| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

Solum Ministerialbok nr. I 10

1888 - 1898

Døde og begravde

Dissentere her

 

Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet

 

 

Nr. Døds-
datum
Naar Den dødes fulde Navn og borgerlige Stilling Ved gifte koner: Mandens,
ved Børn: Faderens Navn og Stilling
Fødsel Fødested Bopæl Side
Begr. Jordf. Aar Mnd. Dag
  1888
  Mandkjøn
1 6/12-87 13/7 17/7 Arbeider Gunder Mikkelsen, gift   1846     Nyhus Nenseth 242
2 17/1 23/1 23/1 Gaardmand Ole Knudsen Grønsten, gift   1812     Holden Østre Klyve 242
3 7/2 12/2 14/2 Marius Karlsen, ugift Arb. Karl August Antonsen 1881 12 30 Haus Præstegjeld i Bergens Stift Farbugten 242
4 27/2 5/3 5/3 Johan Arnt Holtan, ugift Gaardm. Andreas Holtan 1887 9 27 Holtan Holtan 242
5 20/3 28/3 31/3 Arbeider Erik Olsen (Svenske), gift   1823     Sverige Amtssygehuset (Graaten) 242
6 30/3 6/4 6/4 Fattiglem Gunder Gundersen Marum, Enkemand   1811     Graaten Klyve Fattiggaard 242
7 3/4 7/4 7/4 Arbeiderformand Johannes Arnesen Skresholdt, Enkemand   1813 8 19 Skien Tuftekaas 242
8 22/4 26/4 26/4 Tjenestegut Jonas Martinius Jakobsen, ugift   1869 5 28 Bjørntvedt
(Konf. 27/4-84)
Skjilbred 242
9 1/5 7/5 7/5 Odin Iversen, ugift Snedker Iver Olsen 1888     Minde Minde 242
- 4/5 - - Student Jørgen Wright Møller, ugift. Se dissentere Fol. 309 1817         243
10 16/5 22/5 22/5 Arb. Elias Hansen, Enkemand   1813     Solum? Farbugten 243
11 28/5 2/6 2/6 Arb. Even Kristiansen, Enkemand   1841     Hiterdal Graaten 243
12 3/6 9/6 9/6 Gaardbruger John Olsen, gift   1815     Aafos Aafos 243
13 9/6 1/6 14/6 Arbeider Ole Halvorsen, gift   1827     Siljord Graaten 243
14 9/6 15/6 17/6 Arbeider Niri Johnsen, gift   1842     Thelemarken Lahelle 243
15 17/6 29/6 20/6 Murer Georg Pettersen, ugift   1867     Timland Amtssygehuset (Skien) 243
16 2/7 7/7 7/7 Jakob von der Lippe Hansen, ugift Skibsfører Ole Tobiassen 1886 8 31 Skauen Skauen 243
17 4/7 10/7 10/7 Arb. Peder Tollefsen, ugift   1865     Solum Bratsberg Amts Sygehus (Gråtenmoveien) 243
18 10/7 14/7 14/7 Føderaadsmand Hans Andersen Nenseth, gift   1802     Tangen i Kilebygden Østre Klyve 244
19 17/7 21/7 21/7 Arb. Karl Kristiansen Fossum, ugift   1864 7 24 Graaten Graaten 244
20 23/7 27/7 27/7 Bredo Reiersen, ugift Arb. Kristian Reiersen 1885 8 11 do. do. 244
21 20/7 26/7 26/7 Gaardbruger Aslak Hansen Havredal, Enkemand   1838     Bamble Amtssygehuset (Bamble) 244
22 1/8 8/8 8/8 Arb. Hans Olsen, ugift   1870     Saude Amtssygehuset (Saude) 244
23 29/8 4/9 4/9 Føderaadsmand Halvor Johnsen, Enkemand   1812     Kjeøen Skjilbred 244
24 21/8 29/8 5/9 Arbeider Knud Halvorsen, fraskilt   1821     Bamble Amtssygehuset (Bamble) 244
25 5/8 - - Sømand Karl Toresius Olsen, ugift   1868 10 23 Toldnæs
(Konf. 30/9-83
Døde paa Søen paa Reise fra Sverige til Frankrige 244
- 28/8 31/8 - Sømand Johan Olsen, ugift   1870 10 25 Knardalsstrand
(Konf. 19/4-85)
Omkom ved Forliset med Dampskibet Bratsberg 244
26 15/9 19/9 19/9 Hans Karl Mathisen, ugift Arb. Mathis Hansen 1885 5 13 Knardalsstrand Knardalsstrand 245
27 21/9 27/9 27/9 Alfred Tvedt, ugift Kirkesanger Simon Jørgensen Tvedt 1888 7 30 Klovholdt Klovholdt 245
28 26/9 3/10 3/10 Gaardmand Arne Evensen, gift   1843 10 12 Rugtvedt Rugstad 245
29 4/12 10/12 10/12 Anthon Martinius Pedersen, ugift Arb. Peder Anundsen 1888 9 6 Minde Minde 245
30 9/12 15/12 15/12 Gustav Hansen, ugift Arb. Hans Andreas Hansen 1888 9 22 Knardalsstrand Knardalsstrand 245
  Kvindekj 1888
1 31/12-87 7/1 7/1 Aslaug Andrine Smebye Skibsfører Helge Smeby 1887 7 10 Tønsberg Graaten 242
2 6/2 13/2 13/2 Anne Kristine Kjeldsen, gift Arb. Halvor Olsen 1808     Røra Knapnæring 242
3 7/2 14/2 14/2 Anna Karethe Abrahamsdtr., ugift   1870 5 18 Vadrette Vadrette 242
4 7/2 15/2 16/3 Marit Svennungsdtr., ugift   1875     Visåsen i Laurdal Thelemarken Amtssygehuset (Laurdal) 242
5 26&2 6/3 6/3 Prostinde Dorthea Wettergreen født Nysom, Enke   1804     Botne Borge i Gjerpen 242
6 7/3 13/3 13/3 Anne Margrethe Nilsdtr. (Hauen), Enke   1797 6 18 Rugla i Østbygden Hauen 242
7 9/3 16/3 16/3 Margith Gundersdtr., gift Arb. John Kittilson 1853     Myra i Graaten 242
8 23/3 31/3 31/3 Martha Knudsen, ugift Formand Severin Knudsen 1887 2 13 Fantenberg   243
9 6/4 12/4 12/4 Maren Marie Dahl, født Nilsen, Enke   1814     Kristiania   243
10 11/4 - - Inga Amalie Bertea Karlsdtr., ugift
Se Dissentere Fol. 309
Arb. Karl Abramsen 1887 5 26 Knardalsstrand Knardalsstrand 243
11 11/4 - - Elisabeth Rougthvedt, ugift
Se Dissentere
  1871 10 30 Molhaugen Molhaugen 243
12 14/4 28/4 28/4 Gunhild Thalie Olsdtr., ugift Gaardm. Ole Gregersen 1888 4 7 Søndre Skjilbred Søndre Skjilbred 243
13 21/4 27/4 27/4 Martha Marie Hansdtr., gift Tømmerm. Benjamin Olsen 1864     Vaala i Tanum Bugten 243
14 20/5     Dissenterbarn uden Navn.
