| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Ministerialbok for Bamble nr.1 - 1701-1774

Døpte

Transkribert av Leif Biberg Kristensen

 

side 101.

29.10.1702: Halvor Grasmyrs datter Boel. Faddere: Elen Eliæ Greesens, Lars Tangevolds hustrue Anne Jacobsdatter, Anders Pedersen, Lars Pedersen.

12.11.1702: Jan Ødegaards søn Hans. Faddere: Karen Steensdatter, Sophie Gymble, Joen Fillestad, Ole Høen, Tor Gundersen.

17.12.1702: Søren Halvorsens datter Inger. Faddere: Giertrud Gundersdatter, Boell Olsdatter, Greer Gymble, Niels Rogn, Amund Rogn.

07.01.1703: Niels Haveraagers søn Ammund. Faddere: Aaste Skauen, Ammund Haveraagers hustrue, Christopher Nenneseth, Peder Bamble, Eric Søtholt.

12.01.1703: Niels Rogns datter Mari. Faddere: Boel Rogn, Else Rogn, Tor Mit-Rogn, Søren Halvorsen, Peder Gydal.

18.02.1703: Tor Nord-Rogns søn Søren. Faddere: Kari Findal, Alitz Findal, Tor Mit-Rogn, Tor Findal, Jon Asdal.

18.02.1703: Rasmus Torgersens datter Abellone. Faddere: Helvig Linde, Karen Gierstad, Ole Gierrestad, Ole Gierdtsen.

18.02.1703: Torgrim Herums datter Anne. Faddere: Marthe Haveraager, Aase Nielsdatter, Marthe Bartholomeidatter, Bartholomeus Herum, Søren Garstad.

04.03.1703: Simon Trosbyes søn Søren. Faddere: Lars Tangevold, Arnold Rørholt, Marte Kiørstad, Ane Glittum, Karen Rørholt.

04.03.1703: Ole Høens datter Mette. Faddere: Niels Æse, Hans Tvetene, Michel Æse, Marte Aabye, Ane Æse.

28.03.1703: Ole Hansens søn Hans. Faddere: Siri Tangevold, Daarte Stathelle, Ole Sundbye, Tor Gunnersen.

22.04.1703: Eilert Amundsens søn Amund. Faddere: Biørn Sottebogens hustrue, Maren Albrechtsdatter, Tosten Sottedal, Wellum Bartholomeissen.

06.05.1703: Sognedegnen Peder Olsens datter Clara. Faddere: Anne Brecke, Magrete Hermansdatter, Hans Evensen, Samuel Aabye, Rasmus Persen.

06.05.1703: Rasmus Asdals søn Peder. Faddere: Jørgen Berg, Amund Haveraager, Niels Asdal, Marte Haveraager, Giøroe Linde, Marte Sottedal.

17.05.1703: Tosten Birchesets datter Inger. Faddere: Boell Birchesett, Ingebor Stocke, Alitz Rutveth, Gunder Rutvet, Ammund Kiørestad, Tor Birchesett.

27.05.1703: Kiel Winnies søn Ole. Faddere: Inger Glasmesters, Ane Rogn, Ane Jacobsdatter, Otte Paasche, Tollev Winnie, Michel Æse.

03.06.1703: Torbiørn Høevigs datter Chisten. Faddere: Anne Hans Evinsens, Clara Nielsdatter, Eilert Larssen, Tor Bircheset, Even Nielsen.

03.06.1703: Amund Kiørestads datter Chisten. Faddere: Anne Glittum, Marte Kiørestad, Sophie Glittum, Peder Glasmester, Tosten Rutvet.

03.06.1703: Gunder Matsens datter Maren. Faddere: Rolf Moes kone, Livue Clausdatter, Jon Bamble, Jørgen Bartholomeissen.

17.06.1703: Frants Olsens datter Elizabeth. Faddere: Aled Andersdatter, Ane Caspersdatter, Anders Sørensen, Peder Andersen.

side 102-103.

17.06.1703: Hans Rørholts søn Lars. Faddere: Lars Rørholts huustrue, Sophie Glittum, Jørgen Berg, Lars Bartholomeussen.

24.06.1703: Ole Jensens datter Ane. Faddere: Jon Hammer-Smeds huustroe, Niels Nielssens huustroe, Tor Christensen, Lars Engmundsen, Halvor Sørensen.

02.07.1703: Lars Jørgensens søn Rasmus. Faddere: Ingeri Asdal, Ingebor Klep, Johannes Sottedal, Gunner Rutveth, Isac Jørgensen.

09.07.1703: Rasmus Herrestads datter Elene i Brevigs kiercke. Faddere: Inger Baarse, hr. Leopoldi frue, Chisten Niels Herrestads, Christian Scurman, Jon Sommer, Jens Christophersen Wideslef.

12.07.1703: Elia Greessens søn Christopher i Brevigs kiercke. Faddere: Daarte sal. Hr. Christophers, Ane Christophersdatter, Ane Marie Brevig, Jens Traag, Jacob Nielsen.

14.07.1703: Ole Bergs søn Christen. Faddere: Ane Rasmus Asdals, Giøroe Linde, Gierdt Linde, Jon Asdal, Peder Hydall.

12.08.1703: Et u-ægte barn kaldet Aase. Moderen Gunnild Hansdatter angaf den gamle Aslac at være hendis Barne-Fader. Faddere: Chisti Wissestad, Cissel Stavenæs, Gunner Larsen, Tor Birckesett.

17.08.1703: Jens Traags datter Ane. Faddere: Daarte Sl. Hr. Christophers, Chistina Christophersdatter, Bendt Gierdtsen, Jørgen Griis, Elias Greessen.

02.09.1703: Hans Jonsens datter Maria. Faddere: Magrete Schurmans, Malene Andersdatter, Jørgen Mitgaarden, Peder Nielsen, Søren Ammundsen.

02.09.1703: Søren Dørredals datter Kari. Faddere: Ingebor Stocke, Marte Moe, Ingebor Nielsdatter, Niels Tommesboe, Lars Fostveth.

23.09.1703: Peder Nielsens datter Mallene. Faddere: Gierdt Hammersmeds kone, Justa Hammersmeds kone, Eric Møller, Hans Jonsen, Niels Jensen.

23.09.1703: Ammund Haveraagers søn Peder. Faddere: Anne Asdal, Hellie Nenneseth, Johannes Sottedal, Jon Bamble, Jon Nenneset.

29.09.1703: Thommes Larsens søn Lars. Faddere: Ane Dal, Peder Busteres kone, Alits Jørgensdatter, Jon Holmen, Jens Larsen.

05.10.1703: Henric Hansen Møllers søn Jens. Faddere: Daarte Vind, Ane Caspersdatter, Axel Olsen, Christen Pedersen, Johannes Nielsen.

14.10.1703: Christen Pedersen Lunds søn Iver Grøngaard. Faddere: Henric Hansen, Arne Hansen, Lars Nielsen, Ane Larsdatter, Giørel Møller.

14.10.1703: Johannes Silliens søn Abraham. Faddere: Chisten Niels Herrestads, Gierdt Hammersmeds huustroe, Rasmus Herrestad, Halvor Christensen, Lars Envoldsen.

14.10.1703: Eilert Larsens søn Halvor. Faddere: Cissel Kiønøen, Inger Glasmesters, Clara Høevig, Anders Hafsund, Jon Holmen.

14.10.1703: Peder Sørensens datter Maren. Faddere: Elen Eliæ Greessens, Magrete Caspersdatter, Jørgen Griis, Christen Pedersen.

21.10.1703: Jan Hammersmeds datter Aniche. Faddere: Marie Sommer, Halvor Christensens huustroe, Rasmus Herrestad, Justa Lucassen, Eric Lucassen.

01.11.1703: Evin Skauens søn Ole. Faddere: Jørgen Mitgaarden, Hans Pedersen, Kari Bamble, Hellie Nenneseth.

01.11.1703: Anders Skredders datter Maren. Faddere: Christen Olsen, Niels Nielsen, Halvor Sørensen, Chisten Niels Herrestads, Mette Ammundsdatter.

01.11.1703: Lars Envoldsens datter Berete. Faddere: Maria Traag, Karen Ericsdatter, Niels Herrestad, Eric Møller, Ole Envoldsen.

01.11.1703: Niels Diderichsens datter Gunnil. Faddere: Anne Frans Olsens, Trine Andersdatter, Bertel Olsen, Gunner Svensen, Jens Jensen.

04.11.1703: Guleck Stockes søn Niels. Faddere: Ole Hansen, Christen Brevig, Ane Hans Evinsens, Arne Nyesteens huustroe, Boel Torsdatter.

18.11.1703: Ole Sundbyes datter Ane. Faddere: Elen Eliæ Greessens, Daarte Ericsdatter, Ingebor Eschelsdatter, Grees Gymle, Jan Ødegaard.

12.12.1703: Søren Christophersen Langøes søn Ole. Faddere: Lars Barfod, Lars Nielsen, Cornelis Zackariæsen, Inger Ødegaarden, Maria Zachariædatter.

12.12.1703: Gunder Wissestads datter Ingebor. Faddere: Anne Dal, Siri Wissestad, Thommes Dal, Niels Wissestad.

16.12.1703: Søren Mortensens søn Hans. Faddere: Chisti Brevig, Ane Skaugstad, Jon Bamble, Rasmus Findal, Tor Bircheset.

16.12.1703: Lars Tangevolds søn Hans. Faddere: Boel Rogn, Hellie Grasmyr, Else Rogn, Simon Trosby, Hans Riis.

16.12.1703: Christen Snidkers datter Ingebor. Faddere: Jon Andersen, Jon Jensen, Bertel Olsen, Magrete Jensdatter, Aase Haralsdatter.

26.12.1703: Ole Christensens datter Maren. Faddere: Frantz Olsen, Anders Sørensen, Lars Halvorsen, Inger Svensdatter, Alits Andersdatter.

26.12.1703: Hans Pedersens søn Peder. Faddere: Christen Steensaasens kone, Guri Einersdatter, Peder Tronsen, Søren Cnutsen.

06.01.1704: Anders Rørholts søn Halvor. Faddere: Mari Winnie, Ane Halvorsdatter, Tor Nord-Rogn, Lars Rørholt, Halvor Silien.

27.01.1704: Søren Cnutsens søn Cnut. Faddere: Rasmus Blegebacken, Lars Cnutsen, Jan Hammersmeds kone, Jørgen Mitgaardens kone, Alitz Mathsdatter.

27.01.1704: Wellum Bartholomeissens søn Ellef. Faddere: Biørn Sottebogens kone, Ingebor Biørnsdatter, Rasmus Asdal, Jørgen Bartholomeissen.

27.01.1704: Tollef Winnies datter Ane. Faddere: Ane Brecke, Maren Winnie, Ane Jacobsdatter, Niels Æse, Ammund Winnie.

02.02.1704: Et u-ægte barn kaldet Ragnil. Moderen Mari Hansdatter angaf Jørgen Fieldmand at være hendis Barne-Fader. Faddere: Ingebor Stocke, Boell Torsdatter, Jens Persen Riberhuus.

02.03.1704: Søren Garstads søn Ole. Faddere: Ane Aasen, Maren Lerveg, Gierdt Linde, Hans Ammundsen.

02.03.1704: Ole Hansens datter Marte. Faddere: Ane Hans Evinsens, Ane Æse, Samuel Aaby, Gunner Svinland, Evin Nielsen.

02.03.1704: Envold Jensens datter Ingebor. Faddere: Christen Stensaasen, Søren Cnutsen, Lars Cnutsen, Hans Jonsens huustroe, Ane Jensdatter.

20.03.1704: Tron Rørholts søn Jon. Faddere: Ane Hans Evinsens, Anders Rørholts huustrue, Samuel Aabye, Lars Fostvet.

side 104-105.

16.04.1704: Hans Riises søn Jens. Faddere: Elen Eliæ Greessens, Ane Rogn, Sophie Gymble, Lars Tangevold, Ole Gierdtsen.

18.05.1704: Cnut Nielsens søn Gunner. Faddere: Ane Dal, Karen Nielsdatter, Marte Kiørestad, Niels Tommesbue, Amund Kiørestad, Jens Dal.

08.06.1704: Peder Busteres søn Peder. Faddere: Lars Rackestad, Peder Rønholt, Jens Dal, Ane Dal, Cicel Kiønøe.

08.06.1704: Lars Kiils søn Christen. Faddere: Torgrim Herum, Gunner Wissestad, Tor Gunnersen, Rolf Moes kone, Boel Savig.

15.06.1704: Christen Steensaasens datter Ane. Faddere: Johannes Bolvigs huustroe, Ane Halvorsdatter, Halvor Christensen, Jens Møller, Hans Jørgensen.

06.07.1704: Ellef Ammundsens datter Gyri. Faddere: Rasmus Asdal, Hans Ammundsen, Kari Bamble, Helvig Linde, Giøroe Linde.

13.07.1704: Justa Lucassens datter Aniche. Faddere: Chisten Niels Herrestads, Malene Andersdatter, Daarte Zachariædatter, Eric Møller, Halvor Christensen, Jacob Hammersmed.

16.07.1704: Ole Wingeries datter Ane. Faddere: Marte Riis, Eli Gierstad, Jacob Wingerie, Niels Haveraager, Ole Gierdtsen.

03.08.1704: Niels Nielsens søn Christen. Faddere: Marie Rasmus Herrestads, Malene Andersdatter, Jens Traag, Gierdt Hammersmed, Niels Asdal.

03.08.1704: Bertel Olsens datter Susanna. Faddere: Giertrud Diderichsdatter, Ane Tiostelsdatter, Jacob Wingerie, Jacob Anthoniissen, Anders Andersen.

31.08.1704: Eliæ Greessens datter Susanna. Faddere: Daarte Sl. Hr. Christophers, Ane Rogn, Niels Herrestad, Jens Traag, Lars Christophersen.

31.08.1704: Anders Lille Bræckes datter Mette. Faddere: Ole Glettum, Gunner Wissestad, Henric Jørgensen, Ane Wissestad, Eli Dal.

07.09.1704: Et u-ægte barn kaldet Marte. Moderen Marte Hansdatter angaf Niels Cnutsen at være hendis Barne-Fader. Faddere: Rolf Moes huustroe, hændis Syster Ane, Anders Rørholt, Kiell Winie.

21.09.1704: Ole Larssens søn Anders. Faddere: Anne Frantz Olsens, Magrete Caspersdatter, Ole Olessen, Anders Hansen, Peder Andersen.

21.09.1704: Peder Olsens datter Elizabeth. Faddere: Mette Henric Hansens, Giørel Hansdatter, Zacharias Langøe, Christen Aabye, Cornelis Zachariæsen.

21.09.1704: Ammund Kiørestads søn Ole. Faddere: Marte Kiørestad, Marte Halvorsdatter, Simon Trosbye, Peder Rønholt, Tor Birchesett.

21.09.1704: Peder Brevigs datter Mette. Faddere: Just Brevig, Christen Brevig, Ane Hans Evinsens, Clara Høvig, Boell Torsdatter.

21.09.1704: Gunner Rutveths datter Sara. Faddere: Ole Berg, Lars Rogn, Lars Berg, Ane Asdal, Alits Findal.

21.09.1704: Arne Nyestens datter Elen. Faddere: Jon Skaugstad, Søren Mortensen, Boell Birchesett, Chisti Brevig, Ane Jonsdatter.

12.10.1704: Ole Høens søn Peder. Faddere: Hellie Bamble, Jon Bambles Syster, Jon Bamble, Niels Haveraager, Jørgen Herum.

12.10.1704: Gunner Masteroes søn Ole. Faddere: Asber Moe, Eli Michelsdatter, Tron Rørholt, Jon Blegelie.

19.10.1704: Peder Sundbyes søn Hans. Faddere: Grees Gymble, Jon Fillestad, Inger Ødegaard, Soffie Gymble.

19.10.1704: Christen Hansens datter Inger. Faddere: Hans Riis, Evin Nielsen, Hellie Grasmyr, Soffie Stathelle, Inger Isachsdatter.

19.10.1704: Et u-ægte barn kaldet Margrete. Moderen Aaste Olsdatter angaf Niels Andersen for Barnefader. Faddere: Karen Hauckedal, Boell Rachestad, Chisti Wissestad, Rasmus Wissestad, Christen Hauchedal.

01.11.1704: Gunner Glittums søn Jens. Faddere: Maren Trosbye, Cicel Kiønøe, Hans Glittum, Lars Fostveth.

01.11.1704: Just Brevigs søn Ole. Faddere: Anne Breche, Johanne Brevig, Ole Hansens kone, Samuel Aaby, Christen Brevig.

01.11.1704: Ole Jacobsens datter Walbor. Faddere: Groe Jensdatter, Walbor Svensdatter, Lars Barfod, Jon Andersen.

02.11.1704: Jørgen Smeds søn Lars. Faddere: Mari Sørensdatter, Synnef hos Hammer-smeden, Lars Engmundsen, Halvor Sørensen.

16.11.1704: Johannes Sottedals søn Rasmus. Faddere: Jørgen Berg, Ammund Haveraager, Niels Asdal, Anne Asdal, Alets Rasmusdatter.

16.11.1704: Anund Leulsens søn Jacob. Faddere: Gierdt Hammer-Smed, Michell Møller, Halvor Andersen, Ane Stensaasen, Inger Ammundsdatter.

30.11.1704: Peder Rønholts søn Tor. Faddere: Otte Paasche, Jens Feseth, Ellef Dal, Chisten Wissestad, Maren Busterud, Mari Winnie.

09.12.1704: Jens Traags datter Pernille. Faddere: Chisten Niels Herrestads, Malene Andersdatter, Hans Nielsen, Arne Hansen, Lars Christophersen.

14.12.1704: Lars Greessens søn Abraham. Faddere: Giøroe Jonsdatter, Soffie Gymble, Ammund Andersen, Ole Christensen, Tor Greessen.

14.12.1704: Et uægte barn kaldet Børte. Moderen Gunnil Andersdatter fra Cragerøe. Faddere: Samuel Aabye, Per Brevig, Tore Hydal, Chisti Monsdatter.

21.12.1704: Christen Ammundsens datter Mari. Faddere: Gierdt Linde, Jørgen Herum, Maren Søtholt, Chisten Rutvet, Giøroe Linde.

21.12.1704: Ammund Christensens datter Maren. Faddere: Aaste Winnie, Inger Winnie, Hellie Grasmyr, Anders Stathelle, Tor Gymble.

04.01.1705: Lars Rørholts søn Jørgen. Faddere: Anders Tvetene, Kiel Winie, Lars Fostveth, Ane Arnoldsdatter, Maren Rørholt.

11.01.1705: Et uægte barn kaldet Anne. Moderen Else Trulsdatter østenfra Modum angiver Peder Hansen hos obersten Holst at være Barne-fader. Faddere: Lars Tangevold, Hans Ris, Marthe Ris, Kari Gierstad.

18.01.1705: Lars Halvorsens datter Inger. Faddere: Ole Christensen, Lars Andersen, Ane Arnoldsdatter, Chisten Jørgensdatter, Walbor Svensdatter.

02.02.1705: Lars Rogns søn Gunner. Faddere: Tor Rogn, Isac Jørgensen, Søren Siljen, Maren Søtholt, Mette Jørgensdatter.

22.02.1705: Ole Bergs datter Inger. Faddere: Gierdt Linde, Christen Stensaasen, Hans Ammundsen, Ane Asdal, Karen Linde.

side 106-107.

11.03.1705: Et uægte barn kaldet Ane. Moderen Ane Tiøstelsdatter udlagde Iver Mathsen, en gifft Baadsmand fra Laurvigen. Faddere: Rasmus Asdal, Willum Bartholomeissen, Biørn Sottebogen, Aaste Albrechtsdatter, Aase Hydal.

21.04.1705: Henric Hansens datter Daarthe Marie. Faddere: Lars Rotker, Christen Brandt, Christen Rock, Malene Blom, Giørel Møller.

03.05.1705: Jacob Michelsens datter Ane. Faddere: Lars Barfod, Peder Andersen, Alitz Andersdatter, Ane Pedersdatter, Inger Michelsdatter.

03.05.1705: Niels Waags søn Tor. Faddere: Niels Kiørestad, Tellef Winie, Alitz Walle, Inger Walle, Ambiør Tveten.

08.05.1705: Lars Persens søn Elias. Faddere: Hans Nielsen, Hans Smidt, Anders Persen, Elen Blago, Ane Rogn, Johanne Olsdatter.

17.05.1705: Jens Pedersens søn Peder. Faddere: Samuel Aaby, Lars Fostveth, Chisten Tøgersdatter, Ane Hansdatter Aaby, Clara Nielsdatter.

21.05.1705: Jon Blegelies søn Hanses hiemmedaab af Tor Savigs kone stadfæstedis ved haandspaaleggelse overværende faddere Søren Dørredal, Christen Savig, Marte Aaby, Boell Savig.

07.06.1705: Et uægte barn kaldet Cnut. Moderen Gunnil Halvorsdatter angaf Anders Haverdal at være Barnefader. Faddere: Ole Gierstad, Per Hydall, Tore Hydal, Kari Wingerie.

24.06.1705: Tron Rørholts datter Mette. Faddere: Lars Rørholt, Hans Rørholt, Jacob Fostvet, Chisti Fostvet, Anbiør Rørholt.

16.07.1705: Rasmus Persens søn Truls. Faddere: Otte Paasche, Per Glasmester, Evin Nielsen, Ane Hans Evinsen, Samuel Aabyes kone, Mette Persdatter.

26.07.1705: Morten Sivertsens søn Anders. Faddere: Jørgen Mitgaard, Christen Flaaten, Guri Flaaten, Kari Brevig, Eli Gierstad.

09.08.1705: Simon Trosbyes søn Eric. Faddere: Lars Tangevold, Otte Brecke, Jon Nenneseth, Ane Glittum, Marte Ericsdatter.

09.08.1705: Tor Nord. Rogns datter Tore. Faddere: Tor Findal, Lars Rogn, Christen Finmark, Ane Hans Evinsens, Boell Rogn.

15.08.1705: Niels Asdals datter Hellie. Faddere: Tor Findal, Halvor Christensen, Jørgen Bartholomeissen, Marie Traag, Ane Asdal.

13.09.1705: Tosten Sottedals søn Jon. Faddere: Rasmus Asdal, Nils Asdal, Marte Riis, Ane Olsdatter.

27.09.1705: Niels Diderichsens søn Diderich. Faddere: Jon Andersen, Lars Andersen, Malene Bloms, Tor Svensens Magrete Gunnersdatter.

27.09.1705: Ammund Kiørestads søn Knut. Faddere: Per Rønholt, Tor Bircheseth, Boell Bircheset, Soffi Glettum, Marte Glettum.

27.09.1705: Et uægte barn kaldet Peder. Moderen Chisti Sørensdatter udlagde Christen Pedersen Brandt for at være Barne-fader. Faddere: Ammund Andersen, Henrik Ammundsen, Tiostel Ericsen, Giertrud Gunnersdatter, Ane Pedersdatter.

04.10.1705: Jon Nennesets søn Lars. Faddere: Simon Trosby, Ammund Haveraager, Arnold Larsen, Hellie Bamble, Ane Glettum.

18.10.1705: Kiel Winies datter Gunnill. Faddere: Anders Rørholt, Søren Dørredal, Christen Findmark, Ane Rogn, Aaste Winie.

18.10.1705: Et uægte barn kaldet Chisti. Moderen Live Simonsdatter angav Niels Kiørestad at være Barnefader. Faddere: Jens Feseth, Niels Wissestad, Aslau Tvetene, Trine Haagensdatter.

25.10.1705: Ammund Rogns datter Berete. Faddere: Tor Nord. Rogn, Evin Nilsen, Boell Rogn, Maren Findmark, Else Rogn.

29.10.1705: Henric Amundsens datter Ane. Faddere: Niels Diderichsen, Ole Christensen, Lars Aaselsen, Chisten Aaselsdatter, Siri Jonsdatter.

05.11.1705: Sognepræsten Peder Alstrupes datter Boel Magrete, døbt af Provsten Mag. Nyeborg. Faddere: Berete Mag. Peder Nyeborgs, Giørol Møller, Christian Schurmand, Rasmus Herrested, Niels Herrested. Fød 30 Oct. mellem kl. 3 og 4 efterm.

07.11.1705: Jens Dals søn Lars. Faddere: Peder Rønholt, Thommes Dall, Christen Findmark, Ane Dal, Eli Larsdatter, Boell Rachestad.

14.11.1705: Lars Waags søn Jørgen. Faddere: Peder Kiønøe, Rasmus Persen Aabye, Christen Findmark, Alitz Walle, Inger Walle.

06.12.1705: Søren Garstads datter Maren. Faddere: Tosten Asdal, Hans Linde, Ellef Ammundsen, Wellum Bartholomeissens huustrue, Ane Sottebogen.

11.12.1705: Hans Findals søn Halvor. Faddere: Ammund Haveraager, Hans Linde, Ole Wingerie, Marte Haveraager, Ingebor Skauen.

16.12.1705: Rasmus Herresteds datter Pernille døbt i foreldrenes huus formedelst meget ondt weijr og føre. Faddere: Niels Herrested, Jens Greessen, Peder Christensen, Ane Sommer Erboes Kieriste, Karen Frederichsdatter.

20.12.1705: Ole Høens søn Anders. Faddere: Samuel Aabye, Michel Æse, Tor Bircheset, Ane Hans Evinsens, Johanne Høen.

20.12.1705: Tosten Rutveths datter Ingebor. Faddere: Jørgen Mitgaarden, Hans Flaaten, Ole Gierstad, Boell Bircheset, Elen Gierstad.

26.12.1705: Jan Ødegaardens søn Jacob. Faddere: Lars Barfod, Jacob Anthonissen, Karen Langøe, Maren Jacobsdatter.

26.12.1705: Lars Tommesbuens søn Rolf. Faddere: Niels Tommesbue, Per Rønholt, Tore Hydall, Aslau Tvetene, Marte Tommesbue.

26.12.1705: Lars Andersens datter Maren. Faddere: Lars Halvorsen, Niels Diderichsen, Ane Arnoldsdatter, Chisten Gunnersdatter, Cicel Diderichsdatter.

06.01.1706: Ammun Haveraagers datter Inger. Faddere: Tor Findal, Jon Nenneseth, Arnold Grasmyr, Marte Neneseth, Ane Asdal.

24.01.1706: Christen Fostvets søn Ole. Faddere: Frantz Olsen, Hans Glettum, Arnold Grasmyr, Ane Hans Evensens, Ane Glettum.

24.01.1706: Rasmus Tonerkollens søn Torgier. Faddere: Jon Holmen, Gunner Wissestad, Niels Wissestad, Chisti Wissestad, Cicel Kiønøe.

02.02.1706: Anders Lille Breckes søn Torgius. Faddere: Christen Aaby, Evin Nielsen, Hans Glittum, Ingebor Stocke, Berete Aaby.

07.02.1706: Klockeren Peder Olsens datter Else. Faddere: Henric Hansen, Niels Hammer, Johannes Nielsen, Ane Magrete Gris, Elen Pedersdatter.

24.02.1706: Søren Nyesteens søn Per. Faddere: Ole Glittum, Jon Skaugstad, Arne Nyesten, Chisti Wissestad, Berthe Nysten.

28.02.1706: Gunner Wissestads datter Inger. Faddere: Hans Glittum, Rasmus Toner, Claus Glittum, Ane Dal, Berte Rachestad.

28.02.1706: Et uægte barn kaldet Kari. Moderen Aase Ellefsdatter angav ved fødselen at en Svenske ved nafn Egedius som arbeider ved Secret. Leopoldi Jernwerch var hendis Barnefader. Faddere: Christen Stensaasen, Ole Giørstad, Christen Flaaten, Ane Paulsdatter, Ane Michelsdatter.

10.03.1706: Rasmus Asdals søn Maths. Faddere: Jon Asdal, Jørgen Berg, Maren Haveraager, Alitz Asdal, Johannes Sottedal.

25.03.1706: Frantz Olsens søn Ole. Faddere: Anders Sørensen, Olle Larssen, Jens Jensen, Magrete Caspersdatter, Trine Andersdatter.

18.04.1706: Oche Grummestads søn Tor. Faddere: Otte Paasche, Simon Trosby, Gunner Glittum, Alitz Walle, Karen Blegelie.

18.04.1706: Et uægte barn kaldet Sara. Moderen Alitz Olsdatter angaf Ingebrecht Loensen at være barnefader. Faddere: Tosten Asdal, Jacob Olsen, Ingebor Sottebogen, Ane Olsdatter.

23.04.1706: Jacob Anthoniissens søn Anthonius. Faddere: Ole Gulbrandsen, Per Sundby, Anders Bertelsen, Inger Ødegaard, Sibille Barfod.

side 108-109.

30.04.1706: Eric Søtholts søn Arnold. Faddere: Tor Findal, Jørgen Berg, Aase Søtholt, Mette Jørgensdatter, Karen Gunnersdatter.

30.04.1706: Christen Snedkers søn Christen. Faddere: Lars Andersen, Niels Eschelsen, Ane Arnoldsdatter, Giøroe Jonsdatter, Ane Nielsdatter.

23.05.1706: Jens Traags datter Chisten. Faddere: Rasmus Pedersen, Niels Pedersen, Lars Christophersen, Maria Sommer, Malene Halvorsdatter.

06.06.1706: Lars Halvorsens søn Halvor. Faddere: Niels Diderichsen, Henric Amundsen, Ane Arnoldsdatter, Giertrud Gunnersdatter, Berte Stoksund.

20.06.1706: Torben Høvigs datter Mari. Faddere: Just Brevig, Tallach Torgiersen, Ane Hans Evinsens, Eli Brevig, Boell Torsdatter.

11.07.1706: Just Brevigs søn Christen. Faddere: Anders Grostoch, Ole Grostoch, Marte Aaby, Eli Brevig, Johanne Jacobsdatter.

11.07.1706: Ole Christensens søn Christen. Faddere: Gunner Svensen, Jon Andersen, Giertrud Gunnersdatter, Inger Svensdatter.

11.07.1706: Cnut Tvetenes datter Inger. Faddere: Niels Tommesbue, Niels Kiørestad, Maren Trosby, Mari Busterud, Marte Halvorsdatter.

25.07.1706: Thommes Larssens søn Jørgen. Faddere: Otte Paaske, Ellef Dal, Tor Bircheset, Boell Bircheset, Boell Busterud, Boell Aaby.

08.08.1706: Henric Hansens søn Christen Lund. Faddere: Lars Juchimsen, Hans Christensen, Helvig Jørgen Pedersens, Ane Pedersdatter.

29.08.1706: Justa Hammersmeds søn Lucas. Faddere: Halvor Christensen, Jacob Lucassen, Eric Lucassen, Jon Hammersmeds huustrue, Christen Steensaasens huustrue.

05.09.1706: Ole Jacobsens datter Walbor. Faddere: Michell Snidker, Simon Trosby, Niels Skredder, Giøron Jonsdatter, Sibille Larsdatter.

19.09.1706: Anders Andersens søn Casper. Faddere: Axel Olsen, Christen Pedersen, Ane Brecke, Trine Andersdatter.

19.09.1706: Jørgen Herums søn Anders. Faddere: Wellum Bartholomeussen, Lars Bartholomeussen, Niels Asdal, Marte Haveraager, Marte Søtholt, Ane Asdal.

26.09.1706: Lars Gymbles søn Grees. Faddere: Amund Andersen, Karen Gymble, Inger Svensdatter, Ingebor Eschelsdatter.

26.09.1706: Lars Rogns datter Else. Faddere: Isac Gymble, Søren Klep, Boell Rogn, Mari Klep, Ane Klep.

26.09.1706: Peder Rønholts datter Tore. Faddere: Niels Tommesen, Per Busterud, Chisti Wissestad, Taran Kiørestad, Cicel Kiønøe.

10.10.1706: Søren Cnutsens datter Mari. Faddere: Jan Hammersmed, Jens Jensen, Christen Møller, Karen Hammersmeds, Anunds kone.

17.10.1706: Nicolai Hammers datter Jesche Marie. Faddere: Hans Nielsen, Jørgen Jørgensen, Jacob Nielsen, Ane Magrete Gris, Elen Traag.

31.10.1706: Jan Hammersmeds søn Peter. Faddere: Eric Møller, Jan Halvorsen, Chisten Niels Haverstads, Karen Møllers, Femia Christensdatter.

31.10.1706: Hans Glettums søn Tor. Faddere: Ole Glettum, Clas Glettum, Ane Brecke, Ane Glettum, Magrete Torsdatter.

31.10.1706: Arne Nyestens søn Hans. Faddere: Jon Skaugstad, Tor Bircheset, Boell Bircheset, Anbiør Nyesteen, Ane Skaugstad.

31.10.1706: Ole Hansens søn Hans. Faddere: Christen Brevig, Evin Nielsen, Ane Hans Evinsens, Maren Brevig, Boel Torsdatter.

31.10.1706: Peder Busteruds datter Eli. Faddere: Peder Rønholt, Lars Rachestad, Abraham Hafsund, Ane Dal, Berte Christensdatter.

21.11.1706: Tor Nord. Rogns datter Ane. Faddere: Tor Findal, Tor Gimble, Ane Hans Evinsens, Maren Winnie, Else Rogn.

28.11.1706: Lars Fostvets datter Chisten. Faddere: Gunner Glettum, Tor Bircheset, Boell Bircheset, Ane Dørredal, Maren Ericsdatter.

19.12.1706: Bent Iversens søn Gierdt. Faddere: Niels Herrested, Jens Traag, Niels Hansen, Elen Christophersdatter, Ane Persdatter.

19.12.1706: Tellef Winies søn Christen. Faddere: Kiell Winnie, Michell Æse, Niels Isacsen, Ane Breche, Ane Æse.

26.12.1706: Rasmus Herresteds søn Thommes. Faddere: Axel Olsen, Anders Nielsen, Chisten Niels Herresteds, Magrete Andersdatter.

06.01.1707: Jørgen Bergs datter Taran. Faddere: Johannes Sottedal, Truls Søtholt, Anne Høen, Karen Linde.

06.01.1707: Ole Bergs søn Ole. Faddere: Hans Klep, Hans Linde, Gunnil Gunnersdatter, Anne Asdal.

23.01.1707: Eilert Larssens datter Lisbet. Faddere: Jon Holmen, Anders Hafsund, Clas Glittum, Ragnill Trulsdatter, Cicel Kiønøe.

13.02.1707: Wellum Bartholomeissens datter Susanna. Faddere: Tosten Asdal, Jørgen Herum, Jacob Olsen, Ingebor Tiøstelsdatter, Ane Hansdatter.

06.03.1707: Lars Halvorsens datter Johanne. Faddere: Ole Larssen, Niels Didricsen, Niels Ødegaard?, Jøran Jonsdatter, Cicel Didericsdatter.

09.03.1707: Bertel Olsens søn Peder. Faddere: Jon Fillestad, Søren Langøe, Ane Arnoldsdatter, Magrete Gunnersdatter, Ane Persdatter.

16.03.1707: Sognepræsten Peder Alstrups datter Chistine Rebecca døbt af Biskopen Doct. Hans Munch. Faddere: Hr. Niels Baltzersen, Lars Gris, Peder Pedersen Bergen, Chisten Niels Herresteds, Ane Pedersdatter. Fød 10 Mart. kl. 6 formid.

30.03.1707: Jacob Hansens søn Hans. Faddere: Christen Møller, Christen Stensaasen, Halvor Andersen, Chisti Tostensdatter, Mari Aslesdatter.

06.04.1707: Johannis Sottedals datter Mette. Faddere: Hans Klep, Ammund Haveraager, Henric Jørgensen, Ane Hansdatter, Else Jonsdatter.

04.05.1707: Niels Didricsens søn Niels. Faddere: Niels Andersen, Tor Svensen, Alitz Andersdatter, Giøron Jonsdatter.

15.05.1707: Michel Æses datter Live. Faddere: Samuel Aabye, Tollef Winie, Nils Nielsen, Ane Nielsdatter, Inger Amundsdatter.

15.05.1707: Niels Asdals datter Ingebor. Faddere: Tor Findal, Gunner Gunnersen, Niels Nielsens hustrue, Maren Sørensdatter.

22.05.1707: Christen Stensaasens datter Berete. Faddere: Eric Møller, Ole Engmundsen, Halvor Andersen, Jan Hammersmeds kone, Guri Einersdatter.

04.06.1707: Peder Olsens datter Clara. Faddere: Ane Margrete Gris, Ane Hans Evensens, Marte Aaby, Samuel Aaby, Evin Nilsen.

12.06.1707: Amund Haveraagers søn Anders. Faddere: Jon Bamble, Jon Nenneseth, Marte Sottedal, Maren Nenneseth.

24.06.1707: Niels Waags datter Anne. Faddere: Niels Tommesbue, Simon Trosby, Christen Findmark, Gunnil Waag, Karen Tommesbue.

26.06.1707: Ole Engmundsens (ikke mer, men «Ole Engmundsens Datter Berte 18 uger» er begravet 06.11.1707). Faddere: Christen Møller, Halvor Andersen, Christen Stensaasen, hans kone, Inger Amundsdatter.

17.07.1707: Christen Brevigs søn Niels. Faddere: Lars Rachestad, Tallach Brevig, Ane Hans Evinsens, Mari Brevig, Johanne Kiønøe.

17.07.1707: Christen Amundsens søn Anders. Faddere: Truls Søtholt, Christen Flaaten, Zacharias Flaaten, Marte Haveraager, Else Rogn.

31.07.1707: Amund Andersens datter Aaste. Faddere: Eschel Rønningen, Bent Torsen, Niels Didrichsen, Ingebor Tiøstelsdatter, Siri Torchelsdatter.

21.08.1707: Ingvold Jensens søn Jens. Faddere: Christen Møller, Ole Sillien, Levor Annundsen, Ane Stesaasen, Chisti Michelsdatter.

21.08.1707: Ole Hansens datter Chisten. Faddere: Jacob Wingerie, Ole Wingerie, Johanne Høen, Boell Æse.

21.08.1707: Lars Kiils datter Anne. Faddere: Tron Rørholt, Lars Rørholt, Asberg Moe, Ambiør Gunnersdatter.

28.08.1707: Henric Jørgensens søn Jørgen. Faddere: Jon Asdal, Jacob Olssen, Søren Hansen, Alitz Asdal, Ingebor Rogn.

11.09.1707: Isac Gymbles søn Grees. Faddere: Hans Kiil, Lars Rogn, Henric Jørgensen, Anne Rogn, Mette Gymble, Ingebor Eschelsdatter.

11.09.1707: Peder Hydals søn Eric. Faddere: Ole Gierstad, Gunner Gunnersen, Tore Hydal, Aase Hydal.

11.09.1707: Lars Gunnersens søn Gunner. Faddere: Hans Klep, Lars Tostensen, Ingebor Tiøstelsdatter, Ane Berg.

11.09.1707: Ole Wingeries søn Gierdt. Faddere: Ole Gierestad, Jacob Wingeri, Marte Haveraager, Eli Gierestad.

18.09.1707: Tron Rørholts søn Halvor. Faddere: Anders Rørholt, Hans Rørholt, Asber Moe, Ane Dørredal, Ane Cnutsdatter.

18.09.1707: Ellef Høvigs datter Karen. Faddere: Torben Høvig, Hans Ammundsen, Ane Berg, Inger Sottebogen, Ane Haraldsdatter.

side 110-111.

25.09.1707: Nils Jensens datter Guri. Faddere: Christen Stensaasen, Søren Christensen, Peder Nielssen, Eric Møllers Huustrue, Ane Jensdatter.

25.09.1707: Ole Gierstads søn Gierdt. Faddere: Tor Gunnersen, Christen Flaaten, Per Hydall, Marte Riis, Ambiør Gunnersdatter.

25.09.1707: Henric Ammundsens datter Maren. Faddere: Lars Rogn, Ammund Rogn, Boell Rogn, Else Torsdatter.

26.09.1707: Hans Jansens datter Magrete. Faddere: Michell Snidker, Jon Andersen, Anders Jensen, Maren Alvinsdatter, Ane Olsdatter.

09.10.1707: Ole Larssens søn Lars. Faddere: Johannes Nielsen, Hans Jansen, Frantz Olsen, Mette Henric Hansens, Ane Pedersdatter.

09.10.1707: Morten Sivertsens søn Niels. Faddere: Lars Tangevold, Jan Hammersmed, Christen Flaaten, Guri Flaaten, Ane Tangevold.

30.10.1707: Johannes Silliens søn Halvor. Faddere: Halvor Christensen, Halvor Andersen, Maren Møllers, Ane Christensdatter.

30.10.1707: Ole Jacobsens søn Ole. Faddere: Bertell Olssen, Peder Andersen, Giertrud Didericsdatter, Magrete Gunnersdatter, Chisti Jonsdatter.

30.10.1707: Eric Tiøstelsens søn Gunner. Faddere: Jan Ødegaarden, Bertell Olssen, Johannes Andersen, Giertrud Gunnersdatter, Alitz Olsdatter.

13.11.1707: Lars Rørholts datter Mette. Faddere: Tor Findal, Hans Glittum, Hans Rørholt, Aaste Skauen, Tron Rørholts kone.

13.11.1707: Peder Brevigs datter Pernille. Faddere: Tallach Brevig, Jørgen Fossum, Ane Hans Evinsens, Clara Hovig, Ane Arvesdatter.

18.11.1707: Tallach Brevigs datter Aase. Faddere: Hans Evinsen, Samuel Aaby, Christen Brevig, Ane Hans Evinsens, Clara Hovig, Boell Torsdatter.

27.11.1707: Christen Fostvets datter Chisten. Faddere: Hans Evinsen, Hans Glettum, Jacob Christensen, Helvig Jørgen Pedersens, Giørol Møller.

27.11.1707: Lars Tommesbues søn Rolf. Faddere: Niels Tommesbue, Per Rønholt, Christen Findmark, Karen Waag, Marte Halvorsdatter.

07.12.1707: Peder Nielsens søn Niels. Faddere: Hans Jonsen, Levor Anundsen, Lars Cnutsen, Søren Christensens kone, Niels Jensens kone.

18.12.1707: Rasmus Pedersens datter Inger. Faddere: Ane Magrete Griis, Klockerens hustru, Eilert Larssen, Christen Aaby, Tor Bircheset.

18.12.1707: Søren Halvorsens søn Halvor. Faddere: Tor Nord. Rogn, Amund Synd. Rogn, Giertrud Gunnersdatter, Chisti Jonsdatter.

18.12.1707: Gunner Masterøes søn Lars. Faddere: Christen Amundsen, Hans Flaaten, Ingebor Stoche, Eli Michelsdatter.

15.01.1708: Jens Haverdals datter Børte. Faddere: Ole Hansen, Klaus Glittum, Ingeri Rørholt, Børte Aabye.

22.01.1708: Tellef Vinnies datter Boel. Faddere: Kield Vinnie, Ole Vinnie, Hellie Udgaarden, Ingeri Stoche, Inger Vinnie.

25.01.1708: Niels Nielsens datter Inger. Faddere: Halvor Christensen, Jens Christensen, Halvor Sørensen, Kirsten Ravenæs, Alles Asdal.

25.01.1708: Jens Busteruds datter Kari. Faddere: Joen Holmen, Lars Rachestad, Ole Busterud, Ane Dahl, Karen Nyhuus, Børte Aabye.

25.01.1708: Even Skougens datter Ingebor. Faddere: Joen Bamble, Erich Bamble, Hellie Bamble, Alis Flotten.

02.02.1708: Simen Trosbyes søn Søren. Faddere: Gunder Glittum, Lars Tangevold, Michel Hafsund, Ane Hans Evensens, Kari Brevig.

26.02.1708: Tord Svendsens datter Kari. Faddere: Jan Ødegaarden, Joen Fillestad, Jacob Timmermand, Ane Arnoldsdatter, Kisti Jacobsdatter.

14.03.1708: Gunder Glittums datter Ane. Faddere: Peer Busterud, Elef Dahl, Lars Trosbye, Ane Hans Evensens, Boel Busterud.

21.03.1708: Kield Vinnies søn Joen. Faddere: Rasmus Persen, Michel Æse, Tord Bircheseth, Ane Hans Evensens, Aaste Vinnie, Boel Æse.

25.03.1708: Gunder Vissestads søn Isach. Faddere: Ole Høen, Niels Olsen, Even Nielsen, Ane Hans Evensens, Kirsti Larsdatter.

01.04.1708: Jørgen Pedersens datter Susane Magrete. Faddere: Herman Grubbe, Nicolai Hammer, Skolemesteren, Jens Langebol?, Mette Jensdatter Lemvig?, Jørrelle? Møller.

01.04.1708: Løk Langøes søn Johannes. Faddere: Joen Ødegaarden, Henrich Zacariæsen, Karen Langøe, Kari Andersdatter.

01.04.1708: Hans Ombudsnæsis søn Poul. Faddere: Erich Bamble, Amund Haveraager, Peer Larsen Skougen, Marte Haveraager, Ingebor Espensdatter.

05.04.1708: Søren Sørte Bouens søn Christen. Faddere: Tosten Asdal, Elef Amundsen Brevig, Lars Tostensen, Biørn Sortedals hustrue Ingebor, Ane Andersdatter Garstad.

13.05.1708: Tosten Asdals søn Rasmus. Faddere: Niels Asdal, Lars Tostensen, Jacob Olsen, Ingebor Tiøstelsdatter, Ane Olsdatter Asdal.

13.05.1708: Arnold Grasmyrs datter Ane. Faddere: Hans Rørholt, Jon Nenneseth, Amund Stoche, Aaste Skouen, Maren Nenneseth.

20.05.1708: Jørgen Bergs datter Ane. Faddere: Jon Asdal, Ole Berg, Ane Asdal, Karen Linne.

03.06.1708: Arne Nysteens søn Ole. Faddere: Tharal Skougstad, Søren Nyesteen, Tor Bircheset, Ragnil Trulsdatter, Boel Torsdatter.

10.06.1708: Lars Waags datter Maria. Faddere: Niels Kiørestad, Erich Kiørestad, Karen Steensdatter, Karen Gundersdatter.

01.07.1708: Amund Rogns søn Søren. Faddere: Christen Amundsen, Michel Æse?, Boel Rogn, Ingeborg Rogn, Boel Æse.

side 112-113.

15.07.1708: Hans Riises søn Ole. Faddere: Tor Giemble, Niels Tangevold, Siri Tangevold, Sofia Gimble, Eli Gierstad.

15.07.1708: Hans Amundsens søn Amund. Faddere: Gunner Svindland, Tollach Brevig, Elef Amundsen, Johanne Høen, Ingebor Espensdatter.

22.07.1708: Amund Stoches datter Pernille. Faddere: Hans Amundsen, Erich Valle, Tord Bircheseth, Hellie Bamble, Jøran Bamble.

22.07.1708: Anders Rørholts søn Jon. Faddere: Kiel Vinnie, Christen Findmark, Jacob Fostvedt, Ingebor Rørholt, Abelone Rørholt.

25.07.1708: Sognepræsten Peder Alstrups datter Magrete. Faddere: Jørgen Gris, Nicolai Hammer, Jens Langebal, Daarte Sal. Hr. Christophers, Mette Iversdatter. Fød d. 18 Jul. 7 efterm.

05.08.1708: Knud Tvettens søn Berent. Faddere: Niels Tommesbue, Ellef Dall, Ole Persen, Alitz Valle, Ingeri Ammundsdatter.

12.08.1708: Jens Christophersens børn Kiel og Daarte. Spons: Johannes Nielsen, Per Greessen, Jacob Andersen, Boie Petersen, Johan Henrich Lungebol, Chisten Niels Persens, Chisten Nicolai Hammers, Mette Joensdatter, Maren Greesdatter, Daarte Sommundsdatter.

26.08.1708: Søren Rørholts datter Kisten. Faddere: Jon Skougstad, Taral Skougstad, Per Rønholt, Chisti Vissestad, Johanne Jacobsdatter.

26.08.1708: Jan Ødegaardens søn Gunner. Faddere: Søren Langøe, Klaus Hansen, Synneve Wingerie, Kirsten Jacobsdatter.

26.08.1708: Oge Grummestads søn Jens. Faddere: Tron Rørholt, Jacob Fostvedt, Eric Walle, Alitz Walle, Chisti Simonsdatter.

16.09.1708: Jon Nenneseths søn Halvor. Faddere: Jon Bamble, Hans Flotten, Gunner Gunnersen, Mari Haveraager, Maren Nenneseth.

16.09.1708: Tosten Rutuets datter Mette. Faddere: Tor Gymble, Zacharias Flotten, Guri Flotten, Ingebor Midtgaard, Elen Gierstad.

19.09.1708: Rasmus Toners søn Ole. Faddere: Christen Aabye, Lars Tangevold, Christen Findmark, Ane Holmen, Chisten Kiønøe.

23.09.1708: Anders Lille Breches søn Lars. Faddere: Arne Nyesteen, Amund Stoche, Evin Nielsen, Ingebor Stoche, Boel Torsdatter.

29.09.1708: Peder Ombudsnæsis søn Lars. Faddere: Ammund Haveraager, Hans Ombudsnæs, Jørgen Haveraager, Marte Haveraager, Jøran Jonsdatter.

21.10.1708: Nicolai Hammers datter Elen. Faddere: Jens Traag, Jens Langebal, Rasmus Hansen, Johannes Nielsens hustrue, Ane Persdatter.

21.10.1708: Lars Christensens datter Kari. Faddere: Taral Skougstad, Hans Kiær, Jacob Olsen, Chisti Fostuedt, Maren Erichsdatter.

11.11.1708: Taral Skougstadtz søn Erich. Faddere: Jon Skougstad, Arne Nyesten, Tor Bircheseth, Boel Bircheset, Anbiørn Rønholt, Jøran Jonsdatter Bamble.

02.12.1708: Frantz Olsens søn Ole. Faddere: Hans Jonsen, Christen Fostvedt, Christen Mortensen, Alits Andersdatter, Chistine Mortensdatter.

02.12.1708: Christen Ammundsens datter Alidtz. Faddere: Ole Linde, Ammund Rogn, Anders Rørholt, Johanne Høen, Kari Linde.

09.12.1708: Jan Hammer-Smeds datter Ane. Faddere: Jens Rasmussen, Lars Knudsen, Michel Møller, Maren Kieldsdatter, Anne Mathiesdatter.

06.01.1709: Christen Findmarks datter Ane. Faddere: Kiel Vinnie, Otte Breche, Lars Trosbye, Boel Bircheseth, Maren Rørholt.

13.01.1709: Henrich Hansens datter Daarthe. Faddere: Jørgen Pedersen, Nicolai Hammer, Christen Mortensen, Præstens kone, Malene Persdatter.

13.01.1709: Jacob Anthonissens søn Jacob. Faddere: Lars Nielsen, Jacob Timmermand, Lyche Andersen, Kari Langøe, Maria Jacobsdatter.

02.02.1709: Et uægte barn kaldet Katrine. Moderen Else Persdatter andgaf Jens Larsen at være hendis barnefader. Faddere: Morten Stoche, Hans Flotten, Zacharias Flotten, Ane Mathiesdatter, Maren Olsdatter.

03.02.1709: Christen Ingvoldsens søn Jan. Faddere: Jan Osmundsen, Ingebret Vold, Oslou Rennesund, Chisten Bolvig, Anne Rennesund.

06.03.1709: Et uægte barn kaldet Peder. Moderen Ane Tostensdatter andgaf Michel Olsen Høen at være hendis Barnefader. Faddere: Peder Olsen, Michel Æse, Guri Olsdatter, Kari Giertsdatter, Johanne Høen.

17.02.1709: Ole Engmundsens datter Berete. Faddere: Erich Lucasen, Halvor Christensen, Lars Gunnersen, Karen Erichsdatter, Mari Sørensdatter.

03.03.1709: Bent Iversens datter Maria. Faddere: Hans Gresen, Lars Christophersen, Rasmus Hansen, Daarte Sal. Hr. Christophers, Ane Iversdatter.

06.03.1709: Jon Blegelies søn Per. Faddere: Simon Trosbye, Anders Lille Breche, Live Aabye, Marte Hasle-Eie.

06.03.1709: Tor Rogns datter Tore. Faddere: Tor Rogn, Gunner Gunnersen, Boel Rogn, Ane Rogn, Anbiør Gunnersdatter.

06.03.1709: Thommes Nyehuuses søn Klas. Faddere: Otte Breche, Ole Hansen Vinnie, Boel Bircheset, Boel Dal, Tio.. Klasdatter.

07.04.1709: Ole Hansens søn Peder. Faddere: Rasmus Pedersen, Even Nielsen, Ane Hans Evensens, Kari Brvig, Boel Æse.

side 114-115.

28.04.1709: Lars Halvorsens søn Jørgen. Faddere: Søren Rogn, Bent Timmermand, Halvor Tordsen, Ane Arnoldsdatter, Valborre Svendsdatter.

09.05.1709: Amund Kiørestads søn Ole. Faddere: Simen Trosbye, Niels Kiørestad, Tord Bircheset, Boel Bircheset, Kari Gundersdatter Kiørstad.

09.05.1709: Amund Levorsens søn Hans. Faddere: Halvor Christensen, Ole Hansen, Halvor Sørensen, Maren Sørensdatter, Birthe Erichsdatter.

12.05.1709: Jørgen Pedersens søn Iver. Faddere: Peder Pedersen, Henrich Villner, Ane Maria Niels Knudsens, Kirsten Nielsdatter, Maren Nielsdatter.

19.05.1709: Johannes Sortedals datter Ane. Faddere: Hans Klep, Søren Klep, Lars Andersen, Maren Haveraager, Ane Olsdatter.

19.05.1709: Lars Gundersens datter Ane. Faddere: Hans Flotten, Jørgen Haveraager, Søren Berg, Maren Hansdatter, Karen Gundersdatter.

02.06.1709: Jacob Hansens datter Hellie. Faddere: Hans Jonsen, Ole Hansen, Jens Jensen, Ane Mathisdatter, Birthe Erichsdatter.

23.06.1709: Arnold Grasmyrs datter Ane. Faddere: Otte Paaske, Gunder Glittum, Lars Trosbye, Kari Larsdatter, Maren Christophersdatter.

23.06.1709: Bertel Olsens datter Pernelle. Faddere: Lars Halvorsen, Tarald Erichsen, Kirsten Jacobsdatter, Giertrud Ammundsdatter.

01.09.1709: Lars Rogns søn Søren. Faddere: Joen Fillestad, Henrich Sortebouen, Ole Hansen, Boell Rogn, Else Rougn.

01.09.1709: Hans Pedersens søn Mads. Faddere: Villem Sortebouen, Isach Gimble, Marte Sortedal, Ingebor Tiøstelsdatter, Alidtz Johannisdatter.

08.09.1709: Lars Andersens søn Anders. Faddere: Peder Olsen, Jens Pedersen, Ane Rougn, Kirsten Jacobsdatter, Zidtzel Dirichsdatter.

08.09.1709: Hans Hansens søn Anders. Faddere: Niels Kiørestad, Erich Kiørestad, Gunnil Waag, Ane Christensdatter.

22.09.1709: Peder Klochers søn Ole. Faddere: Otte Breche, Thor Findael, Christen Floten, Min hustrue, Mette Iversdatter.

13.10.1709: Tor Gimbles datter Else. Faddere: Lars Rougn, Madtz Gimble, Marte Riis, Sophie Gimble, Gunnil Gundersdatter.

13.10.1709: Tallach Brevigs søn Daniel. Faddere: Samuel Aabye, Even Nielsen, Anne Hans Evensens, Marte Brevig, Boell Tordsdatter.

13.10.1709: Even Skougens datter Oslou. Faddere: Christopher Nenset, Michel Bamle, Hans Peersen, Karen Nenneseth, Maren Nenneseth.

19.10.1709: Jørgen Hærumbs datter Hellie. Faddere: Christen Ammundsen, Niels Asdahl, Jacob Olsen, Marte Sortedal, Lars Herumbs hustrue.

27.10.1709: Erich Bergs søn Bartholomeus. Faddere: Johannes Sortedal, Jørgen Berg, Lars Herumb, Ane Berg, Ane Olsdatter.

27.10.1709: Niels Vissestads datter Ragnil. Faddere: Espen Skougen, Thoer Bircheset, Ane Olsdatter Vissestad, Inger Joensdatter Holmen.

17.11.1709: Ole Olsens søn Ole. Faddere: Jacob Michelsen, Jens Jensen, Jacob Timmermand, Alis Andersdatter, Anne Olsdatter.

17.11.1709: Hans Ombudsnæsis datter Karen. Faddere: Joen Bamble, Hans Amundsen, Marte Haveraager, Ingebor Erichsdatter, Kirsten Danielsdatter.

24.11.1709: Amund Haveraagers søn Mads. Faddere: Joen Nenset, Arnold Grasmyr, Søren Asdal, Maren Sortedal, Maren Christophersdatter Nenset.

15.12.1709: Peder Rørholts datter Zidtzel. Faddere: Otte Paaske, Elef Dahl, Jens Dals hustrue, Boel Pedersdatter, Søren Rønholdts hustrue, Anbiør Joensdatter.

26.12.1709: Cornelis Zacariesens søn Elias. Faddere: Ole Larsen, Henrich Zacariesen, Kirsten Jacobsdatter, Sara Zacariasdatter, Ane Olsdatter.

26.01.1710: Christen Steensaasens datter Johanne. Faddere: Erich Møller, Michel Møller, Peder Jensen, Maria Pedersdatter, Daarte Hansdatter.

02.02.1710: Christen Fostveds søn Christen. Faddere: Otte Paaske, Hans Kier, Even Nielsen, Ane Larsdatter Glittum, Maren Erichsdatter.

02.02.1710: Torgier W. Tvetens søn Ole. Faddere: Hans Skræder, Christen Findmarch, Erich Kiørestad, Alles Walle, Inger Amundsdatter.

23.02.1710: Niels Nielsen Æsis søn Jacob. Faddere: Michel Æse, Even Nielsen, Maren Eeg, Hellie Udgaard, Boel Nielsdatter.

23.02.1710: Isach Gimbles søn Jørgen. Faddere: Hans Riis, Henrich Sortebouen, Madtz Gimble, Mette Jørgensdatter, Maren Gregersdatter.

16.03.1710: Jan Garsmans søn Hans. Faddere: Niels Jensen, Christen Ingvoldsen, Lars Hansen, Ane Mathiesdatter, Margrete Tommesdatter.

side 116-117.

16.03.1710: Lars Vissestadtz datter Ane. Faddere: Joen Fillestad, Gunder Vissestad, Løch Andersen, Kirsten Rasmusdatter, Anne Larsdatter.

23.03.1710: Niels Jensens datter Magrete. Faddere: Erich Møller, Halvor Christensen, Søren Halvorsen, Christen Steensaasens hustrue, Lisbet Michelsdatter.

25.03.1710: Lars Lines søn Giert. Faddere: Ole Berg, Lars Rougn, Ole Linne, Helvig Line, Jøran Tvetten, Kari Andersdatter.

02.04.1710: Lars Herumbs søn Bartholomeus. Faddere: Jørgen Herumb, Amund Haveraager, Erich Berg, Mari Sødholt, Mari Christophersdatter.

02.04.1710: Søren Tvettens søn Amund. Faddere: Elef Brevig, Erich Kiørestad, Tollef Botholfsens hustrue, Børte Olsdatter.

04.04.1710: Christen Flottens datter Kari. Faddere: Tor Findal, Jørgen Mitgaarden, Hans Flaaten, Marte Ris, Ane Tangevold.

13.04.1710: Gunder Masterøes datter Eli. Faddere: Niels Asdal, Michel Æse, Hellie Udgaard, Marte Andersdatter.

17.04.1710: Lars Gregersens søn Lars. Faddere: Frans Olsen, Christen Mortensen, Madtz Gregersen, Alis Andersdatter, Maren Gregersdatter.

21.04.1710: Hans Kiers datter Barbroe. Faddere: Gunder Glittum, Niels vestre Glittum, Thord Rolfsen, Allis Walle, Inger Stoche.

04.05.1710: Hans Rørholts datter Susanne. Faddere: Lars Herumb, Joen Fillestad, Isach Gimble, Karen Nenset, Maren Nenset.

04.05.1710: Henrich Sortebouens søn Søren. Faddere: Lars Rougn, Jacob Olsen, Ingebor Tiøstelsdatter, Lars Rogns hustrue.

04.05.1710: Arne Nysteens datter Lisbet. Faddere: Lars Rachestad, Tor Bircheset, Tallach Skougstad, Kirsti Vissestad, Else Udgaard.

16.05.1710: Villem Bartholomæisens søn Christen. Faddere: Hans Skomager, Anders Garstad, Jørgen Haveraager, Ane Berg, Ane Andersdatter.

18.05.1710: Lars Rørholtz søn Christen. Faddere: Christen Fostvedt, Toer Findal, Halvor Sørensen, Appelone Arnoldsdatter, Jøran Christophersdatter.

18.05.1710: Knud Nielsens søn Peder. Faddere: Lars Rachestad, Amund Stoche, Christen Olsen, Live Aabye, Børte Aabye.

25.05.1710: Christen Finnmarchs datter Inger. Faddere: Kield Vinnie, Anders Rørholt, Thor Bircheset, Ane Rougn, Taran Kiørestad.

25.05.1710: Amund Moes søn Niels. Faddere: Gunder Masterøe, Søren Rønholt, Per Rønholt, Jøran Grasmyr, Berte Ottesdatter.

25.05.1710: Jacob Kleppes søn Gunder. Faddere: Ole Berg, Joen Fillestad, Lars Rougn, Ane Øfre Asdall, Ane Olsdatter.

22.06.1710: Anders Bertelsens datter Ane. Faddere: Lars Tangevald, Løch Andersen, Madtz Gregersen Gymble, Karen Langøe, Siri Larsdatter.

29.06.1710: Søren Asdals datter Ingebor. Faddere: Joen Fillestad, Lars Rougn, Ole Linne, Maren Andersdatter, Ane Hansdatter.

20.07.1710: Lars Gundersens datter Ane. Faddere: Hans Klep, Søren Asdal, Ingebor Sortebouen, Maren Sørensdatter.

30.07.1710: Ole Torchelsens datter Ingebor. Faddere: Otte Breche, Thor Findal, Hans Riis, Præstens hustrue, Kari Gimble.

10.08.1710: Amund Kiørestads datter Lisbet. Faddere: Simen Trosbye, Niels Kiørestad, Tor Bircheseth, Ingebor Hafsund, Kari Brevig.

07.09.1710: Ole Larsens søn Hans. Faddere: Hans Evensen, Joen Andersen, Hans Flotten, Maren Frantz Olsens, Ane Olsdatter.

21.09.1710: Niels Jensens søn Jens. Faddere: Halvor Christensen, Erich Møller, Mari Sørensdatter, Ane Hansdatter, Marte Kittelsdatter.

26.09.1710: Jørgen Pedersens datter Helvig. Faddere: Leutenanten paa dend hollandske Convoije, Skipper Tellef Larsen, Henrich Hansen, Præstens hustrue, Maren Nielsdatter.

04.10.1710: Amund Stoches søn Peder. Faddere: Christen Aabye, Erich Valle, Michel Bamble, Allis Valle, Jøran Joensdatter.

26.10.1710: Olle Høens søn Ole. Faddere: Michel Æse: Christen Amundsen, Michel Olsen Høen, Johanne Høen, Boel Nielsdatter Æse.

26.10.1710: Niels Asdaels datter Mari. Faddere: Anders Tvetten, Jørgen Tvetten, Niels Nielsen, Ane Asdael, Else Joensdatter.

26.10.1710: Ole Nielsens datter Kirsti. Faddere: Niels Haveraager, Ole Gierstad, Hans Flotten, Thore Hydal, Elen Flotten.

01.11.1710: Jens Dals søn Peder. Faddere: Peder Rønholt, Gunder Glittum, Kari Glittum, Kari Nyhuus, Boel Aabye.

02.11.1710: Peder Hydaltz datter Kirsti. Faddere: Peder Rønholt, Hans Jonsen, Peder Klocker, Tore Hydahl, Gunnild Hydahl.

07.11.1710: Ole Bergs søn Giert. Faddere: Hans Klep, Lars Linne, Ole Line, Jøran Tvetten, Marte Berg.

16.11.1710: Erich Rønningens datter Maria. Faddere: Joen Fillestad, Thoer Gundersen, Marthe Riis, Mette Gimble, Gunnil Erichsdatter.

23.11.1710: Lars Haagensens søn Haagen. Faddere: Michel Møller, Lars Hansen, Christen Hammersmedtz hustrue, Ane Michelsdatter, Margrete Tommesdatter.

side 118-119.

23.11.1710: Jens Ribberhuuses søn Aasel. Faddere: Niels Æse, Christen Brevig, Lars Knudsen, Ane Nielsdatter, Barbroe Aaselsdatter.

26.11.1710: Morten Ziversens datter Ane. Faddere: Hans Flotten, Jørgen Midgaard, Guri Flotten, Kari Nielsdatter, Margrethe Midgaard.

07.12.1710: Et uægte barn kaldet Maren. Moderen Boel Torsdatter andgaf Even Nielsen at være hendis Barnefader. Faddere: Peder Olsen, Torben Høvig, Christen Brevig, Chisten Tøgersdatter, Anne Hansdatter.

21.12.1710: Simen Trosbyes søn Enner. Faddere: Samuel Aabye, Gunder Glittum, Marte Kiørestad, Boel Dahll, Jøran Jonsdatter.

26.12.1710: Peder Nielsens søn Niels. Faddere: Halvor Christensen, Erich Møller, Halvor Sørensen, Jens Nielsens hustrue, Margrethe Tommesdatter.

01.02.1711: Jacob Nielsens søn Niels. Faddere: Frandtz Olsen, Lars Gimble, Christen Jensen, Alis Andersdatter, Valbor Svendsdatter.

01.02.1711: Even Skougens datter Inger. Faddere: Joen Bamble, Joen Nenneset, Johanne Høen, Ane Hansdatter.

18.02.1711: Rasmus Andersens søn Christian Schuurmand. Faddere: Rasmus Pedersen, Niels Pedersen, Christen Nielsens Maria Sommer, Daarte Samuelsdatter Brun.

18.02.1711: Henrich Amundsens søn Anders. Faddere: Amund Andersen, Hans Vigværing, Ane Arnoldsdatter, Giertrud Amundsdatter.

01.03.1711: Jan Hammersmeds datter Margrete. Faddere: Lars Tangevald, Christen Flotten, Hans Flotten, Inger Eggertzdatter, Alis Mitgaard.

15.03.1711: Joen Siguoldsens søn Peder. Faddere: Erich Møller, Ole Ingmundsen, Amund Rafnes, Kirsten Ravenæs, Ane Handsdatter.

22.03.1711: Jørgen Tvettens søn Daniel. Faddere: Ole Berg, Niels Asdal, Ole Line, Kari Line, Anne Andersdatter.

29.03.1711: Bent Iversens søn Iver. Faddere: Christen Nielsen, Nicolai Hammer, Kirstine Christophersdatter, Marte Iversdatter.

02.04.1711: Anders Lille Brechis søn Rasmus. Faddere: Niels Glettum, Hans Line, Anders Olsen, Mette Æse, Alis Johannisdatter.

19.04.1711: Joen Nensets søn Søren. Faddere: Erich Bamble, Halvor Christensen, Ammund Haveraager, Kari Bamble, Ane Simensdatter.

05.05.1711: Gunder Gundersens søn Thore. Faddere: Joen Bamble, Erich Bamble, Maren Vinnie, Ane Aaselsdatter, Else Rougn.

24.05.1711: Lars Hansens datter Maria. Faddere: Hans Andersen, Ole Andersen, Hans Jansen, Niels Nielsens hustrue, Mari Sørensdatter, Magrette Tommesdatter.

19.07.1711: Søren Halvorsens søn Niels. Faddere: Bent Timmermand, Anders Jonsen, Kirsti Jørgensdatter, Live Joensdatter.

26.07.1711: Christen Joensens søn Aasel. Faddere: Kield Vinnie, Lars Rougn, Ane Joensdatter, Boel Rogn, Else Rougn.

19.08.1711: Gunder Vissestadtz datter Ane. Faddere: Samuel Aabye, Tellef Vinnie, Anders Olsen, Rønnou Tvetten, Ane Larsdatter.

16.09.1711: Rasmus Hellestvedtz søn Anders. Faddere: Hr. Magister Alstrup, Rasmus Andersen, Thoer Findal, Præstens hustrue, Daarthe Samuelsdatter.

20.09.1711: Niels Diderichsens datter Susanna. Faddere: Frandtz Olsen, Joen Andersen, Joen Pedersen, Kirsten Jacobsdatter, Live Joensdatter.

04.10.1711: Søren Rønholts datter Hellie. Faddere: Peder Rønholt, Ole Torgiersen, Kirsti Vissestad, Ane Larsdatter.

11.10.1711: Nicolai Hammers søn Peder. Faddere: Monsr. Kierulf, Christen Nielsen, Kasten? Jacobsen, Helvig Jørgen Pedersens, Maren Nielsdatter.

14.10.1711: Arnold Grasmyrs datter Inger. Faddere: Samuel Aabye, Michel Æse, Mari Haveraager, Maren Nenseth.

14.10.1711: Christen Amundsens datter Marte. Faddere: Anders Tvetten, Amund Rougn, Michel Høen, Else Rougn, Anne Nielsdatter.

25.10.1711: Elef Brevigs datter Maria. Faddere: Hans Amundsen, Samuel Aabye, Jacob Grostoch, Ane Hans Evensens, Ane Pedersdatter.

25.10.1711: Lars Linnis datter Mari. Faddere: Ole Linne, Christen Amundsen, Anders Fronis (Frønes?), Jøran Tvetten, Mari Hansdatter.

01.11.1711: Michel Æsis søn Christen. Faddere: Niels Æse, Tellef Vinnie, Even Nielsen, Anne Hans Evensens, Boel Nielsdatter.

09.12.1711: Anders Polsens datter Anichen. Faddere: Joen Fillestad, Thoer Gimble, Christen Hansen, Sophie Gregersdatter, Marthe Christensdatter.

side 120-121.

09.12.1711: Mathies Torgiussens datter Berete. Faddere: Christen Brevig, Ole Birchesett, Ingebor Stocke, Boell Aaby.

06.01.1712: Lars Vaags datter Guri. Faddere: Otte Breche, Niels Glittum, Even Nielsen, Marte Kiørestad, Ingebor Pedersdatter Waag.

31.01.1712: Amund Rogns søn Anders. Faddere: Christen Amundsen, Lars Rogn, Boell Nielsdatter Æse, Ane Rogn.

02.02.1712: Søren West. Tvetens søn Amund. Faddere: Eric Walle, Amund Kiørestad, Eric Kiørestad, Asber Tveten, Ane Christensdatter.

14.02.1712: Tor Gimbles datter Ingebor. Faddere: Lars Rougn, Giert Riis, Sofie Gimble, Ingebor Fillestad, Maren Gimble.

21.02.1712: Rasmus Toners datter Ingebor. Faddere: Per Busterøe, Just Christensen, Abraham Hafsund, Sidtzel Halvorsdatter, Ingebor Klausdatter.

02.03.1712: Lars Rougns datter Sara. Faddere: Christen Rougn, Amund Rougn, Anne Rougn, Else Rougn, Sophie Gimble.

06.03.1712: Tollef Winnies søn Christen. Faddere: Otte Paaske, Michel Æse, Tor Walle, Kari Glittum, Ingebor Gislesdatter.

06.03.1712: Anders Rørholts søn Isac. Faddere: Christen Rogn, Gunner Rogn, Peder Busterue, Mari Winnie, Sara Rørholt.

22.03.1712: Sognepræsten Peder Alstrups datter Elena Maria. Faddere: Commendeur Knoff, Sr. Anders Nielsen, Bent Iversen, Mad. Helvig Jørgen Pedersens, Maren Nielsdatter. Fød d. 17 Mart. kl. 4 form.

24.03.1712: Gunner Glittums datter Chisten. Faddere: Peder Busteru, Niels Glittum, Rasmus Nielsen, Soffie Kiær, Boel Busteru.

26.03.1712: Samuel Eegs datter Marie Magrete. Faddere: Anders Nielsen, Christen Nielsen, Niels Hansen, Maren Eeg, Boel Axelsdatter, Maren Cornelisdatter.

03.04.1712: Tor Bierchesets søn Eric. Faddere: Otte Paaske, Halvor Udgaard, Amund Kiørestad, Boel Bircheset, Kisti Rutvet.

06.04.1712: Anders Skræders søn Anders. Faddere: Ole Engmundsen, Christen Andersen, Oge Persen, Cicel Michelsdatter, Marte Kitelsdatter.

06.04.1712: Søren Knudsens datter Inger. Faddere: Jørgen Orebakken, Gunner Rogn, Christen Aaby, Maren Sørensdatter, Maren Rasmusdatter.

17.04.1712: Tallac Brevigs søn Niels. Faddere: Samuel Aaby, Christen Brevig, Evin Nielsen, Ane Hans Evinsens, Clara Høvig.

17.04.1712: Ellev Drangdølings søn Sivert. Faddere: Halvor Drangdøling, Jørgen Smed, Ingebor Tiøstelsdatter, Ingvold Jensens qvinde, Daarte Danielsdatter.

24.04.1712: Ole Engmundsens søn Søren. Faddere: Johannes Silien, Halvor Andersen, Else Rogn, Cicel Michelsdatter, Alitz Rasmusdatter.

05.05.1712: Ole Hansens datter Catrine. Faddere: Samuel Aaby, Evin Nielsen, Ane Hans Evinsens, Alitz Høen, Barbra Christophersdatter.

05.05.1712: Amund Kiørestads datter Chirsten. Faddere: Lars Linde, Eric Herum, Ole Linde, Ane Berg, Ane Ericsdatter.

05.05.1712: Amund Lindes søn Ole. Faddere: Hans Skræder, Niels Kiørstad, Ingeri Rønholt, Marte Halvorsdatter.

15.05.1712: Cornelis Langøes søn Gregers. Faddere: Bent Torsen, Cnut Zachariæsen, Alitz Olsdatter, Sibille Larsdatter, Cicel Didericsdatter.

29.05.1712: Thommes Nyehuuses datter Aase. Faddere: Christen Aaby, Jens Dal, Ole Rachestad, Boel Bircheset, Alits Jørgensdatter.

12.06.1712: Tosten Asdals søn Hans. Faddere: Niels Asdal, Ole Linde, Lars Linde, Ingebor Sottebogen, Eli Asdal.

19.06.1712: Johannis Sottedals datter Marte. Faddere: Niels Kielsen, Ole Røra, Niels Asdal, Chisten Ravenæs, Inger Amundsdatter.

03.07.1712: Alv Hauchedals søn Ole. Faddere: Gunner Glettum, Christen Brevig, Rasmus Glettum, Soffie Glettum, Marte Halvorsdatter.

15.07.1712: Jørgen Pedersens datter Hedevig. Faddere: Niels Cnutsen, (ikke mer).

07.08.1712: Hans Amundsens søn Tron. Faddere: Ole Linde, Lars Linde, Ole Berg, Johanne Høen, Ane Hansdatter.

01.08.1712: Jacob Kleps datter Sara. Faddere: Søren Asdal, Henric Jørgensen, Niels Svinland, Ingebor Sottebogen, Ane Asdal.

01.08.1712: Lars Wissestads søn Søren. Faddere: Gunner Svinland, Hans Halvorsen, Soffie Kiær, Ane Wissestad, Kari Andersdatter.

01.08.1712: Isac Gymbles datter Else. Faddere: Lars Rogn, Matz Gymble, Mette Gymble, Maren Gymble, Dorthe Sundbye.

14.08.1712: Sven Smeds datter Hellie. Faddere: Torber Høvig, Hans Kiær, Ole Busterøe, Ragnil Trulsdatter, Ingebor Clausdatter.

13.09.1712: Ole Christensens datter Maren. Faddere: Eric Drangedøling, Lars Hansen, Niels Jensen, Chisten Sørensdatter, Cicel Didrichsdatter.

25.09.1712: Peder Olsens datter Inger. Faddere: Nicolai Hammer, Bent Iversen, Otte Paaske, Ane Magrete Gris, Malene Grubbe.

25.09.1712: Sl. Lars Gymbles datter Barbra. Faddere: Christen Rogn, Tor Gymble, Matz Gymble, Soffie Gymble, Inger Jørgensdatter.

09.10.1712: Anders Langøens søn Bertel. Faddere: Søren Langøe, Jens Larsen, Ingebor Barfod, Eli Ingebrichtsdatter.

09.10.1712: Tosten Rutveds søn Lars. Faddere: Evin Skauen, Hans Floten, Tor Bircheset, Marie Stoche, Alitz Rutvet.

side 122-123.

16.10.1712: Lars Gunnersens søn Eric. Faddere: Niels Ravenæs, Niels Nielsen, Anund Torgiersen, Chisten Ravenæs, Inger Amundsdatter.

16.10.1712: Halvor Sørensens datter Inger. Faddere: Lars Linde, Ole Linde, Gunner Gunnersen, Maren Sottedal, Ane Klep.

16.10.1712: Eric Stathelles søn Gunner. Faddere: Lars Tangevold, Hans Ris, Anders Olsen, Jøran Grasmyr, Ambiør Gunnersdatter.

06.11.1712: Jan Garsmans søn Peter. Faddere: Jan Hammersmed, Lars Hansen, Lars Cnutsen, Chisti Tostensdatter, Kari Sivertsdatter.

15.11.1712: Anders Andersens søn Casper. Faddere: Christen Aaby, Ochels P...?, Jens Jonsen, Alitz Andersdatter, Johanne Persdatter.

27.11.1712: Christen Flaatens søn Evin. Faddere: Jan Hammersmed, Zacharias Floten, Lars Tangevold, Guri Floten, Gunnil Hydal.

27.11.1712: Gunner Bartholomeissens søn Michel. Faddere: Søren Asdal, Jørgen Herum, Henric Jørgensen, Ingebor Sottebogen.

27.11.1712: Et uægte barn kaldet Ellef. Forældrene Anders Haverdal og Marte Larsdatter. Faddere: Gunner Glittum, Gunner Vissestad, Lars Wissestad, Anne Wissestad, Ane Larsdatter.

11.12.1712: Anund Moes datter Chirsten. Faddere: Michel Æse, Ole Torgiersen, Apelone Rørholt, Anbiør Rønholt, Chisti Siversdatter.

18.12.1712: Eric Bergs datter Susanne. Faddere: Jørgen Tveten, Søren Asdal, Niels Asdal, Ane Berg, Ane Olsdatter.

08.01.1713: Lars Smeds datter Lisbet. Faddere: Samuel Aaby, Hans Tveten, Evin Nielsen, Mette Æse, Ane Hansdatter.

15.01.1723: Lars Haukedals søn Daniel. Faddere: Lars Rachestad, Niels Glittum, Ole Rachestad, Ane Breche, Boel Aaby.

22.01.1713: Peder Hydals søn Albert. Faddere: Arnold Grasmyr, Lars Linde, Ingebor Sottebogen, Ane Albertsdatter, Aase Hydal.

12.02.1713: Lars Lindes søn Amund. Faddere: Ole Berg, Ole Linde, Hans Tveten, Jøran Tveten, Ane Andersdatter.

17.02.1713: Knut Tommesbues søn Tor. Faddere: Niels Tommesbuen, Ellef Dal, Jens Dal, Ingebor Hauchedal, Ane Simonsdatter.

26.02.1713: Niels Asdals søn Halvor. Faddere: Jørgen Tveten, Søren Asdal, Anders Asdal, Maren Sørensdatter, Inger Amundsdatter.

05.03.1713: Lars Hansens søn Christen. Faddere: Peter Hammersmed, Anders Skræder, Anund Torgiersen, Ane Halvorsdatter, Ane Christensdatter.

15.03.1713: Lars Herums datter Inger. Faddere: Jørgen Berg, Amund Haveraager, Ole Linde, Marte Berg, Maren Christophersdatter.

19.03.1713: Eric Hemmings søn Niels. Faddere: Lars og Christian Bergers? Mænd, Jon Persen, Magrete Caspersdatter, Ahlet Mortensdatter.

09.04.1713: Hans Kiærs søn Ole. Faddere: Gunner Glittum, Rasmus Glittum, Amund Stoche, Kari Glittum, Helie Larsdatter.

09.04.1713: Wellum Tvetens søn Bartholomeus. Faddere: Niels Kiørstad, Niels Haverdal, Tor Walle, Inger Amundsdatter, Chisti Larsdatter.

23.04.1713: Ole Paulsens datter Marte. Faddere: Lars Garsman, Niels Cnutsen, Ane Mathiesdatter, Maren Rasmusdatter, Ane Michelsdatter.

24.04.1713: Sognepræsten Peder Alstrups søn Hans, fød 18 April kl. 4 formid. Faddere: Tolderen Jacob Bredessen, Byefogden Daniel Bart, Byeskriveren Peder Pedersen, Mad. Daarte Anders Nielsens, Ane Jacob Jensens, Malene Grubbe.

30.04.1713: Hans Andersens datter Marie. Faddere: Michel Møller, Anund Torgiersen, Chisten Tostensdatter, Mari Rasmusdatter, Kari Sivertsdatter.

14.05.1713: Henric Langøes datter Kari. Faddere: Anders Jensen, Knut Langøe, Karen Langøe, Johanne Langøe.

21.05.1713: Bent Iversens søn Hans. Faddere: Visit. Kiærul, Lars Nielsen Brevig, Marte Giertsdatter, Marte Iversdatter.

21.05.1713: Christen Fostvets datter Karen. Faddere: Niels Ravenæs, Otte Paaske, Gunner Glittum, Soffie Kiær, Boel Aaby.

28.05.1713: Søren Asdals søn Anders. Faddere: Amund Findal, Henric Jørgensen, Niels Asdal, Ane Klep, Ane Olsdatter.

28.05.1713: Jens Dals søn Jon. Faddere: Thommes Nyehus, Ole Rachestad, Inger Rønholt, Berete Haukedal, Boel Rachestad.

02.07.1713: Jon Nennesets søn Jacob. Faddere: Jon Bamble, Hans Rørholt, Niels Simensen, Hellie Christophersdatter, Mari Christophersdatter.

02.07.1713: Jørgen Herums søn Tor. Faddere: Gunner Sottebogen, Anders Asdal, Ane Berg, Alitz Asdal, Kari Gunnersdatter.

09.07.1713: Halvor Svarfvers søn Amund. Faddere: Hans Amundsen, Lars Høen, Ane Hansdatter, Daarte Hansdatter, Daarte Svensdatter.

23.07.1713: Ole Larssens datter Marte. Faddere: Søren Halvorsen, Frantz Olsen, Anchil Persen, Magrete Caspersdatter, Inger Olsdatter.

23.07.1713: Henric Amundsens datter Sibille. Faddere: Jacob Michelsen, Rasmus Nielsen, Chisten Jørgensdatter, Giertrud Amundsdatter.

30.07.1713: Lars Nielsens datter Mari. Faddere: Anders Skræder, Peder Tronsen, Chisten Tostensdatter, Daarte Hansdatter, Ane Michelsdatter.

13.08.1713: Peder Skauens datter Anne. Faddere: Eric Bamble, Lars Linde, Ole Linde, Marte Haveraager, Jøran Jonsdatter.

27.08.1713: Arne Nyestens søn Lars. Faddere: Eric Bamble, Taral Skaugstad, Søren Stocke, Kari Bamble, Else Birchesæth, Inger Jonsdatter.

27.08.1713: Morten Sivertsens datter Chirsten. Faddere: Jørgen Orebakken, Evin Mitgaarden, Hans Flaaten, Eli Flaaten, Guri Olsdatter.

side 124-125.

03.09.1713: Amund Stockes søn Ole. Faddere: Michel Æse, Michel Aaby, Tor Walle, Hellie Bamble, Marte Bamble.

08.10.1713: Bent Gregersens søn Elias. Faddere: Thomes Jensen og Thomes Nielsen fra Arendal, Lars Christophersen, Maren Gregersdatter, Karen Eliædatter.

08.10.1713: Søren Halvorsens datter Ane. Faddere: Lars Barfod, Christen Rogn, Jens Barfod, Chisten Jacobsdatter, Cicel Didericsdatter.

12.10.1713: Frantz Olsens datter Ane Magrete. Faddere: Henric Vilner, Ole Larsen, Ancjil Pedersen, Ane Vindes?, Karen Rasmusdatter.

15.10.1713: Henric Jørgensens datter Else. Faddere: Biørn Sottebogen, Lars Rogn, Larts Asdal, Ane Asdal, Ane Lerveg.

26.10.1713: Samuel Eegs datter Maren. Faddere: Visiteur Kiærulf, Lars Nielsen Brevig, Peder Hansen, Ane Magrete Gris, Magrete Gierdtsdatter.

05.11.1713: Mathies Torgiussens datter Inger. Faddere: Anund Levorsen, Lars Andersen, Jacob Hansen, Ane Halvorsdatter, Ane Persdatter.

26.11.1713: Anders Paulsens datter Maren. Faddere: Peder Sundbye, Tor Gymble, Christen Nielsen, Marte Gierdtsdatter, Maren Gregersdatter.

10.12.1713: Ole Jacobsens søn Anders. Faddere: Jon Jensen, Jon Andersen, Rasmus Nielsen, Jøran Nielsdatter.

17.12.1713: Johan Hammersmeds børn Lucas og Elen. Faddere: Lars Tangevold, Christen Flaaten, Hans Flaaten, Evin Skauen, Ane Rogn, Chisti Rutvet, Ingebor Skauen, Anne Tangevold.

28.01.1714: Lars Rørholts søn Anders. Faddere: Eric Walle, Ole Gimle, Chirsten Fostvet, Abelone Rørholt.

28.01.1714: Hans Rørholts søn Larts. Faddere: Simon Trosbye, Lars Vaag, Arnold Grasmyr, Karen Nenneset, Ane Simonsdatter.

04.02.1714: Niels Justsens søn Jacob. Faddere: Jan Hammersmed, Jacob Wingerie, Anders Silien, Marte Kiilsdatter.

11.02.1714: Christen Rogns datter Mari. Faddere: Lars Tangevold, Tor Gimble, Einer Tangevold, Ane Rogn, Ingebor Rogn.

04.03.1714: Eric Hammersmeds datter Karen. Faddere: Hans Garsman, Anund Torgiersen, Kisten Torstensdatter, Maren Persdatter, Karen Sivertsdatter.

14.03.1714: Jacob Hansens datter Marie. Faddere: Halvor Andersen, Anders Skrædder, Biørn Sottebogen, Inger Magrete Sturman, Anne Halvorsdatter.

14.03.1714: Peder Rønholts datter Inger. Faddere: Amund Kiørestad, Søren Rønholt, Rasmus Glettum, Aaste Christensdatter, Kari Steensdatter.

18.03.1714: Lars Haukedals datter Torbor. Faddere: Otte Paaske, Niels Trosbye, Michel Stocke, Live Aaby, Boel Rachestad, Boel Busterue.

15.04.1714: Niels Johannissens datter Anne. Faddere: Eric Møller, Peder Nielsen, Berul Gundersen, Chisten Tostensdatter, Berete Svensdatter.

15.04.1714: Gunner Kiønøens søn Svend. Faddere: Niels Glittum, Abraham Hafsund, Chisti Rasmusdatter, Chisti Kiønøen, Walbor Svensdatter.

18.05.1714: Sognepræsten Peder Alstrups datter Hedevig, døbt af Hr. Niels Balthzersen, Residerendis Capellan i Kragerøe. Faddere: Jørgen Pedersen, Henric Hansen, Christen Hvistendal, Maren Eeg, Maren Nielsdatter. Fød 14 Maji kl. 5½ eftermiddag.

20.06.1714: Niels Leervegs datter Ciri. Faddere: Søren Asdal, Lars Asdal, Ingebor Sottebogen, Alits Olsdatter.

01.07.1714: Arnold Grasmyrs søn Larts. Faddere: Jon Nenset, Simon Trosbye, Einer Tangevold, Marte Stathelle, Maren Christophersdatter.

01.07.1714: Halvor Nielsens datter Maria. Faddere: Jørgen Buvold, Christen Brevig, Jacob Grostok, Ragnild Truelsdatter, Boel Rachestad.

01.07.1714: Ole Gierstads søn Elias. Faddere: Evin Mitgaarden, Christen Findal, Marte Ris, Gunnil Hydal.

08.07.1714: Christen Findals søn Anders. Faddere: Amund Haveraager, Ole Linne, Ingebor Skauen, Maren Wingeri.

29.07.1714: Amund Kiørestads søn Rolf. Faddere: Niels Kiørestad, Hans Skredder, Rasmus Glettum, Inger Rønholt, Ane Simensdatter Trosby.

12.08.1714: Søren Tvetens 2de sønner Isac og Ellef. Faddere: Peder Waag, Christen Brevig, Hans Skomager, Ellev Brevig, Niels Trosby, Toer Walle, Boel Findmark, Gunnil Waag, Ingebor Waag, Chisten Jensdatter.

23.09.1714: Halvor Sørensens datter Anne. Faddere: Chisten Findal, Amund Torgiersen, Beruld Gunnersen, Maren Sørensdatter, Alits under Asdal.

30.09.1714: Tor Gimbles søn Gregers. Faddere: Isac Gimble, Gierdt Ris, Einer Tangevold, Marthe Ris, Maren Gimble.

30.09.1714: Anders Skredders søn Peder. Faddere: Michel Møller, Per Tronsen, Lars Asdal, Karen Sivertsdatter, Maren Michelsdatter.

30.09.1714: Alf Roslands søn Cnut. Faddere: Hans Kiær, Ole Rørholt, Søren Stocke, Karen Glittum, Catrine Hansdatter.

07.10.1714: Tallac Brevigs søn Hans. Faddere: Evin Nielsen, Christen Brevig, Ellef Brevig, Ragnil Truelsdatter, Anbiør Gunnersdatter.

07.10.1714: Søren Rønholts søn Morten. Faddere: Jon Skogstad, Niels Trosby, Inger Rønholt, Chisti Kiønøe, Ingebor Olsdatter.

side 126-127.

07.10.1714: Peder Sibiørnsens datter Berete. Faddere: Johannes Larssen, Lars Torgiersen, Hans Pedersen, Inger Tygesdatter, Anne Jørgensdatter.

10.10.1714: Christen Olsens søn Ole. Faddere: Rasmus Nielsen, Jon Pedersen, Anders Tobiessen, Alits Andersdatter, Valbor Svensdatter.

21.10.1714: Johannes Sottedals søn Hans. Faddere: Hans Klep, Niels Asdal, Maren Haveraager, Ane Olsdatter, Inger Amundsdatter.

11.11.1714: Iver Dals datter Soffi. Faddere: Christen Brevig, Thommes Larsen, Ole Rachestad, Chisti Wissestad, Boel Rachestad.

11.11.1714: Ellev Brevigs datter Anne. Faddere: Ole Linne, Hans Tveten, Tallac Brevig, Chisten Nielsdatter.

11.11.1714: Anders Bertelsens søn Tor. Faddere: Lars Barfod, Lars Langøe, Arent Langøe, Alits Olsdatter, Ciri Barfod.

11.11.1714: Christen Christensens søn Halvor. Faddere: Niels Tommesbue, Hans Kiær, Jacob Fostvet, Ingebor Rosland, Magrete Jonsdatter.

18.11.1714: Cornelis Langøes datter Marte. Faddere: Jacob Anthonissen, Cnut Langøe, Daarte Langøe, Kari Langøe, Susanne Pedersdatter.

02.12.1714: Amund Haveraagers søn Anders. Faddere: Johannes Sottedal, Lars Findal, Lars Asdal, Helje Herum, Maren Christophersdatter.

09.12.1714: Christen Envoldsens søn Anders. Faddere: Peder Andersen, Hans Smed, Jan Garsman, Karen Bolvig, Synneve Torgiusdatter Sillien.

12.12.1714: Lars Rogns datter Anne. Faddere: Henric Jørgensen, Joen Fillestad, Soffi Gimble, Anne Oselsdatter, Ane Nielsdatter.

16.12.1714: Døbt et uægte barn i Kragerøe kirke kaldet Anders. Moderen Marte Andersdatter, da tilholdende paa Tangen i Fossum, ??? angaf en ungkarl fra Laurvigen ved nafn Anders Eliasen at være hendis Barnefader. Faddere: Johannis Halsen, Lars Hansen, Ane Tiøstelsdatter, Ane Andersdatter.

06.01.1715: Michel Stoches søn Peder. Faddere: Christopher Nenset, Amund Findmark, Tor Valle, Helje Bamble, Marte Pedersdatter.

13.01.1715: Albert Kiødmeyers datter Karen. Faddere: Henric Hansen, Hans Lund, Sibille Mogensdatter, Ambor Christensdatter.

13.01.1715: Jan Garsmans søn Ole. Faddere: Niels Jacobsen, Niels Hansen, Anicke Nielsdatter, Ane Michelsdatter.

10.02.1715: Anders Jensens søn Jens. Faddere: Cornelis Røs?, Christen Olsen, Niels Liødessen, Ane Arnoldsdatter, Ane Christensdatter.

10.02.1715: Ole Linnes søn Anders. Faddere: Ole Berg, Hans Ammundsen, Bartholomæus Linne, Jørgen Tveten, Else Halvorsdatter.

17.02.1715: Christen Flaatens søn Gierdt. Faddere: Ole Gierstad, Evin Mitgaarden, Hans Flaaten, Marte Ris, Gunnil Hydal.

17.02.1715: Ole Paulsens datter Berete. Faddere: Isac Gimble, Lars Linne, Jacob Nielsen, Karen Sivertsdatter, Ane Michelsdatter.

24.02.1715: Bent Iversens datter Marte. Faddere: Lars Nielsen, Bent Greessen, Ane Magrete Gris, Chisten Nicolai Hammers, Karen Hansdatter.

03.03.1715: Rasmus Andersen Vohls datter Ane Marie. Faddere: Jacob Vondøs, Svend Rasmusssen, Niels Hansen, Chisten Niels Hersteds, Johanne Andersdatter.

03.03.1715: Lars Linnes søn Ole. Faddere: Jacob Vingerie, Hans Tveten, Amuns Skauen, Jøran Tveten, Ane Garstad.

17.03.1715: Peder Klockers søn Peder. Faddere: Henric Hansen, Nicolai Hammer, Hans Lund, Ane Magrete Alstrups, Boel Catrine Gris.

14.04.1715: Tollef Egevigs søn Lars. Faddere: Niels Kiørstad, Jens Dal, Rasmus Nielsen, Inger Ammundsdatter, Chisten Larsdatter Walle.

21.04.1715: Ole Bergs datter Chisten. Faddere: Jørgen Berg, Eric Berg, Lars Asdal, Kari Linne, Ane Olsdatter Gunnil Hydal.

22.04.1715: Christian Stathelles søn Niels. Faddere: Ingebrecht Wigværing, Anders Torgiersen, Chisten Togesdatter, Maren Tangevold.

05.05.1715: Michel Æses datter Else. Faddere: Tollef Vinje, Niels Nielsen, Johannes Udgaarden, Boel Findmark, Inger Amundsdatter.

12.05.1715: Ole Hansens datter Inger. Faddere: Christen Brevig, Jacob Udgaard, Ragnil Truelsdatter, Marte Brevig, Helje Torsdatter.

26.05.1715: Lars Hansens søn Sivert. Faddere: Peter Hammersmed, Johan Hammersmed, Jan Garsman, Chisten Hersteds, Inger Amundsdatter.

09.06.1715: Lars Nielsens datter Laurentia. Faddere: Zacharias Langøe, Jacob Nielsen, Kari Langøe, Alits Langøe, Johanne Langøe.

02.07.1715: Anders Olsens datter Anne. Faddere: Arne Nysten, Thomes Nyehuus, Søren Stocke, Ane Klokkers, Mallene Jensdatter.

21.07.1715: Ole Engmundsens datter Pernille. Faddere: Lars Garsman, Anund Torgiersen, Halvor Andersen, Maren Møller, Alits Rasmusdatter.

04.08.1715: Peder Hydals datter Mette. Faddere: Ole Gierstad, Knut Hydal, Christen Flaaten, Thore Hydal, Gunnil Hydal.

07.08.1715: Thosten Rutvets søn Matz. Faddere: Evin Mitgaarden, Daniel Ombudsnæs, Hans Flaaten, Maria Stocke, Eli Flaaten.

07.07.1715: Taral Skaugstads datter Anne. Faddere: Jon Skogstad, Søren Stoche, Ragnild Truelsdatter, Christen Brevig, Ingebor Stocke.

01.09.1715: Jon Rogns søn Amund. Faddere: Lars Rogn, Christen Rogn, Einer Tangevold, Ane Nord. Rogn, Kari Torgiersdatter.

08.09.1715: Abraham Krogshafns søn Johannes. Faddere: Steffen Olsen, Peder Klocker, Christen Brevig, Chisten Tollefsdatter, Eli Johannesdatter.

29.09.1715: Ole Høens søn Ammund. Faddere: Hans Tveten, Michel Æse, Michel Høen, Johanne Høen, Jøran Bamble.

13.10.1715: Isac Gimbles søn Claus. Faddere: Lars Rachestad, Lars Rogn, Einer Tangevold, Mette Gimble, Inger Clausdatter.

13.10.1715: Niels Asdals datter Karen. Faddere: Tosten Asdal, Anund Torgiersen, Halvor Andersen, Ane Asdal, Mari Sottebogen.

side 128-129.

01.11.1715: Hans Tvetens datter Mari. Faddere: Jacob Vingeri, Michel Høen, Ellef Brevig, Johanne Høen, Ane Hansdatter.

26.12.1715: Anders Jensens søn Morten. Faddere: Christen Mortensen, Claus Grubbe, Zibbille Mogensdatter, Live Joensdatter.

26.12.1715: Anders Pouelsens søn Christen. Faddere: Gunder Rougn, Siver Torgersen, Arne Gundersen, Maren Nielsdatter.

27.12.1715: Olle Rognstadz? søn Toer. Faddere: Christen Brevig, Niels Trosbye, Peder Busterød, Helje Bamble, Astrie Rachestad.

06.01.1716: Erich Hemmingsens datter Anne. Faddere: Ole Olsen Vigværing, Mogens Gulbrandsen, Niels Jensen, Vallborre Svensdatter, Valborre Iversdatter? (Denne presten skriver som en gris.)

14.01.1716: Jon Hammersmeds datter Maria. Faddere: Even Medgaarden, Olle Gierestad, Hans Flaatten, Kirsti Rugtvet, Ellen Flotten.

16.02.1716: Tollef Vinnies datter Inger. Faddere: Peder Rønholt, Rasmus Glittum, Gunder Glittum, Claudia Friderichsdatter, Asber Gisslesdatter.

16.02.1716: Amund Findmarks søn Jørgen. Faddere: Even Nielsen, Michel Olsen, Tor Valle, Boel Stoche, Ingebor Persdatter.

16.02.1716: Christen Tommesbods søn Christen. Faddere: Niels Tommesbod, Lars Høydal, Søren Stoche, Anbiør Rønholt, Anne Simmensdatter.

02.03.1716: Christen Rogns søn Anders. Faddere: Isak Gundi?, Tord Gimble, Anne Joensdatter, Anne Nielsdatter.

20.03.1716: Anders Mathisens datter Ingebor. Faddere: Peder Hammersmed, Amund Torgiersen, Halvor Andersen, Kirsten Ravenæss, Kari Ziversdatter.

29.03.1716: Gunder Larsens søn Ole. Faddere: Amund Findmark, Niels Trosbye, Kiersten Wissestad, Sara Torgiersdatter, Ingebor Clausdatter.

29.03.1716: Jørgen Tvettens datter Marren. Faddere: Lars Line, Tore Gimble, Bartholomeus Line, Kari Larsdatter Line, Alis Asdal.

09.04.1716: Niels Jødesens søn Torkild. Faddere: Isak Gimble, Tor Gimble, Anders Jensen, Kirsti Sørrensdatter, Giertrud Amundsdatter.

19.04.1716: Lars Vaags søn Niels. Faddere: Niels Kiørestad, Niels Trosbøe, Tord Valle, Claudia Friderichsdatter, Ingebor Persdatter Vaag.

08.05.1716: Lars Hærmæls søn Bartholomeus. Faddere: Truls Sødholt, Arnold Grasmyr, Michel Stoche, Marte Berg, Maren Nenset.

22.05.1716: Jacob Nielsens søn Lars. Faddere: Lars Andersen, Christen Olsen, Christen Jørgensen, Sibbelle Larsdatter, Aase Larsdatter.

12.07.1716: Niels Jestsens datter Anna. Faddere: Ole Pouelsen, Anders Hellestued, Knud Møller, Maren Møller, Karen Simensdatter.

24.07.1716: Søren Knudsens søn Jacob. Faddere: Amund Torgersen, Even Midgaarden, Hans Knudsen, Anna Halvorsdatter, Anna Jensdatter.

19.07.1716: Johannes Udgaardens søn Zacharias. Faddere: Niels Nielsen, Jacob Halvorsen Høyegaard?, Aaste Vinnie, Inger Vinnie.

09.08.1716: Hans Lunds datter Helvig. Faddere: Jørgen Pedersen, Hendrich Hansen, Christen Lund, Mette Grubbes, Maren Pedersdatter.

09.08.1716: Amund Kiørestads 2de børn Rolf og Olle. Faddere: Per Rønholt, Olle Rachestad, Abraham Hafsund, Christen Brevig, Niels Simensen Trosbye, Boel Findmark, Maria Michelsdatter, Anna Simensdatter, Ingebor Hafsund.

16.08.1716: Joen Nensets søn Jacob. Faddere: Amund Findal, Even Nielsen, Lars Hærmul, Niels Trosbye, Daatteren Qvinfolch Fad. Helje Bamle, Maren Nenset, Karen Bamle, Anne Trosbye, Jøran Hærumb. (Her ser det ut som det også er et pikebarn, uten at det er nevnt ved navn.)

16.08.1716: Jacob Kleps søn Ole. Faddere: Niels Joensen, Søren Hansen, Olle Taastensen, Anders Rasmusen, Ingebor Sorteboen, Anne Biørnsdatter.

30.08.1716: Ole Lines søn Rasmus. Faddere: Jørgen Tveten, Jest Truelsen, Olle Frøness, Kari Line, Inger Taastensdatter.

27.09.1716: Niels Johannesens 2de døttre Marte og Ingebor. Faddere: Levord Levordsen, Amund Torgersen, Knud Nielsen, Lars Gundersen, Ole Ingmundsen, Niels Jensen, Kirsten Ravnæss, Maren Møller, Anne Hansdatter, Annichen Pettersdatter.

06.10.1715: Samuel Eegs datter Giørrelle Maria. Faddere: Hendrich Hansen, Nicolai Hammer, Hans Eeg, Maren Eeg, Giertrud Halfversdatter.

11.10.1716: Christen Olsens søn Niels. Faddere: Jacob Nielsen, Niels Simensen, Magrette Gundersdatter, Giertrud Amunsdatter.

11.10.1716: Anders Jensens søn Anders. Faddere: Anders Olsen, Christen Jyede, Kiersten Jacobsdatter, Aase Pedersdatter.

25.10.1716: Cornelius Langøes datter Marte. Faddere: Søren Langøe, Lars Andersen, Anders Pedersen, Cibbille Larsdatter, Aase Larsdatter.

12.11.1716: Præstens søn Niels Griis (Alstrup). Faddere: Otte Paaske, Hans Lund, Christen Lund, Mad. Jørgen Pedersens, Helvig Nielsdatter.

15.11.1716: Lars Rørholts søn Aache. Faddere: Otte Paaske, Tor Valle, Jacob Fostved, Kierstie Fostved, Magrette Jonsdatter.

29.11.1716: Even Nielsens søn Hans. Faddere: Samuel Aabye, Jon Bamble, Niels Trosbye, Ragnil Truelsdatter, Jøran Olsdatter.

side 130-131.

29.11.1716: Trond Rørholts datter Magrette. Faddere: Arnold Grasmyr, Hans Kiær?, Jacob Fostved, Sara Hansdatter, Marte Joensdatter.

06.12.1716: Lars Smeds datter Kari. Faddere: Jens Skomager, Jacob Nielsen, Christen Hansen, Valborre Svensdatter, Kari Mortensdatter.

06.12.1716: Anders Olsens datter Børte. Faddere: Christen Nielsen, Ole Jacobsen, Arnold Sørensen. (ingen flere nevnt)

10.12.1716: Alf Roselands datter Torbor. Faddere: Houchedal? Larsen, Jørgen Burvold, Rasmus Glitten, Ingebor Houchedal, Anna Larsdatter.

06.01.1717: Anders Blegeliis søn Christen. Faddere: Sørren Stoche, Tommes Nyehuus, Ingebor Stoche, Anne Larsdatter.

06.01.1717: Svend Fossings søn Niels. Faddere: Sørren Dørredal, Jacob Fostved, Kisti Fostved, Anne --.

06.01.1717: Christen Findals datter Magrette. Faddere: Ole Line, Hans Amundsen, Bartholmeus Line, Kari Line, Anne Gundersdatter.

10.01.1717: Svend Toersens datter Mari. Faddere: Gunder Svendsen, Stener Brogeland?, Arnold Sørensen, Magrette Gundersdatter, Live Bertelsdatter.

17.01.1717: Anders Jensens søn Christen. Faddere: Nicolai Hammer, Ankill Persen, Sophia Jensdatter, Helvig Nielsdatter.

17.01.1717: Berulf Gundersens søn Niels. Faddere: Michel Æse, Halvor Sørensen, Kirsten Ravenæs, Pernelle Christensdatter, Anne Halvorsdatter.

26.01.1717: Otte Paaskis datter Anne. Faddere: Lars Nielsen, Ankil Persen, Kirstine Axel Olsens, Boel Axelsdatter.

31.01.1717: Lars Grasmyrs datter Magrette. Faddere: Niels Ravenæss, Amund Torgersen, Knud Møller, Inger Magrette Christensdatter, Maria Pedersdatter.

07.03.1717: Elef Amundsens datter Elen i Langesund. Faddere: Maagens Gulbrandsen, Ole Vigværing, Joen Andersen, Niels Halvorsen, Magrette Caspersdatter, Magrette Hansdatter.

07.03.1717: Et uægte barn fra Langesund kaldet Jens. Udlagte Barnefader Hendrich Hendrichsen, Moderen Ingebor. Faddere: Abraham Nielsen, Peder Gundersen, Sara Olsdatter, Helge Albretsdatter.

20.03.1717: Jan Jestsens søn Hendrich. Faddere: Ankiil Persen, Anders Jensen, Per Andersen, Anna Kistine, Sara Johannisdatter.

20.03.1717: Johannis Sortedals datter Maria. Faddere: Marie Findal, Anne Andersdatter, Niels Ravenæss, Hans Lund, Olle Biørntved.

20.03.1717: Michel Høns søn Amund. Faddere: Kisti Ravenæs, Guri Olsdatter, Jon Bamble, Erich Bamble, Lars Eijlertsen.

20.03.1717: Arnold Grasmyers søn Sørren. Faddere: Trond Rørholt, Even Nielsen, Niels Trosbye, Sara Rørholt, Maria Nensæt.

18.04.1717: Amund Kiørestads 2de døttre Lisbet og Maria. Faddere: Jon Bamble, Ellef Amundsen, Hans Amundsen, Niels Trosbye, Lars Line, Rasmus Glittum, Maren Michelsdatter, Boel Findmark, Anne Trosbye, Kiersten Jensdatter.

25.04.1717: Hendrich Amundsens søn Niels. Faddere: Anders Olsen, Ole Vigværing, Anders Persen, Kirsten Jacobsdatter, Jertru Amundsdatter.

06.05.1717: Jens Garsmandz datter Marte. Faddere: Hans Ruus, Lars Hansen, Isak Knudsen, Anne Halvorsdatter, Joanne? Jensdatter.

06.05.1717: Christen Olsens datter Alis. Faddere: Lars Skræder paa Langøe, Halvor Sørensen, Kari Langøe, Elen Langøe, Johanne Langøe.

16.05.1717: Anders Hellestvets datter [navn ikke ført, Gunhild?] Faddere: Niels Ravenæs, Knud Møller, Erich Møller, Kiersti Ravenæs, Anne Magrette Schurmands, Berte Ottersdatter.

23.05.1717: Løch Andersens datter Sara. Faddere: John Bamble, Rasmus Glittum, Claudia Friderichsdatter, Jøran Bamble.

11.06.1717: Peder Klockers datter Else Maria. Faddere: Morten Jørgensen, Niels Grubbe, Helvig Nielsdatter.

12.06.1717: Tor Walles datter Inger. Faddere: Erich Bamble, John Bamble, Rasmus Glittum, Boel Finmark, Jøran Bamble.

13.06.1717: Talack Brevigs søn Niels. Faddere: Samuel Aabye, Kield Nielsen, Christen Brevig, Inger Jonsdatter, Jøran Joensdatter.

13.06.1717: Olle Høens søn Heljer. Faddere: Michel Æse, Jacob Wingie, Michel Høn, Johanne Høn, Kari Sødholt.

13.06.1717: Et uægte barn fra Bircheset ved nafn Anne. Udlagte barnefader Petter Snedker, Moderen Berte Halfvorsdatter. Faddere: Arne Isaksen, Arne Nysteen, Ingebor Stocke, Inger Vinnie.

20.06.1717: Tollef Engevigs søn Lars. Faddere: Willum Tvetten, Lars Rachestad, Maria Michelsdatter, Ingebor Pedersdatter.

27.06.1717: Ole Poulsens datter Catrine. Faddere: Anders Hellestved, Lars Garsman, Knud Møller, Anne Mathisdatter, Lispet Pedersdatter.

04.07.1717: John Svenskis søn Jens. Faddere: Petter Hammersmed, Erich Møller, Knud Møller, Maren Amundsdatter, Marte Handsdatter.

18.07.1717: Gunder Kiønøens datter Kirsten. Faddere: Rasmus Olsen, Tor Walle, Niels Trosbye, Sophie Kier, Anne Larsdatter.

side 132-133.

09.08.1717: Jørgen Pedersens søn Peder Pouels. Faddere: Monsr. Pouelsen, Christen Lund, Frue Adler i Kragerøe, Jørell Pedersens, Maren Nielsdatter.

13.08.1717: Bent Iversens datter Elen. Faddere: Iver Iversen, Jacob Iversen, Torgrim Sørrensen, Gunil Axelsdatter, Magrette Hansdatter.

17.08.1717: Per Sibiørnsens søn Torgrim. Faddere: Hans Knudsen, John Svenske, Engelbret Sillien, Mari Jensdatter, Anne Andersdatter.

19.09.1717: Amund Findals --

26.09.1717: Steen Toresens søn Amund. Faddere: Lars Smed, Jens Larsen, Kiersti Vigværing, Anne Bertelsdatter.

26.09.1717: Mathis Saugmesters søn Gunder. Faddere: Søren Asdal, Christen Møller, Ingeborg Sortebouen, Anne Torsdatter.

29.09.1717: Anders Langøens søn Anders. Faddere: Christen Olsen, Cornelis Langøe, Anders Pedersen, Siri Larsdatter, Aase Larsdatter.

04.10.1717: Hans Lunds søn Hermand Grubbe. Faddere: Per Persen, Mons. Blum, Peder Lund, Mad. Jørgen Persens Mariche Jochomsdatter, Mette Hendrich Jensens.

10.10.1717: Christen Flottens søn Sivert. Faddere: Lars Tangeval, Ole Grumstad?, Hans Flotten, Inger Østre Stocke, Margrette Gundersdatter.

24.10.1717: Anders Andersens søn Erich. Faddere: Ole Larsen, Ankill Pedersen, Lars Torsen, Maren Alvinsdatter, Live Joensdatter.

31.10.1717: Erich Hammersmeds datter Kari. Faddere: Petter Hammersmed, Niels Justsen, Jacob Nielsen, Maren Møller, Kari Svendsdatter.

12.12.1717: Michel Persens datter Berte. Faddere: Samuel Aabye, Tor Valle, Niels Hansen, Claudia Breche, Boel Findmark.

27.12.1717: Erich Døls datter Karen. Faddere: Ole Vigværing, Anders Olsen, Marthe Brevig, Anne Persdatter.

29.12.1717: Siver Stathelles datter Sophie. Faddere: Hans Riis, Arne Isack(sen), Else Andersdatter P..i.lstens, Asgier Olsdatter.

06.01.1718: Christian Christen(sen)s søn Jørgen. Faddere: Siver Stathelle, Hans Riis, Hans Flotten, Ellen Olsdatter, Maren Gregersdatter.

13.02.1718: Kitel Jacobsens datter Anne. Faddere: Ole Høen, Hendrich Sorteboen, Christen Bamble, Maren Findal, Anne Hansdatter.

06.03.1718: Olle Linds søn Giert. Faddere: Jacob Vingeri, Jens Amundsen, Jøran Tveten, Berte Twetten.

06.03.1718: Halvor Sørrensens søn Sørren. Faddere: Sørren Nielsen, Christen Flotten, Mari Sørrensdatter, Jøran Olsdatter.

20.03.1718: Johannes Udgaardens søn Lars. Faddere: Niels Nielsen, Amund Breche, Claudia Breche, Inger Jonsdatter, Live Halvorsdatter.

25.03.1718: Jan Jacobsens datter Magrette. Faddere: Ole Olsen, Niels Halvorsen, Kiersten Sørrensdatter, Live Bertelsdatter.

10.04.1718: Jacob Hansens søn Peder. Faddere: Erich Møller, Per Nielsen, Anne Halvorsdatter, Marte Kitilsdatter.

10.04.1718: Niels Jødesens datter Lene. Faddere: Joen Pedersen, Niels Andersen, Zibbille Larsdatter, Aase Pedersdatter.

14.04.1718: Thore Gimbles datter Karen. Faddere: Isach Gimble, Jørgen Rogn, Siri Tangeval, Anne Rogn.

18.04.1718: Jacob Nielsens datter Anne. Faddere: Jon Pedersen, Anders Bertelsen, Kari Olsdatter, Aase Pedersdatter.

01.05.1718: Halvor Andersens datter Anne. Faddere: Arnold Grasmyr, Peder Gierstad, Amund Skoven, Johanne, Anier Bamble.

08.05.1718: Lars Rogns datter Ingebor. Faddere: Isack Gimble, Tor Gimble, Jens Pedersen, Kiersten Jacobsdatter, Ingebor Gislesdatter.

26.05.1718: Hans Amundsens datter Anne. Faddere: Lars Line, Lars Eijlertzen, Kari Line, Anne Taastensdatter.

12.06.1718: Johannis Sottedals søn Rasmus. Faddere: Hans Klep, Hendrich Sottebogen, Anne Klep, Maria Olsdatter.

12.06.1718: Jon Garstads søn Michel. Faddere: Biørn Sottebogen, Lars Eilertzen, Jøran Berg, Mari Biørnsdatter.

19.06.1718: John Jacobsens datter Johanne Maria. Faddere: Peder Bas, Hendrich Hansen, Sophie Michelsdatter, Dorte Maria Michelsdatter.

23.06.1718: Hr. Mag. Peder Alstrups søn Mandrop. Faddere: Hr. Capit. Lemvig, Hr. Faie Davidsen, Monsr. Sveder, Madame Nicolai Hammers, Mad.selle Anne Cathrine Jacobsdatter.

17.07.1718: Halvor Svarvers søn Halvor. Faddere: Lars Line, Joen Garstad, Anne Halvorsdatter, Marthe Hansdatter.

10.08.1718: Michel Havsunds søn Claus. Faddere: Simen Traasbye, Niels Kiørestad, Abraham Hafsund, Ragni Truelsdatter, Johanne Kiønøen, Anne Trosbye.

side 134-135.

14.08.1718: Jens Dals datter Marie. Faddere: Thomas Larsen, Even Joensen, Ellef Amundsen, Jøran Jonsdatter, Anne Hansdatter.

28.08.1718: Christopher Simensens datter Ingebor. Faddere: Amund Gierstad, Engelbret Johannesen, Anne Michelsdatter, Anne Andersdatter.

28.08.1718: Søfren Rønholts datter Gullina. Faddere: Ole Rosland, Niels Simensen, Ingebor Rosland, Johanne Kiønøen.

28.08.1718: Tarel Visestads søn Erich. Faddere: Hans Kiær, Anders Breche, Sørren Breche, Berte Nyesteen, Anne Gundersdatter.

28.08.1718: Joen Rogns søn Tor. Faddere: Christen Rogn, Niels Nielsen, Anne Rogn, Karen Torgersdatter.

28.08.1718: Michel Høens datter Maren. Faddere: Hans Amundsen, Lars Line, Mætte Æse, Angier Olsdatter.

18.09.1718: Albret Kiødmeyers datter Susana. Faddere: Chisten Anders Jensens, Soffia Amalia, Frantz Olsen, Lorentz Pedersen, Lars Andersen.

18.09.1718: Tor Rørholts søn Aache. Faddere: Claudia Breche, Lars Rørholts kone, Marte Rørholt (ingen fler).

18.09.1718: Isak Knudsens datter Anne. Faddere: Maren Sørensdatter, Anne Albretsdatter, Halvor Sørensen, Halvor Andersen.

18.09.1718: Niels Knudsens søn Knud. Faddere: Anne Jacob Hansis, Marie Traag, Jon Nenneset.

09.10.1718: Ingelbert Olsens datter Maren. Faddere: Svenn Torsens kone, Torbor Sørensdatter, Ole Vigværing, Arne Isaksen, Arnold Sørensen.

09.10.1718: Anders Riises søn Anders. Faddere: Anne Mathiesdatter, Jacob Hansens kone, Johan Garsman, Erich Findmark.

09.10.1718: Maren Christens(datters) uægte barn Christen, udlagte Barnefader Anders Olsen Baadsmand paa Løvendals Galeij. Faddere: Marte Biørnsdatter, Marte Christensdatter, Niels Asdal, Jens Larsen.

16.10.1718: Lars Johansis datter Marie. Faddere: Halvor Sørrensen, Ole Asdal, Isak Knutsen, Anne Jacob Hansis, Mari Traag.

30.10.1718: Bartholomeus Lindis søn Hans. Faddere: Hans Smed, Ole Line, Lars Line, Jøran Tvetten, Marte Hansdatter.

30.10.1718: Halvor Andersens søn Anders. Faddere: Ole Engmundsen, Anders Jacobsen, Inger Magrette Schurmand, Ane Jacob Hansis.

30.10.1718: Hans Lunds søn Christen. Faddere: Christen Lund, Nicolai Hammer, Niels Grubbe, Giørel Hansdatter.

27.11.1718: Knud Nielsens søn Niels. Faddere: Sørren Mathisen, Jacob Nielsen, Inger Magrette Schurmand, Anne Hansdatter.

27.11.1718: Christen Reyersens datter Pernelle. Faddere: Jacob Nielsen, Even Joensen, Kisten Sørrensdatter.

27.11.1718: Amund Finmarkens datter Inger. Faddere: Michel Aabye, Niels Traasbye, Mette Æse, Mari Waag.

04.12.1718: Cornelis Langøes datter Malene. Faddere: Ciri Larsdatter, Anne Pedersdatter, Henric Nielsen, Lars Langøe, Cnut Zachariæsen.

18.12.1718: Niels Asdals datter Anne. Faddere: Søren Asdal, Ole Asdal, Jøran Tveten, Else Jonsdatter.

18.12.1718: Niels Hansis datter Berte. Faddere: Rasmus Nielsen, Erich Tangevald, Kirsten Sørrensdatter, Siri Tørchelsdatter.

25.12.1718: Anders Paulsens datter Magrette. Faddere: Bent Iversen, Niels Hansen, Marte Giertsdatter, Marte Iversdatter.

26.12.1718: Jon Pedersens 2de børn Peder og Ingebor. Faddere: Ole Vigværing, Niels Jødesen, Niels Andersen, Siri Larsdatter, Magrette Gundersdatter, Aase Larsdatter.

26.12.1718: Lars Masterøs søn Halvor. Faddere: Ingebor Stocke, Alets Nielsdatter, Sørren Stocke, Sørren Dørredal.

27.12.1718: Niels Pedersens søn Peder. Faddere: Ane Marie Brynildsdatter, Barbro Amundsdatter, Hendrich Amundsen, Niels Bertelsen.

08.01.1719: Anders Olsens søn Olle. Faddere: Ingelbret Olsen, Niels Andersen, Kiersten Olsdatter, Anne Pedersdatter.

21.01.1719: Gunner Rogns søn Johannes. Faddere: Ane Aaselsdatter, Ingebor Gislersdatter, Lars Rogn, Jon Rogn.

21.01.1719: Svend Torsens søn Niels. Faddere: Kisten Sørrensdatter, Inger Andersdatter, Olle Olsen, Niels Andersen.

21.01.1719: Isak Gimblis søn Jens. Faddere: Jon Fillestad, Thor Gimble, Matz Gimble, Kari Rogn, Maren Sundbye.

21.01.1719: Povel Rønholts? søn Pouel. Faddere: Helge Rinde, Anne Høygholt, Jens Høgholt, Jens Hegland. (Denne dåpen er nok feilført, konferer Sannidal Mini 1 side 114-115, 05.03.1719. Her er faren kalt Pouel Rinde, ellers er alt likt. LBK)

21.01.1719: Svend Fossings? datter Guri. Faddere: Peder Rønholt, Michel Aabye, Ingebor Stocke, Helge Torsdatter.

side 136-137.

26.01.1719: Otte Paaschis datter Chistine Marie. Faddere: Ane Magrette Alstrup, Gunil Lars Nielsens, Nicolai Hammer, Samuel Aabye.

11.02.1719: Jon Nensets datter Anne. Faddere: Helge Bamble, Giøran Bamble, Amund Findal, Lars Herum.

19.02.1719: Ole Braatens søn Olle. Faddere: Rønnov Tvetten, Ane Pedersdatter, Ole Høen, Jon Bamle, Peder Gunulsen.

26.02.1719: Abraham Krogshafns datter Maren. Faddere: Ingebor Stocke, Berte Nysteen, Arne Isaksen, Ingelbret Johannisen.

08.03.1719: Rasmus Dals datter Anne. Faddere: Niels Mathisen, Lars Simensen, Kari Glitum, Anne Glitum.

12.03.1719: Lars Garsmands datter (uten navn). Faddere: Peder Hammersmed, Jacob Møller, Jon Garsmand, Anne Jensdatter, Cathrine Hansdatter.

12.03.1719: Christen Rogns søn Jon. Faddere: Anne Rogn, Else Rogn, Jon Rogn, Peder Mørk.

19.03.1719: Hans Rørholts datter Anne. Faddere: Gunner Glitum, Lars Simensen, Hendrich Jørgensen, Abelone Rørholt, Marte Rørholt.

25.03.1719: Christen Olsens datter Ane Kirstine. Faddere: Giertrue Jestsdatter, Walbor Amundsdatter, Lars Torsen?, Lars Smed.

06.04.1719: Even Nielsens datter Marte. Faddere: Samuel Aabye, Jon Bamble, Ragnil Trulsdatter, Anne Trosbøe.

10.04.1719: Jon Olsens datter Anne. Faddere: Søren Asdal, Lars Asdal, Jøran Tveten.

05.05.1719: Gunner Bartholmæsens søn Bartholmæus. Faddere: Niels Asdal, Villum Hærum, Anne Hansdatter, Engebor Berg.

05.05.1719: Lars Herums datter Taran. Faddere: Jon Nenneseth, Even Berg, Mari Findal, Kari Findal.

07.05.1719: Cornelis Langøes søn Ingelbret. Faddere: Zachraias Langøe, Søren Langøe, Sibela Langøe, Johane Langøe.

14.05.1719: Arnold Grasmyrs datter Maren. Faddere: Christen Rogn, Rasmus Dal, Else Anders Pouelsens, Kisti Larsdatter.

04.06.1719: Jon Garsmands datter Maren. Faddere: Lars Hansen, Jacob Nielsen, Catrine Hansdatter, Kisti Amunsdatter.

04.06.1719: Tosten Rutvets søn Gunner. Faddere: Hans Pedersen, Zacraias Flotten, Mari Findal, Ellen Flotten.

04.06.1719: Ole Rachestads datter Boel. Faddere: Christen Brevig, Claus Hafsund, Aaste Rachestad, Asbiør Rachestad.

14.06.1719: Lars Smeds søn Svend. Faddere: Ingebor Aaselsdatter, Dorte Sørensdatter, Haagen Nielsen, Christen Ottersen.

24.06.1719: Niels Tvetens datter Guri. Faddere: Jacob Vingeri, Hans Skomager, Rønov Thvetten, Inger Olsdatter.

16.07.1719: Niels Liødesens søn Liøde. Faddere: Jacob Nielsen, Anders Amundsen, Cicil Didrichsdatter, Barbra Amundsdatter.

16.07.1719: Amund Gierstads søn Lars. Faddere: Lars Linde, Bartholmæus Line, Jøran Tvetten, Inger Asdal.

23.07.1719: Erich Døls datter Mari. Faddere: Valbor Svendsdatter, Sara Arnesdatter, Frandtz Olsen, Rasmus Nielsen.

06.08.1719: Rolv Bierchesets datter Boel. Faddere: Claudia Breche, Malene Biercheset, Tommes Larsen, Niels Nielsen.

17.09.1719: Lars Dals søn Johannis. Faddere: Hendrich Sottebog, Ole Aasdal, Anders Aasdal, Marthe Suttedal, Ascher.

29.10.1719: Christen Stathelles søn Lars. Faddere: Arnolt Grasmyr, Peder Tangeval, Chisti Larsdatter, Kisti Vigværing.

05.11.1719: Lars Rogns datter Anne. Faddere: Isak Gimble, Jon Rogn, Mette Gimble, Mari Tollevsdatter.

05.11.1719: Guner Kiønøens datter Marte. Faddere: Peder Rønholt, Jens Kier, Rønnov Glittum.

19.11.1719: Even Skovens søn Knut. Faddere: Peder Rønholt, Gunner Rolfsen, Ingebor Stoche, Kari Olsdatter.

26.11.1719: Anders Hellitstvets datter Lisbet. Faddere: Inger Magrette Schurmand, Mari Jacobsdatter, Sørren Mathisen, Anders Silgen.

10.12.1719: Niels Justsens søn Christen. Faddere: Anne Halvorsdatter, Maren Jacobsdatter, Peder Hammersmed, Lars Knudsen.

10.12.1719: Zacharias Johannesens datter Anichen. Faddere: Christen Reigersen, Peder Jacobsen, Siri Barfod, Anne Halvorsdatter, Valbor Amundsdatter.

26.12.1719: Ole Lindes søn Matz. Faddere: Giøran Tvetten, Alitz Olsdatter, Hans Amundsen, Amund Giertsen.

21.01.1720: Michel Høens datter Maren. Faddere: Michel Æse, Ole Høen, Even Æse, Johanne Høen, Maren Breche.

side 138-139.

21.01.1720: Peder Gunnulsens 2de børn uægte Valbor og Christen, Moderen Anne Torstensdatter. Faddere: Rønnov Tvetten, Anne Nielsdatter, Kari Olsdatter, Lars Line, Ole Høen, Jon Rogn, Lars Eilertsen.

11.02.1720: Jon Garstads søn Lars. Faddere: Anne Garstad, Enger Eilertsdatter, Lars Linde, Anders Asdal.

25.02.1720: Christen Fesets datter Inger. Faddere: Simon Trosbye, Claus Hafsund, Anbor Rønholt, Asber Høvig.

28.02.1720: Lars Lindes søn Lars. Faddere: Jon Bamble, Lars Eilertsen, Ole Linde, Maren Findal, Anne Gierstad.

06.03.1720: Einer Larsens 2de sønner Tor og Jørgen. Faddere: Lars Andersen, Tor Gimble, Niels Tangevald, Chisti Vigværing, Mari Tangevald, Ane Tangevald.

06.03.1720: Christen Flottens søn Jørgen. Faddere: Morten Stoche, Hans Flotten, Kistie Rutvet, Kisti Ombudsnæs.

10.03.1720: Michel Æsis søn Niels. Faddere: Alitz Høen, Kari Vingeri, Otte Paaske, Niels Nielsen.

23.03.1720: Anders Jensens søn Jens. Faddere: Hendrich Hansen, Niels Grubbe, Magrette Sal. Jens Jensens, Mari Jensdatter.

23.03.1720: Michel Hafsunds søn Anders. Faddere: Amund Kiørestad, Abraham Hafsund, Ragnil Trulsdatter, Anne Trosbye.

26.04.1720: Peder Olsen Klochers søn Jørgen. Faddere: Ane Magrette Alstrups, Anne Bendt Iversens, Charlotte Barnholt, Claus Grubbe, Anders Hansen, Anchel Pedersen.

09.05.1720: Amund Findals datter Maren. Faddere: Lars Herum, Amund Skoven, Ane Olsdatter, Karen Gundersdatter.

26.05.1720: Ole Asdals datter Maren. Faddere: Ole Linde, Anders Asdal, Jøran Tveten, Inger Toersdatter.

26.05.1720: Anders Rogns søn Ole. Faddere: Tollev Winge, Christen Rogn, Evin Æse, Ane Nord. Rogn, Asber Gislesdatter.

26.05.1720: Tarald Hvissestads datter Marte. Faddere: Thommes Nyehus, Jacob Grostok, Tone Bierkeset, Ingebor Stocke, Mari Stocke.

16.06.1720: Johannis Mortensens søn Morten. Faddere: Henric Hansen, Lieutn. Anders Andersen, Peder Lund, Sibille Mogensdatter.

18.06.1720: Lars Findals datter Kari. Faddere: Mari Findal, Ingebor Skouen, Jacob Vingeri, Christen Flaaten, Hans Flaaten.

30.06.1720: Christen Ingebrigtsens søn Hans. Faddere: Kari Nenneseth, Ane Danielsdatter, Hans Kiær, Ole Asdal, Lars Gulicksen.

30.06.1720: Johannes Udgaardens datter Helene. Faddere: Joen Bamble, Toer Bierkeset, Lars Brevig, Matts Æse, Live Udgaarden.

21.07.1720: Peder Tangevolds søn Gregers. Faddere: Marte Ris, Anne Tangevold, Einer Tangevold, Toer Gimble, Ole Gimble.

11.08.1720: Ellev Nielsen Langøes søn Ole. Faddere: Kari Nielsdatter, Ingebor Larsdatter, Henric Zachariasen, Jens Barfod, Anders Olsen.

18.08.1720: Tallach Brevigs søn Amund. Faddere: Christen Brevig, Samuel Aabye, Peder Brevig, Inger Aastad, Astri Rachestad.

18.08.1720: Hans Rasmussens søn Rasmus. Faddere: Ole Krabberøe, Morten Stocke, Anders Christensen, Else Truelsdatter, Sibille Hansdatter.

25.08.1720: Lars Nyestens søn Halvor. Faddere: Rønnau Tvetene, Malene Joensdatter, Toer Bierkeset, Ellev Skaustad, Lars Gulechsen.

25.08.1720: Gabriel Kaaberflekkers datter Sibille. Faddere: Hogen Kullebonden, Peder Rasmussen, Alitz Johannesdatter, Anne Olsdatter.

22.09.1720: Major Buddes søn Christopher. Faddere: Ane Magrete Alstrups, Boel Magrete Alstrup, Claudia Brecke, Leut. Scharnholt, Christen Lund, Nicolai Hammer.

22.09.1720: Lars Skoemagers søn Anders. Faddere: Rasmus Nielsen, Jacob Olsen, Inger Larsdatter, Berte Olsdatter.

22.09.1720: Peder Sibiørnsens datter Aaste. Faddere: Anders Jacobsen, Abraham Johannesen, Marte Larsdatter, Inger Olsdatter.

side 140-141.

20.10.1720: Sven Fossums søn Anders. Faddere: Ingebor Stocke, Anne Gullichsdatter, Michel Aabye, Jacob Nielsen.

10.11.1720: Rasmus Dals søn Arnold. Faddere: Ellef Dal, Niels Trosbye, Kari Glittum, Aase Glittum.

01.12.1720: Niels Pedersens søn Nicolai. Faddere: Kisti Niels Kielsens, Barbro Amundsdatter, Hendrich Gabrielsen, Peder Jacobsen.

01.12.1720: Gunnul Pedersens søn Ole. Faddere: Kari Linde, Anne Pedersdatter, Ole Linde, Hans Andersen.

15.12.1720: Isack Christensens søn Jacob. Faddere: Inger Magrette Schurmands, Pernelle Ravenæs, Niels Justsen, Lars Christensen.

05.01.1721: Johan Justsens søn Morten. Faddere: Maria Jacob Lugs, hendis syster Marte Jensdatter, Hans Henningsen, Even Jonsen.

05.01.1721: Anne Pedersdatters uægte barn Anne. Udlagte Barnefader Elling Svendsen fra Stavanger. Faddere: Inger Larsdatter, Live Bertelsdatter, Gunder Svendsen, Ellev Amundsen.

13.01.1721: Even Nielsens søn Niels. Faddere: Claudia Breche, Inger Aastad, Michel Æse, Niels Nielsen.

26.01.1721: Michel Aabys datter Helge. Faddere: Marte Valle, Mari Stocke, Lars Trosbye, Lars Gullichsen.

26.01.1721: Tellef Winges datter Anne. Faddere: Mette Æse, Inger Vinge, Michel Æse, Niels Nielsen.

18.02.1721: Albret Kiøtmeyers søn Diderich. Faddere: Mad. Mette Hendrich Hansis, Giedske Catrine Malmøe, Christen Ottesen, Hermand Grubbe.

26.02.1721: Bartholmeus Sottebogens datter Anne. Faddere: Anne Berg, Inger Eilertsdatter, Villum Herum, Lars Garstad, Anders Asdal.

02.03.1721: Sørren Rønholts datter Anne. Faddere: Peder Rønholt, Ingelbret Haverdal, Asber Haverdal, Kisti Rønholt.

02.03.1721: Johannes Sottedals søn Lars. Faddere: Ane Niels Herresteds, Pernelle Jensdatter, Christen Nielsen, Peder Hansen.

05.03.1721: Christen Krausis søn Mogens. Faddere: Lieut. Anders Andersens kone, Anne Pedersdatter, Frantz Olsen, Rasmus Nielsen, Even Jonsen.

13.03.1721: Bent Iversens datter Lovise Catrine. Faddere: Maren Sal. Albretes, Pernelle Knudsdatter, Knut Pedersen, Hans Smit.

23.03.1721: Anders Bertelsens søn Lars. Faddere: Ciri Larsdatter, Marte Brygnilsdatter, Jens Larsen, Ellev Erichsen.

25.03.1721: Jon Garstads datter Mari. Faddere: Lars Knudsen, Hans Nielsen, Ane Halvorsdatter, Marte Hansdatter.

25.03.1721: Knut Møllers datter Mari. Faddere: Inger Magrette Schurmand, Karen Hellestved, Sørren Mathisen, Jacob Nielsen.

06.04.1721: Alv Krabberøes datter Mari. Faddere: Anders Povelsen, Hans Rasmussen, Barbro Stathelle, Zibbelle hos Bent Iversen.

27.04.1721: Gunder Glittums datter Anne. Faddere: Anne Feset, Anne Simonsdatter, Hans Pedersen, Arnolt Garsmyr.

29.04.1721: Bartholmeus Gierstads søn Olle. Faddere: Kari Linde, Magrette Jensdatter, Lars Linde, Amund Gierstad, Hans Flotten.

11.05.1721: Amund Finmarches datter Helge. Faddere: Boel Aabye, Marte Waag, Even Æse, Michel Æse, Lars Eilertsen.

