| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Ministerialbok for Bamble nr.2 - 1775-1814

Døpte

Transkribert av Leif Biberg Kristensen

 

side 5.

01.01.1775: Ole Didrichsen Tweten vestre og Mari Jørgensdatters barn kaldet Inger. Faddere: Ewen Tweten vestres kone Helvig Jensdatter, Giertrud Maria Madsdatter Kiær, Eylert Knudsen Tweten vestre, Jørgen Casparsen Kiørestad, Aasold Gullichsen Kiørestad.

05.01.1775: Thor Andersen Garstadeje og Mari Mortensdatters barn kaldet Else. Faddere: Jacob Schierkes kone Anne Torbiønsdatter, Inger Gundersdatter Garstad, Christen Arnoldsen Berg, Søren Sørensen Søtholt, Jørgen Andersen i Brewig.

07.01.1775: Ole Andersen Linaeje og Kari Giertsdatters barn kaldet Gunild. Faddere: Hans Findahls kone Helge Larsdatter, Kirsti Andersdatter Lina, Ole Andersen Lina, Hans Sørensen Rogn nordre, Kittil Olsen Ombosness.

08.01.1775: Laers Olsen ved Hære og Kari Knudsdatters barn Inger Cathrine. Faddere: Christen Halvorsens kone Live Sørensdatter, Maria Jacobsdatter, Knud Halvorsen, Joen Olsen, Anders Michelsen alle ved Hære.

15.01.1775: Peder Arnoldsen Houchedahl og Ales Biønsdatters barn Halvor. Faddere: Simen Fæseths kone Berthe Christensdatter, Kisti Kystoldsdatter Houchedahl, Harald Biønsen Glittum, Lars Knudsen Houchedahl, Ole Thorsen Rønholt.

22.01.1775: Peder Jacobsen Glatved og Mette Cathrine Pedersdatters barn Marthe Margrethe. Faddere: Herman Jonsens kone i Stathellet, Ingeborg Hansdatter ibidem, Just Christensen Aswald, Cornelius Gregersen ibid, Jens Jensen Giømble.

01.02.1775: Joen Knudsen Giømbleeje og Ales Steensdatters barn Gunild. Faddere: Arnold Synbyes kone Lisbeth Knudsdatter, Kari Gregersdatter Aswald, Thor Steensen Giømble, Ole Arnoldsen Synbye, Torkild Rasmusen ibidem.

12.02.1775: Eylert Knudsen Tweten vestre og Helge Jørgensdatters barn Sidsel Maria. Faddere: Ewen Twetens kone Helvig Jensdatter, Torbor Biønsdatter, Jens Ibsen Waag, Ole Didrichsen Tweten vestre eje, Thor Biønsen Trosbyeeje.

12.02.1775: Isach Nielsen Wissestad og Mari Pedersdatters barn Anne Maria. Faddere: Simen Fæseths kone Berthe Christensdatter, Kisten Pedersdatter, Hans Alfsen Ole Thorsen, Niels Nielsen alle paa Wissestad.

12.02.1775: Elling Clausen Ese og Maren Larsdatters barn Laers. Faddere: Abraham Finmarks kone Inger Lisbeth Pedersdatter, Anne Maria Christensdatter Ese, Ewen Nielsen Winnie, Lars Christensen ibid, Jacob Christensen Hafsund.

19.02.1775: Peter Frantzen Cudrio og Engel Cathrine Grubbes barn Jørgen Zacharias. Faddere: Jørgen Peter Siwers kone Maria Jensdatter, Berthel Ravns kone Anne Maria Sørensdatter, Jacob Cudrio, Hans Lund Linaa, Peder Andreas Green alle i Langesund.

19.02.1775: Anders Sørensen og Gunild Maria Jacobsdatters barn Søren. Faddere: Mads Linstrøms kone Anne Andersdatter, Maren Johanesdatter, Mads Linstrøm, Hans Jacob August. Mørch, Ole Svendsen alle i Langesund.

19.02.1775: Jacob Michelsen og Anne Simensdatters barn Søren. Faddere: Mari Simensdatter fra Eijdanger, Anne Sørensdatter, Niels Pedersen, Ole Torjersen, Peder Knudsen alle i Stathellet.

19.02.1775: Ulrich Fridrich Wisner og afgangne Owed Giertsdatters barn Owed. Faddere: Peder Sigursens koneIngeborg Pedersdatter, Anne Olsdatter, Anders Lassesen, Ole Mortensen, Ewen Sørensen alle i Langesund.

26.02.1775: Laers Thorsen Havredahl og Sara Andersdatters barn Ole. Faddere: Halvor Rønholts kone Kisti Larsdatter, Boel Pedersdatter Fæseth, Thor Olsen Rønholt, Anders Swendsen Hafredahl, Ole Thorsen Rønholt.

side 6-7.

05.03.1775: Anders Jensen Hærebakken og Sara Jensdatters barn Hans. Faddere: Olea Røning paa Ravness, Ana Maria Nielsdatter Hære, Jens Madsen Buch, Jens Pedersen, Knud Olsen alle paa Ravness.

11.03.1775: Thor Thorsen Høen og Inger Maria Sørensdatters barn Maren Kirstine. Faddere: Ewen Bræches kone Mette Thorsdatter, Kistine Simensdatter Bamble, Simen Sørensen Trosbye, Laers Ewensen Winnie, Hans Olsen Schougen ved Nænseth.

12.03.1775: Jacob Jacobsen i Stathellet og Anne Jensdatters barn Jacob. Faddere: Jon Nielsen Eegs kone Kisti Jensdatter, Kari Jørgensdatter Giømble, Jørgen Isachsen ibid, Jens Jensen ibid, Niels Pedersen i Stathellet.

12.03.1775: Laers Ellingsen i Langesund og Mari Sørensdatters barn Simon. Faddere: Simen Trosbyes kone Sophi Maria Hansdatter, Jørild Andersdatter Høst, Michel Halvorsen, Peder Sigursen alle i Langesund, Amund Sørensen Melbye.

19.03.1775: Laers Torbiørnsen i Ombosness og Kari Olsdatters barn Anne Helene. Faddere: Thor Flaattens kone Anne Maria Giertsdatter, Marthe Giertsdatter Jerseth, Tellef Thorsen i Ombosness, Ole og Hans Torbiørnssønner Flaatten.

19.03.1775: Niels Gundersen Findal-eje og Ragnild Olsdatters barn Gunder. Faddere: Hans Laersens kone i Stathellet Lene Christensdatter, Marthe Nielsdatter Schierche, Jacob Olsen Stathellet, Rasmus Hansen ibid, Giert Olsen i Ombosness.

19.03.1775: Thor Gullichsen Kiørestad og Marthe Olsdatters barn Gullich. Faddere: Abraham Skougens kone Alev Larsdatter, Maria Michelsdatter Gromestad, Knud Michelsen ibidem, Mads Arnoldsen Kiær, Peder Thorsen Moe.

19.03.1775: Laers Gullichsen Glittum og Gunild Sigursdatters barn Anne Magrethe. Faddere: Ole Thorsen Wissestadejes kone Johane Jonsdatter, Mari Sigursdatter Tangevold, Harald Biønsen Glittum, Ole Gullichsen ibid, Thor Olsen Rønholt.

26.03.1775: Aasmund Torjersen Giømbleeje og Maria Steensdatters barn Else. Faddere: Arnols Synbyes kone Lisbeth Knudsdatter, Inger Jørgensdatter, Ole Knudsen, Thor Steensen alle paa Giømble, Torkild Rasmusen Synbye.

02.04.1775: Ole Sigursen og Kari Nielsdatters barn Siwert. Faddere: Hans Rasmusens kone Mari Gundersdatter, Inger Nielsdatter, Claus Knudsen alle i Stathellet, Jørgen Isachsen Giømble, Niels Giertsen Kiellestad.

05.04.1775: Halvor Jacobsen Blegelie og Anne Hansdatters barn Anne. Faddere: Anders Kiærsdahlens kone Gulline Sørensdatter, Kari Hansdatter, Halvor Hansen, Jacob Andersen, Jacob Halvorsen alle paa Blegelie.

09.04.1775: Torbiøn Tellefsen Nænseth og Mari Christensdatters barn Aaste Maria. Faddere: Hans Larsen Schougstads kone Berthe Christensdatter, Anne Amundsdatter Ese, Tarald Olsen Wiig, Amund Christensen Winnie, Christen Laersen Schougen.

09.04.1775: Hans Madsen Asdahl og Aase Mathisdatters barn Mads. Faddere: Isach Asdahls kone i Langesund Berthe Isachsdatter, Maria Mathiasdatter Hellestved, Isach Mathiasen ibid, Jon Christensen Traag, Isach Erichsen Klep.

09.04.1775: Bæruld Andersen Waag og Inger Hansdatters barn Aase. Faddere: Abraham Finmarks kone Inger Lisbeth Pedersdatter, Ingeborg Wraalsdatter, Torjus Andersen, Wraal Madsen, Anders Torjusen alle paa Waag.

07.04.1775: Hans Joensen og Anne Maria Olsdatters barn Hans Jacob. Faddere: Hans Jacob Augustinussens kone Anne Maria Pedersdatter, Aase Olsdatter, Halvor Levorsen, Henrich og Ole Pedersøner alle i Langesund.

17.04.1775: Søren Michelsen og Marthe Gunvoldsdatters barn Anne Kirstine. Faddere: Rasmus Halvorsens kone Ane Maria Olsdatter, Ingeborg Pedersdatter, Mester Niels Hansen, Laers Pedersen, Ole Michelsen alle i Langesund.

30.04.1775: Jan Jansen og Anne Andersdatters barn Anike. Faddere: Anders Andersens kone Kisti Pedersdatter, Maria Jacobsdatter, Peder Hansen, Anders Michelsen, Niels Nielsen alle ved Hære.

07.05.1775: Laers Arnoldsen Giømbleeje og Helvig Johane Gregersdatters barn Ingeborg. Faddere: Ole Schougens kone Magretha Gregersdatter, Anne Gregersdatter Høen, Truls Arnoldsen i Langesund, Hans Jørgensen Giømble, Cornelius Gregersen Aswald.

07.05.1775: Ole Olsen Moe i Langesund og Mari Thorsdatters barn Kirstine. Faddere: Christen Thorsens kone Inger Olsdatter i Langesund, Mari Jacobsdatter Rogn søndre, Anders Christensen ibid, Peder Thorsen i Langesund, Ole Halvorsen ibidem.

07.05.1775: Laers Eijlertsen og Ane Zachariasdatters barn Laers. Faddere: Søren Berntsens kone Malene Zacharisdatter, Karen Olsdatter Rasmus Pedersen, Laers Nielsen Pharo, Ewen Sørensen alle i Langesund.

07.05.1775: Anders Gulbrandsen og Berthe Nielsdatters barn Ingeborg. Faddere: Mads Linstrøms kone Anne Malene Andersdatter, Anne Sørensdatter, Laers Jonsen, Peter Nielsen, Ole Michelsen alle i Langesund.

12.05.1775: Anders Pedersen Skare og Torbor Andersdatters barn Hans. Faddere: Thor Kiørestads kone Marthe Olsdatter, Anne Maria Jonsdatter Rørholt, Peder Thorsen Moe, Caspas Kiærulf ibid, Laers Jonsen Rørholt.

14.05.1775: Amund Tellevsen Bræcheeje og Ambor Pedersdatters 2de pigebørn, det 1ste kaldet Ingeborg. Faddere: Ewen Bræches kone Mette Thorsdatter, Lene Larsdatter Udgaarden, Michel Hansen Bræche, Laers Nielsen Pharo, Erich Christensen Ese.

14.05.1775: Amund Tellevsen Bræcheeje og Ambor Pedersdatters 2de pigebørn, det 2det kaldet Kirstine. Faddere: Ewen Twetens kone Sophi Amundsdatter, Anne Maria Christensdatter Ese, Christen Erichsen ibid, Christen Jørgensen Dørredahl, Niels Nielsen Skoven.

25.05.1775: Sigwald Halvorsen Fostved og Else Biønsdatters barn Asleu. Faddere: Abraham Schovens kone Alew Larsdatter, Anne Jørgensdatter Dørredahl, Erich Nielsen Glittum, Christen Jørgensen Dørredahl, Wraal Jensen Fostved.

28.05.1775: Anders Amundsen Garstad og Ingeborg Aanesdatters hiemmedøbte søn Anund. Faddere: Elias Høens kone Aleth Pedersdatter, Inger Olsdatter Ombosness, Gunder Torbiørnsen Garstad, Ole Madsen Lina, Giert Olsen Ombosness.

28.05.1775: Et uægte pigebarn kaldet Maria, født af Marthe Torgersdatter Bircheseth, som blev angivet at være avlet med Amund Ansteensen ibid. Faddere: Abraham Nyesteens kone Anne Ansteensdatter, Ingeborg Nielsdatter Nyesteen, Ansteen Stiansen Bircheseth, Aasold Erichsen ibidem, Erich Gundersen Grostoch.

04.06.1775: Laers Knudsen Houchedahl og Maria Halvorsdatters barn Inger Maria. Faddere: Thor Stokkes kone Anne Knudsdatter, Kirstine Danielsdatter Aabye, Ole Aasoldsen Svinland, Gullich Anundsen Stokke, Ole Thorsen Rønholt.

05.06.1775: Hans Johannesen Bagge og Anne Elisabeth Henrichsdatters barn Ole. Faddere: Laers Thorsens kone Kirstine Larsdatter, Anne Olsdatter, Hans Jacob Augustinusen, Mads Linstrøm, Ewen Sørensen alle i Langesund.

11.06.1775: Knud Erichsen Bambleeje og Marthe Danielsdatters barn Ingeborg. Faddere: Hans Schougstads kone Berthe Christensdatter, Mari Christensdatter Bamble, Laers Simensen ibidem, Abraham Erichsen ibidem, Christen Larsen Schougstad.

side 8-9.

18.06.1775: Nicolai Hansen i Stathellet og Johanne Pedersdatters barn Inger Magrethe. Faddere: Jon Jacobsen Krabberøds kone Kirsti Gundersdatter, Kari Jørgensdatter Giømble, Peder Sørensen Swinland, Knud Laersen i Stathellet, Niels Giertsen Kiellestad.

18.06.1775: Hans Andersen Findahl og Helge Larsdatters barn Anders. Faddere: Abraham Sortedahls kone Ingeborg Andersdatter, Marthe Laersdatter Herum, Johannes Laersen ibid, Amund Andersen Havreager, Amund Madsen Roverød.

18.06.1775: Anund Tellefsen Brevig østre og Kari Knudsdatters barn Knud. Faddere: Niels Gundersen Brevigejes kone Anne Christensdatter, Inger Larsdatter ibid, Kittil Jensen Brevig østre, Jens Kittilsen ibid, Ole Aasoldsen Swinland.

18.06.1775: Thron Christensen Rønholt og Aslew Jensdatters barn Peder. Faddere: Halvor Rønholts kone Kirsti Laersdatter, Kisti Kystolsdatter Houchedahl, Thor Olsen Rønholt, Christen Jørgensen Dørredahl, Jens Jensen Giømble.

25.06.1775: Hans Christensen og Abelone Erichsdatters barn Anne Maria. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Andersdatter, Anne Cathrine Giertsdatter, Peder Thorsen, Ole Olsen Moe, Christen Gundersen alle i Langesund.

02.07.1775: Ewen Nielsen Winnie og Sophi Hansdatters barn Thor. Faddere: Thor Høens kone Inger Maria Sørensdatter, Anne Maria Christensdatter Bamble, Ewen Hansen Bræche, Ole Olsen Schougen, Amund Christensen Winnie.

02.07.1775: Laers Amundsen Tweten og Anne Thorsdatters barn Else Maria. Faddere: Ewen Twetens kone Sophi Amundsdatter, Ingeborg Jørgensdatter Høen, Amund Hansen Tweten, Anders Thorsen Wingerey, Ole Madsen Lina.

09.07.1775: Kittil Olsen i Ombosness og Helvig Andersdatters barn Ingeborg. Faddere: Hans Rogns kone Anne Andersdatter, Kari Andersdatter Lina, Hans Andersen Linaeje, Gunder Olsen Gierstadeje, Ole Olsen Tangevold.

16.07.1775: Poul Nielsen i Langesund og Magrethe Jacobsdatters barn Jacob. Faddere: Ole Jeruldsens kone Kistine Larsdatter, Pernille Olsdatter, Ougen Augustinusen, Ole Jensen, Lars Jacobsen Nenseth.

16.07.1775: Jacob Olsen i Stathellet og Kisti Olsdatters hiemmedøbte søn Ole. Faddere: Ole SIgursens kone i Stathellet Kari Nielsdatter, Ales Olsdatter ibid, Hans Sørensen Rogn, Rasmus Hansen, Niels Pedersen i Stathellet.

30.06.1775: Sivert Tellefsen Birchesetheje og Ingeborg Olsdatters barn Kisti. Faddere: Even Bræches kone Mette Thorsdatter, Inger Cathrine Pedersdatter, Michel Hansen Bræche, Erich Christensen Ese, Ewen Amundsen Aastad.

06.08.1775: Sr. Andreas Schoug i Langesund og Anthonette Paustes barn Henrica Catharina. Faddere: Niels Hansen Pharos kone Edel Sophia Larsdatter, Susanna Nielsdatter Jomfruland, Visiteur Fyhn, Ole Jeruldsen, Claus Arlander alle i Langesund.

06.08.1775: Hans Jacob Augustinusen Mørch og Anne Maria Pedersdatters barn Cathrine Maria. Faddere: Ougen Augustinusens kone Berthe Christensdatter, Giertrud Pedersdatter, Peder Nielsen, Amund Pedersen, Henrich Pedersen alle i Langesund.

06.08.1775: Berthel Jensen Ravn og Anne Maria Sørensdatters barn Anne Dorthea. Faddere: Lars Ejlertsens kone Anne Zachriasdatter, Karen Olsdatter, Søren Berntsen, Hans Lund Linaa, Ewen Sørensen alle i Langesund.

13.08.1775: Ellef Thronsen i Ombosness og Barbro Simensdatters barn Inger. Faddere: Ole Gunuldsens kone Berthe Amundsdatter i Ombosness, Berthe Christensdatter Hydahl, Christen Thronsen ibidem, Ole Madsen i Ombosness, Ole Pedersen ibidem.

13.08.1775: Erich Hansen ved Hære og Dorthe Christensdatters hiemmedøbte barn Helge. Faddere: Olea Røning paa Ravnæs, Oved Thorsdatter ved Hære, Christen Jensen ibid, Christiansen ibid, Jens Madsen Buch paa Ravnæs.

13.08.1775: Halvor Andersen i Langesund og Kari Jørgensdatters barn Jørgen Andreas. Faddere: Bernt Jensens kone i Brevig Helge Anundsdatter, Karen Bolette Abrahamsdatter i Brevig, Bernt Jensen i Brevig, Abraham Jonsen ibid, Michel Hansen Bræche.

20.08.1775: Peder Hansen og Ane Maria Christensdatters barn Ingeborg. Faddere: Peder Christensens kone fra Porsgrund Marthe Gregoridatter, Berthe Cathrine Johansdatter, Anders Olsen, Christen Sørensen, Niels Nielsen alle ved Hære.

03.09.1775: Christen Gundersen og Kisti Arnesdatters barn Ingeborg. Faddere: Claus Knudsens kone Kari Gundersdatter, Anne Sørensdatter, Nicolai Hansen, Willum Ellefsen alle i Stathellet, Ole Olsen Tangevold.

04.09.1775: Christen Thorsen og Dorthe Maria Lucasdatters barn Thor. Faddere: Agnethe Johannesdatter, Mari Thorsdatter, Christen Christensen, Niels Lucassen, Bæruld Lucassen alle ved Hære.

10.09.1775: Aslach Halvorsen og Else Andersdatters barn Halvor. Faddere: Thor Andersen Garstads kone Maria Mortensdatter, Anne Petersdatter, Tallach Olsen, Erich Halvorsen, Christen Jensen alle ved Hære.

10.09.1775: Ole Olsen Schougen og Magrethe Gregersdatters barn Ole. Faddere: Torbiøn Nenseths kone Mari Christensdatter, Anne Gregersdatter Høen, Christen Michelsen Bamble, Bæruld Torjersen Grostoch, Christen Laersen Schougstad.

17.10.1775: Bastian Simensen Hank og Thore Nielsdatters barn Niels Christian. Faddere: Christen Halvorsens kone Live Sørensdatter, Berthe Maria Christiansdatter, Magnus Nielsen, Christen Christiansen, Lucas Andersen alle ved Hære.

17.09.1775: Ole Knudsen Synbyeeje og Karen Olsdatters barn Knud. Faddere: Ragnild Maria Nielsdatter Eeg, Karen Svendsdatter Grasmyhr, Arnold Olsen Synbye, Ole Arnoldsen ibid, Gullich Laersen Ødegaarden.

24.09.1775: Arne Nielsen Bambleeje og Ragnild Jochumsdatters barn Ingeborg Maria. Faddere: Simen Bambles enke Anne Zachriasdatter, Mari Laersdatter Schougen, Thor Hansen Høen, Halvor Laersen Tinderholt, Christen Larsen Schougstad.

24.09.1775: Mads Jonsen Klepeje og Kisti Arnoldsdatters barn Elisabeth. Faddere: Anders Sortedahls kone Ingeborg Zachriasdatter, Maria Hansdatter Traag, Anders Sørensen Klep, Christen Arnoldsen Berg, Erich Tellefsen Klep.

01.10.1775: Ole Pedersen og Magrethe Olsdatters barn Ingeborg Maria. Faddere: Mari Solvesdatter Ravness, Mari Thorsdatter, Laers Pedersen, Erich Hansen, Christian Christiansen alle ved Hære.

01.10.1775: Jacob Halvorsen Brevig og Kisti Enersdatters barn Berthe Cathrine. Faddere: Simen Trosbyes kone Sophi Hansdatter, Kistine Danielsdatter Aabye, Michel Halvorsen i Langesund, Halvor Jonsen Kiønøen, Jens Kittilsen Brevig vestre.

01.10.1775: Knud Isachsen ved Hære og Mari Nielsdatters hiemmedøbte barn Oved Kirstine. Faddere: Mathias Hellestveds kone Boel Tostensdatter, Mari Jonsdatter Hære, Anders Christensen ibidem, Niels Lucasen ibid, Niels Joensen Traag.

01.10.1775: Jens Haagensen og Berthe Sophia Jensdatters barn Anne Maria. Faddere: Christen Nielsens enke Inger Johannesdatter, Anne Maria Nielsdatter, Andreas Ejlerstrøm?, Anders Christophersen alle ved Hære, Jens Madsen Buch paa Ravness.

22.10.1775: Ole Thorsen og Kari Olsdatters barn Ingeborg. Faddere: Ewen Olsens kone Tone Halvorsdatter, Kisti Jensdatter, klockeren Peder Glatved, Michel Jonsen, Lars Hansen alle ved Hære.

29.10.1775: Amund Laersen Berg og Ingeborg Olsdatters barn Ole. Faddere: Peder Sigursens enke Ingeborg Pedersdatter, Marthe Olsdatter, Jørgen Larsen, Henrich Pedersen alle i Langesund, Niels Andersen Nuestad.

side 10-11.

29.10.1775: Laers Thorsen i Langesund og Kirstine Larsdatters barn Berthe Maria. Faddere: Peder Thorsens kone Helvig Pedersdatter, Lene Larsdatter Udgaarden, Hans Jacob Augustinusen, Ole Sørensen fra Trundhiem, Johanes Thorsen Rogn.

29.10.1775: Amund Andersen Havreager og Ingeborg Rasmusdatters barn Rasmus. Faddere: Niels Andersen Nuestads kone, Marthe Larsdatter Herum, Mads Linstrøm i Langesund, Hans Rasmusen Sortedahl, Michel Madsen Roverød.

12.11.1775: Et uægte drengebarn kaldet Iwer fød i Langesund af Jøran Nielsdatter som angav at have avlet samme med en matros paa det kongl. orlogskib Neptunus ved navn Christian. Faddere: Lars Swendsens kone i Langesund Kari Larsdatter, Kistine Danielsdatter Aabye, Hans Jonsen i Langesund, Anders Halvorsen Tangevold.

19.11.1775: Christopher Olsen i Ombosness og Owed Giertsdatters barn Giert. Faddere: Hans Andersen Linaejes kone Mari Andersdatter, Malene Jørgensdatter ibidem, Ole Madsen i Ombosness, Sergeant Ole Gunuldsen ibid, Niels Giertsen Kiellestad.

19.11.1775: Arnold Olsen Synbye og Lisbeth Knudsdatters barn Hans. Faddere: Frøken Susanna Kraft, Ingeborg Nielsdatter Fillestad, Torkild Rasmusen Eeg, Abraham Erichsen, Hans Jørgensen ibidem.

26.11.1775: Torkild Rasmusen Eeg og Ingeborg Arnoldsdatters barn Kirstine. Faddere: Frøken Susanna Kraft, Ragnild Maria Nielsdatter Eeg, Hr. Obriste-Lieutenant v. Kraft, Michel Hansen Bræche, Povl Erichsen Eeg.

03.12.1775: Peder Jonsen i Langesund og Kisti Jørgensdatters barn Jørgen. Faddere: Mads Linstrøms kone Anne Malene Andersdatter, Inger Jørgensdatter, Truels Arnoldsen, Ewen Christensen, Christen Gundersen alle i Langesund.

03.12.1775: Anders Andersen ved Hære og Kisti Pedersdatters barn Peder. Faddere: Peder Hansens kone Maria Christensdatter, Anne Petersdatter, Andreas Glavstrøm, Jacob Jonsen, Christen Jonsen alle ved Hære.

03.12.1775: Et uægte pigebarn kaldet Mari fød af Anne Sørensdatter som angav at have avlet samme med en matros paa det kongl. orlogskib Ebenezer ved navn Peder Hansen. Faddere: Jon Halvorsens enke Kisti Olsdatter, Ingeborg Hansdatter, Christen Gundersen, Jacob Michelsen, Rasmus Hansen alle i Stathellet.

07.12.1775: Elias Hansen Høen og Aleth Pedersdatters barn Kirsten Maria. Faddere: Thor Høens kone Inger Maria Sørensdatter, Mari Christensdatter Bamble, Abraham Hansen Høen, Lars Simensen Bamble, Hans Olsen Schougen.

07.12.1775: Hans Erichsen Birchesetheje og Abelone Thorsdatters barn Inger Maria. Faddere: Peder Hafredahls kone Anne Jonsdatter, Ingeborg Nielsdatter Nyesteen, Ole Aasoldsen Svinland, Ewen Thorsen Ringesøe, Ole Torjersen Bircheseth.

07.12.1775: Et uægte pigebarn kaldet Jochumine fød af Owed Maria Christensdatter som blev angivet at være avlet med Hans Jochum With begge ved Hære. Faddere: Christen Thorsens kone Dorthe Maria Lucasdatter, Karen Christensdatter (ingen fler).

24.12.1775: Tyge Aslachsen i Ombosness og Groe Jonsdatters barn Peder. Faddere: Sergeant Ole Gunuldsens kone Berthe Amundsdatter, Anne Gregersdatter Høen, Tellef Thorsen, Ole Anundsen, Knud Pedersen alle i Ombosness.

26.12.1775: Niels Jensen Høeg i Langesund og Karen Kistine Olsdatters barn Maren Johanne. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Andersdatter, Kistine Rasmusdatter, Rasmus Halvorsen, Peder Andreas Green, Ole Pedersen alle i Langesund.

31.12.1775: Ewen Zachariasen Tweten østre og Sophi Amundsdatters barn Kari. Faddere: Anders Sortedahls kone Ingeborg Zachariasdatter, Ingeborg Jørgensdatter Høen, Christopher Sørensen Stokke østre, Christen Thronsen Hydahl, Michel Halvorsen Tinderholt.

31.12.1775: Niels Gregersen Birchesetheje og Helge Olsdatters barn Anne Sophia. Faddere: Torger Bircheseths kone Marthe Bæruldsdatter, Ragnild Sigursdatter Bakke, Halvor Sigvaldsen Fostved, Torbiørn og Niels Olssøner Schougen.

07.01.1776: Petter Pettersen Rochsund og Kisti Nielsdatters barn Christen. Faddere: Nicolai Hansens kone i Stathellet Johane Pedersdatter, Ingeborg Hansdatter ibidem, Niels Pedersen Gierrestadeje, Amund Andersen i Ombosness, Ole Larsen i Stathellet.

21.01.1776: Ole Jeruldsen i Langesund og Kirsten Larsdatters barn Inger. Faddere: Niels Ulsmoens kone Karen Larsdatter, Karen Olsdatter, Niels Ulsmoen, Peter van der Oss |: en hollandsk Skipper |: Peder Andreas Green.

28.01.1776: Ole Torjersen Melbyeeje og Dorthe Olsdatters barn Christen. Faddere: Amund Sørensen Melbyes kone Boel Magrethe Christensdatter, Anne Kirstine Jensdatter Rachestad, Rasmus Torjersen Holmen fra Sanichedahl, Anders Haagensen Hafsund, Fynboe Ansteensen ibidem.

04.02.1776: Ole Swendsen Bræcheeje og Inger Anunsdatters barn Inger Maria. Faddere: Amund Tellefsen Bræcheejes kone Ambor Pedersdatter, Ingeborg Halvorsdatter Tinderholt, Torbiøn Olsen Skoven?, Niels Olsen Swinland, Knud Tellefsen Tinderholt.

04.02.1776: Lars Ewensen Winnie og Anne Helene Sørensdatters barn Pernille. Faddere: Amund Sørensen Melbyes kone Boel Magrethe Christensdatter, Inger Cathrine Pedersdatter Aabye, Thor Thorsen Høen, Johannes Hervig, Erich Christensen Ese.

11.02.1776: Niels Christensen i Langesund og Maren Olsdatters barn Elisabeth. Faddere: Isach Hansens kone Berthe Isachsdatter, Karen Maria Andersdatter Duus, Ole Olsen, Hans Lund Linaa, Iver Jørgensen Siwers.

04.02.1776: Simen Nielsen Fæseth og Berthe Christensdatters barn Maria. Faddere: Isach Wissestads kone Mari Pedersdatter, Boel Pedersdatter Fæseth, Abraham Christensen Finmark, Jacob Christensen ibidem.

18.02.1776: Christen Thronsen Hydahl og Berthe Christensdatters barn Anne. Faddere: Ewen Twetens kone Sophi Amundsdatter, Boel Gundersdatter Rugtved, Hans Torstensen Gierrestad, Ellef Thronsen Ombosness, Giert Olsen ibidem.

18.02.1776: Gullich Laersen Ødegaarden og Marthe Knudsdatters barn Thore. Faddere: Arnold Sønbyes kone Lisbeth Knudsdatter, Ingeborg Nielsdatter Fillestad, Jon Nielsen Eeg, Ole Nielsen Fillestad.

28.02.1776: Jacob Isachsen i Ombosness og Aaste Ellingsdatters barn Mari. Faddere: Kittil Olsens kone Helvig Andersdatter, Kari Andersdatter i Ombosness, Michel Ewensen ibidem, Torbiøn Flaatten, Aasold Gundersen Rugtved.

03.03.1776: Halvor Jespersen i Langesund og Cathrine Isachsdatters barn Christen. Faddere: Mads Linstrøms kone Anne Malene Andersdatter, Anne Maria Enersdatter, Niels Andersen Nuestad, Peder Thorsen, Christen Gundersen hos Sr. Cudrio.

03.03.1776: Joen Nielsen Eegh og Kisti Jensdatters barn Abraham. Faddere: Frøken Susanna v. Kraft, Karen Gregersdatter Aswald, Jacob Jacobsen i Stathellet, Povl Erichsen Eeg, Isach Gregersen Aswald.

06.03.1776: Lars Olsen ved Hære og Kari Knudsdatters barn Marthe. Faddere: Knud Halvorsens kone Anne Knudsdatter, Maria Jacobsdatter, Knud Halvorsen, Ewen Olsen, Niels Nielsen alle ved Hære.

06.03.1776: Hans Olsen Lille Bræche og Mari Jacobsdatters barn Guri Magrethe. Faddere: Claus Knudsens kone i Stathellet, Marthe Olsdatter Lille Bræche, Biøn Thorsen Glittum, Mads Arnoldsen Kiær, Gullich Anunsen Stoche.

side 12-13.

10.03.1776: Abraham Jonsen Skoven og Alev Larsdatters hiemmedøbte barn Alev. Faddere: Ole Huldalens? kone Marthe Erichsdatter, Kari Jørgensdatter Dørredal, Mads Arnoldsen Kiær, Jacob Hansen Blegelien, Hans Larsen Høen.

07.03.1776: Halvor Jonsen og Elen Maria Clausdatters barn Helene. Faddere: Ole Straaholmens kone Kisti Pedersdatter, Anne Clausdatter Hafsund, Jacob Halvorsen Brevig vestre, Ole Thorsen Wissestad, Anders Clausen Hafsund.

07.03.1776: Gunder Olsen Gierrestadeje og Marthe Torkildsdatters barn Kari. Faddere: Christopher Sørensen Stokkes kone Mari Zachariasdatter, Inger Madsdatter Lina, Kittil Olsen, Ole Madsen Lina, Ole Olsen Tangevold.

20.03.1776: Thron Larsen Rognstrand og Berthe Maria Halvorsdatters barn Anne. Faddere: Anders Christensens kone Mari Larsdatter Rogn, Kisti Larsdatter Ombosness, Halvor Christensen Rogn, Mads Larsen Ombosness.

24.03.1776: Lars Jonsen i Langesund og Anne Olsdatters barn Thor. Faddere: Niels Andersen Nuestads kone Marthe Larsdatter, Giertrud Maria Madsdatter Kiær, Rasmus Halvorsen, Mads Jensen Skomagersvend, Lars Jacobsen Gui fra Nesset.

24.03.1776: Peder Olsen i Langesund og Aleth Olsdatters barn Magrethe. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Andersdatter, Maren Pedersdatter, Ougen Augustinusen, Niels Pedersen, Christen Gundersen hos Cudrio.

27.03.1776: Et uægte barn kaldet Gunild Maria fød af Ragnild Christensdatter paa gaarden Sillian, hvilket hun angav at have avlet med en ung karl ved navn Magnus Jensen. Faddere: Knud Halvorsens kone Anne Knudsdatter ved Hære, Anne Andersdatter ibid, Jens Pedersen Normann, Hans Jørgensen Giømle, Cornelius Gregersen Aswald.

31.03.1776: Thor Gundersen Schougenseje og Else Pedersdatters barn Jon. Faddere: Halvor Hansen Blegeliejes kone Mari Andersdatter, Inger Larsdatter, klockeren, Gunder Olsen Gierrestadeje, Christen Jørgensen Dørredahl.

04.04.1776: Torbiøn Olsen Præstegaardseje og Kari Ewensdatters barn Ole. Faddere: Anun Tellefsens kone paa Bræcheeje Ambor Pedersdatter, Mari Amundsdatter ibid, Kittil Jensen Brewig vestre, Niels Olsen Skoven, Niels Christensen Ese.

07.04.1776: Niels Lucasen ved Hære og Agnete Johannesdatters barn Anne Cathrine. Faddere: Knud Isachsens kone Mari Nielsdatter, Maren Olsdatter, Jacob Lucasen, Christen Thorsen, Christen Sørensen alle ved Hære.

07.04.1776: Jørgen Danielsen Tweten paa Strand og Kari Larsdatters barn Mette Maria. Faddere: Anders Larsen Sortedals kone, Ales Gundersdatter Sortedal, Hans Madsen Asdahl, Hans Rasmusen Sortedahl, Erich Tollefsen Klep.

08.04.1776: Jacob Jacobsen i Stathellet og Anne Jensdatters barn Karen Kirstine. Faddere: Jens Jensen Grasmyrs kone Ingeborg Knudsdatter, Magrethe Jensdatter Eeg, Halvor Ellefsen i Stathellet, Jon Nielsen Eeg, Jens Enochsen i Stathellet.

14.04.1776: Claus Christensen Hafsund og Aase Maria Sørensdatters barn Anne Maria. Faddere: Simon Fæseths kone Berthe Christensdatter, Anne Maria Jonsdatter Rørholt, Jacob Nielsen Udgaarden, Hans Sørensen Rogn middre, Amund Ewensen Aastad.

14.04.1776: Jacob Halvorsen Ringesøeeje og Mari Andersdatters barn Jon. Faddere: Hans Erichsen Fæsethejes kone Kari Larsdatter, Groe Olsdatter Grimsrøe, Halvor Jacobsen Blegelien, Isach Halvorsen Hartvedt, Ewen Thorsen Ringesøe.

14.04.1776: Et uægte barn kaldet Christen, fød hos Daniel Michelsen Aabye af et fremmed menniske, der uden beviis angav sig at heede Anne Cathrine Christiansdatter og at høre hiemme i Herum sogn i Laurvigs grævskab hvor hun paa gaarden Seistad sagde sig at være besvangret med en ungkarl Christian Aasmundsen. Faddere: Malene Larsdatter Udgaarden, Stine Danielsdatter Aabye, Torbiøn Flaaten, Hans Giømle, Johannes Herum.

21.04.1776: Christen Giertsen Asdahl nedre og Anne Danielsdatters barn Maren Cathrine. Faddere: Hans Asdahls kone Aase Mathiasatter, Aawed Madsdatter, Anders Christensen Hærebakken, Manasse Danielsen Riis, Anders Jacobsen Traag.

28.04.1776: Rasmus Halvorsen i Langesund og Anne Maria Olsdatters barn Maren Kistine. Faddere: Pigen Pernille Olsdatter, Maren Pedersdatter, Mads Jensen Skoemagersvend, Petter Nielsen, Ole Michelsen.

12.05.1776: Søren Halvorsen Bræcheeje og Kisti Engelberthsdatters barn Christen. Faddere: Torjus Bircheseths kone Marthe Bæruldsdatter, Kistine Danielsdatter, Mads Arnoldsen Kiær, Niels Gundersen Brewigeje, Ewen Amundsen Aastad.

12.05.1776: Ole Anundsen i Ombosness og Magrethe Christophersdatters barn Peder. Faddere: Pigen Anne Cathrine Christophersdatter fra Brevig, Malene Christophersdatter paa Strømtangen, Tyge Aslachsen, Kittil Olsen, Giert Olsen alle i Ombosness.

12.05.1776: Hans Halvorsen Hære og Maria Christiansdatters barn Johannes. Faddere: Knud Halvorsens kone Anne Knudsdatter, Tone Sigursdatter, Peder Jacobsen, Niels Rasmusen Bert, Lars Andersen alle ved Hære.

26.05.1776: Ole Torbiørnsen Flaatten og Marthe Giertsdatters barn Anne. Faddere: Thor Flaattens kone Anne M. Giertsdatter, Kari Giertsdatter, Taasten Rugtved, Peder Giertsen Jerset.

26.05.1776: Ewen Jørgensen Tweten vestre og Helvig Jensdatters barn Anne. Faddere: Eylert Knudsen Twetens kone Helge Jørgensdatter, Anne Gullichsdatter Kiørestad, Ole Didrichsen Tweten, Abraham Finmark, Wraal Jensen Fostved.

27.05.1776: Gregers Jonsen i Langesund og Anne Pedersdatters barn Anne Maria. Faddere: Mads Linstrøms kone Malene Andersdatter, Ales Andersdatter Nuestad, Ulrich Fridrich Wisner, Jochum Simensen Hanch, Ewen Christensen alle i Langesund.

02.06.1776: Isach Erichsen Klep og Mari Andersdatters barn Maren Susanne. Faddere: Jørgen Twetens kone Kari Larsdatter, Aase Jonsdatter Traag, Hans Asdahl, Anders Larsen Sortedahl, Isach Mathiasen Hellestved.

02.06.1776: Jens Jacobsen Hære og Giertrud Jørgensdatters barn Niels. Faddere: Peder Hansens kone Maria Christensdatter, Anne Jacobsdatter, Jacob Jensen, Peter Lorentsen, Jens Kittilsen alle ved Hære.

23.06.1776: Halvor Hansen Blegelieeje og Mari Andersdatters barn Anders. Faddere: Abraham Schouens kone Alev Larsdatter, Ingeborg Andersdatter Blegelie, Ole Olsen Moe i Langesund, Jacob Hansen Skoven, Søren Andersen Blegelie.

23.06.1776: Erich Nielsen Glittum og afgangne Anne Olsdatters barn Anne. Faddere: Ole Wissestads kone Johanne Jonsdatter, Malene Larsdatter Udgaarden, Gisle Nielsen Trydahl i Gierrestad sogn, Lars Gullichsen Glittum, Ole Gullichsen ibidem.

23.06.1776: Simon Sørensen Traasbye og Sophi Hansdatters barn Anne. Faddere: Amund Melbyes kone Boel Magrethe Christensdatter, Mari Christensdatter Bamble, Thor Thorsen Høen, Elias Hansen Høen, Thor Biønsen Trosbyeeje.

07.07.1776: Jørgen Andersen Dahl i Langesund og Kisten Larsdatters barn Anne Christine. Faddere: Halvor Larsens enke, Karen Larsdatter Herøen, Ole Gieruldsen, Michel Hansen Bræche, Christen Larsen Herøen i Ejdanger sogn.

07.07.1776: Ewen Sørensen i Langesund og Karen Olsdatters barn Ole. Faddere: Ole Christensens enke Maren Henrichsdatter, Berthel Ravns kone, Anne Maria Sørensdatter, Søren Berntsen, Hans Jacob Augustinusen, Mads Jensen Skomagersvend.

18.07.1776: Hans Alvsen og Ingeborg Nielsdatters barn Ingeborg. Faddere: Lars Houchedahls kone Mari Halvorsdatter, Ingeborg Jørgensdatter Wissestad, Isach Nielsen Wissestad, Christen Pedersen i Brewig, Lars Olsen Wissestad.

21.07.1776: Ewen Olsen ved Hære og Tone Halvorsdatters barn Halvor. Faddere: Ole Eliasens kone Kisti Andersdatter, Magrethe Lorentzdatter, Lars Olsen, Knud Halvorsen, Anders Michelsen alle ved Hære.

27.07.1776: Hans Larsen i Stathellet og Lene Christensdatters barn Hans. Faddere: Pigen Mari Christensdatter Bamble, Mari Sigursdatter, klockeren Peder Jacobsen Glatved, Niels Giertsen i Stathellet, Hans Nielsen ogsaa i Stathellet.

side 14-15.

07.08.1776: Klocker Peder Glatved og Liwe Svendsdatters barn Jacob. Faddere: Jens Jensen Grasmyrs kone Ingeborg Knudsdatter, Mari Sigursdatter i Stathellet, Hans Larsen ibidem, Manasse Danielsen Riis, Niels Swendsen Rosland.

15.09.1776: Stoe Larsen ved Hære og Anne Cathrine Olsdatters barn Guri. Faddere: Knud Isachsens kone Mari Nielsdatter, Anne Maria Nielsdatter ved Hære, Mons. Erich Frisenberg paa Ravness, Procurator Lund ibid, Lars Stoesen paa Blegebacken ved Brewig.

15.09.1776: Tellef Thorsen i Ombosness og Mari Davidsdatters barn David. Faddere: Tyche Aslachsens kone Groe Jensdatter, Anne Carine fra Brewig, Ole Gunuldsen, Hans Torbiørnsen, Mads Larsen alle i Ombosness.

15.09.1776: Abraham Christensen Finmark og Inger Lisbeth Pedersdatters barn Maria. Faddere: Claus Hafsunds kone Aase Maria Sørensdatter, Abelone Aagesdatter ibidem, Simen Nielsen Fæseth, Elling Clausen Ese, Anders Haagensen Hafsund.

06.10.1776: Et uægte barn kaldet Halvor fød af Kari Halvorsdatter hos sin broder Knud Halvorsen ved Hære, det hun angav at være avlet med en ung karl Torkild Torgersen fra Drangedahl. Faddere: Knud Halvorsens kone Anne Knudsdatter, Ewen Olsens kone Tone Halvorsdatter, Knud Halvorsen, Ewen Olsen alle ved Hære, Lars Udgaarden.

27.10.1776: Herman Jonsen i Stathellet og Sophi Jacobsdatters barn Abraham. Faddere: Ole Sigursens kone Mari Nielsdatter, Mari Sigursdatter, Lars Erichsen, Christen Knudsen alle i Stathellet, Niels Nielsen Wissestad.

27.10.1776: Niels Hansen i Stathellet og Inger Hansdatters tvende pigebørn, det ene kaldet Maren. Faddere: Jørgen Hansens kone Anne Hansdatter fra Nesset, Marthe Jørgensdatter, Jørgen Hansen, Peder Hansen alle fra Næsset.

27.10.1776: Niels Hansen i Stathellet og Inger Hansdatters tvende pigebørn, det andet kaldet Kistine. Faddere: Jon Jacobsen Krabberøes kone Kisti Gundersdatter, Kari Swendsdatter Grasmyhr, Hans Larsen i Stathellet, Claus Knudsen, Rasmus Hansen ibidem.

27.10.1776: Ole Thorsen Wissestad og Johanne Jonsdatters barn Elisabeth Maria. Faddere: Thron Christensen Rønholts kone Aslev Jensdatter, Inger Cathrine Pedersdatter Aabye, Isach Nielsen Wissestad, Lars Thorsen Hafredahl, Ole Thorsen Rønholt.

27.10.1776: Aanen Nielsen Skovenseje og Tone Nielsdatters barn Anne Maria. Faddere: Abraham Schouens kone Alev Larsdatter, Anne Nielsdatter Bache, Ole Erichsen ibidem, Ole Larsen Brødløs fra Sannichedahl, Anders Nielsen Bache.

27.10.1776: Et uægte barn kaldet Elisabeth fød af Giertrud Maria Madsdatter Kiær, der blev angivet at være avlet af matros Isach Gregersen Aswald. Faddere: Klokkerens kone Liwe Svendsdatter, Lene Larsdatter Udgaarden, Christen Erichsen Ese, Amun Ewensen Aastad, Lars Simensen Bamble.

03.11.1776: Lars Knudsen Houchedahl og Maria Halvorsdatters barn Knud. Faddere: Lars Thorsen Havredals kone Sara Andersdatter, Kari Thorsdatter Houchedahl, Ole Aasoldsen Swinland, Thor Zachariasen Stokke, Thor Biørnsen Trosbye.

09.11.1776: Amund Christensen Winnie og Anne Maria Christensdatters barn Hans. Faddere: Amund Sørensen Melbyes kone Boel Magrethe Christensdatter, Lene Larsdatter Udgaarden, Christen Michelsen Bamble, Torbiøn Tellefsen Nænseth, Jon Simonsen Bamble.

10.11.1776: Sr. Henrich Erboe i Langesund og Anne Sommer Halvorsdatters barn Anne Johanne. Faddere: Visit. Sohnwalds kone Anne Helvig Linaae, jomf. Johanne Blom fra Schien, Visit. Fyhn, Lars Iwersen, Claus Arctander alle i Langesund.

17.11.1776: Hans Larsen Schougstad og Berthe Christensdatters barn Anne Helene. Faddere: Torbiørn Nænseths kone Mari Christensdatter, Mari Christensdatter Bamble, Christen Larsen Schougstad, Lars Simonsen Bamble, Hans Olsen Skouen.

17.11.1776: Sivert Gundersen Hære og Else Kistine Jonsdatters barn Groe. Faddere: Ole Pedersens kone Magrethe Olsdatter, Ingeborg Olsdatter Ravnæs, Lars Pedersen Hære, Christen Thoersen ibid, Jacob Aasoldsen ibidem.

24.11.1776: Bæruld Torjusen Grostok og Helge Olsdatters barn Ole. Faddere: Christen Larsen Schougstads kone Sophi Olsdatter, Stine Danielsdatter Aaby, Ole Olsen Schougen, Ole Torjusen Bircheseth, Christen Larsen Skoustad.

30.11.1776: Ewen Hansen Bræche og Mette Thorsdatters barn Johan. Faddere: Jomfr. Wissendal paa Tangevold, Karen Larsdatter fra Hærøen i Ejdanger, Niels Ewensen Bamble, Christen Larsen Hærøen i Ejdanger, Michel Hansen Bræche.

01.12.1776: Ole Laersen i Langesund og Ragnild Sigursdatters barn Ingeborg. Faddere: Ole Halvorsens kone Ingeborg Halvorsdatter, Anne Sørensdatter paa Bahnen, Hans Jacob Augustinusen og Ole Michelsen begge i Langesund.

01.12.1776: Peder Thorsen og Helvig Pedersdatters barn Kisten Maria. Faddere: Christen Thorsens kone Inger Olsdatter, Hæge Asbiønsdatter, Rasmus Pedersen, Ole Olsen Moe, Anders Pedersen.

01.12.1776: Peder Jensen i Langesund og Kisti Jørgensdatters barn Jørgen. Faddere: Mads Linstrøms kone, Ambor Halvorsdatter, Jørgen Isachsen Giømble, Hans Jørgensen ibid, Christen Gundersen hos Sr. Cudrio.

07.12.1776: Gregers Jonsen i Stathellet og Margitte Erichsdatters barn Kari. Faddere: Jens Jensen Grasmyrs kone Ingeborg Knudsdatter, Ingeborg Hansdatter Stathellet, Jens Jensen Grasmyr, Joen Simonsen Bamble, Rasmus Hansen i Stathellet.

29.12.1776: Erich Hansen Waag og Maren Helene Erichsdatters barn Erich. Faddere: Abraham Finmarks kone Inger Elisabeth Pedersdatter, Johanne Goutesdatter Aabye, Bæruld Andersen Waag, Wraal Madsen ibid, Anders Torjusen ibid.

29.12.1776: Hans Olsen Bambleeje og Mette Erichsdatters barn Alberth. Faddere: Hans Schougstads kone Berthe Christensdatter, Kisti Olsdatter, Ledvor Tallachsen Bambleeje, Abraham Erichsen ibid, Hans Larsen Skoven.

01.01.1777: Et uægte barn kaldet Maren Cathrine, fød af Mari Thorsdatter i tilhold hos sin moder afgangne Thor Halvorsens enke ved Hære, som hun angav at være avlet med ung karl Hans Jochum Witth den tiid ved Hære, men nu afrejst til Holsteen hvorfra han er kommen. Faddere: Christen Thorsens kone Dorthe Maria Lucasdatter, Berthe Cathrine Johannesdatter, Christen Thorsen ved Hære, Anders Michelsen Garstad, Niels Rasmusen Berth alle ved Hære.

19.01.1777: Erich Hansen ved Hære og Dorthe Christensdatters barn Helge. Faddere: Stoe Larsens kone Anne Cathrine Olsdatter, Aaved Thorsdatter, Hans Erichsen, Ole Pedersen, Jens Pedersen alle ved Hære.

01.02.1777: Hans Larsen Sortedahleje og Mari Gundersdatters barn Anders. Faddere: Amund Andersen Havreagers kone Ingeborg Rasmusdatter, Aase Tellefsdatter Klep, Christen Arnoldsen Berg, Mads Jonsen Klepeje, Amund Madsen Findhl.

01.02.1777: Christopher Sørensen Stokke og Maria Zachariasdatters barn Sara. Faddere: Søren Søtholts kone Kistine Simonsdatter, Anne Maria Thorsdatter Høen, Ewen Zachariasen Tweten, Joen Simonsen Bamble, Hans Jacob Gundersen i Ombosnæss.

02.02.1777: Isach Hansen i Langesund og Berthe Isachsdatters barn Hans. Faddere: Niels Hansens kone Ædel Sophia Larsdatter, Johanne Isachsdatter fra Brewig, Hans Lund Linaae, Isach Sørensen fra Brewig, Claus Arctander.

09.02.1777: Anders Laersen Sortedahl og Ingeborg Zachariasdatters barn Thor. Faddere: Jørgen Twetens kone Kari Larsdatter, Ales Gundersdatter Sortedahl, Christopher Sørensen Stokke, Abraham Larsen Sortedahl, Joen Simonsen Bamble.

16.02.1777: Isach Nielsen Wissestad og Mari Pedersdatters barn Niels. Faddere: Simon Fæseths kone Berthe Christensdatter, Kisti Pedersdatter Winnie, Hans Olsen Wissestad, Ole Thorsen Wissestad, Niels Nielsen ibidem.

side 16-17.

22.02.1777: Jacob Sørensen Schierke og Anne Torbiørnsdatters barn Inger Maria. Faddere: Søren Sørensen Søtholts kone Kistine Simonsdatter, Inger Gundersdatter Garstad, Søren Sørensen Søtholt, Ole Madsen Lina, Hans Jacob Gundersen Ombosnes.

23.02.1777: Blev døbt i Langesunds kirke 2de uægte børn det eene kaldet Jacob, det andet Isach, fød af Maren Jørgensdatter fra Brewig hos systeren Kari Jørgensdatter gift med Halvor Andersen i Langesund, der hun angav at have avlet med matros Anders Laersen hos morbroderen Abraham Jonsen i Brewig. Faddere: Lars Ellingsens kone Maren Maren Sørensdatter, Johanne Maria Pedersdatter, Niels Christensens kone Maren Olsdatter, Anne Maria Enersdatter, klocker Peder Glatved, Mads Linstrøm, Halvor Andersen.

23.02.1777: Niels Andersen Nuestad og Marthe Larsdatters barn Lars. Faddere: Kari Jørgensdatter Giømble, Mari Jacobsdatter Rogn, Ole Michelsen, Erich Nielsen Fillestad.

26.02.1777: Hans Torbiørnsen i Ombosness og Ingeborg Giertsdatters barn Anne. Faddere: Ole Torbiørnsen Flaattens kone Marthe Giertsdatter, Kari Giertsdatter Gierseth, Torbiørn Olsen Flaatten, Tellef Thorsen i Ombosness, Hans Jacob Gundersen ibidem.

02.03.1777: Niels Giertsen i Stathellet og Inger Nielsdatters barn Niels. Faddere: Christopher Olsens kone i Stathellet Aaved Giertsdatter, Anne Gundersdatter Kiellestad, Ole Andersen Linaeje, Ole Sigursen i Stathellet, Cornelius Gregersen Aswald.

02.03.1777: Kittil Olsen i Ombosness og Helvig Andersdatters barn Gunild. Faddere: Gunder Olsens kone Marthe Torkildsdatter Gierstadeje, Kari Andersdatter, Hans Sørensen Rognstranden, Mads Larsen i Ombosness, Ole Andersen Lina.

02.03.1777: Lars Thorsen Havredahl og Sara Andersdatters barn Søren. Faddere: Ole Thorsen Wissestadejes kone Johanne Jonsdatter, Aase Maria Christophersdatter, Anders Andersen Busterøe, Anders Swendsen Hafredahl, Ole Erichsen Rønholt.

05.03.1777: Hans Lund Linaa i Langesund og Inger Enersdatters barn Hans. Faddere: Mad. Henrich Erboes, Jomfr. Live Smith, Hr. Visit. Sohnwald, Mr. Lars Iwersen, Claus Arctander.

05.03.1777: Povl Nielsen i Langesund og Magrethe Jacobsdatters barn Peder. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Andersdatter, Dorthea Jacobsdatter fra Næsset, Michel Halvorse, Ole Jonasen, Christen Gundersen.

09.03.1777: Jens Enochsen i Stathellet og Anne Olsdatters barn Walborg. Faddere: Joen Krabberøes kone Anne Olsdatter, Ingeborg Hansdatter i Stathellet, Ole Swenumsen ibidem, Halvor Ellefsen, Anders Andersen ibidem.

09.03.1777: Tallach Olsen ved Hære og Thore Hansdatters barn Ole. Faddere: Tone Sigursdatter, Ales Sørensdatter, Erich Halvorsen, Peder Jacobsen, Niels Nielsen alle ved Hære.

16.03.1777: Christen Thoersen i Langesund og Inger Olsdatters barn Ole. Faddere: Ole Olsen Moes kone Maren Thorsdatter, Helge Pedersdatter, Peder Thoersen, Lars Thoersen, Anders Pedersen.

19.03.1777: Thoer Torbiønsen Flaatten og Anne Maria Giertsdatters barn Peder. Faddere: Lars Torbiørnsens kone i Ombosness Kari Olsdatter, Kari Giertsdatter Jerseth, Tellef Thoersen i Ombosness, Ole Torbiønsen Flaatten, Aasold Gundersen Rugtved.

23.03.1777: Abraham Erichsen Bambleeje og Else Goutesdatters barn Boel Magrethe. Faddere: Hans Olsens kone Mette Erichsdatter, Johanne Goutesdatter Aabye, Goute Pedersen Udgaarden, Knud Erichsen Bambleeje, Lars Olsen Aabye.

23.03.1777: Niels Lorentzen ved Hære og Live Thomasdatters søn Lorentz. Faddere: Niels Lucasens kone Agnete Johannesdatter, Anne Jacobsdatter, Niels Nielsen, Peder Hansen, Hans Jacobsen alle ved Hære.

23.03.1777: Amund Gundersen Brewig østre og Inger Larsdatters hiemmedøbte søn Gunder. Faddere: Hans Erichsen Fæsethejes kone, Johanne Goutesdatter Aaby, Lars Thomesen Brewigeje, Kittil Jensen, Ole Thorsen ibid.

31.03.1777: Sr. Jacob Cudrio i Langesund og Magrethe Bloms datter Petronelle. Faddere: Mad. Ellen Cudrio fra Scheen, jomfr. Johanne Magrethe Blom, hr. Visiteur Sohnwald i Langesund, Sr. Christopher Blom, Sr. Alberth Blom begge fra Scheen.

06.04.1777: Thron Christensen Rønholt og Aslev Jensdatters hiemmedøbte søn Lars. Faddere: Halvor Jensens kone Kisti Larsdatter ibid, Anne Kistine Jensdatter Rachestad, Niels Swendsen Rosland, Ole Thorsen Wissestad, Halvor Sigvaldsen Fostved.

06.04.1777: Afgangne Niels Olsen i Ombosness og hustru Maria Pedersdatters datter Nelle Maria. Faddere: Thor Andersen Garstadejes kone Maria Mortensdatter, Mari Johannesdatter Gierrestadeje, Nicolai Hansen Skomager i Stathellet, Ole Pedersen i Ombosness, Amund Madsen Findahl.

06.04.1777: Claus Knudsen i Stathellet og Kari Gundersdatters datter Else Maria. Faddere: Klokkerens kone Live Svendsdatter, Mari Sigursdatter, Ellef Knudsen, Lars Erichsen alle i Stathellet, Ole Andersen Lina.

13.04.1777: Lars Arnoldsen Eegseje og Helvig Gregersdatters søn Isach. Faddere: Peder Olsens kone Marthe Olsdatter, Anne Gregersdatter Aswald, Jørgen Isachsen Giømble, Just Christensen Aswald, Abraham Erichsen Eeg.

13.04.1777: Ole Andersen Lina og Kari Giertsdatters datter Inger. Faddere: Niels Jørgensen Wingrijs kone Mari Jørgensdatter, Inger Madsdatter Lina, Hans Andersen Linaeje, Niels Giertsen i Stathellet, Peder Giertsen Jerseth.

13.04.1777: Jens Haagensen Møller ved Hære og Berthe Sophia Jensdatters søn Isach. Faddere: Stoe Larsens kone Anne Cathrine Olsdatter, Olava Rynning paa Ravness, Phillip Hansen ved Hære, Ole Jonsen Traag, Andreas Glavstrøm.

20.04.1777: Anders Owesen i Langesund og Maren Christensdatters søn Powl. Faddere: Pigen Ambor Halvorsdatter, Maren Pedersdatter, Ole Olsen Moe, Anders Pedersen, Andreas Mortensen alle i Langesund.

20.04.1777: Et uægte pigebarn kaldet Florentine, fød af Malene Hansdatter i tilhold hos Christopher Olsen sammesteds hvor hun sagde sig at være besvangret med matros og ungkarl Ludvig Sørensen østenfra Tromøe. Faddere: Amund Davidsens enke Aslew Sigursdatter, Maren Pedersdatter, Hans Christensen Hafredahl, Anders Lindrup, Anders Lassesen alle i Langesund.

25.04.1777: Knud Isachsen ved Hære og Maren Nielsdatters datter Maren. Faddere: Stoe Larsens kone Anne Cathrine Olsdatter, Anne Mathiasdatter Hellestved, Mr. Erich Frisenberg, hr. forvalter Bruun ved Hære, Jens Madsen Buch paa Ravnæss.

25.04.1777: Hans Andersen Linaeje og Mari Andersdatters datter Ingeborg. Faddere: Hans Andersens kone Helge Larsdatter i Findahl, Anne Andersdatter Wingerij, Anders Olsen Lina, Ole Madsen ibid, Peder Madsen.

27.04.1777: Peder Jonsen Kiørestad og Siri Gullichsdatters datter Ingeborg Maria. Faddere: Peder Havredahls kone Anne Jonsdatter, Anne Gullichsdatter Kiørestad, Jacob Olsen i Stathellet, Biøn Sigvaldsen Fostved.

04.05.1777: Peder Hansen ved Hære og Anne Maria Christensdatters søn Ole. Faddere: Anders Andersens? kone Kisti Pedersdatter, Anne Andersdatter, Jacob Jensen, Peter Pettersen, Niels Nielsen alle ved Hære.

04.05.1777: Jon Nielsen Eeg og Kisti Jensdatters søn Niels. Faddere: Jens Giømles kone Ingeborg Knudsdatter, Kari Jørgensdatter Giømble, Jacob Jacobsen i Stathellet, Erich Larsen Eeg, Povl Erichsen ibidem.

08.05.1777: Truls Arnoldsen i Langesund og Anne Finboesdatters hiemmedøbte datter Anne Helena. Faddere: Peder Jonsens kone Kisti Jørgensdatter, Marthe Amundsdatter, Mads Linstrøm, Rasmus Pedersen, Ewen Christensen.

11.05.1777: Elling Clausen Ese og Maren Larsdatters datter Grete Maria. Faddere: Simon Nielsen Fæseths kone Berthe Christensdatter, Anne Amundsdatter Ese, Abraham Christensen Finmark, Amund Christensen Winnie, Niels Christensen Ese.

11.05.1777: Christen Laersen Schougstad og Sophi Olsdatters søn Ole. Faddere: Hans Laersen Schougstads kone Berthe Christensdatter, Kari Simonsdatter Bamble, Christen Michelsen ibid, Ole Olsen Schougen, Hans Olsen Schougen.

11.05.1777: Christopher Nielsen og Ales Olsdatters datter Kisti. Faddere: Lars Erichsens kone Kisti Olsdatter, Anne Olsdatter, Peder Aasoldsen, Andreas Andersen, Jacob Olsen alle paa Kiellestadeje.

side 18-19.

ca. 30.05.1777: Hans Sørensen Rogn nordre og Anne Andersdatters datter Anne Maria. Faddere: Anders Rogns kone Mari Larsdatter, Kari Andersdatter Lina, Gunder Torbiønsen Garstad, Hans Sørensen Rogn middre, Jon Jacobsen Rogn søndre. (Dato bortslitt.)

ca. 10.06.1777: Jacob Jansen ved Hære og Aslev Kittilsdatters søn Jan. Faddere: Niels Rasmusens kone, Ingeborg Cathrine Johannesdatter, Christen Olsen, Niels Nielsen, Christen Christensen alle ved Hære. (Dato bortslitt.)

ca. 10.06.1777: Jacob Hansen i Langesund og Sara Knudsdatters søn Lars. Faddere: Enken Giertrud Giertsdatter Ancher, Helge Pedersdatter, Peder Christensen, Ole Jonsen, Ulrich Fridrich Wisner. (Dato bortslitt.)

ca. 10.06.1777: Jan Henrich Erichsen og Olea Olsdatters datter Johanne Maria. Faddere: Mads Linstrøms kone Anne Malene Andersdatter, Kistine Christensdatter, Peder Jonsen, Peder Olsen Muurmester, Andreas Mortensen Skomagersvend. (Dato bortslitt.)

ca. 20.06.1777: Jacob Isachsen i Ombosness og Aaste Ellingsdatters datter Berthe. Faddere: Ole Flaattens kone Marthe Giertsdatter, Boel Gundersdatter Rugtved, Lars Torbiønsen i Ombosness, Ole Anundsen ibid, Mads Larsen ibid. (Dato bortslitt.)

ca. 20.06.1777: Willum Ellefsen i Stathellet og Anne Cathrine Gunuldsdatters datter Anne. Faddere: Ole Sigursens kone Kari Nielsdatter ibid, Ide Christensdatter, Ole Gunuldsen i Ombosness, Lars Michelsen i Stathellet, Ole Larsen ibidem. (Dato bortslitt.)

03.07.1777: Erich Halvorsen ved Hære og Anne Pettersdatters hiemmedøbte søn Halvor. Faddere: Ole Halvorsens kone Anne Jensdatter, Aleth Sørensdatter, Aslach Halvorsen, Jon Alfsen, Niels Nielsen alle ved Hære.

14.07.1777: Peder Arnoldsen Houchedahl og Niels! Biønsdatters søn Jørgen. Faddere: Lars Knudsens kone Maria Halvorsdatter, Ingeborg Madsdatter Kiær, Biøn Thorsen Glittum, Thor Olsen Rønholt, Amund? Larsen Busterød.

19.07.1777: Blev i Bamble kirke døbt et uægte pigebarn kaldet Maren Kistine, fød af Kisti Pedersdatter i tilhold hos Christen Larsen Aabyeeje, hvilket af fadderne blev anmeldet at være avlet med Ole Rusch, en snedker i sognet. Faddere: Christen Laersen Aabyeejes kone, Ingeborg Madsdatter Kiær, Thor Glittum, Thor Olsen Rønholt, Amund Larsen Bu...

20.07.1777: Skrædder Christian Bentsen i Langesund og Ingeborg Nielsdatters søn Niels. Faddere: Hans Jacob Augustinusens kone Inger Maria Pedersdatter, Anne Kistine Nielsdatter, Ougen Augustinussen, Ole Jonasen, Halvor Ledvorsen alle i Langesund.

20.07.1777: Ole Nielsen Fillestad og Kistine Christensdatters datter Anne Maria. Faddere: Torbiøn Tellefsen Nenseths kone Maren Christensdatter, Ingeborg Nielsdatter Fillestad, Amund Pedersen i Langesund, Hans Larsen Schougstad, Erich Nielsen Fillestad.

27.07.1777: Halvor Jensen Rønholt og Kistine Larsdatters datter Anne. Faddere: Thron Rønholts kone Aslev Jensdatter, Mari Anundsdatter, Torgrim Jensen Rachestad, Borgier Jørgensen Dørredahl, Aasold Nielsen Brevig østre.

07.08.1777: Torsten Laersen Rugtved og Aaved Hansdatters hiemmedøbte barn Isach. Faddere: Hans Gierrestads kone Inger Torstensdatter, Kisti Larsdatter, Ahasverus Wilhelm Halls, Gunder Rugtved, Thor Flaatten.

10.08.1777: Ole Gunuldsen i Ombosness og Berthe Amundsdatters søn Amund. Faddere: Hans Torbiønsens kone Ingeborg Giertsdatter, Kistine Larsdatter, Tellef Thorsen, Ellef Thronsen, Giert Olsen alle i Ombosness.

17.08.1777: Gulbrand Anunsen Moeeje og Maria Davidsdatters datter Maren. Faddere: Casper Caspersens kone Berthe Jonsdatter, Anne Maria Jonsdatter Rørholt, Abraham Hansen Høen, Henrich Amundsen i Ombosness, Amund Madsen Findahl.

31.08.1777: Søren Johannisen i Langesund og Anne Olsdatters datter Else Maria. Faddere: Ole Christensens enke Maren Henrichsdatter, Giertrud Pedersdatter, Peder Nielsen, Ewen Sørensen, Jens Isachsen alle i Langesund.

13.09.1777: Ewen Amundsen Aabye og Kistine Danielsdatters datter Inger. Faddere: Isach Matthiasen Aabyes kone Inger Cathrine Pedersdatter, Malene Larsdatter Udgaarden, Ewen Hansen Bræche, Lars Jonsen Rørholt, Jon Simonsen Bamble.

14.09.1777: Hans Jonsen i Langesund og Anne Maria Olsdatters søn Halvor. Faddere: Povl Hansens kone Zidsel Jensdatter, Anne Cathrine Giertsdatter, Hans Jacob Augustinusen, Christian Bentsen, Anders Nielsen.

21.09.1777: Ole Sigursen i Stathellet og Kari Nielsdatters datter Mette Sophia. Faddere: Herman Jonsens kone Sophia Jacobsdatter, Mari Sigursdatter, Niels Giertsen, Andreas Andersen, Anders Jensen paa Kiellestad.

21.09.1777: Niels Michelsen Dahl og Ingeborg Hansdatters datter Anne Helene. Faddere: Lars Michelsens kone i Stathellet, Aslev Jensdatter Rosland, Niels Svendsen ibidem, Torgrim Jensen Rachestad, Thor Kittilsen Brevik.

28.09.1777: Thron Larsen Rognstrand og Berthe Maria Halvorsdatters datter Mette Magrethe. Faddere: Hans Pedersens enke i Ombosness Magrethe Thronsdatter, Mari Jacobsdatter Rogn, Thor Gundersen ibid, Hans Sørensen ibid, Mads Larsen i Ombosness.

05.10.1777: Ole Olsen Moe i Langesund og Karen Thorsdatters datter Anne Maria. Faddere: Isach Hansens kone Berthe Isachsdatter, Ingeborg Nielsdatter Fillestad, Peder Thorsen, Christen Thorsen, Christen Gundersen hos Sr. Cudrio.

05.10.1777: Christen Halvorsen ved Hære og Live -- datter Anne. Faddere: Ole Halvorsens kone Anne Halvorsdatter, Ingeborg Halvorsdatter, Aslach Halvorsen, Bastian Simonsen Hanch, Niels Nielsen alle ved Hære.

05.10.1777: Ole Jensen ved Hære og Maria Olsdatters søn Ole. Faddere: Pigen Tone Sigursdatter, Karen Olsdatter, Ole Halvorsen, Peder Jensen, Christen Christensen alle ved Hære.

05.10.1777: Ole Pedersen ved Hære og Anne Magrete Olsdatters datter Ellen. Faddere: Christen Thorsens kone Berthe Maria Lucasdatter, Anne Lisbeth Jonsdatter, Jens Kittilsen, Erich Hansen, Niels Christian Andersen paa Ravnæs, de andre? ved Hære.

12.10.1777: Søren Sørensen Sødholt og Kjerstine ... Simon. Faddere: Jacob Schjerkis kone Anne ..., Martha Jacobsdatter Sødholt, Anders Christensen, Lars Simonsen Bamble, Jon Jacobsen Sødholt.

12.10.1777: Anders Amunsen Ombusnæs og Ingebor Anundsdatters barn Gjert. Faddere: Thor Flottens kone Anne ... Gjertsdatter, Inger Masdatter Lina, Gjert Olsen?, Hans Torbjønsen Flotten, Ole Madsen Lina.

12.10.1777: Et uægte drengebarn kaldet Ole fød af ... i tilhold hos Jacob Aasoldsen ved Herre, som (af) fadderne ved daaben blev angivet at være (avlet) med en dreng sc. Søren Olsen da uconfir(meret) ... paa gaarden Sillian i Bamble sogn.

19.10.1777: Torkel Rasmussen Eeg og Ingebor Arennolts... Elisabeth Maria. Faddere: Jens Jensen Giømbles kone Ingebor Knudsdatter, Inger Jørgensdatter ibid, ... Olsen Sunby, Ole Arnolsen ibid, Abraham ...

26.10.1777: Nils Christensen Langesund og Maren Olsdatters Boel Maria. Faddere: Peder Sigursens enke Ing... Pedersdatter, Helge Pedersdatter, Even Sørensen, Nils? Duus?, Anders Nilsen alle i Langesund.

26.10.1777: Lars Andersen Høst Langesund og Maria Jensdatters Inger. Faddere: Hans Jacob Augustinissens kone ... Pedersdatter, Helge Pedersdatter, Augen August..., Amund Pedersen, Ole Jensen alle i Langesund.

09.11.1777: Halvor Jansen? Ombysnæs og Anne Olsdatters Jan. Faddere: Jacob Schjerkes kone Anne To..., Maria Olsdatter af Brevig, Jon Engelbritsen..., Kitil Olsen Ombysnæs, Anders Halvardsen ...

16.11.1777: Sr. Anders Schmid i Langesund og Anthonette Paustis barn Gabriel Laurentius ... Faddere: Madam. Jacob Cudrio, jomf. Lise Smit, ... Friderik Wilhelm Thue, Visiteur Sohnwald ... Hendrik Erboe.

16.11.1777: Søren Mekelsen Langesund og Mart... voldsdatters barn Gundvold. Faddere: ...sens kone Inger Guliksdatter, Anne ..., Lars Nilsen Pharo, Ole Mekelsen, Anders? Madsen alle i Langesund.

side 20-21.

Desember 1777: Amon Andersen Havreager og Ingebor Rasmusdatters datter Sara. Faddere: Abrahams kone i Brevig Ingebor Andersdatter, Karen Jensdatter, Gunder Torbjønsen, Tron Rasmussen, Lars Larsen. (Dato bortslitt.)

Desember 1777: Kjersten Maria, foreldre Ledvod Talaksen og Sophia Gregersdatter Bambleeje. Faddere: Christen Mekelsen, Amon Thalaksen, Magrethe Gregersdatter, Karen Simonsdatter, Jon Simonsen. (Dato bortslitt.)

Desember 1777: Matthias, foreldre Hans Madsen Arsdahl og Aase Matthiasdatter. Faddere: Matthias Erichsen, Isak Matthiassen, Nils Jonsen, Mari Andersdatter, Aase Tellefsdatter. (Dato bortslitt.)

Desember 1777: Elisabeth, foreldre Jacob Halvorsen Brevig væstre og Kjerstine Enersdatter. Faddere: Mekel Halvorsen, Hans Olsen, Thor Kittelsen, Martha Olsdatter, Anne Maria Andersdatter. (Dato bortslitt.)

Desember 1777: Lars, foreldre Hans Andersen Havreager og Helje Larsdatter. Faddere: Peder Gladved, Lars Johannisen, Hans Søfrensen, Ingebor Søfrensdatter, Ingebor Haagensdatter. (Dato bortslitt.)

Desember 1777: Anne, foreldre Aslak Halvorsen Here og Else Andersdatter. Faddere: Ole Halvorsen, Nils Nilsen, Hans Andersen, Anne Pedersdatter, Thone Sigursdatter. (Dato bortslitt.)

Desember 1777: Anne Magrethe, foreldre Philip Hansen Here og Berthe Andersdatter. Faddere: Jens Pedersen, Hans? Aslaksen, Christen Christensen, Kjersten Pedersdatter, Anne Andersdatter. (Dato bortslitt.)

Desember 1777: Søren, foreldre Claus Christensen og Aase Maria Sørensdatter. Faddere: Abraham Christensen, Jacob Christensen, Anders Haagensen, Ane Christensdatter, Else Maria Jonsdatter. (Dato bortslitt.)

Januar 1778: Abraham, foreldre Lars Ejlersen i Langesund og ...iasdatter. Faddere: Ole Jonassen, Even ... (resten bortslitt, uleselig.)

04.01.1778: Inger, foreldre Lars Thorsen Rogn og Kirstine Larsdatter. Faddere: Thor Gundersen, Peter Olsen, Jon Jacobsen, Anne Andersdatter, Lene Larsdatter.

04.01.1778: Bjøren, foreldre Thoer Bjørensen og Bole Pedersdatter. Faddere: Amon Melby, Jon Jacobsen, Gunder Bjørensen, Sophi Hansdatter, Torbjerg? Bjørensdatter.

11.01.1778: Christen, foreldre Anders Thorsen Wingereid? og Live Thomasdatter. Faddere: Ole Olsen, Christen Torsen, Anders Pedersen, Mari Jørgensdatter, Anne Maria Larsdatter.

25.01.1778: Jon, foreldre Peder Torsen og Anne Jonsdatter Havredahl. Faddere: Simon Siljan, Lars Thorsen, Even Thorsen, Apolone Thorsdatter, Aase Maria Christophersdatter.

25.01.1778: Anne, foreldre Niels Gundersen Kabel?eie og Ragnil Olsdatter. Faddere: Lars Eriksen, Ole Larsen, Harrald Olsen, Kari Nilsdatter, Anne Nilsdatter.

01.02.1778: Svend, foreldre Ole Svendsen Brekkeeie og Inger Amonsdatter. Faddere: Anon Tolovsen, Torbjørn Olsen, Nils Olsen, Sophia Amonsdatter, Anne Anonsdatter.

15.02.1778: Asløv Maria, foreldre Torbjøn Olsen og Kari Evensdatter Præstegaardseie. Faddere: Nils Olsen, Ole Svendsen, Nils Olsen, Karen Knudsdatter, Anne Amundsdatter.

22.02.1778: Elias, foreldre Torbjøn Tollevsen og Mari Christensdatter Nenset. Faddere: Hans Larsen, Christen Larsen, Hans Olsen, Anne Maria Christensdatter, Mari Christensdatter.

22.02.1778: Anne Maria, foreldre Christen Knudtsen og Agetha Larsdatter. Faddere: Willum Elevsen, Ole Larsen, Hans Nilsen, Sophia Jacobsdatter, Ingebor Hansdatter.

01.03.1778: Anne Mathea, foreldre Ole Mikelsen og Inger Guliksdatter Langesund. Faddere: Søren Mikelsen, Anders Halvorsen, Andreas Morthensen, Anne Maria Olsdatter, Anne Maria Christensdatter.

07.03.1778: Ole, foreldre Erik Nilsen og Bold Olsdatter Glittum. Faddere: Haral Bjønsen, Nils Svendsen, Lars Larsen, Else Bjørensdatter, Ingebor Anondsdatter?

11.03.1778: Martha Margrethe, foreldre Lars Ellingsen og Marie Sørensdatter Langesund. Faddere: Simon Sørensen, Amon Sørensen, Thor Ellingsen, Inger Maria Sørensdatter, Ingebor Pedersdatter.

15.03.1778: Jon, foreldre Abraham Jonsen og Alev Larsdatter Skauven Westre. Faddere: Mads Arnoldsen, Lars Larsen, Povel Jensen, Kjersten Larsdatter, Asløv Jensdatter.

15.03.1778: Ingebor, foreldre Ole Anonsen og Margrethe Christophersdatter Ombusnæs. Faddere: Tolløv Torsen, Ole Pedersen, Aslak Danielsen, Berthe Amunsdatter, Magdalene Jørgensdatter.

29.03.1778: Thoer, foreldre Knut Torjersen og Martha Jonsdatter Ombusnæs. Faddere: Hans Torbjønsen, Gjert Olsen, Aslak Danielsen, Kari Larsdatter, Kjersti Larsdatter.

05.04.1778: Hans, foreldre Christen Tronsen og Berthe Christensdatter Hydhal. Faddere: Christen Eriksen, Ole Gunnuldsen, Ole Sørensen, Barbroe Simonsdatter, Inger Olsdatter.

05.04.1778: Michel, foreldre Hans Larsen og Lene Christensdatter Sorthedhal. Faddere: Christen Michelsen, Anders Larsen, Hans Christensen, Aleth Pedersdatter, Inger Gundersdatter.

05.04.1778: Martha, foreldre Erich Gundersen og Siri Jacobsdatter Aabyeeie. Faddere: Gulek Anonsen, Even Amonsen, Christen Danielsen, Inger Chatrine Pedersdatter, Magdalena Larsdatter.

12.04.1778: Chathrina, foreldre Ole Pedersen og Sophie Nilsdatter Langesund. Faddere: Peder Clausen, Nils Jensen, Ole Hansen, Maren hendes fader navn viides icke, Maren Pedersdatter alle ved Banedt? (Reperbanen?) af Langesund.

19.04.1778: Halvord, foreldre Johan Olsen og Anne Olsdatter Udgaardenseie. Faddere: Jacob Olsen, Ole Torjusen, Anon Anstensen, Trine Danielsdatter, Magdalene Abrahamsdatter.

19.04.1778: Peder, foreldre Anon Telefsen og Ambor Pedersdatter Brækkeeie. Faddere: Nils Olsen, Nils Olsen, Knut Tellefsen, Inger Anunsdatter, Anne Maria Eriksdatter.

20.04.1778: Gunder, foreldre Amund Gundersen og Inger Larsdatter Brevigeie. Faddere: Kittil Jensen, Uldrik Friderik Weisner, Jens Kittelsen, Kjerstine Einersdatter, Martha Olsdatter.

20.04.1778: Søren Berent, foreldre Even Sørensen og Karen Olsdatter Langesund. Faddere: Søren Johansen, Lars Eilersen, Jacob Johansen, Anne Olsdatter, Karen Maria Andersdatter Duus.

26.04.1778: Tvillingerne Rasmus og Berthe, foreldre Thoer Rasmussen og Mari Knudsdatter Hære. Faddere: Halvord Gundersen, Erik Hansen, Peder Jensen, Simon Christiansen, Hans Michelsen, Jens Pedersen, Maria Olsdatter, Anne Lispet Jonsdatter, Peternille Nilsdatter, Anne Maria Christiansdatter.

26.04.1778: Inger Kjerstine, foreldre Anders Andersen og Kjersti Pedersdatter Hære. Faddere: Hans Torstensen, Mads Jensen, Peter Petersen, Berthe Andersdatter, Anne Andersdatter.

26.04.1778: Jonas, foreldre Nils Jonassen og Margrethe Larsdatter Hære. Faddere: Mikel Jonsen, Berull Lucassen, Christen Jensen, Thone Halvorsdatter, Kari Christensdatter.

03.05.1778: Ingebor, foreldre Ejlert Knudsen og Helge Jørgensdatter Tvetten Westre eie. Faddere: Erik Hansen, Ole Didriksen, Berull Torjussen, Helvig Jensdatter, Kjersti Kjerstolsdatter.

10.05.1778: Oste Maria, foreldre Ole Torbjønsen og Martha Gjersdatter Flotten. Faddere: Lars Torbjønsen, Hans Torbjønsen, Ole Andersen, Anne Maria Gjersdatter, Kari Gjersdatter.

10.05.1778: Anne, foreldre Gjert Olsen og Maren Johansdatter Ombusnæs. Faddere: Ole Madsen, Ole Simonsen, Anders Danielsen, Mari Andersdatter, Inger Olsdatter.

15.05.1778: Peder, foreldre Nils Findbodsen og Karen Pedersdatter Dørredhal. Faddere: Nils Svendsen, Povel Nilsen, Peder Larsen, Alauv Larsdatter, Aslauv Larsdatter.

15.05.1778: Uægte barn Gunul, efter fadrenis opgivende ved daaben, foreldre Drengen Claus Mathiassen Wefald i Drangedhal og Pigen Sirie Gundersdatter Roslandeie i Bamble. Faddere: Nils Svendsen Rosland, Nils Fynboesen, Palvel? Nilsen, Ingebor Hansdatter, Aslauv Jensdatter.

17.05.1778: Christian, foreldre Hans Halvordsen og Maria Christiansdatter Hære. Faddere: Aslak Halvordsen, Lars Pedersen, Christen Jensen, Tollef Hansdatter, Kari Olsdatter.

24.05.1778: Ingebor, foreldre Ole Jakobsen og Martha Simonsdatter Langesund. Faddere: Hr. Wisiteur Sonvold, Ole Jerullsen, Sr. Jacob Juul, Mad. Smithis, Jomf. Bradhel.

28.05.1778: Confirmeret Nils, foreldre Annund Nilsen og Thone Nilsdatter Schauvenseie ved Mastel?. Faddere: Nils Svendsen, Povel Nilsen, Jørgen Kjerstelsen, Alauv Larsdatter, Maria Mekelsdatter.

28.05.1778: Anne Helena, foreldre Hans Olsen og Mari Jacobsdatter Lille Brekke. Faddere: Isak Nilsen, Jacob Hansen, Bjøren Sigvaldsen, Gullina Sørensdatter, Marthe Olsdatter.

31.05.1778: Christian, foreldre Peder Olsen og Martha Olsdatter Eekseie. Faddere: Jens Jensen, Hans Jacobsen, Hans Jørgensen, Anne Jacobsdatter, Kjersten Maria Isaksdatter.

31.05.1778: Kari, foreldre Erik Hansen og Maren Helena Eriksdatter Waag. Faddere: Erik Torsen, Wraal Madsen, Anders Torjussen, Helge Jørgensdatter, Aase Eriksdatter.

side 22-23.

31.05.1778: Martha, foreldre Sivord Tolefsen og Ingebor Olsdatter Brekkeeie. Faddere: Mikel Hans Lensmand, Jon Simonsen, Christen Danielsen, Inger Kartrina Pedersdatter, Anne Sophia Nilsdatter.

07.06.1778: Confirmeret Christopher døbt af klocker Peder Gladved, foreldre Knut Olsen og Gurie Christophersdatter Kjelstadeie. Faddere: Ellef Knudsen, Gunder Madsen, Anders Sørensen, Ingebor Jørgensdatter, Anne Gundersdatter.

07.06.1778: Thore Maria, foreldre Hans Eriksen og Kari Larsdatter Fæseteie. Faddere: Simon Nilsen, Lars Pedersen, Even Thorsen, Berthe Anonsdatter, Maria Eriksdatter.

07.06.1778: Isak, foreldre Ole Olsen og Margrethe Gregersdatter Schauven ved Neensæt. Faddere: Elias Hansen, Hans Larsen, Cornelius Gregersen, Sophia Maria Olsdatter, Martha Larsdatter.

14.06.1778: Anna Chatarina, foreldre Lars Olsen og Kari Knudsdatter Hære. Faddere: Even Olsen, Knud Halvordsen, Christen Christensen, Maria Olsdatter, Martha Olsdatter.

14.06.1778: Halvord, foreldre Jørgen Aasolsen og Magdalena Askudsdatter Dørredhaleie. Faddere: Nils Svensen, Borger Jørgensen, Lars Larsen, Ingebor Hansdatter, Anne Kjerstine Jensdatter.

14.06.1778: Karen Maria, foreldre Knut Isaksen og Maria Nilsdatter Hære. Faddere: Nils Luchassen, Andreas Glafstrøm, Berulf Luchassen, Anne Cathrine Andersdatter, Anne Mathiasdatter.

21.06.1778: Jon, foreldre Lars Jonsen og Anne Olsdatter Langesund. Faddere: Lars Eilersen, Rasmus Halvordsen, Peter Nilsen, Ingebor Pedersdatter, Anne Clausdatter.

21.06.1778: Anders, foreldre Berulf Andersen og Ingebor Hansdatter Waag. Faddere: Wraal Madsen, Anders Torjusen, Ole Ingebrigtsen, Inger Pedersdatter, Ingebor Torjusdatter.

21.06.1778: Martha Maria, foreldre Ole Halvordsen og Anne Halvordsdatter Hære. Faddere: Aslak Halvordsen, Christen Halvordsen, Christen Jensen, Anne Pedersdatter, Aleth Sørensdatter.

21.06.1778: Peternille, foreldre Erik Thorsen og Ingebor Ellefsdatter Walle. Faddere: Erik Hansen, Even Thorsen, Christen Danielsen?, Ingebor Ellefsdatter, Aase Eriksdatter.

21.06.1778: Confirmeret Anne, foreldre Lars Thorsen og Sara Andersdatter Havredhal. Faddere: Anders Svensen, Ole Torsen, Ole Torjussen, Maria Halvordsdatter, Aase Maria Christophersdatter.

28.06.1778: Gulik, foreldre Lars Guliksen og Gunhil Sigursdatter Glittum. Faddere: Thor Olsen, Hans Guliksen, Ole GUliksen, Berthe Anonsdatter, Ragnil Sigursdatter.

01.07.1778: Anne Charina, foreldre Hr. forvalter Brun og Mad. Elisabeth Maria Jonsdatter Hære. Faddere: Mons. Ghjert Gjønge, Mons. Didrich Hagelund, Halvord Jonsen, Maria Chatrina Jonsdatter, Maria Svensdatter.

05.07.1778: Anne, foreldre Even Zachariassen og Sophie Amonsdatter Tveiten østre. Faddere: Christopher Sørensen, Jon Simonsen, Hans Abrahamsen, Kjerstine Simonsdatter, Anne Maria Larsdatter.

19.07.1778: Maren Kjerstina, foreldre Povel Nilsen og Magrethe Jacobsdatter Langesund. Faddere: Ole Jonsen, Michel Halvorsen, Ole Hansen, Maren Olsdatter, Dorthe Jacobsdatter.

26.07.1778: Svend, foreldre Klocker Peder Gladvig og Live Svensdatter. Faddere: Erik Frisenberg, Mikel Hansen Breke, Nils Svensen, Madam. Fyn, Martha Post.

26.07.1778: Jørgen, foreldre Amon Eiksen? og Kjersti Jørgensdatter Aabyeie. Faddere: Nils Guliksen, Abraham Guliksen, Lars Olsen, Kjersti Jensdatter, Ane Nilsdatter.

02.08.1778: Jørgen Peter, foreldre Christopher Olsen og Berit Hansdatter Langesund. Faddere: Nils Jensen, Ole Hansen, Anders Nilsen, Ingebor Andersdatter, Johanne Maria Pedersdatter.

11.08.1778: Lars, foreldre Lars Jakobsen og Johanna Gautisdatter Rogn Syndre. Faddere: Christen Torsen, Hans Sørensen, Anders Jacobsen, Anne Andersdatter, Mari Jacobsdatter.

11.08.1778: Karen Maria, foreldre Lars Havorsen og Synev Knudsdatter Rørholteie. Faddere: Kitil Solgaard, Lars Christensen, Lars Jensen, Maren Larsdatter, Anne Maria Larsdatter.

30.08.1778: Anne, foreldre Abraham Guliksen og Mari Larsdatter. Faddere: Nils Guliksen, Amund Larsen, Ole Larsen, Anne Guliksdatter, Anne Magrethe Morthensdatter.

30.08.1778: Et uægte barn i daaben nævnet Povel, fød af pigen Ragnil Maria Nilsdatter, ved daaben blev udlagt til barnets fader Povel Eriksen Eik, som benæktede Factum samme tid. Faddere: Peder Gladvig, Christen Eriksen Ese, Thor Thorsen Høen, Kjersten Ingebrigtsdatter, Marthe Gundersdatter.

06.09.1778: Helvig, foreldre Hendrik Amonsen og Alis Gundersdatter Ombusnæs. Faddere: Anders Sørensen, Tyge Aslaksen, Mads Rasmussen, Berte Amonsdatter, Martha Thorgiusdatter.

13.09.1778: Ole, foreldre Nils Jensen Høg Langesund og Karen Kjerstine Olsdatter. Faddere: Peder Clausen, Rasmus Halvordsen, Jochum Simonsen, Sophi Nilsdatter, Maren Pedersdatter.

20.09.1778: Nils, foreldre Abraham Larsen Sillianeie og Maren Larsdatter. Faddere: Lars Andersen, Mads Jensen, Anne Maria Kristiansdatter, Alleth Sørensdatter.

20.09.1778: Even, foreldre Aasmund Torjussen Gjømleeie og Maria Steensdatter. Faddere: Tingel Jensen, Greger Gregersen, Hans Jørgensen, Ingebor Knudsdatter, Ingebor Jørgensdatter.

27.09.1778: Maren, foreldre Tellef Thorsen Ombusnæs og Maren Davidsdatter. Faddere: Tor Flaatten, Ole Pedersen, Anders Danielsen, Helge Larsdatter, Anne Gundersdatter.

03.10.1778: Knut, foreldre Svend Gundersen paa Strands-eie og Gunhil Knutsdatter. Faddere: Jørgen Tveten, Christen Berg, Klocker Gladved, Ales Gundersdatter, Ingebor Hansdatter.

03.10.1778: Ambor, et uægte pigebarn fød af pigen Mallene Jørgensdatter Findhal, fadderne nævnte til fader for barnet Mikel Madsen Findal. Faddere: Ole Andersen, Johannis Larsen, Mari Andersdatter, Inger Madsdatter.

04.10.1778: Kjersten, foreldre Ole Larsen Langesund og Ragnil Sigursdatter. Faddere: Peder Thorsen, Christopher Olsen, Ole Tellevsen, Mallena Andersdatter, Inger Jermunsdatter.

04.10.1778: Halvard Falk, foreldre Jørgen Andersen Dahl i Langesund og Kjersti Larsdatter. Faddere: Mikel Halvorsen, Christen Larsen, Iver Jørgensen, Karen Larsdatter, Kjersti Nilsdatter.

11.10.1778: Arenald, foreldre Simon Nielsen Fesæt og Berthe Christensdatter. Faddere: Mads Kjer, Elling Ese, Jacob Havsund, Mari Pedersdatter, Aase Maria Christophersdatter.

11.10.1778: Gunhil, foreldre Wraal Jensen Fostvejt og Kari Jørgensdatter. Faddere: Gulik Jensen, Bjøn Sigvalsen, Peder Larsen, Alluv Larsdatter, Aaste Jensdatter.

25.10.1778: Mikel, foreldre Jon Mikelsen Hære og Anne Sigvardsdatter. Faddere: Andreas Glavstrøm, Christen Jensen, Mads Jensen, Birthe Andersdatter, Anne Andersdatter.

25.10.1778: Maren, foreldre Nils Lucassen Hære og Agnethe Johannisdatter. Faddere: Jacob Lucassen, Christen Lucassen, Bæruld Lucassen, Maren Nilsdatter, Berthe Chatrine Johansdatter.

25.10.1778: Kjersten Maria, foreldre Lars Torbjønsen Ombusnæs og Kari Olsdatter. Faddere: Ole Torbjønsen, Hans Torbjønsen, Anders Danielsen, Anne Maria Jensdatter, Anne Gundersdatter.

30.10.1778: Lars, foreldre Amon Larsen Berg Langesund og Ingebor Olsdatter. Faddere: Nils Andersen, Peder Christensen, Ole Pedersen, Ingebor Andersdatter, Anne Maria Einersdatter.

01.11.1778: Anna Maria, foreldre Elias Høen og Aleth Pedersdatter. Faddere: Abraham Hansen, Jon Simonsen, Hans Christensen, Anne Maria Sørensdatter, Anne Maria Thorsdatter.

08.11.1778: Karen Maria, foreldre Christopher Sørensen Stoke og Mari Zachariasdatter. Faddere: Anders Larsen, Lars Simonsen, Peder Jacobsen, Anne Torbjønsdatter, Kari Simonsdatter.

08.11.1778: Kjersten Maria, foreldre Amon Christensen Winje og Anne Maria Christensdatter. Faddere: Mikel Lehnsmand, Even Hansen, Hans Christensen, Lena Christensdatter, Lena Larsdatter.

08.11.1778: Enok, foreldre Jens Enoksen i Statelle og Anne Olsdatter. Faddere: Christopher Olsen, Christen Salvesen, Andreas Andersen, Sissel Nilsdatter, Ingebor Hansdatter.

side 24-25.

15.11.1778: Daab confirmeret Thor, foreldre Christen Thorsen i Langesund og Inger Olsdatter. Faddere: Peder Thorsen, Mads Linstrøm, Jon Pedersen, Marthe Olsdatter, Mari Jacobsdatter.

15.11.1778: Jacob, foreldre Anders Sørensen Langesund og Gunhil Jacobsdatter. Test: Christian Bensen, Ole Pedersen, Anders Nilsen, Anne Olsdatter, Anne Sørensdatter.

15.11.1778: Maren Anna, foreldre Frans Arennolsen i Langesund og Lusia Magrethe Hendriksdatter. Faddere: Anders Lassen, Ole Jensen, Ole Hansen, Karen Olsdatter, Gjertrud Pedersdatter.

22.11.1778: Gjøril, foreldre Even Amonsen Aaby og Stina Danielsdatter. Faddere: Anders Christensen, Hans Sørensen, Christen Danielsen, Anne Zachariædatter, Sara Amonsdatter.

22.11.1778: Nils, foreldre Arent Nilsen Bambleeie og Ragnil Jocumsdatter. Faddere: Hans Larsen, Amon Larsen, Ole Larsen, Mari Christensdatter, Aase Maria Isachsdatter.

22.11.1778: Christen, foreldre Erik Hansen Hære og Dorthe Christensdatter. Faddere: Stoe Larsen, Jens Kitelsen, Jørgen Hansen, Olava Røning, Else Petersdatter.

22.11.1778: Anne, foreldre Jacob Halvorsen Ringeskjøeie og Mari Jensdatter. Faddere: Isak Halvordsen, Hans Eriksen, Even Thorsen, Berthe Jonsdatter, Maren Jonsdatter.

29.11.1778: Sara, foreldre Anders Mikelsen Hære og Kari Lucasdatter. Faddere: Nils Lucassen, Anders Jacobsen, Christen Olsen, Mari Nilsdatter, Kari Christensdatter.

29.11.1778: Sara, foreldre Søren Sørensen Søtholt og Kjerstina Simonsdatter. Faddere: Jacob Sørensen, Jon Simnsen, Lars Larsen, Ingebor Zachariædatter, Marthe Jacobsdatter.

13.12.1778: Asper Kjerstine, foreldre Povel Sørensen Brevigeie og Mari Jørgensdatter. Faddere: Nils Gundersen, Lars Thorsen, Aasol Nilsen, Inger Larsdatter, Inger Kittelsdatter.

19.12.1778: Nils, foreldre Gulik Larsen Gjømle og Ingebor Nilsdatter. Faddere: Ole Nilsen, Erik Nilsen, Lars Nilsen, Sissel Nilsdatter, Anne Gregersdatter.

20.12.1778: Anne Kjerstina, foreldre Gregers Jonsen i Langesund og Anne Pedersdatter. Faddere: Christen Gundersen, Jokum Simonsen, Anders Hendriksen, Ingebor Pedersdatter, Mari Pedersdatter.

25.12.1778: Søren, foreldre Thor Thorsen Høen og Inger Maria Sørensdatter. Faddere: Amon Melby, Even Tveiten, Ole Evensen, Mari Hansdatter, Kari Simonsdatter.

25.12.1778: Hans, foreldre Lars Evensen Winje og Anne Helline Sørensdatter. Faddere: Elias Høen, Elling Ese, Lars Hansen, Sophia Hansdatter, Anne Maria Thorsdatter.

27.12.1778: Anne Maria, foreldre Gunder Olsen Gjerstadeie og Martha Torkilsdatter. Faddere: Kitel Olsen, Peder Ghjersen, Ole Olsen, Mari Jørgensdatter, Inger Madsdatter.

03.01.1779: Gullik, foreldre Aasol Gulliksen Kjørstad og Marken Danielsdatter. Faddere: Ole Dideriksen, Hans Gulliksen, Danqvart Danielsen, Sirie Gulliksdatter, Anne Gulliksdatter.

16.01.1779: Bergitha Chierstina, foreldre Even Hansen Brekka og Mette Torsdatter. Faddere: Aamund Jerstad?, Jon Simonsen, Lars Christensen Winje, Stina Danielsdatter, Mallene Larsdatter.

16.01.1779: Kjerstina, foreldre Elias Evensen Klepeie og Kari Halvorsdatter. Faddere: Mads Arsdhal, Rasmus Sorthedhal, Jacob Arsdhal, Mari Andersdatter, Aase Tellesdatter.

24.01.1779: Jørgen, foreldre Jørgen Danielsen Tveiten paa Stranden og Kari Larsdatter. Faddere: Sr. Christen Traak, Taasten? Hansen, Ole Traak, Olava Rønning, Aase Isaksdatter.

24.01.1779: Sirie, foreldre Christen Arsdhal nedre og Anne Danielsdatter. Faddere: Hans Rasmussen, Anders Isaksen, Anders Jacobsen, Inger Nilsdatter, Anne Gundersdatter.

24.01.1779: Hans, foreldre Rasmus Hansen Kjelstadeie og Magnille Olsdatter. Faddere: Christen Solvesen, Ole Syndbøy, Erik Fillestad, Astri Arnisdatter, Karen Simonsdatter.

31.01.1779: Arenhold, foreldre Haral Glitum og Mettha Arenholdsdatter. Faddere: Peder Haukedhal, Ole Havredhal, Lars Rørholt, Sophia Hansdatter, Anne Maria.

04.02.1779: Isak, foreldre Thosten Rugtved og Aaved Hansdatter. Faddere: Gunder Rugtved, Thron Larsen, Anders Isaksen, Else Riis, Bole Gundersdatter.

06.02.1779: Peder, foreldre Abraham Eriksen Bambleeie og Else Gautisdatter. Faddere: Abraham Nyesteen, Hans Olsen, Jon Bamble, Metthe Eriksdatter, Mari Gautisdatter.

06.02.1779: Peder, foreldre Elling Ese og Maren Larsdatter. Faddere: Simon Fesæt, Nils Roesland, Erik Ese, Anne Hellena Sørensdatter, Aslauv Jensdatter.

07.02.1779: Anne Maria, foreldre Peder Olsen Bredvig østre og Martha Olsdatter. Faddere: Anon Bredvig, Amon ibidem, Thor ibid, Kjerstina ibid, Sirie ibidem.

14.02.1779: Berthe, foreldre Gullik Jensen Gongeeie og Sara Larsdatter. Faddere: Levord Tallaksen, Bjøn Sigvaldsen, Peder Larsen, Kari Jørgensdatter, Aaste Jensdatter.

21.02.1779: Elen Maria, foreldre Jacob Mikelsen Stattellet og Anne Simonsdatter. Faddere: Jens Enoksen, Anders Sørensen, Ole Larsen, Johanne Pedersdatter, Ingebore Hansdatter.

21.02.1779: Daab confirmeret Nils, foreldre Tallak Nilsen Ombusnæs og Ingebor Olsdatter. Faddere: Tellef Thorsen, Ole Madsen, Nils Nilsen, Ingebor Alfsdatter, Anne Gundersdatter.

21.02.1779: Daab confirmeret Aaste, foreldre Tallak Nilsen Ombusnæs og Ingebor Olsdatter. Faddere: Kittel Olsen, Ole Pedersen, Aslak Danielsen, Martha Thorkelsdatter, Kjersti Larsdatter.

07.03.1779: Daab confirmeret Alauf, foreldre Mads Kjær og Ingebor Maria Gundersdatter. Faddere: Nils Rosland, Lars Hoven, Ole Thorsen, Berthe Christensdatter, Aslauv Jensdatter.

07.03.1779: Daab confirmeret Aaste Maria, foreldre Amon Sørensen Melbye og Bole Christensdatter. Faddere: Thor Høen, Lars Bamble, Hans Bamble, Sophia Trosby, Maren Johannisdatter.

07.03.1779: Daab confirmeret Kjersten Maria, foreldre Amon Sørensen Melbye og Bole Christensdatter. Faddere: Torgrim Rakkestad, Lars Winje, Ole ibid, Anne Christensdatter ibid, Anne Thorsdatter.

07.03.1779: Inger Maria, foreldre Nils Amonsen Kjelestadeie og Martha Maria Thallaksdatter. Faddere: Ole Anonsen, Andreas Andersen, Erik Gundersen, Rebekka Madsdatter, Johanna Olsdatter.

14.03.1779: Ole, foreldre Thron Christensen Rønholt og Aslouv Jensdatter. Faddere: Abraham Schjouven, Peder Olsen, Ole Thorsen, Kirsti Larsdatter, Ingebor Hansdatter.

21.03.1779: Hans, foreldre Hans Christensen Langesund og Apalolne Eriksdatter. Faddere: Anders Lassesen, Peder Jonsen, Abraham Eriksen, Gjertrue Anker, Karen Jacobsdatter.

21.03.1779: Hjert, foreldre Christopher Olsen Stattellet Aaved Hjertsdatter. Faddere: Aslak Guttormsen, Anders Sørensen, Christen Jensen, Anne Maria Nilsdatter, Anne Gundersdatter.

04.04.1779: Inger, foreldre Anon Elevsen Brevig østre og Kari Knudsdatter. Faddere: Nils Dhal, Jens Bredvig, Aasol ibid, Martha Olsdatter ibid, Sara Hansdatter.

05.04.1779: Gunder, foreldre Halvord Gundersen Hære og Anne Tharalsdatter. Faddere: Jens Kittelsen, Aslak Gundersen, Gunder Olsen, Kjersti Pedersdatter, Kari Christensdatter.

11.04.1779: Lucas, foreldre Christen Lucassen Hære og Anne Kjerstine Hendriksdatter. Faddere: Jacob Lucassen, Knut Isaksen, Beruf Lucassen, Agnete ibid, Anne ibid alle fra Hære.

side 26-27.

24.04.1779: Kjersti Maria, foreldre Christen Larsen Skauvstad og Sophia Maria Olsdatter. Faddere: Hans Larsen, Hans Olsen, Hans Christensen Bamble, Margrethe Gregersdatter, Kari Simonsdatter Bamble.

25.04.1779: Amon, foreldre Peder Olsen i Langesund og Aleth Olsdatter. Faddere: Ole Olsen Langesund, Jacob Sigursen, Brynhil Pedersen, Sidsel Jensdatter, Helge Pedersdatter alle ibid. loc.

30.04.1779: Karen, foreldre Kithel Olsen Ombusnæs og Helvig Andersdatter. Faddere: Anders Lina, Kjel ibid, Peder Gjerset, Mari Andersdatter, Anne Andersdatter.

09.05.1779: Pauvel, foreldre Anders Ovedsen Langesund og Maren Christensdatter. Faddere: Iver Jørgensen, Lars Nilsen, Morthen Pedersen, Edel Sophie Larsdatter, Anne Sophia Ravn.

13.05.1779: Lars, foreldre Hans Rasmussen Sortedhal og Mari Gundersdatter. Faddere: Hans Larsen, Gunder Garstad, Mads Sortedhal, Aleth Pedersdatter, Inger Gundersdatter.

16.05.1779: Kjersti, foreldre Peder Hansen Hære og Anne Maria Christensdatter. Faddere: Anders Olsen, Andreas Glavstrøm, Simon Christiansen, Magrethe Larsdatter, Oved Thorsdatter.

16.05.1779: Peder, foreldre Nils Hansen Stattellet og Inger Hansdatter. Faddere: Klocker Gladvig, Lars Lund?, Andreas Andersen, Madam. Fyen, Jomf. Fyen.

16.05.1779: Uegte barnet Ingebor, foreldre efter opgivende ved daaben som fader Ole Andersen af Aaseral sogn og Asløv Larsdatter. Faddere: Even Winje, Christen Berg, Abraham Rogn, Ragnil Maria Nilsdatter, Live Gundersdatter.

23.05.1779: Anne Maria, foreldre Nils Jørgensen Wingerei og Mari Jørgensdatter. Faddere: Hjert Gjerstad, Ole Madsen Soldat, Ole Andersen begge af Lina, Live Solvisdatter, Kari Andersdatter.

06.06.1779: Lars, foreldre Ole Johansen af Sanefiord og Kjerstine Larsdatter. Faddere: Nils Nyesten, Rasmus Gjerstad, Gunder Madsen, Regina Danielsdatter, Anne Gundersdatter.

06.06.1779: Christian, foreldre Lars Ellingsen Langesund og Mari Sørensdatter. Faddere: Elias Høen, Amon Melbye, Ole Winje, Anne Helena Sørensdatter, Maren Johanna Larsdatter.

20.06.1779: Gunhil, foreldre Torgrim Torgersen Brekka og Aaste Olsdatter. Faddere: Gaute Udgarden, Jens Jensen?, Amon Anstensen, Lena Udgaarden, Anne Sophia Nilsdatter.

20.06.1779: Uægte barnet Ole fød af en pige fra Straaholm navnlig Anne Olsdatter, ved daaben blev angivet af fadderne efter moderens udsigende at vere fader til barnet en matros fra Borenholm, disse testes (faddere) vare Thor Høen, Christen Ese, Mads Kjer, Anna Chatarine Gunulsdatter, Ingebore Hansdatter.

04.07.1779: Gunhil, foreldre Isaak Asdhal Langesund og Berte Isaaksdatter. Faddere: Isaak Sørensen, Manasse Riis, Søren Isaaksen, Anne Andersdatter, Johanne Isaaksdatter.

04.07.1779: Methe Kjerstine, foreldre Johanis Larsen Ombusnæs og Ingebore Maria Aagisdatter. Faddere: Hans Findhal, Lars Larsen, Nilsmund Rørholt, Anne Nilsmundsdatter, Martha Larsdatter.

11.07.1779: Ole, foreldre Nils Grjesen (Gregersen) Bjerkesæt og Hege Olsdatter. Faddere: Halvord Rønholt, Nils Nyesteen, Ole Glittum, Ingebore Dhal, Aslauv Rosland.

18.07.1779: Lucas, foreldre Jacob Lucassen Here og Mari Jonsdatter. Faddere: Forvalter Brun, Didrik Hagelund, Nils Lucassen, Martha Maria Olsdatter, Maria Helstved.

18.07.1779: Anders, foreldre Ole Haverdhal og Berte Andersdatter. Faddere: Haral Glittum, Anders Haverdhal, Anders Busterøe, Sara Haverdal, Anne Maria Busterøe.

19.07.1779: Elias, foreldre Aslak Halvordsen Here og Else Andersdatter. Faddere: Jon Alvsen, Erik Halvorsen, Christen Halvordsen, Anne Halvorsdatter, Mari Halvorsdatter.

23.07.1779: Boletha, foreldre kjøbmand Jacob Coudrio i Langesund og Mad. Margaritha Blom. Faddere: Sr. Peder Smith, Sr. Uldrik Coudrio, Mons. Alberth Blom, Mad. Karen Arentsens, Jomf. Johanne Magrethe Blom.

23.07.1779: Dorthe Helvig, foreldre Hans Jonsen Langesund og Anne Maria Olsdatter. Faddere: Even Banen, Ole Pedersen, Jochum Hank, Ingebore Andersdatter, Anne Sørensdatter.

08.08.1779: Methe Maria, foreldre Anders Sorthedal og Ingebor Zachariasdatter. Faddere: Hans Sorthedhal, Christopher Stoke, Jon Bamble, encken Anne Bamble, Ase Klep.

08.08.1779: Anne Maria, foreldre Ovald Thrulsen Arsdhaleie og Martha Tharalsdatter. Faddere: Hans Arsdhal, Jørgen Tvejten, Erik Klep, Aase Arsdhal, Kjersti Olsdatter.

15.08.1779: Peder, foreldre Lars Andersen Here og Pernille Andersdatter. Faddere: Anders Jonsen, Chrsiten Christiansen, Hans Gundersen, Ingebor Johannisdatter, Chathrine Johannisdatter.

15.08.1779: Birthe, foreldre Lars Arenholtsen Langesund og Helvig Gregersdatter. Faddere: Rasmus Pedersen, Ole Halvorsen, Hans Jørgensen, Anne Finbodatter, Ragnil Sigursdatter.

22.08.1779: Anne, foreldre Jacob Isaksen og Aaste Ellingsdatter. Faddere: Tellev Thorsen, Lars Thorbjønsen, Peder Gjersæt, Anne Maria Flaatten, Anne Jørgensdatter.

22.08.1779: Nils, foreldre Hans Alvsen Hvisestad og Ingebor Nilsdatter. Faddere: Asak Hvisestad, Thalak Nilsen, Ole Rønholt, Maria Halvorsdatter, Magrethe Morthensdatter.

25.08.1779: Ole, foreldre Morthen Arøe Langesund og Susanna Nilsdatter. Faddere: Sr. Kudrio?, hr. Jacob Juul, Sr. Lindrup, Claudia Olsdatter, Susane Olsdatter.

25.08.1779: Anders, foreldre Ole Andersen Kart og Kjerstine Fridriksdatter. Faddere: Provsten Schjøning, Jacob Halvorsen, Peder Clausen, Kjerstina Rasmusdatter, Maren Johansdatter.

29.08.1779: Gunhil Maria, foreldre Kithel Solgaard og Anne Larsdatter. Faddere: Mikel Brekka, Mads Kjer, Lars Jonsen, Jomf. Schjøning, Jomf. Kullstrop.

05.09.1779: Maren, foreldre Ole Pedersen Langesund og Sophia Nilsdatter. Faddere: Anders Larsen, Peder Clasen, Brønul Pedersen, Karen Olsdatter, Gjertrud Pedersdatter.

12.09.1779: Christian, foreldre Erik Hansen Waag væstre og Maren Eriksdatter. Faddere: Berul Waag, Ole Breisand, Anders Waag, Kjerstine Larsdatter, Aasa Eriksdatter.

12.09.1779: Halvord, foreldre Ole Thorsen Wistaeie og Johanne Jonsdatter. Faddere: Lars Haverdhal, Jon Bjønsen, Ole Engebritsen, Ellen Jonsdatter, Torber Melbye.

19.09.1779: Kjerstina, foreldre Peder Thorsen Langesund og Helvig Pedersdatter. Faddere: Rasmus Pedersen, Christen Thorsen, Jon Rogn, Kari Thorsdatter, Kari Andersdatter.

26.09.1779: Augustinus, foreldre Hans Jacob Langesund og Anne M. Pedersdatter. Faddere: Peder Nilsen, Isak Abrahamsen, Jens Isaksen, Ingebor Andersdatter, Gjertrud Pedersdatter.

26.09.1779: Karen Boltha?, foreldre Halvor Andersen Langesund og Karen Jørgensdatter. Faddere: Peder Ulstrup, Ole Jerulsen, hr. Skavenius, Helge Amonsdatter, Anne Jørgensdatter.

26.09.1779: Dorthe Maria, foreldre Amon Pedersen Langesund og Jørhil Andersdatter. Faddere: Rasmus Pedersen, Lars Høst, Berthil Andersen, Berthe Christensdatter, Johanna Pedersdatter.

10.10.1779: Maren Elisabeth, foreldre Amon Haagensen Sortedhaleie og Ingebor Andersdatter. Faddere: Gunder Garstad, Anders Sortedhal, Mads Sortedhal, Anne Daielsdatter, Kjersten Morthensdatter.

10.10.1779: Erich, foreldre Isach Erichsen Klep og Mari Andersdatter. Faddere: Joen Traag, Jørgen Tveten, Erich Klep, Aase Asdalh, Ane Helestvedt.

10.10.1779: Uægte barnet kaldet Amund fød af pigen Marte Hansdatter Stathelet, ved doben blev udlagt til barnets fader en omløbende giebt? (gift?) mand. Faddere: Torius? Waag, Arnol Synby, Jens Isachsen, Astri Arnesdatter, Ingebor Jørgensdatter.

17.10.1779: Ane Maria, foreldre Laers Toersen Havredalh og Sara Andersdatter. Faddere: Anners Svensen, Ole Toersen, Ole Toersen, Aslov Rønholdt, Aase Maria Christofersdatter.

17.10.1779: Knudt, foreldre Stoe Laersen ved Here og Ane Catrine Olsdatter. Faddere: Niels Lucassen, Jens Buur, Ole Traag, Mari Nielsdatter, Maria Mattisdatter.

side 28-29.

31.10.1779: Rasmus, foreldre Ole Mecelsen Langesund og Inger Gulechsdatter. Faddere: Danqverdt Danielsen, Iver Sivers, Hans Nilesen, Susana Nielsdatter, Anne Kirstine Nielsdatter.

07.11.1779: Inger Maria, foreldre Lars Knusen Heucedalh og Maria Halvorsdatter. Faddere: Peder Heucedalh, Toer Stace, Ole Toersen, Ingebor Nielsdatter, Kari Toersdatter.

21.10.1778: Sara, foreldre Ole Elliassen Here og Kirsti Andersdatter. Faddere: Lars Andersen, Anders Halvorsen, Kristen Jensen, Tone Sigursdatter, Kari Olsdatter.

28.11.1779: Lorens, foreldre Ole Hansen Midtgaardseie og Alles Olsdatter. Faddere: Niels Pedersen, Christofer Olsen, Gunder Jørgensen, Kiesti Larsdatter, Boel? Gundersdatter.

28.11.1779: Inger Magrete, foreldre Aanun Nielsen Schouenseie og Tone Nielsdatter. Faddere: Anders Busterø, Peder Døredalh, Torier Skeuen, Alleuv Larsdatter, Anne Nielsdatter.

28.11.1779: Christen, foreldre Clas Christensen Fienmarck og Aase Maria Sørensdatter. Faddere: Haagen Hafsund, Abraham Fienmarck, Hans Rong, Børte Christensdatter, Sara Aastad.

28.11.1779: Kari, foreldre Toer Biørensen Trosbyeie og Boel Pedersdatter. Faddere: Simen Trosby, Joen og Gunder Biørenssønner, Maricen Kiørestad, Torber Biørensdatter.

11.12.1779: Aaste, foreldre Hans Torbiønsen Ombosnes og Ingebor Jorsdatter. Faddere: Giert Giersedt, Lars Torbiønsen, Ole Flaatten, Anne Maria Giersdatter, Kari Giersdatter.

17.12.1779: Simon, foreldre Niels Elevsen Stathelle og Helge Larsdatter. Faddere: Niels Gjersen, Halvor Olsen, Gunder Massen, Anne Cathrine Gunulsdatter, Marta Aslacksdatter.

17.12.1779: Dob confirmeret, uægte barnet kaldet Peder fød af pigen Anne Pedersdatter fra Sannefiord i Larvigs Grevskab, ved daaben blev angivet til barnefader en ugieft persond navnlig Niels Tidmandsen Hienberg en matros fra Sanefiord. Faddere: Amun Berg, Tengel Jensen, Anners Lassesen, Sofia Nielsdatter, Helge Pedersdatter.

26.12.1779: Børte Maria, foreldre Peder Joensen i Langesun og Kiesti Jørgensdatter. Faddere: Anders Isacksen, Hans Jørgensen, Isack Jørgensen, Inger Jørgensdatter, Anne Clauesdatter.

01.01.1780: Ingebør, foreldre Halvor Jensen Rønholdt og Kiesti Larsdatter. Faddere: Tor Rønholt, Anders Reiestad, Peder Larsen, Siri Jensdatter, Ingebør Hansdatter.

02.01.1780: Anders, foreldre Lars Halvorsen Rørholdteie og Sønov Knudtsdatter. Faddere: Anders Joensen, Jacob Andersen, Hans Joensen, Maren Esa, Else Maria Joensdatter.

16.01.1780: Jens, foreldre Vrol Jensen Fostvedt og Kari Jørgensdatter. Faddere: Jens Fostvedt, Peder Larsen, Biøren Sigvolsen, Sara Larsdatter, Kari Jensdatter.

16.01.1780: Amund, foreldre Gulbrand Anunsen Moeeie og Maria Davidsdatter. Faddere: Kietild Solgaard, Ole Madsen, Lars Joensen, Anne Larsdatter, Else Maria Joensdatter.

23.01.1780: Kiestine, foreldre Niels Rasmussen Here og Ingebor Catrine Johanesdatter. Faddere: Mads Surtalh, Rasmus Hansen, Hans Jørgensen, Anne Maria Christensdatter, Maren Hansdatter.

23.01.1780: Ingebør, foreldre Gunder Olsen Gierstadeie og Marte Tørcelsdatter. Faddere: Kietil Olsen, Ole Madsen, Amun Madsen, Inger Madsdatter, Anne Andersdatter.

23.01.1780: Anne, foreldre Arne Nielsen og Ragnil Jocomsdatter. Faddere: Hans Christensen, Hans Larsen, Hans Schuen, Inger Maria Sørensdatter, Lene Abrahamsdatter.

30.01.1780: Gunder, foreldre Christen Gundersen i Langesun og Inger Jørgensdatter. Faddere: Henrich Arbo, Hans Lund Linaa, Iver Siversen, Madame Magrete Cudrio, Jomfru Johanne Magrete Blom.

30.01.1780: Maren, foreldre Tellev Toersen Ombosnes og Mari Davidsdatter. Faddere: Lars Torbiønsen, Ole Andersen, Anders Danielsen, Børte Amunsdatter, Kari Jacobsdatter.

06.02.1780: Berte?, foreldre Ole Jensen i Langesun og Ane Maria Enesdatter. Faddere: Niels Ulsmoen, Ole Jerulsen, Peder Ulstrup, Mad. Anne Helvig Sunval, Jomfru Bergidta Dortea Weyer.

13.02.1780: Marte Magrete, foreldre Jens Enocksen Stathelle og Ane Olsdatter. Faddere: Jacob Jacobsen, Ole Sigursen, Anders Andersen, Kiersti Olsdatter, Anne Maria Nielsdatter.

13.02.1780: Peder, foreldre Ole Pedersen Here og Magrete Christensdatter. Faddere: Erich Fine, Lars Perssen?, Christen Christiansen, Anne Catrine Olsdatter, Gunild Hansdatter.

13.02.1780: Ingebør Maria, foreldre Amun Christensen Winie og Anne Maria Christensdatter. Faddere: Torbiøn Nensett, Lars Winie, Niels Bamle, Anne Helline Sørensdatter, Mette Kiestine Evensdatter.

16.02.1780: Kari, foreldre Ole Joensen Kiørestad og Maria Gullechsdatter. Faddere: Jørgen Kiørestad, Hans Vinie, Danqverdt Kiørestad, Marcen Kiørestad, Mari Torcelsdatter.

20.02.1780: Christen, foreldre Even Sørensen i Langesund og Karen Olsdatter. Faddere: Peder Ulstrup, Bertel Raun, Lars Nielsen Farao, Anne Zacariasdatter, Anne Kistine Nielsdatter Farao.

23.02.1780: Lars, foreldre Anun Larsen Bamleeie og Aase Maria Isachsdatter. Faddere: Christen Bamle, Hans Larsen, Hans Bamle, Kari Simensdatter, Anne Maria Torsdatter.

27.02.1780: Isach, foreldre Thoer Flaadten og Anne Maria Giertsdatter. Faddere: Lars Tobiørnsen, Giert Gierset, Ole Torbiørnsen, Ingebor Giertsdatter, Kari Giertsdatter.

27.02.1780: Petter, foreldre Niels Lorentzen Here og Live Thomasdatter. Faddere: Peder Hansen, Erich Halvorsen, Thoer Silian, Mari Nielsdatter, Maria Hellestvedt.

01.03.1780: Gullich, foreldre Peder Jonsen Kiørstad og Syri Gullichsdatter. Faddere: Aasold Kiørstad, Jørgen Caspersen ibid, Ole Kiørstad, Anne Jonsdatter, Anne Gullichsdatter.

08.03.1780: Ingebor, foreldre Torbiørn Tellefsen Nenset og Mari Christensdatter. Faddere: Christen Bamble, Amund Winie, Jon Bamble, Magrette Gregersdatter, Børthe Chathrina Johannesdatter.

09.03.1780: Daab confirmeret Malleene, foreldre Jan Hendrich Erichsen i Langesund og Olia Olsdatter. Faddere: Christen Thoersen, Hans Christensen, Hans Jacob Olsen, Helvig Pedersdatter, Anne Jensdatter.

19.03.1780: Helvig, foreldre Anders Jonsen Rørholt og Martha Jørgensdatter. Faddere: Lars Kiil, Hans Rørholt, Amund Larsen, Anne Larsdatter, Anne Andersdatter.

19.03.1780: Aase, foreldre Niels Dahl og Ingebor Hansdatter. Faddere: Niels Rosland, Anders Rachestad, Ole Grostoch, Regine Danielsdatter, Anne Kiestine Rachestad.

19.03.1780: Malleene, foreldre Erich Jansen Ombosnes og Johanne Frederichsdatter. Faddere: Ellef Thoersen, Ole Pedersen, Ole Madsen, Groe Tostensdatter, Kari Danielsdatter.

19.03.1780: Halvor, foreldre Christen Halvorsen Here og Live Sørensdatter. Faddere: Erich Halvorsen, Even Olsen, Christen Christiansen, Anne Maria Christensdatter, Børthe Chathrine Johannesdatter.

19.03.1780: Aasold, foreldre Jørgen Aasoldsen Døredaleie og Malleene Ashadsdatter. Faddere: Tharald Nielsen, Elias Michelsen?, Stian Olsen, Asleuv Schoeun, Kiestij Jensdatter Rosland.

23.03.1780: Inger Kiestine, foreldre Christoffer Olsen Stathelle og Aavet Giertsdatter. Faddere: Lars Winie, Wellum Ellefsen, Andreas Andersen, Inger Nielsdatter, Johanne Olsdatter.

23.03.1780: Kari, foreldre Tørgel Rasmussen og Ingebor Arnoldsdatter. Faddere: Ole Sønbye, Abraham Erichsen, Knudt Giømble, Elizabeth Knudsdatter, Ingebor Jacobsdatter.

26.03.1780: Uægte barnet i daaben kaldet Ingeborg. Ved daaben blev angivet af faderen efter moderens siigende nafnlig Anne Maria Christiansdatter ved Here og at være fader til barnet en soldat nafnl. Anders Sørensen. Faddere: Ole Pedersen, Erich Hansen, Simon Christiansen, Halvor Jansens enke, Kiestine Jensdatter alle ved Here.

side 30-31.

27.03.1780: Kiestin Maria, foreldre Ole Larsen Schoeun i Langesund og Ragnild Sigursdatter. Faddere: Christoffer Olsen, Anders Halvorsen, Ole Brynuldsen, Ingebor Andersdatter, Anne Clausdatter.

02.04.1780: Jørgen, foreldre Eylert Knudsen Tvetten vestre eie og Helge Jørgensdatter. Faddere: Even Tvetten, Ole Diderichsen, Tosten Aanonsen, Maren Heline Erichsdatter, Børthe Torgiusdatter.

15.04.1780: Martha Maria, foreldre Christen Gundersen Stathelle og Astrij Arnesdatter. Faddere: Ole Svenumsen, Petter Nielsen, Anders Sørensen, Zidsel Nielsdatter, Martha Malleene Aslachsdatter.

23.04.1780: Ellen, foreldre Siurg Olsen Here og Amborg Johanesdatter. Faddere: Jens Kittelsen, Lars Olsen, Anders Jensen, Pernille Nielsdatter, Kari Christensdatter.

29.04.1780: Ingebor, foreldre Hans Andersen Hafreager og Helge Larsdatter. Faddere: Amund Hafreager, Lars Larsen, Peder Sødtholt, Ingebor Garstad, Alles Gundersdatter.

30.04.1780: Børthe Maria, foreldre Thoer Rasmusen Here og Mari Knudsdatter. Faddere: Anders Andersen, Christen Hansen, Hns Michelsen, Chathrina Johannesdatter, Kari Christensdatter.

04.05.1780: Lars, foreldre Abraham Gullichsen Nysteen og Mari Larsdatter. Faddere: Amund Ansteensen, Hans Gullichsen, Hans Olsen, Ingebor Nielsdatter, Syri Nielsdatter.

14.05.1780: Magdalena Cornelia Freye Schiøning, foreldre Hans Madsen Asdahl og Aase Mathiasdatter. Faddere: Hr. provsten Schiøning, Jon Traag, Jacob Asdahl, jomf. Abelone Schiøning, jomf. Kaalstrup.

14.05.1780: Jon, foreldre Jacob Sørensen Schierche og Anne Torbiørnsdatter. Faddere: Jon Sødtholt, Michel Findal, Gunder Madsen, Ingebor Sørensdatter, Kari Madsdatter.

14.05.1780: Kiestij Maria, foreldre Søren Sørensen Sødtholt og Kiestine Simonsdatter. Faddere: Christoffer Stoche, Peder Sødtholt, Lars Larsen, Anne Bamble, Martha Jacobsdatter.

21.05.1780: Karen, foreldre Christen Hødvig og Martha Isachsdatter. Faddere: Amund Sigtesøyen, Amund Hødvig, Erich Ese, Else Riis, Mette Maria Amundsdatter.

28.05.1780: Anne, foreldre Harald Glittum og Mette Arnoldsdatter. Faddere: Peder Heuchedal, Lars Jonsen, Jacob Andersen, Maria Heuchedal, Anne Maria Christensdatter Ese.

28.05.1780: Giert, foreldre Peder Giertsen Gierset og Boel Gundersdatter. Faddere: Thoer Flaadten, Hans Flaadten, Aasold Rugtvedt, Kiestij Gundersdatter, Mari Jacobsdatter.

28.05.1780: Søren, foreldre Thoer Thoersen Høen og Inger Maria Sørensdatter. Faddere: Even Winie, Simon Trosbye, Hans Høen, Anne Heline Sørensdatter, Pernille Erichsdatter.

28.05.1780: Maria fød paa Bræche, foreldre Ludvig Jacobsen og Anne Magrette Amundsdatter efter beviis fra hr. prousten Monradt datteret Gierpen præstegaard af 25de April 1780. Faddere: Christen Fostvedt, Johannes Udgaarden, Antonij Jacobsen, Kiestij Olsdatter, Kiestij Rosland.

04.06.1780: Maren Chathrina, foreldre Bæruld Luchasen Here og Anne Chathrine Johannesdatter. Faddere: Jacob Luchasen, Niels Luchasen, Andreas Glafstrøm, Anne Kistine Hendrichsdatter, Børthe Chatrine Johannesdatter.

04.06.1780: Michel, foreldre Jon Michelsen Here og Anne Sijvertsdatter. Faddere: Klocker Peder Glatved, Erich Fine, Erich Helestvedt, Mari Nielsdatter, Else Maria Pedersdatter.

11.06.1780: Uldrich, foreldre Bastian Simonsen Hanch ved Here og Tore Nielsdatter. Faddere: Petter Lorentzen, Simon Christiansen, Anders Michelsen, Ingebor Chathrine Johannesdatter, Ingebor Svendsdatter.

24.06.1780: Anne, foreldre Anders Halvorsen i Langesund og Mari Goeutesdatter. Faddere: Peder Christensen, Osmund Andersen, Thomas Thomasen, Giettrued Jensdatter, Anne Maria Isachsdatter.

25.06.1780: Aase Maria, foreldre Joen Jacobsen Sødtholt og Martha Larsdatter. Faddere: Søren Sødtholt, Peder Sødtholt, Lars Larsen, Ingebor Maria Aagesdatter, Martha Jacobsdatter.

02.07.1780: Lars, foreldre Niels Gundersen Kraberøeeie og Ragnil Olsdatter. Faddere: Necolai Bødker, Christen Gundersen, Lars Larsen, Live Svensdatter, Mari Thoersdatter.

02.07.1780: Gulech, foreldre Aasol Gulechsen Kiørestad og Marcen Danielsdatter. Faddere: Søren Kiørestad, Peder Kiørestad, Christen Abrahamsen, Maria Gullechsdatter, Anne Gullechsdatter.

02.07.1780: Christen, foreldre Christen Throensen Hydhal og Børthe Christendatter. Faddere: Hans Gierstad, Ellev Hydhal, Ole Olsen, Methe Olsdatter, Kari Danielsdatter.

02.07.1780: Daab confirmeret Susana, foreldre Truls Berg i Langesund og Ane Fienboesdatter. Faddere: Anders Halvorsen, Ole Halvorsen, Ole Synby, Helvig Gregersdatter, Kiestij Christensdatter.

02.07.1780: Døbt uægte barnet Børthe fød af pigen Groe Knudsdatter fra Hallingdhal, opgiven i daaben til fader Ole Knudsen fra Hallingdhal. Faddere: Anders Vingereij, Laers Evensen, Ole Ese, Kistine Chrestensdatter, Ingebør Cathrin Johanesdatter.

09.07.1780: Ingebør, foreldre Knudt Nielsen Vaaøen og Maria Andersdatter. Faddere: Ole Bresand, Torbøn Rolighed, Perul Taariersen, Elsee Berensdatter, Aase Erichsdatter Walle.

09.07.1780: Lars, foreldre Amun Gundersen Brevigeie og Inger Larsdatter. Faddere: Kloker Gladvig, Kitel Brevig, Thor Brevig, Marte Olsdatter, Inger ...

16.07.1780: Mas, foreldre Niels Andersen Nuestad og Martha Larsdatter. Faddere: Rasmus Pedersen, Ole Halvorsen, Hans Sørensen, Anne Maria Olsdatter, Ingebør Jørensdatter.

23.07.1780: Erich, foreldre Hans Erichsen Ringeskiøeeie og Apolone Thoersdatter. Faddere: Hans Erichsen Fesedteie, Even Thoersen, Isach Hartvedt, Anne Joensdatter, Ane Christofersdatter.

23.07.1780: Methe Maria, foreldre Hans Larsen Sorthedhal og Lene Chriestensdatter. Faddere: Rasmus Sorthedhal, Anders Sorthedhal, Hans Bamble, Ane Marria Christensdatter, Aase Isachsdatter Klep.

30.07.1780: Maren, foreldre Skipper Traag og Madame Aase Joensdatter. Faddere: Hr. forvalter Brund, Monsieur Rasmus Dhal, Ole Traag, Madame Holst, Jomfrue Langeloe.

30.07.1780: Ole, foreldre Gierdt Olsen Ombosnes og Mari Johanesdatter. Faddere: Lars Torbiønsen, Ole Madsen, Peder Fiendhal, Kari Burval, Ane Andersdatter.

05.08.1780: Hans, foreldre Lars Christensen Vienieeie og Marte Torkelsdatter. Faddere: Amun Vienie, Lars Vienie, Ole Esa, Maren Esa, Methe Wienie.

06.08.1780: Kiersti Margrethe, foreldre Ole Sigursen i Stathelle og Kari Nielsdatter. Faddere: Ole Svenomsen, Niels Giersen, Andreas Andersen, Anne Catrine Gunuldsdatter, Anne Maria Nielsdatter.

13.08.1780: Anne Maria, foreldre Lars Aagesen Rørholt og Giørand Arnolsdatter. Faddere: Haral Glitum, Hans Joensen, Nielsmun Aagesen, Marthe Arnolsdatter, Anne M. Joensdatter.

27.08.1780: Methe Daarthea, foreldre Anders Isachsen og Johane Maria Pedersdatter. Faddere: Rasmus Persen, Maria Riis, Joen Thoersen, Boel Olsdatter, Karen Jacobsdatter.

10.09.1780: Lars, foreldre Ole Nielsen Fillestad og Kiestine Christensdatter. Faddere: Jøren Jømle, Troen Jømle, Erich Filestad, Mari Christensdatter, Ane Gregersdatter Asvald.

10.09.1780: Lorens, foreldre Clas Knussen i Stathelle og Kari Gundersdatter. Faddere: Ole Svenomsen, Niels Pedersen, Christen Knusen, Sofi Jacobsdatter, Kiesti Knusdatter.

side 32-33.

10.09.1780: Kietil, foreldre Biøren Kietilsen Neensedteie og Mari Christophersdatter. Faddere: Tharal Vig, Ole Scoven, Thor Kiøstolsen, Mari Neensedt, Ane Tharalsdatter.

17.09.1780: Ane Magrethe, foreldre Jacob Jacobsen i Stathele og Kari Jørgensdatter. Faddere: Halvor Ellevsen, Lars Erichsen, Hans Giømle, Kisti Jensdatter, Ane Mari Nielsdatter.

19.09.1780: Anon, foreldre Ole Svensen Brekaeie og Inger Anonsdatter. Faddere: Christen Bjørkesæt, Halvar Tinderholt, Even Aastad, Ingebor Dhal, Kari Annunsdatter.

24.09.1780: Søren, foreldre Lars Jacobsen Loegn og Johana Gautisdatter. Faddere: Halvor Rogn, Hans ibid, Thor Jacobsen ibid, Kirstine ibid, Live Gautisdatter.

24.09.1780: Christen, foreldre Anders Jacobsen Rogn og Inger Christensdatter. Faddere: Anders ibid, Hans ibid, Aasul Rutvet, Berthe Halvorsdatter, Else Jacobsdatter Rogn.

24.09.1780: Lars, foreldre Johannis Udgaarden og Anne Olsdatter. Faddere: Peder Holmgren, Friderich Wang, Thor Kaldvig?, Anne Stenorsdatter?, Maria Wang.

26.09.1780: Ole, foreldre Søren Johansen Langesund og Anne Olsdatter. Faddere: Isak Abrahamsen, Even Sørensen, Hendrich Gren, Kari Olsdatter, Dorthe Pedersdatter.

29.09.1780: Anne, foreldre Lars Olsen Here og Sara Christensdatter. Faddere: Knut Halvorsen, Even Olsen, Ole Wig, Anne Knusdatter, Inger Larsdatter.

01.10.1780: Maren Kjerstine, foreldre Mas Kjær og Ingebor Gundersdatter. Faddere: Simon Fesæt, Nils Stoke, Anders Busterøe, Kjersti Rønholt, Ingebor Nilsdatter.

01.10.1780: Greger, foreldre Ole Olsen Schauven og Margrethe Gregersdatter. Faddere: Christen Schauvstad, Lars Bamble, Hans Utgaarden, Asløv Asvold, Mari Høn.

08.10.1780: Peter, foreldre Peter Franzen Cudrio og Engel Chatrine Hermansdatter. Faddere: Hendrich Erbo, Ole Jerulsen, Hendrich Gren, Mad. Margrethe Cudrio, Live Forbek? alle med fadderne i Langesund.

12.10.1780: Maren, foreldre Knut Isaksen Hære og Mari Nilsdatter. Faddere: Forvalter Brun, Jacob Lucassen, Nils Lucassen, Mari Christensdatter, Anne Mathiasdatter.

12.10.1780: Døbt i Kragerøe kjerke af hr. Lund et uægte barn fra Bamble menighed kaldet Ole, fød af pigen Kjersten Olsdatter. Ved daaben skal være i følge hr. Lunds bog fader Torbiøn Kystolsen Langøe. Faddere: Jakon? Christensen, Lars Jensen, Simon Berensen, Maria Andersdatter, Bolette Torjusdatter.

28.10.1780: Inger Maria, foreldre Simon Trosbye og Sophi Hansdatter. Faddere: Amon Melby, Lars Winje, Hans Klep, Kjerstine Bredvig, Mari Abrahamsdatter.

29.10.1780: Kjersten, foreldre Even Christensen Langesund og Bole Olsdatter. Faddere: Aasmund Andersen, Hans Jensen, Brynul Pedersen, Ingebor Knudsdatter, Kjersti Christensdatter.

05.11.1780: Gregers, foreldre Cornelius Asvald og Ragnil Sigursdatter. Faddere: Just Asvald, Hans Jensen, Hans Mid-Rogn, Asløv Asvald, Mari Sigursdatter.

12.11.1780: Døbt et uægte barn Anne kaldet, fød af pigen Mari Andersdatter Rørholteiet, ved daaben blev udlagt til fader af fadrene Anon Knudsen Soldat. Faddere: Christen Ese, Hans Andersen, Peder Andersen, Syneve Knudsdatter, Anne Maria Torgiersdatter.

19.11.1780: Anna Maria, foreldre Morthen Arøe Langesund og Susana Nilsdatter. Faddere: Lars Pharo, Lars Arctander, Clas Arctander, Anne Nilsdatter, Anne Pharao.

19.11.1780: Anne Maria, foreldre Ole Andersen Langesund og Kjersten Fredriksdatter. Faddere: Anders Halvorsen, Jacob Pedersen, Jan Sommer, Ingebor Halvorsdatter, Karen Larsdatter.

19.11.1780: Anne, foreldre Ole Thorsen Statellet og Inger? Knudsdatter. Faddere: Arenholt Sønby, Jon Eeg, Abraham ibid, Ingebor Knudsdatter, Martha Caspersdatter.

26.11.1780: Anne Dordi, foreldre Rasmus Hansen og Mari Rasmusdatter. Faddere: Mads Klep, Erik ibid, Mas Rasmussen, Mari Andersdatter, Mari Klep.