Se Dissentere Fol. 39
Kontorist Ingebreth Hansen fra Laurvig 1888 5 29     243
15 29/5 4/6 4/6 Amalie Olsdtr., gift Arb. John Olsen 1861 4 14 Bugten Bugten 244
16 12/6 16/6 16/6 Torgon Ellefsdtr., gift Arb. Johannes Halvorsen 1848 3 1 Gransherred Hagemandskaas 244
17 1/7 7/7 7/7 Anna Kirstine Svendsen, ugift Gmd. Knud Svendsen 1871 11 28 Eltvedt Svanvig 244
18 6/8 11/8 11/8 Inga Marie Magnussen, ugift Arb. Magnus Olsen 1875 7 3 Graaten Graaten 244
19 29/8 5/9 5/9 Inger Mathea Larsen, Enke   1805 6 30 Knardalsstrand Knardalsstrand 244
20 2/9 8/9 8/9 Anne Thomasdtr., gift Arb. Torkild Johnsen 1823     Skjilbred Skauen 244
21 12/9 15/9 15/9 Klara Sofie Ebersten, ugift Arb. Oskar Ebersten 1888 2 25 Minde Minde 244
22 14/10 20/10 20/10 Inga Regine Reiersen, ugift Arb. Realf Johan Reiersen 1885 2 10 Orekaasa Orekaasa 245
- 23/10 27/10 27/10 Marie f. Arlt, gift
Se Dissentere Fol. 309
Fabrikarbeider Julius Thieme 1869 3 2 Sabochleben i Böhmen Bjørndalen 245
23 4/11 9/11 4/12 Kari Thorsdtr. Laubugten, Enke   1800     ? Amtssygehuset (Laubugten i Lunde) 245
- 15/11 21/11 21/11 Anne Jørgensen, ugift   1857     Fossum i Gjerpen Rønningen 245
24 1/12 10/12 10/12 Anne Marie Svendsdtr., Enke   1805     do. Graaten 245
25 2/12 9/12 9/12 Gunhild Gregordtr. Dundre, Enke, Fattiglem   1804     Bø i Thelemarken Blegebakken i Skien 245
26 2/12 7/12 7/12 Karoline Nikolea Cock, ugift   1863 7 1 Gjemsø Gjemsø 245
27 26/11 4/12 4/12 Kjersti Halvorsdtr. Slaatta, ugift   1822     Siljord Amtssygehuset (Siljord) 246
- 12/2 18/12 18/12 Helga Amalie Werloe, ugift   1871 10 11 Horten Kirkejordet 246
  1889
  Mandkjøn
1 25/12-88 2/1 2/1 Gaardmand Svend Adam Schevenius, gift   1855     Sverige Rugtvedt 246
2 27/8-88 - - Sømand Hans Petter Hansen, ugift   1855 2 21 Holden
(Konfirm. 19/9-69)
Toldnæs 246
3 10/1 17/1 17/1 Herman Amandus Iversen, ugift Gaardm. Peder Iversen 1888 6 1 Bjørndalen Bjørndalen 246
4 12/1 20/1 20/1 Udøbt Guttebarn, ugift Snedker Gunder Madsen 1888 12 28 Wrightekaas Wrightekaas 246
5 12/1 18/1 24/1 Skomager og Gaardbr. Klaus Tollefsen Grova, Enkemand   1834     ? Amtssygehuset (Tørdal i Drangedal) 246
6 18/1 24/1 24/1 Arbeider Thor Kittilsen   1855 1 31 Bakkene
(Konfirm. 19/9-69)
Bakkene (Amtssygehuset) 246
7 1/2 8/2 8/2 Forpagter Hans Sørensen Folkestad, gift   1843     Fjærestrand 247
8 3/2 11/2 11/2 Gaardmand Andreas Johnsen, gift   1832 10 12 Gisholt Østre Østgaarden 247
9 30/1 7/2 19/2 Arb. Østen Kittilsen Rollag, ugift   1863     Tin Amtssygehuset (Tin) 247
10 12/2 19/2 19/2 Arbeider Gregor Andersen Halvorsgaard, Enkemand   1819     Hiterdal Amtssygehuset (Hiterdal) 247
11 25/2 7/3 7/3 Gaardmand Helge Helgesen, gift   1824     Søtvedt Lakaasene 247
12 7/2 - - Sømand Halvor Halvorsen Teigen, gift   1841     Kundeherred Knardalsstrand 247
13 23/2 28/2 28/2 Johan Herman Olsen, ugift Gift Mand Arb. Johan Olsen fra Skien 1886 4 29 Toldnæs Toldnæs 247
14 15/3 20/3 14/5 Reinhard Bertinius Pedersen, ugift Arbeider Peder Anundsen 1884 5 29 Graaten Minde 247
- 26/3 2/4 2/4 Blokmager Olaus Larsen, Enkemand   1834     Marstrand i Sverige Hagemanskaas 247
15 23/3 30/3 30/3 Udøbt Guttebarn Repslager Peder Martinius Olsen 1889 3 16 Tuftekaas Tuftekaas 248
16 7/5 14/5 14/5 Nils Tollefsen, ugift Arb. Theodor Tollefsen 1887 9 18 Skauen Skauen 248
17 18/2 23/5 19/7 Ole Johannesen, gift   1847     ? Amtsygehuset (Hvideseid) 248
18 2/6 6/6 6/6 Fattiglem Peder Isaksen, gift   1805     Holden Klyve Fattiggaard 248
19 15/7 19/7 19/7 Arbeider Kittil Knudsen   1819     Saude Amtsygehuset (Saude) 248
20 22/7 27/7 27/7 Olaus August Tollefsen, ugift Smed Tollef Hansen 1880 10 24 Toldnæs Toldnæs 248
21 23/7 27/7 27/7 Jens Andreas Hansen, ugift Skomager Jens Andreas Hansen 1888 5 24 Østre Klyve Østre Klyve 248
22 25/7 3/8 3/8 Einar Johan Olsen, ugift Arb. Severin Andreas Olsen 1888 5 16 Graaten Graaten 248
23 15/8 20/8 20/8 Emanuel Pohlmann, Snedker, gift   1803     Ek i Bamble Knardalsstranden 248
24 19/8 26/8 26/8 Husmand Kristen Klausen, gift   1817 2 4 Moen i Solum Vindalen 248
25 15/10 21/10 21/10 Konrad Dortheus Knudsen, ugift Sagmester Halvor Knudsen 1889 7 15 Klostergrinden Klostergrinden 249
26 18/10 25/10 25/10 Gaardmand Jens Jørgen Halvorsen, gift   1826     Ekelund Ekelund 249
27 29/10 3/11 3/11 Skomager Jens Andreas Hansen, gift   1854     Porsgrund Østre Klyve 249
28 7/11 14/11 14/11 Gaardmand Anders Andersen, gift   1815     Bjørnholt (Kaasa) Bjørnholt (Kaasa) 249
29 8/10 12/10 12/10 Forvalter Johan Valentin Blom, gift   1806     Skien Graaten 249
30 30/11 9/12 9/12 Hans Knudsen, Gaardmand, gift   1830     Eltvedt Eltvedt 249
31 7/12 14/12 14/2 Gustav Severin Jørgensen, ugift Arb. Jørgen Svennungsen Espedalen 1883 1 11 Graaten Minde 249
32 4/12 9/12 14/12 Hans Ole Guldhaug, Arb., gift   1878     ? Amtsygehuset (Skien) 249
33 19/12 23/12 23/12 Martinius Pedersen, ugift Arb. Peder Anundsen 1889 10 19 Minde Minde 250
  Kvindekjøn 1889
- 5/2 12/2 12/2 Anne Sørine Dahl, født Olsen Skibsfører Johan Dahl 1843     Skien Klosterskoven 246
- 8/2 19/2 19/2 Karen Marie Jørgensdtr., ugift Gmd. Jørgen Johhnsen 1888 6 14 Gundersens Jorde Gundersens Jorde 246
1 15/2 21/2 28/2 Margith Johansdtr., ugift   1865     ? Amtssygehuset (Fladdal) 247
2 19/2 26/2 26/2 Gunhild Olsen, ugift   1846     ? Amtssygehuset (Slemdal) 247
3 19/3 26/3 26/3 Berntine Jensine Andersen, ugift Arb. Karl Martinius Andersen 1888 2 13 Graaten Graaten 247
- 29/3 6/4 6/4 Petra Gundersen, Enke Handelsb. Markus Gundersen 1836     Gjerpen Klyvesidegaden 247
4 1/4 8/4 8/4 Betzy Amalie Halvorsdtr., ugift Arb. Halvor Vetlesen 1883 4 30 Graaten Graaten 247
5 11/4 17/4 17/4 Kiersti Tollefsdtr. Høgaas, Enke   1809 1 6 Høgaas i Sandsvær Lakaasene 247
6 10/4 do. do. Karen Johanne Andersdtr., ugift Arb. Anders Nilsen 1889 2 15 Knardalsstrand Knardalsstrand 247
7 2/4 11/4 11/4 Grethe Karlsen, Enke   1815     Glemmngen Amtssygehuset (Skien) 247
8 18/5 25/5 25/5 Olga Josefine Johnsen, ugift Arb. John Halvorsen 1888 7 10 Røra Røra 248
9 13/5 20/5 20/5 Anne Hansen, ugift   1857     Skien Amtssygehuset 248
10 21/5 28/5 26/5 Hanna Kastine Olsdtr., ugift Arb. Ole Jensen Aasen 1883 5 1 Mælum Aasen 248
11 4/7 9/7 9/7 Jensine Marie Realfsen, ugift Skipper Nils Realfsen 1888 7 4 Molhaugen Molhaugen 248
12 7/7 12/7 12/7 Fredrikke Johansdtr., ugift Sømand Johan Mikkelsen 1889 2 11 Knardalsstrand Knardalsstrand 248
- 9/8 16/8 16/8 Henrikka Lollik, gift Arb. Johan Lollik 1843     Toldnæs Tuftekaas 248
13 21/8 27/8 27/8 Kirsten Kristensdtr. Slaatta, ugift   1857     Slaatta i Kilebygden Amtssygehuset 248
14 2/9 4/9 4/9 Anne Elise Eriksen, ugift Arb.Erik Kristensen 1885 2 23 Knardalsstrand Knardalsstrand 249
15 3/10 9/110 9/10 Karen Dorthea Kristoffersen, Enke   1816     Graaten Graaten 249
16 5/10 8/10 8/10 Anna Frieda Röhrbein, ugift Porcellænsbrænder Rudolf Röhrbein 1889 10 3 Bjørndalen Bjørndalen 249
17 28/9 5/10 5/10 Ragnhild Olsdtr., ugift   1868     Siljord Amtssygehuset 249
18 14/10 19/10 19/10 Marie Olsdtr., gift Snedker Peder Anundsen 1857     Lilebygden Minde 249
