| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

Solum. Solum sokn. Klokkerbok nr. I 10

1921 - 1937

Døde og begravde

Dissentere her

 

Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet

 

Nr. Døds-
datum
Naar Den dødes fulde navn
og borgerlige stilling
Ved gifte koner: mandens,
ved barn: farens navn og stilling
Fødsel Fødested Bopæl Side
Begr. Jordf. Aar Mnd. Dag
  1922
  Mandkjøn
0 5/9
-
Skaatøy
- Peder Kristian Pedersen, anlægsarb., g.   1890     - Skaatøy 283
0 7/9
-
Nissedal
- Tharald Kiland, ingeniør, ug.   1898     - Nissedal 283
0 7/9
-
Siljan
- Severin Antonsen, skogsarb., ug.   1895     - Siljan 283
13 14/9 19/9 19/9 Haakon Brekka, gbr. og pap.fabr.arb.   1912 4 29 Brekka Brekka 283
0 26/9
-
Gransherred
- Ole Olsen Vasbotten, e.   1846     - Gransherred 283
0 24/10
-
Porsgrund
- Jens Fugulstad, fhv, slusevogter?   1859     - Moldhaugen 283
0 23/10
-
Sauland
- Ole Svennungsen Skaardal, gbr.   1855     - Sauland 283
14 1/11 10/11 10/11 Ole Andersen Steingildra, gbr.søn, ug.   1878     Sauland Fylkesasylet 283
15 3/11 10/11 10/11 Amund Halvorsen Jamsgaard, fhv. postaapner, ug.   1849     Vinje Vinje 284
0 17/11
-
Skien
- Isak Olsen, arb.   1888     - Snipetorp, Skien 284
0 24/11 -
Holla
- Peder Bentsen, slagter   1877     - Ulefos 284
0 18/11 -
Notodden
- Ingvar Stenstad, kjøbmand, g.   1885     - Notodden 284
0 22/11 -
Skien
- Samuel Johansen, maler   1885     - Nenseth 284
0 27/11 -
Porsgrund
- Laurits Johan Gundersen, plassarb., g.   1872     - Tolnes 284
0 26/11 -
Heddal
- Inge Dyre Pettersen, barn Arbeider 1921     - Heddal 284
  Kvindekjøn
15 8/11 16/11 16/11 Anne Gulliksen, g. Gbr. Halvor Andersen 1869     Tuddal Rugstad 283
16 22/11 29/11 29/11 Nicoline Mathilde Halvorsen, fhv. husbestyrerinde, understøttet   1852     Larvik Klyve
gamlehjem
283
0 22/11
-
Skien
- Anna Larsen   1843     - Skien 283
0 29/11
-
Skaatøy
- Hanna Sørensen Seilmaker 1870     - Skaatøy 283
17 4/12 12/12 12/12 Ludvikke Johanne Ludviksen. hjv.dtr., ug.   1904     Graaten Nyhus 283
18 8/12 15/12 15/12 Anne Rugtvedt, g. Gbr. Harald Rugtvedt 1860     Sauherad Rugtvedt 283
0 13/12
20/12
Porsgrund
20/12 Marie Elisabet Jakobsen, g. Gbr. Andreas Aannerød 1858     - Aannerød 283
0 13/12
18/12
Larvik
18/12 Kristine Hansen Skarphagen, e. Skibsfører 1852     Nøterø Bjørntvedt 283
0 25/12
3/1-23
Porsgrund
3/1-23 Anne Marie Nenseth, g. Gbr. 1898     Solum Nenset 283
  1923
  Mandkjøn
1 28/12-22 5/1 5/1 Olav Templen, skomaker, e.   1855     Seljord Seljord 285
0 4/1 -
Langesund
- Krsitian Brønstad, chauffør, g.   1879     - Porsgrund 285
0 10/1 Drangedal - Knut Voje, gbr.   1856     - Drangedal 285
2 28/1 3/2 3/2 Ole Andersen Gusfre,
pasient fra asylet, stuert, understøttet
  1873     Brevik Telemark f.asyl 285
0 29/1 Sannidal - Ole Jakobsen, sjømand, g.   1850     - Sannidal 285
3 6/2 13/2 12/2 Ole Jensen Aasen, skogsarb., g.   1844     Holla Klovholt 285
0 3/2 Larvik - Carl Ludvig Hansen, arb..   1873     - Larvik 285
0 9/2 Mælum - Ole Olsen Dahl, gbr., g.   1859 7 22 - Nenset 285
0 9/2 - Halvor Vestgaarden, gbr., g.   1880     - Bø i Telem. 285
0 18/2 Skien - Jonas Lindstad, kontorist, ug.   1902     - Skien 285
0 28/2 Borgestad   Hans Svendsen. møbelsnekker, g.   1847     - Borgestad 286
0 2/3 Lunde   Søren Hegna, anlegsarb.   1872     - Lunde 286
0 8/3 Mo   Amund Bakken, gbr., ug.   1900     - Mo, Telem. 286
0 7/3 Gjerpen   Herman Halvorsen, svinerøkter, g.   1881     - Gjerpen 286
0 14/3 Skien   Fridtjof Gjertsen, barn   1922     - Skien 286
0 13/3 Gjerpen   Sigurd Vang Merkelsen, sjømand, ug.   1905     - Gjerpen 286
4 16/3 22/3 22/3 Ole Rustan, skogsarb., ug.   1894     - Hovin, Gransherred 286
0 20/3     Arnt Olsen, maskinst, g.   1871     - Skien 286
0 21/3 Skaatøi   Andreas Fostvedt, reparatør, g.   1879     - Skaatøi 286
0 26/3 Mo   Hans Frantsen, anlegsarb., ug.   1859     - Mo 286
0 31/3 Gjerpen   Daniel Kleven, føderaadsmand, e.   1835     - Gjerpen 287
0 3/4 Porsgrund   Sverre Herlov Hansen, hjv., ug.   1903 10 4 - Knardalsstrand 287
0 2/4 Sauland   Ambros Finnebraaten, jordbruksarb.   1878     - Hjartdal 287
5 7/4 14/4 14/4 Johannes Korsnes, sjømand, ug.   1882     Alten D/S "Kong Fred"?
av Menstad
287
0 9/4 Porsgrund   Udøbt guttebarn   1922 10 15 Gjerpen Tolnes 287
6 12/4 19/4 19/4 Hans Thorsen Elset, gbr., g.   1867 8 18 Trygstad Stensrød 287
0 17/4 Porsgrund   Arne Karlsen, barn   1911     - Nenseth 287
0 15/4 Larvik   Edvard Knudsen, fhv. lokomotivfører   1856     - Larvik 287
0 22/4 Hovin   Halvor Plassen, arb.   1875     - Hovin, Gransherred 287
0 8/4 13/4 13/4 Anders Kittilsen, hjulmaker, smaabruker, g.   1837     Holla Bjørndalen 287
0 25/4 Sauherad   Torjus Kaasa, jernbanearb.   1893     - Sauherad 288
7 4/5 12/5 12/5 Nils Thomas Nilsen, fhv. rengjæter, g.   1854     Overhalla Rauland 288
0 2/5 Holla   Ole Skaardal, skomaker   1850     - Holla 288
0 8/5 Skien   Adolf Nystrøm, barn Anlægsarbeider 1910     - Skien 288
0 15/5 Porsgrund   Olaf Alf Martin Johnsen, u.e. ug. Martin Johnsen
ug. Agda Brekke
1923 5 11 - Bjørnstad 288
0 16/5 Porsgrund   Øivind Knudsen, arb., g.   1892     - Tolnes 288
0 18/5 Flaabygd   Knut Kjettilskaas, arb., g.   1867     - Flaabygd 288
0 18/5 Holla   Thomas Andreassen Kaasa, arb. g.   1900     - Holla 288
8 31/5 8/6 8/6 Haakon Tvedt, hjv. søn Landhandler Thoresius Tvedt 1907 7 3 - Klovholt 288
0 1/6 Skien   Rasmus Nilsen, kjører, g.   1851     - Skien 288
0 2/6 Seljord   Halvor Kjettilsen Rue, gaardsarb.   1900     - Seljord 289
0 2/6 Holla   Eivind Sandbakken, former   1851     - Ulefos 289
0 10/6 Gjerpen   Amund Knudsen Garsteig, kjøbm.   1866     - Skien 289
0 22/6 Skien   Edvin Nikolai Hansen, smører, ug.   1901     - Stavanger 289
0 2/7 7/7
Porsgrund
7/7 Halvor Aasoldsen Frønes, skogsarb., g.   1855     Frønes Knardalsstrand 289
9 8/8 14/8 14/8 Sondre Torstensen, stenarb., g.   1872     Vinje, T. Stensrudsvingen 289
0 29/7 Skien   Karl Andreassen, formand, g.   1869     - Skien 289
0 8/8 Skien   Hans Hansen, maskinmester, g.   1864     - Skien 289
10 23/8 30/8 30/8 Nils Mathiesen, skogsarb., g.   1880     - Bamble 289
0 25/8 Heddal   Anders Løtramoen, gbr.   1856     - Heddal 289
11 4/9 8/9 8/9 Elias Olsen Lillefjære, fhv. tømmerm., e.   1841     Lillefjære Solum gamlehjem 290
0 7/9 Nissedal   Enok Lunde, sogneprest, g.   1861     - Nissedal 290
0 12/9 Skien   Karl Johan August Leonard Karlsen, omreisende maler, ug.   1882     - Kristiania 290
0 15/9 Skien   John Bentsen, fhv. formand, g.   1843     - Graatenmoen 290
0 17/9 Drammen   Ole Johnsrud, maskinarb., g.   1874     - Skien 290
0 20/9 Gjerpen   Peder Aslaksen Grini, fhv. gbr., g.   1852     - Gjerpen 290
0 6/10 Tørdal   Knut Egilsen Lohne, skogsarb.   1846     - Tørdal 290
0 11/10     Toralf Hansen Herre, læregut, ug.   1904     - Skien 290
0 12/10 20/10
Porsgrund
20/10 Nils Jansen, fhv. skomaker fattigforsørget 1849 10 20 Porsgrund Solum gamlehjem 290
0 17/10 Gjerpen   Halfdan Løvenskiold, barn Godseier 1919     - Fossum, Gjerpen 290
12 20/10 27/10 27/10 Alf Nilsen, gaardbruksarb., ug. fattigforsørget 1903 5 7 Porsgrund Klyve gamlehjem 291
0 1/11 Langesund   Kjell Trosby, barn Arbeider 1922     - Langesund 291
0 1/11 Drammen   Lyder Hermansdorff, fhv. rektor, ug.   1854     - Skien 291
0 10/11 Skien   John Steinsrød, kjøregut, ug.   1908     - Skien 291
13 11/1 21/11 21/11 Gunnulf Sørensen, fhv. skogsarb., ug. fattigforsørget 1853     Rauland Fylkesasylet 291
0 12/11 Kristiania   Peter Munch Søegaard, læge, g.   1866     Kristiania Skien 291
0 16/11 Skien   Per Andersen Teksle, barn Sveitser Abraham Andersen 1915     - Faret, Solum 291
14 20/11 24/11 24/11 Fredrik Carl Hansen, accocies i HC. Hansens bruk, belgisk konsul, g.   1871     - Bakkene 291
15 22/11 27/11 27/11 Gutorm Knudsen, fhv. kramkar fattigforsørget 1843     - Bø, T. 291
0 22/11 Gjerpen   Herman Christensen Aarhus, arb., ug.   1904     - Gjerpen 291
0 25/11 Larvik   Alfred Andersen, verkseier   1851     - Larvik 292
0 1/12 Sauherad   Joakim Johannessen, postaapner, g.   1874     - Sauherad 292
0 3/12 Brunkeberg   Saamund Hemmestvedt, gbr., g.   1868     - Brunkeberg 292
16 11/12 18/12 18/12 Samuel Simonsen, skofabrikarb., ug.   1904     - Bakkene 292
0 26/12 Kragerø   Eilert Larve, fhv. styrmand, ug.   1856     - Kragerø 292
0 29/12 5/1-24
Porsgrund
5/1-24 Ragnar Karlsen, barn Sjømand Johan Karlsen 1923 4 7 Flakvarp Flakvarp 292
0 29/12 Borgestad   Simon Fredriksen, ug.   1905     - p.t. Fylkesasylet 292
  1923 Kvindekjøn
0 21/12-22 Sauherad   Tone Mastekaasa, tjener, ug.   1906     - Sauherad 285
0 29/12-22 5/1
Skaatøy
  Marit Stavnes, barn Gbr. 1914     - Skaatøy 285
1 13/1 20/1 20/1 Simonine Kristensen, sypike, pension, ug.   1846     Solum Porsgrund 285
0 14/1 20/1
Porsgrund
20/1 Karen Torine Pedersen, g. Gbr. Knut Pedersen 1853 10 8 Gjerpen Tolnes 285
2 20/1 26/1 26/1 Karoline Aasmundsen Hegna, enke Tollef Aasmundsen Hegna 1857     - Hegna u. Rugtvedt 285
0 30/1 Skien   Justine Fjelldal, g. Skomaker 1866     - Skien 285
0 2/2 Sauherad   Anne Holtskog, hjv.dtr., ug. Gbr. 1907     - Sauherad 285
3 6/2 14/2 14/2 Anne Lillefjære, gbr., ug.   1837     Sti, Mælum Lillefjære 285
0 22/2   Mari Staurheim, barn Gbr. 1911     - Bø, T, 285
0 7/3 Skien   Aagot Marie Gunleiksen, barn Fyrbøter 1914     - Skien 285
0 9/3 16/3
Porsgrund
16/3 Margit Larsen, gbr., e. Sønnnen brukte gården i morens navn 1836     Kviteseid Bjørntvedt 286
0 16/3 Sauherad   Gunhild Tangen, g. Leilending 1877       - 286
0 27/3 Notodden   Maren Tveten, g. Arbeider 1870       Notodden 286
0 30/3 Lunde   Gunhild Teigen, sindsygepleierske, ug.   1895       Fylkesasylet 286
4 7/4 13/4 13/4 Marthe Sørensen, e., fattigunderstøttet   1839     Kilebygden Klyve gamlehjem 286
5 18/4 26/4 26/4 Aase Karine Sørensen, f. Aasoldsen, e. Gbr. 1847     Vold, Kilebygden Aafosstrand 286
0 24/4 Porsgrund   Solveig Erene Realfsen, hjv.dtr., ug.   1906 4 19 Knardalsstrand Knardalsstrand 286
0 13/5 Siljan   Gunhild Nilsen Holte, føderaadskone, e.   1838       Siljan 286
6 20/5 28/5 28/5 Johanne Nikoline Halvorsen (Rugla), e. Smaabruker, smed. Egne midler 1827 12 5 Solum Gjerstad 286
7 24/5 31/5 31/5 Astrid Engebretsen, barn Kusk Olaves Engebretsen. Forældrene døde. På barnehjem Cappelens minde 1910 11 16 Notodden H.C. Cappelens minde 286
0 1/6 Skien   Anna Tollefsen, g. Anlægsarb. 1883       Skien 287
0 3/6 Mo, T.   Inger Johanne Nøkleby, barn Veiarbeider 1921       Rauland 287
8 11/6 16/6 16/6 Ruth Vallestad, barn   1923 3 16 Bjørnstad Bjørnstad 287
9 23/6 29/6 29/6 Karen Stensen, e. Smaabruker. Egne midler 1854     Holla Skilbred 287
10 22/6 27/6   Else Rugstad, barn Hjv. gbr.sønn Isak Rugstad 1923 6 21 Rugstad Rugstad 287
0 22/6 Eidanger   Marie Nilsen, g. Banevogter 1874       Eidanger 287
11 29/6 5/7 5/7 Maren Torgersen, g. Grusgraver Jens Torgersen 1836     Bamble Bakkene 287
12 1/7 7/7   Hanna Amalie Olsen (dissenter), g. Bygmester Benjamin Olsen 1871       Elstrøm 287
0 4/7 Bø, Telem.   Margit Plassen, g. Gbr. 1876     Bø, Telem. Bø, Telem. 287
0 3/8 Bø, Telem.   Helga Torgrimsen Haugerud, enke   1874     Bø, Telem. Bø, Telem. 287
13 6/8 11/8 11/8 Jenny Torgrimsen, tjenestepike, ug.   1901       Solum (Elstrøm) 288
0 5/8 Suherad
  Tone Haukevik, g. Jernbanearbeider 1887       Hjukesbø, Saude 288
0 13/8 Suherad   Ingeborg Indleggen, ug.   1857       Saude 288
14 24/8 31/8 31/8 Anne Kaasa, e, Jørgen Larsen Kaasa, Fattigunderstøttet 1834 7 24 Bamble Klyve gamlehjem 288
0 25/8 Notodden   Tone Haugen, e.   1866       Notodden 288
0 2/9 Porsgrund   Jensine Olsen, husbestyrerinde, e.   1867       Porsgrund 288
15 4/9 8/9 8/9 Ingeborg Terjesdtr. Knudsli, tjener, ug.   1868     Skafsaa Skafsaa 288
0 6/9     Ellen Kjørbæk   1922 6 30 - - 288
0 28/9 6/10
Porsgrund
6/10 Anne Margrethe Kitilsen. enke Smaabruker 1841 5 17   Klyve 288
16 14/10 20/10 20/10 Margot Amalie Rønningen, barn   1909     Solum Rugla 288
0 15/10 Skien   Benny Abrahamsen, skolepike Foreldreløs 1909     Graaten Skien 289
17 23/10 27/10 27/10 Astrid Hansine Karlsen Aanerød, barn Gbr. 1923 5 10 Aanerød Aanerød 289
0 4/11 Ø. Eiker   Bertha Berg, g. Sagbrukskontrollør 1898       Skien 289
0 9/1 Mælum   Bergljot Alice Venstøp, g. Arbeider 1895       Gjerpen 289
18 22/11 29/11 29/11 Elsa Tvedt, barn Landhandler Ole Thoresius Tvedt 1912     Klovholt Klovholt 289
19 1/12 8/12 8/12 Anne Skaardal, g. Tømmermærker Jørgen Skaardal 1874     Sauherad Holla 289
0 13712 Kristiania   Julie Pedersen, ug.   1862       Skien 289
0 16/12 Gjemsø   Maren Nilsen, rentenist   1856       Klosterskogen 289
  1924
  Mandkjøn
1 13/1 19/1 19/1 Polykarpus Pedersen, fhv. arb., ug., patient paa sindsykeasylet   1869     Porsgrund Moldhaugen 293
2 29/1 6/2 6/2 Ole Mathias Andreassen Holtan, gbr., ug.   1857     Holtan Holtan 293
0 30/1 Skien   Peder Kjølnes, skomaker, e.   1858     Skien Skien 293
0 2/2 Lilleherred   Hans Skogen, arb., g.   1860       Heddal 293
0 10/2 16/2
Porsgrund
16/2 Peder Johnsen, fabrikarb., alderdomspensjon, g.   1848     Solum Wrightekaas 293
0 11/2 Kragerø   John Larsen, fhv. fisker   1884       Kragerø 293
3 21/2 27/2 27/2 John Gundersen, fhv. skogsarb., fattigforsørget, ug.   1843     Valebø Klyve gamlehjem 293
0 23/2 Borgestad   Bjarne Clasen, ug.   1906       Borgestad 293
0 24/2 Skien   Hagbart Hansen, kjører, g.   1865       Skien 293
4 8/3 15/3 15/3 Even Aslaksen, skogsarb., g.   1848     Kviteseid Stensrud 293
5 14/3 19/3 19/3 Hans Blom Cappelen, consul, g.   1842     Solum Skien 294
6 14/3 28/3 28/3 John Hansen Volden, patient paa asylet,, fattigforsørget, fhv. skogsarb., ug.   1892     p.t. asylet 294
7 16/3 25/3 25/3 Ole Torgrimsen, skogsarb., g.   1869     Solum Solum 294
0 20/4 Gjerpen   Olaf Olsen, tomtearbeider   1886     Gjerpen Gjerpen 294
0 9/4 Hosanger   Ingvald Bjørsvik, lærerskoleelev, ug.   1901     Hosanger Hosanger 294
0 29/4 Rauland   Knut Aksevik, gaardbr., g.   1868     Rauland Rauland 294
0 2/5   Olaf Nyøygaard, snekker, ug.   1878     Bø, Telemark Bø, Telemark 294
0 4/5 Skien   Johan Ekberg, jernbanearb.   1868     Skien Skien 294
0 8/5 Notodden   Kolbjørn Halvorsen, barn Bryggeformand 1917     Notodden Notodden 294
0 16/5 Lunde   Johannes Martinius Vetlesen Hovland, ug. Sindsyg, fattigforsørget 1896     Lunde Fylkesasylet 294
8 20/5 24/5 24/5 Peder Ellefsen Solberg, fhv. smed, e. Fattigforsørget 1882     Holla Nes,
f.t. fylkesasylet
295
0 20/5   Ingebret Jørgedal, gaardbr., g.   1876       Bø, Telemark 295
9 27/5 3/6 3/6 Hans Markussen Klovholt, fhv. gbr.   1852 1 11 Klovholt Klovholt 295
10 29/5 6/6 6/6 Lars Hansen Aasen, asylpatient, fattigforsørget, ug.   1892     Treungen Fylkesasylet 295
0 5/6 Næs,
Sauherad
  Halvor Knudsen Hallen, ug.   1854     Næs, Sauherad Næs, Sauherad 295
0 8/6 14/6
Porsgrund
14/6 Karl Martin Augustsen, barn Arbeider 1912     Knardalsstrand Knardalsstrand 295
0 17/6 Skien   Willis Karlsen, barn Malermester 1912     Skien Skien 295
0 19/6 Borgestad   Halvor Berntsen, fabrikarb., g.   1882     Gjerpen Gjerpen 295
0 2/7   Hans Kittilsen Innleggen, fhv. arb., g.   1868       295
0 2/7 Gjerpen   Ole Hansen, fhv. gaardsgut, e.   1846       Barnehjemmet 295
0 3/7 Gjerpen   Jakob Abrahamsen. ug. fattigforsørget 1907     Gjerpen ? 296
0 9/7 Holla   Johannes Bergseth, former, ug.   1898     Holla Holla 296
11 18/7 24/7 24/7 Odd Olsen Reindal, g., Mo fattigvæsen   1876     Bykle Mo i T. 296
12 19/7 24/7 24/7 Johan Henrik Johansen, fhv. skomaker   1839     Kviteseid Kviteseid 296
0 21/7 Porsgrund   Henrik Strand, mekaniker, g.   1886     Tinn Tinn 296
13 23/7 30/7 30/7 Høie Høiesen Noraberg, fhv. gbr., ug.   1846
(1856?)