11.05.1721: Hendrich Langøes datter Marchen. Faddere: Cornelis Zacraiesen, Anders Bertelsen, Ellev Langøes kone, Johanne Maria Jacobsdatter.

01.06.1721: Halvor Sørrensens søn Hans. Faddere: Alitz Halvor Sørrensens, Marte Jørgensdatter, Ole Pedersen, Knut Møller.

07.06.1721: Christen Lunds 2de børn Mari og Helvig. Faddere: Ane Larsdatter, Boel Magrette Alstrup, Kisten Christensdatter, Nicolai Hammer, Hans Lund, Hans Sivertzen, Claus Grubbe, Peder Lund.

side 142-143.

08.06.1721: Tosten Rutvets datter Boel. Faddere: Mari Findal, Kisti Ombusnæs, Zacraias Flotten, Morten Stoche, Peder Tangevold.

15.06.1721: Anders Paulsens datter Lisbet. Faddere: Boel Magrette Alstrup, Ane Kistine Vinchel, Tor Gimble, Hans Rasmussen.

20.06.1721: Tor Gimblis søn Jørgen. Faddere: Mari Medgarden, Asbor Nielsdatter, Lars Rogn, Isak, Gimble, Ole Greessen.

20.06.1721: Halvor Nielsens søn Jacob. Faddere: Christen Brevig, Tallach Brevig, Lars Brevig, Ragnil Trulsdatter, Kisti Nielsdatter.

20.06.1721: Hindrick Holms søn Gabriel. Faddere: Anne Søren Halvorsens, Anne Chistine Christensdatter, Erich Døl, Niels Pedersen, Jacob Olsen.

20.06.1721: Jacob Olsens søn Joen. Faddere: Ane Asdal, Ingebor Olsdatter, Johannis Sottedal, Anders Asdal.

20.06.1721: Amund Stockes datter Helge. Faddere: Claudia Breche, Anne Gullichsdatter, Tor Moe, Tor Biercheset, Lars Stocke.

25.07.1721: Lieut. Anders Andersens søn Jens. Faddere: Inger Steensdatter, Berte Olsdatter, Anchel Pedersen, Hermand Grubbe, Frands Olsen.

10.08.1721: Ole Kiønøens datter Mari. Faddere: Maren Busterud, Aase Glettum, Niels Glettum, Simon Trosbye, Claus Kiønøen.

13.08.1721: Cornelis Zacraiesens datter Marie. Faddere: Berte Langøe, Kisti Aasen, Anders Bertelsen, Ellev Erichsen.

24.08.1721: Hans Rasmussens søn Rasmus. Faddere: Arnold Grassmyr, Alv Krabbe, Else Anders Poulsens, Kisti Larsdatter.

24.08.1721: Lars Bamblis datter Mari. Faddere: Inger Even Nielsens, Ane Trosbye, Joen Bamble, Rasmus Dal, Niels Trosbye.

07.09.1721: Hans Rønholts søn Joen. Faddere: Claudia Breche, Ane Larsdatter, Peder Dørredal.

14.09.1721: Lars Eilertsens søn Jens. Faddere: Kari Andersdatter, Inger Eilertsdatter, Lars Linde, Lars Gundersen, Anders Jensen.

28.09.1721: Erich Olsens søn Anders. Faddere: Anne Hansdatter, Kisti Isak Knudsens, Peder Hammersmed, Lars Knudsen.

28.09.1721: Anders Vinges datter Maria. Faddere: Kari Æse, Aster? Gislesdatter, Tollev Winge, Tallach Brevig, Peder Brevig.

12.10.1721: Peder Schauens datter Aaste. Faddere: Marte Ombudsnæs, Aaste Findal, Amund Findal, Christen Flotten, Amund Erichsen.

12.10.1721: Engelbret Olsens datter Mari. Faddere: Inger Jacob Burs, Ingebor Bur, Christen Olsen, Ellef Amundsen, Jens Larsen.

12.10.1721: Lars Rogns datter Mari. Faddere: Kisti Jacobsdatter, Mari Rogn, Tor Gimble, Isak Gimble, Christen Rogn.

12.10.1721: Niels Jødesens 2de børn Christen og Kisten. Faddere: Cicel Didrichsdatter, Giertru Amunsdatter, Barbro Amunsdatter, Lars Andersen, Christen Jensen, Arnold Sørensen.

19.10.1721: Jens Andersens datter Anne. Faddere: Kisten Sørrensdatter, Ingebor Eschelsdatter, Erich Henningsen, Matz Hovelsen.

01.11.1721: Christen Olsens 2de børn Jacob og Berte. Faddere: Ane Magrete Gris, Johanne Jensdatter, Berte Olsdatter, Torbor Jensdatter, Anchel Pedersen, Lars Christensen Smed, Erich Henningsen, Arnold Sørrensen.

01.11.1721: Arnold Grasmyrs 2de børn Abraham og Isack. Faddere: Karen Nenset, Else Truelsdatter, Kisten Larsdatter, Anne Tangevald, Hans Høen, Ole Høen, Hans Rasmusen, Arne Torbiørnsen, Amund Skauen.

07.12.1721: Jens Larsens søn Lars. Faddere: Ellef Amundsens kone, Sara Haagensdatter, Anders Olsen, Peder Nielsen.

07.12.1721: Halvor Svinlands datter Gunil. Faddere: Ragnil Truelsdatter, Ane Olsdatter, Christen Brevig, Jon Rogn, Christen Larsen.

15.12.1721: Niels Hansis søn Anders. Faddere: Hans Høen, Ole Linde, Alits Høen, Hans Høens pige Aase.

21.12.1721: Gunder Andersens søn Peder. Faddere: Karen Linde, Kisten Traag, Lars Linde, Mats Klep.

side 144-145.

26.12.1721: Gunnul Pedersens datter Helge. Faddere: Alitz Høen, Aase Christensdatter, Hans Tvetten, Hans Høen.

26.12.1721: Anders Olsens datter Ragnil. Faddere: Kisti Fostvet, Live Bertelsdatter, Ellef Amundsen, Mogens Døl.

26.12.1721: Einer Larsens datter Mari. Faddere: Ane Søren Halvorsens, Ane Larsdatter, Ole Vigværing, Niels Winge, Ole Tangevald.

11.01.1722: Erich Fesets søn Halvor. Faddere: Niels Trosbye, Lars Stoche, Claudia Breche, Anne Trosbye.

13.01.1722: Christen Jensens datter Elen Marie. Faddere: Magrette Toersdatter, Børte Olsdatter, Hans Henningsen, Peder Jacobsen.

18.01.1722: Hans Burs søn Olle. Faddere: Christen Olsen, Erich Døel, Jøran Joensdatter, Barbro Amundsdatter.

18.01.1722: Even Nielsens søn Niels. Faddere: Jon Bamble, Amund Nielsen, Samuel Aabye, Jøran Bamble, Anne Trosbye.

22.02.1722: Ingelbret Haverdals søn Jens. Faddere: Asber Haverdal, Guri Rolvsdatter, Knut Berulsen, Ellev Skaustad.

08.03.1722: Isak Gimblis søn Jørgen. Faddere: Kari Rogn, Mari Persdatter, Tor Gimble, Joen Fillestad, Søren Rogn.

15.03.1722: Tor Bierchesets datter Boel. Faddere: Amund Kiørstad, Johannis Udgaarden, Anne Udgaarden, Boel Halvorsdatter.

29.03.1722: Johannis Udgaardens søn Jacob. Faddere: Tor Biercheset, Niels Nielsen, Anne Udgaarden, Live Halvorsdatter.

29.03.1722: Jørgen Tvettens datter Kari. Faddere: Erich Berg, Ole Asdal, Per Asdal, Kari Line, Kari Olsdatter.

29.03.1722: Gunder Glettums datter Anne. Faddere: Ane Feset, Kisti Olsdatter, Lars Fostvet, Jacob Fostvet.

29.03.1722: Taral Wissestads søn Ole. Faddere: Børte Wissestad, Anne Pedersdatter, Auen? Hauchedal, Lars Stoche.

06.04.1722: Lars Knutsens søn Abraham. Faddere: Lars Knudsen, Peder Nielsen, Ingebor Larsdatter, Marte Larsdatter.

19.04.1722: Jon Nennesets søn Abraham. Faddere: Mari Haveraager, Anne Skouen, Gunder Glittum, Hans Høen, Lars Gullichsen.

19.04.1722: Lars Smeds søn Niels. Faddere: Karen Sørrensdatter, Berte Olsdatter, Anchel Pedersen, Christen Olsen.

19.04.1722: Lars Garsmands søn Frans. Faddere: Aase Lisbet Scurman, Anne Catrine Schurman, Mari Jacobsdatter, Anders Hellestvet, Lars Pedersen.

26.04.1722: Lars Andersens søn Anders. Faddere: Kari Olsdatter, Sara Hansdatter, Christen Jensen, Peder Jacobsen.

26.04.1722: Jacob Lugs søn Bertel. Faddere: Marte Brygnilsdatter, Astri Lug, Lars Smed, Ole Gimble.

01.05.1722: Svenum Herumbs datter Gunnil. Faddere: Ingebor Skoven, Gunnil Torgrimsdatter, Villum Herum, Amund Gierstad.

10.05.1722: Erich Bergs søn Christen. Faddere: Ane Klep, Enger Eilertsdatter, Hans Klep, Niels Asdal.

31.05.1722: Niels Fesehts datter Anne. Faddere: Lars Bamble, Rasmus Dal, Erich Kiørestad, Ane Feseht, Ane Simensdatter.

21.06.1722: Jon Rogns søn Torgier. Faddere: Anne Rogn, Asbor Rogn, Lars Rogn, Ole Rørholt, Søren Rogn.

21.06.1722: Albret Kiøtmeyers datter Emmerence. Faddere: Inger Catrine, Sara Arentsdatter, Anders Duus, Anchel Pedersen.

28.06.1722: Major Buddes søn Peder Nicolai. Faddere: Ane Magrette Alstrups, Ane Niels Hersteds, Kistine Rebecke Alstrup, Jørgen Griis, Niels Ravenæs.

19.07.1722: Michel Hafsunds søn Claus. Faddere: Ragnil Truelsdatter, Gunnil Clausdatter, Rønnov Nielsdatter, Halvor Nielsen, Erich Kiørestad.

09.08.1722: Bent Iversens søn Ludou Albret. Faddere: Magrete Smets, Pernelle Blehr, Jacob Nielsen, Halvor Eeg, Jens Iversen.

side 146-147.

09.08.1722: Erich Døls datter Ingebor. Faddere: Ane Arnoldsdatter, Ingebor Olsdatter, Jacob Olsen, Hendrich Gabrielsen.

09.08.1722: Halvor Udgaardens datter Helje. Faddere: Inger Jonsdatter, Jon Garstad, Johannis Udgaarden, Arne Isacksen.

06.09.1722: Knud Blegeliens datter Pernille. Faddere: Ingebor Stocke, Maria Stocke, Halvor Nielsen, Ellev Stocke.

06.09.1722: Even Æsis datter Anne. Faddere: Claudia Breche, Ane Chistine Vinchel, Inger Winge, Otte Paadshe, Peder Klocher.

20.09.1722: Christen Torbiørns døttre Mette og Anne. Faddere: Ane Halvorsdatter, Knuts Maria, Mallene Pedersdatter, Peder Nielsen, Isak Knudsen, Lorents Pedersen, Anders Silgen.

27.09.1722: Niels Mathisens søn Daniel Paasche. Faddere: Claudia Breche, Pernelle Jensdatter, Mari Sørrensdatter, Sørren Mathisen, Otte Paaske, Peder Rasmussen.

27.09.1722: Christopher Svensens søn Hans. Faddere: Marte Elev Amundsens, Live Bertelsdatter, Ole Vigværing, Mogens Døl.

06.10.1722: Christen Lunds datter Helvig. Faddere: Malene Grubbe, Jesse Catrine, Detlof Bock?, Christen Hvissendal.

11.10.1722: Rasmus Nielsens søn Sørren. Faddere: Nicolai Hammers kone, Anne Nielsdatter, Even Jonsen, Hans Hemmingsen.

11.10.1722: Hans Hansens søn Jørgen. Faddere: Boel Findmark, Mari Larsdatter, Peder Brevig, Niels Kiørestad.

18.10.1722: Christen Flottens søn Anders. Faddere: Kist Rutvet, Ane Ris, Hans Ris, Morten Stocke, Zacraias Flotten.

18.10.1722: Christian Christiansens søn Christopher. Faddere: Tyri Kiebbers, Anne Olsdatter, Lars Tangevald, Arnold Grasmyr.

18.10.1722: Hans Rasmussens datter Ingebor. Faddere: Lisbet Johannisdatter, Anne Pedersdatter, Alv Stocke, Søren Rogn.

08.11.1722: Rasmus Dals søn Mathis. Faddere: Jøran Bamble, Anne Trosbye, Claus Kiønøen, Erick Kiørstad.

22.11.1722: Halvor Nielsens datter Johanne. Faddere: Ragnil Truelsdatter, Inger Jonsdatter, Christen Brevig, Tallack Brevig.

09.12.1722: Ole Lindis søn Olle. Faddere: Jøran Tvetten, Inger Berg, Hans Tvetten, Lars Linde, Peder Asdal.

20.12.1722: Peder Tangevalds søn Erich. Faddere: Mette Gimble, Anne Tangevald, Niels Vinge, Anders Rogn, Ole Tangevald.

26.12.1722: Jacob Olsens datter Gunnil. Faddere: Mad. Karen Christ. Lunds, Jesike Catrine, Christen Jensen, Harald Gabrielsen, Anders Amundsen.

26.12.1722: Halvor Andersens datter Birte. Faddere: Ane Magrete Gris, Ane Cestine Vinchel, Søren Mathisen, Peder Rasmussen, Ole Johannesen.

26.12.1722: Siri Larsdatters uægte barn Anne. Barnefaderen Jens Olsen, ænkemand fra Strømsøe. Faddere: Sibele Larsdatter, Ingebor Olsdatter, Johannis Zacriesen, Ingelbret Olsen.

06.01.1723: Hendrich Langøens søn Peder. Faddere: Kari Langøe, Ellen Langøe, Anders Langøe, Knut Langøe.

06.01.1723: Christen Ottesens datter Ane Marie. Faddere: Ane Magrette, Hendrich Hansen, Nicolai Hammer, Claus Grubbe.

10.01.1723: Erich Fæsets søn Christen. Faddere: Kari Glittum, Live Udgaarden, Niels Fæset, Knut Haverdal.

13.01.1723: Lars Gullichsens datter Tarjer. Faddere: Ingebor Hauckedal, Ingebor Christensdatter, Oven Hauckedal, Olle Glittum, Erich Kiørestad.

17.01.1723: Anders Siliens datter Anne Magrette. Faddere: Mari Søfrensdatter, Mari Jacobsdatter, Halvor Andersen, Even Æse, Arnolt Tronsen.

31.01.1723: Lars Johansens datter Mari. Faddere: Jøran Bamble, Mette Olsdatter, Jon Bamble, Lars Nysten, Løch Andersen.

31.01.1723: Olle Asdals datter Børte. Faddere: Kari Line, Inger Tostensdatter, Hans Tveten, Lars Linde, Peder Asdal.

side 148-149.

01.02.1723: Tor Valles søn Erich. Faddere: Boel Aaby, Ingebor Waag, Amund Finmarch, Gunder Rolfsen.

01.02.1723: Hans Lunds datter (uten navn). Faddere: Nicolai Hammers kone, Susanna Flood, Peder Lund, Claus Grubbe.

10.02.1723: Olle Pedersens søn Lauritz. Faddere: Kari Grimsrøe, Ingebor Hafsund, Helje Larsdatter, Simen Trosby, Claus Kiønøe.

10.02.1723: Isack Knutsens datter Inger. Faddere: Aase Lisbet Schurmand, Pernille Jensdatter, Lars Knutsen, Niels Justensen, Mathias Andersen.

21.02.1723: Jens Larsens søn Lars fra Langesund. Faddere: Ane Maria Jac. Lugs, Barbro Amundsdatter, Lars Smed, Knut Zacraiasen, Anders Bertelsen.

21.02.1723: Gunder Larsens søn Niels. Faddere: Claudia Otte Paasches, Else W. Brede, Live Udgaarden, Joh. Udgaarden, Niels Aabye.

28.02.1723: Olle Rachestads søn Hans. Faddere: Ambor Rachestad, Abelone Rachestad, Else W. Brede, Peder Busterud, Lars Brevig.

28.02.1723: Jon Garstads datter Anne. Faddere: Jøran Tveten, Malene Pedersdatter, Lars Knutsen, Peder Nielsen.

28.02.1723: Jon Andersens søn Ole. Faddere: Dorte Sørensdatter, Karen Sørensdatter, Niels Kielsen, Jacob Olsen, Christen Jacobsen.

14.03.1723: Joen Jostes søn Peder. Faddere: Berte Olsdatter, Ingebor Buur, Lars Smed, Hans Buur, Arne Svensen.

14.03.1723: Christen Engebretsens søn Ingebret. Faddere: Aase Asdal, Ane Danielsdatter, Gunder Glettum, Lars Bamble, Hans Tveten.

20.03.1723: Niels Jødesens søn Hendrich. Faddere: Kisti Sørensdatter, Anne Kistine Christensdatter, Hans Hemmingsen, Jens Larsen, Christen Jensen.

21.03.1723: Halvor Sørensens søn Tor. Faddere: Inger Magrete Schurmand, Inger Kistine Rasmusdatter, Else Nielsdatter, Bærulf Gundersen, Søren Mathisen, Peder Rasmussen.

11.04.1723: Christen Jensens søn Amund. Faddere: Torbor Jacob Olsens, Ane Jacobsdatter, Anckel Pedersen, Jacob Olsen, Knut Zachraiasen.

02.05.1723: Lars Herums datter Helje. Faddere: Martte Berg, Ingebor Sottebogen, Villum Herum, Aacke Pedersen.

02.05.1723: Amund Findals datter Berte. Faddere: Kari Nenneseth, Mari Christensdatter, Søren Asdal, Anders Asdal, Madz Klep.

02.05.1723: Helges uægte barn Marte. Udlagte barnefader Halvor Skare. Faddere: Barbro Knutsdatter, Giøru Rolvsdatter, Asber Rogn, Amund Nielsen, Lars Tommesen.

09.05.1723: Helchir Olsdatters uægte barn Else Maria. Faddere: Kisti Niels Kielsens, Pernelle Olsdatter, Niels Jødesen, Ingelbret Olsen, Anders Amundsen.

30.05.1723: Christen Christensens datter Kari. Faddere: Ambor Rønholt, Ingebor Vinia, Alf Rosland, Ole Braaten, Gunder Rolfsen.

20.06.1723: Amund Gierstads datter Mari. Faddere: Jøran Tvetten, Ingebor Berg, Olle Linde, Olle Asdal, Lars Eilertsen.

20.06.1723: Christen -- datter Giertrud. Faddere: Magrette Ole Christensens, Johanne Bertelsdatter, Hendrich Gabrielsen, Christopher Svendsen, Anders Amundsen.

04.07.1723: Anders Skreders datter Mari. Faddere: Lars Knutsen, Even Garstad, Per Tronsen, Jacobs Anne fra Hære, Marte paa Rafvenæs.

18.07.1723: Anders Andersens søn Jens Rasmus. Faddere: Gulbrant Siversen, Anckel Pedersen, Arnolt Sørensen, Kistine Mortensdatter, Catrine Torsdatter.

08.08.1723: Lars Gullichsens søn Gullich. Faddere: Per Rønholt, Anon Halvorsen, Christen Brevig, Ingebor Sørensdatter, Mari Sørensdatter.

08.08.1723: Sven Torsens søn Niels. Faddere: (ikke ført)

side 150-151.

29.08.1723: Hans Medgaardens søn Even. Faddere: Elen Flotten, Tore Stocke, Morten Orebacken, Tosten Rutvet, Sørren Nordgarden.

12.09.1723: Peder Skovens datter Mari. Faddere: Marte Christensdatter, Ingebor Tostensdatter, Tosten Rutvet, Lars Gundersen, Amund Erichsen.

12.09.1723: Alf Roslands søn Olle. Faddere: Niels Kiørestad, Michel Esse, Halsten Eeg, Mari Stocke, Live Udgaarden.

19.09.1723: Niels Feseths søn Peder. Faddere: Inger Aastad, Anne Trosbye, Claus Kiønøen, Knut Haverdal, Erich Fæseth.

29.09.1723: Christen Rogns søn (uten navn). Faddere: Anne Nordre Rogn, Mari Torsdatter, Lars Rogn, Joen Rogn, Zacharias Stocke.

29.09.1723: Knut Møllers søn Jacob. Faddere: Inger Catrine, Pernelle Jensdatter, Anne Jensdatter, Gunders Helstved, Anders Silian, Lorents Pedersen.

29.09.1723: Christen Lunds datter (uten navn). Faddere: Nicolaj Hammer, Hans Lund, Hans Malmye, Susane Jørgensdatter, Mette Hendrich Hansens.

10.10.1723: Claus Kiønøens søn Anders. Faddere: Ingebor Hafsund, Anne Kiønøen, Astri Rachestad, Rasmus Dal, Even Melbye, Abraham Hafsund.

31.10.1723: Anders Pouelsens datter Pernelle. Faddere: Hans Riis, Christian Christensen, Mari Olsdatter, Dorte Synbye.

31.10.1723: Lars Rogns datter Mari. Faddere: Christen Rogn, Toer Gimble, Hans Skredder, Kisti Gimble, Mari Nordgaarden.

14.11.1723: Christopher Simmensens datter Magnil. Faddere: Ane Udgaarden, Live Håversdatter, Even Nielsen, Niels Arnisplads, Per Torgiersen.

28.11.1723: Knut Kiils datter Ingebor. Faddere: Kari Madsdatter, Ingebor Jørgensdatter, Brynjul Aasmonsen, Niels Andersen, Jon Nielsen.

05.12.1723: Bartholomeus Gierstads søn Lars. Faddere: Jøran Tveten, Marte Hansdatter, Olle Linne, Lars Linne.

17.12.1723: Gunnil Torgrimsdatters uægte barn Alles, udlagte barnefader Anders Pouelsen. Faddere: Helje Villemsdatter, Aslov Siversdatter, Christen Rogn, Hans Medgaarden, Peder Tangevold.

26.12.1723: Christen Olsens datter Olle. [!] Faddere: Hans Bur, Christen Jensen, Even Joensen, Anne Arnoldsdatter, Anne Hansdatter.

26.12.1723: Hans Olsens datter Anne. Faddere: Christen Olsen, Jacob Joensen, Anders Olsen, Marte Bryniulsdatter, Anne Jacobsdatter.

09.01.1724: Lars Bamblis datter Kirstine. Faddere: Inger j Aaby Elven, Anne Trosbye, Amund Nielsen, Niels Vingie, Ole Tangevold.

16.01.1724: Even Æsis datter Thore. Faddere: Inger Aastad, Mette Høen, Ole Høen, Niels Nielsen, Jacob Trane.

23.01.1724: Mickel Æsis søn Amund. Faddere: Otte Paaske, Even Æse, Hans Tvetten, Ales Høen, Sirj Vingie.

28.01.1724: Zacharias Barfods datter Anne Chatrine. Faddere: Marte Brynilsdatter, Karen Sørensdatter, Anders Bertelsen, Hendrich Zachariassen, Anders Olsen.

06.02.1724: Lars Lines datter Ingebor. Faddere: Jøran Tveten, Ingebor Asdal, Hans Høen, Ole Asdal, Peder Asdal.

13.02.1724: Amund Findmarks datter Marj. Faddere: Alles Høen, Mette Olsdatter, Even Æse, Mickel Æse, Mickel Aaby.

20.02.1724: Hendrik Gabrielsens søn Knudt. Faddere: Torber Jonsdatter, Anne Christine Christensdatter, Hans Henningsen, Rasmus Olsen, Mons Døhl.

20.02.1724: Lars Sottebogens datter Marj. Faddere: Christens Marj i Findal, Inger Ejlertsdatter, Ole Asdal, Amund Gierstad, Anders Jonsen.

05.03.1724: Halvor Svinlands datter Sussana. Faddere: Provstinden, Margrete Alstrup, Christen Brevig, Ole Grostock, Christen Kiil.

05.03.1724: Johannis Udgaardens søn Ammund. Faddere: Claudia Brecke, Maria Stocke, Live Udgaarden, Tod Bierckeset, Niels Arnesplads.

19.03.1724: Ole Langøes søn Christen. Faddere: Kari Langøe, Maren Pedersdatter, Knudt Zachariassen, Hendrick Langøe, Lars fra Næsse.

19.03.1724: Jacob Lugges søn Johannis. Faddere: Marj Svendsdatter, Astri Joensdatter, Ole Greessen, Jens Larsen, Hans Buur.

side 152-153.

19.03.1724: Mickel Aabyes søn Christen. Faddere: Otte Paaske, Amund Findmarck, Toer Walle, Live Aabye, Astrj Rachestad.

19.03.1724: Kirstj Nielsdatters uægte barn Johanna. Ved daaben blef af Christen Brevig paa hans daatters veigne udlagt til barnefader Madtz Haaversen. Faddere: Ambor Rachestad, Apellone Rachestad, Christen Brevig, Tallak Brevig, Kristen Larsen Kiil.

02.04.1724: Gunder Glettums datter Helje. Faddere: Margrete Glettum, Anne Trosbye, Erick Fæsæt, Lars Fostvet, Elias Glettum.

02.04.1724: Rasmus Tømmermands datter Barbro. Faddere: Jøran Svendsdatter, Anne Hansdatter, Lars Smed, Henrik Gabrielsen, Erik Joensen.

17.04.1724: Hans Rørholts søn Jacob. Faddere: Joran Grasmyr, Anne Larsdatter, Joen Nenneset, Joen Fillestad, Ole Rørholt.

30.04.1724: Ingebor Kittelsdatters uægte søn Lars. Udlagt barnefader af faddrene Lars Poulsen en guldsmeds dreng. Faddere: Anne Halvorsdatter, Else Nielsdatter, Niels Jensen, Aage Pedersen, Lorentz Petersen.

12.05.1724: Toer Gymbles datter Sophia. Faddere: Marj Tangeval, Astrj Jonsdatter, Isach Gymble, Ole Greesen, Ole Tangeval.

12.05.1724: Hans Tengelsens søn Oke. Faddere: Else Anders Poulsens, Gunnild Halsteensdatter, Halsteen Hansen, Knudt Halsteensen.

21.05.1724: Niels Pedersens søn Peder. Faddere: Sidsel Didrichsdatter, Sara Arnisdatter, Niels Bertelsen, Christen Jensen, Abraham Amundsen.

28.05.1724: Ingebret Berulsens søn Berndt. Faddere: Asbor Knudtsdatter, Aase Elefsdatter, Knudt Berulsen, Niels Simensen.

28.05.1724: Søren Rønholts søn Jacob. Faddere: Ales Olsdatter, Karj Kier, Erik Fæseth, Gulbrand Pedersen, Hans Sørensen.

28.05.1724: Niels Vinjes datter Berte. Faddere: Mette Amundsdatter, Ingebor Hansdatter, Even Æse, Peder Tangeval, Hans Tangeval.

04.06.1724: Anders Siliens datter Anne Magrete. Faddere: Anne Herstad, Marj Jacobsdatter, Anders Hellestvedt, Ole Emundsen, Abraham Johannisen.

11.06.1724: Anders Bertelsens datter Ingebor. Faddere: Zacharias Johannesen, Cornelis Zachariæsen, Ener Larsen, Marte Larsdatter, Ingebor Olsdatter.

24.06.1724: Lars Gundersens datter Kirstj. Faddere: Anne Udgaarden, Bodil Halvorsdatter, Tore Bierkeset, Johannis Udgaarden, Peder Arnesen.

09.07.1724: Niels Bertelsens datter Barbro. Faddere: Karen Sørensdatter, Sara Arnisdatter, Jens Larsen, Niels Pedersen, Abraham Amundsen.

09.07.1724: Johannis Sottedals datter Karj. Faddere: Pernille Ravenæs, Isach Gymble, Tore Gymble, Mads Klep.

23.07.1724: Cornelis Langøes søn Zacharias. Faddere: Karen Sørensdatter, Jøran Elefsdatter, Hendrik Zachariæsen, Anders Bertelsen, Knudt Zachariæsen.

06.08.1724: Toer Valles søn Erich. Faddere: Karen Marie Abrahamsdatter, Boel Findmarck, Mickel Aabye, Erick Pedersen, Erich Fæseth.

06.08.1724: Lars Nysteens søn Torjus. Faddere: Karj Lina, Asbor Vingerei, Karj Tvedten, Hans Høen, Ole Høen.

06.08.1724: Erich Olsen Arres søn Lars. Faddere: Mallene Langøe, Anne Pedersdatter, Niels Langøe, Bacher Larsen, Christopher Langøe.

17.08.1724: Christen Jensens datter Elen Maria. Faddere: Karen Olsdatter, Margrette Hansdatter, Hans Olsen, Albreth Didricksen, Jens Larsen.

17.08.1724: Rebecca Aasmundsdatters uægte søn Gulbrand. Udlagt barnefader Mons Døhl. Faddere: Marte Nielsdatter, Anne Pedersdatter, Hans Olsen, Albreth Didricksen, Jens Larsen.

27.08.1724: Jacob Andersens barn Helje. Faddere: Karen Svendsdatter, Marte Andersdatter, Ole Rørholt, Halvor Andersen.

03.09.1724: Hr. Major Buddes søn Christopher Frederich. Faddere: Anne Margrete Alstrups, Magrete Alstrup, Hans Lund, Otter Paaske, Diflef Bucka.

17.09.1724: Tosten Rutvedts datter Helvig. Faddere: Marj Findal, Ingebor Jerset, Ingebor Olsdatter, Toer Bierkeset, Hans Mitgaarden.

side 154-155.

17.09.1724: Christen Jensens datter Maren. Faddere: Kirstj Brandt, Marj Pedersdatter, Niels Pedersen, Joen Andersen, Ingebreth Olsen.

17.09.1724: Christen Lunds datter Karen. Faddere: Giorild Peder Flods, Kirsten Nicolaj Hammers, Niels Grubbe, Peder Lund.

29.09.1724: Amund Ericksen Skovens søn Erick. Faddere: Ingebor Jerset, Ingebor Torstensdatter, Tosten Rutvedt, Morten Orrebache, Mads Klep.

29.09.1724: Ragnil Bræckis uægte søn Gutorm. Udlagt barnefader Haagen Gutormsen. Faddere: Maria Stocke, Asbor Vingie, Mickel Aabye, Jens Henningsen, Gulbrand Kier.

15.10.1724: Toer Berckesets datter Helje. Faddere: Anne Udgaarden, Boel Udgaarden, Tollev Vingie, Torsten Rutvedt, Johannis Udgaarden.

15.10.1724: Arnold Grasmyrs søn Isach. Faddere: Karen Nenneset, Kirstj Larsdatter, Gunder Rogn, Christen Rogn, Arne Torbiønsen.

05.11.1724: Christen Christensens datter Kirstine. Faddere: Jøran Bamble, Elen Persdatter, Even Nielsen, Niels Simensen, Lars Nielsen Brevig.

05.11.1724: Anders Hærvigs datter Karen. Faddere: Aase Vingie, Asbor Vingie, Even Æse, Christen Larsen, Niels Larsen.

05.11.1724: Anne Christensdatters uægte søn Niels. Udlagt barnefader Dirich Nielsen. Faddere: Karj Rogn, Anne Olsdatter, Lars Thomesen, Lars Gundersen, Jacob Antonisen.

21.11.1724: Bendt Iversens datter Pernille Catrine. Faddere: Pernille Thommesdatter, Margrete Knudtsdatter, David Christ, Tesmand, Gierdt Bendtsen.

10.12.1724: Ingebret Olsens søn Ole. Faddere: Marte Biørnsdatter, Jøran Elefsdatter, Hans Olsen, Lars Risør, Andj Kieldsen.

10.12.1724: Jacob Olsens datter Elen. Faddere: Anne Margrete Alstrups, Margrete Hansdatter, Niels Tømmermand, Henrik Holmen, Christen Christensen.

26.12.1724: Hans Hansen Hvalsrøds søn Anders. Faddere: Hans Jonsen, Peder Kiørstad, Erick Kiørstad, Gunille Vaag, Thore Pedersdatter.

26.12.1724: Amund Halvorsens søn Halvord. Faddere: Claudia Bolling, Boel Aabye, Marj Biørsdatter, Søren Stocke, Elias Glettum.

26.12.1724: Alv Roslands datter Ingebor. Faddere: Anne Fæset, Ingebor Vingierei, Oven Houckedal, Thore Vingerei, Lasinius Rye.

26.12.1724: Albreth Kiødtmeyers datter Helvig. Faddere: Mallene Lund, Berte Nic. Hammers, Niels Kircketorp, Ole Gymble.

27.12.1724: Ole Glettums datter Anne. Faddere: Ingebor Houckedal, Ingebor Christensdatter, Ingebor Olsdatter, Lars Glettum, Joen Olsen, Thor Vingierei.

29.12.1724: Svennum Hærums søn Mickel. Faddere: Johanne Findal, Aaste Christensdatter, Lars Lina, Ole Lina, Jørgen Findal.

04.01.1725: Lars Mastres datter Kirstj. Faddere: Aaste Vingie, Ingebor Mastre, Even Æse, Lars Fostvedt, Arne Nyesteen.

28.01.1725: Lars Andersens datter Giertrud. Faddere: Anne Arnisdatter, Anne Pedersdatter, Christen Olsen, Lars Andersen Risør, Ole Christensen.

11.02.1725: Mickel Hafsunds søn Hans. Faddere: Boel Findmark, Kirstj Hafsund, Peder Kiørstad, Halvor Kiønøen, Erick Kiørstad.

18.03.1725: Jon Andersens søn Hendrich. Faddere: Kirstj Jacobsdatter, Anne Pedersdatter, Niels Bertelsen, Jacob Antonisen, Andj Kieldsen.

18.03.1725: Even Nielsens søn Amund. Faddere: Jon Bamble, Samuel Aabye, Tallack Brevig, Jøran Bamble, Live Mickelsdatter Æse.

24.03.1725: Halvor Svinlands datter Anne. Faddere: Anne Margrete Griis, Margrete Pedersdatter Alstrup, Christen Brevig, Jacob Busterud, Christen Hervig.

24.03.1725: Ole Giertsen Linas datter Helvig. Faddere: Jøran Tvedten, Aase Christensdatter, Hans Høen, Elef Amundsen, Peder Asdal.

24.03.1725: Mads Sødtholts søn Erich. Faddere: Karj Sødtholt, Kirstj Olsdatter, Villum Hærum, Jørgen Findal, Tor Vingerie.

24.03.1725: Ener Larsen Halens søn Ole. Faddere: Karj Olsdatter, Anne Jacobsdatter, Hans Buur, Niels Vingie, Ole Tangeval.

side 156-157.

24.03.1725: Niels Jødesens søn Jacob. Faddere: Marte Larsdatter, Karj Elefsdatter, Niels Pedersen, Jens Henningsen.

24.03.1725: Hans Mitgaardens søn Gunder. Faddere: Kirstj Rutvedt, Maria Nordgaarden, Zacharias Evensen, Morten Orebacken, Søren Nordgaarden.

02.04.1725: Anders Andersens søn ved Hære Anders. Faddere: Anne Mickelsdatter, Gurj Nielsdatter, Poul Mickelsen, Joen Andersen, Knudt Sørensen.

15.04.1725: Peder Dørredals søn Lars. Faddere: Thone Fostvedt, Karj Fostvedt, Niels Grummestad, Anders Dørredal, Halvor Andersen.

15.04.1725: Christen Skovens datter Elen. Faddere: Karj Glettum, Mette Høen, Joen Nenneset, Thor Høen, Ole Asdal.

15.04.1725: Jens Larsens søn Niels. Faddere: Marte Biønsdatter, Elen Melbye, Ingebret Olsen, Thomas Høvig, Jørgen Thomasen.

15.04.1725: Isach Knudtsens søn Christen. Faddere: Lorentz Petersen, Niels Thorsen, Knudt Sørensen, Anne Mathisdatter, Pernille Jacobsdatter.

15.04.1725: Hans Olsen Langesunds søn Lars. Faddere: Karj Olsdatter, Karj Olsdatter, Christen Jensen, Lars Andersen, Halvor Larsen.

27.04.1725: Ole Asdals søn Torsten. Faddere: Rønnou Tvedten, Ingebor Asdal, Hans Klep, Søren Asdal, Ole Lina.

27.04.1725: Joen Nennesets søn Amund. Faddere: Marj Findal, Kirstj Høen, Lars Bamble, Christen Skoven, Peder Brevig.

10.05.1725: Johannes Zachariæsens datter Ingebor. Faddere: Anders Bertelsen, Jacob Jonsen, Knudt Zachariesen, Berte Pedersdatter, Karen Elefsdatter.

20.05.1725: Christopher Svendsens søn Svend. Faddere: Hans Henningsen, Jacob Olsen, Halvor Larsen, Karj Nielsdatter, Astrj Joensdatter.

20.05.1725: Christen Flottens søn Elias. Faddere: Thore Stocke, Ingebor Torstensdatter, Hans Mitgaarden, Peder Jerset, Morten Orebacken.

03.06.1725: Svend Fossums søn Søren. Faddere: Marte Andersdatter, Karj Sørensdatter, Otter Paaske, Gunder Glettum, Halvor Nielsen.

19.06.1725: Lars Christensen Smeds søn Christian. Faddere: Maria Brynjulsdatter, Karj Sørensdatter, Rasmus Nielsen, Arnold Sørensen.

15.07.1725: Toer Vingeries datter Ingebor. Faddere: Marj Findal, Karj Giertzdatter, Aaste Findal, Lars Lina, Anders Taraldsen Vingerie.

15.07.1725: Gunder Buvigens datter Anne. Faddere: Anne Jensdatter, Aavet Olsdatter, Lars Knudsen, Isach Knudsen, Christen Nielsen.

15.07.1725: Torchel Garstads søn Torbiørn. Faddere: Ragnild Olsdatter, Aase Larsdatter, Jørgen Findal, Villum Hærum, Lars Gundersen.

05.08.1725: Niels Fæsets søn Arnold. Faddere: Karj Grimsrøe, Anne Nielsdatter, Lars Bamble, Søren Simonsen.

12.08.1725: Lars Fostvedts datter Inger. Faddere: Sophia Høen, Ingebor Olsdatter, Hans Høen, Gunder Glettum, Elias Glettum.

26.08.1725: Abraham Hafsunds datter Ingebor. Faddere: Ingebor Hafsund, Boel Vingie, Tellef Vingie, Even Æse, Erick Kiørstad.

07.10.1725: Ingvold Christensens søn Christen. Faddere: Anne Halvorsdatter, Marte Jørgensdatter, Christen Ingvoldsen, Peder Nielsen, Abraham Johannisen.

28.10.1725: Niels Pedersens søn Anders. Faddere: Barbro Andersdatter, Anne Pedersdatter, Jens Larsen, Jacob Jonsen, Abraham Amundsen.

04.11.1725: Jon Garstads datter Maria. Faddere: Karj Christensdatter, Anne Andersdatter, Peder Nielsen, Peder Tronsen, Jon Andersen.

04.11.1725: Hr. Major Buddis søn Christopher. Faddere: Anne Margrete Griis, Margrete Alstrup, Pernille Pedersdatter, Hr. Captain Budde, Hr. Captain Styr, Bendt Ifversen.

04.11.1725: Johannis Udgaardens datter Anne. Faddere: Mette Amundsdatter, Margrete Villumsdatter, Hans Amundsen, Toer Bierckeset, Ansten Stiansen.

04.11.1725: Lars Gundersens datter Helje. Faddere: Sirj Olsdatter, Marj Biørnsdatter, Tellef Vingie, Christen Larsen, Niels Nielsen.

11.11.1725: Ole Sødtholts søn Hendrich. Faddere: Karj Ericksdatter, Helje Villumsdatter, Villum Hærum, Arnold Erichsen, Lars Glettum.

18.11.1725: Dirich Nielsens søn Niels. Faddere: Berte Pedersdatter, Ragnild Larsdatter, Christen Hærvig, Antonj Jacobsen.

25.11.1725: Lars Rogns søn Jacob. Faddere: Mette Gymble, Karj Torsdatter, Isach Gymble, Joen Rogn, Christen Hærvig.

25.11.1725: Christian Stadthelles datter Kirstj. Faddere: Anne Rogn, Karj Larsdatter, Elias Larsen, Hans Tangevold.

09.12.1725: Anne Olsdatters uægte barn Kirstj. (Far ikke nevnt) Faddere: Ragnild Olsdatter, Kirstj Larsdatter, Elias Larsen, Christian Stadthelle, Hans Rasmussen.

side 158-159.

26.12.1725: Lars Busteruds søn Amund. Faddere: Maria Stocke, Thore Pedersdatter, Peder Kiørstad, Jacob Grostock, Even Melbye.

26.12.1725: Jan Flammings søn Morten. Faddere: Karj Olsdatter, Jøran Elefsdatter, Peder Klood, Lars Smed, Halvor Larsen.

06.01.1726: Gunder Rolfsens datter Aase. Faddere: Marte Vaag, Karj Rolfsdatter, Ingebret Beruldsdatter, Knudt Beruldsen, Ole Seylmager.

06.01.1726: Christen Kanes søn Jens. Faddere: Sidtzel Nielsdatter, Anne Jensdatter, Ole Vigværing, Jens Henningsen, Ole Christensen.

06.01.1726: Gulbrand Pedersens søn Peder. Faddere: Margrete Gundersdatter, Karj Evensdatter, Zacharias Evensen, Christen Evensen, Ole Evensen.

13.01.1726: Ole Halvorsens datter Lisbeth. Faddere: Anne Rønningen, Kirstj Olsdatter, Peder Skouven, Knudt Pedersen, Gunuld Pedersen.

13.01.1726: Even Æsis søn Amund. Faddere: Boel Findmark, Sirj Vingie, Boel Vingie, Otter Paaske, Mickel Æse, Peder Arnesen.

02.02.1726: Anders Dørredals datter Anne. Faddere: Margrete Nielsdatter Langøe, Karj Sørensdatter, Mickel Aabye, Ole Rørholt, Halvor Rørholt.

10.02.1726: Claus Grubbis søn Hermand. Faddere: Mette Grubbe, Sussanna Margrete Jørgensdatter, Christen Lund, Hans Malmøe, Niels Grubbe.

10.02.1726: Christen Larsens datter Anne Kirstina. Faddere: Anne Margrete Griis, Anne Munck, Inger Margrete Schurman, Bendt Iversen, Ditlef Bucha, Joen Olsen.

24.02.1726: Ingebret Haverdals søn Ole. Faddere: Asber Haverdal, Aase Fæset, Knudt Haverdal, Erik Fæset, Elef Skoustad.

24.02.1726: Lars Glettums søn Jens. Faddere: Karj Glittum, Ingebor Christensdatter, Ouven Hougedal, Ole Glettum, Elias Glettum.

27.02.1726: Ole Kiønøens datter Helvig. Faddere: Ingebor Hafsund, Thore Dahl, Claus Kiønøen, Halvor Kiønøen, Søren Trosbye.

10.03.1726: Erick Fæsets søn Gunder. Faddere: Marte Dørredal, Anne Larsdatter, Lars Rørholt, Lars Gonge, Arnol Tronsen.

15.03.1726: Anchil Pedersens søn Peter. Faddere: Magdalena Grubbe, Dorthia Møller, Hans Lund, Niels Grubbe, Peder Aasmundsen.

17.03.1726: Jacob Olsens søn Ole. Faddere: Anne Simonsdatter, Marj Simonsdatter, Hans Henningsen, Lars Risør, Even Jonsen.

20.03.1726: Peder Larsen Jersets søn Amund. Faddere: Marte Christensdatter, Marj Olsdatter, Christen Flotten, Hans Mægaarden, Anders Amundsen Findahl.

31.03.1726: Bartholomæus Jerstads søn Jørgen. Faddere: Jøran Tvedten, Margrete Lina, Lars Lina, Ole Lina, Lars Jørgensen ved Hære.

31.03.1726: Gunder Glettums søn Hans. Faddere: Anne Fæset, Else Christophersdatter, Hans Høen, Lars Glettum, Elias Glettum.

07.04.1726: Knudt Møller ved Hæres datter Anne. Faddere: Inger Margrethe Schurman, Marte Siljen, Pernille Ravenæs, Jonas Thommesen, Anders Hellestvedt, Halvor Nielsen Fossum.

07.04.1726: Zacharias Stockis søn Thord. Faddere: Elen Flotten, Anne Nordgaarden, Christen Rogn, Hans Mitgaarden, Søren Rogn.

14.04.1726: Lars Linas datter Anne. Faddere: Karj Lina, Margrette Jonsdatter, Hans Høen, Thord Vingerie, Anders Vingerie.

18.04.1726: Halvor Udgaardens søn Anders. Faddere: Else Bierckeset, Boel Vingie, Mickel Aabye, Johannes Udgaarden, Lars Gundersen.

18.04.1726: Christen Jensens datter i Langesund Mallene. Faddere: Inger Larsdatter, Karj Elefsdatter, Hans Hemmingsen, Christopher Svendsen, Arnol Sørensen.

22.04.1726: Hendrich Gabrielsens søn Hans. Faddere: Marte Biørnsdatter, Anne Christine Christensdatter, Jacob Olsen, Christen Christensen, Antonj Jacobsen.

12.05.1726: Ole Larsen Rønningens søn Hans. Faddere: Ambor Rackestad, Elen Melbye, Peder lsen Melbye, Peder Torgersen, Mickel Aabye.

12.05.1726: Claus Kiønøens søn Niels. Faddere: Ingebor Hafsund, Anne Nielsdatter Grimsrød, Thord Grimsrød, Niels Fæset.

12.05.1726: Alv Roslands søn Lars. Faddere: Maria Stocke, Marj Gonge, Erick Fæset, Gunder Glettum, Arnol Tronsen Rørholt.

17.05.1726: Niels Mathisens datter ved Hære Anne Christine. Faddere: Inger Catrine Rasmusdatter, Anne Catrine Schurmand, Else Nielsdatter, Anders Hellestvedt, Noah Petersen.

26.05.1726: Haral Tommesbues søn Torgier. Faddere: Maria Stocke, Gurj Blegelie, Samuel Aabye, Jon Rogn, Elias Glettum.

26.05.1726: Et uægte barn kaldet Niels. Moderens nafn Karj, som om aftenen kom reysende med nogle fattige folk og laante hus hos Lars Glettum, hvor hun om morgenen derefter fødde barn, foregaf hun vilde reyse til Christiansand til sine venner, udlagte barnefader Hans Nielsen en gevorben Soldat fra Christiania. Faddere: Inger Glettum, Margrete Glettum, Gunder Glettum, Lars Glettum.

26.05.1726: Et uægte barn kaldet Lars. Moderen Kirstj Larsdatter, udlagte barnefader Knudt Andersen Haverdal. Faddere: Maria Stocke, Gunder Rogn, Niels Vingie, Lars Thomesen.

09.06.1726: Lars Bamblis søn Halvor. Faddere: Else Pedersdatter Green, Margrete Alstrup, Simon Trosbye, Jon Bamble, Søren Simensen Trosbye.

side 160-161.

16.06.1726: Christen Lunds datter Helvig. Faddere: Boel Chirstine Nielsdatter, Maren Nielsdatter, Hendrick Hansen, Boe Fyhren, Niels Revel.

23.06.1726: Christen Christensens datter i Langesund kaldet Ingebor. Faddere: Torber Jonsdatter, Anne Christine Christensdatter, Rasmus Nielsen, Niels Kieldsen, Niels Nielsen.

30.06.1726: Knudt Rasmussen Skovens datter Anne. Faddere: Sirj Nielsdatter Mastre, Maren Larsdatter Gonge, Boel Evensdatter, Tellef Vingie, Christen Hærvig.

02.07.1726: Hans Tvedtens datter Boel. Faddere: Ales Nielsdatter, Live Michelsdatter, Hans Høen, Even Æse, Niels Tellefsen.

21.07.1726: Hans Abrahamsens søn Abraham. Faddere: Berte Ansteensdatter, Kirstj Halsteensdatter, Joen Fillestad, Morten Orebacken, Niels Mortensen.

04.08.1726: Ole Sørensen Vaags datter Inger. Faddere: Marte Larsdatter Hvalsrød, Marj Sørensdatter Tvedten, Søren Tvedten, Knudt Rolfssen Haverdal.

11.08.1726: Erick Kiørstads datter Kirstj. Faddere: Ambor Rackestad, Pernille Findmark, Simon Trosbye, Niels Kiørstad, Søren Simonsen.

25.08.1726: Abraham Amundsens søn Isach. Faddere: Niels Pedersen, Dirich Nielsen, Niels Nielsen, Barbro Amundsdatter, Marj Sundbye.

01.09.1726: Amund Findmarks datter Thore. Faddere: Ales Høen, Live Mickelsdatter, Even Æse, Mickel Aabye, Tord Hansen Høen.

01.09.1726: Erich Fæsets datter Helje. Faddere: Marte Valle, Marj Fæset, Gunder Glettum, Niels Fæset, Lars Gundersen Fæset.

22.09.1726: Hans Olsen Buurs datter Maren. Faddere: Ingebor Olsdatter, Jøran Elefsdatter, Christen Jensen, Ingebret Olsen, Antonj Jacobsen.

06.10.1726: Lars Ejlertsens søn (uten navn). Faddere: Aaste Hansdatter Asdahl, Inger Ejlertsdatter, Erick Berg, Truls Olsen, Ole Giertsen Lina, Jørgen Jonsen Berg.

06.10.1726: Jens Larsens datter Ingebor. Faddere: Marj Svendsdatter, Karj Toersdatter, Anders Bertelsen, Niels Stockesund, Niels Bertelsen.

06.10.1726: Søren Rønholts søn Anders. Faddere: Ales Olsdatter, Marj Nielsdatter, Tallach Brevig, Christen Brevig, Niels Brevig.

01.11.1726: Anders Larsens datter fra Hære Sønnev. Faddere: Inger Catrine Ravenæs, Søren Mathisen, Peder Rasmussen, Jørgen Hendrichsen Sortebogen.

01.11.1726: Anders Duus datter Inger Margrete. Faddere: Berte Olsdatter, Elsebet Fransdatter, Nicolaj Hammer, Gulbrand Sivertsen, Peder Juul.

10.11.1726: Halvor Nielsen Kiønøens søn Jacob. Faddere: Ragnil Trulsdatter, Karj Ejlertsdatter, Christen Brevig, Mickel Hafsund, Torger Rasmussen.

10.11.1726: Peder Gunnuldsens søn Niels. Faddere: Kirstj Gymble, Marte Christensdatter, Joen Rogn, Ole Rørholt, Knudt Pedersen.

22.11.1726: Hr. Major Buddis datter Mette Sophia. Faddere: Provstind. Anne Margrete Alstrup, Kirstina Rebecca Alstrup, Boe Fyhren, Peders Lund, Niels Grubbe.

27.11.1726: Bendt Iversens søn Jens. Faddere: Catrina Pedersdatter, Karen Maria Bentzdatter, Peder Hansen, Rasmus Shiøtt, Niels Kircketorp.

28.11.1726: Ansteen Stiansens datter Anne. Faddere: Maria Stocke, Asbor Vingie, Toer Bierckeset, Peder Arnesen, Johannes Udgaarden.

29.11.1726: Catrine Christophersdatters uægte barn kaldet Søren, udlagde barnefaderen Ole Larsen fra Christiansand, som blef forlovet med hinde i Drammen, og ved Paaske tiider reyste til Holland, har siden icke haft tidende fra ham, hun er kommen her i Bamble sogn til gaarden Berg, nemblig hos Anne Berg, og der falden i barselseng, hafde i følge med sig sin moder Karj Jørgensdatter og stiffader Christen Sørensen. Faddere: Kari Jørgensdatter, Else Gabrielsdatter, Jon Fillestad, Johan Halvorsen.

01.12.1726: Anders Vingereis datter Margrete. Faddere: Maren Findal, Karen Lina, Helje Villumsdatter, Toer Vingerej, Elef Villumsen.

01.12.1726: Gunlick Mastres datter Anne. Faddere: Marte Dørredal, Marj Larsdatter Gonge, Peder Dørredal, Lars Gonge, Lars Glettum.

01.12.1726: Niels Sørensen Hafsunds datter Inger. Faddere: Ingebor Madsdatter Hafsund, Pernille Findmarck, Amund Findmark, Lars Nielsen, Søren Simonsen Trosbye.

05.01.1727: Niels Fæsets søn Isach. Faddere: Inger Jonsdatter, Anne Nielsdatter, Simon Trosbye, Erick Fæset, Erick Trosbye.

12.01.1727: Ener Halens søn Lars. Faddere: Inger Larsdatter, Karen Jensdatter, Zacharias Barfod, Peder Riis, Hans Tangevald.

12.01.1727: Christen Rogns datter Aaste. Faddere: Anne Joensdatter Rogn, Thore Stocke, Torsten Rutvedt, Joen Rogn, Toer Bierckeset.

12.01.1727: Gunder Buveyens? søn Gunder. Faddere: Halvor Sørensen, Christen Nielsen, Noah Petersen, Karen Christensdatter, Anne Andersdatter.

23.01.1727: Anders Siliens datter Ingebor. Faddere: Anne Halvorsdatter, Maren Jacobsdatter, Anders Hellestvedt, Niels Jostsen, Abraham Johannisen.

09.02.1727: Mads Sødtholts søn Stian. Faddere: Maren Thoresdatter Findal, Kirstj Olsdatter, Erick Berg, Torbiøn Garstad, Arnol Sødtholt.

09.02.1727: Arnold Grasmyrs 2de børn Jacob og Christopher. Faddere: Anne Thoresdatter Rogn, Anne Arnolsdatter, Anne Jonsdatter Rogn, Karen Nenneset, Jon Bamble, Lars Bamble, Amund Findal, Jon Nenneset, Anders Amundsen Findal.

12.03.1727: Torchel Torgersen Stadthelles søn Torger. Faddere: Else Trulsdatter, Karj Larsdatter, Hosten? Eeg, Christian Stadthelle, Ole Larsen Tangevald.

side 162-163.

10.04.1727: Joen Andersens datter fra Langesund kaldet Maria. Faddere: Lars Andersen, Antonj Jacobsen, Jacob Antonijsen, Kirstj Nielsdatter, Margrete Jacobsdatter.

14.04.1727: Joen Andersen Garstads søn Anders. Faddere: Else Nielsdatter, Gurj Nielsdatter, Peder Nielsen, Ingvold Jensen, Lars Jørgensen.

27.04.1727: Torbiøn Garstads søn Anders. Faddere: Marj Sørensdatter, Inger Torstensdatter, Kirstj Olsdatter, Mads Sødtholt, Mads Gundersen Klep.

27.04.1727: Jacob Nielsen Fossums søn Niels. Faddere: Marte Andersdatter Døredal, Karj Ejlertsdatter, Bachen Larsen, Lars Larsen Døvig, Halvord Nielsen.

27.04.1727: Peder Sørensens datter Anne. Faddere: Thore Stocke, Kirstj Sørensdatter, Peder Arnesen, Hans Sørensen, Søren Rønholt.

01.06.1727: Hans Børresens datter N. Asdaleje kaldet Anne. Faddere: Jøran Tvedten, Inger Sørensdatter, Niels Asdal, Anders øfre Asdal, Anders N. Asdal.

01.06.1727: Christen Lunds datter Susanna Margrete. Faddere: Boel Maria Fyhrens, Mallene Øllegaard, Hans Lund, Peder Jørgensen, Niels Kircketorp.

01.06.1727: Haagen Guttormsens datter Karen. Faddere: Berte Pedersdatter, Johanne Larsdatter, Ole Vigværing, Peder Jensen.

08.06.1727: Arne Stadthelles søn Laers. Faddere: Jøran Grasmyr, Karj Evensdatter, Hans Rasmussen Stadthelle, Peder Riis, Elias Larsen Stadthelle.

08.06.1727: Jacob Blegelies datter Anne. Faddere: Marte Dørredal, Karj Sørensdatter, Tord Moe, Annund Stocke, Halvor Andersen.

08.06.1727: Zacharias Barfods søn Jaen Baltzar. Faddere: Maria Brynilsdatter, Maria Pedersdatter, Lars Christensen, Jens Larsen, Ouven Haagensen.

08.06.1727: Christen Skovens datter ved Nenneset kaldet Anne. Faddere: Jøran Bamble, Inger Gundersdatter, Gunder Glettum, Tor Valle, Tor Høen.

22.06.1727: Amund Gierstads søn Laers. Faddere: Karj Lina, Margrete Jonsdatter, Hans Pedersen, Ole Asdal, Niels Orebacken.

29.06.1727: Knud Haverdals datter Aschier. Faddere: Aase Fæset, Kari Hafredal, Erich Fæset, Ellev Skougstad, Lars Ellevsen.

02.07.1727: Michel Aabyes datter Maria. Faddere: Boel Findmarch, Inger Brekke, Even Aastad, Erich Fesæt, Niels Tellefsen Vinje.

13.07.1727: Albret Kiøtmeyers søn Morten. Faddere: Chistine Giømble, Anne Hansdatter, Hendrich Hansen, Christopher Hartman, Peter Christian Flod.

13.07.1727: Taral Skougstads datter Else Maria. Faddere: Marie Stokke, Berte Ellevsdatter, Lars Ellefsen, Peter Skomager, Ansteen Stiansen.

17.08.1727: Claus Grubbes datter Maria. Faddere: Karen Lund, Malene Malmøe, Hans Lund, Peder Lund, Christopher Hartman.

17.08.1727: Hans Tengelsens søn Halsteen. Faddere: Gunnild Eeg, Else Torsdatter, Ole Vinje, Isac Gymble, Halvor Kieldsen.

31.08.1727: Peder Dørredals datter Kari. Faddere: Marte Andersdatter, Kari Søfrensdatter, Ole Rørholt, Tron Rørholt, Halvor Andersen.

14.09.1727: Jørgen Hendrichsens søn Simon. Faddere: Pernille Jensdatter, Alis Asdal, Ingebor Asdal, Søfren Asdal, Søfren Hendrichsen Sortebogen.

05.10.1727: Lars Sortedals søn Johannes. Faddere: Marte Sortedal, Anne Johannisdatter, Joen Nenneset, Halvor Sørensen ved Hære, Mats Klep.

05.10.1727: Lorents Petersens søn Peter. Faddere: Cathrine Schweder, Lisbet Pedersdatter, Jacob Lucassen, Noa Petersen, Berulf Gundersen.

05.10.1727: Hans Hansens søn Hans. Faddere: Mari Jacobsdatter, Mari Pedersdatter, Aache Pedersen, Halvor Andersen, Knud Ormsen?

12.10.1727: Niels Nielsens søn Amund. Faddere: Cicil Didrichsdatter, Jøran Ellevsdatter, Jens Dahl, Ellev Amundsen, Joen Børresen.

12.10.1727: Hans Walsrøds søn Abraham. Faddere: Abelone Kiørstad, Pernille Amundsdatter, Hans Skrædder, Anders Zachariæsen, Søren Simonsen Trosbye.

19.10.1727: Hans Rørholts datter Anne. Faddere: Marte Dørredal, Anne Larsdatter, Lars Bamble, Mats Klep, Anders Siljen.

19.10.1727: Tor Gymbles søn Gregers. Faddere: Mari Riis, Kirsti Fillestad, Ole Gymble, Joen Fillestad, Gres Isachsen.

19.10.1727: Cornelis Langøes søn Johannes. Faddere: Anne Jacobsdatter, Mari Arentsdatter, Anders Langøe, Jens Barfod, Knud Langøe.

16.11.1727: Hans Buers søn Hans. Faddere: Ingebor Halen, Johanne Larsdatter, Lars Manvig, Jens Døel, Peder Ribber.

16.11.1727: Amund Eilertsens søn Lars. Faddere: Boel Finmarck, Inger Eilertsdatter, Lars Linne, Jørgen Hendrichsen, Arnal Søtholt.

16.11.1727: Lars Aabyes søn Anders. Faddere: Maria Stokke, Ingebor Olsdatter, Lyk Vest. Brekke, Amund Nielsen, Amund Hansen Tveten.

16.11.1727: Et uægte barn ved navn Peder. Moderen Anne Larsdatter, udlagt barnefader Ole Nielsen fra Kragerøe. Faddere: Alis Rønholt, Mari Nielsdatter, Joen Rogn, Anders Harvig, Halvor Osmundsen.

side 164-165.

29.11.1727: Even Nielsens søn Lars. Faddere: Jøran Bamble, Anne Tallachsdatter, Joen Bamble, Amund Nielsen, Hans Jørgen Dornhof.

07.12.1727: Anders Zachariassens datter Mari. Faddere: Kari Eilertsdatter, Pernille Amundsdatter, Jacob Fossum, Halvor Nielsen, Christen Brevigen.

12.12.1727: Anders Hervigs søn Christen. Faddere: Siri Vinje, Boel Vinje, Ole Vinje, Niels Nielsen, Niels Tellefsen Vinje.

16.12.1727: Niels Bertelsens datter Kisti. Faddere: Marte Barfod, Anne Eschildsdatter, Jacob Lug, Niels Pedersen, Antoni Jacobsen.

26.12.1727: Halvor Svinlands søn Gunder. Faddere: Ragnild Aabyeelven, Ingebor Sortebogen, Joen Rogn, Ole Rørholt, Lars Thomessen Høvig.

26.12.1727: Jan Halvorsen ved Hæres søn (uten navn). Faddere: Anne Halvorsdatter, Ingebor Christensdatter, Halvor Sørensen, Noa Petersen, Hans Jacobsen.

04.01.1728: Eric Olsen fra Hæres døttere Lisbet og Maria. Faddere: Ingebor Olsdatter, Mari Knudsdatter, Anne Andersdatter, Marie Kollebonden, Jacob Lucassen, Lorents Petersen, Noa Petersen, Lars Jørgensen Smed.

25.01.1728: Hans Abrahamsen Eegs datter Kari. Faddere: Berte Eeg, Kisti Fillestad, Jochum Eeg, Morten Orebachen, Niels Orebachen.

01.02.1728: Anders Larsen Rønningens søn Lars. Faddere: Alis Johannisdatter, Guri Nielsdatter, Berulf Gundersen, Christen Nielsen, Lars Jørgensen Smed.

02.02.1728: Alf Roslands datter Torber. Faddere: Maria Stoche, Tone Tveraaen, Lars Gonge, Michel Aabye, Søren Stoche.

16.02.1728: Johannes Udgaardens datter Johanne. Faddere: Boel Aabye, Boel Vinje, Toer Biercheset, Lars Udgaarden, Lars Thommesen Høvig.

16.02.1728: Isac Knudsens søn Hans. Faddere: Anne Halvorsdatter, Anne Andersdatter, Jacob Lucassen, Lars Knudsen, Noa Petersen.

16.02.1728: Et uægte barn ved nafn Kari. Moderen Aaste Gundersdatter, udlagt barnefader Hans Joensen. Faddere: Anne Udgaarden, Anne Busterød, Berte Andersdatter, Halvor Svinland, Anders Hervig.

24.02.1728: Hans Mitgaardens datter Guri. Faddere: Ingebor Jerset, Ingebor Rutvedt, Hans Pedersen, Zacharias Stoche, Niels Orebachen.

09.03.1728: Zacharias Stoches datter Anne. Faddere: Anne Aaselsdatter, Ingebor Rutvedt, Arnal Grasmyr, Hans Mitgaarden, Ole Tangevold.

09.03.1728: Christen Flaattens datter Ovet. Faddere: Kisti Rutvedt, Anne Olsdatter, Hans Pedersen, Peder Riis, Ole Riis.

20.03.1728: Peder Riises søn Ole. Faddere: Siri Vinje, Anne Riis, Toer Gymle, Ener Halen, Hans Tangevold.

20.03.1728: Jens Dals søn Jacob i Langesund. Faddere: Anne Trosbye, Anne Stochsuns, Ellef Dal, Niels Nielsen, Peder Ribber.

20.03.1728: Halvor Gundersen Asdalejes søn Joen. Faddere: Jøran Tveten, Helje N. Asdal, Niels Asdal, Ole Helgesen, Peder Asdal.

21.03.1728: Even Æses søn Hans. Faddere: Anne Nielsdatter Rogn, Live Æse, Lars Breche, Michel Æse, Niels Tellefsen Vinje.

28.03.1728: Jacob Hammersmeds datter Annichen. Faddere: Cathrine Schweder, Anne Jacobsdatter, Anders Hellestved, Lorents Petersen, Noa Petersen.

29.03.1728: Lars Smeds i Langesund datter Karen Marie. Faddere: Anne Hansdatter, Magrete Hansdatter, Frans Olsen, Jens Barfod, Arne Søfrensen.

18.04.1728: Christen Larsens datter Sara Dorthea. Faddere: Anne Margrete Alstrup, Pernille Schurmand, Jonas Thomesen, Jens Elchier, Borge Halvorsen.

18.04.1728: Toer Bierchesets datter Inger. Faddere: Malene Udgaarden, Live Halvorsdatter, Tosten Rutvedt, Tellef Vinje, Niels Vinje.

02.05.1728: Ole Asdals søn Lars. Faddere: Kari Line, Aaved Traag, Hans Tveten, Lars Gundersen, Maths Klep.

02.05.1728: Ole Svarvers datter Barbro. Faddere: Chisti Hagen, Anne Sørensdatter, Niels Fæsæt, Niels Jyde, Knud Andersen.

08.05.1728: Lars Breches datter Karen Chistine. Faddere: Ragnild Trulsdatter, Anne Cathrine i Præstegaarden, Samuel Aabye, Even Nielsen, Helje Corporal.

09.05.1728: Svend Fossums søn Jacob. Faddere: Marte Dørredal, Kari Sørensdatter, Lars Bamble, Thomes Hovig, Halvor Andersen.

09.05.1728: Halvor Aasmundsens datter Mari. Faddere: Boel Aabye, Anne Tronsdatter, Gunder Glittum, Anders Hervig, Elias Glittum.

16.05.1728: Anders Langøens datter Anne Marie. Faddere: Aase Barfod, Jøran Ellefsdatter, Hendrich Langøe, Jens Barfod, Niels Stochsund.

23.05.1728: Christen Kanes søn Bertel. Faddere: Marie Jacobsdatter, Anne Kane, Christen Christensen, Ole Fostvæd, Jan Petersen i Langesund.

23.05.1728: Eric Fostvedts datter Ingebor. Faddere: Marte Dørredal, Anne Larsdatter, Tron Rørholt, Alf Rosland, Arnal Larsen Rørholt.

30.05.1728: Torjer Hafholmens søn Abraham. Faddere: Boel Aabye, Else Melbye, Anders Zachariassen, Lars Thomesen Høvig.

13.06.1728: Diderich Nielsens datter Else. Faddere: Barbro Amundsdatter, Pernille Olsdatter, Ole Fostvedt, Niels Nielsen, Oven Haagensen.

side 166-167.

13.06.1728: Peder Jacobsens søn Jacob. Faddere: Aaste Høen, Chisti Høen, Hans Tveten, Even Æse, Toer Høen.

13.06.1728: Lars Rogns søn Jørgen. Faddere: Chisti Gymble, Kari Toersdatter, Toer Gymble, Grees Isacsen, Søren Torsen.

22.06.1728: Hr. Major Christopher Buddes datter Helene Sophie. Faddere: Anne Margrete Alstrups, Anne Munch, Margrete Alstrup, Christopher Winter, Peder Jordhøy, Ditlow Bucha.

24.06.1728: Gunnuul Pedersens søn Ole. Faddere: Aaste Høen, Inger Eilertsdatter, Hans Tveten, Toer Vingeri, Knud Pedersen.

11.07.1728: Haral Tomesbuens datter Groe. Faddere: Boel Aabye, Mari Knudsdatter, Ellef Schougstad, Ingebret Hafredal, Søfren Gullichsen Stocke.

01.08.1728: Claus Grubbes datter Mette Margrete. Faddere: Chisti Grubbe, Inger Bindrop, Nicolai Hammer, Christen Møller, Hermand Grubbe.

01.08.1728: Hans Jyde i Stathelles søn og datter Rasmus og Ingebor. Faddere: Else Anders Paalsens, Torkels Mari, Kari Larsdatter, Kari Strømtangen, Arne Torbiørnsen, Christian Stathelle, Halvor Kieldsen, Niels Jyde.

08.08.1728: Halvor Fossums datter Else. Faddere: Mari Larsdatter, Gunnild Kieldsdatter, Jacob Fossum, Anders Zachariassen, Just Nielsen.

22.08.1728: Ole Glittums søn Peder. Faddere: Kari Glittum, Ingebor Vinje, Lars Glittum, Arnold Houkkedal, Jens Gundersen Glittum.

28.08.1728: Christen Lunds datter Cathrine. Faddere: Anne Magrete Alstrup, Dorte Møller, Hans Sivert, Paul Brodal, Jacob Fogt.

28.08.1728: Ingebret Olsens datter Marie. Faddere: Chisti Brant, Mari Hansdatter, Jens Døel, Lars Mandvig, Lars Jensen Dal.

12.09.1728: Amun Stokkes datter Anne. Faddere: Anne Rosland, Chisti Busterød, Toer Moe, Søfren Gullichsen Stokke, Steen Torsen Moe.

10.10.1728: Ole Tvetens datter Anne. Faddere: Marte Valsrød, Mari Tveten, Lars Line, Hans Mitgaarden, Ellev Herum.

10.10.1728: Niels Paulsens i Langesund søn Niels Paul. Faddere: Anne Hansdatter, Elsebet Fransdatter, Hans Henningsen, Jacob Lug, Peder Friderichsen.

10.10.1728: Eric Kiørstads søn Peder. Faddere: Ambor Rachestad, Gunnild Kieldsdatter, Niels Kiørstad, Amund Findmark, Søren Trosbye.

10.10.1728: Ole Møllers datter ved Hære Catrine. Faddere: Christentze Jacobsdatter, Cathrine Ovensdatter, Gunnild Christensdatter, Aache Pedersen, Gulbrand Pedersen, Noa Pedersen.

07.11.1728: Ole Fostveds datter Pernille. Faddere: Karen Sørensdatter, Ellen Hammer, Christen Christensen, Arne Sørensen, Halvor Larsen.

07.11.1728: Christen Nielsens søn Niels. Faddere: Else Nielsdatter, Inger Halvorsdatter, Halvor Andersen, Berulf Gundersen, Ole Johannissen.

07.11.1728: Christen Olsens datter Mari. Faddere: Kari Olsdatter, Anne Christensdatter, Hans Henningsen, Lars Mandvig, Morten Nielsen.

07.11.1728: Jørgen Hendrichsens datter Anne. Faddere: Anne Asdal, Sara Klæp, Hendrich Jørgensen, Lars Jonsen, Søren Hendrichsen.

07.11.1728: Peder Arnesens datter Helene. Faddere: Karen Straaholmen, Ellen Pedersdatter, Lassenius Rye, Lars Bamble, Niels Tellefsen.

07.11.1728: Lars Busterøds søn Søfren. Faddere: Anne Busterød, Boel Vinje, Søren Stokke, Søren Gullichsen.

14.11.1728: Anders Skrædder ved Hæres søn Lars. Faddere: Mari Hansdatter, Helje Jacobsdatter. Sp. Berte Olsdatter, Peder Tronsen, Christen Torbiørnsen.

28.11.1728: Anders Dørredals søn Anders. Faddere: Tone Fostvedt, Anne Tronsdatter, Ole Rørholt, Niels Sørensen, Halvor Nielsen Langøe.

28.11.1728: Christen Skougens sønner Abraham og Isac. Faddere: Alis Høen, Rønou Tveten, Siri Kane, Magrete Joensdatter, Joen Nenneset, Amund Findmark, Lars Gonge, Toer Høen, Lars Ellefsen, Amund Hansen.

28.11.1728: Lars Winters (uten navn). Faddere: Anne Munch, Aase Lisbet Schurman, Christen Larsen, Anders Erboe, Christen Jensen Steer.

04.12.1728: Toer Høens datter Sophie Marie. Faddere: Aaste Høen, Berte Rogn, Lars Bamble, Michel Æse, Lars Larsen fra Brevig.

26.12.1728: Ansteen Hegnens datter Berte. Faddere: Anne Udgaarden, Anne Stiansdatter, Tor Bierkkeseth, Heljer Breche, Jacob Stiansen.

26.12.1728: Gunder Rolfsens søn Lars. Faddere: Ambor Holt, Kari Rolfsdatter, Erich Kiørstad, Peder Rønholt, Ove Rolfsen.

06.01.1729: Envold Christensens datter Inger. Faddere: Marte Siljen, Mari Hansdatter, Gunnild Christensdatter, Christen Torbiørnsen, Aasol Svenumsen.

09.01.1729: Jan Flamings søn Johannes. Faddere: Marie Mejer, Chisti Larsdatter, Oven Haagensen, Peder Rebeslager.

13.01.1729: Anders Vingeries datter Inger. Faddere: Mari Findal, Guri Rolfsdatter, Hans Høen, Hans Tveten, Joen Tostensen.

23.01.1729: Ole Lines datter Inger. Faddere: Jøran Tveten, Ingebor Olsdatter, Hans Høen, Niels Nielsen, Ellef Amundsen i Langesund.

side 168-169.

23.01.1729: Gunder Glittums søn Christen. Faddere: Lars Glittums kone, Anne Kane?, Lars Breche, Lars Christensen Fostvet, Jacob Christensen Fostvedt.

30.01.1729: Lars Bambles søn Simon. Faddere: Inger Joensdatter, Anne Arnoldsdatter, Simon Trosbye, Arnold Grasmyer, Joen Pedersen Melbye.

10.02.1729: Christen Larsen Vinjes datter Mari. Faddere: Kari Æse, Asbor Hervig, Ole Vinje, Anders Hervig, Jacob Nielsen Arnesplatz.

27.02.1729: Arne Stathelles datter Clare. Faddere: Jøran Grasmyer, Kari Strømtangen, Toer Gymble, Hans Jyde, Lars Larsen.

27.02.1729: Lars Christensens søn Christen. Faddere: Inger Jonsdatter, Chisti Olsdatter, Hans Høen, Toer Høen, Jacob Christensen.

02.03.1729: Hans Sivertz søn Johan Ditlow. Faddere: Malene Lund, Susana Magrete Flod, Hendrich Hansen, Hermand Grubbe, Niels Kirkketorp.

02.03.1729: Rasmus Hansens søn Eric. Faddere: Kisti Hagen, Mari Sørensdatter, Hans Hagen, Amund Eilertsen.

02.03.1729: Ole Kiønøens søn Søfren. Faddere: Boel Aabye, Ellen Melbye, Peder Dal, Joen Melbye, Søfren Trosbye.

02.03.1729: Knud Skougens datter Helje. Faddere: Siri Masterøe, Inger Larsdatter, Alf Rosland, Niels Hafsund, Aasol Gonge.

04.03.1729: Bartholomæus Gierstads datter Helvig. Faddere: Kari Line, Tore Riis, Hans Flaatten, Amund Giærstad, Ole Riis.

13.03.1729: Joen Nennesets søn Christopher. Faddere: Mari Findal, Inger Arnoldsdatter, Arnol Grasmyer, Lars Bamble, Anders Amundsen Findal.

13.03.1729: Peder Rasmussens søn Rasmus. Faddere: Jøran Tveten, Ingebor Sørensdatter, Hans Sortedal, Lars Sortedal, Lars Pedersen.

13.03.1729: Lars Udgaardens datter Berte. Faddere: Anne Udgaarden, Live Æse, Toer Bierkkeset, Jacob Nielsen, Johannes Udgaarden.

16.03.1729: Hr. Ole Glads datter Chistine Rebecca. Faddere: Hr. Major Buddes freue, Margrete Alstrup, Hr. Major Christopher Budde, Giørgen Griis, Herman Grubbe.

27.03.1729: Amund Eilertsens søn Eilert. Faddere: Marte Valsrød, Inger Eilertsdatter, Lars Haven, Ole Tveten, Christen Bresand.

27.03.1729: Claus Kiønøens søn Arnold. Faddere: Inger Hafsund, Gunild Kieldsdatter, Niels Hafsund, Halvor Kiønøen, Lars Thomessen Høvig.

10.04.1729: Abraham Hafsunds datter Lisbet. Faddere: Mari Hansdatter, Anne Chistine Christensdatter, Diderich Nielsen, Niels Pedersen.

18.04.1729: Gullich Masterøs søn Niels. Faddere: Anne Udgaarden, Mari Larsdatter, Tellev Vinje, Niels Tellefsen, Aasol Gonge.

08.05.1729: Joen Andersens datter Crestentze. Faddere: Mari Pedersdatter, Anne Hendrichsdatter, Niels Paulsen, Jacob Anthonisen, Auen Haagensen.

13.05.1729: Johanes Zacharias Barfods søn Lars. Faddere: Marte Barfod, Mari Hansdatter, Anders Langøe, Niels Kieldsen, Arne Sørrensen.

22.05.1729: Albret Kiøtmejers datter Sibille. Faddere: Mad. Karen Lund, Mademoiselle Ellen Hammer, Hans Sivertz, Jørgen Erboe, Peder Juel.

22.05.1729: Toer Torgrimsen Schiærches søn Anders. Faddere: Ragnild Garstad, Anne Torgrimsdatter, Lars Gundersen, Jørgen Findal.

29.05.1729: Knud Møllers søn Jacob. Faddere: Anne Halvorsdatter, Guri Nielsdatter, Anders Siljen, Christen Torbiørnsen, Mathias Andersen Hellestvedt.

05.06.1729: Amund Finmarchs datter Kari. Faddere: Boel Aabye, Live Aese, Michel Aese, Toer Høen, Søren Rogn.

12.06.1729: Christopher Halsens søn Christen. Faddere: Malene Langøe, Live Erichsdatter, Toer Andersen, Chri. Holmen, Hans Pedersen Halsen.

14.06.1729: Niels Pedersens søn Amund. Faddere: Kari Ellevsdatter, Pernille Pedersdatter, Peder Jacobsen, Abraham Amundsen, Peder Ribber.

26.06.1729: Niels Kiørstads datter Marte. Faddere: Abelone Kiørstad, Pernille Findmarch, Aaven Hauchedal, Ingebret Haverdal, Ener Simonsen Trosbye.

02.07.1729: Jacob Lugs søn Maths. Faddere: Karen Sørensdatter, Chisti Larsdatter, Niels Paulsen, Lars Larsen.

02.07.1729: Halvor Osmundsens søn Lars. Faddere: Alis Rønholt, Anne Larsdatter, Michel Aabye, Peder Rønholt, Joen Tronsen.

02.07.1729: Et uægte barn ved nafn Maria. Moderen Marte Olsdatter. (far ikke nevnt) Faddere: Anne Busterøe, Aase Brevig, Even Nielsen, Christen Brevig, Jacob Nielsen.

10.07.1729: Anders Siljens søn Jacob. Faddere: Madame Winter, Pernille Jensdatter, Jacob Lucassen, Ole Emundsen, Arnold Larsen.

10.07.1729: Mari Andersdatters uægte søn Anders. (far ikke nevnt) Faddere: Anne Herum, Chisti Olsdatter, Toer Wingerie, Peder Findal.

side 170-171.

17.07.1729: Halvor Kiønøens søn Michel. Faddere: Ragnild Trulsdatter, Aase Brevig, Christen Brevig, Amund Nielsen, Torjer Holmen.

17.07.1729: Halvor Rachestads søn Anders. Faddere: Marte Dørredal, Ellen Melbye, Ole Rørholt, Joen Melbye, Jacob Blegelie.

07.08.1729: Lars Glittums søn Peder. Faddere: Kari Glittum, Berte Andersdatter, Aaven Hauchedal, Ole Glittum, Lars Gundersen.

07.08.1729: Ingebret Haverdals datter Else. Faddere: Abelone Hafredal, Ingebor Christensdatter, Anders Hervig, Niels Jyde, Harald Thomesbuen.

28.08.1729: Anders Hervigs datter Anne. Faddere: Aaste Vinje, Asbor Vinje, Niels Nielsen, Christen Vinje, Lars Høvig.

11.09.1729: Hans Høens datter Chisti. Faddere: Alis Høen, Mari Christensdatter, Hans Tveten, Lars Fostvedt, Ole Gundersen.

16.09.1729: Boe Fyrens datter Anne. Faddere: Dorte Tesmand, Marine Kierulf, Ole Fyren, Jens Schonning, Christen Møller.

29.09.1729: Peder Sørensen Rønholts datter Inger. Faddere: Alis Rønholt, Chisti Sørensdatter, Christen Brevig, Jacob Busterøe, Niels Kiær.

16.10.1729: Christen Lunds datter Anne Malene. Faddere: Jisse Catrine Grubbe, Susanne Jørgensdatter, Herman Grubbe, Christian Friis, Iver Jørgensen.

23.10.1729: Hans Sortedals søn Johannes. Faddere: Anne Trog, Sara Klep, Eric Berg, Lars Joensen, Gunder Klep.

23.10.1729: Torbiørn Garstads datter Ellen. Faddere: Ragnil Garstad, Helje Herum, Mads Søtholt, Berulf Gundersen Hære, Jørgen Findal.

06.11.1729: Christen Larsens søn Christian. Faddere: Inger Margrete Schurman, Pernille Schurman, Pernille Jensdatter, Lars Winter, Børre Halvorsen, Ditlow Bucha.

06.11.1729: Lorents Petersens søn Niels. Faddere: Marte Siljen, Inger Halvorsdatter, Noa Petersen, Berulf Gundersen, Niels Justsen.

06.11.1729: Mats Søtholts søn Eric. Faddere: Johanne Findal, Mari Nielsdatter, Torbiørn Garstad, Tor Vingerie, Arnol Ericsen.

13.11.1729: Søren Olsen Sortebogens søn Gunder. Faddere: Anne Sortedal, Else Hendrichsdatter, Lars Joensen, Hans Sortedal, Gunner Klep.

13.11.1729: Elsebet Hansdatters fra Scheen uægte barn Chistine. Udlagt for barnefader Hendrich Petersen Bach. Faddere: Torber Joensdatter, Anne Hendrichsdatter, Ole Brevig, Hans Sortedal.

20.11.1729: Rasmus Nielsens datter Inger. Faddere: Margrete Duus, Elsebet Fransdatter, Hans Henningsen, Ole Olsen, Auen Haagensen.

25.11.1729: Tor Bierkkesets søn Tosten. Faddere: Malene Udgaarden, Ingebor Tostensdatter Rutvet, Lars Nysteen, Tollef Vinje, Tosten Rutvet.

11.12.1729: Gulbrand Pedersens datter Berte. Faddere: Mari Jacobsdatter, Gunnil Christensdatter, Aage Pedersen, Knud Ormsen, Knud Sørensen.

23.12.1729: Lars Breches datter Chisten. Faddere: Ragnild Trulsdatter, Anne Catrine Arøe, Samuel Paasche, Even Nielsen, Heljer Knudsen.

25.12.1729: Anders Zachariæsens søn Niels. Faddere: Inger Hafsund, Live Holmen, Christen Zachariæsen, Hans Pedersen, Jacob Nielsen Fossum.

26.12.1729: Peder Gunnulsens datter Anne. Faddere: Marte Nielsdatter, Mette Jyske i Langesund, Christen Rogn, Peder Ribber, Knud Pedersen.

27.12.1729: Lars Eilertsens søn Amund. Faddere: Marte Larsdatter, Sara Klep, Søren Olsen, Gunder Klep.

13.01.1730: Hendrich Gabrielsens datter Anne Marie. Faddere: Walbor Jensdatter, Anne Jacobsdatter, Hans Bur, Halvor Sørensen, Lars Manvig.

19.01.1730: Jaen Halvorsens datter Mari. Faddere: Anne Halvorsdatter, Annichen Haagensdatter, Anders Jacobsen, Christen Torbiørnsen, Hans Jacobsen.

side 172-173.

29.01.1730: Arnol Hauchedals søn Mads. Faddere: Abelone Kiørstad, Chisti Kiær, Aaven Hauchedal, Lars Glittum, Søren Trosbye.

19.02.1730: Torkel Stathelles søn Jens. Faddere: Siri Winje, Anne Grasmyr, Ole Vinje, Knud Skouen, Ole Andersen.

26.02.1730: Johannes Udgaardens datter Mari. Faddere: Inger Brekke, Live Æse, Tellev Vinje, Niels Nielsen, Rasmus Nielsen.

26.02.1730: Jacob Blegeliens datter Ales. Faddere: Marte Dørredal, Marjete Knudsdatter, Ole Rørholt, Anund Stoke, Christen Larsen.

26.02.1730: Ole Rachestads søn Peder. Faddere: Eli Melbye, Johanne Olsdatter, Michel Aabye, Torgier Holmen, Lars Høvig.

20.03.1730: Niels Povelsens søn Hans Lund. Faddere: Anne Magrete Mag. Alstrups, Anne Hansdatter, Jacob Lug, Aache Reimer, Arne Sørensen.

23.03.1730: Lars Winters søn Knud. Faddere: Cancellie-Raad Leopoldi frue, Magrete Alstrup, Major Budde, Cancellie-Raad Leopoldus, Ditlov Bucha.

02.04.1730: Christopher Svendsens søn Svend. Faddere: Kisti Nielsdatter, Mari Jørgensdatter, Christen Jensen, Ole Fostved, Peder Riber.

02.04.1730: Niels Nielsens søn Niels. Faddere: Inger Bur, Mari Hansdatter, Joen Børresen, Diderich Nielsen, Amund Hansen Tveten.

06.04.1730: Niels Bertelsens datter Johanne. Faddere: Kari Olsdatter, Kisti Larsdatter, Hans Henningsen, Niels Pedersen, Niels Jacobsen Stoksund.

10.04.1730: Haral Tomesbuens søn Lars. Faddere: Guri Blegelien, Marte Knudsdatter, Ellev Skougstad, Ingebret Haverdal, Toer Grimsrøe.

23.04.1730: Hr. Major Buddes datter Susanna Kistine Røyen. Faddere: Anne Margrete Mag. Alstrups, Helene Marie Alstrup, Lieutenant Scharnholt, Giørgen Griis, Lars Walter.

30.04.1730: Haagen Døels søn Ole. Faddere: Mari Arnesdatter, Mette Jensdatter, Jacob Antonisen, Ellev Amundsen, Anders Olsen.

05.05.1730: Joen Garstads søn Jørgen. Faddere: Anne Mathisdatter, Anne Andersdatter, Peder Nielsen, Ole Finne, Lars Jørgensen.

26.05.1730: Elias Sortedals datter Anne. Faddere: Anne Asdal, Marte Sortedal, Hans Sortedal, Hans Høen, Daniel Jørgensen Tveten.

11.06.1730: Arnold Grasmyrs datter Marte. Faddere: Kari Nenneset, Kari Larsdatter, Lars Bamble, Zacharias Stoke, Halvor Joensen Nænset.

11.06.1730: Anders Rønningens datter Ingebor. Faddere: Else Nielsdatter, Inger Halvorsdatter, Halvor Sørensen, Anders Andersen, Bærulf Gundersen.

11.06.1730: Gunder Buvegens datter Anne. Faddere: Kari Christensdatter, Malene Pedersdatter, Ole Finne, Hans Jacobsen, Niels Pedersen.

18.06.1730: Michel Aabyes søn Daniel. Faddere: Boel Findmark, Elli Meelbye, Lars Brekke, Amund Nielsen, Peder Findmark.

09.07.1730: Jacob Lugges søn Mads Wistendal. Faddere: Anche Moy, Anne Joensdatter, Niels Paulsen, Jens Barfod, Peder Clod.

06.08.1730: Lars Sortedals søn Christopher. Faddere: Kari Nænset, Ingebor Asdal, Hans Sortedal, Peder Skougen, Halvor Jonsen Nænset.

20.08.1730: Christen Skougens datter Anne. Faddere: Jøran Bamble, Inger Gundersdatter, Hans Tveten, Lars Skougstad, Søren Joensen.

20.08.1730: Christen Vinjes søn Peder. Faddere: Kari Æse, Asber Vinje, Niels Hafsund, Johannes Udgaarden, Christen Tellefsen.

24.09.1730: Tengel Eegs søn Joen. Faddere: Anne Sundbye, Else Gymble, Jochum Eeg, Hans Eeg, Claus Høvig.

29.09.1730: Bent Iversens datter Petronelle. Faddere: Pernille Blær, Maria Bentsdatter, Christen Gude, Teodorus fra Dannemark, Hans Muusgaard fra Scheen.

29.09.1730: Joen Børresens datter Helvig Chistine. Faddere: Berte Langøe, Anne Aslachsdatter, Cornelius Langøe, Niels Nielsen, Morten Nielsen.

29.09.1730: Diderich Nielsens datter Else. Faddere: Kari Ellefsdatter, Pernille Pedersdatter, Christen Kane, Antoni Jacobsen, Ole Olsen.

29.09.1730: Eric Fostveds datter Sara. Faddere: Marte Dørredal, ... Torsdatter, Toer Wingerei?, Alf Rosland, Toer G... (skygge)

side 174-175.

08.10.1730: Hans Stofreneses? datter Malene. Faddere: Boel Aabye, Lispet Langøe, Christopher Halsen, Hans Toersen, Anders Skaadøe.

15.10.1730: Hendrich Langøes datter Chisti. Faddere: Malene Langøe, Chistine Andersdatter, Niels Langøe, Peder Dørredal, Søren Nielsen.

19.10.1730: Ener Halens datter Siri Marie. Faddere: Inger Bur, Chisti Fillestad, Peder Larsen, Christen Christensen, Hans Tangevold.

20.10.1730: Even Nielsens datter Kari. Faddere: Joran Bamble, Aase Brevig, Lars Bamble, Amund Nielsen, Heljer Knudsen.

29.10.1730: Halvor Larsens søn Lars. Faddere: Magrete Alstrup, Haelene Marie Alstrup, Peder Clod, Lars Rogn, Ole Fostvedt.

29.10.1730: Lars Nysteens søn Gunder. Faddere: Malene Udgaarden, Boel Halvorsdatter, Halvor Udgaarden, Johannes Utgaarden, Jacob Nielsen.

29.10.1730: Ansteen Hegnens datter Anne. Faddere: Anne Udgaarden, Rønou Breche, Anund Stoche, Thomes Høvig, Jacob Stiansen.

07.11.1730: Lars Lines søn Lars. Faddere: Kari Linne, Ingebor Olsdatter, Hans Tveten, Anders Wingeri, Lars Gundersen.

07.11.1730: Alf Roslands datter Anne. Faddere: Maria Stokke, Ingebor Winje, Eric Fostvedt, Tellev Vinje, Niels Vinje.

07.11.1730: Ole Glittums datter Sara. Faddere: Magrete Glittum, Aslou Glettum, Jens Glettum, Christen Glettum.

12.11.1730: Niels Fæsets 2de døttere Maria og Kisti. Faddere: Anun Fæset, Inger Knudsdatter, Anne Dael, Gunnil Kieldsdatter, Arnol Grasmyer, Amund Nielsen, Even Æse, Hans Rørholt, Søren Trosbye, Toer Grimsrøe.

03.12.1730: Haagen Nielsens søn Abraham. Faddere: Marte Pedersdatter, Maria Ellevsdatter, Hans Buur, Niels Nielsen, Christen Nielsen.

03.12.1730: Anders Olsens datter Maria. Faddere: Mari Hansdatter, Kari Jensdatter, Abraham Amundsen, Joen Børresen, Anders Hansen.

26.12.1730: Hans Rørholts søn Hans. Faddere: Anne Grasmyer, Ingebor Asdal, Gunder Glettum, Maths Klæp, Jørgen Tronsen.

26.12.1730: Christen Nielsens datter Anne Magrete. Faddere: Else Nielsdatter, Anne Andersdatter, Halvor Sørensen, Bærulv Gundersen, Noa Petersen.

06.01.1731: Joen Halvorsens søn Halvor. Faddere: Kari Nielsdatter, Berte Olsdatter, Christen Torbiørnsen, Hans Jacobsen, Mithias Nielsen.

06.01.1731: Niels Orebachens søn Morten. Faddere: Ingebor Jærset, Anne Mortensdatter, Hans Pedersen, Amund Giærstad, Jørgen Findal.

13.01.1731: Christen Jensens søn Christen. Faddere: Kari Olsdatter, Anne Fransdatter, Hans Henningsen, Jacob Olsen, Niels Jacobsen Stoksund.

21.01.1731: Paul Tronsens datter Maria. Faddere: Anne Jacobsdatter, Berte Olsdatter, Christen Torbiørnsen, Stener Tronsen, Knud Ormsen.

21.01.1731: Peder Jacobsens søn Niels. Faddere: Kari Nielsdatter, Clara Pedersdatter, Niels Hafsund, Peder Arnesen, Rasmus Snekker.

02.02.1731: Søren Olsens søn Abraham. Faddere: Anne Sortedal, Sara Klæp, Hans Sortedal, Alf Garstad, Gunder Klæp.

02.02.1731: Ole Tvetens søn Ole. Faddere: Boel Findmark, Mari Tveten, Hans Tveten, Toer Valle, Amund Sørensen.

02.02.1731: Peder Skougens søn Amund. Faddere: Kari Linne, Ingebor Asdal, Lars Sortedal, Anders Findal, Niels Orebachen.

02.02.1731: Anders Dørredals datter Mari. Faddere: Tone Foestved, Taran Gonge, Ole Rørholt, Niels Grummestad, Hans Joensen.

04.02.1731: Ole Fostveds søn Christen. Faddere: Inger Buur, Anne Sørensdatter, Hendrich Gabrielsen, Lars Manvig, Lars Olsen Duus.

11.02.1731: Boe Fyrens datter Karen. Faddere: Karen Lund, Magrete Alstrup, Herman Grubbe, Niels Kirkketorp, Peter Christian, Christen Bindrup.

11.02.1731: Jacob Fossums datter Anne. Faddere: Tone Fostved, Kari Andersdatter, Bache Dyvig, Lars Dyvig, Just Nielsen.

04.03.1731: Ole Olsens datter Issebel. Faddere: Willum Paulsens kone i Brevig, Anne Chistine Christensdatter, Ole Smed i Brevig, Jacob Olsen, Lars Larsen, Lars Olsen.

side 176-177.

04.03.1731: Daniel Brevigs søn Ole. Faddere: Inger Joensdatter, Aase Brevig, Christen Brevig, Thomes Høvig, Clas Høvig.

15.03.1731: Jens Barfoeds datter Ingebor. Faddere: Aase Barfoed, Chisti Larsdatter, Jacob Lug, Peder Jacobsen, Lars Larsen.

22.03.1731: Lars Skougstads søn Jens. Faddere: Jøran Bamble, Magrete Joensdatter, Joen Bamble, Christen Skougen, Knud Andersen.

22.03.1731: Anders Vingeries søn Niels. Faddere: Anne Vingerie, Tore Riis, Hans Høen, Ole Linne, Joen Tostensen.

22.03.1731: Knud Skougens datter Mari. Faddere: Tore Fostved, Taran Gonge, Alv Rosland, Jens Larsen, Gullich Masterøe.

25.03.1731: Isac Knudsens datter Mari. Faddere: Christence Jacobsdatter, Mari Knudsdatter, Lars Knudsen, Niels Justesen, Knud Sørensen.

26.03.1731: Christen Flaattens søn Anders. Faddere: Anne Olsdatter, Mette Tostensdatter, Zacharias Stokke, Hans Pedersen, Ole Hansen Riis.

08.04.1731: Peder Kiørstads søn Morten. Faddere: Boel Findmark, Mari Sørensdatter, Niels Kiørstad, Auen Hauchedal, Peder Findmark.

08.04.1731: Et uægte barn ved navn Abraham. Moderen Pernille Pedersdatter, faderen Oven Haagensen. Faddere: Mari Arnesdatter, Anne Aslachsdatter, Niels Bertelsen, Gregers Langøen.

15.04.1731: Stener Tronsens søn Peder. Faddere: Annichen Haagensdatter, Berte Olsdatter, Joen Garstad, Knud Ormsen, Niels Pedersen.

20.04.1731: Alf Garstads datter Mari. Faddere: Inger Garstad, Anne Olsdatter, Wellum Herum, Giert Berg, Jørgen Findal.

20.04.1731: Svend Fossums datter Inger. Faddere: Mari Larsdatter, Kari Andersdatter, Søren Torsen, Svend Andersen.

13.05.1731: Zacharias Stokkes datter Anne. Faddere: Anne Nordre Rogn, Anne Toersdatter, Christen Flaatten, Toer Høen, Mads Stokke.

27.05.1731: Even Æses søn Hans. Faddere: Boel Findmark, Berte Rogn, Michel Æse, Niels Hafsund, Christen Tellefsen Vinje.

10.06.1731: Torbiørn Garstads datter Ellen. Faddere: Mari Sørensdatter, Ambor Klæp, Alf Garstad, Mads Søtholt, Bartolomæs Berg.

17.06.1731: Rasmus Daels søn Niels. Faddere: Aase Fæset, Siri Busterøe, Niels Hafsund, Ole Grostok, Eric Trosbye.

17.06.1731: Lars Eilertsens søn Johannes. Faddere: Mette Sortedal, Marte Sortedal, Hans Sortedal, Even Hansen, Jørgen Joensen.

28.06.1731: Lars Brekes søn Peder. Faddere: Anne Margrete Mag. Alstrups, Lisbet Chistine Walter, Ragnild Trulsdatter, Lassenius Rye, Corporal Normand, Michel Aabye.

29.06.1731: Giert Bergs datter Anne. Faddere: Jøran Tven?, Susanna Berg, Villum Herum, Alf Garstad, Daniel Tveten.

08.07.1731: Arne Høvigs søn Elias. Faddere: Else i Stathelle, Kari Rasmusdatter, Arnol Grasmyr, Gunnul Pedersen, Gregers Gymble.

08.07.1731: Lars Fæsets datter Anne. Faddere: Aase Fæset, Inger Pedersdatter, Toer Vingerie, Toer Høen, Anders Joensen.

08.07.1731: Christen Kanes søn Ole. Faddere: Berte Skomagers, Anne Gunnersdatter, Peder Brevig, Eric Jensen, Diderich Nielsen.

05.08.1731: Envold Christensens datter Inger. Faddere: Mette Siljan, Magrete Christensdatter, Abraham Siljen, Christen Torbiørnsen, Jaen Christensen.

05.08.1731: Arnol Rørholts datter Marte. Faddere: Sara Rørholt, Inger Grasmyer, Arnol Grasmyer, Tron Rørholt, Christen Larsen.

05.08.1731: Niels Nielsens søn Amund. Faddere: Marte Pedersdatter, Kari Jensdatter, Christen Christensen, Ole Foestvet, Niels Sørensen.

26.08.1731: Jørgen Hendrichsens søn Rasmus. Faddere: Inger Garstad, Else Hendrichsdatter, Alf Garstad, Arnold Søtholt, Gunder Klæp.

26.08.1731: Amund Stokkes datter Maria. Faddere: Kisti Larsdatter, Clara Pedersdatter, Steen Moe, Alf Rosland, Jacob Blegelie.

09.09.1731: Ole Gundersens datter Mette. Faddere: Anne Høen, Berte Rogn, Michrl Æse, Ole Olsen, Ole Riis.

09.09.1731: Haral Tomesbuens søn Lars. Faddere: Anun Fæset, Marte Knudsdatter, Niels Fæset, Lars Skougstad, Joen Knudsen.

09.09.1731: Gulech Masterøes datter Lisbet. Faddere: Amund Udgaarden, Taran Larsdatter, Alf Rosland, Tron Rørholt, Aasol Gonge.

side 178-179.

16.09.1731: Claus Grubbes datter Maria. Faddere: Marine Grubbes, Dorte Møller, Niels Grubbe, Niels Hansen, Christian Friis.

16.09.1731: Lars Daels datter Anne. Faddere: Anne Busterøe, Inger Pedersdatter, Christen Brevig, Claus Meelbye, Eric Trosbye.

29.09.1731: Elias Sortedals datter Marte. Faddere: Anne Høen, Marte Sortedal, Peder Skougen, Hans Sortedal, Gunder Klæp.

14.10.1731: Halvor Rachestads søn Joen. Faddere: Marte Dørredal, Siri Busterøe, Ole Rørholt, Peder Sørensen, Joen Andersen.

14.10.1731: Halvor Asdalejes søn Gunder. Faddere: Jøran Tveten, Ingebor Olsdatter, Niels Asdal, Ole Heljesen, Daniel Tveten.

14.10.1731: Lars Busterøes datter Maria. Faddere: Anne Olsdatter, Inger Pedersdatter, Christen Brevig, Anders Joensen, Jens Glettum.

14.10.1731: Boel Stephensdatters uægte datter Mari. Udlagt barnefader Peder Andersen Svendske. Faddere: Kari Nielsdatter, Ellen Hafsund, Niels Hafsund, Hans Straaholmen.

14.10.1731: Lisbet Arnesdatters uægte datter Susanna. Barnefader Ole Hartvigsen. Faddere: Magrete Villumsdatter, Berte Pedersdatter, Peder Arnesen, Christen Brevig, Daniel Tallachsen.

10.11.1731: Toer Vingeries datter Anne. Faddere: Inger Vingerie, Maria Rogn, Gunder Rogn, Toer Høen, Aasol Rogn.

10.11.1731: Lars Jørgensens datter Inger. Faddere: Anne Mathisdatter, Kari Andersdatter, Jacob Lucassen, Christen Torbiørnsen, Ole Ericsen.

10.11.1731: Abraham Siljens datter Kari. Faddere: Marte Siljen, Anne Andersdatter, Anders Siljen, Arnol Rørholt, Mathis Andersen.

10.11.1731: Engebret Olsens datter Gunnil. Faddere: Mari Arnesdatter, Anne Gunnersdatter, Hans Pedersen, Niels Nielsen, Johan Petersen.

18.11.1731: Ole Kiønøens søn Peder. Faddere: Elli Meelbye, Chisti Sørensdatter, Niels Hafsund, Hans Grummestad, Torger Holmen.

30.11.1731: Halvor Larsens datter Anne Chistine. Faddere: Kari Rogn, Anne Aslachsdatter, Ole Vigværing, Christen Christensen, Lars Olsen.

23.12.1731: Niels Kiørrestads søn Knud. Faddere: Johanne Olsdatter, Guri Rolfsdatter, Auen Haukkedal, Eric Pedersen, Eric Trosbye.

23.12.1731: Gunder Glittums datter Cicil. Faddere: Anne Jacobsdatter, Aslau Olsdatter, Hans Rønholt, Christen Glittum.

26.12.1731: Albret Kiøtmeyers datter Alet. Faddere: Marine Grubbe, Malene Malmøe, Clas Grubbe, Arne Sørensen.

26.12.1731: Mads Asdals datter Anne. Faddere: Anne Olsdatter, Sara Klep, Lars Sortedal, Anders Asdal, Gunder Klep.

06.01.1732: Søren Trosbyes 2de sønner Abraham og Isac. Faddere: Anne Trosbye, Anne Brekke, Ellie Meelbye, Inger Pedersdatter, Anund Findmark, Lars Bamble, Niels Fæset, Christen Christensen, Eric Trosbye, Ener Trosbye.

13.01.1732: Engebret Haverdals datter Asbor. Faddere: Aase Fæset, Mari Tveten, Eric Pedersen, Lars Fesæt, Erich Trosbye.

13.01.1732: Torger Holmens søn Ole. Faddere: Ingebor Brevig, Aase Tallachsdatter, Niels Tellevsen, Ole Larsen, Isac Nyhuus.

13.01.1732: Samuel Stathelles søn Erich. Faddere: Else Eeg, Anne Pedersdatter, Hans Eeg, Gunnul Pedersen, Gregers Gymble.

17.01.1732: Bent Iversens søn Peder. Faddere: Karen Kircketorp, Maria Bentsdatter, Wilhelm Schultz, Iver Bentsen, Hans Bentsen.

17.01.1732: Christen Glittums søn Lars. Faddere: Inger Glittum, Mari Sørensdatter, Søren Tveten, Ole Glittum, Anun Sørensen.

27.01.1732: Ole Riises datter Marte. Faddere: Anne Magrete Alstrups, Lisbet Walter, Giørgen Griis, Morten Støtrup, Even Æse.

27.01.1732: Hans Høens søn Abraham. Faddere: Chisti Olsdatter, Mari Christensdatter, Gunder Rogn, Anders Findal, Ole Olsen.

27.01.1732: Knud Pedersens datter Anne. Faddere: Anne Sundbye, Else Isacsdatter, Hans Eeg, Gunnul Pedersen, Guttorm Guttormsen Brevig.

side 180-181.

10.02.1732: Christen Lunds datter Anne. Faddere: Susana Kirkketorp, Malene Malmøe, Peter Christian Jørgensen, Iver Jørgensen, Peder Juul Jacobsen.

17.02.1732: Bache Børtøes søn Jacob. Faddere: Mari Larsdatter, Karj Andersdatter, Halvor Nielsen, Lars Larsen, Søren Nielsen.

17.02.1732: Hans Sortedals datter Marte. Faddere: Mette Sortedal, Chisti Pedersdatter, Lars Sortedal, Anders Asdal, Anders Hansen.

09.03.1732: Amund Findmarks datter Anne Marie. Faddere: Anne Brekke, Live Riis, Søren Trosbye, Michel Aabye, Michel Æse.

09.03.1732: Johannes Udgaardens datter Marj. Faddere: Inger Breche, Boel Vinje, Lars Brekke, Tellef Vinje, Niels Aabye.

09.03.1732: Hans Stafvenæses datter Karj. Faddere: Berte Eeg, Tore Toersdatter, Niels Orebachen, Hans Pedersen, Hans Toersen.

09.03.1732: Toer Høens søn Toer. Faddere: Tore Stoche, Maria Toersdatter, Gunder Rogn, Christen Rogn, Tore Gundersen.

09.03.1732: Hans Megaardens søn Ole. Faddere: Ingebor Jerset, Mette Tostensdatter, Tosten Rutvet, Mads Stoke, Giert Gundersen Brevig.

16.03.1732: Diderich Nielsens datter Else Maria. Faddere: Torber Joensdatter, Sophia Abrahamsdatter, Christen Kane, Abraham Amundsen, Niels Nielsen.

30.03.1732: Mads Søtholts datter Johanne. Faddere: Inger Garstad, Mari Nielsdatter, Eric Berg, Arnol Erichsen, Ellev Villumsen.

30.03.1732: Peder Jacobsens datter Maria. Faddere: Inger Buer, Anne Fransdatter, Hans Henningsen, Jens Barfod, Lars Olsen Duus.

30.03.1732: Adolf Neuspitzers søn Jacob. Faddere: Lars Vinters kone, Pernille Jensdatter, Jacob Lucassen, Mads Klep, Joen Hellestvedt.

20.04.1732: Rasmus Nielsens datter Inger. Faddere: Marte Barfoed, Anne Fransdatter, Lars Smed, Ole Gymble, Arne Sørensen.

20.04.1732: Giert Linnes datter Anne. Faddere: Ingebor Jerset, Marj Larsdatter, Ole Linne, Hans Høen, Paul Hansen.

27.04.1732: Hans Valsrøes datter Taran. Faddere: Johanne Kiørsted, Mari Sørensdatter, Hans Valsrøe, Michel Æse, Amund Sørensen.

29.04.1732: Arnol Ericsens søn Christen. Faddere: Kari Asdal, Susana Ericsdatter, Lars Herum, Mads Søtholt, Anders Asdal.

01.06.1732: Hans Christensens søn Niels. Faddere: Chisti Haven, Ingebor Christensdatter, Hans Abrahamsen, Søren Nielsen, Christen Johannesen.

01.06.1732: Ole Lille Breches datter Marte. Faddere: Anne Breche, Siri Nielsdatter, Toer Valle, Hans Grummestad.

08.06.1732: Niels Bertelsens datter Chisti. Faddere: Pernille Olsdatter, Sophia Abrahamsdatter, Abraham Amundsen, Morten Nielsen, Auen Haagensen.

15.06.1732: Ole Lille Hæres søn Johannes. Faddere: Anne Mathisdatter, Anne Andersdatter, Anders Siljen, Aache Pedersen, Jørgen Troensen.

15.06.1732: Joen Gymbles søn Tor. Faddere: Chisti Gymble, Kari Hendrichsdatter, Arnol Troensen, Mads Gymble, Gregers Isacsen.

15.06.1732: Lars Olsen Tvetenejes datter Helgie. Faddere: Inger Vingerie, Anne Catrine Pedersdatter, Ole Linne, Toer Høen, Ole Høen.

02.07.1732: Einer Halens søn Ole. Faddere: Marte Barfod, Maria Ellevsdatter, Peder Larsen, Hans Tangevold, Gregers Isacsen.

side 182-183.

03.08.1732: Halvor Kiils søn Amund. Faddere: Anne Arnoldsdatter, Anne Larsdatter, Joen Rogn, Niels Grummestad, Joen Andersen.

03.08.1732: Steen Moes søn Toer. Faddere: Anne Moe, Mette Tronsdatter, Anders Siljen, Anund Stoche, Christen Larsen.

03.08.1732: Arnold Houckedals søn Anders. Faddere: Anne Fesæt, Inger Pedersdatter, Tron Rørholt, Halvor Rachestad, Jørgen Tronsen.

03.08.1732: Bartolomai Giærstads datter Anne. Faddere: Karen Eliædatter, Johanne Jydske, Anders Vingerie, Ole Linne, Halvor Torbiørnsen.

09.09.1732: Lars Munches søn Jens Elias. Faddere: Anne Magrete Alstrups, Marte Bentsdatter, Jørgen Griis, Clemens Sunds.

26.09.1732: Christen Vinjes søn Peder. Faddere: Kari Æse, Berte Rogn, Peder Breche, Johannes Udgaarden, Anders Hærvig.

05.10.1732: Peder Sørensens datter Maria. Faddere: Ingebor Hansdatter, Chisti Sørensdatter, Hans Sørensen, Lars Fesæt, Peder Nirisen.

05.10.1732: Claus Melbyes søn Peder. Faddere: Anne Jacobsdatter, Kari Jensdatter, Lars Dal, Søren Trosbye, Peder Jensen i Langesund.

12.10.1732: Eric Olsens søn Hans. Faddere: Marte Johannisdatter, Inger Halvorsdatter, Ole Erichsen, Joen Halvorsen, Noa Petersen.

26.10.1732: Joen Børresens søn Børre. Faddere: Mari Pedersdatter, Anne Nielsdatter, Ole Vigværing, Auen Haagensen, Peder Jensen.

01.11.1732: Lars Bambles datter Kari. Faddere: Inger Joensdatter, Inger Arnoldsdatter, Joen Bamble, Hans Henningsen, Einer Simensen.

01.11.1732: Peder Michelsens datter Ellen. Faddere: Anne Høen, Anne Gundersdatter, Hans Høen, Even Hansen, Jørgen Olsen.

01.11.1732: Et uægte barn ved navn Augustinus. Moderen Johanne Hansdatter Riisøer, udlagte barnefader Hans Augustinessen Svenske. Faddere: Berte Knudsdatter, Sophia Abrahamsdatter, Joen Rogn, Hans Post i Langesund.

05.11.1732: Claus Grubbes søn Anders. Faddere: Karen Lund, Helvig Lund, Boe Fyren, Jørgen Erboe, Hans Hansen Siwert.

16.11.1732: Niels Rebeslagers søn Niels. Faddere: Karen Lund, Helvig Lund, Monsr. Schiøt i Brevig, Hermand Grubbe, Peter Jørgensen.

16.11.1732: Et uægte barn kaldet Maria. Moderen Kari Larsdatter, udlagte barnefader Soldat Isac Gundersen Nyhuus. Faddere: Maria Stoche, Ingebor Gundersdatter, Even Nielsen, Lars Fostvet, Jacob Nielsen.

23.11.1732: Steener Tronsens søn Tron. Faddere: Mari Hansdatter, Chisti Pedersdatter, Paul Tronsen, Eric Olsen, Niels Pedersen.

23.11.1732: Anders Siljens søn Lars. Faddere: Mette Larsdatter, Berte Olsdatter, Halvor Andersen, Arnol Tronsen, Joen Andersen.

23.11.1732: Peder Gunnulsens datter Magrete. Faddere: Kari Pedersdatter, Mari Eliædatter, Niels Kieldsen, Joen Rogn, Lars Kieldsen.

26.11.1732: Anders Kirkketorps søn Jørgen. Faddere: Karen Kirkketorp, Dorte Møller, Hans Hansen Siwert, Peter Christian Jørgensen, Niels Kirkketorp.

07.12.1732: Abraham Amundsens datter Kirsti. Faddere: Pernille Olsdatter, Johanne Larsdatter, Niels Bertelsen, Anders Duus, Anders Handsen.

07.12.1732: Torkel Stathelles datter Mari. Faddere: Anne Syndbye, Annichen Andersdatter, Tengel Eeg, Gunnul Pedersen, Halvor Torbiørnsen.

14.12.1732: Corporal Normands søn Mathis. Faddere: Lieutenant Diterichsen, Monsr. Gude paa Kiær, Peder Clod, Anne Breche, Anne Fransdatter.

side 184-185.

26.12.1732: Mads Asdals søn Gunder. Faddere: Kari Asdal, Sara Klep, Joen Hellestvedt, Hans Sortedal, Anders Asdal.

26.12.1732: Jacob Blegelies søn Halvor. Faddere: Mari Larsdatter, Kari Andersdatter, Ole Rørholt, Biørn Moe, Joen Andersen.

26.12.1732: Ole Erichsens datter Berte. Faddere: Anne Halvorsdatter, Marte Johannisdatter, Anders Hellestvet, Jacob Lucassen, Mathis Andersen.

01.01.1733: Ole Solums søn Niels. Faddere: Kari ???, Marte Nielsdatter?, Niels Tvetene, Jens Olsen.

01.02.1733: Levor? Skouens datter Anne. Faddere: Gunnil Halvorsdatter, Anne Rinde, Lars Havolsen, Ole Toersen.

01.02.1733: Toer Wingeries søn Anders. Faddere: Anne Hoen, Catrine Olsdatter, Mats Søtholt, Anders Vingerei, Aasel Rogn.

06.02.1733: Joen Andersens søn Johannes. Faddere: Pernille Olesdatter, Ane Henrichsdatter, Halvor Larssen, Peder Jensen, Jens Pedersen.

08.02.1733: Ole Johannesen Svenskes? søn Johannes. Faddere: Mette Æse, Rønnau Nirisdatter, Hans Tveten, Lars Lønnetvet?, Evin Æse.

13.02.1733: Niels Orebackens datter Mari. Faddere: Marte Olsdatter, Catrine Olsdatter, Peder Jerset, Anders Vingerei, Anders Findal.

15.02.1733: Daniel Tvetens datter Kari. Faddere: Kari Asdal, Ingebor Nilsdatter, Ole Tveten, Gierdt Berg, Anders Sørensen.

15.02.1733: Lars Skaustads søn Jens. Faddere: Ane Feset, Taran Larsdatter, Ellef Skaustad, Ingebrigt Haverdal, Eric Jensen.

18.02.1733: Eric Hydals datter Aaste. Faddere: Guri Tommesbue, Inger Pedersdatter, Niels Feset, Lars Skaustad, Christen Bresand?

22.02.1733: Peder Jacobsens datter Mette Daarte. Faddere: Ane Jacobsdatter, Kari Jensdatter, Lars Andersen, Jacob Olsen, Maarten Nielsen.

22.02.1733: Hans Jacobsens datter Ingebor. Faddere: Mari Jacobsdatter, Marie Pedersdatter, Jan Halvorsen, Abraham Silljen, Knut Sørensen.

22.02.1733: Daniel Brevigs søn Peder. Faddere: Clare Brevig, Aase Brevig, Tallach Brevig, Christen Brevig, Gunner Ericsen.

25.02.1733: Major Christopher Buddes søn Christian Friderich. Faddere: Ane Magrete Gris Peder Alstrups, Magrete Alstup, Hr. Casper Steenholt, Lieutnant Diderichsen, Christian Gudde.

25.02.1733: Gierdt Bergs datter Chisti. Faddere: Anne Sottedal, Ingebor Olsdatter, Ole Tveten, Daniel Tveten, Gunner Klep.

25.02.1733: Joen Garstads datter Anne Marie. Faddere: Mari Jacobsdatter, Mari Sørensdatter, Abraham Siljen, Søren Olsen, Cnut Ormsen.

01.03.1733: Søren Snedkers og Anne Gurresdatters 2de døttre Anne Magrete og Karen Maria. Faddere: Inger Olsdatter, Mari Svensdatter, Soffia Abrahamsdatter, Johanne Larsdatter, Nils Pedersen, Ole Olessen, Anders Duus, Morten Nilsen.

15.03.1733: Anders Larsens og Ambor Guttormsdatters Magrete. Faddere: Jøran Tveten, Inger Halvorsdatter, Jens Pedersen, Daniel Tveten, Jørgen Troensen.

15.03.1733: Ansten Stiansens og Magrete Wellumsdatters datter Berete. Faddere: Ingebor Kiær, Boel Halvorsdatter, Søren Gulechsen, Jacob Stiansen, Christopher Simensen.

15.03.1733: Søren Trosbyes og Pernelle Amundsdatters søn Simon. Faddere: Boel Findmark, Anne Christensdatter, Joen Nenneseth, Peder Brecke, Eric Trosbye.

15.03.1733: Lorentz Pettersen Hammersmeds og Else Nilsdatters datter Ane Maria. Faddere: Marte Siljen, Marte Johannisdatter, Berull Gundersen, Torbiørn Garstad, Christen Nilsen.

29.03.1733: Ole Olsens og Marie Larsdatters søn Jens. Faddere: Berte Wellumsdatter, Mari Nielsdatter, Rasmus Nielsen, Christen Christensen, Peder Riber.

06.04.1733: Ole Lartsens og Anne Olsdatters datter Sara. Faddere: Eli Pedersdatter, Siri Nielsdatter, Halvor Rachestad, Søren Trosbye, Toer Nielsen.

19.04.1733: Larts Fesets og Anne Gunnersdatters søn Eric. Faddere: Ingebor Hansdatter, Ingebor Gunnersdatter, Niels Feset, Peder Rønholt, Jørgen Joensen.

19.04.1733: Gunner Rolvsens og Ragnil Nielsdatters søn Larts. Faddere: Chisti Nielsdatter, Kari Johannisdatter, Christen Brevig, Ammund Findmark, Jens Gunnersen.

26.04.1733: Evin Hansens og Guri Rolvsdatters søn Hans. Faddere: Siri Jensdatter, Anne Gunnersdatter, Ingebrigt Haverdal, Jens Døel, Ole Høen.

side 186-187.

26.04.1733: Larts Joensens og Mette Johannisdatters datter Marte. Faddere: Kari Nenneseth, Sara Klep, Hans Sottedal, Elias Sottedal, Søren Joensen.

26.04.1733: Peder Ammundsens og Anne Breches søn Otte Paasche. Faddere: Ane Magrete Griis, Magrete Alstrup, Lieutnant Diderichsen, Christian Gudde, Hans Alstrup.

26.04.1733: Hans Lartsen og Chisti Mogensdatters datter Siri. Faddere: Ingebor Halen, Soffi Abrahamsdatter, Peder Lartsen, Ole Tangevold.

26.04.1733: Biørn Moes og Anne Olsdatters datter Anne. Faddere: Tone Fostveth, Mette Troensdatter, Gierdt Linde, Niels Grummestad, Anders Asdal.

01.05.1733: Anders Sørensen og Marte Andersdatters datter Karen. Faddere: Tone Fostveth, Anjer Larsdatter, Ole Rørholt, Nils Grummestad, Søren Ammundsen.

10.05.1733: Gunlech Lartsen og Siri Nielsdatters søn Larts. Faddere: Mari Sørensdatter, Taran Larsdatter, Ole Larsen, Osel Larssen, Anders Jensen.

10.05.1733: Gunner Andersen og Daarte Pedersdatters søn Peder. Faddere: Mette Siljen, Gunnul Christensdatter, Anders Siljen, Svennum Herum, Christen Zachariæsen.

10.05.1733: Ole Fostvet og Mari Pedersdatters søn Peder. Faddere: Kari Olesdatter, Anne Aslachsdatter, Halvor Larssen, Christen Christensen, Peder Jensen.

17.05.1733: Peder Skauvens og Inger Tostensdatters datter Anne. Faddere: Kari Asdal, Susanne Villumsdatter, Lars Sottedal, Ole Larsen, Anders Sørensen.

21.05.1733: Amund Tvetens og Else Isacsdatters søn Larts. Faddere: Aaste Høen, Ingebor Gunnersdatter, Isac Gymble, Lars Rogn, Grees Gymble.

21.06.1733: Grees Gymbles og Karen Hendrichsdatters datter Soffie. Faddere: Berete Langøe, Kari Larsdatter, Isac Gymble, Jørgen Henricsen, Anders Asdal.

28.06.1733: Jacob Lugges og Maria Brynjulsdatters datter Karen Maria. Faddere: Barbro Jensdatter, Anne Aslachsdatter, Lars Smed, Jens Barfod, Peder Jensen.

12.07.1733: Niels Mathisens og Berete Ottesdatters datter Inger Magrete. Faddere: Daarte Frigart?, Pernille Ravenæs, Johanne Christensdatter, Detlev Bucha, Christen Nilsen, Mathies Nilsen.

19.07.1733: Eric Langøes og Eli Olsdatters datter Mari. Faddere: Lisbeth Eilertsdatter, Anne Larsdatter, Bachen Larsen, Hans Toersen, Christen Johannesen.

24.07.1733: Anders Duuses og Chisti Larsdatters søn Anders. Faddere: Magrete Duus, Elsebeth Fransdatter, Nils Pedersen, Hans Henningsen, Morten Nilsen.

09.08.1733: Christen Nilsens og Guri Nilsdatters søn Søren. Faddere: Mari Jacobsdatter, Marte Johannisdatter, Ingebor Nielsdatter, Berul Gunnersen, Torbiørn Garstad, Cnut Ormsen.

09.08.1733: Aasel Gonges og Mari Sørensdatters datter Inger. Faddere: Siri Nielsdatter, Anjer Larsdatter, Arne Nysten, Ole Dørredal, Peder Nirissen.

19.08.1733: Anders Wingeries og Inger Nielsdatters søn Ole. Faddere: Kari Linde, Mari Nielsdatter, Toer Wingerie, Hans Tveten, Osel Rogn.

13.09.1733: Jacob Fossums og Mari Larsdatters datter Anichen. Faddere: Tarjer Nilsdatter, Kari Andersdatter, Bachen Larsen, Just Nielsen, Halvor Andersen.

13.09.1733: Hans Rasmussens og Tyri Wissedals søn Christen. Faddere: Mari Ammundsdatter, Anne Aslachsdatter, Hans Eeg, Peder Larssen, Peder Jensen.

20.09.1733: Vellum Christensen og Gunbor Gunnersdatters søn Nils. Faddere: Kari Nielsdatter, Kisti Sørensdatter, Hans Hanssen, Michel Aabye, Tron Pedersen.

20.09.1733: Eliæs Sottedals og Anne Johannisdatters søn Johannes. Faddere: Mette Sottedal, Sara Klep, Anne Grasmyr, Toer Høen, Guner Klep.

20.09.1733: Knut Andersens og Kari Ingebrichtsdatters søn Knut. Faddere: Pernille Trosbye, Siri Nilsdatter, Lars Busterøe, Clas Melbye, Eric Trosbye.

02.10.1733: Jørgen Erboes og Daarte Møllers søn Johan. Faddere: Mette Møller, Helena Erboe, Anders Kierketorp, Hans Holst, Christen Møller.

04.10.1733: Eric Hydals og Ingebor Hansdatters søn Hans. Faddere: Siri Vinje, Siri Hansdatter, Ingebrigt Haverdal, Niels Kiørstad, Eric Trosbye.

01.11.1733: Lars Lartsens og Magrete Hansdatters søn Hans. Faddere: Maria Lug, Anne Fransdatter, Ole Gymble, Jens Barfod, Lars Hansen.

01.11.1733: Ole Larssens og Mette Tostensdatters datter Mari. Faddere: Mari Findal, Inger Grasmyr, Einer Larsen, Peder Larsen, Toer Rogn.

08.11.1733: Ellev Torgrimsens og Helje Nilsdatters datter Chisti. Faddere: Tone Fostveth, Taran Larsdatter, Niels Grummestad, Ole Sundbye, Amund Tveten.

22.11.1733: Jens Larsens og Marte Brynjulsdatters søn Brynjul. Faddere: Maria Lug, Anne Jacobsdatter, Jacob Lug, Lars Larsen, Bertel Andersen.

22.11.1733: Tengel Hansens og Else Joensdatters datter Marte. Faddere: Johanne Larsdatter, Maria Olsdatter, Hans Eeg, Anders Paulsen, Hans Joensen.

29.11.1733: Arnold Stoches og Marie Gunlechsdatters søn Gunlech. Faddere: Boel Aabye, Kari Matzdatter, Søren Bierkeset, Lars Busterøe, Jacob Nielsen.

29.11.1733: Lars Ulstrups og Inger Olsdatters datter Chisti. Faddere: Marine Grubbes, Karen Pedersdatter, Hans Hemmingsen, Anders Duus, Morten Nielsen.

13.12.1733: Ingebrigt Olsens og Kari Pedersdatters søn Peder. Faddere: Kari Olsdatter, Kari Jensdatter, Hans Bur, Nils Kielsen, Halvor Sørensen.

13.12.1733: Paul Troensens og Anicken Hagensdatters søn Hagen. Faddere: Mari Jacobsdatter, Berte Christensdatter, Joen Halvorsen, Ole Ericsen, Noa Pettersen.

13.12.1733: Peder og Johanne Kiørstads søn Peder. Faddere: Marte Larsdatter, Randi Olsdatter, Halvor Rachestad, Amund Tveten, Ole Rønningen.

26.12.1733: Ole Ris og Live Michelsdatters søn Hans. Faddere: Anne Rogn, Tore Toersdatter, Niels Nilsen, Søren Rogn, Ole Høen.

26.12.1733: Hans Mitgaardens og Ane Olsdatters datter Kari. Faddere: Tore Stocke, Kisti Mortensdatter, Tosten Rutveth, Niels Mortensen, Gierdt Brevig.

side 188-189.

06.01.1734: Nils Bertelsens og Barbro Ammundsdatters søn Bertel. Faddere: Barbro Joensdatter, Mari Ammundsdatter, Lars Larsen, Peder Jensen, Niels Sørensen.

10.01.1734: Jacob Anstensens og Mari Larsdatters datter Chisti. Faddere: Marte Andersdatter, Anjer Larsdatter, Lars Gonge, Ole Lartsen, Amund Tveten.

10.01.1734: Niels Pedersens og Anne Nielsdatters søn Niels. Faddere: Anne Andersdatter, Ambor Heljesdatter, Anders Siljen, Christen Torbiørnsen, Cnut Ormsen.

17.01.1734: Lyk Andersens og Else Olsdatters søn Anders. Faddere: Anne Brekke, Rønnau Nielsdatter, Michel Aabye, Peder Brekke, Ole Skredder.

22.01.1734: Evin Æses og Kari Tollevsdatters datter Maria. Faddere: Siri Vinje, Berete Rogn, Michel Æse, Niels Hafsund, Christen Winje.

31.01.1734: Niels Nielsens og Kari Ellevsdatters søn Anders. Faddere: Inger Buurs, Johanne Larsdatter, Niels Kielsen, Lars Andersen, Hans Olsen.

31.01.1734: Jens Winters og Susanne Nielsdatters søn Jens Winter. Faddere: Anne Hansdatter, Anne Henricsdatter, Larts Brekke, Halvor Lartsen, Halvor Sørensen.

31.01.1734: Cnut Pedersens og Kari Toersdatters søn Christian. Faddere: Else Trulsdatter, Anne Olsdatter, Gunnul Pedersen, Paul Hansen, Gunner Klep.

21.02.1734: Zacharias Stoches og Tore Torsdatters søn Toer. Faddere: Anne Høen, Maria Toorsdatter, Gunner Rogn, Hans Høen, Aasel Rogn.

21.02.1734: Isac Cnutsens og Kari Christensdatters datter Inger. Faddere: Marte Johannesdatter, Mari Sørensdatter, Abraham Siljen, Christen Torbensen, Knut Ormsen.

21.02.1734: Christen Skauvens og Berete Ellevsdatters søn Ammund. Faddere: Siri Cane, Gunnil Kielsdatter, Ellev Skaustad, Halvor Nenneset.

21.02.1734: Anders Zachariæsens og Helvig Nielsdatters datter Anne. Faddere: Ragnil Garstad, Live Høen, Henric Sottebogen, Jørgen Henrichsen, Christen Bresund.

07.03.1734: Harald Matsens og Guri Cnutsdatters datter Mari. Faddere: Marte Cnutsdatter, Kari Matsdatter, Ellev Skaustad, Alv Rosland, Peder Knutsen.

07.03.1734: Arnold Rørholt og Anne Grasmyrs søn Anders. Faddere: Marte Siljen, Inger Grasmyr, Lars Rørholt, Troon Rørholt, Jørgen Lartsen.

07.03.1734: Ole Olsens og Chisti Larsdatter søn Heljer Christian. Faddere: Daarte Maria Budde, Ane Maria Falch, Hans Holst, Elizius Walter, Lassenius Røyen?

07.03.1734: Niels Vinjes og Ciri Olsdatters søn Larts. Faddere: Ingebor Halen, Anna Chistine Christensdatter, Peder Larsen, Hans Larsen, Christen Winje.

07.03.1734: Isac Pedersens og Tarjer Ravenæses uægte søn Nils Trelbor. Faddere: Mari Hansdatter, Mari Sørensdatter, Oke Pedersen, Søren Halvorsen, Christen Nilsen.

12.03.1734: Peder Michelsens og Chisti Larsdatters datter Chisti. Faddere: Chisti Høen, Ingebor Gunnersdatter, Hans Tveten, Lars Fostveth, Ole Høen.

21.03.1734: Christopher Svensens og Anne Hansdatters søn Jacob. Faddere: Chisti Larsdatter, Anne Andersdatter, Christen Christensen, Søren Andersen, Halvor Sørensen.

21.03.1734: Jørgen Henrichsen og Marte Sibiørnsdatters søn Hans. Faddere: Mats Asdal, Sara Klep, Hans Sottedal, Anders Zachariassen, Anders Asdal.

11.04.1734: Abraham Siljens og Mette Larsdatters søn Ingebrigt. Faddere: Daarte Frigart, Marte Siljen, Joen Hellestvet, Ole Hellestvet.

18.04.1734: Niels Kiørstads og Ingebor Christensdatters datter Chisti. Faddere: Johanne Kiørstad, Mari Osolsdatter, Erik Pedersen, Nils Feset, Eric Trosbye.

22.04.1734: Daniels Normands og (kone og barn ikke ført). Faddere: Boel Aabye, Johanne Sørensdatter, Peder Brekke, Niels Caperal?, Ole Skredder.

04.05.1734: Anders Kiercketorps og Susanna Magrethe Jørgensdatters datter Helvig. Faddere: Mette Henric Hansens, Magrete Alstrup, Hans Holst, Christen Møller, Hans Alstrup.

06.05.1734: Bent Iversen og Anne Blehrs søn Albert Blehr. Faddere: Pernille Blehr, Catrine Iver Iversens, Marte Bentsdatter, Hans Alstrup, Christen Larssen.

09.05.1734: Torbiørn Garstads og Inger Ellevsdatters søn Gunner. Faddere: Else Nilsdatter, Else Henricsdatter, Berul Gunnersen, Alv Garstad, Halvor Torbiørnsen.

13.05.1734: Søren Snedkers og Anne Guresdatters børn Anders og Karen. Faddere: Pernille Olsdatter, Mari Haralsdatter?, Ane Andersdatter, Mari Olsdatter, Christopher Svensen, Ole Vigværing, Halvor Sørensen, Michel Rebslager.

30.05.1734: Christen Larsens og Boel Winjes søn Tollev. Faddere: Siri Winje, Ingebor Gundersdatter, Ole Winje, Anders Hervig, Eric Toersen.

06.06.1734: OberstLieutnant Buddes og Else Greens søn Ole Johan. Faddere: Ane Magrete Griis, Ane Marie Falch, Hans Holst, Lieutnant Diderichsen, Hans Alstrup.

06.06.1734: Christen Canes og Live Bertelsdatters søn Peder. Faddere: Mari Larsdatter, Anne Henricsdatter, Jacob Olsen, Christen Christensen, Eric Jensen.

12.06.1734: Johannes Udgaardens og Malenes barn Daarte. Faddere: Anne Brecke, Ingebor Gunnersdatter, Amund Findmark, Hans Tveten, Toer Nielsen.

24.06.1734: Christen Christensens og Anne Simonsdatters søn Christen. Faddere: Kari Nils Matsens, Anne Christensdatter, Henric Gabrielsen, Ole Christensen, Morten Nilsen, Eric Simonsen.

24.06.1734: Mats Orebachens og Mari Olsdatters søn Ole. Faddere: Anne Olsdatter, Marte Olsdatter, Peder Jerset, Gierdt Ombudsnæs, Gierdt Flaaten.

24.06.1724: Lars Udgaardens og Live Halvorsdatters søn Halvor. Faddere: Maria Stocke, Clare Pedersdatter, Nils Nilsen, Søren Bierkeset, Eric Toersen.

27.06.1734: Jon Andersen og Mari Jacobsdatters søn Johannes. Faddere: Chisti Larsdatter, Mari Olsdatter, Jacob Anthonissen, Michel Rebslagersvend, Aasol Jensen.

27.06.1734: Haagen Døls og Ragnil Olsdatters barn Anne. Faddere: Mari Arnesdatter, Eli Jansdatter, Ole Wigværing, Christen Blaar?, Morten Olsen.

11.07.1734: Lars Anstensens og Chisti Andersdatter Langøes søn Jacob. Faddere: Lisbet Eilertsdatter, Live Zachariædatter, Eric Olsen, Peder Sørensen, Christen Johannissen.

11.07.1734: Lars Eilertsens og Anne Joensdatters barn Inger. Faddere: Anne Johannesdatter, Mette Johannesdatter, Hans Hansen Sottedal, Lars Sottedal.

11.07.1734: Søren Bierkesets og Else Halvorsdatters barn Anne. Faddere: Else Olsdatter, Michel Aabye, Peder Brekke, Eric Toersen.

01.08.1734: Peder Jacobsens og Johanne Stocksunds datter Marte. Faddere: Anne Stoksund, Soffi Abrahamsdatter, Lars Pedersen, Søren Andersen, Halvor Sørensen.

01.08.1734: Zacharias Barfods og Aase Larsdatters barn Ingebor. Faddere: Marte Brynjulsdatter, Mari Nielsdatter, Anders Bertelsen, Niels Kielsen, Morten Toersen.

01.08.1734: Lars Tommessens og Tore Dals søn Peder. Faddere: Eli Melbye, Aase Thommesdatter, Lars Busterøe, Toer Haukedal, Ole Arnessen.

side 190-191.

08.08.1734: Halvor Rachestads og Kari Sørensdatters søn Søren. Faddere: Marthe Dørredal, Ragnil Olsdatter, Ole Rørholt, Niels Grummestad, Joen Andersen.

