| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

Solum. Solum sokn. Klokkerbok nr. I 9

1909 - 1922

Døde og begravde

Dissentere her

 

Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet

 

Nr. Døds-
datum
Naar Den dødes fulde navn og borgerlige stilling Ved gifte koner: mandens,
ved barn: farens navn og ntilling
Fødsel Fødested Bopæl Side
Begr. Jordf. Aar Mnd. Dag
1909
Mandkjøn
11 22/7 28/7 29/7 Aslak Terjesen Rækevika, gift   1856     Drangedal Amtssykehuset
(hjems.: Drangedal)
245
12 31/7 4/8 4/8 Barn Olaf Olsen Arb. Karl Johan Olsen 1909 5 18 Nenseth Nenseth 245
- 2/8 7/8 7/8 Tomtearb. Tomas Larsen, gift   1877 2 25 Gjerpen
konf. 24/4-91
Toldnæs
(død på Høgaas sanatorium)
245
13 31/7 5/8 7/9 Arb. Ole Pedersen Hagene, enkem.   1832     ? Amtssykehuset
(hjemst.: Bamble)
245
- 23/5 29/5
Aarstad
29/5 Grubearb. Nils Johannesen   1843     ? Gravklev
(død på Møllendalens asyl)
245
14 12/9 16/9 16/9 Arb. Ellef Jørgensen, ug.   1888     Drangedal Sinssygehuset
(hjemst.: Drangedal)
245
15 17/9 23/9 23/9 Arb. Abraham Hanæs, gift   1851     Hanæs, Melum Amtssykehuset
(hjemst.: Hitterdal)
245
- 17/9 23/9
Porsgrund
23/9 Arb. Hans Jacob Andreassen, gift   1862     Solum Solum 245
16 11/10 16/10 16/10 Landhandler Erik Olaus Larsen Melfald, ugift   1881 0 14 Skjelbred Melfald 245
17 15/10 19/10 19/10 Johan Henrik Hall, ugift Banearb. 1880     Bruviken, Begen Amtssykehuset 246
- 29/10 5/11
Porsgrund
5/11 Ole Martinius Vig, gift baadbygger   1841     Solum Knardalsstrand 246
18 8/11 15/11 15/11 Halvor Hansen, enkem., snedker   1829     Hollen prgj. Gjemsø 246
- 28/11 4/12
Porsgrund
4/12 Thor Olavus Jørgensen Brønlund, gift seilmaker   1821     Arendal Tuftekaas 246
19 5/12 9/12 9/12 Simon Olavus Simonsen Søren Simonsen 1909 11 21 Farbugten Farbugten 246
- 27/11 29/11
N. Shields
29/11 Harald Halvorsen, g. baardingsmaster   1854     Solum North Shields 246
20 12/12 17/12 17/12 Ole Torjussen, arb., enkem.   1829     Saude prgj. Tolnæs 246
21 9/12 16/12 16/12 Johannes Karlsen, forh. jernarb., fraskilt   1848     Dalsland, Sverige Amtssykehuset 246
22 25/12 31/12 31/12 Peder Andreas Holm, ugift tømmermand   1875 5 5 Graaten Graaten 246
  Kvindekjøn 1909
16 23/7 27/7 29/7 Tjenestepike Karen Vibe, ugift   1849     Ranen Amtssykehuset
(hjemst. Skien)
245
- 19/8 26/8
Porsgrund
26/8 Thomine Kittilsen, gift Mek. arb. 1846     Knardalsstrand Knardalsstrand 245
17 2/9 7/9 7/9 Fattiglem Nicoline Henriette Olsen, enke   1844     Krsitania Klyve gamalehjem 245
- 10/9 16/9
Porsgrund
16/9 Anne Nielsen, gfft Arb. Andres Nielsen 1837     Hollen Molhaugen 245
18 30/10 8/10 8/10 Fattiglem Inger Vetlesen, ugift   1850     Graaten Solum gamlehjem 245
- 3/9 3/9
Skien
- Inger Hansen, enke, arb.   1834     ikke opgivet Gjemsø 245
- 2/11 6/11
Porsgrund
6/11 Katinka Lavidia Larsen, enke tomtearb. Tomas Larsen 1876     Knardalsstrand Knardalsstrand 245
- 7/11 Vraadal - Anne Gurine Halvorsen Lønnegraff, ug. gaardmandsdtr.   1881     Vradal Bratsberg sinds.asyl 245
19 29/11 4/12 4/12 Sibylla Dorthea Ellefsen, fattigunderst., ebje husm. Anders Ellefsen 1838     Gjerpen Korsdalen u. Bjørntvedt 245
20 30/11 4/12 4/12 Ingeborg Olsdtr. Hella, ugift fattiglem   1844     Mælum Klyve gamlehjem 246
21 16/12 22/12 22/12 Mary Hansine Pedersen, Murer Georg Pedersen 1908 7 7 Graaten Graaten 246
- 8/9 14/9
Porsgrund
14/9 Gunhild Andrea Jørgine Kjeøen, g. porcelænsarb. 1876     Solum Solum 246
- 10/11 17/11
Porsgrund
17/11 Marthe Aslaksen, enke arb. 1821     Bamle Solum 246
- 29/11 6/12
Porsgrund
6/12 Andrea Pedersen, enke gartner 1929     Porsgrund Solum 246
- 8/12 11/12
Porsgrund
11/12 Regine Gundersen, enke sjømand 1850     Solum Porsgrund 246
22 19/12 23/12 23/12 Kirsten Birgitte Larsen Skjelbred, ugift fhv. husholderske   1830     Skjelbred Skien 246
- 19/12 23/12
Porsgrund
23/12 Albertha Johanne Killand Schønning, hj.v. dtr. Banksjef 1891     Kappelplads Sorgenfri, Klyve 246
  1910
  Mandkjøn
- April
1909
- - Kristian Olaus Olsen, ug., sjømand Hans Olsen
Jakobine Mariane Nilsen
1889 7 8 Tolnæs Tolnæs 247
- 12/1 18/1
Porsgrund
18/1 Josef Johannessen, dreier v. porcel.fabr., ug.   1892 11 11 Fredbohavn Fredbohavn 247
1 13/1 20/1 20/1 Halvor Halvorsen Vehus, ug. gaardsarb.   1880 11 11 Rauland prgj. Vinje 247
2 16/1 20/1 29/1 Hans Petter Andersen, ug. stenhugger   1887 3 7 Eidanger Kragerø 247
- 11/1 Gjerpen - Nils Peder Halvorsen Marum, ug., sindsyk   1877     Gjerpen Gjerpen 247
3 26/1 1/2 1/2 Karl Isaken maler Karl Kristian Isaksen 1910 1 24 Klyve Klyve 247
- 9/2 15/2
Porsgrund
15/2 Martin August Thorstensen, g. sjømand   1851     Tolnæs Tolnæs 247
- 1/2 Hollen - Ole Hans Odden, flaademand   1857     Hollen Hollen 247
- 1/2 8/2
Mælum
8/2 Jon Andersen Brattebakke, ug. hjulmaker   1883 10 20 Brattebakke Tolleskogen 247
4 4/3 11/3 11/3 Olaf Hellebarth Bjørnsen, em., skrædder   1853     Drammen Hiterdal 247
5 10/3 18/3 18/3 Gustaf Albin Andersen,. gift , dagarb . 1861     Elfsborg län,
Sverige
Fjærestrand 247
- 3/3 - - Halvor Halvorsen Langkaas, gbr. arb.   1872     ? Langekaas i Bø 248
6 11/3 19/3 19/3 Frithjof Kristian Kaare Olsen Markus Olsen 1909 12 8 Tolnæs Tolnæs 248
7 12/3 21/3 21/3 Nicolai Rugtvedt, gaardbr. søn Harald Rugtvedt 1893     Rugtvedt Rugtvedt 248
- 14/3 22/3
Porsgrund
22/3 Gunder Brynjulfsen, g. tomtearb.   1854     Siljord Tolnæs 248
- 16/3 23/3
Porsgrund
23/3 Arthur Hans Jacob Aanerød gbr. Martinius J. Aanerød 1900     Aanerød Aanerød 248
- 15/3 23/3
Porsgrund
23/3 Anders Paulsen, g. gaardbr.   1830     Bjørntvedt Lahelle 248
- 24/3 31/3
Porsgrund
31/3 Morten Pedersen, g. skomaker   1829     V. Toten Molhaugen 248
8 28/3 4/4 4/4 Ole Christie Wirich, g. kjøbm.   1832     Graaten Graaten 248
9 29/3 2/4 2/4 Olaf Larsen Tomtearb. Lars Andreas Larsen 1910 3 8 Tolnæs Tolnæs 248
10 1/4 5/4 5/4 Olav Olsen Slaattedalen Formand Ole O. Slaattedalen 1909 1 26 Tolleskogen Tolleskogen 249
11 20/4 26/4 - Abel Stefanus Knudsen, ug. tekn. skoleelev   1890 12 25 Tolleskogen Tolleskogen 249
- 18/5 23/4
Porsgrund
23/4 Ole Jørgensen Østerdal, fhv. gbr., gift   1839     Seljord Wrigtekaas 249
12 6/11-09 25/4 25/4 Andreas Herbjørnsen Haaberg, ug. gbr.   1865     Hiterdal Hiterdal 249
13 19/4 27/4 - Ole Halvorsen Raamundkilen, ug. arb.   1872     Skafsaa Skafsaa 249
- 26/4 Tørmo - Kristian Larsen, skibstømmerm.   1843     Knardalsstrand Frierfjorden 249
- 25/4 29/4
N. Shields
29/4 Knut Olsen, ug. matros   1887 3 23 Solum Fredbo 249
- 15/5 21/5 - udøbt Snedker Andreas Torstensen 1910 4 15 Langeløkken Langeløkken 249
14 25/5 30/5 30/5 Einar Ruud Fabr.arb. Martin Ruud 1895 10 2 Christiania? Notodden 249
15 5/6 9/6 9/6 Nils Olsen Boraas, g. arb.   1876 5 31 Drangedal Drangedal 249
16 12/6 16/6 16/6 Brynhild Andreas Evensen, jordarb.   1894     Rugtvedt Rugtvedt 250
17 21/7 27/7 27/7 Svein Tovsen, arb. (ikke opl. om f. eller ug.)   1868     Seljord Seljord 250
- 3/8 6/8
Porsgrund
6/8 Tommes Pedersen Tuftekaas, seilmaker, enkem.   1822     Ø. Porsgrund Gamlehjemmet 250
18 27/8 31/8 31/8 Jørgen Gjertsen, g. arb.   1867     Gjerstad Bamble 250
19 28/8 3/9 3/9 Jørgen Tvedt, ug. maler   1884     - Klovholt 250
20 29/8 2/9 2/9 Øistein Aslaksen Rui, enkem., fattiglem   1831     Moen, Bø Kviteseid 250
21 23/9 28/9 - August Alfred Pettersen Jernarb. August Pettersen 1894 11 30 Lillehammer Tinn 250
22 29/9 4/10 - Oscar Pettersen 1902     Søndre Land do. 250
23 9/10 13/10 13/10 Nicolay Andersen Haave, g. gbr.   1834     Bohuslän,
Sverige
Bamble 250
24 19/10 27/10 22/10 Anders Karenius Jensen, ug. Fabrikarb. 1889 1 29 Kragerø Skjelbred 251
- 15/11 19/11
Tørmo
19/11 Eyvind Halvorsen Arb. Sigr. J. Halvorsen 1910 10 18 Fredbohavn Fredbohavn 251
- 11/11 16/11
Tørmo
16/11 Gunnar Manuel Tvedt Skibst. Gunner Gundersen 1898     Knardalsstrand Knardalsstrand 251
- 29/11 Kilebygden - Lars Andreas Larsen, g. tomtearb.   1882 9 15 Kongstvedtkaasa Toldnæs 251
25 1/12 7/12 7/12 Niels Danielsen Snedker Didrik Danielsen 1899     Graaten Graaten 251
- 1/12 8/12
Tørmo
8/12 Carl Oscar Wikman, ug. porcell.arb.   1889 11 18 Lunde prgj. Klyve 251
26 27/11 7/12 7/12 Aasmund Torbjørnsen Eikeland, ug. arb.   1884     Drangedal Drangedal 251
- 1/12 8/12
Tørmo
8/12 Nils Olsen Haaøen, gbr.   1832     Eidanger Roheim 251
- 9/12 Skien - Petter Nilsen, snedker   1830     - Gjemsø 251
- 29/11 Porsgrund - Carl Emil Lummel, g. fabrikform.   1862     Grønland Dresden,
Tyskland
251
27 24/12 30/1212 30/12 Andreas Isaksen, ug., fattiglem   1864     Kilebygden Gamlehjemmet 251
  Kvindekjøn 1910
1 3/1 7/1 7/1 Mathea Johnsdtr., ug. fattigfors.   1837     Porsgrund Klyve gamlehjem 247
2 9/2 15/2 15/2 Maren Kirstine Pedersdtr. Skjæret, g. gaardsbest. Halvor Reiersen 1858     Vadrette, Solum Skjæret, Graaten 247
- 22/1 29/1
Gjerpen
29/1 Ingeborg Vasbø. ug. sykepleierske   1877     Vestøp, Gjerpen Solum gamlehjem 247
3 18/2 24/2 5/4 Hansine Kristine Danielsen snedker Didrik Danielsen 1863     Skien Graaten 247
4 18/2 25/2 - Anlaug Leivsen Gjærum, gbr. enke   1852     Saude Solum gamlehjem 247
- 5/2 - - Susanne Amundsen, g. stationsmester 1860     Bjørkedalen Bjørkedalen 247
- 5/2 Tørmo - Thea Mathiesen, g. arbeider 1858     Knardalsstrand Knardalsstrand 247
- 7/3 12/3
Tørmo
25/4 Ingeborg Kristine Larsdtr., g. løsarb. Gunnar Johnsen 1838     Porsgrund do. 247
5 22/3 29/3 29/3 Jakobine Kristiansen, enke tømmermand 1825     do. Graaten 247
6 29/3 5/4 5/4 Anne Sofie Isaksen, g. arb. Karl Isaksen 1891     Graaten Graaten 247
7 20/4 25/4 25/4 Kristine Tollefsen Lillefjære, enke   1850     - Klyve gamlehjem 248
- 28/4 4/5
Porsgrund
4/5 Anne Elise Torstensen, enke tømmermand 1854     Nenseth Molhaugen 248
8 9/4 14/5 14/5 Gunda Sofie Pedersen, ug. tjenestepike   1888     Gjerpen Amtssykehuset 248
9 10/4 17/5 17/5 Inga Isaksen, ug. Kjører Isak Larsen 1889     Myren Graaten 248
10 12/4 21/5 21/5 Barbra Torstensdtr., Bergjordet, g. Gaardbr. 1832     Lunde prgj. Elset 248
11 10/6 15/6 - Maren Larsen Odden, ug. vaskekone   1826     Solum Solum 249
- 14/6 ? - Margrete Zakariassen, ug?, lodsdtr.   1840     ? Br.asyl
Hjemst. Langesund
249
- 15/7 19/7
Porsgrund
19/7 Maren Dorthea Grønsten, enke gbr. Ole Grønsten 1824     Knardalsstrand Klyve 249
12 26/7 29/7 - Anne Kristoffersdtr. Svanajord arb. 1895     Brunkeberg Brunkeberg 249
- 2/8 8/8
Porsgrund
- Mette Susanne Jensen, g. skibstømmerm. 1838     Bamble Knardalsstrand 249
13 2/9 7/9 7/9 Marianne Eriksen, g. gbr. Gustav Eriksen 1863     Gjerpen Toldnæs 249
14 12/9 16/9 16/9 Gudbjørg Aanonsdtr. Drotning, ug. gbr.dtr.   1850     Vinje Vinje 249
15 22/9 29/9 29/9 Andrea Evensen, ug. dagarb.   1840     Gjemsø Gjemsø 249
16 21/9 29/9 29/9 Berta Marie Gundersdtr., g. Arb. Johan Evensen 1882     Darrud Skjelbrei 250
- 26/9 30/9
Skien
- Ingerid Bergen, g. skomager Ole R. Bergen 1843     Saude Saude 250
- 26/9 Langesund - udøbt smed Johannes Pettersen 1910 9 26 - - 250
17 12/10 19/10 19/10 Kristine Trondsen Torjusrød, enke arb. 1829     Sandsvær Graaten 250
18 22/10 29/10 29/10 Lilly Teodora Halvorsen, udøbt murer K.D. Halvorsen 1909 4 5 Minde Minde 250
- 25/10 1/11
Tørmo
1/11 Anna Marie NIlsen, tjenestepige   1890     Langesund Knardalsstrand 250
- 8/11 12/11
Tørmo
12/11 Anne Gundersen, enke Gbr. 1832     Gjerpen Wrigtekaas 250
- 14/11 19/11
Porsgrund
19/11 Inger Olea Nielsen, g. Skibsreder Halvor Nielsen 1840     Skjelbred Moldhaugen 250
19 5/12 12/12 12/12 Gunhild Tomine Thygesen, g. gbr. Tygesen 1841     Solum Bjørntvedt 250
20 22/12 29/12 29/12 Otilie Karoline Vaskaas, g. Fabr.arb. Halfdan Vaskaas 1882     Varnes sogn,
Hedrum
Grønland 251
  1911
  Mandkjøn
1 4/1 10/1 10/1 Thyge Marenfred Engebretsen, ug. kontorist   1888 2 12 Gjerpen Gjemsø 252
2 6/1 12/1 12/1 Sveinung Johnsen, ug. sagarb.   1892 8 7 Kviteseid Bøleveien,
Gjerpen
252
- 23/1 28/1
Tørmo
- Fredrik Waldemar Horst, ug. porcell.arb.   1891     Grønland Moldhaugen 252
- 30/1 Porsgrund - Finn Hansen Skibscaptein G. Hansen 1911 1 10 Eltvedtkaas Eltvedtkaas 252
3 14/2 21/2 25/5 Karl Strøm, arb.   1857?     ? ? 252
4 20/2 28/2 25/5 Alfred Johannessen. ug. sjømand   1890?     Borgen ø. Hole Hole,
Ringerike
252
5 24/2 4/3 4/3 Olaf Marius Abrahamsen. ug. papirarb.   1890     Graaten Skogpladsene 252
6 2/3 8/3 8/3 Anders Kittilsen, enkem. gaardsarb.   1870     Kaasa, Helgen Gamlehjemmet 252
- 28/3 1/4
Porsgrund
1/4 Tobias Borgersen, g. snedker   1832     Tanum, Bohuslän Grønland 252
7 5/3 12/4 12/4 Kristen Halvorsen, g. baker   1852     Hollen Graaten 253
8 17/4 22/4 22/4 Ole Halvorsen Klovholt, g. papirfabr.arb.   1868     Kragerø Klovholt 253
9 6/6 12/6 12/6 Isak Mikkelsen Veholt, g. gbr.   1856     Veholt Veholt 253
10 3/7 7/7 777 Einar Arvid Friis Bankbogholder Chr. Friis 1901     Nordheimsund,
Hardanger
Tolleskogen 253
- 29/6 6/7
Tørmo
- Øistein Olsen Sandvik, gbr.søn   1893     Tinn Tolnæs 253
11 6/7 11/7 11/7 Andreas Andersen Sverver, g. styrmand   1858     Gjerpen Graaten 253
12 24/7 25/7 25/7 udøbt Oscar Nicolaisen 1911 3 27 Graaten Graaten 253
- 29/7 5/8
Tørmo
5/8 Emil Karl Julius Blumentritt, g. porc.arb.   1863     Boda i Sachsen,
Tyskland
Langeløkken 253
13 9/8 14/8 14/8 Erland Johan Larsen Slipermester Anton F. Larsen 1909 12 7 Gjerpen Tolleskogen 253
14 14/8 19/8 19/8 Jonas Landvik, hj søn Furer Landvik 1890     Kviteseid Skogpladsene 254
15 23/8 1/9 1/9 Ole Nielsen Lillemoen, g. graastensarb.   1847     ? Hitterdal 254
16 2/9 9/9 - Gunnar Hansen, enkem., sagarb.   1831     Saude Bakkene
(Varpet)
254
17 31/8 7/9 7/9 Ole Nielsen Olverud, ug. veiarb.   1844     ? Tinn 254
18 15/9 21/9 21/9 Thor Halvorsen Ormejordet, ug. jordbrugsarb.   1876     Tinn Tinn 254
19 25/9 29/9 29/9 Andreas Halvorsen Raamundkilen, ug. arb.   1891     Skafsaa Skafsaa 254
- 6/9 9/9
Tørmo
9/9 Hans Andersen, g. maskinist   1838     Larvik Knardalsstrand 254
20 9/10 14/10 14/10 Jan Brynhildsen, em.,. fhv. gartner fors. av børnene   1827     Lunde Tvedthegna 254
21 25/10 28/10 28/10 Claus Hansen, g. kjøbmand   1860     Graatenmoen Graatenmoen 254
22 22/10 27/10 27/10 Ole Olsen, em, fattigunderst.   1826     Saude Gamlehjemmet 254
23 12/11 18/11 18/11 Ole Bernhardt Nicolaisen, g. arb. og veiarb.   1851     Bohuslän, Sverige Rugstad 255
24 11/11 17/11 17/11 Ole Helland, g. arb.   1847     Bø prgj. Bø prgj. 255
- 22/11 Riga - Hans Christian Syversen Rømyr, ug. sjømand   1893     Rømyrberget Rømyrberget 255
- 5/12 9/12
Tørmo
9/12 Olaf Matias Bjerke, ug. pottemakerlærling   1893     Bamble Knardalsstrand 255
- 3/12 9/12
Stavanger
- Carl Johan Olsen fragtemand Johan Olsen 1907 3 3 Birkenes ? 255
25 10/12 15/12 15/12 Ole Olsen Baannene, em, fhv. arb. fattigunderst.   1825     Kilebygden Gamlehjemmet 255
26 22/12 29/12 29/12 Halvor Andersen Staakkan, g. fhv. gbr.   1822     Staakkan Staakkan 255
27 30/12 6/1-12 6/1-12 Finn Mittag Kittilsen ug. smedarb. v. veianlæg   1896     Skien Graaten 255
- 25/12 30/12
Ø. Mælum
30/12 Nils Jacob Nilsen, g. flaatemand   1826     Solum sogn Suttervik 255
  Kvindekjøn 1911
1 6/1 13/1 13/1 Aase Gundersen Gaasodden, enke, fattigforsørget
1825     Laardal Gamlehjemmet 252
- 19/1 26/1
Tørmo