    Kviteseid Kviteseid 296
0 23/7 Næs   Olav Rasmussen Odden, ug. Maskinist 1915     Gvarv Gvarv 296
0 23/7 Skien   Oskar Svendsen, gut Verkstedsarb. 1924     Fylkessykehuset Skien 296
0 24/7 Lunde   Knut Leikvoll, anleggsarb., g.   1896     Lunde Lunde 296
0 28/7 Skien   Anders Hella, barn Arbeider 1923 5 23 Klosterskogen Klosterskogen 296
0 6/8 Hovin   Eilif Hysingeia, veivokter, g.   1859       Hovin 297
0 13/8 20/8
Porsgrund
20/8 Tarald Halvorsen, fhv. sjømand, fattigforsørget, g.   1841       Solum gamlehjem 297
14 15/8 23/8 23/8 Hans Thomas Eliassen, pleier v. fylkesasyl, g.   1888     Solum Fylkesasylet 297
0 16/8 Lunde   Olaf Olsen Storteaas, gbr.sønn, patient paa asylet, ug.   1892     Lunde Fylkesasylet 297
0 24/8 30/8
Porsgrund
30/8 Thorstein Skarnes, barn Arb. ved metallurg. verkst. 1920 8 10   Knardalsstrand 297
0 3/9 Skien   Johan Hagen, fabrikarb., g.   1882       Skien 297
0 2/9 Drangedal   Tjostolf Strandskogen, smaabr., g.   1856       Drangedal 297
0 5/9 Notoden   Olaf Olsen, skomakersvend, ug.   1885     Kolvereid Notodden 297
0 8/9 Skien   Halvor Bjørnsen, indremissionssekretær, g.   1842       Skien 297
0 14/9 Gjerpen   Svend Nilsen, fhv. fabrikarb., fattigforsørget, e.   1862     Sverige Solum gamlehjem 297
15 12/9 20/9 20/9 Ingolf Antonius Nilsen, skofabr.arb., g.   1883     Stensrud Stensrud 298
0 11/9     Johannes Thorsteinsen Myre, fhv. gbr., g.   1859     Lunde Fylkesasylet 298
0 8/10 16/10
Porsgrund
16/10 Alf Oskar Wildhauer, kjøregut, ug.   1902     Fredbo Fredbo 298
16 13/10 18/10 18/10 Karinius Ødegaard, stenbrudsarb., g.   1890     Eidanger Fjærestrand 298
0 13/10 Lunde   Gunnar Sollid, bygningssnekker, ug.   1881     Lunde Lunde 298
17 3/11 8/11 8/11 Olaf Lundgren, porselænsarb., g.   1849     Herjedalen, Sverige Nenset 298
0 19/10 Sauherad   Ellef Hansen Plassen, gbr., g.   1854     Sauherad Sauherad 298
0 10/11 15/11
Porsgrund
15/11 Karl Kristensen, jordbruksarb., e.   1859     Solum Solum 298
0 13/10 18/10
Porsgrund
18/10 John Svendsen, hjv. søn, ug. Gbr. Karl Svendsen 1905     Tolnes Tolnes 298
0 21/11 27/11
Kristiania
27/11 Jens Skogen Heinrichs, asyldirektør, g.   1863 9 14 Bergen Faret, Asyl 298
0 30/11 Skien   Hans Johan Bratsberg, agent, ug.   1879       Skien 299
18 4/12 13/12 13/12 Johannes Oskar Larsen, skogsarb., g.   1875     Kragerø Solum 299
19 5/12 11/12 11/12 Andreas Eriksen, gårdsarb., e.   1860     Stavdal Klyve gamlehjem 299
20 10/12 17/12 17/12 Nils Kristian Jensen Jøntvedt, gbr., g.   1882     Holla Bjørntvedt 299
0 10/12 Skien   Halvor Arnt Nilsen, fhv. skibsfører   1837       Skien 299
21 10/12 17/12 17/12 Reidar Philstrøm, barn Laer 1924 12 0 Porsgrund Porsgrund 299
  Kvindekjøn 1924
1 1/1 8/1 8/1 Klara Tvedt, pensionist, e. Kirkesanger 1850     Knardalsstrand Klovholt 293
0 3/1 8/1
Porsgrund
8/1 Anne Kristensen, g. Arbeider 1852     Solum Flakvarp 293
0 5/1 12/1
Porsgrund
12/1 Kirsten Olava Forsberg, g. Arbeider 1879     Solum Tolnes 293
0 10/1 Skien   Martha Øvrum, g. Kontorchef 1874       Skien 293
2 26/1 1/2 1/2 Ingeborg Karlsen Aanerød, g. Gbr. Halvor Karlsen Aanerød 1881     Siljan Aanenrød 293
3 26/7 2/2   Lilly Adora Ingebritsen, sypike, ug. Maler 1900     Solum Klosterskogen 293
4 9/2 12/2 12/2 Kirsti Rugstad, husbestyrerinde, ug.   1862     Rugstad Fjære 293
5 9/2 16/2 16/2 Solveig Erksen, hjv.dtr., ug. Bryggeriarbeider 1908     Farbugten Farbugten 293
6 5/2 12/2 12/2 Andrea Cecilia Korneliussen, e. Arbeider 1943     Solum Minde 293
0 16/2 16/2
Notodden
  Alfhild Bomann, dtr., ug. Abeider 1907       Notodden 293
7 22/2 28/2 28/2 Elise Blom. ug. egne midler 1843 4 12   Skien 294
0 27/2   Anne Fosheim, hjv.dtr., ug.   1906       Bø, Telemark 294
8 28/2 5/3 5/3 Kari Hysinghen, g. Skogsarbeider 1874       Gransherad 294
0 3/3 Gjemsø   Edle Dagfinrud, g.   1896       Gjerpen 294
9 18/3 26/3 26/3 Karen Kristine Gundersen, barn Papirbrukarb. 1910       Varpet 294
0 19/3 28/3 28/3 Hanna Karoline Jensen Hulka, g. Gbr. 1851 11 20   Hulka 294
0 26/3 Notodden   Borghild Ramstad, g. Barbermester 1878       Notodden 294
0 8/5 Siljan   Ester Halvorsen, barn Gaardbruker 1909       Siljan 294
0 12/5 Porsgrund   Fredrikke Ytterbø, e.   1855       Porsgrund 294
0 6/6 Sauherad   Lillian Ek, barn Gbr. 1923       Sauherad 294
0 11/6 Fyrisdal   Tomine Lien, g. Gbr. 1875       Fyrisdal 295
0 15/6 Holla   Anne Gulliksen, g. Gbr. 1851       Holla 295
0 17/6 Gvarv   Anne Aarak, g. Anlegsarbeider 1897       Lunde 295
0 3/7 Skien   Jørgine Flom, gbr., e.   1867       Skien 295
10 5/7 10/7 10/7 Margit Olsen, fhv. tjener, fattigforsørget, ug.   1856       Skafsaa, Mo i T. 295
0 15/7 Gjemsø   Hedvig Lillian Hansen, ug. Fabrikarbeider 1923 11 27   Klosterskogen 295
0 1/9 Skien   Borghild Pedersen, g. Disponent 1891       Skien 295
11 8/9 13/9 13/9 Inga Torgrimsen, fattigforsørget, e.   1880     Lunde Solum gamlehje, 295
0 17/9 Skien   Karen Sjølund, husholderske, e.   1881       Skien 295
0 19/9 Skien   Anna Marie Gogstad, g. Jernbanearbeider 1883     Sandeherred Skien 295
0 24/9 Skotfoss   Sigrid Olsdtr. Grindalen, hjv. gbr.dtr., ug.   1897       Skafsaa 296
0 24/9 Bamble   Hilleborg Østensen, barn Fabrikarbeider 1916       Bamble 296
0 25/9 Skaatøe   Johanne Karine Tellefsen, g. Gaardbruker 1856       Skaatøy 296
0 29/9 Sauherad   Gunhild Indleggen, g. Telefonformand 1890       Sauherad 296
0 29/9 Tinn   Gunhild Einungbrekke, g. Arbeider 1866       Tinn 296
0 29/9 Skien   Jenny Stavdal, ug. Gbr. 1901       Skien 296
0 1/10 Skien   Karen Paradis, ug. Husmand 1855       Mo i Telem. 296
0 6/10 Siljord   Anne Flatin, enke   1853       Siljord 296
0 11/10 Holla   Marianne Tjostolfsdtr., fhv. tjener, ug.   1882     Holla Fylkesasylet 296
12 18/10 24/10 24/10 Gerd Gaasodden, barn Papirfabrikarbeider 1924 10 14   Aafos 296
0 -     Dødfødt Tideman Klubben, chauffør 1924 10 15   Klosterskogen 297
13 17/10 23/10 23/10 Signe Landsverk, underholdt av børnene, gbr., e.   1862     Hitterdal Skien 297
0 31/10 Porsgrund   Marie Gøthesen, g. Fabrikarb. 1884       Porsgrund 297
14 11/11 28/11 28/11 Ingeborg Olausdtr. Brekka, fattigforsørget, ug. Gbr. 1898     Seljord Fylkesasylet 297
0 17/11 Kragerø   Sofie Karlsen, g. Jernbanearbeider 1900       Kragerø 297
15 22/11 27/11 27/11 Else Olsen, fhv. tjener, fattigforsørget, ug.   1850     Kviteseid Klyve gamlehjem 297
0 24/11 29/11
Porsgrund
29/11 Camilla Ekelund Gbr. Halvor Ekelund 1924 7 10   Ekelund 297
0 27/11 3/12
Porsgrund
3/12 Hanna Kristine Johannessen, e.   1851       Knardalsstrand 297
0 28/11 Brevik   Gustava Larsen, g. Båtbygger 1878       Brevik 297
0 1/12 Skien   Kristiane Larsen, fhv. modehandlende, ug.   1844       Skien 297
16 2/12 6/12 6/12 Andrea Ånnerød, føderaad, e., levet hos sin sønn Grb. 1849       Ånnerød 298
0 1/12 Sauherad   Gunhild Lia, g. Gbr. 1872       Sauherad 298
0 30/11 Sauherad   Margit Kåsa, e.   1854       Sauherad 298
0 3/12 Siljan   Kathinka Pedersen, g. Skogbetjent 1894       Siljan 298
0 17/12 Gjerpen   Mary Lovise Hansen, barn Papirfabrikarb. Nils Hansen 1922 8 21   Ranneberget 298
0 18/12     Udøpt, u.e. Enke Marie Pedersen, Skien
ug. kjører Andreas Andersen
1924 12 12   Skien 298
17 21/12 30/12 30/12 Mary Halvorsen (udøpt) Fhv. pap.fabr.arb., nu fattigforsørget 1923 1 7   Bakkene 298
  1925
  Mandkjøn
0 1/1 10/1
Porsgrund
10/1 Paul Martinius Kittilsen, mek. verkst.arb., ug.   1895       Bjørndalen 300
1 15/1 24/1 24/1 Arnulf Nestor, barn, u.e.   1924 9 25   Vadrette 300
0 13/1 Skien   Aug. Munthe Daae, barn Gullsmed 1913       Skien 300
0 14/1 Holla   Nils Andressen, arb., g.   1966       Holla 300
0 18/1 Skien   Hans Paus Christoffersen, ug.   1903       Skien 300
0 20/1 Skien   Nils Halvorsen Sem, brødkjører,   1860       Skien 300
2 22/1 29/1 29/1 Ole Jakob Olsen, fhv, gbr., føderåd hos sønnen, e.   1838 2 6   Larønningen 300
0 3/2 Kviteseid   Knut Skarprud, lærer, g.   1877       Kviteseid 300
0 5/2 Skien   August Andreassen, fhv. sjømann   1845       Skien 300
0 9/2 14/2
Porsgrund
14/2 August Johannessen, veivokter, g.   1866     Sverige Tolnes 300
0 18/2 Porsgrund   Alf Isaksen, styrmann, ug.   1895 11 20 Porsgrund Klyve østre 301
3 28/2 6/3 6/3 Birger Emanuel Andresen, barn Stuert Olav Markus Andresen 1924 5 14   Slåthagen 301
0 24/2 Lilleherred   Ole Holte, gbr., ug.   1857       Sauherad 301
0 10/3 Porsgrund   Hans Sollie, båndvever, g.   1871       Porsgrund 301
0 13/3 Skien   Mathias Mathisen, embalagearb.   1876       Skien 301
0 14/3 Skien   Rasmus Rasmussen, baker, g.   1871       Skien 301
0 18/3 Porsgrund   Isak Halvorsen Skjelbred, fhv. gbr. (sindsyk på asylet)   1854       Solum 301
4 21/3 1/4 1/4 Ole Olsen Kasin, patient på asylet, ug.   1861     Heddal f.t. asylet 301
0 27/3 Kragerø   Martinius Åtangen, fløter, g.   1885       Sannidal 301
0 28/3 Skien   Anton Veberg   1863       Skien 301
0 3/4 Lårdal   Neri Åkerlund, gårdsarb., g.   1873       Lårdal 302
5 7/4 15/4 15/4 Ole Johnsen, gårdsarb., fattigforsørget, ug.   1852     Siljan Solum gamlehjem 302
0 21/4 25/4
Porsgrund
25/4 Amandus Jensen, opsynsm. ved oljelager, g.   1972       Solum 302
0 23/4 Drangedal   Stian Voje, gbr., g.   1886       Drangedal 302
0 2/5 Kviteseid   Hans Andreas ?, barn Gbr. 1912       Kviteseid 302
0 18/5 23/5
Porsgrund
23/5 Oluf Martinius Andersen Dyrendal, arb., g.   1849       Klyve 302
0 17/5 Tinn   Elias Rasmussen Kassalien, g.   1880       Tinn 302
0 22/5 Drangedal   Peder Haugen, anleggsarb., g.   1896     Molde Drangedal 302
6 25/5 3/6 3/6 Johannes Martinius Johannessen, arb., ug.   1886       Gjerpen 302
7 26/5 2/6 2/6 Asbjørn Marlov Abrahamsen, barn P.f.arb. Arnt Edvard Abrahamsen 1925 3 15   Elset 302
0 23/6   Lars Fosheim, gbr., g.           Bø, Telem. 303
0 23/6 Drangedal   Sigvald Haugen, jernbanearb., g.   1859       Drangedal 303
0 4/7 Siljan   Hans Kløverud, snekker, gbr., ug.   1895       Siljan 303
0 12/7 Skien   Anne Halvorsen, barn Maskinfører 1875       Skien 303
0 20/7 Porsgrund   Sverre Thorsen, assistent ved lab., ug.   1916       Ruseløkkv. 45, Oslo 303
0 25/7 Fredrikstad   Harald Gulbrandsen, D/S fyrbøter, g.   1900       Fredrikstad 303
0 7/8 Skåtøy   Ragnar Ågetvedt, barn Sliperiarbeider -       Skåtøy 303
8 13/8 22/8 22/8 Torkel Kristiansen Grårud, fhv. leilending, ug.   1924 7 23 Siljan Gjerpen 303
0 14/8 22/8
Skien
  Amandus Nilsen, vognmann, g.   1855       Skien 303
0 23/8 29/8
Bamble
29/8 Nils Nilsen, smed, g.   1883       Klevene, Vold 303
0 30/8 Vinje   Eivind Sveigen, gbr., g.   1885       Nesland, Vinje 303
9 7/9 12/9 12/9 Johannes Olsen, fhv. murer, fattigforsørget, ug.   1852 11 22 Skjåk Solum gamlehjem 303
0 12/9 Skien   Bernt Thorstensen, cand. jur., e.   1846       Skien 303
0 18/9 Siljord   Tarje Østtveiten, gbr., g.   1892       Siljord 303
0 19/9 Porsgrund   Olaf Skoe, barn Kjøbmann 1920       Porsgrund 303
0 27/9 Gjerpen   Eugen Wahlstrøm, barn Maskinsnekker 1922       Bøle 303
0 2/10 Hedrum   Amund Sørensen Hustuft, kårmann, g.   1854       Hedrum 303
10 14/10 20/10 20/10 Arne Lindstrøm (svensk), anleggsarb., ug.   1880       Siljord 303
