| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Ministerialbok for Bamble nr.3 - 1814-1833

Gravlagte

Transkribert av Leif Biberg Kristensen

 

side 200.

Død 04.12.1814, begravet 18.12.1814: Berthe Helene Andersdatter Bergsland 2½ uge.

Død 16.12.1814, begravet 25.12.1814: Qvindemennesket Marthe Hansdatter Grobstoks uægte barn Inger Ingebrethsdatter 2¾ aar.

Død 1815, begravet 22.01.1815: Arnald Madsen Sortebougens pigebarn Anne Karine Arnaldsdatter 5 aar.

Død 29.01.1815, begravet 04.02.1815: Enke Sigri Nielsdatter Nyesteenstranden 53 aar.

Død .., begravet 12.02.1815: Ole Olsen Hafredahlseie og kone Maria Olsdatter deris dødfødte pigebarn.

Død 09.02.1815, begravet 16.02.1815: Enken Ingebor Hansdatter Mansmyhr 76 aar.

Død 11.02.1815, begravet 19.02.1815: Pigen Kirsten Pedersdatter Polands uægte barn Sophie Halvorsdatter 8 uger.

Død 13.02.1815, begravet 20.02.1815: Lars Simensen Bambles kone Karen Maria Hansdatter 54 aar.

Død 28.03.1815, begravet 06.04.1815: Pigen Sigri Evensdatter Winie, tjenestepige 44½ aar.

Død 18.04.1815, begravet 25.04.1815: Enken Helge Maria Jacobsdatter Fæseths datter Berthe Maria Isachsdatter 2½ aar.

Død 21.05.1815, begravet 28.05.1815: Enken Marthe Amundsdatter Esse, follougsmenneske 70 aar.

Død 03.06.1815, begravet 10.06.1815: Enken Sara Olsdatter Rønholt, almisselem 88 aar.

Død 20.07.1815, begravet 23.07.1815: Jørgen Olsen Elvig og kone Kari Eilertsdatters barn Asborg Jørgensdatter 2 uger.

Død 07.08.1815, begravet 09.08.1815: Ole Christensen Bergsland og kone Marthe Guleksdatters dødfødte pigebarn.

Død 03.09.1815, begravet 10.09.1815: Enken Gunvor Svendsdatter Nenseth, follougsmenneske 85 aar.

Død 03.09.1815, begravet 10.09.1815: Ole Stenersen Meelbye og kone Jøran Jacobsdatters barn Anne Maria 12 aar.

Død 12.09.1815, begravet 18.09.1815: Isach Tostensen Eeg og kone Anne Maria Rasmusdatters hjemmedøbte barn Kirsten 12 dage.

Død 04.11.1815, begravet 12.11.1815: Halvor Kiddelsen søndre Rogn og kone Marthe Eliasdatters dødfødte pigebarn.

side 201-202.

Død 06.12.1814, begravet 18.12.1814: Knud Nielsen fra Birkesetheiet 2½ aar.

Død 1815, begravet 08.01.1815: Søren Gundersen inderst og fattig paa Sortebougen 35 aar.

Død 27.01.1815, begravet 03.02.1815: Hans Sørensen fra Grobstok, gaardbruger 56 aar.

Død 28.02.1815, begravet 08.03.1815: Hans Hansen Brøndsted, han faldt i isen og druknede, hjemme hos moderen i Brevigstranden 14 aar.

Død 12.03.1815, begravet 18.03.1815: Ungkarl Anders Halvorsen Midrognseie, matros, hos faderen paa Midrognseie 17 aar.

Død 24.03.1815, begravet 02.04.1815: Ole Christian Johansen Becher 2 aar 4 maaneder.

Død 06.04.1815, begravet 09.04.1815: Even Thygesen Rønningen under vestre Tveten og Mari Ejlertsdatters hjemmedøbte barn Ole Evensen 6 uger.

Død .., begravet 21.04.1815: Matros Peder Pedersen østre Kjørestad og kone Anne Magrethe Thorsdatters dødfødte drengebarn.

Død 01.05.1815, begravet 07.05.1815: Ole Erechsen Døredahleie og kone Mari Guldbrandsdatters barn Amund 1 aar.

Død 05.05.1815, begravet 14.05.1815: David Guldbrandsen Moeeie og kone Sophie Levorsdatters barn Guldbrand 12 uger.

Død 15.05.1815, begravet 22.05.1815: Huusmand Tosten Aadnesen Tinderholt under Breche 70 aar.

Død 28.06.1815, begravet 05.07.1815: Gaardmand Even Torbjørnsen Kiersdalen 33½ aar.

Død 12.07.1815, begravet 23.07.1815: Peder Sørensen Løvaasen og kone Jørran Torbjørnsdatters barn Niels Pedersen 9 uger.

Død .., begravet 30.07.1815: En ved Schierkeøen funden død mandsperson ved navn Morten Hansen Wibe.

Død 21.06.1815, begravet 09.08.1815: Gaardmand Søren Sørensen nordre Rørholt, druknet paa Kragerøe fjord 33½ aar.

Død 01.08.1815, begravet 09.08.1815: Thor Knudsen Ringesiøeie og kone Anne Amundsdatters barn Bæruld Thorsen 8 dage.

Død 15.08.1815, begravet 20.08.1815: Arnald Pedersen Houkedalkaasen og kone Ingebor Torgiusdatters barn Torgius Arnaldsen 16 uger.

Død 09.10.1815, begravet 15.10.1815: Knud Erichsen lille Kaasen under Rørholt og kone Anne? Gundersdatters barn Jens Knudsen 4½ aar.

Død 09.10.1815, begravet 15.10.1815: Ole Larsen vestre Glittum og kone Anne Barbro Aslaksdatters barn Lars Peter Olsen 9 dage.

Død 13.10.1815, begravet 19.10.1815: Thor Larsen Eegs-Rønningen og kone Oline Olsdatters hjemmedøbte barn Ole Thorsen 6 dage.

Død 19.11.1815, begravet 25.11.1815: Ole Amundsen Nyesteenstranden og kone Anne Hansdatters dødfødte pigebarn.

Død 27.11.1815, begravet 04.12.1815: Abraham Høens kone Mari Johannesdatter, follougsmenneske 85 aar.

Død 30.11.1815, begravet 04.12.1815: Enken Kirsten Jensdatter Eeg, follougsmenneske 73 aar.

Død 20.12.1815, begravet 25.12.1815: Ole Thorsen Krabberødstranden og kone Maria Jansdatters barn Aase Maria 10 dage.

Død 26.12.1815, begravet 04.01.1816: Jon Andersen nordre Rogn og Kirstine Isachsdatters barn Ingebor Maria 9½ aar.

Død 16.01.1816, begravet 25.01.1816: Hr. Major Christopher Budde og frue Caroline Sigismundsdatter Buddes barn Magrethe Christopha Caroline 3½ aar.

Død 22.01.1816, begravet 29.01.1816: Christopher Olsens kone fra Omborsnæss Ingebor Hansdatter 39 aar.

Død 28.01.1816, begravet 04.02.1816: Pigen Johanne Maria Amundsdatter Tveraaen, hjemme hos faderen 14 aar.

Død 30.01.1816, begravet 11.02.1816: Gift mand Lars Hansen Stormyr og pigen Kari Larsdatter Hofsteens uægte barn Groe 6 uger.

Død 05.02.1816, begravet 11.02.1816: Enken Mari Christophersdatter Eegsrønningen, fattiglem 64 aar.

Død 14.02.1816, begravet 21.02.1816: Kiddel Olsen Hasleeies kone Marthe Jonsdatter 31 aar.

Død 15.02.1816, begravet 22.02.1816: Christen Simonsen Hafredal og kone Maren Olsdatters barn Helge Maria 10 uger.

Død 22.02.1816, begravet 29.02.1816: Jens Vrolsen Masterød og kone Ingebor Christophersdatters barn Karen 20 uger.

Død 23.02.1816, begravet 02.03.1816: Ole Larsen Evensvigens kone Aslaug Knudsdatter 62 aar.

Død 09.04.1816, begravet 16.04.1816: Enken Else Maria Amundsdatter Bjerkesetheiet, fattiglem 45 aar.

Død 15.04.1816, begravet 21.04.1816: Pige Mari Jonsdatter Rørholt 84 aar.

Død 17.04.1816, begravet 23.04.1816: Lars Torkelsen Hofsteeneie og kone Thore Nielsdatters hjemmedøbte barn Maren 6 dage.

Død 20.04.1816, begravet 26.04.1816: Lars Ellingsen Finmark og kone Kirsten Ellingsdatters barn Anne Maria 9 maaneder.

side 203-204.

Død 19.11.1815, begravet 25.11.1815: Ole Amundsen Nyesteenstranden og kone Anne Hansdatters dødfødte drengebarn.

Død 22.11.1815, begravet 26.11.1815: Enkemand Peder Christensen Taule af Stathellet, tømmermand 72 aar.

Død 10.11.1815, begravet 26.11.1815: Simon Sørensen Sødtholt og kone Jøran Larsdatters hjemmedøbte barn Lars 1 dag.

Død 26.11.1815, begravet 03.12.1815: Enkemand Biørgof Thofsen øvre Asdal, daglejer 57 aar.

Død 06.12.1815, begravet 14.12.1815: Ungkarl Halvor Jacobsen Blegelien, hos sine forældre 23 aar.

Død 07.12.1815, begravet 15.12.1815: Enkemand Ole Bjørnsen Houchedal, fledføring 78 aar.

Død 27.12.1815, begravet 02.01.1816: Lars Amundsen Grummestad og kone Kari Jonsdatters barn Jon 13 maaneder.

Død 30.12.1815, begravet 05.01.1816: Anders Hansen nedre Sortedal og kone Karen Dorthea Pedersdatters barn Jon Christian 3 aar.

Død 16.01.1816, begravet 21.01.1816: Svend Halvorsen og kone Ingebor Knudsdatters barn Halvor 9 uger.

Død 28.01.1816, begravet 04.02.1816: Anders Brynnildsen Bergsland og kone Christine Hansdatters barn Hans ¼ aar.

Død 02.02.1816, begravet 11.02.1816: Drengen Anders Bjørnsen Bergseie 13 aar.

Død 03.02.1816, begravet 12.02.1816: Enkemand Elias Hansen Tveten paa Strand 77 aar.

Død 14.03.1816, begravet 22.03.1816: Bæruld Torgiussen vestre Waag og kone Aaste Maria Larsdatters barn Lars 2½ aar.

Død 23.03.1816, begravet 30.03.1816: Enkemand Thor Thorsen Høen 86 aar.

Død 28.03.1816, begravet 04.04.1816: Tron Christensen Rønholt, gaardmand 76 aar.

Død 01.04.1816, begravet 08.04.1816: Torger Hansen Hafredal og kone Else Maria Olsdatters barn Hans 3 uger.

Død 04.04.1816, begravet 12.04.1816: Jens Olsen Dahl og kone Anne Kirstine Jonsdatters barn Ole 1½ aar.

Død 14.04.1816, begravet 20.04.1816: Manden Tallak Levorsen Wissestadhagen 47 aar.

Død 20.04.1816, begravet 27.04.1816: Jens Isachsen Rosland og kone Aavet Maria Larsdatters barn Isaach 19 uger.

Død 26.04.1816, begravet 05.05.1816: Pigen Inger Halvorsdatter Bamble Præstegaard, tjenestepige 33 aar.

Død 15.05.1816, begravet 23.05.1816: Jens Kiddelsen Svarverkjer og kone Ingebor Maria Andersdatters barn Anne Maria 5½ aar.

Død 18.06.1816, begravet 23.06.1816: Hellich Halvorsen Giømleeies kone Anne Brynnildsdatter 62 aar.

Død 15.07.1816, begravet 21.07.1816: Lars Rasmussen Trost Bambleeie og kone Mari Christensdatters dødfødte drengebarn.

Død 03.08.1816, begravet 09.08.1816: Lars Thronsen søndre Rogn og kone Birthe Maria Larsdatters barn Anne Helene 8½ aar.

Død 08.08.1816, begravet 14.08.1816: Gunnuld Osmundsen Flotten og kone Anne Olsdatters barn Anne Helene 1¾ aar.

Død 12.10.1816, begravet 25.10.1816: Qvindemennesket Dorthe Andrea Haraldsdatter Stathellets uægte barn Karen Hansdatter ¼ aar.

Død 18.10.1816, begravet 25.10.1816: Ole Larsen Hafredals kone Inger Olsdatter 41 aar.

Død 27.10.1816, begravet 03.11.1816: Niels Jacobsen og kone Guri Sigursdatter fra Seude Præstegield, deris barn Gunhild 14 uger.

Død 20.11.1816, begravet 27.11.1816: Enke Inger Goutesdatter Aabyeeie 60 aar.

Død 02.12.1816, begravet 08.12.1816: Knud Larsen Moeeie og kone Johanne Taraldsdatters dødfødte pigebarn.

Død 05.12.1816, begravet 15.12.1816: Christopher Larsen Lønvig og kone Kirsten Henrica Hansdatters pigebarn død under daab 9 dage.

Død 27.12.1816, begravet 03.01.1817: Ole Erichsen østre Glittum og kone Aase Maria Nielsdatters barn Marthe Pernille ½ aar.

Død 31.12.1816, begravet 09.01.1817: Enke Birthe Michelsdatter Breche 99 aar.

Død 29.01.1817, begravet 02.02.1817: Pigen Aaste Maria Andersdatter Omborsnæsses og til barnefader udlagte ungkarl Johannes Johannessens uægte og hjemmedøbte barn Johanne 7 dage.

side 205-206.

Død 26.04.1816, begravet 03.05.1816: Ungkarl hr. Hans Greesen Winther af Stathellet, kjøbmand 62 aar.

Død 29.04.1816, begravet 05.05.1816: Even Tychesen og kone Mari Eilertsdatter Rønningens dødfødte drengebarn.

Død 04.05.1816, begravet 11.05.1816: Jon Andersen søndre Rørholt og kone Maren Magrethe Kiddelsdatters barn Kiddel 1 aar 6 uger.

Død 02.05.1816, begravet 12.05.1816: Enkemand Ole Larsen Evensvig, huusmand 58 aar.

Død 11.05.1816, begravet 18.05.1816: Manden Amund Christensen Winje, gaardmand 66 aar.

Død 31.05.1816, begravet 07.06.1816: Manden Johannes Steenberg Stathellet, fledføring 69 aar.

Død 14.06.1816, begravet 19.06.1816: Mand Knud Torgersen Sundbye, huusmand 63 aar.

Død 14.06.1816, begravet 19.06.1816: Ungkarl og matros Rejer Rejersen Stathellet fra Porsgrund, men død paa Stathellet 32 aar.

Død 10.06.1816, begravet 23.06.1816: Ole Hansen Midgaardseie og kone Magrethe Elizabeth Anfinsdatters barn Hans ¼ aar.

Død 24.06.1816, begravet 29.06.1816: Niels Hansen Wissestad og kone Anne Maria Gundersdatters barn Ole 18 uger.

Død 24.06.1816, begravet 29.06.1816: Lars Trost Bambleeies dødfødte drengebarn.

Død 31.08.1816, begravet 07.09.1816: Manden Knud Larsen østre Kjørestad 40 aar.

Død 08.09.1816, begravet 15.09.1816: Hans Paulsen Krabberød og kone Andrea Hansdatters barn Paul 1¼ aar.

Død 18.09.1816, begravet 26.09.1816: Enkemand Abraham Hansen Høen 88 aar.

Død 28.09.1816, begravet 06.10.1816: Lars Olsen Stormyren og kone Inger Enersdatters barn Christen 4 maaneder.

Død 15.11.1816, begravet 22.11.1816: Thor Larsen Hartvet og kone Helge Maria Jacobsdatters barn Isach 1 aar.

Død 15.11.1816, begravet 24.11.1816: Jacob Nielsen Wiig og kone Thore Jonsdatters barn Niels 6 uger.

Død 18.11.1816, begravet 24.11.1816: Gjert Olsen Linnarønningen og kone Helge Michelsdatters dødfødte drengebarn.

Død 20.12.1816, begravet 27.12.1816: Manden Arnald Larsen nordre Rørholt 39 aar.

Død 27.12.1816, begravet 04.01.1817: Manden Mads Larsen Kjær 73 aar.

Død 23.01.1817, begravet 30.01.1817: Claus Olsen Stathellet og kone Elen Cathrine Eriksdatters barn Ole 2¾ aar.

Død 12.03.1817, begravet 18.03.1817: Harald Halvorsen Grasmyr og kone Kirstine Hansdatters barn Anne Berthea 18 uger.

Død 04.05.1817, begravet 10.05.1817: Johannes Olsen Aabyeeies kone Elen Amundsdatter 50 aar.

Død 10.05.1817, begravet 18.05.1817: Ole Jacobsen Linna og kone Ingebor Maria Larsdatters barn Karen Maria 10 uger.

Død 08.05.1817, begravet 18.05.1817: Ole Hansen Midgaardseie og kone Magrethe Anfinsdatters hjemmedøbte barn Anne ¼ time.

Død 10.05.1817, begravet 19.05.1817: Lars Evensen Winjes kone Anne Helene Sørensdatter 68 aar.

Død 23.05.1817, begravet 31.05.1817: Enken Marthe Thomasdatter Winjestrand 68 aar.

Død 26.05.1817, begravet 31.05.1817: Pige Kari Aadnesdatter Bjerkesetheie 60 aar.

Død 04.06.1817, begravet 11.06.1817: Peder Eegsrønningens kone Kari Olsdatter 72 aar.

Død 17.06.1817, begravet 29.06.1817: Enken Kirsten Jørgensdatter Birkesetheie 81½ aar.

Død 11.08.1817, begravet 16.08.1817: Knud Torgersen Arnesplads og kone Anne Abrahamsdatter barn Maria ¼ aar.

Død 20.09.1817, begravet 26.09.1817: Syvert Andersen Asdalstrandens kone Mette Maria Hansdatter 37 aar.

Død 30.10.1817, begravet 07.11.1817: Enken Anne Danielsdatter nedre Asdal 84 aar.

Død 04.11.1817, begravet 07.11.1817: Enken Aslaug Larsdatter Skougen vestre 70 aar.

Død 10.11.1817, begravet 16.11.1817: Christen Pettersen Krabberød og kone Ingebor Herbjørnsdatters barn Helvig, hjemmedøbt 3 timer.

Død 15.11.1817, begravet 22.11.1817: Hans Amundsen Aastads kone Anne Maria Halvorsdatter 50 aar.

Død 30.11.1817, begravet 07.12.1817: Ole Erichsen østre Glitttum og kone Aase Maria Nielsdatters hjemmedøbte barn Marthe 10 dage.

Død 11.12.1817, begravet 21.12.1817: Jen Olsen Dahl og kone Anne Kirstine Jonsdatters dødfødte pigebarn.

side 207-208.

Død 26.01.1817, begravet 02.02.1817: Lars Larsen Rørholteie 34 aar.