26/1 Olava Martine Jonassen Tuftekaas, enke, fattigforsørget   1832     Fredriksværn Gamlehjemmet 252
- 3/2 11/2
Porsgrund
- Maren Elise Pedersen Grotnæs, enke   1830     Vold Wrightekaas 252
2 1/2 7/2 7/2 Elie Nilette Nielsen, ug. tjenestepige   1892     Bamble Bamble 252
- 14/3 18/3
Porsgrund
18/3 Karen Gurine Svendsen, g. værkstedarb. 1857     Fossum,
Gjerpen
Tuftekaas 252
3 3/4 8/4 8/4 Ingeborg Halvorsen, e. sagarb. Karl Sev. Halvorsen 1839     Saude prgj. Graaten 252
- 4/4 8/4
Porsgrund
- Kari Halvorsdtr., enke e. gbr. Elling Stiansen Henseid 1930     Drangedal Vemmeren 252
4 6/4 12/4 12/4 Alet Elischen Ellefsen, f.av Baker Gunnar Ellefsen 1893     Skien Tollekogen 252
- 2/4 Skien - Andrea Olsen, ug. sydame   1859     Gjepen Skien 252
5 3/4 7/4 7/4 Kari Olsdtr. Stensland, ug.   1857     - Nissedal 253
6 4/4 7/4 7/4 Kristine Gundersen Hafredal, ug. hjv.dtr.   1871     Bamble Bamble 253
7 12/4 19/4 19/4 udøbt Gbr. Kristian Isaksen 1911 3 15 Klovholt Klovholt 253
- 15/4 22/4
Porsgrund
22/4 Maggi Olsen Sjømand Edvard Olavus Aadna 1909 8 14 Knardalsstrand Knardalsstrand 253
- 9/4 15/4
Gjerpen
15/4 Anne Melfald, gbr. hustru   1875     Kleven,
Gjerpen
Melfald 253
- 6/5 11/5
Tørmo
11/5 Alma Hulda Schmeissen Porc.arb. Paul Schmeissen 1911 1 29 Moldhaugen Moldhaugen 253
- 3/6 Porsgrund - Alfhild Helene Jonsen Styrm. Hjalmar Jensen 1910 7 2 Klyvejordet Klyvejordet 253
8 1/6 7/6 7/6 Anne Petrea Pedersen, sindssyg pige   1878     Skaatø
(Rekevik)
Sinds. sykeasylet 253
9 10/6 15/6 - Kari Sveinungsdtr. Molid, ug. fattiglem   1829     Tinn Tinn 253
- 17/6 23/6
Tørmo
23/6 Karen Ekelund, g. gbr. og tømmerm. Halvor Torjussen 1878     Lunde prgj. Ekelund 254
- 6/7 12/7
Tørmo
- Gunhild Johanne Olsen, g. Fiskehandl. Søren Olsen 1854     Bamble Knardalsstrand 254
- 20/7 25/7
Tørmo
- Solveig Caspara Andersen arb. Anders M. Andersen 1908 2 18 Knardalsstrand Knardalsstrand 254
10 19/7 25/7 25/7 Kristine Johannessen, enke e. arb. forsørget av sine barn 1841     Flatdal,
Seljord
Graaten 254
- 21/7 27/7
Tørmo
27/7 Karen Tennefos, g. lærer Tennefos 1844     Næs,
Hallingdal
Klyve 254
- 15/9 21/9
Tørmo
21/9 Anna Olava Marthinsen. g. Styrmand (navn ikke opg.) 1885     Eidanger Bjønnæs,
Knardalsstrand
254
11 25/9 29/9 29/9 Gunhild Fosse, ug. fattigfors.   1825     Hjartdal Hjartdal 254
12 27/9 2/10 2/10 Margit Johansen Lunden, ug. tjenestepige   1895     Sauland Sauland 254
13 2/10 1010 10/10 Karoline Tomasdtr., g. Gbr. Thomas Bjørnvedt 1849     Gjerpen Bjørntvedt 254
14 3/10 9/10 9/10 Anne Olsen, enke Baker 1836     Stange Graaten 255
15 10/10 16/10 16/10 Kirsti Larsdtr. Oddane, ug. fattigforsørget   1821 1 13 Elset Gamlehjemmet 255
16 24/10 30/10 - Henrikke Rugtvedt, enke Skipper 1836     Moldhaugen Moldhaugen 255
17 19/11 23/11 23/11 Karen Larsen, enke fattigunderst.   1835     Mælum Gamlehjemmet 255
18 18/11 23/11 23/11 Sina Kristiansen, ug. fattigunderst.   1868     Graaten Gamlehjemmet 255
- 5/11 11/11
Tørmo
11/11 Solveig Johnsen Baatbygger 1908 1 18 Langesund Knardalsstrand 255
- 7/11 11/11
Tørmo
11/11 Ingeborg Anette Aadne, g. Stuert 1880     Solum Knardalsstrand 255
- 9/12 Tørmo - Maren Aselie Johnsen, g. Snedker Johnsen 1857     Gjerestad Grønland 255
19 15/12 22/12 22/12 Annette Ellefsen, enke Baker 1863     Sanikedal Tolleskogen 255
  1912
  Mandkjøn
- 3/1 10/1
Gjepen
- Hans Hansen Flid, g. Barnehjemsbestyrer   1867     Gjerpen H.C: Minde 256
1 25/1 3/2 3/2 Hans Tollefsen, ug., ingen stilling (moderen ft. underst.) 1866     Varpet Varpet 256
2 23/1 29/1 29/1 Børre Kristiansen, enkem., ft. inderst   1861     Gjerpen Gamlehjemmet 256
3 24/1 7/2 7/2 Steinulf Langejordet, ugift fhv. gbr.   1838     Næs, Telem. Næs, Telem. 256
- 12/2 20/2
Tørmo
20/2 Kristen Svendsen, em, gbr.   1839     Lien prgj. Toldnæs 256
- 20/2 24/2
Tørmo
24/2 Johann Nestor Eliassen Tuftekaas, mek.arb.   1852     Bohuslän, Sverige Tuftekaas 256
- 9/3 16/3
Tørmo
16/3 Johannes Larsen, mek. verkstedarb.   1896     Hagemannskaas Hagemannskaas 256
- 12/3 19/3
Skien
19/3 Wilhelm August Rojahn, g. slipriarb.   1849     Moss Graaten 256
4 19/3 26/3 26/3 Gudbrand Korneliussen, g. gaardsarb.   1845     Modum Minde 257
5 20/3 27/3 27/3 Erling Johan Fossum, e.s. av Stuert Jørgen Fossum 1911 1 18 Graaten Graaten 257
- 21/3 28/3 - Tollef Hansen, g. smed   1842     Kilebygden Tolnæs 257
- 3/4 10/4
Tørmo
10/4 Nicolai Jacobsen Tolnæs, enkem. fhv. gbr.   1859     Tolnæs Fredbohavn 257
6 5/4 12/4 12/4 Anders Gundersen, dæksmand   1893     Skien Tolleskogen 257
- 9/4 17/4
Tørmo
17/4 Karl Johan Kjeldsen, ug. handelsbetjent   1882     Lergravstrand Lergravstrand 257
7 7/4 15/4 15/4 Oluf Karenius Grøtvik, g. gbr.   1871     Grøtvik Søtvedt 257
8 26/4 2/5 2/5 Simon Knudsen, g, sømand   1843     Bamble Bamble 257
9 9/5 14/5 14/5 Nils Olsen, enkem., tømmerm..   1833     Slemdal Gjerpen 257
- 15/5 18/5
Tørmo
18/5 Ernst Buer August Buer 1912 5 8 V. Klyve V. Klyve 258
10 12/5 18/5 18/5 Harald Hansen Jorebro, ug. kjøregut   1893     ? Aas,
sidst Saaheim
258
- 14/5 18/5
Tørmo
18/5 Andreas Eriksen, g. bakermester   1838     Kongsberg Grønland 258
11 10/6 22/6 - Anders Skippervold Arb. Anders Skippervold 1912 6 10 Amtsykehuset Hollen 258
12 - 29/6 29/6 Lars Larsen, g. arb.   1861     Hitterdal Amtsykehuset 258
13 29/6 5/7 5/7 August Kristiansen, arb.   1860     ? Hallingdal 258
14 1/7 8/7 8/7 Peder Nilsen, ug. gbr.   1832     Storbritanien Hjartdal 258
- 9/7 Tørmo - Oscar Julius Olsen, g. sjømand   1861     Solum Moldhaugen 258
15 10/7 16/7
16/7 Johannes Kristensen, g. dagarb.   1831     Hollen Graaten 258
- 5/8 10/8
Tørmo
10/8 Abraham Gundersen, g. arb.   1855     Solum Toldnæs 259
- 16/8 - - Karl Knudsen Nenset, g. sjømand   -     - Nenset 259
16 26/8 2/9 2/9 Salve Bendiken, ug. søn forpagterenke 1894     Vik Vik 259
17 5/9 10/9 10/9 Ole Petter Kristiansen, fhv. sjømand, ug.   1840     Solum Gamlehjemmet 259
- 8/9 14/9
Porsgrund
14/9 Nils Haugen (Nils Jørgen Nilsen), g. tømmerm.   1874     Solum Molhaugen 259
- 23/10 30/10
Tørmo
30/10 Jacob Laurits Larsen, g. dampskibsfører   1842     Solum Bjørndalen 259
18 27/10 5/11 5/11 Gunnar Rollefsen Lien, g. fhv. gbr.   1834     Lunde prgj. Lien 259
19 27/10 2/11 2/11 Jens Vilhelm Pettersen, g., fhv. maskinist   1840     Moss Gjemsø 259
20 25/10 2/11 2/11 Haakon Gunelius Hansen grb. Kristian Hansen 1911 8 21 Triset Triset 259
- 31/10 9/11
Tørmo
9/11 Karl Matias Hansen, ug. montør   1889     Bamble Tønsberg gamlehus 260
- 16/11 Tørmo 23/11 Nils Olsen Svad, mek.arb.   1835     Solum Klyve 260
21 20/11 26/11 26/11 Georg Peder Moen anlægsarb. Peder Olsen Moen 1912 7 24 Tolleskogen Tolleskogen 260
- 15/11 23/11
Tørmo
23/11 Anders Arnesen, g. skibstømmerm.   1840     Solum Solum 260
- 26/11 Tørmo - Hjalmar Martin Hansen, g. porc. arb., fattigunderst.   1871     Molhaugen Molhaugen 260
- 26/11 Skien - udøbt ingeniør Robert Hutchinson 1912 11 26 Tolleskogen Tolleskogen 260
22 19/12 24/12 24/12 Kittil Andersen, ug. arb., fatiffors.   1856     Solum Knardalsstrand 260
- 24/12 31/12
Tørmo
31/12 Hans Laurits Bjørnsen. g. porc. arb.   1861     Mælum Fredbohaven 260
23 25/12 30/12 30/12 Olaf Olsen, dykker   1850     - Skien 260
  Kvindekjøn 1912
1 30/12-11 6/1 6/1 Anne Olea Halvorsen, dtr. av Sagbrugsarb. 1898     Bjørntvedt Bjørntvedt 256
2 30/12-11 6/1 6/1 Aslaug Simonsen, enke arb. 1834     Hjartdal Bakkene 256
- 6/1 Tørmo - Ingeborg Gurine Stavdal, enke smed. ft. underst. 1826     Mælum Fredbohavn 256
3 3/1 10/1 10/1 Henriette Olsen Rambæk, enke skipper 1844     Gjerpen Rambæk 256
4 13/1 20/1 20/1 Edith Lund arb. Johan Lund 1911 10 21 Graaten Graaten 256
5 1/1 17/1   Anne Asbjørnsdtr. Juve, enke husmand 1881     Aamotsdal Juve, Aamotsdal 256
6 21/1 29/1 29/1 Elise Karlsen, ug. hjv.dtr.   1891     Bugten v. Nenseth Bugten 256
7 29/1 5/2 5/2 Anne Marie Elset, enke m. føderaad   1840     Gisholt Ø. Elset 256
- 2/2 10/2
Ø. Porsgr.
10/2 Inger Margrete Osline Anundsdtr., enke   1828     Aasland, Kil. Knardalsstrand 256
8 8/2 14/2 14/2 Henrikke Gurine Kristensen, enke   1824     Gjemsø Graaten 257
- 8/2 14/2
Skien
14/2 Elida Fredrikke Mørk, g.m. mek.arb. Johan Mork 1868     Christiania Gjemsø 257
9 9/2 16/2 16/2 Marte Kristine Markussen, ug. husholderske   1846     Klovholt Klovholt 257
10 8/2 14/2 14/2 Ingeborg Kristensen, enke   1836     Gjerpen Gamlehjemmet 257
11 16/3 22/3 22/3 Hanna Tollefsen Valen, ug. tj.pike   1882     Valen Valen 257
12 7/4 13/4 13/4 Kristine Sofie Hansen, enke   1834     Gjerpen Graaten 257
- 9/4 13/4
Tørmo
13/4 Mary Klausen, g.m. Sjømand Hans Klausen 1888     Solum? Porsgrund Moldhaugen 257
13 12/4 19/4 19/4 Gunhild Nilsdtr. Brekke, enke arbeider 1840     Solum Brekke 257
14 17/4 23/4 23/4 Maren Martine Jensen, enke arb. Theodor Jensen 1844     Gjerpen Graaten 257
- 26/4 Skien - Sofie Andersen, g. Maskinist 1887     Skien Tolleskogen 257
15 11/5 18/5 18/5 Anne Gurine Hansen, enke Lods Realf Hansen 1837     Hollen Moldhaugen 258
- 13/5 18/5
Porsgrund
18/5 Emma Ovidie Eriksen, ug. fabr.arb.   1885     Bjørnstad Grønland 258
16 13/5 20/5 20/5 Anne Gulliksdtr., g. gbr. Bernt Gaasodden 1859     Saude Gaasodden 258
- 8/5 12/5
Tørmo
12/5 Henrikke Isaksen, ug. fattigfors.   1876     Grimstad Fredbo pleiehjem 258
- 17/5 Tørmo - Inger Serine Reiersen, g. arb. Realf Reidersen 1850     Eidanger Knardalsstrand 258
- 15/7 21/5
Tørmo
21/5 Aase Jensine Ellefsen (eller Gundersen), pike   1824     Solum do. 258
17 21/5 28/5 28/5 Kristine Olsen Nenseth, enke tormtearb. Ole Olsen 1841     Kilebygden Nenseth 258
18 28/5 1/6 1/6 Hanna Isaksen, ug. ft. fors.   1838     Solum Gamlehjemmet 258
- 24/5 Porsgrund - Marianne Gundersen, enke Sjømand 1828     - Ø. Klyve 258
19 15/6 22/6 22/6 Kjersti Pedersen Kjendalen, enke fors. av svigersønnen 1841     Saude Kjendalen 258
20 27/7 1/8 1/8 Anne Tomine Olsdtr., Berg, ug. husbestyrerinde   1860     Solum Bergjordet 259
21 7/8 12/8 12/8 Marte Hauene, ft.fors. enke tømmerm. Peder Pedersen 1830     Solum Gamlehjemmet 259
- 22/8 27/8
Porsgrund
27/8 Ida Olalie Johnsen, g. skibsbygger Martin Johnsen 1866     Eidanger Knardalsstrand 259
- 1/9 7/9
Porsgrund
7/9 Karen Gremetsen, enke   1859     Solum Gamlehjemmet 259
22 3/9 10/9 10/9 Ingeborg Olsen Larønningen, ug., ft.fors.   1828     Solum do. 259
- 20/9 26/9
Tørmo
26/9 Elise Johanne Ellefsen, ug. tjenestepike   1883     Solum Molhaugen 259
23 26/9 3/10 3/10 Ingeborg Gutormsdtr. Fjære, enke gbr. Anders Hansen 1830     Dolva Fjære 259
24 27/0 2/10 2/10 Marte Aslaksen, g. Skibsfører 1861     ? Skaatø 259
25 26/10 2/11 2/11 Margit Johnsdtr. Braakansrud, ug, forpl. for off. regn.   1871     Saude Bratsberg asyl 259
26 2/11 9/11 9/11 Anna Rollefsen Kjendalen, g, gbr. Andreas Rollefsen 1879     Slemdal Kjendalen 259
- 17/11 23/11
Tørmo
23/11 Anna Karoline Halvorsen Teigen, ug. fattigf.   1869     Solum Knardalsstrand 260
27 21/12 28/12 28/12 Marie Olsen, g.m. arb. Laurits Olsen 1896     Solum Minde 260
  1913  
  Mandkjøn  
1 26/12-12 3/1 3/1 Andreas Johnsen, anlægsarb.   1877     - Fyresdal 261
2 7/1 13/1 13/1 Sigurd Sigurdsen, g. hugger   1835     Saude Toldnæs 281
- 12/1 20/1
Tørmo
20/1 Ole Ramberg, g. trælasthandler   1849     Hitterdal Ekelund 261
- 16/1 21/1
Tørmo
- Olav Bertinius Farstad porc. arb.Hans Hansen 1898     Solum Bjørndalen 261
- 28/1 Tørmo - Kristian Tomas Olsen, enkem., seilmaker, fattigf.   1823     Gjermsø Gamlehjemmet 261
3 31/1 8/2 8/2 Johannes Abrahamsen. enkem. dagarb., fattigf.   1822     Fjeld, Kilebygden Bjørnstad 261
4 1/2 7/2 7/2 Edvard Martinius Jensen, g. gbr.   1864     Gjerpen Skauen 261
- 11/10-12 - - Peder Ingvald Jansen, kjødskjærer S/S Esparanca   1888     Skien Knardalsstrand 261
- 24/2 1/3
Tørmo
1/3 Nils Pedersen, g. lods   1840     Porsgrund Molhaugen 261
- 3/2 8/2
Tørmo
8/2 Hans Olsen, enkem., porc.arb.   1836     Solum Lysthusaasen 262
5 7/3 15/3 15/3 Alf Martinius Rød sergeant Anders A. Rød 1899     Molhaugen Molhaugen 262
- 8/3 15/3
Tørmo
- Isak Isaksen, g. fiskehandler   1840     Solum Tuftekaas 262
- 14/3 17/3
Porsgrund
- Harald Pettersen, uegte s. av sjømand Peder G. Pettersen 1913 2 25 Knardalsstrand Knardalsstrand 262
6 16/3 22/3 22/3 Hans Torstensen, fh. sjømand, enkem., fattigf.   1830     Solum Molhaugen 262
7 19/3 27/3 27/3 Torleif Simonsen fyrbøder Edvard Simonsen 1905     Stensrud Stensrud 262
8 1/4 8/4 8/4 Olav Kaare Olsen t.mester Markus Andr. Olsen 1911 10 29 Bjørntvedt Bjørntvedt 262
9 21/4 26/4 26/4 John Larsen, ug. anlægsarb.   1883     Sannikedal Sannikedal 262
10 26/4 30/4 - Even Gundersen, arb.   1853     Bamble Bamble 263
11 19/5 26/5 26/5 Kjel Pedersen Skjelbred. g. gbr.   1847     Skjelbred Skjelbred 283
- 11/6 Tørmo - Johan Halvorsen Teigen, g. seilmaker   1848     Lunde Knardalsstrand 263
- 9/6 16/6
Skien
- Olaf Hansen Strand, g. skofabr.arb.   1866     Kviteseid Tolleskoven 263
12 2/7 7/7 7/7 Henrik Langen, skotøi arb., søn av f.arb. Ole Langen 1897     Solum Vadrette 283
13 29/6 4/7 4/7 Ole Aanensen, g. husm.   1832     Stensrud (Gransherred) Gransherred 263
14 8/7 12/7 12/7 Ole Kristian Kristensen, g. teglverksarb.   1858     Klovholt Eltvedt 263
15 13/8 19/8 20/8 Engebret Engebretsen, g. skibskaptein   1845     Gjerpen Gjemsø 263
16 13/8 20/8 20/8 Ingebret Olsen, bjelkehugger, enkem.   1837     Landsmarken, Hollen Knardalsstrand 263
- 14/8 Skien - udøbt dæksmand Kristian Bang 1913 8 13 Graaten Graaten 263
- 20/8 Tørmo - Olaf Eck, g. agent   1869     Kristiansand Fredbo 264
17 15/8 23/8 23/8 udøbt f.arb. Ole Pedersen 1913 5 31 Tolleskoven Tolleskoven 264
- 1/9 6/9
Tørmo
6/9 Herman August Andersen, ug..flaatem.   1885     Toldnes Toldnes 264
18 5/9 12/9 12/9 Olav Marenius Johannessen maskinist Josef Johannessen 1911 2 13 Minde Graaten 264
19 5/9 12/9 12/9 Josef Eugen Johannessen do. 1910 1 3 Tolleskoven Gråten 264
20 6/9 10/9 10/9 Torvald Sverre Andersen arb. Andreas Andersen 1898     Graaten Graaten 264
- 31/8 6/9
Tørmo
6/9 Erik Halvorsen Hamsdokka graastensm. Halvor Andersen 1913 6 22 Knardalsstrand Knardalsstrand 264
21 4/9 16/9 16/9 Zacarias Nilsen Hasseldalen, ug. arb.   1859     - Bamble 264
22 12/10 20/10 20/10 Daniel Halvorsen Juve, fhv. snedker og møller   1861     - Næs 264
23 20/10 25/10 25/10 Carl Harry Rasmussen, uegte sjøm. Karl Johan Rasmussen 1913 6 11 Skien Graaten 265
24 8/11 15/11 15/11 Ole Stenersen, skogarb., enkem.   1844     Flaabygd Fredbo 265
25 9/11 14/11 14/11 Matias Myhre, g. arb.   1878     Stange, Modum Modum 265
26 8/11 21/11 21/11 Jens Rørholt, ug. graastensmurer   1873     Bamble Tinn 265
27 21/11 25/11   udøbt murer Georg Pedersen 1913 11 21 Graaten Graaten 265
- 23/11 28/11
Eidanger
28/11 Severin Olaves Pedersen, g. porc.arb.   1856     Eidanger Nenset 265
- 27/11 3/12
Tørmo
3/12 Hans Pedersen, mekaniker, ug.   1849     Gjerpen Tuftekaas 265
28 27/11 2/12 2/12 Henrik Anton Olsen, arb., ug.   1873     Kragerø Kragerø 265
29 15/12 22/12 22/12 Julius Staalhane, møllearb., gift   1857     Graaten Graaten 265
- 27/12 Tørmo - Anders Karlsen Egeland f.arb. Karl Gunelius Andersen Egeland 1913 11 9 Bjørnstad Bjørnstad 266
30 29/12 5/1-14 5/1-14 Jan Larsen, fabr.arb., enkem.   1833     Bakkene Gamlehjemmet 266