- 25/10 31/10 31/10 Marthe Kristine Olsen, gift Seilmager Thomas Olsen 1843 11 15 Follau i Gjerpen Tuftekaas 249
19 1/11 7/11 7/11 Olea Kirstine Halvorsdtr., ugift   1835     Hvalen Grinholt 249
- 14/12 - - Maren Fredrikke Cock, gift f. Sälsberg Skibsfører Karl Nikolai Cock 1833     Skien Lillehammer 249
20 15/12 21/12 21/12 Borghild Karoline Olsdtr., ugift   1817     Klovholdt Graaten 250
  1890
  Mandkjøn
1 6/1 13/1 13/1 Sømand Lars Gremetsen, gift   1829     Porsgrund Knardalsstrand 250
- 8/1 12/1 - Ludvig Martinius Karlsen, ugift Omstreifende Arbeider Karl Fredrik Knudsen 1889 4 30 Gjerpen Grøtsund 250
2 6/1 14/1 14/1 Isak Halvorsen, Hmd. og Smed, gift   1830     Skjilbred Skjilbred 250
3 20/1 28/1 28/1 Snedker Ole Hansen, ugift   1856     Saude Østre Klyve 250
4 27/1 3/2 3/2 Fattiglem Ole Thorsen Kleven, gift   1814     Lunde Klyve Fattiggaard 250
5 20/1 25/1 do. Forhen. Skolelærer Knud Aslaksen Haugene, gift   1820     Lunde (?) Amtssygehuset (Lunde) 250
6 17/2 24/2 24/2 Tømmermand Thor Nilsen Lillebrække, Enkemand   1810     Bamble Grøtevik 250
7 18/2 24/2 25/2 Arb. Lars Hansen Klovholdt, gift   1817     Klovholdt Graaten 250
- 22/2 28/2 28/2 Maskinist Hans Qvist Olsen, Enkemand   1825     Berg Annex Tuftekaas 251
8 11/3 17/3 17/3 Hans Olaf Olsen, ugift
Tvilling til No. 67
Repslager Peder Martinius Olsen 1890 2 8 Tuftekaas do. 251
9 14/3 20/3 20/3 Skomager Karl Severin Svendsen, ugift   1869 2 10 Eltevdt
Konf. 30/9-83
Svanvig 251
10 18/3 26/3 26/3 Ole Kristian Halvorsen, ugift Gmd. Halvor Halvorsen 1881 6 6 Kongstvedt, Kilebygden Bjørntvedt 251
11 31/3 9/4 9/4 Ingebreth Severin Jensen, ugift Sømand Jens Pedersen 1888 11 20 Bjørnstad Bjørnstad 251
12 4/4 9/4 9/4 Albert Martinius Jensen, ugift do. 1884 8 20 do. do. 251
13 4/3 12/4 12/4 Ingar Andreas Eliassen, ugift Tømmermand Elias Olsen 1878 2 22 Knardalsstrand Knardalsstrand 251
14 10/4 17/4 17/4 Arbeider Andreas Nilsen, ugift   1831     Drammen Røimyrberget 251
15 11/4 19/4 19/4 Gmd. Mikkel Isaksen, gift   1825     Frønes Veholt 251
16 9/5 16/5 16/5 Arb. Lars Petter Jensen, gift   1822     Skauen i Gjerpen Knardalsstranden 251
17 25/5 31/5 31/5 Fattiglem Peder Olsen (Ladølen), ugift   1810     Slagen Annex til Sem Klyve Fattiggaard 252
18 2/6 - - Husmd. Ole Rugtvedt
Se Dissentere Fol. 309           262
- 27/6 - - Kaptein ved 1ste Landskompagni af 4de Korps af Kristianssandske Brigade Jakob Jakobsen   1837 4 2 Tønsberg Graatenmoen 252
19 5/7 9/7 9/7 Ole Andreas Olsen, ugift Styrmand Oluf Olsen 1885 7 9 Bjørnstad Bjørnstad 252
20 16/7 20/7 20/7 Inderst Fattiglem John Gundersen Holtanhagen, gift   1840     Holden Graaten 252
21 23/7 26/7 26/7 Fattiglem Harald Thorsen (Hvalen), gift   1816     Hvalen Lastejordet 252
22 23/7 28/7 287 Johan Karenius Olsen, ugift Arb. Ole Johannesen 1889 5 7 Knardalsstrand Knardalsstrand 252
23 24/7 29/7 3/8 Frantz Vilhelm Lindkvist, ugift (?)   1840     Sverige Amtsygehuset 252
24 - 16/8 - Liget af en Mand, der havde hængt sig. Arbeider Peter Johansson Ifølge Skrivelse fra Foged Blichfeldt af 5/8-90 -     Elfsborg län, Sverige Amtssygehuset 252
25 4/8 9/8 9/8 Fattiglem Andreas Kristofersen, Enkemand   1820     Holden Toldnæs 252
26 5/8 7/8 7/8 Johan Agathon Larsson, ugift Arb. Lars Johansson 1879 4 11 Sverige Kjerringtein 253
27 4/8 8/8 16/8 Karl Martinius Gundersen, ugift Sømand Gunder Madsen 1890 1 31 Mohaugen Molhauen 253
28 6&8 11/8 11/8 Gaardmand Isak Ellefsen, ugift   1846 12 24 Frønes Veholt 253
29 11/8 16/8 16/8 Ole Dortheus, ugift Skibsfører Ole Hansen 1889 12 30 Østre Klyve Østre Klyve 253
30 23/8 28/8 28/8 Arb. Aron Svendsen, ugift   1864     Sverige Amtssygehuset (Holden) 253
31 5/9 10/9 10/9 Arb. Ole Kittilsen Stubberød, ugift   1866     Gjerpen Amtssygehuset 253
32 9/9 14/9 14/9 Arb. Isak Andersen, gift   1854     Mælum Gjederyggen 253
33 5/10 11/10 11/10 Gaardmand Anders Olsen, Enkemand   1803     Aafos Østre Klyve 263
34 12/10 16/10 16/10 Arb. Gunder Ellefsen, ugift   1874 9 23 Porsgrund
Konfirm. 5/5-89
Molhaugen 253
35 7/10 10/10 25/10 Arb. Magnus Hammmerstrøm, ugift (?)   1825     ? Amtsygehuset (Treungen) 253
36 15/10 22/10 22/10 Andreas Johan Andersson, ugift Bager Oskar Andersen 1890 10 15 Knardalsstrand Knardalsstrand 254
37 21/10 25/10 25/10 Skomager Fattiglem Halvor Kittilsen, Enkemand   1852 8 15 Seljord Klyve Fattiggaard 254
38 7/11 13/11 13/11 Peder Marius Olsen. Ugift
Tvilling til No. 15
Rebslager Peder Olsen 1890 2 9 Tuftekaas Tuftekaas 254
- Aug.     Sømand Gunder Andersen, ugift   1860 8 31 Knardalsstrand Knardalsstrand 254
39 3/12 9/12 9/12 Fattiglem Jakob Bertinius Olsen, ugift   1872 1 28 Vold
(Konfirm. 2/10-87)
Klyve Fattiggaard 254
- 12/6-89     Sømand Abraham Young   1835(?)       Solum, Liverpool 254
  Kvindekjøn 1890
1 3/1 - - Hansine Marie Hansen, ugift
Se Dissentere Fol. 309 1868     - Molhaugen 250
2 3/2 8/2 8/2 Kari Tollevsdtr., gift Arb. Hans Vitsand Hansen 1828 9 19 Minde 250
3 4/2 - - Inger Gurine Amundsen, Enke
Se Dissentere Fol. 309 1826     - Toldnæs 250
4 14/2 20/2 20/2 Birthe Marie Hansen født Andersen, gift Brugseier Hans Abraham Hansen 1817     Bakkene Bakkene 250
5 16/2 23/2 23/2 Andrea Kristine Martinsdtr., ugift Sømand Matias Gerhard Andersen 1888 11 1 Molhaugen Molhaugen 250
6 17/2 22/2 22/2 Kari Anundsdtr., Enke   1810     Thelemarken Østre Klyve 250
7 22/2 1/3 1/3 Anette Gunhilde Nilsdtr., ugift Matros Nils Thomassen 1889 9 10 Knardalsstrand Knardalsstrand 250
8 16/3 24/3 24/3 Børte Kristine Kristensdtr., Enke   1810     Knardalsstrand Knardalsstrand 251
9 21/3 26/3 26/3 Martine Jakobsdtr., ugift Arb. Jakob Hansen Nenseth 1883 11 19 Rugtvedt Wrrightekaas 251
10 2/4 11/4 11/4 Hanna Kirstine Hansdtr., ugift Arb. Hans Halvorsen 1886 9 24 Larønningen Larønningen 251
11 4/4 10/4 17/4 Tjenestepige Margit Olsen, ugift   1863     Tudal Amtssygehuset (Gjerpen) 251
12 14/4 20/4 20/4 Kari Torkildsdtr., Fattiglem, Enke   1798     Saude Farbugten 251
13 23/4 29/4 29/4 Hanna Kristiane Jensdtr., ugift Skomager Jens Andreas Hansen 1886 10 8 Moplads Bjørndalen 251
14 24/4 30/4 31/5 Anne Jonsdtr. Kaasa, ugift   1877     Saude Amtssygehuset (Saude) 251
15 27/5 - - Inga Amalie Berthea Karlsdtr.
Se Dissentere Fol. 309
Arb. Karl Abramsen Grimsholt 1889 2 6 - - 251
16 27/5 31/5 31/5 Elisa Olsen, gift ? 1843     Røken (?) Amtssygehuset 251
17 5/6 12/6 12/6 Anna Gunhilde Olsdtr., ugift Gmd. Ole Gregersen 1890 2 6 Skjilbred Skjilbred 252
18 18/6 19/6 19/6 Lovise Karoline Haraldsdtr., ugift Styrmand Harald Halvorsen 1885 12 21 Østre Klyve Molhaugen 252
19 27/7 30/7 3/8 Gurine Knudsdtr., Fattiglem, ugift   1810(?)     ? Lillefjære 252
20 29/7 3/8 3/8 Jensine Johnsen, ugift Tømmermand John Andreas Johnsen 1883 6 16 Tvedthægna Tvedthægna 252
21 17/8 23/8 23/8 Helga Bertea Halvorsdtr., ugift Gmd. Halvor Olsen 1889 5 19 Grøtevig Grøtevig 252
22 4/9 11/9 11/9 Elette Andreasdtr., ugift Gmd. Anders Edvard Hansen 1889 11 7 Bjørntvedt Bjørntvedt 252
23 - - - Kirsten Dorthea Olsdtr.