0 20/10 Kragerø   Leif Tredal, barn Styrmann 1921       Kragerø 303
0 24/10 Rauland   Sigurd Tormodsvik, gbr.   1852       Rauland 303
0 2/1 Borge-
stad
- Hans Døsjord, gbr., e.   1853     Gjerpen Gjerpen 304
0 11/11 Skien   Peder Gundersen Skare, fhv. gbr., g.   1855       Skien 304
0 25/11 Borge-
stad
  Kåre Hansen, jernbanearb., g.   1885       Borgestad 304
11 29/11 3/12 3/12 Olav Moe, skomaker, fattigforsørget, ug.   1855       Klyve gamlehjem 304
0 29/11 Skien   Lars Larsen, fhv. fabrikarb.   1853       Skien 304
0 29/11 Skien   Olaf Barsgård, snekker   1864       Dalen 304
0 8/12 Skien   Andreas Strand, fhv. kolportør   1852       Gjerpen 304
  Kvindekjøn 1925
1 21/1 26/1 26/1 Maren Jespersen, egne midler, presteenke   1849     Solum Skien 300
0 20/1 Skien   Marianne Johannessen, buntmaker (skilt)   1876       Skien 300
0 29/1 Øvre Eiker   Kristiane Stensrud, enke Gbr. 1842       Solum 300
0 29/1 Skien   Ester Myra, g. Vognmann 1897       Skien 300
2 6/4 11/4 11/4 Halvarda Jensine Værstad, barn Gbr. Kittil Værstad 1924 11 19   Klovland 300
0 17/4 24/4
Porsgrund
24/4 Anne Karine Hansen Nenseth, ug.   1869       Langeløkken,
f.t. Nenseth
300
0 19/4 Holla   Anne Røidalen, tjener, ug.   1876       Drangedal 300
0 21/4 Skien   Olga Johannessen, g. Møllearbeider 1882       Skien 300
0 12/5 16/5 15/5 Nelly Nilsen, barn Tømmerm. Nils Olaves Nilsen 1924 12 25   Rugtvedt 300
3 24/5 2/6 2/6 Thora Nordbø, barn Gbr. Johan Nordbø 1925 4 17 Sauland Elseth 300
0 2/6 Holla   Gurine Søve, g. Arbeider 1849       Holla 301
4 6/6 13/6 13/6 Anne Karine Hansen, g. Pap.fabr.arb. Kristen Hansen 1869       Solum 301
5 11/6 16/6 16/6 Ingeborg Elise Ellefsdtr. Veholt, g. Gbr. Tollef Veholt 1856       Veholt 301
6 20/6 26/6 26/6 Hanna Marie Abrahamsen, fhv. husholderske, fattigforsørget, ug.   1861     Kilebygden Solum gamlehjem 301
7 2/7 8/8 8/7 Julie Haraldsen, g. Cellulosearb. Knut Haraldsen 1893     Larønningen Gråtenmoen 301
8 25/7 30/7 30/7 Ingeborg Skeie, ug.   1863       Sauherad 301
0 23/7 Porsgrund   Sofie Jakobsen, enke   1863       Porsgrund 301
9 6/8 12/8 12/8 Anne Lovise Elgtvedt, føderådsenke Gbr. 1842     Vold Elgtvedt 301
0 8/8 Langesund   Thora Konglebek, ug.   1910       Langesund 301
0 16/8 Bamble   Gunda Andersen, g. Arbeider 1881       Bamble 301
0 13/9 Kragerø   Juranda Eriksen, g. Stenarbeider 1882       Kragerø 302
0 30/9 Drangedal   Helene Pedersdtr. Bustrak, g.   1862       Drangedal 302
0 20/11 Siljan   Marie Elvertrøe, g. Skogsarbeider 1875       Siljan 302
0 22/11 Rjukan   Anne Otilie Hansen, e. Arbeider 1885       Rjukan 302
10 27/11 3/12 3/12 Gjertine Pedersen, fattigforsørget, ug.   1868     Flekkefjord Solum gamlehjem 302
11 29/11 5/12 5/12 Anne Martine Olsdtr. Bjørntvedt, (egne midler), ug.   1853     Bjørntvedt Klyve gamlehjem 302
12 5/12 11/12 11/12 Ågot Olsdtr, Miland, gbr.dtr., ug.   1853     Tinn Patient på asylet 302
0 8/12 Drangedal   Ingeborg Nilsen, vaskejente, ug.   1853       Drangedal 302
13 15/12 22/12 22/12 Olea Halvorsen, g. Gårdbruker 1846     Kongstvetdt Tolnes 302
  1926
  Mandkjøn
0 1/1 Tørdal   Ole Halvorsen Sjauseth, gbr.   1864       Tørdal 305
0 9/1 Siljan   Thor Olsen, barn Skogsarbeider 1924 12 29   Siljan 305
1 29/12-25 2/2   Adolf Grønberg, barn Gbr. 1925 11 29 Fylkessykehuset Foreldrene:
Eidsborg, Lårdal
305
0 19/1 Bamble   Thorvald Nordby, formann   1856       Herre 305
0 23/1 Holla   Gunnar Johnsen Vang, fløter, ug.   1904       Holla 305
0 2/2 Skien   Halfsten Sørensen, bygmester, g.   1877       Skien 305
0 16/2 Drangedal   Nils Rønningen, arb., e.   1877       Drangedal 305
0 17/2 Oslo   Anders Egenes, konsul, ug.   1880       Saigon 305
2 18/2 24/2 24/2 Jonas Johnsen Hegna, jordarb., ug.   1855       Solum 305
0 3/3 Bamble   Hans Jakob Hansen Hundekilen, g.   1847       Bamble 305
0 11/3 Kragerø   Mads Knudsen, fhv. sjømann, g.   1857       Kragerø 306
0 18/3 Drangedal   John Johnsen Bergene. fhv. gbr., g.   1840       Drangedal 306
0 18/3 Porsgrund   Peder Joh. Jakobsen, sjømann, ug.   1908       Lahelle 306
0 29/3 Gjerpen   Ingvald Kise, gbr., ug.   1900       Gjerpen 306
0 3/4 8/4
Gjemsø
8/4 Alf Hildus Halvorsen, barn Skofabrikkarb. 1926 4 2   Brekka 306
0 8/4 Gjerpen   Isak Kleven, skogsarb.   1876       Gjerpen 306
0 18/4 Holla   Hans Johansen Sannes, barn Gbr. 1922       Holla 306
0 20/4 Gjerpen   Karl Amundsen   1912       Gjerpen 306
0 23/4 Stathelle   Einar Nirissen   1910       Stathelle 306
0 23/5 Brevik   Johannes Nilsen, fyrbøter v. jernb., g.   1899       Brevik 306
0 8/6 Skien   Thor Halvorsen, kjører, g.   1880       Skien 307
3 24/6 30/6 30/6 Håkon Gåsodden, barn Papirfabr.arb. 1926       Åfoss 307
4 23/6 28/6 28/6 Kjetil Ådalen, snekker   1880       Seljord 307
0 26/6     Hans Bø, føderåd   1856       Tørdal 307
5 3/7 6/7 6/7 Olaf Olafsen Moen, forsørget, ug.   1905       307
0 10/7 Sauherad   Håkon Hukse, gbr., g.   1875       Sauherad 307
0 10/7 Skien   Hugo Schultz, automobilreparatør, g.   1896       Skien 307
0 19/4 Porsgrund   Kjeld Andreas Kjeldsen, tomtearb., g.   1852       Bjørnstad 307
0 29/7 Gjerpen   Eivind Grønnerud, chauffør,g.   1897       Gjerpen 307
0 8/8 Porsgrund   Bjarne Svendsen, chauffør, g.   -       Tollnes 307
0 20/1 Drangedal   Halvor Knutsen Kilene, arb., ug.   1868       Drangedal 308
0 20/1 Drangedal   Stian Jørgensen, gbr., ug.   1897       Drangedal 308
0 5/2 Siljan   Martin Rød, gbr., g.   1864       Siljan 308
0 13/8 Drangedal   Gunnar Refsdalen, tømmerm., g.   1866       Drangedal 308
6 19/8     Thorvald Karenius Pettersen, papirfabrikarb., g.   1885       Åfoss 308
0 28/8 Holla   Halvor Hjelseth, gbr., g.   1848       Helgen 308
0 20/8 Gjemsø   Anders Stengrimsen Grønland, fyrbøterassistent   1907       Solum 308
0 31/8 Siljan   Kristen Forberg, fhv. lærer, e.   1858       Siljan 308
0 3/9 Helgen   Ole Ytterbø, gbr., g.   1857       Helgen 308
0 4/9 Solum   Jonas Toresius Jakobsen, arb., g.   1857       Solum 308
0 5/9 11/9
Porsgrund
11/9 Henry Martinsen, barn, enkes sønn   1918       Tollnes 309
0 8/9 Skien   Ole Haraldsen, hotelleier, g.   1897       Skien 309
0 28/9 Heddal   Ole Brennemo. skogsarb.   1853       Heddal 309
0 29/9 Sauherad   Hjalmar Halvorsen   1909       Sauherad 309
0 2/10 Skien   Erling Abrahamsen, barn   1914       Skien 309
0 12/10 Sannidal   Thomas Haugholth, fløter, ug.   1901       Sannidal 309
0 19/10 Bamble   Nicolai Pettersen, fhv. grubearb.   1851       Bamble 309
0 24/10 Porsgrund   Nils Johansen, arb., g.   1856       Tolnes 309
7 25/10 30/10
Porsgrund
30/10 Gunnulf Flatin, fhv. handelskar, f.forsørget, ug.   1875       Tinn 309
0 26/10 Porsgrund   Olav Jakobsen, sjømann, ug.   1902       Lahelle 309
0 28/10 Lårdal   Olav Paulsen Lie, g.   1891       Lårdal 310
0 3/11 Tinn   Johan Jomafjeld, arb., ug.   1893       Tinn 310
8 17/11 23/11 23/11 Knut Haugen, fhv. snekker, e.   1858       Rauland 310
9 23/11 27/11 27/11 Knut Ålandsli, fattigforsørget, ug.   1908       Vinje 310
0 25/11 Skien   Odmar Kristoffersen, barn Handelsreisende 1911       Skien 310
0 6/12 Porsgrund   Erik Andersen Oterkil, arb., e.   1844       Solum 310
0 26/11 Porsgrund   Peder Pedersen. fhv. sagarb., g.   1859       Porsgrund 310
0 10/12 Oslo   Didrik Cappelen, kontorchef, g.   1886       Skien 310
0 6/12 Holla   Vetle Skårdal, snekker, g.   1871       Holla 310
  Kvindekjøn 1925
0 5/1 Eidanger   Karen Johannessen, g. Arbeider 1863       Eidanger 305
1 10/1 16/1 16/1 Hanna Karoline Aslaksen, g. Gbr. og glassmester 1857     Mælum Klovholt 305
0 24/1 Lunde   Gunda Kjellemo, ug.   1889       Lunde 305
2 3/2 11/2 11/2 Olea Kirstine Holtan, enke Gbr. 1846     Skilbred Holtan 305
0 1/2 Porsgrund   Marianne Pedersen Vik, g. Gbr. 1858       Vik, Solum 305
0 23/2 Skåtøy   Olette Baan, g. Tømmermann 1874       Skåtøy 305
0 24/2 Porsgrund   Nella Marie Hansen, enke   1866       Nenset 305
0 5/3 Siljan   Anne Engelstad, g. Skogsarbeider 1895       Siljan 305
0 5/3 Skien   Nora Knudsen, g. Sliperiarbeider 1898       Skien 305
0 8/3 Skien   Anne Tomine Helgesen, g. Gbr. 1873       Skogplassene 305
0 16/4 Drangedal   Hanna Haugland, g. Skogsarbeider 1898       Drangedal 306
0 18/4 24/4
V. Porsgr.
24/4 Tomine Gulliksen, hushjelp, ug.   1909       Knardalsstrand 306
0 18/4 Holla   Marie Fosheim, barn Gbr. 1914       Holla 306
0 16/5 22/5 22/5 Kirsten Fjeld, enke   1848       Klyve 306
0 18/5 22/5 22/5 Olufine Larsen. tjener, ug.   1890       Knardalsstrand 306
0 20/5 Holla   Anna Brynhildsen, g. Skolebestyrer 1903       Ulefoss 306
0 22/5 Skien   Bertha Eliassen, g.   1894       Tollnes 306
0 24/5 29/5
Porsgrund
29/5 Annie Teodora Forsberg, ug. Arbeider 1908       Nenset 306
0 28/5 5/6
Porsgrund
5/6 Signe Odden, enke   1844       Hj.h. Solum 306
3 7/6 11/6 11/6 Anne Opsund, enke Forsørget 1842     Kviteseid Gjerpen 306
4 6/6 11/6 11/6 Mina Andersen, ug. F.forsørget 1870       Gjerpen, f.t. asylet 307
5 16/6 22/6 22/6 Ingeborg Olsdtr. Kåsene, ug. F.forsørget 1860       Heddal, f.t. asylet 307
6 20/6 3/7 3/7 Udøpt barn Pap.fabr.arb. Torjus Åmli 1926 6 28   Åfoss 307
7 28/6 7/7 7/7 Gunvor Lundehall, gbr., enke   1844     Fyresdal Findal 307
0 9/7 Gjerpen   Alfhild Nilsen, syerske, ug.   1902       Gjerpen 307
0 12/7 Drammen   Ingrid Helliksen, ug.   1890       Gjerpen 307
8 12/7 17/7 17/7 Anna Marie Stenhaug, barn Pap.fabr.arb. Ole Stenhaug 1926 5 2   Fjærestrand 307
0 18/7   Gunhild Lia, g. Gbr. 1879       307
9 23/7     Lovise Marie Tollefsen, fhv. husbestyrerinne, ug.   1891       Valen 307
0 3/8 Heddal   Guri Undeland, enke   1846       Heddal 307
0 11/8 Rauland   Kristine Selfredt, g. Gbr. 1900       Rauland 308
0 14/8 Gjerpen   Dordi Innleggen, enke   1849       Gjerpen 308
0 15/8 Porsgrund   Randi Karlsen, barn Arbeider 1925 8 2   Knardalsstrand 308
0 19/8 24/8
Porsgrund
24/8 Signe Eden, barn Gbr. 1920 12 24   Bjørndalen 308
0 24/8 Porsgrund   Charlotte Knudsen. fhv. lærerinne, ug.   1865       V. Porsgrund 308
0 25/8 Vinje   Sigrid Edland, enke   1879       Vinje 308
0 25/8 Heddal   Tone Espetveit, landbruksskoleelev, ug.   1902       p.t. Søve
landbruksskole
308
0 27/9 Skien   Gurine Haukvik, ug.   1848       Skien 308
0 17/10 Skien   Birte Pedersen, enke Arbeider 1843       Skien 308
0 23/10 Skien   Thea Stensrud, g. Dampskibsfører 1863       Skien 308
0 25/10 Fyrisdal   Ingeborg Spokeli, g. Gbr. 1870       Fyrisdal 309
10 26/11 2/12 2/12 Ingeborg Tollefsen, enke Arbeider. F.forsørget 1843     Flåbygd Solum gamlehjem 309
11 26/11 4/12 4/12 Kirsten Marie Melfald, g. Fhv. lærer 1848     Ø. Porsgrund Mefald 309
12 11/12 18/12 18/12 Maren Kristine Grøtvik, føderådsenke Gbr. 1841     Elgtvedt Skien 309
0 18/12 Flatdal   Åsne Gåtuhus, g. Arbeider 1865       Flatdal 309
13 30/12 6/1-27 6/1-27 Anna Marie Arnesen, ug. Gbr. 1900       Klosterskogen 309
0 25/12 Skien   Maren Johanne Frilstad, enke   1845       Skien 309
  1927
  Mandkjøn
1 31/12-26 8/1 8/1 Jens Larsen, fhv. lærer, pensjon, e.   1841     Solum Melfald 311
0 3/1 Lunde   Vellik Kleppe, gbr., g.   1859       Lunde, Telem.
