen Barfod.

08.10.1747: 9. Torgrim Svenumsen tiener.

08.10.1747: 10. Lars Ellingsen Blago.

08.10.1747: 11. Hendric Hendricsen Egevig.

08.10.1747: 12. Ole Hendricsen Egevig.

08.10.1747: 13. Johannes Cornillesen Langøe.

08.10.1747: 14. Niels Hansen Grasmyr.

08.10.1747: 15. Arnald Olsen Symbye.

08.10.1747: 16. Peder Larsen vestre Glittum.

08.10.1747: 17. Søren Larsen Busterøe.

08.10.1747: 18. Amund Evensen Ese.

08.10.1747: 19. Isabelle Olsdatter Langesund.

08.10.1747: 20. Else Olsdatter Langesund tiener.

08.10.1747: 21. Sebille Albretsdatter Langesund.

08.10.1747: 22. Anne Joensdatter Berg.

08.10.1747: 23. Mari Anstensdatter.

08.10.1747: 24. Gunild Olsdatter Gierestad

08.10.1747: 25. Margrete Svensdatter Asvold.

08.10.1747: 26. Anne Ulvesdatter Hafredal.

08.10.1747: 27. Lisbeth Abrahamsdatter Langesund.

08.10.1747: 28. Anna Zachariasdatter Stoche.

08.10.1747: 29. Maria Nielsdatter Fæset.

08.10.1747: 30. Mette Hendricsdatter Høvig.

08.10.1747: 31. Anna Hendricsdatter tiener paa Vaag hos Ingebret.

08.10.1747: 32. Inger Andersdatter Glittum.

08.10.1747: 33. Guri Nielsdatter.

08.10.1747: 34. Anne Margareta Christensdatter Hære.

08.10.1747: 35. Maria Olsdatter Hellestvet.

06.10.1748: 1. Ansteen Tellefsen Kraberøe.

06.10.1748: 2. Ellias Arnessen i Stattelle.

06.10.1748: 3. Hans Olsen Lille Breche.

06.10.1748: 4. Karen Grubbes i Langesund.

06.10.1748: 5. Alled Albretsdatter Langesund.

06.10.1748: 6. Torber Alfsdatter fra Halen.

06.10.1748: 7. Marte Olsdatter fra Lille Breche.

06.10.1748: 8. Sara Erichsdatter fra Bache.

06.10.1748: 9. Anne Christensdatter fra Rogn.

13.04.1749: 1. Ole Madsen hos Hr. Amptmand v.Løwenhielm.

13.04.1749: 2. Niels Hansen i Statelle.

13.04.1749: 3. Christen Olsen i Langesund.

13.04.1749: 4. Johannes Jansen i Langesund

13.04.1749: 5. Swend Christophersen i Langesund.

13.04.1749: 6. Bertel Christensen i Langesund.

13.04.1749: 7. Ole Danielsen Brewig.

13.04.1749: 8. Jens Larsen Skougstad.

13.04.1749: 9. Ellen Torbiørnsdatter Garstad.

13.04.1749: 10. Ingeborg Eriksdatter Bakke.

side 534-535.

05.10.1749: Daniel Mikkelsen Aabye.

05.10.1749: Hans Olsen Riis.

05.10.1749: Ingebreth Larsen Skougstad.

05.10.1749: Ole Enersen Halen.

05.10.1749: Halvor Ellefsen Grasmyr.

05.10.1749: Helvig Kirketorp i Langesund.

05.10.1749: Marthe Arnaldsdatter Rørholt.

05.10.1749: Ingeborg Christensdatter Traag.

05.10.1749: Anne Thorsdatter Wingerei.

05.10.1749: Ingeborg Jensdatter i Langesund.

05.10.1749: Anne Alvsdatter Garstad.

05.10.1749: Mari Andersdatter Rønholt.

05.10.1749: Marthe Olsdatter Riis.

05.10.1749: Anne Anundsdatter Stokke væstre.

05.10.1749: Birthe Olsdatter Blago.

05.10.1749: Inger Pedersdatter Sviinland.

05.10.1749: Anne Bartholomæidatter i Præstegaarden.

05.10.1749: Anne Gundersdatter Traag.

05.10.1749: Kari Jensdatter Sortedal.

05.04.1750: Jørgen Peter Sivers i Langesund.

05.04.1750: Christen Erichsen i Præstegaarden.

05.04.1750: Gunder Madsen Asdal.

05.04.1750: Anders Christensen Flaaten.

05.04.1750: Peder Olsen Kiær.

05.04.1750: Morten Pedersen Nyesteen.

05.04.1750: Kari Gundersdatter ved Hære.

05.04.1750: Kari Danielsdatter Tveten paa Stranden.

05.04.1750: Kari Larsdatter Bamble.

04.10.1750: Thoer Thoersen Høen.

04.10.1750: Knud Nielsen Kiørestad.

04.10.1750: Inger Rasmusdatter i Langesund.

04.10.1750: Maria Andersdatter i Langesund.

04.10.1750: Sidsel Gundersdatter Sønbye.

04.10.1750: Ingeborg Hansdatter ved Hære.

04.10.1750: Tollov Hansdatter paa Line.

04.10.1750: Susanne Olsdatter tienende paa Hydal.

04.10.1750: Sophie Gregersdatter tiener paa Tveten.

18.04.1751: Johan Jørgensen Æreboe i Langesund.

18.04.1751: Zacharias Corneliusen Langøe i Langesund.

18.04.1751: Børre Jonsen i Langesund.

18.04.1751: Jens Olsen i Langesund.

18.04.1751: Ole Christensen i Langesund.

18.04.1751: Thoer Jonsen i Langesund.

18.04.1751: Peder Clausen i Langesund.

18.04.1751: Isaach Andersen tiener paa Ravnæs.

18.04.1751: Abraham Hansen Høen.

18.04.1751: Niels Lorentsen ved Hære.

18.04.1751: Halvor Jansen ved Hære.

18.04.1751: Lars Olsen Kiellemyyr.

18.04.1751: Simon Sørensen Trosbye.

18.04.1751: Gunder Torbiørnsen Garstad.

18.04.1751: Mætte Magrethe Hermansdatter Grubbe i Langesund.

18.04.1751: Ahled Marcusdatter Smidt i Langesund.

18.04.1751: Kirsti Nielsdatter i Langesund.

18.04.1751: Inger Magrethe Nielsdatter ved Hære.

18.04.1751: Ingeborg Zachariasdatter Barfoed.

18.04.1751: Maria Larsdatter Busterøe.

18.04.1751: Anne Larsdatter Blegelie.

18.04.1751: Siri Hansdatter Wingie.

18.04.1751: Ingeborg Bartholomæusdatter i Præstegaarden.

18.04.1751: Mætte Olsdatter paa Æhse.