  Kvindekjøn 1913
1 8/1 28/1 28/1 Else Matilde Halvorsen, g. sjømand Dorteus Halvorsen 1867     Solum Graaten 261
2 20/1 25/1 25/1 Anne Marie Sørensdtr., enke gbr. Arne Jensen 1835     Eidanger Molhaugen 261
- 10/1 17/1
Tørmo
17/1 Anne Lunde, gbr. enke   1836     Eidanger Aanerød 261
- 16/1 21/1
Tørmo
21/1 Petra Ingvarda Jansen afdød sjøm. Petter J. Jansen 1912 11 28 Tuftekaas Tuftekaas 261
3 1/2 8/2 8/2 Maren Gurine Olsen, ug. tj.pige   1860     Gjerpen Gamlehjemmet 261
4 8/2 15/2 15/2 Maren Andrea Carlsen, enke   1825     Solum Graaten 261
- 12/2 19/2
Tørmo
19/2 Hanna Laura Hansen, g. maskinist Hagbart Hansen 1888     Skjelbrei Grønland 261
5 22/2 28/2 28/2 Marie Hanæs, enke fhv. gbr. Jørgen Huset 1837     Mælum Gamlehjemmet 261
6 24/2 3/3 3/3 Maren Kittilsen, enke smed Kittil Torsen 1846     Gjerpen Bakkene 261
- 25/2 4/3
Tørmo
4/3 Karen Andrea Helgesen, enke form. Torsten Helgesen 1849     Solum Wrigtekaas 262
7 3/3 11/3 11/3 Tone Juveland, g. tømmerm. Halvor Juveland 1855     Lilleherred Minde 262
- 3/3 8/3
Tørmo
8/3 Marte Gurine Pedersdtr., g. tømmerm. Svenung Halvorsen 1835     Kilebygden Knardalsstrand 262
- 6/3 12/3
Tørmo
12/3 Solveig Torstensen porc.arb. Teodor Torstensen 1913 1 19 Molhaugen Molhaugen 262
8 28/2 5/3 5/3 Margit Sveinsdtr. Vestmoen. enke, fattigf.   1861     Hjartdal Hjartdal 262
- 6/3 Tørmo - Olesia Helene Gundersen, g. sjømand Karl Gundersen 1886     Toldnes Toldnes 262
9 11/3 18/3 18/3 Hansine Holm, g. tømmerm. Peder Holm 1842     Porsgrund Graaten 262
10 28/2 4/4 474 Hanna Petronelle Jørgensen, g. arb. Johan Jørgensen 1853     Larvik Nenset 262
- 31/3 5/4
Tørmo
5/4 Regine Kirstine Knudsdtr., g. modelsnedker Nicolai Bjørnsholt 1863     Gjerpen Knardalsstrand 262
11 2/4 9/4 9/4 Kirsten Marie Reiersen, enke arb. Anders Reiersen 1835     Mælum Graaten 263
12 17/4 23/4 23/4 udøbt skotøiarb. Johannes Sivertsen 1913 1 31 Tolleskogen Tolleskogen 283
- 17/4 Tørmo - Elise Torstensen porc.arb. Teodor Torstensen 1913 1 19 Molhaugen Molhaugen 263
- 24/4 3/5
Tørmo
3/5 Hanna Petrea Hansen, g. styrm. Karl Andreas Hansen 1871     Kilebygden Knardalsstrand 263
13 7/5 14/5 - Gunvor Olsen, g. sagarb. Torvald Olsen 1873     Graaten Graaten 283
- 9/5 16/5
Gjerpen
- Hanna Olava Isaksen, g. verkstedarb. 1887     Gjerpen Molhaugen 263
14 7/6 13/6 13/6 Marta Halvorsen arb. Halvor Halvorsen 1904     Bjørntvedt Bjørntvedt 263
15 6/6 16/6 16/7 Birgit Juve, ug.d. hjemme   1883     Rauland Rauland 283
16 11/6 23/6 23/6 Ragnhild Olavsdtr. Tveitan, ug. meierske   1892     Bø i T. Bø i T. 263
- 23/6 27/6
Tørmo
27/6 Matilde Johnsen, g. dreier Jørgen Johnsen 1847     Molhaugen Toldnæs 264
17 29/6 7/7 7/7 Astrid Apneseth folkeskolelærer N. Apneseth 1904     Kinn prgj. Gjemsø 264
18 2/7 5/7 5/7 Dagmar Simonsen lastearb. Simon Simonsen 1913 3 30 Nenset Nenset 264
19 6/7 11/7 11/7 Hanna Tomine Andersen Grønli. ug. syerske   1876     Kilebygden Hollen 264
20 4/7 10/7 10/7 Ragna Margrethe Prestholt bokholder H. Th. Prestholt 1912 11 28 Gjemsø Gjermsø 264
- 14/7 19/7
Tørmo
19/7 Ella Nelly Foss skomaker 1897     Kristiania Toldnæs 264
21 7/8 12/8 12/8 Ingeborg Marie Knudsen, ug. tjenestepike   1845     Sannikedal Kragerø 264
22 13/8 19/8 19/8 Anne Kristine Andreassen, ug. hjv.dtr.   1879     Rønningen Solum 264
23 5/9 11/9 11/9 Dagmar Augusta Terese Torgersen, uegte dtr. av mek. Olav Trygve Torgersen 1913 8 6 Klyvejordet Klyvejordet 264
- 28/9 Porsgrund .- Anne Johansen, ug. tj.pike   1878     Saude Sindsygeasylet 264
- 13/8 18/8
Skien
18/8 Bergliot Ellefen baker Karl Ingolf Ellefsen 1913 4 27 Graaten ? 265
- 26/9 4/10
Tørmo
4/10 Anna Petrea Kittilsen, f. Pedersen, g. sliperiform. Kittilsen 1844     Knardalsstrand Knardalsstrand 265
24 11/10 18/10 18/10 Karen Sofie Stensen, syerske, ug.   1886     Kragerø Skjelbred 265
25 11/10 16/10 16/10 Marie Svendsdtr. Kaasa, gdm. dtr.   1873     - Lunde prgj. 265
26 30/10 4/11 4/11 Johanne Grimestøl, ug.   1898     Skafsaa Skafsaa 265
- 6/11 10/11
Skien
- Kjellrun Ovidia Werner arb. Jørgen Werner 1913 10 26 Ranberget Ranberget 265
- 25/11 29/11
Tørmo
29/11 Anne Kristine Skjelbred, g. gdb. Hans Skjelbred 1851     Mælum Nenset 265
27 6/12 13/12 13/12 Dagny Karoline Dagsrød papirfabrikarb. Halvor Gundersen 1910 4 17 Dagsrød Dagsrød 265
- 11/12 19/12
Tørmo
19/12 Karen Pedersen Lahelle, enke   1836     Land Lahelle 265
- 11/1-12 20/1-12
Skien
- Karoline Fredrikke Olsen (Jensen), g. verkstedarb. Nils Olsen (Jensen) 1885     Odalen Solum 266
- 2174 26/4
Skien
- Stina Marvel Olsen mek.arb. Nils Olsen 1903 11 13 Solum Solum 266
- 27/9 2/10
Skien
- Karen Georgine Bæruldsen, ft. underst., ug.   1826     Skien ? 266
28 21/12 27/12 27/12 Anne Johannesdtr. Ødegaarden, g. lagerarb. Jan Jensen 1844     Lunde prgj. Østgaarden 266
  1914
  Mandkjøn
1 28/12-13 3/1 3/1 Anders Olsen Flaaterli, fhv. fabr.arb., gift   1835     Heia, Mælum Kilebygden 267
- 14/2 Tørmo - Ragnar Bjerketvedt Knudsen formand Anund Knudsen 1911 8 31 Lahelle Lahelle 267
2 13/2 21/2 21/2 Ole Pedersen Berg, gbr. og snedker, enkem.   1833     Drangedal Bergsjordet 267
3 11/2 19/2 19/2 Ole Simonsen fyrbøder Søren Simonsen 1913 5 28 Stensrød Stensrød 267
4 20/2 25/2 25/2 Peder Wilhelm Madsen, skibstømmerm., enkem.   1846     Graaten Graaten 267
- 23/10-13 - - Otto T. Olsen, uden stilling   1838     Graaten S. Francisco 267
- 26/2 - - udøbt stuert Karl Fredrik Bernh. Hasselblad 1912 3 25 Fredbo Fredebo 267
5 27/2 6/3 6/3 Anders Olsen, fattigf.   1837?     ? pladsen Moen
i Hedenstad
267
- 7/3 14/3
Tørmo
14/3 Johan Jensen, styrmand, g.   1886     Knardalsstrand Knardalsstrand 267
- 12/3 Skien - Arnt Teodor Juul, fattigunderst.   1839     Graaten Gamlehjemmet 268
- 16/3 21/3
Borgestad
21/3 udøbt verksmester Evald Oellingrath 1914 3 14 Molhaugen Molhaugen 268
6 26/3 30/3 - Arne Beyer materialforr. Lars Severin Beyer 1914 3 18 Gjermsø Gjermsø 268
7 30/3 7/4 - Einar Rød (Røe) gbr. Simon Laurits Rød 1913 12 23 Klyve Klyve 268
- 14/2 New York - Otto Halvorsen (eller Nilson), sjømand, ug.   1884     Knardalsstrand Knardalsstrand 268
8 31/3 7/4 7/4 Jan Andreas Jansen, arb. gift   1841     Porsgrund Tvedthegna 268
9 7/4 14/4 14/4 Karl Svendsen. anlægsarb., gift   1858     Sverige Nyhus 268
10 9/4 17/4 17/4 Gunder Knutsen Aafos, gbr. gift   1845     Lunde Aafos 268
11 20/4 25/4 25/4 Andreas Martinius Aafoskaasa, g. gbr. søn   1889     Aafoskaasa Aafoskaasa 269
12 2/5 7/5 7/5 Redvald Stenersen, ug. arb.   1896     Sell Saude 269
13 7/5 16/5 16/5 Jacob Larsen, g. smed   1839     Skien Graaten 269
- 11/5 Tørmo - Peder Nielsen, g. maskinist   1852     Fossum Tuftekaas 269
14 9/5 14/5 14/5 Olaf Eigilsen, g. arb.   1846     Tørdal Drangedal 269
- 30/3 Las Palmas - Bernhard Johnsen, sjømand   1876     Skien? farens bopæl:
Larønningen
269
15 23/5 29/5 29/5 Peder Olaus Olsen Øyan, g. garver   1841     Stordalen Graaten 269
16 20/5 26/5 26/5 Rollef Kittilsen Bakkene, ft. fors.   1856?     - Solum 269
17 3/6 9/6 9/6 Johannes Brynjulfsen Brække, g. anlægsarb.   1844     Värmland Brække 269
- 31/5 Skien - Karl Jensen Nyhus. ug. tjenestegut   1895     Nyhus Nyhus 270
18 2/6 6/6 6/6 Arne Fosheim, ug. snedker   1894     Notodden Notodden 270
19 10/6 16/6 16/6 Mattis Laugdal, ug. skogsarb.   1893     Lardal Lardal 270
20 12/6 16/6 16/6 Nils Østensen Aasland, fhv. gbr.   1833     - Tinn 270
21 17/6 23/6 23/6 Rasmus Karenius Isaksen Veholt, ug. gbr. søn   1887     Frønæs Veholt 270
22 4/7 11/7 - Bjørn Johnsen Fosheim, gbr.   1870     ? Kviteseid 270
23 17/7 23/7 23/7 Didrik Cappelen, enkem., godseier   1836     - Løberg,
Gjerpen
270
- 31/7 Tørmo - Ivar Anker Andersen tømmerm. Ingolf Andersen 1913 8 12 Klyvejordet Klyvejordet 270
- 20/8 Tørmo - Peder Martiinius Olsen, rebslager   1844     Aalesund Tuftekaas 270
24 27/8 5/9 5/9 Oscar Ebbersten f.arb. Oscar Dean Ebbersten 1914 8 12 Minde Minde 270
25 27/8 2/9 2/9 Sten Andreas Stensen Skjelbred, gbr.søn   1895     Skjelbred Skjelbred 271
26 7/9 14/9 14/9 Gutorm Nielsen Forberg, ug. fhv. gbr.   1848     Forberg i Bø 271
27 14/9 18/9 18/9 Ole Leifstein, enkem., f.arb.   1847     Hitterdal Notodden 271
- 26/9 1/10
Tørmo
1/10 Magnus Andreas Norgaard Micalsen sjøm. Ole Elias Micalsen 1914     Klyvejordet Klyvejordet 271
- 16/8 Cuba - Peder Ellingsen Toldnæs, matros   1894     Drangedal Toldnes 271
- 24/10 31/10
Tørmo
31/10 Alfred Andersen, ug. bakersvend   1891     Knardalsstrand Knardalsstrand 271
28 24/10 4/11 4/11 Ole Torgersen Skilbred, g. føreraadsm.   1849     Bø prgj. Skilbred 271
29 28/10 4/11 4/11 Jakon Hansen Aafos, gbr., enkem.   1845     Aafos Aafos 271
- 1/11 5/11
Tørmo
5/11 Olav Østerdal Olsen porcellænsmaler Jørgen Olsen 1913 9 23 Vemmeren Wrigtekaas 271
- 1/3 7/3
Tørmo
7/3 Jens Tygesen, gift arb.   1841     Lunde prgj. Lysthusaasen 271
- 7/11 13/11 - Bjarne Karsten Hansen maskinfører Jørgen Em. Hansen 1913 11 10 Gjermsø Gjemsø 272
- 17/11 21/11
Skien
21/11 Aslak Gudmundsen, g. gbr.   1838     Kviteseid Klyve 272
- 4/12 10/12
Tørmo
10/12 Ivar Oliver Thomassen kjører Ole Andreas Thomassen 1910 12 10 Tuftekaas Tuftekaas 272
30 8/12 14/12 14/12 Karl Nicolai Andreassen, ug. dagarb.   1884     Kjøllbrønd,
Sannikedal
Kjøllbrønd 272
31 19/1 28/12 28/12 Realf Realfsen, ug. styrmand   1890     Moldhaugen Moldhaugen 272
32 28/12 4/1-15 4/1-15 Olaf Johan Johansen Rømyr, ug. arb.   1841     Rømyr Rømyr 272
  Kvindekjøn 1914
1 31/12-73 7/1 7/1 Margrethe Johannessen, fattigf. enke   1840     Nøterø Gamlehjemmet 267
2 8/1 17/1 17/1 Aasta Rugtvedt, hj.v. dtr.   1888     Rugtvedt Rugtvedt 267
3 16/1 23/1 23/1 Anna Gunhilde Johannesdtr. arb. Johannes Jansen 1914 1 11 Hella i Mælum Hella 267
4 19/1 26/1 26/1 Anna Aasmundsen, sindsyk skomaker Aasmundsen 1896     Øiestad prgj. Gamlehjemmet 267
5 29/1 5/2 5/2 Ingeborg Velliksdtr., gbr. enke   1844     Kilebygden Gravklev 267
- 1/2 7/2
Tørmo
7/2 Hanne Anna Olsen Stenstad, enke arb. 1836     Flaabygd Klyve 267
6 31/1 7/2 7/2 Karoline Gustava Olsen arb. Severin Olsen 1902     Toldnes Toldnes 267
- 12/2 18/2
Tørmo
18/2 Ester Karlsen arb. Edvard Karlsen 1912 5 1 Eidanger Toldnes 267
- 17/2 21/2
Tørmo
21/2 Tora Kristiane Andersen arb. Ole Andreas Andersen 1900     Toldnes Nenset 267
7 27/2 6/3 6/3 Kaia Andersen, g. arb. 1886     ? Rjukan 268
- 4/3 9/3
Tørmo
9/3 Anna Karoline Dahl, f. Nilsen, g. porc.arb. Jacob Dahl 1871     Porsgrund Tuftekaas 268
- 3/3 10/3
Porsgrund
10/3 Sofie Emilie Eriksen, syerske, ug.   1878     Porsgrund Klyvejordet 268
8 22/4 28/4 28/4 Karen Kristine Tovsen, g. snedker Johannes Tovsen 1887     Kilebygden Skien 268
9 28/4 5/5 5/5 Kristine Fredrikke Valen, enke   1844     Skjelbred Skien 268
10 5/5 11/5 11/5 Hanna Kristensen, ug.   1830     Bugten Nenset 268
11 4/5 9/5 9/5 Anne Marie Augustiniussen, enke   1826     Nenset Gamlehjemmet 268
12 3/5 7/5 7/5 Marie Kittilsen Risdalen husm. Kittil Terkelsen Risdalen 1898     Drangedal Drangedal 268
13 7/5 14/5 14/5 Ruth Hansen Gartner Gunnar Hansen 1914 3 4 Tolleskogen Tolleskogen 268
- 14/5 16/5
Tørmo
- Eli Iversen baker Martin Elias Iversen 1914 5 11 Knardalsstrand Knardalsstrand 269
- 22/5 Mælum - Karen Andrea Haukenæs, g. gbr.arb. Jens Haukenæs 1886     Ilemoen Haukenæs 269
- 7/6 Tørmo - Ester Alfhilde Mimi Olsen, g. porc.maler 1884     Bamble Vemmeren 269
- 23/6 Tørmo - Lilla Erene Tranberg porc.dreier Karl Tranberg 1914 2 20 Godheim V. Porsgrund 269
14 2/7 8/7 8/7 Signe Jonsdtr. Simedalen, ug. gbr.dtr.   1869     Simedalen, Mo Simedalen 269
15 15/7 18/7 18/7 Berte Susanne Andersen, enke   1842     Løveid Aanerød 269
- 22/7 25/7
Tørmo
- Inga Mathilde Jensen, g. snedker Torvald Jensen 1878     Kilebygden Klyvejordet 269
- 9/8 Tørmo - Hulda Eleonore Nielsen, g. malerm. Jørgen Nielsen 1864     Graaten Klyvejordet 269
16 14/8 21/8 21/8 Ingeborg Andrea Hansen Hulka, ug. fhv. tj.pike   1843     Hulka Fredbohavn 269
- 15/8 20/8
Tørmo
20/8 Inger Andrea Halvorsen, g. arb. Gullik Halvorsen 1843     Knardalsstrand Knardalsstrand 270
- 4/9 Tørmo - Ingeborg Hansen Vabakken, enke   1838     - Vabakken 270
- 30/9 6/10 6/10 Karen Gundersen, enke   1826     Laardal Gamlehjemmet 270
18 27/10 31/10 31/10 Ingeborg Aurbæk, ug. tj.p.   1884     Drangedal Drangedal 270
19 3/11 6/11 6/11 Anne Halvorsdtr. Hyttum, enke, ft. inderst   1835     Rinde, Sauland Hyttum Hagene, Sauland 270
20 12/11 20/11 20/11 Laura Eliassen, g. omstreifer Fredrik Eliassen 1865     Bamble Gamlehjemmet 270
- 21/11 25/11
Porsgrund
25/11 Mathilde Myre, ug. lærerinde   1847     Skien Fredbo pleiehjem 270
- 29/11 5/12
Tørmo
5/12 Ingrid Johanne Ryd arb. Johan Andersen Ryd 1907     Knardalsstrand Knardalsstrand 270
- 28/11 8/12
Tørmo
8/12 Anne Helene Torgersen, enke   1827     Solum Molhaugen 270
- 5/12 11/12 11/12 Hanna Julie Henriksen, ug. husbestyrerinde   1848     Tune, smaalenene Ekelund 271
21 23/12 31/12
Tørmo
31/12 Aslaug Simonsen, arb. enke   1860     Lunde prgj. Bakkene 271
- 14/12 22/12
Porsgrund
22/12 Inger Andrea Gulbrandsen, enke   1844     Porsgrund Fredbo pleiehjem 271
- 18/12 23/12
Porsgrund
23/12 Ingrid Torgersen mek.arb. Sigfred Torgersen 1914 6 18 Molhaugen Molhaugen 271
22 22/12 30/12 30/12 Anne Kristine Knudsen, ug., fattigfors.   1843     Bamble prgj. Bamble prgj. 271
  1915
  Mandkjøn
1 2/1 8/1 8/1 Arents Bernhard Johnsen, skrædder   1872     ? Lilleherred 272
- 14/1 20/1
Tørmo
20/1 Tomas Jensen Tomas Jensen 1914 1 17 Toldnes Toldnes 272
- 20/1 27/1
Tørmo
27/1 Ole Torbjørnsen Haug, g. tomtearb.   1854     Kviteseid Fredbo 273
2 20/1 29/1 29/1 Lars Jørgen Elsebutangen f.arb. Lars Knudsen 1915 1 20 Amtssykehuset Drangedal 273
3 29/1 6/2 6/2 Gunder Olaves Simonsen arb. Søren Simonsen 1914 11 14 Stensrød Stensrød 273
- 15/2 23/2
Tørmo
23/2 Lars Knutsen Ekelund, enkem. gbr. 1840     Saude Ekelund 273
- 17/2 24/2
Tørmo
24/2 Kristen Realfsen skibsreder Kristen Realfsen 1914 12 25 Wrigtekaas Wrigtekaas 273
- 19/2 27/2
Tørmo
27/2 Halfdan Randolf Gremetsen arb. Laurits Andreas Gremetsen 1908     Knardalsstrand Knardalsstrand 273
4 9/3 16/3 16/3 Søren Andreas Halvorsen Rugla, g. smed   1833     Rugla Klyve 273
- 25/3 31/3
Tørmo
31/3 Hans Tommessen Nenset, skibstømmerm., enkem.   1829     Nenset Toldnes 273
- 24/3 Skien - Sveinung Klausen, fhv. skibsfører   1853     Løveid Gjemsø 273
- 26/3 Skien - Halvor Halvorsen, g. arb.   1877     Skien Tolleskogen 273
5 6/4 10/4 10/4 Johan Antonius Abrahamsen, ug. f.arb.   1889     Elstrøm Elstrøm 273
- 31/3 3/4
Tørmo
- udøbt kularb. Otto Bugge 1915 3 30 Toldnes Toldnes 274
6 9/4 14/4 14/4 Olaf Johannesen Rømyr sjøm. Simon Berg Johannesen 1915 4 8 Skauen Skauen 274
7 20/4 27/4 27/4 Ole Kristoffersen Rønningen, g. gbr.   1898     Rønningen, Solum Rønningen 274
8 6/5 12/5 12/5 Halvor Sørensen Rugla, ug., hjulmaker   1863     Rugla Rugla 274
- 6/5 13/5
Tørmo
13/5 Leander Werner Halvorsen fabrikarb. Olaf Halvorsen 1906     Porsgrund Grønland 274
- 10/5 15/5
Tørmo
15/5 Karl Magnus Skredsholt Johannesen veiarb. Alfred August Johannesen 1910     Toldnes Toldnes 274
9 15/5 21/5 21/5 Emil Fedrinand Pedersen dagarb. Edvard Pedersen 1915 5 14 Farbugten Farbugten 274
- 20/5 27/5
Tørmo
27/5 Ole Tollefsen, g. fhv. gbr.   1824 12 14 Bamble Toldnes 274