Fylkesasylet
311
2 8/1 15/1 15/1 Tollef Valen, gbr., enkem.   1843     Sauherad Valen 311
0 11/1 Skien   Tomas Abrahamsen. arb., g.   1854       Solum 311
0 27/1 2/2
Skien
2/2 Eilert Andersen, fhv. bruksarb., g.   1886     Skien Fylkesasylet 311
3 4/2 9/2 9/2 Knut Dekkane, fhv. skogsarb., f.forsørget, ug.   1851       Tørdal 311
0 15/2 19/2
Porsgrund
19/2 Ivar Borgersen, hjv. sønn, ug.   1912       Klyve 311
4 19/2 26/2 26/2 Rollef Sjøtvedt, gbr., g.   1852 2 10 Lunde, Telem. Sjøtvedt 311
0 16/2 Skien   Karl Hansen Frogner, kjører, g.   1860       Skien 311
0 20/2 Skåtøy   Gunnar Knudsen, fhv. sagarb., g.   1842       Skåtøy 311
0 21/2 Porsgrund   Olaf August Nilsen. fhv. arb., forsørget, e.   1851       Solum
gamlehjem
312
0 5/3 Porsgrund   Ragnar Hasselblad, barn Stuert Fredrik Hasselblad 1926 2 7 Fredbo Tolnes 312
0 3/3 Holla   Halfdan Eilertsen, sveitser   1902       Holla 312
0 9/3 16/3
Porsgrund
16/3 Hans Johnsen, fhv. sagarb., g.   1845       Knardalsstrand 312
5 13/3 17/3 17/3 Torsten Olsen Guldhaugen, f.forsørget, ug.   1855     Nes, Sauherad Solum
gamlehjem
312
0 12/3 Eker   Birger Franzen, agent, g.   1899       Kongsberg 312
0 14/3 Holla   Gunnar Dal Torgrimsen Solberg, arb., ug.   1897       Holla 312
0 19/3 Kragerø   Hans Evensen, rørlegger, g.   1871       Kragerø 312
0 28/3 Porsgrund   Gunnar Bjørn Tygesen, porselensarb., ug.   1898     Drangedal Nenset 312
0 1/4 Porsgrund   Torgny Hoel, agent, ug.   1880       Kragerø 312
0 9/4 16/4
Porsgrund
16/4 Jørgen Torgersen, arb., g.   1878       Tolnes 313
0 1/5 Skåtøy   Jens Halvorsen Postmyr, fhv. stuert, g.   1872       Skåtøy 313
6 16/5 21/5 21/5 Jens Johnsen Veholt, gbr. e.   1852       Veholt 313
0 17/5 Sauherad   Hans Tveiten Kise, gbr., g.   1866       Gvarv 313
0 19/5 Vinje   Tollef Drotning, gbr.   1861       Vinje 313
0 21/5 28/5
Porsgrund
28/5 Tomas Haraldsen, arb., e.   1856       Knardalsstrand 313
0 21/5 Gjerpen   Arvid Løvås, barn Gbr. 1917       Gjerpen 313
0 31/5 Mo   Andreas Lofthus, gbr.   1900       Mo, Telem. 313
0 6/6 Holla   Eivind Håtvedt, gbr.   1881       Ulefoss 313
0 27/6 Sauherad   Halvor N. Jonsås, bakkasserer, e.   1858       Sauherad 313
7 30/6     Gustav Olsen, hjv. sønn Arbeider 1911       Nenseth 314
8 2/7 11/7 11/7 Tallak Tallaksen, f.forsørget, g.   1849     Skåtøy Fylkesasylet 314
0 8/7     Herman Romnæs, ug.   1909       Holla 314
0 20/7 26/7
Mælum
26/7 Olaf Isinius Stavdal, g. elektriker   1900     Erikstad Skilbred 314
0 18/7 Tørmo   Knut Knutsen, enkem., fhv. arb.   1844       Solum gamlehjem 314
0 17/7 Porsgrund   Jørgen Olsen, arb., g.   1875       Rjukan 314
0 13/8 18/8 18/8 Ole Kristensen Flagvarp, f.forsørget, e.   1855     Gjerpen Solum gamlehjem 314
0 13/9 Drangedal   Harald Stormyr, arb., ug.   1868       Drangedal 314
0 18/8 Skien   Karl Jakobsen, fhv. skibsf., g.   1857       Skien 314
0 24/8 Porsgrund   Aasmund Storgård, gbr.?   1852       Siljord 314
0 26/6 12/7
Oslo
  Knut Knutsen Kvennes, sjømann   1896     Porsgrund Lahelle 315
0 31/8 Borgestad   Halvor Larsen, tømmerm.   1853       Skien 315
9 18/9 24/9 24/9 Ole Johnsen Rødmyr, gbr.   1829     Gjerpen Rødmyr 315
10 22/9 24/9 24/9 Anders Dørdal, kjøbm. g.   1883     Bamble Fjærestrand 315
0 22/9 Skien   Olaf Isaksen, arbeiders sønn   1912       Skien 315
0 30/9 Bamble   Johannes Karlsen. arb., g.   1857       Bamble 315
11 1/10 8/10 8/10 Hans Gustav Andreas Fjære, renteninst, g.   1856     Mælum Fjære 315
12 14/10 18/10 18/10 Jakob Olsen Ånnerød, fhv. sjømann, ug. F.forsørget 1856     Knardalsstrand Solum gamlehjem 315
13 19/10 26/10 26/10 Andreas Aslaksen Haugen, fhv. arb., g. Alverspensjon 1854     Drangedal Haugen, Åfoss 315
14 18/10 25/19 25/10 Steffen Andreas Nilsen, skogsarb., ug.   1880     Askøy Lunde 315
0 21/10 Dramgedal   Olav Teigen, skogsarb., g.   1884       Tørdal 316
0 25/10 Gjemsø   Nils August Lund, fhv. anleggsarb., e.   1843       Solum gamlehjem 316
0 7/11 Eidanger   Johannes Olaussen, arb.   1863       Eidanger 316
15 15/11 17/11 17/11 Stein Rittun Korrespondent 1927 1 4   Mælegt., Skien 316
0 15/12 Porsgrund   Kåre Andreas   1927 12 14   Solum gamlehjem 316
0 15/12 Borgestad   Johan Albertsen, arb.   1839       Borgestad 316
0 25/12 Skien   Kristian Olsen Reinholt, fiskehandler, e.   1853       Skien 316
0 30/12     Søren Moen, bankassistent, g.   1902       - 316
  Kvindekjøn 1927
1 5/1 13/1 13/1 Turine Hansen, gbr.enke   1858     Sauherad Rugstad 311
2 6/1 14/1 14/1 Tone Brynildsen, g. Gbr. 1859     Nes, Sauherad Åsland 311
0 12/1 Porsgrund   Gudrun Olsen Løberg, barn u.e. Tjenestepike 1922       Langangen 311
0 15/1 22/1
Porsgrund
22/1 Selma Torsen. g. Arbeider 1891     Arendal Tolnes 311
0 19/1 Porsgrund   Marta Andersen, g.   1881       Porsgrund 311
0 23/1 29/1
Porsgrund
29/1 Karen Hansen, f.forsørget, enke   1854     Solum Solum gamlehjem 311
0 23/1 Gjerpen   Elise Meen, g, Gbr. 1882       Borgestad 311
3 17/2 22/2 22/2 Gunda Anette Jensen, f.forsørget, enke   1884     Larønningen Minde 311
0 2/3 Skien   Serine Eriksen, enke   1853       Skien 311
0 5/3 Siljan   Hilda Antonsen Kamperhaug, barn Arbeider 1918       Siljan 311
4 11/3 18/3 18/3 Liv Sem, barn, u.e. Tjenestepike 1926 7 20   Bamble 312
0 15/3 Sannidal   Helene Holte. g. Fløter 1865       Sannidal 312
0 16/3 Gjerpen   Gunvor Edvardsen, g. Arbeider 1897       Borgestad 312
0 26/3 Gjerpen   Karen Bø, g. Skredder 1881       Gjerpen 312
5 5/4 12/4 12/4 Julie Birgitte Evensen, forsørget   1869       Holt, Aust-Agder 312
6 20/4 28/4 28/4 Inga Kristine Myrland, g. Pap.fabr.arb. 1894       Elstrøm 312
7 11/5 18/5 18/5 Anna Andersen Vibeto, f.forsørget, ug.   1884       Gjerpen 312
0 18/5 Porsgrund   Maren Rød f. Riis, g. Gbr. Simon Rød 1881       Klyve østre 312
0 26/5 Skien   Tora Pedersen, g. Arbeider 1871       Falkum 312
0 1/6 Skien   Lilli Samuelsen, g. Elektriker ?       Skien 312
8 4/6 11/6 11/6 Ingeborg Brekka, ug. fattigforsørget 1862       Solum 313
0 6/6 11/6
Porsgrund
11/6 Gurine Åsmundsen, g. Skomaker. Fattigforsørget 1853       Solum gamlehjem 313
0 9/6 Borgestad   Selma Nilsen. g. Arbeider 1875       Borgestad 313
9 8/6 15/6 15/6 Ragnhild Larsen Flåtli, f.forsørget   1860       Seljord 313
0 16/6 Gjerpen   Gusta Marie Løberg, gbr.dtr., ug.   1875       Gjerpen 313
0 21/6 Gjemsø   Dina Mansfeldt, g.   1872       Bøle, Gjerpen 313
0 24/6     Anny Bryhn, ug.   1911     Oslo H.C. Minde 313
0 23/6     Signe Aslaksdtr. Vasdal, gbr.dtr., ug.   1890       Lårdal 313
10 29/6 3/7 5/7 Maren Kristine Sørensen Sto, fattigforsørget, ug.   1852     Holla Klyve gamlehjem 313
0 4/8   Anna Moen, g. Arbeider 1876       Bø, Telem. 313
11 6/8 13/8 13/8 Ingeborg Tomine Halvardsdtr. Gjærum, fhv. tjener, ug.   1868       Gjærum 314
0 10/8 Gjemsø   Ingrid Vold, barn Skofabr.arb. 1927 7 21   Stensrud 314
12 30/8 6/9 6/9 Magnhild Alice Grimsholt, hjv.dtr.   1901     Grimsholt Rugstad 314
0 28/8 Heddal   Anlaug Olsdtr. Steinmoen, g. Husmann 1852     Heddal Fylkesasylet 314
0 13/9 Tinn   Susanne Vålund, ug.   1863     Tinn Fylkesasylet 314
13 x/9 1/10 1/10 Anne Olsen, fhv. tjener, ug. Alderspensjon 1850     Siljord Tolnes 314
14 24/9 1/10 1/10 Anne Kristine Jakobsen, g. Gbr. Jens Jakobsen Larønningen 1865     Brunlanes Larønningen 314
0 30/9 Porsgrund   Maren Nilsen, fhv. handlende, ug.   1849       Solum gamlehjem 314
0 30/9 Porsgrund   Hansine Kristine Halvorsen, enke   1850       Knardalsstrand 314
0 10/6 Porsgrund   Anna Torgersen, enke   1879       Tolnes 314
15 11/10 18/10 18/10 Andrea Olsen Klovholt, fhv. tjener, f.forsørget, ug.   1845     Langesund Solum gamlehjem 315
0 19/10 Borgestad   Kari Dukefos, g. Fylkeskontorist 1892       Bøle, Gjerpen 315
0 24/10 Holla   Borghild Ødegård, tjenestepike, ug.   1910       Holla 315
0 24/10 Skien   Anna Nilsen Rising, g. Styrmann 1868       Gjerpen 315
0 28/10 Porsgrund   Helga Andersen, g. Gbr. 1858       Bjørnstad 315
0 27/10 Oslo   Marie Wichmann, g. Maskinist Peder Wichmann 1882       Klyve 315
0 2/11 Tønsberg   Betzy Vold, g. Disponent 1862       Skien 315
0 8/12 Skien   Gunhild Wattenberg, enke   1833       Skien 315
0 15/11 Lunde   Margit Lundtveit, g. Gbr. 1862       Lunde 315
  1928
  Mandkjøn
0 22/1 28/1
Tørmo
28/1 Sveinung Halvorsen Flåtsund, e., fhv. sagmester   1835     Solum
prestegård
Knardalsstrand 317
1 17/1 23/1 23/1 Leif Kåre Larsen Gbr. Lars Halvorsen 1913     Moen i
Kilebygden
Tolnes 317
2 4/2 10/2 10/2 Anders Olsen Rud, fhv. fabr.arb., fattigforsørget, e.   1845       Solum gamlehjem 317
3 6/2 11/2 11/2 Jakob Kornelius Høidalen Gbr. Karl Høidalen 1926 5 1   Rugstad 317
4 5/3 9/3 9/3 Anders Gustav Johannessen, ug. anleggsarb.   1852     Sverige Solum gamlehjem 317
0 24/3 28/3
Skien
28/3 Udøpt Kristian Bjørnstad arb. 1928 3 22   Klosterskogen 317
5 6/4 14/4 14/4 Mathias Klovland, g. gbr.   1861     Klovland Nenseth 317
6 7/4 14/4 14/4 Andreas Nygård, ug., hjv. gbr.sønn   1898     Mo, Telem. Klyve vestre 317
7 18/4 25/4 25/4 Ole Kristian Hansen Fostvedt, ug. fhv. arb.   1854     Våler Fylkesasylet 317
8 30/4 3/5 3/5 Udøpt barn P.f.arb. Ole Stenhaug 1928 4 19 Stensrud Stensrud 317
9 13/5 18/5 18/5 Torstein Svingen, g. arb.   1873       Rauland 318
0 28/5 2/6
Tørmo
2/6 Anker Edgar Pedersen Metallurg.arb. Peder Pettersen 1928 4 23   Knardalsstrand 318
10 24/6 30/6 30/6 Anders Laurits Rødh, g. fanejunker   1865     Hedrum Skien 318
0 27/6 5/7
Skien
5/7 Einar Henry Carlsen Dürholt, ug., fhv. redaksjonssekretær   1898     Skien Klosterskogen 318
0 24/7 28/7
Porsgrund
28/7 Gullik Andreas Larsen Grotnes, g. fhv. skibsf.   1861     Porsgrund Wrightekås 318
11 23/8 29/8 29/8 Udøpt barn   1928 8 22 Fylkesykehuset Stensrud 318
12 28/8 4/9 4/9 Johannes Olsen Hegg, e., fhv. småbruker   1849     Sauland Larønningen 318
0 2/8 28/8
Pollen
28/8 Jørgen Ingebrtsen, g. gbr.   1845 8 13 Sauherad Suttervik 318
0 31/8 5/9
Tørmo
5/9 Olaf Johnsen, barn Trelastmåler Johan Johnsen 1928 8 7 Tolnes Tolnes 318
0 4/9 11/9
Tørmo
11/9 Gunnar Ellefsen Haug, e., skogsarb.   1849     Lunde Nenseth 318
13 22/9 27/9
27/9 Ole Johnnsen, fattigforsørget, ug., åndssvag   1893     Vold,
Kilebygden
Solum gamlehjem 319
14 12/10 22/10 22/10 John Olavsen Nordbø, g. gbr.   1873     Hjartdal Elset 319
0 12/10 20/10
Borgestad
20/10 Peder Olsen, enkem., fhv. arb., nu fattigforsørget   1849     Bamble Solum gamlehjem 319
15 27/10 5/11 5/11 Erik Olsen, fhv. fabr.arb., g.   1887     Nordre Aurdal Rjukan 319
16 31/10 6/11 6/11 Martin Luther Svanholm, fhv. domprost, g.   1857     Kristiania Rugstad 319
0 4/11 Skien   Ole Halvorsen, g. arb.   1848     ? Klosterskogen 319
17 14/11 21/11 21/11 Andreas Olsen, ug., sindsyk   1863     Skåtøy Fylkesasylet,
hj.h. Skåtøy
319
  Kvindekjøn 1928
0 27/1 4/2
Tørmo
4/2 Lava Mathilde Andersen, enke Bryggeriarb. 1847     Eidanger Tolnes 317
1 9/2 15/2 15/2 Kirsten Helene Olsen, sindsyk, enke, forsørget Arbeider 1885     Bamble Bamble 317
0 17/3 28/3
Skien
28/3 Udøpt barn Ug. bruksarb. Olaf Pettersen 1928 2 5 Nenseth Nenseth 317
2 26/3 31/3 31/3 Inger Karoline Skjelbred, enke Gbr. 1848 11 27 Gjerpen Skjelbred 317
0 23/3 31/3 31/3 Mathilde Hansen, g. Tømmerm. Olaves Hansen 1853     Solum Tolnes 317
0 12/4 18/4
Tørmo
18/4 Ella Kjeldsen Flåtem. Martin Kjeldsen 1928 1 1 Nenseth Nenseth  
3 16/4 21/4 21/4 Gunda Kleiv, g. P.f.arb. Aslak Kleiv 1901     Nenseth Tingstad 317
0 17/2 -
Skien
- Marie (uekte dtr.) Fraskilt arb. Otto Fjeld
og Signe Forsel
1928 2 17 Fylkesykehuset Fylkesykehuset 317
4 22/5 26/5 26/5 Signe Lien, enke Gbr. Gunnar Lien 1841     Lunde Lien 317
5 25/5 2/6 2/6 Anna Simonsen Kjeldstad, ug. sydame   1902     Bakkene Skusrud 317
6 4/7 7/7 7/7 Margit Lyng, udøpt Enkem. Otto Lyng, p.f.arb. 1928 6 27 Bakkene Bakkene 318
0 27/6 7/7
Skien
7/7 Anna Pettersen, g. Reparatør J. Pettersen 1892     Solum Fylkesykehuset 318
7 6/7 13/7 13/7 Hansine Amundsen, enke   1858     - Stabbestad,
Skåtøy
318
0 14/7 19/7
Porsgrund
19/7 Anne Kristine Mørk, enke Gbr. Jon Olsen Mørk 1847     Lisleherad Askedalen 318
8 22/7 28/7 28/7 Ågot Røra, ug. diakonisse   1887     Solum Trondhjem 318
9 4/8 10/8 10/8 Anne Jansen, enke, husholderske (budeie)   1860 9 12 Åmotsdal Vold,
Kilebyden
318
0 25/8 1/9
Borgestad
1/9 Anne Olea Marie Kristensen, enke, husbestyrerinne   1884       Nenseth 318
10 4/9 12/9 12/9 Åsta Kleiv, barn Gbr. Tollev Kleiv 1914     Klovholt Thingstad 318
0 7/9 12/9
Tørmo
12/9 Ella Dreier, barn Arb. Kristian Dreier 1928 7 11 Knardalsstrand Knardalsstrand 318
11 3/10 9/10 9/10 Anne Gurine Hansen, g. Fhv. lærer Isak Hansen 1842 4 9 Gjerpen Skjelbred 318
12 15/10 20/10 20/10 Åste Lien, enke Forsørget av barna 1848     Seljord Bakkene 319
13 13/11 20/11 20/11 Marthe Kristine Thronsen Bakkene, enke Smed Halvor Thronsen 1846     Åfoskåsa Bakkene 319
0 7/12 13/12 13/12 Ingeborg Pedersen, fattigforsørget, enke, sindsyk   1850     Gjerpen Tolnes 319
0 16/12 22/12 22/12 Hanna Marie Johannessen, g. Arb. Johannes Johannessen 1883     Solum Klosterskogen 319
  1929
  Mandkjøn
0 19/1 26/1
Skien
26/1 Ronald Tellefsen Skofabr.arb. Karl Torsten Tellefsen 1928 8 25 Klosterskogen Klosterskogen 320
1 24/1 1/2 1/2 Ole Olsen Åsen, ug., f.forsørget, ingen livsstilling   1867     Heddal Heddal 320
0 28/1 2/2
Porsgrund
2/2 Karl Joacim Kittilsen, enkem., porselensarb.   1871     Solum Klyve (Bjørndalen) 320
0 9/2 15/2
Porsgrund
15/2 Alfred Hansen, ug., porselensdreier   1881     Solum Klyve (østre) 320
0 11/2 16/2
Porsgrund
16/2 Bent Bentsen, g., småbruker   1873     Solum Klyve (Tuftekås) 320
2 29/3 6/4 6/4 Ole Kristensen Landsverk, ug., føderådsm.   1840     Lisleherad Meltvedt 320
3 25/4 1/5 1/5 Rolf Gunnar Olsen (udøpt) Anleggsarb. Oskar Olsen 1928 7 28 Bjørntvedt Bjørntvedt 320
4 5/5 13/5 13/5 Bjørn Bernhard Martin Monsen Matre, gift kjøbm., Skien 1929 4 28 Fylkessykehuset Skien 320
0 8/5 14/5
Porsgrund
14/5 Frants Johannesen Tømmermand 1926 12 16 Tolnes Tolnes 320
5 14/5 23/5 23/5 Eling Larsen (udøpt) P.f.arb. Nils Larsen eller Olsen 1928 8 17 Bakkene Bakkene 320
6 28/5 5/6 5/6 Gunnar Evensen Apalstaa, skomaker, ug.   1874     Kviteseid Kviteseid 321
7 17/6 21/6 21/6 Thomas Andreas Jakobsen, fhv. auksjonarius   1863     Solum Skien 321
0 12/6 14/6
Gjerpen
14/6 Gunnar Riis Follaug Kjører Hans Riis Follaug 1929 6 10 Nenset Nenset 321
0 4/7 - - Halvdan S. Tvedt, ug. gbr. og sjømann   1882     Solum Klovholt 321
0 16/7 20/7
Porsgrund
20/7 Johannes Pedersen, g. plassarb.   1881     Gjerpen Bjørnstad 321
8 2/8 9/8 9/8 Kristian Johnsen, ug. f.understøttet, sindsyk, fhv. anleggsarb.   1862/
1856?