18.04.1751: Mari Johannesdatter paa Bamble.

18.04.1751: Karen Helene Halvorsdatter Bræche Eye.

03.10.1751: Niels Mortensen i Langesund.

03.10.1751: Arnald Rasmussen tienende paa Rachestad.

03.10.1751: Niels Jonsen tienende paa Winkerey.

03.10.1751: Anne Larsdatter Ulstrup i Langesund.

03.10.1751: Sidzel Nielsdatter Fillestad.

03.10.1751: Sara Olsdatter Glittom.

03.10.1751: Anne Eliasdatter tiener paa Rogn Midder.

03.10.1751: Sara Lychesdatter tiener paa Kiær.

12.03.1752: Niels Kirketorp i Langesund.

12.03.1752: Ole Grubbe i Langesund.

12.03.1752: Christen Arnaldsen Berg.

12.03.1752: Thor Steensen Giømble.

12.03.1752: Peder Olsen i Langesund.

12.03.1752: Jacob Christophersen Anker i Langesund.

12.03.1752: Christen Christensen i Langesund.

12.03.1752: Peder Samuelsen Veybye i Langesund.

12.03.1752: Sigur Sigursen i Langesund.

12.03.1752: Johannes Jonsen i Langesund.

12.03.1752: Anders Arnaldsen Rørholt.

12.03.1752: Gullik Alvsen tienende paa Rønholt.

12.03.1752: Thor Gundersen Birkesæt.

12.03.1752: Ole Hansen Midgaarden.

12.03.1752: Søren Andersen tienende paa Ravnæs.

12.03.1752: Anders Arnaldsen tienende paa Moe.

12.03.1752: Thor Gundersen Brevig.

12.03.1752: Antonette Frisenberg.

12.03.1752: Kari Andersdatter paa Rønholt.

12.03.1752: Inger Christensdatter paa Glittum væstre.

12.03.1752: Anne Anstensdatter paa Birkesæt.

12.03.1752: Valbor Pedersdatter i Præstegaarden.

12.03.1752: Ingebor Sørensdatter Rogn nordre.

12.03.1752: Mari Pedersdatter i Langesund.

12.03.1752: Marthe Pedersdatter i Langesund.

12.03.1752: Kari Sørensdatter i Langesund.

side 536-537.

01.10.1752: Isach Hansen Høen.

01.10.1752: Abraham Sørensen Rogn.

01.10.1752: Peder Nielsen Jensbye.

01.10.1752: Hans Larsen Schoustad.

01.10.1752: Hans Olsen Bræche-Eye.

01.10.1752: Peder Arnaldsen Houchedahl.

01.10.1752: Hans Erichsen ved Hære.

01.10.1752: Jørgen Danielsen Tveten.

01.10.1752: Christen Nielsen i Langesund.

01.10.1752: Peder Danielsen Brevig.

01.10.1752: Mette Dorthea Erboe.

01.10.1752: Anne Knudsdatter Houkedahl.

01.10.1752: Marthe Eliasdatter tiener paa Findall.

01.10.1752: Kari Gundersdatter Asdall.

29.04.1753: Christen Larsen Asdal.

29.04.1753: Johannes Larsen i Præstegaarden.

29.04.1753: Anun Halvorsen i Præstegaarden.

29.04.1753: Lars Jacobsen Lugh i Langesund.

29.04.1753: Gunder Larsen Rogn.

29.04.1753: Amun Abrahamsen i Langesund.

29.04.1753: Christian Wilhelm Hanch ved Hære.

29.04.1753: Gregers Jonsen i Langesund.

29.04.1753: Aasol Erichsen Fostvedt.

29.04.1753: Lars Andersen Hellestvedt.

29.04.1753: Simen Olsen Grostoch.

29.04.1753: Erich Sørensen Trosbye.

29.04.1753: Peder Engelbretsen i Langesund.

29.04.1753: Kari Andersdatter Klep.

29.04.1753: Marthe Larsdatter Sorthedal.

29.04.1753: Anne Larsdatter Sorthedal.

29.04.1753: Birthe Andersdatter Havreager.

29.04.1753: Targer Olsdatter Rugtvedt.

29.04.1753: Kari Hansdatter Midgaarden.

29.04.1753: Inger Amundsdatter hos Klockeren.

29.04.1753: Inger Larsdatter Tveten-Eye.

29.04.1753: Mette Pedersdatter i Langesund.

29.04.1753: Abellone Erichsdatter Havredal.

29.04.1753: Alet Steensdatter Giømble.

29.04.1753: Mari Christensdatter Winnie.

29.04.1753: Sophia Maria Hansdatter Høen.

29.04.1753: Anne Biørnsdatter Glittum væstre.

29.04.1753: Benedicta Bertelsdatter Kierulf i Præstegaarden.

29.04.1753: Mari Hansdatter i Præstegaarden.

30.09.1753: Niels Nielsen i Langesund.

30.09.1753: Brynnild Jensen i Langesund.

30.09.1753: Jørgen Gundersen Grasmyr.

30.09.1753: Anders Thorsen Wingerey.

30.09.1753: Peder Andersen Birkesæt.

30.09.1753: Regine Danielsdatter Normann.

30.09.1753: Marthe Aagesdatter ved Hære.

30.09.1753: Astri Olsdatter Grostoch.

30.09.1753: Dorthe Olsdatter i Langesund.

30.09.1753: Marthe Jensdatter Grasmyr.

30.09.1753: Kari Gundersdatter Eeg.

30.09.1753: Anne Olsdatter Giømble.

21.04.1754: Jørgen Larsen Rogn søndre.

21.04.1754: Hans Alfsen Stoche væstre.

21.04.1754: Jon Andersen Aastad.

21.04.1754: Anders Halvorsen Gonge.

21.04.1754: Jens Pedersen i Langesund.

21.04.1754: Hendrich Olsen i Langesund.

21.04.1754: Hans Erichsen Havredahl.

21.04.1754: Lars Amunsen Tveten østre.

21.04.1754: Gunder Julsen i Langesund.

21.04.1754: Anne Cathrine Frisenberg.

21.04.1754: Anne Sørensdatter Rogn nordre.

21.04.1754: Anne Zachariasdatter Barfod.

21.04.1754: Kari Andersdatter Arnespladz.

21.04.1754: Berte Andersdatter Rønholt.

21.04.1754: Anne Catrine Gunnulsdatter Rønholt-Eye.

06.10.1754: Lars Christensen Glittum.

06.10.1754: Halvor Jacobsen Blegelie.

06.10.1754: Abraham Hansen Walsrøe.

06.10.1754: Berthe Kirketorp i Langesund.

06.10.1754: Maria Hansdatter i Langesund.

06.10.1754: Ales Olsdatter Høens-Eye.