Se Dissentere Fol. 309
Arb. Ole Andersen Skauen -     - - 252
24 10/9 17/9 28/9 Olga Helene Andreasdtr., ugift Arb. Andreas Bertinius Jahnsen 1889 9 4 Røra Røra 252
25 17/9 21/9 28/9 Ingeborg Marie Terkelsen, ugift Skomager Anton Terkelsen 1888 6 19 Knardalsstrand Knardalsstrand 253
26 21/9 27/9 27/9 Nikoline Jakobsen, ugift   1870 4 26 Skauen Skauen 253
27 29/9 4/10 4/10 Gusta Marie Svendsen, gift Stuert Julius Olsen 1866     Eltvedt Svanvig 253
28 20/10 28/10 28/10 Hanna Marie Ellefsdtr., ugift   1858     Veholt Veholt 253
29 30/10 4/11 4/11 Kirsten Ellefsen, Enke   1819     Gjerpen Molhaugen 253
30 12/11 20/12 20/12 Magnhid Jensine Jakobsdtr., ugift Gmd. Jakob Hansen 1883 12 23 Aafos Aafos 253
31 9/12 16/12 16/12 Udøbt Pigebarn Arb. Anders Aasoldsen 1890 12 9 Vadrette Farbugten 253
32 11/12 16/12 16/12 Elise Marie Andersdtr., ugift (Tvilling) Arb. Andreas Andersen Vaskaas 1890 11 18 Klosterskoven Klosterskoven 254
33 23/12 2/1-91 2/1-91 Anne Matea Nilsdtr., Enke   1802 4 12 Meltvedt Vestre Klyve 254
34 27/12 31/12 31/12 Johanne Gabrielle Gustava Andrea Ording, født Hauge, gift Sognepræst Theodor Ording 1851 10 28 Stavanger Solum 254
  1891
  Mandkjøn
- 7/1 11/1   Karl Anton Pedersen, ugift   1878     Kampekastet Amtssygehuset 255
1 18/1 28/1 28/1 Gaardm. Kristen Kieldsen, ugift   1810     Røra Røra 255
2 18/1 22/1 31/1 Arbeider August Eliassen, Enkemand   1847     Sverige Amtssygehuset 255
3 18/1 - - Smed Kristian Kristiansen
Se Disentere Fol. 39 1836     Solum Gundersens Jorde 255
4 14/2 21/2 21/2 Et Guttebarn Skibstømmerm. Ole Andreas Olsen 1891 2 14 Graaten Graaten 255
5 26/2 2/4 2/4 Alfred Johannes Isaksen, ugift Fragtemand Johan Isaksen 1890 6 8 Knardalsstrand Knardalsstrand 255
6 13/4 18/4 18/4 Dagarb. Hans Petter Gjertsen, gift   1828     Graaten Graaten 255
7 25/4 28/4 28/4 Hans Olavus Andersen, ugift Gmdsøn Anders Hansen 1890 6 19 Aafoskaasa Afoskaasa 255
8 1/5 8/5 8/5 Skibstømmermand Jørgen Pedersen Madsen, gift   1818     Skien Graaten 256
9 3/5 7/5 8/5 Fattiglem Hans Gunelius Johnsen, ugift   1868 5 21 Graaten
(Konfirm. 7/10-83)
Porsgrund 256
10 2/5 9/5 9/5 Arb. Severin Kristensen, gift   1832     Nyhus Knardalsstrand 256
11 11/5 15/5 15/5 Pottemager Fattiglem Johan Balberg, gift   1812     Sverige Gjederyggen 256
12 20/5 28/5 28/5 Smed Ole Kristensen, gift   1835     Bamble Knardalsstrand 256
13 24/5 29/5 23/6 Arb. Andreas Andersen Gunteberg gift   1851     Sverige Amtssygehuset (Kristiania) 256
14 22/5 27/5 28/6 Arb, Ole Halvorsen Saga, gift   1837     Hiterdal Amtssygehuset 256
15 2/6 9/6 9/6 Skibsfører Johan Dahl, Enkemand   1834     Gjemsø Gjemsø 256
16 7/5 - - Former Andreas Pedersen Dissenter, gift 1827 2 2 - - 257
17 - - - Dissenter Ole Kristiansen, gift         - - 257
18 22/6 26/6 12/7 Arbeider Isak Madsen, gift   1823     Klevene Knardalsstrand 257
19 17/6 23/6 23/6 Flaademand Abram Martinius Jørgensen, gift   1846     Kaasa Ramberget 257
20 13/7 17/7 17/7 Gmd. Knud Kristian Iversen, Enkemand   1821     Porsgrund Bjørndalen 257
21 16/7 23/7 23/7 Even Olsen, ugift Gmd. Ole Gregersen 1891 4 28 Skjilbred Skilbred 257
22 28/7 1/8 1/8 Gaardmand Lars Thorsen Siljan, ugift   1812 3 16 SIljan Siljan i Bamble 257
- 21/6 - - Sømand Johannes Halvorsen, Enkemand   1851     ? Hagemanndskaas 257
23 0/8 15/8 15/8 Vegarb., Fattiglem Ole Hansen, gift   1814     Hollen Lillefjære 258
24 18/8 21/8 21/8 Arb. Gunder Halvorsen Stensrød, gift   1846 6 4 Gjerpen Gjederyggen 258
25 do. do. do. Arb. Halvor Halvorsen Elstrøm (Timland), gift   1851 12 7 Timland i Mælum Elstrøm 258
26 do. do. do. do. Sigurd Petter Mathias Sebjørnsen Vadrette, ugift   1876 10 1 Kristiania
(Konf. 12/4-91)
Vadrette 258
27 29/9 3/9 3/9 Kristian Andreassen, ugift   1884     Hollen Amtssygehuset (Hollen) 258
28 7/9 12/9 12/9 Fattiglem Peder Pedersen Elseth, Enkemand   1807     Elseth Klyve Fattiggaard 258
29 14/9 18/9 199 Arbeider Andreas Jensen, ugift   1839     Graaten Graaten 258
30 11/9 16/9 19/9 Harald Halvorsen, ugift Arb. Halvor Johnsen 1891 6 11 Bakkene Amtssygehuset 258
31 23/9 30/9 30/9 Arb. Hans Jakob Jakobsen, ugift   1869     Porsgrund Toldnæs 259
32 2/11 10/11 10/11 Arb. Halvor Olavus Eliassen, ugift   1875 1 10 Lillefjære
(Konf. 29/9-89)
Kanrdalsstrand 259
33 6/11 12/11 12/11 Skomager Jens Torjussen, gift   1817     Holtan Graaten 259
34 12/11 19/11 19/11 Hans Jakob Hansen, ugift   1873 7 27 Skien Aafos 259
35 13/11 21/11 21/11 Fattiglem Johannes Andersen, Enkemand   1810     Ekelundskaasa u. Fjeld Klyve Fattiggaard 259
36 20/12 27/2 27/12 Arb. Amandus Johannesen, ugift   1862     Toldnæs Toldnæs 259
37 17/12 24/12 24/12 Herman Torsesius Halvorsen, ugift Arb. Halvor Halvorsen Timland 1878 11 29 Graaten Farbugten 259
38 28/12 1/1-92 1/1-92 Arb. Hans Jakob Jakobsen, gift   1858 3 3 Kjendalen
Konf. 20/4-73
Aanerød 259
39 do. do. do. Arb. Andreas August Pedersen, ugift   1867 8 11 Øen i Kilebygden Østre Klyve 259
  Kvindekjøn 1891
1 5/1 8/1 8/1 Susanne Fredrikke Jørgensen, ugift   1874     Gjerpen Amtssygehuset 255
- 11/1 19/1 19/1 Hanna Kristensdtr., ugift Gmd. Kristen Svendsen 1877 1 19 Toldnæs Toldnæs 255
2 10/1 18/1 18/1 Marie Halvorsen, Enke   1825     Næs Annex til Saude Bakkene 255
3 23/1 31/1 31/1 Aslaug Marie Jakobsen, Enke   1814     Ytterbø i Helgen Rugtvedt 255
4 14/2 21/2 21/2 Ingeborg Karoline Olsen, gift Skibstømmermand Ole Andreas Olsen 1864     Veholt Graaten 255
5 23/2 - - Ingeborg Andrea Paulsdtr., Enke
Se Dissentere Fol.309 1826         255
6 28/2 6/3 6/3 Udøbt Pigebarn Porcellænsmaler Karl Tranberg 1890 12 16 Molhaugen Molhaugen 255
7 2/3 5/3 6/3 Inger Marie Nilsdtr., gift Husmand Niri Olsen Lerstang 1845     Brunlaugnes Amtssygehuset 256
8 93 16/3 16/3 Hanna Otilde Severinsdtr., ugift   1869 9 29 Knardalsstrand Knardalsstrand 256
9 7/3 3/4 23/4 Andrea Andreasdtr., ugift Arb. Ungkarl Andreas Olsen 1891 3 27 Vadrette u. Stensrød Vadrette 256
10 31/3 77/4 7/4 Kristine Bjørge, Enke   1825     Skien Tolleskoven 256
11 31/3 - - Karen Anette Gundersdtr. ugift
Se Dissentere Fol. 310 1890 7 16 Knardalsstrand - 256
12 15/4 22/4 22/4 Gusta Bertea Severinsdtr., ugift   1866     Bamble Knardalsstrand 256
13 17/4 28/4 28/4 Aase Sigurdsdtr., Enke   1804     Gjerpen Elseth 256
14 3/5 10/5 10/5 Sara Svendsen, Enke   1818     Ulefos Klovholdt 256
15 4/5 - - Marie Andersdtr. (Hjulmager)
Se Dissentere Fol. 310 1844     - - 257
- 25/5 4/6 - Kirsten Ottosdtr., ugift Sømand Otto Didrik Johannesen 1885 8 18 Molhaugen Molhaugen 257
16 21/5 28/5 28/5 Fattiglem Ingeborg Dyresdtr., Enke (efter Pottemager Valberg) 1817     Hedemarken Gjederyggen 257
17 30/5 4/6 4/6 Fattiglem Anne Turine Andersdtr., Enke   1816     Limi i Gjerpen Porsgrund 257
18 31/5 do. do. Marie Karoline Halvorsen Sømand Hans Halvorsen 1891 5 26 Molhaugen Molhaugen 257