    Antakelig Romedal Eidanger 321
0 12/8 13/8 13/8 Udøpt Aksel Olsen, ug. handelskar og
Ingvarda Gundersen, ug. husholderske
1929 6 2 Solum Solum 321
0 16/8 24/8
Porsgrund
24/8 Jakob Andersen, g. tomtearb.   1860     Solum Tolnes 321
0 4/9 Siljan - Henry Nordheim Skogsarb. Peder Nordheim 1929 8 27 Fylkessykehuset Åsen i SIljan 321
0 30/8 6/9
Porsgrund
6/9 Mikkel Mikkelsen, fhv. sagarb., g.   1845     Bø, Telemark Tolnes 321
9 15/4 21/9 21/9 Karl Johan Brynhildsen, gårdsarb., enkem.   1830     Solum Fjærestrand 322
10 25/9 3/10 3/10 Bærulf Bærulfsen, g. smedemester   1839 7 28 Bamble Skovly, Vold 322
11 18/10 26/10 26/10 Jørund Sundet, ug., sindsyg, fhv. arb.   ca. 1886     Fyrisdal Fyrisdal 322
12 27/10 2/11 2/11 Johannes Madsen Furuvald, enkem, fhv. kjører, alderspensjon   1857     Gjerpen Skauen 322
0 13/11 19/11
Porsgrund
19/11 Frank Olav Nordby, uekte sønn Handelsbestyrer Olaf Nordli, Oslo og
pike Margit Hermansen Selbak (22 år)
1929 2 24 Drøbak Tolnes 322
0 16/9-28 - - Thomas Halvardsen Sannes Halvor Jørgensen Sannes 1867 6 25 Solum Rouen, Frankrike 322
0 23/11 30/11
Skien
30/11 Udøpt P.f.arb.Karl G.J. Hansen 1929 11 21 Klosterskogen Klosterskogen 322
13 8/12 14/12 14/12 Jon Torstensen Åse, ugift, fhv. gbr. (sindsyg)   1857     Lunde, Telem. Lunde, Telem. 322
0 10/12 14/12
Porsgrund
14/12 Olav Åsmundsen, fhv. skomaker, f.forsørget, enkem.   1844 9 2 Fyrisdal Solum gamlehjem 322
  Kvindekjøn 1929
1 30/12-28 4/1 4/1 Inger Olea Stupen, enke Jens Stupen, fattigforsørget 1837 8 26 Skjelbekk Solum gamlehjem 320
0 4/1 10/1
Gjermsø
10/1 Maren Stulen, enke Leilending 1840     Siljan Klosterskogen 320
0 5/1 12/1
Porsgrund
12/1 Annie Johansen Tømmerm. Jørgen Johansen 1917     Kristiansand Tolnes 320
2 23/1 28/1 28/1 Anna Margaretha Cappelen, enke Bankchef 1859 7 11 Oslo Lilleklostret, Skien 320
0 23/1 29/1
Porsgrund
29/1 Otiie Marie Fredriksen, rentenist, enke Anleggsarb. Oskar Fredriksen 1925 1 2 Heddal Tolnes 320
0 7/2 13/2
Porsgrund
13/2 Ingeborg Karoline Hansen, g. Tømmermann 1888     Solum Knardalsstrand 320
0 13/2 21/2
Porsgrund
21/2 Marie Hansen, ug., fattigforsørget   1846     Holla Solum gamlehjem 320
0 4/3 9/3
Porsgrund
9/3 Anna Hanæs, g. Metallurg arb. Rudolf Hanæs 1895     Modum Bjørnstad 320
3 12/4 20/4 20/4 Ragna Gurine Myrvang, g. Gbr. Hans A, Myrvang 1871     Fjære Myrvang (Skogplassene) 320
4 13/4 22/4 22/4 Marie Andersdtr. Bjørndalen, ug., tjener   1876     Drangedal Fylkesasylet 320
5 14/4 23/4 23/4 Maren Ådna, enke Gårdbr. 1862     Haukenes Ådna, Mælum 321
6 8/5 16/5 16/5 Karen Andrea Isaksen, enke, rentenist   1835 9 25 Rugla Elset 321
0 31/5 6/6
Porsgrund
6/6 Anne Gulliksen, g. Snekker 1886     Solum Vemmeren 321
7 3/7 10/7 10/7 Gro Tjøstolfsdtr. Mule, ug., fhv. tjener   1861     Skafså(?) Skafså 321
8 22/7 24/7 24/7 Claudia Blom, ug. rentenist   1846     Solum Skien 321
0 4/9 10/9
Porsgrund
10/9 Karen Odden, ug. husbestyrerinne og landhandlerske   1852     Kilebygden Klyve 321
0 7/9 - - Anne Marie Saxlund, g. Direktør 1868     - Frogner, Oslo 321
0 11/9 17/9
Porsgrund
17/9 Gunda Jentoft Nilsen, g. Styrmand (radiotelegrafist) 1891     Solum Tolnes 321
0 24/9 28/9
Porsgrund
28/9 Jørgine Knutsen, enke Fattigforsørget 1857     Gjerpen Knardalsstrand 321
9 27/9 4/10 4/10 Ingeborg Hagen, g. Løsarb. (skogsarb.) Reinhard A. Hagen 1903 7 17 Bamble Kilebygda 321
10 2/11 12/11 12/11 Inger Åsmundsen Mostaul, gårdm.dtr. (sindsyg), ug.   1861     Mo i Telem. Mo i Telem. 322
0 14/11 21/11
Porsgrund
21/11 Udøpt barn (Hjørdis) Arb. Johan Sigurdsen 1929 4 20 Tolnes Tolnes 322
0 16/11 23/11
Porsgrund
23/11 Lillian Olsen Sjømann Klaus Olsen 1922     Fredbo Fredbo 322
0 16/11 25/11
Lands-
marken
- Karen Marie Stang Anleggsarb. Johan Stang 1906     Lunde Gråtenmoen 322
0 25/11 30/11
Porsgrund
30/11 Karen Olea Kristensen, f.forsørget, enke Stuer Hans Kristensen 1848     Knardalsstrand Knardalsstrand 322
0 13/11 21/11
Pollen
21/11 Maren Sofie Torvaldsen, enke, forsørget av familien   1836     Skien Åfoss 322
11 30/11 10/12 10(12 Aslaug Åmundsdtr. Kallak, gbr. enke, sindsyk   1842     Brunkeberg Brunkeberg 322
12 23/12 28/12 28/12 Randine (Dina) Nilsen, enke, forsørget av familien   1854     Skien Tolnes 322
0 27/12 Skien - Martha Ingebretsen, syerske, ug.   1897     Klosterskogen Klosterskogen 322
  1930
  Mandkjøn
0 3/1 11/1
Porsgrund
11/1 Lars Fehn, g. skogsarb.   1884 3 1 Landsmarken,
Lunde
Tolnes 323
1 9/2 15/2 15/2 Ole Kristian Olsen, g. Papirfabrikarb. 1875 7 10 Kilebygda Bergjordet 323
2 19/2 27/2 27/2 Knut Bjørnsen Rønjune, g., fhv. gbr. (egne midler)   1873 2 2 Åmotsdal Skjelbredstrand 323
0 9/4 16/4
Pollen
16/4 Bjarne Larsen, g. sliperiarb.   1901 1 3 Solum Raneberget 323
3 16/4 26/4 26/4 Jørgen Olavsen Nygård (eller Åndal), ug. Gbr. Olav Nygård 1914 9 12 Eidsborg, Lårdal Klyve 323
4 28/4 5/5 5/5 Olav Halvorsen Mæland, ug. rentenist   1865 3 3 Flatdal, Seljord Lunde 323
5 3/5 10/5 10/5 Gunnar Brekke Gbr. Torkjel Brekke 1930 4 27 Fylkesasylet Forældrende bopæl:
Seljord
323
0 3/5 10/5
Porsgr.
10/5 Georg Gundersen, ug. chauffør   1912 2 20 Solum Tolnes 323
6 26/5 3/6 3/6 Halvor Høljesen Svikslid, ug. fattigforsørget   1845     Tuddal Tuddal 323
0 4/6 10/6
Skien
10/6 Rolf Willy Stenhaug p.f.arb. Reidar Stenhaug 1929 11 5 Gråtenmoen Gråtenmoen 323
7 11/6 17/6 17/6 Peder Sivertsen Rømyrberget, g. gbr. og p.p.f.arb.   1856 4 4 Eidanger Rømyrberget 324
8 19/6 26/6 26/6 Olav Aslaksen Kvåle, ug.,.fhv. gbr., sindsyk   1857     Seljord Seljord 324
0 15/7 19/7
Tørmo
19/7 Thomas Hansen, g. snekker   1859 10 11 Solum Tolnes 324
9 30/7 6/8 6/8 Petter Brynhildsen, enkem., fhv. maskinist, alderdomspensjon   1852 6 30 Solum Tolnes 324
10 6/9 16/9 16/9 Kristian Andersen Klovholt, ug., fhv. p.f.arb., sindsyk   1898 7 17 Solum Stensrud 324
0 8/9 13/9
Skien
13/9 Martin Paus Helgesen, enkem., småbr.   1870 4 26 Skien Kjerringteigen 324
11 12/9 20/9 20/9 Ivar Halvorsen, udøpt Vedhugger Herman Halvorsen 1930 7 3 Solum Stensrudsvingen 324
12 9/10 18/10 18/10 Karl Johannessen Haug, g. maler   1859 1 6 Gran,
Hadeland
Skåtøy 324
13 27/11 6/12 6/12 Tollef Eriksen Veholt, gbr., enkem.   1853 6 25 Nes, Sauherad Veholt 324
0 2/12 8/12
Porsgrund
8/12 Elling Haugen, g. murer (tomtearb.)   1864 6 17 Drangedal Lahelle 324
  Kvindekjøn 1930
1 18/2 25/2 25/2 Gurine Olava Hansdtr. Bronu (??), enke, fattigforsørget   1849 6 3 Bamble Solum
gamlehjem
323
0 18/2 22/2
Porsgrund
22/2 Anna Marie Larsen, enke Slakter 1841 9 4 Eidanger Tolnes 323
0 12/3 15/3
Porsgrund
15/3 Susanne Marie Olsen, g. Trelastmåler Bertinius Olsen 1897 12 21 Kvelle Tolnes 323
2 5/4 12/4 12/4 Gudrun Olalia Andersen, g. Taugbåtfører Jakob Andersen 1907 9 16 Bamble p.t. Skien
tidl. Klovholt
323
3 3/4 11/4 11/4 Ragnhild Kittilsdtr. Tveiten, ug., hjv.   1877     Hjartdal Hjartdal 323
4 8/4 11/4 11/4 Birgit Bjørnsdtr. Osestul, ug., fhv. tjenestep.   1857     Flatdal Siljord 323
5 15/4 26/4 25/4 Ingborg Bergsland, g. Husm. Halvor Bergsland 1855 11 9 Lisleherad Bergsland 323
6 15/4 19/4 19/4 Kirsten Marie Røra, enke, rentenist   1848 11 8 Åfoss Røra 323
0 2/5 10/5
Porsgrund
10/5 Anne Kirstine Pedersen, ug.   1945 3 28 Gjerpen Tolnes 323
0 25/5 31/5
Porsgrund
31/5 Birgit Hansen, g. Anleggsarb. Torvald Hansen 1894 6 25 Dyrisdal Tolnes 323
0 16/6 21/6
Porsgrund
21/6 Gerd Irene Forsberg Skibsf. Reidar Forsberg 1929 7 30 Tolnes Tolnes 324
7 5/7 12/7 12/7 Anne Helene Syvertsen, enke Gbr. og sagarb. 1864 11 7 Solum Rømyrberget 324
8 8/7 15/7 15/7 Ingeborg Tolvsen, enke, alderdomspensjon og delvis forsørget av familien Skogsarbeider 1849 12 28 Skien Klosterskogen 324
0 6/7 Porsgrund - Borghild Kristine Andresen, ug. porselænsarb.   1898 6 6 Solum Tolnes 324
9 25/6 19/7 19/7 Erna Klevland, hushjelp   1915 1 30 Solum Lille Klostergt. 2,
Skien
324
10 25/7 2/8 2/8 Ingeborg Tollefsdtr., ug. tjener   1853     Sauherad 324
11 29/7 2/8 2/8 Kirsten Olsen, enke, alderdomspensjon Arbeider 1849 9 4 Solum Fjærestrand 324
0 11/8 18/8
Skien
18/8 Grethe Bentsen, enke, fattigforsørget Sjømann 1839 5 1 Siljord Gråtenmoen 324
0 13/9 20/9
Porsgrund
20/9 Marie Olsen Klyve, enke Jordarbeider, med føderåd 1831 4 1 Holla Klyve 324
0 13/9 20/9
Porsgrund
20/9 Marthe Hansen, enke Smed 1838 8 7 Solum Tolnes 324
12 16/9 20/9
Porsgrund
10/9 Åse Halvorsen, enke, fattigforsørget   1874 3 20 Sauherad Sauherad 325
13 21/10 4/11 4/11 Torbjørg Jonsdtr. Dalen, g. Gbr. 1846 2 27 Hovin Hovin 325
0 10/11 15/11
Skien
15/11 Anne Regine Jakobsen, enke, forsørget av familien Snekker 1866 9 7 Solum Faret 325
0 13/11 19/11
Skien
19/11 Anne Abrahamsen, g. Veiarb. Abr. Abrahamsen 1860 11 4 Holla Vadrette 325
14 17/11 22/11 22/11 Karen Lindberg, ug., fattigforsørget   1852 6 26 Skåtøy Kragerø 325
0 29/12 6/1-31
Porsgrund
6/1-31 Karoline Tufte, g. gbr. Halvor Tufte 1862 2 16 Kilebygden Fredbo 325
  1931
  Mandkjøn
1 1/1 5/1 5/1 Paul Nilsen, ug., rentenist   1858 6 7 Sverige Sannidal 326
0 6/1 14/1
Skien
14/1 Even Augonsen, g. småbr.   1851 9 26 Lunde Skogplassene 326
2 15/1 21/1 21/1 Nils Knutsen Brekka, ug. rentenist, fhv. gbr.   1840 12 11 Lunde Strømdal,
Gjerpen
326
3 15/1 22/1 22/1 Martinius Akerlund, enkem., fattigforsørget   1844     Holla Gammlehjemmet,
Kviteseid
326
4 22/1 28/1 28/1 Herman Fredrik Olsen Vang, ug. skogsarb.   1891 11 26 Drangedal Drangedal 326
5 1/3 6/3 6/3 Karl Johan Halden, ug., fhv. sjøm. (nu arbeidsløs)   1880 4 24 Brunlanes Langesund 326
0 23/3 28/3
Porsgrund
28/3 Anders Olsen Nenset, ug. tomtearb.   1873 9 9 Solum Nenset 326
0 19/4 27/4
Skien
27/4 Hjalmar Olaus Halvorsen Juveland, ug. skredder   1899 4 7 Solum Klosterskogen 326
0 24/4 30/4
Porsgrund
30/4 Isak Flatsund, g., form. ved impregnering   1866 12 11 Kilebygden Tolnes 326
6 10/5 16/5 16/5 Hans Abrahamsen, ug., filer v. pap.fabr.   1856 6 29 Bamble Farbukten 326
7 2/6 10/6 10/6 Theodor Thingstad, g. gbr.   1854 3 24 Solum Thingstad 327
0 19/6 25/6
Porsgrund
25/6 Peder Johan Jørgensen Lollik, g. fattigforsørget   1842 3 12 Solum Solum gamlehjem 327
0 7/7 13/7
Gjemsø
13/7 Trygve Arnt Nilsen, g. makaniker, fattigforsørget   1895 5 5 Solum Skogplassene 327
8 29/8 5/9 5/9 Torsten Halvorsen Stensrud, enkem., maler   1854 12 9 Stensrud 327
0 10/9 Drammen - Birger Johan Fagernes, kramkar   1905     ? Ingen fast bopæl 327
0 28/9 3/10
Porsgrund
3/10 Ivar Hansen, g. rentenist   1861 10 22 Langesund Knardalsstrand 327
9 4/10 9/10 9/10 Andreas Stefanus Nilsen Gvarv, enkem. f.forsørget (fhv. gbr.)   1838 3 18 Holmedals prgj., Vermland,
Sverige
Solum gamlehjem 327
10 2/10 9/10 9/10 Torleif Emil Johansen, ug., sindsyk, fhv. kramkar   1901 4 1 Oslo Rjukan 327
0 5/10 10/10
Porsgrund
10/10 Jens Olsen, enkem., fhv. gbr.   1843 6 10 Gjerstad Flakvarp 327
0 19/12 24/12
Porsgrund
24/12 Hans Jensen Hulka, ug., fhv. gbr. (nu sindsyk)   1887 10 11 Solum Hulka 327
0 23/12 30/12 30/12 Halvor Gunnulfsen, g. gbr.   1846 8 26 Tuddal Tolnes 328
11 29/12 8/1-32
Porsgrund
8/1-32 Aslak Andersen Kirkeholmen, enkem., sagbruksarb. (sindsyk)   1877     Skåtøy Skåtøy 328
  Kvindekjøn 1931
1 16/1 24/1 24/1 Anna Karine Hansen, ug. tjenestep.   1913 12 9 Solum Klovholt 326
2 11/2 18/2 18/2 Anna Gunhilde Flohr, g. P.f.arb. Fredrik (Frits) Flohr 1905 3 26 Solum Lillefjære 326
0 3/2 10/2
Pollen
10/2 Mary Tollesen P.f.arb. Henry Tollefsen 1929 5 9 Solum Raneberget 326
0 11/2 14/2
Porsgrund
14/2 Ågot Marie Olsen, hushjelp, ug.   1901 6 28 Solum Tolnes 326
0 25/2 4/3
Skien
4/3 Anna Marie Eylertsen, g. Pap.fabr.arb. Torsten Eylertsen 1877 11 2 Gjerpen Klosterskogen 326
0 8/3 12/3
Porsgrund
12/3 Ruth Ågot Irene Larsen Metallurg.arb. Kristian Larsen 1928 4 22 Solum Knardalsstrand 326
0 27/2 7/3
Porsgrund
7/3 Anette Bjørntvedt, enke Gårdbr. 1882 5 8 Solum Bjørntvedt 326
0 15/3 21/3
Porsgrund
21/3 Åse Kristine Olsen, g. Regningsbud Ole Olsen 1869 11 2 Flåbygd Tolnes 326
0 19/3 26/3
Skien
26/3 Rebekka Evensen. g. Snekker Tarald Evensen 1865 9 2 Ullensaker Gråtenmoen 326
0 22/3 28/3
Porsgrund
28/3 Laura Kjeldsen, enke Arb. Kjeld Kjeldsen 1848 7 24 Brevik Bjørnstad 326
0 5/4 11/4
Porsgrund
11/4 Maren Kristine Andersen (Bugten), enke Gbr. 1848 1 9 Solum Tolnes 327
3 9/4 18/4 18/4 Signe Halvorsen, g. Salp.f.arb. Anders Halvorsen 1911 2 18 Fjærestrand Fjærestrand 327
4 11/4 17/4 17/4 Margrete Nyhus, gbr. enke, forsørget av sønnen   1853 9 18 Holla Nyhus 327
5 30/4 8/5 8/5 Edna Alette Stensrud Gbr. Nils Halvorsen Stensrud 19929 9 3 Solum Stensrud 327
6 3/5 9/5 9/5 Marie Gundersen, ug., fhv. tjenestep., fattigforsørget   1873 11 18 Solum gamlehjem 327
7 7/5 12/5 12/5 Gudrun Josefsen, fattigfors. Gårdsarb. Oskar Josefsen 1925 4 25 Gjerpen Solum gamlehjem 327
0 3/5 17/5
Sverige
17/5 Svea Viktoria Eriksen, ug., oversøster ved Telemark asyl   1890 8 5 Nysunda, Sverige Fylkesasylet 327
0 12/5 21/5
Ullensaker
21/5 Ellen Hermansen, ug. pleierske   1889 9 10 Måløy (Nordfj.) Fylkesasylet 327
0 19/5 23/5
Porsgrund
23/5 Bjørg Mildred Jensen, dtr. Handelsbetj. Olaf Jensen 1926 4 1 Solum Klyve 327
0 27/5 1/6
Porsgrund
1/6 Sara Marie Sørensen, g. Tømmerm. Otto Sørensen 1887 11 14 Skien Nenset 327
0 1/6 8/6
Porsgrund
8/6 Anne Pernille Knudsen, g. Gbr. Halvor Knudsen 1861 9 16 Solum Bjørntvedt 328
0 9/6 15/6
Porsgrund
15/6 Anne Kollin Heggelund, ug. Sagfører Jørgen Heggelund 1918 9 18 Kongsberg Fredbo 328
8 24/6 1/7 1/7 Konstanse Andersen Lunde, g. Gbr. Ole Andersen Lunde 1889 8 19 Solum Eftedal i Hedrum 328
9 24/6 30/6 30/6 Gunda Marie Skjelbred, g. Bygmester Hans Skjelbred 1892 7 29 Solum Grogaten, Skien 328
0 26/6 1/7
Pollen
1/7 Aslaug Kristine Andersen Håvet, g. Andreas Andersen Håvet 1845 10 4 Ø. Mælum Åsen i Solum 328
0 22/7 28/7
Porsgrund
28/7 Anna Hansen Nyvold, enke, forsørget av sønnen Tømmerm. 1857 3 13 Solum Tolnes 328
0 20/8 28/8
Porsgr.