06.10.1754: Ales Olsdatter hos Niels Bamble.

06.10.1754: Marj Nielsdatter Kiørestad væstre.

06.10.1754: Abelone Torsdatter Ringesiøe.

06.10.1754: Anne Sørensdatter Bræche.

06.10.1754: Gunild Larsdatter Grummestad.

06.04.1755: Harald Biønsen Glittum.

06.04.1755: Ole Andersen Lina.

06.04.1755: Knud Isaksen ved Hære.

06.04.1755: Per Christiansen Kane i Langesund.

06.04.1755: Peder Sigursen i Langesund.

06.04.1755: Helvig Engelbretsdatter i Langesund.

06.04.1755: Magrethe Jensdatter i Langesund.

06.04.1755: Else Andersdatter Sortebogen.

side 538-539.

05.10.1755: Bent Gregersen i Stathelle.

05.10.1755: Jørgen Andersen Kierchetorp i Langesund.

05.10.1755: Abraham Hansen ved Hære.

05.10.1755: Rasmus Jørgensen Sortebougen.

05.10.1755: Peder Thorsen Wingerey.

05.10.1755: Børre Julsen paa Rogn søndre.

05.10.1755: Johannes Eliassen paa Herum.

05.10.1755: Niels Pedersen Svinland.

05.10.1755: Jacob Sørensen Søtholt.

05.10.1755: Anders Olsen Lille Bræche.

05.10.1755: Jon Jacobsen Blegelie.

05.10.1755: Anders Larsen Sorthedahl.

05.10.1755: Else Maria Gregersdatter i Stathelle.

05.10.1755: Inger Maria Sørensdatter Trosbye.

05.10.1755: Mari Andersdatter Lina.

05.10.1755: Inger Jensdatter Trogs-Eye.

05.10.1755: Bodil Tellefsdatter paa Ravnæs.

25.04.1756: Thor Zachariassen Stoche østre.

25.04.1756: Lars Jensen i Præstegaarden.

25.04.1756: Thor Sørensen Rogn nordre.

25.04.1756: Peder Evensen i Langesund.

25.04.1756: Peder Pedersen i Langesund.

25.04.1756: Kittil Olsen i Præstegaarden.

25.04.1756: Christen Jørgensen Traag.

25.04.1756: Gullich Anundsen Stoche væstre.

25.04.1756: Anders Larsen Tinderholt.

25.04.1756: Anders Andersen ved Hære.

25.04.1756: Joen Danielsen Brevig østre.

25.04.1756: Ingeborg Zachariædatter Stoche østre.

25.04.1756: Karen Kistine Olsdatter i Rogn-Stranden.

25.04.1756: Anne Danielsdatter Tveten paa Strand.

25.04.1756: Taran Hansdatter Walsrøe.

25.04.1756: Anne Torbiørnsdatter Garstad.

25.04.1756: Kisti Jørgensdatter Sortebowen.

25.04.1756: Anne Sigursdatter Garstad.

25.04.1756: Kistine Maria Abrahamsdatter i Langesund.

25.04.1756: Berte Hansdatter Saasten.

03.10.1756: Simen Nilsen Fæseth.

03.10.1756: Nils Thorsen Ringesøe.

03.10.1756: Elias Hansen Høen.

03.10.1756: Ole Biørnsen Glittum vestre.

03.10.1756: Engel Catharina Grubbe.

03.10.1756: Else Jonsdatter Hellestvedt.

03.10.1756: Anne Christensdatter Svendsvigen.

03.10.1756: Marthe Danielsdatter Brevig østre.

02.10.1757: Halvor Steensen Giømle.

02.10.1757: Jacob Svendsen Fossum.

02.10.1757: Peder Hansen Asdal øvre.

02.10.1757: Anders Andersen Rønholt.

02.10.1757: Ole Jørgensen Tveten paa Strand.

02.10.1757: Niels Clausen Havsund.

02.10.1757: Karl Andersen ved Hære.

02.10.1757: Ole Pedersen i Præstegaarden.

02.10.1757: Tengel Jensen Ødegaarden.

02.10.1757: Christopher Sørensen Søtholt.

02.10.1757: Ole Gunnulsen Rønholt-Eie.

02.10.1757: Ole Olsen Skougen ved Nenset.

02.10.1757: Marthe Giertsdatter i Langesund.

02.10.1757: Christence Jonsdatter i Langesund.

02.10.1757: Maria Jensdatter Ødegaarden.

02.10.1757: Ingebor Anundsdatter Stoche væstre.

02.10.1757: Kari Gregersdatter Rogn søndre.

02.10.1757: Mari Pedersdatter Bamble.

02.10.1757: Kirsten Arnaldsdatter Klep.

02.10.1757: Maria Pedersdatter Svinland.

02.10.1757: Aase Olsdatter Stoche østre.

02.10.1757: Kirstine Christensdatter Vingie.

02.10.1757: Ales Biønsdatter Glittum væstre.

01.10.1758: Jens Erichsen Fostvet.

01.10.1758: Gunder Erichsen Fostvet.

01.10.1758: Anund Larsen Skougstad.

01.10.1758: Ole Nielsen Fillestad.

01.10.1758: Ole Nielsen i Langesund.

01.10.1758: Christen Larsen Udgaarden.

01.10.1758: Frands Arnaldsen i Langesund.

01.10.1758: Lars Olsen i Langesund.

01.10.1758: Giert Rejmers i Langesund.

01.10.1758: Tosten Olsen i Præstegaarden.

01.10.1758: Abraham Evensen Rogn nordre.

01.10.1758: Lars Christensen Wingie.

01.10.1758: Anund Sørensen Traasbye.

01.10.1758: Torbiørn Kiøstolsen Bræche væstre.

01.10.1758: Abraham Christensen Findmarch.

01.10.1758: Anne Kistine Evensdatter Aastad.

01.10.1758: Anne Johannesdatter Erboe i Langesund.

01.10.1758: Kirstine Larsdatter Ulstrup i Langesund.

01.10.1758: Anne Halvorsdatter Rogn middre.

01.10.1758: Anne Pedersdatter i Langesund.

01.10.1758: Maria Jonsdatter Traag.

01.10.1758: Mari Andersdatter ved Hære.

01.10.1758: Kari Olsdatter i Præstegaarden.

01.10.1758: Berthe Christensdatter Findmarch.

01.10.1758: Kari Larsdatter Dahl.

01.10.1758: Helvig Pedersdatter Giærestad.

01.10.1758: Else Sørensdatter Rogn nordre.

01.10.1758: Anne Christensdatter Rogn middre.

01.10.1758: Anne Maria Olsdatter i Langesund.

01.10.1758: Jøran Danielsdatter Tveten paa Strand.

side 540-541.

25.03.1759: Hendrich Jørgensen Erboe i Langesund.