Død 25.01.1817, begravet 02.02.1817: Axel Jensen Stathellet 46 aar.

Død 23.01.1817, begravet 09.02.1817: Anders Larsen Sorteboven og kone Marthe Jacobsdatters hjemmedøbte barn Jacob 8 dage.

Død 10.02.1817, begravet 23.02.1817: Drengen Ulrich Andreasen af Stathellet 14 aar.

Død 25.02.1817, begravet 02.03.1817: Erich Sørensen Holmgreen og kone Ingebor Halvorsdatters barn i Stathellet som var et dødfødt drengebarn.

Død 23.02.1817, begravet 03.03.1817: Manden Hans Larsen nedre Sortedal 72 aar.

Død 22.03.1817, begravet 29.03.1817: Manden Ole Jacobsen Linna 27 aar.

Død 25.03.1817, begravet 02.04.1817: Enkemand Christopher Sørensen østre Stokke 80 aar.

Død 28.03.1817, begravet 06.04.1817: Pige Karen Kirstine Olsdatters hjemmedøbte barn paa Gjerrestadeie ved navn Ole 7 dage. Til bemelte barnefader er udlagt ungkarl Halvor Olsen i forrige aar tjent hos hr. Just Wrigth i Langesund, men nu efter sigende skal tjene i Helgeraae i Tanums kald paa Bruunlaugnæsset. Han er for noget aar siden kommet fra Bøe Præstegjeld, hun er uconfirmeret.

Død 05.05.1817, begravet 11.05.1817: Christen Pedersen Taule i Stathellet og kone Helene Kirstine Nielsdatters barn Niels Christian 1 aar 6 uger.

Død 24.06.1817, begravet 29.06.1817: Simon Jonsen Thorsdal og kone Anne Maria Sørensdatters barn Even 5 uger.

Død 22.07.1817, begravet 29.07.1817: Enkemand Tosten Larsen Rugtvet 73 aar.

Død 10.08.1817, begravet 13.08.1817: Ole Corneliussen i Omborsnæss og kone Anne Maria Christensdatters barn Christen ½ aar.

Død 25.12.1817, begravet 01.01.1818: Enke Sara Jonsdatter Stathellet, almisselem 66 aar.

Død 11.01.1818, begravet 17.01.1818: Enken Ambor Pedersdatter Tinderholt 75 aar.

Død 13.01.1818, begravet 18.01.1818: Knud Andreassen i Stathellet og kone Anne Magrethe Gunnuldsdatters barn Gunnild Maria 1 aar.

Død 03.02.1818, begravet 12.02.1818: Niels Lorentzen Asvalds kone Maria Clausdatter 41½ aar.

Død 06.02.1818, begravet 14.02.1818: Ole Michelsens kone i Stathellet Elen Kirstine Engelsdatter 42 aar.

Død 28.02.1818, begravet 15.03.1818: Enke Marthe Arnaldsdatter nordre Rørholt 87 aar.

Død 07.04.1818, begravet 15.04.1818: Niels Aavaldsen Sætters kone Susanne Jonsdatter 23 aar.

Død 01.05.1818, begravet 09.05.1818: Amund Jacobsen Rachestads kone Anne Halvorsdatter 42 aar.

Død 05.05.1818, begravet 09.05.1818: Carl Abrahamsen Esses kone Guri Christensdatter 47 aar.

Død 10.05.1818, begravet 17.05.1818: Anders Larsen Sortebogen og kone Marthe Jacobsdatters barn Anne Berthea 10 uger.

Død 13.05.1818, begravet 24.05.1818: Peder Thronsen nedre Asdal og kone Sigri Christensdatters hjemmedøbte barn Anne Marine 4 timer.

Død 08.06.1818, begravet 15.06.1818: Lars Gullichsen vestre Glittums kone Gunnild Sigursdatter 75 aar.

Død 25.06.1818, begravet 02.07.1818: Isach Olsen Skougen ved Nenseth og kone Anne Lisbeth Hansdatters barn Magrethe 13 aar.

Død 13.07.1818, begravet 18.07.1818: Enke Kari Jerthsdatter Roverød 63 aar.

Død 27.07.1818, begravet 09.08.1818: Enke Torborg Anundsdatter Rush fra Omborsnæss 60 aar.

Død 03.08.1818, begravet 09.08.1818: Enke Malene Asgoutsdatter Fostveteie 70 aar.

Død 05.12.1818, begravet 13.12.1818: Anund Tellefsen østre Brevigs kone Tone Gundersdatter 75 aar.

Død 09.12.1818, begravet 17.12.1818: Jacob Schjerkes enke Anne Torbjørnsdatter 81 aar.

side 209-210.

Død 03.09.1817, begravet 11.09.1817: Manden Ole Gundersen Grimsrød 31 aar.

Død 20.08.1817, begravet 14.09.1817: Jørgen Evensen Tveten vestre og kone Kari Larsdatters dødfødte drengebarn.

Død 30.08.1817, begravet 21.09.1817: Joan Friderich Hemming og kone Mallene Erichsdatters dødfødte drengebarn.

Død 15.09.1817, begravet 21.09.1817: Ole Erichsen Dørredal og kone Mari Guldbrandsdatters barn Amund 15 uger.

Død 11.10.1817, begravet 18.10.1817: Ungkarl og matros Peder Haavorsen Omborsnæss, død paa Bamble Præstegaard 21¾ aar.

Død 15.11.1817, begravet 22.11.1817: Ungkarl Knud Mathiassen Langsenden under Rørholt 22 aar.

Død 06.12.1817, begravet 10.12.1817: Johannes Ditlev Furst og Pauline W. Durendals dødfødte drengebarn.

Død 19.12.1817, begravet 25.12.1817: Mand Lars Olsen Stormyren 26 aar.

Død i Sept., begravet 25.12.1817: Ungkarl Erich Jensen Høvig som befandtes ved Jomfruland druknet ved baadens kantring 22 aar.

Død 25.03.1818, begravet 05.04.1818: Lars Amundsen Linnaeie og kone Sophie Jensdatters barn Jens 1½ aar.

Død 07.04.1818, begravet 15.04.1818: Gunnuld Osmundsen Flaatten og kone Anne Olsdatters barn Abraham 6½ aar.

Død 17.04.1818, begravet 26.04.1818: Amund Tostensen Bambleeie og kone Marthe Maria Amundsdatters barn Tosten 2 aar.

Død 26.04.1818, begravet 03.05.1818: Jens Jacobsen Hartvet og kone Anne Pedersdatters barn Peder 8 uger.

Død 25.04.1818, begravet 03.05.1818: Ole Thorsen Krabberødstranden og kone Mari Jansdatters barn Ellef 1 aar 2 maaneder.

Død 27.04.1818, begravet 04.05.1818: Enkemand Mathias Berg af gaarden Tufte i Stokke Præstegjeld, hans uægte barn med jomfrue Caroline Steenberg paa Stathellet, Johannes 1½ aar.

Død 26.045.1818, begravet 04.05.1818: Christopher Larsen Grasmyreie og kone Kirsten ... barn Lars? 5 uger. (Nederst på sida, delvis uleselig. LBK)

Død 01.12.1818, begravet 20.12.1818: Ole Olsen Aabyeeie og kone Guri Magrethe Hansdatters barn Aleth Marie 1 aar 7 uger.

Død 24.12.1818, begravet 01.01.1819: Enken Ingebor Gundersdatter Kjerseie 67 aar.

Død 13.01.1819, begravet 20.01.1819: Lars Christensen Stathellets kone Johanne Karine Christensdatter 60 aar.

Død 19.02.1819, begravet 23.02.1819: Lars Amundsen Grummestad og kone Kari Jonsdatters barn Marthe Karine 1¼ aar.

Død 09.03.1819, begravet 14.03.1819: Pige Sønnov Larsdatter Rørholteie 13 aar.

Død 14.03.1819, begravet 20.03.1819: Hans Thorsen Høen og kone Kirsten Tostensdatters barn Kirsten Magrethe 5¾ aar.

Død 19.03.1819, begravet 27.03.1819: Simon Jonsen Thorsdal og kone Anne Maria Sørensdatters barn Mette Kirstine 4 aar.

Død 31.03.1819, begravet 08.04.1819: Jens Olsen Bjordammens kone Anne Jonsdatter 28 aar.

Død 07.04.1819, begravet 13.04.1819: Enke Inger Jensdatter Gjerrestadeie 84½ aar.

Død 21.04.1819, begravet 09.05.1819: Pigen Kirsten Maria Nielsdatter Esse 18 aar.

Død 17.05.1819, begravet 20.05.1819: Enken Anne Taraldsdatter Asdaltangen 60 aar.

Død 11.07.1819, begravet 16.07.1819: Hans Larsen Esse og kone Sara Christophersdatters barn Anne Helene 3 aar.

Død 11.07.1819, begravet 17.07.1819: Christen Tronsen Fæseths kone Anne Maria Larsdatter 39 aar.

Død 13.07.1819, begravet 18.07.1819: Pigen Kari Abrahamsdatter Aasland 28 aar.

Død 15-18.07.1819, begravet 23.07.1819: Hans Torgrimsen Nyesteenseie og kone Aase Hansdatters trillingbørn, nemlig hjemmedøbte Aaste Sirene 1 dag, Boel Maria 4 dage, og et dødfødt pigebarn.

Død 29.08.1819, begravet 02.09.1819: Fattiglem enken Aaste Tostensdatter Elvig 60 aar.

Død 07.09.1819, begravet 12.09.1819: Johan Becher Olsen i Stathellet og kone Magrethe Christensdatters barn Kirsten 14 uger.

side 211-212.

Død 02.05.1818, begravet 08.05.1818: Manden Ole Andersen Wingerei, gaardmand 53 aar.

Død 10.05.1818, begravet 17.05.1818: Manden Lars Larsen Skougen af Stathellet, strandsidder 70 aar.

Død 13.05.1818, begravet 17.05.1818: Hans Halvorsen Stathellet og kone Marthe Kirstine Larsdatters hjemmedøbte barn Halvor 3 uger.

Død 30.05.1818, begravet 07.06.1818: Svend Gundersen Hydal og pigen Guri Rasmusdatter Krabberøds uægte barn Halvor 12 dage.

Død 14.06.1818, begravet 28.06.1818: Manden Even Tychesen vestre Tvetenrønningen 36 aar.

Død 06.07.1818, begravet 11.07.1818: Jens Jonsen nedre Eeg og kone Anne Isaachsdatters barn Abraham 1¼ aar.

Død 23.07.1818, begravet 26.07.1818: Gartner Peder Halvorsen i Stathellet og kone Sophie Dorthea Bindrups hjemmedøbte barn Halvor Severin 9 uger.

Død 25.07.1818, begravet 09.08.1818: Enkemand og almisselem Arne Nielsen Busterød 82 aar.

Død 16.08.1818, begravet 19.08.1818: Ungkarl Lars Hansen Herum, han druknede i Frierfjorden ved at bade sig 18½ aar.

Død 31.08.1818, begravet 05.09.1818: Manden Jørgen Evensen vestre Tveten 44 aar.

Død 01.11.1818, begravet 07.11.1818: Ungkarl Abraham Hansen Asdalstranden 19½ aar.

Død 14.11.1818, begravet 22.11.1818: Knud Mortensen Bagerovnen og kone Helge Maria Andersdatters dødfødte drengebarn.

Død 24.11.1818, begravet 29.11.1818: Simon Sørensen Sødtholt og kone Jørran Larsdatters barn Simon 5 uger.

Død 24.11.1818, begravet 29.11.1818: Isach Olsen Stathellet og kone Marthe Kirstine Tollefsdatters barn Olaus 8 uger.

Død 07.12.1818, begravet 13.12.1818: Søren Christophersen østre Stokke og kone Kirsten Torkelsdatters barn Zacharias 18 uger.

Død 06.01.1819, begravet 12.01.1819: Manden Gunnuld Osmundsen Flaatten, gaardmand 52 aar.

Død 13.01.1819, begravet 20.01.1819: Aslak Ambrosen Stathellet og kone Mari Knudsdatters barn Knud 11 aar.

Død 08.10.1819, begravet 13.10.1819: Enken Guri Gjermundsdatter Præstegaarden 67 aar.

Død 20.10.1819, begravet 26.10.1819: Amund Andersen Winjestranden og kone Kirsten Larsdatters barn Elen Kirstine 20 uger.

Død 13.10.1819, begravet 31.10.1819: Erich Lind Hansen i Stathellet og kone Inger Jonsdatters barn Berthe Mathea 17 uger.

Død 22.10.1819, begravet 31.10.1819: Ole Nielsen Nyehuus og kone Anne Maria Christensdatters barn Aleth 2 aar.

Død 05.11.1819, begravet 14.11.1819: Abraham Hansen i Stathellet og kone Sidsel Jensdatters barn Sara 3 aar.

Død 08.11.1819, begravet 14.11.1819: Hans Olsen Brevigeie og kone Torrine Gjermundsdatters hjemmedøbte barn Asleug 12 dage.

Død 09.11.1819, begravet 16.11.1819: Ole Nielsen Aabyeeies kone Helvig Halvorsdatter 47 aar.

Død 24.12.1819, begravet 02.01.1820: Lars Knudsen Dørredal og afdøde kone Ingebor Abrahamsdatters barn Karen Kirstine 1½ aar.

Død 02.01.1820, begravet 16.01.1820: Niels Amundsen Skougeneies kone Berthe Maria Hansdatter 30 aar.

Død 24.12.1819, begravet 16.01.1820: Jacob Nielsen Sødtholt og kone Tore Jonsdatters barn Gunild Maria 2 aar.

Død 24.01.1820, begravet 06.02.1820: Gunder Jørgensen Gonge og kone Ingebor Jørgensdatters barn Karen Maria 1 aar 20 uger.

Død 02.02.1820, begravet 09.02.1820: Pige Tarran Maria Tarraldsdatter Rørholteie 26 aar.

Død 05.02.1820, begravet 13.02.1820: Enken Marthe Maria Tallaksdatter Bambleeies uægte barn Aaste Sørine 3¼ aar.

side 213-214.

Død 18.01.1819, begravet 31.01.1819: Bæruld Torgiusen vestre Waag og kone Aaste Maria Larsdatters hjemmedøbte barn Halvor 12 dage.

Død 25.01.1819, begravet 07.02.1819: Manden Wrol Larsen Dørredaleie, han druknede i Huulsvandet 25½ aar.

Død 14.02.1819, begravet 23.02.1819: Manden Lars Amundsen Grummestad 54 aar.

Død 18.02.1819, begravet 25.02.1819: Niels Hansen Wissestad og kone Anne Maria Gundersdatters barn Anders 6½ aar.

Død 19.03.1819, begravet 24.03.1819: Anders Brynnildsen Bergsland og kone Christine Hansdatters barn Hans 1¾ aar.

Død 25.03.1819, begravet 01.04.1819: Manden Ole Larsen i Stathellet 62 aar.

Død 29.03.1819, begravet 04.04.1819: Manden Christen Pettersen Krabberødeie 42 aar.

Død 01.04.1819, begravet 08.04.1819: Christen Tronsen Fæseth og kone Anne Maria Larsdatters barn Arnald 2 aar.

Død 14.04.1819, begravet 21.04.1819: Manden Hans Ottesen i Stathellet, røiert 76 aar.

Død 13.04.1819, begravet 21.04.1819: Arnald Pedersen Rognstranden og kone Ingebor Torgjusdatters barn Peder 3 uger.

Død 03.05.1819, begravet 09.05.1819: Enkemand Hans Larsen øvre Skougen 65 aar.

Død 25.04.1819, begravet 09.05.1819: Erich Olsen Kjersdalen og kone Berthe Maria Evensdatters barn Knud ¾ aar.

Død 06.05.1819, begravet 17.05.1819: Manden Claus Larsen Trosbye 59 aar.

Død 15.05.1819, begravet 20.05.1819: Thor Andersen Tangevold og kone Kirsten Jørgensdatters barn Lars ¼ aar.

Død 17.05.1819, begravet 06.06.1819: Manden Ole Johannesen Aabyeeie 76 aar.

Død 18.06.1819, begravet 27.06.1819: Ungkarl Wrol Olsen Tangevold 28 aar. Blødde sig ihjel af et vaadehug i skoven hvoraf han døde samme dag efter sin hjemførelse.

Død 20.06.1819, begravet 27.06.1819: Ungkarl Ole Pedersen Omborsnæs og pige Aaste Maria Andersdatters hjemmedøbte barn Peder 3 timer. Der er udlyst for dem til ægteskab.

Død 26.06.1819, begravet 04.07.1819: Ole Svendsen Hydahl og kone Inger Jensdatters barn Svend 2 aar 6 uger.

Død 22.02.1820, begravet 05.03.1820: Halvor Pedersen Holmen og kone Anne Hansdatters barn Ingebor Maria 12 uger.

Død 22.03.1820, begravet 31.03.1820: Halvor Pedersen Holmen og kone Anne Hansdatters barn Aleth Maria 12 aar.

Død 29.05.1820, begravet 04.06.1820: Ole Amundsen i Stathellet og kone Karen Maria Hansdatters barn Caroline ¾ aar.

Død 01.07.1820, begravet 08.07.1820: Enken Sigri Gullichsdatter vestre Kjørestad 74 aar.

Død 08.07.1820, begravet 13.07.1820: Enken Aase Christensdatter Bjerkeseths dødfødte pigebarn hvortil er udlagt som barnefader ungkarl Asle Nielsen Bjerkesetheie.

Død 17.07.1820, begravet 24.07.1820: Peder Busterøds kone Anne Kirstine Thomasdatter 33 aar.

Død 12.07.1820, begravet 30.07.1820: Ole Olsen Aabyeeies kone Guri Magrethe Hansdatter 46 aar.

Død 29.07.1820, begravet 04.08.1820: Osmund Olsen Moeeies kone Anne Knudsdatter 62 aar.

Død 03.09.1820, begravet 09.09.1820: Halvor Pedersen Rognseies kone Sigri Andersdatter 54 aar.

Død 08.09.1820, begravet 17.09.1820: Enken Marthe Olsdatter Arnespladses datter Anne Oline Olsdatter 9 aar.

Død 15.10.1820, begravet 22.10.1820: Enken Anne Isaachsdatter Grasmyreie 71 aar.

Død 07.11.1820, begravet 15.11.1820: Thor Tangevalds kone Kirsten Jørgensdatter 28 aar.

Død 12.11.1820, begravet 19.11.1820: Pige Marthe Sophie Andersdatter Nenseth 20¼ aar.

Død 15.11.1820, begravet 22.11.1820: Zacharias Jonsen nordre Rogn og kone Anne Maria Hansdatters barn Karen Susanne 3 aar.

Død 02.12.1820, begravet 09.12.1820: Isach Thorsen Skougen østre og kone Kari Halvorsdatters barn Anne Maria 7 aar.

side 215-216.

Død 03.07.1819, begravet 09.07.1819: Simon Jonsen Thorsdal og kone Anne Maria Sørensdatters barn Even 1 aar.