24.08.1734: Herman Grubbes og Marine Keruls datter Mette Magrete. Faddere: Chistine Nils Grubbes, Helvig Lund, Nils Hansen Brevig, Boe Fyhren, Christian Linnau.

29.08.1734: Joen Masterøes og Anne Larsdatters barn Johanne. Faddere: Helje Nielsdatter, Anne Ericsdatter, Niels Grummestad, Ole Sundbye, Knut Dørredal.

05.09.1734: Claus Grubbes og Jesche Catrine Malmøes søn Hans Christian. Faddere: Ane Magrete Alstrups, Daarte Maria Christophersdatter, Villum Schultz, Anders Kierketorp, Christian Linnau.

19.09.1734: Lars Jørgensens og Marte Larsdatters barn Ingebor. Faddere: Ane Garstad, Chisti Ravenæs, Aake Pedersen, Knut Ormsen, Gunner Møller.

19.09.1734: Jens Pedersens og Helje Jørgensdatters barn Inger. Faddere: Jørgen Tveten, Mari Pedersdatter, Niels Asdal, Halvor Nielsen, Daniel Tveten.

19.09.1734: Halvor Larsens og Kari Toersdatters søn Mats. Faddere: Karen Olsdatter, Mari Ammundsdatter, Niels Kielsen, Ole Christensen, Halvor Sørensen.

19.09.1734: Gunner Glettum og Kari Olsdatters barn Kari. Faddere: Ambor Gunnersdatter, Anne Gunnersdatter, Anne Haukedal, Hans Høen, Lars Gunnersen.

26.09.1734: Jaen Halvorsens og Helje Jacobsdatters søn Ole. Faddere: Mari Hansdatter, Johanne Christensdatter, Ole Ericsen, Christen Torbiørnsen, Noa Pettersen.

26.09.1734: Hans Høens og Aaste Christensdatters søn Isac. Faddere: Anne Torsdatter, Magrete Christensdatter, Ole Høen, Zacharias Stokke, Toer Rogn.

03.10.1734: Joen Tronsens og Ingebor Torsdatters søn Gregers. Faddere: Mari Hansdatter, Anne Andersdatter, Ole Gymle, Mats Gymble, Morten Olsen.

10.10.1734: Niels Caperals og Rønnau Nielsdatters uægte barn Ingebor. Faddere: Peder Brekke, Johannes Udgaarden, Peder Nirisen, Else Olsdatter, Marte Olsdatter.

28.10.1734: Peder Knutsens og Anne Nielsdatters søn Knut. Faddere: Guri Blegeli, Ane Cane, Toer Haukedal, Peder Nielsen, Niels Pedersen.

31.10.1734: Peder Breches og Ane Paasches søn Otte Paasche. Faddere: Boel Aaby, Pernille Trosbye, Lars Ulstrup, Amund Findmark, Jørgen Findmark.

31.10.1734: Petter Wredes og Anjer Larsdatters uægte barn Lars. Faddere: Anne Dørredal, Ingebor Stiansdatter, Anders Joensen, Ole Dørredal, Hans Grummestad.

01.11.1734: Arnold Søtholts og Inger Sørensdatters barn Chisti. Faddere: Inger Skouen, Susanne Wellumsdatter, Anders Sørensen, Jørgen Joensen, Bartholomeus Berg.

07.11.1734: Hans Neflinghafnens og Karen Jensdatters søn Ole. Faddere: Caren Cornelis, Anne Andersdatter, Nils Kielsen, Niels Nielsen, Eric Kane.

07.11.1734: Søren Toersen og Else Larsdatters barn Ingebor. Faddere: Tore Torsdatter, Ingebor Larsdatter, Christen Rogn, Lars Rogn, Toer Rogn.

12.11.1734: Jørgen Erboes og Daarte Møllers søn Johan. Faddere: Susanna Magrete Kierketorp, Helvig Lund, Boe Fyhren.

12.11.1734: Jens Eegs og Berte Hansdatters barn Magrete. Faddere: Ane Sundbye, Anne Fillestad, Isac Gymble, Christen Blar?, Aasel Rogn.

28.11.1734: Tor Hauchedal og Inger Pedersdatters barn Abelone. Faddere: Helje Pedersdatter, Aase Høvig, Arnold Hauchedal, Lars Dal, Lars Glettum.

28.11.1734: Ole Kiørstads og Ingebor Simonsdatters barn Astri. Faddere: Johanne Olsdatter, Marte Andersdatter, Daniel Nordmand, Niels Kiørstad, Eric Trosbye.

28.11.1734: Anders Findal og Sara Larsdatters datter Berete. Faddere: Kari Rogn, Ingebor Rogn, Amund Nenneseth, Lars Herum, Mats Findal.

28.11.1734: Niels Feseths og Aase Nielsdatters barn Mari. Faddere: Pernille Trosbye, Ingebor Gundersdatter, Lars Bamble, Eric Haverdal, Einer Trosbye.

28.11.1734: Lars Busteres og Chisti Pedersdatters søn Nils. Faddere: Tore Dal, Siri Nilsdatter, Amund Stocke, Søren Bierkeset, Eric Torsen.

01.12.1734: Anders Joensens og Taran Gonges søn Joen. Faddere: Mari Larsdatter, Anne Ericsdatter, Lars Gonge, Ole Dørredal, Hans Grummestad.

12.12.1734: Søren Rogn og Susanne Hansdatters søn Abraham. Faddere: Anne Rogn, Berete Rogn, Joen Fillestad, Joen Rogn, Toer Nordre Rogn.

12.12.1734: Daniel Brevigs og Ingebor Olsdatters barn Marte. Faddere: Inger Joensdatter, Randi Olsdatter, Tallach Brevig, Torgier Holmen, Hans Tallachsen.

12.12.1734: Christen Glettums og Magrete Jensdatters barn Inger. Faddere: Inger Glettum, Siri Nielsdatter, Clas Melbye, Peder Cnutsen, Amund Tveten.

12.12.1734: Lars Tellevsens og Inger Jacobsdatters uægte barn Inger. Faddere: Ane Dørredal, Anne Fostvet, Ole Dørredal, Jacob Stiansen, Petter Gonge.

26.12.1734: Mats Asdals og Ovet Olsdatters søn Ole. Faddere: Ane Johannisdatter, Else Henrichsdatter, Detlev Bucka, Peder Garstad, Lars Rørholt.

26.12.1734: Mats Søtholts og Kari Ericsdatters søn Ole. Faddere: Ragnil Garstad, Susanna Herum, Torbiørn Garstad, Lars Herum, Ellev Wellumsen.

26.12.1734: Hans Christensens og Chisti Nielsdatters søn Christen. Faddere: Marte Gunnersdatter, Maria Halvorsdatter, Amund Nielsen, Toer Walle, Tellev Findmark.

06.01.1735: Grees Langøes og Kari Henricsdatters søn Knut. Faddere: Mari Hansdatter, Aase Simonsdatter, Henric Langøe, Lars Lartsen, Mats Gymble.

06.01.1735: Lars Skauvstads og Siri Jensdatters søn Hans. Faddere: Berte Ellevsdatter, Ane Cane, Ellev Skauvstad, Evin Hansen, Eric Cane.

09.01.1735: Hans Toersens og Kari Eilertsdatters søn Toer. Faddere: Lisbeth Eilertsdatter, Siri Nilsdatter, Christopher Toersen Arøe, Søren Nilsen Langøe.

19.01.1735: Ole Gunnersens og Chisti Olsdatters barn Alits. Faddere: Inger Wingerie, Ingebor Gunnersdatter, Ole Høen, Toer Hansen, Troen Hansen Høen.

23.01.1735: Nils Pedersen Langesund og Kari Olsdatters barn Chistina Marie. Faddere: Inger Paasche, Soffi Abrahamsdatter, Hans Hemmingsen, Lars Smed, Halvor Sørensen.

02.02.1735: Søren Olsen og Mari Biønsdatters datter Ingebor. Faddere: Marthe Johannisdatter, Mari Sørensdatter, Anders Vingrej, Joen Andersen, Anders Olsen.

13.02.1735: Hans Abrahamsens og Kisti Pedersdatters søn Abraham. Faddere: Kari Hellestveth, Birte Olsdatter, Ole Ericsen, Christen Torbiørnsen, Albret Pedersen Here.

06.03.1735: Abraham Amundsens og Kisti Isaachsdatters søn Amund. Faddere: Pernille Olsdatter, Birte Mathisdatter, Peder Jacobsen, Ole Christensen, Halvor Torbiørnsen.

09.03.1735: Hans Pedersens og Ane Olsdatters søn Ole. Faddere: Maren Christensdatter Blago, Kari Larsdatter, Ole Symbye, Mads Gymle, Mads Rutveth.

side 192-193.

13.03.1735: Eric Pedersens og Margrete Knudsdatters søn Peder. Faddere: Anne Larsdatter Masterøe, Anne Fostveth, Niels Grumestad, Ole Dørredal, Hans Grumestad.

13.03.1735: Biøn Toersen Moe og Anne Olsdatters søn Harald. Faddere: Guri Blegelie, Ingeborg Gundersdatter, Toer Moe, Anund Stoche, Aasul Rogn.

16.03.1735: Peder Riberhuus og Anne Aslachsdatters søn Jens. Faddere: Barbra Joensdatter, Birte Jensdatter, Christen Christensen, Hans Buer, Søren Snedker.

27.03.1735: Ole Ericsens og Anne Andersdatters datter Anne. Faddere: Marthe Johannisdatter, Helje Jacobsdatter, Niels Matthisen, Christen Torbiørnsen, Gunder Møller ved Here.

03.04.1735: Halvor Kiil og Mari Larsdatters datter Mari. Faddere: Anne Arnoldsdatter, Margrete Christensdatter Rørholt, Christen Vingje, Hans Svinland, Isac Rørholt.

03.04.1735: Even Hansen Bambleeje og Guri Rolfsdatters søn Hans. Faddere: Siri Schougstad, Inger Olsdatter, Lars Bamble, Søren Trosbye, Anders Olsen Line.

24.04.1735: Bartholomeus Gierstad og Anne Hansdatters datter Ingeborg. Faddere: Tore Stoche, Tore Toersdatter, Hans Mitgaarden, Giert Flotten, Giert Ombosnæs.

01.05.1735: Niels Pedersens og Anne Nielsdatters søn Abraham. Faddere: Helje Jacobsdatter, Mari Sørensdatter, Joen Halvorsen, Hans Jacobsen, Albret Hydal.

06.05.1735: Peder Laersen Langesund og Anne Christine Christensdatters datter Mari. Faddere: Anne Trosbye, Mari Jensdatter, Ener Halen, Jacob Olsen, Niels Christensen.

06.05.1735: Giert Berg og Helje Willemsdatters datter Inger. Faddere: Anne Johannisdatter Sortedal, Susanna Villumsdatter, Anders Sørensen, Daniel Tveten, Ellef Villumsen.

08.05.1735: Annund Tveten og Siri Nielsdatters datter Inger. Faddere: Maria Kiønøen, Hans Svinland, Christen Glittum, Tron Hansen Tveten.

22.05.1735: Ole Olsen Langesund og Mari Larsdatters barn Anne Margrete. Faddere: Inger Breche, Maren Amundsdatter, Rasmus Tømmermand, Peder Stochsund, Halvor Sørensen.

22.05.1735: Gunder Brevigs og Aase Tallachsdatters søn Toer. Faddere: Marte Gundersdatter, Tore Præstegaarden, Tallach Brevig, Christen Brevig, Hans Evensen.

27.05.1735: Boe Fyren og Boel Maria Kieruls søn Ole Hendric. Faddere: Marine Grubbe, Helvig Lund, Peder Jordhøj, Anders Kirketorf, Sivert Kremmer.

29.05.1735: Lars Sortedals og Marte Hansdatters datter Anne. Faddere: Anne Sortedal, Marte Sortedal, Hans Sortedal, Halvor Sørensen Herebachen, Gunder Asdal.

12.06.1735: Claus Melbyes og Ellen Pedersdatters søn Niels. Faddere: Anne Stochsund, Aase Høvig, Laers Dael, Søren Trosbye, Christen Vinje.

12.06.1735: Amund Hansens og Else Isaachsdatters datter Sophie. Faddere: Kisti Gymble, Cathrine Olsdatter, Hans Høen, Toer Høen, Tron Hansen Tveten.

17.06.1735: Ole Høens og Inger Knudsdatters barn Alles. Faddere: Aaste Høen, Anne Cane, Amund Hansen Tveten, Peder Michelsen, Tron Hansen Tveten.

17.06.1735: Anders Sørensen og Susanne Ericsdatters barn Kari. Faddere: Ingeborg Søtholt, Else Sortebogen, Laers Herum, Anders Asdal, Bartholomeus Berg.

18.06.1735: Hans Sortedals og Marte Hansdatters barn Inger. Faddere: Aavet Olsdatter, Kari Nielsdatter Asdal, Niels Asdal, Lars Sortedal, Jørgen Tronsen.

17.07.1735: Sten Moes og Else Toersdatters barn Alles. Faddere: Maria Stoche, Birte Michelsdatter Aabye, Jacob Blegelie, Anders Jørgensen Asdal, Joen Rørholt.

24.07.1735: Ole Skræders og Kirsti Larsdatters barn Anne Maria. Faddere: Ragnild Truelsdatter, Maria Stiansdatter, Daniel Normand, Johannes Udgaarden, Peder Aabye.

27.06.1735: Jacob Lugs og Maria Brynjulsdatters barn Lars. Faddere: Marte Brynjulsdatter, Maria Nielsdatter, Lars Ulstrup, Niels Bertelsen, Niels Christensen. «NB Henhør til Junij maanet»

26.07.1735: Peder Schougens og Inger Tostensdatters søn Lars. Faddere: Ingeborg Søtholt, Kisti Danielsdatter, Anders Sørensen, Niels Orebachen, Lars Tostensen.

29.06.1735: Anders Kirketorfs og Susanna Margrete Jørgensdatters barn Niels. Faddere: Proustinde Alstrup, Sicel Monch, Hendrich Hansen, Jacob Giertsen Malmøe. «NB Henhør til Junij maanet»

28.07.1735: Ansten Hegnens og Margrete Villemsdatters søn Peder. Faddere: Kirsti Anstensdatter, Ingeborg Stiansdatter, Arne Pedersen, Ole Andersen, Peder Nirisen.

28.08.1735: Jens Andersen Smeds og Maren Tøgersdatters søn Andreas. Faddere: Pernille Jensdatter, Ales Johannesdatter, Ole Hellesen, Mads Asdal, Ole Olsen.

04.09.1735: Ole Lille-Breches og Margrete Joensdatters søn Hans. Faddere: Anne Breche, Ingeborg Gundersdatter, Anders Lille-Breche, Hans Joensen, Ole Arnesen.

14.09.1735: Jens Aabye, Skriveren ved Here, og Anne Pedersdatters barn Kirsti. Faddere: Lars Winters kone fra Vold, Sicel Bentsdatter, Niels Holst, Peder Berebær, Jens Bøe i Gierpen Sogn.

18.09.1735: Lars Udgaardens og Live Halvorsdatters søn Peder. Faddere: Anne Breche, Birthe Michelsdatter, Michel Ese, Anund Stoche, Jacob Nielsen.

25.09.1735: Giert Ombosnæs og Kari Hansdatters søn Laers. Faddere: Kari Line, Kisti Danielsdatter, Peder Jerset, Anund Tellefsen, Lars Anunsen Findal.

25.09.1735: Et uægte barn kaldet Mari. Udlagte barnefader Gunul Nirisen Breche, moderen Ingeborg Gundersdatter. Faddere: Ambor Glittum, Randi Olsdatter, Søren Brevig, Peder Michelsen, Lars Gundersen.

29.09.1735: Christen Vinjes og Boel Tellefsdatters barn Mari. Faddere: Siri Vinje, Inger Tellefsdatter, Even Ese, Niels Hafsund, Christen Vinje.

29.09.1735: Søren Joensen Findals og Sara Jacobsdatters søn Jacob. Faddere: Kari Nænset, Ambor Heljesdatter, Hans Sortedal, Mads Here, Mads Findal.

29.09.1735: Jørgen Hendrichsen og Marte Sibiørnsdatters søn Simon. Faddere: Mari Hansdatter, Kisti Andersdatter, Niels Asdal, Alf Garstad, Anders Jørgensen Asdal.

side 194-195.

09.10.1735: Peder Svinlands og Mari Nielsdatters søn Niels. Faddere: Ales Olsdatter, Tore Toersdatter, Søren Brevig, Halvor Svinland, Peder Nirisen.

09.10.1735: Peder Knudsens og Anne Nielsdatters barn Kisti. Faddere: Anne Dørredal, Helje Larsdatter, Ole Andersen, Jens Glittum, Hans Evensen Aastad.

16.10.1735: Morten Nielsen Skomagers og Sophia Abrahamsdatters søn Niels. Faddere: Susanne Kirketorf, Margrete Alstrup, Herman Grubbe, Jørgen Erboe, Christen Bøe.

19.10.1735: Lars Larsens og Margrete Hansdatters barn Mette. Faddere: Inger Paasche, Mari Amundsdatter, Jacob Lug, Anders Olsen, Ole Olsen.

01.11.1735: Haagen Døls og Ragnild Døels søn Abraham. Faddere: Kisti Duus, Sebille Hendricsdatter, Ingebret Olsen, Jens Reebslager, Niels Christensen.

06.11.1735: Auen Eegs og Ingeborg Ericsdatters barn Ingeborg. Faddere: Jørgel Eeg, Birte Michelsdatter, Toer Wingrej, Søren Trosbye, Peder Aabye.

06.11.1735: Peder Christiansens og Ingeborg Jacobsdatters Christopher. Faddere: Guri Nielsdatter, Kari Hansdatter, Berulf Gundersen, Halvor Sørensen, Jens Andersen Smed.

27.11.1735: Joen Masterøes og Anne Larsdatters barn Johanne. Faddere: Mari Hansdatter, Anne Dørredal, Halvor Kiil, Aasol Gonge, Knut Olsen.

11.12.1735: Søren Snedkeris og Anne Gurresdatters barn Barbara. Faddere: Margrete Hansdatter, Maria NIelsdatter, Ole Vigværing, Hans Buer, Christen Larsen.

11.12.1735: Lars Fæsets og Anne Gundersdatters barn Mari. Faddere: Ambor Glittum, Ingeborg Gundersdatter, Ole Gundersen, Lars Glittum, Niels Fæset.

11.12.1735: Jacob Stiansens og Mari Larsdatters søn Ole. Faddere: Anne Dørredal, Ingeborg Stiansdatter, Stian Masterøe, Christen Stiansen, Hans Joensen.

11.12.1735: Jacob Blegelies og Guri Halvorsdatters søn Joen. Faddere: Maria Stoche, Inger Olsdatter, Toer Moe, Ole Rørholt, Isaach Andersen.

11.12.1735: Daniel Tvetens og Siri Manassesdatters søn Jørgen. Faddere: Jøran Tvetan, Mari Jørgensdatter, Daniel Normand, Ole Finne, Anders Olsen Line.

11.12.1735: Siur Torgrimsens og Kisti Joensdatteers datter Aslau. Faddere: Isach Knutsens Kari, Mari Sørensdatter, Søren Findal, Ole Pedersen, Mads Pedersen.

06.01.1736: Ellef Schougens og Helje Nielsdatters barn Inger. Faddere: Mari Sørensdatter, Anne Ericsdatter, Arnol Houchedal, Hans Joensen, Ole Dørredal.

13.01.1736: Søren Trosbyes og Pernille Amunsdatters barn Eric. Faddere: Boel Finmark, Birte Aabye, Peder Breche, Ener Trosbye, Jørgen Finmark.

22.01.1736: Niels Kiørestads og Ingeborg Christensdatters barn Mari. Faddere: Ingeborg Kiørestad, Randi Olsdatter, Eric Kiørestad, Michel Aabye, Eric Trosbye.

22.01.1736: Elias Sortedals og Anne Johannisdatters søn Lars. Faddere: Mette Johannisdatter, Inger Olsdatter, Toer Høen, Anders Klep, Hans Hansen Sortedal.

29.01.1736: Johannis Halvorsens og Malene Udgaardens barn Halvor. Faddere: Anne Breche, Else Ese, Peder Breche, Hans Amunsen, Ole Skræder.

05.02.1736: Ole Fostvets og Mari Pedersdatters barn Dorthe. Faddere: Inger Buer, Anne Andersdatter, Halvor Larsen, Hendric Gabrielsen, Joen Børgesen.

05.02.1736: Arnol Houchedals og Mari Auensdatters søn Peder. Faddere: Inger Pedersdatter, Anne Ericsdatter Fostvet, Joen Tronsen, Christen Glittum, Lars Glittum.

19.02.1736: Hans Jacobsens og Johanne Christensdatters barn Anne. Faddere: Helje Jacobsdatter, Mari Sørensdatter, Gunder Møller, Lucas Jacobsen, Jacob Andersen Hellestvet.

14.03.1736: Peder Kiørestads og Johanne Olsdatters søn Johannes. Faddere: Ingeborg Kiørestad, Kisti Sørensdatter, Lars Fæset, Jochum Jørgensen, Haagen Andersen.

23.03.1736: Bent Iversens og Anne Ludvigsdatters søn Jacob. Faddere: Ellen Iversdatter, Ellen Bentsdatter, Frans Levin, Giert Bentsen, Gregers Bentsen.

24.03.1736: Jørgen Erboes og Dorthe Møllers datter Anne. Faddere: Boel Maria Fyren, Helvig Flod, Hans Sivert, Hans Malmøe, Christen Bolsen.

24.03.1736: Adolf Neuspissers og Christine Gutormsdatters barn Karen. Faddere: Aavet Olsdatter, Kisti Nielsdatter, Niels Berulfsen, Halvor Asdal, Søren Halvorsen.

24.03.1736: Peder Michelsens og Kisti Larsdatters barn Maren. Faddere: Aaste Høen, Ingeborg Gundersdatter, Lars Fostvet, Ole Hansen, Lars Anunsen.

15.04.1736: Eric Pedersens og Ingeborg Hansdatters datter Abelone. Faddere: Aase Feset, Siri Hansdatter, Niels Kiørestad, Ole Vinje, Ener Trosbye.

15.04.1736: Anders Vingreijs og Inger Nielsdatters barn Margrete. Faddere: Kisti Høen, Cathrine Olsdatter, Toer Vingreij, Lars Findal.

20.05.1736: Niels Tygesens og Mari Stiansdatters barn Aase Cathrine. Faddere: Inger Joensdatter, Anne Cathrine Petersdatter, Peder Breche, Johannes Udgaarden, Peder Aabye.

20.05.1736: Gunder Møllers og Ingeborg Nielsdatters barn Kari. Faddere: Else Nielsdatter, Mari Nielsdatter, Halvor Sørensen, Halvor Nielsen, Niels Berulsen.

27.05.1736: Ole Melbyeejes og Anne Olsdatters barn Anne Sophia. Faddere: Tore Dael, Kisti Sørensdatter, Claus Melbye, Daniel Brevig, Peder Aabye.

17.06.1736: Anders Lines og Gunul Kielsdatters søn Ole. Faddere: Tore Stoche, Mari Tveten, Hans Høen, Christen Rogn, Christen Findal.

17.06.1736: Joen Tronsens og Ingeborg Toersdatters barn Gregers. Faddere: Margrete Hansdatter, Anne Sørensdatter, Niels Sørensen, Ole Gymble, Jens Barfod.

24.06.1736: Toer Vingreys og Anne Christensdatters søn Peder. Faddere: Aaste Høen, Mari Nielsdatter, Gunder Rogn, Christen Rogn, Mads Findal.

24.06.1736: Anders Dørredals og Marte Andersdatters barn Birte. Faddere: Tone Fostveth, Helje Sørensdatter, Niels Grumestad, Ole Rørholt, Ole Hansen Høen.

02.07.1736: Et uægte barn Anne Sophia. Moderen Ingeborg --, udlagt barnefader Niels Tygesen. Faddere: Kisti Larsdatter, Anne Olsdatter, Even Nielsen, Ole Skræder, Jens Klink fra Cragerøe.

22.07.1736: Daniel Normands og Kari Stiansdatters barn Jerene. Faddere: Aaste Brevig, Birte Rogn, Tallach Brevig, Daniel Brevig, Hans Brevig.

29.07.1736: Mads Pedersens og Anne Gundersdatters barn Peder. Faddere: Mari Hansdatter, Anne Cane, Anders Glittum, Eling Sortedal, Ole Pedersen.

02.08.1736: Lars Ulstrops og Inger Olsdatters barn Anne. Faddere: Marine Grubbe, Helvig Lund, Niels Halling, Hans Linaa, Christen Boe.

05.08.1736: Gert Olsens og Anne Andersdatters barn Ole. Faddere: Inger Buur, Anne Sørensdatter, Ole Fostvet, Christen Christensen, Jens Andersen.

side 196-197.

12.08.1736: Arnold Rørholts og Anne Arnoldsdatters barn Anna. Faddere: Anne Moe, Mari Grasmyr, Peder Breche, Anders Augustinisen, Christen Rørholt.

12.08.1736: Ole Olsen Hære og Annæ Catharinæ Christiansdatters barn Ahlhed. Faddere: Guri Nielsdatter, Marthe Olsdatter, Aache Pedersen, Gunder Lorentsen, Lucas Jacobsen.

24.08.1736: Anders Kirchetorpis og Susannæ Margaretæ Jørgensdatters barn Jørgen. Faddere: Dorthe Møller, Helvig Flod, Nicolai Hammer, Jeenes Michi, Hans Malmøe.

26.08.1736: Gunlich Nysteens og Siri Nielsdatters søn Abraham. Faddere: Johanne Nysteen, Anne Gundersdatter, Søren Bircheset, Anund Stoche, Eric Bircheset.

02.09.1736: Steiner Tronsens og Magdalena Pedersdatters barn Gunild Anna. Faddere: Kisti Pedersdatter, Gunild Andersdatter, Ole Finde, Joen Hellestvet, Albret Pedersen.

02.09.1736: Gunder Buveyen og Dorthe Pedersdatters barn Ingeborg. Faddere: Ovet Olsdatter, Anne Isachsdatter, Søren Olsen, Jacob Hellestvet, Søren Halvorsen.

05.09.1736: Søren Halvorsens (mor og barn ikke ført). Faddere: Ragnild Garstad, Samuel Hæres kone, Alf Garstad, Samuel Hære.

07.09.1736: Hans Larsens og Kisti Mogensdatters barn Mari. Faddere: Anna Kirstine Christensdatter, Anne Nielsdatter, Ener Halen, Morten Nielsen, Johannes Gundersen.

21.09.1736: Christen Bresands og Randi Olsdatters barn Mari. Faddere: Johanne Olsdatter, Live Zachariasdatter, Mads Bresand, Daniel Brevig, Haagen Andersen.

22.09.1736: Even Æsis og Kari Tellifsdatters barn Tellif. Faddere: Bodil Vingie, Inger Vingie, Joen Rogn, Niels Hafsund, Peder Aabye.

29.09.1736: Even Kellemyr og Guri Rolfsdatters barn Inger. Faddere: Birte Elifsdatter, Kari Rolfsdatter, Ingebret Hafredal, Lars Schogstad, Jacob Jonsen Nænset.

29.09.1736: Jens Eegs og Birthe Hansdatters barn Tengel. Faddere: Anne Sundbye, Helje Eeg, Isac Gymble, Aven Eeg, Christen Andersen.

07.10.1736: Søren nordre Rongs og Else Larsdatters barn Anne. Faddere: Anne Høen, Marie Thorsdatter Nordre Rogn, Zacharias Stoche, Anders Findal, Johannes Gundersen Rogn.

10.10.1736: Hans Flottens og Anne Olsdatters barn Margrete. Faddere: Tore Stoche, Marie Stephansdatter, Torsten Rugtvet, Niels Orebachen, Giert Flotten.

18.10.1736: Herman Grubbes og Marine Kiærulfs barn Ole. Faddere: Bodil Axelsdatter, Grete Alstrup, Villum Schuds, Gustavus Bagge fra Drammen, Hans Malmøe.

18.10.1736: Morten Nielsens og Sophiæ Abrahamsdatters barn Inger. Faddere: Inger Paasche, Mari Amundsdatter, Peder Clod, Lars Larsen, Eric Glarmester fra Kragerøe.

21.10.1736: Et uægte barn kaldet Tellif. Moderen Kari Tellifsdatter, ved fadderne udlagt barnefader en gevorben soldat ved nafn Niels. Faddere: Marthe Valsrøe, Kisti Egevig, Ole Kiørstad, Hans Valsrøe.

28.10.1736: Anders Findals og Saræ Larsdatters barn Ingeborg. Faddere: Mari Findal, Mari Amundsdatter, Lars Rogn, Søren Rogn, Lars Findal.

30.10.1736: Ole Ericsens og Mari Rasmusdatters barn Ole. Faddere: Ingeborg Gisholt, Kari Ericsdatter, Jacob Sunstvet, Lucas Jacobsen, Jacob Helstvet.

10.11.1736: Jens Aabyes og Annæ Pedersdatters barn Anne Maria. Faddere: Kari Gulset, Dorthe Pedersdatter, Peder Bæreber, Lars Andersen fra Scheen.

11.11.1736: Ole Kiørstads og Ingeborg Simonsdatters barn Hans. Faddere: Ingeborg Christensdatter, Inger Olsdatter, Jens Mortensen, Hans Valsrøe, Eric Trosbye.

25.11.1736: Ingebret Olsens og Kari Pedersdatters barn Helvig. Faddere: Inger Buur, Birthe Mathisdatter, Henric Gabrielsen, Niels Kieldsen, Niels Sørensen.

25.11.1736: Hans Brevigs og Mariæ Larsdatters Birthe. Faddere: Anne Andersdatter, Elen Marie Jensdatter, Daniel Brevig, Gunder Brevig, Hans Evensen.

25.11.1736: Anders Siljens og Marte Larsdatters barn Anders. Faddere: Mari Tøgersdatter, Birthe Olsdatter, Niels Mathisen, Bærulf Gundersen, Søren Halvorsen.

25.11.1736: Knud Olsens og Anne Christensdatters barn Elif. Faddere: Inger Pedersdatter, Helje Sørensdatter, Niels Fæset, Peder Knudsen, Christen Larsen Rørholt.

09.12.1736: Joen Byrrhesens og Marie Arnesdatters barn Arne. Faddere: Kisti Brant, Marthe Corneliidatter, Ole Fosvet, Anders Duus, Anders Olsen.

09.12.1736: Lorentz Petersens og Else Nielsdatters barn Ole. Faddere: Elen Hansdatter, Ingeborg Nielsdatter, Søren Halvorsen, Niels Bærulsen, Albret Pedersen.

09.12.1736: Ole Høens og Inger Knudsdatters søn Niels. Faddere: Aaste Høen, Mari Findal, Thoer Høen, Ole Gundersen, Tron Tveten.

16.12.1736: Hans Neblungshafns og Kari Jensdatters søn Ole. Faddere: Mari Fostvet, Johanne Jansdatter, Henric Gabrielsen, Jens Dal, Joen Melbye.

19.12.1736: Peder Breches og Anne Ottersdatters barn Claudia Balling. Faddere: Proustine Alstrups, Grete Alstrup, Michel Aabye, Søren Trosbye, Jørgen Finmarch.

26.12.1736: Jørgen Findals og Ambor Heljesdatters børn Kirsten og Malene. Faddere: Sara Findal, Susanna Herum, Ragnil Garstad, Kisti Schierche, Mads Sødtholt, Jørgen Joensen, Torbiørn Garstad, Jørgen Henrichsen, Ole Schierche, Lars Gundersen.

26.12.1736: Niels Orebachens og Mari Olsdatters barn Anne. Faddere: Tore Stoche, Anne Rugtvet, Anders Line, Peder Giærset, Giert Flotten.

06.01.1737: Et uægte barn kaldet Juliana. Moderen Margarete Olsdatter Hafsund, udlagte barnefader Hans Nielsen. Faddere: Anne Pedersdatter, Kisti Sørensdatter, Hans Valsrøe, Lars Haven, Haagen Andersen.

side 198-199.

13.01.1737: Ole Grimsrøes og Apolone Jacobsdatters barn Thoer. Faddere: Mari Helle, Kari Jacobsdatter, Jacob Helle, Lars Thoersen, Peder Grimsrøe.

13.01.1737: Anders Joensens og Taran Gonges barn Kari. Faddere: Mari Larsdatter, Helje Sørensdatter, Lars Gonge, Ole Dørredal, Hans Grummestad.

13.01.1737: Gunder Brevigs og Aase Talachsdatters barn Marthe. Faddere: Marthe Brevig, Mari Evensdatter, Hans Brevig, Giert Olsen, Niels Christensen Brevig.

27.01.1737: Søren Mid Rogns og Susannæ Hansdatters barn Else. Faddere: Anne Clod, Ingeborg Larsdatter, Joen Fillestad, Aarsul Rogn, Lars Hansen Rørholt.

27.01.1737: Niels Nielsens og Kari Elifsdatters barn Ole. Faddere: Pernille Olsdatter, Ingeborg Nielsdatter, Elif Amunsen, Hans Olsen, Eric Jensen Kane.

27.01.1737: Harald Madsens og Guri Nyestads hiemedøbte søn Knud. Faddere: Anne Larsdatter, Kari Thoersdatter, Mads Gymble, Isac Gymble, Christen Vingie.

24.01.1737: Gregers Bentzens og Anne Pedersdatters barn Else Maria. Faddere: Karen Marie, Margarete Bentzdatter, Peder Hansen, Giert Bentsen, Iver Bentsen.

27.01.1737: Abraham Siljens og Mette Larsdatters barn Anne. Faddere: Mari Tøgersdatter, Margarete Hitterøe, Anders Siljen, Jacob Siljen.

17.02.1737: Daniel Brevigs og Ingeborg Olsdatters barn Joen. Faddere: Inger Aastad, Marthe Evensdatter, Amun Nielsen, Christen Bresand, Niels Christensen Brevig.

17.02.1737: Thoer Moes og Anne Tronsdatters barn Apolone. Faddere: Anne Arnolsdatter, Margrete Tronsdatter, Steen Moe, Halvor Tronsen, Christen Larsen Rørholt.

10.03.1737: Petter Gonges og Anjer Larsdatters barn Johannes. Faddere: Anne Dørredal, Helje Sørensdatter, Niels Grummestad, Jacob Stiansen, Knud Alfsen Rosland.

10.03.1737: Christen Michelsen Æsis og Ingeborg Gundersdatters barn Amun. Faddere: Anna Breche, Inger Finmarch, Ole Gundersen, Christen Vingie, Jørgen Finmarch.

10.03.1737: Jens Trogsejes og Helje Jørgensdatters barn Peder. Faddere: Ovet Hære, Mari Pedersdatter, Jørgen Tronsen, Henric Sortbogen, Anders Asdal.

10.03.1737: Hans Thoersens og Kari Eylertsdatters barn Anne. Faddere: Lispet Langøe, Dorethe Hansdatter, Christopher Arøe, Hans Valsrøe, Søren Nielsen.

17.03.1737: Torbiørn Garstads og Inger Elifsdatters barn Elif. Faddere: Ragnil Garstad, Susanna Herum, Bærulf Gundersen, Mads Søtholt, Niels Bærulfsen.

20.03.1737: Hans Straaholmens og Kirstine Maries barn Edel. Faddere: Dorthe Maria Budde, Marthe Evensdatter, Ole Jomfruland, Niels Hafsund, Eric Trosbye.

20.03.1737: Haagen Døls og Ragnil Olsdatters barn Niels. Faddere: Marthe Hansdatter, Anne Christensdatter, Johannes Udgaarden, Harald Nuestad.

20.03.1737: Et uægte barn kaldet Mari. Moderen Lispet Torjersdatter fra Jerpen Sogn, ved fadderne udlagde barnefader Joen Helstvet. Faddere: Anne Christensdatter, Mari Larsdatter, Haagen Døl, Thomas Hevig, Hans Evensen.

25.03.1737: Ole Risis og Live Michelsdatters barn Ole. Faddere: Elisabeth Kirstine Valter, Kirstine Marie Paasche, Joen Rogn, Ole Tangevold, Giert Flotten.

19.04.1737: Arnold Søtholts og Ingeborg Sørensdatters barn Hans. Faddere: Susanna Klep, Ingeborg Larsdatter, Mads Søtholt, Anders Asdal, Bartolomæus Berg.

22.04.1737: Thoer Høens og Annæ Thoersdatters søn Ole. Faddere: Else Rogn, Marie Rogn, Christen Rogn, Hans Høen, Ole Hansen Høen.

05.05.1737: Lars Schogstads og Siri Jensdatters søn Ole. Faddere: Anne Kane, Kari Rolfsdatter, Elif Schogstad, Ingebret Hafredal, Eric Kane.

17.05.1737: Peder Ribbers og Anne Aslachsdatters søn Axel. Faddere: Mari Fostvet, Anne Sørensdatter, Joen Melbye, Halvor Larsen, Jacob Larsen Hammer.

17.05.1737: Halvor Rachestads og Kari Sørensdatters søn Jacob. Faddere: Guri Blegelie, Kisti Sørensdatter, Ole Rørholt, Niels Grummestad, Joen Andersen.

19.05.1737: Anders Andersen Hære og Elisabeth Madsdatters barn Mari. Faddere: Anne Catharina Gustavusdatter, Kari Nielsdatter, Aage Pedersen, Jens Smed, Luccas Jacobsen.

19.05.1737: Et uægte barn kaldet Maria. Moderen Anna Nielsdatter Kiær, udlagt ved fadderne til barnefader Christen Bratsberg Corporal. Faddere: Marie Stoche, Groe Joensdatter, Ingebret Hafredal, Ole Larsen, Christopher Bircheset.

26.05.1737: Lars Sortedals og Mette Johannisdatters barn Anders. Faddere: Susanna Klep, Anna Joensdatter, Hans Sortedal, Søren Findal, Jacob Nænset.

26.05.1737: Eric Hydals og Margarete Knudsdatters barn Groe. Faddere: Guri Blegelie, Anna Fostvet, Hans Abrahamsen, Tron Rørholt, Knud Lochaschen.

02.06.1737: Hans Jacobsens og Johanne Christensdatters barn Jacob. Faddere: Kisti Pedersdatter, Gunild Andersdatter, Joen Halvorsen, Halvor Nielsen Asdal, Søren Halvorsen.

02.06.1737: Zacharias Stoches og Tore Thoersdatters barn Ingeborg. Faddere: Anne Høen, Marie Thoersdatter, Gunder Rogn, Søren Rogn, Thoer Gundersen.

02.06.1737: Thoer Ringesøes og Inger Pedersdatters barn Niels. Faddere: Aase Fæset, Helje Sørensdatter, Lars Dal, Knud Olsen, Knud Rosland.

16.06.1737: Aarsul Gonges og Mari Sørensdatters barn Ingeborg. Faddere: Taran Gonge, Taran Rosland, Lars Gonge, Christen Glittum, Christen Vingie.

16.06.1737: Joen Halvorsen og Helje Jacobsdatters barn Anne. Faddere: Marthe Siljen, Marie Pedersdatter, Hans Jacobesn, Peder Christiansen, Søren Halvorsen.

16.06.1737: Knud Houchedals og Siri Thomasdatters barn Thomas. Faddere: Mari Houchedal, Siri Hansdatter, Anders Glittum, Jens Glittum, Lars Gundersen Glittum.

23.06.1737: Niels Bertelsens og Barbara Amundsdatters søn Anders. Faddere: Inger Bur, Maria Jensdatter, Lars Andersen, Niels Pedersen, Eric Kane.

30.06.1737: Ole Olsens og Marie Larsdatters barn Hans Arent. Faddere: Beti Villumsdatter, Marthe Evensdatter, Peder Clod, Jacob Olsen, Jens Olsen Porsgrund.

30.06.1737: Christen Christensens og Annæ Simonsdatters barn Margarete. Faddere: Anne Kirstine Christensdatter, Anne Sørensdatter, Halvor Larsen, Ole Fostvet, Peder Ribber, Eric Trosbye.

27.07.1737: Halvor Torbiørnsens og Annæ Catharinæ Petersdatters barn Kari. Faddere: Anne Breche, Anne Kane, Ole Skræder, Johannes Udgaarden, Søren Larsen Præstegaarden.

04.08.1737: Lars Dals og Tore Pedersdatters barn Kisti. Faddere: Inger Pedersdatter, Aase Hyvig, Claus Melbye, Lars Busterøe, Ole Arnesen.

04.08.1737: Christian Statelles og Anne Pedersdatters barn Christen. Faddere: Anne Olsdatter Krabberøe, Mari Arnolsdatter Grasmyr, Anders Poulsen, Gunul Pedersen, Joen Jensen fra Brevig.

11.08.1737: Christopher Arøes og Anne Pedersdatters barn Inger. Faddere: Kari Eylertsdatter, Ingeborg Larsdatter, Peder Gamøe, Peder Otterøe, Hans Otterøe.

11.08.1737: Halvor Kiils og Mari Larsdatters barn Anne. Faddere: Anne Rørholt, Anne Larsdatter, Ole Rørholt, Joen Andersen, Christen Vingie.

side 200-201.

11.08.1737: Hans Baggerofnens og Kisti Nielsdatters barn Kari. Faddere: Mari Vaag, Ingeborg Christensdatter, Christen Brevig, Amund Nielsen, Niels Brevig vestre.

11.08.1737: Peder Christiansens og Ingeborg Jacobsdatters barn Mari. Faddere: Mari Tøgersdatter, Mari Sørensdatter, Halvor Sørensen, Christen Nielsen, Niels Berulfsen.

25.08.1737: Anders Duusis og Kisti Larsdatters barn Maria Magrete. Faddere: Marine Grubbe, Elen Hammer, Lars Ulstrup, Lars Smed, Amdi Kieldsen.

25.08.1737: Niels Tyggesens og Maria Stiansdatters barn Aase Cathrine. Faddere: Mette Sortedal, Mari Amunsdatter, Daniel Norman, Elias Sortedal, Hans Johannissen.

12.09.1737: Jørgen Erboes og Dorthe Møllers barn Mette Dorthe. Faddere: Marine Grubbe, Magdalene Malmøe, Anders Kirchetorp, Herman Lund, Peter Schavenius.

22.09.1737: Søren Andersen Snedkers og Anne Gurresdatters barn Poul. Faddere: Mette Flamming, Anne Nielsdatter Laurvigen, Morten Nielsen, Ole Fostvet, Amdi Kieldsen.

29.09.1737: Even Kellemyrs og Guri Rolfsdatters barn Lars. Faddere: Bodil Fimarch, Kari Rolfsdatter, Ingebret Hafredal, Johannes Pedersen, Ole Hansen Høen.

12.10.1737: Giert Bergs og Helje Villumsdatters barn Kari. Faddere: Ragnil Garstad, Ingeborg Olsdatter, Anders Klæp, Daniel Tveten, Bartolomeus Berg.

12.10.1737: Mads Søtholts og Kari Erichsdatters barn Niels. Faddere: Ingeborg Søtholt, Marte Joensdatter, Thoer Vingieri, Mads Findal, Jørgen Joensen.

20.10.1737: Joen Andersens og Mari Jacobsdatters barn Jacob. Faddere: Mari Fostvet, Sybilla Henrichsdatter, Joen Tronsen, Mads Jensen fra Scheen.

20.10.1737: Søren Findals og Sara Jacobsdatters barn Christopher. Faddere: Sara Larsdatter, Anna Joensdatter Nænset, Mads Hære, Lars Sortedal, Jacob Joensen.

20.10.1737: Peder Nysteens og Johanne Olsdatters barn Ole. Faddere: Inger Glittum, Mari Evensdatter, Søren Birchesæt, Lars Schogstad, Eric Bircheset.

27.10.1737: Isac Knudsens og Kari Christensdatters barn Knud. Faddere: Elen Henrichsdatter, Anne Isachsdatter, Hans Abrahamsen, Aage Pedersen, Lucas Jacobsen.

10.11.1737: Morten Nielsens og Sophie Abrahamsdatters barn Abraham. Faddere: Anne Clod, Anna Dorthe Smidt. (ingen fler nevnt)

17.11.1737: Hans Høens og Aaste Christensdatters barn Sophie Marie. Faddere: Tore Stoche, Marie Christensdatter, Thoer Vingeri, Helge Svendsen, Søren Rogn.

17.11.1737: Christen Bresands og Randi Olsdatters barn Anne. Faddere: Ingeborg Brevig, Marthe Andersdatter, Hans Tallachsen, Haagen Andersen, Ole Arnesen.

17.11.1737: Giert Olsens og Anne Andersdatters barn Marthe. Faddere: Marthe Gundersdatter, Marie Ericsdatter, Anders Olsen, Joen Tronsen, Mogens Pedersen.

01.12.1737: Ole Gundersen Høensejes og Kisti Olsdatters barn Anne. Faddere: Anne Høen, Else Michelsdatter Æse, Joen Rogn, Christen Æse paa Aabyeeje, Jacob Arnesplads.

01.12.1737: Lars Eylertsens og Anne Joensdatters barn Aage. Faddere: Mette Sortedal, Ingeborg Olsdatter, Hans Sortedal, Daniel Tveten, Hans Johannisen.

01.12.1737: Lars Andersens og Dorthe Olsdatters barn Hans. Faddere: Rønnov Tveten, Gunil Torgrimsdatter, Anders Line, Peder Michelsen, Tron Tveten.

01.12.1737: Niels Vaags og Ingeborg Tallachsdatters barn Ingeborg. Faddere: Inger Glittum, Marie Stephansdatter, Hans Valsrøe, Christen Bresand, Eric Trosbye.

01.12.1737: Peder Stochesunds og Marie Amundsdatters barn Peder. Faddere: Anne Clod, Anne Sophie, Morten Nielsen, Michel Olsen fra Brevig, Jacob Olsen i Langesund.

08.12.1737: Christen Glittums og Margarete Jensdatters barn Jens. Faddere: Inger Glittum, Siri Hansdatter, Amund Busterøe, Orsol Larsen, Eric Trosbye.

08.12.1737: Peder Gierstads og Inger Torstensdatters barn Berthe. Faddere: Lispet Valter, Anne Kane, Ole Line, Anders Klæp, Lars Rugtvet.

22.12.1737: Joen Torstensens og Groe Joensdatters barn Else Kristine. Faddere: Bodil Griis, Lispet Olsdatter, Ole Asdal, Thoer Høen, Ole Arnesen.

22.12.1737: Jens Barfods og Marthe Brygnilsdatters barn Margarete. Faddere: Kisti Duus, Birthe Jensdatter, Ole Gymble, Joen Melbye, Anders Andersen Langøe.

22.12.1737: Ole Joensen Gevorben Soldats og hans hustrues Sarine Petersdatters barn Marthe. Faddere: Mari Houchedal Inger Vingie, Niels Hafsund, Anders Glittum, Eric Trosbye.

22.12.1737: Amun Busterøes og Siri Nielsdatters barn Niels. Faddere: Ahlhed Svinland, Kisti Sørensdatter, Jacob Busterøe, Christen Glittum, Tron Hansen Tveten.

26.12.1737: Anders Klæppis og Susannæ Ericsdatters barn Hans. Faddere: Mette Sortedal, Mari Findal, Anders Asdal, Arnol Søtholt, Mads Findal.

11.01.1738: Jørgen Trogs og Mari Olsdatters barn Christen. Faddere: Pernille Jensdatter, Margrete Frandsdatter, Ditlef Bucha, Mads Hære, Halvor Tronsen.

12.01.1738: Torjer Holmens og Johanne Olsdatters barn Rasmus. Faddere: Randi Olsdatter, Ingeborg Larsdatter, Halvor Nielsen, Daniel Brevig, Christen Justsen.

21.01.1738: Peder Larsens og Anne Kirstine Christensdatters barn Ingeborg. Faddere: Siri Vingie, Karen Albretsdatter, Ener Halen, Hans Langøe, Eric Kane.

05.02.1738: Døbt i Brevig, Anders Kirchetorps og Susanne Margrete Jørgensdatters barn.

16.02.1738: Mads Hæres og Ovet Olsdatters barn Anne. Faddere: Pernille Jensdatter, Mette Siljen, Anders Siljen, Jørgen Trog, Gunder Klæp.

16.02.1738: Ansteen Hegnens og Margrete Villumsdatters barn Kisti. Faddere: Marie Stoche, Else Æse, Stian Ødefield, Jacob Stiansen, Ole Arnesen.

26.02.1738: Jørgen Joensens og Marthe Jonsdatters barn Joen. Faddere: Helje Berg, Ingeborg Olsdatter, Torbiøn Garstad, Mads Klep, Bartolomeus Berg.

09.03.1738: Christen Nielsen og Guri Nielsdatters barn Ole. Faddere: Anne Cathrine Olsdatter, Anne Cathrine Gustavusdatter, Jens Smed, Niels Bærulfsen, Søren Halvorsen ved Hære.

09.03.1738: Søren Trosbyes og Pernille Amundsdatters barn Inger. Faddere: Anne Breche, Inger Valle, Lars Bamble, Niels Fæset, Eric Trosbye.

22.03.1738: Anders Lines og Gunild Kieldsdatters barn Mari. Faddere: Tore Stoche, Maria Rogn, Thoer Vingerie, Giert Line, Daniel Tveten.

22.03.1738: Christen Vingies og Bodil Tellifsdatters barn Anne. Faddere: Kari Æse, Inger Tellifsdatter, Niels Vingie, Niels Hafsund, Christen Vingie.

side 202-203.

30.03.1738: Joen Masterøes og Anne Larsdatters barn Groe. Faddere: Margrete Mollefield, Anne Ericsdatter, Niels Grummestad, Eric Bache, Hans Joensen Grummestad.

30.03.1738: Gunder Buvigens? og Dorthe Pedersdatters barn Gunder. Faddere: Helje Jørgensdatter, Mari Sørensdatter, Gunder Møller, Anders Larsen, Søren Halvorsen.

30.03.1738: Sijul Ødegaardens og Guri Nerisdatters barn Peder. Faddere: Bodil Griis, Anna Sophie Nielsdatter, Ole Syndbye, Haral Nuestad, Peder Nerisen.

30.03.1738: Biørn Glittums og Anne Olsdatters barn Ole. Faddere: Marie Stoche, Birthe Rogn, Halvor Kiil, Frideric Smit, Anders Christensen.

30.03.1738: Gregers Langøes og Lispet Arnesdatters barn Kari. Faddere: Kisti Giømble, Kari Thoersdatter, Hans Langøe, Amund Tveten, Anders Langøen.

30.03.1738: Ole Kiørstads og Ingeborg Simonsdatters barn Ole. Faddere: Marthe Valsrøe, Ellen Simonsdatter, Claus Melbye, Daniel Norman, Ole Arnesen.

30.03.1738: Ole Johannissens og Ingeborg Andersdatters barn Kari. Faddere: Tore Stoche, Kisti Danielsdatter, Thoer Vingerie, Niels Mortensen, Giert Flotten.

03.04.1738: Oche Pedersens og Gunild Christensdatters barn Marthe. Faddere: Marthe Siljen, Margrete Christensdatter, Bærulf Gundersen, Isac Knudsen, Joen Christensen.

06.04.1738: Jacob Stiansens og Mari Larsdatters barn Ingeborg. Faddere: Taran Gonge, Helje Sørensdatter, Lars Gonge, Niels Grummestad, Knud Rosland.

13.04.1738: Zacharias Barfods og Aase Larsdatters barn Anne. Faddere: Anne Simonsdatter, Aase Simensdatter, Anders Langøe, Ener Halen, Anders Andersen Langøe.

17.04.1738: Amun Tvetens og Else Isacsdatters barn Birthe. Faddere: Kisti Gymble, Ingeborg Larsdatter, Hans Tveten, Thoer Høen, Ole Høen.

27.04.1738: Ole Tangevolds og Mette Torstensdatters barn Torsten. Faddere: Lisbet Valter, Ingeborg Larsdatter Mandrup, Alstrup, Niels Vingie, Ener Halen.

09.05.1738: Arnol Sørensens og Anne Frantsdatters barn Frantz. Faddere: Mari Vind, Anne Sophie Nielsdatter, Christen Christensen, Halvor Larsen, Mads Rasmussen Skrædersvend.

15.05.1738: Hans Abrahamsens og Kisti Pedersdatters barn Lars. Faddere: Helje Jacobsdatter, Gunil Andersdatter, Joen Andersen, Albret Pedersen, Jacob Andersen.

15.05.1738: Anders nedre Asdals og Else Henricsdatters børn Else og Anne. Faddere: Helje Jørgensdatter, Kari Nielsdatter, Henric Sortebogen, Hans Sortedal, Gunder Klep, Susanna Ericsdatter, Mari Nielsdatter, Gunder Møller, Niels Bærulfsen, Søren Halvorsen.

01.06.1738: Gunul Nerisens og Marthe Olsdatters barn Anne Cathrine. Faddere: Bodil Griis, Inger Olsdatter, Peder Breche, Søren Trosbye, Peder Nerisen.

01.06.1738: Anders Findals og Sara Larsdatters barn Ingeborg. Faddere: Else Larsdatter Rogn, Mari Amundsdatter, Lars Rogn, Peder Giærset, Gunder Klep.

01.06.1738: Aven Egs og Ingeborg Ericsdatters barn Torjer. Faddere: Lisbet Arnesdatter, Kari Gymble, Isac Gymble, Ole Syndbye, Hans Evensen.

22.06.1738: Steen Moes og Else Thoersdatters barn Halvor. Faddere: Kisti Gymble, Kari Thoersdatter, Thoer Moe, Jacob Blegelie, Jørgen Rørholt.

13.07.1738: Ole Grimsrøes og Abelone Jacobsdatters barn Inger. Faddere: Inger Helle, Kisti Ombosnæs, Poul Helle, Jacob Blegelie, Ole Larsen Breche.

13.07.1738: Even Nielsens og Inger Joensdatters barn Anne Kistine. Faddere: Jøran Bamble, Birthe Aabye, Amun Nielsen, Peder Breche, Peder Michelsen Aabye.

10.08.1738: Gregers Bentzens og Anne Clausdatters barn Bent. Faddere: Marthe Giertsdatter, Grete Alstrup, Visiteur Schiødt, Hans Alstrup, Hans Davidsen Christi.

17.08.1738: Even Melbyes og Anne Jacobsdatters barn Peder. Faddere: Marthe Barfod, Elen Jensdatter, Anders Langøe, Peder Jacobsen, Niels Sørensen.

22.08.1738: Herman Grubbes og Marine Kiærulfs børn Herman og Engel. Faddere: Anne Magrete Griis, Dorthea Møller, Grete Lund, Grete Grubbe, Nicolai Hammer, Ole Ormundsen, Boe Fiuren, Peter Schavenius, Mandrup Alstrup, Niels Larsen.

07.09.1738: Gunder Møllers og Ingeborg Nielsdatters barn Lorentz. Faddere: Ahlhed Johannisdatter, Mari Michelsdatter, Ole Ericsen, Aage Pedersen, Lucas Ericsen.

07.09.1738: Albret Pedersens og Berthe Olsdatters barn Ole. Faddere: Anne Halvorsdatter, Tore Thoersdatter, Hans Abrahamsen, Giert Flaatten, Søren Olsen.

21.09.1738: Sijul Torgrimsens og Kisti Joensdatters barn Anna. Faddere: Mette Siljen, Mari Sørensdatter, Bærulf Gundersen, Hans Jacobsen, Joen Christensen.

21.09.1738: Peder Ribbers og Anna Aslachsdatters børn Lars og Ingeborg. Faddere: Barbara Joensdatter, Mette Mortensdatter, Birthe Jensdatter, Ingeborg Larsdatter, Henric Gabrielsen, Hans Buur, Ole Fostvet, Christen Christensen, Niels Pedersen, Niels Sørensen.

21.09.1738: Peder Michelsens og Kisti Larsdatters barn Anne. Faddere: Else Tveten, Mari Stephansdatter, Hans Tveten, Ole Høen, Tron Tveten.

05.10.1738: Peder Breches og Annæ Ottersdatters søn Otter Daniel. Faddere: Bodil Findmarch, Inger Amundsdatter, Michel Aabye, Søren Trosbye, Peder Aabye.

05.10.1738: Morten Nielsens og Sophie Abrahamsdatters barn Inger. Faddere: Mari Amundsdatter, Abelone Olsdatter, Mads Skræder, Jens Snedker, Christopher Sadelmager.

19.10.1738: Peder Svinlands og Mari Nielsdatters barn Johanne. Faddere: Mari Stoche, Kisti Sørensdatter, Christen Brevig, Christen Vingie, Hans Svinland.

02.11.1738: Ole Olsen Høens og Inger Knudsdatters søn Niels. Faddere: Aaste Høen, Mari Larsdatter, Ole Gundersen, Ole Hansen, Lars Findal.

23.11.1738: Eric Hafredals og Ingeborg Hansdatters barn Peder. Faddere: Siri Vingie, Siri Hansdatter, Ole Vingie, Ulf Vaaskiøe?, Christen Vingie.

23.11.1738: Anders Glittums og Inger Nielsdatters barn Aaste. Faddere: Ambor Glittum, Anne Gundersdatter, Thoer Vingieri, Torbiørn Garstad, Haagen Andersen.

23.11.1738: Ole Lille-Breches og Margarete Joensdatters barn Anders. Faddere: Magdalene Udgaarden, Helje Sørensdatter, Anders Lille Breche, Amund Busterøe, Joen Torstensen.

30.11.1738: Daniel Tvetens og Siri Manassesdatters barn Anne. Faddere: Jøran Røe, Mari Joensdatter, Hans Joensen, Anders Jørgensen, Rasmus Olsen Line.

14.12.1738: Søren Nordre Rogns og Else Larsdatters barn Thoer. Faddere: Susanna Rogn, Berthe Rogn, Gunder Rogn, Thoer Rogn, Joen Christensen Rogn.

21.12.1738: Et uægte barn Kisti. Moderen er et fremmet qvindemenniske fra Fridrichshald, og fadderne vidste ingen besked ... Faddere: Kisti Nielsdatter, Kirstine Bagerofn, Hans Christensen, Christen Bresand.

side 204-205.

06.01.1739: Annæ Joensdatter Langesunds uægte barn Anders. Moderen udlagte barnefader Anders Hafredal som nu er død. Faddere: Anna Christensdatter, Anna Jørgensdatter, Joen Rogn, Halvor Svinland.

11.01.1739: Ole Erichsens og Mari Rasmusdatters barn Anna. Faddere: Else Nielsdatter, Kari Ericsdatter, Johan Halvorsen, Niels Knudsen, Lucas Ericsen.

25.01.1739: Jens Eegs og Birthe Hansdatters barn Mari. Faddere: Anne Syndbye, Kari Gymble, Christen Rogn, Jørgen Gymble.

29.01.1739: Anders Kirchetorpis og Susanna Margretes søn Iver Grøngaard. Faddere: Kirsten Hammer, Ahlhed Seifers, Bent Iversen, Peter Christian Jørgensen, Iver Bentzen Tistæd.

13.02.1739: Elias Sortedals og Anne Johannisdatters barn Berthe. Faddere: Mette Sortedal, Mari Amundsdatter Findal, Søren Halvorsen, Lars Findal, Hans Johannissen Sortedal.

01.03.1739: Niels Orebachens og Mari Olsdatters barn Cathrine. Faddere: Sara Larsdatter, Aaste Giærset, Amun Giærstad, Mads Findal, Gunul Nerisen.

07.03.1739: Christen Æsis og Ingeborg Gundersdatters barn Anna. Faddere: Anna Breche, Else Æse, Jacob Nielsen, Amun Nielsen, Daniel Norman.

15.03.1739: Hans Jacobsens og Johanne Christensdatters barn Anne. Faddere: Mari Rasmusdatter, Gunil Andersdatter, Anders Andersen, Niels Berulsen, Peder Jacobsen.

26.03.1739: Peder Tommesbues og Anne Nielsdatters barn Kari. Faddere: Anne Fæset, Dorthe Gregersdatter, Alf Rosland. «de 2de feylede»?

19.04.1739: Niels Fæsets og Aase Nielsdatters barn Simon. Faddere: Pernille Trosbye, Else Æse, Lars Fæset, Arnold Houchedal, Eric Trosbye.

19.04.1739: Ole Gundersens og Kisti Olsdatters barn Amun. Faddere: Else Isacsdatter, Mari Stephansdatter, Hans Høen, Thor Høen, Giert Line.

24.04.1739: Jacob Blegelie og Guri Halvorsdatters barn Mari. Faddere: Marie Stoche, Dorthe Gregersdatter, Christen Rogn, Halvor Rachestad, Isac Rørholt.

07.05.1739: Hans Midgaardens og Anna Olsdatters barn Christen. Faddere: Tore Stoche, Bodil Rugtvet, Giert Flotten, Peder Giersæt, Thoer Rogn.

07.05.1739: Ole Fostvets og Mari Pedersdatters barn Karen Kirstine. Faddere: Elsebet Michelsdatter, Margrete Jacobsdatter, Halvor Larsen, Henric Gabrielsen, Peder Ribber.

17.05.1739: Ingebret Olsens og Kari Pedersdatters barn Gunil. Faddere: Maria Lug, Mari Ingebretsdatter, Ole Fostvet, Joen Byrrhesen, Mads Gymble.

17.05.1739: Ole Olsen Høens og Anna Cathrine Gustavisdatters barn Amun. Faddere: Charlotte Barnholt, Guri Nielsdatter, Berulf Gundersen, Hans Jacobsen, Søren Halvorsen.

24.05.1739: Gunder Rolfsens og Ragnil Strandens barn Mari. Faddere: Randi Olsdatter, Marthe Thoersdatter, Peder Breche, Søren Trosbye, Jørgen Finmarch.

21.06.1739: Joen Tronsens og Ingeborg Thoersdatters barn Abelone. Faddere: Lispet Arnesdatter, Kari Thoersdatter, Jacob Lug, Mads Gymble, Jørgen Isachsen.

21.06.1739: Harald Nuestads og Guri Knudsdatters barn Mads. Faddere: Anne Larsdatter, Magdalene Zachariasdatter, Zacharias Barfod, Anders Rogn, Ener Halen.

28.06.1739: Giert Flottens og Mari Nielsdatters barn Christen. Faddere: Tore Stoche, Anne Nielsdatter, Niels Orebachen, Gunder Møller, Halvor Asdal.

28.06.1739: Even Æsis og Kari Tellifsdatters barn Abraham. Faddere: Bodil Vingie, Ingeborg Larsdatter, Niels Vingie, Niels Hafsund, Christen Vingie.

02.07.1739: Abraham Amunsens og Kisti Isacsdatters barn Kisti. Faddere: Pernille Olsdatter, Ingeborg Larsdatter, Niels Pedersen, Niels Bertelsen, Peder Stochesund.

12.07.1739: Torbiørn Garstads og Inger Elifsdatters barn Anne. Faddere: Guri Nielsdatter, Metter Stephansdatter, Bærulf Gundersen, Bartolomæus Berg, Alf Garstad.

12.07.1739: Jørgen Henrichsens og Marthe Sibiørnsdatters barn Kisti. Faddere: Susanna Klæp, Ingeborg Olsdatter, Anders Jørgensen, Jørgen Joensen, Halvor Asdal.

12.07.1739: Thoer Ringesiøs og Inger Pedersdatters barn Kisti. Faddere: Tore Dal, Kisti Sørensdatter, Niels Fæset, Hans Svinland, Jacob Arnesplads.

19.07.1739: Sal. Halvor Torbiørnsens og Anne Cathrine Petersdatters søn Halvor. Faddere: Anne Breche, Birthe Aabye, Amun Nielsen, Jens Snedker, Peder Aabye.

02.08.1739: Hans Baggerofns og Kisti Nielsdatters barn Peder. Faddere: Randi Olsdatter, Mari Halvorsdatter, Halvor Nielsen, Peder Aabye, Joen Gundersen.

02.08.1739: Hans Brevigs og Maria Larsdatters barn Anna Margareta. Faddere: Martha Brevig, Martha Hafsund, Tallach Brevig, Gunder Brevig, Haagen Hafsund.

30.08.1739: Ole Hansens og Inger Larsdatters barn Ole. Faddere: Anne Høen, Anne Nænset, Zacharias Stoche, Hans Høen, Giert Line.

30.08.1739: Lars Tinnerholts og Bodil Halvorsdatters barn Anders. Faddere: Kari Æse, Anne Michelsdatter, Søren Gullechsen, Lars Udgaarden, Lars Johannissen.

13.09.1739: Anders Joensen og Taran Gonges barn Ingeborg. Faddere: Mari Larsdatter, Anne Gundersdatter, Ole Andersen, Knud Alfsen, Søren Larsen.

16.09.1739: Jørgen Ærboes og Dorte Møllers barn Anna Sommer. Faddere: Helvig Smit, Mette Grete Lund, Nicolaj Hammer, Peter Christian Jørgensen, Rasmus Engellov.

20.09.1739: Hans Grummestads og Helje Sørensdatters barn Anne. Faddere: Marthe Dørredal, Kisti Sørensdatter, Hans Svinland, Peder Svinland, Morten Sørensen.

29.09.1739: Christian Statelles og Anne Pedersdatters barn Christen. Faddere: Marte Blago, Margarete Andersdatter, Anders Poulsen, Arne Torbiørnsen, Thoer Ellingsen.

29.09.1739: Arnol Søtholts og Ingeborg Sørensdatters søn Truls. Faddere: Mette Sortedal, Mette Berg, Mads Søtholt, Anders Klæp, Bartolomeus Berg.

01.10.1739: Jens Aabyes og Anne Pedersdatters barn Anne Marie. Faddere: Peder Bærebergs hustrue, Mari Pedersdatter, Peder Bæreberg.

11.10.1739: Abraham Siljens og Mette Larsdatters barn Johannes. Faddere: Marthe Siljen, Mari Andersdatter, Bærulf Gundersen, Aage Pedersen, Gunder Klæp.

11.10.1739: Halvor Kiils og Marie Larsdatters barn Kari. Faddere: Anne Arnoldsdatter, Else Æse, Christen Larsen Vingie, Jens Hervig, Giert Line.

side 206-207.

06.01.1740: Ansten Birchesets og Magrete Villumsdatters datter Christine. Faddere: Johanne Nysten, Helje Udgaarden, Lars Gunnersen Udgaarden, Jacob Braaten, Lars Johannesen Udgaarden.

06.01.1740: Michel Høens og Maria Stephansdatters barn Kari. Faddere: Susanna Klep, Mette Stephansdatter, Hans Sortedal, Anders Jørgensen, Rasmus Johannesen Sortedal.

24.01.1740: Albret Pedersens og Birte Olsdatters datter Pernille. Faddere: Anne Halvorsdatter, Kari Ericsdatter, Søren Olsen, Anders Halvorsen, Aage Pedersen.

02.02.1740: Peder Gierestads og Inger Tostensdatters søn Tosten. Faddere: Ane Cane, Boel Tostensdatter, Niels Alstrup, Zacharias Stoche, Søren Findal.

02.02.1740: Anders Olsens og Gunild Kielsdatters datter Anne. Faddere: Anne Høen, Aaste Gierset, Tor Vingrej, Toer Rogn, Mads Olsen.

02.02.1740: Arne Torbiørnsens og Maren Olsdatters datter Kisti. Faddere: Marte Ellingsdatter, Margrete Andersdatter, Hans Pedersen, Hans Christensen, Ole Tostensen.

07.02.1740: Clara Pedersdatters uægte barn Else Maria. Blev udlagt barnefader en af navn Andreas Hansen, som skal være kommen her med et fartøy, og for resten intet kiendes til. Faddere: Malene Udgaarden, Maren Evensdatter, Halvor Kiønøen, Haagen Andersen, Lars Johannesen.

14.02.1740: Gregers Bentsens og Anne Clausdatters søn Claus. Faddere: Else Peder Hansens, Cathrine Iversdatter, Giert Bentsøn, Niels Alstrup, Hans Bentsen.

14.02.1740: Ole Larsens og Abelone Jacobsdatters datter Guri. Faddere: Guri Blegelie, Dorthe Ericsdatter, Ole Kiørestad, Hans Svinland.

28.02.1740: Daniel Tallachsens og Ingeborg Olsdatters barn Even. Faddere: Maria Larsdatter, Mari Evensdatter, Amund Nielsen, Gunder Brevig, Christen Justesen.

28.02.1740: Amund Sørensens og Siri Nielsdatters barn Jacob. Faddere: Ales Olsdatter, Siri Hansdatter, Eric Grostoch, Jacob Busterøe, Ole Ericsen.

06.03.1740: Gunnul Nirisens og Marte Olsdatters barn Peder. Faddere: Frøken Budde, Birte Jensdatter, Fendric Holbye, Peder Nicolaj Budde, Peder Breche.

06.03.1740: Giert Bergs og Helje Villumsdatters barn Maren. Faddere: Ingeborg Olsdatter, Anne Jonsdatter, Hans Sortedal, Mads Strømtangen, Rasmus Johannesen.

13.03.1740: Søren Tomesboens og Susanna Eliasdatters barn Elen. Faddere: Maren Sørensdatter, Inger Toersdatter Walle, Ole Kiørestad, Lars Fæset, Jacob Busterøe.

13.03.1740: Gunlich Jørgensens og Boel Evensdatters barn Maren. Faddere: Inger Evensdatter, Live Halvorsdatter, Gunder Rolfsen, Carl Zachariasen.

16.03.1740: Mads Stiansen Søthholts og Kari Ericsdatters søn Ole. Faddere: Ingeborg Søthholt, Taran Larsdatter, Torbiøn Garstad, Ellef Willumsen Herum, Bartmeus Larsen Herum.

20.03.1740: Niels Nielsens og Karen Ellefsdatter fra Langesunds søn Ellef. Faddere: Mette Hansdatter, Anne Ellingsdatter, Tron Hansen Tveten, Morten Olsen, Ole Linne.

27.03.1740: Joen Tostesen Rønholtejets og Groe Joensdatters barn Maria Lisbeth. Faddere: Ingeborg Kiær, Lisbeth Olsdatter, Ole Larsen, Mads Olsen, Gunul Nirisen.

27.03.1740: Hans Christensen Høen og Aaste Christensdatters barn Elias. Faddere: Anne Toersdatter, Mari Larsdatter, Lars Simonsen, Tron Hansen, Giert Olsen.

27.03.1740: Lars Eilertsen Sortebogens og Anne Joensdatters barn Karen. Faddere: Marte Joensdatter, Karen Nielsdatter, Hans Sortedal, Lars Sortedal, Gunder Jacobsen.

03.04.1740: Toer Andersen Vingrej og Anne Christensdatters søn Joen. Faddere: Karen Andersdatter, Anne Larsdatter, Zacharias Stoche, Aasul Rogn, Joen Christesen Rogn.

10.04.1740: Gunner Ericsen Brevig og Aase Tallachsdatters datter Marthe. Faddere: Anne Andersdatter, Maria Ericsdatter, Sergiant Normand, Christen Justsen, Hans Evensen Aastad.

10.04.1740: Ole Rises og Live Michelsdatters søn Niels. Faddere: Anne Cane, Else Michelsdatter Æse. (ingen fler nevnt)

14.04.1740: Aasul Rogns og Karen Toers(datter)s søn Toer. Faddere: Anne Jacobsdatter Stochsund, Anne Laersdatter Rogn, Mads Hansen, Joen Troensen, Joen Christensen Rogn.

18.04.1740: Jørgen Olsen Findal og Anbør Helgesdatters datter Johanne. Faddere: Karen Amundsdatter Findal, Kisten Sørensdatter, Niels Tygesen, Mads Amundsen, Hans Johannisen.

24.04.1740: Anund Halvorsen Stoches og Maria Gullichsdatters datter Helge. Faddere: Birte Michelsdatter Aabye, Helge Michelsdatter, Søren Gullichsen, Peder Michelsen Aabye, Toer Moe.

01.05.1740: Christen Larsen Vingjes og Boel Tollevsdatters barn Lars. Faddere: Ingeborg Larsdatter, Anne Tollevsdatter, Niels Hafsund, Peder Breche, Lars Johannesen Udgaarden.

03.05.1740: Ole Olsens og Marie Larsdatters barn Bolette Maria. Faddere: Hans Christian fra Posgrund, Anders Olsen Langesund, Giert Siversen fra Posgrund, Elizabeth Villumsdatter fa Posgrund, Ellen Marie Jensdatter.

08.05.1740: Troen Hansens og Lisbeth Christensdatters barn Ellef. Faddere: Aaste Christensdatter, Anne Hansdatter, Toer Hansen, Amund Hansen, Søren Larsen.

13.05.1740: Jørgen Tronsen Traag og Mari Olsdatters barn Ole. Faddere: Pernille Ravenæs, Siri Tveten, Simon Hanch, Christen Houen, Joen Hellestvet.

22.05.1740: Søren Halvorsens og (ikke nevnt) ved Hæres søn Halvor. Faddere: Johan Halvorsen, Peder Christiansen, Peder Jacobsen, Marie Hansdatter, Marthe Joensdatter.

12.06.1740: Gregers Isachsen Langøe og Lisbeth Arnesdatters barn Margareta. Faddere: Isac Jymble, Jørgen Jymble, Peder Henrichsen Langøe, Ingeborg Jymble, Anna Ellingsdatter.

side 208-209.

16.06.1740: Anders Kirchetorps og Susannæ Margaretis barn Hans Christian. Faddere: Kirstine Peter Christian Jørgensens, Ellen Hammer, Sorenskriver Odderbech, Niels Halvorsen fra Porsgrund, Studiosus Niels Alstrup.

19.06.1740: Mads Gunnersens og Ovet Thoersdatters barn fra Hære Anna Else. Faddere: Madame Bodil Jacob Nielsens i Brevig, Catharina Olsdatter, Ditlef Bucha paa Rafnæs, Simon Hank, Jens Karup.

26.06.1740: Halvor Andersen og Kari Sørensdatters barn Niels. Faddere: Guri Halvorsdatter, Marie Olsdatter, Johannes Halvorsen, Lars Gulechsen, Eric Simonsen.

26.06.1740: Siul Jensens og Guri Nerisdatters søn Peder. Faddere: Marie Arnesdatter, Rønnov Nerisdatter, Haral Nyestad, Peder Larsen, Gunuld Nerisen.

10.07.1740: Siri Olsdatters uægte barn Maria. Moderen var kommen fra Øjestad Præstkald efter medbragte attest fra Stedets Sogne-Præst, udlagte Barnefader Hans Sørensen fra Porsgrund. Hun opholder sig nu paa Eeg, og har festet sig bort som Amme hos Monsr. Hans Linaae i Langesund. Faddere: Birte Hansdatter, Anne Catharina Jensdatter, Ole Syndbye, Hans Eeg, Jørgen Isachsen.

30.07.1740: Hans Linaaes og Helvig Lunds datter Anna Helvig. Faddere: Madame Magdalena Lund fra Laurvigen, Jomfrue Mette Margarete Lund fra Laurvigen, Herman Grubbe, Anders Kirchetorp, Peter Schavenius.

31.07.1740: Haagen Jensens og Annæ Hoversdatters barn fra Herøe Jens. Faddere: Martha Siljan, Mette Siljan, Arf Garrestad, Gunnar Lorensen, Elif Herum.

07.08.1740: Søren Thoersens og Else Larsdatters barn Else. Faddere: Tore Stoche, Ingeborg Larsdatter, Gunnar Roun, Joen Fillestad, Thoer Roun.

07.08.1740: Knud Olsens og Annæ Christensdatters barn Claus. Faddere: Guri Blecheleje, Mari Braaten, Anders Joensen, Niels Grummestad, Morten Sørensen.

21.08.1740: Joen Andersens og Maria Jacobsdatters barn fra Langesund Sara Kirstine. Faddere: Maria Nielsdatter Halling, Ingeborg Christophersdatter, Hendric Gabrielsen, Peder Nielsen Halling, Nicolaj Nielsen.

28.08.1740: Toer Moes og Anne Tronsdatters barn Peder. Faddere: Birthe Christensdatter, Bodil Kielsdatter, Tron Rørholt, Halvor Rørholt, Johannes Udgaarden.

05.09.1740: Arnul Sørensens og Anne Fransdatters barn fra Langesund Frants. Faddere: Inger Olsdatter, Margrete Jensdatter, Niels Pedersen Halling, Jens Andersen Rogn, Sogne-Degnen Engellov.

11.09.1740: Søren Trosbyes og Pernille Amundsdatters søn Ammund. Faddere: Aase Fæset, Mari Larsdatter, Peder Breche, Ener Trosbye, Peder Aabye.

13.08.1740: Herman Grubbes og Mariane Kiærulfs barn fra Langesund Engel Catharina. Faddere: Helvig Linaae, Barbara Due, Anders Kirketorpf, Peter Christian Jørgensen, Hans Alstrup.

02.10.1740: Lars Sortedals og Mette Johannesdatters barn Maria. Faddere: Anna Joensdatter, Kisti Pedersdatter, Joen Nænset, Hans Sortedal, Mads Findal.

02.10.1740: Anders Jørgensens og Else Henrichsdatters barn Anna Maria. Faddere: Maria Hansdatter, Ingeborg Larsdatter, Anders Rasmusen, Jens Pedersen, Jørgen Jørgensen.

02.10.1740: Simon Hanchis og Ulriccæ Johannisdatters barn Joachim Levin. Faddere: Pernille Jensdatter, Martha Simonsdatter, Ditlevf Buccha, Hans Christian Smed, Jens Karhof.

09.10.1740: Hans Abrahamsens og Kisti Pedersdatters barn fra Hære Oste Lisbeth. Faddere: Ovet Olsdatter, Ingeborg Nielsdatter, Joen Hellestvet, Haache Pedersen, Albret Pedersen.

16.10.1740: Peder Amunsens og Annæ Ottersdatters barn Inger Lisbeth. Faddere: Kirstine Marie Ottersdatter, Birthe Michelsdatter, Amun Finmarch, Søren Trosbye, Hans Evensen.

23.10.1740: Lorens Pettersens og Else Nielsdatters barn Noa. Faddere: Maria Hansdatter, Maria Andersdatter, Niels Berulfsen, Søren Halvorsen, Lucas Ericsen.

23.10.1740: Peder Knudsens og Annæ Nielsdatters barn Anna. Faddere: Ingeborg Hafredal, Maria Olsdatter, Anders Glittum, Claus Melbye, Morten Sørensen.

05.11.1740: Peter Christians og Kirstine Boemans barn i Langesund Else Georgine. Faddere: Susanna Margarete Kirchetorps, Karen Boeman, Nicolai Hammer, Hans Linaae, Mandrup Alstrup.

06.11.1740: Thoer Nielsens og Inger Pedersdatters barn Peder. Faddere: Tore Pedersdatter, Anne Nielsdatter, Niels Fæset, Lars Busterøe, Morten Sørensen.

13.11.1740: Steen Gymbles og Else Thoersdatters barn Rasmus. Faddere: Kisti Gymble, Ahlhed Fillestad, Ole Syndbye, Orsul Christensen, Jens Isacsen Gymble.

20.11.1740: Christen Zachariasens og Rønnau Olsdatters barn Zacharias. Faddere: Kisti Bagerounen, Live Halvorsdatter, Peder Andersen, Ingebret Waag, Joen Gundersen.

18.12.1740: Anders Olsens og Ragnild Larsdatters barn Lars. Faddere: Marine Grubbe, Ellen Maria Jensdatter, Jens Raun, Halvor Larsen, Jens Melbye.

01.01.1741: Jørgen Tvetens og Inger Evensdatters barn Jørgen. Faddere: Maria Knudsdatter, Boel Olsdatter Glittum, Peder Rasmussen, Ole Olsen Kiørestad, Peder Svindland.

06.01.1741: Giert Olsens og Anne Andersdatters barn i Langesund Ovet. Faddere: Aase Tallachsdatter, Anne Sørensdatter Næs, Christen Brevig, Christen Justesen, Nicolaj Nielsen i Langesund.

08.01.1741: Jacob Andersen Blegelies og Guri Halvorsdatters barn Johannes. Faddere: Marte Andersdatter Dørredal, Anne Christensdatter, Christen Hervig, Lars Schougstad, Ole Erichsen Grostoch.

22.01.1741: Christen Wingies og Ingeborg Larsdatters barn Kirstine. Faddere: Anne Ottersdatter, Inger Tellefsdatter, Niels Hafsund, Even Ese, Even Nielsen Winje.

22.01.1741: Christen Nielsen Here og Guri Nielsdatters barn Dorthe Catharine. Faddere: Mette Larsdatter, Mari Andersdatter, Niels Berulfsen, Søren Halvorsen, Gunder Lorentsen.

22.01.1741: Zacharias Stoches og Tore Toersdatters barn Even. Faddere: Else Larsdatter, Birthe Wingje, Thoer Wingrej, Giert Flotten, Anders Christensen Rogn.

02.02.1741: Anders Klepes og Susanne Ericsdatters barn Christen. Faddere: Mette Sortedal, Taran Herum, Arnold Søtholt, Anders Asdal, Gunder Asdal.

side 210-211.

02.02.1741: Anders Roverøes og Sara Larsdatters barn Amund. Faddere: Mari Amundsdatter, Anna Larsdatter, Lars Amundsen, Bartmæus Larsen, Jacob Joensen.

05.02.1741: Christen Eses og Ingeborg Gundersdatters barn Niels. Faddere: Anne Ottersdatter, Anne Ese, Joen Rogn, Ole Riis, Jacob Nielsen Arnesplads.

16.02.1741: Peder Jordhøys og Hedevig Alstrups barn Peder. Faddere: Proustinde Sal. Alstrups, Margareta Alstrup, Anders Kirketorph, Hans Linaae, Mandrup Alstrup. Fød d. 11 Febr. klokken 6 om morgenen.

05.03.1741: Ole Kiørestads og Anne Gundersdatters barn Ole. Faddere: Birthe Michelsdatter, Marte Gundersdatter, Peder Nysten, Even Kiørestad, Hans Evensen Aastad.

12.03.1741: Lars Dalls og Tore Pedersdatters barn Kari. Faddere: Marte Andersdatter, Aase Thomesdatter, Lars Busterøe, Toer Ringesiøe, Ole Ericsen.

12.03.1741: Jaen Halvorsens og Helje Jacobsdatters barn Ole. Faddere: Mari Jacobsdatter, Marte Joensdatter, Peder Christiansen, Halvor Nielsen, Peder Jacobsen.

19.03.1741: Lars Gunnersen Udgaardens og Live Halvorsdatters barn Halvor. Faddere: Ingeborg Wingje, Anne Arnesplads, Søren Udgaarden, Johannes Udgaarden, Eric Bircheset.

25.03.1741: Peder Jacobsen Stochesunds og Maria Amundsdatters barn Amund. Faddere: Inger Breche, Anne Pedersdatter, Even Melbye, Morten Skoemager, Nicolaj Nielsen.

19.04.1741: Jørgen Erboes og Dorthe Møllers søn Hendric. Faddere: Helvig Linaae, Ellen Smit, Herman Grubbe, Peder Wibrandt, Hans Alstrup.

23.04.1741: Jørgen Joensens og Marte Joensdatters barn Susanna. Faddere: Inger Garstad, Anne Kittelsdatter Klep, Hans Sortedal, Giert Berg, Jørgen Hendricsen.

28.04.1741: Hans Joensens og Helje Sørensdatters søn Søren. Faddere: Taran Gonge, Kisti Sørensdatter, Hans Svindland, Ole Lille-Breche, Morten Sørensen.

28.04.1741: Corporal Niels Tygesens og Ingeborg Larsdatters barn Anne Maria. Faddere: Ragnild Garstad, Kari Nielsdatter Asdal, Ditlev Bucha, Simon Hanck, Anders Sørensen Stoche.

11.05.1741: Biøn Toersen og Anne Olsdatters barn Alet. Faddere: Ambor Glittum, Bol Glittum, Jochum Jørgensen, Amund Busterøe, Niels Amundsen Klep.

11.05.1741: Jacob Stiansens og Mari Larsdatters barn Margareta. Faddere: Maria Stoche, Kisti Amundsdatter, Ansten Bircheset, Eric Bircheset, Giert Bircheset.

14.05.1741: Anders Olsens og Dorthe Larsdatters søn Ole. Faddere: Ellen Maria Jensdatter, Gunild Jacobsdatter, Lars Ulstrup, Ole Olsen, Ole Christensen.

14.05.1741: Anders Taraldsen og Inger Nielsdatters barn Anders. Faddere: Lisbeth Olsdatter, Anne Rasmusdatter, Amund Hansen, Jens Gunnersen, Lars Amundsen.

04.06.1741: Søren Andersens og Anne Gurresdatters barn Barbara. Faddere: Mette Hansdatter, Ingeborg Christophersdatter, Hans Olsen Dael, Jens Smit, Niels Larsen Klastrup.

04.06.1741: Gregers Bentsens og Anne Clausdatters barn Else Maria. Faddere: Else Peder Hansens i Brevig, Alet Davidsdatter, Detlev Bucha, Lars Winter?, Frederic Schøt alle fra Brevig.

04.06.1741: Even Hansen Kiørestads og Ingebor Christensdatters søn Niels. Faddere: Anne Gundersdatter, Inger Tellefsdatter, Ingebret Waag, Kiøstol Torbiørnsen, Haagen Olsen Hafsund.

23.07.1741: Christen Glittums og Margrete Jensdatters barn Ole. Faddere: Inger Glittum, Boel Glittum, Søren Trosbye, Eric Trosbye, Claus Melbye.

30.07.1741: Mads Gunnersens og Ovet Olsdatters barn Hans. Faddere: Pernille Jensdatter, Else Nielsdatter, Hans Christian i Posgrund, Christian Gasmand, Jon Christiansen.

06.08.1741: Lars Ulstrups og Inger Paasches barn Kirsten. Faddere: Marine Grubbe, Inger Sørensdatter, Anders Kirketorf, Skipper Jens Lorentsen fra Christiansand, Peder Nielsen Halling.

13.08.1741: Kystol Kiørestads og Ingeborg Nielsdatters barn Torbiøn. Faddere: Kari Gunlechsdatter, Ingeborg Abrahamsdatter, Niels Hafsund, Even Kiørestad, Lars Johannesen.

20.08.1741: Peder Larsen Ødegaarden og Anne Kirstine Christensdatters barn Anne. Faddere: Ingeborg Halen, Anne Kirstine Trosbye, Ole Gregersen, Hendric Gabrielsen, Even Nielsen Wingje.

20.08.1741: Hans Walsrøes og Marthe Olsdatters barn Maria. Faddere: Ingeborg Hansdatter, Ingeborg Gundersdatter, Even Kiørestad, Anders Hervig.

31.08.1741: Anders Kirketorps og Susanne Margretes barn Giert Bents. Faddere: Helvig Linaae, Marthe Bentsdatter, Thomas Winstrup, Thomas Bhomann, Rasmus Engellov.

03.09.1741: Hans Olsen og Kari Jensdatters barn Boel Maria. Faddere: Mette Hansdatter, Johanna Jaensdatter, Halvor Larsen, Per Riber, Ole Fostvet.

10.09.1741: Peder Gierestads og Inger Torstensdatters barn Helvig. Faddere: Anne Isachsdatter, Anne Hansdatter, Anders Klep, Søren Søtholt, Gunder Rutvet.

01.10.1741: Niels Nielsens og Kari Ellevsdatters barn Anders. Faddere: Johanna Jaensdatter, Marie Olsdatter, Søren Snedker, Ole Christensen, Niels Svensen.

08.10.1741: Ole Olsens og Marie Larsdatters barn Lars. Faddere: Inger Olsdatter Ulstrup, Gunild Jacobsdatter, Anders Olsen, Ole Fostvet, Ole Hansen Sem.

08.10.1741: Even Melbyes og Anne Jacobsdatters barn Jacob. Faddere: Birte Pedersdatter, Anne Jørgensdatter, Morten Nielsen, Aasul Christensen, Lars Andersen Langøen.

08.10.1741: Christen Egevigs og Kisti Tellefsdatters uægte barn Marthe. Faddere: Anne Kiørestad, Kari Christensdatter, Claus Melbye, Hans Walsrøe, Carl Zachariasen Bresand.

15.10.1741: Peder Christiansens og Ingeborg Jacobsdatters barn Inger. Faddere: Ingeborg Joensdatter, Tore Rafnæs, Aage Pedersen, Søren Halvorsen, Berul Gundersen.

19.11.1741: Gunder Rolfsens og Ragnild Jørgensdatters barn Maria. Faddere: Marthe Andersdatter Hafsund, Live Halvorsdatter, Even Kiørestad, Kystol Kiørestad, Hans Michelsen Hafsund.

19.11.1741: Amund Giertsen Orebachen og Anne Mortensdatters barn Anna. Faddere: Anna Isaachsdatter, Mette Stephansdatter, Niels Orebachen, Anders Linne, Mads Linne.

26.11.1741: Peder Svinlands og Mari Nielsdatters barn Maria. Faddere: Birthe Johannisdatter, Gulline Sørensdatter, Hans Svindland, Jacob Busterøe, Ener Trosbye.

26.11.1741: Wraald Madsens og Marthe Gunnersdatters uægte barn Ole. Faddere: Helje Sørensdatter, Ingebor Kiørestad, Gullich Nysteen, Amund Tveten.

side 212-213.

03.12.1741: Morten Nielsens og Karen Larsens barn Abraham. Faddere: Birgitte Pedersdatter, Anne Jørgensdatter, Even Melbye, Jens Ravn, Christen Klastrup.

14.12.1741: Herman Grubbis og Marine Kiæruls barn Morten. Faddere: Dorthe Thesman, Anne Thesman, Boe Fiuren, Leonard Mejer, Peter Møllenhouer.

17.12.1741: Siul Torgrimsens og Kisti Joensdatters barn Tone. Faddere: Kisti Pedersdatter, Gunnild Torgrimsdatter, Mads Gunnersen, Christen Nielsen, Aage Pedersen.

06.01.1742: Lars Schougstads og Siri Jensdatters barn Kirsti. Faddere: Anne Cane, Kistine Larsdatter, Eric Hafredal, Hans Evensen, Ener Simonsen Trosbye.

12.01.1742: Hans Linaas og Helvig Lunds barn Magdalene Margrete. Faddere: Susanne Kirketorf, Aleth Cathrine Sivers, Jørgen Erboe, Peter Christian, Hans Alstrup.

13.01.1742: Knut Roslands og Taran Rasmusdatters barn Ingeborg. Faddere: Helje Grummestad, Birthe Nielsdatter Vingje, Ole Grostoch, Eric Grostoch, Lars Fæset.

04.02.1742: Anders Jørgensens og Else Hendrichsdatters barn Sara. Faddere: Ingeborg Larsdatter, Anne Kittelsdatter, Anders Sørensen, Giert Flotten, Gunder Jacobsen.

11.02.1742: Peder Michelsens og Marte Evensdatters barn Even. Faddere: Boel Christensdatter Aabye, Helje Michelsdatter Aabye, Peder Breche, Hans Evensen, Niels Evensen.

11.02.1742: Joen Andersens og Ingeborg Pedersdatters barn Maren. Faddere: Anne Arnesdatter, Magrete Tronsdatter, Jon Torjersen, Isaach Andersen, Aage Tronsen.

17.02.1742: Eric Hafredals og Ingeborg Hansdatters barn Peder. Faddere: Siri Olsdatter Wingje, Anne Nielsdatter Fæset, Even Ese, Peder Nyesten, Niels Evensen.

25.02.1742: Niels Taraldsens og Ingeborg Tallachsdatters barn Tallach. Faddere: Marichen Hendrics Langøe, Malene Zachariasdatter, Ansten Bircheset, Lars Andersen, Lars Johannisen.

26.02.1742: Ebbe Ebbesens og Friderica Kierulfs barn Margareta Johanna. Faddere: Anna Sophia Kierulf, Maria Kierulf, Anders Kirketorf, Hans Mauritsen, Thomas Boeman.

04.03.1742: Simon Hanches og Ulrica Johannisdatters barn Jochum Levin. Faddere: Anna Maria Tisted, Mette Pedersdatter, Stian Nielsen, Jens Christiansen, Eric Holmgren.

08.04.1742: Peder Jensen Ribbers og Anna Aslacsdatters barn Lars. Faddere: Kari Toersdatter, Ingeborg Christophersdatter, Ole Fostvet, Hans Dael, Poul Nielsen Halling.

15.04.1742: Thoer Nielsens og Ingeborg Pedersdatters barn Peder. Faddere: Guri Jacobsdatter, Anna Nielsdatter Fæset, Anund Stoche, Lars Busterøe, Morten Sørensen.

15.04.1742: Joen Knutsen Masterøe og Anne Larsdatters barn Anne. Faddere: Kari Olsdatter, Boel Olsdatter Glittum, Harald Nuestad, Greis Langøe, Ole Svennumsen.

29.04.1742: Jacob Stiansen og Mari Larsdatters barn Margrete. Faddere: Else Michelsdatter, Helje Johannisdatter, Gullich Nyesten, Ansten Stiansen, Niels Evensen.

14.05.1742: Lars Joensen Sortedal og Mette Johanisdatters barn Halvor. Faddere: Else Hendricsdatter, Aaste Toersdatter, Lars Findal, Søren Søtholt, Rasmus Sortedal.

10.06.1742: Claus Thomæsens og Marte Andersdatters barn Anders. Faddere: Thore Pedersdatter Dal, Aase Thomasdatter Høvig, Christen Clausen, Hans Michelsen.

17.06.1742: Ole Olsen Kiørestads og Anne Gundersdatters barn Gunder. Faddere: Pernille Trosbye, Ingeborg Nielsdatter, Niels Hafsund, Even Kiørestad, Eric Trosbye.

17.06.1742: Anders Sørensen Klepis og Susanna Ericsdatters barn Maren. Faddere: Else Hendricsdatter Asdal, Kari Nielsdatter Asdal, Hans Sortedal, Lars Findal, Rasmus Sortedal.

15.07.1742: Ole Christensen Fostvet og Maria Pedersdatters barn Anne Maria. Faddere: Kari Toersdatter, Ingeborg Christophersdatter, Hendric Gabrielsen, Peder Ribber, Ole Christensen.

15.07.1742: Ole Olsen Hæres og Anna Cathrines barn Ole. Faddere: Ingeborg Jacobsdatter, Mari Sørensdatter, Aage Pedersen, Christen Nielsen, Berulf Gundersen.

29.07.1742: Johan Halvorsen og Helje Jacobsdatters barn Christen. Faddere: Ingeborg Jacobsdatter, Mari Knudsdatter, Lucas Jacobsen, Hans Larsen, Niels Knudsen.

05.08.1742: Torbiørn Gundersen Garstad og Inger Ellefsdatters barn Niels. Faddere: Ragnild Olsdatter, Mari Alfsdatter, Tolf Salvesen, Berulf Gundersen, Niels Bentsen.

26.08.1742: Giert Christensens og Mari Nielsdatters barn Inger. Faddere: Thore Toersdatter Stoche, Boel Tostensdatter, Giert Olsen, Lars Tostensen, Gunder Jacobsen.

02.09.1742: Joen Tronsen og Ingeborg Thoersdatters barn Tron. Faddere: Lisbeth Arnesdatter, Sophia Toersdatter, Ole Gregersen, Mads Gymble, Niels Svensen.

02.09.1742: Gunul Nirisens og Marte Olsdatters barn Ole. Faddere: Pernille Trosbye, Inger Olsdatter, Niels Fæset, Arnold Hauchedal.

05.09.1742: Sogne-Præsten Peder Jordhøys og Helvig Alstrups barn Lars. Faddere: Proustinde Alstrup, Margrete Alstrup, ObristLieutenant Budde, Ditlev Bucha, Hans Alstrup. Døde 6 uger efter.

16.09.1742: Arnold Larsen og Anne Arnoldsdatters barn Jøran. Faddere: Anne Ottesdatter Breche, Maria Arnoldsdatter, Ole Torjersen, Jørgen Larsen, Eric Simonsen.

16.09.1742: Søren Larsen Schougen og Anne Ericsdatters barn Tone. Faddere: Else Tveten, Anne Hansdatter, Tron Hansen, Hans Amundsen, Ole Ericsen.

23.09.1742: Halvor Aasmundsen Kiil og Mari Larsdatters barn Anne. Faddere: Ingeborg Pedersdatter, Tore Evensdatter, Niels Hafsund, Joen Rogn, Toer Rogn.

30.09.1742: Johan Jørgensen Erboes og Susanne Albretsdatters barn Anne. Faddere: Susanne Kirketorf, Ellen Smit, Albret Kytmejer, Isaac Brodal, Jens Andersen Rafn.

14.10.1742: Morten Olsen og Mette Hansdatters barn Maria Abigael. Faddere: Inger Sørensdatter, Ingeborg Andersdatter, Peder Ribber, Ole Fostvet, Jens Smit.

14.10.1742: Hans Evensens og Birthe Michelsdatters barn Michel. Faddere: Marthe Evensdatter, Helje Michelsdatter, Peder Breche, Toer Høen, Niels Evensen.

21.10.1742: Anders Joensens og Taran Larsdatters barn Anna. Faddere: Gulline Sørensdatter, Kari Christensdatter, Ole Dørredal, Jørgen Larsen Rørholt, Ole lille Breche.

21.10.1742: Søren Thoersens og Else Larsdatters barn Mari. Faddere: Anna Thoersdatter Høen, Maria Toersdatter, Zacharias Stoche, Søren Amundsen, Jørgen Isachsen.

28.10.1742: Anders Olsen Lines og Gunild Kielsdatters barn Kari. Faddere: Thore Stoche, Aaste Pedersdatter, Lars Findal, Rasmus Linne, Mads Olsen Linne.

28.10.1742: Hans Tallachsens og Anne Maria Larsdatters barn Clara. Faddere: Anna Jørgensdatter, Ingeborg Olsdatter, Christen Justesen, Daniel Tallachsen, Amund Tallachsen.

18.11.1742: Arnold Erichsens og Ingeborg Sørensdatters barn Barthmeus. Faddere: Mette Sortedal, Taran Larsdatter, Barthmeus Larsen, Lars Amundsen, Lars Johannisen.

18.11.1742: Tron Hansens og Lisbeth Christensdatters barn Sophia. Faddere: Else Isachsdatter, Kirstine Larsdatter, Isach Gymble, Jens Gymble, Mads Linne.

side 214-215.

02.12.1742: Peder Amundsen og Anna Ottersdatters barn Aleth. Faddere: Pernille Amundsdatter, Mari Amundsdatter, Hans Evensen, Peder Michelsen Aabye, Jørgen Amundsen.

02.12.1742: Peder Christiansen og Ingeborg Jacobsdatters barn Poul. Faddere: Helje Jacobsdatter, Mari Sørensdatter, Aage Pedersen, Niels Berulfsen, Hans Halvorsen.

02.12.1742: Christen Clausen Finmark og Maria Jacobsdatters barn Claus. Faddere: Ingeborg Kiørestad, Inger Hafsund, Halvor Kiønøen, Halvor Rachestad, Hans Michelsen.

06.12.1742: Anders Kirketorfs og Susanna Margretes barn Morten. Faddere: Grete Alstrup, Elen Smit, Jens Peder Rafn, Christen Poulsen, Andreas Thilsen.

23.12.1742: Christen Justsens og Maria Erichsdatters barn Just. Faddere: Anne Andersdatter, Dorthe Hansdatter, Christen Brevig, Guner Ericsen, Ener Trosbye.

26.12.1742: Hans Christensen Bagerofnen og Anna Larsdatters barn Lars. Faddere: Pernille Trosbye, Inger Walle, Halvor Kiønøen, Anders Hervig, Ener Trosbye.

26.12.1742: Thoer Andersen Wingrej og Anna Christensdatters barn Mari. Faddere: Tore Stoche, Anna Kittelsdatter, Ole Linne, Tolf Wingrej, Halvor Christensen.

27.12.1742: Lars Elefsen Schougstad og Siri Jensdatters barn Kirstine. Faddere: Mari Larsdatter, Giertrud Kane, Hans Evensen, Amund Tveten, Berent Waag.

27.12.1742: Ole Hansen Ris og Live Michelsdatters barn Kirsti. Faddere: Else Michelsdatter, Anna Michelsdatter, Joen Rogn, Jørgen Finmark, Amund Michelsen Ese.

30.12.1742: Lars Amundsen Findals og Ingeborg Larsdatters barn Marthe. Faddere: Sara Roverød, Mari Larsdatter Rogn, Joen Nenneset, Arnold Berg, Mads Amundsen Findal.

01.01.1743: Christian Christiansens og Anna Pedersdatters barn Anders. Faddere: Annichen Andersdatter, Lisbeth Andersdatter, Anders Poulsen, Rasmus Davidsen, Hans Olsen.

06.01.1743: Eric Pedersen Bamble og Margrete Knudsdatters barn Margrete. Faddere: Helje Michelsdatter Aabye, Helje Johannisdatter Udgaarden, Lars Schougstad, Tron Tveten, Barthmeus Willumsen.

13.01.1743: Ansten Stiansens og Kirsten Amundsdatters barn Margrete. Faddere: Mari Arnesdatter, Bodil Toersdatter, Giert Michelsen, Jacob Stiansen, Bartimeus Villumsen.

20.01.1743: Christen Michelsens og Ingeborg Gundersdatters barn Søren. Faddere: Anna Breche, Else Michelsdatter, Ole Riis, Bartmeus Villumsen, Amund Michelsen Ese.

27.01.1743: Hans Jacobsens og Johanna Christensdatters barn Knud. Faddere: Ingeborg Rafnæs, Mari Knudsdatter, Johan Halvorsen, Thoer Halvorsen, Niels Knudsen.

27.01.1743: Abraham Siljens og Mette Larsdatters barn Anna. Faddere: Ovet Olsdatter, Birthe Halvorsdatter, Anders Siljen, Søren Olsen, Aage Pedersen.

02.02.1743: Søren Simonsen Trosbye og Pernille Amundsdatters barn Mari. Faddere: Anna Breche, Kirstine Larsdatter, Niels Fæset, Hans Evensen, Eric Trosbye.

02.02.1743: Amund Sørensens og Siri Nielsdatters barn Anna. Faddere: Anna Rasmusdatter, Tarjer Larsdatter, Hans Svindland, Gunul Nirisen, Gunlech Larsen.

03.02.1743: Jørgen Erboes og Dorthe Møllers barn Christen Lund. Faddere: Kirstine Bhoman, Helvig Sivers, Ebbe Ebbesen, Hans Alstrup, Jens Ravn.

10.02.1743: Rasmus Olsen Linnes og Kirsti Torchilsdatters barn Ole. Faddere: Anna Ingebretsdatter, Kisti Tollefsdatter, Daniel Tveten, Peder Gierset, Mads Line.

17.02.1743: Lars Tostesen Rugtvets og Margrete Tronsdatters Tvillingbørn Abelone og Anna. Faddere: Thore Stoche, Bodil Tostensdatter, Halvor Rørholt, Peder Gierstad, Mari Flotten, Mette Tronsdatter, Joen Fillestad, Even Wingje, Gunder Tostensen.

24.02.1743: Gunder Ericsens og Aase Tallachsdatters barn Eric. Faddere: Mari Larsdatter, Maria Danielsdatter Norman, Christen Brevig, Giert Olsen, Niels Evensen.

10.03.1743: Joen Tostensens og Groe Joensdatters barn Mads. Faddere: Mari Houchedal, Anna Nielsdatter Fæset, Ole Kellemyr, Lars Fæset, Eric Simonsen Trosbye.

20.03.1743: Jørgen Jørgensens og Kari Ericsdatters barn Jørgen. Faddere: Helie Jørgensdatter, Anna Nielsdatter, Daniel Tveten, Halvor Nielsen.

31.03.1743: Jørgen Olsen Burvolds og Ambor Heljesdatters barn Heljer. Faddere: Ragnild Garstad, Taran Larsdatter, Jørgen Henricsen, Svenum Herum, Johannes Larsen.

31.03.1743: Anders Roverøes og Sara Larsdatters barn Anders. Faddere: Ingeborg Larsdatter, Maria Larsdatter, Giert Olsen Line, Søren Eeg, Mads Findal.

07.04.1743: Amund Hansens og Else Isachsdatters barn Hans. Faddere: Anna Toersdatter, Inger Hansdatter, Tron Tveten, Jørgen Isachsen, Ole Symbye.

11.04.1743: Albret Pedersens og Birthe Olsdatters barn Peder. Faddere: Cathrine Gustavusdatter, Birthe Halvorsdatter, Aage Pedersen, Søren Olsen, Michel Joensen.

21.04.1743: Niels Mortensens og Mette Stephansdatters barn Anna. Faddere: Aaste Pedersdatter, Dorthe Andersdatter, Amund Orebachen, Mads Line.

28.04.1743: Gunder Jacobsens og Kari Nielsdatters barn Anna. Faddere: Ovet Olsdatter, Mari Christensdatter, Jørgen Traag, Lars Findal, Lars Johannesen Sortedal.

05.05.1743: Christen Larsen Hervigs og Bodil Tellefsdatters barn Ingeborg. Faddere: Ingeborg Larsdatter, Anna Tellefsdatter, Niels Hafsund, Jacob Nielsen, Amund Michelsen.

11.05.1743: Herman Grubbes og Marine Kierulfs barn Frolina Teodora. Faddere: Frederica Kierul, Anna Maria Nielsdatter, Hans Linaae, Lars Schvint, Jens Peter Rafn.

26.05.1743: Sten Toersen Gymble og Else Toersdatters barn Kari. Faddere: Anna Synbye, Sophie Toersdatter, Jens Isachsen, Jørgen Isachsen, Anders Christensen.

04.06.1743: Knud Alfsen og Taran Rasmusdatters barn Anna. Faddere: Taran Larsdatter, Anna Nielsdatter Fæset, Arnold Houchedal, Peder Rasmusen, Niels Ericsen.

07.06.1743: Gregers Bentsens og Anne Clausdatters barn Claus. Faddere: Marthe Sal. Bent Gregersens, Bodil Pedersdatter, Peder Hansen, Amdi Kielsen, Claus Pedersen.

09.06.1743: Gregers Isachsens og Lisbeth Arnesdatters barn Gregers. Faddere: Ingeborg Hansdatter, Inger Hansdatter, Isach Jørgensen, Ole Symbye, Rasmus Blago.

09.06.1743: Daniel Tallachsens og Ingebor Olsdatters barn Anna Maria. Faddere: Aase Tallachsdatter, Aase Tomæsdatter Høvig, Hans Evensen, Christen Tellifsen, Niels Evensen Aastad.

23.06.1743: Harald Madsens og Guri Knudsdatters barn Knud. Faddere: Mari Hans Tallachsens, Ingeborg Olsdatter, Jørgen Isachsen, Johannes Danielsen, Ole Sundbye.

07.07.1743: Christen Zachariasen og Ranne Olsdatters barn Pernille. Faddere: Live Zachariasdatter, Inger Thoersdatter, Torbiørn Christensen, Ingebret Waag, Jens Ingebretsen.

14.07.1743: Halvor Rachestads og Kari Sørensdatters barn Isaach. Faddere: Guri Halvorsdatter, Kirsti Rasmusdatter, Joen Andersen, Hans Joensen, Søren Olsen.

28.07.1743: Peder Michelsens og Kirsti Larsdatters barn Hans. Faddere: Anna Thoersdatter Høen, Anna Sørensdatter, Hans Amundsen, Tolf Wingrej, Ole Svenumsen.

25.08.1743: Anders Olsens og Dorthe Larsdatters barn Lars. Faddere: Marie Larsdatter, Kirstine Christensdatter, Jacob Olsen, Ole Fostvet.

01.09.1743: Karen Albretsdatters uægte barn Peter. (Far ikke nevnt.) Faddere: Alet Kytmejer, Anne Suchstorph, Ole Gregersen, Ole Fostvet, Søren Jochumsen.

11.09.1743: Peter Christian Jørgensens og Kirstine Bohmans søn Jørgen. Faddere: Helvig Linaae, Helvig Sivers, Ebbe Ebbesen, Thomas Bhoman, Lars Bhoman.

15.09.1743: Jacob Nielsens og Anne Hansdatters søn Hans. Faddere: Birthe Johannisdatter, Anne Michelsdatter, Joen Rogn, Søren Amundsen, Joen Hansen Rørholt.

29.09.1743: Jørgen Jørgensen Tvetens og Inger Evensdatters barn Helje. Faddere: Anne Gundersdatter, Kisti Rasmusdatter, Claus Melbye, Even Kiørestad, Christen Torbiønsen.

side 216-217.

06.10.1743: Søren Halvorsens og Birthe Jacobsdatters barn Mari. Faddere: Guri Nielsdatter, Kari Olsdatter, Peder Christiansen, Lucas Jacobsen, Niels Berulsen.

06.10.1743: Gundvold Poulsen og Elzebeth Fransdatters søn Poul. Faddere: Kari Toersdatter, Marie Nielsdatter Halling, Arnold Sørensen, Lars Christensen, Peder Halling.

06.10.1743: Rasmus Johannesen og Aaste Toersdatters barn Ingeborg. Faddere: Susanna Ericsdatter, Mari Traag, Arnold Berg, Jørgen Henricsen, Jørgen Joensen.

07.10.1743: Jens Andersen Rafns og Anne Dorthea Smiths barn Anders. Faddere: Susanna Kirketorf, Ellen Smith, Ditlev Bycha, Peter Christian Jørgensen, Jens Peter Rafn.

13.10.1743: Kystol Torbiørnsens og Ingeborg Nielsdatters barn Kirsti. Faddere: Mari Jacobsdatter, Inger Tellefsdatter, Even Kiørestad, Christen Torbiørnsen Waag, Søren Trosbye.

03.11.1743: Peder Ingvoldsens og Mari Andersdatters barn Christen. Faddere: Ovet Olsdatter Hære, Barbara Nielsdatter, Ingvold Christensen, Matthias Ericsen, Niels Knudsen.

10.11.1743: Jens Isachsens og Ingeborg Hansdatters barn Kirsti. Faddere: Else Isachsdatter, Sophie Toersdatter, Isach Grasmyr, Abraham Egh, Gregers Langøe.

24.11.1743: Sogne-Præstens Peder Jordhøys og Helvig Alstrups søn Lars. Fød 19 Nov. kl. 1 om natten. Faddere: Madame Bucha, Rebecca Hansdatter, Ditlev Bucha, Herman Grubbe, Ebbe Ebbesen, Hans Alstrup.

15.12.1743: Jens Pedersen Traags og Helje Jørgensdatters søn Joen. Faddere: Kari Ericsdatter, Kirsti Traag, Anders Jørgensen, Elif Villumsen, Hans Jørgensen Hære.

26.12.1743: Even Pedersens og Anne Jacobsdatters søn Jacob. Faddere: Karen Larsdatter Ulstrup, Sophie Pedersdatter, Morten Nielsen, Svend Snedker, Jens Kiærulf.

26.12.1743: Antoni Jacobsens og Gunild Jacobsdatters søn Jacob. Faddere: Marine Grubbe, Barbara Rasmusdatter, Jacob Olsen, Hans Henricsen.

26.12.1743: Christen Tellifsens og Ingeborg Larsdatter Wingjes datter Mari. Faddere: Bodil Tellifsdatter, Inger Tellifsdatter, Niels Tellifsen, Jacob Nielsen, Even Wingje.

29.12.1743: Ebbe Ebbesens og Friderica Kierulfs datter Anna Sophia. Faddere: Anna Sophia Kiærulf, Kirstine Bohman, Hans Linaae, Hans Mauritsen, Jims? Kierulf.

01.01.1744: Gullich Larsens og Bodil Olsdatters barn Kari. Faddere: Ambor Gundersdatter, Tarjer Larsdatter, Christen Glittum, Toer Olsen, Christen Aabye.

06.01.1744: Anders Tallachsens og Inger Nielsdatters søn Anders. Faddere: Mari Olsdatter, Tarjer Larsdatter, Lars Thomæsen, Peder Sørensen, Gullech Larsen.

06.01.1744: Knud Olsens og Anne Christensdatters søn Christen. Faddere: Inger Ringesiøe, Guline Sørensdatter, Ole Dørredal, Aasol Mollefield?, Ole Svensen.

12.01.1744: Peder Vredemans og Angier Larsdatters søn Lars. Faddere: Ragnild Bresand, Ingeborg Stiansdatter, Torbiørn Waag, Christen Waag, Niels Brynulsen.

13.01.1744: Søren Arnoldsens og Mari Amundsdatters datter Jørild. Faddere: Sara Larsdatter, Marthe Blago, Lars Amundsen, Mads Amundsen, Abraham Arnoldsen.

19.01.1744: Peder Rasmusens og Inger Tostensdatters datter Kirsti. Faddere: Mari Olsdatter fra Brevig, Bodil Tostensdatter, Anders Rasmusen, Arnold Ericsen, Mads Line.

02.02.1744: Hans Christensen Bagerofns og Anne Larsdatters datter Kirsti. Faddere: Marthe Evensdatter, Maria Halvorsdatter, Arnold Houchedal, Joen Gundersen, Anders Svensen Fossum.

09.02.1744: Sal. Hans Olsen Daels og Kari Jensdatters datter Walborg. Faddere: Mette Hansdatter, Malene Christensdatter, Joen Pedersen Melbye, Even Pedersen Melbye, Hans Henricsen.

24.02.1744: Iver Bentsens og Ellen Nicolaidatters datter Kirsten Margareta. Faddere: Anna Ludvigsdatter, Anna Solome Clod, Anders Kirketorf, Lars Larsen, Anders Winstrup.

21.03.1744: Peder Jacobsens og Marie Amundsdatters datter Dorthe Johanne. Faddere: Birthe Pedersdatter, Anna Pedersdatter, Even Pedersen, Antoni Jacobsen, Berent Jacobsen.

22.03.1744: Hans Jacobsens og Johanna Christensdatters søn Peder. Faddere: Birthe Jacobsdatter, Birthe Halvorsdatter, Peder Christiansen, Ole Olsen, Toer Halvorsen.

30.03.1744: Jørgen Joensens og Marthe Joensdatters søn Peder. Faddere: Ingeborg Berg, Anne Joensdatter, Lars Sortedal, Lars Johannesens Sortedal, Lars Eilertsen.

30.03.1744: Joen Andersens og Ingeborg Pedersdatters datter Anne. Faddere: Anne Arnoldsdatter, Mette Troensdatter, Jacob Blegelie, Isaach Andersen, Halvor Tronsen Rørholt.

05.04.1744: Torbiøn Garstads og Inger Ellefsdatters søn Niels. Faddere: Guri Nielsdatter, Siri Knudsdatter, Beruld Gunnersen, Tolf Wingrej, Amund Michelsen.

05.04.1744: Arnold Troensens og Mari Auensdatters søn Jørgen. Faddere: Marthe Olsdatter, Tarjer Glittum, Joen Troensen, Christen Glittum, Aage Troensen.

19.04.1744: Johan Halvorsen og Helje Jacobsdatters søn Peder. Faddere: Ingeborg Pedersdatter, Maria Pedersdatter, Lucas Jacobsen, Jaen Bentsen, Hans Halvorsen.

17.05.1744: Jacob Nielsens og Inger Toersdatters søn Niels. Faddere: Else Michelsdatter, Mari Knudsdatter, Matthias Ericsen, Matthias Andersen, Michel Joensen.

17.05.1744: Toer Olsens og Lisbeth Olsdatters søn Ole. Faddere: Anne Helvig Budde, Anne Cane, Peter Nicolaj Budde, Søren Trosbye, Gunder Glittum.

18.05.1744: Arnold Sørensens og Anne Frantsdatters søn Søren Alvintzen. Faddere: Marine Grubbe. Sp. Karen Kirstine Ulstrop, Niels Pedersen Halling, Gunvold Poulsen, Søren Jochumsen.

18.05.1744: Lorents Petersens og Else Nielsdatters datter Maren. Faddere: Else Maria Hansdatter, Marie Christensdatter, Lucas Jacobsen, Niels Berulsen, Niels Knudsen.

19.05.1744: Lars Thomæsen og Tore Pedersdatters datter Inger. Faddere: Inger Pedersdatter, Aase Thomasdatter, Claus Thomæsen, Niels Hafsund, Gunner Tostesen.

24.05.1744: Lars Joensen Sortedals og Mette Johannisdatters datter Kari. Faddere: Aase Toersdatter, Birthe Nielsdatter, Søren Søtholt, Jacob Nænneset, Lars Sortedal.

24.05.1744: Niels Tygesens og Ingeborg Larsdatters søn Lars. Faddere: Mari Christensdatter Traag, Boel Tostensdatter Rutvet, Peder Nicolaj Budde, Daniel Norman, Joen Hellestvet.

31.05.1744: David Ombudsnæs og Margrete Christensdatters søn Christen. Faddere: Tore Stoche, Boel Tostensdatter, Lars Tostensen, Gunder Tostensen, Giert Flotten.

side 218-219.

01.06.1744: Hans Linaas et Helvig Lunds datter Karen. Faddere: Marine Grubbe, Sidsel Munch, Boe Fiuren, Ebbe Ebbesen, Hans Alstrup.

13.06.1744: Hans Abrahamsen og Kisti Pedersdatters søn Peder. Faddere: Kari Christensdatter, Else Michelsdatter, Aage Pedersen, Niels Knudsen, Anders Olsen.

02.07.1744: Siur Torgrimsens og Kirsti Joensdatters datter Lisbeth. Faddere: Ingeborg Pedersdatter, Birthe Stensaasen, Aage Pedersen, Søren Olsen, Christen Isaachsen.

02.07.1744: Jens Rolfsen og Birthe Hansdatters søn Hans. Faddere: Anne Symbye, Malene Zachariasdatter, Joen Børgesen, Jørgen Isachsen, Anders Christensen.

12.07.1744: Ener Simonsens og Birthe Johannisdatters datter Kirstine. Faddere: Ragnild Truelsdatter, Marie Larsdatter, Søren Trosbye, Hans Evensen, Christen Michelsen Aabye.

12.07.1744: Christen Nielsens og Guri Nielsdatters datter Dorthe. Faddere: Birthe Jacobsdatter, Annichen Jacobsdatter, Berulf Gundersen, Niels Knudsen, Toer Halvorsen.

19.07.1744: Mads Gunnersen og Ovet Olsdatters søn Ole. Faddere: Ulrica Hanch, Maria Ericsdatter, Lucas Jacobsen, Matthis Ericsen, Gunder Jacobsen.

19.07.1744: Eric Olsen og Kari Olsdatters søn Even. Faddere: Siri Schougstad, Gulline Sørensdatter, Hans Grummestad, Ole Dørredal, Niels Ericsen.

26.07.1744: Anders Christensens og Barbara Nielsdatters datter Inger. Faddere: Mari Andersdatter, Marthe Isachsdatter, Anders Jacobsen, Christen Larsen.

26.07.1744: Hans Olsens og Mari Torbiørnsdatters søn Arne. Faddere: Margrete Andersdatter, Lisbeth Andersdatter, Isach Grasmyr, Rasmus Davidsen, Amund Ese.

26.07.1744: Gunder Lorensens og Ingeborg Nielsdatters søn Niels. Faddere: Anna Joensdatter, Kirsti Christensdatter, Giert Flotten, Halvor Nielsen.

23.08.1744: Lars Tostensens og Margrete Tronsdatters søn Tosten. Faddere: Tore Stoche, Mette Tronsdatter, Tron Rørholt, Halvor Tronsen, Giert Flotten.

30.08.1744: Niels Taraldsens og Ingeborg Tallachsdatters søn Ole. Faddere: Inger Glittum, Tarjer Larsdatter, Jochum Houchedal, Gunlech Larsen, Christen Torbiørnsen.

06.09.1744: Eric Holmgreens og Mette Sophia Pedersdatters datter Mette. Faddere: Dorthe Maria Budde, Anna Helvig Budde, Anders Kirchetorp, Lieutenant Halle, Peter Nicolaj Budde.

13.09.1744: Gunul Nirisens og Marthe Olsdatters søn Sigvart. Faddere: Marthe Hansdatter, Inger Olsdatter, Niels Fæset, Lars Fæset, Lars Hansen.

20.09.1744: Ansten Stiansens og Kisti Amundsdatters søn Amund. Faddere: Anne Cathrine Petersdatter, Ingeborg Hansdatter, Peder Nysten, Peder Aabye, Niels Breche.

29.09.1744: Ole Olsen Kiørestads og Anne Gundersdatters søn Ole. Faddere: Pernille Trosbye, Aase Thomesdatter, Jochum Jørgensen, Ole Amundsen, Christen Torbiørnsen.

29.09.1744: Peder Sørensen Svindlands og Mari Nielsdatters søn Søren. Faddere: Anne Rasmusdatter, Anne Sørensdatter, Christen Brevig, Hans Joensen, Anders Fossum.

18.10.1744: Gunder Jacobsens og Kari Nielsdatters søn Jacob. Faddere: Mette Sortedal, Gunbor Tostensdatter, Anders Klep, Rasmus Johannesen, Jacob Andersen.

18.10.1744: Peder Christiansens og Ingeborg Pedersdatters søn Peder. Faddere: Helje Jacobsdatter, Anne Kirstine Nielsdatter, Jens Traag, Søren Halvorsen, Toer Halvorsen.

01.11.1744: Hans Evensens og Birthe Michelsdatters søn Even. Faddere: Helje Michelsdatter, Maria Michelsdatter, Ener Torsbye, Peder Michelsen, Christen Michelsen.

01.11.1744: Ole Johannesens og Anne Joensdatters søn Johannes. Faddere: Inger Grasmyr, Marthe Blago, Thoer Blago, Johannes Iversen, Hans Olsen.

08.11.1744: Ole Olsens og Cathrines datter Aleht. Faddere: Else Michelsdatter, Birthe Halvorsdatter, Niels Berulfsen, Amund Michelsen, Hans Jacobsen.

08.11.1744: Ole Svenumsens og Anna Kittelsdatters søn Lars. Faddere: Anne Christensdatter, Birthe Olsdatter, Amund Tveten, Tron Tveten, Halvor Larsen.

08.11.1744: Elif Willumsens og Mari Pedersdatters søn Willum. Faddere: Anna Larsdatter, Taran Larsdatter, Lars Findal, Gunder Rutvet, Bartolomæus Willumsen.

08.11.1744: Søren Toersens og Else Larsdatters søn Hans. Faddere: Birthe Nielsdatter, Maria Toersdatter, Zacharias Stoche, Toer Høen, Anders Rogn.

15.11.1744: Toer Nielsens og Inger Pedersdatters datter Kari. Faddere: Tore Dal, Anne Fæset, Hans Svindland, Toer Olsen, Halvor Fæset.

22.11.1744: Arnold Larsens og Anne Arnoldsdatters barn Mette. Faddere: Ingeborg Pedersdatter, Mette Tronsdatter, Oke Tronsen, Oke Larsen, Isach Andersen.

06.12.1744: Daniel Jørgensens og Siri Manalsdatters søn Manasses. Faddere: Aaste Pedersdatter, Helvig Olsdatter, Jørgen Traag, Ole Olsen, Lars Johannesen.

13.12.1744: Peder Larsens og Anne Kirstine Christensdatters datter Anne Maria. Faddere: Maria Adriansdatter, Sophie Toersdatter, Svend Snedker, Hans Olsen, Eric Pedersen.

13.12.1744: Ole Amundsens og Kirsti Gundersdatters barn Anna. Faddere: Mari Nielsdatter, Mari Amundsdatter, Jochum Houchedal, Anders Pedersen, Mads Linne.

13.12.1744: Knudt Alfsen Roslands og Taran Rasmusdatters barn Siri. Faddere: Anne Gundersdatter, Anne Nielsdatter, Knudt Houchedal, Anders Jacobsen, Christen Erichsen Kiær.

13.12.1744: Niels Knudsens og Lisbeth Andersdatters søn Knud. Faddere: Annichen Andersdatter, Inger Kielsdatter, Anders Poulsen, Jens Gymble, Siur Tangvold.

26.12.1744: Christen Clausens og Mari Jacobsdatters søn Jacob. Faddere: Ingeborg Kiørestad, Kisti Rasmusdatter, Søren Trosbye, Even Kiørestad, Christen Torbiørnsen.

27.12.1744: Lars Schaugstads og Siri Jensdatters søn Elif. Faddere: Anne Cane, Kirstine Larsdatter, Tron Hansen, Ingebret Waag, Halvor Larsen Bamble.

side 220-221.

03.01.1745: Torchild Andersen og Jøran Olsdatters uægte barn Martha Nænia. Barnefaderen tiener paa Tangvold og siges at være Soldadt, men dog ey af dette compagnie. Faddere: Kirsten Christensdatter, Anna Svenumsdatter, Ole Olsen, Giert Michelsen, Syver Pedersen.

16.01.1745: Gaute Pedersens og Bodil Toersdatters barn Else. Faddere: Kari Abrahamsdatter, Abelone Pedersdatter, Søren Udgaarden, Eric Toersen, Jacob Johannesen Udgaarden.

31.01.1745: Ingeborg Rolfsdatter |: som endnu ikke har været til confirmation :| uægte barn Karen. Barnets fader blev angivet at være Jacob Larsen Rogn, hvilket fadderne ved Daaben gav tilkiende. Faddere: Marie Corneliidatter, Anne Toersdatter, Hans Post, Hans Tallachsen, Ole Joensen.

07.02.1745: Niels Nielsens og Kari Elifsdatters søn Hans Jacob. Faddere: Kari Jensdatter, Giertrud Christensdatter Kane, Ole Christensen Fostvet, Lars Jensen Dal, Peder Nielsen.

14.03.1745: Antoni Jacobsens og Gunil Jacobsdatters søn Christen. Faddere: Svend Snedkers kone Ingeborg Jørgensdatter, Anna Kirstine Elifsdatter, Anders Olsen, Ole Christensen Fostvet, Ole Jacobsen.

14.03.1745: Thoer Hansen Høen og Anna Thoersdatters datter Mette. Faddere: Tore Stoche, Aaste Christensdatter, Søren Thoersen, Thoer Gundersen, Halvor Christensen.

21.03.1745: Giert Olsens og Anna Andersdatters søn Anders. Faddere: Aase Tallachsdatter, Thore Toersdatter, Christen Brevig, Johannes Lug, Ole Christensen.

21.03.1745: Anders Jørgensens og Else Henrichsdatters søn Thoer. Faddere: Mette Johannisdatter, Helje Gunulsdatter, Jørgen Henrichsen, Anders Sørensen Klep, Hans Torstensen.

21.03.1745: Jens Isachsen Jymbles og Ingeborg Hansdatters datter Anna. Faddere: Lisbeth Arnesdatter, Marie Larsdatter Rogn, Isach Grasmyr, Amun Hansen Tveten, Jacob Larsen Rogn.

21.03.1745: Jørgen Isachsen Jymbles og Inger Hansdatters datter Kirsti. Faddere: Else Thoersdatter, Sophie Thorsdatter, Ole Syndbye, Rasmus Davidsen, Thoer Elingsen Blago.

25.03.1745: Niels Knudsens og Else Michelsdatters datter Anna Maria. Faddere: Live Michelsdatter Riis, Anna Michelsdatter Æse, Anders Siljen, Ole Olsen, Matthias Hellestvet.

25.03.1745: Ole Olsen Vigverrings og Margrete Andersdatters datter Kirstine. Faddere: Lisbeth Andersdatter, Anna Gundersdatter, Anders Poulsen, Halvor Larsen, Hans Christophersen.

28.03.1745: Anders Joensen Braatens og Taran Larsdatters datter Mari. Faddere: Taran Rasmusdatter, Gieline Sørensdatter, Hans Grummestad, Orsul Gonge, Anders Jacobsen Blegelie.

04.04.1745: Søren Halvorsens og Birthe Jacobsdatters datter Margrethe. Faddere: Mette Johannisdatter Sortedal, Maria Erichsdatter, Bærul Gundersen, Lucas Jacobsen, Thoer Halvorsen.

04.04.1745: Simon Adriansens og Siri Olsdatters datter Oline. Faddere: Anna Cathrina Petersdatter, Jochum Jørgensen, Hans Sørensen, Jacob Johannissen.

25.04.1745: Ole Hansens og Inger Larsdatters datter Helje. Faddere: Anna Larsdatter, Taran Larsdatter, Thoer Hansen, Lars Findal, Abraham Joensen Nenset.

02.05.1745: Jørgen Jørgensen Tvetens og Inger Evensdatters søn Even. Faddere: Anna Gundersdatter, Johanna Madsdatter, Knud Rosland, Lars Andersen, Rolf Torbiørnsen Vaag.

09.05.1745: Søren Trosbyes og Pernille Amunsdatters datter Anna. Faddere: Birthe Johannisdatter, Mari Larsdatter, Hans Evensen, Niels Hafsund, Erich Trosbye.

09.05.1745: Giert Christensens og Maria Nielsdatters datter Kari. Faddere: Live Michelsdatter, Anna Nilsdatter, Zacharias Stoche, Lars Rugtvet, Gunder Rugtvet.

09.05.1745: Tron Hansens og Lisbeth Christensdatters søn Christen. Faddere: Anna Christensdatter, Bodil Hansdatter, Ole Line, Tolf Vingerie, Ole Svendsen.

23.05.1745: Hans Tallachsens og Anne Marie Larsdatters datter Malene. Faddere: Aase Tallachsdatter, Anna Thoersdatter, Christen Brevig, Daniel Tallachsen, Amun Evensen.

23.05.1745: Hans Pedersen Krabberøes og Anna Olsdatters søn Peter. Faddere: Martha Blago, Bodil Rugtvet, Mads Jymble, Lars Rugtvet, Thoer Elingsen Blago.

27.05.1745: Erich Pedersens og Margrete Knudsdatters søn Knud. Faddere: Mari Larsdatter Bamble, Kirstine Larsdatter Bamble, Thoer Hansen Høen, Amun Tveten, Niels Evensen.

30.05.1745: Jens Pedersen Traags og Birthe Christiansdatters datter Helje. Faddere: Ingeborg Pedersdatter, Gunbor Torstensdatter, Elif Villumsen Herum, Thoer Halvorsen, Joen Jacobsen Hære.

07.06.1745: Anders Sørensen Kleps og Susanna Erichsdatters søn Hans. Faddere: Anna Larsdatter, Taran Larsdatter, Arnold Erichsen, Rasmus Johannisen, Lars Johannisen.

13.06.1745: Peder Jensen Ribberhuusis og Anna Aslachsdatters datter Ingeborg. Faddere: Mari Pedersdatter, Ele Maria Giertsdatter, Henrich Gabrielsen, Gunvold Sørensen, Peder Nielsen.

side 222-223.

20.06.1745: Lars Amunsen Findal og Ingeborg Larsdatters søn Amun. Faddere: Anna Larsdatter, Taran Larsdatter, Anders Amunsen, Jørgen Henrichsen, Jacob Larsen.

20.06.1745: Anders Olsens og Gunil Kielsdatters datter Helvig. Faddere: Aaste Pedersdatter, Helvig Olsdatter, Ole Line, Søren Søtholt, Mads Olsen Line.

22.06.1745: Hr. Peder Jordhøys og Hedevig Alstrups datter kaldet Anna Margrete Griis. Faddere: Proustinde Alstrup, Jomfr. Grete Alstrup, Hr. Obriste von Krogh, Hr. Sornskriver Odderbech, Monsr. Ditlef Bucha.

27.06.1745: Amun Hansens og Else Isachsdatters søn Søren. Faddere: Ingeborg Hansdatter, Anna Hansdatter, Isach Jørgensen, Jørgen Isachsen, Johannes Larsen.

30.06.1745: Niels Bærulsens og Mari Christensdatters datter Mari. Faddere: Inger Garstad, Kirsti Christensdatter, Jørgen Traag, Søren Halvorsen, Amun Michelsen.

30.06.1745: Jacob Andersens og Guri Halvorsdatters datter Mari. Faddere: Marthe Andersdatter, Guline Sørensdatter, Hans Joensen, Isach Andersen, Niels Svendsen.

30.06.1745: Mads Amunsens og Helje Michelsdatters søn Amun. Faddere: Birthe Michelsdatter, Maria Michelsdatter, Anders Roverøe, Peder Aabye, Christen Michelsen.

04.07.1745: Søren Andersen Snedker og Anna Gorrisdatters søn Anders. Faddere: Karen Kirstine Ulstrup, Sara Gulbrandsdatter, Peder Matthiisen, Christen Larsen, Svend Nielsen.

10.07.1745: Ebbe Ebbesens og Fridericha Kiæruls datter Inger Maria. Faddere: Anna Sophia Kiærul, Helvig Linaae, Lieutenant Iver Davidsen, Anders Kirchetorp.

25.07.1745: Simon Hanches og Ulriccha Johannisdatters søn Bastian. Faddere: Madame Berg, Rebeccha Rafnæs, Jens Karop, Lucas Jacobsen, Matthis Erichsen Hellestvet.

01.08.1745: Peder Michelsens og Martha Evensdatters søn Michel. Faddere: Birthe Michelsdatter, Marie Michelsdatter, Mads Findal, Niels Evensen, Christen Michelsen.

08.08.1745: Gunvold Sørensens og Birthe Jensdatters datter Karen. Faddere: Helvig Linaae, Helene Schmidt, Peder Ribberhuus, Peder Mathisen, Søren Jochumsen.

08.08.1745: Arnold Erichsen Bergs og Ingeborg Sørensdatters søn Lars. Faddere: Else Henrichsdatter, Taran Larsdatter, Anders Klep, Rasmus Johannisen, Hans Torstensen.

15.08.1745: Amun Busterøes og Siri Nielsdatters søn Ole. Faddere: Anna Rasmusdatter, Tarjer Larsdatter, Jacob Busterøe, Gullech Larsen, Halvor Erichsen.

15.08.1745: Anders Roverøes og Sara Larsdatters søn Hans. Faddere: Helje Michelsdatter, Helvig Olsdatter, Lars Amunsen, Jens Thomæsen, Gunder Torstensen.

22.08.1745: Joen Tronsens og Ingeborg Thoersdatters søn Lars. Faddere: Maria Hans Tallachsens, Anne Kirstine Elifsdatter, Joen Moe, Jørgen Larsen, Halvor Tronsen.

22.08.1745: Hans Olsens og Kirstine Christensdatters datter Pernille. Faddere: Kari Thoersdatter, Ingeborg Christophersdatter, Henrich Gabrielsen, Jacob Olsen, Anders Andersen Langøe.

22.08.1745: Giert Olsen Schovens og Aaste Pedersdatters søn Amun. Faddere: Inger Evensdatter, Helvig Olsdatter Line, Anders Olsen Line, Rasmus Olsen Line, Mads Olsen Line.

29.08.1745: Steen Thoersens og Else Thoersdatters datter Kari. Faddere: Inger Hansdatter, Mari Larsdatter, Ole Syndbye, Jens Isachsen, Thoer Elingsen Blago.

12.09.1745: Morten Olsens og Mette Hansdatters søn Ole. Faddere: Kari Thoersdatter, Malene Christensdatter, Ole Olsen, Hans Olsen, Niels Didrichsen.

12.09.1745: Hans Larsen Brunvolds og Mari Sørensdatters datter Mari. Faddere: Inger Thoersdatter, Siri Thoersdatter, Anders Olsen, Joen Jacobsen, Christen Isachsen.

12.09.1745: Thoer Gundersens og Birthe Nielsdatter Rogns søn Gunder. Faddere: Else Larsdatter, Ingeborg Michelsdatter, Thoer Hansen, Anders Christensen, Even Nielsen Vingie.

19.09.1745: Ole Gundersens og Aaste Torjusdatters datter Ingeborg. Faddere: Kirsti Søtholt, Anna Søtholt, Elif Herum, Niels Isachsen, Jacob Nenset.