25.03.1759: Morten Hermandsen Grubbe i Langesund.

25.03.1759: Ole Petter Holmgreen.

25.03.1759: Michel Hansen Bræche.

25.03.1759: Hans Arnaldsen Berg.

25.03.1759: Niels Olsen Høens-Eje.

25.03.1759: Niels Amundsen Aabye.

25.03.1759: Amund Andersen Hafreager.

25.03.1759: Ole Olsen Dørredahl.

25.03.1759: Amund Christensen Høvig.

25.03.1759: Amund Davidsen Ombosnæs.

25.03.1759: Thron Jonsen i Langesund.

25.03.1759: Amund Pedersen i Langesund.

25.03.1759: Just Christensen i Langesund.

25.03.1759: Mads Jonsen paa Ravnæs.

30.09.1759: Jon Jørgensen Lina-Stranden.

30.09.1759: Peder Thorsen Moe.

30.09.1759: Berul Tariersen Grostoch.

30.09.1759: Søren Christensen Høvich.

30.09.1759: Chlaus Christensen Findmarch.

30.09.1759: Karen Linaae i Langesund.

30.09.1759: Aaved Gertsdatter i Langesund.

30.09.1759: Aaste Andersdatter i Langesund.

30.09.1759: Mari Hansdatter i Langesund.

30.09.1759: Ingeborg Michelsdatter Wissestad.

30.09.1759: Anne Hansdatter Grummestad.

30.09.1759: Mari Larsdatter Sortedahl øvre.

30.09.1759: Marthe Gundersdatter Brevig østre.

30.09.1759: Kirstine Larsdatter Schougstad.

30.09.1759: Inger Lisbeth Pedersdatter Bræche.

30.09.1759: Kirstine Enersdatter Brevig væstre.

30.09.1759: Alith Pedersdatter Traasbye.

30.09.1759: Mari Sørensdatter Traasbye.

30.09.1759: Magrethe Hansdatter Aabye.

30.09.1759: Ragnil Olsdatter Tveten østre.

30.09.1759: Anne Maria Nielsdatter Lyche i Ombosnæs

30.09.1759: Marthe Erichsdatter Høen.

13.04.1760: Johannes Jacobsen Blegelien

13.04.1760: Tor Gullichsen Waag østre.

13.04.1760: Peder Torsen Ringesøe.

13.04.1760: Hans Sørensen Rogn nordre.

13.04.1760: Ole Halvorsen Traag.

13.04.1760: Even Anundsen Wingerej.

13.04.1760: Christen Christiansen Lina.

13.04.1760: Barbra Sørensdatter i Langesund.

13.04.1760: Johanne Pedersdatter Svinland.

13.04.1760: Anne Christensdatter Wingie.

13.04.1760: Inger Larsdatter Dahl.

13.04.1760: Anne Andersdatter Høen.

13.04.1760: Anne Olsdatter Rachestad.

13.04.1760: Mari Christensdatter Wingie.

13.04.1760: Jøran Arnaldsdatter Rørholt.

13.04.1760: Mætte Arnaldsdatter Rørholt.

13.04.1760: Mari Jonsdatter Rørholt.

13.04.1760: Kari Larsdatter Hervig.

05.10.1760: Jens Hendrichsen Vaagøen.

05.10.1760: Ledvor Tallachsen Tveten østre.

05.10.1760: Christen Giertsen Asdal nedre.

05.10.1760: Even Hansen Bræche.

05.10.1760: Ellev Knudsen Krabberødstranden.

05.10.1760: Ellev Larsen Schougstad.

05.10.1760: Manasse Danielsen Tveten paa Strand.

05.10.1760: Even Zachariassen Stoche østre.

05.10.1760: Isach Hansen Asdal øvre.

05.10.1760: Thor Andersen Sorteboven.

05.10.1760: Halvor Larsen Sortedal øvre.

05.10.1760: Ole Olsen Moe.

05.10.1760: Amund Larsen i Langesund.

05.10.1760: Kirsten Margrete Bentzen i Langesund.

05.10.1760: Mette Holmgreen i Aaby-Elven.

05.10.1760: Pauline Alsing paa Ravnæs.

05.10.1760: Helge Jørgensdatter Tveten vestre.

05.10.1760: Marthe Enersdatter Brevig vestre.

05.10.1760: Mari Thorsdatter Vingerej.

05.10.1760: Mari Sørensdatter Rogn nordre.

05.10.1760: Kirsten Jensdatter Vissestad.

05.10.1760: Margrethe Gregersdatter Vingie.

05.10.1760: Dorthe Johanne Pedersdatter i Langesund.

05.10.1760: Abigael Maria Morthensdatter i Langesund.

05.10.1760: Else Olsdatter Riis.

05.10.1760: Kirsten Olsdatter Riis.

05.10.1760: Kirsten Pedersdatter Giærestad.

29.03.1761: Anders Jensen Ravn i Langesund.

29.03.1761: Jacob Evensen i Langesund.

29.03.1761: Lars Andersen i Langesund.

29.03.1761: Hans Jacob Nielsen i Langesund.

29.03.1761: Aasol Gullichsen Vog østre.

29.03.1761: Torgrim Jensen Rachestad.

29.03.1761: Even Jørgensen Tveten vestre.

29.03.1761: Mari Nielsdatter ved Hære.

29.03.1761: Anne Andersdatter Grommestad.

29.03.1761: Anne Jonsdatter Tangevold.

29.03.1761: Pernille Christensdatter Bræche.

18.04.1762: Niels Andersen Nuestad.

18.04.1762: Amund Pedersen Gierestad.

18.04.1762: Peder Erichsen Bamble-Eye.

18.04.1762: Jon Halvorsen Blegelie.

18.04.1762: Lorentz Gundersen Omborsnæs.

18.04.1762: Christen Laersen Schougstad.

18.04.1762: Anders Clausen Havsund.

18.04.1762: Tellev Evensen i Præstegaarden.

18.04.1762: Ole Thorsen Rønholt.

18.04.1762: Laers Jonsen i Langesund.

18.04.1762: Laers Pedersen i Langesund.

18.04.1762: Hans Laersen Sortedahl øvre.

18.04.1762: Niels Kiøstholsen Udgaarden.

18.04.1762: Hans Pedersen Høen.

18.04.1762: Ellev Throsen i Præstegaarden.

18.04.1762: Kari Laersdatter Sortedahl øvre.

18.04.1762: Kirsten Jørgensdatter Giømle.

18.04.1762: Mette Thorsdatter Høen.

18.04.1762: Anne Jensdatter Rognstranden.

18.04.1762: Inger Giertsdatter Asdahl nedre.

18.04.1762: Helvig Andersdatter Schierche.

18.04.1762: Dorthe Christensdatter Sortedahl øvre.