Død 08.08.1819, begravet 29.08.1819: Manden Jørgen Jensen Skaaning Eegsrønningen 81 aar.

Død 22.09.1819, begravet 03.10.1819: Manden Jon Jonsen Smedekaasen 56 aar.

Død 05.10.1819, begravet 13.10.1819: Manden Ole Erichsen østre Glittum 41½ aar.

Død 30.11.1819, begravet 05.12.1819: Jens Olsen Dahl og kone Anne Kirstine Johnsdatters dødfødte drengebarn.

Død 07.12.1819, begravet 14.12.1819: Søren Hansen Midtrogn og kone Mette Karine Nielsdatters barn Hans Jacob 8 uger.

Død 10.12.1819, begravet 17.12.1819: Jørgen Jørgensen vestre Brevig og kone Anne Helvig Pedersdatters barn Peder Simon 1 aar.

Død 09.12.1819, begravet 17.12.1819: Pigen Berthe Maria Pedersdatters fra Langøen under Sannichedal og den til barnefader udlagte ungkarl Anders Tollefsen Breches uægte dødfødte drengebarn.

Død 26.12.1819, begravet 04.01.1820: Enkemand Niels Olsen Svindland 77 aar.

Død 02.01.1820, begravet 16.01.1820: Jens Elefsen Ringeskjøe og kone Karen Isaachsdatters barn Jens 1½ aar.

Død 20.01.1820 begravet 06.02.1820: Niels Kittelsen Krabberød og kone Signe Østensdatters barn Østen 21 uger.

Død 21.01.1820(?), begravet 05.03.1820: Pigen Karen Kirstine Olsdatter Stathellet og enkemand Bjørn Salvesen fra Næs Præstegjeld, deres sammenavlede og hjemmedøbte uægte barn Peder 9 dage.

Død 05.12.1820, begravet 10.12.1820: Pigen Karen Halvorsdatter Smedekaasen 17 aar.

Død 03.12.1820, begravet 12.12.1820: Enken Aaste Maria Olsdatter Wingereis barn Live Kirstine Olsdatter 12¼ aar.

Død 10.12.1820, begravet 16.12.1820: Isach Tostensen Eeg og kone Anne Maria Rasmusdatters barn Kirsten 4 aar.

Død 17.12.1820, begravet 20.12.1820: Pigen Wilhelmine Frederikka Maria Pedersdatter Omborsnæsses uægte barn Maria Jacobsdatter 5 maaneder.

Død 07.12.1820, begravet 24.12.1820: Gunder Hansen Bamble og Anne Maria Sørensdatters uægte barn Gurine 12½ aar.

Død 18.12.1820, begravet 28.12.1820: Pigen Mætte Kirstine Larsdatter Moe 14 aar.

Død 03.01.1821, begravet 10.01.1821: Gunder Hansen Bamble og kone Berthe Maria Jacobsdatters barn Anne Eline 5 aar.

Død 27.12.1820, begravet 10.01.1821: Jacob Jonsen Sødtholt og kone Aase Maria Olsdatters barn Marthe Oline 9 uger.

Død 28.12.1820, begravet 10.01.1821: Johan Friderich Hemming Findal og kone Malene Erichsdatters barn Frederikka 16 aar.

Død 09.01.1821, begravet 21.01.1821: Niels Aavaldsen Blegelieeie og kone Marthe Rasmusdatters hjemmedøbte barn Aase 1 dag.

Død 17.01.1821, begravet 27.01.1821: Isach Tollefsen Bergh og kone Tarran Maria Jonsdatters barn Marthe Maria 10 aar.

Død 19.01.1821, begravet 27.01.1821: Niels Abrahamsen Aasland og kone Asborg Halvorsdatters barn Marichen Karine 3 aar.

Død 17.01.1821, begravet 27.01.1821: Halvor Knudsen Moeeies kone Groe Ansteensdatter 72 aar.

Død 22.01.1821, begravet 04.02.1821: Peder Halvorsen Stathellet og kone Sophie Dorthea Sørensdatters hjemmedøbte barn Dorthea 6 uger.

side 217-218.

Død 04.03.1820, begravet 15.03.1820: Jacob Hansen Tinderholteie og kone Inger Hansdatters barn Ole Andreas 3 uger.

Død 03.03.1820, begravet 26.03.1820: Erich Evensen og kone Marichen Gundersdatter Skougen vestre, deres dødfødte drengebarn.

Død 04.03.1820, begravet 26.03.1820: Ungkarl Gunder Jensen Gjerrestadeie og pige Anne Arnesdatters barn Jens 4 uger.

Død 18.03.1820, begravet 26.03.1820: Østen Knudsen Grasmyreie og kone Justine Marie Andersdatters barn Saamund 10 dage.

Død 01.08.1820, begravet 06.08.1820: Ungkarl Ole Aadnesen Nyesteeneie og pige Cathrine Larsdatters barn Anders 3 uger.

Død 06.08.1820, begravet 12.08.1820: Even Jonsen nordre Rørholt og kone Susanne Larsdatters dødfødte drengebarn.

Død 10.08.1820, begravet 16.08.1820: Enkemand Jacob Andersen søndre Rørholt 75 aar.

Død 28.08.1820, begravet 10.09.1820: Manden Andreas Johannesen Ørqvist af Stathellet 70 aar.

Død 05.09.1820, begravet 10.09.1820: Enkemand Ole Olsen Aabyeeies barn Ole 8 uger.

Død 07.09.1820, begravet 14.09.1820: Hans Christian Orbien? Kjellestad og kone Kirsten Maria Olsdatters barn Ole Petter 18 uger.

Død 11.09.1820, begravet 17.09.1820: Drengen Peder Jensen Stathellet 15 aar.

Død 14.09.1820, begravet 01.10.1820: Peder Halvorsen Stathellet og kone Sophie Dorthea Sørensdatters barn Halvor Severin 1¼ aar.

Død 18.10.1820, begravet 25.10.1820: Lorentz Olsen Midtgaarstranden og kone Jennichen Nielsdatters barn Hans Petter 7½ aar.

Død 21.10.1820, begravet 25.10.1820: Ole Halvorsen Trosbyeeie og kone Johanne Johannesdatters barn Halvor ½ aar.

Død 14.02.1821, begravet 17.02.1821: Ole Amundsen i Stathellet og kone Karen Maria Hansdatters hjemmedøbte barn Oline ½ time.

Død 09.02.1821, begravet 25.02.1821: Pige Anne Abrahamsdatter Aasland 22 aar.

Død 20.02.1821, begravet 04.03.1821: Jens Isachsen Rosland og kone Aavet Maria Larsdatters barn Kirsten Gurine 5 maaneder.

Død 27.02.1821, begravet 07.03.1821: Arnald Simonsen Ødegaarden og kone Anne Larsdatters barn Anne Maria 8 maaneder.

Død 04.03.1821, begravet 10.03.1821: Enken Aase Sørensdatter fra Herre, men døde paa Asdaltangen 74 aar.

Død 06.03.1821, begravet 14.03.1821: Jacob Andersen Sørbyes kone Asbor Svendsdatter 33 aar.

Død 07.03.1821, begravet 15.03.1821: Lars Olsen Tinderholt og kone Dorthe Hansdatters hjemmedøbte barn Anne Mathea 9 dage.

Død 31.03.1821, begravet 08.04.1821: Hans Meebyes kone af Stathellet Aloug Madsdatter 29 aar.

Død 01.04.1821, begravet 09.04.1821: Søren Amundsen Holte og kone Inger Susanne Jonsdatters barn Sara Andrea 1½ aar.

Død 08.04.1821, begravet 14.04.1821: Simon Sørensen Sødtholt og kone Jørran Larsdatters barn Karen Kirstine 7 aar.

Død 04.04.1821, begravet 15.04.1821: Kittel Thorsens enke Anne Jensdatter Svarverkjer 76 aar.

Død 06.04.1821, begravet 15.04.1821: Sal. Johannes Erichsen Stathellet og kone Anne Berthea Michelsdatters barn Dorthe Maria 6 aar 4 maaneder.

Død 08.04.1821, begravet 18.04.1821: Jens Jrgens Grobstoks kone Karen Cathrine Halvorsdatter 51½ aar.

Død 12.04.1821, begravet 19.04.1821: Niels Amundsen Stathellet og sal. Birthe Maria Hansdatters barn Anne 7½ aar.

side 219-220.

Død 25.10.1820, begravet 02.11.1820: Enkemand Lars Gulleksen vestre Glittum 76 aar.

Død 26.10.1820, begravet 02.11.1820: Ungkarl Jørgen Clausen Hafsund 35 aar.

Død 28.10.1820, begravet 02.11.1820: Ungkarl Knud Thomassen Fostvet 24½ aar.

Død 24.10.1820, begravet 02.11.1820: Gunder Thomassen Døredaleie og kone Ingebor Maria Pedersdatters barn Thomas 2½ uge.

Død 07.11.1820, begravet 13.11.1820: Søren Hansen Midtrogn og kone Mætte Karine Nielsdatters barn Hans Christian 2 uger 4 dage.

Død 06.11.1820, begravet 15.11.1820: Thor Tangevold og sal. Kirsten Jørgensdatters barn Hans Petter 4 aar.

Død 08.11.1820, begravet 15.11.1820: Drengen Christen Tollefsen Tinderholt 15 aar.

Død 10.11.1820, begravet 19.11.1820: Jon Andersen søndre Rørholt og kone Mari Kittelsdatters barn Jørgen 1/3 aar.

Død 21.11.1820, begravet 28.11.1820: Hans Thorsen Høen og kone Kirsten Tostensdatters søn Lars 13 aar.

Død 26.11.1820, begravet 03.12.1820: Jens Vrolsen Masterød og kone Ingeborg Christophersdatters barn Lars 1¼ aar.

Død 21.11.1820, begravet 03.12.1820: Jacob Andersen Grasmyreie og kone Asbor Svendsdatters barn Peder 3 aar.

Død 28.11.1820, begravet 06.12.1820: Anders Hansen nedre Sortedal og kone Karen Dorthea Pedersdatters barn Ole Andreas 1 aar 2 maaneder.

Død 02.12.1820, begravet 09.12.1820: Manden Johannes Larsen Herum 68 aar.

Død 03.12.1820, begravet 10.12.1820: Lars Iversen og kone Maria Torgjusdatter vestre Tvetens barn Torgjus 3 uger.

Død 11.12.1820, begravet 20.12.1820: Pigen Dorthe Maria Pedersdatter Omborsnæsses uægte barn Jens Jensen 1 aar 10 maaneder.

Død 27.05.1821, begravet 02.06.1821: Hr. Consul Bent Blehrs kone paa Kjellestad, frue Maren Dorthea Blehr 40½ aar.

Død 28.05.1821, begravet 03.06.1821: Østen Knudsen Grasmyreie og kone Justine Christensdatters barn Maren 11 uger.

Død 30.06.1821, begravet 06.07.1821: Jacob Olsen Mollefjeld og kone Ingebor Lorentzdatters barn Sigri 5 aar.

Død 08.07.1821, begravet 15.07.1821: Pige Karen Sophie Knudsdatter fra Stillenæstangen i Sannichedal men død paa Blegelien i Bamble hvor hun tjente, tjenestepige 29 aar.

Død 06.09.1821, begravet 16.09.1821: Pigen Aase Maria Amundsdatter Wissestadhagen, fosterdatter 21 aar.

Død 11.09.1821, begravet 18.09.1821: Enken Birthe Christensdatter Fæseth 81 aar.

Død 22.10.1821, begravet 29.10.1821: Lægdslem enken Claudia Pedersdatter Traag 85 aar.

Død 09.11.1821, begravet 17.11.1821: Enken Anne Christensdatter Kjønøen af Sannikedals Sogn, med Proust Drejers og Bamble kirkeværgers tilladelse 86 aar.

Død 10.11.1821, begravet 18.11.1821: Anders Hansen Nenseth og kone Aaste Maria Knudsdatters barn Maria 5½ aar.

Død 10.11.1821, begravet 18.11.1821: Svend Halvorsen Asdaltangen og kone Johanne Maria Larsdatters hjemmedøbte barn Aase Annette 3 uger.

Død 18.12.1821, begravet 01.01.1822: Niels Aavaldsen Blegelierønningen og kone Marthe Rasmusdatters dødfødte pigebarn.

Død 06.01.1822, begravet 13.01.1822: David Guldbrandsen Gongeeie og kone Sophie Levorsdatters hjemmedøbte barn Maria 3 uger.

side 221-222.

Død 15.12.1820, begravet 23.12.1820: Ungkarl Jens Nielsen Wiig 20 aar.

Død 16.12.1820, begravet 24.12.1820: Halvor Arnesen Høenseie og kone Maria Andersdatters barn Anders 6 aar.

Død 14.12.1820, begravet 24.12.1820: Tellef Anundsen Tinderholt og kone Gunnild Maria Tallaksdatters udøbte drengebarn 2 uger.

Død 17.12.1820, begravet 25.12.1820: Johannes Olsen Aabyeeie og kone Karen Maria Eriksdatters barn Anders 22 uger.

Død 21.12.1820, begravet 28.12.1820: Ole Christensen Bergsland og kone Marthe Gulechsdatters barn Gullech 3½ aar.

Død 24.12.1820, begravet 31.12.1820: Thor Larsen Eegsrønningen og kone Oline Olsdatters barn Ole 1½ aar.

Død 27.12.1820, begravet 01.01.1821: Ole Danielsen Rødskleven og kone Anne Nielsdatters dødfødte drengebarn.

Død 29.12.1820, begravet 06.01.1821: Ole Olsen Svindland og kone Gunnild Paulsdatters barn Paul 4½ aar.

Død 01.01.1821, begravet 06.01.1821: Anders Hansen nedre Sortedal og kone Karen Dorthea Pedersdatters barn Jon Christian 3 aar.

Død 13.01.1821, begravet 21.01.1821: Amund Tostensen Bambleeie og kone Marthe Maria Amundsdatters hjemmedøbte drengebarn Ole 2 uger.

Død 14.01.1821, begravet 21.01.1821: Pigen Kari Larsdatter Hofsteen og gift mand Lars Hansens uægte barn Hans 3½ aar.

Død 23.01.1821, begravet 27.01.1821: Isach Tollefsen Bergh og kone Tarran Maria Jonsdatters barn Lars 2 aar.

Død 22.01.1821, begravet 27.01.1821: Hans Olsen Trosbyeeie og kone Thorine Gjermundsdatters hjemmedøbte barn Ole Jørgen 1 dag.

Død 23.01.1822, begravet 31.01.1822: Peder Eliasen Tveten paa Strands kone Else Olsdatter 76 aar.

Død 25.01.1822, begravet 03.02.1822: Knud Helleksen Gjømleeie og kone Gunnild Maria Nielsdatter dødfødte pigebarn.

Død 30.01.1822, begravet 07.02.1822: Bernt Simonsen Bagerovnen og kone Thore Maria Olsdatters barn Aase Maria 1 aar 8 maaneder.

Død 18.03.1822, begravet 28.03.1822: Simon Halvorsen og kone Elen Maria Jacobsdatter Præstegaardens dødfødte pigebarn.

Død 30.03.1822, begravet 03.04.1822: Frederich Blomstergreens kone Kari Olsdatter fra Grans Præstegjeld, som døde paa sin gjennemreise her igjennem sognet paa Rosland, 44 aar.

Død 23.03.1822, begravet 05.04.1822: Enken Ales Olsdatter Soli 85 aar.

Død 01.04.1822, begravet 09.04.1822: Thor Olsen Barringdalens kone Gunnild Halvorsdatter 53 aar.

Død 03.04.1822, begravet 09.04.1822: Søren Hansen Rørholteie og kone Sigri Nielsdatters barn Marthe 8? uger. (Tallet tilklusset. LBK)

Død 09.04.1822, begravet 17.04.1822: Enken Kirsten Østensdatter Grasmyreie 69 aar.

Død 12.04.1822, begravet 17.04.1822: Henrich Olsen Stathellet og kone Elisabeth Corneliusdatters barn Caroline 1¼ aar.

Død 17.04.1822, begravet 28.04.1822: Pigen Ingebor Jonsdatter Toners hjemmedøbte uægte barn Olette 9 dage. Til barnefader udlagt ungkarl Ole Thorsen Kjønøen.

Død 22.04.1822, begravet 28.04.1822: Hans Paulsen Krabberød og kone Andrea Hansdatters barn Kirsten Maria 7 uger.

Død 31.05.1822, begravet 07.06.1822: Lars Olsen nedre Sortedaleie og kone Dorthe Maria Hansdatters barn Anne Mathea ¼ aar.

side 223-224.

Død 18.02.1821, begravet 24.02.1821: Ole Abrahamsen Bjerkeseth og kone Gunnild Christensdatters barn Lars 9 uger.

Død 27.02.1821, begravet 07.03.1821: Torger Hansen Hafredal og kone Else Maria Olsdatters barn Hans 5 maaneder.

Død 06.03.1821, begravet 14.03.1821: Jacob Andersen Sørbye og kone Asbor Svendsdatters dødfødte drengebarn.

Død 14.03.1821, begravet 25.03.1821: Knud Andreassen Stathellet og kone Anne Magrethe Gunnuldsdatters barn Gunder 2¼ aar.

Død 19.03.1821, begravet 28.03.1821: Drengen Simon Isaachsen Hartvet 1½ aar.

Død 27.03.1821, begravet 03.04.1821: Skibsbygmester Hans Jacobsen fra Stathellet 36½ aar.

Død 10.04.1821, begravet 14.04.1821: Jens Michelsen og kone Kirsten Gundersdatter Tinderholteies dødfødte drengebarn.

Død 13.04.1821, begravet 19.04.1821: Pigen Ingebor Olsdatter Stormyrens uægte barn hjemmedøbt Knud 5 dage. Udlagt til barnefader Knud Helleksen Gjømleeie.

Død 18.05.1821, begravet 26.05.1821: Manden Svend Thorsen Nenseth 63 aar.

Død 18.05.1821, begravet 26.05.1821: Søren Andersen Busterød og kone Kirsten Halvorsdatters barn Erich 13 maaneder.

Død 30.04.1821, begravet 27.05.1821: Halvor Brynnildsen Dalene og kone Karen Jonsdatters tvillingbørn hjemmedøbte navnlig Brynnild og Jon 5 timer.

Død 23.05.1821, begravet 30.05.1821: Thor Amundsen østre Glittum og kone Aase Maria Nielsdatters barn Ole 11 dage.

Død 05.06.1821, begravet 09.06.1821: Manden Anders Halvorsen Fjellestad 42 aar.

Død 04.06.1821, begravet 10.06.1821: Enkemand Ole Gunnuldsen Rønholt, lægdslem, død paa Linna 84 aar.

Død 07.06.1821, begravet 17.06.1821: Erich Olsen Kjersdalen og kone Birthe Maria Evensdatters barn Even 1 aar 2 maaneder.

Død 16.06.1822, begravet 21.06.1822: Gunder Skares kone Kirsten Trulsdatter 70 aar.