- 23/5 28/5
Tørmo
28/5 August Hansen, arb., enkem.   1846     Kraakstad, Bohuslän Gamlehjemmet 274
10 23/5 29/5 29/5 Hans Thomassen, g. gbr.   1839     Bjørntvedt Bjørntvedt 275
11 26/5 3/6 3/6 Nils Olsen, enkem,, sagarb. og gbr.   1832     Lilleherred Værpet 275
12 27/5 1/6 1/6 Rolf Willy Furuheim arb. Ole Furuheim 1914 9 29 Furuheim Minde 275
13 2/6 7/6 7/6 Jørgen Gundersen, ug. arb.   1895     Ulefoss Gjermsø 275
14 22/6 29/6 29/6 Peder Halvorsen Grimsholt, g. gbr.   1844     Valen Grimsholt 275
15 18/6 26/6 26/6 udøbt faren ikke opg.,
moren Hansine Mathisen, Skien
1915 6 17 Amtssykehuset Skien 275
16 22/7 27/7 27/7 Johan Olsen Borrebæk, stenarb.   1853     ? xxx 275
- 24/7 - - Anders Ellingsen, lægtermand   1853 3 17 - Aadalen 275
17 14/8 19/8 19/8 Samuel Salvesen, ug. anlægsarb.   1887     Øiestad Øiestad 275
- 20/8 27/8
Tørmo
27/8 Edvard Anton Carlsen, g. fhv. gbr.   1846     Fjällstad, Sverige Toldnes 275
18 27/8 1/9 1/9 Tollef Aasmundsen Hægna, g. fabrikarb.   1857     Kviteseid Hegna v/Rugtvedt 276
19 27/8 1/9 1/9 Ingvald Engelsen, ug. anlægsarb.   1891     ikke medd. Jevnaker 276
- - - - Jakob Carlsen, g. maskinist   1849     Eidanger Langløkken, Fredbo 276
20 19/9 25/9 25/9 Ole Halvorsen Timland, fhv. fabrikarb., enkem., fattigunderst.   1847     Timland, Mælum Farbugten 276
21 17/9 23/9 23/9 Olav Skogen, ug. tj.gut   1895     - Flatdal 276
22 22/9 27/9 27/9 Ole Reiersen Rognsbro, skogarb., enkem.   1829     Rognsbro, Kilebygden Gamlehjemmet 276
- 28/9 2/10
Tørmo
2/10 Didrik Kristoffer Eriksen, g. mek.arb.   1859     Gamle Aker, Xnia Toldnæs 276
23 28/9 6/10 6/10 Karl Andersen Bugten. g. gbr.   1863     Nenset Nenset 276
24 4/10 11/10 11/10 Thoralf Johnsen arb. Antonius Johnsen 1904     Stensrød Stensrød 276
25 29/9 7/10 7/10 August Viggo Grimsbro, g. d/s fyrbøder   1883     Horten Skien? 276
26 7/10 12/10 12/10 Sveinung Halvorsen, gbr.   1892     Kviteseid Kviteseid 277
- 2/11 Skien - Wilhelm Olsen   1854     Skien Gjemsø 277
27 4/11 11/11 11/11 Gullik Tolfsen Rødmyrberget, g. skofabr.arb.   1844     Bakkene Rødmyrberget 277
- 1/11 12/11
Porsgrund
12/11 Markus Arnt Johannessen, g. matros   1861     Larvik Fredbohavn 277
28 20/11 1/12 1/12 Børre Andreas Arvesen Eltvedt, g. gbr.   1832     Eltvedt Eltvedt 277
29 3/12 11/12 11/12 Hans Eliassen, enkem., gbr.   1845     Hollen Farbugten 277
30 6/12 16/12 16/12 Eivind Drengsen Aamodt, arb., sindsyk   1845     Fyrisdal Aamodt, Veum,
Fyrisdal
277
31 26/12 31/12 28/12 Johan Ingebrigtsen anlægsarb. Johan Ingebrigtsen 1915 12 26 Minde Minde 277
- 25/12 31/12
Tørmo
31/12 Trygve Ekelund, e.s. av gbr. Halvor P. Ekelund 1900     Toldnæs Toldnæs 277
    Kvindekjøn 1915
1 4/1 9/1 9/1 Ingeborg Elisabeth Rømyr arb. Johan Olsen Rømyr 1902     Rødmyr Rødmyr 272
- 10/1 16/1
Tørmp
16/1 Ingeborg Marie Lunde, g. fiskeh. Ole Svennungsen Lunde 1842     Moldhaugen Gamlehjemmet 272
- 8/1 16/1
Tørmo
16/1 Olga Charlotte Wiersen, pike (Hjemmev.)   1895     Solum Grønland 272
2 22/1 29/1 29/1 udøbt hotelgut Karl Olsen 1915 1 17 Elstrøm Elstrøm 272
- 2/2 11/2
Tørmo
11/2 Anna Gunhilde Olsen gbr. arb. Ole Olsen 1912 5 14 Bjørnstad Bjørnstad 272
3 30/1 6/2 6/2 Gunhild Reiersdtr. Rinde, tj.pike   1884     Tuddal Tuddal 272
- 12/2 17/2
Tørmo
17/2 Karen Jakobsen, enke   1832     Knardalsstrand Moldhaugen 272
- 19/2 Skien - Stina Marie Hansen, g. skof.arb. Hans Hansen 1845     Dalsland,
Sverige
Gjemsø 272
4 22/2 27/2 27/2 Marie Rømyrberget, ug.   1818 6 5 Hollen Gamlehjemmet 273
- 28/2 6/3
Tørmo
6/3 Maren Olsen Vik, enke   1839     Knardalsstrand Knardalsstrand 273
- 10/3 16/3
Tørmo
16/3 Valborg Jørgine Johannesen dagarb. August Johannesen 1898     Fredbo Fredbo 273
5 20/3 30/3 30/3 Maren Hansdtr. Dahl, ug. tj.pike   1858     Bamble Bamble 273
- 25/3 31/3
Tørmo
31/3 Maren Kirstine Arnesen, enke   1837     Røraasen,
Skotfoss
Knardalsstrand 273
- 26/3 3/4
Tørmo
3/4 Asta kaspara Kristensen, ug. fabr.arb.   1894     Knardalsstrand Tuftekaas 273
6 15/4 31/4 31/4 Lilli Kristiansen arb. Bernhard Kristiansen 1914 9 10 Graaten Graaten 273
7 17/4 24/4 24/4 Ingeborg Gregersen Skjelbred, enke gbr. 1847     Melum Skjelbred 273
8 19/4 24/4 24/4 Gudrun Nystad, ug. lærerinde   1888     Hadsel,
Vesteraalen
Bamble 274
9 23/4 1/5 1/5 Hanna Andrea Jansen, g.m. gbr. Even Jansen 1856     Skjelbred Skjelbred 274
10 2/5 7/5 7/5 Aslaug Stulen           Kviteseid 274
11 6/5 12/5 12/5 Inger Gunhilde Kristiansen, g. dagarb. Karl Kristiansen 1873     Larønningen Minde 274
12 13/5 21/5 21/5 Martha Gunhilde Larsen, ug. og hj.v. d. arb.form Lars Torstensen 1898     Bakkene Klovholt 274
- 16/5 22/5
Tørmo
22/5 Gunvor Olsen Lakaasene, enke   1843     Aamdals
v. Skafse
Knardalsstrand 274
13 21/5 28/5 28/5 Torbjørg Torjersdtr. Staahl, g. arb. Julius Staahl 1856     Skafse Grimholt 274
- 24/5 29/5
Tørmo
29/5 Betty Augusta Johannesen, g. brynestensarb. Adolf Johannesen 1867     Skaraborgs län,
Sverige
Klyvejordet 274
14 10/6 17/6 17/6 Anne Kirstine Kristoffersen, enke e. gbr. Ole Kristoffersen 1830     Porsgrund Rønningen, Klyve 274
- 16/6 18/6 20/6 Kari Aasolfsdtr. Kilene, g. gbr. Tomas Kilene 1862     Drangedal - 275
15 19/6 26/6 26/6 Andine Fredriksen g. skom. Hans Fredriksen 1840     Lardal Graaten 275
16 23/6 29/6 29/6 Marie Olsen, ug. tj.pike   1886     Kilebygden Aafos 275
- 25/6 1/7
Tørmo
1/7 Karen Knudsdtr., tj.pike   1885     Drangedal Bjørntvedt 275
17 27/6 2/7 2/7 Karen Andrea Jensen Tvedthegna.(enke)   1843     Vasbund, Kilebygden Tvedthegna 275
18 9/8 14/8 14/8 Lovise Steffensen f.arb. Fredrik Steffensen 1901     Skien Tolleskogen 275
- 14/8 21/8
Tørmo
21/8 Alvilde Caspara Erksen, ug. butikdame   1895     Knardalsstrand Knardalsstrand 275
19 11/9 15/9 15/9 Christine Fredrikke Svendsen, enke smed Petter Svendsen 1839     Runde prgj. Moldhaugen 275
20 18/9 24/9 24/9 Dorthea Halvorsdtr. Andreassen, g. xxx Anders Magnus Andreassen 1841     Mo, Telem. Skogplassene 276
- 13/10 19/19
Tørmo
19/10 Elisabet Henriksen, enke . snekker 1829     Drammen Langløkken 276
- 23/10 29/10
Tørmo
29/10 Pauline Pedersen Rød, pike   1859     Eidanger Klyve gamlehjem 276
21 14/10 26/10 26/10 Ingeborg Haraldsdtr. Hauge, enke grb. Haugen, Seljord 1853
    Seljord Seljord 276
- 1/11 Skien - Gustava Marie Fredrikke Abrahamsen, g. kontorist 1875     Tolleskogen Tolleskogen 276
22 1/11 9/11 9/11 Karen Marie Andersen Kaupang, gbr. Johan Andersen 1848     Gjerpen Kaupang 276
- 18/11 25/11
Borgestad
25/11 Inger Andrea Andersdtr., enke   1834     Kilebygden Toldnæs 276
23 15/11 20/11
Pollen
- Anne Hansen, arb. enke   1845     Hollen Ramberget 276
24 1/12 8/12 8/12 Inger Thalie Johnsen, g. gbr. Ole Johnsen 1838     Solum Rødmyr 276
- 5/12 11/12
Porsgrund
11/12 Maren Elise Halvorsen, g. stuert Torald Halvorsen 1828     Toldnæs Knardalsstrand 276
- 12/12 20/12
Porsgrund
29/12 Ingeborg Svendsen, lærerinde   1862     Arendal Fredbo pleiehjem 276
25 12/12 20/12 20/12 Margit India Abrahamsen, hj.   1898     Graaten Graaten 276
- 8/12 16/12
Porsgrund
15/12 Andrea Elisabet Teigen, g. tømmerm. v. mek.verk. Gullik Teigen 1854     Knardalsstrand Knardalsstrand 276
  1916  
  Mandkjøn  
1 29/12-15 5/1 5/1 Neri Mæland, ug. s. av gbr.   1898     Mæland, Laardal Laardal 277
- 7/1 15/1 - Hans Georg Wærstad, porc.arb.   1894     - Grønland 277
2 21/1 24/1 24/1 Andreas Haldstad, verkstedarb. søn   1904     Minde Minde 277
3 29/1 5/2 5/2 Olaf Halvorsen, ægte søn av arb. Halvor Halvorsen 1904     Bjørntvedt Bjørntvedt 277
4 6/2 12/2 12/2 Jakob Jensen, gbr., enkem.   1831     Hollen Larønningen 277
- 21/2 26/2
Tørmo
26/2 Hans Martin Olsen, stuerf.m.   1856     Sandsvær Knardalsstrand 278
- 10/3 18/3
Tørmo
18/3 Gunnar Johnsen Næs, skogarb., enkem.   1843     Mælum Tolnæs 278
- 16/3 Tørmo - Erik Andreas Sivertsen, g. skjauer   1858     Aalesund Ø. Klyve 278
5 9/3 14/3 14/3 Peder Pedersen, snekker, enkem.   1840     . Graaten 278
- 16/3 Tørmo - Erik A. Sivertsen, arb.   1848     Aalesund Ø. Klyve 278
- 1/4 Tørmo - Karl Olsen, g. porc.arb.   1874     Tuftekaas Tuftekaas 278
- 5/4 11/4
Tørmo
11/4 Kristian Ingbordius Bertniussen, ug. bakersvend   1882     Knardalsstrand Knardalsstrand 278
6 12/4 19/4 19/4 Ole Peder Larsen, skofabtikarb.   1854     Warteig Tolleskogen 278
- 15/4 22/4
Tørmo
22/4 Jakob Odberg, barn snekker Thor Odberg 1913 11 11 Kirkegaten Kirkegaten 278
7 19/4 28/4 28/4 Thor Brekke, ug. maler   1852     Brekke Brekke 278
8 22/4 29/4 29/4 Sivert Tygesen Bjørntvedt, ug. arb.   1835     Solum Bjørntvedt 278
9 22/4 29/5 29/5 Jens Stensen Skjelbred. g. arb.   1849     Hollen Skjelbred 278
10 2/6 5/6 5/6 udøbt Peder J. Reiersen, verkstedarb. 1916 5 30 Graaten Graaten 278
11 25/6 3/6 3/6 Ketil Trulsen, fattiglem   1848     Drangedal Drangedal 278
12 25/5 3/6 3/6 Edvard Johnsen Sætre, fhv. skrædder   1850     Eidanger Eidanger 279
13 2/6 8/6 8/6 Erik Reiersen Ringhus,   1869     Hollen Hollen 279
- 12/6 17/6
Tørmo
17/6 Arthur Otto Olsen, barn trælasthandl. Otto Olsen 1915 2 8 Tolnæs Tolnæs 279
- 8/6 13/6
Tørmo
13/6 Hjalmar Hansen, verkstedarb.   1893     Grønland Grønland 279
- 10/6 17/6
Porsgrund
17/6 Olaf Sveinungsen Tolnæs, porc.arb.   1890     Tolnæs Tolnæs 279
- 16/6 24/6
Tørmo
24/6 Hans Andreas Andersen, arb., enkem.   1850     Tolnæs Tolnæs 279
- 14/6 Skien - Ole Hartvik Olsen, g. kaffebrænder   1888     - Tolleskogen 279
- 21/6 Kr.ania - Arne Naur, arb.   1898     - Graaten 279
- 26/6 1/7
Porsgrund
1/7 Realf Johan Reieren, enkem., skipskaptein   1841     Knardalsstrand Knardalsstrand 279
14 3/7 10/7 10/7 Ole Pedersen, fhv. anlægsarb.   1839     Sverige Klyve gamlehjem 279
15 3/7 8/7 8/7 Oskar Thomassen, gift p.f. arb.   1885     Farbugten Farbugten 279
16 5/7 8/7 - Karl Asbjørnsen, ug. sindsyk. blindfødt   1842     Kristiansand Klovholt 279
- 11/7 15/7 15/7 Adolf Pedersen, gift murer   1863     Aasgaardstrand Tolnæs 279
17 3/8 9/8 9/8 Hans Kristensen Gravklev,ug. fhv. sjømand   1850     Klovholt Gravklev 279
18 25/8 30/8 30/8 Ole Halvorsen Bergsland, hjv. ug.   1890     Bugten, Solum Bergsland 279
19 10/9 16/9 16/9 Karl Joachim Isaksen Klyve, rentenist, ug.   1841     Klyve Klyve 280
- 21/9 28/9
Porsgrund
28/9 Andreas Andreassen, vagtmester, ug.   1851     Solum Tolnæs 280
- 24/9 Hitterdal - Ole Velta, husmandssøn, ug.   1898     Hitterdal Hitterdal 280
- 29/9 7/10
Tørmo
7/10 Erik Gauslaa, barn smed Aasold Gauslaa 1916 4 16 Knardalsstrand Knardalsstrand 280
- 11/10 19/10
Tørmo
19/10 Ole Hansen Lakaasene, tømmerm., g.   1854     Sandsvær Lakaasene 280
- 20/10 28/10
Tørmo
28/10 Nils Andersen Valøen, fabrikarb., ug.   1885     - Knardalsstrand 280
20 21/10 28/10 28/10 Theodor Severin Sandkjen, arb.   1855     Solum Helgen 280
- 15/10 - - Hans Lundtveidt, anlægsarb., ug.   1896     - Seljord 280
- 13/11 Lunde - Torsten Andersen Norheim, gbr., g.   1883     Lunde prgj. Lunde prgj. 280
- 21/11 Skien - Tobias Rasmussen, baker, g.   1851     Fyresdal prgj. Fyresdal prgj. 280
21 21/11 27/11 27/11 Olaf Satin, fhv. husmand, ug.   1832     Seljord prgj. Seljord prgj. 280
22 23/11 30/11 30/11 Gustav Johannessen, tømmerm., g.   1862     Graaten Graaten 280
- 26/11 4/12
Tørmo
4/12 Olaf Klovholt, elek.montør, uk.   1889     Klovholt Bjørndalen 280
23 28/11 2/12 2/12 Gundbjørn Myrefiken, arb., enkem.   1848     Tinn prgj Tinn prgj 281
24 13/12 19/12 19/12 Trygve Tollefsen, arb., ug.   1897     Faret, Solum Faret, Solum 281
25 14/12 9/1-17 - udøbt fabrikarb. Johan Olsen 1916     Amtssykehuset Amtssykehuset 281
- 17/12 Drangedal - Thor Haugland, gbr., g.   1865     Drangedal prgj. Drangedal prgj. 281
- 15/12 Hitterdal - Hans Olsen Pladsen, skrædder, g.   1850     Hitterdal prgj. Hitterdal prgj. 281
26 31/12 9/1-17 9/1-17 Ole Sørensen Aafos, gbr., g.   1847     Aafos Aafosstrand 281
  Kvindekjøn 1916
1 14/1 19/1 28/5 Gunlaug Hallen, pike   1868     Flatdal Flatdal 277
2 14/2 19/2 19/2 Hanna Stensrud, fraskilt, fhv. handlerske   1861     Helgen Klovholt 277
3 15/2 22/2 22/2 Gunhild Karoline Klovland, g. gbr. Matias Klovland 1860     Hvalen Klovholt 277
4 25/2 2/3 2/3 Marie Jensen, gaardsarb. enke   1835     Lunde Graaten 277
5 26/2 4/3 28/5 Gulborg Karoline Jensen, barn anlægsarb. Martin Jensen 1915 9 11 Graaten Graaten 277
6 25/2 4/3 28/5 Gunhild Larsen, gbr. enke   1826     Haukenæs Thingstad 277
7 28/2 6/3 6/3 Jensine Kristine Johannesen, g. graastensmurer Johan Edman Johannesen 1853     Larvik Minde 277
8 4/3 13/3 13/3 Gunhilda Caspara Bjørntvedt, ug. hjv. d,   1894     Bjørntvedt Bjørntvedt 277
9 8/3 13/3 13/3 Aslaug Edvardsen, barn stenarb. Edvard Pedersen 1916 2 26 Farbugten Farbugten 277
10 5/3 17/3 17/3 Stina Marie Stiansdtr., ug. gbr.dtr.   1885     Drangedal Henseid, Drangedal 277
11 19/3 24/3 24/3 Maren Anne Olsen, ug. tj.pike   1833     Hollen Klyve gamlehjem 277
- 12/4 19/4
Holla
19/4 Kari Apalnæs, g. opsynsm. v. salp.fabr. John Apalnæs 1866     Lunde Gjemsø 277
12 29/4 8/5 8/5 Ingeborg Sigvaldsen. g. skogsarb. Peder Sigvaldsen 1844     Bø, Telem. Rønningen 277
13 26/4 4/5 4/5 Marie Jakobsen Torjusrød, enke   1829     Landsmarken Klyve gamlehjem 277
- 24/4 1/5
Tørmo
1/5 Lina Tjølsen, pike   1850     Grimstad Grimstad 278
- 14/5 20/5
Tørmo
20/5 Kristine Anne Andersen, g.m. tømmerm. Hans Andersen 1850     Thingstad Tolnæs 278
- 23/6 Tørmo - Gudrun Spacek, ug. fab.arb.   1893     - Grønland 278
14 26/6 30/6 30/6 Gunhild Svendsen, enke   1828     Bø, Telem. Borgestad, Gjerpen 278
- 3/7 8/7
Tørmo
8/7 Hilda Serine Marcussen, g.m. verkst.arb. Karl Marcussen 1866     Fredrikstad Knardalsstrand 278
15 13/8 17/8 17/8 Maren Tollefsen, ug., sindsyk   1884     Graaten Graaten 278
16 14/9 19/9 19/9 Olette Olsen, g. arb. 1861     Kragerø Kragerø 278
- 16/9 Tørmo - Sofie Pedersen, hj.v. dtr., .ug.   1879     Solum Klyvejordet 278
17 15/8 17/8 13/11 udøbt Alf Didrik Kittilsen, xxx 1916 8 5 Bjørndalen Bjørndalen 278
- 16/10 Sauland - Ragnhild Leifsdtr. Skoie, enke   1847     Skou, Sauland Skou, Sauland 278
- 8/10 Kviteseid - Helene Bergsland, g.m. Sogneprest Bergsland 1866     Kviteseid prgj. Kviteseid prgj. 278
- 7/10 Skien - Ingeborg Hansen Nenseth, enke   1832     Klostergata, Skien Klostergata, Skien 278
- 18/10 25/10
Tørmo
25/10 Kirsten Andersen Hagen Annerød, førderaadsenke   1832 5 31 Solum Aannerød 278
- 22/10 Tørmo - Klara Torjussen, barn Reparatør Torjus Kristensen 1915 7 6 Bjørnstad Bjørnstad 278
18 7/11 13/11 13/11 Ingrid Brænna, fattigunderst., ug.   1849     Saude prgj. Saude 279
19 11/11 18/11 18/11 Dagny Marie Halvorsen, barn anlægsarb. Ole Halvorsen 1915 7 4 Graaten, Skien Graaten 279
- 23/11 Porsgrund - Gunda Johnsen, g. arb.   1886     Porsgrund Knardalsstrand 279
20 28/11 2/12 2/12 Ingrid H. Dale, fhv. tjenestepige, ug.   1852     Saude prgj. Saude prgj. 279
- 28/11 Skien - Maggi Alvilde Isaksen, tjenestepige, ug.   1898     Graaten Graaten 279
21 7/12 14/12 14/12 Gurine Jensen, smedenke   1834     Saude prgj. Graaten, Skien 279
- 16/12 21/12
Porsgrund
21/12 Betzy Eriksen, rentenist, enke, enke   1837     Larvik Grønland 279
  1917
  Mandkjøn
- 1/1 Skien - Aksel Nilsen, typograf, ug.   1880     - Gjerpen 281
- 2/1 Porsgr. el.