03.12.1780: Ole, foreldre Niels Olsen Svinland og Ingebor Jacobsdatter. Faddere: Kittel Brevig, Torbiørn Olsen, Knudt Olsen, Anne Halvorsdatter, Siri Anonsdatter.

03.12.1780: Martha Maria, foreldre Ole Halvorsen Here og Anne Halvorsdatter. Faddere: Aslag Halvorsen, Christen Halvorsen, Jens Pedersen, Ide Pedersdatter, Tone Sigursdatter.

07.12.1780: Even, foreldre Torbiørn Olsen Præstegaardseie og Kari Evensdatter. Faddere: Niels Svinland, Niels Tinderholt, Knudt Tellevsen, Sophie Tvetten, Mari Anonsdatter Brækeeie.

10.12.1780: Ingebor Maria, foreldre Anders Pedersen Langesund og Kari Andersdatter. Faddere: Peder Thoersen, Jens Giømble, Kiel Andersen, Inger Olsdatter, Anne Andersdatter.

17.12.1780: Jacob, foreldre Niels Gundersen Brevig ytre og Anne Christensdatter. Faddere: Anund Brevig, Amund ibidem, Hans ibidem, Kiestine Enersdatter, Kiestine Michelsdatter.

17.12.1780: Gunuld, foreldre Sergiant Ole Gunuldsen i Ombosnæs og Berthe Anonsdatter. Faddere: Kittel Olsen, Ole Anonsen, Anders Jacobsen, Ingebor Giertsdatter, Kari Danielsdatter.

17.12.1780: Døbt et uægte barn kaldet Jørgen, moderen Maria Hansdatter, ved daaben blev udlagt til barnefader Hans Jørgensen ungkarl og nu er udcommanderet i hans kong. Majestets tieneste. Faddere: Anders Klep, Mads ibid, Mads Sorthedahl, Ingeborg Hansdatter, Pernille Hansdatter.

24.12.1780: Maren, foreldre Christen Knudsen og Agetha Larsdatter Stathelle. Faddere: Halvor Olsen, Lars Olsen, Lars Christensen, Kiestij Knudsdatter, Ingebor Arnoldsdatter.

25.12.1780: Martha, foreldre Hans Michelsen Bamble og Ingebor Gundersdatter. Faddere: Amund Winie, Amund Findal, Michel Bamble, Alles Gundersdatter, Kari Simonsdatter Bamble.

26.12.1780: Gunvold, foreldre Søren Michelsen i Langesund og Martha Gunvoldsdatter. Faddere: Rasmus Halvorsen, Eijlert Larsen, Hans Sørensen, Inger Gullichsdatter, Annechen Brynuldsdatter.

06.01.1781: Magrettha, foreldre Peder Hansen Here og Maria Christensdatter. Faddere: Niels Lorentsen, Anders Jacobsen, Bæruld Luchassen, Ingebor Chathrine Johanesdatter, Aavet Thoersdatter.

14.01.1781: Anne Chathrina, foreldre Christen Luchasen Here og Anne Kiestine. Faddere: Christen Christensen, Anders Jacobsen, Ole Luhasen, Anne Chathrine Johannesdatter, Else Pettersdatter.

14.01.1781: Anon, foreldre Ole Anonsen i Ombosnes og Margaretha Christoffersdatter. Faddere: Tellev Thoersen, Ole Pedersen, Amund Madsen, Groe Tostensdatter, Inger Larsdatter.

14.01.1781: Even, foreldre Lars Thoersen Rogn og Kiestine Larsdatter. Faddere: Halvor Rogn, Hans Rogn, Christen Aabye, Inger Chathrine Aabye, Bodil Aabye.

14.01.1781: Daab confirmeret Ole, foreldre Abraham Schouen og Allev Larsdatter. Faddere: Niels Rosland, Lars Larsen, Tharald Nielsen, Kiestij Jensdatter.

15.01.1781: Døbt et uægte barn kaldet Nicolajnde? fød af piigen Anne Maria Hansdatter Eegseje. Ved daaben blev udlagt til barnefader en ung karl og styermand nafnlig Niels Clausen i Brevig. Faddere: Jon Eeg, Ole Jensen, Abraham Eeg, Anne Maria Enersdatter, Anne Jonsdatter.

21.01.1781: Daab confirmeret Christen, foreldre Erich Hansen Waag vestre og Maren Heline Erichsdatter. Faddere: Torjus Waag, Daniel Aabye, Even Tvetten, Maria Andersdatter, Aase Erichsdatter.

21.01.1781: Maren Kiestine, foreldre Hans Halvorsen Here og Maria Christiansdatter. Faddere: Lars Pedersen, Christen Christensen, Hans Nielsen, Anne Sijvertsdatter, Kari Olsdatter.

21.01.1781: Daab confirmeret Jon, foreldre Peder Hafredal og Anne Jonsdatter. Faddere: Even Ringeskiøe, Peder Schare, Jacob Jonsen, Abelone Thoersdatter, Aase Christoffersdatter.

21.01.1781: Johan, foreldre Niels Luchasen Here og Agenette Johannesdatter. Faddere: Jacob Luchasen, Stoe Larsen, Knudt Isachsen, Mari Christensdatter, Anne Chathrine Johannesdatter.

21.01.1781: Ole, foreldre Gullich Larsen i Stathelle og Ingebor Nielsdatter. Faddere: Lars Lund, Halcor Olsen, Erich Nielsen, Zidsel Nielsdatter, Anne Sophie Nielsdatter.

11.02.1781: Niels, foreldre Hans Gunuldsen Here og Live Nielsdatter. Faddere: Anders Jacobsen, Christen Hansen, Hans Nielsen, Anne Sijvertsdatter, Martha Nielsdatter.

side 34-35.

25.02.1781: Kari, foreldre Ole Jensen Rosland og Ingebor Rasmusdatter. Faddere: Niels Rosland, Thron Rønholt, Ole Thoersen, Kiestij Rønholt, Kiestij Jensdatter Rosland.

25.02.1781: Sijvert, foreldre Lars Gullichsen Glittum og Gunild Sigursdatter. Faddere: Thoer Rønholt, Ole Gullichsen, Hans Gullichsen, Maria Heuchedal, Ingebor Gullichsdatter.

25.02.1781: Christen, foreldre Thron Larsen Rognstranden og Børthe Maria Halvorsdatter. Faddere: Anders Rogn, Jacob Rogn, Mads Larsen, Anne Rogn, Mari Jacobsdatter ibidem.

25.02.1781: Kiestij, foreldre Halvor Blegelien og Anne Hansdatter. Faddere: Anders Blegelij, Jacob Blegelj, Søren Blegelj, Marj Lille Bræche, Alleth Hansdatter.

04.03.1781: Abraham, foreldre Jon Nielsen Eeg nedre og Kiestj Jensdatter. Faddere: Hans Giømble, Isach Giømble, Abraham Eeg, Ingebor Knudsdatter, Ingebor Jørgensdatter.

04.03.1781: Niels, foreldre Even Thoersen Ringeskiøe og Anne Andersdatter. Faddere: Hans Erichsen, Isach Hartvedt, Peder Schare, Anne Jensdatter, Sijri Andersdatter.

11.03.1781: Elizabeth, foreldre Niels Christensen i Langesund og Maren Olsdatter. Faddere: Ole Straaeholmen, Ole Johannesen, Jon Gregersen, Ingebor Andersdatter, Kiestij Christensdatter.

14.03.1781: Jon, foreldre Mester Jacob Lukasen Here og Maren Chathrine Jonsdatter. Faddere: Hr. forvalter Brun, Diderich Hagelund, Niels Luchasen, Mari Nielsdatter, Karen Sørensdatter.

18.03.1781: Anne, foreldre Isach Gregersen Asval og Aslev Jensdatter. Faddere: Niels Rosland, Hans Nielsen, Isach Giømble, Kari Gregersdatter, Anne Jensdatter.

18.03.1781: Anne, foreldre Erich Glittum og Børthe Olsdatter. Faddere: Sigvald Halvorsen, Halvor Sigvaldsen, Lars Pedersen Glittum, Ingebor Hansdatter, Tharan Olsdatter.

25.03.1781: Jon, foreldre Jørgen Danilsen Tvetten paa Strand og Kari Larsdatter. Faddere: Manasse Riis, Hans Klep, Mads Sorthedahl, Anne Asdahlstranden, Aase Isachsdatter Klep.

25.03.1781: Gunild, foreldre Knudt Olsen Grasmyr og Guri Christoffersdatter. Faddere: Anders Tostensen, Niels Giertsen, Michel Smed, Ingebor Tangevald, Johanne Olsdatter Kielstad.

04.04.1781: Martha, foreldre Anders Andersen Gierstad og Kiestj Pedersdatter. Faddere: Lars Silian, Peder Gierset, Aasold Rugtvedt, Boel Giersset, Anne Maria Rugtvedt.

08.04.1781: Niels, foreldre Thron Christensen Rønholt og Asleuv Jensdatter. Faddere: Ole Rosland, Ole Rønholt, Knudt Tellevsen, Kiestj Rønholt, Kiestj Rosland.

12.04.1781: Anne Maria, foreldre Christen Thoersen i Langesund og Inger Olsdatter. Faddere: Peder Thoersen, Ole Olsen Moe, Erich Fillestad, Kari Andersdatter, Anne Maria Larsdatter Tvetten østre.

12.04.1781: Luchas, foreldre Anders Michelsen ved Here og Kari Luchasdatter. Faddere: Erich Hansen, Anders Jacobsen, Ole Luchasen, Michel Jonsens kone, Oved Thorsdatter.

15.04.1781: Erich, foreldre Hans Erichsen Feesæteie og Kari Larsdatter. Faddere: Ole Erichsen, Even Ringeskiøe, Lars Pedersen Glittum, Børthe Feeset, Aase Maria Christoffersdatter.

15.04.1781: Jørgen, foreldre Even Jørgensen Tvetten vestre og Helvig Jensdatter. Faddere: Gullich Jensen, Ole Diderichsen, Elias Skolleholder, Helge Jørgensdatter, Aaste Jensdatter.

22.04.1781: Helge Maria, foreldre Lars Michelsen Lund i Stathelle og Regine Danielsdatter. Faddere: Klocker Glatved, Jacob Biør..., Daniel Danqvartsen, Ingebor Dahl, Anne Gundersdatter Kielstad.

06.05.1781: Giert, foreldre Ole Andersen Lineeie og Kari Giertsdatter. Faddere: Niels Giertsen, Gunder Madsen, Hans Andersen, Anne Maria Jonsdatter Line, Anne Andersdatter ibid.

06.05.1781: Pernille, foreldre Poeul Nielsen i Langesund og Margaretha Jacobsdatter. Faddere: Hans Jacob Augustinusen, Even Sørensen, Jacob Pedersen, Kari Jørgensdatter, Kari Haavorsdatter.

11.05.1781: Lars, foreldre Poeul Erichsen Krabrøe og Kiestij Larsdatter. Faddere: Tosten Rugtvedt, Mads Larsen, Abraham Eeg, Kiestij Riis, Mari Krabrøe.

11.05.1781: Maren, foreldre Christen Thoersen Here og Dorthe Maria Luchasdatter. Faddere: Petter Lorentsen, Andreas Glafsrøm, Ole Traag, Madame Traag, Mari Thorsdatter.

13.05.1781: Søren, foreldre Amon Hødvig og Kiestine Johannesdatter. Faddere: Christen Esse, Manasse Riis, Abraham Esse, Live Riis, Mette Maria Amundsdatter.

24.05.1781: Ole, foreldre Hans Andersen Lineeie og Mari Andersdatter. Faddere: Ole Andersen Lineeie, Anders Madsen, Helvig Andersdatter, Kari Madsdatter Line.

24.05.1781: Martha, foreldre Peder Jonsen Kiørstad og Sijri Gullichsdatter. Faddere: Aasold Kiørstad, Abraham Hagen, Jørgen Walsrøe, Ellen Wraalsdatter, Ingebor Hansdatter.

27.05.1781: Christian, foreldre Simon Christiansen Hanch ved Here og Ingebor Svendsdatter. Faddere: Lars Silian, Erich Finne, Niels Nielsen, Ingebor Johannesdatter, Mari Thoersdatter.

27.05.1781: Thoer, foreldre Abraham Erichsen Bambleeie og Else Goeutesdatter. Faddere: Christen Bamble, Ole Schoeun, Ole Larsen, Anne Bamble, Live Gundersdatter.

04.06.1781: Johan, foreldre Christen Christensen Here og Børthe Chathrine Johannesdatter. Faddere: Christen Luchasen, Bæruld Luchasen, Anders Jacobsen, Mari Nielsdatter, Kari Christensdatter.

04.06.1781: Døbt udj Langesunds kierke et uægte barn kaldet Anne Sophia, fød af piigen Anne Maria Jørgensdatter i condition hos Sr. Poeulsen i Langesund, hun tilstod at være fød paa Kongsberg og der confirmeret, men siiden ikke har været til Herrens bord paa 5 a 6 aar, til barnets fader udlagt en ugift person nafnlig Hans Holm fra Drammen som rejser omkring med Nornberger ... faderne vare klocker Glatved, Frans Arnoldsen, Rasmus Halvorsen, Maren Jensdatter, Anne Sørensdatter.

17.06.1781: Daab confirmeret Aaste Maria, foreldre Elias Hansen Høen og Alleth Pedersdatter. Faddere: Christen Bamble, Ole Winie, Hans Abrahamsen, Sophie Maria Hansdatter Trosbye, Anne Malleene Bendixdatter Melbye.

17.06.1781: Gullich, foreldre Hans Gullichsen Nysteen og Sijri Nielsdatter. Faddere: Christen Biercheset, Ole Gullichsen, Lars Pedersen, Mari Larsdatter, Ingebor Nielsdatter.

24.06.1781: Mette Maria, foreldre Christen Michelsen Hødvig og Martha Isachsdatter. Faddere: Amund Sigtesøyen, Amon Hødvig, Ole Winie, Kiestij Olsdatter, Mette Maria Amundsdatter.

01.07.1781: Anne Maria, foreldre Johanes Larsen Heerum og Ingebor Maria Aagesdatter. Faddere: Jon Sødtholt, Nijsmund Rørholt, Lars Larsen, Anne Clausdatter, Kari Jonsdatter.

01.07.1781: Inger, foreldre Gunder Jensen Gongeeie og Sara Larsdatter. Faddere: Even Tvetten vestre, Elias Skolleholder, Jacob Jonsen, Allev Schoeuven, Aaste Jensdatter.

01.07.1781: Christoffer, foreldre Rasmus Erichsen Døredaleie og Sijri Gundersdatter. Faddere: Halvor Rønholt, Biørn Sigvaldsen, Jacob Michelsen, Malleene Askudsdatter, Kiestij Rosland.

side 36-37.

08.07.1781: Hans, foreldre Haagen Olsen ved Here og Johanne Hansdatter. Faddere: Niels Riiberg, Anders Jacobsen, Ole Michelsen, Kari Luchasdatter, Kiestij Pettersdatter.

08.07.1781: Ingebor Maria, foreldre Ole Olsemn Moe i Langesund og Kari Thoersdatter. Faddere: Christen Wingerøij, Hans Sørensen Midtrogn, Ole Andersen Wingerøij, Helvig Pedersdatter, Anne Maria Larsdatter Tvetten østre.

08.07.1781: Kiestin Maria, foreldre Erich Gundersen Aabyeeie og Sijri Jacobsdatter. Faddere: Isach Aabye, Niels Stoche vestre, Lars Thoersen Brevig østre, Stine Aabye, Sara Aastad.

22.07.1781: Mads, foreldre Ole Madsen Line og Anne Maria Jonsdatter. Faddere: Anders Line, Gunder Madsen, Hans Rørholt, Ellen Torbiørnsdatter, Else Maria Jonsdatter Rørholt.

05.08.1781: Johannes, foreldre Lars Eijlertsen i Langesund og Anne Zachariasdatter. Faddere: Peder Thoersen, Anders Lassesen, Hans Sørensen paa Bahnen, Karen Olsdatter, Kari Svendsdatter.

05.08.1781: Karen, foreldre Jørgen Hansen Here og Else Pettersdatter. Faddere: Lars Pedersen, Erich Hansen, Sijvert Gundersen, Dorthe Maria Luchasdatter, Martha Thoersdatter.

12.08.1781: Ingebor Maria, foreldre Amund Christensen Winie og Anne Maria Christensdatter. Faddere: Christen Bamble, Ole Winie, Ole Ese, Anne Maria Sørensdatter, Mette Kiestine Evensdatter Winie.

19.08.1781: Anne Johanne, foreldre Erich Halvorsen Here og Jijde Pedersdatter. Faddere: Stian Andersen, Aslag Halvorsen, Christen Christiansen, Anne Halvorsdatter, Kiestij Pettersdatter.

19.08.1781: Kiestine, foreldre Abraham Christensen Finmarch og Helvig Johannesdatter. Faddere: Simon Fæset, Elling Esse, Christen Danielsen, Aasse Maria Sørensdatter, Torbær Biørnsdatter.

19.08.1781: Børthe Maria, foreldre Even Zachariasen Tvetten østre og Sophie Amundsdatter. Faddere: Lars Tvetten, Jon Bamble, Amund Thoersen Høen, Mari Zachariasdatter, Leene Abrahamsdatter.

23.08.1781: Niels, foreldre Anders Nielsen i Langesund og Anne Chathrine Giertsdatter. Faddere: Even Sørensen, Jens Isachsen, Daniel Danielsen Arøe, Ingebor Knudsdatter, Dorthe Pedersdatter.

01.09.1781: Børthe Gurine, foreldre Ole Jensen i Langesund og Anne Maria Enersdatter. Faddere: Tengel Jensen, Christen Thiis, Giærulf Olsen, Susanna Gregersdatter, Kari Haavorsdatter.

09.09.1781: Ole, foreldre Niels Olsen Tinderholt og Anne Halvorsdatter. Faddere: Kittel Brevig, Torbiørn Schoeun, Knudt Hendrichsen, Kari Knudsdatter, Anne Maria Larsdatter.

13.09.1781: Helvig, foreldre Amund Larsen Wisestadeie og Aase Maria Isachsdatter. Faddere: Sigvald Halvorsen, Abraham Nysteen, Niels Olsen, Mari Pedersdatter, Ingebor Jørgensdatter.

23.09.1781: Ole, foreldre Sijvert Gundersen Here og Else Kiestine Jonsdatter. Faddere: Lars Pedersen, Ole Pedersen, Christen Christiansen, Tone Sigursdatter, Kari Olsdatter.

23.09.1781: Maria, foreldre Jacob Christensen Hafsund og Anne Maria Andersdatter. Faddere: Simon Feeset, Claus Hafsund, Christen Christensen ibid, Sophie Hansdatter Trosbye, Pernille Erichsdatter ibid.

03.10.1781: Ole, foreldre Torgrim Torgrimsen Aabyeeie og Aaste Olsdatter. Faddere: Isaak Aabye, Stian Haraldsen af Gierestad sogn, Christen Danielsen Aabye, Live Gundersdatter Bræche, Ingebor Feeset.

03.10.1781: Lars, foreldre Lars Christensen Eegseie og Mari Christensdatter. Faddere: Greger Asval, Abraham Eeg, Michel Bamble, Inger Gundersdatter ibid, Anne Joensdatter Eegseie.

03.10.1781: Ole, foreldre Peder Olsen Brevig østre og Martha Olsdatter. Faddere: Jacob Brevig, Lars Lund i Stathelle, Jens Kittelsen, Inger Larsdatter, Sijri Anunsdatter.

07.10.1781: Michel, foreldre Ole Olsen Straaholmen og Anne Olsdatter. Faddere: Hans Jacob Augustinusens kone Anne Maria Pedersdatter, Karen Maria Michelsdatter, Even Sørensen, Henrich Pedersen, Christen Jensen Thiis.

07.10.1781: Anne Johanne, foreldre Anders Halvorsen og Maren Goutesdatter. Faddere: Søren Johannesens kone Anne Olsdatter, Magdalena Thomasdatter, Ole Larsen Schougen, Jacob Pedersen Smedsvend, Ole Ougensen.

07.10.1781: Maren Kirstine, foreldre Tellef Thorsen Ombordsness og Maren Larsdatter. Faddere: Tyge Aslachsens kone Ombordsness, Kirsten Larsdatter Brevig, Lars Torbiørnsen Ombordsness, Ole Annundsen ibid, Mads Larsen ibid.

14.10.1781: Rasmus, foreldre Ole Joensen Kiørstad og Maria Gullichsdatter. Faddere: Peder Hafredals kone Anne Joensdatter, Aase Maria Christophersdatter ibid, Jørgen Caspersen Kiørstad, Aasold Gullichsen ibid, Jacob Joensen Rørholt.

14.10.1781: Anders, hiemmedøbt, foreldre Stian Andersen ved Herre og Anne Thorsdatter. Faddere: Jon Michelsens kone ved Here Anne Sijvertsdatter, Martha Thoersdatter ibid, Erich Halvorsen ibid, Jacob Aasoldsen ibid, Thoer Larsen Siliand.

21.10.1781: Gunder, foreldre Niels Anonsen Kiellestadeie og Martha Maria Thalachsdatter. Faddere: Arnold Olsen Synbys kone Lisbeth Knudsdatter, Kirsti Jacobsdatter Eeg, Lars Christensen Eegseie, Jens Larsen ibid, Gunder Madsen Kiellestad.

01.11.1781: Helge, foreldre Michel Madsen Midgaarden og Aleth Gundersdatter. Faddere: Hans Larsen Hafreagers kone Helge Larsdatter, Martha Gundersdatter Garstad, Hans Christensen Bamble, Peder Madsen Findal, Anders Madsen Findal.

04.11.1781: Jacob, foreldre Hans Olsen lille Brække og Mari Jacobsdatter. Faddere: Mads Kiærs kone Ingebor Gundersdatter, Helge Maria Halvorsdatter, Biørn Thoersen Glittum, Søren Andersen Blegelien, Jacob Halvorsen ibid.

04.11.1781: Petter, foreldre Petter Jansen Rundqvist ved Herre og Anne Catharine Andersdatter. Faddere: Niels Bertes kone Ingebor Catharine Johannesdatter, Kari Christensdatter, Christen Lucasen, Gunder Olsen, Peder Hansen alle ved Herre.

11.11.1781: Bodil, foreldre Hans Madsen Asdahl og Aase Mathiasdatter. Faddere: Isaach Aabyes kone Inger Katrine Pedersdatter, Anne Mathiasdatter Hellestved, Isaak Klep, Ole Joensen Traag, Erich Mathiasen Hellestved.

11.11.1781: Bodil, foreldre Lars Halvorsen Rørholdteie og Sønev Knudsdatter. Faddere: Anders Joensen Rørholtes kone Martha Jørgensdatter, Anne Maria Torgrimsdatter ibid, Kittel Solgaar, Lars Joensen Rørholt, Hans Gullechsen Nyesteen.

side 38-39.

18.11.1781: Hans, foreldre Lars Arnoldsen og hustrue Helvig Gregersdatter i Langesund. Faddere: Cornelius Gregersens kone Ragnild Siversdatter, Berthe Maria Hansdatter, Ole Jonassen, Truels Arnoldsen, Friderich Engelbrethsen Skoemagersvend.

18.11.1781: Peder, foreldre Laers Pedersen Røsklev i Langesund og Karen Thoersdatter. Faddere: Lars Houchedals kone Maria Halvorsdatter, Helvig Thorsdatter Røsklev, Ole Thorsen ibid, Halvor Thorsen ibid, Thomas Pedersen Glittum.

18.11.1781: Inger, foreldre Peder Joensen og Kirsten Jørgensdatter. Faddere: Hans Giømbles kone Anne Clausdatter, Anne Svendsdatter, Rasmus Pedersen, Isaach Jørgensen Giømble, Rollev Tollevsen hos hr. Cudrio.

18.11.1781: Karen Kistine, foreldre Ole Michelsen og Inger Gullichsdatter. Faddere: Ole Larsen Skougens kone Ragnild Sigursdatter, Anne Sørensdatter, Joen Thorsen, Eilert Larsen, Hans Sørensen.

25.11.1781: Isaach, foreldre Anders Isaachsen i Langesund og Johanne Pedersdatter. Faddere: Peder Sigtesøjes kone Helvig Pedersdatter, Kari Hlvorsdatter, Thomas Thomasen, Cornelius Gregersen, Anders Pedersen alle i Langesund.

05.12.1781: Tvillinger Borjer og Ingeborg, foreldre Aanen Tollevsen Brækkeeie og Ambor Pedersdatter. Faddere til Borjer: Erich Eses kone Maren Larsdatter, Mari Sijvertsdatter, Christen Ese, Christen Jørgensen Bierkeset, Amund Ansteensen ibid. Faddere til Ingebor: Ole Svendsens kone Inger Anonsdatter, Mari Larsdatter, Kittel Tellevsen Ese, Lars Christensen Winiestrand, Abraham Evensen Ese.

09.12.1781: Guri, foreldre Erich Hansen Herre og Dorthe Christensdatter. Faddere: Christen Thoersens kone Dorthe Maria Lucasdatter, Marthe Nielsdatter, Lars Pedersen, Sijvert Gundersen, Hans Nielsen alle fra Herre.

16.12.1781: Inger, foreldre Lars Thoersen Havredahl og Sara Andersdatter. Faddere: Tron Rønholts kone Aslev Jensdatter, Ingebor Kiøstolsdatter, Anders Svendsen Hafredahl, Ole Thoersen Kønøen, Ole Thoersen Rønholt.

16.12.1781: Jacob, foreldre Claus Christensen Hafsund og Aase Maria Sørensdatter. Faddere: Jacob Hafsunds kone Anne Maria Andersdatter, Sara Amundsdatter Aastad, Abraham Christensen Finmark, Simon Nielsen Feeset, Christen Abrahamsen Finmark.

16.12.1781: Peder, foreldre Lars Pedersen Herre og Kari Olsdatter. Faddere: Mari Olsdatter, Anne Lisbeth Joensdatter, Knud Halvorsen, Niels Jacobsen, Lars Olsen.

23.12.1781: Kirsti, foreldre Anund Knudsen Aabyeeie og Kirsti Jørgensdatter. Faddere: Hans Gullechsens kone Siri Nielsdatter Nyesteen, Mari Larsdatter, Abraham Gullechsen Nyesteen, Levor Talachsen Bambleeie, Knud Aanonsen Bierkeseteie.

25.12.1781: Inger Marie, foreldre Christen Larsen Schovstad og Sophie Maria. Faddere: Hans Schovstads kone Berthe Christensdatter, Anne Margrethe Simonsdatter Bamble, Ole Olsen Schoven, Hans Olsen Udgaarden, Michel Christensen Bamble.

30.12.1781: Gunild, foreldre Christen Jørgensen Bierkeset og Kirsti Larsdatter. Faddere: Wraael Fostveds kone Kari Jørgensdatter, Mari Larsdatter Bierkeset, Lars Andersen ibid, Amund Ansteensen ibid, Erich Hansen Aabye.

13.01.1782: Anne Maria, foreldre Lars Joensen Rørholt og Kari Simonsdatter. Faddere: Ole Madsen Lines kone Ane Maria Joensdatter, Sara Amundsdatter Aastad, Søren Sørensen Sødtholt, Jacob Andersen Blegelien, Lars Simonsen Bamble.

13.01.1782: Abigael, foreldre Anund Knudsen Stathelle og Maria Pedersdatter. Faddere: Nicolai Hansens kone i Ombosnæs Johanne Pedersdatter, Anne Olsdatter ibid, Lars Larsen Stathelle, Niels Larsen ibid, Sivert Larsen ibid.

13.01.1782: Else, foreldre Aslaug Halvorsen Herre og Gunild Halvorsdatter. Faddere: Stian Andersens kone Anne Thorsdatter, Ingebor Hansdatter, Lars Pedersen, Ole Halvorsen, Jens Halvorsen.

20.01.1782: Jens, foreldre Aanon Nielsen Schouvenseie og Tone Nielsdatter. Faddere: Abraham Schovens kone Aslev Larsdatter, Anne Nielsdatter Døredahl, Halvor Sigvaldsen, Anders Nielsen Bakke, Lars Mortensen Dørredahl.

20.01.1782: Dorothea, foreldre Jørgen Aasoldsen Roslandeie og Malene Askudsdatter. Faddere: Isaach Gregersen Roslands kone Aslev Jensdatter, Kirsti Jensdatter, Niels Svendsen ibid, Peder Andersen Rørholdteie, Biørn Sigvaldsen.

20.01.1782: Peder, foreldre Elling Clausen Finmark og Maren Larsdatter. Faddere: Erich Eses kone Maren Larsdatter, Marthe Amundsdatter, Abraham Christensen Finmark, Abraham Amundsen Ese, Anders Torjusen Waag.

20.01.1782: Døbt et uægte barn Inger Maria. Moderen Ingebor Hansdatter Klepeie, til barnefader blev udlagt unge karl Peder Thorensen som tiener paa Hellestved. Faddere: Rasmus Hansens kone Mari Rasmusdatter, Ragnild Arnoldsdatter, Mads Joensen, Rasmus Hansen.

26.01.1782: Jacob, foreldre Joen Jacobsen Sødtholt og Martha Larsdatter. Faddere: Hans Andersen Havreagers kone Helge Larsdatter, Martha Jacobsdatter, Jacob Sørensen Schierke, Søren Sørensen Sødtholt, Peder Jacobsen ibid.

03.02.1782: Knud, foreldre Kittel Tellevsen Ese og Else Kiøstolsdatter. Faddere: Halvor Ellevsens kone paa Lislev i Sanichedahl Kari Olsdatter, Kisti Hansdatter, Halvor Ellevsen Lislev, Ole Hansen ibid, Thoer Kiøstolsen Ese.

side 40-41.

03.02.1782: Søren, foreldre Ole Sørensen Præstegaardseie og Margitte Torbiønsdatter. Faddere: Manasse Danielsen Riises kone Else Olsdatter, Signe Olsdatter Præstegaarden, Christen Erichsen Hydal, Hans Tollevsen Præstegaarden, Ole Olsen ibid.

10.02.1782: Kirsti, foreldre Niels Ellevsen Stathelle og Helge Larsdatter. Faddere: Gullech Larsens kone i Stathelle Ingebor Nielsdatter, Anne Margrethe Jørgensdatter, Claus Knudsen, Gunder Madsen, Haralds Andersen alle i Stathelle.

10.02.1782: Halvor, foreldre Ole Halvorsen Herre og Anne Halvorsdatter. Faddere: Erich Halvorsens kone Idde Pedersdatter, Else Pedersdatter, Aslak Halvorsen, Stian Andersen, Povel Halvorsen alle ved Herre.

10.02.1782: Thoer, foreldre Lars Jacobsen Rogn og Johanne Goutesdatter. Faddere: Hans Sørensen Nordre Rogns kone Anne Andersdatter, Else Maria Jacobsdatter, Anders Christensen, Thron Larsen, Joen Jacobsen alle paa Rogn.

16.02.1782: Sara, foreldre Christopher Sørensen Stokke og Mari Zachariasdatter. Faddere: Simon Bambles enke Anne Zachariasdatter, Mette Kirstine Evensdatter Winie, Søren Sørensen Sødtholt, Joen Simonsen Bamble, Halvor Jacobsen Schierke.

16.02.1782: Martha Maria, foreldre Talach Aanensen Bambleeie og Aaste Larsdatter. Faddere: Hans Christensen Bambles kone Inger Gundersdatter, Kari Anonsdatter, Hans Larsen Schouen, Ole Larsen Bamble, Knud Anonsen.

20.02.1782: Anon, foreldre Ole Svendsen Brækkeeie og Inger Anonsdatter. Faddere: Niels Olsen Tinderholts kone Anne Halvorsdatter, Anne Maria Larsdatter Tvetan, Christen Jørgensen Bierkeset, Niels Olsen Tinderholt, Anun Ansteensen Bierkeset.

24.02.1782: Kirsti Maria, foreldre Harald Biørnsen Glittum og Mette Arnoldsdatter. Faddere: Lars Knudsen Heuchedals kone Maria Halvorsdatter, Anne Olsdatter Glittum, Ole Biørnsen Hafredal, Peder Heuchedal, Ole Gullechsen Glittum.

24.02.1782: Søren, foreldre Søren Sørensen Sødtholt og Kirstine Simonsdatter. Faddere: Jacob Sørensen Schierches kone Anne Torbiørnsdatter, Ane Margrette Simonsdatter Bamble, Lars Jonsen Rørholt, Jon Jacobsen Sødtholt, Peder Jacobsen Sødtholt.

27.02.1782: Amon, foreldre Tosten Anonsen Waag og Berthe Amonsdatter. Faddere: Ejlert Rønningens kone Helge Jørgensdatter, Berte Torjusdatter Waag, Erich Hansen ibid, Ole Didrichsen Tvetten, Aage Olesen Waagseie.

09.03.1782: Jon, foreldre Even Amundsen Aaby og Stine Danielsdatter. Faddere: Even Bræckes kone Mette Thoersdatter, jomfr. Boel Aabye, læhnsmand Michel Hansen, Lars Evensen Udgaarden, Christen Danielsen Aabye.

09.03.1782: Anders, foreldre Hans Alvsen Wissestad og Ingebor Nielsdatter. Faddere: Isach Nielsen Wissestad, Thallak Nielsen Ombosnæss, Niels Nielsen Wissestad.

10.03.1782: Sivert, foreldre Jon Michelsen Herre og Anne Jonsdatter. Faddere: Anders Michelsens kone Karen Lucasdatter, Helge Pedersdatter i Langesund, Stian Andersen, Jørgen Hansen, Niels Michelsen alle ved Herre.

17.03.1782: Mari, foreldre Jens Halvorsen Herre og Ane Dorthe Olsdatter. Faddere: Ole Halvorsens kone Ane Halvorsdatter, Ane Kirstine Jensdatter Rachestad, Jacob Aasoldsen Herre, Peder Giertsen Giærseth, Lars Andersen Herre.

17.03.1782: Carl, foreldre Gunders Olesen Gierstadeie og Marte Torkelsdatter. Faddere: Sergeant Rønholts kone Berte Anondsdatter, Helvig Madsdatter Line, Anders Olesen Line, Kittil Olesen Ombosnæss, Lars Andersen Line.

17.03.1782: Lars Petter, foreldre Andreas Johansen Eegseie og Pernille Christensdatter Bøe. Faddere: Arnold Sønbyes kone Lisbeth Knudsdatter, Kisti Jacobsdatter Eeg, Ole Arnoldsen Sønbye, Lars Nielsen Fillestad, Knud Anonsen Bierkesetheie.

17.03.1782: Søren, foreldre Amun Sørensen Melbye og Boel Magrete Christensdatter. Faddere: Lars Winjes kone Anne Hellene Sørensdatter, Ane Maria Thoersdatter Høen, Simon Sørensen Trosbye, Amund Christensen Winje, Michel Christensen Bamble.

17.03.1782: Gunder, foreldre Jon Henrichsen Heuchedahl og Turi Gundersdatter. Faddere: Lars Houchedahls kone Maria Halvorsdatter, Ingebor Hansdatter ibid, Peder Arnoldsen Houkedahl, Lars Pedersen Glittum, Andreas Pedersen Houkedahl.

22.03.1782: Halvor, foreldre Hans Thomas Sibiørnsen og Giertrud Pedersdatter. Faddere: Hans Jacob Augustinusens kone Anne Maria Pedersdatter, Helge Pedersdatter, Peder Nielsen, Isak? Abrahamsen, Jens Isaksen.

24.03.1782: Lars, foreldre Stoe Larsen Herre og Anne Cathrine Olsdatter. Faddere: Niels Lucasens kone Agnethe Johanesdatter, Pernille Thoersdatter, Knud Isaksen, Erich Hansen, Andreas Glavstrøm.

29.03.1782: Anne Maria, foreldre Halvor Gundersen Herre og Ana Taraldsdatter. Faddere: Ole Jensens kone ved Herre Maria Olsdatter, Ingebor Jacobsdatter Ombosnæs, Lars Olesen Herre, Mathias Svensen ibid, Knud Anundsen Bierkesetheie.

07.04.1782: Mari, foreldre Hans Torbiørnsen Ombosnæs og Ingebor Giertsdatter. Faddere: Thoer Torbiørnsen Flottens kone Ane Maria Giertsdatter, Kari Giertsdatter Gierseth, Laers Torbiønsen Ombosnæss, Ole Pedersen ibidem, Peder Giertsen Gierseth.

07.04.1782: Eet uægte barn Maren, moderen Mari Pedersdatter ved Herre, faderen Ole Johanesen Wærme i Slemdahl. Faddere: Ole Olesens kone ved Herre Anne Maria Torjusdatter, Mari Abrahamsdatter Høen, klocker Glatved, Thoer Høen, Ole Jensen Rønholt.

21.04.1782: Maren Sophia, foreldre Niels Giertsen i Stathele og Inger Nielsdatter. Faddere: Christen Giertsens kone Anne Danielsdatter, Gunild Poulsdatter Kiellestad, Ole Andreasen Rønningen, Gunder Christensen Tavle fra Arendahl, Daniel Christensen fra do.

03.05.1782: Døbt Torbiøn Torbiønsen Nenseth (ikke mer)

side 42-43.

05.05.1782: Peder, foreldre Ole Hansen Eeg og Ingebor Knudsdatter. Faddere: Jon Nielsen Eegs kone Kirsten Jensdatter, Kirsten Jacobsdatter Eeg, Abraham Christensen Eeg, Ole Arnoldsen Sønbye, Knud Arnoldsen Sønbye.

08.05.1782: Jørgen, foreldre Niels Wingrei. (ikke mer)

10.05.1782: Anders Hansen Wissestad (ikke mer. Muligens samme gutten som er døpt 09.03.1782)

20.05.1782: Catharine, foreldre Christen Halvorsen ved Herre og Live Sørensdatter. Faddere: Anders Michelsens kone Karen Lucasdatter, Karen Olsdatter, Erich Halvorsen, Niels Rasmusen, Anders Jacobsen alle ved Herre.

20.05.1782: Maren, hiemmedøbt, foreldre Thomas Thomasen Røyert og Pernille Olsdatter. Faddere: Rasmus Halvorsens kone Anne Maria Olsdatter, Maren Pedersdatter, Niels Jensen Høeg, Anders Halvorsen Tangevold, Halvor Rasmusen.

Juni 1782: Døbt Jacob Tostensen Rougtvedt (ikke mer)

Juni 1782: Jacob Hansen Lille Bræche. (Jeg aner ikke hva som menes med dette. Det er døpt en Jacob Hansen fra Lille Brekke 04.11.1781, begravet 29.01.1783, 1 år og 2 måneder gammel. Her er en periode hvor det ser ut til at kirkeboka ikke har blitt ajourført på flere måneder, og muligens rekonstruert på grunnlag av løse notater.)

30.06.1782: Hans, foreldre Jacob Hansen og Sara Knudsdatter. Faddere: Søren Johanesens kone Ane Olsdatter, Maren Johane Larsdatter, Hans Johanesen Bagge, Niels Jensen Høeg, Jens Isachsen.

30.06.1782: Aaste Maria, hiemmedøbt, forældre Abraham Erichsen og Aase Jonsdatter i Stathelle. Faddere: Laers Erichsens enke Kirsten Olsdatter, Kirsten Johannesdatter, Poul Erichsen Krabberød, Søren Thorsen fra Øyestad Sogn, Isach Jørgensen Giømble.

30.06.1782: Lucas, foreldre Christen Lucasen og Anne Kirstine Erichsdatter ved Herre. Faddere: Christen Traags kone Aase Jonsdatter (ikke mer).

04.08.1782: Even, foreldre Aasmun Torgersen Sahlen og Maria Steensdatter. Faddere: Claus Giømbles kone Anne, Ane Margrette Jørgensdatter Giømble, Thore Steensen Giømble, Thord Steensen Giømble, Lars Pedersen Glittum.

04.08.1782: Jacob, foreldre Ejlert Knudsen vestre Tvetten og Helge Jørgensdatter. Faddere: Gift kone Maren Gulliksdatter fra Kragerøe, Oline Ejlertsdatter vestre Tvettan, Ole Didrichsen, Even Jørgensen vestre Tvettan, Torsten Amundsen Waag.

10.08.1782: Mari, foreldre Peder Arnoldsen Houkedahlen og Ales Biørnsdatter. Faddere: Thov Biørnsens kone fra Trosbyeie, Ane Maria Pedersdatter Houkedahlen, Harald Biørnsen Glittum, Lars Knudsen Houkedalen, Ole Thorsen Rønholt.

18.08.1782: Christian, foreldre Amund Ansteensen Bierkeseth og hustrue. Faddere: Abraham Nyesteens kone Maren, pigen Ane Hansdatter Gonge, Levor Tallaksen Kalsvigen, Hans Gulleksen Nyesteen, Lars Simonsen Bamble.

18.08.1782: Aase, foreldre Levor Olesen og Groe Olsdatter fra Herre. Faddere: Lars Christoffersens kone Pernille, Kirsti Olsdatter, Mathias Svensen, Biørn Knudsen alle fra Herre.

18.08.1782: Anne Maria, foreldre Johanes Larsen og Ingebor Maria Aagesdatter fra Giømble. Faddere: Jon Sødtholts kone Marte Larsdatter, Johane Maria Pedersdatter fra Langesund, Ole Arnoldsen Sundbye, Lars Larsen Lina, Nielsmund Aagesen Giømble.

25.08.1782: Hiemmedøbt Anne Cathrine, foreldre Christen Christensen og Berthe Cathrine Johanesdatter fra Herre. Faddere: Enken Elen Lucasdatter, Oved Thorersdatter, Bæruld Lucassen, Anders Jacobsen, Niels Berth alle fra Herre.

25.08.1782: Søren, foreldre Hans Sørensen Grostok og Marte Torjersdatter. Faddere: Torgrim Jensen Rachestads kone Siri Jensdatter, Boel Torjersdatter Grostock, Ole Torjersen Grostok, Anders Jensen Rachestad, Halvor Toresen Giømble.

29.08.1782: Uægte Jens, moderen Ane Maria Torgrimsdatter hos sin moder paa Nyesteeneie, faderen Gunder Jensen tiener hos Jørgen Tvettans enke. Faddere: Ingebor Nielsdatter Nyesteen, Karen Andersdatter Biærkeseth, Abraham Gulleksen, Hans Gulleksen begge fra Nyesteen.

31.08.1782: Daniel, foreldre Aasold Gulliksen Kiørestad og Marte Danielsdatter. Faddere: Thor Trosbyeeies kone Boel, Ane Gulleksdatter Kiørestad, Ole Didrichsen, Peder Jonsen, Lars Gulleksen Kiørestad.

01.09.1782: Mette, foreldre Gregers Jonsen Anne Pedersdatter i Langesund. Faddere: Peder Sigursens enke Ingebor Pedersdatter, Ingebor Enochsdatter, Fridrik Pedersen Skoemagersvend, Peder Pedersen Bagersvend, Jacob Sigursen i Langesund.

01.09.1782: Anne Maria, foreldre Niels Jonsen Herre og Magrete Larsdatter. Faddere: Christen Halvorsens kone Live Sørensdatter, Pernille Hansdatter, Lars Andersen, Mathias Hansen alle ved Herre, Lars Christensen i Stathelle.

08.09.1782: Niels, foreldre Knud Nielsen Waage og Maria. Faddere: Anders Erichsen Rolighedens kone Else Bentsdatter, Karen Olsdatter Breisand, Torbiørn Kiøstolsen Roligheden, Ejlert Knudsen Røningen, Ingebret Olesen Breisand.

12.09.1782: Christen, foreldre Iver Jørgensen Sivers og Anne Sophia Ravn. Faddere: Jørgen Petter Sivers kone Maria Jensdatter Sivers, Anne Johanne Lindrup, hr. Jacob Cudrio, Hans Lund Linaae, Henrich Green.

side 44-45.

15.09.1782: Isach, foreldre Peder Jonsen Kiørestad og Siri Gullichsdatter. Faddere: Ole Jonsen Kiørestads kone Maria Gullichsdatter, Ane Gulleksdatter Kiørestad, Aasold Gulliksen, Jørgen Casparsen begge fra Kiørestad, Jacob Jonsen Rørholt.

15.09.1782: Kirsti Maria, foreldre Ingebret Andersen Nænseth og Inger Olsdatter. Faddere: Ole Jonsen Skougens kone Margrette Pedersdatter, Marte Andersdatter, Tallak Aanesen Bambleeie, Jørgen Kystolsen Nænseth, Ole Taraldsen Wig.

15.09.1782: Ane, foreldre Stian Andersen og Ingebor Anundsdatter fra Herre. Faddere: Niels Berths kone, pigen Berte Maria Christensdatter, Jon Michelsen, Aslak Halvorsen, Christen Halvorsen alle fra Herre.

21.09.1782: Isach, foreldre Simon Nielsen Fæseth og Berte Christensdatter. Faddere: Isak Wissestads enke Maria Pedersdatter, Ingebor Jørgensdatter Fæset, Mads Arnoldsen Kiær, Abraham Christensen Hafsund, Claus Christensen Hafsund.

22.09.1782: Ole, foreldre Ole Pedersen Herre og Margrette Olsdatter. Faddere: Pigen Maren Thorsdatter, Kirsten Olsdatter, Jens Kittilsen, Anders Jacobsen, Tosten Torjersen alle ved Herre.

27.09.1782: Jens Møller, foreldre Jens Jeronimusen og Maria Christensdatter fra Herre. Faddere: Skipper Traags kone Madame Traag, pigen Maria Mathiasdatter Helestved, mester Jacob Lucassen, Knud Isaksen, Ole Jonsen Traag.

29.09.1782: Jacob, foreldre Anders Jacobsen Søndre Rogn og Inger Christensdatter. Faddere: Klocker Gierdrums kone Karen Sophia Olsdatter, pigen Maren Jacobsdatter Søndre Rogn, Jon Jacobsen Aastad, Hans Sørensen Midre Rogn, Jacob Larsen Søndre Rogn.

29.09.1782: Jens, foreldre Ole Evensen Dahl og Barbra Jensdatter. Faddere: Torgrim Dahls kone Siri Jensdatter, Ane Kirstine Jensdatter Rachestad, Anders Jensen Rachestad, Anders Andersen Busterud, Torbiøn Skougen.

29.09.1782: Anne Margrete, foreldre Mads Arnoldsen Kiær og Ingebor Maria Gundersdatter. Faddere: Hans lille Brækes kone Maria Jacobsdatter, Anne Maria Christensdatter Ese, Simon Nielsen Fæseth, Halvor Rønholt, Isach Rosland.

06.10.1782: Jon, foreldre Anders Jonsen Rørholt og Marte Jørgensdatter. Faddere: Lars Nielsens kone Svanau fra Rørholt, Ingebor Jørgensdatter Fæseth, Peder Thorsen Hafredahl, Peder Jonsen Kiørestad, Hans Pedersen Wissestad.

06.10.1782: Marthe, foreldre Jørgen Hansen og Else Pettersdatter fra Herre. Faddere: Erich Halvorsens kone Idde Pedersdatter, Erich Halvorsens kone Maren Nielsdatter, Christen Thoresen, Erich Hansen, Niels Nielsen fra Herre.

12.10.1782: Hans Jacob, foreldre Jacob Andersen Blegelien og Else Marie Jonsdatter. Faddere: Jon Hansens kone Marte Arnoldsdatter Rørholt, Helge Maria Halvorsdatter Blegelien, Ole Madsen Lina, Lars Jonsen Rørholt, Hans Jonsen ibid.

12.10.1782: Karen Maria, foreldre Jon Jacobsen Aastad og Sara Anundsdatter. Faddere: Isak Aabyes kone Inger Cathrine Pedersdatter, Boel Pedersdatter Aabye, Amund Aastad, Even Amundsen Aabye, Søren Erichsen Holmgreen fra Aabyeeie.

13.10.1782: Petter, foreldre Kittil Herbiørnsen og Berte Brynildsdatter. Faddere: Willum Ellefsens kone Cathrine Gunulsdatter, Kirsten Mortensdatter, Ole Gunuldsen, Peer Aasolsen, Ole Olesen alle fra Stathelle.

13.10.1782: Anne, foreldre Niels Andersen Herre og Ingebor Nielsdatter. Faddere: Ole Olesens kone Anne Maria Rasmusdatter, Marte Andersdatter, Maths Svensen, Ole Olesen, Abraham Nirlsen alle fra Herre.

13.10.1782: Anne Cathrine, foreldre Bæruld Lucassen Herre og Anne Cathrine Johansdatter. Faddere: Jacob Lucassens kone, pigen Alev Sørensdatter, Jacob Lucasen, Christen Lucassen, Niels Nielsen alle ved Herre.

20.10.1782: Jens, foreldre Gullek Jensen Tveraaen og Sara Larsdatter under Gonge. Faddere: Wraal Fostveds kone Kari, Aaste Jensdatter Fostved, Even Jørgensen vestre Tvettan, Biørn Sigvaldsen Houkedalen, Lars Gulleksen Kiørestad.

20.10.1782: Erich, foreldre Hans Erichsen Fæsetheie og Karen Larsdatter. Faddere: Even Ringesiøes kone Ane Andersdatter, Aase Maria Christoffersdatter Hafredahl, Simon Nielsen Fæseth, Thor Olesen Rønholt, Anders Andersen Rachestad.

24.10.1782: Inger Catharine, foreldre Hans Lund Linaae og Alet Cathrine Jørgensdatter. Faddere: Iver Sivers kone Ane Sophia Sivers, Gurine Siversdatter, hr. Wisiteur Poul Shonvald, Hans Lund Schavenius, Fridrich Christian Schiøtt.

27.10.1782: Lars, foreldre Hans Larsen Skougen og Groe Torkelsdatter. Faddere: Ole Larsen Skougens kone Margrete Gregersdatter, Margrete Torkelsdatter Skougen, Hans Olsen Thoner, Tallak Aanesen Bambleeie, Ole Larsen Skougen.

27.10.1782: Anne, foreldre Ole Arnoldsen Sønbye og Kirsti Jacobsdatter. Faddere: Jens Giømbles kone fra Langesund Ingebor Knudsdatter, Marte Jacobsdatter ibidem, Niels Svensen Rosland, Christen Salvesen fra Stathelle, Knud Arnoldsen Sønbye.

02.11.1782: Christen, foreldre Hans Christensen Bambleeie og Inger Gundersdatter. Faddere: Hans Larsen Sortedahls kone Leene Christensdatter, Ane Gundersdatter Bamble, Gunder Garstad, Michel Madsen Megaarden, Isak Christensen Bamble.

03.11.1782: Johannes, foreldre Jacob Johanesen Lugg og Ane Kirstine Nielsdatter. Faddere: Niels Hansen Pharos kone Edel Sophia Pharo, Berte Catharine Ulstrup, Niels Hansen Pharo, Hans Nielsen Pharo, Lars Nielsen Pharo.

03.11.1782: Elen Jørgine, foreldre Ole Pedersen og Sophia Nielsdatter. Faddere: Thor Thomasens kone Pernille Olsdatter, Helge Pedersdatter, Bertel Andersen, Anders Pedersen, Henrich Pedersen.

01.12.1782: Lars, foreldre Ole Larsen Hydahl og Anne Christensdatter. Faddere: Even Zachariæsen Tvettans kone Sophia Amundsdatter, Anne Christine Jacobsdatter Hydahl, Christen Tellefsen fra Brevigs Bye, Christen Larsen Trosvigen ved Brevig, Christen Tronsen Hydahl.

15.12.1782: Johan, foreldre Søren Johanesen og Ane Olsdatter. Faddere: Even Sørensens kone Karen Olsdatter, Kari Haaversdatter, Peder Ulstrup, Giert Kierketorp, Christoffer Jacobsen Ancker.

15.12.1782: Thoer, foreldre Peder Thoersen og Helvig Pedersdatter. Faddere: Anders Isaksens kone Johanne Maria Pedersdatter, Else Maria Jacobsdatter Rogn, Osmun Andersen Spedahlen, Ole Olesen Moe, Peder Hansen fra Brevig.

15.12.1782: Anders, foreldre Jon Andersen Herre og Pernille Nielsdatter. Faddere: Lars Pedersens kone Tone Sigursdatter, Torbor Olsdatter, Sivert Gundersen, Ole Olesen, Tosten Larsen alle ved Herre.

side 46-47.

22.12.1782: Jacob, foreldre Claus Christensen Hafsund og Aase Maria Sørensdatter. Faddere: Elling Finmarkens kone Maren Larsdatter, Ingebor Jørgensdatter Fæseth, Jacob Christensen Hafsund, Simon Nielsen Fæseth, Hans Sørensen Mid-Rogn.

22.12.1782: Anne Helvig, foreldre Amund Larsen Wissestadeie og Aase Maria Isachsdatter. Faddere: Hans Pedersen Wissestads kone Ingebor Alfsdatter, Margrette Mortensdatter Wissestad, Hans Pedersen Wissestad, Jørgen Aanesen Bamble, Erich Hansen Aabye.

22.12.1782: Anne, foreldre Lars Olesen Wissestadeie og Ingebor. Faddere: Gift kone fra Stathelle Siri Gundersdatter, Ingebor Christensdatter Ese, Anund Kiærsdahlen, Ole Olesen Nenseth.

25.12.1782: Knud, foreldre Lars Olesen og Karen Knudsdatter fra Herre. Faddere: Isach Halvorsens kone Gunild Halvorsdatter, Ane Taraldsdatter begge fra Herre, Ingebret Andersen Nenset, Ole Thoersen? Wiig, Torjer Torjersen fra Herre.

26.12.1782: Claus, foreldre Hans Jørgensen Giømble og Ane Clausdatter. Faddere: Enken Elen Maria Clausdatter, Ane Margrette Jørgensdatter Giømble, Anders Clausen Kiønøen, Jacob Jacobsen i Stathelle, Isach Jørgensen Giømble.

04.01.1783: Thron, foreldre Christen Thronsen Hydahl og Berthe Christensdatter. Faddere: Ellev Thronsens kone Barbra Simonsdatter fra Ombosness, Karen Danielsdatter Rugtved, Christen Hydahl, Christen Tellevsen Strømtangen, Ole Larsen Hydahl.

12.01.1783: Tvillinger 2 pigebørn, hiemmedøbt Marte og døbt Maria, foreldre Ole Anundsen og Margrette Christoffersdatter fra Ombosnæss. Faddere: Pigen Ane Cathrine Christoffersdatter, Malene Christoffersdatter Brevig, Ingebor Jacobsdatter fra Ombosnæss, Malene Olsdatter Høen, Ellef Thronsen, Ole Pedersen, Tyge Aslaksen, Tellef Tronsen, Mads Larsen, Elias Larsen alle fra Ombosnes.

12.01.1783: Kirsti, foreldre Giert Olesen og Mari Johannesdatter fra Ombosnæss. Faddere: Niels Wingrejs kone Maren Jørgensdatter, Anicken Johanesdatter fra Ombosnæss, Ole Madsen Linna, Halvor Jacobsen Schierke, Hans Torbiønsen fra Ombosnes.

12.01.1783: Anne, foreldre Ole Torgersen Mellebyestranden og Dorthe Olsdatter. Faddere: Amund Melbyes kone Boel Christensdatter, Kirstine Jonsdatter Rosland, Torgrim Jensen Rachestad, Anders Haagensen Hafsund, Gunder Nielsen Brevigstrand.

19.01.1783: Jens, foreldre Ole Jensen Rosland og Ingebor Rasmusdatter. Faddere: Tron Rønholts kone Asloug Jensdatter, Ane Jensdatter Rosland, Halvor Jensen Rønholt, Niels Svensen Rosland, Isak Gresen Rosland.

24.01.1783: Ane Maria, foreldre Lars Jonsen Rørholt og Karen Simonsdatter. Faddere: Søren Sørensen Sødtholts kone Kirstine Simonsdatter, Ane Magrete Simonsdatter Bamble, Jacob Andersen Blegelien, Lars Simonsen Bamble, Hans Jonsen Rørholt.

30.01.1783: Hans, foreldre Ole Madsen Lina og Ane Maria Jonsdatter. Faddere: Niels Jørgensen Wingrejs kone Mari Jørgensdatter, Karen Madsdatter Lina, Anders Olesen Lina, Giert Olesen Gierset, Lars Andersen Linna.

09.02.1783: Thoer, foreldre Gullik Larsen og Ingebor Nielsdatter fra Stathelle. Faddere: Pigen Inger Gundersdatter fra Stathelle, Maria Thoersdatter Krabberøe, Ole Nielsen, Anund Pedersen begge fra Stathelle, Lars Nielsen Fillestad.

15.02.1783: Karen Maria, foreldre Lars Andersen og Pernille Andersdatter fra Herre. Faddere: Ole Olesens kone Ane Maria Torgersdatter, Marie Halvorsdatter, Mathias Svensen, Lars Pedersen alle fra Herre, Mathias Hellestved.

16.02.1783: Anders, foreldre Hans Jonsen og Anne Maria Olsdatter. Faddere: Pigen Live Gundersdatter, pigen Dorthe Lisbeth Pedersdatter, Anders Nielsen, Hans Sørensen, Halvor Rasmusen.

16.02.1783: Peder, foreldre Ole Torbiørnsen Flaatten og Marta Giertsdatter. Faddere: Hans Torbiørnsen Ombosnæss kone Ingebor Giertsdatter, Karen Giertsdatter Gierseth, Lars Torbiørnsen Flaatten, Thor Torbiørnsen Flaatten, Ole Olesen Moe i Langesund.

16.02.1783: Oline, foreldre Ole Brynildsen og Marte Amunsdatter. Faddere: Augen Augustinusens enke Berte Christensdatter, Maren Jacobsdatter, Ole Jonasen Skoemager, Fridrich Engebretsen Skoemagersvend, Knud Jacobsen.

09.03.1783: Niels, foreldre Hans Nielsen og Anne Gundersdatter. Faddere: Ole Sigursens kone Karen Nielsdatter, Gunild Kieldsdatter, Anders Christensen, Niels Olesen, Gunder Christensen alle i Stathelle.

23.03.1783: Jens, foreldre Isach Rosland og Asloug Jensdatter. Faddere: Ole Jensen Roslands kone, Ingebor Kirstine Jensdatter, Niels Svendsen fra Rosland, Ole Olesen Skougen, Stian Olesen Rosland.

23.03.1783: Christen, foreldre Hans Michelsen og Siri Hansdatter fra Herre. Faddere: Anders Michelsens kone fra Herre, Mari Pedersdatter Rørholt, Anders Michelsen, Michel Sijversen, Ole Michelsen alle fra Herre.

30.03.1783: Karen, foreldre Jens Enersen og Ane Olsdatter i Stathelle. Faddere: Abraham Erichsens kone Aase Maria Jonsdatter, Aase Hansdatter, Niels Giertsen, Andreas Andersen, Gunder Jørgensen alle i Stathelle.

06.04.1783: Aaste Maria, foreldre Hans Rasmussen Sortebogen og Maren Gundersdatter. Faddere: Anders Sortedahls kone Ingebor Zachariasdatter, Marte Rasmusdatter Sortedahl, Isach Erichsen, Erich Tellefsen begge fra Klep, Amund Andersen Hafreager.

27.04.1783: Halvor, foreldre Niels Olesen Tinderholt og Ane Halvorsdatter. Faddere: Ole Tinderholts kone Inger Anundsdatter, Inger Kittilsdatter østre Brevig, Anund Tinderholt, Torbiøn Olesen Scouen, Michel Halvorsen Tinderholt.

04.05.1783: Fridericha, foreldre Erich Jansen Brun og Johane Fridrichsdatter fra Ombosnæss. Faddere: Tellef Brechas kone Malene Abrahamsdatter, Ingebor Tygesdatter, Ole Madsen, Thyge Aslaksen, Mads Larsen alle fra Ombosnæss.

04.05.1783: Torjer, foreldre Ole Torjersen Grostock og Ane Hansdatter. Faddere: Hans Grostocks kone Marte Torjersdatter, Signe Olsdatter Brecka, Hans Olesen Gonge, Ole Evensen Dahl, Anders Jensen Rachestad.

09.05.1783: Aaste Maria, foreldre Abraham Erichsen og Else Gouthesdatter fra Bambleeie. Faddere: Christen Skoustads kone Sophie Olsdatter, Live Gouthesdatter Udgaarden, Aane Tallaksen Bambleeie, Hans Olesen, Knud Hansen fra do.

11.05.1783: Giert, foreldre Anders Nielsen og Cathrine Giertsdatter. Faddere: Søren Johanesens kone Anne Olsdatter, Karen Pedersdatter, Ole Brynnildsen, Jens Jensen Giømble, Andreas Smedsvend.

11.05.1783: Elizabeth, foreldre Cornelius Gregersen og Ragnild Sigursdatter. Faddere: Hans Jensens kone Susanna Olsdatter, Ane Gregersdatter, Lars Arnoldsen, Ole Halvorsen, Jacob Sigursen.

side 48-49.

16.05.1783: Hiemmedøbt Maria, foreldre Abraham Jonsen Skouen og Asloug Larsdatter. Faddere: Ole Jacobsen Skougeies kone Siri Jacobsdatter, Malene Christensdatter Skougeie, Ole Erichsen Dørredahl, Jacob Michelsen Grumestad, Lars Mortensen Schougen.

24.05.1783: Kittil, foreldre Jens Kittilsen østre Brevig og Kirstine Kystolsdatter. Faddere: Anund østre Brevigs kone Karen Knudsdatter, Ingebor Kystolsdatter Aabye, Anund Tellefsen østre Brevig, Torbiøn Kystolsen Roligheden, Aasold Nielsen østre Brevig.

06.06.1783: Anne Malene Schoug, foreldre klokker Andreas Pedersen Gierdrum og Karen Sophia Olsdatter fra Rognsstranden. Faddere: Madam Holst, Jomfru Kolstrup, Provsten Schiøning, Hr. Michael Schielderup Holst, Hr. Thomas Sørensen paa Tangevold.

09.06.1783: Thor, foreldre Anders Pedersen og Karen Andersdatter. Faddere: Peder Thorsens kone Helvig Pedersdatter, Gunild Maria Pedersdatter, Anders Olesen Lina, Christen Thorsen, Ole Andersen Wingreij.

09.06.1783: Dorthea, foreldre Anders Jonsen i Stathelle og Berte Larsdatter. Faddere: Pigen Ingebor Kieldsdatter fra Brevig, Ingebor Andersdatter, Ole Nielsen, Abraham Erichsen, Borger Gunvoldsen alle Stathelle.

15.06.1783: Elias, foreldre Hans Larsen Schoustad og Berte Christensdatter. Faddere: Christen Skoustads kone Sophia Olsdatter, Anne Magrette Simonsdatter Bamble, Amund Christensen Winja, Ole Andersen Rusch, Michel Christensen begge fra Bamble.

15.06.1783: Karen Kirstine, foreldre Even Amundsen Aastad og Stine Danielsdatter. Faddere: Jon Rogns kone Sara Amundsdatter fra Langesund, Karen Amundsdatter Aastad, Daniel Michelsen Aabye, Lars Jonsen Rørholt, Hans Sørensen Mid-Rogn.

29.06.1783: Hans, foreldre Peder Andersen Bilet og Karen Hansdatter. Faddere: Hans lille Brekes kone Mari Jacobsdatter, Alet Hansdatter Grimsrød, Halvor Jacobsen, Søren Andersen, Jon Halvorsen Blegelien.

29.06.1783: Gunder, foreldre Arne Nielsen Bambleeie og Ragnild Jochumsdatter. Faddere: Hans Christensen Kiellemyrs kone Inger Gundersdatter, Malene Olsdatter Høen, Ole Olesen Schougen, Ole Larsen Thorsdahleie, Knud Aanesen Bambleeie.

29.06.1783: Ingebor, foreldre Even Thorsen Ringisiøe og Ane Andersdatter. Faddere: Anund Melbyes kone Boel Christensdatter, Siri Andersdatter Skarre, Peder Thorsen Hafredahl, Isack Halvorsen Hartvedt, Anders Pedersen Houkedahl.

29.06.1783: Anne Catharina, foreldre Niels Lucassen og Agnethe Johansdatter. Faddere: Christen Thoresens kone Dorthe Maria, Ingebor Christensdatter, Knud Isachsen, Christen Lucassen, Bæruld Lucassen alle fra Herre.

06.07.1783: Christine, foreldre afdøde Christoffer Olesen og hans enke Aavodt Giertsdatter. Faddere: Willum Ellefsens kone Cathrine Gunuldsdatter, Marte Casparsdatter, Anders Christensen enkemand, Tosten Torjersen og Harald Olsen alle fra Stathelle.

13.07.1783: Anne, foreldre Gunder Jonsen Giømble og Margitte Larsdatter. Faddere: Hans Nielsens kone Gunild Gundersdatter, Mari Nielsdatter Eeg, Ole Arnoldsen Sundbye, Hans Nielsen Giømble, Isak Jørgensen Giømble.

13.07.1783: Michel, foreldre Emanuel Pettersen og Giertrud Maria Madsdatter. Faddere: Amund Larsen Bergs kone Ingebor Olsdatter, Ane Maria Isachsdatter, Poul Nielsen, Ole Halvorsen, Christoffer Jacobsen Ancker.

13.07.1783: Uægte Jørril, moderen Aase Kiøstolsdatter fra Wingie, faderen ungkarl Jørgen Kystolsen fra Drangedahl. Faddere: Ingebor Christensdatter Winje, Ingebor Kiøstolsdatter begge ugifte, Lars Christensen Winje, Ener Larsen Winjeeie, disse 2de ere og vidner til barnefaderens anmældelse.

20.07.1783: Tarald, foreldre Ovald Trulsen og Marte Taraldsdatter. Faddere: Lars Andersens kone Pernille Nielsdatter, Pernille Hansdatter, Mathias Svensen, Halvor Gundersen alle disse fra Herre, Ougen Giermundsen Gierstad.

20.07.1783: Gres, foreldre Ole Olesen Schouen ved Nenseth og Magrete Gresdatter. Faddere: Torbiøn Nenseths enke Mari Christensdatter, Anna Maria Thorsdatter Høen, Isach Gresen Rosland, Christen Larsen Skougstad, Hans Olesen Udgaarden.

20.07.1783: Hiemmedøbt Anders, foreldre Jacob Christensen Hafsund og Ane Maria Andersdatter. Faddere: Simon Fæsets kone Berte Christensdatter, Ane Abrahamsdatter Hafsund, Simon Sørensen Trosbye, Abraham Christensen, Claus Christensen Hafsund.

20.07.1783: Jøran, foreldre Jon Simonsen Thorsdahl og Mette Kirstine Evensdatter. Faddere: Lars Evensen Winjes kone Ane Hellene, Gunild Evensdatter Winje, Søren Sørensen Sødtholt, Michel Christensen Bamble, Amund Thorsen Høen.

20.07.1783: Carl, foreldre Petter Runqvist og Anne Cathrine Andersdatter fra Herre. Faddere: Isack Halvorsens kone Gunild Halvorsdatter, Ane Maria Halvorsdatter, Niels Rasmusen, Anders Olsen, Niels Michelsen alle fra Herre.

27.07.1783: Marte, foreldre Ole Nielsen og Kirstine Christensdatter fra Stathelle. Faddere: Amund Christensen Winjes kone Anne Maria Christensdatter, pigen Inger Gundersdatter fra Stathelle, Lars Michelsen Enkemand, Jacob Jacobsen, Lars Christensen alle fra Stathelle.

02.08.1783: Lars, foreldre Hans Andersen Hafreager og Helge Larsdatter. Faddere: Jon Jacobsen Sødtholts kone Marte Larsdatter, Marte Gundersdatter Garstad, Amund Andersen Hafreager, Peder Jacobsen Sødtholt, Anders Madsen Findahl.

03.08.1783: Lars, foreldre Peder Larsen i Stathelle og Johane Olsdatter. Faddere: Peder Klockers enke Live Svensdatter, Ane Andersdatter, Ole Gundersen, Willum Ellefsen, Anders Sørensen alle i Stathelle.

03.08.1783: Christiana, foreldre Lars Ellingsen og Maren Sørensdatter. Faddere: Jon Jacobsen Rogns kone Sara Amundsdatter, Kirstine Michelsdatter, Niels Ulsmoen, Danqvart Norman, Ole Ougensen.

10.08.1783: Jacob, foreldre Anund Tellefsen Tinderholt og Ambor Pedersdatter. Faddere: Christen Bierkeseths kone Kirsti Larsdatter, Mari Anundsdatter Kiørestad, Niels Olesen Svinland, Ole Svendsen Tinderholt, Borger Anundsen fra Stathelle.

10.08.1783: Anne, foreldre Rasmus Erichsen og Siri Gundersdatter fra Stathelle. Faddere: Pigerne Anne Jørgensdatter og Aase Larsdatter begge fra Sødtholt, Christen Rasmusen og Michel Sørensen fra Stahelle, Ole Olesen Kielstad.

17.08.1783: Gunder, foreldre Hans Gundersen og Live Nielsdatter fra Herre. Faddere: Enken Anne Haagensdatter, pigen Else Jensdatter, Erich Gundersen, Lars Pedersen, Asbiørn Knudsen alle fra Herre.

24.08.1783: Henrich, foreldre Hans Jochum Henrichsen With og Maren Thoersdatter ved Herre. Faddere: Anders Jacobsens kone Oved Thorsdatter, Marichen Madsdatter, Peder Hansen, Jens Kittelsen, Erich Mathiesen alle ved Herre.

24.08.1783: Anne Stine, foreldre Christian Olesen og Berte Maria Hansdatter i Stathelle. Faddere: Ingebor Kirstine Halvorsdatter fra Porsgrund, Ane Margrette Jørgensdatter, Willum Elefsen, Hans Olsen, Anders Sørensen i Stathelle.

side 50-51.

24.08.1783: Marte Hellene, foreldre Lars Larsen og Johane Olsdatter i Stathelle. Faddere: Ole Christensens kone Abigael Andersdatter fra Brevig, Ane Maria Andersdatter Kiellestad, Gunder Madsen Kiellestad, Lars Christensen, Niels Larsen i Stathelle.

28.08.1783: Karen Kirstine, foreldre Jørgen Andersen Dahl og Kirsten Andersdatter. Faddere: Morten Arøes kone Susanna Nielsdatter, Marte Larsdatter fra Herøen, Skipper Christen Berg fra Porsgrund, Læhnsmand Michel Hansen, Simon Wiborg fra Porsgrund.

31.08.1783: Michel, foreldre Amund Christensen Hyvig og Ane Kirstine Johanesdatter. Faddere: Enken Kirsti Olsdatter fra Stathelle, Maria Bertelsdatter fra Langesund, Manasse Danielsen Riis, Abraham Amundsen Ese.

31.08.1783: Anne, foreldre Hans Gulliksen Nyesteen og Siri Nielsdatter. Faddere: Levor Tallaksen Bambleeies kone Ingebor Nielsdatter, Ingebor Gulliksdatter Busterud, Niels Gulliksen Nyesteen, Lars Gulliksen Glittum, Ole Gulliksen ibid.

07.09.1783: Ole, foreldre Torchild Rasmusen Eeg nedre og Ingebor Arnoldsdatter. Faddere: Jens Jensens kone Ingebor fra Langesund, Marie Nielsdatter hos frue Kraft paa Eeg, Ole Arnoldsen Sundbye, Hans Nielsen Giømble, Knud Arnoldsen Sundbye.

07.09.1783: Isach, foreldre Jon Christensen øvre Eeg og Kirsti Jensdatter. Faddere: Hans Giømbles kone Anne Clausdatter, Kari Jonsdatter Eeg, enkemand Johanes Larsen Giømble, Jens Larsen Røningen, Hans Nielsen fra Stathelle.

07.09.1783: Peder Jensen, foreldre Jens Pedersen og Elen Lucasdatter fra Herre. Faddere: Christen Hansens kone Kari Christensdatter, Kari Erichsdatter, Knud Isaksen, Anders Michelsen, Jacob Lucasen alle fra Herre.

07.09.1783: Ingebor, foreldre Niels Nielsen Wissestad matros og Karen Jacobsdatter fra Ombosnæss. Faddere: Hans Wissestads kone Ingebor Nielsdatter, Ingebor Jacobsdatter, Tallak Nielsen, Hans Erichsen disse 3 fra Ombosnæss, Halvor Christoffersen østre Stokke.

21.09.1783: Trillinger som vare hiemmedøbte Halvor, Gullich og Mari, foreldre Ole Halvorsen og Ane Halvorsdatter fra Herre. Faddere: Petter Runqvists kone Anne Catharine Andersdatter, Anders Garstads kone Lisbet Andersdatter, Jon Garstads kone Anne Syversdatter, pigerne Ane Lisbeth Jonsdatter, Pernille Hansdatter, Mari Halvorsdatter, Halvor Jensen, Aslak Halvorsen, Erich Halvorsen, Ole Pedersen, Christen Jensen alle fra Herre.

21.09.1783: Jacob, foreldre Amund Ansteensen Bierkeseth og Ane Nielsdatter. Faddere: Christen Bierkesets kone Kirsti Larsdatter, Mari Larsdatter Bierkeset, Hans Olesen Toner, Abraham Gullichsen Nyesten, Lars Nielsen ibidem.

21.09.1783: Kirsten Magrete, foreldre Ole Sigursen og Kari Nielsdatter fra Stathelle. Faddere: Hans Nielsens kone Ane Gundersdatter, Marte Augustinusdatter, enkemand Anders Christensen, Niels Giertsen alle disse fra Stathelle, skibstømmermand Gunder Christensen fra Thoule ved Arendahl.

28.09.1783: Isach, foreldre Christen Michelsen Elvig og Marte Isachsdatter. Faddere: Manasse Danielsen Riis kone Else Olsdatter, Ane Maria Christensdatter Ese, Niels Christensen vestre Stokke, Ole Evensen Winja, Lars Johanesen Tollenæss fra Porsgrund.

28.09.1783: Anne, foreldre Ellev Ellefsen og Thore Gundersdatter fra Ombosness. Faddere: Thyge Aslaksens kone Groe Tostensdatter, Karen Danielsdatter begge fra Ombosnæss, Christen Tronsen Hydahl, Ole Pedersen i Ombosnæss, Ole Andersen Wingreii.

28.09.1783: Uægte Berte Maria, moderen pigen Marte Andersdatter paa gaarden Berg, faderen udlagt at være ungkarl og gevorben soldat Gunder Jensen Berg. Faddere: Niels Andersens kone Ingebor Nielsdatter fra Herre, Ingebor Larsdatter Asdall kaldet, Niels Andersen fra Herre, Lars Christensen Winjestranden, klocker Andreas Pedersen Gierdrum.

01.10.1783: Even, foreldre Peder Larsen Ulstrup og Mette Thoersdatter. Faddere: Niels Ulsmoens kone Karen Kirstine Larsdatter, Jomf. Mette Dorthea Erboe, hr. Jacob Jul, Henrich Green, Ole Jeruldsen.

05.10.1783: Erich, foreldre Abraham Erichsen Eeg og Aase Maria Jonsdatter. Faddere Poul Krabberøds kone Kisten Gundersdatter, Ane Larsdatter, Jens Erichsen, Anders Nielsen alle i Stathelle, Thoer Steensen Giømble.

05.10.1783: Hellene, foreldre Even Christensen og Boel Olsdatter. Faddere: Anders Isachsens kone Johane Maria Pedersdatter, Kirsten Christensdatter, Hans Jensen, Peder Thorsen, Knud Jacobsen.

05.10.1783: Anne Margarethe, foreldre Christen Gundersen og Inger Jørgensdatter. Faddere: Hans Giømbles kone Ane Hansdatter, Anne Margrette Jørgensdatter, Jørgen Isaksen, Isach Jørgensen begge fra Giømble, Jacob Jacobsen i Stathelle.

05.10.1783: Inger Margrette, foreldre Peder Hansen Herre og Maria Christensdatter. Faddere: Hans Jochum Withs kone Maren Thorsdatter, Maren Nielsdatter, Jens Kittilsen, Bæruld Lucassen, Christen Jensen alle ved Herre.

12.10.1783: Isach, foreldre Knud Isacksen og Mari Nielsdatter ved Herre. Faddere: Christen Thorsens kone Dorthe Lucasdatter, Maria Mathiasdatter Hellestved, hammersmed Jacob Lucassen, Petter Lorentsen, Antoni Samuelsen.

12.10.1783: Anders, foreldre Thoer Olesen Smed og Berte Rolfsdatter fra Findahleie. Faddere: Pigerne Signe Olsdatter Brecke og Ragnild Arnoldsdatter Findahl, Amund Andersen, Hans Andersen Hafreager, Harald Olesen fra Stathelle.

19.10.1783: Giert, foreldre Thor Torbiørnsen Flotten og Anne Maria Giertsdatter. Faddere: Hans Torbiørnsens kone Inger Giertsdatter fra Ombosnæss, Karen Giertsdatter Gierseth, Lars Torbiørnsen i Ombosnæss, Peder Giertsen Gierseth, Niels Larsen i Ombosnæss.

19.10.1783: Ingebor Catharine, foreldre Bastian Hanch og Thore Nielsdatter fra Herre. Faddere: Simon Nielsens kone Anne Maria Christiansdatter, Berte Maria Christiansdatter, Petter Andersen, Ole Olesen, Halvor Olesen alle fra Herre.

19.10.1783: Uægte Simon, Moderen Karen Kirstine Simonsdatter fra Kjørestadstranden, faderen udlagt at være ungkarl og matros Just Hansen fra Langesund. Faddere: Jens Torkildsens kone Elen Wraalsdatter fra Kiørestadstranden, Kirsti Gundersdatter Finmark, Thoer Thoersen Høen, Lars Christensen Winjestranden.

20.10.1783: Uægte Johan Henrich, moderen pigen Christense Catharine Christoffersdatter paa gaarden Sødtholt, faderen udlagt matros Andreas Sørensen Melsomvig ved Tønsberg. Faddere: Peder Jacobsen Sødtholts kone Maren Christoffersdatter, Aase Larsdatter Sødtholt, Peder Jacobsen Sødtholt, Peder Madsen Findahl.

25.10.1783: Jørgen, foreldre Skipper Christen Jørgensen Traag og Aase Jonsdatter fra Herrebakken. Faddere: Jacob Lucassens kone Maren Jonsdatter fra Herre, Marchen Madsdatter Asdahl, Mr. Giert Giønge fra Wold, hr. forvalter Jens Brun ved Herre, Jon Christensen, Ole Jonsen begge fra Traag.

side 52-53.

26.10.1783: Thomas, foreldre Thomas Thomasen og Pernille Olsdatter. Faddere: Niels Jensens kone Karen Kirstine Olsdatter, Maren Johanne Larsdatter, Rasmus Halvorsen, Lars Andersen Høst, Anders Pedersen.

02.11.1783: Hans, foreldre Knud Torjersen og Marte Arnoldsdatter fra Ombosnæss. Faddere: Hans Rasmussens kone Mari Gundersdatter fra Sortebogen, Ane Arnoldsdatter Wingrei, Mads Jonsen, Mads Rasmusen begge fra Sortebogen.

09.11.1783: Peder, foreldre Niels Pedersen og Aase Sørensdatter fra Nænseth. Faddere: Torbiørn Nenseths enke Mari, Ane Taraldsdatter Wiig, Tarald Olesen Wiig, Ole Olesen Schougen ved Nenseth, Ole Taraldsen Wiig.

11.11.1783: Edel Maria, foreldre Hans Nielsen Pharo og Anna Catharina Ørn. Faddere: Mester Niels Hansen Pharos kone Edel Sophia Pharo, Jomfr. Birgite Dorthea Weyer, Niels Hansen Pharo, Iver Sivers, Johanes Nilsen Pharo.

16.11.1783: Guri, foreldre Rasmus Hansen og Magnild Olsdatter i Stathelle. Faddere: Arnold Sundbyes kone Lisbeth Knudsdatter, Helge Pedersdatter i Langesund, Christen Salvesen i Stathelle, Ole Arnoldsen Sundbye, Hans Nielsen Sundbye.

07.12.1783: Jørgen, foreldre Hans Lund Linaae og Alet Catharina Jørgensdatter. Faddere: Jørgen Petter Sivers kone madame Maria Sivers, jomf. Birgitte Dorthea Weyer, Iver Sivers, Skibscaptain Peder H. Dahl fra Bornholm, Christen Blom.

07.12.1783: Anders, foreldre Anders Andersen og Anne Maria Nielsdatter i Stathelle. Faddere: Ole Sigursens kone Karen Nielsdatter i Stathelle, Kirsten Jensdatter ibid, Staae Larsen, Laers Pedersen i Stathelle, Michel Nielsen fra Brevig.

07.12.1783: Jon, foreldre Biørn Kittilsen Sortebogen og Maren Christoffersdatter. Faddere: Rasmus Hansens kone Maren Rasmusdatter Sortebogen, Marte Gundersdatter Garstad, Thor Andersen Sortebogen, Mads Jonsen Sortebogen, Christen Jansen Burvald.

07.12.1783: Kirsten Maria, foreldre Anders Jacobsen Herre og Oved Thorsdatter. Faddere: Hans Jochum Withs kone Maren Thorsdatter, Maria Mathiasdatter, Christen Thorsen, Knud Isachsen, Thor Larsen alle ved Herre.

14.12.1783: Gunild Maria, foreldre Tallach Aanesen Bambleeie og Aaste Larsdatter. Faddere: Jon Simonsen Thorsdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, Marte Nielsdatter Thorsdahl, Aane Tallachsen, Jørgen Aanesen begge fra Bambleeie, Michel Christensen Bamble gaard.

14.12.1783: Anne Cathrine, foreldre Lars Halvorsen Rørholteie og Sønnau Jacobsdatter. Faddere: Kittil Solgaards kone Anne Larsdatter fra Rørholteie, Magrete Jensdatter Rørholt, Guldbrand Amundsen Moeeie, Halvor Henrichsen Moe, Knud Aanesen Bamble.

25.12.1783: Kirsti Maria, foreldre Amund Christensen Winjæ og Anne Maria Christensdatter. Faddere: Hans Schougstads kone Berte Christensdatter, Ingebor Olsdatter fra Stathelle, Hans Larsen Sortedahl, Michel Christensen Bamble, Michel Nielsen i Stathelle.

25.12.1783: Hiemmedøbt Berthe Maria, foreldre Hans Larsen og Groe Torkildsdatter Schouen ved Nenseth. Faddere: Hans Christensen Kiellemyrs kone Inger Gundersdatter, Karen Levorsdatter Schouen ved Nenseth, Knud Erichsen Bambleeie, Hans Olesen Toner, Knud Aanesen Bambleeie.

11.01.1784: Berte, foreldre Ole Arnoldsen Sundbye og Kirsti Jacobsdatter. Faddere: Jens Giømbles kone Ingebor Knudsdatter fra Langesund, Maren Nielsdatter øvre Eeg, Christen Salvesen fra Stathelle, Hans Nielsen Skoemager, Knud Arnoldsen begge fra Sundbye.

18.01.1784: Jørgen, foreldre Levor Tallachsen Bambleeie og Ingebor Nielsdatter. Faddere: Hans Gullichsens kone Siri Nielsdatter, Karen Magrete Levorsdatter Tvetten østre, Hans Olesen Bambleeie, Ole Larsen Thorsdall, Lars Nielsen Nyesteen.

18.01.1784: Anne, foreldre Niels Christensen vestre Stokke og Marte Jacobsdatter. Faddere: Manasse Danielsen Riis kone Else Olsdatter, Anne Maria Christensdatter øvre Ese, Læhnsmand Michel Hansen Bræche, Mads Arnoldsen Kiær, Abraham Amundsen Ese nedre.

18.01.1784: Thomas, foreldre Niels Nielsen og Kirsti Olsdatter fra Herre. Faddere: Jon Mikelsens kone Anne Sijversdatter, Mari Nielsdatter, Anders Jacobsen, Gunder Olesen alle fra Herre.

18.01.1784: Uægte Torger, moderen Mari Halvorsdatter fra Herre, faderen udlagt ungkarl og matros Torger Torgersen ved Herre. Faddere: Hans Tronsens kone Kirstine Christensdatter fra Herre, pigen Malene Olsdatter Høen, Erich Halvorsen, Jens Pedersen begge fra Herre.

18.01.1784: Uægte Ole, moderen pigen Anne Margrete Mognsdatter nu tilholder i Wissestadhaven, faderen blev udlagt Peder Olesen Bierkeseth kaldet. Faddere: Niels Gresen Wissestadhavens kone Helge Olsdatter, Ingebor Simonsdatter Dørredaleie, Knud Olesen Svinland, Amund Haagensen Skoemager fra Wissestadhaven.

23.01.1784: Hans Christian, foreldre Erich Hansen og Live Gundersdatter. Faddere: Søren Johanesens kone Anne Olsdatter, Maren Isaksdatter, Giert Kirketorp, Peder Hansen, Ole Pedersen Peder Doctors søn.

24.01.1784: Halvor, foreldre Aslak Halvorsen og Gunild Halvorsdatter fra Herre. Faddere: Jon Michelsens kone Ane Sijversdatter, Ingebo Hansdatter, Erich Halvorsen, Ole Halvorsen, Anders Halvorsen alle fra Herre.

24.01.1784: Isach, foreldre Elias Hansen Høen og Alet Pedersdatter. Faddere: Thor Thorsen Høens kone Inger Maria Sørensdatter, Kirstine Abrahamsdatter Høen, Christen Michelsen, Michel Christensen fra Bamble gaard, Isach Abrahamsen Høen.

01.02.1784: Anders, foreldre Torbiørn Olesen Schouen og Kari Evensdatter. Faddere: Niels Tinnerholts kone Anne Halvorsdatter, Ambor Tellefsdatter Svinland, Niels Olesen Svinland, Ole Evensen Dahl, Hans Larsen østre Tveten.

08.02.1784: Marte, foreldre Gullek Larsen og Ingebor Nielsdatter fra Stathelle. Faddere: Lars Pedersens kone Kirsti Olsdatter, Ingebor Olsdatter begge fra Stathelle, Peder Taulow, Lars Nielsen Fillestad, Lars Olsen i Stathelle.

01.02.1784: Anne, foreldre Søren Sørensen Sødtholt og Christine Simonsdatter. Faddere: Jon Simonsen Thoersdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, Marte Gundersdatter Garstad, Amund Andersen Hafreager, Lars Jonsen nordre Rørholt, Halvor Christoffersen Stokke østre.

side 54-55.

08.02.1784: Gunild, foreldre Niels Gundersen Krabberøestranden og Ragnild Olsdatter. Faddere: Pigeren Anne Olsdatter Kielstad, Kirsti Olsdatter Krabberøe, Lars olesen, Haralds Andersen begge fra Stathelle, Ole Larsen Thorsdahl.

08.02.1784: Jon, foreldre Jacob Lucassen og Maren Jonsdatter fra Herre. Faddere: Skipper Christen Traags kiæreste Aase Jonsdatter, jomfru Sophie Brun? fra Wold, Jon Christensen Traag, Petter Lorentzen, Knud Isachsen.

12.02.1784: Enoch, foreldre Friderich Engebretsen Knoph og Ingebor Enochsdatter. Faddere: Peder Thorsens kone Helvig Pedersdatter, Karen Svensdatter, Ole Jonasen, Poul Ravn Skoemagersvend, Michael Siversen Skoemagersvend.

12.02.1784: Isach, foreldre Anders Isachsen og Johane Maria Pedersdatter. Faddere: Anders Lassesens kone Ingebor Andersdatter, Berte Gundersdatter hos Lars Pharo, Anders Pedersen Peder Torsens søn, Knud Jacobsen, Bertel Andersen.

14.02.1784: Johanes, foreldre Niels Rasmusen Berth og Ingebor Johannesdatter. Faddere: Peder Hansens kone Anne Maria Christensdatter, Pernille Hansdatter alle fra Herre, Rasmus Hansen Sortebogen, Knud Thorsen, Christen Jonsen fra Herre.

19.02.1784: Taran, foreldre Kiøstol Madsen og Ane Elevsdatter fra Fillestad. Faddere: Pigerne Ane Sophia Nielsdatter og Ingebor Olsdatter begge fra Fillestad, Niels Ellefsen fra Stathelle, Corporal Erich Nielsen, Lars Nielsen begge fra Fillestad.

22.02.1784: Karen Maria, foreldre Anders Pedersen Houkedahl og Torbor Biørnsdatter. Faddere: Jon Biørnsen Havneholmens kone Anne Kirstine Jonsdatter, Ingebor Hansdatter Houkedahl, Lars Knudsen Houkedahl, Anders Amundsen Busterud, Thor Biørnsen Trosbyeeie.

22.02.1784: Magrete, foreldre Mads Larsen Tvetten paa Strand og Karen Larsdatter. Faddere: Hans Madsen øvre Asdahls kone Aase Mathiasdatter, Aase Isachsdatter Klæp. Manasse Danielsen Riis, Torsten Larsen, Aasold Gundersen begge fra Rugtvet.

22.02.1784: Isach, foreldre Gunder Olesen Gierstadeie eller Kaasen kaldet og Marte Torchilsdatter. Faddere: Kirsti Hansdatter, pigen Karen Giertsdatter Gierseth, Thoer Torbiørnsen Flotten, Thron Hagesen fra Ombosnæss, Gunder Madsen Linna.

29.02.1784: Lars, foreldre Jon Jacobsen Sødtholt og Marte Larsdatter. Faddere: Jacob Sørensen Schierches kone Anne Torbiørnsdatter, Marte Gundersdatter Garstad, Søren Sørensen Sødtholt, enkemand Johanes Larsen i Findahl, Lars Larsen Herrum.

29.02.1784: Daniel, foreldre Aasold Gulliksen østre Kiørestad og Marchen Danielsdatter. Faddere: Lars Gulliksens kone Ingebor Maria Sørensdatter østre Kiørestad, Anne Gulliksdatter Hartvedt, Søren Christensen østre, Jens Torchildsen vestre og Hans Gulliksen østre Kiørestad.

03.03.1784: Isach, foreldre Abraham Christensen Findmarcheie, sorterer under Kragerøe, og Helvig Johansdatter. Faddere: Jacob Christensen Hafsunds kone Anne Maria Andersdatter, Anne Abrahamsdatter Finmarch, Simon Nielsen Feseth, Claus Christensen Hafsund, Anders Clausen Kiønøen.

07.03.1784: Anders, foreldre Ole Olesen Straaholmen og Anne Olsdatter. Faddere: Hans Thomas Sibiørnsens kone Giertrud Pedersdatter, Kirstine Michelsdatter, Henrich Pedersen, Bertel Andersen, Anders Pedersen.

07.03.1784: Larine, foreldre Ole Larsen Schouen og Ragnild Sigursdatter. Faddere: Søren Johansens kone Anne Olsdatter, Aaste Aasmunsdatter, Ole Michelsen, Ole Pedersen, Jon Sigursen.

14.03.1784: Thoer, foreldre Tellef Thoersen og Mari Davidsdatter fra Ombosnæss. Faddere: Amund Andersen Hafreagers kone Ingebor Rasmusdatter, Ingebor Thygesdatter, Lars Torbiørnsen, Ole Anundsen, Aslach Danielsen alle fra Ombosnæss.

14.03.1784: Grethe, foreldre Amund Haagensen nedre Ese og Ingebor Nielsdatter. Faddere: Amund Wissestads kone Aase Maria Isachsdatter, Marchen Madsdatter Kiær, Christen Erichsen øvre Ese, Abraham Amundsen nedre Ese.

17.03.1784: Aage, foreldre Lars Aagesen nordre Rørholt og Jøran Arnoldsdatter. Faddere: Jon Hansen nordre Rørholts kone Marte Arnoldsdatter, Ole Madsen Linnas kone Ane Maria Jonsdatter, Ole Madsen Linna, Hans Jonsen nordre Rørholt, Nilsmund Aagesen ibid.

19.03.1784: Søren, foreldre hr. forvalter Jens Brun og Karen Abrahamsdatter ved Herre. Faddere: Skipper Christen Traags kiæreste Aase Jonsdatter, jomfru Maren Isaksdatter Giønge fra Wold, Sr. Giert Isaksen Giønge fra Wold, Sr. Fischier fra Porsgrund, Sr. Ole Berg fra Wold.

28.03.1784: Christen, foreldre Peder Christensen i Stathelle og Ingebor Nielsdatter. Faddere: Pigen Maren Jørgensdatter fra Brevig, Guri Poulsdatter, Søren Torkelsen, Christen Jensen, Jens Torbiørnsen.

04.04.1784: Gunder, foreldre Erich Gundersen og Marte Nielsdatter fra Herre. Faddere: Hans Aaslands kone Torbor Olsdatter, Kari Olsdatter begge fra Herre, Hans Gundersen, Christen Christiansen fra Herre, Ole Amundsen fra Ombosnæss.

08.04.1784: Halvor, foreldre Erich Halvorsen og Idde Pedersdatter fra Herre. Faddere: Jørgen Hansens kone Else Pettersdatter, Marte Thorsdatter, Aslak Halvorsen, Ole Halvorsen, Jens Pedersen alle ved Herre.

09.04.1784: Anne Maria, foreldre Lars Pedersen Halen og Karen Thoersdatter. Faddere: Lars Ejlertsens kone Anne Zachariasdatter, Kirsten Jonsdatter Salen, Thoer Steensen Røsklev, Aasmun Evensen Salen, Halvor Thoersen Røsklev.

11.04.1784: Niels, foreldre Abraham Nielsen øvre Asdahl og Inger Andersdatter. Faddere: Ole Madsen Asdahleies kone Kirsti Mathiasdatter, Marchen Madsdatter Asdahl begge fra Herre, Isach Erichsen, Erich Tellefsen begge fra Klep, Hans Madsen øvre Asdahl.

25.04.1784: Petter, foreldre Anders Michelsen og Karen Lucasdatter fra Herre. Faddere: Jon Michelsens kone Ane Syversdatter fra Herre, Helge Johanesdatter midt-Rogn, Jacob Aasolsen, Jens Pedersen, Ole Michelsen alle fra Herre.

25.04.1784: Mads, foreldre Michel Madsen Megaarden og Ales Gundersdatter. Faddere: Jacob Sørensen Schierches kone Anne Torbiørnsdatter, Ane Gundersdatter Garstad, Hans Andersen Findahl, Amund Andersen Hafreager, Thoer Gundersen Gierstad.

25.04.1784: Jacob, foreldre Hans Olesen Lille Bræche og Mari Jacobsdatter. Faddere: Peder Andersen Bileths kone Karen Maria Hansdatter, Marchen Madsdatter Kiær, Harald Biørnsen Glittum, Jacob Andersen Blegelien, Ole Biørnsen Hafredahl.

25.04.1784: Anne, foreldre Tron Christensen Rønholt og Asloug Jensdatter. Faddere: Halvor Rønholts enke Kirsti Larsdatter, Mari Anundsdatter Tinnerholt, Isach Gresen Rosland, Ole Jensen Rosland, Halvor Sigvoldsen Houkedahl.

02.05.1784: Ole, foreldre Niels Christensen Krrabbe og Maren Olsdatter. Faddere: Niels Jensen Høgs kone Karen Olsdatter, Aaste Aasmunsdatter, Lars Jonsen, Brynild Pedersen, Christoffer Jacobsen.

09.05.1784: Berte Maria, foreldre Ole Svensen Tinnerholt og Inger Anundsdatter. Faddere: Niels Olsen Tinnerholts kone Anne Halvorsdatter, Mari Anunsdatter Tinnerholt, Lars Andersen Bierkeseth, Torgrim Jensen Rachestad, Ole Olesen Kielstad.

23.05.1784: Jon, foreldre Anders Jonsen søndre Rørholt og Marte Jørgensdatter. Faddere: Lars Halvorsen Kiils kone Sønnou Jacobsdatter, Mari Larsdatter Moe, Ole Thorsen Rønholt, Peder Jonsen vestre Kiørestad, Halvor Sigvaldsen Houkedahl.

side 56-57.

30.05.1784: Simon, foreldre Lars Jonsen nordre Rørholt og Kari Simonsdatter. Faddere: Lars Aagesens kone Jøran Arnoldsdatter fra nordre Rørholt, Anne Magrete Simonsdatter Bamble, Ole Madsen Linna, Lars Simonsen Bamble, Jon Simonsen Thorsdahl.

31.05.1784: Michel, foreldre Søren Michelsen og Marte Gunvoldsdatter. Faddere: Anders Isaksens kone Johanne Maria Pedersdatter, Birgite Stoesdatter?, Ole Michelsen, Jon Sigursen, Peder Rasmusen Gierestad.

31.05.1784: Maren Malene, foreldre Even Sørensen og Karen Olsdatter. Faddere: Søren Johannesens kone Anne Olsdatter, Aase Maria Larsdatter Barfoed, Lars Ejlertsen Barfod, Daniel Georg Nordman, Jens Isaksen.

06.06.1784: Ragnild, foreldre Halvor Evensen og Kirsti Gundersdatter fra Stathelle. Faddere: Christen Gundersens kone Astrie Arntsdatter, Kirstine Jonsdatter, Christen Gundersen, Jacob Olesen alle disse fra Stathelle, Ole Nielsen i Bamble Præstegaard.

13.06.1784: Jens, foreldre Ole Jensen Rosland og Ingebor Rasmusdatter. Faddere: Toer Rønholts kone Asloug Jensdatter, Kirsti Jensdatter Rosland, Niels Svensen, Isach Gresen begge fra Rosland, Ole Rasmusen Rønholt.

13.06.1784: Asloug, foreldre Niels Olesen Svinland og Ingebor Jacobsdatter. Faddere: Niels Olesen Tinnerholts kone Anne Halvorsdatter, Siri Anundsdatter østre Brevig, Ole Torjersen Grostok, Torbiørn Olesen Schouen, Aasold Nielsen østre Brevig.

17.06.1784: Hans, foreldre Tron Larsen og Leene Larsdatter fra Rognstranden. Faddere: Enken Magrete Tronsdatter fra Ombosnæss, Lars Torsens kone Kirstine Larsdatter fra Udgaarden, Halvor Christensen Rognstranden, Hans Sørensen nordre Rogn, Torsten Larsen Rugtvedt.

27.06.1784: Maren Hellene, foreldre Erich Hansen vestre Waag og Ingebor Hansdatter. Faddere: Knud Nielsen Waagøens kone Maria Andersdatter, Berte Bæruldsdatter østre Waag, Torgius Andersen østre Waag, Even Amundsen Aastad, Anders Torjusen Waag østre.

27.06.1784: Boel, foreldre Lars Christensen Winjastranden og Marte Thomasdatter. Faddere: Lars Thoersen nordre Rogns kone Kirstine Larsdatter Udgaarden, Elen Thomasdatter Breche, Læhnsmand Michel Hansen Breche, Christen Michelsen Høvigeie, Even Amundsen nedre Ese.

04.07.1784: Jacob, foreldre Anders Haagensen og Maren Jacobsdatter fra Hafsund. Faddere: Claus Christensen Hafsunds kone Aase Maria Sørensdatter, Else Maria Jacobsdatter søndre Rogn, Haagen Andersen, Abraham Christensen Hafsund, Jon Jacobsen fra Langesund.

04.07.1784: Lars, foreldre Hans Christensen Bamble og Inger Gundersdatter. Faddere: Gunder Garstads kone Ingebor Sørensdatter, Anne Gundersdatter Midgaarden, Christen Michelsen, Michel Christensen, Lars Simonsen alle fra Bamble.

04.07.1784: Helge Maria, foreldre Jacob Andersen Blegelien og Else Maria Jonsdatter. Faddere: Ole Madsen Linnas kone Anne Maria Jonsdatter, Helge Maria Halvorsdatter Blegelien, Søren Andersen Walle, Hans Jonsen nordre Rørholt, Jon Halvorsen Blegelien.

11.07.1784: Jens, foreldre Ole Jensen og Anne Maria Enersdatter. Faddere: Ole Halvorsens kone Karen Cathrine Jørgensdatter, Idde Jacobine Tingelsdatter, Christen Gundersen, Ole Hansen, Jon Sigursen.

11.07.1784: Maren, foreldre Iver Jørgensen Sivers og Anne Sophia Christensdatter. Faddere: Hr. Jacob Cudrios kiæreste mad. Margrete Cudrio, jomfru Gurine Jørgensdatter Sivers, hr. Hans Lund Linaae, Lauris Andreas Aamodt, Poul Christensen Ravn.

18.07.1784: Anne, foreldre Peder Arnoldsen Houkedahl og Ales Biørnsdatter. Faddere: Lars Knudsen Houkedahls kone Maria Halvorsdatter, Anne Maria Pedersdatter Rosland, Harald Biørnsen Glittum vestre, Anders Pedersen Hartved Ringesiøeeie, Halvor Sigvaldsen Houkedahl.

25.07.1784: Helge, foreldre Torjus Aslefsen og Kari Jonsdatter fra Winje sogn i Tellemarken. Faddere: Klockerens kone Karen Sophie Olsdatter fra Mid-Rogn, Anne Hansdatter Rusch i Bamble Præstegaard, Toer Toersen Høen, Lars Christensen Winjastranden.

01.08.1784: Niels, foreldre Hans Jacob Augustinusen og Anne Maria Pedersdatter. Faddere: Hans Th. Sibiørnsens kone Giertrud Pedersdatter, Cathrine Maria Ougensdatter, Peder Nielsen, Ole Ougensen Mørch, Isach Isachsen.

04.08.1784: Berte, foreldre Lars Nielsen Pharo og Leene Cathrine Workum. Faddere: Mester Niels Hansen Pharos kone Edel Sophia Pharo, jomf. Anne Workum, hr. Jacob Jebsen fra Schien, mester Niels Hansen Pharo, Johanes Nielsen Pharo.

22.08.1784: Gierth, foreldre Niels Giertsen i Stathelle og Inger Nielsdatter. Faddere: Christen Jonsen Thiis kone Anne Maria Hansdatter fra Brevig, Gunild Poulsdatter Kiellestad, Ole Andersen Linnastrand, Ole Siversen, Lars Olsen begge fra Stathelle.

22.08.1784: Lars, foreldre Poul Erichsen Krabberøe og Kirsten Larsdatter. Faddere: Lars Pedersens kone Kirsten Olsdatter fra Stathelle, Berte Aagesdatter i Ombosnæss, Abraham Erichsen Eeg, Anders Jacobsen i Ombosnæss, Aasold Gundersen Rugtvedt.

29.08.1784: Ingebor Maria, foreldre Harald Biørnsen vestre Glittum og Mette Arnoldsdatter. Faddere: Lars Houkedahls kone Maria Halvorsdatter, Ales Hansdatter lille Breke, Ole Biørnsen Hafredahl, Ole Gulliksen, Halvor Haraldsen Glittum.

29.08.1784: Anne, foreldre Torgrim Torgersen Ese og Aaste Olsdatter. Faddere: Lars Evensen Winjas kone Anne Hellene Sørensdatter, Inger Olsdatter Rugtvedt, Mads Arnoldsen Kiær, Ole Evensen Winja, Abraham Amundsen Ese.

05.09.1784: Torger, foreldre Skoeleholder Niels Niben? og Anne Maria. Faddere: Aslak Halvorsens kone, pigen Marte Thorsdatter, Niels Nielsen, Ole Madsen begge fra Herre, Erich Mathiasen Hellestved.

05.09.1784: Erich, hiemmedøbt, foreldre Hans Madsen øvre Asdahl og Aase Mathiasdatter. Faddere: Isach Aabyes kone Inger Cathrine Pedersdatter, Anne Mathiasdatter Hellestved, Skipper Christen Jørgensen Traag, Styrmand Jens Bucha, Isach Erichsen Klep.

19.09.1784: Helge Maria, foreldre Søren Andersen Walle og Aase Erichsdatter. Faddere: Jacob Blegeliens kone Else Maria Jonsdatter, Helge Maria Halvorsdatter Blegelien, Even Amundsen Aastad, Jacob Halvorsen Blegelien, Aage Olsen Bresand.

26.09.1784: Lars, foreldre Christen Larsen Skoustad og Sophia Maria Olsdatter. Faddere: Hans Larsen Skoustads kone Berte Christensdatter, Anne Magrette Simonsdatter Bamble, Ole Olesen Skouen ved Nenseth, Hans Olesen Udgaarden, Amund Thorsen Høen.

26.09.1784: Anne, foreldre Christen Jørgensen Bierkeseth og Kirsti Larsdatter. Faddere: Enken Kari Jørgensdatter Fostvedt, Maria Larsdatter Bierkeseth, Anund Tellefsen Brekeeie, Sigvald Jørgensen Fostvedt, Ellef Jørgensen fra Langesund.

side 58-59.

03.10.1784: Niels, foreldre Niels Andersen Ravnæss og Ingebor Nielsdatter. Faddere: Jens Jeronimusens kone Oved Maria Christensdatter, Anne Cathrine Mathiasdatter begge fra Herrebachen, Jens Pedersen, Erich Hansen, Christen Christensen fra Herre.

03.10.1784: Susanna, foreldre Jon Jacobsen Rogn og Sara Amundsdatter. Faddere: Lars Ellingsens kone Maren Sørensdatter, Karen Amundsdatter Aastad, Even Amundsen Aabye, Peder Torsen i Langesund, Amund Larsen Berg.

03.10.1784: Aaste Maria, foreldre Peder Giertsen Gierseth og Boel Gundersdatter. Faddere: Thor Torbiørnsens kone Anne Maria Giertsdatter Flotten, Karen Giertsdatter Gierseth, Gunder Tostensen Rugtvedt, Hans Torbiørnsen Plasander?, Aasold Gundersen Rugtvedt.

10.10.1784: Hans Jacob, foreldre Ole Torjersen Grostock og Anne Hansdatter. Faddere: Hans Sørensens kone Marte Torjersdatter fra Brevig Bye, Boel Torjersdatter Herum, Torgrim Jensen Rachestad, Hans Sørensen fra Brevig, Ole Hansen Gonge fra Asvald.

10.10.1784: Gunder, foreldre Lars Thorsen Hafredahl og Sara Andersdatter. Faddere: Enken Kirsti Larsdatter Rønholt, Ane Maria Christoffersdatter Hafredahl, Thor Olesen Rønholt, Hans Gulliksen Nyesteen, Ole Gulliksen Glittum.

10.10.1784: Ingebor, foreldre Niels Nielsen matros og Karen Jacobsdatter fra Ombosnæs. Faddere: Tellef Thoresens kone Mari Davidsdatter, Magrete Andersdatter, Jacob Isachsen, Gunder Danielsen alle disse fra Ombosnæss, Anders Sørensen Røyert fra Stathelle.

17.10.1784: Isach, foreldre Hans Olesen Udgaarden og Maren Abrahamsdatter. Faddere: Lars Thorsen nordre Rogns kone Kirstine Larsdatter fra Udgaarden, Kirstine Abrahamsdatter Høen, Abraham Hansen Høen, Ole Olesen, Lars Olesen Skouen ved Nenseth.

24.10.1784: Marte, foreldre Peder Jonsen og Kirsten Jørgensdatter. Faddere: Ole Rollefsen Nuestads kone Marte Larsdatter, Karen Svensdatter, Christen Gundersen, Isach Jørgensen Giømble, Knud Svensen.

24.10.1784: Ole, hiemmedøbt, foreldre Henrich Pedersen og Aase Olsdatter. Faddere: Hans Jacob Augustinusens kone Anne Maria Pedersdatter, Dorthe Lisbeth Pedersdatter, Ole Olesen Straaholmen, Hans Thomas Sibiørnsen, Ole Hansen Trosbye.

24.10.1784: Søren, hiemmedøbt, foreldre Anders Sørensen i Stathelle og Ingebor Jacobsdatter. Faddere: Cornelius Gregersen Asvalds kone Ragnild Sigursdatter, Anne Magrete Jørgensdatter Giømble, Niels Nielsen Ombosnæss, Hans Nielsen, Thor Nielsen begge i Stathelle.

31.10.1784: Jacob, foreldre Ole Jacobsen og Siri Kittilsdatter fra vestre Skouenseie, Hasle kaldet. Faddere: Abraham Jonsen vestre Schouens kone Asloug Larsdatter, Marchen Abrahamsdatter Schouen vestre, Jacob Michelsen Grumestad, Abraham Abrahamsen Schouen vestre, Lars Andersen Bierkeseth.

31.10.1784: Inger, foreldre Ole Madsen Linna og Anne Maria Jonsdatter. Faddere: Jacob Andersen Blegeliens kone Else Maria Jonsdatter, Karen Madsdatter Linna, Jon Hansen, Hans Jonsen begge fra Rørholt, Halvor Jacobsen Schierke.

31.10.1784: Sophia Maria, foreldre Jon Simensen Thorsdahl og Mette Kirstine Evensdatter. Faddere: Enken Anne Zachariasdatter, Anne Magrete Simonsdatter begge fra Bamble, Lars Evensen, Niels Evensen begge fra Winje, Michel Christensen Bamble.

07.11.1784: Asper, foreldre Kittil Tellefsen Giømble og Else Kiøstolsdatter. Faddere: Lars Christensen Rønningens kone Maren Christensdatter Eegseie, Ingebor Jørgensdatter Giømble, Hans Jørgensen, Thor Steensen, Abraham Kiøstolsen alle fra Giømble.

14.11.1784: Jørgine, foreldre Halvor Andersen og Karen Jørgensdatter. Faddere: Amund Larsen Bergs kone Ingebor Olsdatter, Berte Maria Poulsdatter, Ole Jonasen, Anders Andersen Langøen, Cornelius Erichsen.

14.11.1784: Justine Maria, foreldre Anders Ovesen og Maren Christensdatter. Faddere: Amund Gundersens kone Inger Larsdatter paa Langøen, Kari Haaversdatter, Peder Thorsen, Ole Brynildsen, Knud Jacobsen.

14.11.1784: Lisbeth, foreldre Lars Arnoldsen og Helvig Gregersdatter. Faddere: Lars Andersen Høsts kone Anne Gregersdatter, Ingebor Christoffersdatter, Hans Jensen Øegaarden, Jon Sigursen, Lars Jørgensen.

28.11.1784: Aasse, foreldre Anund Tellefsen østre Brevig og Thore Gundersdatter. Faddere: Jens Kittilsens kone Kirstine Kiøstolsdatter østre Brevig, Ingebor Kiøstolsdatter Aabye, Kittil Jensen østre Brevig, Jørgen Tellefsen Trosbyeeie Qværnestuen kaldet, Christen Nielsen Svendsvigen.

04.12.1784: Karen Elizabeth, foreldre Jacob Cudrio og Margarette Cudrio. Faddere: Hans Bloms kone Elizabeth Blom fra Schien, jomf. Elen Margrete Blom i Langesund, Christoffer Blom, Hans Blom, Christen Blom, Ole Hansen alle fra Schien.

05.12.1784: Sara, foreldre Lars Jonsen Svenske og Anne Olsdatter. Faddere: Ole Halvorsens kone Karen Jørgensdatter, Anne Helvig Pedersdatter, Ole Sørensen Røyert, Ellef Jørgensen fra Gierpen sogn, Peder Rasmusen.

12.12.1784: Arnold, foreldre Mads Arnoldsen Kiær og Ingebor Gundersdatter. Faddere: Simon Nielsen Fæsets kone Berte Christensdatter, Margrete Nielsdatter Udgaarden, Læhnsmand Michel Hansen, Niels Christensen vestre Stocke, Even Larsen Udgaarden.

12.12.1784: Niels, foreldre Knud Arnoldsen Sundbye og Maren Nielsdatter. Faddere: Ole Arnoldsen Sundbyes kone Kirsti Jacobsdatter, Karen Svendsdatter, Knud Svendsen fra Langesund, Torkel Rasmusen Eeg.

12.12.1784: Else Maria, foreldre Jens Christensen og Marte Dorthea Caspersdatter fra Stathelle. Faddere: Ole Sigursens kone Karen Nielsdatter, Anne Margrete Jørgensdatter, Anders Christensen enkemand, Christen Jensen hos hr. Winther, Harald Andersen matros alle fra Stathelle.

18.12.1784: Anders, foreldre Knud Nielsen Waagøen og Maria Andersdatter. Faddere: Søren Andersen Walles kone Aase Erichsdatter, Anne Maria Christensdatter øvre Ese, Søren Christensen, Lars Gullichsen Kiørestad, Aage Olesen Bresand.

25.12.1784: Amund, foreldre Even Zachariasen østre Tvettan og Berte Sophie Amundsdatter. Faddere: Lars Simonsen Bambles kone Karen Maria Hansdatter, Karen Levorsdatter østre Tvetten, Anders Larsen Sortedahl, Christoffer Sørensen østre Stokke, Hans Larsen østre Tvetten.

side 60-61.

25.12.1784: Sijvert, foreldre Lars Gulliksen vestre Glittum og Gunild Sijvertsdatter. Faddere: Hans Gulliksen Nyesteens kone Siri Nielsdatter, Ingebor Gulliksdatter Busterøe, Ole Thorsen Rønholt, Ole Gulliksen vestre Glittum, Halvor Haraldsen ibid.

25.12.1784: Lisbeth Maria, foreldre Jon Andersen og Pernille Nielsdatter fra Herre. Faddere: Niels Andersens kone Ingebor Nielsdatter fra Herre, Signe Olsdatter Brekke, Erich Hansen Finne, Sijvert Gundersen, Ole Olesen fra Herre.

01.01.1785: Daniel, foreldre Aslach Danielsen og Ingeborg Thychesdatter fra Ombosnæs. Faddere: Tyche Aslachsens kone Groe Torsteensdatter, pigen Berthe Aagesdatter, Ellev Thronsen, Gunder Danielsen, Torsteen Thychesen alle fra Ombosnæs.

01.01.1785: Knud, foreldre Christen Knudsen Kaasen ved Stattelle og hustrue Aggethe. Faddere: Kittel Tellefsen Giømbles kone Else Kiøstolfsdatter, pigen Ragnild Arnoldsdatter Rudtvedt, Hans Ottersen, Hans Olsen begge fra Stattellet.

01.01.1785: Anne Karine, foreldre Jens Halvorsen og hust. Anne Dorthe Olsdatter fra Herre. Faddere: Tharald Olsen Wiiges kone Anne Gullichsdatter, pigen Karen Olsdatter fra Herre, Ole Olsen fra Herre, Biørgouw Thovsen Hellestvedt, Ole Tharaldsen Wiig.

02.01.1785: Lars, foreldre Lars Larsen og hustrue Abigael Andersdatter fra Stattellet. Faddere: Ole Andersens kone i Brevig, pigen Maren Thoersdatter Krabberød, Abraham Erichsen Eeg, Ole Larsen i Stattellet, Jan Olsen i Brevig.

02.01.1785: Else Maria, foreldre Søren Johannesen og Anne Olsdatter. Faddere: Isach Abrahamsens kone Mette Isachsdatter, pige Giørild Hansdatter, Brynild Pedersen, Giert Kierchetorp, Ole Hansen.

02.01.1785: Anne Maria, foreldre Christen Thoersen og hustrue Inger Olsdatter. Faddere: Ole Olsen Moes enke Karen Thoersdatter, pigen Gunild Maria Pedersdatter, Ole Jonassen, Anders Pedersen, Niels Larsen Skougen.

14.01.1785: Gunder, foreldre Hans Nielsen Halen og hustrue Gunnild Gundersdatter. Faddere: Arnold Søndbyes kone Lispeth Knudsdatter, pige Anne Sørensdatter, Ole Arnolsen Søndbye, Knud Arnoldsen Søndbye, Ole Handsen Sallen.

22.01.1785: Boel, foreldre Ole Madsen Asdal og hustrue Kirstie Mathiasdatter fra Verket Herre. Faddere: Hans Jochum Henrichsen Withes kone Maren Thorsdatter fra Herre, pigen Anne Mathiasdatter Hellestvedt, Mæster Jacob Luchasen, Knud Isaachsen begge fra Herre, Erich Mathiasen Hellestvedt.

30.01.1785: Niels, foreldre Ole Nielsen og hustrue Maria Andersdatter fra Herre. Faddere: Joen Andersens kone Pernille Nielsdatter fra Herre, pigen Marthe Larsdatter Winniæstranden, Christen Hansen, Lars Halvorsen, Jens Andreasen alle fra Herre.

13.02.1785: Else Maria, foreldre Osmund Torgiusen Sahlen og hustrue Maria Steensdatter. Faddere: Lars Pedersen Hallens kone Karen Thoersdatter, pigen Kirsten Joensdatter Sallen, Thor Steensen Giømble, Halvor Thorsen Ryskleven, Ole Handsen Sahlen.

20.02.1785: Søren, foreldre Hans Joensen søndre Rørholdt og hustrue Pernille Erichsdatter. Faddere: Jacob Andersen Blegeliens kone Else Maria Joensdatter, pigen Aaste Maria Simensdatter Trosbye, Lars Joensen søndre Rørholdt, Joen Simensen Thoersdahl, Michel Christensen Bamle.

20.02.1785: Ingebor Cathrine, foreldre Rasmus Handsen Sorthebougen og hustrue Maren Johannesdatter. Faddere: Anders Larsen Sorthedahls kone Ingebor Sachariasdatter, pigen Marthe Hansdatter Sorthedahl, Mads Joensen Sorthebougen, Thoer Gundersen, Hans Eliassen begge fra Garstad.

23.02.1785: Biørn, foreldre Thoer Biørnsen og kone Boel Pedersdatter Trosbyeeie, Qværnestuen kaldet. Faddere: Amund Sørensen Melbyes kone Boel Christensdatter, pigen Boel Maria Biørnsdatter Aabye, Anders Pedersen Hartvedt, Jørgen Tellefsen Trosbyeeie, Torgius Halvorsen Trosbye.

27.02.1785: Even, foreldre Ole Evensen Dahl og hustrue Barbro Jensdatter. Faddere: Torbiørn Olsen Skougens kone Kari Evensdatter, pigen Kari Olsdatter Rachestad, Torgrim Jensen Dahl, Anders Jensen Rachestad, Anders Andersen Busterud.

27.02.1785: Anne Kirstine, foreldre Hans Ottersen og kone Berthe Jacobsdatter fra Stattellet. Faddere: Hans Nielsens kone Anne Gundersdatter, pigen Karen Madsdatter, Halvor Levorsen Smed, Lars Olsen Matros, Jens Enochsen Marin alle fra Stattellet.

13.03.1785: Helvig, foreldre Hans Torbiørnsen og kone Ingebor Giertsdatter fra Gierstadeie. Faddere: Hans Andersen Findahls kone Helge Larsdatter, pigen Gunnild Hansdatter Linnastranden, Peder Giertsen Gierseth, Amund Madsen Findahl, Thoer Torbiørnsen Flotten.

13.03.1785: Anne Maria, foreldre Joen Nielsen nedre Eeg og hustrue Kirstie Jensdatter. Faddere: Jens Giømbles kone Ingebor Knudsdatter fra Langesund, pigen Ingebor Jørgensdatter Giømble, Hans Jørgensen Giømble, Jacob Jacobsen fra Stattellet, Ole Erichsen øvre Eeg.

20.03.1785: Hans, foreldre Knud Torgersen og kone Marthe Arnolsdatter fra Ombosnæs. Faddere: Michel Madsen Midgaardens kone Ahles Gundersdatter, pigen Anne Arnolsdatter Wingreij, Thoer Torbiørnsen Flotten, Ingebreth Andersen i Ombosnæs, Christen Jahnsen Burvald.

20.03.1785: Anne Maria, foreldre Ole Pedersen og hustrue Anne Magrethe Olsdatter fra Herre. Faddere: Jens Jeronymusens kone Aavedt Maria, pigen Inger Maria Larsdatter begge fra Herre, Hans Nielsen, Ole Olsen, Christen Christiansen Hanch alle fra Herre.

24.03.1785: Halvor, foreldre Anders Halvorsen og hustrue Maren Gouthesdatter. Faddere: Thomas Thomasens kone Pernille Olsdatter, pige Maren Pedersdatter |: Peder Clausens datter :|, Christen Clausen, Ole Sørensen, Jacob Colbiørnsen.

24.03.1785: Knud, foreldre Torgier Olsen fra Porsgrund og hustrue Maria Knudsdatter. Faddere: Ole Larsen Skougens kone Ragnild Sigiursdatter, pigen Berte Halvorsdatter, Ole Larsen Skougen, Niels Larsen ibidem, Ole Olsen fra Porsgrund.

24.03.1785: Anne Maria, foreldre Peder Larsen i Stattellet og hustrue Johanne Olsdatter. Faddere: Willum Ellewsens kone Anne Catharine Gundersdatter, pige Karen Masdatter, Ole Gunuelsen, Ole Larsen, Harrald Olsen alle i Stattellet.

27.03.1785: Jørgen, foreldre Joen Michelsen Garstad og hustrue Anne Syversdatter fra Herre. Faddere: Aslach Halvorsens kone Gunnild Halvorsdatter, pige Anne Cathrine Mathisdatter, Jens Pedersen, Gunder Olsen, Niels Nielsen alle fra Herre.

10.04.1785: Niels, foreldre Peder Thoersen Hafredahl og hustrue Anne Andersdatter. Faddere: Lars Hafredahls kone Sara Andersdatter, pigen Aase Maria Simensdatter Feseth, Casper Kierulfsen Moeeie, Even Thoersen Ringeskiøe, Halvor Sigvaldsen Houchedahl.

10.04.1785: Anne, foreldre Hans Nielsen Møller og hustrue Torbor Olsdatter fra Herre. Faddere: Ole Pedersens kone Magrethe Olsdatter fra Herre, pigen Berte Maria Christiansdatter ibidem, Hans Gundersen, Christen Christiansen, Erich Gundersen alle fra Herre.

13.04.1785: Aase Maria, foreldre Ole Halvorsen og hustrue Anne Halvorsdatter fra Herre. Faddere: Erich Halvorsens kone Idde Pedersdatter, pigen Karen Pedersdatter begge fra Herre, Aslach Halvorsen, Povel Halvorsen begge fra Herre, Thord Nielsen i Stattellet.

16.04.1785: Christen, foreldre Christen Jensen og kone Pernille Hansdatter fra Herre. Faddere: Knud Iachsens kone Maren Nielsdatter ved Herre, pigen Ingebor Hansdatter Traag, Niels Rasmusen Berth, Niels Nielsen, Niels Jensen alle fra Herre.

17.04.1785: Hiemmedøbt Halvor, foreldre Ole Michelsen og hustrue Inger Gullichsdatter. Faddere: Brynild Pedersens kone Anne Maria Isaachsdatter, pige Karen Maria Michelsdatter, Poul Nielsen, Jacob Sigursen, Joen Sigursen.

08.05.1785: Anne, foreldre Gunder Olsen Grimsrød og kone Ahlet Hansdatter. Faddere: Peder Andersen Bileths kone Karen Maria Hansdatter, pigen Helge Maria Halvorsdatter Blegelien, Halvor Jacobsen, Jacob Halvorsen begge fra Blegelien, Lars Olsen Berthøe fra Sanichedahl.

15.05.1785: Maren, foreldre Hans Gundersen og kone Live Nielsdatter fra Herre. Faddere: Joen Andersens kone Pernille Nielsdatter, pigen Anne Maria Halvorsdatter begge fra Herre, Hans Nielsen, Erich Gundersen, Knud Thoersen alle fra Herre.

16.05.1785: Dorthe, foreldre Ole Pedersen og hustrue Sophia Nielsdatter. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Andersdatter, pigen Karen Pedersdatter, Niels Jensen Høg, Thomas Thomassen Røyert, Jens Isaachsen.

side 62-63.

22.05.1785: Karen, foreldre Lars Knudsen Houckedahlen og hustrue Maria Halvorsdatter. Faddere: Sigvald Houchedahls kone Else Biørnsdatter, pigen Ingebor Hansdatter Houchedahl, Peder Arnolsen, Halvor Sigvaldsen begge fra Houchedahl, Casper Jørgensen Walsrød Kiørstadeie.

22.05.1785: Maren, foreldre Ole Erichsen Kiørestadeie og kone Kirstie Knudsdatter. Faddere: Elling Clausen Findmarches kone Maren Larsdatter, pigen Aaste Jensdatter Tveten vestre, Aasold Gullichsen, Jørgen Caspesersen, Hans Jørgensen alle fra Kiørestad.

29.05.1784: Knud, foreldre Ejlert Knudsen og hustrue Helge Jørgensdatter under gaarden væstre Tveten, Rønningen kaldet. Faddere: Even Jørgensen væstre Tvetens hustrue Helvig Jensdatter, pigen Oline Ejlertsdatter Tveten væstre eie, Torsteen Aanesen Waag, Anders Hafredahl, Ingebreth Olsen Bresand.

29.05.1785: Ingebor, foreldre Syvert Tellefsen og hustrue Ingebor Christensdatter under Breche. Faddere: Christen Biercheseths kone Kirstie Larsdatter, pigen Maren Syversdatter øvre Esse, Lars Andersen Biercheseth, Hans Olsen Udgaarden, Lars Nielsen Nyesteen.

05.06.1785: Rasmus, foreldre Mads Rasmusen og hustrue Mari Arnolsdatter i Stattellet. Faddere: Willum Ellewsens kone i Stattellet Cathrine Gunuersdatter, pigen Anne Arnolsdatter Wingreij, Gunder Madsen i Stattellet, Thor Rasmusen Leerstang, Hans Poulsen i Stattellet.

05.06.1785: Niels, foreldre Andreas Andersen i Stattellet og hustrue Anne Maria Nielsdatter. Faddere: Michel Nielsens kone i Brevig Kirsten Maria Isachsdatter, pigen Anne Magrethe Jørgensdatter i Stattellet, Jacob Jacobsen, Anders Christensen, Peder Christensen alle fra Stattellet.

05.06.1785: Jørgine, foreldre Mads Larsen Tveten paa Strand og kone Karen Larsdatter. Faddere: Thron Larsen Rougnstrandens kone Leene Larsdatter, pige Maria Mathisdatter Hellestvedt, Sven Christensen Traag, Isach Tellefsen Klæp, Lars Andersen Sortedahl.

05.06.1785: Maria, foreldre Hans Lund Linaae og hustrue Alleth Cathrine fød Sivers. Faddere: Hr. Jacob Cudrios kiæreste madame Margarethe fød Blom, jomfrue Berthe Catharine Uldstrup, Henrich Green, Johan Blom fra Scheen, Poul Christensen Ravn.

12.06.1785: Mari, foreldre Erich Gundersen og hustrue Marthe Nielsdatter fra Verket Herre. Faddere: Hans Nielsens kone Torbor Olsdatter, pigen Maren Olsdatter, Hans Gunuldsen, Ole Larsen, Jens Pedersen alle fra Herre.

19.06.1785: Maren, foreldre Christen Christensen og hustrue Berte Cathrine fra Herre. Faddere: Bæruld Luchasens kone Anne Cathrine, pigen Ingebor Christensdatter, Niels Luchasen, Jens Jeronymusen, Hans Jochum Henrichsen With alle fra Herre.

19.06.1785: Sessell, foreldre Peder Christensen Toule og hustrue Ingeborg Christensdatter i Stattellet. Faddere: Hans Christensens kone fra Porsgrund, pigen Berte Andersdatter i Stattellet, Hans Christensen fra Porsgrund, Isach Kielsen fra Rambeck i Solum, Gunder Madsen i Stattellet.

22.06.1785: Anne Magrethe, foreldre Torsten Larsen Rugtvedt og hustrue Aavedt Hansdatter. Faddere: Thron Larsen Rougnstrandens kone Leene Larsdatter, Povel Erichsen Krabberøds kone Kirstie Larsdatter, Manasse Danielsen Riis, Mads Larsen Tveten paa Strand, Aasold Gundersen Rugtvedt.

24.06.1785: Hans, foreldre Lars Christensen og hustrue Maren Christensdatter EegsRønningen kaldet under gaarden Eeg. Faddere: Kittel Tellefsen Giømbles kone Else Kiøstolfsdatter, pigen Ingebor Jørgensdatter Giømble, Isaach Jørgensen Giømble, Abraham Erichsen Sønbye, Jens Larsen EegsRønningen.

26.06.1785: Lars, foreldre Ole Larsen Skougen og hustrue Ragnild Sigursdatter. Faddere: Ole Halvorsens kone Karen Cathrine Jørgensdatter, pigen Berthe Halvorsdatter, Anders Halvorsen, Ole Sørensen Røyert, Niels Larsen Skougen.

03.07.1785: Hiemmedøbt Ole, foreldre Ole Svendsen Holmen under Rugtvedt ved Ombosnæss og hustrue Inger Anunsdatter. Faddere: Thor Torbiørnsen Flottens kone Anne Maria Giertsdatter, Anne Maria Torgrimsdatter Nyesteen, Lars Torbiørnsen, Ellew Thronsen begge fra Ombosnæss, Thron Larsen Findahl.

10.07.1785: Anne Carine, foreldre Christen Handsen og hustrue Karen Christensdatter fra Herre. Faddere: Niels Andersens kone fra Ravnæss, pigen Ingebor Christensdatter fra Herre, Jens Jeronymusen, Christen Christensen, Anders Tellefsen alle fra Herre.

16.07.1785: Anne, foreldre Johannes Olsen Winniæstranden og hustrue Anne Olsdatter. Faddere: Ahles Olsdatter gift kone fra Stattellet, pigen Marthe Larsdatter Winniæstrandeen, hr. Michael Schieldrup Holst i Bamble Præstegaard, Klokke Andreas Pedersen Gierdrum fra Midrougn, Matros Lars Olsen fra Stattellet.

24.07.1785: Thoer, foreldre Hans Jochum Henrichsen Widt fra Herre og hustrue Maren Thoersdatter. Faddere: Knud Isaachsens kone Maren Nielsdatter fra Herre, pigen Maria Mathiasdatter Hellestvedt, Christen Thoersen, Niels Lucasen, Anders Jacobsen alle fra Herre.

25.07.1785: Abraham, foreldre hr. forvalter Jens Bruun og kiæreste Karen Abrahamsdatter fra Verket Herre. Faddere: Jomfrue Jørgine Abrahamsdatter Bache fra Herre, jomfrue Elen Maria Abrahamsdatter Bache fra Wold, Sr. Giert Jønge fra Wold, Styrmand Jens Bucha, Monsr. Antonie Samuelsen Skriverkarl hos hr. Bruun begge fra Herre.

31.07.1785: Kirsti Maria, foreldre Ingebreth Andersen og hustrue Inger Olsdatter fra Ombosnæss. Faddere: Ole Madsen Linnes kone Anne Maria Joensdatter, pigen Anne Andersdatter Linna, enkemand Bæruld Torgersen, Giert Olsen begge fra Ombosnæss, Niels Larsen Holmen kaldet fra Trossevigen.

31.07.1785: Anne Carine, foreldre Erich Hansen Finne og kone Else Pettersdatter fra Herre. Faddere: Ole Olsen Matroses fæsteqvinde Berthe Maria Christiansdatter, pigen Anne Maria Jensdatter, Hans Nielsen, Ole Luchasen, Ole Evensen alle fra Herre. (Faren er nok Jørgen Hansen Finne, jevnfør navnet på mora samt begr. 25.12.1788)

31.07.1785: Aaste Maria, foreldre Gulbrand Amundsen Grasmyhr og hustrue Maria Davidsdatter. Faddere: Tellef Thoresens kone Mari Davidsdatter fra Ombosnæs, pigen Ragnild Arnolsdatter Rudtvedt, Serg. Ole Gunnuldsen Rønholt fra Stattellet, Henrich Amundsen Qværndahlen under Kiellestad, Soldat Ole Larsen Bambleeie.

07.08.1785: Niels Pharo, foreldre Jacob Johannesen Lug og hustrue Anne Kirstine fød Pharo. Faddere: Hans Pharoes kone Anne Catharine Pharo, Magdalene Nielsdatter Pharo, Hans Ørn fra Schien, Niels Hansen Pharo, Johannes Nielsen Pharo.

14.08.1785: Joen, foreldre Christopher Sørensen østre Stokke og kone Maren Sachariasdatter. Faddere: Anders Larsen Sorthedahls kone Ingebor Sachariasdatter, pigen Anne Magrethe Simensdatter Bamble, Søren Sørensen Sødtholdt, Joen Simensen Thoersdahl, Halvor Jacobsen Schierche.

14.08.1785: Anne, foreldre Rasmus Jensen Masterød og hustrue Ingebor Olsdatter. Faddere: Abraham Isaachsens kone Maria Nielsdatter Masterød, pigen Ingebor Arnolsdatter Moe, Lars Torbiørnsen i Ombosnæs, Knud Gundersen Gonge, Erich Olsen Masterød.

14.08.1785: Else, foreldre Thoer Steensen Giømble og hustrue Ingebor Andersdatter. Faddere: Kittel Giømbles kone Else Kiøstolfsdatter, pigen Ingebor Jørgensdatter Giømble, Hans Jørgensen, Isaach Jørgensen begge fra Giømble, Halvor Thoersen Rydsklev.

21.08.1785: Peder, foreldre Ole Olsen og hustrue Anne Maria Thoersdatter fra Herre. Faddere: Niels Andersens kone Ingebor Nielsdatter, pigen Kirstie Pettersdatter, Ole Pedersen, Anders Michelsen, Biørgouw Thowsen alle fra Herre.

21.08.1785: Inger Cathrine, foreldre Anund Nielsen Bache og hustrue Thone Nielsdatter. Faddere: Ole Hasles kone Siri Kittelsdatter, pigen Anne Nielsdatter Bache, Anders Larsen, Jens Christian Nielsen, Halvor Larsen alle fra Herre.

27.08.1785: Ingebor, foreldre Jens Kittelsen østre Brevig og hustrue Kirstine Kiøstolfsdatter. Faddere: Anund Ellewsens kone Karen Knudsdatter østre Brevig, pigen Marthe Jacobsdatter østre Brevig, Anund Tellefsen, Aasold Nielsen, Lars Thoersen alle fra østre Brevig.

side 64-65.

28.08.1785: Jørgen, foreldre Christen Gundersen og hustrue Inger Jørgensdatter. Faddere: Peder Joensens kone Kirsten Jørgensdatter, pigen Magrethe Jørgensdatter Giømle, Ole Halvorsen, Isaach Jørgensen Giømble, Rollef Tollofsen.

28.08.1785: Ole, foreldre Cornelius Gregersen i Stattellet og hustrue Ragnild Sigursdatter. Faddere: Halvor Smeds kone i Stattellet Kirsten Olsdatter, pigen Anne Maria Hansdatter Langesund, Halvor Gundersen fra Schien, Hans Ottesrsen i Stattellet, Lars Jørgensen i Langesund.

28.08.1785: Kirstine, foreldre Bertel Jensen Ravn og hustrue Anne Nielsdatter |: hiemmedøbt :|. Faddere: Jørgen Dahls kone Kirsten Larsdatter, jomfrue Susanna Halvorsdatter, Hans Lund Linaae, Peder Ulstrup, Lars Falch Halvorsen Jomfruland.

29.08.1785: Hiemmedøbte Isaach, foreldre Christen Thronsen Hydahl og hustrue Berte Christensdatter. Faddere: Aslach Danielsens kone Ingebor Tychesdatter fra Ombosnæss, pigen Gunild Torbiørnsdatter Præste-Pladsen, Christen Erichsen Hydahl, Ellew Thronsen, Daniel Gundersen begge fra Ombosnæss.

11.09.1785: Hans, foreldre Niels Rasmusen Berth og hustrue Maria Hansdatter. Faddere: Christen Jensens kone Pernille Hansdatter, pigen Marthe Hansdatter, Syvert Gundersen, Mads Joensen og Rasmus Handsen Sorthebougen, de øvrige alle fra Herre.

11.09.1785: Christen, foreldre Jacob Christensen Hafsund under gaarden Fidmark og hustrue Anne Maria Andersdatter. Faddere: Simen Nielsn Feseths kone Berthe Christensdatter, pigen Pernille Simensdatter Trosbye, Abraham Christensen, Claus Christensen Hafsund, Simen Sørensen Trosbye.

11.09.1785: Anders, foreldre Ole Thoersen Sahlen og hustrue Inger Andersdatter under gaarden Giømble. Faddere: Abraham Søndbyes kone Aase Maria Joensdatter, pigen Helvig Thorsdatter Rødskleven, Thoer Steensen Giømble, Aasmund Torgiusen Sahlen, Halvor Thoersen Rødskleven.

16.09.1785: Jørgen, foreldre Claus Christensen Hafsund under gaarden Findmark og hustrue Aase Maria Sørensdatter. Faddere: Elling Findmarches kone Maren, pigen Aase Maria Simensdatter Feseth, Haagen Andersen, Abraham Christensen Hafsund, Hans Sørensen Midrougn.

16.09.1785: Niels og Aaste tvillinger, foreldre Tallach Nielsen og hustrue Ingebor Olsdatter fra Ombosnæs. Faddere: Anders Gierstads kone Kirstie Pedersdatter, Peder Gierseths kone Boel Gundersdatter, pigerne Mallene Jørgensdatter fra Ombosnæs og Mallene Olsdatter Høen, Jacob Isaachsen, Hans Erichsen, Ole Madsen, Thyche Aslachsen, Gunder Danielsen alle fra Ombosnæs, Gunder Olsen Gierstadeie Kaasen kaldet.

20.09.1785: Hiemmedøbte Michael, foreldre hr. Michael Schieldrup Holst i Bamble og kiæreste Kirstine Angel ?. Faddere: Madame Berthe Dorthea Sørensen fra Tangevold, jomfrue Isabelle Catharine Stochfledt fra Brevig Bye, jomfrue Karen Fyhn fra Stattellet, hr. Wissiteur Fyhn i Stattellet, hr. Provsten Schiønning i Bamble Præstegaard, hr. Thomas Sorin fra Tangevold.

25.09.1785: Jøran, foreldre Lars Simensen Bamble og hustrue Karen Hansdatter. Faddere: Lars Joensen Rørholdtes kone Karen Simensdatter, pigen Anne Magrethe Simensdatter Bamble, Ole Andersen Rusch fra Bamble, Søren Sørensen Sødtholdt, Halvor Christophersen Stokke.

25.09.1785: Knud, foreldre Niels Olsen Tinnerholdt under Biercheseth og hustrue Anne Halvorsdatter. Faddere: Torbiørn Olsen Schougens kone Kari Evensdatter, pigen Kari Anunsdatter Tinnerholdt, Anun Tellefsen Tinnerholdt, Niels Olsen Svinland, Michel Halvorsen Tinnerholt.

25.09.1785: Hiemmedøbte Jacob, foreldre Torsteen Amundsen Waag og hustrue Berte Jacobsdatter. Faddere: Knud Waagøens kone Maria, pigen Oline Ejlertsdatter Rønningen, Erich Handsen Waag, Ejlert Knudsen Rønningen, Anders Torgiusen Waag.

25.09.1785: Magrethe, foreldre Gullich Jensen Fossung Væstre Eje og hustrue Sara Larsdatter. Faddere: Enken Karen Jørgensdatter Fostvedt, pigen Aaste Jensdatter Væstre Tveten, Niels Hansen Fossung Væstre, Even Jørgensen Væstre Tveten, Jacob Hansen Blegelien.

25.09.1785: Henrich, foreldre Christen Lucasen og hustrue Anne Kirstine Henrichsdatter fra Herre. Faddere: Bæruld Luchasens kone Dorthea Maria Lucasdatter, pigen Ingebor Christensdatter, Niels Luchasen, Bæruld Luchasen, Petter Lorentzen alle fra Herre.