19.09.1745: Jan Bentzens og Kari Hansdatters søn Peter. Faddere: Else Michelsdatter, Maria Erichsdatter, Jan Halvorsen, Anders Olsen, Michel Joensen.

03.10.1745: Hans Halvorsens og Maria Andersdatters søn Halvor. Faddere: Ingeborg Pedersdatter, Gunbor Torstensdatter, Johan Halvorsen, Anders Christensen, Anders Gundersen.

03.10.1745: Zacharias Evensen Stoches og Tore Thoersdatters datter Mari. Faddere: Anna Thoersdatter Høen, Maria Thoersdatter, Søren Thoersen, Thoer Gundersen, Even Nielsen.

17.10.1745: Ener Simonsen Trosbye og Birthe Johannisdatters datter Martha. Faddere: Pernille Trosbye, Kirsti Rasmusdatter, Amun Nielsen, Niels Hafsund, Erich Trosbye.

31.10.1745: Christen Larsen Vingies og Bodil Tellifsdatters søn Hans. Faddere: Kari Tellifsdatter, Anna Tellifsdatter, Christen Tellifsen, Niels Hafsund, Amund Michelsen.

side 224-225.

03.11.1745: Jens Andersen Rafns og Anna Dorthea Bertelsdatters søn Bertel. Faddere: Ahlhed Mortensdatter, Inger Sørensdatter, Søren Ring, Isach Brodal, Niels Sørensen.

07.11.1745: Niels Brynilsens og Anna Cathrina Petersdatters søn Halvor. Faddere: Birthe Michelsdatter, Helje Johannisdatter, Amun Tveten, Goute Pedersen, Niels Evensen.

14.11.1745: Gullech Hafredals og Marthe Gundersdatters datter Maria. Faddere: Mari Ougensdatter Houchedal, Anna Nielsdatter Fæset, Erich Pedersen Hafredal, Knud Gundvoldsen, Arnold Nielsen Fæset.

21.11.1745: Jørgen Jørgensens paa Tveteneje og Kari Erichsdatters søn Erich. Faddere: Kari Nielsdatter Asdal, Giertrud Hansdatter Asdaleje, Jørgen Henrichsen, Anders Jørgensen, Joen Jacobsen Hære.

26.11.1745: Gregers Bentzens og Anna Clausdatters datter Martha Margretha. Faddere: Martha Giertsdatter, Ambor Davidsdatter, Hans Bentzen, Claus Pedersen, Niels Larsen.

05.12.1745: Goute Pedersens og Bodil Thoersdatters søn Thoer. Faddere: Mari Ouginsdatter, Abelone Pedersdatter, Peder Nysteen, Erich Bircheset, Jacob Johannissen Udgaarden.

12.12.1745: Jens Ingebretsen og Anna Henrichsdatters søn Lars. Faddere: Maria Jacobsdatter Finmarch, Inger Henrichsdatter, Ingebret Vaag, Torbiørn Vaag, Berent Ingebretsen Vaag.

19.12.1745: Gullech Larsens og Bodil Olsdatters datter Else. Faddere: Ambor Glittum, Tarjer Larsdatter, Amun Busterøe, Goute Pedersen, Halvor Erichsen Fæset.

23.12.1745: Herman Grubbes og Marine Kiæruls 2de sønner: Den 1ste kaldet Anders Kiærulf. Faddere: Fridericcha Ebbe Ebbesens, Anna Fiuren, Iver Bentzen, Ebbe Ebbesen, Boe Fiuren. Den 2den kaldet Niels Grubbe. Faddere: Helvig Linaae, Gunil Stine Nielsdatter Grubbe, Hr. Fendrich Caspar von Krogh, Niels Grubbe, Niels Bie.

26.12.1745: Ole Hansen Riis og Live Michelsdatters datter Else. Faddere: Susanna Hansdatter, Anna Michelsdatter, Niels Knudsen, Thoer Joensen, Amun Michelsen.

01.01.1746: Rasmus Johannissens og Aaste Thoersdatters søn Johannes. Faddere: Susanna Erichsdatter, Helvig Thoersdatter, Lars Joensen Sortedal, Gunder Jacobsen, Hans Torstensen.

02.01.1746: Kystol Torbiørnsens og Ingeborg Nielsdatters søn Niels. Faddere: Maria Jacobsdatter, Ingeborg Abrahamsdatter, Niels Hafsund, Even Hansen, Rollef Torbiørnsen.

13.01.1746: Knud Alfsen Roslands og Taran Rasmusdatters søn Rasmus. Faddere: Kari Olsdatter Schoven, Mari Abrahamsdatter, Ole Erichsen, Niels Erichsen, Halvor Anunsen.

23.01.1746: Gunder Erichsens og Aase Tallachsdatters datter Clara. Faddere: Martha Gundersdatter, Asjer Knudsdatter, Christen Justsen, Hans Tallachsen, Jacob Halvorsen.

13.02.1746: Elen Thoersdatters uægte barn kaldet Thoer. Barnets moder opholder sig i Langesund hos Anders Olsen. Ved Daaben kunde ey anden kundskab faaes om Barnets fader end denne, at han var en Søefahrende Person fød i Trundhiem, men farer nu fra Danmarch, med en Skipper fra Aarhuus kaldet Peder Skriver. Barnets fader blev angivet at hede Iver Iversen. Faddere: Maria Henrichsdatter, Maria Hansdatter Buur, Søren Snedker, Christen Brevig, Daniel Norman.

27.02.1746: Peder Christiansens og Ingeborg Pedersdatters søn Ole. Faddere: Else Michelsdatter, Anna Kirstine Nielsdatter, Oche Pedersen, Hans Halvorsen, Jacob Olsen.

27.02.1746: Matthis Erichsen Hellestvets og Bodil Torstensdatters datter Aase Kirstine. Faddere: Gunil Erichsdatter, Maria Erichsdatter, Joen Andersen Hellestvet, Gunder Torstensen, Tollef Erichsen.

06.03.1746: Christen Justsens og Maria Erichsdatters datter Maren. Faddere: Anna Jørgensdatter, Sara Gulbrandsdatter, Christen Brevig, Gunder Brevig, Lars Jensen Dahl.

13.03.1746: Lars Joensen Sortedals og Mette Johannisdatters søn Hans. Faddere: Inger Garstad, Anna Brynilsdatter, Søren Søtholt, Rasmus Johannissen, Amun Joensen Nenset.

13.03.1746: Jochum Jørgensens og Ingeborg Gundersdatters datter Ragnil. Faddere: Anne Rasmusdatter, Martha Gundersdatter, Ole Syndbye, Hans Sørensen Svindland, Jacob Larsen Rogn.

19.03.1746: Peder Ingvoldsens og Marie Andersdatters datter Martha. Faddere: Ulricca Hanch, Mari Michelsdatter, Matthis Hellestvet, Anders Halvorsen, Lars Sortedal.

27.03.1746: David Biørnsen Ombosnæsis og Margrete Christensdatters datter Mari. Faddere: Margrete Tronsdatter, Kirsti Hansdatter, Ole Riis, Giert Flotten, Gunder Rugtvet.

03.04.1746: Erich Holmgreens og Mette Sophie Pedersdatters søn Peder. Faddere: Karen Knudsdatter, Anna Fiuren, Hans Linaae, Ditlef Bucha, Peter Nicolaj Budde.

side 226-227.

03.04.1746: Joen Andersen Rørholts og Ingeborg Pedersdatters søn Anders. Faddere: Anna Arnolsdatter, Mette Tronsdatter, Søren Hansen, Oche Tronsen, Christen Brevig.

11.04.1746: Daniel Tallachsens og Ingeborg Olsdatters søn Tallach. Faddere: Maria Danielsdatter, Maria Evensdatter, Hans Evensen, Peder Aabye, Niels Evensen Aastad.

17.04.1746: Peter Jansen Vredemans og Angier Larsdatters søn Jan. Faddere: Anna Henrichsdatter Vaag, Inger Thoersdatter Valle, Christen Brevig, Jochum Jørgensen, Ole Ingebretsen.

01.05.1746: Ingebret Bærulsen Vaags og Rannej Olsdatters datter Kirsti. Faddere: Anna Henrichsdatter Vaag, Martha Nielsdatter Kiørstad, Daniel Norman, Ole Ingebretsen Vaag, Berent Ingebretsen Vaag.

15.05.1746: Anders Svendsens og Anna Erichsdatters søn Søren. Faddere: Else Amunsdatter, Else Michelsdatter, Niels Svendsen, Ole Svendsen, Niels Erichsen Bache.

05.06.1746: Christen Joensen Skrædersvend fra Danmarch og Inger Johannisdatter fød i Schien, deris uægte barn kaldet Ole. Faddere: Kari Larsdatter Hære, Helje Gundersdatter, Hans Larsen Brunvold, Isach Knudsen, Anders Gundersen.

12.06.1746: Anders Christensen Hytterøe og Barbara Nielsdatters datter Rebecca. Faddere: Magrete Christensdatter, Ingeborg Andersdatter, Oche Pedersen, Peder Ingvoldsen, Anders Halvorsen.

19.06.1746: Peder Michelsens og Kirsti Larsdatters datter Kirsti. Faddere: Anna Gundersdatter, Kirsti Larsdatter, Hans Evensen, Hans Amunsen, Christen Aabye.

10.07.1746: Jacob Arnespladsis og Anna Hansdatters datter Anna. Faddere: Ingeborg Larsdatter, Anna Michelsdatter, Ole Riis, Christen Michelsen, Søren Hansen.

24.07.1746: Ole Fosvets og Mari Pedersdatters datter Pernille. Faddere: Kirstine Christensdatter, Helje Gundersdatter, Halvor Larsen, Antoni Jacobsen, Anders Olsen.

07.08.1746: Søren Joensen Søtholts og Kirsti Sørensdatters søn Halvor. Faddere: Mette Sortedal, Anna Sørensdatter, Jacob Nensæt, Bartimeus Herum, Jørgen Finmarch.

08.08.1746: Jørgen Olsen Burvolds og Ambor Heljesdatters søn Ole. Faddere: Sara Larsdatter Roverøe, Helvig Line, Anders Line, Augustinus Schierche, Amun Michelsen.

14.08.1746: Kari Tellifsdatters uægte barn Birthe. Moderen opholder sig paa Egevigh. [Fadderne] foregav at barnets fader var en Hæste-kræmer fra Laurvig nafnlig Niels. Videre underretning var efter lang udforskning ey at bekomme. Faddere: Inger Thoersdatter Valle, Marthe Nielsdatter, Christen Egevig, Rollefv Torbiørsen Vaag.

21.08.1746: Anders Christensen Rogns og Mari Larsdatter Bambles søn Lars. Faddere: Anna Christensdatter Vingeri, Kirstine Larsdatter Bamble, Søren Trosbye, Halvor Christensen Rogn, Halvor Larsen Bamble.

04.09.1746: Gregers Isachsens og Lisbeth Arnesdatters datter Anna. Faddere: Ingeborg Hansdatter, Mari Larsdatter Rogn, Hans Amunsen, Jørgen Isachsen, Jacob Larsen Rogn.

11.09.1746: Anders Taralsens og Inger Nielsdatters datter Alhed. Faddere: Bodil Olsdatter, Tarjer Larsdatter, Ole Andersen, Jens Gundersen, Christen Erichsen.

17.09.1746: Ebbe Ebbesens og Fridericha Kiærulfs datter Anna Dorthea. Faddere: Anna Sophia Kiærulf, Jacobine Boeman, Hans Mouritzen, Søren Boeman, Lars Boeman.

02.10.1746: Lars Torstensen Rugtvet og Margrethe Tronsdatters søn Mads. Faddere: Ingeborg Torstensdatter, Anna Michelsdatter, Matthias Erichsen Hellestvet, Halvor Tronsen, Gunder Torstensen.

02.10.1746: Jens Christensen Tiis og Karen Kirstine Ulstrups datter Trine. Faddere: Anna Frandsdatter, Inger Sørensdatter, Gunvold Poulsen, Halvor Larsen, Søren Jochumsen.

09.10.1746: Biøn Glittums og Anna Olsdatters datter Helje. Faddere: Ambor Halvorsdatter, Tarjer Glittum, Daniel Norman, Halvor Stoche, Anders Blegelie.

09.10.1746: Erich Erichsens og Maria Arnoldsdatters søn Benjamin. Faddere: Mari Amunsdatter, Martha Elingsdatter, Jens Isachsen, Abraham Amunsen, Christopher Arnoldsen.

16.10.1746: Niels Sørensens i Langesund og Kirstine Jensdatters datter Anna. Faddere: Anna Dorthea Bertelsdatter, Hellene Smidt, Arnold Sørensen, Gunvold Poulsen, Peter Bie.

30.10.1746: Halvor Andersen og Karen Sørensdatter Rachestads datter Anne. Faddere: Pernille Trosbye, Aase Høevig, Jacob Blegelie, Anders Jacobsen Blegelie, Christen Erichsen Fæset.

13.11.1746: Ole Olsen Høens og Inger Knudsdatters datter Kirsti. Faddere: Anna Thoersdatter Høen, Kirsti Hansdatter Høen, Hans Amundsen, Halvor Larsen Høen, Hans Christensen Høen.

20.11.1746: Siul Torgrimsen Hære og Kirsti Joensdatters datter Tone. Faddere: Ingeborg Pedersdatter, Gunild Torgrimsdatter, Joen Torstensen, Jacob Johannissen, Hans Halvorsen.

20.11.1746: Ole Kiørstads og Anna Gundersdatters hiemdøbte søn Hans. Faddere: Anna Rasmusdatter, Marthe Gundersdatter, Kystol Kiørstad, Jørgen Tveten, Niels Gundersen.

side 228-229.

20.11.1746: Gunvold Sørensen Smeds og Birthe Jensdatters søn Søren. Faddere: Susanna Albretsdatter, Anna Jørgensdatter, Morten Nielsen, Søren Berentsen, Søren Jochumsen.

20.11.1746: Anders Andersen Langøes og Kari Hansdatters søn Bertel. Faddere: Malene Zachariasdatter, Sara Gulbransdatter, Hans Olsen, Hans Tallachsen, Niels Evensen.

04.12.1746: Tron Hansen Hydals og Lisbeth Christensdatters datter Maria. Faddere: Else Isachsdatter Jymble, Anna Hansdatter Tveten, Amun Gierstad, Johannes Larsen, Hans Christensen.

04.12.1746: Claus Thomæsen Melbye og Marthe Andersdatters datter Elen Maria. Faddere: Birthe Johannisdatter, Aase Høevig, Lars Dahl, Haagen Hafsund, Jacob Halvorsen Kiønøe.

04.12.1746: Peder Rasmusen Gierstad og Inger Torstensdatters datter Ingeborg. Faddere: Tore Thoersdatter Stoche, Helvig Olsdatter Line, Gunder Rugtvet, Lars Rugtvet, Anders Klep.

11.12.1746: Ole Amunsen Orebachen og Kisti Gundersdatters datter Inger. Faddere: Aaste Pedersdatter Schoven, Martha Gundersdatter, Ole Line, Giert Flotten, Mads Line.

13.12.1746: Hr. Peder Jordhøys og Hedevig Alstrups søn Niels Griis. Faddere: Frue Løvenhielms, Anna Fiuren, Amptmand von Løvenhielm, Jørgen Erboe, Fendrich Caspar von Krogh.

26.12.1746: Jørgen Jørgensen Asdal Tveten og Inger Evensdatters datter Maria. Faddere: Ingeborg Nielsdatter, Johanna Madsdatter, Jens Ingebretsen, Ole Ingebretsen, Erich Trosbye.

27.12.1746: Gregers Bentsen Statellet og Anna Clausdatters datter Marthe Margrethe. Faddere: Anna Maria Nielsdatter, Elen Magrethe Pedersdatter, Claus Pedersen, Christopher Larsen, Christen Larsen.

01.01.1747: Søren Thoersen Rogns og Else Larsdatters søn Joen. Spons: Anna Høen, Mari Larsdatter Rogn, Zacharias Stoche, Thoer Rogn, Jacob Rogn.

06.01.1747: Niels Tyggesen Corporals og Ingeborg Larsdatters Aase Cathrina. Faddere: Fridericha Kiærulf, Anna Fiuren, Ditlevf Bucha, Christopher von Krogh, Caspar Kiærulfs.

08.01.1747: Giert Olsens i Langesund og Anne Andersdatters datter Kirstine. Faddere: Marthe Gundersdatter, Maria Ingebretsdatter, Berent Jacobsen Lug, Gunder Brevig, Amun Tallachsen.

15.01.1747: Haagen Andersen Hafsunds og Annæ Jacobsdatters datter Martha. Faddere: Pernille Trosbye, Live Halvorsdatter Kiønøe, Ener Trosbye, Claus Melbye, Lars Olsen Kiønøe.

22.01.1747: Knud Gundvolsen Houchedal og Inger Tollifsdatters datter Siri. Faddere: Bodil Tollifsdatter Vingie, Anna Tollifsdatter Vingie, Niels Tollifsen Hafsund, Christen Tollifsen Vingie, Hans Evensen Æse.

22.01.1747: Hans Olsens og Kirstine Christensdatter i Langesund deres søn Ole. Faddere: Anna Kirstine Christensdatter, Else Maria Giertsdatter, Jens Christensen Thiis, Amdi Kieldsen, Morten Olsen.

29.01.1747: Jørgen Isachsen Jymbles og Inger Hansdatters datter Kari. Faddere: Else Isachsdatter Jymble, Sophie Thoersdatter, Isach Jørgensen Grasmyr, Jens Isachsen Egh, Erich Fillestad.

29.01.1747: Ole Gundersen Berg og Birthe Olsdatters søn Hans. Faddere: Anna Kittilsdatter, Anna Gundersdatter, Joen Gundersen, Ole Hansen Riis, Christen Michelsen Aabye.

05.02.1747: Hans Abrahamsen Hære og Kirsti Pedersdatters datter Ingeborg. Faddere: Kari Christensdatter, Tore Thoersdatter Rafnæs, Oche Pedersen, Anders Olsen, Albret Pedersen.

05.02.1747: Knud Blegelies og Anne Christensdatters datter Mari. Sp Lisbeth Olsdatter, Anne Nielsdatter, Goute Pedersen, Halvor Erichsen, Isach Nielsen.

19.02.1747: Michel Knudsen Bircheset og Marthe Olsdatters søn Knud. Faddere: Johanne Olsdatter Nysten, Abelone Pedersdatter, Niels Fillestad, Ole Syndbye, Erich Fillestad.

26.02.1747: Thoer Andersen Vingeri og Annæ Christensdatters søn Christen. Faddere: Mari Larsdatter Rogn, Aaste Christensdatter Rogn, Ole Line, Thoer Høen, Mads Line.

26.02.1747: Hans Jacobsen Hære og Johanne Christensdatters søn Christen. Faddere: Rebeccha Elisabeth Rafnæs, Anne Kirstine Nielsdatter Hære, Jan Halvorsen Hære, Niels Knudsen Hære, Thoer Halvorsen Hære.

05.03.1747: Niels Knudsen Hære og Else Michelsdatters søn Knud. Faddere: Mari Jacobsdatter, Mari Michelsdatter, Ole Hansen Riis, Christen Michelsen Tinnerholt, Amun Michelsen Æse.

side 230-231.

05.03.1747: Christen Tellifsen Vingies og Ingeborg Larsdatters datter Birthe. Faddere: Anna Hansdatter Arnesplads, Anna Tellifsdatter Vingie, Niels Tellifsen Hafsund, Knud Gunvoldsen Houchedal, Even Nielsen Vingie.

05.03.1747: Erich Olsen Schovens og Kari Olsdatters søn Halvor. Faddere: Lisbeth Rønholt, Guline Sørensdatter, Hans Grummestad, Ole Erichsen Dørredal, Hans Olsen.

08.03.1747: Hans Evensens paa Breche og Birthe Michelsdatters datter Lene. Faddere: Mette Holmgren, Anne Cane, Erich Holmgren, Peter Nicolaj Budde, Amun Evensen Æse.

08.03.1747: Mads Amunsen Findal og Helje Michelsdatters søn Michel. Faddere: Sara Larsdatter Findal, Mari Michelsdatter Hære, Søren Arnoldsen Egh, Abraham Arnoldsen Egh, Amun Joensen Nænset.

12.03.1747: Johan Erboes og Susanne Albretsdatter i Langesund datter Alhed Cathrina. Faddere: Dorthe Erboe, Jacobine Boman, Jørgen Erboe, Jens Rafn, Christopher Bie.

19.03.1747: Søren Ingebret Berentsen Rebslagers og Malene Zachariasdatters Anna. Faddere: Kari Hansdatter, Anna Maria Andersdatter, Gunvold Sørensen Smed, Niels Evensen, Lars Zachariæsen Barfod.

03.04.1747: Morten Olsen Langesund og Mette Hansdatters søn Hans Samuel. Faddere: Mari Pedersdatter Fostvet i Langesund, Sara Gulbransdatter i Langesund, Svend Nielsen i Langesund, Hans Olsen i Langesund, Christopher Arnoldsen Egh.

30.04.1747: Thoer Nielsen Ringesiøes og Inger Pedersdatters søn Even. Faddere: Lisbeth Olsdatter Rønholt, Anna Nielsdatter Fæset, Lars Busterøe, Gullech Glittum, Isach Nielsen Fæset.

11.05.1747: Jan Halvorsens Hære og Helje Jacobsdatters søn Søren. Faddere: Mari Andersdatter Siljen, Ingeborg Andersdatter Siljen, Hans Olsen Hære, Hans Jacobsen Hære, Anders Olsen Hære.

12.05.1747: Gunul Nirisen Rønholt og Marthe Olsdatters søn Hans. Faddere: Lisbeth Olsdatter, Aslefv Nirisdatter, Peter Nicolaj Budde, Ole Johannisen Kiær, Gullech Larsen Busterøe.

12.05.1747: Lars Thomæsen Dals og Tore Pedersdatters søn Lars. Faddere: Marthe Andersdatter, Aase Thomædatter, Thoer Ringesiøe, Amun Busterøe, Amund Larsen Busterøe.

12.05.1747: Peder Christiansens ved Hære og Ingeborg Olsdatters søn Ole. Faddere: Mari Andersdatter Siljen, Birthe Christensdatter, Joen Andersen Hellestvet, Christen Nielsen, Amun Michelsen Hære.

22.05.1747: Arnold Larsens og Anna Arnoldsdatter paa Rørholt deres søn Lars. Faddere: Ingeborg Pedersdatter, Mette Tronsdatter, Jørgen Larsen, Oche Tronsen, Søren Hansen.

22.05.1747: Ansten Stiansen Birchesets og Kirsti Amunsdatters datter Kirsti. Faddere: Anne Cathine Petersdatter, Maren Abrahamsdatter, Peder Nysten, Goute Pedersen, Jacob Johannissen Udgaarden.

22.05.1747: Christen Clausen Finmarchs og Maria Jacobsdatters datter Kari. Faddere: Ingeborg Kiørstad, Johanna Jacobsdatter, Lars Fæset, Jens Vaag, Ole Torbiørnsen Vaag.

23.05.1747: Jørgen Erboes og Dorthe Møllers søn i Langesund kaldet Christen Lund. Faddere: Fridericha Kiærulf, Anna Fiuren, Caspar Kiærulf, Niels Schmidt, Peter Bie.

13.05.1747: Hans Linaaes og Helvig Lunds søn i Langesund kaldet Hans Lund. Faddere: Mette Grete Lund, Karen Fiuren, Peter Christian Jørgensen, Jacob Bodsen, Anders Høeg.

28.05.1747: Arnold Tronsens og Mari Ouginsdatter paa Houchedal deres datter Ingeborg. Faddere: Pernille Trosbye, Abelone Pedersdatter Nysten, Arnol Larsen Rørholt, Erich Trosbye, Halvor Fæset.

28.05.1747: Et uægte barn kaldet Lars. Ved nøye udforskning blev i vidnernes paahør angivet at moderen til barnet skal være een, kommen fra Kylling Sogn, nafnlig Kari Kittilsdatter, som opholder sig i Langesund. Faderen til barnet blev angivet at være en gevorben soldat fra Staværens festning nafnlig Ole Haagensen. Vidnerne ved daaben vare Anna Henrichsdatter i Langesund, Mari Joensdatter i Langesund, Christen Brevig, Hans Olsen, Rasmus Engellov.

04.06.1747: Morten Nielsen Skoemager i Langesund og Maren Hansdatters datter Sophie. Faddere: Karen Kirstine Larsdatter Ulstrup, Karen Christophersdatter, Mads Hansen, Svend Nielsen, Hans Olsen alle i Langesund.

18.06.1747: Ole Olsens i Langesund og Mari Larsdatters datter Anna Magrethe. Faddere: Mad. Ebbesens, Karen Fiuren, Niels Sørensen, Peder Nielsen Jort, Svend Nielsen Snedker.

18.06.1747: Jens Isachsen Egh og Ingeborg Hansdatters datter Margrete. Faddere: Inger Gymble, Anna Hansdatter Tveten, Isach Grasmyr, Gregers Isachsen, Jacob Larsen Rogn.

24.06.1747: Mads Asdals og Gunil Erichsdatters søn Hans. Faddere: Susanna Klep, Kirsti Christensdatter, Gunder Jacobsen, Matthias Erichsen, Thoer Halvorsen.

side 232-233.

24.06.1747: Jørgen Joensens Sortebog og Marthe Joensdatters datter Kari. Faddere: Ragnil Garstad, Anna Henrichsdatter, Jørgen Henrichsen, Anders Jørgensen, Jørgen Jørgensen Sortebogen.

25.06.1747: Lars Elifsens Schaugstad og Siri Jensdatters søn Christen. Faddere: Johanne Nysteen, Abelone Nysteen, Elif Schougstad, Berent Vaag, Harald Nuestad.

25.06.1747: Kirsti Jacobsdatter i Langesund og Peter Lorentzens fra Porsgrund deres uægte barn Pernille. Faddere: Kari Christophersdatter, Anna Thoersdatter, Hans Hemmingsen, Giert Flotten, Christen Gundersen.

02.07.1747: Matthis Erichsen Hellestvet og Bodil Torstensdatters datter Aase. Faddere: Mari Christensdatter Traag, Lucas Jacobsen Hære, Lars Torstensen Rugtvet, Gunder Torstensen Rugtvet.

02.07.1747: Knud Alfsen Rosland og Taran Rasmusdatters søn Lars. Faddere: Kari Olsdatter, Maria Erichsdatter, Hans Joensen Grummestad, Lars Fæset, Ole Alfsen Rosland.

09.07.1747: Daniel Normans og Asjer Knudsdatters søn Mathias. Faddere: Ingebret Vaag, Berent Vaag, Anders Jacobsen Blegelie, Marthe Nielsdatter Kiørstad, Pernille Trosbye.

09.07.1747: Christen Nielsens og Guri Nielsdatters søn Halvor. Faddere: Else Michelsdatter Æse, Ingeborg Andersdatter Siljen, Lucas Jacobsen Hære, Oche Pedersen Hære, Matthias Hellestvet.

06.08.1747: Lars Amunsen Bergs og Ingeborg Larsdatters søn Lars. Faddere: Helje Findal, Mari Larsdatter Rogn, Anders Findal, Bartholomeus Herum, Anders Klep.

13.08.1747: Gullech Larsen Glittums og Bodil Olsdatters søn Lars. Faddere: Ambor Glittum, Tarjer Larsdatter, Thoer Olsen, Christen Erichsen Fæset, Gullech Larsen Busterøe.

20.08.1747: Jacob Johannissens Hære og Ragnil Hansdatters søn Hans. Faddere: Ingeborg Pedersdatter, Anna Hansdatter, Albret Pedersen, Anders Halvorsen, Christen Isachsen alle ved Hære.

20.08.1747: Erich Joensens vestre Brevig og Inger Michelsdatters søn Michel. Faddere: Aase Tallachsdatter, Aase Gundersdatter, Christen Brevig, Halvor Svinland, Niels Gundersen.

27.08.1747: Ole Svenumsens og Anna Kittilsdatter Herums datter Ahlhed. Faddere: Birthe Olsdatter, Bodil Hansdatter, Thoer Høen, Amun Tveten, Ingebret Christensen.

03.09.1747: Gunder Jacobsens Asdal og Kari Nielsdatters søn Niels. Faddere: Gunil Erichsdatter, Anna Nielsdatter, Giert Flotten, Rasmus Johannissen Sortedal, Halvor Nielsen Asdal.

10.09.1747: Anders Christensen Rogns og Mari Larsdatters datter Mari. Faddere: Birthe Nielsdatter, Aaste Christensdatter, Thoer Vingerie, Søren Amundsen Rogn, Simon Larsen Bamble.

17.09.1747: Niels Mortensen Orebachens og Mette Stephansdatters søn Christen. Faddere: Margrete Rugtvet, Mari Larsdatter, Giert Olsen Schoven, Gunder Rugtvet, Ole Line.

24.09.1747: Gunder Lorensens Hære og Ingeborg Nielsdatters datter Mari. Faddere: Mari Flotten, Anna Nielsdatter Asdal, Søren Søtholt, Jørgen Jørgensen Tveteneje, Halvor Nielsen Asdal.

29.09.1747: Joen Gundersens Holmen og Mariæ Halvorsdatters datter Johanna. Faddere: Anna Gundersdatter Fæset, Live Halvorsdatter Kiønøe, Amun Nielsen, Halvor Kiønøe, Christen Erichsen Fæset.

08.10.1747: Niels Taralsen Vaags og Ingeborg Tallachsdatters søn Tallach. Faddere: Inger Nielsdatter, Tarjer Larsdatter Glittum, Peder Svinland, Lars Evensen, Gullech Larsen Glittum.

08.10.1747: Antoni Jacobsens i Langesund og Gunild Jacobsdatters datter Elen Margrethe. Faddere: Susanna Albretsdatter, Malene Christensdatter, Ole Olsen, Peder Stochesund, Ole Jacobsen.

22.10.1747: Lars Johanissen Sortedal og Taran Larsdatters søn Hans. Faddere: Ingeborg Larsdatter Berg, Anna Jørgensdatter, Lars Joensen Sortedal, Bartimeus Herum, Hans Torstensen.

29.10.1747: Thoer Olsen Rønholts og Lisbeth Olsdatters søn Lars. Faddere: Birthe Aabye, Anna Nielsdatter, Peter Nicolaj Budde, Gullech Larsen Glittum, Hans Olsen Rønholt.

04.11.1747: Erich Holmgreens og Mette Sophie Pedersdatters datter Anna Kirstine. Faddere: Anna Clausdatter, Grete Bentsdatter, Lieutenant Caspar von Krogh, Caspar Kiærulf.

05.11.1747: Niels Erichsen Valles og Anna Andersdatters datter Tone. Faddere: Kari Olsdatter Schoven, Gulline Sørensdatter, Ole Erichsen Dørredal, Jørgen Larsen Rørholt, Morten Erichsen Bache.

19.11.1747: Berent Jacobsen Lugs og Anna Jørgensdatters datter i Langesund Anna Maria. Faddere: Malene Zachariasdatter, Malene Christensdatter, Lars Christensen, Giert Olsen, Hans Olsen.

26.11.1747: Søren Simonsen Trosbyes og Pernille Amunsdatters datter Helene. Faddere: Birthe Johannisdatter, Mari Amunsdatter, Erich Trosbye, Berent Ingebretsen, Arnold Nielsen.

26.11.1747: Niels Brynilsens paa Brecheeje og Anna Cathrina Petersdatters søn Ole Peter. Faddere: Mari Michelsdatter, Maria Abrahamsdatter, Hans Evensen, Ansten Stiansen, Vrol Madsen.

03.12.1747: Torbiørn Gundersen Garstads og Inger Elifsdatters datter Gunil. Faddere: Kirsti Sørensdatter Søtholt, Anna Jørgensdatter, Bærulf Gundersen, Alfv Garstad, Peder Rasmussen.

10.12.1747: Anders Amunsen Findals og Saræ Larsdatters datter Else. Faddere: Helje Michelsdatter Findal, Anna Sørensdatter Søtholt, Lars Amunsen Berg, Søren Søtholt, Jacob Nenset.

side 234-235.

17.12.1747: Søren Olsen Hære og Anna Cathrina Gustavusdatters datter Anna. Faddere: Bodil Rugtvet, Anna Kirstine Nielsdatter Hære, Albret Pedersen Hære, Niels Knudsen Hære, Jacob Johannissen Hære.

17.01.1748: Anders Olsen Lines og Gunil Pedersdatters datter Magrethe. Faddere: Helje Michelsdatter Findal, Inger Olsdatter Line, Rasmus Olsen Line, Ole Line, Anders Clausen.

28.01.1748: Niels Didrichsens i Langesund og Sara Gulbrandsdatters søn Didrich. Faddere: Kari Elifsdatter, Kirstine Hansdatter, Antoni Jacobsen, Ole Jacobsen, Christen Gundersen alle i Langesund.

25.02.1748: Goute Pedersen Nystens og Bodil Thoersdatters datter Else. Faddere: Johanna Nysteen, Abelone Nysten, Ansten Bircheset, Niels Brynilsen, Vrol Madsen.

06.03.1748: Joen Andersens Hellestvet og Birthe Halvorsdatters datter Anna. Faddere: Birthe Jacobsdatter, Kirsti Christensdatter, Søren Halvorsen, Niels Knudsen, Anders Halvorsen alle ved Hære.

06.03.1748: Hr. Peder Jordhøys og Hedevig Alstrups søn kaldet Peder Jordhøy. Faddere: Bodil Maria Fiurens, Jomfr. Sophia Christiana, Georg Friderich von Krogh, Gregers Bentzen, Ebbe Ebbesen.

10.03.1748: Peder Stephansens i Langesund og Margrethe Jacobsdatters datter Karen. Faddere: Ingeborg Svend Snedkers, Emerense Albretsdatter, Morten Olsen, Andreas Nielsen, Jens Pedersen.

10.03.1748: Ole Kiørstads og Anna Gundersdatters datter Ingeborg. Faddere: Kirsti Rasmusdatter Trosbye, Aase Gundersdatter, Peder Aabye, Peder Svinland, Niels Gundersen.

10.03.1748: Steen Jymbles og Else Thoersdatters datter Mette. Faddere: Inger Hansdatter Jymble, Sophie Thoersdatter, Jens Isachsen Jymble, Arnol Olsen Syndbye, Niels Hansen Grasmyr.

20.03.1748: Joen Nielsen Helles og Ragniel Villemsdatter Hellis datter Birthe Maria. Faddere: Marine Grube, Anne Fiuren, Lieutenant Casper von Krogh, Monsr. Eschenbach, Ditlef Bucha.

24.03.1748: Anders Joensen Braatens og Tarand Larsdatters datter Engebor. Faddere: Mari Hochedal, Helvig Thorsdatter, Hans Grummestad, Ole Lillebreche, Johannes Larsen.

31.03.1748: Thore Gundersen Rogns og Berte Nielsdatters søn Lars. Faddere: Tore Thorsdatter Stoche, Sophie Thorsdatter Høen, Søren Thorsen Rogn, Thor Hansen Høen, Even Nielsen Vingie.

07.04.1748: Anders Sørensen Klep og Susana Erichsdatters søn Søren. Faddere: Gunild Asdahl, Kistie Christensdatter Traag, Rasmus Johannesen Sortedal, Lars Johannesen Sortedal, Joen Christensen Traag.

11.04.1748: Niels Knudsen Statelle og Lispet Andersdatters datter Gunild. Faddere: Margaretha Andersdatter, Anna Hansdatter, Anders Paulsen, Hans Tvedallen, Lars Elingsen Blagoe.

16.04.1748: Thore Hansen Schougens og Inger Larsdatters datter Sophie. Faddere: Anne Larsdatter Herum, Sophie Thoersdatter Høen, Thoer Hansen Høen, Torgrim Thoersen, Christen Aabye.

28.04.1748: Ole Arnesens og Ingeborg Christensdatters søn Arne. Faddere: Ingebor Pedersdatter, Berte Christensdatter, Hans Gundersen, Peder Gundersen, Hans Halvorsen.

05.05.1748: Peder Aabyes og Martha Evensdatters datter Lene. Faddere: Berthe Michelsdatter, Mari Michelsdatter, Hans Evensen, Christen Aabye, Mads Fiendal.

03.06.1748: Tron Hansen Hydals og Lispet Christensdatters søn Christen. Faddere: Margretha Throensdatter Rutvedt, Bodil Hansdatter Tvethen, Amund Hansen Tveten, Giert Flaaten, Lars Bartimæsen Gierrestad.

03.06.1748: Lars Joensen Sortedahl og Mette Johannesdatters søn Abraham. Faddere: Kistie Sørensdatter Søtholt, Kistie Andersdatter Schierche, Lars Amundsen Berg, Jacob Joensen Søtholt, Hans Thosensen Soldat.

09.06.1748: Giert Flaatens og Mari Nielsdatters søn Niels. Faddere: Kari Nielsdatter Asdahl, Anne Zachariasdatter Stoche, Ole Kiis, Lars Rutvet, Halvor Nielsen Asdahl.

09.06.1748: Bærent Ingebretsen Vaag og Kisten Rasmusdatters søn Niels. Faddere: Rannuf Vaag, Anne Rasmusdatter Breche, Søren Trosbye, Jens Ingebretsen Vaag, Ole Ingebretsen Vaag.

11.06.1748: Hr. Amtmand von Løvenhielms og frue Løvenhielms søn kaldet Hans. Faddere: Madame Jacob Nielsens i Brevig, Mad. Bucha i Brevig, Anne Fiuren, Georg Friderich von Krogh, Sorenskriver Odderbech, Monsr. Ebbe Ebbesen i Langesund.

24.06.1748: Ole Svendsen Fossung og Mari Knudsdatters søn Jacob. Faddere: Mari Christensdatter, Anna Michelsdatter, Niels Fossung, Amun Æse, Ole Andersen Kiær.

30.06.1748: Anders Gundersen Herre og Gunbor Tostensdatters datter Ingebor. Faddere: Else Michelsdatter Herre, Maria Olsdatter Hellestvet, Hans Halvorsen, Hans Olsen, Petter Lorensen Herre.

07.07.1748: Kiøstol Kiørestads og Ingebor Nielsdatters søn Jørgen. Faddere: Maria Finmark, Marte Nielsdatter Kiørestad, Daniel Norman, Even Kiørestad, Jacob Halvorsen Kiønøen.

14.07.1748: Niels Svendsen Fossung og Mette Pernille Bøjesdatters søn Bøje. Faddere: Anne Michelsdatter Æse, Alhed Jacobsdatter Blegelie, Ole Svendsen Fossung, Svend Andersen Lochaschen, Just Nielsen Fossung.

14.07.1748: Christen Larsen Vingies og Bodil Tollifsdatters datter Ingebor. Faddere: Inger Houchedal, Kari Andersdatter Hervig, Niels Hafsund, Christen Tollofsen Vingie, Amun Evensen Æse.

14.07.1748: Afgangne Jon Tronsens i Langesund og Ingeborg Thoersdatters datter Kari. Faddere: Else Thoersdatter, Sophie Thoersdatter, Jens Egh, Jørgen Jymble, Arnold Syndbye.

side 236-237.

21.07.1748: Peder Nielsen Jorts og Else Maria Giertsdatters datter Anna Maria. Faddere: Kari Thoersdatter, Ingeborg Ancher, Niels Pedersen, Abraham Amunsen, Anders Nielsen.

21.07.1748: Giert Olsens i Langesund og Anna Andersdatters datter Karen Kirstine. Faddere: Maria Corneliidatter, Barbara Nielsdatter, Christen Brevig, Anders Olsen, Gunvol Sørensen.

28.07.1748: Ole Johanissen Skoemagers og Anna Joensdatters søn Arne. Faddere: Martha Blago, Anna Hansdatter Statellet, Lars Ellingsen Blago, Ole Hansen Egh, Lars Johannissen Døhl.

28.07.1748: Christen Michelsen Bamble og Kirsti Hansdatters datter Lene. Faddere: Martha Evensdatter, Maria Michelsdatter, Thoer Høen, Mads Findal, Simon Larsen Bamble.

28.07.1748: Hans Linaae i Langesund og Helvig Lunds søn Rasmus. Faddere: Dorthe Erboe, Helene Schmidt, Iver Bentzen, Cornelius Cornelisen, Peter Bendixen.

28.07.1748: Lucas Jacobsen Hære og Mari Christensdatters søn Jacob. Faddere: Bodil Torstensdatter, Annichen Jacobsdatter, Søren Halvorsen, Niels Knudsen, Anders Olsen.

25.08.1748: Anders Svendsen Skougen og Ana Erichsdatters datter Sara. Faddere: Marte Dørredahl, Anna Æse, Amun Tveeten, Niels Erichsen Bierkeset, Morten Erichsen Bakke.

25.08.1748: Søren Berentsen Rebslager i Langesund og Malene Zaccariasdatters 2de døtre, dend eene kaldet Anne Maria. Faddere: Aase Barfod, Engeborg Christophersdatter Ancher, Gunvold Poulsen, Morten Nielsen Skoemager, Poul Sunvaldt conditionerende hos hr. Oberste von Krogh. Dend 2den kaldet Mette Sophie. Faddere: Anna Jørgensdatter, Barbra Nielsdatter, Gunvold Sørensen, Peder Heuch Skoeleholder i Langesund, Anders Langøe.

01.09.1748: Hans Halvorsen Hærre og Mari Andersdatters søn Anders. Faddere: Mari Hansdatter Hære, Kirsti Nielsdatter Hære, Jan Halvorsen Hære, Sigul Torgrimsen Hære, Hans Olsen Hære.

01.09.1748: Hans Jacobsen Hære og Johane Christensdatters datter Anna. Faddere: Ingebor Pedersdatter Hærre, Berte Christensdatter Hærre, Engvold Christensen Hærre, Michel Joensen Hærre, Jacob Jansen Hærre.

15.09.1748: Rasmus Johanesen Surtedahl og Aaste Thoersdatters søn Thoer. Faddere: Taran Laersdatter Surtedahl, Berthe Thoersdatter Asdahl, Anders Klep, Arnold Berg, Torgrim Thoersen.

22.09.1748: Matz Gundersen Asdals og Gunild Erichsdatters søn Ole. Faddere: Mari Christensdatter fra Hærre Lucas Hammersmeds kone, Kirsti? Christensdatter hendes søster, Mathias Hællestvet, Anders Klep, Joen Jacobsen.

29.09.1748: Jacob Andersen Hallestvetz og Anne Joensdatters søn Anders. Faddere: Joen Hallestvetz kone Birte Halvorsdatter fra Hærre, Anna Kirstine Nielsdatter Hærre, Peder Ingvoldsen Hærre, Niels Knudsen Hærre, Anders Halvorsen Hærre.

06.10.1748: Biøn Joensen vestre Brevigs og Ingebor Kittilsdatters søn Thoer. Faddere: Aaste Tallachsdatter Brevig, Aase Thomesdatter Høevig, Chresten Andersen Brevig, Jens Andersen Rachestad, Jacob Johannesen Udgaarden.

06.10.1748: Erich Olsen Skougens og Karj Olsdatters søn Ole. Faddere: Marj Christensdatter Lochasken, Alhed Jacobsdatter Blegelie, Erich Bakke, Ole Olsen Dørredahl, Halvor Erichsen Fæset.

13.10.1748: Hans Tallaksen Saasteens og Marj Laersdatters datter Bodil Maria. Faddere: Karj Jensdatter Dahl, Karen Marje Hansdatter, Tallak Brevig, Gunvold Sørensen, Amun Evensen Aastad.

13.10.1748: Hans Olsen i Langesund og Kirstine Christensdatters søn Christen. Faddere: Else Maria Giertsdatter, Barbara Rasmusdatter, Hendrich Gabrielsen, Niels Jensen, Christopher Eeg.

13.10.1748: Engelbret Bærulfsen Waags og Rannej Olsdatters søn Christen. Faddere: Kirstj Rasmusdatter Dahl, Asbor Ingebretsdatter Waag, Christen Torbiønsen Waag, Ole Engebretsen Waag.

13.10.1748: Joen Andersen Rørholts og Engebor Pedersdatters søn Peder. Faddere: Marte Andersdatter Rørholt, Rangnil Pedersdatter, Hans Grommestad, Anders Blegelie, Anders Pedersen Rørholt.

21.10.1748: Erich Holmgreens paa Brevig og Mette Blærs datter Karen. Faddere: Maren Hr. Wulfs, Jomfr. Rebecha hos Mr. Bukka i Brevig, Georg Friderich von Krogh, Fridrich Ernst Essenbach, Polycarpus Sounvaldt.

27.10.1748: Niels Nielsens i Langesund og Kari Elifsdatters datter Jøran. Faddere: Kari Jensdatter Dahl, Malene Christensdatter, Anders Olsen, Ole Jansen, Ole Jacobsen alle fra Langesund.

01.11.1748: Ansten Stiansen Birchesets og Kirsti Amunsdatters datter Inger. Faddere: Abelone Pedersdatter Nysteen, Mari Abrahamsdatter, Ole Lille-Breche, Goute Pedersen, Jacob Johannisen Udgaarden.

10.11.1748: Thoer Halvorsens ved Hære og Kirsti Christensdatters søn Christen. Faddere: Mari Christensdatter, Pernille Hansdatter, Jørgen Tronsen, Søren Halvorsen, Amund Michelsen.

side 238-239.

10.11.1748: Haagen Andersen Hafsunds og Anne Jacobsdatters søn Anders. Faddere: Anne Hendrichsdatter, Marthe Taralsdatter, Claus Melbye, Kystol Kiørstad, Christen Torbiønsen.

17.11.1748: Anders Bentzen ved Hære og Giertrud Hansdatters søn Lars. Faddere: Ingebor Pedersdatter, Anne Hansdatter, Niels Pedersen, Jacob Johannissen, Joen Halvorsen.

08.12.1748: Thoer Andersen Vingereis og Anne Christensdatters datter Kari. Faddere: Mari Kielsdatter Vingerei, Aaste Christensdatter, Anders Christensen, Jacob Larsen, Amun Michelsen Æse.

08.12.1748: Ener Simonsens og Berthe Johannisdatters datter Inger. Faddere: Pernille Trosbye, Anne Nielsdatter Fæset, Amun Nielsen I Aabyeelven, Berent Ingebretsen, Erich Simonsen.

08.12.1748: Niels Erichsen Baches og Anne Andersdatters datter kaldet Anne. Faddere: Marthe Andersdatter, Sara Erichsdatter Bache, Erich Bache, Anders Svendsen Schougen, Vrol Madsen i Præstegaarden.

08.12.1748: Gunvold Sørensen Smeds i Langesund og Berthe Ribberhuusis datter Marthe. Faddere: Maren Hansdatter, Mari Henrichsdatter, Gunvold Poulsen, Søren Berentsen, Knud Bødker i Langesund.

12.12.1748: Jens Christensen Thises og Karen Kirstine Ulstrups i Langesund datter Kirstine. Faddere: Inger Ulstrup, Marichen Hendrichsdatter, Halvor Larsen alle i Langesund, Jens Olsen og Michel Bore begge fra Jylland.

15.12.1748: Amun Hansen Tvetens og Else Isachsdatters datter Berthe Sophie. Faddere: Anne Syndbye, Bodil Hansdatter Tveten, Jørgen Jymle, Lars Fæset, Halvor Larsen Høen.

15.12.1748: Jaen Bentzens ved Hære og Kari Larsdatters datter Anne Maria. Faddere: Kari Christensdatter, Gunbor Torstensdatter, Hans Halvorsen, Michel Joensen, Peder Gundersen alle ved Hære.

15.12.1748: Ole Gundersen paa Gierstadseje og Aaste Torjusdatters søn Giert og datter Kirsti. Faddere: Helvig Line, Mari Amunsdatter, Giert Schoven, Mads Line, Mari Flotten, Kari Rugtvet, Gunder Rugtvet, Vrol Madsen i Præstegaarden.

22.12.1748: Jørgen Jørgensen Tveten og Inger Evensdatters datter Mari. Faddere: Anne Hendrichsdatter Vaag, Johanna Madsdatter, Ole Ingebrechtsen, Thoer Olsen Rønholt, Christen Torbiønsen Vaag.

22.12.1748: Morten Olsen i Langesund og Mette Hansdatters datter Anne Malene. Faddere: Kari Jensdatter Dahl, Giertrud Christensdatter Kane, Ole Olsen, Antoni Jacobsen, Ole Jacobsen.

26.12.1748: Peder Engwoldsen ved Hære og Marj Andersdatters søn Anders. Faddere: Ingebor Pedersdatter ved Hære, Johane Pettersdatter, Abraham Ingwoldsen, Jens Knudsen, Jacob Andersen.

26.12.1748: Anders Webrandsen Wissestad og Sirj Knudsdatters søn Webrand. Faddere: Johane Nysteen, Kirstj Aasmunsdatter, Ole Knudsen, Ole Olsen, Aasmund Knudsen.

01.01.1749: Søren Søtholdt og Kirsti Sørensdatters søn Søren. Faddere: Mette Sortedahl, Mari Larsdatter Herum, Laers Berg, Jacob Joensen Søtholdt, Amun Joensen Nenset.

06.01.1749: Ole Olsen i Langesund og Maria Larsdatters datter Maren. Faddere: Elisabeth Villumsdatter i Porsgrund, Hellene Smidt i Langesund, Halvor Abrahamsen, Antoni Jacobsen, Ole Jacobsen i Langesund.

12.01.1749: Jens Rolfsen Ødegaarden og Berthe Hansdatters søn Ole. Faddere: Anne Syndbye, Magrete Asvold, Jørgen Jymble, Niels Grasmyr, Ole Hansen Egh.

12.01.1749: Ole Amunsen Orebachen og Kirsti Gundersdatters søn Giert. Faddere: Helvig Olsdatter Line, Mari Amunsdatter, Tron Hydal, Lars Bartimeisen, Johannes Larsen.

19.01.1749: Knud Olsen Haretvet og Anne Christensdatters hiemmedøbte søn Isach. Faddere: Berthe Nielsdatter Rogn, Kirsti Osmundsdatter, Peder Nyesteen, Ansten Bircheset.

26.01.1749: Lars Amunsen Berg og Ingebor Larsdatters datter Mari. Faddere: Else Larsdatter Rogn, Anne Hendrichsdatter Sortebogen, Anders Findal, Mads Findal, Jacob Joensen Søtholt.

02.02.1749: Christen Clausen Finmarch og Maria Jacobsdatters datter Kari. Faddere: Ranney Olsdatter Vaag, Asbor Ingebretsdatter, Anders Jacobsen Blegelie, Ole Torbiønsen Vaag, Mads Arnoldsen Houchedal.

09.02.1749: Anders Taraldsen Glittum og Inger Nielsdatters søn Ole. Faddere: Bodil Olsdatter Glittum, Torjer Larsdatter Glittum, Gunul Nirisen Rønholt, Peder Larsen Glittum, Hans Olsen Rønholdt.

side 240-241.

09.02.1749: Peder Sørensen Svinland og Maria Nielsdatters søn Søren. Faddere: Gulline Sørensdatter, Hans Sørensen, Morten Sørensen, Halvor Erichsen Fæset.

23.02.1749: Gunlich Thoersen Hafredal og Marthe Ulfvesdatters datter Siri. Faddere: Inger Tellifsdatter Houchedal, Anne Ulfvesdatter, Gunul Nirisen, Halvor Erichsen Fæset, Arnold Nielsen Fæset.

23.02.1749: Jørgen Isachsen Giømble og Inger Hansdatters datter Ingebor. Faddere: Berthe Knudsdatter Egh, Aaste Christensdatter Rogn, Amund Tveten, Niels Hansen Grasmyr, Arnold Olsen Syndbye.

09.03.1749: Et uægte barn Gunuld tilhørende qvindemennisket Helge Gunuldsdatter tienende paa Traag, for hvilket hun til barnefader andgaf Gunder Gundersen, som ey endnu haver været til Confirmation og ligesaa tiener paa Traag her i Bamble Sogn. Faddere: Mari Hansdatter ved Hære, Gunbor Tostensdatter Hære, Joen Tostensen, Hans Halvorsen, Peder Gundersen ved Hære.

09.03.1749: Michel Knudsen Wissestad og Marte Olsdatters datter Kirstine. Faddere: Marte Dørredal, Anna Evensdatter Esse, Niels Fillestad, Ole Olsen Dørredal, Wraal Madsen i Præstegaarden.

16.03.1749: Niels Evensen Bamble og Kirstine Laersdatters datter Karen. Faddere: Marj Laersdatter Rogn, Marj Evensdatter Aastad, Lensman Hans Evensen, Peder Michelsen Aabye, Simon Laersen Bamble.

19.03.1749: David Biørnsen Ombosnæs og Magrethe Christensdatters datter Maria. Faddere: Thore Stoche, Mari Ammonsdatter, Thron Hydal, Wrol Madsen i Præstegaarden, Lars Barthimæisen.

23.03.1749: Mads Amundsen Findal og Helge Michelsdatters søn Amund. Faddere: Sara Larsdatter, Maria Michelsdatter Aabye, Hans Evensen, Lars Berg, Ammund Jonsen Nennesæt.

25.03.1749: Jon Andersen Hellestvet og Birthe Halvorsdatters søn Halvor. Faddere: Bodil Tostensdatter, Anna Magrethe Christensdatter ved Hære, Jacob Andersen ved Hære, Amund Michelsen Traag, Jon Christensen Traag.

25.03.1749: Lars Tostensen Rugtvedt og Magrethe Thronsdatters søn Thron. Faddere: Thore Stokke, Anna Zachariædatter Stoche, Thron Rørholt, Matthias Eriksen Hellestvedt, Giert Flaatten.

25.03.1749: Knud Alvsen Rosland og Taran Rasmusdatters datter Ingeborg. Faddere: Mari Houkedal, Anna Nielsdatter Fæset, Ole Alfsen, Halvor Stoche, Gunuld Niriesen.

30.03.1749: Gunder Jacobsen Asdal og Kari Nielsdatters søn Jacob. Faddere: Aaste Sortedal, Anna Jørgensdatter Sortebougen, Giert Flaaten, Lars Jansen Sortedal, Jon Jacobsen Asdal.

30.03.1749: Giert Skowen og Aaste Pedersdatters datter Maria. Faddere: Kirsti Torkildsdatter, Hedewig Olsdatter Line, Anders Olsen Line, Mads Olsen Line, Jacob Olsen Line.

03.04.1749: Jens Andersen Rafn og Anna Dorothea Berthelsdatters datter Ellen Kirstine. Faddere: Kirstine Jensdatter, Helene Smidt, Ole Gregersen, Johan Erboe, Christen Larsen alle i Langesund.

07.04.1749: Hans Abrahamsen Hære og Kirsti Pedersdatters søn Peder. Faddere: Bodil Tostensdatter, Anna Kirstine Nielsdatter, Albret Pedersen, Michel Jonsen, Anders Olsen.

10.04.1749: Sognepræsten hr. Engebret Wulfes datter Else Dorothea. Faddere: Hedevig Sal. hr. Jordhøys, Mette Erik Holmgreens, hr. Obriste von Krogh, Boe Fiuren, Jens Karhoff forvalter ved Volds Værk.

13.04.1749: Søren Halvorsen ved Hære og Birthe Jacobsdatters datter Maren Magrethe. Faddere: Mari Christensdatter, Annichen Jacobsdatter, Matthias Eriksen Hellestvet, Thoer Halvorsen ved Herøe, Jon Christensen Traag.

13.04.1749: Niels Knudsen ved Hære og Else Mikkelsdatters søn Niels. Faddere: Bodil Tostensdatter, Anna Mikkelsdatter, Jon Andersen Hellestvedt, Lucas Jacobsen ved Hære, Ammund Mikkelsen Æse.

13.04.1749: Gregers Isaksen Asvold og Lisbeth Arnesdatters søn Isaak. Faddere: Else Isaksdatter, Anne Hansdatter Statellet, Isak Giømble, Jørgen Giømble, Arnold Olsen Syndbye.

13.04.1749: Ole Andersen Udgaardens og Helge Johannisdatters søn Johannes. Faddere: Marthe Evensdatter, Maria Michelsdatter, Peder Aabye, Niels Hafsund, Jacob Johannesen.

27.04.1749: Peder Jensen Ribber i Langesund og Anna Aslaksdatters søn Ole Fostvedt. Faddere: Mari Pedersdatter i Langesund, Malene Christensdatter i Langesund, Gunvold Sørensen i Langesund, Johannes Jansen i Langesund, Christen Olsen Fostvedt i Langesund.

27.04.1749: Ole Ingebretsen Waag og Inger Ochesdatters datter Kirsti. Faddere: Kirsti Rasmusdatter Dahl, Asbor Ingebretsdatter Waag, Ingebreth Bæruldsen Waag, Jens Ingebrethsen Waag, Christen Torbiørnsen Waag.

02.05.1749: Hans Larsen Brundwold ved Hære og Mari Sørensdatters datter Mari. Faddere: Kari Larsdatter ved Hære, Gunbor Andersdatter ved Hære, Niels Knudsen ved Hære, Tollef Eriksen Hellestvedt, Christen Isaaksen ved Hære.

side 242-243.

04.05.1749: Erik Pedersen paa Bambleeje og Magrete Knudsdatters søn Abraham. Faddere: Kirsti Hansdatter Bamble, Sophie Thoersdatter Høen, Niels Ewensen Bamble, Thoer Gundersen Rogn, Halvor Larsen Høen.

15.06.1749: Hans Pedersen Vestre Breche og Anna Rasmusdatters søn Rasmus. Faddere: Kirsti Rasmusdatter Dahl, Maria Nielsdatter Fæset, Ammund Busterøe, Hans Swiinland, Halvor Eriksen Fæset.

24.06.1749: Antonii Jacobsen og Gunild Jacobsdatters søn i Langesund Jacob. Faddere: Mari Larsdatter, Barbara Nielsdatter, Anders Olsen, Ole Jacobsen, Isaak Abrahamsen alle i Langesund.

29.06.1749: Anders Jørgensen Sortebogen og Else Henrichsdatters søn Jørgen. Faddere: Mari Hansdatter, Anna Nielsdatter Asdal, Mads Asdal, Anders Klep, Jon Jacobsen Asdal.

29.06.1749: Johan Erboe i Langesund og Susanna Albretsdatters datter Maria. Faddere: Fridericha Ebbe Ebbesens, Karen Hermand Grubbes, Joen Nielsen Tangevold, Niels Ochesen Kiærulf, Peder Ochesen Kiærulf alle i Langesund.

06.07.1749: Morten Nielsen i Langesund og Mari Hansdatters søn Hans. Faddere: Malene Zachariædatter, Berthe Larsdatter, Gundvold Sørensen, Johan Peter Rebslagersvend i Langesund, Halvor Abrahamsen.

06.07.1749: Et uægte barn Peder tilhørende et qvindemenniske ved navn Mari Svendsdatter som da opholdt sig i Langesund hos strandsidderen Jon Børresen og andgav sig at være fra Dannemarch. Til barnefader blev andgiven en person ved navn Lars Pedersen der og var fra Dannemarch og selv var tilstæde og tilstod at være barnets fader. Faddere: Anne Kirstine Christensdatter, Helvig Jonsdatter, Jon Børresen, Svend Christophersen alle i Langesund, Lars Udgaarden.

13.07.1749: Peder Stephansen Snedker i Langesund og Grethe Jonsdatters søn Jacob von Dørs. Faddere: Karen Kirstine Ulstrup, Marichen Henrichsdatter, Gundvold Povelsen, Halvor Larsen Falch, Christen Larsen Mehlgaard alle i Langesund.

27.07.1749: Lorens Petersen ved Hære og Else Nielsdatters søn Simon Hanch. Faddere: Ulrica Simon Hanches, Annichen Jacobsdatter, Niels Knudsen, Christen Nielsen, Anders Olsen.

27.07.1749: Lorens Petersen ved Hære og Else Nielsdatters datter Magrethe. Faddere: Cathrina Mathiasdatter, Anna Magrethe Christensdatter, Søren Halvorsen, Bæruld Gundersen alle fra Hære.

03.08.1749: Niels Hansen Grasmyyr og Sophia Thoersdatters datter Inger. Faddere: Else Thoersdatter Jymble, Mari Larsdatter Rogn, Erich Egh, Lars Ellingsen Blago, Jens Isaksen Egh.

17.08.1749: Jacob Larsen Rogn og Ingeborg Thoersdatters søn Anders. Faddere: Ingeborg Larsdatter, Mari Larsdatter Rogn, Anders Amundsen Findal, Søren Thoersen Rogn, Søren Hansen Rogn.

17.08.1749: Anders Jacobsen Blegelies og Guline Sørensdatters søn Jacob. Faddere: Mari Nielsdatter Swiinland, Alhed Jacobsdatter Blegelie, Hans Grummestad, Halvor Eriksen Fæset, Morten Sørensen.

24.08.1749: Jacob Johannesen ved Hære og Ragnild Hansdatters datter Berthe. Faddere: Mari Hansdatter ved Hære, Anna Hansdatter, Anders Bentsen, Steiner Thronsen, Joen Halvorsen alle ved Hære.

31.08.1749: Ole Olsen Dørredal og Kirsti Knudsdatters datter Inger. Faddere: Marthe Olsdatter, Maria Eriksdatter Fostvedt, Mikkel Knudsen Wissestad, Lars Ellefsen Skoustad, Aasmund Knudsen Dørredal.

31.08.1749: Jens Ingebretsen Waag og Anna Henrichsdatters søn Mads. Faddere: Inger Haagensdatter Bresand, Anna Henrichsdatter Trosbye, Ingebreth Bæruldsen Waag, Berent Ingebrethsen Waag, Christen Torbiørnsen Waag.

07.09.1749: Ole Gundersen Bambleeje og Birthe Olsdatters søn Lars. Faddere: Else Isaksdatter Tveten, Bodil Hansdatter Tveten, Lars Gundersen Fæset, Simon Larsen Bamble, Amund Evensen Aastad.

07.09.1749: Thoer Nielsen Ringesiøe og Inger Pedersdatters søn Ewen. Faddere: Marthe Olsdatter Rønholt, Anna Nielsdatter Fæset, Lars Thomæsen Dal, Amund Larsen Busterøe, Arnold Nielsen Fæset.

07.09.1749: Hans Olsen Stathellet og Mari Torbiørnsdatters søn Rasmus. Faddere: Marthe Ellingsdatter Blago, Mari Larsdatter Rogn, Gunder Aslaksen Tangevold, Ole Johannesen Stathellet, Ole Hansen Riis.

07.09.1749: Gregers Bentsen i Sthatelle og Anna Clausdatters datter Anna. Faddere: Marthe Christensdatter Stathelle, Alhed Davidsdatter Chrystie i Brevig, Wisiteer Friderich Schiøt i Brevig, Fendrick Georg Friderich von Krogh, Studiosus Peder Saxtorph.

14.09.1749: Knud Gundvoldsen Houchedal og Inger Tollefsdatters datter Siri. Faddere: Ingeborg Larsdatter Wingie, Anna Tollefsdatter Wingie, Niels Tollefsen Hafsund, Christen Larsen Wingie, Amund Evensen Æse.

14.09.1749: Corporal Niels Tygesen Løche paa Asdaleje og Ingeborg Larsdatters datter Aase Cathrine. Faddere: Gunild Erichsdatter Asdal, Birthe Torkildsdatter Tangevold, Lars Amundsen Berg, Erich Olsen Tangevold, Gunder Aslaksen Tangevold.

21.09.1749: Hans Jonsen Grummestad og Anna Jakobsdatters søn Jacob. Faddere: Guline Sørensdatter Blegelie, Alhed Jacobsdatter Blegelie, Joen Andersen Rørholt, Ole Eriksen Rønholt, Halvor Eriksen Fæset.

side 244-245.

21.09.1749: Niels Sørensen i Langesund og Stine Jensdatters søn Søren. Faddere: Kirsti Maria Ottersdatter Arøe, Anna Fransdatter i Langesund, Christen Larsen Melgaard i Langesund, Peter Bie i Langesund, Studiosus Peder Kiærulf i Langesund.

28.09.1749: Enoch Rasmussen Emborg i Langesund og Karen Albrethsdatters datter Anna Maria. Faddere: Susanna Albrethsdatter i Langesund, Jøran Olsdatter, Halvor Larsen, Gundvold Sørensen, Peder Kiærulf alle i Langesund.

29.09.1749: Lars Biørnsen i Langesund og Mari Engelbrethsdatters søn Knud. Faddere: Else Maria Giertsdatter, Barbara Nielsdatter, Ole Olsen, Torgrim Svænumsen, Svend Christophersen alle i Langesund.

05.10.1749: Søren Simonsen Trosbye og Pernille Amundsdatters datter Anna Helene. Faddere: Berthe Johannisdatter Hafsund, Anne Nielsdatter Fæset, Erik Simonsen Trosbye, Bærent Ingebrethsen Dal, Arnold Nielsen Fæset.

19.10.1749: Anders Amundsen Havreager og Sara Larsdatters datter Else. Faddere: Helje Michelsdatter Findal, Inger Olsdatter Line, Søren Jonsen Søetholt, Jakob Jonsen Søetholt, Barthimæus Larsen Herum.

19.10.1749: Et uægte pigebarn kaldet Else tilhørende et ungt qvindemenneske som ey hafde været til Confirmation ved navn Clara Hansdatter hos sin fader Hans Brundvold ved Hære, for hvilket hun til barnefader andgav Amund Jonsen Nænnesæt ung karl. Faddere: Mari Sørensdatter ved Hære, Kirsti Jonsdatter ved Hære, Claus Melbye, Gunuld Nierisen Rønholt, Niels Pedersen ved Hære.

26.10.1749: Daniel Norman paa Kiørestad og Asjer Knudsdatters søn Niels. Faddere: Anne Henrichsdatter Waag, Marthe Nielsdatter Kiørstad, Even Kiørestad, Kystol Kiørestad, Jacob Halvorsen Kiønøen.

26.10.1749: Niels Brynjuldsen paa Brecheeje og Anne Cathrine Pedersdatters datter Ragnild Maria. Faddere: Aaste Christensdatter Æse, Anne Michelsdatter Æse, Jochum Jørgensen Nyehuus, Gunder Thoersen Birchesæt, Lars Evensen Aastad.

02.11.1749: Lars Johannesen Sortedal og Taran Larsdatters datter Helje. Faddere: Mette Johannisdatter Sortedal, Anne Hansdatter Klep, Anders Sørensen Klep, Ole Hansen Skoven, Jon Jacobsen Asdal.

03.11.1749: Lars Thoersen Grimsrøe og Anne Christensdatters søn Christen. Faddere: Inger Pedersdatter Ringesiøe, Ragnild Arnesdatter Grimsrøe, Ole Andersen Udgaarden, Jacob Johannesen Udgaarden, Halvor Eriksen.

09.11.1749: Berent Jacobsen Lug i Langesund og Anne Jørgensdatters søn Jacob. Faddere: Karen Kirstine Thiis, Barbara Nielsdatter, Gundvold Sørensen, Søren Berentsen, Christen Larsen Melgaard alle i Langesund.

16.11.1749: Thoer Jonsen ved Hære og Mari Michelsdatters hiemmedøbte datter Anne. Faddere: Else Michelsdatter ved Hære, Anne Magrethe Christensdatter Rafnæs, Bæruld Gundersen ved Hære, Søren Halvorsen ved Hære, Amund Mickelsen.

16.11.1749: Mathis Eriksen Hellestvedt og Bodil Tostensdatters søn Isaach. Faddere: Gunild Eriksdatter Asdal, Annichen Jacobsdatter ved Hære, Niels Knudsen ved Hære, Joen Christensen Traag, Tollef Eriksen Traag.

16.11.1749: Hans Linaae i Langesund og Helvig Lunds datter Susanna Magrethe. Faddere: Sognepræstens kone Maren Wulff, Karen Grubbe, Anders Kirketorp, Jørgen Erboe, Peder Kiærulf alle i Langesund.

16.11.1749: Kiøstol Torbiørnsen Kiørestad og Ingeborg Nielsdatters søn Jørgen. Faddere: Inger Tellefsdatter Houchedal, Anne Ulvesdatter Hafredal, Daniel Normann Brevig, Even Kiørestad, Christen Torbiørnsen Waag.

19.11.1749: Ebbe Ebbesen og Fridericha Kiærulfs datter Else Kirstine. Faddere: Marine Herman Grubbes, Helene Marcusdatter Schmidt, Thomas Boemand, Jørgen Flodt, Studiosus Peder Kiærulf alle i Langesund.

23.11.1749: Peter Nicolai Budde paa Rønholt og Sophia Christiana Junclas hiemmedøbte søn Christopher Johan. Faddere: Birthe Michelsdatter Bræche, Helvig Thoersdatter Kiær, Thoer Olsen Rønholt, Amund Evensen Aabyeelven, Isach Nielsen paa Kiær.

07.12.1749: Jens Pedersen Traag og Mari Olsdatters søn Peder. Faddere: Maria Erichsdatter Traag, Kari Kieldsdatter Asdal, Peder Christiansen ved Hære, Jon Tostensen ved Hære, Lars Pedersen ved Hære.

07.12.1749: Zacharias Stokke og Tore Thoersdatters datter Magrethe. Faddere: Else Larsdatter Rogn, Maria Thoersdatter Rogn, Thoer Gundersen Rogn, Anders Christensen Rogn, Anders Clausen Rogn.

21.12.1749: Søren Berentsen Rebslager i Langesund og Malene Barfoeds datter Aase Lisbeth. Faddere: Mari Morten Nielsens i Langesund, Birthe Larsdatter, Halvor Larsen, Berent Lug, Johan Peter Rebslagersvend alle i Langesund.

05.01.1750: Iwer Bendtsen i Langesund og Maria Jensdatters søn Jens Kiil. Faddere: Guri Gundersdatter fra Porsgrund, Margrethe Bentzdatter, Hans Bentsen, Lars Larsen, Jens Bentzen alle i Brevig.

06.01.1750: Hans Halvorsen ved Hære og Maria Andersdatters datter Gunbor. Faddere: Helje Jacobsdatter, Gunbor Tostensdatter, Niels Knudsen, Christen Isaksen, Peder Gundersen alle ved Hære.

06.01.1750: Goute Pedersen paa Udgaarden og Bodil Thoersdatters datter Else. Faddere: Abellone Pedersdatter Nyesteen, Johanne Johannisdatter Udgaarden, Jacob Nielsen Arnesplads, Ole Andersen Udgaarden, Jacob Johannissen Udgaarden.

15.01.1750: Peter Christian Friisenberg paa Rafnæs søn Jacob. Faddere: Hr. Amptmand von Løwenhielms frue paa Kiær, Madem. Maren Scherwen paa Rafnæs, Hr. Obriste von Krogh, Capitaine Caspar von Krogh, Fendrik Christopher von Krogh.

side 246-247.

22.01.1750: Joen Nielsen Helles paa Tangewold og Ragnild Willumsdatter Hilles søn Willum. Faddere: Hr. Amptmand von Løwenhielms frue paa Kiær, Karen Hermansdatter Grubbe i Langesund, Hr. Obriste von Krogh, Sorenskriver Odderbech, Caspar Kiærulff paa Kiær.

25.01.1750: Ansteen Stiansen paa Birchesæt og Kirsti Ammundsdatters søn Christian. Faddere: Anna Cathrine Petersdatter paa Brecheeje, Ingeborg Stiansdatter paa Bræche, Gunlich Nyesteen, Gunuld Nierisen Rønholt, Jacob Udgaarden.

01.02.1750: Erich Erichsen Eegh og Birthe Knudsdatters søn Joen. Faddere: Marthe Ellingsdatter Blago, Margrethe Olsdatter fra Aasen i Eidanger, Jens Isachsen Eeg, Niels Hansen Grasmyyr, Abraham Arnoldsen Eegh.

08.02.1750: Ole Knudsen Dørredal og Marthe Olsdatters søn Halvor. Faddere: Kirsti Knudsdatter Dørredal, Kirsti Aasmundsdatter Braaten, Michel Knudsen Wissestad, Aasmund Knudsen Wissestad, Gunuld Nieriesen Rønholt.

08.02.1750: Ole Hansen Riis og Live Michelsdatters søn Giert. Faddere: Else Michelsdatter ved Hære, Anne Michelsdatter Æhse, Christen Michelsen Tinderholt, Ammund Michelsen Æse, Gunder Aslaksen Tangevold.

15.02.1750: Ener Larsen Halen og Ahles Hansdatters datter Ingeborg. Faddere: Anne Simonsdatter Langesund, Anne Nielsdatter Rogn, Hans Olsen Langesund, Erich Pedersen Langesund, Ole Enersen Halen.

15.02.1750: Jørgen Thronsen paa Tveten og Siri Manassisdatters datter Mari. Faddere: Susanna Eriksdatter Klep, Kari Kieldsdatter Asdal, Mads Gundersen Asdal, Joen Christensen Traag, Joen Jacobsen Asdal.

22.02.1750: Et uægte barn Mari tilhørende et qvindemenniske paa øfre Asdal ved navn Anne Larsdatter, for hvilket til barnefader blev andgivet Anders Rasmusen paa Øfre Asdal een gift mand hos hvilken hun tiener. Faddere: Marte Jonsdatter Sortebowen, Anne Hansdatter paa Klep, Gunder Jacobsen nedre Asdal, Hans Tostensen Klep, Harald Madsen Nuestad i Langesund.

01.03.1750: Lucas Jacobsen ved Hære og Mari Christensdatters søn Niels. Faddere: Gunild Erichsdatter Asdal, Ingeborg Christensdatter Traag, Joen Christensen Traag, Niels Knudsen Hære, Christen Isaachsen ved Hære.

04.03.1750: Ammund Sørensen Busterøe og Siri Nielsdatters søn Christen. Faddere: Anne Rasmusdatter Glittum, Tarjer Larsdatter Glittum, Jacob Busterøe, Ammund Larsen Busterøe, Peder Larsen Glittum.

08.03.1750: Berent Ingebrethsen Dahl og Kirsti Rasmusdatters datter Kirstine. Faddere: Pernille Trosbye, Asbor Ingebrethsdatter Bresand, Jens Ingebrethsen Waag, Ole Ingebrethsen Bresand, Erich Simonsen Trosbye.

21.03.1750: Siul Torgrimsen ved Hære og Kirsti Joensdatters datter Ragnild. Faddere: Groe Jonsdatter Rafnæseje, Anne Kirstine Nielsdatter ved Hære, Søren Halvorsen ved Hære, Peder Christiansen ved Hære, Christen Isaachsen ved Hære.

22.03.1750: Christen Tellefsen Wingie og Ingeborg Larsdatters søn Ammund. Faddere: Inger Tellefsdatter Houchedal, Anne Tellefsdatter Wingie, Niels Hafsund, Christen Larsen Wingie, Ammund Evensen Æse.

26.03.1750: Michel Jonsen ved Hære og Sara Hansdatters søn Joen. Faddere: Mari Hansdatter ved Hære, Anne Jonsdatter, Peder Gundersen, Jacob Jansen, Anders Olsen alle ved Hære.

26.03.1750: Halvor Aslachsen ved Hære og Aase Olsdatters datter Mari. Faddere: Ingebor Pedersdatter ved Hære, Birthe Christensdatter, Bæruld Gundersen, Jacob Andersen, Ammund Michelsen alle ved Hære.

19.04.1750: Steen Thoersen Giømble og Else Thoersdatters søn Thoer. Faddere: Inger Hansdatter Giømble, Anne Annunsdatter, Niels Hansen Grasmyyr, Gregers Isaachsen Asvold, Arnold Olsen Syndbye.

03.05.1750: Thron Hansen Hydal og Lisbeth Christensdatters søn Christen. Faddere: Anne Hansdatter Tveten, Bodil Hansdatter Tveten, David Ombosnæs, Mads Line, Lars Barthimæisen Orebakken.

07.05.1750: Jon Christensen Traags og Mari Erichsdatters søn Niels. Faddere: Kirsti Christensdatter Hærebakken, Ingeborg Christensdatter Hære, Lucas Jacobsen Hære, Mads Gundersen Asdal, Tollef Erichsen Hellestvet.

10.05.1750: Erich Jonsen væstre Brevig og Inger Michelsdatters datter Ingeborg. Faddere: Ingeborg Torgrimsdatter Rachestad, Mari Andersdatter Rachestad, Ole Andersen Udgaarden, Lars Evensen Aatad, Ingebreth Larsen Roesland.

11.05.1750: Jens Knudsen i Langesund og Johanne Pedersdatters datter Sidsel. Faddere: Anne Kirstine Christensdatter, Ingeborg Andersdatter, Jon Børresen, Jens Drejer, Anders Larsen alle i Langesund.

31.05.1750: Claus Thomæsen Melbye og Marthe Andersdatters datter Kari. Faddere: Inger Ochesdatter Bresand, Aase Thomesdatter Høvig, Lars Dahl, Niels Hafsund, Michel Halvorsen Kiønøen.

31.05.1750: Wisiteur Samuel Wiborg og Karen Thomæsdatters hiemmedøbte søn Thomas Holst. Faddere: Præstens kone Madame Maren Wulff, Madselle Anne Eeg, Sr. Petter Friesenberg, Sr. Petter Scavenius, Sr. Thomas Bowmann.

14.06.1750: Gullich Larsen Glittum og Bodil Olsdatters datter Ingeborg. Faddere: Lisbeth Olsdatter paa Rønholt, Tarjer Larsdatter Glittum, Jens Gundersen Glittum, Peder Larsen Glittum, Peder Olsen Kiær.

14.06.1750: Gunder Lorentzen Burvolden og Ingeborg Nielsdatters datter Ahles. Faddere: Kari Nielsdatter paa Asdal, Anne Jørgensdatter Sortebowen, Anders Sørensen Klep, Rasmus Johannesen Sortedal, Arnold Erichsen Berg.

21.06.1750: Hans Evensen Bræche og Berthe Mikkelsdatters søn Johan. Faddere: Kirsti Hansdatter Bamble, Maria Michelsdatter Aabye, Niels Evensen Bamble, Peder Michelsen Aabye, Ammund Evensen Aastad.

28.06.1750: Niels Svendsen Fossung og Mette Pernille Bøyesdatters søn Søren. Faddere: Mari Christensdatter Fossung, Dorthe Larsdatter Fossung, Ole Svendsen Fossung, Anders Svendsen paa Schowen, Ingebreth Christensen paa Bræche.

side 248-249.

18.07.1750: Marthe Gundersdatters barn paa Kielmyyr kaldet Mari, for hvilket til barnefader blev andgivet Lars Olsen Kiellemyyr hende i 3die Leed beslægtet og ey endnu har været til Confirmation. Faddere: Kirsti Hansdatter Bamble, Kari Larsdatter Bamble, Corporal Hans Pedersen i Præstegaarden, Daniel Michelsen Aabye, Halvor Larsen Bamble.

26.07.1750: Jens Andersen Ravn i Langesund og Anne Dorotheas søn Christen. Faddere: Mad. Dorthea Erboes i Langesund, m. Karen Grubbe i Langesund, m. Hans Linaae, m. Anders Kirchetorp, Peter Bie alle i Langesund.

26.07.1750: Gunder Erichsen paa Brevig og Aase Tallaksdatters søn Ammund. Faddere: Marthe Evensdatter i Aabyeelven, Mette Henrichsdatter paa Høvig, Tallak Brevig, Christen Michelsen Tinderholt, Ole Danielsen Brevig.

26.07.1750: Even Nielsen Winje og Sophie Thoersdatters søn Lars. Faddere: Ingeborg Larsdatter Winje, Anne Zachariasdatter Stoche, Zacharias Stoche, Thoer Gundersen nordre Rogn, Ammund Evensen Æhse.

02.08.1750: Ole Jonsen Schiærche og Gunild Torgrimsdatters datter Torber. Faddere: Marthe Jonsdatter Sortebowen, Anne Jørgensdatter Sortebowen, Claus Melbye, Niels Gundersen Buevolden, Ingebreth Christensen Aabye.

23.08.1750: Peder Nielsen i Langesund og Else Mariæ Giertsdatters søn Nicolai. Faddere: Kirstine Jensdatter, Maren Christensdatter, Halvor Larsen, Amdi Kieldsen, Isaach Abrahamsen alle i Langesund.

06.09.1750: Ammund Michelsen Æse og Aaste Christensdatters søn Aasold. Faddere: Mari Larsdatter Rogn, Anne Thorersdatter Winje, Hans Pedersen Corporal i Præstegaarden, Niels Knudsen ved Hære, Christen Erichsen Fæset.

13.09.1750: Erich Pedersen i Langesund og Maria Corneliidatters søn Cornelius. Faddere: Mad. Anne Klodt?, Mademois. Helvig Kirchetorp, Søren Rebslager, Isaach Abrahamsen, Zacharias Corneliusen alle i Langesund.

13.09.1750: Hans Olsen i Langesund og Kirstine Christensdatters søn Ole. Faddere: Morten Olsens kone Mætte Johannisdatter, Isabella Olsdatter, Anders Olsen, Ole Jacobsen, Bærent Jacobsen alle i Langesund.

13.09.1750: Halvor Larsen Tinderholt og Ingeborg Michelsdatters datter Ingeborg. Faddere: Anne Høen, Boel Hansdatter Tveten, Isaach Tveten, Thron Hansen Hydal, Ingebreth Larsen Roesland.

20.09.1750: Hans Andreassen i Stathelle og Else Rasmusdatters datter Ingeborg. Faddere: Marthe Ellingsdatter Blago, Else Marie Arnesdatter fra Brevig, Jen Isaachsen Eegh, Niels Hansen Grasmyyr, Jacob Jacobsen fra Brevig.

20.09.1750: Ole Svennumsen Tveteneje og Anne Kittilsdatters datter Kirstine. Faddere: Anne Henrichsdatter i Langesund, Anne Svenumsdatter i Langesund, Ole Gundersen Kalvevigen, Joen Tostensen ved Hære, Halvor Larsen Tinderholt.

21.09.1750: Et hiemmedøbt barn kaldet Mari tihørende Torgrim Thoersen paa Schougeneje under Nænnesæt og Walborg Pedersdatter som ey har været til Confirmation. Inger Larsdatter Schougen, Astri? Tostensdatter i Præstegaarden, Corporal Hans Pedersen i Præstegaarden, Christen Erichsen i Præstegaarden, Anders Pedersen i Præstegaarden.

22.09.1750: Erich Holmgreen paa Brevig og Mette Blærs datter Anne Kirstine. Faddere: Hr. Amptmand von Løvenhielms frue, Karen Grubbe fra Langesund, Regements Qvartermester Christen Holm fra Langesund, Studiosus Severin Høy paa Kiær, Studiosus Peder Saxtorph i Præstegaarden.

27.09.1750: Thoer Gundersen Rogn og Birthe Nielsdatters datter Anne. Faddere: Sophie Thoersdatter Wingie, Maria Thoersdatter Wingie, Maria Thoersdatter Rogn, Søren Thoersen Rogn, Thoer Hansen Høen, Anders Clausen nordre Rogn.

29.09.1750: Niels Knudsen ved Stathelle og Lisbeth Andersdatters datter Pernille. Faddere: Magrethe Andersdatter i Sthathelle, Anne Annundsdatter Stathelle, Anders Povelsen Stathelle, Hans Andredsen Stathelle, Thoer Ellingsen Blago.

29.09.1750: Jan Halvorsen ved Hære og Helje Jacobsdatters søn Peder. Faddere: Anne Catrine Mathiasdatter, Inger Johannesdatter, Hans Halvorsen, Hans Olsen, Anders Olsen alle fra Hære.

01.11.1750: Isaach Abrahamsen i Langesund og Mætte Isaachsdatters datter Maren. Faddere: Maren Henrichsdatter, Elisabeth Abrahamsdatter, Peder Jacobsen Stochesund, Berent Jacobsen, Anders Nielsen alle fra Langesund.

15.11.1750: Christen Michelsen Bamble og Kirsti Hansdatters datter Boel Magrethe. Faddere: Berthe Michelsdatter Bræcke, Maria Michelsdatter Aabye, Mads Findal, Peder Michelsen Aabye, Søren Olsen Kiønøen.

29.11.1750: Haagen Jensen Garstadeje og Anne Hovalsdatters søn Jens. Faddere: Anne Bartholomæus Herums kone, Ellen Torbiørnsdatter Garstad, Alf Jensen Garstad, Morten Sørensen Garstad, Mads Olsen Lina.

13.12.1750: Joen Nielsen Helles paa Tangevold og Ragnild Willumsdatters hiemmedøbte datter Ragnild Kirstine. Faddere: Amptmand von Løvenhielms frue, Madem. Anne Fiuren i Langesund, Amptmand von Løvenhielm, Lieutnant Christopher von Krogh, Stud. Severin Høy paa Kiær.

13.12.1750: Arnold Sørensen i Langesund og Anne Frantzdatters datter Marianna. Faddere: Stine Jensdatter, Marikken Henrichsdatter, Gundvold Povelsen, Halvor Larsen, Amdi Kieldsen alle i Langesund.

20.12.1750: Johannes Jansen i Langesund og Giertrud Christensdatters søn Christen. Faddere: Mætte Hansdatter, Cathrine Henrichsdatter, Niels Nielsen, Isaach Abrahamsen, Svend Christophersen alle i Langesund.

20.12.1750: Aasold Olsen Braaten og Kisti Aasmundsdatters søn Jørgen. Faddere: Marthe Olsdatter Dørredal, Berthe Roesland, Ole Olsen Dørredal, Engebret Larsen Roesland, Andsteen Stiansen paa Birchesæteje.

26.12.1750: Hans Pedersen paa væstre Stoche og Anne Rasmusdatters hiemmedøbte søn Lars. Faddere: Mari Larsdatter Rogn, Helvig Thoersdatter paa Kiær, Søren Trosbye, Arnold Nielsen Fæset, Halvor Annundsen Stoche.

side 250-251.

01.01.1751: Ole Gundersen Jærstad Eye og Aaste Tollovsdatters hiemmedøbte søn Torchel. Faddere: Anne Zachariasdatter Stoche, Anne Bartholomæusdatter Schoven, Ammund Jærset, Giert Olsen Schoven, Giert Christensen Flaatten.

01.01.1751: Niels Gundersen Burvolden og Lisbeth Larsdatters datter Marthe. Faddere: Mari Olsdatter paa Kiønøen, Marthe Nielsdatter paa Abye, Jochum Jørgensen Nyehuus, Ellef Andersen Aabye, Ammund Larsen Busterud.

17.01.1751: Johannes Larsen paa Jærstad Eye og Mari Abrahamsdatters 2de børn: 1 søn kaldet Otter. Faddere: Thoere Thoersdatter Stoche, Mari Flaatten, Hans Tostensen Jærstad, Gunder Tostensen Rugtvet, Lars Tostensen Rugtvet. 2. Datteren kaldet Maria. Faddere: Mari Larsdatter Høen, Inger Olsdatter Lina, Giert Schougen, Anders Flaatten, Thoer Thoersen Høen.

17.01.1751: Ole Svendsen Fossung og Mari Knudsdatters søn Knud. Faddere: Anne Knudsdatter Dybevigen, Maria Michelsdatter Aabye, Niels Jacobsen Tangen, Niels Svendsen Fossung, Niels Knudsen ved Hære.

24.01.1751: Ole Andersen Udgaarden og Helje Johannisdatters søn Anders. Faddere: Anne Magrethe Linberg i Brevig, Johanne Johannisdatter Udgaarden, Hans Evensen Bræche, Goute Pedersen Udgaarden, Ammund Evensen Aastad.

31.01.1751: Jacob Jonsen Søetholt og Aase Pedersdatters søn Halvor. Faddere: Kisti Sørensdatter Søetholt, Anne Sørensdatter Søetholt, Morten Sørensen Garstad, Christopher Jonsen Nennesæth, Bartholomæus Larsen Herum.

31.01.1751: Jon Andersen Hellestvet og Berthe Halvorsdatters hiemmedøbte datter Kari. Faddere: Maria Erichsdatter Traag, Ingeborg Christensdatter ved Hære, Corporal Hans Pedersen i Præstegaarden, Matthias Erichsen Hellestvet, Niels Knudsen ved Hære.

21.02.1751: Jens Pedersen paa Traags Eye og Mari Olsdatters datter Berthe. Faddere: Groe Jonsdatter, Helje Gunulsdatter, Peder Christiansen, Jon Tostensen, Lars Pedersen alle ved Hære.

21.02.1751: Lars Tostensen Rugtvet og Magrethe Thronsdatters 2de børn: 1 søn kaldet Peder og 1 datter kaldet Abbelone. Faddere: Inger Tostensdatter Jærstad, Anne Zachariasdatter Stoche, Anne Aasoldsdatter Rutvet, Helvig Sørensdatter Leerstang fra Eidanger, Giert Christensen Flaaten, Hans Tostensen Jærstad, Matthias Erichsen Hellestvet, Ammund Michelsen Æse, Anders Christensen Flaatten, Erich Tostensen Jærstad.

28.02.1751: Christen Clausen Findmarch og Maria Jacobsdatters søn Jacob. Faddere: Kisti Rasmusdatter paa Waag, Asber Ingebrethsdatter paa Waag, Even Hansen Kiørestad, Christen Torbiørnsen Waag, Knud Nielsen Kiørstad.

07.03.1751: Ole Ammundsen paa Midtgaardseje og Kirsti Gundersdatters datter Kari. Faddere: Mari Kieldsdatter Wingrey, Mari Ammundsdatter paa Eeg, Mads Ammundsen Findal, Giert Olsen Schoven, Mads Olsen Lina.

07.03.1751: Mads Gundersen Asdal og Gunnild Erichsdatters søn Erich. Faddere: Boel Tostensdatter Hellestvet, Ingeborg Christensdatter ved Hære, Anders Erichsen Lia i Solum, Jon Christensen Traag, Isaach Erichsen Traag.

07.03.1751: Halvor Erichsen Fæset og Alit Jacobsdatters datter Anne. Faddere: Anne Jacobsdatter Grommestad, Maria Nielsdatter Fæset, Anders Jacobsen Blegelie, Arnold Nielsen Fæset, Christen Erichsen Æse.

14.03.1751: Ener Larsen Halen og Alit Hansdatters datter Berthe. Faddere: Anne Kistine Nielsdatter i Langesund, Anne Nielsdatter Rogn, Zacharias Johannesen Barfoed, Halvor Larsen i Langesund, Ole Enersen Halen.

14.03.1751: Ammund Hansen Tveten og Else Isaachsdatters datter Kari. Faddere: Sara Andersdatter fra Brevig, Sophi Gregersdatter Tveten, Lars Bartholomæusen Orebachen, Thoer Thoersen Høen, Jørgen Isaachsen Giømble.

14.03.1751: Morten Sørensen Garstad og Anne Alfsdatters søn Søren. Faddere: Inger Ellefsdatter Garstad, Anne Sørensdatter Søetholt, Søren Jonsen Søetholt, Jacob Jonsen Søetholt, Peder Rasmusen i Brevig.

21.03.1751: Mads Ammundsen Findal og Helje Michelsdatters datter Mari. Faddere: Berthe Michelsdatter Bræche, Mari Michelsdatter Aaby, Anders Ammundsen Havreager, Peder Michelsen Aabye, Daniel Michelsen Aabye.

21.03.1751: Anders Bentsen ved Hære og Giertrud Hansdatters datter Ragnild. Faddere: Boel Tostensdatter Hellestvet, Ingeborg Hansdatter ved Hære, Jacob Johannesen, Halvor Gundersen, Jon Halvorsen alle ved Hære.

25.03.1751: Wrol Madsen Tinnerholdt og Giertrud Agnete Bentzdatters hiemmedøbte søn Mads. Faddere: Helje Johannisdatter Udgaarden, Thoere Evensdatter Æse, Kiøstol Torbiørnsen væstre Bræche, Anders Svendsen Schougen, Daniel Michelsen Aabye.

04.04.1751: Anders Gundersen ved Hære og Gunbor Tostensdatters søn Gunder. Faddere: Groe Jonsdatter, Helje Gunnuldsdatter, Hans Tostensen, Peter Lorentzen, Peder Gundersen alle ved Hære.

08.04.1751: Peder Michelsen Aabye og Marthe Evensdatters datter Live. Faddere: Kirsti Hansdatter Bamble, Maria Michelsdatter Aabye, Niels Evensen Bamle, Mads Ammundsen Findal, Daniel Michelsen Aabye.

08.04.1751: Christen Larsen Wingie og Boel Thoersdatters datter Kari. Faddere: Ingeborg Larsdatter Wingie, Thore Evensdatter Æse, Niels Tollefsen Hafsund, Christen Torbiørnsen Waag, Hans Evensen Æse.

12.04.1751: Giert Olsen Schougen og Aaste Pedersdatters datter Ingeborg. Faddere: Kisti Thorchilsdatter Hasle i Eidanger, Inger Olsdatter Lina, Mads Olsen Lina, Anders Olsen Linastranden, Lars Bartholomæusen Orebachen.

12.04.1751: Christen Erichsen Æse og Anne Mikkelsdatters søn Erich. Faddere: Live Mikkelsdatter Riis, Marthe Olsdatter Riis, Lars Gundersen i Brevig, Halvor Erichsen Fæset, Ammund Evensen Æse.

18.04.1751: Ole Hansen Schoven ved Nænnesæt og Inger Larsdatters søn Hans. Faddere: Kirsti Hansdatter Bamble, Kari Larsdatter Bamble, Thoer Hansen Høen, Even Nielsen Wingie, Daniel Michelsen Aabye.

22.04.1751: Sognepræsten hr. Engelbrect Wulff og Maren Pedersdatter Smidts søn Ole. Faddere: Amptmand von Løvenhielms frue, Karen Hermansdatter Grubbe i Langesund, hr. Obriste Georg Friderich von Krogh, Sr. Hans Linaae i Langesund, m. Anders Kirchetorp i Langesund.

25.04.1751: Haagen Andersen Hafsund og Anne Jacobsdatters datter Marthe. Faddere: Marthe Andersdatter Hafsund, Kisti Maria Jacobsdatter fra Kragerøe, Niels Tollofsen Hafsund, Christen Erichsen Æse, Michel Halvorsen Kiønøen.

02.05.1751: Afgangne Jens Isaachsen Eeg og Helvig Olsdatters søn Jens. Faddere: Sophie Thorsdatter Grasmyyr, Inger Olsdatter Lina, Erich Erichsen Eeg, Jørgen Isaachsen Giømble, Mads Olsen Lina.

16.05.1751: Lars Thoersen Grimsrøes og Berthe Jensdatters datter Maria. Faddere: Gulline Sørensdatter Blegelien, Ragnild Arnesdatter Grimsrøed, Thoer Nielsen Ringesiøe, Hans Larsen Hafredal, Arnold Nielsen Fæset.

23.05.1751: Anders Sørensen Klep og Susanne Erichsdatters datter Mari. Faddere: Taran Larsdatter Sortedal, Kari Danielsdatter Tveten, Jørgen Thronsen Tveten, Rasmus Johannesen Sortedal, Jens Halvorsen paa Asdaleje.

31.05.1751: Thoer Halvorsen ved Hære og Kirsti Christensdatters datter Mari. Faddere: Maria Erichsdatter Traag, Annichen Jacobsdatter ved Hære, Lucas Jacobsen ved Hære, Lars Jonsen Sortedal, Niels Povelsen Witsænd? paa Rafnæs.

side 252-253.

13.06.1751: Lars Ammundsen Berg og Ingeborg Larsdatters søn Lars. Faddere: Mette Johannisdatter Sortedal, Ellen Torbiørnsdatter Garstad, Anders Sørensen Klep, Arnold Erichsen Berg, Jacob Andersen Siljene.

13.06.1751: Jens Christensen Thiis i Langesund og Karen Kirstine Larsdatters søn Christen Thiis. Faddere: Mad. Maria Jensdatter Kiel, Mad. Mette Magrethe Hermansdatter Grubbe, Henrich Knudsen, Amdi Kieldsen, Petter Bie alle i Langesund.

27.06.1751: Hans Tallachsen Saasteenen og Mari Larsdatters søn Tallach. Faddere: Maria Erichsdatter i Langesund, Gunild Pedersdatter i Langesund, Hans Evensen Bræche, Ammund Nielsen i Aabyeelven, Ingebreth Christensen paa Breche.

27.06.1751: Hans Tallachsen Saasteenen og Mari Larsdatters datter Susanna. Faddere: Aaste Tallachsdatter Brevig, Mette Henrichsdatter Høvig, Peder Michelsen Aabye, Christen Andersen Brevieje, Ole Danielsen Brevig.

27.06.1751: Giert Christensen Flaaten og Mari Nielsdatters datter Aaveth. Faddere: Magrethe Thronsdatter Rugtvet, Anne Zachariasdatter Stoche, Hans Tostensen Jærstad, Hans Olsen Riis, Anders Christensen Flaatten.

27.06.1751: Jon Andersen Rørholt og Ingeborg Pedersdatters datter Berthe. Faddere: Anne Arnoldsdatter Rørholt, Mætte Thronsdatter Rørholt, Isaach Andersen Rørholt, Aage Thronsen Rørholt, Christopher Arnoldsen Eegh.

18.07.1751: Ole Olsen Grostoch og Anne Gundersdatters søn Hans. Faddere: Mari Nielsdatter Sviinland, Inger Pedersdatter Brevig, Jochum Jørgensen Nyehuus, Ammund Sørensen Busterud, Ammund Larsen Busterud.

18.07.1751: Jørgen Jørgensen Tveten og Inger Evensdatters datter Thore. Faddere: Anne Henrichsdatter Dahl, Marthe Nielsdatter Aabye, Daniel Norman paa Kiørestad, Michel Knudsen Wissestad, Hans Christensen Havredal.

01.08.1751: Jon Halvorsen ved Hære og Anne Hansdatters søn Gunder. Faddere: Gunnild Erichsdatter Adstol, Annichen Jacobsdatter ved Hære, Gunder Jacobsen Adstol, Jens Halvorsen Adstol-Eye, Anders Bentzen ved Hære.

07.08.1751: Jacob Larsen Søndre Rogns og Ingeborg Thoresdatters søn Lars. Faddere: Kari Thoresdatter i Langesund, Halvor Larsens kone, Anne Thoresdatter Winierej, Thor Gundersen Nordre Rogn, Bartholomeus Larsen Herum, Halvor Christensen Rogn.

07.08.1751: Ole Engebrethsen Waagseje og Inger Aachesdatters datter Kari. Faddere: Kisti Rasmusdatter Waag, Adsborg Engelbrethsdatter Wag, Engebreth Bæruldsen Waag, Jens Engebrethsen Dahl, Arnold Nielsen Fæseth.

15.08.1751: Hans Tostensen Sorthebogen og Anne Gundersdatters datter Maria. Faddere: Mette Johannesdatter Sorthedahl, Anne Jørgensdatter Sorthebogen, Rasmus Johannissen Sorthedahl, Lars Johannissen Sorthedahl, Peder Gundersen ved Hære.

15.08.1751: Hans Tostensen Sorthebogen og Anne Gundersdatters datter Pernille. Faddere: Susanne Klep, Kari Gundersdatter Klep, Anders Gundersen ved Hære, Joen Tostensen ved Hære, Gunder Torbiørnsen Garstad.

15.08.1751: Søren Hansen Midde-Rogn og Anne Nielsdatters datter Aase Maria. Faddere: Anne Hansdatter Arnesplads, Anne Hansdatter Rørholt, Niels Simensen Fæseth, Søren Amundsen Rogn, Jacob Hansen Rørholt.

22.08.1751: Anders Andersen i Langesund og Karen Hansdatters søn Anders. Faddere: Mallene Zachariasdatter, Johanne Olsdatter, Hans Olsen, Anders Larsen, Niri Siulsen alle i Langesund.

22.08.1751: Erich Erichsen Eeg og Berthe Knudsdatters datter Maren. Faddere: Sophie Thoresdatter Grasmyr, Magrete Olsdatter fra Aas i Eidanger, Søren Arnoldsen Eeg i Brevig, Anders Olsen Syndbye, Lars Evensen Blago.

29.09.1751: Anders Christensen Rogn og Mari Larsdatters søn Lars. Faddere: Kisti Larsdatter Bamble, Kari Larsdatter Bamble, Thore Andersdatter Wingerej, Simon Larsen Bamble, Halvor Christensen Rogn.

29.08.1751: Lars Bartholomeisen Orebachen og Boel Hansdatters søn Jørgen. Faddere: Else Isachsdatter Tweten, Anne Bartholomeidatter i Præstegaarden, Tron Hansen Hydahl, Madz Olsen Linna, Christen Erichsen i Præstegaarden.

29.08.1751: Gunder Tostensen Rugtvedt og Anne Aasoulsdatters datter Kirsti. Faddere: Magrete Thoresdatter Rugtvedt, Helvig Sørensdatter Leerstang i Eidanger, Gierdt Christensen Flaatten, Gunder Aslachsen Tangewold, Anders Aasoulsen Tangewold.

29.08.1751: Niels Erichsen Birchesæth og Anne Andersdatters datter Anne. Faddere: Helge Johannisdatter Udgaarden, Mari Andersdatter Fæseth, Ole Erichsen Rønholt, Wraal Madzen Bircheseth, Morthen Pedersen Nyesteen.

05.09.1751: Bærent Jacobsen Lyche og Anne Sørensdatters datter Anne Maria. Faddere: Mallene Zachariasdatter, Ingeborg Jensdatter, Svend Nielsen Snedker, Ole Jacobsen, Ole Jonsen alle i Langesund.

05.09.1751: Rasmus Johannesen Sorthedahl og Aaste Thorsdatters søn Hans. Faddere: Else Hansdatter Sorthebogen, Helvig Thorsdatter Kiær, Madz Gundersen Adstol, Lars Jonsen Sorthedahl, Halvor Nielsen Adstol.

05.09.1751: Jacob Andersen ved Hære og Anne Jonsdatters datter Elen Maria. Faddere: Anne Catharina Hansdatter Ravnæs, Kari Danielsdatter Tveten, Anders Sørensen Klep, Asbiørn Amundsen Ravnæs, Niels Knudsen ved Hære.

19.09.1751: Hans Abrahamsen ved Hære og Kisti Pedersdatters søn Carl. Faddere: Cathrine Mathiasdatter, Magrethe Nielsdatter, Matthias Erichsen Hellestvedt, Anders Olsen, Anders Andersen de 4 heraf ved Hære.

26.09.1751: Anders Tharaldsen Nyestads og Inger Nielsdatters datter Anne. Faddere: Else Thorsdatter Giømble, Anne Svennungsdatter i Langesund, Thor Andersen Wingerey, Hans Rasmussen i Langesund, Iver Rasmussen i Langesund.

29.09.1751: Ole Jonsen ved Hære og Gunnild Torgrimsdatters søn Jon. Faddere: Groe Jonsdatter ved Hære, Aslou Nirisdatter Ravnæs, Siuld Torgrimsen ved Hære, Isach Andersen Ravnæs, Gullich Larsen Glettum.

10.10.1751: Niels Knudsen ved Hære og Else Michelsdatters søn Jacob. Faddere: Mari Christensdatter ved Hære, Martha Olsdatter Riis, Madz Gundersen Adstol, Thor Halvorsen ved Hære, Tollef Erichsen Hellestvedt.

17.10.1751: Christen Isachsen ved Hære og Ingeborg Christensdatters datter Maren. Faddere: Kisti Christensdatter ved Hære, Kari Danielsdatter Tweten, Albreth Pedersen ved Hære, Jon Christensen Traag, Gunder Madzen Adstol.

17.10.1751: Jørgen Isachsen Giømble og Inger Hansdatters søn Hans. Faddere: Berthe Knudsdatter Eeg, Sophia Gregersdatter Tweten, Isach Jørgensen Tweten, Niels Hansen Grasmyr, Halvor Ellefsen Stathelle.

31.10.1751: Engebret Beruldsen Waag og Ragnild Olsdatters søn Ole. Faddere: Inger Aachesdatter Bredsund, Adsborg Engretsdatter Bredsund, Berent Engebretsen Waag, Christen Torbiørnsen Waag, Engebreth Christensen Bræche.

31.10.1751: Knud Olsen Gonge og Taran Rasmusdatters søn Rasmus. Faddere: Marthe Olsdatter Dørredahl, Anne Anunsdatter Stoche, Jon Hansen Rørholt, Anders Webrandsen Gonge, Ole Alfsen i Langesund.

31.10.1751: Hans Olsen i Langesund og Kistine Christensdatters datter Dorthe. Faddere: Else Maria Giertsdatter, Inger Andersdatter, Jon Pedersen Melbye, Anders Olsen, Christen Olsen alle i Langesund.

31.10.1751: Morthen Olsen i Langesund og Mette Hansdatters søn Berent. Faddere: Maren Hendrichsdatter, Cathrine Hendrichsdatter, Johannes Jansen, Isach Abrahamsen, Niri Siulsen alle i Langesund.

31.10.1751: Enoch Rasmussen Green og Karen Albretsdatters datter Aleth. Faddere: Jomfr. Karen Fiuren, Jomfr. Mette Grubbe, Msr. Jens Ravn, Msr. Jørgen Petter Siverts, Msr. Jens Christensen Thiis alle i Langesund.

07.11.1751: Et uægte barn hiemmedøbt og kaldet Caspar tilhørende Else Gundersdatter i tieniste hos hr. Amptmand von Løvenhielm paa Kiær, hvis fader blev andgiven at være afgangne Casper Kiærulf forhen fuldmægtig hos welb. hr. Amptmanden. Faddere: Ingeborg Nielsdatter Bræcheeje, Helvig Thorsdatter Bræche, Rasmus Sørensen paa Kiær, Daniel Michelsen Aaby, Engebret Christensen Bræche.

14.11.1751: Peder Christiansen ved Hære og Ingeborg Pedersdatters søn Christian. Faddere: Anne Jonsdatter, Ingeborg Hansdatter, Niels Pedersen, Thor Halvorsen, Amund Michelsen alle ved Hære.

14.11.1751: Johan Erboe i Langesund og Susanne Albretsdatters søn Jørgen. Faddere: Jomf. Giertrud Magrethe Borse, Jomf. Karen Grubbe, Sr. Herman Grubbe, Jørgen Petter Siverts, Enoch Rasmussen Green alle i Langesund.

side 254-255.

28.11.1751: Biørn Jonsen Holtes og Ingeborg Kittilsdatters søn Gunder. Faddere: Anne Gundersdatter Grostoch, Inger Pedersdatter Swiinland, Niels Gundersen Burvolden, Amund Larsen Busterød, Knud Nielsen Kiørrestad.

28.11.1751: Lars Biørnsen i Langesund og Maren Engelbretsdatters datter Gunnild Maria. Faddere: Kistine Hansdatter, Johanne Justsdatter, Christen Gundersen, Ole Christensen, Johannes Jansen alle i Langesund.

01.12.1751: Gregers Bentzen i Stathelle og Anne Clausdatters søn Eilert. Faddere: Anne Maria Nielsdatter paa Schiærche, Else Mathiasdatter Foyen fra Tønsberg, Peder Clausen Schierche, Jørgen Schiøth i Brevig, Søren Ring i Brevig.

05.12.1751: Peder Ingvoldsen Hitterøe og Maren Andersdatters søn Christen. Faddere: Cathrine Mathiasdatter, Sara Hansdatter, Niels Knudsen, Abraham Ingvoldsen, Jacob Andersen.

19.12.1751: Erich Pedersen i Langesund og Maria Corneliidatters søn Peder. Faddere: Anne Kistine Christensdatter, Johanne Jonsdatter, Gunvold Sørensen, Anders Andersen, Zacharias Corniusen alle i Langesund.

19.12.1751: Arnold Olsen Syndbyes og Lisbeth Knudsdatters datter Ingeborg. Faddere: Inger Hansdatter Giømble, Sidsel Gundersdatter, Erich Erichsen Eegh, Niels Hansen Grasmyr, Ole Hansen Eegh.

26.12.1751: Niels Hansen Grasmyr og Sophie Thoersdatters datter Kari. Faddere: Birthe Knudsdatter Eegh, Mari Amundsdatter Eegh, Jørgen Isachsen Giømble, Arnold Olsen Syndbye, Christoper Arnoldsen Rørholt.

26.12.1751: Gunder Jacobsen Asdal nedre og Kari Nielsdatters søn Hans Jacob. Faddere: Gunnild Erichsdatter Asdal, Kari Danielsdatter Tveten, Aners Sørensen Klep, Jon Christensen Traag, Halvor Nielsen Asdall.

26.12.1751: Thor Gundersen Nordre Rogn og Birthe Nielsdatters datter Gunnild. Faddere: Anne Thorsdatter Høen, Siri Hansdatter Winje, Søren Thoresen Rogn, Even Nielsen Winje, Thor Thorsen Høen.

26.12.1751: Thor Olsen Rønholt og Lisbeth Maria Olsdatters datter Ingeborg. Faddere: Boel Olsdatter Glittum, Mari Andersdatter Fæset, Ole Erichsen Rønholt, Gunnuld Nirisen Rønholteje, Peder Olsen Rønholteje.

26.12.1751: Anders Webrandsen Gonge og Siri Knudsdatters datter Anne. Faddere: Aase Jensdatter Gonge, Kari Borgersdatter Gonge, Michel Knudsen Wissestad, Ole Olsen Wissestad, Aasmund Knudsen Wissestad.

26.12.1751: Anders Webrandsen Gonge og Siri Knudsdatters datter Ingeborg. Faddere: Marthe Olsdatter Dørredal, Taran Larsdatter Glittum, Jørgen Christensen Dørredal, Knud Alvsen Gonge, Christen Erichsen i Præstegaarden.

27.12.1751: Niels Evensen Bamble og Kisti Larsdatters hiemmedøbte søn Even. Faddere: Marthe Evensdatter Aabye, Kari Larsdatter Bamble, Hans Evensen Bræche, Simon Larsen Bamble, Amund Evensen Aastad.

27.12.1751: Et uægte barn kaldet Anne, tilhørende Qvindemennisket Magrete Svendsdatter Asvald, til barnefader blev udlagt en matros ved navn Hendrich Jansen, som var fra Kiøbenhavn, men foer paa et hollandsk Skib, og opholder sig hos Sr. Gregers Bentzen i Stathelle hvor ovenmældte Magrete Svendsdatter Asvald og samme tiid tiente. Faddere: Anne Olsdatter Syndbye, Sidsel Gundersdatter Syndbye, Arnold Olsen Syndbye, Gregers Isachsen Asvald.

09.01.1752: Berent Engebretsen Waag og Kisti Rasmusdatters søn Niels. Faddere: Inger Aachesdatter Bredsand, Maria Nielsdatter Fæset, Ener Simensen Havsund, Engebret Berulfsen Waag, Arnold Rasmusen Waag.

13.01.1752: Niels Larsen Fillestad og Maria Erichsdatters datter Ingeborg. Faddere: Else Thorsdatter Giømble, Anne Thorsdatter Wingerej, Ole Arnoldsen Syndbye, Halvor Christensen Rognstranden, Thor Ellingsen Blago.

19.01.1752: Samuel Wiborg og Karen Thomesdatters hiemmedøbte søn Rasmus. Faddere: Madame Linaae, Abigael Christensdatter Wiborg, Anders Kirketorp, Jørgen Erboe, Petter Sivert alle i Langesund.

30.01.1752: Isach Andersen Siljan og Ragnild Pedersdatters datter Anne. Faddere: Anna Catharine Hansdatter paa Ravnæs, Mari Larsdatter paa Ravnæs, Hans Halvorsen ved Hære, Asbiørn Anundsen paa Ravnæs, Abraham Hansen Høen.

30.01.1752: Lars Evensen Aabye og Maria Michelsdatters datter Kirstine. Faddere: Mads Findals kone Helge, Kari Larsdatter Torsdal, Hans Evensen Bræche, Amund Evensen Aastad, Daniel Michelsen Aabye.

02.02.1752: Et uægte drængebarn kaldet Daniel tilhørende et Qvindemenniske i Langesund som var i tieniste hos Mr. Samuel Wiborg ved navn Karen Haagensdatter for hvilket til barnefader blev udlagt Jan Daniel Barth i Cragerøe en gift mand hos hvilken hun tiente da hun af ham blev besvangret. Faddere: Barbro Nielsdatter, Lisbeth Abrahamsdatter, Ole Jonsen, Thor Jonsen, Hendrich Jonsen alle i Langesund.

06.02.1752: Michel Knudsen Wissestad og Martha Olsdatters datter Ingeborg. Faddere: Arnold Houchedals kone Mari, Sidsel Nielsdatter Fillestad, Ole Erichsen Rønholt, Gunnuld Nirisen Rønholteje, Halvor Anunsen Stoche.

13.02.1752: Niels Brynnildsen paa Brecheeje og Anne Cathrine Pettersdatters søn Ole Petter. Faddere: Helge Johannisdatter Udgaarden, Anne Johannisdatter Udgaarden, Jochum Jørgensen Bræcheeje, Ansteen Stiansen Bircheseteje, Daniel Michelsen Aabye.

20.02.1752: Ole Olsen Wissestad og Kisti Knudsdatters datter Ingeborg. Faddere: Marthe Olsdatter Dørredal, Anne Evensdatter Æse, Ole Andersen Udgaarden, Engebret Larsen Roosland, Morten Pedersen Nyesteen.

20.02.1752: Ansteen Stiansen Bircheseteje og Kisti Amundsdatters datter Kisti. Faddere: Helge Johannisdatter Udgaarden, Ingeborg Stiansdatter Sviinland, Goute Pedersen Udgaarden, Niels Brynnilsen Brecheeje.

22.02.1752: Iver Bentsen i Langesund og Maria Jensdatters datter Elen Maria. Faddere: Magrete Bentzdatter fra Brevig, Mette Maria Jensdatter Kiel fra Porsgrund, Gregers Bentzen i Stathelle, Iver Iversen i Brevig, Jens Bentzen fra Brevig.

23.02.1752: Tarje Torgrimsen Brevig og Marthe Berulfsdatters datter Groe. Faddere: Ingebor Torgrimsdatter Rachestad, Mari Andersdatter Rachestad, Gunder Erichsen Brevig, Kiøstol Torgrimsen Bræcheeje, Ole Danielsen Brevig.

12.03.1752: Lars Johannisen Sorthedal og Taran Larsdatters søn Johannis. Faddere: Susanna Erichsdatter Klep, Kari Kielsdatter Asdall, Gunder Jacobsen Asdall, Lars Amunsen Berg, Johannes Jansen Oxum fra Eidanger.

19.03.1752: Aache Larsen Rørholt og Anne Nielsdatters søn Lars. Faddere: Marthe Arnoldsdatter, Anne Hansdatter, Arnold Larsen, Jørgen Larsen, Christopher Arnoldsen alle fra Rørholt.

19.03.1752: Søren Michelsen i Stathelle og Magrete Andersdatters datter Anne. Faddere: Lisbet Andersdatter Blagoeje, Kisti Michelsdatter Schavreager fra Eidanger, Niels Hansen Grasmyr, Hans Michelsen fra Brevig, Arnold Olsen Syndbye.

19.03.1752: Erich Olsen Schougen og Kari Olsdatters datter Maria. Faddere: Anne Jacobsdatter Grommestad, Ingeborg Erichsdatter Bache, Ole Erichsen Rønholt, Jens Olsen Moeeje, Morten Erichsen Bache.

side 256-257.

19.03.1752: Jørgen Christensen Dørredal og Gunnild Borgersdatters datter Anne. Faddere: Marthe Olsdatter Dørredal, Kari Borgersdatter Dørredal, Jens Andersen Rachestad, Michel Knudsen Wissestad, Osmund Knusen Wissestad.

09.04.1752: Anders Jacobsen Blegelien og Guline Sørensdatters søn Halvor. Faddere: Anne Jacobsdatter Grommestad, Anne Sørensdatter søtholt, Hans Sørensen Haretvedt, Halvor Erichsen Fæset, Peder Sørensen Sviinland.

09.04.1752: Knud Olsen Haretvedt og Anne Christensdatters søn Knud. Faddere: Kisti Aasmundsdatter Braaten, Ragnild Arnesdatter Grimrød, Halvor Anunsen Stoche, Isach Nielsen Fæset, Anders Pedersen Lochasken.

16.04.1752: Søren Nielsen i Langesund og Sara Guldbrandsdatters datter Karen. Faddere: Ingeborg Thorsdatter Giømble, Anne Svenundsdatter i Langesund, Mathias Jørgensen Reebslager, Søren Berentsen, Gunvold Sørensen alle i Langesund.

16.04.1752: David Biørnsen Ombosnæs og Magrete Christensdatters søn Christen. Faddere: Thore Thorsdatter Stoche, Anne Bartholomeidatter Schouen, Giert Christensen Flaatten, Thron Hansen Hydal, Abraham Hansen Høen.

16.04.1752: Peder Larsen Krabbe ved Hære og Anne Kistine Nielsdatters datter Birthe. Faddere: Ingeborg Hansdatter, Gierterud Hansdatter, Søren Halvorsen, Thor Halvorsen, Amund Michelsen alle fra Hære.

30.04.1752: Anders Amunsen Havreager og Sara Larsdatters datter Ingeborg. Faddere: Helge Michelsdatter Findall, Ingeborg Sørensdatter Rogn, Lars Amunsen Berg, Bartholomeus Larsen Herum, Thor Thorsen Høen.

07.05.1752: Anders Olsen Lina og Ingeborg Kielsdatters søn Ole. Faddere: Mari Kielsdatter Wingerey, Elen Torbiørnsdatter Garstad, Rasmus Olsen Hadsle i Eidanger, Giert Olsen Schougen, Mads Olsen Lina.

07.05.1752: Knud Gunvoldsen Houchedal og Inger Tellevsdatters hiemmedøbte søn Lars. Faddere: Anne Tellevsdatter Waag, Maria Evensdatter Havsund, Niels Tellevsen Havsund, Christen Larsen Winie, Amund Evensen Æse.

07.05.1752: Niels Svendsen Fossung og Pernille Bøyesdatters søn Abraham. Faddere: Mari Pedersdatter Tangen i Sannichedal, Inger Aasoulsdatter Tangen i Sannichedal, Søren Thoresen Rogn, Ole Svendsen Fossung, Just Nielsen Fossung.

11.05.1752: Mathias Erichsen Hellestvedt og Boel Tostensdatters datter Kisti. Faddere: Maria Erichsdatter Traag, Kari Kielsdatter Asdal, Lucas Jacobsen Hære, Niels Knudsen Hære, Amun Michelsen Hære.

22.05.1752: Ole Knudsen Dørredal og Marthe Olsdatters datter Ingeborg. Faddere: Gunnild Borgersdatter Dørredal, Maria Nielsdatter Fæset, Michel Knudsen Wissestad, Aasoul Olsen Braaten, Arnold Nielsen Fæset.

04.06.1752: Engebret Larsen Roosland og Helge Erichsdatters søn Erich. Faddere: Aleth Jacobsdatter Fæset, Maria Nielsdatter Fæset, Lars Ellevsen Schoustad, Christen Erichsen Æse, Jens Larsen Roosland.

18.06.1752: Gullik Thorsen Kiørrestad og Marthe Ulvsdatters datter Anne. Faddere: Adsiær Knudsdatter Kiørestad, Marthe Nielsdatter Kiørestad, Even Hansen Kiørestad, Niels Gundersen Kiørestadeje, Søren Olsen fra Kiønøen.

18.06.1752: Morten Nielsen Skomager og Mari Hansdatters hiemmedøbte datter Sophie. Faddere: Susanna Albretsdatter, Johan Erboes kone, Anne Larsdatter Ulstrup, Mathias Jørgensen Rebslager, Søren Berentsen, Andreas Lintrup alle i Langesund.

23.06.1752: Et uægte barn kaldet Kisti tilhørende Ingeborg Stiansdatter paa Svinland hvis fader blev andgivet at være Hans Olsen Bræcheeje som ey endnu har været til Confirmation. Faddere: Mari Nielsdatter, Peder Sviinlands kone, Anne Ansteensdatter Bircesæt, Ansteen Stiansen Birchesæt, Thor Gundersen Brevig østre.

02.07.1752: Ole Jacobsen i Langesund og Anne Kistine Hansdatters datter Inger Magrete. Faddere: Helene Marcusdatter Smidt, Barbro Rasmusdatter, Jens Andersen Ravn, Anders Lintrup, Anders Olsen alle i Langesund.

02.07.1752: Torgrim Thorsen Schougen og Walbor Pedersdatters datter Maria. Faddere: Ole Hansen Schougens kone Inger Larsdatter, Helvig Thorsdatter Bræche, Lars Johannisen Sorthedal, Halvor Anunsen Stokke, Christopher Jonsen Nænset.

09.07.1752: Thor Andersen Wingerey og Anne Christensdatters søn Jon. Faddere: Maria Jensdatter Rognstranden, Maria Thorsdatter Høen, Tolf Salvesen Wingerey, Anders Christensen Rogn, Thor Thorsen Høen.

12.07.1752: Et uægte Pigebarn kaldet Anne tilhørende et Qvindemenniske i tieneste hos Enkemanden Hans Sørensen Haretvedt ved navn Aleth Knudsdatter hvis barnefader blev andgivet at være bm. Hans Sørensen Haretvedt hendes husbond, og havde Qvindemennisket endnu ey været til Confirmation. Faddere: Guline Sørensdatter Blegelien, Inger Pedersdatter Sviinland, Peder Sørensen Sviinland, Morten Sørensen Gærstad.

16.07.1752: Gregers Isachsen Asvald og Lisbeth Arnesdatters søn Cornelius. Faddere: Helvig Olsdatter Eeg, Sophie Gregersdatter Tveten, Jørgen Isachsen Giømble, Niels Hansen Grasmyr, Thor Steensen Giømble.

30.07.1752: Hans Evensen Bræche og Birthe Michelsdatters søn Jon. Faddere: Helge Michelsdatter Findal, Kari Larsdatter Bamble, Peder Michelsen Aabye, Amund Evensen Aastad, Daniel Michelsen Aabye.

13.08.1752: Lucas Jacobsen ved Hære og Berthe Jacobsdatters datter Dorthe Maria. Faddere: Birthe Jacobsdatter ved Hære, Anne Maria Lorentzdatter ved Hære, Thor Halvorsen ved Hære, Jon Christensen Traag, Tollef Erichsen Hellestvedt.

13.08.1752: Søren Berentsen i Langesund og Malene Zachariasdatters søn Even. Faddere: Mari Hansdatter, Ingeborg Zachariasdatter Barfod, Berent Jacobsen Lug, Isach Abrahamsen, Mathias Jørgensen alle i Langesund.

13.08.1752: Ole Gundersen Bambleeje og Birthe Olsdatters datter Kisti. Faddere: Anne Zachariasdatter Bamble, Mari Johannisdatter Bamble, Thor Hansen Høen, Christen Michelsen Bamle, Abraham Hansen Høen.

13.08.1752: Peder Stephensen Ødgaarden og Grete Jacobsdatters datter Karen. Faddere: Cathrine Stephensdatter, Helvig Jonsdatter, Arnold Sørensen, Enoch Rasmussen Green, Hendrich Jonsen alle i Langesund.

20.08.1752: Lars Tostensen Rutvedt og Magrete Tronsdatters søn Jon. Faddere: Anne Aasoulsdatter Rutvedt, Mari Olsdatter Waller fra Eidanger, Mathias Erichsen Hellestvedt, Giert Christensen Flaatten.

10.09.1752: Jens Andersen Rachestad og Ingeborg Torgrimsdatters datter Anne Kistine. Faddere: Pernille Amundsdatter Trosbye, Mari Andersdatter Aabye, Tarjer Torgrimsen Brevig, Kystol Torgrimsen Bræcheeje, Simen Sørensen Traasbye.

10.09.1752: Halvor Larsen Tinnerholt og Ingeborg Michelsdatters datter Ingeborg. Faddere: Else Isachsdatter Tveten østre, Birthe Michelsdatter Tinnerholt, Even Nielsen Winie, Thor Thorsen Høen, Abraham Hansen Høen.

10.09.1752: Hans Thorsen ved Hære og Kistine Christensdatters søn Tron. Faddere: Groe Jonsdatter, Ingeborg Hansdatter, Niels Pedersen, Stener Tronsen, Lars Pedersen alle ved Hære.

10.09.1752: Et uægte drængebarn hiemmedøbt og kaldet Niels, tilhørende Qvindemennisket Anne Gulliksdatter Nyesteen, hvis barnefader blev andgivet at være Lars Nielsen ungkarl i tieniste hos hr. Capt. Lassenius, hvor bmte. Anne Gulliksdatter og tiente da hun af ham blev besvangret. Faddere: Lars Tinnerholts kone Kari, Anne Ansteensdatter Birchesæt, Kystol Torbiørnsen Bræcheeje, Morten Pedersen Nyesteen, Thor Gundersen Birchesæt.

side 258-259.

13.09.1752: Fogden Petter Schavenius og kiæreste Mette Grete Lund, deres hiemmedøbte søn kaldet Hans. Faddere: Hr. Amtmand von Løvenhielm, hr. Regiments-Qvarteermester Holms frue, hr. Obriste von Krogh, hr. Regiments-Qvarteermester Holm fra Brevig.

24.09.1752: Niels Gundersen Burvolden og Lisbet Larsdatters søn Jørgen. Faddere: Anne Gundersdatter Grostoch, Anne Henrichsdatter Trosbye, Even Hansen Kiørestad, Hans Christensen Havredal, Arnold Nielsen Fæset.

24.09.1752: Berent Jacobsen Lugh i Langesund og Anne Jørgensdatters datter Gieretrud Maria. Faddere: Malene Zachariasdatter i Langesund, Ingeborg Jensdatter i Langesund, Hans Olsen i Langesund, Isach Abrahamsen i Langesund, Hans Larsen fra Brevig.

29.09.1752: Sognepræsten hr. Engelbret Wulf og Maren Pedersdatter Smidt deres datter Sebilla. Faddere: Mad. Marine Grubbe, Jomf. Anne Fiuren fra Langesund, hr. Lieutenant Friderich Otto von Rappe, Sr. Gregers Bentsen i Stadthelle, Studiosus Cornelius Normann i Præstegaarden.

29.09.1752: Hr. Fendrich Ramm og frue i Langesund deres barn Søren. Faddere: Jomf. Karen Fiuren, Jomfrue Helvig Kirketorp, mr. Niels Kirchetorp, mr. Anders Lintrup alle i Langesund.

29.09.1752: Søren Mortensen Morten Sørensen Garstad og Anne Alvsdatters datter Maren. Faddere: Kisti Sørensdatter Søtholt, Anne Sørensdatter Søtholt, Peder Søren Sviinland, Anders Jacobsen Blegelien, Gunder Torbiørnsen Garstad.

29.09.1752: Hans Andersen i Stadthelle og Else Rasmusdatters datter Marthe. Faddere: Birthe Knudsdatter Eeg, Anne Jacobsdatter fra Brevig, Jørgen Larsen Eeg, Arne Amundsen fra Brevig, Christopher Arnoldsen Eeg.

30.09.1752: Et pigebarn kaldet Anne, tilhørende et Qvindemenniske som kalder sig Torbor Andersdatter, og andgiver sig at være fra Wanse Sogn paa Lister, og at have avlet samme barn i ægteskab med sin mand Torger Knudsen, med hvilken hun i 9 aar har været gift og i samme tiid boet i bmte. Wansøe Sogn indtil 14 dage før Juul forgangne aar, da bmte. hendes mand skal være ved døden afgaaen. Faddere: Siri Olsdatter Winie, Anne Michelsdatter Æse, Even Nielsen Æse, Amun Evensen Æse, Christen Erichsen Æse.

01.10.1752: Jens Christensen Thiis i Langesund og Karen Kistine Larsdatter Ulstrups søn Christen Thiis. Faddere: Halvor Larsens kone, Anne Larsdatter, Monsr. Niels Kierulf, Morten Nielsen Skomager, Christopher Ancher alle i Langesund.

01.10.1752: Knud Ellefsen Rønholt og Adsborg Hansdatters søn Niels. Faddere: Lisbeth Andersdatter Rønholt, Elen Torbiørnsdatter Lina, Mads Olsen Lina, Gunnuld Nirisen Rønholteje, Isach Nielsen Fæset.

08.10.1752: Niels Pedersen ved Hære og Anne Larsdatters datter Boel. Faddere: Kisti Christensdatter, Inger Johannisdatter, Jacob Andersen, Jon Tostensen, Lars Pedersen alle ved Hære.

08.10.1752: Hans Halvorsen ved Hære og Maria Andersdatters datter Mari. Faddere: Ragnild Pedersdatter, Kisti Andersdatter, Niels Knudsen, Hans Olsen, Jacob Andersen alle ved Hære.

08.10.1752: 2de uægte drængebørn hiemmedøbte og kaldte Abraham og Isach, tilhørende Antoni Jacobsens enke i Langesund Gunnild Jacobsdatter, hvis barnefader blev andgivet at være Jens Danielsen Dreyer en gift mand fra Jylland i det kongl. Told-forpagtnings Societers tieniste som underbetient i Langesund. Faddere: Ole Olsens kone, Catrine Stephensdatter, Jens Olsen, Jørgen Augrimsen, Ole Jacobsens kone, Maria Jonsdatter, Ole Jonsen, Søren Nielsen alle i Langesund.

13.10.1752: Msr. Claus Pedersen Schiærche og Anne Maria Nielsdatters datter Bodil. Faddere: Niels Hansens enke paa Skiærche, Elen Magrete Pedersdatter Heyling fra Brevig, Sr. Gregers Bentzen i Stathelle, Mr. Søren Ring, Mr. Peder Hansen fra Brevig.

15.10.1752: Ole Hansen i Stathelle og Mari Amundsdatters søn Hans. Faddere: Helvig Olsdatter Eeg, Inger Olsdatter Lina, Jørgen Isachsen Giømble, Thor Steensen Giømble, Lars Ellingsen Blago.

15.10.1752: Jens Rolfsen Ødegaarden og Birthe Hansdatters datter Lene. Faddere: Lisbeth Knudsdatter Syndbye, Turi Nielsdatter Eeg, Niels Larsen Fillestad, Gregers Isachsen Asvald, Barthelomeus Willumsen i Langesund.

22.10.1752: Isach Abrahamsen i Langesund og Mette Isachsdatters datter Maren Kistine. Faddere: Kisti Hansdatter, Malene Christensdatter, Johannes Jansen, Sven Christophersen Ancher disse fra Langesund, Lars Sørensen vester fra Vøje.

29.10.1752: Zacharias Corneliusen i Langesund og Maria Jansdatters datter Mette. Faddere: Maria Corneliidatter, Maria Jonsdatter, Ole Christensen, Johannes Jansen, Hans Evensen alle i Langesund.

29.10.1752: Lars Olsen Kiellemyr og Marthe Gundersdatters søn Gunder. Faddere: Kisti Hansdatter Bamble, Kari Larsdatter Torsdal, Eric Pedersen Bambleeje, Ole Svennungsen Tveteneje, Jens Larsen Schoustad.

01.11.1752: Niels Sørensen i Langesund og Stine Jensdatters datter Susanna. Faddere: Elen Jensdatter Kiel fra Porsgrund, Grete Mechlenborg, Msr. Petter Glud, Arnold Sørensen, Niels Marcussen Smidt alle i Langesund.

01.11.1752: Jon Andersen ved Hære og Birthe Halvorsdatters datter Anne. Faddere: Anne Jonsdatter, Ingeborg Hansdatter, Albret Pedersen, Rejer Andersen alle ved Hære, Mathias Erichsen Hellestvedt.

01.11.1752: Michel Jonsen ved Hære og Sara Hansdatters søn Anders. Faddere: Catrine Mathiasdatter, Inger Isachsdatter, Niels Knudsen, Niels Lorentzen, Halvor Jansen alle ved Hære.

05.11.1752: Erich Simensen Bagerovnen og Inger Thorsdatters datter Maren Helene. Faddere: Pernille Amunsdatter Trosbye, Maria Nielsdatter Fæset, Ener Simensen Havsund, Erich Thorsen Walle, Arnold Nielsen Fæset.

05.11.1752: Hans Jonsen Grommestad og Anne Jacobsdatters datter Helge. Faddere: Guline Sørensdatter Blegelien, Marthe Olsdatter lille Bræche, Ole Erichsen Rønholt, Halvor Erichsen Fæset, Madz Arnoldsen Houchedal.

19.11.1752: Joen Christensen Traag og Maria Erichsdatters søn Christen. Faddere: Bodil Tostensdatter Hellestvedt, Kisti Gundersdatter fra Solum, Lucas Jacobsen ved Hære, Anders Erichsen fra Solum, Gunder Madzen Asdall.

19.11.1752: Niels Taraldsen Glittum og Ingeborg Tallachsdatters søn Niels. Faddere: Ingeborg Torgrimsdatter Rachestad, Inger Andersdatter paa Kiær, Peder Sørensen Sviinland, Gullik Larsen Glittum, Amun Larsen Busterud.

26.11.1752: Goute Pedersen Udgaarden og Bodil Thorsdatters datter Johanne. Faddere: Marthe Olsdatter Wissestad, Helge Larsdatter Nordre Rogn, Peder Goutesen Nyesteen, Morten Pedersen Nyesteen, Ole Andersen Udgaarden.

10.12.1752: Peder Gundersen Sorthebogen og Anne Jørgensdatters søn Gunder. Faddere: Susanna Erichsdatter Klep, Kari Gundersdatter Klep, Rasmus Johannisen Sorthedal, Lars Jonsen Sorthedal, Halvor Nielsen Asdal.

10.12.1752: Peder Gundersen Sorthebogen og Anne Jørgensdatters datter Mari. Faddere: Taran Larsdatter Sorthedal, Birthe Thorsdatter Sorthedal, Anders Jørgensen Sorthebogen, Lars Amunsen Berg, Christen Arnoldsen Berg.

side 260-261.

10.12.1752: Ewen Nielsen Winje og Sophie Thorsdatters søn Ole. Faddere: Birthe Nielsdatter Rogn, Siri Hansdatter Winie, Christen Tellevsen Winie, Christen Michelsen Bamble, Thor Thorsen Høen.

17.12.1752: Thor Jonsen ved Hære og Mari Michelsdatters datter Anne Maria. Faddere: Boel Tostensdatter Hellestvedt, Mari Larsdatter Ravnæs, Lars Levorsen ved Hære, Jacob Andersen ved Hære, Amun Michelsen ved Hære.

26.12.1752: Hans Erichsen ved Hære og Helge Gunnuldsdatters søn Erich. Faddere: Helge Jacobsdatter, Inger Johannisdatter, Bæruld Gundersen, Anders Olsen, Peter Lorentzen alle ved Hære.

04.01.1753: Monsr. Johan Vogt ved Hære og Abigael Tems datter Anne Dorthea. Faddere: Anne Tem fra Porsgrund, Mette Dorthea Vogt fra Porsgrund, hr. Lieutenant Barenholt fra Wold, Ole Vogt fra Porsgrund, Hans Knoff fra Porsgrund.

21.01.1753: Morten Pedersen Nyesteen og Anne Ansteensdatters datter Magrete. Faddere: Marthe Olsdatter Wissestad, Anne Gulliksdatter Nyesteen, Ansteen Stiansen Birkesæt, Goute Pedersen Udgaarden, Thor Gundersen Birkesæt.

21.01.1753: Et uægte drængebarn kaldet Gunder tilhørende Qvindemennisket Anne Gundersdatter Riis, som til barnefader andgav Jørgen Gundersen dend tiid i tieniste tillige med hende hos Niels Grasmyr. Ovenmældte Jørgen Gundersen var selv tilstæde ved daaben og tilstod sig at være barnets fader endskiøndt hand endnu ey har været til Confirmation. Faddere: Live Michelsdatter Riis, Birthe Iversdatter Æse, Ole Hansen Riis, Christen Erichsen Æse, Hans Olsen Riis.