Eidanger
- Kristian Hansen Jønholt, murer, g.   1868     - Jønholt, Eidanger 281
- 2/1 Skien - Oskar Hermandsen, malerarb., ug.   1887     - Narvik 281
- 5/1 Eidanger - Halvor Olsen, arb., g.   1884     - Eidanger 281
- 6/1 Hitterdal - Peder Ellefsen Gutukjær, gbr., g.   1857     - Hitterdal 281
- 7/1 Hollen - Thron Pedersen, murer, g.   1852     - Hollen 281
1 7/1 16/1 16/1 Halvor Johansen Kaasa, arb., enkem.   1827     - Hjartdal 281
- 9/1 Eidanger - Olav Jensen Jerndreier Halvor Jensen 1916 12 31 Fredbohavn Fredbohavn 292
- 13/1 Eidanger - Nils Jacob Jensen 1916 12 31 282
- 23/1 27/1
Tørmo
27/1 Ingolf Johannes Halvorsen Teigen, sjømand, ug.   1897 3 28 Knardalsstrand Knardalsstrand 282
2 7/2 15/2 15/2 Lars Knudsen Hagen, selveier, ug.   1839     Maurekaasen Kilebygden 282
- 13/2 Borgestad - Odvard Gundersen, arb. g.   1884     Skotfos Skotfos 282
- 15/2 Eidanger - Isak Larsen, fabrikarb. g.   1863     - Eidanger 282
- 17/2 Porsgrund - Leander Johnsen, barn dagarb. 1916 5 18 Knardalsstrand Knardalsstrand 282
3 1/3 8/3 8/3 Aksel Andreas Hansen, barn fabrikarb. Skotfos 1904 8 29 - Aasen 282
4 16/3 24/3 24/3 Petter Andreas Holm, dagarb., enkem.   1842     Graaten Graaten 292
- 25/3 31/3
Tørmo
31/3 Gjert Gundius Ingebretsen, tømmerm., g.   1846     Solum Klyve 282
- 18/3 24/3
Tørmo
24/3 Albert Martinius Bergstrøm, sjømand, ug.   1881     Larvik Fredbohavn 282
- 30/3 Drangedal - Johan Andreassen, dagarb., g.   1858     - Drangedal 292
- 30/3 3/4
Tørmo
3/4 Laurits Kristian Larsen, snedkerform., g.   1869     Fredbohavn Norønagaten 282
- 31/3 Sverige - Olaf Modin, smed, ug.   1894     Sverige Skien 282
- 4/4 14/4
Tørmo
14/4 Karl Paulsen, barn, uegte arb. Paul Pedersen 1915 8 5 Slemdal Klyve 283
- 8/4 Skien - Henry Nicolai Adam, fabrikarb., g.   1882     Tyskland Skien 283
- 18/4 25/4
Tørmo
25/4 Erik Hermand Christensen, dagarb. g.   1850     - Knardalsstrand 283
- 22/4 Larvik - Karl G. Nielsen, dagarb., g.   1866     - Notodden 283
5 4/5 10/5 10/5 Nils August Halvorsen Stokkan, g.   1869     Stokkan Porsgrund 283
- 2/5 Skien - Ole Abrahamsen, barn arb. 1907     - Skien 283
6 4/5 11/5
Skien
11/5 Paul Hansen Bjerkeseth, sjømand, ug.   1843     Bamble Bamble 283
- 9/5 Skien - Laurits Emil Kittilsen, arb., ug.   1892     Skien Skien 283
- 9/5 Sandefjord - Karl Pedersen, formand, ?   1853     - Sandefjord 283
- 11/5 Lunde - Karl Olsen Lia, jernbanearb., ug.   1892     - Lunde prgj. 283
- 16/5 Tørmo - Gullik Halvorsen, prambygger, enkem.   1849     Solum Knardalsstrand 283
- 16/5 Vinje - Torger Lunden, gbr., g.   1889     - Vinje prgj. 283
7 1/6 8/6 8/6 Johan Julius Johannessen, fhv. sjømand   1877     - Skaatø 283
- 12/6 Porsgrund - Ole Olsen, bygmester, g.   1846     - Porsgrund 283
- 20/6 Aamotsdal - Halvor Lien, gbr., ?   1889     - Flatdal 283
- 14/6 Skien - Olaus Isaksen, fhv. skipper, e.   1838     Skien Skien 284
- 15/6 Skien - Steinulf Aarnæs, arb., g.   1856     Aarnæs Skien 284
8 10/7 16/7 16/7 Johan Petter Arvesen, dagarb., e.   1835     Sverige Solums gamlehjem 284
- 10/7 Hedrum - Matias Matiesen, kontorist, g.   1877     - Hedrum prgj. 284
- 10/7 Saude - Torsten Holtan, haandverker, g.   1857     - Saude prgj. 284
- 12/7 Skaatø - Klaus Klausen Portør, lods, g.   1873     - Skaatø prgj. 284
- 12/7 Tørmo - Bernhard Olai Rasmussen Kjellevold, formand, g.   1882     - Grønland 284
- 26/7 31/7
Ø. Porsgr.
31/7 Severin Knutsen, tømmermærker, g.   1844     KIlebygden Tolnes 284
- 23/7 Skien - Ole Fjeldstad, stuerarb., g.   1881     - Skien 284
9 3/8 9/8 9/8 Karl Karenius Jonassen, barn arb. Kristen Jonassen 1917 7 21 Bakkene Bakkene 284
. 3/8 Bamble - Ivar Skauen, barn forpakter Tallak Skauen 1917 7 30 Amtssykehuset
forældrene fra Bamble
Amtssykehuset 284
- 7/8 Sannikedal - John Barland, kontorist, ug.   1897     - Sannikedal 285
- 7/8 Slemdal - Olaf Sandbrække, arb., ug.   1900     - Slemdal 285
10 16/8 21/8 21/8 Abraham Abrahamsen, arb., g.   1838     Sand pr. Løveid Vadrette 285
- 19/8 25/8
Tørmo
25/8 Svend Kaasa, fhv. gbr., e.   1830     Sverige Fredbo 285
- 25/8 Gransherred - Matias Hafsten, hoteleier, g.   1877     - Bolkesjø 285
- 12/9 Tørmo - Ingebreth Larsen, baatbygger, g.   1869     Knardalsstrand Knardalsstrand 285
- 12/9 20/9 20/9 Nils Martinius Isaksen, Røra, gbr., g.   1836     Klyve Røra 285
- 25/9 Hitterdal - Johan Herbjørnsen Haaberg, arb.   1861     - Hiterdal 285
- 10/10 Herre - Oluf Olsen, arb., g.   1877     Herre Herre 285
- 8/10 Gjerpen - Ole Andersen Lia, fhv. hjulmaker, ug.   1859     Holden Gjerpen 285
- 16/10 20/10
Tørmo
20/10 Jens Gundersen, tæglværksarb., g.   1879     Drangedal Nenseth 285
.- 18/11 24/11
Tørmo
24/11 Knut Telefsen, dagarb., g.   1846     Drangedal Bjørnstad 286
12 19/11 24/11 24/11 Morgan Elias Lundgren Olsen, barn   1917     Berkeskog Nenseth 286
13 23/11 8/12 8/12 Knut Andersen Bjørndalen, arb., ug.   1891     Drangedal Asylet 286
- 15/10 - - Hans Hansen, messegut, ug.   1901     Menstad, Gjerpen Nenseth 286
- 3/12 8/12
Tørmo
8/12 Jan Andersen, porcelensarb., Porsgr.   1855     Sverige Grønland 286
- 6/12 Saude - Anders Halvorsen Jønsi, fhv. stud.med., ug.   1868     Saude Saude 286
- 9/12 Gjerpen - Louis Johannes Sondresen, fhv. sagarb., ug.   1890     Gjerpen Gjerpen 286
- 6/12 14/12
Tørmo
14/12 Olaf Viersen, barbersvend, ug.   1903     Knardalsstrand Grønland 286
14 11/12 19/12 19/12 Anders Tollefsen, papirfabrikarb., g.   1856     Graaten Graaten 286
15 15/12 19/12 19/12 Johan Telefsen, dagarb., ug,   1858     Graaten Larvik 286
- 18/12 Notodden - Lars Gunvaldsen, dagarb., g.   1852     Graaaten Notodden 286
  Kvindekjøn 1917
1 11/1 18/1 18/1 Ingeborg Olea Klovland, gbr. enke   1834     Skjelbred Gjemsø 282
- 16/1 23/1
Tørmo
23/1 Marie Svendsen, barn arb. Thorvld Karenius Svendsen 1916 10 20 Tolnes Tolnes 282
2 22/1 26/1 26/1 Karen Andrea Eliassen, tjenestepige, ug.   1897 7 18 Vold Klyve gamlehjem 282
- 23/1 27/1
Tørmo
27/1 Karoline Hansen, fiskerenke   1835     Brunland Knardalsstrand 282
- 30/1 3/2
Tørmo
3/2 Kirsten Berthea Andersen, maskinistenke   1840     Porsgrund Knardalsstrand 282
- 1/2 7/2
Tørmo
7/2 Elisabeth Dale, enke   1849     Solum Knardalsstrand 282
- 8/2 13/2
Tørmo
13/2 Gudrun Olsen, barn porcelænsdreier Gunerus Olsen 1913 12 10 Grønland Grønland 282
3 28/2 8/3 8/3 Kristine Abrahamsen, arb., g.   1865     Solum Elstrøm 282
4 12/3 19/3 19/3 Marie Larsen, gdbr. fabrikarb. hustru   1859     Lunde prgj. Rugstad 282
- 5/4 12/4
Ø. Porsgr.
12/4 Mariane Eriksen, g.m.   1845     Eidanger Klyvegaten 282
- 2/4 - - udøbt lærer Halvorsen 1917 4 2 Bakkene Bakkene 282
5 16/4 20/4 20/4 Karen Regine Olsen, ug., fattigunderst.   1857     Kilebygden Fjærestranden 282
- 20/4 26/4
Tørmo
26/4 Aaste Larsen, enke, fattigunderst.   1845     Saude prgj. Klyve gamlehjem 282
- 30/4 Skien - Maren Eriksen, g. maskinist 1890     - Skien 283
- 22/5 Drangedal - Mariken Aasoldsdtr. Aakre, g. gbr. 1867     - Drangedal 283
6 28/5 2/6 - Aaste Saamundsen, enke ? 1841     Bø prgj. Skovpladsene 283
- 2/6 7/6
Tørmo
7/6 Karen Helene Tollefsen, e. skogarb. 1829     Sannikedal Tolnes 283
- 3/6 Skien - Inga Holmberg, g. tapetserer 1881     Herre Skien 283
- 6/6 13/6
Tørmo
13/6 Kristine Nilsen, g. arb. 1875     Porsgrund Knardalsstrand 283
7 8/6 15/6 15/6 Karen Helene Matisen Gurholt, gbr. enke   1831     Eltvedt Grimholt 283
8 8/6 12/6 12/6 Anne Bakken, fhv. tjener, ug.   1850     Gransherred Gransherred 283
- 11/6 14/6
Tørmo
14/6 Selvine Ellefsen, g. bygmester 1849     Fredriksværn Molhaugen 283
- 12/6 Hollen - Lilli Reistad, g. maskinmester 1888     - Ulefos 283
- 10/7 14/7
Tørmo
14/7 Maren Kristine Olsen, g. trælastmaaler 1865     Solum Solum 283
- 10/7 14/7
Tørmo
14/7 Ruth Nenseth, barn sjømand 1909     Nenseth Nenseth 283
- 12/7 Hitterdal - Ingebjørg Bakke, enke   1846     Hitterdal prgj. Hitterdal prgj. 283
9 17/7 24/7 24/7 Gunhild Marie Wilhelmsen, g., fattigunderst.   1852     - Kammerfoss, Sannikedal 284
- 15/7 21/7
Tørmo
21/7 Maggi Kamilla Hansen, barn mek.arb. 1917 2 29 Knardalsstrand Knardalsstrand 284
- 4/8 V. Porsgr. - Sigrid Nilsen, kafedame, ug.   1898     Fagerlund Fagerlund 284
- 9/8 Tørmo - Maria Lollik, arbeidsenke   1842     Tuftekaas Tuftekaas 284
- 1/9 Sandefjord - Anna Marie Eriksen, sjømandsenke   1849     Sandefjord Sandefjord 284
- 1/9 Gjerpen - Ingeborg Jørgensen, arbeiderske, ug.   1854     Skien Sjerpen 284
10 7/9 14/9 14/9 Karen Thea Andrea Bertea Johnsen Veholt, g. gbr. 1849     Kilebygden Veholt 284
11 17/9 - - Gunhild Brændbu, e.   1825     - Nyhus, Solum 284
- 17/9 - - Matilde Josefine Larsen, g. skibsfører 1863     Sverige Knardalsstrand 284
- 23/9 Kristiania - Sina Larsen, enke   1842     - Kristiania 284
12 27/9 4/10 4/10 Gunhild Halvorsdtr. Heg, g.   1848     Tuddal Kjerringteigen 284
13 9/10 13/10 13/10 Marie Jakobsen (Larsdtr.), g. fabrikarb. Halvor Jakobsen 1862     Fjaagesund. Kviteseid Hellekaas, Mælum 285
14 15/10 19/10 19/10 Inger Andrea Svensen, enke arb. 1859     Solum Solum 285
- 1/11 10/11
Tørmo
10/11 Ingeborg Thovsdtr. Frønæs (føderaadsenke)   1832 5 12 Tveit, Mælum Nenseth 285
15 18/11 24/11 24/11 Elise Marie Ekelund, gbr., e.   1831     Ekelund Wrigtekaas 285
- 14/11 20/11
Tørmo
20/11 Ragna Johansen, barn arb. 1907     Toldnæs Solum 285
16 14/11 28/11 28/11 Astrid Høljesdtr. Brennemo. fattigunderst., ug.   1854     Gransherred Gransherred 285
- 17/11 - - Jenny Sofie Nordbø, barn fyrbøder 1917 11 11 Amtssykehuset Amtssykehuset 285
- 2/12 Skien - Dorthea Svenkesen, g. arb. 1877     Skien Skien 285
- 7/12 Skien - Kirsten Kristensen, tjener, ug.   1848     Ulefos Skien 285
- 14/12 10/12
Porsgrund
19/12 Fredrikke Severine Virginia Halvorsen, e.   1843     - Grønland 285
- 27/12 Slemdal - Anne Olea Naphaug, enke gbr. 1838     Naphaug, Slemdal Naphaug 286
17 29/12 3/1-18 3/1-18 Marie Sigurdsen, enke arb. 1826     Sandsvær Solum gamlehjem 286
  1918
  Mandkjøn
1 6/1 12/1 12/1 Martin Henrik Kristoffersen, skrædder, ug.   1828     Porsgrund Rønningen 287
- 11/1 19/1
Tørmo
19/1 Kristen Reiersen, tømmermand, e.   1840     Knardalsstrand Knardalsstrand 287
2 15/1 22/1 22/1 Jan Andreas Hansen, snekker, e.   1852     Holla Gjemsø,
Skien
287
- 22/1 26/1
Tørmo
26/1 Otto Didrik Johansen, tømmerm., g.   1857     Tolnes Solum
(Lysthusaasen)
287
- 21/1 Skien - Nils Nicolaisen, anlægsarb., g.   1886     Gjerpen Skien 287
3 6/2 12/2 12/2 Ole Hansen, elektriker, g.   1865     Hollen Graaten,
Skien
287
- 9/2 - - Anton Bøckman, telegrafist, ug.   1851     Egersund Skien 287
- 16/2 - - Ole Nilsen Rønnes, fhv.gbr., ug.   1845     - Hollen 287
- 12/1 - - Amund Olsen Felland, fhv. stud.theol., ug.   1859     - Mo,
Telemarken
287
4 20/2 1/3 1/3 Kristian Hansen Thriseth, gbr. g.   1876     Aafoskaasa Thriseth,
Solum
287
- 21/2 Porsgrund - Ellef Hansen, lærer, g.   1856     - Sundjordet 288
- 2/3 9/3
Tørmo
9/3 Karillot Jakobsen Aanerød, ug. hjv, gbr.søn   1897     Aanerød Aanerød 288
- 6/3 12/3
Tørmo
12/3 Aage Knutsen, arbeidsform.søn   1917 7 4 Lahelle Lahelle 288
- 7/3 13/3
Porsgrund
13/3 Samuel Ludvig Malmgren, murmester, g.   1847     Malmø, Sverige Grønland 288
- 28/3 Skien - (Alf) Andersen, barn Tilskjærer Otto Andersen 1917 9 16 Farbugten Farbugten 288
5 8/5 15/5 15/5 Gunder Pedersen, toldopsynsmann   1831     Graaten, Skien Graaten, Skien 288
6 11/5 15/5 15/5 Jakob (Hansen) Jansen Skilbred, ug., sadelmaker   1900     Siljan Siljan 288
7 21/5 24/5 24/5 Halvor Olsen Moen, fhv. arb.   1851     - Bratsberg
sindsygeasyl
288
- 18/5 Vinje - Vetle Haredalen, gbr., ug.   1893     Vinje prgj. - 288
- 21/5 Hollen - Olav Sverre Fæn, dagarb., ug.   1897     - Hollen prgj. 288
8 1/6 8/6 8/6 Einar Halvorsen Stensrød, hj.v. gbr. søn, ug.   1892 6 9 Stensrød Stensrød 289
- 5/6 Tørmo - Rolf Haugland Kjellevold   1911 7 6 Grønland Grønland 289
- 6/6 Aamdals
værk
- Bernhard Bendiksen, grubearb., ug.   1892     Aamdals værk Aamdals værk 289
- 7/6 Langesund - Emanuel Høg, tømmerm.   1855     Langesund Langesund 289
- 3/6 8/6
Tørmo
8/6 Harald Svenungsen Dampskibsf. Harald Svenungsen 1918 8   Tuftekaas Tuftekaas 289
- 3/6 8/6
Tørmo
8/6 Adolf Svenungsen 289
9 8/6 15/6 15/6 Alf Hilmar Børresen, skofabrikarb., ug.   1900 3 2 Verpet Verpet 289
10 8/6 15/6 15/6 Herman Larsen, dagarb., ug.   1898     Farbugten Bakkene 289
11 18/6 25/6 25/6 Olav Sauer, skoleelev, hjv, søn, ug,   1900     - Skien 289
- 14/6 Seljord - Knut Olsen Fosheim, gbr.søn, ug.   1882     - Seljord prgj. 289
- 25/6 Gjerstad - Thomas Olsen, gbr.søn   1908     Eikland Gjærstad 290
- 26/6 Lunde - Harald Fiskeodde, gbr., e.   1852     - Lunde, Telem. 290
12 31/3 - - Gunnar Johan Nilsen, matros, ug.   1897     Porsgrund Solum 290
13 9/7 13/7 - Hans Petter Røe, fhv. gbr., enkem.   1831     Røe, Eidanger Klyve 290
14 25/7 39/7 30/7 Jørgen Espedal, arb., g.   1852     Bø i Telem. Minde, Skien 290
15 28/7 2/8 2/8 Gunnar Halvorsen, arb., g.   1853     Hollen Hollen 290
- 30/7 2/8
Tørmo
2/8 Harald Hilmar Olsen, arb.søn Fabrikarb. Olaus Olsen 1918 7 9 Sem Knardalsstrand 290
- 9/8 Hollen - Udøpt guttebarn Arbeider 1918 8 8 f. paa amtssygehuset død paa
amtssygehuset
290
- 25/8 Hedrum - Hans Bakke, arb.. g.   1886     - Hedrum 290
- 3/9 Gjerpen - Ole Albretsen, fhv. dagarb., e.   1840     - Gjerpen 290
16 30/9 5/10 5/10 Lars Fredriksen Altingen, fhv. omstreifer, ug.   ?     - Bratsberg asyl 290
- 7/10 Skafsaa - Kristian Vraalid, veiarb., ug.   1896     Skafsaa Skafsaa 291
- 7/10 Tørmo - Ingvald Gundersen, barn   1918 9 20 Tolnes Solum 291
- 12/10 Skien - Johan Aalm, anlægsarb., g.   1877     Sverige Skien 291
17 12/10 19/10 19/10 Martinius Pedersen, dagarb., ug.   1901     Gjerpen prgj. Elstrøm,
Solum
291
- 14/10 19/10
Tørmo
19/10 Bertinius Andersen Lunde, fhv. skibsf., ug.   1861     - Knardalsstrand 291
18 14/10 22/10 22/10 Jørgen Jensen, dagarb., ug.   1895     Vold Tvedthegna 291
- 14/10 19/10
Tørmo
19/10 Anders Langangen, kontrollør, g.   1887     Eidanger prgj. Knardalsstrand 291
- 13/10 Tørdal - Thor Gaupefald, gbr.   1844     Tørdal Drangedal 291
- 18/10 Kristiania - Leif Hurup, befragter, ug.   1892     Kristiania Skien 291
19 19/10 26/10 - Kristian Pedersen, dagarb., ug.   1896     Bamble Elstrøm, Solum 291
20 19/10 23/10 23/10 Jakob von der Lippe Cappelen, hj.v. søn, ug.   1902     Kristiansand Elstrøm, Gjerpen 292
- 23/10 26/10
Tørmo
26/10 Jakob Alfred Skredsholt, verkstedsarb., ug.   1901     Fredbo Fredno 292
- 24/10 Skien - Ellef Ødefjeld, dagarb., ug.   1990     Sannidal Skien 292
- 28/10 Seljord - Einar Olsen Loksylv, dagarb., ug.   1894     Seljord Skogpladsene 292
- 1/11 Seljord - Ole E. Lakstøl, arb., g.   1867     Seljord Skogpladsene 292
- 2/11 Faaberg - Kristian Birkehagen, tjener, ug. Møbelsnekker 1896     Mesna, Faaberg Ferdbohavn 292
- 3/11 Saude - Ole Torgrimsen Hagen, gbr., g.   1848     - Saude 292
- 4/11 9/1
Tørmo
9/11 Sverre Johnsen Aasen, skreddermester, ug,   1889     Solum Molhaugen 292
- 5/11 12/11
Tørmo
12/11 Aasmund Toresius Jakobsen, mekaniker, ug.   1872     Solum Tuftekaas 292
- 10/11 Gjerpen - Torbjørn Stensland, dagarb., g.   1864     - Gulset, Gjerpen 292
- 14/11 23/11
Tørmo
23/11 Arthur Hjorth Kristiansen, skotøiarb., ug.   1899     xxx Tuftekaas 293
21 24/11 29/11 29/11 Ole Jensen, dagarb., g.   1858     Bamble Bergsland 293
22 30/11 6/12 6/12 Oskar Henry Pedersen, barn   1917 1 3 Saude Saude 293
- 30/11 Siljan - Ole Glenna, arb., g.   1878     Siljan Siljan 293
- 4/12 Rjukan - Henrik Larsen, snekker, g.   1855     Holt, Nedenes Rjukan 293
- 6/12 Skien - August Johannessen, formand, g.   1867     Sem Rjukan 293
- 4/12 Rjukan - Bernhard Rustad, arb., g.   1886     - Rjukan 293
- 7/12 14/12
Tørmo
14/12 Johan Lollik, barn   1918 11 22 - Wrightekaas 293
23 10/12 14/12 14/12 Udøpt barn   1918 11 10 Skien Klosterskogen 293
- 7/12 14/12 14/12 Arne August Wraalsen, barn arb. 1913 12 25 Fredbohavn Fredbohavn 293
- 19/12 Bamble - Ole Larsen Tangen, gbr., ug.   1841     - Bamble 294
- 16/12 Skien - Martin Jensen, fhv. arb.   1850     - Hjemv. Skien
Bratsberg asyl
294
- 19/12 28/12
Tørmo
28/12 Karl Jensen, jernbanearb., g.   1892     V. Porsgrund Tolnes 294
- 24/12 Langesund - Jakob Jakobsen, arb., g.   1878     Langesund Langesund 294
- 25/12 31/12
Tørmo
31/12 Karl Henrik Alfred Tranberg, arb., g.   1863     Danmark Grønland 294
24 25/12 3/1-19 3/1-19 John Hansen Skeie, gbr.-søn, ug.   1886     Hjartdal p.t. asylet 294
25 26/12 31/12 31/12 Aamund Kittilsen Fles, fhv. arb., ug.   1891     Skafsaa Asylet 294
26 28/12 2/1-19 2/1-19 Halvor Olsen Fjeldet, ug.   1878     Drangedal Asylet 294
  Kvindekjøn 1918
1 5/1 12/1 12/1 Mari Nilsdtr. Visdal, gbr. hustru, g.   1855     Næs, Telem. Bugten 287
- 7/1 12/1
Tørmo
12/1 Karen Pernille Baar, g. Skibstømmermand 1839 8 5 Solum Fjellheim,
Tuftekaas
287
- 10/1 Skien - Halvarda Eugenie Aas, g. Hovslager 1892     Snipetorp, Skien Skien 287
- 12/1 Gjepen - Ingborg Rollefsen, ? ? 1860     ? Fos Gamlehjem 287
- 14/1 22/1
Tørmo
22/1 Randi Preus Andersen, barn Urmaker 1917 12 23 Solum Solum 287
- 21/1 Skien - Anna Sandkjen, arb.hustru   1886     Skien Skien 287
- 18/1 26/1
Tørmo
26/1 Ragna Vestby, barn Dagarbeider 1916     Bratsberg,
Gjerpen
Knardalstrand 287
- 30/1 4/2
Tørmo
4/2 Torgund Thorsdtr. Gundersen, enke Arbeider 1846     Sauland Tolnæs 287
- 22/2 2/3
Tørmo
2/3 Lovise Johnsen Tangen, enke   1834     Helgen Toldnæs 287
2 13/3 20/3 20/3 Anna Sofie Halvorsdtr. Juveland, ug. hjv.dtr.   1894     Skogen, Solum Minde, Skien 287
- 19/3 22/3
Porsgrund
22/3 Ruth Jensen, barn arb. Karl Jensen 1918 3 16 Tolnæs Tolnæs 287
3 23/3 27/3 27/3 Gunhild Jørgine, barn repratør Olav Flaaden 1917 6 15 Amtssykehuset Amtssykehuset 288
4 30/3 6/4 6/4 Anna Halvorsen, barn dagarb. Halvor Karlsen Aanerød 1918 1 3 Kirkejordet Kirkejordet 288
5 14/4 18/4 18/4 Udøpt barn gbr. Jakob Rugtvedt 1918 5 13 Rugtvedt Rugtvedt 288
6 4/5 11/5 11/5 Anne Marie Halvorsen Rambek, bestyrerinde, g. gbr. 1852     Gjerpen Rambæk 288
- 14/5 - - Theodora Therese Venstøp g? 18867     - Fredbo 288
- 12/6 Hedrum - Henriette Marie Reinhardsen, budeie, ug.   1862     Jæderen Hedrum prgj.