Død 29.06.1822, begravet 06.07.1822: Enken Ingebor Nielsdatter Wissestad 84½ aar.

Død 30.07.1822, begravet 04.08.1822: Pige Mari Nielsdatter Nyesteenstranden 53 aar.

Død 22.08.1822, begravet 29.08.1822: Jacob Hafsunds enke Anne Maria Andersdatter 61½ aar.

Død 01.09.1822, begravet 15.09.1822: Pigen Inger Maria Pedersdatter Storeøe 21½ aar.

Død 07.09.1822, begravet 15.09.1822: Ole Abrahamsen Bjerkeseth og kone Gunnild Christensdatters barn Maren Kirstine 3 uger.

Død 13.10.1822, begravet 19.10.1822: Pigen Inger Olsdatter Aasland af Solum Præstegjeld, og død paa østre Brevig 24 aar.

Død 18.10.1822, begravet 26.10.1822: Pigen Sophia Maria Larsdatter Winje 31½ aar.

Død 07.11.1822, begravet 16.11.1822: Enken Ragnhild Arnaldsdatter Sahlen 60 aar.

Død 16.11.1822, begravet 24.11.1822: Ole Amundsen i Stathellet og kone Karen Maria Hansdatters barn Hanna Caroline 13 uger.

Død 18.11.1822, begravet 24.11.1822: Enke Kirsten Nielsdatter Rørholteie 36 aar.

Død 19.11.1822, begravet 26.11.1822: Ungkarl Ole Larsen Oleshul og pigen Inger Maria Halvorsdatter Moes uægte dødfødte pigebarn.

Død 01.12.1822, begravet 08.12.1822: Henrich Clausen Gjømble og kone Else Thorsdatters barn Berthe Maria 28 uger.

Død 08.12.1822, begravet 16.12.1822: Lars Jonsen Blegeliens kone Ingeborg Olsdatter 43 aar.

side 225-226.

Død 20.08.1821, begravet 25.08.1821: Even Jonsen nordre Rørholt og kone Susanne Larsdatters barn Jon 3 uger.

Død 10.09.1821, begravet 15.09.1821: Manden Knud Torgersen Bambleeie 72 aar.

Død 13.09.1821, begravet 21.09.1821: Manden Thor Evensen nordre Rogn 47½ aar.

Død 27.11.1821, begravet 05.12.1821: Even Andersen Tangevold og kone Birthe Mathea Christensdatters barn Hans 10 maaneder.

Død 31.12.1821, begravet 13.01.1822: Manden Tollef Knudsen Bambleeie 38 aar.

Død 31.12.1821, begravet 13.01.1822: Ole Nielsen Nyehuus og kone Anne Maria Christensdatters dødfødte drengebarn.

Død 16.01.1822, begravet 23.01.1822: Isach Tostensen Eeg og kone Anne Maria Rasmusdatters dødfødte drengebarn.

Død 07.02.1822, begravet 14.02.1822: Manden Knud Torgersen Arnesplads død pludselig paa veien fra Winiestranden til sit hjem 36 aar.

Død 02.03.1822, begravet 17.03.1822: Niels Amundsen Stathellet og kone Kari Kittelsdatters tvillingbarn Andreas 8 uger.

Død 24.03.1822, begravet 10.03.1822(?): Manden Lars Torkildsen Hofsteeneie 47 aar.

Død 19.03.1822, begravet 05.04.1822: Manden Kittel Olsen Hasleeie 42 aar.

Død 29.03.1822, begravet 05.04.1822: Søren Amundsen Kjær og kone Inger Maria Simonsdatters hjemmedøbte drengebarn Simon 4 dage.

Død 31.03.1822, begravet 06.04.1822: Enkemand Søren Christensen østre Kjørestad 84 aar.

Død 29.03.1822, begravet 06.04.1822: Enken Mari Eilertsdatter Rønningen under vestre Tveten, hendes hjemmedøbte uægte drengebarn Peder Jørgensen 4½ uge.

Død 05.04.1822, begravet 13.04.1822: Manden Jens Thronsen Rønholt 53 aar.

Død 15.04.1822, begravet 17.04.1822: Ole Isachsen i Stathellet og kone Aaste Johannesdatters dødfødte drengebarn.

Død 12.12.1822, begravet 28.12.1822: Enken Ingebor Jacobsdatter Omborsnæss 66 aar.

Død 25.12.1822, begravet 29.12.1822: Pige Karen Magrethe Arnesdatter Stathellet 32 aar.

Død 26.12.1822, begravet 29.12.1822: Pige Anne Maria Stenersdatter Stathellets uægte barn Anne Helene Arnesdatter 1 aar 9 maaneder.

Død 01.01.1823, begravet 12.01.1823: Brynnild Helleksen Nuestadeie og kone Berthe Hansdatters hjemmedøbte barn Anne Magrethe ½ time.

Død 19.01.1823, begravet 02.02.1823: Enken Aase Maria Johnsdatter Stathellet 66 aar.

Død 01.02.1823, begravet 09.02.1823: Tov Gundersen Huuldalen og kone Anne Olsdatters barn Anne Helvig 6 maaneder.

Død 09.02.1823, begravet 17.02.1823: Søren Andersen Busterød og kone Kirsten Halvorsdatters dødfødte pigebarn.

Død 06.02.1823, begravet 23.02.1823: Pigen Anne Mathea Abrahamsdatter Stathellet 9 aar.

Død 18.02.1823, begravet 26.02.1823: Enkemand Thor Andersen Tangevolds barn Marthe Kirstine 2 aar 11 maaneder.

Død 25.02.1823, begravet 02.03.1823: En omreisende mand Halvor Halvorsen af Ringeboe i Guldbrandsdalen, hans kone Anne Erichsdatter død paa Esse 48 aar.

Død 27.04.1823, begravet 03.05.1823: Pigen Berthe Bæruldsdatter østre Waag 58 aar.

Død 11.05.1823, begravet 18.05.1823: Pigen Maria Thorsdatter Ørevig af Sannichedal død paa Havredal 48 aar.

Død 20.05.1823, begravet 25.05.1823: Enken Maria Davidsdatter Moeeie 77 aar.

Død 12.07.1823, begravet 18.07.1823: Gunnul Pedersen Grasmyreies kone Dagne Rejersdatter 54 aar.

side 227-228.

Død 15.05.1822, begravet 19.05.1822: Hans Olsen østre Waagseie og kone Torine Gjermundsdatters hjemmedøbte barn Ole 1½ dag.

Død 25.05.1822, begravet 02.06.1822: Amund Jacobsen Blegelien og kone Anne Magrethe Isachsdatters barn Halvor ½ aar.

Død 31.05.1822, begravet 07.06.1822: Manden Thor Gundersen Garstad 58 aar.

Død 11.07.1822, begravet 18.07.1822: Halvor Christophersen østre Stokke og kone Inger Larsdatters barn Lars 5 maaneder.

Død 13.07.1822, begravet 20.07.1822: Enkemand Lars Simonsen Bamble 67½ aar.

Død 26.07.1822, begravet 01.08.1822: Enkemand Jon Bjørnsen Dahl 80 aar.

Død 27.08.1822, begravet 04.09.1822: Manden hr. Niels Andersen Linne paa Udgaarden, gaardbruger 53½ aar.

Død 09.10.1822, begravet 16.10.1822: Ungkarl Grees Thomassen Fostvet 23 aar.

Død 21.10.1822, begravet 28.10.1822: Manden Jon Jacobsen Sødtholt 69½ aar.

Død 29.11.1822, begravet 08.12.1822: Niels Halvorsen Asdaltangen og kone Anne Maria Olsdatters barn Halvor 11 maaneder.

Død 30.11.1822, begravet 08.12.1822: Erich Evensen Skougen vestre og kone Marichen Gundersdatters barn Knud 14 dage.

Død 03.02.1823, begravet 09.02.1823: John Johnsen Rødskleven og kone Anne Kirstine Syvertsdatters hjemmedøbte barn Johan Christian 7 uger 5 dage.

Død 15.04.1823, begravet 27.04.1823: Jens Olsen Bjordammen og kone Ingebor Gunstensdatters hjemmedøbte barn Gunsten 9 uger.

Død 25.07.1823, begravet 03.08.1823: Enke Marthe Gundersdatter Brevigstranden 75 aar.

Død 05.08.1823, begravet 12.08.1823: Christen Hafredals kone Maren Olsdatter 33 aar.

Død 08.09.1823, begravet 14.09.1823: Lars Trost og kone Mari Christensdatter Nyesteens dødfødte pigebarn.

Død 21.10.1823, begravet 26.10.1823: Abraham Larsen i Omborsnæss og kone Gunnild Christensdatters barn Karen 2½ aar.

Død 07.11.1823, begravet 09.11.1823: Pigen Nellene Gurine Christensdatter Svendsvigens uægte og udøbte pigebarn, til barnefader er udlagt gift mand Østen Knudsen Evensvig, 1 maaned.

Død 11.11.1823, begravet 16.11.1823: Enken Maria Olsdatter Herre død paa Stokke østre 92 aar.

Død 12.11.1823, begravet 16.11.1823: Pige Sara Olsdatter Winje død paa Waag 70 aar.

Død 16.11.1823, begravet 22.11.1823: Enken Mari Anundsdatter Svindland 63 aar.

Død 12.11.1823, begravet 22.11.1823: Enken Mari Abrahamsdatter Svindland 66 aar.

Død 22.11.1823, begravet 30.11.1823: Jens Wrolsen Masterød og kone Ingeborg Christophersdatters barn Maren Karine 1½ aar.

Død 28.11.1823, begravet 07.12.1823: Hans Jacob Jacobsen Rørholt og kone Lisbeth Isachsdatters barn Asloug Carine 6½ maaned.

Død 22.12.1823, begravet 06.01.1824: Enken Maria Marcusdatter Dalene under søndre Rørholt 64 aar.

Død 01.01.1824, begravet 08.01.1824: Thor Larsen Hafredal og kone Helge Maria Jacobsdatters barn Gunnild Maria 2½ aar.

Død 14.01.1824, begravet 22.01.1824: Christen Christensen Nyesteens kone Birthe Cathrine Johansdatter 66 aar.

side 229-230.

Død 06.03.1823, begravet 14.03.1823: Ungkarl John Lorentzen Braatten? af Gjerrestad sogn død paa Rørholteie, skrædder 24 aar.

Død 28.02.1823, begravet 16.03.1823: Ole Bjørnsen Sortedaleie og kone Ingebor Maria Halvorsdatters barn Anders 6 uger.

Død 11.03.1823, begravet 20.03.1823: Manden Claus Knudsen Tveten vestre 70 aar.

Død 24.03.1823, begravet 01.04.1823: Enkeman Jens Olsen Bjordammen og pigen Aase Maria Anundsdatter Tangens uægte barn Jens 1 aar 7 maaneder.

Død 17.05.1823, begravet 25.05.1823: Manden Ole Olsen øvre Schougen 49 aar.

Død 11.05.1823, begravet 01.06.1823: Manden Jacob Olsen Mollefjeld 38 aar.

Død 09.06.1823, begravet 16.06.1823: Manden Jacob Halvorsen Blegelien 63 aar.

Død 11.07.1823, begravet 17.07.1823: Manden Thor Jensen Jerseth 62 aar.

Død 29.07.1823, begravet 05.08.1823: Ole Larsen Hafredahl og kone Inger Olsdatters søn Jørgen 13 aar.

Død 03.08.1823, begravet 09.08.1823: Manden Torbjørn Olsen Skougen 77 aar.

Død 11.08.1823, begravet 17.08.1823: Manden Søren Mortensen Sundt af Stathellet 64 aar.

Død 06.08.1823, begravet 17.08.1823: Pigen Kirsti Larsdatter vestre Glittums uægte drengebarn Torger 7 maaneder.

Død 14.08.1823, begravet 24.08.1823: Manden Levord Tallaksen Rørholteie 90½ aar.

Død 12.10.1823, begravet 19.10.1823: Manden Ole Andersen af Stathellet 74 aar.

Død 08.10.1823, begravet 19.10.1823: Johannes Johannesen Tangevald og kone Anne Kirstine Gullichsdatters hjemmedøbte barn Hans 3 dage.

Død 30.10.1823, begravet 05.11.1823: Niels Brøndsted og kone Birgithe Christensdatters barn Jørgen 1 aar.

Død 27.10.1823, begravet 09.11.1823: Manden Gullich Gregersen Linna 40 aar.

Død 19.10.1823, begravet 09.11.1823: Thor Thorsen Trosbye og kone Sigri Halvorsdatters barn Thor 10 aar.

Død 07.02.1824, begravet 22.02.1824: Enke Kari Larsdatter Tveten vestre 48 aar.

Død 18.03.1824, begravet 21.03.1824: Enken Aavet Gjertsdatter Brevigstrand 48 aar.

Død 29.03.1824, begravet 04.04.1824: Lars Andersen Herum og pigen Maren Siverine Hermansdatter østre Stokkes uægte barn Berthe Sophie 11 uger.

Død 24.04.1824, begravet 01.05.1824: Ole Torbjørnsen Skougens kone Marthe Olsdatter 49 aar.

Død 24.04.1824, begravet 01.05.1824: Pige Anne Kirstine Andersdatter Skougen 25 aar.

Død 01.05.1824, begravet 08.05.1824: Enken Ingebor Jørgensdatter Rønholt 68 aar.

Død 28.05.1824, begravet 04.06.1824: Nils Torgjussen Dørredal og kone Ingebor Maria Larsdatters barn Kirsten Maria 12 uger.

Død 13.06.1824, begravet 19.06.1824: Elling Rønholts kone Inger Halvorsdatter 53 aar.

Død 05.07.1824, begravet 10.07.1824: Enken Berthe Jacobsdatter Steen fra Brecheeie 66 aar.

Død 26.07.1824, begravet 29.07.1824: Ole Stenersen Meelbyes kone Jørran Jacobsdatter 60¾ aar.

Død 30.07.1824, begravet 15.08.1824: Niels Svendsen Hasleeies kone Gunnild Halvorsdatter 36 aar.

Død 17.08.1824, begravet 22.08.1824: Pige Kirsten Pedersdatter Paaland død paa Rugtvet 28 aar.

Død 20.09.1824, begravet 03.10.1824: Peder Halvorsen i Stathellet og kone Sophia Dorthea Sørensdatters barn Berthe 9 dage.

Død 29.10.1824, begravet 05.11.1824: Jens Christensens kone Marthe Caspersdatter af Stathellet 61 aar.

Død 29.10.1824, begravet 06.11.1824: Bæruld Torgjussen vestre Waag og kone Aaste Maria Larsdatters barn Maria 18 uger.

Død 08.12.1824, begravet 19.12.1824: Enken Helvig Johansdatter Trosbyeeiee, død paa Trosbyeeie men fra Kragerøe 74 aar.

side 231-232.

Død 16.11.1823, begravet 30.11.1823: Ungkarl Gunder Olsen Stathellet 23 aar.

Død 14.11.1823, begravet 30.11.1823: Pige Ingebor Maria Christiansdatter Hafredaleies uægte barn Christian, hvortil er udlagt som barnefader ungkarl Syvert Christiansen fra Porsgrund, 18 uger.

Død 01.12.1823, begravet 03.12.1823: Ungkarl og jæger Halvor Abrahamsen Aasland 26¾ aar.

Død 28.11.1823, begravet 07.12.1823: Anders Jacobsen Sortebogen og kone Willumine Pedersdatters barn Jacob Johan ½ aar.

Død 08.12.1823, begravet 21.12.1823: Ungkarl og matros Gjert Nielsen Stathellet 43 aar.

Død 10.01.1824, begravet 16.01.1824: Lars Jonsen Nuestad og kone Marthe Oline Olsdatters barn Jon 7 uger.

Død 17.01.1824, begravet 24.01.1824: Arnald Simonsen Øygaarden og kone Anne Larsdatters barn Isaach 1 aar.

Død 14.01.1824, begravet 01.02.1824: Torger Pedersen Paaland og kone Kirsti Olsdatters tvillingbarn hjemmedøbt Halvor 1 dag.

Død 28.01.1824, begravet 08.02.1824: Hellech Halvorsen og kone Marthe Erichsdatter Gjømleeies barn Anders 7 aar.

Død 08.02.1824, begravet 13.02.1824: Manden Jørgen Jørgensen vestre Brevig 54½ aar. Han døde i Kragerøe ved at falde ned en trappe og brækkede halsen.

Død 20.02.1824, begravet 28.02.1824: Enkemanden Iver Bondesen Tveten vestre 67½ aar.

Død 01.02.1824, begravet 28.02.1824: Ungkarl Jørgen Pedersen af Sannikedal og enken Mari Eilertsdatters uægte dødfødte drengebarn.

Død 30.11.1824, begravet 25.12.1824: Pige Mari Johansdatter Grasmyreie 52 aar.

Død 19.12.1824, begravet 01.01.1825: Pige Aaste Maria Guldbrandsdatter Moeeie 40 aar.

Død 31.12.1824, begravet 16.01.1825: Lars Thorsen Rognstranden og kone Boel Hansdatters dødfødte pigebarn.

Død 31.01.1825, begravet 06.02.1825: Arnald Madsen Kjærseie og kone Inger Jensdatters barn Ingeborg Kirstine 11 maaneder 10 dage.

Død 01.02.1825, begravet 09.02.1825: Hans Amundsen Stathellet og afdøde kone Aleu Madsdatters barn Marthe Bolette 5½ aar.

Død 04.03.1825, begravet 12.03.1825: Ole Gulleksen Havredals enke Aase Maria Christophersdatter Havredal 71 aar.

Død 04.03.1825, begravet 12.03.1825: Lars Larsen Skougens enke fra Stathellet Ingebor Abrahamsdatter Stathellet 58 aar.

Død 02.03.1825, begravet 12.03.1825: Torvild Gundersens kone Maren Olsdatter Rognseie 30 aar.

Død 20.03.1825, begravet 27.03.1825: Ole Pedersen Eegseies kone Malene Olsdatter 36 aar.

Død 18.03.1825, begravet 27.03.1825: Enken Alou Larsdatter fra Sannikedal, men død paa Stathellet 92 aar.

Død 18.03.1825, begravet 27.03.1825: Pigen Anne Marie Stenersdatter Stathellets barn, en dødfødt pige, hvortil udlagt som barnefader ungkarl Halvor Bjønsen Stathellet.

Død 03.04.1825, begravet 10.04.1825: Ole Torkelsen Rognseies kone Birgithe Kiddelsdatter 71 aar.

Død 17.04.1825, begravet 24.04.1825: Hans Paulsen Krabberød under Gjerrestad og kone Andrea Hansdatters 2de børn (1) Kirsten Magrethe 7¼ aar.

Død 20.04.1825, begravet 24.04.1825: Hans Paulsen Krabberød under Gjerrestad og kone Andrea Hansdatters 2de børn (2) Marthe Magrethe 4¼ aar.

side 233-234.

Død 18.03.1824, begravet 21.03.1824: Brynnild Hellichsen Nuestadeie og kone Birthe Hansdatters barn Hans Henrich 3 aar 10 maaneder.