28.01.1753: Gullik Larsen Glittum og Bodil Olsdatters søn Ole. Faddere: Lisbet Rønholt, Sara Olsdatter paa Kiær, Jens Gundersen Glittum, Peder Larsen Glittum, Peder Olsen Rønholt.

28.01.1753: Joen Hansen Rørholt og Marthe Arnoldsdatters søn Lars. Faddere: Anne Nielsdatter Rogn, Maria Nielsdatter Fæset, Arnold Larsen Rørholt, Jacob Hansen Rørholt, Anders Arnoldsen Rørholt.

28.01.1753: Niels Knudsen i Stathelle og Lisbet Andersdatters søn Knud. Faddere: Maria Erichsdatter Fillestad, Anne Anundsdatter i Stadthelle, Ole Arnoldsen Syndbye, Niels Larsen Fillestad, Halvor Ellefsen i Stadthelle.

04.02.1753: Bærent Engebretsen Waag og Kisti Rasmusdatters datter Else. Faddere: Pernille Amundsdatter Trosbye, Asbor Engebretsdatter Waag, Ener Simensen Havsund, Ole Engebretsen Waagseje, Arnold Rasmussen Waag.

18.02.1753: Gunder Tostensen Rugtvet og Anne Aasoldsdatters datter Anne. Faddere: Bodil Tostensdatter Hellestvedt, Mari Olsdatter Walen i Eidanger, Lars Tostensen Rugtvet, Hans Tostensen Gierrestad, Anders Aasolsen Tangewold.

25.02.1753: Christen Clausen Finmark og Maria Jacobsdatters datter Birthe. Faddere: Inger Aachesdatter Waagseje, Anne Henrichsdatter Trosbye, Christen Torbiørnsen Waag, Bærent Engelbretsen Waag, Simen Sørensen Trosbye.

25.02.1753: Jon Halvorsen Asdalstranden og Anne Hansdatters søn Hans. Faddere: Rasmus Johannisens kone paa Sorthedahl Aaste Thorsdatter, Kari Danielsdatter Tveten, Anders Bentzen ved Hære, Jacob Johannisen ved Hære, Ole Hansen Midgaarden.

18.03.1753: Peder Nielsen i Langesund og Else Maria Giertsdatters datter Giertrud. Faddere: Kistine Christensdatter, Malene Christensdatter, Jon Pedersen Melbye, Niels Pedersen, Christen Olsen alle i Langesund.

21.03.1753: Jacob Jonsen Søtholt og Aase Pedersdatters søn Jon. Faddere: Ingeborg Larsdatter Berg, Marthe Eliasdatter Findal, Morten Sørensen Garstad, Bartholomæus Larsen Herum, Gunder Torbiørnsen Garstad.

01.04.1753: Hans Tostensen pa Klepeje og Anne Gundersdatters datter Maria. Faddere: Groe Jonsdatter ved Hære, Kari Gundersdatter Klep, Anders Gundersen ved Hære, Peder Gundersen Sorthbogen, Christen Arnoldsen Klep.

01.04.1753: Kystol Torbiørnsen væstre Braæche og Ingeborg Nielsdatters søn Jens. Faddere: Ingeborg Torbiørnsdatter Rachestad, Anne Johannisdatter Udgaarden, Tarjer Torgrimsen Brevig, Christen Tellefsen Winnie, Daniel Michelsen Aabye.

15.04.1753: Wraal Madsen Birkesæt og Agnete Bentzdatters datter Ingeborg. Faddere: Kari Abrahamsdatter Tinnerholt, Helvig Thorsdatter Æse, Gunnuld Nirisen Rønholteje, Niels Erichsen Birchesæt, Halvor Anunsen Stoche.

15.04.1753: Christen Tellefsen Winnie og Ingeborg Larsdatters søn Lars. Faddere: Inger Tellefsdatter Houchedahl, Maria Evensdatter Havsund, Niels Tellefsen Havsund, Christen Torbiørnsen Waag, Hans Evensen Æse.

15.04.1753: Ole Andersen Udgaarden og Helge Johannisdatters datter Malene. Faddere: Siri Olsdatter Winnie, Mari Johannisdatter Udgaarden, Goute Pedersen Udgaarden, Lars Evensen Udgaarden, Isach Hansen Høen.

20.04.1753: Tron Hansen Hydal og Lisbet Christensdatters søn Hans. Faddere: Bodil Hansdatter fra Brevig, Sophie Gregersdatter Tveten, Amun Hansen Tveten, David Biørnsen Ombosnæs, Erich Tostensen Gierrestad.

24.04.1753: Jørgen Jonsen Linaeje og Marthe Jonsdatters søn Ole. Faddere: Sara Larsdatter Havreager, Anne Thorsdatter Wingery, Anders Olsen Lina, Madz Olsen Lina, Giert Olsen Schowen.

06.05.1753: Christen Isachsen ved Hære og Ingeborg Christensdatters datter Aavet Maria. Faddere: Bodil Tostensdatter Hellestvedt, Kari Danielsdatter Tveten, Jon Christensen Traag, Gunder Madsen Asdall, Petter Lorentsen ved Hære.

06.05.1753: Anders Bentzen ved Hære og Giertrud Hansdatters datter Ragnild. Faddere: Anne Jonsdatter ved Hære, Kisti Christensdatter ved Hære, Jon Tostensen ved Hære, Jon Halvorsen Asdal eye, Lars Pedersen ved Hære.

06.05.1753: Amun Evensen Aastad og Anne Hansdatters søn Even. Faddere: Marthe Evensdatter Aabye, Mari Evensdatter Brevig, Hans Evensen Bræche, Søren Amunsen Rogn, Jacob Hansen Rørholt.

13.05.1753: Et uægte drængebarn kaldet Niels, tilhørende Qvindemennisket Ingeborg Rollefsdatter der nu opholder sig i Langesund og ey været til Confirmation, til barnefader andgav hun en ung dreng fra Danmark ved navn Peder Nielsen som med hende tiente paa Ravnæs da hun af ham blev besvangret, men nu ey kunde giøres forklaring om hvor hand nu opholdt sig. Faddere: Ingeborg Andersdatter Langesund, Gunnild Pedersdatter Langesund, Harald Madzen Langesund, Claus Thoæsen Havsund, Sigur Sigursen i Langesund.

18.05.1753: Thor Gundersen Nordre Rogn og Birthe Nielsdatters søn Gunder. Faddere: Thore Thorsdatter Stoche, Ingeborg Sørensdatter Rogn, Søren Thoresen Rogn, Even Nielsen Winnie, Thor Thorsen Høen.

side 262-263.

18.05.1753: Erich Pedersen i Langesund og Maria Corneliidatters søn Cornelius. Faddere: Karen Albretsdatter i Langesund, Siri Hansdatter Winnie, Jon Børresen i Langesund, Anders Andersen i Langesund, Johannes Jansen Flamming i Langesund.

18.05.1753: Halvor Aslachsen ved Hære og Aase Olsdatters datter Mari. Faddere: Kisti Pedersdatter, Anne Jonsdatter, Mikel Jonsen, Jacob Jonsen, Gullik Sigulsen alle ved Hære.

20.05.1753: Halvor Christensen Rognstranden og Elen Maria Jensdatters hiemmedøbte datter Birthe Maria. Faddere: Mari Larsdatter Rogn, Anne Thorsdatter Wingerey, Thor Andersen Wingerey, Amun Michelsen Æse, Abraham Sørensen Rogn.

20.05.1753: Tarjer Torgrimsen Brevig og Marthe Berulfsdatters søn Torgrim. Faddere: Pernille Amundsdatter Trosbye, Mari Evensdatter Brevig, Jens Andersen Rakkestad, Kystol Torbiørnsen væstre Bræche, Simen Sørensen Trosbye.

27.05.1753: Sergeant Daniel Normann Kiørestad og Aslou Knudsdatters søn Emanuel. Faddere: Mari Ouensdatter Houchedal, Trine Danielsdatter fra Cragerøe, Even Hansen Kiørestad, Knud Nielsen Kiørestad, Gullik Thorsen Kiørestad.

03.06.1753: Anders Jørgensen Sorthebogen og Else Henriksdatters søn Hans. Faddere: Susanna Erichsdatter Klep, Anne Nielsdatter Asdall, Rasmus Johannisen Sorthedahl, Peder Gundersen Sorthebowen, Anders Christensen Flaatten.

11.06.1753: Steen Thorsen Giømble og Else Thorsdatters datter Maria. Faddere: Sophie Thorsdatter Grasmyr, Inger Olsdatter Lina, Jørgen Isachsen Giømble, Arnold Olsen Syndbye, Halvor Anunsen Stoche.

24.06.1753: Jan Engelbretsen Burvolden og Kari Christensdatters datter Marthe. Faddere: Helge Michelsdatter Findal, Birthe Andersdatter Havreager, Bartholomeus Larsen Herum, Jacob Jonsen Søtholt, Jørgen Olsen Burvolden.

24.06.1753: Bartholomeus Willumsen i Langesund og Ingeborg Larsdatters datter Anne. Faddere: Sara Gulbrandsdatter i Langesund, Maria Jonsdatter i Langesund, Niels Hansen Grasmyr, Harald Madzen Nuestad, Thor Steensen Giømble.

15.07.1753: Jacob Nielsen Arnesplads og Anne Hansdatters datter Anne Maria. Faddere: Anne Hansdatter Aastad, Birthe Amundsdatter Rogn, Søren Hansen Rogn, Jon Hansen Rørholt, Abraham Sørensen Rogn.

15.07.1753: Jørgen Larsen Eeg og Helvig Olsdatters datter Marthe. Faddere: Aaste Pedersdatter Schougen, Inger Olsdatter Lina, Jørgen Isachsen Giømble, Mads Olsen Line, Thor Steensen Giømble.

22.07.1753: Anders Pedersen Maalefield og Dorthe Jonsdatters søn Peder. Faddere: Mari Christensdatter Laachasken fra Sannichedal, Malene Hansdatter Stavnæs fra Sannichedal, Just Nielsen Fossung, Hans Christiansen Masterøe, Halvor Anunsen Stoche.

05.08.1753: Simen Larsen Bamble og Anne Zachariædatters datter Kistine. Faddere: Mari Larsdatter Rogn, Ingeborg Sørensdatter Rogn, Niels Evensen Bamble, Daniel Michelsen Aabye, Thor Thorsen Høen.

11.08.1753: Ole Svendsen Fossung og Mari Knudsdatters datter Anne Maria. Faddere: Mette Pernille Bøyesdatter Fossung, Anne Knudsdatter Dybevigen, Just Nielsen Fossung, Amun Michelsen Æse, Anders Svendsen Schougen.

09.09.1753: Monsr. Erich Holmgreen og kiereste Mette Pedersdatter Blær deres søn kaldet Peder. Faddere: Jørgen Petter Sivertses kiæreste Maria Jensdatter Kiel i Langesund, Jomfrue Maren Wulff i Præstegaarden, Studiosus Cornelius Normann i Præstegaarden, Monsr. Niels Kierulf i Langesund.

09.09.1753: Thor Halvorsen ved Hære og Kistine Christensdatters datter Mari. Faddere: Mari Christensdatter ved Hære, Kari Andersdatter Klep, Monsr. Boe Sønningsen paa Ravnæs, Jon Christensen Traag, Petter Lorentzen ved Hære.

09.09.1753: Ole Olsen Moe og Kisti Christensdatters datter Ingeborg. Faddere: Marthe Arnoldsdatter Rørholt, Ane Anundsdatter Stoche, Jon Nielsen Moe, Ole Knudsen Dørredal, Jon Jacobsen Rørholt.

16.09.1753: Hans Olsen Sviinland og Ingeborg Stiansdatters datter Kistine. Faddere: Anne Ansteensdatter Nyesteen, Abelone Pedersdatter Nyesteen, Ansteen Stiansen Birchesæteje, Amund Larsen Busterud, Simen Olsen Grostoch.

23.09.1753: Hans Tronsen ved Hære og Kisti Christensdatters søn Christen. Faddere: Giertrud Hansdatter, Inger Johannisdatter, Thor Jonsen, Niels Knudsen, Lars Pedersen alle ved Hære.

23.09.1753: Erich Erichsen Eeg og Birthe Knudsdatters søn Knud. Faddere: Sophie Thorsdatter Grasmyr, Inger Olsdatter Lina, Ole Arnoldsen Syndbye, Jørgen Isachsen Giømble, Christopher Arnoldsen Eeg.

29.09.1753: Ole Amundsen Midgaardseje og Kisti Gundersdatters datter Anne. Faddere: Sara Larsdatter Havreager, Anne Bartholomeidatter Schougen, David Biørnsen Ombosnæs, Johannes Larsen Midgaardseje, Ole Hansen Midgaarden.

29.09.1753: Thor Olsen Rønholt og Lisbeth Olsdatters søn Ole. Faddere: Bodil Olsdatter Glittum, Sara Olsdatter Kiær, Erich Olsen Schowen, Ole Erichsen Rønholt, Peder Olsen Aabye.

07.10.1753: Christen Michelsen Høvig og Aase Thomesdatters datter Kari. Faddere: Marthe Andersdatter Havsund, Marthe Olsdatter Riis, Lars Thomesen Dahl, Amund Michelsen Esse, Hans Olsen Riis.

14.10.1753: Amun Evensen Æse og Marthe Taralsdatters søn Ole. Faddere: Siri Olsdatter Winnie, Mari Christensdatter Winnie, Ole Hansen Riis, Even Nielsen Æse, Hans Olsen Riis.

14.10.1753: Amun Evensen Æse og Marthe Taralsdatters datter Kari. Faddere: Ingeborg Larsdatter Winnie, Maria Evensdatter Havsund, Amun Michelsen Æse, Christen Larsen Winnie, Hans Evensen Æse.

14.10.1753: Knud Ellefsen Rønholt og Asborg Hansdatters søn Torbiørn. Faddere: Inger Ellefsdatter Garstad, Anne Anunsdatter Stokke, Tolv Solvesen Wingerej, Gunnuld Nirisen Rønholt, Gunder Torbiørnsen Garstad.

14.10.1753: Lars Evensen Udgaarden og Maria Michelsdatters hiemmedøbte datter Lene. Faddere: Birthe Michelsdatter Bræche, Anne Larsdatter Ulstrup i Langesund, Mads Amundsen Findal, Peder Michelsen Aabye, Simen Sørensen Trosbye.

side 264-265.

28.10.1753: Jacob Larsen Rogn og Ingeborg Torsdatters barn Mari. Faddere: Bartholomeus Herums kone Anne Larsdatter, Mari Larsdatter i Langesund, Søren Torsen Rogn, Lars Amundsen Berg, Anders Toersen Wingerie.

28.10.1753: Ole Svennungsen Tveten og Anne Kiestelsdatters datter Anne. Faddere: Else Jacobsdatter Tveten, Sophie Hansdatter Høen, Toer Hansen Høen, Christen Michelsen Bamble, Ole Madzen Kullebrænder.

01.11.1753: Sinjul Joensen Langesund og Anne Svennungsdatters søn Svend. Faddere: Anne Henrichsdatter, Torbor Alfsdatter, Jon Børresen, Anders Ladsensen, Niris Sinjulsen alle fra Langesund.

04.10.1753: Jon Andersen Hellestvet ved Hære og Berthe Halvorsdatters datter Anne. Faddere: Ingeborg Larsdatter ved Hære, Inger Isaaksdatter, Mathis Erichsen Hellestvet, Jacob Andersen Sillian, Niels Lorensen ved Hære.

11.10.1753: Niels Larsen Filestad og Maria Erichsdatters søn Lars. Faddere: Maria Jensdatter Rognstranden, Thone Gundersdatter Bræche, Anders Christensen Rogn, Michel Knudsen Wissestad, Aasaal Erichsen Faastvet.

11.10.1753: Christian Hanch ved Hære og Ingeborg Hansdatters søn Simen Bastian. Faddere: Simen Hanchs enke Ulricha, Anne Jonsdatter Hellestvet, Niels Knudsen ved Hære, Jacob Jansen, Lars Andersen Hellestvet.

18.11.1753: Niels Tygesen Langesund og Ingebor Larsdatters datter Anne Sophie. Faddere: Karen Fiuren, Aleth Marchusdatter Smith, Petter Glud, Jørgen Petter Sivers Madsen Møller hos fogden paa B...

18.11.1753: Søren Halvorsen Hære og Berte Jacobsdatters søn Jacob. Faddere: Anniken Jacobsdatter Brevig, Kari Jørgensdatter Tveten, Lucas Jacobsen Lars Levolsen, Tor Halvorsen alle fra Hære.

18.11.1753: Søren Olsen Hære og Catrine Justestavsdatters søn Ole. Faddere: Mari Christensdatter, Kirsti Andersdatter lille Hære, Mathis Erichsen Hellestvet, Albret Pedersen, Jacob Johannes Sillian.

18.11.1753: Casberg Hansen Skomager i Langesund og Sidsel Tostensdatters datter Marte. Faddere: Jomfrue Eva Kiørstadatter paa Kiær, Targier Torchelsdatter i Langesund, Anders Lindrup hos Linaae, Smedesvend Niels Amundsen i Langesund, Mathis Jørgensen Rebslager.

25.11.1753: Christen Erichsen Esse og Anne Michelsdatters søn Niels. Faddere: Ole Hansen Riis kone Live Michelsdatter, Thor Evensdatter i Brevig, Jacob Nielsen Arnesplads, Niels Knudsen ved Hære, Erich Larsen i Brevig.

25.11.1753: Ole Engelbretsen Bredsund og Inger Aagsdatters søn Christopher. Faddere: Bernt Engelbretsen Waags kone Kirsti Rasmusdatter, Anne Henrichsdatter Trosbye, Engelbret Bærulfsen Waag, Jens Engelbretsen Døl, Arnold Rasmussen Waag.

02.12.1753: Lars Amunsen Berg og Ingeborg Larsdatters datter Kari. Faddere: Søren Søtholts kone Kisti Sørensdatter, Berthe Andersdatter Hafreager, Jacob Jonsen Søtholt, Jacob Larsen Rogn, Christopher Arnoldsen Egh.

02.12.1753: Torgrim Thoersen Schouseje og Walbor Persdatters søn Thoer. Faddere: Niels Evensens kone paa Bamble Marthe Ellingsdatter, Marthe Larsdatter Sorthedahl, Rasmus Johansen Sortedahl, Ole Hansen Schouen, Gullich Sigulsen Nænseth.

02.12.1753: Ole Jacobsen i Langesund og Kistine Hansdatters datter Antonethe. Faddere: Ole Olsens kone Mari Olsdatter, Anne Larsdatter Ulstrup, Morten Nielsen Skomager, Søren Bærentsen, Mathis Jørgensen Reppslager alle fra Langesund.

02.12.1753: Zacharias Corneliusen i Langesund og Johanna Maria Jansdatters datter Karen. Faddere: Jan Flammings kone Magrete Hansdatter, Anne Hansdatter, Halvor Larsen, Amdi Kielsen, Hans Evensen alle fra Langesund.

05.12.1753: Johan Erboe i Langesund og Susanna Albretsdatters søn Albret. Faddere: Albret Kiøtmejers enke i Langesund, Methe Dorthea Jørgensdatter i Langesund, Hendrich Erboe i Schien, Mads Møller hos fogden Schavenius, Johan Jørgensen Erboe i Langesund.

16.12.1753: Hans Olsen i Langesund og Kisti Christensdatters søn Ole. Faddere: Anne Olsens kone (?), Kari Jensdatter, Dorthe Olsdatter, Morten Olsen, Christen Gundersen, Christen Christensen alle fra Langesund.

26.12.1753: Giert Olsen Schouen og Aase Pedersdatters datter Marte. Faddere: Jørgen Eghs kone Helvig Olsdatter, Ingeborg Povelsdatter fra Brevig, Mads Olsen Lina, Thor Steensen Giømle, Anders Christensen Flaatten.

30.12.1753: Halvor Erichsen Fæseth og Aleth Jacobsdatters søn Jacob. Faddere: Hans Gromestads kone Anne Jacobsdatter, Mari Andersdatter Fæset, Ole Erichsen Rønholt, Christen Erichsen Esse, Arnold Nielsen Fæseth.

20.01.1754: Christen Michelsen Bamble og Kisti Hansdatters datter Anne Maria. Faddere: Mads Findals kone Helge Michelsdatter, Sophi Marie Hansdatter Høen, Abraham Hansen Høen, Thor Thorsen Høen, Peder Michelsen Aabye.

20.01.1754: Søren Nielsen i Langesund og Sara Gulbrandsdatters søn Niels. Faddere: Søren Bærentsens kone Malene Zachariasdatter, Methe Pedersdatter, Anders Lossensen?, Jens Danielsen Drejer, Jørgen Haraldsen alle fra Langesund.

25.01.1754: Torbiørn Torbiørnsen ved Hære og Anne Nielsdatters hiemmedøbte søn Ellert. Faddere: Hans Tronsens kone Kistine Christensdatter, Anne Jørgensdatter, Hans Olsen, Niels Knudsen, Børre Nielsen alle fra Hære. «NB anviist attest fra hr. Monrad paa Gierpen av 20 Januarj 1754»

02.02.1754: Jon Andersen Rørholt og Ingeborg Pedersdatters søn Ole. Faddere: Jon Hansens kone Marthe Arnoldsdatter Rørholt, Mari Andersdatter Fæseth, Ole Erichsen Rørholt, Isach Andersen Rørholt, Anders Arnoldsen Rørholt.

side 266-267.

02.02.1754: Mads Gundersen Asdahl og Gunild Erichsdatters Datter Aaveth. Faddere: Madame Frisenberg, Jomfrue Maren Schierven, Mons. Frisenberg, Sr. Iber Was Tolder i Porsgrund, Sr. Boe hos Frisenberg paa Ravnæs.

17.02.1754: Ole Christensen i Langesund og Maren Henrichsdatters Datter Anne. Faddere: Peder Nielsens kone Else Maria Giertsdatter, Anne Chistine Christensdatter, Jon Pedersen Melbye, Isach Abrahamsen, Svend Christophersen Ancher alle fra Langesund.

17.02.1754: Biørn Jonsen Kiørstad og Ingebor Katielsdatters Datter Boel. Faddere: Daniels Normans kone paa Kiørstad Asier Nielsdatter, Mari Evensdatter Brevig, Even Hansen Kiørstad, Gullich Larsen Glettum, Erich Sørensen Trosbye.

17.02.1754: Even Nielsen Wingie og Sophie Torsdatters Søn Hans. Faddere: Thor Gundersen Rogns kone Berthe Nielsdatter, Siri Hansdatter Wingie, Thor Hansen Høen, Christopher Erichsen Esse, Abraham Hansen Høem.

17.02.1754: Rasmus Nielsen Dahl ved Hære og Karen Marcusdatters Søn Niels. Faddere: Mathis Erichsen Hellestvets kone Boel Tostensdatter, Luas Jacobsens kone, Mads Gundersen Asdahl, Søren Halvorsen ved Hære, Joen Christensen Traag.

17.02.1754: Et uægte Drengebarn kaldet Anders tilhørende QvindeMennesket Helvig Thorsdatter, som til Barnefader angaf Amund Michelsen Esse hos hvilken hun tiente, da hun af ham blev besvangret. Faddere: Torgum Torsens kone Walborg Pedersdatter, Berthe Iversdatter Esse, Lars Olsen Kielmyr, Arnold Rasmussen Waag, Ole Olsen Moe.

24.02.1754: Thor Steensen Giømble og Inger Olsdatters Datter Kari. Faddere: Jørgen Larsen Eghs kone Helvig Olsdatter, Methe Tronsdatter fra Brevig, Mads Olsen Lina, Niels Hansen Grasmyr, Halvor Amundsen Stoche.

24.02.1754: Niels Brynnilsen Stoche og Anne Chatrine Pettersdatters Søn Christopher. Faddere: Ole Andersen Udgaardens kone, Helge Johannesdatter Udgaarden, Hans Evensen Bræche, Gouthe Pedersen Udgaarden, Anders Arolsen Houchedahl.

10.03.1754: Arnold Olsen Syndbye og Lisbeth Knudsdatters Datter Anne. Faddere: Erich Erichsen Eghs kone Berthe Knudsdatter, Sidsel Nielsdatter Fillestad, Jørgen Isachsen Giømle, Niels Hansen Grasmyr, Thor Ellingsen Blagoe.

13.03.1754: Erich Jonsen Brevig og Inger Michelsdatters Datter Anne Dorthea. Faddere: Torgrim Torgrimsen Brevigs kone Marthe Bærulsdatter, Mari Johannesdatter Udgaarden, Gunder Erichsen Brevig, Hans Tallachsen Saasten, Thor Gundersen Brevig.

17.03.1754: Ole Hansen Schouen og Inger Larsdatters Datter Sophi Maria. Faddere: Lars Johannesen Sortedahl[s kone] Taran Larsdatter, Sophi Maria Hansdatter Høen, Tor Hansen Høen, Christopher Jonsen Nænsætt.

17.03.1754: Enoch Rasmussen Green og Karen Albretsdatters Datter i Langesund Kistine hiemmedøbt. Faddere: Helvig Andreasdatter Kirketorp, Zebella Albretsdatter, Johan Erboe, Jens Ravn, Amdi Kielsen alle fra Langesund.

24.03.1754: Haagen Andersen Hafsund og Anne Jacobsdatters Datter Kisten. Faddere: Ener Simensen Hafsunds kone Berte Jansdatter, Maria Evensdatter, Amund Nielsen, Claus Tomasen, Peder Clausen alle fra Hafsund.

07.04.1754: Jørgen Jørgensen Tveten og Inger Evensdatters Datter Ingeborg. Faddere: Hans Larsen Havredahl, Jekarine? Haralsdatter, Abelone Erichsdatter Havredahl, Daniel Norman Kiørestad, Christen Torbiørnsen Waag, Erich Torsen Walle.

07.04.1754: Hans Andersen Statelle og Else Rasmusdatters Søn Rasmus. Faddere: Niels Grasmyrs kone Sophi Torsdatter, Kari Jacobsdatter fra Brevig, Arnold Olsen Syndbye, Lars Ellingsen Blago, Elias Arnesen Statelle.

07.04.1754: Knud Erichsen Masterøe og Susanna Hansdatters hiemmedøbte Datter Marte. Faddere: Ole Dørredals kone Marte Olsdatter, Ingeborg Erichsdatter Bache, Daniel Michelsen Aabye, Ole Madsen Kullebrænder, Halvor Amunsen Stoche.

15.04.1754: Ansteen Stiansen Birkesætt og Kistine Amunsdatters Søn Amund. Faddere: Morten Pedersen Nyesteens kone Anne Ansteensdatter, Abelone Pedersdatter Nyesteen, Goute Pedersen Udgaarden, Niels Brynnielsen Breche Eyer, Peder Ansteensen Birkesett Eyer.

21.04.1754: Jon Knudsen Roverud og Anne Larsdatters Datter Ingeborg. Faddere: Giert Schouens kone Aaste Pedersdatter, Marte Eliasdatter Findahl, Anders Olsen Lina, Ole Amunsen Mitgaard Eye, Anders Christensen Flaatten.

21.04.1754: Peder Michelsen Aabye og Marte Evensdatters Datter Boel. Faddere: Amun Evensen Aastads kone Anne Hansdatter, Mari Evensdatter Brevig, Niels Evensen Bamble, Christen Michelsen Bamble, Simen Sørensen Traasbye.

28.04.1754: Michel Knudsen Wisestad og Marte Olsdatters Datter Maria. Faddere: Tor Olsen Rørholts kone Lisbeth Olsdatter, Zidsel Nielsdatter Fillestad, Niels Larsen Fillestad, Peder Goutesen Nyesteen, Halvor Anunsen Stoche.

05.05.1754: Lars Tostensen Rugtvet og Magrete Tronsdatters Søn Søren. Faddere: Gunder Rugtvets kone Anne Aasolsdatter, Mette Tronsdatter i Brevig, Giert Christensen Flaatten, Hans Tostensen Gierstad, Anders Christensen Flaatten.

05.05.1754: Knud Olsen Haretvet og Anne Christensdatters Datter Kisti. Faddere: Anders Pedersen Maalefields kone Dorthe Jonsdatter, Kari Andersdatter Fæsett, Halvor Erichsen Fæsett, Arnold Rasmussen Waag.

19.05.1754: Halvor Larsen Tinnerholt og Ingeborg Michelsdatters Søn Michel. Faddere: Niels Wingerjes kone Siri Olsdatter, Berthe Michelsdatter Tinnerholt, Tor Hansen Høen, Ole Svennungsen Tveten, Isaak Hansen Høen.

23.05.1754: Niels Knudsen Hære og Else Michelsdatters Søn Michel. Faddere: Mathis Hellestvets kone Boel Tostensdatter, Marthe Olsdatter Riis, Jon Christensen Traag, Tor Halvorsen ved Hære, Abraham Erichsen Traag.

side 268-269.

26.05.1754: Jørgen Isaaksen Giømble og Inger Hansdatters Datter Inger. Faddere: Niels Grasmyrs kone Sophi Torsdatter, Aleth Steensdatter Giømble, Erich Erichsen Eeg, Amun Hansen Tveten, Lars Ellingsen Blago.

16.06.1754: Mons Aslachsen i Langesund og Kari Sørensdatters Søn Iver. Faddere: Jørgen Petters kone Mari Jensdatter Kiel, Hellena Marcusdatter Smith, Amdi Kielsen, Peder Hendrichsen Green, Andreas Lindrup alle fra Langesund.

16.06.1754: Torjus Andersen Waag og Siri Bæruelsdatters Datter Berte. Faddere: Christen Finmarchs kone Berthe Jacobsdatter, Anne Evensdatter Æse, Amund Evensen Æse, Ole Engebretsen Waag Ejer, Christen Erichsen Præstegaarden.

23.06.1754: Jacob Jansen ved Hære og Kisti Christensdatters Datter Anne Kistine. Faddere: Christian Hanches kone Ingeborg Hansdatter, Anne Jørgensdatter, Michel Jonsen, Niels Lorensen, Halvor Jansen alle ved Hære.

24.06.1754: Lars Christiansen i Langesund og Ragnild Christensdatters Søn Christian. Faddere: Ole Christensens kone Maren Hendrichsdatter, Torbor Alfsdatter, Halvor Larsen, Johannes Jansen Flamming, Bertel Christiansen Kane alle fra Langesund.

06.07.1754: Sr. Petter Frisenberg paa Ravnæs og Madames Datter Marte Catrine. Faddere: Jomfrue Maren Schierven, Anne Catrine Frisenberg, Sorenskriveren Christen Odderbech, Anders Hauch, Boe Møller paa Ravnæs.

14.07.1754: Jens Danielsen i Langesund og Kari Larsdatters Datter Johanne Maria. Faddere: Søren Bærensens kone Malene Zachariasdatter, Ingeborg Jensdatter, Anders Lorensen, Søren Nielsen alle fra Langesund, Jørgen Larsen Rogn.

21.07.1754: Morten Pedersen Nysteen og Anne Ansteensdatters Søn Ole. Faddere: Michel Vissestads kone Marthe Olsdatter, Anne Anunsdatter Stoche, Ansteen Stiansen Birkesætt Ejer, Goute Pedersen Udgaarden, Peder Ansteensen Birkesætt Ejer.

28.07.1754: Anders Sørensen Klep og Susanne Erichsdatters Søn Søren. Faddere: Mads Asdahls kone Gunil Erichsdatter, Anne Larsdatter Sortedahl, Mathis Erichsen Hellestveth, Niels Knudsen Hære, Christen Arnoldsen Berg.

28.07.1754: Mads Olsen Lina og Ellen Torbiørnsdatters Søn Ole. Faddere: Jørgen Larsen Roslands kone Helvig Olsdatter, Anne Torsdatter Vingerie, Giert Olsen Schouen, Thor Steensen Giømble, Gunder Torbiørnsen Garstad.

04.08.1754: Niels Svendsen Fossung og Mette Petronelle Boyesdatters Datter Mari. Faddere: Svend Lochascens kone i Sanichedahl Mari Christensdatter, Ole Fossungs kone Mari Knudsdatter, Søren Nielsen Træschulden i Sanichedahl, Just Nielsen Fossung Ejer, Niels Hansen Stavnes i Sanichedahl.

11.08.1754: Søren Hansen Mid-Rogn og Anne Nielsdatters hiemmedøbte Søn Hans. Faddere: Amun Aastads kone Anne Hansdatter, Maria Nielsdatter Fæsett, Jacob Nielsen Arnesplads, Jon Hansen Rørholt, Abraham Sørensen Rogn.

18.08.1754: Christen Larsen Winje og Boel Tollefsdatters Datter Aaste. Faddere: Knud Houkedals kone Inger Tellefsdatter, Kari Andersdatter Hervig, Niels Tellefsen Hafsund, Christen Torbiørnsen Waag, Anun Halvorsen i Præstegaarden.

18.08.1754: Mads Arnoldsen Rørholt og Asloug Olsdatters Søn Ole. Faddere: Joen Wefalds kone i Drangedal Marichen Halvorsdatter, Maria Nielsdatter Fæset, Jon Nielsen Moe, Lars Olsen Masterøe, Peder Arnoldsen Houchedal.

25.08.1754: Anders Jacobsen Blegelie og Guline Sørensdatters Søn Søren. Faddere: Halvor Fæsets kone Alith Jacobsdatter, Anne Sørensdatter Søtholt, Ole Erichsen Rønholt, Peder Sørensen Svinland, Halvor Anundsen Stoche.

25.08.1754: Kiøstol Torbiørnsen vestre Bræche og Ingeborg Nielsdatters Datter Kistine. Faddere: Christen Tollefsen Wingeris kone, Tone Gundersdatter Bræche, Lendsmand Hans Evensen Bræche, Torger Torgrimsen Brevig, Jon Andersen Aastad.

08.09.1754: Et uægte Pigebarn kaldet Inger, fød af et QvindeMenneske ved Hære ved nafn Marthe Nielsdatter der ey endnu har været til Confirmation, hvis BarneFader blev angivet at være Gullich Siguelsen Ungkarl som tilligemed hende tiente paa Gaarden Nenseth her i Bamble Sogn hvor hun af ham blev besvangret. Faddere: Jon Tostensen Ravnæs Ejes kone Groe Jonsdatter, Anne Jørgensdatter paa Hære Lille, Thor Halvorsen ad Hære, Niels Lorensen og Halvor Jansen sammesteds.

15.09.1754: Peder Ingvoldsen Hytterøe og Mari Andersdatters Datter Inger Magreth. Faddere: Anders Christensen Wolds kone Barbra Nielsdatter, Ingeborg Andersdatter fra Brevig, Mathis Erichsen Hellestvedt, Abraham Ingvoldsen fra Brevig, Lars Andersen Hellestvedt.

15.09.1754: Peder Larsen Ulstrup i Langesund og Marich Henrichsdatter |: som døde i Barselseng ved dette sit Barn :| hiemmedøbte Søn Marcus. Faddere: Lars Ulstrups kone i Langesund, Inger Paasches, Mette Grethe Grubbe, Halvor Larsen, Jon Pedersen Mellebye, Anders Lindrup alle fra Langesund.

29.09.1754: Rasmus Johannesen Sortedahl og Aaste Torsdatters Datter Marthe. Faddere: Anders Kleps kone Susanna Erichsdatter, Marthe Larsdatter Sortedahl, Tollef Erichsen Klep, Lars Johannesen Herum.

29.09.1754: Jens Andersen Rachestad og Ingebor Torgrimsdatters Søn Anders. Faddere: Torger Torgrimsen Brevigs kone Marthe Bærulsdatter, Mari Andersdatter Rachestad, Søren Simensen Trosbye, Erich Sørensen Trosbye, Kjøstold Torbiørnsen vestre Bræche.

29.09.1754: Anders Andersen i Langesund og Kari Hansdatters Datter Karen Maria. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Andersdatter, Ingebor Jensdatter, Søren Bærentsen, Christen Gundersen, Rasmus Povelsen Smed alle fra Langesund.

29.09.1754: Søren Michelsen Statelle og Magrete Andersdatters Søn Anders. Faddere: Thor Gømbles kone Inger Olsdatter, Kirsti Michelsdatter fra Eidanger, Niels Larsen Fillestad, Jacob Michelsen fra Eidanger, Torger Tollefsen Statelle.

side 270-271.

13.10.1754: Johannes Jansen Flamming i Langesund og Magnild Hansdatters Datter Giertru. Faddere: Peder Nielsens kone Else Maria Giertsdatter, Torbor Alfsdatter, Christopher Ancher, Halvor Larsen, Berthel Christensen Kane alle fra Langesund.

27.10.1754: Lars Biørnsen i Langesund og Mari Engelbretsdatters Søn Engelbret. Faddere: Jomfru Karen Fiuren, Mette Grethe Grubbe, Jon Pedersen Mellebye, Erich Pedersen, Jacob Christensen Ancher alle fra Langesund.

01.11.1754: Peder Gundersen Sorteboven og Anne Jørgensdatters Datter Dorthe. Faddere: Lars Amunsen Bergs kone Ingebor Larsdatter, Kari Gundersdatter Klep, Anders Sørensen Klep, Gunder Gundersen i Brevig, Christen Arnoldsen Berg.

01.11.1754: Jon Hansen Rørholt og Marthe Arnoldsdatters Datter Anne Maria. Faddere: Arnold Rørholts kone Anne Arnoldsdatter, Aslouv Nirisdatter Rørholt, Søren Amundsen Rogn, Søren Hansen Rogn, Anders Arnoldsen Rørholt.

03.11.1754: Christen Nielsen ved Hære og Inger Johannisdatters Søn Johan. Faddere: Lorents Pettersens Enke Else Nielsdatter, Hans Tronsens kone Kistine Christensdatter, Thor Halvorsen, Niels Nielsen alle fra Hære, Niels Christensen fra Brevig.

01.11.1754: David Biørnsen Ombosnæs og Magrethe Christensdatters Søn Abraham. Faddere: Lars Rugtvets kone Magrethe Tronsdatter, Sophi Maria Hansdatter Høen, Gunder Tostensen Rugtvedt, Abraham Hansen Høen, Ole Hansen Midtgaarden.

10.11.1754: Johannes Jacobsen Lugh i Langesund og Barbra Rasmusdatters Søn Jacob. Faddere: Mette Grethe Grubbes, Mette Dorthea Erboes, Ole Olsen, Jens Marcus Smith alle fra Langesund, Hendrich Knudsen fra Arendahl.

10.11.1754: Torger Haraldsen i Langesund og Barbra Nielsdatters Søn Niels. Faddere: Isach Abrahamsens kone Mette Isachsdatter, Sebilla Albretsdatter, Niels Pedersen, Harald Madsen, Gregers Jonsen alle fra Langesund.

10.11.1754: Jørgen Amunsen Finmarch og Anne Jonsdatters Søn Jørel. Faddere: Søren Traasbyes kone Petronelle Amunsdatter, Marja Nielsdatter Fæseth, Abraham Jonsen i Brevig, Erich Sørensen Traasbye, Søren Jonsen Søtholt.

10.11.1754: Anders Olsen Lina og Ingebor Kielsdatters Datter Kirsti. Faddere: Giert Schouens kone Aaste Pedersdatter, Ingeborg Bartolomeidatter Orebachen, Tolf Solfsen Wingerej, Rasmus Olsen Hasler i Eidanger, Niels Jonsen Wingerej.

24.11.1754: Lucas Jacobsen ved Hære og Mari Christensdatters Søn Christen. Faddere: Rasmus Nielsen Dahls kone Karen Marcusdatter, Christen Isachsens kone Ingeborg Christensdatter, Jon Christensen Traag, Petter Lorentzen, Isach Erichsen Hellestvet.

24.11.1754: Hendrich Jonsen i Langesund og Marie Andersdatters Søn Antoni. Faddere: Ole Jonsens kone Anne Torsdatter, Maria Jonsdatter, Giert Olsen, Torgrim Svennungsen, Hendrich Olsen alle fra Langesund.

01.12.1754: Christen Larsen Sortebogen og Mari Larsdatters Søn Lars. Faddere: Mads Asdahls kone Gunil Erichsdatter, Anne Larsdatter Sortedahl, Anders Sørensen Klep, Tollof Erichsen Klep, Jacob Andersen Silljan.

01.12.1754: Mads Amunsen Findahl og Helje Michelsdatters Søn Peder. Faddere: Christen Bambles kone Kirsti Hansdatter, Berthe Andersdatter Havreager, Hans Evensen Bræche, Anders Amunsen Havreager, Daniel Michelsen Aabye.

01.12.1754: Niels Anunsen i Langesund og Kari Christophersdatters Datter Ingeborg. Faddere: Mette Grethe Grubbe, Anne Larsdatter Ulstrup, Morten Nielsen Skomager, Casper Hansen Skomager, Rasmus Poulsen alle fra Langesund.

01.12.1754: Knud Jonsen Birkesett og Kisti Hansdatters Søn Jon. Faddere: Kiøstolf vestre Bræches kone Ingeborg Nilsdatter, Abelone Pedersdatter Nyesten, Peder Goutesen Nyesteen, Niels Erichsen Birkesett, Peder Ansteensen Birkesett Eje.

01.12.1754: Niels Nielsen i Langesund og Ingeborg Svendsdatters Søn Anders. Faddere: Ole Jacobsens kone Kisti Hansdatter, Kari Torgersdatter, Jon Børresen, Niels Nielsen, Ole Christensen Kane alle fra Langesund.

06.12.1754: Niels Sørensen i Langesund og Stine Jensdatters Søn Søren. Faddere: Anne Boesdatter Fiuren, Helvig Kirketorp, Jørgen Peter Sivers, Ambdi Kielsen, Johan Jørgen Erboe alle fra Langesund.

08.12.1754: Sergeant Jon Andersen ved Hære og Berte Halvorsdatters Datter Anne Lisbeth. Faddere: Ole Riises kone Live Michelsdatter, Inger Isaksdatter ved Hære, Sergeant Hans Sannes, Thor Halvorsen ved Hære, Søren Halvorsen ved Hære.

12.12.1754: Jørgen Peter Sivers i Langesund og Maria Jensdatter Kiels Søn Iver. Faddere: Jørgen Erboes Enke Dorte Møller, Anne Boesdatter Fiursen, Anders Kirketorp, Mads Møller, Andreas Lindrup alle fra Langesund.

15.12.1754: Ole Gundersen Gierrestadeje og Aaste Torjusdatters Søn Ole. Faddere: Giert Schovens kone Aaste Persdatter, Kari Hansdatter Midgaarden, Hans Tostensen Gierstad, Erich Tostensen Gierstad, Lars Tostensen Rugtvedt.

15.12.1754: Hans Erichsen Havredahl og Abelone Erichsdatters Søn Erich. Faddere: Hans Hafredahls kone Jehanne Haraldsdatter, Siri Hansdatter Vinge, Even Nielsen Vingie, Halvor Erichsen Fæseth, Hans Erichsen Havredahl.

15.12.1754: Torger Torgrimsen vestre Brevig og Marthe Bæruldsdatters Datter Boel. Faddere: Kiøstolf Torbiørnsen vestre Bræches kone Ingeborg Nielsdatter, Mari Andersdatter Rachestad, Jens Andersen Rachestad, Daniel Tallachsen Brevig, Thor Gundersen Brevig.

22.12.1754: Jens Christensen Tiis i Langesund og Karen Larsdatter Ulstrups Datter Dorthe. Faddere: Karen Boesdatter Fiuren, Anne Larsdatter Ulstrup, Peder Hendrichsen Green, Jon Pedersen Mellebye, Amdi Kielsen ale fra Langesund.

26.12.1754: Mathis Erichsen Hellestvedt og Boel Tostensdatters Datter Anne. Faddere: Niels Knudsen ved Hæres kone Else Michelsdatter, Ingeborg Andersdatter i Brevig, Jon Christensen Traag, Tollef Erichsen Klep, Gunder Madsen Asdahl.

side 272-273.

01.01.1755: Døbt et uægte Pigebarn kaldet Kisti, tilhørende Qvindemennesket Gunille Olsdatter nu hiemme hos sin Fader Ole Gundersen paa Gierrestadeje, hvis Barnefader blev angiven at være en Ungkarl ved Navn Anders Andersen der skulle være hiemme i Arendahl, men var da her med et Skib fra Arendahl der laa i Havn ved Blago hvor bemelte Gunnil Olsdatter tiente og blev af ham besvangret. Faddere: Anne Bartolomeusdatter tiener paa Giersett, Tarjer Olsdatter tiener paa Rugtvet, Ole Andersen Midgaardeje, Jon Knudsen Findahleje, Christen Erichsen i Præstegaarden.

01.01.1755: Michel Jonsen ved Here og Sara Hansdatters hiemmedøbte Søn Hans. Faddere: Christian Hanches kone Ingeborg Hansdatter, Anne Maria Lorentzdatter, Niels Lorentzen, Halvor Jansen, Niels Nielsen alle fra Hære.

05.01.1755: Simen Larsen Bamble og Anne Zachariasdatters Søn Lars. Faddere: Niels Bambles kone Marthe Ellingsdatter, Anne Sørensdatter Rogn, Anders Christensen Rogn, Daniel Michelsen Aabye, Tor Hansen Høen.

08.01.1755: Lars Evensen Udgaarden og Maria Michelsdatters Datter Lene. Faddere: Peder Michelsen Aabyes kone Marte Evensdatter, Maria Evensdatter paa Brevig, Hans Evensen Bræche, Ener Simensen Aabye Elven, Erich Abrahamsen fra Kragerøe.

13.01.1755: Hans Olsen Tveraaen og Ingebor Stiansdatters Søn Ole. Faddere: Ole Dørredahls kone Marthe Olsdatter, Marte Olsdatter Bræche Lille, Gunnul Nielsen Rønholteje, Ole Andersen Lille Bræche, Aasaal Erichsen Fostvet.

19.01.1755: Hans Erichsen ved Hære og Helge Gunnuldsdatters Datter Annichen. Faddere: Anne Cathrine Hansdatter paa Ravnæs, Lisbeth Erichsdatter fra Porsgrund, Thor Jonsen, Amun Michelsen, Lars Pedersen alle fra Hære.

26.01.1755: Berent Engelbretsen Grimsrud og Kisti Rasmusdatters Datter Rachel. Faddere: Ener Simensen Aabye Elvens kone Berte Johannesdatter, Marte Nielsdatter Kiørestad, Thor Nielsen Ringesiø, Ole Engelbretsen Bresand, Erich Sørensen Trosbye.

26.01.1755: Gunder Tostensen Rugtvet og Anne Aasolsdatters Søn Aasol. Faddere: Lars Rugtvets kone Magrete Tronsdatter, Mari Olsdatter Waale i Eidanger, Mathis Erichsen Hellestvet, Hans Tostensen Gierstad, Anders Aasolsen Tangevold.

02.02.1755: Niels Hansen Grasmyr og Sophi Thorsdatters Datter Inger. Faddere: Erich Egs kone Berte Knudsdatter, Alet Steensdatter Giømble, Ole Arnoldsen Syndbye, Thor Steensen Giømble, Lars Amunsen Tveten.

09.02.1755: Amun Evensen Ese og Marte Taralsdatters Datter Anne. Faddere: Knud Houchedals kone Inger Tellefsdatter, Maria Evensdatter Hafsund, Niels Tellefsen Hafsund, Erich Taraldsen Langøe i Sanichedal, Hans Evensen Ese.

09.02.1755: Tellef Erichsen Klep og Kari Andersdatters Datter kaldet Aase Maria. Spons: Mads Asdals kone Gunil Erichsdatter, Anne Larsdatter Sortedal, Anders Sørensen Klep, Rasmus Johansen Sortedahl, Isach Erichsen Hellestvedt.

09.02.1755: Et uægte Pigebarn kaldet Maria tilhørende Qvindemennesket Tarjer Larsdatter Glittum vestre, hvis Barnefader blev angiven at være Halvor Anunsen Stoche vestre. Faddere: Niels Glittums kone Ingeborg Tallachsdatter, Anne Anunsdatter Stoche vestre, Gullich Larsen Glittum, Per Larsen Glittum, Hans Alfsen Stoche.

16.02.1755: Thor Gundersen Nord-Rogn og Berte Nielsdatters Datter Anne Maria. Faddere: Søren Torsens kone Else Larsdatter, Maria Torsdatter Høen, Anders Christensen Rogn, Even Nielsen Wingie, Thor Thorsen Høen.

23.02.1755: Niels Knudsen i Statelle og Lisbeth Andersdatters 2de Sønner, Dend 1ste Anders. Faddere: Anders Zachariasens kone i Brevig Anniken Andersdatter, Kari Guttormsdatter i Brevig, Stian Ellingsen Blago, Søren Michelsen i Statelle. Dend 2den Ole. Sp. Hans Andersens kone i Statelle Else Rasmusdatter, Anne Andersdatter i Brevig, Erich Erichsen Egh, Niels Gundersen i Statelle, Torjus Tellefsen i Statelle.

02.03.1755: Anders Pedersen Maalefield og Dorte Jonsdatters Datter Magrethe. Faddere: Niels Fossungs kone Petronelle Boyesdatter, Ingeborg Erichsdatter Bache, Just Nielsen Faasungs Saugen, Svend Andersen Lochaschen i Sannichedal, Ole Svendsen Faasung.

09.03.1755: Lars Olsen Kielmyr og Marte Gundersdatters Søn Hans. Faddere: Simen Larsen Bambles kone Anne Zachariasdatter, Sophi Gregersdatter Tveten, Christen Michelsen Bamble, Tor Torsen Høen, Isach Hansen Høen.

09.03.1755: Wraal Madsen Tinnerholt og Giertru Agnete Bentsdatters Datter Ellen. Faddere: Halvor Tinnerholts kone Ingeborg Michelsdatter, Berte Iversdatter paa Ese, Lars Andersen Tinnerholt, Michel Knudsen Wissestad, Christen Erichsen i Præstegaarden.

16.03.1755: Morten Sørensen Garstad og Anne Alfsdatters Datter Kisti. Faddere: Søren Søtholts kone Kisti Sørensdatter, Anne Sørensdatter Søtholt, Lars Johansen Schjerche, Jacob Jonsen Søtholt, Gunder Torbiørnsen Garstad.

16.03.1755: Goute Pedersen Udgaarden og Boel Torsdatters Datter Mari. Faddere: Kiøstolf vestre Bræches kone Ingeborg Nielsdatter, Anne Sørensdatter Bræche, Peder Goutesen Nyesteen, Morthen Pedersen Nyesteen, Peder Ansteensen Birkesetteje.

16.03.1755: Abraham Hansen Høen og Mari Johannesdatters Datter Mallene. Faddere: Tor Hansen Høens kone Anne Torsdatter, Johanne Johannesdatter Udgaarden, Ole Hansen Schougen, Anders Torsen Wingerej, Lars Amunsen Tvetten.

22.03.1755: Torgrim Torsen Schouwseje og Walborg Pedersdatters Datter Anne Maria. Faddere: Hans Tostensen Sortebogens kone Anne Gundersdatter, Alis Olsdatter Hønseje, Lars Amunsen Berg, Ole Hansen Schouen, Christen Arnoldsen Berg.

23.03.1755: Gregers Isachsen Aswaldeje og Lisbeth Arnesdatters Datter Helvig Johanna. Faddere: Fogden Schaveniuses kone Karen Fiuren, Sr. Hans Linaa, Sr. Gregers Bentzen i Statelle, Abraham Qvislin hos fogden.

31.03.1755: Søren Bærentzen i Langesund og Mallene Zachariasdatters Søn Even. Faddere: Bærent Jacobsen kone Anne Jørgensdatter i Langesund, Ingebor Zachariasdatter Barfod, Ole Jacobsen, Anders Andersen, Rasmus Poulsen Smed alle fra Langesund.

side 274-275.

06.04.1755: Peder Nielsen Jorth i Langesund og Else Maria Giertsdatters Søn Hendrich. Faddere: Ole Christensens kone Maren Hendrichsdatter, Mari Larsdatter, Ambdi Kielsen, Jon Pedersen Mellebye, Niels Pedersen alle fra Langesund.

13.04.1755: Giert Christensen nedre Asdal og Mari Nielsdatters Datter Ellen Magrethe. Faddere: Anders Jørgensen Sortebogens kone Else Jørgensdatter, Kari Hansdatter Midgaarden, Gunder Jacobsen Asdal, Jørgen Danielsen Tveten, Halvor Nielsen nedre Asdahl.

13.04.1755: Ole Andersen Udgaarden og Helge Johannesdatters Datter Mari. Faddere: Christen Tellefsen Wingerjs kone Ingeborg Larsdatter, Helge Larsdatter Rogn, Ener Simensen Aabye Elven, Thor Torsen Høen, Isach Hansen Høen.

20.04.1755: Arnold Olsen Syndbye og Lisbeth Knudsdatters Søn Ole. Faddere: Christen Gundersen i Langesunds kone Kistine Christensdatter, Alith Steensdatter Giømble, Erich Erichsen Egh, Niels Larsen Fillestad, Thor Ellingsen Blago.

25.04.1755: Even Nielsen Winge og Sophi Thorsdatters Datter Mette. Faddere: Thor Rogns kone Berte Nielsdatter, Siri Hansdatter Winge, Amund Michelsen Ese, Hans Evensen Ese, Thor Thorsen Høen.

04.05.1755: Anders Joensen ved Hære og Salvi Olsdatters Søn Halvor. Faddere: Hans Abrahams kone Kisti Pedersdatter, Knud Johannesens kone Mari Jansdatter, Christen Isaachsen, Anders Olsen, Lars Pedersen alle fra Hære.

08.05.1755: Amund Hansen Østre Tveten og Else Isaachsdatters Datter Kari. Faddere: Tolf Wingereis kone Mari Kielsdatter, Anne Toersdatter Wingerei, Jørgen Isaachsen Giømble, Toer Hansen Høen, Isaach Hansen Høen.

08.05.1755: Lars Johannesen Schierche og Taran Larsdatters Datter Marthe. Faddere: Søren Søtholts kone Kisti Sørensdatter, Anne Larsdatter Sorthedahl, Jacob Joensen Søtholt, Gunder Tobiørnsen Garstad, Christen Arnoldsen Berg.

19.05.1755: Anders Gundersen ved Hære og Gunbor Tostensdatters Søn Gunder. Faddere: Matthis Hellestvetes kone Boel Tostensdatter, Kari Gundersdatter paa Klep, Hans Tostensen Sorthebougen, Peder Gundersen Sorthebougen, Gunder Gundersen i Brevig.

19.05.1755: Aache Larsen Nordre Rørholt og Anne Nismundsdatters Søn Nismund. Faddere: Jørgen Roslands kone Helvig Olsdatter, Marthe Pedersdatter paa Rørholt, Joen Hansen, Anders Arnoldsen, Isaach Andersen alle paa Rørholt.

19.05.1755: Niels Larsen Fillestad og Maria Erichsdatters Datter Ingeborg. Faddere: Anders Christensen Rogns kone Mari Larsdatter, Inger Gundersdatter paa Æsee, Michel Knudsen Wissestad, Arnold Olsen Synbye, Aasaal Erichsen Fostvedt.

20.05.1755: Christian Wilhelm Hanch ved Hære og Ingeborg Hansdatters Datter Anne Maria. Faddere: Niels Knudsens kone Else Michelsdatter, Michel Jonsens kone Sara Hansdatter begge ved Hære, Matthis Erichsen Hellestvedt, Toer Halvorsen ved Hære, Isaach Erichsen Hellestvedt.

25.05.1755: Enoch Rasmussen Green i Langesund og Karen Albretsdatters Søn Rasmus. Faddere: Mette Græthe Hermandsdatter Grubbe, Sibylla Albretsdatter, Andreas Christensen Lindrup, Rasmus Povelsen Smed, Johan Hendrich Kramer logerende hos Herman Grubbe og ventelig alle Langesund.

01.06.1755: Gullich Larsen vestre Glittum og Boel Olsdatters Søn Hans. Faddere: Thor Olsen Rønholts kone Lisbeth Olsdatter, Inger Christensdatter Glittum, Jens Gundersen, Lars Christensen, Peder Larsen alle fra Glittum.

14.06.1755: Peder Clausen i Langesund og Dorthe Olsdatters Søn Ole. Faddere: Claus Havsunds kone Marthe Andersdatter, Mette Pedersdatter, Amdi Kielsen, Anders Olsen, Ole Christensen Kane alle i Langesund.

17.06.1755: Sr. Gregers Bendtsen i Stattelle og Madammes Søn Hans. Faddere: Claus Pedersens kone i Brevig Anne Maria Nielsdatter, Ellen Maria Pedersdatter, Claus Pedersen, Peder Hansen alle fra Brevig, Hans Høich hos Gregers Bendtsen.

22.06.1755: Christen Michelsen Bamble og Kisti Hansdatters Datter Anna Maria. Faddere: Hans Bræches kone Berte Michelsdatter, Sophie Marie Hansdatter Høen, Thor Hansen Høen, Mads Amundsen Findahl, Isaach Hansen Høen.

24.06.1755: Daniel Michelsen Aabye og Kari Larsdatters Datter Kistine. Faddere: Anders Rogns kone Marie Larsdatter, Marie Nielsdatter Fæseth, Hans Evensen Bræche, Peder Michelsen Aabye, Arnold Nielsen Fæseth.

24.06.1755: Gunder Torbiørnsen Garstad og Marthe Larsdatters Datter Aleth. Faddere: Mads Linnas kone Ellen Torbiørnsdatter, Anne Larsdatter Sorthedahl, Lars Jonsen Sorthedahl, Lars Johannesen Schierche, Morten Sørensen Garstad.

24.06.1755: Petter Lorentsen ved Hære og Kari Kieldsdatters Søn Lorentz. Faddere: Mathis Hellestvedts kone Boel Tostensdatter, Anne Maria Lorentzdatter, Bærul Gundersen, Christen Nielsen, Niels Lorentzen alle fra Hære.

29.06.1755: Jacob Jansen ved Hære og Kisti Christensdatters Datter Anne Kistine. Faddere: Michel Joensens kone Sara Andersdatter, Inger Isaachsdatter, Albreth Pedersen, Hans Tronsen, Halvor Jansen alle fra Hære.

29.06.1755: Jørgen Larsen i Langesund og Ingeborg Jensdatters Søn Jens. Faddere: Halvor Larsens kone Kari Thorsdatter, Magrethe Jensdatter, Lars Amundsen alle i Langesund, Jacob Larsen Rogn, Rasmus Povelsen Smed i Langesund.

02.07.1755: Jacob Joensen Søtholt og Aase Pedersdatters Datter Marthe. Faddere: Abraham Jonsens kone i Brevig Inger Amundsdatter, Anne Larsdatter Sorthedahl, Søren Joensen Søtholt, Lars Johannesen Herum, Morten Sørensen Garstad.

06.07.1755: Thor Steensen paa Giømbleeje og Inger Olsdatters Søn Ole. Faddere: Anne Boesdatter Feuren, Anne Cathrine Hendrichsdatter i Langesund, Studios. Abraham Qvislin, Ole Hendrich Feuren, Niels Hansen Grasmyr.

13.07.1755: Caspar Hansen i Langesund og Sidzel Tostensdatters Søn Hans. Faddere: Niels Amundsens kone Karen Christophersdatter, Inger Andersdatter, Amdi Kielsen, Jacob Jacobsen Dreyer, Rasmus Povelsen Smed alle fra Langesund.

25.07.1755: Isaach Abrahamsen i Langesund og Mette Isaachsdatters Søn Jens. Faddere: Jørgen Pettersens kone Marthe Jensdatter, Anne Larsdatter Ulstrup, Ole Olsen, Peder Nielsen Jorth, Anders Christensen Lindrup alle i Langesund.

27.07.1755: Arnold Erichsen Berg og Berthe Thoersdatters Datter Marthe. Faddere: Halvor Torbiørnsen Bergs kone Anna Bærulsdatter, Else Andersdatter Sortebougen, Anders Sørensen Klep, Tollev Erichsen Klep, Rasmus Johansen Sorthedahl.

10.08.1755: Jan Engebrethsen Schiercheeje og Kari Christensdatters Søn Halvor. Faddere: Lars Rugtvedts kone Magrethe Thronsdatter, Anne Sørensdatter Søtholt, Gunder Tostensen Rugtvedt, Gunder Torbiørnsen Garstad, Anders Christensen Flaaten.

31.08.1755: Niels Pedersen ved Hære og Anne Larsdatters Søn Peder. Faddere: Joen Tostensens kone paa Ravnæseje Groe Joensdatter, Anne Maria Lorentzdatter, Thor Halvorsen, Jacob Johannesen, Peder Christiansen alle fra Hære.

31.08.1755: Gullich Thorsen Kiørstad og Marthe Ulfsdatters Søn Lars. Faddere: Hans Christensen Havredahls kone Abelone Erichsdatter, Anne Ulfsdatter Havredahl, Sergeant Daniel Normand, Even Hansen Kiørstad, Abraham Hansen Walsrøe.

side 276-277.

31.08.1755: Mads Arnoldsen Rørholt og Aslouv Olsdatters Datter Giertru Maria, hiemmedøbt. Faddere: Arnold Larsen Rørholts kone Anne Arnoldsdatter, Anne Anunsdatter Stoche, Arnold Thronsen Hauchedahl, Anders Arnoldsen Hauchedahl, Anders Arnoldsen Rørholt.

31.08.1755: Jørgen Gundersen og Anne Gundersdatters Søn Gunder. Faddere: Anne Cathrine Hendrichsdatter paa Bannen, Marthe Olsdatter Riis, Erich Erichsen Egh, Jørgen Isaachsen Giømble, Knud Nielsen paa Bannen. («Bannen» er nok reperbanen i Langesund. LBK)

07.09.1755: Lars Halvorsen Kiel og Kari Pedersdatters Søn Halvor. Faddere: Ole Olsen Moes kone Kisti Knudsdatter, Ingeborg Pedersdatter Almedahlen i Sannichedahl, Mads Arnoldsen Rørholt, Knud Ellevsen Rønholt, Erich Tostensen i Præstegaarden.

21.09.1755: Joen Christensen Traag og Marie Erichsdatters Datter Aase. Faddere: Jomfrue Anthonette Friisenberg, Jomfrue Anna Catharina Frisenberg paa Ravnæs, Studios. Anders Frisenberg, Sr. Jacob Nicolay Frisenberg, Mads Gundersen Asdahl.

05.10.1755: Hans Halvorsen ved Hære og Maria Hansdatters Søn Christen. Faddere: Lorens Pettersens Enke Else Nielsdatter, Tollov? Hansdatter Lina, Mathias Erichsen Hellestvedt, Søren Halvorsen, Jocob Andersen begge ved Hære.

05.10.1755: Simen Olsen Grostoch og Anne Pedersdatters Søn Ole. Faddere: Peder Svinlands kone Mari Nielsdatter, Astri Olsdatter Grostoch, Ole Olsen Grostoch, Amund Sørensen Busterud, Thor Gundersen Brevig.

12.10.1755: Engelbreth Bærulfsen Svensvigen og Randi Olsdatters Datter Marie. Faddere: Jens Dahls kone Anne Hendrichsdatter, Live Halvorsdatter Kiønøen, Daniel Tallachsen Brevig, Ole Torgersen Holmen, Thor Gundersen Brevig.

17.10.1755: Peder Christiansen ved Hære og Ingeborg Olsdatters Datter Anne Maria. Faddere: Thor Halvorsens kone Kisti Christensdatter, Marthe Aachesdatter, Søren Halvorsen, Jacob Andersen, Amund Michelsen alle ved Hære.

17.10.1755: Hans Thronsen ved Hære og Kistine Christensdatters Datter Leene Maria. Faddere: Christen Nielsens kone Inger Johannesdatter, Anne Jørgensdatter, Albreth Pedersen, Jacob Andersen Silliaan, Anders Olsen alle fra Hære.

17.10.1755: Sergeant Daniel Normand Kiørestad og Aslou Knudsdatters Datter Karen Maria. Faddere: Arnold Houchedahls kone Mari Ovensdatter, Marthe Nielsdatter Kiørstad, Abraham Hansen Walsrød, Even Hansen, Knud Nielsen bægge fra Kiørstad.

26.10.1755: Hans Andersen i Statelle og Else Rasmusdatters Datter Anne. Faddere: Ole Riises kone Live Michelsdatter, Anne Amundsdatter i Statelle, Niels Hansen Grasmyr, Halvor Ellefsen, Niels Hansen bægge i Statelle.

09.11.1755: Rasmus Johannesen Sorthedahl og Aase Thorsdatters Søn Hendrich. Faddere: Lars Joensen Sorthedahls kone Mette Johannesdatter, Marthe Eliasdatter Findahl, Hans Hansen Oxum i Eidanger, Anders Sørensen Klep, Christen Arnoldsen Berg.

16.11.1755: Jørgen Christensen Dørredahl og Gunild Borgersdatters Datter Kari. Faddere: Ole Knudsen Dørredals kone Marthe Olsdatter, Sara Erichsdatter Bache, Knud Ellevsen Rønholt, Aasaal Olsen Braaten, Aasaal Erichsen Fostvedt.

16.11.1755: Christen Isaachsen ved Hære og Ingeborg Christensdatters Datter Karen. Faddere: Hans Christensen Sølis kone i Gierpen Sogn Inger Isaachsdatter, Anne Maria Lorentzdatter, Lucas Jacobsen, Albreth Pedersen, Knud Isaachsen alle ved Hære.

16.11.1755: Lars Tostensen Rugtvedt og Magrethe Thronsdatters Datter Abelone Maria. Faddere: Gunder Rugtvedts kone Anne Aasaalsdatter, Mette Thronsdatter i Brevig, Hans Tostensen Giærstad, Anders Aasaaldsen paa Tangevold, Anders Christensen Flaaten.

23.11.1755: Hr. Inspecteur Hendrich Lyche og Madamme Margaretha Elizabeth Nislers Søn Christopher Nisler. Faddere: Madamme Kierchetorp, Mademoiselle Mette Magrethe Grubbe, Sr. Hans Linaae, Peder Hendrichsen Green, Ole Hendrich Feuren.

23.11.1755: Gunder Jacobsen Asdahleje og Kari Nielsdatters Datter Anne. Faddere: Anders Kleps kone Susanna Erichsdatter, Anne Larsdatter Sorthedahl, Rasmus Johannesen Sorthedahl, Tollev Erichsen Klep, Halvor Nielsen Asdahl.

23.11.1755: Jacob Larsen Søndre Rogn og Ingeborg Thorsdatters 2de Døttre begge hiemmedøbte. Dend 1ste Else. Faddere: Halvor Christensens kone i Rogn Stranden Maria Jensdatter, Anne Sørensdatter Rogn, Jørgen Isaachsen Giømble, Anders Christensen Rogn, Anders Thorsen Wingerei. Dend 2dre Kari. Faddere: Anne Thorsdatter Tveten, Sophie Maria Hansdatter Høen, Jørgen Larsen i Langesund, Niels Hansen Grasmyr, Peder Thorsen Wingerej.

21.12.1755: Biøren Joensen Trosbyeje og Ingeborg Kittilsdatters Søn Gunder. Faddere: Jens Rachestads kone Ingeborg Torgrimsdatter, Inger Marie Sørensdatter Trosby, Ole Olsen Grostoch, Simen Sørensen Trosbye, Harald Biønsen Glittum.

21.12.1755: Brynil Augustinus Rugtveteje og Ingeborg Olsdatters Datter Annechen. Faddere: Gunder Rugtvedts kone Anne Aasaalsdatter, Kari Hansdatter Midgaarden, Lars Tostensen Rugtvedt, Johannes Larsen Gierstadeje, Anders Christensen Flaaten.

28.12.1755: Michel Knudsen Wissestad og Marthe Olsdatters Søn Knud. Faddere: Ole Dørredahls kone Marthe Olsdatter, Berthe Andersdatter Rønholt, Ole Olsen Moe, Anders Webrandsen Roslandeje, Niels Gullichsen Nyesteen.

01.01.1756: Bartholomæus Willumsen i Langesund og Ingeborg Thorsdatters Datter Kari. Faddere: Steen Giømbles kone Else Thorsdatter, Mari Larsdatter i Langesund, Torgius Jensen i Langesund, Niels Hansen Grasmyr, Thor Jonsen i Langesund.

24.01.1756: Ole Tostensen Kiellemyr og Abelone Pedersdatters Datter Aaste. Faddere: Lars Olsen Kiellemyrs kone Marthe Gundersdatter, Mette Olsdatter Bamble, Ole Svennungsen Tveteneje, Thor Thorsen Høen, Wraal Madsen.

24.01.1756: Jacob Nielsen Arnesplads og Anne Hansdatters Datter Anne Maria. Faddere: Søren Hansen Rogns kone Anne Nielsdatter, Marthe Olsdatter Riis, Joen Hansen Rørholt, Abraham Sørensen Rogn.

25.01.1756: Jacob Jacobsen Lund i Langesund og Maria Joensdatters Datter Maren. Faddere: Ole Christensens kone Maren Hendrichsdatter, Anna Zachariasdatter Barfod, Amdi Kielsen, Casper Hansen Skomager, Hendrich Joensen alle i Langesund.

25.01.1756: Rasmus Povelsen Høyer i Langesund Sibylla Albrethsdatter Kydtmejers Datter Karen. Faddere: Johan Erboes kone Susanna Albrethsdatter, Anne Larsdatter Ulstrup, Johan Erboe, Erich Rasmussen Green, Anders Christensen Lindrup alle i Langesund.

25.01.1756: Erich Pedersen i Langesund og Marie Corneliidatters Søn Hans, hiemmedøbt. Faddere: Karen Feuren, Mette Grethe Hermandsdatter Grubbe, Jørgen Petter Sivers, Jens Christensen Thiis, Lars Sørensen Wøye alle i Langesund.

side 278-279.

01.02.1756: Hans Jonsen Grummestad og Anne Jacobsdatters 2de Døttre, Dend 1ste Karen Maria. Faddere: Anders Blegeliens kone Gulline Sørensdatter, Marthe Olsdatter Lille Bræche, Ole Andersen Lille Bræche, Hans Olsen Lille Bræche, Morten Erichsen Bache. Dend 2dre Helge. Sp. Halvor Fæseths kone Ales Jacobsdatter, Kari Andersdatter Fæset, Ole Erichsen Rønholt, Halvor Jacobsen Blegelie, Jon Jacobsen Blegelie.

02.02.1756: Niels Lorentzen ved Hære og Live Thomasdatters Søn Niels. Faddere: Christen Nielsens kone Inger Johansdatter, Anne Maria Lorentzdatter, Michel Joensen, Peter Lorentzen, Abraham Isachsen alle fra Hære.

08.02.1756: Torgius Jensen i Langesund og Karen Maria Hansdatters Datter Maren. Faddere: Madamme Cudrio, Jomfrue Maren Hammer, Jørgen Petter Sivers, Studiosus Abraham Qvislin, Anders Lindrup alle i Langesund.

10.02.1756: Claus Thommesen Havsund og Marthe Andersdatters Datter Anne. Faddere: Lars Dahls kone Thore Pedersdatter, Maria Evensdatter Havsund, Haagen Andersen Havsund, Jacob Halvorsen paa Kiønøen, Ole Torgersen paa Haneholmen.

22.02.1756: Rasmus Nielsen Dahl ved Hære og Karen Marcusdatters Søn Marcus. Faddere: Lucas Jacobsens kone Mari Christensdatter, Christen Isaachsens kone Ingeborg Christensdatter, Thor Halvorsen, Mathis Erichsen Hellestvedt, Albreth Pedersen alle fra Hære.

22.02.1756: Erich Erichsen Egh og Berthe Knudsdatters Søn Peder. Faddere: Arnold Larsen Rørholts kone Anne Arnoldsdatter, Mette Thronsdatter i Brevig, Jon Hansen Rørholt, Jacob Hansen Rørholt, Anders Arnoldsen Rørholt.

07.03.1756: Sigul Jonsen i Langesund og Anne Svennungsdatters Datter Guri. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Hansdatter, Inger Aasaalsdatter, Torgrim Svenungsen, Sigul Sigulsen alle fra Langesund.

07.03.1756: Rejer Andersen Hære Lille og Berthe Andersdatters Datter Else Maria. Faddere: Mads Findahls kone Helge Michelsdatter, Kisti Andersdatter Tangen i Solum, Peder Andersen Meeltvedt i Solum, Jon Andersen Hellestvedt, Sølve Andersen Meltvedt i Solum.

07.03.1756: Morten Pedersen Nyesteen og Anne Ansteensdatters Søn Johan, hiemmedøbt. Faddere: Michel Wissestads kone Marthe Olsdatter, Susanna Olsdatter Grasmyr, Ansteen Stiansen Birchesætteje, Goutte Pedersen Udgaarden, Niels Gullichsen Nyesteen.

07.03.1756: Hans Evensen Æsee og Siri Hansdatters Søn Hans. Faddere: Even Wingies kone Sophi Maria Thorsdatter, Anne Evensdatter Æsee, Niels Tellefsen Havsund, Christen Tellevsen Wingie, Hans Olsen Riis.

07.03.1756: Torgius Andersen Waag og Siri Bærulsdatters Søn Anders. Faddere: Daniel Normans kone paa Kiørstad Asjer Knudsdatter, Marthe Nielsdatter Kiørsted, Christen Clausen Finmarch, Halvor Torbiørnsen Berg, Knud Nielsen Kiørstad.

15.03.1756: Eet uægte Drengebarn kaldet Abraham, fød i Langesund i Gunild Pedersdatters Huus af eet løst Qvindemenneske der angaf sig at heede Anne Mallene Jørgensdatter Stoch, og at være fød i Stavangers bye, hvorfra hund fra 6 Aars Alder har omstrippet Landet, indtil hund kom i Tieneste hos Klockeren til Hvidesøe Præstegield Jens Christensen Schielderup, i hvilken Tieneste hund i 2 Aar forblev, og imidlertiid blev antagen til Confirmation af Præsten hr. Hans Bloch i Hvidesøe, sampt |: efter forregaaende aabenbare Skriftemaal for forbemeldte hendes første uægte Barn :| til Herrens bord, ungefæhr for 3 Aar siden, og endelig at hund nu i 2de Aar hafde paa foranskrevne Maade opholdt sig her hos og iblant Beboerne udi Langesund, og imidlertiid avlet dette sit siste nu døbte uægte Barn med Knud Nielsen, som er i Tieneste hos hr. Fogden Schavinius paa Banen. Faddere: Ole Jonsens kone Anne Thorsdatter, Gunild Pedersdatter, Hans Rasmusen Post, Torgius Jensen alle 4re i Langesund, og Klockeren Simen Børgesen.

17.03.1756: Peder Michelsen Aabye og Marthe Evensdatters Datter Maria Johanne. Faddere: Niels Evensen Bambles kone Marthe Ellingsdatter, Mari Evensdatter Brevig, Amund Evensen Udgaarden, Engelbreth Christensen der tiener paa Kiær.

21.03.1756: Eet uægte Drængebarn kaldet Ole, tilhørende Qvindemennesket Anne Hansdatter, som her atter |: ligesom forhen ved hendes Skriftestaaelse i Bamble kirke den næst forregaaende 28de Decbr. i afvigte Aar :| angav til Barnefader Ole Pedersen som tiener paa Tangevold. Faddere: Johannes Jansen Flammings kone Magnild Hansdatter, Torbor Alvsdatter, Torgrim Svenungsen, Jacob Christophersen Ancher, Bærtel Christensen Kane alle i Langesund.

25.03.1756: Jørgen Larsen Rosland og Helvig Olsdatters Datter Ingeborg, hiemmedøbt. Faddere: Aache Larsen Rørholts kone Anne Nismundsdatter, Mari Andersdatter Linna, Mads Olsen Linna, Anders Arnoldsen Rørholt, Erich Pedersen Faastvedt.

25.03.1756: Lars Amundsen Tveten og Anne Thorsdatters Datter Aaste. Faddere: Anders Rogns kone Mari Larsdatter, Sophi Gregersdatter Tveten, Jacob Larsen Rogn, Anders Thorsen Wingerej, Isaach Hansen Høen.

28.03.1756: Lars Olsen Masterøe og Ingeborg Halvorsdatters Søn Lars. Faddere: Mads Rørholts kone Aslouv Olsdatter, Aslouv Olsdatter, Ingeborg Erichsdatter Bache, Morten Erichsen Bache, Ole Olsen Moe, Mads Arnoldsen Rørholt.

28.03.1756: Ole Amundsen Mitgaardseje og Kisti Gundersdatters Søn Amund. Faddere: Mads Linnas kone Ellen Torbiørnsdatter, Anne Bartholomæidatter Schougen, Anders Olsen Linna, Lars Olsen Kiællemyr, Ole Hansen paa Midtgaarden.

11.04.1756: Thor Halvorsen ved Hære og Kisti Christensdatters Søn Aaveth. Faddere: Jomfrue Antonethe Frisenberg, Jomfrue Anna Catharina Frisenberg begge paa Ravnæs, Sr. Nicolaj Frisenberg paa Ravnæs, Mads Gundersen Asdahl, Jon Christensen Traag.

11.04.1756: Niels Knudsen ved Hære og Else Michelsdatters Datter Anne Maria. Faddere: Mathis Hellestvedts kone Boel Tostensdatter, Inger Isaachsdatter, Lucas Jacobsen, Jacob Andersen alle fra Hære, Tollev Erichsen Klep.

11.04.1756: Torger Torgrimsen Grostoch og Marthe Bærulsdatters Datter Marthe. Faddere: Jens Rachestads kone Ingeborg Torgrimsdatter, Astri Olsdatter Grostoch, Kiøstel Torbiørnsen Bræche, Simen Olsen Busterud, Niels Pedersen Svinland.

side 280-281.

19.04.1756: Niels Mortensen Skomager i Langesund og Cathrine Stephensdatters Datter Sophi. Faddere: Madamme Green, Jomfrue Alith Marcusdatter Smith, Morten Nielsen Skomager, Anders Olsen, Anders Christensen Lindrup alle i Langesund.

20.04.1756: Ole Gundersen Bambleeje og Berthe Olsdatters Søn Jon. Faddere: Niels Bambles kone Marthe Ellingsdatter, Sophi Maria Hansdatter Høen, Thor Hansen Høen, Christen Michelsen Bamble, Isaach Hansen Høen.

25.04.1756: Ole Engelbrethsen Bredsand og Inger Aachesdatters Søn Hendrich. Faddere: Asborg Engelbrethsdatter Waag, Mette Hendrichsdatter Waagøe, Jens Engelbrethsen Dahl, Bærent Engelbrethsen Dahl, Hans Alvsen Stoche Væstre.

14.05.1756: Ole Svendsen Faasung og Mari Knudsdatters Datter Marthe. Faddere: Just Nielsens kone paa Fossung Saugen Mari Christensdatter, Sara Erichsdatter Bache, Svend Andersen Laachaschen i Sanichedahl, Niels Svendsen Faassung, Hans Christiansen Hellesøen.

23.05.1756: Jacob Andersen ved Hære og Anne Jonsdatters Datter Ellen Maria. Faddere: Anders Kleps kone Susanna Erichsdatter, Marthe Aachesdatter ved Hære, Niels Knudsen, Lars Andersen Hellestvedt, Abraham Hansen alle fra Hære.

07.06.1756: Lars Christiansen i Langesund og Ragnild Christensdatters Datter Barbra. Faddere: Halvor Larsens kone Kari Thorsdatter, Anne Larsdatter Ulstruph, Ole Christensen, Ole Christensen Kane, Svend Christophersen Ancher alle i Langesund.

08.06.1756: Niels Erichsen Birchesætt og Anne Andersdatters Søn Anders, hiemmedøbt. Faddere: Ole Andersen Udgaardens kone Helge Johannisdatter, Mari Andersdatter Rønholt, Ole Erichsen Rønholt, Jochum Jørgensen Bræcheeje, Peder Olsen Rønholt.

20.06.1756: Gierth Olsen Schougen og Aaste Pedersdatters Datter Kari. Faddere: Mads Linnas kone Ellen Torbiørnsdatter, Mari Andersdatter Linna, Jørgen Larsen Rosland, Rasmus Olsen Hasler i Eidanger, Ole Andersen Linna.

27.06.1756: Anders Jonsen ved Hære og Sølvi Olsdatters Datter Torber. Faddere: Lorents Pettersens Enche Else Nielsdatter, Anne Jørgensdatter, Jacob Andersen Hellestvedt, Knud Isachsen alle fra Hære, Hans Tostensen Giærstad.

02.07.1756: Halvor Christensen i Rogn Stranden og Elen Maria Jensdatters Datter Anne. Faddere: Halvor Larsens kone i Langesund Kari Thorsdatter, Karen Kistine Olsdatter i Rogn Stranden, Søren Thorsen Rogn, Anders Christensen Rogn, Anders Thorsen Wingerej.

11.07.1756: Abraham Hansen Høen og Mari Johannisdatters Datter Mallene. Faddere: Christen Bambles kone Kisti Hansdatter, Johanne Johannisdatter i Brevig, David Biørnsen Ombosnæs, Erich Andersen i Brevig, Thor Thorsen Høen.

01.08.1756: Lars Thorsen og Berthe Ellefsdatter Faasungs Søn Nils. Faddere: Ole Svendsen Faasungs kone Mari Knudsdatter, Inger Svendsdatter Faasung, Hans Christiansen Hellesøen, Just Nilsen Faasung Saugen, Nils Jacobsen i Sannichedahl.

11.08.1756: Zacharias Corneliusen og Johanne Maria Jansdatter i Langesunds Søn Elias. Faddere: Nils Mortensens kone Cathrine Stephensdatter, Marthe Corneliusdatter, Johannes Jansen Flamming, Peder Clausen, Peder Evensen.

22.08.1756: Torchel Tergersen og Berthe Larsdatter i Sortebovens Søn Jens. Faddere: Morten Sørensen Garstads kone Anne Alvsdatter, Anne Sørensdatter Søtholdt, Gunder Torbiørnsen Garstad, Hans Tostensen Sorteboven, Rasmus Jørgensen Sorteboven.

29.08.1756: Johannes Jacobsen Lugh og Barbra Rasmusdatter i Langesunds Datter Maren. Faddere: Jørgen Petter Sivers kone Mari Jensdatter Kiel, Maren Margrethe Michelborg, Ole Jacobsen, Bærent Jacobsen, Jacob Christophersen Ancher.

29.08.1756: Ole Svennungsen og Anne Kittilsdatter paa Tvetenejes Datter Aaste. Faddere: Jacob Rogns kone Ingebor Torsdatter, Sophie Grægersdatter Tveten, Torgrim Svennungsen i Langesund, Abraham Hansen Høen, Anders Larsen Tinnerholt.

05.09.1756: Petter Frøberg Spiger Mester ved Hære og Maria Erichsdatters Datter Anne Margrethe. Faddere: Simen Hanches Enke Ulricha Pettersdatter, Hans Tronsens kone Kistine Christensdatter, Albreth Pedersen, Christen Isachsen, Abraham Hansen alle ved Hære.

05.09.1756: Peder Ingvoldsen Hytterød og Mari Andersdatters Datter Inger Magrethe. Faddere: Anders Christensen Wolds kone Barbra Nilsdatter, Inger Isachsdatter ved Hære, Christen Olsen i Brevig, Jacob Andersen Siljan, Lars Andersen paa Hellestvet.

12.09.1756: Erich Torsen Walle og Ingebor Jensdatters Datter Pernille. Faddere: Helge Amundsdatter Finmarch, Inger Maria Sørensdatter Traasby, Jens Evensen Hafsund, Erich Simensen Bagerovnen, Arnold Nilsen Fæseth.

12.09.1756: Amund Evensen og Anne Hansdatter Aastads Søn Hans. Faddere: Nils Bambles kone Marthe Ellingsdatter, Anne Amunsdatter paa Aaby, Hans Evensen Brække, Lars Evensen Udgaarden, Jacob Hansen Rørholdt.

26.09.1756: Hans Tostensen og Anne Gundersdatter Sortebovens Søn Rasmus. Faddere: Anders Kleps kone Susanna Erichsdatter, Kari Gundersdatter i Brevig, Tollef Erichsen Klep, Gunder Gundersen i Brevig, Anders Larsen Sortedahl.

29.09.1756: Søren Michelsen og Magrethe Andersdatter i Statelles Søn Michel. Faddere: Enken Maria Anundsdatter Schaverager i Eidanger, Kisti Michelsdatter i Brevig, Nils Hansen Grasmyr, Jørgen Isachsen Giømble, Christen Erichsen paa Grasmyr.

30.09.1756: Petter Frandzen Cudrio og Anne Fiuren i Langesunds Søn Frandz. Faddere: Madame Fiuren, Catrine Pettersdatter Cudrio, Postmester Fiuren, Simon Frandzen Cudrio i Paaskerund, Simen Jørgensen i Schien.

side 282-283.

02.10.1756: Et Pigebarn tilhørende Qvindemennesket Live Hansdatter Hellesøen kaldet Anne, hvis fader blev angivet at være Jacob Svendsen Faassung der ej endnu har været til Confirmation. Faddere: Ole Svendsen Faassungs kone Mari Knudsdatter, Inger Svendsdatter Faassung, Hans Christiansen Hellesøen, Knud Erichsen Hellesøen.

03.10.1756: Knud Elefsen og Asborg Hansdatter Rønholdtes Søn Gunder. Faddere: Gunder Torbiørnsen Garstads kone Marthe Larsdatter, Anne Torbiørnsdatter Garstad, Knud Gundvoldsen Houchedahl, Halvor Amundsen Stokke, Harald Biørnsen Glittum.

03.10.1756: Jon Andersen Hellestvedt ved Hære og Berthe Halvorsdatters Datter Kari. Faddere: Mathis Erichsen Hellestvedts kone Boel Tostensdatter, Marthe Aachesdatter Hære, Reyer Andersen lille Hære, Nils Knudsen lille Hære, Lars Pedersen lille Hære.

03.10.1756: Halvor Erichsen og Alis Jacobsdatter Fæseths Søn Erich. Faddere: Hans Gromestads kone Anne Jacobsdatter, Kari Andersdatter Fæseth, Ole Erichsen Rønholt, Anders Jacobsen Blegelien, Halvor Jacobsen Blegelien.

05.10.1756: Grægers Bentzen og Anna Clausdatters Barn Bold. Faddere: Erich Andersens kone i Brevig Grethe Bentzdatter, Jomfrue Berthe Magrethe Jerstdatter i Brevig, Peder Hansen i Brevig, Bent Grægersen, Peder Bang Skipper fra Grinoe i Dannemark.

10.10.1756: Tor Gundersen og Berthe Nilsdatter Nordre Rogns Søn Johannes. Faddere: Halvor Rognstrands kone Elen Maria Jensdatter, Ingebor Zachariasdatter Stoche østre, Even Nilsen Winge, Tor Torsen Høen, Tor Zachariassen Stoche.

10.10.1756: Lars Biørnsen og Gunild Jacobsdatter i Langesunds Søn Antoni. Faddere: Ole Jacobsens kone Kistine Hansdatter, Lisbeth Abrahamsdatter, Anders Olsen, Johannes Jansen Flamming, Berthel Christensen Kane.

24.10.1756: Christen Larsen og Mari Larsdatter Hæres Datter Aasee. Faddere: Jomfru Antonæth Frisenberg, Studios. Anders Frisenberg, Jacob Nicolaj Frisenberg, Christen Pedersen Melhauven fra Paaskerund.

24.10.1756: Peder Gundersen og Anne Jørgensdatter Sortebovens Søn Hendrich. Faddere: Halvor Bergs kone Anne Bærulsdatter, Else Andersdatter Sorteboven, Anders Sørensen Klep, Anders Gundersen ved Hære, Rasmus Jørgensen Sorteboven.

24.10.1756: Nils Nilsen og Anne Lorensdatter Hæres Søn Nils. Faddere: Christen Isachsens kone Ingebor Christensdatter Hære, Petter Lorentzens kone Kari Kielsdatter Hære, Anders Jonsen, Nils Lorentzen, Nils Henricsen fra Gierpen.

24.10.1756: Peder Christensen Kane og Methe Dorthea Pedersdatter i Langesunds Datter Johanne Maria. Faddere: Johannes Flammings kone Magnil Hansdatter, Marthe Pedersdatter, Bærent Jacobsen Lugg, Bertel Christensen Kane, Peder Pedersen alle i Langesund.

31.10.1756: Monsr. Jørgen Flod og Madamme Mette Grethe Grubbes Søn Peder Flod. Faddere: Marine Grubbe, Jomfrue Karen Fiuren, Sr. Hans Linno, Lars Christensen i Brevig, Ole Hermandsen Grubbe.

01.11.1756: Halvor Larsen og Ingebor Michelsdatter Tinnerholthes Datter Anne. Faddere: Helvig Andersdatter Kierchetorp i Langesund, Sophie Maria Hansdatter Høen, Even Nilsen Winge, Lars Amundsen Tveten, Anders Larsen Tennerholdt.

01.11.1756: Knud Erichsen og Susanna Hansdatter Faassungs Datter Anne. Faddere: Just Nilsen Kane Faassungs kone Mari Christensdatter, Mallene Hansdatter Stavnæs i Sannichedhal, Hans Christiansen Faassung, Ole Svendsen Faassung, Christian Hansen Faassung.

11.11.1756: Tron Hansen og Lisbeth Christensdatter Hydahls Datter Sophie. Faddere: Hans Gierstads kone Inger Amundsdatter, Ingebor Bartholomeidatter Orebakken, Amund Hansen Tveten, Ole Madzen Kullebrænder, Jon Hydhal.

14.11.1756: Peder Hendrichsen Green og Madamme Sidzel Andreasdatter Baars Søn Peder Andreas. Faddere: Postmester Fiurens Søster (ikke mere)

28.11.1756: Even Nilsen og Sophie Maria Thorsdatter Winges Søn Hans. Faddere: Christen Bamles kone Kisti Hansdatter, Ingebor Sørensdatter Rogn, Thor Gundersen Rogn, Hans Evensen Æse, Thor Thorsen Høen.

28.11.1756: Nils Amundsen Smed og Karen Christophersdatter i Langesunds Datter Anne Kistine. Faddere: Rasmus Smeds kone Zibylla Albrethsdatter, Helvig Jonsdatter, Jacob Jacobsen Lund, Isach Abrahamsen, Svend Christophersen Ancher alle i Langesund.

28.11.1756: Jon Andersen og Ingebor Pedersdatter Rørholdts Søn Jacob. Faddere: Halvor Fæseths kone Alis Jacobsdatter, Siri Nilsdatter paa Moe, Hans Evensen Brække, Jon Hansen Rørholdt, Anders Arnoldsen Rørholdt.

12.12.1756: Christian Simensen Hanch og Ingebor Hansdatter ved Hæres Søn Christen. Faddere: Reyer Hæres kone Berthe Andersdatter, Marthe Aachesdatter, Siguel Torgrimsen Hære, Jacob Andersen Hære, Halvor Jonsen Hære.

12.12.1756: Christopher Jonsen og Maria Nilsdatter Nænseths Datter Aase Maria. Faddere: Søren Hansen Rogns kone Anne Nilsdatter, Anne Larsdatter Sortedhal, Søren Jonsen Søtholdt, Arnol Nilsen Fæseth, Anders Larsen Sortedhal.

12.12.1756: Nils Svendsen og Mette Pernille Boyesdatter Faassungs Datter Inger. Faddere: Ole Faassungs kone Mari Knudsdatter, Berthe Andersdatter Rørholdt, Just Nilsen Faassung, Anders Svendsen Præstegaardeje, Anders Pedersen Maalefield.

side 284-285.

19.12.1756: Haagen Andersen Hafsund og Anne Jacobsdatters Datter Thore Maria. Faddere: Claus Melbyes kone Marthe Andersdatter, Maria Evensdatter Hafsund, Jens Evensen Hafsund, Lars Olsen Kiønøen, Peder Christensen Hafsund.

19.12.1756: Jens Christensen Thiis og Kari Larsdatter Ulstrup i Langesunds Søn Christen. Faddere: Nils Sørensens kone Stine Jensdatter, Anne Larsdatter Ulstrup, Halvor Larsen, Peder Larsen Ulstrup, Anders Christensen Lindrup alle i Langesund.

23.12.1756: Tollef Erichsen Klep og Kari Andersdatters Søn Erich. Faddere: Lars Johannesen Herums kone Sara Larsdatter, Gunder Garstads kone Marthe Lavesdatter, Madsz Amundsen Findahl, Abraham Erichsen Traag, Christen Arnoldsen Berg.

26.12.1756: I Langesund døbt et uægte Pigebarn kaldet Eleonora, tilhørende et fremmed og ubekiendt Qvindemenniske som samme havde fødd 22de hujus hos Hans Tallachsen i Langesund, hvor hun 16de ejusdem var tagen i Logemente og uden Beviis giorde denne Bekiendelse at hun skal heede Anne Thomasdatter og være fød paa gaarden Stenberg i Ringsager paa Hedemarchen samt Confirmeret i sin Daabs Naade i Ringsager kirche af hr. Christopher Ancher i aaret 1750, men at hun siden har tient 4re Aars tiid i Friderichstad her i Stiftet og sammesteds sidst hos Leutnandt Pryds, og at hun der avlede dette sit uægte Barn med en Sergiant af Capitain Schlanbusches Compagnie ved Nafn Christian Grøner, forlod endelig bemælte Friderichstad ved sidste Sancte Hans dags Tiider, men at hun sidst skal have Communiceret i Ager kierke ved Christiania for hr. Green Residerende Capellan Samme steds, med Tillægg at og hændes behørige Præste-Attest skal hos ham være efterladt. Faddere: Jens Danielsens kone Kari Larsdatter, Helvig Engelbrethsdatter, Hans Tallachsen, Hans Rasmussen Post, Ole Christensen Kane alle i Langesund.

27.12.1756: Mads Olsen Lina og Ellen Torbiørnsdatters Søn Gunder. Faddere: Gunder Garstads kone Marthe Larsdatter, Anne Torbiørnsdatter Garstad, Tollef Lavesen Winge, Giert Olsen Schouen, Ole Andersen Lina.

27.12.1756: Halvor Amundsen Stoche og Torjer Larsdatters Søn Amund. Faddere: Daniel Aabyes kone Kari Larsdatter, Anne Amundsdatter Stoche, Peder Larsen Glittum, Lars Christensen Glittum, Haral Biørnsen Glittum.

02.01.1757: Bærent Jacobsen Lugh og Anne Jørgensdatter i Langesunds Datter Ingebor. Faddere: Johannes Jacobsen Lughs kone Barbra Rasmusdatter, Margrethe Jensdatter Barfod, Søren Bærentsen Rebslager, Ole Jonsen, Jacob Christophersen Ancher alle fra Langesund.

23.01.1757: Søren Bærentsen Rebslager og Mallene Zachariasdatter i Langesunds Datter Aase Elizabeth. Faddere: Isach Abrahamsens kone Methe Isachsdatter, Anne Zachariasdatter Barfod, Johannes Zachariassen Barfod, Bærent Jacobsen Lugh, Rasmus Pedersen alle i Langesund.

23.01.1757: Rasmus Johannessen Sortedahl og Aaste Thorsdatters Datter Marthe, hiemmedøbt. Faddere: Madz Asdahls kone Gunnil Erichsdatter, Anne Larsdatter Sortedhal, Tollef Erichsen Klep, Arnol Erichsen Berg, Anders Larsen Sortedahl.

23.01.1757: Et uægte Pigebarn kaldet Anne Margrethe, fød af Qvindemennesket Anne Cathrine Hendrichsdatter i Langesund, hvis Fader blev angiven at være Abraham Larsen Qvislin av hvilken hun siger sig at være besvangret da hun med ham tiente hos Fogden Schavenius paa Banen ved Langesund. Faddere: Ole Christensens kone Maren Henrichsdatter, Anne Larsdatter Ulstrop, Halvor Larsen, Peder Larsen Ulstrop alle i Langesund, Anders Clausen Rogn.

02.02.1757: Lars Halvorsen Kiel og Karie Pedersdatters Søn Peder. Faddere: Madz Barholdts kone Alouv Olsdatter, Ingebor Pedersdatter Elvedalen i Sannichedhal, Ole Olsen Moe, Lars Jensen i Præstegaarden, Peder Christensen Wingie.

02.02.1757: Jacob Andersen Sillian ved Hære og Inger Larsdatters Søn Anders. Faddere: Peder Ingvoldsens kone Mari Andersdatter, Marthe Aagesdatter Hære, Nils Knudsen Hære, Knudt Isachsen Hære, Lars Andersen Hellestvedt.

06.02.1757: Anders Olsen Lina og Ingebor Kielsdatters Datter Kari. Faddere: Madz Linnas kone Ellen Torbiørnsdatter, Anne Bartholomæidatter Schouen, Tolfv Salvesen Wingerei, Gierth Olsen Schouen, Elias Hansen Høen.

06.02.1757: Gunder Tostensen og Anne Aasaaldsdatter Rutvedts Søn Tosten. Faddere: Lars Rugtveds kone Margrethe Tronsdatter, Methe Tronsdatter Brevig, Studios. Johannes Swerud, Sergeant Hans Sannes, Anders Christensen Flaatten.

side 286-287.

13.02.1757: Peder Clausen og Dorthe Olsdatters Datter Ellen. Faddere: Halvor Larsens kone Kari Thorsdatter, Karen Kistine Olsdatter i Langesund, Jon Pedersen Melbye, Ole Christensen, Amdi Kielsen.

13.02.1757: Jørgen Petter Sivers og Madamme Maria Jensdatter Kiels Datter Maren. Faddere: Zedzel Munch i Kragerøe, Jomfrue Sophie Maria Kiel i Paars-Grund, Petter Frandzen Cudrio, Herman Grubbe, Michael Usler.

14.02.1757: Ole Olsen og Live Zachariasdatter Straaholmens Søn Ole-Petter. Faddere: Claus Hafsunds kone Marthe Andersdatter, Live Halvorsdatter Kiønøen, Nils Tellefsen Hafsund, Jens Evensen Hafsund, Jacob Halvorsen Kiønøen. Efter hr. Miltzou i Kragerøes forlangende.

20.02.1757: Anders Olsen Smed ved Hære og Kisti Larsdatters Søn Ole. Faddere: Jomfrue Anthonette Frisenberg, Jomfrue Anne Cathrine Frisenberg, Studios. Andreas Frisenberg, Jacob Nicolaj Frisenberg, Nils Knudsen ved Hære.

20.02.1757: Erich Jonsen og Inger Michelsdatters Søn Halvor. Faddere: Christen Waags kone Anne Tellefsdatter, Mari Christensdatter Waag, Sergiant Daniel Norman, Erich Jonsen Walle, Nils Knudsen paa Kiørstad.

02.03.1757: Thoer Gundersen og Mari Larsdatter Brevigs Søn Ole. Faddere: Amund Aastads kone Anne Hansdatter, Marthe Danielsdatter Brevig, Halvor Annundsen Stoche, Hans Alfsen Stoche, Jon Danielsen Brevig.

02.03.1757: Morten Pedersen og Anne Ansteensdatter Nyesteens Datter Johanne. Faddere: Knud Biercheseths kone Kisti Hansdatter, Karen Hellene Halvorsdatter Bræcheeje, Ansteen Stiansen Biercheseteje, Goute Pedersen Udgaarden, Nils Gulliksen Nyesteen.

02.03.1757: Anders Pedersen og Dorthe Jensdatter Maalefields Datter Sara. Faddere: Svend Laachaschens kone i Sannichedhal Mari Christensdatter, Sara Erichsdatter Bache, Just Nilsen Faasungeje, Nils Jacobsen Tangen i Sannichedahl, Even Jørgensen Halsen i Sannichedahl.

06.03.1757: Johannes Jansen Flamming og Magnil Hansdatters Søn Morten, hiemmedøbt. Faddere: Zidzel Baar Mad. Peder Greens, Jomfrue Karen Fiuren, Halvor Larsen, Peder Nilsen, Amdi Kielsen alle i Langesund.

20.03.1757: Peder Larsen og Anna Larsdatter Glittums Datter Kari. Faddere: Lars Dahls kone Tore Pedersdatter, Inger Christensdatter Glittum, Halvor Anunsen Stoche, Gullich Larsen Glittum, Harod Biørnsen Glittum.

20.03.1757: Anders Jacobsen og Gulin Sørensdatter Blegeliens Datter Helge. Faddere: Søren Søtholts kone Kisti Sørensdatter, Anne Sørensdatter Søtholt, Halvor Erichsen Feeseth, Halvor Jacobsen Blegelien, Jon Jacobsen Blegelien.

27.03.1757: Jacob Larsen Rogn og Ingebor Torsdatters Søn Jon. Faddere: Jens Schaugstads kone i Brevig Anne Larsdatter, Ingebor Sørensdatter Rogn, Lars Amundsen Tveten, Peder Torsen Vingerey, Anders Torsen Vingerey.

12.04.1757: Mads Amundsen og Helge Michelsdatter Findahls Søn Anders. Faddere: Lændsmands kone Berthe Michelsdatter Bræche, Sophi Maria Hansdatter Høn, Christen Michelsen Bamble, Anders Sørensen Klep, Anders Christensen Flaatten.

12.04.1757: Berthe Olsdatters uægte drengebarn kaldet Johannes, hvis fader her atter blev angivet at være hr. Hof-junker von Kroghs tiener Ole Pedersen, af hvilken hun siger sig at være besvangret da hun med ham tiente paa Tangevold, ligesom hun ved aabenbare Skrifte-Staaelse næst foregaaende 13. Martii selv offentligen aflagde samme bekiendelse angaaende Barnefaderen. Faddere: Morten Sørensens kone paa Garstad Anne Alfvsdatter, Ragniel Engelbrechtsdatter Hafreagger, Jørgen Hendrichsen Sorthbaugen, Jon Engelbrechtsen Schiercheeje.

17.04.1757: Simon Larsen og Anne Zachariasdatter paa Bambles Søn Jon. Faddere: Anders Christensens kone paa Rogn Mari Larsdatter, Ingebor Zachariasdatter Stoche, Niels Evensen Bamble, Tor Torsen Høn, Tor Zachariassen Stoche.

17.04.1757: Jacob Jacobsen Lund og Maria Jonsdatter i Langesunds Søn Jacob. Faddere: Zebella Hendrichsdatter, Inger Andersdatter, Torgrim Svenungsen, Niels Anunsen Smed, Gundvold Sørensen Smed alle i Langesund.

24.04.1757: Mons Aslachsen og Kari Sørensdatter i Langesunds Datter Anne Magrethe, hiemmedøbt. Faddere: Peder Greens kone Sidsel Andersdatter Baar, Alith Marcusdatter Smith, Ole Olsen, Andreas Lindrup, Svend Christophersen Ancher alle i Langesund.

01.05.1757: Amund Michelsen Æsee og Ingebor Ouvensdatters Datter Aasell. Faddere: Even Vingies kone Sophi Maria Thorsdatter, Marthe Olsdatter Riis, Niels Knudsen ved Hære, Christen Erichsen Æsee, Anders Andersen Hauchedahl.

07.05.1757: Jacob Nielsen og Anne Hansdatter Arnespladz Søn Niels, hiemmedøbt. Faddere: Ole Riis kone Live Michelsdatter, Anne Evensdatter Æsee, Amund Evensen Aastad, Søren Hansen Rogn, Jacob Hansen Rørholt.

08.05.1757: Søren Nielsen og Sara Guldbrandsdatter i Langesunds Datter Anna. Faddere: Jørgen Petter Sivers kiæreste Maria Jensdatter Kiel, Jomfrue Anna Helvig Linno, Studios. Christen Kragh hos Sr. Linno, Jens Linno, Søren Bærentzen.

side 288-289.

22.05.1757: Bartholomæus Villumsen og Ingebor Torsdatter i Langesunds Datter Mette. Faddere: Jomfru Karen Fueren, Jomfru Engel Katrine Hermandsdatter Grubbe, Studiosus Abraham Qvisling, Ole Hermandsen Grubbe, Anders Lindrup alle i Langesund.

31.05.1757: Simon Olsen og Anne Pedersdatter Busteruds Søn Anders. Faddere: Anders Blegeliens kone Gulline Sørensdatter, Inger Pedersdatter Svinland, Ole Olsen Brevig Eye, Morten Sørensen Garstad, Niels Pedersen Svinland.

05.06.1757: Matthis Erichsen og Bodil Tostensdatter Hellestvets Datter Maria. Faddere: Gunder Rugtvets kone Anne Aasaalsdatter, Metthe Thronsdatter i Brevig, Tor Zachariasen Stokke, Anders Christensen Midtgarden, Ole Hansen Midtgaarden.

19.06.1757: Jon Jonsen og Marthe Dirichsdatter Rugtvet Eyes Søn Jon. Faddere: Jørgen Jonsens kone i Lina Stranden Marthe Jonsdatter, Kari Jørgensdatter Blegebacken i Brevig, Mads Amundsen Findahl, Ole Hansen Midtgaarden.

19.06.1757: Knud Larsen og Maren Jansdatter ved Hæres Søn Abraham. Faddere: Hans Thronsens kone Kirstine Christensdatter ved Hære, Kari Andersdatter Myra i Gierpens Sogn, Jacob Jansen ved Hære, Jens Abrahamsen Lia i Gierpens Sogn, Lars Simonsen Wallestad i Gierpens Sogn.

24.06.1757: Daniel Michelsen Aabye og Kari Larsdatters Datter hiemmedøbt og kaldet Stine. Faddere: Lænsmandens kone Berthe Michelsdatter, Inger Maria Sørensdatter Traasbye, Erich Holmgreen, Lars Evensen Udgaarden, Hans Alfvsen Stoche.

26.06.1757: Kiøstol Gundersen og Kathrine Pedersdatter Gietherøens Søn Lars. Faddere: Johannes Jansen Flammings kone Magniel Hansdatter, Marthe Toriusdatter hos Fueren, Torgrim Svenungsen, Rasmus Pedersen, Arnold Rasmusen Rachestad.

02.07.1757: Bærent Engelbrethsen og Kisti Rasmusdatter Doches Datter Mari. Faddere: Ener Brevigs kone Berthe Johannisdatter Bache, Inger Maria Sørensdatter Traasbye, Ole Engelbrethsen Bredsan, Arnold Nielsen Fæseth, Arnold Rasmusen Rachestad.

03.07.1757: Niels Gullichsen og Aase Jacobsdatter Nyesteens Datter Ingebor. Faddere: Michel Wissestads kone Marthe Olsdatter, Karen Hellene Halvorsdatter Bræche Eye, Ole Larsen Nyesteen, Morten Pedersen Nyesteen, Hans Alfvsen Stoche.

24.07.1757: Kiøstol Torbiørnsen og Ingebor Nielsdatter Vestre Bræches datter Aasee. Faddere: Christen Larsen Vingies kone Bodil Tellefsdatter, Sara Lychsdatter Bræche, Torger Torgrimsen Grostoch, Gauthe Pedersen Udgaarden, Arnold Rasmusen Rachestad.

24.07.1757: Hans Christensen og Abelone Erichsdatter Hafredahls Søn Peder. Faddere: Sergiant Daniel Normands kone Aschier Knudsdatter paa Kiørstad, Anne Knudsdatter paa Houchedahl, Thor Nielsen Ringeschiø, Gunnuel Nirisen Rønholt Eye, Hans Erichsen Hafredahl.

31.07.1757: Peder Stephensen og Magrethe Fandeusdatter i Statelles Datter Stine. Faddere: Niels Morten Skoemagers kone Cathrine Stephensdatter i Langesund, Anne Malene Andersdatter i Statelle, Niels Mortensen Skoemager i Langesund, Søren Michelsen i Statelle, Niels Hansen Grasmyr.

07.08.1757: Ole Christensen og Maren Hendrichsdatter i Langesunds Datter Kari. Faddere: Isaac Abrahamsens kone Mette Isaacsdatter, Anne Kirstine Christensdatter, Halvor Larsen, Peder Nielsen Jorth, Johannis Jansen Flamming alle i Langesund.

14.08.1757: Petter Lorentzen og Kari Nielsdatter ved Hæres Datter Anne. Faddere: Søren Halvorsens kone Berthe Jacobsdatter, Kari Olsdatter, Niels Lorentzen, Niels Nielsen, Isaac Erichsen alle ved Hære.

21.08.1757: Rasmus Pedersen og Ingebor Zachariasdatter Barfoeds Datter Malene. Faddere: Søren Bærentzens kone Malene Zachariasdatter Barfoed, Anders Ladsesen, Anders Andersen Langøen, Tor Jonsen.

21.08.1757: Casper Hansen Skoemager og Zedsel Tostensdatter i Langesunds Søn Tosten. Faddere: Jomfru Karen Fueren, Engel Cathrine Hermandsdatter Grubbe, Indspecteuren Sr. Sundvold, Jørgen Petter Sivers, Andreas Lindrup.

28.08.1757: Jon Hansen og Marthe Arnoldsdatter Rørholts Søn Hans. Faddere: Arnold Larsens kone paa Rørholt Anne Arnoldsdatter, Marthe Olsdatter Bræche lille, Søren Hansen paa Rogn, Jacob Hansen Rørholt, Anders Arnoldsen Rørholt.

28.08.1757: Lucas Jacobsen og Mari Christensdatter ved Hæres Søn Bærul. Faddere: Jens Halvorsens kone i Brevig Anicken Jacobsdatter, Else Maria Schot ved Hære, Jon Christensen Traag, Ole Pedersen Scrier? paa Hære, Niels Knudsen paa Hære.

04.09.1757: Svend Hansen og Maren Kiøstolsdatter paa Rafnæs Eyes Datter Guri. Faddere: Jon Tostensens kone Groe Jonsdatter Rafnæs Eye, Kisti Jørgensdatter Sorthebougen, Rasmus Jørgensen Sorthebougen, Hans Engelbrethsen paa Rafnæs, Lorentz Olsen ved Hære.

18.09.1757: Amund Larsen Busterud og Mari Andersdatters Søn Lars. Faddere: Anders Jacobsens kone paa Glittum Guline Sørensdatter, Berthe Andersdatter Rønholt, Ole Erichsen Rønholt, Halvor Anunsen Stoche, Hans Alfsen Stoche.

side 290-291.

25.09.1757: Jon Knudsen og Kirsti Hansdatter Eghrønningens Søn Hans. Faddere: Kari Larsdatter i Brevig, Karen Helene Halvorsdatter Nyesteen, Erich Erichsen Egh, Arnold Olsen Synbye, Christen Erichsen Grasmyr.

25.09.1757: Hans Andersen og Else Rasmusdatter Statelles Søn Anders. Faddere: Ole Riises kone Live Michelsdatter, Anne Jacobsdatter i Brevig, Niels Hansen Grasmyr, Aanne Knudsen Eye ved Arendahl, Jørgen Aasaalsen Riise ved Arendahl.

25.09.1757: Arnold Erichsen og Berthe Thorsdatter Bergs Datter Ingebor. Faddere: Tollef Kleps kone Kari Andersdatter, Kari Jensdatter paa Herum, Lars Johansen paa Herum, Rasmus Johansen Sorthedahl, Anders Larsen Sorthedahl.

25.09.1757: Halvor Aslachsens Enke ved Hære Aase Olsdatters Datter hiemmedøbt og kaldet Mari. Faddere: Lucas Jacobsens kone Mari Christensdatter Hære, Marthe Nielsdatter ved Hære, Niels Knudsen ved Hære, Søren Andersen som tiener paa Hellestvet.

09.10.1757: Jørgen Larsen og Ingebor Jensdatter i Langesunds Datter Anne Maria. Faddere: Berent Jacobsen Lughs kone Anne Jørgensdatter, Magrethe Jensdatter, Søren Berentzen Rebslager, Anders Ladsesen, Grægers Jonsen alle i Langesund.

23.10.1757: Jørgen Isaacsen Giømble og Inger Hansdatters Datter Anne Magrethe. Faddere: Isabelle Olsdatter i Langesund, Zedsel Gundersdatter paa Tangevold, Grægers Isaacsen Asvold, Halvor Ellefsen Statælle, Halvor Steensen Giømble.

23.10.1757: Goute Pedersen og Bodil Torsdatter Udgaardens Datter Inger. Faddere: Jomfr. Helvig Kierchetorp, Sophi Maria Hansdatter Høn, Morten Pedersen Nyesteen, Ole Andersen Udgaarden, Halvor Johansen Udgaarden.

01.11.1757: Rasmus Povelsen og Zedsel Albrechtsdatter i Langesunds Datter Aleth Kistine. Faddere: Enoch Rasmusens kone Karen Albrechtsdatter, Aleth Abrahamsdatter, Johan Erbos, Hendrich Knudsen fra Arendahl, Svend Christophersen Ancher.

13.11.1757: Mads Arnoldsen og Alouv Olsdatter Rørholts Datter Ingebor. Faddere: Lars Olsen Masterøds kone Ingebor Halvorsdatter, Sara Erichsdatter Bache, Jon Hansen Rørholt, Anders Arnoldsen Houchedahl, Peder Arnoldsen Houchedahl.

20.11.1757: Erich Pedersen og Maria Corneliusdatter i Langesunds Søn Peder. Faddere: Peder Greens kiereste Sedzel Andersdatter Baar, Anne Helvig Linaae, Petter Frandsen Cuderion, Jens Marcussen Smith.

20.11.1757: Isaac Abrahamsen og Mette Isaacsdatter i Langesunds Datter Maren Kistine. Faddere: Ole Christensens kone Maren Hendrichsdatter, Anne Isaacsdatter fra Poscherund, Halvor Larsen, Johannes Jacobsen Lugh, Svend Christophersen Ancher.

27.11.1757: Lars Evensen og Maria Michelsdatter Udgaardens Søn Even. Faddere: Niels Bambles kone Marthe Ellingsdatter, Inger Maria Sørensdatter Traasbye, Hans Evensen Bræche, Christen Michelsen Bamble, Lars Ellingsen Blago.

27.11.1757: Niels Hansen Grasmyr og Sophi Torsdatters Søn Hans. Faddere: Hans Andersens kone i Statælle Else Rasmusdatter, Mette Thonsdatter i Brevig, Aanie Knudsen Vrengen ved Arndahl, Tor Jonsen i Langesund.

04.12.1757: Hans Erichsen og Helge Gunnelsdatter ved Hæres Søn Jørgen. Faddere: Niels Nielsens kone Anne Maria Lorentzdatter ved Hære, Lisbeth Erichsdatter Poscherund, Tor Halvorsen Hære, Lars Pedersen Hære, Jørgen Danielsen tiener paa Rafnæs.

04.12.1757: Jens Evensen Hafsund og Aase Ellingsdatters Datter Mari. Faddere: Claus Hafsunds kone Marthe Andersdatter, Maria Evendsdatter Hafsund, Haagen Andersen Hafsund, Erich Torsen Wolle, Knud Nielsen Kiørstad.

04.12.1757: Halvor Torbiørnsen Berg og Anne Bærulsdatters Datter Helge. Faddere: Anders Kleps kone Susanna Erichsdatter, Helvig Thorsdatter Berg, Tollof Erichsen Klep, Gunder Torbiørnsen Garstad, Christen Arnoldsen Berg.

04.12.1757: Abraham Hansen Høn og Maria Johansdatters Datter Mari. Faddere: Even Vinges kone Sophi Maria Torsdatter, Sophi Maria Hansdatter Høn, Niels Evensen Bamble, Isaac Hansen Høn, Halvor Johansen Udgaarden.

18.12.1757: Aache Larsen og Anne Nismundsdatter Rørholts Søn Jørgen. Faddere: Helvig Olsdatter Rosland, Inger Larsdatter Rørholt, Mads Arnoldsen Rørholt, Anders Arnoldsen Rørholt, Jacob Hansen Rørholt.

18.12.1757: Morten Sørensen Garstad og Anne Alfsdatters Datter Anne. Faddere: Søren Søtholts kone Kisti Sørensdatter, Anne Torbiørns Garstad, Lars Johannesen Herum, Jacob Jonsen Søtholt, Jacob Sørensen Søtholt.

18.12.1757: Gullich Larsen Glittum og Bodil Olsdatters Søn Hans. Faddere: Peder Glittums kone Anne Larsdatter, Inger Christensdatter Glittum, Halvor Anunsen Stoche, Tor Olsen Rønholt, Hans Alvsen Stoche.

27.12.1757: Lars Olsen Kellemyr og Marthe Gundersdatters Søn Amund. Faddere: Christen Bambles kone Kisti Hansdatter, Sophi Maria Hansdatter Høen, Simon Larsen Bamble, Abraham Hansen Høen, Elias Hansen Høen.

27.12.1757: Torgrim Torsen og Walborg Pedersdatter Schouen ved Nenseths Søn Thoer. Faddere: Helvig Torsdatter Berg, Maria Nielsdatter Nenseth, Arnold Erichsen Berg, Hendrich Amundsen Nenseth, Ole Olsen Schouen.

01.01.1758: Rejer Andersen og Berthe Andersdatter Hære-Lilles Søn kaldet Anders. Faddere: Enken Torbor Andersdatter Findahl i Solum, Anne Danielsdatter Tveten, Mads Amundsen Findahl, Ole Ellingsen Ødegaarden i Solum, Frands Simonsen Hanch ved Hære.

side 292-293.

08.01.1758: Torger Torgrimsen og Marthe Bærulsdatter Grostochs Søn Jens. Faddere: Ingebor Torgrimsdatter Rachestad, Maria Pedersdatter Svinland, Kiøstolf Torbiørnsen Bræche, Niels Pedersen Svinland, Arnold Rasmussen Rachestad.

15.01.1758: Niels Larsen og Maria Erichsdatter Fillestads Søn Erich. Faddere: Peder Greens kiæreste Zedsel Andersdatter Baar, Peder Larsen Ulstrophs kone Anna Catharina Hansdatter, Halvor Larsen, Peder Clausen, Amdi Kielsen alle i Langesund.

26.01.1758: Michael Hansen Ulster og Hellene Sophia Smith i Langesunds Datter Dorthe Maria. Faddere: Mad.me Helvig Smith, Jomfr. Engel Chatrine Grubbe, Jørgen Flood i Scheen, Jørgen Petter Sivers, Anders Lindruph.

26.01.1758: Grægers Bentzen og Anne Clausdatter i Statelles Datter Live Hellene. Faddere: Hans Bentzens kone i Brevig, Jomfr. Ellen Magrethe Pedersdatter Heyding i Tønsberg, Lars Larsen i Brevig, Jens Bentzen i Brevig, Albreth Bentzen i Brevig.

29.01.1758: Lars Pedersen og Marthe Aachesdatter Hæres Datter Gunild. Faddere: Jomfr. Antonette Frisenberg paa Ravnæs, Jomfr. Anne Cathrine Frisenberg paa Ravnæs, Jacob Nicolaj Frisenberg, Niels Knudsen ved Hære, Tor Halvorsen ved Hære.

29.01.1758: Ole Tostensen og Abelone Pedersdatter Aabye Eyes Søn Lars. Faddere: Morten Nyesteens kone Anne Anstensdatter, Inger Amundsdatter Aabye, Ole Svenungsen Tveten Eye, Goute Pedersen Udgaarden, Hans Alfsen Stoche.

29.01.1758: Bragt til Daaben et hiemmedøbt barn kaldet Anna, født af Qvinde-Mennisket Barbra Olsdatter som ey endnu har været til Confirmation, hos hendes Moder paa Bræche Eyer her i Bamble Sogn, hvilket hun angav at have avlet med en ung karl fra Drangedahl ved navn Ole Aasolsen ohngefær 30 aar gammel, som den tiid tiente paa gaarden Rørholt her i Sognet, hvor hun siger sig af ham at være besvangret. Hand skulle efter hendes Sigende være født paa pladsen Fagnæs under gaarden Sannæs i Drangedahl, men visste ey paa hvad Gaard eller Plads i Drangedahl hand nu opholder sig, ey heller til visse, enten hand eer, eller havede væredt Soldat eller ikke. Faddere: Niels Brynnilsens Enke Anne Cathrine Pettersdatter Bræche Eyer, Jochum Jørgensens kone Ingebor Gundersdatter Bræche Eyer, Kiorstolf Torbiørnsen Vestre Bræche, Niels Gullichsen Nyesteen.

21.02.1758: Niels Knudsen og Lisbeth Andersdatter Statælles Datter Maren. Faddere: Marthe Ellingsdatter Bl.., Zedsel Nielsdatter Fillestad, Hans Andersen i Statælle, Elias Arnesen i Statælle, Cal Andersen i Statælle.

21.02.1758: Jørgen Christensen og Gunnil Borgersdatter Dørdahls Søn Sigvald. Faddere: Ole Knudsen Dørdahls kone Marthe Olesdatter, Ingeborg Børgesdatter fra Gierstad Sogn, Lars Andersen Æse, Erich Halvorsen Masterød, Bent Halvorsen Masterød.

26.02.1758: Kittiel Jensen Brevig Østre og Inger Toersdatters Søn Toer. Faddere: Ener Simonsens kone paa Brevig Berthe Johannesdatter, Anne Christensdatter paa Brevig, Ole Olsen Brevig, Ole Aasoldsen Brevig, Niels Pedersen Svinland.

26.02.1758: Hans Thronsen ved Hære og Kistine Christensdatters Søn Christen. Faddere: Mathis Hellestvets kone Bold Tostensdatter, Anne Siguelsdatter ved Hære, Jacob Johannesen Suus, Lars Andersen, Abraham Hansen ibid.

01.03.1758: Ole Andersen Udgaarden og Helge Johannesdatters Søn Zacharias. Faddere: Helvig Andersdatter paa Kiær, Bolette Jensdatter Piil paa Kiær, Gouthe Pedersen Udgaarden, Isaac Hansen Høen, Halvor Johannesen Udgaarden.

05.03.1758: Amund Evensen Æse og Marthe Taraldsdatters Datter Kistine. Faddere: Christen Larsens kone paa Wingie Bold Tellefsdatter, Kistine Christensdatter, Christen Tellefsen, Even Nielsen, Peder Christensen ibid.

12.03.1758: Peder Nielsen Hiort i Langesund og Else Maria Gierthsdatters 2de børn. En Søn kaldet Niels. Faddere: Johannes Jansen Flammings kone Magniel Hansdatter, Kisti Nielsdatter, Niels Sørensen, Niels Pedersen, Svend Christophersen Ancher. Det andet en Pige kaldet Helche. Faddere: Anders Ladsesens kone Ingeborg Andersdatter, Lisbeth Abrahamsdatter, Jon Pedersen Melbye, Ole Christensen, Peder Siguelsen alle i Langesund.

13.03.1758: Jon Leguelsen Hydahl og Siri Tergersdatters Søn Jon. Faddere: Hans Gierstads kone Inger Tostensdatter, Torgier Olsdatter Rugtvet, Ole Hansen Riis, Tron Hansen Hydahl, Anders Christensen Midtgaarden.

18.03.1758: Rasmus Nielsen Dahl ved Hære og Karen Marcusdatters Søn Petter Hendrich. Faddere: Mathis Hellestvets kone Bold Tostensdatter, Tor Halvorsens kone ved Hære Kisti Christensdatter, Hans Nielsen Dahl ved Hære, Lucas Jacobsen ved Hære, Jon Christensen Traag.

18.03.1758: Torius Andersen Waag og Siri Bæruldsddatters Datter Berthe. Faddere: Ole Brædsans kone Inger Aachesdatter, Mari Christensdatter Waag, Christen Clausen Finmarch, Gullich Toersen Waag, Halvor Torbiørnsen.

18.03.1758: Jan Engelbrethsen paa Burvolden og Kari Christensdatters Datter Marthe. Faddere: Søren Søtholts kone Kisti Sørensdatter, Aleth Olsdatter Hafreager, Lars Johannesen Herum, Gunder Torbiørnsen Garsted, Ole Hansen Mitgaarden.

23.03.1758: Gunder Tostensen Rugtvet og Anne Aasoldsdatters Datter Bold. Faddere: Lars Rugtvets kone Magrethe Thronsdatter, Ellen Sørensdatter Lerstang i Eidanger, Thor Zachariassen Stoche, Anders Christensen Mitgaarden, Hans Olsen Riis.

24.03.1758: Ole Pedersen Grønner ved Hære og Else Maria Schiøths Søn Johan Friderich. Faddere: Jomfr. Antonette Friisenberg, Jomfr. Anne Cathrine Friisenberg, Studiosus Andreas Friisenberg, Sr. Hendrich Yberwasser, Jacob Nicolaj Friisenberg.

02.04.1758: Thor Steensen Giømble Eje og Inger Olsdatters Datter Kari. Faddere: Mads Linas kone Ellen Torbiørnsdatter, Mari Andersdatter Lina, Anders Olsen Lina, Jon Knudsen Wrængen fra Øyestads Sogn, Halvor Steensen Giømble.

02.04.1758: Knudt Ellefsen Kiørstad og Alos Salvesdatters Søn Ellefv. Faddere: Hans Christensens kone paa Hafredahl Abelone Erichsdatter, Marthe Nielsdatter Kiørstad, Hans Larsen Kiørstad, Knudt Nielsen Kiørstad, Anders Arnoldsen Houchedahl.

06.04.1758: Mons. Erich Holmgreen og Mette Pedersdatter Blærs Datter Pernille. Faddere: Peder Greens kone Zidsel Andersdatter Baar, Jomfr. Engel Cathrine Grubbe, Sr. Anders Kirchetorp, Studiosus Severin Høy i Brevig, Bent Grægersen i Statelle.

side 294-295.

08.04.1758: Jon Christensen Traag og Maria Erichdatters Søn Ole. Faddere: Mad.me Friisenberg, Jomfr. Maren Schierving, Studiosus Andreas Friisenberg, Mads Gundersen Asthal, Isaac Erichsen Hellestvet.

09.04.1758: Niels Morthensen i Langesund og Cathrine Stephensdatters Datter Kari. Faddere: Morthen Nielsens kone Mari Hansdatter, Torbor Alfsesdatter, Anders Olsen, Amdi Kielsen i Langesund, Hans Erichsen fra Laurvigen.

16.04.1758: Giert Olsen Schauen og Aaste Pedersdatters Søn Peder. Faddere: Mads Findahls kone Helge Michelsdatter, Anne Bartholomæusdatter Scouen, Anders Olsen Linna, Mads Olsen Linna, Ole Andersen Linna.

21.04.1758: Christen Isaacsen ved Hære og Ingeborg Christensdatters Søn Christen. Faddere: Jacob Andersens kone Inger Isaacsdatter ved Hære, Anne Danielsdatter Tveten, Niels Knudsen ved Hære, Jon Christensen Traag, Isaac Erichsen Hellestvet.

26.04.1758: Hr. Wulffs og Mad.me Wulffs Søn Peder. Faddere: Frøchen Carlotta Augustina von Krogh paa Tangevold, Jomfr. Else Maria Gregersdatter i Statelle, Hr. Petter Gunnerus i Brevig, Sr. Hans Linnaae i Langesund, Studiosus Michael Green i Præstegaarden.

30.04.1758: Gunder Torbiørnsen Garstad og Marthe Larsdatters Datter Inger. Faddere: Mads Linnas kone Ellen Torbiørnsdatter, Anne Torbiørnsdatter Garstad, Halvor Torbiørnsen Berg, Anders Larsen Sorthedahl, Jacob Sørensen Søtholt.

30.04.1758: Lars Johansen Herum og Taran Larsdatters Søn Lars. Faddere: Tollof Kleps kone Kari Andersdatter, Kirsti Arnoldsdatter Klep, Rasmus Johansen Sorthedahl, Ole Hansen Schouen, Rasmus Jørgensen Sortheboug.

30.04.1758: Michel Jonsen ved Hære og Sara Hansdatters Søn Niels. Faddere: Rejer Hære Lilles kone Berthe Andersdatter, Anne Jonsdatter Hære, Ole Christophersen Hære, Niels Lorentzen Hære, Abraham Hansen Hære.

07.05.1758: Arnold Olsen Syndbye og Lisbeth Knudtsdatters Søn Knudt. Faddere: Niels Grasmyrs kone Sophi Thorsdatter, Maria Jensdatter Halen, Jon Knudtsen Giømble, Christen Gundersen i Langesund, Tengel Jensen Ødegaarden.

21.05.1758: Michel Knudsen Wissestad og Marthe Olesdatters Datter Maria. Faddere: Niels Nyestens kone Aase Jacobsdatter, Zidsel Nielsdatter Fillestad, Ole Knudsen Dørredahl, Knudt Ellefsen Rønholt, Anders Andersen Rønholt.

21.05.1758: Lars Amundsen Tveten og Anne Thorsdatters Søn Hans. Faddere: Jacob Rogns kone Ingeborg Thorsdatter, Kari Grægersdatter Rogn, Amund Hansen Tveten, Peder Thorsen Sigtensøen i Ejdanger, Anders Thorsen Wingerej.

28.05.1758: Biørn Jonsen Traasbye Eje og Ingeborg Kittielsdatters børn det første kaldet Lea. Faddere: Ener Brevigs kone Berthe Johannesdatter, Marthe Nielsdatter Kiørstad, Christen Clausen Finmarch, Claus Thomasen Hafsund, Ole Torgersen Haneholmen. Det Andet kaldet Rachel. Faddere: Inger Maria Sørensdatter Traasbye, Anne Hendrichsdatter Traasby, Søren Simonsen Traasbye, Abraham Hansen Walserød, Arnold Rasmussen Rachestad.

28.05.1758: Simon Olsen Busterud og Anne Pedersdatters Datter Ingeborg. Faddere: Peder Svinlands kone Mari Nielsdatter, Astri Olesdatter Wingie, Ole Olsen Brevig Eje, Bærent Engelbrechtsen Dahl, Niels Pedersen Svinland.

11.06.1758: Søren Halvorsen ved Hære og Marthe Jacobsdatters Datter Alis. Faddere: Lucas Jacobsens kone Mari Christensdatter, Rachel Dorthea Jensdatter paa Ravnæs, Niels Knudtsen ved Hære, Thor Halvorsen ved Hære, Torchel Christensen paa Ravnæs.

11.06.1758: Lars Halvorsen ved Rørholt og Kari Pedersdatter Kiels Datter Anne. Faddere: Isaac Roslands kone Helvig Olesdatter, Ingeborg Pedersdatter Hemedahlen i Sannichedahl, Aasold Olsen Braatten, Peder Arnoldsen Houchedahl, Anders Andersen Rønholt.

02.07.1758: Ole Gundersen Grimserud og Anne Lorentzdatters Datter Maria. Faddere: Anders Jacobsen Blegeliens kone Gulline Thorsdatter, Mari Pedersdatter Svinland, Niels Gullichsen Nyesteen, Hans Larsen Schougstad, Halvor Jacobsen Blegelien.

09.07.1758: Rasmus Johansen Sortedahl og Aaste Thorsdatters Datter Marthe. Faddere: Anders Kleps kone Susanna Erichsdatter, Kisti Jørgensdatter Sorthebougen, Tollofv Erichsen Klep, Halvor Torbiørnsen Berg, Johannes Eliassen paa Herum.

16.07.1758: Jon Jonsen Rugtvet Eje og Marthe Didrichsdatters børn det første kaldet Jon. Faddere: Lars Rugtvets kone Magrethe Thronsdatter, Kari Hansdatter Midtgaarden, Gunder Tostensen Rugtvet, Anders Christensen Midtgaarden, Thor Zachariassen Stoche. Det andet kaldet Helvig. Faddere: Mads Linnas kone Ellen Torbiørnsdatter, Mari Larsdatter Gierstad Eje, Halvor Nielsen Astal, Kittiel Olsen paa Tangevold.

23.07.1758: Harald Zachariassen paa Astal Nedre og Lisbeth Hansdatters Datter Anne. Faddere: Giert Astals kone Mari Nielsdatter, Anne Danielsdatter Tveten, Jon Christensen Traag, Jon Jacobsen Astal, Halvor Nielsen Astal.

06.08.1758: Hendrich Jonsen i Langesund og Maria Andersdatters Datter Marthe. Faddere: Jacob Jacobsens kone Maria Jonsdatter, Inger Andersdatter, Jacob Jacobsen Snekker, Ole Jacobsen, Ole Jonsen alle i Langesund.

20.08.1758: Niels Sørensen i Langesund og Stine Jensdatters Datter Inger Kistine. Faddere: Peder Greens kone Zedsel Baar, Jomfr. Anne Helvig Linaae, Halvor Larsen i Langesund, Halvor Sørensen Jomfrueland, Anders Lintrup i Langesund.

30.08.1758: Johan Erboe og Susanna Albrechtsdatter Kiøtmejers Datter Inger Cathrine Sommer. Faddere: Hermand Grubbes kone, Jomfr. Anne Helvig Linaae, Magnuel Hesselberg fra Laurvigen, Ole Hermandsen Grubbe, Anders Lindrup.

30.08.1758: Jørgen Petter Sivers og Maria Jensdatter Kiels Søn Hans. Faddere: Lars Boemands kone Helvig Mallene Kiel, Lars Boemand fra Porsgrund, Sr. Hans Linaae, Inspecteur Povel Sundvold.

side 296-297.

03.09.1758: Knudt Thorsen Flaaten og Aaste Stiansdatters Søn Thor. Faddere: Halvor Rognstrands kone Maria Jensdatter, Kari Hansdatter Midtgaarden, Hans Tostensen Gierstad, Anders Christensen Rogn, Ole Hansen Midtgaarden.

03.09.1758: Halvor Larsen Tinnerholt og Ingeborg Michelsdatters Datter Anne. Faddere: Lars Tvetens kone Anne Thorsdatter, Sophi Grægersdatter Tveten, Amund Hansen Tveten, Ole Svenungsen Tveten, Hans Larsen Schougstad.

10.09.1758: Niels Marcussen Smith i Langesund og Maren Christensdatters Søn Marcus Helmer. Faddere: Mad.me Helvig Smith, Jomfr. Aleth Marcusdatter Smith, Hr. Capitain Otto Christian Rosenkrans, Hr. Leutenant Christian Brinch, Jon Jacobsen fra Scheen.

12.09.1758: Johannes Larsen Michelstrand under Gierstad og Anne Augustiniusdatters Datter Mari. Faddere: Mads Linnas kone Ellen Torbiørnsdatter, Mari Larsdatter Michelstrand, Giert Olsen Schouen, Ole Amundsen Midtgaarden Eje, Anders Christensen Flaatten.

24.09.1758: Gullich Thorsen Waag Vestre og - Ulfvesdatters Søn Hans. Faddere: Hans Hafredahls kone Abelone Erichsdatter, Anne Ulfvesdatter Hafredahl, Torius Andersen Waag, Ole Engelbrechtsen Bredsan, Hans Erichsen Hafredahl.

24.09.1758: Knudt Ellefsen Rønholt og Asborg Hansdatters Datter Anne. Faddere: Michel Wissestads kone Marthe Olsdatter, Inger Gundersdatter Æse, Gunnuel Nirisen Rønholt Eje, Lars Andersen Æse, Ole Gunnuelsen Rønholt Eje.

08.10.1758: Jacob Jonsen Søtholt og Aase Pedersdatters Søn Peder. Faddere: Søren Søtholts kone Kirsti Sørensdatter, Anne Torbiørnsdatter Garstad, Lars Johansen Herum, Peder Sørensen Svinland, Jacob Sørensen Søtholt.