25.09.1785: Uægte Karen, moderen Anne Maria Enersdatter Winniæstranden, barnefader blev ved daaben udlagt af navn Amund . . etc. Faddere: Pigerne Ingebor Christensdatter Winniæstranden, Sara Olsdatter Winniæ, Lars Christensen Winniæstranden, Ingebreth Christensen Breche, Lars Enersen Winniæstranden.

02.10.1785: Abelone, foreldre Ole Jørgensen og hustrue Idde Hansdatter fra Stattellet. Faddere: Wilhelm Ellefsens kone Cathrine Gundersdatter, pigen Karen Madsdatter Linna, Bendt Christensen, Gunder Madsen alle fra Stattellet.

02.10.1785: Anne Kirstine, foreldre Ole Rasmusen og hustrue Mallene Olsdatter Elvig. Faddere: Amund Christensen Høviges kone Anne Kirstine Johannesdatter, pigen Ingebor Andersdatter fra Kragerøe, Hans Olsen Udgaarden, Kittel Jensen, Aasold Nielsen østre Brevig.

02.10.1785: Magdalene, foreldre Hans Madsen Asdahl og hustrue Aase Mathiasdatter. Faddere: Mathias Erichsen Hellestvedts kone Boel Torsteensdatter, pigen Aase Isachsdatter Klæp, Tellef Erichsen Klæp, Isaach Mathiasen øvre Asdahl, Erich Mathiasen Hellestvedt.

02.10.1785: Ingebor, foreldre Anders Jensen Rachestad og hustrue Aasild Jensdatter. Faddere: Joen Biørnsen Hawneholmens kone Anne Kirstine Jensdatter, pigen Karen Olsdatter Rachestad, Anders Andersen Busterud, Torgrim Jensen Dahl, Niels Pedersen Aabye.

09.10.1785: Karen Maria, foreldre Anders Isachsen og hustrue Johanne Maria Pedersdatter. Faddere: Even Christensens kone Boel Olsdatter, pigen Gunnild Maria Pedersdatter, Knud Svensen, Ole Aasmundsen Skibstømmermand med Jørgen Dahl fra Christiansand, Peder Rasmusen.

09.10.1785: Uægte Niels Traag, pigen Grethe Hansdatter, udlagt barnefader Niels Joensen Traag styrmand med Jacob Juells skib. Faddere: Hans Christensen Hafredahls kone Abelone Erichsdatter, pige Karen Pedersdatter, Jens Isaachsen, Hans Jacob Jacobsen, Anders Lassesen.

16.10.1785: Maren, foreldre Ole Larsen Hafreagereie og hustrue Asloug Knudsdatter. Faddere: Rasmus Hansen Sorthebougens kone Maren Rasmusdatter, pigen Anne Magrethe Olsdatter Findahl, Thoer Olsen Hafreagereie, Lars Amundsen Hafreager, Christen Jahnsen Burvald.

16.10.1785: Hans Jacob, foreldre Hans Nielsen i Stattellet og hustrue Anne Gundersdatter. Faddere: Andreas Andersens kone Anne Maria Nielsdatter i Stattellet, pigen Gunnild Kielsdatter Kiellestad, enkemand Anders Christensen, Gunder Madsen, Thoer Nielsen alle fra Stattellet.

16.10.1785: Anne Cathrine, foreldre Niels Lucassen og hustrue Agnethe Johansdatter fra Verket Herre. Faddere: Hans Jochum Henrichsen Widthes kone Maren Thoersdatter, pigen Inger Thoersdatter hos hr. forvalter Brun, Christen Thoersen, Christen Christensen, Christen Lucassen alle fra Herre.

30.10.1785: Hiemmedøbte Giert og Inger Maria tvillinger, foreldre Anders Nielsen og hustrue Anne Catharine Giertsdatter. Faddere: Ole Olsen Moes enke Karen Thoersdatter, pigen Maren Isaachsdatter, Hans Jensen, Berthel Andersen, Jacob Sigursen.

30.10.1785: Inger Margarethe, foreldre Christen Abrahamsen og hustrue Else Maria Jacobsdatter. Faddere: Christen Thorsens kone Inger Olsdatter, pigen Anne Helvig Pedersdatter, Anders Haagensen, Anders Pedersen, Lars Jørgensen.

06.11.1785: Hans Jacob, foreldre Tellef Syversen og hustrue Mallene Abrahamsdatter fra Ombosnæs. Faddere: Abraham Handsen Høens kone Mari Johannesdatter, pigen pigen Maren Syversdatter Esse, Thoer Sachariasen, Anders Jacobsen og Thron Aagesen Matros alle fra Ombosnæs.

side 66-67.

06.11.1785: Anne Maria, foreldre Niels Jørgensen Wingreij og hustrue Mari Jørgensdatter. Faddere: Ole Madsen Linnas kone Anne Maria Joensdatter, pigen Gunnild Maria Andersdatter Wingreij, Anund Jacobsen i Brevig bye, Ole Andersen Wingreij, Lars Andersen Linna.

06.11.1785: Inger Sussanna, foreldre Joen Jacobsen Aastad og hustrue Sara Amundsdatter. Faddere: Kirstine Larsdatter Udgaarden, pigen Kirstine Michelsdatter fra Langesund, Søren Holmgren fra Aabyeelven, Jacob Halvorsen Blegelien, Even Larsen Udgaarden.

06.11.1785: Live, foreldre Niels Nielsen og hustrue Kirstie Olsdatter fra Herre. Faddere: Hans Thronsens enke Kirstine Christensdatter, pigen Maren Nielsdatter, Lars Arvesen, Ole Evensen, Lorentz Nielsen alle fra Herre.

06.11.1785: Lars, foreldre Hans Larsen og hustrue Gro Torchilsdatter Schougenseie ved Nenseth. Faddere: Hans Olsens kone Ingebor Torchilsdatter fra Thoner, pigen Marthe Nielsdatter Bamble, Lars Olsen Schougen, Ole Larsen Bambleeie.

06.11.1785: Inger, foreldre Arne Nielsen Bambleeie og kone Ragnild Jochumsdatter. Faddere: Joen Simensen Thoersdahls kone Meytte Kirstine Evensdatter, pigen Anne Maria Thoersdatter Høen, Hans Abrahamsen, Hans Eliasen Høen, Ole Larsen i Stattellet.

13.11.1785: Hans, foreldre Povel Erichsen og hustrue Kirstine Larsdatter Krabberød. Faddere: Thron Larsen Rougnstrandens kone Leene Larsdatter, pigen Berthe Aagesdatter Ombosnæs, Torsteen Larsen Rugtvedt, Abraham Erichsen Søndbye, Søren Jørgensen Krabberød.

13.11.1785: Anne Maria, foreldre Bastian Simensen Hanch og hustrue Thone Nielsdatter fra Herre. Faddere: Ole Olsens kone Berthe Maria Christiansdatter, pigen Kirstie Pettersdatter, Petter Andersen, Ole Olsen Matros alle fra Herre.

20.11.1785: Christen, foreldre Even Christensen og hustrue Boel Olsdatter. Faddere: Anders Isachsens kone Johanne Maria Pedersdatter, pigen Kirsten Christensdatter, Anders Pedersen, Joen Thoersen, Jens Jensen Giømble.

20.11.1785: Ole, foreldre Ole Brynildsen og hustrue Martha Amunsdatter. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Andersdatter, pige Catharine Maria Ougensdatter, Ole Jonasen, Knud Jacobsen, Thomas Caspersen.

20.11.1785: Guri, foreldre Erich Hansen ved Herre og hustrue Dorthe Christensdatter. Faddere: Jørgen Hansens kone Else Pedersdatter, pige Ingebor Staalgaardatter, Joen Michelsen, Hans Nielsen, Olee Olsen alle fra Herre.

20.11.1785: Thore Maria, foreldre Amund Gundersen og hustrue Inger Larsdatter. Faddere: Peder Thoersens kone Helvig Pedersdatter, pige Karen Nielsdatter, Hans Halvorsen Langøen, Herman Wibe, Christopher Jacobsen Ancher.

27.11.1785: Ole, foreldre Gunder Olsen og hustrue Marthe Thoersdatter fra Herre. Faddere: Niels Nielsens kone Kirstie Olsdatter, pigen Maren Olsdatter, Niels Jensen, Joen Michelsen, Johannes Johannesen Nyeqvist alle fra Herre.

18.12.1785: Gunnild Maria, foreldre Tallach Aanesen Bambleeie og kone Aaste Larsdatter. Faddere: Elias Handsen Høens kone Ahlet Hansdatter, pigen Anne Magrethe Simensdatter Bamble, Lars Simensen Bamble, Michel Christensen Bamble, Knud Aanesen Bamble.

18.12.1785: Ingebor, foreldre Samuel Linstrøm og kone Signe Olsdatter i Stattellet. Faddere: Pigerne Karen Madsdatter i Stattellet og Elen Thomasdatter Breche, Jacob Jacobsen og Peder Christensen Thoule begge fra Stattellet, Hans Tellefsen Klæp fra Breche.

25.12.1785: Mette Maria, foreldre Bæruld Lucasen og kone Anne Cathrine Luchasdatter fra Herre. Faddere: Jacob Lucasens kone Maren Joensdatter, pigefadder Christen Lucasens kone Berthe Cathrine Johansdatter, Hans Jochum Henrichsen Widt, Ole Luchasen, Niels Luchasen alle fra Herre.

25.12.1785: Lars, foreldre Hans Andersen Findahl og hustrue Helge Larsdatter. Faddere: Amund Andersen Hafreagers kone Ingebor Rasmusdatter, pigen Marthe Gundersdatter Garstad, Lars Johannesen Herrum, Joen Jacobsen Sødtholdt, Michel Madsen Midgaarden.

25.12.1785: Anne Magrethe, foreldre Kittel Thorsen Tveraaen og hustrue Anne Jensdatter. Faddere: Enken Karen Fostvedt, pige Aase Knudsdatter Gonge, Niels Rindsen? Roesland, Amund Knudsen Gonge, Lars Morthensen Fostvedt.

06.12.1785: Hans Lund Schavenius og hustrue Live Nielsdatters hiemmedøbte barn kaldet Niels Smith. Faddere: Niels Schmidts kone Anne Dorothea Smidt, jomfrue Hellene Erboe, hr. wissiteur Sohhnvaldt, Niels Schmidt og søn Marcus Schmidt.

06.12.1785: Erich Handsen og hustrue Live Gundersdatters barn kaldet Kirstine. Faddere: Søren Johannesens kone Anne Olsdatter, pige Giørild Hansdatter, Christen Clausen, Peder Handsen, Jacob Hansen.

05.01.1786: Henrich, foreldre Halvor Henrichsen Moe og kone Inger Pedersdatter. Faddere: Hans Joensen Røerholtis kone Pernille Erichsdatter, pige Asper Knudsdatter Aabye, Peder Thoersen Moe, Mads Arnoldsen Kier, Claus Henrichsen Aabye.

05.01.1786: Lispeth, foreldre Isaach Greesen og hustrue Asloug Jensdatter søndre Rogn. Faddere: Elias Michelsen Grummestads kone Kirstie Jensdatter, pige Karen Anunsdatter Midrogn, Niels Svensen Roesland, Hans Sørensen Midrogn, Grees Greesen Asvald.

15.01.1786: Ole Arnoldsen og hustrue Ingebor Knudsdatters barn kaldet Elisabeth. Faddere: Jens Jensens kone Ingebor Knudsdatter, pige Karen Svensdatter, Hans Nielsen Hallen, Knud Arnoldsen Hallen, Niels Larsen Schougen.

17.01.1786: Elisebeth Maria, foreldre klokker Andreas Pedersen Gierdrum og kone Karen Sophie Olsdatter fød Wendell fra Midrogn. Faddere: Hans Sørensen nordre Rogns enke Anne Andersdatter, pige Else Hansdatter ibidem, Isaach Greesen søndre Rogn, Halvor Christensen, Thron Larsen begge fra Rognstranden.

29.01.1786: Johannes, foreldre Johannes Johannisen Nyeqvist fra Herre og hustrue Elisebeth Kirstine Hansdatter. Faddere: Peder Handsens kone Maria Christensdatter fra Herre, pige Anne Magrethe Pettersdatter Siljand, Lars Andersen Siljand, Niels Rasmusen Berth fra Herre, Rasmus Handsen Sorthebougen.

29.01.1786: Contesteret hiemmedøbte Peder, foreldre Thore Christensen i Stattellet og hustrue Liwe Svensdatter. Faddere: Pigerne Karen Svensdatter og Anne Svensdatter begge fra Langesund, Jens Giømble i Langesund, Peder Larsen og Bent Christensen begge fra Stattellet.

10.02.1786: Peder Ulstrup og hustrue Mette Thoersdatters barn kaldet Thor. Faddere: Henrich Greens kone Eleonora Benedicte Green, pige Anne Johanne Lindrup, lænsmand Michel Handsen, Jens Schaanning fra Brevig, Lauri Andreas Aamodt.

10.02.1786: Søren Jørgensen Krabberød og hustrue Maren Thoersdatters barn kaldet Anne Helvig. Faddere: Pige Maren Johanne Larsdatter, Anne Kirstine Jørgensdatter Jørgensdatter fra Brevig, Abraham Olsen Biønness, Peder Handsen fra Brevig, Hans Abraham Andersen fra ditto.

12.02.1786: Jørgen, foreldre Hans Jørgensen Giømble og hustrue Anne Clausdatter. Faddere: Kittel Giømbles kone Else Kiøstolfsdatter, pige Anne Magrethe Jørgensdatter i Stattellet, Thord Steensen og Isaach Jørgensen Giømble, Jacob Jacobsen i Stattellet.

12.02.1786: Abraham, foreldre Hans Olsen Udgaarden og hustrue Mari Abrahamsdatter. Faddere: Christen Schougstads enke Sophie Maria Olsdatter, pige Kirstine Abrahamsdatter Høen, Abraham Handsen Høen, Ole Olsen og Lars Olsen begge fra Schougen ved Nenseth.

12.02.1786: Lars, foreldre Sergiant Kittel Soelgaard fra Røerholdteie og kone Anne Larsdatter. Faddere: Anders Jensen Røerholtes kone Marthe Jørgensdatter, pige Maria Pedersdatter Rørholt, Lars Joensen Rørholt, Halvor Henrichsen Moe, Halvor Sigvaldsen Houchedahl.

19.02.1786: Niels, foreldre Niels Pedersen Nenseth og kone Aase. Faddere: Ole Olsen Schougens kone Magrethe Gundersdatter, pige Karen Levorsdatter Schougen, Ole Olsen Schougen, Tellew Pedersen og Ellew Knudsen begge fra Nenseth.

19.02.1786: Marthe, foreldre Abraham Gullichsen Nyesteen og hustrue Mari Larsdatter. Faddere: Levord Tallachsen Eses kone Ingebor Nielsdatter, pigen Thone Morthensdatter Tangevold, Christen Jørgensen Biercheseth, Amund Andsteensen Bierchesetheie, Lars Nielsen Nyesteen.

19.02.1786: Bekræftet hiemmedøbte uægte Ole, moderen Kirsten Pettersdatter fra Herre, barnefader blev udlagt at være ungkarl Ole Tharraldsen Wiig. Faddere: Peder Handsens kone Maria Christensdatter, pige Ingebor Christensdatter, Hans Jochum Henrichsen Widt, Niels Lucasen, Erich Halvorsen alle fra Verket Herre.

side 68-69.

05.03.1786: Inger, foreldre Anders Jacobsen fra Herre og hustrue Aavedt Thoersdatter. Faddere: Hans Jochum Henrichsen Withes kone Maren Thoersdatter fra Herre, pige Maria Mathiasdatter Hellestvedt, Peder Hansen, Niels Lucassen, Christen Thorsen alle fra Herre.

05.03.1786: Bekræftet hiemmedøbte Augustinus, foreldre Giert Olsen og hustrue Maren Johannesdatter fra Ombosnæss. Faddere: Pigerne Anne Kistine Andersdatter Findahl, Mallene Olsdatter Høen, Gierth Olsen Gierseth, Ingebreth Andersen fra Ombosnæss, Christen Jahnsen Burvald.

05.03.1786: Lars, foreldre Anders Andersen Gierstad og hustrue Kirstie Pedersdatter. Faddere: Peder Giertsen Gierseths kone Boel Gundersdatter, pige Marthe Jacobsdatter Bamble Præstegaard, Hans Torstensen Gierstad, Peder Hansen fra Brevig, Christen Thronsen Hydahl.

10.03.1786: Hans Nielsen Hallen og hustrue Gunild Gundersdatters barn kaldet Sidsell Maria. Faddere: Thruls Arnoldsens kone Ingebor Christensdatter, pige Karen Arnolsdatter i Stattellet, Ole Arnoldsen Søndbye, Lars Pedersen Hallen, Halvor Thoersen Rødskleven.

12.03.1786: Inger Maria, foreldre Jacob Halvorsen væstre Brevig og kone Kirstine Enersdatter. Faddere: Simon Sørensen Trosbyes kone Sophie Hansdatter, pigen Marthe Jacobsdatter væstre Brevig, Niels Gundersen Svensvigen, Jens Kittelsen østre Brevig, Christen Nielsen Svensvigen Matros.

12.03.1786: Ingebor Maria, foreldre Mads Arnoldsen Kiær og hustrue Ingebor Gundersdatter. Faddere: Lars Knudsen Houchedahls kone Maria Halvorsdatter, pige Anne Maria Amundsdatter Busterød, Niels Christensen væstre Stokke, Halvor Sigvaldsen Houchedahl, Anders Andersen Busterød.

12.03.1786: Jens, foreldre Elias Michelsen og kone Kirstie Jensdatter Roesland. Faddere: Ole Jensen Roeslans kone Ingebor Rasmusdatter, pigen Anne Hellene Michelsdatter Grummestad, Niels Svendsen Roesland, Jacob Michelsen Grummestad, Ole Roesland.

12.03.1786: Bekræftet hiemmedøbt Søren, foreldre Lars Halvorsen Kiill under Røerholt og afgangne hustrue Sønnoug Knudsdatter. Faddere: Anders Joensen Røerholtes kone Marthe Jørgensdatter, pigen Anne Andersdatter Linna, Joen Handsen Rørholt, Sergiant Kittel Soelgaard fra Rørholteie, Hans Joensen Røerholdt.

22.03.1786: Ansteen, foreldre Amund Ansteensen Bierchesetheie og hustrue Anne Nielsdatter. Faddere: Lars Thorsen nordre Rogns kone Kirstine Larsdatter Udgaarden, pigen Maren Nielsdatter Nyesteen, Hans Gullichsen Nyesteen, Christen Jørgensen Biercheset, Even Larsen Udgaarden.

05.04.1786: Contesteret hiemmedøbte Ingebor, foreldre Ole Larsen og hustrue Marthe Rasmusdatter fra Stattellet. Faddere: Rasmus Erichsens kone Siri Gundersdatter, pige Karen Arnolsdatter, Joen Jørgensen alle fra Stattellet, Christen Tellefsen Hydahl. (Her er det åpenbart ført feil foreldre, jevnfør dåp av Anne Cathrine 06.08.1786 som i 1801 bor hos faren Ole Larsen og stemora Ingeborg Jonsdatter på Stathelle. LBK)

09.04.1786: Brynild Pedersen og hustrue Anne Maria Isachsdatters barn kaldet Peder. Faddere: Isach Abrahamsens kone Mette Isachsdatter, pige Karen Maria Michelsdatter, Anders Lassesen, Jens Isachsen, Anders Isachsen.

13.04.1786: Joen, foreldre Ole Madsen Linna og kone Anne Maria Joensdatter. Faddere: Jacob Sørensen Schierches kone Anne Torbiørnsdatter, pigen Karen Madsdatter i Stattellet, Anders Olsen Linna, Gunder Madsen i Stattellet, Halvor Jacobsen Schierche.

14.04.1786: Kirstie, foreldre Halvor Ellewsen Søndbye og hustrue Anne Olsdatter. Faddere: Kiøstolf Madsens Fillestads kone Anne Ellewsdatter, pige Ingebor Jørgensdatter Giømble, Abraham Erichsen og Ole Erichsen Eeg, Kiøstolf Madsen Fillestad.

16.04.1786: Helge Maria, foreldre Søren Andersen Walle og hustrue Aase Erichsdatter. Faddere: Jacob Andersen Blegeliens kone Else Maria Joensdatter, pigen Helge Maria Halvorsdatter Blegelien, Christopher Olsen og Jens Olsen Bresand, Joen Halvorsen Blegelien.

16.04.1786: Anne Maria, foreldre Søren Sørensen Sødtholdt og kone Kirstine Simensdatter. Faddere: Anders Larsen Sorthedahls kone Ingebor Sachariasdatter, pige Anne Magrethe Simonsdatter Bamble, Joen Jacobsen Sødtholdt, Halvor Jacobsen Schierche, Halvor Christophersen østre Stokke.

16.04.1786: Thor, foreldre Even Thoersen Ringiskiøe og kone Anne Andersdatter. Faddere: Peder Andersen Bileths kone Karen Maria Hansdatter, pige Mari Andersdatter Scharre, Peder Thorsen Hafredahl, Joen Andersen Scharre, Peder Handsen Grummestad.

30.04.1786: Christen, foreldre Ole Nielsen med hustrue Karen Christensdatter fød Rafn, under Breche kaldet Tinnerholt. Faddere: Lars Thorsen nordre Rogns kone Kirstine Larsdatter Udgaarden, pige Giørand Olsdatter fra Langesund, Mr. Poul Christensen Rafn fra Langesund, Anund Tellefsen Tinnerholdt, Abraham Amundsen nedre Esse.

30.04.1786: Søren, foreldre Lars Evensen Winniæ og hustrue Anne Hellene Sørensdatter. Faddere: Thoer Thoersen Høens kone Inger Maria Sørensdatter, pige Gunnild Evensdatter Winniæ, Joen Simonsen Thoersdahl, Ole Evensen, Niels Evensen Winniæ.

30.04.1786: Døbt uægte Hans Jacob, moderen Kari Aanesdatter Bambleeie, til barnefader blev udlagt Snedker Ole Andersen Ru.. fra Bamble. Faddere: Tallach Aanesen Bambleeies kone Aaste Larsdatter, pige Margithe Aanesdatter Bambleeie, Tallach Aanesen Bambleeie, Hans Abrahamsen Høen, Michel Christensen Bamble.

07.05.1786: Døbt eller contesteret hiemmedøbte Sussanna, foreldre Lars Joensen Røerholdt med hustrue Kari Simensdatter. Faddere: Hans Joensen Rørholtes kone Pernille Erichsdatter, pige Anne Magrethe Simensdatter Bamble, Lars Aagesen Rørholdt, Joen Simensen Thorsdahl, Sacharias Simensen Bamble.

21.05.1786: Gunder, foreldre Anders Pedersen Hartvedt under Ringiskiøe og kone Torbor Biørnsdatter. Faddere: Thoer Biørnsen Trosbyeeies kone Boel Pedersdatter, pigen Anne Biørnsdatter Langøen, Joen Biørnsen Havneholmen, Daniel Normand Sørensen Kiørestad.

25.05.1786: Mads, foreldre Amund Madsen Roverød og hustrue Karen Giertsdatter. Faddere: Amund Andersen Hafreagers kone Ingebor Rasmusdatter, pige Anne Gundersdatter Midgaarden, Giert Olsen Gierseth, Hans Andersen, Anders Madsen Findahl.

25.05.1786: Thore Maria, foreldre undvigte Ole Larsen Svinland og hustrue Mari Anunsdatter. Faddere: Joen Biørnsen Havneholmens kone Kirstine Jensdatter, pigen Anne Anunsdatter Kiørestad, Torgrim Jensen Dahl, Bæruld Torgiussen Waag, Hans Jørgensen Kiørestadeie.

11.06.1786: Anders, foreldre Hans Larsen nedre Sorthedahl og hustrue Anne Andersdatter. Faddere: Hans Christensen Bambles kone Inger Gundersdatter, pigen Berthe Andersdatter nedre Sorthedahl, Anders Joensen i Stattellet, Mads Larsen Tveten paa Strand, Sacharias Andersen Sorthedahl.

18.06.1786: Anders, foreldre Lars Andersen Siljand med hustrue Anne Magrethe Pettersdatter. Faddere: Peder Handsens kone og pigen Ingebor Christensdatter begge paa Herre, Erich Mathiasen Hellestvedt, Knud Isachsen ved Herre, Anders Andersen Gierstad.

25.06.1786: Jacob Handsen og hustrue Sara Knudsdatters barn kaldet Kirsten. Faddere: Pige Maren Pedersdatter, diotto Ragnild Biørnsdatter, Isaach Abrahamsen, Jens Isachsen, Uldrich Friderich Weisner.

02.07.1786: Joen, foreldre Jens Knudsen og hustrue Ingeri Torbiørnsdatter Bamble Præstegaards Plads. Faddere: Peder Giertsen Gierseths kone Boel Gundersdatter, pigen Anne Torbiørnsdatter Riis, Torbiørn Joensen Bamble Præstegaards Plads, Halvor Gundersen ibidem, Hans Torsteensen Rugtvedt.

02.07.1786: Alberth, foreldre Abraham Erichsen Bambleeie og hustrue Else Gouthesdatter. Faddere: Hans Schougstads kone Berthe Christensdatter, pigen Ingebor Olsdatter Schougstad, Hans Tellefsen Klæp, Michel Christensen og Isaach Christensen alle fra Bamble.

09.07.1786: Sophiæ Maria, foreldre Joen Simonsen Thoersdahl og hustrue Mette Kirstine Evensdatter. Faddere: Enken Maren Larsdatter Midrogn, pigen Gunnild Evensdatter Winniæ, Lars og Ole Evenssønner Winniæ, Sacharias Simensen Bamble.

09.07.1786: Karen, foreldre Tellef Pedersen og hustrue Anne Tellefsdatter fra Hovsteen under Nenseth. Faddere: Niels Pedersen Nenseths kone Aase Sørensdatter, pigen Aase Kiøstolfsdatter Giømble, Anund Tellefsen østre Brevig, Jørgen Tellefsen Trosbyeeie, Tellew Ørsteensen Schougstad.

13.07.1786: Peder, foreldre Peder Dybdahl præst i Bamble med kiæreste Hana Holmboe fød Ergens. Faddere: Madame Boel Blæhrs fra Kiellestad, madame Margrethe Cudrio fra Langesund, jomfr. Glad i Bamble Præstegaard, jomfr. Fyhn fra Stattellet, hr. provst Elias Schiønning i Bamble Præstegaard, hr. Lieutenant Ibsen ibidem, hr. Thomas Sørensen fra Tangevold, hr. Jacob Juell fra Langesund.

side 70-71.

23.07.1786: Halvor, foreldre Thron Christensen Rønholdt og kone Asloug Jensdatter. Faddere: Enken Kirstie Larsdatter Rønholdt, pigen Mari Anunsdatter Tinnerholdt Brecheeie, Niels Svendsen Roesland, Ole Rasmusen ibidem, Ole Jensen øvre Essa.

23.07.1786: Thoer, foreldre Mads Rasmusen i Stattellet og hustrue Maren Gundersdatter. Faddere: Christen Waages enke Sissell Nielsdatter, pigen Karen Arnolsdatter begge fra Stattellet, Hans Rasmussen Ødelund, Hans Olsen Matros i Stattellet, Guldbrand Amundsen Grasmyr.

23.07.1786: Torger, foreldre Torgrim Torgersen Smed og kone Aaste Olsdatter fra Aabye-Elven. Faddere: Mads Arnoldsen Kiers kone Ingebor Gundersdatter, pigen Inger Olsdatter Rugtvedt, Simen Nielsen Feseth, Lars Olsen Udgaarden, Halvor Sigvaldsen Houchedahl.

30.07.1786: Isach, foreldre Amund Larsen nordre Rogn og kone Aase Maria Isachsdatter. Faddere: Enken Anne Andersdatter nordre Rogn, pigen Anne Andersdatter Linna, Hans Sørensen Midrogn, Lars Thoersen nordre Rogn, Lars Andersen Linna.

06.08.1786: Hans Rasmusen Ødelund og hustrue Maren Gundersdatters barn kaldet Ingeborg. Faddere: Amund Hafreagers kone Ingeborg Rasmusdatter, pige Marthe Tellefsdatter Klæp, Hans Larsen nedre Sorthedahl, Johannes Larsen Herrum, Joen Andersen øvre Sorthedahl.

06.08.1786: Ole Larsen Stattellet og hustrue Marthas Rasmusdatters barn kaldet Anne Cathrine. Faddere: Peder Larsens kone Johanne Olsdatter, pige Ingebor Gundersdatter, Willum Ellewsen, Gunder Madsen, Lars Olsen i Stattellet.

13.08.1786: Mads, foreldre Skoleholder Mads Rasmussen Trost i Sorthebogen og hustrue Aase Larsdatter. Faddere: Søren Sørensen Sødtholdtes kone Kirstine Simonsdatter, pige Marthe Gundersdatter Garstad, Jacob Sørensen Schierche, Joen Jacobsen Sødtholdt, Lars Andersen Sorthedahl.

27.08.1786: Henrich Pedersen og hustrue Aase Olsdatters barn kaldet Ole, hiemmedøbt. Faddere: Ole Straaholmens kone Anne Olsdatter, pige Helge Pedersdatter, Ole Pedersen, Anders Andersen, Ole Handsen.

27.08.1786: Anders Pedersen og hustrue Kari Haavarsdatters barn hiemmedøbt kaldet Peder. Faddere: Hans Thoms Sibiørnsens kone Gierthrud Pedersdatter, pige Catharine Maria Ougensdatter, Peder Nielsen, Isaach Abrahamsen, Joen Sigiursen.

03.09.1786: Ragnild, foreldre Halvor Evensen Gietterøen? og Kirstie Gundersdatter. Faddere: Knud Arnoldsen Sahlens kone Maren Nielsdatter, pige Idde Tengelsdatter Ødegaarden, enkemand Anders Christensen i Stattellet, Abraham Erichsen Søndbye.

16.09.1786: Marthe Magrethe, foreldre Hans Joensen Røerholdt og hustrue Pernille Erichsdatter. Faddere: Lars Joensen Rørholdtes kone Karen Simonsdatter, pige Karen Amonsdatter Aastad, Lars Aagesen og Søren Joensen begge fra Røerholdt, Even Larsen Udgaarden.

17.09.1786: Anders Sørensen i Stattellet og hustrue Ingebor Jacobsdatters barn kaldet Aasthe Maria. Faddere: Ole Gunuelsens kone Berthe Larsdatter, pige Anne Olsdatter, Ole Nielsen, Niels Nielsen Ombosnæs, Peder Larsen alle i Stattellet.

24.09.1786: Boel, foreldre Lars Christensen Winniastranden og hustrue Marthe Thommesdatter. Faddere: Hans Tellefsen Bambles kone Elen Thommesdatter, pige Marthe Larsdatter Winniastranden, Lars Evensen, Amund Christensen, Ole Evensen alle fra Winniæ.

24.09.1786: Contesteret hiemmedøbte Helge, foreldre Ouge Giermundsen og kone Ingebor Andersdatter fra Hartvedt under Ringiskiøe. Faddere: Halvor Handsen Blegelieeies kone Mari Andersdatter, pige Helge Maria Halvorsdatter Blegelien, Jacob Halvorsen Blegelien, Isaach Halvorsen Hartvedt.

26.09.1786: Hans Pharo og hustru Anne Cathrine Pharos barn kaldet Abigael Wulfsberg. Faddere: Jacob Johannesen Lugs kone Anne Kirstine Lug, pige Magdalene Nielsdatter Pharo, Niels Handsen Pharo, Jacob Juell, Abraham Pharo.

05.10.1786: Herman Wibe og hustrue Karen Nielsdatters barn kaldet Erich. Faddere: Hans Lund Schavenii kone Madame Live Nielsdatter fød Smith, jomfrue Helene Erboe, Danqvart Norman, Daniel Christian Lister, Daniel Georg Norman.

08.10.1786: Ole Olsen Straaholmen og hustrue Anne Olsdatters barn kaldet Live. Faddere: Henrich Pedersens kone Aase Olsdatter, pige Dorthe Lispet Pedersdatter, Hans Thomas Sibiørnsen, Abraham Isachsen, Christopher Jacobsen Ancher.

15.10.1786: Contesteret hiemmedøbte Inger Maria, foreldre Lars Pedersen Hallen ved Langesund og hustrue Kari Thoersdatter. Faddere: Knud Arnoldsen Hallens kone Maren Nielsdatter, pige Berthe Ellewsdatter Sahlen, Hans Nielsen Hallen, Thommes Pedersen, Halvor Haraldsen begge fra Glittum.

15.10.1786: Ingebor Kirstine, foreldre Peder Giertsen Gierseth og hustrue Boel Gundersdatter. Faddere: Rasmus Leerstangs kone Anne Gundersdatter fra Ejdanger, pige Anne Joensdatter Oxum i Ejdanger, Giert Olsen Gierseth, Joen Jacobsen Oxum i Ejdanger, Aasold Gundersen Rugtvedt.

05.11.1786: Niels, foreldre Thron Larsen Rognstranden og hustrue Leene Larsdatter. Faddere: Klokker Gierdrums kone Karen Sophie Olsdatter, pige Else Hansdatter nordre Rougn, Monsr. Johannes Brøndstædt fra Udgaarden, Sr. Michel Handsen Breche, Michel Larsen hos hr. sorenskriver Norss paa Tveten i Ejdanger.

05.11.1786: Gullich, foreldre Ole Gullichsen Hafredahl og kone Aase Maria Christophersdatter. Faddere: Ole Rønholtes kone Ingebor Jørgensdatter, pige Anne Christophersdatter Feseth, Simon Nielsen Feseth, Lars Nielsen, Hans Gullichsen Nyesteen.

12.11.1786: Thoer, foreldre Tellew Thoresen i Ombosnæs og kone Mari Davidsdatter. Faddere: Hans Andersen Findahls kone Helge Larsdatter, pige Magrethe Tellefsdatter i Ombosnæs, Tyche Aslachsen, Ole Amundsen, Niels Larsen alle fra Ombosnæs.

12.11.1786: Contesteret hiemmedøbte Gunnild Maria, foreldre Niels Magnussen og kone Ragnild Arnoldsdatter fra Stattellet. Faddere: Ole Larsens kone Marthe Rasmusdatter, pigen Anne Arnolsdatter Wingreij, Jens Christensen, Niels Madsen, Ole Larsen alle fra Stattellet.

14.11.1786: Iver Jørgensen Sivers og hustrue Anne Sophie fød Ravns barn kaldet Jørgen Petter. Faddere: Hans Lund Linaaes kone Alleth Cathrine fød Sivers, jomfrue Mette Dorothea Erboe, Jørgen Petter Sivers, Hans Pharo, Johan Peter Hansen.

18.11.1786: Kirstie Maria, foreldre Amund Christensen Winniæ og kone Anne Maria Christensdatter. Faddere: Hans Schougstads kone Berthe Christensdatter, pigen Ingebor Olsdatter Schougstad, Lars Evensen Winniæ, Christen Michelsen Bamble, klokker Andreas Pedersen Gierdrum fra Midrogn.

19.11.1786: Ole Anundsen Ombosnæss og hustrue Margarethe Christophersdatters barn kaldet Anne. Faddere: Giert Olsens kone Maren Johannesdatter, pige Mallene Olsdatter, Tellef Thoersen, Ingebreth Andersen, Aslach Tychesen.

26.11.1786: Anne Kirstine, foreldre Thomas Pedersen Glittum og hustrue Berthe Olsdatter. Faddere: Enken Kirstie Larsdatter Rønholdt, pigen Anne Olsdatter Aabye, Lars Gullichsen og Jørgen Pedersen Glittum, Lars Pedersen Hallen ved Langesund.

03.12.1786: Ole, foreldre Lars Gullichsen Glittum og hustrue Gunnild Sigursdatter. Faddere: Lars Knudsen Houchedahls kone Mari Halvorsdatter, pigen Kari Gullichsdatter Gliuttum, Halvor Harraldsen Glittum, Ole Gullichsen Hafredahl.

03.12.1786: Joen, foreldre Abraham Erichsen Søndbye og Kone Aase Maria Joensdatter. Faddere Thoer Steensen Giømbles Kone Ingebor Andersdatter, Pige Kirstie Joensdatter Udgaarden, Halvor Ellewsen Søndbye, Steen Thoersen Rødsklew, Joen Nielsen Nedre Eeg.

side 72-73.

03.12.1786: Christen, foreldre Niels Christensen væstre Stokke og hustrue Marthe Jacobsdatter. Faddere: Peder Jacobsen Sødtholdtes kone Maren Christensdatter, pige Marthe Mannassesdatter Riiss, Mads Arnoldsen Kiær, Peder Jacobsen Sødtholdt, Monsr. Johannes Brøndstædt fra Udgaarden.

24.12.1786: Lars, foreldre Hans Gullichsen Nyesteen og hustrue Siri Nielsdatter. Faddere: Amund Ansteensen Biercheseths kone Anne Nielsdatter, pige Aase Kiøstolfsdatter Aabye, Lars Gullichsen Glittum, Lars Nielsen Nyesteen, Levord Tallachsen Essa.

24.12.1786: Gullich, foreldre Peder Joensen Kiørestad og hustrue Siri Gundersdatter. Faddere: Aasold Gullichsen Kiørestads kone Marchen Danielsdatter, pige Ingebor Hansdatter Kiørested, Lars Gullichsen, Hans Gullichsen, Daniel Normand Sørensen alle fra Kiørestad.

24.12.1786: Maren Carine, foreldre Mads Larsen Tveten paa Strand og hustrue Kari Larsdatter. Faddere: Hans Larsen nedre Sorthedahls kone Anne Andersdatter, pige Marthe Mannassesdatter Riiss, Torsten Larsen og Lars Torsteensen begge fra Rugtvedt, Anders Larsen Sorthedahl øvre.

26.12.1786: Ole Halvorsen og hustrue Karen Jørgensdatters barn kaldet Jørgen Lollich. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Andersdatter, pigen Berthe Gundersdatter, Niels Jensen Høg, Bertel Andersen, Ole Pedersen Døste?

01.01.1787: Thoer, foreldre Lars Thoersen Hafredahl og kone Sara Andersdatter. Faddere: Peder Thoersen Hafredahls kone Anne Joensdatter, pige Inger Maria Evensdatter vestre Tveten, Anders Svendsen Hafredahl, Ole Thoersen Rønholdt, Anders Andersen Busterød.

01.01.1787: Larina, foreldre Skoemager Andreas Johansen Eegsrønningen og hustrue Pernille Boe. Faddere: Arnold Olsen Søndbyes kone Lispeth i Stattellet, pige Aaste Jensdatter Tveten paa Strand, Sergiant Ole Gunnuldsen, Michel Nielsen Matros begge i Stattellet, Johan Justsen Asvald.

01.01.1787: Aaste, foreldre Niels Nielsen i Ombosnæs og kone Kari Jacobsdatter. Faddere: Tyche Aslachsens kone Groe, pigen Mallene Olsdatter begge fra Ombosnæs, Ingebreth Andersen og Torsten Tychesen begge fra Ombosnæs, Anders Sørensen Røyert fra Stattellet.

07.01.1787: Gunder, foreldre Amund Knudsen Gonge og hustrue Kari Larsdatter. Faddere: Enken Karen Jørgensdatter Fostvedt, pige Aase Knudsdatter Gonge, Kittel Thoersen Tveraaen, Lars Morthensen Fostvedt, Hans Gullichsen Kiørestad.

13.01.1787: Anne, moderen hiiemmehørende i Ambod præstegield efter stædets præsteattest datteret 26de Sept. 1786 af navn Barbro Asbiørnsdatter. Til barnefader blev ved daaben udlagt at være Anders Olsen matros sammesteds, taget hyre paa Vestindien. Faddere: Madame Dybdahl, jomfrue Anne Johanne Lindrup, pigen Gunnild Hansdatter, hr. Peder Dybdahl, hr. Lieutenant Ibsen alle fra Bamble Præstegaard, klokker Andreas Pedersen Gierdrum i Bamble fra Midrogn.

18.01.1787: Lodsoldermand Sr. Hans Lund Linnae og hustrue Alleth Catharine fød Sivers barn kaldet Jørgen. Faddere: Enken Madame Magdalena Margarethe Holst, pige Anna Johanna Lindrup, Jørgen Peter Sivers, Iver Sivers, Jacob Juull.

19.01.1787: Kirstie, foreldre Kiøstolf Madsen Fillestad og hustrue Anne Ellewsdatter. Faddere: Halvor Ellewsen Søndbyes kone Anne Olsdatter, pige Anne Sophie Nielsdatter Fillestad, Halvor Ellewsen Søndbye, Ole Erichsen Matros ibidem, Lars Nielsen Fillestad.

21.01.1787: Christen, foreldre Abraham Joensen væstre Schougen og hustrue Aloug Larsdatter. Faddere: Jacob Michelsen Grummestads kone Anne Jensdatter, pige Anne Nielsdatter Bache, Jacob Michelsen Grummestad, Ole Larsen Bache, Halvor Harraldsen.

21.01.1787: Gunder, foreldre Rasmus Erichsen i Stattellet med kone Siri Gundersdatter. Faddere: Lars Larsen Schougens kone Johanne Olsdatter i Stattellet, pige Siri Johannesdatter Kiellestad, hr. Peder Dybdahl præst i Bamble, klokker Andreas Pedersen Gierdrum fra Midrogn.

21.01.1787: Niels, foreldre Niels Giertsen nedre Asdahleie Brendtetangen kaldet og hustrue Inger Nielsdatter. Faddere: Hans Rasmussen Ødelunds kone Mari Gundersdatter, pige Helge Johansdatter i Bamble Præstegaard, Christen Giertsen nedre Asdahl, Matros Thoer Nielsen i Stattellet, Christen Ellingsen nedre Asdahl.

28.01.1787: Ole, foreldre Gunder Olsen Grimsrød og hustrue Ahles Hansdatter. Faddere: Peder Olsens kone Marthe Olsdatter fra Langøe under Sanichedahl, pige Anne Maria Arnoldsdatter Grimsrød, Joen Andersen og Ole Larsen begge fra Langøe under Sanichedahl, Halvor Jensen Bærtøe i Sanichedahl.

28.01.1787: Aase Maria, foreldre Isaach Handsen nedre Asdahleie og kone Berthe Isaachsdatter. Faddere: Erich Tellefsen Klæpes kone Aase Isaachsdatter, pige Anne Mathiasdatter Hellestvedt, Isaach Mathiasen øvre Asdahl, Anders Tellefsen Herrebachen, Erich Mathiassen Hellestvedt.

18.03.1787: Thoer Christensen i Stattellet og hustrue Live Swensdatters barn kaldet Berthe. Faddere: Peder Christensens kone Ingebor Kielsdatter fra Stattellet, pige Maren Svensdatter Langesund, Jens Jensen Giømble ditto, Gunder Madsen i Stattellet, Engvold Snedker i Langesund.

01.04.1787: Elen Kirstine, foreldre afdøde Even Amundsen nedre Aabye og hustrue Stine Danielsdatter. Faddere: Claus Henrichsen øvre Aabyes kone Asper Nielsdatter, pige Karen Amunsdatter Aastad, Joen Jacobsen Aastad, Even Larsen Udgaarden, Hans Jacobsen Arnesplads.

06.04.1787: Joen, foreldre Jacob Andersen Blegelien og kone Else Maria Joensdatter. Faddere: Søren Andersen Walles kone Aase Erichsdatter, pige Anne Maria Halvorsdatter Blegelien, Halvor Jacobsen Blegelien, Hans Joensen og Søren Joensen begge fra Rørholdt.

07.04.1787: Uægte Karen Dorthea, moderen Kirstine Larsdatter Udgaarden, Lars Thoersen nordre Rougns ægte kone. Til barnefader blev ved daaben udlagt at være Podemæster Johannes Nielsen Brøndstædt fra Winiæ. Faddere: Klokker Andreas Gierdrums kone Karen Sophia Olsdatter fød Rindehl, pigen Karen Amundsdatter Aastad, Amund Christensen Winnie, Even Larsen Udgaarden, Corporal Erich Nielsen Fillestad.

08.04.1787: Berthe Maria, foreldre Jacob Sørensen Schierche og kone Anne Torbiørnsdatter. Faddere: Ole Madsen Linnas enke Anne Maria Joensdatter, pige Karen Madsdatter Linna i Stattellet, Søren Sørensen Sødtholdt, Gunder Torbiørnsen Garstad, Halvor Christophersen østre Stoche.

side 74-75.

08.04.1787: Anne, foreldre Thoer Torbiørnsen Flotten og kone Anne Maria Giertsdatter. Faddere: Amund Madsen Roverøds kone Karen Giertsdatter, pige Anne Tellefsdatter fra Ombosnæss, Giert Olsen enkemand, Peder Giertsen Gierseth, Niels Larsen fra Ombosnæss.

09.04.1787: Even Svendsen og hustrue Karen Olsdatters barn kaldet Niels. Faddere: Anders Lassesens kone Ingebor Andersdatter, pige Dorthe Lispeth Pedersdatter, Anders Andersen Langøen, Ole Handsen, Hans Jacobsen Ancher.

04.05.1787: Aase, foreldre Torbiørn Olsen Schougen under Bamble Præstegaard og kone Kari Evensdatter. Faddere: Ole Nielsen Brecheeies kone Karen Christensdatter fød Ravn, pige Karen Larsdatter østre Tveten, Halvor Michelsen Tinnerholdt enkemand, Ole Jensen Essa, Niels Olsen Svinland.

06.05.1787: Aase, foreldre Christen Jørgensen Biercheseth og hustrue Kirstie Larsdatter. Faddere: Enken Kari Jørgensdatter Fostvedt, pigen Ingebor Svensdatter Eeg, Lars Andersen øvre Eeg, Amund Ansteensen Bierchesetheie, Niels Aslesen Biercheseth.

17.05.1787: Ole Svendsen paa Stranholmen ved Stattelle eller Ombosnæss og hustrue Inger Larsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Styrmand Niels Handsens kone Mette Larsdatter, pige Margarethe Tellefsdatter, Thoer Stoche, Knud Erichsen, Aslach Tychesen alle i Ombosnæss.

20.05.1787: Tvillinge Inger Maria og Maren Kirstine, foreldre Hans Olsen Udgaarden og kone Mari Abrahamsdatter. Faddere: Ole Olsen Schougens kone Magrethe, enken Sophie Maria Olsdatter Schougstad, pigerne Kirstine Abrahamsdatter og Leene Abrahamsdatter begge fra Høen, Isaach Abrahamsen og Ole Abrahamsen begge fra Høen, Lars Olsen Schougen, Niels Svendsen Roesland, Hans Jacobsen Udgaarden, Lars Evensen Winniæ.

20.05.1787: Anne, foreldre Peder Andersen Bileth under Rønholdt og kone Karen Maria Hansdatter. Faddere: Even Thorsen Ringiskiøes kone, pigen Helge Maria Halvorsdatter Blegelien, Gunder Olsen Grimsrød, Joen Andersen Scharre, Joen Andersen Blegelien.

20.05.1787: Gunder, foreldre Ole Evensen Dahl og kone Barbroe Jensdatter. Faddere: Anders Jensen Rachestads kone Aasild Jensdatter, pige Anne Olsdatter Glittum, Torbiørn Olsen Schougen under Bamble Præstegaard, Torgrim Jensen Dahl, Anders Andersen Busterød.

24.05.1787: Hr. Jacob Cudrio og hustrue madame Margrethe fød Bloms barn kaldet Ole. Faddere: Albreth Bloms kone i Schien, jomfrue Anne Bolethe Brodahl, ditto Birgithe Dorothea Weyer, ? Isach Brodahl i Schien, Alberth Blæhr, præsten hr. Blom, Jacob Juull.

27.05.1727: Jacob, foreldre Simen Nielsen Feseth og kone Berthe Christensdatter. Faddere: Jacob Christensen Hafsunds kone Anne Maria Andersdatter, pige Anne Christophersdatter Feseth, Claus Christensen Hafsund, Ole Thoersen Rønholdt, Hans Jacobsen Udgaarden.

27.05.1787: Anders, foreldre Ingebreth Andersen og kone Inger Olsdatter fra Ombosnæs. Faddere: Tellef Thoersens kone Mari Davidsdatter, Anichen Maria Johannisdatter, Ole Pedersen, Giert Olsen, Aslach Tychesen alle fra Ombosnæss.

15.07.1787: Søren, foreldre Amund Thorsen Høen med hustrue Anne Andersdatter. Faddere: Pigerne Anne Maria Thoersdatter og Kirstine Abrahamsdatter, Elias Hansen og Hans Thoersen alle paa Høen, Kield Andersen Linna.

08.07.1787: Hendrich, foreldre Anders Hendrichsen og hustrue Hæge Asbiørnsdatter. Faddere: Anders Pedersens kone Kari Haaversdatter, pige Ragnild Biørnsdatter, Christen Gundersen, Joen Sigursen, Jens Jacobsen Ancher.

08.07.1787: Erich Tollofsen Klæp og hustrue Aase Isachsdatters barn kaldet Tollof. Faddere: Hans Madsen øvre Asdahls kone Aase Mathiasdatter, pige Marthe Tollofsdatter Klæp, Hans Larsen Sorthedahl, Lars Andersen ditto, Anders Tollofsen Klæp.

22.07.1787: Ingebor Kirstine, foreldre Tellef Syversen i Ombosnæss og hustrue Mallene Abrahamsdatter. Faddere: Petter Christensens kone Marthe Hendrichsdatter Nor, pige Anichen Johannesdatter, skoemager Nicolaij Bødker, Ole Anundsen alle disse fra Ombosnæss, Isaach Abrahamsen Høen.

29.07.1787: Hans Thomas Sebiørnsen og hustrue Giertrud Pedersdatters barn kaldet Karen Kirstine. Faddere: Hendrich Pedersens kone Aase Olsdatter, pige Maren Kirstine Isachsdatter, Ole Olsen Straaholmen, Hans Jacob Mørch, Christopher Jacobsen Ancher.

05.08.1787: Tellew, foreldre Thow Withlesen og hustrue Mari Torgiusdatter under gaarden Svarstad, Sorthebougen kaldet. Faddere: Skoleholder Rasmus Trostes kone Aase Larsdatter, pige Sessell Andersdatter nedre Asdal, Mads Joensen Sorthebougen, Mads Rasmussen Ødelund, Sacharias Andersen øvre Sorthedahl.

18.08.1787: Anne, foreldre Mads Arnoldsen Kier med hustrue Ingebor Gundersdatter. Faddere: Lars Houchedahls kone Maria Halvorsdatter, pige Anne Maria Madsdatter Kier, Halvor Harraldsen Glittum, Joen Andersen Scharre under Rørholdt, Peder Andersen Bileth.

19.08.1787: Christen Jahnsen Børrewald under Hafreager og hustrue Anne Andersdatters barn kaldet Anders. Faddere: Niels Pedersens kone Mette Nielsdatter fra Ombosnæss, pige Martha Andersdatter Findahl, Rasmus Hansen Sorteboven, Lars Amundsen Hafreager, Hans Andersen Findahl.

19.08.1787: Ole Larsen Schougen og hustrue Ragnild Sigursdatters barn kaldet Kirsten Maria. Faddere: Christen Clausens kone Anne Olsdatter, pige Mari Larsdatter Eeg, Anders Halvorsen Tangevold, Niels Larsen Skougen.

26.08.1787: Maria, foreldre Knud Nielsen Waagøen og hustrue Maria Andersdatter. Faddere: Torbiørn Kiøstolfsens kone Berthe Nielsdatter fra Langøe under Sanichedahl, pige Oline Eilertsdatter væstre Tveten, Christopher Olsen, Ingebreth Olsen, Aage Olsen alle fra Bresand.

02.09.1787: Hans Jacob, foreldre Hans Rasmussen [sic!] Burvald under Sødtholdt og kone Maren Rasmusdatter. Faddere: Hans Andersen Findahls kone Helge Larsdatter, pige Dorthe Pedersdatter Sødtholdt, Christen Jensen fra Herre, Halvor Jacobsen Schierche, Lars Amundsen Hafreager.

09.09.1787: Anders Haagensen og hustrue Maren Jacobsdatters barn kaldet Marthe Kristine. Faddere: Joen Holtets kone Sara Andersdatter, pige Anne Pedersdatter, Christen Thoersen, Knud Svendsen, Niels Larsen Schougen.

09.09.1787: Ole Pedersen og hustrue Sophia Nielsdatters barn kaldet Karen Kirstine. Faddere: Rasmus Halvorsens kone Anne Maria Olsdatter, pige Karen Maria Michelsdatter, Capt. Peter Olsen fra Oxefiord, Styrmand Knud Gundersen ibidem, Claus Pedersen.

13.09.1787: Hans Pharo og hustrue Anne Catharine fød Ørns barn kaldet Nicoline Pauline. Faddere: Hans Ørns kone i Scheen Madame Else Dorothea Ørn, jomfrue Magdalena Pharo, hr. Poul Sohnwaldt, hr. Niels Handsen Pharo, Johan Peter Hansen.

16.09.1787: Jens, foreldre Ole Jacobsen Hasleeie og kone Siri Kittelsdatter. Faddere: Mads Nielsens kone Gunnild Knudsdatter fra væstre Fossung, pige Ingebor Jørgensdatter Fostvedt, Mads Nielsen væstre Fossung, Elias Michelsen Roesland, Ole Nielsen Dørredahl.

side 76-77.

16.09.1787: Otter, foreldre Hans Ottersen og kone Berthe Hansdatter i Stattellet. Faddere: Halvor Smeds kone Kirstie Olsdatter, pige Helge Nielsdatter Krabberødstranden, Jens Christensen, Gunder Madsen Linna, Ole Larsen alle fra Stattellet.

29.09.1787: Thoer, foreldre fæsting Lars Olsen Matros fra Stattellet og fæsteqvinde Anne Maria Larsdatter Tveten østre. Faddere: Ahles Olsdatter fra Stattellet, pige Karen Larsdatter østre Tveten, Michel Halvorsen Tinnerholdt, Sacharias Evensen og Lars Amundsen begge fra østre Tveten.

30.09.1787: Jacob Johannesen Lug og hustrue Anne Kirstine fød Pharos barn kaldet Lars. Faddere: Berthel Ravns kone Anne Nielsdatter, jomfrue Magdalene Pharo, Hans Lund Schavenius, Lars Pharo, Lauri. Andreas Aamodt.

30.09.1787: Ole Handsen og hustrue Anne Olsdatters barn kaldet Hans. Faddere: Enken Gierthrud Ancher, pige Helge Pedersdatter, Henrich Pedersen, Giert Kierchetorp, Berthel Andersen.

30.09.1787: Peder Christensen i Stattellet og hustrue Ingebor Larsdatters barn kaldet Christen. Faddere: Thore Christensens kone Live Stensdatter, pige Ingebor Gundersdatter, Knud Larsen, Lars Pedersen, Christen Christensen alle i Stattellet.

07.10.1787: Ole, foreldre Peder Larsen og kone Johanne Olsdatter fra Stattellet. Faddere: Matros Ole Larsens kone Marthe Rasmusdatter, pige Kirsten Jensdatter begge fra Stattellet, Willem Ellewsen, Matros Harrald Olsen, Niels Madsen alle fra Stattellet.

07.10.1787: Anne Kirstine, foreldre Johannes Olsen Winnieeie og kone Anne Olsdatter. Faddere: Pigerne Torber Anunsdatter Birche(set?), Live Gouthesdatter Udgaarden, Michel Christensen Udgaarden, Aasold Nielsen østre Bervig, Niels Evensen Winie.

07.10.1787: Marthe Maria, foreldre Halvor Knudsen og kone Groe Ansteensdatter fra Kiill under Rørholdt. Faddere: Kittel Solgaards kone Anne Larsdatter fra Kiill, pige Live Anunsdatter Moe, Lars Joensen Rørholdt, Jens Knudsen Essa, Ole Levorsen Bamble.

21.10.1787: Lars Pedersen Hallen og hustrue Karen Thoersdatters barn kaldet Thor. Faddere: Hans Nielsens kone Gunnild Sigursdatter, pige Ingeborg Larsdatter Barfod, Truls Arnoldsen, Tengel Jensen, Hans Abrahamsen Ødegaarden.

28.10.1787: Karen, foreldre Matros Aslach Danielsen og hustrue Ingebor Tychesdatter. Faddere: Christen Thronsens kone fra Hydahl Berte Christensdatter, pige Lispet Ellewsdatter Hydahl, Ole Pedersen, Aslach Tychesen, Gunder Danielsen alle fra Ombosnæss.

05.11.1787: Gierthrud Margrethe Holst, foreldre hr. Peder Dybdahl præst i Bamble og kjereste Hanna Holmboe fød Ergens. Faddere: Madame Anne Helvig Sohnwald, Madame E. B. Green, jomfrue Aamodt alle fra Langesund, jomfrue Anne Johanna Lindrup i Bamble Præstegaard, jomfrue Karen Fyhn fra Stattellet, dhrr. Jacob Cudrio, hr. Capitain Henrich Erboe begge fra Langesund, Albærth Blæhr med søn Bendt Blæhr fra Kjellstad.

11.11.1787: Hans Lund Schavenius og hustrue Live Nielsdatter fød Smidts barn kaldet Helene Maria. Faddere: Enken Madame Holst, jomfrue Agnethe Brodahl, Hans Lund Linaae, Iver Sivers, Lauri Andreas Aamodt.

11.11.1787: Ole Jensen og hustrue Anne Maria Enersdatters barn kaldet Marthe Maria. Faddere: Anders Gullichsens kone Berte Maria Poulsdatter, pige Karen Svensdatter, Anders Hendrichsen, Hans Jacobsen Ancher, Jacob Hansen.

11.11.1787: Lars Arnoldsen og hustrue Helvig Gregersdatters barn kaldet Lisbeth. Faddere: Lars Andersen Høstes kone Anne Gregersdatter, pige Aase Maria Larsdatter, Thruls Arnoldsen, Hans Nielsen, Lars Jørgensen.

11.11.1787: Efter tienesten fremstiltes et barn til daaben nemblig Osmund Olsen fra Kragerøe og hustrue Aleberte Johanne Christiansdatter Ballings barn kaldet Christen. Faddere: Hans Olsens kone fra Brevig Kirsten Olsdatter. NB: Da ikke fleere faddere var nærværende, maatte præsten velærværdige hr. Dybdahl med klokkeren Anders Lindrup og ringeren Anders Lassesen ansees for øvrige vidner.

18.11.1787: Niels Bamble, foreldre Thron Larsen Rognstranden og kone Leene Larsdatter. Faddere: Poul Erichsens kone Kirstie Larsdatter fra Stattellet, pigen Gunnild Andersdatter Rognstranden, Isaach Gregersen søndre Rogn, Even Larsen og Søren Abrahamsen begge fra Midrogn.

18.11.1787: Contesteret hiemmedøbte Erich, foreldre Søren Erichsen Holmgreen med kone Anne Isachsdatter fra Aabyeeie. Faddere: Niels Ulsmoens kone Marthe, pigen Kirsten Magrethe Nielsdatter begge fra Jomfruland under Sanichedahl, Lænnsmand Sr. Michel Handsen Breche, Isach Bachsen, Isaach Christensen alle fra Jomfruland under Sanichedahl.

25.11.1787: Contesteret hiemmedøbte Abigael, foreldre Lars Larsen Schougen i Stattellet med kone Johanne Olsdatter. Faddere: Ole Christensens kone Abigael Andersdatter, pigen Kirsten Rasmusdatter begge fra Brevig bye, Ole Christensen, Mads Jahnsen begge fra Brevig bye, Lars Larsen fra Langesund.

25.11.1787: Gunder, foreldre Gunder Gundersen Sætre med kone Mari Pedersdatter fra Trossevigen under Ejdanger ved Brevig. Faddere: Joen Simensen Thoersdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pige Magrethe Jensdatter Sødtholdt, Rasmus Henrichsen og Joen Jørgensen begge fra Blegebachen ved Brevig bye, Torsten Tychesen fra Ombosnæss.

01.12.1787: Kirsti Maria, foreldre Michel Christensen Udgaarden og kone Anna-Maria Thorsdatter. Faddere: Amund Christensen Winjes kone Anne Marja Christensdatter, pige Leene Abrahamsdatter Høen, Sr. Johannes Brønstæd, Amund Thorsen Høen, Skomager Jens Ibsen.

01.12.1787: Peder, foreldre Thor Biørnsen Trosbyeeie og kone Bol Pedersdatter. Faddere: Kone Maren Larsdatter Finmark, pige Pernille Simensdatter Trosbye, Jørgen Tollefsen Trosbyeeie, John Biørnsen Havneholmen, Anders Pedersen Houchedahl.

01.12.1787: Gunder, foreldre Hans Christensen Bamble og kone Inger Gundersdatter. Faddere: Boel Christensdatter Melbye, pigen Marthe Gundersdatter Garstad, Christen Michelsen, Lars Simensen, Isach Christensen alle fra Bamble.

10.12.1787: Ole, foreldre Ole Larsen Svinland og hustru Mari Anunsdatter. Faddere: Knudt Halvorsen Kiørstads kone Anna Amundsdatter, pigen Ingeborg Torgrimsdatter Dahl, Knudt Halvorsen Kiørstad, Ole Handsen Grobstoch.

side 78-79.

25.12.1787: Anders, foreldre Lars Andersen Asdahleie og hustru Berthe Ellingsdatter. Faddere: Rasmus Hansen Sorthebougens kone, pige Anne Christensdatter Asdahl, John Annersen fra Hære, Christen Ellingsen nedre Asdahl, Anders Tollefsen Klepp.

25.12.1787: Gunder, foreldre Amund Tellefsen østre Brevig og kone Thone. Faddere: Kari østre Brevig, pigen Inger Kittilsdatter østre Brevig, Amund Jacobsen væstre Brevig, Jens Kittilsen østre Brevig.

25.12.1787: Arnold, foreldre Knudt Thorsen Bambleeie og hustru Marthe. Faddere: Elen Thomasdatter Klep, pigen Anne Margarethe Simensdatter Bamble, Isaach Christensen og Hans Christensen Bamble, Ole Hansen Schougstad.

30.12.1787: Anna Kirstine, foreldre Tallak Aanesen Bambleeie og hustrue Aaste Larsdatter. Faddere: Inger Marie Høen, pige Anne Malene Bendixdatter Thorsdahl, Lars Simensen Bamble, Isaach Abrahamsen Høen, Gudmund Knudsen fra Bamble.

01.01.1788: Søren, foreldre Hans Sørensen Midrogn og hustrue Kari Anundsdatter. Faddere: Kone Asloug Johnsdatter søndre Rogn, pige Mari Anundsdatter Midrogn, Lars Evendsen Midrogn, Claus Christensen Hafsund, Saamund Asbiørnsen Sandvigen under Midrogn.

13.01.1788: Jacob, foreldre Torsten Amundsen Waag og hustrue Berthe Amundsdatter. Faddere: Kone Maren Nielsdatter Breisand, pigen Aaste Johnsdatter væstre Tvetan, Ellert Knudsen væstre Tvetan, Erich Handsen og Anders Torgiusen Waag.

13.01.1788: Kari, foreldre Ole Jensen og hustrue Ingeborg Rasmusdatter øvre Essa. Faddere: John Christensen Rønholths kone Asloug Johnsdatter, pigen Karen Trohnsdatter Røhnholth, Manasse Danielsen Riis, Niels Svendsen og Ole Rasmussen begge fra Rosland.

26.01.1788: Anna, foreldre Hans Torbiørnsen og hustrue Ingeborg Giertsdatter Pladsen under Gierstad. Faddere: Marthe Giertsdatter Flotten, pige Gunnild Hansdatter Linnaeie, Peder Giertsen Giersæt, Anund Madsen Roverud, Ole Thorsen Flotten.

03.02.1788: Berthe Maria, foreldre Lars Pedersen Moen i Stattelle og hustrue Anna Marja Christensdatter. Faddere: Pigen Karen Madsdatter fra Stattelle, Marthe Manassesdatter Riis, Peder Christensen, Hans Olsen og Ole Pedersen alle fra Stattellet.

03.02.1788: Halvord hiemmedøbt, foreldre Knudt Halvordsen lille Hesøe fra Kiørstad og hustrue Anna Annundsdatter. Faddere: Mari Anundsdatter Svindland, pigen Asperg Knudsdatter Aabye, Torgius Nielsen Dørredahl, Anners Torgiussen Waag, Daniel Norman Sørensen Kiørstad.

10.02.1788: Inger, foreldre Lars Knudsen Houchedahl og hustrue Maria Halvordsdatter. Faddere: Ingeborg Gunnersdatter Kiær, pigen Anna Marja Arnoldsdatter Kiær, Thor Zachariassen i Omborsnæs, Peder Arnoldsen Houchedahl, Halvord Halvordsen Glittum.

13.02.1788: Inger, foreldre Jens Kittilsen østre Brevig og hustrue Kirstine Kiøstolsdatter. Faddere: Kirstine Enersdatter vestre Brevig, pigen Siri Annundsdatter østre Brevig, Asuld Nielsen og Lars Thorsen østre Brevig, Annund Jacobsen vestre Brevig.

17.02.1788: Uægte Maren, moderen Marthe Andersdatter tient paa Tveten hos Mads Larsen, nu fra Omborsnæs, ved daaben blev udlagt til barnefader en ved navn Niels og tiener paa øvre Asdahl. Faddere: Ole Svendsens kone fra Omborsnæs, pigen Anna Margarethe Larsdatter Holmen, Gierth Olsen fra Omborsnæs, Lars Christensen Winjestranden.

02.03.1788: Tvilling Niels, foreldre Niels Pedersen Nenseth og hustrue Aase Sørensdatter. Faddere: Anne Gullichsdatter Wiig, pigen Martha Torsdatter Schougen ved Nenseth, Tharald Olsen Wiig, Ole Tharaldsen ibid.

02.03.1788: Tvilling Gunnild Maria, foreldre Niels Pedersen Nenseth og hustrue Aase Sørensdatter. Faddere: Margrethe Gregersdatter Schougen ved Nenseth, pigen Karen Levorsdatter ibid, Ole Olsen Schougen, Halvor Rasmussen Nenseth.

02.03.1788: Kirsti Maria, foreldre Lars Simonsen Bamble og hustrue Karen Maria Hansdatter. Faddere: John Simonsen Thorsdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pigen Anna Margrethe Simensdatter Bamble, Hans Christensen Bamble, Lars Hansen Winje, Lars Andersen Sorthedahl.

08.03.1788: Isach, foreldre Claus Christensen Hafsund og kone Aase Maria Sørensdatter. Faddere: Anna Maria Andersdatter Hafsund, pigen Aase Maria Simonsdatter Feseth, Elling Clausen Finmark, Abraham Christensen Havsund, Christen Simonsen Feseth.

21.03.1788: Lars, foreldre Amund Madsen Roverud og hustrue Karen Giertsdatter. Faddere: Thor Torbiørnsen Flaattens kone Anna Maria Gierthsdatter, pigen Gunnild Hansdatter Linnaeie, Hands Torbiørnsen Pladsen, Hans Andersen og Peder Madsen Findahl.

21.03.1788: Karen Sophia, foreldre Hans Nielsen i Stattellet og hustru Anne Gunnersdatter. Faddere: Gunnild Paulsdatter i Stattellet, Anna Annersdatter Kiellestad, Gunder Madsen, Harald Andersen Matros, Isaach Jørgensen alle fra Stattelle.

side 80-81.

28.03.1788: Ole, foreldre Rasmus Johnsen og hustrue Ingeborg Olsdatter Masterød. Faddere: Asloug Larsdatter Schougen, pigen Marken Abrahamsdatter væstre Schougen, Knudt Gunnersen Gonge, Kittil Thorsen Tveraaen under Gonge, Ole Nielsen Dørredahl.

30.03.1788: Amund Evens («et underlig navn» noterer presten), foreldre Jacob Halvorsen Blegelien og kone Kari Amundsdatter. Faddere: Enken Daniel Aabyes datter Stine, pigen Anna Hellene Halvorsdatter Blegelien, John Jacobsen Holted, John Halvordsen Blegelien, Hans Amundsen Aastad.

13.04.1788: Anners, foreldre Ole Annersen Linnastranden og kone Karen Gierthsdatter. Faddere: Anne Andersdatter Høen, pigen Marta Johansdatter Herrum, Gierth Olsen Giersæth, Anners Hansen Linnaeie, Niels Andersen Linna.

13.04.1788: Andreas, foreldre Andreas Andersen Marin i Stattelle og hustrue Anna Maria Nielsdatter. Faddere: Konen Maren Thorsdatter Krabberød, pigen Martha Manassisdatter Riis, Hans Nielsen, Isaach Jørgensen og Michel Nielsen alle fra Stattellet.

18.04.1788: Jørgen, foreldre Anders Johnsen Rørholt og kone Marta Jørgensdatter. Faddere: Konen Pernille Erichsdatter Rørholt, pigen Aase Maria Simonsdatter Fesæth, Ole Thorsen Rønholt, Jacob Johnsen og John Olsen Rørholt.

18.04.1788: Ingeborg, foreldre John Isaachsen Holte og hustrue Sara Amundsdatter. Faddere: Anders Haagensens kone fra Langesund Mari Jacobsdatter, pigen Else Abrahamsdatter Udgaardseie, Jacob Halvorsen Blegelien, Hans Jacobsen Udgaarden, Hans Amundsen Aastad.

11.05.1788: Boel Maria, foreldre Ole Guliksen Hafredahl og kone Aase Maria Christophersdatter. Faddere: Simon Nielsen Fæsæts kone Berte Christensdatter, pigen Anna Olsdatter Hafredahl, Christopher Johnsen ibid, Niels Simensen Fesæt, Lars Gulliksen Glittum.

11.05.1788: Maria hiemmedøbt, foreldre Torgius Nielsen Døredahl og kone Enger Maria Evensdatter. Faddere: Tharald Nielsens kone Maria Olsdatter Næbedahlen, pigen Ragnild Nielsdatter Dørredahl, Ole Nielsen Dørredahl, Hans Jacobsen Udgaarden, Tarald Nielsen Nænsæt.

25.05.1788: Jens, foreldre Elias Michelsen Rosland og hustrue Kirsti Jensdatter. Faddere: Ole Rasmussen Roslands kone Martha Rasmusdatter, pigen Anna Helene Michelsdatter Grummestad, Niels Svendsen Rosland, Isach Gregersen søndre Rogn, Jacob Michelsen Grummestad.

30.05.1788: Anne, foreldre afdøde Lars Johnsen Rørholt og hustrue Kari Simensdatter. Faddere: Hans Rørholts kone Pernille Erichsdatter, pigen Anna Margaretha Simensdatter Bamble, Søren Johnsen Rørholt, John Simonsen Thorsdahl, Zacharias Simensen Bamble.

08.06.1788: Kirsti, foreldre Ole Evensen Dahl og kone Barbroe Nielsdatter. Faddere: Enken Kirsti Larsdatter Rønholt, pigen Ingeborg Torgrimsdatter Dahl, Torgrim Johnsen Dahl, Anders Johnsen Rachstad, Niels Amundsen Busterød.

15.06.1788: Petter, foreldre Lars Annersen Siljan og hustrue Anne Margarethe Pettersdatter. Faddere: Hans Jochum Withes kone Mari Thorsdatter fra Herre, pigen Mari Mathiasdatter Hellestvedt, Anders Andersen Gierstad, Anders Jacobsen fra Herre, Thor Thomassen Høevig.

29.06.1788: Lars, foreldre Hans Larsen Schougenseie og hustrue Groe Torkildsdatter. Faddere: Lars Simensen Bambles kone Karen Maria Hansdatter, pigen Berthe Olsdatter Schougen ved Bamble, Tallak Aanesen Bambleeie, Lars Olsen Schougen, Thallak Levordsen Thorsdahl.

29.06.1788: Karen, foreldre Isach Gregersen søndre Rogn og kone Asloug Jensdatter. Faddere: Leene Larsdatter Rougnstranden, pigen Gunnild Maria Andersdatter Rognstranden, Ole Olsen Schougen ved Bamble, Niels Svendsen Rosland, Halvord Christensen Rognstranden.

29.06.1788: Aase Maria, foreldre Niels Christensen væstre Stoche og hustru Martha Jacobsdatter. Faddere: Anne Maria Christensdatter fra Stattellet, Anna Maria Madsdatter Kiær, Lars Pedersen Mon i Stattellet, John Jacobsen Sødtholt, Daniel Manassesen Riis.

05.07.1788: Anna, foreldre Lars Morthensen og kone Kari Jørgensdatter Fostvet. Faddere: Abraham vestre Schougens kone Asloug Larsdatter, pigen Ingeborg Jørgensdatter Fostvedt, Elias Michelsen Rosland, Lars Abrahamsen væstre Schougen, Ole Morthensen Dørredahl.

06.07.1788: Jens, foreldre Anders Jensen og hustru Aase Jensdatter Rachestad. Faddere: Torgrim Jensen Dahls kone Siri Jensdatter, pigen Anna Olsdatter Glittum, Ole Evensen Dahl, John Biørnsen Hafredahl.

06.07.1788: Knudt, foreldre Claus Henrichsen og hustrue Asper Nielsdatter Aabye. Faddere: Enken Stine Danielsdatter Aabye, pigen Ingeborg Olsdatter Udgaarden, Halvord Henrichsen Moe, Michel Christensen Udgaarden, Hans Jacobsen Arnesplads.

18.07.1788: Aleth Margarethe Wiborg, foreldre kl. Andreas Gierdrum og hustru Karen Sophie Olsdatter fød Rindel. Faddere: Madame Petronelle Carine Lemmich, pigen Karen Madsdatter Linna fra Stattellet, præsten hr. Lemmich, hr. provst Schiønning, Gunder Madsen i Stattelle.

10.08.1788: Niels, foreldre Ole Nielsen og hustru Karen Christensdatter Tinnerholt. Faddere: Snedker Styrs kone fra Langesund Karen Larsdatter, pigen Fridericha Susana Jochumsdatter Præstegaarden, Lensmand Michel Hansen, Søren Erichsen Holmgreen, Anners Kittilsen i Præstegaarden.

side 82-83.

24.08.1788: Hands, foreldre Amund Sørensen Melbye og hustru Boel Christensdatter. Faddere: Michel Christensen Udgaardens kone Ane Maria Thorsdatter, Maren Simensdatter Trosbye, Simon Sørensen Trosbye, Christen Michelsen og Isaach Christensen begge fra Bamble.

10.09.1788: Karen, foreldre Sergeant Kittil Solgaard og hustrue Anna Larsdatter. Faddere: Hans Johnsen Rørholts kone Pernille Erichsdatter, pigen Maria Halvorsdatter øvre Aabye, Niels Svendsen Rosland, Claus Henrichsen øvre Aabye, Søren Johnsen Rørholt.

14.09.1788: Anna Sophia, foreldre Styrmand Jacob Christensen Hafsund og hustrue Anna Marja Andersdatter. Faddere: Claus Christensen Hafsunds kone Aase Maria Sørensdatter, pigen Aaste Maria Simensdatter Trosbye, Simen Sørensen Trosbye, Abraham Christensen Hafsund, Niels Simensen Trosbye.

14.09.1788: Maren, foreldre Eilerth Knudsen væstre Tveten og hustrue Helge Jørgensdatter. Faddere: Pigerne Olene og Thore Eilertsdøtre væstre Tveten, Torgius Nielsen Dørredahl, Even Jørgensen væstre Tveten, Erich Hansen væstre Waag.

21.09.1788: Martha, foreldre Ingebreth Olsen Breesand og hustrue Maren Nielsdatter. Faddere: Christen Nielsen Svendsvigens kone Kirsten Maria Jacobsdatter, pigen Anna Maria Berentsdatter Bagerovnen, Christopher Olsen og Aage Olsen Breesand, Simen Berntsen Bagerovnen.

05.10.1788: Emanuel, foreldre Aasuld Gulliksen Kiørstad og kone Marchen Danielsdatter. Faddere: Siri Gundersdatter Kiørstad, pigen Anne Gulliksdatter Kiørstad, Søren Christensen og Lars Gulliksen Kiørstad, Hans Jørgensen Kiørstadeie.

05.10.1788: Anders, foreldre Christen Thronsen Hydahl og hustrue Berthe Christensdatter. Faddere: Aslach Danielsens kone Ingeborg Tyggesdatter fra Omborsnæs, pigen Lisbet Ellevsdatter Hydahl, Anders Kittilsen Præstegaarden, Christen Erichsen Hydahl, Anners Annersen Gierstad.

05.10.1788: Marthe Oline, foreldre Hans Olsen Lille Brekke og hustrue Mari Jacobsdatter. Faddere: Peder Annersen Bileths kone Karen Maria Hansdatter, Anna Maria Halvorsdatter Blegelien, Halvord Jacobsen, Jacob Halvordsen begge fra Blegelien, Ole Andersen Aabyedahlen.

12.10.1788: Marthe Magrethe, foreldre Hans Jørgensen Giømble og hustrue Anna Clausdatter. Faddere: Ole Erichsen Giømbles kone Else Kiøstolfsdatter, pigen Anne Sophie Nielsdatter Tielstad, Thoer Steensen Giømble, Christen Gundersen fra Langesund, Isaach Jørgensen Giømble fra Stattellet.

26.10.1788: Niels, foreldre Amund Ansteensen Bierchesetheie og hustrue Anne Nielsdatter. Faddere: Christen Jørgensen Biercheseths kone Kirstie Larsdatter, pigen Mari Nielsdatter Nyesteen, Levord Tallachsen Nyesteeneie, Ole Johannesen Møller fra Aabyedahlen, Lars Amundsen Breche.

26.10.1788: Erich, foreldre Ole Erichsen Findmarcheie og hustrue Kirsti Knudsdatter. Faddere: Mads Arnoldsen Kiærs kone Ingebor Christensdatter, pigen Kirstine Hansdatter Melbye, Elling Clausen Finmarch, Even Jørgensen væstre Tveten, Ole Jørgensen Walsrød.

02.11.1788: Elisebeth Kirstine, foreldre Jørgen Tellefsen Trosbyeeie og hustrue Anne Halvorsdatter. Faddere: Thoer Biørnsen Trosbyeeies kone Boel Pedersdatter, pigen Aaste Maria Simensdatter Trosbye, Anund Tellefsen fra Brevig, Amund Sørensen Melbye, Peder Nielsen Svensvigen.

02.11.1788: Contesteret hiemmedøbte Helge, foreldre Ouge Giermundsen Hartvedt og kone Ingebor Andersdatter. Faddere: Even Thoersen Ringiskiøes kone Anne Andersdatter, pigen Helge Maria Halvorsdatter Blegelien, Halvor Sigvaldsen Blegelien, Christen Simensen Feseth.

08.11.1788: Uægte Anne Bolette, moderen enken Johanne Gouthesdatter tilholdende paa Steen under Bamble Præstegaard, til barnefader blev ved daaben udlagt at være gevorbne soldat Anders Magnussen tient forhen paa Tangevold, nu udcommanderet og staar under hr. capitaine Thome anfortroede compagnie. Faddere: Pigerne Gierthrud Cathrine Andersdatter tienestepige i Bamble Præstegaard, tienestepige Anne Magrethe Nielsdatter Breche, Anders Pedersen tienestedreng i Bamble Præstegaard, Lars Amundsen Breche, Matros Jacob Jacobsen Steen under Bamble Præstegaaard.

16.11.1788: Aase Maria, foreldre Anund Nielsen Bache og kone Thone Nielsdatter. Faddere: Abraham Joensen vestre Skougens kone Aloug Larsdatter, pigen Anne Nielsdatter Bache, Ole Larsen Bache, Ole Morthensen Dørredahl, Matros Biørn Sigvaldsen Wissestadeie.

23.11.1788: Lars, foreldre Ole Larsen Matros og hustrue Marthe Rasmusdatter fra Stattellet under Kiellestad. Faddere: Amund Andersen Hafreagers kone Ingebor Rasmusdatter, pigen Maren Willemsdatter Sorthedahl, Hans Rasmussen Ødelund, Peder Larsen og matros Harrald Olsen begge fra Stattellet.

23.11.1788: Contesteret uægte og hiemmedøbte Ingebor, moderen pigen Svanoug Svensdatter nu tilholdende paa Sødtholdt, ved daaben blev udlagt til barnefader een der skal hede Niels og skal have tient hos Hans Madsen øvre Asdahl, videre vidste tilstedeværende daabsviidnerne ei at forklare omgaaende barnefaderens navn. Faddere: Soldat Lars Andersen Asdahls kone Berthe Ellingsdatter, pigen Sessell Andersdatter nedre Asdahl, Ole Thoersen Flotten, Lars Johannesen nordre Rogn, Lars Christensen Winniæstranden.

side 84-85.

26.12.1787: Thoer Steensen Giømble og hustrue Ingebor Andersdatters barn kaldet Mette Dorothea. Faddere: Hans Sorthedahls kone Anne Andersdatter, pigen Anne Sophia Nielsdatter Fielstad, Hans Jørgensen Giømble, Isaach Jørgensen Giømble, Lars Nielsen Fielstad.

06.01.1788: Christen Thoersen og hustrue Inger Olsdatters barn kaldet Kirsten Maria. Faddere: Joen Thoersens kone Ingeborg Thoersdatter, pigen Anne Pedersdatter, Anders Pedersen, Thoer Gullichsen, Niels Larsen Skougen.

27.01.1788: Efter tienesten, døbt et uægte barn fød af pigen Aase Kiøstolfsdatter kaldet Johanne Magrethe, udlagt til barnefader Johan Justsen Asvald. Faddere: Niels Kiøstolfsens kone Ingeborg Pedersdatter, pigen Maren Joensdatter, Niels Kiøstolfsen, Christian Nielsen, Throen Throensen alle fra Brevig i Bamble.

17.02.1788: Ole Erichsen Giømble og hustrue Else Kiøstolfsdatters barn (hiemmedøbt) kaldet Erich. Faddere: Hans Jørgensen Giømbles kone Anne Clausdatter, pige Anne Sophie Nielsdatter Fillestad, Abraham Erichsen Sundbye, Poul Erichsen Krabberød, Lars Nielsen Fillestad.

20.04.1788: Christopher Jacobsen og hustrue Giørild Olsdatters barn kaldet Jacob. Faddere: Enken Gierthrud Ancher, pigen Ingeborg Olsdatter, Ole Olsen Straaholmen, Ole Handsen, Hans Jacobsen.

20.04.1788: Efter kirketienesten fremstillet et barn hiemmedøbt kaldet Peter Jacob fød af pigen Aase Olsdatter kommen til stædet fra Kragerøe. Udlagt til barnefader en matros navnlig Peter Jacobsen fra Risøer, skal for nærværende tiid være udenlands. Faddere: Anders Pedersens kone Kari Haaversdatter, pigen Ragnild Biørnsdatter, Ole Handsen, Joen Sigursen, Jacob Sigiursen.

01.06.1788: Christen Gundersen og hustrue Inger Jørgensdatters barn kaldet Birgithe. Faddere: Hans Jørgensen Giømbles kone Anne Clausdatter, pigen Anne Magrethe Jørgensdatter Giømble, Isaach Jørgensen Giømble, Ole Olsen Stattellet, Anders Henrichsen i Langesund.

22.06.1788: Thomas Thomasen og hustrue Pernille Olsdatters barn kaldet Thomas. Faddere: Ole Pedersens kone Sophiæ Nielsdatter, pigen Karen Svensdatter, Niels Jensen Høg, Christen Clausen, Claus Pedersen.

22.06.1788: Anders Gullichsen og hustrue Birthe Maria Poulsdatters barn kaldet Karen Margarethe. Faddere: Rollef Tollofsens kone Anne Helvig Pedersdatter, pigen Maren Svensdatter, Poul Nielsen Gui, Ole Augustinusen Mørch, Jacob Sigursen.

13.07.1788: Hans Pedersen fra Eidanger og hustrue Inger Maria Isaachsdatters barn kaldet Peder. Faddere: Anders Hendrichsens kone Hæge Asbiørnsdatter, pige Maren Isaachsdatter fra Arod?, Christian Bendtsen, Henderich Pedersen, Hans Jacobsen Ancher.

13.07.1788: Ole Brynildsen og hustrue Martha Amunsdatters barn kaldet Ingeborg. Faddere: Friderich Engelbretsen Knoffes kone Ingeborg Enochsdatter, pige Margarethe Mørch, Hans Jensen, Hans Bagge, Engvold Torsteensen Berg.

13.07.1788: Harald Andersen Røjert og hustrue Karen Nielsdatters barn fra Stattellet kaldet Dorthe Andrea. Faddere: Thor Nielsens kone Gunnild Poulsdatter, pige Anne Maria Pedersdatter, Hans Nielsen, Harald Olsen, Samuel Linstrøm alle fra Stattellet.

11.08.1788: Abraham Isaachsen og hustrue Karen Maria Michelsdatters barn kaldet Martha. Faddere: Isach Abrahamens kone Mette Isaachsdatter, pige Kirstine Michelsdatter, Isach Abrahamsen, Ole Olsen Straaholmen, Jens Isachsen.

11.08.1788: Erich Handsen og hustrue Live Gundersdatters barn hiemmedøbt kaldet Kirstine. Faddere: Berthel Andersens kone Helge Pedersdatter, pige Giørild Hansdatter, Hans Jacobsen Ancher, Peder Hansen, Jacob Sigursen.

11.08.1788: Ole Arnoldsen og hustrue Kirsten Jacobsdatters barn hiemmedøbt kaldet Jacob. Faddere: Knud Arnoldsens kone Mari Nielsdatter, pige Anne -, Peder Thoersen, Christen Thoersen, Christen Svendsen.

26.08.1788: Ole Arveschoug fra Drammen og hustrue Gurine Sivers hiemmedøbte barn kaldet Ole. Faddere: Jørgen Peter Sivers kone Maria Jensdatter Sivers, jomfrue Gurine Arveschoug fra Drammen, Hans Sivers fra Dito, Hans Lund Linaae, Joen Peter Hansen.

07.09.1788: Brynild Pedersen og hustrue Anne Maria Isachsdatters barn kaldet Jens. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Andersdatter, pigen Maren Kirstine Isaachsdatter, Niels Jensen Høg, Christen Nielsen Sandøen, Jens Isachsen.

07.09.1788: Even Christensen Sillien og hustrue Boel Olsdatters barn kaldet Hellene. Faddere: Niels Jensen Tvedalens kone Lisbeth Olsdatter, pige Susanne Hansdatter, Peder Pedersen, Anders Pedersen, Halvor Rasmussen.

07.09.1788: Erich Tollefsen Berg og hustrue Aase Isaachsdatters hiemmedøbte barn kaldet Isach. Faddere: Anders Sorthedahls kone Ingebor Zachariasdatter, pigen Ingebor Christensdatter Berg, Isach Erichsen Klæp.

07.09.1788: Oldermand Hans Lund Linaae og hustrue Alleth Cathrine Linaaes barn kaldet Karen. Faddere: Hr. Wisiteur Schonwaldts kiereste madame Schonwaldt, jomfrue Helvig Magdalena Weyer, Jørgen Peter Sivvers, Hans Lund Schavenius, Daniel Georg Norman.

28.09.1788: Anders Isachsen og hustrue Johanne Maria Pedersdatters barn kaldet Amund Peter. Faddere: Hans Halvorsens kone Mette Kirstine Andersdatter, pige Anne Svensdatter, Anders Pedersen enkemand, Ole Olsen, Søren Madsen.

28.09.1788: Christen Abrahamsen og hustrue Else Maria Jacobsdatters barn kaldet Karen. Faddere: Amund Laersen Bergs kone Ingebor Olsdatter, pigen Karen Svensdatter, Peder Thoersen, Lars Jørgensen, Søren Larsen.

side 86-87.

19.10.1788: Anders Nielsen og hustrue Anne Cathrine Giertsdatters barn kaldet Lars. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Andersdatter, pige Sussanna Hansdatter, Friderich Knoff, Anders Isachsen, Jacob Sigursen.

19.10.1788: Joen Jørgensen i Stattellet og hustrue Marthe Jacobsdatters barn kaldet Jørgen. Faddere: Samuel Linstrøms kone Signe Olsdatter, pigen Anne Lorentsdatter, Anders Christensen, Lars Pedersen og Andreas Andersen alle i Stattellet.

30.11.1788: Christen Clausen og hustrue Anne Olsdatters barn kaldet Niels. Faddere: Amund Christensen Høvigs kone Kristine Johannesdatter, pige Anne Maria Andersdatter, Thomas Thomassen, Lars Joensen, Ole Olsen.

03.12.1788: Abraham, foreldre Torsten Larsen Rugtvedt og hustrue Aavedt Hansdatter. Faddere: Aasold Gundersen Rugtvedts kone Anne Andersdatter, pigen Anne Kirstine Christensdatter Leerstang fra Ejdanger, Mannasse Danielsen Riiss, Anders Jacobsen Midgaarden.

07.12.1788: Ahlet, foreldre Lars Christensen Matros og kone Anne Carine Christophersdatter fra Stattellet. Faddere: Pigerne Kari Madsdatter fra Stattellet og Anne Sophie Nielsdatter Fiellestad, enkemand Jacob Michelsen Grummestad, Gunder Madsen og Christen Christensen begge fra Stattellet.

14.12.1788: Anne, foreldre Ole Halvorsen Krabberødstranden og kone Sara Joensdatter. Faddere: Anders Jacobsen Midgaardens kone Ahles Gundersdatter, pigen Inger Olsdatter Rugtvedt, Giert Olsen Gierseth, Niels Madsen fra Stattellet, Peder Nielsen Krabberødstranden.

14.12.1788: Sara, foreldre Hans Andersen Findahl og kone Helge Larsdatter. Faddere: Johannes Larsen Herrums kone Kari Joensdatter, pigen Marthe Gundersdatter Garstad, Joen Jacobsen Sødtholdt, Lars Larsen Herrum, Lars Amundsen Hafreager.

14.12.1788: Sessell, foreldre Skoleholder Jens Christensen i Stattellet og kone Marthe Dorthe Caspersdatter. Faddere: Lars Larsen Schougens kone Johanne Olsdatter, pigen Kirstine Jensdatter begge fra Stattellet, Peder Christensen Thoule, Gunder Madsen og matros Harrald Olsen alle fra Stattellet.

14.12.1788: Uægte Joen, moderen pigen Marthe Hansdatter Klæpeie, ved daaben blev udlagt til barnefader matros Joen Torgersen nu udcommanderet, men tiente sidst paa Traag. Faddere: Rasmus Hansen Sorthebougens kone Maren Rasmusdatter, pigen Ingebor Hansdatter Klæp, Lars Larsen i Stattellet, Niels Rasmussen Berth fra Herre.

21.12.1788: Hans Ottersen i Stattellet og hustrue Birthe Jacobsdatters barn kaldet Jacob. Faddere: Cornelius Gregersens kone Ragnild Sigursdatter, pige Jenichen Nielsdatter fra Solum, Ole Olsen, Amund Pedersen, Christen Christensen.

21.12.1788: Niels Larsen Schougen og hustrue Inger Danielsdatters barn kaldet Ingebor. Faddere: Ole Olsen Moes enke Kari Thorsdatter, pige Anne Svensdatter, Ole Larsen Skougen, Michel Siversen Skoemager, Sacharias Skoemager.

25.12.1788: Anne Pernille, foreldre Amund Thoersen Høen og kone Anne Andersdatter. Faddere: Thoer Thoersen Høens kone Inger Maria Sørensdatter, pigen Aaste Maria Abrahamsdatter Høen, Michel Christensen Udgaarden, Niels Andersen Linna, Hans Eliassen Høen.

29.12.1788: Ole Handsen og hustrue Anne Olsdatters barn kaldet Hans. Faddere: Berthel Andersens kone Helge Pedersdatter, pige Dorthe Lisbet Pedersdatter, Christopher Jacobsen Ancher, Niels Jensen Høg, Jens Jacobsen Ancher.

18.01.1789: Lars, foreldre Lars Michelsen Skoleholder og kone Anne Andersdatter fra Eegs-Rønningen. Faddere: Corporal Erich Nielsen Eeges kone Maren Larsdatter, pigen Marthe Mannassesdatter Riiss, Even Larsen Midrogn, Michel Nielsen og Isach Jørgensen begge fra Stattellet.

18.01.1789: Karen, foreldre Mads Larsen Tveten paa Strand og kone Marchen Madsdatter. Faddere: Poul Erichsens kone Kirstie Larsdatter fra Ombosnæs, pigen Anne Maria Madsdatter Kier, Mannasse Danielsen Riiss, Lars Torstensen Rugtvedt.

22.01.1789: Hermand Wiibe og hustrue Karen Nielsdatters barn kaldet Regina. Faddere: Iver Sivers kone Anne Sophia Sivers, jomfrue Magdalena Pharo, Danqvart Normand, Daniel Georg Norman, Johannes Pharo.

25.01.1789: Svend Gustav Sandberg og hustrue Anne Christine Sandbergs barn kaldet Niels Michael. NB: angiver sig at være fra Nordlandene her til stædet hvor barnet er døbt. Faddere: Hans Christensen Hafredahls kone Abelone Erichsdatter, pigen Anne Magrethe Nielsdatter Krabbe, Christen Abrahamsen, Anders Haagensen, Jens Jacobsen Ancher.

08.02.1789: Claus, foreldre Knud Halvorsen Kiørestad og hustrue Anne Anunsdatter. Faddere: Elling Clausen Findmarches kone Maren Larsdatter, pigen Aase Anunsdatter Kiørestad, Elling Clausen Findmarch, Kiøstolf Madsen Fiellestad, Knud Olsen væstre Tveten.

08.02.1789: Abraham, foreldre Gullich Larsen fra Stattellet og kone Ingebor Nielsdatter. Faddere: Corporal Erich Nielsen Eeges kone Maren Larsdatter, pigen Jenichen Nielsdatter Krabberødstranden, Lars Andersen Eeg, Lars Nielsen Fiellestad, Niels Olsen fra Stattellet.

08.02.1789: Andrea, foreldre afgangne Anders Sørensen i Stattellet og kone Ingebor Jacobsdatter. Faddere: Matros Ole Larsens kone Marthe Rasmusdatter, pige Anne Olsdatter begge fra Stattellet, Niels Nielsen fra Ombosnæs, Michel Nielsen og Peder Larsen begge fra Stattellet.

08.02.1789: Inger Maria, foreldre Giert Olsen Michelstranden og kone Mari Johannesdatter. Faddere: Pigerne Mallene Olsdatter og Annichen Johannesdatter begge fra Ombosnæs, Peder Madsen Findahl, Halvor Thoersen Linna.

08.02.1789: Anne, foreldre Abraham Erichsen Bambleeie og hustrue Else Gouthesdatter. Faddere: Jørgen Kiøstolfsen Schougstads kone Sophiæ Olsdatter, pigen Anne Maria Hansdatter Schougstad, Jørgen Kiøstolfsen og Knud Erichsen Schougstad, Torsten Thychesen fra Ombosnæs.

09.02.1789: Contesteret hiemmedøbte Severine Dorothea, foreldre hr. Søren Handsen Lemmich pastor i Bamble Meenighed og kiereste madame Petronelle Cara Lemmich fød Winge. Faddere: Madame Magaretha Cudrio fra Langesund fød Blom, jomfrue Karen Blæhr fra Kiellestad, hr. Ole Grubbe fra Brevig, hr. wissiteur Fyhn fra Stattellet, hr. Jacob Juull fra Hallen.

11.02.1789: Erich, foreldre Hans Madsen øvre Asdahl og hustrue Aase Mathiasdatter. Faddere: Isaach Erichsen Klæpes kone Mari Andersdatter, pigen Anne Mathiasdatter Hellestvedt, Hans Andersen Rugtvedt fra Solum, Styrmand Erich Joensen Traag, Erich Mathiassen Hellestvedt, Isaach Mathiassen øvre Asdahl.

13.02.1789: Anne Marine, foreldre Lars Johannesen nordre Rogn og hustrue Else Hansdatter. Faddere: Pigerne Ingebor Nielsdatter Tangevold og Marthe Mannassesdatter Riiss, Hans Sørensen og Søren Abrahamsen begge fra Midrogn, Lars Gundersen Garstad.

01.03.1789: Simen, foreldre Joen Simensen Thoersdahl og hustrue Mette Kirstine Evensdatter. Faddere: Lars Simensen Bambles kone Karen Hansdatter, pige Gunnild Evensdatter Winniæ, Even Nielsen Winniæ, Lars Evensen Winniæ, Sacharias Simensen Bamble.

01.03.1789: Leene, foreldre Hans Larsen nedre Sorthedahl og hustrue Anne Andersdatter. Faddere: Thoer Steensen Giømbles kone Ingebor Andersdatter, pigen Berthe Andersdatter nordre Rogn, Anders Larsen Sorthedahl, Erich Tellefsen Berg, Sacharias Andersen Sorthedahl.

01.03.1789: Anne, foreldre Halvor Evensen Elvig og kone Kirstie Gundersdatter. Faddere: Jens Kittilsens kone Kirstine Kiøstolfsdatter fra østre Brevig, pigen Ingebor Anunsdatter østre Brevig, Kittel Jensen, Anund Tollofsen, Tollof Anundsen alle fra østre Brevig.

side 88-89.

04.03.1789: Tellew, foreldre Hans Tellefsen Kiill under Bamble og hustrue Ellen Thommesdatter. Faddere: Erich Tellefsen Bergs kone Aase Isaachsdatter, pigen Marthe Tellefsdatter Klæp, hr. provsten Schiønning i Bamble præstegaard, Lars Christensen Winniæstranden, Isaach Tellefsen Klæp.

08.03.1789: Michel Amundsen Øen og hustrue Anne Marine Berntsdatters barn kaldet Helene Bergithe. Faddere: Bernt Jensen Smeds kone Helene Findmark fra Brevig, pige Maren Jørgensdatter fra dito, Bernt Jensen Smed fra dito, Danqvart Norman og Ole Mørch.

15.03.1789: Hans, foreldre Mads Rasmussen Sorthebougen og kone Mari Arnolsdatter. Faddere: Pigerne Marthe og Ingebor Hansdøtre Klæpeie, Christen Arnoldsen Berg, Lars Andersen øvre Sorthedahl, Anders Amundsen Hafreager.

15.03.1789: Tharan Maria, foreldre Joen Jacobsen Sødtholdt og kone Marthe Larsdatter. Faddere: Enken Kirstine Simensdatter Sødtholdt, pigen Else Maria Amunsdatter Hafreager, Niels Christensen væstre Stokke, Niels Handsen fra Ombosnæs, Lars Larsen Herrum.

22.03.1789: Lars, foreldre Amund Knudsen Gonge og kone Kari Larsdatter. Faddere: Lars Morthensen Fostvedts kone Kari Jørgensdatter, pigen Aase Knudsdatter, Thomes Knudsen og Ole Knudsen begge fra Gonge, Lars Morthensen Fostvedt.

22.03.1789: Gunnild Maria, foreldre Søren Andersen Walle og kone Aase Erichsdatter. Faddere: Ingebreth Olsen Bresands kone Mari Nielsdatter, pigen Aaste Jensdatter væstre Tveten, Even Jørgensen ditto, Erich Handsen Waag, Thoer Erichsen Walle.

27.03.1789: Berthe, foreldre Halvor Henrichsen Moe og hustrue Inger Pedersdatter. Faddere: Serg. Kittel Solgaards Anne Larsdatter fra Kiill under Rørholdt, pige Anne Pedersdatter Moe, Claus Henrichsen Aabye, Ole Nielsen Dørredahl, Bæruld Torgiussen Waag.

01.04.1789: Lispeth Kirstine, foreldre Søren Jørgensen Krabberød og hustrue Mari Thoersdatter. Faddere: Hans Jørgensens kone Anne Nielsdatter fra Brevig i Ejdanger, pigen Anne Sophie Nielsdatter Fiellestad, Gunder Jacobsen Ougen, Frans Jacobsen Bierchøen begge fra Ejdanger, Elling Thoersen Krabberød.

01.04.1789: Uægte Magrete, moderen pigen Aase Kiøstolfsdatter tilholdende paa Glittum, til barnefader blev udlagt ved daaben at være ungkarl og matros Johan Justsen Asvald. Faddere: Jens Kittilsen østre Brevigs kone Kirstine Kiøstolfsdatter, Torgrim Torgersen Smeds kone Aaste Olsdatter Glittum, Even Thoersen Ringiskiøe, enkemand Peder Andersen Bileth.

10.04.1789: Amund, foreldre Peder Rasmussen og hustrue Mallene Olsdatter. Faddere: Berthel Andersens Helge Pedersdatter, pigen Karen Pedersdatter, Amund Gundersen Brevig, Rasmus Pedersen, Lars Jørgensen Rogn.

10.04.1789: Søren Michelsen og hustrue Martha Gundvoldsdatters barn kaldet Berte Maria. Faddere: Hans Nielsen Hallens kone Gunild Gunuersdatter, pige Ingebor Larsdatter, Ejlert Larsen, Ole Rasmussen, Johan Wilhelm Andreassen.

26.04.1789: Morthen, foreldre Abraham Amundsen Aabyedahlen og kone Thone Morthensdatter. Faddere: Pigerne Anne Magrethe Nielsdatter Breche og Magrethe Morthensdatter Tangevold. NB: Mangel at disse ikke efter faderens opgivelse mødte som vidner ved daaben navnlig: Ole Amundsen i Ombosnæs, Lars Morthensen Fostvedt, Ole Morthensen Dørredahl. Optrædde i deres stæd hr. Wisiteur Fyhn fra Stattellet, studiosus hr. Nielsen, Sr. Bendt Blæhr fra Kiellestad.

03.05.1789: Biørn Sigvaldsen i Stattellet og hustrue Anne Mallene Bendixdatters hiemmedøbte barn kaldet Bendix. Faddere: Lars Larsens kone i Stattellet Johanne Olsdatter, pige Dorthea Bendixdatter i Langesund, Lars Pedersen i Stattellet, Peder Larsen ibid, Halvor Haraldsen Glittum.

08.05.1789: Marthe, foreldre Hans Sørensen Grobstoch og kone Marthe Torgiusdatter. Faddere: Ole Grobstoches kone Anne Hansdatter, pigen Thore Ejlertsdatter væstre Tveten, Anders Jensen Rachestad, Torgrim Jensen Dahl, soldat Ole Handsen Grobstoch.

08.05.1789: Contesteret hiemmedøbte Kirstie, foreldre Lars Christensen Winniastrand og kone Marthe Thommesdatter. Faddere: Truls Arnoldsen Hallens kone Ingebor Christensdatter, pigen Marthe Larsdatter fra Langesund, Thruls Arnoldsen Hallen, soldat Lars Nielsen Nyesteen, Hans Jacobsen Arnesplads.

10.05.1789: Karen Maria, foreldre Hans Rasmussen Ødelund og kone Mari Gundersdatter. Faddere: Niels Giertsen nedre Asdahls kone Inger Nielsdatter, pigen Else Amunsdatter Hafreager, Isaach Erichsen Klæp, Sacharias Andersen Sorthedahl, Daniel Christensen nedre Asdahl.

21.05.1789: Gunder Olsen Kaasen og hustrue Marthes barn hiemmedøbt kaldet Giøran. Faddere: Aasold Gundersen Rugtvedts kone Anne Andersdatter, pige Anne Tellefsdatter Ombosnæs, Giert Olsen Gierseth, Peder Madsen Findahl, Aslach Tychesen Ombosnæs.

31.05.1789: Kirstine, foreldre Halvor Jacobsen nedre Aabye og kone Stine Danielsdatter. Faddere: Søren Erichsen Holmgreens kone Anne Isaachsdatter fra Aabyeeie, pigen Else Abrahamsdatter Arnesplads, Lænsmand Michel Handsen Breche, Jacob Sørensen Schierche, Niels Evensen Winiæ.

31.05.1789: Ingebor Maria, foreldre Anders Joensen Rørholdt og hustrue Marthe Jørgensdatter. Faddere: Serg. Kittel Solgaards kone Anne Larsdatter fra Kiill under Rørholdt, pigen Aase Maria Simensdatter Feseth, Casper Caspersen Moeeie, Ole Thoersen Rønholt, Jacob Joensen Rørholdt.

18.06.1789: Iver Sivers og hustrue Anne Sophia Sivers barn kaldet Abigael. Faddere: Hans Pharos kone Anne Catharina Pharo, jomfrue Jørgine Erboe, Ole Gierulfsen, skipper Peder Hejding fra Tønsberg, Daniel Georg Norman.

25.06.1789: Kiøbmand hr. Jacob Cudrio og hustrue Margrethe fød Bloms barn kaldet Christopher Blom. Faddere: Enken madame Petronelle Blom, jomfrue Maria Johanne Kaass, hr. sorenskriver Norss, hr. fogden Thornsohn, hr. Christopher Blom fra Scheen.

04.07.1789: Anders Pedersen og hustrue Kari Haaversdatters barn kaldet Niels. Faddere: Anders Andersens kone Aase Maria Larsdatter, pige Aaste Halvorsdatter, Anders Lassesen, Amund Gundersen Brevig, Anders Isachsen.

11.07.1789: Hans Petter, foreldre Michel Christensen Udgaarden og kone Anne Maria Thoersdatter. Faddere: Madame Mette Thoersdatter Ulstrup fra Langesund, pigen Berthe Maria Larsdatter Winniæ, Hans Christensen Bamble, Amund Thoersen Høen, Hans Pedersen ditto.

11.07.1789: Lars, foreldre Johannes Larsen Herrum og kone Karen Joensdatter. Faddere: Joen Nielsen Eeges kone Kirstie Jensdatter, pigen Maren Pedersdatter Herrum, Amund Andersen Hafreager, Lars Aagesen Rørholt, Lars Larsen Herrum.

15.07.1789: Ambor, foreldre Niels Olsen Svinland og kone Ingebor Jacobsdatter. Faddere: Jens Kittelsen østre Breviges kone Kirstine Kiøstolfsdatter, pigen Siri Anunsdatter ditto, Kittel Jensen ditto, Daniel Michelsen Aabye, Knud Tollofsen Kiersdahlen.

19.07.1789: Niels, foreldre Torbiørn Olsen Schougen under Bamble Præstegaard og kone Kari Evensdatter. Faddere: Enken Anne Halvorsdatter Tinnerholdt under Biercheseth, pigen Thore Evensdatter østre Tveten, Ole Nielsen Tinnerholdt under Breche, Ole Jensen Essa, Ole Evensen Dahl.

side 90-91.

26.07.1789: Anne Maria, foreldre Corporal Erich Nielsen Eeg og hustrue Mari Larsdatter. Faddere: Christen Jørgensen Biercheseths kone Kirstie Larsdatter, pigen Anne Sophie Nielsdatter Fiellestad, Lars Nielsen ditto, Joen Nielsen Eeg, Serg. Ingebreth Windt fra Stattellet.

02.08.1789: Anders Pedersen og hustrue Kirstine Abrahamsdatters barn kaldet Peder. Faddere: Peder Thoersens kone Helvig Pedersdatter, pige Anne Pedersdatter, Peder Thoersen, Hans Abrahamsen Høen, Isach Abrahamsen ditto.

16.08.1789: Anders, foreldre Lars Thoersen Hafredahl og kone Sara Andersdatter. Faddere: Lars Knudsen Houchedahls kone Maria Halvorsdatter, pigen Marthe Olsdatter Hafredahl, Ole Thoersen Rønholdt, Christen Simensen Feseth, Lars Andersen Rønholdt soldat.

16.08.1789: Dorthe, foreldre Thord Steensen Giømble og hustrue Ingebor Andersdatter. Faddere: Hans Larsen Sortedahls kone Anne Andersdatter, pigen Berthe Andersdatter nordre Rogn, Hans Jørgensen Giømble, Isach Jørgensen Stattellet, Lars Nielsen Fiellestad.

23.08.1789: Henrich Pedersen og hustrue Aase Olsdatters barn kaldet Nicolay. Faddere: Hans Thomas Sibiørnsens kone Giertrud Pedersdatter, pige Anne Stine Nielsdatter, Peder Nielsen, Ole Hansen, Jacob Sigursen.

23.08.1789: Joen Thorsen og hustrue Ingebor Thorsdatters barn kaldet Thor. Faddere: Enken Karen Moe, pige Ingebor Gullichsdatter, Jens Jensen Giømble, Thoer Gullichsen, Ole Rasmussen paa Bahnen.

30.08.1789: Ingebor Kirstine, foreldre Lars Christensen Eegs-Rønningen og kone Mari Christensdatter. Faddere: Amund Sørensen Melbyes kone Boel Christensdatter, pigen Ingebor Olsdatter fra Stattellet, Michel Christensen Udgaarden, Isaach og Hans Bamble.

06.09.1789: Karen, foreldre Christen Larsen og kone Kirstie Hansdatter fra Stattellet. Faddere: Samuel Lindstrøms kone Signe Olsdatter, pigen Kirstine Jensdatter ditto, Siergianterne Ole Gunnuldsen og Ingebreth Windt, Ole Larsen alle fra Stattellet.

12.09.1789: Jacob Johannesen Lug og hustrue Anne Kirstine Nielsdatters barn kaldet Barbara. Faddere: Iver Sivers kone Anne Sophia Sivers fød Ravn, jomfrue Christiana Mathea Aamodt, mæster Niels Hansen Pharo, Jørgen Dahl, Joen Petter Handsen.

27.09.1789: Anders, foreldre Niels Magnussen Tangevold og hustrue Ragnild Arnoldsdatter. Faddere: Ole Erichsen Giømbles kone Else Kiøstolfsdatter, pigen Anne Magrethe østre Stoche, Mannasse Danielsen Riiss, Ole Halvorsen og Anders Kittilsen begge fra Bamble præstegaard.

27.09.1789: Karen Kirstine, foreldre Peder Giertsen Gierseth og kone Boel Gundersdatter. Faddere: Hans Torbiørnsen Pladsens kone Ingebor Giertsdatter, pigen Anne Joensdatter Leerstang, Rasmus Erichsen ibidem, Jacob Handsen Langgangen alle fra Ejdanger, Giert Olsen Gierseth.

03.10.1789: Terine, foreldre Niels Jørgensen Wingreij og kone Mari Jørgensdatter. Faddere: Anders Thoersen Wingreys kone Live Salvesdatter, pigen Anne Gundersdatter Linna, Anders Olsen og Niels Andersen Linna, Jørgen Salvesen Wingrey.

04.10.1789: Ole Pedersen og hustrue Sophia Nielsdatters barn kaldet Peder. Faddere: Anders Andersens kone Aase Maria Larsdatter, pige Anne Stine Nielsdatter, Rasmus Halvorsen, Niels Jensen Høg, Ole Rasmusen fra Bahnen.

04.10.1789: Amund Christensen Høvig og hustrue Anne Kirstine Johannesdatters barn kaldet Anne. Faddere: Christen Claussens kone Anne Olsdatter, pige Berthe Maria Amundsdatter, Lars Johannesen paa Rogn, Thomas Thomassen røyert, Isach Abrahamsen Høen tiener hos Cudrio.

16.10.1789: Hans Pharo og hustrue Anne Cathrine Pharo fød Ørns barn kaldet Elisabeth Sophia. Faddere: Hr. Jacob Cudrios kiereste madame Margrethe Cudrio, madame Live Schavenius, Iver Sivers, Jacob Johannesen Lug, Johannes Pharo.

16.10.1789: Ole Jensen og hustrue Anne Maria Enersdatters barn kaldet Martha Maria. Faddere: Amund Gundersens kone Inger Larsdatter, pige Anne Sørensdatter, Tengel Jensen, Anders Haagensen, Jens Larsen Høst.

21.10.1789: Marthe Magrethe, foreldre Christen Nielsen Svensvigen og hustrue Kirstie Maria Jacobsdatter. Faddere: Ingebreth Olsens kone Mari Nielsdatter fra Bresand, pigen Ingebor Anunsdatter Bresand, Sr. Johannes Brønstædt væstre Brevig, Jacob Halvorsen ditto, Kield Nielsen østre Brevig.

25.10.1789: Andreas Andersen i Stattellet og hustrue Anne Maria Nielsdatters barn kaldet Knud. Faddere: Stoe Larsens kone i Brevig Anne Cathrine Olsdatter, pige Inger Maria Larsdatter fra Brevig, Thoer Nielsen Stattellet, Michel Nielsen ibidem, Niels Madsen Stattellet.

25.10.1789: Diderich Jensen og hustrue Anne Halvorsdatters barn kaldet Catharina. Faddere: Friderich Knoffes kone Ingebor Enochsdatter, pige Ahlet Sussanne Hansdatter, Herman Wiibe, Friderich Knoff, Christen Ougensen Mørch.

12.11.1789: Anders Henrichsen og hustrue Helge Asbiørnsdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Hans Thomas Sebiørnsens kone Gierthrud Pedersdatter, pige Magrethe Ougensdatter Mørch, Anders Lassesen, Ole Asbiørnsen, Saamund Asbiørnsen Sandvigen.

15.11.1789: Døbt i Porsgrunds kirke Kirsten, foreldre Lars Andersen Silliand og hustrue Anne Magrethe Pettersdatter. Faddere: Christen Thoersens kone Dorthe Maria Luchasdatter fra Here, pigen Ingebor Sørensdatter, Hans Joachim Møller, Peder Handsen alle fra Herre, Erik Mathiassen Hellestvedt.

15.11.1789: Knud Arnoldsen Sundbye |: er nu paa Løvøen ved Brevig :| og hustrue Mari Nielsdatters barn kaldet Hans. Faddere: Hans Nielsens kone Gunnild Halvorsdatter Hallen, pigen Kari Arnolsdatter Stattellet, Ole Arnoldsen, Truls Arnoldsen, Hans Nielsen.

29.11.1789: Torbiørn, foreldre Jens Knudsen Bamble præstegaardseie eller plads kaldet Bergsland, og hustrue Inger Torbiørnsdatter. Faddere: Pigerne Maren Jørgensdatter og Gierthrud Catharina Andersdatter, Anders Kittelsen, Ole Halvorsen alle fra Bamble præstegaard, Daniel Mannassesen Riiss.

29.11.1789: Anne Maria, foreldre Aane Olsen Bambleeie og hustrue Aase Olsdatter. Faddere: Hans Christensen Bambles kone Inger Gundersdatter, pigen Thore Maria Thoersdatter østre Stokke, Hans Christensen, Sacharias Simensen, Knud Aanesen alle fra Bamble.

04.12.1789: Niels Jørgensen, foreldre Gartner Sr. Brønstædt og hustrue Marthe Jacobsdatter fra væstre Brevig. Faddere: Christen Nielsen Svensvigens kone Kirstie Maria Jacobsdatter, pigen Pernille Simensdatter Trosbye, Jacob Halvorsen, Amund Jacobsen begge fra væstre Brevig, Ejlert Nilsen fra Sanichedahl.

06.12.1789: Peder Christensen i Stattellet og hustrue Ingebor Kielsdatters barn kaldet Gunnild Maria. Faddere: Lars Larsen Schougens kone Johanne Olsdatter, pige Magdalene Thomasdatter Langesund, Jens Christensen i Stattellet, Lars Pedersen Moen ibidem, Isaach Jørgensen Giømble.

13.12.1789: Rasmus, foreldre Lars Amundsen Hafreager og hustrue Anne Magrethe Nielsdatter. Faddere: Hans Andersen Hafreagers kone Helge Larsdatter, pigen Else Maria Amunsdatter Hafreager, Jacob Sørensen Schierche, Ole Larsen matros fra Stattellet, Peder Madsen Findahl.

30.12.1789: Isaach, foreldre Søren Erichsen Holmgreen og kone Anne Isaachsdatter fra Aabyeeie. Faddere: Claus Henrichsen Aabyes kone Asper Knudsdatter, pigen Else Abrahamsdatter Arnesplads, Joen Jacobsen Holdtet, Skoemagermæster Jens Ibsen fra Udgaardeie.

side 92-93.

03.01.1790: Halvor, foreldre Thron Larsen Rognstranden og kone Leene Larsdatter. Faddere: Isaach Gregersen søndre Rogns kone Asloug Jensdatter, pigen Kirstie Torstensdatter Rougtvedt, Even Larsen og Søren Abrahamsen begge fra Midrogn, Lars Thronsen Rugtvedt i Bamble sogn.

10.01.1790: Afgangne Hans Jacob Augustinusen Mørch og efterladte hustrue Anne Maria Pedersdatters barn kaldet Else Maria. Faddere: Berthel Andersens kone Helge Pedersdatter, pige Dorthe Lispet Pedersdatter, Hans Thomas Sebiørnsen, Henrich Pedersen, Christen Ougensen Mørch.

10.01.1790: Jens Gundersen Sandvigen under Midrogn og hustrue Torbor Asbiørnsdatters barn kaldet Gunder. Faddere: Anders Henrichsens kone Hæge Asbiørnsdatter, pige Ragnild Biørnsdatter, Ole Rollofsen Nuestad, Hans Nielsen Hallen, Saamund Asbiørnsen Sandvigen.

07.02.1790: Niels, foreldre Torgius Nielsen Dørredahl og kone Inger Maria Evensdatter. Faddere: Tharald Nielsen Næbedahlens kone Maria Olsdatter, pigen Ragnild Nielsdatter Dørredahl, Even Jørgensen væstre Tveten, Tharald Nielsen Næbedahlen, Ole Nielsen Grummestad.

21.02.1790: Anders Andersen og hustrue Aase Maria Larsdatters barn kaldet Anders. Faddere: Anders Lassesens kone Ingebor Andersdatter, pige Aaste Halvorsdatter, Anders Lassesen, Lars Ejlertsen, Eilert Larsen.

21.02.1790: Kiøstolf Madsen Fillestad og hustrue Anne Ellefsdatters barn kaldet Thore Helene. Faddere: Abraham Amundsen Esses kone Berthe Torgiusdatter, pige Anne Sophie Nielsdatter Fillestad, Abraham Amundsen Esse, Lars Nielsen Fillestad, Søren Abrahamsen Rogn.

28.02.1790: Niels, foreldre Ingebreth Andersen Tinnerholdt og hustrue Anne Halvorsdatter. Faddere: Ole Nielsen Smedpladsens kone Karen Christensdatter, pigen Karen Larsdatter østre Tveten, Torbiørn Olsen Schougen, Lars Amundsen østre Tveten, Tellef Amundsen Tinnerholdt.

07.03.1790: Ole, foreldre Jacob Michelsen Linna og hustrue Karen Madsdatter. Faddere: Jacob Sørensen Schierches kone Anne Torbiørnsdatter, pigen Marthe Gundersdatter Garstad, Gunder Torbiørnsen Garstad, Gunder Madsen Stattellet, Gunder Jacobsen Schierche.

07.03.1790: Thoer, foreldre Amund Thoersen Høen og hustrue Anne Andersdatter. Faddere: Michel Christensen Udgaardens kone Anne Maria Thoersdatter, pigen Gunnild Evensdatter Winniæ, Thoer Thoersen, Abraham Handsen Høen, soldat Lars Andersen Linna.

14.03.1790: Hans Nielsen Hallen og hustrue Gunnild Gundersdatters barn kaldet Berthe. Faddere: Laers Pedersens kone Karen Thoersdatter, pige Ingebor Larsdatter Barfod, Truls Arnoldsen, Arve Handsen og Hans Abrahamsen paa Halen i Langesund.

21.03.1790: Giørild, foreldre Steener Pedersen Hafreagereie og kone Inger Olsdatter. Faddere: Amund Andersen Hafreagers kone Ingebor Rasmusdatter, pigen Ellen Olsdatter Søndbye, Sergiant Ingebreth Windt fra Stattellet, Steener Pedersen og Halvor Steenersen begge fra Ejdanger.

28.03.1790: Inger Magrethe, foreldre Niels Giertsen nedre Asdahleie og kone Inger Nielsdatter. Faddere: Isaach Mathiassen øvre Asdahls kone Inger Cathrine Pedersdatter, pigen Anne Magrethe Jørgensdatter Kiellestad, Hans Nielsen og Harrald Andersen begge fra Stattellet, Daniel Christensen nedre Asdahl.

28.03.1790: Ingebor, foreldre Lars Morthensen Fostvedt og hustrue Kari Jørgensdatter. Faddere: Abraham Joensen væstre Schougens kone Aloug Larsdatter, pigen Ingebor Jørgensdatter Fostvedt, Christen Jørgensen Biercheseth, Ole Morthensen Dørredahl, Thomas Knudsen Gonge.

01.04.1790: Ole Larsen Sorthedahl og hustrue Aslev Knudsdatters barn kaldet Hans. Faddere: Pige Marthe Tollofsdatter Klæp, pigen Kirsten Isaachsdatter Wissestad, Hans Larsen, Joen Andersen, Sacharias Andersen alle fra Sorthedahl.

04.04.1790: Søren, foreldre Hans Sørensen Midrogn og hustrue Karen Anunsdatter. Faddere: Isaach Gregersen søndre Rogns kone Aslog Jensdatter, pigen Aase Maria Simensdatter Feseth, Hans Jacobsen Arnesplads, Frans Jacobsen Bierchøen.

04.04.1790: Rasmus, foreldre Ole Jensen Essa og hustrue Ingebor Rasmusdatter. Faddere: Ole Rasmussen Roeslands kone Marthe Rasmusdatter, pigen Marthe Andersdatter Essa, Amund Tellefsen Tinnerholdt, Thron Christensen og Jens Thronsen Rønholdt.

11.04.1790: Ingebor Maria, foreldre Thore Christensen og kone Live Svensdatter fra Stattellet. Faddere: Jens Giømbles kone Ingebor Knudsdatter, pigen Gunnild Maria Pedersdatter begge fra Langesund, Niels Svendsen Roesland, Christen Salvesen og Isaach Jørgensen Giømble begge fra Stattellet.

18.04.1790: Mads, foreldre Gunder Madsen Linna i Stattellet og kone Fridericha Sussanna Johumsdatter Werich. Faddere: Jacob Michelsen Linnas kone Karen Madsdatter, pigen Gierthrud Cathrine Andersdatter i Bamble præstegaard, Kield Andersen og Niels Andersen Linna, Niels Madsen i Stattellet.

18.04.1790: Kari, foreldre Christen Jørgensen Biercheseth og kone Kirstie Larsdatter. Faddere: Serg. Erich Nielsen Eeges kone Mari Larsdatter, pigen Ingebor Jørgensdatter Fostvedt, Lars Andersen Eeg, Ole Morthensen Dørredahl, Christen Thronsen Rønholdt.

25.04.1790: Erich Handsen Hafredahl og hustrue Live Gundersdatters barn kaldet Karen Kirstine. Faddere: Mads Arnoldsen Kiers kone Ingebor Gundersdatter, pige Birthe Maria Ellefsdatter, Berthel Andersen, Peder Handsen, Jacob Sigursen alle i Langesund.

04.05.1790: Anne Maria, foreldre Anders Jacobsen Midgaarden og hustrue Ahles Gundersdatter. Faddere: Gunder Torbiørnsen Garstads kone Ingebor Sørensdatter, pigen Kirstie Torstensdatter Rugtvedt, Hans Christensen Bamble, Aasold Gundersen Rugtvedt, Peder Madsen Findahl.

09.05.1790: Isaach, foreldre Christen Thronsen Hydahl og kone Berthe Christensdatter. Faddere: Amund Madsen Roverøds kone Kari Giertsdatter, pigen Thore Maria Evensdatter østre Tveten, Hans Larsen østre Tveten, Anders Andersen Gierstad, Christen Erichsen Hydahl.

16.05.1790: Berthe, foreldre Matros Niels Nielsen og hustrue Kari Jacobsdatter fra Ombosnæs. Faddere: Niels Handsens kone Mette Larsdatter, pigen Mallene Olsdatter, Jacob Isaachsen, Hans Erichsen, Ole Pedersen alle fra Ombosnæs.

23.05.1790: Ahloug, foreldre Mads Larsen Kier og hustrue Marchen Madsdatter. Faddere: Thron Larsen Rognstrandens kone Leene Larsdatter, pigen Anne Maria Madsdatter Kier, Mads Arnoldsen Houchedahl, Niels Christensen væstre Stokke, soldat Halvor Haraldsen Glittum.

30.05.1790: Uægte Henrich, Moderen pigen Sessell Andersdatter nu fra Krabberødstranden, men tient forhen paa nedre Asdahl. Ved daaben blev udlagt til barnefader Henrich Helgesen som arbejder paa Ravnæs hos hr. Cammerjuncher Løvenschiold. Faddere: Knud Knudsen Krabberødstrandens kone Thore Halvorsdatter, pigen Maria Elisabeth Elliasdatter fra Ombosnæs, Lars Christensen Winniæstranden, Halvor Knudsen Rørholdteie.

06.06.1790: Isaach, foreldre Cornelius Gregersen og hustrue Ragnild Sigursdatter fra Stattelleth. Faddere: Halvor Wejers kone Mari Sigursdatter fra Schien, pigen Berthe Christensdatter Skougen ved Nenseth, Røyert Samuel Linstrøm, Isaach Jørgensen i Stattellet og Isaach Gregersen søndre Rogn.

06.06.1790: Marthe, foreldre Peder Joensen Kiørestad og kone Siri Gullichsdatter. Faddere: Lars Gullichsen Kiørestads kone Ingebor Maria Sørensdatter, pigen Anne Gullichsdatter Kiørestad, Casper Jørgensen Kiørestadeie, Lars Ellingsen Findmarch.

side 94-95.

04.07.1790: Anders Gullichsen og hustrue Berthe Maria Poulsdatters barn kaldet Margaretha. Faddere: Anders Andersens kone Aase Maria Larsdatter, pige Dorthea Jacobsdatter fra Nenseth, Poul Nielsen Gui, Mads Andersen Gudem, Niels Andersen Duus.

25.07.1790: Ole, foreldre Christopher Jacobsen Ancher og hustrue Giørild Olsdatter i Langesund. Faddere: Iver Sivers kone Anne Sophiæ Sivers, pige Kirstine Michelsdatter, Hans Thomas Sebiørnsen, Jens Jacobsen Ancher, Ole Olsen.

25.07.1790: Lodsoldermand Hans Lund Linaa og hustrue Ahlet Cathrine Linaaes barn kaldet Inger Cathrine. Faddere: Hr. Jacob Juulls kone Birgitha Dorothea Juull, jomfrue Helvig Magdalena Wejer, Iver Sivers, Ole Gunulfsen, Lars Pharo.

01.08.1790: Karen fød den 29de Julii, foreldre Ole Larsen Soldat og kone Anne Christensdatter fra Stattellet. Faddere: Biørn Sigvaldsens kone Anne Mallene Bendixdatter i Stattellet, pigen Maren Halvorsdatter Sandøen, Christen Larsen, Serg. Ole Gunnuldsen, Christen Jørgensen Matros alle i Stattellet.

01.08.1790: Mette Maria fød den 26de Julii, foreldre Hans Nielsen Matros og kone Anne Nielsdatter i Stattellet. Faddere: Harrald Andersen Røyerts kone Karen Nielsdatter fra Stattellet, pigen Anne Magrethe Jørgensdatter Kiellestad, Anders Christensen enkemand, Isaach Jørgensen og Ole Larsen Søndrang? alle fra Stattellet.

08.08.1790: Thoer fød den 2den Augusti, foreldre Biørgouw Thowsen Roesland og kone Mari Gundersdatter. Faddere: Mads Arnoldsen Houchedahls kone Ingebor Gundersdatter, pigen Aase Maria Simensdatter Feseth, Niels Svendsen Roesland, Ellias Michelsen ibid, Halvor Sigvaldsen alle fra Roesland.

15.08.1790: Abraham Isaachsen og hustrue Karen Maria Michelsdatters barn kaldet Michel. Faddere: Hans Thomas Sebiørnsens kone Gierthrud Pedersdatter, pige Sussanna Hansdatter, Bryniuld Pedersen, Isaach Isaachsen, Hans Jacobsen Ancher.

15.08.1790: Laers Jørgensen og hustrue Martha Engelsdatters barn kaldet Jens. Faddere: Anders Gullichsens kone Berthe Maria Poulsdatter, pigen Karen Nielsdatter Nuestad, Jørgen Larsen Rogn, Christen Abrahamsen, Jacob Sigursen.

22.08.1790: Anne Maria fød den 7de Augustius, foreldre Ouge Giermundsen Blegelieeie og kone Ingebor Andsersdatter. Faddere: Simen Nielsen Feseths kone Berthe Christensdatter, pigen Anne Maria Hansdatter Schougstad, Ole Joensen Blegelieeie, Jacob Halvorsen Blegelien, Isaach Halvorsen Hartvedt.

05.09.1790: Søren Madsen og hustrue Karen Pedersdatters barn kaldet Anne Magrethe. Faddere: Ole Pedersens kone Sophiæ Nielsdatter, pige Cathrine Maria Ougensdatter, Amund Gundersen Brevig, Ole Rasmussen, Jacob Larsen Barfod.

17.09.1790: Lars fød den 9de Septembris, foreldre Niels Larsen østre Fossung i Bamble og hustrue Maren Nielsdatter. Faddere: Niels Ellewsen Lochaskens kone Ingebor Svensdatter, pigen Anne Pedersdatter Stavnæs, Niels Handsen Fossung, Lars Christensen Holmen, Niels Ellewsen Lochasken alle fra Sanichedahl.

19.09.1790: Anders fød den 16de Septembris, foreldre Even Thoersen Ringiskiøe og kone Anne Andersdatter. Faddere: Lars Thoersen Hafredahls kone Sara Andersdatter, pigen Siri Andersdatter Bileth, Peder Andersen Bileth, Jacob Joensen Hartvedt, Casper Jørgensen Ringiskiøe.

19.09.1790: Torger fød den 8de Septembris, foreldre Hans Sørensen Grobstoch og kone Marthe Torgersdatter. Faddere: Sr. Hans Brønstæds kone Marthe Jacobsdatter, pige Boel Kirstine Bærulsdatter Udgaarden, Bæruld Torgersen Grobstoch, Niels Amundsen og Søren Andersen begge fra Busterød.

24.09.1790: Anne Kirstine fød den 15de Septembris, foreldre Joen Biørnsen Hafneholmen under Kragerøe og kone Ingebor Torchilsdatter. Faddere: Thoer Biørnsen Trosbyeeies kone Boel Pedersdatter, pigen Pernille Amunsdatter Melbye, Torgrim Jensen Dahl, Anders Jensen Rachestad, Soldat Ole Handsen Grobstoch.

26.09.1790: Friderich Knoff skoemager og hustrue Ingebor Enochsdatters barn kaldet Engelbreth. Faddere: Halvor Thoersens kone Anne Stine Nielsdatter, pigen Anne Pedersdatter, Christian Bendtsen, Diderich Jonsen, Zacharias Christiansen skoemager.

26.09.1790: Hans Lund Schavenius og hustrue Live Nielsdatter fød Schmiths barn kaldet Helene Maria. Faddere: Hr. Wissiteur Sohnvaldts kone Anna Helvig Sohnvaldt, jomfrue Anne Sussanna Erboe, hr. Jacob Juell, Daniel Georg Normand, John Petter Hansen.

26.09.1790: Anders Pedersen og hustrue Kirstine Abrahamsdatters barn kaldet Karen. Faddere: Abraham Høens kone Mari Johannesdatter, pige Gunnild Maria Pedersdatter, Abraham Høen, Hans Abrahamsen Høen, Thoer Olsen Moe.

26.09.1790: Lars Christensen i Stattellet og hustrue Johanne Karine Nielsdatters barn kaldet Ingebor Maria. Faddere: Kone Aleth? Christensdatter fra Porsgrund, pige Anne Svensdatter, Erich Nielsen Fillestad, Lars Nielsen ibidem, Niels Juell fra Porsgrund.

29.09.1790: Hans Jacob fød den 20de Sept, foreldre Soldat Ole Handsen Grobstoch og konen Magrethe Torchilsdatter. Faddere: Niels Olsen Svinlands kone Anne Jacobsdatter, pigen Marthe Torgrimsdatter Dahl, Torgrim Jensen Dahl, Anders Jonsen Rachestad, Joen Biørnsen Hafneholmen.

29.09.1790: Anne Maria fød 21de Sept, foreldre Serg. Erich Nielsen Eeg og kone Mari Larsdatter. Faddere: Christen Jørgensen Biercheseths kone Kirstie Larsdatter, pigen Anne Sophia Nielsdatter Fillestad, Niels Svensen Roesland, Lars Nielsen Fillestad, Jens Joensen Eeg.

03.10.1790: Marthe Magrethe fød den 25de Sept, foreldre Ingebreth Olsen Bresand og kone Mari Nielsdatter. Faddere: Christopher Nielsen Houchebergs kone Kari Olsdatter, pigen Anne Maria Berntsdatter Bagerovnen, Knud Nielsen Waagøen, Simen Bærentsen Bagerovnen, Christen Nielsen Svendsvigen.

10.10.1790: Tyche fød den 29de Sept, foreldre Aslach Danielsen i Ombosnæs og kone Ingebor Thychesdatter. Faddere: Peder Giertsen Gierseths kone Boel Gundersdatter, pigen Ingebor Christensdatter Strømtangen ved Brevig, Ellew Thronsen Hydahl, Ole Pedersen, Jørgen Tychesen alle fra Ombosnæs.

10.10.1790: Ole fød 30de Sept, foreldre Knud Knudsen Krabberødstranden og kone Thore Halvorsdatter. Faddere: Arnold Olsens kone Lispeth Hansdatter fra Stattellet, pigen Asper Halvorsdatter Qværnestuen, Søren Sørensen og Elling Thoersen Krabberød.

10.10.1790: Karen fød 2den Octobris, foreldre Ole Gullichsen Hafredahl og kone Aase Maria Christophersdatter Hafredahl. Faddere: Simen Nielsen Feseths kone Berthe Christensdatter, pigen Tergill Larsdatter Glittum, Lars Thoersen Hafredahl, Christopher Joensen ibidem, Lars Gullichsen Glittum.

12.10.1790: Daniel Georg Normand og hustrue Annichen Andersdatter fød Schouws barn kaldet Anne. Faddere: Madamme Margarethe Cudrio, jomfrue Hellene Erboe, hr. Sohnvaldt, Hans Lund Linaae, Danqvart Normand.

side 96-97.

15.10.1790: Pernille fød den 9de Octobris, foreldre Jacob Christensen Hafsund og hustrue Anne Maria Andersdatter. Faddere: Claus Christensen Hafsunds kone Aase Maria Sørensdatter, pigen Pernille Simensdatter Trosbye, Abraham Christensen, Niels Simensen Feseth, Lars Ellingsen Findmarch.

17.10.1790: Efter Gudstieneste døbt et uægte barn fød af pigen Ingebor Halvorsdatter i Stattellet kaldet Christine, udlagt til barnefader Christen Salvesen Røjert i Stattellet. Faddere: Arnold Sundbyes kone, Ole Skougens kone, Ole Gunnuldsen i Stattellet, Ole Larsen ibidem.

24.10.1790: Marthe fød den 15de Octobris, foreldre Ellias Michelsen Roesland og kone Kirstie Jensdatter. Faddere: Isaach Gregersens søndre Rogns kone Asloug Jensdatter, pigen Tergill Larsdatter Glittum, Niels Svendsen og Hans Olsen begge fra Roesland.

06.11.1790: Lars fød den 30de Oct, foreldre Ole Tharaldsen Wiig under Nenseth og hustrue Kirstie Hansdatter. Faddere: Lars Simensen Bambles kone Karen Hansdatter, pigen Berthe Olsdatter Schougen ved Nenseth, Tharald Olsen Wiig, Sacharias Simensen Bamble, Matros Lars Handsen Winnie.

07.11.1790: Lars Pedersen Hallen og hustrue Karen Thoersdatters barn kaldet . Faddere: Amund Gundersens kone Inger Larsdatter, pige Maren Svensdatter, Truls Arnoldsen, Hans Nielsen Hallen, Jacob Larsen Barfod.

14.11.1790: Halvord fød den 5te Novembris, foreldre Lars Knudsen Houchedahl og kone Maria Halvorsdatter. Faddere: Halvord Haraldsen Glittums kone Aase Maria Simensdatter, pigen Anne Maria Haraldsdatter Glittum, Mads Arnoldsen Houchedahl, Thoer Sachariassen nordre Rogn, Arnold Pedersen Houchedahl.

14.11.1790: Contesteret hiemmedøbte Ingebor Maria fød den 9de November, foreldre Aasold Nielsen østre Brevig og kone Live Gouthesdatter. Faddere: Jens Kittelsen østre Brevigs kone Kirstine Kiøstolfsdatter, pigen Inger Gouthesdatter Aabyeeie, Anund Tollefsen, Kield Nielsen, Ellew Anundsen alle fra østre Brevig.

21.11.1790: Kirsten Maria fød den 15de November, foreldre Hans Christensen Bamble og hustrue Inger Gundersdatter. Faddere: Lars Simensen Bambles kone Karen Hansdatter, pigen Marthe Gundersdatter Garstad, Michel Christensen Udgaarden, Isaach Christensen Bamble, Lars Gundersen Garstad.

05.12.1790: Hans Petter fød den 29de Novembris, foreldre Michel Christensen Udgaarden og kone Anne Maria Thoersdatter. Faddere: Amund Thoersen Høens kone Anne Andersdatter, pigen Pernille Amundsdatter Melbye, Thoer Thoersen Høen, Isaach Christensen Bamble, Hans Jacob Evensen Breche.

05.12.1790: Tvillinger Kittel og Ingebor fød den 2den Decembris, foreldre Ole Jacobsen Hasleeie og hustrue Siri Kittelsdatter. Faddere: Lars Morthensen Fostvedts kone Karen Jørgensdatter, Thoer Knudsen Grummestads kone Groe, pigerne Ingebor Jørgensdatter Fostvedt og Aase Nielsdatter Fossung, Jacob Michelsen Linna, Abraham Joensen og Lars Abrahamsen væstre Schougen, Mads Nielsen og Svend Nielse Lochaschen fra Sanichedahl, Thomas Knudsen Gonge.

19.12.1790: Halvor Thoersen og hustrue Anne Stine Nielsdatters barn kaldet Ingeborg. Faddere: Engelbreth Nielsens kone Anne Barbara Nielsdatter fra Brevig, pige Catharine Maria Ougensdatter Mørch, Christian Bendtzen Skrædder, Friderich Knoff Skoemager, Jens Jacobsen Ancher.

25.12.1790: Inger fød den 13de Decembris, foreldre Lars Christensen Winniestranden og hustrue Marthe Thommesdatter. Faddere: Hans Tellewsen Schougstads kone Ellen Thommesdatter, pigen Ingebor Olsdatter Arnesplads, Amund Christensen Winniæ, Ole Jensen Essa, Matros Lars Handsen Winniæ.

16.01.1791: Christen fød den 11te Januarius, foreldre Jørgen Kiøstolfsen Schougstad og kone Sophia Maria Olsdatter. Faddere: Ole Erichsen Giømbles kone Else Kiøstolfsdatter, pigen Berthe Olsdatter Skougen ved Nenseth, Hans Olsen Udgaarden, Hans Tellefsen, Thoer Kiøstolfsen begge fra Schougstad.

23.01.1791: Niels fød den 15de Januarii, foreldre Hans Gullichsen Nyesteeneie og kone Siri Nielsdatter. Faddere: Amund Ansteensen Bierchesetheies enke Anne Nielsdatter, pigen Ingebor Gullichsdatter Busterød, Niels Gullichsen Nyesteen, Lars Gullichsen Glittum, Alf Handsen Wissestad.