Død 22.03.1824, begravet 29.03.1824: Manden Ole Thorsen Rønholt 70½ aar.

Død 14.04.1824, begravet 22.04.1824: Ungkarl Gullek Pedersen vestre Kjørestad 38 aar.

Død 05.06.1824, begravet 13.06.1824: Niels Kjærulfsen Øygaardseie og kone Thore Maria Knudsdatters barn hjemmedøbt Knud, et tvillingbarn 16 dage.

Død 14.06.1824, begravet 19.06.1824: Gunder Erichsen Moeeie og kone Ingebor Maria Hansdatters søn Erich 13½ aar.

Død 07.07.1824, begravet 13.07.1824: Mads Michelsen Midgaarden og kone Maria Jacobsdatters barn Ole 10 maaneder.

Død 01.08.1824, begravet 04.08.1824: Thor Ulstrup Steen og kone Inger Ingebrethsdatters barn Ingebreth ¼ aar.

Død 25.08.1824, begravet 05.09.1824: Erich Evensen Skougen vestre og kone Marichen Gundersdatters barn Jørgen 8 aar.

Død 04.10.1824, begravet 17.10.1824: Manden Knud Halvorsen vestre Kjørestad 75 aar.

Død 12.10.1824, begravet 19.10.1824: Ole Olsen Svindland og kone Gunnild Paulsdatters barn Ole Petter 2 aar 8 maaneder.

Død 26.10.1824, begravet 05.11.1824: Thor Larsen Eegseie og kone Oline Olsdatters barn Ole 2 uger 2 dage.

Død 16.10.1824, begravet 07.11.1824: Afdøde Jørgen Jørgensen vestre Brevig og kone Anne Helvig Pedersdatters barn Jørgen 15 uger.

Død 17.11.1824, begravet 42.11.1824: Thor Amundsen østre Glittum og kone Aase Maria Nielsdatters barn Amund 11 dage.

Død 15.11.1824, begravet 28.11.1824: Ole Petter Holmgreen og kone Anne Birthea Michelsdatters barn fra Stathellet, Søren ½ aar.

Død 26.04.1825, begravet 08.05.1825: Sergeant Tolv Torgersen Stathellet og kone Maren Oline Larsdatters barn Torgine 7 uger.

Død 05.05.1825, begravet 12.05.1825: Hans Paulsen Krabberød og kone Andrea Hansdatters barn Anne Carine 1½ aar.

Død 06.05.1825, begravet 13.05.1825: Isach Tostensen Eegs kone Anne Maria Rasmusdatter 40 aar.

Død 14.05.1825, begravet 20.05.1825: Zacharias Andersen Sortedals kone Kirsti Maria Eliasdatter 52 aar.

Død 17.05.1825, begravet 24.05.1825: Enken Anne Hansdatter gift Madsen fra Graatten i Solum sogn, men død paa Stathellet 69 aar.

Død 22.05.1825, begravet 29.05.1825: Jens Olsen Rørholteie og kone Kirsti Larsdatters dødfødte pigebarn.

Død 31.05.1825, begravet 09.06.1825: Halvor Arnesen Thorsdahleie og kone Maria Andersdatters barn Anne Maria 1 aar.

Død 09.06.1825, begravet 19.06.1825: Lars Larsen Bamble og kone Anne Susane Jensdatters barn Anne Kirstine 15 uger.

Død 19.07.1825, begravet 31.07.1825: Pigen Ingeborg Kirstine Christensdatter Birkesetheie 11½ aar.

Død 30.07.1825, begravet 21.08.1825: Pigen Helge Pedersdatter confirmeret og havt sin altergang i Sanichedahl, men død paa Moe i Bamble 19½ aar.

Død 20.08.1825, begravet 27.08.1825: Jens Isachsen Rosland og Aavet Maria Larsdatters barn Aslaug 12 aar.

Død 22.08.1825, begravet 28.08.1825: Christen Olsen Grasmyreie og kone Birthe Sophie Larsdatters barn Ingeborg Maria 4 maaneder.

Død 02.09.1825, begravet 11.09.1825: Jørgen Hansen Gjømble og kone Anne Hansdatters barn Anne Berthea 1 maaned.

Død 14.09.1825, begravet 17.09.1825: Tollev Erichsen Vahlsrønningen? og kone Mette Kirstine Larsdatters barn Aase Karine 2 aar.

Død 18.09.1825, begravet 26.09.1825: Hans Krabberøds kone Andrea Hansdatter 34 aar.

Død 24.09.1825, begravet 02.10.1825: Ole Danielsen Gjømbleeie og kone Anne Nielsdatters barn Danille, hjemmedøbt 10 dage.

side 235-236.

Død 07.12.1824, begravet 19.12.1824: Ungkarl Christen Jørgensen fra Porsgrund og pigen Ingebor Maria Sørensdatter østre Stokkes uægte barn Christen ¾ aar.

Død 13.12.1824, begravet 02.01.1825: Johannes Olsen Aabyeeie og kone Karen Maria Erichsdatters barn Simon ¼ aar.

Død 23.01.1825, begravet 06.02.1825: Enkemand Halvor Levorsen Winje 82 aar.

Død 26.01.1825, begravet 06.02.1825: Niels Larsen Kjærseie og kone Anne Abrahamsdatters barn Lars 18 uger.

Død 09.02.1825, begravet 13.02.1825: Søren Amundsen Holte og kone Inger Susanne Jonsdatters dødfødte drengebarn.

Død 14.02.1825, begravet 22.02.1825: Ungkarl Anders Kjeldsen Linna 29¼ aar.

Død 08.02.1825, begravet 23.02.1825: Jens Kittelsen Svarverkjør og kone Ingebor Maria Hansdatters barn Thor 1 aar.

Død 16.02.1825, begravet 27.02.1825: Torbjørn Olsen Rørholteie og kone Gunnild Larsdatters barn Mathias 6 uger 3 dage.

Død 26.12.1824, begravet 27.02.1825: Torgjus Tostensen Sortedalseie og kone Maren Andersdatters dødfødte drengebarn.

Død 05.03.1825, begravet 12.03.1825: Manden Thor Pedersen Ulstrup Steen under Præstegaarden 39 aar.

Død 02.03.1825, begravet 12.03.1825: Manden Torgrim Torgersen Rønholteie 71 aar.

Død 03.03.1825, begravet 12.03.1825: Jørgen Pedersen vestre Tveteneie og kone Mari Eilertsdatters dødfødte drengebarn.

Død 28.03.1825, begravet 31.03.1825: Ungkarl Harald Olsen Findahl, Sahdelmager 67 aar.

Død 08.10.1825, begravet 17.10.1825: Lars Tostensen Moes kone Anne Pedersdatter 53 aar.

Død 11.10.1825, begravet 20.10.1825: Pigen Karen Susane Olsdatter Bileth under Rønholdt 19 aar.

Død 11.10.1825, begravet 19.10.1825: Torger Hansen Hafredahl og kone Else Maria Olsdatters barn Aase Maria 8 maaneder.

Død 16.11.1825, begravet 23.11.1825: Gunuld Flaatens enke Anne Olsdatter 49½ aar.

Død 02.12.1825, begravet 11.12.1825: Jens Nielsen Moeeie og kone Johanne Jørgensdatter 3de pigebørn (1) Johanne Maria 9 aar.

Død 02.12.1825, begravet 11.12.1825: Jens Nielsen Moeeie og kone Johanne Jørgensdatter 3de pigebørn (2) Anne 2 aar.

Død 04.12.1825, begravet 11.12.1825: Jens Nielsen Moeeie og kone Johanne Jørgensdatter 3de pigebørn (3) Marthe Maria 10 aar.

Død 26.12.1825, begravet 01.01.1826: Søren Amundsen Holte og kone Inger Susanne Johnsdatters dødfødte pigebarn.

Død 29.12.1825, begravet 07.01.1826: Halvor Larsen Rønholdt og kone Inger Maria Halvorsdatters barn Inger 1¼ aar.

Død 22.01.1826, begravet 29.01.1826: Johannes Olsen Aabyeeie og kone Karen Maria Erichsdatters barn Maria 10 uger.

Død 12.02.1826, begravet 05.03.1826: Knud Erichsen Rørholdteies kone Catarine Gundersdatter 42 aar.

Død 11.04.1826, begravet 18.04.1826: Hans Jacob Olsens kone Anne Olsdatter Udgaardseie 40 aar.

Død 13.04.1826, begravet 22.04.1826: Hans Jørgensen Walsrøds kone Ingeborg Hansdatter 67 aar.

Død 16.04.1826, begravet 04.05.1826: Jens Kittilsen Rørholdteie og Ingeborg Mari Andersdatters barn Aase Maria 13 uger.

Død 26.04.1826, begravet 07.05.1826: Ole Nielsen Rørholdteie og Kirsti Larsdatters barn Marthe 10 aar.

Død 05.07.1826, begravet 09.07.1826: Jaen Jaensens kone i Omborsnæs Abigael Larsdatter 75 aar.

Død 16.07.1826, begravet 21.07.1826: Levor Thomasen Fostved og Aase Torbiørnsdatters barn Inger Maria 2/3 aar.

Død 08.08.1826, begravet 15.08.1826: Pigen Torine Torgjusdatter Tveten vestre 18¼ aar.

side 237-238.

Død 02.04.1825, begravet 10.04.1825: Hans Matthiasen Hofsteen og kone Ingebor Svendsdatters hjemmedøbte dreng Svend 20 timer, og deres dødfødte drengebarn.

Død 15.04.1825, begravet 24.04.1825: Enkemand Anund Nielsen Skougen vestre eiet 89 aar.

Død 18.05.1825, begravet 25.05.1825: Manden Bærent Simonsen Bagerovnen 29 aar.

Død 21.05.1825, begravet 29.05.1825: Gunder Hansen Bamble og kone Berthe Maria Jacobsdatters barn Søren 4 uger.

Død 24.05.1825, begravet 29.05.1825: Tollev Anundsen Tinderholdt og kone Gunild Maria Tallachsdatters barn Christen 3½ aar.

Død 30.05.1825, begravet 05.06.1825: Ole Hansen Krabberødeie og kone Magrethe Anfinsdatters barn Torger 6 aar.

Død 03.06.1825, begravet 10.06.1825: Enkemand Knud Wennemoe, klokker til Bamble kirke, 71 aar.

Død 09.05.1825, begravet 19.06.1825: Manden Halvor Pedersen Hauchedahlseie 53 aar.

Død 11.06.1825, begravet 19.06.1825: Simon Halvorsen lille Wingerei og kone Elen Maria Jacobsdatters dødfødte drengebarn.

Død 21.07.1825, begravet 31.07.1825: Jens Larsen Moeeie og kone Liv Pedersdatters barn Lars 4¼ aar.

Død 10.08.1825, begravet 17.08.1825: Manden Anders Bæruldsen Walsrød under Kjørestad vestre 43 aar.

Død 12.08.1825, begravet 21.08.1825: Ole Pedersen Eegseie og kone Maline Olsdatters barn Peder ½ aar.

Død 22.08.1825, begravet 28.08.1825: Knud Erichsen Rørholdteie og kone Catarine Gundersdatters barn Peder 11 aar.

Død 02.09.1825, begravet 11.09.1825: Ole Halvorsen Trosbyeeie og kone Johanne Johannesdatters barn Hans 1 aar 5 uger.

Død 08.09.1825, begravet 18.09.1825: Christian Christensen Winje og kone Malene Christensdatters barn Christen 20 uger.

Død 16.09.1825, begravet 24.09.1825: Manden Ole Torgjussen Eegseie 53 aar.

Død 25.09.1825, begravet 01.10.1825: Torgjus Andersen Waag og kone Marthe Magrethe Olsdatters barn Ole 3¼ aar.

Død 14.08.1826, begravet 20.08.1826: Amund Andersen Winjestrand og kone Kirsti Larsdatters barn Marthe Andrea 1/3 aar.

Død 15.08.1826, begravet 22.08.1826: Ole Knudsen Gonges kone Anne Maria Amundsdatter 63 aar.

Død 17.08.1826, begravet 22.08.1826: Enken Kirsti Hansdatter Stathelled 77 aar.

Død 05.09.1826, begravet 12.09.1826: Peder Elevsen Grimserød og kone Anne Jacobsdatters barn Aleth Marine 3½ aar.

Død 24.09.1826, begravet 01.10.1826: Jacob Clausen Hafsund og Ingeborg Maria Amundsdatters barn Aase Andrea 6 uger.

Død 25.09.1826, begravet 15.10.1826: Anne Maria Eilertsdatter Tveten vestre eiet, men død i Wissestadhagen 55 aar.

Død 01.10.1826, begravet 22.10.1826: Niels Ingebretsen Bredsand og kone Alaug Nielsdatters hjemmedøbte barn Maren 1½ dag.

Død 09.11.1826, begravet 17.11.1826: Christopher Olsen Linneeie og kone Alaug Kjeldsdatters barn Ingeborg Maria 1¾ aar.

Død 27.11.1826, begravet 03.12.1827: Ole Olsen Midgaardeies kone Ingeborg Andersdatter 56 aar.

Død 02.12.1826, begravet 17.12.1826: Enken Anne Nielsdatter Moen under Rørholdt 56 aar.

Død 14.12.1826, begravet 21.12.1826: Isach Bambles kone Kirstine Simonsdatter 73½ aar.

Død 23.12.1826, begravet 01.01.1827: Hans Olsen Waagseie og kone Thorine Gjermundsdatters hjemmedøbte tvillingbørn Aleth og Aase, begge ½ time.

Død 19.01.1827, begravet 27.01.1827: Konen Aase Olsdatter Dørredahlseie 48 aar.

Død 24.01.1827, begravet 01.02.1827: Enken Aslaug Jensdatter Rønholdt 83 aar.

Død 26.01.1827, begravet 05.02.1827: Enken Kirsti Olsdatter Kjønøen af Sanichedahl 81 aar.

Død 23.02.1827, begravet 22.03.1827: Evin Andersen Tangevold og kone Berthe Mathia Christensdatters hjemmedøbte barn Marthe Kirstine 11 dage.

side 239-240.

Død 29.09.1825, begravet 02.10.1825: Lars Trost Bambleeie og kone Mari Christensdatters barn Christen, hjemmedøbt med dette navn ¼ time.

Død 15.10.1825, begravet 22.10.1825: Manden Amund Jacobsen Blegelien 37 aar.

Død 15.10.1825, begravet 23.10.1825: Manden Harald Andersen Gjømbleeie 65 aar.

Død 18.10.1825, begravet 23.10.1825: Thor Andersen Tangevold og kone Methe Susanne Erichsdatters hjemmedøbte barn Erich 8 dage.

Død 23.10.1825, begravet 31.10.1825: Ungkarl Niels Johnsen Traag 75½ aar.

Død 15.11.1825, begravet 19.11.1825: Torger Hansen Hafredahl og kone Else Maria Olsdatters barn Hans 3¾ aar.

Død 13.11.1825, begravet 19.11.1825: Christen Thronsen Feseth og kone Berthe Maria Olsdatters barn Jens ¾ aar.

Død 10.11.1825, begravet 20.11.1825: Amund Jacobsen Blegelie og kone Anne Magrethe Isachsdatters barn Ole ¼ aar.

Død 13.12.1825, begravet 22.12.1825: Enkemand Isach Gregersen Rosland 79 aar.

Død 27.12.1825, begravet 01.01.1826: Ole Nielsen Aabyeeie og kone Anne Bolethe Andersdatters dødfødte drengebarn.

Død 21.01.1826, begravet 29.01.1826: Gutorm Gulichsen Moeeie og kone Ingeborg Ephraimsdatters barn Gulich 1¼ aar.

Død 26.01.1826, begravet 02.02.1826: Manden Jens Olsen Ese 43 aar.

Død 08.02.1826, begravet 15.02.1826: Manden Ole Evensen Winje 66 aar.

Død 23.02.1826, begravet 24.03.1826: Ungkarl Niels Christophersen Blegelieeie 25 aar.

Død 21.03.1826, begravet 29.03.1826: Niels Jørgen Asdahleie og kone Maren Erichsdatters barn Erich 1¾ aar.

Død 10.04.1826, begravet 22.04.1826: Niels Gjeruldsen Ødegaardseie og kone Thore Maria Knudsdatters dødfødte drengebarn.

Død 19.04.1826, begravet 26.04.1826: Niels Jørgensen Asdahleie og kone Maren Erichsdatters barn Jørgen 4½ aar.

Død 17.04.1826, begravet 04.05.1826: Drengen Niels Larsen Rørholdteie 17 aar.

Død 17.04.1826, begravet 07.05.1826: Fingdboe Aavaldsen Dørredahleie og kone Mari Amundsdatters 2de tvillingbørn (1) Amund 21 uger.

Død 17.04.1826, begravet 07.05.1826: Fingdboe Aavaldsen Dørredahleie og kone Mari Amundsdatters 2de tvillingbørn (2) Knud 21 uger.

Død 06.03.1827, begravet 22.03.1827: Anders Larsen Bergseie og kone Marthe Jacobsdatters barn Anne Berthea 2 aar.

Død 18.03.1827, begravet 22.03.1827: Even Nielsen Aabye og kone Berthe Maria Torkildsdatters dødfødte pigebarn.

Død 26.03.1827, begravet 04.04.1827: Pigen Karen Sophie Preus Grasmyhreie 25 aar.

Død 26.04.1827, begravet 06.05.1827: Niels Moedahlens enke Marthe Jensdatter Rørholdteie 70 aar.

Død 03.05.1827, begravet 20.05.1827: Christen Clausen Hafsunds kone Ingeborg Hansdatter 29 aar.

Død 07.05.1827, begravet 20.05.1827: Pigen Maria Andersdatter Bergsland under Præstegaarden 15 aar.

Død 08.05.1827, begravet 20.05.1827: Pigen Anne Madsdatter Kjæreie 40 aar.

Død 29.05.1827, begravet 05.06.1827: Enken Sigri Hansdatter Winje 94 aar.

Død 03.08.1827, begravet 14.08.1827: Friderich Tygesen Stathelled og kone Mallene Evensdatters barn Marthe Kirstine 12 aar.

Død 28.08.1827, begravet 05.10.1827: Enken Sigri Jensdatter Wissestadhagen 81 aar.

Død 25.09.1827, begravet 05.10.1827: Halvor Larsen Gierestad og kone Aslaug Halvorsdatters barn Karen Maria 5 uger.

Død 02.11.1827, begravet 24.11.1827: Niels Aavaldsen Blegeliens kone Marthe Rasmusdatter 32 aar.

Død 25.10.1827, begravet 24.11.1827: Niels Aavaldsen Blegelien og kone Marthe Rasmusdatters dødfødte pigebarn.

Død 06.11.1827, begravet 24.11.1827: Halvor Pedersen Rognseie og Aslaug Nielsdatters barn Ingeborg Kirstine 2 aar.