18.04.1762: Ingebor Rasmusdatter Sortedahl øvre.

18.04.1762: Maren Christensdatter i Langesund.

18.04.1762: Oline Pedersdatter i Langesund.

18.04.1762: Else Maria Hansdatter Aastad-Eye.

18.04.1762: Groe Jonsdatter Giersæt.

18.04.1762: Mari Davidsdatter Berg.

18.04.1762: Mari Andersdatter Blegelie.

18.04.1762: Helge Olsdatter Schaugen under Nensæt.

side 542-543.

03.10.1762: Juncker Hans von Løvenhielm.

03.10.1762: Peder Hansen ved Hære.

03.10.1762: Gunder Olsen i Præstegaarden.

03.10.1762: Alhed Cathrine Erboe i Langesund.

03.10.1762: Kirsten Nielsdatter ved Hære.

03.10.1762: Aase Mathisdatter Hellestvedt.

03.10.1762: Kari Olsdatter i Præstegaarden.

03.10.1762: Marthe Torchelsdatter Rogn midre.

03.10.1762: Mari Jacobsdatter Blegelie.

17.03.1763: Niels Hermansen Grubbe i Langesund.

17.03.1763: Bertel Jensen Ravn i Langesund.

17.03.1763: Anders Giertsen i Langesund.

17.03.1763: Erich Erichsen Egh.

17.03.1763: Halvor Hansen ved Hære.

17.03.1763: Bastian Simonsen Hanch ved Hære.

17.03.1763: Anders Andersen Nuestad.

17.03.1763: Ole Nielsen Ravnæs

17.03.1763: Erich Halvorsen Hellestvedt.

17.03.1763: Jon Jensen Traag.

17.03.1763: Ole Amundsen Rugtvedt.

17.03.1763: Halvor Nielsen Aabye.

17.03.1763: Pernille Olsdatter i Langesund.

17.03.1763: Malene Hansdatter i Langesund.

17.03.1763: Mari Zachariasdatter Bamble.

17.03.1763: Ingebor Jacobsdatter Flaaten.

17.03.1763: Kari Olsdatter Ravnæs.

17.03.1763: Kirsten Olsdatter Høens-Eje.

17.03.1763: Ragnild Jochumsdatter Nyehuus.

29.04.1764: Berthel Andersen i Langesund.

29.04.1764: Hans Mortensen i Langesund.

29.04.1764: Hans Erichsen Gonge.

29.04.1764: Hans Madsen Asdhal øvre.

29.04.1764: Hans Andersen Havreager.

29.04.1764: Jørgen Andersen paa Klep.

29.04.1764: Mads Larsen Rugtvedt.

29.04.1764: Johannes Rasmussen Sorthedhal øvre.

29.04.1764: Elling Halvorsen i Ombudsnæs.

29.04.1764: Christen Jørgensen Dørredhal.

29.04.1764: Christen Thorsen Vingerie.

29.04.1764: Lars Thorsen Rogn nordre.

29.04.1764: Joen Biønsen Traasbye-Eje.

29.04.1764: Ole Torjersen Grostoch.

29.04.1764: Anders Amundsen Jerset.

29.04.1764: Karen Gundvoldsdatter i Langesund.

29.04.1764: Berthe Christensdatter Vinie.

29.04.1764: Sara Andersdatter Skougen ved Præstegaarden.

29.04.1764: Helge Amundsdatter Glittum væstre.

29.04.1764: Kirsten Jørgensdatter Udgaarden.

29.04.1764: Berthe Sophia Amundsdatter Tveten østre.

29.04.1764: Alis Olsdatter Tveten-Eje.

29.04.1764: Maria Davidsdatter Havreager.

29.04.1764: Maria Gullichsdatter Kiørrestad væstre.

29.04.1764: Inger Olsdatter Midtgaarden.

29.04.1764: Kirsten Engelbrethsdatter Bræche.

29.04.1764: Ragnild Nielsdatter Bræche-Eje.

29.04.1764: Kari Thorsdatter Vingerie.

29.04.1764: Alhed Andersdatter Nuestad.

29.04.1764: Margrete Andersdatter Vingerie.

29.04.1764: Marthe Olsdatter Moe.

29.04.1764: Ingebor Andersdatter hos Arnald Fæset.

29.04.1764: Anne Jonsdatter hos Peder Moe.

29.04.1764: Kari Jørgensdatter i Præstegaarden.

30.09.1764: Amund Olsen Bamble.

30.09.1764: Claus Knudsen Krabberød.

30.09.1764: Børge Jørgensen Dørredhal.

30.09.1764: Knud Erichsen Bamble.

30.09.1764: Karen Holmgreen.

30.09.1764: Kirstine Jensdatter i Langesund.

30.09.1764: Lene Christensdatter Bamble.

30.09.1764: Maren Olsdatter i Langesund.

30.09.1764: Anne Maria Gierthsdatter Jerset.

30.09.1764: Anne Maria Pedersdatter i Langesund.

30.09.1764: Inger Enersdatter Brevig vestre.

30.09.1764: Margrethe Erichsdatter Bamble-Eje.

30.09.1764: Kari Gierthsdatter Asdhal nedre.

30.09.1764: Malene Jørgensdatter Herum.

30.09.1764: Ellen Kirstine Hansen.

30.09.1764: Else Dorothea Wulff.

06.10.1765: Anders Sørensen i Langesund.

06.10.1765: Ole Madsen Asdhal øvre.

06.10.1765: Tron Larsen i Ombudsnæs.

06.10.1765: Knud Nielsen ved Hære.

06.10.1765: Ole Pedersen ved Hære.

06.10.1765: Tallach Nielsen i Præstegaarden.

06.10.1765: Hans Olsen i Præstegaarden.

06.10.1765: Søren Sørensen Søtholt.

06.10.1765: Anders Haagensen Havsund.

06.10.1765: Lars Arnaldsen Berg.

06.10.1765: Thor Biønsen Traasbye-Eje.

06.10.1765: Erich Gundersen Brevig østre.

06.10.1765: Anund Knudsen Rønholt.

06.10.1765: Anne Maria Sørensdatter i Langesund.

06.10.1765: Karen Maria Andersdatter Duus i Langesund.

06.10.1765: Anne Maria Enochsdatter Green i Langesund.

06.10.1765: Mari Larsdatter i Langesund.

06.10.1765: Ingebor Pedersdatter i Langesund.

06.10.1765: Karen Kirstine Giertsdatter i Langesund.

06.10.1765: Ingebor Jørgensdatter Giømble.

06.10.1765: Karen Jørgensdatter Giømble.

06.10.1765: Torbor Biønsdatter Høen.

06.10.1765: Johanne Jørgensdatter Høen.

06.10.1765: Anne Hellene Sørensdatter Traasbye.