Berjan
288
- 17/6 Fyrisdal - Gunhild Tleland, enke   1846     Fyrisdal Fyrisdal 288
- 15/6 Skien - Marta Helene Hansen, tjener, ug.   1898     Skien Skien 288
- 24/6 Sauland - Aslaug Diplemyr, fattigunderstøttet, g. g arb. 1886     Sauland Sauland 288
7 8/7 12/7 5/10 Marie Olsdtr. Ødegaarden, fhv. arb., ug.   1848     Lunde Lunde 288
8 13/7 19/7 19/7 Alma Bendikte Abrahamsen, tjener   1892     Elstrøm p.t. Kristiania 288
9 1/8 7/8 7/8 Olava Kjeldsen, f. Hahn, g. Gbr. Johan Kjeldsen 1872     Tomter sogn, Hobøl Elseth 289
- 3/8 8/8
Tørmo
8/8 Elise Regine Paulsen, enke   1837 10 23 Solum Lahelle 289
- 4/8 8/8
Tørmo
8/8 Gerda Marie Andersen, barn Portner Karl Jørgensen 1918 8 4 Knardalstrand Knardalstrand 289
- 6/8 Tørmo - Dordy Andreassen, tjenestepike, ug.   1900 2 16 Søndeled Klyvejordet 289
- 10/8 15/8
Hollen
15/8 Anna Gurine Hansen. f. Larsen, g. Arb. Gustav Hansen 1886     Holla Hollen 289
- 14/8 Saude - Kjersti Evensdtr. Aarnes, ug. Gbr. 1894     Næs, Saude Næs, Saude 289
- 14/8 Utgaar Gudrun Anette Olsen, hjv.dtr. Reparatør Olsen 1903     Ramberget, Solum Aafos 289
- 21/8 24/8 24/8 Karen Thorstensen, enke Skibstømmermand 1835     Bø, T. Knardalstrand 289
- 22/8 Tørmo - Alma Marie Kjellevold   1908
    Solum Grønland 289
- 4/9 Tørmo - Karen Thorkildsen, enke Arbeider 1845     Slemdal Norrønagt., Solum 289
- 6/9 Kviteseid - Gunhild Kisfarbæk, enke   1845     Kviteseid Kviteseid 290
- 6/9 14/9
Tørmo
14/9 Petrea Hansen, f. Johannessen Porcelænsarb. Thorvald Hansen 1869     Tolnes Fredbohavn 290
- 23/9 Tørmo - Gunda Rugtvedt., serveringsdame, ug.   1887     Bamble Skien 290
- 25/9 - Anne Olsdtr. Dalen, g. Arbeider 1892     Bø prgj. 290
- 22/9 5/10
Tørmo
5/10 Aagot Tomine Madsen, eksepeditør, ug.   1895     Knardalsstrand Knardalsstrand 290
- 30(9 5/10
Tørmo
5/10 Anne Margrete Ingebretsen, e. Tømmermand 1841     Bamble Klyve gamlehjem 290
- 2/10 Farsund - Hilda Otilie Hansen, syerske, ug.   1869     Farsund Skien 290
- 3/10 Kviteseid - Aslaug Lauve, tjener, ug.   1897     Kviteseid Kviteseid 290
- 5/10 Borgestad - Laura Ebbertsen, g. Arbeider 1894     - Graatenmoen 290
- 12/10 Brevik - Blanka Jørgensen, barn Urmaker 1909     Brevik Brevik 290
- 12/10 Bamble - Sigrid Trosby, sykepleierske, ug.   1899     Bamble Amtsykehuset
(Bamble)
291
10 14/10 19/10 19/10 Anne Elise Larsen Klovholt, fhv. tjener, ug.   1855     Solum Hedrum 291
- 14/10 - - Dordi Watner, assistentsøster, ug.   1890     - Amtssykehuset 291
11 16/11 22/10 22/10 Hilmara Otilia Charlotte Hansen, g. Dagarbeider 1890     Stensrød Solum 291
- 14/10 Hollen - Anna Halvorsen, fhv. tjener, ug.   1845     - Ulefos, Hollen 291
12 23/10 29/10 29/19 Borghild Alette Olsen Brekka, skotøifabr.arb, ug.   1899     Varpet Brekke 291
- 19/10 Skien . Anna Tollefsen, forretningsdame, ug.   1880     - Skien 291
- 26/10 Tørmo . Inga Kristiansen, g. Formand 1886     - Langeløkken 291
- 27/10 2/11
Tørmo
2/11 Anna Dorthea Odden, g. Bygningssnekker 1890     Solum Molhaugen 291
13 27/10 - - Gennoveva Malene Nilsen, f. Mathisen   1882     Strinden prgj. ?   291
- 30/10 6/11
Tørmo
6/11 Ragnhild Gundersen, barn Arbeider 1916     Eidanger Knardalsstrand 292
14 7/11 13/11 13/11 Dagny Charlotte Gundersen, g. Baatbygger 1887     Skien Minde, Skien 292
- 8/11 Borgestad - Inga Kristiansen, tjener, ug.   1904     - Bratsberg asyl 292
- 18/11 Skien - Mathea Torstensen, fhv. tjener, ug.   1856     - Skien 292
15 4/12 9/12 9/12 Martha Amalia Christensen, g. Elektr. maskinpasser 1889     Solum Rjukan 292
- 5/12 Skien - Andrea Bergmann, opvartningspike, ug.   1902     Siljan prgj. Siljan 292
- 5/12 31/12
Tørmo
31/12 Helga Langeli, g. Arbeider 1868     Seljord Flakvarp 292
- 21/12 Porsgrund - Anna Jensine Hansen, hjv.dtr., ug,   1900     Porsgrund Tuftekaas 292
- 19/12 Tørmo - Martine Petrea Olsen, g. Arbeider 1849     Elset Fredbohavn 292
  1919
  Mandkjøn
1 30/12-18 6/1 6/1 Hartvig Karlsen, dagarb., ug.   1894     Rambækstrand Rambækstrand 295
0 31/12 4/1
Tørmo
4/1 Karl Ulrik Johannessen, fhv. arb., ug.   1893     Gräfsbaka fors.
Skaraborg Län
Grønland
p.t. asylet
295
0 2/1 9/1
Tørmo
9/1 Hans Marius Tranberg, porcelænsarb., ug.   1892     Grønland Grønland
p.t. asylet
295
2 2/1 8/1 8/1 Reidar Rønningen, barn Bestyrer Andreas Rønningen 1918 8 15 Klyve
gamlehjem
Klyve
gamlehjem
295
3 2/1 11/1
Bamble
11/1 Halvor Edvard Karlsen Barlinddalen, fhv. arb., ug.   1885     Brevik Bamble 295
0 9/1 Gjerpen - Karl Lura, barn Gaardsbestyrer 1916     Gjerpen Gjerpen 295
0 22/1 28/1
Tørmo
28/1 Erling Isaksen (udøbt) Mekaniker Herman Isaksen 1918 12 21 Norrønagaten,
Solum
Norrønagaten 295
0 26/1 Gjerpen - Gunnar Nilsen Myhra, fhv. gbr.?   1874     Gjerpen Asylet 295
4 25/1 5/2 5/2 Vilhelm Martinsen, fattigunderstøttet, ug.   1866     Gjerpen Asylet 295
5 1/2 11/2 11/2 Theodor Iversen Darefjeld, fhv. styrmand   1870     Skaatøi f.t. asylet 296
6 10/2 18/2 18/2 Olaf, uegte barn, hjemmedøpt Tjenestepike 1919 2 10 Rugstad Rugstad 296
7 11/2 18/2 18/2 Marentius Holm, fhv. sjømand, ug.   1843     Kragerø patient paa
asylet
296
0 20/2 1/3
Porsgrund
1/3 Hans Kristensen, arb., g.   1850     Knardalsstrand Knardalsstrand 296
0 22/9-11 - - Martin Gundersen, matros, ?   1898     Solum Solum 296
8 24/2 1/3 1/3 Lars Olsen, fyrbøter v. fabrik, g.   1868     Hitterdal Bakkene 296
9 1/3 8/3 8/3 Ole Olsen Langen, g.   1854     Drangedal Vadrette 296
0 1/3 Tørmo - Ivar Kittilsen (barn) Dagarbeider 1918 4 3 Langebakken Langebakken 296
0 5/3 Tørmo - Halvor Andreas Teigen, arb., ug.   1895     Knardalsstrand Knardalsstrand 296
0 7/1 Katolsk k.,
Porsgrunn
- Henrick Seidler, asylpleier, g.   1893     ? Bratsberg asyl 297
0 6/3 Siljord - Torbjørn Torbjørnsen, gaardsgut, ug.   1893     Siljord Siljord 297
0 9/3 Gjerpen - Paul Isaksen, arb., g.   1876     Bøle, Gjerpen Bøle 297
0 27/3 3/4
Porsgrund
3/4 Jakob Holtan, barn Gbr. Herman O.J. Holtan 1918 7 30 Kirkejordet Kirkejordet 297
0 31/3 Larvik - Nikolai Halvorsen, murer, g.   1856     Larvik - 297
0 3/4 10/4
Tørmo
10/4 Herman Hansen, skibsfører, g.   1861     Solum Moldhaugen 297
0 7/4 12/4
Tørmo
12/4 Erik Olsen, smed, e.   1838     Herre Norrønagaten 297
0 9/4 16/4
Tørmo
16/4 Trygve Andersen, dagarb., ug.   1902     Tolnes Tolnes 297
0 10/4 Tørmo - Anton Johan von Haffenbrädl, fabrikbestyrer, g.   1859     Tyskland Grønland, Solum 297
0 15/4 Kristiania - Johan Andreas Schneider, overlærer, g.   1847     - Skien 298
0 14/4 Hvideseid - Knut Eilifsen Mo, gaardbestyrer?   1873     Hvideseid f.t. asylet 298
0 23/4 30/4
Tørmo
30/4 Nils Jakob Borgersen, sjømand, ug.   1870     Nedre Eker Langeløkken 298
10 26/4 5/5 5/5 Peder Sigvaldsen Rønningen, forpagter, e.   1847     Rugkaasa Rønningen 298
0 27/4 3/5
Tørmo
3/5 Thomas Kristian Sørensen Vaag, smed, ug.   1894     Bamble Langeløkken 298
0 30/4 Hjartdal - Reiar Rinde, veivogter, g.   1853     Hjartdal Tuddal 298
0 6/5 Rauland - Aslak Aslaksen Hartvedt, fhv. dagarb., ug.   1868     - Rauland 298
0 11/5 16/5
Tørmo
16/5 Aksel Karlsen Høgberg, maler, g.   1850     Sverige Fredbohavn 298
0 11/5 Heddal - Andreas Jensen, arb., ug.   1894     Heddal Heddal 298
0 18/5 24/5
Tørmo
24/5 Birger Jakobsen, barn Formand 1918 3 28 Borgeskogen,
Gjerpen
Lahelle 298
0 24/5 Brevik - Olaus Johnsen. fisker, g.   1849     - Brevik 299
11 26/5 31/5 31/5 Ole Emanuel Boye, maler, g.   1839     Gjemsø Skogpladsene 299
12 30/5 5/6 5/6 Martin Jensen, anlægsarb., g.   1890     Gjerpen Bakkene 299
0 11/6 17/6
Tørmo
17/6 Jørgen Pedersen, arb., ug.   1884     Gjerpen Tolnes 299
0 12/6 Tistedal - Wilhelm Larsen, maskinist, g.   1876     Tistedal Hogstad, Siljan 299
13 18/6 23/6 23/6 Theodor Andreas Sivertsen, fabrikarb., g.   1866     Nyhus Minde, Skien 299
14 25/6 1/7 1/7 Ole Olsen Myrland, skogarb., g.   1866     Kilebygden Flakvarp 299
0 8/7 12/7
Tørmo
12/7 Jens Kristian Iversen, murer, g.   1880     Skien Fredbohavn 299
0 9/7 Bamble - Hjalmar Larsen, arb., ug.   1902     Bamble Bamble 299
0 10/7 Eidanger - Fridtjof Martinsen, gbr., g.   1884     Langangen,
Eidanger
Langangen 299
0 9/7 Grans-
herred
- Helge Amundskaas, arb., ug.   1894     Gransherred Gransherred 300
0 14/7 Gjerpen - Nils Andreassen Sokka, ug. Belæg paa Foss Gamlehjem   1865     Gjerpen Foss gamlehjem 300
0 22/7 26/7
Tørmo
26/7 Ole Knudsen Bjønnæs, form., g.   1840     Eidanger Knardalsstrand 300
0 1/8 Eid-
anger
- Kristian Larsen, arb., ug.   1896     Eidanger Herøen i
Eidanger
300
0 17/8 Tysk-
land
- Karl Spik, ingeniør, g.   1882     Berlin Skien 300
15 1/12-08 - - Ruben Abrahamsen, sjømand, ug.   1899     Elstrøm,
Farbugten
Farbugten 300
0 2/9 Hollen - Harald Tyri, hjv. søn, ug.   1895     Hollen Hollen 300
0 3/9 9/9
Tørmo
9/9 Fredrik Salmen, gartner, e.   1847     Sverige Klyvegaten 300
16 3/4 9/9 9/9 Karl Andersen Haugenes, dagarb., ug.   1886     Holla Telemark
fylkesasyl
300
0 12/9 Gjerpen - Anders Bjørnsen, dagarb., g.   1852     Bergen Gjerpen 300
0 27/9 4/10
Tørmo
4/10 Karl Johannessen, snekker, g.   1843     Bohuslän,
Sverige
Fredbohavn 301
17 30/9 7/10 7/10 Ole Halvorsen Aase, fhv. gbr., ug.   1888     Heddal f.t. asylet 301
0 1/11 Holla - Peder Halvorsen Hegna, dagarb., ug.   1888     - Holla 301
18 1/11 10/11 10/11 Lars Eriksen, fhv. arb., e.   1837     Skarebo Län,
Sverige
Klyve
gamlehjem
301
19 8/11 13/11 13/11 Johan Sohlberg, arb. v. Skotfos papirfabr., ug.   1886     ? p.t. Skotfos 301
0 24/11 29/11
Tørmo
29/11 Willy Andersen, barn Mekaniker Jakob Andersen 1919 6 16 Tuftekaas Tuftekaas 301
0 1/12 Tørmo - Karl Johan Knutsen, arb., g.   1866     Frednesøen Tolnes 301
0 13/3-14   - Karl Martinius Olsen (Aasoldsen), matros, ug.   1864     Marum, Mælum ? 301
0 14/12 Laardal - Even Espeli, gbr., g.   1865     - Laardal 301
0 7/12 13/12
Tørmo
13/12 Vilhelm Gundersen, stuert, g.   1890     Gjerpen Moldhaugen 301
  Kvindekjøn 1919
1 31/12-18 8/1 8/1 Hanna Larsen, enke Smed Jakob Larsen 1844     Graaten Skien 295
0 9/1 16/1
Tørmo
16/1 Gunhild Martinsen, g. Arbeider 1891     Lunde, T. Knardalsstrand 295
0 13/1 18/1
Tørmo
18/1 Marthe Marie Halvorsen Teigen, fattigunderstøttet, e. Arbeider 1843     Helgen Knardalsstrand 295
2 20/1 27/1 27/1 Udøpt barn Sliperiarb. Isak Knudsen 1919 1 8 Elseth Elseth 295
3 21/1 28/1 28/1 Anna Olsn, g. Sjømand og dagarb. 1867     Skaatøy Skaatøy 295
0 22/1 29/1
Tørmo
29/1 Signe Larsen, syerske, hjv.dtr., ug.   1899     Solum Hegnakaas 295
4 27/1 4/2 4/2 Othilia Dietrichs, fhv. skolebestyrerinde, ug.   1838     Dalene, Sogndal Solum prgj. 295
0 28/1 Skien   Gudrun Kristiansen, ug.   1887     Horten Grøtsund 295
0 3/2 7/2
Tørmo
7/2 Ester Solveig Petersen, barn Styrmann Vilhelm Jertinius Petersen 1917 1 9 Tolnes Solum 295
5 7/2 15/2 15/2 Inga Sofie Myrland, g. Verkstedsarbeider 1880     Varpet Brækka 295
0 17/2 Skien   Kari Fossum, enke   1847     - Skien 296
0 19/2 Porsgrund   Paula Knudsen, tjener, ug.   1892     Solum Skien 296
0 10/2 15/2
Tørmo
15/2 Karoline Thorstensen, kokke, ug.   1861     Grønland Grønland 296
0 10/3 Tørmo   Andrea Larsen, enke Sjømand 1845     Brevik Knardalsstrand 296
0 12/3 Skien   Tholine Danielsen, g. Arbeider 1877     - Eidanger 296
6 16/3 24/3 24/3 Kristine Rabine Brynjulfsen, enke Skibstømmermann 1839     Molhaugen Molhaugen 296
0 14/4 Holla   Torbjørg Espevolden, g. Gbr. 1886     - Holla 296
0 15/4 19/4
Tørmo
19/4 Ester Otilie Olsen, ug. Tømmermerker 1906     - Tolnes 296
0 16/4 24/4 24/4 Guro Jørgensen, familieunderstøttet Dagarbeider 1846     Vemmeren Solum 296
7 16/4 22/4 - Ingeborg Kleven, barn Dagarb. Gunnar Olsen Kleven 1919 3 31 Skjelbred ? 296
0 23/4 30/4
Tørmo
30/4 Rakel Adelheid Olsen, barn Dagarb. Ole Bernhard Olsen 1912     Knardalsstrand Knardalsstrand 297
0 29/4 4/5
Tørmo
4/5 Karen Sofie Iversen, g. Gbr. Peder Iversen 1855     Bjørnstad Bjørndalen 297
8 4/5 10/5 10/5 Karen Kristine Haraldsen, fhv. tjener, ug.   1839     Klovholt Tingstad 297
0 13/5 16/5
Tørmo
16/5 Gudrun Larsen, tjener, ug.   1901     Hagemandskaas Hagemandskaas 297
0 21/5 24/5
Tørmo
24/5 Udøpt barn Fabrikarb. Johannes Jørgensen 1919 5 17 Kirkegaten,
Solum
Kirkegaten 297
9 19/5 26/5 26/5 Henriette Olivia Bjørge,
levet av egne midler, ug.