08.10.1758: Christopher Jonsen Hafredahl og Maria Nielsdatters Søn Jon. Faddere: Thor Ringesøes kone Inger Pedersdatter, Helvig Olsdatter Fæseth, Isaac Nielsen Rosland, Halvor Jacobsen Blegelien, Simon Nielsen Fæseth.

08.10.1758: Christen Erichsen Æse og Anne Michelsdatters Datter Anne Maria. Faddere: Niels Knudtsens kone ved Hære Else Michelsdatter, Marthe Ole Riis, Christen Michelsen Høvig, Anders Arnoldsen Houchedahl, Hans Olsen Riis.

14.10.1758: Ole Svenungsen Tveten Eje og Anne Kittielsdatters Søn Lars. Faddere: Torgrim Svenungsens kone i Langesund Anne Hendrichsdatter, Tollev Hansdatter Linna, Halvor Larsen Tinnerholt, Niels Jonsen Wingerej, Giert Ejlertzen i Langesund.

15.10.1758: Niels Lorentzen ved Hære og Live Thomasdatters Søn Thomas. Faddere: Hans Thronsens kone Kistine Christensdatter, Anne Jonsdatter, Michel Jonsen, Petter Lorentzen, Halvor Hansen alle ved Hære.

15.10.1758: Hans Halvorsen ved Hære og Maria Andersdatters Søn Isaac. Faddere: Jan Halvorsens kone Helge Jacobsdatter ved Hære, Anne Siguelsdatter Hærelille, Hans Olsen Hærelille, Søren Andersen Hellestvet, Cal Andersen i Statelle.

15.10.1758: Christian Simonsen Hanch ved Hære og Ingeborg Hansdatters Datter Berthe Maria. Faddere: Matthis Hellestvets kone Bold Tostensdatter, Inger Andersdatter tiener paa Ravnæs, Niels Knudtsen ved Hære, Thor Jonsen Hære, Jacob Jonsen Hære.

22.10.1758: Jon Hansen Rørholt Nordre og Marthe Arnoldsdatters Datter Else Maria. Faddere: Arnold Rørholts kone Anne Arnoldsdatter, Marthe Olsdatter Bræchelille, Søren Hansen Rogn, Jacob Nielsen Arnesplas, Abraham Sørensen Rogn.

22.10.1758: Daniel Mathisen Normand Kiørstad østre og Aschier Knudtsdatters Datter Marichen. Faddere: Bærent Dahls kone Kirsti Rasmusdatter, Anne Hendrichsdatter tiener paa Traasbye, Sergeant Jacob Strømbech i Sannichedahl, Corporal Hans Olsen Rugstad, Arnold Rasmussen Dahl.

22.10.1758: Peder Michelsen Aabye og Marthe Evensdatters Datter Inger Cathrine. Faddere: Lænsmandens kone Berthe Michelsdatter, Mari Evensdatter Udgaarden, Daniel Michelsen Aabye, Hans Alfsen Aabye.

29.10.1758: Hans Evensen Wingie og Siri Hansdatters Søn Lars. Faddere: Thor Rogns kone Berthe Nielsdatter, Maria Evensdatter Hafsund, Niels Tellevsen Hafsund, Christen Tellefsen Wingie, Peder Christensen Wingie.

01.11.1758: Elias Arnesen i Statælle og Anne Halvorsdatters Søn Arne. Faddere: Hans Andersens kone i Statælle Else Rasmusdatter, Marthe Ellingsdatter Blago, Niels Hansen Grasmyr, Halvor Ellefsen Stoche, Abraham Sørensen Rogn.

01.11.1758: Erich Erichsen Egh og Berthe Knudtsdatters Datter Helge. Faddere: Arnold Syndbyes kone Lisbeth Knudtsdatter, Mette Thronsdatter i Brevig, Isaac Andersen Lerstang i Brevig, Jørgen Isaacsen Giømble, Amdi Kielsen i Langesund.

05.11.1758: Mads Gundersen Astal og Gunnild Erichsdatters Søn Jacob. Faddere: Jomfr. Antonette Friisenberg, Anne Cathrine Friisenberg, Jacob Nicolaj Friisenberg paa Ravnæs, Jon Christensen Traag, Sr. Petter Christian Friisenberg paa Ravnæs.

12.11.1758: Even Nielsen Wingie og Sophi Maria Thorsdatters Datter Mette Kirstine. Faddere: Thor Thorsens kone paa Høen Inger Maria Sørensdatter, Ingeborg Sørensdatter Rogn, Thor Gundersen Rogn, Abraham Hansen Høen, Elias Hansen Høen.

19.11.1758: Jon Knudtsen Giømble og Alis Steensdatters Søn Halvor. Faddere: Niels Grasmyrs kone Sophi Thorsdatter, Helveg Jonsdatter i Langesund, Ole Arnoldsen Synbye, Thor Steensen Giøble, Thor Jonsen i Langesund.

26.11.1758: Isaac Nielsen Rosland og Helvig Olsdatters Søn Jørgen. Faddere: Giert Schouens kone Aaste Pedersdatter, Ingeborg Bartholomæusdatter Orebachen, Anders Olsen Linna, Mads Olsen Linna, Arnold Nielsen Fæseth.

26.11.1758: Peder Larsen Glittum og Anne Larsdatters Søn Lars. Faddere: Harald Glittums kone Anne Anunsdatter, Inger Christensdatter Glittum, Lars Thomassen Dahl, Halvor Anunsen Stoche, Lars Christensen Glittum.

26.11.1758: Et u-ægte barn tilhørende Qvinde-Mennisket Tyri Nielsdatter Hafredahl kaldet Ingebor hvis Fader blev angivet at være Soldat Hans Erichsen sammesteds, af hvilken hun siger sig besvangret da hun endnu var i hands tieniste paa bemeldte Hafredahl. Faddere: Hans Larsens kone paa Kiørstad Johanne Haraldsdatter, Alis Biønsdatter Fæseth, Lars Andersen Æse, Jens Nielsen Æse, Ole Gunuelsen Rønholt Eje.

side 298-299.

03.12.1758: Christen Michelsen Bamble og Kirsti Hansdatters Datter Mari. Faddere: Niels Bambles kone Marthe Ellingsdatter, Sophi Maria Hansdatter Høen, Even Nielsen Wingie, Amund Evensen Aastad, Ole Olsen Schouen.

10.12.1758: Gunder Jacobsen Asdahl Eje og Kari Nielsdatters Søn Niels. Faddere: Anders Larsens kone paa Sorthedahl Ingeborg Zachariasdatter, Anne Danielsdatter Tveten, Gierth Christensen Asdahl, Anders Jørgensen Sortebouen, Anders Christensen Mitgaarden.

17.12.1758: Niels Erichsen Bircheseth og Anne Andersdatters Datter Maria. Faddere: Amund Busteruds kone Mari Andersdatter, Berthe Andersdatter Rønholt, Ansteen Stiansen Bircheseth Eje, Peder Arnoldsen Houchedahl, Anders Andersen Rønholt.

27.12.1758: Rasmus Pedersen Gierestad og Ingebor Zachariasdatters Søn Peder. Faddere: Lars Tostensens kone paa Rugtvedt Magrethe Torsdatter, Anne Pedersdatter Gierestad, Gunder Tostensen paa Rugtvedt, Ole Hansen Midtgaarden, Ole Andersen Tangevold.

27.12.1758: Wraal Madsen Kiørstad Eje og Angnete Bentzdatters Datter Cathrine. Faddere: Gunder Rachestads kone Ingebor Torgrimsdatter, Mari Nielsdatter Kiørstad, Peder Arnoldsen Houchedahl, Knudt Nielsen Kiørstad, Niels Pedersen Svinland.

01.01.1759: Tor Gundersen Brevig og Maria Larsdatters Datter Kirstine. Faddere: Daniel Aabyes kone Kari Larsdatter, Marthe Danielsdatter Aastad, Gunder Erichsen Brevig, Hans Alfvsen Aabye, Niels Sørensen Svinland.

06.01.1759: Abraham Larsen Qvislin og Karen Fieurens Datter Bold Maria. Faddere: Mad. Fieuren, Jomfr. Engel Cathrine Grubbe, Peter Frandsen Cudrion, Ole Hendrich Fieuren, Ole Hermandsen Grubbe.

06.01.1759: Hans Jonsen paa Syndbye og Dorthe Mariæ Datter Elisabeth Maria. Faddere: Hans Andersens kone i Statælle Else Rasmusdatter, Olline Olsdatter Syndbye, Ole Arnoldsen Syndbye, Niels Hansen Grasmyr, Tengel Jensen Ødegaarden.

07.01.1759: Harald Biørnsen Glittum og Anne Anundsdatters Datter Anne Maria. Faddere: Peder Larsens kone paa Glittum Anne Larsdatter, Ingebor Anundsdatter Stoche, Halvor Anundsen Stoche, Ole Biørnsen Aabye, Hans Alfvsen Aabye.

28.01.1759: Hans Olsen Tver-aaen og Ingebor Stiansdatters Datter Anne. Faddere: Ole Dørdahls kone Marthe Olsdatter, Siri Nielsdatter Moe, Halvor Anundsen Stoche, Goute Pedersen Udgaarden, Jens Erichsen Fostvedt.

28.01.1759: Jørgen Gundersen Blago Eje og Anne Gundersdatters Datter Anne. Faddere: Ole Riises kone Live Michelsdatter, Marthe Olsdatter Riis, Michel Gundersen i Brevig, Arnold Olsen Syndbye, Tengel Jensen Ødegaarden.

28.01.1759: Bryniel Augustinus i Ombosnes og Ingebor Olsdatters Søn Peder. Faddere: Augustini kone i Traasvigen ved Brevig Anne Hansdatter, Mari Larsdatter Gierestad Eje, Lars Tostensen Rugtvedt, Kitiel Olsen Tangevold, Ole Andersen Tangevold.

11.02.1759: Hans Christensen Hafredahl og Abelone Erichsdatters Søn Peder. Faddere: Christopher Hafredahls kone Mari Nielsdatter, Anne Christensdatter Hafredahl, Halvor Anundsen Stoche, Engebrecht Christensen Kian?, Simon Nielsen Fæseth.

11.02.1759: Isaac Andersen ved Hære og Kari Danielsdatters Datter Mari. Faddere: Rejer Andersen Hærelilles kone Berthe Andersdatter, Inger Andersdatter Ravnæs, Mads Erichsen Hellestvedt, Jørgen Danielsen Ravnæs, Jens Andersen Guldager Ravnæs.

11.02.1759: Lars Christiansen i Langesund og Ragniel Christensdatters Datter hiemmedøbt og kaldet Ellen Maria. Faddere: Torius Jensens kone Gunniel Pedersdatter, Inger Aasoldsdatter, Tor Jonsen, Gregers Jonsen, Peder Clausen i Langesund.

11.02.1759: Hans Tostensen i Sortebouen og Anne Gundersdatters Datter Ingebor. Faddere: Halvor Bergs kone Anne Bærulsdatter, Kirsti Jørgensdatter Sorthebouen, Anders Sørensen Klep, Jon Tostensen Hære, Jon Jacobsen Aastad.

11.02.1759: Morten Pedersen og Anne Ansteensdatters Søn Lars. Faddere: Helvig Torsdatter Bircheseth, Anne Sørensdatter Udgaarden, Gouthe Pedersen Udgaarden, Niels Gullichsen Nyesteen, Anders Olsen Bræchelille.

04.03.1759: Ole Engelbrechtsen Bredsan og Inger Aachesdatters Døttre, den første kaldet Else. Faddere: Christen Waags kone Zedsel Nielsdatter, Mari Christensdatter Waag, Gullich Torsen Waag, Torius Andersen Waag, Arnold Rasmussen Kiørstad. Den anden kaldet Helvig. Faddere: Bærent Dahls kone Kisti Rasmusdatter, Anne Hendrichsdatter Traasbye, Claus Thomassen Hafsund, Finbou Jacobsen Waagøen, Knudt Nielsen Kiørstad.

07.03.1759: Et uægte drænge-barn kaldet Lars, født af Qvinde Mennisket Mari Andersdatter Lina, hvis Fader blev angivet at være Jon Halvorsen, en ung Karl, som ej endnu havde været til Confirmation og som tiente med hende paa gaarden Rosland, hvor hun siger sig af ham at være besvangret. Faddere: Jørgen Jonsen Lina Ejes kone Marthe Jonsdatter, Tollej Hansdatter Lina, Mads Olsen Lina, Giert Olsen Schouen, Anders Olsen Lina. At forestaaende bekiendelse angaaende Barne-Faderen skeete, saa vel af Fadderene ved daaben, som og af bemeldte Mari Andersdatter selv, da vi undertegnede vare af Præsten sendte, at forhøre hendes bekiendelse, bevidnes her ved med vore hænders underskrift og kan om udfordres ved Eed bekræftes af Simon Børgesen, Ole Hansen Riis.

11.03.1759: Jacob Svendsen Fossum og Live Hansdatters Søn Niels. Faddere: Christen Hansens kone paa Holmen i Sannichedahl Malene Hansdatter, Torbor Madsdatter Holmen, Hans Christiansen Hellesøen, Anders Arnoldsen Houchedahl, Erich Hansen Holmen.

side 300-301.

11.03.1759: Jacob Halvorsen ved Hære og Anne Larsdatters Datter Berthe. Faddere: Rejer Andersen Hærelilles kone Berte Andersdatter, Rachel Dorthea Jensdatter Ravnæs, Christen Nielsen ved Hære, Isaac Erichsen Hellestvedt, Anders Jensen Smed ved Hære.

14.03.1759: Halvor Anundsen Stoche Vestre og Tarier Larsdatters Datter Kari. Faddere: Harald Glittums kone Anne Anunsdatter, Inger Christensdatter Glittum, Ole Andersen Bræchelille, Peder Larsen Glittum, Ole Biørnsen Glittum.

14.03.1759: Simon Larsen Bamble og Anne Zachariasdatters hiemmedøbte Datter Tore. Faddere: Daniel Aabyes kone Kari Larsdatter, Sophia Maria Hansdatter Høen, Anders Christensen Roghn, Anders Larsen Sortedahl, Tor Zachariassen Stoche Østre.

18.03.1759: Rasmus Dahl ved Hære og Karen Marcusdatters Datter Jens Severin. Faddere: Lucas Jacobsens kone ved Hære Mari Christensdatter, Petter Lorentzens kone Kari Nielsdatter, Albrecht Pedersen, Christen Isaacsen ved Hære, Isaac Erichsen Hellestvedt.

21.03.1759: Aache Larsen Rørholt og Anne Nismunsdatters Datter Ingebor Maria. Faddere: Arnold Larsens kone paa Rørholt Anne Arnoldsdatter, Marthe Olsdatter Bræchelille, Jens Erichsen Fostvedt, Jon Nielsen Moe, Even Nielsen Ese.

21.03.1759: Søren Hansen Middre Roghn og Anne Nielsdatters Søn Abraham. Faddere: Søren Amundsen Roghns kone Susanna Hansdatter, Abelone Torsdatter Ringesøe, Jacob Nielsen Arnesplads, Knud Evensen Aastad, Arnold Nielsen Fæseth.

25.03.1759: Hr. Capitain Lassenii Rye og Frue Olave Bernhofts Søn Jens Johan Lassenius. Faddere: Hr. Capitain Christopher von Kroghs Frue paa Tangevold, Frøken Charlotte von Krogh paa Tangevold, Peter Christian Friisenberg, Studiosus Michael Green i Præstegaarden.

01.04.1759: Niels Nielsen ved Hære og Anne Lorentzdatters Datter Ellen Maria. Faddere: Isaac Andersens kone ved Hære Kari Danielsdatter, Aslouv Nirisdatter Ravnæs, Lars Pedersen ved Hære, Hans Engelbrechtsen Ravnæs, Petter Lorentzen ved Hære.

04.04.1759: Lars Evensen Udgaarden og Maria Michelsdatters Søn Michel. Faddere: Daniel Aabyes kone Kari Larsdatter, Mari Evensdatter Udgaarden, Amund Evensen Aastad, Anders Arnoldsen Rørholt, Michel Hansen Bræche.

08.04.1759: Et uægte Pige-barn kaldet Anne, født af Qvinde-Mennisket Marthe Jensdatter paa Ødegaarden ved Langesund, for hvilket blev til Barne-fader udlagt Torbiørn Aavaldsen en ungkarl fra Krogen i Drangedahl, der ej havde været til Confirmation og som tiente med hende hos Jon Hansen Rørholt, hvor hun af ham siger sig besvangret, men skal nu være afreyst til Dannemarch, og hende ubekiendt hvor opholder sig. Faddere: Arnold Olsens kone paa Syndbye Lisbeth Knudsdatter, Maria Jensdatter Halen, Anders Ladsesen i Langesund, Ole Nielsen Fillestad, Jens Rolfsen Ødegaarden.

12.04.1759: Niels Gullichsen Nysteen og Aase Jacobsdatters Datter Anne. Faddere: Anne Gullichsdatter Nenseth, Kari Olsdatter i Præstegaarden, Morten Pedersen Nysteen, Tarald Olsen Nenseth, Anders Olsen Bræchelille.

12.04.1759: Anders Olsen Lina og Ingebor Nielsdatters Datter Anne. Faddere: Tollef Vingerejs kone Mari Nielsdatter, Ingebor Bartholomæidatter Orebachen, Mads Olsen Lina, Jørgen Jonsen Lina Eje, Ole Hansen Midtgaarden.

16.04.1759: Anders Olsen Smed ved Hære og Kirsti Larsdatters Søn Jens. Faddere: Isaac Andersens kone ved Hære Kari Danielsdatter, Inger Andersdatter Ravnæs, Søren Halvorsen Hære, Isaac Erichsen Hellestvedt, Johannes Larsen fra Scheen.

22.04.1759: Amund Evensen Aastad og Anne Hansdatters Søn Jon. Faddere: Niels Bambles kone Marthe Ellingsdatter, Mari Evensdatter Udgaarden, Hans Evensen Bræche, Peder Michelsen Aabye, Abraham Sørensen Roghn.

22.04.1759: Jacob Nielsen Arnesplads og Anne Hansdatters hiemmedøbte Søn Hans. Faddere: Christen Eses kone Anne Michelsdatter, Tore Evensdatter Ese, Søren Hansen Roghn, Even Nielsen Wingie, Jacob Hansen Rørholt.

11.05.1759: Jacob Andersen ved Hære og Anne Jonsdatters Datter Kari. Faddere: Hans Abrahams kone ved Hære Kirsti Pedersdatter, Hans Erichsens kone ved Hære Helge Gunnielsdatter, Niels Knudsen ved Hære, Lars Pedersen ved Hære, Col Andersen ved Hære.

20.05.1759: Tarald Nysteen og Anne Gullichsdatters Datter Anne. Faddere: Niels Nyesteens kone Aase Jacobsdatter, Maria Nielsdatter Nenseth, Gullich Larsen Nyesteen, Morten Pedersen Nyesteen, Hendrich Amundsen Nenseth.

22.05.1759: Peder Siguelsen i Langesund og Kirsti Nielsdatters Søn Niels. Faddere: Jørgen Petter Sivers kone Maria Kiel, Jomfr. Anne Helvig Linaae, Hr. Capitain Jørgen Abel, Peder Larsen Ulstrop, Anders Christensen Lindruph.

22.05.1759: Lars Biørnsen i Langesund og Gunniel Jacobsdatters Datter Kirstine. Faddere: Jomfr. Berthe Wejer, Jomfr. Engel Cathrine Grubbe, Postmester Tristed?, Ole Hendrich Fieuren, Ole Hermandsen Grubbe.

03.06.1759: Et u-ægte pige-barn kaldet Karen Maria, født af Sergeant Normands datter Cathrine paa Kiørstad Østre, for hvilket til barne-fader blev angiven Petter Andersen fra Sverrig, af hvilken hun paa bemeldte Kiørstad siger sig besvangret da hand var hos hendes fader i arbeyde, har ellers intet visst tilhold, men flakker fra et Sted til andet. Faddere: Ole Tostensens kone paa Aabye Eje Abelone Pedersdatter, Marthe Danielsdatter Aastad, Knudt Ellefsen Kiørstad, Wraal Madsen Kiørstad Eje.

05.06.1759: Morthen Sørensen Garstad og Anne Alfsdatters Datter Anne. Faddere: Gunder Garstads kone Marthe Larsdatter, Anne Torbiørnsdatter Garstad, Mads Olsen Lina, Jon Jacobsen Kraberød, Christopher Sørensen Søtholt.

24.06.1759: Torchel Torgersen Eghs Eje og Berthe Larsdatters Datter Ingebor. Faddere: Erich Eghs kone Berthe Knudsdatter, Anne Haraldsdatter Brevig, Niels Hansen Grasmyr, Jørgen Isaacsen Giømble, Ole Madsen Kullebrænder.

side 302-303.

15.07.1759: Ole Pedersen paa Schierche og Else Maria Schiøts Datter Anne Sophia. Faddere: Søren Søtholts kone Kirsti Sørensdatter, Anne Torbiørnsdatter Garstad, Niels Knudtsen ved Hære, Mathias Erichsen Hellestvedt, Lars Ellingsen Blago.

21.07.1759: Lars Bartholomæus i Statælle og Bold Hansdatters Søn Tron. Faddere: Lars Tvetens kone Anne Torsdatter, Anne Bartholomæidatter i Præstegaarden, Amund Hansen Tveten, Christen Erichsen Grasmyr, Anders Larsen Tveten.

29.07.1759: Ole Aasoldsen Brevig og Ingebor Olsdatters Datter Marthe. Faddere: Kittil Brevigs kone Inger Torsdatter, Anne Christensdatter Brevig Eje, Anund Ellingsen Brevig Eje, Niels Kielsen, Amund Christensen Høvig.

12.08.1759: Jon Jacobsen Krabrød og Anne Sørensdatters Datter Helge Maria. Faddere: Søren Søtholts kone Kirsti Sørensdatter, Anne Torbiørnsdatter Garstad, Halvor Jacobsen Blegelien, Niels Pedersen Svinland, Jacob Sørensen Søtholt.

19.08.1759: Lars Tostensen Rugtvedt og Magrethe Tronsdatters Søn Søren. Faddere: Gunder Rugtvedts kone Anne Aasoldsdatter, Ellen Sørensdatter Lerstang i Eidanger, Hans Tostensen Gierestad, Tor Zachariassen Stoche, Halvor Tronsen i Brevig.

19.08.1759: Anund Ellefsen Brevig Østre og Kari Knudsdatters Datter Siri. Faddere: Kittil Brevigs kone Inger Torsdatter, Inger Pedersdatter Svinland, Ole Aasoldsen Brevig, Niels Kielsen Brevig, Lars Christensen Hydahl Eje.

19.08.1759: Jon Andersens Enke ved Hære Berthe Halvorsdatters Datter Gunniel. Faddere: Rejer Andersen Hærelilles kone Berthe Andersdatter, Ragniel Jonsdatter Ravnæs, Albrecht Pedersen ved Hære, Niels Knudtsen ved Hære, Isaac Erichsen Hellestvedt.

01.09.1759: Tor Gundersen Roghn Nordre og Berthe Nielsdatters Datter Maria. Faddere: Even Wingies kone Sophia Maria Torsdatter, Ingeborg Sørensdatter Roghn, Tor Torsen Høen, Tor Zachariassen Stoche Østre, Abraham Sørensen Roghn.

02.09.1759: Tollefv Erichsen Klep og Kari Andersdatters Søn Hans. Faddere: Søren Hendrichs kone i Brevig Mari Hansdatter, Anne Danielsdatter Tveten, Rasmus Johansen Sortedahl, Lars Johansen Herum, Halvor Nielsen Asdahl.

09.09.1759: Mads Olsen Lina og Ellen Torbiørnsdatters Datter Inger. Faddere: Anders Olsens kone paa Lina Ingebor Nielsdatter, Anne Torbiørnsdatter Garstad, Giert Olsen Schouen, Rasmus Olsen Hasken? i Ejdanger, Jacob Sørensen Søtholt.

16.09.1759: Tor Torsen Høen og Inger Maria Sørensdatters Datter Anne Maria. Faddere: Christen Bambles kone Kirsti Hansdatter, Claudia Pedersdatter i Præstegaarden, Søren Simonsen Traasbye, Søren Torsen Roghn, Amund Sørensen Traasbye.

16.09.1759: Ole Amundsen Midtgaarden Eje og Kirsti Gundersdatters Søn Gunder. Faddere: Giert Schouens kone Aaste Pedersdatter, Kari Hansdatter Midtgaarden, Mads Amundsen Findahl, Mads Olsen Lina, Amund Andersen Hafreager.

16.09.1759: Lars Pedersen Hære og Marthe Aachesdatters Søn Peder. Faddere: Jacob Andersens kone ved Hære Anne Jonsdatter, Aslou Gundersdatter Ravnæs, Jacob Andersen Sillian ved Hære, Hans Erichsen ved Hære, Col Andersen ved Hære.

23.09.1759: Peder Larsen Ulstrup i Langesund og Cathrine Hansdatters Søn Lars. Faddere: Jørgen Petters kone Maria Jensdatter Kil, Kirsti Larsdatter Ulstrup, Halvor Larsen Falch, Søren Lyche Solberg fra Laurvigen, Anders Christensen Lindruph.

29.09.1759: Halvor Erichsen Fæseth og Alis Jacobsdatters Søn Elias. Faddere: Anders Jacobsens kone paa Glittum Guline Sørensdatter, Berthe Andersdatter Fæseth, Halvor Jacobsen Blegelien, Simon Nielsen Fæseth, Ole Gunnuelsen Rønholt Eje.

29.09.1759: Abraham Hansen Høen og Mari Johansdatters Datter Kistine. Faddere: Christen Michelsens kone paa Bamble Kistine Hansdatter, Sophia Maria Hansdatter Høen, Ole Andersen Udgaarden, Elias Hansen Høen, Ole Olsen Schouen.

30.09.1759: Niels Kielsen Brevig Østre og Maren Aasoldsdatters Søn Aasold. Faddere: Ole Aasoldsens kone Ingebor Olsdatter Brevig Østre, Anne Christensdatter Brevig Østre, Kittil Jensen Brevig Østre, Anund Ellefsen Brevig Østre, Jon Danielsen Brevig Østre.

30.09.1759: Ole Gundersen Bamble Eje og Berthe Olsdatters Søn Gunder. Faddere: Lars Olsen Bamble Ejes kone Marthe Gundersdatter, Mette Olsdatter i Præstegaarden, Ole Svenungsen Tveten Eje, Tosten Olsen i Præstegaarden, Ole Pedersen i Præstegaarden.

06.10.1759: Ole Svendsen Fossung og Mari Knudtsdatters hiemmedøbte Søn Knudt. Faddere: Just Nielsens kone i Fossung Mari Christensdatter, Berthe Svendsdatter Laagaschen i Sannichedahl, Lars Torsen Fossung, Lorentz Olsen Grimserud, Jens Nielsen Ese.

06.10.1759: Ole Larsen Schouen og Walborg Pedersdatters Søn Lars. Faddere: Niels Gullichsen Nyesteens kone Aase Johansdatter, Gunniel Larsdatter Bamble, Niels Gullichsen, Ole Olsen Schouen.

14.10.1759: Niels Svendsen Fossung og Mette Pernille Boyesdatters Datter Aleth. Faddere: Just Nielsen Fossungs kone Mari Christensdatter, Inger Svendsdatter Fossung, Ole Svendsen Fossung, Anders Svendsen Schouen, Just Nielsen Fossung.

21.10.1759: Anders Jonsen ved Hære og Solvi Olsdatters Søn Halvor. Faddere: Michel Jonsens kone ved Hære Sara Hansdatter, Anne Siguelsdatter ved Hære, Peder Ingvoldsen Hyterød, Michel Jonsen Hære, Halvor Jansen Hære.

21.10.1759: Peder Christensen Cane i Langesund og Mette Pedersdatters hiemmedøbte Søn Ole. Faddere: Anders Ladsesens kone Ingebor Andersdatter, Mari Larsdatter, Ole Christensen, Peder Clausen, Amund Pedersen alle i Langesund.

side 304-305.

21.10.1759: Et uægte barn kaldet Malene, født af afgangne Sergeant Nors Enke Marthe Johansdatter hos Jon Jonsen paa Rugtvedt-Ejer, for hvilket til barne-fader blev udlagt Ole Madsen Kulle-brænder, af hvilken hun siger sig besvangret paa gaarden Hydahl da hand samme Stæd opholdt sig for at brænde Kul. Faddere: Jon Jonsen Rugtvedt Ejes kone Marthe Didrichsdatter, Mari Larsdatter Michelstrand, Tor Olsen Rønholt, Amund Hansen Tveten, Hans Alfsen Stoche.

23.10.1759: Casper Hansen Skomager i Langesund og Sedsel Tostensdatters Søn Morten. Faddere: Jomf. Berthe Wejer, Maren Magrethe Michelbourg, Jørgen Petter Sivers, Johan Erboe, Ole Hermandsen Grubbe.

28.10.1759: Torius Jensen i Langesund og Gunniel Pedersdatters Søn Peder. Faddere: Jomf. Engel Cathrine Grubbe, Anne Johanne Erboes, Søren Bærentzen, Amdi Kielsen, Gregers Jonsen alle i Langesund.

28.10.1759: Jacob Larsen Roghn og Ingebor Torsdatters Søn Tor. Faddere: Jørgen Larsens kone i Langesund Ingebor Jensdatter, Ingebor Sørensdatter Roghn, Tor Gundersen Roghn, Gunder Juelsen Tangevold, Ole Nielsen Fillestad.

11.11.1759: Siguel Jonsen i Langesund og Anne Svenungsdatters 2de Sønner, den første kaldet Jon. Faddere: Jørgen Petter Sivers kone Maria Kiel, Jomfrue Engel Cathrine Grubbe, Søren Bærentzen, Halvor Larsen, Anders Lindruph. Den anden kaldet Jacob. Faddere: Peder Greens kone Sedsel Baar, Anne Johanne Erboes, Torgrim Svenungsen, Ole Olsen.

11.11.1759: Hendrich Jonsen i Langesund og Maria Andersdatters Søn Anders. Faddere: Peder Nielsens kone Else Maria Giertsdatter, Aaved Giertsdatter, Giert Olsen, Christen Gundersen, Lars Olsen alle i Langesund.

11.11.1759: Tor Jonsen i Langesund og Inger Aasoldsdatters Søn Jon. Faddere: Niels Grasmyrs kone Sophi Maria Hansdatter, Anne Pedersdatter i Langesund, Halvor Thronsen i Brevig, Bartholomæus Wellumsen i Langesund, Grægers Jonsen i Langesund.

14.11.1759: Lars Andersen Ese og Anne Olsdatters Søn Ole. Faddere: Jens Nielsen Eses kone Guroe Larsdatter, Gunniel Olsdatter Ese, Christen Erichsen Ese, Even Nielsen Winie, Hans Olsen Riis.

18.11.1759: Amund Evensen Ese og Marthe Taraldsdatters Søn Abraham. Faddere: Knud Houchedahls kone Inger Tellefsdatter, Anne Evensdatter Ese, Hans Evensen Vinie, Peder Christensen Vinie, Abraham Evensen Rørholt.

09.12.1759: Hans Jonsen Grommestad og Anne Jacobsdatters Datter Aleth. Faddere: Halvor Fæseths kone Alis Jacobsdatter, Marthe Olsdatter Bræche lille, Halvor Jacobsen Blegelien, Morten Erichsen Bache, Anders Olsen Bræchelille.

09.12.1759: Anders Bentzen ved Hære og Giertrud Hansdatters Datter Berthe Maria. Faddere: Jomfrue Antonette Friisenberg, Jomf. Anne Cathrine Friisenberg, Studiosus Anders Friisenberg, Niels Knudsen ved Hære, Hans Erichsen ved Hære.

09.12.1759: Erich Torsen Walle og Ingebor Jensdatters Datter Aase. Faddere: Erich Bagerovnens kone Inger Torsdatter, Ingebor Christensdatter Walle, Jens Evensen Hafsund, Peder Michelsen Aabye, Niels Amundsen Aabye.

27.12.1759: Mads Amundsen Findahl og Helge Michelsdatters Søn Christopher. Faddere: Giert Olsen Schougens kone Aaste Pedersdatter, Inger Lisbeth Pedersdatter Bræche, Anders Amundsen Hafreager, Lars Evensen Udgaarden, Amund Andersen Hafreager.

27.12.1759: Knudt Erichsen Masterød Eje og Susanna Hansdatters Datter Anne. Faddere: Just Nielsens kone Mari Christensdatter Fossum, Anne Hansdatter Grommestad, Lars Torsen Fossum, Christian Hansen Hellesøen, Halvor Jacobsen Blegelien.

30.12.1759: Lars Anundsen Tveten Østre og Anne Torsdatters børn, det første hiemmedøbt og kaldet Lisbeth. Faddere: Peder Torsens kone paa Roghn Torgier Oudensdatter, Susanna Olsdatter Roghn, Anders Christensen Roghn, Halvor Christensen Roghn, Anders Olsen Wingerej. Det andet kaldet Kari. Faddere: Tor Hansens kone paa Høen Anne Torsdatter, Sophi Gregersdatter Tveten, Jørgen Isaacsen Giømble, Gregers Isaacsen Asvold, Anders Larsen Tinnerholt.

01.01.1760: Jacob Andersen Sillian ved Hære og Inger Isaacsdatters Datter Marthe. Faddere: Isaac Andersens kone ved Hære Kari Danielsdatter, Anne Jørgensdatter Tveten, Christen Isaacsen ved Hære, Lars Pedersen ved Hære, Anders Andersen Sillian.

01.01.1760: Arnold Rasmussen Waag Vestre og Mari Nielsdatters Søn Niels. Faddere: Nordmand Kiørstads kone Aschier Knudtsdatter, Mari Sørensdatter Traasbye, Kiøstolf Torbiørnsen Vestre Bræche, Bærent Engelbrechthsen Dahl, Knudt Nielsen Kiørstad.

side 306-307.

13.01.1760: Mathis Erichsen Hellestvedt og Bodil Tostensdatters søn kaldet Erich. Faddere: Niels Knudsens kone Else Michelsdatter, Christian Hanchs kone Ingebor Hansdatter, Lucas Jachobsen, Isaac Andersen, Isaac Erichsen alle ved Hære.

20.01.1760: Daniel Michelsen Aabye og Kari Larsdatters søn kaldet Christen. Faddere: Simon Bambles kone Anne Zachariasdatter, Kirstine Erichsdatter Brevig, Hans Evensen Bræche, Lars Evensen Udgaarden, Erich Sørensen Traasbye.

20.01.1760: Hans Halvorsen ved Hære og Maria Hansdatters kaldet Gunborg. Faddere: Isaac Andersens kone Kari Danielsdatter, Tollev Hansdatter Hafreager, Mathis Erichsen Hellestevedt, Cal Andersen ved Hære, Jacob Jonsen ibid.

20.01.1760: Isaac Nielsen Rosland og Helvig Olsdatter datter kaldet Aase. Faddere: Mads Linas kone Ellen Torbiørsdatter, Aleth Pedersdatter Traasbye, Anders Olsen Lina, Arnold Nielsen Fæseth, Simon Nielsen ibid.

03.02.1760: Harald Zachariassen Asdahleje og Lisbeth Hansdatters datter kaldet Kisti. Faddere: Tollef Kleps kone Kari Andersdatter, Anne Nielsdatter Asdahl, Gierth Christensen ibid, John Jacobsen ibid, Anders Christensen ibid.

17.02.1760: Johannes Jansen Flamming og Magniel Hansdatters søn i Langesund kaldet Hans. Faddere: Lars Biørnsens kone Gunnild Jacobsdatter, Anne Maria Olsdatter, Ole Christensen, Zacharias Corneliussen, Jacob Christopher Ancher alle i Langesund.

22.02.1760: Ole Jonsen Tinnerholt og Siri Larsdatters søn kaldet Lars. Faddere: Jens Eses kone Gro Larsdatter, Berthe Michelsdatter Tinnerholt, Christen Larsen Aabye, Jon Knudsen Bircheseth, Anders Larsen Tveten.

24.02.1760: Peder Clausen og Dorthe Olsdatters datter i Langesund kaldet Maren. Faddere: Peder Nielsens kone Else Maria Gierthsdatter i Langesund, Anne Maria Olsdatter ibid, Claus Tomasen Hafsund, Christen Michelsen Høvig, Niels Clausen Hafsund.

24.02.1760: Ole Hansen Midgaarden og Aleth Olsdatters søn kaldet Hans. Faddere: Gunder Tostensen Rugtvedts kone Anne Aasoldsdatter, Kari Hansdatter i Langesund, Lars Tostensen Rugtvedt, Tor Zachariassen Stoche, Anders Christensen Asdahl.

27.02.1760: Erich Jonsen Tveteneje og Inger Michelsdatters datter kaldet Torbor. Faddere: Hans Christensen Hafredahls kone Abbelone Erichsdatter, Kirsti Pedersdatter Straaholmen, Lars Thomassen Døhl, Jens Gundersen Glittum, Knudt Nielsen Kiørstad.

02.03.1760: Ole Christensen i Langesund og Maren Hendrichsdatters søn kaldet Christen. Faddere: Halvor Larsens kone Kari Larsdatter, Mallene Christensdatter, Johannes Jansen Flamming, Peder Nielsen Giort, Svend Christopher Ancher alle i Langesund.

09.03.1760: Amund Larsen Busterud og Maria Andersdatters søn kaldet Anders. Faddere: Peder Arnoldsens kone paa Hafredahl Kari Andersdatter, Abbelone Andersdatter Ringesøe, Ole Erichsen Rønholt, Arnold Nielsen Fæseth, Anders Andersen Rønholt.

16.03.1760: Knudt Jonsen Eghseje og Kirsti Hansdatters søn kaldet Anders. Faddere: Tor Zachariassen Stoches kone Anne Knudtsdatter, Magrethe Svendsdatter Asvald, Niels Hansen Grasmyr, Tengel Jensen Ødegaarden, Niels Olsen Fillestad.

25.03.1760: Johannes Larsen Hervig og Anne Andersdatters søn kaldet Anders. Faddere: Christen Tellefsens kone paa Vingie Ingebor Larsdatter, Mari Andersdatter Hervig, Even Nielsen Wingie, Hans Evensen ibid, Abraham Sørensen Roghn.

13.04.1760: Haagen Andersen Hafsund og Anne Jacobsdatters søn kaldet Jacob. Faddere: Claus Hafsunds kone Marthe Andersdatter, Mari Evensdatter ibid, Lars Tomassen Døhl, Ole Torgersen Holmen, Niels Clausen Hafsund.

02.05.1760: Torger Torgrimsen Grostoch og Marthe Bærulsdatters søn kaldet Torgrim. Faddere: Gunder Torsen Rachestads kone Ingebor Torgrimsdatter, Kirstine Enersdatter Brevig vestre, Kiøstol Torbiørnsen Bræche vestre, Jens Nielsen Esee, Bærul Torgersen Grostoch.

side 308-309.

02.05.1760: Lars Evensen Udgaarden og Maria Michelsdatters søn kaldet Jon. Faddere: Hans Evensen Bræches kone Berthe Michelsdatter, Mari Evensdatter Aaby, Amund Evensen Aastad, Daniel Michelsen Aaby, Michel Hansen Bræche.

15.05.1760: Bærent Engelbrethsen Dahl og Kirsti Rasmusdatters søm kaldet Simen. Faddere: Daniel Normand Kiørstad østres kone Aschier Knudtsdatter, Kirstine Enersdatter Brevig vestre, Ole Engelbrethsen Bredsand, Arnold Rasmussen Waag vestre, Simen Sørensen Traasby.

15.05.1760: Arnold Erichsen Berg og Berthe Thorsdatters datter kaldet Mari. Faddere: Anders Larsen Sorthedahls kone Ingebor Zachariasdatter, Anne Larsdatter ibid, Tollov Erichsen Klep, Gunder Torbiørnsen Garstad, Rasmus Jørgensen Sorthebouven.

18.05.1760: Jørgen Larsen og Ingebor Jensdatters datter i Langesund kaldet Karen Maria. Faddere: Anders Lassesens kone Ingebor Andersdatter i Langesund, Anne Zacariasdatter Barfodt, Søren Bærendtzen i Langesund, Rasmus Pedersen Gierstad, Peder Olesen i Langesund.

27.05.1760: Biørn Jonsen Traasbyeje og Ingebor Kitielsdatters datter kaldet Bodiel Maria. Faddere: Daniel Normand Kiørstad østres kone Aschier Knudtsdatter, Anne Olesdatter Rachestad, Abraham Christensen Finmarch, Ole Torgersen Holmen i Sanichedahl, Amund Sørensen Traasby.

01.06.1760: Hans Tronsen ved Hærre og Kirstine Christensdatters søn kaldet Niels. Faddere: Rasmus Dahls kone ved Hærre Karen Marcusdatter, Christian Hanches kone Ingebor Hansdatter ibid, Hans Halvorsen ibid, Anders Olesen ibid, Jacob Jansen ibid.

01.06.1760: Aache Tronsen Tangevold og Johane Jacobsdatters datter kaldet Berthe. Faddere: Lars Tostensen Rugtvetes kone Magrete Tronsdatter, Helvig Pedersdatter Gierstad, Gunder Tostensen Rugtvet, Halvor Tronsen i Brevig, Gunder Juelsen Tangevold.

01.06.1760: Reijer Andersen Hærre Lille og Berthe Andersdatters datter kaldet Ingebor. Faddere: Anders Hafreaggers kone Sara Larsdatter, Anne Danielsdatter Tveten paa Strand, Tor Halvorsen ved Hærre, Isaach Andersen ibid, Amund Andersen Hafreagger.

01.06.1760: Christen Larsen Aaby og Magrethe Hansdatters datter kaldet Else. Faddere: Ole Udgaardens kone Helge Johanesdatter, Inger Larsdatter Stokke østre, Gouthe Pedersen Udgaarden, Jon Andersen Aastad, Isaach Hansen Høen.

05.06.1760: Rasmus Jensen Egh nedre og Lisbeth Danielsdatter søn kaldet Daniel. Faddere: Lars Bartholomeus kone Bodil Hansdatter Egh nedre, Magrethe Svensdatter Asvald, Jørgen Isaachsen Giømble, Rasmus Pedersen Gierstad, Ole Nielsen Fillestad.

15.06.1760: Niels Lorentzen ved Hærre og Live Thomasdatters datter kaldet Maren Maria. Faddere: Christen Nielsens kone Inger Johannesdatter ved Hærre, Anne Jonsdatter ibid, Petter Lorentzen ibid, Michel Jonsen ibid, Lars Andersen Sillien.

22.06.1760: Døbt et drengebarn kaldet Engelbreth tilhørende en fremmet mand ved navn Wilhelm Jocumsen der med sin hustrue Elen Albrethsdatter og en enke ved navn Marthe Andersdatter vandrede her igiennem sognet med attest fra hr. Petter Flor i Sandefiord om deres ægteskab og altergang datteret Sandeherrets præstegaard den 9 junii 1760 og var til natte herberge paa Bræche Lænsmandsgaard hvor barnet blev fød. Fadderene Ole Andersen Udgaardens kone Helge Johannesdatter, Marthe Danielsdatter Udgaarden, Daniel Michelsen Aabye, Jon Andersen Aastad, Michel Hansen Bræche.

24.06.1760: Kiøstol Torbiørnsen Bræche vestre og Marthe Nielsdatters datter Ingebor. Faddere: Arnold Vaags kone Mari Nielsdatter, Sara Lyksdatter Bræche, Daniel Normand Kiørstad østre, Gunder Torsen Rachestad, Torbiøn Kiøstolsen Aaby.

06.07.1760: Gouthe Pedersen Udgaarden og Bodil Thorsdatters søn kaldet Erich. Faddere: Ole Andersens kone Helge Johannesdatter Udgaarden, Anne Sørensdatter Flaaten, Niels Gullichsen Nyesteen, Morten Pedersen ibid, Anders Olesen Lille Bræche.

06.07.1760: Even Nielsen Vinie og Sophi Maria Thorsdatters søn kaldet Ole. Faddere: Thor Gundersens kone Berthe Nielsdatter paa Rogn nordre, Metthe Olesdatter i præstegaarden, Christen Michelsen Bamble, Thor Thorsen Høen, Ole Olesen Schouven.

13.07.1760: Mical Jansen Usler i Langesund og Hellene Marcusdatter Smiths datter kaldet Helvig. Faddere: Jon Jacobsens kone i Scheen Ellen Marcusdatter Smiths, Aleth Marcusdatter Smiths, Jørgen Petter Sivers, Halvor Larsen, Uldrich Couderion i Scheen.

20.07.1760: Gunder Torbiørnsen Garstad og Marthe Larsdatters datter kaldet Anne. Faddere: Lars Herums kone Taran Larsdatter, Mari Larsdatter Sorthedahl, Halvor Torbiørnsen Berg, Anders Larsen Sorthedahl, Christopher Sørensen Søtholt.

24.07.1760: Grægers Bentzen i Stattælle og Anne Clausdatters datter kaldet Karen Maria. Faddere: Jens Bentzens kone Maria Margreta, Ellen Margrethe Pedersdatter, Hans Bentxen, Ole Hansen Holm, Daniel Erichsen Bache alle i fra Brevig.

03.08.1760: Isach Abrahamsen i Langesund og Mette Isachsdatters datter kaldet Anne. Faddere: Jørgen Larsens kone i Poscheruen Anne Isachsdatter, Kirsti Larsdatter Ulstroph i Langesund, Ole Jacobsen ibid, Andreas Hasselbom ibid, Abraham Sørensen Rogn.

10.08.1760: Jon Hansen Rørholt nordre og Marthe Arnoldsdatters datter kaldet Else Maria. Faddere: Sophi Maria Hansdatter Rørholt, Jøran Arnoldsdatter ibid, Amund Evensen Aastad, Madz Arnoldsen Rørholt, Abraham Sørensen Rogn.

10.08.1760: Hans Andersen i Stattælle og Else Rasmusdatters søn kaldet Amund. Faddere: Erich Erichsen Eghs kone Berthe Knudsdatter, Gunield Jacobsdatter Bierchøen i Eidanger, Elias Arnesen i Statælle, Halvor Ellevsen ibid, Jacob Hansen Rørholt nordre.

17.08.1760: Jørgen Isachsen Giømble og Inger Hansdatters søn kaldet Isach. Faddere: Amund Hansen Tvetens kone Else Isachsdatter, Kari Grægersdatter Asvold, Erich Erichsen Egh, Anders Larsen Tinderholt, Ole Nielsen Fillestad.

17.08.1760: Simen Larsen Bamble og Anne Zacariasdatters datter kaldet Thore. Faddere: Thor Stoches kone Anne Knudsdatter, Ales Olsdatter Bamble, Niels Evensen ibid, Daniel Michelsen Aaby, Elias Hansen Høen.

31.08.1760: Thor Gundersen Rogn nordre og Berthe Nielsdatters søn kaldet Peder. Faddere: Christen Gundersens kone Anne Kirstine Christensdatter i Langesund, Ingebor Sørensdatter Rogn, Thor Hansen Høen, Gunder Julsen Tangevold, Hans Sørensen Rogn.

07.09.1760: Thor Jonsen ved Hærre og Mari Michelsdatters datter kaldet Inger. Faddere: Reijer Andersens kone Hærre Lille Berthe Andersdatter, Marthe Olsdatter Riis, Thor Halvorsen ved Hærre, Lars Pedersen ibid, Abraham Sørensen Rogn.

07.09.1760: Arnold Olsen Synby og Lisbeth Knudtsdatters søn kaldet Hans. Faddere: Niels Fillestads kone Maria Erichsdatter, Kari Gundersdatter i Brevig, Erich Erichsen Egh, Niels Hansen Grasmyer, Tengel Jensen Ødegaarden.

08.09.1760: Niels Marcusen Smith i Langesund og Maren Christensdatter Grees deres datter kaldet Live. Faddere: Mad. Jørgen Erbos, jomf. Engel Katrine Grubbe, Peder Hendrichsen Green, Ole Hendrich Fueren, disse 4re i Langesund, Uldrich Couderion i Scheen.

14.09.1760: Niels Hansen Pharao paa Reperban og og Eedel Larsdatters datter kaldet Anne Kirstine. Faddere: Rasmus Halvorsens kone Karen Olsdatter ibid, Anne Zacariasdatter Barfodt, Lars Eylertzen paa ban, Rasmus Halvorsen ibid, Has Olsen ibid.

26.09.1760: Petter Frandzen Couderion i Langesund og Anna Jansdatter Cappelens søn kaldet Johan Octavi Cappelen. Faddere: Simen Frandzen Couderios kone Susana Anne Cappelen i Posgrund, jomfrue Bolethe Cappelen i Scheen, Elias Hansen Winter ibid, Simen Zacariasen ibid, Jacob Olsen Couderion ibid.

side 310-311.

28.09.1760: Lars Halvorsen Kiel ved Rørholt og afgangne Kari Pedersdatters hiemmedøbte søn kaldet Halvor. Faddere: Johanes Herreviges kone Anne Andersdatter, Anne Halvorsdatter Rogn, Anders Larsen Herrevig, Hans Olsen Tveraaen, Lars Christensen Vingie.

28.09.1760: Hans Erichsen ved Hære og Helge Gunuelsdatters børn, det første søn kaldet Jørgen. Faddere: Jon Tostensens kone Groe Olsdatter ved Hære, Else Kirstine Jensdatter Hellestvet, Christen Nielsen ved Hære, Thor Halvorsen ibid, Lars Pedersen ibid. Det andet hiemmedøbt datter kaldet Aschier. Faddere: Jacob Pedersens kone Kari Erichsdatter ved Hære, Anders Bentzens kone Giertrue Hansdatter ibid, Isach Andersen ibid, Isach Erichsen Hellestvet, Abraham Evensen ibid.

29.09.1760: Jørgen Petter Sivers i Langesund og Maria Jensdatter Kiels datter kaldet Guri. Faddere: Jomfrue Mallene Kiel fra Posgrund, jomfrue Mette Catrine Kiel ibid, Friderich Tommesen Galtroph fra Mandahl, Rasmus Morthensen Helles fra Posgrund, Christian Selman fra Riisør.

29.09.1760: Ole Jacobsen i Langesund og Helvig Kirstine Jonsdatters hiemmedøbte søn kaldet Jacob. Faddere: Jon Børresens kone Mari Larsdatter i Langesund, Ingebor Pedersdatter ibid, Hendrich Knudsen fra Arendahl, Anders Olsen i Langesund, Niris Sigulsen ibid.

29.09.1760: Jon Knudsen Giømbleeje og Aleth Steensdatters søn kaldet Ole. Faddere: Christen Gundersens kone i Langesund Anne Kirstine Christensdatter, Maria Jensdatter Halen, Ole Gierulsen fra Arendahl, Thor Steensen Giømble, Tengel Jensen Ødegaarden.

11.10.1760: Niels Anunsen Smed i Langesund og Karen Christophersdatters datter kaldet Marthe Dorthea. Faddere: Rasmus Povlsens kone Zebella Albrethsdatter i Langesund, Kari Gundersdatter fra Kragerøe, Søren Bærendtzen i Langesund, Casper Hansen Skomager ibid, Ole Gierulsen fra Arendahl.

12.10.1760: Elias Arnesen i Stattælle og Anne Halvorsdatters datter kaldet Kari. Faddere: Lars Blagos kone Mari Sørensdatter, Sophi Helgesdatter i Stattælle, Halvor Ellevsen ibid, Anders Toriusen ibid, Thor Ellingsen Blago.

16.10.1760: Niels Knudsen i Stattælle og Lisbeth Andersdatters søn kaldet Christen. Faddere: Christen Torbiønsens kone Zedsel Nielsdatter i Stattælle, Anne Hendrichsdatter Blago, Thor Ellingsen ibid, Lars Bartholomeusen Egh nedre, Tengel Jensen Ødegaarden.

16.10.1760: Ole Aasolsen Brevig østre og Ingebor Olsdatters datter kaldet Marthe. Faddere: Niels Kielsens kone Mari Aasolsdatter ibid, Marthe Anunsdatter ibid, Ole Olsen ibid, Anun Ellevsen ibid, Jon Danielsen ibid.

19.10.1760: Christen Isachsen ved Hære og Ingebor Christensdatters datter kaldet Ingebor. Faddere: Isach Andersens kone Kari Danielsdatter ved Hærre, Jøran Danielsdatter Tveten, Jon Christensen Traag, Abraham Erichsen ibid, Jørgen Danielsen Tveten.

26.10.1760: Kittel Jensen Brevig østre og Inger Torsdatters datter kaldet Inger. Faddere: Kirstine Enersdatter Brevig vestre, Anne Christensdatter Brevig østre, Anun Ellevsen ibid, Niels Kielsen ibid, Søren Christensen Høvig.

26.10.1760: Tor Gundersen Brevig østre og Maria Larsdatters datter kaldet Kistine. Faddere: Haral Glettums kone Anne Anunsdatter, Marthe Danielsdatter Udgaarden, Amund Larsen Busterud, Hans Alvsen Vissestad, Jon Danielsen Brevig østre.

26.10.1760: Christopher Jonsen Hafredahl og Maria Nielsdatters søn kaldet Amund. Faddere: Isach Nielsens kone Helvig Olesdatter Vissestad, Sara Erichsdatter Rønholt, Arnold Nielsen Feseth, Simen Nielsen ibid, Niels Thorsen Ringeschiøe.

01.11.1760: Tor Torsen Høen og Inger Maria Sørensdatters datter kaldet Anne Maria. Faddere: Lars Blagos kone Mari Sørensdatter, Aleth Pedersdatter Traasby, Simen Larsen Bamble, Even Nielsen Vingie, Simen Sørensen Traasbye.

01.11.1760: Knudt Torsen Midtgaarden og Aaste Stiansdatters søn kaldet Stian. Faddere: Lars Rugtvets kone Margrethe Tronsdatter, Inger Larsdatter Stoche, Gunder Tostensen Rugtvet, Ole Hansen Midtgaarden, Kittil Olesen Gierstadeje.

02.11.1760: Johan Erbo i Langesund og Susana Albrethsdatters datter kaldet Susana. Faddere: Jørgen Petter Sivers kone Maria Jensdatter Kiel, Engel Catrine Grubbe, Ole Hendrich Fiueren, Rasmus Povelsen Smed, Andreas Christensen Lindroph alle i Langesund.

02.11.1760: Søren Andersen Snedker i Langesund og Anne Andersdatters hiemmedøbte søn kaldet Anders. Faddere: Marthe Pedersdatter, Marthe Gierthsdatter, Jon Børresen, Torius Jensen, Knudt Nielsen alle i Langesund.

16.11.1760: Anders Svensen Præstegaardseje og Zedsel Gundersdatters søn kaldet Søren. Faddere: Christen Torbiørnsens kone Zedsel Nielsdatter i Stattælle, Tone Gundersdatter i Langesund, Amund Hansen Tveten, Christen Erichsen Esee, Anders Andersen Rønholt.

23.11.1760: Enoch Rasmussen Snedker i Langesund og Maren Margrethe Mæchlenburgs datter kaldet Karen. Faddere: Peder Greens kone Zedsel Andersdatter Baar, jomfrue Johana Johansdatter Erbos i Langesund, Hendrich Knudsen fra Arendahl, Rasmus Povelsen Smed i Langesund, Andreas Christensen Lindroph.

23.11.1760: Andreas Hasselbom i Langesund og Lisbeth Abrahamsdatters datter kaldet Aleth Cathrine. Faddere: Isach Abrahamsens kone Mette Isachsdatter i Langesund, Kirsten Larsdatter Ulstrop ibid, Niels Hansen Pharoe paa ban, Rasmus Halvorsen ibid, Hans Olsen ibid.

23.11.1760: Halvor Sørensen ved Hære og Tørgon Taralsdatters søn kaldet Hans. Faddere: Jon Tostensens kone Groe Olsdatter ved Hære, Anders Bentzens kone Gierthru Hansdatter ibid, Jon Alvsen ibid, Jacob Jansen ibid, Kiøstol Erichsen Hellestvet.

23.11.1760: Anders Larsen Sorthedal øvre og Ingebor Zacariasdatters søn kaldet Zacharias. Faddere: Simen Bambles kone Anne Zachariasdatter, Mari Larsdatter Sorthedahl, Halvor Torbiørnsen Berg, Rasmus Johannesen Sorthedahl, Halvor Larsen ibid.

30.11.1760: Jørgen Pedersen Rosland og Borgiel Knudtsdatters datter kaldet Ragniel. Faddere: Anun Tinderholts kone Ingebor Olsdatter, Gunield Olsdatter Esee, Isach Nielsen Visstad, Anders Arnoldsen Rørholt, Jon Andersen Aastad.

13.12.1760: Lars Olsen Kiellemyer og Marthe Gundersdatters børn, det første kaldet Ole. Faddere: Christen Bambles kone Kisti Hansdatter, Ales Olsdatter ibid, Amund Hansen Tveten østre, Lars Amundsen ibid, Ole Svenungsen ibid-eje. Det andet kaldet Aastee. Faddere: Simen Bambles kone Anne Zachariasdatter, Anne Andersdatter Høen, Halvor Larsen Tinderholt, Anders Larsen ibid?, Tosten Olsen Bamble.

13.12.1760: Gunder Tostensen Rugtvet og Anne Aasoldsdatters søn kaldet Tosten. Faddere: Lars Rugtvets kone Margrethe Tronsdatter, Anne Pedersdatter Giærestad, Hans Tostensen ibid, Jørgen Olsen Biønnes i Eidanger, Kittiel Olsen Gierrestadeje.

14.12.1760: Peder Olsen i Langesund og Margrethe Jensdatters søn kaldet Bryniel. Faddere: Anne Zachariasdatter Barfodt, Marthe Pedersdatter, Isach Abrahamsen, Jørgen Larsen, Amund Larsen alle i Langesund.

14.12.1760: Torius Jensen i Langesund og Gunild Pedersdatters datter kaldet Karen Maria. Faddere: Hendrich Jonsens kone Maria Andersdatter, Sara Nielsdatter, Peder Torsen, Just Christensen, Niris Sigursen alle i Langesund.

21.12.1760: Mads Arnoldsen Rørholt søndre og Alouv Olsdatters børn, det første kaldet Jørgen. Faddere: Jon Rørholts kone Marthe Arnoldsdatter, Mette Arnoldsdatter ibid, Anders Arnoldsen Houchedahl, Isach Andersen Rørholt, Anders Arnoldsen ibid. Det andet kaldet Ole. Faddere: Anders Arnoldsens kone paa Rørholt Sophi Maria Hansdatter, Marthe Olsdatter Bræche lille, Jon Hansen Rørholt, Ole Olsen Moe, Peder Torsen ibid.

side 312-313.

21.12.1760: Morten Sørensen Garstad og Anne Alfsdatters søn kaldet Søren. Faddere: Søren Søtholts kone Kisti Sørensdatter, Johanne Pedersdatter ibid, Gunder Torbiørensen Garstad, Jacob Sørensen Schierke, Christopher Sørensen Søtholt.

21.12.1760: Jens Nielsen Esee og Groe Larsdatters søn kaldet Niels. Faddere: Lars Esees kone Anne Olsdatter, Gunnild Olsdatter ibid, Christen Tellevsen Vinnie, Torger Torgrimsen Grostoch, Bæruel Torgersen ibid.

27.12.1760: Jon Christensen Troog og Maria Erichsdatters søn kaldet Erich. Faddere: Jomfrue Maren Schierven paa Ravnæs, jomfrue Antonæthe Friisenberg ibid, studiosus Andreas Friisenberg ibid, Tomas Braach Troog, Lucas Jacobsen ved Hære.

27.12.1760: Jørgen Christensen Dørredahl og Gunniel Borgersdatters datter kaldet Ingebor. Faddere: Aasold Faastvets kone Jehanne Olsdatter, Aasiel Torsdatter Rønholt, Gunder Thorsen Rachestad, Jon Torbiørnsen Dørredahl, Jacob Halvorsen Masterød.

27.12.1760: Ole Gundersen Bambleeje og Berthe Olsdatters søn kaldet Lars. Faddere: Simen Bambles kone Anne Zachariasdatter, Alis Olsdatter ibid, Ole Svenungsen Tveteneje, Lars Olsen Kiellemyer, Tosten Olsen Bamble.

01.01.1761: Amund Davidsen i Langesund og Aslouv Sigursdatters datter kaldet Karen. Faddere: Aleth Marcusdatter Smit, Kirsti Larsdatter Ulstroph, Peder Larsen Ulstroph, Sven Christensen Ancher, Niris Sigursen alle i Langesund.

04.01.1761: Hans Evensen Vinie og Siri Hansdatters datter kaldet Karen Kirstine. Faddere: Even Vinies kone Sophi Torsdatter, Maria Evensdatter Hafsund, Jacob Nielsen Arnesplads, Christen Erichsen Esee, Abraham Evensen ved Hære.

11.01.1761: Petter Lorentzen ved Hære og Kari Kielsdatters søn kaldet Petter. Faddere: Niels Lorentzens kone Live Tomasdatter, Reyer Andersens kone Berthe Andersdatter Hære lille, Michel Jonsen ved Hære, Halvor Jansen ibid, Cal Andersen ibid.

18.01.1761: Rasmus Johannesen Sorthedal og Aastee Thorsdatters søn kaldet Mads. Faddere: Tollov Kleps kone Kari Andersdatter, Mari Larsdatter Sorthedahl, Lars Johannesen Herum, Anders Larsen Sorthedahl, Halvor Larsen Berg.

18.01.1761: Morthen Pedersen Nyesteen og Anne Ansteensdatters datter kaldet Kirstine. Faddere: Niels Nyesteens kone Aasee Jacobsdatter, Karen Hellene Halvorsdatter Bræcheeje, Gouthe Pedersen Udgaarden, Ansteen Stiansen Bierchesetheje, Anders Halvorsen Gonge.

25.01.1761: Niels Morthensen i Langesund og Catrine Stephensdatters datter kaldet Karen. Faddere: Ole Christensens kone Maren Hendrichsdatter, Anne Pedersdatter, Morthen Nielsen Skomager, Isach Abrahamsen, Ole Giæruelsen alle i Langesund.

01.02.1761: Peder Arnoldsen Hafredahl og Mari Andersdatters hiemmedøbte søn kaldet Anders. Faddere: Hans Christensen Hafredahls kone Abelone Erichsdatter, Sara Erichsdatter Rønholt, Ole Erichsen ibid, Arnold Nielsen Fæseth, Anders Arnoldsen Houchedahl.

01.02.1761: Anders Pedersen Rørholteje og Torbor Andersdatters søn kaldet Jon. Faddere: Jon Andersens enke Ingebor Pedersdatter Rørholt, Marthe Olsdatter Bræche lille, Mads Arnoldsen Rørholt, Isach Andersen ibid, Lars Halvorsen Kiel.

01.02.1761: Jacob Svensen Faasung og Live Hansdatters datter kaldet Anne Kirstine. Faddere: Just Nielsens kone Mari Christensdatter Faasung, Knudt Erichsens kone Susanne Hansdatter ibid, Ole Svensen ibid, Niels Jacobsen ibid, Jens Erichsen Faastvet.

01.02.1761: Jacob Jansen ved Hære og Aslev Nirisdatters søn kaldet Peder. Faddere: Christian Hanchs kone Ingebor Hansdatter ved Hære, Inger Andersdatter Ravnæs, Petter Lorentzen ved Hære, Halvor Jansen ibid, Hans Andersen Ravnæs.

02.02.1761: Halvor Christensen Rongstranden og Ellen Maria Jensdatters søn kaldet Christen. Faddere: Anders Vingerejs kone Guniel Sørensdatter, Mari Torsdatter ibid, Anders Christensen Rong, Lars Amundsen Tveten østre, Hans Sørensen Rogn.

15.02.1761: Abraham Hansen Voog vestre og Mari Christensdatters søn kaldet Christen. Faddere: Christen Vinies kone Ingebor Larsdatter, Taran Hansdatter Traasbye, Niels Tellevsen Hafsund, Arnold Rasmussen Voog, Lars Christensen Vinie.

15.02.1761: Lars Amundsen i Langesund og Ingebor Larsdatters hiemmedøbte datter kaldet Berthe Maria. Faddere: Jørgen Larsens kone Ingebor Jensdatter i Langesund, Aastee Andersdatter Nuestad, Anders Amundsen Hafreagger, Mads Amundsen Findahl, Hans Arnoldsen i Langesund.

15.02.1761: Daniel Matthisen Normand Kiørestad og Aschier Knudtsdatters søn kaldet Danqvart. Faddere: Arnold Voogs kone Mari Nielsdatter, Aastee Christophersdatter Kiørestad, Torius Andersen Vaag, Lars Christensen Glettum, Hans Alvsen Visstad.

04.03.1761: Anun Ellingsen Tangevold og Karen Jacobsdatters søn kaldet Elling. Faddere: Christen Finmarchs enke Maria Jacobsdatter, Ingebor Sørensdatter Rogn, Tor Gundersen ibid, Aache Tronsen Tangevold, Abraham Christensen Finmarch.

08.03.1761: Knudt Ellefsen Kiørestad og Alouv Salvesdatters søn kaldet Tor. Faddere: Hans Christensens kone Abelone Erichsdatter Hafredahl, Helge Jørgensdatter Tveten vestre, Jørgen Jørgensen ibid, Knudt Jacobsen Kiørestad, Ole Didrichsen ibid.

14.03.1761: Abraham Hansen Høen og Mari Johannesdatters datter kaldet Lene. Faddere: Tor Thorsens kone Inger Maria Sørensdatter Høen, Anne Andersdatter ibid, Christen Michelsen Bamble, Isach Hansen Høen, Elias Hansen ibid.

19.03.1761: Thor Steensen Giømble og Inger Olsdatters datter kaldet Mette. Faddere: Mads Linnas kone Elen Torbiørnsdatter, Aaste Andersdatter Nuestad, Gierth Olsen Schouven, Jon Knudtsen Giømbleeje, Ole Andersen Linna.

19.03.1761: Ole Larsen Schouven og Valborg Pedersdatters datter kaldet Ingebor. Faddere: Tarald Olsens kone Anne Gullichsdatter Nenseteje, Mari Andersdatter Nenset, Niels Gullichsen Nyesteen, Siver Gundersen Nenset, Ole Olsen Schouven.

23.03.1761: Peder Stephensen i Langesund og Mari Larsdatters søn kaldet Lars. Faddere: Peder Nielsens kone Elsee Maria Gierthsdatter, Marthe Gierthsdatter, Lars Amundsen Berg, Niels Mortensen, Sven Christophersen Ancher alle i Langesund.

05.04.1761: Peder Larsen Glettum vestre og Anne Larsdatters søn kaldet Jørgen. Faddere: Harald Glettums kone Anne Anunsdatter, Kari Larsdatter Dahl, Halvor Anunsen Stoche vestre, Lars Christensen Glettum, Ole Biønsen ibid.

side 314-315.

05.04.1761: Torius Andersen Voog østre og Siri Bæruelsdatters søn kaldet Bæruel. Faddere: Ole Bredsands kone Inger Aachesdatter, Berthe Christensdatter Finmarch, Abraham Hansen Vaag, Arnold Rasmussen ibid, Abraham Christensen Finmarch.

10.04.1761: Lars Ellertzen Sorthebouven og Marthe Nielsdatters datter kaldet Anne. Faddere: Hans Tostensens kone Anne Gundersdatter Sorthebouven, Inger Larsdatter Berg, Arnold Erichsen ibid, Halvor Torbiørnsen ibid, Thor Andersen Sorthebouven.

12.04.1761: Isach Andersen ved Hære og Kari Danielsdatters datter kaldet Kirstine. Faddere: Christen Isachsens kone Ingebor Christensdatter ved Hære, Inger Andersdatter Ravnæs, Reijer Andersen Hære lille, Jacob Andersen ved Hære, Isach Erichsen Hellestvet.

19.04.1761: Rasmus Povelsen i Langesund og Zebella Albrethsdatters søn kaldet Povel. Faddere: Mad. Jørgen Petter Sivers, Anna Johanna Erbos, Jens Ravn, Johan Erbos, Niels Anunsen alle i Langesund.

30.04.1761: Peder Hendrichsen Green i Langesund og Zedsel Andersdatter Baars søn kaldet Hendrich. Faddere: Mad. Maren Baar fra Poschegrund, Margrethe Maria Baar ibid, Peder Baar ibid, postmester Jacob Pristæd, Niels Zachariasen fra Scheen.

03.05.1761: Hendrich Amundsen Biercheset og Helvig Torsdatters datter kaldet Aasee. Faddere: Niels Nyesteens kone Aasee Jacobsdatter, Sara Løchsdatter Bræche, Jon Knudtsen Biercheseteje, Niels Erichsen ibid, Even Hansen Bræche.

03.05.1761: Lars Christensen Glettum og Anne Eliasdatters datter kaldet Margrete. Faddere: Anders Jacobsens kone Gulline Sørensdatter ibid, Inger Christensdatter ibid, Halvor Anunsen Stoche, Peder Larsen Glittum, Johannes Eliasen Herum.

09.05.1761: Christen Michelsen Bamble og Kirsti Hansdatters søn kaldet Hans. Faddere: Abraham Høens kone Mari Johannesdatter, Mari Pedersdatter ibid, Daniel Michelsen Aaby, Isach Hansen Høen, Simon Børgesen.

12.05.1761: Gullich Larsen Glettum og Bodiel Olsdatters datter Kari. Faddere: Tor Rønholts kone Lisbet Olsdatter, Sara Olsdatter Kiær, Halvor Anunsen Stoche, Anders Olsen Bræche lille, Hans Alvsen Visstad.

17.05.1761: Lars Ellingsen Blago og Mari Sørensdatters datter kaldet Maren Johane. Faddere: Niels Bambles kone Marthe Ellingsdatter, Alis Pedersdatter Traasbye, Erich Erichsen Egh, Thor Thorsen Høen, Amund Sørensen Traasbye.

17.05.1761: Petter Halberg Valle og Catrine Danielsdatters datter kaldet Rachel. Faddere: Daniels Normands kone Aschier Knudsdatter Kiørestad, Berthe Christensdatter Finmarch, Knud Nielsen Kiørestad, Erich Simensen Bagerovnen, Abraham Christensen Finmarch.

07.06.1761: Afgangne Anders Arnoldsen Rørholt og Sophi Maria Hansdatters datter kaldet Anne Maria. Faddere: Jon Hansens kone Marthe Andersdatter Rørholt, Jøran Arnoldsdatter ibid, Mads Arnoldsen ibid, Christen Michelsen Bamble, Isach Hansen Høen.

07.06.1761: Lars Andersen Sillian og Kirsti Thorsdatters søn kaldet Tor. Faddere: Mattis Hellestvets kone Bodiel Tostensdatter, Mari Nielsdatter ved Hære, Jacob Andersen ibid, Christen Isachsen ibid, Anders Andersen Sillian.

07.06.1761: Arnold Nielsen Fæset og Berthe Andersdatters datter kaldet Anne Maria. Faddere: Christopher Hafredahls kone Maria Nielsdatter, Abelone Thorsdatter Ringeschiøe, Halvor Erichsen Fæset, Ole Erichsen Rønholt, Simen Nielsen Fæset.

14.06.1761: Lars Christiansen i Langesund og Ragniel Christensdatters datter kaldet Elsee. Faddere: Jørgen Larsens kone Ingebor Jensdatter, Aavet Gierthsdatter, Hans Rasmusen Post, Anders Ladsesen, Hans Jacob Nielsen alle i Langesund.

21.06.1761: Anun Olsen Tinderholt og Ingebor Olsdatters datter kaldet Maren. Faddere: Hendrich Amundsens kone Helvig Torsdatter Biercheset, Inger Lisbet Pedersdatter Bræche, Amund Hansen Tveten østre, Jørgen Pedersen Rosland, Lars Christensen Vinie.

24.06.1761: Ole Andersen Udgaarden og Helge Johannesdatters søn kaldet Jacob. Faddere: Daniel Aabys kone Kari Larsdatter, Sara Lychsdatter Bræche, Gouthe Pedersen Udgaarden, Even Hansen Bræche, Jon Andersen Aastad.

28.06.1761: Blev i Langesunds kirke daaben confirmeret for et uægte pigebarn kaldet Karen Kirstine fød af Mogens Aslachsens kone Karen Sørensdatter som i lang tiid havde været fra manden for hvilket til barnefader blev andgiven en matros ved navn Peder Andersen fra Kiøbenhavn som ved Michaeli tiiden sistledne skulde have været her i Langesund hvor hun samme tiid af ham sagde sig at være besvangret. Fadderne Søren Andersens kone Anne Andersdatter, Elsee Jensdatter, Søren Andersen, Lars Biørensen, Hans Rasmuusen Post alle i Langesund.

05.07.1761: Halvor Jacobsen Blegelien og Anne Hansdatters søn kaldet Jacob. Faddere: Hans Grommestads kone Alis Jacobsdatter, Maria Pedersdatter Svinlan, Ole Andersen Bræche lille, Niels Pedersen Svinlan, Johannes Jacobsen Kiær.

12.07.1761: Bærent Jacobsen Lugh i Langesund og Anne Jørgensdatters søn kaldet Jørgen. Faddere: Mad. Jørgen Peter Sivers Maria Jensdatter, jomfrue Berthe Catrine Hertvigs, Hans Olsen, Rasmus Pouvelsen, Sven Christophersen Ancher alle i Langesund.

12.07.1761: Peder Sigulsen i Langesund og Kirsti Nielsdatters søn kaldet Anders. Faddere: Jomfrue Engel Catrine Grubbe, Kirsten Margrethe Bentzens, Micael Jansen Usler, Ole Gierulsen, Isach Abrahamsen alle i Langesund.

26.07.1761: Harald Zachariasen Eghseje og Lisbeth Hansdatters datter kaldet Anne Kirstine. Faddere: Arnold Synbys kone Lisbeth Knudtsdatter, Kari Grægersdatter Asvold, Erich Erichsen Egh, Jørgen Isachsen Giømle, Ole Nielsen Fillestad.

09.08.1761: Lars Evensen Udgaarden og Maria Michelsdatters søn kaldet Even. Faddere: Hans Bræches kone Berthe Michelsdatter, Kirsti Larsdatter Ulstroph i Langesund, Peder Michelsen Aabye, Amund Evensen Aastad, Even Hansen Bræche.

09.08.1761: Anders Olsen i Langesund og Mallene Christensdatters søn kaldet Christen. Faddere: Elias Justensens kone i Brevig Mari Christensdatter, Anne Maria Olsdatter i Langesund, Hans Olsen ibid, Ole Jonsen ibid, Hans Jacob Nielsen ibid.

16.08.1761: Peder Nielsen i Langesund og Else Maria Gierthsdatters datter kaldet Dorthe Lisbeth. Faddere: Ole Christensens kone Maren Hendrichsdatter, Aaveth Gierthsdatter, Hans Olsen, Ole Jacobsen, Niris Siguelsen alle i Langesund.

side 316-317.

22.08.1761: Simen Larsen Bamble og Anne Zachariasdatters datter kaldet Kari. Faddere: Anders Sorthedahls kone Ingebor Zachariasdatter, Anne Andersdatter Høen, Anders Christensen Rogn, Tor Zachariasen Stoche østre, Even Zachariasen Bamble.

23.08.1761: Et uægte drengebarn kaldet Anders fød af qvindemennisket Barbra Sørensdatter i Langesund som for bemelte sit barn til barnefader andgav Just Christensen sammestæds ungkarl og matros. Faddere: Jehane Pettersdatter, Anne Pedersdatter, Søren Nielsen, Niris Siguelsen, Lars Andersen alle i Langesund.

30.08.1761: Ole Hansen Midtgaarden og Alis Olsdatters datter kaldet Anne Margrete. Faddere: Lars Rugtvets kone Margrete Tronsdatter, Marthe Olsdatter Riis, Gunder Tostensen Rugtvet, Giert Cristensen Asdahl, Niels Olsen Høen.

02.09.1761: Peder Larsen Ulstroph i Langesund og Anne Catrine Solbergs hiemmedøbte datter kaldet Anne. Faddere: Peder Greens kone Zedsel Andersdatter Baar, Anne Johanne Erbos, Johan Erbo, Halvor Larsen Falch, Ole Gieruelsen alle i Langesund.

06.09.1761: Lars Eylertsen Barfodt og Anne Zachariasdatters søn kaldet Ellert. Faddere: Søren Bærentsens kone Mallene Zachariasdatter i Langesund, Marthe Pedersdatter ibid, Niels Hansen Pharo, Rasmus Halvorsen paa banen, Rasmus Pedersen Gierestad.

20.09.1761: Arnold Rasmusen Voog vestre og Mari Nielsdatters søn kaldet Niels. Faddere: Daniel Normands kone Aschier Knudtsdatter Kiørestad, Kistine Enersdatter Brevig vestre, Bærent Engelbrethsen Dahl, Simen Nielsen Fæseth, Claus Christensen Finmarch.

27.09.1761: Ole Olsen Riisberg ved Hære og Berthe Halvorsdatters datter kaldet Guniel. Faddere: Reyer Hæres kone Berthe Andersdatter, Anne Siguelsdatter ved Hære, Søren Halvorsen ibid, Anders Jensen ibid, Cal Andersen ibid.

27.09.1761: Jon Jonsen Rugtveteje og Marthe Diderichsdatters datter kaldet Anne Catrine. Faddere: Johanes Larsens kone i Michelstrand Anne Augustiniusdatter, Mari Larsdatter ibid, Gunder Lorentzen Ombosnæs, Jørgen Thorsen ibid, Ellef Knudsen Kraberød.

27.09.1761: Anun Ellevsen Brevig østre og Kari Knudsdatters søn kaldet Ellev. Faddere: Kittiel Brevigs kone Inger Thorsdatter, Marthe Enersdatter Brevig vestre, Torger Torgrimsen Grostoch, Gunder Erichsen Brevig, Peder Olsen Østerholt fra Gierstad sogn.

04.10.1761: Anders Thorsen Vingerej og Guniel Sørensdatters søn kaldet Christen. Faddere: Halvor Rongstrandens kone Ellen Maria Jensdatter, Mari Thorsdatter Vingerej, Tolf Solvesen ibid, Peder Thorsen i Langesund, Jon Sørensen Siaava fra Sønlie sogn.

11.10.1761: Jon Torbiørensen Dørredahl og Inger Pedersdatters datter kaldet Anne. Faddere: Torbiøn Olsens kone Anne Thorsdatter Nesland i Sannichedahl, Anne Andersdatter Grommestad, Jens Nielsen Esee, Jens Erichsen Faastvet, Peder Olsen Østerholt fra Gierestad sogn.

11.10.1761: Vraal Madsen Kiørestadeje og Agnethe Bentzdatters datter kaldet Kari. Faddere: Alet Pedersdatter Traasby, Berthe Christensdatter Finmarch, Abraham Hansen Voog, Claus Christensen Finmarch, Even Jørgensen Tveten vestre.

11.10.1761: Jon Halvorsen Asdahleje og Anne Hansdatters datter kaldet Svanouv. Faddere: Giert Asdahls kone Mari Nielsdatter, Mette Olsdatter ibid, Gunder Jacobsen ibid, Jon Jacobsen ibid, Jørgen Danielsen Tveten.

18.10.1761: Simen Olsen Svinland og Anne Pedersdatters datter kaldet Mari. Faddere: Søren Søtholts kone Kirsti Sørensdatter, Maria Pedersdatter Svinland, Peder Sørensen ibid, Knudt Larsen ibid, Niels Pedersen ibid.

25.10.1761: Niels Gullichsen Nyesteen og Aasee Jacobsdatters datter kaldet Siri. Faddere: Tarald Nensets kone Anne Gullichsdatter, Kari Andersdatter Visstad, Peder Goutesen Nyesteen, Gullich Larsen ibid, Hans Alvsen Visstad.

25.10.1761: Ole Engelbrethsen Bredsand og Inger Aachesdatters søn kaldet Engelbret. Faddere: Bærent Dahls kone Kirsti Rasmusdatter, Asborg Engelbrethsdatter Voog, Torius Andersen ibid, Jens Engelbrethsen Dahl, Claus Christensen Finmarch.

25.10.1761: Christen Torbiørensen i Stattælle og Zedsel Nielsdatters søn kaldet Lars. Faddere: Christen Vinies kone Ingebor Larsdatter, Inger Gundersdatter i Præstegaarden, Anders Svensen Schouven, Lars Olsen Stattælle, Ole Nielsen Fillestad.

01.11.1761: Christopher Jonsen Hafredahl og Maria Nielsdatters datter kaldet Anne. Faddere: Arnold Fæsets kone Berthe Andersdatter, Abelone Thorsdatter Ringeschiøe, Isach Nielsen Visstad, Engelbreth Christensen Hafredahl, Simen Nielsen Fæseth.

01.11.1761: Jacob Andersen Sillian og Inger Isachsdatters datter kaldet Marthe. Faddere: Niels Knudtsens kone Elsee Michelsdatter ved Hære, Mari Nielsdatter ibid, Isach Andersen ibid, Lars Andersen Sillian, Col Andersen ved Hære.

08.11.1761: Michel Jonsen ved Hære og Sara Hansdatters søn kaldet Ole. Faddere: Niels Lorentzens kone Live Tomasdatter ved Hære, Hans Erichsens kone Helge Gunuelsdatter ibid, Mads Haagensen ibid, Petter Lorentzen ibid, Anders Andersen Sillian.

08.11.1761: Hans Tostensen Sorthebouven og Anne Gundersdatters datter kaldet Pernile. Faddere: Anders Sorthedals kone Ingebor Zachariasdatter, Elsee Andersdatter Sorthebouven, Anders Sørensen Klep, Tollov Erichsen ibid, Rasmus Jørgensen Sorthebouven.

15.11.1761: Niels Erichsen Biercheset og Anne Andersdatters hiemmedøbte søn kaldet Erich. Faddere: Peder Hafredahls kone Kari Andersdatter, Sara Erichsdatter Rønholt, Arnold Nielsen Fæseth, Anders Andersen Busterud, Hendrich Amundsen Biercheset.

15.11.1761: Goute Pedersen Udgaarden og Bodiel Torsdatters datter kaldet Live. Faddere: Morten Nyesteens kone Anne Ansteensdatter, Helge Larsdatter Høen, Peder Goutesen Nyesteen, Ole Anundsen Udgaarden, Jon Andersen Aastad.

29.11.1761: Søren Andersen i Langesund og Anne Andersdatters datter kaldet Margrethe. Faddere: Jørgen Petter Sivers kone, Anna Johan Erbos, Hans Olsen, Andreas Lindroph, Jacob Christophersen Ancher alle i Langesund.

29.11.1761: Jon Knudsen Giømbleeje og Alet Steensdatters datter kaldet Aasee Maria. Faddere: Jørgen Giømbles kone Inger Hansdatter, Kari Grægersdatter Asvold, Niels Hansen Egh, Arnold Olsen Synbye, Tengel Jensen Ødegaarden.

06.12.1761: Aasold Erichsen Faastvet og afgangne Jehane Olsdatters datter kaldet Jehane Maria. Faddere: Niels Fillestads kone Maria Erichsdatter, Maria Olsdatter Lien fra Sannichedahl, Erich Olsen Gonge, Jon Torgersen Dørredahl, Jens Erichsen Faastvet.

13.12.1761: Lars Amundsen Tveten østre og Anne Thorsdatters datter kaldet Anne Maria. Faddere: Anders Rogns kone Mari Larsdatter, Mari Thorsdatter Vingerej, Anders Thorsen ibid, Peder Thorsen i Langesund, Isach Hansen Høen.

13.12.1761: Erich Erichsen Egh og Berthe Knudtsdatters søn kaldet Ole. Faddere: Niels Hansen Eghs kone Sophi Thorsdatter, Kari Grægersdatter Asvold, Ole Arnoldsen Synbye, Jørgen Isachsen Giømble, Lars Olsen i Langesund.

21.01.1762: Thor Jonsen i Langesund og Inger Aasoldsdatters 2de sønner, 1ste søn kaldet Ole. Faddere: Peder Greens kone Zedsel Andersdatter Baar, Kirsten Margrethe Bentzens, postmester hr. Jacob Pristed, Hermand Grubbe, Jens Ravn. 2den søn kaldet Thor. Sp. Jomfrue Berthe Hertvigs, Anna Johan Erbos, Petter Franzen Cuderio, Halvor Larsen Falch, skipper Erich Michelsen fra Sand i Dannemarch.

side 318-319.

24.01.1762: Anders Jensen ved Hære og Sara Jensdatters datter kaldet Mari. Faddere: Niels Knudtsens kone Elsee Michelsdatter ved Hære, Inger Andersdatter Ravnæs, Rejer Andersen Hære lille, Amund Michelsen Hære, Isach Andersen ibid.

24.01.1762: Hans Christensen Hafredahl og Abelone Erichsdatters søn kaldet Hans. Faddere: Christopher Hafredahls kone Maria Nielsdatter, Sara Lychsdatter Bræche, Halvor Anunsen Stochke, Arnold Nielsen Fæset, Engelbreth Christensen Kiær.

31.01.1762: Terger Aavaldsen Rosland og Aasee Erichsdatters datter kaldet Ingebor. Faddere: Peder Hafredahls kone Kari Andersdatter, Mari Christensdatter Vissestad, Erich Pedersen Bambleeje, Jørgen Pedersen Rosland, Hans Larsen Schaugstad.

02.02.1762: Ole Jacobsen i Langesund og Helvig Kistie Jonsdatters søn kaldet Arne. Faddere: Engel Catrine Grubbe, Kisti Larsdatter Ulstroph, Lars Biørensen, Peder Halvorsen fra Eidanger.

07.02.1762: Ole Tostensen Aabyeeje og Abelone Pedersdatters 2de børn, det 1ste kaldet Inger. Faddere: Ole Udgaardens kone Helge Johanesdatter, Kistine Christensdatter Vinie, Ole Gundersen Bambleeje, Lars Olsen Kellemyr, Tosten Olsen i Præstegaarden. Det andet kaldet Johane. Faddere: Morthen Nyesteens kone Anne Ansteensdatter, Astri Olsdatter Vinie, Halvor Anundsen Stochke, Niels Gulliksen Nysteen, Jon Andersen Aastad.

07.02.1762: Knudt Olsen Masterødeje og Susana Hansdatters 2de hiemmedøbte børn, det 1ste kaldet Kisti Maria. Faddere: Hans Grommestads kone Anne Jacobsdatter, Ingebor Erichsdatter Bache, Morthen Erichsen ibid, Rasmus Jacobsen Schouven, Erich Jansen Hellesøen. Det andet kaldet Tyri. Faddere: Christen Hansen Hellesøens kone Mallene Hansdatter, Maria Jacobsdatter Schouven, Niels Jacobsen Tangen i Sannichedahl, Niels Hansen Laachaschen, Hans Gierthsen Maallefield.

14.02.1762: Halvor Jansen ved Hære og Tollej Hansdatters datter kaldet Helge. Faddere: Christien Hanches kone Ingebor Hansdatter, Jacob Jansens kone Aslaug Nirisdatter, Michel Jonsen, Hans Olsen, Niels Lorentzen alle ved Hære.

22.02.1762: Blev i Bamble kirke daaben confirmeret for et uægte drengebarn hiemmedøbt og kaldet Tomas fød den 14de hujus hos Anders Larsen under Sorthedal af et omflakende fremmed qvindemenniske der kalder sig Kari Bentzdatter og efter eget og andres sigende skal være fra Drangedahl og for dette sit barn til barnefader angav Torbiørn Kiøstolsen vestre Bræche en ungkarl og soldat her af sognet. Faddere: Ingebor Larsdatter Aabye, Sara Lychsdatter Bræche, Hans Evensen ibid, Niels Amundsen Aaby, Jocum Jørgensen Bræcheeje.

28.02.1762: Anun Ellingsen Bamble og Kari Jacobsdatters søn kaldet Jacob. Faddere: Christen Michelsen Bambles kone Kirsti Hansdatter, Berthe Christensdatter Finmarch, Jørgen Thorsen Ombosnæs, Even Zachariasen Bamble, Claus Christensen Finmarch.

28.02.1762: Mads Haagensen ved Hære og Anne Halvorsdatters søn kaldet Halvor. Faddere: Michel Jonsens kone Sara Hansdatter ved Hære, Mari Anders Poschegrund, Jon Alfsen ved Hære, Jens Kittielsen ibid, Ole Halvorsen Hellestvet.

03.03.1762: Daniel Michelsen Aabye og Kari Larsdatters datter kaldet Jøran. Faddere: Lars Evensens kone Maria Michelsdatter paa Udgaarden, Marthe Enersdatter Brevig, Christen Michelsen Bamble, Ole Andersen Udgaarden, Michel Hansen Bræche.

07.03.1762: Thor Gundersen Rogn nordre og Berthe Nielsdatters datter kaldet Mari? Faddere: Thor Hansen Høens kone Anne Thorsdatter, Mari Sørensdatter Rogn, Even Nielsen Vinie, Abraham Sørensen Rogn, Even Zachariasen Bamble.

07.03.1762: Ole Svensen Faasung og Mari Knudsdatters søn kaldet Knudt. Faddere: Just Nielsens kone Mari Christensdatter Faasung, Kari Andersdatter Visstad, Niels Svensen Faasung, Anders Svensen Schauven, Just Nielsen Faasung.

07.03.1762: Tollof Erichsen Klep og Kari Andersdatters søn kaldet Anders. Faddere: Jørgen Hendrichsens kone i Brevig Agata Larsdatter, Mari Larsdatter Sorthedahl, Mattis Erichsen Hellestvet, Jon Christensen Traag, Abreham Erichsen ibid.

13.03.1762: Mads Olsen Linna og Ellen Torbiørnsdatters datter kaldet Helvig. Faddere: Jacob Sørensen Schierches kone Anne Torbiørnsdatter, Anne Andersdatter Høn, Gunder Torbiørnsen Garstad, Giert Olsen Schougen, Ole Andersen Linne.

13.03.1762: Anders Bentzen ved Hære og Giertru Halvorsdatters søn kaldet Bent. Faddere: enken Ingebor Pedersdatter, Helge Gunuelsdatter, Thor Jonsen, Lars Pedersen, Mads Jonsen alle ved Hære.

21.03.1762: Casper Hansen i Langesund og Sedsel Tostensdatters datter kaldet Marte Dorta. Faddere: Jacob Sørensens kone i Brevig Lisbet Pedersdatter, Aavet Gierthsdatter i Langesund, Niels Anunsen ibid, Ole Christensen ibid, Jacob Christensen Ancher ibid.

21.03.1762: Ole Jonsen Krabberød og Siri Larsdatters søn kaldet Ellev. Faddere: Anne Hendrichs Krabberød, Anne Jonsdatter Tangevold, Jon Jacobsen Krabberød, Ellef Knudsen ibid, Torgrim Tomasen Tangevold.

21.03.1762: Jens Nielsen Esse og Gro Larsdatters datter kaldet Kisti. Faddere: Lars Andersens kone Anne Olsdatter ibid, Ingebor Nielsdatter fra Giærestad sogn, Kittiel Jensen Brevig, Anun Ellefsen ibid, Peder Olsen fra Giærestad sogn.

25.03.1762: Jon Jacobsen Krabberød og Anne Sørensdatters søn kaldet Jacob. Faddere: Søren Søtholts kone Kirsti Sørensdatter, Johanne Pedersdatter ibid, Hans Jonsen Grommestad, Halvor Jacobsen Blegelien, Thor Ellingsen Krabberød.

25.03.1762: Jørgen Gundersen Ombosnæs og Anne Gundersdatters søn kaldet Jon. Faddere: Ole Riis kone Live Michelsdatter, Kari Gundersdatter Ombosnæs, Christen Erichsen Hydahl, Thor Zachariasen Stoche, Amund Andersen Hafreagger.

28.03.1762: Hans Olsen i Langesund og Anne Kirstine Christensdatters datter kaldet Græthe. Faddere: Anders Lassesens kone Ingebor Andersdatter, Ingebor Pedersdatter, Peder Nielsen, Jacob Christophersen Ancher, Niris Sigursen alle i Langesund.

04.04.1762: Anders Larsen Sortedal og Ingebor Zachariasdatters datter kaldet Tore Margrete. Faddere: Halvor Torbiørnsens kone Anne Larsdatter Berg, Else Andersdatter Sortebauven, Gunder Torbiørnsen Garstad, Isach Erichsen Hellestvet, Even Zachariasen Bamble.

08.04.1762: Peder Christensen Vinie og Anne Bartholomeusdatters datter kaldet Aaste. Faddere: Giert Olsens kone Aaste Pedersdatter Schaugen, Anne Andersdatter Høn, Erich Halvorsen Masterød, Johannes Larsen Herrevig, Lars Christensen Vinie.

09.04.1762: Mical Jansen Usler og Hellene Sophie Marcusdatter Smits datter kaldet Janichen Karine. Faddere: Alet Marcusdatter Smit, Anne Halvorsdatter Sommer, Jacob Olsen Couderio, Ole Hermandsen Grubbe, Anders Jensen Ravn.

07.05.1762: Morten Sørensen Garstad og Anne Alvsdatters datter kaldet Maria. Faddere: Lars Herums kone Tarand Larsdatter, Else Andersdatter Sortebouven, Gunder Torbiørnsen Garstad, Christen Arnoldsen Berg, Bærul Torgrimsen Grostoch.

07.05.1762: Jens Kittielsen ved Hære og Marthe Christensdatters datter kaldet Ingebor. Faddere: Niels Knudsens kone Else Michelsdatter, Anne Jonsdatter, Albret Pedersen, Christen Isachsen, Petter Pettersen Frøberg alle ved Hære.

16.05.1762: Boye Karhof i Langesund og Anne Maria Simonsdatters søn kaldet Gotfridt. Faddere: jomfrue Berthe Hartvig, Anna Johan Erbos, Søren Bærentzen, Casper Hansen skomager, Andreas Lindruph alle i Langesund.

23.05.1762: Aache Larsen Rørholt nordre og Anne Nielsmundsdatters søn kaldet Anders. Faddere: Peder Moes kone Anne Pedersdatter, Marthe Olsdatter lille Bræche, Peder Michelsen Aabye, Peder Thorsen Moe, Anders Andersen Busterud.

01.06.1762: Erich Halvorsen Masterød og Anne Christensdatters søn kaldet Halvor. Faddere: Abraham Vaags kone Mari Christensdatter, Ingebor Erichsdatter Bache, Lars Olsen Masterød, Rasmus Jacobsen ibid, Christen Tellevsen Vinie.

06.06.1762: Rasmus Povelsen i Langesund og Zebella Albretsdatters søn kaldet Albret. Faddere: jomfrue Berthe Hartvig i Langesund, jomfrue Engel Catrine Grubbe ibid, Halvor Larsen Falch ibid, Andreas Sørensen fra Arendahl, Hans Jacob Tostensen fra Kragerød.

side 320-321.

06.06.1762: Erich Thorsen Valle og Ingebor Jensdatters datter kaldet Helge. Faddere: Bærent Dybevigens kone Kirsti Rasmusdatter, Mette Hendrichsdatter Vaagøen, Finbou Jacobsen ibid, Arnold Rasmusen Voog, Ole Engelbretsen Bredsan.

13.06.1762: Sr. Erich Holmgreen og Mette Pedersdatter Blærs søn kaldet Søren. Faddere: Mad. Wulff i Præstegaarden, jomfrue Lene Sørensdatter Tangevold, Søren Erichsen ibid, Sr. Gregers Bentzen, studiosus Lars Fulesang i Præstegaarden.

27.06.1762: Lars Halvorsen Kiel ved Rørholt og Kari Andersdatters hiemmedøbte søn kaldet Anders. Faddere: Anders Arnoldsens enke Sophi Maria Hansdatter Rørholt, Jøran Arnoldsdatter ibid, Jon Hansen ibid, Johannes Larsen Herrevig, Ole Olsen Moe.

02.07.1762: Hendrich Amundsen Moeeje og Helvig Thorsdatters søn kaldet Amund. Faddere: Jon Andersens enke Ingebor Pedersdatter Rørholt, Berthe Amundsdatter Hensej i Drangedahl, Peder Thorsen Moe, Lars Halvorsen Kiel, Thor Olsen Rønholt.

02.07.1762: Jon Hansen Rørholt nordre og Marte Arnoldsdatters søn kaldet Hans. Faddere: Anders Arnoldsens enke Sophi Maria Hansdatter Rørholt, Mette Arnoldsdatter ibid, Amund Evensen Aastad, Jacob Nielsen Arnesplads, Søren Hansen Rogn.

11.07.1762: Just Christensen Møller Asvald og Margrete Svensdatters søn kaldet Christen. Faddere: Niels Hansens kone Sophi Thorsdatter Eghseje, Kirsti Jensdatter Grasmyer, Jørgen Isachsen Giømble, Gregers Isachsen Asvold, Peder Jacobsen i Stattælle.

18.07.1762: Niels Lorentzen ved Hære og Live Tomasdatters søn kaldet Tomas. Faddere: Lars Andersens kone Kirsti Thorsdatter Sillian, Mari Nielsdatter Herre, Lars Andersen Sillian, Cal Andersen Herre, Knudt Isachsen ibid.

18.07.1762: Halvor Larsen Tinderholt og Ingebor Michelsdatters søn kaldet Johannes. Faddere: Lars Tvetens kone Anne Thorsdatter, Berthe Michelsdatter Kiel, Amund Hansen Tveten, Ole Svenungsen Tveteneje, Anders Larsen Tveten.

25.07.1762: Enoch Rasmusen Green i Langesund og Maren Margrete Michelburgs datter kaldet Ingeborg. Faddere: jomfrue Berthe Hartvig, Kirsten Margrete Bentzens, Johan Erboe, Niels Hansen Pharao, Ole Gierulsen alle i Langesund.

25.07.1762: Peder Thorsen i Langesund og Tarjer Ouvensdatters datter kaldet Gunild Maria. Faddere: Lars Tvetens kone Anne Thorsdatter, Mari Thorsdatter Vingerej, Halvor Christensen Rogn, Jacob Larsen ibid, Hans Sørensen ibid.

08.08.1762: Anders Olsen Linne og Ingebor Kielsdatters søn kaldet Kiel. Faddere: Mads Linnes kone Ellen Torbiørnsdatter, Helvig Andersdatter Schierche, Thor Steensen Giømble, Niels Kielsen Brevig, Ole Rasmusen Hasler i Eidanger.

08.08.1762: Mathias Erichsen Hellestvet og Bodil Thostensdatters datter kaldet Inger Maria. Faddere: Jon Traags kone Maria Erichsdatter, Mari Larsdatter Sortedahl, Christen Isachsen ved Herre, Jacob Andersen ibid, Abraham Erichsen Traag.

15.08.1762: Abraham Sørensen Rogn og Gunild Jacobsdatters søn kaldet Søren. Faddere: Jacob Hansens kone Berthe Jacobsdatter Bierchøen i Eidanger, Helvig Olsdatter Rogn, Jacob Nielsen Arnesplads, Jon Hansen Rørholt, Hans Sørensen Rogn.

15.08.1762: Niels Anunsen i Langesund og Karen Christophersdatters datter kaldet Inger. Faddere: Søren Bærentzens kone Mallene Zachariasdatter, Aavet Gierthsdatter, Casper Hansen, Johan Jørgensen Lundberg, Lorentz Christensen fra Aabenraa.

15.08.1762: Gregers Jonsen i Langesund og Anne Pedersdatters søn kaldet Jon. Faddere: Alet Marcusdatter Smit, Mari Pedersdatter, Hans Olsen, Thor Jonsen, Lars Jonsen alle i Langesund.

22.08.1762: Mads Arnoldsen Rørholt søndre og Aloug Olsdatters datter kaldet Marichen. Faddere: Aache Larsens kone Anne Nielsmundsdatter Rørholt, Kari Andersdatter Visstad, Arnold Thronsen Houchedahl, Ole Erichsen Rønholt, Knudt Nielsen Kiørestad.

22.08.1762: Arnold Olsen Synbye og Lisbet Knudsdatters søn kaldet Christen. Faddere: Erich Eghs kone Berthe Knudtsdatter, Kirsti Jørgens Giømble, Sven Nielsen Asvold, Ole Nielsen Fillestad, Ole Gunuelsen Rønholt.

22.08.1762: Peder Thorsen Moe og Anne Pedersdatters datter kaldet Kirsti. Faddere: Jon Hansens kone Marthe Arnoldsdatter Rønholt, Helvig Pedersdatter Gierestad, Gunder Tostensen Rugtvet, Rasmus Pedersen Gierestad, Tosten Larsen Rugtvet.

27.08.1762: Claus Hendrich Vejer i Langesund og Karen Hansdatter Linnos datter kaldet Birgitha Dorthea. Faddere: Sr. Andreas Kierchetorps kiereste, jomfrue Engel Catrine Grubbe, inspecteur Povel Sundvol i Poschegruen, Sr. Petter Frandzen Couderio, Ole Hermandsen Grubbe.

27.08.1762: Isach Abrahamsen i Langesund og Mette Isachsdatters søn kaldet Abraham. Faddere: Ole Christensens kone Maren Hendrichsdatter, Kirsten Maria Abrahamsdatter, Casper Hansen skomager, Morten Nielsen, Lars Pedersen alle i Langesund.

29.08.1762: Mads Amundsen Findahl og Helge Michelsdatters søn kaldet Christen. Faddere: Anders Hafreaggers kone Sara Larsdatter, Jørel Sørensdatter i Brevig, Peder Michelsen Aabye, Daniel Michelsen ibid, Even Hansen Bræche.

04.09.1762: Anun Halvorsen Stoche vestre og Tarier Larsdatters søn kaldet Lars. Faddere: Harald Glittums kone Anne Anunsdatter, Ingebor Anunsdatter Visstad, Gullich Larsen Glettum, Peder Larsen ibid, Gullich Anunsen Visstad.

12.09.1762: Niels Hansen i Stattælle og Inger Hansdatters datter kaldet Anne Maria. Faddere: Elias Arnesens kone Anne Halvorsdatter ibid, Ingebor Olsdatter Blago, Halvor Ellevsen i Stattælle, Peder Jacobsen ibid, Jørgen Olsen fra Næset.

12.09.1762: Halvor Erichsen Fæseth og Ales Jacobsdatters søn kaldet Anders. Faddere: Hans Grommestads kone Anne Jacobsdatter, Abelone Thorsdatter Ringeschiøe, Halvor Jacobsen Blegelien, Arnold Nielsen Fæseth, Johannes Jacobsen Kiær.

19.09.1762: Et uægte pigebarn fød af et qvindemenniske paa Nenseth ved navn Maria Nielsdatter for hvilket til barnefader blev andgivet Sivert Gundersen en ungkarl vestenfra som før tiente paa Nenset men nu paa Ravnæs for Sr. Friisenberg, barnet blev kaldet Siverine. Faddere: Tarald Olsens kone Anne Gullichsdatter Nensetheje, Mari Gundersdatter Nenset, Tarald Olsen Nensetheje, Daniel Gundersen ibid, Ole Gundersen ibid.

21.09.1762: Jørgen Petter Sivers i Langesund og Maria Jensdatter Kiels datter kaldet Alet Catrine. Faddere: Mad. Susana Lange i Poschegrund, jomfru Berthe Hartvig i Langesund, Johan Erbos ibid, Niels Zachariasen i Scheen, Anders Christensen Lindroph.

26.09.1762: Lars Ellingsen Blago og Maren Sørensdatters søn kaldet Ellert. Faddere: Niels Evensens kone i Brevig Marte Ellingsdatter, Mette Thorsdatter Høn, Tor Thorsen ibid, Elias Hansen ibid, Thor Ellingsen Krabberød.

29.09.1762: Petter Andersen Holdberg Glettum og Catrine Danielsdatter Normands søn kaldet Anders Daniel. Faddere: Daniel Normands enke Aschier Knudtsdatter Kiørestad, Riginæ Danielsdatter Normand fra Kragerød, Halvor Anunsen Stoche, Anders Jacobsen Glettumeje, Hans Alvsen Virstad.

03.10.1762: Thor Steensen Giømble og Inger Olsdatters søn kaldet Halvor. Faddere: Giert Schougens kone Aaste Pedersdatter, Kirsti Jørgensdatter Giømble, Anders Olsen Linne, Jon Knudtsen Gjømbleeje, Niels Andersen Nuestad.

10.10.1762: Lars Biørnsen i Langesund og Gunild Jacobsdatters søn kaldet Antoni. Faddere: Mad. Peder Greens Sedsel Baar, Kirsten Margrete Bentzens, Petter Frandsen Couderio, Niels Marcusen Smit, Jacob Christophersen Ancher alle i Langesund.

10.10.1762: Halvor Jespersen i Langesund og Catrine Isachsdatters søn kaldet Jesper. Faddere: Torius Jensens kone Gunild Pedersdatter, Tone Gundersdatter, Niels Anunsen, Niels Mortensen disse 4re i Langesund, Kittiel Olsen Giærestadeje.

10.10.1762: Søren Nielsen i Langesund og Sara Gulbrandsdatters søn kaldet Hans. Faddere: jomfrue Engel Catrine Grubbe i Langesund, Anna Johan Erbos ibid, Rasmus Hasler i Scheen, Peder Erbos ibid, Anders Jensen Banen i Langesund.

10.10.1762: Peder Jonsen Halen og Marte Sommunsdatters søn kaldet Simen. Faddere: Søren Bærentzens kone Malle Zachariasdatter i Langesund, Aavet Gierthsdatter ibid, Thor Steensen Giømble, Peder Thorsen i Langesund, Niels Andersen Nuestad.

17.10.1762: Gullich Thorsen Voog østre og Marthe Ulvesdatters datter kaldet Kari. Faddere: Arnold Voogs kone Mari Nielsdatter, Aaste Christophersdatter Kiørestad, Torius Andersen Vaag, Thor Gullichsen ibid, Ole Engelbrethsen Bredsand.

17.10.1762: Abraham Christensen Finmarch og Inger Lisbet Pedersdatters søn kaldet Christen. Faddere: Hans Bræches kone Berthe Michelsdatter, Berthe Christensdatter Finmarch, Anun Ellingsen Bamble, Elias Hansen Høn, Claus Christensen Finmarch.

17.10.1762: Lars Christensen Glettum østre og Anne Eliasdatters søn kaldet Elias. Faddere: Peder Glettums kone Anne Larsdatter, Inger Christensdatter Stoche vestre, Halvor Anunsen ibid, Lars Tomasen Dahl, Hans Olsen Bræche lille.

24.10.1762: Abraham Hansen Høn og Mari Johannesdatters søn kaldet Hans. Faddere: Ole Udgaardens kone Helge Johannesdatter, Mette Thorsdatter Høn, Christen Michelsen Bamble, Ole Hansen Schaugen, Isach Hansen Høn.

24.10.1762: Jacob Sørensen Schierche og Anne Torbiørnsdatters datter kaldet Sara. Faddere: Gunder Garstads kone Ingebor Sørensdatter, Kirsti Jørgensdatter Sortebouven, Jacob Jonsen Søtholt, Christopher Sørensen ibid, Rasmus Jørgensen Sortebouven.

24.10.1762: Johannes Larsen Michelstrand og Anne Augustiniusdatters hiemmedøbte søn kaldet Augustinius. Faddere: Anders Hafreaggers kone Sara Larsdatter, Mette Erichsdatter Linne, Jørgen Jonsen Linneeje, Ole Madsen Michelstrand, Lorentz Gundersen Ombosnæs.

side 322-323.

31.10.1762: Jacob Jansen ved Hære og Aslaug Nirisdatters datter kaldet Kirsten Maria. Faddere: Halvor Jansens kone Tollej Hansdatter ved hære, Anne Catrine Davidsdatter Ravnæs, Ole Christophersen ved Hære, Jon Alvsen ibid, Peder Hansen ibid.

31.10.1762: Hendrich Jonsen i Langesund og Maria Andersdatters søn kaldet Christen. Faddere: jomfrue Berthe Hartvig, jomfrue Engel Catrine Grubbe, Peder Green, Jørgen Petter Sivers, Ole Gierulsen alle i Langesund.

01.11.1762: Amund Evensen Aastad og Anne Hansdatters hiemmedøbt kaldet Sara. Faddere: Abraham Rogns kone Gunild Jacobsdatter, Marthe Danielsdatter Aastad, Niels Evensen i Brevig, Søren Hansen Rogn, Michel Hansen Bræche.

01.11.1762: Torger Torgrimsen Grostoch og Marthe Bærulsdatters søn kaldet Torgrim. Faddere: Gunder Rachestads kone Ingebor Torgrimsdatter, Johanne Pedersdatter Svinland, Anun Michelsen Dahl, Niels Pedersen Svinland, Torgrim Jensen Tangevold.

07.11.1762: Niels Kjelsen Brevig østre og Mari Aasoldsdatters søn kaldet Kiel. Faddere: Anun Michelsens kone Anne Anunsdatter Dahl, Anne Christensdatter Høvig, Kittiel Jensen Brevig, Anun Ellevsen ibid, Anun Olsen fra Giærestad sogn.

21.11.1762: Thor Gundersen Brevig østre og Maria Larsdatters hiemmedøbte søn kaldet Lars. Faddere: Simen Svinlands kone Anne Pedersdatter, Marthe Gundersdatter Høen, Gunder Erichsen Brevig, Niels Gundersen Svensvigen, Hans Alfvsen Visstad.

28.11.1762: Niels Hansen Egh og Sophi Thorsdatters søn Thor. Faddere: Erich Eghs kone Berthe Knudtsdatter, Kirsti Jensdatter Grasmyer, Ole Olsen i Langesund, Amund Michelsen Sigtenzeøen i Eidanger, Lars Olsen i Langesund.

05.12.1762: Niels Larsen Fillestad og Maria Erichsdatters søn Lars. Faddere: Jens Faastvets kone Maria Olsdatter, Mari Christensdatter Vinie, Halvor Christensen Rogn, Aasold Erichsen Rønholt, Arne Hansen i Stattælle.

05.12.1762: Amund Davidsen i Langesund og Aslaug Sigursdatters datter Karen Lisbeth. Faddere: Niels Mortensens kone Cartrine Stephensdatter, Anne Maria Olsdatter, Hans Olsen, Hans Tallachsen alle i Langesund.

12.12.1762: Jørgen Pedersen Hafredahl og Borgil Knudtsdatters datter kaldet Mari. Faddere: Arnold Fæseths kone Berthe Andersdatter, Abelone Thorsdatter Ringeschiøe, Ole Aasoldsen Houchedahl, Gunul Nirisen Rønholt, Ole Thorsen ibid.

17.12.1762: Niels Hansen Pharao Reperbahnen og Ædel Sophia Larsdatters søn kaldet Johannes. Faddere: jomfrue Berthe Hartvig, Kirsten Margrethe Bentzdatter, Niels Marcusen Smith, Peder Green, Ole Hermandsen alle i Langesund.

19.12.1762: Lars Evensen Udgaarden og Maria Michelsdatters datter kaldet Karen. Faddere: Peder Aabys kone Marthe Evensdatter, Marthe Enersdatter Brevig, Daniel Michelsen Aabye, Niels Amundsen ibid, Michel Hansen Bræche.

19.12.1762: Lars Olsen Masterød og Ingebor Halvorsdatters søn kaldet Villum. Faddere: Hans Grommestads kone Anne Jacobsdatter, Ingebor Erichsdatter Bache, Niels Hansen Lochaschen i Sanichedahl, Morten Erichsen Bache, Rasmus Jacobsen Masterød.

19.12.1762: Arnold Erichsen Berg og Berthe Thorsdatters datter kaldet Ragnil. Faddere: Halvor Bergs kone Anne Larsdatter, Else Andersdatter Sorthebouven, Anders Sørensen Klep, Lars Johannesen Herum, Rasmus Jørgensen Sorthebouven.

19.12.1762: Halvor Jacobsen Blegelien og Anne Hansdatters søn kaldet Jon. Faddere: Halvor Fæseths kone Aleth Jacobsdatter, Mari Jacobsdatter Blegelien, Hans Jonsen Grommestad, Johannes Jacobsen Blegelien, Jon Halvorsen ibid.

22.12.1762: Lars Bartholomeus Egh og Bodil Hansdatters søn kaldet Hans. Faddere: Erich Eghs kone Berthe Knudtsdatter, Kari? Grægersdatter Asvold, Amund Hansen Tveten, Lars Amundsen ibid, Anders Larsen ibid.

27.12.1762: Rejer Andersen Hære lille og Berthe Andersdatters søn kaldet Niels. Faddere: Isach Andersens kone Kari Danielsdatter, Helge Gunulsdatter, Niels Knudtsen, Tor Jonsen, Peder Hansen alle ved Hære.

01.01.1763: Peder Clausen i Langesund og Dorthe Olsdatters søn kaldet Jørgen. Faddere: Peder Nielsens kone Else Maria Gierthsdatter i Langesund, Karen Kirstine Olsdatter ibid, Zacharias Corneliusen ibid, Torgrim Svenungsen ibid, Niels Clausen Hafsund.

06.01.1763: Amund Larsen Busterud og Mari Andersdatters datter kaldet Anne Maria. Faddere: Arnold Fæseths kone Berthe Andersdatter, Sara Erichsdatter Bache, Ole Erichsen Rønholt, Niels Erichsen Biercheseth, Anders Andersen Busterud.

02.02.1763: Tosten Olsen Kiellemyer og Kari Isachsdatters datter kaldet Aaste. Faddere: Simen Larsen Bambles kone Anne Zachariasdatter, Inger Larsdatter ibid, Ole Svenungsen Tveteneje, Lars Olsen Kiellemyer, Anders Larsen Tveten.

02.02.1763: Jørgen Isachsen Giømble og Inger Hansdatters hiemmedøbte datter kaldet Berthe. Faddere: Niels Eghs kone Sophi Thorsdatter, Anne Jensdatter Rognstranden, Grægers Isachsen Asvold, Lars Amundsen Tveten, Lars Olsen i Langesund.

02.02.1763: Tarald Olsen Nensetheje og Anne Gullichsdatters søn kaldet Ole. Faddere: Niels Nyesteens kone Aase Jacobsdatter, Mari Pedersdatter Bamble, Daniel Gundersen Nenseth, Anders Svensen Schougen, Abraham Gullichsen Nyesteen.

13.02.1763: Christen Isachsen ved Hære og Ingebor Christensdatters søn Isach. Faddere: Jon Troogs kone Maria Erichsdatter, Aase Mathiasdatter Hellestvet, Isach Erichsen Hære, Knudt Isachsen ibid, Lars Erichsen Kiørholt i Eidanger.

13.02.1763: Biøn Jonsen Traasbyeje og Ingebor Kittielsdatters datter kaldet Anne. Faddere: Abraham Kiørstads kone Mari Christensdatter, Anne Olsdatter Traasbye, Vraal Madsen Kiørstadeje, Anders Halvorsen Kiørstad, Rasmus Torgersen Holmer i Sanichedahl.

24.02.1763: Ole Nielsen Fillestad og Kirstine Christensdatters søn kaldet Hans. Faddere: Christen Torbiørensens kone i Stattælle Sedzel Nielsdatter, Mari Christensdatter Vinie, Amund Evensen Esse, Johannes Larsen Herrevig, Tellef Evensen i Præstegaarden.

24.02.1763: Jacob Nielsen Arnesplads og Anne Hansdatters datter kaldet Else. Faddere: Amund Evensen Aastads kone Anne Hansdatter, Marthe Olsdatter Riis, Søren Hansen Rogn, Abraham Sørensen ibid, Søren Christensen Høvig.

24.02.1763: Thor Thorsen Høen og Inger Maria Sørensdatters søn kaldet Amund. Faddere: Elias Hansen Høens kone Alis Pedersdatter, Mette Thorsdatter ibid, Lars Ellingsen Blago, Even Nielsen Vinie, Erich Sørensen Traasbye.

24.02.1763: Petter Lorentzen ved Hære og Kari Kielsdatters datter kaldet Else. Faddere: Christen Nielsens kone Inger Johannesdatter Hære, Mari Nielsdatter ibid, Hans Erichsen ibid, Hans Evensen Esse, Abraham Erichsen Troog.

24.02.1763: Niels Pedersen Svinland og Pernille Christensdatters datter kaldet Mari. Faddere: Peder Svinlands kone Mari Nielsdatter, Johanne Pedersdatter ibid, Niels Olsen Høenseje, Niels Gundersen Brevig, Rasmus Torgersen Holmen i Sannichedahl.

03.03.1763: Lars Olsen i Stattælle og Anne Catrine Gunuelsdatters datter kaldet Anne. Faddere: Hans Andersens kone i Stattælle Else Rasmusdatter, Ingebor Olsdatter Blago, Gunuel Nirisen Rønholteje, Elias Arnesen i Stattælle, Ole Gundersen Rønholteje.

10.03.1763: Torius Andersen Voog østre og Siri Bærulsdatters datter kaldet Aase. Faddere: Arnold Vaags kone Mari Nielsdatter, Aastee Christophersdatter Kiørstad, Gullich Thorsen Voog, Lars Andersen ibid, Ole Engelbrethsen Bredsand.

10.03.1763: Ole Svenungsen Tveteneje og Anne Kittielsdatters søn kaldet Thor. Faddere: Anders Schougens kone Sedsel Gundersdatter, Sophi Grægersdatter Tveten, Ole Gundersen Bambleeje, Lars Olsen Kiellemyer, Halvor Larsen Tinderholt.

side 324-325.

10.03.1763: Morthen Pedersen Nyesteen og Anne Anstensdatters søn kaldet Peder. Faddere: Susana Olsdatter Eghseje, Margrethe Grægersdatter Vinie, Torius Andersen Vaag, Hans Olsen Tveraaen, Ole Olsen Moe.

17.03.1763: Anders Pedersen Rørholteje og Torbor Andersdatters datter kaldet Siri. Faddere: Jon Hansens kone paa Rørholt Marthe Arnoldsdatter, Jøran Arnoldsdatter ibid, Madz Arnoldsen ibid, Søren Hansen Rogn, Jacob Larsen ibid.

25.03.1763: Even Nielsen Vinie og Sophi Thorsdatters datter kaldet Metthe Kirstine. Faddere: Thor Rogns kone Berthe Nielsdatter, Metthe Thorsdatter Høen, Thor Thorsen ibid, Hans Sørensen Rogn, Ole Olsen Schougen.

25.03.1763: Niels Gundersen Brevigeje og Anne Christensdatters søn kaldet Gunder. Faddere: Niels Svinlands kone Pernille Christensdatter, Marthe Danielsdatter Aastad, Gunder Erichsen Brevig, Thor Gundersen ibid, Ole Torgersen Holmen i Sannichedahl.

01.04.1763: Lars Ejlertzen Barfodt og Anne Zachariasdatters hiemmedøbte søn kaldet Lars. Faddere: Søren Bærentzens kone Mallene Zachariasdatter i Langesund, Aaveth Gierthsdatter ibid, Zacharias Johannesen Barfodt, Anders Ladsesen i Langesund, Lars Jonsen ibid.

05.04.1763: Rasmus Olsen ved Hære og Hellene Tomasdatters søn kaldet Ole. Faddere: Matthias Tomas datter fra Riisøer Anne Tomasdatter, Mari Nielsdatter Hære, Lucas Jacobsen ibid, Jens Jansen Usler i Poschegrund, Jacob Nicolaj Friisenberg Ravnæs.

10.04.1763: Ellert Knudsen Tveteneje og Helge Jørgensdatters datter kaldet Oline. Faddere: Ole Bredsands kone Inger Aachesdatter, Metthe Hendrichsdatter Vaagøen, Bæruel Andersen Vaag, Jørgen Jørgensen Tveten, Even Jørgensen ibid.

10.04.1763: Hans Halvorsen ved Hære og Maria Andersdatters datter kaldet Guniel Maria. Faddere: Matthis Hellestvets kone Bodil Tostensdatter, Anne Danielsdatter Tveten, Niels Knudtsen ved Hære, Isach Andersen ibid, Cal Andersen ibid.

10.04.1763: Elias Hansen Høen og Alis Pedersdatters datter kaldet Anne. Faddere: Thor Thorsens kone Inger Maria Sørensdatter Høen, Helge Olesdatter Schaugen, Christen Michelsen Bamble, Lars Ellingsen Blago, Amund Sørensen Traasbye.

10.04.1763: Sven Nielsen Grasmyer og Ingebor Knudtsdatters søn kaldet Christen. Faddere: Jørgen Giømbles kone Inger Hansdatter, Ingebor Olsdatter Blago, Thor Ellingsen Krabberød, Arnold Olsen Synbye, Lorentz Olsen Grimserud.

24.04.1763: Christen Larsen Aabye og Margrethe Hansdatters datter kaldet Karen. Faddere: Ole Udgaardens kone Helge Johannesdatter, Marthe Danielsdatter Aastad, Halvor Anunsen Stochke, Hans Alvsen Visstad, Niels Kiøstolsen Udgaarden.

24.04.1763: Hans Olsen Tveraaen og Ingebor Stiansdatters søn kaldet Ole. Faddere: Jon Dørredahls kone Ingebor Pedersdatter, Aasield Thorsdatter Rosland, Gouthe Pedersen Udgaarden, Niels Gullichsen Nyesteen, Gunder Erichsen Faastvet.

29.04.1763: Bærent Engelbrethsen Bagerovnen og Kirsti Rasmusdatters datter kaldet Anne. Faddere: Arnold Vaags kone Mari Nielsdatter, Marthe Enersdatter Brevig, Ole Engelbrethsen Bredsand, Jens Engelbrethsen Rachestad, Amund Sørensen Traasbye.

08.05.1763: Kiøstol Torbiørensen Bræche og Marthe Nielsdatters søn kaldet Niels. Faddere: Daniel Normands enke Aschier Knudsdatter Kiørstad, Anne Larsdatter Udgaarden, Gunder Thorsen Rachestad, Arnold Rasmusen Vaag, Knudt Nielsen.

08.05.1763: Elias Arnesen Stattælle og Anne Halvorsdatters datter kaldet Kirsti. Faddere: Niels Hansens kone i Stattælle Inger Hansdatter, Kirsti Jørgensdatter Giømble, Søren Michelsen Stattælle, Halvor Ellefsen ibid, Arne Hansen ibid.

08.05.1763: Jens Erichsen Faastvet og Maria Olsdatters søn kaldet Erich. Faddere: Jon Dørredahls kone Inger Pedersdatter, Aasil Thorsdatter Rønholt, Aasold Erichsen ibid, Lars Andersen Rosland, Gunder Erichsen Faastvet.

12.05.1763: Johannes Jørgensen ved Hære og Live Aanesdatters datter kaldet Live. Faddere: Niels Lorentzens kone Live Tomasdatter, Anne Jonsdatter, Albreth Pedersen, Petter Lorentzen, Jens Kittilsen alle ved Hære.

23.05.1763: Blev daaben confirmeret i Langesund kirke for et uægte pigebarn hiemmedøbt og kaldet Gunield der var fød hos Thor Jonsens enke Inger Aasoldsdatter af qvindemennisket Ellen Catrine Davidsdatter der forhen havde tient hos Sr. Petter Friisenberg paa Ravnæs men nu ved døden afgangen og alt saa ej kunde tilspørges om barnes fader, hvor om fadderne ej heller visste at give minste efterrettelig underretning, men andgav ved barnes fødsel at have været til stæde jordemoderen Niels Nielsens kone Karen Ellevsdatter samt enken Inger Aasoldsdatter hos hvilken den fødende var i tilhold og Bærent Jacobsens kone Anne Jørgensdatter. Faddere: Anders Langøens enke Kari Hansdatter i Langesund, Berthe Hansdatter ibid, Anders Ladsesen ibid, Ole Christophersen ibid, Tengel Jensen Ødgaarden.

24.05.1763: Hans Christensen Hafredahl og Abelone Erichsdatters datter kaldet Ingebor. Faddere: Peder Fæseths kone Kari Andersdatter, Marthe Olsdatter Bræche lille, Engelbreth Christensen Kiær, Gunuel Nirisen Rønholt, Ole Thorsen ibid.

05.06.1763: Kittiel Jensen Brevig østre og Inger Thorsdatters søn kaldet Niels. Faddere: Anund Brevigs kone Karen Knudtsdatter, Marthe Gundersdatter Aabye, Ellev Anundsen Brevig, Niels Kielsen ibid, Søren Christensen Høvig.

30.06.1763: Lars Halvorsen Kiel ved Rørholt og Kari Andersdatters datter kaldet Karen Maria. Faddere: Bodiel Tellevsdatter Vinie, Mari Andersdatter Herrevig, Christen Erichsen Esse, Ole Aasoldsen Houchedahl, Lars Christensen Vinie.

10.07.1763: Rasmus Pedersen i Langesund og Marthe Pedersdatters søn kaldet Peder. Faddere: Mad. Jørgen Petter Sivertz, Kirstie Larsdatter Ulstrup, Zacharias Barfod, Lars Ejletrzen ibid, Peder Olsen i Langesund.

13.07.1763: Jacob Svendsen Faassung og Live Hansdatters søn Sven. Faddere: Just Nielsens kone Mari Christensdatter Faassung, enken Maria Halvorsdatter Kiønøen, Simon Børgesen, Ole Svensen Fossung, Anders Svendsen Schougen.

28.07.1763: Peder Larsen Ulstrop i Langesund og Anne Cathrine Hansdatters søn kaldet Hans. Faddere: Mad. Petter Cudrios i Langesund, jomfr. Else Maria Gregersdatter i Stathelle, postmester Jacob Priested, Halvor Larsen Falch i Langesund, Peder Krøger fra Scheen.

28.07.1763: Niels Larsen i Langesund og Karen Maria Coldevejs hiemmedøbte søn kaldet Elias Coldevej. Faddere: Søren Bærntzens kone Mallene Zachariasdatter, Anne Cathrine Iversdatter, Gundvold Povelsen alle fra Langesund, Niels Hansen paa Bahnen, Lars Hansen ibid.

14.08.1763: Jacob Larsen Rogn søndre og Inger Thorsdatters datter kaldet Else Maria. Faddere: Abraham Rogns kone Gunild Jacobsdatter, Mari Thorsdatter Vingerei, Anders Thorsen ibid, Lars Amundsen Tveten, Hans Sørensen Rogn nordre.

21.08.1763: Jørgen Larsen i Langesund og Ingebor Jensdatters søn kaldet Lars. Faddere: Søren Bærentsens kone Mallene Zachariasdatter, Anne Cathrine Iversdatter, Peder Stephensen, Hendrich Jonsen alle i Langesund.

28.08.1763: Isach Erichsen ved Hære og Mari Larsdatters datter kaldet Aase. Faddere: Mathias Hellestvedts kone Bodil Tostensdatter, Kari Larsdatter Sortedhal, Niels Knudsen ved Hære, Christen Isachsen ibid, Abraham Erichsen Troog.

04.09.1763: Christopher Jonsen Havredhal og Maria Nielsdatters søn kaldet Halvor. Faddere: Hans Havredhals kone Abelone Erichsdatter, Abelone Thorsdatter Ringeschiøe, Arnold Nielsen Fæseth, Isach Nielsen Visstad, Peder Thorsen Ringeschiøe.

04.09.1763: Just Christensen Asvald og Margrethe Svendsdatters søn kaldet Christen. Faddere: Erich Eeghs kone Berthe Knudsdatter, Kari Gregersdatter Asvald, Niels Hansen Egh, Thor Steensen Giømble, Anders Larsen Asvald.

05.09.1763: Andreas Christensen Lindrup skoleholder i Langesund og afgangne Anne Johannesdatter Erboes datter kaldet Anne Johanne. Faddere: Madame Jørgen Petter Sivertz kone Maria Kiel, jomfr. Aleth Cathrine Erboe, postmester Jacob Priested, Claus Hendrich Vejer, Peder Krøger fra Scheen.

side 326-327.

10.09.1763: Gunder Torbiørnsen Garstad og Ingebor Sørensdatters datter kaldet Marthe. Faddere: Mads Lines kone Elen Torbiørnsdatter, Else Sørensdatter Rogn, Thor Gundersen ibid, Hans Sørensen ibid, Amund Andersen Havreager.

11.09.1763: Johannes Jansen Flamming i Langesund og Magnild Hansdatters datters kaldet Mette Maria. Faddere: Hans Olsens kone Anne Kirstine Christensdatter, Jørell Andersdatter, Peder Clausen, Casper Hansen Skoemager, Jacob Christopher Ancher alle i Langesund.

11.09.1763: Rasmus Dhal ved Hære og Karen Marcusdatters søn kaldet Christian Friderich. Faddere: Mathias Hellestvedts kone Bodil Tostensdatter, Mari Nielsdatter Hære, Christen Isachsen ibid, Isach Erichsen ibid, Knud Isachsen ibid.

11.09.1763: Thor Ellingsen Krabberød og Anne Hendrichsdatters datter kaldet Maren. Faddere: Niels Evensens kone i Brevig Marthe Ellingsdatter, Jørel Sørensdatter ibid, Lars Ellingsen Blagoe, Joen Jacobsen Krabberød, Petter Hansen i Langesund.

18.09.1763: Erich Halvorsen Kiørestad og Anne Christensdatters søn kaldet Christen. Faddere: Ole Houchedhals kone Inger Tellevsdatter, Asloug Larsdatter Schougen, Christen Tellevsen Vinie, Abraham Hansen Kiørestad, Lars Christensen Vinie.

29.09.1763: Thor Gundersen Rogn nordre og Berthe Nielsdatters søn kaldet Niels. Faddere: Anders Christensen Rogns kone Mari Larsdatter, Mette Thorsdatter Høen, Thor Thorsen ibid, Søren Thorsen i Langesund, Hans Sørensen Rogn.

02.10.1763: Hr. Capitain Lassenius Rye og frue Olava Bærenhoffs datter kaldet Lovise Christine. Faddere: Capitain Ramms frue i Langesund, jomfr. Bodil Chatrine Sørensdatter Tangvold, hr. Capitain Palludan, Sr. Gregers Bentzen i Stathelle, hr. Cappelen i Præstegaarden.

09.10.1763: Joen Torbiørnsen Dørredhal og Inger Pedersdatters søn kaldet Peder. Faddere: Jens Fostvedtes kone Maria Olsdatter, Anne Larsdatter Rosland, Jørgen Christensen Dørredhal, Thor Olsen Rønholt, Gunder Erichsen Fostvedt.

09.10.1763: Niels Lorentzen ved Hære og Live Thomasdatters søn kaldet Thomas. Faddere: Hans Christensens kone ved Hære Inger Rasmusdatter, Aase Mathisdatter Hellestvedt, Albreth Pedersen ved Hære, Ole Christophersen ibid, Lars Andersen Sillian.

23.10.1763: Jørgen Caspersen og Siri Hansdatter Valserøds barn kaldet Hans. Faddere: Søren Christensens kone paa Kiørrestad Aschier Knudsdatter, Berthe Christensdatter Havsund, Abraham Hansen Kiørrestad, Knud Ellevsen ibid, Aasold Gullichsen ibid.

30.10.1763: Ellev Knudsen og Anne Christensdatter Krabberøds søn kaldet Mari. Faddere: Hans Andersens kone i Stathelle Else Rasmusdatter, Kari Gundersdatter Ombosnæs, Joen Jacobsen Krabberød, Søren Christensen i Stathelle, Engelbreth Christensen Kiær.

01.11.1763: Niels Morthensen i Langesund og Cathrine Stephensdatters datter kaldet Stine. Faddere: Isach Abrahamsens kone Mette Isachsdatter, Marthe Larsdatter, Petter Haldberg, Berthel Nielsen, Hans Jacob Nielsen alle i Langesund.

01.11.1763: Anders Olsen i Langesund og Mallene Christensdatters søn kaldet Halvor. Faddere: Anders Lassesens kone Ingebor Hansdatter, Marthe Giertsdatter, Rasmus Jensen, Hans Tallachsen, Jacob Christopher Ancher alle i Langesund.

06.11.1763: Anund Ellevsen Brevig østre og Kari Knudsdatters søn kaldet Knud. Faddere: Kittiel Jensen Brevigs kone Inger Thorsdatter, Marthe Enersdatter ibid, Niels Kielsen ibid, Niels Gundersen ibid, Even Hansen Bræche.

13.11.1763: Daniel Michelsen Aabye og Kari Larsdatters datter kaldet Bodiel. Faddere: Anders Rogns kone Mari Larsdatter, Johanne Pedersdatter Aabye, Peder Michelsen Aabye, Lars Evensen Udgaarden, Even Hansen Bræche.

19.11.1763: Thor Zachariassen Stoche og Anne Knudsdatters søn kaldet Even. Faddere: Anders Sorthedhals kone Ingebor Zachariasdatter, Mari Zachariasdatter Stoche, Simen Larsen Bamble, Ole Hansen Midtgaarden, Johan Hermansen Skoemager.

27.11.1763: Abraham Hansen Kiørrestad og Mari Christensdatters søn kaldet Hans. Faddere: Erich Halvorsens kone ibid, Anne Christensdatter, Mari Christensdatter Vinie, Niels Tellevsen Havsund, Peder Christensen i Langesund, Lars Christensen Vinie.

27.11.1763: Peder Larsen Glittum og Anne Larsdatters søn kaldet Thomas. Faddere: Harald Glittums kone Anne Anundsdatter, Inger Larsdatter Dhal, Lars Thomassen ibid, Halvor Anundsen Stoche, Ole Biønsen Glittum.

04.12.1763: Ole Hansen Midtgaarden og Alis Olsdatters søn kaldet Hans. Faddere: Gierth Asdhals kone Mari Nielsdatter, Kirstie Olsdatter Tvetten, Gunder Tostensen Rougtved, Thor Zachariassen Stoche, Tosten Larsen Rugtved.

11.12.1763: Christopher Olsen i Langesund og Berthe Hansdatters søn kaldet Hans Michael. Faddere: Helvig Engelbrethsdatter, Pernille Olsdatter, Torgrim Svenungsen, Peder Clausen, Hans Jacob Nielsen alle i Langesund.

18.12.1763: Erich Thorsen Valle og Inger Jensdatters søn kaldet Thor. Faddere: Erich Simensens kone Inger Thorsdatter, Asborg Engelbrethsdatter Vaagøen, Knud Nielsen ibid, Ejlert Knudsen Tveten, Even Jørgensen ibid.

27.12.1763: Jacob Andersen Sillian ved Hære og Inger Isachsdatters datter kaldet Kari. Faddere: Rejer Andersen Lille Hæres kone Berthe Andersdatter, Mari Nielsdatter Hære, Mathias Hellestved, Abraham Erichsen Trog, Anders Andersen Sillian.

01.01.1764: Lars Christensen Glittum og Anne Eliasdatters datter kaldet Mari. Faddere: Anders Jacobsen Glittumejes kone Gulline Sørensdatter, Inger Christensdatter Stoche, Halvor Amundsen ibid, Jens Gundersen Glittum, Johannes Eliassen Herum.

08.01.1764: Christen Michelsen Bamble og Kirstie Hansdatters søn kaldet Michel. Faddere: Elias Høens kone Aleth Pedersdatter, Mette Thorsdatter ibid, Hans Evensen Bræche, Thor Thorsen Høen, Even Hansen Bræche.

08.01.1764: Johannes Larsen Herrevig og Anne Andersdatters søn kaldet Lars. Faddere: Thor Rogns kone Berthe Nielsdatter, Mari Christensdatter Vinie, Amund Evensen Esse, Ole Nielsen Tinderholdt, Joen Andersen Aastad.

29.01.1764: Lars Amundsen Tveten og Anne Thorsdatters søn kaldet Hans. Faddere: Thor Thorsen Høens kone Inger Maria Sørensdatter, Mari Thorsdatter Vingerei, Jacob Larsen Rogn, Anders Thorsen Vingerei, Peder Thorsen i Langesund.