28/8 Lise Sofie Sørensen, enke Styrmann 1856 10 24 Sandar Klyvejordet 328
0 27/8 31/8
Porsgr.
31/8 Maren Porsche, g. Sjøm. (fyrbøter) Villy Paus Porsche 1901 10 6 Ramnes Lahelle 328
0 31/8 4/9
Skien
4/9 Gerd Marker Typograf Kristian Marker 1931 8 22 Fylkessykehuset
Gråtenmoen 328
0 11/9 16/9
Ø.Mælum
16/9 Berta Andrea Tollefsen Tangkleven, ug., fhv. vaskekone   1848 3 27 Løveid Solum gamlehjem 328
10 4/10 10/10 10/10 Signe Andrea Svanholm, enke Domprost Svanholm 1864 3 26 Kristiania Rugstad 329
0 6/11 12/11
Tørmo
12/11 Anlaug Ramberg, enke, forsørget av familien   1861 10 17 Heddal Oppegård 329
0 14/12 19/12
Porsgrund
19/12 Margit Martinsen, dtr. av Bygingssnekker 1916 7 14 Amerika Tolnes 329
  1932
  Mandkjøn
1 2/1 9/1 9/1 Johannes Bergland, g. raparatør ved asylet   1896 7 17 Bergsland,
Solum
Bergsland 330
2 13/1 19/1 19/1 Petter Martinius Nilsen Nyhus, ug. gbr.   1858     Solum Nyhus 330
0 9/1 16/1
Porsgrund
16/1 Louis Thompson, g. bygningsentreprenør   1859 5 24 Solum Knardalsstrand 330
0 16/1 21/1
Porsgrund
21/1 Sverre Gunelius Eriksen, g. typograf   1898 2 3 Brevik Bjørnstad 330
3 13/1 22/1 22/1 Hans Olsen Tufte, ug. gbr.sønn (sindsyk)   1867 3 15 Gransherad Gransherad 330
0 8/2 13/2
Porsgrund
13/2 Gunnar Alve Andersen Metallverksarb. Alf Andersen 1928 3 28 Porsgrunn Knardalsstrand 330
4 15/2 22/2 22/2 Aslak Aslaksen Klovholt, g. glassmester   1858 10 5 Solum Ranberget 330
5 7/3 18/3 18/3 Oskar Langback, g. gårdsarb.   1896 9 30 Børsa Findal 330
6 19/3 26/3 26/3 Udøpt barn (Karl Hansen) P.f.arb. Karl Hansen 1931 8 7 Klosterskogen Klosterskogen 330
7 20/3 26/3 26/3 Halvor Andersen, g. leil. og skogsarb.   1873 8 16 Drangedal Skogplassene 330
0 18/3 22/3
Porsgrund
22/3 Gunnar Andersen Bjørnstad, enkem., gbr.   1855 8 15 Holla Bjørnstad 331
0 21/3 26/3
Skien
26/3 Ragnvald Daniel Pettersen Maskinist v. sykehus Ingvald Pettersen 1919 10 4 Solum Fylkessykehuset 331
0 22/3 31/3
Porsgrund
31/3 Hans Nilsen Stensrud, g. skogsarb.   1853 1 14 Holla Tolnes 331
0 30/3 6/4
Porsgrund
6/4 Kristian Gulliksen, g. småbruker   1858 4 11 Seljord Wrightekås 331
0 9/4 15/4
Porsgrund
15/4 Gabriel Olsen, g. gbr.   1850 11 3 Sirdal Tolnes 331
0 10/4 16/4
Skien
16/4 Verner Forsberg Bryggearb. Johan Forsberg 1931 8 5 Solum Gråtenmoen 331
0 23/4 30/4
Porsgrund
30/4 Hans Halvorsen Skilbred, enkem., stuerform.   1851 8 31 Solum Nenseth 331
8 16/5 23/5 23/5 Eivind Tellefsen Helle, fhv. kjøbm. og gbr., enkem.   1842 2 7 Hyllestad,
Valle prgj.
Faret 331
0 24/5 28/5
Skien
28/5 Hans Isaksen, ug., fhv. gårdsarb.   1859 10 2 Gjerpen Klyve
gamlehjem
331
9 27/6 1/7 1/7 Halvor Kongstvedt, enkem., fhv. gbr., nu rentenist   1844 1 16 Kilebygden Porsgrunn 331
0 5/7 9/7
Skien
9/7 Johannes Johannessen, enkem., fhv. stuer, fors. av forsorgsvesenet   1870 1 7 Solum Klosterskogen 332
0 21/7 26/7
Porsgrund
26/7 Kjell Thomas Kjellsen Tømermerker Abr. Kjellsen 1921 3 10 Tolnes Tolnes 332
10 11/8 16/8 16/8 Jakob Torbjørnsen, ug., fattigforsørget, fhv. skibsmegler   1860 12 8 Kragerø Kragerø
pleiehjem
332
11 30/8 2/9 2/9 Karl Johan Hjortdal, ug., fattigforsørget   1849 2 8 Bø(?) Klyve
gamlehjem
332
12 23/9 1/10 1/10 Ole Evensen, enkem., p.f.arb.   1856 3 17 Høidalsmo Stensrudsvingen 332
0 27/9 6/10
Gjerpen
5/10 Halvor Kvåle, g. gbr.   1858 2 24 Høidalsmo Gråtenmoen 332
13 7/11 12/11 12/11 Nils Rugstad, sønn Gbr. Isak Rugstad 1931 12 31 Rugstad Rugstad 332
0 7/11 13/11
Porsgrund
13/11 Ole Hansen Nenseth, gbr., enkem.   1848 12 29 Solum Nenset 332
0 7/11 12/11
Porsgrund
12/11 Anund Ramberg. ug. fhv. trelasthandler (sindsyk)   1894 1 2 Ekelund,
Tolnes
Fylkesasylet 332
0 10/11 17/11
Skien
17/11 Kristian Skjelbred, g. fhv. gbr.   1867 7 2 Solum Gråtenmoen 332
14 Ukjent 26/11 26/11 Ukjent mannsperson funnet som sjelett i en hule i Røraskogen   - - - - - 333
15 27/11 5/12 5/12 Karl Johan Andersen, g. p.fabr.arb.   1858 9 6 Jerns sokn,
Sverige
Klovholt 333
16 4/12 10/12 10/12 Torger Jensen (udøpt) Mekaniker Jakob Jensen 1932 11 15 Norheim
(Larønningen)
Norheim
(Larønningen)
333
0 13/12 17/12
Porsgrund
17/12 Halvor Andreassen Hamsdokka, g. salp.fabr.arb.   1879 12 11 Bolvik,
Kilebygda
Flakvarp 333
0 24/12 30/12
Porsgrund
30/12 Anders Andersen, g. tomtearb.   1866 9 27 Kilebygda Nenset 333
17 28/12 6/1-33 6/1-33 Ole Åmås, g. sagmester   1876 4 28 Tørdal Skjelbekk 333
  Kvindekjøn 1932
1 5/1 12/1 12/1 Gunhild Haugen, enke, forsørget av familien P..fabr.arb. 1856 12 4 Gransherad Åfoss 330
0 17/1 23/1
Porsgrund
23/1 Anna Kristensen, g. Former Johan Kristensen 1870 3 25 Lunde Fredbo 330
- 12/1 18/1 18/1 Fredrikke Ludvigsen, g. Blikkenslager Oliver Ludvigsen 1867 3 5 ? Oslo 330
0 27/1 30/1
Porsgrund
30/1 Karen Olea Gundersen, enke Tomtearb. 1857 4 19 Solum Tolnes 330
0 14/1 23/1
Mælum
23/1 Jørgine Marie Tollefsen, g. Sliperiarb. Henry Tollefsen (f. 4/8-04) 1908 10 28 Kviteseid Ranberget 330
0 21/2 27/2
Skien
27/2 Aslaug Olsen Haugen, g. fhv. D/S fyrbøter Ole Olsen Hansen (nu med egne midler) 1856 3 14 Kviteseid Gråtenmoen 330
0 11/2 16/2
Skien
16/2 Karen Johanne Fink (udøpt) D/S maskinist Einar Fink 1932 2 5 Skien Gråtenmoen 330
2 24/2 3/3 3/3 Anne Berge, ug., fhv. tjener, nu sindsyk   1854 3 9 Kviteseid Kviteseid 330
3 14/3 19/3 19/3 Thora Karoline Hansen. g. P.f.arb. Knut Hansen (f. 26/10-87) 1892 3 27 Nes, Romerike Bakkene 330
0 9/4 16/4
Porsgrund
16/4 Elisabet Kristine Larsen, enke Skibsfører 1848 3 8 Solum Bjørndalen 330
4 17/4 25/4 25/4 Gro Myrbøen, g. Småbruker Nils Herbjørnsen Myhrkås 1876     Åmotsdal Seljord 331
0 10/5 14/5
Skien
14/5 Sofie Andrea Torstensen, g. Slusemester Ingebret Torstensen       Skien Gråtenmoen 331
0 18/5 24/5
Porsgrund
24/5 Jakobine Enger, g. Gbr. Trygve Enger       Solum Ånnerød 331
0 21/5 26/5
Skien
26/5 Åse Johanne Kraus (udøpt) Bakersvend Gustav Johan Kraus       Solum Klosterskogen 331
0 9/6 15/6
Borgestad
15/6 Thorine Hommane, enke         Vrådal Klyve 331
5 24/7 20/7 20/7 Birthe Kittilsen Søtvedt. enke Gbr. 1850 6 27 Søtvedt Søtvedt 331
0 16/7 20/7
Porsgrund
20/7 Stine Frønes, g. Gbr. August Frønes 1874 9 1 Helgen Bjørnstad 331
0 22/8 30/8 30/8 Elise Martine Johansen, enke Cementarbeider 1863 9 17 Andebu Gråtenmoen 331
0 24/11 2/12 2/12 Dorthea Abrahamsen, enke, forsorgsunderstøttet   1860 3 27 Eidsvold Gråtenmoen  
0 29/12 4/1-33
Porsgrund
4/1-33 Ingeborg Gulliksen, ug., fhv. hushjelp   1866 6 22 Seljord Skogplassene 331
  1933
  Mandkjøn
1 21/1 28/1
Solum
28/1 Karl Arnesen, gift gbr.   1853 10 1 Eidanger Hanes, Mælum 334
2 5/2 10/2 10/2 Einar Isaksen Omreis. handlende Jonas Isaksen 1930 8 22 Bakkene Bakkene 334
0 15/2 20/2
Porsgrund
20/2 Anker Andreassen Skogsarb. Andreas Andreassen 1933 1 27 Flakvarp Flakvarp 334
3 4/4 11/4 11/4 Halvor Halvorsen, ug. snekker   1899 2 3 Solum Elstrøm 334
4 18/5 24/5 24/5 Andreas Rasmussen, ug. slakter   1853 2 22 Nore, Numedal Skjelbred 334
0 8/6 14/6
Eidanger
14/6 Knut O. Tveten, gbr., enkem.   1867 11 14 V. Slidre, Valdres Bjørntvedt 334
5 22/6 29/6 29/6 Even Jansen Skjelbred, enkem. gbr.   1855 7 22 Valebø Skjelbred 334
0 24/6 1/7
Gjemsø
1/7 Karl Magnus Severin Søberg, g. fhv. kjøbm., nu fors. av sønnen   1868 10 18 Solum Gråtenmoen 334
0 27/7 1/8
Porsgrund
1/8 Halvor Karlsen Ånerød, g. småbruker   1882 10 9 Solum Ånerød 334
0 28/7 2/8
Porsgrund
2/8 Knut Pedersen Arb. (stuer) Ingvald Pedersen 1923 11 13 Solum Tolnes 334
6 12/8 16/8 16/8 Nils Realfsen, fhv. skibsfører, enkem.   1858 6 9 Solum Moldhaugen,
Porsgrunn
335
7 21/8 30/8 30/8 Halvor Visdal, enke, fhv. gbr., med alderspensjon   1855 9 22 f.t. Granli, Gjerpen 335
0 25/8 2/9
Mælum
2/9 Lars Olsen, g. p.f.arb.   1862 6 8 Helgen Suttervik 335
8 24/10 27/10 27/10 Rolf Tollefsen Chauffør Halvor Tollefsen 1933 3 6 Gråtenmoen Gråtenmoen 335
9 24/10 27/10 27/10 Olle Tollefsen Chauffør Halvor Tollefsen 1933 3 6 Gråtenmoen Gråtenmoen 335
10 4/11 9/11 9/11 Johan Ekblom Johansen, ug., fhv. skredder, forsørget   1853 12 15 Båhuslän Solum gamlehjem 335
0 19/11 25/11
Tørmo
25/11 Theodor Olsen, enkem., fhv. bruksform.   1848 12 12 Solum Knardalsstrand 335
0 22/11 29/11
Porsgrund
29/11 Kristian Johannes Gomsrud Salp.fabr.arb.Halvor Jensen Gomsrud 1921 5 23 Øvre Sandsvær Skogplassene 335
0 29/11 5/12 5/12 Åsold Bærulfsen, g. tømmermerker   1843 5 11 Drangedal Tolnes 335
11 5/12 12/12 12/12 Per Halvorsen, enkem, form. ved lagerplass   1854 2 7 Drangedal Nenset 335
12 11/12 19/12 19/12 Johan Johnsen, sagbruksarb., ug.   1872 12 2 Bamble Tvedthegna 336
  1933 Kvindekjøn
0 1/2 8/2
Porsgrunn
8/2 Anne Dorthea Lunde, g. fhv. gbr. 1854 10 2 Slemdal Rønningen 334
0 3/2 9/2
Porsgrunn
9/2 Maren Kristine Hansen, e. Fiskehandler 1849 8 28 Bamble Knardalsstrand 334
1 23/2 1/3 1/3 Olga Marie Olsen Nyhus, ug., hjv.dtr.   1902 9 13 Nyhus Nyhus 334
0 8/3 13/3
Gjermsø
13/3 Margit Moen, ug., egne midler   1871 6 6 Seljord Solum gamlehjem 334
2 29/3 1/4 1/4 Tone Bergedal, ug. hjv.dtr.   1900 2 24 Fyrisdal Fyrisdal 334
0 13/3 20/4
Skien
20/4 Louise Svendsen f. Kolle, enke, egne midler Sliperiarb. 1846 7 30 Skien Klosterskogen 334
3 24/5 30/5 30/5 Anne Karoline Nilsen, e., off. forsørget (sindsyk)   1868 11 10 Solum Eidanger 334
0 26/5 31/5
Porsgrunn
31/5 Elise Gunnulfsen, e. Porselensarb. 1867 2 3 Tolnes Tolnes 334
0 16/5 20/5
Helgen
20/5 Ellbjørg Kristine Langeland Tømmermerker Halvor Langeland 1931 2 24 Tolnes Tolnes 334
0 29/6 4/7
Porsgrunn
4/7 Solveig Jenny Jensen, ug. hushjelp   1908 9 27 Solum Tolnes 334
4 23/8 30/8
30/8 Anne Jensen Åsen, enke, understøtet av familien Arbeider 1855 7 24 Holla Åfosstrand 335
0 23/8 27/8
Porsgrunn
27/8 Ingeborg Karoline Olsen, ug. syerske   1881 7 9 Nenset Nenset 335
0 10/9 16/9
Mælum
16/9 Kristine Jonassen, e., fattigforsørget   1842 11 2 Kongsberg Solum gamlehjem 335
0 29/9 5/10
Porsgrunn
5/10 Jenny Caspara Olsen, ug. hushjelp   1899 8 4 Tolnes Tolnes 335
5 28/9 8/10 9/10 Louise Cecilie Nilsdtr. Haugholt. ug., sindsyk, forsørget av sin far   1896 4 26 Sannidal Sannidal 335
0 18/11 23/11
Porsgrunn
23/11 Reidun Andersen Styrm. Anders Andersen 1933 9 18 Nenset Nenset 335
6 30/11 5/12 5/12 Anna Evensen, ug. hushjep   1897 6 4 Vrådal Stensrud 335
0 25/11 2/12
Porsgrunn
2/12 Ester Josefine Andersen, g. Porselensarbeider 1897 10 6 Solum Bjørnstad 335
7 6/12 13/12 13/12 Inger Thalie Rødmyr, ug. hjv.dtr.   1887 8 31 Solum Rødmyr 335
0 1/12 7/12
Skien
7/12 Haldis Hansen Bidragsarb. Kristian Hansen 1922 9 22 Skien Barnehjemmet HCM 335
0 12/12 16/12
Porsgrunn
16/12 Susanne Olsen, enke Gbr. 1848 1 22 Søndeled Tolnes 336
0 18/12 22/12
Skien
22/12 Alfhild Hansen, g. Handelsreisende Kåre Hansen 1910 8 27 Skien Klosterskogen 336
8 24/12 30/12 30/12 Sina Marie Hansen, fhv. sypike, ug., forsorgsforsørget   1863 2 3 Solum Skien, men midl.