  1853     Gjemsø Skien 297
0 22/5 27/5
Porsgrund
27/5 Anne Helene Kaalstad, enke Bygmester 1848     Langesund Smedgaten 297
10 28/5 3/6 - Agnes Aurora Furuheim, hjv.dtr., ug. Fabrikarbeider 1904     Furuheim Furuheim 297
0 1/6 7/6
Tørmo
7/6 Berthe Marie Larsen, enke Tømmermand 1829     Larønningen Knardalsstrand 297
11 29/6 4/7 4/7 Sigrid Elisabet Eriksen, hjv.dtr., ug.   1891     Tolnes Tolnes 297
0 8/7 Heddal - Anne Sletten, g. Arbeider 1870     Heddal Heddal 298
12 24/7 29/7
29/7 Helga Aadnesdtr., fhv. tjener, ug.   1846     Siljan Bratsberg asyl 298
0 25/7 Tørmo - Kristine Dalene, f. Evensen, g. Gartner 1884     Skien Bjørnstad 298
0 31/7 Tørmo - Anne Solberg, barn Arbeider 1916     Knardalsstrand Knardalsstrand 298
0 12/8 Skien - Else Gulbrandsen, barn Maler 1913     Gjerpen Skien 298
13 18/8 23/8 23/8 Astrid Nilsen, hjv.dtr. Arb. Halvor Nilsen 1904     Farbugten Farbugten 298
0 20/8 25/8
Tørmo
25/8 Olga Halvorsen, g. Bygningssnekker 1892     Skaatøi Fredbohavn 298
0 22/8 25/8
Tørmo
25/8 Henny Halvorsen, barn Anlægsarbeider 1919 6 28 Fredbohavn Fredbohavn 298
14 23/9 29/9 29/9 Else Petrea Wirich, enke Kjøpmand 1834     Farbugten Wessels gate 14
Skien
298
0 6/10 11/10
Tørmo
11/10 Josefine Anette Halvorsen, enke Skibsfører 1866     Heigaten,
Solum
Heigaten 298
0 8/10 15/10
Tørmo
15/10 Hanna Karoline Hansen, porcelænsarb., ug.   1880     Knardalsstrand Knardalsstrand 299
15 10/10 18/10 13/11 Anna Berthea Tollefsen, enke Fabrikarbeider 1856     Nenset Varpet 299
16 21/10 28/10 28/10 Kirsten Sigvaldsen, fattigunderstøttet, enke   1843     Seljord Klyve
gamlehjem
299
17 23/10 28/10 28/10 Aslaug Pedersen, barn Anlægsarbeider 1917 9 17 Fredbohavn Fredbohavn 299
0 22/10 28/10
Tørmo
28/10 Ingeborg Marie Hansen, enke Skibsfører 1861     Tolnes Molhaugen 299
0 24/10 1/11
Tørmo
1/11 Nina (Nella?) Stavdal, g. Form. v. mek. verksted Gustav Stavdal, Porsgrund 1873     Skien Norrønagt. 299
0 3/11 8/11
Tørmo
8/11 Gunda Steen Abrahamsen, g. Dampskibsstyrm. Vilhelm Steen Abrahamsen 1892     Molhaugen Molhaugen 299
18 20/11 26/11 26/11 Olea Hansen, omstreiferske, enke   1837     - Hjartdal 299
0 30/11 6/12
Tørmo
6/12 Hanna Petronelle Stokke, e. Sjømand (egne midler) 1848     Bamble Knardalsstrand 299
0 25/11 Tørmo - Natalie Svendsen, e. Snekker 1860     - Grønland 299
0 18/12 Skien - Othilde Jensen, ug.   1856     - Tolleskogen 299
0 9/12 Skien - Gunhild Andersen, enke   1847     - Holla 300
19 17/12 23/12 23/12 Inga Amalie Lien, hjv.dtr., ug.   1900     Lien - 300
20 23/12 3/1-20 3/1-20 Ingeborg Marie Mathiesen, g. Gbr. og ekspeditør Karl Mathiesen 1884     Rugstad,
Solum
Rugstad 300
0 22/12 Skien - Karoline Hansen Marum, g. Arbeider 1875     - Ulefos, Hollen 300
0 29/12 3/1-20
Porsgrund
3/1-20 Amunine Karlsen, tjener, ug.   1861     Porsgrund Solum 300
  1920
  Mandkjøn
1 2/1 9/1 9/1 Halvor Ellefsen Veholt, rentenist, ug.   1848     Kilebygden Veholt 302
0 2/1 10/1
Tørmo
10/1 Leif Hansen, barn   1919 10 20 Knardalsstrand Knardalsstrand 302
0 5/1 - - Paul Gridsvaag, agronom, ug.   1895     Nordmør Østveit, Næs 302
0 17/1 22/1
Tørmo
22/1 Fredrik Oliver Fredriksen, bakermester, g.   1894     Porsgrund Moldhaugen 302
0 23/1 31/1
Porsgrund
31/1 Ole Hansen, dagarbeider, g.   1840     Hitterdal Klyvejordet 302
2 24/1 3/2 3/2 Simon Jørgensen Tvedt, fhv. kirkesanger, g.   1843     Drangedal Klovholt 302
3 30/1 7/2 7/2 Sverre Martinius Johansen, barn Gbr. Markus Johansen 1919 12 25 Klovholt Klovholt 302
0 4/2 Gjerpen - Kristen Isaksen Glose, gbr., e.   1841     - Gjerpen 302
0 4/2 Flatdal - John Halvorsen Dale, gbr., g.   1848     Flatdal Flatdal 302
0 11/2 Skien - Isak Jakobsen, gaardsgut, ug.   1890     - Fylkesasylet 302
0 16/2 Lunde - Harald Olsen Slaattum. fhv. handelsmand, ug.   1878     - Fylkesasylet 303
4 16/2 26/2 26/2 Petter Pettersen, fattigunderstøttet, ug. Arbeider 1891     Holla Fylkesasylet 303
0 1/3 Lunde   Hans Gulliksen Apalnes, forpagter, g.   1866     Lunde Fylkesasylet 303
0 17/2 21/2
Grimsby
21/2 Olaf Kristian Trygve Gunnarsen, stuert   1891 9 26 Solum Solym 303
5 9/3 15/3 15/3 Henrik Augen Pedersen, barn Sjømand 1919 3 11 Skotfos Klyve
gamlehjem
303
0 10/3 Treungen - Vraal Halvorsen Haugsjaa, fhv. gbr.   1887     Treungen Fylkesasylet 303
6 13/3 18/3 18/3 Karl August Andersen, dagarb., ug.   1861     Sverige Saude 303
0 21/3 Skien - Udøpt barn Arbeiderformand Matias Kjørbæk -     Graatenmoen Graatenmoen 303
7 20/3 25/3 25/3 Anders Olsen Brændemo, fhv. dagarb., ug.   1884     Heddal Fylkesasylet 303
0 20/3 27/3
Porsgrund
28(3 Laurits Abrahamsen,, dagarb., g.   1870     - Knardalsstrand 303
0 28/3 3/4
Tørmo
3/4 Arnt Andreas Kittilsen, lods, e.   1845     Arendal Knardalsstrand 304
0 30/3 Seljord- - Olaf Haslelviken, opsidder, e.   1855     Seljord Seljord 304
0 6/4 10/4
Tørmo
10/4 Anders Tommessen, trælastmaaler, g.   1853     Solum Tuftekaas 304
8 26/3 8/4 8/4 Gunnar Godal, dagarb., ug.   1874     Seljord Seljord 304
0 3/4 Mo - Knut Kvarvi, dagarb., ug.   1900     Mo, Telem. Mo 304
0 1/4 8/4
Tørmo
8/4 Rolf Andersen, barn Arbeider 1919 8 8 Knardalsstrand Knardalsstrand 304
0 13/4 20/4
Tørmo
20/4 Jens August Jensen, fhv. lærer, ug.   1852     Mælum Klyve 304
9 18/4 29/4 29/4 Halvor Snarteland, gbr., g.   1884     Fyrisdal V. Klyve 304
0 18/4 Kvites-
eid
- Gunleik Veistaa, gbr., g.   1875     Kviteseid Kviteseid 304
0 24/4 Sau-
herad
- Hans Onshus, fiskegarnarbeider   1846     Sauherad Sauherad 304
10 21/4 4/5 4/5 Knut Strand, vedhugger, ug.   1880     Treungen Nissedal 305
11 30/4 8/5 - Simon Sakarias Simonsen, fabr.arb., ug.   1903     Bakkene Bakkene 305
0 2/5 Drangedal - Anstein Jørgensen Hostull, gbr., e.   1856     Drangedal Drangedal 305
0 15/4 - - Karl Andreas Olsen, letmatros, M/S "Disa" af Porsgrund   1898     - Tolnes 305
0 4/5 Laardal - Olav Egilsen, forpakter, ug.   1862     - Laardal 305
0 11/5 15/5
Tørmo
15/5 Halvor Hansen, fhv. sagmester, føderaad, e.   1835     - Lakaasene 305
0 2/4 - - Harald Amandus Hansen, D/S fyrbøter   1898 4 16 Bakkene Solum 305
12 26/5 3/6 3/6 Ole Sigurdsen Nyhus, gbr., g.   1849     Holla Nyhus 305
0 5/6 12/6
Tørmo
12/6 Hans Karl Halvorsen, styrmand, ug.   1881     Knardalsstrand Knardalsstrand 305
13 6/6 14/6 14/6 Gunleik Olsen Sandland, fhv. gbr., g.   1755     Kviteseid Fylkesasylet 305
14 13/6 18/6 18/6 Rolf Johan Isak Hansen, barn Gbr. 1914 8 23 Grøtsund Klyve 306
15 13/6 18/6 18/6 Andrew Tobias Knutsen, handelsbetjent. ug.   1889     Gjemsø Gjemsø 306
0 11/7-18 - - Edvard Sigurdsen, matros   1868     - Eidanger 306
16 2/7 9/7 9/7 Johannes Knutsen, agronom, ug.   1888     Gyland Solum
gamlehjem
306
17 4/7 9/7 9/7 Ole Hansen Moen, ingen stilling, ug.   1869     Tinn Asylet 306
18 12/7 17/7 17/7 Olav Gulliksen Svenkerud, fattiglem, ug.   1872     Lardal Asylet 306
19 20/7 27/7 5/8 Ole Olsen, arbeider, g.   1826 6 25 Kamperhaug Fjærestrand 306
0 1/8 Brevik - Mads Simonsen, murer   1861     - Brevik 306
0 3/8 Porsgrund - Jakob Hansen, arbeider, ug.   1899     - Porsgrund 306
0 10/8 Tørmo - Torsten Olaus Abrahamsen Kongerød, tømmermand, g.   1837     - Klyve 306
20 11/8 18/8 18/8 Aksel Dahlkvist, skrædder   1839     Sverige Lardal 307
0 14/8 Brevik - Hans Kittilsen, stuert, g.   1852     - Brevik 307
0 16/8 Tuddal - Tarald Bjørndalen, arb., e.   1853     - Tuddal 307
0 29/8 4/9
Porsgrund
4/9 Knut Johansen, barn Arbeider 1920     - Knardalsstrand 307
0 5/9 Skien - Oskar Ebertsen, bygmester   1849     - Graaten 307
0 4/9 Hjartdal - Ole Tho, hjv, søn, ug.   1889     - Hjartdal 307
0 9/9 Seljord - Aamund Torstensen Klomset, fhv. gbr., ug.   1864     Seljord f.t. asylet 307
21 11/9 18/9 18/9 Kristian Karlsen, barn Gbr. 1920 5 11 - Aannerød 307
0 14/9 Skien - Ingebret Johnsen Løberg, graastensarb., e.   1848     - SKien 307
0 28/9 Tørdal - Tellef Tellefsen Rosland, gbr., g.   1853     Drangedal Tørdal 307
0 1/10 Heddal - Hans Kaasa, arbeider, g.   1860     - Heddal 308
0 16/10 Rjukan - Ole Nilsen, sjømand, ug.   1892     ? Rjukan 308
0 29/10 Vinje - Halvor Sønli, fhv. gbr.   1835     Vinje Vinje ytre 308
22 3/11 13/11 13/11 Johan Sørensen Aadna, gbr., g.   1849     Aadna - 308
0 3/11 Solum - Knut Knutsen, gbr., g.   1866     - Tolnes 308
0 9/11 Eidanger - Knut Eriksen   1851     - Mule
gamlehjem
308
0 9/11 Nes, Saude - Botolf Holberg, jernbanearb., g.   1884     - Gvarv 308
23 23/11 30/11 30/11 Anders Olsen Kamperhaug, fattigunderstøttet, fhv. dagarb., e.   1830 5 25 Solum Knardalsstrand 308
24 30/11 3/12 3/12 Jørgen Myrland, barn Papirfabr.arb. Anders Knutsen Myrland 1920 11 8 Furuheim Stensrød 308
25 28/11 3/12 3/12 Olaf Thomassen Luraas, fhv. rosemaler, ug.   1841     Sauland Sauland 309
0 8/12 Sannidal - Ivar Holtane, gbr., g.   1877     Sannidal Sannidal 309
0 16/12 Porsgrund - Gunnar Tvedt, skibstømmermand, g.   1860     Knardalsstrand Knardalsstrand 309
0 26/12 31/12
Porsgrund
31/12 Torjus Ekelund, barn   1920 8 7 Ekelund Ekelund 309
  Kvindekjøn 1920
0 5/1 Tørmo - Margethe Sørensen, e.   1822 1 13 Solum Tolnes 302
0 8/1 14/1
Tørmo
14/1 Ingeborg Haraldsen, f. Halvorsen, g. Tomtearbeider 1868     Seljord
Kviteseid?
Knardalsstrand 302
0 11/1 17/1
Tørmo
17/1 Ingeborg Andersen, enke Trælastarbeider 1833     Knardalsstrand Knardalsstrand 302
0 14/1 20/1
Tørmo
20/1 Marit Holtan, barn Kjøbmand 1911     Bjørndalen Bjørndalen 302
1 18/1 3/2 7/2 Borghild Hansen, barn Gbr. Nils Hansen 1920 1 10 Fylkessykehuset Foreldrene bosat:
Lardal pr. Larvik
302
2 30/1 7/2 7/2 Mari Knudsen Strømdal, føderaadsenke Gbr. Ole Mikkelsen 1834     Lunde, T. Strømdal,
Gjerpen
302
(3) 28/1 6/2 - Anne Berthea Munken, e.   1846     Munken, Mælum Grimsholt 302
3 29/1 10/2 10/2 Ingeborg Jonsdtr. Lisland, fattigunderstøttet, ug.   1875     Gransherred - 302
0 6/2 11/2
Tørmo
11/2 Inger Marie Hansen, enke Dagarb. Ole Hansen 1840     Gjerpen Klyvejordet 302
0 12/2 Tørmo - Karen Isaksdtr. Nykaas, enke Tømmermand 1839     Gjerpen Skogpladsene 302
0 24/2 Kristiania - Martha Evensen, enke Politikonstabel 1833     - Graatenmoen 303
4 29/2 6/3 6/3 Ester Marie Isaksen, barn Papirfabrikarbeider 1912     Rugstad Elseth 303
0 21/2 28/2
Porsgrund
28/2 Martha Gulliksdtr. Eltvedt, enke Lagermand 1833     Seljord Klyve
gamlehjem
303
5 2/3 9/3 9/3 Torbjør Sjursdtr. Hellem, fhv. tjener, ug.   1860     Saude Fylkesasylet 303
0 7/3 Gjerpen - Maren Nilsen Fliid, fattigunderstøttet, ug.   1878     Gjerpen Gjerpen 303
0 14/3 Gjerpen - Hansine Augestad, hjv.dtr. Gaardbruker 1905     Gjerpen Gjerpen 303
6 30/3 3/4 3/4 Andrea Ørmen, barn Forpakter Torvald Ørmen 1920 3 30 Hanæs, Mælum Hanæs 303
0 7/4 10/4
Tørmo
10/4 Astrid Andersen, barn Verkstedsarb. Herman Andersen 1918 7 9 Knardalsstrand Knardalsstrand 303
0 12/4 17/4
Tørmo
17/4 Rakel Synnøve Jakobsen, porcelænsfabr.arb.   1902     Tolnes Knardalsstrand 303
0 16/4 Eidanger - Karen Abrahamsen, g. Gaardbruker 1875     Eidanger Eidanger 303
0 23/4 Skien - Petra Pedersen, ug.   1883     Skien Skiens
alderdomshjem
303
0 29/4 Skien - Kristense Evensen, g.   1838     Skien Skien 304
7 11/5 18/5 18/5 Ingeborg Marie Fjære, g. Gbr. Hans Fjære 1861     Skien Fjære 304
0 22/5 28/5
Porsgrund
28/5 Julie Gundersen, g. Arbeider (legterfører) 1892     Skien Bjørnstad 304
0 22/5 29/5
Porsgrund
29/5 Emilie Gurine Eriksen, g. Smed 1879     Bamble Norrønagaten 304
0 2/6 Brevik - Margit Hansen, dtr. Arbeider 1918     Brevik Brevik 304
9 5/6 12/6 12/6 Olga Olsen Elstrøm, enke Stuert Karl Olsen 1891     Bakkene Elstrøm 304
0 12/6 Skien - Maren Amundsen, fhv. husbestyrerinde, ug.   1857     Lillehammer Lillehammer 304
0 11/7 Porsgrund - Petrea Klepp, g.   1875     - Osebakken 304
0 16/7 Skien - Augusta Tvedt, enke   1843     - Skien 304
0 21/8 Skaatø - Tomine Olsen, g.   1874     - Skaatø 304
9 8/9 13/9 13/9 Marta Nilsine Larsen, g. Mekaniker Lars Edvin Larsen 1894     Nenseth Nenseth 304
10 9/10 16/10 16/10 Berthe Pernille Johnsen, enke (underholdes av børn) Arbeider 1847     Bamble Tvedthegna 305
11 19/10 23/10 23/10 Jenny Langen, fhv. tjener, ug.   1895     Vadrette Vadrette 305