29.01.1764: Ole Gundersen Kalvevigen under Bamble og Berthe Olsdatters datter kaldet Marthe. Faddere: Niels Høensejes kone Maria Pedersdatter, Anne Andersdatter Høen, Simen Larsen Bamble, Ole Svennungsen Tveteneje, Ole Pedersen Riis.

05.02.1764: Abraham Sørensen Rogn og Gunild Jacobsdatters søn kaldet Søren. Faddere: Amund Aastads kone Anne Hansdatter, Else Olsdatter Riis, Søren Hansen Rogn, Joen Hansen Rørholt, Hans Sørensen Rogn.

05.02.1764: Anund Ellingsen Ombosnæs og Kari Jacobsdatters datter kaldet Jørel Kirstine. Faddere: Lorentz Ombonæsses kone Kari Hansdatter, Mari Zachariasdatter Stoche, Aache Tronsen Flaatten, Thor Zachariassen Stoche, Tosten Larsen Rugtved.

12.02.1764: Søren Morthensen Garstad og Anne Alfsdatters datter kaldet Amborg Maria. Faddere: Gunder Garstads kone Ingebor Sørensdatter, Kirstie Jørgensdatter Sortheboven, Søren Joensen Sødtholt, Joen Jacobsen Krabberød, Petter Hansen i Langesund.

26.02.1764: Mads Olsen Linna og Ellen Torbiørnsdatters datter kaldet Kari. Faddere: Jacob Schierches kone Anne Torbiørnsdatter, Anne Andersdatter Høen, Anders Olsen Linna, Gunder Torbiørnsen Garstad, Ole Andersen Linna.

side 328-329.

26.02.1764: Joen Christensen Trog og Maria Erichsdatters søn kaldet Christen. Faddere: Sr. Petter Friisenbergs kieriste, jomfr. Maren Schierven, Gregers Bentzen, Rasmus Dhal ved Hære, Jens Fischer i Porsgrund.

26.02.1764: Ole Nielsen Tinderholt og Christine Christensdatters søn kaldet Hans. Faddere: Christen Torbiørnsens kone i Stathelle Sedsel Nielsdatter, Mari Christensdatter Vinie, Christen Torbiørnsen i Stathelle, Ole Aasoldsen Houchedhal, Even Hansen Breche.

10.03.1764: Peder Arnoldsen Houchedhal og Kari Andersdatters datter kaldet Anne Maria. Faddere: Halvor Fæseths kone Aleth Jacobsdatter, Marthe Olsdatter lille Bræche, Anders Arnoldsen Houchedhal, Hans Erichsen Havredhal, Anders Halvorsen Harretved.

16.03.1764: Sr. Petter Frandsen Cudrio i Langesund og Engel Cathrine Grubbes datter kaldet Anne Cathrine. Faddere: Hermand Grubbes kone Marine, jomfr. Kirsten Margrethe Bentzen, Hermand Grubbe, postmester Priested, Niels Zachariassen i Scheen.

18.03.1764: Rasmus Olsen ved Hære og Hellene Thomasdatters søn kaldet Niels. Faddere: Rejer Andersen Hære lilles kone Barthe Andersdatter, Mari Nielsdatter Hære, Anders Christensen ibid, Anders Andersen Sillian, Niels Knudsen ved Hære.

18.03.1764: Hans Halvorsen ved Hære og Maria Christiansdatters datter kaldet Maria. Faddere: Jacob Andersens kone Inger Isachsdatter, Inger Larsdatter, Mads Haagensen, Halvor Hansen, Truels Arnoldsen Hellestvedt.

18.03.1764: Johannes Larsen Michelstrand og Anne Augustinusdatters datter Anechen Maria. Faddere: Ole Madsens kone Mari Larsdatter, Mette Erichsdatter Linna, Jørgen Halvorsen Ombosnæs, Joen Jørgensen Linnaeje, Even Anundsen i Brevig.

18.03.1764: Mads Gundersen Asdhal og Gunild Erichsdatters datter kaldet Marichen. Faddere: Sr. Friisenbergs kieriste paa Ravnæs, Jomfrue Maren Schierven, Sr. Gregers Bentzen, Jon Christensen Trog, Abraham Erichsen ibid.

25.03.1764: Afgangne Hans Arnoldsen Berg og Else Andersdatters datter Ingebor. Faddere: Tollev Klepes kone Kari Andersdatter, Kirstie Arnoldsdatter Klep, Anders Sørensen ibid, Christen Arnoldsen Berg, Truels Arnoldsen Hellestvedt.

28.03.1764: Søren Christensen Kiørrestad og Aschier Knudsdatters datter kaldet Ingebor Maria. Faddere: Arnold Vaags kone Mari Nielsdatter, Aaste Christophersdatter Kiørrestad, Bærent Engelbrethsen Bagerovnen, Ole Engelbrethsen Bredsand, Knud Nielsen Vaagøen.

08.04.1764: Hans Tostensen Sorteboven og Anne Gundersdatters datter kaldet Marthe. Faddere: Halvor Bergs kone Anne Larsdatter, Else Joensdatter Ravnæs, Anders Sørensen Klep, Bæruld Torgersen Grostoch, Mads Joensen Klep.

08.04.1764: Peder Michelsen Aabye og Marthe Evensdatters datter kaldet Boedil. Faddere: Laers Evensen Udgaardens kone Maria Michelsdatter, Marthe Gundersdatter Aabye, Niels Evensen i Brevig, Daniel Michelsen Aabye, Even Hansen Bræche.

08.04.1764: Peder Joensen Halen og Marthe Saamunsdatters søn kaldet Christian. Faddere: Tengel Jensens kone Anne Cathrine Iversdatter, Maria Jensdatter i Langesund, Jacob Dam fra Brevig, Niels Hansen Eghsrødningen, Hans Jacob Augustinussen i Langesund.

15.04.1764: Morthen Pedersen Nyesteen og Anne Ansteensdatters barn kaldet Tone. Faddere: Ole Tostensen Aabyedhalens kone Abelone Pedersdatter, Ragnild Olsdatter Rugtvedt, Peder Gouthesen Nyesteen, Niels Gullichsen ibid, Abraham Gullichsen ibid.

24.04.1764: Vraal Madsen Kiørrestadeje og Agnethe Bentzdatters datter kaldet Helen. Faddere: Christen Holmens kone Torbor Madsdatter, Johanne Jonsdatter Kiønøen, Søren Christensen Kiørrestad, Thor Gullichsen ibid, Knud Nielsen Vaagøen.

27.04.1764: Knud Nielsen i Langesund og Else Jensdatters datter kaldet Anne Kirstine. Faddere: Niels Hansens kone paa Reeberbahnen Ellen Larsdatter, jomfr. Kirstine von Staden, Gundvold Povelsen i Langesund, Peder Krøger i Scheen, Jacob Christopher Ancher i Langsund.

29.04.1764: Et uægte drengebarn kaldet Anders fød hos Isach Nielsen Visestad af Kari Bentzdatter et omflakkende qvindemenniske fra Drangedhal, det hun for fadderne havde andgivet at have avled med Engelbreth Christensen tiener hos velbaarne hr. amtmand von Løvenhielm paa Kiær. Faddere: Mari Pedersdatter Visestad, Sara Olsdatter Kiær, lendsmand Hans Evensen Bræche, Isach Visestad.

06.05.1764: Halvor Hansen ved Hære og Anne Siversdatters søn kaldet Isach. Faddere: Niels Lorentzens kone ved Hære Live Thomasdatter, Else Kirstine Jonsdatter Ravnæs, Halvor Jansen ved Hære, Mads Jonsen Klep.

06.05.1764: Svend Nielsen Grasmyr og Ingebor Knudsdatters datter kaldet Anne. Faddere: Erich Eghs kone Berthe Knudsdatter, Susana Olsdatter Eghseje, Ole Arnoldsen Synbye, Niels Hansen Eghseje, Ole Ellevsen Blagoe.

06.05.1764: Ouven Augustinussen i Langesund og Berthe Christensdatters søn kaldet Ole. Faddere: Postmester Jacob Pristeds kiereste, jomfr. Kirstine von Staden, Capitain Vejner fra Sverrig, Jacob Kall fra Scheen, Hendrich Erboe i Langesund.

13.05.1764: Ole Erichsen Gonge og Giertrud Olsdatters søn kaldet Ole. Faddere: Jens Erichsen Faastvedts kone Maria Olsdatter, Inger Nielsdatter Esse, Erich Olsen Gonge, Lars Andersen Rosland, Ole Thorsen Rønholt.

13.05.1764: Anders Andersen Busterød og Ingebor Erichsdatters datter kaldet Anne. Faddere: Rasmus Jacobsen Masterøds kone Sara Erichsdatter, Kari Larsdatter Dhal, Amund Larsen Busterød, Morten Erichsen Bache, Anders Halvorsen Haretved.

18.05.1764: Lars Ellingsen Kielstad og Mari Sørensdatters datter kaldet Pernille. Faddere: Thor Thorsen Høens kone Inger Maria Sørensdatter, Ingebor Olsdatter Kielstad, Niels Evensen i Brevig, Elias Hansen Høen, Simen Sørensen Traasbye.

27.05.1764: Lars Andersen Rosland og Anne Olsdatters datter kaldet Mari. Faddere: Jens Nielsen Roslands kone Groe Larsdatter, Anne Larsdatter ibid, Jens Erichsen Fostvedt, Elling Clausen Esse, Peder Thorsen Ringeschiøe.

27.05.1764: Jan Engelbrethsen Burvald under Søtholt og Kari Christensdatters søn kaldet Christen. Faddere: Gunder Garstads kone Ingebor Sørensdatter, Mette Erichsdatter Linna, Jacob Jonsen Sødtholt, Morten Sørensen Garstad, Christopher Sørensen ibid.

31.05.1764: Anders Larsen Sortedhal og Anne Zachariasdatters søn kaldet Lars. Faddere: Isach Erichsens kone ved Hære Mari Larsdatter, Mari Zachariasdatter Stoche, Simen Larsen Bamble, Halvor Torbiørnsen Berg, Johannes Rasmussen Sortedhal.

31.05.1764: Mads Arnoldsen Rørholdt og Aloug Olsdatters barn kaldet Marichen. Faddere: Enken Sophie Maria Hansdatter Rørholt, Aloug Larsdatter Schougen, Anders Arnoldsen Houchedhal, Peder Arnoldsen ibid, Michel Hansen Bræche.

11.06.1764: Arnold Olsen Syndbye og Lisbeth Knudsdatters barn kaldet Anne Cathrine. Faddere: Tengel Jensen Ødegaardens kone Anne Cathrine Iversdatter, Kirstie Jørgensdatter Giømble, Niels Larsen Fillestad, Just Christensen Asvald, Petter Hansen i Langesund.

24.06.1764: Joen Halvorsen Asdhaleje og Anne Hansdatters søn kaldet Zacharias. Faddere: Gierth Asdhals kone Mari Nielsdatter, Anne Danielsdatter Tveten, Niels Pedersen Asdhalstranden, Bæruld Torgersen, Hans Madsen Asdhal.

01.07.1764: Berthel Nielsen i Langesund og Helvig Jonsdatters datter kaldet Maria. Faddere: Peder Nielsens kone Else Maria Gierthsdatter, Magnild Solvesdatter, Isach Abrahamsen, Peder Sigursen, Jacob Nielsen alle i Langesund.

side 330-331.

01.07.1764: Enoch Rasmussen Snedker i Langesund og Maren Margrethes barn kaldet Karen. Faddere: Petter Frandzen Cudrios kieriste Engel Grubbe, jomfr. Kirstine von Staden, Hendrich Erboe, Svend Christopher Ancher, Niels Olivarius alle i Langesund.

02.07.1764: Anders Joensen Roverød og Sølvi Olsdatters søn kaldet Lars. Faddere: Hans Andersen Linnaejes kone Mari Andersdatter, Ragnild Olsdatter Rugtved, Anders Olsen Linna, Kittiel Olsen Gierstadeje, Anders Amundsen Jerseth.

02.07.1764: Ledvor Tallachsen Midtgaarden og Sophie Grægersdatters barn kaldet Kari. Faddere: Lars Tvetens kone Anne Thorsdatter, Kari Grægersdatter Asvald, Amund Hansen Tveten, Tosten Larsen Rugtvedt, Even Zachariassen Stoche.

08.07.1764: Christen Larsen Aabyeeje og Margrethe Hansdatters barn kaldet Karen. Faddere: Daniel Aabyes kone Kari Larsdatter, Mari Pedersdatter Vissestad, Hans Pedersen Ulefos, Engelbreth Christensen Aabye, Joen Andersen Aastad.

08.07.1764: Christen Arnesen Bunæs under Kielstad og Ingebor Evensdatters søn kaldet Knud. Faddere: Søren Michelsens kone i Stathelle Margrethe Andersdatter, Kirstine Sørensdatter ibid, Lars Amundsen Tveten, Ole Andersen Linna, Ellev Knudsen i Stathelle.

18.07.1764: Ole Larsen Marseth fra Gierstad sogn trolovet med Kirstie Thorsdatter Rachestad her af sognet deres barn kaldet Niels. Faddere: Torger Grostoches kone Marthe Bæruldsdatter, Johanne Jonsdatter Kiønøen, Gunder Thorsen Rachestad, Anund Michelsen Dhal, Ole Torgersen Grostoch.

22.07.1764: Anders Jensen ved Hære og Sara Jensdatters søn kaldet Jens. Faddere: Isach Erichsens kone ved Hære Mari Larsdatter, Mari Jensdatter ibid, Lars Pedersen ibid, Anders Christensen ibid, Tallach Olsen Ravnæs.

22.07.1764: Knud Ellevsen Kiørrestad og Aloug Solvesdatters barn kaldet Live. Faddere: Søren Christensen Kiørrestads kone Aschier Knudsdatter, Maria Gullichsdatter ibid, Jørgen Caspersen Kiørrestadeje, Hans Christensen Havredhal, Hans Erichsen ibid.

23.07.1764: Hans Tallachsen i Langesund og Helvig Engelbrethsdatters barn kaldet Karen Maria. Faddere: Peder Nielsens kone Else Maria Gierthsdatter, Karen Kirstine Olsdatter, Christopher Olsen, Peder Clausen, Hans Jacob Nielsen alle i Langesund.

29.07.1764: Niels Pedersen Asdhaleje og Inger Jensdatters barn kaldet Helge. Faddere: Mads Asdhals kone Gunild Erichsdatter, Kirstie Jørgensdatter Sorteboven, Anders Jørgensen Sorteboven, Rasmus Jørgensen ibid, Hans Madsen Asdhal.

29.07.1764: Anders Thorsen Vingerei og Live Olsdatters hiemmedøbte søn kaldet Ole. Faddere: Lars Tvetens kone Anne Thorsdatter, Kari Thorsdatter Vingerei, Tolv Solvesen ibid, Peder Thorsen i Langesund, Christen Thorsen Vingerej.

05.08.1764: Hans Olsen i Langesund og Anne Kirstine Christensdatters datter kaldet Anne. Faddere: Lars Ellingsens kone Mari Sørensdatter, Jørel Andersdatter, Christen Gundersen, Michel Halvorsen, Svend Christophersen Ancher alle i Langesund.

12.08.1764: Døbt et uægte pigebarn kaldet Anne fød af qvindemennisket Aasild Thorsdatter tienende paa Rønholt hos Aasold Erichsen, hvis stifsøn Anund Knudsen een jung dræng som ej endnu haver været til confirmation, og skal efter andgivende være hende i andet leed beslegtet, blev andgivet at være barnets fader. Faddere: Lars Christensen Glittums kone Anne Eliasdatter, Inger Christensdatter Stoche, Simen Larsen Bamble, Christen Michelsøen ibid, Jens Gundersen Glittum.

19.08.1764: Tollef Erichsen Klep og Kari Andersdatters 2de døttre, den 1ste kaldet Susana. Faddere: Mathias Hellestvetes kone Bodil Tostensdatter, Ingebor Rasmusdatter Sorthedal, Niels Knudsen ved Hære, Abraham Erichsen Troog, Christen Jørgensen ibid. Den 2den kaldet Marthe som var hiemmedøbt. Faddere: Isach Erichsens kone Mari Larsdatter, Kari Larsdatter Sortedhal, Anders Larsen Sorthedhal, Jørgen Danielsen Tveten, Christen Arnoldsen Berg.

02.09.1764: Morten Erichsen Bache og Ingebor Jacobsdatters søn kaldet Erich. Faddere: Rasmus Masterøds kone Sara Erichsdatter, Inger Cathrine Jacobsdatter Brødløs i Sannichedhal, Ole Erichsen Rønholt, Rasmus Jacobsen Masterød, Abraham Jacobsen Brødløs i Sannichedhal.

09.09.1764: Lars Christensen Vinie og Inger Nielsdatters søn kaldet Christen. Faddere: Abraham Kiørestads kone Mari Christensdatter, Berthe Christensdatters Vinie, Johannes Larsen Herrevig, Ole Aasoldsen Houchedhal, Søren Christensen Høvig.

09.09.1764: Anund Michelsen Dhal og Anne Anundsdatters datter kaldet Kari. Faddere: Niels Brevigs kone Mari Aasoldsdatter, Kari Larsdatter Dhal, Michel Anundsen ibid, Torger Torgrimsen Grostoch, Ole Larsen Skoemager.

09.09.1764: Afgangne Arnold Nielsen Fæseth og Berthe Andersdatters datter kaldet Maren. Faddere Halvor Fæseths kone Ales Jacobsdatter, Abelone Thorsdatter Ringeschiøe, Isach Nielsen Visestad, Ole Erichsen Rønholt, Simen Nielsen Fæseth.

09.09.1764: Torjus Andersen Vaag og Siri Bæruldsdatters datter kaldet Aase. Faddere: Abraham Finmarchs kone Inger Pedersdatter, Maria Gullichsdatter Kiørrestad, Bæruld Andersen Vaag, Arnold Rasmussen ibid, Aasold Gullichsen Kiørrestad.

12.09.1764: Tengel Jensen Nuestadeje og Anna Cathrina Iversdatters barn kaldet Ide Jacobina. Faddere: Postmester Pristeds kone Birgitha Catharina, jomfr. Kirstine von Staden, postmester Jacob Pristede, Halvor Larsen Falch alle 4re i Langesund, Sr. Jacob Nicolaj Kall fra Scheen.

15.09.1764: Thor Thorsen Høen og Inger Maria Sørensdatters søn kaldet Amund. Faddere: Even Vinies kone Sophie Maria Thorsdatter, Mette Thorsdatter Høen, Thor Gundersen Rogn, Elias Hansen Høen, Simen Sørensen Traasbye.

16.09.1764: Halvor Jansen ved Hære og Tollej Hansdatters datter kaldet Anne Maria. Faddere: Halvor Hansens kone i Porsgrund Anne Sigursdatter, Thore Hansdatter Ravnæs, Mads Haagensen ved Hære, Jacob Hansen ibid, Peder Hansen ibid.

16.09.1764: Joen Knudsen Giømbleeje og Ales Stensdatters barn kaldet Kirsten. Faddere: Michel Eeghs kone Marthe Olsdatter, Kirstie Jørgensdatter Giømble, Niels Hansen Eghseje, Anders Halvorsen Ødegaarden, Ole Michelsen Egh.

23.09.1764: Christen Isachsen ved Hære og Ingebor Christensdatters søn kaldet Isach. Faddere: Rejer Hæres kone Berthe Andersdatter, Aase Mathiasdatter Hellestvedt, Lucas Jacobsen ved Hære, Christen Jørgensen Troog, Abraham Erichsen ibid.

23.09.1764: Jacob Sørensen Schierche og Anne Torbiørnsdatters søn kaldet Halvor. Faddere: Mads Linnaskone Ellen Torbiørnsdatter, Kari Larsdatter Sorthedhal, Lars Johannesen Herum, Halvor Torbiørnsen Berg, Christopher Sørensen Sødtholt.

23.09.1764: Et uægte barn kaldet Anders tilhørende qvindemennisket Aase Olsdatter Gierrestadeje, hvis fader blev angivet at være soldat Ole Andersen Linna som hun og ved sit aabenbare skriftemaal nest foregaaende 12te augustii havde udlagt. Faddere: Enken Margrethe Tronsdatter Rugtved, Anne Jonsdatter Stoche, Thor Andersen Vingerei, Gierth Olsen Jerseth, Johan Lorentzen Tangvoldeje.

29.09.1764: Jacob Halvorsen Brevig og Kirstine Enersdatters søn kaldet Halvor. Faddere: Søren Traasbys kone Pernille Amundsdatter, Johanne Jonsdatter Kiønøen, Kittil Jensen Brevig, Michel Halvorsen i Langesund, Halvor Joensen Kiønøen.

30.09.1764: Lars Ejlertzen Barfodt og Anne Zachariasdatters søn kaldet Johan Zacharias. Faddere: Niels Hansen Reeberbahnens kone Ellen Larsdatter, Pernille Olsdatter i Langesund, Søren Bærentsen ibid, Rasmus Pedersen ibid, Lars Jonsen ibid.

30.09.1764: Sr. Peder Green i Langesund og Sedsel Andersdatter Baars datter kaldet Mette Cecilia. Faddere: Lieutnant Uslers frue Johanne Baar fra Porsgrund, jomfr. Marthe Kirstine Baar ibid, Lieutnant Jens Usler ibid, Sr. Gregers Bentzen Winther, hr. Andreas Cappelen.

side 332-333.

07.10.1764: Torger Torgrimsen Grostoch og Marthe Bæruldsdatters barn kaldet Bodil. Faddere: Gunder Rachestads kone Ingebor Torgrimsdatter, Johanne Pedersdatter Brevig vestre, Peder Sørensen Svinland, Anund Michelsen Dhal, Bæruld Torgersen skoeleholder.

14.10.1764: Kittil Olsen Giærstadeje og Ingebor Bartholomæusdatters datter kaldet Karen. Faddere: Mads Linnas kone Ellen Torbiørnsdatter, Ragnild Olsdatter Rugtved, Hans Tostensen Gierstad, Anders Olsen Linna, Amund Andersen Havreager.

14.10.1764: Niels Olsen Høenseje og Maria Pedersdatters datter kaldet Mette Kirstine. Faddere: Morten Garstads kone Anne Alfsdatter, Kirstie Olsdatter Høenseje, Thor Hansen Høen, Amund Hansen Tveten, Christopher Sørensen Sødtholt.

28.10.1764: Niels Lorentzen ved Hære og Live Thomasdatters datter kaldet Maren. Faddere: Knud Isachsens kone Mari Nielsdatter ved Hære, Aase Mathiasdatter Hellestved, Truels Arnoldsen ibid, Mads Haagensen ved Hære, Carl Andersen ibid.

01.11.1764: Lorentz Gundersen Ombosnæs og Kari Hansdatters søn kaldet Hans. Faddere: Gierth Asdhals kone Mari Nielsdatter, Mari Zachariasdatter Stoche, Anund Ellingsen Ombosnæs, Thor Zachariassen Stoche, Christen Gierthsen Asdhal.

04.11.1764: Ole Gieruldsen i Langesund og Kirstine Larsdatter Ulstrops søn kaldet Gieruld. Faddere: Peder Larsen Ulstrops kone Anne Cathrine Hansdatter, Kirstine Jensdatter Tiis, Hermand Grubbe, Halvor Larsen Falk, Svend Christophersen Ancher alle i Langesund.

04.11.1764: Michel Halvorsen i Langesund og Marthe Enersdatters datter kaldet Kirstine. Faddere: Lars Ellingsens kone Maren Sørensdatter i Langesund, Inger Enersdatter Brevig, Jacob Halvorsen ibid, Hans Olsen i Langesund, Halvor Jonsen Kiønøen fra Sannichedhal.

11.11.1764: Kittil Jensen Brevig og Inger Thorsdatters søn kaldet Niels. Faddere: Jacob Halvorsen Brevigs kone Kirstine Enersdatter, Inger Enersdatter ibid, Thomas Jonsen Finmarcheje, Anund Ellevsen Brevig østre, Søren Christensen Høvig.

18.11.1764: Gunder Torbiørnsen Garstad og Ingebor Sørensdatters søn kaldet Thor. Faddere: Morten Garstads kone Anne Alfsdatter, Mari Sørensdatter Rogn, Lars Johansen Herum, Mads Olsen Linna, Hans Sørensen Rogn.

18.11.1764: Elias Hansen Høen og Alis Pedersdatters datter kaldet Anne. Faddere: Thor Thorsen Høens kone Inger Maria Sørensdatter, Leene Christensdatter Bamble, Abraham Hansen Høen, Amund Sørensen Traasbye, Ole Olsen Schougen.

02.12.1764: Anders Hansen Egh nedre og Sønouv Olsdatters datter kaldet Anne Lisbeth. Faddere: Svend Grasmyrs kone Ingebor Knudsdatter, Ingebor Michelsdatter Egh, Lars Bartholomeussen ibid, Ole Michelsen ibid, Jacob Jacobsen i Stathelle.

16.12.1764: Petter Andersen Haldberg i Langesund og Cathrine Danielsdatters datter kaldet Rachel Johanne. Faddere: Madame Petter Frandsen Cudrios kieriste, Kirsten Maria Bentzdatter begge i Langesund, Lars Lorentzen fra Aabenraad, Peder Krøger fra Scheen, Søren Helles ibid.

26.12.1764: Halvor Jespersen i Langesund og Cathrine Isachsdatters datter kaldet Kirstine. Faddere: Postmester Pristeds kieriste, Aleth Cathrine Erboe, Ougen Augustinisen i Langesund, Friderich Bøyesen fra Dannemark, Hans Christian Kierchetorp.

27.12.1764: Lucas Jacobsen ved Hære og Mari Christensdatters barn kaldet Ole. Faddere: Rasmus Dhals kone ved Hære, Live Thomasdatter ibid, Joen Christensen Troog, Mathias Erichsen Hellestved, Knud Isachsen ved Hære.

27.12.1764: Jacob Isachsen Ombosnæs og Aaste Ellingsdatters datter kaldet Aase. Faddere: Lorentz Ombosnæses kone Kari Hansdatter, Kari Gundersdatter ibid, Anund Ellingsen ibid, Ole Madsen ibid, Elling Halvorsen ibid.

30.12.1764: Even Nielsen Vinie og Sophie Thorsdatters datter kaldet Gunild. Faddere: Thor Rogns kone Berthe Nielsdatter, Mette Thorsdatter Høen, Thor Thorsen Høen, Ole Olsen Schougen, Lars Thorsen Rogn.

01.01.1765: Casper Hansen i Langesund og Sedsel Thostensdatters søn kaldet Thomas. Faddere: Jomfrue von Staden hos postmester Priested, Giertrud Jensdatter Hals, Johan Lundberg, Johannes Jansen Flamming, Jacob Christophersen Ancher alle i Langesund.

01.01.1765: Niels Hansen Pharoe og Sophie Larsdatter Reeberbahnens søn kaldet Abraham. Faddere: Capitain Ramms frue, Aleth Cathrine Erboe, Gundvold Povelsen, Enoch Rasmussen Green, Lars Lorentzen fra Apenrod.

04.01.1765: Niels Andersen i Langesund og Marthe Larsdatters søn kaldet Lars. Faddere: Enken Ingebor Larsdatter i Langesund, Alis Andersdatter Nuestad, Rasmus Pedersen, Jørgen Larsen, Amund Larsen alle i Langesund.

13.01.1765: Jens Kittilsen ved Hære og Marthe Christensdatters søn kaldet Jens. Faddere: Hans Halvorsens kone ved Hære Maria Christensdatter, Inger Larsdatter ibid, Niels Nielsen ibid, Peder Hansen ibid, Jørgen Danielsen Tveten.

27.01.1765: Peder Thorsen Moe og Anne Pedersdatters hiemmedøbte barn kaldet Mette. Faddere: Joen Hansen Rørholtes kone Marthe Arnoldsdatter, Mette Arnoldsdatter ibid, Hans Tostensen Gierstad, Peder Thorsen i Langesund, Hans Halvorsen i Brevig.

02.02.1765: Hans Andersen Linnaeje og Mari Andersdatters datter kaldet Ingebor. Faddere: Anne Andersdatter Høen, Margrethe Andersdatter Vingerei, Anders Olsen Linna, Mads Olsen ibid, Ole Andersen ibid.

02.02.1765: Niels Hansen i Stathelle og Inger Hansdatters søn kaldet Hans. Faddere: Hans Andersens kone i Stathelle Else Rasmusdatter, Ingebor Michelsdatter Egh, Søren Michelsen i Stathelle, Arne Hansen ibid, Jørgen Hansen fra Næseth.

03.02.1765: Gregers Jonsen i Langesund og Anne Pedersdatters søn kaldet Peder. Faddere: Michel Halvorsens kone Marthe Enersdatter, Ingebor Pedersdatter, Christen Gundersen, Ole Gieruldsen, Lars Jonsen alle i Langesund.

03.02.1765: Rasmus Pedersen i Langesund og Marthe Pedersdatters datter kaldet Ingebor. Faddere: Søren Bærentsens kone Mallene Zachariasdatter, Karen Kirstine Olsdatter, Ougen Augustinusen, Hans Jacob Augustinusen, Peder Thorsen alle i Langesund.

10.02.1765: Hans Jonsen Grommestad og Anne Jacobsdatters søn kaldet Peder. Faddere: Halvor Fæseths kone Alis Jacobsdatter, Mari Jacobsdatter Blegelien, Halvor Jacobsen ibid, Johannes Jacobsen ibid, Joen Halvorsen ibid.

10.02.1765: Arnold Rasmussen Vaag og Mari Nielsdatters datter kaldet Ane Maria. Faddere: Søren Kiørrestads kone Aschier Knudsdatter, Inger Enersdatter Brevig, Bærent Bagerovnen, Lars Andersen Vaag, Niels Kiøstolsen Bræcheeje.

10.02.1765: Anund Ellevsen Brevig og Kari Knudsdatters søn kaldet Knud. Faddere: Niels Brevigs kone Mari Aasoldsdatter, Kari Larsdatter ibid, Kittil Jensen ibid, Niels Gundersen ibid, Amund Christensen Høvig.

12.02.1765: Halvor Jacobsen Bleglien og Anne Hansdatters barn kaldet Helge Maria. Faddere: Anders Jacobsen Glittumejes kone Gulline Sørensdatter, Mari Jacobsdatter Bleglien, Johannes Jacobsen ibid, Joen Halvorsen ibid, Joen Jacobsen Krabberød.

17.02.1765: Isach Erichsen ved Hære og Mari Larsdatters barn kaldet Mette. Faddere: Mads Asdhals kone Gunield Erichsdatter, Aase Mathiasdatter Hellestved, Tollef Erichsen Klep, Abraham Erichsen Trog, Christen Jørgensen ibid.

17.02.1765: Niels Nielsen ved Hære og Anne Maria Lorentzdatters barn kaldet Mari. Faddere: Anders Muules kone i Eidanger Kirsti Larsdatter, Inger Larsdatter Hære, Søren Christensen Hære, Ole Halvorsen ibid, Aslach Halvorsen ibid.

17.02.1765: Gunder Tostensen Rugtved og avgangne Anne Ellevsdatters datter kaldet Anne Maria. Faddere: Hans Pedersen Rugtveds kone Margrethe Tronsdatter, Berthe Pedersdatter Gierstad, Toer Zachariassen Stoche, Even Zachariassen ibid, Thosten Larsen Rugtved.

17.02.1765: Niels Gundersen Brevig og Anne Christensdatters søn kaldet Christen. Faddere: Niels Brevigs kone Mari Aasoldsdatter, Kari Larsdatter ibid, Amund Ellevsen ibid, Niels Pedersen Svinland, Rasmus Torgersen Holmen.

24.02.1765: Amund Davidsen i Langesund og Aloug Sigursdatters datter kaldet Kirstine. Faddere: Rasmus Halses kone Anna Kiøp, jomfr. Kirstine von Staden, Jørgen Petter Sivers, Niels Hansen Pharo paa Bahnen, Andreas Lindrup alle i Langesund.

side 334-335.

24.02.1765: Lars Andersen Sillian og Kirstie Thorsdatters søn kaldet Thor. Faddere: Niels Lorentzens kone ved Hære Live Thomasdatter, Gunield Thorsdatter Bolvig fra Solum, Joen Thorsen ibid, Peder Ingvoldsen Hytterøed, Christen Joensen Biørentvedt fra Solum.

10.03.1765: Anders Halvorsen Ødegaarden og Mette Olsdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Thor Giømbles kone Inger Olsdatter, Maria Jensdatter i Langesund, Joen Knudsen Salen, Tengel Jensen Ødegaarden, Hans Jensen Ødegaarden.

17.03.1765: Peder Larsen Ulstrup i Langesund og Anne Catharina Hansdatters datter Berthe Cathrine. Faddere: Halvor Larsens kone Karen Thorsdatter, Kirsten Margrethe Bentzdatter begge fra Langesund, Ole Gieruldsen ibid, Lorentz Christensen fra Dannemarch, Jacob Brodersen fra Apenrade.

17.03.1765: Isach Abrahamsen i Langesund og Mette Isachsdatters søn kaldet Isach. Faddere: Berthel Nielsens kone Helvig Jonsdatter, Anne Maria Pedersdatter, Ougen Augustinussen, Hans Jacob Augustinussen, Peder Sigursen alle i Langesund.

30.03.1765: Andreas Hasselbom paa Ræberbahnen og Anne Halvorsdatters datter kaldet Elizabeth. Faddere: jomfr. Kirstine von Staden, Giertrud Jensdatter Hals, Søren Bærendsen, Ole Gieruldsen alle i Langesund, Hendrich Knudsen fra Øyestad sogn.

04.04.1765: Jens Nielsen Rosland og Groe Larsdatters barn kaldet Anne. Faddere: Lars Roslands kone Anne Olsdatter, Anne Larsdatter ibid, Jørgen Christensen Dørredhal, Joen Torbiørnsen ibid, Jens Erichsen Faastved.

09.04.1765: Lars Christensen Glittum og Anne Eliasdatters barn kaldet Christen. Faddere: Jacob Andersens kone Glittumeje Gulline Sørensdatter, Inger Christensdatter Stoche, Gullich Larsen Glittum, Johannes Jacobsen Blegelien, Hans Olsen Bræche lille.

21.04.1765: Lars Halvorsen Kiel under Rørholt og Kari Andersdatters barn kaldet Anders. Faddere: Johannes Herrevigs kone Anne Andersdatter, Kari Halvorsdatter Kiel, Lars Christensen Vinie, Knud Gundersen Esee, Christopher Olsen Rørholt.

21.04.1765: Simen Olsen Svinland og Anne Pedersdatters hiemmedøbte barn kaldet Peder. Faddere: Niels Svinlands kone Pernille Christensdatter, Johanne Pedersdatter Svinland, Peder Sørensen ibid, Knud Larsen ibid, Gunder Olsen Præstegaarden.

28.04.1765: Rasmus Johannesen Sortedhal og Aase Thorsdatters barn kaldet Marthe Maria. Faddere: Anders Sorthedhals kone Inger Zachariasdatter, Kari Larsdatter ibid, Halvor Torbiørnsen Berg, Abraham Erichsen Traag, Amund Andersen Havreager.

04.05.1765: Bærendt Engelbrethsen Bagerovnen og Kirsti Rasmusdatters barn kaldet Helvig. Faddere: Ole Engelbrethsen Bredsands kone Inger Aachesdatter, Berthe Christensdatter Finmarch, Erich Thorsen Valle, Arnold Rasmussen Vaag, Lars Andersen ibid.

04.05.1765: Anund Ellingsen i Ombosnæs og Kari Jacobsdatters barn kaldet Anne Kirstine. Faddere: Hans Pedersens kone ibid Margrethe Tronsdatter, Berthe Pedersdatter Garstad, Lorentz Gundersen Ombosnæs, Jørgen Halvorsen ibid, Mads Larsen Rugtved.

16.05.1765: Rasmus Halvorsen paa Reberbahnen og Anne Maria Olsdatters søn kaldet Halvor. Faddere: Halvor Larsens kone Kari Thorsdatter, Karen Kirstine Olsdatter, Niels Hansen Pharo, Peder Clausen, Lars Jonsen alle i Langesund.

19.05.1765: Daniel Michelsen Aabye og Mari Larsdatters søn kaldet Michel. Faddere: Hans Bræches kone Berthe Michelsdatter, Leene Christensdatter, Anders Christensen Rogn, Lars Evensen Udgaarden, Even Hansen Bræche.

19.05.1765: Thor Zachariassen Stoche og Anne Knudsdatters søn kaldet Knud. Faddere: Simen Bambles kone Anne Zachariasdatter, Sophie Amundsdatter Tveten, Thor Thorsen Høen, Hans Sørensen Rogn, Johan Hermandsen Skoemager.

25.05.1765: Et pigebarn kaldet Marthe Mallene fød af qvindemennisket Catharina Rasmusdatter hos Søren Christensen Kiørrestad østre, hvis fader blev andgivet at være en ungkarl nu i tieniste hos Thor Zachariassen Stoche østre ved navn Christen Gundersen som og var selv til stede og tilstod factum. Faddere: Søren Christensen Kiørrestads kone Aschier Knudsdatter, Johanne Jonsdatter Kiønøen, Halvor Jonsen ibid, Biørn Jonsen Traasbyeeje, Ole Gunnuldsen Rønholteje.

28.05.1765: Sr. Rasmus Dhal ved Hære og Karen Marcusdatters barn kaldet Hellene Kirstine. Faddere: Lucas Jacobsens kone ved Hære Mari Christensdatter, Knud Isachsens kone Mari Nielsdatter ibid, Joen Christensen Traag, Petter Lorentzen ved Hære, Isach Erichsen ibid.

29.05.1765: Torchel Torgersen Birchesetheje og Berthe Larsdatters barn kaldet Margrethe. Faddere: Ole Udgaardens kone Helge Johannesdatter, Marthe Danielsdatter Aastad, Niels Gullichsen Nyesteen, Abraham Gullichsen ibid, Gouthe Pedersen Udgaarden.

02.06.1765: Lars Evensen Udgaarden og Maria Michelsdatters 2de sønner. Den 1ste kaldet Michel. Faddere: Amund Aastads kone Anne Hansdatter, Mari Christensdatter Vinie, Hans Evensen Bræche, Peder Michelsen Aabye, Even Hansen Bræche. Den 2den kaldet Even. Faddere: Christen Bambles kone Kirstie Hansdatter, Inger Enersdatter Brevig, Mads Arnoldsen Kiær, Daniel Michelsen Aabye, Elling Clausen Essee.

09.06.1765: Knud Isachsen ved Hære og Mari Nielsdatters barn kaldet Anne. Faddere: Niels Lorentzens kone ved Hære Live Thomasdatter, Aase Mathiasdatter Hellestved, Lucas Jacobsen ved Hære, Mads Haagensen ibid, Peder Hansen ibid.

16.06.1765: Anders Thorsen Vingerei og Live Olsdatters søn kaldet Ole. Faddere: Anders Rogns kone Mari Larsdatter, Mari Thorsdatter Vingerei, Halvor Christensen Rogn, Jacob Larsen ibid, Niels Jørgensen ibid.

16.06.1765: Afgangne Arnold Erichsen Berg og Berthe Thorsdatters barn kaldet Anne. Faddere: Enken Else Andersdatter Sorteboven, Ingebor Rasmusdatter Sortedhal, Tollof Erichsen Klep, Niels Ellefsen Berg, Rasmus Jørgensen Sorteboven.

16.06.1765: Bæruld Andersen Vaag og Ingebor Hansdatters datter kaldet Berthe. Faddere: Arnold Rasmussen Vaags kone Mari Nielsdatter, Berthe Christensdatter Havsund, Torjus Andersen Vaag, Abraham Christensen Finmarch, Aasold Gullichsen Kiørrestad.

16.06.1765: Et pigebarn kaldet Anne fød af qvindemennisket Siri Jacobsdatter paa Brevig østre som ej endnu har været til Confirmation, hvis fader blev andgivet at være Erich Gundersen som og var i tieniste sammesteds og er ogsaa uconfirmeret. Faddere: Thor Gundersen Brevigs kone Mari Larsdatter, Marthe Gundersdatter ibid, Lars Thomassen ibid, Ole Olsen ibid, Niels Pedersen Svinland.

23.06.1765: Ole Tostensen Aabyedhalen og Abelone Pedersdatters søn kaldet Morten. Faddere: Enken Anne Catharina Pettersdatter Bræcheeje, Ragnild Jocumsdatter ibid, Gouthe Pedersen Udgaarden, Abraham Gullichsen Nyesteen, Jon Andersen Aastad.

23.06.1765: Et pigebarn kaldet Annichen fød af qvindemennisket Ingebor Torgrimsdatter i tilhold hos Ole Johannesen i Ombosnæs, hvis fader blev andgivet at være Elling Engelbrethsen, en ungkarl der meer end et aars tid har opholdt sid i bemelte Ombosnæs, men nu bortrejst herfra efter andgivende med et skib fra Kragerøe. Faddere: Ole Madsens kone Mari Larsdatter i Ombosnæs, Ragnild Olsdatter Rugtved, Gregers Isachsen Asvold, Ole Madsen i Ombosnæs, Peder Jørgensen Svinland.

24.06.1765: Peder Clausen i Langesund og Dorthe Olsdatters datter kaldet Ellen Jørine. Faddere: Rasmus Halvorsens kone paa Reberbahnen Anne Maria Olsdatter, Pernille Olsdatter, Peder Stephensen, Niels Clausen Hafsund, Anders Andersen Nuestad.

30.06.1765: Svend Nielsen Grasmyr og Ingebor Knudsdatters datter kaldet Anne. Faddere: Hans Andersens kone i Stathelle Else Rasmusdatter, Ingebor Michelsdatter Egh, Niels Hansen Eghseje, Arnold Olsen Syndbye, Claus Knudsen Krabberød.

02.07.1765: Abraham Christensen Finmarch og Inger Lisbeth Pedersdatters datter kaldet Anne. Faddere: Søren Christensen Kiørrestads kone Aschier Knudsdatter, Berthe Christensdatter Havsund, Torjus Andersen Vaag, Elling Clausen Essee, Even Hansen Bræche.

07.07.1765: Peder Thorsen i Langesund og Helvig Pedersdatters datter kaldet Gunild Maria. Faddere: Halvor Rogns kone Ellen Maria Jensdatter, Kari Thorsdatter Vingerei, Anders Christensen Rogn, Peder Jensen Halen, Amund Pedersen Gierstad.

side 336-337.

07.07.1765: Sr. Petter Frandsen Cudrio og Engel Catharina Grubbes søn kaldet Hermand. Faddere: Lars Christensens kieriste i Brevig Cassi Grubbe, jomfr. Anne Sommer i Langesund, Hermand Grubbe, Jacob Cudrio, Ole Grubbe alle i Langesund.

07.07.1765: Peder Christensen i Langesund og Anne Bartholomeusdatters datter kaldet Anne Helvig. Faddere: jomfr. Kirstine von Staden, Kirstie Jensdatter, Ole Olsen, Halvor Larsen Falk, Hans Jacob Augustinussen alle i Langesund.

14.07.1765: Jacob Svendsen Faassung og Live Hansdatters datter kaldet Marthe. Faddere: Just Nielsens kone Mari Christensdatter ibid, Thore Olsdatter Halsen i Sannichedal, Niels Svendsen Faassung, Knud Erichsen ibid, Erich Hansen ibid.

21.07.1765: Jacob Andersen Sillian ved Hære og Inger Isachsdatters søn kaldet Isach. Faddere: Hans Halvorsens kone ved Hære Maria Christiansdatter, Aleth Olsdatter Hære, Rejer Andersen Hære lille, Lars Andersen Sillian, Anders Andersen Hære.

28.07.1765: Peder Stephensen i Langesund og Helge Larsdatters datter Maria. Faddere: Niels Andersens kone Marthe Larsdatter, Anne Sørensdatter, Hans Tallachsen, Peder Clausen, Ole Mortensen alle i Langesund.

11.08.1765: Niels Gullichsen Nyesten og Aase Jacobsdatters søn kaldet Lars. Faddere: Tarald Olsen Nænsethejes kone Anne Gullichsdatter, Ingebor Nielsdatter Vissestad, Peder Gouthesen Nyesten, Abraham Gullichsen ibid, Kiøstol Torbiørnsen vestre Bræche.

18.08.1765: Jacob Michelsen i Stathelle og Anne Simensdatters datter kaldet Ellen. Faddere: Hans Andersens kone ibid Else Rasmusdatter, Kirstine Olsdatter Krabberød, Niels Gundersen i Stathelle, Peder Jacobsen ibid, Ellev Knudsen ibid.

18.08.1765: Ole Christensen i Langesund og Maren Hendrichsdatters datter kaldet Giertrud. Faddere: Jan Flamings kone Magnild Hansdatter, Olline Pedersdatter, Rasmus Hals, Peder Nielsen, Hans Jacob Nielsen alle i Langesund.

18.08.1765: Sr. Jørgen Petter Sivertz og Maria Jensdatter Kiels søn kaldet Ole Vinholm. Faddere: Mad. Dorothea Niels Smithes kieriste i Langesund, jomfr. Kirstine von Staden ibid, hr. post Jacob Pristede, Sr. Giert Lange i Porsgrund, Peder Kryger fra Schien.

25.08.1765: Ejlert Knudsen Tveteneje og Helge Jørgensdatters hiemmedøbte datter kaldet Thore. Faddere: Bærendt Bagerovnens kone Kirstie Rasmusdatter, Helgie Gullichsdatter fra Kragerøe, Jørgen Jørgensen Tveten, Knud Gullichsen fra Kragerøe, Even Jørgensen Tveten.

25.08.1765: Knud Erichsen Fossung og Susana Hansdatters datter kaldet Kirstie Maria. Faddere: Just Nielsens kone ibid Mari Christensdatter, Kari Jensdatter ibid, Morten Erichsen Bache, Erich Hansen Fossung, Torjus Larsen ibid.

01.09.1765: Anders Olsen i Langesund og Ellen Kirstine Haagensdatters hiemmedøbte søn kaldet Halvor. Faddere: Berthel Nielsens kone Helvig Jonsdatter, Karen Kirstine Olsdatter, Ole Olsen, Hans Olsen, Petter Hansen alle i Langesund.

01.09.1765: Niels Hansen Eghseje og Sophie Thorsdatters datter kaldet Mette. Faddere: Svend Nielsen Grasmyrs kone Ingebor Knudsdatter, Ingebor Michelsdatter Egh, Abraham Sørensen Rogn, Jens Nielsen Egh, Lars Jonsen i Langesund.

07.09.1765: Anders Olsen Linna og Ingebor Kielsdatters søn kaldet Lars. Faddere: Tolv Vingereis kone Mari Kielsdatter, Anne Maria Gierthsdatter Gierseth, Kittil Olsen Gierstadeje, Hans Andersen Linnaeje, Niels Jørgensen Vingerei.

07.09.1765: Abraham Hansen Høen og Mari Johannesdatters søn kaldet Isach. Faddere: Elias Høens kone Aleth Pedersdatter, Mette Thorsdatter ibid, Christen Michelsen Bamble, Thor Thorsen Høen, Ole Hansen Schougen.

08.09.1765: Thomas Knudsen i Langesund og Maria Friderichsdatters datter kaldet Mallene. Faddere: jomfr. Aleth Catharine Erboes, Mari Christensdatter, Knud Pedersen, Just Christensen, Hans Jacob Nielsen alle i Langesund.

08.09.1765: Thor Stensen Giømble og Inger Olsdatters datter kaldet Helvig. Faddere: Mads Linnas kone Ellen Torbiørnsdatter, Marthe Thorchelsdatter Rogn, Niels Hansen Eghseje, Ole Andersen Tangvold, Gregers Gregersen Asvald.

11.09.1765: Amund Evensen Esse og Marthe Tharaldsdatters søn kaldet Even. Faddere: Even Vinies kone Sophie Thorsdatter, Mari Christensdatter Vinie, Johannes Larsen Herrevig, Ole Nielsen Bræcheeje, Elling Clausen Essee.

15.09.1765: Hendrich Amundsen Moeeje og Helvig Thorsdatters hiemmedøbte søn Amund. Faddere: Peder Moes kone Anne Pedersdatter, Marthe Olsdatter ibid, Hans Olsen Tveraaen, Hans Alfsen Vissestad, Hans Erichsen Gonge.

22.09.1765: Halvor Erichsen Fæseth og Aleth Jacobsdatters datter kaldet Anne Maria. Faddere: Hans Grommestads kone Anne Jacobsdatter, Mari Jacobsdatter Blegelien, Christen Erichsen Essee, Halvor Jacobsen Blegelien, Simen Nielsen Fæseth.

22.09.1765: Gullich Larsen Dhal og Marthe Knudsdatters datter kaldet Ingebor. Faddere: Gunder Rachestads kone Ingebor Torgrimsdatter, Kari Larsdatter Dhal, Torger Torgrimsen Grostoch, Lars Michelsen fra Kylling sogn, Torgrim Jensen Tangevold.

22.09.1765: Søren Hansen Rogn og Helvig Jonsdatters hiemmedøbte datter kaldet Anne. Faddere: Abraham Rogns kone Gunild Jacobsdatter, Mari Sørensdatter ibid, Jacob Nielsen Arnesplads, Joen Hansen Rørholt, Lars Thorsen Rogn.

22.09.1765: Et pigebarn kaldet Anne fød af qvindemennisket Johanne Jonsdatter hos hendes fader Joen Knudsen Birchesetheje, hvilket barn hun for de hende tilsendte mænd andgav at have avlet i Kragerøe da hun der tiente hos Sr. Petter Bøyesen med en ungkarl ved navn Ole Thorsen, der ej den tiid havde været til confirmation men tient hos avgangne tolder Knappes enke sammesteds hvorfra han nu med et skib skulde være afrejst. Faddere: Joen Knudsen Birchesethejes kone Anne Brynildsdatter, Mette Erichsdatter Linna, Peder Gouthesen Nyesten, Abraham Gullichsen ibid.

29.09.1765: Rasmus Jensen Hals i Langesund og Anna Elisabeth Kiøppes datter kaldet Anna Catharina. Faddere: Jacob Anchers kone Giertrud Jensdatter i Langesund, Else Maria Kiøp fra Kongsberg, Peder Green, Halvor Larsen Falk, Lorentz Christensen alle i Langesund.

29.09.1765: Michel Knudsen Egh og Marthe Olsdatters barn kaldet Anne Helene. Faddere: Christen Torbiørnsens kone i Stathelle Sedsel Nielsdatter, Kirstine Jørgensdatter Giømble, Niels Larsen Fillestad, Niels Hansen Eghseje, Lars Michelsen fra Kylling sogn.

13.10.1765: Rejer Andersen Herre lille og Berthe Andersdatters barn kaldet Mari. Faddere: Isach Andersens kone Inger Isachsdatter, Ingebor Hansdatter, Petter Lorentzen, Christen Isachsen, Anders Andersen alle fra Hære.

01.11.1765: Ole Olsen Riisberg ved Hære og Berthe Halvorsdatters søn kaldet Ole. Faddere: Anders Olsens kone Kirstie Pedersdatter, Ingebor Hansdatter, Stian Andersen, Knud Nielsen, Hans Erichsen alle ved Hære.

01.11.1765: Sivert Gundersen ved Hære og Else Jonsdatters søn kaldet Gunder. Faddere: Inger Andersdatter Ravnæs, Marthe Pedersdatter Hære, Anders Jensen ibid, Lars Pedersen ibid, Mads Jonsen Klep.

10.11.1765: Jørgen Christensen Dørredhal og Gunild Borgiersdatters søn kaldet Ellev. Faddere: Jon Torbiørnsen Dørredhals kone Inger Pedersdatter, Marthe Gullichsdatter Rosland, Jens Nielsen Rosland, Jens Erichsen Fostved, Ole Torbiørnsen Dørredhal.

17.11.1765: Claus Knudsen i Stathelle og Kari Gundersdatters søn kaldet Knud. Faddere: Lorentz Gundersens kone i Ombosnæs Kari Hansdatter, Mari Hansdatter Kielstad, Ellev Knudsen i Stathelle, Peder Jacobsen ibid, Vellum Ellevsen ibid.

17.11.1765: Tarald Olsen Nænsetheje og Anne Gullichsdatters datter kaldet Siri. Faddere: Niels Nyesteens kone Aase Jacobsdatter, Maria Nielsdatter Nænseth, Gullich Larsen Nyesteen, Abraham Gullichsen ibid, Knud Halvorsen Nenseth.

24.11.1765: Michel Halvorsen i Langesund og Marthe Enersdatters datter kaldet Karen Maria. Faddere: Jacob Brevigs kone Kirstine Enersdatter, Jørell Andersdatter i Langesund, Lars Ellingsen ibid, Christen Gundersen ibid, Halvor Jonsen Kiønøen.

01.12.1765: Thor Gundersen Rogn nordre og Berthe Nielsdatters datter kaldet Kirstine. Faddere: Thor Høens kone Anne Thorsdatter, Else Sørensdatter Rogn, Thor Thorsen Høen, Even Nielsen Vinie, Hans Sørensen Rogn nordre.

01.12.1765: Jørgen Caspersen Valserød og Siri Hansdatters hiemmedøbte søn kaldet Casper. Faddere: Abraham Kiørrestads kone Mari Christensdatter, Ingebor Christensdatter Vinie, Knud Ellevsen Kiørrestad, Søren Christophersen ibid, Ole Diderichsen Kiørrestadeje.

15.12.1765: Enoch Rasmussen i Langesund og Maren Margrethe Mechlenburgs Søn kaldet Enoch Green. Faddere: jomfr. Kirstine von Staden, Aleth Catharina Erboes, Rasmus Jensen Hals, Ougen Augustinussen, Hans Jacob Augustinussen alle i Langesund.

15.12.1765: Niels Andersen i Langesund og Marthe Larsdatters søn kaldet Anders. Faddere: Ole Gieruldsens kone Kirsten Larsdatter, Anne Maria Sørensdatter, Halvor Larsen Falk, Niels Christensen, Erich Erichsen Egh.

side 338-339.

15.12.1765: Anders Pedersen ved Hære og Lisbeth Bentzdatters datter kaldet Maria. Faddere: Ole Riisbergs kone Berthe Halvorsdatter, Anne Jonsdatter, Jens Kittilsen, Christen Isachsen, Ole Pedersen alle ved Hære.

22.12.1765: Amund Evensen Aastad og Anne Hansdatters datter kaldet Karen. Faddere: Jacob Arnespladzes kone Anne Hansdatter, Marthe Danielsdatter Aastad, Hans Evensen Bræche, Lars Evensen Udgaarden, Niels Amundsen Aabye.

22.12.1765: Christen Michelsen Bamble og Kirstie Hansdatters søn kaldet Isach. Faddere: Simen Bambles kone Anne Zachariasdatter, Mette Thorsdatter Høen, Elias Hansen ibid, Abraham Hansen ibid, Even Hansen Bræche.

22.12.1765: Anders Pedersen Rørholteje og Torbor Andersdatters søn kaldet Amund. Faddere: Hendrich Amundsen moeejes kone Helvig Thorsdatter, Mette Arnoldsdatter Rørholt, Hans Andersen Linnaeje, Ole Olsen Moe, Christopher Olsen Rørholt.

27.12.1765: Ole Erichsen Faassung og Giertrud Olsdatters søn kaldet Ole. Faddere: Niels Ellevsen Faassungs kone Ingebor Svendsdatter, Maria Ellevsdatter ibid, Abraham Jonsen Rørholt, Hans Erichsen Brevig, Even Erichsen Fillestad.

29.12.1765: Tosten Olsen Kielstadeje og Kari Isachsdatters søn kaldet Lars. Faddere: Ole Svennungsens kone i Stathelle Anne Kittilsdatter, Alis Olsdatter Tveten, Christen Gundersen Stoche, Anders Hansen Egh, Peder Sørensen i Stathelle.

29.12.1765: Joen Torbiørnsen Dørredhal og Inger Pedersdatters datter kaldet Marthe. Faddere: Jørgen Dørredhals kone Gunild Borgesdatter, Marthe Olsdatter Moe, Lars Andersen Rosland, Christen Jørgensen Dørredhal, Ole Torbiørnsen ibid.

13.01.1766: Hans Evensen Esse og Siri Hansdatters datter kaldet Kirstie. Faddere: Even Vinies kone Sophie Thorsdatter, Mari Christensdatter ibid, Amund Evensen Esse, Elling Clausen ibid, Tollof Evensen i Brevig.

13.01.1766: Jacob Halvorsen Brevig vestre og Kirstine Enersdatters datter kaldet Kirstie Maria. Faddere: Michel Halvorsens kone i Langesund Marthe Enersdatter, Inger Enersdatter Brevig, Søren Simensen Traasbye, Simen Nielsen Fæseth, Halvor Jonsen Kiønøen.

13.01.1766: Jens Erichsen Forstved og Maria Olsdatters søn kaldet Ole. Faddere: Christen Torbiørnsens kone i Stathelle Sedsel Nielsdatter, Maria Gullichsdatter Rosland, Lars Andersen ibid, Aasold Erichsen Rønholt, Anund Knudsen ibid.

13.01.1766: Hans Christensen Havredhal og Abelone Erichsdatters hiemmedøbte søn kaldet Jacob. Faddere: Knud Kiørrestads kone Asloug Solvesdatter, Abelone Thorsdatter Ringeschiøe, Halvor Erichsen Fæseth, Christopher Jonsen Havredhal, Hans Erichsen ibid.

26.01.1766: Povel Nielsen i Langesund og Margrethe Jacobsdatters datter kaldet Anne Maria. Faddere: Anders Lassesens kone Ingebor Hansdatter, Ingebor Pedersdatter, Berthel Nielsen, Ole Jonsen, Berthel Andersen alle i Langesund.

03.02.1766: Lars Olsen Ødegaarden og Anne Jørgensdatters datter kaldet Ingebor Kirstine. Faddere: Arnold Syndbyes kone Lisbeth Knudsdatter, Kirstie Jørgensdatter Giømble, Michel Knudsen Egh, Peder Jacobsen Stathelle, Peder Sigulsen i Langesund.

09.02.1766: Niels Kielsen Brevig og Mari Aasoldsdatters søn kaldet Ole. Faddere: Peder Aasoldsens kone i Stathelle Marthe Anundsdatter, Marthe Gundersdatter Brevig, Anders Olsen Linna, Niels Gundersen Brevigeje, Amund Christensen Høvig.

09.02.1766: Anders Andersen Busterød og Ingebor Erichsdatters søn kaldet Erich. Faddere: Mads Kjærs kone Aloug Olsdatter, Anne Jonsdatter Moe, Ole Erichsen Røholt, Amund Larsen Busterød, Joen Halvorsen Haretved.

15.02.1766: Petter Lorentzen ved Hære og Kari Kielsdatters datter kaldet Kirstie. Faddere: Lucas Jacobsens kone Mari Christensdatter, Anne Jensdatter, Niels Lorentzen, Niels Nielsen, Knud Isachsen alle ved Hære.

15.02.1766: Jan Engelbrethsen Burvold og Kari Christensdatters søn kaldet Abraham. Faddere: Mads Linas kone Ellen Torbiørnsdatter, Helvig Andersdatter ibid, Jacob Sørensen Schierche, Lars Johannesen Herum, Hans Andersen Havreager.

15.02.1766: Even Zachariassen Tveten og Berthe Sophia Amundsdatters søn kaldet Zacharias. Faddere: Christopher Sørensen Sødtholtes kone Mari Zachariasdatter, Mette Thorsdatter Høen, Jørgen Isachsen Giømble, Thor Zachariassen Stoche, Gregers Gregersen Asvald.

19.02.1766: Abraham Sørensen Rogn og Gunild Jacobsdatters datter kaldet Else. Faddere: Joen Hansen Rørholts kone Marthe Arnoldsdatter, Else Sørensdatter Rogn, Amund Evensen Aastad, Niels Hansen Egh, Lars Thorsen Rogn.

23.02.1766: Johan Christian Brag i Langesund og Ellen Hendrichsdatters datter kaldet Karen Dorthea. Faddere: Peder Greens kone Sedsel Baar, jomfr. Kirstine von Staden, Halvor Larsen Falch, Ole Gieruldsen, Svend Christophersen Ancher alle i Langesund.

09.03.1766: Mads Linstrøm i Langesund og Anne Andersdatters søn kaldet Søren. Faddere: Kirstine Margrethe Bentzdatter, Maria Sørensdatter, Isach Abrahamsen, Jacob Christophersen Ancher, Anders Sørensen alle i Langesund.

12.03.1766: Kittil Olsen Gierstadeje og Ingebor Bartholomeusdatters søn kaldet Hans. Faddere: Hans Pedersens kone i Ombosnæs Margrethe Tronsdatter, Ragnild Olsdatter Rugtved, Mads OIlsen Linna, Gierth Olsen Jerseth, Gunder Olsen Gierstadeje.

12.03.1766: Morten Sørensen Garstad og Anne Alvsdatters datter kaldet Anne Helene. Faddere: Søren Sødtholtes kone Kirstie Sørensdatter, Kari Larsdatter Sortedhal, Gunder Torbiørnsen Garstad, Jacob Sørensen Schierche, Bæruld Torgersen Skoeleholder.

22.03.1766: Simen Larsen Bamble og Anne Zachariasdatters datter kaldet Anne Margrethe. Faddere: Christen Bambles kone Kirstie Hansdatter, Mette Thorsdatter Høen, Anders Christensen Rogn, Thor Zachariassen Stoche, Ole Olsen Schougen.

23.03.1766: Niels Christensen i Langesund og Maren Olsdatters datter kaldet Anne Margrethe. Faddere: Magnild Solvesdatter i Brevig, Kirstine Jensdatter i Langesund, Lars Ellingsen ibid, Niels Andersen ibid, Svend Christophersen Ancher ibid.

01.04.1766: Joen Halvorsen Asdhaleje og Anne Hansdatters søn kaldet Anders. Faddere: Enken Giertrud Hansdatter Hære, Kari Gierthsdatter Klep, Gierth Christensen Asdhal, Halvor Nielsen Asdhal, Jørgen Danielsen Tveten.

01.04.1766: Ole Torgersen Melbyestranden og Dorthe Olsdatters søn kaldet Torger. Faddere: Simen Traasbyes kone Sophie Hansdatter, Anne Helene Sørensdatter ibid, Niels Gundersen Brevigeje, Niels Pedersen ibid, Niels Clausen Havsund.

01.04.1766: Abraham Jonsen Rørholt og Aloug Larsdatters søn kaldet Abraham. Faddere: Mads Kiærs kone Asloug Olsdatter, Jørand Arnoldsdatter Rørholt, Halvor Olsen Grønøen i Drangedhal, Ole Olsen Vefald ibid, Knud Gundersen Esse.

01.04.1766: Aane Tallachsen Hydahalseje og Margithe Knudsdatters barn kaldet Gunild. Faddere: Tolf Vingereis kone Mari Kielsdatter, Kirstie Olsdatter Riis, Ledvor Tallachsen Midgaarden, Ole Andersen Tangevold, Ellev Tronsen i Præstegaarden.

06.04.1766: Ole Haraldsen ved Hære og Mari Pedersdatters søn kaldet Peder. Faddere: Torger Tollevsens kone ved Hære Ingebor Pedersdatter, Sedsel Andersdatter Ravnæs, Torger Tollevsen ved Hære, Peder Hansen ibid, Ole Pedersen ibid.

20.04.1766: Christopher Olsen i Langesund og Berthe Hansdatters søn kaldet Lars. Faddere: Peder Nielsens kone Else Maria Gierthsdatter, Aavet Gierthsdatter, Hans Olsen, Hans Tallachsen, Hans Mortensen alle i Langesund.

25.04.1766: Anders Jensen ved Hære og Sara Jensdatters søn kaldet Isach. Faddere: Sivert Gundersens kone Else Jonsdatter, Anders Olsens kone Kirstie Pedersdatter, Hans Erichsen, Peder Hansen, Knud Nielsen alle ved Hære.

side 340-341.

19.05.1766: Just Christensen Asvald og Margrethe Svendsdatters datter kaldet Anne Maria. Faddere: Arnold Syndbyes kone Lisbeth Knudsdatter, Kari Gregersdatter Asvald, Joen Nielsen Egh, Anders Larsen Asvald, Gregers Gregersen ibid.

20.05.1766: Sivert Tellevsen Bircheseth og Ingebor Olsdatters søn kaldet Ole. Faddere: Ole Udgaardens kone Helge Johannesdatter, Berthe Michelsdatter Birchesetheje, Halvor Larsen ibid, Ole Halvorsen Bircheseth, Abraham Gullichsen Nysteen.

20.05.1766: Ole Engelbrethsen Bredsand og Inger Aachesdatters søn kaldet Aache. Faddere: Bæruld Vaags kone Ingebor Hansdatter, Kirstie Olsdatter Havsund, Bærent Engelbrethsen Bagerovnen, Vraal Madsen, Knud Nielsen Vaagøen.

20.05.1766: Morten Erichsen Bache og Ingebor Jacobsdatters datter kaldet Anne. Faddere: Rasmus Masterøds kone Sara Erichsdatter, Sara Andersdatter Høvigeje, Lars Olsen Scougen, Ole Erichsen Rønholt, Borger Jørgensen Dørredhal.

25.05.1766: Jacob Christophersen Ancher i Langesund og Giertrud Jensdatter Halses søn kaldet Christopher. Faddere: Ole Christensens kone Maren Hendrichsdatter, Anne Maria Sørensdatter, Halvor Larsen Falk, Ole Gieruldsen, Svend Christophersen Ancher alle i Langesund.

01.06.1766: Hans Jacob Nielsen i Langesund og Anne Maria Olsdatters søn kaldet Ole. Faddere: Rasmus Halses kone Anna Kiøp, jomfr. Kirstine von Staden, Lieutnant Gynge, Johan Brag, Ole Olsen alle i Langesund.

01.06.1766: Hans Christensen ved Hære og Inger Rasmusdatters søn kaldet Ole. Faddere: Niels Lorentzens kone Live Thomasdatter, Thore Nielsdatter, Mads Haagensen, Bastian Simensen Hanch, Peder Hansen alle ved Hære.

08.06.1766: Anund Ellevsen Brevig østre og Kari Knudsdatters datter kaldet Ingebor. Faddere: Kittil Jensen Brevigs kone Inger Thorsdatter, Sara Andersdatter Høvigseje, Niels Pedersen Brevigeje, Hans Erichsen Brevigseje, Torgrim Jensen Tangevald.

08.06.1766: Anders Olsen Rønholt og Sara Olsdatters datter kaldet Anne. Faddere: Thor Rønholts kone Lisbeth Olsdatter, Marthe Olsdatter lille Bræche, Niels Gullichsen Nysteen, Hans Olsen lille Bræche, Hans Alvsen Wisestad.

08.06.1766: Christopher Jonsen Havredhal og Maria Nilsdatters datter kaldet Kari. Faddere: Hans Christensen Havredhals kone Abelone Erichsdatter, Abelone Thorsdatter ibid, Isach Nielsen Visestad, Peder Thorsen Havredhal, Amund Sørensen Melbye.

15.06.1766: Joen Nielsen Egh og Kirstie Jensdatters datter kaldet Ingebor. Faddere: Niels Eghs kone Sophie Thorsdatter, Anne Jensdatter i Langesund, Gregers Isachsen Asvald, Jørgen Isachsen Giømble, Ole Michelsen Egh.

22.06.1766: Johannes Jansen Falming i Langesund og Magnild Hansdatters søn kaldet Johannes. Faddere: Ole Christensens kone Maren Hendrichsdatter, Ellen Maria Clausdatter, Zacharias Corneliussen, Petter Valdberg, Hans Jacob Augustinussen alle i Langesund.

24.06.1766: Knud Larsen Svinland og Inger Pedersdatters søn kaldet Peder. Faddere: Niels Olsen Høensejes kone Maria Pedersdatter, Mari Andersdatter Aabye, Amund Hansen Tveten, Simen Olsen Svinland, Christen Thorsen Vingerei.

24.06.1766: Harald Biønsen Glittum og Anne Anundsdatters søn kaldet Halvor. Faddere: Peder Glittums kone Anne Larsdatter, Ingebor Anundsdatter Stoche, Thor Stensen Giømble, Gullich Anundsen Stoche, Ole Biønsen Glittum.

29.06.1766: Jacob Isachsen Ombosnæs og Aaste Ellingsdatters søn kaldet Isach. Faddere: Hans Pedersens kone sammesteds Margrethe Tronsdatter, Maria Davidsdatter ibid, Ole Pedersen ibid, Anund Ellingsen ibid, Tellev Thorsen ibid.

29.06.1766: Johan Hermandsen Skoemager og Inger Gierthsdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Lorentz Gundersens kone i Ombosnæs Kari Hansdatter, Kari Gierthsdatter Asdhal, Gunder Jacobsen Asdhaleje, Rasmus Jørgensen Sorthebouven, Christen Gierthsen Asdhal.

13.07.1766: Johannes Larsen Herrevig og Anne Thorsdatters barn kaldet Hans. Faddere: Lars Kiels kone Mari Andersdatter, Astri Olsdatter Vinie, Abraham Sørensen Rogn, Elling Clausen Essee, Lars Evensen Vinie.

13.07.1766: Ole Pedersen Ombosnæs og Mette Olsdatters barn kaldet Peder. Faddere: Live Michelsdatter Riis, Ales Olsdatter i Brevig, Lorentz Gundersen Ombosnæs, Tellev Thorsen ibid, Ole Hansen Midgaarden.

20.07.1766: Ellev Knudsen i Stathelle og Anne Christensdatters barn kaldet Berthe Maria. Faddere: Svend Grasmyrs kone Ingebor Knudsdatter, Mari Davidsdatter Ombosnæs, Claus Knudsen i Stathelle, Jacob Jacobsen ibid, Ole Michelsen Egh.

27.07.1766: Jørgen Gundersen Ombosnæs og Anne Gundersdatters barn kaldet Christen. Faddere: Claus Knudsens kone i Stathelle Kari Gundersdatter, Else Olsdatter Riis, Ole Hansen Midgaarden, Lorentz Gundersen Ombosnæs, Tellev Thorsen ibid.

27.07.1766: Harald Jørgensen Hære og Mallene Nielsdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Halvor Jansens kone ved Hære Tollej Hansdatter, Kirstie Nielsdatter ibid, Jens Kittilsen ibid, Mads Haagensen ibid, Peder Hansen ibid.

03.08.1766: Hans Erichsen Brevigeje og Kari Larsdatters hiemmedøbte barn kaldet Maren Kirstine. Faddere: Anund Ellevsens kone paa Brevig Kari Knudsdatter, Inger Larsdatter Brevig, Peder Larsen Glittum, Peder Thorsen Havredhal, Ole Erichsen Fossung.

17.08.1766: Anund Ellingsen Ombosnæs og Kari Jacobsdatters søn kaldet Abraham. Faddere: Aache Tronsens kone Johanne Jacobsdatter, Maria Davidsdatter Stathelle, Tosten Larsen Rugtved, Mads Larsen Ombosnæs, Tellev Thorsen ibid.

24.08.1766: Ougen Augustinussen i Langesund og Berthe Christensdatters barn kaldet Catharina Maria. Faddere: Isach Abrahamsens kone Mette Isachsdatter, Anne Maria Sørensdatter, Johan Sørensen Lundberg, Berthel Nielsen, Hans Jacob Augustinussen alle i Langesund.

31.08.1766: Gregers Jonsen i Langesund og Anne Pedersdatters søn kaldet Hans. Faddere: Christen Gundersens kone Anne Kirstine Christensdatter, Aleth Olsdatter, Hans Olsen, Mads Lindstrøm, Lars Jonsen alle i Langesund.

31.08.1766: Lars Ellingsen i Langesund og Mari Sørensdatters søn kaldet Elling Voye. Faddere: Niels Bambles kone i Brevig Marthe Ellingsdatter, Anne Hellene Sørensdatter Traasbye, Thor Thorsen Høen, Elias Hansen ibid, Lars Andersen Høst i Langesund.

31.08.1766: Et pigebarn kaldet Mette Abigael fød af qvindemennisket Maria Hansdatter i tilhold hos Ole Nielsen i Langesund hvis fader blev andgiven at være Ole Mortensen en ungkarl i Langesund for nærværende tiid paa rejs? med Sr. Jacob Cudrios Skib? Faddere: Astrie Arnesdatter, Karen Gundvoldsdatter, Ole Nielsen, Lars Andersen alle i Langesund, Niels Larsen Fillestad.

19.09.1766: Ledvor Tallachsen og Sophie Gregersdatters barn kaldet Karen Margrethe. Faddere: Even Tvetens kone Berthe Sophie Hansdatter, Margrethe Gregersdatter Vinie, Joen Jacobsen Krabberød, Gregers Gregersen Asvald, Anders Larsen ibid.

21.09.1766: Jørgen Erboe i Langesund og Anne Halvorsdatter Sommers barn kaldet Mette Dorthea. Faddere: Mad. Jørgen Erboes, Helvig Andersdatter Kierchetorp, Jørgen Petter Siverts, Niels Smith, Niels Olivarius alle i Langesund.

21.09.1766: Petter Andersen Haldberg i Langesund og Catharine Danielsdatters 2de børn, 1ste kaldet Rachel Johanne. Faddere: Ole Christensens kone Maren Hendrichsdatter, Anne Maria Pedersdatter, Berthel Nielsen, Hans Olsen, Amund Pedersen. 2det kaldet Maren Kirstine. Faddere: Thomas Knudsens kone Maria Thomasdatter, Ingebor Pedersdatter, Anders Lassesen, Mads Lindstrøm, Just Christensen alle i Langesund.

28.09.1766: Vellum Ellevsen i Stathelle og Anne Catharine Gunulsdatters barn kaldet Lars. Faddere: Christen Torbiørnsens kone Sedsel Nielsdatter, Kirstie Michelsdatter Egh, Peder Jacobsen i Stathelle, Even Anundsen ibid, Ole Gunuldsen Rønholt.

05.10.1766: Even Nielsen Vinie og Sophie Maria Thorsdatters barn kaldet Niels. Faddere: Thor Rogns kone Berthe Nielsdatter, Mette Thorsdatter Høen, Thor Thorsen ibid, Ole Olsen Schougen, Even Hansen Bræche.

side 342-343.

05.10.1766: Peder Aasoldsen i Stathelle og Marthe Anundsdatters barn kaldet Anund. Faddere: Christen Torbiørnsens kone i Stathelle Sedsel Nielsdatter, Margrethe Jensdatter Egh, Ole Svennungsen i Stathelle, Even Anundsen ibid, Peder Jacobsen ibid.

12.10.1766: Christopher Sørensen Sødtholt og Mari Zachariasdatters barn kaldet Halvor. Faddere: Jacob Sørensens kone Anne Torbiørnsdatter Schierche, Kari Larsdatter Sortedhal, Simen Larsen Bamble, Thor Zachariassen Stoche, Søren Sørensen Sødtholt.

19.10.1766: Ole Hansen Midgaardseje og Alis Olsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Niels Olsen Høensejes kone Anne Torbiørnsdatter, Kirstie Olsdatter Midgaardseje, Thor Torbiørnsen Flaatten, Lars Torbiørnsen ibid, Kittil Olsen Gierstadeje.

19.10.1766: Thor Rasmussen ved Hære og Maria Knudsdatters barn kaldet Anne. Faddere: Isach Erichsens kone Mari Larsdatter ibid, Inger Rasmusdatter Nænseth, Sivert Gundersen Hære, Stian Andersen ibid, Ole Pedersen ibid.

26.10.1766: Ole Gieruldsen i Langesund og Kirstine Larsdatters barn kaldet Lars. Faddere: Jens Tiises enke Maren Larsdatter, Kirstine Jensdatter, Peder Larsen Ulstrup, Hendrich Knudsen fra Øystad sogn, Mathias Christensen ibid.

26.10.1766: Jacob Larsen Rogn og Ingebor Thorsdatters barn kaldet Søren. Faddere: Halvor Rogns kone Ellen Maria Jensdatter, Mari Sørensdatter Rogn, Anders Thorsen Vingerei, Lars Amundsen Tveten, Christen Thorsen Vingerei.

02.11.1766: Hans Alfsen Vissestad og Ingebor Nielsdatters barn kaldet Alf. Faddere: Harald Glittums kone Anne Anundsdatter, Mari Pedersdatter Vissestad, Isach Nielsen ibid, Gullich Anundsen Stoche, Tallach Nielsen Præstegaarden.

09.11.1766: Hans Olsen i Langesund og Anne Kirstine Christensdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Johannes Flammings kone Margrethe Hansdatter, Anne Maria Pedersdatter, Lars Ellingsen, Michel Halvorsen, Ole Mortensen alle i Langesund.

09.11.1766: Rasmus Halvorsen i Langesund og Anne Maria Olsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Niels Pharoes kone Ædel Sophie Larsdatter, Pernille Olsdatter, Peder Clausen, Lars Jonsen, Anders Andersen Nuestad.

16.11.1766: Anund Michelsen Dhal og Anne Anundsdatters barn kaldet Gundvold. Faddere: Torger Grostochs kone Marthe Bæruldsdatter, Marthe Olsdatter Moe, Gunder Tostensen Rachestad, Aasold Erichsen Svinland, Thor Gullichsen Aabye.

16.11.1766: Joen Christensen Trog og Maria Erichsdatters søn kaldet Erich. Faddere: Giert Langes kiæriste Susanna Kiil fra Porsgrund, jomfr. Kirsten Maria Kiil ibid, Lieut. Jens Usler ibid, David Lange ibid, Christen Jørgensen Trog.

30.11.1766: Amund Andersen Havreager og Ingeborg Rasmusdatters barn kaldet Ingebor. Faddere: Søren Sødtholtes kone Kirstie Sørensdatter, Mari Sørensdatter Rogn, Lars Johannesen Herum, Hans Andersen Havreager, Hans Larsen Sortedhal.

30.11.1766: Knud Halvorsen Ombosnæs og Kari Engelbrethsdatters barn kaldet Halvor. Faddere: Lars Torbiørnsen Flaattens kone Kari Olsdatter, Maria Davidsdatter Ombosnæs, Michel Christensen ibid, Tellev Thorsen ibid, Thor Torbiørnsen Flaatten.

07.12.1766: Kiøstol Torbiørnsen vestre Bræche og Marthe Nielsdatters barn kaldet Even. Faddere: Søren Kiørrestads kone Aschier Knudsdatter, Mari Andersdatter Aabye, Niels Gullichsen Nysteen, Arnold Rasmussen Vaag, Thor Gullichsen Aabye.

14.12.1766: Thor Gundersen Rogn og Berthe Nielsdatters barn kaldet Gunild Maria. Faddere: Even Vinies kone Sophie Thorsdatter, Mari Sørensdatter Rogn, Thor Hansen Høen, Halvor Christensen Rogn, Peder Jacobsen i Stathelle.

14.12.1766: Elias Hansen Høen og Alis Pedersdatters barn kaldet Hans. Faddere: Abraham Høens kone Mari Johannesdatter, Mette Thorsdatter ibid, Thor Thorsen ibid, Simen Sørensen Traasbye, Amund Sørensen Melbye.

21.12.1766: Hans Jensen i Langesund og Susana Olsdatters barn kaldet Berthe Maria. Faddere: Peder Jonsen Halens kone Marthe Saamundsdatter, Mari Jensdatter, Ole Jonassen, Tengel Jensen Ødegaarden, Anund Larsen alle i Langesund.

26.12.1766: Lars Ejlertsen Barfod og Anne Zachariasdatters barn kaldet Aase Maria. Faddere: Søren Berentzens kone Mallene Zachariasdatter, Maria Sørensdatter, Berthel Nielsen, Berthel Jensen Ravn, Berthel Andersen alle i Langesund.

28.12.1766: Peder Larsen Glittum og Anne Larsdatters 2de hiemmedøbte børn, 1ste kaldet Tarjer. Faddere: Harald Glittums kone Anne Anundsdatter, Inger Larsdatter Dhal, Lars Thomassen Dhal, Biøn Thorsen Glittum, Anders Clausen Havsund. 2det kaldet Maria. Faddere: Lars Glittums kone Anne Eliasdatter, Inger Christensdatter ibid, Hans Erichsen Brevig, Amund Christensen Høvig, Johannes Eliassen Herum.

28.12.1766: Daniel Michelsen Aabye og Kari Larsdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Anders Rogns kone Mari Larsdatter, Kari Nielsdatter fra Brevig, Hans Evensen Bræche, Christen Michelsen Bamble, Elling Clausen Esse.

04.01.1767: Amund Davidsen i Langesund og Asloug Sigursdatters barn kaldet David. Faddere: Jacob Anchers kone Giertrud Jensdatter, Inger Jensdatter Høch, Isach Abrahamsen, Mads Lindstrøm, Niels Jensen fra Porsgrund.

17.01.1767: Simen Sørensen Traasbye og Sophie Maria Hansdatters barn kaldet Aaste Maria. Faddere: Thor Thorsen Høens kone Inger Maria Sørensdatter, Leene Christensdatter Bamble, Elias Hansen Høen, Ole Olsen Schougen, Amund Sørensen Melbye.

17.07.1767: Anders Larsen Sortedhal og Ingebor Zachariasdatters barn kaldet Zacharias. Faddere: Simen Bambles kone Anne Zachariasdatter, Kari Larsdatter Sortedhal, Tollof Erichsen Klep, Christopher Sørensen Schierche, Hans Larsen Sortedhal.

18.01.1767: Anders Hasselbom paa Reeberbahnen og Anne Halvorsdatters barn kaldet Halvor. Faddere: Kari Halvorsdatter, Berthe Nielsdatter, Lars Jonsen, Søren Michelsen, Anders Gulbrandsen alle i Langesund.

25.01.1767: Gunder Torbiørnsen Garstad og Ingebor Sørensdatters søn kaldet Torbiørn. Faddere: Hans Sørensen Rogns kone Anne Andersdatter, Mari Sørensdatter Rogn, Mads Olsen Linna, Jacob Sørensen Schierche, Lars Thorsen Rogn.

25.01.1767: Niels Larsen Fillestad og Maria Erichsdatters barn kaldet Anne Sophia. Faddere: Gunder Rugtveds kone Ingebor Michelsdatter, Kirstie Jørgensdatter Giømble, Niels Hansen Egh, Ole Michelsen ibid, Arne Hansen Stathelle.

01.02.1767: Lars Christensen Glittum og Anne Eliasdatters barn kaldet Christen. Faddere: Anund Dhals kone Anne Anundsdatter, Inger Larsdatter Brevig, Peder Larsen Glittum, Jens Gundersen ibid, Elias Johannesen Herum.

02.02.1767: Berthel Nilsen i Langesund og Helvig Kirstine Jonsdatters barn kaldet Barbra Kirstine. Faddere: Isach Abrahamsens kone Mette Isachsdatter, Anne Maria Pedersdatter, Peder Nielsen, Peder Sigursen, Berthel Andersen alle i Langesund.

08.02.1767: Lorentz Gundersen i Ombosnæs og Kari Hansdatters søn kaldet Hans. Faddere: Johan Hermandsens kone Inger Christensdatter Asdhal, Mari Gundersdatter Trog, Gierth Christensen Asdhal, Aache? Tronsen Ombosnæs, Tellev Tronsen ibid.

15.02.1767: Hans Sørensen Rogn og Anne Andersdatters barn kaldet Else. Faddere: Thor Rogns kone Berthe Nielsdatter, Helvig Andersdatter Linna, Gunder Torbiørnsen Garstad, Thor Hansen Høen, Ole Andersen Tangvald.

side 344.

15.02.1767: Ole Gundersen Bambleeje og Berthe Olsdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Simen Bambles kone Anne Zachariasdatter, Aleth Olsdatter i Brevig, Christen Michelsen Bamble, Amund Olsen ibid, Knud Erichsen ibid.

01.03.1767: Lars Olsen Schougen og Ingebor Halvorsdatters barn kaldet Jørgen. Faddere: Niels Hansen Lochaschens kone Siri Jensdatter, Mari Christensdatter Vinie, Morten Erichsen Bache, Niels Erichsen Bircheseth, Niels Ellevsen Lochaschen.

08.03.1767: Christen Arnoldsen Berg og Anne Christensdatters barn kaldet Ingebor. Faddere: Anders Sorthedhals kone Ingebor Zachariasdatter, Sara Christensdatter Leerstang i Ejdanger, Anders Sørensen Klep, Truels Arnoldsen Berg, Christen Leerstang i Ejdanger.

08.03.1767: Niels Pedersen Svinland og Pernille Christensdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Niels Gundersen Brevigs kone Anne Christensdatter, Johanne Jonsdatter Kiønøen, Rasmus Torgersen Holmen, Halvor Jonsen Kiønøen, Christen Engelbrethsen Brevig.

15.03.1767: Anders Thorsen Vingerei og Live Olsdatters barn kaldet Gunild Maria. Faddere: Peder Thorsens kone i Langesund Helvig Pedersdatter, Kari Thorsdatter Vingerei, Anders Christensen Rogn, Jacob Larsen ibid, Christen Thorsen Vingerei.

15.03.1767: Anders Halvorsen Ødegaarden og Mette Olsdatters hiemmedøbte søn kaldet Ole. Faddere: Jomfr. Kirstine von Staden i Langesund, Anne Maria Sørensdatter ibid, Hans Jacob Augustinussen ibid, Ole Michelsen Egh, Anders Andersen Nuestad.

22.03.1767: Knud Gundersen Gonge og Anne Knudsdatters barn kaldet Knud. Faddere: Jens Forstvetes kone Maria Olsdatter, Ingebor Knudsdatter Dørredhal, Lars Andersen Rosland, Knud Gundersen Essee, Ole Torgersen Grostoch.

22.03.1767: Niels Elevsen Berg og Helge Larsdatters barn kaldet Lars. Faddere: Halvor Torbiørnsens kone i Brevig Anne Larsdatter, Kari Larsdatter Sorthedhal, Christen Arnoldsen Berg, Rasmus Jørgensen Sorteboven, Bæruld Ellevsen Helledhal fra Drangedhal.

25.03.1767: Mads Olsen Linna og Ellen Torbiørnsdatters barn kaldet Helvig. Faddere: Jacob Schierches kone Anne Torbiørnsdatter, Helvig Andersdatter Linna, Gierth Olsen Jerseth, Gunder Torbiørnsen Giærstad, Ole Andersen Tangevold.

29.03.1767: Niels Hansen Stathelle og Inger Hansdatters barn kaldet Anders. Faddere: Susana Johanne Christophersdatter fra Næseth, Kirstie Jørgensdatter Giømble, Jørgen Hansen fra Næseth, Halvor Ellevsen Stathelle, Peder Jacobsen ibid.

29.03.1767: Hans Tostensen Sorteboven og Anne Gundersdatters barn kaldet Lars. Faddere: Hans Bergs enke Else Andersdatter Sorteboven, Kirstie Jørgensdatter ibid, Anders Gundersen i Brevig, Mads Jonsen Klep, Hans Larsen Sortedhal.

05.04.1767: Knud Ellevsen Kiørestad og Aloug Salvesdatters barn kaldet Kari. Faddere: Arnold Rasmussen Vaags kone Mari Nielsdatter, Johanne Joensdatter Kiønøen, Abraham Hansen Kiørestad, Jørgen Caspersen ibid, Aasold Gullichsen ibid.

05.04.1767: Lars Christensen Vinie og Inger Nielsdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Johanes Hærevigs kone Anne Andersdatter, Berthe Christensdatter Vinie, Hans Evensen ibid, Lars Evensen ibid, Sergiant Ole Hansen Nohr.

16.04.1767: Povel Nielsen i Langesund og Margrete Jacobsdatters barn kaldet Jacob. Faddere: Niels Andersens kone i Langesund Marthe Larsdatter, Marthe Gierthsdatter ibid, Hans Jacob Augustinussen, Jacob Jaobsen, Halvor Jacobsen begge i fra Næseth.

20.04.1767: Christen Torbiørnsen i Stathelle og Zedsel Nielsdatters barn kaldet Anne. Faddere: Vellum Ellevsens kone i Stathelle Anne Catharine Gunulsdatter, Kirstie Michelsdatter Egh, Michel Knudsen ibid, Claus Knudsen Stathelle, Peder Jacobsen ibid.

22.04.1767: Niels Clausen Havsund og afgangne Marthe Olsdatters barn kaldet Claus. Faddere: Enken Live Michelsdatter Riis, Else Olsdatter ibid, Christen Michelsen Høvig, Hans Olsen Riis, Anders Clausen Havsund.

03.05.1767: Petter Frandsen Cudrio i Langesund og Engel Catharine Grubbes datter kaldet Marine Hermine. Faddere: Madame Jørgen Erboes, jomfr. Helvig Kierchetorp, Peder Green, Niels Olivarius.

15.05.1767: Mads Haagensen ved Hære og Anne Jensdatters søn kaldet Jens. Faddere: Hans Christensens kone Inger Rasmusdatter, Anne Helvig Hansdatter, Aslach Halvorsen, Ole Halvorsen, Isach Mathisen Hellestved.

28.05.1767: Thor Thorsen Høen og Inger Maria Sørensdatters barn kaldet Anne. Faddere: Elias Høens kone Alis Pedersdatter, Anne Hellene Sørensdatter Melbye, Thor Gundersen Rogn, Simen Sørensen Traasbye, Lars Evensen Vinie.

28.05.1767: Lars Torbiørnsen Flaatten og Kari Olsdatters barn kaldet Niels. Faddere: Gunder Rugtveds kone Ingebor Michelsdatter, Inger Olsdatter Moe, Tosten Larsen Rugtved, Thor Torbiørnsen Flaatten, Tellev Thorsen Ombosnæs.

side 414-415.

21.06.1767: Andreas Jensen Sorteboven og Sara Jensdatters barn kaldet Inger Maria. Faddere: Morten Garstads kone Anne Alvsdatter, Anne Nielsdatter Asdhaleje, Christen Arnoldsen Berg, Hans Larsen Sortedhal, Rasmus Jørgensen Sorteboven.

21.06.1767: Hans Andersen Linaeje og Mari Andersdatters barn kaldet Anders. Faddere: Mads Linas kone Ellen Torbiørnsdatter, Helvig Andersdatter ibid, Anders Olsen ibid, Ole Andersen Tangevold, Stian Andersen Hære.

21.06.1767: Christen Isachsen ved Hære og Ingebor Christensdatters barn kaldet Ingebor. Faddere: Knud Isachsens kone Mari Nielsdatter Hære, Aase Mathiasdatter Hellestved, Isach Erichsen Hære, Anders Andersen ibid, Nels Lucassen ibid.

28.06.1767: Christen Gundersen Kielstadeje og Catharine Rasmusdatters barn kaldet Rasmus. Faddere: Mari Sørensdatter Krabberød, Anne Larsdatter Kielstad, Svend Nielsen Grasmyr, Peder Aasoldsen Stathelle, Peder Jacobsen Skoeleholder.

02.07.1767: Niels Nielsen Ombosnæs og Anne Maria Lorentzdatters barn kaldet Else Maria. Faddere: Hans Pedersens kone Margrethe Tronsdatter ibid, Maria Davidsdatter ibid, Ole Pedersen ibid, Tellev Thorsen ibid, Mads Larsen ibid.

12.07.1767: Ole Diderichsen Tveten og Mari Jørgensdatters barn kaldet Knud. Faddere: Even Jørgensens kone ibid Maria Jacobsdatter, Helge Gullichsdatter fra Kragerøe, Jørgen Jørgensen Tveten, Ejlert Knudsen ibid, Aasold Gullichsen Kiørrestad.

19.07.1767: Gunder Tostensen Rugtvet og Ingebor Michelsdatters barn kaldet Lars. Faddere: Hans Pedersens kone i Ombosnæs Margrethe Tronsdatter, Kirstie Michelsdatter Egh, Niels Larsen Fillestad, Tosten Larsen Rugtvet, Thron Larsen ibid.

02.08.1767: Tosten Larsen Rugtved og Aavet Hansdatters 2de sønner, 1ste kaldet Hans som var hiemmedøbt. Faddere: Lars Flaattens kone Kari Olsdatter, Mari Davidsdatter Ombosnæs, Gunder Tostensen Rugtvedt, Kittiel Olsen Gierstadeje, Mads Larsen Ombosnæs. 2den søn kaldet Lars. Faddere: Lorentz Gundersens kone i Ombosnæs Kari Hansdatter, Aaste Flaatten, Thor Torbiørnsen ibid, Tellev Thorsen Ombosnæs, Tron Larsen ibid.

02.08.1767: Søren Christensen Kiørrestad og Aschier Knudsdatters barn kaldet Lisbeth Maria. Faddere: Arnold Vaags kone Mari Nielsdatter, Aaste Christophersdatter Havsund, Kiøstol Torbiørnsen Bræche, Aasold Gullichsen Kiørstad, Lars Nielsen Kragerøe.

16.08.1767: Knud Nielsen Reeberbahnen og Else Jensdatters barn kaldet Anne Kirstine. Faddere: Jomfr. Kirsten von Staden, Anne Maria Sørensdatter, Christian Bøchmann, Niels Hansen Pharoe, Ougen Augustinussen alle i Langesund.

16.08.1767: Johan Christian Brag og Ellen Brags hiemmedøbte datter kaldet Susana Carolina. Faddere: Hendrich Erboes kone Anna Sommer, Maria Johan Erboes, Rasmus Hals, Søren Bærentsen, Jacob Juel alle i Langesund.

16.08.1767: Ole Nielsen Fillestad og Kirstine Christensdatters barn kaldet Ingebor. Faddere: Michel Eghs kone Marthe Olsdatter, Berte Christensdatter Vinie, Johannes Larsen Hærevig, Amund Evensen Esse, Ole Michelsen Egh.

16.08.1767: Tallach Olsen Herre og Thore Hansdatters barn kaldet Helge. Faddere: Halvor Jansens kone Tollej Hansdatter, Kari Olsdatter, Jacob Jansen, Aslach Halvorsen, Jochum Simensen Hanch alle ved Hære.

23.08.1767: Aache Larsen Rørholt og Anne Nielsmundsdatters barn kaldet Asborg. Faddere: Halvor Larsen Kiels kone Kari Larsdatter, Jøran Arnoldsdatter Rørholt, Jens Larsen Rosland, Christopher Olsen Ravnæs, Halvor Joensen Kiønøen.

30.08.1767: Jacob Isachsen Ombosnæs og Aase Ellingsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Lars Flaattens kone Kari Olsdatter, Aaste Tallachsdatter Flaatten, Kittiel Olsen Gierstadeje, Thor Torbiørnsen Flaatten, Tellev Thorsen Ombosnæs.

30.08.1767: Abraham Gullichsen Nyesteen og Anne Anstensdatters barn kaldet Gullich. Faddere: Tarald Nensethejes kone Anne Gullichsdatter, Mari Andersdatter Aabye, Niels Gullichsen Nyesteen, Isach Nielsen Vissestad, Anund Knudsen Aabye.

30.08.1767: Ole Haraldsen Hære og Mari Pedersdatters barn kaldet Peder. Faddere: Christian Hanches kone Ingebor Hansdatter, Thor Rasmussens kone Mari Michelsdatter, Knud Nielsen, Peder Hansen, Ole Pedersen alle ved Hære.

30.08.1767: Jacob Sørensen Schierche og Anne Torbiørnsdatters barn kaldet Sara. Faddere: Christopher Schierches kone Mari Zachariasdatter, Inger Larsdatter ibid, Mads Olsen Linna, Søren Joensen Sødtholt, Søren Sørensen ibid.

06.09.1767: Hans Jacob Nielsen i Langesund og Anne Maria Olsdatters barn kaldet Johan Friderich. Faddere: Inger Jensdatter, Ingebor Pedersdatter, Johannes Jansen, Berthel Andersen, Christopher Olsen alle i Langesund.

06.09.1767: Mathias Christensen i Langesund og Maria Elizabeth Hansdatters barn kaldet Anna Dorothea. Faddere: Rasmus Halses kone Anna Kiøph, Anne Maria Sørensdatter, Isach Abrahamsen, Ougen Augustinussen, Hans Jacob Augustinussen alle i Langesund.

13.09.1767: Erich Gundersen Brevig østre og Siri Jacobsdatters barn kaldet Gunder. Faddere: Kitiel Brevigs kone Inger Thorsdatter, Marthe Gundersdatter Høen, Anund Ellevsen Brevig, Niels Kielsen ibid, Amund Gundersen ibid.

13.09.1767: Niels Olsen Høenseje og Maria Pedersdatters barn kaldet Ole. Faddere: Morten Garstads kone Anne Alfsdatter, Mette Olsdatter Høen, Thor Hansen ibid, Abraham Hansen ibid, Elias Hansen ibid.

13.09.1767: Nicolaj Hansen i Stathelle og Johanne Pedersdatters barn kaldet Hans. Faddere: Peder Aasoldsens kone i Stathelle Marthe Anundsdatter, Kirstie Olsdatter Krabberød, Peder Sørensen Svinland, Søren Michelsen i Stathelle, Peder Jacobsen ibid.

20.09.1767: Joen Hansen Rørholt og Marthe Arnoldsdatters barn kaldet Susana. Faddere: Amund Aastads kone Anne Hansdatter, Mette Arnoldsdatter Rørholt, Jacob Nielsen Arnesplads, Abraham Sørensen Rogn, Simen Sørensen Traasbye.

27.09.1767: Ener Larsen Houchedhal og Ingebor Stiansdatters barn kaldet Anders. Faddere: Harald Glittums kone Anne Knudsdatter, Kari Andersdatter Rønholt, Peder Arnoldsen Houchedhal, Ole Aasoldsen ibid, Ole Olsen Moe.

27.09.1767: Bærent Engelbrethsen Bagerovnen og Kirsti Rasmusdatters barn kaldet Anne Kirstine. Faddere: Ole Bredsands kone Inger Aachesdatter, Asbor Engelbrethsdatter Langøen, Torjus Andersen Vaag, Bæruld Andersen ibid, Arnold Rasmussen Hagen.

27.09.1767: Halvor Jacobsen Blegelien og Anne Hansdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Hans lille Bræches kone Mari Jacobsdatter, Marthe Olsdatter ibid, Hans Joensen Grommestad, Johannes Jacobsen Blegelien, Joen Halvorsen ibid.

29.09.1767: Peder Olsen i Langesund og Aleth Olsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Peder Sigursens kone Ingebor Pedersdatter, Anne Sørensdatter, Christen Gundersen, Anders Lassesen, Jacob Bærentzen Lugh alle i Langesund.

04.10.1767: Hans Halvorsen ved Hære og Maria Christiansdatters barn kaldet Anders. Faddere: Hans Christians kone Inger Rasmusdatter, Anne Joensdatter, Aslach Halvorsen alle ved Hære.

04.10.1767: Knud Isachsen ved Hære og Mari Nielsdatters barn kaldet Mari. Faddere: Thor Halvorsens enke ved Hære , Aase Mathiasdatter Hellestvedt, Lucas Jacobsen Hære, Christen Jørgensen Traag, Joen Hansen Ravnæs.

25.10.1767: Just Christensen Asvald og Margrethe Svendsdatters barn kaldet Johan. Faddere: Niels Eghs kone Sophie Thorsdatter, Kirstie Jørgensdatter Giømble, Gregers Isachsen Asvald, Gregers Gregersen ibid, Anders Larsen ibid.

01.11.1767: Isach Abrahamsen i Langesund og Mette Isachsdatters barn kaldet Anders. Faddere: Ougen Smeds kone Berthe Christensdatter, Kirstine Jensdatter, Peder Larsen Ulstrup, Peder Nielsen, Jens Kiel alle i Langesund.

08.11.1767: Lars Andersen Silliand og Kirstie Thorsdatters barn kaldet Anders. Faddere: Knud Isachsens kone ved Hære Kari Nielsdatter, Kirstie Pedersdatter Gierstad, Mathias Erichsen Hellestvedt, Hans Tostensen Gierstad, Anders Andersen Hære.

side 416-417.

08.11.1767: Tron Christensen Rønholt og Asloug Jensdatters søn kaldet Christen. Faddere: Thor Rønholtes kone Lisbeth Olsdatter, Kari Andersdatter ibid, Jørgen Christensen Døredhal, Ole Erichsen Rønholt, Ole Thorsen ibid.

08.11.1767: Abraham Hansen Kiørstad og Mari Christensdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Knud Kiørstads kone Aloug Solvesdatter, Ingebor Christensdatter Vinie, Lars Christensen ibid, Ener Larsen Houchedhal, Thor Biønsen Traasbye.

22.11.1767: Anders Andersen Busterød og Ingebor Erichsdatters barn kaldet Anders. Faddere: Anund Dhals kone Marthe Michelsdatter, Sara Andersdatter Brevig, Amund Larsen Busterød, Rasmus Jacobsen Busterød, Niels Erichsen Bircheseth.

22.11.1767: Halvor Erichsen Fæseth og Alis Jacobsdatters barn kaldet Joen. Faddere: Hans Havredhals kone Abelone Erichsdatter, Anne Joensdatter Fæseth, Ellev Larsen Schougstad, Joen Jacobsen Krabberød, Simen Nielsen Fæseth.

22.11.1767: Abraham Christensen Finmarch og Inger Lisbeth Pedersdatters barn kaldet Berthe. Faddere: Arnold Vaags kone Mari Nielsdatter, Kirstie Olsdatter Havsund, Torjus Andersen Vaag, Elias Hansen Høen, Aasold Gullichsen Kiørstad.

22.11.1767: Christopher Olsen i Langesund og Berthe Hansdatters barn kaldet Else Charine. Faddere: Jørel Andersdatter, Karen Maria Duus, Hans Tallachsen, Ole Michelsen Egh, Peder Hendrichsen fra Øyestad.

29.11.1767: Niels Pedersen Asdhaleje og Inger Jensdatters barn kaldet Sara. Faddere: Enken Else Andersdatter Sortebougen, Kari Gierthsdatter Asdhal, Gierth Christensen ibid, Ole Madsen ibid, Ole Madsen ibid, Jørgen Danielsen Tveten.

29.11.1767: Ejlert Knudsen Tveten og Helge Jørgensdatters barn kaldet Knud. Faddere: Even Tvetens kone Maria Jacobsdatter, Maria Jørgensdatter ibid, Erich Thorsen Valle, Ole Diderichsen Tveten, Aasold Gullichsen Kiørstad.

01.12.1767: Peder Larsen Ulstrup i Langesund og Anne Catharine Hansdatters barn kaldet Søren Lyche. Faddere: Enken Kari Larsdatter Tiis, jomfr. Helvig Kierchetorp, Peder Green, Niels Olivarius alle i Langesund, Hendrich Knudsen fra Øyestad.

01.12.1767: Hendrich Erboe i Langesund og Anna Sommers barn kaldet Helena. Faddere: Niels Smithes kiæriste, jomfr. Kirstine von Staden, Andreas Lintrup, Hans Lund, Jacob Jull.

06.12.1767: Vellum Ellevsen i Stathelle og Anne Catharine Gunnulsdatters barn kaldet Ellev. Faddere: Thor Krabberøds kone Anne Hendrichsdatter, Mette Catharine Hansdatter i Stathelle, Gunnuld Nirissen Rønholteje, Even Anunsen Stathelle, Peder Jacobsen ibid.

13.12.1767: Claus Knudsen i Stathelle og Kari Gundersdatters barn kaldet Niels. Faddere: Ellev Knudsens kone i Stathelle Anne Christensdatter, Mari Gundersdatter Ombosnæs, Lorentz Gundersen ibid, Niels Gundersen Stathelle, Even Gundersen ibid.

13.12.1767: Jens Kittilsen Hære og Marthe Christensdatters barn kaldet Niels. Faddere: Knud Isachsens kone Mari Nielsdatter, Luci Pedersdatter, Isach Erichsen, Knud Nielsen, Anders Andersen alle ved Hære.

01.01.1768: Jørgen Gundersen Ombosnæs og Anne Gundersdatters barn kaldet Christen. Faddere: Hans Pedersens kone Margrethe Tronsdatter ibid, Ingebor Andersdatter Havreager, Niels Nielsen Ombosnæs, Tellev Thorsen ibid, Thor Torbiørnsen Flaatten.

01.01.1768: Et uægte barn kaldet Claus, fød af qvindemennisket Mari Thorchelsdatter paa Birchesetheje hos hendes fader Thorchel Torgersen, hvis fader blev andgiven at være Elling Clausen Esse hos hvilken hun tiente da barnet blev afvlet. Faddere: Ole Larsen Nyesteenejes kone Valbor Pedersdatter, Berthe Michelsdatter Bircheseth, Niels og Abraham Gullichssønner begge paa Nyesteen.

06.01.1768: Isach Erichsen ved Hære og Mari Larsdatters hiemmedøbte datter kaldet Anne. Faddere: Anders Larsen Sortedhals kone Ingebor Zachariasdatter, Kari Larsdatter ibid, Joen Christensen Traag, Mathias Erichsen Hellestved, Knud Nielsen Hære.

10.01.1768: Jacob Halvorsen Brevig og Kirstine Enersdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Simen Traasbyes kone Sophie Maria Hansdatter, Inger Enersdatter Brevig, Søren Simensen Traasbye, Michel Halvorsen Langesund, Halvor Joensen Kiønøen.

10.01.1768: Peder Thorsen i Langesund og Helvig Pedersdatters barn kaldet Peder. Faddere: Anders Vingereis kone Live Olsdatter, Kari Thorsdatter ibid, Hans Tostensen Gierstad, Lars Amundsen Tveten, Lars Pedersen i Langesund.

17.01.1768: Peder Clausen i Langesund og Dorthe Olsdatters barn kaldet Lars. Faddere: Rasmus Halvorsens kone paa Reeberbahnen Anne Maria Olsdatter, Ellen Maria Clausdatter i Langesund, Ole Jonassen ibid, Niels Jensen Høen ibid, Jens Nielsen fra Dannemarch.

24.01.1768: Lars Amundsen Tveten og Anne Thorsdatters barn kaldet Kari. Faddere: Anders Vingereis kone Live Olsdatter, Kari Thorsdatter ibid, Even Zachariassen Tveten, Jacob Larsen Rogn, Christen Thorsen Vingerei.

24.01.1768: Even Jørgensen Tveten og Mari Jacobsdatters barn kaldet Inger Maria. Faddere: Eilert Knudsen Tvetens kone Helge Jørgensdatter, Maria Jørgensdatter ibid, Jacob Nielsen Brødløs i Sannichedhal, Abraham Jacobsen ibid, Ole Diderichsen Tveten.

24.01.1768: Ole Biønsen Havredhal og Berthe Andersdatters barn kaldet Anne. Faddere: Harald Glittums kone Anne Anundsdatter, Anne Joensdatter Fæseth, Ole Erichsen Rønholt, Peder Arnoldsen Houchedhal, Ole Thorsen Rønholt.

31.01.1768: Thor Gundersen Brevig og Maria Larsdatters barn kaldet Aase Maria. Faddere: Inger Enersdatter Brevig, Inger Larsdatter ibid, Lars Thomassen ibid, Amund Gundersen ibid, Amund Larsen Busterød.

02.02.1768: Lars Pedersen i Langesund og Inger Jensdatters barn kaldet Peder. Faddere: Gunild Maria Jacobsdatter, Ingebor Pedersdatter, Isach Abrahamsen, Niels Jensen, Hans Jacob Augustinussen alle i Langesund.

02.02.1768: Tellev Erichsen Klep og Kari Andersdatters barn kaldet Isach. Faddere: Anders Sortedhals kone Ingebor Zachariasdatter, Aase Mathiasdatter Hellestved, Lars Jonsen Sortedhal, Isach Erichsen Hære, Isach Hansen Asdhal.

14.02.1768: Lars Pedersen ved Hære og Marthe Aachesdatters barn kaldet Kirstine Maria. Faddere: Anders Hytterøens kone ved Vold, Ludovicha Langelov Ravnæs, Mads Olsen Linna, Peder Hansen Hære, Ole Pedersen ibid.

14.02.1768: Jacob Jansen ved Hære og Asle Kittilsdatters barn kaldet Inger Maria. Faddere: Hans Halvorsens kone Mari Christensdatter, Kirstie Nielsdatter, Halvor Jansen, Tallach Olsen, Hans Jochum Vith alle ved Hære.

14.02.1768: Mads Arnoldsen Kiær og Aloug Olsdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Harald Glittums kone Anne Anundsdatter, Anne Jonsdatter Fæseth, Lars Olsen Schougen, Peder Arnoldsen Houchedhal, Ole Gunnuldsen Rønholteje.

20.02.1768: Thor Gundersen Rogn og Berthe Nielsdatters barn kaldet Else Maria. Faddere: Even Vinies kone Sophie Thorsdatter, Margrethe Andersdatter Linna, Thor Hansen Høen, Lars Evensen Vinie, Lars Jacobsen Rogn.

20.02.1768: Johan Hermandsen Skoemager og Inger Gierthsdatters barn kaldet Helgie. Faddere: Lorentz Gundersens kone i Ombosnæs Kari Hansdatter, Anne Danielsdatter Tveten, Rasmus Johansen Sortedhal, Anders Sørensen Klep, Ole Madsen Asdhal.

24.02.1768: Niels Gullichsen Nyesteen og Aase Jacobsdatters barn kaldet Mari. Faddere: Tharald Olsen Nænsethejes kone Anne Gullichsdatter, Ragnil Maria Nielsdatter Bræcheeje, Gullich Larsen Nyesten, Abraham Gullichsen ibid, Gullich Amundsen.

24.02.1768: Niels Gundersen Brevig og Anne Christensdatters barn kaldet Mari. Faddere: Niels Pedersen Kiønøens kone Pernille Christensdatter, Inger Larsdatter Brevig, Anund Ellevsen ibid, Halvor Jonsen Kiønøen, Rasmus Torgersen Holmen.

28.02.1768: Peder Thorsen Moe og Anne Pedersdatters barn kaldet Inger. Faddere: Harald Glittums kone Anne Anundsdatter, Jøran Arnoldsdatter Rørholt, Sergiant Hans Bentzen, Anund Pedersen Gierstad, Ole Olsen Moe.

28.02.1768: Ledvor Tallachsen Asvald og Sophie Gregersdatters barn kaldet Tallach. Faddere: Joen Eghs kone Kirstie Jensdatter, Kari Gregersdatter Asvald, Gregers Grægersen ibid, Anders Larsen ibid, Jørgen Isachsen Giømble.

06.03.1768: Johannes Jacobsen Blegelien og Maria Ellevsdatters barn kaldet Anne. Faddere: Niels Sochaasens kone i Sannichedhal Ingebor Svendsdatter, Ingebor Ellevsdatter Landsværch ibid, Lars Thorsen Fossum, Halvor Jacobsen Blegelien, Joen Halvorsen ibid.

side 418-419.

06.03.1768: Niels Andersen Nuestad og Marthe Larsdatters barn kaldet Inger Maria. Faddere: Jacob Rogns kone Ingebor Thorsdatter, Kari Larsdatter i Langesund, Thor Stensen Giømble, Amund Larsen i Langesund, Lars Andersen ibid.

06.03.1768: Søren Halvorsen Bræcheeje Sara Løchsdatters barn kaldet Johannes. Faddere: Lars Udgaardens kone Maria Michelsdatter, Mari Andersdatter Aabye, Daniel Michelsen ibid, Jacob Halvorsen Haretved, Even Hansen Bræche.

06.03.1768: Joen Knudsen Giømbleeje og Alis Stensdatters barn kaldet Else. Faddere: Thor Steensen Giømbles kone Inger Olsdatter, Anne Jensdatter i Langesund, Thor Stensen Giømble, Anders Halvorsen Ødegaarden, Lars Jonsen i Langesund.

06.03.1768: Svend Nielsen Grasmyr og Ingebor Knudsdatters barn kaldet Mari. Faddere: Arnold Syndbyes kone Lisbeth Knudsdatter, Kari Nielsdatter Eghsrødningen, Niels Hansen ibid, Anund Ellingsen Bunæs, Jacob Pedersen Skoeleholder.

09.03.1768: Christen Michelsen Bamble og Kirstie Hansdatters barn kaldet Aaste Maria. Faddere: Hans Evensen Breches kone Berthe Michelsdatter, Mette Thorsdatter Høen, Peder Aabye, Lars Evensen Udgaarden, Lars Evensen Vinie.

25.03.1768: Hans Olsen Lille-Bræche og Mari Jacobsdatters barn kaldet Aleth. Faddere: Halvor Fæsethes kone Ales Jacobsdatter, Ingebor Anundsdatter Stoche, Ole Andersen lille Bræche, Joen Jacobsen Krabberød, Halvor Jacobsen Blegelien.

05.04.1768: Even Zachariassen Tveten og Berthe Sophie Amundsdatters barn kaldet Isach. Faddere: Simen Bambles kone Anne Zachariasdatter, Anne Gregersdatter Høen, Thor Zachariassen Stoche, Lars Amundsen Tveten, Hans Olsen Høen.

05.04.1768: Kittil Olsen Gierstadeje og Ingebor Bartholomeusdatters barn kaldet Ole. Faddere: Hans Andersen Linna-Strandens kone Mari Andersdatter, Helvig Andersdatter Linna, Mads Olsen ibid, Lars Thorsen Flaatten, Gunder Olsen Gierstadeje.

12.04.1768: Lars Christensen Glittum og Anne Eliasdatters barn kaldet Berthe Maria. Faddere: Torger Grostochs kone Marthe Bæruldsdatter, Inger Christensdatter Glittum, Peder Larsen ibid, Gullich Larsen ibid, Bæruld Torgersen Grostoch.

12.04.1768: Ole Torgersen Melbye-Stranden og Dorthe Olsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Anne Helene Sørensdatter Traasbye, Johanne Jonsdatter Kiønøen, Halvor Jonsen ibid, Rasmus Torgersen Holmen, Thor Biønsen Traasbyeeje.

21.04.1768: Et uægte pigebarn kaldet Anne, fød af Ingebor Hansdatter ved Hære gift med Christian Simensen Hanch der i nogle aar har veret fra hende udenlands, hvilket barn hun ved fadderene at have avlet med Stian Andersen sammesteds ungkarl og piber ved det Bambliske hr. Capitain von Harbous Compagnie. Faddere: Ole Riisbergs kone Berthe Halvorsdatter ved Hære, Mari Solvesdatter paa Ravnæs, Peder Hansen, Ole Pedersen begge ved Hære.

29.04.1768: Halvor Jonsen ved Hære og Tore Hansdatters barn kaldet Pernille. Faddere: Mads Haagensens kone Anne Jensdatter, Anne Jonsdatter, Tallach Olsen, Peder Hansen Saugmester, Peder Hansen alle ved Hære.

29.04.1768: Torchel Torgersen Birchesetheje og Berthe Larsdatters barn kaldet Maria. Faddere: Niels Nyestens kone Aase Jacobsdatter, Berthe Michelsdatter Bircheseth, Kiøstol Torbiørnsen vestre Bræche, Ole Petter ibid.

01.05.1768: Jørgen Caspersen Valserød og Siri Hansdatters barn kaldet Gunild. Faddere: Søren Kiørrestads kone Aschier Knudsdatter, Maria Gullichsdatter ibid, Niels Gullichsen Nyesteen, Ole Andersen Udgaarden, Thor Gullichsen Kiørstad.

01.05.1768: Bæruld Andersen Vaag og Ingebor Hansdatters barn kaldet Anne. Faddere: Abraham Findmarches kone Inger Lisbeth Pedersdatter, Kirstie Olsdatter Vaag, Torjus Andersen ibid, Ole Engelbrethsen ibid, Bærent Engelbrethsen Bagerovnen.

12.05.1768: Blev i Langesund kirke daaben confirmeret for et uægte pigebarn kaldet Anne, fød af Oline Pedersdatter hos hendes broder Lars Pedersen i Langesund, hvilket barn hun andgav at have avlet med en skipper fra Apenrade, hvor hun meente hand skulde boe og sammesteds være gift og hvis navn skulde være Hans Fogth eller Vogt, samt at lejermaalet skeede hos Rasmus Hals i Langesund hvor hun den tiid tiente. Faddere: Lars Pedersens kone Inger Jensdatter, Ingebor Pedersdatter, Mads Linstrøm, Anders Sørensen alle i Langesund.

24.05.1768: Ellev Thronsen Ombosnæs og Barbra Simensdatters barn kaldet Daniel. Faddere: Ole Pedersens kone ibid Mette Olsdatter, Maria Davidsdatter ibid, Simen Korsvald paa Bradtsberg-kleven ved Schien, Tellev Thorsen Ombosnæs, Christen Thorsen Hydhal.

24.06.1768: Niels Hansen Pharo paa Bahnen og Ædel Sophie Larsdatters barn kaldet Magdalene. Faddere: Jacob Anchers kone Giertrud Jensdatter, jomfr. Kirstine von Staden, Mr. Christian Bøchman, Sr. Engelbreth Kall, Mr. Escho fuldmægtig ved skibsverven i Langesund.

14.07.1768: Anon Tellevsen Bræcheeje og afgangne Ingebor Børgesdatters hiemmedøbte barn kaldet Børger. Faddere: Jørgen Dørredhals kone Gunild Børgersdatter, Halvor Jensen Rønholtes kone Kirstie Larsdatter, Lars Andersen Rosland, Joen Torbiørnsen Døredhal, Christen Jørgensen ibid.

17.07.1768: Ole Olsen Schougen og Margrethe Gregersdatters barn kaldet Lars. Faddere: Christen Bambles kone Kirstie Hansdatter, Helge OIlsdatter Schougen, Thor Thorsen Høen, Elias Hansen ibid, Peder Jørgensen Nenseth.

24.07.1768: Torgrim Thomassen Ombosnæs og Gunild Larsdatters barn kaldet Thomas. Faddere: Simen Bambles kone Anne Zachariasdatter, Ingebor Torgrimsdatter Ombosnæs, Ole Pedersen ibid, Ole Madsen ibid, Anders Olsen Linna.

24.07.1768: Lucas Jacobsen ved Hære og Mari Christensdatters barn kaldet Petter. Faddere: Mathis Hellestvetes kone Bodil Tostensdatter, Kirsti Mathiasdatter ibid, Jan Luchas ved Hære, Joen Christensen Trog, Ole Madsen Asdhal.

31.08.1768: Anders Amundsen Havreager og Ingebor Rasmusdatters barn kaldet Lars. Faddere: Lars Sortedhals kone Mette Johannesdatter, Ingebor Andersdatter Havreager, Lars Johannesen Herum, Rasmus Johansen Sortedhal, Hans Andersen Havreager.

07.08.1768: Bastian Simensen Hanch ved Hære og Tore Nielsdatters barn kaldet Frands Petter. Faddere: Hans Thronsens kone Kirstine Christensdatter, Christence Hansdatter, Carl Andersen, Niels Lucassen, Halvor Amundsen alle ved Hære.

13.08.1768: Knud Erichsen Bambleeje og Marthe Danielsdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Niels Brevigs kone Anne Christensdatter, Mette Erichsdatter Bamble, Erich Pedersen ibid, Ledvor Tallachsen Asvald, Hans Olsen Høen.

21.08.1768: Simen Nielsen Fæseth og Berthe Christensdatters barn kaldet Aase Maria. Faddere: Abraham Findmarchs kone Inger Lisbeth Pedersdatter, Anne Hellene Sørensdatter Melbye, Halvor Erichsen Fæseth, Isach Nielsen Vissestad, Claus Christensen Havsund.

28.08.1768: Niels Lorentzen ved Hære og Live Thomasdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Lucas Jacobsens kone Mari Christensdatter, Sidsil? Christensdatter Vith ved Hære, Petter Lorentzen ibid, Jacob Lucassen ibid, Isach Mathiassen Hellestved.

04.09.1768: Peder Sigurssen i Langesund og Ingebor Pedersdatters barn kaldet Kirstie. Faddere: Hans Olsens kone Anne Kirstine Christensdatter, Mari Pedersdatter, Christen Gundersen, Lars Jonsen, Nicolaj Pedersen alle i Langesund.

04.09.1768: Døbt i Langesund kirke et uægte pigebarn kaldet Catharina Dorothea fød af Kirstine Jensdatter, som andgav at have avlet samme i moderens huus i Langesund med en ungkarl ved navn Jens Petter Falch i condition hos Sr. Isach Brodhal i Schien. Faddere: Ole Jeruldsens kone Kirstine Larsdatter, Maria Pedersdatter, Niels Olsen mester paa værven, Ole Jeruldsen, Hans Jacob Augustinussen alle i Langesund.

11.09.1768: Lars Evensen Udgaarden og Maria Michelsdatters barn kaldet Niels. Faddere: Hans Bræches kone Berthe Michelsdatter, Kari Nielsdatter fra Brevig, Christen Michelsen Bamble, Daniel Mchelsen Aabye, Michel Madsen Tindhal.

11.09.1768: Christen Larsen Aabyeeje og Margrethe Hansdatters barn kaldet Kirstine. Faddere: Mari Pedersdatter Vissestad, Kirstie Pedersdatter ibid, Kiøstol Torbiørnsen Bræche, Lars Christensen Vinie, Amund Knudsen Aabye.

11.09.1768: Ole Diderichsen Tveten og Mari Jørgensdatters barn kaldet Diderich. Faddere: Even Jørgensen Tvetens kone Maria Jacobsdatter, Maria Jørgensdatter, Jørgen Jørgensen ibid, Ejlerth Knudsen ibid, Aasold Gullichsen Kiørestad.

11.09.1768: Et uægte drengebarn kaldet Jørgen, fød af Groe Pedersdatter i hendes arrest paa Bræche lensmandsgaard, det hun andgav at have avlet paa Bamble præstegaard med Ole Jørgensen enroulleret matros med hvilken hun siden blev trolovet. Faddere: Enken Anne Catharine Pettersdatter Bræcheeje, Kirstie Jørgensdatter Aastad, Søren Thorsen i Langesund, Gunder Ormsen Tveraaen, Ellev Larsen Schougstad.

side 420-421.

18.09.1768: Joen Nielsen Egh og Marthe Jensdatters barn kaldet Niels. Faddere: Michel Eghs kone Marthe Olsdatter, Margrethe Jensdatter ibid, Thor Steensen Giømble, Just Christensen Asvald, Thoer Steensen Giømble.

09.10.1768: Arnold Rasmussen Findmarcheje og Mari Nielsdatters barn kaldet Ingebor. Faddere: Abraham Findmarches kone Inger Lisbeth Pedersdatter, Kirstie Bærentzdatter Bagerovnen, Søren Christensen Kiørestad, Halvor Joensen Kiønøen, Thor Biønsen Traasbyeeje.

16.10.1768: Lars Ellingsen i Langesund og Mari Sørensdatters barn kaldet Søren. Faddere: Bærent Smeds kone i Brevig Helge Amundsdatter, Inger Enersdatter i Langesund, Søren Simensen Traasbye, Michel Halvorsen i Langesund, Hans Olsen ibid.

16.10.1768: Joen Torbiørnsen Dørredhal og Inger Pedersdatters barn kaldet Niels. Faddere: Lars Flaattens kone Kari Olsdatter, Marthe Olsdatter Moe, Jørgen Christensen Dørredhal, Simen Nielsen Fæseth, Ole Olsen Moe.

23.10.1768: Thor Stensen Giømble og Inger Olsdatters barn kaldet Steen. Faddere: Joen Knudsens kone ibid Alis Steensdatter, Maria Steensdatter ibid, Rasmus Pedersen i Langesund, Niels Andersen Nuestad, Jens Jensen Giømble.

23.10.1768: Hans Christensen i Stathelle og Abelone Erichsdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Ellev Knudsens kone i Stathelle Anne Christensdatter, Kirstie Olsdatter Riis, Claus Knudsen ibid, Lars Persen ibid.

30.10.1768: Tosten Larsen Rugtvet og Aavet Hansdatters barn kaldet Lars. Faddere: Hans Pedersens kone i Ombosnæs Margrethe Tronsdatter, Kirstie Pedersdatter Gierstad, Gunder Tostensen Rugtvet, Lars Torbiørnsen Flatten, Mads Larsen Ombosnæs.

01.11.1768: Hans Andersen Linnaeje og Mari Andersdatters barn kaldet Anders. Faddere: Hans Rogns kone Anne Andersdatter, Margrethe Andersdatter Linna, Gierth Olsen Schougen, Ole Andersen Tangevold, Ole Andersen Linna.

06.11.1768: Amund Larsen Busterød og Marie Andersdatters barn kaldet Niels. Faddere: Harald Glittums kone Anne Anundsdatter, Abelone Thorsdatter Ringeschiøe, Anders Andersen Busterød, Ole Erichsen Rønholt, Hans Larsen Schougstad.

06.11.1768: Niels Ellevsen Berg og Helge Larsdatters barn kaldet Torbiørn. Faddere: Gunder Garstads kone Ingebor Sørensdatter, Mari Mortensdatter ibid, Rasmus Johansen Sortedhal, Hans Larsen ibid, Rasmus Jørgensen Sorteboven.

06.11.1768: Simen Sørensen Traasbye og Sophie Maria Hansdatters barn kaldet Pernille. Faddere: Jacob Brevigs kone Kirstine Enersdatter, Anne Hellene Sørensdatter Melbye, Christen Michelsen Bamble, Abraham Hansen Høen, Torgrim Jensen Rachestad.

13.11.1768: Hans Christensen Hære og Ingebor Jacobsdatters barn kaldet Anne Karine. Faddere: Lucas Jacobsens kone Mari Christensdatter, Anne Helvig Hansdatter, Mads Haagensen, Carl Andersen, Jacob Lucassen alle ved Herre.

13.11.1768: Bendix Joensen Snedker i Langesund og Guri Hansdatters barn kaldet Margrethe Maria. Faddere: Ole Christensens kone Mari Hendrichsdatter, Anne Maria Pedersdatter, Ougen Augustinussen, Hans Jacob Augustinussen, Mads Castensen Skoemagersvend alle i Langesund.

20.11.1768: Daniel Michelsen Aabye og Kari Larsdatters hiemmedøbte barn kaldet Michel. Faddere: Simen Bambles kone Anne Zachariasdatter, Bodil Margrethe Christensdatter ibid, Lars Evensen Udgaarden, Anders Christensen Rogn, Erich Hansen Bræche.

27.11.1768: Peder Joensen i Langesund og Kirstie Jørgensdatters barn kaldet Marthe Margrethe. Faddere: Peder Thorsens kone i Langesund Helvig Pedersdatter, Ingebor Jørgensdatter Giømble, Jørgen Isachsen ibid, Rasmus Pedersen i Langesund, Isach Gregersen Asvald.

04.12.1768: Niels Olivarius i Langesund og Helvig Kierchetorps barn kaldet Hendrich. Faddere: Madame Jørgen Erboes, jomfr. Kirsten Margrethe Tisted, Povel Sundvald, Niels Smith, Jacob Juel alle i Langesund.

04.12.1768: Niels Hansen Egh og Sophie Torsdatters barn kaldet Ingebor. Faddere: Joen Nielsen Eghs kone Kirstie Jensdatter, Anne Jensdatter ibid, Sven Nielsen Gasmyr, Jacob Jacobsen Egh, Isach Gregersen Asvald.

18.12.1768: Anders Hansen Eghseje og Sønov Olsdatters barn kaldet Otto Christian. Faddere: Jomfr. Karen Sørensdatter Tangevold, jomfr. Bodil Cathrine ibid, hr. Lieutenant Knud With, Sr. Albreth Blehr, Sr. Erich Sørensen Tangevold.

27.12.1768: Ole Erichsen Faassung og Giertrud Olsdatters barn kaldet Karen. Faddere: Niels Hansens kone paa Fossung Siri Jensdatter, Sophie Knudsdatter ibid, Knud Erichsen ibid, Bøye Nielsen ibid, Ole Larsen Schougen.

01.01.1769: Ougen Augustinussen i Langesund og Berthe Christensdatters barn kaldet Christen. Faddere: Ole Jeruldsens kone Kirstine Larsdatter, Jøreld Andersdatter, Bendix Johansen, Hans Jacob Augustinussen alle i Langesund, Peder Christensen fra Porsgrund.

14.01.1769: Lars Torbiørnsen Flaatten og Kari Olsdatters barn kaldet Niels. Faddere: Tosten Rugtveds kone Aaved Hansdatter, Kirstie Davidsdatter Flaatten, Kittil Olsen Ombosnæs, Tellev Thorsen ibid, Thor Torbiørnsen Flaatten.

22.01.1769: Sivert Tellevsen Bircheseth og Ingebor Olsdatters barn kaldet Anders. Faddere: Harald Glittums kone Anne Anundsdatter, Anne Sørensdatter Bircheseth, Gouthe Pedersen Udgaarden, Ole Andersen Udgaarden, Ole Halvorsen Bircheseth.

22.01.1769: Lars Christensen Vinie og Inger Nielsdatters barn kaldet Anne. Faddere: Hans Jensens kone i Langesund Susana Olsdatter, Astrie Olsdatter Vinie, Peder Christensen i Langesund, Abraham Hansen Kiørestad, Amund Christensen Vinie.

22.01.1769: Ole Hansen Midgaarden og Alis Olsdatters barn kaldet Inger. Faddere: Lorentz Gundersens kone i Ombosnæs Kari Hansdatter, Kirstie Olsdatter Høenseje, Ole Pedersen i Ombosnæs, Tellev Thorsen ibid, Niels Gierthsen Asdhal.

24.01.1769: Isach Erichsen ved Hære og afgangne Mari Larsdatters 2de børn, det 1ste kaldet Lars. Faddere: Knud Isachsens kone ibid Mari Nielsdatter, Dorthe Maria Lucasdatter ibid, Mathias Erichsen Hellestved, Ole Madsen Asdhal, Niels Jonsen Trog. Det 2det kaldet Mari. Faddere: Tellev Klepes kone Kari Andersdatter, Aase Mathiasdatter Hellestved, Christen Jørgensen Trog, Hans Madsen Asdhal, Niels Lucassen ved Hære.

26.01.1769: Joen Hansen Rørholt og Marthe Arnoldsdatters søn kaldet Anders. Faddere: Amund Aastads kone Anne Hansdatter, Jørand Arnoldsdatter Rørholt, Jacob Nielsen Arnesplads, Abraham Sørensen Rogn, Mads Arnoldsen Kiær.

29.01.1769: Hr. Major Jens von Kraft og frues barn kaldet Even Friderich. Faddere: Sognepræstens kiæriste Maren Wulff, jomfr. Leene Sørensdatter Tangevold, Sr. Alberth Blehr, Sr. Erich Sørensen Tangevold, Sr. Thørris Mølbach fra Arendhal.

29.01.1769: Johannes Larsen Herrevig og Anne Andersdatters barn kaldet Peder. Faddere: Even Vinies kone Sophie Thorsdatter, Berthe Christensdatter ibid, Sergiant Edvard Vold, Amund Evensen Esse, Erich Christensen ibid.

02.02.1769: Niels Christensen Krabbe i Langesund og Massi Olsdatters barn kaldet Maren. Faddere: Søren Bærentzens kone Mallene Zachariasdatter, Jøreld Andersdatter, Hans Sandnæs, Ole Olsen, Amund Pedersen alle i Langesund.

02.02.1769: Societetsvisiteur Johan Christian Brag i Langesund og Ellen Brags barn kaldet Hans Jørgen. Faddere: Sr. Sundvolds kiæriste Anne Hellene, Anne Maria Sørensdatter, Lorentz Christensen, Peder Larsen Ulstrup, Bærthel Jensen Ravn.

side 422-423.

05.02.1769: Simen Larsen Bamble og Anne Zachariasdatters barn kaldet Zacharias. Faddere: Christen Bambles kone Kirstie Hansdatter, Mette Thorsdatter Høen, Anders Christensen Rogn, Peder Jacobsen Skoeleholder, Even Hansen Bræche.

12.02.1769: Thor Christensen Rønholt og Asloug Jensdatters barn kaldet Jens. Faddere: Halvor Rønholtes kone Kirstie Larsdatter, Mari Jørgensdatter Vingerei, Thorger Thorgrimsen Grostoch, Lars Thorsen Rønholt, Kiel Larsen Røe fra Gierstad sogn.

22.02.1769: Anders Olsen Linna og Ingebor Kielsdatters barn kaldet Niels. Faddere: Hans Andersen Linnastrandens kone Mari Andersdatter, Anne Maria Gierthsdatter Gierseth, Hans Sørensen Rogn, Ole Andersen Tangevald, Ole Andersen Linna.

12.03.1769: Jacob Christophersen Ancher i Langesund og Giertrud Jensdatters 2de børn, det 1ste kaldet Jens. Faddere: Mesterens kone paa reberbahnen Ædel Sophia Larsdatter, Anne Olsdatter, Niels Hansen Pharoe, Ole Christensen, Gierth Andersen Kierchetorp. Det 2det hiemmedøbt og kaldet Hans. Faddere: Anne Jensdatter Næs, Anne Maria Pedersdatter, Johannes Jansen Flamming, Berthel Jensen Ravn, Hans Jacob Augustinussen.

12.03.1769: Isach Hansen Halen og Sara Christophersdatters barn kaldet Ingebor. Faddere: Lars Barfods kone Anne Zachariasdatter, Ingebor Jørgensdatter Giømble, Niels Andersen Nuestad, Anders Halvorsen Ødegaarden, Ole Jensen ibid.

12.03.1769: Niels Pedersen Kiønøen og Pernille Engelbrethsdatters barn kaldet Peder. Faddere: Niels Gundersens kone Anne Christensdatter, Kirstine Engelbrethsdatter ibid, Simon Olsen Kiønøen, Halvor Jonsen ibid, Rasmus Torgersen Holmen.

18.03.1769: Thor Zachariassen Stoche og Anne Knudsdatters barn kaldet Thore Maria. Faddere: Anders Larsen Sorthedhals kone Ingebor Zachariasdatter, Kirstie Simensdatter Bamble, Christopher Sørensen Schierche, Even Zachariassen Tveten, Lars Knudsen Houchedhal.

23.03.1769: Mathias Christensen i Langesund og Maria Elisabeth Hansdatters barn kaldet Anne Dorothea. Faddere: Peder Stephensens kone Helge Larsdatter, Sedsel Jensdatter, Peder Clausen, Niels Jensen Høch alle i Langesund.

24.03.1769: Aslach Halvorsen ved Herre og Else Andersdatters barn kaldet Anne. Faddere: Mads Haagensens kone Anne Jensdatter, Kirstie Mathiasdatter Hellestved, Ole Halvorsen Herre, Tallach Olsen ibid, Erich Halvorsen ibid.

09.04.1769: Hans Jacob Nielsen i Langesund og Anne Maria Olsdatters barn kaldet Karen Maria. Faddere: Isach Abrahamsens kone Mette Isachsdatter, Kirsten Jensdatter Tiis, Peder Clausen, Hans Olsen, Hans Jacob Augustinussen alle i Langesund.

16.04.1769: Hans Alvsen Visestad og Ingebor Nielsdatters barn kaldet Anne. Faddere: Abraham Nyesteens kone Anne Anstensdatter, Ingebor Knudsdatter Aabye, Isach Nielsen Visestad, Thor Olsen Rønholt, Gullich Amundsen Stoche.

16.04.1769: Christopher Sørensen Schierche og Mari Zachariasdatters barn kaldet Thore Margrethe. Faddere: Even Tvetens kone Berthe Sophie Amundsdatter, Mette Thorsdatter Høen, Lars Johansen Herum, Jacob Sørensen Schierche, Søren Sørensen Sødtholt.