06.02.1791: Jacob fød den 29de Jan, foreldre Thoer Biørnsen Trosbyeeie og kone Boel Pedersdatter. Faddere: Joen Biørnsen Hafneholmens kone Ingebor Torchilsdatter, pigen Pernille Simensdatter Trosbye, Anders Jonsen Rachestad, Ole Olsen Trosbye, Anders Pedersen Kiørstadstranden.

06.02.1791: Inger Maria fød den 28de Jan, foreldre Peder Andersen Bileth og kone Anne Gundsersdatter. Faddere: Even Thoersen Ringiskiøes kone Anne Andersdatter, pigen Siri Andersdatter Bileth, Even Thoersen Ringischiøe, Jørgen Caspersen Wahlsrød, Hans Andersen Bileth.

13.02.1791: Michel fød den 2den Februarii, foreldre Amund Madsen Roverød og kone Kari Giertsdatter. Faddere: Hans Andersen Findhls kone Helge Larsdatter, pigen Else Maria Amunsdatter Hafreager, Hans Torbiørnsen Findahlpladsen, Anders Amundsen Hafreager, Ole Thoersen Flotten.

13.02.1791: Peder fød den 4de Februarii, foreldre Lars Torstensen Moe og hustrue Anne Pedersdatter. Faddere: Halvor Henrichsen Moes kone Inger Pedersdatter, pigen Kirstie Torstensdatter Rugtvedt, Mads Larsen Kier, Hans Joensen og Søren Joensen begge fra Rørholdt.

13.02.1791: Isaach fød den 6te Februarii, foreldre Skoleholder Joen Andersen Sorthebougen under Garstad og kone Kirstine Isaachsdatter. Faddere: Hans Larsen Sorthedahls kone Anne Andersdatter, pigen Helvig Isaachsdatter Wissestad, Hans Rasmussen Ødelund, Sacharias Andersen Sorthedahl, Gunder Jacobsen Schierche.

13.02.1791: Berthe Maria fød den 8de Februarii, foreldre Hans Larsen Schougenseje ved Nenseth og kone Groe Torchilsdatter. Faddere: Ole Olsen Schougens kone Magrethe Gregersdatter, pigen Aase Svensdatter Nenseth, Amund Larsen Tangen Bambleeie, Knud Aanesen Bamble, Ole Olsen Drejer fra Schougen ved Nenseth.

19.02.1791: Even fød den 13de Februarii, foreldre Skoleforstander Joen Simensen Thoersdahl og kone Mette Kirstine Evensdatter. Faddere: Enken Kirstine Simensdatter Sødtholdt, pigen Siri Evensdatter Winniæ, Even Nielsen og Niels Evensen Winniæ, Lars Simensen Bamble.

19.02.1791: Peder fød den 12te Februarii, foreldre Thomas Pedersen Glittum og kone Berthe Olsdatter. Faddere: Halvor Harraldsen Glittums kone Aase Maria Simensdatter, pigen Anne Magrethe Larsdatter Glittum, Lars Gullichsen, Christen Pedersen, Niels Pedersen alle fra Glittum.

19.02.1791: Maren fød den 14de Februarii, foreldre Erich Tollefsen Berg og hustrue Aase Isaachsdatter. Faddere: Isaach Erichsen Klæppes kone Mari Andersdatter, pigen Marthe Tellefsdatter Klæp, Styrmand Erich Joensen Traag, Anders Tellefsen og Ole Larsen begge fra Ravnæs.

20.02.1791: Anders Halvorsen og hustrue Mari Gouthesdatters barn kaldet Thoer Andersen. Faddere: Christopher Jacobsens kone Giørild Olsdatter, pige Birgithe Stolesdatter, Ole Olsen Straaholmen, Johan Pedersen Docter, Kiøstol Andersen fra Arendahl.

20.02.1791: Hans Thomas Sebiørnsen og hustrue Gierthrud Pedersdatters barn kaldet Niels. Faddere: Berthel Andersens kone Helge Pedersdatter, pige Dorthe Lispeth Pedersdatter, Henrich Pedersen, Niels Jensen Høg, Hans Jacobsen Ancher.

27.02.1791: Halvor fød den 11te Februarii, foreldre Arne Nielsen Bambleeie og kone Ragnild Jochumsdatter. Faddere: Halvor Svendsen Nenseths kone Aase Sørensdatter, pigen Margithe Aanesdatter Bamble, Halvor Svensen Nenseth, Lars Olsen Skougen ved Nenseth.

27.02.1791: Lars fød den 19de Februarii, foreldre Matros Ole Nielsen og hustrue Karen Christensdatter fra Udgaarden. Faddere: Michel Christensen Udgaardens kone Anne Maria Thoersdatter, pigen Gierthrud Cathrine Andersdatter Breche, Skoemager Jens Jøsensen? Udgaardeneie, Niels Andersen Linna fra Breche, Hans Amundsen Aastad.

side 98-99.

27.02.1791: Aase Maria fød den 20de Febr, foreldre Abraham Gullichsen Nyesteen og kone Mari Larsdatter. Faddere: Amund Ansteensen Bierchesetheies enke Maren Nielsdatter, Christen Jørgensen Biercheseth, Morthen Abrahamsen Nyesteen, Hans Gullichsen Nyesteeneie.

27.02.1791: Contesteret hiemmedøbte Else Maria fød den 16de Februarii, foreldre Jacob Andersen Rørholdt og hustrue Karen Simensdatter. Faddere: Enken Kirstine Simensdatter Sødtholdt, pigen Anne Maria Halvorsdatter Blegelien, Amund Christensen Winniæ, Hans Joensen Rørholt, Sacharias Simensen Bamble.

06.03.1791: Sophia Maria fød den 27de Februarii, foreldre Lars Evensen Winniæ og kone Anne Hellene Sørensdatter. Faddere: Thoer Thoersen Høens kone Inger Maria Sørensdatter, pigen Gunnild Evensdatter Winniæ, Joen Simensen Thoersdahl, Hans Evensen og Ole Evensen begge fra Winniæ.

06.03.1791: Contesteret uægte og hiemmedøbte Thore fød den 28de Februarii, moderen uconfirmerte pige kaldet Kari Andersdatter Fejers fra Udgaardeie, skal efter sigende være fød i Kragerøe. Ved daaben blev udlagt til barnefader gevorben soldat Thoer Kiøstolfsen Schougstad. Faddere: Torgrim Torgersen Smeds kone Aaste Olsdatter, Erich Simensens kone Anne Maria Enersdatter begge fra Udgaardeie, Ener Larsen Udgaardeneie, Anders Jacobsen Midgaarden, Hans Olsen Lille Breche.

12.03.1791: Ole fød den 6te Martii, foreldre Amund Larsen Thoersdahleie og kone Magrethe Levorsdatter. Faddere: Amund Thoersen Høens kone Anne Andersdatter, pigen Else Levorsdatter søndre Rogn, Levord Tallachsen og Tallach Levorsen Wissestadeie, Hans Larsen Schougenseie ved Nenseth.

13.03.1791: Ole Handsen og hustrue Anne Olsdatters barn kaldet Sirene. Faddere: Henrich Pedersens kone Aase Olsdatter, pigen Kirsten Marg. Jacobsdatter, Berthel Andersen, Niels Jensen Høg, Jens Jacobsen Ancher.

16.03.1791: Anne fød den 12te Marthij, foreldre Anders Jensen Rachestad og kone Aase Jensdatter. Faddere: Joen Biørnsen Hafneholmens kone Ingebor Torchilsdatter, pigen Ingebor Torgrimsdatter Dahl, Torgrim Jensen Dahl, Thoer Biørnsen Trosbyeeie, Ole Evensen Dahl.

23.03.1791: Lauri Andreas Aamodt og hustrue Massie Andersdatters barn kaldet Peter Christian. Faddere: Wisiteur Aamodts hustrue, jomfrue Christiana Mathea Aamodt, Iver Sivers, Abraham Pharo, Styrmand Hans Michel Hals.

27.03.1791: Knud fød den 24de Martii, foreldre Torsten Aanesen Brecheeie og kone Birthe Amunsdatter. Faddere: Ingebreth Andersen Tinnerholdt under Biercheseths kone Anne Halvorsdatter, pigen Marthe Andersdatter Essa, Anund Tellefsen og Aane Torstensen begge fra Tinnerholdt under Breche, Michel Halvorsen Tinnerholdt under Biercheseth.

27.03.1791: Even fød den 25de Martii, foreldre Torgius Nielsen Dørredahl og kone Inger Maria Evensdatter. Faddere: Lars Morthensen Fostvedts kone Kari Jørgensdatter, pigen Aaste Jensdatter væstre Tveten, Even Jørgensen væstre Tveten, Tharald Nielsen Masterød, Jørgen Evensen væstre Tveten.

24.04.1791: Asper Johanne fød den 22de April som var Langfrædag, foreldre Ole Erichsen Giømble og kone Else Kiøstolfsdatter. Faddere: Hans Jørgensen Giømbles kone Anne Clausdatter, pigen Anne Maria Larsdatter Eeg, Hans Tellefsen, Thoer Kiøstolfsen, Abraham Kiøstolfsen alle fra Schougstad.

01.05.1791: Hans fød den 25de April, foreldre Claus Christensen Hafsund under Findmark og kone Aase Maria Sørensdatter. Faddere: Jacob Christensen Hafsunds kone Anne Maria Andersdatter, pifgen Pernille Simensdatter Trosbye, Abraham Christensen Hafsund, Elling Claussen Findmarch, Hans Jacobsen Arnesplads.

15.05.1791: Brynild Pedersen og hustrue Anne Maria Isachsdatters barn kaldet Isach. Faddere: Abraham Isaachsens kone Karen Maria Michelsdatter, pige Alleth Susanna Hansdatter, Ole Pedersen, Jacob Sigursen, Anders Isaachsen.

20.05.1791: Ole fød den 13de d.m., foreldre Giert Olsen og kone Mari Johannesdatter fra Ombosnæs. Faddere: Gunder Olsen Gierstadeies kone Marthe Torchilsdatter, pigen Anichen Johannesdatter Findahl, Ole Madsen, Niels Handsen Matros fra Ombosnæs, Soldat Ole Andersen Wingrey.

20.05.1791: Tvillinger Ole og Anne Maria fød den 12te d.m., foreldre Aane Olsen Bambleeie og kone Aase Olsdatter. Faddere: Joen Simensen Thoersdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, Amund Thoersen Høens kone Anne Andersdatter, pigerne Gunnild Brynielsdatter og Anne Gundersdatter Bamble, Lars Simensen, Sacharias Simensen, Isaach Christensen alle fra Bamble, Hans Thoersen og Hans Abrahamsen Høen, Hans Olsen Bambleeie.

29.05.1791: Aaste fød den 25de Maii, foreldre Tharald Nielsen Masterød og kone Maria Olsdatter. Faddere: Torgius Nielsen Dørredahls kone Inger Maria Evensdatter, pigen Ragnild Nielsdatter Dørredahl, Anders Torgiussen Waag, Christen Simensen Feseth, Torgius Dørredahl.

29.05.1791: Sophiæ fød den 20de Maii, foreldre Levord Tallachsen Wissestadeie og kone Ingebor Nielsdatter. Faddere: Lars Nielsen Nyesteens kone Maria Pedersdatter, pigen Anne Hansdatter Wissestad, Thoer Andersen Wissestad, Niels Gullichsen Nyesteen, Tallach Levordsen Wissestad.

02.06.1791: Niels Larsen Schougen i Stattellet og hustrue Inger Danielsdatters barn kaldet Salve. Faddere: Ole Larsen Skougens kone Ragnild Sigursdatter, pige Kirstie Olsdatter Moe, Zacharias Skoemager, Lars Larsen Schougen, Lars Nielsen Fiellestad.

12.06.1791: Mari fød den 6te Junij, foreldre Sergiant Kittel Jacobsen Solgaard fra Kiill under Rørholdt og hustrue Anne Larsdatter. Faddere: Anders Joensen Rørholtes kone Marthe Jørgensdatter, pigen Anne Maria Hansdatter Aabye, Søren Joensen Rørholdt, Ellias Michelsen Rosland, Lars Olsen Kiill under Rørholdt.

26.06.1791: Marthe Maria fød den 18de Junii, foreldre Lars Andersen Silliand og kone Magrethe Pettersdatter. Faddere: Hans Jochum Henrichsen Withes kone, pigen Birthe Maria Johannesdatter, Niels Luchasen, Christen Thoersen, Hans Nielsen, Knud Thoersen alle fra Herre.

03.07.1791: Christen Thoersen og hustrue Inger Olsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Ole Olsen Moes enke Karen Thoersdatter, pige Inger Pedersdatter, Peder Thoersen, Thoer Gullichsen, Thoer Olsen.

03.07.1791: Niels, foreldre Hans Jacobsen Wahlen og hustrue Anne Abrahamsdatter fra Ombosnæs. Faddere: Ole Gravas kone Kirstie Jacobsdatter fra Ejdanger, pigen Berthe Aagesdatter fra Ombosnæs, Abraham Schiølsvigen, Ole Skoemager Østvedteie og Ole Saltboen alle fra Ejdanger.

23.07.1791: Anne fød den 14de Julii, foreldre Joen Jacobsen Holted og kone Sara Amunsdatter. Faddere: Jacob Halvorsen Blegeliens kone Karen Amunsdatter, pigen Ingebor Torgrimsdatter Dahl, Hans (ikke mer)

24.07.1791: Karen Margarethe, foreldre Lars Arnoldsen og hustrue Helvig Gregersdatter i Langesund. Faddere: Ole Larsen Skougens kone Ragnild Sigursdatter, pigen Mari Svensdatter, Arve Hansen, Hans Nielsen, Jacob Larsen Barfod.

31.07.1791: Ole fød den 23de Julii, foreldre Matros Harrald Olsen i Stattellet og kone Kirstine Jensdatter. Faddere: Samuel Linstrøms kone Signe Olsdatter, pigen Antonette Pettersdatter fra Brevig, Gunder Madsen, Niels Madsen, Jens Christensen alle fra Stattellet.

side 100-101.

31.07.1791: Maren Kirstine fød den 25de Julii, foreldre Lars Simensen Bamble og kone Karen Hansdatter. Faddere: Ole Tharaldsen Wiiges kone Kirstie Hansdatter, pigen Anne Gundersdatter Bamble, Amund Christensen Winniæ, Joen Simensen Thorsdahl, Isaach Christensen Bamble.

07.08.1791: Joen fød den 3die d.m., foreldre Jacob Joensen Hartvedt og hustrue Margrethe Jensdatter. Faddere: Even Thoersen Ringischiøes kone Anne Andersdatter, pigen Anne Knudsdatter Hartvedt, Ole Joensen og Jens Jacobsen begge fra Hartvedt.

07.08.1791: Mari fød den 5te d.m., foreldre Amund Knudsen Sætre under Dørredahl og kone Kari Larsdatter. Faddere: Tharald Nielsen Masterøds kone Maria Olsdatter, pigen Aase Knudsdatter Gonge, Knud Gundersen, Thomas Knudsen, Ole Knudsen Gonge.

14.08.1791: Niels Olsen Bunæss og hustrue Ingebor Nielsdatters barn kaldet Niels. Faddere: Lars Christensen Rønningens kone Mari Christensdatter, pigen Anne Sophia Nielsdatter Fiellestad, Erich Nielsen Eeg, Lars Nielsen Fiellestad, Ole Handsen Kiellestad.

21.08.1791: Halvor fød den 17de Augustii, foreldre Knud Halvorsen Kiørestad og kone Anne Anunsdatter. Faddere: Ole Larsen Svinlands kone Mari Anunsdatter, pigen Torbør Anunsdatter Kiørestad, Elling Claussen Findmark og Lars Ellingsen ibidem, Lars Gullichsen Kiørestad.

21.08.1791: Salve fød den 16de Augustii, foreldre Røyert Christen Salvesen og kone Aavedt Giertsdatter fra Stattellet. Faddere: Matros Thoer Nielsens kone Gunnild Poulsdatter, pigen Birthe Andersdatter hos hr. Fyhn, Giestgiver Gunder Madsen, Røyert Harrald Andersen, Niels Giertsen alle fra Stattellet.

21.08.1791: Anne Margrethe fød den 15de Augustii, foreldre Isaach Gregersen søndre Rogn og kone Asloug Jensdatter. Faddere: Elias Michelsen Grasmyhrs kone Kirstie Jensdatter, pigen Else Abrahamsdatter Midrogn, Hans Sørensen og Even Larsen Midrogn, Elias Michelsen Grasmyhr.

28.08.1791: Mari fød den 23de Augustii, foreldre Anund Nielsen Bakke Dørredahleie og kone Thone Nielsdatter. Faddere: Thoer Knudsen Grummestads kone Groe, pigen Anne Arnoldsdatter Skougenseie ved Masterød, Niels Erichsen og Ole Erichsen Bache, Anders Andersen Busterød.

28.08.1791: Maren Kirstine fød den 24de Augustii, foreldre Hans Olsen Udgaarden og kone Mari Abrahamsdatter. Faddere: Sacharias Evensen østre Tvetens kone Leene Abrahamsdatter, pigen Aaste Maria Abrahamsdatter Høen, Jørgen Kiøstolfsen Schougstad, Ole Abrahamsen Bamble præstegaard, Isaach Abrahamsen Høen.

28.08.1791: Uægte pigebarn kaldet Anne Johanne fød den 22de Augustii, foreldre blev ved andmeldte efterskrevne vidner at være: Moderen pigen Magrethe Morthensdatter Wissestadeie tient sidste gang paa Tangevold. Til barnefader blev udlagt at være uconfirmerte dreng Johan Olsen tiener paa Tangevold. Faddere: Levord Tallachsen Wissestadeies kone Ingebor Nielsdatter, pigen Anne Hansdatter Wissestad, Sigvald Halvorsen Wissestadeie, Abraham Gullichsen Nyesteen.

04.09.1791: Anders Nielsen og hustrue Anne Cathrine Giertsdatters barn kaldet Giert. Faddere: Even Christensens kone Boel Olsdatter, pige Siri Svensdatter, Gregers Gregersen, Ole Larsen, Ole Rasmussen.

11.09.1791: Aaste Hellene fød den 5te Sept, foreldre Matros Ole Larsen og Marthe Rasmusdatter fra Stattellet. Faddere: Ole Gunnuldsens kone Birthe Amunsdatter, pigen Anne Hansdatter, Peder Larsen, Ole Larsen alle fra Stattellet, Anders Amundsen Hafreager.

11.09.1791: Aase fød den 1ste Septembris, foreldre Anders Torgiussen Waag og kone Anne Bæruldsdatter. Faddere: Abraham Amundsen Esses kone Berthe Torgiusdatter, pigen Kari Bærulsdatter Waag, Torgius Andersen Waag, Abraham Amundsen Essa, Bæruld Torgiussen Waag.

16.09.1791: Jacob Halvorsen fød den 31te Aug., foreldre Podemæster Hans Nielsen Brøndstødt væstre Brevig og kone Marthe Jacobsdatter. Faddere: Madame Fridericha Wahl, jomfrue Fridericha Sophiæ Monrad i Bamble præstegaard, Jacob Halvorsen væstre Brevig, Christen Nielsen Svensvigen, Lars Christensen Røyseland fra Søndbye sogn nu hos Sr. Brøndstædt paa væstre Brevig.

18.09.1791: Ingebreth fød den 12te Sept, foreldre Biørn Kittelsen Garstadeie og kone Mari. Faddere: Erich Tellefsen Bergs kone Aase Isaachsdatter, pigen Marthe Tellefsdatter Klæp, Hans Larsen, Lars Andersen begge fra Sorthedahl, Hans Rasmussen Ødelund.

18.09.1791: Christine Maria fød den 8de d.m., foreldre Niels Christensen væstre Stokke og hustrue Marthe Jacobsdatter. Faddere: Mads Larsen Kiers hustrue Marchen Madsdatter, pigen Marthe Mannassesdatter Riiss, Joen Jacobsen og Peder Jacobsen Sødtholdt, Hans Pedersen Arnesplads.

25.09.1791: Christen Abrahamsen og hustrue Else Maria Jacobsdatters barn kaldet Jacob. Faddere: Lars Jørgensen Rogns kone Martha Engelsdatter, pige Kirstie Olsdatter Moe, Jørgen Larsen Rogn, Zacharias Christensen, Ole Olsen.

25.09.1791: Hans Andersen og hustrue Karen Pedersdatters barn kaldet Berthe Gurine. Faddere: Christen Halvorsen Gieterøens kone Aase Pedersdatter, pige Margarethe Ougensdatter Mørch, Friderich Knoff, Diderich Jensen, Ejlert Larsen Barfod.

25.09.1791: Jens Gundersen Sandvigen og hustrue Torber Asbiørnsdatters barn kaldet Martha Maria. Faddere: Hans Nielsen Hallens kone Gunnild Svensdatter, pige Alleth Hansdatter, Gregers Gregersen, Ole Rasmussen, Johan Wilhelm Andreassen.

25.09.1791: Anund Pedersen og hustrue Magdalena Thommesdatters barn kaldet Karen. Faddere: Lars Larsen Skougens kone Johanne Olsdatter i Stattellet, pige Anne Pedersdatter, Ole Larsen, Iver Isachsen Arøe, Lars Larsen Skougen i Stattellet.

02.10.1791: Contesteret hiemmedøbte Else fød den 30te Sept., foreldre Matros Biørn Sigvaldsen fra Stattellet og kone Anne Mallene Bendixdatter. Faddere: Niels Giertsens kone Inger Nielsdatter i Stattellet, pigen Dorthea Bendixdatter Midrogn, Joen Andersen Sandøen under Ejdanger, Niels Madsen i Stattellet, Torgrim Sigvaldsen Rosland.

02.10.1791: Inger fød den 28de Sept., foreldre Matros Joen Jørgensen i Stattellet og kone Marthe Jacobsdatter. Faddere: Sergiant Ole Gunnuldsens kone Berthe Amunsdatter, pigen Jenichen Nielsdatter Krabberødstranden, enkemand Anders Christensen, Hans Nielsen, Joen Hermandsen alle fra Stattellet.

09.10.1791: Jørgen fød den 29de Sept., foreldre Søren Jørgensen Krabberød og kone Maren Thoersdatter. Faddere: Abraham Biønnesses kone Ellen Sørensdatter, pigen Inger Abrahamsdatter Biønnes, Gunder Jacobsen Ougen, Frans Jacobsen Bierchøen alle fra Ejdanger, Elling Thoersen Krabberød.

04.10.1791: Stine Andrea fød den 4de d.m., foreldre Thord Steensen Giømble og kone Ingebor Andersdatter. Faddere: Harrald Andersens kone Kari Nielsdatter, pigen Berthe Andersdatter begge fra Stattellet, Ole Erichsen og Hans Jørgensen Giømble, Isaach Jørgensen Giømble fra Stattellet.

16.10.1791: Anders Haagensen og hustrue Mari Jacobsdatters barn kaldet Anders. Faddere: Anders Gullichsens kone Berthe Poulsdatter, pige Inger Pedersdatter, Jon Jacobsen Rogn, Christen Schieldrup Skomager, Anders Isachsen.

16.10.1791: Anders Isaachsen og hustrue Johhane Maria Pedersdatters barn kaldet Jørgen. Faddere: Pige Inger Amunsdatter Sigtesøen, pige Anne Cisilie Johansdatter, Ole Arnolsen, Peder Hansen Sigtesøen, Søren Pedersen.

23.10.1791: Kari fød den 8de Oct., foreldre Hans Jørgensen Wahlsrød under Kiørestad og kone Ingebor Hansdatter. Faddere: Knud Halvorsen Kiørestads kone Anne Anundsdatter, pigen Torbor Anunsdatter Kiørestad, Jørgen Caspersen, Casper Jørgensen, Ole Jørgensen alle fra Wahlsrød under Kiørestad.

side 102-103.

28.10.1791: Jacob Johannesen Lug og hustrue Anne Kirstine Nielsdatters barn kaldet Bernt. Faddere: Hans Lund Schaveniuses kone Live Nielsdatter, jomfrue Magdalena Pharo, Hans Pharo, Ole Gierufsen, Jens Jacobsen Ancher.

28.10.1791: Even Sørensen og hustrue Karen Olsdatters barn kaldet Anne Cathrine. Faddere: Ole Hansens kone Anne Olsdatter, pige Birthe Maria Ellewsdatter, Anders Lassesen, Ejlert Larsen Barfod, Jacob Larsen ditto.

30.10.1791: Joen fød den 20de Oct., foreldre Hans Larsen Sorthedahl og kone Anne Andersdatter. Faddere: Hans Andersen Hafreagers kone Helge Larsdatter, pigen Marthe Tellefsdatter Klæp, Christen Arnoldsen Berg, Isach Erichsen Klæp, Lars Andersen Sorthedahl.

30.10.1791: Ahloug fød den 25de October, foreldre Kield Andersen Linna og kone Anne Maria Madsdatter. Faddere: Amund Jacobsen Linnastrandens kone Kirstie Andersdatter, pigen Kirstie Torstensdatter Rugtvedt, Mads Arnoldsen Feseth, Søren Joensen Rosland, Niels Andersen Breche.

03.11.1791: Aase Maria fød den 29de October, foreldre Jørgen Tellefsen Trosbyeeie og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Toer Biørnsen Trosbyeeies kone Boel Pedersdatter, pigen Pernille Amundsdatter Melbye, Søren Christensen Kiørestadstranden, Anund Tellefsen og Matros Kield Nielsen begge af østre Brevig.

06.11.1791: Even Christensen og hustrue Boel Olsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Kirsten Christensdatter, pige Anne Marg. Nielsdatter Nuestad, Anders Nielsen, Jacob Sigursen, Hans Jacob Rasmusen.

06.11.1791: Joen Thoersen og hustrue Ingeborg Thorsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Christen Thorsens kone Inger Olsdatter, pige Anne Pedersdatter, Lars Jonsen, Halvor Handsen, Ole Thorsen.

13.11.1791: Lars fød den 7de Novembris, foreldre Aasold Gullichsen Bagerovnen under Aabye og kone ... [Faddere:] Ingebor Maria Sørensdatter, pigen Anne Maria Bærntsdatter Bagerovnen, Søren Christensen Kiørestadstranden, Jens Kittelsen østre Brevig, Matros Hans Gullichsen Kiørestad. (I overgangen fra spalte 1 til spalte 2 har presten hoppet over navnet på mora og gått videre til første fadder. LBK)

13.11.1791: Andrea fød den 8de Novembris, foreldre Hans Jørgensen Giømble og kone Anne Clausdatter. Faddere: Kiøstolf Madsen Fiellestads kone Anne Ellewsdatter, pigen Anne Joensdatter Søndbye, Jacob Jacobsen i Stattellet, Thord Steensen Giømble, Isaach Jørgensen Giømble i Stattellet.

13.10.1791: Anne fød den 29de Octobris, foreldre Gulbrand Amundsen Moeeie og kone Maria Davidsdatter. Faddere: Halvor Henrichsen Moes kone Inger Pedersdatter, pigen Anne Knudsdatter Gonge, Lars Andersen Rønholdt, Thomas Knudsen og Ole Knudsen Gonge.

20.11.1791: Ingebor fød den 11te Novembris, foreldre Erich Simensen og kone Anne Maria Enersdatter østre Tveten Rønningen. Faddere: Zacharias Evensen østre Tvetens kone Leene Abrahamsdatter, pigen Aaste Maria Abrahamsdatter Høen, enkemand Lars Amundsen østre Tveten, Ejlert Nielsen væstre Brevig, Matros Hans Gullichsen Kiørestad.

04.12.1791: Erech Linn fød den 25de Nov, foreldre Hans Ottersen i Stattellet og kone Berthe Jacobsdatter. Faddere: Harrald Olsens kone Kirstine Jensdatter, pigen Anne Margrethe Jørgensdatter, Matros Thord Nielsen, Samuel Linstrøm, Matros Christen Christensen alle fra Stattellet.

04.12.1791: Inger fød den 26de Nov, foreldre Hans Torbiørnsen Findahl pladsen og kone Ingeborg Giertsdatter. Faddere: Thor Torbiørnsen Flaatens kone Anne Maria Giertsdatter, pigen Anne Olsdatter Flotten, Amund Madsen Roverød, Ole Thorersen, Thor Torbiørnsen Flotten.

04.12.1791: Peder fød den 18de Nov, foreldre Torgrim Torbiørnsen Smed og kone Aaste Olsdatter fra Essa. Faddere: Pigen Johane Olsdatter Møller Aabyeeie og Live Amundsdatter Winniæ, Lars Evensen Winniæ, Jens Jlesen? Udgaardeie, Ole Evensen Winniæ.

04.12.1791: Anne Kirstine fød den 27de Nov, foreldre Christen Nielsen Svendsvigen og kone Kirsti Maria Jacobsdatter. Faddere: Podemester Sr. Brøndsteds kone Marthe Jacobsdatter vestre Brevig, pigen Sarra Sørensdatter Nyhuus, Ingebret Olsen, Aage Olsen Bresand, Ejlert Nielsen vestre Brevig.

04.12.1791: Karen fød den 27de Nov, foreldre Halvor Pedersen Midrognskaasen og kone Siri Andersdatter. Faddere: Amund Tellefsen Tinnerholdts kone Ambor Pedersdatter, pigen Marthe Andersdatter Essa, Hans Sørensen Midrogn, Ole Jensen Midrogn, Ole Jensen Essa, Tellef Amundsen Breche.

04.12.1791: Peer fød den 29de Nov, foreldre Lars Nielsen Nyesteen og kone Anne Maria Pedersdatter. Faddere: Levord Tallachsen Wissestadeies kone Ingeborg Nielsdatter, pigen Maren Nielsdatter Gierstad, Abraham Gullichsen Nyesteeneie, Jørgen Pedersen Glittum, Christen Pedersen Grasmyhr.

04.12.1791: Kirsti fød den 27de Nov, foreldre Lars Gullichsen Glittum og kone Gunild Sigvaldsdatter. Faddere: Hans Gullichsen Nystens kone Siri Nielsdatter, pigen Tergill Larsdatter Glittum, Ole Gullichsen Havredahl, Niels Erechsen Glittum, Ole Andersen Aabydahlen.

04.12.1791: Thor fød den 5te Dec, foreldre Svend Thorsen Nenseth og kone Anne Larsdatter. Faddere: Halvor Svendsen Nenseths kone Aase Sørensdatter, pigen Aase Thorsdatter Nenseth, Halvor Svensen Nenseth, Ole Larsen Hasland, Anders Svendsen Nenseth.

25.12.1791: Harald fød den 18de Dec, foreldre Halvor Haraldsen Glittum og kone Aase Maria Simensdatter. Faddere: Simen Nielsen Feseths kone Berte Christensdatter, pigen Maria Simensdatter Feseth, Ole Biørnsen Havredahl, Ole Thordsen Rønholdt, Niels Simensen Feseth.

25.12.1791: Inger fød den 22de Dec, foreldre Ingebret Andersen Tinnerholdt under Bircheseth og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Torbiørn Olsen Schougens kone Kari Evensdatter, pigen Thore Margrethe Evensdatter østre Tvetten, Tosten Aanesen Tinnerholdt under Bræche, Niels Olsen Svinland, Hans Larsen Østre Tveten.

26.12.1791: Inger Johane, foreldre Erech Olsen i Stattellet og kone Helge Nielsdatter. Faddere: Lars Olsens kone fra Brevig Maria Sørensdatter, pige Jenichen Nielsdatter Kraberød, Lars Olsen fra Brevig, Joen Hermandsen i Stattellet, Peder Nielsen Kraberød.

06.01.1792: Pauel Sohnvaldt, foreldre Hans Lund Linaae og kone Alleth Catharine. Faddere: Madame Sohnvaldt, jomfrue Helvig Magdalene Meyer, Iver Sivers, Capt. Jan Jacob Schots en Hollænder, Hans Nicolai Holst.

side 104-105.

21.01.1792: Jacob fød den 13de Jan, foreldre Niels Olsen Svinland og afdøde hustrue Ingeborg Jacobsdatter. Faddere: Sigvald Halvorsen Wisstadeies kone Else Bjørnsdatter, pigen Ingebor Ammundsdatter østre Brevig, Alf Olsen Aarhuus, Ole Torgiussen Øvrum begge fra Jerpen sogn, Ingebret Andersen Tinnerholdt under Biercheseth.

22.01.1792: Jørgen fød den 7de Jan, foreldre Niels Jørgensen Wingereij og kone Maria Jørgensdatter. Faddere: Anders Thorsen Wingereijs kone Live Olsdatter, pige Else Maria Evensdatter Wingereij, Anders Thoersen og Thoer Andersen Wingereij, Kield Nielsen østre Brevig.

22.01.1792: Mallene Maria fød den 6te Jan, foreldre Skomager Anders Ørqvist og kone Pernile Larsdatter fra Eegs Rønningen. Faddere: Lars Christensen Eegs Rønningens kone Mari Christensdatter, pigen Anne Magrethe Jørgensdatter begge fra Stattellet, Røyert Harald Andersen, Matros Ole Larsen, Matros Christen Schieret alle fra Stattellet.

22.01.1792: Karen fød den 14de Jan, foreldre Christen Jørgensen Biercheseth og kone Kirsti Larsdatter. Faddere: Serg. Erech Nielsen Eeges kone Mari Larsdatter, pigen Karen Thoerdsdatter Rønholdt, Lars Andersen Eeg, Thron Christensen Rønholdt, Lars Morthensen Fostvedt.

29.01.1792: Inger fød den 24de Jan, foreldre Ole Olsen Wissestadeie og kone Ingeborg Jørgensdatter. Faddere: Enken Kirsti Larsdatter Rønholdt, pigen Helvig Isaachsdatter Wissestad, Hans Jørgensen Giømble, Isaach Jørgensen, Matros Jacob Jacobsen begge fra Stattellet.

05.02.1792: Christen, foreldre Halvor Hansen Smed og kone Margrethe Cattarine Christensdatter. Faddere: Hans Halvorsens kone Mette Kiestine Andersdatter, pige Alleth Susanne Hansdatter, Hans Halvorsen, Joen Thorsen, Christen Olsen fra Scheen.

05.02.1792: Jens, foreldre Didrich Jensen og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Christen Halvordsen Gietterøens kone Aase Pedersdatter, pige Margrethe Ougensdatter Mørch, Fridrich Knoff, Hans Andersen, Ejlert Larsen Barfod.

05.02.1792: Halvor, foreldre Ole Halvorsen Biercheseth og kone Karen Cattarine Jørgensdatter. Faddere: Ole Hansens kone Anne Olsdatter, pige Giøril Hansdatter, Niels Jensen Høg, Christen Schieldrup, Jens Jacobsen Ancher.

12.02.1792: Marthe Sussanne fød den 29de Jan, foreldre Niels Magnussen Tangevoldeie og kone Ragnil Arnoldsdatter. Faddere: Isaach Rogns kone Aslaug Jensdatter, pigen Anne Arnoldsdatter Biørdammen, Daniel Mannassesen Riis, Anders Magnussen Tangevoldeie, Peder Pedersen Midrogn Matros.

12.02.1792: Anne fød den 1ste Feb, foreldre Ole Erechsen Findmarcheie og kone Kirsti Knudsdatter. Faddere: Elling Clausen Findmarches kone Maren Larsdatter, pigen Aaste Jensdatter vestre Tvetten, Lars Gullichsen og Hans Gullichsen Kiørestad, Lars Ellingsen Findmarch.

19.02.1792: Niels fød den 13de Feb, foreldre Ingebreth Olsen Bresand under Waag og kone Mari Nielsdatter. Faddere: Christen Nielsen Svensvigens kone Kirsti Maria Jacobsdatter, pigen Anne Nielsdatter Langøen, Christen Olsen og Aage Olsen Bresand, Simen Berentsen Bagerovnen.

19.02.1792: Rachel fød den 12te Feb, foreldre Ingebret Wint i Stattellet og kone Ellen Olsdatter. Faddere: Hans Jørgensen Giømbles kone Anne Clausdatter, pigen Kari Olsdatter Sødtholdt, Sergiant Erech Nielsen Fielestad, Lars Christensen Rønningen, Niels Madsen alle fra Stattellet.

19.02.1792: Asloug fød den 10de Feb, foreldre gevorben soldat Biørgouv Thovsen Roslandeie og kone Mari Gundersdatter. Faddere: Lars Morthensen Fostvets kone Kari Jørgensdatter, pigen Gunild Østensdatter Rosland, Niels Svensen og Torgrim Sigvaldsen Rosland, Jørgen Aasoldsen Braatten.

19.02.1792: Sophiæ Maria fød den 11te Feb, foreldre Hans Elliassen Høen og kone Gunild Evensdatter. Faddere: Joen Simensen Thorsdahls kone Mette Kistine Evensdatter, pigen Kistine Maria Elliasdatter Høen, Lars Evensen og Niels Evensen Winnia, Peder Elliassen Garstad.

29.02.1792: Anne fød den 20de Feb, foreldre Jacob Michelsen Linna og kone Karen Madsdatter. Faddere: Ellias Michelsen Grasmyhrs kone Kirsti Jensdatter, pigen Anne Maria Knudsdatter Linna, Jacob Sørensen Schierche, Kield Andersen Linna, Niels Madsen Stattellet.

04.03.1792: Maria fød den 27de Feb, foreldre Gullich Larsen og kone Ingeborg Nielsdatter fra Ombosnæss. Faddere: Aslach Danielsens kone Ingeborg Thychesdatter, pigen Magrethe Tellefsdatter begge fra Ombosnæs, Lars Nielsen Fiellestad, Hans Erechsen, Torsten Thychesen begge fra Ombosnæs.

04.03.1792: Anne fød den 18de Feb, foreldre Ole Jensen Essa og kone Ingeborg Rasmusdatter. Faddere: Ole Rasmussen Essas kone Marthe Rasmusdatter, pigen Marthe Andersdatter Essa, Thron Christensen Rønholdt, Lars Christensen Winniæ og Lars Andersen Rønholdt.

14.03.1792: Svend fød den 7de Martii, foreldre Halvor Svendsen Nenseth og kone Aase Svensdatter. Faddere: Svend Thorsen Nenseths kone Anne Larsdatter, pigen Aase Thorsdatter Nenseth, soldat Ole Tharaldsen Wiig, Svend Thordsen Nenseth, Lars Olsen Schougen ved Nenseth.

18.03.1792: Peder, foreldre Anders Pedersen paa kiergaarden og kone Kierstine Abrahamsdatter. Faddere: Zacharias Evensen Tvettens kone Lenne Abrahamsdatter, pigen Aaste Maria Abrahamsdatter Høen, Peder Thorsen, Abraham Høen, Hans Abrahamsen Høen.

side 106-107.

25.03.1792: Anders fød den 11te Martii, foreldre Ouge Giermundsen Blegelieeie og kone Ingeborg Andersdatter. Faddere: Even Thoersen Ringsiøes kone Anne Andersdatter, pigen Ingeborg Hansdatter, Halvor Jacobsen og Jacob Halvorsen begge fra Blegelien, Niels Aslesen Bierchesetheie.

01.04.1792: Jørgen fød den 24de Martii, foreldre Niels Aslesen Bierchesetheie og kone Margite Aanesdatter. Faddere: Lars Nielssen Nysteens kone Maria Pedersdatter, pigen Sara Sørensdatter Nyhuus, Lars Gullichsen Nyesteen, Christen Jørgensen Biercheseth, Aane Tallachsen Bierchesetheie.

05.04.1792: Jørgen fød den 25de Martii, foreldre Tallach Aanesen øvre Asdahleie og kone Aaste Larsdatter. Faddere: Halvord Levordsen Smeds kone Kirsti Olsdatter Sortebougen, pigen Ingeborg Kiøstolsdatter Asdahl, Amund Larsen Bamble, Arnold Madsen Klepeie, Knud Aanesen Bamble.

06.04.1792: Anne Maria, foreldre Amund Christensen Høevig og hustrue Anne Kiestine Johannesdatter. Faddere: Christopher Jacobsen Anchers kone Giørild Olsdatter, pige Ingeborg Olsdatter, Christen Clausen, Thomas Thomassen, Svend Knudsen.

06.04.1792: Berte Maria, foreldre Rasmus Erechsen Stattellet og kone Siri Larsdatter. Faddere: Thor Nielsens kone i Stattelet, pige Jenichen Nielsdatter, Niels Giertsen fra Stattelet, Kiøstol Larsen Fillestad, Jacob Jørgensen Giømble.

08.04.1792: Siri fød den 3die April, foreldre Casper Jørgensen Ringsiøe og kone Ingeborg Andersdatter. Faddere: Hans Jørgensen Walsrøds kone Ingeborg Hansdatter, pigen Siri Andersdatter Ringsiøe, Hans Jørgensen Walserød, Even Thorsen Ringsiøe, klocker Gierdrum.

09.04.1792: Niels, foreldre Henrich Pedersen og kone Aase Olsdatter. Faddere: Bertel Andersens kone Helge Pedersdatter, pige Birgithe Andersdatter, Ole Olsen Straaholmen, Hans Thomas Sibiørnsen, Christen Nielsen Sandøen.

15.04.1792: Hans fød den 9de Aprilii, foreldre Lars Johanesen nordre Rogn og kone Else Hansdatter. Faddere: Aasold Gundersen Rugtvedts kone Anne Andersdatter, pigen Marthe Gundersdatter Garstad, Thoer Gundersen Garstad, Hans Sørensen Midrogn, Zacarias Simensen Bamble.

29.04.1792: Pernile, foreldre Anders Gullichsen og kone Berte Maria Pauelsdatter. Faddere: Amund Larsen Bergs kone Ingeborg Olsdatter, pige Ide Jacobine Tengelsdatter, Lars Andersen Høest, Paul Nielsen Gui, Søren Larsen Blagoe.

04.05.1792: Ingeborg fød den 18de April, foreldre Ole Jacobsen Hasleeie under vestre Schougen og kone Siri Kittelsdatter. Faddere: Thor Knudsen Grumestads kone Groe Jensdatter, pige Berte Nielsdatter Lochasken under Sannichedahl,mm Torgius Nielsen Døredahl, Lars Mortensen Fostvet, Halvor Hansen Blegelieeie.

04.05.1792: Magrethe fød den 23de April, foreldre Jens Knudsen Bergsland og kone Inger Torbiørnsdatter. Faddere: Margithe Erechsdatter fra Stattellet, pigen Maren Nielsdatter Gierstad, Hans Andersen Findahl, Christen Thronsen Hydahl, Joen Gregersen fra Stattellet.

06.05.1792: Anund fød den 30te April, foreldre Hans Sørensen Midrogn og kone Karen Anunsdatter. Faddere: Even Larsen Midrogns kone Kirstie Joensdatter, pigen Gunild Jacobsdatter Bierchøen, Isaach Gregersen Rogn, Lars Johanesen Rogn, Tellef Anundsen Breche.

06.05.1792: Ole fød den 29de April, foreldre Andreas Andersen Marin fra Stattellet og kone Anne Maria Nielsdatter. Faddere: Biørn Sigvaldsens kone Anne Mallene Bendixdatter, pigen Anne Barbra Larsdatter Bamble præstegaard, Matros Thoer Nielsen, Isaach Jørgensen Giømble begge fra Stattelle, Niels Knudsen fra Brevig.

06.05.1792: Karen fød den 30te April, foreldre Torbiørn Olsen Schougen under Bamble præstegaard og kone Karen Evensdatter. Faddere: Ingebreth Andersen Tinnerholdtes kone Anne Halvorsdatter, pigen Thore Evensdatter østre Tvetten, Anund Tellefsen Tinnerholdt, Ole Evensen Dahl, Hans Larsen østre Tvetten.

13.05.1792: Niels, foreldre Hans Pharo og kone Anne Chatharine Pharo fød Ørn. Faddere: Madame Anne Sophia Sivers, jomfrue Magdelena Pharo, Niels Hansen Pharo, Daniel Georg Normand, Abraham Pharo.

27.05.1792: Gunder fød den 24de Maii, foreldre Torgrim Jensen Dahl og kone Siri Jensdatter. Faddere: Ole Evensen Dahls kone Anne Knudsdatter, pigen Anne Maria Amundsdatter Busterød, Anders Jensen Rachestad, Joen Biørnsen Trosbyeeie, Søren Andersen Busterød.

27.05.1792: Anne Catharine fød den 19de Maii, foreldre Jahn Jahnsen Bambleeie og kone Marthe Andersdatter. Faddere: Lars Simensen Bambles kone Karen Maria Hansdatter, Anne Gundersdatter Bamble, Hans Christensen, Isaach Christensen, Sacharias Simonsen alle fra Bamble.

10.06.1792: Ole, foreldre Anders Henrichsen og kone Helge Asbiørnsdatter. Faddere: Amund Gundersens kone Inger Larsdatter, pige Inger Pedersdatter, Asbiørn Aanundsen, Saamund Asbiørnsen, Jacob Sigurdsen.

18.06.1792: Ellen Jørgine, foreldre Ole Pedersen og Sophia Nielsdatter. Faddere: Abraham Isaachsens kone Karen Maria Michelsdatter, pige Anne Magrete Svenumsdatter, Niels Jensen Høeg, Rasmus Halvorsen, Hans Jacob Rasmusen.

side 108-109.

24.06.1792: Peder fød den 11te Junii, foreldre Tosten Tychesen i Ombosnes og kone Inger Anunsdatter. Faddere: Aslach Danielsens kone Ingeborg Tychesdatter fra Ombosnes, pigen Thoere Maria Thoersdatter Stoche, Tyche Aslachsen, Niels Nielsen Matros, Jørgen Thychesen alle fra Ombosnes.

08.07.1792: Wraal fød den 27de Junii, foreldre Lars Mortensen Fostvedt og kone Kari Jørgensdatter. Faddere: Sven Nielsen Lochaskens kone Ingeborg Jørgensdatter, pigen Berthe Nielsdatter Døredahl, Christen Jørgensen Biercheset, Knud Gundersen Gonge, Ole Mortensen Døredahl.

08.07.1792: Helvig fød den 2den Julii, foreldre Johanes Olsen Aabyeeie og kone Anne Olsdatter. Faddere: Kone Anne Isaachsdatter, pigen Else Amunsdatter Udgaarden, Niels Andersen Bræche, Bæruld Torgersen Aastad, Halvord Sigvaldsen i Bamble præstegaard.

08.07.1792: Jens fød den 2den Julii, foreldre Lars Michelsen Lund og og kone Anne Andersdatter fra Sahlen. Faddere: Pigen Anne Saaphiæ Nielsdatter Fillestad, Inger Kittelsdatter østre Brevig, Anun Ellewsen østre Brevig, Knud Jensen Sahlen, Ole Kiøstolsen Findahl.

15.07.1792: Peder fød den 9de Julii, foreldre Jørgen Pedersen Wissestadhagen og kone Anne Christophersdatter. Faddere: Lars Nielsen Nystens kone Maria Pedersdatter, pigen Tergild Larsdatter Glittum, Christopher Joensen Hafredahl, Levord Tallachsen Wissestadhagen, Alw Hansen Wissestad.

15.07.1792: Anne Maria fød den 5te Julii, foreldre Ole Tharaldsen Wiig under Nenseth og kone Kirsti Hansdatter. Faddere: Christen Ellingsen Asdahls kone Anne Tharalsdatter, pigen Berthe Olsdatter Schougen, Lars Simensen Bamble, Lars Olsen Schougen, Simen Sørensen Sødtholdt.

17.07.1792: Anthonette, foreldre Daniel Georg Normand og kone Annichen Normand fød Schouvs. Faddere: Henrich Grens kone Ellonora Benedichta, pige Anne Johanne Lindrup, Danqvart Norman, Jens Grtan Thode, Joen Petter Hansen.

21.07.1792: Amund fød den 15de Julii, foreldre Hans Amundsen Aastad og kone Anne Maria Halvorsdatter. Faddere: Joen Jacobsen Holtes kone Sara Amundsdatter, pigen Guri Maria Halvorsdatter Blegelien, Jens Ibsen fra Udgaarden, Joen Andersen Sandøen, Jachob Halvorsen Blegelien.

21.07.1792: Karen Maria fød den 16de Julii, foreldre Peder Andersen Bilet og kone Anne Gundersdatter. Faddere: Mads Arnoldsen Feseths kone Ingeborg Gundersdatter, pigen Karen Thronsdatter Rønholdt, Ole Thoersen Rønholdt, Even Thoersen Ringsiøe, Hans Andersen Ringsiøe.

29.07.1792: Christen fød den 23de Julii, foreldre Jens Christensen i Stattelet og kone Marthe Caspersdatter. Faddere: Lars Larsen Schogens kone Johane Olsdatter, pigen Anne Magrete Jørgensdatter Giømble, Gunder Madsen, Niels Madsen, Peder Larsen alle fra Stattelet.

29.07.1792: Niels fød den 22de Julii, foreldre Didrich Olsen vestre Tvetten og kone Ragnild Nielsdatter. Faddere: Tharald Nielsen Masterøds kone Maria Olsdatter, pigen Berthe Maria Larsdatter Winje, Even Jørgensen Tveten, Lars Ellingsen Findmark, Tharald Nielsen Masterød.

05.08.1792: Mads, foreldre Gunder Madsen i Stattelet og kone Karen Nielsdatter. Faddere: Jacob Linas kone Karen Madsdatter, pige Anne Barbra Larsdatter, Jacob Schierche, Ole Andersen fra Brevig, Niels Madsen i Stattelet.

09.08.1792: Anne Kirstine fød den 1ste August, foreldre Halvor Henrichsen Moe og kone Inger Pedersdatter. Faddere: Peder Moes enke Anne Moe, pigen Maria Halvorsdatter, Claus Henrichsen og søn Henrich Clausen alle fra Aabye, Arnold Larsen Rørholdt.

12.08.1792: Kirsti fød den 5 Aug, foreldre Hans Christensen Bamble og kone Inger Gundersdatter. Faddere: Michel Christensen Hafreagers kone Anne Maria Thoerdsdatter, pigen Pernile Amunsdatter Melbye, Isaach Christensen og Zacharias Simensen Bamble, Gunder Gundersen Garstad.

12.08.1792: Ingeborg fød den 4de Aug, foreldre Hans Sørensen Grobstoch og kone Marthe Torgersdatter. Faddere: Ole Evensen Dahls kone Anne Knudsdatter, pigen Anne Maria Amundsdatter Busterød, Anders Jensen Rachestad.

19.08.1792: Boel fød den 11te Aug, foreldre Aasold Nielsen østre Brevig og kone Live Gottesdatter. Faddere: Ole Knudsen Aaslands kone Siri Anunsdatter, pigen Inger Gottesdatter Aabye, Kittel Jensen Matros, Lars Thoersen, Tellew Amundsen alle fra østre Brevig.

26.08.1792: Lars, foreldre Anders Andersen og Mari Larsdatter. Faddere: Bertel Andersens kone Helge Pedersdatter, pigen Ingeborg Larsdatter, Anders Larsen, Eilert Larsen Barfod, Jacob Larsen Barfod.

26.08.1792: Contesteret hiemmedøbte Martha, foreldre Ole Olsen og kone Kirsten Michelsdatter. Faddere: Abraham Isaachsens kone Karen Maria Michelsdatter, pige Ingeborg Olsdatter, Christopher Jacobsen Ancher, Søren Pedersen, Sven Knudsen.

side 110-111.

02.09.1792: Lispeth Maria fød den 23de Aug, foreldre Lars Thoersen Hafredahl og kone Sara Andersdatter. Faddere: Simen Nielsen Feseths kone Berthe Christensdatter, pigen Marthe Olsdatter Houchedahl, Ole Thoersen Kiønøen, Ole Gullichsen, Thoer Pedersen Hafredahl.

08.09.1792: Lars fød den 1ste Sept, foreldre Ole Larsen Svinland og kone Mari Anunsdatter. Faddere: Knud Halvorsen Kiørestads kone Anne Anunsdatter, pigen Aase Anunsdatter Kiørestad, Anund Tellefsen og Ellew Anunsen østre Brevig, Amund Jacobsen vestre Brevig.

09.09.1792: Halvor fød den 30 Aug, foreldre Jacob Halvorsen Blegelien og kone Karen Amunsdatter. Faddere: Joen Jacobsen Holtes kone Sara Amundsdatter, pigen Anne Halvorsdatter Blegelien, Joen Halvorsen og Joen Andersen Sandøen, Halvor Jacobsen Blegelien.

16.09.1792: Christen, foreldre Ole Hansen og kone Anne Olsdatter. Faddere: Hans Thomas Sibiørnsens kone Giertrud Pedersdatter, pige Giørild Hansdatter, Christen Schieldrup, Ole Halvorsen, Jacob Sigurdsen.

16.09.1792: Karen, foreldre Lars Jørgensen Rogn og kone Marthe Engelsdatter. Faddere: Hans Andersens kone Karen Pedersdatter, pigen Karen Pedersdatter, Jørgen Larsen Rogn, Hans Jacobsen Ancher, Jens Larsen Høst.

30.09.1792: Even fød den 27de Sept, foreldre Torgius Nielsen Døredahl og kone Inger Maria Evensdatter. Faddere: Tharald Nielsen Masterøds kone Maria Olsdatter, pigen Inger Olsdatter vestre Tvetten, Even Jørgensen, Didrich Olsen, Jørgen Evensen alle fra vestre Tveten.

30.09.1792: Niels fød den 20de Sept, foreldre Niels Nielsen Matros og kone Kari Jacobsdatter fra Ombosnæs. Faddere: Enken Ingeborg Nielsdatter Wissestad, pigen Magrethe Tellefsdatter Ombosnæs, Thyche Aslachsen og Hans Erechsen Ombosnæs, Alw Hansen Wissestad.

07.10.1792: Jørgen fød den 6te Oct, foreldre Niels Kiøstolsen Elvig og kone Ingeborg Pedersdatter. Faddere: Pigerne Magrethe Hovolsdatter Langøen og Ingeborg Kiøstolsdatter østre Brevig, Torbiørn Kiøstolsen og Even Kiøstolsen Langøen, Matros Hans Gullichsen Kiørestad.

14.10.1792: Christen fød den 6te Oct, foreldre Isaach Christensen Bamble og kone Kierstine Simensdatter. Faddere: Hans Christensen Bambles kone Inger Gundersdatter, pigen Berthe Olsdatter Schougen, Joen Simensen Thoersdahl, Lars Simensen Bamble, Hans Amundsen Winiæ.

14.10.1792: Ole Petter fød den 8de Oct, foreldre Søren Erechsen Holmgreen og kone Anne Isaachsdatter Aabyeeie. Faddere: Enken Stine Danielsdatter Aabye, pigen Else Amundsdatter Udgaarden, Jens Ibsen Udgaardeie, Niels Andersen Linna, Tellef Anundsen Breche.

21.10.1792: Hans Jacob fød den 17de Oct, foreldre Matros Ole Nielsen Aabyeeie og kone Karen Christensdatter. Faddere: pigerne Ellen Jacobsdatter Bræche og Boel Kirstine Bærulsdatter Arnesplads, Christen Larsen Aabyeeie, Ole Andersen Aabyedahlen, Henrich Clausen Aabye.

21.10.1792: Aase fød den 12te Oct, foreldre Hans Gullichsen Nysteen og kone Siri Nielsdatter. Faddere: Amund Andersen Udgaardens kone Ingeborg Rasmusdatter, pigen Johanne Olsdatter Aabyeeie, Lars Gullichsen Glittum, Niels Gullichsen Nysteen, Lorents Olsen Aabyeeie.

27.10.1792: Sophie Maria fød den 20de Oct, foreldre Sacarias Evensen Tveten og kone Leene Abrahamsdatter. Faddere: Hans Abrahamsen Høens kone Pernile Simensdatter, pigen Kari Evensdatter Høen, Hans Olsen Udgaarden, Hans Larsen Tvetten østre, Ole Abrahamsen Høen.

28.10.1792: Peder, foreldre Claus Pedersen og kone Ingeborg Olsdatter. Faddere: Ole Pedersens kone Sophia Nielsdatter, pige Else Halvorsdatter, Rasmus Halvorsen, Thomas Thomasen, Jens Jacobsen Ancher.

02.11.1792: Contesteret hiemmedøbte barn Peder, foreldre Rollof Tollevsen og kone Sara Sørensdatter. Faddere: Joen Thoersens kone Ingeborg Thoersdatter, pige Kirsti Sørensdatter, Ole Rollofsen Nuestad, Jens Jacobsen Nuestad, Jens Jacobsen Ancher, Svend Knudsen tienende hos Cudrio.

04.11.1792: Andrea fød den 27de Oct, foreldre Søren Andersen Walle og kone Aase Erechsdatter. Faddere: Jacob Andersen Rørholdts kone Kari Simensdatter, pigen Anne Maria Berentsdatter Baggerovnen, Søren Erechsen Walle, Sr. Hans Brønstædt fra Brevig, Niels Andersen Linna paa Bræche.

11.11.1792: Jens fød den 5te Nov, foreldre Matros Harald Olsen og kone Kirstine Jensdatter fra Stattelet. Faddere: Matros Thoer Nielsens kone Gunild Paulsdatter, pigen Berte Sophia Jensdatter begge fra Stattelet, Peder Larsen, Christen Christensen, Jacob Hermandsen alle fra Stattelet.

02.12.1792: Niels fød den 25de Nov, foreldre Lars Amundsen Asvald og kone Anne Magrethe Nielsdatter. Faddere: Amund Andersen Udgaardens kone Inger Rasmusdatter, pigen Ingeborg Joensdatter Eeg, Greger Gregersen og Hans Olsen Asvald, Anders Hansen Findahl.

09.12.1792: Gunder, foreldre Hans Nielsen i Stattellet og kone Anne Gundersdatter. Faddere: Harald Andersens kone Kari Nielsdatter, pigen Anne Magrethe Jørgensdatter, Niels Gierdtsen, Thoer Nielsen, Isaach Jørgensen alle fra Stattellet.

16.12.1792: Anders fød den 11te Dec, foreldre Amund Thoersen Høen og kone Anne Andersdatter. Faddere: Amund Jacobsen Linnestrandens kone Kiersten Andersdatter, pigen Aaste Maria Abrahamsdatter Høen, Michel Christensen Hafreager, Niels Andersen Brække.

side 112-113.

19.12.1792: Aavedt Marie fød den 5te Dec, foreldre Lars Tostensen Moe og kone Anne Pedersdatter. Faddere: Halvor Henrichsen Moes kone Inger Pedersdatter, pigen Kirsten Tostensdatter Rugtvedt, Mads Larsen Kiær, Hans Tostensen Rugtvedt, Anders Andersen Gierestad.

26.12.1792: Hellene Kirstine, foreldre Niels Olsen Hallen og hustrue Ingeborg Nielsdatter. Faddere: Ole Sørensens kone Mari Christensdatter, ingeborg Olsdatter i Stattellet, Ole Rasmussen, Christen Torbiørnsen, Andreas Hansen Bagge.

26.12.1792: Boel Maria, foreldre Anders Halvorsen og kone Mari Goutesdatter. Faddere: Ole Larsen Schougens kone Ragnild Sigurdsdatter, pigen Berthe Marie Ellefsdatter, Ole Halvorsen, Peder Rasmussen, Jonas Olsen.

30.12.1792: Niels fød den 23de Dec, foreldre Serg. Erech Fielstad paa Eeg og kone Maren Larsdatter. Faddere: Christen Jørgensen Biercheseths kone Kirsten Larsdatter, pigen Anne Sophiæ Nielsdatter og Lars Nielsen begge fra Fillestad, Christian Hansen Eeg, Ellias Michelsen Grasmyhr.

13.01.1793: Johannes fød den 6te Jan, foreldre Johannes Johannesen Nyesteen og kone Sigri Abrahamsdatter. Faddere: Hans Gullichsen Nyesteeneies kone Sigri Nielsdatter, pigen Else Maria Amundsdatter Udgaarden, Niels Gullichsen Nyesteen, Lorents Olsen Aabyeeie, Morten Abrahamsen Høen.

13.01.1793: Kirstine fød den 5te Jan, foreldre Peder Gierdtsen Gierseth og kone Boel Gundersdatter. Faddere: Hans Torbiørnsen Flottens kone Ingeborg Gierdtsdatter, pigen Anne Olsdatter Flotten, Gierdt Olsen Gierseth, Aasold Gundersen Rugtvedt, Peder Thoersen Flotten.

20.01.1793: Karen Marie fød den 17de Jan, foreldre Erech Tellefsen Berg og kone Aase Isaachsdatter. Faddere: Hans Larsen Sortedahls kone Anne Andersdatter, pigen Maren Susanne Isaachsdatter Klæp, Christen Arnoldsen Berg, Lars Jørgensen, Søren Tellefsen begge fra Klæp.

27.01.1793: Karen Johanne, foreldre Christopher Jacobsen Ancher og kone Giørild Olsdatter. Faddere: Enken Giertrud Ancher, pigen Giørild Hansdatter, Ole Olsen, Jens Jacobsen Ancher, Hans Jacobsen Ancher alle fra Langesunmd.

03.02.1793: Berthe Marie fød den 26de Jan, foreldre John Biørnsen Hafneholmen og kone Ingeborg Torchelsdatter. Faddere: Ole Hansen Blegebakkens kone Magrethe Torchelsdatter, pigen Ingeborg Torgrimsdatter Dahl, Anders Pedersen Kiørestadeie, Thoer Torbiørnsen Trosbyeeie, Hans Larsen Schougenseie.

03.02.1793: Amund fød den 24de Jan, foreldre Peder Erechsen Storøe under Rørholdt og kone Live Amundsdatter. Faddere: Ole Nielsen Udgaardseies kone Karen Christensdatter, pigen Marie Halvorsdatter Aabye, Elling Claussen Findmark, Thoer Jensen Skare, Torger Rasmussen Rørholdt.

03.02.1793: Efter Gudstienesten var til ende, døbt uægte barn kaldet Marthe, ved daaben udlagt til barnefader Abraham Kiøstolfsen Schougstad og moderen uconfirmeret navnlig Kari Andersdatter Feiers opholdende sig paa østre Tveteneie. Faddere: Erech Simensen østre Tveteneies kone Anne Marie Enersdatter, pigen -, Ener Larsen og Lars Enersen Tveteneie, Lars Christensen Winjestranden.

06.02.1793: Stine Marthea, foreldre Laurits Andreasen Aamodt og kone Massie Andersdatter. Faddere: Jacob Cudrios kiæreste Margarethe Cudrio, jomfrue Inger Marie Aamodt, Jacob Juell, Abraham Pharo, Hans Jacob Evensen alle i Langesund.

24.02.1793: Christen fød den 17de Febr, foreldre Lars Christensen i Stattellet og kone Johanne Christensdatter. Faddere: Lars Larsen Schougens kone Johanne Olsdatter, pigen Ingeborg Olsdatter begge i Stattellet, Serg. Erich Fielstad, Lars Nielsen Fillestad, Hans Jacobsen Arnesplads.

03.03.1793: Ingeborg Marie fød den 27de Febr, foreldre Lars Andersen Rønholdt og kone Inger Halvorsdatter. Faddere: Thron Christensen Rønholdts kone Aslaug Jensdatter, pigen Karen Halvorsdatter Rønholdt, Amund Thoersen Høen, Ole Jensen Esse, Niels Andersen Brække.

03.03.1793: Maren Sophie fød den 25de Febr, foreldre John Hermandsen i Stattellet og kone Berthe Sophie Jensdatter. Faddere: Harald Olsens kone i Stattellet Kirstine Jensdatter, pigen Gienichen Nielsdatter Kraberødstrand, Niels Gierdtsen og Ole Larsen i Stattellet, Niels Jensen fra Brevig.

06.03.1793: Aleth Marie fød den 28de Febr, foreldre Anders Jacobsen Midgaarden og kone Karen Larsdatter. Faddere: Aasold Gundersen Rugtvedts kone Anne Andersdatter, pigen Thore Evensdatter, Zacarias Evensen, Hans Larsen Tveten østre, Anders Hansen Findahl.

10.03.1793: Kittel, foreldre Ole Erechsen Giømble og kone Else Kiøstolfsdatter. Faddere: Hans Jørgensen Giømbles kone Anne Clausdatter, pigen Anne Lorentzdatter Sundbye, Thoer Steensen og Jochum Arnesen Giømble, Lars Nielsen Fillestad.

17.03.1793: Mari fød den 8de Martii, foreldre Lars Andersen Sillien og kone Anne Magrete Pettersdatter. Faddere: Hans Aaslands kone Torbor Olsdatter, pigen Ingeborg Pedersdatter, Christen Christensen, Knud Thoersen alle fra Herre, Anders Andersen Gierestad.

24.03.1793: Amund fød den 18de Martii, foreldre Abraham Amundsen Esse og kone Berthe Torgiusdatter. Faddere: Kiøstolf Madsen Fillestads kone Anne Ellefsdatter, pigen Kari Beruldsdatter Waag, Kiøstolf Madsen Fillestad, Anders Beruldsen, Torgiussønner? Waag.

29.03.1793: Amund fød den 26de Martii, foreldre Knud Halvorsen Kiørestad og kone Anne Amundsdatter. Faddere: Ole Svinlands kone Mari Anundsdatter, pigen Aase Andersdatter Aasold Gullichsen Kiørestad, Simen Berentzen Baggerovnen, Lars Ellingsen Finmark.

31.03.1793: Zacarias fød den 25de Martii, foreldre John Andersen Sortebougen og kone Kirsten Isaachsdatter. Faddere: Gunder Garstads kone Ingeborg Sørensdatter, pigen Kirsten Marie Elliasdatter Garstad, Jacob Schiærche, Hans Larsen Sortedahl, Lars Andersen Sortedahl.

31.03.1793: Gullich fød den 28de Martii, foreldre Ole Gullichsen Hafredahl og kone Aase Marie Christophersdatter. Faddere: Jørgen Pedersen Wissestadeies kone Anne Christophersdatter, pigen Maria Simensdatter Feseth, Christen Simensen ibid, Ole Larsen og Thoer Pedersen begge fra Hafredahl.

31.03.1793: Ole fød den 27de Martii, foreldre Halvor Evensen østre Brevig og kone Kirsten Gundersdatter. Faddere: Christen Nielsen Svensvigens kone Kirsten Marie Jacobsdatter, pigen Ingeborg Anundsdatter, Anund Ellefsen, Aasold Nielsen, Ole Nielsen alle fra østre Brevig.

31.03.1793: Magrethe fød den 25de Martii, foreldre Lars Olsen Schougen ved Nenseth og kone Mari Olsdatter. Faddere: Jørgen Kiøstolfsen Schougstads kone Sophie Olsdatter, pigen Berthe Olsdatter Schougen, Hans Olsen Udgaarden, Ole Andersen Linnarønningen, Lars Christensen Winjestranden.

14.04.1793: Anne Pernille fød den 13de Aprilis, foreldre Michel Christensen Hafreager og kone Anne Maria Thoersdatter. Faddere: Hans Christensen Bambles kone Inger Gundersdatter, pigen Ingeborg Olsdatter i Stattellet, Amund Thoersen Høen, Hans Thoersen Høen, Simen Sørensen Sødtholdt.

24.04.1793: Johan, foreldre Wisiteur Christian Backen og hustrue Margrethe Backen. Faddere: Hr. Jacob Cudrios hustrue Mad. Margrethe Cudrio, jomfrue Anne Johanne Erbo, Lauridts Andreas Aamodt, Daniel Georg Normand, Hans Jacob Evensen.

28.04.1793: Aase Marie fød den 20de Aprilii, foreldre Abraham Larsen[!] Nyesteen og kone Mari Larsdatter. Faddere: Konen Anne Hansdatter og pigen Anne Marie Isaachsdatter begge fra Wissestad, Lars Nielsen, Johannes Johannesen, Morten Nielsen Nyesteen.

28.04.1793: Lars fød den 21de Aprilii, foreldre Mads Larsen Kiær og kone Marechen Madsdatter. Faddere: Kield Andersen Linnas kone Anne Maria Madsdatter, pigen Anne Marie Amundsdatter Busterød, Mads Arnoldsen Feseth, Søren Joensen Rosland, Lars Thronsen Rognstranden.

05.05.1793: Anne fød den 28de Aprilii, foreldre Zacarias Simensen Bamble og kone Ingeborg Marie Aslachsdatter. Faddere: Isaach Christensen Bambles kone Kirstine Simensdatter, pigen Sigri Evensdatter Winie, Aslach Klyve i Sollums præstegield, John Simensen Thoersdahl, Hans Amundsen Winie.

09.05.1793: Contesteret hiemmedøbte barn kaldet Christiana, foreldre Christen Schieldrup og kone Ellen Marie Schieldrup. Faddere: Iver Sivers kone Anne Sophie Sivers, pigen Anne Dorothea Ravn, Hans Pharo, Lars Pharo, Ole Gieruldsen.

12.05.1793: Tørger fød den 5te Maii, foreldre Lars Knudsen Houchedahl og kone Mari Halvorsdatter. Faddere: Halvor Haraldsen Glittums kone Aase Maria Simensdatter, pigen Anne Magrethe Thoersdatter Stoche, Peder Arnoldsen, Ole Biørnsen, Jørgen Pedersen alle fra Houchedahl.

side 114-115.

12.05.1793: Sophie fød den 8de Maii, foreldre Christen Thronsen Hydahl og kone Berthe Christensdatter. Faddere: Ole Anundsens enke i Ombosnes Gunild Torbiørnsdatter, pigen Anne Christensdatter Hydahl, Ellef Thronsen og Jørgen Evensen begge fra Ombosnes, Anders Andersen Gierestad.

02.06.1793: Aaste Marie, foreldre Ole Nielsen Døredahlseie og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Konen Mari Olsdatter Næpadahlen, pigen Marechen Abrahamsdatter Schougen, Niels Erechsen og Ole Larsen Backe, Torgius Nielsen Døredahl.

09.06.1793: Inger Christine, foreldre Christen Gundersen og kone Inger Jørgensdatter. Faddere: Isaach Jørgensen Giømbles kone Berthe Andersdatter, pigen Anne Magrethe Jørgensdatter, Jacob Jacobsen, Jørgen Jørgensen alle i Stattellet, Svend Knudsen i Langesund.

16.06.1793: Sigri Marie fød den 7de Junii, foreldre Kiøstolf Madsen Fillestad og kone Anne Ellefsdatter. Faddere: Abraham Esses kone Berthe Torgiusdatter, pigen Gunild Aasmundsdatter Sahlen, Torgius Waag, Abraham Esse, Lars Nielsen Fillestad.

16.06.1793: Michel fød den 31te Maii, foreldre Ellias Michelsen Grasmyhr og kone Kirsten Jensdatter. Faddere: Pigen Anne Sophia Nielsdatter Fillestad, Sergeant Erech Fielstad, Isaach Gregersen Rogn, Niels Madsen i Stattellet, Jacob Linnas kone Kari Nielsdatter holt barnet til daaben.

16.06.1793: Abraham Hansen, foreldre Hans Abrahamsen Høen og kone Pernille Simensdatter. Faddere: Zacarias Evensen østre Tvettens kone Leene Abrahamsdatter, pigen Aaste Marie Abrahamsdatter Høen, Simen Sørensen Trosbye, Hans Elliassen og Ole Abrahamsen begge fra Høen.

16.06.1793: Isaach fød den 14de Junii, foreldre Hans Nielsen Midgaardstranden og kone Gunild Gudmundsdatter. Faddere: Konen Mari Nielsdatter i Stattellet, pigen Ingeborg Trulsdatter, Ole Hansen, Anders Abrahamsen alle fra Brevig, Asbiørn Halvorsen.

23.06.1793: Martha Catharine, foreldre Peder Rasmussen og kone Mallene Olsdatter. Faddere: Peder Thoersens kone Helvig Pedersdatter, pigen Anne Pedersdatter, Berthel Andersen, Thoer Larsen, Iver Isaachsen Arøe alle fra Langesund.

07.07.1793: Uægte barn Marthe, ved daaben blev udlagt til barnefader gift mand Svend Burvold under Hafreager, moderen enken Mari Arnoldsdatter Biørdammen. Faddere: Mads Nielsen Hasleeies kone Gunild Knudsdatter, pigen Anne Nielsdatter Backe, Thoer Thoersen Høen, Halvor Olsen Biørdammen, Jens Christensen i Stattellet.

21.07.1793: Arnold fød den 16de Julii, foreldre Mads Arnoldsen Feseth og kone Ingeborg Gundersdatter. Faddere: Mads Larsen Kiærs kone Marechen Madsdatter, pigen Marie Simensdatter Feseth, Peder Arnoldsen Houchedahl, Arnold Simensen Feseth, Christen Thronsen Rønholdt.

21.07.1793: Ellias fød den 16de Julii, foreldre Hans Elliassen Høen og kone Gunild Evensdatter. Faddere: Ellias Hansen Garstads kone Ahlet Pedersdatter, pigen Sigri Evensdatter Winie, John Simensen Thorsdahl, Amund Thoersen Høen, Niels Evensen Winje.

28.07.1793: Kirsten Marie fød den 24de Julii, foreldre Gunder Erechsen Rogn og kone Dorhotea Bendixdatter. Faddere: Biørn Sigvaldsens kone fra Stattellet Anne Mallene Bendixdatter, pigen Else Marie Levorsdatter Rogn, Amund Gundersen fra Langesund, Hans Sørensen Rogn, Lars Thronsen Rognstranden.

04.08.1793: Anne Johanne, foreldre Anders Isaachsen og kone Alleht Susanne Hansdatter. Faddere: Hans Halvorsens kone fra Kragerøe Mette Kirstine Andersdatter, pigen Anne Catharine Johannesdatter Flamming, Christen Schieldrup, Halvor Hansen Smed, Christen Nielsen Sandøen fra Brevig.

18.08.1793: Knud fød den 9de Aug, foreldre Peder Knudsen i Stattellet og kone Anne Sørensdatter. Faddere: Enken Kirsten Sørensdatter, pigen Kari Johnsdatter, Henrich Amundsen, John Gregersen, Niels Sørensen alle fra Stattellet.

18.08.1793: Karen fød den 13de Aug, foreldre Anders Amundsen Aabye og kone Stine Danielsdatter. Faddere: Even Larsen Aabyeeies kone Kirsten Larsdatter, pigen Else Marie Amundsdatter Udgaarden, Jens Ibsen Berg, Lars Amundsen Asvald, Henrich Claussen Aabye.

23.08.1793: Ingeborg fød den 20de Aug, foreldre Ole Evensen Dahl og kone Anne Knudsdatter. Faddere: Torgrim Jensen Dahls kone Sigri Jensdatter, pigen Ingeborg Torgrimsdatter Dahl, Anders Jensen Rachestad, Ole Knudsen Dahl, Søren Andersen Busterød.

25.08.1793: Ole, foreldre Gieruld Olsen og kone Anne Margrethe Nielsdatter i Langesund. Faddere: Hans Jacobsen Anchers kone Giørild Hansdatter, pigen Inger Pedersdatter, Ole Gieruldsen, Bertel Andersen, Ole Rollofsen Nuestad.

25.08.1793: Maren Malene, foreldre Anund Pedersen og kone Magdalene Thomasdatter i Langesund. Faddere: Christen Clausens kone Anne Nielsdatter, pigen Ingeborg Olsdatter Schougen, Niels Jensen Høeg, Thoer Larsen, Torgius Isaachsen.

25.08.1793: Gunild Marie, foreldre Knud Johnsen Sallen og kone Mariette Nirisdatter. Faddere: Pigen Inger Amundsdatter Sigtesøen, pigen Gunild Osmundsdatter Sallen, Thoer Steensen Giømble, Johan Wilhielm Andreassen paa Bahnen, Lars Larsen Barfod.

01.09.1793: Inger fød den 30te Aug, foreldre Amund Knudsen Gonge og kone Kari Larsdatter. Faddere: Halvor Henrichsen Moes Inger Pedersdatter, pigen Aase Knudsdatter, Knud Gundersen, Thomas Knudsen, Ole Knudsen alle fra Gonge.

13.09.1793: Anne Gurine, foreldre Ole Ougensen Mørch og kone Berthe Gundersdatter. Faddere: Johan Lundbergs enke Karen Christophersdatter, pigen Magrethe Ougensdatter Mørch, Pouel Nielsen Gui, Amund Gundersen Brevig, Christian Bentsen Skræder.

15.09.1793: Dankvart, foreldre Daniel Georg Normans og hustrue Annichen Normand. Faddere: Anders Schougs enke Anthonette Schoug, pige Anne Dorothea Nielsdatter, Dankvart Normand, Iver Sivers, Helge Ejlert Knudsen styrmand.

15.09.1793: Peder, foreldre Anders Pedersen Sigurdsen og kone Kari Haavelsdatter. Faddere: Ole Olsens kone Kirstine Michelsdatter, pigen Ragnild Biørnsdatter, Ole Hansen, John Sigurdsen, Jacob Sigurdsen alle fra Langesund.

15.09.1793: Andreas Peder Brun, foreldre Peder Pedersen Brun fra Scheen og kone Anne Andreasdatter. Faddere: Halvor Hansen Smeds kone Magrethe Christensdatter, pigen Berthe Maria Christensdatter, Christen Schieldrup, Anders Isaachsen, Hans Jacob Rasmussen Langesund.

15.09.1793: Kirstine, foreldre Biørgov Thovsen Bunnes og kone Maren Nielsdatter. Faddere: Lars Asvalds kone Maren Nielsdatter, pigen Ingeborg Olsdatter i Stattellet, Lars Larsen Schougen, Christen Larsen i Stattellet, Ole Hansen Kiellestad.

15.09.1793: Torbiørn, foreldre Thoer Torbiørnsen Flotten og kone Anne Gierdtsdatter. Faddere: Hans Torbiørnsen Nyesteens kone Ingeborg Gierdtsdatter, pigen Aaste Maria Olsdatter Flotten, Gierdt Olsen Gierseth, Ole Andersen i Ombosnes, Ole Torbiørnsen Flotten.

29.09.1793: Ole fød den 25de Sept, foreldre Knud Arnoldsen i Stattellet og kone Mari Nielsdatter. Faddere: Thoer Nielsens kone Gunild Pauelsdatter, pigen Kari Arnoldsdatter, Christen Salvesen alle i Stattellet, Torchel Rasmussen Eeg, Elling Thoersen Kraberød.

29.09.1793: Gunder fød den 22de Sept, foreldre Anders Jensen Rachestad og kone Aasijld Jensdatter. Faddere: Ole Larsen Dahls kone Anne Knudsdatter, pigen Marthe Taraldsdatter ibidem, Torgrim Jensen Dahl, John Biørnsen Holmen, Christen Olsen Rachestad.

29.09.1793: Anders fød den 23de Sept, foreldre Anund Jacobsen Linnastranden og kone Kirsti Andersdatter. Faddere: Michel Hafreagers kone Anne Marie Thoersdatter, pigen Ingeborg Kittelsdatter Rogn, Amund Thoersen Høen, Kield Andersen Linna, Anders Hansen Findahl.

29.09.1793: Martha Marie fød den 21de Sept, foreldre John Olsen Rognstranden og kone Anne Olsdatter. Faddere: Thron Larsen Rognstrandens kone Leene Larsdatter, pigen Anne Nirisdatter Tangevold, Haavold Pedersen Rogn, Lars Thronsen Rognstranden, Hans Olsen fra Langesund.

06.10.1793: Contesteret hiemmedøbte barn kaldet Marie, foreldre Ole Jensen og kone Anne Marie Evensdatter i Langesund. Faddere: Christopher Jacobsen Anchers kone Giørild Olsdatter, pigen Berthe Marie Hansdatter, Ole Olsen, Hans Jacobsen Ancher, Lars Nielsen Krabbe.

07.10.1793: Ingeborg Marie fød den 25de Sept, foreldre Thov Wætlesen Sortebougen og kone Mari Torgersdatter. Faddere: Tallach Aanesens kone Marthe Hansdatter, pigen Kirstine Mortensdatter, Mads Johnsen alle fra Sortebougen, Hans Rasmussen Ødelund, Thoer Andersen Sortedahl.

side 116-117.

13.10.1793: Findbue fød den 1ste Oct, foreldre Ovald Torgersen Døredahlsætteren og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Torgius Nielsen Døredahls kone Inger Marie Evensdatter, pigen Berthe Nielsdatter Døredahl, Niels Ellevsen Grummestad, Ole Nielsen Døredahl, Anders Andersen Busterød.

13.10.1793: Anne Barbroe fød den 6te Oct, foreldre Aslach Danielsen i Ombosnes og kone Ingeborg Tychesdatter. Faddere: Tosten Tychesens kone Inger Anundsdatter, pigen Ingeborg Christensdatter, Ellev Thronsen, Torger Evensen, Peder Tychesen alle fra Ombosnes.

13.10.1793: Anne Johanne fød den 5te Oct, foreldre Haavel Pedersen Rogn og kone Helge Johansdatter. Faddere: Gunder Erechsen Rogns kone Dorothea Bendixdatter, pigen Marthe Johansdatter Høen, Hans Sørensen Rogn, Ole Andersen Linnastranden, Johan Olsen Rognstranden.

17.10.1793: Marie, foreldre Hans Pharo og kone Anne Catharine Pharo. Faddere: Henrich Grens kone mad. Ellonore Benedicte Gren, jomfrue Magdalene Pharo, hr. Jacob Cudrio, mester Niels Hansen Pharo, John Petter Hansen.

20.10.1793: Salve fød den 13de Oct, foreldre Christen Salvesen i Stattellet og kone Aavedt Gierdtsdatter. Faddere: Samuel Linstrøms kone Signe Olsdatter, pigen Mette Olsdatter, Christen Gierdtsen Asdahl, Thoer Nielsen i Stattellet, Elling Thoersen Kraberød.

20.10.1793: Ole fød den 19de Oct, foreldre Johannes Olsen Aabyeeie og kone Ellen Amundsdatter. Faddere: Anders Amundsen Aabyes kone Stine Danielsdatter, pigen Sara Sørensdatter Nyhuus, Lars Thoersen Brevig, Christen Simensen Feseth, Lorents Olsen Aabyeeie.

20.10.1793: Hans fød den 12te Oct, foreldre Alv Hansen Wissestad og kone Karen Thronsdatter. Faddere: Tallach Levorsen Wissestads kone Anne Hansdatter, pigen Ingeborg Hansdatter, Thoer Andersen begge fra Wissestad, Thron Christensen og Jens Thronsen Rønholdt.

20.10.1793: Contesteret hiemmedøbte barn kaldet Ingeborg fød den 12te Oct, foreldre Alv Hansen Wissestad og kone Karen Thronsdatter. Faddere: Halvor Rønholdts kone Kirsti Larsdatter, pigen Ingeborg Hansdatter Wissestad, Ole Jensen Esse, Tallach Levordsen Wissestad, Peder Thronsen Rønholdt.

20.10.1793: Frideriche Susanne fød den 13de Oct, foreldre Gunder Madsen i Stattellet og kone Karen Nielsdatter. Faddere: Enken Inger Marie Nielsdatter, pigen Anne Barbro Larsdatter begge fra Brevig, Jacob Michelsen Linna, Niels Madsen i Stattellet, Gunder Jacobsen Schiærche.

26.10.1793: Lars fød den 22de Oct, foreldre Jacob Andersen Rørholdt og kone Kari Simensdatter. Faddere: Hans Johnsen Rørholdts kone Pernille Erechsdatter, pigen Allet Hansdatter Lille Bræche, Lars Simensen Bamble, John Simensen Thorsdahl, Isaach Christensen Bamble.

27.10.1793: Ole, foreldre Jacob Johannesen Lug og kone Anne Kirstine Lug. Faddere: Daniel Georg Normands kone Annichen Normand, jomfrue Magdalene Pharo, Niels Hansen Pharo, Iver Sivers, Skibscapt. Niels Evensen fra østre Riisøer.

03.11.1793: Halvor fød den 29de Oct, foreldre Ole Halvorsen Midgaardseie og kone Sara Johnsdatter. Faddere: Pigerne Anne Magrethe Olsdatter Kraberød, Marthe Johnsdatter fra Brevig, Pauel Erechsen og Niels Pedersen begge fra Kraberød, Anders Halvorsen fra Brevig.

03.11.1793: Niels fød den 22de Oct, foreldre Abraham Abrahamsen Huldahlen og kone Anne Marie Nielsdatter. Faddere: Svend Nielsen Dahls kone Ingeborg Jørgensdatter, pigen Ingeborg Abrahamsdatter Schougen, Svend Nielsen Dhlen, Torgrim Sigvaldsen Blegelien, Ellev Nielsen Grummestad.

03.11.1793: Ingeborg fød den 30te Oct, foreldre Ingebreth Andersen Tinnerholdt og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Torbiørn Olsen Schougens kone Kari Olsdatter, pigen Thore Evensdatter Tveten østre, Niels Olsen Svindland, Tosten Aanesen Bræcheeie, Ole Torbiørnsen Schougen.

17.11.1793: Ingeborg Kirstine, foreldre Ole Halvorsen og kone Karen Jørgensdatter. Faddere: Bertel Andersens kone Helge Pedersdatter, pigen Magrethe Ougensdatter Mørch, Ole Hansen Lods, Jacob Sigurdsen, Ole Hansen Wragger alle i Langesund.

17.11.1793: Karen, foreldre Anders Pedersen og kone Kirstine Abrahamsdatter. Faddere: Ole Olsen Moes kone Kari Thoersdatter, pigen Anne Pedersdatter, Peder Thoersen, Thoer Olsen alle i Langesund, Søren Amundsen Sigtesøen.

17.11.1793: Abraham, foreldre Brynild Pedersen og kone Anne Marie Isaachsdatter. Faddere: Christen Sandøens kone Maren Isaachsdatter, pigen Magrethe Pedersdatter, Abraham Isaachsen, Anders Isaachsen, Jens Isaachsen alle i Langesund.

24.11.1793: Anne Barbroe fød den 21de Nov, foreldre Niels Larsen Schougen i Ombosnes og kone Inger Salvesdatter. Faddere: Lars Larsen Schougens kone i Stattellet Johanne Olsdatter, pigen Anne Tellevsdatter i Ombosnes, Lars Larsen Schougen i Stattellet, Lars Christensen Winjestranden, Niels Nielsen i Ombosnes.

24.11.1793: Johanne Marie fød den 15de Nov, foreldre Lars Thoersen Brevig og kone Johanne Olsdatter. Faddere: Christen Biercheseths kone Kirsti Larsdatter, pigen Aase Marie Thoersdatter Brevigstranden, Niels Clausen Aabye, Ole Olsen Aabyeeie.

01.12.1793: Amund fød den 25de Nov, foreldre John Jacobsen Holtet og kone Sara Amundsdatter. Faddere: Jacob Halvorsen Blegeliens kone Karen Amundsdatter, pigen Marthe Torgrimsdatter Dahl, Hans Amundsen Aastad, Even Larsen Aabyeeie, Søren Andersen Busterød.

01.12.1793: Aaste Marie fød den 25de Nov, foreldre Amund Madsen Roverød og kone Kari Gierdtsdatter. Faddere: Peder Gierdtsen Pollands kone Boel Gundersdatter, pigen Aaste Marie Olsdatter Flotten, Gierdt Olsen Gierseth, Peder Madsen Findahl, Gunuld Osmundsen Flotten.

07.12.1793: Marthe fød den 30te Nov, foreldre Halvor Pedersen Midrognseie og kone Sigri Andersdatter. Faddere: Anund Tellevsen Tinnerholdts kone Ambor Pedersdatter, pigen Marthe Andersdatter Esse, Mannase Danielsen Riiss, Hans Sørensen Rogn, Tellev Anundsen Bræche.

08.12.1793: Lars, foreldre Ole Larsen Schougen og kone Ragnild Sigurdsdatter. Faddere: Thomas Thomasens kone Pernille Olsdatter, pigen Kirsti Olsdatter Moe, Christian Bentsen, Thoer Pedersen, Søren Andersen Luthen.

08.12.1793: Karen Marie, foreldre Anders Isaachsen og kone Johanne Marie Pedersdatter. Faddere: Pigerne Inger Johnsdatter og Magrethe Hansdatter, Jens Jensen Giømble, Svend Knudsen, Ole Thoersen.

08.12.1793: Kiersten Marie, foreldre Abraham Isaachsen og kone Karen Marie Michelsdatter. Faddere: Anders Isaachsens kone Susanne Hansdatter, pigen Ragnild Biørnsdatter, Christen Nielsen Sandøen, Ole Pedersen, Ole Olsen.

08.12.1793: Karen Kirstine, foreldre Ole Rasmussen og kone Anne Torbiørnsdatter. Faddere: Rasmus Halvorsens kone Anne Marie Olsdatter, pigen Berthe Maria Hansdatter, Søren Nielsen, Ole Sørensen, Lars Larsen Barfod.

15.12.1793: Taran Marie fød den 29de Nov, foreldre Tarald Nielsen Masterød og kone Marie Olsdatter. Faddere: Torgius Nielsen Døredahls kone Inger Marie Evensdatter, pigen Ingeborg Abrahamsdatter Schougen, Torgius Nielsen Døredahl, Didrich Olsen vestre Tvetten, Lars Knudsen Gonge.

22.12.1793: Niels fød den 14de Dec, foreldre Lars Nielsen Nyesteen og kone Mari Pedersdatter. Faddere: Jørgen Pedersen Wissestadhaggens kone Anne Christophersdatter, pigen Mari Nielsdatter, Hans Torbiørnsen, Hans Gullichsen alle fra Nyesteen, Hans Olsen Udgaarden.

22.12.1793: Ole fød den 15de Dec, foreldre Lars Pedersen Glittum og kone Mari Thoersdatter. Faddere: Halvor Haraldsen Glittums kone Aase Marie Simensdatter, pigen Terjer Larsdatter, Lars Gullichsen, Niels Erechsen, Ole Erechsen alle fra Glittum.

25.12.1793: Gress fød den 18de Dec, foreldre Isaach Gregersen Rosland og kone Aslaug Jensdatter. Faddere: Thron Christensen Rønholdts kone Aslaug Jensdatter, pigen Marie Simensdatter Feseth, Ellias Michelsen Grasmyhr, Søren Johnsen Rosland, Jens Thronsen Rønholdt.

25.12.1793: Ingeborg fød den 17de Dec, foreldre Svend Thoersen Nenseth og kone Anne (blekkflekk). Faddere: Halvor Svendsen Nenseths kone Aase Sørensdatter, pigen Aase? Thoersdatter, Halvor Svendsen, Erech Svendsen, Lars Torchelsen alle fra Nenseth.

25.12.1793: Sophie Marie fød den 19de Dec, foreldre Amund Larsen Thoersdahleie og kone Karen Magrethe Levordsdatter. Faddere: John Simensen Thorsdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pigen Kari Levordsdatter Findahl, Amund Thoersen Høen, Hans Larsen Schougen, Lars Jensen Thorsdahl.

25.12.1793: Confirmeret hiemmedøbte barn Jacob fød den 17de Dec, foreldre Amund Jacobsen vestre Brevig og kone Maren Halvorsdatter. Faddere: Jacob Halvorsen Blegeliens kone Karen Amundsdatter, pigen Berthe Jacobsdatter Brevig, Hans Brøndstedt, Christen Nielsen Svendsvigen, Hans Amundsen Aastad.

side 118-119.

01.01.1794: Else Marie fød den 29de Dec, foreldre Zacarias Evensen østre Tveten og kone Leene Abrahamsdatter. Faddere: Isaach Christensen Bambles kone Kirstine Simensdatter, pigen Else Evensdatter Tveten, Abraham Hansen Høen, John Simensen Thorsdahl, Zacharias Simensen Bamble.

01.01.1794: Maren Kirstine fød den 29de Dec, foreldre Zacharias Evensen østre Tveten og kone Leene Abrahamsdatter. Faddere: Lars Simensen Bambles kone Karen Hansdatter, pigen Kari Evensdatter Tveten østre, Hans Thoersen Høen, Hans Larsen østre Tveten, Anders Hansen Findahl.

12.01.1794: Anne fød den 5te Jan, foreldre Ingebreth Olsen Bresand og kone Mari Nielsdatter. Faddere: Christopher Houchebergets kone i Sannichedahl Kari Olsdatter, pigen Aase Beruldsdatter Walle, Christopher Olsen Bresand, Christen Nielsen Svensvigen, Simen Berentsen Baggerovnen.

19.01.1794: Giørild, foreldre Jørgen Kiøstolfsen Schougstad og kone Sophie Marie Olsdatter. Faddere: Hans Tellevsen Schougstads kone Ellen Thomasdatter, pigen Birthe Olsdatter Schougen, Hans Olsen Udgaarden, Ole Olsen, Isaach Olsen begge fra Schougen.

26.01.1794: Ingeborg, foreldre Søren Michelsen og kone Marthe Gundvoldsdatter. Faddere: Jacob Lugs kone Anne Kirstine Nielsdatter Pharo, pigen Magdalene Pharo, Abraham Pharo, Johannes Pharo, Anders Lassesen alle i Langesund.

02.02.1794: Paul Pedersen fød den 23de Jan, foreldre Hans Nielsen Brøndstedt og kone Marthe Jacobsdatter vestre Brevig. Faddere: Amund Jacobsen Brevigs kone Maren Halvorsdatter, pigen Berthe Catharine Jacobsdatter Brevig, Lars Lund fra Lessøe Land, Anund Knudsen Eggeland, Anund Mortensen Byholdt fra Gierestad Sogn.

02.02.1794: Hans, foreldre Tallach Aanesen Sortebougen og kone Marthe Hansdatter. Faddere: Ellias Garstads kone Alleth Pedersdatter, pigen Maria Susanne Isaachsdatter Klep, Isaach Tellevsen, Søren Tellevsen, Arnold Madsen alle fra Klep.

02.02.1794: Thron, foreldre Torger Evensen i Ombosnes og kone Lisbeth Sophie Ellevsdatter. Faddere: Christen Tronsen Hydahls kone Berthe Christensdatter, pigen Marthe Ellevsdatter, Ole Pedersen, Aslach Danielsen, Jørgen Tychesen alle fra Ombosnes.

11.02.1794: Confirmeret hiemmedøbte barn Ole, foreldre Jonas Olsen Bahnearbeider og kone Amborg Olsdatter. Faddere: Daniel Georg Normands kone Annichen Normand, enke |: den Engelske fød :| Ellizabet Thomes, Daniel Georg Normand, Jacob Styhr, Johannes Pharo.

11.02.1794: Marie, foreldre Iver Sivers og kone Anne Sophie Sivers. Faddere: Jørgen Petter Sivers kone Marie Sivers, pigen Anne Dorthea Nielsdatter, Hans Pharo, Jacob Lug, Christen Schieldrup skoemager.

15.02.1794: Berthe Marie fød den 9de Febr, foreldre Thron Larsen Rognstranden og kone Leene Larsdatter. Faddere: John Olsen Rognstrandens kone Anne Olsdatter, pigen Berthe Marie Larsdatter Winje, Lars Johannesen Rogn, Lars Thronsen Rognstranden, Peder Pedersen Rogn.

16.02.1794: Christen, foreldre Jens Christensen i Stattellet og kone Marthe Caspersdatter. Faddere: Lars Larsen Schougens kone Johanne Olsdatter, pigen Anne Olsdatter, Lars Christensen, Peder Larsen, Niels Madsen alle fra Stathellet.

16.02.1794: Anne Oline, foreldre Arne Olsen og kone Anne Marie Larsdatter Nuestadeie. Faddere: Christian Hansen Skoemagers kone Karen Pedersdatter paa Eeg, pigen Maren Isaachsdatter fra Langesund, Christian Hansen Skoemager paa Eeg, Niels Hansen fra Brevig, Jacob Larsen Barfod.

23.02.1794: Berent, foreldre Simen Berentsen Baggerovnen og kone Aase Anundsdatter. Faddere: Knud Halvorsen Kiørestads kone Anne Anundsdatter, pigen Torbor Anundsdatter og Knud Halvorsen begge fra Kiørestad, Hans Erechsen og Beruld Torgiusen Waag.

23.02.1794: Kirstie fød den 20de Febr, foreldre Lars Christensen Winjestranden og kone Marthe Thomasdatter. Faddere: Abraham Amundsen Esses kone Berthe Torgiusdatter, pigen Marthe Andersdatter Esse, Hans Tellevsen Schougstad, Jens Johnsen Eeg, Thoer Evensen Winje.

23.02.1794: Anne Marie fød den 12te Febr, foreldre Amund Christensen Winje og kone Anne Magrethe Simensdatter. Faddere: Zacharias Simensen Rogns kone Ingeborg Marie Aslachsdatter, pigen Anne Marie Hansdatter Winje, Aslach Nielsen Klyve fra Sollums sogn, Lars Christensen Stathelle, Simen Sørensen Sødtholdt.

23.02.1794: Anne Marie fød den 15de Febr, foreldre Hans Jacobsen Findahleie og kone Anne Abrahamsdatter. Faddere: Amund Madsen Roverøds kone Kari Gierdtsdatter, pigen Mari Pedersdatter Herum, Peder Madsen Findahl, Ole Jacobsen Grava og Iver Abrahamsen Schielsvigen begge fra Eidanger.

06.03.1794: Mette Karine fød den 8de Martii, foreldre Niels Christensen vestre Stoche og Marthe Jacobsdatter. Faddere: Hans Jacobsen Midrogns kone Ingeborg Olsdatter, pigen Ahlet Hansdatter Lille Bræche, Mads Larsen Kiær, John Jacobsen Sødtholdt, Daniel Manasesen Riiss.

16.03.1794: Ole fød den 4de Martii, foreldre Serg: Erech Fielstad paa Eeg og kone Mari Larsdatter. Faddere: Christen Jørgensen Biercheseths kone Kirstie Larsdatter, pigen Ingeborg Johnsdatter Eeg, Niels Svendsen Fillestad, Christian Hansen og Niels Johnsen begge paa Eeg.

16.03.1797: Confirmeret hiemmedøbte barn kaldet Ingeborg fød den 7de Martii, foreldre Ouge Giermundsen Blegelieeie og kone Ingeborg Gulichsdatter. Faddere: Lars Thoersen Aabyeeies kone Johanne Olsdatter, pigen Sara Amundsdatter Udgaarden, Ole Johannesen Aabyeeie, Hans Gullichsen Nyesteeneie, Lars Nielsen Nyesteen.

30.03.1794: Simen fød den 13de Martii, foreldre Lars Simensen Bamble og kone Karen Hansdatter. Faddere: John Simensen Thoersdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pigen Thore Magrethe Evensdatter Tveten, Jacob Andersen Rørholdt, Hans Christensen Bamble, Simen Sørensen Sødtholdt.

30.03.1794: Hans fød den 23de Martii, foreldre Ole Taraldsen Wiig og kone Kirstie Hansdatter. Faddere: Lars Olsen Schougens kone Marie Olsdatter, pigen Marthe Svennomsdatter Wiig, Tarald Olsen Wiig, Christen Ellingsen Ashdahlstranden, Ole Olsen Schougen.

30.03.1794: Karen fød den 15de Martii, foreldre Ole Larsen i Stathellet og kone Anne Hansdatter. Faddere: Gunder Madsens kone Karen Nielsdatter, pigen Gunild Hansdatter i Ombosnes, Hans Andersen ibidem, Jacob Jacobsen, Niels Madsen begge i Stathellet.

30.03.1794: Anne fød den 19de Martii, foreldre Peder Erichsen Storøe under Rørholdt og kone Live Marie Amundsdatter. Faddere: Abraham Anundsen Rørholdts kone Thone Gundersdatter, pigen Kari Evensdatter Høen, Casper Caspersen Kragetvedt, Gunder Erechsen Langevandskaasen, Hans Jensen Rørholdteie.

30.03.1794: Confirmeret hiemmedøbte barn kaldet Anne fød den 17de Martii, foreldre Biørn Sigvaldsen i Stathellet og kone Anne Mallene Bendixdatter. Faddere: Thoer Nielsens kone Gunild Pauelsdatter, pigen Anne Arnoldsdatter, Lars Christensen alle i Stathellet, Halvor Sigvaldsen Wingereij, Jens Marchusen fra Arendahl.

06.04.1794: Anne fød den 2den April, foreldre Hans Amundsen Aastad og kone Anne Marie Halvorsdatter. Faddere: Anders Amundsen Aabyes kone Stinne Danielsdatter, pigen Boel Kirstine Beruldsdatter Aabye, Jens Ibsen Berg, John Jacobsen Holted, Amund Jacobsen vestre Brevig.

13.04.1794: Anne Marie fød den 1ste April, foreldre Gierdt Olsen Gierstadeie og kone Marie Johannesdatter. Faddere: Michel Christensen Hafreagers kone Anne Marie Thoersdatter, pigen Annichen Johannesdatter Findahl, Thoer Thoersen Høen, Lars Christensen Winjestranden, Christopher Olsen Findahl.

13.04.1794: Confirmeret hiemmedøbte barn kaldet Rachel, foreldre Christen Nielsen Svendsvigen og kone Kirsten Marie Jacobsdatter. Faddere: Hans Brøndstads kone Marthe Jacobsdatter, pigen Ellisabeth Jacobsdatter, Amund Jacobsen alle fra vestre Brevig, Ingebreth Olsen Bresand, Lars Thoersen Brevigstranden.

18.04.1794: Karen, foreldre Didrich Jensen Moss og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Christian Halvorsen Gietterøens kone Aase Pedersdatter, pigen Marie Halvorsdatter fra Bamble, Christen Halvorsen Gietterøen, Lars Christensen fra Arøe, Christen Olsen fra Mandahl.

18.04.1794: Da Gudstienesten var til ende, confirmeret hiemmedøbte uægte barn kaldet Ole. Moderen pigen Ingeborg Larsdatter Barfod, udlagt til barnefader ungkarl Ole Knudsen fra Brevig i Eidanger. Faddere: Anders Andersens kone Aase Marie Larsdatter, pigen Maren Isachsdatter, Anders Lassesen, Hans Pedersen Rønningen, Lars Larsen Barfod.

side 120-121.

20.04.1794: Anne Marie fød den 9de April, foreldre Johannes Johannesen Bambleeie og kone Sigri Abrahamsdatter. Faddere: Halvor Levordsen Bambleeies kone Kirsten Olsdatter, pigen Karen Nielsdatter Bamble, Hans Olsen og Alberth Hansen Bambleeie, Morten Abrahamsen Høen.

20.04.1794: Ingeborg Marie fød den 15de April, foreldre Jacob Johnsen Hartvedt og kone Magrethe Jensdatter. Faddere: Peder Thoersen Hafredahls kone Anne Johnsdatter, pigen Anne Marie Isaachsdatter Wissestad, Peder Andersen Bieleth, Even Thoersen Ringschiøe, Arnold Haraldsen Hafredahl.

20.04.1794: Berte Marie fød den 165de April, foreldre Jacob Johnsen Hartvedt og kone Magrethe Jensdatter. Faddere: Ole Johnsen Rønningens kone Marie Gullichsdatter, pigen Sophie Johnsdatter Hartvedt, Casper Caspersen Kragetvedt, Mannasse Danielsen Riiss, Ole Johnsen Rønningen.

27.04.1794: Ingeborg fød den 21de April, foreldre Ole Jensen Esse og kone Ingeborg Rasmusdatter. Faddere: Thron Christensen Rønholdts kone Aslaug Jensdatter, pigen Marthe Andersdatter Esse, Lars Andersen og Jens Thronsen Rønholdt, Tellev Amundsen Breche.

04.05.1794: Abraham, foreldre Johan Justsen Asvald og kone Aase Marie Jensdatter. Faddere: Isaach Jørgensens kone i Stathellet Berthe Andersdatter, pigen Ingeborg Johnsdatter Eeg, Biørn Sigvaldsen og Christen Salvesen i Stathellet, Jens Johnsen Eeg.

11.05.1794: Anders fød den 30te April, foreldre Ole Andersen i Ombosnes og kone Mallene Olsdatter. Faddere: Hans Andersens kone Mari Andersdatter, pigen Inger Magrethe Nicolaidatter, Niels Nielsen, Tyche Aslachsen, Jørgen Tychesen alle fra Ombosnes.

25.05.1794: Asle fød den 16de Maii, foreldre Niels Aslesen Bierchesetheie og kone Marget Aanesdatter. Faddere: Hans Gullichsen Nyesteeneies kone Sigri Nielsdatter, pigen Else Marie Levordsdatter Rosland, Aane Tallachsen, Anund Knudsen, Knud Anundsen alle fra Bierchesetheie.

29.05.1794: Kari fød den 22de Maii, foreldre Hans Jørgensen Giømble og kone Anne Clausdatter. Faddere: Thoer Steensen Giømbles kone Ingeborg Andersdatter, pigen Kirsten Torchelsdatter Nuestad, Isaach Jørgensen i Stathellet, Ole Erechsen Giømble, Lars Nielsen Fillestad.

08.06.1794: Niels fød den 29de Maii, foreldre Halvor Svendsen Nenseth og kone Aase Sørensdatter. Faddere: Svend Thoersen Nenseths kone Anne Larsdatter, pigen Aase Thoersdatter, Svend Thoersen, Anders Andersen alle fra Nenseth, Ole Taraldsen Wiig.

15.06.1794: Simen fød den 8de Junii, foreldre Hans Abrahamsen Høen og kone Pernille Simensdatter. Faddere: Simen Sørensen Trosbyes kone Sophia Hansdatter, pigen Anne Simensdatter Trosbye, Abraham Hansen Høen, Ole Abrahamsen Høen, Jacob Christensen Hafsund.

15.06.1794: Inger Marie fød den 7de Junii, foreldre Even Thoersen Ringschiøe og kone Anne Andersdatter. Faddere: Peder Andersen Bielets kone Anne Gundersdatter, pigen Sigri Andersdatter Feseth, Peder Andersen Bieleth, Jacob Johnsen Hartvedt, Thoer Pedersen Hafredahl.

22.06.1794: Karen Susanne fød den 9de Junii, foreldre Erech Tellevsen Berg og kone Aase Isaachsdatter. Faddere: Ole Rolfsen Nuestads kone Marthe Tellevsdatter, pigen Kirsten Marie Elliasdatter Garstad, Isaach Mathiasen Asdahl, Hans Larsen Sortedahl, Isaach Tellevsen Klep.

22.06.1794: Confirmeret hiemmedøbte barn kaldet Mette Marie, foreldre Erech Tellevsen Berg og kone Aase Isaachsdatter. Faddere: Hans Tellevsen Schougstads kone Ellen Thommasdatter, pigen Ingeborg Christensdatter Berg, Erech Andersen Lien fra Sollums sogn, Anders Tellevsen i Brevig, Even Andersen Sortedahl.

28.06.1794: Aase Marie fød den 21de Junii, foreldre Anders Johnsen Rørholdt og kone Marthe Jørgensdatter. Faddere: Hans Johnsen Rørholdts kone Pernille Erechsdatter, pigen Anne Marie Larsdatter Rørholdt, Ole Thoersen Rønholdt, Jacob Johnsen Hartvedt, Thoer Pedersen Hafredahl.

29.06.1794: Hans Jacob, foreldre Peder Hansen og kone Inger Catharine Amundsdatter. Faddere: Rollof Tollofsens kone Sara Sørensdatter, pigen Berthe Marie Amundsdatter, Christian Hansen Skomager, Anders Isaachsen, Thoer Larsen alle i Langesund.

29.09.1794: Pernille, foreldre Anders Gullichsen og kone Berthe Marie Pauelsdatter. Faddere: Amund Christensen Høevigs kone Anne Kirstine Johannesdatter, pigen Maren Kirstine Paulsdatter, Paul Nielsen Gui, Ole Mørch, Jacob Sigurdsen alle i Langesund.

18.07.1794: Karen Gurine, foreldre Ole Olsen og kone Kirstine Michelsdatter. Faddere: Abraham Isaachsens kone Maren Marie Michelsdatter, pigen Catharine Olsdatter, Christopher Jacobsen Ancher, Hans Jacobsen Ancher, Claus Pedersen alle i Lanngesund.

20.07.1794: Marthe fød den 15de Junii, foreldre Sergeant Kittel Solgaard under Rørholdt og kone Anne Larsdatter. Faddere: Hans Johnsen Rørholdts kone Pernille Erechsdatter, pigen Anne Magrethe Gulbrandsdatter Aasland, Jacob Andersen Rørholdt, Halvor Henrichsen Moe, Asbiørn Osmundsen Rørholdteie.

20.07.1794: Anund fød den 6te Julii, foreldre Ellev Anundsen østre Brevig og kone Gierterud Andersdatter. Faddere: Ole Larsen Aaslands kone Sigri Anundsdatter, pigen Inger Mallene Andersdatter fra Porsgrund, Aasold Nielsen, Jens Kittelsen, Niels Nielsen alle fra Brevig.

27.07.1794: Døbt Abraham, forældre Ole Erechsen Giømble og kone Else Kiøstolfsdatter. Faddere: Erech Nielsen Eegs kone Mari Larsdatter, pigen Kirsten Catharine Halvorsdatter i Langesund, Hans Jørgensen Giømble, Jens Johnsen Eeg og Jacob Sigurdsen i Langesund.

03.08.1794: Mads fød den 18de Julii, foreldre Jacob Michelsen Linna og kone Karen Madsdatter. Faddere: Gunder Madsens kone i Stathellet Karen Nielsdatter, pigen Gunild Marie Andersdatter Wingereij, Jacob Sørensen Schiærche, Kield Andersen Linna, Niels Madsen i Stahellet.

10.08.1794: Hans Petter fød den 31te Julii, foreldre Lars Johannesen nordre Rogn og kone Else Hansdatter. Faddere: Amund Høevigs kone fra Langesund Anne Kirstine Johannesdatter, pigen Berthe Marie Larsdatter Winje, Aasold Gundersen Rugtvedt, Zacharias Simensen Rogn, Lars Thronsen Rognstranden.

17.08.1794: Jacob, foreldre Hans Jacobsen Ancher og kone Giøreld Hansdatter. Faddere: Enken Giertrud Ancher, pigen Ingeborg Olsdatter, Christopher Jacobsen Ancher, Ole Olsen, Hans Olsen alle i Langesund.

24.08.1794: Else Marie fød den 11te Aug, foreldre Ole Gullichsen Hafredahl og kone Aase Marie Christophersdatter. Faddere: Jørgen Pedersen Wissestadhaggens kone Anne Christophersdatter, pigen Marie Simensdatter Feseth, Christopher Johnsen, Niels Evensen, Ole Larsen alle fra Hafredahl.

31.08.1794: Hans Petter fød den 21de Aug, foreldre Isaach Christensen Sødtholdt og kone Kirstine Simensdatter. Faddere: John Simensen Thorsdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pigen Karen Marie Christophersdatter Stoche, Hans Christensen Bamble, Michel Christensen Hafreager, Hans Amundsen Winje.

31.08.1794: Jacob fød den 25de Aug, foreldre John Jørgensen i Stathellet og kone Marthe Andersdatter. Faddere: Hans Olsen Asvalds kone Anne Jørgensdatter, pigen Ingeborg Gresdatter, Ole Larsen, Peder Knudsen alle i Stathellet, Niels Anundsen fra Christiandsands Stift.

06.09.1794: Lars fød den 30te Aug, foreldre Lars Knudsen Houchedahl og kone Marie Halvorsdatter. Faddere: Lars Pedersen Glittums kone Kari Thoersdatter, pigen Ingeborg Olsdatter, Ole Biørnsen, Arnold Pedersen alle fra Houchedahl, Gullich Larsen Glittum.

07.09.1794: Jacobia Carolina, foreldre Niels Andersen Tveten paa Strand og kone Ingeborg Nielsdatter. Faddere: Mette Marie Schiødt, pigen Karen Møller, Isaach Mathiassen Asdahl, Hans Jochum With, Ole Larsen Ravenes, Isaach Tellevsen Klep, Knud Thoersen.

07.09.1794: Friderica, foreldre Christian Hansen Skomager og kone Karen Pedersdatter. Faddere: Christen Halvorsen Gietterøens kone Aase Pedersdatter, pigen Berthe Thomasdatter, Fridrich Knoff, Søren Amundsen Sigtesøen, Hans Olsen i Langesund.

14.09.1794: Anders fød den 30te Aug, foreldre Søren Andersen Walle og kone Aase Erechsdatter. Faddere: Engebreth Olsen Bresands kone Mari Nielsdatter, pigen Anne Marie Berntsdatter Baggerovnen, Jacob Andersen Rørholdt, Even Jørgensen vestre Tveten, Severind Gundersen Brevigstranden.

side 122-123.

14.09.1794: Dorothea Marie fød den 30te Aug, foreldre Hans Larsen nedre Sortedahl og kone Anne Andersdatter. Faddere: Erech Tellevsen Bergs kone Aase Isachsdatter, pigen Maren Susanne Isaachsdatter Klep, Thoer Steensen Giømble, Isaach Jørgensen i Stathellet, Søren Tellevsen Klep.

14.09.1794: Anne Susanne Christine fød den 1te Sept, foreldre Tosten Aanesen Tinnerholdt og kone Berthe Amundsdatter. Faddere: Ole Jensen Esses kone Ingeborg Rasmusdatter, pigen Anne Marie Hansdatter, Amund Christensen Winje, Ole Jensen Esse, Peder Anundsen Tinnerholdt.

14.09.1794: Groe fød den 3de Aug, foreldre Tosten Tychesen i Ombosnes og kone Inger Anundsdatter. Faddere: Aslach Danielsens kone Ingeborg Tychesdatter, pigen Anne Magrethe Thoersdatter Stoche, Tyche Aslachsen i Ombosnes, Hans Christensen Hydahl, Christopher Olsen Findahl.

21.09.1794: Maren fød den 11te Sept, foreldre Aane Olsen Bambleeie og kone Aase Olsdatter. Faddere: Hans Christensen Bambles kone Inger Gundersdatter, pigen Sara Olsdatter Bamble, Hans Larsen Schougen, Asbiørn Halvorsen Bambleeie, Lars Jensen Bamble.

27.09.1794: Sophie Marie fød den 21de Sept, foreldre Ole Evensen Winje og kone Marthe Mannassedatter. Faddere: Hans Elliasen Høens kone Gunild Evensdatter, pigen Berthe Marie Larsdatter Winje, Mannasse Danielsen Riiss, John Simensen Thorsdahl, Thoer Evensen Winje.

28.09.1794: Hans, foreldre Even Christensen og kone Boel Olsdatter. Faddere: Halvor Hansen Smeds kone Magrethe Christensdatter, pigen Kirsten Christensdatter, Peder Thoersen, Hans Jacob Rasmussen, Thoer Larsen.

28.09.1794: Anne, foreldre Eilert Larsen Barfod og kone Aase Halvorsdatter. Faddere: Anders Andersens kone Aase Maria Larsdatter, pigen Kirsti Olsdatter, Bertel Andersen, Lars Larsen Barfod, Abraham Larsen Barfod.

28.09.1794: Aase Marie, foreldre Ole Rolfsen Nuestad og kone Marthe Tellevsdatter. Faddere: Erech Bergs kone Aase Isaachsdatter, pigen Berthe Marie Amundsdatter, Erech Andersen Lien i Sollums sogn, Anders Tellevsen i Brevig, Isaach Tellevsen Klep.

05.10.1794: Ingeborg Marie fød den 3de Oct, foreldre Ole Larsen Svindland og kone Mari Anundsdatter. Faddere: Knud Halvorsen Kiørestads kone Anne Anundsdatter, pigen Anne Olsdatter Dahl, Knud Halvorsen Kiørestad, Andreas Pedersen Brevigstranden, Henrich Clausen Aabye.

12.10.1794: Anne Marie fød den 6te Oct, foreldre Halvor Haraldsen Glittum og kone Aase Marie Simensdatter. Faddere: Mads Larsen Kiærs kone Marechen Madsdatter, pigen Marie Simensdatter Feseth, Ole Biørnsen Houchedahl, Christen Simensen Feseth, Arnold Haraldsen Havredahl.

26.10.1794: Otto fød den 22de Oct, foreldre Hans Ottesen i Stathellet og kone Berthe Jacobsdatter. Faddere: Biørn Sigvaldsens kone Anne Mallene Bendixdatter, pigen Ingeborg Kirstine Greesdatter, Christen Larsen, Johan Justsen, Abraham Hermandsen alle i Stathellet.

26.10.1794: Aaste Marie fød den 23de Oct, foreldre Torgius Nielsen Døredahl og kone Inger Marie Evensdatter. Faddere: Tarald Nielsen Masterøds kone Marie Olsdatter, pigen Aaste Jensdatter, Even Jørgensen, Diderich Olsen, Jørgen Evensen alle fra vestre Tveten.

02.11.1794: Peder fød den 30te Oct, foreldre Erich Olsen i Stathellet og kone Helge Nielsdatter. Faddere: Ellias Michelsen Grasmyhrs kone Kirsten Jensdatter, pigen Gienechen Nielsdatter, Thoer Nielsen, Niels Madsen alle i Stathellet, Niels Pedersen Kraberødstranden.

02.11.1794: Mette Dorothea fød den 25de Oct, foreldre Thoer Steensen Giømble og kone Ingeborg Andersdatter. Faddere: Isaach Jørgensens kone i Stathellet Berthe Andersdatter, pigen Ingeborg Johnsdatter Eeg, Hans Larsen Sortedahl, Hans Jørgensen Giømble, Jens Johnsen.

08.11.1794: Isaach fød den 30te Oct, foreldre Hans Tellevsen Schougstad og kone Ellen Thomasdatter. Faddere: Lars Christensen Winjestrandens kone Marthe Thomasdatter, pigen Sara Amundsdatter Udgaarden, Erech Tellevsen Berg, Isaach Tellevsen, Søren Tellevsen begge fra Klep.

09.11.1794: Hans, foreldre Halvor Hansen Smed og kone Magrethe Catharine Christensdatter. Faddere: Anders Isaachsens kone Anne Susanne Hansdatter, pigen Berthe Marie Christensdatter, Hans Jensen, Søren Abrahamsen Rogn, Svend Knudsen alle fra Langesund.

09.11.1794: Anne Magrethe, foreldre Knud Johnsen Sallen og kone Margithe Nirisdatter. Faddere: Hans Olsen Rysklevs kone Anne Jørgensdatter, pigen Anne Lorentsdatter Sundbye, Abraham Larsen Barfod, Christen Andersen Reberbahnen, Hans Olsen Rysklev.

16.11.1794: Ingeborg fød den 11te Nov, foreldre Zacharias Andersen Sortedahl og kone Kirsten Marie Elliasdatter. Faddere: Ellias Hannsen Garstads kone Allet Pedersdatter, pigen Marthe Kirstine Christensdatter Sortedahl, Hans Elliasen Høen, Even Andersen Tangevold, Hans Hansen Sortedahl.

16.11.1794: Confirmeret hiemmedøbte barn Søren ved Porsgrunds kirke, foreldre Thoer Larsen Sillien i Bamble og kone Ingeborg Sørensdatter. Faddere: Erech Halvorsens kone Idde Pedersdatter, pigen Marthe Larsdatter, Niels Lucassen, Hans Nielsen, Anders Jacobsen, Anders Andersen.

30.11.1794: Jørgen, foreldre Lars Jørgensen og kone Marthe Engelsdatter. Faddere: Friderich Knoffes kone Ingeborg Enochsdatter, pigen Berthe Marie Amundsdatter, Anders Gullichsen, Jacob Sigurdsen, Søren Pedersen alle i Langesund.

30.11.1794: Efter kirketienesten døbt uægte barn kaldet Hans Holst, moderen enken Live Schavenius, udlagt til barnefader karlen Hans Holst. Faddere: Peder Hansen Sigtesøens kone Ingeborg Amundsdatter, pigen Anne Sørensdatter, Gieruld Olsen, Arve Hansen.

30.11.1794: Ole Wrager, moderen pige Ingeborg Hansdatter Hafredal, udlagt til barnefader karlen Ole Wrager. Faddere: pigerne Anne Magrethe Nielsdatter Krabbe, Anne Marie Hansdatter Hafredahl, Anders Isaachsen, Ole Larsen Schougen, John Sigurdsen.

07.12.1794: Simen fød den 2den Dec, foreldre Zacharias Simensen nordre Rogn og kone Ingeborg Marie Aslachsdatter. Faddere: Amund Christensen Winjes kone Anne Magrethe Simensdatter, pigen Kirsten Marie Sørensdatter Sødtholdt, Aslach Nielsen Klyve fra Sollum sogn, Mannase Danielsen Riiss, Lars Johannesen Rogn.

07.12.1794: Gunild Marie fød den 3de Dec, foreldre Harald Olsen og kone Kirstine Jensdatter i Stathellet. Faddere: Kone Mari Erechsdatter fra Brevig, pigen Anne Olsdatter, Lars Christensen, Samuel Linstrøm, Hans Rasmusen alle i Stathellet.

25.12.1794: Thoer født den 10de Dec, foreldre Michel Christensen Hafreager og kone Anne Marie Thoersdatter. Faddere: Isaach Christensen Sødtholdts kone Kirstine Simensdatter, pigen Kari Evensdatter Høen, Hans Christensen Bamble, Hans Thoersen Høen, Anders Hansen Findahl.

25.12.1794: Abraham fød den 16de Dec, foreldre Hans Larsen østre Tveten og kone Else Abrahamsdatter. Faddere: Zacharias Evensen Tvetens kone Leene Abrahamsdatter, pigen Gunild Andersdatter Wingereij, Lars Olsen i Stathellet, Søren Abrahamsen i Langesund, Thoer Andersen Høen.

25.12.1794: Niels fød den 11te Dec, foreldre Aasold Nielsen østre Brevig og kone Live Gouthesdatter. Faddere: Ellev Anundsens kone Gierterud Andersdatter, pigen Kirsten Nielsdatter, Kittel Jensen, Kield Nielsen, Knud Amundsen alle fra østre Brevig.

25.12.1794: Jørgine fød den 11te Dec, foreldre Christen Jørgensen Biercheseth og kone Kirsten Larsdatter. Faddere: Erech Eegs kone Mari Larsdatter, pigen Ingeborg Christensdatter Biercheseth, Erech Nielsen Eeg, Thron Christensen Rønholt, Lars Mortensen Fostvedt.

25.12.1794: Maren Johanne fød den 22de Dec, foreldre Thoer Biørnsen Trosbyeeie og kone Boel Pedersdatter. Faddere: John Biørnsens kone Ingeborg Torchelsdatter, pigen Maren Kirstine Hansdatter Mellebye, Anders Pedersen Kiørestad, Anders Jensen Rachestad, Ole Olsen Traasbye.

side 124-125.

11.01.1795: Karen Kirstine fød den 5te Jan, foreldre Johannes Olsen Bierchesetheie og kone Ellen Amundsdatter. Faddere: Lars Thoersen Brevigstrandens kone Johanne Olsdatter, pigen Else Amundsdatter Udgaarden, Ole Johannesen, Lorentz Olsen, Ole Olsen alle fra Aabyeeie.

13.01.1795: Petronelle, foreldre Laurits Andreas Aamodt og kone Marsi Aamodt. Faddere: Jørgen Dahls kone Kirstine Dahl fra Brevig, jomfrue Inger Marie Aamodt, Wissiteur Wisløff, John Petter Hansen, Halvor Jørgensen Dahl fra Brevig.

18.01.1795: Jens fød den 3de Jan, foreldre Niels Knudsen Moedahlen under søndre Rørholdt og kone Marthe Jensdatter. Faddere: Sergeant Solgaards kone fra Rørholdteie Anne Larsdatter, pigen Anne Magrethe Gulbrandsdatter Aasland, Peder Erechsen Storøe, Hans Jensen Oleshuul, Berthel Svenomsen Præstegaarden.

18.01.1795: Kirstine fød den 14de Jan, foreldre Hans Jacobsen Midrogn og kone Ingeborg Olsdatter. Faddere: Amund Christensen Winjes kone Anne Magrethe Simensdatter, pigen Ingeborg Hansdatter, Ole Nielsen, Hans Sørensen alle fra Midrogn, Frans Jacobsen Bierchøen fra Eidanger.

01.02.1795: Inger Kirstine fød den 23de Jan, foreldre Lars Olsen øvre Schougen og kone Marie Olsdatter. Faddere: Ole Taraldsen Wiigs kone Kirsten Hansdatter, pigen Marie Gundersdatter Schougen, Isaach Abrahamsen Rosland, Hans Olsen Udgaarden, Ole Olsen øvre Schougen.

01.02.1795: Sara fød den 13de Jan, foreldre Ole Nielsen Døredahleie og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Torgius Nielsen Døredahls kone Inger Marie Evensdatter, pigen Anne Marie Anundsdatter Døredahlseie, Lars Olesen Tveraaen, Knud Andersen og Niels Anundsen Bakke.

01.02.1795: Karen Marie fød den 22de Jan, foreldre Erech Simensen Tveteneie og kone Anne Marie Enersdatter. Faddere: Hans Abrahamsen Høens kone Pernille Simensdatter, pigen Thore Magrethe Evensdatter østre Tveten, Ener Larsen Tveteneie, Lars Christensen Winjestranden, Ole Torbiørnsen Schougen.

01.02.1795: Karen Marie fød den 31te Jan, foreldre Anthoni Jacobsen Bambleeie og kone Aaste Tostensdatter. Faddere: John Simensen Thorsdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pigen Aaste Marie Torbiørnsdatter, Amund Thoersen, Hans Elliassen alle fra Høen, Michel Hansen Bamble.

01.02.1795: Ingeborg fød den 30te Jan, foreldre Alv Hansen Wissestad og kone Karen Thronsdatter. Faddere: Thron Christensen Rønholdts kone Aslaug Jensdatter, pigen Ingeborg Hansdatter Wissestad, Thron Christensen Rønholdt, Niels Nielsen i Ombosnæss, Tallach Levordsen Wissestadhagen.

02.02.1795: Andrea Schouw, foreldre Daniel Georg Norman paa Langøen og kone Annechen Norman. Faddere: Hr. Jacob Julls kone Birgithe Dorothea Jull, jfr Helvig Susanne Linaae, Wissiteur N. Wisløff, Jacob Lug, Gabriel Laurentuis Schouw.

08.02.1795: Hans fød den 29de Jan, foreldre Torgrim Torgersen Udgaarden og kone Aaste Olsdatter. Faddere: pigerne Inger Olsdatter Bamble Præstegaard, Sara Amundsdatter Udgaarden, Anders Amundsen Aabye, Lorentz Olsen Aabyeeie, Lars Olsen Udgaarden.

08.02.1795: Thore Marie fød den 2den Febr, foreldre Knud Knudsen Hafreagereie og kone Thore Halvorsdatter. Faddere: Hans Jacobsen Sødtholdts kone Anne Abrahamsdatter, pigen Marthe Willumsdatter ibidem, Hans Olsen Udgaarden, Anders Hansen Findahl, Simen Sørensen Sødtholdt.

14.02.1795: Anne fød den 3de Febr, foreldre Jacob Halvorsen Blegelien og kone Karen Amundsdatter. Faddere: Gunder Grimserøds kone Ahlet Hansdatter, pigen Guren Marie Halvorsdatter, Halvor Jacobsen, Halvor Sigvaldsen alle fra Blegelien, Gunder Olsen Grimserød.

21.02.1795: Kari fød den 14de Febr, foreldre Anders Andersen Busterød og kone Marthe Nielsdatter. Faddere: Ovald Torgersen Sætres kone Anne Nielsdatter, pigen Anne Marie Amundsdatter Busterød, Torgrim Jensen Dahl, Søren Andersen Busterød, Peder Nielsen Døredahl.

22.02.1795: Lars fød den 15de Febr, foreldre John Andersen Sortebougen og kone Kirstine Isaachsdatter. Faddere: Zacharias Andersen Sortedahls kone Kirsten Marie Elliasdatter, pigen Anne Marie Isaachsdatter Wissestad, Hans Larsen, Lars Andersen Sortedahl, Even Andersen Tangevold.

22.02.1795: Sigri fød den 20de Febr, foreldre Anders Torgiussen Waag og kone Anne Berulfsdatter. Faddere: Abraham Amundsen Esses kone Berthe Torgiusdatter, pigen Berthe Bærulsdatter, Torgius Andersen, Beruld Torgiussen alle fra Waag, Abraham Amundsen Esse.

01.03.1795: Anders fød den 24de Febr, foreldre Ole Andersen i Stathellet og kone Anne Magrethe Jørgensdatter. Faddere: Lars Larsen Schougens kone Johanne Olsdatter, pigen Anne Marie Knudsdatter, Jacob Jacobsen, Isaach Jørgensen, Niels Madsen alle fra Stathellet.

01.03.1795: Ole fød den 24de Febr, foreldre Lars Pedersen Glittum og kone Kari Thorsdatter. Faddere: Halvor Haraldsen Glittums kone Aase Marie Simensdatter, pigen Marie Simensdatter Feseth, Thomas Pedersen, Niels Erechsen Glittum, Knud Larsen Houchedahl.

01.03.1795: Asbiørn fød den 27de Febr, foreldre Jens Gundersen Sandvigen og kone Torbor Asbiørnsdatter. Faddere: John Olsens kone Anne Olsdatter, pigen Inger Mortensdatter, Johan Olsen alle fra Rognstranden, Ole Asbiørnsen Sandvigen, Niels Johnsen Rogn.

04.03.1795: Anne Gurine, foreldre Christopher Jacobsen og kone Giørild Olsdatter. Faddere: Ole Olsens kone Kirstine Michelsdatter, pigen Inger Isaachsdatter, Christian Bentsen, Hans Jacobsen, Peder Hansen Hafredahl alle i Langesund.

08.03.1795: Gurine, foreldre Christen Olsen og kone Marie Halvorsdatter. Faddere: John Thoersens kone Ingeborg Thoersdatter, pigen Maren Svendsdatter, Diderich Jensen alle fra Langesund, Christen Halvorsen og Halvor Halvorsen Gietterøen.

08.03.1795: Efter kirketienesten døbt pigen Ide Jacobine Tengelsdatters uægte barn kaldet Hellene Holst, udlagt til barnefader karlen Hans Holst. Faddere: Saamund Asbiørnsens kone Berthe Marie Hansdatter, pigen Marthe Hansdatter, Tengel Jensen, Hans Jensen, Saamund Asbiørnsen alle fra Langesund.

15.03.1795: Inger Marie fød den 12te Martii, foreldre Peder Andersen Bieleth og kone Anne Gundersdatter. Faddere: Even Thoersen Ringeschiøes kone Anne Andersdatter, pigen Sigri Andersdatter Feseth, Ole Thoersen Rønholdt, Even Thoersen Ringeschiøe, Casper Caspersen Walserød.

22.03.1795: Jørgen, foreldre Isaach Jørgensen i Stathellet og kone Berthe Andersdatter. Faddere: Thoer Giømbles kone Ingeborg Andersdatter, pigen Anne Marie Knudsdatter, Thoer Giømble, Jens Johnsen, Ole Andersen.

22.03.1795: Ingeborg Marie fød den 6te Martii, foreldre Lars Andersen Sortedahl og kone Marie Rasmusdatter. Faddere: Erech Bergs kone Aase Isaachsdatter, pigen Maren Susanne Isaachsdatter Klæp, Zacharias Andersen Sortedahl, Christen Jørgensen Graatten i Sollum sogn, Even Andersen Tangevold.

29.03.1795: Thoer fød den 18de Martii, foreldre Hans Thoersen Høen og kone Kirsten Tostensdatter. Faddere: Amund Thoersen Høens kone Anne Andersdatter, pigen Aaste Marie abrahamsdatter, Thoer Thoersen Høen, Michel Christensen Hafreager, Hans Tostensen Rugtvedt.

29.09.1795: Anne Marie fød den 19de Martii, foreldre Hans Sørensen Midrogn og kone Kari Anundsdatter. Faddere: Hans Jacobsen Midrogns kone Ingeborg Olsdatter, pigen Mette Magrethe Thronsdatter, Lars Thronsen Rognstranden, Ole Nielsen Rogn, Niels Simensen Feseth.

31.03.1795: Jørgen Johan, foreldre Henrich Erboe i Langesund og kone Gunild Marie Erboe. Faddere: Hr. Jacob Cudrios kone Mad. Magrethe Cudrio, jomfruerne Jørgine Erboe og Anne Johanne Erboe, hr. Wissiteur Wisløff, Johan Christian Baar, Henrich Green, Johannes Aschildsen.

05.04.1795: Gunild, foreldre Anders Magnusen Bergsland og kone Anne Torbiørnsdatter. Faddere: pigerne Thore Marie Thoersdatter Stoche og Annechen Johannesdatter Bergsland, Gunder Olsen og Ole Gundersen Gierstadeie, Lars Johannesen Walgreen.

07.04.1795: Sigvald fød den 27de Martii, foreldre John Sigvaldsen Grummestad og kone Berte Nielsdatter. Faddere: Niels Ellevsen Grummestads kone Ingeborg Svendsdatter, pigen Guren Marie Halvorsdatter, Jacob Halvorsen Blegelien, Niels Ellevsen Grummestad, Torgrim Sigvaldsen Wissestadeie.

12.04.1795: Anne Magrethe fød den 3de April, foreldre Ellev Pedersen Fossung og kone Mari Nielsdatter. Faddere: Enken Ingeborg Ellevsdatter Stavenes, Pigen Aase Nielsdatter vestre Fossung, Knud Gundersen og Hans Pedersen Stavenæss, Christian Hansen Mørchevigen alle fra Sannichedahl.

19.04.1795: Amund fød den 13de April, foreldre Gunuld Osmundsen Flotten og kone Anne Olsdatter. Faddere: Thoer Schougens kone Anne Marie Gierdtsdatter, pigen Aaste Marie Olsdatter Flotten, Gierdt Olsen Gierseth, Peder Gierdtsen Polland, Hans Torbiørnsen Nyhuus.

side 126-127.

19.04.1795: Marthe fød den 10de April, foreldre Aasold Gullichsen Kiørestad og kone Marechen Danielsdatter. Faddere: Knud Halvorsen Kiørestads kone Anne Anundsdatter, pigen Hellene Halvorsdatter Trosbye, Søren Christensen, Lars Gullichsen, Johnm Pedersen alle fra Kiørestad.

19.04.1795: Berthe Hellene fød den 12te April, foreldre Niels Magnusen Tangevoldeie og kone Ragnild Arnoldsdatter. Faddere: Anders Tangevolds kone Ingeborg Zachariasdatter, pigen Anne Nirisdatter Tangevold, Mannasse Danielsen Riiss, Isaach Tostensen Rugtvedt, Iver Hansen nordre Rogn.

10.05.1795: Else Marie, foreldre Ole Hansen i Langesund og kone Anne Olsdatter. Faddere: Hans Jacobsen Anchers kone Giørild Hansdatter, pigen Inger Isaachsdatter Arøe, Henrich Pedersen, Peder Hansen Hafredahl, Christen Schieldrup skomager.

10.05.1795: Efter kirketienesten døbt et uægte barn fød af pigen Marie Berthelsdatter kaldet Kirstine, blev udlagt til barnefader en ungkarl Erland Larsen skal være fra Drammen, der fahrer omkring som fragtemand. Faddere: pigerne Anne Magrethe Nielsdatter Krabbe, Anne Sørensdatter, Lars Andersen Høst, Jacob Sigurdsen, Lars Nielsen Krabbe.

17.05.1795: Sigri fød den 14de Maii, foreldre Abraham Amundsen Esse og kone Berthe Torgiusdatter. Faddere: Ole Jensen Esses kone Ingeborg Rasmusdatter, pigen Berthe Bæruldsdatter, Anders Torgiusen, Bæruld Torgiusen alle fra Waag, Niels Evensen Esse.

24.05.1795: Johanne fød den 10de Maii, foreldre Lars Mortensen Fostvedt og kone Kari Jørgensdatter. Faddere: Svend Nielsen Fossungs kone fra Sannichedahl Ingeborg Jørgensdatter, pigen Gunild Wraalsdatter, Ole Mortensen Fostvedt, Christen Jørgensen Biercheseth, Anders Andersen Busterød.

25.05.1795: Anne Kirstine, foreldre Ole Pedersen i Langesund og kone Sophie Nielsdatter. Faddere: Hans Thomas Sebiørnsens kone Gierterud Pedersdatter, pigen Pernille Larsdatter, Niels Jensen Høeg, Ole Larsen, Ole Nielsen Høeg.

31.05.1795: Marthe Marie fød den 22de Maii, foreldre Anders Andersen Sortebougen og kone Berthe Marie Knudsdatter. Faddere: Collier Sommers kone Johanne Marie Sommer, pigen Inger Knudsdatter Waltersen, Hans Andersen alle fra Scheen, Hans Rasmusen Ødelund, Isaach Tellevsen Klep.

06.06.1795: Lars fød den 26de Maii, foreldre John Simensen Thoersdahl og kone Mette Kirstine Evensdatter. Faddere: Lars Simensen Bambles kone Karen Hansdatter, pigen Pernille Larsdatter, Amund Christensen, Thoer Evensen alle fra Winje, Hans Elliasen Høen.

07.06.1795: Jørgen Petter, foreldre Niels Kiøstolfsen i Langesund og kone Ingeborg Pedersdatter. Faddere: Amund Gundersen Brevigs kone Inger Larsdatter, pigen Anne Marie Nielsdatter Langøen, Peder Hansen Hafredahl, Jahn Petersen, Torchel Sørensen begge fra Langøen.

14.06.1795: Even fød 6te Juni, foreldre Niels Evensen Esse og kone Pernille Amundsdatter. Faddere: Ole Winjes kone Marthe Manassedatter, pigen Pernille Larsdatter, Thoer Evensen begge fra Winje, Amund Sørensen Mellebye, Abraham Amundsen Esse.

14.06.1795: Efter kirketienesten døbt uægte pigebarn Ellen Marie fød den 9de Juni, foreldre pigen Mari Andersdatter Hartvedt som har udlagt til barnefader uconfirmeret dreng Ole Gundersen fra Drangedahl. Faddere: Even Thoersen Ringeschiøes kone Anne Andersdatter, pigen Anne Marie Torgrimsdatter Rørholdt, Peder Andersen Billeth, Even Thoersen Ringeschiøe, Lars Michelsen Lund fra Langesund.

27.06.1795: Magrethe fød 22de Junii, foreldre Isaach Abrahamsen Rosland og kone Berthe Olsdatter. Faddere: Peder Andersen Bieleths kone Anne Gundersdatter, pigen Anne Isaachsdatter Rosland, Ole Abrahamsen Høen, Ole Olsen, Isaach Olsen Schougen øvre.

05.07.1795: Guren Maria fød den 23de Junii, foreldre Niels Svendsen Fillestad og kone Anne Sophie Nielsdatter. Faddere: Niels Høegs kone Karen Svendsdatter, pigen Maren Svendsdatter, Ole Nielsen Høeg alle fra Langesund, Sergeant Erech Fielstad paa Eeg, Lars Nielsen Fillestad.

05.07.1795: Anne Kirstine fød den 2den Julii, foreldre Gullich Larsen i Stathellet og kone Ingeborg Nielsdatter. Faddere: Lars Christensens kone Johanne Karine Christensdatter, pigen Gienichen Nielsdatter, Lars Larsen Schougen Christen Christensen, Thomas Caspersen alle i Stathellet.

02.08.1795: Kiøstolf, foreldre Abraham Kiøstolfsen Bambleeie og kone Gunild Brynildsdatter. Faddere: Lars Olsen øvre Schougens kone Marie Olsdatter, pigen Abigael Larsdatter Bamble, Knud Erechsen Bambleeie, Taral Olsen Wiig, Isaach Olsen øvre Schougen.