19 19/6 25/6 25/6 Ingeborg Kirstine Hansdtr., gift Arb. Andreas Hansen 1849     Salene Graaten 257
20 11/6 16/6 23/6 Anne Anundsen, ugift   1864     Drangedal Amtssygehuset Drangedal 257
21 22/6 27/6 27/6 Hella Amalie Tobiasdtr., ugift Arb. Tobias Tollefsen 1886 1 26 Tangkleven Tangkleven 258
22 27/6 2/7 2/7 Kristiane Charlotte Olava f. Dahlberg, gift Gaardm. Ernst Olaf Olander 1742     Sverige Gjemsø 258
23 28/7 1/8 1/8 Matilde Berntsen, ugift   1873 1 5 Molhaugen Molhaugen 258
24 4/8 9/8 - Elvine Johanne Martinsdtr., ugift Maskinist Martin Engebrethsen 1891 7 25 Skotfos Skotfos 258
25 8/8 13/8 13/8 Kirsten Brynildsen, Enke   1831     Thelemarken Molhaugen 258
26 29/9 3/10 3/10 Aase Kirstine Staalhane, Enke   1816     Dahl i Mælum Graaten 258
- 6/10 14/10 14/10 Mette Tomine Larsen, gift Gaardmand Edvard Hansen 1857 1 11 Bamble Bjørntvedt 258
27 12/11 18/11 18/11 Karoline Jensen, gift Arb. Theodor Severin Halvorsen Sandkjen 1853     Graaten Graaten 259
28 18/11 24/11 24/11 Jenny Karethe Jensdtr., ugift Stymand Jens Andreas Hansen 1879 9 6 Østre Klyve Østre Klyve 259
29 25/11 2/12 2/12 Gunhild Olsdtr., Fattiglem, Enke   1819     Nes herred, Thelemarken Toldnæs 259
- 11/12 18/12 18/12 Mariane Pedersen, gift Kontorist Ole Gundersen Juul 1841     Skien Graaten 259
30 29/12 5/1-92 5/1-92 Maren Kristiane Svaberg f. Ingebrethsen, Enke   1817     Porsgrund Klyve Fattiggaard 259
  1892
  Mandkjøn
1 5/1 10/1 17/1 Arb. Abraham Torjussen, gift   1826     Farbugten Farbugten 260
2 7/1 14/1 17/1 Ole Ragnvald Olsen, ugift og udøbt Arb. Ole Olsen Kamperhaug 1889 7 5 Fjærestrand Fjærestrand 260
3 11/1 17/1 do. Arb. Ole Halvorsen Kolstad, gift   1826     Kaldestad Minde 260
4 22/1 28/1 28/1 Fattiglem Anders Olsen (Prost), Enkemand   1828?     Toldnæs Toldnæs 260
5 22/1 29/1 29/1 Fattiglem Kristiana Gulbrandsen, ugift   1984 12 16 Eidanger
Ukonfirmert
Østre Klyve 260
6 25/1 28/1 28/1 Birger Tobiassen, ugift Skibsfører Ole Tobiassen 1891 12 17 Skauen Skauen 260
7 31/1 6/2 5/2 Udøbt, ugift Gaardbr. Karl Halvorsen 1892 2 11 Pladsen u. Aanerød Pladsen 260
8 17/2 24/2 24/2 Arbeider Ole O. Søgaarden, gift   1851 1 27 Saude Lergravstrand 260
9 6/3 13/3 13/3 Smed Ole Gulliksen., gift   1861     Gransherred
Konfirm. 15/10-76
Tolleskoven 261
10 14/3 19/3 19/3 Arbeider Abel Gabrielsen, ugift   1868     Sverige Amtssygehuset 261
11 8/4 13/4 13/4 Fattiglem Søren Thingstad, Enkemand   1815     Skien Klyve Fattiggaard 261
12 23/4 2/5 2/5 Gustav Olavus Jensen, ugift Arb. Ole Jensen 1891 6 25 Aasen u. Fjærestrand Aasen 261
13 3/5 9/5 9/5 Smed Kittil Thorsen, gift   1826     Næs i Thelemarken Bakkene 161
14 7/5 12/5 12/5 Arb. Karl Bergerud, ugift   1873     Sverige Amtssygehuset (Sverige) 261
15 20/5 26/5 26/5 Fattiglem John Larsen, gift   1822     Salene Elstrøm 261
16 23/5 36/5 26/5 Alfred Mathias Kristensen, ugift Sømand Erik Kristensen 1891 12 25 Knardalsstrand Knardalsstrand 261
17 20/5 25/5 26/5 Fattiglem Andres Høljesen, Enkemand   1820     Mjøsstrand Amtssygehuset 262
18 3/6 8/6 8/6 Olavus Olsen, ugift Arb. Arnt Bertinius Olsen 1892 5 23 Nenseth Nenseth 262
19 17/5 24/5 24/5 Johan Arnt Johannesen, ugift Arb. Johannes Andersen 1892 5 7 Graaten Graaten 262
20 26/6 29/6 29/6 Arb. Kristen Andreas Hansen, ugift   1874 9 12 Knardalsstrand
Konfirm. i Solum 29/9-89
Knardalsstr. 262
21 15/5 22/6 22/6 Skolelærer Kristian Krogh, ugift   1866     Solør Amtssygehuset 262
22 23/6 28/6 28/6 Arbeider Hans Ingebrethsen, gift   1846     Ilemoen i Mælum do. 262
23 15/7 21/7 21/7 Fattiglem Jørgen Hansen, ugift   1829     Gjerpen Bjørntvedt 262
24 20/7 29/7 29/7 Georg Jensen, ugift Arb. Jens Jakobsen 1892 6 16 Larønningen Larønningen 263
25 23/7 28/7 13/8 Fattiglem Knud Olsen Uredalen, ugift   1870     Laurdal Amtssygehuset Laurdal 263
26 11/8 13/8 13/8 Hans Valentin Gulbrandsen, ugift Arb. Gulbrand Korneliussen 1882 11 27 Skauen Minde 263
27 17/8 19/8 19/8 Ole Johan Antonsen, ugift Arb. Karl August Antonsen 1886 3 8 Barbo Minde 263
28 16/8 23/8 23/8 Arb. Lars Andersen, gift   1803 5 16 Lille-Findal Molhaugen 263
29 27/8 30/8 30/8 Simon Andersen, ugift Arb. Anders Simonsen 1892 7 16 Minde Minde 263
30 1/9 5/9 5/9 Olaf Karinius Olsen, ugift Arb. Ole Gulliksen 1892 7 16 Tolleskoven Tolleskoven 263
31 7/5 14/5 14/5 Ole Andreas Olsen, ugift
Se Dissentere Fol. 309
Dagarb. Ole Olsen 1892 3 11 Skauen Skauen 263
32 10/9 16/9 16/9 Arb. Anders Olsen Hervig, ugift   1870 2 1 Hiterdal
Konfirm. 12/10-84 i Mælum
Graaten 264
33 20/9 25/9 25/9 Anders Olavus Andersen, ugift Arb. Theodor Andersen 1891 6 27 Fjærestrand Fjærestrand 264
34 1/10 8/10 8/10 Peder Karenius Olsen, ugift Arb. Rasmus Olsen 1887 11 2 Molhaugen Molhaugen 264
35 3/10 do. do. Johan Andreassen, ugift Arb. Johan Andreassen 1886 7 9 Wrightekaas Wrightekaas 264
36 11/10 7/10 6/10 Einar Hansen, ugift Arb. Hans Gustav Bertinius Hansen 1892 7 6 Graaten Graaten 264
37 20/10 23/10 23/10 Oskar August Jansson, ugift Arb. August Jansson 1884 8 2 Lunde Minde 264
- 5/11 12/11 12/11 Fyrbøder Peder Pedersen Bø, gift   1859     Vallermyrene i Eidanger Wemmern 264
38 9/11 17/11 17/11 Lars Gunhildus Olsen, ugift Arb. Ole Randinius Larsen 1886 1 15 Rugstad Rugstad 265
39 20/11 22/11 22/11 Thorvald Richard Halvorsen, ugift Arb. Halvor Reiersen 1881 3 4 Skauen Skauen 265
40 28/11 4/12 4/12 Karl Bertinius Mikalsen, ugift Arb. Mikal Mikalsen 1892 10 23 Toldnæs Toldnæs 265
41 29/11 7/12 7/12 Gaardbr. Søren Olsen Søtvedt, gift   1807     Aafos Søtvedt 265
42 2/12 5/12 5/12 Peder Karinius Gulliksen, ugift Arb. Gullik Tolvsen 1889 8 10 Skauen Skauen 265
43 27/11 2/12 2/12 Martin Johan Endresen, ugift Skomager Endre Torjussen 1884 6 5 Knardalsstrand Knardalsstrand 265
44 7/12 13/12 13/12 Fattiglem Peder Gundersen Kastet, gift   1810     Aashammeren i Gjerpen Klyve Fattiggaard 265
45 21/12 23/12 23/12 Kristian Leonard Trygve Torkildsen, ugift Skomager Johan Torkildsen 1884 3 29 Skien Skauen 266
46 22/12 24/12 24/12 Ole Wilhelm Wikstrøm, ugift Arb. Wikstrøm Olsen 1890 3 24 do. Graaten 266
47 27/12 29/12 29/12 Ingvald Martin Wikstrøm, ugift do. 1891 9 5 Gjerpen do. 266
  Kvindekjøn 1892
1 3/1 9/1 9/1 Kirsten Marie Kieldsen f. Andersdtr., gift Gmd. Halvor Kieldsen 1827     Bjørntvedt Bjørntvedt 260
2 - - - Maren Anne Holm, Enke
Dissentere Fol. 310           260
3 19/1 25/1 31/1 Lovise Olsdtr., ugift Arb. Ole Larsen 1891 9 18 Elseth Elseth 260
4 24/1 2/2 2/2 Anne Johnsdtr., ugift (Forsørger: Gmd. Jonas Gundersen Klyve) 1819?     Haugen i Kilebygden Vestre Klyve 260
5 26/1 30/1 30/1 Aaste Marie Isaksdtr., Enke   1829     Tvedten i Eidanger Knardalsstr. 260
6 29/1 5/2 5/2 Theodora Caspara Thomasdtr., ugift Gmd. Thomas Olsen 1891 7 22 Bjørntvedt Bjørntvedt 260
7 30/1 do. do. Birgithe Berg, Enke, Fattiglem   1818     Østre Aker Klyve Fattiggaard 260