21.04.1769: Blev i Bamble kirke daaben confirmeret for et uægte drengebarn kaldet Bent, fød paa Aabyeeje, Dybevigen? kaldet, af den betlende? omflakkende Kari Bentsdatter fra Drangedhal, det hun for fadderne havde andgivet at have avlet med Niels Pedersen et ligesaa omflakkende ungt menniske fra Sannichedhal, der endnu ej har veret til confirmation. Faddere: Ejlert Knudsens kone Helge Jørgensdatter, Bærent Engelbrethsen Bagerovnens kone Kirstie Rasmusdatter, Søren Christensen Kiørstad, Ole Andersen Udgaarden, Christen Larsen Aabyeeje.

23.04.1769: Amund Davidsen i Langesund og Asloug Sigursdatters søn kaldet Sivert. Faddere: Anders Lassesens kone Ingebor Andersdatter, Anne Maria Pedersdatter, Niels Christensen, Hans Jacob Augustinussen, Johan Bendixsen alle i Langesund.

30.04.1769: Peder Aasoldsen i Stathelle og Marthe Anundsdatters søn kaldet Aasold. Faddere: Christen Torbiørnsens kone Sedsel Nielsdatter, Mette Catharine Hansdatter, Ole Svennungsen, Peder Jacobsen disse i Stathelle, Niels Kielsen Brevig.

07.05.1769: Johannes Jansen i Langesund og Magnild Hansdatters barn kaldet Anna Catharina. Faddere: Jacob Anchers kone Giertrud Jensdatter, Kirstine Jensdatter Tiis, Ole Christensen, Zacharias Corneliussen, Amund Pedersen alle i Langesund.

07.05.1769: Jacob Halvorsen Halen og Anna Larsdatters søn kaldet Hans Jacob. Faddere: Berthe Nielsdatter, Karen Gundvoldsdatter, Søren Michelsen, Anders Gulbrandsen disse i Langesund, Niels Andersen Nuestad.

15.05.1769: Povel Nielsen i Langesund og Margrethe Jacobsdatters søn kaldet Niels. Faddere: Søren Bærentsens kone Mallene Zachariasdatter, Else Christensdatter, Ole Joensen, Berthel Nielsen Ravn, Ole Michelsen Egh.

16.05.1769: Peder Jørgensen Nenseth og Torbor Pedersdatters barn kaldet Anna. Faddere: Tarald Olsens kone fra Nensetheje Anne Gullichsdatter, Helge Olsdatter Schougen, Ole Olsen ibid, Torbiørn Tellevsen Nenseth, Tarald Olsen Nensetheje.

21.05.1769: Jacob Michelsen Stathelle og Anne Simensdatters barn kaldet Anders. Faddere: Claus Knudsens kone i Stathelle Kari Gundersdatter, Mette Cathrine Hansdatter, Nicolaj Hansen ibid, Peder Jacobsen ibid, Niels Svendsen Grasmyr.

21.05.1769: Ole Haldbiørnsen Nensetheje og Tone Børgildsdatters barn kaldet Gullich. Faddere: Tarald Olsen Nensethejes kone Anna Gullichsdatter, Helge Olsdatter Schougen, Tarald Olsen Nensetheje, Ole Olsen Schougen, Ole Jacobsen Nenseth.

21.05.1769: Ole Haraldsen Herre og Mari Pedersdatters barn kaldet Guri Kirstine. Faddere: Johanne Ludvige Langelauv Ravnæs, Jacob Joensens kone Alouv Kittilsdatter Herre, studiosus Andreas Elkiær paa Ravnæs, Jens Kittilsen ved Here, Abraham Larsen fra Solum.

28.05.1769: Even Nielsen Vinie og Sophia Maria Thorsdatters barn kaldet Anna Maria. Faddere: Ole Olsen Schougens kone Margrethe Gregersdatter, Mette Thorsdatter Høen, Thor Thorsen ibid, Lars Thorsen Rogn, Even Hansen Breche.

04.06.1769: Anders Olsen i Langesund og Ellen Haagensdatters søn kaldet Jens. Faddere: Ole Christensens kone Maren Hendrichsdatter, Pernille Olsdatter, Ole Jeruldsen, Hans Jacob Augustinussen, Ole Michelsen Egh alle i Langesund.

11.06.1769: Anders Pedersen Rørholteje og Torbor Andersdatters barn kaldet Ingebor. Faddere: Peder Moes kone Anne Pedersdatter, Mette Arnoldsdatter Rørholt, Ole Olsen Moe, Isach Andersen Rørholt, Jens Andersen Moe.

11.06.1769: Niels Kielsen Brevig og Mari Arnoldsdatters barn kaldet Jørgen. Faddere: Kirstie Engelbrethsdatter Brevig, Mari Jørgensdatter Vingerei, Peder Aasoldsen Stathelle, Halvor Jensen Rønholt, Ole Andersen Linna.

24.06.1769: Rasmus Halvorsen paa Reeberbahnen og Anne Maria Olsdatters søn kaldet Peder. Faddere: Anders Lassesens kone Ingebor Andersdatter, Karen Kirstine Olsdatter, Peder Clausen, Lars Joensen, Søren Michelsen alle i Langesund.

02.07.1769: Knud Larsen Garstadeje og Inger Sørensdatters hiemmedøbte datter kaldet Gunild Maria. Faddere: Jacob Sørensen Schierches kone Anne Torbiørnsdatter, Mari Mortensdatter Garstad, Jørgen Hendrichsen Sorteboven, Niels Olsen Høenseje, Thor Rasmussen Sortedhal.

02.07.1769: Jørgen Danielsen Tveten og Kari Larsdatters barn kaldet Karen Maria. Faddere: Tellev Klepes kone Kari Andersdatter, Kirstie Olsdatter Riis, Isach Erichsen Hære, Ole Madsen Asdhal, Abraham Larsen Sortedhal.

02.07.1769: Sivert Gundersen Hære og Else Joensdatters barn kaldet Mari. Faddere: Mari Solvesdatter Ravnæs, Tone Sigursdatter Hære, Stian Andersen ibid, Peder Hansen ibid, Mads Joensen Klep.

side 424-425.

09.07.1769: Thor Rasmussen Hære og Mari Knudsdatters barn kaldet Inger. Faddere: Ingebor Hansdatter Hære, Tone Sigursdatter ibid, Anders Joen ibid, Ole Pedersen ibid, Erich Halvorsen Hellestved.

30.07.1769: Knud Nielsen ved Hære og Anna Catharina Olsdatters barn kaldet Niels. Faddere: Lucas Jacobsens kone ved Hære Mari Christensdatter, Aase Mathisdatter Hellestvedt, Uldrich Johan Vidt ved Hære, studiosus Andreas Elkiær paa Ravnæs, Sr. Jacob Petter Friisenberg ibid.

30.07.1769: Andreas Hasselbom paa Reeberbahnen og Anna Halvorsdatters barn kaldet Johan Wilhelm. Faddere: Kari Halvorsdatter i Langesund, Marthe Gundvoldsdatter ibid, Rasmus Halvorsen Reeberbahnen, Søren Michelsen ibid, Jacob Bærentsen Lugh i Langesund.

13.08.1769: Hendrich Amundsen Moeeje og Helvig Thorsdatters barn kaldet Thor. Faddere: Lars Kiils kone Kari Andersdatter, Berthe Jonsdatter Rørholt, Ole Aasoldsen Houchedhal, Christopher Olsen Rørholt, Jens Andersen Moe.

27.08.1769: Gregers Jonsen i Langesund og Anne Pedersdatters barn kaldet Peder. Faddere: Peder Sigursens kone Ingebor Pedersdatter, Dorthe Hansdatter, Anders Lassesen, Amund Pedersen, Lars Jonsen alle i Langesund.

27.08.1769: Povel Christensen i Langesund og Maren Christensdatters barn kaldet Gunnild. Faddere: Anne Jensdatter Næs i Langesund, Marthe Giertsdatter ibid, Johannes Thomassen, Peder Hendrichsen, Ole Andersen disse 3de sidste fra Øyestad sogn.

27.08.1769: Joen Knudsen Giømbleeje og Ales Stensdatters barn kaldet Knud. Faddere: Peder Joensens kone i Langesund Kirstie Jørgensdatter, Maria Steensdatter, Thor Stensen Giømble, Thor Steensen Ruschleven, Amund Knudsen fra Øyestad sogn.

03.09.1769: Even Zachariassen Tveten og Sophie Amundsdatters barn kaldet Margrethe. Faddere: Thor Stoches kone Anne Knudsdatter, Kirstine Simensdatter Bamble, Elias Hansen Høen, Jens Jensen Giømble, Christen Tronsen Hydhal.

17.09.1769: Halvor Jensen Rønholt og Kirstie Larsdatters barn kaldet Kari. Faddere: Tron Rønholtes kone Asloug Jensdatter, Mari Jørgensdatter Vingerei, Niels Kielsen Brevig, Ole Erichsen Rønholt, Ole Thorsen ibid.

24.09.1769: Niels Nielsen Ombosnæs og Anne Maria Lorentzdatters barn kaldet Lorentz. Faddere: Hans Pedersens kone i Ombosnæs Margrethe Tronsdatter, Maria Davidsdatter ibid, Christen Jørgensen Trog, Jacob Manal fra Brevig, Ole Madsen Asdhal.

24.09.1769: Ellev Knudsen i Stathelle og Anne Christensdatters barn kaldet Isach. Faddere: Ole Gunnuldsens kone ibid Berthe Amundsdatter, Mette Hansdatter ibid, Joen Jacobsen Krabberød, Claus Knudsen i Stathelle, Lars Pedersen ibid.

24.09.1769: Hans Sørensen Rogn og Anne Andersdatters barn kaldet Else. Faddere: Gunder Garstads kone Ingebor Sørensdatter, Berthe Maria Sørensdatter, Lars Thorsen ibid, Hans Andersen Havreager.

29.09.1769: Lars Andersen Høst i Langesund og Maria Jensdatters barn kaldet Andreas Arent. Faddere: Lars Ellingsens kone Mari Sørensdatter, Anne Maria Sørensdatter, Ougen Augustinussen, Hans Jacob Augustinussen, Erich Erichsen alle i Langesund.

29.09.1769: Hans Jensen i Langesund og Susana Olsdatters barn kaldet Margrethe. Faddere: Ingebor Olsdatter ibid, Kari Gregersdatter Asvald, Tengel Jensen Ødegaarden, Gregers Isachsen Asvald, Cornelius Gregersen ibid.

01.10.1769: Lars Christensen Glittum og Anne Eliasdatters barn kaldet Christen. Faddere: Anun Dhals kone Anne Anunsdatter, Inger Christensdatter ibid, Peder Larsen Glittum, Christopher Olsen Rørholt, Jacob Andersen Glittum.

08.10.1769: Sondre Anundsen Nyestuen i Næsland Anex under Vinie Prestegield og afgangne hustrue Jørand Aresdatter deres barn kaldet Knud. Faddere: Johanes Larsens kone i Ombosnæs Anne Augustinusdatter, Maria Davidsdatter ibid, Ellev Thronsen ibid, Hans Torbiørnsen Flaatten, Michel Madsen Findhal.

08.10.1769: Gunder Tostensen Rugtvet og Ingebor Michelsdatters barn kaldet Marthe Margrethe. Faddere: Abraham Biønneses kone fra Ejdanger Ellen Sørensdatter, Ingebor Michelsdatter Egh, Tosten Larsen Rugtvet, Joen Jacobsen Krabberød, Abraham Sørensen Ramberg fra Ejdanger.

08.10.1769: Abraham Sørensen Rogn og Kirstine Michelsdatters barn kaldet Lars. Faddere: Amun Aastads kone Anne Hansdatter, Aase Maria Sørensdatter Arnesplads, Niels Larsen Fillestad, Jacob Hansen Birchøen fra Ejdanger.

15.10.1769: Rasmus Jørgensen Sorteboven og Helge Jensdatters barn kaldet Simen. Faddere: Morten Garstads kone Anne Alvsdatter, Johanne Jørgensdatter Asdhal øvre, Christen Arnoldsen Berg, Thor Andersen Sorteboven, Hans Andersen Garstad.

29.10.1769: Hans Tostensen Sorteboven og Anne Gundersdatters barn kaldet Gunder. Faddere: Tollev Klepes kone Kari Andersdatter, Kirstie Arnoldsdatter ibid, Mads Jonsen ibid, Truels Arnoldsen Berg, Abraham Larsen Sorthedhal.

05.11.1769: Svenum Haldbiørnsen Nensetheje og Ragnild Knudsdatters barn kaldet Ingebor. Faddere: Torbiørn Nensethes kone Mari Christensdatter, Helge Olsdatter Schougen, Gierth Olsen Jerseth, Tharald Olsen Nenseth, Hans Olsen Schougen.

05.11.1769: Abraham Gullichsen Nysteen og Anne Ansteensdatters barn kaldet Siri. Faddere: Niels Nysteens kone Aase Jacobsdatter, Ragnild Jochumsdatter Breche, Hans Larsen Schougstad, Isach Nielsen Wissestad, Gullich Anundsen Stoche.

05.11.1769: Hans Tronsen ved Hære og Kirstie Christensdatters barn kaldet Hans. Faddere: Ingebor Hansdatter, Lucia Uldrichsdatter Vith ibid, Halvor Anundsen ibid, Amund Pedersen Gierstad, Ole Petter Nielsen ibid.

08.11.1769: Hendrich Jørgensen Erboe i Langesund og Anna Sommers barn kaldet Jørgine. Faddere: Madame Sivers, Marichen Larsdatter Forbech fra Brevig, Povel Sundvald i Langesund, Jacob Cudrio, Jacob Juel ibid.

12.11.1769: Gunder Torbiørnsen Garstad og Ingebor Sørensdatters barn kaldet Lars. Faddere: Amund Andersen Havreagers kone Ingebor Rasmusdatter, Ingebor Anundsdatter ibid, Mads Olsen Linna, Hans Sørensen Rogn, Thor Andersen Sorteboven.

19.11.1769: Lars Ejlertsen Barfodt og Anne Zachariasdatters barn kaldet Ingebor. Faddere: Anders Lassesens kone i Langesund Ingebor Andersdatter, Maria Sørensdatter ibid, Søren Bærentsen ibid, Berthel Andersen ibid, Lars Jonsen ibid.

19.11.1769: Knud Isachsen Hære og Mari Nielsdatters barn kaldet Aaveth Kirstine. Faddere: Knud Nielsens kone Anne Catharine Olsdatter ved Hære, Dorthe Maria Lucasdatter ibid, Jan Lucassen ibid, Anders Andersen ibid, Joen Christensen Trog.

26.11.1769: Ole Engelbretsen Vaag og Inger Aachesdatters barn kaldet Jens. Faddere: Bærent Bagerovnens kone Kirstie Rasmusdatter, Kirstie Olsdatter Bredsand, Torjus Andersen Vaag, Jens Jepsen Skoemager ibid, Erich Sørensen fra Sannichedhal.

26.11.1769: Lorentz Gundersen Ombosnæs og Kari Hansdatters barn kaldet Anne. Faddere: Johan Hermandsens kone Inger Gierthsdatter Asdhal, Mari Gundersdatter Klep, Ole Hansen Midgaardeje, Christen Gierthsen Asdhal, Tron Larsen Ombosnæs.

26.11.1769: Anders Larsen Sortedhal og Ingebor Zachariasdatters barn kaldet Joen. Faddere: Christopher Schierches kone Mari Zachariasdatter, Kirstie Arnoldsdatter Klep, Jørgen Danielsen Tveten, Hans Larsen Sortedhal, Johannes Eliassen Herum.

10.12.1769: I Langesunds kirke døbt et uægte drengebarn kaldet Povel, fød af afgangne Rasmus Povelsen Smeds enke Zebella Alberthsdatter Køtmejer, der opholder sig paa egen haand i Langesund, det hun andgav at have avlet med Rasmus Pedersen, en ungkarl fra Kiøbenhavn af 25 aars alder, den tiid matros paa en Vestindie-fahrer som forgangen vinter overvintrede i Langesund og blev ført af capitainen Jacob Møen. Faddere: Mathias Christensens kone Maria Elisabeth Hansdatter, Ingebor Kirstine Olsdatter, Peder Clausen, Michel Sørensen Reeberbahnen.

17.12.1769: Tellev Thorsen Ombosnæs og Mari Davidsdatters barn kaldet Anne Margrethe. Faddere: Lars Flaattens kone Kari Olsdatter, Maria Davidsdatter, Niels Nielsen, Kittil Olsen, Tron Larsen alle i Ombosnæs.

17.12.1769: Christen Torbiørnsen i Stathelle og Sedsel Nielsdatters barn kaldet Christen. Faddere: Hermand Jonsens kone ibid Sophie Halvorsdatter, Ingebor Michelsdatter Egh, Ole Nielsen Fillestad, Ole Michelsen Egh, Lars Pedersen Stathelle.

side 426-427.

17.12.1769: Joen Christensen Trog og Maria Erichsdatters barn kaldet Isach. Faddere: Knud Isachsens kone ved Hære Mari Nielsdatter, Dorthe Maria Lucasdatter ibid, Christen Jørgensen Trog, Jacob Lucassen ved Hære, Isach Hansen Asdhal.

01.01.1770: Thor Gullichsen Kiørstad og Marthe Olsdatters barn kaldet Ingebor. Faddere: Jørgen Caspersens kone Siri Hansdatter ibid, Maria Gullichsdatter ibid, Søren Christensen ibid, Aasold Gullichsen ibid, Ole Olsen Moe.

01.01.1770: Anders Jensen Hære og Sara Jensdatters barn kaldet Jacob. Faddere: Enken Inger Isachsdatter ibid, Mari Solvesdatter Ravnæs, Lars Pedersen Hære, Thor Rasmussen ibid, Ole Pedersen ibid.

07.01.1770: Arnold Rasmussen Findmarcheje og Mari Nielsdatters barn kaldet Ingebor. Faddere: Bærent Bagerovnens kone Kirstie Rasmusdatter, Else Bærentsdatter ibid, Abraham Christensen Findmarch, Abraham Hansen Kiørstad, Thor Biønsen Traasbyeeje.

08.01.1770: Sr. Alberth Blehr paa Kielstad og Bodil Catharine Sørensdatters barn kaldet Benth. Faddere: Afgangne Erich Andersens enke i Brevig Madame Grethe Bentsdatter, jomfr. Karen Sørensdatter Tangevald, hr. Andreas Cappelen, Sr. Tørris Mølbach fra Arendhal, Sr. Erich Sørensen Tangevald.

14.01.1770: Jens Nielsen Rosland og Groe Larsdatters ban kaldet Karen. Faddere: Lars Roslands kone Anne Olsdatter, Siri Gullichsdatter ibid, Joen Thorbiørnsen Dørredhal, Halvor Jensen Rønholt, Gunder Olsen Grimsrød.

21.01.1770: Niels Hansen i Stathelle og Inger Hansdatters søn kaldet Hans Knud. Faddere: Thor Krabberøds kone Anne Hendrichsdatter, Maria Jacobsdatter ibid, Jørgen Hansen fra Næsseth, Vellum Ellevsen i Stathelle, Arne Hansen ibid.

04.02.1770: Anund Knudsen Aabye og Kirstie Jørgensdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Ole Udgaardens kone Helge Johannesdatter, Kirstie Larsdatter ibid, Ole Andersen ibid, Gouthe Pedersen ibid, Even Amundsen Aastad.

04.02.1770: Thor Thorsen Høen og Inger Maria Sørensdatters barn kaldet Hans. Faddere: Simen Bambles kone Anne Zachariasdatter, Anne Hellene Sørensdatter Melbye, Lars Ellingsen i Langesund, Even Hansen Bræche, Lars Thorsen Rogn.

04.02.1770: Søren Christensen Kiørstad og Aschier Knudsdatters barn kaldet Daniel Norman. Faddere: Thor Gullichsens kone ibid Marthe Olsdatter, Johanne Joensdatter Kiønøen, Arnold Rasmussen Findmarcheje, Aasold Gullichsen Kiørstad, Thor Biønsen Traasbye.

04.02.1770: Et uægte pigebarn kaldet Kirsten, fød af Maren Christophersdatter fra Hoff sogn i Jarlsbergs grevskab i tilhold hos Jacob Andersens enke ved Hære, det hun andgav at have avlet med Ole Andersen Volden en ungkarl i bemeldte sogn. Faddere: Hans Christensens kone Inger Rasmusdatter, Live Sørensdatter, Halvor Aanundsen, Peder Hansen alle ved Hære, Jørgen Andersen Sortebougen.

10.02.1770: Hans Halvorsen Hære og Maria Christiansdatters barn kaldet Mari. Faddere: Halvor Hansens kone i Porsgrund Anne Sigursdatter, Live Sørensdatter, Lars Pedersen, Halvor Aanundsen, Hans Jochum With alle ved Hære.

10.02.1770: Manasse Danielsen Riis og Else Olsdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Jørgen Danielsen Tvetens kone Kari Larsdatter, Kirstie Olsdatter Riis, Knud Nielsen ved Hære, Jørgen Danielsen Tveten, Erich Christensen Esse.

11.02.1770: Ole Nielsen Fillestad og Kirstine Christensdatters barn kaldet Niels. Faddere: Torbiørn Tellevsen Nensethes kone Mari Christensdatter, Berthe Maria Halvorsdatter Rognstranden, Ole Michelsen Egh, Amund Pedersen i Langesund, Amund Christensen Vinie.

25.02.1770: Jacob Isachsen Ombosnæs og Aaste Ellingsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Lars Torbiørnsen Flaattens kone Kari Olsdatter, Maria Davidsdatter i Ombosnæs, Amund Ellingsen Bunæs, Michel Evensen Ombosnæs, Mads Larsen ibid.

03.03.1770: Tallach Olsen ved Hære og Thore Hansdatters barn kaldet Ole. Faddere: Niels Lorentzens kone Live Thomasdatter, Kirstie Nielsdatter, Halvor Jansen, Sivert Gundersen, Halvor Anonsen alle ved Hære.

04.03.1770: Hans Christensen i Langesund og Abelone Erichsdatters hiemmedøbte datter Anne Maria. Faddere: Anders Langøens enke Karen Hansdatter, Dorthe Hansdatter, Peder Sigursen, Rasmus Pedersen, Amund Larsen alle i Langesund.

07.03.1770: Knud Ellevsen Kiørstad og Aloug Salvesdatters barn kaldet Salve. Faddere: Abraham Valserøds kone Mari Christensdatter, Johanne Joensdatter Kiønøen, Søren Christensen Kiørstad, Niels Pedersen Kiønøen, Halvor Jonsen ibid.

11.03.1770: Christen Isachsen ved Hære og Ingebor Christensdatters barn kaldet Ole. Faddere: Ludovica Langelov paa Ravnæs, Dorthe Maria Lucasdatter ved Hære, Lars Andersen ibid, Niels Lucassen ibid, Hans Madsen Asdhal.

24.03.1770: Aslach Halvorsen ved Hære og Else Andersdatters barn kaldet Hans. Faddere: Mari Mortensdatter Garstad, Inger Jensdatter ved Hære, Ole Halvorsen ibid, Erich Halvorsen ibid, Hans Andersen Sorteboven.

24.03.1770: Jacob Jansen ved Hære og Aslov Kittilsdatters barn kaldet Guri. Faddere: Bastian Hanches kone ibid Thore Nielsdatter, Live Sørensdatter ibid, Halvor Jansen, Peder Hansen, Erich Lucassen alle ved Hære.

28.03.1770: Ole Hansen Soli paa Midgaardeje og Alis Olsdatters barn kaldet Thore. Faddere: Ole Pedersens kone i Ombosnæs Mette Olsdatter, Kirstie Olsdatter Høen, Niels Olsen Høen, Gunder Olsen Gierstadeje, Mads Larsen Rugtved.

16.04.1770: Lars Pedersen i Langesund og Inger Jensdatters barn kaldet Jens. Faddere: Karen Kirstine Olsdatter, Marthe Gundvoldsdatter, Lars Jonsen, Søren Michelsen, Anders Gulbrandsen alle i Langesund.

16.04.1770: Arnold Olsen Syndbye og Lisbeth Knudsdatters barn kaldet Karen. Faddere: Svend Grasmyers kone Ingebor Knudsdatter, Ingebor Michelsdatter Egh, Jørgen Isachsen Giømble, Thor Stensen ibid, Niels Svendsen Grasmyr.

17.04.1770: Hans Olsen lille Bræche og Mari Jacobsdatters barn kaldet Jacob. Faddere: Halvor Fæsethes kone Alis Jacobsdatter, Marthe Olsdatter lille Bræche, Ole Andersen ibid, Anders Olsen Aabyedhalen, Jacob Andersen Kiersdhalen.

28.04.1770: Even Hansen Breche og Mette Thorsdatters barn kaldet Marthe Margrethe. Faddere: Even Vinies kone Sophie Thorsdatter, Kirstine Larsdatter Udgaarden, Daniel Michelsen Aabye, Even Amundsen Aastad, Lars Thorsen Rogn.

29.04.1770: Knud Nielsen paa Bahnen og Else Jensdatters barn kaldet Jens. Faddere: Ingebor Hansdatter Kaj, Berthe Nielsdatter, Søren Michelsen, Anders Gulbrandsen, Jacob Olsen alle i Langesund.

06.05.1770: Johannes Jacobsen Blegelien og Maria Ellevsdatters barn kaldet Jacob. Faddere: Peder Stavnæses kone fra Sannichedhal Ingebor Ellevsdatter, Maria Larsdatter Løgaschen, Niels Ellevsen ibid, Lars Thorsen Fossum, Gunder Olsen Grimsrød.

06.05.1770: Halvor Jacobsen Blegelien og Anne Hansdatters barn kaldet Mari. Faddere: Halvor Fæsethes kone Aleth Jacobsdatter, Mari Jensdatter Haretved, Joen Jacobsen Krabberød, Anders Jacobsen Kiersdhalen, Joen Halvorsen Blegelien.

06.05.1770: Anund Ellevsen Brevig østre og Kari Knudsdatters hiemmedøbte barn kaldet Ellev. Faddere: Niels Svendsvigens kone Anne Christensdatter, Kirstie Engebrethsdatter ibid, Niels Kielsen Brevig, Amund Gundersen ibid, Niels Michelsen Dhal.

06.04.1770: Abraham Christensen Findmarch og Inger Lisbeth Pedersdatters barn kaldet Berthe. Faddere: Simen Fæsethes kone Berthe Christensdatter, Maria Gullichsdatter Kiørstad, Torjus Andersen Vaag, Arnold Rasmussen Hagen, Aasold Gullichsen Kiørrestad.

side 428-429.

13.05.1770: Svend Nielsen Grasmyr og Ingebor Knudsdatters barn kaldet Christen. Faddere: Arnold Syndbyes kone Lisbeth Knudsdatter, Mette Catharine Hansdatter i Stathelle, Hermand Jonsen ibid, Peder Jacobsen Skoeleholder, Ole Arnoldsen Syndbye.

20.05.1770: Thor Ellingsen Krabberød og Anne Hendrichsdatters barn kaldet Elling. Faddere: Niels Bambles kone i Brevig Marthe Ellingsdatter, Ingebor Michelsdatter Egh, Joen Jacobsen Krabberød, Elling Clausen Esse, Niels Svendsen Grasmyr.

20.05.1770: Elias Hansen Høen og Aleth Pedersdatters barn kaldet Peder. Faddere: Simen Traasbyes kone Sophie Hansdatter Anne Hellene Sørensdatter Melbye, Abraham Hansen Høen, Ole Olsen Schougen, Hans Olsen ibid.

20.05.1770: Gunder Olsen Gierstadeje og Marthe Torchelsdatters barn kaldet Aaste. Faddere: Mads Linnas kone Ellen Torbiørnsdatter, Margrethe Andersdatter ibid, Kittil Olsen i Ombosnæs, Amund Madsen Findhal, Ole Madsen Linna.

20.05.1770: Niels Andersen Nuestad og Marthe Larsdatters barn kaldet Anne Margrethe. Faddere: Amund Larsens kone i Langesund Ingebor Olsdatter, Kari Larsdatter ibid, Jørgen Isachsen Giømble, Ole Nielsen Fillestad, Jens Jensen Egh.

24.05.1770: Claus Knudsen i Stathelle og Kari Gundersdatters barn kaldet Gunder. Faddere: Vellum Ellevsens kone ibid, Anne Catharine Gunulsdatter, Aavet Gierthsdatter Asdhal, Ellev Knudsen i Stathelle, Ole Hansen Solje, Niels Gierthsen Kielstad.

24.05.1770: Abraham Hansen Høen og Maria Hansdatters barn kaldet Ole. Faddere: Ole Schougens kone Margrethe Gregersdatter, Helgie Olsdatter ibid, Simon Traasbye, Elias Hansen Høen, Lars Evensen Vinie.

24.05.1770: Torbiørn Tellevsen Nenseth og Mari Christensdatters barn kaldet Anne. Faddere: Johannes Hereviges kone Anne Christensdatter, Berthe Christensdatter Vinie, Ole Nielsen Fillestad, Ole Aasoldsen Houchedhal, Amund Christensen Vinie.

24.05.1770: Johan Hermandsen Asdhaleje og Inger Gierthsdatters barn kaldet Ellen. Faddere: Jørgen Danielsen Tvetens kone Kari Larsdatter, Kari Gierthsdatter, Anders Christensen ved Hære, Isach Hansen Asdhal, Ole Madsen ibid.

24.05.1770: Et uægte drengebarn kaldet Torger fød af Anne Maria Torgersdatter som ej endnu har veret til confirmation i tilhold hos Anders Jørgensen Sorteboven, det hun andgav at have avlet med Thor Rasmussen ungkarl og søn af Rasmus Johannesen Sortedhal hos hvem hun den tiid tiente. Faddere: Hans Tostensens kone i Sorteboven Anne Gundersdatter, Marthe Nielsdatter Schierche, Lars Andersen Rosland, Torgrim Jensen Rachestad, Ole Gunuldsen i Ombosnæs.

10.06.1770: Lars Andersen Silian og Kirsti Thorsdatters barn kaldet Jacob. Faddere: Matthias Helstveds kone Boel Tostensdatter, Anne Helvig Hansdatter Here, Thomas Thorsen Borvig, Anders Andersen Hære, Peder Hansen Udgaarden.

17.06.1770: Hans Christensen og Inger Rasmusdatters barn Gunild. Faddere: Niels Lorentsens kone Live Thomesdatter ved Hære, Anne Helvig Hansdatter ibid, Petter Lorentzen ibid, Jacob Lucassen ibid, Peder Hansen ibid.

24.06.1770: Halvor Jespersen i Langesund og Cathrine Isachsdatters barn kaldet Kirsten Cathrine. Faddere: Niels Hansens kone paa Banen Ædel Cathrine, Anne Maria Sørensdatter, Mads Linstrøm, Hans Jacob Augustinussen, Berthel Jensen Ravn alle i Langesund.

07.07.1770: Anders Thorsen Vingerei og Live Olsdatters barn Anne. Faddere: Tolv Vingeries kone Mari Kielsdatter, Kari Thorsdatter ibid, Halvor Christiansen Rogn, Lars Jacobsen ibid, Christen Thorsen Vingerei.

20.07.1770: Et uægte pigebarn kaldet Anne, fød af Kirsten Olsdatter Riis, som angav at have avlet samme med ungkarl og snedker Ole Andersen Rusch der paa sin profession farer om i sognet. Faddere: Helle Halvorsdatter paa Tangevold, Anne Jansdatter ibid, Christen Erichsen Esse, Manasse Danielsen Riis.

22.07.1770: Lars Evensen Udgaarden og Maria Michelsdatters barn Peder. Faddere: Even Hansen Bræches kone Mette Thorsdatter, Boel Christensdatter Bamble, Hans Evensen Bræche, Anund Evensen ibid, Amund Madsen Findahl.

22.07.1770: Kittil Olsen Ombosness og Ingeborg Bartholomæusdatters barn Anne. Faddere: Tellev Thorsens kone Mari Davidsdatter ibid, Ingeborg Olsdatter ibid, Lars Torbiørnsen ibid, Ole Gunuldsen ibid, Gulbrand Amundsen ibidem.

28.07.1770: Levor Tallachsen Bambleeje og Sophia Gregersdatters barn kaldet Else Maria. Faddere: Simon Bamles kone Anne Zachariasdatter, Anne Gregersdatter Høn, Amund Hansen Tveten, Even Zachariassen ibid, Hans Olsen Bambleeje.

29.07.1770: Amund Andersen Hafreager og Ingeborg Rasmusdatters tvende børn, drengen Johannes hvortil vare faddere: Anders Sortedahl kone Ingeborg Zachariasdatter, Ingeborg Andersdatter, Rasmus Johannesen, Johannes Larsen, Søren Sørensen. Drengen Mads, faddere: Gunder Garstads kone Ingeborg Sørensdatter, Helge Larsdatter, Anders Amunsen Havreager, Jacob Sørensen Skierke, Hans Andersen.

05.08.1770: Peder Arnoldsen Huchedahl og Alles Biørnsdatters barn Arnold. Faddere: Ole Hafredahls kone Berthe Andersdatter, Inger Larsdatter Feseth, Mads Arnoldsen Kiær, Harald Biønsen Glittum, Gullich Amundsen Stoche.

05.08.1770: Simon Sørensen Traasbye og Sophi Hansdatters barn Kirsten. Faddere: Elias Hansen Høens kone Aleth Pedersdatter, Lene Christensdatter Bamle, Christen Michelsen ibid, Thoer Hansen Høen, Amund Sørensen Melbye.

12.08.1770: Herman Jonsen i Stattet og Sophia Jacobsdatters barn Jacob. Faddere: Svend Grasmyrs kone Ingeborg Knudsdatter, Gunild Maria Jacobsdatter i Langesund, Abraham Sørensen Rogn i Statelle, Willum Evensen ibid, Peder Jacobsen ibid.

19.08.1770: Ougen Augustinusen Smed i Langesund og Berthe Christensdatters barn Christen. Faddere: Hans Jacob Augustinusens kone Anne Maria Pedersdatter, Karen Kirstine Olsdatter, Johan Lundberg, Moerten Nielsen, Mauritz Fridrich Kirsching.

26.08.1770: Ellef Thronsen i Ombossnes og Barbra Simensdatters barn Elisabeth Sophia. Faddere: Bodil Hansdatter i Ombosness, Kari Larsdatter Kielstad, Christen Erichsen Hydahl, Ole Pedersen i Ombosness, Christen Thronsen Hydahl.

26.08.1770: Christen Gundersen i Stathellet og Cathrine Rasmusdatters barn kaldet Marthe Magrethe. Faddere: Peder Aasoldsens kone i Stathellet Marthe Anunsdatter, Berthea Iwersdatter Kielstad, Thor Zachariasen Stoche, Jon Jacobsen Krabberøe, Ole Svenunsen i Stathellet.

02.09.1770: Isaach Erichsen Hærebakken og Mari Andersdatters barn Maren. Faddere: Mathias Hellestvets kone Bodil Tostensdatter, Dorthe Maria Jacobsdatter, Joen Christensen Traag, Erich Frisenberg, Ole Madsen Asdahl.

02.09.1770: Jacob Halvorsen Brevig og Kirstine Enersdatters barn Amund. Faddere: Inger Enersdatter Brevig, Anne Helene Sørensdatter Melbye, Simon Traasbye, Michel Halvorsen i Langesund, Bæruld Torgersen Grostoch.

06.09.1770: Et uægte drengebarn kaldet Ole, fød paa Bræche lehnsmandsgaard af Gunild Sigursdatter, som angav at have avlet det med Lars Gullichsen, en ung dreng der endnu ikke har været til confirmation, og tiente med hende hos lehnsmanden. Faddere: Ole Udgaardens kone Helge Johanesdatter, Ragnild Sigursdatter ibid, Gullich Larsen Glittum vestre, Harald Biønsen ibidem, Christen Erichsen Esse.

09.09.1770: Hans Jacob Nielsen i Langesund og Anne Maria Olsdatters barn kaldet Anders. Faddere: Lars Pedersen Rebers kone Inger Jensdatter, Giertrud Johanesdatter, Isach Abahamsen, Peder Clausen, Anders Sørensen alle i Langesund.

23.09.1770: Joen Halvorsen Asdahleje og Anne Hansdatters barn Marthe. Faddere: Anne Danielsdatter Tveten, Ragnild Andersdatter Traag, Giert Christensen Asdahl, Halvor Nielsen ibid, Jacob Jensen i Brewig.

23.09.1770: Anders Andersen Hære og Kirsten Pedersdatters barn Anders. Faddere: Johanes Uldrichsen kone ved Hære Anne Cathrine Ulrich, Ane Helvig Hansdatter ibid, Hans Torstensen Gierstad, Knud Nielsen ved Hære, Manasses Danielsen Riis.

23.09.1770: Joen Nielsen Egh og Kirsten Jensdatters barn kaldet Niels. Faddere: Jacob Jacobsen Eghs kone Anne Jensdatter, Magrethe Jensdatter ibid, Jørgen Isaachsen Giømble, Svend Nielsen Grasmyr, Jens Jensen Giømble.

side 430.

29.09.1770: Sr. Petter Cudrio og kiæreste Engel Cathrine Grubbes barn Hermann Grubbe. Faddere: Sr. Jørgen Petter Sivers kone Maria Jensdatter Kiil, jomfrue Anne Thesmann i Brevig, Sr. Peder Green, Henrich Erboe, Jacob Juul.

29.09.1770: Nicolai Hansen i Stathelle og Johane Pedersdatters barn Inger Magrethe. Faddere: Niels Olsen Høensejes kone Maria Pedersdatter, Inger Christensdatter i Stathelle, Knud Larsen Garstad, Peder Jacobsen skoleholder i Stathellet, Niels Svendsen Grasmyr.

30.09.1770: Ole Olsen Schougen og Magrethe Gregersdatters barn Kirsten. Faddere: Thor Rogns kone Berthe Nielsdatter, Anne Gregersdatter Høen, Elias Hansen ibid, Lars Evensen Vinnie, Johanes Larsen Herum.

14.10.1770: David Schioning i Langesund og Randi Torstensdatters barn Hans Jørgen. Faddere: Ole Christensens kone Mari Henrichsdatter, Anthonette Olsdatter, Sr. Peder Green, Hans Olsen, Niels Andersen Duus.

21.10.1770: Syvert Tellefsen Bierchesæt og Ingeborg Olsdatters barn Anne. Faddere: Ole Udgaardens kone Helge Johanesdatter, Anne Sørensdatter Bierchesæt, Halvor Michelsen Tinderholt, Goute Udgaarden, Ole Halvorsen Bierchesæt.

01.11.1770: Peder Thorsen i Langesund og Helvig Pedersdatters barn Anne. Faddere: Halvor Christensens kone Maria, Mari Jacobsdatter ibid, Anders Christensen ibid, Hans Torstensen Gierstad, Christen Thorsen Vingerei.

04.11.1770: Erich Gundersen Brevig østre og Siri Jacobsdatters barn Jacob. Faddere: Jacob Halvorsen Brevigs kone Kirsten Enersdatter, Kirsten Engelbrethsdatter ibid, Lars Evensen Udgaarden, Jens Ibsen Wraag, Even Amundsen Aastad.

04.11.1770: Anund Michelsen Dahl og Anne Anunsdatters barn Anne. Faddere: Anun Knudsen Aabyeejes Kirsten Jørgensdatter, Inger Christensdatter Glittum vestre, Kittil Joensen Brevig, Niels Kielsen ibid, Torbiøn Olsen Svinland.

04.11.1770: Mads Olsen Lina og Ellen Torbiønsdatters barn Niels. Faddere: Gunder Garstads kone Ingeborg Sørensdatter, Magrethe Andersdatter Lina, Gierth Olsen Gierseth, Jacob Sørensen Sierche, Ole Andersen Lina.

18.11.1770: Amund Larsen Berg og Ingeborg Olsdatters barn kaldet Berthe Maria. Faddere: Niels Nuestads kone Marthe Larsdatter, Mari Larsdatter, Ole Gierulfsen, Isaach Abrahamsen, Berthel Ravn alle i Langesund.

18.11.1770: Lars Ellingsen i Langesund og Maren Sørensdatters barn Søren. Faddere: Ole Gierulfsens kone Kirsten Larsdatter, Anne Helene Sørensdatter Trosbye, Simen Trosbye, Halvor Andersen, Frans Arnoldsen.

18.11.1770: Niels Pedersen Asdahleje og Inger Jensdatters barn Jenniken. Faddere: Hans Madsen Asdahls kone Aase Matthiasdatter, Oved Madsdatter, Joen Traag, Ole Tronsen, Isach Hansen Asdahl.

18.11.1770: Et uægte barn kaldet Pernille, fød af Dorthe Hansdatter hos hendes fader Hans Olsen i Langesund, det hun angav at have avlet med Skipper Ole Grubbe da hun tiente hos Seignr. Sohnvald sammesteds. Faddere: Lars Pedersens kone Inger Jensdatter, Sissel Jensdatter, Ole Joensen, Hans Jacob Nielsen, Ole Hansen alle i Langesund.

23.11.1770: Ole Torjussen Melbyestrand og Dorthe Olsdatters barn Ingeborg Maria. Faddere: Niels Pedersen Kiønøens kone Pernille Christensdatter, Torbor Biønsdatter Melbye, Halvor Joensen Kiønøen, Rasmus Torjusen Holmen, Ole Engelbertsen Brevig.

23.11.1770: Halvor Erichsen Feseth og Aleth Jacobsdatters hiemmedøbte barn Lars. Faddere: Simon Nielsen Feseths kone Berthe Christensdatter, Mari Pedersdatter Vissestad, Gunuld Nirisen Rørholteje, Niels Christensen Æse, Jacob Andersen Kiersdahlen.

02.12.1770: Tellev Thorsen i Ombosness og Mari Davidsdatters tvende pigebørn, det ene kaldet Anne. Faddere: Hans Pedersens kone Magrethe Tronsdatter, Ingeborg Andersdatter Findahl, Kittil Olsen i Ombosness, Ole Gunuldsen ibid, Hans Andersen Findahl. Det andet Magrethe. Faddere: Ole Gunuldsen Ombosness kone Berthe Amundsdatter, Anne Gundersdatter Rugtwed, Lars Torbiørnsen i Ombosness, Gulbrand Amundsen ibid, Ole Torbiørnsen Flaatten.

side 505.

02.12.1770: Christopher Sørensen Schierke og Mari Zachariasdatters barn kaldet Zacharias. Faddere: Simen Bambles kone Ane Zachariasdatter, Helge Larsdatter Herum, Anders Larsen Sortedahl, Even Zachariassen Tveten, Søren Sørensen Sødtholt.

02.12.1770: Ole Knudsen Egh og Kari Larsdatters barn Lars. Faddere: Arnold Søndbyes kone Lisbeth Knudsdatter, Ingeborg Knudsdatter Egh, Jørgen Isaachsen Giømble, Thor Stensen ibid, Jacob Olsen Egh.

09.12.1770: Peder Olsen i Langesund og Aleth Olsdatters barn Søren. Faddere: Berthel Nielsens enke Helvig Jonsdatter, Anne Sørensdatter, Michel Halvorsen, Peder Nielsen, Anders Sørensen alle i Langesund.

09.12.1770: Jens Kittilsen ved Hære og Marthe Christensdatters barn Jens. Faddere: Knud Nielsens kone ved Hære Anne Cathrine Jonasdatter, Oved Maria Christensdatter ibid, Isaach Mathiasen Hellestved, Stian Andersen ved Hære, Hans Johannesen.

16.12.1770: Jacob Halvorsen Hartvet og Mari Jensdatters hiemmedøbte barn Jens. Faddere: Hans Erichsen Gonges kone Kari Larsdatter, Marthe Olsdatter lille Bræche, Jens Gundersen Glittum, Joen Halvorsen Blegelien, Isach Halvorsen Hartvet.

26.12.1770: Niels Christensen og Maren Olsdatters barn Maren. Faddere: Isaach Abrahamsens kone Mette Isachsdatter, Lucia Margaretha Hvidt, Sr. Peder Green, Ole Olsen, Berthel Ravn alle i Langesund.

26.12.1770: Johannes Jansen og Magnild Hansdatters barn Anne Cathrine. Faddere: Ole Christensens kone Maren Henrichsdatter, Pernille Olsdatter, Jacob Ancher, Zacharias Corneliusen, Niels Andersen Duus alle i Langesund.

26.12.1770: Povl Nielsen og Magrethe Jacobsdatters barn Niels. Faddere: Niels Hansens kone Edel Cathrine, Anne Maria Sørensdatter, Peder Ulstrup, Ole Jonsen, Amund Pedersen alle i Langesund.

27.12.1770: Niels Lorentsen og Live Thomesdatters barn Anne Maria. Faddere: Knud Isaachsens kone Mari Nielsdatter, Dorthe Maria Lucasdatter, Mads Haagensen, Jacob Lucasen, Peder Hansen alle ved Hære.

30.12.1770: Thron Christensen Rønholt og Aslev Jensdatters barn kaldet Christen. Faddere: Thor Olsen Rønholts kone Lisbeth Olsdatter, Sarah Andersdatter ibid, Jørgen Christensen Dørredahl, Gunder Thorsen Rakkestad, Ole Thorsen Rønholt.

30.12.1770: Knud Erichsen Bamle og Marthe Danielsdatters barn Aaste Maria. Faddere: Lene Christensdatter Bamble, Marthe Erichsdatter ibid, Abraham Erichsen ibid, Ellev Larsen Schoustad, Peder Hansen ved Hære.

30.12.1770: Simen Nielsen Feseth og Berthe Christensdatters barn Christen. Faddere: Halvor Feseths kone Aleth Jacobsdatter, Maria Pedersdatter Vissestad, Isaach Nielsen ibid, Abraham Christensen Finmark, Jacob Christensen ibid.

30.12.1770: Niels Gundersen Brevig og Anne Christensdatters barn Isaach. Faddere: Anun Ellefsen Brevigs kone Kari Knudsdatter, Kirsten Engelbrethsdatter ibid, Niels Pedersen Kiønøen, Rasmus Torjusen ibid, Peder Olsen Brewig.

11.01.1771: Hans Hansen Linaa og Inger Enersdatters barn Helvig Susanna. Faddere: Mad. Povl Sohnvalts Ane Helvig, Anne Maria Sørensdatter, Henrich Erboe, Peder Ulstrup, Berthel Jensen Rafn alle i Langesund.

13.01.1771: Jørgen Danielsen Tveten og Kari Larsdatters barn Daniel. Faddere: Johanne Ludovica Langeloe paa Ravness, Oved Madsdatter Asdahl, Sr. Jacob Frisenberg, Christen Jørgensen Traag, Niels Lucassen ved Hære.

13.01.1771: Anders Amundsen Gierstadeje og Ingeborg Aanesdatters barn Ole. Faddere: Gunder Olsens kone ibid Marthe Torkildsdatter, Marthe Giertsdatter Giersæth, Anders Olsen Lina, Mads Olsen ibid, Ole Torbiønsen Flaatten.

13.01.1771: Eilert Knudsen Tveten vestre og Helge Jørgensdatters barn Maria. Faddere: Ole Didrichsens kone ibid Maria Jørgensdatter, Maria Jørgensdatter ibid, Even Jørgensen ibid, Bernt Engelberthsen Bagerovnen, Thor Biønsen Skoleholder.

side 506-507.

13.01.1771: Peder Larsen Glittum og Anne Larsdatters barn kaldet Christen. Faddere: Hans Erichsen Gonges kone Karen Larsdatter, Inger Christensdatter Glittum, Lars Christensen ibid, Gullich Larsen ibid, Lars Thomesen Dahl.

13.01.1771: Hans Jacob Augustinusen og Anne Maria Pedersdatters barn Joen Melbye. Faddere: Ougen Augustinisens kone Berthe Christensdatter, Giertrud Pedersdatter, Peder Nielsen, Ole Christensen, Halvor Levorsen alle i Langesund.

13.01.1771: Mads Andersen (Arnoldsen) Kiær og Aloug Olsdatters barn Maren. Faddere: Simon Sørensen Traasbyes kone Sophi Hansdatter, Kirstine Larsdatter Udgaarden, Peder Arnoldsen Houchedahl, Halvor Erichsen Fæeseth, Mads Larsen i Ombosnes.

20.01.1771: Peder Jacobsen i Stathellet og Mette Cathrine Hansdatters barn Maren Elisabeth. Faddere: Svend Nielsen Grasmyrs kone Ingeborg Knudsdatter, Lisbeth Gregersdatter i Stathellet, Wilhelm Ellefsen ibid, Lars Pedersen ibid, Niels Svendsen Grasmyr.

27.01.1771: Gulbrand Amundsen i Omborsnes og Maria Davidsdatters barn Anne Magrethe. Faddere: Ole Gunuldsens kone ibid Berthe Anunsdatter, Ingeborg Andersdatter Findahl, Tellef Thorsen i Ombosnes, Niels Nielsen ibid, Thor Larsen ibid.

27.01.1771: Erich Thorsen Walle og Ingeborg Jensdatters barn Thor. Faddere: Niels Hansen vestre Fossums kone Siri Jensdatter, Anne Jensdatter ibid, Erich Hansen ibid, Jens Ibsen Waag, Even Jørgensen Tveten vestre.

10.02.1771: Sr. Andreas Schoug og Anthonette Paustes barn kaldet Henrica Cathrine. Faddere: Mad. Niels Smiths Anne Dorthea, Mad. Sohnwalts Anne Helvig, Peder Ulstrup, Bahnemester Niels Hansen, Gerth Kirketorp alle i Langesund.

13.02.1771: Joen Hansen Rørholt og Marthe Arnoldsdatters barn kaldet Søren. Faddere: Anders Pedersen Rørholtejes kone Torbor Andersdatter, Aase Maria Sørensdatter Arnesplads, Jacob Nielsen ibid, Amund Evensen Aastad, Even Amunsen ibid.

10.03.1771: Jacob Sørensen Schierche og Anne Torbiønsdatters barn Søren. Faddere: Mads Olsen Linas kone Ellen Torbiønsdatter, Maren Jørgensdatter i Brevig, Abraham Joensen ibid, Lars Johanesen Herum, Ole Madsen Lina.

10.03.1771: Daniel Michelsen Aabye og Kari Larsdatters barn kaldet Michel. Faddere: Anders Christensen Rogns kone Mari Larsdatter, Kirstine Larsdatter Bamble, Even Hansen Breche, Michel Hansen ibid, Lars Jacobsen Rogn.

17.03.1771: Lars Christensen Glittum og Anne Eliasdatters hiemmedøbte barn kaldet Maria. Faddere: Anders Jacobsen Glittums kone Gulline Sørensdatter, Inger Christensdatter ibid, Peder Larsen ibid, Lars Gullichsen ibid, Jacob Andersen Kiærsdalen.

17.03.1771: Knud Larsen Garstadeje og Inger Pedersdatters hiemmedøbte barn kaldet Peder. Faddere: Nicolai Hansens kone i Stathellet Johanne Pedersdatter, Marthe Nielsdatter Schierche, Jacob Sørensen ibid, Morten Sørensen Garstad.

17.03.1771: Willum Ellefsen i Stathellet og Anne Cathrine Gunuldsdatters barn kaldet Maren Hellene. Faddere: Abraham Sørensens kone i Stathellet Kirstine Michelsdatter, Ingeborg Michelsdatter ibid, Herman Joensen ibid, Ole Michelsen ibid, Arne Hansen ibid.

17.03.1771: Tellef Erichsen Klep og Kari Andersdatters barn kaldet Jacob. Faddere: Isaach Erichsens kone paa Hærebakken Mari Andersdatter, Aaved Madsdatter Asdahl, Joen Christensen Traag, Hans Madsen Asdahl, Isach Mathiasen Hellestved.

20.03.1771: Bæruld Andersen Waag og Ingeborg Hansdatters barn kaldet Kari. Faddere: Abraham Finmarches kone Inger Lisbeth Pedersdatter, Berthe Nielsdatter Waagøen, Torjus Andersen Waag, Wraal Madsen ibid, Lars Andersen ibid.

24.03.1771: Niels Ellefsen Berg og Helle Larsdatters barn kaldet Kirsten. Faddere: Thor Andersen Garstads kone Mari Mortensdatter, Inger Christensdatter Sortedahl, Halvor Torbiønsen Brewig, Søren Andersen Klep, Mads Joensen ibid.

24.03.1771: Tallach Olsen ved Hære og Thore Hansdatters barn kaldet Mari. Faddere: Christen Pedersens kone ved Hære Siri Jørgensdatter, Ane Magrethe Olsdatter ibid, Christen Giertsen Asdahl, Peder Hansen ved Hære, Ole Pedersen ibid.

29.03.1771: Niels Olsen Høen og Maria Pedersdatters barn kaldet Mari. Faddere: Thor Thorsen Høens kone Inger Marie Sørensdatter, Kirsten Olsdatter ibid, Niels Pedersen Kiønøen, Halvor Tinderholt, Rasmus Torjusen Holmen.

29.03.1771: Bastian Simensen ved Hære og Thore Nielsdatters barn Marthe Maria. Faddere: Ingeborg Hansdatter Hanch ved Hære, Kari Olsdatter ibid, Lars Andersen Sillian, Erich Halvorsen ved Hære, Mads Haagensen.

29.03.1771: Gunder Taastensen Rugtved og Ingeborg Michelsdatters barn kaldet Lars. Faddere: Abraham Sørensens kone i Stathellet Kirstine Michelsdatter, Ingeborg Michelsdatter ibid, Joen Jacobsen Krabberøe, Amund Pedersen Giærrestad, Mads Larsen i Ombosness.

29.03.1771: Niels Kieldsen Brewig og Maren Aasoldsdatters barn kaldet Niels. Faddere: Amund Brewigs kone Kari Knudsdatter, Kirsten Andersdatter Lina, Peder Aasoldsen i Stathelle, Niels Gundersen Brewig, Ole Engelberthsen ibidem.

01.04.1771: Et uægte barn kaldet Jens, fød af Giørild Nielsdatter, et ungt menniske der endnu ikke har været til confirmation, hos hendes fader Niels Kielsen i Langesund, det hun angav at have avlet med en ungkarl fra Drammen ved navn Hans Jensen, der skal have lært skomagerhaandværk og har faret til søes, og skal afvigte sommer med en Apenrader være afreist fra Langesund, hvor barnet med ham skulle være avlet, til Engeland. Faddere: Peder Olsens kone Aleth Olsdatter, Zidsel Jensdatter, Anders Lassesen, Povl og Ole Hanssønner alle i Langesund.

07.04.1771: Jacob Jansen ved Hære og Asloug Pedersdatters barn kaldet Søren. Faddere: Halvor Jensens kone ved Hære Tollev Hansdatter, Ane Olsdatter Orebakken, Ole Lorentsen ved Hære, Ole Halvorsen, Joen Olsen ibidem.

13.04.1771: Jørgen Olsen ved Hære og Berthe Haagensdatters barn kaldet Maren Margrethe. Faddere: Mads Haagensens kone Anne Jensdatter, Kari Olsdatter, Petter Lorentzen, Ole Lorentzen alle ved Hære.

21.04.1771: Peder Jørgensen Nænseth og Torbor Pedersdatters barn kaldet Peder. Faddere: Torbiøn Tellefsen Nænseths kone Mari Christensdatter, Sophie Olsdatter Schougen, Tarald Olsen Wiig, Ole Olsen Schougen, Hans Olsen ibid.

21.04.1771: Joen Jacobsen Krabberøe og Kirsten Gundersdatters barn kaldet Anne. Faddere: Michel Eeghs kone Marthe Olsdatter, Anne Gundersdatter Rougtved, Gunder Taastensen ibid, Arne Hansen i Stathellet, Niels Svendsen Grasmyr.

28.04.1771: Christopher Olsen og Berthe Hansdatters barn kaldet Johan. Faddere: Ole Christensens kone Maren Henrichsdatter, Anne Maria Sørensdatter, Hans Tallachsen, Anders Lassesen, Henrich Pedersen alle i Langesund.

05.05.1771: Knud Olsen Birchesæteje og Guri Christophersdatters barn kaldet Anne. Faddere: Ragnild Jochumsdatter vestre Breche, Margrethe Christophersdatter i Præstegaarden, Niels Gullichsen Nyesteen, Ole Anundsen, Christen Thronsen Hydahl.

05.05.1771: Aage Larsen Rørholt og Anne Nielsmundsdatters barn kaldet Anders. Faddere: Lars Andersen Roslands kone Anne Olsdatter, Mette Arnoldsdatter Rørholt, Hans Olsen Fostved, Ole Hansen Ravness, Christopher Olsen Holte.

12.05.1771: Just Christensen Aswald og Margrethe Swendsdatters hiemmedøbte barn kaldet Ane Maria. Faddere: Abraham Sørensens kone i Stathellet Kirstine Michelsdatter, Ingeborg Michelsdatter ibid, Gregers Isaachsen Aswald, Peder Jacobsen i Stathellet, Hans Jørg. Giømble.

12.05.1771: Et uægte barn kaldet Niels, fød af Maria Hansdatter i tilhold hos Ole Nielsen i Langesund, det hun angav at have avlet med Knud Larsen ibid, et ungt menniske der først sidst avvigte 7de april blev andtaget til confirmation. Faddere: Gunild Maria Jacobsdatter, Anne Sørensdatter, Niels Christensen Krabbe, Mads Linstrøm, Amund Larsen Berg alle i Langesund.

26.05.1771: Hans Madsen Asdahl og Aase Mathiasdatters barn kaldet Gunild Maria. Faddere: Anders Sortedahls kone Ingeborg Zachariasdatter, Berthe Isaachsdatter i Brewig, Isaach Erichsen ved Hære, Niels Lucasen ibid, Isach Hansen i Langesund.

side 508-509.

26.05.1771: Ole Didrichsen Tveteneje og Mari Jørgensdatters hiemmedøbte barn kaldet Barbro. Faddere: Eijlert Rønningens kone Helge Jørgensdatter, Maria Jørgensdatter ibidem, Ewen Jørgensen ibid, Jørgen Caspersen Walsrøe, Johannes Olsen Udgaarden.

09.06.1771: Jacob Isaachsen i Ombosness og Aase Ellingsdatters barn kaldet Isaach. Faddere: Christopher Sørensen Stokkes kone Mari Zachariasdatter, Anne Gundersdatter Rugtved, Lars Torbiønsen Holmen, Ole Gunuldsen i Ombosness, Ole Torbiønsen Flaatten.

09.06.1771: Tallach Nielsen Wissestad og Ingeborg Olsdatters barn kaldet Ingeborg. Faddere: Hans Alfsen Wissestads kone Ingeborg Nielsdatter, Sara Andersdatter Høwig, Gullich Anundsen Stokke, Ole Nielsen Wissestad, Abraham Gullichsen Nyesteen.

15.06.1771: Thor Torbiønsen Flaatten og Anne Maria Giertsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Taasten Rugtveds kone Aaved Hansdatter, Ingeborg Giertsdatter, Giert Olsen ibid, Torbiøn Olsen Flaatten, Ole Torbiønsen ibid.

16.06.1771: Lars Andersen Høst og Maria Jensdatters barn kaldet Jens. Faddere: Ougen Augustinisens kone Berthe Christensdatter, Pernille Olsdatter, Ole Gierulfsen, Tengel Jensen, Ewen Sørensen alle i Langesund.

23.06.1771: Isaach Nielsen Wissestad og Mari Pedersdatters barn kaldet Helwig. Faddere: Simen Nielsen Fæseths kone Berthe Christensdatter, Aase Maria Sørensdatter Arnesplads, Hans Alfsen Wissestad, Ole Erichsen Rønholt, Lars Thorsen ibid.

30.06.1771: Niels Pedersen Kiønøe og Pernille Christensdatters barn kaldet Christen. Faddere: Simen Olsen Kiønøens kone Anne Pedersdatter, Kirsten Engelberthsdatter Brewig, Peder Sørensen Swinland, Rasmus Torjusen Holmen, Ole Engelberthsen Brewig.

28.07.1771: Peder Jonsen og Kirsten Jørgensdatters barn kaldet Simen. Faddere: Peder Thorsens kone Helwig Pedersdatter, Kari Jørgensdatter, Ougen Smed, Isaach Hansen alle i Langesund, Hans Jørgensen Giømble.

28.07.1771: Hans Christensen og Inger Rasmusdatters barn kaldet Halvor. Faddere: Hans Rasmussens kone fra Porsgrund Anne Rasmusdatter, Anne Helwig Hansdatter, Jens Kittilsen, Gierth Karhoff, Lucas Jahnsen alle ved Hære.

04.08.1771: Ole Andersen Linaeje og Kari Gierthsdatters barn kaldet Mari. Faddere: Hans Rogns kone Anne Andersdatter, Helwig Andersdatter ibid, Christen Gierthsen Asdahl, Niels Giertsen Kiellestad, Ole Andersen Lina.

18.08.1771: Mads Joensen Gierstadeje og Kirsten Arnoldsdatters barn kaldet Arnold. Faddere: Hans Tostensen Klepejes kone Anne Gundersdatter, Mari Gundersdatter Sortedahl, Syvert Gundersen ved Hære, Abraham Larsen Sortedahl, Søren Andersen Klep.

18.08.1771: Niels Olivarii og Helvig Kirketorps hiemmedøbte barn kaldet Anders Kirketorp. Faddere: Mad. Niels Smiths, Mad. Schoug, Postmester Pristede, Serg. Jacob Borg fra Christiania, Seignr. Peder Green alle i Langesund.

25.08.1771: Christen Larsen Aabyeje og Margrethe Hansdatters barn kaldet Kirstine. Faddere: Niels Brynildsens enke Anne Cathrine Pettersdatter, Mallene Olsdatter Udgaarden, Lars Jacobsen Rogn, Ole Torjusen Grostoch, Ewen Amundsen Aastad.

22.09.1771: Knud Isaachsen ved Hære og Mari Lucasdatters barn kaldet Niels. Faddere: Mathias Erichsen Hellestveds kone Bodil Taastensdatter, Aaste Jonsdatter Traag, Johan Ulrich ved Hære, Jacob og Niels Lucassønner ibid.

28.09.1771: Ewen Nielsen Winnie og Sophi Maria Thorsdatters hiemmedøbte barn kaldet Siri. Faddere: Ewen Hansen Breches kone Mette Thorsdatter, Sophie Olsdatter Schougen, Hans Evensen Ese, Ole Olsen Skougen, Lars Thorsen Rogn.

29.09.1771: Amund Andersen Havreager og Ingeborg Rasmusdatters barn kaldet Anders. Faddere: Hans Rogns kone Anne Andersdatter, Ingeborg Andersdatter Findahl, Gunder Torbiønsen Garstad, Thor Rasmussen Sortedahl, Amund Madsen Findahl.

06.10.1771: Anders Olsen Aabyedalen og Sara Olsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Thor Olsen Rønholts kone Lisbeth Olsdatter, Mallene Olsdatter Udgaarden, Hans Olsen lille Breche, Gullich Amundsen Stoche, Lars Thorsen Rønholt.

06.10.1771: Thor Andersen Garstad og Mari Mortensdatters barn kaldet Ambor Maria. Faddere: Helge Larsdatter Herum, Ales Gundersdatter Garstad, Aslach Halvorsen ved Hære, Jacob Sørensen Schierke, Johannes Larsen Herum.

06.10.1771: Knud Nielsen ved Hære og Anne Cathrine Olsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Hans Madsen Asdahls kone Aase Mathisdatter, Aaved Madsdatter ibidem, Sr. Erich Nicolai Frisenberg, Jacob Lucasen ved Hære, Ole Pedersen ibid.

06.10.1771: Amund Christensen i Langesund og Kari Engelberthsdatters barn kaldet Ingeborg. Faddere: Kirsten Olsdatter Riis, Sara Andersdatter Elwig, Ole Thorsen Rønholt, Ole Halvorsen i Langesund, Niels Christensen Ese.

20.10.1771: Truels Arnoldsen Berg i Langesund og Anne Finboesdatters barn kaldet Ingeborg. Faddere: Isach Hansens kone i Langesund Berthe Isaachsdatter, Ingeborg Nielsdatter Fillestad, Peder Thorsen i Langesund, Christen Arnoldsen Berg, Lars Arnoldsen Berg.

20.10.1771: Afgangne Amund Davidsen i Langesund og Aslow Sigursdatters hiemmedøbte barn kaldet Amund. Faddere: Anders Sørensens fæstepige Gunild Maria Jacobsdatter, Mari Olsdatter etc. i Langesund.

20.10.1771: Andreas Hasselbom og Anne Maria Christensdatters hiemmedøbte barn kaldet Karen Maria. Faddere: Niels Hansen Banemesters kone Edel Sophia, Anne Maria Sørensdatter, Sr. Andreas Schoug i Langesund.

27.10.1771: Peder Larsen ved Hære og Maria Christophersdatters barn kaldet Berthe Maria. Faddere: Mads Haagensens kone Anne Jensdatter, Margrethe Olsdatter, Carl Andersen, Petter Pettersen, Peder Hansen alle ved Hære.

10.11.1771: Henrich Erboe og Anne Sommers barn kaldet Anne Susanna. Faddere: Jørgen Erboes enke, Mad. Cudrio, Sr. Peder Green, Skipper Thomas Nielsen fra Arendahl, Berthel Ravn alle i Langesund.

10.11.1771: Hans Jacob Nielsen og Anne Maria Olsdatters barn kaldet Karen Maria. Faddere: Berthel Nielsens enke Helvig Jonsdatter, Zidsel Jensdatter, Hans Tallachsen, Christen Gundersen, Haagen Skrædder alle i Langesund.

24.11.1771: Gunder Olsen Gierstadeje og Marthe Torkildsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Margrethe Andersdatter Lina, Kirsten Andersdatter ibid, Ole Madsen ibid, Kittil Olsen Gierstadeje, Ole Olsen Høen.

01.12.1771: Gregers Jonsen og Anne Pedersdatter barn kaldet Gregers. Faddere: Peder Sigursens kone Ingeborg Pedersdatter, Mari Pedersdatter, Mads Linstrøm, Ole Olsen Moe, Ole Halvorsen Birchesæt. I Langesund.

01.12.1771: Rasmus Halvorsen og Anne Maria Olsdatters barn kaldet Hans Jacob. Faddere: Karen Kirstine Olsdatter, Pernille Olsdatter, Peder Clausen, Lars Jonsen, Lars Nielsen alle i Langesund.

04.12.1771: Torsten Larsen Rugtved og Oved Hansdatters barn kaldet Hans. Faddere: Hans Pedersens kone i Ombosness Magrethe Thronsdatter, Anne Gundersdatter Rugtved, Christen Kieldsen Leerstang i Eidanger, Gunder Torstensen Rugtved, Mads Larsen i Ombosness.

08.12.1771: Jørgen Caspersen Walsrøe og Siri Hansdatters barn kaldet Ole. Faddere: Thor Kiørstads kone Marthe Olsdatter, Siri Gullichsdatter ibid, Abraham Christensen Finmark, Ole Didrichsen Tveten vestre, Aasol Gullichsen Kiørstad.

15.12.1771: Gunder Torbiønsen og Ingeborg Sørensdatters barn kaldet Søren. Faddere: Jacob Schierkes kone Anne Torbiønsdatter, Ingeborg Andersdatter Findahl, Amund Andersen ibid, Hans Sørensen Rogn, Ole Madsen Lina.

side 510-511.

18.12.1771: Hans Alfsen Wissestad og Ingeborg Nielsdatters barn kaldet Alf. Faddere: Tallach Nielsens kone Ingeborg Olsdatter, Marthe Olsdatter Breche, Isach Nielsen Wissestad, Gullich Anundsen Stokke, Niels Nielsen Wissestad.

29.12.1771: Peder Arnoldsen Houchedahl og Ales Biønsdatters barn kaldet Arnold. Faddere: Ole Hafredahls kone Berthe Andersdatter, Anne Gullichsdatter ibid, Mads Arnoldsen Kiær, Harald Biønsen Glittum, Lars Knudsen Houchedahl.

26.12.1771: I Langesund et uægte barn kaldet Johanne, fød af enken Anne Cathrine Eliasdatter |: men i attesten kaldet Andersdatter :| i tilhold hos Societetsbetient Niels Olsen, hos hvem hun siden tidlig i sommer, mig uafvidende, har opholdt sig, foregav at være forlovet med en arbejdskarl i Drammen ved navn Johan Andersen, som i denne sommer ved døden skal være afgaaen, og med hvem hun angiver sammesteds at have avlet dette sit uægte barn. Faddere: Bem.te Niels Olsens kone Maren Andersdatter og pigen Kari Jørgensdatter i overværelse af den samlede almue.

01.01.1772: Thor Zachariasen Stokke og Anne Knudsdatters barn kaldet Anne Magrethe. Faddere: Even Twetens kone Sophia Amundsdatter, Helvig Andersdatter Stokke, Ole Aasoldsen Swinland, Lars og Sven Simensønner Bamble.

01.01.1772: Lars Gullichsen Glittum og Gunild Sigursdatters barn kaldet Torjer. Faddere: Ole Udgaardens kone Helge Johannesdatter, Ragnild Sigursdatter Rogn, Thor Olsen Rønholt, Johannes Olsen Udgaarden, Søren Andersen Glittum.

12.01.1772: Ole Gierulfsen og Kirsten Larsdatters barn kaldet Inger Kirstine. Faddere: Mad. Sohnvalds, Kirsten Maria Nielsdatter Ulsmoen, Hans Lund Linaae, Peder Larsen Ulstrup, Giert Kirchetorp alle i Langesund.

20.01.1772: Afgangne Abraham Sørensen i Stathellet og Kirstine Michelsdatters barn kaldet Abraham. Faddere: Gunder Rugtveds kone Ingeborg Michelsdatter, hendes syster Ingeborg Michelsdatter i Stathellet, Willum Ellefsen ibid, Joen Jacobsen Krabberøe, Ewen Amundsen Aastad.

26.01.1772: Harald Biønsen Glittum og Anne Anundsdatters hiemmedøbte barn kaldet Anne Maria. Faddere: Peder Houchedahl kone Ales Biønsdatter, Anne Sørensdatter ibid, Goute Pedersen Udgaarden, Gullich Anundsen Stokke, Ole Torjersen Grostok.

26.01.1772: Joen Torbiønsen Dørredahl og Inger Pedersdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Lars Roslands kone Anne Olsdatter, Anne Jørgensdatter Dørredahl, Jørgen Christensen ibid, Børge Jørgensen ibid, Torgrim Jensen Rachestad.

26.01.1772: Thor Thorsen Høen og Inger Sørensdatters barn kaldet Pernille. Faddere: Elias Høens kone Aleth Pedersdatter, Boel Magrethe Christensdatter Bamble, Ewen Nielsen Winnie, Simen Sørensen Trosbye, Amund Sørensen Melbye.

01.02.1772: Knud Erichsen Bamble og Marthe Danielsdatters barn kaldet Aaste Maria. Faddere: Mette Erichsdatter ibid, Johanne Jørgensdatter ibid, Erich Pedersen, Abraham Erichsen, Lars Simensen alle paa Bamle.

16.02.1772: Ole Thorsen i Langesund og Johanne Joensdatters hiemmedøbte søn kaldet Joen. Faddere: Peder Olsens kone Aleth Olsdatter ibid, Maria Jacobsdatter Rogn, Thor Olsen Rønholt, Michel Halvorsen i Langesund, Halvor Joensen Kiønøen.

16.02.1772: Hans Larsen Schougstad og Berthe Christensdatters barn kaldet Ole. Faddere: Torbiøn Tellefsens kone Mari Christensdatter, Kirstine Larsdatter Schougstad, Engelbreth Larsen Schougstad i Brewig, Christen Larsen Schougstad, Amund Christensen Winnie.

23.02.1772: Hans Christensen og Abelone Erichsdatters barn kaldet Hans. Faddere: Berthel Nielsens enke Helvig Joensdatter, Marthe Giertsdatter, Rasmus Pedersen, Anders Andersen alle i Langesund.

01.03.1772: Hans Olsen lille Breche og Mari Jacobsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Anders Jacobsen Glittumejes kone Gulline Sørensdatter, Marthe Olsdatter lille Breche, Anders Olsen Aabyeeje, Gullich Anundsen Stokke vestre, Jacob Hansen Blegelien.

01.03.1772: Joen Halvorsen Gierstadeje og Kirstine Sørensdatters barn kaldet Kari. Faddere: Joen Krabberøes kone Kirstine Gundersdatter, Anne Gundersdatter Rugtved, Johannes Jacobsen Blegelie, Jacob Halvorsen Ringesiøeeje, Isach Halvorsen ibidem.

01.03.1772: Swenum Harbionsen Nænseteje og Ragnild Knudsdatters barn kaldet Anne. Faddere: Ole Olsen Skougens kone Magrethe Gregersdatter, Sophi Olsdatter ibidem, Tarald Olsen Wiig, Anund Anundsen Tangevold, Hans Olsen Schougen.

01.03.1772: Amund Larsen Berg i Langesund og Ingeborg Olsdatters barn kaldet Lars. Faddere: Lars Bergs enke Ingeborg Larsdatter ibid, Kari Larsdatter ibid, Niels Andersen Nuestad, Gunder Olsen Grimsrød, Lars Olsen Grimsrød.

11.03.1772: Thor Gullichsen Kiørestad vestre og Marthe Olsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Jørgen Caspersens kone Siri Hansdatter ibid, Inger Olsdatter Moe, Søren Christensen Kiørestad, Niels Michelsen Dahl, Tallach Nielsen Wissestad.

15.03.1772: Claus Knudsen i Stathellet og Kari Gundersdatters barn kaldet Mads. Faddere: Pigen Maria Svendsdatter Grasmyr, Live Swendsdatter ibid, Willum Ellefsen i Stathellet, Ole Sigursen ibid, Niels Swendsen Grasmyr.

22.03.1772: Halvor Jensen Rønholt og Kirsti Larsdatters barn kaldet Inger. Faddere: Thor Rønholts kone Aslew Jensdatter, Anne Jørgensdatter Dørredahl, Lars Andersen Rosland, Torgrim Jensen Rachestad, Lars Thorsen Rønholt.

29.03.1772: Anund Tellefsen Brecheeje og Ambor Pedersdatters barn kaldet Tellef. Faddere: Ewen Zachariassen Tvetens kone Berthe Sophia Amundsdatter, Ingeborg Halvorsdatter Tinderholt, Halvor Larsen ibid, Gunder Thorsen Rachestad, Børre Jørgensen Dørredahl.

05.04.1772: Niels Andersen Nuestad og Marthe Larsdatters barn kaldet Ane Magrethe. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Andersdatter i Langesund, Kari Larsdatter ibid, Anund Larsen Berg ibid, Hans Jørgensen Giømble, Anders Jacobsen Rogn.

12.04.1772: Simon Sørensen Trosbye og Sophi Hansdatters barn kaldet Maren Kirstine. Faddere: Jacob Halvorsens kone Kirstine Enersdatter Brewigeje, Anne Helene Sørensdatter Melbye, Thor Thorsen Høen, Elias Hansen ibid, Lars Jonsen Rørholt.

12.04.1772: Ewen Jørgensen Tweten vestre og Helwig Jensdatters barn kaldet Maria. Faddere: Eijlert Knudsens kone Mari Jørgensdatter ibid, Maria Jørgensdatter, Jørgen Jørgensen ibid, Eijlert Knudsen ibid, Aasold Gullichsen Kiørestad.

12.04.1772: Anders Andersen Busterød og Ingeborg Erichsdatters barn kaldet Søren. Faddere: Anders Jacobsen Glittumejes kone Gulline Sørensdatter, Sara Andersdatter Høvigeje, Ole Erichsen Rønholt, Niels Erichsen Bakke, Rasmus Jacobsen Masterød.

17.04.1772: Frantz Arnoldsen i Langesund og Lucia Magrethe Henrichsdatters barn kaldet Alvinus. Faddere: Søren Thoresens kone Anne Frantzdatter, Aase Jonsdatter, Gunwold Powlsen, Ole Halvorsen Bircheset, Hans Jochum Henrichsen fra Hære.

17.04.1772: Anders Sørensen i Langesund og Gunild Maria Jacobsdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Herman Jonsens kone i Stathellet Sophi Jacobsdatter, Giertrud Johanisdatter Flamming i Langesund, Hans Jacob Augustinisen ibid, Søren Michelsen ibid.

26.04.1772: Abraham Gullichsen Nysteen og Ane Ansteensdatters barn kaldet Morten. Faddere: Tarald Nensethejes kone Ane Gullichsdatter, Else Goutesdatter Aastad, Niels Gullichsen Nysteen, Goute Pedersen Udgaarden, Gullich Anundsen Stokke vestre.

side 512-513.

10.05.1772: Isach Hansen i Langesund og Berthe Isachsdatters barn kaldet Gunild Maria. Faddere: Isach Sørensens kone fra Brewig Anne Andersdatter, Aaved Madsdatter Asdahl, Truls Arnoldsen i Langesund, Mads Linstrøm ibid, Rasmus Pedersen ibid.

10.05.1772: Johan Hermandsen Asdaheje og Inger Gierthsdatters barn kaldet Maren. Faddere: Peder Christophersens kone Ellen Lucasdatter, Aaved Giertsdatter Asdahl, Halvor Nielsen ibid, Ole Madsen ibid, Christ. Giertsen ibid.

15.05.1772: Johannes Jacobsen Blegelie og Mari Ellevsdatters barn kaldet Guri Kirstine. Faddere: Peder Hansens kone Ingeborg Ellevsdatter, Maria Ellevsdatter Lokasken, Niels Ellefsen ibid, Lars Thorsen Faasung, Jon Jacobsen Krabberøe.

24.05.1772: Christen Pedersen ved Hære og Siri Jørgensdatters barn kaldet Peder. Faddere: Bastian Simensens kone Thore Nielsdatter, Anne Magrethe Olsdatter, Mads Haagensen, Peder Hansen, Jon Olsen alle ved Hære.

28.05.1772: Niels Gundersen i Stathelle og Ragnild Olsdatters barn kaldet Live Lisbeth. Faddere: Christen Waags kone Sidsel Nielsdatter, Ingeborg Michelsdatter, Peder Jacobsen, Ellef Knudsen, Ole Sørensen alle i Stathellet.

28.05.1772: Joen Knudsen Giømbleeje og Ales Steensdatters barn kaldet Else. Faddere: Aasmund Torjusens kone Maria Steensdatter, Kari Jørgensdatter, Thor Steensen, Hans Jørgensen, Jens Jensen fra Giømble.

08.06.1772: Hans Lund Linaa og Inger Enersdatters barn kaldet Hans Linaa. Faddere: Mad. Sohnwald, Ole Gierulfsens kone Kirsten Larsdatter, Andreas Schoug, Berthel Ravn, Giert Kirketorp alle i Langesund.

08.06.1772: Hans Larsen Sortedahl og Lene Christensdatters barn kaldet Lars. Faddere: Anders Larsen Sortedahls kone Ingeborg Zachariasdatter, Anne Maria Christensdatter Bamble, Halvor Torbiønsen i Brewig, Jørgen Danielsen Tweten paa Strand, Thor Rasmusen Sortedahl.

08.06.1772: Lars Olsen ved Hære og Kari Knudsdatters barn kaldet Marthe Cathrine. Faddere: Tarald Olsens kone Anne Gullichsdatter Nensetheje, Kari Lucasdatter, Knud Halvorsen, Jacob Jansen, Jon Olsen alle ved Hære.

09.06.1772: Mads Arnoldsen Kiær og Aloug Olsdatters barn kaldet Mette Kirstine. Faddere: Hans Alfsen Wissestads kone Ingeborg Nielsdatter, Marthe Olsdatter Lillebreche, Peder Arnoldsen Houchedahl, Lars Thorsen Rønholt, Jacob Andersen Glittumeje.

14.06.1772: Hans Erichsen Waag vestre og Abelone Thorsdatters barn kaldet Ingeborg Maria. Faddere: Arnold Rasmusen Finmarkejes kone Mari Nielsdatter, Berthe Jonsdatter Rørholt, Peder Thorsen Hafredahl, Wraal Madsen Waag vestre, Ewen Thorsen Ringesiøe.

21.06.1772: Halvor Torbiønsen Brewig vestre og Ravøv? Mortensdatters barn kaldet Morten. Faddere: Jacob Brevigs kone Kirstine Enersdatter, Marthe Gundersdatter, Kittil Jonsen, Anund Tellevsen, Peder Olsen alle paa Brewig.

28.06.1772: Peder Larsen Ulstrup og Anne Cathrine Hansdatters barn kaldet Inger Mareken. Faddere: Thomas Sørensens kone paa Tangewold, Ole Gierulfsens kone Kirsti Larsdatter, Peder Green, Andreas Schoug, Hans Lund Linaa.

05.07.1772: Lars Torbiønsen og Mari Olsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Thor Flaatens kone Anne Maria Giertsdatter, Anne Gundersdatter Rugtved, Ellef Thronsen i Ombosness, Hans Torbiønsen Flaatten, Ole Torbiønsen Flaatten.

12.07.1772: Lars Anundsen Tweten østre og Anne Thorsdatters barn kaldet Isach. Faddere: Peder Thorsens kone i Langesund Helvig Pedersdatter, Mari Jacobsdatter Rogn, Anders Thorsen Wingerej, Ole Olsen Moe i Langesund, Christen Thorsen Wingereij.

19.07.1772: Anders Gulbrandsen paa Rebberbanen i Langesund og Berthe Nielsdatters barn kaldet Niels. Faddere: Mads Linstrøms kone Anne Malene Andersdatter, Antonette Olsdatter, Lars Jonsen, Lars Nielsen, Anders Owensen alle i Langesund.

19.07.1772: Niels Nielsen ved Hære og Anne Maria Lorensdatters barn kaldet Maren. Faddere: Knud Isachsens kone Mari Nielsdatter, Dorthe Maria Lucasdatter, Peter Lorentsen, Niels Lucasen, Erich Halvorsen alle ved Hære.

26.07.1772: Amund Ewensen Aastad og Anne Hansdatters barn kaldet Hans. Faddere: Ewen Bræches kone Mette Thorsdatter, Kirstine Larsdatter Udgaarden, Niels Ewensen Brewig, Jon Hansen Rørholt, Michel Hansen Bircheset.

02.08.1772: Jens Haagensen ved Hære og Berthe Sophia Jensdatters barn kaldet Niels. Faddere: Thor Halvorsens enke Kirsti Christensdatter, Oline Røning paa Ravness, Erich Nicolai Frisenberg ibid, Jens Madsen ibid, Ole Pedersen ved Hære.

09.08.1772: Tollef Erichsen Klep og Kari Andersdatters barn kaldet Søren. Faddere: Hans Asdahls kone Aase Mathiasdatter, Aase Jonsdatter Traag, Anders Sørensen, Isach Erichsen Hærebakken, Søren Andersen Klep.

23.08.1772: Hans Andersen Linastrand og Mari Andersdatters barn kaldet Anne. Faddere: Thor Flaatens kone Anne Maria Giertsdatter, Kirsti Andersdatter Lina, Ole Andersen Linastrand, Hans Torbiønsen Flaatten, Ole Andersen Lina.

23.08.1772: Anun Nielsen Udgaarden og Ragnild Jochumsdatters hiemmedøbte søn kaldet Jochum. Faddere: Anne Olsdatter Trosbye, Mari Olsdatter Udgaarden, Bæruld Torjersen ibid, Johannes Olsen ibid, Giert Olsen Bræche.

28.08.1772: Elling Clausen Ese og Maren Larsdatters barn kaldet Claus. Faddere: Ewen Winnies kone Sophi Thorsdatter, Magrethe Christophersdatter fra Jarlsberg grævskab, Christen Erichsen Ese, Amund Ewensen ibid, Nils Christensen ibid.

30.08.1772: Lars Thorsen og Else Malene Abrahamsdatters barn kaldet Abraham. Faddere: Mads Linstrøms kone Anne Malene Sørensdatter, Mari Hansdatter Næsset, Isach Hansen, Haagen Skrædder, Ewen Sørensen alle i Langesund.

06.09.1772: Peder Thorsen Havredahl og Anne Jonsdatters hiemmedøbte søn Thor. Faddere: Simen Fæseths kone Berthe Christensdatter, Berthe Jonsdatter Rørholt, Hans Erichsen Waag vestre, Niels Thorsen Ringesøe, Peder Jonsen Rørholt.

13.09.1772: Søren Christensen Kiørestad vestre og Askier Nielsdatters barn kaldet Christine. Faddere: Arnold Rasmusen Finmarkejes kone Mari Nielsdatter, Torbor Biønsdatter Trosbye, Knud Ellefsen Kiørestad, Aasold Gullichsen ibid, Jon Biønsen Trosbyeeje.

13.09.1772: Andreas Jensen Hærebakken og Sara Jensdatters barn kaldet Anders. Faddere: Isach Erichsens kone Mari Andersdatter ibid, Mari Jensdatter Ravness, Anders Christensen Hærebakken, Jacob Aasoldsen ibid, Jens Kieldsen Ravness.

20.09.1772: Berthel Jensen Ravn i Langesund og Anne Maria Sørensdatters barn kaldet Jens Andreas. Faddere: Søren Berntsens kone, Karen Maria Andersdatter Duus, Hans Lund Linaa, Ole Jeruldsen, Ewen Sørensen alle i Langesund.

side 514-515.

20.09.1772: Christen Arnaldsen Berg og Ane Christensdatters barn kaldet Karen. Faddere: Amund Andersen Findahls kone Ingeborg Rasmusdatter, Marthe Larsdatter Herum, Truls Arnoldsen i Langesund, Ole Christensen fra Ejdanger, Hans Rasmusen Sortedahl.

27.09.1772: Ole Eliasen ved Hære og Kirsti Andersdatters barn kaldet Anne. Faddere: Jacob Andersens enke ibid, Agnete Johannesdatter, Jens Kittilsen, Ole Pedersen, Michel Nielsen alle ved Hære.

27.09.1772: Torbiøn Tellevsen Nenseth og Mari Christensdatters barn kaldet Christen. Faddere: Hans Schougstads kone Berthe Christensdatter, Kisti Simensdatter Bamble, Ole Nielsen Fillestad, Amund Christensen Winnie, Christen Larsen Schoustad.

27.09.1772: Et uægte pigebarn kaldet Olea, fød af Anniken Larsdatter i tilhold hos Ole Gunuldsen i Ombosness, det hun angav at have avlet med Ole Anunsen paa gaarden Hydahl. Faddere: Helle Halvorsdatter i Brewig, Malene Christophersdatter i Præstegaarden, Ole Gunuldsen i Ombosness, Ellef Thronsen ibid, Hans Torbiønsen Flaatten.

04.10.1772: Peder Jacobsen Glatved i Stathellet og Mette Cathrine Hansdatters barn kaldet Else Maria. Faddere: Berthe Maria Halvorsdatter Rogn, Mari Jacobsdatter ibid, Joen Jacobsen Krabberøe, Wilhelm Ellevsen i Stathellet, Thron Larsen i Ombosness.

04.10.1772: Jørgen Danielsen Tveten paa Strand og Kari Larsdatters barn kaldet Jørgen. Faddere: Hans Madsen Asdal kone Aase Mathisdatter, Owed Madsdatter ibid, Rasmus Johannesen Sortedahl øvre, Manasse Danielsen Riis, Abraham Larsen Sortedahl.

11.10.1772: Søren Michelsen i Langesund og Marthe Gunvoldsdatters barn kaldet Gunvold. Faddere: Mads Linstrøms kone, Oline Pedersdatter, Mads Linstrøm, Halvor Ledvorsen, Ole Michelsen alle i Langesund.

11.10.1772: Lars Eijlertsen i Langesund og Anne Zachriasdatters barn kaldet Jacob. Faddere: Berthel Nielsens enke Helvig Jonsdatter, Berthe Swendsdatter, Ole Jonasen, Lars Joensen, Lars Nielsen Pharo alle i Langesund.

18.10.1772: Ener Larsen Fillestadeje og Ingeborg Stiansdatters barn kaldet Inger. Faddere: Anne Jonsdatter Rogn, Berthe Maria Halvorsdatter ibid, Jacob Larsen ibid, Lars Thorsen ibid, Hans Sørensen ibidem.

01.11.1772: Petter Frantsen Cudrio og Engel Cathrine Grubbes søn kaldet Jørgen. Faddere: Sr. Jacob Cudrios kone, Henrich Erboes kone, Jørgen Petter Siwers, Hans Lund Linaae, Daniel Jensen alle i Langesund.

08.11.1772: Ole Olsen Moe i Langesund og Kari Thorsdatters barn kaldet Thor. Faddere: Peder Thorsens kone Helvig Pedersdatter ibid, Inger Olsdatter Moe, Anders Thorsen Wingerej, Christen Thorsen ibid, Anders Jacobsen Rogn.

08.11.1772: Halvor Jacobsen Blegelie og Anne Hansdatters barn kaldet Guri Maria. Faddere: Halvor Fæseths kone Ales Jacobsdatter, Marthe Olsdatter Lillebreche, Jon Jacobsen Krabberøe, Casper Jeruldsen Blegelie, Jacob Hansen ibid.

15.11.1772: Bæruld Tarjersen Udgaarden og Helge Olsdatters barn kaldet Boel Kirstine. Faddere: Ole Olsen Skougens kone Magrethe Gregersdatter, Anne Helene Sørensdatter Melbye, Torjer Grostok, Lars Evensen Winnie, Hans Olsen Schougen.

21.11.1772: Peder Thorsen Moe og Anne Pedersdatters barn kaldet Anne. Faddere: Elling Eses kone Maren Larsdatter, Inger Olsdatter Moe, Amund Ewensen Ese, Ole Amundsen ibid, Lars Christensen Winnie.

29.11.1772: Thron Christensen Rønholt og Aslew Jonsdatters barn kaldet Kari. Faddere: Halvor Rønholts kone Kirsti Larsdatter, Sara Andersdatter Høvigeje, Ole Erichsen Rønholt, Lars Thorsen ibid, Børge Jørgensen Dørredahl.

13.12.1772: Ulrich Fridrich Wisner i Langesund og Aaved Giertsdatters barn kaldet Maren Sommer. Faddere: Marthe Giertsdatter, Karen Kirstine Giertsdatter, Mads Linstrøm, Niels Jensen, Halvor Levorsen alle i Langesund.

13.12.1772: Joen Nielsen Eeg og Kisti Jensdatters barn kaldet Jens. Faddere: Svend Grasmyrs kone Ingeborg Knudsdatter, Inger Jørgensdatter Giømble, Jens Jensen ibid, Hans Jørgensen ibid, Isach Gregersen Aswald.

20.12.1772: Gunder Olsen Gierstadeje og Marthe Torkelsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Mads Linas kone Elen Torbiønsdatter, Helvig Andersdatter ibid, Kittil Olsen i Ombosness, Ole Andersen Linastrand, Ole Andersen Lina.

20.12.1772: Aslach Halvorsen ved Hære og Else Andersdatters hiemmedøbte barn kaldet Aase Maria. Faddere: Niels Nielsens kone Anne Lorentsdatter, Kari Lucasdatter, Thor Andersen Garstad, Ole Halvorsen, Erich Halvorsen alle ved Hære.

27.12.1772: Eijlert Knudsen Tveteneje vestre og Helge Jonsdatter barn kaldet Inger. Faddere: Knud Kiørestads kone Ales Solvesdatter, Maren Helene Erichsdatter Waag, Bæruld Andersen ibid, Jens Ibsen ibid, Aasold Gullichsen Kiørestad.

01.01.1773: Abraham Christensen Finmark og Ingeborg Larsdatters barn kaldet Peder. Faddere: Arnold Hagens kone Mari Nielsdatter, Boel Pedersdatter Fæseth, Simen Nielsen ibid, Jacob Christensen, Claus Christensen.

31.01.1773: Ewen Zachariasen Tweten østre og Sophie Anundsdatters barn kaldet Else Maria. Faddere: Ole Schougens kone Magrethe Gregersdatter, Kirstine Simensdatter Bamble, Thor Zachariasen Stokke østre, Christopher Sørensen ibid, Jens Mortensen Skoleholder.

31.01.1773: Torgrim Jensen Rachestad og Siri Jensdatters barn kaldet Ingeborg. Faddere: Anne Helene Sørensdatter Melbye, Anne Kirstine Jensdatter Rachestad, Halvor Jensen Rønholt, Niels Michelsen Dahl, Ole Torjusen Grostoch.

31.01.1773: Ole Hansen Midgaardeje og Ales Olsdatters barn kaldet Christen. Faddere: Niels Høens kone Maria Pedersdatter, Kisti Olsdatter Bamble, Kittil Olsen Ombosness, Lorentz Gundersen ibid, Niels Pedersen i Stathellet.

07.02.1773: Swend Nielsen Grasmyr og Ingeborg Knudsdatters barn kaldet Ingeborg. Faddere: Niels Roslands kone Guro Larsdatter, Ingeborg Arnoldsdatter Synbye, Ole Arnoldsen Synbye, Ole Sigursen i Stathellet, Ole Sørensen ibidem.

07.02.1773: Ellef Thronsen i Ombosness og Barbro Simensdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Ole Gunulsens kone Berthe Amundsdatter, Berthe Christensdatter Gierrestad, Christen Erichsen Hydahl, Christen Thronsen ibid, Hans Andersen Findahl.

side 516-517.

21.02.1773: Isach Erichsen Hærebakken og Mari Andersdatters barn kaldet Erich. Faddere: Hans Asdahls kone Aase Mathiasdatter, Kirsti Mathiasdatter Hellestved,Joen Christensen Traag, Jørgen Danielsen Tweten paa Strand, Søren Andersen Klep.

21.02.1773: Ole Halvorsen ved Hære og Marthe Erichsdatters barn kaldet Anne. Faddere: Bastian Simensens kone Thore Nielsdatter, Kari Lucasdatter, Aslach Halvorsen, Peder Hansen, Jon Olsen alle ved Hære.

28.02.1773: Christen Giertsen Asdahl nedre og Anne Danielsdatters barn kaldet Daniel. Faddere: Manasse Rises kone Else Olsdatter, Oved Giertsdatter Asdahl øvre, Jørgen Danielsen Tweten, Johan Hermandsen Asdahleje, Niels Giertsen Kiellestad.

14.03.1773: Hans Halvorsen ved Hære og Mari Christensdatters hiemmedøbte tvende døttre, den ene kaldet Kari. Faddere: Knud Isachsens kone Mari Nielsdatter, Dorthe Maria Lucasdatter, Niels Lucasen, Jens Kittilsen, Anders Andersen. Den anden kaldet Kisti. Faddere: Stian Andersens kone Ingeborg Hansdatter, Kisti Olsdatter Bamble, Lars Pedersen ved Hære, Simen Christiansen ibid, Anders Jacobsen Rogn.

17.03.1773: Sr. Jacob Cudrio i Langesund og Magrethe Bloms barn kaldet Ole. Faddere: Mad. Petronelle Sal. Bloms, Jomfr. Karen Brodahl, Mr. Hans Arnesen, Mr. Ulrich Cudrio, Mr. Fridrich Blom alle fra Schien.

28.03.1773: Aasmund Torjusen Giømble og Maria Steensdatters barn kaldet Gunild. Faddere: Arnold Synbyes kone Lisbeth Knudsdatter, Kari Jørgensdatter Giømle, Jørgen Isachsen Giømble, Thor Steensen ibid, Jens Jensen ibid.

18.04.1773: Ole Biønsen Havredahl og Berthe Andersdatters hiemmedøbte barn kaldet Marthe. Faddere: Harald Glittums kone Anne Anunsdatter, Maria Halvorsdatter Stokke, Biøn Thorsen Glittum, Lars Thorsen Rønholt, Amund Pedersen Gierrestad.

25.04.1773: Isach Nielsen Wissestad og Mari Pedersdatters barn kaldet Kistine. Faddere: Simen Fæseths kone Berthe Christensdatter, Anne Gullichsdatter Kiørestad, Thor Olsen Rønholt, Hans Alfsen Wissestad, Ole Thorsen Rønholt.

25.04.1773: Ole Torgersen Melbyeeje og Dorthe Olsdatters barn kaldet Torger. Faddere: Halvor Biønsens kone Elen Maria Clausdatter, Niels Clausen alle paa Kiønøen, Rasmus Torjersen Holmen, Thor Biønsen Trosbyeeje.

25.04.1773: Ole Nielsen Fillestad og Kirstine Christensdatters barn kaldet Anne. Faddere: Hans Schougens kone Berthe Christensdatter, Ingeborg Nielsdatter Fillestad, Erich Nielsen ibid, Torbiøn Tellefsen Nenseth, Amund Christensen Winnie.

02.05.1773: Peder Clausen i Langesund og Dorthea Olsdatters barn kaldet Peder. Faddere: Niels Jensens kone Karen Kistine Olsdatter, Pernille Olsdatter, Rasmus Halvorsen, Peder Andreas Green, Frantz Pettersen Cudrio.

02.05.1773: Amund Larsen Berg i Langesund og Ingeborg Olsdatters barn kaldet Anne. Faddere: Niels Nuestads kone Marthe Larsdatter, Kari Larsdatter Berg, Lars Eijlertsen, Peder Sigursen, Amund Pedersen.

02.05.1773: Povl Nielsen i Langesund og Magrethe Jacobsdatters barn kaldet Anne. Faddere: Peder Sigursens kone Ingeborg Pedersdatter, Anne Olsdatter, Ole Jonsen, Lars Jonsen.

02.05.1773: Ougen Augustinusen og Berthe Christensdatters barn kaldet Magrethe. Faddere: Johan Lundbergs enke Karen Christophersdatter, Giørild Andersdatter Høst, Peder Nielsen, Hans Jacob Augustinusen, Haagen Skrædder.

04.05.1773: Gunder Torstensen Rugtved og Ingeborg Michelsdatters barn kaldet Helvig. Faddere: Hans Gierrestads kone Inger Torstensdatter, Anne Jørgensdatter Flaatten, Torsten Larsen Rugtved, Amund Pedersen Gierrestad, Mads Larsen Ombosness.

09.05.1773: Niels Hansen i Stathellet og Inger Hansdatters barn kaldet Rasmus. Faddere: Hans Sortedahls kone Lene Christensdatter, Kari Jørgensdatter, Anders Knudsen, Amund Knudsen alle i Stathellet, Ole Larsen Skoven vestre.

09.05.1773: Abraham Hansen Høen og Mari Johannesdatters barn kaldet Aaste Maria. Faddere: Thor Høens kone Inger Maria Sørensdatter, Anne Gregersdatter, Elias Hansen, Jens Mortensen Skoleholder alle paa Høen, Ole Olsen Skoven ved Nenseth.

09.05.1773: Niels Michelsen Dahl og Ingeborg Hansdatters hiemmedøbte søn kaldet Michel. Faddere: Inger Olsdatter Moe, Torbor Biønsdatter Trosbyeeje, Peder Olsen Brevigeje, Thor Gullichsen Kiørestad, Lars Michelsen Dahl.

09.05.1773: Arnold Rasmusen Finmarkeje og Mari Nielsdatters barn kaldet Christen. Faddere: Abraham Finmarks kone Inger Lisbeth Pedersdatter, Rachel Bærentsdatter Aabyeeje, Peder Sørensen Swinland, Lars Gullichsen Glittum, Thord Gullichsen Kiørestad.

19.05.1773: Ewen Hansen Bræche og Mette Thorsdatters barn kaldet Hans Jacob. Faddere: Hans Bræches kone Berthe Michelsdatter, Inger Cathrine Pedersdatter Aabye, Lars Ewensen Udgaarden, Michel Hansen Bræche, Ewen Amundsen Aastad.

20.05.1773: Niels Christensen i Langesund og Maren Olsdatters barn kaldet Lars. Faddere: Mad. Sohnwalds, Antonette Olsdatter, Ole Jeruldsen, Lars Biørnsen, Amund Pedersen.

23.05.1773: Ole Olsen Skoven ved Nenseth og Magrethe Gregersdatters barn kaldet Berthe. Faddere: Bæruld Grostoks kone Helge Olsdatter, Sophi Olsdatter Skoven, Ledvor Tallachsen Bamble, Amund Madsen Findal, Lars Ewensen Winnie.

23.05.1773: Lorentz Gundersen i Ombosness og Kari Hansdatters barn kaldet Ales. Faddere: Christopher Stokkes kone Mari Zachariasdatter, Mari Gundersdatter Klep, Ole Hansen Midgaarden, Kittil Olsen Ombosness, Johannes Larsen Herum.

06.06.1773: Jacob Isachsen i Ombosnes og Aaste Ellingsdatters barn kaldet Mari. Faddere: Thor Flaattens kone Anne Maria Giertsdatter, Anne Jørgensdatter, Hans Torbiørnsen alle paa Flaatten, Torsten Rugtved, Gunder Olsen Gierstadeje.

06.06.1773: Amund Andersen Hafreager og Ingeborg Rasmusdatters barn kaldet Else Maria. Faddere: Gunder Garstads kone Ingeborg Sørensdatter, Helge Larsdatter Herum, Rasmus Johannesen, Hans Rasmusen, Abraham Larsen alle paa Sortedahl.

06.06.1773: Lars Christensen Winnie og Inger Nielsdatters barn kaldet Niels. Faddere: Elling Eses kone Maren Larsdatter, Ingeborg Christensdatter Klep, Johannes Larsen, Amund Christensen, Hans Ewensen alle paa Winnie.

side 518-519.

19.06.1773: Elias Hansen Høen og Aleth Pedersdatters barn kaldet Isach. Faddere: Boel Magrethe Christensdatter Bamble, Malene Abrahamsdatter Høen, Thor Thorsen Høen, Simen Sørensen Trosbye, Lars Ewensen Winnie.

20.06.1773: Afgangne Erich Erichsen Eeg og Kistine von Stadens barn kaldet Erich. Faddere: Mad. Pristede, Mad. Else Johanne Holms fra Kiøbenhavn, Ole Jeruldsen, Amund Eeg fra Brevig, Peder Larsen Ulstrup.

20.06.1773: Tyge Aslachsen i Ombosness og Groe Jonsdatters barn kaldet Jørgen. Faddere: Tellef Thorsens kone Mari Davidsdatter, Anne Torstensdatter, Kittil Olsen, Mads Larsen, Jens Sørensen alle i Ombosness.

11.07.1773: Anders Christensen ved Hære og Inger Isachsdatters barn kaldet Jøran. Faddere: Knud Isachsens kone Mari Nielsdatter, Olava Rønning paa Ravness, Isach Erichsen Hærebakken, Peder Hansen ved Hære, Knud Nielsen ibid.

11.07.1773: Isach Hansen i Langesund og Berthe Isachsdatters barn kaldet Gunild. Faddere: Hans Asdahls kone Aase Mathiasdatter, Johanne Isachsdatter fra Sætret ved Brewig, Hans Asdahl, Tollef Erichsen Klep, Isach Sørensen fra Brevig.

11.07.1773: Hans Jensen i Langesund og Susanne Olsdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Thron Larsens kone Berthe Maria Halvorsdatter, Anne Olsdatter, Peder Thorsen, Ole Olsen Moe, Ole Halvorsen alle i Langesund.

01.08.1773: Sivert Gundersen ved Hære og Else Kirstine Jonsdatters barn kaldet Mari. Faddere: Knud Nielsens kone Anne Cathrine Olsdatter, Maren Thorsdatter, Ole Pedersen, Johan Christensen, Erich Hansen alle ved Hære.

01.08.1773: Hans Johannesen Ødegaarden og Maria Olsdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Anders Halvorsens kone Mette Olsdatter, Jacob Halvorsens kone Anne Larsdatter, Jørgen Isachsen Giømle, Ole Arnoldsen Synbye.

22.08.1773: Sr. Andreas Scow i Langesund og Anthonette Paustes barn kaldet Anders. Faddere: Enken Dorthea Maria Erboe, jomfr. Johanne Magrethe Blom fra Schien, Peder Green, Abraham Kall, Hans Lund.

22.08.1773: Petter Pettersen og Kisti Nielsdatters barn kaldet Niels Petersen. Faddere: Ole Christensens kone Maren Henrichsdatter, Anthonette Olsdatter, Isach Hansen, Niels Jensen alle i Langesund, Ole Jensen Ødegaarden.

22.08.1773: Thron Larsen og Berthe Maria Halvorsdatters barn kaldet Anne. Faddere: Halvor Rogns kone Elen Maria Jensdatter, Pernille Olesdatter, Anders Christensen Rogn, Taasten Larsen Rugtved, Mads Larsen i Ombosness.

29.08.1773: Jacob Larsen Ringesiøeeje og Anne Andersdatters barn kaldet Kari. Faddere: Peder Havredals kone Anne Jonsdatter, Berthe Jonsdatter Rørholt, Jon Halvorsen Eegseje, Isach Halvorsen Ringesiøeeje, Even Thorsen ibidem.

05.09.1773: Jacob Michelsen i Stathellet og Anne Simensdatters barn kaldet Simon. Faddere: Astri Arnesdatter, Ingeborg Hansdatter, Claus Knudsen, Ole Sigursen, Ole Sørensen alle i Stathellet.

19.09.1773: Simen Nielsen Fæseth og Berthe Christensdatters barn kaldet Niels. Faddere: Isach Wissestads kone Mari Pedersdatter, Boel Pedersdatter Fæseth, Mads Arnoldsen Kiær, Gunder Olsen Grimsrøe, Børge Jørgensen Dørredahl.

19.09.1773: Niels Swensen Rosland og Guroe Larsdatters barn kaldet Ingeborg. Faddere: Swend Grasmyrs kone Ingeborg Knudsdatter, Kisti Larsdatter Rosland, Halvor Jensen Rønholt, Abraham Finmark, Hans Sørensen Rogn.

26.09.1773: Herman Joensen i Stathellet og Sophi Jacobsdatters barn kaldet Joen. Faddere: Johanes Blegeliens kone Maria Eijlersdatter, Kari Nielsdatter, Claus Knudsen, Amund Knudsen, Ole Sigursen alle i Stathellet.

26.09.1773: Hans Madsen Asdahl og Aase Mathiasdatters barn kaldet Boel Maria. Faddere: Jørgen Danielsen Tweten paa Strands kone, Aase Jonsdatter Traag, Mads Asdahl, Mathias Hellestved, Isach Mathiasen ibidem.

10.10.1773: Abraham Laersen Sortedahl og Ingeborg Andersdatters barn kaldet Anders. Faddere: Amund Havreagers kone Ingeborg Rasmusdatter, Ales Gundersdatter Garrestad, Hans Asdahl, Hans Findahl, Søren Sørensen Søtholt.

17.10.1773: Laers Thorsen Hafredahl og Sara Andersdatters barn kaldet Gunder. Faddere: Ole Thorsens kone Johanne Jonsdatter Wissestadeje, Boel Pedersdatter Fæseth, Thor Olsen Rønholt, Thron Christensen ibidem.

17.10.1773: Niels Olsen Høenseje og Maria Pedersdatters tvende sønner: Den eene kaldet Abraham. Faddere: Elias Høens kone Aleth Pedersdatter, Malene Abrahamsdatter ibidem, Thor Hansen ibidem, Anders Thorsen Wingereij, Gunder Madsen Lina. Den anden kaldet Isach. Faddere: Anne Gregersdatter Høen, Helvig Gregersdatter Tweten, Ole Hansen Midgaarden, Nicolai Hansen i Stathellet, Jon Simensen Bamble.

24.10.1773: Israel Noreen og Else Dorthea von Hakins barn kaldet Gustav. Faddere: Berthel Nielsens enke Helvig Jonsdatter, Sophie Nielsdatter, Ougen Augustinisen, Mads Linstrøm, Ewen Sørensen alle i Langesund.

24.10.1773: Peder Olsen i Langesund og Aleth Olsdatters barn kaldet Hans. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Andersdatter, Sidsel Jensdatter, Rasmus Pedersen, Povl Hansen, Jonas Olsen alle i Langesund.

31.10.1773: Niels Kieldsen Brevig østre og Mari Aasoldsdatters barn kaldet Kisti. Faddere: Anund Brevigs kone Kari Knudsdatter, Mari Jørgensdatter Wingereij, Kittil Jensen Brevig, Peder Olsen Skomager ibidem, Ole Andersen Lina.

31.10.1773: Knud Isachsen ved Hære og Mari Nielsdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Knud Nielsens kone Anne Cathrine Stodsdatter?, Anthonette Johannesdatter, Jon Christensen Traag, Jacob Lucasen, Niels Lucasen begge ved Hære.

14.11.1773: Hans Jacob Augustinusen og Anne Maria Pedersdatters hiemmedøbte barn kaldet Augustinus. Faddere: Petter Nielsens kone Else Marie Giertsdatter, Jørild Andersdatter Høst, Augen Augustinusen, Isach Abrahamsen, Henrich Pedersen alle i Langesund.

05.12.1773: Hans Johannesen Bagge og Anne Elisabeth Andreasdatters barn kaldet Hans. Faddere: Thron Laersens kone Berthe Maria Halvorsdatter, Giertrud Pedersdatter, Ougen Augustinusen, Jacob Ancher, Christian Berntsen Ladsted alle i Langesund.

05.12.1773: Peder Thorsen og Helvig Pedersdatters barn kaldet Inger. Faddere: Ole Olsen Moes kone Kari Thorsdatter, Mari Jacobsdatter Rogn, Rasmus Pedersen, Thron Laersen, Lars Nielsen alle i Langesund.

16.01.1774: Manasse Danielsen Riis og Else Olsdatters barn kaldet Daniel. Faddere: Christen Asdahls kone Anne Danielsdatter, Anne Maria Christensdatter Ese, Niels Christensen ibidem, Jørgen Danielsen Tweten paa Strand, Niels Giertsen Kiellestad.

side 520-521.

23.01.1774: Laers Eijlertsen og Maren Sørensdatters hiemmedøbte søn kaldet Niels. Faddere: Hans Lund Linaaes kone Inger Enersdatter, Jørild Andersdatter Høst, Ole Jeruldsen, Berthel Jensen Ravn, Stichmand Under-Doct. paa Orlogsskibet Neptunus alle i Langesund.

30.01.1774: Ewen Jørgensen Tweten vestre og Helvig Jonsdatters barn kaldet Jørgen. Faddere: Abraham Finmarks kone Inger Lisbeth Pedersdatter, Maren Helene Erichsdatter Aabye, Eijlert Knudsen Tweteneje, Ole Didrichsen ibidem, Aasold Gullichsen Kiørestad.

30.01.1774: Abraham Joensen Skougen vestre og Aloug Larsdatters barn kaldet Ingeborg. Faddere: Niels Fossums kone Siri Jonsdatter, Giertrud Maria Madsdatter Kiær, Ole Olsen Wefald i Drangedal, Ole og Lars Larssønner Skougen vestre.

06.02.1774: Peder Jonsen i Langesund og Kisti Jørgensdatters barn kaldet Simen. Faddere: Niels Nuestads kone Marthe Larsdatter, Inger Jørgensdatter Giømble, Hans Jørgensen ibid, Isach Hansen i Langesund, Ole Olsen ibid.

06.02.1774: Torgrim Thomasen Midgaarden og Gunild Larsdatters tvende børn: Det eene kaldet Marthe. Faddere: Jon Krabberøes kone Kisti Gundersdatter, Anne Gundersdatter Rugtved, Giert Giertsen, Ole Madsen Lina, Ole Andersen ibidem. Det andet kaldet Lisbeth. Faddere: Thor Flaattens kone Anne Maria Giertsdatter, Berthe Christensdatter Giertsdatter(?), Ole Torbiønsen Flaatten, Lars Simensen Bamble.

13.02.1774: Gullik Laersen Eeg og Marthe Knudsdatters barn kaldet Knud. Faddere: Arnold Synbyes kone Lisbeth Knudsdatter, Live Swendsdatter Grasmyr, Niels Svendsen Rosland, Ole Laersen Swinland, Jens Jensen Giømble.

20.02.1774: Anund Knudsen Aabyeeje og Kisti Jørgensdatters barn kaldet Knud. Faddere: Lars Roslands kone Anne Olsdatter, Malene Jørgensdatter Søtholt, Halvor Jonsen Rønholt, Gullik Anundsen Stokke vestre, Niels Olsen Svinland.

20.02.1774: Niels Pedersen Gierrestadeje og Inger Jensdatters barn kaldet Peder. Faddere: Ole Gunuldsens kone i Ombosness Berthe Amundsdatter, Anne Nielsdatter ibidem, Rasmus Henrichsen i Brevig, Willum Ellefsen i Stathellet, Kittil Olsen i Ombosness.

27.02.1774: Jens Laersen Eegseje og Marthe Eliasdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Faddere: Joen Eegs kone Kisti Jensdatter, Inger Christensdatter Tangevold, Arnold Synbye, Hans Laersen i Stahellet, Lars Jensen Rørholt.

05.03.1774: Jacob Sørensen Schærche og Anne Torbiønsdatters barn kaldet Gunder. Faddere: Mads Linas kone Ellen Torbiønsdatter, Ales Gundersdatter Garstad, Gunder Torbiønsen ibidem, Søren Jonsen Søtholt, Jon Jacobsen ibidem.

06.03.1774: Christopher Sørensen Stokke østre og Maria Zachariasdatters barn kaldet Søren. Faddere: Anders Sortedahls kone Ingeborg Zachariasdatter, Kistine Simensdatter Bamble, Thor Zachariasen Stokke østre, Ewen Zachariasen Tweten østre, Søren Sørensen Søtholt.

06.03.1774: Truels Arnoldsen og Anne Finboesdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Isach Hansens kone Berthe Isachsdatter, Aase Olsdatter, Peder Thorsen, Rasmus Pedersen, Christian Bentsen Ladsted.

13.03.1774: Laers Ewensen Winnie og Anne Helene Sørensdatters barn kaldet Berthe Maria. Faddere: Thor Thorsen Høen, Inger Maria Sørensdatter, Inger Cathrine Pedersdatter Aabye, Simen Sørensen Trosbye, Elias Hansen Høen, Amund Christensen Winnie.

13.03.1774: Claus Knudsen i Stathelle og Kari Lorentzdatters barn kaldet Søren. Faddere: Lorentz Gundersens kone i Ombosness Kari Hansdatter, Anne Olsdatter i Stathellet, Ellef Knudsen ibidem, Ole Sørensen ibidem, Niels Giertsen Kiellestad.

20.03.1774: Knud Olsen Nænsetheje og Guri Christophersdatters barn kaldet Asloug. Faddere: Torbiøn Nænseths kone Mari Christensdatter, Anne Maria Christensdatter Bamble, Anders Olsen Nensetheje, Christopher Olsen Rørholt.

23.03.1774: Aslach Halvorsen ved Hære og Else Andersdatters barn kaldet Aase. Faddere: Ole Halvorsens kone Marthe Erichsdatter, Kari Lucasdatter, Erich Halvorsen alle ved Hære, Thord Andersen Garstad.

27.03.1774: Jan Henrich Erichsen og Olea Olsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Mads Linstrøms kone Anne Malene Sørensdatter, Mari Hansdatter fra Næsset, Christian Bentsen Skrædder, Søren og Mogens Hanssønner begge matroser fra Christiania.

27.03.1774: Laers Joensen og Anne Olsdatters barn kaldet Ole. Faddere: Mester Niels Hansens kone Edel Sophia Laersdatter, Marthe Amundsdatter, Hans Jacob Andersen Berg, Laers og Peter Nielssønner alle i Langesund.

31.03.1774: Søren Halvorsen Brækkeeje og Kisti Ingeberthsdatters barn kaldet Sara. Faddere: Torjer Grostoks kone Marthe Bæruldsdatter, Marthe Maria Tallachsdatter Bræche, Michel Hansen ibid, Niels Gundersen Brevig østre, Ole Engelberthsen ibid.

04.04.1774: Ole Anundsen i Ombosness og Magrethe Christophersdatters barn kaldet Christopher. Faddere: Ole Gunuldsens kone Berthe Anundsdatter, Anne Catrine Christophersdatter, Rasmus Jørgensen Blegebacken, Amund Olsen, Giert Olsen begge i Ombosness.

04.04.1774: Peder Sigursen i Langesund og Ingeborg Pedersdatters barn kaldet Kistine. Faddere: Amund Laersens kone Ingeborg Olsdatter, Pernille Olsdatter, Christen Gundersen, Gregers Jonsen, Henrich Pedersen alle i Langesund.

05.04.1774: Anders Andersen Hære og Kisten Pedersdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Knud Isachsens kone Mari Nielsdatter, Anne Mathiasdatter Hellestved, Joen Olsen ibid, Hans Tostensen Gierrestad, Peder Hansen Hære.

05.04.1774: Tallach Olsen og Thore Hansdatters barn kaldet Aase. Faddere: Halvor Jansens enke Tolley Hansdatter, Mari Jacobsdatter, Christen og Knud Halvorssønner, Knud Olsen alle ved Hære.

10.04.1774: Tellef Thorsen og Mari Davidsdatters barn kaldet Thor. Faddere: Amund Havreagers kone Ingeborg Rasmusdatter, Helvig Andersdatter, Tyge Aslachsen, Gulbrand Amundsen, Mads Laersen alle i Ombosness.

10.04.1774: Hans Alfsen Wissestad og Ingeborg Nielsdatters barn kaldet Ingeborg. Faddere: Isach Wissestads kone Mari Pedersdatter, Stine Danielsdatter Aabye, Mads Arnoldsen Kiær, Niels Gullichsen Nysteen, Niels Nielsen Wissestadeje.

17.04.1774: I Langesund et uægte pigebarn hiemmedøbt og kaldet Karen, fød af Karen Gunvoldsdatter, et ungt menniske nu ved døden afgangen, som angaves af fadderne af hende at være avlet med Niels Swendsen en ugift person der har staaet i hans majestets tjeniste som gevorben soldat, men er derfra dimitteret og nu i arbejde hos Sr. Kall i Langesund, hvor hun af ham sagde sig at være besvangret. Faddere: Mads Linstrøms kone Anne Malene Andersdatter, Marthe Nielsdatter, Anders Lindrup, Anders Lassesen.

17.04.1774: Abraham Hansen Kiørestadeje og Mari Christensdatters barn kaldet Jørgen. Faddere: Halvor Jonsens kone Elen Maria Clausdatter, Ingeborg Christensdatter Winie, Niels Pedersen Kiønøen, Anders Clausen Havsund, Thor Biønsen Traasbyeeje.

side 522-523.

24.04.1774: Simon Sørensen Traasbye og Sophi Hansdatters barn kaldet Magrethe. Faddere: Amund Melbyes kone Boel Magrethe Christensdatter, Malene Abrahamsdatter Høen, Jacob Halvorsen Brewig østre, Laers Ewensen Winnie, Joen Biønsen Traasbyeeje.

24.04.1774: Ole Thorsen Wissestadeje og Johanne Joensdatters barn kaldet Anne. Faddere: Laers Thorsen Havredahls kone, Sara Andersdatter, Ragnild Sigursdatter Dahl, Halvor Jensen Rønholt, Ole Thorsen ibid, Isach Nielsen Wissestad.

24.04.1774: Anund Ellefsen Brewig og Kari Knudsdatters barn kaldet Inger. Faddere: Niels Kielsens kone Mari Aasoldsdatter, Marthe Gundersdatter, Kittil Jensen, Jens Kittilsen, Peder Olsen Skomager alle paa Brewig.

24.04.1774: Anders Andersen Busterøe og Ingeborg Erichsdatters barn kaldet Søren. Faddere: Thor Rønholts kone Asloug Jensdatter, Anne Kistine Jensdatter Rachestad, Rasmus Jacobsen Masterøe, Ole Laersen ibid, Morten Erichsen Bache.

29.04.1774: Jørgen Danielsen Tweten paa Strand og Kari Laersdatters barn kaldet Laers. Faddere: Abraham Sortedahls kone Ingeborg Andersdatter, Aase Joensdatter Traag, Tollef Erichsen Klep, Manasse Danielsen Riis, Jens Madsen Buch paa Ravness.

29.04.1774: Hans Andersen Linaeje og Mari Andersdatters barn kaldet Anne. Faddere: Hans Rogns kone Anne Andersdatter, Kisti Andersdatter Lina, Ole Andersen ibid, Gunder Madsen ibid, Giert Olsen Jersæth.

08.05.1774: Jens Haagensen ved Hære og Berthe Sophia Jensdatters barn kaldet Johan Jacob. Faddere: Olea Rønning paa Ravness, Mari Thorsdatter Hære, Mons. Erich Frisenberg, Mons. Anders Elkiær Porsgrund, Andreas Glavstrøm ved Hære.

12.05.1774: Erich Nielsen Glittum og Anne Olsdatters barn kaldet Niels. Faddere: Thor Rønholts kone Asloug Jensdatter, Giertrud Maria Madsdatter Bræche, Laers Michelsen Dahl, Halvor Jensen Rønholt, Laers Laersen Skougen vestre.

12.05.1774: Hans Andersen Havreager og Helge Laersdatters barn kaldet Else Maria. Faddere: Amund Havreagers kone Ingeborg Rasmusdatter, Marthe Laersdatter Herum, Johanes Laersen ibid, Gunder Torbiønsen Garstad, Michel Madsen Roverød.

15.05.1774: Laers Thorsen i Langesund og Kistine Larsdatters barn kaldet Berthe Maria. Faddere: Isach Abrahamsens kone Mette Isachsdatter, Lene Laersdatter Udgaarden, Michel Hansen Bræche, Even Amundsen Aastad, Matros Johan Johansen paa Orlogsskibet Neptunus.

21.05.1774: Thor Torbiørnsen Flaatten og Anne Maria Giertsdatters barn Aase Maria. Faddere: Gunder Rugtveds kone Ingeborg Michelsdatter, Marthe Giertsdatter Jerseth, Taasten Laersen Rugtved, Laers Torbiønsen Ombosness, Ole Torbiørnsen Flaatten.

22.05.1774: Hans Laersen i Stathellet og Helene Christensdatters barn kaldet Kisten Maria. Faddere: Halvor Bergs kone i Brevig, Mari Christensdatter Bamble, Christen Michelsen ibid, Joen Jacobsen Krabberøe, Amund Madsen Roverød.

29.05.1774: Anders Thorsen Wingereij og Live Olsdatters barn kaldet Thor. Faddere: Mads Linas kone Elen Torbiønsdatter, Mari Jørgensdatter Wingereij, Tollef Salvesen ibid, Laers Hansen Tweten, Ole Andersen Lina.

05.06.1774: Hans Laersen Schougstad og Berthe Christensdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Torbiørn Nenseths kone Mari Christensdatter, Kistine Laersdatter Skovstad, Christen Michelsen Bamble, Joen Simensen ibid, Laers Christensen Winnie.

05.06.1774: Niels Gundersen Brevigeje og Anne Christensdatters barn kaldet Marthe Magrethe. Faddere: Jacob Brevigs kone Kisti Simensdatter, Marthe Gundersdatter ibid, Niels Pedersen Kiønøen, Søren Halvorsen Bræcheeje, Ole Engelberthsen Brevigeje.

12.06.1774: Ole Eliasen og Kisti Andersdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Niels Nielsens kone Anne Maria Lorentzdatter, Kari Olsdatter, Ole Pedersen, Peder og Christen Jenssønner alle ved Hære.

12.06.1774: Halvor Hansen Blegelieeje og Mari Andersdatters barn kaldet Ingeborg. Faddere: Abraham vestre Skovens kone Alew Laersdatter, Maria Michelsdatter Grummestad, Halvor Jacobsen Blegelie, Jacob og Søren Anderssønner ibid.

19.06.1774: Thor Rasmusen og Maria Knudsdatters barn kaldet Maria. Faddere: Ole Halvorsens kone Marthe Eliasdatter, Mari Solvesdatter Ravness, Laers Pedersen Helleman, Ole Pedersen, Christopher Olsen alle ved Hære.

19.06.1774: Afgangne Swend Nielsen Grasmyr og Ingeborg Knudsdatters barn kaldet Siri. Faddere: Peder Glatveds kone Mette Cathrine Hansdatter, Aslew Jensdatter Rosland, Niels Svendsen ibid, Jens Jensen Giømle, Hans Jørgensen ibid.

19.06.1774: Bastian Hanch og Thore Nielsdatters hiemmedøbte barn kaldet Niels. Faddere: Røyholt? Jansens kone Signe Laersdatter, Anne Maria Christiansdatter, Anders Olsen, Simon Christiansen Hanch, Laers Andersen ale ved Hære.

03.07.1774: Joen Halvorsen Eegseje og Kisti Olsdatters barn kaldet Anne Maria. Faddere: Peder Glatveds kone Mette Cathrine Hansdatter, Anne Sørensdatter Stathelle, Thor Ellingsen Krabberøe, Jens Laersen Eegseje, Hans Torbiørnsen Flaatten.

03.07.1774: Hans Halvorsen og Mari Christiansdatters barn kaldet Maria Kistine. Faddere: Maria Jacobsdatter, Mari Hansdatter, Anders Andersen, Joen Olsen, Peder Jensen alle ved Hære.

07.07.1774: Gunder Torbiørnsen Garstad og Ingeborg Sørensdatters barn kaldet Gunder. Faddere: Amund Havreagers kone Ingeborg Rasmusdatter, Mari Jacobsdatter Rogn, Hans Sørensen ibid, Jacob Sørensen Schierche, Ole Madsen Lina.

24.07.1774: Laers Erichsen i Stathelle og Kisti Olsdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Manasse Riises kone Else Olsdatter, Kari Erichsdatter Biørntved i Solum herret, Christen Olsen ibid, Abraham Erichsen ibid, Ole Olsen i Stathellet.

24.07.1774: Thor Gundersen og Else Pedersdatters barn kaldet Magrethe. Faddere: Ingeborg Knudsdatter, Anne Nielsdatter, Tellef Thorsen, Tyge Aslachsen, Knud Pedersen alle i Langesund.

07.08.1774: Jacob Isachsen og Aaste Ellingsdatters barn kaldet Hellge. Faddere: Laers Torbiørnsens kone Kari Olsdatter, Kisti Laersdatter, Kittil Olsen, Lorentz Gundersen, Hans Jacob Gundersen alle i Ombosness.

21.08.1774: Haagen Strømdahl i Langesund og Anne Elisabeth Olsdatters barn kaldet Svend. Faddere: Anders Olsens kone Torbor Svendsdatter fra Porsgrund, Sidsel Olsdatter ibid, Peter Svendsen Strømdahl ibid, Hans Jacob Augustinusen, Halvor Ledvorsen i Langesund.

21.08.1774: Rasmus Jensen Halls og Anne Lisbeth Nicolaidatters barn kaldet Johanne Anthonette. Faddere: Ole Christensens kone Mari Henrichsdatter, Anne Kistine Nielsdatter, Isach Abrahamsen, Ougen Augustinusen, Ewen Sørensen alle i Langesund.

21.08.1774: Christen Halvorsen og Live Sørensdatters barn kaldet Søren. Faddere: Maria Jacobsdatter, Marthe Olsdatter, Knud Halvorsen, Peder Jensen, Laers Andersen alle ved Hære.

side 524-525.

28.08.1774: Wilhelm Ellefsen i Stathellet og Anne Cathrine Gundersdatters barn kaldet Marthe. Faddere: Joen Krabberøds kone Kirsti Gundersdatter, Live Svendsdatter Grasmyr, Ole Gunuldsen i Ombosness, Laers Erichsen i Stathellet, Hans Torbiønsen Flaatten.

28.08.1774: Ole Hansen Midgaardseje og Ales Olsdatters barn kaldet Gunder. Faddere: Tyge Aslachsens kone Groe Torstensdatter i Ombosness, Malene Jørgensdatter Burwald, Kittil Olsen i Ombosness, Gunder Olsen Gierrestadeje, Michel Madsen Roverød.

11.09.1774: Anders Owesen i Langesund og Maren Christensdatters barn kaldet Christen. Faddere: Mads Linstrøms kone Anne Malene Andersdatter, Mari Hansdatter, Mads Linstrøm, Søren og Ole Michelssønner alle i Langesund.

11.09.1774: Halvor Torbiørnsen og Randi Mortensdatters barn Torbiørn. Faddere: Ole Christensens kone Maren Henrichsdatter, Karen Olsdatter, Hans Jacob Augustinusen, Henrich Pedersen, Hans Johanesen alle i Langesund.

25.09.1774: Niels Michelsen Dahl og Ingeborg Hansdatters barn Helge. Faddere: Anund Brewigs kone Karen Knudsdatter, Ragnild Sigursdatter Dahl, Laers Michelsen ibid, Torgrim Jensen Rachestad, Peder Olsen Brewig østre.

29.09.1774: Mads Olsen Lina og Ellen Torbiørnsdatters barn Giert. Faddere: Jacob Sørensen Schierches kone Anne Torbiørnsdatter, Kari Andersdatter Lina, Anders Olsen ibid, Gunder Torbiørnsen Garstad, Jens Jensen Giømble.

01.10.1774: Amund Sørensen Melbye og Boel Christensdatters barn Pernile. Faddere: Simon Trosbyes kone Sophi Maria Hansdatter, Mari Christensdatter Bamble, Joen Simensen ibid, Thor Thorsen Høen, Laers Ewensen Winnie.

02.10.1774: Hans Lund Linaa og Inger Enersdatters barn Helvig Susanna. Faddere: Enken Helvig Olivarius, Berthel Ravns kone Anne Maria Sørensdatter, Gunvold Povlsen, Ole Jeruldsen, Peter Nielsen alle i Langesund.

09.10.1774: Niels Andersen Nuestad og Marthe Laersdatters barn Karen. Faddere: Peder Halens kone Kisti Jørgensdatter, Mari Jacobsdatter Rogn, Amund Laersen, Laers Joensen, Ewen Christensen alle i Langesund.

23.10.1774: Thron Laersen og Berthe Maria Halvorsdatters barn Laers. Faddere: Niels Jensens kone Karen Kistine Olsdatter, Anne Olsdatter, Rasmus Pedersen, Ole Pedersen, Ole Christensen alle i Langesund.

23.10.1774: Anders Laersen Sortedahl og Inger Zachariasdatters barn Ewen. Faddere: Hans Asdahls kone Aase Mathiasdatter, Owed Madsdatter ibid, Isach Erichsen Klep, Jørgen Danielsen Tweten, Søren Sørensen Søtholt.

30.10.1774: Taasten Laersen Rugtved og Owed Hansdatters barn Kisti. Faddere: Gunder Rugtveds kone Ingeborg Michelsdatter, Kisti Laersdatter Ombosness, Tellef Thorsen ibid, Mads Laersen ibid, Thor Torbiørnsen Flaatten.

30.10.1774: Peder Thorsen Hafredahl og Anne Jonsdatters hiemmedøbte barn Thor. Faddere: Hans Erichsen Ringesiøes kone Anne Jonsdatter, Boel Pedersdatter Fæseth, Amund Laersen Busterøe, Ewen Thorsen Ringesiøe, Ole Jonsen Rørholt.

30.10.1774: Hans Erichsen Fæseth og Kari Larsdatters barn Aleth. Faddere: Simen Fæseths kone Berthe Christensdatter, Inger Laersdatter Brewig, Ole Gunuldsen i Ombosness, Thor Olsen Rønholt, Ole Thorsen ibid.

30.10.1774: Lorentz Gundersen i Ombosness og Kari Hansdatters barn Hans Jacob. Faddere: Kittil Olsens kone Helvig Andersdatter, Ales Gundersdatter i Langesund, Ole Hansen Solie, Hans Rasmusen i Stathellet, Hans Torbiørnsen Flaatten.

30.10.1774: Isach Hansen i Langesund og Berthe Isachdatters barn Anne. Faddere: Isach Sørensen kone i Sæteret ved Brevig Anne Andersdatter, Owed Madsdatter Asdahl, Isach Sørensen i Brewig, Ole Andersen ibid, Hans Madsen Asdahl.

06.11.1774: Peder Joensen Kiørestad og Siri Gullichsdatters barn Joen. Faddere: Rasmus Holmens kone Maria Gullichsdatter, Berthe Joensdatter Rørholt, Abraham Christensen Finmark, Anders Joensen Rørholt, Aasold Gullichsen Kiørestad.

06.11.1774: Hans Rasmusen i Stathellet og Maren Gundersdatters barn Aaste Maria. Faddere: Christen Waags kone Sidsel Nielsdatter ibid, Ales Gundersdatter Garrestad, Lorentz Gundersen i Ombosness, Knud Pedersen ibid, Mads Joensen Klepeje.

06.11.1774: Erich Gundersen Grostoch og Siri Jacobsdatters barn Jacob. Faddere: Marthe Gundersdatter Brewig østre, Stine Danielsdatter Aabye, Bæruld Torjersen Grostoch, Amund Gundersen Brewig østre, Ole Torjersen Bircheseth.

13.11.1774: Ole Nielsen Fillestad og Kisti Christensdatters barn Christen. Faddere: Torbiørn Nænseths kone Mari Christensdatter, Ingeborg Nielsdatter Fillestad, Hans Laersen Schougestad, Anders Jacobsen Rogn, Lars Christensen Winnie.

13.11.1774: Niels Lorentzen og Live Thomasdatters 2de børn, det 1ste kaldet Lorentz. Faddere: Hans Christensens kone Inger Rasmusdatter, Magrethe Olsdatter, Peter Lorentzen, Jacob Lucasen, Christen Lucasen. Den 2den hiemmedøbt og kaldet Thomas. Faddere: Ole Olsens kone Maria Christensdatter fra Porsgrund, Anne Petersdatter, Peder Hansen, Erich Halvorsen, Andreas Glavstrøm alle ved Hære.

13.11.1774: Gregers Joensen og Anne Pedersdatters barn Ingeborg Kistine. Faddere: Anders Lassesens kone Ingeborg Andersdatter, Karen Maria Andersdatter Duus, Mads Jensen Skomagersvend, Ole Mortensen, Christen Bentzen Larsted alle i Langesund.

04.12.1774: Christopher Olsen og Berthe Hansdatters barn Else Cathrine. Faddere: Johannes Jansens enke Magnild Hansdatter, Marthe Amundsdatter, Amund Gundersen fra Brewig, Ole Hansen, Ole Jacobsen alle i Langesund.

04.12.1774: Christen Thorsen i Langesund og Inger Olsdatters barn Ole. Faddere: Peder Thorsens kone Helwig Pedersdatter, Ingeborg Nielsdatter Fillestad, Anders Thorsen Wingereij, Ole Olsen Moe i Langesund, Joen Jacobsen Rogn.

04.12.1774: Gulbrand Amundsen i Ombosness og Maria Davidsdatters barn Marthe. Faddere: Ellef Thronsens kone Barbara Simonsdatter, Kirsti Laersdatter, Tellef Thorsen, Ole Gunuldsen, Hans Jacob Gundersen alle i Ombosness.

11.12.1774: Halvor Jensen Rønholt og Kisti Laersdatters barn Kari. Faddere: Thron Rønholts kone Aslew Jensdatter, Anne Jørgensdatter Dørredahl, Thor Olsen Rønholt, Ole Thorsen ibid, Niels Svendsen Rosland.

11.12.1774: Torgrim Jensen Rachestad og Siri Jensdatters hiemmedøbte barn Marthe. Faddere. Bæruld Grostochs kone Helge Olsdatter, Anne Kistine Jensdatter Rachestad, Torjer Bircheseth, Amund Melbye, Joen Biønsen Trosbyeeje.

22.12.1774: Gunder Olsen Gierrestadeje og Marthe Torkildsdatters barn Jøran. Faddere: Kittil Olsens kone i Ombosness Helvig Andersdatter, Marthe Giertsdatter Jerseth, Tallach Nielsen Gierrestadeje, Michel Madsen Roverød, Ole Madsen Lina.