02.08.1795: Kirstine fød den 22de Julii, foreldre Peder Gierdtsen Polland og kone Boel Gundersdatter. Faddere: Amund Madsen Roverøds kone Kari Gierdtsdatter, pigen Gunild Kittelsdatter Rugtvedt, Gierdt Olsen Gierseth, Aasold Gundersen Rugtvedt, Gunuld Osmundsen Flotten.

02.08.1795: Marthe fød den 25de Julii, foreldre Jørgen Tellevsen Trosbyeeie og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Thoer Biørnsen Trosbyeeies kone Boel Pedersdatter, pigen Hellene Halvorsdatter Trosbye, Anund Tollevsen, Kield Nielsen østre Brevig, Søren Andersen Busterød.

02.08.1795: Confirmeret hiemmedøbte barn kaldet Magrethe fød den 25de Julii, foreldre Torger Evensen i Ombosnæss og kone Lispet Ellevsdatter. Faddere: Aslach Danielsens kone Ingeborg Tychesdatter, pigen Inger Ellevsdatter, Ellev Thronsen, Ole Pedersen alle fra Ombosnæss, Berthel Svennomsen Bamble Præstegaard.

16.08.1795: Karen Christine fød den 9de Aug, foreldre Jens Christensen i Stathellet og kone Marthe Caspersdatter. Faddere: Gunder Madsens kone Karen Nielsdatter, pigen Anne Arnoldsdatter, Lars Larsen Schougen, Niels Madsen, Thomas Caspersen alle i Stathellet.

16.08.1795: Anne Marie fød den 11te Aug, foreldre Jacob Christensen Hafsund og kone Anne Marie Andersdatter. Faddere: Claus Christensen Hafsunds kone Aase Marie Sørensdatter, pigen Maren Kirstine Simensdatter Trosbye, Simen Sørensen Trosbye, Findbue Ansteensen Hafsund, Lars Ellingsen Findmark.

16.08.1795: Ragni fød den 1ste Aug, foreldre Ole Jacobsen Hasleeie og kone Sigri Kittelsdatter. Faddere: Svend Nielsen Grummestads kone Ingeborg Jørgensdatter, pigen Ingeborg Abrahamsdatter Schougen, Peder Andersen Bieleth, Jens Jacobsen Hartvedt, Gunder Erechsen Moeeie.

16.08.1795: Efter kirketienesten døbt 2de uægte barn kaldet Karen Kirstine og Anne Barbro, foreldre pigen Anne Larsdatter tilholdende paa Wissestad, til barnefader blev udlagt ungkarl Ole Olsen fra Stoche sogn ved Tønsberg. Faddere: Alv Hansen Wissestads kone Karen Thronsdatter, Anders Andersen Busterøds kone Marthe Nielsdatter, pigerne Ingeborg Hansdatter og Anne Marie Isaachsdatter begge fra Wissestad, Lars Christensen Wissestad, Thron Christensen Rønholdt, Lars Gullichsen, Lars Pedersen Glittum, Ole Evensen Dahl, Jørgen Ellevsen Gonge-Rønningen.

23.08.1795: Døbt ved Drangedahls kirke Søneve, foreldre Gunder Knudsen Schare-Elven og kone Kiersten Trulsdatter. Faddere: Marechen Halvorsdatter Aasland, pigen ? Jensdatter Strømøe, Ole Knudsen Rugseth, Peder Halvorsen Schare, Ole Jensen Oleshuul.

30.08.1795: Maren, foreldre Hans Olsen Eegs-Rønningen og kone Anne Gundersdatter. Faddere: pigerne Berthe Marie Ellevsdatter i Stathellet og Ingeborg Olsdatter i Langesund, Sergiant Erech Fielstad paa Eeg, Lars Amundsen Asvald, Sivert Olsen i Stathellet.

side 128-129.

06.09.1795: Gullich fød den 25de Aug, foreldre Hans Gullichsen Kiørestad og kone Ingeborg Kiøstolfsdatter. Faddere: kone Aase Kiøstolfsdatter fra Langøen, pigen Anne Halvorsdatter, Aasold Gullichsen Kiørestad, Torbiørn Kiøstolfsen, Torger Rasmusen Blegelieeie.

06.09.1795: Andreas fød den 25de Aug, foreldre Anders Amundsen Baggerovnen og kone Ellen Bentsdatter. Faddere: Jacob Halvorsen Blegeliens kone Karen Amundsdatter, pigen Anne Halvorsdatter Blegelien, Søren Andersen Walle, Didrich Olsen, Jørgen Evensen vestre Tveten.

13.09.1795: Karen fød den 10de Sept, foreldre Ellev Anundsen østre Brevig og kone Gierterud Andersdatter. Faddere: Kield Nielsens kone Else Marie Evensdatter, pigen Inger Kittelsdatter, Aasold Nielsen, Lars Thoersen alle fra østre Brevig, Ole Larsen Aasland i Sollum sogn.

13.09.1795: Aase Catharine fød den 8de Sept, foreldre Aavald Torgersen Sættre og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Ole Nielsen Masterødeies kone Anne Nielsdatter, pigen Berthe Nielsdatter Døredahl, Peder Nielsen Døredahl, Niels Evensen Hafredahl, Ole Mortensen Fostvedt.

20.09.1795: Anne Gurine, foreldre Ole Ougensen Mørch og kone Berthe Gundersdatter i Langesund. Faddere: Ougen Mørches enke Berthe Christensdatter, pigen Berthe Margrethe Andersdatter, Amund Gundersen Brevig, Christian Bentsen, Anders Larsen Grønerøe.

20.09.1795: Gunild Marie, foreldre Søren Abrahamsen i Langesund og kone Anne Pedersdatter. Faddere: Jacob Bierchøens kone Berthe Jacobsdatter, pigen Inger Pedersdatter, Anders Pedersen, Friderich Knoff, Jacob Jacobsen Bierchøen.

20.09.1795: Inger, foreldre John Thoersen og kone Ingeborg Thoersdatter i Langesund. Faddere: Christen Olsen Væstlændings kone Marie Halvorsdatter, pigen Mari Svendsdatter, Thoer Gullichsen, Abraham Larsen Barfod, Thoer Larsen.

27.09.1795: Even fød den 21de Sept, foreldre Zacharias Evensen østre Tveten og kone Leene Abrahamsdatter. Faddere: Tellev Sivertsens kone Mallene Abrahamsdatter, pigen Thore Magrethe Evensdatter Tveten, Hans Abrahamsen Høen, Ole Abrahamsen Høen, Kield Nielsen østre Brevig.

27.09.1795: Anders fød den 15de Sept, foreldre Aslach Pauelsen Grasmyhreie og kone Gunild Gundbiørnsdatter. Faddere: Ellias Michelsen Grasmyhrs kone Kirsten Jensdatter, pigen Kirsten Torchelsdatter Eeg, Ellias Michelsen Grasmyhr, Lars Andersen, Hans Nielsen begge fra Eeg.

27.09.1795: Anne Marie fød den 22de Sept, foreldre Peder Pedersen i Ombosnæss og kone Anne Magrethe Thoersdatter. Faddere: Zacharias Simensen Rogns kone Ingeborg Marie Aslachsdatter, pigen Thore Marie Thoersdatter Sødtholdt, Thoer Zachariasen i Ombosnæss, Zacharias Christophersen, Søren Christophersen østre Stoche.

11.10.1795: Ingeborg, foreldre Anders Nielsen og kone Anne Catharine Gierdtsdatter. Faddere: Ole Hansens kone Anne Olsdatter, pigen Mari Svendsdatter, Ole Brynildsen, Jacob Sigurdsen, Johan Wilhelm Andreassen.

18.10.1795: Anders fød den 12te Oct, foreldre Kield Andersen Linna og kone Anne Marie Madsdatter. Faddere: Aasold Gundersen Rugtvedts kone Anne Andersdatter, pigen Gunild Marie Andersdatter Wingereij, Mads Larsen Kiær, Jacob Michelsen Linna, Lars Andersen Rønholdt.

18.10.1795: Even fød den 7de Oct, foreldre Hans Elliasen Høen og kone Gunild Evensdatter. Faddere: Hans Abrahamsen Høens kone Pernille Simensdatter, pigen Anne Marie Elliasdatter Garstad, Zacharias Andersen Sortedahl, Ole Evensen, Thoer Evensen Winje.

18.10.1795: Søren fød den 9de Oct, foreldre Peder Larsen Asvald og kone Johanne Olsdatter. Faddere: Lars Amundsen Asvalds kone Magrethe Nielsdatter, pigen Marthe Willumsdatter Sødtholdt, John Nielsen Eeg, Grees Gregersen Asvald, Niels Madsen i Stathellet.

25.10.1795: Anund fød den 21de Oct, foreldre Tellev Anundsen østre Brevig og kone Kirsten Tellevsdatter. Faddere: Kield Nielsens kone Else Marie Evensdatter, pigen Sigri Anundsdatter, Ole Nielsen alle fra Brevig, Jørgen Tellevsen Trosbyeeie, Claus Larsen fra Langøen. (Jeg finner ingen andre referanser til dette paret. Faren er ganske sikkert sønn av Anund Tollefsen Brevik østre og Tone Gundersdatter. LBK)

25.10.1795: Anders fød den 16de Oct, foreldre Engebreth Andersen Tinnerholdt og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Christen Jørgensen Biercheseths kone Kirsten Larsdatter, pigen Kari Evensdatter Høen, Niels Olsen Svindland, Tosten Aanesen Tinnerholdt, Tellev Anundsen Breche.

30.10.1795: Inger Marie fød den 20de Oct, foreldre Halvor Henrichsen Moe og kone Inger Pedersdatter. Faddere: Enken Anne Pedersdatter Moe, pigen Boel Kirstine Bæruldsdatter, Claus Henrichsen, Henrich Clausen, Elling Clausen alle fra Aabye.

01.11.1795: Halvor, foreldre Ole Rasmusen i Langesund og kone Anne Torbiørnsdatter. Faddere: Rasmus Halvorsens kone Anne Marie Olsdatter, pigen Aaste Marie Torbiørnsdatter Høen, Ole Sørensen, Thoer Larsen, Christen Andersen.

01.11.1795: Ole, foreldre Gieruld Olsen og kone Anne Magrethe Nielsdatter. Faddere: Gunder Madsens kone Karen Nielsdatter Stathelle, pigen Berthe Marie Amundsdatter, Jacob Styhr, Hans Jacobsen Ancher, Søren Pedersen.

01.11.1795: Anders, foreldre Saamund Asbiørnsen og kone Berthe Marie Hansdatter. Faddere: Hans Jensens kone Inger Pauelsdatter, pigen Berthe Thomasdatter tiener hos Erboe, Hans Jensen, Ole Asbiørnsen, Svend Knudsen Langesund.

01.11.1795: Edel Sophie, foreldre Jacob Johannesen Lug og kone Anne Kirstine Lug. Faddere: Niels Hansen Pharos kone Edel Sophie Larsdatter, pigen Magdelena Pharo, Bertel Ravn, Lars Pharo, Abraham Pharo Langesund.

01.11.1795: Maren Kirstine, foreldre Anders Pedersen i Langesund og kone Kirstine Abrahamsdatter. Faddere: Søren Abrahamsens kone Anne Pedersdatter, pigen Inger Pedersdatter, Peder Thoersen, Ole Abrahamsen Høen, Thoer Olsen Moe.

04.11.1795: Halvor fød den 29de Oct, foreldre Amund Jacobsen vestre Brevig og kone Maren Halvorsdatter. Faddere: Hans Brøndstedts kone Marthe Jacobsdatter, pigen Lissebeth Jacobsdatter, Severin Gundersen, Andreas Pedersen, Ole Pedersen alle fra vestre Brevig.

08.11.1795: Christen fød den 30te Oct, foreldre Knud Hansen og kone Mari Nielsdatter i Stathellet. Faddere: Lars Olsens kone Anne Marie Larsdatter, pigen Inger Magrethe Nicolaidatter i Ombosnes, Biøren Sigvaldsen, Niels Gierdtsen, Peder Knudsen alle i Stathellet.

08.11.1795: Anne fød den 4de Nov, foreldre John Olsen søndre Rogn og kone Anne Olsdatter. Faddere: Morten Jensen Rogns kone Marthe Andersdatter, pigen Inger Mortensdatter, Morten Jensen, Johan Olsen alle fra søndre Rogn, Iver Hansen Rogn.

15.11.1795: Søren fød den 6te Nov, foreldre Isaach Christensen Sødtholdt og kone Kirstine Simensdatter. Faddere: John Jacobsen Sødtholdts kone Marthe Larsdatter, pigen Anne Marie Elliasdatter Garstad, Jacob Sørensen Schierche, Michel Christensen Hafreager, Anders Hansen Findahl.

15.11.1795: Niels Jørgen fød den 6te Nov, foreldre Kield Nielsen østre Brevig og kone Else Marie Evensdatter. Faddere: Ellev Anundsens kone Gierterud Andersdatter, pigen Kirsten Nielsdatter, Aasold Nielsen, Niels Nielsen alle fra østre Brevig, Zacharias Evensen Tveten.

15.11.1795: Kirsti fød den 6te Nov, foreldre Abraham Erechsen Stenerød og kone Else Gouthesdatter. Faddere: Lars Simensen Bambles kone Karen Hansdatter, pigen Boel Marie Abrahamsdatter Stenerød, Ole Andersen Rusch, Knud Erechsen Bambleeie, Isaach Olsen Schougen.

side 130-131.

22.11.1795: Petter, foreldre Hans Lund Linaae i Langesund og kone Allet Catharine Linaae. Faddere: Maddame Holst, jomfrue Helvig Linaae, Wissiteur Thode, Laritz Aamodt, Capt. Friderich Schveder.

11.10.1795: I Drangedahls kirke døbt Aasild, foreldre Ole Tellevsen Langekiær af Bamble sogn og kone Aase Mortensdatter. Faddere: Sønneve Tellevsdatter Moland, Aase Thorjusdatter Sættre, Peder Thorjusen Løvtangen, Niels Mortensen Sannæs, Peder Halvorsen Scharelven. Da denne døbeattest for sildig er indløben, har mand været nødsaget til at anføre den paa dette sted.

29.11.1795: Ole og Maren Kirstine Tvillinger fød den 17de Nov, foreldre Amund Thoersen Høen og kone Anne Andersdatter. Faddere: Michel Christensen Hafreagers kone Anne Marie Thoersdatter, Hans Thoersen Høens kone Kirsten Tostensdatter, pigerne Aaste Marie Abrahamsdatter og Kari Evensdatter Høen, Lensmand Hans Jacob Evensen Breche, Thoer Thoersen, Hans Elliasen, Hans Abrahamsen alle fra Høen, Amund Jacobsen Flotten, Lars Andersen Rønholdt.

29.11.1795: Aase Marie fød den 4de Nov, foreldre Levord Tallachsen Rørholdteie og kone Ingeborg Nielsdatter. Faddere: Hans Gullichsen Nyesteeneies kone Sigri Nielsdatter, pigen Mari Nielsdatter Aabye, Lars Nielsen Nyesteen, Thomas Knudsen Gonge, Tallach Levordsen Wissestadeie.

06.12.1795: Niels fød den 2den Dec, foreldre Ellias Michelsen søndre Rogn og kone Kirsten Jensdatter. Faddere: Isaach Gregersen Roslands kone Aslaug Jensdatter, pigen Kirsten Torchelsdatter Eeg, Ole Nielsen, Hans Jacobsen Midrogn, Thoer Olsen Moe fra Langesund.

06.12.1795: Peder fød den 29de Nov, foreldre Hovel Pedersen i Ombosnæs og kone Helge Johansdatter. Faddere: Niels Larsens kone i Ombosnæs Rusine Knudsdatter, pigen Marthe Johansdatter Høen, Peder Pedersen i Ombosnæs, Christopher Olsen Findahl, Lars Christensen Winjestranden.

06.12.1795: Elen Mathea fød den 30te Nov, foreldre Jacob Michelsen Linna og kone Karen Madsdatter. Faddere: Jacob Sørensen Schiærches kone Anne Torbiørnsdatter, pigen Gunild Marie Andersdatter Wingereij, Kield Andersen Linna, Niels Madsen i Stathellet, Gunder Jacobsen Schiærche.

06.12.1795: Evene Kristine fød den 25de Nov, foreldre Anders Amundsen Rognstranden og kone Stine Danielsdatter. Faddere: Thron Larsen Rognstrandens kone Leene Larsdatter, pigen Else Marie Amundsdatter Udgaarden, Thron Larsen Rognstranden, Lars Thorsen Rogn, Henrich Clausen Aabye.

13.12.1795: Anne Johanne, foreldre Anders Isaachsen og kone Susanna Hansdatter. Faddere: Berthel Andersens kone Helge Pedersdatter, pigen Børthe Stølesdatter, Abraham Isaachsen, Ole Olsen Koch, Jacob Sigurdsen alle i Langesund.

20.12.1795: Berthe Kirstine fød den 11te Dec, foreldre Lars Thoersen Aabye og kone Johanne Olsdatter. Faddere: Kittel Jensen Brevigs kone Marthe Gundersdatter, pigen Else Marie Amundsdatter Udgaarden, Ole Johannesen, Lorentz Olsen Aabyeeie, Ellev Amndsen Brevig.

25.12.1795: Lars fød den 18de Dec, foreldre Sergeant Erech Nielsen Fillestad fra Eeg og kone Mari Larsdatter. Faddere: Niels Svendsen Fillestads kone Anne Saaphie Nielsdatter, pigen Ingeborg Christensdatter Biercheseth, Lars Nielsen Fillestad, Christensen? i Stathellet, Ole Christensen Biercheseth.

25.12.1795: Jacob fød den 13de Dec, foreldre Lars Andersen Sillien og kone Anne Magrethe Petersdatter. Faddere: Thoer Larsen Silliens kone Ingeborg Sørensdatter, pigen Ingeborg Pedersdatter og Anders Jacobsen fra Herre, Anders Andersen, Anders Andersen begge fra Gierestad, John Thoersen Bolvig fra Sollum.

26.12.1795: Marthe Olea, foreldre Ole Rolfsen Nuestad og kone Marthe Tellevsdatter. Faddere: Gierulf Olsens kone Anne Magrethe Nielsdatter, pigen Inger Pedersdatter, Ole Olsen Koch, Ole Asbiørnsen, Svend Knudsen.

01.01.1796: Ingeborg Marie fød den 24de Dec, foreldre Zacharias Andersen Sortedahl og kone Kirsten Marie Elliasdatter. Faddere: Hans Larsen Sortedahls kone Anne Andersdatter, pigen Anne Marie Elliasdatter, Peder Elliasen Garstad, John Andersen Sortebougen, Thoer Andersen Tangevold.

03.01.1796: Anund fød den 31te Dec, foreldre Tellev Anundsen Brecheeie og kone Marthe Andersdatter. Faddere: Torbiørn Olsen Schougens kone Kari Evensdatter, pigen Ingeborg Christensdatter Biercheseth, Hans Sørensen Rogn, Halvor Pedersen Rognseie, Peder Anundsen Brecheeie.

10.01.1796: Niels, foreldre Niels Olsen Hallen og kone Ingeborg Nielsdatter. Faddere: Eilert Larsen Barfods kone Aaste Halvorsdatter, pigen Kirsten Christensdatter, Ole Sørensen, Gullich Thoersen, Rasmus Larsen.

17.01.1796: Knud fød den 13de Jan, foreldre Amund Knudsen Gonge og kone Kari Larsdatter. Faddere: Thomas Knudsen Gonges kone Else Marie Levordsdatter, pigen Anne Isaachsdatter Rosland, Lars Nielsen Nyesteen, Thomas Knudsen Gonge, Lars Olsen Tveraaen.

17.01.1796: Halvor fød den 7de Jan, foreldre Johannes Olsen Winjeeie og kone Anne Olsdatter. Faddere: Abraham Amundsen Esses kone Berthe Torjusdatter, pigen Anne Marie Hansdatter Winje, Amund Christensen Winje, Lars Olsen i Stathellet, John Pedersen skomager.

17.01.1796: Else Hellene fød den 5te Jan, foreldre Jacob Andersen nordre Rørholdt og kone Karen Simensdatter. Faddere: Hans Johnsens kone Pernille Erichsdatter, pigen Anne Marie Larsdatter, Hans Johnsen, Arnold Larsen alle fra Rørholdt, Søren Johnsen Blegelien.

17.01.1796: Sigri Marie fød den 7de Jan, foreldre Ole Taraldsen Wiig og kone Kirsten Hansdatter. Faddere: Lars Simensen Bambles kone Karen Hansdatter, pigen Sigri Evensdatter Thorsdahl, Svend Thoersen Nenseth, Christen Ellingsen Asdahleie, Lars Hansen Winje.

24.01.1796: Isaach og Niels Tvillinger fød den 19de Jan, foreldre Anund Jacobsen Flotten og kone Kirsten Andersdatter. Faddere: Amund Thoersen Høens kone Anne Andersdatter, Kield Andersen Linnas kone Anne Marie Madsdatter, pigerne Gunild Hansdatter Ombosnæs og Kari Kittilsdatter Rugtvedt, Aasold Gundersen Rugtvedt, Gunuld Osmundsen Flotten, Isaach Tostensen Rugtvedt, Hans Andersen Findahl, Lars Andersen Rønholdt, Niels Linne paa Breche.

24.01.1796: Ole fød den 17de Jan, foreldre Morten Olsen vestre Tveteneie og kone Thore Elertsdatter. Faddere: Diderich Olsens kone Ragnild Nielsdatter, pigen Inger Elertsdatter, Elert Knudsen, Diderich Olsen, Jørgen Evensen alle fra vestre Tveten og Rønningen.

31.01.1796: Jacob og Lars Peter Tvillinger, foreldre Erech Hansen Hafredahl og kone Live Gundersdatter i Langesund. Faddere: Ole Hansens kone Anne Olsdatter, Hans Jacobsens kone Giørild Hansdatter, pigerne Mari Svendsdatter og Maren Isaachsdatter, Ole Olsen Koch, Christian Bentzen, Peder Hansen Hafredahl, Rollof Tellevsen, Claus Pedersen, Ole Nielsen Høeg.

31.01.1796: Johan Zacharias, foreldre Anders Andersen og kone Aase Marie Larsdatter. Faddere: Eilert Larsen Barfods kone Aaste Halvorsdatter, pigen Anne Kirstine Sørensdatter, Bertel Andersen, Lars Larsen, Abraham Larsen Barfod.

07.02.1796: Halvor fød den 31te Jan, foreldre Knud Halvorsen Kiørestad og kone Anne Anundsdatter. Faddere: Ole Larsen Svindlands kone Mari Anundsdatter, pigen Torbor Anundsdatter, Aasold Gullichsen Kiørestad, Ole Jørgensen Walserød, Lars Ellingsen Findmark.

14.02.1796: Knud fød den 4de Feb, foreldre Thomas Knudsen Gonge og kone Else Marie Levordsdatter. Faddere: Jørgen Ellevsen Gongeeies kone Aase Knudsdatter, pigen Anne Isaachsdatter Rosland, Amund Knudsen, Ole Knudsen Gonge, Tallach Levordsen Wissestadeie.

21.02.1796: Ingeborg Marie, foreldre Lars Amundsen Asvald og kone Anne Magrethe Rasmusdatter. Faddere: Hans Findahls kone Helge Larsdatter, pigen Sara Amundsdatter, Amund Andersen Udgaarden, Peder Larsen Asvald, Jens Johnsen Eeg.

28.02.1796: Niels fød den 22de Feb, foreldre Gunder Madsen i Stathellet og kone Karen Nielsdatter. Faddere: Jacob Michelsen Linnas kone Karen Madsdatter, pigen Henrica Nielsdatter fra Brevig, Jacob Sørensen Schiærche, Niels Madsen, Ole Hansen begge fra Stathellet.

side 132-133.

28.02.1796: Halvor fød den 24de Feb, foreldre Lars Thronsen søndre Rogn og kone Berthe Marie Larsdatter. Faddere: Hans Jacobsen Midrogns kone Ingeborg Olsdatter, pigen Pernile Larsdatter Winje, Hans Sørensen Rogn, Thron Larsen Rognstranden, Hans Larsen Winje.

06.03.1796: Halvor fød den 1ste Martii, foreldre Lars Andersen Rønholdt og kone Inger Halvorsdatter. Faddere: Amund Thoersen Høens kone Anne Andersdatter, pigen Anne Halvorsdatter Rønholdt, Aasold Gundersen Rugtvedt, Kield Andersen Linna, Niels Linne paa Breche.

06.03.1796: Confirmeret hiemmedøbt Hans, foreldre Christen Iversen i Stathellet og kone Ingeborg Sørensdatter. Faddere: Ole Andersens kone Anne Magrethe Jørgensdatter, pigen Anne Arnoldsdatter, Lars Larsen Schougen alle i Stathellet, Iver Hansen Rogn, Anders Torgersen.

16.03.1796: Even fød den 9de Martii, foreldre Ole Evensen Winje og kone Marthe Mannasesdatter. Faddere: Niels Evensen Esses kone Pernille Amundsdatter, pigen Pernille Larsdatter Winje, Even Nielsen, Thoer Evensen Winje, Daniel Mannasesen Riiss.

24.03.1796: John, foreldre Knud Johnsen Sallen og kone Margithe Nirisdatter. Faddere: Thoer Steensen Giømbles kone Ingeborg Andersdatter, pigen Anne Nirisdatter Biønnæs, Gunder Torchelsen Sigtesøen, Johan Wilhelm Andreasen Bakenen?, Ole Hansen Bagge i Langesund.

25.03.1796: Gierteru Magrethe fød den 22de Martii, foreldre Ole Erechsen Findmarkeie og kone Kirsten Knudsdatter. Faddere: Knud Halvorsen Kiørestads kone Anne Anundsdatter, pigen Karen Olsdatter, Lars Ellingsen Findmark, Anders Jensen Rachestad, Jørgen Evensen Tveten.

27.03.1796: Inger fød den 16de Martii, foreldre Engebreth Olsen Bresand og kone Mari Nielsdatter. Faddere: Christen Nielsen Svendsvigens kone Kirsten Marie Jacobsdatter, pigen Kirsten Marie Christophersdatter fra Sannichedal, Aage Olsen Bresand, Christen Nielsen Svendsvigen, Jens Michelsen fra Kragerøe.

03.04.1796: Jens fød den 29de Martii, foreldre Aslach Danielsen i Ombosnæs og kone Ingeborg Tychesdatter. Faddere: Tosten Tychesens kone Inger Anundsdatter, pigen Marthe Ellevsdatter, Tyche Aslachsen, Torger Evensen, Erech Svendsen alle fra Ombosnæs.

03.04.1796: Karen fød den 26de Martii, foreldre Mads Larsen Kiær og kone Marechen Madsdatter. Faddere: Kield Andersen Linnas kone Anne Marie Madsdatter, pigen Ingeborg Hansdatter Wissestad, Mads Arnoldsen Feseth, Niels Christensen vestre Stoche, Hans Thostensen Rugtvedt.

17.04.1796: Christen, foreldre Amund Christensen Høevig i Langesund og kone Anne Kirstine Johannesdatter. Faddere: Rollof Tellevsens kone Sara Sørensdatter, pigen Kirsten Olsdatter Moe, Lars Johannesen Rogn, Christian Hansen skomager og ingen fleere.

17.04.1796: Isaach, foreldre Hans Jørgensen Giømble og kone Anne Clausdatter. Faddere: Isaach Giømbles kone i Stathellet Berthe Andersdatter, pigen Ingeborg Johnsdatter Eeg, Thoer Steensen Giømble, Jacob Jacobsen Sathellet, Jens Johnsen Eeg.

01.05.1796: Thoer fød den 24de April, foreldre Michel Christensen Hafreager og kone Anne Marie Thoersdatter. Faddere: Hans Andersen Findahls kone Helge Larsdatter, pigen Kirsten Marie Sørensdatter Sødtholdt, Thoer Thoersen Høen, John Jacobsen Sødtholdt, Anders Hansen Findahl.

01.05.1796: Anne Olene fød den 21de April, foreldre Ole Olsen Hafreagereie og kone Marthe Olsdatter. Faddere: Halvor Levordsen Findahleies kone Kirsten Olsdatter, pigen Thore Marie Thoersdatter i Ombosnæs, Lars Olsen Findahleie, Alberth Hansen Høen, Gunder Jacobsen Schiærche.

01.05.1796: Confirmeret hiemmedøbt Anne fød den 22de April, foreldre Svend Thoersen Nenseth og kone Anne Larsdatter. Faddere: Ole Taraldsen Wiigs kone Kirsten Hansdatter, pigen Aase Thoersdatter, Sivert Olsen Nenseth, Ole Taraldsen Wiig, Anund Sivertsen Eltvedt fra Solum præstegield.

08.05.1796: Karen fød den 27de April, foreldre Ole Jensen Esse og kone Ingeborg Rasmusdatter. Faddere: Thron Christensen Rønholdts kone Aslaug Jensdatter, pigen Inger Mortensdatter Esse, Abraham Amundsen Esse, Lars Andersen, Jens Thronsen begge fra Rønholdt.

15.05.1796: Birthe Kirstine fød den 5te Maii, foreldre Zacharias Simensen nordre Rogn og kone Ingeborg Marie Aslachsdatter. Faddere: John Simensen Thorsdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pigen Kirsten Marie Sørensdatter Sødtholdt, Lars Johannesen Rogn, Thoer Andersen Tangevold, Hans Amundsen Winje.

05.06.1796: Regine, foreldre Lars Michelsen Lund i Langesund og kone Anne Andersdatter. Faddere: Herman Wiibes kone Karen Nielsdatter, pigen Anne Hellene Hansdatter, peder Thoersen, Jan Petersen Langøen, Thoer Olsen Moe.

12.06.1796: Kirsten Gurine fød den 31te Maii, foreldre Isaach Gregersen Rosland og kone Aslaug Jensdatter. Faddere: Isaach Abrahamsen Roslands kone Berthe Olsdatter, pigen Ingeborg Halvorsdatter, Lars Andersen Rosland, Christen Thronsen ibidem, Christen Simensen Feseth.

12.06.1796: Anne Marie fød den 10de Junii, foreldre Jørgen Pedersen Wissestadeie og kone Anne Christophersdatter. Faddere: Lars Nielsen Nyesteens kone Marie Pedersdatter, pigen Anne Marie Isaachsdatter Breche, Ole Gullichsen Hafredahl, Tallach Levordsen Wissestadeie, Niels Isaachsen Wissestad.

24.06.1796: Hans fød den 14de Junii, foreldre Hans Christensen Bamble og kone Inger Gundersdatter. Faddere: Amund Sørensen Mellebyes kone Boel Christensdatter, pigen Marthe Gundersdatter Garstad, Michel Christensen Hafreager, Isaach Christensen, Simen Sørensen Bamble.

24.06.1796: Døbt Jens og confirmeret hiemmedøbt Marie Tvillinger fød den 18de Junii, foreldre Hans Sørensen Grobstoch og kone Marthe Torgersdatter. Faddere: Ole Evensen Dahls kone Anne Knudsdatter, Kield Nielsen Brevigs kone Else Marie Evensdatter, pigerne Marthe Torgrimsdatter Dahl og Else Marie Amundsdatter Udgaarden, Anders Jensen Rachestad, Niels Olsen Svindland, Severin Gundersen, Jens Kittelsen, Andreas Pedersen, Ole Pedersen alle fra Brevig.

03.07.1796: Amund fød den 27de Junii, foreldre Gunul Osmundsen Flotten og kone Anne Olsdatter. Faddere: Amund Madsen Roverøds kone Kari Gierdtsdatter, pigen Aaste Marie Olsdatter Flotten, Thoer Torbiørnsen Schougen, Peder Gerdtsen Polland, Hans Torbiørnsen Nyhuus.

17.07.1796: Magrethe, foreldre Brynild Pedersen i Langesund og kone Anne Marie Isaachsdatter. Faddere: Anders Isaachsens kone Susanna Hansdatter, pigen Maren Isaachsdatter Arøe, Olaus Pedersen, Iver Isaachsen, Lars Isaachsen.

24.07.1796: Tellev fød den 13de Julii, foreldre Hans Tellevsen Schougstad og kone Ellen Tnhomasdatter. Faddere: Erech Tellevsen Bergs kone Aase Isaachsdatter, pigen Else Marie Amundsdatter Udgaarden, Lars Christensen Winjestranden, Isaach Tellevsen, Søren Tellevsen Klep.

24.07.1796: Ingeborg Marie fød den 17de Julii, foreldre Halvor Svendsen Nenseth og kone Aase Sørensdatter. Faddere: Svend Thoersen Nenseths kone Anne Larsdatter, pigen Anne Marie Hansdatter, Hans Amundsen Winje, Svend Thoersen, Sivert Olsen Nenseth.

27.07.1796: Karen Gurine, foreldre Ole Olsen og kone Kirstine Michelsdatter. Faddere: Christopher Jacobsen Anchers kone Giørild Olsdatter, pigen Ingeborg Olsdatter, Claus Pedersen, Peder Hansen, Lars Jacobsen.

27.07.1796: Mette Marie, foreldre Abraham Isaachsen og kone Karen Marie Michelsdatter. Faddere: Anders Andersens kone Aase Marie Larsdatter, pigen Alleth Larsdatter, Ole Olsen Straaholmen, Anders Isaachsen, Jacob Sigurdsen.

29.07.1796: Henrich Mathias, foreldre Daniel Georg Norman og Anichen Norman. Faddere: Jacob Cudrios kone Mad. Margrethe Cudrio, jomfr. Henricha Schoug, Laur. Andreas Aamot, skibscapt. Søren Paus, styrmand Søren Condrop.

31.07.1796: Else Martine fød den 22 Julii, foreldre Gartner Hans Brøndsted og kone Marthe Jacobsdatter vestre Brevig. Faddere: Christen Nielsen Svendsvigens kone Kirsten Marie Jacobsdatter, pigen Elisabet Jacobsdatter, Amund Jacobsen, Andreas Pedersen, Ole Pedersen alle fra vestre Brevig.

31.07.1796: Anne fød den 28de Julii, foreldre Claus Nielsen Hafsund og kone Maren Kirstine Hansdatter. Faddere: Amund Sørensen Mellebyes kone Boel Christensdatter, pigen Anne Marie Clausdatter Hafsund, Findbue Ansteensen Kiønøen, Hans Erechsen, Ole Hansen fra Ombosnæs.

14.08.1796: Erech fød den 6te Aug, foreldre Peder Erechsen Rørholdteie og kone Live Amundsdatter. Faddere: Ole Giermundsen Rørholdteies kone Inger Kittelsdatter, pigen Aase Olsdatter Tveraaen, Niels Andersen Rørholdteie, Lars Olsen, Even Gundersen Tveraaen.

14.08.1796: Kirsten Marie fød den 5te Aug, foreldre Jens Kittelsen østre Brevig og kone Aase Marie Thoersdatter. Faddere: Kield Nielsens kone Else Marie Evensdatter, pigen Marthe Erechsdatter, Thoer Gundersen alle fra østre Brevig, Severin Gundersen vestre Brevig, Lars Amundsen fra Langesund.

side 134-135.

14.08.1796: Kirstine fød den 29de Julii, foreldre Niels Olsen Svindland og kone Inger Kittelsdatter. Faddere: Ellev Anundsen Brevigs kone Gierterud Andersdatter, pigen Berthe Catharine Jacobsdatter vestre Brevig, Torbiørn Olsen Schougen, Engebreth Andersen Tinnerholdt, Knud Tellevsen Kiærsdallen.

21.08.1796: Lars, foreldre Ole Larsen og kone Ragnild Biørnsdatter i Langesund. Faddere: Saamund Asbiørnsens kone Berthe Marie Hansdatter, pigen Berthe Thomasdatter, Lars Johnsen, Hans Olsen, Iver Isaachsen Arøe.

04.09.1796: Erech fød den 22de Aug, foreldre Gunder Erechsen Moeeie og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Peder Erechsen Rørholdteies kone Live Amundsdatter, pigen Aase Olsdatter, Lars Olsen Tveraaen, Casper Caspersen Moeeie, Knud Erechsen Moe.

04.09.1796: Maren Sophie fød den 25de Aug, foreldre Hans Abrahamsen Høen og kone Pernile Simensdatter. Faddere: Zacharias Evensen Tvetens kone Leene Abrahamsdatter, pigen Maren Kirstine Simensdatter, Simen Sørensen Trosbye, Niels Linne paa Breche, Ole Abrahamsen Høen.

04.09.1796: Anne Dortea fød den 1ste Sept, foreldre Tollev Pedersen i Stathellet og kone Anne Tellevsdatter. Faddere: Gunder Madsens kone Karen Nielsdatter, pigen Anne Arnoldsdatter begge i Stathellet, Elling Thoersen Kraberød, Erech Pedersen Wiig, Anders Torgersen Have begge fra Øyestad sogn.

04.09.1796: Confirmeret hiemmedøbte Berthe fød den 31te Aug, foreldre Niels Nielsen i Ombosnæs og kone Kari Jacobsdatter. Faddere: Peder Pedersens kone Anne Magrethe Thoersdatter, pigen Gunild Hansdatter, Nicolai Bødker alle i Ombosnæs, Alf Hansen, Niels Hansen Wissestad.

17.09.1796: Anders fød den 10de Sept, foreldre John Andersen Sortebougen og kone Kirstine Isaachsdatter. Faddere: Anders Larsen Tangevolds kone Ingeborg Zachariasdatter, pigen Kirsten Marie Hansdatter, Zacharias Andersen Sortedahl, Even Andersen Tangevold, Niels Isaachsen Wissestad.

18.09.1796: Hans, foreldre Ole Jensen og kone Anne Marie Enersdatter. Faddere: Hans Jensens kone Inger Poulsdatter, pigen Magrethe Pedersdatter, Lars Andersen Høst, Søren Andersen, Lars Nielsen Krabbe alle i Langesund.

18.09.1796: Confirmeret hiemmedøbt Niels, foreldre Hans Pharo i Langesund og kone Anne Catharine Pharo. Faddere: Henrich Erboes kone Mad. Gunild Marie Erboe, jomfrue Bolethe Cudrio, mester Niels Pharo i hr. Paul Biørns sted, hr. Hans Ørn fra Scheen, hr. Wisløf Wissiteur.

25.09.1796: Amund fød den 20de Sept, foreldre John Jacobsen Holte og kone Sara Amundsdatter. Faddere: Jacob Halvorsen Blegeliens kone Karen Amundsdatter, pigen Else Marie Amundsdatter Udgaarden, Hans Amundsen, Beruld Torgersen Aastad, Severin Gundersen vestre Brevig.

25.09.1796: Christine fød den 17de Sept, foreldre Lars Andersen Sortedahl og kone Marie Rasmusdatter. Faddere: Hans Larsen Sortedahls kone Anne Andersdatter, pigen Sigri Christensdatter nedre Asdahl, Anders Larsen Tangevold, Erech Tellevsen Berg, Søren Tellevsen Klep.

25.09.1796: Anne Kirstine fød den 14de Sept, foreldre Anders Jensen Rachestad og kone Aase Jensdatter. Faddere: Torgrim Jensen Dahls kone Sigri Jonsdatter, pigen Marthe Torgrimsdatter ibidem, Ole Evensen Dahl, John Biørnsen Holmen, Anders Amundsen Busterød.

02.10.1796: Mari fød den 24de Sept, foreldre Ole Knudsen Gonge og kone Anne Marie Amundsdatter. Faddere: Thomas Knudsen Gonges kone Else Marie Levordsdatter, pigen Marthe Torgrimsdatter Dahl, Jørgen Ellevsen Gongeeie, Anders Amundsen, Niels Amundsen Busterød.

02.10.1796: Da Gudstienesten var til ende daab confirmeret hiemmedøbt uægte barn Marthe, foreldre pigen Lispeth Marie Rasmusdatter Rørholdt som har udlagt til barnefader gevorben soldat Hans Larsen. Faddere: Lars Winjestrandens kone Marthe Thomasdatter, pigen Anne Kirstine Evensdatter Aastad, Lars Winjestranden, Ole Gunuldsen i Stathellet, Bertel Svenomsen Bamble Præstegaard.

08.10.1796: Johannes fød den 4de Oct, foreldre Lars Johannesen nordre Rogn og kone Else Hansdatter. Faddere: Zacharias Simensen Rogns kone Ingeborg Marie Aslachsdatter, pigen Gunild Kittelsdatter Rugtvedt, Hans Sørensen, Hans Jacobsen begge fra Midrogn, Even Andersen Tangevold.

09.10.1796: Jørgen, foreldre Lars Jørgensen Rogn i Langesund og kone Martha Engelsdatter. Faddere: Anders Gullichsens kone Berthe Paulsdatter, pigen Sara Hansdatter, Amund Larsen Berg, Lars Andersen Høst, Gunder Erechsen.

16.10.1796: Jacob fød den 4de Oct, foreldre Lars Nielsen Nyesteen og kone Marie Pedersdatter. Faddere: Jørgen Pedersen Wissestadeies kone Anne Christophersdatter, pigen Ingeborg Christensdatter Biercheseth, Niels Gullichsen, Ole Thoersen, Hans Gullichsen alle fra Nyesteen.

16.10.1796: John fød den 10de Oct, foreldre Arnald Madsen Sortebougen og kone Kari Torchelsdatter. Faddere: Thomas Sortebougens kone Mari Sivertsdatter, pigen Lissebeth Madsdatter, Tallach Aanesen, Lars Hansen alle fra Sortebougen, Lars Torchelsen Hofsteen.

16.10.1796: Anne Helvig fød den 2den Oct, foreldre Torgius Nielsen Døredahl og kone Inger Marie Evensdatter. Faddere: Tarald Nielsen Masterøds kone Mari Olsdatter, pigen Aaste Jensdatter, Even Jørgensen, Jørgen Evensen alle fra vestre Tveten, Tarald Nielsen Masterød.

23.10.1796: Alleth fød den 7de Oct, foreldre Anders Andersen Sortebougen og kone Berthe Marie Knudsdatter. Faddere: Zacharias Andersen Sortedahls kone Kirsten Marie Elliasdatter, pigen Maren Susanna Isaachsdatter, Søren Tellevsen begge fra Klep, Christen Arnaldsen Berg, Lars Andersen Sortedahl.

29.10.1796: Ole fød den 23de Oct, foreldre Aane Tostensen Breche og kone Boel Kirstine Bæruldsdatter. Faddere: Amund Christensen Winjes kone Anne Magrethe Simensdatter, pigen Sara Sørensdatter Breche, Tosten Aanesen Tinnerholdt, Hans Olsen Udgaarden, Elling Clausen Aabye.

13.11.1796: Isaach fød den 4de Nov, foreldre Ole Thoersen Nyesteen og kone Helvig Isaachsdatter. Faddere: Thoer Torbiørnsen Schougens kone Anne Marie Gierdtsdatter, pigen Anne Marie Isaachsdatter Breche, Hans Torbiørnsen Nyehuus, Lars Nielsen Nyesteen, Niels Isaachsen Wissestad.

20.11.1796: Lars, foreldre Arne Olsen Sallen og kone Anne Marie Larsdatter. Faddere: Lars Asvalds kone Magrethe Nielsdatter, pigen Maren Svendsdatter, Ole Olsen Hallen, Niels Olsen ibid, Ole Hansen Bagge.

22.11.1796: Aase Sirine, foreldre Gunder Erechsen og kone Dorothea Bendixdatter. Faddere: Amund Gundersens kone Inger Larsdatter, pigen Inger Pedersdatter, Ole Olsen Koch, Lars Amundsen, Ole Olsen.

04.12.1796: Jacob fød 24de Nov, foreldre Hans Jacobsen Midrogn og kone Ingeborg Olsdatter. Faddere: Lars Thronsen søndre Rogns kone Birthe Marie Larsdatter, pigen Ingeborg Marie Amundsdatter, Amund Christensen begge fra Winje, Hans Sørensen Midrogn, Jacob Jacobsen Bierchøen fra Eidanger.

18.12.1796: Ole fød 28de Nov, foreldre Niels Knudsen Rørholdteie og kone Marthe Jensdatter. Faddere: Tallach Levorsen Rørholdteies kone Ingeborg Nielsdatter, pigen Aase Olsdatter Tveraaen, Tallach Levordsen Wissestadeie, Ole Jensen Rørholdteie, Ole Danielsen Rørholdt.

18.12.1796: Else Marie fød 5te Dec, foreldre Knud Halvorsen vestre Kiørestad og kone Anne Anundsdatter. Faddere: Kone Mari Anundsdatter Svindland, pigen Hanna Hansdatter Præstegaarden, Ole Jørgensen Walserød, Peder Ellingsen Finmark, Jørgen Evensen Tveten.

18.12.1796: Kirsten Marie fød 6te Dec, foreldre Simen Berensen Bagerovnen og kone Aase Anundsdatter. Faddere: Ole Jørgensen Walserøds kone Torborg Anundsdatter, pigen Anne Marie Berentzdatter Waag, Anders Johannesen, Ole Johannesen, Peder Johannesen alle fra Straaholmen.

25.12.1796: Marthe Kirstine fød 15de Dec, foreldre Christen Thronsen Hydahl og kone Berthe Christensdatter. Faddere: Aasold Gundersen Rugtvedts kone Anne Andersdatter, pigen Marthe Ellefsdatter i Ombosnæs, Aasold Gundersen Rugtvedt, Anders Hansen Findahl, Anders Andersen Gierestad.

25.12.1796: Karen Marie fød 11te Dec, foreldre Erech Tellefsen Berg og kone Aase Isaachsdatter. Faddere: Lars Andersen Sortedahls kone Marie Rasmusdatter, pigen Maren Susanne Isaachsdatter, Isaach Tellevsen, Søren Tellevsen alle fra Klep.

25.12.1796: Confirmeret hiemmedøbte barn Anders fød 13de Dec, foreldre Halvor Pedersen Midrognseie og kone Sigri Andersdatter. Faddere: Tellev Anundsen Tinnerholdts kone Marthe Andersdatter, pigen Inger Olsdatter Rognstranden, Hans Sørensen, Lars Thronsen Rogn, Daniel Mannasesen Riis.

26.12.1796: Anne, foreldre Diderich Jensen Moss og kone Anne Halvorsdatter i Langesund. Faddere: Christen Olsens kone Marie Halvorsdatter, pigen Magrethe Pedersdatter, Christen Halvorsen Gietterøen, Amund Gundersen Brevig, Søren Andersen Luthen.

01.01.1797: Levord fød 27de Dec, foreldre Amund Larsen Thorsdahleie og kone Karen Magrethe Levordsdatter. Faddere: John Simensen Thorsdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pigen Kari Nielsdatter Bamble, Hans Elliasen, Hans Abrahamsen, Alberth Hansen alle fra Høen.

side 136-137.

08.01.1797: Ole fød 1ste Jan, foreldre Tallach Aanesen Sortebougen og kone Marthe Hansdatter. Faddere: Hans Larsen Sortedahls kone Anne Andersdatter, pigen Marthe Kirstine Christensdatter Sortedahl, Erech Tollefsen Berg, Søren Tellefsen Klep, Lars Hansen Sortebougen.

15.01.1797: Halvor, foreldre Christen Halvorsen Gietterøen og kone Aase Pedersdatter. Faddere: Diderich Jensens kone Anne Halvorsdatter, pigen Berthe Thomasdatter, Eilert Larsen Barfod, Christian Hansen Skomager, Søren Amundsen Sigtesøen.

22.01.1797: Levord fød 12te Jan, foreldre Thomas Knudsen Gonge og kone Else Marie Levordsdatter. Faddere: Ole Knudsens kone Anne Marie Amundsdatter, pigen Kari Levordsdatter, Ole Knudsen alle fra Gonge, Jørgen Ellevsen Gongeeie, Lars Olsen Tveraaen.

29.01.1797: Confirmeret hiemmedøbte barn Ellev fød 11te Jan, foreldre Ole Halvorsen Midgaardseie og kone Sara Johnsdatter. Faddere: Elling Thorsen Krabberøds kone Anne Magrethe Olsdatter, pigen Kirsten Olsdatter Gierestad, Christen Larsen i Ombosnæs, Anders Madsen Midgaarden, Anders Sørensen fra Brevig.

12.02.1797: Niels fød 31te Jan, foreldre Knud Olsen Houchedahl og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Diderich Olsens kone Ragnild Nielsdatter, pigen Inger Olsdatter, Jørgen Evensen alle fra vestre Tveten, Knud Larsen Houchedahl, Peder Sørensen Gomøe i Sannichedahl.

12.02.1797: Anne Magrethe fød 3de Febr, foreldre Lars Tostensen Moe og kone Anne Pedersdatter. Faddere: Halvor Henrichsen Moes kone Inger Pedersdatter, pigen Anne Marie Larsdatter Rørholdt, Lars Andersen Rønholdt, Hans Tostensen, Isaach Tostensen Rugtvedt.

25.02.1797: Pernille fød 19de Febr, foreldre Lars Thronsen søndre Rogn og kone Berthe Marie Larsdatter. Faddere: Lars Evensens kone Anne Hellene Sørensdatter, pigen Pernille Larsdatter, Hans Larsen alle fra Winje, Ole Nielsen Rogn, Thron Larsen Rognstranden.

25.02.1797: Sophie Marie fød 19de Febr, foreldre Niels Evensen Esse og kone Pernille Amundsdatter. Faddere: John Simensen Thorsdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pigen Sigri Evensdatter, Ole Evensen, Thor Evensen alle fra Winje, Ole Jensen Esse.

05.03.1797: Abraham fød 22de Febr, foreldre Zacharias Evensen østre Tveten og kone Leene Abrahamsdatter. Faddere: Kield Nielsen østre Brevigs kone Else Marie Evensdatter, pigen Anne Evensdatter Tveten, Abraham Hansen, Hans Abrahamsen, Ole Abrahamsen alle fra Høen.

05.03.1797: Nellene Gurine fød 23de Febr, foreldre Christen Nielsen Svendsvigen og kone Kirsten Marie Jacobsdatter. Faddere: Engebreth Olsen Bresands kone Mari Nielsdatter, pigen Berthe Catharine Jacobsdatter, Hans Brøndstedt, Amund Jacobsen alle fra vestre Brevig, Christen Nielsen Kiønøen.

12.03.1797: Niels fød 9de Martii, foreldre Tarald Nielsen Masterød og kone Mari Olsdatter. Faddere: Torjus Nielsen Døredahls kone Inger Maria Evensdatter, pigen Ingeborg Abrahamsdatter Schougen, Torgius Nielsen Døredahl, Diderich Olsen vestre Tveten, Niels Amundsen Bakke.

12.03.1797: Ole fød 1ste Martii, foreldre Lars Olsen øvre Schougen og kone Mari Olsdatter. Faddere: Isaach Abrahamsen Roslands kone Berthe Olsdatter, pigen Marthe Johansdatter Høen, Ole Taraldsen Wiig, Isaach Olsen øvre Schougen, Anders Andersen Nenseth.

12.03.1797: Simen fød - Martii, foreldre Halvor Haraldsen Glittum og kone Aase Marie Simensdatter. Faddere: Ellev Jensen Houcholdts kone fra Sannichedahl, pigen Anne Marie Haraldsdatter, pigen Marie Simensdatter, Simen Nielsen, Niels Simensen alle fra Feseth, Niels Evensen Hafredahl.

12.03.1797: Michel fød 9de Martii, foreldre Jacob Michelsen Linna og kone Karen Madsdatter. Faddere: Enken Kirsten Jensdatter søndre Rogn, pigen Ingeborg Hansdatter Findahl, Jacob Sørensen Schiærche, Gunder Madsen i Stathellet, Jens Michelsen fra Gierestad sogn.

22.03.1797: Niels fød 11te Martii, foreldre Ole Nielsen Masterød og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Abraham Johnsen vestre Schougens kone Allaug Larsdatter, pigen Anne Marie Andersdatter Døredahleie, Ole Larsen, Niels Anundsen Bakke, John Torufsen Huldallen.

26.03.1797: Halvor fød 16de Martii, foreldre Abraham Nielsen Aasland og kone Marechen Halvorsdatter. Faddere: Diderich Mosses kone i Langesund Anne Halvorsdatter, pigen Anne Magrethe Gulbrandsdatter, Halvor Halvorsen begge fra Aasland, Lars Olsen Tveraaen, Christen Olsen i Langesund.

26.03.1797: Confirmeret hiemmedøbte barn Halvor fød 18de Martii, foreldre Hans Amundsen Aastad og kone Anne Marie Halvorsdatter. Faddere: Jacob Halvorsens kone Karen Amundsdatter, pigen Anne Halvorsdatter, Jacob Halvorsen alle fra Blegelien, Even Larsen Aabyeeie, Amund Jacobsen vestre Brevig.

26.03.1797: Christopher fød 14de Martii, foreldre Ole Gullichsen Hafredahl og kone Aase Marie Christophersdatter. Faddere: Jørgen Pedersen Wissestadeies kone Anne Christophersdatter, pigen Allaug Madsdatter Feseth, Christen Simensen ibidem, Thor Pedersen, Arnold Haraldsen begge fra Hafredahl.

02.04.1797: Da Gudstienesten var til ende døbt uægte barn Ole. Fadderne opgav at moderen var enken Mari Arnoldsdatter, at hun hafde udlagt til barnefader en enkemand hidvandret fra Seude præstegield navnlig Anders Olsen nu begge tilholdende i pladsen Sandvigen. Faddere: Hans Jørgensen Giømbles kone Anne Clausdatter, pigen Inger Ellevsdatter Røgre, Christen Thronsen Hydahl, Hans Nielsen Eeg, Hans Tostensen Rugtvedt.

08.04.1797: Niels Peter fød 28de Martii, foreldre Ellev Pedersen Fossung og kone Maren Nielsdatter. Faddere: John Sigvaldsen Stavenæs kone Berthe Nielsdatter, pigen Aase Nielsdatter vestre Fossung, Gierdt Larsen Walsund, Hans Pedersen Stavenæs alle fra Sannichedahl, Niels Ellevsen Grumstad.

09.04.1797: Karen Marie, foreldre Ejlert Larsen Barfod og kone Aaste Halvorsdatter. Faddere: Niels Olsen Hallens kone Ingeborg Nielsdatter, pigen Berthe Thomasdatter, Anders Lassesen, Christen Halvorsen Gietterøen, Rasmus Larsen tiener hos Juell.

30.04.1797: Niels fød 21de April, foreldre Thor Jensen Gierseth og kone Gunild Halvorsdatter. Faddere: Anund Jacobsen Flottens kone Kirsten Andersdatter, pigen Anne Christensdatter Hydahl, Amund Madsen Roverød, Jacob Michelsen Linna, Isaach Thorsen Schougen.

30.04.1797: Abraham fød - April, foreldre Hans Jacobsen Sødtholdt og kone Anne Abrahamsdatter. Faddere: Elias Garstads kone Aleth Pedersdatter, pigen Mette Kirstine Johannesdatter Herum, Michel Christensen Hafreager, John Jacobsen Sødtholdt, Anders Hansen Findahl.

06.05.1797: Tosten fød 1ste Maii, foreldre Hans Thorsen Høen og kone Kirsten Tostensdatter. Faddere: Thor Thorsen kone Inger Marie Sørensdatter, pigen Kari Halvorsdatter, Amund Thorsen, Ole Abrahamsen alle fra Høen, Isaach Tostensen Rugtvedt.

12.05.1797: Karen fød 7de Maii, foreldre Niels Olsen i Stathellet og kone Grethe Jacobsdatter. Faddere: Tellef Pedersens kone Anne Tellefsdatter, pigen Ingeborg Kirstine Greesdatter, Ole Larsen, Christen Larsen, Anders Andersen alle i Stathellet.

14.05.1797: Aslaug fød 5te Maii, foreldre Biørgov Thovsen Bambleeie og kone Mari Gundersdatter. Faddere: Isaach Christensens kone Kirstine Simensdatter, pigen Aaste Marie Knudsdatter, Hans Christensen, Knud Erechsen, Søren Sørensen alle fra Bamble og Bambleeie.

21.05.1797: Boel Marie fød 15de Maii, foreldre Amund Madsen Roverød og kone Kari Gierdtsdatter. Faddere: Gunuld Osmundsen Flottens kone Anne Olsdatter, pigen Ingeborg Hansdatter Findahl, Thor Torbiørnsen Schougen, Thor Jensen Gierseth, Peder Madsen Findahl.

28.05.1797: Svend fød 20de Maii, foreldre Niels Svendsen Fillestad og kone Anne Sophie Nielsdatter. Faddere: Niels Høegs kone Karen Svendsdatter, pigen Maren Svendsdatter, Jens Giømble alle fra Langesund, Thor Steensen Giømble, Lars Nielsen Fillestad.

28.05.1797: Isaach fød 26de Maii, foreldre Harald Olsen i Stathellet og kone Kirstine Jensdatter. Faddere: Lars Rønningens kone Mari Christensdatter, pigen Anne Marie Knudsdatter, Cornellius Gregersen, Ole Larsen, Sivert Olsen alle fra Stathellet.

04.06.1797: Jens fød 23de Maii, foreldre Jacob Johnsen Hartvedt og kone Magrethe Jensdatter. Faddere: Even Thorsen Ringeschiøes kone Anne Andersdatter, pigen Saaphie Jensdatter Bamble, Ole Johnsen Blegelieeie, Jens Jacobsen Hartvedt, John Pedersen Hafredahl.

side 138-139.

04.06.1797: Marthe fød 26de Maii, foreldre Hans Torbiørnsen Nyhuus og kone Ingeborg Gierdtsdatter. Faddere: Thor Torbiørnsen Schougens kone Anne Marie Gierdtsdatter, pigen Aaste Hansdatter Breche, Lensmand Hans Jacob Evensen Breche, Niels Linne Udgaarden, Ole Thorsen Nyesteen.

04.06.1797: Confirmeret hiemmedøbte barn Anne Magrethe fød 27de Maii, foreldre Lars Knudsen Houchedahl og kone Marie Halvorsdatter. Faddere: Knud Olsen Houchedahls kone Anne Nielsdatter, pigen Walborg Jensdatter Rønholdt, Halvor Haraldsen Glittum, Torgrim Sigvaldsen Houchedahl, Ole Larsen Hafredahl.

05.06.1797: Halvor, foreldre Christen Olsen i Langesund og kone Marie Halvorsdatter. Faddere: Christen Halvorsen Gietterøens kone Aase Pedersdatter, pigen Maren Svendsdatter, Diderich Jensen Moss, Hans Olsen, Søren Andersen.

11.06.1797: Ole fød 4de Junii, foreldre Gunder Madsen i Stathellet og kone Karen Nielsdatter. Faddere: Kone Anne Barbro Larsdatter Grønerød fra Brevig, pigen Anne Magrethe Dyrdahl Kiellestad, Jens Christensen i Stathellet, Jacob Michelsen Linna, Gunder Jacobsen Schiærche.

11.06.1797: Hans fød - Junii, foreldre Ole Larsen i Stathellet og kone Anne Hansdatter. Faddere: Thor Nielsens kone Gunild Paulsdatter, pigen Ingeborg Hansdatter Ombosnæs, Lars Christensen, Samuel Linstrøm, Hans Rasmusen alle fra Stathellet.

25.06.1797: Svend, foreldre Christopher Jacobsen Ancher og kone Giørild Olsdatter. Faddere: Hans Jacobsen Anchers kone Giørild Hansdatter, pigen Ingeborg Olsdatter, Ole Hansen, Niels Jensen Høeg, Jacob Sigurdsen.

25.06.1797: Inger Marie, foreldre Lauri Andreas Aamodt og kone Massie Aamodt. Faddere: Abraham Pharoes kone Inger Marie Pharoe, jomfrue Christiana Mathea Aamodt, Jørgen Dahl, Halvor Falch Dahl fra Brevig, John Peter Hansen. Hiemmedøbt.

02.07.1797: Aane fød 20de Junii, foreldre Niels Aslesen Bierchesetheie og kone Margiethe Aanesdatter. Faddere: Lars Nielsen Nyesteens kone Marie Pedersdatter, pigen Aase Hellichsdatter Eeg, Ole Mortensen Fostvedt, Anund Knudsen, Knud Anundsen Bierchesetheie.

09.07.1797: Thor fød 28de Junii, foreldre Aasold Nielsen østre Brevig og kone Live Gouthesdatter. Faddere: Ellev Anundsens kone Gierthru Andersdatter, pigen Kirsten Nielsdatter, Jens Kittelsen, Kield Nielsen alle fra østre Brevig, Lars Olsen Udgaarden.

13.07.1797: Ingeborg Marie fød 8de Julii, foreldre John Biørnsen Holmen og kone Ingeborg Torchelsdatter. Faddere: Ole Hansens kone fra Brevig Magrethe Torchelsdatter, pigen Ingebor Torgrimsdatter Dahl, Thor Biørnsen Trosbyeeie, Hans Larsen Schougeneie, Claus Nielsen Hafsund.

06.08.1797: Anne Helvig, foreldre Rollof Tollefsen og kone Sara Sørensdatter. Faddere: Ole Rolfsen Nuestads kone Marthe Tellefsdatter, pigen Maren Christensdatter, Ole Mørch, Jens Jensen Giømble, Halvor Hansen.

13.08.1797: Maren fød 5te Aug, foreldre Hans Larsen nedre Sortedahl og kone Anne Andersdatter. Faddere: Isaach Mathiasen Asdahls kone Inger Catharine Pedersdatter, pigen Mette Maria Hansdatter Mellebye, Abraham Larsen fra Brevig, Michel Hansen Breche, Peder Christensen Sortedahl.

16.08.1797: Jan Bourly, foreldre Henrich Erboe i Langesund og kone Gunild Marie Erboe. Faddere: Hans Lund Linaaes kone Alleth Catharine, Abraham Pharoes kone Inger Marie, jomfrue Bolethe Cudrio, Jacob Juell, Skibscapt. Christian Krusse fra Porsgrund, John Peter Hansen.

20.08.1797: Sara Hellene fød 18de Aug, foreldre Erech Olsen i Stathellet og kone Helge Nielsdatter. Faddere: Cornellius Gregersens kone Ragnild Sivertsdatter ibidem, pigen Kirsten Olsdatter Præstegaarden, Sivert Olsen, Isaach Jørgensen, Abraham Hermandsen alle i Stathellet.

03.09.1797: Karen fød 30te Aug, foreldre Alf Hansen Wissested og kone Karen Thronsdatter. Faddere: Thron Christensen Rønholdts kone Aslaug Jensdatter, pigen Ingeborg Hansdatter, Tallach Levordsen, Niels Hansen alle fra Wissestad, Ole Thronsen Rønholdt.

03.09.1797: Sophie Marie fød 19de Aug, foreldre Kield Nielsen østre Brevig og kone Else Marie Evensdatter. Faddere: Jens Kittelsen Brevigs kone Aase Marie Thorsdatter, pigen Thore Magrethe Evensdatter Esse, Aasold Nielsen Brevig, Zacharias Evensen østre Tveten, Anund Mortensen vestre Brevigstranden.

10.09.1797: Anders fød 4de Sept, foreldre Isaach Jørgensen i Stathellet og kone Berthe Andersdatter. Faddere: Thor Nielsens kone Gunild Poulsdatter ibidem, pigen Inger Marie Hansdatter, Thor Stensen begge fra Giømble, Jacob Jacobsen, Sivert Olsen begge i Stathellet.

10.09.1797: Gunild Marie fød 6te Sept, foreldre Peder Pedersen i Ombosnæs og kone Anne Magrethe Thorsdatter. Faddere: Elling Thorsen Krabberøds kone Anne Magrethe Olsdatter, pigen Thore Marie Thorsdatter Stoche, Halvor Christophersen ibidem, Thor Zachariasen i Ombosnæs, Ole Gundersen Gierestadeie.

17.09.1797: Boel, foreldre Even Christensen og kone Birgithe Stølesdatter i Langesund. Faddere: Hans Jensen Øegaardens kone Inger Paulsdatter, pigen Anne Marie Nielsdatter, Christen Bentzen, Diderich Jensen Moss, Søren Andersen Luthen.

08.10.1797: Marthe Magrethe, foreldre Ole Larsen i Stathellet og kone Ingeborg Johnsdatter. Faddere: Gunders Madsens kone i Stathellet Karen Nielsdatter, pigen Maren Svendsdatter i Langesund, John Nielsen Eeg, Peder Larsen Asvald, Christen Christensen i Stathellet.

08.10.1797: Idde, foreldre Lars Jørgen Frøstrup og kone Magrethe Frøstrup, hiemmedøbt. Faddere: Ole Mørches kone Berthe Gundersdatter, pigen Ingeborg Pedersdatter, Ole Gieruldsen, Bertel Andersen, Anders Larsen Grønnerøe fra Brevig.

15.10.1797: Berthe Marie fød 6te Oct, foreldre Johannes Olsen Aabyeie og kone Ellen Amundsdatter. Faddere: kone Anne Hansdatter Grønvold, pigen Guren Magrethe Hansdatter Lille Breche, Jonas Olsen, Ole Olsen Aabyeeie, Henrich Clausen Aabye.

29.10.1797: Lars, foreldre Halvor Hansen i Langesund og kone Magrethe Christensdatter. Faddere: Anders Isaachsens kone Alleth Susanne Hansdatter, pigen Johanne Larsdatter, Ole Mørch, Friderich Knoff, Jacob Sigurdsen.

29.10.1797: Inger, foreldre Jacob Johannesen Lug i Langesund og kone Anne Kirstine Lug. Faddere: Abraham Pharoes kone Inger Marie Pharo, jomfrue Magdalena Pharo, Mester Niels Pharo, Iver Sivers, Hans Pharo.

05.11.1797: Peder fød 26de Oct, foreldre Jørgen Tychesen i Ombosnæs og kone Inger Magrethe Nicolaidatter. Faddere: Tosten Tychesens kone i Ombosnæs Inger Anundsdatter, pigen Kirsten Marie Sørensdatter Sødtholdt, Christopher Olsen Findahl, Tyche Aslachsen, Niels Nielsen begge i Ombosnæs.

05.11.1797: Ingeborg Marie fød 25de Oct, foreldre Amund Thorsen Høen og kone Anne Andersdatter. Faddere: Niels Linnes kone fra Udgaarden Maren Kirstine Simensdatter, pigen Aaste Marie Abrahamsdatter Høen, Lensmand Hans J. Evensen Breche, Michel Christensen Hafreager, Hans Thorsen Høen.

05.11.1797: Boel fød 28de Oct, foreldre Hans Gullichsen Nyesteeneie og kone Sigri Nielsdatter. Faddere: Enken Kirsten Larsdatter Biercheseth, pigen Mari Nielsdatter Aabye, Lars Nielsen, Ole Thorsen begge fra Nyesteen, Gullich Larsen Glittum.

05.11.1797: Confirmeret hiemmedøbte barn Søren, foreldre Aage Olsen Bresand og kone Christine Sørensdatter. Faddere: Engebreth Olsen Bresands kone Mari Nielsdatter, pigen Ingeborg Marie Nielsdatter Kiønøen, Søren Andersen Walle, Christopher Olsen fra Kragerøe, Elias Aslachsen vestre Langøe.

12.11.1797: Kari fød 5te Nov, foreldre Aavald Torgersen Sættre og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Torgius Nielsen Døredahls kone Inger Marie Evensdatter, pigen Berthe Nielsdatter, Peder Nielsen begge fra Døredahl, Ole Thorsen, Lars Andersen begge fra Rønholdt.

12.11.1797: Uægte barn Niels fød 21de Oct, foreldre pigen Ingeborg Nielsdatter Rørholdteie som har udlagt til barnefader ungkarl Christopher Nielsen fra Drøbach nu opholdende sig i dagarbeyde paa Rørholdt. Faddere: Engebreth Olsen Bresands kone Mari Nielsdatter, pigen Berthe Abrahamsdatter Brevigstranden, Amund Sørensen Mellebye, Lars Evensen Winje, Lars Christensen Winjestranden.

18.11.1797: Lars fød 13de Nov, foreldre Hans Larsen østre Tveten og kone Else Marie Abrahamsdatter. Faddere: Lars Olsens kone i Stathellet Anne Marie Larsdatter, pigen Anne Christensdatter Hydahl, Lars Amundsen østre Tveten, Anders Thorsen, Christen Andersen Wingereij.

19.11.1797: Ole Henrich, foreldre Friderich Knoff i Langesund og kone Ingeborg Enochsdatter. Faddere: Diderich Jensens kone Anne Halvorsdatter, pigerne Maren Svendsdatter og Inger Pedersdatter, Ole Mortensen Skomager fra Laurvigen, Søren Amundsen Sigtesøen, Lars Amundsen.

side 140-141.

19.11.1797: Karen Magrethe, foreldre Arne Olsen Øegaarden og kone Anne Marie Larsdatter. Faddere: Tellef Hansen Brevigs kone Karen Olsdatter, pigen Aase Hellichsdatter Eeg, Knud Johnsen Sallen, Knud Olsen Eeg, Lars Nielsen Krabbe.

26.11.1797: Ole, fød 24de Nov, foreldre Ole Erichsen Giømble og kone Else Kiøstolfsdatter. Faddere: Hans Jørgensen Giømbles kone Anne Clausdatter, pigen Aase Hellichsdatter Eeg, Thor Steensen Giømble, Isaach Tostensen Rugtvedt, Svend Jacobsen.

26.11.1797: Niels fød 21de Nov, foreldre Lars Christensen i Stathellet og kone Johanne Karine Christensdatter. Faddere: Peder Taules kone Ingeborg Kieldsdatter, enken Berthe Sophie Jensdatter, Peder Taule, Christen Christensen, Halvor Tellefsen alle fra Stathellet.

26.11.1797: Jøran Marie fød 16de Nov, foreldre John Simensen Thorsdahl og kone Mette Kirstine Evensdatter. Faddere: Isaach Christensen Bambles kone Kirstine Simensdatter, pigen Sigri Evensdatter, Thor Evensen begge fra Winje, Lars Simensen Bamble, Hans Eliasen Høen.

27.11.1797: Jens Sartz, foreldre Skibscapt Jens Sartz i Langesund og kone Margrethe Sartz. Faddere: Jacob Juls kone Birgithe Dorothea Juell, jomfrue Inger Claudine Bugge fra Laurvigen, jomfrue Helvig Susanna Linaae, deres velærværdigheder hr. Friderich A. Krog fra Brevig, hr. Johan F. Sartz fra Laurvigen, Skibscapt. Christian Monrad fra Porsgrund.

03.12.1797: Isaach fød 25de Nov, foreldre Hans Eliasen Høen og kone Gunild Evensdatter. Faddere: Niels Evensen Esses kone Pernille Amundsdatter, pigen Aaste Marie Eliasdatter Garstad, John Simensen Thorsdahl, Hans Abrahamsen Høen, Hans Larsen Winje.

03.12.1797: Ole fød 28de Nov, foreldre Isaach Abrahamsen Rosland og kone Berthe Olsdatter. Faddere: Isaach Gregersen Roslands kone Aslaug Jensdatter, pigen Aaste Marie Abrahamsdatter Høen, Lars Andersen Rønholdt, Ole Abrahamsen Høen, Peder Andersen Rosland.

03.12.1797: Kirsten Marie fød 25de Nov, foreldre Anders Andersen Gierestad og kone Gunild Marie Andersdatter. Faddere: Aasold Gundersen Rugtvedts kone Anne Andersdatter, pigen Marthe Andersdatter Høen, Anders Thorsen, Ole Andersen Wingereij, Peder Andersen Gierestad.

17.12.1797: Marthe Kirstine fød 8de Dec, foreldre Abraham Andersen Esse og kone Berthe Torgiusdatter. Faddere: Niels Evensen Esses kone Pernille Amundsdatter, pigen Kirsten Marie Christensdatter, Anders Torgiusen, Bæruld Torgiusen alle fra Waag, Lars Hansen Winie.

17.12.1797: Dorothea Marie fød 8de Dec, foreldre Ole Olsen Rachestad og kone Karen Olsdatter. Faddere: Ole Evensen Dahls kone Anne Knudsdatter, pigen Ingeborg Marie Olsdatter Feseth, Torgrim Jensen Dahl, Torger Olsen Trosbye, Christen Olsen Rachestad.

17.12.1797: Anne fød 14de Dec, foreldre Elling Thorsen Krabberød og kone Anne Magrethe Olsdatter. Faddere: Peder Pedersens kone i Ombosnes Anne Magrethe Thorsdatter, pigen Gienichen Nielsdatter Krabberødstranden, Jørgen Jørgensen fra Brevig, Ole Svendsen, Lorentz Olsen Krabberødstranden.

25.12.1797: Ingeborg Marie fød 14de Dec, foreldre Ole Andersen i Ombosnæs og kone Mallene Olsdatter. Faddere: Niels Holmens kone Rusine Knudsdatter, pigen Magrethe Tellevsdatter, Peder Tychesen alle fra Ombosnæs, Lars Walgreen Michelstrand, Peder Olsen Herum.

25.12.1797: Karen fød 9de Dec, foreldre Anders Magnusen Tangevoldeie og kone Anne Torbiørnsdatter. Faddere: Johan Justsens kone Aase Marie Johnsdatter fra Grasmyhr, pigen Kari Gregersdatter Stathellet, Ole Sørensen fra Langesund, Thor Andersen Tangevold, Torgrim Sigvaldsen Grasmyhr.

25.12.1797: Ingeborg Marie fød 8de Dec, foreldre Peder Andersen Rosland og kone Anne Gundersdatter. Faddere: Jacob Johnsen Hartvedts kone Magrethe Jensdatter, pigen Boel Marie Abrahamsdatter Rosland, Isaach Abrahamsen ibid, Even Thoersen Ringeschiøe, Jacob Gundersen Høen.

26.12.1797: Elias, foreldre Ole Rasmusen i Langesund og kone Anne Torbiørnsdatter. Faddere: Niels Olsen Hallens kone Ingeborg Nielsdatter, pigen Kari Halvorsdatter, Solfelt Nielsen fra Næsset, Elias Hansen, Torbiørn Torbiørnsen.

28.12.1797: Anders fød 20de Dec, foreldre Halvor Pedersen Rognseie og kone Sigri Andersdatter. Faddere: Ole Jensen Esses kone Ingeborg Rasmusdatter, pigen Marthe Olsdatter Præstegaarden, Mannase Danielsen Riis, Lars Johannesen Rogn, Tellev Anundsen Tinnerholdt.

01.01.1798: Gunbor fød 24de Nov, foreldre Peder Erechsen Rørholdteie og kone Live Amundsdatter. Faddere: Peder Pedersens kone i Ombosnes Anne Magrethe Thorsdatter, pigen Anne Magrethe Gulbrandsdatter Aasland, Niels Knudsen Moedallen, Knud Erechsen Moeeie, Jens Jacobsen Hartvedt.

14.01.1798: Ingeborg fød 29de Dec, foreldre Lars Olsen Rørholdteie og kone Berthe Jensdatter. Faddere: Levord Tallachsen Rørholdteies kone Ingeborg Nielsdatter, pigen Inger Jensdatter, Ole Jensen Rørholdteie, Hans Johnsen, Hans Jacob Jacobsen begge fra Rørholdt.

27.01.1798: Anders fød 18de Jan, foreldre Zacharias Andersen Sortedahl og kone Kirsten Marie Eliasdatter. Faddere: Hans Eliasen Høens kone Gunild Evensdatter, pigen Sigri Christensdatter Asdahl, Elias Hansen Gierstad, Isaach Tollevsen Klep, Thor Andersen Tangevold.

28.01.1798: Hans, foreldre Hans Jacobsen Ancher i Langesund og kone Giørild Hansdatter. Faddere: Christopher Jacobsen Anchers kone Giørild Olsdatter, pigen Gunild Isaachsdatter, Ole Olsen Koch, Jens Jacobsen Ancher, Hans Olsen.

02.02.1798: Confirmeret hiemmedøbt Sophia, foreldre Wisiteur Niels Wisløff i Langesund og kone Karen Wisløff. Faddere: Hr. Jacob Cudrios kone Mad. Magrethe Cudrio, hr. Greens kone Mad. Eleonora Benedicta Green, jomfrue Bolethe Cudrio, hr. Henrich Erboe, Hans Qvist, Søren Ferman Qvist.

04.02.1798: Thor fød 22de Jan, foreldre Ole Taraldsen Wiig og kone Kirsten Hansdatter. Faddere: Svend Thorsen Nenseths kone Anne Larsdatter, pigen Anne Lispet Hansdatter øvre Schougen, Lars Simensen Bamble, Christen Ellingsen Asdahleie, Lars Hansen Winie.

18.02.1798: Inger fød 1ste Febr, foreldre Ellev Anundsen østre Brevig og kone Gierterue Andersdatter. Faddere: Aasold Nielsens kone Live Gouthesdatter, pigen Ingeborg Anundsdatter, Knud Anundsen alle fra Brevig, Christen Nielsen Svendsvigen, Anund Mortensen Brevigstranden.

18.02.1798: Tellev fød 1ste Febr, foreldre Ole Tellevsen Langekiær under Aasland og kone Aase Mortensdatter. Faddere: Ole Giermundsen Rørholdteies kone Inger Kittelsdatter, pigen Aase Olsdatter, Even Gundersen begge fra Tveraaen, Halvor Knudsen Rørholdteie, Amund Mortensen Brevigstranden.

18.02.1798: Ingeborg fød 12te Febr, foreldre Anders Amundsen i Stathellet og kone Stine Danielsdatter. Faddere: Lars Rønningens kone Mari Christensdatter, pigen Marthe Larsdatter, Ole Larsen, Gunder Madsen, Syvert Olsen alle fra Stathellet.

18.02.1798: Anne fød 12te Febr, foreldre Biørn Sigvaldsen i Stathellet og kone Anne Mallene Bendixdatter. Faddere: Isaach Jørgensens kone Berthe Andersdatter, pigen Ingeborg Kirstine Greesdatter, Andreas Andersen, Abraham Hermandsen alle fra Stathellet, Torgrim Sigvaldsen Grasmyhr.

25.02.1798: Ole fød 19de Febr, foreldre Lars Thorsen østre Brevig og kone Johanne Olsdatter. Faddere: Jonas Olsen Aabyeeies kone Sara Sørensdatter, pigen Marthe Erechsdatter, Jens Kittelsen begge fra østre Brevig, Lorents Olsen, Ole Olsen begge fra Aabyeeie.

25.02.1798: Anne Johanne fød 19de Febr, foreldre Hovel Pedersen i Ombosnæs og kone Helge Johansdatter. Faddere: Peder Pedersens kone i Omosnæs Anne Magrethe Thorsdatter, pigen Mari Johansdatter Linna, Jørgen Tychesen, Ole Hansen, Peder Tychesen alle fra Ombosnæs.

03.03.1798: Lars fød 26de Febr, foreldre Anders Hansen Herum og kone Mette Kirstine Johannesdatter. Faddere: Johannes Larsen Herums kone Kari Johnsdatter, pigen Ingeborg Hansdatter, Hans Andersen Findahl, Michel Christensen Hafreager, Simen Sørensen Sødtholdt.

03.03.1798: Halvor fød 24de Febr, foreldre Amund Jacobsen vestre Brevig og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Christen Nielsen Svendsvigens kone Kirsten Marie Jacobsdatter, pigen Ellisabeth Jacobsdatter Brevig, Anund Tellevsen østre Brevig, Hans Amundsen Aastad, Anund Mortensen vestre Brevigstranden.

03.03.1798: Gunil Marie fød 23de Febr, foreldre Arnold Madsen Sortebougen og kone Kari Torchelsdatter. Faddere: Tallach Aanesens kone Marthe Hansdatter, pigen Elisabeth Madsdatter, Anders Andersen, Lars Hansen alle fra Sortebougen, Hans Rasmusen Ødelund.

side 142-143.

04.03.1798: Niels Peter, foreldre Ole Pedersen i Langesund og kone Sophia Nielsdatter. Faddere: Ole Olsen Kochs kone Kirstine Michelsdatter, pigen Ingeborg Olsdatter, Amund Gundersen Brevig, Claus Pedersen, Ole Nielsen Høeg.

04.03.1798: Susanna, foreldre Saamund Asbiørnsen i Langesund og kone Birthe Marie Hansdatter. Faddere: Rollof Tollefsens kone Sara Sørensdatter, pigen Maren Christensdatter, Ole Larsen, Niels Christensen fra Nevlinghavnen, Lars Amundsen Brevig.

04.03.1798: Pernille, foreldre Christian Hansen i Langesund og kone Karen Pedersdatter. Faddere: Christen Halvorsen Gietterøens kone Aase Pedersdatter, pigen Anne Marie Nielsdatter, Friderich Knoff, Anders Haagensen Røiert, Jacob Sigurdsen.

07.03.1798: Niels, foreldre Knud Johnsen Sallen og Margithe Nirisdatter. Faddere: Eilert Larsen Barfods kone Aaste Halvorsdatter, pigen Anne Nirisdatter Sallen, Arne Olsen Øegaarden, Torbiørn Torbiørnsen, Elias Hansen begge i Langesund.

11.03.1798: Erech fød 2den Martii, foreldre Søren Andersen Walle og kone Aase Erechsdatter. Faddere: Aage Olsen Bresands kone Christine Sørensdatter, pigen Guri Marie Halvorsdatter, Jacob Halvorsen Blegelien, Even Jørgensen Tveten, Hans Jacob Jacobsen Rørholdt.

14.03.1798: Ingeborg fød 8de Martii, foreldre Hans Sørensen Midrogn og kone Kari Anundsdatter. Faddere: Lars Thronsen søndre Rogns kone Berthe Marie Larsdatter, pigen Anne Marie Clausdatter Hafsund, Anund Tellevsen Tinnerholdt, Hans Jacobsen Rogn, Peder Anundsen Kiellestad.

18.03.1798: Abelone fød 7de Martii, foreldre Torgrim Torgersen Aabyeeie og kone Aaste Olsdatter. Faddere: Kone Anne Hansdatter Breche, pigen Mari Nielsdatter Aabye, Ole Johannesen Aabyeeie, Lars Olsen Udgaarden, Henrich Clausen Aabye.

21.03.1798: Rollef, foreldre Ole Rollefsen Nuestad og kone Marthe Tellefsdatter. Faddere: Gunder Madsens kone Karen Nielsdatter i Stathellet, pigen Berthe Marie Amundsdatter Berg, Erech Nielsen Fillestad, Ole Olsen Koch, Hans Olsen begge i Langesund.

24.03.1798: Mads fød 16de Martii, foreldre Kield Andersen Linna og kone Anne Marie Madsdatter. Faddere: Mads Larsen Kiers kone Marechen Madsdatter, pigen Lispeth Isaachsdatter Præstegaarden, Niels Linna paa Udgaarden, Aasold Gundersen Rugtvedt, Lars Andersen Rønholdt.

28.03.1798: Karen Kirstine fød 23de Martii, foreldre Lars Johannesen nordre Rogn og kone Else Hansdatter. Faddere: Aasold Gundersen Rugtvedts kone Anne Andersdatter, pigen Ingeborg Kittelsdatter Ombosnæs, Lars Thronsen Rogn, Halvor Pedersen Rognseie, Even Andersen Tangevold.

01.04.1798: Simen fød 24de Martii, foreldre Erech Simensen østre Tveteneie og kone Anne Marie Enersdatter. Faddere: Hans Thorsen Høens kone Kirsten Tostensdatter, pigen Kari Halvorsdatter, Ole Abrahamsen, Christen Andersen alle fra Høen, Zacharias Evensen Tveten.

01.04.1798: Gunder fød 20de Martii, foreldre Ole Gundersen Gierestadkaasen og kone Thore Marie Thorsdatter. Faddere: Peder Pedersens kone i Ombosnæs Anne Magrethe Thorsdatter, pigen Ingeborg Gundersdatter Kaasen, Thor Zachariasen i Ombosnæs, Gunder Olsen Kaasen, Knud Larsen Houchedahl.

05.04.1798: Gunild Marie, foreldre Ole Larsen i Langesund og kone Ragnild Biørnsdatter. Faddere: Eilert Larsen Barfods kone Aaste Halvorsdatter, pigen Ingeborg Greesdatter i Stathellet, Christen Clausen Røjert, Iver Isaachsen Arøe, Christen Andersen paa Banen.

06.04.1798: Ingeborg fød 29de Martii, foreldre Lorents Olsen Aabyeeie og kone Else Marie Amundsdatter. Faddere: Jonas Olsen Aabyeeies kone Sara Sørensdatter, pigen Berthe Abrahamsdatter Aastad, Ole Johannesen, Jonas Olsen begge fra Aabyeeie, Lars Thorsen østre Brevig.

08.04.1798: Halvor fød 2den Aprilii, foreldre Thor Steensen Giømble og kone Ingeborg Andersdatter. Faddere: Hans Jørgensen Giømbles kone Anne Clausdatter, pigen Anne Lorentsdatter Sundbye, Niels Svendsen Fillestad, Isaach Jørgensen i Stathellet, Abraham Jonsen Eeg.

08.04.1798: Torbor Marie fød 31te Martii, foreldre Even Thorsen Ringeschiøe og kone Anne Andersdatter. Faddere: Jacob Johnsen Hartvedts kone Magrethe Jensdatter, pigen Sigri Andersdatter Glittum, Peder Andersen Bratten, Jens Jacobsen Hartvedt, Thor Pedersen Hafredahl.

08.04.1798: Catharine fød 31te Martii, foreldre Lars Arvesen Hofsteen og kone Inger Olsdatter. Faddere: Ole Taraldsen Wiigs kone Kirsten Hansdatter, pigen Anne Lispeth Hansdatter øvre Schougen, Ole Taraldsen Wiig, Ole Larsen fra Herre, Sijvert Olsen Nenseth.

08.04.1798: Marthe Kirstine fød 3de April, foreldre John Jacobsen Holte og kone Sara Amundsdatter. Faddere: Niels Olsen Svindlands kone Inger Kittelsdatter, pigen Berthe Catharine Jacobsdatter, Anund Mortensen begge fra Brevig, Michel Hansen Breche, Hans Halvorsen Blegelien.

09.04.1798: Peder Hans Jacob, foreldre Arve Hansen i Langesund og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Lars Jørgensens kone Marthe Engelsdatter, pigen Anne Marie Hansdatter, Poul Nielsen Guii, Ole Tellevsen Smedsvend, Lars Nielsen Krabbe.

15.04.1798: Gunder fød 5te April, foreldre Thomas Knudsen Gonge og kone Else Marie Levordsdatter. Faddere: Jørgen Ellevsen Gongeeies kone Aase Knudsdatter, pigen Aase Olsdatter Tveraaen, Lars Mortensen Fostvedt, Ole Knudsen Gonge, Jørgen Ellevsen Gongeeie.

22.04.1798: Anne Magrethe fød 13de April, foreldre Ole Nielsen Brecheeie og kone Karen Christensdatter. Faddere: Niels Linnes kone paa Udgaarden Maren Kirstine Simensdatter, pigen Pernille Larsdatter Winie, Ole Johannesen Aabyeeie, Lars Olsen Udgaardseie, Alberth Hansen Aabye.

13.05.1798: Hans, foreldre Niels Olsen Hallen og kone Ingeborg Nielsdatter. Faddere: Eilert Larsen Barfods kone Aaste Halvorsdatter, pigen Aaste Torbiørnsdatter, Ole Rasmusen, Torbiørn Torbiørnsen, Elias Hansen.

19.05.1798: Uægte barn kaldet Anund fød 11te Maii, foreldre pigen Ingeborg Olsdatter tilholdende i Ombosnæs og haver udlagt til barnefader en ungkarl navnlig Asbiørn uden at hun kunde opgive hans fadersnavn, men at han skulde være søefarende og vesten fra Norge af. Faddere: Ole Andersens kone Mallene Olsdatter, pigen Ingeborg Andersdatter, Tyche Aslachsen alle fra Ombosnæs, Halvor Levordsen Findahleie, Christopher Olsen Findahl.

20.05.1798: Christine fød 13de Maii, foreldre Morten Olsen Rønningen ved vestre Tveten og kone Thore Eilertsdatter. Faddere: Enken Oline Eilertsdatter Korseth fra Sannichedahl, pigen Inger Eilertsdatter, Eilert Knudsen Rønningen, Diderich Olsen, Jørgen Evensen vestre Tveten.

20.05.1798: Confirmeret hiemmedøbte barn Anne fød 14de Maii, foreldre Hans Jacobsen Midrogn og kone Ingeborg Olsdatter. Faddere: Jacob Hansen Bierchøens kone Berthe Jacobsdatter fra Eidanger, pigen Anne Marie Hansdatter Winie, Niels Evensen, Lars Thrinsen begge fra søndre Rogn, Frants Jacobsen Bierchøen.

27.05.1798: Anders fød 17de Maii, foreldre Tellev Anundsen Tinnerholdt og kone Marthe Andersdatter. Faddere: Torbiørn Olsen Schougens kone Kari Evensdatter, pigen Anne Marie Christensdatter Rogn, Tosten Aanesen Tinnerholdt, Halvor Pedersen Rognseie, Lars Olsen Rogn.

27.05.1798: Ingeborg Marie fød 19de Maii, foreldre Ole Jensen Esse og kone Ingeborg Rasmusdatter. Faddere: Thron Christensen Rønholts kone Aslaug Jensdatter, pigen Christine Brynnildsdatter Steen, Amund Christensen Winie, Lars Andersen, Christen Thronsen begge fra Rønholdt.

27.05.1798: Kirsten Marie fød 20de Maii, foreldre Michel Christensen Hafreager og kone Anne Marie Thorsdatter. Faddere: Amund Thorsen Høens kone Anne Andersdatter, pigen Kirsten Marie Sørensdatter Sødtholt, Hans Christensen, Isaach Christensen Bamble, Lars Larsen fra Stathellet.

17.06.1798: Erech fød 14de Junii, foreldre Jens Knudsen i Ombosnæs og kone Inger Torbiørnsdatter. Faddere: Anders Magnusen Tangevoldeies kone Anne Torbiørnsdatter, pigen Ingeborg Hansdatter, Hans Erechsen, Ole Hansen, Lars Andersen alle fra Ombosnæs.

side 144-145.

17.06.1798: Anne fød 3de Junii, foreldre Torgius Nielsen Døredahl og kone Inger Marie Evensdatter. Faddere: Tarald Nielsen Masterøds kone Marie Olsdatter, pigen Johanne Taraldsdatter ibidem, Even Jørgensen, Diderich Olsen, Jørgen Evensen alle fra vestre Tveten.

17.06.1798: Andrea fød 19de Maii, foreldre Serg. Kittel Solgaard Rørholdteie og kone Anne Larsdatter. Faddere: Peder Erechsens kone Live Amundsdatter, pigen Kari Larsdatter, Hans Larsen Kiil, Peder Erechsen alle fra Rørholdteie, Abraham Amundsen Esse.

01.07.1798: Karen, foreldre Iver Sivers i Langesund og kone Anne Sophia Sivers. Faddere: Jørgen Peter Sivers kone Maria Sivers, jomfrue Loche Sophia Bomhoff, Hans Lund Linaae, Jacob Lug, Hans Pharo.

01.07.1798: Confirmeret hiemmedøbte barn Ole, foreldre Ole Olsen Koch i Langesund og kone Kirstine Michelsdatter. Faddere: Jens Jacobsen Anchers kone Karen Lollich Jørgensdatter, pigen Ingeborg Olsdatter, Christopher Jacobsen Ancher, Hans Jacobsen Ancher, Hans Olsen.

08.07.1798: Anders Christian fød 2den Julii, foreldre Lars Andersen Sortedahl og kone Marie Rasmusdatter. Faddere: Anders Larsen Tangevolds kone Ingeborg Zachariasdatter, pigen Sigri Christensdatter Asdahl, Hans Larsen Sortedahl, John Andersen Sortebougen, Thor Andersen Tangevold.

08.07.1798: Inger Marie fød 20de Junii, foreldre Abraham Jensen Houchedahl og kone Ingeborg Madsdatter. Faddere: Halvor Haraldsen Glittums kone Aase Marie Simensdatter, pigen Kari Halvorsdatter Rønholdt, Lars Knudsen Houchedahl, Arnold Haraldsen Hafredahl, Peder Thronsen Rønholdt.

15.07.1798: Hans Christian fød 6te Julii, foreldre Christen Hansen i Ombosnæs og kone Kari Christensdatter. Faddere: Aasold Gundersen Rugtvedts kone Anne Andersdatter, pigen Anne Hansdatter, Christen Christensen, Even Trygsen alle fra Herre, Lars Andersen i Ombosnæs.

15.07.1798: Maren fød 6te Julii, foreldre Niels Isaachsen Wissestad og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Alv Hansens kone Karen Thronsdatter, pigen Ingeborg Hansdatter, Niels Hansen alle fre Wissestad, Niels Nielsen i Ombosnæs, John Andersen Sortebougen.

22.07.1798: Ole, foreldre Anders Nielsen i Langesund og kone Anne Chatrine Giertsdatter. Faddere: Hans Jensen Øegaardens kone Inger Poulsdatter, pigen Sara Hansdatter, Jacob Sigurdsen, Iver Isaachsen Arøe, Niels Andersen.

22.07.1798: Peter Paaske, foreldre Ole Petersen Paaske i Langesund og kone Berthe Poulsdatter. Faddere: Saamund Asbiørnsens kone Berthe Marie Hansdatter, pigen Maren Isaachsdatter Arøe, Poul Nielsen Gui, Ole Olsen Koch, Jan Petersen.

22.07.1798: Christiana Andrea, foreldre Lauri Andreas Aamodt og kone Marsie Aamodts. Faddere: Jacob Juulls kone Birgithe Dorothea Juull, jomfrue Christiana Mathea Aamodt, Wisiteur Wisløff, Henrich Green, Hans Lund Linaae.

22.07.1798: Uægte barn kaldet Larine, ved daaben blev angivet moderen at være Karen Pedersdatter, gift med Søren Madsen som er udenlands og viides ikke enten han er levende eller død, og til barnefader udlagt ungkarl Lars Nielsen Krabbe her af Langesund. Faddere: (ikke ført)

29.07.1798: Knud fød 14de Julii, foreldre Anders Andersen Sortebougen og kone Berthe Knudsdatter. Faddere: Pigerne Inger Knudsdatter og Sara Jacobsdatter begge fra Brevigs Bye, Isaach Tellevsen, Søren Tellevsen Klep, Iver Knudsen fra Scheen.

29.07.1798: Elisabeth fød 22de Julii, foreldre John Olsen nordre Rogn og kone Anne Olsdatter. Faddere: Lars Johannesen Rogns kone Else Hansdatter, pigen Ingeborg Olsdatter i Langesund, Halvor Pedersen Rognseie, Jens Michelsen nordre Rogn, Daniel Mannasesen Riis.

29.07.1798: Anne Dorothea fød 19de Julii, foreldre Tellev Pedersen i Stathellet og kone Anne Tellevsdatter. Faddere: Ole Larsens kone Anne Hansdatter, pigen Ingeborg Kirstine Greesdatter, Ole Gunuldsen alle i Stathellet, Jørgen Tellevsen Kiørestadeie, Knud Sørensen fra Drangedahl.

05.08.1798: Abraham fød 26de Julii, foreldre Hans Abrahamsen Høen og kone Pernille Simensdatter. Faddere: Hans Eliasen Høens kone Gunild Evensdatter, pigen Anne Simensdatter Trosbye, Amund Thorsen, Ole Abrahamsen Høen, Zacharias Evensen østre Tveten.

05.08.1798: Helge Marie fød 29de Julii, foreldre Anders Amundsen Bagerovnen og kone Ellen Bentsdatter. Faddere: Even Thorsen Ringeschiøes kone Anne Andersdatter, pigen Inger Eilertsdatter Rønningen, Gunder Olsen Grimserød, Jens Jacobsen Hartvedt, Peder Ellingsen Findmark.

12.08.1798: Bent, foreldre Christian Bentsen i Langesuund og kone Kirsten Christensdatter. Faddere: Enken Anne Catharine Bentsdatter fra Porsgrund, pigen Berthe Marie Pedersdatter, Ole Morch, Bent Bentsen fra Porsgrund, Jacob Bentsen ibidem.

12.08.1798: John Peter, foreldre Peder Hansen i Langesund og kone Inger Catharine Amundsdatter. Faddere: Søren Amundsen Sigtesøens kone Inger Pedersdatter, pigen Mari Sivertsdatter, Jens Dahl, Anders Hagensen Røjert, Ole Amundsen Berg.

19.08.1798: Lars fød 11te Aug, foreldre Niels Larsen Schougen i Ombosnæs og kone Inger Danielsdatter. Faddere: Jørgen Tychesens kone i Ombosnæs Inger Magrethe Nicolaidatter, pigen Anne Stine Larsdatter i Stathellet, Gunder Olsen, Ole Gundersen Gierestadeiet, Hans Tostensen Rugtvedt.

19.08.1798: Kirsten Marie fød 10de Aug, foreldre Hans Christensen Bamble og kone Inger Gundersdatter. Faddere: Isaach Bambles kone Kirstine Simensdatter, pigen Marthe Gundersdatter Garstad, Lars Gundersen ibidem, Michel Christensen Hafreager, Michel Hansen Breche.

24.08.1798: Kirstine Aamodt, foreldre Abraham Pharo i Langesund og kone Inger Marie Pharo. Faddere: Henrich Erboes kone Gunild Marie Erboe, jomfrue Christiana Mathea Aamodt, Niels Pharo, Henrich Green, Lauri Andres Aamodt.

24.08.1798: Anne, foreldre Anders Andersen i Langesund og kone Aase Maria Larsdatter. Faddere: Ole Olsen Kochs kone Kirstine Michelsdatter, pigen Anne Kistine Sørensdatter, Amund Gundersen Brevig, Anders Lassesen, Lars Amundsen Brevig.

26.08.1798: Hans fød 18de Aug, foreldre Lars Simensen Bamble og kone Karen Marie Hansdatter. Faddere: Amund Christensen Winies kone Anne Magrethe Simensdatter, pigen Kirsten Marie Sørensdatter Sødtholdt, John Simensen Thorsdahl, Ole Taraldsen Wiig, Søren Sørensen Bamble.

22.09.1798: Berthe fød 13de Sept, foreldre Engebreth Andersen Tinnerholdt og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Niels Olsen Svindlands kone Inger Kittelsdatter, pige Aslaug Torbiørnsdatter Schougen, Tellev Anundsen Brecheeie, Ole Nielsen, Halvor Nielsen begge fra Tinnerholdt.

23.09.1798: Isaach, foreldre Anders Isaachsen i Langesund og kone Alleth Susanne Hansdatter. Faddere: Hans Halvorsens kone Mette Kirstine Andersdatter fra Kragerøe, pige Berthe Maria Christensdatter, Christen Nielsen Sandøen, Ole Mortensen Skomager, Lars Amundsen Brevig.

30.09.1798: Maria fød 26de Sept, foreldre Jens Gundersen Sandvigen under Rogn og kone Torbor Asbiørnsdatter. Faddere: Niels Evensen søndre Rogns kone Kirsten Jensdatter, pigen Kirsten Marie Sørensdatter Sødtholdt, John Olsen Rogn, Tellev Olsen Esse, Claus Hansen Giømble.

07.10.1798: Niels fød 28de Sept, foreldre Ole Nielsen Aabyeeie og kone Anne Isaachsdatter. Faddere: Even Larsen Aabyeeies kone Kirsten Johnsdatter, pigen Kirsten Nielsdatter, Aasold Nielsen, Kield Nielsen alle fra østre Brevig, Elling Clausen Aabye.

14.10.1798: Magrethe, foreldre Lars Jørgen Frøstrup i Langesund og kone Magrethe Frøstrup. Faddere: Ole Morches kone Berthe Gundersdatter, pige Helvig M. Frostrup, Anders Larsen Lind fra Brevig, Ole Morch, John Frøstrup.

14.10.1798: Jacob, foreldre Jens Jacobsen Ancher i Langesund og kone Karen Lollich Jørgensdatter. Faddere: Ole Olsen Kochs kone Kirstine Michelsdatter, pigen Berthe Marie Amundsdatter Berg, Christopher Jacobsen Ancher, Hans J. Ancher, Jacob Sigurdsen.

side 146-147.

14.10.1798: Oline, foreldre Christen Halvorsen Gietterøen og kone Aase Pedersdatter. Faddere: Diderich Jensen Mosses kone Anne Halvorsdatter, pigen Ingeborg Olsdatter, Christian Hansen Skomager, Eilert Larsen Barfod, Halvor Halvorsen.

15.10.1798: Niels fød 5te Oct, foreldre Gunder Madsen i Stathellet og kone Karen Nielsdatter. Faddere: Ole Rolfsen Nuestads kone Marthe Tellevsdatter, pigen Ingeborg Marie Olsdatter Kiellestad, Jacob Michelsen Linna, Ole Larsen i Stathellet, Gunder Jacobsen Schierche.

21.10.1798: Marthe Magrethe fød 14de Oct, foreldre Lars Amundsen Asvald og kone Magrethe Nielsdatter. Faddere: Peder Larsen Asvalds kone Johanne Olsdatter, pigen Ingeborg Hansdatter Findahl, Anders Hansen Herum, Grees Gregersen Asvald, Jan Petersen fra Langesund.

28.10.1798: Kari fød 22de Oct, foreldre Svend Thorsen Nenseth og kone Anne Larsdatter. Faddere: Halvor Rasmusen Giesholdts kone Marthe Thorsdatter fra Solum, Aase Thorsdatter, Niels Jacobsen, Sijvert Olsen alle fra Nenseth, Ole Larsen Aasland fra Solum.

11.11.1798: Elling fød 4de Nov, foreldre Christen Ellingsen Asdahleie og kone Anne Taraldsdatter. Faddere: Ole Taraldsen Wiigs kone Kirsten Hansdatter, pigen Sigri Christensdatter Asdahl, Erech Tellevsen Berg, Søren Tellevsen Klep, Peder Elliasen Garstad.

11.11.1798: Ole fød 1ste Nov, foreldre Engelbreth Olsen Bresand og kone Mari Nielsdatter. Faddere: Aage Olsen Bresands kone Christine Sørensdatter, pigen Kirsten Marie Christophersdatter Waag, Christen Nielsen Svendsvigen, Christopher Olsen Houchebergsand, Jens Olsen vestre Langøe begge fra Sannichedahl.

18.11.1798: John Peter fød 13de Nov, foreldre Aasold Pedersen i Stathellet og kone Anne Marie Johnsdatter. Faddere: Lars Olsens kone Anne Marie Larsdatter, pigen Karen Johnsdatter, Harald Olsen, Christen Larsen, Michel Sørensen alle fra Stathellet.

25.11.1798: Rasmus, foreldre Peder Rasmusen i Langesund og kone Mallene Olsdatter. Faddere: Thron Larsens kone Lene Larsdatter, pigen Inger Andersdatter Gierestad, Peder Thorsen, Even Halvorsen, Jan Petersen.

02.12.1798: Torgius fød 28de Nov, foreldre Anders Torgiusen Waag og kone Anne Marie Berentsdatter. Faddere: Abraham Amundsen Esses kone Berthe Torgiusdatter, pigen Berthe Bæruldsdatter, Bæruld Torgiusen Waag, Abraham Amundsen Esse, Simen Berentsen Bagerovnen.

09.12.1798: Andreas fød 2den Dec, foreldre Erech Olsen og kone Hellene Christiansdatter fra Trondhiem, men nu tilholdende paa Esse. Faddere: Tellev Anundsen Tinnerholdts kone Marthe Andersdatter, pigen Thore Magrethe Evensdatter, Ole Jensen, Niels Evensen alle fra Esse, Amund Christensen Winie.

09.12.1798: Helvig fød 5te Dec, foreldre Ole Thorsen Nyesteen og kone Ingeborg Christensdatter. Faddere: Enken Kirsten Larsdatter Biercheseth, pigen Gunild Christensdatter ibidem, Hans Torbiørnsen Nyehuus, Peder Thorsen, Isaach Thorsen Schougen.

16.12.1798: Kirstie, foreldre Gieruld Olsen i Langesund og kone Anne Magrethe Nielsdatter. Faddere: Ole Rollefsen Nuestads kone Marthe Tellefsdatter, pigen Mette Sophie Olsdatter, Hans Thomas Sebiørnsen, Ole Mortensen Skomager, Gunder Madsen i Stathellet.

25.12.1798: Tosten fød 18de Dec, foreldre Aane Tostensen Arnesplads og kone Boel Kirstine Bæruldsdatter. Faddere: Kone Anne Hansdatter Breche, pigen Ingeborg Marie Amundsdatter Winie, Bæruld Torgersen Aastad, Niels Clausen Aabye, Amund Tostensen Breche.

25.12.1798: Ingeborg fød 18de Dec, foreldre Niels Svendsen Fillestad og kone Anne Sophie Nielsdatter. Faddere: Niels Høegs kone Karen Svendsdatter fra Langesund, pigen Kirsten Torchelsdatter Stoche, Lars Nielsen Fillestad, Christen Abrahamsen Eeg, Jacob Sigurdsen fra Langesund.

30.12.1798: Karen fød 23de Dec, foreldre Claus Nielsen Kiønøen og kone Maren Kirstine Hansdatter. Faddere: Michel Nielsens kone Guri Marie Halvorsdatter, pigen Ingeborg Marie Nielsdatter, Halvor Olsen alle fra Kiønøen, Ole Hansen Ombosnæs, Peder Nielsen Blegelieeie.

01.01.1799: Confirmeret hiemmedøbte Magrethe fød 27de Dec, foreldre Anders Magnussen i Stathellet og kone Anne Torbiørnsdatter. Faddere: Biørn Sigvaldsens kone Anne Mallene Bendixdatter, pigen Anne Marie Rasmusdatter, Ole Larsen, Lars Olsen, Syvert Olsen alle i Stathellet.

04.01.1799: Christen fød 31te Dec, foreldre Christen Christensen i Stathellet og kone Sara Cathrine Larsdatter. Faddere: Conrad Dahls kone fra Brevig Marthe Larsdatter, pigen Anne Stine Larsdatter Stathellet, Sergeant Erech Fiellestad, Stoe Larsen fra Brevig, Mads Olsen Linna i Stathellet.

13.01.1799: Kirsten fød 6te Jan, foreldre Jonas Olsen Aabyeeie og kone Sara Sørensdatter. Faddere: Lars Thorsen østre Brevigs kone Johanne Olsdatter, pigen Gunild Christensdatter Biercheseth, Ole Johannesen, Johannes Olsen Aabyeeie, Lars Olsen Udgaarden.

20.01.1799: Jens fød 13de Jan, foreldre Niels Jacobsen Nenseth og kone Gunild Jensdatter. Faddere: Ole Taraldsen Wiigs kone Kirsten Hansdatter, pigen Thore Magrethe Evensdatter Esse, Jens Olsen Scharøen fra Drangedahl, Svend Thorsen Nenseth, Ole Taraldsen Wiig.

20.01.1799: Sophie Marie, foreldre Niels Evensen Esse og kone Pernille Amundsdatter. Faddere: Lars Evensens kone Anne Hellene Sørensdatter, pigen Sigri Evensdatter, Hans Larsen, Lars Hansen alle fra Winie, Amund Sørensen Mellebye.

20.01.1799: Kirsten Marie fød 13de Jan, foreldre Lars Andersen Rønholdt og kone Inger Halvorsdatter. Faddere: Niels Linnes kone fra Udgaarden Maren Kirstine Simensdatter, pigen Karen Kirstine Halvorsdatter, Jens Thronsen Rønholdt, Amund Thorsen Høen, Aasold Gundersen Rugtvedt.

27.01.1799: Ole, foreldre Peder Larsen Asvald og kone Johanne Olsdatter. Faddere: Lars Amundsen Asvalds kone Anne Magrethe Nielsdatter, pigen Maren Willumsdatter i Langesund, Niels Johnsen Eeg, Ole Gundersen, Ole Larsen begge i Stathellet.

03.02.1799: Tellev fød 25de Jan, foreldre Erech Tellefsen Berg og kone Aase Isaachsdatter. Faddere: Hans Larsen Sortedahls kone Anne Andersdatter, pigen Maren Susanne Hansdatter Klep, Isaach Mathiasen Asdahl, Anders Tellefsen fra Brevig, Søren Tellefsen Klep.

03.02.1799: Gulbrand fød 18de Jan, foreldre Ole Erechsen Moeeie og kone Mari Gulbrandsdatter. Faddere: Gunder Erechsen Moeeies kone Ingeborg Hansdatter, pigen Anne Magrethe Gulbrandsdatter Aasland, Ole Knudsen Gonge, Aavald Torgersen Settre, Niels Anundsen Bakke.

03.02.1799: Ingeborg fød 28de Jan, foreldre Hans Erechsen Mansmyhr og kone Christiana Pedersdatter. Faddere: Svend Nielsen Fossungs kone Ingeborg Jørgensdatter fra Sannichedahl, pigen Kari Bæruldsdatter Rørholdt, Lars Mortensen Fostvedt, Hans Halvorsen Blegelien, Knud Andersen Fossung fra Sannichedahl.

10.02.1799: Ole fød 5te Febr, foreldre Ole Olsen Hafreagereie og kone Marthe Olsdatter. Faddere: Michel Christensen Hafreagers kone Anne Marie Thorsdatter, pigen Kirsten Marie Sørensdatter Sødtholdt, Jacob Johnsen ibidem, Christopher Olsen Findahl, Christen Sørensen Schiærche.

10.02.1799: Anne Clarine fød 30te Jan, foreldre Jens Kittelsen østre Brevig og kone Aase Marie Thorsdatter. Faddere: Lars Thorsen østre Brevigs kone Johanne Olsdatter, Ellev Anundsen, Niels Nielsen alle fra Brevig, Ole Nielsen Svindland.

10.02.1799: Uægte barn Ole fød 4de Febr, foreldre pigen Marthe Syvertsdatter Aabyeeie, som har udlagt til barnefader gevorben soldat Halvor Jørgensen Braatten under Døredahl. Faddere: Torgrim Torgersen Aabyeeies kone Aaste Olsdatter, pigen Berthe Abrahamsdatter Aastad, Lars Christensen Winiestranden, Lars Olsen Udgaarden, John Evensen Aastad.

13.02.1799: Even fød 7de Febr, foreldre Kield Nielsen østre Brevig og kone Else Marie Evensdatter. Faddere: Ole Nielsen Aabyeeies kone Anne Isaachsdatter, pigen Karen Evensdatter Høen, Zacharias Evensen Tveten, Aasold Nielsen, Niels Nielsen østre Brevig.

side 148-149.

17.02.1799: Gregers, foreldre Ole Hansen Bahnen og kone Helvig Gregersdatter. Faddere: Arne Olsens kone Anne Marie Larsdatter, pigen Kari Halvorsdatter Bahnen, Tellev Hansen Brevig, Christen Andersen Bahnen, Gullich Thorsen Langesund.

24.02.1799: Kittel fød 18de Febr, foreldre Niels Olsen Svindland og kone Inger Kittelsdatter. Faddere: Ellev Anundsen østre Brevigs kone Gierteru Andersdatter, pigen Aslaug Torbiørnsdatter Schougen, Knud Tellefsen Kiersdahlen, Jens Kittelsen, Knud Anundsen østre Brevig.

24.02.1799: Aase fød 17de Febr, foreldre Lars Nielsen Nyesteen og kone Marie Pedersdatter. Faddere: Jørgen Pedersen Wissestadeies kone Anne Christophersdatter, pigen Gunild Christensdatter Biercheseth, Hans Gullichsen Nyesteeneie, Ole Erechsen Glittum, Knud Anundsen Biercheseth.

24.02.1799: Gunild Marie fød 17de Febr, foreldre Harald Olsen i Stathellet og kone Kirstine Jensdatter. Faddere: Cornelius Gregersens kone Ragnild Sigursdatter, pigen Ingeborg Kirstine Greesdatter, Aasold Pedersen, Syvert Olsen alle i Stathelle, Christen Jensen Klingenberg fra Bergen.

24.02.1799: Anne fød 18de Febr, foreldre Thor Biørnsen Wingereij og kone Kari Giermundsdatter. Faddere: Niels Jørgensens kone Mari Jørgensdatter, pigen Kirsten Andersdatter, Erech Gundersen, Ole Andersen, Engebreth Gullichsen alle fra Wingereij.

27.02.1799: Asper fød 22de Febr, foreldre Halvor Henrichsen Moe og kone Inger Pedersdatter. Faddere: Casper Caspersen Moeeies kone Berthe Johnsdatter, pigen Kirsten Gundersdatter, Claus Henrichsen, Niels Clausen alle fra Aabye, Lars Ellingsen Findmark.

03.03.1799: Tvillinger Grees og Gunder fød 26de Febr, foreldre Amund Larsen Thordahleie og kone Karen Magrethe Levordsdatter. Faddere: Lars Simensen Bambles kone Karen Hansdatter, Niels Poulsen Bambleeies kone Anne Gulbrandsdatter, pigerne Helge Michelsdatter og Sophie Jensdatter, Hans Christensen, Søren Sørensen, Peder Abrahamsen alle fra Bamble, Gunder Nielsen Thorsdahl, Alberth Hansen Thorsdahleie, Sigurd Kiøstolfsen Schougstad.

03.03.1799: Mette Gurine fød 25de Febr, foreldre Niels Evensen søndre Rogn og kone Kirsten Jensdatter. Faddere: Jacob Michelsen Linnas kone Karen Madsdatter, pigen Anne Isaachsdatter, Jens Isaachsen Rosland, Lars Thronsen, Lars Olsen begge fra Rogn.

10.03.1799: Inger Kirstine, foreldre Niels Magnusen Langøen ved Langesund og kone Ragnild Arnoldsdatter. Faddere: Ole Olsen Kochs kone Kirstine Michelsdatter, pige Inger Mortensdatter, Rollef Tellefsen alle i Langesund, Johan Olsen Rogn, Rasmus Larsen Halen.

17.03.1799: Dorthea Abelline fød 3de Martii, foreldre Hans Brøndsted og kone Marthe Jacobsdatter vestre Brevig. Faddere: Amund Jacobsens kone Anne Halvorsdatter, pigen Berthe Catharine Jacobsdatter, Lars Thorsen, Christen Nielsen, Ellev Anundsen alle fra Brevig.

05.04.1799: Inger Jørgine fød 31te Martii, foreldre Ole Andersen i Stathellet og kone Anne Magrethe Jørgensdatter. Faddere: Isaach Jørgensens kone Berthe Andersdatter Stathellet, pigen Agethe Olsdatter fra Brevig, Ole Olsen, Lars Schougen fra Stathellet, Claus Hansen Giømble.

07.04.1799: Søren, foreldre Ole Hansen Langesund og kone Anne Olsdatter. Faddere: Jens Jacobsen Anchers kone Karen Lollich Jørgensdatter, pigen Kirsten Magrethe Jacobsdatter, Hans Jacobsen Ancher, Ole Jørgensen, Jens Jensen av Bornholmen.

14.04.1799: Amund fød 3de April, foreldre Anders Amundsen Busterød og kone Marthe Torgrimsdatter. Faddere: Ole Knudsen Gonges kone Anne Marie Amundsdatter, pigen Ingeborg Torgrimsdatter Dahl, Anders Jensen Rachestad, Niels Amundsen, Søren Andersen Busterød.

14.04.1799: Karen Kirstine fød 11te April, foreldre Hans Tellefsen Schougstad og kone Ellen Thomasdatter. Faddere: Hans Christensen Bambles kone Inger Gundersdatter, pigen Ingeborg Halvorsdatter Udgaarden, Lars Nielsen Nyesteen, Niels Clausen Aabye, Ole Christensen Schougstad.

28.04.1799: Tvillinger Halvor og Marechen, foreldre Diderich Jensen Moss i Langesund og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Christen Halvorsen Gietterøens kone Aase Pedersdatter, Ejlert Larsen Barfods kone Aaste Halvorsdatter, pigerne Berthe Margrethe Andreasdatter og Magrethe Pedersdatter, Christen Olsen, Friderich Knoff, Andreas Haagensen Røjert, Lars Amundsen Brevig, Amund Gundersen Brevig, Christian Hansen Røjert.

05.05.1799: Harald fød 27de April, foreldre Christen Simensen Hafredahl og kone Kirsten Marie Haraldsdatter. Faddere: Simen Nielsen Feseths kone Berthe Christensdatter, pigen Anne Haraldsdatter, Arnold Haraldsen Hafredahl, Arnold Larsen Rørholdt, Arnold Simensen Feseth.

12.05.1799: Anne Marie fød 21 Aprilii, foreldre Aavald Torgersen Settre og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Tarald Nielsen Masterøds kone Marie Olsdatter, pigen Dorthe Jørgensdatter Døredahl, Anders Andersen Døredahleie, Lars Olsen Tveraaen, Niels Anundsen Bache.

30.05.1799: Live Kirstine fød 21de Maii, foreldre Anders Andersen Gierestad og kone Gunild Marie Andersdatter. Faddere: Niels Jørgensens kone Mari Jørgensdatter, pigen Kirsten Andersdatter, Thor Andersen alle fra Wingereij, Thor Jensen Gierseth, Christen Christensen Hydahl.

02.06.1799: Kirsten Marie, foreldre Gunder Erechsen i Langesund og kone Dorthe Bendixdatter. Faddere: Gieruld Olsens kone Anne Magrethe Nielsdatter, pigen Anne Mathea Olsdatter fra Porsgrund, Henrich Pedersen, Jacob Sigurdsen, Ole Jørgensen.

02.06.1799: Kirsten Marie fød 31te Maii, foreldre Levord Tallachsen Rørholdteie og kone Ingeborg Nielsdatter. Faddere: Tallach Levordsen Wissestadeies kone Anne Hansdatter, pigen Anne Isaachsdatter Rosland, Amund Larsen Tagnen, Hans Jacob Jacobsen, Ole Jensen begge fra nordre Rørholdt.

16.06.1799: Lars fød 8de Junii, foreldre Arnald Larsen nordre Rørholdt og kone Marie Simensdatter. Faddere: Halvor Henrichsen Moes kone Inger Pedersdatter, pigen Anne Marie Larsdatter, Aage Larsen Rørholdt, Christen Simensen Hafredahl, Isaach Simensen Feseth.

09.06.1799: Isaach fød 2den Junii, foreldre John Andersen Sortebougen og kone Kirstine Isaachsdatter. Faddere: Lars Andersen Sortedahls kone Marie Rasmusdatter, pigen Kirsteine Mortensdatter Sortebougen, Hans Rasmusen Ødelund, Thor Andersen Tangevold, Peder Christensen Sortedahl.

16.06.1799: Christine fød 10de Junii, foreldre Antonie Jacobsen Brecheeie og kone Aaste Tostensdatter. Faddere: Jonas Olsen Aabyeeies kone Sara Sørensdatter, pigen Anne Kirstine Jacobsdatter Breche, Ole Johannesen, Johannes Olsen Aabyeeie, Hans Gullichsen Nyesteeneie.

23.06.1799: Christian, foreldre Christopher Ancher i Langesund og kone Giørild Olsdatter. Faddere: Jens Jacobsen Anchers kone Karen Jørgensdatter Lollich, pigen Gunild Isaachsdatter, Ole Hansen Lods, Ole Olsen Koch, Hans Olsen hos Cudrio.

23.06.1799: Elias, foreldre Ole Rasmusen paa Bahnen og kone Anne Torbiørnsdatter. Faddere: Rasmus Halvorsens kone Anne Marie Olsdatter, pigen Anne Hellene Hansdatter, Christen Andersen, Elias Hansen, Torbiørn Torbiørnsen.

23.06.1799: Inger Marie, foreldre Rasmus Larsen og kone Berthe Marie Pedersdatter. Faddere: Hans Jensen Øegaardens kone Inger Pauelsdatter, pigen Maren Cathrine Kiøstolfsdatter, Friderich Knoff, Niels Olsen Hallen, Thor Larsen.

27.06.1799: Kirsten fød 19de Junii, foreldre Lars Tostensen Moe og kone Anne Pedersdatter. Faddere: Ole Giermundsen Rørholdteies kone Inger Kittelsdatter, pigen Anne Christensdatter Hydahl, Claus Henrichsen Aabye, Lars Johannesen Rogn, Ole Abrahamsen Høen.

30.06.1799: Tvillinger Hans og Anne Mallene fød 28de Junii, foreldre Zacharias Evensen østre Tveten og kone Leene Abrahamsdatter. Faddere: Hans Abrahamsen Høens kone Pernille Simensdatter, John Thorsdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pigerne Berthe Marie Evensdatter Bamble Præstegaard, Aaste Marie Abrahamsdatter, Abraham Hansen, Hans Abrahamsen, Hans Eliasen, Hans Thorsen, Ole Abrahamsen alle fra Høen, Kield Nielsen østre Brevig.

side 150-151.

07.07.1799: Casper fød 1ste Julii, foreldre Jens Christensen i Stathellet og kone Marthe Caspersdatter. Faddere: Christen Christensens kone Sara Chathrine Larsdatter, pigen Anne Stine Larsdatter, Ole Hansen alle i Stathellet, Even Andersen, Thor Andersen Tangevold.

21.07.1799: Erech fød 19de Julii, foreldre Peder Erechsen Rørholdteie og kone Live Amundsdatter. Faddere: Gunder Erechsen Moeeies kone Ingeborg Hansdatter, pigen Cathrine Larsdatter Kiil, Thomas Knudsen Gonge, Bertel Svennumsen Bamble Præstegaard, Thor Kittelsen Rørholdteie.

21.07.1799: Jacob fød 6te Julii, foreldre Jens Halvorsen nordre Rørholdteie og kone Daarthe Olsdatter. Faddere: Lars Knudsens kone Aslaug Wellechsdatter, pigen Marie Jensdatter, Mathis Jensen, Lars Knudsen alle fra Rørholdteie, Anders Hansen øvre Schougen.

21.07.1799: Ellen Marie fød 14de Julii, foreldre Jacob Michelsen Linna og kone Karen Madsdatter. Faddere: Gunder Madsens kone Stathellet Karen Nielsdatter, pigen Ingeborg Hansdatter Findahl, Niels Evensen Rogn, Ole Hansen Stathellet, Gunder Jacobsen Schiærche.

28.07.1799: Berthe Marie fød 22de Julii, foreldre Ole Hansen i Stathellet og kone Ingeborg Kirstine Abrahamsdatter. Faddere: Gunder Madsens kone Karen Nielsdatter Stathellet, pigen Anne Hellene Hansdatter i Langesund, Jacob Michelsen Linna, Hans Amundsen Winie, Hans Larsen Kiellestad.

04.08.1799: Niels, foreldre Lars Christensen i Stathellet og kone Johanne Karine Christensdatter. Faddere: Christen Christensens kone Sara Cathrine Larsdatter, pigen Maren Christensdatter, Hans Nielsen, Mads Olsen alle i Stathellet.

11.08.1799: Mads fød 3de Aug, foreldre Anders Madsen Midgaarden og kone Kari Levorsdatter. Faddere: Amund Madsen Roverøds kone Kari Gierdtsdatter, pigen Aaste Marie Olsdatter Flotten, Thor Jensen Gierseth, Peder Madsen Findahl, Søren Christophersen Stokke.

11.08.1799: Peder fød 3de Aug, foreldre Ellev Pedersen Fossung og kone Mari Nielsdatter. Faddere: John Sigvaldsens kone Berthe Nielsdatter Grumestad, pigen Anne Marie Jensdatter Fossung, Niels Ellefsen Grummestad, Giert Larsen Walsund, Knud Gundersen Stavenes begge fra Sannichedahl.

18.08.1799: Ellen Marie fød 14de Aug, foreldre Lars Thronsen søndre Rogn og kone Berthe Marie Larsdatter. Faddere: Niels Evensen Rogns kone Kirsten Jensdatter, pigen Mette Magrethe Thronsdatter fra Langesund, Hans Sørensen Midrogn, Thor Evensen Winie, Hans Larsen Kiellestad.

15.09.1799: Niels, foreldre Arve Hansen i Langesund og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Anders Isaachsens kone Alleth Susanne Hansdatter, pigen Anne Marie Hansdatter, Pouel Nielsen Guie, Lars Andersen Høst, Ole Tellefsen Smedsvend.

20.09.1799: Henrich Andreas, foreldre hr. Henrich Erboe i Langesund og kone Gunild Marie Erboe. Faddere: Mad. Mette Dorothea Baar fra Porsgrund, jomfrue Christian Mathea Aamodt, jomfrue Anne Johanne Lindrup, hr. Jacob Cudrio, hr. Poul Sohnvaldt, John Peter Hansen.

22.09.1799: John fød 16de Sept, foreldre Ole Larsen den ældre i Sthellet og kone Ingeborg Johnsdatter. Faddere: Gunder Madsens kone Karen Nielsdatter, pigen Anne Marie Knudsdatter, Mads Olsen alle i Stathellet, John Nielsen Eeg, Peder Larsen Asvald.

22.09.1799: Maren Hellene fød 16de Sept, foreldre Michel Nielsen Kiønøen under Sannichedahl og kone Guri Marie Halvorsdatter. Faddere: Claus Nielsens kone Maren Kirstine Hansdatter, pigen Ingeborg Marie Nielsdatter, Ole Thorsen, Findbue Anstensen alle fra Kiønøen, Amund Jacobsen vestre Brevig.

22.09.1799: Kirsten Marie, foreldre Niels Olsen i Stathellet og kone Maren Magrethe Jacobsdatter. Faddere: Tellev Hansens kone Karen Olsdatter, pigen Ellisabeth Pedersdatter begge fra Brevig, Hans Nielsen, Michel Sørensen alle i Stathellet, Ole Olsen fra Langesund.

29.09.1799: Confirmeret hiemmedøbte barn kaldet Andrea, foreldre afgangne Anders Jensen Rachestad og kone Aasild Jensdatter. Faddere: Ole Olsen Mellebyeeies kone Karen Olsdatter, pigen Svanoug Erechsdatter Dahl, Anders Amundsen Busterød, Søren Amundsen Mellebye, Torger Olsen Rachestad.

30.09.1799: Andreas Jacob fød 18de Sept, foreldre Jacob Andersen nordre Rørholdt og kone Kari Simensdatter. Faddere: Arnald Larsen Rørholdts kone Marie Simensdatter, pigen Ingeborg Marie Amundsdatter Winie, Lensmand Hans Jacob Evensen Breche, Amund Christensen Winie, Hans Johnsen Rørholdt.

13.10.1799: Lars Henrich fød 10de Oct, foreldre Snedker Axel Jensen i Stathellet og kone Marthe Larsdatter. Faddere: Syvert Olsens kone Anne Marie Isaachsdatter, pigen Mette Sophie Olsdatter, Christian Christensen, Lars Olsen, Grees Corneliusen alle i Stathellet.

13.10.1799: Jacob fød 5te Oct, foreldre Halvor Haraldsen Glittum og kone Aase Marie Simensdatter. Faddere: Arnold Larsen Rørholdts kone Marie Simensdatter, pigen Sigri Andersdatter, Simen Nielsen Feseth, Arnold Larsen Rørholdt, Arnold Haraldsen Hafredahl.

13.10.1799: Hans Jacob fød 8de Oct, foreldre Jacob Halvorsen Blegelien og kone Karen Amundsdatter. Faddere: Amund Jacobsen Brevigs kone Anne Halvorsdatter, pigen Kirsten Halvorsdatter Blegelien, Gunder Olsen Grimserød, Hans Jacob Jacobsen nordre Rørholdt, Ole Danielsen Blegelien.

20.10.1799: Anders fød 12te Oct, foreldre Ole Nielsen Bakkeeie og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Aavald Torgersen Settres kone Anne Nielsdatter, pigen Marie Knudsdatter Bakke, Lars Mortensen Fostvedt, Ole Knudsen Gonge, Tellev Anundsen Tinnerholdt.

20.10.1799: Confirmeret hiemmedøbte barn kaldet Berthe Kistine fød 17de Oct, foreldre Lorents Olsen Aabyeeie og kone Else Marie Amundsdatter. Faddere: Lars Thorsen østre Brevigs kone Johanne Olsdatter, pigen Anne Nielsdatter Stokke, Ole Johannesen Aabyeeie, Henrich Clausen Aabye, Ole Nielsen Breche.

26.10.1799: Lars fød 19de Oct, foreldre Hans Monsen i Ombosnæs og kone Inger Marie Larsdatter. Faddere: Hans Andersen Findahls kone Helge Larsdatter, pigen Marthe Monsdatter, Søren Mortensen begge fra Ombosnes, Anders Hansen Herum, Lars Johnsen Sødtholdt.

27.10.1799: Karen, foreldre Christen Olsen i Langesund og kone Marie Halvorsdatter. Faddere: Diderich Jensen Mosses kone Anne Halvorsdatter, pigen Anne Marie Olsdatter Moe, Christen Halvorsen Gietterøen, Peder Thorsen, Ole Bæruldsen.

27.10.1799: Ragnild, foreldre Ole Larsen Schougen i Langesund og kone Anne Nirisdatter. Faddere: Hans Jensen Øegaardens kone Inger Poulsdatter, pigen Ingeborg Olsdatter, Christian Hansen Røjert, Peder Hansen Sigtesøen, Ole Olsen i Langesund.

27.10.1799: Anne, foreldre Christen Abrahamsen Sallen og kone Else Marie Jacobsdatter. Faddere: Søren Abrahamsens kone Anne Pedersdatter, pigen Kirsten Olsdatter Moe, Peder Thorsen, Gullich Thorsen, Christen Evensen Bahnen alle i Langesund.

03.11.1799: Ellen Marie fød 25de Oct, foreldre Peder Andersen Braatten under Rosland og kone Anne Gundersdatter. Faddere: Even Thorsen Ringeschøes kone Anne Andersdatter, pigen Boel Marie Abrahamsdatter Hartvedt, Thomas Knudsen Gonge, Niels Evensen Ringeschiøe, Amund Gulbrandsen Wissestad.

10.11.1799: Torger fød 29de Oct, foreldre Hans Jacobsen Asdahleie og kone Anne Abrahamsdatter. Faddere: Ole Knudsen Schørsvigens kone Marie Abrahamsdatter, pigen Kari Olsdatter Saltbuen, Ole Jacobsen Grava, Iver Abrahamsen Schørsvigen alle fra Eidanger, Isaach Mathisen øvre Asdahl.

10.11.1799: Inger Marie, foreldre Gunder Erechsen Moeeie og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Peder Erechsen Rørholdteies kone Live Amundsdatter, pigen Kari Larsdatter Kiil, Knud Larsen Kiørestad, Lars Nielsen Nyesteen, Halvor Stephensen Moe.

side 152-153.

16.11.1799: Ole fød 4de Nov, foreldre Lars Olsen øvre Schougen og kone Mari Olsdatter. Faddere: Isaach Abrahamsen Roslands kone Berthe Olsdatter, pigen Anne Lispeth Hansdatter, Ole Olsen begge fra øvre Schougen, Giert Olsen Rugtvedt, Klokker Knud Wennemoe.

16.11.1799: Anne Pernille fød 10de Nov, foreldre Hans Thorsen Høen og kone Kirsten Tostensdatter. Faddere: Amund Thorsens kone Anne Andersdatter, pigen Inger Marie Christensdatter, Hans Abrahamsen alle fra Høen, Zacharias Evensen Tveten, Jacob Tostensen Rugtvedt.

17.11.1799: Inger Catharine, foreldre Eilert Larsen Barfod og kone Aase Halvorsdatter. Faddere: Anders Andersens kone Aase Marie Larsdatter, pigen Inger Marie Hansdatter Giømble, Diderich Jensen Moss, Niels Olsen Hallen, Frands Andreas Jacobsen Bierchøen.

24.11.1799: Gunder fød 17de Nov, foreldre Ole Gundersen Gierestadkaasen og kone Thore Marie Thorsdatter. Faddere: Peder Pedersens kone i Ombosnæs Anne Magrethe Thorsdatter, pigen Ingeborg Gundersdatter, Gunder Olsen Kaasen, Thor Zachariasen i Ombosnæs, Hans Tostensen Rugtvedt.

15.12.1799: Claus fød 7de Dec, foreldre Lars Ellingsen Findmark og kone Kirsten Ellingsdatter. Faddere: Claus Christensen Hafsunds kone Aase Maria Sørensdatter, pigen Anne Erechsdatter, Elling Clausen, Peder Ellingsen alle fra Findmark, Anders Jacobsen Hafsund.

15.12.1799: Grees fød 30te Nov, foreldre Thomas Knudsen Gonge og kone Else Maria Levordsdatter. Faddere: Jørgen Ellefsen Gongeeies kone Aase Knudsdatter, pigen Anne Isaachsdatter Rosland, Ole Knudsen Gonge, Tellev Anundsen Tinnerholdt, Jens Isaachsen Rosland.

25.12.1799: Mannase fød 19de Dec, foreldre Ole Evensen Winje og kone Marthe Mannasedatter. Faddere: Lars Evensens kone Anne Hellene Sørensdatter, pigen Sigri Evensdatter, Thor Evensen, Lars Hansen alle fra Winje, Niels Evensen Esse.

25.12.1799: Marthe født 11te Dec, foreldre Gunuld Osmundsen Flotten og kone Anne Olsdatter. Faddere: Aasold Gundersen Rugtvedts kone Anne Andersdatter, pigen Aaste Maria Olsdatter Flotten, Niels Larsen Holmen i Ombosnæs, Isaach Tostensen Rugtvedt, Isaach Thorsen østre Schougen.

12.01.1800: Ingeborg Karine fød 3de Jan, foreldre Kield Andersen Linna og kone Anne Maria Madsdatter. Faddere: Niels Linnes kone Maren Kirstine Simensdatter Udgaarden, pigen Gunild Kittelsdatter Ombosnæs, Amund Thorsen Høen, Jacob Michelsen Linna, Lars Andersen Rønholdt.

12.01.1800: Ingeborg Maria fød 3de Jan, foreldre Søren Christophersen østre Stokke og kone Kirsten Torchelsdatter. Faddere: Ole Gundersen Gierestadeies kone Thore Maria Thorsdatter, pigen Sara Christophersdatter Stokke, Anders Larsen Tangevold, Zacharias Christophersen Stokke, Søren Sørensen Bamble.

19.01.1800: Ingeborg fød 2den Jan, foreldre Anders Andersen Døredahleie og kone Marthe Nielsdatter. Faddere: Ole Nielsen Bakkeeies kone Anne Nielsdatter, pigen Gunild Wraalsdatter Fostvedt, Aasold Nielsen Brevig, Lars Ellingsen Findmark, Niels Anundsen Stokke.

02.02.1800: Ole fød 9de Jan, foreldre Tarald Nielsen Masterød og kone Maria Olsdatter. Faddere: Torgius Nielsen Døredahls kone Inger Maria Evensdatter, pigen Kirsten Gundersdatter Aabye, Torgius Nielsen Døredahl, Hans Erechsen Mansmyhr, Hans Jacob Jacobsen Rørholdt.

02.02.1800: Lorentz fød 23de Jan, foreldre Hans Nielsen Eeg i Stathellet og kone Anne Lorentzdatter. Faddere: Søren Luthens kone Mari Svendsdatter fra Langesund, pigen Karen Arnoldsdatter Rugtvedt, Lars Amundsen Fillestad, Niels Olsen Stathellet, Ole Olsen Midgaardstranden.

02.02.1800: Anne fød 12te Jan, foreldre Abraham Nielsen Aasland og kone Marechen Halvorsdatter. Faddere: Halvor Henrichsen Moes kone Inger Pedersdatter, pigen Anne Magrethe Gulbrandsdatter Aasland, Serg. Kittel Solgaard Lille Øe, Lars Larsen Kiil, Christen Olsen Ødegaarden fra Sannichedahl.

09.02.1800: Maren Kirstine fød 6te Febr, foreldre Isaach Abrahamsen Rosland og kone Berthe Olsdatter. Faddere: Zacharias Evensen østre Tvetens kone Leene Abrahamsdatter, pigen Anne Isaachsdatter, Jens Isaachsen Rosland, Ole Abrahamsen Høen, Peder Thronsen Rønholdt.

15.02.1800: Karen Kirstine fød 10de Febr, foreldre Ole Taraldsen Wiig og kone Kirsten Hansdatter. Faddere: Lars Simensen Bambles kone Karen Hansdatter, pigen Marthe Magrethe Jensdatter, Lars Hansen Winje, Niels Jacobsen, Svend Thorsen Nenseth.

23.02.1800: Hans fød 13de Febr, foreldre John Simensen Thorsdahl og kone Mette Kirstine Evensdatter. Faddere: Hans Eliasen Høens kone Gunild Evensdatter, pigen Sigri Evensdatter Winje, Lars Simensen, Hans Christensen, Søren Sørensen alle fra Bamble.

23.02.1800: Christopher fød 17de Febr, foreldre Jørgen Pedersen Wissestadhagen og kone Anne Christophersdatter. Faddere: Lars Nielsen Nyesteens kone Maria Pedersdatter, pigen Aaste Maria Larsdatter Houchedahl, Niels Isaachsen Wissestad, Tallach Levordsen Wissestadhagen, Ole Erechsen Glittum.

23.02.1800: Abraham fød 27de Jan, foreldre Ole Tellefsen Aaslandeie og kone Aase Mortensdatter. Faddere: Even Gundersen Tveraaens kone Aase Olsdatter, pigen Inger Mortensdatter, Niels Mortensen begge fra Rørholdteie, Halvor Haraldsen Glittum, Hans Jacob Jacobsen Rørholdt.

23.02.1800: Maren Margrethe fød 16de Febr, foreldre Christian Christensen Snedker i Stathellet og kone Karen Gregersdatter. Faddere: Biørn Sigvaldsens kone Anne Mallene Bendixdatter, pigen Anne Maria Knudsdatter, Hans Ottesen, Grees Cornelliusen alle fra Stathellet, Jens Knudsen Rognsmyhren.

23.02.1800: Marthe Sophie fød 17de Febr, foreldre Anders Hansen øvre Schougen og kone Aaste Maria Knudsdatter. Faddere: Lars Olsen øvre Schougens kone Mari Olsdatter, pigen Ingeborg Knudsdatter, Knud Erechsen, Peder Abrahamsen alle fra Bambleeie, Isaach Olsen øvre Schougen.

23.02.1800: Ingeborg Maria og Helge Maria fød 20de Febr, foreldre Morten Olsen Rønningen ved vestre Tveten og kone Thore Ejlertsdatter. Faddere: Engebreth Olsen Bresands kone Mari Nielsdatter, Diderich Olsen Tvetens kone Ragnild Nielsdatter, pigerne Ingeborg Ejlertsdatter Rønningen, Barbra Olsdatter, Diderich Olsen, Jørgen Evensen alle fra vestre Tveten, Søren Andersen Walle, Aage Olsen Bresand, Bæruld Torgiusen Waag, Jørgen Ejlertsen Rønningen.

02.03.1800: Knud fød 21de Febr, foreldre Ole Erechsen Findmarkeie og kone Kirsten Knudsdatter. Faddere: Lars Ellingsen Findmarks kone Kirsten Ellingsdatter, pigen Maren Olsdatter, Jørgen Evensen begge fra vestre Tveten, Peder Ellingsen Findmark, Gullich Aasoldsen Kiørestad.