8 2/2 6/2 6/2 Ragnhild Thovsdtr., gift, Fattiglem Arb. Ole Svenkesen 1846     Thelemarken Østre Klyve 261
9 2/2 7/2 7/2 Eva Halvorsdtr., Enke Forsørget af Datteren, der er Selveier 1811     Slettemo u. Vold Ekelund 261
10 7/2 13/2 13/2 Aaste Karine Trondsdtr. Vabakken, Fattiglem, Ugift, Enke   1821     Romnæs Annex til Hollen Klyve Fattiggaard 261
11 6/2 do. do. Helge Tollefsdtr., gift Enke   1853     ? Amtssygehuset 261
12 19/2 27/2 27/2 Mari Larsdtr., Fattiglem, Enke   1801     Mo i Mælum Klyve Fatiggaard 261
13 25/2 3/3 3/3 Ingeborg Kirstine Abramsdtr., ugift Snedker Abraham Ellefsen 1892 2 14 Graaten Graaten 261
14 1/3 7/3 7/3 Kristiane Elisabeth Branstrup, Enke   1814     Seljord Knardalsstrand 261
15 1/3 8/3 8/3 Anne Pauline Nilsdtr., ugift Matros Nils Paulus Thomassen 1877 6 5 Knardalsstrand Knardalsstrand 262
- 29/2 5/3 5/3 Gunhild Marie f. Nilsen, gift Landhandler Karl Kristensen 1849 7 20 Norderhov Graaten 262
16 5/3 12/3 12/3 Inga Karlsdtr., ugift Arb. Karl Severin Abramsen Grimholt 1891 5 29 Knardalsstrand Knardalsstrand 262
17 20/3 25/3 25/3 Elise Nilsdtr., ugift Gmd. Nils Olsen Lien 1892 3 18 Nyhus Nyhus 262
18 29/3 5/4 5/4 Anne Kirstine Thorstensen, Enke   1809     Klovholdt Gravklev 262
19 5/4 12/4 12/4 Maren Halvorsdtr., gift Sagmester Knud Torkildsen 1821 11 10 Knardalsstrand Tolleskoven 262
20 7/4 15/4 15/4 Maren Pedersdtr., Enke   1801 9 29 Skjilbred Hvalen 262
21 8/4 20/4 20/4 Andrea Halvorsdtr., Enke   1816     Eltvedt Rønningen u. Eltvedt 263
22 29/4 6/5 17/5 Hansine Emilie Hansen, ugift (uægte) Ukjendt Fader 1889 3 1 Kristiania Østre Klyve 263
23 29/4 5/5 5/5 Kirsti Hansdtr., gift Gmd. Tollef Tollefsen 1845     Saude Hvalen 263
24 10/5 17/5 17/5 Gunda Karlotte Marie Pedersdtr., ugift Hmd. Peder Halvorsen 1890 6 12 Rustekaas Rustekaas 263
25 19/5 22/5 22/5 Olava Halvorsen, Enke Arb. Reier Halvorsen 1816     Herre Knardalsstr. 263
26 10/6 14/6 14/6 Martine Olsen, gift Smed Halvor Vetlesen 1845     Klosterhaugene Graaten 263
27 6/6 11/6 11/6 Pernille Wilhelmsen, Enke   1845     Bamble Br. Amtssygehus 264
28 10/6 15/6 15/6 Ingeborg Halvorsdtr., Fattiglem, ugift   1807     Seljord Klyve Fattiggaard 264
29 30/6 6/7 6/7 Kirsten Olsen, ugift Arb. Ole Johannesen 1877 1 6 Knardalsstrand Knardalsstrand 264
30 18/7 23/7 23/7 Berglioth Kristine Helfrida Heinrich, ugift Porcelænsmaler Paul Heinrich 1891 7 18 Grønland Grønland 264
31 30/7 2/8 2/8 Kirsten Pedersdtr., Enke efter Brynjul Halvorsen 1823     Klovholdt Klovholdt 264
32 8/8 13/8 13/8 Bergithe Kristensen Landsværk, ugift Gmd. Kristen Kristensen Landsværk 1885 6 30 Hiterdal Meltvedt 264
33 24/8 27/8 27/8 Alma Gunelie Gulbrandsdtr., ugift Arb. Gulbrand Korneliussen 1889 7 14 Minde Minde 265
- 25/8 31/8 31/8 Kirstine Andrea Wahl, Enke, f. Halvorsen   1821 8 25 Porsgrund Klyveberget Solum  
34 31/8 6/9 25/9 Ingeborg Kristensdtr., Enke   1815     Stensrød Klyve Fattiggaard 265
35 6/9 13/9 9/10 Aavet Kirstine Rugtvedt, Enke   1827 5 16 Klyve Molgaugen 265
36 10/9 17/9 17/9 Marie Dorthea Lukasdtr., Enke   1811 1 11 Herre Bamble do. 265
37 16/9 21/9 21/9 Augusta Fredrikke Kittilsen, ugift Arb. August Martinius Johannesen af Skien 1892 6 28 Knardalsstr. Knardalsstr. 265
38 4/10 11/10 11/10 Augusta Andersen, ugift Skomager Nils Andersen 1892 3 6 Wrightekaas Wrightekaas 266
39 11/10 18/10 18/10 Fattiglem Fredrikke Vith, ugift   1829     Herre Klyve Fattiggaard 266
40 25/10 28/10 28/10 Olea Marie Andersdtr., ugift Ungk. Arb. Anders Magnus Johannesen fra Sverige 1884 4 1 Bakkene i Kilebygden Minde 266
41 39/10 5/11 5/11 Børte Matea Olsdtr., gift (Fattiglem) Arb. Ole Olsen 1847     Ødegaarden i Kilebygden Klyve Fattiggaard 266
42 17/11 26/11 26/11 Anne Marie Abrahamsdtr., gift Gmd. Hans Jakob Hansen Rugstad 1835     Bergan Rugstad 266
43 18/11 26/11 26/11 Regine Sofie Aafos, Enke   1815     Porsgrund Solheim Præstegaard 266
44 29/11 28/11 28/11 Inga Pauline Olsdtr., ugift Arb. Ole Jensen 1885 9 17 Torjersrød Aasen u. Østgaarden 266
45 22/11 29/11 5/12 Anne Dorthea Svendsdtr., Enke   1820     Eltvedt Graaten 266
46 23/11 1/12 1/12 Maren Helene Svendsdtr., gift Arb. Jonas Johnsen 1866     Graaten Graaten 266
47 17/11 28/11 28/11 Anna Marie Gulliksdtr., ugift Arb. Gullik Tolvsen 1885 2 6 Skauen Skauen 267
48 16/12 21/12 21/12 Anne Elisabeth Engelsdtr., ugift   1825 4 4 Tørfindal Tørfindal 267
49 17/12 23/12 23/12 Børte Gundersdtr., gift Sømand Nils Thomassen 1853     Herre Knardalsstranden 267
50 30/1 3/1-93 3/1-93 Anne Johansdtr., ugift Skomager Johan Torkildsen 1889 11 14 Skien Skauen 267
  1893
  Mandkjøn
1 31/12-92 3/1 3/1 Kristian Fredrik Harald Torkildsen, ugift Skomager Johan Torkildsen 1890 10 13 Skien Skauen 268
2 4/2 10/2 10/2 Arbeider Halvor Aasmundsen Solie, gift   1834     Fladtdal Østre Klyve 268
3 5/2 11/2 11/2 Udøbt Guttebarn, ugift Arb. Anders Olsen 1892 12 15 Vadrette Vadrette 268
4 5/2 do. do. Nils Thorstensen Tufte, Tjenestegut, ugift   1871     Saude Amtssygehuset (Gjerpen) 268
5 30/1 7/2 - Dissenter Gaardbruger Jens Hansen Haukenæs, Enkemand
Se Dissentere Fol. 309 1824     Haukenæs Haukenæs 268
6 2/3 4/4 4/4 Gaardmand Hans Rollefsen, gift   1833     Nyhus Nyhus 268
7 2/4 7/4 15/4 Omvandrende Johannes Juliussen, ugift   1824     Sverige Br. Amtssygehus 268
8 10/4 15/4 15/4 Arb. Paul Kittilsen, ugift   1870     Nissedal Bjørnholt (Kaasa) 268
9 12/4 17/4 17/4 Smed Erik Kittilsen, ugift   1873 5 10 Bakkene
(Konf. 23/9-88)
Bakkene 269
10 22/4 28/4 28/4 Thomas Tobiassen, ugift
Tviling, jfr. Fol. 53
Arb. Tobias Tollefsen 1892 11 22 Tangklev Tangklev 269
11 30/4 5/5 5/5 Gartner Ernst Oluf Olander, Enkemand   1842     Sverige Gjemsø 269
12 1/5 7/5 7/5 Organist Nils Olsen, ugift   1815     Skien Bakkene 269
13 5/5 11/5 11/5 Arb. Kristen Kristensen, Enkemand   1816     Klostehaugene do. 269
14 9/5 11/5 11/5 Oskar Ingbordus Thorsen, ugift Fyrbøder Tor Tovsen 1893 4 20 Bakkene Bakkene 269
15 22/5 25/5 25/5 Sømand Hans Knutsen, ugift   1869     Tanum, Brunlaugnæs Amtssygehuset 269
16 2/6 7/6 7/6 Ole Olsen Vik, Fattiglem, Enkemand   1810     Vik Klyve Fattiggaard 269
17 6/6 11/6 11/6 Arb. Ole Gundersen, gift   1834     Suldal Toldnæs 269
18 22/6 27/6 27/6 Gaardmand Ole Andefsen, gift (Møller)   1813     Bamble Møllerkaas 270
19 8/7 14/7 14/7 Arbeider Tobias Tollefsen, ugift   1850 10 5 Tangklev
(Konf. 4/4-75)
Tangklev 270
20 23/6 - - Smed Johan Edvard Barth, ugift

(Se Dissentere Fol. 309) 1867       Tuftekaas 270
21 2/10 - - Se Dissentere. Udøbt Guttebarn Arb. Lauritz Danielsen 1893         270
22 10/1+ 14/10 14/10 Arb. Peder Larsen Ugge, ugift   1871     Saude Amtssygehuset (Saude) 270
23 21/10 26/10 26/10 Otto Matias, ugift Bagemester Oskar Andersen 1893 10 20 Knardalsstrand Knardalsstr. 270
24 19/11 27/11 27/11 Gaardmand Arne Johnsen, gift   1835     Hedrum Molhaugen 270
25 23/11 3/12 3/12 Arb. Halvor Larsen Tute, ugift   1836     Tute Tute 270