06.10.1765: Anne Halvorsdatter Rørholt søndre.

06.10.1765: Kirsten Pedersdatter Brevig østre.

06.10.1765: Anne Olsdatter Vingerei.

06.10.1765: Ellen Maria Clausdatter Havsund.

06.10.1765: Mari Jensdatter Glittum østre.

06.10.1765: Tone Nielsdatter Busterød.

06.10.1765: Ingebor Christensdatter Vinie.

06.10.1765: Thore Pedersdatter Æse.

06.10.1765: Kirstine Michelsdatter Eegh.

06.10.1765: Marthe Pedersdatter ved Hære.

06.10.1765: Mari Gundersdatter Traag.

06.10.1765: Margrethe Jensdatter Arnes-Plads.

06.10.1765: Berthe Nielsdatter i Præstegaarden.

06.10.1765: Siri Jacobsdatter Brevig østre.

side 544-545.

09.03.1766: Jacob Friisenberg paa Ravnæs.

09.03.1766: Niels Jonsen Traag.

09.03.1766: Jens Kiil Iversen i Langesund.

09.03.1766: Isach Mathiassen Hellestved.

09.03.1766: Amund Gundersen Brevig østre.

09.03.1766: Christen Engelbrethsen Brevigs-Eje.

09.03.1766: Lars Evensen Vinie.

09.03.1766: Gjerth Olsen Riis.

09.03.1766: Peder Hansen ved Hære.

09.03.1766: Sedsel Andersdatter paa Ravnæs.

09.03.1766: Kirsten Olsdatter i Havsund.

09.03.1766: Ragnild Sigursdatter Schierche.

05.10.1766: Ole Jørgensen Linna.

05.10.1766: Lars Thorsen Rønholt.

05.10.1766: Niels Lucassen ved Hære.

05.10.1766: Jacob Berentsen Lugh i Langesund.

05.10.1766: Ole Petter Nielsen Bræche-Eje.

05.10.1766: Giert Olsen Garstad.

05.10.1766: Ole Jensen Gierstad.

05.10.1766: Hans Olsen Schougen ved Nænseth.

05.10.1766: Signe Olsdatter Sødtholt.

05.10.1766: Gunild Sigursdatter Grasmyr.

05.10.1766: Maria Johannesdatter Erboe i Langesund.

05.10.1766: Inger Olsdatter Moe.

05.10.1766: Anne Gregersdatter Høen.

05.10.1766: Anne Kirstine Holmgreen.

05.10.1766: Ingebor Olsdatter i Præstegaarden.

05.10.1766: Mari Jørgensdatter Tveten vestre.

05.10.1766: Anne Helvig Hansdatter ved Hære.

05.10.1766: Anne Andersdatter Nuestad.

04.10.1767: Christen Johannesen Kane i Langesund.

04.10.1767: Anders Jacobsen Rogn søndre.

04.10.1767: Isach Gregersen Asvald.

04.10.1767: Abraham Larsen Sortedhal øvre.

04.10.1767: Jacob Lucassen ved Hære.

04.10.1767: Michel Madsen Findhal.

04.10.1767: Niels Giertsen Asdhal nedre.

04.10.1767: Thor Steensen Giømble.

04.10.1767: Thor Goutesen Kielstad.

04.10.1767: Lars Jacobsen Rogn søndre.

04.10.1767: Ole Larsen Schougen ved Masterød.

04.10.1767: Halvor Larsen Schougen ved Masterød.

04.10.1767: Amund Christensen Vinie.

04.10.1767: Halvor Jacobsen Sødtholt.

04.10.1767: Abraham Erichsen i Præstegaarden.

04.10.1767: Hans Jochum With ved Hære.

04.10.1767: Niels Olsen Schougen ved Præstegaarden.

04.10.1767: Jørgen Aasoldsen Findmarch-Eje.

04.10.1767: Helge Larsdatter Herum.

04.10.1767: Berthe Joensdatter Rørholt søndre.

04.10.1767: Mari Mortensdatter Garstad.

04.10.1767: Helge Jensdatter Sorteboven.

04.10.1767: Maria Jørgensdatter Tveten vestre.

04.10.1767: Mari Andersdatter Klep.

04.10.1767: Margrethe Christophersdatter Sortedhal nedre.

04.10.1767: Ingebor Michelsdatter Egh.

04.10.1767: Guri Christophersdatter Sødtholt.

04.10.1767: Mette Cathrine Hansdatter i Stathelle.

04.10.1767: Mari Jørgensdatter Vingerei.

04.10.1767: Ingebor Halvorsdatter Bircheseth-Eje.

04.10.1767: Bodil Margrethe Christensdatter Bamble.

04.10.1767: Kirsten Olsdatter Tveten østre.

04.10.1767: Ingebor Arnaldsdatter Syndbye.

04.10.1767: Aase Olsdatter Melbye.

04.10.1767: Ingebor Andersdatter Havreager.

04.10.1767: Anne Sørensdatter i Stathelle.

04.10.1767: Anne Kirstine Jensdatter Rachestad.

04.10.1767: Marthe Gundvoldsdatter i Langesund.

10.04.1768: Thor Rasmussen Sortedhal øvre.

10.04.1768: Christen Thorsen ved Hære.

10.04.1768: Anders Jacobsen Traag.

10.04.1768: Christen Thronsen Hydhal.

10.04.1768: Niels Pedersen i Stathelle.

10.04.1768: Lars Pedersen i Stathelle.

10.04.1768: Lars Larsen i Langesund.

10.04.1768: Nicolai Pedersen i Langesund.

10.04.1768: Niels Svendsen Grasmyr.

10.04.1768: Sedsel Jensdatter i Langesund.

10.04.1768: Dorthe Hansdatter i Langesund.

10.04.1768: Gunild Maria Larsdatter.

10.04.1768: Kari Clausdatter Havsund.

10.04.1768: Kirsten Mathiasdatter Hellestvet.

10.04.1768: Berthe Maria Halvorsdatter Rogn-Stranden.

10.04.1768: Maria Stensdatter Giømble.

10.04.1768: Christence Hansdatter ved Hære.

10.04.1768: Ragnild Sigursdatter Udgaarden.

02.10.1768: Johannes Larsen Herum.

02.10.1768: Erich Christensen Esse.

02.10.1768: Jens Jensen Giømble.

02.10.1768: Niels Nielsen Vissestad.

02.10.1768: Jørgen Kiøstolsen Kiær.

02.10.1768: Lars Knudsen Houchedhal.

02.10.1768: Hans Jørgensen Giømble.

02.10.1768: Ole Andersen Linna.

02.10.1768: Jacob Christensen Havsund.

02.10.1768: Cornelius Gregersen Giømble-Eje.

02.10.1768: Lars Olsen Tangevold.