02.03.1800: Johannes fød - Febr, foreldre Gustaves Erichsen fra Kragerøe og kone Anne Catrine Johannesdatter, for en kort tiid opholdende sig i Sortebougen. Faddere: Pigerne Lispeth Olsdatter, Ingeborg Bartholomeusdatter begge fra Sortedahl, Arnold Madsen Sortebougen, Søren Tellefsen Klep, Lars Christensen Winjestranden.

16.03.1800: Anne fød 4de Martii, foreldre Anders Torgiusen Waag og kone Anne Maria Berentsdatter. Faddere: Abraham Amundsen Esses kone Berthe Torgiusdatter, pigen Berthe Bæruldsdatter, Bæruld Torgiusen Waag, Abraham Amundsen Esse, Simen Berentzen Bagerovnen.

side 154-155.

17.03.1800: Confirmeret hiemmedøbte barn kaldet Kirstine Eleonora Bindrup, foreldre Skibscapt. Jens Sartz og kone Margrete Sartz. Faddere: Mad. Bolethe Wright, jomfrue Løche Sophia Bomhoff, hr. Wisiteur Niels Wisløff, Abraham Pharo, John Peter Hansen.

23.03.1800: Amund fød 17de Martii, foreldre Simen Berentsen Bagerovnen og kone Aase Anundsdatter. Faddere: Ole Jørgensens kone Torborg Anundsdatter, pigen Ellen Andersdatter Rolligheden, Ole Jørgensen alle fra Kragerøe Præstegield, Anders Torgiusen, Bæruld Torgiusen Waag.

23.03.1800: Confirmeret hiemmedøbte barn Even, foreldre Hans Amundsen Aastad og kone Anne Maria Halvordatter. Faddere: Amund Jacobsen Brevigs kone Anne Halvorsdatter, pigen Kirsten Halvorsdatter, Hans Halvorsen Blegelien, Even Larsen Aabyeeie, Bæruld Torgersen Aastad.

23.03.1800: Confirmeret hiemmedøbte barn Jacob fød 17de Martii, foreldre Torgius Nielsen Døredahl og kone Inger Maria Evensdatter. Faddere: Tarald Nielsen Masterøds kone Maria Olsdatter, pigen Barbro Olsdatter Døredahl, Jørgen Evensen vestre Tveten, Niels Anundsen Bakke, Anund Hovelsen Bielkevigen fra Sannichedahl.

26.03.1800: Anne Susanne fød Martii, foreldre Søren Abrahamsen i Langesund og kone Anne Pedersdatter. Faddere: Søren Amundsen Sigtesøens kone Inger Pedersdatter, pigen Anne Maria Olsdatter Moe, Peder Thorsen, Peder Hansen fra Brevig, Frands Jacobsen Bierchøen.

06.04.1800: Karen Maria fød 1ste April, foreldre Niels Poulsen Bambleeie og kone Anne Gulbrandsdatter. Faddere: Lars Simensen Bambles kone Karen Maria Hansdatter, pigen Ingeborg Knudsdatter Bambleeie, Hans Tellefsen Schougstad, Thoer Evensen Winje, Isaach Tostensen Rugtvedt.

06.04.1800: Maren fød 26de Martii, foreldre Ole Hansen i Ombosnæs og kone Gunild Hansdatter. Faddere: Hans Hansens kone Inger Maria Larsdatter, pigen Ingeborg Hansdatter, Hans Fagenæs, Erech Hansen alle fra Ombosnæs, Giert Olsen Rugtvedt.

11.04.1800: Maren Margrethe, foreldre Ole Larsen Wittingsøe i Stathellet og kone Anne Hansdatter. Faddere: Hans Nielsen Eegs kone Anne Lorentsdatter, pigen Mette Sophia Olsdatter, Ole Larsen, Niels Christensen alle fra Stathellet, Niels Clemensen fra Arendal.

11.04.1800: Ellef Olsens kone fra Kragerøe Inger Kirstine Larsdatter hendes uægte barn kaldet Karen, udlagt til barnefader ungkarl Christopher Olsen fra Fiere sogn Øyestad Præstegield arbeider paa Verven - hun foregav at hendes mand havde været udenlands i 5 aar og ikke veed enten hand er levende eller død. Faddere: Anders Isachsens kone i Langesund Alleth Susanne Hansdatter, pigen Ingeborg Olsdatter, Torgius Salvesen, Salve Torchelsen, Karl Clementsen alle fra Øyestad sogn.

13.04.1800: Gunder fød 28de Martii, foreldre Biørgov Thovsen Bambleeie og kone Mari Gundersdatter. Faddere: Isaach Christensens kone Kirstine Simensdatter, pigen Helge Michelsdatter, Hans Christensen, Søren Sørensen alle fra Bamble, Isaach Olsen øvre Schougen.

13.04.1800: Lava fød 10de April, foreldre Erech Olsen i Stathellet og kone Helge Nielsdatter. Faddere: Lars Olsens kone Anne Maria Larsdatter, pigen Anne Maria Knudsdatter, Grees Cornelliusen alle fra Stathellet, Peder Anundsen Kiellestad, Ole Olsen Midgaardstranden.

20.04.1800: Hans fød 17de April, foreldre Isaach Jørgensen i Stathellet og kone Berthe Andersdatter. Faddere: Hans Larsen Sortedahls kone Anne Andersdatter, pigen Else Thorsdatter, Claus Hansen begge fra Giømble, Tarald Torgersen, Gunder Thorsen begge fra Christiansands Stift.

20.04.1800: Tellev fød 28de Martii, foreldre Isaach Tellefsen Berg og kone Anne Maria Eliasdatter. Faddere: Erech Tellefsen øvre Asdahls kone Aase Isaachsdatter, pigen Aaste Maria Eliasdatter Garstad, Isaach Mathisen Asdahl, Hans Elliasen Høen, Søren Tellefsen Klep.

27.04.1800: Lars fød 19de April, foreldre Niels Larsen Holmen i Ombosnæs og kone Russine Knudsdatter. Faddere: Gunuld Flottens kone Anne Olsdatter, pigen Ingeborg Hansdatter, Hans Andersen, Michel Christensen alle fra Hafreager, Peder Thorsen østre Schougen.

03.05.1800: Knud fød 25de April, foreldre Engebreth Andersen Tinnerholdt og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Amund Thorsen Høens kone Anne Andersdatter, pigen Thorse Magrethe Evensdatter Esse, Lars Amundsen østre Tveten, Ole Nielsen Breche, Halvor Nielsen Tinnerholdt.

04.05.1800: Thor, foreldre John Thorsen i Langesund og kone Ingeborg Thorsdatter. Faddere: Rollof Tollefsens kone Sara Sørensdatter, pigen Kirsti Olsdatter Moe, Thor Gullichsen, Ole Bæruldsen, Niels Olsen Hallen.

04.05.1800: Karen Maria, foreldre Ole Olsen i Langesund og kone Kirstine Michelsdatter. Faddere: Anders Andersens kone Aase Maria Larsdatter, pigen Inger Mortensdatter, Jens Jacobsen Ancher, Anders Isaachsen Lods, Hans Olsen.

11.05.1800: Johan fød 8de Maii, foreldre Hvel Pedersen i Ombosnæs og kone Helge Johansdatter. Faddere: Pigerne Marthe Johansdatter Høen, Mari Johannesdatter Rogn, Ole Andersen Linna-Rønningen, Christen Hansen, Lars Andersen begge fra Ombosnæs.

18.05.1800: Kirsten Maria fød 8de Maii, foreldre John Olsen nordre Rogn og kone Anne Olsdatter. Faddere: Niels Evensen Rogns kone Kirsten Jensdatter, pigen Anne Simensdatter Trosbye, Hans Jacobsen, Johan Olsen Rogn, Lars Christensen Winjestranden.

29.05.1800: Kirstine Aamodt, foreldre Abraham Pharo i Langgesund og kone Inger Maria Pharo. Faddere: Mad. Bolethe Wrigth, jomfrue Edel Maria Pharo, hr. Jacob Cudrio, Jacob Juell, Niels Pharo. Hiemmedøbt.

01.06.1800: Lars fød 26de Maii, foreldre Lars Arvesen Hofsteen og kone Inger Larsdatter. Faddere: Ole Taraldsen Wiigs kone Kirsten Hansdatter, pigen Anne Gundersdatter øvre Schougen, Niels Jacobsen Nenseth, Ole Taraldsen Wiig, Lars Torchelsen Hofsteen.

01.06.1800: Anne fød 26de Maii, foreldre Alv Hansen Wissestad og kone Karen Thronsdatter. Faddere: Niels Isaachsen Wissestads kone Ingeborg Hansdatter, pigen Karen Kirstine Halvorsdatter, Thron Christensen begge fra Rønholdt, Alberth Hansen, Niels Hansen Wissestad.

18.06.1800: Gunder Madsen fød 2den Junii, foreldre afgangne Gunder Madsen i Stathellet og kone Karen Nielsdatter. Faddere: Christen Christensens kone Sara Cathrine Larsdatter, pigen Anne Stine Larsdatter begge i Stathellet, Niels Linne fra Udgaarden, Jacob Michelsen Linna, Mads Olsen Linna i Stathellet.

22.06.1800: Erech fød 17de Junii, foreldre Erech Johannesen Bekkelien og kone Johanne Hellene Andersdatter, omvandrende folk og nu opholdende sig paa Houchedahl. Faddere: Halvor Haraldsen Glittums kone Aase Maria Simensdatter, pigen Aaste Maria Larsdatter Houchedahl, Niels Evensen ibid, Gullich Larsen, Hans Andersen begge fra Glittum.

22.06.1800: Mette fød 16de Junii, foreldre skoleholder Alberth Hansen Wissestad og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Tallach Levordsen Wissestadhagens kone Anne Hansdatter, pigen Anne Nielsdatter vestre Stokke, Alv Hansen, Niels Isaachsen, Niels Hansen alle fra Wissestad.

29.06.1800: Ole fød 22de Junii, foreldre Syvert Olsen i Stathellet og kone Anne Marie Isaachsdatter. Faddere: Niels Isaachsen Wissestads kone Ingeborg Hansdatter, pigen Mette Sophia Olsdatter, Thor Nielsen begge i Stathellet, Thor Andersen Wissestad, John Andersen Rogn.

06.07.1800: Gierterud Maria, foreldre Hans Jacobsen Ancher i Langesund og kone Giørild Hansdatter. Faddere: Ole Hansens kone Anne Olsdatter, pigen Anne Kirstine Sørensdatter, Ole Olsen Koch, Jens Jacobsen Ancher, Jens Jensen.

13.07.1800: Amund fød 30te Junii, foreldre Johannes Olsen Aabyeeie og kone Ellen Amundsdatter. Faddere: Enken Kirsten Larsdatter Biercheseth, pigen Guri Magrethe Hansdatter Lille Breche, Niels Clausen Aabye, Lars Olsen Udgaardseie, Jørgen Anundsen Bierchesetheie.

13.07.1800: Confirmeret hiemmedøbte barn Inger fød 4de Julii, foreldre Aage Olsen Bresand og kone Christine Sørensdatter. Faddere: Engebreth Olsen Bresands kone Mari Nielsdatter, pigen Kirsten Maria Christophersdatter Waag, Søren Andersen Walle, Christen Simensen Hafredahl, Jens Olsen fra Sannichedahl.

side 156-157.

20.07.1800: Aleth Maria fød 16de Julii, foreldre Hans Eliasen Høen og kone Gunild Evensdatter. Faddere: John Simensen Thorsdahls kone Metter Kirstine Evensdatter, pigen Aaste Maria Eliasdatter, Peder Eliasen Tveten paa Strand, Amund Thorsen, Hans Abrahamsen Høen.

20.07.1800: Karen fød 18de Julii, foreldre Niels Aslesen Bierchesetheie og kone Margiethe Aanesdatter. Faddere: Enken Kirsten Larsdatter Biercheseth, pigen Gunild Christensdatter ibid, Lars Nielsen Nyesteen, Johannes Olsen Aabyeeie, Knud Anundsen Bierchesetheie.

27.07.1800: Johanne, foreldre Rollof Tellefsen i Langesund og kone Sara Sørensdatter. Faddere: Peder Hansens kone Inger Amundsdatter, pigen Maren Christensdatter, Cornelius Isaachsen, Jacob Sørensen Torp, Ole Sørensen ibid alle fra Næsset.

03.08.1800: Ole fød 27de Julii, foreldre Isaach Gundersen Sortebougen og kone Ingeborg Bertelsdatter. Faddere: Lars Andersen Sortedahls kone Maria Rasmusdatter, pigen Kirstine Mortensdatter, Mads Johnsen begge fra Sortebougen, Gunder Jacobsen Schiærche, Anders Nielsen fra Scheen.

03.08.1800: Inger Maria fød 17de Julii, foreldre Thor Jensen Gierseth og kone Gunild Halvorsdatter. Faddere: Gunder Olsens kone Marthe Thorsdatter, kone Karen Jørgensdatter, Ole Larsen, Gunder Olsen, Knud Thorsen alle fra Herre.

03.08.1800: Andrea fød 27de Julii, foreldre Anders Andersen Sortebougen og kone Berthe Knudsdatter. Faddere: Hans Jacobsen Asdahleies kone Anne Abrahamsdatter, pigen Maren Handatter fra Brevig, Zacharias Andersen Sortedahl, Søren Tellefsen Klep, Jacob Hansen Asdahl.

10.08.1800: Torbor Maria fød 31te Julii, foreldre Ole Gundersen Blegelien og kone Mari Andersdatter. Faddere: Jacob Halvorsen Blegeliens kone Karen Amundsdatter, pigen Kirsten Halvorsdatter ibid, Jens Jensen Grummestad, Ole Danielsen Fossung, Knud Andersen Fossungsaugen.

17.08.1800: Abraham, foreldre Harald Olsen i Stathellet og kone Kirstine Jensdatter. Faddere: Christen Christensens kone Sara Cathrine Larsdatter, pigen Kirsten Larsdatter, Hans Rasmusen, Gunder Jørgen Rostrup, Erech Olsen alle fra Stathellet.

17.08.1800: Anne Maria, foreldre Anders Pedersen i Langesund og kone Kirstine Abrahamsdatter. Faddere: Søren Abrahamsens kone Anne Pedersdatter, pigen Ingeborg Maria Andersdatter, Christen Olsen, Knud Svendsen, Hans Sørensen fra Næsset.

17.08.1800: Confirmeret hiemmedøbte barn Ellen, foreldre Lars Jacobsen i Langesund og kone Berthe Maria Christensdatter. Faddere: Søren Andersen Luthens kone Maren Svendsdatter, pigen Anne Hellene Hansdatter, Halvor Hansen Smed, Christian Nielsen Snedker fra Scheen, Ole Tellefsen Smedsvend.

24.08.1800: Ingeborg fød 10de Aug, foreldre Jens Gundersen Sandvigen og kone Torbor Asbiørnsdatter. Faddere: Anders Henrichsens kone i Langesund, Hegge Asbiørnsdatter, pigen Mari Johansdatter, Anders Torbiørnsen, Halvor Gunuldsen alle fra Rogn, Lars Christensen Winjestrand.

07.09.1800: Iver, foreldre Soldat Christen Iversen i Langesund og kone Karen Amundsdatter. Faddere: Søren Luthens kone Maren Svendsdatter, pigen Maren Jansdatter, Tengel Jensen, Rasmus Larsen, Rasmus Olsen fra Øyestad sogn.

29.09.1800: Torgius fød 23de Sept, foreldre Halvor Pedersen Midrognskaasen og kone Sigri Andersdatter. Faddere: Ole Jensen Esses kone Ingeborg Rasmusdatter, pigen Christine Brynildsdatter Steen, Hans Sørensen Midrogn, John Andersen nordre Rogn, Bertel Svennomsen Riis.

29.09.1800: Thor fød 19de Sept, foreldre Lars Thorsen østre Brevig og kone Johanne Olsdatter. Faddere: Lorentz Olsen Aabyeeies kone EElse Maria Amundsdatter, pigen Sigri Anundsdatter, Aasold Nielsen østre Brevig, Ole Johannesen Aabyeeie, Lars Olsen Udgaardseie.

05.10.1800: Erech fød 22de Sept, foreldre Knud Erechsen Lille Kaasen ved Rørholdt og kone Taran Gundersdatter. Faddere: Enken Anne Nielsdatter Nyesteeneie, pigen Cathrine Gundersdatter Schareelven, Sergeant Kittel Solgaard, Lars Olsen Tveraaen, Amund Gulbrandsen Trosbye.

05.10.1800: Helge Maria fød 28de Sept, foreldre Ole Halvorsen i Stathellet og kone Sara Johnsdatter. Faddere: Hans Nielsens kone Anne Lorentzdatter, pigen Mari Tallachsdatter, Lars Larsen Schougen, Hans Rasmusen alle fra Stathellet, Anders Halvorsen fra Ombosnæs.

05.10.1800: Anne Cathrine fød 28de Sept, foreldre Christen Larsen i Stathellet og kone Svanoug Johnsdatter. Faddere: pigerne Kirsten Olsdatter og Maren Willumsdatter, Niels Olsen, Hans Nielsen Eeg alle fa Stathellet, Peder Nielsen Krabberødstrand.

12.10.1800: Peder fød 21de Sept, foreldre Lars Tostensen Moe og kone Anne Pedersdatter. Faddere: Halvor Henrichsens kone Inger Pedersdatter, pigen Kari Bæruldsdatter, Halvor Stephensen alle fra Moe, Ole Jensen Esse, Niels Clausen Aabye.

12.10.1800: Mette Maria fød 6te Oct, foreldre Mads Larsen Kiær og kone Marechen Madsdatter. Faddere: Halvor Haraldsen Glittums kone Aase Maria Simensdatter, pigen Allaug Madsdatter Billet, Niels Christensen Stokke, Kield Andersen Linna, Jacob Tostensen Rugtvedt.

12.10.1800: Maren fød 6te Oct, foreldre Amund Jacobsen Rachestad og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Hans Brøndsteds enke Marthe Jacobsdatter, pigen Kirsten Halvorsdatter Blegelien, Hans Amundsen Aastad, Søren Amundsen Mellebye, Halvor Pedersen Rachestad.

12.10.1800: Aase Maria fød 3de Oct, foreldre Amund Larsen Thorsdahleie og kone Karen Magrethe Levordsdatter. Faddere: John Simensen Thorsdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pigen Helge Michelsdatter Bamble, Hans Larsen øvre Schougeneie, Bertel Svennomsen Riis, Gunder Nielsen Høen.

19.10.1800: Svend, foreldre Jens Ancher i Langesund og kone Karen Cathrine Jørgensdatter. Faddere: Christopher Anchers kone Jøran Olsdatter, pigen Anne Kirstine Sørensdatter, Hans Ancher, Ole Olsen Koch, Ole Sørensen.

19.10.1800: Niels, foreldre Ole Larsen Schougen i Langesund og kone Anne Nirisdatter. Faddere: Hans Jensen Øegaardens kone Inger Poulsdatter, pigen Anne Hellene Hansdatter, Christian Bentsen, Iver Isachsen Arøe, Niris Biørnsen Sallen.

19.10.1800: Marthe Karine, foreldre Arve Hansen i Langesund og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Amund Larsen Bergs kone Ingeborg Larsdatter, pigen Gunild Isachsdatter, Knud Svendsen, Gullich Thorsen, Claus Halvorsen.

26.10.1800: Anne Marine fød 16de Oct, foreldre Peder Pedersen i Ombosnæs og kone Anne Magrethe Thorsdatter. Faddere: Ole Gundersen Gierestadkaasens kone Thore Maria Thorsdatter, pigen Karen Maria Christophersdatter, Zacharias Christophersen østre Stokke, Thor Andersen Tangevold, Hovel Pedersen i Ombosnæs.

02.11.1800: Knud fød 27de Oct, foreldre Hellich Halvorsen Høenseie og kone Anne Brynildsdatter. Faddere: Amund Thorsens kone Anne Andersdatter, pigen Inger Maria Christensdatter, Hans Abrahamsen, Hans Thorsen, Gunder Nielsen alle fra Høen.

02.11.1800: Inger Kirstine fød 24de Oct, foreldre Ole Nielsen Udgaardseie og kone Karen Christensdatter. Faddere: Ole Evensen Winjes kone Marthe Mannasedatter, pigen Anne Maria Hansdatter ibid, Ole Johannesen Aabyeeie, Hans Larsen Nyehuus, Ole Nielsen Breche.

09.11.1800: Kirsten Maria, foreldre Biørn Sigvaldsen i Stathellet og kone Anne Mallene Bendixdatter. Faddere: Christian Christensens kone Karen Gregersdatter, enken Berthe Sophia Jensdatter, Thor Nielsen, Christian Christensen, Mads Olsen alle fra Stathellet.

16.11.1800: Gunder fød 10de Nov, foreldre Even Gundersen Tveraaen og kone Aase Olsdatter. Faddere: Thomas Knudsen Gonges kone Else Maria Levordsdatter, pigen Anne Halvorsdatter, Lars Olsen Tveraaen, Ole Evensen Dahl, Thomas Pedersen Glittum.

side 158-159.

07.12.1800: Ole fød 1ste Dec, foreldre Tallach Aanesen Sortebougen og kone Marthe Hansdatter. Faddere: Isaach Tellefsen Bergs kone Anne Maria Eliasdatter, pigen Kirsten Maria Sørensdatter Sødtholdt, Arnold Madsen Sortebougen, Halvor Larsen, Anders Thomasen Klep.

20.12.1800: Christen fød 11te Dec, foreldre afgangne Christen Nielsen Svendsvigen og kone Kirsten Maria Jacobsdatter. Faddere: Amund Jacobsen Rachestads kone Anne Halvorsdatter, pigen Elisabeth Jacobsdatter Elvig, Amund Jacobsen Rachestad, Jonas Olsen Svendsvigen, Engebreth Olsen Bresand.

21.12.1800: Berthe Sophia, foreldre Anders Haagensen krydsunderbetient i Langesund og kone Karen Evensdatter. Faddere: Saamund Asbiørnsens enke Berthe Maria Hansdatter, pigen Maren Isaachsdatter Arøe, Zacharias Evensen, Hans Sørensen, Jacob Sigurdsen.

28.12.1800: Christen fød 17de Dec, foreldre Ole Thorsen Nyesteen og kone Ingeborg Christensdatter. Faddere: Thor Torbiørnsen østre Schougens kone Anne Maria Giertsdatter, pigen Gunild Christensdatter, Ole Christensen Biercheseth, Peder Thorsen, Giert Thorsen østre Schougen.

04.01.1801: Anne, foreldre Ole Larsen i Langesund og kone Ragnild Biørnsdatter. Faddere: Hans Jensen Øegaardens kone Inger Poulsdatter, pigen Dorthe Isaachsdatter Arøe, Claus Pedersen, Iver Isaachsen, Thor Larsen.

11.01.1801: Ingeborg Maria fød 31te Dec, foreldre Zacharias Andersen Sortedahl og kone Kirsten Maria Eliasdatter. Faddere: Anders Larsen Tangevolds kone Ingeborg Zachariasdatter, pigen Aaste Maria Eliasdatter, Elias Hansen Garstad, Søren Tellevsen Klep, Christen Hansen nedre Sortedahl.

11.01.1801: Uægte barn Maren Kirstine fød 30te Dec, foreldre pigen Mari Nielsdatter Nyesteen, udlagt til barnefader Sigurd Kiøstolfsen Schougstad. Faddere: Enken Anne Nielsdatter Nyesteeneie, pigen Marthe Syvertsdatter, Ole Johannesen, Lorents Olsen alle fra Aabyeeie, Lars Nielsen Nyesten.

18.01.1801: Knud fød 14de Jan, foreldre Peder Erechsen Rørholdteie og kone Live Amundsdatter. Faddere: Ole Larsen Tveraaens kone Aase Knudsdatter, pigen Cathrine Gundersdatter Schareelven, Svend Thorsen Nenseth, Lars Olsen Tveraaen, Bertel Svennomsen Riis.

18.01.1801: Karen Maria fød 11te Jan, foreldre Elling Thorsen Krabberød og kone Anne Magrethe Olsdatter. Faddere: Syvert Olsens kone Anne Maria Isaachsdatter, pigen Kirsten Olsdatter begge fra Stathellet, Ole Thorsen Kiønøen, Ole Olsen, Gunder Olsen begge fra Midgaardstranden.

25.01.1801: Uægte barn Gurine fød af pigen Florentine Ludvigsdatter i Langesund, udlagt til barnefader ungkarl matros Gunder Olsen fra Arendal. Faddere: Gieruld Olsens kone Anne Magrethe Nielsdatter, pigen Anne Maria Hansdatter Hafredahl, Ejlert Larsen Barfod, Niels Jensen Høeg.

30.01.1801: Hans Peter, foreldre Christian Hansen Røjert i Langesund og kone Karen Pedersdatter. Faddere: Christen Halvorsen gieterøens kone Aase Pedersdatter, pigen Mari Jansdatter, Christen Clausen Røjert, Søren Andersen Luthen, Torgius Isaachsen Arøe.

01.02.1801: Anne Marine fød 23de Jan, foreldre Anders Andersen Gierestad og kone Gunild Maria Andersdatter. Faddere: Ole Andersens kone Aaste Maria Olsdatter, pigen Kirsten Andersdatter, Anders Thorsen, Thor Andersen, Christen Andersen alle fra Wingereij.

15.02.1801: Karen Maria, foreldre Ole Rolfsen Nuestad og kone Marthe Tellefsdatter. Faddere: Gieruld Olsens kone i Langesund Anne Magrethe Nielsdatter, pigen Kari Torchelsdatter Nuestad, Rolef Tellefsen, Christen Andersen, Gundvold Sørensen.

15.03.1801: Hans fød 7de Martii, foreldre afgangne Gartner Hans Nielsen Brøndsted og kone Marthe Jacobsdatter. Faddere: Amund Jacobsen Rachestads kone Anne Halvorsdatter, pigen Elisabeth Jacobsdatter Elvig, Anund Ellefsen, Anund Tellefsen, Niels Nielsen alle fra østre Brevig.

15.03.1801: Mette Susanne fød 9de Martii, foreldre Erech Tellefsen øvre Asdahl-Rønningen og og kone Aase Isaachsdatter. Faddere: Isaach Mathisen Asdahls kone Inger Catrine Pedersdatter, pigen Maren Susanne Isaachsdatter, Tellev Erechsen, Søren Tellefsen alle fra Klep, Isaach Tellefsen Berg.

15.03.1801: Mette Kirstine fød 9de Martii, foreldre Lars Andersen øvre Sortedahl og kone Maria Rasmusdatter. Faddere: John Andersen nordre Rogns kone Kirstine Isaachsdatter, pigen Sigri Christensdatter Asdahl, Even Andersen, Thor Andersen Tangevold, Gunder Jacobsen Schiærche.

15.03.1801: Anne fød 9de Martii, foreldre Hans Larsen nedre Sorteddahl og kone Anne Andersdatter. Faddere: Isaach Giømbles kone i Stathellet Berthe Andersdatter, pigen Kirsten Maria Arøe, Isaach Mathiesen begge fra øvre Asdahl, Harald Andersen i Stathellet, Zacharias Andersen Sortedahl.

22.03.1801: Anund fød 13de Martii, foreldre Aasold Pedersen i Stathellet og kone Anne Maria Johnsdatter. Faddere: Syvert Olsens kone Anne Maria Isaachsdatter, pigen Inger Maria Hansdatter, Samuel Linstrøm, Michel Sørensen, Peder Nielsen alle fra Stathellet.

29.03.1801: Ingeborg fød 24de Martii, foreldre Erech Simensen østre Tveteneie og kone Anne Maria Enersdatter. Faddere: Amund Thorsen Høens kone Anne Andersdatter, pigen Anne Evensdatter østre Tveten, Lensmand Hans Jacob Evensen Breche, Michel Christensen Hafreager, Simen Svendsen Høen.

05.04.1801: Simen fød 28de Martii, foreldre Arnold Larsen nordre Rørholdt og kone Maria Simensdatter. Faddere: Enken Jøran Arnoldsdatter, pigen Helvig Andersdatter, Aage Larsen alle fra Rørholdt, Simen Nielsen, Arnold Simensen Feseth.

05.04.1801: Anne Maria fød 1ste April, foreldre Jørgen Evensen vestre Tveten og kone Kari Larsdatter. Faddere: Lars Ellingsen Findmarks kone Kirsten Ellingsdatter, pigen Birthe Gullichsdatter Tveten vestre, Iver Bondesen fra Sannichedahl, Torgius Nielsen Døredahl, Bæruld Torgiusen Waag.

12.04.1801: Abraham fød 9de April, foreldre Isaach Abrahamsen Rosland og kone Berthe Olsdatter. Faddere: Isaach Gragersens kone Aslaug Jensdatter, pigen Lispeth Isaachsdatter, Jens Isaachsen alle fra Rosland, Hans Abrahamsen, Ole Abrahamsen Høen.

12.04.1801: Else Maria fød 2den April, foreldre Jacob Johnsen Hartvedt og kone Magrethe Jensdatter. Faddere: Enken Anne Johnsdatter Hafredahl, pigen Aslaug Madsdatter Bieleth, Lars Ellingsen Findmark, Isaach Simensen Feseth, John Pedersen Hafredahl.

19.04.1801: Tellev fød 10de April, foreldre Hans Tellefsen Schougstad og kone Ellen Thomasdatter. Faddere: Lars Winjestrandens kone Marthe Thomasdatter, pigen Ingeborg Maria Amundsdatter Winje, Ole Jensen, Niels Evensen Esse, Gunder Jacobsen Schiærche.

19.04.1801: Svend fød 13de April, foreldre Biørn Knudsen Sortebougen og kone Anne Svendsdatter. Faddere: Pigerne Maren Susanne Isaachsdatter Klep, Sigri Christensdatter nedre Asdahl, Zacharias Andersen, Peder Christensen Sortedahl, Søren Tellefsen Klep.

side 160-161.

26.04.1801: Saamund, foreldre Thor Larsen i Langesund og kone Berthe Maria Hansdatter. Faddere: Hans Jensens kone Inger Poulsdatter, pigen Marthe Isaachsdatter, Ole Larsen, Lars Jacobsen, Sølfest Nielsen Røjert.

26.04.1801: Ole, foreldre Hans Olsen i Langesund og kone Ingeborg Olsdatter. Faddere: Ole Olsen Koches kone Kirstine Michelsdatter, pigen Gunild Isaachsdatter, Christopher Jacobsen Ancher, Hans Sørensen, Johan Olsen Rogn.

01.05.1801: Anne Maria fød 21de April, foreldre Ole Larsen Hafredahl og kone Inger Olsdatter. Faddere: Diderich Olsen vestre Tvetens kone Ragnild Nielsdatter, pigen Barbroe Olsdatter ibid, Ole Thorsen Rønholdt, Christen Simensen Hafredahl, Isaach Simensen Feseth.

03.05.1801: John fød 30te April, foreldre afgangne Jon Simensen Thorsdahl og og kone Mette Kirstine Evensdatter. Faddere: Hans Eliasen Høens kone Gunild Evensdatter, pigen Jøran Larsdatter, Søren Sørensen Bamble, Lars Evensen, Thor Evensen begge fra Winje.

03.05.1801: Kirsten Maria fød 29de April, foreldre Niels Evensen Esse og kone Pernille Amundsdatter. Faddere: Amund Sørensen Mellebyes kone Boel Christensdatter, pigen Sigri Evensdatter, Ole Evensen, Hans Amundsen alle fra Winje, Jens Olsen Esse.

03.05.1801: Kirsten fød 30te April, foreldre Ole Olsen Mellebyestranden og kone Kari Olsdatter. Faddere: Claus Nielsen Kiønøens kone Maren Kirstine Hansdatter, pigen Anne Maria Olsdatter Mellebyestrand, Søren Amundsen Mellebye, Jens Olsen Dahl, David Gulbrandsen Trosbye.

14.05.1801: Rasmus fød 9de Maii, foreldre Ole Jensen Esse og kone Ingeborg Rasmusdatter. Faddere: Thron Rønholdts kone Aslaug Jensdatter, pigen Thore Magrethe Evensdatter Tveten østre, Halvor Pedersen Rognseie, Tellev Anundsen Tinnerholdt, Peder Thronsen Rønholdt.

14.05.1801: Lars fød 6te Maii, foreldre Lars Nielsen Nyesteen og kone Maria Pedersdatter. Faddere: Jørgen Pedersen Wissestadhagens kone Anne Christophersdatter, pigen Anne Lispeth Hansdatter Nyehuus, Hans Gullichsen Nyesteeneie, Elling Clausen Aabye, Amund Tostensen Breche.

17.05.1801: Berthe, foreldre Jacob Sørensen Brumyhr under Sillien og kone Sara Olsdatter. Faddere: Knud Olsens kone Anne Dorthea Halvorsdatter, pigen Dorthe Maria Halvorsdatter Klevene, John Johnsen alle ved Bolviigs Wærk, John Halvorsen Bolvig, Anders Lassesen i Langesund.

24.05.1801: Johannes fød 11te Maii, foreldre Lars Johannesen Walgreen i Michelstrand og kone Annechen Johannesdatter. Faddere: Anders Hansen Herums kone Mette Kirstine Johannesdatter, pigen Maren Isachsdatter fra Brevig, Hans Andersen, Peder Madsen Findahl, Amund Madsen Roverød.

25.05.1801: Anne Gurine, foreldre Christopher Ancher i Langesund og kone Giørild Olsdatter. Faddere: Ole Olsens kone Kirstine Michelsdatter, pigen Kirsten Magrethe Jacobsdatter, Jens Ancher, Hans Olsen, Torgius Isaachsen Arøe.

27.05.1801: Ole, foreldre Jacob Lug i Langesund og kone Anne Kirstine Lug. Faddere: Enken Massie Aamodt, pige Magdalene Pharo, Hans Lund Linaae, Hans Pharo, Christen Sivers.

07.06.1801: Jacob fød 5te Junii, foreldre Hans Larsen østre Tveten og kone Else Maria Abrahamsdatter. Faddere: Lars Olsens kone fra Stahellet Anne Maria Larsdatter, pigen Chirsten Christophersdatter Tveten, Zacharias Evensen ibid, Søren Abrahamsen i Langesund, Frantz Jacobsen Bierkøen.

07.06.1801: Sigri fød 29de Maii, foreldre Lars Knudsen Blegelieeie og kone Aslaug Wellechsdatter. Faddere: Jacob Halvorsens kone Karen Amundsdatter, pigen Kirsten Halvorsdatter, Hans Jacob Jacobsen, Ole Danielsen alle fra Blegelien, Niels Knudsen Moedalen.

28.06.1801: Torgius fød 23de Junii, foreldre Abraham Amundsen Esse og kone Berthe Torgiusdatter. Faddere: Anders Torgiusens kone Anne Maria Berentsdatter, pigen Kirsten Maria Christensdatter, Anders Torgiusen, Bæruld Torgiusen alle fra Waag, Niels Evensen Esse.

28.06.1801: Jacob fød 21de Junii, foreldre Niels Olsen i Stathellet og kone Maren Magrethe Jacobsdatter. Faddere: Christian Christensens kone Karen Gregersdatter, pigen Maren Hellene Willumsdatter, Ole Olsen alle fra Stathellet, Ole Olsen fra Langesund, Lars Christensen Winiestranden.

28.06.1801: Gunild Maria fød 19de Junii, foreldre Hans Nielsen Eeg i Stathellet og kone Anne Lorentsdatter. Faddere: Christen Salvesens kone Aavedt Giertsdatter, pigen Inger Maria Hansdatter, Christen Larsen, Hans Rasmusen alle i Stathellet, Gunder Olsen Midgaardstranden.

12.07.1801: Anne Marthea fød 30te Junii, foreldre John Jacobsen Holte og kone Sara Amundsdatter. Faddere: Jacob Halvorsen Blegeliens kone Karen Amundsdatter, pigen Kirsten Gundersdatter, Ejlert Clausen Aabye, Søren Hansen Grobstoch, Ole Nielsen Breche.

19.07.1801: Søren Christian fød 11te Julii, foreldre Michel Christensen Hafreager og kone Anne Maria Thorsdatter. Faddere: Hans Thorsen Høens kone Kirsten Tostensdatter, pigen Ingeborg Hansdatter Findahl, Lensmand Hans Jacob Evensen Breche, Hans Christensen, Isaach Christensen Bamble.

19.07.1801: Tyche fød 11te Julii, foreldre Jørgen Tychesen i Ombosnæs og kone Inger Magrethe Nicolaidatter. Faddere: Ole Hansens kone Gunild Hansdatter, pign Maria Lispeth Eliasdatter, Anders Halvorsen, Ole Hansen alle fra Ombosnæs, Søren Christophersen østre Stokke.

19.07.1801: Gunbor fød 7de Julii, foreldre Ole Erechsen Langevandskaasen under Moe og kone Mari Gulbrandsdatter. Faddere: Halvor Henrichsens kone Inger Pedersdatter, pigen Kari Bæruldsdatter, Anders Bæruldsen alle fra Moe, Anders Andersen Døredahleie, Ole Knudsen Gonge.

26.07.1801: Margrethe, foreldre Diderich Jensen Moss i Langesund og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Friderich Knoffes kone Ingeborg Enochsdatter, pigen Berthe Margrethe Andreasdatter, Eilert Larsen Barfod, Christen Olsen Vestlending, Anders Isachsen Lods.

26.07.1801: Marthe Hellene, foreldre Gullich Thorsen og kone Berthe Thomasdatter i Langesund. Faddere: Søren Andersen Luthens kone Mari Svendsdatter, pigen Anne Hellene Hansdatter, Thor Gullichsen, Søren Abrahamsen, Thor Olsen.

02.08.1801: Ingeborg Maria fød 23de Julii, foreldre John Andersen nordre Rogn og kone Kirstine Isaachsdatter. Faddere: Lars Andersen Sortedahls kone Maria Rasmusdatter, pigen Sara Christophersdatter Stokke, Syvert Olsen i Stathellet, Niels Isaachsen Wissestad, Even Andersen Tangevold.

09.08.1801: Tvillinger Engebreth og Ole fød 28de Julii, foreldre Engebreth Olsen Bresand og kone Mari Nielsdatter. Faddere: Enken Kirsten Maria Jacobsdatter Svendsvigen, Jens Olsens kone Mari Sørensdatter fra Langøe, pigerne Kirsten Maria Christophersdatter Waag og Helge Maria Sørensdatter Walle, Anders Torgiusen, Bæruld Torgiusen Waag, Ole Johnsen Blegelieeie, Ole Erechsen Glittum, Tellev Anundsen, Elias Aslachsen begge fra Langøe.

09.08.1801: Pernille Martine fød 3de Aug, foreldre Ole Nielsen Aabyeeie og kone Anne Isaachsdatter. Faddere: Aasold Nielsen Brevigs kone Live Gouthesdatter, pigen Ingeborg Halvorsdatter Udgaarden, Abraham Amundsen Esse, Niels Clausen Aabye, Michel Hansen Breche.

16.08.1801: Hans, foreldre Anders Isachsen i Langesund og kone Susanne Hansdatter. Faddere: Bertel Andersens enke Helge Pedersdatter, pigen Maren Christensdatter, Claus Pedersen, Jacob Sigurdsen, Torgius Isachsen Arøe.

16.08.1801: Karen Oline, foreldre Thor Olsen Moe i Langesund og kone Maren Kiøstolfsdatter. Faddere: Ole Olsen Moes enke Kari Thorsdatter, pigen Kirsten Olsdatter Moe, Christen Thorsen, Søren Abrahamsen, Knud Svendsen.

19.08.1801: Confirmeret hiemmedøbte Anne Sommer, foreldre Henrich Erboe i Langesund og kone Gunild Maria Erboe. Faddere: Madame Anne Susanne Kruse, jomfrue Karen Else Cudrio, Wissiteur Niels Wisløff, Just Wright, Jens Sartz.

side 162-163.

23.08.1801: Isaach fød 11te Aug, foreldre Kield Nielsen østre Brevig og kone Else Maria Evensdatter. Faddere: Anders Hagensens kone fra Langesund Karen Evensdatter, pigen Kirsten Nielsdatter, Aasold Nielsen, Niels Nielsen alle fra østre Brevig, Zacharias Evensen østre Tveten.

23.08.1801: Thor fød 8de Aug, foreldre Biørgov Thovsen og kone Mari Gundersdatter Bambleeie. Faddere: Hans Christensen Bambles kone Inger Gundersdatter, pigen Anne Maria Sørensdatter, Lars Simensen, Søren Sørensen, Peder Abrahamsen alle fra Bamble.

23.08.1801: Maren Christine fød 14de Aug, foreldre Peder Nielsen Smørvig under Blegelien og kone Ingeborg Halvorsdatter. Faddere: Jacob Halvorsens kone Karen Anundsdatter, pigen Kirsten Halvorsdatter, Hans Jacob Jacobsen alle fra Blegelien, Amund Nielsen vestre Fossung, Christen Hansen Mørchevigen begge fra Sannichedahl.

23.08.1801: Anne fød 17de Aug, foreldre Michel Nielsen Kiønøen under Kragerøe Præstegield og kone Guri Maria Halvorsdatter. Faddere: Claus Nielsens kone Maren Kirstine Hansdatter, pigen Ingeborg Maria Nielsdatter, Ole Thorsen alle fra Kiønøen, Hans Amundsen Aastad, Søren Amundsen Mellebye.

02.09.1801: Hans Henrich fød 24de Aug, foreldre klokker Knud Wennemoe og kone Christine Brynildsdatter Wennemoe. Faddere: Hr. Job Dissingthon Vahl Sognepræst til Bamble hans kone Madame Fridericha Vahl, frøken Caroline Prydz ligesaa i Bamble præstegaard, Wissiteur Niels Rostrop i Stathellet, Niels Linne fra Udgaarden, Even Andersen Tangevold.

06.09.1801: John Peter, foreldre Peder Hansen i Langesund og kone Inger Cathrine Amundsdatter. Faddere: Søren Amundsen Sigtesøens kone Inger Pedersdatter, pigen Martine Hansdatter, Friderich Knoff, Hans Nielsen alle i Langesund, Søren Amundsen Sigtesøen.

20.08.1801: Johan fød 16de Sep, foreldre Hovel Pedersen i Ombosnæs og kone Helge Johansdatter. Faddere: Niels Jørgensens kone Mari Jørgensdatter, pigen Mari Johansdatter Rogn, Peder Pedersen, Hans Monsen i Ombosnæs, Giert Olsen Linnastranden.

20.09.1801: Uægte barn Anne Maria fød 4de Sep, moderen blev anmeldt at være pigen Berthe Christensdatter i Stathellet som har udlagt til barnefader ungkarl og gevorben soldat Elling Giertsen. Faddere: Arne Olsens enke i Stathellet Anne Maria Larsdatter, pigen Anne Maria Christensdatter Breche, Christen Larsen i Stathellet, Gunder Svendsen, Peder Nielsen Krabberødstrand.

27.09.1801: Ingeborg Maria, foreldre Alberth Hansen i Stathellet og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Alv Hansen Wissestads kone Kari Thronsdatter, pigen Ingeborg Pedersdatter, Tallach Levordsen, Niels Isaachsen, Niels Hansen alle fra Wissestad.

04.10.1801: Gunder fød 29de Sep, foreldre Ole Andersen i Stathellet og kone Anne Magrethe Jørgensdatter. Faddere: Enken Anne Clausdatter Giømble, pigen Anne Olsdatter, Lars Larsen Schougen, Ole Olsen alle i Stathellet, Jacob Olsen Saltbuen fra Ejdanger.

04.10.1801: Maren fød 20d Sep, foreldre Anders Amundsen Busterød og kone Marthe Torgrimsdatter. Faddere: Ole Olsen Mellebyestrandens kone Kari Olsdatter, pigen Ingeborg Torgrimsdatter Dahl, Knud Tellefsen Kiærsdallen, Niels Amundsen, Søren Andersen Busterød.

11.10.1801: Confirmeret hiemmedøbte Ingeborg fød 29de Sep, foreldre Morten Olsen Rønningen under vestre Tveten og kone Thore Ejlertsdatter. Faddere: Jørgen Evensen Tvetens kone Kari Larsdatter, pigen Aase Maria Ellefsdatter, Niels Ellefsen begge fra Løchstad paa Jomfrueland, Jørgen Evensen vestre Tveten, Jørgen Ejlertsen Rønningen.

18.10.1801: Lars, foreldre Christen Christensen i Stathellet og kone Sara Catrine Larsdatter. Faddere: Hans Pauses kone i Stathellet Karen Paus, pigen Anne Hellene Erechsdatter, Lars Christensen begge i Stathellet, Stoe Larsen, Knud Stoesen fra Brevig.

01.11.1801: Hans Christian fød 28de Oct, foreldre Hans Abrahamsen Høen og kone Pernille Simensdatter. Faddere: Niels Linnes kone Maren Kirstine Simensdatter fra Udgaarden, pigen Inger Maria Simensdatter Trosbye, Hans Eliasen, Ole Abrahamsen Høen, Zacharias Evensen Tveten.

01.11.1801: Hans Jacob fød 25de Oct, foreldre Jacob Christensen Hafsund og kone Anne Maria Andersdatter. Faddere: Lars Ellingsen Findmarks kone Kirsten Ellingsdatter, pigen Anne Simensdatter Trosbye, Claus Christensen, Søren Clausen Hafsund, Peder Ellingsen Findmark.

01.11.1801: Hans fød 23de Oct, foreldre Ole Hansen i Stathellet og kone Ingeborg Kirstine Abrahamsdatter. Faddere: Jacob Michelsen Linnas kone Karen Madsdatter, pigen Anne Maria Hansdatter Winje, Ole Larsen, Christen Christensen begge fra Stathellet, Thor Abrahamsen Hannes fra Solum.

01.11.1801: Ingeborg Maria fød 25de Oct, foreldre Christen Thronsen Feseth og kone Anne Maria Larsdatter. Faddere: Anders Hansen Herums kone Mette Kirstine Johannesdatter, pigen Karen Kirstine Halvorsdatter, Jens Thronsen begge fra Rønholdt, Alv Hansen Wissestad, Aage Larsen Rørholdt.

05.11.1801: Lars, foreldre Ejlert Larsen Barfoed og kone Aaste Halvorsdatter. Faddere: Anders Andersens kone Aase Maria Larsdatter, pigen Aaste Maria Torbiørnsdatter, Niels Olsen, Rasmus Larsen, Jan Haagensen alle fra Hallen.

15.11.1801: Anne Hellene fød 31te Oct, foreldre Aane Tostensen Arnesplads og kone Boel Kirstine Bæruldsdatter. Faddere: Amund Winjes kone Anne Magrethe Simensdatter, pigen Ingeborg Halvorsdatter Udgaarden, Bæruld Torgersen Aastad, Niels Clausen Aabye, Michel Hansen Breche.

22.11.1801: NB: Døbt i Drangedahls kirke 21de Junii 1801 et drengebarn kaldet Halvor, foreldre Lars Trulsen Schare og kone Kari Olsdatter. Faddere: Cathrine Jensdatter Kaasen, pigerne Taran Gundersdatter og Aase Larsdatter Schare, Ole Knudsen, Knud Olsen begge fra Rugseth. Denne forsømt paa sit behørige sted og altsaa maatte anføres her.

06.12.1801: Jacob fød 2den Dec, foreldre Tellev Anundsen Tinnerholdt og kone Marthe Andersdatter. Faddere: Ole Jensen Esses kone Ingeborg Rasmusdatter, pigen Marthe Andersdatter Rogn, Amund Christensen Winje, Halvor Pedersen Rognseie, Even Torbiørnsen Schougen.

13.12.1801: Mette Maria fød 11te Dec, foreldre Christen Simensen Hafredahl og kone Kirsten Maria Haraldsdatter. Faddere: Halvor Haraldsen Glittums kone Aase Maria Simensdatter, pigen Anne Haraldsdatter, Arnald Haraldsen Hafredahl, Halvor Haraldsen Glittum, Niels Simensen Feseth.

13.12.1801: Confirmeret hiemmedøbt Lars, foreldre Sergeant Kittel Solgaard og kone Anne Larsdatter fra Lille Øe ved Rørholdt. Faddere: Arnald Larsen Rørholdts kone Maria Simensdatter, pigen Kari Larsdatter Moe, Ole Thorsen Rønholdt, Jens Kittelsen Svarvekiær, Peder Halvorsen Moe.

25.12.1801: Anne Barbroe fød 14de Dec, foreldre Ole Evensen Bambleeie Saugmester og kone Anne Karine Olsdatter. Faddere: Amund Thorsen Høens kone Anne Andersdatter, pigen Anne Maria Sørensdatter Bamble, Hans Tellefsen Schougstad, Lars Nielsen Nyesteen, Gunder Nielsen Thorsdahl.

01.01.1802: Thor fød 24de Dec, foreldre Thomas Knudsen Gonge og kone Else Maria Levordsdatter. Faddere: Jørgen Ellefsen Gongeeies kone Aase Knudsdatter, pigen Anne Knudsdatter ibid, Ole Knudsen Gonge, Tallach Levordsen Wissestadhagen, Jørgen Ellefsen Gongeeie.

01.01.1802: Oline fød 16de Dec, foreldre Joen Biørnsen Holmen og kone Ingeborg Torchildsdatter. Faddere: Michel Nielsen Kiønøens kone Guri Maria Halvorsdatter, pigen Ingeborg Torgrimsdatter Dahl, Ole Thorsen Kiønøen, Thor Biørnsen Trosbyeeie, Søren Amundsen Mellebye.

06.01.1802: Marianna fød 26de Dec, foreldre Hans Pedersen Klep og kone Maren Susanne Isaachsdatter. Faddere: Skipper Hans Jacob Gundersen Klyves kone Karen Pedersdatter, pigen Anne Maria Pedersdatter Røra begge fra Solums Præstegield, Isaach Mathisen Asdahl, Ole Joensen Traag, Jørgen Christensen Traag paa Herrebachen, Søren Tellefsen Klep.

side 164-165.

10.01.1802: Marthe Maria fød 5te Jan, foreldre Joen Olsen nordre Rogn og kone Anne Olsdatter. Faddere: Joen Andersens kone Kirstine Isaachsdatter, pigen Mari Johansdatter, Hans Jacobsen, Lars Olsen, Amund Evensen alle fra Rogn.

10.01.1802: Berthe Sophie fød 3de Jan, foreldre Hans Ottesen i Stathellet og kone Berthe Sophie Jensdatter. Faddere: Harald Olsens kone Kirstine Jensdatter, pigen Ingeborg Kirstine Greesdatter, Biørn Sigvaldsen, Lars Larsen, Grees Corneliusen alle i Stathellet.

21.01.1802: Levord fød 15de Jan, foreldre Anders Madsen Midgaarden og kone Kari Levordsdatter. Faddere: Tallach Levordsen Wissestadhagens kone Anne Hansdatter, pigen Helge Michelsdatter Bamble, Amund Madsen Roverød, Amund Larsen Findahleie, Peder Madsen Findahl.

24.01.1802: Karsten Henrich, foreldre herr Jens Sartz i Langesund og kone Mad. Margrethe Angenetha Sartz. Faddere: Mad. Gunild Maria Erboe, jomfrue Karen Cudrio, Just Wright, Hans Lund Linaae, Lars Frøstrup.

24.01.1802: Peder, foreldre Rasmus Larsen Halen og kone Berthe Pedersdatter. Faddere: Niels Halens kone Ingeborg Nielsdatter, pigen Margrethe Pedersdatter, Ejlert Larsen Barfod, Jacob Sigurdsen, Jan Haagensen.

30.01.1802: Jacob fød 19de Jan, foreldre Ellev Pedersen Fossung og kone Mari Nielsdatter. Faddere: Knud Gundersen Stavenæses kone Anne Pedersdatter, pigen Maria Giertsdatter Walsund, Svend Nielsen, Jacob Nielsen Tangen, Amund Nielsen vestre Fossung alle fra Sannichedahl.

31.01.1802: Niels fød 24de Jan, foreldre Niels Olsen Svindland og kone Inger Kittelsdatter. Faddere: Ellev Anundsen østre Brevigs kone Gierterud Andersdatter, pigen Aslaug Torbiørnsdatter Schougen, Ole Nielsen Aabyeeie, Ole Nielsen Breche, Ole Nielsen Svindland.

31.01.1802: Wraal fød 17de Jan, foreldre Lars Olsen Tveraaen og kone Gunild Wraalsdatter. Faddere: Even Gundersens kone Aase Olsdatter, pigen Inger Mortensdatter Tveraaen, Lars Mortensen, Jens Wraalsen Fostvedt, Thomas Knudsen Gonge.

07.02.1802: Søren fød 31te Jan, foreldre Lars Thronsen søndre Rogn og kone Berthe Maria Larsdatter. Faddere: Thron Larsens kone Leene Larsdatter fra Langesund, pigen Pernille Larsdatter, Lars Evensen Winje, Hans Sørensen Midrogn, Hans Larsen Kiellestad.

07.02.1802: Berthe Kirstine fød 3de Feb, foreldre Jørgen Jørgensen vestre Brevig og kone Anne Torbiørnsdatter. Faddere: Enken Kirsten Maria Jacobsdatter Svendsvigen, pigen Aase Anundsdatter, Anund Tellefsen, Ellef Anundsen alle paa østre Brevig, Niels Evensen Houchedahl.

12.02.1802: Edel Sophia, foreldre Abraham Pharo i Langesund og kone Inger Maria Pharo. Faddere: Madame Birgithe Juul, jomfrue Karen Elisa Cudrio, Henrich Erboe, Povel Sondvald, Abraham Pharo.

13.02.1802: Lars fød 7de Feb, foreldre afgangne Lars Justesen Hafreagereie og kone Annichen Erechsdatter. Faddere: Christen Wingereijs kone i Ombosnæs Kari Halvorsdatter, pigen Mallene Erechsdatter, Michel Christensen Hafreager, Anders Hansen Herum, Simen Sørensen Sødtholdt.

21.02.1802: Jørgen 12te Feb, foreldre Torgius Nielsen Døredahl og kone Inger Maria Evensdatter. Faddere: Tarald Masterøds kone Mari Olsdatter, piken Kirsten Gundersdatter Aabye, Tarald Nielsen Masterød, Jørgen Evensen, Diderich Olsen vestre Tveten.

28.02.1802: Gundvor fød 18de Feb, foreldre Svend Thorsen Nenseth og kone Anne Larsdatter. Faddere: Niels Jacobsen Nensents kone Gunild Jensdatter, Erech Rasmusens kone Aase Thorsdatter, Halvor Rasmusen begge fra Giesholdt i Melum sogn, Ole Jensen Esse, Ole Taraldsen Wiig.

04.04.1802: Hans fød 23de Martii, foreldre Gunder Erechsen Moeeie og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Knud Erechsen Lille Kaasens kone Tarand Gundersdatter, pigen Anne Cathrine Larsdatter Kiil, Ole Joensen Walle, Lars Knudsen Bieleth, Erech Hansen Ringeschiøeeie.

08.04.1802: Nicolai fød 28de Martii, foreldre Hans Nicolaisen Paus i Stathelle og kone Karen Nielsdatter. Faddere: Niels Linnes kone Maren Kirstine Linne, jomfrue Berthe Rostrup fra Stathellet, Jacob Styhr fra Langesund, Niels Linne fra Udgaarden, Peder Nicolaisen Paus fra Hvidesøe Præstegield.

11.04.1802: Elias fød 6te April, foreldre Niels Evensen søndre Rogn og kone Kirsten Jensdatter. Faddere: Ole Thorsen Rognstrandens kone Mari Jensdatter, pigen Lispeth Isaachsdatter Rosland, Jacob Michelsen Linna, Hans Jacobsen Midrogn, Jens Isaachsen Rosland.

18.04.1802: Thor fød 14de April, foreldre Hans Thorsen Høen og kone Kirsten Tostensdatter. Faddere: Michel Christensen Hafreagers kone Anne Maria Thorsdatter, pigen Anne Magrethe Tostensdatter Rugtvedt, Lensmand Hans Jacob Evensen Breche, Amund Thorsen Høen, Hans Tostensen Rugtvedt.

25.04.1802: Inger Maria fød 19de April, foreldre Peder Jensen Storøe og kone Anne Haraldsdatter. Faddere: Halvor Henrichsen Moes kone Inger Pedersdatter, pigen Anne Magrethe Gulbrandsdatter Aasland, Thor Jensen Gierseth, Niels Simensen Feseth, Elling Clausen Aabye.

25.04.1802: Confirmeret hiemmedøbt Marthe Kirstine fød 14de April, foreldre Arnald Madsen Sortebougen og kone Kari Torchildsdatter. Faddere: Pigerne Anne Torchildsdatter og Gunild Rejersdatter begge fra Scheen, Torchild Larsen, Lars Torchildsen Hofsteen, Tellev Olsen Høen.

14.05.1802: Barbroe fød 5te Maii, foreldre Axel Jensen i Stathellet og kone Marthe Larsdatter. Faddere: Syvert Olsens kone Anne Maria Isaachsdatter, pigen Lispeth Isaachsdatter, Ole Gunuldsen, Ole Olsen alle i Stathellet, Anders Jacobsen fra Brevig.

06.06.1802: Tvillinger Mons fød 30te Maii og Jacob 1te Junii, foreldre Hans Monsen i Ombosnæs og kone Inger Maria Larsdatter. Faddere: Anders Hansen Herums kone Mette Kirstine Johannesdatter, Christopher Olsens kone i Ombosnæs Ingeborg Hansdatter, pigerne Ingeborg Hansdatter Findahl og Anne Maria Nielsdatter, Christen Wingereij, Ole Hansen, Daniel Aslachsen alle i Ombosnæs, Hans Andersen Findahl, Lars Joensen Sødtholdt, Søren Sundt fra Brevig.

06.06.1802: Maren Hellene fød 24de Maii, foreldre Lars Amundsen Grummestad og kone Magrethe Nielsdatter. Faddere: Peder Nielsen Porters kone fra Sannichedahl Johanne Maria Andersdatter, pigen Anne Maria Nielsdatter Grummestad, Hans Erechsen Mansmyhr, Peder Nielsen Porter, Amund Nielsen Fossung begge fra Sannichedahl.

06.06.1802: Elisabeth fød 29de Maii, foreldre Jonas Olsen Aabyeeie og kone Sara Sørensdatter. Faddere: Lorens Olsens kone Aabyeeie Else Maria Amundsdatter, pigen Anne Lispeth Hansdatter, Ole Nielsen Breche, Aasold Nielsen Brevig, Ole Johannesen Aabyeeie.

27.06.1802: Lars fød 13de Junii, foreldre Lars Nielsen Nyesteen og kone Maria Pedersdatter. Faddere: Enken Anne Nielsdatter Nyesteeneie, pigen Anne Maria Christensdatter Breche, Hans Gullichsen Nyesteeneie, Ole Erechsen, Peder Larsen Glittum.

11.07.1802: Inger Maria, foreldre Ole Olsen i Langesund og kone Kirstine Michelsdatter. Faddere: Hans Olsens kone Ingeborg Olsdatter, pigen Gunild Isaachsdatter, Christopher Ancher, Peder Thorsen Schougen, Knud Olsen Skoemager fra Ejdanger.

18.07.1802: Søren fød 11te Julii, foreldre Søren Christophersen østre Stoche og kone Kirsten Torchelsdatter. Faddere: Peder Steenersens kone Kari Arnoldsdatter fra Brevig, pigen Karen Maria Christophersdatter, Joen Christophersen Stokke, Anders Larsen Tangevold, Jacob Sørensen Schiærche.

18.07.1802: Karen fød 10de Julii, foreldre Lars Andersen Rønholdt og kone Inger Halvorsdatter. Faddere: Christen Wingereijs kone i Ombosnæs Kari Halvorsdatter, pigen Ingeborg Halvorsdatter, Niels Linne Udgaarden, Ole Thorsen, Peder Thorsen Rønholdt.

08.08.1802: Ingeborg fød 31te Julii, foreldre Ellev Anundsen østre Brevig og kone Gierterue Maria Andersdatter. Faddere: Ole Larsens kone Sigri Anundsdatter fra Aasland i Solum, pigen Ingeborg Anundsdatter, Anund Tellefsen; Aasold Nielsen, Lars Thorsen alle fra østre Brevig.

side 166-167.

15.08.1802: Aleth Kirstine fød 10de Aug, foreldre Ole Olsen Krabberød og kone Ingeborg Andersdatter. Faddere: Elling Thorsen Krabberøds kone Anne Magrethe Olsdatter, pigen Gienichen Nielsdatter, Svend Gundersen, Gunder Olsen, Ole Andersen alle fra Krabberødstranden.

22.08.1802: Lars, foreldre Thor Larsen i Langesund og kone Berthe Maria Hansdatter. Faddere: Hans Jensens kone Inger Poulsdatter, pigen Gunild Isaachsdatter, Rollef Tellefsen, Lars Andersen Høest, Hans Sørensen.

22.08.1802: Marthe Magrethe, foreldre Ole Larsen i Stathellet og kone Ingeborg Joensdatter. Faddere: Hans Pauses kone Karen Paus, pigen Ingeborg Hansdatter, Hans Rasmusen, Knud Nielsen alle i Stathellet, Joen Nielsen Eeg.

29.08.1802: Karen fød 25de Aug, foreldre Ole Hansen i Ombosnæs og kone Gunild Hansdatter. Faddere: Ole Larsen i Stathellets kone Anne Hansdatter, pigen Maria Lispeth Eliasdatter, Christen Wingereij, Hans Erichsen alle i Ombosnæs, Thor Andersen Findahl.

29.08.1802: Thore Maria fød 9de Aug, foreldre Claus Nielsen Kiønøen under Sannichedahl og kone Maren Kirstine Hansdatter. Faddere: Michel Nielsen Kiønøens kone Guri Maria Halvorsdatter, pigen Aleth Hansdatter ibid, Søren Christensen Kiørestad, Søren Amundsen Mellebye, Søren Christensen Hafsund.

05.09.1802: Christian fød 30te Aug, foreldre Hans Erechsen Mansmyhr og kone Christiana Pedersdatter. Faddere: Enken Mari Nielsdatter Fossung, pigen Maren Hellene Erechsdatter Mansmyhr, Anders Bæruldsen Moe, Peder Thorsen, Lars Andersen begge fra Fossung i Sannichedahl.

19.09.1802: Thor fød 12te Sept, foreldre Ole Thorsen Rognstranden og kone Mari Jansdatter. Faddere: Niels Evensen Rogns kone Kirsten Jensdatter, pigen Maren Maria Torchelsdatter, Torchild Joensen, Lars Jansen alle fra Skidtnerød? af Brunlaugnæset, Lars Olsen Evensvig.

19.09.1802: Ole fød 12te Sep, foreldre Rollef Olsen Svarvekiær og kone Inger Kittelsdatter. Faddere: Lars Olsen Holmelands kone Torborg Torgiusdatter, pigen Maria Kittelsdatter Svarvekiær, Thomas Knudsen Gonge, Lars Knudsen Bieleth, Thor Pedersen Hafredahl.

19.09.1802: Confirmeret hiemmedøbt Magrethe fød 13de Sep, foreldre Christopher Olsen i Ombosnæs og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Hans Monsens kone i Ombosnæs Inger Maria Larsdatter, pigen Sara Hansdatter, Hans Andersen Findahl, Ole Larsen i Stathellet, Isaach Gundersen Kaasen.

26.09.1802: Niels fød 20de Sep, foreldre Hans Gullichsen Nyesteeneie og kone Sigri Nielsdatter. Faddere: Enken Anne Nielsdatter Nyesteeneie, pigen Anne Lispeth Hansdatter Breche, Lars Nielsen Nyesteen, Lars Gullichsen Glittum, Knud Amundsen Bierchesetheie.

26.09.1802: Tellev fød 21de Sep, foreldre Jørgen Tellefsen østre Kiørestadeie og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Amund Jacobsen Rachestads kone Anne Halvorsdatter, pigen Ingeborg Thorsdatter, Thor Biørnsen Trosbyeeie, Anund Tellefsen østre Brevig, Ole Evensen Dahl.

26.09.1802: Anne fød 15de Sep, foreldre Niels Jacobsen Nenseth og kone Gunild Jensdatter. Faddere: Svend Thorsen Nenseths kone Anne Larsdatter, pigen Ingeborg Maria Amundsdatter, Hans Amundsen Winje, Svend Thorsen Nenseth, Ole Taraldsen Wiig.

26.09.1802: Confirmeret hiemmedøbt Abraham fød 17de Aug, foreldre Jens Halvorsen Hunekilen under Rørholdt og kone Anne Daarthe Olsdatter. Faddere: Ole Taraldsen Wiigs kone Kirsten Hansdatter, pigen Sara Olsdatter Winje, Arnold Larsen, Aage Larsen Rørholdt, Søren Amundsen Høen.

03.10.1802: Lars, foreldre Joen Thorsen i Langesund og kone Ingeborg Thorsdatter. Faddere: Halvor Hansens kone Magrethe Christensdatter, pigen Anne Hellene Hansdatter, Thor Gullichsen Torp, Lars Thorsen Torp, Elias Hansen.

03.10.1802: Tellev, foreldre Ole Rolfsen Nuestad og kone Marthe Tellefsdatter. Faddere: Peder Hansens kone Inger Amundsdatter, pigen Berthe Maria Amundsdatter, Rollef Tellefsen, Peder Thorsen Wingereij, Claus Hansen Giømble.

04.10.1802: Karen fød 23de Sep, foreldre Lars Olsen øvre Schougen og kone Mari Olsdatter. Faddere: Isaach Abrahamsen Roslands kone Berthe Olsdatter, pigen Lispeth Isaachsdatter ibid, Ole Andersen Linnarønningen, Isaach Olsen øvre Schougen, Ole Christensen Schougen.

10.10.1802: Halvor fød 28de Sep, foreldre Halvor Haraldsen Glittum og kone Aase Maria Simensdatter. Faddere: Christen Simensen Hafredahls kone Kirsten Maria Haraldsdatter, pigen Aaste Maria Larsdatter Houchedahl, Simen Nielsen, Isaach Simensen Feseth, Arnold Larsen Rørholdt.

10.10.1802: Knud fød 23de Sep, foreldre Tarald Nielsen Masterød og kone Mari Olsdatter. Faddere: Thomas Knudsen Gonges kone Else Maria Levorsdatter, pigen Maria Torgiusdatter, Torgius Nielsen Døredahl, Diderich Olsen vestre Tveten, Jens Wraalsen Fostvedt.

10.10.1802: Maren Kirstine fød 1te Oct, foreldre Lars Ellingsen Findmark og kone Kirsten Ellingsdatter. Faddere: Knud Halvorsen Kiørestads kone Anne Anundsdatter, pigen Maria Jacobsdatter Hafsund, Elling Clausen, Peder Ellingsen Findmark, Hans Larsen Winje.

10.10.1802: Ingeborg fød 30te Sep, foreldre Lorents Olsen Aabyeeie og kone Else Maria Amundsdatter. Faddere: Jonas Olsen Høvigs kone Sara Sørensdatter, pigen Anne Karine Olsdatter Breche, Ole Christensen Biercheseth, Ole Johannesen, Ole Olsen Aabyeeie.

10.10.1802: Anne Daarthe fød 24de Sep, foreldre Halvor Stephensen Moeeie og kone Ingeborg Maria Olsdatter. Faddere: Lars Olsen Tveraaens kone Gunild Wraalsdatter, pigen Maria Knudsdatter Moe, Lars Larsen Moe, Jørgen Ellevsen Gongeeie, Lars Olsen Tveraaen.

11.10.1802: Uægte barn Margrethe fød 4de Oct, foreldre pigen Anne Halvorsdatter Rønholdt som har udlagt til barnefader ungkarl Isaach Olsen øvre Schougen. Faddere: Enken Anne Joensdatter Hafredahl, pigen Karen Kirstine Halvorsdatter, Lars Andersen, Halvor Thronsen alle fra Rønholdt, Jens Olsen Esse.

17.10.1802: Hans fød 7de Oct, foreldre Jacob Halvorsen Blegelien og kone Karen Amundsdatter. Faddere: Michel Nielsen Kiønøens kone Guri Maria Halvorsdatter, pigen Kirsten Halvorsdatter, Halvor Jacobsen, Hans Jacob Jacobsen, Anders Bæruldsen alle fra Blegelien.

31.10.1802: Karen fød 28de Oct, foreldre Niels Larsen Holmen i Ombosnæs og kone Russine Knudsdatter. Faddere: Michel Christensen Hafreagers kone Anne Maria Thorsdatter, pigen Ingeborg Hansdatter Findahl, Christen Andersen Wingereij, Peder Olsen begge i Omosnæs, Simen Sørensen Sødtholdt.

31.10.1802: Elisabeth Kirstine fød 19de Oct, foreldre Lars Thorsen østre Brevig og kone Johanne Olsdatter. Faddere: Kield Nielsens kone Else Maria Evensdatter, pigen Marthe Erechsdatter, Gunder Anundsen alle fra østre Brevig, Ole Johannesen, Ole Olsen begge fra Aabyeeie.

05.11.1802: Anne Helvig, foreldre Rollef Tellevsen i Langesund og kone Sara Sørensdatter Torp. Faddere: Peder Hansens kone Inger Amundsdatter, pigen Inger Isaachsdatter, Knud Svendsen Giømble, Amund Pedersen, Jacob Sigurdsen.

07.11.1802: Thor fød 30te Oct, foreldre Ole Gundersen Gierestadkaasen og kone Thore Maria Thorsdatter. Faddere: Peder Pedersens kone i Ombosnæs Anne Magrethe Thorsdatter, pigen Ingeborg Gundersdatter, Gunder Olsen, Isaach Gundersen Kaasen, Peder Pedersen Ombosnæs.

07.11.1802: Isaach fød 25de Oct, foreldre Niels Magnusen Eeg og kone Ragnild Arnaldsdatter. Faddere: Enken Anne Clausdatter Giømble, pigen Magrethe Christensdatter, Torger Evensen Eeg, Jørgen Hansen Giømble, Niels Olsen Langesund.

28.11.1802: Ole fød 23de Nov, foreldre Erech Olsen i Stathellet og kone Helge Nielsdatter. Faddere: Enken Anne Sophie Nielsdatter i Stathellet, pigen Gienichen Nielsdatter Krabberødstranden, Lorents Olsen ibidem, Lars Andersen, Isaach Jørgensen Stathellet.

28.11.1802: Inger fød 19de Nov, foreldre Rasmus Nielsen Krabberød og kone Ambor Michelsdatter. Faddere: Cornellius Gregersens kone Ragnild Syvertsdatter, pigen Ingebor Linstrøm, Ole Andersen alle i Stathellet, Elling Thorsen Krabberød, Peder Nielsen Krabberødstranden.

05.12.1802: Johanne Magrethe, foreldre Torjus Isaachsen i Langesund og kone Birthe Magrethe Andreasdatter. Faddere: Ole Mørches kone Birthe Gundersdatter, pigen Maren Isachsdatter, Rasmus Andresen af Porsgrund, Iver Isachsen, Ole Nielsen Høgh begge af Langesund.

12.12.1802: Inger Maria fød 26de Nov, foreldre Jacob Michelsen Linna og kone Karen Madsdatter. Faddere: Niels Evensen Rogns kone Kirsten Jensdatter, pigen Berthe Maria Jacobsdatter, Gunder Jacobsen Schiærche, Kield Andersen Linna, Ole Hansen i Stathellet.

19.12.1802: Anne Maria fød 8de Dec, foreldre Thor Kiøstolfsen Sortebougen og kone Marthe Pedersdatter. Faddere: Elias Garstads kone Alleth Pedersdatter, pigen Kirsten Maria Sørensdatter Sødtholdt, Søren Sørensen Rørholdt, Gunder Jacobsen Schiærche, Jørgen Hansen Garstad.

19.12.1802: Marthe Kirstine fød 12 Dec, foreldre Christian Christensen Snedker i Stathellet og kone Karen Gregersdatter. Faddere: Ole Larsens kone Ingeborg Joensdatter, Pigen Mette Sophie Olsdatter, Lars Olsen, Niels Hansen, Niels Hansen Eeg alle i Stathellet.

25.12.1802: Christen fød 12te Dec, foreldre Jens Christensen i Stathellet og kone Marthe Dorthe Caspersdatter. Faddere: Ole Larsens kone Ingeborg Joensdatter, pigen Lispeth Isaachsdatter, Thor Nielsen, Hans Rasmusen, Niels Hansen alle fra Stathellet.

side 168-169.

25.12.1802: Berent fød 19de Dec, foreldre Anders Torgiusen Waag og kone Anne Maria Berentsdatter. Faddere: Abraham Amundsen Esses kone Berthe Torgiusdatter, pigen Berthe Bæruldsdatter, Bæruld Torgiusen Waag, Abraham Amundsen Esse, Simen Bærentsen Bagerovnen.

26.12.1802: Hans, foreldre Jens Ancher i Langesund og kone Karen Cathrine Lollechsdatter. Faddere: Hans Anchers kone Giørild Hansdatter, pigen Marthe Isachsdatter, Hans Ancher, Ole Hansen Lods, Jørgen Lollech.

01.01.1803: Arve fød 26de Dec, foreldre Lars Arvesen Hofsteen og kone Inger Larsdatter. Faddere: Niels Jacobsen Nenseths kone Gunild Jensdatter, pigen Aaste Maria Abrahamsdatter Høen, Niels Jacobsen Nenseth, Ole Taraldsen Wiig, Lars Olsen øvre Schougen.

01.01.1803: Maria Sophie fød 23de Dec, foreldre Ole Evensen Winje og kone Marthe Mannasedatter. Faddere: Lars Evensen Winjes kone Anne Hellene Sørensdatter, pigen Marthe Johansdatter Riis, Niels Evensen Esse, Thor Evensen, Hans Larsen Winje.

01.01.1803: Live Kirstine fød 24de Dec, foreldre Christen Andersen Wingereij i Ombosnæs og kone Kari Halvorsdatter. Faddere: Ole Andersen Wingereijs kone Aaste Maria Olsdatter, pigen Karen Kirstine Halvorsdatter Rønholdt, Niels Holmen i Ombosnæs, Anders Andersen Gierestad, Thor Andersen Wingereij.

09.01.1803: Inger Dorthea, foreldre Isaach Jørgensen i Stathellet og kone Berthe Andersdatter. Faddere: Gunder Giømbles kone Ingebor Andersdatter, pigen Inger Maria Hansdatter, Claus Hansen alle fra Giømble, Ole Andersen Stathellet, Anders Hansen.

16.01.1803: Ole fød 5te Jan, foreldre Ole Larsen Hafredahl og kone Inger Olsdatter. Faddere: Diderich Olsen vestre Tvetens kone Ragnild Nielsdatter, pigen Inger Larsdatter Houchedal, Ole Thorsen Kiønøen, Ole Thorsen Rønholdt, Thor Pedersen Hafredahl.

16.01.1803: Knud, foreldre Ole Tellefsen Langekiær under Aasland og kone Aase Mortensdatter. Faddere: Ellev Anundsen østre Brevigs kone Gierterue Andersdatter, pigen Inger Mortensdatter Tveraaen, Thor Thomasen Rørholdteie, Niels Amundsen Busterød, Ole Danielsen Fossung.

16.01.1803: Anders fød 6te Jan, foreldre Biørn Brathsen Schougen østre og kone Margieth Olsdatter. Faddere: Ole Gundersen Gierestadeies kone Thore Maria Thorsdatter, pigen Ingebor Hansdatter, Peder Madsen Findal, Amund Madsen Roverød, Isaach Gundersen Gierestadeie.

16.01.1803: Kirsten Maria fød 8de Jan, foreldre Simen Berentsen Bagerovnen og kone Aase Anundsdatter. Faddere: Kone Mari Anundsdatter Svindland, pigen Helge Maria Sørensdatter, Ole Joensen Walle, Bæruld Torgiusen Waag, Ole Olsen Svindland.

23.01.1803: Amund fød 17de Jan, foreldre Niels Evensen Esse og kone Pernille Amundsdatter. Faddere: Amund Sørendsen Mellebyes kone Boel Christensdatter, pigen Pernille Larsdatter, Ole Evensen, Thor Evensen alle fra Winje, Søren Amundsen Mellebye.

23.01.1803: Anders fød 13de Jan, foreldre Anders Andersen Gierstad og kone Gunild Maria Andersdatter. Faddere: Christen Wingereijs kone fra Ombosnæs Kari Halvorsdatter, pigen Inger Andersdatter Rugtvedt, Ole Andersen Wingereij, Thor Andersen ibidem, Peder Andersen Gierestad.

30.01.1803: Ole, foreldre Christen Olsen i Langesund og kone Maria Halvorsdatter. Faddere: Diderich Mosses kone Anne Halvorsdatter, pigen Pernille Christensdatter, Christen Halvorsen begge fra Gieterøen, Søren Abrahamsen, Peder Thorsen Schougen begge fra Langesund.

13.02.1803: Halvor fød 9de Feb, foreldre Ole Larsen i Stathellet og kone Anne Hansdatter. Faddere: Christopher Olsens kone fra Ombosnæs Ingebor Hansdatter, pigen Karen Nielsdatter, Christen Larsen, Niels Hansen alle i Stathellet, Ole Hansen Ombosnæs.

13.02.1803: Døbt uægte barn kaldet Ole, foreldre pigen Elisabeth Madsdatter Sortebougen som har udlagt til barnefader ungkarl og soldat Tellev Olsen staaende ved det Søndenfieldske Gevorben Regiment. Faddere: Tallach Aanesen Sortebougens kone Marthe Hansdatter, pigen Mette Maria Hansdatter, Christen Hansen Sortedahl, Arnald Madsen Sortebougen, Hans Pedersen Hafreager.

20.02.1803: Bertel, foreldre Anders Andersen Langøen og kone Aase Maria Larsdatter. Faddere: Ejlert Larsen Barfods kone Aaste Halvorsdatter, pigen Marethe Pedersdatter, Ejlert Larsen Barfod, Ole Olsen Koch, Lars Amundsen.

27.02.1803: Kirsten Maria fød 14de Feb, foreldre Halvor Pedersen Midrognseie og kone Sigri Andersdatter. Faddere: Tellev Amundsen Tinnerholdts kone Marthe Andersdatter, pigen Aaste Hansdatter, Hans Sørensen Midrogn, Ole Jensen Esse, Tellev Erechsen Riis.

27.02.1803: Anne Maria fød 20de Feb, foreldre Biørn Olsen i Stathellet og kone Anne Pedersdatter. Faddere: Lars Christensens kone Johanne Karine Christensdatter, pigen Ellen Maria Jacobsdatter, Peder Christensen Taule, Peder Amundsen, Torger Olsen alle i Stathellet.

06.03.1803: Inger Maria, foreldre Lars Johannesen Walgreen i Michelstrand og kone Annechen Johannesdatter. Faddere: Johannes Larsen Herums kone Kari Joensdatter, pigen Marthe Monsdatter fra Brevig, Hans Andersen Findahl, Anders Hansen Herum, Simen Sørensen Sødtholdt.

12.03.1803: Peder fød 4de Martii, foreldre Peder Pedersen i Ombosnæs og kone Anne Magrethe Thorsdatter. Faddere: Ole Gundersen Gierestadeies kone Thore Maria Thorsdatter, pigen Marthe Andersdatter Asdahl, Ole Gundersen Gierestadeie, Christopher Olsen Ombosnæs, Joen Christophersen Stokke.

12.03.1803: Anne Maria fød 7de Martii, foreldre Hans Eliasen Høen og kone Gunild Evensdatter. Faddere: Enken Mette Kirstine Evensdatter Thorsdahl, pigen Sigri Evensdatter, Thor Evensen Winje, Hans Abrahamsen Høen, Peder Eliasen Tveten paa Strand.

20.03.1803: Ole fød 10de Martii, foreldre Gunuld Osmundsen Flotten og kone Anne Olsdatter. Faddere: Niels Holmens kone i Ombosnæs Russine Knudsdatter, pigen Aaste Hansdatter Rogn, Ole Torbiørnsen Flotten, Aasold Gundersen Rugtvedt, Ole Andersen Wingereij.

20.03.1803: Confirmeret hiemmedøbt Joen fød 4de Martii, foreldre Ole Olsen Sverver paa Høenseie og kone Marthe Olsdatter. Faddere: Amund Høens kone Anne Andersdatter, pigen Marthe Syvertsdatter Thorsdahl, Hans Eliasen, Ole Abrahamsen, Isaach Hansen alle paa Høen.

27.03.1803: Søren fød 15de Martii, foreldre Ole Taraldsen Wiig og kone Kirsten Hansdatter. Faddere: Niels Jacobsen Nenseths kone Gunild Jensdatter, pigen Jøran Larsdatter Bamble, Niels Jacobsen, Svend Thorsen Nenseth, Lars Hansen Winje.

27.03.1803: Niels fød 10de Martii, foreldre Hans Kittelsen Tinnerholdt og kone Ingerie Halvorsdatter. Faddere: Hans Thorsen Høens kone Kirsten Tostensdatter, pigen Inger Maria Christensdatter, Hans Abrahamsen, Jacob Gundersen alle fra Høen, Hans Christensen Bamble.

03.04.1803: Anders fød 29de Martii, foreldre Knud Jacobsen i Stathellet og kone Anne Olsdatter. Faddere: Isaach Giømbles kone i Stathellet Berthe Andersdatter, pigen Agethe Olsdatter fra Brevig, Lars Schougen, Ole Andersen fra Stathellet, Jørgen Hansen Giømble.

03.04.1803: Confirmeret hiemmedøbte Asper fød 25de Martii, foreldre Sergiant Henrich Clausen Giømble og kone Else Thorsdatter. Faddere: Enken Anne Clausdatter Giømble, pigen Mette Maria Hansdatter Sortedahl, Gunder Gundersen Giømble, Niels Clausen, Elling Clausen Aabye.

07.04.1803: Anders, foreldre Halvor Hansen i Langesund og kone Margrethe Cathrine Christensdatter. Faddere: Lars Jacobsens kone Berthe Maria Jacobsdatter, pigen Mette Dorthe Andersdatter, Lars Jacobsen, Joen Hansen, Augustinus Hansen.

10.04.1803: Anne fød 6te April, foreldre Ole Thorsen Nyesteen og kone Ingebor Christensdatter. Faddere: Enken Kirsten Larsdatter Biercheseth, pigen Anne Thorsdatter, Isaach Thorsen begge fra Nyesteen, Peder Thorsen i Langesund, Giert Thorsen Trosbye.

side 170-171.

10.04.1803: Confirmeret hiemmedøbte Niels fød 28de Martii, foreldre Isaach Nielsen Bakke og kone Ingerie Halvorsdatter. Faddere: Tarald Nielsen Masterøds kone Mari Olsdatter, pigen Kari Joensdatter, Lars Joensen Schougen vestre, Lars Tostensen Moe, Ole Thorsen Rognstranden.

17.04.1803: Maren Magrethe fød 25de Martii, foreldre Anders Andersen Sortebougen og kone Berthe Knudsdatter. Faddere: Isaach Tellefsen Bergs kone Anne Maria Eliasdatter, pigen Marthe Gundersdatter Garstad, Lars Nielsen Berg, Peder Christensen, Halvor Larsen Sortedahl.

17.04.1803: Gunbor Kierstine fød 8de April, foreldre Knud Erechsen Lille Kaasen ved Rørholdt og kone Tarand Gundersdatter. Faddere: Gunder Erechsen Moeeies kone Ingebor Hansdatter, pigen Cathrine Gundersdatter, Knud Gundersen Schareelven, Niels Evensen Rogn, Peder Halvorsen Moe.

24.04.1803: Hans Jacob, foreldre Ole Rasmusen Bahnen og kone Anne Torbiørnsdatter. Faddere: Rasmus Halvorsens kone Anne Maria Olsdatter, pigen Aaste Maria Torbiørnsdatter, Niels Olsen Hallen, Hans Torbiørnsen, Gundvold Sørensen Bahnen.

24.04.1803: Biørn, foreldre Ole Larsen i Langesund og kone Gunild Isachsdatter. Faddere: Hans Jensen Øygaardens kone Inger Poulsdatter, pigen Inger Mortensdatter, Christian Hansen Røjert, Christen Clausen Røjert, Hans Sørensen alle av Langesund.

24.04.1803: Døbt uægte barn kaldet Marthine fød af pigen Elisabeth Nielsdatter Krabbe i Langesund, til barnefader har hun udlagt søefarende ungkarl Morten Friderichsen av Laurvigen. Faddere: Hans Christensens enke og datter Anne Maria Hansdatter, i mangel af mandefaddere blev følgende inskrevne navnl. herr Pastor Vahl, klokkeren Hans Wissbech og snedkermester Jacob Styhr.

06.05.1803: Aleth Kirstine fød 27de April, foreldre Zacarias Andersen Sortedahl og kone Kirsten Maria Eliasdatter. Faddere: Elias Hansen Garstads kone Aleth Pedersdatter, pigen Marthe Gundersdatter ibid, Søren Tellefsen Klep, Peder Eliasen Tveten, Thor Andersen Tangevold.

08.05.1803: Anne Maria fød 30te April, foreldre Arnald Larsen nordre Rørholdt og kone Maria Simensdatter. Faddere: Halvor Haraldsen Glittums kone Aase Maria Simensdatter, pigen Marthe Magrethe Hansdatter Rørholdt, Christen Simensen Hafredahl, Christen Thronsen, Niels Simensen Feseth.

29.05.1803: Tellev fød 21de Maii, foreldre Søren Tellefsen Klep og kone Aaste Maria Eliasdatter. Faddere: Zacarias Andersens kone Kirsten Maria Eliasdatter, pigen Mette Maria Hansdatter, Lars Andersen alle fra Sortedahl, Erech Tellefsen Asdahl-Rønningen, Isaach Tellefsen Berg, Peder Elliasen Tveten.

29.05.1803: Isaach fød 19de Maii, foreldre Syvert Olsen i Stathellet og kone Anne Maria Isaachsdatter. Faddere: Joen Andersen Rogns kone Kirstine Isaachsdatter, pigen Mette Sophie Olsdatter, Thor Nielsen begge i Stathellet, Thor Andersen, Niels Isaachsen begge fra Wissestad.

29.05.1803: Hans fød 21de Maii, foreldre Alv Hansen Wissestad og kone Kari Thronsdatter. Faddere: Tallach Levordsens kone Anne Hansdatter, pigen Ingebor Nielsdatter, Niels Hansen alle fra Wissestad, Christen Thronsen Feseth, Peder Thronsen Rønholdt.

29.05.1803: Anne Dorthe fød 15de Maii, foreldre Halvor Kittelsen Tveten paa Strand og kone Kirsten Larsdatter. Faddere: Gulbrand Davidsen Meel Aasens kone Kari Eliasdatter fra Mælum Sogn, pigen Sigri Christensdatter nedre Asdahl, Aslach Andersen Tveten, Jørgen Hansen Garstad, Gulbrand Davidsen Meel Aasen fra Melum Sogn.

30.05.1803: Niels, foreldre Thor Nielsen i Stathellet og kone Ingeborg Kirstine Greesdatter. Faddere: Christian Christensens kone Kari Gregersdatter, pigen Karen Kirstine Pedersdatter, Lars Christensen, Syvert Olsen, Giert Nielsen alle fra Stathellet.

05.06.1803: Aase Maria fød 30te Maii, foreldre Lars Amundsen Bambleeie og kone Sophie Jensdatter. Faddere: Lars Olsen øvre Schougens kone Mari Olsdatter, pigen S... Maria Sørensdatter Bamble, Hans Christensen Bamble, Ole Olsen øvre Schougen, Isaach Amundsen Rønholdt.

05.06.1803: Marthe fød 24de Maii, foreldre Lars Olsen Holmeland under Rørholdt og kone Torborg Torgiusdatter. Faddere: Knud Larsen Moeeies kone Gunild Torgiusdatter, pigen Anne Magrethe Gulbrandsdatter Aasland, Thor Thomasen Ravnelie, Ole Tellefsen Langekiær, Knud Larsen Moeeie.

05.06.1803: Døbt et uægte barn kaldet Christian fød paa Aabyeeie den 29de Maii, moderen blev angivet at være enke hiemmehørende i Porsgrund navnlig Mari Jensdatter som har udlagt til barnefader søefarende ungkarl Peder Jansen paa Bradsbergkleven ved Scheen. Faddere: Torgrim Smeds kone Aaste Olsdatter fra Aabyeeie, pigen Anne Kirstine Jacobsdatter Breche, Lars Christensen Winjestranden, Lars Olsen Brecheeie.

12.06.1803: Hans Jacob fød 9de Junii, foreldre Hans Amundsen Aastad og kone Anne Maria Halvorsdatter. Faddere: Amund Jacobsen Rachestads kone Anne Halvorsdatter, pigen Anne Bolethe Andersdatter Aabyeeie, Even Larsen ibidem, Joen Jacobsen Holte, Elling Clausen Aabye.

18.06.1803: Kirsten Maria fød 12te Junii, foreldre Mads Larsen Kiær og kone Marechen Madsdatter. Faddere: Halvor Haraldsen Glittums kone Aase Maria Simensdatter, pigen Aase Maria Nielsdatter Stokke, Mads Arnaldsen Bieleth, Kield Andersen Linna, Ole Hansen Ombosnæs.

26.06.1803: Lars fød 16de Junii, foreldre Kield Andersen Linna og kone Anne Maria Madsdatter. Faddere: Amund Thorsen Høens kone Anne Andersdatter, pigen Anne Magrethe Tostensdatter Rugtvedt, Mads Larsen Kiær, Jacob Michelsen Linna, Søren Amundsen Høen.

26.06.1803: Anders fød 20de Junii, foreldre Ole Andersen Wingereij og kone Aaste Maria Olsdatter. Faddere: Anders Andersen Gierestads kone Gunild Maria Andersdatter, pigen Kirsten Andersdatter, Peder Thorsen begge fra Langesund, Anders Thorsen Wingereij, Gunuld Osmundsen Flotten.

26.06.1803: Daab confirmeret hiemmedøbt Søren Holmgreen fød 8de Junii. Faddere: Niels Linnes kone Maren Kirstine Linne Udgaarden, pigen Kirsten Nielsdatter Langesund, Aasold Nielsen, Kield Nielsen, Niels Nielsen Brevig. (Foreldre ikke ført. LBK)

03.07.1803: Sara fød 23de Junii, foreldre Joen Jacobsen Holte og kone Sara Amundsdatter. Faddere: Michel Larsen Aabyeeies kone Helvig Halvorsdatter, pigen Inger Susanne Joensdatter Holte, Hans Amundsen Aastad, Søren Hansen Grobstoch, Ole Nielsen Svindland.

10.07.1803: Berthe Pernille, foreldre Jacob Sørensen Brumyhr under Sillien og kone Sara Olsdatter. Faddere: Niels Christensens kone Maren Erechsdatter, pigen Kirsten Maria Ottersdatter, Joen Halvorsen, Amund Halvorsen, Anders Gullichsen, Anders Olsen.

17.07.1803: Ole fød 3de Julii, foreldre Johannes Olsen Aabyeeie og kone Ellen Amundsdatter. Faddere: Enken Kirsten Larsdatter, pigen Gunild Christensdatter, Jørgen Amundsen alle fra Biercheseth, Ole Johannesen, Ole Olsen Aabyeeie.

31.07.1803: Anders, foreldre Christen Andersen Bahnen og kone Maren Magrethe Christensdatter. Faddere: Torgius Isachsens kone Birthe Magrethe Andreasdatter, pigen Justine Andersdatter, Hans Olsen, Ole Nielsen Høeg, Hans Sørensen alle av Langesund.

07.08.1803: Maren Sophie fød 29de Julii, foreldre Hans Ottesen i Stathellet og kone Berthe Sophie Jensdatter. Faddere: Thor Nielsens kone Ingebor Kirstine Greesdatter, pigen Lispeth Isaachsdatter, Harald Olsen, Niels Christensen, Niels Hansen alle i Stathellet.

07.08.1803: Karen Kirstine fød 30te Julii, foreldre Hans Nielsen Eeg i Stathellet og kone Anne Lorentsdatter. Faddere: Ole Larsens kone Anne Hansdatter, pigen Sidselle Maria Hansdatter, Christen Larsen, Niels Olsen, Niels Knudsen alle i Stathellet.

07.08.1803: Confirmeret hiemmedøbt Christen, foreldre Bertel Svennomsen Hydahl og kone Anne Christensdatter. Faddere: Enken Berthe Christensdatter Hydahl, pigen Aslaug Torbiørnsdatter Schougen, Ellev Thronsen i Brevig, Thor Jensen Gierseth, Thron Christensen Hydahl.

side 172-173.

14.08.1803: Gunder fød 4de Aug, foreldre Peder Giertsen Polland og kone Boel Gundersdatter. Faddere: Aasold Gundersen Rugtvedts kone Anne Andersdatter, pigen Inger Mortensdatter, Peder Thorsen begge fra Sallen, Aasold Gundersen Rugtvedt, Amund Madsen Roverød.

14.08.1803: Anders Carl fød 5te Aug, foreldre Giert Andersen i Ombosnæs og kone Ingebor Gundersdatter. Faddere: Ole Gundersen Gierestadeies kone Thore Maria Thorsdatter, pigen Karen Danielsdatter Ombosnæs, Gunder Olsen, Isaach Gundersen Gierestadeie, Jacob Tostensen Rugtvedt.

21.08.1803: Døbt et uægte barn kaldet Karen, fød af konen Inger Kirstine Larsdatter i Langesund, hvis mand Ellev Olsen af Kragerøe for nogle aar siden er bortreist fra hende. Saa har hun nu udlagt til barnefader ungkarl og soldat Christopher Olsen af Langesund. Faddere: Gieruld Olsens kone Anne Margrethe Nielsdatter, pigen Inger Maria Jahnsdatter, Rasmus Hallen, Niels Olsen, Christian Iversen alle af Langesund.

28.08.1803: Karen fød 19de Aug, foreldre Aavald Torgersen Sætter og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Torbiørn Aavaldsen Huldallens kone fra Sannichedahl Anne Hansdatter, pigen Anne Isaachsdatter Rosland, Niels Jacobsen Nenseth, Tellev Amundsen Tinnerholdt, Gullich Larsen Glittum.

28.08.1803: Confirmeret hiemmedøbt Jacob fød 18de Aug, foreldre Anthonie Jacobsen Birchesetheie og kone Aaste Tostensdatter. Faddere: Niels Linnes kone Maren Kirstine Linne fra Udgaarden, pigen Gunild Christensdatter, Knud Anundsen fra Biercheseth, Ole Johannesen, Ole Olsen fra Aabyeeie.

11.09.1803: Confirmeret himmedøbt Peder, foreldre Peder Pedersen i Langesund og kone Boel Maria Nielsdatter. Faddere: Niels Jensen Høegs kone Karen Svendsdatter, pigen Maren Olsdatter, Claus Pedersen, Hans Jacobsen Ancher, Niels Andersen alle av Langesund.

11.09.1803: Gunild Maria, foreldre Knud Joensen Sallen og kone Margieth Niresdatter. Faddere: Hans Jensen Ødegaardens kone Inger Poulsdatter, pigen Maria Woldemarsdatter, Gunuld Torkildsen Sigtesøen, Niels Nielsen fra Næseth, Michel Sørensen Bahnen.

25.09.1803: Erech fød 8de Sept, foreldre Ole Erechsen Moeeie og kone Mari Gulbrandsdatter. Faddere: Halvor Stephensen Moeeies kone Ingebor Maria Olsdatter, pign Anne Magrethe Gulbrandsdatter Aasland, Knud Larsen Moeeie, Gunuld Asbiørnsen Moe, Lars Larsen Rørholdt.

25.09.1803: Jonas fød 15de Sept, foreldre Arnald Madsen Sortebougen og kone Kari Torchildsdatter. Faddere: Lars Andersen Sortedahls kone Maria Rasmusdatter, pigen Sigri Christensdatter nedre Asdahl, Lars Nielsen Berg, Peder Christensen Sortedal, Isaach Erechsen øvre Asdahl-Rønningen.

09.10.1803: Hans fød 3de Oct, foreldre Amund Jacobsen Rachestad og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Michel Nielsen Kiønøens kone Guri Maria Halvorsdatter, pigen Elisabeth Jacobsdatter Brevig vestre, Hans Amundsen Aastad, Søren Andersen Busterød, Søren Amundsen Mellebye.

09.10.1803: Thron fød 25de Sep, foreldre Ole Olsen i Stathellet og kone Sigri Johannesdatter. Faddere: Harald Olsens kone fra Stathellet Kirstine Jensdatter, pigen Kari Johannesdatter fra Ejdanger, Niels Olsen, Peder Olsen, Tellev Hansen alle fra Stathellet.

09.10.1803: Døbt uægte pigebarn Kari fød 27de Sep, foreldre pigen Live Lispeth Nielsdatter for nærværende tiid paa Wingereij, hun har udlagt til barnefader ungkarl Gunder Madsen Findøe av Drangedahl. Faddere: Giert Olsens kone fra Ombosnæs Mari Johannesdatter, pigen Marthe Syvertsdatter, Gunder Nielsen Thorsdahl, Ole Andersen Wingereij, Jørgen Hansen Høen.

15.10.1803: Søren fød 9de Oct, foreldre Hans Abrahamsen Høen og kone Pernille Simensdatter. Faddere: Amund Thorsens kone Anne Andersdatter, pigen Aaste Maria Abrahamsdatter, Hans Eliasen, Søren Amundsen alle fra Høen, Zacharias Evensen Tveten østre.

15.10.1803: Isaach fød 9de Oct, foreldre Joen Andersen nordre Rogn og kone Kirstine Isaachsdatter. Faddere: Syvert Olsens kone i Stathellet Anne Maria Isaachsdatter, pigen Anne Maria Hansdatter, Thor Evensen begge fra Rogn, Anders Larsen, Thor Andersen begge fra Tangevold.

15.10.1803: Gunild Maria fød 6te Oct, foreldre Erech Tellefsen øvre Asdahl-Rønningen og kone Aase Isaachsdatter. Faddere: Isaach Tellefsen Bergs kone Anne Maria Eliasdatter, pigen Marthe Petronelle Arrøe, Isaach Mathisen begge fra øvre Asdahl, Søren Tellefsen Klep, Michel Hansen Sortedahl.

16.10.1803: Ole, foreldre Christen Halvorsen Gieterøen fra Næseth og kone Aase Pedersdatter. Faddere: Søren Amundsen Sigtesøens kone Inger Pedersdatter, pigen Pernille Christensdatter Gieterøen, Christen Olsen av Langesund, Ejlert Larsen Barfod, Ole Larsen fra Arrøe.

30.10.1803: Anders fød 20de Oct, foreldre Peder Andersen Braatten under Rosland og kone Anne Gundersdatter. Faddere: Isaach Gregersens kone Aslaug Jensdatter, pigen Anne Isaachsdatter begge fra Rosland, Ole Thorsen Rønholdt, Christen Simensen Hafredahl, Hans Pedersen Braatten.

06.11.1803: Maren Oline, foreldre Lars Christensen Rønningen i Stathellet og kone Anne Magrethe Torchildsdatter. Faddere: Ole Hansens kone Ingebor Kirstine Abrahamsdatter, pigen Anne Magrethe Svennomsdatter, Thor Nielsen, Lars Olsen, Hans Larsen alle fra Stathellet.

13.11.1803: Ole fød 2den Nov, foreldre Even Gundersen Tveraaen og kone Aase Olsdatter. Faddere: Lars Olsens kone Gunild Wraalsdatter, pigen Inger Mortensdatter, Lars Olsen alle fra Tveraaen, Thomas Knudsen Gonge, Jens Wraalsen Fostvedt.

04.12.1803: Aase Maria, foreldre Lars Amundsen Brevig i Langesund og kone Marthe Isachsdatter. Faddere: Thor Olsen Moes kone Maren Kiøstolfsdatter, pigen Anne Magrethe Svennomsdatter, Amund Gundersen Brevig, Amund Pedersen, Søren Evensen Bahnen.

04.12.1803: Maren Johanne, foreldre Hans Jacobsen Ancher i Langesund og kone Jørild Hansdatter. Faddere: Jens Anchers kone Karen Jørgensdatter, pigen Inger Isachsdatter, Niels Høgh, Christopher Ancher, Jørgen Lollech.

11.12.1803: Even fød 30te Nov, foreldre Jørgen Evensen vestre Tveten og kone Kari Larsdatter. Faddere: Torgius Nielsen Døredahls kone Inger Maria Evensdatter, pigen Anne Erechsdatter Findmark, Torgius Nielsen Døredahl, Diderich Olsen vestre Tveten, Gullich Aasoldsen Kiørestad.

11.12.1803: Anne Gulline fød 4de Dec, foreldre Hans Larsen østre Tveten og kone Else Maria Abrahamsdatter. Faddere: Lars Olsens kone Anne Maria Larsdatter fra Stathellet, pigen Aslaug Torbiørnsdatter, Ole Torbiørnsen begge fra Schougen, Lars Olsen i Stathellet, Amund Evensen østre Tveten.

25.12.1803: Gunvor fød 7de Dec, foreldre Svend Thorsen Nenseth og kone Anne Larsdatter. Faddere: Niels Jacobsen Nenseths kone Gunild Jensdatter, pigen Anne Lispeth Hansdatter, Isaach Olsen begge fra øvre Schougen, Ole Taraldsen Wiig, Jens Olsen Esse.

25.12.1803: Marthe Kirstine fød 22de Dec, foreldre Aasold Pedersen i Stathellet og kone Anne Maria Joensdatter. Faddere: Enken Anne Maria Larsdatter, pigen Kari Joensdatter Winje, Ole Gunudsen, Harald Andersen, Niels Christensen alle i Stathellet.

26.12.1803: Søren, foreldre Ole Sørensen i Langesund og kone Anne Kirstine Sørensdatter. Faddere: Christen Evensen Bahnens kone Magrethe Pedersdatter, pigen Karen Hansdatter, Ole Hansen Lods, Niels Jensen Høgh, Michel Sørensen Bahnen.

side 174-175.

01.01.1804: Anne Hellene fød 21de Dec, foreldre Peder Nielsen Smørvig under Blegelien og kone Ingebor Halvorsdatter. Faddere: Amund Nielsen Fossungs kone Mari Nielsdatter, pigen Gunild Nielsdatter Fossung vestre, Claus Nielsen, Michel Nielsen Kiønøen, Christen Hansen Mørchevigen alle fra Sannichedahl.

04.01.1804: Pernille fød 29de Dec, foreldre Halvor Henrichsen Moe og kone Inger Pedersdatter. Faddere: Arnald Larsen Rørholdts kone Maria Simensdatter, pigen Guri Maria Hansdatter Lille Breche, Aasold Gundersen Rugtvedt, Henrich Halvorsen, Peder Halvorsen begge fra Moe.

08.01.1804: Anders fød 30te Dec, foreldre Hans Stiansen i Stathellet og kone Anne Sophie Nielsdatter. Faddere: Søren Luthens kone Mari Svendsdatter fra Langesund, pigen Johanne Magrethe Poulsdatter, Sergiant Erech Fiellestad, Lars Olsen alle i Stathellet, Lars Nielsen Berg.

15.01.1804: Sara, foreldre Lars Jacobsen i Langesund og kone Berthe Maria Christensdatter. Faddere: Halvor Hansens kone Magrethe Christensdatter, pigen Mette Dorthe Andersdatter, Ole Sørensen Matros, Christen Christensen Matros, Joen Hansen.

22.01.1804: Jacob fød 14de Jan, foreldre Svend Jacobsen Udgaardseie og kone Kari Andersdatter. Faddere: Ole Nielsen Udgaardseies kone Karen Christensdatter, pigen Anne Kirstine Jacobsdatter, Amund Tostensen begge fra Breche, Jens Michelsen, Lars Larsen Aabyeeie.

22.01.1804: Johanne fød 15de Jan, foreldre Lars Larsen Schougen i Stathellet og kone Ingebor Abrahamsdatter. Faddere: Jens Andersens kone fra Porsgrund Anne Stine Larsdatter, pigen Aase Jørgensdatter, Ole Andersen, Ole Corneliusen alle i Stathellet, Jens Joensen Eeg.

22.01.1804: Døbt uægte barn Ole fød 31te Dec, foreldre pigen Dorthe Jørgensdatter Roslandeie udlagt til barnefader ungkarl gevorben soldat Thor Olsen af det Søndenfieldske Infanterie Regimente. Faddere: Enken Mallene Asgoutsdatter Roslandeie, pigen Boel Maria Abrahamsdatter Bambleeie, Jørgen Ellefsen Gongeeie, Lars Christensen Winjestranden.

04.02.1804: Asper Johanne fød 28de Jan, foreldre Sergiant Henrich Clausen Giømble og kone Else Thorsdatter. Faddere: Gunder Gundersens kone Ingebor Andersdatter, pigen Marthe Magrethe Hansdatter, Gunder Gundersen alle fra Giømble, Niels Clausen, Elling Clausen begge fra Aabye.

12.02.1804: Halvor fød 4de Feb, foreldre Halvor Haraldsen vestre Glittum og kone Aase Maria Simensdatter. Faddere: Arnald Larsen Rørholdts kone Maria Simensdatter, pigen Inger Maria Abrahamsdatter Glittum, Simen Nielsen Feseth, Christen Simensen Hafredahl, Halvor Pedersen Mellebye.

12.02.1804: Anund fød 5te Feb, foreldre Torkild Anundsen Houchedahl og kone Anne Olsdatter. Faddere: Ole Larsen Hafredahls kone Inger Olsdatter, pigen Aaste Maria Larsdatter Houchedahl, Halvor Bentzen Børtøe af Sannichedahl, Anders Amundsen, Niels Amundsen Busterød.

12.02.1804: Anne Severine fød 4de Feb, foreldre Lars Simensen Bamble og kone Karen Maria Hansdatter. Faddere: Ole Taraldsen Wiigs kone Kirsten Hansdatter, pigen Sophie Maria Joensdatter Thorsdahl, Isaach Christensen, Gunder Hansen Bamble, Lars Hansen Winje.

29.02.1804: Oline Maria, foreldre Gullich Thorsen Torp i Langesund og kone Berthe Thomasdatter. Faddere: Rasmus Larsen Halens kone Berthe Maria Pedersdatter, pigen Marthe Kirstine Thorsdatter Torp, Anders Isachsen, Joen Hansen Smed, Lars Thorsen Torp alle af Langesund.

04.03.1804: Karen Maria fød 20de Feb, foreldre Ole Knudsen Udgaardseie og kone Riise Johanne Christensdatter. Faddere: Niels Linnes kone fra Udgaarden Maren Kirstine Linne, pigen Anne Nielsdatter Stoche, Hans Amundsen Aastad, Niels Clausen Aabye, Hans Larsen Winie.

04.03.1804: Maren Kirstine fød 20de Feb, foreldre Isaach Abrahamsen Rosland og kone Berthe Olsdatter. Faddere: Lars Olsen øvre Schougens kone Mari Olsdatter, pigen Anne Isaachsdatter, Jens Isaachsen begge fra Rosland, Ole Abrahamsen Høen, Ole Olsen øvre Schougen.

11.03.1804: Maren fød 3de Martii, foreldre Torgius Nielsen Døredahl og kone Inger Maria Evensdatter. Faddere: Tarald Nielsen Masterøds kone Maria Olsdatter, pigen Maren Hellene Erichsdatter Mansmyhr, Tarald Nielsen Masterød, Jørgen Evensen, Diderich Olsen begge fra Tveten vestre.

18.03.1804: Ingebor Marthea, foreldre Ole Hansen i Stathellet og kone Ingebor Kirstine Abrahamsdatter. Faddere: Lars Rønningens kone Anne Magrethe Torchelsdatter af Stathellet, pigen Anne Hellene Hansdatter af Langesund, Ole Larsen, Jens Christensen, Ole Gieruldsen alle i Stathellet.

25.03.1804: Anne fød 19de Martii, foreldre Amund Nielsen Fossung og kone Mari Nielsdatter. Faddere: Knud Gundersen Stavenæs kone Anne Pedersdatter, pigen Gunild Nielsdatter, Svend Nielsen, Hans Nielsen Fossung vestre alle fra Sannichedahl, Lars Nielsen Fossung østre.

25.03.1804: Confirmeret hiemmedøbt barn Ejlert fød 1te Martii, foreldre Abraham Nielsen Aasland og kone Mareken Halvorsdatter. Faddere: Peder Jensen Storøes kone Anne Haraldsdatter, pigen Anne Margrethe Gulbrandsdatter Aasland, Casper Caspersen Moeeie, Peder Halvorsen Moe, Lars Larsen Rørholdt.

08.04.1804: Døbt Willum og daab confirmeret Johannes Tvillinger føde 5te April, foreldre Lars Johannesen i Stathellet og kone Maren Hellene Willumsdatter. Faddere: Ole Larsens kone Ingebor Joensdatter, Christian Christensens kone Karen Greegersdatter, pigerne Else Maria Jensdatter, Marthe Willumsdatter, Lars Olsen, Niels Olsen Michel Sørensen, Johan Becher alle i Stathellet, Lars Tallachsen, Engebreth Petersen begge fra Christiansands Stift.

08.04.1804: Aslaug fød 2den April, foreldre Aslach Aslachsen i Stathellet og kone Thone Asbiørnsdatter. Faddere: Ole Østeinsens kone Tørri Asbiørnsdatter, pigen Aase Jørgensdatter, Lars Larsen Schougen, Ole Hansen, Peder Olsen alle i Stathellet.

22.04.1804: Anne Barbroe, foreldre Torger Evensen Asvald og kone Lispeth Ellefsdatter. Faddere: Niels Magnusen Eegs kone Ragnild Arnaldsdatter, pigen Inger Ellefsdatter, Ellev Thronsen, Halvor Kittelsen, Claus Hansen Giømble.

22.04.1804: Anders, foreldre Ole Olsen i Stathellet og kone Ingebor Andersdatter. Faddere: Hans Eegs kone Anne Lorentsdatter, pigen Elisabeth Cornelliusdatter, Niels Olsen alle fra Stathellet, Gunder Olsen, Ole Svendsen Krabberødstranden.

29.04.1804: Ole fød 23de April, foreldre Aage Olsen Bresand og kone Christine Sørensdatter. Faddere: Lars Ellingsen Findmarks kone Kirsten Ellingsdatter, pigen Gunild Maria Sørensdatter Walle, Bæruld Torgersen Waag, Niels Knudsen, Anders Knudsen begge fra Waagøen.

29.04.1804: Ole fød 14de April, foreldre Thor Jensen Gierseth og kone Gunild Halvorsdatter. Faddere: Gunuld Osmundsen Flaattens kone Anne Olsdatter, pigen Aaste Maria Pedersdatter, Peder Giertsen Polland, Anders Hansen Herum, Bertel Svennomsen Hydahl.

29.04.1804: Døbt uægte Niels fød 22de April, foreldre pigen Marthe Syvertsdatter Thorsdahl udlagt til barnefader ungkarl gevorben soldat Gunder Nielsen av det Syndenfieldske Infanterie Regiment og hr. Capitaine v. Hadelns Compagnie. Faddere: Jan Jansen Bambleeies kone Abigael Larsdatter, pigen Sophie Maria Joensdatter, Johannes Johannesen Nyqvist og søn Johannes Johannesen Nyqvist alle fra Thorsdahl, Tellev Olsen gevorben.

side 176-177.

10.05.1804: Svanoug fød 5te Maii, foreldre Anders Amundsen Busterød og kone Marthe Torgrimsdatter. Faddere: Søren Andersen Busterøds kone Kirsten Halvorsdatter, pigen Ingebor Torgrimsdatter, Jens Joensen Dahl, Ole Knudsen Gonge, Niels Amundsen Busterød.

20.05.1804: Sophie Maria fød 16de Maii, foreldre Anders Madsen Midgaarden og kone Kari Levorsdatter. Faddere: Gunuld Osmundsen Flottens kone Anne Olsdatter, pigen Helge Michelsdatter Midgaarden, Thor Jensen Gierseth, Mads Amundsen, Lars Amundsen Roverød.

20.05.1804: Confirmeret hiemmedøbt Anne Helvig, foreldre Rollef Olsen Svarvekiær og kone Inger Kittelsdatter. Faddere: Tallach Levordsen Wissestadhagens kone Anne Hansdatter, pigen Maren Magrethe Kittelsdatter, Thor Kittelsen, Jens Kittelsen alle fra Svarvekiær, Lars Knudsen Døredahl.

27.05.1804: Ellen Maria fød 19de Maii, foreldre Lars Thronsen søndre Rogn og kone Berthe Maria Larsdatter. Faddere: Lars Evensen Winjes kone Anne Hellene Sørensdatter, pigen Sigri Evensdatter nordre Rogn, Hans Sørensen Midrogn, Hans Amundsen, Søren Larsen begge fra Winje.

03.06.1804: Kirsten Karine fød 27de Maii, foreldre Niels Olsen i Stathellet og kone Maren Magrethe Jacobsdatter. Faddere: Kone Karen Olsdatter fra Brevig, pigen Ingebor Linstrøm, Hans Nielsen Eeg, Peder Olsen, Torger Henrichsen alle i Stathellet.

10.06.1804: Gunder fød 28de Maii, foreldre Knud Erechsen Lille Kaasen ved Rørholdt og kone Tarand Gundersdatter. Faddere: Halvor Stephensen Moeeies kone Ingebor Maria Olsdatter, pigen Cathrine Gundersdatter Schare-Elven, Peder Halvorsen, Erech Hansen begge fra Moe, Ephraim Guttormsen Rørholdteie.

17.06.1804: Thor, foreldre Elling Thorsen Krabberød og kone Anne Magrethe Olsdatter. Faddere: Ole Olsens kone Ingebor Andersdatter, pigen Ingebor Linstrøm, Ole Cornelliusen alle af Stathellet, Svend Gundersen, Ole Svendsen Krabberødstranden.

24.06.1804: Halvor fød 10de Junii, foreldre Isaach Nielsen Bache og kone Ingerie Halvorsdatter. Faddere: Torbiørn Aavaldsen Huldallens kone Anne Hansdatter, pigen Anne Halvorsdatter Bache, Lars Tostensen Moe, Ole Knudsen Gonge, Lars Knudsen Døredahl.

24.06.1804: Knud 14de Junii, foreldre Niels Aslesen Bierchesetheie og kone Margieth Aanesdatter. Faddere: Tallach Levordsen Wissestadhagens kone Anne Hansdatter, pigen Aase Christensdatter, Ole Christensen Biercheseth, Anund Knudsen, Knud Anundsen Bierchesetheie.

01.07.1804: Hans Friderich fød 27de Junii, foreldre Erech Hansen i Ombosnæs og kone Annechen Erechsdatter. Faddere: Ole Hansens kone Gunild Hansdatter, pigen Karen Aslachsdatter begge i Ombosnæs, Ole Hundersen, Isaach Gundersen Gierestadkaasen, Johan Becher Olsen Skræder.

08.07.1804: Immanuel Normann, foreldre Diderich Jensen Moss i Langesund og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Joen Thorsens kone Ingebor Thorsdatter, pigen Christine Larsdatter, Friderich Knoff, Christen Olsen Vestlending alle af Langesund, Ejlert Larsen Barfod.

08.07.1804: Aase Maria, foreldre Ole Rolfsen Nustad og kone Marthe Tellefsdatter. Faddere: Jeruld Olsens enke Anne Magrethe Nielsdatter, pigen Marthe Magrethe Hansdatter, Henrich Clausen, Claus Hansen, Jørgen Hansen alle fra Giømble.

15.07.1804: Jacob fød 10de Julii, foreldre Arnald Larsen nordre Rørholdt og kone Maria Simensdatter. Faddere: Halvor Henrichsen Moes kone Inger Pedersdatter, pigen Anne Larsdatter Rørholdt, Simen Nielsen, Niels Simensen Feseth, Aage Larsen Rørholdt.

29.07.1804: Christian, foreldre Jens Jacobsen Ancher i Langesund og kone Karen Cathrine Jørgensdatter. Faddere: Christopher Anchers kone Jøran Olsdatter, pigen Dorthe Isachsdatter, Ole Hansen Lods, Christen Evensen Matros, Jacob Christophersen Ancher.

29.07.1804: Alith, foreldre Christen Petersen Røyert i Langesund og kone Helvig Henrichsdatter. Faddere: Christian Bentzens kone Kirsten Christensdatter, pigen Berthe Nielsdatter, Ole Sørensen Matros, Ole Gunuldsen Stathellet, Lars Pedersen Langøen.

29.07.1804: Confirmeret hiemmedøbt Marthe Maria, foreldre Peder Thorsen Sallen og kone Inger Mortensdatter. Faddere: Thor Torbiørnsen Nyesteens kone Anne Maria Giertsdatter, pigen Anne Thorsdatter ibid, Peder Giertsen Polland, Isach Thorsen Sallen, Gunder Mortensen i Stathellet.

29.07.1804: Mari, foreldre Hans Monsen i Ombosnæs og kone Inger Maria Larsdatter. Faddere: Anders Hansen Herums kone Mette Kirstine Johannesdatter, pigen Ingebor Hansdatter Findahl, Zacarias Christophersen Stoche, Christen Hansen, Peder Olsen fra Ombosnæs.

05.08.1804: Ole fød 30te Julii, foreldre Sigurd Kiøstolfsen Arnesplads og kone Ingebor Olsdatter. Faddere: Amund Winjes kone Anne Magrethe Simensdatter, pigen Anne Olsdatter, Amund Christensen, Hans Amundsen alle fra Winie, Jens Olsen Esse.

05.08.1804: Anne Susanne fød 31te Julii, foreldre Jens Michelsen Snedker og kone Kirsten Gundersdatter. Faddere: Isaach Ellingsen Aabyeeies kone Barbroe Gundersdatter, pigen Guri Magrethe Hansdatter, Elling Clausen begge fra Aabye, Niels Christensen vestre Stoche, Ole Christensen Biercheseth.

05.08.1804: Døbt uægte barn Gunder fød 23de Julii, moderen Ingebor Maria Arnesdatter Fillestad, som har udlagt til barnefader ungkarl national soldat Torger Henrichsen af det Ejdangerske hr. Capitaine von Buddes Compagnie. Faddere: Pigerne Berthe Christensdatter i Stathellet, Sidselle Mari Hansdatter Sundbye, Arne Nielsen Fillestad, Mathis Clausen Præstegaarden, Claus Nielsen Kiønøen.

26.08.1804: Mari fød 20de Aug, foreldre Christopher Olsen i Ombosnæs og kone Ingebor Hansdatter. Faddere: Peder Pedersens kone Anne Magrethe Thorsdatter i Ombosnæs, pigen Sara Hansdatter, Hans Andersen, Thor Andersen alle fra Findahl, Erech Svendsen i Ombosnæs.

02.09.1804: Christen fød 27de Aug, foreldre Tellev Anundsen Tinnerholdt og kone Marthe Andersdatter. Faddere: Enken Kirsten Larsdatter Biercheseth, pigen Kari Olsdatter, Jens Olsen Esse, Tosten Aanesen Tinnerholdt, Halvor Pedersen Rognseie.

02.09.1804: Mette fød 22de Aug, foreldre Alberth Hansen i Stathellet og kone Walborg Jensdatter. Faddere: Syvert Olsens kone Anne Maria Isaachsdatter, pigen Else Maria Jensdatter, Peder Taule, Joen Evensen, Johan Becher Olsen alle i Stathellet.

08.09.1804: Lars fød 28de Aug, foreldre Søren Sørensen nordre Rørholdt og kone Susanne Larsdatter. Faddere: Jacob Andersen Thorsdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pigen Anne Maria Sørensdatter Sødtholdt, Hans Joensen Rørholdt, Gunder Jacobsen Schiærche, Hans Jacobsen Blegelien.

16.09.1804: Ole fød 2den Sep, foreldre Joen Olsen nordre Rogn og kone Anne Olsdatter. Faddere: Joen Andersens kone Kirstine Isaachsdatter, pigen Marthe Olsdatter, Lars Thronsen, Thor Evensen alle fra Rogn, Johann Olsen i Stathellet.

side 178-179.

16.09.1804: Peder fød 6te Sep, foreldre Thor Pedersen Hafredahl og kone Anne Haraldsdatter. Faddere: Christen Simensen Hafredahls kone Kirsten Maria Haraldsdatter, pigen Ingebor Maria Pedersdatter Kiørestad, Ole Joensen Walle, Christen Thronsen Feseth, Aage Larsen Rørholdt.

16.09.1804: Aavedt fød 7de Sep, foreldre Hellich Halvorsen Giømbleeie og kone Anne Brynildsdatter. Faddere: Gunder Gundersens kone Ingebor Andersdatter, pigen Anne Christensdatter, Gunder Gundersen, Henrich Clausen, Jørgen Hansen alle fra Giømble.

29.09.1804: Anne Hellene fød 19de Sep, foreldre Gunder Jacobsen Schiærche og kone Kirsten Maria Sørensdatter. Faddere: Jacob Michelsen Linnas kone Karen Madsdatter, pigen Anne Maria Sørensdatter Sødtholdt, Isaach Christensen Bamble, Søren Sørensen Rørholdt, Joen Christophersen østre Stokke.

30.09.1804: Confirmeret hiemmedøbt Lars, foreldre Søren Evensen Bahnen i Langesund og kone Christiana Larsdatter. Faddere: Christen Evensens kone Magrethe Pedersdatter, pigen Jomfrue Anne Dahl, hr. Johan Fridrich Hiort, Anders Haagensen underbetient, Johannes Lugh.

07.10.1804: Joen Hermand fød 2den Oct, foreldre Røjert Hans Ottesen i Stathellet og kone Berthe Sophie Jensdatter. Faddere: Skipper Hans Pauses kone Karen Paus, pigen Elisabeth Cornelliusdatter, Harald Andersen, Syvert Olsen alle i Stathellet, Anders Amundsen fra Lyngdals Præstegield.

07.10.1804: Anders fød 23de Sep, foreldre Søren Andersen Busterød og kone Kirsten Halvorsdatter. Faddere: Amund Jacobsen Rachestads kone Anne Halvorsdatter, pigen Ingebor Torgrimsdatter Dahl, Hans Amundsen Aastad, Anders Amundsen, Niels Amundsen Busterød.

07.10.1804: Berthe Maria fød 2den Oct, foreldre Christen Simensen Hafredahl og kone Kursten Maria Haraldsdatter. Faddere: Ole Larsen Hafredahls kone Inger Olsdatter, pigen Kari Larsdatter Houchedahl, Christen Thronsen, Niels Simensen, Isaach Simensen alle fra Feseth.

07.10.1804: Marthe Gurine fød 25de Sep, foreldre Giert Andersen i Ombosnæs og kone Ingebor Gundersdatter. Faddere: Anders Andersen Gierstads kone Gunild Maria Andersdatter, pigen Elisabeth Maria Gierdrum, Hans Tostensen begge fra Rugtvedt, Ole Gundersen, Isaach Gundersen Kaasen.

12.10.1804: Confirmeret hiemmedøbt Christine Aamodt, foreldre Abraham Pharoe i Langesund og kone Mad. Inger Maria Pharoe. Faddere: Christen Traags kone Mad. Anne Johanne Traag, jomfrue Abigael Pharoe, Just Wrigth, Wissiteur Steenersen, Hans Lund.

12.10.1804: Confirmeret hiemmedøbt Friderich Christian Hammer, foreldre Svend Arvesen fra Tønsberg og kone Sigri Svendsdatter. Faddere: Pigerne Anne Magrethe Nielsdatter Krabbe, Kirsten Nielsdatter, Niels Jensen Høegh, Ole Nielsen Høegh, Lars Nielsen Krabbe.

21.10.1804: Torbiørn, foreldre Niels Christensen i Langesund og kone Aaste Maria Torbiørnsdatter. Faddere: Niels Nielsens kone Maren Isaachsdatter, pigen Magrethe Christensdatter Eeg, Christen Larsen Stathellet, Ole Sørensen Røjert, Anders Torbiørnsen begge af Langesund.

28.10.1804: Hans fød 17de Oct, foreldre Claus Hansen Giømble og kone Kirsten Maria Hansdatter. Faddere: Hans Sortedahls kone Anne Andersdatter, pigen Marthe Magrethe Hansdatter, Gunder Gundersen, Henrich Clausen alle fra Giømble, Michel Hansen Sortedahl.

28.10.1804: Lars fød 22de Oct, foreldre Christen Thronsen Feseth og kone Anne Maria Larsdatter. Faddere: Thron Christensen Rørholdts kone Aase Jensdatter, pigen Kari Olsdatter Esse, Alv Hansen Wissestad, Ole Thronsen, Niels Thronsen Rønholdt.

28.10.1804: Magrethe fød 19de Oct, foreldre Peder Olsen i Ombosnæs og kone Mette Sophie Olsdatter. Faddere: Christopher Olsens kone i Ombosnæs Ingebor Hansdatter, pigen Marthe Olsdatter fra Brevig, Niels Holmen, Christopher Olsen begge i Ombosnæs, Syvert Olsen i Stathellet.

28.10.1804: Ingebor Maria fød 13de Oct, foreldre Ole Olsen Mellebyestranden og kone Kari Olsdatter. Faddere: Amund Jacobsen Rachestads kone Anne Halvorsdatter, pigen Inger Maria Simensdatter Trosbye, Thor Biørnsen Trosbyeeie, Søren Amundsen Mellebye, Torger Olsen Mellebyestranden.

04.11.1804: Hans fød 30de Oct, foreldre Aane Tostensen Nyesteen og kone Boel Kirstine Bæruldsdatter. Faddere: Enken Anne Nielsdatter Nyesteeneie, pigen Gunild Maria Tallachsdatter Aabye, Bæruld Torgersen Aastad, Jacob Tostensen Breche, Lars Hansen Nyesteeneie.

11.11.1804: Uægte barn kaldet Søren fød af pigen Christine Larsdatter i Langesund, som har udlagt til barnefader søefarende ungkarl Søren Pedersen ligesaa af Langesund. Faddere: Torgius Isachsens kone Berthe Andreasdatter, pigen Ingebor Hansdatter, Peder Hansen Sigtesøen, Arve Hansen, Ole Larsen Arøen.

16.11.1804: Hedevig Kirstine, foreldre Skibscapitain Jens Rafn paa Langøen ved Langesund og kiæreste Hedevig Rafn fød Semb. Faddere: Mad. Eleonore Green, jomfrue Hedevig Wejer, Abraham Pharoe, Hans Lund Linaae, Johannes Lugh.

18.11.1804: Sara Berthea fød 7de Nov, foreldre Hans Jacobsen Midrogn og kone Ingebor Olsdatter. Faddere: Frants Jacobsen Bierchøens kone Maria Thorsdatter, pigen Marthe Olsdatter Midrogn, Niels Olsen Hallen, Jacob Jacobsen Bierchøen, Lars Olsen i Stathellet.

05.12.1804: Anne Magrethe fød 25de Nov, foreldre Lars Tostensen Moe og kone Anne Pedersdatter. Faddere: Gunder Erechsen Moeeies kone Ingebor Hansdatter, pigen Anne Larsdatter, Søren Sørensen begge fra Rørholdt, Jacob Tostensen Rugtvedt, Elling Clausen Aabye.

07.12.1804: Confirmeret hiemmedøbt Johann Friderich, foreldre Johan Friderich Hjort i Langesund og kone Mad. Karen Hjort fød Dahl. Faddere: Hr. Just Wrigthes kiæreste Mad. Bolethe Wrigth, jomfrue Karen Elise Cudrio, hr. Just Wrigth, hr. Simon Wrigth, hr. Alexander Resch fra Scheen.

16.12.1804: Christen fød 6te Dec, foreldre Peder Thronsen nedre Asdahl og kone Sigri Christensdatter. Faddere: Elias Hansen Tveten paa Strands kone Aleth Pedersdatter, pigen Marthe Petronele Arøe, Mathias Hansen begge fra øvre Asdahl, Ole Thronsen, Niels Thronsen begge fra Rønholdt.

16.12.1804: Niels fød 7de Dec, foreldre Rasmus Nielsen i Ombosnæs og kone Amborg Michelsdatter. Faddere: Peder Pedersens kone i Ombosnæs Anne Magrethe Thorsdatter, pigen Karen Johanne Henrichsdatter, Serg. Erech Fiellestad, Hans Knud Nielsen alle i Stathellet, Lorents Olsen Midgaardstranden.

16.12.1804: Anne Susanne fød 9de Dec, foreldre Hans Sørensen Midrogn og kone Kari Anundsdatter. Faddere: Hans Jacobsens kone Ingebor Olsdatter, pigen Ingebor Kirstine Pedersdatter, Lars Thronsen, Jens Eliasen alle fra Rogn, Peder Anundsen Trosvigen ved Brevig.

25.12.1804: Lars fød 15de Dec, foreldre Hans Amundsen Winje og kone Pernille Larsdatter. Faddere: Lars Thronsen Rogns kone Berthe Maria Larsdatter, pigen Sigri Evensdatter Rogn, Amund Christensen, Søren Larsen begge fra Winje, Simen Sørensen Sødtholdt.

side 180-181.

13.01.1805: Abraham fød 7de Jan, foreldre Ole Larsen Kiønøen i Stathellet og kone Ingebor Jonsdatter. Faddere: Lars Rønningens kone Magrethe Torchildsdatter, pigen Else Maria Jensdatter begge i Stathellet, Peder Larsen Langøen, Jens Joensen, Niels Joensen Eeg.

20.01.1805: Torbor Maria fød 5te Jan, foreldre Halvor Stephensen Moeeie og kone Ingebor Maria Olsdatter. Faddere: Arnald Larsen Rørholdts kone Maria Simensdatter, pigen Maria Knudsdatter Moe, Christen Simensen Hafredahl, Aage Larsen, Joen Andersen begge fra Rørholdt.

26.01.1805: Søren 18de Jan, foreldre Hans Thorsen Høen og kone Kirsten Tostensdatter. Faddere: Isaach Tostensen Eegs kone Anne Maria Rasmusdatter, pigen Anne Magrethe Tostensdatter, Jacob Tostensen begge fra Rugtvedt, Hans Abrahamsen Høen, Amund Thorsen Wingereij.

26.01.1805: Anders fød 19de Jan, foreldre Lars Andersen i Ombosnæs og kone Anne Larsdatter. Faddere: Giert Andersens kone Ingebor Gundersdatter, pigen Karen Aslachsdatter, Niels Tallachsen alle fra Ombosnæs, Isaach Gundersen Kaasen, Giert Joensen Blegebakken under Brevig.

27.01.1805: Inger, foreldre Harald Andersen i Stathellet og kone Marthe Johansdatter. Faddere: Isaach Giømbles kone Berthe Andersdatter, pigen Elisabeth Cornellisdatter, Thor Nielsen, Syvert Olsen, Giert Olsen alle i Stathellet.

03.02.1805: Berthe Mathea fød 29de Jan, foreldre Jens Mathisen Sortebougen og kone Mari Tallachsdatter. Faddere: Zacarias Andersens kone Kirsten Maria Eliasdatter, pigen Berthe Mathea Christensdatter, Peder Christensen alle fra Sortedahl, Isaach Erechsen Asdahl-Rønningen, Søren Gundersen Klep.

03.02.1805: Anne fød 16de Jan, foreldre Peder Jensen Storøe og kone Anne Haraldsdatter. Faddere: Lars Tellefsen Rønningens kone Kari Haraldsdatter fra Drangedahl, Anne Magrethe Gulbrandsdatter Aasland, Thor Jensen Gierseth, Lars Knudsen Døredahl, Erech Hansen Moe.

10.02.1805: Simen fød 30te Jan, foreldre Ole Taraldsen Wiig under Nenseth og kone Kirsten Hansdatter. Faddere: Svend Thorsen Nenseths kone Anne Larsdatter, pigen Kirsten Maria Larsdatter Bamble, Niels Jacobsen Nenseth, Lars Hansen Winje, Isaach Olsen øvre Schougen.

10.02.1805: Gunild fød 30te Jan, foreldre Biørgov Thovsen i Ombosnæs og kone Mari Gundersdatter. Faddere: Niels Olsens kone fra Brevig Maren Magrethe Jacobsdatter, pigen Helvig Hansdatter, Knud Erechsen begge fra Ombosnæs, Jacob Hansen Asdahl, Peder Abrahamsen Sødtholdt.

24.02.1805: Gunild Sophie fød 19de Feb, foreldre Thor Nielsen i Stathellet og kone Ingebor Kirstine Greesdatter. Faddere: Johan Olsens kone i Stathellet Leene Maria Petersdatter, pigen Lispeth Isaachsdatter Kiellestad, Skibscapitain Jens Pedersen fra Holts Præstegield, Tallach Friderich Usler, Thor Pedersen Ulstrup begge paa Kiellestad.

03.03.1805: Confirmeret hiemmedøbt Christian Bansberg fød 17de Feb, foreldre Christian Christensen Snedker i Stathellet og kone Karen Gregersdatter. Faddere: Syvert Olsens kone Anne Maria Isaachsdatter, pigen Ellen Cathrine Pettersdatter, Tellev Erechsen, Lars Olsen, Torger Olsen alle i Stathellet.

06.03.1805: Johanne Friderica fød 26de Feb, foreldre Johan Friderich Hemming i Michelstrand og kone Mallene Erechsdatter. Faddere: Ole Hansens kone i Ombosnæs Gunild Hansdatter, pigen Taran Maria Joensdatter og Lars Joensen begge fra Sødtholdt, Thor Andersen Findahl, Ole Hansen Asdahlstranden.

13.03.1805: Niels, foreldre Ole Nielsen Høgg i Langesund og kone Inger Isachsdatter. Faddere: Niels Jensen Høeggs kone Karen Svensdatter, pigen Dorthe Isachsdatter, Ole Pedersen Lods, Hans Jacobsen Ancher, Iver Isachsen Arøe.

17.03.1805: Lars fød 13de Mar, foreldre Ole Larsen Hafredahl og kone Inger Olsdatter. Faddere: Christen Simensen Hafredahls kone Kirsten Maria Haraldsdatter, pigen Marenm Olsdatter, Diderich Olsen begge fra vestre Tveten, Ole Thorsen Rønholdt, Thor Larsen Hafredahl.

17.03.1805: Confirmeret hiemmedøbt Ingebor, foreldre Svend Olsen Rønningen under Tveten vestre og kone Ingebor Ejlertsdatter. Faddere: Jørgen Evensen Tvetens kone Kari Larsdatter, pigen Mari Ejlertsdatter Rønningen, Hans Jørgensen Walserød, Bæruld Torgiusen, Anders Bæruldsen Waag.

24.03.1805: Anders fød 14de Martii, foreldre Anders Andersen Sortebougen og kone Berthe Knudsdatter. Faddere: Hans Larsen Sortedahls kone Anne Andersdatter, pigen Marthe Petronelle Arøe øvre Asdahl, Erech Tellefsen Asdahl-Rønningen, Thor Gundersen Garstad, Michel Hansen Sortedahl.

31.03.1805: Ole Christian, foreldre Thor Olsen Moe i Langesund og kone Maren Kiøstolfsdatter. Faddere: Styrmand Anund Pedersens kone Karen Maria Hansdatter, pigen Anne Maria Olsdatter Moe, Friderich Knoff Skomager, Hans Sørensen begge af Langesund, Søren Amundsen Sigtesøen.

07.04.1805: Anne Elisabeth fød 1te April, foreldre Lorents Olsen Aabyeeie og kone Else Maria Amundsdatter. Faddere: Enken Ingebor Christensdatter, pigen Aase Christensdatter begge fra Biercheseth, Elling Clausen Aabye, Ole Johannesen, Ole Olsen Aabyeeie.

07.04.1805: Anne Maria fød 26de Martii, foreldre Lars Nielsen Nyesteen og kone Maria Pedersdatter. Faddere: Enken Anne Nielsdatter, pigen Mari Nielsdatter, Hans Gullichsen alle fra Nyesteeneie, Peder Larsen vestre Glittum, Amund Tostensen Breche.

07.04.1805: Confirmeret hiemmedøbt Torbiørn, foreldre Halvor Biørnsen Masterødeie og kone Aase Torgiusdatter. Faddere: Torbiørn Huuldallens kone fra Sannichedahl Anne Hansdatter, pigen Johanne Taraldsdatter Masterød, Torbiørn Aavaldsen Huuldallen, Lars Larsen Rørholdt, Tellev Olsen Winje.

12.04.1805: Maren Hellene fød 2den April, foreldre Lars Thorsen østre Brevig og kone Johanne Olsdatter. Faddere: Enken Aase Maria Thorsdatter, pigen Marthe Erechsdatter, Ellev Anundsen alle fra østre Brevig, Ole Johannesen, Ole Olsen begge fra Aabyeeie.

14.04.1805: Halvor fød 7de April, foreldre Sergiant Christen Andersen Wingereij i Ombosnæs og kone Kari Halvorsdatter. Faddere: Enken Kirsten Larsdatter Rønholdt, pigen Anne Maria Nielsdatter i Ombosnæs, Ole Andersen Wingereij, Johan Becher Olsen Flotten, Thor Andersen Findahl.

14.04.1805: Kirsten fød 31de Martii, foreldre Axel Jensen Snedker i Ombosnæs og kone Marthe Larsdatter. Faddere: Peder Olsens kone Mette Sophie Olsdatter, pigen Helvig Hansdatter, Ole Hansen, Lars Andersen alle i Ombosnæs, Gunder Olsen Midgaardstranden.

15.04.1805: Ragnild Karine, foreldre Rasmus Larsen Halen og kone Berthe Maria Pedersdatter. Faddere: Niels Nielsens kone Maren Isaachsdatter Arøe, pigen Marthe Pedersdatter, Hans Olsen, Anders Torbiørnsen, Anders Hansen alle i Langesund.

15.04.1805: Kittel, foreldre Halvor Kittelsen Bunæs og kone Kirsten Larsdatter. Faddere: Christopher Olsen Bunæses kone Aaste Kittelsdatter, pigen Berthe Maria Halvorsdatter Kiellestad, Christen Larsen, Peder Olsen alle i Stathellet.

side 182-183.

21.04.1805: Ingebor fød 14de April, foreldre Hans Gullichsen Nyesteeneie og kone Sigri Nielsdatter. Faddere: Enken Anne Nielsdatter, pigen Mari Nielsdatter Nyesteeneie, Lars Nielsen, Aane Tostensen begge fra Nyesteen, Gullich Larsen vestre Glittum.

27.04.1805: Elias fød 22de April, foreldre Søren Tellefsen Klep og kone Aaste Maria Eliasdatter. Faddere: Elias Hansen Tveten paa Strands kone Aleth Pedersdatter, pigen Marthe Petronelle Arøe Asdahl øvre, Lars Andersen, Zacarias Andersen begge fra øvre Sortedahl, Isaach Tellefsen Berg.

28.04.1805: Henrich, foreldre Knud Olsen Sallen og kone Aase Hellichsdatter. Faddere: Peder Thorsen Sallens kone Inger Mortensdatter, pigen Johanne Jensdatter Traag, Knud Johnsen Sallen, Claus Hansen, Jørgen Hansen Giømble.

28.04.1805: Daab confirmeret uægte barn kaldet Ole fød af pigen Mette Magrethe Thronsdatter af Langesund, til barnefader udlagt søefarende ungkarl Thomas Olsen af Gierpen Porsgrund. Føren barnet blev født var der for disse foreldre lyst til egteskab 3 gange, som havde været fuldbyrdet dersom faderen fra udenlands reise havde været hiemkommen. Faddere: Peder Hansens kone Inger Amundsdatter, pigen Gurine Salvesdatter, Wilhelm Wejenauer, Peder Hansen, Jacob Ancher.