Borgeskogen, Gjerpen
336
9 28/12 4/1-34 4/1-34 Bertha Marie Melfald, handlende, ug.   1883 2 12 Solum Mælagt. 11, Skien 336
  1934
  Mandkjøn
1 4/1 9/1 9/1 Andreas Thorbjørnsen, enkem., arb.   1858 7 15 ? Stabbestad gamlehjem,
Skåtøy
337
0 27/1 3/2
Skien
3/2 Ole Olsen, g. fhv. skogsarb. (nu forsorgsforsørget)   1850 5 11 Siljan Gråtenmoen 337
2 25/1 5/2 5/2 Peder Strømdal, ug. gbr.   1900 6 3 Sannidal Sannidal 337
0 26/2 6/3
Skien
6/3 Harald Skarbo, g. gbr.   1855 3 29 Skåtøy Gråtenmoen 337
0 2/3 8/3
Skien
8/3 Sigurd (udøpt) Bakermester Gustav Kraus 1933 11 26 Solum Gråtenmoen 337
0 25/2 2/3
Porsgrunn
2/3 Halvor Knudsen, enkem., gbr.   1847 4 4 Drangedal Bjørnstad 337
0 14/3 17/3
Porsgrunn
17/3 Isak Larsen Grotnes, fhv. skibsf., enkem.   1856 9 26 Solum Wrightekås 337
3 18/3 24/3 24/3 Johan Olsen Rødmyr, g. gbr.   1860 7 20 Solum Rødmyr 337
0 21/3 27/3
Skien
27/3 Paul Gotthard Timm, ug., smed   1903 12 18 Skien Gråtenmoen 337
4 12/4 18/4 18/4 Nils O. Rød, enkem., sinnsykepleier   1862 1 26 Øvre Sandsvær Faret 337
5 8/5 14/5 14/5 Svein Kromviken, ug. forpaktersønn (sinnsyk)   1906 1 16 Møsstrand,
Rauland
Møsstrand,
Rauland
338
0 14/5 19/5
Skien
19/5 Abraham Andersen, g. sveiser   1883 10 1 Helgen Faret 338
0 17/5 24/5
Skien
24/5 Ole Olsen Haugen, ug. fhv. fyrbøter, understøttet av en sønn   1846 3 4 Seljord Klosterskogen 338
0 27/5 2/6
Spind
2/6 Thorvald Tobiassen, enkem., skibsmegler   1875 12 26 Spind pr. Farsund Glasgow,
Skotland
338
0 21/5 26/5
Porsgrunn
26/5 Karl August Forsberg, enkem., arb.   1867 10 3 Sverige Tolnes 338
0 4/6 9/6
Porsgrunn
9/6 Claus Haugholt, g. fhv. tømmerm.   1860 5 11 Eidanger Klyve gamlehjem 338
0 1/7 7/7
Porsgrunn
7/7 Sveinung Lunde, g. fhv. vaktmann   1863 11 20 Lunde, Telem. Tolnes 338
0 4/7 9/7
Porsgrunn
9/7 Karl Johan Lundkvist, ug. chauffør   1911 7 6 Porsgrunn Bjørndalen 338
6 17/7 20/7 20/7 Kai Petter Kristiansen Grønli, ug. fhv. skogsarb.   1897 11 24 Siljan Siljan 338
0 19/8 24/8
Porsgrunn
24/8 Nils A. Lunde, enkem., fhv. gårdbr.   1850 5 3 Sauherad Rønningen 338
0 18/9 24/9
Porsgrunn
24/9 Hans E. Hagen, g., fhv. skomaker   1865 9 26 Drangedal Tolnes 339
7 8/10 13/10 13/10 Hans Martin Thingstad P.f.arb. Hans Andreas Thingstad 1927 10 22 Klovholt Klovholt 339
8 15/10 20/10 7/12 Karl Hartvig Halvorsen, enkem., skomaker   1860 10 17 Eidanger Svanvik 339
9 7/11 15/11 15/11 Hans Jakob Gravklev, g. sliperiarb.   1866 10 7 Kilebygda Gravklev 339
10 2/12 7/12 7/12 Hans Johannessen Bratsberg, ug., småbruker   1862 7 4 Solum Bratsberg 339
11 8/12 15/12 15/12 Jørgen Ingebrektsen, ug. sinnsyk, fhv. løsarb.   1851 4 12 Fyrisdal Gråtenmoen 339
12 14/12 21/12 21/12 Død umiddelbart etter fødsel Maskinist Sydolf Ekelund 1934 12 15 Solum Stensrud 339
0 21/12 Drangedal - Markus Jørgensen Dalen, ug., fhv. arb., nu sinnsyk   1885     Drangedal Fylkesasylet 339
  Kvindekjøn 1934
1 11/1 15/1 15/1 Antoinette Therese Cappelen, g. Advokat Didrik Cappelen 1877 3 27 Grimstad Havneveien 4,
Skien
337
0 13/2 20/2
Porsgrunn
20/2 Hilma Pedersen, g. Hydroarb. Markus Pedersen 1887 7 24 Sverige Tolnes 337
0 8/3 13/3
Porsgrunn
13/3 Marie Thorstensen, ug., fhv. handlende   1870 10 7 Solum Knardalsstrand 337
0 2/4 7/4
Skien
7/4 Gusta Olsen, g. Barnehjemsbestyrer Oskar Olsen 1874 9 10 Oddernes Barnehjemmet H.C.M. 337
0 2/4 7/4
Pollen
7/4 Hanna Lovise Larsen, ug. hushjelp   1888 9 14 Tønsberg Fagerborggt. 7,
Oslo
337
0 23/4 28/4
Skien
28/4 Augusta Nikolaisen, g. fhv. fabrikarb. August Nikolaisen (nu forsorgsunderstøttet) 1854 9 28 Sverige Gråtenmoen 337
2 19/5 26/5 26/5 Ingeborg Tollefsen, ug., alderdomspensjon   1844 9 21 Solum Bakkene 337
0 8/6 13/6
Porsgrunn
13/6 Karoline Knudsen, g. Tomtearb. Knudsen 1857 5 22 Dyvåg Tolnes 337
3 9/8 15/8 15/8 Martine Olsen, g. Gbr. Martin Olsen 1869 4 20 Solum Klyve 337
4 5/9 11/9 11/9 Agnes Knudsen, ug. forsorgsforsørget   1889 8 23 Bamble Solum gamlehjem 337
0 9/9 15/9
Skien
15/9 Kirsten Abrahamsen, f. Andersen, enke P.f.arb. 1856 1 13 Holla Farbukten 338
5 15/10 26/10 26/10 Anne Torine Hansdtr. Stubbedalen, g. Husmann 1849     Drangedal Fylkesasylet 338
0 6/11 13/11
Pollen
13/11 Gro Helås, g. P.f.arb. Gunder Helås 1868 12 24 Ranberget 338
6 23/12 29/12 29/12 Hanna Skjold f. Fløgstad, nu separert Tidl. g.m. lærer 1885 2 16 Sauda Fylkesasylet 338
  1935
  Mandkjøn
1 2/2 9/2 9/2 Johan Olsen Bjørntvedt, g. gbr.   1863 9 26 Bjørntvedt Bjørntvedt 340
0 7/2 Porsgrunn - Amund Knudsen, enkem. fhv. tomtearb.   1855 7 6 - Tolnes 340
0 27/4 4/5
Tørdal
4/5 Jon Brosdal, ug. gbr. (nu sinnsyk)   1899 12 31 Tørdal Fylkesasylet 340
0 3/5 7/5
Porsgrunn
7/5 Realf Johan Realfsen, ug. transportarb.   1907 5 19 Solum Knardalsstrand 340
0 14/5 18/5
Porsgrunn
18/5 Ole Svendsen Sandvik, enkem. gbr.   1852 8 7 Tinn Tolnes 340
0 13/4 Frankrike - Ingebret Haraldsen, ug. chauffør   1897 7 20 Solum Knardalsstrand 340
0 21/5 25/5
Skien
25/5 Ingar Sverre Bjørnstad, ug. stuert   1905 8 8 Solum Bjørnstad 340
0 2/6 7/6
Tørmo
7/6 Jens Pedersen Tennefoss, enkem., fhv. lærer, med pensjon   1846 7 20 Vik i Sogn Bjørnstad 340
0 16/6 20/6
Mælum
20/6 Halvor Halvorsen, enkem. fhv. gbr.   1863 10 9 Gjerpen Fylkesasylet
(tidligere Skotfoss)
340
2 29/6 5/7 5/7 Torleiv Snarteland, ug. hjv.   1915 8 7 Fyrisdal Ytterbø i Helgen 340
3 17/8 21/8 21/8 Halvor Olsen, e. (tidl. arb. v. Skotfoss Bruk), fattigforsørget   1860 5 17 Skien Solum gamlehjem 341
4 1/10 10/10 10/10 Jørgen Sondbø (hjemmedøpt) Gbr. Erling Sondbø Mælum (ug.) 1935 9 30 Fylkessykehuset Morens hjemsted
Helgen
341
5 23/10 31/10 31/10 Thomas Olsen Bjørntvedt, enkem. gbr.   1850 1 14 Solum Bjørntvedt 341
0 28/10 Tørmo - Martinius Augustsen, g. metallurg.arb.   1882 11 4 Solum Knardalsstrand 341
0 2/11 Vrådal - Halvard Lønnegraff, ug. gbr.sønn   1889 - - Vrådal Fylkesasylet 341
0 9/11 Porsgrunn - Lars Kristian Mathiesen, ug. fhv. båtbygger, fattigfors.   1854 9 16 Solum Solum gamlehjem 341
6 28/11 5/12 5/12 Gabriel Dahl, enkem. fhv. skomaker, off. forsørget   1855 3 20 Lyngdal Solum gamlehjem 341
7 2/12 7/12 7/12 Gustav Eriksen, enkem., snekker   1863 3 4 Solum Tolnes 341
  Kvindekjøn 1935
1 25/12-34 3/1 3/1 Hildegunn Holtan Gbr. Halvor Holtan 1934 12 25 Fylkessykehuset Foreldrene bor
i Sauherad
340
0 31/12-34 5/1
Porsgrunn
5/1 Laura Marie Grønnerød, g. Småbr. Lars Grønnerød 1876 9 5 Solum Klyvejordet 340
2 18/1 26/1 26/1 Karen Larsen (Skjelbredstrand), ug. fattigforsørget, fhv. husbestyrerinne   1846     Sauherad Skjelbredstrand 340
0 28/1 Porsgrunn - Dorthea Wildhauer, g. Porselensmaler 1864 9 18 Sandefjord Fredbo 340
3 7/2 12/2 12/2 Ingebjørg Dokki, enke, fattigforsørget   1857     Lårdal Fylkesaylet 340
4 9/2 15/2 15/2 Dorthea Olsen, g. fhv. fabrikarb. Halvard Olsen, fattigforsørget 1850 9 8 Solum Solum gamlehjem 340
5 15/2 20/2 20/2 Josefine Granat, enke, fattigforsørget   1872 10 2 Solum Solum gamlehjem 340
0 16/2 Porsgrunn - Inger Amalie Skredsholt, enke   1844 4 11 Skien Tolnes 340
6 28/3 6/4 6/4 Hæge Olsdtr. Natedal, g. Småbruker Ole Natedal 1866 6 21 Flatdal Kjerringteigen 340
0 5/4 13/4
Eidanger
13/4 Anne Louise Pedersen, enke Banevokter 1859 1 19 Eidanger Tolnes 340
0 18/4 25/4
Porsgrunn
25/4 Guro Wichmann, g. Murer Peder August Wichmann 1868 6 17 Lunde Stenstad, Klyve 341
7 1/5 8/5 8/5 Såve Johannesdtr. Nykås, enke Husmann 1848 11 13 Kviteseid Fylkesasylet 341
8 6/5 11/5 11/5 Karoline Marie Hamsdokka, enke Arb. Andreas Halvorsen 1852 5 2 Bamble Hamsdokka 341
0 10/5 15/5
Porsgrunn
15/5 Karen Olsen, enke (f. Thomassen)   1858 1 2 Lunde Nyberg 341
9 16/5 22/5 22/5 Marit Johnsen Pleiefar stuert Peder Johnsen
(Far: ug. gårdsgut Aksel Mikalsen)
1929 4 17 Solum Barnehjemmet H.C.Minde 341
10 23/5 28/5 28/5 Julie Petrea Abrahamsen, ug., fattigforsørget   1872 4 17 Solum Solum gamlehjem 341
11 13/6 20/6 20/6 Karoline Marie Gulliksen f. Nilsen, enke Smed 1852 7 17 Solum Gjemsø, Skien 341
0 21/6 29/6
Gjemsø
29/6 Karoline Petrea Hansen, g. fhv. dampskipsfører Jakob Jakobsen 1865 9 21 Eidanger Mobakken 341
12 27/6 1/7 1/7 Svanhild Jakobsen, udøpt Stuer Jakob Jakobsen 1935 3 12 Skogplassene Skogplassene 341
13 4/7 9/7 9/7 Torbjørg G. Marumsrud, ug. gbr.dtr.   1910 3 16 Tinn Fylkesasylet 341
0 13/7 Bamble - Hanna Tomine Wingerei, g. Gbr. 1877 7 10 Bamble Fylkesasylet 342
0 10/7 15/7
Pollen
15/7 Anne Ingebretsen, gbr., enke   1850 9 19 Nes Suttervik 342
14 25/7 1/8 1/8 Thora Randine Ingebretsen, pensjonisthustru   1876 5 18 Solum Bakkene 342
15 19/7 27/7 10/10 Hanna Bertine Brekke, g.   1873 4 20 Solum Stensrød 342
16 30/7 3/8 3/8 Anna Isine Berulfsen, enke Smedmester 1838 7 2 Mælum Vold 342
0 4/9
7/9
Porsgrunn
7/9 Lina Jensen, enke Stuert Johan Jensen 1851 11 20 Solum Knardalsstand 342
17 15/9 21/9 21/9 Åse Reidun Natedal Metallurg.arb. Olaf Natedal 1933 8 26 Porsgrunn Skogplassene 342
18 3/11 11/11 11/11 Anne Marie Baksås, g. Gbr. Tov Baksås 1881 9 29 Holla Brekka 342
0 24/9
2/10
Pollen
2/10 Ingeborg Kirstine Gundersen, enke m. alderdomspensjon   1853 9 25 Solum Suttervik 342
19 8/12 13/12 12/12 Liv Østensen, ug., fattigforsørget   1856 3 25 Solum gamlehjem 342
  1936
  Mandkjøn
0 2/1 Porsgrunn - Kai Erik Studsrød Slakter Erik Studsrød 1933 4 17 Tolnes Tolnes 343
0 7/1 Porsgrunn - Bernhard Laurentius Hansen, g. skraphandler   1888 1 6 Porsgrunn Knardalsstrand 343
1 17/2 26/2 26/2 Erling Larsen Haugen, ug., fhv. skomaker (sinnsyk)   1897 7 27 Drangedal Fylkesasylet 343
0 27/2 Porsgrunn - Nils Ellefsen, g. styrmann   1884
(1887)
9
(2)
6
(14)
Porsgrunn Fredbo 343
2 4/3 12/3 12/3 Kittil Halvorsen, g. fhv. bygningssnekker, nu fattigforsørget   1852     Solum gamlehjem 343
3 13/4 18/4 18/4 Sveinung Halvorsen Stensrud, g. gårdbr.   1849
(1861
9
5
14
15)
Flåbygd Stensrud 343
0 24/4 Porsgrunn - Lauritz Torgersen, ug. sjømann (donkeymann)   1886 11 7 Porsgrunn Fylkesasylet 343
4 5/6 13/6 13/6 Johan Edman Johannessen, enkem.   1846 10 12 Sverige Lensmannsv. 4,
Skien
343
0 22/6 26/6
Porsgrunn
26/6 Arnt Bertinius Olsen, enkem., trelastmåler   1868 3 28 Kilebygda Tolnes 343
5 29/6 3/7 3/7 Ole Olsen Bakko, ug., gbr.sønn (sinnsyk)   1899 5 7 Tinn Fylkesasylet 343
0 2/7 8/7
Skien
8/7 Ingebret Thorstensen. fhv. slusemester, enkem., pensjonert   1853 1 25 Sauherad Gråtenmoen 344
0 30/6 4/7
Porsgrunn
4/7 Emil Eriksen, e., mek. verkstedsarb.   1871 4 6 Vestre Aker Fredbo 344
6 15/7 18/7 18/7 Martin August Larsen, e., fhv. landhandler m. alderspensjon   1859 7 19 Fet Svanvik 344
0 16/7 23/7
Ø. Mælum
23/7 Jens Nilsen, g. elektriker v. papirfabr.   1878
(1884)
4
(10)
28
(16)
Solum Suttervik 344
7 2/8 8/8 8/8 Kristian Julius Hansen, f. verkstedsarb.   1872
(1869
4
10
28
18)
Solum Varpet 344
8 5/8 12/8 12/8 Olaf Midtbø, g. fhv. bygningssnekker, underst. av rikstrygdeverket   1864 10 6 Mo, Telem. Bjørntvedt 344
9 13/8 19/8 19/8 Rasmus Klovland, fraskilt, fhv. postkjører   1902 8 11 Solum Alderdomshjem
i Skien
344
0 11/9 Tørmo - Henrik Bjørn Hansen, g. sjømann (matros)   1918 8 28 Langesund Knardalsstrand 344
10 25/10 31/10 31/10 Carlo Leon Granly, hjv. sønn (invalid) Barberer 1918 8 28 Solum Stensrød 344
0 28/10 31/10
Porsgrunn
31/10 Hans Haraldsen, enkem., trelastarb.   1883 7 13 Tolnes Knardalsstrand 344
0 4/11 7/11
Porsgrunn
7/11 Olaf Sørensen, sønn Laer Harry Sørensen 1935 7 27 Porsgrunn Tolnes 345
0 5/11 11/11
Porsgrunn
11/11 Matias Gerhard Andersen. g. småbruker   1859 10 22 Botne Tolnes 345
0 11/11 - - Theodor Pedersen Helle, g. arbeider   1864     Sannidal Fylkesasylet 345