02.10.1768: Anders Andersen i Langesund.

02.10.1768: Sebella Wulff.

02.10.1768: Else Gouttesdatter Udgaarden.

02.10.1768: Alis Gundersdatter Stoche østre.

02.10.1768: Marthe Nielsdatter i Stathelle.

02.10.1768: Bodil Pedersdatter i Stathelle.

02.10.1768: Marthe Haagensdatter Havsund.

02.10.1768: Kirstine Simensdatter Bamble.

02.10.1768: Lene Jensdatter Vinie.

02.10.1768: Anne Olsdatter i Langesund.

02.10.1768: Giertrud Pedersdatter i Langesund.

02.04.1769: Jacob Olsen i Langesund.

02.04.1769: Anders Jonsen Rørholt søndre.

02.04.1769: Gulbrand Amundsen Moe.

02.04.1769: Ellev Knudsen Svinland.

02.04.1769: Peder Andersen Rørholt-Eje.

02.04.1769: Amund Madsen Roverød.

02.04.1769: Peder Holmgreen.

02.04.1769: Gunder Olsen Grimsrud.

02.04.1769: Ole Engelbrethsen Svendsviigen.

02.04.1769: Jacob Hansen Grummestad.

02.04.1769: Even Amundsen Aastad.

02.04.1769: Jacob Andersen Blegelie.

02.04.1769: Hans Andersen Garstad.

02.04.1769: Siri Gullichsdatter Rosland.

02.04.1769: Anne Margrethe Olsdatter ved Hære.

02.04.1769: Kirstine Larsdatter Udgaarden.

02.04.1769: Karen Larsdatter i Langesund.

02.04.1769: Aase Maria Sørensdatter Arnesplads.

02.04.1769: Anne Olsdatter Rogn-Stranden.

02.04.1769: Mari Jacobsdatter Rogn søndre.

02.04.1769: Inger Jørgensdatter Giømble.

side 546-547.

25.03.1770: Erich Nicolai Frisenberg.

25.03.1770: Ole Lorentsen i Ombosness.

25.03.1770: Lars Jensen Rogn middre.

25.03.1770: Lars Aagesen Rørholt nordre.

25.03.1770: Niels Andersen Duus i Langesund.

25.03.1770: Povl Hansen i Langesund.

25.03.1770: Søren Andersen Glittum østre.

25.03.1770: Søren Andersen Klep.

25.03.1770: Lars Christensen Winnie.

25.03.1770: Ole Arnaldsen Sønbye.

25.03.1770: Halvor Andersen Ødegaarden.

25.03.1770: Ole Amundsen Æsse.

25.03.1770: Niels Christensen Æsse.

25.03.1770: Ole Hansen i Langesund.

25.03.1770: Anund Anundsen Dahl.

25.03.1770: Hans Sørensen Arnesplads.

25.03.1770: Ole Madsen Lina.

25.03.1770: Anders Jensen Rachestad.

25.03.1770: Cornelius Erichsen i Langesund.

25.03.1770: Aaved Giertsdatter Asdahl nedre.

25.03.1770: Anne Henrichsdatter Asvald.

25.03.1770: Malene Olsdatter i Stathellet.

25.03.1770: Groe Torchelsdatter Wissestad.

25.03.1770: Anne Jørgensdatter Dørredahl.

25.03.1770: Ingeborg Giertsdatter Rogn søndre.

25.03.1770: Kirsten Gundersdatter Rugtved.

25.03.1770: Marthe Giertsdatter Jerseth.

25.03.1770: Berthe Maria Pettersdatter Asdahl øvre.

25.03.1770: Johanne Goutesdatter Aabye.

25.03.1770: Maren Olsdatter Hafsund.

25.03.1770: Antonette Olsdatter i Langesund.

25.03.1770: Aaved Madsdatter Asdahl øvre.

25.03.1770: Ragnild Andersdatter Traag.

25.03.1770: Kirsten Olsdatter Bamble.

25.03.1770: Helvig Johanne Gregersdatter Giømble-Eje.

25.03.1770: Live Svendsdatter Grasmyr.

25.03.1770: Sophi Maria Olsdatter Schougen ved Nænset.

25.03.1770: Giertrud Maria Bernsdatter i Langesund.

25.03.1770: Giertrud Johannesdatter i Langesund.

25.03.1770: Ingeborg Hansdatter i Stathellet.

25.03.1770: Kirsten Andersdatter Vingerie.

25.03.1770: Mari Sigursdatter Krabberøe.

07.04.1771: Iwer Jørgensen Siwers i Langesund.

07.04.1771: Lars Nielsen Pharo paa Banen.

07.04.1771: Ole Michelsen paa Banen.

07.04.1771: Niels Pedersen paa Banen.

07.04.1771: Ewen Sørensen i Langesund.

07.04.1771: Knud Larsen i Langesund.

07.04.1771: Jonas Olsen Bagge i Langesund.

07.04.1771: Ole Pedersen i Langesund.

07.04.1771: Henrich Pedersen i Langesund.

07.04.1771: Hans Jacob Gundersen Asdahl-Eje.

07.04.1771: Christopher Nielsen Breche-Eje.

07.04.1771: Peder Jensen Traags-Eje.

07.04.1771: Lars Reijersen? paa Ravness.

07.04.1771: Hans Olsen Brevig vestre Eje.

07.04.1771: Lars Joensen Rørholt.

07.04.1771: Lars Simensen Bamble.

07.04.1771: Hans Larsen Rogn søndre.

07.04.1771: Michel Nielsen ved Hære.

07.04.1771: Anders Andersen Rørholt søndre Eje.

07.04.1771: Joen Jacobsen Søtholt.

07.04.1771: Erich Hansen ved Hære.

07.04.1771: Joen Simensen Bamble.

07.04.1771: Michel Halvorsen Bierkesæt Eje.

07.04.1771: Simon Christiansen Hellestved.

07.04.1771: Ole Olsen Høen.

07.04.1771: Gunild Olsdatter Tangevold Eje.

07.04.1771: Mari Larsdatter Høen.

07.04.1771: Pernille Nielsdatter Rørholt søndre.

07.04.1771: Anne Matthiasdatter Hellestved.

07.04.1771: Anne Gullichsdatter Kiørestad vestre.

07.04.1771: Aase Joensdatter Traag.

07.04.1771: Anne Maria Joensdatter Rørholt nordre.

07.04.1771: Anne Andersdatter Rørholt søndre.

07.04.1771: Anne Maria Christensdatter Bamble.

07.04.1771: Aase Maria Tollefsdatter Klep.

07.04.1771: Anne Maria Pedersdatter Sortedahl øvre.

07.04.1771: Dorthe Pedersdatter Søtholt.

07.04.1771: Aleth Gundersdatter Garstad.