05.05.1805: Isaach fød 29de April, foreldre Hans Abrahamsen Høen og kone Pernille Simensdatter. Faddere: Enken Sophie Hansdatter, pigen Anne Simensdatter begge fra Trosbye, Hans Eliasen, Hans Thorsen begge fra Høen, Zacarias Evensen Tveten østre.

05.05.1805: Christopher fød 1te Maii, foreldre Søren Christophersen Stoche i Ombosnæs og kone Kirsten Torchildsdatter. Faddere: Gunuld Osmundsen Flottens kone Anne Olsdatter, pigen Sara Christophersdatter, Zacarias Christophersen begge fra østre Stokke, Gunder Jacobsen Schiærche, Halvor Christophersen Elvig.

05.05.1805: Confirmeret hiemmedøbt Ole fød 23de April, foreldre Biørn Olsen i Stathellet og kone Anne Pedersdatter. Faddere: Lars Schougens kone Ingebor Abrahamsdatter, pigen Else Maria Torgersdatter, Ole Andersen, Joen Evensen alle i Stathellet, Gunuld Osmundsen Flotten.

18.05.1805: Hans Jacob fød 11te Maii, foreldre Anders Hansen Herum og kone Mette Kirstine Johannesdatter. Faddere: Johannes Herums kone Kari Joensdatter, pigen Sara Hansdatter, Hans Andersen begge fra Findahl, Thor Gundersen Garstad, Lars Joensen Sødtholdt.

19.05.1805: Birthe Serene, foreldre Jonas Olsen Møller Røjert i Langesund og kone Sara Sørensdatter. Faddere: Anders Haagensens kone Karen Evensdatter, pigen Karen Hansdatter, Peder Pedersen, Iver Isaachsen Arøe, Ole Olsen Aabyeie.

19.05.1805: Ingebor Berthea, foreldre Tellev Erechsen Riis i Stathellet og kone Anne Maria Hansdatter. Faddere: Ole Hansens kone i Stathellet Ingebor Kirstine Abrahamsdatter, pigen Anne Hellene Hansdatter af Langesund, Christian Christensen, Ole Jørgensen alle i Stathellet.

23.05.1805: Uægte barn kaldet Jens fød 5te Maii, moderen pigen Inger Mortensdatter Gonge-Rønningen, til barnefader har hun udlagt ungkarl Jens Wraalsen Fostvedt, begge disse i 2det lejermaal. Faddere: Even Gundersen Tveraaens kone Aase Olsdatter, pigen Margieth Halvorsdatter Gonge-Rønningen, Halvor Biørnsen Masterødeie, Ole Mortensen Bierchesetheie, Biørn Larsen Moeeie.

26.05.1805: Sophie Maria fød 24de Maii, foreldre Niels Evensen Esse og kone Pernille Amundsdatter. Faddere: Amund Sørensen Mellebyes kone Boel Christensdatter, pigen Sigri Evensdatter, Thor Evensen Rogn, Lars Evensen Winje, Hans Amundsen Mellebye.

26.05.1805: Confirmeret hiemmedøbte barn kaldet Berent, foreldre Berent Halvorsen Moeeie og kone Helvig Maria Larsdatter. Faddere: Tallach Levordsen Wissestadhagens kone Anne Hansdatter, pigen Lispeth Isaachsdatter, Jens Isaachsen Rosland, Tallach Levordsen Wissestadhagen, Peder Erechsen Dallene.

09.06.1805: Døbt i Brevigs kirke Inger Maria fød 31te Maii, foreldre Anders Andersen Gierestad og kone Gunild Maria Andersdatter. Faddere: Ole Andersen Wingereijs kone Aaste Maria Olsdatter, pigen Marthe Andersdatter Rogn, Christen Wingereij i Ombosnæs, Thor Andersen Findahl, Peder Andersen Gierestad.

16.06.1805: Halvor fød 5te Junii, foreldre Lars Thronsen søndre Rogn og kone Berthe Maria Larsdatter. Faddere: Hans Amundsen Winjes kone Pernille Larsdatter, pigen Aleth Magrethe Gierdrum fra Langesund, Niels Evensen, Thor Evensen begge fra Rogn, Hans Larsen Winje.

16.06.1805: Abraham fød 5te Junii, foreldre Ole Abrahamsen Udgaarden og kone Gunild Christensdatter. Faddere: Enken Ingebor Christensdatter, pigen Aase Christensdatter begge fra Biercheseth, Hans Abrahamsen, Abraham Hansen begge fra Høen, Isaach Hansen Udgaarden.

16.06.1805: Christopher fød 6te Junii, foreldre Jørgen Pedersen Wissestadhagen og kone Anne Christophersdatter. Faddere: Tallach Levordsen Wissestadhagens kone Anne Hansdatter, pigen Anne Kirstine Thomasdatter, Ole Erechsen begge fra østre Glittum, Lars Nielsen Nyesteen, Niels Isaachsen Wissestad.

05.07.1805: Abraham, foreldre Christen Abrahamsen Lods i Langesund og kone Else Maria Jacobsdatter. Faddere: Hans Jacobsen Anchers kone Giøril Hansdatter, pigen Inger Maria Christensdatter, Ole Pedersen Lods, Claus Pedersen Ligesaa, Iver Isachsen Arøe.

05.07.1805: Confirmeret hiemmedøbte Christen, foreldre Anund Pedersen Næskild Styrmand i Langesund og kone Karen Maria Hansdatter. Faddere: Carl Nielsens kone Kirsten Torgiusdatter fra Roeligheden, jomfrue Anne Dall, hr. Niels Beylegaard, hr. Lars Frostrup alle af Langesund, Hans Torgiusen af Porsgrund.

05.07.1805: Confirmeret hiemmedøbte uægte barn kaldet Anne Maria født af pigen Mette Dorthe Andersdatter i Langesund, til barnefader udlagt søefarende ungkarl Augustinus Hansen af Langesund. Føren barnet blev født var de forældre 3 gange lyst ægteskab som havde været fuldbyrdet dersom faderen fra udenlandsrejse havde været hiemkommen. Faddere: Peder Thorsen Wingereijs kone Helvig Gierestad, pigen Cathrine Maria Hansdatter, Henrich Pedersen Lods, Joen Hansen, Nicolai Henrichsen alle af Langesund.

11.07.1805: Friderica fød 7de Julii, foreldre Johan Becher Olsen i Stathellet og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Aasold Rugtvedts kone Anne Andersdatter, pigen Karen Kirstine Halvorsdatter Rønholdt, Sergiant Christen Wingereij i Ombosnæs, Niels Clausen Aabye, Tallach Levordsen Wissestadhagen.

21.07.1805: Erech fød 13de Julii, foreldre Halvor Pedersen Midrognseie og kone Sigri Andersdatter. Faddere: Niels Evensens kone Kirsten Jensdatter, pigen Aaste Hansdatter, Søren Hansen alle fra Rogn, Tellev Anundsen Tinnerholdt, Peder Anundsen Trosvigen ved Brevig.

28.07.1805: Confirmeret hiemmedøbt Ole, foreldre Lars Johannesen Røyert i Langesund og kone Maren Hellene Willumsdatter. Faddere: Peder Hansen Sigtesøens kone Inger Amundsdatter, pigen Dorthe Olsdatter, Christian Iversen, Christopher Olsen alle af Langesund, Lars Pedersen fra Langøen.

28.07.1805: Døbt i Langesunds kirke uægte barn kaldet Hermand født af pigen Mari Johansdatter af Stathellet, udlagt til barnefader i bemelte vidners paahør søefarende ungkarl Christian Olsen fra Gothenborg i Sverig, den som bar barnet angav ved daaben at bemelte barnefader skal i en tiid have opholdt sig paa Stathellet. Faddere: Niels Ruskes kone Maren Svendsdatter, pigen Ellen Maria Christensdatter, Johan Becher Olsen, Peder Olsen, Torger Henrichsen alle af Stathellet.

side 184-185.

04.08.1805: Aaste Maria fød 27de Julii, foreldre Hans Eliasen Høen og kone Gunild Evensdatter. Faddere: Peder Eliasen Rises kone Else Olsdatter, pigen Sigri Evensdatter, Thor Evensen begge fra Rogn, Hans Abrahamsen Høen, Peder Eliasen Riis.

11.08.1805: Uægte barn Karen Oline fød 9de Aug. af pigen Anne Isaachsdatter Rosland, som har udlagt til barnefader ungkarl og soldat Ole Thronsen Rønholdt. Faddere: Enken Anne Joensdatter Hafredahl, pigen Lispeth Isaachsdatter, Jens Isaachsen begge fra Rosland, Christen Simensen Hafredahl, Ole Olsen øvre Schougen.

25.08.1805: Elling fød 19de Aug, foreldre Lars Ellingsen Findmark og kone Kirsten Ellingsdatter. Faddere: Jørgen Evensen vestre Tvetens kone Kari Larsdatter, pigen Anne Erechsdatter fra Brevig, Elling Olsen Tvetereij fra Sannichedahl, Peder Ellingsen Findmark, Ejlert Clausen Aabye.

25.08.1805: Magrethe fød 13de Aug, foreldre Isaach Olsen øvre Schougen og kone Anne Lispeth Hansdatter. Faddere: Isaach Abrahamsen Roslands kone Berthe Olsdatter, pigen Inger Maria Christensdatter Bamble, Isaach Abrahamsen, Jens Isaachsen begge fra Rosland, Ole Olsen øvre Schougen.

25.08.1805: Sophie Maria fød 19de Aug, foreldre Amund Larsen Schougstad og kone Karen Magrethe Levorsdatter. Faddere: Tallach Levordsen Wissestadhagens kone Anne Hansdatter, pigen Mari Christensdatter Bambleeie, Ole Thorsen, Isaach Amundsen begge fra Rønholdt, Lars Hansen øvre Schougeneie.

25.08.1805: Confirmeret hiemmedøbt Maren fød 15de Aug, foreldre Ole Nielsen Krabberød og kone Johanne Magrethe Poulsdatter. Faddere: Isaach Tostensen Eegs kone Anne Maria Rasmusdatter, pigen Lispeth Isaachsdatter Kiellestad, Niels Gudmundsen, Joen Abrahamsen begge i Stathellet, Gunder Olsen Midgaardstrand.

01.09.1805: Zacarias fød 27de Aug, foreldre Kield Nielsen østre Brevig og kone Else Maria Evensdatter. Faddere: Zacarias østre Tvetens kone Leene Abrahamsdatter, pigen Berthe Maria Evensdatter, Anders Haagensen begge fra Langesund, Aasold Nielsen østre Brevig, Amund Evensen østre Tveten.

01.09.1805: Niels fød 24de Aug, foreldre Hans Knud Nielsen Krabberødstranden og kone Maria Hansdatter. Faddere: Syvert Olsens kone Anne Maria Isaachsdatter, pigen Ingebor Maria Erechsdatter begge i Stathellet, Ole Olsen, Gunder Olsen, Lorents Olsen alle fra Krabberødstranden.

01.09.1805: Berte Maria fød 23de Aug, foreldre Torchild Anundsen Houchedahl og kone Anne Olsdatter. Faddere: Christen Simensen Hafredahls kone Kirsten Maria Haraldsdatter, pigen Inger Larsdatter, Ole Biørnsen, Lars Knudsen alle fra Houchedahl, Thor Larsen vestre Glittum.

01.09.1805: Confirmeret hiemmedøbt Anders fød 25de Aug, foreldre Erech Tellefsen øvre Asdahl-Rønningen og kone Aase Isaachsdatter. Faddere: Enken Mari Andersdatter Klep, pigen Leene Hansdatter nedre Sortedahl, Anders Tellefsen fra Brevig, Isaach Tellefsen Berg, Søren Tellefsen Klep.

08.09.1805: Isaach, foreldre Lars Amundsen Brevig i Langesund og kone Marthe Isachsdatter. Faddere: Ole Larsens kone Gunild Isaachsdatter, pigen Amborg Isaachsdatter fra Scheen, Amund Gundersen Brevig, Ole Olsen Snedker, Jacob Andersen alle hiemmehørende i Langesund.

08.09.1805: Ole, foreldre Christopher Olsen Tømmermand i Langesund og kone Inger Kirstine Larsdatter. Faddere: Søren Andersen Luthens kone Mari Svendsdatter, pigen Ingebor Maria Andersdatter, Christian Iversen, Arve Hansen, Anders Torbiørnsen alle af Langesund.

08.09.1805: Lars, foreldre Christopher Larsen i Stathellet og kone Aase Kittelsdatter. Faddere: Thor Nielsens kone Ingebor Kirstine Greesdatter, pigen Elisabeth Cornelliusdatter, Syvert Olsen, Torger Henrichsen alle i Stathellet, Halvor Kittelsen Bunes.

15.09.1805: Niels Jacob fød 8de Sept, foreldre Joen Jacobsen Holte og kone Sara Amundasdatter. Faddere: Hans Amundsen Aastads kone Anne Maria Halvorsdatter, pigen Karen Maria Joensdatter Holte, Ole Nielsen Breche, Søren Hansen Grobstoch, Amund Jacobsen Blegelien.

15.09.1805: Gunder fød 6te Sept, foreldre Ole Gundersen Gierestad-Kaasen og kone Thore Maria Thorsdatter. Faddere: Giert Andersens kone Ingebor Gundersdatter Ombosnes, pigen Sara Christophersdatter, Zacarias Christophersen begge fra østre Stoche, Peder Pedersen i Ombosnæs, Isaach Gundersen Kaasen.

20.09.1805: Confirmeret hiemmedøbt Elias fød 7de Sept, foreldre Isaach Tellefsen Berg og afdøde kone Anne Maria Eliasdatter. Faddere: Peder Eliasen Riises kone Else Olsdatter, jomfrue Maren Daarthea Traag fra Herre-Bachen, Elias Hansen Tveten paa Strand, Erech Tellefsen Asdal-Rønningen, Søren Tellefsen Klep, Ole Joensen Traag.

22.09.1805: Confirmeret hiemmedøbte tvillingbørn Anund og Anders fød 14de Sept, foreldre Ellev Anundsen østre Brevig og kone Gierteru Maria Andersdatter. Faddere: Ole Larsen Aaslands kone Sigri Anundsdatter fra Solum, Knud Anundsens kone Inger Mallene Andersdatter fra Porsgrund, pigerne Ingebor Anundsdatter fra Langesund og Aase Anundsdatter, Aasold Nielsen, Lars Thorsen alle 3 fra østre Brevig, Ole Larsen Aaslan fra Solum, Knud Anundsen af Porsgrund, Ole Olsen Svindland, Niels Hansen Brønsted fra vestre Brevig.

28.09.1805: Aleth Hellene fød 19de Sept, foreldre Giert Olsen Linna-Rønningen og kone Helge Michelsdatter. Faddere: Lars Olsen øvre Schougens kone Mari Olsdatter, pigen Sara Hansdatter Findahl, Ole Andersen, Anders Olsen begge fra Linna-Rønningen, Lars Amundsen Roverød.

29.09.1805: Maren Kirstine, foreldre Ole Jahnsen Blikkenslager Nuestadeie og kone Karen Larsdatter. Faddere: Knud Joensen Sallens kone Margith Nirisdatter, pigen Marthe Kirstine Thordsdatter Torp, Lars Jacobsen, Ole Rasmusen Bahnen, Ole Røskleven.

29.09.1805: Confirmeret hiemmedøbt uægte barn kaldet Anne Johanne, født af enken Sara Sørensdatter Torp af Langesund. Barnets fader er søefarende ungkarl Jacob Larsen af Porsgrund, førend barnet blev født var der for disse forældre lyst til ægteskab 3 gange, som havde været fuldbyrdet, dersom faderen fra udenlandsreyse havde været hiemkommen. Faddere: Thor Larsens kone Berthe Maria Hansdatter, pigen Anne Magrethe Nielsdatter Krabbe, Ole Mørch, Ole Hansen Lods, Jacob Sigurdsen alle i Langesund.

06.10.1805: Oline fød 30te Sept, foreldre Lorents Olsen Midgaard-Stranden og kone Gienichen Nielsdatter. Faddere: Elling Thorsen Krabberøds kone Anne Magrethe Olsdatter, pigen Elisabeth Corneliusdatter, Erech Olsen begge i Stathellet, Ole Olsen, Gunder Olsen begge i Midgaard-Stranden.

13.10.1805: Karen Maria fød 3de Oct, foreldre Søren Sørensen nordre Rørholdt og kone Susanne Larsdatter. Faddere: Halvor Henrichsen Moes kone Inger Pedersdatter, pigen Anne Larsdatter Rørholdt, Isaach Christensen Bamble, Simen Joensen Thorsdahl, Søren Hansen Rørholdt.

13.10.1805: Ingebor fød 8de Oct, foreldre Lars Larsen Schougen i Stathellet og kone Ingebor Abrahamsdatter. Faddere: Jens Andersens kone Anne Stine Larsdatter fra Porsgrund, pigen Aase Andersdatter, Thor Larsen, Torger Henrichsen alle i Stathellet, Halvor Andersen Snedker fra Brevig.

side 186-187.

20.10.1805: Johanne Cathrine, foreldre Hasle Olsen i Langesund og kone Maria Woldemarsdatter. Faddere: Thor Larsens kone Berthe Maria Hansdatter, pigen Kirsten Nielsdatter, Lars Jacobsen, Søren Luthen, Thron Christensen alle af Langesund.

20.10.1805: Maren Maria, foreldre Ole Rasmusen i Langesund og kone Anne Torbiørnsdatter. Faddere: Niels Christophersens kone Aaste Maria Torbiørnsdatter, pigen Anne Hellene Hansdatter, Rasmus Halvorsen, Ole Sørensen Røjert, Michel Sørensen alle af Langesund.

20.10.1805: Kirsten, foreldre Torjus Isachsen i Langesund og kone Berthe Magrethe Andreasdatter. Faddere: Ole Høgs kone Inger Isachsdatter, pigen Kirsten Andersdatter, Ole Mørch, Niels Erechsen Brevig, Halvor Hansen Styrmand.

20.10.1805: Inger, foreldre Hovel Pedersen i Stathellet og kone Helge Johansdatter. Faddere: Christopher Larsens kone Aase Kittelsdatter, pigen Aaste Maria Pedersdatter, Christen Salvesen, Torger Henrichsen alle av Stathellet, Peder Pedersen Ombosnæs.

27.10.1805: Ellev fød 20de Oct, foreldre Amund Nielsen Fossung og kone Mari Nielsdatter. Faddere: Jens Jensen Blegelieeies kone Aase Nielsdatter, pigen Berthe Maria Pedersdatter Walsund, Svend Nielsen, Knud Madsen begge fra Fossung vestre alle af Sannichedahl, Lars Amundsen Grummestad.

27.10.1805: Torgier, foreldre Biørn Brathsen Ødelund og kone Margieth Olsdatter. Faddere: Tallach Aanesen Sortebougens kone Marthe Hansdatter, pigen Anne Christensdatter, Michel Hansen under Sortedahl, Arnald Madsen Sortebougen, Torchild Gundersen Asdahl-Rønningen.

03.11.1805: Gunild Maria fød 24de Oct, foreldre Niels Jacobsen Nenseth og kone Gunild Jensdatter. Faddere: Ole Taraldsen Wiigs kone Kirsten Hansdatter, pigen Jøran Larsdatter Bamble, Svend Thorsen Nenseth, Ole Taraldsen Wiig, Ole Olsen øvre Schougen.

03.11.1805: Karen fød 26de Oct, foreldre Anders Tostensen Røjert i Stathellet og kone Jørgine Syvertsdatter. Faddere: Hans Ottesens kone Berthe Sophie Jensdatter, Alberth Hansen, Torger Henrichsen, Joen Abrahamsen alle i Stathellet.

17.11.1805: Anthonethe fød 5te Nov, foreldre Skibsbygmæstersvend Lars Tallachsen i Stathellet og kone Inger Maria Nielsdatter. Faddere: Tellev Erechsens kone Anne Maria Hansdatter, pigen Karen Maria Hansdatter, Torger Olsen alle af Stathellet, Bæruld Pedersen fra Øyestad Præstegield, Ole Svendsen Krabberødstranden.

27.11.1805: Confirmeret hiemmedøbt Niels Christian fød 3de Nov, foreldre Skipper Hans Paus i Stathellet og kone Karen Paus. Faddere: Peder Pauses kone Anne Lise Paus fra Porsgrund, jomfrue Bolethe Borse, kiøbmændene Jacob Larsen, Peder Smith Blehr alle af Brevig, Lensmand Hans Jacob Evensen Breche, Niels Linna Udgaarden.

30.11.1805: Søren fød 24de Nov, foreldre Simen Sørensen Sødtholdt og kone Ingebor Maria Amundsdatter. Faddere: Gunder Jacobsen Schiærches kone Kirsten Maria Sørensdatter, pigen Tarand Maria Joensdatter Sødtholdt, Isaach Christensen Bamble, Søren Sørensen Rørholdt, Hans Petter Michelsen Hafreager.

30.11.1805: Thor fød 23de Nov, foreldre Peder Pedersen i Ombosnæs og kone Anne Magrethe Thorsdatter. Faddere: Ole Gundersen Kaasens kone Thore Maria Thorsdatter, pigen Aase Maria Andersdatter, Christopher Olsen, Niels Tallachsen alle af Ombosnæs, Hovel Pedersen i Stathellet.

08.12.1805: Knud fød 22de Nov, foreldre Thor Knudsen Findmarkeie og kone Anne Amundsdatter. Faddere: Lars Ellingsen Findmarks kone Kirsten Ellingsdatter, pigen Kirsten Maria Christophersdatter Waag, Niels Knudsen Waagøe, Peder Ellingsen Findmark, Jørgen Clausen Hafsund.

22.12.1805: Ingebor Maria fød 16de Dec, foreldre Giert Andersen og kone Ingebor Gundersdatter i Ombosnæs. Faddere: Christopher Olsens kone Ingebor Hansdatter, pigen Karen Aslachsdatter, Lars Andersen alle i Ombosnæs, Ole Gundersen, Isaach Gundersen begge fra Kaasen.

25.12.1805: Hans Jacob fød 19de Dec, foreldre Niels Hansen Wissestad og kone Anne Maria Gundersdatter. Faddere: Alv Hansens kone Kari Thronsdatter, pigen Ingebor Nielsdatter, Niels Isaachsen alle paa Wissestad, Albert Hansen i Stathellet, Ole Gundersen Grimserød.

26.12.1805: Confirmeret hiemmedøbte barn Christen, foreldre Christian Hansen Røjert i Langesund og kone Anne Magrethe Nielsdatter. Faddere: Ole Rolfsen Nuestads kone Marthe Tellefsdatter, pigen Berthe Maria Amundsdatter Berg, Wilhelm Wejdenauer, Christen Clausen Røjert, Lars Pedersen Langøen.

01.01.1806: Confirmeret hiemmedøbt Soneu fød 14de Dec, foreldre Lars Larsen Moedallen og kone Kirsten Nielsdatter. Faddere: Halvor Stephensen Moeejes kone Ingebor Maria Olsdatter, pigen Sigri Nielsdatter, Knud Nielsen begge fra Moedallen, Gunder Knudsen Schareelven, Peder Halvorsen Moe.

01.01.1806: Confirmeret hiemmedøbt Inger Mathea fød 23de Dec, foreldre Niels Gudmundsen i Stathellet og kone Maria Tostensdatter. Faddere: Hans Ottesens kone Berthe Sophie Jensdatter, pigen Ingebor Linstrøm, Hans Ottesen, Michel Sørensen, Christen Pedersen Taule alle i Stathellet.

05.01.1806: Christen, foreldre Christen Olsen i Langesund og kone Maria Halvorsdatter. Faddere: Christen Halvorsen Gieterøens kone Aase Pedersdatter, pigen Karen Maria Christensdatter, Peder Christensen begge fra Gieterøen, Knud Svendsen Giømble, Hans Sørensen i Langesund.

12.01.1806: Ole fød 30te Dec, foreldre Ole Andersen Wingereij og kone Aaste Maria Olsdatter. Faddere: Gunuld Osmundsen Flottens kone Anne Olsdatter, pigen Kirsten Andersdatter i Langesund, Christen Wingereij i Ombosnæs, Anders Andersen Gierestad, Thor Andersen Findahl.

12.01.1806: Maren Kirstine fød 5te Jan, foreldre Elling Thorsen Krabberød og kone Anne Magrethe Olsdatter. Faddere: Lorents Olsen Midgaardstrandens kone Gienichen Nielsdatter, pigen Elisabeth Corneliusdatter, Johan Olsen begge i Stathellet, Gunder Svendsen Krabberødstranden, Gunder Olsen Midgaardstranden.

25.01.1806: Døbt Thor og daab confirmeret hiemmedøbt Claus tvillinger fødte 20de Jan, foreldre Henrich Clausen Giømble og kone Else Thorsdatter. Faddere: Claus Henrichsen Aabyes kone Kirsten Larsdatter, Elling Clausen Rønholdts kone Inger Halvorsdatter, pigerne Dorthe Thorsdatter, Mette Maria Hansdatter, Gunder Gundersen, Claus Hansen, Gunder Olsen alle fra Giømble, Elling Clausen Rønholdt, Niels Clausen, Ejlert Clausen begge fra Aabye.

26.01.1806: Saamund, foreldre Thor Larsen i Langesund og kone Berthe Maria Hansdatter. Faddere: Hans Jensen Ødegaards kone Inger Poulsdatter, pigen Kirsten Nielsdatter, Jacob Larsen, Ole Larsen, Søren Thorsen Torp alle i Langesund.

16.02.1806: Simon, foreldre Ole Olsen i Langesund og kone Anne Magrethe Svennumsdatter. Faddere: Hans Olsens kone Ingebor Olsdatter, pigen Marthe Pedersdatter, Christopher Ancher, Niels Nielsen, Thron Christensen alle i Langesund.

23.01.1806: Niels fød 9de Febr, foreldre Isaach Nielsen Bakke og kone Ingerie Halvorsdatter. Faddere: Niels Linnes kone fra Udgaarden Maren Kirstine Linne, pigen Anne Halvorsdatter Bakke, Halvor Henrichsen Moe, Lars Knudsen Døredahl, Thomas Knudsen Gonge.

23.02.1806: Amund fød 7de Febr, foreldre Lars Amundsen Grummestad og kone Kari Joensdatter. Faddere: Isaach Abrahamsen Roslands kone Berthe Olsdatter, pigen Marthe Joensdatter, Lars Joensen begge fra vestre Schougen, Ole Jacobsen, Kittel Olsen begge fra Hasleeie.

side 188-189.

23.02.1806: Berthe fød 2den Febr, foreldre Lars Amundsen i Ombosnæs og kone Sophie Jensdatter. Faddere: Enken Mari Jørgensdatter, pigen Anne Maria Nielsdatter begge i Ombosnæs, Ole Gundersen Kaasen, Joen Olsen Linna, Lars Olsen Wissestad.

02.03.1806: Anne Maria fød 23de Febr, foreldre Zacarias Andersen Sortedahl og kone Kirsten Maria Eliasdatter. Faddere: Søren Tellefsen Kleps kone Aaste Maria Eliasdatter, pigen Leene Hansdatter Sortedahl, Isaach Mathisen Asdahl, Lars Andersen Sortedahl, Thor Andersen Tangevold.

02.03.1806: Gunder fød 23de Febr, foreldre Torchild Gundersen Sortebougen og kone Ingebor Bartholomeusdatter. Faddere: Lars Andersen Sortedahls kone Maria Rasmusdatter, pigen Marthe Maria Tallachsdatter ibid, Tallach Aanesen Sortebougen, Ole Hansen Asdahleie, Halvor Rejersen Klep.

09.03.1806: Confirmeret hiemmedøbte Bendix, foreldre Gunder Erechsen i Langesund og kone Daarthe Bendixdatter. Faddere: Lars Amundsens kone Marthe Isaachsdatter, pigen Justine Andersdatter, Ole Olsen, Hans Ancher, Jørgen Amundsen alle i Langesund.

12.03.1806: Anund fød 5te Mart, foreldre Lars Andersen i Ombosnæs og kone Anne Anundsdatter. Faddere: Søren Stoches kone Kirsten Torchildsdatter, pigen Anne Maria Nielsdatter, Søren Christophersen Stoche alle i Ombosnæs, Joen Olsen Linna, Zacarias Christophersen Stoche.

12.03.1806: Karen Kirstine fød 2den Mart, foreldre Isaach Tostensen Eeg og kone Anne Maria Rasmusdatter. Faddere: Hans Thorsen Høens kone Kirsten Tostensdatter, pigen Anne Magrethe Tostensdatter, Jacob Tostensen alle fra Rugtvet, Aasold Gundersen ibid, Jens Joensen Eeg.

16.03.1806: Jens fød 6te Mart, foreldre Albert Hansen i Stathellet og kone Walborg Jensdatter. Faddere: Tallach Levordsen Wissestadhagens kone Anne Hansdatter, pigen Karen Jensdatter øvre Asdahl, Syvert Olsen Stathellet.

16.03.1806: Torgrim fød 28de Febr, foreldre Andersen [!] Busterød og kone Marthe Torgrimsdatter. Faddere: Søren Andersen Busterøds kone Kirsten Halvorsdatter, pigen Ingebor Torgrimsdatter, Niels Amundsen, Jens Olsen alle fgra Dahl, Ole Knudsen Gonge.

16.03.1806: Hans fød 11te Martii, foreldre Claus Hansen Giømble og kone Kirsten Maria Hansdatter. Faddere: Henrich Clausens kone Else Thorsdatter, pigen Mette Maria Hansdatter, Gunder Gundersen, Jørgen Hansen alle fra Giømble, Michel Hansen Sortedahl.

23.03.1806: Anthonete fød 17de Martii, foreldre Bertel Svennomsen Hydahl og kone Anne Christensdatter. Faddere: Thor Gierseths kone Gunild Halvorsdatter, pigen Aase Torbiørnsdatter, Christen Christensen begge fra Hydahl, Tellev Anundsen Tinnerholdt, Thron Christensen i Langesund.

29.03.1806: Lars fød 21de Martii, foreldre Elling Clausen Rønholdt og kone Inger Halvorsdatter. Faddere: Henrich Clausen Giømbles kone Else Thorsdatter, pigen Ingebor Halvorsdatter Udgaarden, Sergiant Christen Wingereij Ombosnæs, Niels Clausen, Ejlert Clausen begge fra Aabye.

03.04.1806: Gunbor Maria fød 18de Martii, foreldre Gunder Erechsen Moeeie og kone Ingebor Hansdatter. Faddere: Halvor Stephensen Moeeies kone Ingebor Maria Olsdatter, pigen Berthe Halvorsdatter, Henrich Halvorsen, Peder Halvorsen alle fra Moe, Ole Jacobsen Hasleeie.

06.04.1806: Knud fød 28de Martii, foreldre Amund Knudsen Døredahleie og kone Kari Larsdatter. Faddere: Jørgen Ellefsen Gonge-Rønningens kone Aase Knudsdatter, pigen Maria Torgiusdatter, Lars Knudsen begge fra Døredahl, Thomas Knudsen, Ole Knudsen begge fra Gonge.

06.04.1806: Peder fød 23de Martii, foreldre Gunuld Osmundsen Flotten og kone Anne Olsdatter. Faddere: Ole Andersen Wingereijs kone Aaste Maria Olsdatter, pigen Anne Hansdatter, Ole Torbiørnsen begge fra Flotten, Giert Thorsen Schougen, Mads Amundsen Roverød.

07.04.1806: Elisabeth Charlothe, foreldre kiøbmand Henric Erboe i Langesund og kone Mad. Gunild Maria Erboe. Faddere: Just Wrigthes kone Mad. Bolethe Wrigth, Abraham Pharoes kone Mad. Inger Maria Pharoe, jomfrue Lyk Sophie Bomhoff, Lieutnant Steenersen, Wissiteur Niels Wisløv, Simon Wrigth alle i Langesund.

20.04.1806: Peder Jacob fød 10de April, foreldre Halvor Pedersen Grobstoch og kone Anne Hansdatter. Faddere: Anders Amundsen Busterøds kone Marthe Torgrimsdatter, pigen Marthe Hansdatter, Søren Hansen begge fra Grobstoch, Niels Amundsen, Jens Olsen begge fra Dahl.

20.04.1806: Ingebor Maria fød 7de Aprilii, foreldre Ole Olsen Høenseie og kone Marthe Olsdatter. Faddere: Gunder Nielsen Thorsdahls kone Marthe Syvertsdatter, pigen Inger Andersdatter Høen, Zacarias Evensen Tveten, Halvor Levordsen Findahleie, Thor Amundsen Wingereij.

26.04.1806: Jacob fød 21de April, foreldre Gunder Jacobsen Schiærche og kone Kirsten Maria Sørensdatter. Faddere: Simen Sørensen Sødtholdts kone Ingebor Maria Amundsdatter, pigen Berthe Maria Jacobsdatter Schiærche, Jacob Michelsen Linna, Isaach Christensen, Gunder Hansen begge fra Bamble.

04.05.1806: Isaach fød 25de April, foreldre Torgius Nielsen Døredahl og kone Inger Maria Evensdatter. Faddere: Jørgen Evensen vestre Tvetens kone Kari Larsdatter, pigen Maria Torgiusdatter Døredahl, Jørgen Evensen, Diderich Olsen begge fra vestre Tveten, Niels Clausen Aabye.

04.05.1806: Aase Maria fød 28de April, foreldre Ole Thorsen Rognstranden og kone Mari Jansdatter. Faddere: Torchild Joensens kone Ellen Jansdatter, Maren Maria Torchildsdatter, Torchild Joensen alle fra Skidnerød paa Næsset, Niels Evensen, Jens Eliasen begge fra søndre Rogn.

04.05.1806: Maren Kirstine fød 22de April, foreldre Arnald Madsen Sortebougen og kone Kari Torchildsdatter. Faddere: Tallach Aanesens kone Marthe Hansdatter, pigen Elisabeth Madsdatter begge fra Sortebougen, Lars Andersen, Michel Hansen begge fra Sortedahl, Joen Biørnsen øvre Asdahl.

08.05.1806: Nicoline Magrethe, foreldre Skibscapt. Niels Beylegaard i Langesund og kone Mad. Gierterud Magrethe Beyegaard. Faddere: Skibscapit. Niels Andersens kone Karen Maria Andersen fra Kragerøe, jomfrue Stine Ravn, Lars Frøstrup av Langesund, Skibscapit. Thomas Westergaard fra Portør, Jens Blom fra Scheen, fuldmægtig Bodum fra Kiellestad gaard, Ludvig Qvist fra Svendborg.

15.05.1806: Jacob Cudrio, foreldre kiøbmand Simon Wrigth av Langesund og kone Mad. Karen Elise Wrigth. Faddere: Kiøbmand Just Wrigthes kone Mad. Bolethe Wrigth, jomfrue Pernille Blom begge av Langesund, jomfrue Bergithe Wrigth av Porsgrund, Lieutnant Steenersen, Jacob Cudrio, Henrich Erboe, Hans Jensen Blom fra Scheen, Jørgen Wrigth av Porsgrund.

18.05.1806: Knud fød 12te Maii, foreldre Ole Knudsen Udgaardeie og kone Risse Johanne Christensdatter. Faddere: Abraham Amundsen Esses kone Berthe Torgiusdatter, pigen Aase Maria Nielsdatter vestre Stoche, Ole Jensen Esse, Søren Larsen Winje, Ole Nielsen Breche.

18.05.1806: Anne Maria fød 11te Maii, foreldre Jacob Halvorsen Blegelien og kone Karen Amundsdatter. Faddere: Enken Anne Andersdatter Hartvedt, pigen Anne Maria Olsdatter, Hans Jacob Jacobsen, Amund Jacobsen alle fra Blegelien, Ole Gundersen Grimserød.

18.05.1806: Aleth Karine fød 9de Maii, foreldre Arnald Pedersen Houchedahlkaasen og kone Ingeborg Torbiørnsdatter. Faddere: Niels Olsen vestre Glittums kone Helge Jensdatter, pigen Kari Larsdatter, Ole Biørnsen begge fra Houchedahl, Halvor Pedersen, Søren Hansen begge fra Grobstoch.

side 190-191.

25.05.1806: Hans Jacob fød 20de Maii, foreldre Ole Olsen Møller Aabyeeie og kone Guri Magrethe Hansdatter. Faddere: Lorents Olsen Aabyeeies kone Else Maria Amundsdatter, pigen Marthe Oline Hansdatter, Jacob Hansen begge fra Lille Breche, Ole Johannesen, Lorents Olsen begge fra Aabyeeie.

25.05.1806: Torchild fød 29de Martii, foreldre Jens Torchildsen Hofsteen og kone Berthe Halvorsdatter. Faddere: Ole Wiigs kone Kirsten Hansdatter, pigen Jøran Larsdatter Bamble, Svend Thorsen Nenseth, Ole Olsen Schougen øvre, Halvor Christophersen Hofsteen.

01.06.1806: Ole fød 23de Maii, foreldre Lars Arvesen Hofsteen og kone Inger Larsdatter. Faddere: Niels Jacobsen Nenseths kone Gunild Jensdatter, pigen Inger Maria Larsdatter Hofsteen, Niels Jacobsen Nenseth, Ole Taraldsen Wiig, Isaach Olsen øvre Schougen.

01.06.1806: Peder fød 23de Maii, foreldre Knud Erechsen Lille Kaasen under Rørholdt og kone Tarand Gundersdatter. Faddere: Halvor Steephensen Rørholdteies kone Ingebor Maria Olsdatter, pigen Cathrine Gundersdatter Schare-Elven, Halvor Henrichsen Moe, Lars Knudsen Døredahl, Emanuel Aasoldsen østre Kiørestad.

01.06.1806: Aslaug Maria fød 27de Maii, foreldre Jens Thronsen Rønholdt og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Thron Rønholdts kone Aslaug Jensdatter, pigen Aase Maria Nielsdatter vestre Stoche, Elling Clausen, Ole Thronsen, Niels Thronsen alle fra Rønholdt.

22.06.1806: Anders fød 14de Junii, foreldre Jacob Andersen Thorsdahl og kone Mette Kirstine Evensdatter. Faddere: Hans Eliasens kone Gunild Evensdatter, pigen Sophie Maria Hansdatter begge fra Høen, Søren Sørensen Rørholdt, Isaach Simensen Fæseth, Thor Evensen nordre Rogn.

29.06.1806: Ole fød 21de Junii, foreldre Simen Berentsen Bagerovnen og kone Aase Anundsdatter. Faddere: Ole Jørgensens kone Torborg Anundsdatter fra Kragerøe, pigen Thore Maria Olsdatter Svindland, Ole Jørgensen fra Kragerøe, Niels Knudsen Waagøe, Jacob Ejlertsen Rønningen.

29.06.1806: Ingebor Maria fød 23de Junii, foreldre Joen Andersen nordre Rogn og kone Kirstine Isaachsdatter. Faddere: Even Andersens kone Ingebor Rasmusdatter, pigen Thore Magrethe Evensdatter, Thor Evensen alle fra Tangevold, Syvert Olsen i Stathellet, Thor Evensen Rogn.

29.06.1806: Ingebor Kirstine fød 27de Junii, foreldre Isaach Jørgensen Giømble i Stathellet og kone Berthe Andersdatter. Faddere: Thor Nielsens kone Ingebor Kirstine Greesdatter, pigen Dorthe Andrea Haraldsdatter, Erech Olsen, Niels Hansen, Ole Corneliusen alle i Stathellet.

29.06.1806: Berthe fød 18de Junii, foreldre Joen Joensen Midgaardstranden og kone Karen Dorthea Erechsdatter. Faddere: Ole Larsens kone i Stathellet Ingeborg Joensdatter, pigen Anne Christensdatter fra Brevig, Lorents Olsen Midgaardstranden, Gunder Svendsen Krabberødstranden, Isaach Gundersen Kaasen.

06.07.1806: Anne, foreldre Ole Sørensen i Langesund og kone Anne Kirstine Sørensdatter. Faddere: Hans Anchers kone Jørild Hansdatter, pigen Berthe Maria Sørensdatter, Ole Hansen, Henrich Pedersen, Gunvold Sørensen alle i Langesund.

20.07.1806: Grees fød 14de Julii, foreldre Lars Olsen øvre Schougen og kone Mari Olsdatter. Faddere: Isaach Olsen øvre Schougens kone Anne Lispeth Hansdatter, pigen Inger Maria Christensdatter Bamble, Giert Olsen, Anders Olsen Linna-Rønningen, Søren Amundsen Hafredahl.

20.07.1806: Uægte barn kaldet Erech, fød af pigen Dorthe Jørgensdatter Roslandeie, til barnefader har hun udlagt ungkarl gevorben soldat Thor Olsen Findmarkeie ved det Søndenfieldske Infanterie Regimente og af Liv Copagniet. Begge disse personer nu i 2det lejermaal og det med hinanden. Faddere: Aavald Torgersen Sætters kone Anne Nielsdatter, pigen Aaste Maria Gulbrandsdatter Gonge, og da der ingen mandefaddere af de vedkommende vare tilvejebragt, saa indskrives her de samme som i næst forrige barnedaab anført er, nemlig Giert Olsen og Anders Olsen Linne-Rønningen og Søren Amundsen Hafredahl.

03.08.1806: Jens fød 25de Julii, foreldre Axel Jensen Midgaardstranden og kone Marthe Larsdatter. Faddere: Ole Nielsens kone Johanne Margrethe Poulsdatter i Stathellet, pigen Karen Aslachsdatter Ombosnæs, Ole Larsen, Torger Olsen begge i Stathellet, Joen Joensen Midgaardstranden.

05.08.1806: Abrahamine, foreldre Skibscapit. Abraham Pharoe i Langesund og kone Mad. Inger Maria Pharoe. Faddere: Kiøbmand Simon Wrigthes kone Mad. Karen Elisa Wrigth, jomfrue Pernille Blom, Kiøbmand Henrich Erboe, Wisit. Niels Wisløv, skibscapit. Christian Echstorm.

17.08.1806: Peder, foreldre Lars Johannesen Røjer i Langesund og kone Maren Hellene Willumsdatter. Faddere: Christian Hansens kone Anne Magrethe Nielsdatter, pigen Anne Maria Christensdatter, Ole Larsen Stathellet, Christen Clausen Røjert, Lars Pedersen Langøen.

17.08.1806: Mette Susanne, foreldre Halvor Hansen Smed i Langesund og kone Magrethe Cathrine Christensdatter. Faddere: Joen Thorsens kone Ingebor Thorsdatter, pigen Cathrine Maria Hansdatter, Gullich Thorsen, Lars Thorsen, Jørgen Anundsen alle av Langesund.

24.08.1806: Thor fød 20de Aug, foreldre Hans Larsen østre Tveten og kone Else Maria Abrahamsdatter. Faddere: Lars Olsen Stathellets kone Anne Maria Larsdatter, pigen Karen Maria Joensdatter Holte, Lars Olsen Stathellet, Christen Christensen, Isaach Christensen Hydahl.

24.08.1806: Anne Cathrine fød 18de Aug, foreldre Peder Thronsen nedre Asdahl og kone Sigri Christensdatter. Faddere: Elias Hansen Tveten paa Strands kone Aleth Pedersdatter, pigen Kari Olsdatter, Jens Olsen begge fra Esse, Thron Christensen, Jens Thronsen begge fra Rønholdt.

24.08.1806: Karen fød 13de Aug, foreldre Lars Joensen Schougen vestre og kone Ingebor Olsdatter. Faddere: Lars Amundsen Grummestads kone Kari Joensdatter, pigen Anne Joensdatter Schougen vestre, Ole Jacobsen, Jens Olsen begge fra Hasleeie, Ole Thorsen Rognstranden.

07.09.1806: Niels, foreldre Ole Nielsen Høgg i Langesund og kone Inger Isaachsdatter. Faddere: Torgius Isaachsens kone Berthe Magrethe Andreasdatter, pigen Dorthe Isaachsdatter, Niels Jensen Høgg, Hans Jacobsen Ancher, Iver Isaachsen alle av Langesund.

07.09.1806: Dorthe Hellene, foreldre Ole Hansen i Stathelle og kone Ingebor Kirstine Abrahamsdatter. Faddere: Hans Pauses kone av Stathellet Mad. Karen Paus, pigen Anne Hellene Hansdatter, Søren Thorsen Torp begge av Langesund, Tellev Erechsen Riis i Stathellet, Ole Jacobsen Linna.

14.09.1806: Elisabeth fød 11te Sept, foreldre Johannes Olsen Aabyeeie og kone Ellen Amundsdatter. Faddere: Lars Thorsen østre Brevigs kone Johanne Olsdatter, pigen Aase Christensdatter Biercheseth, Ole Olsen Aabyeeie, Jacob Hansen Lille Breche, Niels Amundsen Nyesteeneie.

21.09.1806: Knud fød 13de Sept, foreldre Skibscapit. Niels Larsen Holmen i Ombosnæs og kone Rusine Knudsdatter. Faddere: Giert Andersens kone i Ombosnæs Ingebor Gundersdatter, pigen Aaste Hansdatter, Gunuld Osmundsen begge paa Flotten, Michel Christensen Hafreager, Sergiant Christen Andersen Wingereij i Ombosnæs.

side 192-193.

21.09.1806: Lars fød 5te Sept, foreldre Svend Thorsen Nenseth og kone Anne Larsdatter. Faddere: Ole Larsen Aaslands kone af Solum præstegield Sigri Anundsdatter, pigen Thore Nielsdatter Nenseth, Ole Larsen aasland, Ole Taraldsen Wiig, Jens Olsen Esse.

21.09.1806: Ingebor Maria fød 9de Sept, foreldre Thor Gundersen Garstad og kone Ingebor Hansdatter. Faddere: Gunder Gundersen Asvalds kone Ingebor Andersdatter, pigen Sara Hansdatter Findahl, Anders Hansen Herum, Lars Joensen Sødtholdt, Søren Gundersen Wahlen av Ejdanger.

05.10.1806: Maren Gurine fød 25de Sept, foreldre Corporal Lars Olsen Evensvig og kone Aslaug Gullichsdatter. Faddere: Lars Thronsens kone Berthe Maria Larsdatter, pigen Marthe Olsdatter, Niels Evensen, Jens Eliasen, Søren Hansen alle fra Rogn.

12.10.1806: Even fød 4de Oct, foreldre Ole Evensen Winnje og kone Marthe Mannasedatter. Faddere: Niels Evensen Esses kone Pernille Amundsdatter, pigen Boel Larsdatter Winnjestranden, Peder Eliasen Riis, Thor Evensen Rogn, Søren Larsen Winnje.

12.10.1806: Anders fød 3de Oct, foreldre Arnald Larsen nordre Rørholdt og kone Maria Simensdatter. Faddere: Christen Simensen Hafredahls kone Kirsten Maria Haraldsdatter, pigen Anne Larsdatter, Søren Sørensen begge fra Rørholdt, Isaach Simensen, Arnald Simensen begge fra Feseth.

12.10.1806: Ole fød 6te Oct, foreldre Gullich Larsen vestre Glittum og kone Ingebor Christensdatter. Faddere: Niels Olsen Glittums kone Helge Jensdatter, pigen Aase Christensdatter Biercheseth, Lars Gullichsen, Ole Larsen begge fra Glittum, Hans Gullichsen Nysteeneie.

12.10.1806: Ole fød 2den Oct, foreldre Rollef Olsen Svarvekiær og kone Inger Kittelsdatter. Faddere: Halvor Stephensen Rørholdteies kone Ingebor Maria Olsdatter, pigen Maren Magrethe Kittelsdatter, Jens Kittelsen begge fra Svarvekiær, Abraham Amundsen Esse, Aasold Nielsen østre Brevig.

12.10.1806: Ingebor fød 23de Sept, foreldre Lars Olsen Holmeland og kone Torborg Torgiusdatter. Faddere: Knud Larsen Moeeies kone Gunild Torgiusdatter, pigen Ingebor Abrahamsdatter Aasland, Rollef Olsen Svarvekiær, Knud Larsen Moeeie, Ole Olsen Svindland.

26.10.1806: Hans fød 16de Oct, foreldre Isaach Abrahamsen Rosland og kone Berthe Olsdatter. Faddere: Enken Mari Abrahamsdatter Udgaarden, pigen Inger Maria Hansdatter Trosbye, Ole Abrahamsen Udgaarden, Ole Thronsen Rønholdt, Jens Isaachsen Rosland.

26.10.1806: Helge Maria fød 10de Oct, foreldre Svend Olsen Rønningen under Tveten vestre og kone Ingebor Ejlertsdatter. Faddere: Ole Larsen Hafredahls kone Inger Olsdatter, pigen Mari Ejlertsdatter, Jacob Ejlertsen begge fra Rønningen, Bæruld Torgiusen Waag, Tellev Olsen Gevorben.

09.11.1806: Aleth Karine, foreldre Christen Evensen i Langesund og kone Magrethe Pedersdatter. Faddere: Søren Evensens kone Christiana Larsdatter, pigen Mette Sivertsdatter, Joen Sigurdsen, Ejlert Larsen Barfod, Even Torbiørnsen.

16.11.1806: Ole fød 8de Nov, foreldre Sigurd Kiøstolfsen Esse og kone Ingebor Olsdatter. Faddere: Amund Winnjes kone Anne Magrethe Simensdatter, pigen Kirsten Maria Larsdatter, Hans Amundsen alle fra Winnje, Abraham Amundsen, Jens Olsen begge fra Esse.

16.11.1806: Thron fød 2den Nov, foreldre Alv Hansen Wissestad og kone Kari Thronsdatter. Faddere: Niels Hansens kone Anne Maria Gundersdatter, pigen Ingebor Nielsdatter, Niels Isaachsen alle fra Wissestad, Jens Thronsen, Halvor Thronsen begge fra Rønholdt.

16.11.1806: Berthe Maria fød 8de Nov, foreldre Halvor Haraldsen Grasmyhr og kone Aase Maria Simensdatter. Faddere: Syvert Olsens kone i Stathellet Anne Maria Isaachsdatter, pigen Berthe Abrahamsdatter fra Brevig, Christen Simensen Hafredahl, Niels Simensen Fæseth, Anders Halvorsen tilholdende paa Grasmyhr.

16.11.1806: Gunild Maria fød 3de Nov, foreldre Anders Andersen Sortebougen og kone Berthe Knudsdatter. Faddere: Gunder Jacobsen Schiærches kone Kirsten Maria Sørensdatter, pigen Maren Erechsdatter, Isaach Erechsen begge fra Asdahl-Rønningen, Anders Hansen Sortedahl, Nicolai Olsen fra Brevig.

23.11.1806: Confirmeret hiemmedøbt Knud, foreldre Ole Jensen Rørholdteie og kone Anne Knudsdatter. Faddere: Mathis Jensen Rørholdteies kone Boel Knudsdatter, pigen Sophie Maria Joensdatter Thorsdahl, Isaach Abrahamsen Rosland, Mathis Jensen Rørholdt, Ole Olsen øvre Schougen.

07.12.1806: Inger Catharine fød 28de Nov, foreldre Peder Nielsen Smørvig under Blegelien og kone Ingebor Halvorsdatter. Faddere: Jacob Halvorsen Blegeliens kone Karen Amundsdatter, pigen Anne Maria Jensdatter Grimserød, Hans Jacob Jacobsen Blegelien, Claus Nielsen, Michel Nielsen begge fra Kiønøen.

14.12.1806: Jens fød 9de Dec, foreldre Hans Ottesen Røjert i Stathellet og kone Berthe Sophie Jensdatter. Faddere: Johan Olsens kone Leene Maria Petersdatter, pigen Aaste Maria Pedersdatter, Thor Nielsen, Niels Hansen, Isaach Corneliusen alle i Stathellet.

25.12.1806: Gunder fød 15de Dec, foreldre Hans Kittelsen Tinnerholdt og kone Ingerie Halvorsdatter. Faddere: Gunder Hansen Bambles kone Berthe Maria Jacobsdatter, pigen Sophie Maria Zacariasdatter Tveten, Gunder Hansen Bamble, Giert Olsen Høenseie, Even Joensen Thorsdahl.

04.01.1807: Marthe Kirstine, foreldre Lars Olsen Halen og kone Kirsten Isachsdatter. Faddere: Niels Christensens kone Aaste Maria Torbiørnsdatter, pigen Berthe Maria Evensdatter, Ejlert Larsen Barfod, Niels Olsen Halen, Even Torbiørnsen.

11.01.1807: Marthe Kirstine fød 31te Dec, foreldre Søren Christophersen Stoche i Ombosnæs og kone Kirsten Torchildsdatter. Faddere: Peder Pedersens kone i Ombosnæs Anne Magrethe Thorsdatter, pigen Karen Maria Christophersdatter, Hans Larsen, Halvor Christophersen, Joen Christophersen alle fra østre Stokke.

01.02.1807: Ole fød 24de Jan, foreldre Isaach Olsen øvre Schougen og kone Anne Lispeth Hansdatter. Faddere: Lars Olsens kone Mari Olsdatter, pigen Inger Andersdatter, Ole Olsen alle fra øvre Schougen, Isaach Abrahamsen Rosland, Anders Hansen Stranden av Solum præstegield.

01.02.1807: Else Maria fød 26de Jan, foreldre Isaach Simensen Fæseth og kone Helge Maria Jacobsdatter. Faddere: Jacob Andersen Thorsdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pigen Helge Maria Sørensdatter Walle, Halvor Haraldsen Grasmyhr, Niels Simensen Fæseth, Hans Jacob Jacobsen Blegelien.

01.02.1807: Anne Maria fød 24de Jan, foreldre Hans Amundsen Winnje og kone Pernille Larsdatter. Faddere: Lars Thronsen Rogns kone Berthe Maria Larsdatter, pigen Kirsten Larsdatter, Søren Larsen begge fra Winnje, Lars Thronsen Rogn, Hans Larsen østre Stoche.

side 194-195.

12.02.1807: Confirmeret hiemmedøbt Aavedt fød 5te Febr, foreldre Isaach Tostensen Eeg og kone Anne Maria Rasmusdatter. Faddere: Hans Thorsen Høens kone Kirsten Tostensdatter, pigen Anne Magrethe Tostensdatter, Hans Tostensen begge fra Rugtvedt, Peder Giertsen Polland, Ole Nielsen i Stathellet.

15.02.1807: Christopher, foreldre Hans Jacobsen Ancher i Langesund og kone Jørild Hansdatter. Faddere: Christopher Anchers kone Jørand Olsdatter, pigen Cathrine Maria Hansdatter, Christen Evensen den ældre, Claus Pedersen Lods, Jens Brynildsen.

15.02.1807: Niels, foreldre Anders Tostensen Røjert i Langesund og kone Jørgine Siulsdatter. Faddere: Niels Hansens kone Elisabeth Isaachsdatter, pigen Elisabeth Corneliusdatter, Erech Olsen, Peder Olsen, Niels Knudsen alle av Stathellet.

22.02.1807: Lars fød 14de Febr, foreldre Jørgen Evensen Tveten og kone Kari Larsdatter. Faddere: Lars Ellingsen Findmarks kone Kirsten Ellingsdatter, pigen Maria Torgiusdatter, Torgius Nielsen begge fra Døredahl, Diderich Olsen Tveten, Peder Ellingsen Findmark.

22.02.1807: Hans Peter fød 7de Febr, foreldre Christen Petersen Midgaardstranden og kone Helvig Henrichsdatter. Faddere: Niels Olsens kone fra Brevig Maren Magrethe Jacobsdatter, pigen Karen Maria Hansdatter, Ole Thorsen begge fra Stathellet, Gunder Olsen Midgaardstranden, Erech Olsen Giømble.

01.03.1807: Knud fød 22de Febr, foreldre Even Gundersen Tveraaen og kone Aase Olsdatter. Faddere: Lars Olsen Tveraaens kone Gunild Wraalsdatter, pigen Catharine Gundersdatter Scare-Elven, Tallach Levordsen Wissestadhagen, Lars Olsen Tveraaen, Jens Olsen Dahl.

01.03.1807: Ragnild Maria fød paa Thorsdahl 21de Febr, foreldre Ole Knudsen Mahler og kone Gunild Nielsdatter. Faddere: Jacob Thorsdahls kone Mette Kirstine Evensdatter, pigen Marthe Maria Tallachsdatter Bamble, Simen Joensen, Gunder Nielsen begge fra Thorsdahl, Hans Knudsen Bambleeie.

08.03.1807: Anne Kirstine, foreldre Thor Nielsen i Stathellet og kone Ingebor Kirstine Greesdatter. Faddere: Niels Hansens kone Lisabeth Isachsdatter, pigen Mette Maria Hansdatter, Johan Olsen, Torger Olsen, Niels Knudsen alle av Stathellet.

15.03.1807: Lars fød 8de Martii, foreldre Halvor Kittelsen i Stathellet og kone Kirsti Larsdatter. Faddere: Lars Rønningens kone Magrethe Torchildsdatter, pigen Ingebor Maria Erechsdatter, Christen Larsen, Thor Larsen, Johannes Sørensen alle fra Stathellet.

27.03.1807: Confirmeret hiemmedøbte Wellech, foreldre Lars Knudsen Hunekillen under Rørholdt og kone Aslaug Wellechsdatter. Faddere: Gunder Bambles kone Berthe Maria Jacobsdatter, pigen Anne Larsdatter, Zacarias Simensen begge fra Rørholdt, Jens Kittelsen Svarvekiær, Lars Christensen Winjestranden.

29.03.1807: Elias fød 22de Martii, foreldre Søren Tellefsen Klep og kone Aaste Maria Eliasdatter. Faddere: Isaach Asdahls kone Inger Cathrine Pedersdatter, pigen Maren Erechsdatter Rønningen, Elias Hansen Tveten, Zacarias Andersen Sortedahl, Isaach Tellevsen Berg.

29.03.1807: Hans Jacob fød 25de Martii, foreldre Amund Jacobsen Rachestad og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Enken Marthe Jacobsdatter Brøndsted, pigen Elisabeth Jacobsdatter ibid, Hans Amundsen Aastad, Søren Andersen Busterød, Søren Amundsen Mellebye.

05.04.1807: Halvor fød 1te April, foreldre Søren Andersen Busterød og kone Kirsti Halvorsdatter. Faddere: Anders Amundsen Busterøds kone Marthe Torgrimsdatter, pigen Anne Maria Amundsdatter Kiærsdallen, Hans Amundsen Aastad, Amund Jacobsen Rachestad, Jens Olsen Dahl.

05.04.1807: Maren Sophie fød 2den April, foreldre Hans Larsen østre Stoche og kone Sara Christophersdatter. Faddere: Lars Thronsen Rogns kone Berthe Maria Larsdatter, pigen Karen Maria Christophersdatter, Halvor Christophersen begge fra Stoche, Hans Amundsen, Søren Larsen begge fra Winje.

18.04.1807: Ole fød 11te April, foreldre Kield Andersen Linna og kone Anne Maria Madsdatter. Faddere: Mads Larsens kone Marechen Madsdatter, pigen Alaug Madsdatter begge fra Kiær, Niels Linne fra Udgaarden, Jacob Michelsen, Joen Olsen begge fra Linna.

18.04.1807: Confirmeret hiemmedøbte Søren fød 9de April, foreldre Hans Abrahamsen Høen og kone Pernille Simensdatter. Faddere: Zacarias Evensen Tvetens kone Leene Abrahamsdatter, pigen Sophie Maria Hansdatter, Hans Eliasen, Hans Thorsen alle fra Høen, Zacarias Evensen Tveten.

19.04.1807: Simen, foreldre Ole Olsen Snedker i Langesund og kone Anne Magrethe Svennumsdatter. Faddere: Niels Nielsens kone Mari Isachsdatter, pigen Sara Halvorsdatter, Christopher Ancher, Hans lsen, Anders Torbiørnsen.

19.04.1807: Ingebor, foreldre Anders Andersen Lods i Langesund og kone Aase Maria Larsdatter. Faddere: Lars Amundsens kone Marthe Isachsdatter, pigen Bergithe Christensdatter, Ole Pedersen, Ejlert Barfod, Christen Evensen.

19.04.1807: Else Maria, foreldre Anders Haagensen underbetient i Langesund og kone Karen Evensdatter. Faddere: Søren Evensens kone Christianna Larsdatter, pigen Anne Evensdatter, Kield Nielsen østre Brevig, Thor Andersen Tangevold, Halvor Hansen Styrmand af Langesund.

19.04.1807: Lars, foreldre Thor Larsen Bunæs og kone Berthe Maria Halvorsdatter. Faddere: Niels Hansens kone Lisabeth Isaachsdatter, pigen Ellen Dorthea Joensdatter, Halvor Pedersen, Halvor Kittelsen, Ole Pedersen.

26.04.1807: Karen Susanne fød 20de April, foreldre Ole Thronsen Bieleth og kone Anne Isaachsdatter. Faddere: Isaach Abrahamsens kone Berthe Olsdatter, pigen Karen Isaachsdatter, Jens Isaachsen alle fra Rosland, Jens Thronsen Rønholdt, Christen Thronsen Fæseth.

03.05.1807: Ole, foreldre Peder Thorsen Salen og kone Inger Mortensdatter. Faddere: Hans Jensen Ødegaards kone Inger Poulsdatter, Lisabeth Maria Gierdrum, Ole Olsen Snedker, Giert Thorsen Schougen østre, Gunder Mortensen fra Brevig.

10.05.1807: Anne Cathrine fød 7de Maii, foreldre Christopher Olsen i Ombosnæs og kone Ingebor Hansdatter. Faddere: Hans Monsens kone Inger Maria Larsdatter, pigen Karen Aslachsdatter, Peder Olsen, Joen Olsen Linna, Tyche Aslachsen alle i Ombosnæs.

17.05.1807: Thron fød 11te Maii, foreldre Christen Thronsen Fæseth og kone Anne Maria Larsdatter. Faddere: Arnald Rørholdts kone Maria Simensdatter, pigen Karen Isaachsdatter Rosland, Alv Hansen Wissestad, Ole Thronsen, Niels Thronsen begge fra Rønholdt.

side 196-197.

17.05.1807: Ingebor fød 12te Maii, foreldre Niels Olsen Svinland og kone Inger Kittelsdatter. Faddere: Ellev Anundsen Brevigs kone Giertrud Maria Andersdatter, pigen Aslaug Nielsdatter, Ole Nielsen begge fra Svindland, Knud Tellevsen Kiærsdallen, Ole Nielsen Breche.

18.05.1807: Lars, foreldre Anders Larsen Klova og kone Johanne Knudsdatter. Faddere: Niels Nielsens kone Mari Isachsdatter, pigen Lispeth Andersdatter, Hans Ancher, Christian Iversen, Hans Sørensen.

24.05.1807: Marthe fød 15de Maii, foreldre Peder Jensen Storøe under Rørholdt og kone Anne Haraldsdatter. Faddere: Halvor Moes kone Inger Pedersdatter, pigen Berthe Halvorsdatter, Halvor Henrichsen alle fra Moe, Ole Knudsen Gonge, Lars Knudsen Døredahl.

27.05.1807: Confirmeret hiemmedøbt Simon fød 19de Maii, foreldre Christen Simonsen Hafredahl og afdøde kone Kirsten Maria Haraldsdatter. Faddere: Isaach Simonsen Fæseths kone Helge Maria Jacobsdatter, pigen Kari Olsdatter Esse, Halvor Haraldsen Grasmyhr, Arnald Larsen Rørholdt, Arnald Haraldsen Hafredahl.

30.05.1807: Jacob fød 23de Maii, foreldre Ole Nielsen Aabyeeie og kone Anne Isaachsdatter. Faddere: Kield Nielsen østre Brevigs kone Else Maria Evensdatter, pigen Ingebor Maria Aasoldsdatter Udgaarden, Aasold Nielsen østre Brevig, Ejlert Clausen Aabye, Erech Sørensen Holmgreen Aabyeeie.

31.05.1807: Thore, foreldre Diderich Jensen Moss i Langesund og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Augustinus Hansens kone Mette Dorthe Andersdatter, pigen Cathrine Diderichsdatter Moss, Hans Olsen Hugger, Rasmus Larsen ditto, Jens Diderichsen Moss.

14.06.1807: Confirmeret hiemmedøbt Gunder fød 12te Junii, foreldre Jens Joensen Dahl og kone Marthe Olsdatter. Faddere: Søren Andersen Busterøds kone Kirsten Halvorsdatter, pigen Guri Olsdatter, Jens Olsen begge fra Dahl, Joen Biørnsen Holmen, Anders Amundsen Busterød.

12.07.1807: Lars, foreldre Jacob Larsen i Langesund og kone Sara Sørensdatter. Faddere: Ole Sørensens kone Anne Maria Olsdatter fra Næsset, pigen Marthe Magrethe Pedersdatter, Ole Mørch, Peder Rollefsen alle av Langesund, Johannes Sørensen fra Næsset.

19.07.1807: Tellev fød 5te Julii, foreldre Isach Tellevsen Berg og kone Tarand Maria Joensdatter. Faddere: Søren Tellevsen Kleps kone Aaste Maria Eliasdatter, pigen Maren Erechsdatter Asdahl-Rønningen, Lars Nielsen Berg, Thor Gundersen Garstad, Jacob Joensen, Lars Joensen begge fra Sødtholdt.

19.07.1807: Hans Jacob fød 6te Julii, foreldre Ole Taraldsen Wiig og kone Kirsten Hansdatter. Faddere: Niels Nenseths kone Gunild Jensdatter, pigen Maren Kirstine Larsdatter, Lars Simensen begge fra Bamble, Niels Jacobsen Nenseth, Lars Hansen Winnje.

19.07.1807: Sara fød 12te Julii, foreldre Lorents Olsen Aabyeeie og kone Else Maria Amundsdatter. Faddere: Ole Olsens kone Guri Magrethe Hansdatter, pigen Karen Knudsdatter, Ole Johannesen, Ole Olsen alle fra Aabyeeie, Ole Nielsen Breche.

23.07.1807: Confirmeret hiemmedøbt Christiana Friderica Grønvold, foreldre hr. Capitaine Friderich von Pohlman og frue Christentze Catharine Asseline Pohlman fød Wamberg. Faddere: Barnets moder frue Pohlman, jomfru Bergithe Rostrup av Stathellet, Serg. Christen Wingereij i Ombosnæs, Michel Christensen Hafreager, Lars Joensen Sødtholdt.

02.08.1807: Anne Dorthe, foreldre Hans Jacob Olsen i Langesund og kone Cathrine Olsdatter. Faddere: Kone Anne Hansdatter Grønvold av Stathellet, pigen Dorthe Olsdatter, Ole Pedersen Lods, Claus Pedersen do. alle av Langesund, Torger Olsen av Stathellet.

09.08.1807: Kirsten fød 25de Julii, foreldre Lars Thorsen østre Brevig og kone Johanne Olsdatter. Faddere: Ellev Anundsens kone Gierteru Maria Andersdatter, pigen Ingebor Maria Aasoldsdatter, Kield Nielsen alle fra østre Brevig, Ole Johannesen Aabyeeie, Hans Amundsen Aastad.

16.08.1807: Ole fød 9de Aug, foreldre Joen Biørnsen Sortebougen og kone Anne Olsdatter. Faddere: Anders Johannesens kone fra Bolvigs Jernværk Ingebor Olsdatter, pigen Leene Hansdatter Sortedahl, Arnald Madsen Sortebougen, Svend Olsen, Anders Olsen begge fra Bolvigs Jernværk.

16.08.1807: Confirmeret hiemmedøbte Marthe Maria, foreldre Erech Tellefsen Asdahl-Rønningen og kone Aase Isaachsdatter. Faddere: Hans Pedersen Findahls kone fra Solum Maren Susanne Isaachsdatter, pigen Magdalene Jacobea Arrøe fra øvre Asdahl, Ole Joensen Traag, Isaach Tellevsen Berg, Søren Tellefsen Klep.

23.08.1807: Hans, foreldre Søren Thorsen i Langesund og kone Anne Hellene Hansdatter. Faddere: Joen Thorsens kone Ingebor Thorsdatter, pigen Sara Halvorsdatter, Lars Thorsen alle i Langesund, Ole Hansen, Tellev Erechsen begge fra Stathellet.

23.08.1807: Hans, foreldre Lars Larsen Blegebachen ved Brevig og kone Aaste Hansdatter. Faddere: Gunuld Flottens kone Anne Olsdatter, pigen Helvig Hansdatter Wingereij, Hans Torbiørnsen Blegebachen, Thor Larsen Bunæs, Isaach Thorsen Schougen østre.

23.08.1807: Maren Dorthea, foreldre Thor Larsen Sillien og kone Ingebor Sørensdatter. Faddere: Ole Larsens kone Gunild Maria Olsdatter, pigen Kirsten Larsdatter begge fra Herre, John Halvorsen, Thor Thomasen Bolvig, Carl Svendsen Elseth, Hans Andersen ibid.

30.08.1807: Karen Sophie fød 18de Aug, foreldre Peder Olsen i Ombosnæs og kone Mette Sophie Olsdatter. Faddere: Thor Gierseths kone Gunild Halvorsdatter, pigen Elisabeth Cornelliusdatter, Hans Jacob Hansen, Niels Nielsen alle fra Stathellet, Søren Andersen i Ombosnæs.

30.08.1807: Anne Maria fød 13de Aug, foreldre Ole Erechsen Moeeie og kone Mari Gulbrandsdatter. Faddere: Gunder Erechsen Moeeies kone Ingebor Hansdatter, pigen Anne Magrethe Gulbrandsdatter Døredahl, Tallach Levordsen Wissestadhagen, Amund Jacobsen Blegelien, Niels Aavaldsen Sætter.

30.08.1807: Confirmeret hiemmedøbt Mads, foreldre Tellev Olsen Sortebougen og kone Elisabeth Madsdatter. Faddere: Pigerne Margieth Kittelsdatter Berg, Anne Kirstine Tallachsdatter Schiærche, Serg. Erech Fiellestad, Arnald Madsen Sortebougen, Michel Hansen Sortedahl.

06.09.1807: Anders fød 29de Aug, foreldre Giert Andersen i Ombosnæs og kone Ingebor Gundersdatter. Faddere: Ole Gundersen Kaasens kone Thore Maria Thorsdatter, pigen Karen Aslachsdatter, Christopher Olsen, Thor Andersen alle i Ombosnæs, Isaach Gundersen Kaasen.

side 198-199.

13.09.1807: Confirmeret hiemmedøbt Marthe, foreldre Søren Pedersen i Langesund og kone Mette Maria Syvertsdatter. Faddere: Christen Evensens kone Magrethe Pedersdatter, pigen Kirsten Nielsdatter, John Siulsen, Hans Ancher, Thron Christensen.

20.09.1807: Hans fød 10de Sept, foreldre Niels Evensen Esse og kone Pernille Amundsdatter. Faddere: Ole Evensens kone Marthe Mannasedatter, pigen Sophie Maria Larsdatter, Søren Larsen alle fra Winnje, Søren Amundsen, Hans Amundsen begge fra Mellebye.

20.09.1807: Aase Maria fød 7de Sept, foreldre Torchild Anundsen Houchedahl og kone Anne Olsdatter. Faddere: Ole Larsen Hafredahls kone Inger Olsdatter, pigen Aaste Maria Larsdatter, Ole Biørnsen, Halvor Larsen alle fra Houchedahl, Thor Larsen Hafredahl.

27.09.1807: Kirsten fød 21de Sept, foreldre Niels Olsen vestre Glittum pg kone Helge Jensdatter. Faddere: Gullich Larsens kone Ingebor Christensdatter, pigen Anne Kirstine Thomasdatter, Gullich Larsen, Thor Larsen alle fra Glittum, Gunder Torgrimsen Busterød.

04.10.1807: Hans, foreldre Christopher Jacobsen Ancher i Langesund og kone Jøran Olsdatter. Faddere: Hans Olsens kone Ingebor Olsdatter, pigen Karen Hansdatter, Wilhelm Wejdenauer, Ole Olsen Snedker, Hans Ancher.

11.10.1807: Mathias fød 1te Oct, foreldre Jens Mathisen Ødelund og kone Mari Tallachsdatter. Faddere: Hans Tellefsens kone Ellen Thomasdatter, pigen Helge Tallachsdatter, Tallach Aanesen, Arnald Madsen, Isaach Knudsen alle fra Sortebougen.

11.10.1807: Kari fød 1te Oct, foreldre John Biørnsen Dallene under Rørholdt og kone Christenze Jørgensdatter. Faddere: Rollev Olsens kone Inger Kittelsdatter, pigen Inger Mortensdatter begge fra Svarvekiær, Ole Biørnsen Roslandeie, Thord Knudsen Findmarkeie, Halvor Biørnsen Rørholdteie.

11.10.1807: Ingebor Maria fød 28de Aug, foreldre Gunder Nielsen Thorsdahl og kone Marthe Syversdatter. Faddere: Hans Eliasens kone Gunild Evensdatter, pigen Inger Jonsdatter, Hans Abrahamsen, Søren Amundsen alle fra Høen, Simen Joensen Thorsdahl.

11.10.1807: Confirmeret hiemmedøbt Karen Sophie fød 28de Sept, foreldre Niels Hansen i Stathellet og kone Lispeth Isaachsdatter. Faddere: Thor Nielsens kone Ingebor Kirstine Gresdatter, pigen Mette Maria Hansdatter, Johan Olsen, Hans Jacob Hansen alle i Stathellet, Jens Eliasen søndre Rogn.

18.10.1807: Ole fød 6te Oct, foreldre Biørn Bradtsen Fillestad og kone Bergiethe Olsdatter. Faddere: John Andersens kone Kirstine Isaachsdatter, pigen Marthe Andersdatter, Søren Hansen alle fra Rogn, Claus Hansen Giømble, Lars Winjestranden.

18.10.1807: Confirmeret hiemmedøbt Lars fød 12te Oct, foreldre Hans Thorsen Høen og kone Kirsten Tostensdatter. Faddere: Hans Abrahamsen Høens kone Pernille Simensdatter, pigen Anne Magrethe Tostensdatter, Jacob Tostensen begge fra Rugtvedt, Hans Abrahamsen, Søren Amundsen begge fra Høen.

01.11.1807: Søren fød 17de Oct, foreldre Gunder Jacobsen Schiærche og kone Kirsten Maria Sørensdatter. Faddere: Gunder Hansens kone Berthe Maria Jacobsdatter, pigen Anne Maria Sørensdatter, Isaach Christensen alle fra Bamble, Simen Sørensen Sødtholdt, Søren Sørensen nordre Rørholdt, Ole Jacobsen Linna.

15.11.1807: Niels, foreldre Christen Andersen Søemand i Langesund og kone Maren Margrethe Christensdatter. Faddere: Lars Amundsens kone Marthe Isaachsdatter, pigen Kirstine Maria Andersdatter, Peder Brynildsen, Thron Christensen, Gunvold Sørensen Bahnen.

22.11.1807: Gunild Maria fød 13de Nov, foreldre Tellev Erechsen Riis i Stathellet og kone Anne Maria Hansdatter. Faddere: Søren Thorsens kone af Langesund Anne Hellene Hansdatter, pigen Ellen Maria Christensdatter, Jens Eliasen begge fra Kiellestad, Ole Thorsen, Niels Knudsen begge i Stathellet.

29.11.1807: Kirstine Maria fød 18de Nov, foreldre Søren Sørensen Rørholdt nordre og kone Susanne Larsdatter. Faddere: Arnald Larsen Rørholdts kone Maria Simonsdatter, pigen Anne Maria Sørensdatter Bamble, Jacob Andersen søndre Rørholdt, Lars Tostensen Moe, Arnald Simondsen Fæseth.

05.12.1807: Maren Severine fød 28de Nov, foreldre afgangne Syvert Olsen i Stathellet og kone Anne Maria Isaachsdatter. Faddere: John Andersen Rogns kone Kirstine Isaachsdatter, pigen Marthe Maria Amundsdatter, Niels Isaachsen begge fra Wissestad, Tallach Levordsen Hagene, Johan Becher i Stathellet.

06.12.1807: Inger Andrea, foreldre Ole Hansen Bagge i Langesund og kone Ingebor Andersdatter. Faddere: Rasmus Larsens kone Berthe Maria Pedersdatter, pigen Amborg Isaachsdatter, Thron Christensen, Michel Sørensen Bahnen, Christen Halvorsen.

13.12.1807: Lars Peter fød 29de Nov, foreldre Ole Larsen i Stathellet og kone Ingebor Johnsdatter. Faddere: Jens Johnsen Eegs kone Anne Isaachsdatter, pigen Anne Christensdatter, Ole Thorsen begge af Stathellet, Jens Johnsen, Isaach Johnsen begge fra Eeg.

13.12.1807: Torger fød 30te Nov, foreldre Aane Tostensen Nyesteen og kone Boel Kirstine Bæruldsdatter. Faddere: Lars Nielsen Nyesteens kone Maria Pedersdatter, pigen Ingebor Maria Aasoldsdatter Udgaarden, Tosten Aanesen Tinnerholdt, Amund Tostensen Breche, Niels Peter Johannesen Nyesteenstranden.

13.12.1807: Torbiørn fød 1te Dec, foreldre Peder Sørensen Masterød og kone Jøran Torbiørnsdatter. Faddere: Torbiørn Huuldallens kone fra Sannichedahl Anne Hansdatter, pigen Anne Simonsdatter Trosbye, Thor Knudsen Findmarkeie, Ole Abrahamsen Udgaarden, Ole Nielsen Breche.

13.12.1807: Anne Hellene fød 2den Dec, foreldre Lars Thronsen søndre Rogn og kone Berthe Maria Larsdatter. Faddere: Hans Larsen østre Stoches kone Sara Christophersdatter, pigen Sophie Maria Larsdatter,Søren Larsen, Hans Amundsen alle fra Winje, Thor Evensen Rogn.

13.12.1807: Inger Maria fød 28de Nov, foreldre Jacob Michelsen Linna og kone Karen Madsdatter. Faddere: Gunder Hansen Bambles kone Berthe Maria Jacobsdatter, pigen Sara Hansdatter Findahl, Kield Andersen, John Olsen begge fra Linna, Gunder Jacobsen Schiærche.

13.12.1807: Anne Magrethe fød 26de Nov, foreldre Lars Amundsen Grummestad og kone Kari Johnsdatter. Faddere: Lars Johnsen nedre Schougens kone Ingebor Olsdatter, pigen Anne Johnsdatter ibid, Kittel Olsen Hasleeie, Jens Wraalsen Fostvedt, Rasmus Larsen Grummestad.

26.12.1807: Mette Kirstine, foreldre Jørgen Nielsen Smed i Langesund og kone Anne Kirstine Olsdatter. Faddere: Christopher Olsens kone Inger Kirstine Larsdatter, pigen Ingebor Maria Isaachsdatter Buer, Christian Iversen, Hans Sørensen, John Hansen Melbye.

26.12.1807: Lars, foreldre Ole Larsen Salen og kone Anne Hansdatter. Faddere: Peder Thorsen Salens kone Inger Mortensdatter, pigen Anne Maria Andersdatter, Christopher Olsen i Ombosnæs, Anders Nielsen Eeg, Halvor Halvorsen Barfod.

side 200-201.

01.01.1808: Poul fød 27de Dec, foreldre Ole Nielsen i Stathellet og kone Johanne Magrethe Poulsdatter. Faddere: Hans Ottesens kone Berthe Sophie Jensdatter, pigen Anne Maria Thorsdatter, Isaach Jørgensen Giømble, Lars Tallachsen, Niels Knudsen alle i Stathellet.

10.01.1808: Aase Maria fød 1te Jan, foreldre Syvert Andersen Asdahlstranden og kone Mette Maria Hansdatter. Faddere: Erech Tellevsen Asdahl-Rønningens kone Aase Isaachsdatter, pigen Mari Iversdatter Schiørsvigen, Niels Tengelsen Grava, Jacob Olsen ibid alle fra Ejdanger, Jacob Hansen Asdahlstranden.

10.01.1808: Kirsti Hellene fød 1te Jan, foreldre Johan Becher Olsen i Stathellet og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Halvor Haraldsen Grasmyhrs kone Aase Maria Simonsdatter, pigen Marthe Maria Amundsdatter, Niels Isaachsen begge fra Wissestad, Isaach Amundsen Rønholdt, Isaach Cornelliusen i Stathellet.

10.01.1808: Karen fød 5te Jan, foreldre Harald Andersen i Stathellet og kone Marthe Johansdatter. Faddere: Johan Justesens kone Aase Maria Johnsdatter, pigen Mette Maria Hansdatter, Isaach Jørgensen Giømble, Hans Jacob Hansen, Peder Olsen alle i Stathellet.

17.01.1808: Ole fød 5te Jan, foreldre Giert Olsen Linna-Rønningen og kone Helie Michelsdatter. Faddere: Thor Jensen Gierseths kone Gunild Halvorsdatter, pigen Marthe Magrethe Hansdatter Findahl, Ole Andersen, Anders Olsen begge fra Linna-Rønningen, Mads Michelsen Midgaarden.

22.01.1808: Confirmeret hiemmedøbt Ingebreth Marcus fød 17de Jan, foreldre Lars Tallachsen i Stathellet og afdøde kone Inger Maria Nielsdatter. Faddere: Peder Pauses kone fra Porsgrund Anne Lisse Paus, pigen Friderica Susanne Gundersen, Thor Nielsen, Ole Larsen, Hans Jacob Hansen alle fra Stathellet.

31.01.1808: Sara Marine fød 17de Jan, foreldre Ole Larsen Hafredahl og kone Inger Olsdatter. Faddere: Amund Thorsen Hafredahls kone Anne Andersdatter, pigen Inger Larsdatter Houchedahl, Thor Larsen Hafredahl, Diderich Olsen vestre Tveten, Isaach Andersen Rønholdt.

07.02.1808: Anund fød 24de Jan, foreldre Jørgen Jørgensen vestre Brevig og kone Sigri Anundsdatter. Faddere: Enken Marthe Brøndsted, pigen Elisabeth Jacobsdatter, Niels Hansen Brøndsted alle fra vestre Brevig, Anund Tellevsen, Erech Jørgensen begge fra østre Brevig.

07.02.1808: Ole fød 26de Jan, foreldre Lars Ellingsen Findmark og kone Kirsten Ellingsdatter. Faddere: Jørgen Evensen vestre Tvetens kone Kari Larsdatter, pigen Anne Simonsdatter Trosbye, Elling Olsen Tvetereij fra Sannichedahl, Knud Halvorsen Kiørestad, Peder Ellingsen Findmark.

07.02.1808: Maren Kirstine fød 20de Jan, foreldre Arnald Madsen Sortebougen og kone Kari Torchildsdatter. Faddere: Lars Andersens kone Maria Rasmusdatter, pigen Leene Hansdatter, Zacarias Andersen alle fra Sortedahl, Søren Tellevsen Klep, Even Hellechsen Garstad.

07.02.1808: Anne Kirstine fød 3de Febr, foreldre Torchild Gundersen Sortebougen og kone Ingebor Bartholomeusdatter. Faddere: Gunder Jacobsen Schiærches kone Kirsten Maria Sørensdatter, pigen Berthe Mathea Christensdatter, Michel Hansen begge fra Sortedahl, Lars Nielsen Berg, Thor Amundsen Schiærche.

13.02.1808: Claus fød 7de Febr, foreldre Niels Clausen Aabye og kone Dorthe Thorsdatter. Faddere: Henrich Clausen Giømbles kone Else Thorsdatter, pigen Stine Andrea Thorsdatter, Gunder Gundersen begge fra Asvald, Elling Clausen Rønholdt, Ejlert Clausen Aabye.

14.02.1808: Aleth Kirstine, foreldre Lorents Olsen Midgaardstranden og kone Gienichen Nielsdatter. Faddere: Johan Olsens kone Leene Petersdatter, pigen Karen Pedersdatter, Erech Olsen alle i Stathellet, Gunder Svendsen, Ole Svendsen begge fra Krabberødstranden.

21.02.1808: Kittel fød 2den Febr, foreldre Kittel Olsen Hasleeie og kone Marthe Johnsdatter. Faddere: Lars Johnsen vestre Schougens kone Ingebor Olsdatter, pigen Ingebor Olsdatter, Ole Jacobsen begge fra Hasleeie, Amund Nielsen Fossum, Niels Madsen vestre Fossum.

21.02.1808: Kirsten Larine fød 13de Febr, foreldre Sergiant Christen Andersen Wingereij i Ombosnæs og kone Kari Halvorsdatter. Faddere: Anders Gierestads kone Gunild Maria Andersdatter, pigen Kirsten Andersdatter, Skipper Niels Holmen, Thor Andersen alle i Ombosnæs, Anders Andersen Gierestad.

21.02.1808: Confirmeret hiemmedøbt Torgius, foreldre Ole Tellevsen Rørholdteie og kone Aase Mortensdatter. Faddere: Enken Anne Biørnsdatter Løvaasen under Moe, pigen Inger Mortensdatter Svarvekiær, Lars Christensen Winjestranden, Ole Olsen Løvaasen, Lars Larsen Langsend.

28.02.1808: Halvor fød 24de Febr, foreldre Peder Halvorsen Kragetvedt under Moe og kone Johanne Taraldsdatter. Faddere: Halvor Henrichsens kone Inger Pedersdatter, pigen Berthe Halvorsdatter begge fra Moe, Ole Larsen Hafredahl, Erech Hansen Moeeie, Amund Jacobsen Blegelien.

28.02.1808: Jens fød 20de Febr, foreldre Ole Thorsen Rognstranden i Stathelle og kone Mari Jansdatter. Faddere: Konen Maren Maria Torchildsdatter fra Brevig, pigen Anne Mallene Gierdrum, Ole Larsen, Tellev Erechsen, Jens Eliasen alle i Stathellet.

28.02.1808: Marthe Magrethe fød 18de Febr, foreldre Biørn Olsen i Stathellet og kone Anne Pedersdatter. Faddere: Ole Larsens kone Ingebor Johnsdatter, pigen Gunild Maria Pedersdatter Taule, Lars Christensen alle i Stathellet, Jens Olsen Esse, Gunder Olsen Midgaardstranden.

28.02.1808: Uægte drengebarn kaldet Johan Christian født paa Fostvedteie af een pige ved navn Anne Kirstine Andersdatter fra Tønsberg, efter hendes angivelse er barnefaderen en svenske ved navn Børre Olsen, som efter hendes sigende var i arbeijde eller tieneste hos hr. Hans Holm i Brevig, hvor hun blev besvangret. Faddere: Abraham Anundsen Fostvedteies kone Thone Mortensdatter, pigen Marthe Gullichsdatter, Ole Christensen, Anders Brynildsen, Gunder Larsen alle i Bamble præstegaard.

06.03.1808: Niels, foreldre Erech Olsen i Stathellet og kone Helie Nielsdatter. Faddere: Ole Nielsens kone Johanne Magrethe Povelsdatter, pigen Aaste Maria Pedersdatter, Lorents Olsen Midgaardstranden, Ole Cornelliusen Stathellet, Jens Elliasen Rogn.

06.03.1808: Karen Kirstine, foreldre Ole Nielsen Høgg i Langesund og kone Inger Isaachsdatter. Faddere: Niels Nielsens kone Mari Isaachsdatter, pigen Kirsten Nielsdatter, Niels Jensen Høgg, Torgius Isaachsen, Peder Brynildsen.

13.03.1808: Uægte barn Jens fød 7de Martii af pigen Marthe Hansdatter Grobstoch. Til barnefader har hun udlagt ungkarl og soldat Jens Olsen Dahl af det Bambleske hr. Capitaine v. Pohlmanns Compagnie. Faddere: Niels Olsen Svindlands kone Inger Kittelsdatter, pigen Ingebor Joensdatter, Joen Jacobsen? Holte, Niels Amundsen Dahl, Torger Hansen Grobstoch.

20.03.1808: Elise Alethe fød 8de Martii, foreldre Zacharias Andersen øvre Sortedahl og kone Kirsten Maria Eliasdatter. Faddere: Amund Halvorsen øvre Asdahls kone Kirsten Maria Halvorsen, pigen Leene Hansdatter Sortedahl, Elias Hansen Tveten paa Strand, Even Andersen, Thor Andersen Tangevold.

20.03.1808: Grethe Kirstine fød 8de Martii, foreldre Lars Hansen øvre Schougeneie og kone Kari Johnsdatter. Faddere: Isaach Olsen øvre Schougens kone Anne Lispeth Hansdatter, pigen Berthe Maria Hansdatter, Hans Larsen begge fra Schougeneie, Peter Nielsen Bambleeie, Knud Tostensen Tinnerholdt.

23.03.1808: Anne Maria fød 18de Martii, foreldre Tellev Anundsen Tinnerholdt under Breche og kone Marthe Andersdatter. Faddere: Ole Jensen Esses kone Ingebor Rasmusdatter, pigen Kari Olsdatter ibid, Hans Sørensen Rogn, Tosten Aanesen Tinnerholdt, Even Torbiørnsen Schougen.

03.04.1808: Christen fød 25de Martii, foreldre Peder Thronsen nedre Asdahl og kone Sigri Christensdatter. Faddere: Ole Thronsen Bielets kone Anne Isaachsdatter, pigen Magdalene Jacobea Arrøe Asdahl øvre, Thron Christensen, Niels Thronsen begge fra Rønholdt, Jens Olsen Esse.

side 202-203.

10.04.1808: Niels fød 1te April, foreldre Ole Nielsen Schougstad og kone Margieth Erechsdatter. Faddere: Gunder Hansen Bambles kone Berthe Maria Jacobsdatter, pigen Karen Maria Halvorsdatter Kiellestad, Isach Christensen, Gunder Hansen, Ansteen Amundsen alle fra Bamble.

14.04.1808: Jacob fød 6te April, foreldre Hans Jacobsen Midrogn og kone Ingebor Olsdatter. Faddere: Frants Jacobsen Bierchøens kone Maria Thorsdatter, pigen Aslaug Torbiørnsdatter, Hans Sørensen begge fra Midrogn, Lars Hansen Winje, Frants Jacobsen Bierchøen.

15.04.1808: Confirmeret hiemmedøbt Maren Sirene, foreldre Svend Arvesen i Langesund og kone Sigri Svendsdatter. Faddere: Niels Jensen Høegs kone Karen Svendsdatter, pigen Kirsten Nielsdatter, Niels Jensen Høgg, Even Olsen Dahl, Peder Rollefsen.

18.04.1808: Hans Jacob, foreldre Augustinus Hansen i Langesund og kone Mette Dorthe Andersdatter. Faddere: Isach Andersens kone Maren Nielsdatter, pigen Karen Hansdatter, Henrich Pedersen, John Hansen Mellebye, Jens Diderichsen Moss.

18.04.1808: Uægte barn Johanne Hellene fød af pigen Johanne Maria Johannesdatter der har efter hendes bekiendelse avlet same med manden Ole Olsen Berg Blikkenslager, der i følge med hende ere komne hid til Langesund for omtrent 7 uger siden og siger sig at være fra Risøer dog uden at Have noget pas eller rettighed at forreviise og er nu det 2det lejermaal disse har begaaet med hinanden. Faddere: Hans Øygaardens kone Inger Povelsdatter, pigen Berthe Maria Sørensdatter, Thor Gullichsen Torp, Christen Olsen tømmermand, Christen Halvorsen alle av Langesund.

24.04.1808: Jørgen fød 17de April, foreldre Erech Jørgensen østre Brevig og kone Aase Anundsdatter. Faddere: Jørgen Jørgensens kone Sigri Anundsdatter, pigen Sigri Jørgensdatter, Anund Tellevsen, Ellev Anundsen alle fra Brevig-Stranden, Claus Nielsen Kiønøen.

01.05.1808: Ingebor Maria fød 28de April, foreldre Henrich Clausen Giømble og kone Else Thorsdatter. Faddere: Niels Clausen Aabyes kone Dorthe Thorsdatter, pigen Stine Andrea Thorsdatter Asvald, Elling Clausen Rønholdt, Ejlert Clausen Aabye, Jørgen Hansen Giømble.

01.05.1808: Mette Kirstine fød 9de April, foreldre Lars Tostensen Moe og kone Anne Pedersdatter. Faddere: Halvor Henrichsens kone Inger Pedersdatter, pigen Berthe Halvorsdatter begge fra Moe, Hans Abrahamsen Høen, Ole Halvorsen Udgaarden, Isaach Olsen øvre Schougen.

08.05.1808: Andreas Schoue, foreldre Torjus Isaachsen i Langesund og kone Birthe Magrethe Andreasdatter. Faddere: Niels Nielsens kone Maren Isaachsdatter, pigen Inger Maria Jansdatter, Ole Nielsen Høgg, Ole Hansen Lods, Iver Isaachsen Arøe.

13.05.1808: Even fød 7de Maii, foreldre Thor Evensen nordre Rogn og kone Marthe Magrethe Jensdatter. Faddere: Ole Evensens kone Marthe Manassedatter, pigen Sigri Evensdatter, Søren Andersen alle fra Winje, Joen Andersen, Lars Thronsen begge fra Rogn.

15.05.1808: Lars fød 10de Maii, foreldre Arnald Simonsen Fæseth og kone Anne Larsdatter. Faddere: Arnald Larsen Rørholdts kone Maria Simonsdatter, pigen Sophie Maria Johnsdatter Thorsdahl, Christen Simonsen Hafredahl, Isach Simonsen Fæseth, Harald Halvorsen Grasmyhr.

15.05.1808: Maren Sophie fød 12te Maii, foreldre Kield Nielsen østre Brevig og kone Else Maria Evensdatter. Faddere: Jørgen Jørgensens kone Sigri Anundsdatter, pigen Marthe Erechsdatter, Aasold Nielsen, Ellev Anundsen alle fra Brevig-Stranden, Torbiørn Olsen Svindland.

15.05.1808: Confirmeret hiemmedøbt Sidselle, foreldre Jens Torchildsen Hofsteen og kone Berthe Halvorsdatter. Faddere: Pigerne Sidselle Halvorsdatter Giesholdteie av Solum, Thore Nielsdatter Nenseth, Hans Larsen Schougeneie, Lars Olsen øvre Schougen, Halvor Hansen Giesholdt af Solum.

15.05.1808: Uægte Gurine, foreldre pigen Anne Maria Sørensdatter Bamble som har udlagt til barnefader gift mand Gunder Hansen Bamble. Faddere: Simon Sørensen Sødtholdts kone Ingebor Maria Amundsdatter, pigen Jøran Larsdatter Bamble, Hans Abrahamsen Høen, Hans Amundsen Winje, Aage Larsen Rørholdt.

22.05.1808: Hans fød 10de Maii, foreldre Thor Gundersen Garstad og kone Ingebor Hansdatter. Faddere: Isaach Tellefsen Bergs kone Taran Maria Johnsdatter, pigen Sara Hansdatter, Anders Hansen begge fra Findahl, Isaach Tellefsen Berg, Gunder Gundersen Asvald.

29.05.1808: Ole fød 18de Maii, foreldre Isaach Olsen øvre Schougen og kone Anne Lispet Hansdatter. Faddere: Ole Taraldsen Wiigs kone Kirsten Hansdatter, pigen Thore Nielsdatter Nenseth, Ole Taraldsen Wiig, Ole Olsen øvre Schougen, Jens Isaachsen Rosland.

29.05.1808: Torine fød 24de Maii, foreldre afgangne Torgius Nielsen Døredahl og kone Inger Maria Evensdatter. Faddere: Diderich Tvetens kone Ragnild Nielsdatter, pigen Maria Torgiusdatter Døredahl, Jørgen Evensen, Diderich Olsen begge fra vestre Tveten, Jens Kittelsen Svarvekiær.

29.05.1808: Confirmeret hiemmedøbt Niels Jacob fød 22de Maii, foreldre Amund Nielsen Fossum og kone Mari Nielsdatter. Faddere: Lars Grummestads kone Kari Johnsdatter, pigen Gunild Nielsdatter Fossum, Lars Mortensen Fostvedt, Ole Abrahamsen Udgaarden, Jens Olsen Hasleeie.

05.06.1808: Christen fød 3de Junii, foreldre Ole Abrahamsen Udgaarden og kone Gunild Christensdatter. Faddere: Isaach Abrahamsen Roslands kone Berthe Olsdatter, pigen Karen Christensdatter Biercheseth, Hans Abrahamsen Høen, Isaach Abrahamsen Rosland, Isach Hansen Udgaarden.

05.06.1808: Boel Sophie fød 1te Junii, foreldre Søren Amundsen Mellebye og kone Inger Maria Simonsdatter. Faddere: Amund Melbyes kone Boel Magrethe Christensdatter, pigen Maria Jacobsdatter, Jacob Christensen begge fra Hafsund, Niels Evensen Esse, Hans Amundsen Mellebye.

05.06.1808: Confirmeret hiemmedøbt Hans Peter, foreldre Johan Friderich Hemming i Ombosnæs og kone Mallene Erichsdatter. Faddere: Michel Hafreagers kone Anne Maria Thorsdatter, pigen Leene Hansdatter Sortedahl, Gunder Jacobsen Schiærche, Jacob Joensen Sødtholdt, Michel Hansen Sortedahl.

19.06.1808: Aase Maria fød 13de Junii, foreldre Lars Nielsen Nyesteen og kone Maria Pedersdatter.. Faddere: Amund Larsen Nyesteeneies kone Anne Nielsdatter, pigen Thore Maria Olsdatter Svindland, Thomas Pedersen Glittum, Ole Nielsen Breche, Peder Jørgensen Wissestadhagen.

19.06.1808: Confirmeret hiemmedøbt Halvor, foreldre Berent Halvorsen Moeeie og kone Helvig Maria Larsdatter. Faddere: Tallach Levordsen Wissestadhagens kone Anne Hansdatter, pigen Aslaug Larsdatter Moeeie, Aavald Torgersen Sætter, Ephraim Guttormsen Rørholdteie, Biørn Larsen Moeeie.

19.06.1808: Confirmeret hiemmedøbt Niels uægte fød 8de Junii af pigen Anne Catharine Christensdatter Bambleeie, som har udlagt til barnefader ungkarl Peter Nielsen Bambleeie. Faddere: Pigerne Mari Christensdatter Bambleeie, Anne Catharine Nielsdatter fra Herre, Christen Christensen Bambleeie, Amund Larsen, Niels Amundsen begge fra Nyesteeneie.

03.07.1808: Ole fød 27de Junii, foreldre Niels Aslesen Bierchesetheie og kone Margieth Aanesdatter. Faddere: Niels Aabyes kone Dorthe Thorsdatter, pigen Marthe Maria Tallachsdatter Bamble, Tellev Anundsen Tinnerholdt, Ole Mortensen, Knud Anundsen begge fra Bierchesetheie.

10.07.1808: Hans Jacob fød 2den Julii, foreldre Ole Olsen Møller Aabyeeie og kone Guri Magrethe Hansdatter. Faddere: Niels Linnes kone fra Udgaarden Maren Kirstine Linne, pigen Marthe Oline Hansdatter Lille Breche, Ole Johannesen, Lorents Olsen begge fra Aabyeeie, Ole Nielsen Breche.

side 204-205.

17.07.1808: Ole Johannes, foreldre Jonas Olsen Møller Røjert i Langesund og kone Sara Sørensdatter. Faddere: Hans Jensen Øygaardens kone Inger Povelsdatter, pigen Allith Maria Gierdrum, Ole Johannesen Aabyeeie, Even Torbiørnsen, Jens Eliasen.

31.07.1808: Anne Maria fød 26de Julii, foreldre Peder Pedersen i Ombosnæs og kone Anne Magrethe Thorsdatter. Faddere: Thor Jensen Gierseths kone Gunild Halvorsdatter, pigen Thore Magrethe Evensdatter, Torchild Anundsen begge fra Tangevold, Hans Monsen Ombosnæs, Halvor Christophersen østre Stoche.

06.08.1808: Ingebor Karine fød 29de Julii, foreldre Anders Hansen Findahl og kone Mette Kirstine Johannesdatter. Faddere: Thor Garstads kone Ingebor Hansdatter, pigen Sara Hansdatter Findahl, Simon Sørensen, Lars Johnsen begge fra Sødtholdt, Thor Gundersen Garstad.

07.08.1808: Hans, foreldre Svend Erechsen i Langesund og kone Mari Hansdatter. Faddere: Lars Olsen Hallens kone Kierstie Larsdatter, pigen Anne Maria Andersdatter, Hans Olasen Hugger, Lars Thorsen Torp, Ole Andersen.

14.08.1808: Lars fød 10de Aug, foreldre Claus Hansen Giømble og kone Kirsten Maria Hansdatter. Faddere: Enken Anne Clausdatter, pigen Marthe Magrethe Hansdatter, Henrich Clausen alle fra Giømble, Michel Hansen, Anbders Hansen alle fra Sortedahl.

21.08.1808: Live Kirstine 13de Aug, foreldre Ole Andersen Wingereije og kone Aaste Maria Olsdatter. Faddere: Christen Wingereijes kone Kari Halvorsdatter, pigen Kirsten Andersdatter begge fra Ombosnæs, Gunuld Osmundsen Flotten, Anders Andersen Gierestad, Ole Jacobsen Linna.

04.09.1808: Thron fød 1te Sept, foreldre Jens Thronsen Rønholdt og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Christen Thronsen Fæseths kone Anne Maria Larsdatter, pigen Christine Maria Nielsdatter, Niels Christensen begge fra vestre Stoche, Thron Christensen, Niels Thronsen begge fra Rønholdt.

11.09.1808: Aaste Maria fød 3de Sept, foreldre Isaach Abrahamsen Rosland og kone Berthe Olsdatter. Faddere: Ole Udgaardens kone Gunild Christensdatter, pigen Anne Magrethe Isaachsdatter, Jens Isaachsen begge fra Rosland, Ole Abrahamsen Udgaarden, Isaach Olsen øvre Schougen.

18.09.1808: Lars, foreldre Hans Larsen i Langesund og kone Dorthe Isaachsdatter. Faddere: Lars Rønningens kone fra Stathellet Anne Magrethe Torchildsdatter, pigen Karen Maria Christensdatter Gietterøen, Torgius Isaachsen, Niels Nielsen, Iver Isaachsen Arøe.

25.09.1808: Hans Jacob fød 14de Sept, foreldre Amund Jacobsen Rachestad og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Enken Marthe Brøndsetd, pigen Elisabeth Jacobsdatter, Aasold Nielsen, Kield Nielsen alle fra Brevig-Stranden, Søren Andersen Busterød.

25.09.1808: Mar fød 15de Sept, foreldre Isaach Nielsen Bache og kone Ingerie Halvorsdatter. Faddere: Torbiørn Huuldalens kone af Sannichedahl Anne Hansdatter, pigen Anne Halvorsdatter Bache, Ole Knudsen Gonge, Aavald Torgersen Sætter, Lars Knudsen Døredahl.

25.09.1808: Karen Maria fød 16de Sept, foreldre Arnald Pedersen Houchedahl og kone Ingebor Torgiusdatter. Faddere: Tallach Hagens kone Anne Hansdatter, pigen Inger Larsdatter, Halvor Larsen begge fra Houchedahl, Christen Simonsen Hafredahl, Isaach Amundsen Rønholdt.

06.10.1808: Jacob fød 1te Oct, foreldre Halvor Pedersen Midrognseie og kone Sigri Andersdatter. Faddere: Lars Larsen Blegebakkens kone Aaste Hansdatter, pigen Aslaug Torbiørnsdatter Rogn, Anders Torgiusen Waag, Abraham Amundsen Esse, Halvor Larsen Houchedahl.

09.10.1808: Ingebor Maria, foreldre Thor Olsen Moe i Langesund og kone Maren Catharine Kiøstolfsdatter. Faddere: Niels Christensens kone Kirsten Olsdatter Neflunghavn, pigen Ingebor Maria Andersdatter, Hans Olsen Hugger, Jens Eliasen alle af Langesund, Torger Olsen af Stathellet.

16.10.1808: Amund fød 9de Oct, foreldre Simon Sørensen Sødtholdt og kone Ingebor Maria Amundsdatter. Faddere: Hans Amundsen Winjes kone Pernille Larsdatter, pigen Anne Maria Sørensdatter Bamble, Gunder Jacobsen Schiærche, Søren Sørensen Rørholdt, Jens Thorsen Gierseth.

23.10.1808: Thor fød 13de Oct, foreldre Biørgov Thovsen Midgaardseie og kone Mari Gundersdatter. Faddere: Anders Gierestads kone Gunild Maria Andersdatter, pigen Anne Magrethe Tostensdatter, Jacob Tostensen, Søren Gundersen alle fra Rugtvedt, Isaach Gundersen Kaasen.

06.11.1808: Gunder fød 22de Oct, foreldre Niels Hansen Wissestad og kone Anne Maria Gundersdatter. Faddere: Niels Isaachsens kone Ingebor Hansdatter, pigen Ingebor Nielsdatter, Niels Isaachsen alle fra Wissestad, Niels Peter Johannesen Nyesteeneie, Tollach Levordsen Wissestadhagen.

06.11.1808: Uægte Hans fød af gift kone Inger Magrethe Nicolaidatter i Ombosnæs hvis mand Jørgen Tychesen for nogen aar siden skal være udreist til søes og formeenes at være udenlands. Paa præstens spørgsmaal til fadderne om hvem hun har udlagt til barnefader, angav konen som bar barnet en person ved navn Rasmus Nielsen, men sagte derhos at hun hverken kiendte denne person eller viste hvor han hørte hiemme. Faddere: Ole Rusces kone fra Ombosnæs Torbor Rusch, pigen Alith Larsdatter Stathellet, Amund Christensen Winje, Abraham Amundsen Esse, Aasold Nielsen østre Brevig.

13.11.1808: Lars, foreldre Christopher Larsen i Stathellet og kone Aase Kittelsdatter. Faddere: Tellev Erechsens kone Anne Maria Hansdatter, pigen Karen Maria Hansdatter, Jens Christensen, Ole Hansen alle af Stathellet, Ole Pedersen Kiellestad.

side 206-207.

04.12.1808: Confirmeret hiemmedøbte Marthe Christentze, foreldre Skipper Hans Paus i Stathellet og Mad. Karen Paus. Faddere: Barnets moder Karen Paus, pigen Fridericha Susanne Gundersdatter, Gunder Jørgen Nyebroe, Hans Jacobsen alle fra Stathellet, Lars Tallachsen ibid.

11.12.1808: Peder, foreldre Hans Jacob Olsen av Langesund og kone Cathrine Olsdatter. Faddere: Ole Pedersens kone Sophie Olsdatter, pigen Elen Jørgine Olsdatter, Østejen Knudsen alle i Langesund, Torger Olsen Stathellet, Jørgen Hansen Giømble.

11.12.1808: Confirmeret hiemmedøbt Ole Peter, foreldre Johan Olsen i Stathellet og kone Leene Maria Petersdatter. Faddere: Hans Olsens kone i Langesund Ingeborg Olsdatter, pigen Aaste Pedersdatter, Peder Jespersen begge i Stathellet, Johan Olsen, Jens Eliasen begge fra Rogn.

25.12.1808: Aslaug Gurine fød 21de Dec, foreldre Hans Jacob Jacobsen Blegelien og kone Lispeth Isaachsdatter. Faddere: Ole Thronsen Bieleths kone Anne Isaachsdatter, pigen Karen Isaachsdatter, Jens Isaachsen begge fra Rosland, Isaach Simonsen Feseth, Amund Jacobsen Blegelien.

26.12.1808: Lars, foreldre Røjert Christian Hansen i Langesund og kone Anne Magrethe Nielsdatter. Faddere: Hans Anchers kone Jørild Hansdatter, pigen Bergiethe Christensdatter, Wilhelm Wejdenauer, Ole Rolfsen Nuestad, Østejen Knudsen i Langesund.

14.01.1809: Berthe Maria fød 7de Jan, foreldre Arnald Larsen nordre Rørholdt og kone Maria Simonsdatter. Faddere: Søren Rørholdts kone Susanne Larsdatter, pigen Kari Olsdatter Esse, Christen Simonsen Hafredahl, Aage Larsen Rørholdt, Harald Halvorsen Grasmyhr.

22.01.1809: Abraham fød 15de Jan, foreldre Gunuld Osmundsen Flotten og kone Anne Olsdatter. Faddere: Lars Larsens kone Aaste Hansdatter Blegebakken ved Brevig, pigen Anne Hansdatter Flotten, Ole Andersen Wingereij, Isaach Thorsen Schougen, Jens Thorsen Gierseth.

22.01.1809: Ole fød 13de Jan, foreldre Lars Olsen Evensvig og kone Aslaug Gullichsdatter. Faddere: Alberth Hansen Rognstrandens kone Walborg Jensdatter, pigen Marthe Andersdatter, Søren Hansen begge fra Rogn, Ole Larsen, Hans Olsen begge fra Evensvig.

29.01.1809: Aaste Maria, foreldre Hans Eliasen Høen og kone Gunild Evensdatter. Faddere: Hans Abrahamsen Høens kone Pernille Simonsdatter, pigen Sophie Maria Johnsdatter, Simon Johnsen, Even Johnsen alle fra Thorsdahl, Elias Hansen Tveten paa Strand.

05.02.1809: Anne Karine, foreldre Torger Olsen i Stathellet og kone Anne Maria Olsdatter. Faddere: Thor Olsen Moes kone Maren Cathrine Kiøstolfsdatter, pigen Ingebor Maria Andersdatter begge av Langesund, Thor Nielsen, Hans Jacobsen, Lars Tallachsen alle i Stathellet.

09.02.1809: Simon fød 27de Jan, foreldre Isaach Simonsen Feseth og kone Helge Maria Jacobsdatter. Faddere: Arnald Simonsen Øygaardens kone Anne Larsdatter, pigen Anne Maria Larsdatter Glittum, Christen Simonsen Hafredahl, Hans Jacob Jacobsen Blegelien, Arnald Simonsen Øygaarden.

19.02.1809: Ole fød 12te Feb, foreldre Lars Johnsen Schougen vestre og kone Ingebor Olsdatter. Faddere: Lars Amundsen Grummestads kone Kari Johnsdatter, pigen Anne Johnsdatter Schougen vestre, Lorents Olsen Aabyeeie, Ole Olsen Svindland, Rasmus Larsen Grummestad.

26.02.1809: Karen Sophie, foreldre Anders Torbiørnsen i Langesund og kone Elisabeth Maria Gierdrum. Faddere: Ole Olsens kone Anne Magrethe Svennungsdatter, pigen Aleth Magrethe Gierdrum, Søren Thorsen Torp, Even Olsen Dahl, Jens Eliasen Rogn alle av Langesund.

01.03.1809: Confirmeret hiemmedøbt Johanne Georgine, foreldre kiøbmand hr. Henrich Erboe i Langesund og kiæreste Mad. Gunild Maria Erboe. Faddere: Hr. Hans Andreas Pauses kiæreste Mad. B. D. Paus, jomfrue Mette Maria Borrelly, jomfrue Pernille Blom, hr. Lieutenant C. W. Borch, hr. Lieutenant C. L. Müllertz, kiøbmand hr. Simon Wrigth.

05.03.1809: Asper Karine fød 1te Martii, foreldre Elling Clausen Rønholdt og kone Inger Halvorsdatter. Faddere: Niels Clausen Aabyes kone Dorthe Thorsdatter, pigen Ingebor Halvorsdatter Udgaarden, Thron Christensen Rønholdt, Henrich Clausen Giømble, Ejlert Clausen Aabye.

18.03.1809: John fød 8de Martii, foreldre Jacob Halvorsen Blegelien og kone Karen Amundsdatter. Faddere: Hans Jacobsen Blegeliens kone Lispeth Isaachsdatter, pigen Anne Magrethe Isaachsdatter, Jens Isaachsen begge fra Rosland, Amund Jacobsen, Halvor Jacobsen begge fra Blegelien.

19.03.1809: Tvillinger kaldet Anders Svendsen og Aleth Maria, foreldre Skibscapt. Svend Andersen i Langesund og kone Mad. Maren Andersen. Faddere: Mad. Bolethe Wrigth og Mad. Karen Elisa Wrigth, jomfrue Hedevig Wejer, jomfrue Hedevig Linaae, hr. Leutnant Stenersen, hr. Leut. Borch, hr. Wisiteur Wisløff, kiøbmænderne Hans Andreas Paus, Amandus Paus, Lars Frøstrup.

19.03.1809: Halvor, foreldre Johan Becher i Stathellet og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Sivert Olsens enke Anne Maria Isaachsdatter, pigen Else Maria Jensdatter, Ole Nielsen, Ole Pedersen alle fra Stathellet, Halvor Haraldsen Grasmyhr.

side 208-209.

26.03.1809: Anne fød 18de Martii, foreldre Anders Andersen Gierestad og kone Gunild Maria Andersdatter. Faddere: Christen Wingereijs kone Kari Halvorsdatter, pigen Kirsten Andersdatter, Christen Wingereij alle fra Ombosnes, Ole Andersen Wingereij, John Olsen Linna.

16.04.1809: Peder Grees fød 1te April, foreldre Thor Nielsen i Stathellet og kone Ingeborg Kirstine Greesdatter. Faddere: Enken Anne Maria Isaachsdatter Stathellet, pigen Mallene Olsdatter, Ole Pedersen begge fra Kiellestad, Hans Jacobsen, Hans Jacob Hansen begge af Stathellet.

23.04.1809: Isaach, foreldre Ole Nielsen Høgg i Langesund og kone Inger Isaachsdatter. Faddere: Torgius Isaachsens kone Berthe Andreasdatter, pigen Dorthe Clarine Clausdatter, Niels Jensen Høgg, Ole Pedersen, Iver Isaachsen Arøe.

30.04.1809: Aase Sirene fød 25de April, foreldre Ellev Anundsen østre Brevig og kone Giertrud Maria Andersdatter. Faddere: Henrich Pedersens kone Ingeborg Anundsdatter, pigen Maria Torgiusdatter, Henrich Pedersen alle fra Langesund, Ole Larsen Aasland, Ole Olsen Svindland.

30.04.1809: Confirmeret hiemmedøbt uægte Ingebor Maria fød af Gunder Nielsen Thorsdahls kone Marthe Syvertsdatter. Konen som holdt barnet til daaben opgav barnefaderen at være Zacarias Simonsen Bamble. Faddere: Ole Olsen Høenseies kone Marthe Olsdatter, pigen Marthe Maria Tallachsdatter Bamble. I mangel af mandefaddere anføres næst ovenstaaende Henrich Pedersen av Langesund, Ole Larsen Aasland, Ole Olsen Svindland.

21.05.1809: Anders fød 17de Maii, foreldre Bæruld Torgiusen vestre Waag og kone Aaste Maria Larsdatter. Faddere: Abraham Esses kone Berthe Torgiusdatter, pigen Kari Larsdatter, Halvor Larsen begge fra Houchedahl, Knud Larsen Kiørestad, Aage Olsen Bresand.

21.05.1809: Confirmeret hiemmedøbt Mallene fød 20de April, foreldre Niels Jacobsen Nenseth og kone Gunild Jensdatter. Faddere: Svend Nenseths kone Anne Larsdatter, pigen Ingebor Svendsdatter ibid, Ole Taraldsen Wiig, Lars Arvesen Hofsteen, Ole Olsen Schougen øvre.

25.06.1809: Ragnild, foreldre Ole Larsen i Langesund og kone Gunild Isaachsdatter. Faddere: Henrich Pedersens kone Ingeborg Anundsdatter, pigen Amborg Isaachsdatter, Michel Larsen Lund alle av Langesund, Jens Peter Teijsen fra Christiania, John Nielsen Lie av Gierpen sogn.

23.07.1809: Isaach fød 16de Julii, foreldre Ole Thronsen Bieleth og kone Anne Isaachsdatter. Faddere: Hans Jacob Jacobsen Blegeliens kone Lispeth Isaachsdatter, pigen Karen Isaachsdatter, Jens Isaachsen begge fra Rosland, Christen Thronsen Fæseth, Niels Thronsen Rønholdt.

30.07.1809: Maren Hellene fød 19de Julii, foreldre John Andersen nordre Rogn og kone Kirstine Isaachsdatter. Faddere: Thor Evensens kone Marthe Magrethe Jensdatter, pigen Ingeborg Kirstine Pedersdatter, Thor Evensen alle fra Rogn, Even Andersen, Thor Andersen begge fra Tangevold.

13.08.1809: Halvor, foreldre Christen Thronsen Fæseth og kone Anne Maria Larsdatter. Faddere: Jens Rønholdts kone Anne Nielsdatter, pigen Ingeborg Maria Larsdatter, Halvor Thronsen begge fra Rønholdt, Peder Thronsen Asdahl, Ole Thronsen Bieleth.

03.09.1809: Niels Christian, foreldre Ole Nielsen Udgaardseie og kone Karen Christensdatter. Faddere: Pigerne Anne Nierisdatter Breche, Boel Aasoldsdatter Brevig, Ole Johannesen Aabyeeie, Ole Abrahamsen Udgaarden, Ole Nielsen Breche.

10.09.1809: Anne, foreldre Ole Nielsen Schougstad og kone Margieth Erechsdatter. Faddere: Lars Bambles kone Karen Maria Hansdatter, pigen Marthe Maria Tallachsdatter ibid, Ole Torchildsen Sandvigen, Ole Christensen Præstegaarden, Peder Erechsen Stathellet.

01.10.1809: Inger Maria, foreldre Gunder Hansen Bamble og kone Berthe Maria Jacobsdatter. Faddere: Gunder Schiærches kone Kirsten Maria Sørensdatter, pigen Kirsten Maria Larsdatter, Hans Christensen, Isaach Christensen alle fra Bamble, Ole Jacobsen Linna.

15.10.1809: Anne fød 29de Sept, foreldre Skibsbygmester Hans Jacobsen i Stathellet og kone Ingebor Maria Anundsdatter. Faddere: Hans Pauses kone i Stathellet mad. Karen Paus, pigen Ellen Maria Christensdatter, Tallach Usler begge fra Kiellestad, Thor Nielsen Stathellet, Tellev Nielsen fra Øyestad præstegield.

15.10.1809: Berthe fød 30te Sept, foreldre Lars Amundsen Findahleie og kone Sophie Jensdatter. Faddere: Giert Olsen Linna-Rønningens kone Helgie Michelsdatter, pigen (ikke ført), Ole Gundersen Gierestadkaasen, Biørgov Thovsen i Ombosnæs, John Jacobsen Høren.

29.10.1809: Confirmeret hiemmedøbt Marthe Margrethe, foreldre Jacob Larsen i Langesund og kone Sara Sørensdatter. Faddere: Peder Hansens kone Inger Amundsdatter, pigen Marthe Margrethe Hansdatter, Ole Mørch, Mathias Stiansen Styrmand, Ingevold Ingevoldsen.

01.11.1809: Karen Maria fød 26de Oct, foreldre Arnald Simonsen Øygaarden og kone Anne Larsdatter. Faddere: Isaach Simonsen Fæseths kone Helge Maria Jacobsdatter, pigen Aaste Maria Abrahamsdatter Øygaarden, Christen Simonsen Hafredahl, Niels Simonsen Fæseth, Harald Halvorsen Grasmyhr.

05.11.1809: Even fød 28de Oct, foreldre Thor Evensen nordre Rogn og kone Marthe Magrethe Jensdatter. Faddere: John Andersens kone Kirstine Isaachsdatter, pigen Marthe Andersdatter, Lars Thronsen alle fra Rogn, Alberth Hansen Rognstranden, Halvor Pedersen Rognseie.

12.11.1809: Aase Kirstine fød 3de Nov, foreldre Ole Tallachsen Pestilentsejet under Hofsteen og kone Marthe Rasmusdatter. Faddere: Kone Kari Rasmusdatter Svarvereje, pigen Thore Nielsdatter Nenseth, Jørgen Lange, Gunder Halvorsen Langsejet, Lars Olsen Wiig.

side 210-211.

26.11.1809: Kittel, foreldre Thor Kittelsen Svarvekiær under Rørholdt og kone Helvig Andersdatter. Faddere: Rolef Olsen Svarvekiærs kone Inger Kittelsdatter, pigen Ingeborg Maria Andersdatter, John Andersen begge fra søndre Rørholdt, Ole Thorsen Rønholdt, Jens Kittelsen Svarvekiær.

25.12.1809: Amund fød 14de Dec, foreldre Hans Amundsen Winje og kone Pernille Larsdatter. Faddere: Amund Christensens kone Anne Magrethe Simonsdatter, pigen Sophie Maria Larsdatter, Amund Christensen, Søren Larsen alle fra Winje, Abraham Amundsen Esse.

14.01.1810: Kirstine fød - Jan, foreldre Gunder Jacobsen Schiærche og kone Kirsten Maria Sørensdatter. Faddere: Gunder Hansen Bambles kone Berthe Maria Jacobsdatter, pigen Anne Jacobsdatter Linna, Hans Larsen Sortedahl, Isaach Christensen Bamble, Søren Sørensen Rørholdt.

21.01.1810: Thor fød 15de Jan, foreldre Niels Clausen Aabye og kone Dorthe Thorsdatter. Faddere: Henrich Clausen Giømbles kone Else Thorsdatter, pigen Stine Andrea Thorsdatter Røsklev, Elling Clausen Rønholdt, Ejlert Clausen Aabye, Erech Sørensen Holmgreen Aabyeeie.

21.01.1810: Anne Maria fød 15de Jan, foreldre Søren Sørensen nordre Rørholdt og kone Susanne Larsdatter. Faddere: Arnald Rørholdts kone Maria Simensdatter, pigen Anne Maria Sørensdatter Sødtholdt, Isaach Christensen Bamble, Gunder Jacobsen Schiærche, Lars Jacobsen Rørholdt.

25.02.1810: Aase Maria, foreldre Ole Biørnsen Rosland-Dalen og kone Johanne Pedersdatter. Faddere: Ole Nielsen Schougstads kone Margieth Erechsdatter, pigen Anne Magrethe Isaachsdatter Rosland, Thor Knudsen Findmarkeie, Peder Ellingsen Findmark, Amund Jacobsen Blegelien.

04.03.1810: Anne Maria fød 22de Febr, foreldre Syvert Andersen Asdahlstranden og kone Mette Maria Hansdatter. Faddere: Jacob Tostensen øvre Asdahls kone Marthe Pernille Arrøe, pigen Magdaleene Jacobea Arrøe ibid, Isaach Erechsen Klep, Isaach Gundersen Kaasen, Isaach Hansen Asdahlstrand.

11.03.1810: Anne Maria, foreldre Peder Thorsen Salen og kone Inger Mortensdatter. Faddere: Gunuld Osmundsen Flottens kone Anne Olsdatter, pigen Elen Maria - , Ejlert Larsen Barfoed, Isach Thorsen Schougen østre, Niels Knudsen Stathellet.

17.03.1810: Pauel Henrich, foreldre kiøbmand hr. Amandus Paus i Langesund og hustrue mad. Elenore B. Paus født Bergreen. Faddere: Hr. Capt. Peter Nicolai v. Zernichovs frue Maria Zernichov, hr. Hans Andreas Pauses kiæreste Bergithe Dorthea Paus, jomfr. Pernille Blom, jomfr. Sophie Fejlberg, hr. Capt. Peter Nicolai v. Zernichov. hr. Leut. Hans Paus, hr. Friderich Fejlberg, hr. Simon Wrigth, hr. forvalter Johan Thrane.

18.03.1810: Anne Maria fød 6te Martii, foreldre Ole Erechsen Døredahleie og kone Mari Gulbrandsdatter. Faddere: Lars Johnsen vestre Schougens kone Ingeborg Olsdatter, pigen Maria Jensdatter, Niels Torgiussen begge fra Døredahl, Henrich Halvorsen Moe, Lars Johnsen Schougen vestre.

18.03.1810: Maren Kirstine fød 10de Martii, foreldre Thor Knudsen Findmarkeie og kone Anne Anundsdatter. Faddere: Jørgen Tvetens kone Kari Larsdatter, pigen Anne Pedersdatter Feseth, Amund Jacobsen ...stad, Daniel Aasoldsen Kiørestad, Hans Pedersen Braatten under Rosland.

08.04.1810: Knud fød 27de Martii, foreldre Lars Ellingsen Findmark og kone Kirsten Ellingsdatter. Faddere: Knud Halvorsen Kiørestads kone Anne Anundsdatter, pigen Helgie Maria Sørensdatter Walle, Elling Olsen Tveten af Sannichedahl, Peder Ellingsen Findmark, Erech Olsen Kiørestad.

08.04.1810: Hans Jacob fød 3de Aprilii, foreldre Søren Andersen Busterød og kone Kirsten Halvorsdatter. Faddere: Michel Nielsen Kiønøens kone Guri Maria Halvorsdatter, pigen Ingeborg Torgrimsdatter, Anders Andersen begge fra Busterød, Amund Thorsen Dahl, Amund Hansen Aastad.

15.04.1810: Ingeborg Karine fød 9de April, foreldre Ole Ingebrethsen Klep og kone Aaste Torgrimsdatter. Faddere: Pigerne Mette Maria Hansdatter og Leene Hansdatter begge fra Sortedahl, Søren Tellefsen Klep, Syvert Andersen Asdahlstranden, Ole Torgrimsen Sortedahl.

15.04.1810: Anne Karine fød 1te April, foreldre Arnald Madsen Sortebougen og kone Kari Torchildsdatter. Faddere: Thor Garstads kone Ingeborg Hansdatter, pigen Gunild Olsdatter Sortedahl, Lars Nielsen Berg, Tallach Aanesen Sortebougen, Lars Torchildsen Hofsteen.

23.04.1810: Confirmeret hiemmedøbt barn kaldet Abraham, foreldre hr. Knud Aass i Langesund og kone Anne Elisabeth Aass fød Eegh. Faddere: Hr. Christen Traags kone Anne Johanne Traag, jomfruerne Mette Maria Borely og Helvig Linaae, hr. Leut. Helth, hr. Lars Frøstrup, hr. forvalter Johan Thrane, sr. Jochum Mouritzen fra Svendborg.

23.04.1810: Confirmeret hiemmedøbte barn kaldet Karen Sophie, foreldre Sr. Jacob Sthyr i Langesund og kone Magdalene Sthyr fød Pharoe. Faddere: Hr. Hans Andreas Pauses kone Bergithe Dorthea Paus, jomfr. Pernille Blom, hr. Leut. Müllers, hr. Jacob Cudrio, hr. Just Wrigth.

23.04.1810: Confirmeret hiemmedøbt barn Hans, foreldre Ole Hansen Salen og kone Lisabeth Anfinsdatter. Faddere: Enken Birthe Maria Pedersdatter Halen, pigen Marthe Andersdatter, Christian Iversen, Lars Olsen Halen, Anders Olsen Linna-Rønningen.

23.04.1810: Confirmeret hiemmedøbt uægte barn kaldet Inger Sirene født av pigen Helvig Thorsdatter som har udlagt til barnefader ungkarl Skomagersvend Hans Jacobsen begge av Langesund. Faddere: Torgius Isachsens kone Birthe Andersdatter, pigen Susanne Andersdatter Langøen, Christopher Ancher, Even Torbiørnsen, Matros Ole Levordsen.

side 212-213.

29.04.1810: Isaach fød 19de April, foreldre Jens Johnsen Eeg og kone Anne Isaachsdatter. Faddere: Peder Isaachsen Rønningens kone Kari Jacobsdatter, pigen Margrethe Abrahamsdatter Lunde, Søren Isaachsen Sollie alle fra Ejdanger, Ole Larsen av Stathellet, Niels Johnsen Eeg.

13.05.1810: Mallene, foreldre Christen Evensen i Langesund og kone Margrethe Pedersdatter. Faddere: Søren Evensens kone Ingeborg Maria Andersdatter, pigen Stine Ravn, Henrich Pedersen, Halvor Olsen alle av Langesund, Ejlert Larsen Barfoed.

13.05.1810: Peder, foreldre Søren Pedersen og kone Mette Syvertsdatter. Faddere: Hans Jacob Olsen Grønvolds kone Cathrine Olsdatter, pigen Charlotte Willumsdatter, Jacob Larsen, Hans Olsen, Jacob Andersen alle av Langesund.

20.05.1810: Confirmeret hiemmedøbt barn Niels, foreldre Lars Larsen Rørholdteie og kone Kirsten Nielsdatter. Faddere: Enken Ingeborg Maria Olsdatter, pigen Sigri Nielsdatter begge fra Rørholdtejerne, Ole Knudsen Gonge, Jens Wraalsen Fostvedt, Ole Gullichsen Dagarbejder.

20.05.1810: Døbt uægte barn kaldet Anne født af pigen Marthe Erechsdatter østre Brevig som har udlagt til barnefader ungkarl og matros Anders Olsen Rosse fra Bradsbergkelven ved Scheen. Faddere: Ellev Anundsens kone Gierterud Andersdatter, pigen Ingeborg Maria Aasoldsdatter, Kield Nielsen, Laurants Johnsen alle fra østre Brevig, Gunder Svendsen Hydahl.

31.05.1810: Thron fød 23de Maii, foreldre Peder Thronsen nedre Asdahl og kone Sigri Christensdatter. Faddere: Jacob øvre Asdahls kone Marthe Pernille fød Arrøe, pigen Magdalene Jacobea Arrøe ibidem, Thron Christensen, Nils Thronsen begge fra Rønholdt, Peder Eliasen Tveten paa Strand.

31.05.1810: Jørgen fød 27de Maii, foreldre Erech Jørgensen østre Brevig og kone Aase Anundsdatter. Faddere: Jørgen Jørgensens kone Sigri Anundsdatter, pigen Sigri Jørgensdatter, Anund Tellefsen, Jørgen Jørgensen, Laurants Johnsen alle fra østre og vestre Brevig.

31.05.1810: Kirsten Karine fødd 22de Maii, foreldre Henrich Halvorsen Moe og kone Karen Kirstine Halvorsdatter. Faddere: Ellev Aasoldsen Euraaens kone Birthe Halvorsdatter, pigen Anne Kirstine Halvorsdatter, Halvor Henrichsen begge fra Moe, Elling Clausen Rønholdt, Ejlert Clausen Aabye.

03.06.1810: Anne, foreldre Johan Becher i Stathellet og kone Magrethe Christensdatter. Faddere: Enken Anne Maria Isaachsdatter, pigen Elisabeth Cornelliusdatter, John Abrahamsen alle i Stathellet, Sergiant Christen Wingereij i Ombosnæs, Jens Isaachsen Rosland.

10.06.1810: Søren fød 3de Junii, foreldre Ole Larsen Kiønøen i Stathellet og kone Ingeborg Johnsdatter. Faddere: Biørn Olsens kone Anne Pedersdatter, pigen Aaste Hellene Olsdatter, Matros Willum Willumsen alle fra Stathellet, Jens Johnsen, Isaach Johnsen begge fra Eeg.

10.06.1810: Maren Kirstine fød 2den Junii, foreldre Even Andersen Tangevold og kone Birthe Mathea Christensdatter. Faddere: Zacarias Sortedahls kone Kirsten Maria Eliasdatter, pigen Karen Maria Christophersdatter Stoche, Anders Larsen, Thor Andersen begge fra Tangevold, Zacarias Johnsen Rogn.

24.06.1810: Anne fød 9de Junii, foreldre Ole Nielsen Nyehuus under Breche og kone Anne Maria Christensdatter. Faddere: Enken Ingeborg Christensdatter Biercheseth, pigen Inger Ingebrethsdatter Breche, Ole Johannesen Aabyeeie, Ejlert Clausen Aabye, Christen Christensen Breche.

01.07.1810: Jørgen fød 24de Junii, foreldre Ole Larsen Hafredahl og kone Inger Olsdatter. Faddere: Diderich Olsen Tvetens kone Ragnild Nielsdatter, pigen Inger Larsdatter Houchedahl, Ole Thorsen Kiønøen, Christen Simonsen, Thor Larsen begge fra Hafredahl.

01.07.1810: Kirsten fød 23de Junii, foreldre Serg. Christen Andersen Wingereij i Ombosnæs og kone Kari Halvorsdatter. Faddere: Ole Wingereijs kone Aaste Maria Olsdatter, pigen Karen Aslachsdatter, Thor Andersen, Peder Anundsen alle fra Ombosnæs, Anders Andersen Gierestad.

07.07.1810: Lars fød 30te Junii, foreldre Hans Larsen østre Stokke og kone Sara Christophersdatter. Faddere: Hans Amundsen Winjes kone Pernille Larsdatter, pigen Anne Magrethe Tostensdatter Rugtvedt, Halvor Christophersen, John Christophersen begge fra østre Stoche, Søren Larsen Winje.

08.07.1810: Margrethe, foreldre Hans Larsen i Langesund og kone Dorthe Isaachsdatter. Faddere: Niels Nielsens kone Maren Isachsdatter, pigen Dorthe Clarine Clausdatter, Anders Pedersen Stokkesund, Ole Nielsen Høgg, Ole Knudsen Søemand.

08.07.1810: Confirmeret hiemmedøbt Niels, foreldre Michel Larsen Lund i Langesund og kone Birthe Maria Sørensdatter. Faddere: Ole Michelsens kone Elen Kirstine Engelsdatter fra Porsgrund, pigen Karen Kirstine Jacobsdatter, Søren Abrahamsen, Gundvold Sørensen, Anders Larsen Lund alle av Langesund.

08.07.1810: Ole Christian fød i Brevig, foreldre Lars Olsen Evensvig under søndre Rogn og kone Aslaug Gullichsdatter. Faddere: Niels Jensen Løvøens kone Birthe Maria Jensdatter, pigen Anne Maria Ellefsdatter, Arnald Haraldsen begge fra Brevig, Corporal Peder Syvertsen av det Gierpenske Comp., Corporal Michel Ellefsen av det Ejdangerske Compagnie.

15.07.1810: Sigri fød 4de Julii, foreldre Bæruld Torgiusen vestre Waag og kone Aaste Maria Larsdatter. Faddere: Abraham Esses kone Birthe Torgiusdatter, pigen Kari Larsdatter, Halvor Larsen, Lars Larsen alle fra Houchedahl, Abraham Amundsen Esse.

22.07.1810: Inger Maria fød 15de Julii, foreldre Erech Hansen Moeeie og kone Marthe Gulbrandsdatter. Faddere: Henrich Halvorsen Moes kone Karen Kirstine Halvorsdatter, pigen Aavedt Maria Larsdatter ibidem, Ole Thorsen Rønholdt.

28.07.1810: Elias fød 20de Julii, foreldre Zacharias Andersen øvre Sortedahl og kone Kirsten Maria Eliasdatter. Faddere: Jacob Asdahls kone Marthe Pernille fød Arrøe, pigen Magdalene Jacobea Arrøe ibidem, Even Andersen, Thor Andersen begge fra Tangevold, Isaach Erechsen Klep.

29.07.1810: Christiane Carine, foreldre Søren Evensen i Langesund og kone Ingeborg Maria Andersdatter. Faddere: Christen Evensens kone Margrethe Pedersdatter, pigen Marthe Pedersdatter, Ejlert Larsen Barfoed, Anders Pedersen, Anders Olsen.

29.07.1810: Marthe Cathrine, foreldre Christian Iversen i Langesund og kone Elen Maria Andersdatter. Faddere: Niels Christensens enke Aaste Maria Torbiørnsdatter, pigen Else Maria Hansdatter, Anders Larsen Klove, Christopher Olsen, Jørgen Amundsen alle i Langesund.

03.08.1810: Hansine Caroline, foreldre Hans Paus i Stathellet og kone Karen Paus. Faddere: Niels Linnes kone fra Udgaarden Maren Kirstine Linne, jomfr. Justine Caroline Tombsen, Capt. Gunder Jørgen Nyebroe, Jacob Nyebroe alle i Stathellet, Thor Ulstrup Breche.

05.08.1810: Simon fød 27de Julii, foreldre Isaach Simonsen Fæseth og kone Helge Maria Jacobsdatter. Faddere: Arnald Larsen Rørholdts kone Maria Simonsdatter, pigen Helgie Maria Sørensdatter Walle, Christen Simonsen Hafredahl, Hans Jacob Jacobsen Blegelien, Lars Jacobsen Rørholdt.

18.08.1810: Magdalene fød 10de Aug, foreldre Hans Abrahamsen Høen og kone Pernille Simonsdatter. Faddere: Hans Thorsen Høens kone Kirsten Tostensdatter, pigen Sophie Maria Zacariasdatter, Even Zacariasen begge fra Tveten østre, Hans Eliasen, Simon Hansen begge fra Høen.

19.08.1810: Knud, foreldre Anders Larsen Klove i Langesund og kone Johanne Knudsdatter. Faddere: Christopher Olsens kone Inger Kirstine Larsdatter, pigen Susanne Andersdatter, peder Hansen, Even Torbiørnsen, Søren Michelsen alle i Langesund.

26.08.1810: Erech fød 20de Aug, foreldre Ole Erechsen østre Glittum og kone Aase Maria Nielsdatter. Faddere: Jens Rønholdts kone Anne Nielsdatter, pigen Anne Kirstine Thomasdatter østre Glittum, Niels Christensen vestre Stoche, Jens Thronsen Rønholdt, Peder Ellingsen Busterød.

26.08.1810: Hans Peter fød 20de Aug, foreldre Anders Hansen nedre Sortedahl og kone Karen Dorthea Pedersdatter. Faddere: Erech Klepes kone Aase Isaachsdatter, pigen Dorthe Maria Hansdatter, Lars Andersen begge fra Sortedahl, Michel Hansen Asvald, Isaach Erechsen Klep.

side 214-215.

26.08.1810: Anne Kirstine fød 18de Aug, foreldre Skibsbygmester Hans Jacobsen i Stathellet og kone Ingeborg Maria Anundsdatter. Faddere: Amund Jacobsen Grønlies enke Kirsten Andersdatter, pigen Gunild Maria Pedersdatter, mestersmed Ole Olsen, Torger Olsen Grønvold, Niels Madsen, Anders Anundsen alle fra Stathellet.

02.09.1810: Niels fød 26de Aug, foreldre Lorents Olsen Midgaardstranden og kone Gienechen Nielsdatter. Faddere: Even Tangevolds kone Birthe Mathea Christensdatter, pigen Else Maria Jensdatter, Hans Ottesen begge fra Stathellet, John Johnsen, Gunder Olsen begge fra Midgaardstranden.

08.09.1810: Thor fød 1te Sept, foreldre Niels Thronsen Lille Bræche og kone Stine Andrea Thorsdatter. Faddere: Thron Rønholdts kone Aslaug Jensdatter, pigen Mette Thorsdatter Røsklev, Thron Christensen Rønholdt, Niels Clausen Aabye, Ole Thronsen Bieleth.

09.09.1810: Anders, foreldre Augustinus Hansen i Langesund og kone Mette Dorthe Andersdatter. Faddere: Henrich Pedersens kone Ingeborg Anundsdatter, pigen Cathrine Hansdatter, Hans Thomnas Sebiørnsen, Christian Iversen, Lars Thorsen Torp alle i Langesund.

16.09.1810: Claus fød 10de Sept, foreldre Henrich Clausen Giømble og kone Else Thorsdatter. Faddere: Niels Aabyes kone Dorthe Thorsdatter, pigen Mette Thorsdatter Røsklev, Elling Clausen Rønholdt, Ejlert Clausen Aabye, Claus Hansen Giømble.