Død 11.11.1827, begravet 24.11.1827: Jacob Hansen Brønsted og kone Sigri Jørgensdatters barn Anne Martine 6 aar.

Død 16.10.1827, begravet 24.11.1827: Jacob Amundsen Rakkestad og kone Marthe Magrethe Christensdatters dødfødte pigebarn.

side 241-242.

Død 07.05.1826, begravet 21.05.1826: Manden John Thorufsen Masterødeie 63 aar.

Død 06.06.1826, begravet 19.06.1826: Ungkarl Hans Halvorsen, efter sigende fra Ulefoss Værket, men i dagarbeide hos Jacob Asdahl, omtrent 24 aar.

Død 21.06.1826, begravet 02.07.1826: Enkemand Anund Tellefsen Brevigstrand 85 aar.

Død 27.06.1826, begravet 02.07.1826: Ole Amundsen Stathelled og kone Karen Maria Hansdatters hjemmedøbte barn Ole Andreas 9 dage.

Død 15.06.1826, begravet 23.07.1826: Manden Knud Gundersen Schareelven under Rørholdt 41 aar.

Død 13.07.1826, begravet 23.07.1826: Gunder Olsen Gjømbleeie og kone Sidsel Maria Hansdatters hjemmedøbte barn Ole 7 dage.

Død 25.08.1826, begravet 31.08.1826: Manden Ole Thorsen Kjønøen af Sannichedahl 82 aar.

Død 17.09.1826, begravet 23.09.1826: Thor Andersen Tangevold og kone Mette Susanne Erichsdatters hjemmedøbte barn Hans Petter 13 dage.

Død 29.09.1826, begravet 06.10.1826: Elias Hansen Tveten paa Strand og kone Ingeborg Maria Zacariasdatters dødfødte drengebarn.

Død 19.10.1826, begravet 05.11.1826: Manden Jens Jensen Blegelieeie som havde sin altergang i Kragerøe 59 aar.

Død 27.10.1826, begravet 12.11.1826: Enkemand Halvor Knudsen Lovaasen Moeeie 76 aar.

Død 14.12.1826, begravet 21.12.1826: Asle Nielsen Schougen øvre eie og kone Marthe Svensdatters barn Niels 3 aar.

Død 28.12.1826, begravet 31.12.1826: Sivert Andersen Asdahleie og kone Sophie Marie Johnsdatters hjemmedøbte barn Søren 1½ uge.

Død 26.12.1826, begravet 05.01.1827: Enkemand Rasmus Madsen Trost Bambleeie 64 aar.

Død 29.12.1826, begravet 06.01.1827: Manden Søren Anundsen Holte 39 aar.

Død 20.01.1827, begravet 27.01.1827: Manden Thor Andersen Tangevold 50 aar.

Død 29.01.1827, begravet 04.02.1827: Niels Nielsen Høenseie og kone Ingeborg Jensdatters hjemmedøbte barn Jens Andreas 14 dage.

Død 02.02.1827, begravet 25.02.1827: Et uægte, dødfødt drengebarn, hvis moder er pigen Karen Maria Antoniusdatter, og til barnefader blev udlagt uconfirmeret dreng Christian Hansen begge fra Døredahlseie.

Død 24.11.1827, begravet 16.12.1827: Jens Høevigs kone Inger Torbjørnsdatter 63 aar.

Død 07.12.1827, begravet 16.12.1827: Levor Thomassen Fostved og kone Aase Torbjørnsdatters barn Inger Maria 5½ maaned.

Død 03.12.1827, begravet 16.12.1827: Enken Mari Sillebjerget i Stathelled 70 aar.

Død 26.11.1827, begravet 16.12.1827: Jacob Nielsen Herrumseie og kone Thore Johnsdatters Gunild Maria 7 aar.

Død 21.12.1827, begravet 30.12.1827: Christen Larsen Stathelled og kone Marthe Danielsdatters barn Johanne Carine 3¼ aar.

Død 11.01.1828, begravet 21.01.1828: Enken Kirsti Tostensdatter Høen 52 aar.

Død 15.01.1828, begravet 21.01.1828: Aadne Olsens enke eller Aadnes Aase i Sortebougen 77 aar.

Død 28.12.1827, begravet 21.01.1828: Tellef Anundsen Brekkeeie og kone Gunild Maria Thallaksdatters barn Maren Kirstine 1¼ aar.

Død 17.02.1828, begravet 09.03.1828: Svend Hydahls kone Gunild Knudsdatter 83 aar.

Død 04.03.1828, begravet 11.03.1828: Ole Pedersens kone i Omborsnæs Aaste Andersdatter 38 aar.

Død 26.03.1828, begravet 02.04.1828: Peder Larsen Toft Wallerøndingens kone Elisabeth Dorthea Toft fød Tønder 52 aar.

Død 21.04.1828, begravet 29.04.1828: Isach Bakkes kone Inger Halvorsdatter 63 aar.

Død 22.04.1828, begravet 29.04.1828: Peder Grimserød og kone Anne Jacobsdatters barn Aleth Marine 1 aar.

Død 26.04.1828, begravet 03.05.1828: Jens Isachsen Rosland og kone Aavid Maria Larsdatters barn Aslaug 10 uger.

Død 15.05.1828, begravet 22.05.1828: Hans Jacob Jacobsen Blegelie og kone Anne Magrethe Isachsdatters barn Karen 1 aar.

side 243-244.

Død 24.02.1827, begravet 08.03.1827: Manden Niels Evensen Aabye nedre 59 aar.

Død 02.03.1827, begravet 22.03.1827: Even Andersen Tangevold og kone Berthe Mathea Christensdatters hjemmedøbte barn Hans 8 dage.

Død 07.03.1827, begravet 22.03.1827: Halvor Herbjørnsen og kone Maren Andersdatter Sortebougens barn Herbjørn 2¼ aar.

Død 10.03.1827, begravet 22.03.1827: Manden John Jacobsen Holdte 75 aar.

Død 19.03.1827, begravet 27.03.1827: Manden hr. Provst Paul Dürendahl Bamble Præstegaard, Sognepræst til Bamble og Langesund, 64 aar.

Død 11.03.1827, begravet 04.04.1827: Pigen Karen Sophie Preus Grasmyhreiets dødfødte drengebarn, til barnefader blev udlagt ungkarl Niels Eliasen Rogn.

Død 30.03.1827, begravet 17.04.1827: Enkemand Jørgen Pedersen Wissestadhagen 72 aar.

Død 10.04.1827, begravet 06.05.1827: Ungkarl Isach Hansen, Skoleholder 43 aar.

Død 28.04.1827, begravet 06.05.1827: Drengen Hans Axelsen Stathelled 15½ aar.

Død 08.05.1827, begravet 20.05.1827: Jørgen Caspersen af Sannichedahl men død paa Kjørestad en døvstum dreng 33 aar.

Død 18.05.1827, begravet 05.06.1827: Ungkarl Gunder Nielsen Wissestad 18½ aar.

Død 24.05.1827, begravet 05.06.1827: Lars Iversen Tveten vestre og kone Mari Torgjusdatters hjemmedøbte barn Diderich 3 timer.

Død 30.05.1827, begravet 05.06.1827: Pigen Guri Aadnesdatter Bambleeiets hjemmedøbte uægte barn Anders 1½ time. Til fader for dette barn blev udlagt gift mand farver Beutler i østre Porsgrund.

Død 24.06.1827, begravet 08.07.1827: Niels Hansen Toner og Berthe Maria Johnsdatters dødfødte drengebarn.

Død 29.06.1827, begravet 08.07.1827: Manden Anders Amundsen Aabyeeie 74 aar.

Død 18.06.1827, begravet 08.07.1827: Lars Thorsen Riis og Boel Hansdatters barn Hans 1½ aar.

Død 18.06.1828, begravet 22.06.1828: Ole Halvorsen Røsklevs barn Else Magrethe 17 uger.

Død 08.08.1828, begravet 14.08.1828: Levor Tallachsens enke Ingeborg Nielsdatter Rørholdteie 77 aar.

Død 15.09.1828, begravet 20.09.1828: Thor Larsen Eegseie og kone Oline Olsdatters dødfødte pigebarn.

Død 24.09.1828, begravet 29.09.1828: Ole Sigursen Bamble Præstegaardseies kone Anne Maria Thorsdatter 26 aar.

Død 03.10.1828, begravet 07.10.1828: Enken Catrine Jørgensdatter død paa Stathelle men hadde sin altergang i Brevig 60 aar.

Død 14.10.1828, begravet 19.10.1828: Ole Sigursen Præstegaardseies barn Anne Maria 27 uger.

Død 12.11.1828, begravet 16.11.1828: Pigen Berthe Maria Larsdatter Asdahleie 18 aar.

Død 19.11.1828, begravet 26.11.1828: Konen Eva Rosine Knudsdatter i Omborsnæs 66 aar.

Død 06.12.1828, begravet 13.12.1828: Even Zacariasen østre Tvetens hjemmedøbte barn Anne Maria 4½ time.

Død 12.12.1828, begravet 21.12.1828: Jacob Brønsteds datter Marthe Jørgine 3 aar.

Død 05.01.1829, begravet 11.01.1829: Fattig Svanou Johnsdatter Omborsnes 68 aar.

Død 27.12.1828, begravet 11.01.1829: Jacob Tellefsen Trosbyeeies barn Marthe 6 uger.

Død 26.01.1829, begravet 02.02.1829: Enken Gunild Halvorsdatter Gjerseth 65 aar.

Død 04.02.1829, begravet 08.02.1829: Huusmand Even Torgersen Grasmyreies barn Birgithe Sophie ¼ aar.

side 245-246.

Død 12.06.1827, begravet 08.07.1827: Mads Michelsen Midgaarden og Maria Jacobsdatters barn Gunder 6½ aar. Forulykkede ved at drukne i en brønd.

Død 17.07.1827, begravet 14.08.1827: Drengen Hans Alvsen Wissestad 22 aar.

Død 25.07.1827, begravet 14.08.1827: Søren Larsen Rogn søndre og kone Maria Sophie Olsdatters hjemmedøbte tvillingbørn Ole og Lars ¼ time.

Død 15.08.1827, begravet 02.09.1827: Manden Ole Olsen Hafredahl 35 aar.

Død 24.09.1827, begravet 05.10.1827: Halvor Hansen Riiseie og kone Ingeborg Ingebrethsdatters barn Hans ½ aar.

Død 26.09.1827, begravet 05.10.1827: Svend Christophersen Hofsteeneie og kone Thore Olsdatters dødfødte drengebarn.

Død 14.11.1827, begravet 24.11.1827: Manden Hans Thorsen Høen 57 aar.

Død 30.10.1827, begravet 24.11.1827: Zacarias Johnsen Rogn og Anne Maria Hansdatters barn Isach 2 aar.

Død 27.10.1827, begravet 24.11.1827: Torbjørn Pedersen af Sanichedahl, men død paa Moeeie 20 aar.

Død 24.10.1827, begravet 24.11.1827: Ole Larsen Nenseth og Anne Olsdatters dødfødte drengebarn.

Død 27.10.1827, begravet 24.11.1827: Niels Petter Johannesen Houchedahl og kone Ingeborg Nielsdatters hjemmedøbte barn Hans 4 uger.

Død 03.12.1827, begravet 16.12.1827: Mand Ole Christensen Bergsland 50 aar.

Død 18.11.1827, begravet 16.12.1827: Jacob Nielsen Herumeie og kone Thore Johnsdatters barn Niels 1½ aar.

Død 26.11.1827, begravet 16.12.1827: Drengen Svend Andersen af Sanichedahl, forulykkede at drukne i Grumestad vand i Bamble 14¾ aar.

Død 26.11.1827, begravet 16.12.1827: Søren Pedersen af Sannichedahl men død paa Moeeie i Bamble 24 aar. Forulykkede ved at drukne i Grumestadvandet.

Død 23.12.1827, begravet 30.12.1827: Ole Isachsen Stathelled og kone Aaste Johannesdatters barn Isach ¾ aar.

Død 02.02.1829, begravet 22.02.1829: Jacob Nielsen Herumeies barn Gunild Mari 1/6 aar.

Død 07.03.1829, begravet 15.03.1829: Fattiglem Helge Tallachsdatter Sortebougen 60 aar.

Død 15.03.1829, begravet 22.03.1829: Fattiglem Marthe Jacobsdatter Omborsnæs 62 aar.

Død 16.03.1829, begravet 25.03.1829: Konen Sigri Olsdatter Rørholdteie 84 aar.

Død 21.03.1829, begravet 30.03.1829: Konen Maria Torgjusdatter vestre Tveten 41 aar.

Død 04.05.1829, begravet 11.05.1829: Konen Berthe Maria Knudsdatter Sortebougen 58 aar.

Død 28.06.1829, begravet 01.07.1829: Pigebarnet Maren Sirine Olsdatter Nysteeneie 5 aar.

Død 08.07.1829, begravet 12.07.1829: Pigen Maren Andersdatter Omborsnæs 19 aar.

Død 06.07.1829, begravet 12.07.1829: Anders Haaves enke Inger Mortensdatter døde paa Tveten vestre 51 aar.

Død 09.07.1829, begravet 13.07.1829: Christen Simonsen Hafredahl og kones dødfødte pigebarn.

Død 21.07.1829, begravet 28.07.1829: Konen Aase Maria Larsdatter Solie under Midgaarden 24 aar. Forulykkede ved at drukne i Frierfjorden.

Død 21.07.1829, begravet 28.07.1829: Barnet Marthe Isachsdatter Gjerestadkaasen 8 aar. Forulykkede ved at drukne i Frierfjorden.

Død 03.08.1829, begravet 10.08.1829: John Andersen Rogns kone Kirstine Isachsdatter 57 aar.

Død 06.08.1829, begravet 10.08.1829: Erich Hansen i Stathelle og kones barn Hanna Marthea 8½ aar. Forulykkede ved at drukne.

Død 13.08.1829, begravet 19.08.1829: Klokker A. Gunuldsen? og kones barn Anne Kirstine 20 uger.

side 247-248.

Død 14.01.1828, begravet 21.01.1828: Knud Andersen Sortebougen og kone Aslaug Bjørgovsdatters barn Bjørgov 1¾ aar.

Død 07.01.1828, begravet 21.01.1828: Halvor Christensen Asdahleie og kone Helge Isachsdatters hjemmedøbte barn Christen 8 dage.

Død 18.01.1828, begravet 17.02.1828: Manden Peder Thjøstelsen Nysteeneie 50 aar.

Død 22.02.1828, begravet 09.03.1828: Christen Christensen Wissestadhagen født i Gjerpen sogn 9 aar.

Død «vides ikke», begravet 09.03.1828: Blev jordpaakastet en mandsperson som blev fundet død i en Liigkiste inddrevet af søen til Brevigstrand.

Død 26.02.1828, begravet 09.03.1828: Manden Anders Hansen Nenseth 52 aar.

Død 28.02.1828, begravet 09.03.1828: Huusmand Thor Thjøstelsen Garstadeie 71 aar.

Død 16.03.1828, begravet 23.03.1828: Gunder Hansen Bergseie og kone Andrea Andersdatters barn Hans 2 aar.

Død 14.03.1828, begravet 23.03.1828: Erich Hansen Dørredahlseie og kone Karen Maria Pedersdatters barn Peder 6 uger.

Død 05.05.1828, begravet 12.05.1828: Niels Larsen Schougen vestre eie og kone Anne Abrahamsdatters barn Abraham født paa Wissestad 7 aar.

Død 23.05.1828, begravet 08.06.1828: Anund Olsen Thorsdahleie og kone Kari Kittilsdatters hjemmedøbte barn Ole 2½ dag.

Død 30.05.1828, begravet 04.06.1828: Andreas Johan Storm Stathelled 64 aar.

Død 25.06.1828, begravet 29.06.1828: Skuespiller Peder Lauritsen født i Naskov, men død paa Stathelled hos gjestgiver Jørgen Nielsen 28 aar.

Død 13.07.1828, begravet 16.07.1828: Enkemand Hans Knud Nielsen Stathellet 60 aar.

Død 31.08.1829, begravet 05.09.1829: Klokker A. Gunuldsens kone Kirsten Maria Jacobsdatter Flaaten? 37 aar.

Død 27.08.1829, begravet 05.09.1829: Konen Gunild Wraalsdatter Blegelieeie 50 aar.

Død 06.09.1829, begravet 12.09.1829: Anders Waags enke Anne Maria Berntsdatter 65 aar.

Død 26.09.1829, begravet 12.10.1829: Pigen Boel Claudine Jacobsdatter Asdahl 12 aar.

Død 10.10.1829, begravet 16.10.1829: Klokker A. Gunuldsens datter Anne Hellene 30 uger.

Død 22.10.1829, begravet 28.10.1829: Hans Jacob Jacobsen Blegelies kone Elisabeth Isachsdatter 44 aar.

Død 22.10.1829, begravet 28.10.1829: Gunder Olsen Rugtvedteies kone Anne Pedersdatter 66 aar.

Død 29.10.1829, begravet 07.11.1829: Enken Marthe Torkildsdatter Gjerestadkaasen 85 aar.

Død 02.11.1829, begravet 08.11.1829: Fattiglem Inger Olsdatter Rønholteie 59 aar.

Død 10.11.1829, begravet 29.11.1829: Niels Aavaldsen Blegelies kone Ingeborg Svendsdatter 33 aar.

Død 10.11.1829, begravet 29.11.1829: Lars Kittilsen lille (kluss) under Rørholdts barn Anne Kirstine 8 uger.

Død 19.11.1829, begravet 29.11.1829: Huusmand Jacob Hansen Høenseies barn Anne Sophie 4 uger.

Død 03.12.1829, begravet 07.12.1829: Jacob Sødtholdts barn Maren Taranne 4 uger.

Død 06.12.1829, begravet 13.12.1829: Enken Tovs Mari paa Stathelle 69 aar.

Død 01.01.1830, begravet 09.01.1830: Sivert Asdahltangens barn Maria Anne 5 aar.

Død 04.01.1830, begravet 09.01.1830: Konen Ingeborg Jacobsdatter Rørholdteie 36 aar.

Død 01.02.1830, begravet 09.02.1830: Niels Eliasen Tangevolds kone Mette Susanne Erichsdatter 28 aar.

side 249-250.

Død 11.08.1828, begravet 16.08.1828: Manden Lars Hansen Winje 70 aar.

Død 07.08.1828, begravet 17.08.1828: Jens Larsen Rørholdt søndre eie og kone Liv Pedersdatters barn Peder 6 uger.

Død 03.09.1828, begravet 09.09.1828: Manden Abraham Thjøstelsen Bambleeie 70 aar.

Død 07.09.1828, begravet 14.09.1828: Barnet Jaen Jaensen Stathelled født i Langesund 6 aar.

Død 15.09.1828, begravet 20.09.1828: Manden Simon Sørensen Sødtholdt 51 aar.

Død 21.09.1828, begravet 27.09.1828: Fattig manden Ole Tellefsen Kjørestad vestre 76 aar.