0 26/10 Saude - Karen Haugedal, g. Arbeider 1898     Saude Saude 305
0 10/11 Skien - Anne Gurine Nilsen, g. Skomakermester 1853     - Skien 305
0 11/11 Bergen - Oddny Rosendal, e.   1853     - Bergen 305
0 4/12 Kragerø - Hjørdis Dalene, ug.   1904     - Kragerø 305
12 19/12 27/12 27/12 Ingeborg Hansen, hjv.dtr., ug.   1892     Aasland,
Solum
Aasland 305
0 22/12 Skien - Hansine Gunhilde Lunderby, e,   1865     Skien Skien 305
0 17/12 22/12
V. Porsgr.
22/12 Alfhild Magdalene Karlsen, barn Dagarbeider 1920 9 1 Knardalsstrand Knardalsstrand 305
  1921
  Mandkjøn
0 3/2 Helgen - John Johnsen Kaasa, fhv. gbr., e.   1842     Helgen, Holla Helgen 310
0 3/2 Skien - Ole Andreas Engebretsen, dagarb., g.   1874     - Skien 310
1 3/2 12/2 - Gunnar Furuheim, dagarb., ug.   1894     Vinje Klosterskogen 310
2 4/3 12/3 12/3 Rolf Aafoss, barn Legterfører 1920 11 25 Aafoss Aafoss 310
0 7/3 12/3
Porsgrund
12/3 Halvor Nilsen Lunde, snekker, e.   1894     Gjerpen Tolnes 310
3 20/3 26/3 26/3 Emil Ludvigsen, gbr. og vaktmand ved papirfabr., g.   1878     Sortland Nyhus 310
4 18/3 26/3 26/3 Amund Amundsen, fattigunderstøttet jordbruksarb., e. Bodde hos gift datter 1826     Holla Minde, Skien 310
0 29/3 Skien - Trygve Holmen, dagarb., g.   1890     - Klosterskogen 310
5 3/4 8/4 8/4 Nils Andersen Vikne, fattigforsørget, e.   1853     Mælum Solum
gamlehjem
310
0 5/4 Eidanger - Svend Thovsen, fhv. arb., ?   1842     - Langangen,
Eidanger
310
6 24/4 30/4 30/4 Bernt Ellefsen Gaasodden, gbr., e.   1855     Stensrud Gaasodden 311
7 2/5 7/5 7/5 Christian Christensen, fhv. anlægsarb., fattigunderstøttet fra Eidanger, e.   1839     Ramnes Bakkene 311
0 6/5 11/5
Porsgrund
11/5 Fredrik Ludvigsen, anlægsarb, g.   1896     Nedre Eiker Tolnes 311
0 6/6 18/6
Porsgrund
18/6 Villy Pedersen, barn Tomtearb. Johannes Pedersen 1907     Bjørnstad Bjørnstad 311
8 18/7 23/7   Alfred Aleksander Johan Kraus, papirfabr.arb., ug.   1903 1 31 Klosterskogen Klosterskogen 311
9 20/7 26/7 - Brynjulf Eriksen Skaare, arb., e.   1843     - Flatmark,
Solum
311
0 28/7 Eidanger - Ragnar Hansen, barn Formand 1912     - Tangen,
Eidanger
311
0 30/7 Kristiania - Fredrik Stang Lund, ingeniør, g,   1895     Kristiania Porsgrund 311
10 2/8 5/8 5/8 Johan Kornelius Johansen, fhv. kramkar, ug.   1843 6 23 Trondhjem Klyve
gamlehjem
311
0 29/8 Porsgrund - Daniel Hansen, kontorist, ug.   1894     Porsgrund Langesund 311
0 7/9 Gjerpen - Ole Nilsen Hoppestad, e.   1837     - Valebø,
Holla
312
0 12/9 Porsgrund - Erling Søtvedt Blumentritt, kontorist, ug.   1898     - Porsgrund 312
0 11/9 Hjartdal - John Hansen Venaas, barn Dagarbeider 1921     Tudal Tuddal 312
11 11/10 17/10 19/10 Edvard Hjerpaas, markarb., ug.   1865     Vefsen Laardal 312
12 23/10 27/10 27/10 Sveinung Aslaksen, dagarb., fattigunderstøttet, ug.   1884     Rauland Rauland 312
13 5/11 12/11 12/11 Lars Hansen Timland, kjører, g.   1836     Mælum Varpet 312
0 12/11 Gjerpen - Nils Hagbart Karlsen, tømmermand, g.   1871     - Frogner,
Gjerpen
312
0 21/11 Nøtterø - Gutorm Olsen Nygaard, fhv. gbr., e.   1836     - Nøtterø 312
0 10/12 Skien - Karl Heisholt, handelsreisende, g.   1873     - Skien 312
0 11/12 Skien - Oskar Bjørk, anlægsarb., fraskilt   1858     - Skien 312
0 15/12 Bamble   Olaf Langrønningen, fhv. postfører   1880     - Bamble 313
0 18/12 23/12
Porsgrund
23/12 Karl Alfred Ryd, snekkersvend, ug.   1895     Knardalsstrand Knardalsstrand 313
0 13/10 19/10
Porsgrund
19/10 Johan Johnsen, plassarb., g.   1873     Tolnes Tolnes 313
  Kvindekjøn 1921
0 10/1 Saude - Tjodvor Flaaaterud, g. Gaardbruker 1888     Næs i
Sauherad
Næs 310
1 13/1 18/1 18/1 Inger Abrahamsen, dagarb., fattigunderstøttet, e.   1839     Solum Gamlehjemmet 310
0 23/1 29/1 29/1 Magnhild Oline Gundersen Dyrendal, g. Gbr. Simon Dyrendal 1847     Stenkjær Dyrendal,
Solum
310
0 24/1 28/1 28/1 Elise Hansen Nenseth, g. Gbr. Halvor Hansen 1878     Solum Nensth 310
2 11/2 18/2 18/2 Gunda Karoline Aslaksen, barn Veiarb. Hans Tomas Aslaksen 1920 12 3 Svads av Klyve Svads 310
0 11/2 - - Marie Simonsdtr. Tveit, føderaadsenke Gbr. 1841     Tørdal Tørdal 310
3 24/2 3/3 3/3 Maren Hansdtr., fattigunderstøttet, g. Sagarbeider 1866     - Gjerpen 310
0 27/2 5/3 5/3 Marta Anette Lunde, g. Snekker 1898     Knardalsstrand Tolnes 310
0 6/3 12/3 12/3 Hjørdis Marie Hegg, barn Anlegsarb. Hans Hegg 1920 3 13 Nenseth Nenseth 310
0 22/3 - - Margit Jakobsen, g. Dagarbeider 1892     - Dalen, Laardal 310
0 24/3 - - Sofie Andersen Bergan Aamot, husbestyrerinde, e.   1861     - Luksefjeld 311
0 24/3 - - Asborg Flom, gbr.datter, ug.   1895     Flaabygd Flaabygd 311
0 30/4 7/5 7/5 Anne Margrethe Brynjulfsen, g, Dagarbeider 1901     Larønningen Larønningen 311
4 25/4 30/4 - Udøpt barn Fyrbøter Johan Arnt Ingebretsen 1921 4 22 Klungenheim
Klosterskogen
Klungenheim
Klosterskogen
311
0 17/5 . . Otilie Kilstrøm, g. Maskinpasser 1859     - Notodden 311
0 23/5 30/5 30/5 Emma Matilda Ross, g. Frukthandler Salomon Amandus Ross 1879     Sverige Nenseth 311
0 20/6 - - Margit Aslaksen Hustvedt, ug. Opholdt sig hos sin bror 1863     Vinje Vinje 311
5 1/7 6/7 6/7 Ingeborg Andrea Johnsen, g. Gbr. Anders Johnsen 1866     Bamble Graatenmoen 311
0 5/7 - - Ragnhild Terese Andersen Plassarb. Andreas Andersen 1917 3 4 Bugten Bugten 311
6 5/7 9/7 9/7 Ruth Elisabeth, barn Papirfabr.arb. Even Hansen 1920 11 6 Aasen Aasen 311
7 17/7 20/7 - Borghild Karette Klubben, uekte barn Agronom 1921 7 8 Brekka Brekka 312
0 25/7 - - Anne Karoline Olsen, g Skomaker 1859     - Knardalsstrand 312
8 29/8 2/9 2/9 Inger Katrine Borgen, fattigunderstøttet, e. Skomaker 1835     Bamble Bamble 312
9 10/9 16/9 16/9 Karoline Larsen, g. Landhandler 1854     Enebak Svanviken,
Solum
312
0 15/9 - - Karen Elise Johnsen, tjener, ug.   1888     Solum Bamble 312
10 12/10 17/10 19/10 Anne Myhre, fattigunderstøttet, e,   1831     Sauland Sauland 312
11 11/10 18/10 18/10 Thorbjørg Rollefsen Nyhus, enke Gbr. 1844     Seljord Solum 312
12 13/10 19/10 19/10 Olga Ødefjeld, foreldreløs, fattigunderstøttet, fhv. tjener, ug.   1904     Skaatøi Skaatøi 312
13 15/10 26/10 26/10 Hanne Margitte Torgrimsen, tjener, ug.   1886     Bakkene Elstrøm 312
14 10/11 19/11 19/11 Anne Kristine Rønningen, enke Gbr., levet af gaarden 1839     Holden prgj. Rønningen 312
15 23/11 30/11 30/11 Anne Knutsdtr. Berge, hjv.dtr., ug. Hjemvendt farmer Knut Berge 1906     N. Dakota Søtvedt 312
0 12/12 - - Ingebjørg Olafskaas, tjener, ug.   1896     Brunkeberg,
Kviteseid
Brunkeberg 313
0 5/12 - - Adele Ekestad, barn Formand 1908     Ulefos Ulefos 313
16 19/12 23/12 23/12 Kristine Sandkjern, fhv. tjener, fattigunderstøttet, ug.   1847     Solum Graaten 313
17 22/12 28/12 28/12 Marie Hansdtr., barn Dagarb. Hans Andreas Kilen 1920 5 24 Skogpladsene Skogpladsene 313
0 27/12 - - Thea Hagen, g. Dagarbeider 1872     - Skien 313
  1922
  Mandkjøn
0 17/12-21 Kragerø - Jørgen Pedersen, snekker, g.   1851     - Helle pr.
Kragerø
314
0 17/12-71 Gjerpen - Petter Sørensen, kusk   1851     - Gjerpen 314
0 2/1 Skien - Edvard Klovholt, fhv. vognmand, g.   1850     - Skien 314
1 14/1 21/1 21/1 Halvard Trondsen, smed, g.   1839     Kilebygden Bakkene 314
2 18/1 26/1 26/1 Halvor Jørgensen Skaardal, fhv. gbr., e.   1853 9 23 Holla Bjørntvedt 314
0 16/1 Skien - Torstein Gundersen Kaasene, fhv. sjømand, ug.   1848     - Saude 314
3 23/1 31/1 31/1 Johan Karlsson, anlægsarb., g.
1880     Bohuslän Lunde 314
0 26/1 1/2
Porsgrund
1/2 Olaf Knutsen, anlægsarb., ug.   1872     Drangedal Bjørnstad 314
4 8/2 15/2 15/2 Anders Nilsen, fhv. tømmermand, fattigforsørget, e.   1838     Bohuslän Solum
gamlehjem
314
0 28/1 Skien - Kristian Svendsen, snekker, g.   1862     - Skien 314
0 14/2 Fyresdal - Halvor Berge, rentenist, ug.   1839     - Fyresdal 314
0 17/2 Kviteseid - Knut Tystestad, gbr.-søn, ug.   1904     . Kviteseid 315
0 14/2 Skien - Hans Christian Buck, D/S fyrbøter, g.   1880     Danmark ? 315
5 26/2 7/3 7/3 Olav Olavsen Nygaard, barn Gbr. 1921 5 20 Aamdal,
Laardal, T.
Klyve vestre 315
0 2/3 Gjerpen - Gunnar Løntegrav, rentenist, ug.   1850     - Strømdal,
Gjerpen
315
0 16/3 Drangedal - Inge Bye, smedarbeider, ug.   1903     Drangedal Drangedal 315
0 22/3 Porsgrund - John O. Mørk, smaabruker, g.   1848     - Aanerød 315
6 11/4 18/4 18/4 Thor Odd Johannessen, barn Kjøbmand Josef August Johannessen 1922 2 23 - Klosterskogen 315
7 11/4 19/4 19/4 Søren Amandus Aadna, papirfabrikarb., g.   1889     Sti, Mælum Stensrødningen 315
0 18/4 22/4 22/4 Udøpt Porcelænsarb. Torleif Olsen 1922 4 17 Knardalsstrand Knardalsstrand 315
0 3/5 Skien - Edgar Isaksen, arb., ug.   1903     - Skien 315
0 4/5 Skien - Robert Grothing Hansen, skolelev, ug.   1903     - Skien 315
0 7/5 Gjerpen - Lars Engebretsen Brodal, fhv. graastensmurer, ?   1843     - Gjerpen 316
0 15/5 Flaabygd - Amund Nes, fhv. gbr., ?   1839     - Flaabygd 316
0 14/6 Skien - Jakob Gustav Gundersen, formand   1852     - Skien 316
0 21/5 Skien - Herman Olsen, papirfabr.arb., g.   1892     - Kampekastet 316
8 12/6 17/6 17/6 Karl Otto (udøpt barn) Papirfabrikarb. Olaf Kornelius Olsen Aafoss 1922 4 1 - Aafosstrand 316
0 9/6 Vinje - Terje Nauraas, gbr.   1859     - Vinje 316
0 10/6 Nes - Torjus Ambrosen Aarnes, gbr.søn, ug.   1891     - Nes, Sauherad 316
0 15/6 Skafsaa - Olav Barsgaard, dagarb., ug.   1885     - Skafsaa 316
0 22/6 Larvik - Hans Andreas Blom, læge, g.   1861     - Larvik 316
9 4/7 10/7 10/7 Halvor Hansen Gravklev, forpagter, g.   1878     Kilebygden Nes, Mælum 316
10 16/7 20/7 20/7 Ole Andreassen Tufte, forpagter, e.   1830     - Gransherred 317
11 16/7 20/7 20/7 Lars Lofthus, havearb., ug.   1877     - 317
0 4/7 Gjerpen - Nils Viersdalen, jordbruksarb., g.   1879     - Gjerpen 317
0 10/7 Kragerø - Gustav Hansen, fhv. skibsfører, g.   1891     - Kragerø 317
0 20/7 Skaatøi - Kristian Pedersen, dagarb., g.   1892     - Skaatøi 317
0 20/7 Porsgrund - Ole Aslaksen, fhv. kontorchef, g.   1864     - Porsgrund 317
0 9/8 Kviteseid - Aslak Birkeland, fhv. skoleelev, ug.   1838     - Kviteseid 317
0 10/8 Rauland - Saave Staalaas, tømmerfløter, ug.   1883     - Rauland 317
0 30/8 Hedrum - Karl Grimsholt, kontrolør v. elektr.verk, ug.   1894     - Gransherred 317
12 3/9 9/9 9/9 Harald Øiestad, barn Gaardsagronom, Klyve, Solum 1922 6 4 - Klyve 317
0 3/9 Skien - Ole Nysæter, jernbanearb., g.   1865     - Skien 317
  Kvindekjøn 1922
1 3/1 10/1 10/1 Hanna Martine Halvorsen, g. Tomtearb. Peder Halvorsen 1855 11 30 Kilebygden Nenseth 314
0 20/1 Saude - Gudrun Henny Aase, barn Postaapner 1917     Saude Saude 314
0 20/1 Eidanger - Ingeborg Halvorsen, g.   1892     - Eidanger 314
0 21/1 Skien - Anna Pedersen, e.   1869     - Skien 314
0 18/1 - - Anna Lovise Olsen, ug.   1840     - Bjørnstad 314
0 14/1 Siljan - Inger Marie Tormodsrød Gaardbbruker 1866     - Siljan 314
2 7/2 14/2 14/2 Mina Andersen, fattigunderstøttet, e.   1853     Kragerø Klyve
gamlehjem
314
0 12/2 18/2
Porsgrund
18/2 Petra Karoline Grotnes, g. Skibsfører Isak Grotnes 1854     Solum Wrightekaas 314
0 17/2 Porsgrund - Mathilde Pedersen, g. Klinker 1894     - Skien 314
0 18/2 Porsgrund - Lovise Kristine Marie Sigurdsen, e. Trælasttomtearb. 1856     Gjerpen Tolnes 314
0 2/3 Drangedal - Torberg Nilsdtr. Solbakken, g. Arbeider 1884     - Drangedal 314
0 28/2 Skien - Uten navn (døde straks efter fødselen) Skofabrikarbeider 1922 2 28 Fylkessykehuset Foreldrenes bopel: Solum 314
0 28/3 Porsgrund   Elise Haraldsen, g. Arbeider 1878       Porsgrund 315
3 2/4 7/4 7/4 Helene Vintereide, fhv. tjener, fattigforsørget, ug.   1859     Sannidal Sannidal 315
4 17/4 22/4 22/4 Borghild Marie Larsen Rugstad, tjener, ug.   1901     Rugstad Elsth 315
0 19/4 24/4
Porsgrund
24/4 Anne Mathilde Kittilsen, f. Eriksen, g. Arbeidsform. Karl Kittilsen 1872 12 25 Sogndal sogn Bjørndalen 315
0 25/4 29/4 29/4 Anna Andersen, barn Sagbruksarb. Anders Ernst Andersen 1922 4 24 Graatenmoen Graatenmoen 315
0 15/5 Skien - Laura Andrea Ellefsen, g. Styrmand 1883     - Fredbo 315
0 15/5 Porsgrund - Ingeborg Nilsen, tjenestepike, ug.   1895     - Skien 315
5 7/6 14/6 14/6 Karen Pedersen, pension, e. Toldopsynsmand Gunnar Pedersen 1846     Skjelbred,
Solum
Graaten,
Skien
315
0 5/6 Lunde - Ingeborg Nordskog, g. Gaardbruker 1890     - Lunde 315
0 13/6 Skien - Marie Arnesen, g. Arbeider 1882     - Skien 315
0 14/6 21/6
Porsgrund
21/6 Rakel Synnøve Andersen, barn Flaatearb. Hans Gustav Andersen 1921 3 8 - Tolnes 315
6 16/6 23/6 23/6 Ingeborg Rugstad, føderaad, e. Gbr. 1839 5 21 Kilebygden Rugstad 316
7 4/7 7/7 7/7 Ingeborg Andrea Abrahamsen, tjener, ug.   1895     Solum Aaklungen 316
0 5/7 Drammen - Elise Knudsen, hushjelp, ug.   1862     - Drammen 316
0 18/7 Skien - Anne Elgtvedt, g. Snekker 1889     - Skien 316
8 25/7 29/7 29/7 Inga Edsl Olsen (udøpt uegte barn) Maler Karl Olsen Knardalsstrand 1922 4 18 - Klyve
gamlehjem
316
0 31/7 Skien - Karen Helgesen, e.   1830     - Skaatø 316
9 12/8 19/8 19/8 Bertha Amalie Stensrud, kontordame, ug.   1901     Stensrud Stesrud 316
10 16/8 22/8 22/8 Aase Kristine Aasen, g. Papirfabrikarb. Even Hansen Aasen 1881     Solum Aasen 316
0 25/8 Seljord - Kari Høidalen, g.   1902     - Seljord 316
0 25/8 Skien - Alma Ljungerg, kontordame, ug.   1901     - Skien 316
0 26/8 Brevik - Karen Bucha, husbestyrerinde, ug.   1865     - Porsgrund 316
0 29/8 Gjerpen - Ingeborg Olsen, g. Arbeider 1856     - Gjerpen 317
0 11/9 Drangedal   Birgit Marie Mozak, g. Skogarbeider 1887     - Drangedal 317
11 14/9 23/9 23/9 Guro Evensen, g. Papirfabrikarb. 1839     Seljord Stensrud 317
12 18/9 22/9 22/9 Helge Olsen, fhv. sypike, ug.   1888     Laardal Laardal 317
13 20/9 27/9 27/9 Ingeborg Pedersdtr. Omdal, fattigforsørget, g. Anlægsarb. 1887     Bamble Tinn
p.t. asylet
317
0 23/9 30/9
Porsgrund
30/9 Kaspara Helene Gundersen, barn Stuert Karl Georg Gundersen 1908 3 31 Tolnes Tolnes 317
0 24/9 Bamble - Inga Olsen, g. Skogarbeider 1869     - Bamble 317
0 14/10 Bamble - Anne Marie Halvorsen Siljan, g. Gbr. 1866     - Herre,
Bamble
317
0 16/10 - Karen Pedersen, fattigforsørget, e.   1855     - Bø. Telem. 317
14 18/10 25/10 25/10 Anne Thommessen, gbr., e.   1834     Holtan Bjørntvedt 317
0 8/11 13/11 13/11 Karen Marie Riis, barn Jordarb. Karl Jørgensen Riis 1922 9 29 Lahelle, Solum Lahelle 317
 

Døde dissentere

  Mandkjøn
1 25/6-09 1/7 - Gbr. Ole Nilsen, g.   1856     Saude Slaattehagen,
Skogpladsene
318
1 2/3-10 8/3 - Karl Olsen Øverland, arb., ug.   1888     Saude Saude 318
1 12/6-11 19/6 - Ole Pedersen, tømmermand, e.   1824     - Farbugten 318
2 16/6-11 19/6 - Øistein Tomassen, barn Fabr.arb. Anders Tomassen 1911 5 27 Tolleskogen Tolleskogen 318
3 10/7-11 13/7 - Anders Munken, snekker   1842     - Fredbohavn 318
1 15/6-12 - - Peder Nilsen Maler Nils Nilsen 1911 9 9 Knardalsstrand Knardalsstrand 318
0 16/1-13 25/1
Tørmo
- Olaf Bertinius Væstad Porselænsarb. Hans Hansen 1898     Solum Bjørndalen 318
1 24/7-13 29/7 - Nils Martinius Nilsen, veivogter   1844       Laardal 319
0 17/11-13 22/11 22/11 Tomas Jensen, arb., g.   1859     Drangedal Tolnes 319
2 8/12-13 13/12 13/12 Hans Carl Simonsen, p.f.arb., g.   1864     Bakkene Bakkene 319
0 1/4-14 - - Hans William Abrahamsen Forstander Abrahamsen 1908 4 30 Klyvejordet Klyvejordet 319
0 3/4-14 - - Leif Kristiansen Brødkjører Paulus Kristiansen 1914 3 31 Kirkejordet Kirkejordet 319
0 30/5-14 - - Sveinung Pedersen, fabr.arb., g.   1851     Hjartdal Tolnes 319
0 8/9-14 - - Arnfin Georg Halvorsen Arb. Halvor Halvorsen 1913 10 27 Gjerpen Lysthusaasen 319
1 27/4-15 4/5 - Nils Marcus Andersen, dagarb., ug.   1897     Kilebygden Melfald 319
2 8/7-15 - - Hans Hugo Griber, pors.maler, g.   1843     Böhmen Langeløkken 319
0 7/1-16 - - Hans Georg Værstad, porselænsarb.   1897     Grønland Fredbohavn 320
0 11/2-16 19/2 19/2 Johan Peter Pedersen Øen, arb., g.   1854     Kilebygden Langeløkken 320
0 13/11-16 - - Tomas Olsen Braaten, arb., g.   1873     Drangedal Bjørnstad 320
0 3/1-17 - - Nils Martin Evensen, arb., g.   1851     Horten Kampekastet 320
0 15/1-17 - - Peder Pedersen, porselænsarb., e.   1859     Klyve Grønland 320
0 12/7-17 - - Bernhard Olai Rasmussen Kjellevold. formand, g.   1882     - Grønland 320
0 8/9-17 - - Isak Martinius Kristensen, gbr., g.   1846     - Furuaas, Solum 320
  Dissentere kvindekjøn
1 8/2-11 17/2 17/2 Johanne Torsdtr. Brækka, e. Gbr. 1824     Kongsberg Brækka 318
2 20/10-11 26/10 - Sigrid Stenersen, g. Hjalmar R. Kjellevold 1875     Mo Tolnes 318
1 16/2-12 - - Else Torstensdtr. Asbjørnsen, e. (Forsørget sig selv) 1837     Lunde prgj. Klovholt 318
2 26/6-12 1/7 - Benny Marie Tomassen, g. Fabrikarb. Anders Tomassen 1888     Solum Gjemsø 318
3 25/9-12 2/10 - Ingeborg Olea Brækka, enke Sersjant 1841     Solum Brækka 318
0 7/2-13 15/2 - Aslaug Olsen Sti, enke Gbr. Søren Olsen 1826     Fjærestranden 318
1 15/2-13 24/2 - Dortea Kristine Olsen, enke Skomaker Jens Peder Olsen 1834     Sandøen,
Dybvaag
Graaten 318
2 20/2-13 27/2 - Gunhilde Andrea Olsen, g. Transportarb. Elias Olsen Farbugten 1869     Bamble Farbugten 318
0 4/6-13 7/6 - Kristine Marie Olsen Se Mælum Kb. 318
3 25/8-13 27/8 - Gustava Marie Augustiniussen, enke, understøttet   1878     Varpet Minde 318
1 10/7-14 - - Andrea Barth, enke   1838     Bamble Tuftekaas 319
1 4/2-15 - - Rakel Kittilsen, barn   1914     Langeløkken Langeløkken 319
0 - - - Stina Marie Hansen, g. Skofabrikarb. Hans Hansen 1845     Dalsland,
Sverige
Gjemsø 319
2 23/2-15 - - Borgny Engebretsen Arb. Johan Arnt Engebretsen 1915 1 16 Minde Minde 319
0 26/5-15 - - Johanne Margaret Mørland Arb. 1914 9 8 Graaten Graatenmoen 319
0 25/3-16 1/4 1/4 Randi Knudsen, g. Maler 1837     Kongsvinger Fredbo 319
0 28/5-15 31/5-15 31/5-15 Johanne Margaret, barn Støper Ole Severin Mørland 1914 9 8 Solum Solum 319
0 9/7-15 15/7-15 15/7-15 Anny Lilian Palmgren, barn Skomaker Rudolf Palmgren 1912 2 18 Solum Solum 319
1 7/6-16 13/6 13/6 Valborg Karette Nilsen, tjenestepike, ug.   1895     Solum Klyve
gamlehjem
319
0 22/10-16 - - Klara Torjussen Reparatør Torjus Kristiansen 1915 7 6 Bjørnstad Bjørnstad 319
0 13/3-17 - - Gudrun Torkildsen, barn Mek. arbeider 1908     - Klyve 320
0 17/5-17 - - Anna Dahl, g. Arbeider 1882     Solum Knardalsstrand 320
0 9/10-17 - - Anna Karoline Sandell, g. Arbeider 1858     Sverige Skotfos 320
0 14/8-18 20/8 - Gudrun Anette Olsen, hjv.dtr., ug. Reparatør Olsen 1903     Ranberget Aafos 320
0 4/9-18 - - Karen Torkildsen, enke Arbeider 1845     Sannidal Norrønagaten 320
1 28/1-20 6/2 6/2 Anne Berthea Munken, enke Underholdt av børnene 1846     Munken
i Mælum
Grimsholt 320
2 7/8 - - Hanna Marie Nilsen, g.   1862     - Klyve
gamlehjem
320