16.09.1810: Even fød 11te Sept, foreldre Jørgen Evensen vestre Tveten og kone Kari Larsdatter. Faddere: Diderich Olsens kone Ragnild Nielsdatter, pigen Anne Olsdatter, Diderich Olsen alle fra Tveten vestre, Niels Torgiusen Døredahl, Lars Iversen Kiil av Sannichedahl.

16.09.1810: Gunder, foreldre Søren Gundersen Bambleeie og kone Marthe Maria Tallachsdatter. Faddere: Gunder Hansens kone Birthe Maria Jacobsdatter, pigen Marthe Jacobsdatter begge fra Bamble, Hans Larsen øvre Schougeneie, Knud Torgersen Bambleeie, Tellev Thorsen i Præstegaarden.

16.09.1810: Kittel fød 7de Sept, foreldre Rollef Olsen Svarvekiær under Rørholdt og kone Inger Kittelsdatter. Faddere: John Biørnsen Dalenes kone Christense Jørgensdatter, pigen Anne Johnsdatter Schougen vestre, John Biørnsen Dalene, John Andersen Rørholdt, Jacob Olsen Hasleeie.

23.09.1810: Even fød 15de Sept, foreldre Lensmand hr. Hans Jacob Evensen Breche og kone madame Joachime Sophie Catharine Evensen fød Vahl. Faddere: Mad. Birthe sal. Hans Evensen Breche, Michel Hafreagers kone Anne Maria Thorsdatter, jomfr. Karen Sophie Spormann, Thor Ulstrup begge fra Breche, Hans Christensen Kiellemyhr, Isaach Christensen Bamble.

23.09.1810: Thor fød 17de Sept, foreldre Søren Amundsen Holte og kone Susanne Johnsdatter. Faddere: Amund Dahls kone Anne Andersdatter, pigen Ingeborg Johnsdatter Holte, Hans Amundsen Aastad, Søren Andersen Busterød, Thor Amundsen Dahl.

28.09.1810: Confirmeret hiemmedøbt barn kaldet Jørgen Wrigth, foreldre kiøbmand hr. Simon Wrigth i Langesund og kone mad. Karen Elisa Wrigth fød Cudrio. Faddere: Madme Elisabeth sal. Jørgen Wrigth, hr. Lars Iversens kone mad. Inger Iversen, jomfrue Bergithe Wrigth, Raadmand hr. Niels Aall, hr. Jørgen Aall, hr. Ulrich v. Cappelen, hr. Hans Møller, hr. Carl Møller alle fra Porsgrund, hr. Lieutenant Dorn, hr. Just Wrigth, hr. Simon Wrigth.

07.10.1810: Kirsten Maria fød 1te Oct, foreldre Ole Abrahamsen Rosland og kone Gunild Christensdatter. Faddere: Anders Pedersens kone Kirstine Abrahamsdatter av Langesund, pigen Aaste Maria Abrahamsdatter Høen, Isaach Abrahamsen, Jens Isaachsen begge fra Rosland, Jens Wraalsen Fostvedt.

14.10.1810: Anne Maria fød 6te Oct, foreldre Jens Kittelsen Svarvekiær og kone Ingeborg Maria Andersdatter. Faddere: Rollef Olsens kone Inger Kittelsdatter, pigen Maren Magrethe Kittelsdatter, Thor Kittelsen, Rollef Olsen alle fra Svarvekiær, John Andersen Rørholdt søndre.

21.10.1810: Marthe Hellene, foreldre Søren Thorsen Torp i Langesund og kone Anne Hellene Hansdatter. Faddere: Tellev Riises kone i Stathellet Anne Maria Hansdatter, pigen Marthe Kirstine Thorsdatter Torp, Claus Pedersen, Søren Abrahamsen, Lars Thorsen Torp.

21.10.1810: Pernille, foreldre Christen Olsen Vestlending i Langesund og kone Maria Halvorsdatter. Faddere: Anders Pedersens kone Kirstine Abrahamsdatter, pigen Karen Diderichsdatter Moss, Michel Larsen Lund, Anders Larsen Lund, Anders Olsen Linnarønningen alle i Langesund.

21.10.1810: Everine, foreldre afgangne Even Olsen Dahl og kone Birthe Maria Evensdatter. Faddere: Anders Haagensens kone Karen Evensdatter, pigen Karen Johanne Andersdatter, Tengel Olsen, Niels Nielsen, Even Torbiørnsen alle av Langesund.

21.10.1810: Anne Maria, foreldre Jørgen Anundsen og kone Inger Maria Jørgensdatter i Langesund. Faddere: Enken Birthe Maria Pedersdatter Halen, pigen Amborg Isachsdatter, Christian Iversen, Michel Sørensen Bahnen, John Hansen Melbye.

21.10.1810: Anne Maria, foreldre Ole Gundersen Gierestadkaasen og kone Thore Maria Thorsdatter. Faddere: Peder Pedersens kone i Ombosnæs Anne Margrethe Thorsdatter, pigen Anne Thorsdatter, Giert Olsen Linna-Rønningen, Isaach Gundersen Kaasen, Halvor Thorsen Gierseth.

28.10.1810: Ingeborg Lorine fød 18de Oct, foreldre afgangne Lorentz Olsen Aabyeeie og kone Else Maria Amundsdatter. Faddere: Ole Nyehuuses kone Anne Maria Christensdatter, pigen Johanne Maria Larsdatter, Ole Johannesen, Ole Olsen, Jacob Hansen alle fra Aabyeeiet.

28.10.1810: Marthe fød 19de Oct, foreldre Halvor Pedersen Houchedahlkaasen og kone Anne Hansdatter. Faddere: Arnald Pedersen Houchedahlkaasens kone Ingeborg Torgersdatter, pigen Ingeborg Nielsdatter Wissestadhagen, Hans Sørensen, Søren Hansen begge fra Grobstoch, Peder Ellingsen Busterød.

04.11.1810: Karen Maria fød 31te Oct, foreldre Giert Olsen Linna-Rønningen og kone Helgie Michelsdatter. Faddere: Mads Michelsen Midgaardens kone Maria Jacobsdatter, pigen Anne Thorsdatter Schougen østre, Ole Gundersen Gierestadkaasen, Anders Olsen Linna-Rønningen, Ole Jacobsen Linna.

04.11.1810: Marthe Kirstine fød 16de Oct, foreldre Tellev Olsen Sortebougen og kone Elisabeth Madsdatter. Faddere: Anders Andersen Sortebougens kone Birthe Knudsdatter, pigen Anne Nielsdatter Schiærche, Lars Andersen, Anders Hansen begge fra Sortedahl, Hans Tollachsen Sortebougen.

11.11.1810: Knud, foreldre Ole Sørensen i Langesund og kone Sigri Danielsdatter. Faddere: Gundvold Sørensens kone Karen Halvorsdatter, pigen Karen Kirstine Jacobsdatter, Michel Larsen, Anders Larsen, Anders Sørensen.

18.11.1810: Marthe Pernille fød 15de Nov, foreldre Jens Thronsen Rønholdt og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Ole Erechsen Glittums kone Aase Maria Nielsdatter Stoche vestre, Alv Hansen Wissestad, Ole Thronsen Bieleth, Halvor Larsen Rønholdt.

25.11.1810: Marthe Maria fød 10de Nov, foreldre Isaach Tellevsen Berg og kone Taran Maria Johnsdatter. Faddere: Thor Garstads kone Ingeborg Hansdatter, pigen Maren Erechsdatter Klep, Lars Nielsen Berg, Anders Hansen Findahl, Jacob Johnsen Sødtholdt.

25.11.1810: Aase Maria fød 23de Nov, foreldre Amund Tostensen Tinnerholdt og kone Marthe Maria Amundsdatter. Faddere: Enken Leene Abrahamsdatter Tveten østre, pigen Inger Jensdatter Høen, Tellev Anundsen Tinnerholdt, Ole Nielsen Nyehuus, Abraham Hansen Tveten østre.

side 216-217.

09.12.1810: Christopher fød 5te Dec, foreldre Søren Christophersen Stoche i Ombosnæs og kone Kirsten Torchildsdatter. Faddere: Hans Larsens kone Sara Christophersdatter, pigen Marthe Magrethe Hansdatter, Hans Larsen, Halvor Christophersen, John Christophersen alle fra østre Stoche.

09.12.1810: Marthe Gurine fød 29de Nov, foreldre Giert Andersen i Ombosnæs og kone Ingeborg Gundersdatter. Faddere: Ole Gundersen Kaasens kone Thore Maria Thorsdatter, pigen Karen Aslachsdatter, Serg. Christen Wingereij, Thor Andersen alle i Ombosnæs, Isaach Gundersen Kaasen.

09.12.1810: Maren Sophie fød 27de Nov, foreldre Ole Taraldsen Wiig og kone Kirsten Hansdatter. Faddere: Isaach Olsen øvre Schougens kone Anne Lispet Hansdatter, pigen Kirsten Maria Larsdatter Bamble, Niels Jacobsen, Thor Svendsen begge fra Nenseth, Lars Hansen Winje.

16.12.1810: Jørgen Peter fød 8de Dec, foreldre Claus Hansen Giømble og kone Kirsten Maria Hansdatter. Faddere: Michel Hansen Asvalds kone Marthe Magrethe Hansdatter, Henrich Clausen begge fra Giømble, Hans Larsen Sortedahl, Michel Hansen Asvald.

26.12.1810: Christen, foreldre Peter Larsen Møller af Langesund og kone Maren Christensdatter. Faddere: Ole Sørensens kone Sigri Danielsdatter, pigen Maren Danielsdatter, Lars Amundsen, John Siulsen, Ole Andersen alle af Langesund.

26.12.1810: Isaach, foreldre Torgius Isaachsen og kone Birthe Andreasdatter i Langesund. Faddere: Hans Larsens kone Dorthe Isaachsdatter, pigen Ingeborg Olsdatter, Niels Nielsen, Anders Pedersen Stokkesund, Iver Isaachsen alle af Langesund.

26.12.1810: Anne Johanne, foreldre Jacob Larsen i Langesund og kone Sara Sørensdatter. Faddere: Søren Thorsens kone Anne Hellene Hansdatter, pigen Inger Maria Hansdatter, Niels Pedersen Bøe, Søren Andersen Luthen, Lars Torp alle af Langesund.

30.12.1810: Jørgen, foreldre John Biørnsen Dalene under Rørholdt og kone Christenze Jørgensdatter. Faddere: Henrich Moes kone Karen Kirstine Halvorsdatter, pigen Karen Isaachsdatter Rosland, Jens Thronsen Rønholdt, Henrich Halvorsen Moe, Erech Olsen Udgaarden.

01.01.1811: Berthe Kirstine fød 29de Dec, foreldre Christen Christensen Biercheseth og kone Ingeborg Christensdatter. Faddere: Ole Abrahamsen Roslands kone Gunild Christensdatter, pigen Aase Christensdatter Biercheseth, Ole Abrahamsen Rosland, Ole Nielsen Nyehuus, Jørgen Nielsen Bierchesetheie.

13.01.1811: Søren fød 9de Jan, foreldre Niels Evensen Esse og kone Pernille Amundsdatter. Faddere: Ole Winjes kone Marthe Mannasedatter, pigen Sophie Maria Larsdatter, Lars Evensen begge fra Esse, Ole Evensen Winje, Hans Amundsen Mellebye.

13.01.1811: Confirmeret hiemmedøbt Jacob fød 3de Jan, foreldre Hans Jacob Jacobsen Blegelien og kone Lispeth Isaachsdatter. Faddere: Amund Jacobsen Blegeliens kone Anne Magrethe Isaachsdatter, pigen Kirsten Gurine Isaachsdatter, Jens Isaachsen begge fra Rosland, Lars Jacobsen Rørholdt, Amund Jacobsen Blegelien.

26.01.1811: Christine Maria fød 20de Jan, foreldre Lars Thronsen søndre Rogn og kone Birthe Maria Larsdatter. Faddere: Thor Evensens kone Marthe Magrethe Jensdatter, pigen Marthe Andersdatter, Niels Evensen, Thor Evensen alle fra Rogn, Lars Evensen Esse.

03.02.1811: Michel fød 26de Jan, foreldre Mads Michelsen Midgaarden og kone Maria Jacobsdatter. Faddere: Kari Jacobsdatter Øygaarden, pigen Kirsten Maria Jacobsdatter Oxum, Ole Jacobsen ibidem alle af Ejdanger, John Christopher Stoche, Giert Olsen Rønningen.

03.02.1811: Ingeborg Maria, foreldre Arnald Pedersen Houchedahlkaasen og kone Ingeborg Torgiusdatter. Faddere: Halvor Pedersen Houchedahlkaasens kone Anne Hansdatter, pigen Birthe Maria Abrahamsdatter Houchedahl, Thor Larsen Hafredahl, Anders Amundsen Dahl, Arnald Madsen Kiørestad.

03.02.1811: Confirmeret hiemmedøbte tvillinger Inger Maria og Aavidt Maria føde 22de Jan, foreldre Hans Thorsen Høen og kone Kirsten Tostensdatter. Faddere: Michel Hafreagers kone Anne Maria Thorsdatter, Søren Winjes kone Anne Magrethe Tostensdatter, pigerne Aaste Maria Abrahamsdatter Høen, Sophie Maria Zacariasdatter Tveten østre, Amund Thorsen Dahl, Hans Abrahamsen Høen, Simon Hansen Høen, Isaach Tostensen Eeg, Søren Amundsen Holte, Hans Peter Michelsen Hafreager.

10.02.1811: Isaach fød 27de Jan, foreldre Jacob Tostensen øvre Asdahl og kone Marthe Pernille fød Arrøe. Faddere: Isaach Asdahls enke Inger Cathrine Pedersdatter, pigen Magdalene Jacobea Arøe, Styrmand Ole Arrøe, Peder Thronsen Asdahl, Isaach Tostensen Eeg, Thor Ulstrup Breche, Anders Aasoldsen Sødtvedt af Solum præstegield.

17.02.1811: Hans Peter, foreldre Ole Pedersen Eegsrønningen og kone Mallene Olsdatter. Faddere: Rasmus Olsens kone Gunild Johannesdatter, pigen Maren Olsdatter, Ole Rasmusen Røjen alle af Ejdanger, Peder Pedersen Eegsrønningen, Peder Pedersen ibidem.

17.02.1811: Lars, foreldre Christian Hansen Røijert i Langesund og kone Anne Magrethe Nielsdatter. Faddere: Hans Larsens kone Dorthe Isaachsdatter, pigen Karen Johanne Ancher, Ole Mørch, John Siguldsen, Johan Henrich Tyrbak fra Amsterdam.

17.02.1811: Confirmeret hiemmedøbt Christine, foreldre Johan Peter Olsen Wiegreen i Langesund og kone Dorthe Clarine Clausdatter. Faddere: Hans Jacob Olsen Grønvolds kone Catharine Olsdatter, Ole Pedersen, Claus Pedersen, Enevold Enevoldsen alle i Langesund.

23.02.1811: Confirmeret hiemmedøbt Birthe fød 11te Febr, foreldre Isaach Abrahamsen Rosland og afdøde kone Birthe Olsdatter. Faddere: Ole Abrahamsen Roslands kone Gunild Christensdatter, pigen Aaste Maria Abrahamsdatter, Hans Abrahamsen begge fra Høen, Ole Olsen Schougen øvre, Tollach Levordsen Wissestadhagen.

24.02.1811: Anne Maria fød 9de Febr, foreldre Isaach Olsen Schougen øvre og kone Anne Lispeth Hansdatter. Faddere: Niels Nenseths kone Gunild Jensdatter, pigen Berthe Maria Hansdatter Schougeneie, Ole Taraldsen Wiig, Lars Olsen Schougen øvre, Thor Svendsen Nenseth.

03.03.1811: John fød 21de Febr, foreldre Simon Johnsen Thorsdahl og kone Anne Maria Sørensdatter. Faddere: Gunder Jacobsen Schiærches kone Kirsten Maria Sørensdatter, pigen Sophie Maria Johnsdatter, Even Johnsen begge fra Thorsdahl, Hans Eliasen Høen, Simon Sørensen Sødtholdt.

side 218-219.

03.03.1811: Peder Biørn fød 21de Febr, foreldre Ole Biørnsen Rosland-Dallen og kone Johanne Pedersdatter. Faddere: Ole Abrahamsen Roslands kone Gunild Christensdatter, pigen Ingeborg Maria Larsdatter, Elling Clausen begge fra Rønholdt, Tallach Levordsen Wissestadhagen, Jens Isaachsen Rosland.

03.03.1811: Erech fød 16de Febr, foreldre Gunder Erechsen Moeeie og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Erech Hansen Noeeies kone Marthe Gulbrandsdatter, pigen Gunild Maria Kittelsdatter Aabye, Niels Hansen Wissestad, Søren Andersen Busterød, Ole Olsen Svindland.

10.03.1811: Tvillinger Amund hiemmedøbt og Inger, foreldre Lars Amundsen i Langesund og kone Marthe Isaachsdatter. Faddere: Ole Larsens kone Gunild Isaachsdatter, Anders Langøens kone Aase Maria Larsdatter, pigerne Marthe Erechsdatter, Amborg Isaachsdatter, Amund Brevig, Christopher Ancher, Niels Nielsen, Halvor Hansen Styrmand, Even Torbiørnsen, Christen Evensen alle i Langesund.

16.03.1811: Marcus fød 9de Martii, foreldre Kield Nielsen østre Brevig og kone Maria Torgersdatter. Faddere: Ellev Brevigs kone Giertru Andersdatter, pigen Boel Aasoldsdatter ibidem, Niels Nielsen af Langesund, Ole Peter Holmgreen Aabyeeie, Kirstinus Olsen Welvaagen af Brunlaugs præstegield.

17.03.1811: Helge Maria fød 8de Martii, foreldre Thor Gundersen Garstad og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: John Christophersen Stokkes kone Sara Hansdatter, pigen Marthe Gundersdatter Garstad, Anders Hansen Findahl, Isaach Tellefsen Berg, Lars Johnsen Sødtholdt.

17.03.1811: Aslaug Gurine fød 9de Martii, foreldre Amund Jacobsen Blegelien og kone Anne Magrethe Isaachsdatter. Faddere: Hans Jacob Blegeliens kone Lispeth Isaachsdatter, pigen Karen Isaachsdatter, Isaach Gregersen begge fra Rosland, Hans Jacob Jacobsen, Halvor Jacobsen begge fra Blegelien.

07.04.1811: Gunder fød 29de Martii, foreldre Peder Sørensen Masterød og kone Jøran Torbiørnsdatter. Faddere: Jens Amundsen Døredahleies kone Anne Halvorsdatter, pigen Aase Maria Anundsdatter, Jens Anundsen ligesaa fra Døredahleie, Hans Pedersen Braatten, Peder Pedersen Huuldalen.

07.04.1811: Jens fød 24de Martii, foreldre Knud Erechsen Lille Kaasen under Rørholdt og kone Cathrine Gundersdatter. Faddere: Enken Ingeborg Maria Olsdatter, pigen Inger Maria Larsdatter Præstegaarden, Tallach Levordsen Wissestadhagen, Lars Arvesen Hofsteen, Erech Olsen Udgaarden.

11.04.1811: Ingeborg Karine fød 31te Martii, foreldre Anders Hansen Findahl og kone Mette Kirstine Johannesdatter. Faddere: John Stokkes kone Sara Hansdatter, pigen Anne Jacobsdatter Linna, Isaach Tellefsen Berg, Thor Gundersen Garstad, Christen Thronsen Fæseth.

14.04.1811: Aspær fød 11te April, foreldre Niels Clausen Aabye og kone Dorthe Thorsdatter. Faddere: Niels Thronsen Lille Breches kone Stine Andrea Thorsdatter, pigen Mette Dorthea Thorsdatter Røsklev, Henrich Clausen Giømble, Elling Clausen Rønholdt, Ejlert Clausen Aabye.

21.04.1811: Lars fød 13de Aprili, foreldre Søren Sørensen nordre Rørholdt og kone Susanne Larsdatter. Faddere: Arnald Øygaardens kone Anne Larsdatter, pigen Aavidt Maria Larsdatter, Lars Tostensen begge fra Moe, Søren Isaachsen Bamble, Lars Jacobsen Rørholdt.

21.04.1811: Anders fød 16de April, foreldre Ole Corneliusen i Stathellet og kone Kirsten Andersdatter. Faddere: Anders Gierestads kone Gunild Maria Andersdatter, pigen Lisabeth Corneliusdatter, Cornelius Gregersen begge i Stattellet, Ole Andersen Wingereij, Thor Andersen i Ombosnæs.

10.05.1811: Uægte Lars fød 10de April af pigen Sigri Nielsdatter Moedalen som har udlagt til barnefader ungkarl Aage Larsen nordre Rørholdt, begge i første lejermaal. Faddere: Knud Erechsen Lille Kaasens kone Cathrine Gundersdatter, pigen Kirsten Larsdatter Oleshuul, Ole Thorsen Rønholdt, Lars Larsen, Knud Nielsen begge fra Moedalen.

11.05.1811: Anund fød 4de Mai, foreldre Jørgen Jørgensen vestre Brevig og afdøde kone Sigri Anundsdatter. Faddere: Erech Jørgensens kone Aase Anundsdatter, pigen Marthe Magrethe Christensdatter, Anund Tellefsens, Jørgen Jørgensen, Gunder Jørgensen alle fra Brevigstranden.

19.05.1811: Uægte Karen fød 10de Mai af pigen Birthe Christensdatter som har udlagt til barnefader enkemand Peder Christensen Taule begge i Stathellet, han i 1te og hun 2det lejermaal. Faddere: Ole Nielsens kone Johanne Magrethe Poulsdatter, pigen Else Maria Jensdatter, Wellum Wellumsen, Halvor Kittelsen, Halvor Nielsen alle i Stathellet.

23.05.1811: Niels, foreldre Svend Arvesen i Langesund og kone Sigri Svendsdatter. Faddere: Peder Hansens kone Inger Amundsdatter, pigen Justine Maria Andersdatter, Niels Jensen Høgg, John Siguldsen, Hans Jacob Pedersen alle i Langesund.

23.05.1811: Confirmeret hiemmedøbt Ingeborg, foreldre Niels Kittelsen i Langesund og kone Boel Maria Nielsdatter. Faddere: Konen Dorthe Clarine Clausdatter, pigen Susanne Andersdatter, Peder Hansen, Thor Larsen alle i Langesund, Gullich Kittelsen fra Brevig.

23.05.1811: Hans, foreldre Axel Jensen i Stathellet og kone Marthe Larsdatter. Faddere: Ole Nielsens kone Johanne Magrethe Poulsdatter, pigen Elisabeth Corneliusdatter, Hans Ottesen, Hans Poulsen Krabberød, Tellev Thovsen Stathellet.

26.05.1811: John fød 15de Mai, foreldre Amund Jacobsen Rachestad og kone Anne Halvorsdatter. Faddere: Enken Marthe Brøndsted, pigen Rachel Christensdatter, Laverents Johnsen begge fra Svendsvigen, Hans Amundsen Aastad, Jacob Amundsen Rachestad.

26.05.1811: Confirmeret hiemmedøbt Mari, foreldre Jens Torchildsen Hofsteen og kone Birthe Halvorsdatter. Faddere: Halvor Hansens kone Sidselle Halvorsdatter, pigen Ragnild Halvorsdatter, Halvor Hansen alle fra Langsejet i Solum præstegield, Ole Tallachsen Pestilentsejet, Thor Svendsen Nenseth.

02.06.1811: Jacob fød 23de Mai, foreldre Jens Jacobsen Hartvedt og kone Anne Pedersdatter. Faddere: Hans Jacob Blegeliens kone Lispeth Isaachsdatter, pigen Karen Maria Pedersdatter, Hans Pedersen begge fra Roslandeie, Ole Gundersen Grimserød, Thor Knudsen.

side 220-221.

02.06.1811: Confirmeret hiemmedøbt Aase Kirstine fød 14de Mai, foreldre Ole Tallachsen Hofsteeneie og kone Marthe Rasmusdatter. Faddere: Erech Rasmusens kone Aase Thorsdatter, pigen Kirsten Rasmusdatter, John Rasmusen alle fra Giesholdt, Iver Isaachsen Svarverejet, Gunder Halvorsen Langsejet alle fra Solum præstegield.

03.06.1811: Confirmeret hiemmedøbte tvillingbørn Marcus og Søren, foreldre Skrædermester Andreas Severin Bech og kone Live Bech. Faddere: Jens Peter Bechs kone Karen Jacobea Bech, Thor Olsen Moes kone Maren Catharine Kiøstolfsdatter, pigerne Karen Johanne Ancher, Anne Ejlertsdatter Barfod, Skrædermester Jens Peter Bech, Christen Christensen Røyert, Lars Larsen Høst, Ole Mørch, Christopher Ancher, Ejlert Larsen Barfod.

09.06.1811: Hans Jørgen fød 31te Mai, foreldre Michel Hansen Asvald og afdøde kone Marthe Magrethe Hansdatter. Faddere: Hans Sortedahls kone Anne Andersdatter, pigen Andrea Hansdatter, Henrich Clausen, Claus Hansen alle fra Giømble, Hans Larsen Sortedahl.

30.06.1811: Lars fød 18de Juni, foreldre Lars Andersen Sortedahl og kone Anne Kirstine Nielsdatter. Faddere: Even Tangevolds kone Berthe Mathea Christensdatter, pigen Ingeborg Maria Larsdatter Sortedahl, Thor Andersen Tangevold, John Andersen, Zacharias Johnsen begge fra Rogn.

30.06.1811: Confirmeret hiemmedøbt Anne Magrethe fød 12te Juni, foreldre Lars Amundsen Grummestad og kone Kari Johnsdatter. Faddere: Lars Johnsen vestre Schougens kone Ingeborg Olsdatter, pigen Ingeborg Maria Larsdatter Grummestad, Lars Tostensen Moe, Hans Thorsen Høen, Kittel Olsen Hasleeie.

30.06.1811: Confirmeret hiemmedøbt uægte barn Aase Maria fød af pigen Ingeborg Nielsdatter Evenstuul af Hvidesøe prestegield. Til barnefader har hun udlagt ungkarl Isaach Erechsen Klep han i første lejermaal, men om hende vides ikke. Faddere: Enken Boel Christensdatter Mellebye, pigen Gunild Hansdatter Findmark, Anders Andersen Gierestad, Amund Tostensen Tinnerholdt, Gunder Svendsen Hydahl.

06.07.1811: Anne Barbroe fød 28de Juni, foreldre Jens Olsen Dahl og kone Anne Kirstine Johnsdatter. Faddere: Even Dahls enke Birthe Maria Evensdatter, pigen Birthe Maria Johnsdatter Holmen, Torbiørn Olsen Schougen, Ole Torbiørnsen ibidem, Thor Amundsen Dahl.

14.07.1811: Lars Jacob fød 3de Juli, foreldre Even Gundersen Tveraaen og kone Aase Olsdatter. Faddere: Henrich Halvorsens kone Karen Kirstine Halvorsdatter, pigen Aavidt Maria Larsdatter, Henrich Halvorsen alle fra Moe, Berent Halvorsen Moeeie, Lars Jacobsen Rørholdt.

14.07.1811: Anne Oline fød 6te Juli, foreldre Ole Olsen Winjeeie og kone Marthe Olsdatter. Faddere: Søren Winjes kone Anne Magrethe Tostensdatter, pigen Boel Larsdatter Winjestranden, Alberth Hansen Rognstranden, Jens Olsen Esse, Lars Johnsen Thorsdahl.

21.07.1811: Aasold fød 6te Juli, foreldre Daniel Aasoldsen østre Kiørestad og kone Aase Andersdatter. Faddere: Bæruld Waags kone Aaste Maria Larsdatter, pigen Marthe Aasoldsdatter, Søren Christensen, Imanuel Aasoldsen, Lars Aasoldsen alle fra østre Kiørestad.

21.07.1811: Karen Barbroe fød 12te Juli, foreldre Ole Torbiørnsen Schougen og kone Marthe Olsdatter. Faddere: Jens Olsen Dahls kone Anne Kirstine Johnsdatter, pigen Aslaug Maria Torbiørnsdatter Schougen, Jens Olsen Dahl, Even Torbiørnsen, Anders Torbiørnsen begge af Langesund.

04.08.1811: John fød 21de Julii, foreldre Kittel Olsen Hasleeie og kone Marthe Johnsdatter. Faddere: Lars vestre Schougens kone Ingeborg Olsdatter, pigen Randei Olsdatter, Jens Olsen Hasleeie, Ole Knudsen Gonge, Niels Torgiusen Døredahl.

18.08.1811: Simon Jørgen, foreldre Thor Olsen Moe i Langesund og kone Maren Cathrine Kiøstolfsdatter. Faddere: Johan Friderich Hiorts kone Karen Elisabeth Hiort, jomfrue Anne Sophia Adolfine Mongeroed, Wisiteur Magnus Biergdall, Lieut. Lars Borsse, Doctor Wilhelm Schmidt.

18.08.1811: Hans Peter, foreldre Thor Nielsen i Stathellet og kone Ingeborg Kirstine Greesdatter. Faddere: Hans Jacob Hansens kone Aleth Magrethe Wiborg, pigen Mette Maria Hansdatter Kiellestad, Johan Becher, Ole Olsen Smed, Halvor Thronsen af Stathellet.

18.08.1811: Abraham, foreldre Hans Ottesen i Stathellet og kone Birthe Sophie Jensdatter. Faddere: Thomas Olsens kone Anne Maria Isaachsdatter, pigen Elisabeth Corneliusdatter, Isach Jørgensen, Thomas Olsen alle fra Stathellet, Harald Halvorsen Grasmyhr.

18.08.1811: Anne, foreldre Niels Rollefsen Eegsrønningen og kone Bergith Knudsdatter. Faddere: Ole Pedersen Eegseies kone Mallene Olsdatter, pigen Mari Nielsdatter Kiellestad, Ole Pedersen, Peder Pedersen begge fra Eegsrønningen, Ole Torchildsen Sandvigen.

25.08.1811: Abraham fød 12te Aug, foreldre Gunuld Osmundsen Flotten og kone Anne Olsdatter. Faddere: Lars Larsen Blegebakkens kone Aaste Hansdatter, pigen Anne Thorsdatter Schougen østre, Ole Andersen Wingereij, John Olsen Polland, Peder Thorsen Salen.

25.08.1811: Ingeborg Maria fød 14de Aug, foreldre Peder Nielsen Smørvig og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Amund Blegeliens kone Anne Magrethe Isaachsdatter, pigen Anne Maria Jensdatter Grimserød, Hans Jacob Jacobsen, Halvor Jacobsen Blegelien, Claus Nielsen Kiønøen.

01.09.1811: Karen Kirstine fød 24de Aug, foreldre Isaach Jørgensen Giømble i Stathellet og kone Birthe Andersdatter. Faddere: Enken Anne Clausdatter Giømble, pigen Inger Magrethe Olsdatter, Ole Andersen, Grees Corneliusen, Jens Haraldsen alle i Stathellet.

01.09.1811: Tvillinger Ingeborg Maria og Birthe Kirstine fød 25de Aug, foreldre Tellev Erechsen Riis i Stathellet og kone Anne Maria Hansdatter. Faddere: Ole Larsens kone Ingeborg Johnsdatter, Lars Rønningens kone Magrethe Torchildsdatter, pigerne Karen Henningsdatter, Aleth Larsdatter, Hans Jacobsen, Ole Larsen, Lars Rønningen, Halvor Thronsen, Thomas Olsen, Halvor Nielsen alle i Stathellet.

01.09.1811: Gunild Maria, foreldre Ole Hansen Salen og kone Magrethe Elisabeth Anfindsdatter. Faddere: Peder Salens kone Inger Mortensdatter, pigen Mette Dorthe Thorsdatter Røsklev, Henrich Clausen Giømble, Hellech Halvorsen Giømbleeie, Isaach Thorsen Schougen østre.

side 222-223.

08.09.1811: Peter Christian, foreldre Omund Persen Styrmand i Langesund og kone Karen Maria Hansdatter. Faddere: John Hansen Styrmands kone Anne Gurine Isaachsdatter, pigen Marthe Hansdatter, Hans Torjusen, Lars Frostrup, Skipper Christen Hansen, Carl Nielsen Bygmester, Lars Lugg, Niels Hansen.

08.09.1811: Anne, foreldre Anders Larsen Lund i Langesund og kone Karen Kirstine Jacobsdatter. Faddere: Michel Larsen Luns kone Birthe Maria Sørensdatter, pigen Elen Maria Jacobsdatter, Lars Michelsen Lund, Gunvold Sørensen, Michel Sørensen Bahnen.

15.09.1811: Lars fød 30te Aug, foreldre Ole Thronsen Bieleth og kone Anne Isaachsdatter. Faddere: Anund Blegeliens kone Anne Magrethe Isaachsdatter, pigen Kirsten Gurine Isaachsdatter, Isaach Gregersen begge fra Rosland, Christen Thronsen Fæseth, Hans Jacob Jacobsen Blegelien.

15.09.1811: Maren Christine fød 10de Sept, foreldre Halvor Christophersen østre Stoche og kone Inger Larsdatter. Faddere: Hans Larsens kone Sara Christophersdatter, pigen Karen Maria Christophersdatter John Christophersen alle fra østre Stokke, Even Andersen Tangevold, Søren Stokke i Ombosnæs.

15.09.1811: Claus fød 9de Sept, foreldre Ejlert Clausen Aabye og kone Anne Kirstine Halvorsdatter. Faddere: Henrich Moes kone Karen Kirstine Halvorsdatter, pigen Inger Maria Halvorsdatter begge fra Moe, Henrich Clausen Giømble, Niels Clausen Aabye, Elling Clausen Rønholdt.

22.09.1811: Else Kirstine, foreldre Hans Jørgensen Hærre og kone Birthe Maria Pedersdatter. Faddere: Anders Jersens kone Marthe Jørgensdatter Brevig, pigen Marthe Pedersdatter, Anders Nielsen, Christen Gundersen, Halvor Olsen Lollich.

06.10.1811: Anders fød 22de Sept, foreldre Ole Olsen Aabyeeie og kone Guri Magrethe Hansdatter. Faddere: Ole Nielsen Nyehuuses kone Anne Maria Christensdatter, pigen Gunild Maria Kittelsdatter Aabye, Ole Johannesen Aabyeeie, Christen Christensen Bierchseth, Erech Olsen Breche.

06.10.1811: Marthe fød 3de Oct, foreldre Tellev Anundsen Tinnerholdt og kone Gunild Maria Tallachsdatter. Faddere: Amund Tostensen Tinnerholdts kone Marthe Maria Amundsdatter, pigen Ingeborg Olsdatter, Jens Olsen begge fra Esse, Tosten Aanesen Tinnerholdt, Ole Torbiørnsen Schougen.

06.10.1811 i Drangedals kirke: Maren Kirstine, foreldre Knud Gundersen Scare-Elven og kone Anne Jensdatter. Faddere: Kone Cathrine Jensdatter Kaasen, pigen Tarand Jensdatter Øen, Ole Gundersen Kaasen, Knud Jensen Øen, Knud Larsen Rønningen.

07.10.1811: Emma Wilhelmine Friderica, foreldre Proviantsforvalter hr. Carl Ditlef Walvig og kiereste madame Cathrine Caroline Walvig. Faddere: Hr. Simon Wrigths kiereste madame Karen Elise Wrigth, jomfrue Emille Walvig, S. Mungerodt, Capt. Lieut. Hagerup, Pr. Lieut. C. Lous, Maaneds Lieut. Schlytter, Chirurgus Schmidt, kiøbmand Jacobsen, Just Wrigth, Simon Wrigth, Lars Frøstrup, Lodsoldermand Hans Linaae, Snedkermester Jacob Sthyr, Proviantskriver Koch.

07.10.1811: Christen, foreldre Niels Gullichsen og kone i Langesund Anne Magrethe Christensdatter. Faddere: Ole Sørensens kone Sigri Danielsdatter, pigen Inger Christine Christensdatter, Christen Gundersen, Peder Olsen, Ole Christensen Bradt matros.

13.10.1811: Torchild fød 8de Oct, foreldre Lars Torchildsen Hofsteen og kone Thore Nielsdatter. Faddere: Niels Jacobsens kone Gunild Jensdatter, pigen Thore Johnsdatter, Svend Thorsen, Thor Svendsen alle fra Nenseth, Jens Torchildsen Hofsteen.

13.10.1811: Anne Carine fød 29de Sept, foreldre Skibsbygmester Hans Jacobsen i Stathellet og kone Ingeborg Maria Anundsdatter. Faddere: Hans Pauses kone af Stathellet Karen Paus, pigen Anne Mallene Larsdatter Rogn af Porsgrund, Styrmand Ole Arrøe, Thor Nielsen Stathellet, Christofer Tostensen fra Øyestad præstegield.

20.10.1811: Ole, foreldre Johan Becher i Stathellet og kone Magrethe Christensdatter. Faddere: Ole Nielsens kone Johanne Magrethe Poulsdatter, pige Karen Christensdatter begge af Stathellet, Christen Christensen, Tellev Hansen begge fra Brevig, Anders Larsen Lund af Langesund.

27.10.1811: Maria Sophia fød 20de Oct, foreldre Søren Tellefsen Klep og kone Anne Simonsdatter. Faddere: Zacharias Andersen Sortedahls kone Kirsten Maria Eliasdatter, pigen Ingeborg Halvorsdatter Udgaarden, Niels Linne ligesaa fra Udgaarden, Elias Hansen, Peder Eliasen begge fra Tveten, Isaach Tellefsen Klep.

27.10.1811: Maren Kirstine fød 19de Oct, foreldre Peder Ellingsen Busterød og kone Anne Kirstine Thomasdatter. Faddere: Lars Findmarks kone Kirsten Ellingsdatter, pigen Kari Andersdatter, Søren Andersen begge fra Busterød, Lars Ellingsen Findmarch, Ole Erechsen Glittum.

08.11.1811: Andreas Joachim, foreldre Skibscapt. Andreas Chrysti Mølbach og kiereste Catharine Elisabeth Mølbach. Faddere: Hr. Just Wrigths kiereste Madame Bolethe Wrigth, jomfrue Mette Maria Borrely, jomfrue Anne Sophie Mongerold, Lieut. Schlyther, Wisiteur Rostrup, Wisiteur Biergedahl, Doctor Schmidt, Just Wrigth, Simon Wrigth, Svends Andersen, Engelbret Mongerold.

09.11.1811: Marthe Kirstine fød 27de Oct, foreldre Ole Andersen Wingereij og kone Aaste Maria Olsdatter. Faddere: Gunuld Flottens kone Anne Olsdatter, Kirsten Maria Andersdatter, Anders Andersen begge fra Gierestad, Serh. Christen Wingereij i Ombosnæs, Amund Gunuldsen Flotten.

10.11.1811: Hans, foreldre Hans Jacob Olsen Grønvold i Langesund og kone Cathrine Olsdatter. Faddere: Hans Jacob Hansens kone Aleth Magrethe Gierdrum, pigen Karen Kirstine Olsdatter, Ole Pedersen, Peder Olsen, Hans Amundsen alle i Langesund.

10.11.1811: Uægte Kittel fød af enken Anne Maria Larsdatter Glittum i Stathellet soh ar udlagt til barnefader ungkarl og jeger Søren Kittelsen af hr. Capitaine v. Rejnhardts Compagnie i Friderichsværn. Faddere: Pigerne Mari Johansdatter, Sidselle Jensdatter, Halvor Nielsen alle af Stathellet, klokker Hans Wilsbech, ringer Søren Michelsen begge i Langesund.

17.11.1811: Amund fød 10de Nov, foreldre Hans Amundsen Kiær og kone Alaug Madsdatter. Faddere: Mads Kiærs kone Marechen Madsdatter, pigen Christine Maria Nielsdatter Stoche, Niels Evensen Esse, Niels Isaachsen Wissestad, Lars Madsen Kiær.

17.11.1811: Maria Bolethe fød 9de Nov, foreldre Søren Amundsen Mellebye og kone Inger Maria Simonsdatter. Faddere: Amund Rachestads kone Anne Halvorsdatter, pigen Birthe Jensdatter Trosbye, Ingebreth Ingebrethsen ibid, Søren Hansen Grobstoch, Even Nielsen Esse.

side 224-225.

24.11.1811: Jacob fød 17de Nov, foreldre Halvor Pedersen Midrognseie og kone Sigri Andersdatter. Faddere: Lars Thronsens kone Birthe Maria Larsdatter, pigen Anne Maria Hansdatter, Søren Hansen alle fra Rogn, Thor Evensen nordre Rogn, Ole Jensen Esse.

24.11.1811: Hans Jacob fød 14de Nov, foreldre Lars Hansen øvre Schougeneie og kone Kari Johnsdatter. Faddere: Isaach Olsen Schougens kone Anne Lispeth Hansdatter, pigen Berthe Maria Hansdatter, Hans Larsen begge fra Schougeneie, Ole Olsen øvre Schougen, Lars Olsen Wiig.

24.11.1811: Confirmeret hiemmedøbt Anders fød 25de Oct, foreldre Syvert Andersen Asdahl-Stranden og kone Mette Maria Hansdatter. Faddere: Peder Asdahls kone Sigri Christensdatter, pigen Anne Maria Hansdatter, Jacob Hansen, Isaach Hansen, Abraham Hansen alle fra Asdahl-Stranden, Isaach Erechsen Klep.

30.11.1811: Claus fød 21de Nov, foreldre Elling Clausen Rønholdt og kone Inger Halvorsdatter. Faddere: Henrich Moes kone Karen Kirstine Halvorsdatter, pigen Ingeborg Halvorsdatter Udgaarden, Henrich Clausen Giømble, Niels Clausen, Ellert Clausen begge fra Aabye.

01.12.1811: Ole, foreldre Lars Olsen Halen og kone Kirsti Larsdatter. Faddere: Halvor Thorsen Tollachshavns kone Aaste Maria Torbiørnsdatter, pigen Karen Maria Ejlertsdatter, Ejlert Larsen begge fra Barfoed, Christen Iversen, Hans Sørensen.

08.12.1811: Simon fød 1te Dec, foreldre Arnold Simonsen Øygaarden og kone Anne Larsdatter. Faddere: Isaach Simonsen Feseths kone Helge Maria Jacobsdatter, pigen Anne Johnsdatter, Søren Sørensen, Lars Jacobsen alle fra Rørholdt, Halvor Haraldsen Grasmyhr.

08.12.1811: Anne Maria fød 29de Nov, foreldre John Olsen Polland og kone Karen Kirstine Pedersdatter. Faddere: Gunuld Flottens kone [Anne] Olsdatter, pigen Aaste Maria Pedersdatter Stathellet, Jacob Michelsen Linna, Hans Olsen Rugtvedt, Ole Johannesen Aabyeeie.

08.12.1811: Live Karine fød 29de Nov, foreldre Hans Kittelsen Tinnerholdt og kone Ingerie Halvorsdatter. Faddere: Amund Tostensen Tinnerholdts kone Marthe Maria Amundsdatter, pigen Mari Hansdatter Wingereij, Tosten Aanesen Tinnerholdt, Halvor Hansen, Kittel Hansen begge i Bamble præstegaard.

15.12.1811: Anders fød 8de Dec, foreldre Bæruld Torgiusen vestre Waag og kone Aaste Maria Larsdatter. Faddere: Daniel Aasoldsen Kiørestads kone Aase Andersdatter, pigen Anne Ingebrethsdatter Waag, Abraham Amundsen Esse, Knud Larsen Kiørestad, Aage Olsen Bresand.

22.12.1811: Tollach fød 13de Dec, foreldre Gullich Gregersen Garstad og kone Anne Kirstine Tollachsdatter. Faddere: Isach Erechsen Kleps kone Leene Hansdatter, Johanne Maria Andersdatter, Tollach Aanesen, Hans Tollachsen alle fra Sortebougen, Ole Torgrimsen Sortedahl.

25.12.1811: Amund fød 18de Dec, foreldre Ole Erechsen Fostvedt og kone Mari Gulbrandsdatter. Faddere: Erech Hansen Moeeies kone Marthe Gulbrandsdatter, pigen Johanne Larsdatter Fostvedt, Hans Erechsen Mansmyhr, Erech Hansen Moeeie, Niels Torgiusen Døredahl.

25.12.1811: Knud fød 16de Dec, foreldre Ole Olsen Roslandeie og kone Anne Knudsdatter. Faddere: Lars Grummestads kone Kari Johnsdatter, pigen Mari Amundsdatter Tveraaen, Thomas Knudsen Gonge, Ole Knudsen Gonge, Hans Pedersen Braatten.

25.12.1811: Confirmeret hiemmedøbt Anders Christian fød 1te Dec, foreldre Even Andersen Tangevold og kone Birthe Mathea Christensdatter. Faddere: Niels Linnes kone Maren Kirstine Linne fra Udgaarden, pigen Ingeborg Maria Larsdatter Sortedahl, Thor Ulstrup Breche, Thor Andersen Tangevold, John Andersen Rogn, John Christophersen østre Stokke.

26.12.1811: Birthe Kirstine, foreldre Peder Olsen Lods i Langesund og kone Anne Magrethe Svennungsdatter. Faddere: Ole Pedersens kone Sophie Nielsdatter, pigen Karen Kirstine Olsdatter, Hans Jacob Olsen Grønvold, Hans Amundsen Egersund, Jens Johnsen Mælgaard.

01.01.1812: Hans fød 28de Dec, foreldre Lars Olsen Schougen øvre og kone Boel Maria Abrahamsdatter. Faddere: Isaach øvre Schougens kone Anne Lispeth Hansdatter, pigen Aaste Maria Abrahamsdatter Øygaarden, Isaach Olsen øvre Schougen, Lars Torchildsen Hofsteen, Peder Abrahamsen Hafreager.

01.01.1812: Johan Friderich, foreldre Johan Friderich Hemming i Ombosnæs og kone Mallene Erechsdatter. Faddere: Jacob Asdahls kone Marthe Pernille fød Arrøe, pigen Magdalene Jacobea Arrøe ibid, Peder Thronsen Asdahl nedre, Hans Peter Michelsen og Halvor Halvorsen begge fra Hafreager.

05.01.1812: Confirmeret hiemmedøbt Maren Dorthea, foreldre afgangne Halvor Hansen i Langesund og kone Kirsten Evensdatter. Faddere: Mester Jacob Solgaards kone madame Karen Hansdatter, jomfrue Guri Evensen, Even Jacobsen, Niels Jacobsen alle fra Porsgrund, Christofer Ancher, Lars Lugg, Bernt Lugg alle fra Porsgrund.

05.01.1812: Jens Johan, foreldre Johan Friderich Hiortt i Langesund og kone Karen Elisabeth Hiortt fød Dahl. Faddere: Christen Traags kone madame Anne Johanne Traag, jomfrue Helvig Linaae, forvalter Carl Walvig, kiøbmand Lars Frøstrup, skipper Svend Andersen, styrmand Johannes Lugg alle af Langesund.

05.01.1812: Kirsten, foreldre Jørgen Anundsen i Langesund og kone Inger Maria Jørgensdatter. Faddere: Christen Iversens kone Elen Maria Andersdatter, pigen Charlothe Willumsdatter, Magnus Larsen Falch, Gunvold Sørensen Bahnen, Jens Didrichsen Moss alle af Langesund.

12.01.1812: Aslaug Maria fød 5te Jan, foreldre Christen Thronsen Fæseth og kone Anne Maria Larsdatter. Faddere: Peder Asdahls kone Sigri Christensdatter, pigen Ingeborg Alvsdatter Wissestad, Anders Hansen Herum, Jens Thronsen Rønholdt, Ole Thronsen Bieleth.

12.01.1812: Confirmeret hiemmedøbt Bæruld fød 29de Dec, foreldre Anders Bæruldsen Walserød og kone Kari Hansdatter. Faddere: Christen Hansen Mørchevigens kone af Sannichedahl Maren Hellene Erichsdatter, pigen Anne Olsdatter Tveten vestre, Hans Jørgensen Walserød, Guttorm Ephraimsen Masterød, Christen Hansen Mørchevigen af Sannichedahl.

19.01.1812: Anders Jørgen fød 13de Jan, foreldre Thor Andersen Tangevold og kone Kirsten Jørgensdatter. Faddere: Zacharias Andersen Sortedahls kone Kirsten Maria Eliasdatter, pigen Ingeborg Maria Larsdatter, Lars Andersen begge fra øvre Sortedahl, Even Andersen Tangevold, Zacharias Johnsen Rogn.

19.01.1812: Anne fød 10de Jan, foreldre Anders Andersen Gierestad og kone Gunild Maria Andersdatter. Faddere: Ole Corneliusens kone fra Ombosnæs Kirsten Andersdatter, pigen Marthe Andersdatter Rogn, Ole Andersen Wingereij, Sergiant Christen Wingereij, Thor Andersen begge fra Ombosnæs.

26.01.1812: Anne Marthea, foreldre Jens Brynildsen i Langesund og kone Aase Cathrine Johannesdatter. Faddere: Christen Evensens kone Magrethe Pedersdatter, pigen Karen Johanne Ancher, John Siulsen, Christen Abrahamsen, Halvor Lollich alle af Langesund.

26.01.1812: Uægte barn Jørgine fød af enken Maria Abrahamsdatter paa Stathellet. Til barnefader har hun udlagt ungkarl Jørgen Gullichsen, men har hiemme er ikke anmeldt. Faddere: Lars Schougens kone Ingeborg Abrahamsdatter, pigen Gunild Maria Pedersdatter Taule, skomager Andreas Zucharov, Jahn Lind, Søren Michelsen Bahnen ved Langesund.

side 226-227.

02.02.1812: Simon fød 20de Jan, foreldre Gunder Jacobsen Schiærche og kone Kirsten Maria Sørensdatter. Faddere: Simon Sødtholdts kone Jøran Larsdatter, pigen Anne Jacobsdatter Linna, Michel Christensen Hafreager, Isaach Christensen Bamble, Simon Johnsen Thorsdal.

02.02.1812: Hans fød 25de Jan, foreldre Tellev Hansen Wasdahl-Kaasen og kone Signe Hellechsdatter. Faddere: Hans Nielsen Scharpnors kone Anne Lorentsdatter, pigen Birgithe Knudsdatter Nuestad, Henrich Clausen Giømble, Hellech Halvorsen Wasdahl-Kaasen, Saamund Knudsen Nuestad.

02.02.1812: Hellene Maria fød 25de Jan, foreldre Laverants Johnsen Svendsvigen og kone Anne Kirstine Christensdatter. Faddere: Ellev Brevigs kone Giertrue Maria Andersdatter, pigen Rachel Christensdatter, Jacob Amundsen begge fra Rachestad, Gunder Jørgensen, Jørgen Jørgensen begge fra Brevigstranden.

09.02.1812: Anne Maria fød 7de Feb, foreldre Halvor Arnesen Esse og kone Maria Andersdatter. Faddere: Abraham Esses kone Birthe Torgiusdatter, pigen Anne Arnesdatter af Stathellet, Ole Jensen, Abraham Amundsen, Even Nielsen alle fra Esse.

16.02.1812: Jens, foreldre Ole Nielsen Høgg i Langesund og kone Inger Isaachsdatter. Faddere: Niels Nielsens kone Maren Isaachsdatter, pigen Karen Kirstine Olsdatter, Niels Jensen Høgg, Anders Nielsen, Iver? Arøe alle af Langesund.

16.02.1812: Confirmeret hiemmedøbt Marthe Carine, foreldre Michel Sørensen Bahnen og kone Kirstine Nielsdatter. Faddere: Ole Sørensens kone Sigri Danielsdatter, pigen Anne Larine Sørensdatter, Gundvold Sørensen Bahnen, Michel Larsen Lund, Henrich Andersen.

23.02.1812: Confirmeret hiemmedøbt Ingeborg Maria fød 9de Feb, foreldre Simon Sørensen Sødtholdt og kone Jøran Larsdatter. Faddere: Anders Herums kone Mette Kirstine Johannesdatter, pigen Kirsten Maria Larsdatter, Søren Isaachsen, Hans Larsen alle fra Bamble, Gunder Jacobsen Schiærche.

01.03.1812: Christen fød 27de Feb, foreldre Christen Christensen Biercheseth og kone Aase Christensdatter. Faddere: Ole Abrahamsens kone Gunild Christensdatter, pigen Jørgine Christensdatter, Ole Abrahamsen alle fra Biercheseth, Ole Nielsen Nyehuus, Asle Nielsen Bierchesetheie.

01.03.1812: Confirmeret hiemmedøbt John fød 22de Feb, foreldre Lars Johnsen Schougen vestre og kone Ingeborg Olsdatter. Faddere: Kittel Olsen Hasleeies kone Marthe Johnsdatter, pigen Ingeborg Olsdatter, Jens Olsen begge fra Hasleeie, Lars Amundsen Grummestad, Niels Larsen ibidem.

04.03.1812: Confirmeret hiemmedøbt Søren Peter, foreldre Jonas Olsen Røjert i Langesund og kone Sara Sørensdatter. Faddere: Peder Hansens kone Inger Amundsdatter, pigen Ingeborg Kirstine Lollich, Peder Hansen, Ingevold Ingevoldsen, Hans Jacob Pedersen alle af Langesund.

15.03.1812: Jan, foreldre Ole Thorsen Krabberød-Stranden og kone Mari Jansdatter. Faddere: Johannes Christensens kone Maren Maria Torchildsdatter fra Brevig, pigen Elisabeth Corneliusdatter Stathellet, Johan Olsen, Hans Poulsen begge fra Krabberød, Johannes Christensen fra Brevig.

15.03.1812: Inger Maria fød 5te Marti, foreldre Lars Knudsen Døredahl og kone Ingeborg Abrahamsdatter. Faddere: Ole Olsen Roslandeies kone Anne Knudsdatter, pigen Kari Abrahamsdatter, Niels Abrahamsen begge fra Aasland, Ole Knudsen Gonge, Gunder Amundsen Tveraaen.

26.03.1812: Niels, foreldre Halvor Thorsen Tollachshavn i Langesund og kone Aaste Maria Torbiørnsdatter. Faddere: Lars Halens kone Kirsten Isaachsdatter, pigen Karen Olsdatter Bahnen, Christian Iversen, Niels Jensen Høgg, Niels Jensen hos forvalter Walvig.

29.03.1812: Anne Kirstine fød 12te Marti, foreldre Jens Johnsen Eeg og kone Anne Isachsdatter. Faddere: Ole Larsens kone af Stathellet Ingeborg Johnsdatter, pigen Ingeborg Maria Pedersdatter Kiendahlen, Niels Larsen, Søren Isachsen Solie alle af Ejdanger, Ole Larsen Stathellet.

10.04.1812: Dorothea Maria Møller, foreldre kiøbmand hr. Henrich Erboe i Langesund og hustrue madame Gunild Maria Erboe fød Aschildsen. Faddere: Hr. Simon Wrigthes kiæreste mad. Karen Elisa Wrigth, jomfrue Maren Christine Baaer, jomfrue Maren Smith, hr. Lieutnant C. Lous, kiøbmand hr. Just Wrigth, skipper Andreas Mølbach, Jean Borelly Erboe.

12.04.1812: Anne Wellumine fød 3de April, foreldre Wellum Wellumsen Møller i Stathellet og kone Else Maria Jensdatter. Faddere: Pigerne Karen Maria Hansdatter, Sidsel Jensdatter, Hans Nicolai Paus, mestesmed Ole Amundsen, Christen Pedersen Taule alle af Stathellet.

12.04.1812: Anne Mathea fød 5te Aprili, foreldre Michel Larsen Lund i Langesund og kone Birthe Maria Sørensdatter. Faddere: Konen Karen Kirstine Jacobsdatter, pigen Gunild Maria Sørensdatter, Ole Sørensen, Lars Thorsen, Gundvold Sørensen alle af Langesund.

19.04.1812: Johanne Hellene, foreldre Lars Pedersen Langøen og kone Anne Maria Andersdatter. Faddere: Thor Larsens kone Birtrhe Maria Hansdatter, pigen Aaste Hellene Olsdatter, Lars Johannesen Røjert, Henrich Andersen, Jacob Andersen.

19.04.1812: Lars, foreldre Peder Pedersen i Ombosnæs og kone Anne Magrethe Thorsdatter. Faddere: Ole Gundersen Kaasens kone Thore Maria Thorsdatter, pigen Gunild Maria Pedersdatter, Søren Christophersen, Peder Anundsen alle fra Ombosnæs, Knud Larsen.

21.04.1812: Uægte Inger fød 16de April af pigen Marthe Hansdatter Grobstoch nu det 2det lejermaal, hun har udlagt til barnefader ungkarl Ingebreth Ingebrethsen tjenende paa Trosbye. Faddere: Amund Dahls kone Anne Andersdatter, pigen Anne Kirstine Andersdatter, Jens Hansen begge fra Grobstoch, Thor Amundsen Dahl, Amund Hansen Aastad.

24.04.1812: Birthe Kirstine fød 3de April, foreldre John Johnsen Midgaardstranden og kone Karen Dorthea Erechsdatter. Faddere: Lorentz Olsen Midgaardstrandens kone Gienichen Nielsdatter, pigen Aslaug Helgesdatter Eeg, Peder Erechsen, Friderich Tychesen, Halvor Nielsen alle af Stathellet.

26.04.1812: Maria fød 17de April, foreldre Anders Brynildsen Riis og kone Christine Hansdatter. Faddere: Ole Winjes kone Marthe Mannasasdatter, pigen Inger Maria Gudmundsdatter Riis, Thor Evensen Rogn, Halvor Pedersen Rognseie, Anund Tellefsen Tinnerholdt.

03.05.1812: Gunild Karine, foreldre Olee Pedersen Eegsrønningen og kone Mallene Olsdatter. Faddere: Isaachg Eegs kone Anne Maria Rasmusdatter, pigen Gunild Maria Johannesdatter, Ole Rasmusen begge af Ejdanger, Peder Pedersen Rønningen, Thoer Larsen Buenæs.

07.05.1812: Niels fød 29de April, foreldre Ole Erechsen østre Glittum og kone Aase Maria Nielsdatter. Faddere: Peder Ellingsen Busterøds kone Anne Kirstine Thomasdatter, pigen Mette Karine Nielsdatter Stoche, Jens Thronsen Rønholdt, Peder Ellingsen Busterød, Ole Larsen Glittum vestre.

side 228-229.

10.05.1812: Kirsten Bolethe fød 4de Mai, foreldre Ole Johannesen Aabyeeie og kone Anne Pedersdatter. Faddere: Ole Olsens kone Guri Magrethe Hansdatter, pigen Fridericha Christiansdatter, Ole Olsen, Isaach Knudsen alle fra Aabyeeie, John Olsen Polland.

17.05.1812: Christen fød 12te Mai, foreldre Ole Christensen Hydahl og kone Marthe Gullichsdatter. Faddere: Mads Midgaardens kone Maria Jacobsdatter, pigen Anne Nielsdatter, Gunder Svendsen begge fra Hydahl, Hans Abrahamsen Høen, Christen Jørgensen i Præstegaarden.

18.05.1812: Anne Kirstine, foreldre Magnus Larsen Falch i Langesund og kone Marthe Kirstine Thorsdatter. Faddere: John Thorsens kone Ingeborg Thorsdatter, pigen Leene Nielsdatter, Søren Thorsen Torp alle af Langesund, Lars Olsen Halen.

18.05.1812: Maren Christine, foreldre Anders Torbiørnsen i Langesund og kone Elisabeth Maria Gierdrum. Faddere: John Abrahamsens kone af Stathellet Anne Mallene Gierdrum, pigen Karen Maria Christophersdatter Stoche, Ole Torbiørnsen Schougen, Even Torbiørnsen Kiærsdalen, Jens Thorsen Gierseth.

18.05.1812: Thyge, foreldre Friderich Thygesen i Stathellet og kone Mallene Evensdatter. Faddere: Lorentz Olsen Midgaardstrandens kone Gienichen Nielsdatter, pigen Sidselle Jensdatter, Johan Becher, Halvor Nielsen alle af Stathellet, John Johnsen Midgaardstranden.

22.05.1812: Mette Chrestenze fød 7de Mai, foreldre Skipper Gunder Jørgen Nyebroe i Stathellet og kone madame Justine Caroline Nyebroe fød Thombsen. Faddere: Enke frue Inger Maria Sal. Thombsen, jomfrue Berthe Rostrup, skipper Hans Paus, styrmand Andreas Kierulf, Jacob Nyebroe alle af Stathellet.

24.05.1812: Thron fød 13de Mai, foreldre Niels Thronsen Lille Brache og kone Stine Andrea Thorsdatter. Faddere: Henrich Giømbles kone Else Thorsdatter, pigen Mette Dorthe Thorsdatter Røsklev, Henrich Clausen Giømble, Christen Thronsen Fæseth, Ole Thronsen Bieleth.

24.05.1812: Knud fød 14de Mai, foreldre Niels Aslesen Bierchesetheie og kone Margieth Aanesdatter. Faddere: Ole Abrahamsens kone Gunild Christensdatter, pigen Karen Christensdatter, Ole Abrahamsen alle fra Biercheseth, Peder Larsen Nyesteen, Jørgen Aslesen Bierchesetheie.

24.05.1812: Aase Oline fød 2den Mai, foreldre Thor Olsen Moeeie og kone Gunild Halvorsdatter. Faddere: Halvor Moes kone Inger Pedersdatter, pigen Anne Maria Larsdatter Glittum, Ejlert Clausen Aabye, Halvor Larsen Rønholdt, Lars Olsen Holmeland.

24.05.1812: Anne Sophie fød 7de Mai, foreldre Niels Hansen i Stathellet og kone Lispeth Isaachsdatter. Faddere: Thor Nielsens kone Ingeborg Kirstine Greesdatter, pigen Mette Maria Hansdatter, Cornelius Gregersen, Halvor Thronsen, Niels Nielsen, Peder Erechsen alle af Stathellet.

31.05.1812: Abraham, foreldre Hans Abrahamsen Rørholdteie og kone Anne Maria Olsdatter. Faddere: Enken Ingeborg Maria Olsdatter, pigen Ingeborg Ephraimsdatter begge fra Rørholdteie, Ole Biørnsen Rosland-Dalen, John Andersen, Lars Jacobsen begge fra søndre Rørholdt.

31.05.1812: Confirmeret hiemmedøbte tvillinger Ole og Isaach fød 17de Mai, foreldre Thomas Olsen i Stathellet og kone Anne Maria Isaachsdatter. Faddere: John Andersen Rogns kone Kirstine Isaachsdatter, Halvor Thronsens kone Anne Andersdatter, pigerne Elisabeth Corneliusdatter, Inger Johanne Erechsdatter, Johan Becher, Halvor Thronsen alle af Stathellet, John Andersen, Zacharias Johnsen begge fra Rogn, ? Isaachsen Wissestad, Harald Halvorsen Grasmyhr.

07.06.1812: Lars, foreldre Thor Larsen Sillien og kone Ingeborg Sørensdatter. Faddere: John Christensen Bolvigs kone Ingeborg Christiansdatter, pigen Kirsten Larsdatter, Hans Andersen, Carl Sørensen alle af Solum, Erech Mathisen Hellestvedt, Peter Larsen ibid, Anders Larsen Herre.

21.06.1812: John fød 10de Juni, foreldre Søren Amundsen Holte og kone Inger Susanne Johnsdatter. Faddere: Amund Thorsens kone Anne Andersdatter, pigen Ingeborg Maria Amundsdatter, Amund Thorsen alle fra Dahl, John Jacobsen Holte, Amund Hansen Aastad.

21.06.1812: Marthe Maria fød 12te Juni, foreldre Jens Kittelsen Svarvekiær under Rørholdt og kone Ingeborg Maria Andersdatter. Faddere: Rollev Olsens kone Inger Kittelsdatter, pigen Ingeborg Ephraimsdatter, John Andersen alle fra Rørholdt «og ejerne», Thomas Knudsen, Ole Knudsen begge fra Gonge.

28.06.1812: Wilhelm, foreldre Skibscapitain Svend Andersen i Langesund og kone madame Maria Andersen. Faddere: Skibscapit. Andreas Chrysti Mølbachs kone madame Catharine Mølbach, jomfrue Mette Maria Borelly, hr. Simon Wrigth, hr. Lars Frøstrup, hr. Amandus Paus alle af Langesund.

28.06.1812: Poul, foreldre Ole Nielsen i Stathellet og kone Johanne Magrethe Poulsdatter. Faddere: Jens Nielsens kone Aaste Maria Pedersdatter, pigen Inger Maria Olsdatter, Hans Ottesen, Johan Becher alle af Stathellet, Hans Poulsen Krabberød.

05.07.1812: Confirmeret hiemmedøbt Ingeborg fød 4de Juni, foreldre Alberth Hansen Rognstranden og kone Walborg Jensdatter. Faddere: Thor Evensens kone Marthe Margrethe Jensdatter, pigen Marthe Eliasdatter, Thor Evensen, Niels Evensen, Søren Hansen alle fra Rogn.

12.07.1812: Lorentz fød 28de Juni, foreldre Skipper Niels Lorentzen Asvald og kone madame Maria Clausdatter Lorentzen. Faddere: Skibsbygmester Hans Jacobsens kone af Stathellet Ingeborg Maria Jacobsen, pigen Anne Stiansdatter Woje af Drangedahl, Skibsbygmester Hans Jacobsen Stathellet, Claus Hansen Giømble, Michel Hansen Asvald.

19.07.1812: Abigael, foreldre Lars Larsen Schougen i Stathellet og kone Ingeborg Abrahamsdatter. Faddere: Gunder Olsens kone Anne Pedersdatter, pigen Gunild Maria Pedersdatter, Tellev Erechsen Riis, Halvor Kittelsen alle af Stathellet, Lorents Olsen Solie.

19.07.1812: Confirmeret hiemmedøbt uægte barn Søren fød af pigen Maren Sophie Nielsdatter af Stathellet som har udlagt til barnefader ungkarl matros Anders Sørensen som ved døden skal være afgaaet den 6te Juli d.a. ombord i Fregatten Nøyaden, pigen i første lejermaal, om ham vides ikke. Faddere: Christopher Larsens kone Aase Kittelsdatter, pigen Karen Larsdatter, Christen Larsen, Peder Knudsen, Ole Gullichsen alle i Stathellet.

21.07.1812: Maria Elisabeth fød 29de Juni, foreldre hr. Poul Dürendahl provst og sognepræst til Bamble og Langesund og kiæreste frue provstinde Catharine Dürendahl fød Giellebøll. Faddere: Kiøbmand hr. Just Wrigths kiæreste madame Bolethe Wrigth, jomfrue Petronelle Blom, hr. Ober-Krigs-Comisair Abraham Richard Stenersen, kiøbmand hr. Henrich Erboe, kiøbmand hr. Simon Wrigth alle af Langesund.

26.07.1812: Karen fød 24de Juli, foreldre Jens Thronsen Rønholdt og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Ole Erechsen østre Glittums kone Aase Maria Nielsdatter, pigen Christine Maria Nielsdatter Stoche, Christen Thronsen Fæseth, Ole Thronsen Bieleth, Ole Erechsen østre Glittum.

side 230-231.

02.08.1812: Erech fød 27de Juli, foreldre Isaach Erechsen Klep og kone Leene Hansdatter. Faddere: Søren Klepes kone Anne Simonsdatter, pigen Karen Maria Erechsdatter, Erech Tellefsen begge fra øvre Asdahl, Hans Larsen Sortedahl, Michel Hansen Asvald.

09.08.1812: Hans Andreas, foreldre Hans Jacob Hansen i Langesund og kone Aleth Magrethe Wiborg Gierdrum. Faddere: Halvor Hansens enke Kirsten Evensdatter, pigen Anne Ejlertsdatter Barfoed, Christopher Ancher, Ole Jacobsen Eltvedt, Anders Torbiørnsen alle af Langesund.

09.08.1812: Birthe Sophie, foreldre Anders Haagensen underbetient i Langesund og kone Karen Evensdatter. Faddere: Jens Anchers kone Karen Jørgensdatter, pigen Karen Johanne Ancher, Hans Thomas Sigbiørnsen, Ole Mørch, Lars Olsen Lie alle af Langesund.

09.08.1812: Karen Maria, foreldre Halvor Kittelsen i Stathellet og kone Kirsten Larsdatter. Faddere: Niels Knudsens kone Elen Maria Christensdatter, pigen Cathrine Maria Jacobsdatter, Johan Becher, Tellev Erechsen Riis, Halvor Nielsen alle af Stathellet.

16.08.1812: Hans Jørgen fød 8de Aug, foreldre Ole Abrahamsen Biercheseth og kone Gunild Christensdatter. Faddere: Enken Leene Abrahamsdatter Tveten østre, pigen Maria Sophie Hansdatter, Hans Abrahamsen begge fra Høen, Isaach Abrahamsen Rosland, Isaach Hansen Udgaarden.

16.08.1812: Anders fød 1te Aug, foreldre Niels Hansen Wissestad og kone Anne Maria Gundersdatter. Faddere: Tollach Levordsens kone Anne Hansdatter, pigen Ingeborg Alfsdatter, Alv Hansen, Tollach Levordsen alle fra Wissestad og Hagene, Niels Peter Johannesen Nyesteenstranden.

16.08.1812: Uægte Aase fød 29de Juli af pigen Kari Larsdatter Hofsteen som har udlagt til barnefader ungkarl gevorben soldat Aasold Eliasen, hun i første lejermaal, men om ham vides ikke. Faddere: Jens Hofsteens kone Birthe Halvorsdatter, pigen Inger Maria Larsdatter, Lars Arvesen alle fra Hofsteen, Ole Olsen, Biørgov Kittelsen begge fra Schougen øvre.

23.08.1812: Gunild Maria fød 13de Aug, foreldre Ole Larsen i Ombosnæs og kone Anne Hansdatter. Faddere: Gunuld Flottens kone Anne Olsdatter, pigen Karen Olsdatter, Christopher Olsen, Anders Christophersen alle fra Ombosnæs, Thor Michelsen Hafreager.

30.08.1812: Anders, foreldre Østen Knudsen i Langesund og kone Justine Maria Andersdatter. Faddere: Peter Larsen Møllers kone Maren Magrethe Christensdatter, pigen Birgithe Knudsdatter, Knud Torgiersen begge fra Nuestad, Hans Sørensen, Jens Thorsen begge af Langesund.

06.09.1812: Confirmeret hiemmedøbt Lars fød 28de Aug, foreldre Anders Larsen Bambleeie og kone Marthe Jacobsdatter. Faddere: Kone Birthe Ellingsdatter fra Solum præstegield, pigen Maren Nielsdatter, Søren Isaachsen, Hans Larsen alle fra Bamble, Simon Johnsen Thorsdahl.

13.09.1812: Confirmeret hiemmedøbt Margrethe Christophra Carolne fød 8de Juni, foreldre hr. Major Christopher von Budde og frue Majorinde Caroline Sigismunda Budde af Stathellet. Faddere: Barnets moder frue Majorinde Caroline Sigismunda Budde, madame Justine Caroline Nyebroe, hr. Capitaine Peter v. Aamodt, kiøbmand Erech Blehr begge fra Brevig, Ditlef Henrich Houch af Stathellet.

13.09.1812: Jens fød 8de Sept, foreldre Thor Evensen nordre Rogn og kone Marthe Magrethe Jensdatter. Faddere: John Andersens kone Kirstine Isaachsdatter, pigen Sophie Maria Johnsdatter, Lars Thronsen, John Olsen, Alberth Hansen alle fra Rogn.

13.09.1812: Lars, foreldre Arnold Larsen nordre Rørholdt og kone Maria Simonsdatter. Faddere: Halvor Grasmyhrs kone Aase Maria Simonsdatter, pigen Sophie Levordsdatter Rørholdteie, Halvor Haraldsen Grasmyhr, Christen Simonsen Hafredahl, Niels Simonsen Fæseth.

13.09.1812: Gunder fød 20de Aug, foreldre Torchild Gundersen Sortebougen og kone Ingeborg Bartholomæusdatter. Faddere: Tollach Aanesen Sortebougens kone Kirsten Maria Christophersdatter, pigen Ingeborg Maria Larsdatter Sortedahl, Søren Gundersen, Gullich Gregersen, Hans Tollachsen alle fra Sortebougen.

27.09.1812: Christen fød 20de Sept, foreldre Ole Nielsen Nyehuus under Breche og kone Anne Maria Christensdatter. Faddere: Ejlert Aabyes kone Anne Kirstine Halvorsdatter, pigen Karen Sophie Spormand, Thor Ulstrup begge fra Breche, Tellef Anundsen Tinnerholdt, Halvor Nielsen i Stathellet.

04.10.1812: Anne Karine fød 2den Oct, foreldre John Abrahamsen i Stathellet og kone Anne Mallene Gierdrum. Faddere: Ole Amundsens kone Karen Maria Hansdatter, pigen Fridericha Susanne Gundersdatter, Johan Becher, Niels Nielsen alle af Stathellet, Søren Hansen Rogn.

04.10.1812: Gunhild Maria fød 27de Sept, foreldre Lars Larsen Rørholdteie og kone Kirsten Nielsdatter. Faddere: Even Larsens enke Kirsten Johnsdatter, pigen Kari Kittelsdatter begge fra Rørholdt, Ole Biørnsen Rosland-Dalen, Findboe Aavaldsen Sætter, Jens Larsen Oleshuul.

11.10.1812: Ole Pedersen, foreldre Hans Amundsen og kone Dorthe Olsdatter i Langesund. Faddere: Ole Pedersens kone Sophie Nielsdatter, pigen Elen Jørgine Olsdatter, Ole Pedersen, Peder Olsen, Jens Melgaard alle af Langesund.

11.10.1812: Anne Birgithe, foreldre Lars Olsen Lie i Langesund og kone Kirsten Andersdatter. Faddere: Omund Pedersens kone Karen Hansdatter, pigen jomfrue Stine Ravn, Lars Frøstrup, Anders Haagensen, Ingevold Ingevoldsen alle i Langesund, Ejlert Larsen Barfoed.

11.10.1812: Anne Cathrine, foreldre Søren Pedersen i Langesund og kone Mette Maria Sivertsdatter. Faddere: Christen Evensens kone Magrethe Pedersdatter, pigen Karen Johanne Andersdatter, Christen Evensen, John Siulsen, Ole Jacobsen Eltvedt alle af Langesund.

11.10.1812: Boel Cathrine, foreldre Jens Nielsen i Stathellet og kone Aaste Maria Pedersdatter. Faddere: John Polands kone Karen Kirstine Pedersdatter, pigen Kirsten Pedersdatter ibid, Gunder Olsen i Stathellet, Lars Anundsen Roverød, Halvor Thorsen Gierseth.

11.10.1812: Confirmeret hiemmedøbt uægte drengebarn kaldet Micael fød af pigen Mari Nielsdatter i Stathellet som har udlagt til barnefader ungkarl Michel Pedersen som i nærværende tiid opholder sig i Brevig. Pigen i første lejermaal, om ham vides ikke. Faddere: Ole Michelsens kone Elen Kirstine Engelsdatter, pigen Cathrine Maria Jacobsdatter, Ole Olsen Smed, Anders Andersen alle af Stathellet, Thor Larsen Bunæs.

side 232-233.

18.10.1812: Jacob fød 9de Oct, foreldre Gunder Hansen Bamble og kone Birthe Maria Jacobsdatter. Faddere: Gunder Schiærches kone Kirsten Maria Sørensdatter, pigen Kirsten Maria Hansdatter, Hans Christensen begge fra Kiellemyhr, Jacob Michelsen Linna, Søren Isaachsen Bamble.

01.11.1812: Margrethe Cudrio, foreldre kiøbmand hr. Simon Wrigth i Langesund og kiæreste madame Karen Eliza Wrigth fød Cudrio . Faddere: Hr. Just Wrigths kiæreste madame Bolete Wrigth, jomfrue Petronelle Blom, søecapitain Bille, capt.lieut. Lous, maanedslieut. Schlytter, maanedslieut. Mullers, hr. Jacob Cudrio, hr. John Peter Hansen, hr. Simon Wrigth, hr. Just Wrigth, C. A. Blom.

08.11.1812: Ingeborg Maria fød 26de Oct, foreldre Søren Andersen Busterød og kone Kirsten Halvorsdatter. Faddere: Michel Nielsen Kiønøens kone Guri Maria Halvorsdatter, pigen Ingeborg Maria Amundsdatter Dahl, Anders Andersen, Peder Ellingsen begge fra Busterød, Michel Nielsen Kiønøen.

08.11.1812: Birthe Maria fød 31te Oct, foreldre Isaach Simonsen Fæseth og kone Helge Maria Jacobsdatter. Faddere: Arnald Øygaardens kone Anne Larsdatter, pigen Anne Knudsdatter Fæseth, Arald Simonsen Øygaarden, Christen Simonsen, Niels Simonsen begge fra Hafredahl.

21.11.1812: Oline fød 15de Nov, foreldre Christopher Olsen i Ombosnæs og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Giert Andersens kone Ingeborg Gundersdatter, pigen Gunild Maria Pedersdatter, Hans Monsen alle fra Ombosnæs, Mads Amundsen Roverød, Christen Jørgensen Bamble Præstegaard.

22.11.1812: Thor, foreldre Søren Evensen i Langesund og kone Ingeborg Maria Andersdatter. Faddere: Anders Pedersens kone Kirstine Abrahamsdatter, pigen Gunild Maria Sørensdatter, Diderich Moss, Anders Langøen, Lars Andersen alle af Langesund.

22.11.1812: Uægte barn kaldet Jacobine fød af pigen Serine Olsdatter af Langesund, som har udlagt til barnefader ungkarl matros Jacob Thorsen Trosbyeeie af Bamble sogn. Faddere: Ole Sørensens kone Sigri Danielsdatter, pigen Kirsten Margrethe Jacobsdatter, Christen Evensen, Christopher Ancher, Jens Ancher alle af Langesund.

29.11.1812: Tollach fød 21de Nov, foreldre Søren Gundersen Sortebougen og kone Marthe Maria Tollachsdatter. Faddere: Isaach Bergs kone Taran Maria Johnsdatter, pigen Johanne Magrethe Andersdatter Sortedahl, Gunder Jacobsen Schiærche, Tollach Aanesen, Ole Biørnsen begge fra Sortebougen.

06.12.1812: Anders fød 1te Dec, foreldre John Andersen søndre Rørholdt og kone Maren Margrethe Kittelsdatter. Faddere: Rollef Olsens kone Inger Kittelsdatter, pigen Marthe Olsdatter, Thor Kittelsen alle fra Svarvekiær, Thor Amundsen, Anders Amundsen begge fra Dahl.

06.12.1812: Amund fød 3de Dec, foreldre Lars Amundsen Linnaeie og kone Sophie Jensdatter. Faddere: Giert Olsen Linnarønningens kone Helge Michelsdatter, pigen Elen Maria Trulsdatter Findahl, Anders Hansen Herum, Mads Michelsen Midgaarden, Isaach Gundersen Kaasen.

06.12.1812: Ingeborg Maria fød 1te Dec, foreldre Henrich Clausen Giømble og kone Else Thorsdatter. Faddere: Ejlert Aabyes kone Anne Kirstine Halvorsdatter, pigen Mette Dorthea Thorsdatter Røsklev, Claus Hansen Giømble, Niels Thronsen Lille Breche, Ole Halvorsen Fillestad.

06.12.1812: Confirmeret hiemmedøbt Ole Christian fød 21de Nov, foreldre Johan Olsen Becher i Stathellet og kone Magrethe Christensdatter. Faddere: Ole Michelsens kone Elen Kirstine Engelsdatter, pigen Kari Christensdatter begge i Stathellet, Ole Abrahamsen Biercheseth, Thor Evensen Rogn, Amund Gunuldsen Flotten.

10.12.1812: Live Marine fød 3de Dec, foreldre Thor Andersen Wingereij i Ombosnæs og kone Karen Aslachsdatter. Faddere: Anders Gierestads kone Gunild Maria Andersdatter, pigen Anne Barbroe Aslachsdatter, Sergiant Christen Wingereij, Tyche Aslachsen alle i Ombosnæs, Ole Andersen Wingereij.

13.12.1812: Mariane Sophie, foreldre Skibscapit. Andreas Chrysti Mølbach og hustrue madame Catharine Elisabeth Mølbach. Faddere: Henrich Erboes kiæreste madame Gunild Maria Erboe, jomfrue Sophie Feylberg, capitainleutenant Lous, maanedslieutenant Stæger, proviantsforvalter Walvig.

13.12.1812: Søren, foreldre Hans Sørensen i Langesund og kone Ingeborg Olsdatter. Faddere: Konen Gundvord Jensdatter, pigen Marthe Susanne Nielsdatter Halen, Christopher Olsen, Christian Iversen, Saamund Knudsen alle af Langesund.

13.12.1812: Ingeborg, foreldre Joan Lidborg Wiegreen i Langesund og kone Clarine Olsdatter. Faddere: Søren Thorsens kone Anne Hellene Hansdatter, pigen Ingeborg Kirstine Ancher, Claus Pedersen, Ole Nielsen Høeg, Gabriel Andersen alle af Langesund.

13.12.1812: Confirmeret hiemmedøbt Anne Maria, foreldre Iver Knudsen i Langesund og kone Inger Maria Thorsdatter. Faddere: Anders Andersens kone Birthe Maria Knudsdatter, pigen Johanne Magrethe Andersdatter, Anders Andersen alle fra Sortebougen, barnets fader Iver Knudsen, Jens Thorsen begge af Langesund.

20.12.1812: Carl fød 17de Dec, foreldre Ole Gundersen Gierestadkaasen og kone Thore Maria Thorsdatter. Faddere: Giert Andersens kone Ingeborg Gundersdatter, pigen Gunild Maria Pedersdatter begge fra Ombosnæs, Isaach Thorsen Schougen, Isaach Gundersen Kaasen, Niels Thorsen Gierseth.

20.12.1812: Tyche fød 5te Dec, foreldre Even Tychesen vestre Tvetenrønningen og kone Mari Ejlertsdatter. Faddere: Jacob Ejlertsen Rønningens kone Marthe Torgiusdatter, pigen Anne Olsdatter, Lars Iversen begge fra Tveten vestre, Jacob Ejlertsen Rønningen, Erech Sørensen Walle.

20.12.1812: Tollach fød 12te Dec, foreldre Tellev Anundsen Tinnerholdt og kone Gunild Maria Tallachsdatter. Faddere: Ole Torbiørnsen Schougens kone Marthe Olsdatter, pigen Karen Sophie Spormann fra Breche, Tollach Aanesen Sortebougen, Peder Anundsen Ombosnæs, Anund Tellefsen Tinnerholdt.

20.12.1812: Sigurd, foreldre Knud Sigurdsen Schougstad og kone Barbroe Giermundsdatter. Faddere: Søren Kleps kone Anne Simonsdatter, pigen Anne Cathrine Christensdatter, Abraham Kiøstolfsen begge fra Bambleeie, Hans Larsen Bamble, Zacharias Johnsen nordre Rogn.

25.12.1812: Isaach fød 22de Dec, foreldre afgangne Isaach Jørgensen Giømbleeie og kone Berthe Andersdatter. Faddere: Enken Anne Clausdatter Giømble, pigen Mette Dorthea Thorsdatter Røsklev, Claus Hansen, Jørgen Hansen begge fra Giømble, Michel Hansen Asvald.

side 234-235.

25.12.1812: Inger Maria, foreldre Lars Olsen Evensvig under søndre Rogn og kone Aslaug Gullichsdatter. Faddere: Thor Tangevolds kone Kirsten Jørgensdatter, pigen Marthe Andersdatter, Zacharias Johnsen begge fra Rogn, Anders Brynildsen Riis, Hans Olsen Evensvig.

30.12.1812: Hanna Caroline, foreldre Skipper Hans Paus i Stathellet og kone madame Karen Paus. Faddere: Skipper Gunder Nyebros kone madame Justine Caroline Nyebroe, jomfrue Friderica Susanne Gunmdersen, hr. Major Christopher von Budde, hr. Lieutnant Christopher Budde alle af Stathellet, lensmand hr. Hans Jacob Evensen Breche.

01.01.1813: Tosten fød 28de Dec, foreldre Amund Tostensen Tinnerholdt under Biercheseth og kone Marthe Maria Amundsdatter. Faddere: Amund Winies kone Anne Magrethe Simonsdatter, pigen Jørgine Christensdatter Biercheseth, Tosten Aanesen, Knud Tostensen begge fra Tinnerholdt under Breche, Even Zachariasen Tveten østre.

01.01.1813: Ragnild Maria fød 20de Dec, foreldre Lars Ellingsen Findmark og kone Kirsten Ellingsdatter. Faddere: Peder Busterøds kone Anne Kirstine Thomasdatter, pigen Anne Kirstine Gullichsdatter Findmark, Peder Ellingsen Busterød, Hans Findboesen Houchholdt, Kiøstolf Ellingsen Tvetereij begge af Sannichedahl.

03.01.1813: Døbt i Brevigs kirke fra Stathellet Friderich Christian, foreldre Andreas Sucherov og kone Rebeca Friderica Suchrov fød Temsen, da opholdende dem i Stathellet. Faddere: Enken Maria Olsdatter fra Brevig, pigen Ingeborg Maria Larsdatter af Stathellet, Lars Larsen Grønerøe af Brevig, Friderich Tychesen af Stathellet, Anders Hansen fra Brevig.

03.01.1813: Ole, foreldre Ole Sørensen i Langesund og kone Sigri Danielsdatter. Faddere: Christen Evensens kone Margrethe Pedersdatter, pigen Ingeborg Kirstine Andersdatter, Jens Ancher, Gundvold Sørensen Bahnen, Ingevold Ingevoldsen.

17.01.1813: Aslaug Karine fød 1te Jan, foreldre Peder Thronsen nedre Asdahl og kone Sigri Christensdatter. Faddere: Christen Fæseths kone Anne Maria Larsdatter, pigen Dorthe Maria Hansdatter Sortedahl, Jacob Tostensen øvre Asdahl, Ole Thronsen Bieleth, Niels Thronsen Lille Breche.

17.01.1813: Birthe Maria fød 7de Jan, foreldre Thor Larsen Bunæs under Kiellestad og kone Oline Olsdatter. Faddere: Ole Pedersen Eegsrønningens kone Mallene Olsdatter, pigen Anne Bolethe Andersdatter Bunæs, Henrich Olsen Stathellet, Harald Halvorsen Grasmyhr, Søren Olsen af Christiansands stift.

23.01.1813: Lars, foreldre Anders Andersen Braatten under Døredahl og kone Gunild Wraalsdatter. Faddere: Even Gundersen Tveraaens kone Aase Olsdatter, pigen Kari Andersdatter, Søren Andersen begge fra Busterød, Hans Pedersen Braatten.

25.01.1813: Marthe Maria fød 20de Jan, foreldre Hans Monsen i Ombosnæs og kone Inger Maria Larsdatter. Faddere: Thor Garstads kone Ingeborg Hansdatter, pigen Elen Maria Trulsdatter Findahl, John Christophersen østre Stoche, Thor Gundersen Garstad, Lars Andersen Herum.

31.01.1813: Anders fød 7de Jan, foreldre Zacharias Andersen øvre Sortedahl og kone Kirsten Maria Eliasdatter. Faddere: Even Tangevolds kone Birthe Mathea Christensdatter, pigen Magdalena Jacobea Arrøe fra Asdahl, Elias Hansen, Peder Eliasen begge fra Tveten, Søren Tellefsen Klep, Thor Andersen Tangevold.

04.02.1813: Anne Margrethe fød 22de Jan, foreldre Isaach Tostensen Eeg og kone Anne Maria Rasmusdatter. Faddere: Søren Larsen Winjes kone Anne Magrethe Tostensdatter, pigen Maria Olsdatter Leerstang, Isaach Rasmusen Berg begge fra Ejdanger, Jacob Tostensen øvre Asdahl, Jens Johnsen Eeg.

07.02.1813: Aase Karine fød 1te Feb, foreldre Ole Biørnsen Rosland-Dahlen og kone Johanne Pedersdatter. Faddere: Jens Isaachsens kone Aavedt Maria Larsdatter, pigen Karen Isaachsdatter begge fra Rosland, Ole Torbiørnsen Schougen, Even Torbiørnsen Kiærsdalen, Arnold Madsen Fæsetheie.

07.02.1813: Taran fød 27de Jan, foreldre Knud Erechsen Lille Kaasen under Rørholdt og kone Cathrine Gundersdatter. Faddere: Hans Abrahamsen Rørholdteies kone Anne Maria Olsdatter, pigen Anne Gundersdatter Schare, Thomas Knudsen Gonge, Lars Knudsen Døredal, Findboe Aavaldsen Sætter.

14.02.1813: Uægte barn kaldet Johanne Cathrine født af pigen Cathrine Diderichsdatter Moss i Langesund. Udlagt til barnefader ungkarl og matros Johannes Olsen af Kragerøe. Pigen i det første lejermaal, om ham vides ikke. Faddere: Diderich Mosses kone Anne Halvorsdatter, pigen Karen Diderichsdatter Moss, Diderich Moss, Jens Thorsen, Peder Jørgensen alle af Langesund.

21.02.1813: John Christian fød 14de Feb, foreldre Anders Hansen Sortedahl i Stathellet og kone Karen Dorthea Petersdatter. Faddere: Isaach Klepes kone Leene Hansdatter, pigen Dorthe Maria Hansdatter, Hans Larsen begge fra Sortedahl, Michel Hansen Asvald, Gunder Jacobsen Biøness af Ejdanger.

21.02.1813: Isaach fød 15de Feb, foreldre Hans Jacob Jacobsen Blegelien og kone Lispeth Isaachsdatter. Faddere: Jens Isaachsens kone Aavedt Maria Larsdatter, pigen Karen Isaachsdatter, Isaach Gregersen, Jens Isaachsen alle fra Rosland, Anders Jørgensen Walle.

21.02.1813: Anne Maria fød 14de Feb, foreldre Halvor Pedersen Houchedahleie og kone Anne Hansdatter. Faddere: Ole Erechsens kone Aase Maria Nielsdatter, pigen Anne Barbroe Aslachsdatter, Ole Larsen alle fra Glittum, Søren Andersen Busterød, Gullich Hansen Houchedahl.

28.02.1813: Uægte barn kaldet Anne Laurine fød af enken Annechen Erichsdatter i Ombosnæs, som har udlagt til barnefader gift mand Arved Larsen Møller ved Herre møllebrug. Faddere: Jørgen Tychesens kone Inger Magrethe Nicolaidatter, pigen Inger Hansdatter, Christopher Olsen alle i Ombosnæs, Halvor Halvorsen Findal, Gunder Svendsen Hydal.

07.03.1813: Hans, foreldre Anders Larsen Klove i Langesund og kone Johanne Knudsdatter. Faddere: Enken Gunvord Jensdatter fra Langøen, pigen Kirsten Nielsdatter, Christopher Olsen, Hans Sørensen, Jacob Andersen Rogn alle af Langesund.

07.03.1813: Hellene, foreldre Ole Christensen Brath i Langesund og kone Inger Christine Christensdatter. Faddere: Niels Gullichsens kone Anne Magrethe Christensdatter, pigen Marthe Pedersdatter, Christopher Ancher, Niels Hansen Brønsted, Niels Pedersen af Nøtterøe sogn.

07.03.1813: Karen Maria, foreldre Christian Iversen i Langesund og kone Maria Andersdatter. Faddere: Augustinus Hansens kone Mette Dorthe Andersdatter, pigen Ingeborg Jensdatter, Lars Olsen Halen, Jørgen Anundsen, Peder Jørgensen alle af Langesund.

14.03.1813: Søren fød 7de Marti, foreldre Simon Johnsen Thorsdahl og kone Anne Maria Sørensdatter. Faddere: Simon Sørensen Sødtholdts kone Jøran Larsdatter, pigen Sophie Maria Johnsdatter Thorsdahl, Hans Eliasen Høen, Gunder Jacobsen Schiærche, Søren Isaachsen Bamble.

side 236-237.

17.03.1813: Halvor Niels, foreldre Skrædermester Jacob Soelgaard i Langesund og kone Karen Kirstine Hansdatter. Faddere: Hans Thomas Sigbiørnsens kone Gierterud Pedersdatter, pigen Cathrine Maria Hansdatter, Hans Thomas Sigbiørnsen, Anders Haagensen Underbetient, Ole Jacobsen Lods, Christopher Ancher Lods.

21.03.1813: Karen Margrethe fød 9de Marti, foreldre Lars Amundsen Grummestad og kone Kari Johnsdatter. Faddere: Lars Johnsen Schougens kone Ingeborg Olsdatter, pigen Ingeborg Maria Larsdatter Grummestad, Lars Johnsen Schougen vestre, Hans Jacob Jacobsen Blegelien, Ole Olsen Svindland.

24.03.1813: Halvor fød 21de Marti, foreldre Henrich Halvorsen Moe og kone Karen Kirstine Halvorsdatter. Faddere: Ejlert Aabyes kone Anne Kirstine Halvorsdatter, pigen Ingeborg Halvorsdatter Udgaarden, Halvor Henrichsen Moe, Abraham Amundsen Esse, Elling Clausen Rønholdt.

30.03.1813: Søren fød 24de Marti, foreldre Hans Amundsen Winie og kone Pernille Larsdatter. Faddere: Søren Larsens kone Anne Magrethe Tostensdatter, pigen Anne Olsdatter, Lars Evensen, Christian Christensen alle fra Winie, Hans Larsen Esse.

04.04.1813: Ranoug Maria fød 14de Marti, foreldre Ole Olsen Hafredahleie og kone Maria Olsdatter. Faddere: Ole Hafredahls kone Inger Olsdatter, pigen Gierterue Magrethe Olsdatter Houchedahl, Christen Simonsen, Ole Larsen begge fra Hafredahl, John Jacobsen Fæseth.

11.04.1813: Ingeborg Maria fød 2den April, foreldre Anders Halvorsen Fillestad og kone Ingeborg Olsdatter. Faddere: Henrich Clausen Giømbles kone Else Thorsdatter, pigen Ingeborg Maria Olsdatter, Jens Olsen begge fra Esse, Claus Hansen Giømble, Ole Halvorsen Røsklev.

18.04.1813: Ole fød 9de April, foreldre Isaach Olsen Schougen øvre og kone Anne Lispeth Hansdatter. Faddere: Anders Hansen Strandens kone fra Solum, Aaste Maria Knudsdatter, pigen Kirsten Maria Larsdatter Bamble, Tollach Levordsen Wissestadhagen, Ole Olsen Schougen øvre, Anders Hansen Stranden fra Solum præstegield.

18.04.1813: Christen fød 8de April, foreldre Amund Hansen Aastad og kone Karen Christensdatter. Faddere: Ole Abrahasens kone Gunild Christensdatter, pigen Jørgine Christensdatter, Christen Christensen alle fra Biercheseth, John Jacobsen Holte, Halvor Hansen Aastad.

18.04.1813: Niels Jacob fød 14de April, foreldre Amund Nielsen Fossum og kone Mari Nielsdatter. Faddere: John Sigvaldsen vestre Fossums kone Birthe Nielsdatter, pigen Anne Magrethe Ellefsdatter, Niels Peter Ellefsen begge fra Fossum østre, Svend Nielsen Fossum vestre, Niels Simonsen Hafredahl.

19.04.1813: Gullich, foreldre Søren Thorsen Torp i Langesund og kone Anne Hellene Hansdatter. Faddere: Lars Torps kone Leene Nielsdatter, pigen Amborg Isaachsdatter, Magnus Larsen Falch, Jens Thorsen alle af Langesund, Tellev Erechsen Riiss af Stathellet.

25.04.1813: Isaach fød 20de April, foreldre Amund Jacobsen Blegelien og kone Anne Magrethe Isachsdatter. Faddere: Hans Jacob Blegeliens kone Lispeth Isaachsdatter, pigen Kirsten Gurine Isaachsdatter, Jens Isaachsen begge fra Rosland, Hans Jacob Jacobsen, Halvor Jacobsen begge fra Blegelien.

27.04.1813: Mette Andrea fød 20de Aprili, foreldre Thor Pedersen Ulstrup paa Steen og kone Inger Ingebrethsdatter. Faddere: Ole Nielsen Nyehuus kone Anne Maria Christensdatter, pigen Ingeborg Ingebrethsdatter Breche, Ejlert Clausen Aabye, Tellef Anundsen Tinnerholdt, Even Nilsen Esse.

09.05.1813: Thor fød 4de Mai, foreldre Niels Evensen Esse og kone Pernille Amundsdatter. Faddere: Hans Esses kone Sara Christophersdatter, pigen Sophie Maria Larsdatter Winie, Søren Amundsen Mellebye, Abraham Amundsen, Jens Olsen begge fra Esse.

09.05.1813: Confirmeret hiemmedøbt Torger, foreldre Knud Torgersen Arnesplads og kone Anne Abrahamsdatter. Faddere: Amund Winies kone Anne Magrethe Simonsdatter, pigen Anne Maria Christensdatter Præstegaarden, Tollach Levordsen Hagene, Amund Andersen Winiestranden, Peder Larsen Nyesteen.

23.05.1813: Otte fød 11te Mai, foreldre Jacob Tostensen øvre Asdahl og kone Marthe Pernille fød Arrøe. Faddere: Søren Larsen Winies kone Anne Magrethe Tostensdatter, pigen Karen Sophie Spormann fra Breche, Styrmand Ole Arrøe, Peder Thronsen, Anund Halvorsen alle fra Asdahl øvre og nedre, Hans Tostensen Rugtvedt.

23.05.1813: Hans Peter fød 19de Mai, foreldre Lorentz Olsen Midgaarden og kone Gienechen Nielsdatter. Faddere: Gunder Olsens kone Anne Pedersdatter, pigen Sara Hellene Erechhsdatter, Erech Olsen alle af Stathellet, John Johnsen, Ole Olsen begge fra Midgaardstranden.

30.05.1813: Isaach, foreldre Henrich Olsaen i Stathellet og kone Elisabeth Corneliusdatter. Faddere: Ole Corneliusens kone Kirsten Andersdatter fra Ombosnæs, pigen Inger Magrethe Nielsdatter, Thor Nielsen, Grees Corneliusen, Haard Halvorsen alle af Stathellet.

06.06.1813: Anne Hellene fød 30te Mai, foreldre Mads Michelsen Midgaarden og kone Maria Jacobsdatter. Faddere: Giert Olsen Linnarønningens kone Helge Michelsdatter, pigen Boel Maria Amundsdatter Roverød, Hans Olsen Rugtvedt, Amund Gunuldsen Flotten, Halvor Thorsen Gierseth.

26.06.1813: Kirsten Margrethe fød 21de Juni, foreldre Hans Thorsen Høen og kone Kirsten Tostensdatter. Faddere: Søren Larsen Winjes kone Anne Magrethe Tostensdatter, pigen Maren Sophie Hansdatter, Jacob Gundersen, Tosten Hansen alle fra Høen, Abraham Zachariasen Tveten østre.

27.06.1813: Ole, foreldre Peder Olsen i Langesund og kone Anne Magrethe Svenungsdatter. Faddere: Ole Pedersens kone Sophie Nielsdatter, pigen Marthe Pedersdatter, Christopher Ancher, Hans Olsen, Niels Nielsen alle af Langesund.

27.06.1813: Johanne, foreldre Lars Olsen Halen og kone Kirsten Isaachsdatter. Faddere: Christen Taules kone af Stathellet Hellene Kirstine Nielsdatter, pigen Else Maria Biørnsdatter, Christian Iversen, Kittel Olsen alle af Langesund, Hans Jacobsen Midrogn.

04.07.1813: Birthe Maria fød 14de Juni, foreldre Søren Nielsen Asdahlstranden og kone Gunild Nielsdatter. Faddere: Syvert Andersens kone Mette Maria Hansdatter, pigen Maren Erechsdatter, Anund Halvorsen, Isaach Hansen, Abraham Hansen alle fra Asdahlstranden.

25.07.1813: Hans fød 19de Juli, foreldre Hans Poulsen Krabberød og kone Andrea Hansdatter. Faddere: Ole Nielsens kone Johanne Magrethe Poulsdatter, pigen Inger Magrethe Olsdatter begge af Stathellet, Halvor Haraldsen Grasmyhr, Isaach Hansen, Claus Hansen begge fra Giømble.

15.08.1813: Boel fød 9de Aug, foreldre Amund Andersen Winjestranden og kone Kirsten Larsdatter. Faddere: Halvor Stoches kone Inger Larsdatter, pigen Anne Larsdatter Winiestranden, Halvor Christtophersen Stoche, Ole Erechsen Glittum, Christian Christensen Winie.

side 238-239.

22.08.1813: Johan fød 4de Augusti, foreldre hr. Poul Dürendahl Provst og Sognepræst i Bamble og Langesund og kiæreste frue Provstinde Catharine Dürendahl fød Giellebøll. Faddere: Hr. Kiøbmand Bent Blehrs kiæreste madame Maren Dorthea Blehr fra Kiellestad gaard i Bamble, jomfrue Mette Maria Borely, Wissiteur Niels Wisløf, Kiøbmand Rider hr. Just Wrigth, Kiøbmand hr. Amandus Paus alle af Langesund.

22.08.1813: Aslaug fød 11te Aug, foreldre Jens Isaachsen Rosland og kone Aavedt Maria Larsdatter. Faddere: Hans Jacob Blegeliens kone Lispet Isaachsdatter, pigen Karen Isaachsdatter, Isaach Gregersen alle fra Rosland, Hans Jacob Jacobsen Blegelien, Niels Eliasen søndre Rogn.

29.08.1813: Carl Emil August, foreldre Overproviantskriver Carl Ditlew Walvig i Langesund og kiæreste madame Caroline Catharine Walvig. Faddere: Moderen holdt barnet selv frem for daaben, pigefadder jomfrue Elemine Walvig, hr. Lieutenant Schlÿtter, Doctor Swar, Skibscapitain Mølbak, Kiøbmand Lars Frøstrup, Lars Lugg.

12.09.1813: Ole Andreas fød 4de Sept, foreldre Skibsbygmester Hans Jacobsen i Stathellet og kone Ingeborg Maria Anundsdatter. Faddere: Thor Nielsens kone Ingeborg Kirstine Greesdatter, pigen Frideriche Susanne Gundersdatter, Styrmand Friderich Mansbach Tombsen alle af Stathellet, Skipper Bertel Bredstrop fra Ullefoss, Niels Storm fra Kiellestad.

12.09.1813: Thor fød 6te Sept, foreldre Niels Clausen Aabye og kone Dorthe Thorsdatter. Faddere: Henrich Giømbles kone Else Thorsdatter, pigen Ingeborg Halvorsdatter Udgaarden, Elling Clausen Rønholdt, Ejlert Clausen Aabye, Niels Thronsen Lille Breche.

26.09.1813: Wraal fød 19de Sept, foreldre Jens Wraalsen Masterød og kone Ingeborg Christophersdatter. Faddere: Anders Andersen Døredahleies kone Gunild Wraalsdatter, pigen Ingeborg Larsdatter, Niels Torgiussen begge fra Døredahl, Thomas Knudsen Gonge, Alv Hansen Wissestad.

31.10.1813: Anne Cathrine Caroline, foreldre Andreas Anundsen Wæssnæss og hustrue Marie Pauline Wæssnæss fød Filechs. Faddere: Carl Walvigs kone madame Cathrine Caroline Walvig, jomfrue Inger Lugg, Kiøbmand Lars Frøstrup, Skipper Brøchner, Skipper Rasmus Stougaard, Lars Johannesen Lugg.

31.10.1813: Isaach Iver, foreldre Hans Larsen i Langesund og kone Dorthe Isaachsdatter. Faddere: Torgius Isaachsens kone Birthe Andersdatter, Iver Isaachsen Arøe, Peder Brynildsen alle af Langesund, Lars Christensen Rønningen af Stathellet.

31.10.1813: Confirmeret hiemmedøbt Anne Barbroe, foreldre Axel Jensen i Stathellet og kone Marthe Larsdatter. Faddere: Ole Nielsens kone Johanne Magrethe Poulsdatter, pigen Sara Hellene Erechsdatter, Henrich Olsen, Knud Jacobsen, Ole Halvorsen alle af Stathellet.

07.11.1813: Lars fød 31te Oct, foreldre Bæruld Torgiusen vestre Waag og kone Aaste Maria Larsdatter. Faddere: Knud Larsen Houchedahls kone Ingeborg Maria Sørensdatter, pigen Anne Andersdatter Waag, Knud Larsen Houchedahl, Abraham Amundsen Esse, Niels Knudsen Waagøe.

07.11.1813: Ingeborg Maria fød 23de Oct, foreldre Thor Andersen Tangevold og kone Kirsten Jørgensdatter. Faddere: Even Tangevolds kone Birthe Mahea Christensdatter, pigen Karen Maria Christophersdatter østre Stoche, Lars Andersen, Zacharias Andersen begge fra øvre Sortedahl, Zacharias Johnsen nordre Rogn.

07.11.1813: Anne fød 23de Oct, foreldre Niels Amundsen i Stathellet og kone Birthe Maria Hansdatter. Faddere: Ole Amundsens kone Karen Maria Hansdatter, pigen Sara Hellene Erechsdatter, Halvor Nielsen alle af Stathellet, Peder Larsen, Jacob Larsen begge fra Nyesteen.

14.11.1813: Helge Maria fød 5te Nov, foreldre Anders Hansen Herum og kone Mette Kirstine Johannesdatter. Faddere: John østre Stoches kone Sara Hansdatter, jomfrue Boel Bech fra Findahl, Thor Gundersen Garstad, Simon Sørensen, Lars Johnsen begge fra Sødtholdt.

14.11.1813: Confirmeret hiemmedøbt Jens, foreldre Ole Gundersen Waagseie og kone Ingeborg Jensdatter. Faddere: Tellev Anundsen østre Brevigs kone Aase Maria Thorsdatter, pigen Inger Jensdatter ibid, Christen Simonsen Hafredahl, Halvor Larsen Rønholdt, Ole Gullichsen Dagarbejder.

20.11.1813: Ingeborg fød 13de Nov, foreldre Thor Gundersen Garstad og kone Ingeborg Hansdatter. Faddere: Isaach Bergs kone Tarand Maria Johnsdatter, pigen Dorthe Maria Hansdatter Sorthedahl, Anders Hansen, Lars Andersen begge fra Herum, John Christophersen østre Stoche.

20.11.1813: Karen Maria fød 14de Nov, foreldre Ole Halvorsen Røsklev og kone Mette Dorthea Thorsdatter. Faddere: Henrich Giømbles kone Else Thorsdatter, pigen Ingeborg Maria Olsdatter, Anders Halvorsen, Gunuld Halvorsen alle fra Fillestad, Isaach Tostensen Eeg.

21.11.1813: Hans Andreas, foreldre Peder Anundsen i Langesund og kone Inger Maria Hansdatter. Faddere: Hans Olsens kone Ingeborg Olsdatter, pigen Giertrud Larsdatter, Hans Evensen alle af Langesund, Claus Hansen Giømble, Michel Hansen Asvald.

21.11.1813: Hans, foreldre Niels Hansen i Stathellet og kone Lispeth Isaachsdatter. Faddere: Halvor Thronsens kone Anne Andersdatter, pigen Mette Maria Hansdatter, Thor Nielsen, Niels Knudsen, Niels Nielsen alle af Stathellet.

28.11.1813: Niels Christian fød 12te Nov, foreldre Jens Nielsen i Stathellet og kone Aaste Maria Pedersdatter. Faddere: Isaach Tostensen Eegs kone Anne Maria Rasmusdatter, pigen Mallene Christine Olsdatter Kiellestad, Ole Amundsen, Knud Jacobsen, Anders Andersen alle Stathellet.

12.12.1813: Confirmeret hiemmedøbt Anne Marthea, foreldre Abraham Hansen i Langesund og kone Sidsel Jensdatter. Faddere: Wellum Møllers kone Else Maria Jensdatter, pigen Aaste Hellene Olsdatter begge af Stathellet, Ole Hansen, John Hansen, Jacob Johnsen alle af Ejdanger.

12.12.1813: Amund, foreldre Jørgen Anundsen i Langesund og kone Inger Maria Jørgensdatter. Faddere: Lars Thorsen Torps kone Leene Nielsdatter, pigen Else Maria Hansdatter, Hans Olsen, Kittel Olsen, Jens Thorsen alle i Langesund.

19.12.1813: Anne Maria fød 4de Dec, foreldre Isaach Thorsen Schougen østre og kone Kari Halvorsdatter. Faddere: Peder Thorsen Salens kone Inger Mortensdatter, pigen Marthe Halvorsdatter, Halvor Pedersen begge fra Rognseie, Amund Gunuldsen Flotten, Peder Thorsen Salen.

19.12.1813: Confirmeret hiemmedøbt Karen Sophie fød 8de Nov, foreldre Søren Tellefsen Klep og kone Anne Simonsdatter. Faddere: Niels Linnes kone fra Udgaarden Maren Kirstine Linne, pigen Karen Maria Erechsdatter, Erech Tellefsen begge fra Asdahl øvre, Zacharias Andersen Sortedahl, Isaach Erechsen Klep.

side 240-241.

19.12.1813: Confirmeret hiemmedøbt Karen Maria fød 10de Dec, foreldre Hans Pedersen Braatten og kone Anne Larsdatter. Faddere: Anders Andersen Døredahleies kone Gunild Wraalsdatter, pigen Johanne Larsdatter Masterød, Elling Clausen Rønholdt, Niels Torgiusen Døredahl, Findboe Aavaldsen Sætter.

26.12.1813: Knud, foreldre Østen Knudsen i Langesund og kone Justine Maria Andersdatter. Faddere: Peder Larsen Møllers kone Maren Christensdatter, pigen Birgithe Knudsdatter, Knud Torgersen, Saamund Knudsen alle fra Nuestad, Ole Jansen.

09.01.1814: Anne Gurine, foreldre Lars Amundsen Brevig i Langesund og kone Marthe Isaachsdatter. Faddere: John Hansen Melbyes kone Ingeborg Anundsdatter, pigen Amborg Isaachsdatter, John Hansen Melbye, Erech Sørensen Holmgreen, Ole Peter Holmgreen.

09.01.1814: Uægte drengebarn kaldet Anders Strømsteen født af Matros John Thorsens kone Ingeborg Thorsdatter i Langesund. Barnets fader er efter egen tilstaaelse Matros og ungkarl Andreas Andersen Strømsteen, som forhen har været comanderet, men for nærværende tiid frimand, og har tilhold her i Langesund. Bemelte John Thorsen har i en deel aar været paa Søe Tour, og vides ej om han nu er i live eller ikke. Faddere: Søren Thorsens kone Anne Hellene Hansdatter, pigen Anne Maria Christensdatter, Lars Torp, Hans Evensen Sillian alle af Langesund, Knud Olsen af Tronhiem stift.

23.01.1814: Hans fød 16de Jan, foreldre Jørgen Evensen Tveten vestre og kone Kari Larsdatter. Faddere: Lars Iversen Kiils kone af Sannichedahl Maria Torgiusdatter, pigen Aaste Maria Torgiusdatter, Diderich Olsen begge fra Tveten vestre, Niels Torgiusen Døredhal, Lars Iversen Kiil.

23.01.1814: Kirsten Maria fød 20de Jan, foreldre Niels Peter Johannesen Nyesteenstranden og kone Ingeborg Nielsdatter. Faddere: Tollach Levordsen Hagenes kone Anne Hansdatter, pigen Birthe Nielsdatter, Niels Isaachsen, Niels Hansen alle fra Wissestad, Niels Nielsen fra Ombosnæs.

29.01.1814: Karen Maria fød 22de Jan, foreldre Arnald Simonsen Øygaarden og kone Anne Larsdatter. Faddere: Enken Helge Maria Jacobsdatter Fæseth, pigen Birthe Maria Abrahamsdatter Øygaarden, Christen Simonsen Hafredahl, Søren Sørensen, Lars Jacobsen begge fra Rørholdt.

30.01.1814: Confirmeret hiemmedøbt barn Eleonora Benedicte, foreldre Søelieutenant Johan Trane i Langesund og hustrue madame Sophie Fridericha Thrane født Feilberg. Faddere: Amandus Pauses kiæreste Eleonore Benedicte Paus, jomfrue Anne Adolfine Sophie Mongerød, jomfrue Karen Linaae, Friderich Feilberg, Hans Andreas Paus, Jørgen Thomsen, Lars Feilberg.

06.02.1814: Anne Kirstine fød 27de Jan, foreldre Ole Torbiørnsen Schougen under Præstegaarden og kone Marthe Olsdatter. Faddere: Even Kiærsdalens kone Birthe Maria Evensdatter, pigen Aase Torbiørnsdatter, Torbiørn Olsen begge fra Schougen, Tellev Anundsen Tinnerholdt, Isaach Hansen Udgaarden.

06.02.1814: Ingeborg Kirstine fød 29de Jan, foreldre Christen Cristensen Biercheseth og kone Aase Christensdatter. Faddere: Amund Hansen Aastads kone Kari Christensdatter, pigen Jørgine Christensdatter, Ole Abrahamsen begge fra Biercheseth, Amund Hansen, Halvor Hansen begge fra Aastad.

13.02.1814: Niels fød 14de Jan, foreldre Lars Torchildsen Hofsteeneie og kone Thore Nielsdatter. Faddere: Halvor Hofsteens kone Sidsel Halvorsdatter, pigen Kari Larsdatter Hofsteeneie, Niels Jacobsen Wiig, Ole Biørnsen Roslanddalen, Levord Thomasen Gonge.

20.02.1814: Confirmeret hiemmedøbt Ragnild Kirstine, foreldre Ole Corneliusen i Ombosnæs og kone Kirsten Andersdatter. Faddere: Østen Knudsens kone Justine Maria Andersdatter, pigen Kirsten Nielsdatter, Peder Sørensen, Gabriel Andersen, Jacob Andersen alle af Langesund.

20.02.1814: Confirmeret hiemmedøbt uægte barn kaldet Niels Henrich fød af pigen Karen Henrichsdatter Hærre, som har udlagt til barnefader ungkarl Halvor Nielsen af Stathellet hvor ogsaa barnet er født. Efter deres angivelse skal der i Porsgrunds kirke allerede være udlyst til ægteskab for dem. Faddere: Konen Else Marie Jensdatter, pigen Sara Hellene Erechsdatter, Gunder Olsen, Anders Andersen, Jens Haraldsen alle af Stathellet.

27.02.1814: Michel fød 13de Feb, foreldre Giert Olsen Linna-Rønningen og kone Helge Michelsdatter. Faddere: Mads Midgaardens kone Mari Jacobsdatter, pigen Aaste Maria Amundsdatter, Mads Amundsen, Lars Amundsen alle fra Roverød, Michel Jacobsen Linna.

27.02.1814: Maria Petronelle fød 3de Feb, foreldre Even Andersen Tangevold og kone Birthe Mathea Christensdatter. Faddere: Ole Jacobsen Linnas kone Ingeborg Maria Larsdatter, pigen Karen Maria Christophersdatter Stoche, Lars Andersen Sortedahl, Thor Andersen Tangevold, Zacharias Johnsen nordre Rogn.

27.02.1814: Anne Sophie fød 14de Feb, foreldre Søren Amundsen Kiær og kone Inger Maria Simonsdatter. Faddere: Niels Evensen Esses kone Pernille Amundsdatter, pigen Maren Sophie Hansdatter, Hans Abrahamsen, Simon Hansen alle fra Høen, Even Nielsen Esse.

27.02.1814: Anne Sørine fød 18de Feb, foreldre Søren Amundsen Holte og kone Inger Susanne Johnsdatter. Faddere: Amund Dahls kone Anne Andersdatter, pigen Ingeborg Johnsdatter, John Jacobsen begge fra Holte, Amund Thorsen, Anders Amundsen begge fra Dahl.

13.03.1814: Thor, foreldre Søren Evensen Langesund og kone Ingeborg Maria Andersdatter. Faddere: Anders Pedersens kone Kirstine Abrahamsdatter, pigen Anne Ejlertsdatter Barfod, Anders Pedersen, Christen Evensen, Peder Andersen alle af Langesund.

20.03.1814: Confirmeret hiemmedøbt Isaach fød 2den Marti, foreldre Claus Hansen Giømble og kone Kirsten Maria Hansdatter. Faddere: Henrich Giømbles kone Else Thorsdatter, pigen Ingeborg Maria Olsdatter Fillestad, Michel Hansen Asvald, Jørgen Hansen Giømble, Peder Anundsen af Langesund.

27.03.1814: Grees fød 12te Marti, foreldre Thor Nielsen i Stathellet og kone Ingeborg Kirstine Greesdatter. Faddere: Niels Hansens kone Lispeth Isaachsdatter, pigen Mette Maria Hansdatter, Halvor Thronsen Rønholdt, Christen Pedersen Taule, Niels Nielsen alle af Stathellet.

27.03.1814: Karen Kirstine fød 19de Marti, foreldre Simon Sørensen Sødtholdt og kone Jøran Larsdatter. Faddere: Ole Olsen øvre Schougens kone Kirsten Maria Larsdatter, pigen Marthe Oline Olsdatter Sødtholdt, Gunder Jacobsen Schiærche, Simon Johnsen Thorsdahl, Hans Larsen Bamble.

side 242-243.

27.03.1814: Anne Marthea fød 9de Marti, foreldre Søren Sørensen Rørholdt nordre og kone Susanne Larsdatter. Faddere: Arnald Larsens kone Maria Simonsdatter, pigen Anne Johnsdatter begge fra Rørholdt, Isaach Christensen Søren Isaachsen begge fra Bamble, Hans Jacob Jacobsen Blegelien.

11.04.1814: Peter, foreldre Thor Olsen Moe i Langesund og kone Maren Cathrine Kiøstolfsdatter. Faddere: Hans Olsens kone Ingeborg Olsdatter, pigen Anne Ejlertsdatter Barfoed, Thor Moe, Hans Olsen, Jens Thorsen alle i Langesund.

24.04.1814: Peder fød 14de April, foreldre Arnald Pedersen Houchedahlkaasen og kone Ingeborg Knudsdatter. Faddere: Tollach Levordsen Wisstadhagenes kone Anne Hansdatter, pigen Ingeborg Maria Larsdatter, Asbiørn Osmundsen begge fra Rønholdt, Ole Larsen Glittum, Kittel Hansen Wissestad.

01.05.1814: Confirmeret hiemmedøbt Anders, foreldre Syvert Andersen Asdahltangen og kone Mette Maria Hansdatter. Faddere: Halvor Nenseths enke Aase Andersdatter, pigen Maren Erechsdatter, Tellev Erechsen begge fra Rønningen, Søren Nielsen, Jacob Hansen begge fra Asdahltangen.

06.05.1814: Confirmeret hiemmedøbt Birthe fød 24de April, foreldre Amund Tostensen Tinnerholdt under Biercheseth og kone Marthe Maria Amundsdatter. Faddere: Tellev Anundsens kone Gunild Maria Tollachsdatter, pigen Inger Hansdatter, Tosten Aanesen, Knud Tostensen alle fra Tinnerholdt, Halvor Thorsen Gierseth.

08.05.1814: Ole fød 1te Mai, foreldre Jens Olsen Schougen vestre og kone Anne Johnsdatter. Faddere: Lars Johnsens kone Ingeborg Olsdatter, pigen Susanne Johnsdatter, Lars Johnsen alle fra Schougen vestre, Findboe Aavaldsen Sætter, Jacob Amundsen Rachestad.

08.05.1814: Anne Karine fød 30te April, foreldre Lars Amundsen Roverød og kone Elen Maria Trulsdatter. Faddere: Amund Roverøds enke Kari Giertsdatter, pigen Boel Maria Amundsdatter, Mads Amundsen alle fra Roverød, Abraham Larsen Sortedahl i Ombosnæs, Hans Peter Michelsen Burvold.

15.05.1814: Kirsten Maria fød 11te Mai, foreldre Christen Simonsen Hafredahl og kone Maria Olsdatter. Faddere: Enken Helge Maria Jacobsdatter Fæseth, pigen Inger Maria Abrahamsdatter, Niels Simonsen begge fra Hafredahl, Arnald Simonsen Øygaarden.

15.05.1814: Uægte barn Karen Sophie fød 4de Mai af pigen Christine Christensdatter i Ombosnæs, hun har udlagt barnefaderen at være enkemand og Skipper Johan Michael Knudsen nu opholdende sig i Brevig, pigen i første lejermaal, om ham vides ikke. Faddere: Lars Olsens kone fra Hærre Johanne Jensdatter, pigen Ingeborg Kirstine Christensdatter, Christen Hansen, Anders Olsen alle fra Ombosnæs, Lars Olsen Hærre.

19.05.1814: Peder, foreldre Niels Kittelsen i Langesund og kone Bodil Maria Nielsdatter. Faddere: Niels Nielsens kone Maren Isaachsdatter, pigen Ingeborg Nielsdatter Rosland, Christen Evensen, Søren Evensen, Jens Thorsen alle af Langesund.

22.05.1814: Uægte barn Jacob fød 15de Mai af pigen Birthe Nielsdatter Rostrup af Stathellet, barnefaderen blev angivet at være Niels Jacobsen boende i Aalborg i Jydland, hvilken hun i en tiid har været forlovet med, og var saa uheldig at blive frugtsommelig med ham, og at han nu ved døden er afgaaen den 12te Januari dette aar. Alt efter den examinerede jordemoder i Brevig og Stathellet Anne Sophie Erechsen indberetning. Faddere: Hans Ottesens kone Birthe Sophie Jensdatter, pigen Sara Hellene Erechsdatter, Ole Amundsen, Christian Christensen, Ole Halvorsen alle af Stathellet.

22.05.1814: Ingeborg fød 6te Mai, foreldre Giert Andersen i Ombosnæs og kone Ingeborg Gundersdatter. Faddere: Ole Gierestadkaasens kone Thore Maria Thorsdatter, pigen Gunild Pedersdatter fra Brevig, Ole Gundersen, Isaach Gundersen begge fra Gierestadkaasen, Niels Thorsen Gierseth.

29.05.1814: Ingeborg Maria fød 16de Mai, foreldre Ole Olsen Svindland og kone Gunild Poulsdatter. Faddere: Frue Provstinde Catharine Dürendahl, jomfrue Wilhelmine Pouline Dürendahl, jomfrue Anne Margrethe Dürendahl alle af Bamble Præstegaard, Ellev Anundsen østre Brevig, Lars Olsen Svindland, Anders Johannesen Straaholmen.

29.05.1814: Margrethe fød 20de Mai, foreldre Ole Olsen øvre Schougen og kone Kirsten Maria Larsdatter. Faddere: Simon Sødtholdts kone Joran Larsdatter, pigen Magrethe Larsdatter, Lars Olsen, Isaach Olsen alle fra øvre Schougen, Hans Larsen Bamble.

29.05.1814: Aslaug Gurine fød 15de Mai, foreldre Ole Thronsen Bieleth og kone Anne Isaachsdatter. Faddere: Jens Isaachsens kone Aavidt Maria Larsdatter, pigen Karen Isaachsdatter begge fra Rosland, Jens Thronsen Rønholdt, Christen Thronsen Fæseth, Niels Thronsen Lille Breche.

30.05.1814: Johanne Maria, foreldre Augustinus Hansen i Langesund og kone Mette Dorthe Andersdatter. Faddere: John Hansens kone Ingeborg Amundsdatter, pigen Else Maria Hansdatter, Diderich Moss, John Hansen, Lars Thorsen Torp alle af Langesund.

04.06.1814: Ingeborg Oline fød 26de Mai, foreldre Niels Hansen Holmen og kone Birthe Maria Johnsdatter. Faddere: Søren Gundersens kone fra Hærre Gunild Hansdatter, pigen Ingeborg Maria Johnsdatter Holmen, Ole Thorsen Kiønøen, Knud Olsen Trosbye, Hans Aasland, Søren Gundersen begge fra Hærre.

12.06.1814: Hans Jacob fød 31te Mai, foreldre Niels Hansen Brønsted og kone Birgithe Christensdatter. Faddere: Amund Rachestads kone Anne Halvorsdatter, pigen Else Marthine Brøndsted, Amund Jacobsen Rachestad, Jacob Amundsen ibidem, Laverants Johnsen Svendsvigen.

12.06.1814: Amund, foreldre Ole Erechsen Døredahleie og kone Mari Gulbrandsdatter. Faddere: Lars Grummestads kone Kari Johnsdatter, pigen Ingeborg Larsdatter Døredahl, Lars Amundsen Grummestad, Isaach Nielsen Bakke, Findboe Aavaldsen Sætter.

12.06.1814: Niels, foreldre Ole Knudsen Mahler og kone Gunild Maria Nielsdatter nu tilholdende i Stathellet. Faddere: Lars Schougens kone Ingeborg Abrahamsdatter, pigen Ingeborg Maria Larsdatter, Ole Gunuldsen, Jens Christensen, Ole Larsen alle af Stathellet.

12.06.1814: Anne Karine fød 7de Juni, foreldre Anders Olsen Linna-Rønningen og kone Anne Nielsdatter nuværende i Ombosnæs. Faddere: Mads Midgaardens kone Maria Jacobsdatter, pigen Anne Thorsdatter Gierseth, Giert Olsen Linna-Rønningen, Ole Christensen Bergsland, Christen Jørgensen i Præstegaarden.

19.06.1814: Simon Andreas fød 10de Juni, foreldre Niels Andersen Linna paa Udgaarden og kone Maren Kirstine Simonsdatter Linne. Faddere: Zacharias Sortedahls Kirsten Maria Eliasdatter, pigen Ingeborg Halvorsdatter Udgaarden, Hans Abrahamsen Høen, Søren Tellefsen Klep, Anders Amundsen Dahl.

19.06.1814: Hans fød 10de Juni, foreldre Halvor Hansen Hofsteen og kone Sidsel Halvorsdatter. Faddere: Pigerne Dorthe Maria Hansdatter Sortedahl, Kari Larsdatter Hofsteen, Simon Johnsen Thorsdahl, Gunder Hansen, Hans Larsen begge fra Bamble.

side 244-245.

19.06.1814: Sigri fød 22de Mai, foreldre Guttorm Ephraimsen Masterød og kone Kari Bæruldsdatter. Faddere: Torbiørn Huuldalens kone Anne Hansdatter, pigen Mari Amundsdatter Masterød, Serg. Guttorm Gullichsen Rørholdteie, Kittel Hansen Wissestad, Torbiørn Aavaldsen Huuldalen.

19.06.1814: Ingeborg Kirstine fød 4de Juni, foreldre Abraham Larsen Sortedahl i Ombosnæs og kone Gunild Andersdatter. Faddere: Isaach Erechsen Kleps kone Leene Hansdatter, pigen Marthe Kirstine Andersdatter fra Porsgrund, Lars Amundsen Roverød, Hans Monsen, Christen Andersen begge fra Ombosnæs.

24.06.1814: Marthe Bolethe fød 15de Juni, foreldre Halvor Christophersen østre Stokke og kone Inger Larsdatter. Faddere: Amund Winjestrandens kone Kirsten Larsdatter, pigen Karen Maria Christophersdatter, John Christophersen, Søren Christophersen alle fra østre Stokke, Even Andersen Tangevold.

03.07.1814: Kirsten Maria fød 23de Juni, foreldre Amund Hansen Aastad og kone Karen Christensdatter. Faddere: Søren Busterøds kone Kirsten Halvorsdatter, pigen Jørgine Christensdatter, Ole Abrahamsen begge fra Biercheseth, Amund Jacobsen Rachestad, Halvor Hansen Aastad.

03.07.1814: Maren Oline fød 17de Juni, foreldre Ole Amundsen Smed i Stathellet og kone Karen Maria Hansdatter. Faddere: Christen Thorsen Leerstangs kone Ingeborg Hansdatter, pigen Mette Maria Hansdatter Kiellestad, Erech Olsen Stathellet, Søren Olsen fra Mandahl, Halvor Olsen fra Porsgrund.

03.07.1814: Uægte barn kaldet Ole fød 27de Juni af pigen Gunild Larsdatter Oleshuul under Rørholdt søndre, till barnefader har hun angivet uconfirmeret dreng Torbiørn Olsen Sandnæs af Drangedahl hvor de begge tiente sammen, og er af dem begge det første begangne lejermaal. Faddere: Ole Gundersen Sandnæseies kone Cathrine Jensdatter, pigen Kirsten Larsdatter Oleshuul, Laverants Johnsen Svendsvigen, Peder Sørensen Moeeie, Jens Olsen Hasleeie.

10.07.1814: Anders, foreldre Halvor Arnesen Hønseie og kone Maria Andersdatter. Faddere: Simon Johnsen Thorsdahls kone Anne Maria Sørensdatter, pigen Maren Sophie Hansdatter, Simon Hansen begge fra Høen, Even Zachariasen Tveten, Ole Aanesen Udgaarden.

31.07.1814: Ole fød 21de Juli, foreldre Niels Thronsen Lille Breche og kone Stine Andrea Thorsdatter. Faddere: Niels Aabyes kone Dorthe Thorsdatter, pigen Christine Maria Nielsdatter Stoche vestre, Jens Thronsen Rønholdt, Christen Thronsen Fæseth, Jens Olsen Esse.

14.08.1814: Peder fød 5te Aug, foreldre Knud Erechsen Lille Kaasen under Rørholdt og kone Cathrine Gundersdatter. Faddere: Enken Ingeborg Maria Olsdatter Rørholdteie, pigen Sønoug Gundersdatter Schare, Lars Knudsen Døredahl, Aasold Nielsen Brevig østre, Findboe Aavaldsen Sætter.

14.08.1814: Sara fød 12te Aug, foreldre Ole Larsen Hafredahl og kone Inger Olsdatter. Faddere: Arnald Simonsens kone Anne Larsdatter, pigen Aaste Maria Abrahamsdatter begge fra Øygaarden, Christen Simonsen Hafredahl, Ole Thorsen, Elling Clausen begge fra Rønholdt.

21.08.1814: Confirmeret hiemmedøbt barn Halvor fød 13de Aug, foreldre Gunder Jacobsen Schiærche og kone Kirsten Maria Sørensdatter. Faddere: Simon Thorsdahls kone Anne Maria Sørensdatter, pigen Anne Jacobsdatter Linna, Simon Sørensen Sødtholdt, Gunder Hansen, Søren Isaachsen begge fra Bamble.

21.08.1814: John fød 12te Aug, foreldre Jens Johnsen Eeg og kone Anne Isaachsdatter. Faddere: Ole Larsen Stathellets kone Ingeborg Johnsdatter, pigen Anne Bolethe Andersdatter, Isaach Tostensen, Isaach Johnsen alle fra Eeg, Ole Larsen af Stathellet.

21.08.1814: Margrethe Sophie fød 12te Aug, foreldre Lars Thronsen søndre Rogn og kone Birthe Maria Larsdatter. Faddere: Søren Larsen Winies kone Anne Magrethe Tostensdatter, pigen Sophie Maria Larsdatter ibid, Niels Evensen, Thor Evensen, Søren Hansen alle fra Rogn.

21.08.1814: Karen fød 12te Aug, foreldre Ole Tollachsen Hofsteeneie og kone Marthe Rasmusdatter. Faddere: Lars Rasmusens kone fra Herre Mari Christensdatter, pigen Inger Maria Rasmusdatter, Rasmus Rasmusen begge fra Giesholdt, Isaach Iversen Svarvereidet, Hans Nielsen fra Herre.

28.08.1814: Margrethe, foreldre Torgius Isaachsen i Langesund og kone Birthe Margrethe Andersdatter. Faddere: Niels Nielsens kone Maren Isaachsdatter, pigen Karten Johanne Ancher, Anders Persen Stochsund, Iver Isaachsen, Ingevald Ingevaldsen alle af Langesund.

28.08.1814: Maren Margrethe, foreldre Jens Brynildsen i Langesund og kone Aase Cathrine Johannesdatter. Faddere: John Hansens kone Ingeborg Anundsdatter, pigen Cathrine Diderichsdatter Moss, Jacob Andersen, Amund Gundersen, Christen Evensen alle i Langesund.

04.09.1814: Birthe Maria fød 24de Aug, foreldre Ole Erechsen østre Glittum og kone Aase Maria Nielsdatter. Faddere: Peder Busterøds kone Anne Kirstine Thomasdatter, pigen Christine Maria Nielsdatter Stoche vestre, Jens Thronsen Rønholdt, Peder Ellingsen Busterød, Ole Larsen Glittum vestre.

04.09.1814: Anne Syrine fød 2den Sept, foreldre Jørgen Jørgensen Brevig vestre og kone Anne Helvig Pedersdatter. Faddere: Ellev Anundsens kone Gierterue Andersdatter, pigen Ingeborg Maria Aasoldsdatter, Erech Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Niels Aasoldsen alle af Brevigstranden.

04.09.1814: Confirmeret hiemmedøbt Gunild Johanne fød 6te Aug, foreldre John Johnsen Midgaardstranden og kone Karen Dorthea Erechsdatter. Faddere: Lorents Olsen Midgaardstrandens kone Gienichen Nielsdatter, pigen Aslaug Holgiesdatter Eeg, Elling Thorsen Krabberød, Gunder Olsen, John Holgiesen begge fra Midgaardstranden.

11.09.1814: Mari fød 3de Sept, foreldre Knud Torgersen Arnesplads og kone Anne Abrahamsdatter. Faddere: Amund Winiestrandens kone Kirsten Larsdatter, pigen Marthe Abrahamsdatter Gonge, Amund Andersen Winiestranden, Amund Hansen Aastad, Ole Aanesen Udgaarden.

side 246-247.

18.09.1814: Ole, foreldre Hans Jacob Hansen i Langesund og kone Aleth Margrethe Wiborg Gierdrum. Faddere: Anders Torbiørnsens kone Lisabeth Maria Gierdrum, pigen Marthe Pedersdatter, Anders Torbiørnsen, Kittel Olsen Sandvig, Jens Thorsen Gierseth alle af Langesund.

18.09.1814: Lars, foreldre Anders Larsen Lund i Langesund og kone Karen Kirstine Jacobsdatter. Faddere: Gunvold Sørensens kone Karen Halvorsdatter, pigen Regine Larsdatter, Lars Michelsen Lund, Kiøstolf Abrahamsen, Halvor Olsen alle i Langesund.

18.09.1814: Confirmeret hiemmedøbt barn Birthe Karine, foreldre Halvor Olsen Lollich i Langesund og kone Anne Lispeth Andersdatter. Faddere: Christen Evensens kone Margrethe Pedersdatter, pigen Ingeborg Olsdatter Lollich, Christopher Ancher, Ingevold Ingevoldsen, Jacob Andersen Rogn alle af Langesund.

18.09.1814: Peder, foreldre Christen Pedersen Taule i Stathellet og kone Hellene Kirstine Nielsdatter. Faddere: Niels Hansens kone Lispeth Isaachsdatter, pigen Ingeborg Maria Larsdatter, Halvor Thronsen, John Abrahamsen, Niels Nielsen alle af Stathellet.

25.09.1814: Ole fød 11te Sept, foreldre Jens Olsen Dahl og kone Anne Kirstine Johnsdatter. Faddere: Ole Torbiørnsen Schougens kone Marthe Olsdatter, pigen Guri Olsdatter, Anders Amundsen begge fra Dahl, Ole Torbiørnsen Schougen, Even Torbiørnsen Kiærsdahlen.

25.09.1814: Caroline Dorthea, foreldre Wellum Wellumsen Møller i Stathellet og kone Else Maria Jensdatter. Faddere: Hans Jacobsens kone Ingeborg Maria Anundsdatter, pigen Karen Christine Jensdatter, Jens Christensen, Ole Jacobsen, Hans Jørgensen alle af Stathellet.

02.10.1814: Niels fød 24de Sept, foreldre Jens Thronsen Rønholdt og kone Anne Nielsdatter. Faddere: Ole Erechsen Glittums kone Aase Maria Nielsdatter, pigen Mette Karine Nielsdatter Stoche vestre, Christen Thronsen Fæseth, Ole Thronsen Bieleth, Niels Thronsen Lille Breche.

02.10.1814: Elisabeth Maria fød 23de Sept, foreldre Søren Christophersen østre Stoche og kone Kirsten Torchildsdatter. Faddere: Halvor Christophersens kone Inger Larsdatter, pigen Karen Maria Christophersdatter, Halvor Christophersen, John Christophersen alle fra østre Stoche, Amund Gunuldsen Flotten.

09.10.1814: Ole Liie, foreldre Lars Olsen Liie af Langesund og kone Kirsten Andersdatter. Faddere: Christen Mælas kone Marthe Maria Olsdatter Liie, pigen Karen Sørensdatter, Ejlert Larsen Barfoed, Anders Haagensen Røjert, Anders Jacobsen Matros alle af Langesund.

16.10.1814: Isaach fød 6te Oct, foreldre Hans Jacob Jacobsen Rørholdt søndre og kone Lispeth Isaachsdatter. Faddere: Jens Isaachsens kone Aavedt Maria Larsdatter, pigen Kirsten Gurine Isaachsdatter begge fra Rosland, Ole Thronsen Bieleth, Lars Jacobsen Rørholdt søndre, Knud Nielsen Moedalen.

16.10.1814: Anne Hellene fød 9de Oct, foreldre Gunuld Osmundsen Flotten og kone Anne Olsdatter. Faddere: Ole Wingereijs kone Aaste Maria Olsdatter, pigen Inger Hansdatter Flotten, Peder Thorsen Salen, Isaach Thorsen Schougen østre, Halvor Thorsen Gierseth.

16.10.1814: Marthe Maria, foreldre Knud Gundersen Schare-Elven og kone Anne Jensdatter. Faddere: Henrich Moes kone Karen Kirstine Halvorsdatter, pigen Sønoue Gundersdatter, Peder Gundersen begge fra Schare, Ephraim Guttormsen Rørholdteie, Thor Larsen Hafredahl.

30.10.1814: Confirmeret hiemmedøbt barn Mariane, foreldre Skibscapt. Anders Hafsund i Langesund og kiæreste madame Aase Jacobsdatter Hafsund. Faddere: Skibscapit. Andreas Chrysti Mølbachs kiæreste madame Cathrine Mølbach, jomfrue Sophie Wisløff, Wisiteur Niels Wisløff, Proviantsforvalter Carl Walvig, Kiøbmand Lars Frøstrup alle i Langesund.

06.11.1814: Marechen fød 28de Oct, foreldre Lars Knudsen Døredahl og kone Ingeborg Abrahamsdatter. Faddere: Even Gundersen Tveraaens kone Aase Olsdatter, pigen Ingeborg Larsdatter Døredahl, Thomas Knudsen, Knud Thomasen begge fra Gonge, Gunder Amundsen Tveraaen.

13.11.1814: Confirmeret hiemmedøbt barn Sørine Oletha Andrea fød 22de Oct, foreldre Anders Sørensen Walle og kone Lispeth Maria Olsdatter. Faddere: Enken Helge Maria Jacobsdatter Fæseth, pigen Maren Johanne Thorsdatter Dahl, Ole Thorsen Rønholdt, Hans Jacob Jacobsen, Lars Jacobsen begge fra søndre Rørholdt.

18.11.1814: Confirmeret hiemmedøbt barn Ole fød 20de Oct, foreldre Lars Johnsen Sødtholdt og kone Marthe Oline Olsdatter. Faddere: Simon Sødtholdts kone Jøran Larsdatter, jomfrue Boel Kirstine Bech fra Findahl, Anders Hansen Herum, Isaach Tellevsen Berg, Jacob Johnsen Sødtholdt.