07.04.1771: Anne Anundsdatter Esse.

07.04.1771: Inger Gullichsdatter Hafreager.

07.04.1771: Marthe Jacobsdatter Søtholt.

07.04.1771: Ingeborg Nielsdatter Fillestad.

26.04.1772: Peder Nielsen Pharo i Langesund.

26.04.1772: Ole Swendsen i Langesund.

26.04.1772: Jens Isachsen i Langesund.

26.04.1772: Elias Zachariasen i Langesund.

26.04.1772: Hans Rasmusen Sortedahl øvre.

26.04.1772: Peder Joensen Rørholt søndre.

26.04.1772: Christen Jensen ved Hære.

26.04.1772: Jens Kittilsen Brewig østre.

26.04.1772: Joen Jacobsen Rogn søndre.

26.04.1772: Erich Nielsen Fillestad.

26.04.1772: Johannes Thordsen Rogn nordre.

26.04.1772: Kirsten Christensdatter i Langesund.

26.04.1772: Sophi Nielsdatter i Langesund.

26.04.1772: Anne Maria Jørgensdatter paa Ravness.

26.04.1772: Anniken Larsdatter paa Winnie.

26.04.1772: Giertrud Maria Madsdatter Kiær.

26.04.1772: Margrethe Lorentzdatter ved Hære.

26.04.1772: Agnete Johannesdatter ved Hære.

26.04.1772: Berthe Christensdatter Gierestad.

26.04.1772: Anne Sophia Nielsdatter Breche.

26.04.1772: Anne Andersdatter Ringesøe.

26.04.1772: Mari Thordsdatter ved Hære.

26.04.1772: Malene Abrahamsdatter Høen.

26.04.1772: Karen Pedersdatter Aabye.

26.04.1772: Marthe Larsdatter Herum.

26.04.1772: Kari Andersdatter Lina.

side 548-549.

18.04.1773: Ole Jonsen Moe.

18.04.1773: Christen Lucasen ved Hære.

18.04.1773: Ole Thorsen Rønholt.

18.04.1773: Peder Andreas Green i Langesund.

18.04.1773: Ole Thorsen Riisklev.

18.04.1773: Frantz Pettersen Cudrio i Langesund.

18.04.1773: Jørgen Laersen i Ombosness.

18.04.1773: Erich Tellefsen Klep.

18.04.1773: Lars Larsen Herum.

18.04.1773: Ole Gullichsen Rønholt.

18.04.1773: Anders Madsen Breche.

18.04.1773: Christen Sørensen ved Hære.

18.04.1773: Anund Halvorsen Stokke vestre.

18.04.1773: Peter Petersen ved Hære.

18.04.1773: Gunder Madsen Lina.

18.04.1773: Anders Michelsen ved Hære.

18.04.1773: Jacob Jacobsen Rogn søndre.

18.04.1773: Halvor Jansen Trog.

18.04.1773: Hans Ewensen Winnie.

18.04.1773: Peder Madsen Roverød.

18.04.1773: Knud Michelsen Grommestad.

18.04.1773: Maria Hansdatter Trog.

18.04.1773: Marthe Arnaldsdatter Sortedal øvre.

18.04.1773: Maren Jørgensdatter Sivers i Langesund.

18.04.1773: Anniken Hansdatter ved Hære.

18.04.1773: Anne Maria Christiansdatter ved Hære.

18.04.1773: Kirstine Danielsdatter Aabye.

18.04.1773: Elen Magrethe Giertsdatter Asdal nedre.

18.04.1773: Maria Michelsdatter Grommestad.

18.04.1773: Elen Maria Jacobsdatter Asdahl øvre.

18.04.1773: Inger Cathrine Pedersdatter Aabye.

18.04.1773: Anne Lisbeth Jonsdatter ved Hære.

18.04.1773: Kari Jacobsdatter Ombosness.

18.04.1773: Aaste Olsdatter Breche.

18.04.1773: Asloug Jensdatter Rosland.

18.04.1773: Anne Gundersdatter Asdahl nedre.

18.04.1773: Marthe Hansdatter i Stathellet.

18.04.1773: Johanne Maria Pedersdatter i Langesund.

18.04.1773: Anne Maria Nielsdatter ved Hære.

18.04.1773: Anne Maria Christensdatter Ese.

10.04.1774: Anders Isachsen Tveten paa Strand.

10.04.1774: Lars Pedersen Glittum vestre.

10.04.1774: Christen Christensen ved Hære.

10.04.1774: Niels Nielsen ved Hære.

10.04.1774: Niels Michelsen ved Hære.

10.04.1774: Niels Nielsen ved Hære. (2)

10.04.1774: Christen Christiansen ved Hære.

10.04.1774: Aslach Danielsen i Ombosness.

10.04.1774: Knud Pedersen i Ombosness.

10.04.1774: Ole Jonsen Traag.

10.04.1774: Rasmus Hansen i Stathellet.

10.04.1774: Lars Olsen Høvig.

10.04.1774: Otto Ludvig Fyhn i Langesund.

10.04.1774: Hans Johannesen Flamming i Langesund.

10.04.1774: Morten Johannesen Flamming i Langesund.

10.04.1774: Niels Pedersen i Langesund.

10.04.1774: Frøken Susanna Kraft.

10.04.1774: Kirsten Laersdatter i Ombosness.

10.04.1774: Kari Giertsdatter Tweten paa Strand.

10.04.1774: Mari Abrahamsdatter Høen.

10.04.1774: Mari Rasmusdatter ved Hære.

10.04.1774: Kirsten Mortensdatter Garstad.

10.04.1774: Kirsten Knudsdatter Ese.

10.04.1774: Mari Christensdatter Bamble.

10.04.1774: Marthe Tarjersdatter Bircheset.

10.04.1774: Ingeborg Jørgensdatter Udgaarden.

10.04.1774: Kari Jørgensdatter Dørredahl.

10.04.1774: Anne Bartholomæidatter Glittum vestre.

10.04.1774: Marthe Jørgensdatter Rosland.

10.04.1774: Inger Gundersdatter Garstad.

10.04.1774: Ingeborg Nielsdatter Nyesteen.

10.04.1774: Anne Pedersdatter ved Hære.

10.04.1774: Mari Hansdatter ved Hære.

10.04.1774: Owed Thorsdatter ved Hære.

10.04.1774: Mari Andersdatter Rørholt Eje.

10.04.1774: Mari Anundsdatter Breche Eje.

10.04.1774: Anne Halvorsdatter Bircheseth Eje.

10.04.1774: Ingeborg Nielsdatter i Langesund.

10.04.1774: Anne Kistine Nielsdatter i Langesund.

10.04.1774: Karen Olsdatter i Langesund.

10.04.1774: Anne Sørensdatter i Langesund.