26 25/12 28/12 31/12 Jakob Olaus Olsen, ugift Arb. Johan Olsen 1889 3 8 Kjerringtein Røymyr 271
  Kvindekjøn 1893
1 9/1 16/1 16/1 Enke Kristen Thygesdtr., Fattiglem   1812     Toldnæs Klyve Fattiggaard 268
2 12/1 20/1 20/1 Jørgine Welgemine Larsdtr., gift Arb. Karl Gustav Karlsson 1962     Kaasa i Kilebygden Molhaugen 268
3 13/1 20/1 20/1 Karen Andrea Andersdtr., gift Gmd. Anders Thommesen Bugten 1825     Lunde i Eidanger Bugten 268
- 23/1 28/1 28/1 Gunhild Birgite Ellefsdtr., gift Porcellænsarb. Petter Andersen 1849     Vestre Porsgrund Grønland 268
4 4/2 10/2 10/2 Ingeborg Johnsdtr., ugift   1808?     Bolvig Vestre Klyve 268
5 8/2 16/2 16/2 Ellen Andersdtr., Enke   1807 3 1 Skjilbred Skjilbred 268
6 28/2 7/3 7/3 Andrea Kittilsdtr., gift Arb. Anders Gundersen 1831     Holden Knardal 268
7 10/3 17/3 17/3 Fattiglem Sissel Hansdtr., Enke   1802?     Eidanger Orekaas 269
8 29/4 4/5 11/5 Fattiglem Gunhild Kittilsen Berntsdtr., Enke   1837     Slemdal Graaten 269
9 16/5 23/5 23/5 Kari Helgesen, gift Gaardeier Lars Knudsen 1836     Saude Smedekaas 269
10 31/5 6/6 6/6 Kari Guttormsdtr. Rugla, Enke   1815 1 7 Næs, Annex til Saude Toldnæs, Willumskaas 269
11 14/6 17/6 16/7 Ingeborg Andersdtr., gift   1840     Kviteseid Amtssygehuset (Skafse) 269
12 27/6 4/7 do. Bolette Kristiansdtr., gift Forpagter Anders Nilsen 1842     Høland Skjilbreed 269
13 28/7 3/8 3/8 Berthe Torsgersdtr., ugift   1824     Gjerpen Graaten 269
14 5/8 9/8 9/8 Fattiglem Ingeborg Nilsdtr., Enke   1814     Sneltvedt i Gjerpen Klyve Fattiggaard 270
15 11/8 15/8 15/8 Bergljot Brynjulfsen, ugift Toldopsynsmand Olavus Martinius Brynjulfsen 1893 3 12 Graaten Graaten 270
16 15/8 20/8 26/9 Kirsten Hansdtr., Enke   1812     Ulefos Lastejordet 270
17 do. 19/8 19/8 Fattiglem Karen Hansdtr., ugift   1815     Porsgrund Klyve Fattiggaard 270
18 24/8 29/8 29/8 Maren Olsdtr., ugift   1798 5 24 Aafos Aafos 270
19 4/9 9/9 9/9 Anne Kirstine Halvorsdtr., Enke   1822     Kallestad i Kilebygden Vehollt 270
20 do. 7/9 24/9 Fattiglem Taran Nilsdtr., ugift   1842     Kviteseid Amtssygehuset 270
21 17/9 25/9 25/9 Enke Karen Nilsdtr. Stokke   1818     Bamble Knardalsstranden 270
22 19/9 23/9 24/9 Gunhild Andersdtr. Flaata, gift Arbeder ? 1847     Amtssygehust 271
23 3/10 10/10 10/10 Inger Andrea Olsdtr., gift Gaardbruger Knud Knudsen 1836     Venbakken ved Søtvet Rugtvedt 271
24 20/10 23/10 23/10 Julie Jensen, ugift Arb. Jens Jakobsen 1887 2 3 Larønningen Larønningen 271
25 23/10 30/10 30/10 Ingeborg Olsen, gift Arb. Severin Knudsen 1844     Holden Ekelund 271
26 22/10 28/10 28/10 Anne Helvig Olsen, guft Gaardbr. Ole Andreas Olsen 1824     Eidanger Bjørnstad 271
27 1/11 4/11 4/11 Margit Augundsdtr., ugift Arb. Augund Leifsen 1893 10 3 Toldnæs Toldnæs 271
28 24/11 3/12 3/12 Marte Kirstine Halvorsdtr., gift Arb. Østen Gundersen 1840     Gjerpen Stensrød 271
29 22/11 2/11 27/11 Gurine Gulbrandsdtr., gift ? Streifer 1849     Kampekastet Amtssygehuset 271
30 25/12 30/12 30/12 Anne Kristine Kristiansdtr., Fattiglem, Enke   1825     Bolvig Toldnæs 271
  1894
  Mandkjøn
- 21/12-93 28/12-93 30/12-93 Johannes Olafsen, ugift Sliberiarb. ved Skotfos 1891 3 25 Hollen Skotfos 272
1 5/1 11/1 16/1 Ole Jensen Viste?   1841     Volden Amtssygehuset (Eidanger) 272
2 15/2 23/2 23/2 Gaardmand Ole Olsen   1826     Graaten Trommedalen 272
3 17/2 27/2 27/2 Hans Isaksen Søtvedt, Enkemand   1811     Lien Søtvedt 272
4 24/2 3/3 3/3 Arb. Lars Larsen Svartangen   1827     Svartangen Wrightekaas 272
5 6/3 12/3 23/3 Handelskarl Andreas Hansen, ugift   1841     Rakkestad Amtssygehuset 272
6 16/3 19/3 18/3 Karl Martinius Kristiansen, ugift Arb. Kristian Olsen Svads 1891 3 22 Svads Svads 272
- 21/1 -
Pensa-
cola
- Seilmager Ole Eriksen, gift   1849     Brattestå i Saude (Toldnæs) Pensacola Bjørnstad 273
7 1/4 6/4 6/4 Gaardbruger Hans Jakob Hansen Rugstad, Enkemand   1836 11 28 Hella Rugstad 273
8 13/4 20/4 20/4 Lars Gunhildus Karlsen, ugift Arb. Karl Andersen 1893 11 23 Rugstad do. 273
9 13/4 20/4 20/4 Gaardm. Jens Petter Larsen, gift   1816     Porsgrund Klovholdt 273
10 16/4 22/4 22/4 Arb. Anders Andersen, ugift   1855 10 30 Klovholdt Klovholdt 273
11 12/4 18/4 18/4 Even Pedersen, ugift Arb. Peder Pedersen 1894 4 7 Grønland Grønland 273
12 20/4 25/4 10/5 Arb. Anders Pedersen, ugift   1866     Gjerpen Amtssygehuset (Skien) 273
13 17/5 24/5 24/5 Herman Nikolaisen, ugift Bager Olaus Nikolaisen Domsengen 1893 1 30 Domsengen i Semb Graaten 273
14 15/6 21/6 21/6 Fragtemand Andreas Rugtvedt, gift   1830     Molhaugen Molhaugen 273
15 18/6 22/6 28/6 Arb. Paul Halvorsen Rølander, gift   1868     Drangedal Amtssygehuset (Drangedal) 274
16 23/6 28/6 28/6 Skomager Peder Kittilsen, gift   1819     Østre Gisholt Farbugten 274
17 do. do. do. Arb. Halvor Petter Halvorsen, gift   1835     Skjilbred Molhaugen 274
18 3/7 7/7 7/7 Jørgen Severin Andersen, ugift Arb. Anders Simensen 1894 3 21 Minde Minde 274
19 9/7 12/7 12/7 Hans Karl Hansen, ugift Skibsfører Anders Hansen 1889 10 8 Godheim Godheim 274
20 7/7 14/7 14/7 Peder Tufte, ugift Sømand Ingebreth Tønnesen 1893 11 19 Klyve Østre Klyve Østre 274
21 31/7 2/8 2/8 Arb. Fattiglem Anders Andersen?   1819     ? Amtssygehuset 274
- 5/8 - - Karl Mathias Olsen, ugift   1871 3 13 Askedalen
(Konf. 11/10-85)
Drammen 275
22 30/8 6/9 6/9 Handelsbetjent Jens Kristian Larsen, ugift   1870 9 25 Bjørndalen
Konf. 17/4-85
Bjørndalen 275
23 1/9 7/9 7/9 Einar Kristensen, ugift Arb. Johan Kristesen 1892 5 10 Klovholdt Klovholdt 275
24 29/9 2/10 2/10 Hans Gunelius Hansen, ugift Arb. Hans Hansen Hvitsand 1892 6 25 Minde Minde 275
25 3/10 10/10 10/10 Brugseier Hans Abraham Hansen Bakkene, Enkemand   1815 10 15 Elseth Bakkene 275
26 5/10 19/10 10/10 Smed Anders Thorsen, Enkemand   1824     Herre Toldnæs 275
- 6/10 11/10 11/10 Frithjof Aaby Keim, ugift Porcellænsmaler Oskar Keim 1894 4 25 Molhaugen Mohaugn 275
- 13/10 20/10 20/10 Carl Eugen Stavdal, ugift Trælasthandler Carl Jonassen Eriksen Stavdal 1894 3 25 Vemmeren Vemmeren 275
27 22/10 30/10 30/10 Andes Petter Olsen Aafos, ugift   1813 7 11 Aafos Aafos 275
28 19/10 28/10 28/10 August Jensen, ugift Arb. Jens Olsen 1894 8 27 Farbugten Farbugten 276
29 1/11 6/11 6/11 Kristian Olsen, ugift Ungk. Arb. Ole Kristian Kristensen 1894 11 1 Klovholdt Klovholdt 276
30 15/11 19/11 19/11 Bygmester Ole Brynildsen, gift   1818     Helgen Graaten 276
31 1/2 8/12 8/12 Stuert Anton Anundsen, Enkemand   1824     Larvik Grønland 276
32 8/12 14/12 14/12 Filmester Ole Johannesen, gift   1849     Telemarken Knardalsstrand 276
33 12/12 18/12 18/12 Jonas Johnsen, ugift Toldopsynsmand Jonas Johnsen 1894 10 22 Graaten Graaten 276
34 19/12 23/12 23/12 Gaardbr. Nils Larsen, Enkemand   1808 5 14 Porsgrund? Nyhus 276
35 23/12 31/12 31/12 Skibsbygmester Ellef Gundersen, Enkemand   1818 8 4 Knardalsstr. Knardalsstr. 276