Død 13.10.1828, begravet 22.10.1828: Niels Petter Elevsen Thomasboe og kone Marthe Magrethe Larsdatters barn Jacob 3½ aar.

Død 10.10.1828, begravet 26.10.1828: Ole Tellefsen Rørholdteie 78 aar.

Død 02.11.1828, begravet 09.11.1828: Niels Olsen Rørholdteie 5 aar.

Død 11.11.1828, begravet 17.11.1828: Hr. Grosserer Bent Blehr paa Kiellestad 58 aar.

Død 14.11.1828, begravet 20.11.1828: Arbeidsmand Tellef Olsen Sortebougen 65 aar.

Død 17.11.1828, begravet 20.11.1828: Fredrich Tygesen og kone Mallene Evensdatter Stathelleds dødfødte drengebarn.

Død 13.11.1828, begravet 21.11.1828: Ungkarl Gunder Erichsen vestre Schougen født i Tøredahl 23 aar.

Død 21.11.1828, begravet 29.11.1828: Manden Jacob Tostensen Asdahl 46 aar.

Død 25.11.1828, begravet 02.12.1828: Søren Hansen Midrogns barn Christen 2 aar.

Død 26.12.1828, begravet 01.01.1829: Huusmand Asle Nielsen øvre Schougens barn Svend 2½ aar.

Død 02.02.1830, begravet 14.02.1830: Den vanvittige pige Berthe Maria Jacobsdatter Linnaeie 30 aar.

Død 01.02.1830, begravet 10.02.1830: Elev Nielsen Masterøds barn Anne ¼ aar.

Død 20.03.1830, begravet 28.03.1830: Christopher Olsen Linneeies barn Anne Maria 8½ aar.

Død 02.04.1830, begravet 09.04.1830: Kirstine Mortensdatter Birchesetheie 66 aar.

Død 03.04.1830, begravet 10.04.1830: Hans Mansmyrs kone Christiane Pedersdatter 74 aar.

Død 03.04.1830, begravet 13.04.1830: Kittil Soelgaards kone Kirsti Johnsdatter Rørholdt 64 aar.

Død 05.04.1830, begravet 13.04.1830: Levor Fostveds barn Karen 1½ aar.

Død 20.04.1830, begravet 25.04.1830: Tolv Torgersen Stathelle og kones dødfødte pigebarn.

Død 18.04.1830, begravet 26.04.1830: Søren Winjes kone Anne Magrethe Tostensdatter 45 aar.

Død 17.04.1830, begravet 26.04.1830: Anders Johnsen Rørholdts enke Marthe Jørgensdatter 84 aar.

Død 06.05.1830, begravet 13.05.1830: Søren Hansen Rogns barn Karen Susanne ¾ aar.

Død 12.05.1830, begravet 23.05.1830: Enken Kari Bæruldsdatter Rørholdt 55 aar.

Død 28.05.1830, begravet 04.06.1830: Ole Trosbyes kone Anne Halvorsdatter 66 aar.

Død 31.05.1830, begravet 05.06.1830: Enken Ingeborg Thjøstelsdatter Kjørestad 70 aar.

Død 20.06.1830, begravet 26.06.1830: Thomas Glittums enke Berthe Olsdatter 83 aar.

side 251-252.

Død 10.01.1829, begravet 18.01.1829: Abraham Isachsen Roslandeies barn Isach 3 aar.

Død 09.01.1829, begravet 18.01.1829: Ole Olsen Roslandeies dødfødte drengebarn.

Død 13.01.1829, begravet 21.01.1829: Huusmand Lars Arvesen Hofsteen 68 aar.

Død 01.02.1829, begravet 08.02.1829: Fattig Rasmus Engelsen Tveten omtrent 50 aar.

Død 20.03.1829, begravet 28.03.1829: Barnet Jacob Jacobsen Asdahl 17 uger.

Død 09.04.1829, begravet 17.04.1829: Enkemand Gunder Knudsen Schare 79 aar.

Død 16.04.1829, begravet 26.04.1829: Halvor Christensen Asdahleies hjemmedøbte barn Christen 10 dage.

Død 25.04.1829, begravet 02.05.1829: Ungkarl Christen Pedersen nedre Asdahl 20 aar.

Død 01.05.1829, begravet 07.05.1829: Manden Ole Nielsen Stormyr Udgaardseie 87 aar.

Død 04.05.1829, begravet 11.05.1829: Torger Larsen Tangevoldeies barn Lars 3¾ aar.

Død 09.05.1829, begravet 16.05.1829: Manden Niels Thronsen lille Breche 49 aar.

Død 09.05.1829, begravet 17.05.1829: Manden Sigur Thjøstelsen Bamble Præstegaardseie 69 aar.

Død 26.06.1829, begravet 03.07.1829: Manden Hans Jacobsen Asdahlstrand 80 aar.

Død 21.07.1829, begravet 28.07.1829: Manden Isach Gundersen Gjerestadkaasen 44 aar. «Forulykkede at drukne i Frierfjorden med førstnævntes [Isach Gundersens] barn og sidstnævntes [Gunder Pedersens] kone, som er anført paa sit sted.»

Død 21.07.1829, begravet 28.07.1829: Ungkarl Thor Olsen Gjerestadkaasen 27 aar. «Forulykkede at drukne i Frierfjorden med førstnævntes [Isach Gundersens] barn og sidstnævntes [Gunder Pedersens] kone, som er anført paa sit sted.»

Død 21.07.1829, begravet 28.07.1829: Manden Gunder Pedersen Solie under Midgaarden 26 aar. «Forulykkede at drukne i Frierfjorden med førstnævntes [Isach Gundersens] barn og sidstnævntes [Gunder Pedersens] kone, som er anført paa sit sted.»

Død 04.07.1830, begravet 10.07.1830: Hans Bambles kone Inger Gundersdatter 72 aar.

Død 07.08.1830, begravet 14.08.1830: Enken Anne Gundersdatter Bergseie 69 aar.

Død 16.08.1830, begravet 21.08.1830: Abraham Tvetens kone Karen Johnsdatter 23 aar.

Død 14.09.1830, begravet 26.09.1830: Jørgen Olsen Waagseies barn Torbor Olethe 1 aar.

Død 07.10.1830, begravet 10.10.1830: Ole Aadnesen Bambleeies barn Hellene 1 aar.

Død 23.10.1830, begravet 04.11.1830: Enken Gunild Brynildsdatter Bambleeie 80 aar.

Død 09.11.1830, begravet 17.11.1830: Hans Jacob Jacobsen Blegeliens datter Karen 1½ aar.

Død 22.11.1830, begravet 29.11.1830: Enken Kari Jacobsdatter i Omborsnæs 71 aar.

Død 19.11.1830, begravet 05.12.1830: Kirstine Thorsdatter Ringesøeeie 21 aar.

Død 01.12.1830, begravet 09.12.1830: Konen Marthe Jacobsdatter Bergseie 46 aar.

Død 07.12.1830, begravet 14.12.1830: Konen Gunild Paulsdatter Svindland 40 aar.

Død 12.12.1830, begravet 25.12.1830: Konen Mette Dorthea Thorsdatter Rødsklev 36 aar.

Død 26.12.1830, begravet 01.01.1831: Konen Kari Torkildsdatter Sortebogen 58 aar.

side 253-254.

Død 02.08.1829, begravet 07.08.1829: Huusmand Hans Olsen Waagseie 38 aar.

Død 26.09.1829, begravet 11.10.1829: Ole Olsen Aabyeeie og kones dødfødte drengebarn.

Død 02.11.1829, begravet 09.11.1829: Drengebarn Isach Jørgensen Gjømble 9 aar.

Død 05.11.1829, begravet 12.11.1829: Fattiglem enkemand Jan Jansen Berg 77 aar.

Død 14.11.1829, begravet 22.11.1829: Ungkarl Gunder Torgersen Høenseie og pige Marthe Carine Frantzdatters uægte dødfødte drengebarn.

Død 21.11.1829, begravet 29.11.1829: Huusmand Niels Gjeruldsen Ødegaardseie 29 aar. Forulykkedes at drukne.

Død 24.11.1829, begravet 29.11.1829: Huusmand Hans Kittilsen Høenseie 71 aar.

Død 23.12.1829, begravet 30.12.1829: Manden Peder Knudsen Kjønøen af Sanichedahl 37 aar. Formedelst ufremkommelighed til Sanichedahls kirke begravet her ved Bamble.

Død 25.12.1829, begravet 02.01.1830: Ungkarl Elev Amundsen Fossing 24 aar.

Død 29.12.1829, begravet 05.01.1830: Manden Erich Tellefsen Asdahl 74 aar.

Død 26.12.1829, begravet 05.01.1830: Manden Eilert Clausen Aabye 45 aar.

Død 03.01.1830, begravet 05.01.1830: Manden Ole Olsen Rosland 71 aar.

Død 14.01.1830, begravet 24.01.1830: Huusmand Ole Johnsen Houchedahl 81 aar.

Død 05.02.1830, begravet 07.02.1830: Jacob Nielsen Herumeies hjemmedøbte barn Jonas 14 dage.

Død 13.02.1830, begravet 24.02.1830: Manden Jacob Michelsen Linne 69 aar.

Død 01.01.1831, begravet 06.02.1830: Enken Susanne Johnsdatter Holte 48 aar.

Død 22.01.1831, begravet 06.02.1831: Anders Christophersen Bambleeies barn Maren Carine 4 aar.

Død 29.01.1831, begravet 06.02.1831: Marthe Christense Paus Stathelle 22 aar.

Død 20.01.1831, begravet 20.02.1831: Harald Grasmyhr og kones dødfødte pigebarn.

Død 05.03.1831, begravet 11.03.1831: Lars Olsen Hafredahl og kones dødfødte pigebarn.

Død 12.03.1831, begravet 17.03.1831: Ole Pedersen Eegseie og kones dødfødte pigebarn.

Død 10.03.1831, begravet 17.03.1831: Enken Boel Magrethe Christensdatter Melbye af Stathelle 82 aar.

Død 22.03.1831, begravet 01.04.1831: Fattiglem Torgrim Smeds enke Rønholteie 75 aar.

Død 03.04.1831, begravet 17.04.1831: Thjøstel Abrahamsen Bambleeies barn Marthe Marine ¾ aar.

Død 09.04.1831, begravet 16.04.1831: Anders Wigelands kone paa Stathelle Maren Jørgensdatter 48 aar.

Død 17.04.1831, begravet 29.04.1831: John Olsens kone Anne Olsdatter ved Rogn 64 aar.

Død 12.05.1831, begravet 19.05.1831: Ole Amundsens kone paa Stathelle Karen Maria Hansdatter 42 aar.

Død 09.05.1831, begravet 19.05.1831: Ole Amundsen paa Stathelle og kone Karen Maria Hansdatter, deres barn Hanna Marie hjemmedøbt 7 dage.

side 255-256.

Død 19.02.1830, begravet 26.02.1830: Niels Nærums barn i Stathelle Hans ½ aar.

Død 20.02.1830, begravet 26.02.1830: Ansteen Amundsen Eegseies hjemmedøbte barn Niels 1 dag.

Død 21.02.1830, begravet 01.03.1830: Manden Knud Tellefsen Hafsund 79 aar.

Død 18.02.1830, begravet 10.03.1830: Elev Nielsen Masterøds barn Isach ¼ aar.

Død 01.03.1830, begravet 10.03.1830: Kittil Kittilsen Hasleeies barn Kittil 1½ aar.

Død 23.03.1830, begravet 31.03.1830: Abraham Knudsen Sortebougens barn Knud ¾ aar.

Død 27.03.1830, begravet 05.04.1830: Anders Johnsen Rørholdt 92 aar.

Død 04.04.1830, begravet 10.04.1830: Gunder Evensen Blegelieeies dødfødte drengebarn.

Død 12.04.1830, begravet 18.04.1830: Huusmand Abraham Amundsen Høenseie 76 aar.

Død 19.04.1830, begravet 25.04.1830: Niels Kittilsen Høenseies barn Kittil 3 aar.

Død 21.03.1830, begravet 25.04.1830: John Knudsen Hunnekilens barn Halvor 1 aar.

Død 19.04.1830, begravet 26.04.1830: Peder Scares barn Claus 5½ aar.

Død 22.04.1830, begravet 29.04.1830: Ungkarl Jonas Arnoldsen Sortebougen 26½ aar.

Død 08.05.1830, begravet 15.05.1830: Matros Gregers Corneliusen 51 aar.

Død 05.06.1830, begravet 13.06.1830: Ole Røsklevs barn Thor 11 aar.

Død 21.06.1830, begravet 28.06.1830: Bæruld Torgjussen Waag 69 aar.

Død 27.05.1831, begravet 02.06.1831: Søren Hansen Rogns kone Mette Karine Nielsdatter 47 aar.

Død 29.05.1831, begravet 02.06.1831: Østeen Olsens kone paa Stathelle Ingerie Nielsdatter 60 aar.

Død 29.05.1831, begravet 05.06.1831: Barnet Annine Carine Hansdatter Blegelie 4½ uge.

Død 29.07.1831, begravet 05.08.1831: Fattiglem Ole Andersens enke Anne Magrethe 84 aar.

Død 09.08.1831, begravet 13.08.1831: Knud Nielsens barn i Omborsnæs Marthe Rosine 5 aar.

Død 22.08.1831, begravet 28.08.1831: Fattiglem Kari Gullichsdatter Wissestadhagen 72 aar.

Død 25.08.1831, begravet 30.08.1831: Pigen Oline Larsdatter Hafreager 16 aar.

Død 10.09.1831, begravet 15.09.1831: Frue Inger Marie Tombsen i Stathelle 75 aar.

Død 24.09.1831, begravet 01.10.1831: Enken Kari Madsdatter Linne 67 aar.

Død 16.11.1831, begravet 24.11.1831: Ole Thorsen Mansmyhrs barn Dorthe Maria ¼ aar.

Død 30.11.1831, begravet 08.12.1831: Jens Pedersen Rørholdts enkes barn Anne Maria 1 aar.

Død 23.12.1831, begravet 30.12.1831: Jacob Hafsunds barn Aase Andrea, hjemmedøbt 3 uger.

Død 09.01.1832, begravet 16.01.1832: Aase Jacobsdatter Hafsund 81 aar.

Død 16.01.1832, begravet 23.01.1832: Marthe Gundersdatter Garstad 70 aar.

Død 28.01.1832, begravet 05.02.1832: Barnet Elise Bergithe Evensdatter Grasmyreie ½ aar.

side 257-258.

Død 31.08.1830, begravet 06.09.1830: Huusmand Bjørn Bratsen Bergeseie 84 aar.

Død 30.08.1830, begravet 05.09.1830: Even Torgersen Grasmyreies barn Ole Andreas ½ aar.

Død 19.09.1830, begravet 26.09.1830: Rasmus Olsen Houchedahl og kones dødfødte drengebarn.

Død 18.10.1830, begravet 25.10.1830: Skipper Halvor Olsen Kjønøen af Sanichedahl 51 aar.

Død 18.11.1830, begravet 25.11.1830: Huusmand John Gundersen Schougen vestre eie 52 aar.

Død 04.12.1830, begravet 25.12.1830: Afdøde John Gundersen vestre Schougen eies barn Amund ¾ aar.

Død 28.12.1831, begravet 06.02.1831: Manden Peder Pedersen Kjørestad 63 aar.

Død 09.02.1831, begravet 15.02.1831: Enkemand Anders Andersen Sortebougen 88 aar.

Død 14.02.1831, begravet 20.02.1831: Ungkarl Lars Larsen Trosbye 76 aar.

Død 15.02.1831, begravet 24.02.1831: Huusmand Lars Thomassen Asdahleie 60 aar.

Død 17.02.1831, begravet 24.02.1831: Gaardmand Zacarias Johnsen Rogn 38 aar.

Død 28.02.1831, begravet 11.03.1831: Ungkarl Hans Jacob Nielsen og pige Ingebor Alvsdatters uægte pigebarn[!] hiemmedøbt Niels Jacob 3 dage.

Død 09.02.1832, begravet 18.02.1832: Knud Grobstochs barn Berthe Maria 1/8 aar.

Død 07.02.1832, begravet 26.02.1832: Pigen Ingeborg Svendsdatter Tveten vestre eie (alder ikke ført)

Død 23.03.1832, begravet 04.04.1832: Lægdslem Magrete Monsdatter 70 aar.

Død 11.04.1832, begravet 22.04.1832: Gunder Pedersen Moeeies datter Helge Jørgine 1¼ aar.

Død 29.04.1832, begravet 06.05.1832: Anstein Amundsen Eegseies hjemmedøbte barn Inger Johanne 12 timer.

Død 06.05.1832, begravet 20.05.1832: Christen Olsen Grasmyreies hjemmedøbte barn Johanne 8 dage.

Død 21.07.1832, begravet 29.07.1832: Enken Marthe Olsdatter Udgaardseie 78 aar.

Død 28.07.1832, begravet 13.08.1832: Enken Anne Gullichsdatter Hafredahl 80 aar.

Død 30.07.1832, begravet 13.08.1832: Konen Ingeborg Eilertsdatter Tveten vestre 66 aar.

Død 20.08.1832, begravet 02.09.1832: Christen Svendsvigs enke Kirsti Maria Jacobsdatter 67 aar. Forulykkedes at drukne.

Død 08.09.1832, begravet 16.09.1832: Konen Ingeborg Maria Aasoldsdatter Trosbyeeie 43 aar.

side 259-260.

Død 16.03.1831, begravet 23.03.1831: Ungkarl Erich Svendsen Gjerestadeie 67 aar.

Død 01.04.1831, begravet 10.04.1831: Simon Olsen i Sortebougen og kones dødfødte drengebarn.

Død 18.04.1831, begravet 29.04.1831: Pige Marthe Maria Jensdatter Gjerestadeiets dødfødte drengebarn. Til barnefader blev udlagt ungkarl Tosten Hansen Høen.

Død 28.04.1831, begravet 04.05.1831: Enkemand John Salvesen Grumestad 81 aar.

Død 20.06.1831, begravet 23.06.1831: John Johnsen Moedahlens barn John 1 aar.

Død 27.06.1831, begravet 10.07.1831: Fattiglem Halvor Iversletten? 83 aar.

Død 22.07.1831, begravet 30.07.1831: Niels Jørgensen Asdahltangens barn Jacob 1 2/3 aar. Forulykkes at drukne.

Død 30.07.1831, begravet 05.08.1831: Søren Hansen Rogns barn Christen ¼ aar.

Død 01.08.1831, begravet 05.08.1831: Niels Melbyes barn Jacob 1/3 aar.

Død 06.08.1831, begravet 13.08.1831: Halvor Henrichsen Moe 76 aar.

Død 28.12.1832, begravet 04.01.1833: Konen Inger Johnsdatter Stathelle 44 aar.

Død 13.01.1833, begravet 27.01.1833: Fattiglem Gjert Olsens enke paa Høenseie 84 aar.

Død 15.01.1833, begravet 27.01.1833: Gunder Amundsen Tveraaens dødfødte pigebarn.