0 24/11 1/12
Gjemsø
1/12 Hartvik Gilbert Hansen, g. fhv. vaktm. ved papirfabr.   1897
(1900)
10
(7)
4
(24)
Skien Klostrskogen 345
11 6/12 12/12 12/12 August Larsen Skifjeld, g. gårdbr.   1869
(1860
10
7
2
27)
Gjerpen Elset 345
0 27/10 - - Håkon Pørschke, ug. jungmann på S/S Star   1917 9 27 Ramnes Tolnes
Dødssted "North Sea"
345
12 14/12 18/12 19/12 Arthur Mathisen, åndssvak Edvard Mathias Mathisen 1921 1 22 Skotfos Stensrudsvingen 345
0 17/12 22/12
Tørmo
22/12 Sigurd Nyvold, g. Salpeterfabr.arb. på Herøya 1896 4 18 Halse v. Mandal Tolnes 345
  Kvindekjøn 1936
0 4/2 Porsgrunn - Oline Hansen, g. Sjømann Frank Hansen 1894 11 25 ? Klyve 343
0 4/2 Pollen - Ingeborg Johansen, g. Gårdsarb. (ledig) Hartvig Johansen v. Solum gamlehjem 1906
(1902)
9
(1)
27
(12)
Hallingdal Lyngbakken
tuberkulosehjem
343
1 1/3 6/3 6/3 Gudrun Marie Nilsen, ug., fhv. skofabrikarb. (sinnsyk)   1896     Sandar Fylkesasylet 343
2 6/3 13/3 13/3 Ingebjørg Knutsdtr. Haugland, ug., fhv. hushjelp (sinnsyk)   1891     Fyrisdal Fylkesasylet
Hjemsted: Fyrisdal
343
0 12/3 - - Ingeborg Dorthea Meen, g. (sinnsyk) Gbr. Jakob Meen 1884 11 3 Bergen Fylkesasylet
Hjemsted: Åkre i Gjerpen
343
0 15/3 - - Marie Nilsdtr. Piperud, e. (sinnsyk) Gbr. 1857     Lunde, Telem. Fylkesasylet
Hjemsted: Lunde
343
3 20/3 26/3 26/3 Ingeborg Olsdtr. Skårdal, ug. gbr.dtr. (sinnsyk)   1886 11 30 Sauland Fylkesasylet
Hjemsted: Sauland
343
0 22/3 26/3
Porsgrund
26/3 Tomine Andrea Hansen, g. Fiskehandler Karl Hansen 1887 4 7 ? Knardalsstrand 343
0 20/3 28/3
Skien
28/3 Inga Nilsen Brekke, g. D/S fyrbøter Andreas Brekke 1896 6 24 Lunde Skogplassene 343
4 27/3 4/4 4/4 Kristiane Torgrimsen, g. Murer Tollef Torgrimsen 1857 7 30 Heddal Stensrud 343
5 3/4 11/4 11/4 Anne Regine Furuheim, g. Veiopsynsm. Furuheim 1867
[1870
6
5
8
25)
Tørdal Berland,
Klosterskogen
344
0 6/5 9/5
Gjemsø
9/5 Alfhild Halvorsen Skiftsform. ved Hydro Edvin Haldus Halvorsen 1936 3 4 Tolnes Tolnes 344
6 14/5 20/5 20/5 Astrid Håvet, g. Kssefabrikarb. Torsten Håvet 1897 11 16 Solum Åsen 344
7 15/5 22/5 22/5 Ragnhild Moen f. Johnsen (nu Bergsland), e., forsorgsunderstøttet   1835 9 26 Lieleherad Bergsland 344
0 13/5 19/5
Tørmo
19/5 Hjørdis Birgitte Dolva, g. Chauffør Henry Cato Werner Dolva 1905 6 3 Oslo Ånerødsveien 344
0 2/7 7/7
Porsgrunn
7/7 Elise Johanne Bentsen, enke Gbr. Bent Bentsen 1872 3 25 Solum Fjeldstad, Klyve 344
0 19/7 24/7
Porsgrunn
24/7 Maren Helene Thorsen, enke Grubearb., fattigforsørget 1848 6 19 Bamble Bjørntvedt 344
0 26/7 30/7
Porsgrunn
30/7 Ingeborg Lundkvist, g Anleggsarb., f.understøttet 1874 3 6 Sauland Bjørndalen 344
0 10/8 13/8
Drammen
13/8 Inga Marie Roli, g. Sagmester Johan Roli 1873 4 6 Lier Bjørnstad 344
8 12/8 19/8 19/8 Anne Karoline Mikkelsen Veholt, enke Gbr. Isak Mikkelsen Veholt 1859 3 31 Mælum Veholt 344
9 29/10 7/11 7/11 Marie Thorsen, g. Vaktm. Thor Thorsen 1865 11 6 Solum Bakkene 345
0 30/10 Gjerpen - Ragnhild Landsverk, ug., fattigforsørget   1883     Fyrisdal Fylkesasylet
(før Gjerpen)
345
0 6/11 11/11
Tørmo
11/11 Inger Martine Andersen, enke Småbruker 1860 2 18 Solum Tolnes 345
0 21/11 26/11
Tørmo
26/11 Anna Larsen, f. Nicolaisen, g. Blikkenslager Elias Larsen 1894 2 14 Skåtøy Tolnes 345
10 29/11 5/12 5/12 Sara Birkenes, g. Kirkesanger Jakob Birkenes 1880
(1878)
9
(12)
24
(21)
Spind Klovholt 345
11 8/12 16/12 16/12 Birthe Marie Rugtvedt, enke, egne midler Gbr. 1840 4 1 Erikstad, Mælum Rugtvedt 345
12 24/12 30/12 30/12 Karen Andrea Dalene f. Hustvedt, g. Prost Peder Dalene 1872
(1872
11
7
9
31)
Mælum Solum prestegård 345
  1937
  Mandkjøn
0 31/12-36 5/1
Tørmo
5/1 Karl Fredrik Bernhard Hasselblad, g., stuert   1889 8 1 Bamble Fredbo 346
0 15/1 23/1
Tørmo
23/1 Karl Andreas Johnsen, g., fhv. trælasthandler   1864 9 8 Kilebygden Tolnes 346
1 22/1 29/1 29/1 Jakob Gulset, g., fhv. p.fabr.arb., nu f.forsørget   1866 9 6 ? Solum gamlehjem 346
0 25/1 30/1
Tørmo
30/1 Fredrik Grohs, g. porselensarb.   1896 11 19 - Klyvejordet 346
0 26/1 2/2
Gjemsø
2/2 Jens Christian Christensen Stenhaug, g. fhv. skomaker, nu f.forsørget   1863 2 21 Mælum Gråtenmoen 346
2 27/1 2/2 2/2 Johannes Hansen. g. ingeniør   1863 10 8 Solum Hesselbergsgt. 62,
Skien
346
3 4/2 12/2 12/2 Nils Halvorsen, g. gbr   1866
(1890)
6
(8)
11
(20)
Stensrød 346
0 3/2 8/2
Gjemsø
8/2 Nils Helge Grønland, Anleggsarb. Thorvald Grønland 1934 11 1 Solum Kjørbekkdalen 346
0 7/2 13/2
Tørmo
13/2 Amandus Andersen Klovholt, g. d/s maskinist   1894 3 11 Solum Nedre Tolnes 346
4 19/2 27/2 27/2 Isak Hansen, fhv. skoleskolelærer, pensjonist   1846 11 11 Solum Sjøtvedt 346
5 23/2 3/3 3/3 Oskar Gustav Verme, fhv. anleggsarb., antakelig ug.   1879     Vermeland,
Sverige
Telemark
fylkesasyl
Hjemstavn Tinn
347
6 19/3 27/3 27/3 Johan Olaus Thingstad, g. gbr.   1864 9 2 Solum Thingstad 347
0 19/3 23/3
Tørmo
23/3 Ole Andreas Kristensen. g. metallurg.arb.   1873 6 8 Solum Knardalsstrand 347
0 24/5 29/5
Skien
29/5 Kristian Holte, fraskilt, fhv. styrm., nu understøttet av sine barn   1872 3 19 Siljan Solum gamlehjem 347
7 25/6 1/7 1/7 Jørgen Johnsli, ug. sjømann (hvalfanger)   1905 1 20 Solum Bakkene 347
8 28/6 3/7 3/7 Einar Hegland, ug. kontorist   1908 5 26 Kristiansand Faret 347
9 17/7 21/7 21/7 Tollef Simonsen, ug. fhv. trelasthandler   1862 6 25 Solum Nenset 347
0 31/7 7/8
Gjemsø
7/8 Karl Nikolai Andersen. ug. løsarb., fors.underst.   1908 2 20 Solum Gråtenmoen 347
10 16/8 21/8 21/8 Helge Rugstad Gbr. Isak Rugstad 1937 12 8 Fylkessykehuset Rugstad 347
11 8/9 15/9 15/9 Jens Christopher Delphin Holm, g., fhv. banemester, nu gbr.   1870 12 8 Vestnes, Romsdal Fjære 347
12 19/9 24/9 24/9 Isak A. Holtan, ug., fhv. gbr., nu forsorgsunderstøttet   1861 8 14 Solum Solum gamlehjem 348
13 29/9 5/10 5/10 Olav Nilsen Natedal, enkem., fhv. gbr.   1864 12 14 Siljord Kjerringteigen 348
0 - Tørmo - Odd Arve Justin Thilesen, ug. sjømann   1915 3 17 ? Nedre Tolnes 348
14 3/10 9/19 9/10 Knut Johannes Anker Pedersen, ug. løsarb. (skogsarb.)   1908 6 4 Brunlanes Lakåsene 348
15 30/10 6/11 6/11 Ole Larsen Rugstad, enkem., fhv. gårdsarb., alderspensjon   1861 5 19 Lunde Elset 348
16 9/11 13/11 13/11 Halvor Halvorsen Mårdalen, ug., fhv. arb., nu ayslpatient   1898     Tinn prgj. Telemark
fylkesasyl
348
17 30/11 4/12 4/12 Sverre Ernst Hansen Jordarb. Eriling Hansen, f.forsørget 1937 11 19 Skiens private
fødehjem
Vindalen 348
18 30/12 8/1-38 8/1-38 Amund Ingebretsen, e., fhv. p.f.arb., nu alderspensjon   1857 11 28 Eidanger Geiteryggen 348
19 31/12 8/1-38 8/1-38 Sigmund Øverbø, sønn Gbr. Hans Kristian Øverbø 1936 6 29 Grimsholt Grimsholt 348
  Kvindekjøn 1937
0 31/12-36 6/1
Tørmo
6/1 Berta Isaksen, g. Malermester 1868 6 29 - Klyve 346
1 18/1 23/1 23/1 Gunvor Bergljot Dagsrud, ug. hjv. gbr. dtr.   1914 3 27 Solum (Gjemsø) Dagsrud
(Åfoss)
346
0 16/1 25/1
Kilebygda
25/1 Kristine Elefsdtr..ug. fattigforsørget   1853 8 19 Frønes Solum gamlehjem 346
0 20/1 Borgestad - Anne Halvorsen, g. F.arb. 1894 3 28 Heddal Fylkesasylet 346
2 24/1 30/1 30/1 Barbru Smesland, enke forsørget av sønnen Gbr. Lars Tellefsen 1852 3 28 Grindheim Skogplassene 346
0 5/2 10/2 10/2 Ada (udøpt) Arb. Gustav Skarnes 1936 12 5 Knardalsstrand Knardalsstrand 346
3 6/2 13/2 13/2 Anna Marie Thingstad, enke, gbr.   1863 12 18 Helgen Thingstad 346
0 9/2 Gjerpen - Anne Tygesen Kjær, ug., uten erhverv (sinnsyk)   1862     Gjerpen Fylkesasylet 346
0 19/2 27/2
Tørmo
27/2 Winie Maria Grotnes Maskinist Einar Grotnes 1934 10 22 Solum Wrightekaas 346
4 24/2 1/3 1/3 Karen Jensine (Sina) Øyan, enke Garvermester P. Øyan 1858 5 17 Gjerpen Aslaugsgt.,
Skien
346
5 7/3 16/3 1673 Ingeborg Amalie Solheim, g. Gbr. Martinius Solheim 1870 5 5 Mælum Ørevik
(Ødegården)
347
0 28/3 3/4
Tørmo
3/4 Berthe Sofie Ødefjeld, g. Tømmermåler Ellef Ødefjeld 1873
(1868)
9
(1)
19
(4)
Sannidal Tolnes 347
0 29/3 5/4
Gjemsø
5/4 Ellen Goberg. f. Ballestad, g. Salpeterfabrikarb. Peder Goberg 1884 11 7 Gjerpen Gråtenmoen 347
0 18/4 24/4
Tørmo
24/4 Karine Sofie Johannessen, e., forsørget av familien Veivokter 1870 1 30 Porsgrunn Tolnes 347
6 3/5 8/5 8/5 Gro Johnslid, g. fhv. veivokter Kristian Johnsli 1864
(1856
10
6
14
8)
Mo, Telemark Bakkene 347
7 22/6 26/6 26/6 Inga Eliassen, enke, sinnssykepleier   1888 6 22 Grepstad
v. Kristiansand
Faret 347
8 10/8 13/8 13/8 Thea Thommesen, ug., fattigforsørget   1862 2 5 Solum Solum gamlehjem 347
0 5/9 10/9 10/9 Marie Olsen, e., alderdomspensjon Skogsarbeider 1855 8 14 Siljan Gråtenmoen 347
0 18/9 25/9 25/9 Mathilde Århus, g. Gbr. 1872 10 17 Mælum Fylkesasylet
hjemsted: Gjerpen
347
9 17/10 23/10 23/10 Asta Karoline Halvorsen, g. Hydroarb. Halvor Halvorsen 1897 7 8 Solum Bakkene 347
0 6/11 13/11
Gjemsø
31/11 Birgit Grønland, g. P.f.arb. Stengrim Kristiansen Grønland 1874 8 9 Nes, Hallingdal Kjerringteigen 348
0 13/11 20/11
Gjemsø
20/11 Kari Såmundsen, ug. husholderske   1870 3 9 Gråtenmoen 348
10 3/12 11/12 11/12 Anne Britta Eliassen, ug., forsorgsunderstøttet   1852 9 7 Uddevalla,
Sverige
Solum gamlehjem 348
0 23/12 30/12
Skien
30/12 Ellinor Olsen, ug. hushjelp   1921 4 26 SKien Hans Cappelens Minde 348
 

Dissentere

  1928
  Mandkjøn
12/4-28 20/4   Halvor Aslaksen, g. fhv. jordarb.   1854     Gjerpen Klosterskogen 362
21/7-29 -   Petter Larsen Melfald, g. fhv. arb.   1949     - Ranberget 362
18/4-1930 26/4   Ellef Andreas Veholt, g. gbr. og smed   1883 1 11 Kilebygd Veholt 362
12/6-1931 -   Faye Olsen Lunde, g. skogsarb.   1868 8 6 Fyrisdal Gråtenmoen 362
29/7-1931 3/8   Alf Ingebretsen, ug. forsorgsforsørget   1908 3 18 Solum Klosterskogen 362
5/8-1931 8/8   John Hansen, g. anleggsarb.   1896 9 22 - Tolnes 362
7/8-1931 12/8   Sigurd Johan Hovstad Evangelist Simon Hovstad 1931 7 10 Gråtenmoen Gråtenmoen 362
16/4-1932 -   Henry Berg Skom. Hans J. Berg 1931 12 26 Knardalsstrand Knardalsstrand 362
27/5-1932 3/6   Olav Lunde, ug. snekker   1906 3 10 Fyrisdal Gråtenmoen 362
7/6-32 11/6   Ingebret Andersen, g. maler   1863 12 24 Solum Klosterskogen 362
10/10-1932 -   Thomas Thorsen, g. smed   1858 9 19   Tolnes 363
13/1-1933 -   Erik Olsen, g. arbeider   1868 2 8   Tolnes 363
2/3-1932 7/3   Pernilius Pedersen Nybakken, g. fhv. gbr.   1865 4 6 Gjerpen Bjørnstad 363
26/11-1934 -   Asbjørn Olsen Arbeider 1934 7 16   Bakkene 363
4/11-1937 9/11   Johan Martin Jørgensen, enkem., fhv. sagarb.   1860 4 13 Larvik Skien 363
30/12-1936 5/1-37   Karl Fredrik Bernhard Hasselblad, g. stuert   1889 8 1 Bamble Fredbo 363
16/4-1937     Peder Kristian Kristensen Høiset, ug. gbr. og kontorist   1883 4 6 Mælum Elset 363
  Kvindkjøn
13/3-1939     Inger Andrea Aslaksen, enke Gbr. 1857     ? Klosterskogen 362
13/7-1939 20/7   Karen Eriksen Emilsen, g. Verkstedsarb. 1868     ? Fredbo 362
20/3-1931 28/3   Fredrikke Marodden, sindsyg enke Maler Ole Marodden 1861     Mælum Marodden, Mælum 362
27/12-1929 -   Marte Ingebretsen, ug. syerske (Se fol. 322 nederst)           362
31/12-1934 -   Solveig Holm Papirfabrikarb. 1934 12 31 Gråtenmoen Gråtenmoen 363
26/1-1935 31/1   Emilie Nilsen Nyhus, ug., egne midler   1855 2 2 Solum Solum gamlehjem 363
15/2-1935 -   Marie Jakobsen, enke   1865 2 18 - Knardalsstrand 363
8/6-1935 15/6 15/6 Liv Strømme, ug. sykepleierske   1877 7 25 Lunde Solum gamlehjem 363
8/7-1936 11/7 11/7 Inger Marie Johannessen, enke Arb. Andreas Johannessen 1854 6 7 Sannidal Nenset 363
5/3-1935 11/3   Sofie Gunhilde Olsen, g. Transportarb. 1878 9 5 Brunlanes Tolnes 363