Død 05.02.1833, begravet 12.02.1833: Enken Anne Magrethe Simonsdatter Udgaarden 66 aar.

Død 02.02.1833, begravet 17.02.1833: Niels Torgjussen Døredahl og kones dødfødte pigebarn.

Død 17.02.1833, begravet 03.03.1833: Tellef Larsen Moeeie og kones dødfødte pigebarn.

Død 13.02.1833, begravet 03.03.1833: Fattiglem Anne Maria Torgrimsdatter Blegelieeie 78 aar.

Død 17.03.1833, begravet 25.03.1833: Isach Houchedahls kone Anne Olsdatter 68 aar.

Død 18.03.1833, begravet 25.03.1833: Kirsten Magrethe Halvorsdatter Stokke østre 6 aar.

Død 02.04.1833, begravet 09.04.1833: Maria Pedersdatter Storøe under Rørholdt 38 aar.

Død 07.04.1833, begravet 14.04.1833: Christian Arnesplads og kones dødfødte pigebarn.

side 261-262.

Død 21.08.1831, begravet 26.08.1831: Eling Eses barn Jens 5 uger.

Død 22.08.1831, begravet 26.08.1831: Jørgen Nielsen Nysteeneies barn Knud 7 aar.

Død 18.09.1831, begravet 02.10.1831: Jens Larsen Rørholdteies barn Peder 2 aar.

Død 25.09.1831, begravet 02.10.1831: Hans Olsen Trosbye og kones dødfødte drengebarn.

Død 01.10.1831, begravet 08.10.1831: Enkemand Hans Erichsen Mandsmyr 67 aar.

Død 12.10.1831, begravet 21.10.1831: Huusmand Aasmund Olsen Thorekjendallen 70 aar.

Død 30.11.1831, begravet 08.12.1831: Gaardmand Halvor Christophersen Stokke østre 65 aar.

Død 13.12.1831, begravet 20.12.1831: Peder Grimserøds barn Elev ½ aar.

Død 07.01.1832, begravet 14.01.1832: Enkemand Ole Knudsen Gonge 61 aar.

Død 09.01.1832, begravet 15.01.1832: Enkemand Christian Andersen Schramstad født i Tottens præstegjeld 98 aar.

Død 09.01.1832, begravet 17.01.1832: Ole Isachsen Rosland paa Stathelle 34 aar.

Død 18.02.1832, begravet 26.02.1832: Elev Masterøds barn Halvor 1/3 aar.

Død 07.02.1832, begravet 26.02.1832: Pigen Ingeborg Svendsdatter vestre Tveteneies uægte dødfødte drengebarn.

Død 27.04.1833, begravet 04.05.1833: Elias Tvetens kone Ingeborg Maria Zacariasdatter 31 aar.

Død 02.05.1833, begravet 09.05.1833: Erich Knudsen Rørholdts barn Ingeborg ½ aar.

Død 01.05.1833, begravet 16.05.1833: Enken Hellene Taule i Stathelles datter Nicoline Hellene 1 aar.

Død 22.05.1833, begravet 02.06.1833: Ole Nielsen Rørholdteies hjemmedøbte barn Marthe 2 dage.

Død 09.06.1833, begravet 17.06.1833: Konen Aaste Maria Amundsdatter Bambleeie 40 aar.

Død 05.06.1833, begravet 23.06.1833: Ole Nielsen Rørholdteies kone Inger Amundsdatter 40 aar.

Død 26.06.1833, begravet 30.06.1833: Tov Gundersen Masterøds barn Karen Johanne 1/8 aar.

Død 26.06.1833, begravet 04.07.1833: Ole Abrahamsen Bircheseths kone Gunild Christensdatter 52 aar.

Død 07.07.1833, begravet 14.07.1833: Konen Margith Aadnesdatter Birchesetheie 63 aar.

Død 22.07.1833, begravet 04.08.1833: Brynild Hellichsens kone Berthe Hansdatter Gjømbleeie 44 aar.

Død 10.09.1833, begravet 14.09.1833: Søren Hansen midre Rogns kone Ingeborg Maria Olsdatter 36 aar.

Død 07.09.1833, begravet 14.09.1833: Søren Hansen midre Rogn og kone Ingeborg Maria Olsdatters dødfødte pigebarn.

side 263-264.

Død 27.02.1832, begravet 03.03.1832: Knud Grobstoks barn Stian 1 aar.

Død 26.02.1832, begravet 06.03.1832: Jørgen Olsen Rosland 14 aar. Forulykkedes at drukne.

Død 28.02.1832, begravet 08.03.1832: Sivert Andersen Asdahltangen 55 aar.

Død 09.03.1832, begravet 18.03.1832: Barnet Peder Olsen Glittum vestre 2 aar.

Død 21.03.1832, begravet 28.03.1832: Enkemand Cornelius Gregersen Stathelle 82 aar.

Død 24.03.1832, begravet 28.03.1832: Huusmand Torger Evensen Tangevoldeie 73 aar.

Død 25.03.1832, begravet 08.04.1832: Huusmand Gjermund Andersen Brevig østre eie 65 aar.

Død 12.04.1832, begravet 22.04.1832: Kittil Nielsen Svindland 32 aar.

Død 01.05.1832, begravet 10.05.1832: Huusmand Aage Larsen Fæsetheie 46 aar.

Død 08.05.1832, begravet 18.05.1832: Fattiglem John Jørgen Stathelle 69 aar.

Død 16.05.1832, begravet 24.05.1832: Gaardmand Thor Kittilsen Rørholdt 56 aar. Blev ihjelslaget af nogle nedfaldende bjelker.

Død 20.06.1832, begravet 24.06.1832: Skræder Johan Frederich Hemming Gjerestadeie 56 aar.

Død 16.06.1832, begravet 24.06.1832: Skrædder Thorsen og kones dødfødte drengebarn.

Død 19.06.1832, begravet 24.06.1832: Niels Thorsen Gjerseth og kones dødfødte drengebarn.

Død 27.06.1832, begravet 05.07.1832: Jens Larsen Rørholdteies hjemmedøbte barn Ole 15 dage.

Død 05.08.1832, begravet 11.08.1832: Huusmand Christopher Olsen Linneeie 66 aar.

Død 19.08.1832, begravet 24.08.1832: Huusmand Amund Larsen Nysteeneie 72 aar.

Død 10.09.1833, begravet 15.09.1833: Torger Olsen Moeeies kone Karen Maria Gjertsdatter 64 aar.

Død 04.10.1833, begravet 13.10.1833: Pige Aaste Maria Tellefsdatter Tinderholdt 17 aar.

Død 13.10.1833, begravet 20.10.1833: Huusmandskone Kirsti Larsdatter Krabbrød 66 aar.

Død 22.10.1833, begravet 30.10.1833: Enken Karen Amundsdatter Blegelie 68 aar.

Død 05.11.1833, begravet 12.11.1833: Peder Braattens datter Anne 10 aar.

Død 16.11.1833, begravet 24.11.1833: Huusmandskone Kari Andersdatter Blegelieeie 37 aar.

Død 13.11.1833, begravet 24.11.1833: Fattiglem Aase Knudsdatter Rosland 87 aar.

Død 27.11.1833, begravet 05.12.1833: Jens Dahls kone Anne Kirstine Jonsdatter 40 aar.

Død 09.12.1833, begravet 16.12.1833: Konen Live Gouthesdatter Brevig østre 73 aar.

Død 26.12.1833, begravet 01.01.1834: Fattiglem enken Anne Nielsdatter Eegseie 73 aar.

Død 05.01.1834, begravet 10.01.1834: Søren Hansen nordre Rogns barn Petronelle Kirstine ¾ aar.

Død 15.01.1834, begravet 22.01.1834: Ole Nyhuuses kone Anne Maria Christensdatter 55 aar.

Død 19.01.1834, begravet 26.01.1834: Marthe Maria Amundsdatter Bambleeie 50 aar.

side 265-266.

Død 29.08.1832, begravet 02.09.1832: Isach Andreasen Herre af Stathelle 64 aar.

Død 09.09.1832, begravet 16.09.1832: Lars Thorsen Rognseies barn Hans Jacob 2 aar.

Død 19.09.1832, begravet 26.09.1832: Anders Andersen Gjerestad i Omborsnæs 65 aar.

Død 20.09.1832, begravet 27.09.1832: Even Tveten østres barn Zacarias 2 aar.

Død 18.10.1832, begravet 26.10.1832: Henrich Gjømble og kones dødfødte drengebarn.

Død 21.10.1832, begravet 27.10.1832: Huusmand Lars Osoldsen Kjørestadeie 41 aar.

Død 04.11.1832, begravet 12.11.1832: Huusmand Svend Olsen Tveten vestre eie 57 aar.

Død 26.11.1832, begravet 02.12.1832: Christen Jensens søn Jens Frederich Stathelle 2½ aar.

Død 07.12.1832, begravet 15.12.1832: Gaardmand Ole Bjørnsen Rosland 56 aar. Druknet.

Død 20.12.1832, begravet 27.12.1832: Gaardmand Peder Eliasen Tveten død paa Herum 62 aar.

Død 08.01.1833, begravet 16.01.1833: Amund Simonsen Bambles barn Simon ¼ aar.

Død 17.01.1833, begravet 10.02.1833: Huusmand Even Torgersen Grasmyreie 34 aar.

Død 21.01.1834, begravet 29.01.1834: Enken Marthe Petronelle Ottersdatter Asdahl 46 aar.

Død 30.01.1834, begravet 08.02.1834: Ole Aagesen Bredsands barn Christine 1½ aar.

Død 31.01.1834, begravet 08.02.1834: Lars Larsen Wiigs kone Gunild Maria Nielsdatter 28 aar.

Død 06.02.1834, begravet 13.02.1834: Søren Aagesen Bredsands barn Inger Maria 6 uger.

Død 04.02.1834, begravet 10.02.1834: Hans Jacob Nielsen Nysteen og kones hjemmedøbte barn Anne Maria 4 uger.

Død 08.02.1834, begravet 18.02.1834: Gunder Olsen Gjerestadkaasens barn Karen Maria 1¼ aar.

Død 12.02.1834, begravet 18.02.1834: Gunder Olsen Gjerestadkaasens kone Thore Maria Thorsdatter 65 aar.

Død 31.03.1834, begravet 07.04.1834: Konen Ingeborg Maria Christensdatter Herum 33 aar.

Død 08.04.1834, begravet 13.04.1834: Amund Bambles barn Ingeborg Maria ¼ aar.

Død 31.03.1834, begravet 13.04.1834: Anders Christophersen Bambleeies barn Aaste Maria ¾ aar.

Død 23.04.1834, begravet 30.04.1834: Pigen Ingeborg Cathrine Larsdatter Sortedahl 26 aar.

Død 20.04.1834, begravet 04.05.1834: Barnet Maren Hellene Aadnesdatter Wissestadeie 1¼ aar.

Død 24.04.1834, begravet 04.05.1834: Fattiglem Ingeborg Nielsdatter Waagseie 80 aar.

side 267-268.

Død 22.02.1833, begravet 01.03.1833: Søren Olsen Eeg paa Stathelle 22 aar.

Død 18.03.1833, begravet 26.03.1833: Gaardmand Elev Jensen Ringesøe 67 aar.

Død 01.04.1833, begravet 06.04.1833: Gaardmand Hans Abrahamsen Høen 69 aar.

Død 18.04.1833, begravet 03.05.1833: Huusmand Tov Olsen Bambleeie 64 aar.

Død 24.04.1833, begravet 03.05.1833: Ansteen Amundsen Eegseie og kones hjemmedøbte barn Niels 1 dag.

Død 25.04.1833, begravet 03.05.1833: Lars Thorsen Rognseie og kones dødfødte drengebarn.

Død 05.05.1833, begravet 12.05.1833: Uægtebarn Jens Jensen Gjømbleeie 1 aar.

Død 03.06.1833, begravet 08.06.1833: Huusmand Jacob Gundersen Tveten østre eie 56 aar.

Død 15.06.1833, begravet 21.06.1833: Inderst Jens Pedersen Storøe under Rørholdt 37 aar.

Død 28.06.1833, begravet 04.07.1833: Klokker A. Gunuldsen og kones hjemmedøbte barn Jacob Andreas 2 dage.

Død 05.07.1833, begravet 14.07.1833: Abraham Olsen Stathelle og kones hjemmedøbte barn Søren Olaus 2 dage.

Død 04.08.1833, begravet 10.08.1833: Gaardmand Jens Olsen Bjordamen under Schougen vestre 54 aar.

Død 27.08.1833, begravet 09.09.1833: Huusmand Anders Brynildsen Bergsland under Bamble Præstegaard 52 aar.

Død 07.05.1834, begravet 12.05.1834: Simon Høens barn Kirstine Maria 10 uger.

Død 14.05.1834, begravet 21.05.1834: Enken Pernille Amundsdatter Aabye 59 aar.

Død 17.05.1834, begravet 24.05.1834: Konen Ingeborg Karine Kjeldsdatter Kjer 32 aar.

Død 29.05.1834, begravet 04.06.1834: Søren Sødholdts kone Karen Maria Sørensdatter 29 aar.

Død 24.05.1834, begravet 05.06.1834: Pige Ragnild Maria Nielsdatter Tveten vestre 21 aar.

Død 05.06.1834, begravet 12.06.1834: Lars Larsen Tinderholdteies barn Alaug Karine 1¼ aar.

Død 17.06.1834, begravet 26.06.1834: Elev Masterøds barn Elen Kirstine 1 aar.

Død 19.07.1834, begravet 24.07.1834: Arve Larsen Rørholdteies barn Maren Dorthea 5 aar.

Død 23.07.1834, begravet 27.07.1834: Pigen Gunild Maria Olsdatter Omnborsnæs uægte barn Anne Karine 10 uger.

Død 09.08.1834, begravet 14.08.1834: Jacob Grasmyrs barn Kirsten Maria 3 aar.

Død 08.08.1834, begravet 17.08.1834: Niels Kittilsen Høenseies datter Aavidt Maria 1 aar.

Død 18.08.1834, begravet 24.08.1834: Pigen Ingeborg Maria Christiansdatter Tveten østre eie 40 aar.

side 269-270.

Død 04.09.1833, begravet 15.09.1833: Ole Thorbjørnsen Schougen og kones dødfødte drengebarn.

Død 02.11.1834, begravet 10.11.1834: Jens Wraalsen Masterødeie og kones hjemmedøbte barn Jacob 14 dage.

Død 10.11.1833, begravet 15.11.1833: Pigen Karen Olsdatter Hofsteeneies barn Tellef 23 timer.

Død 12.12.1833, begravet 18.12.1833: Fattiglem Abraham Larsen Sortedahl Tangevoldeie 86 aar.

Død 14.12.1833, begravet 20.12.1833: Hr. Christian Hansen og kone Mette Christine Hansens hjemmedøbte barn Martinius Christensen af Stathelle 3 uger.

Død 14.01.1834, begravet 18.01.1834: Søren Simonsen Sødholdts barn hjemmedøbt Even 7 dage.

Død 19.01.1834, begravet 25.01.1834: Enkemand Svend Gundersen Hydahl 83 aar.

Død 29.01.1834, begravet 05.02.1834: Elias Garstad og kones hjemmedøbte barn Christen 8 dage.

Død 06.02.1834, begravet 13.02.1854: Fattiglem Ole Mortensen Høenseie 80 aar.

Død 01.03.1834, begravet 08.03.1834: Barnet Amund Petter Tygesen i Omborsnæs 5 aar.

Død 08.09.1834, begravet 14.09.1834: Pigen Catrine Pedersdatter Blegelieeies dødfødte pigebarn.

Død 17.09.1834, begravet 24.09.1834: Niels Olsen Melbyes barn Karen Maria ½ aar.

Død 14.09.1834, begravet 19.09.1834: Halvor Olsens barn i Omborsnæs Karen Maria 1 1/3 aar.

Død 23.09.1834, begravet 28.09.1834: Torger Larsen Salens barn Maren Laurine 4 aar.

Død 29.09.1834, begravet 05.10.1834: Lars Madsen Kjers barn Anne Maria 1½ aar.

Død 29.09.1834, begravet 05.10.1834: Christen Fæseths barn Anne Dorthea 1½ aar.

Død 25.10.1834, begravet 01.11.1834: Elias Nielsen Rogns barn Kirsti Gurine 1/3 aar.

Død 28.10.1834, begravet 04.11.1834: Torger Hafredahls barn Ingeborg Maria 1½ aar.

Død 02.11.1834, begravet 16.11.1834: Enken Marthe Torgersdatter Hafredahl 79 aar.

Død 08.11.1834, begravet 16.11.1834: Ole Larsen Rørholdts barn Ingeborg Marthia 1 aar.

side 271-272.

Død 07.03.1834, begravet 23.03.1834: Lars Andersen Bambleeiets barn Anders 11 uger.

Død 28.03.1834, begravet 04.04.1834: Ole Gundersen Gjerestadkaasen 62 aar.

Død 15.04.1834, begravet 25.04.1834: Ole Larsen Glittum den yngre og kones dødfødte drengebarn.

Død 23.04.1834, begravet 01.05.1834: Peder Andersen Braatten |: Rosland :| 84 aar.

Død 28.04.1834, begravet 04.05.1834: Huusmand Hans Torgrimsen Rønholteie 40 aar.

Død 29.04.1834, begravet 05.05.1834: Gaardmand Peder Thorsen Fjellestad 57 aar.

Død 04.05.1834, begravet 11.05.1834: Amund Andersen Haaves barn Thomas Christian 4 uger.

Død 07.05.1834, begravet 13.05.1834: Arbeidsmand Amund Johnsen Traaholdt i Omborsnæs 54 aar.

Død 29.05.1834, begravet 05.06.1834: Ungkarl Halvor Sørensen Busterød 27 aar.

Død 16.06.1834, begravet 23.06.1834: Hans Jacobsen Rogn 69 aar.

Død 15.07.1834, begravet 27.07.1834: Ole Tellefsen Sortebougens barn Tellef 1¼ aar.

Død 23.07.1834, begravet 27.07.1834: Tellef Larsen Moeeies hjemmedøbte barn Halvor 4 dage.

Død 19.07.1834, begravet 27.07.1834: Ole Nielsen Birchesetheies hjemmedøbte barn Niels 9 dage.

side 273-274.

Død 07.09.1834, begravet 14.09.1834: Niels Anundsen Melbyeeies barn Jørgen 1 aar.

Død 28.09.1834, begravet 05.10.1834: Huusmand Jens Michelsen Birchesetheie 67 aar.

Død 09.10.1834, begravet 15.10.1834: Erich Sørensen Holmgreen Stathelle 47 aar.

Død 07.10.1834, begravet 11.10.1834: Christen Jensens barn i Stathelle Jens Friderich 5 uger.

Død 31.10.1834, begravet 08.11.1834: Jørgen Gjømbles barn Isach 1¼ aar.

Død 28.10.1834, begravet 09.11.1834: Lægslem Ole Rønning 70 aar.