  Kvindekjøn 1894
1 30/12-93 6/1 6/1 Lena Jakobine Cederstrøm, gift Arb. Ole Johannesen Askedalen 1836     Klyvesidegaden Helkaas (Askedalen) 272
2 10/1 16/1 16/1 Andrea Andersdtr., gift Arb. Hans Knudsen 1845 12 13 Odden Larønningen 272
- 8/1 13/1 13/1 Inger Dorthea Eliassen Lollik, gift Jernbanebetjent Mikal Aarak 1869     Tuftekaas Tuftekaas 272
- 16/1 23/1 23/1 Kristiane Larsen, gift Mekanisk arb. Lars Larsen 1838 9 10 Knardalsstranden do. 272
3 29/1 3/2 3/2 Georgine Marie Blom f. Madsen, Enke   1824     Graaten Graaten 272
4 16/11-93 18/11-93 18/11-93 Karen Olsdtr., ugift, Dissenter Fol. 310 1881 9 3 - Grønland 272
5 20/1 26/1 26/1 Karen Olsen Køja, gift, Omstreiferske   1856     Arendal Amtssygehuset 272
6 31/1 6/2 6/2 Maria Pedersdtr., Enke   1804 3 19 Ødegaarden Eidanger Skien Varpet 273
7 3/2 12/2 12/2 Agda Ingerid, ugift Tambur John Andersen Vehus 1883 6 36 Graaten Graaten 273
8 13/2 21/2 21/2 Tomine Margrete Tomasdtr., ugift   1863 10 14 Bjørntvedt Bjørntvedt 273
9 17/3 23/3 23/3 Elise Hansine Tollefsdtr., gift Arbeider Viktor Blom 1866 9 8 Toldnæs Toldnæs 273
10 21/3 29/3 29/3 Karen Olsdtr. Brattestå, Enke, Fattiglem   1817     Gjerpen do. 273
11 30/3 4/4 4/4 Anlaug Arneberg, ugift Ingeniør Kristen Arneberg 1894 2 2 Skotfos Skotfos 273
12 26/3 2/4 2/4 Gunhild Endresdtr., ugift, Fattiglem   1879     Saude Amtssygehuset (Saude) 273
13 11/4 20/4 20/4 Fatiglem Ingeborg Olsdtr. Brenne, Enke   1802     Kongstvedt i Kilebygden Sutterviken 274
14 18/4 25/4 25/4 Maren Jørgine Tollefsen f. Jensen, gift Arb. Tollef Andersen 1833 3 4 Graten Graaten 274
- 8/4 12/4 12/4 Udøbt Barn Maskinfører Louis Friis 1894 1 21 Skotfos Skotfos 274
15 27/4 1/5 1/5 Anna Bertine Larsen f. Gundersen, gift Skomager Jørgen Larsen 1861 12 31 Toldnæs Klyvesidegaden 274
16 2/5 9/5 9/5 Julie Iversdtr., ugift Graastensmurer Iver Halvorsen Sandø 1884 7 2 Graaten Graaten 274
17 4/5 10/5 10/5 Ingeborg Ellefsen, gift Arb. Tollef Ellefsen 1856     Seljord Amtssygehuset (Elstrøm) 274
- 27/5 1/6 1/6 Anne Halvorsen f. Andersen, Enke   1818     Bergan Bjørndalen 274
18 8/6 14/6 14/6 Maren Larsen, Enke   1821     ? Hulka 274
19 11/6 16/6 16/6 Anne Kirstine Tomasdtr., Enke   1820     Larønningen Søtvedt 275
20 7/6 12/6 12/6 Guro Krone, ugift   1870     Fyrrisdal Amtssygehuset 275
21 28/6 4/7 25/8 Emma Schøne, ugift Ungk. Arb. Immanuel Schøne 1894 6 15 Knardalsstranden Knardalsstranden 275
22 21/7 26/7 do. Ingeborg Tomine Hansine Tollefsdtr., ugift Arb. Tollef Ellefsen Lønningen 1894 1 30 Farbugten Hægna 275
23 7/8 13/8 13/8 Johanne Amalia Halvorsdtr., ugift Husmand Halvor Pederesen 1863 11 28 Rustekaas Rustekaas 275
24 4/8 11/8 do. Asgjerd Bendiksdtr. Moen, ugift   1870     Skafse Amtssygehuset (Skafse) 275
25 20/8 25/8 25/8 Dagny Johnsen, ugift Arb. Halvor Johannesen 1893 11 13 Minde Minde 275
26 23/9 29/9 29/9 Karoline Gunhilde Hansdtr., ugift Arb. Hans Hansen Hvitsand 1893 9 18 do. do. 275
27 21/10 29/10 29/10 Inger Johanne Thoresen, Enke   1815 1 27 Knardalsstrand Knardalssrand 276
- 5/11 9/11 9/11 Anne Sofie Henriette Caroline Olsen f. Berven   1814     Kjøbenhavn Graaten 276
28 28/11 2/12 9/12 Ingeborg Andrea Abramsdtr., ugift Arb. Anders Abramsen 1894 5 29 Elstrøm Elstrøm 276
29 4/12 11/12 11/12 Maren Johannesen Bratsberg. ugift   1858     Bratsberg Bratsberg 276
30 7/12 15/12 15/12 Anne Marie Jørgensdtr., Enke   1812     Næs i Mælum Klyve Fattiggaard 276
31 - - - Se Dissentere Fol. 310   -     - - 276
32 25/12 31/12 31/12 Amalie Karoline Nilsdtr., ugift Arb. Nils Matisen 1891 6 6 Knardalsstrand Knardalsstr. 276
  1895
  Mandkjøn
1 28/12-94 4/1 4/1 Kristian Rustan Riis, ugift
Tvilling se Fol. 68
Kudsk Jakob Olsen Riis 1893 10 25 Tolleskoven Tolleskoven 277
2 3/1 12/1 12/1 Gaardbr. Kield Andreas Halvorsen, Enkemand   1850 4 20 Bjørntvedt Bjørntvedt 277
3 4/1 10/1 10/1 Nikolai Herman Nilsen, ugift Gaardbr. Hans Nilsen 1894 3 24 Klovholdt Klovholdt 277
4 13/1 19/1 19/1 Gaardb. Jørgen Andersen Storehaug, Enkemand   1822 11 17 Storehaug i Hollen Bjørntvedt 277
5 22/1 30/1 30/1 Gaardbr. Halvor Tollefsen, gift   1820     Sandkjen Hamsdokka 277
6 26/1 2/2 2/2 Hans Andersen, ugift Gaardbr. Anders Hansen 1894 4 11 Aafoskaasa Aafoskaasa 277
7 13/2 8/2 8/2 Alfred Andersen, ugift Arb. Knut Andreas Andrersen Vasbund 1894 9 27 Graaten Graaten 277
8 11/2 16/2 16/2 Andreas Gunelius, ugift Arb. Anders Andersen 1894 9 18 Rønningen Skien 277
9 12/2 19/2 19/2 Forhenv. Sognepræst Johan Fredrik Oberlin Jespersen, gift   1837 7 3 Drammen Kristiania 278
10 17/2 22/2 22/2 Arb. Theodor Jensen   1847 6 12 Graten Graaten 278
11 27/2 5/3 5/3 Arb. Matias Ingebrethsen, Enkemand   1815     Knardalsstrand Knardalsstrand 278
12 1/3 9/3 9/3 Einar Karlsen, ugift Ungk. Sømand Karl Fredrik Sjöblom fra Sverige 1894 6 25 Smedekaas Smedekaas 278
- 15/8-90 12/2   Styrmand Lauritz Hansen Andersen, gift   1866 3 19 Agerup paa Fyen Druknede i Østersøen 278
13 11/3 18/3 18/3 Gaardbr. Ole Andreas Olsen, Enkemand   1822     Brevik Bjørnstad 278
14 21/3     Udøbt Maskinist Jens Johan Jensen 1895 3 21 Fredbo Fredbo 278
15 5/4 13/4 13/4 Arb. Kristian Otto Julius Robertsen, ugift   1877 5 23 Tjømø
Konf. i Solum 4/10-81
Knardalsstranden 278
16 18/4 25/4 29/4 Arb. Ole Fredrik Fellstrøm, ugift   1820     Sverige Amtssygehuset (Skien) 279
17 20/5 24/5 24/5 Tjenestegut Simon Thorsen Langeland, ugift   1878 9 29 Langeland i Helgen
Konf. i Solum 15/4-93
do. 279
18 3/6 6/6 19/6 Arb. Fattiglem Halvor Halvorsen Odden, ugift   1831     ? do. 279
19 15/6 18/6 30/6 Jens Halvorsen, ugift Arb. Halvor Gunleikson 1895 6 15 Tvedthægna Tvedthægna 279
20 5/7 10/7 10/7 Louis Johannes Olsen, ugift Arb. Johan Olsen 1894 9 2 Fantenberg Fantenberg 279
21 18/7 22/7 22/7 Vognmand Reier Reiersen, gift   1825     Slemdal Graaten 279
22 18/7 21/7 28/7 Arb. Lars Fredriksen, gift, Fattiglem   1858     ? Wrightekaas 279
23 24/7 28/7 28/7 Peder Holter Larsen, ugift Porcellænspakker Jørgen Veldinius Larsen 1894 6 29 Molhaugen Ø. Klyve 279
24 24/7 29/7 29/7 Torvald Sverre Andersen Arb. Andreas Larsen 1891 8 6 Skien Graaten 280
25 22/9 8/10 8/10 Skræddersvend Vellik Andreas Hansen, ugift   1871 4 29 Kongstvedtkaas i Kilebygden
Konf. 15/10-85
Gravklev 280
26 18/10 26/10 26/10 Gaardbr. Andreas Jensen Kværndokken, gift   1835     Kværndokka i Hollen Rønningen 280
27 13/10 18/10 do. Skrædder Johan Holmkvist, ugift   1835     Sverige Amtssygehuset 280
28 24/10 30/10 2/11 Arb. Thor Jørgensen Nysten, gift   1853     Saude do. (Kragerø) 280
29 - - - Se Dissentere Fo. 308   -     - - 280
30 29/10 2/11 2/11 Skrædder Karl Petter Andersen, ugift   1825     Sverige Amtssygehuset 280
31 6/11 14/111 14/11 Gaardbr. Anders Abramsen, gift   1822     Klovholdt Klovholdt 281
32 21/11 28/11 28/11 Arb. Jakob Halvorsen Aafos, ugift   1826     Flaabygd (Bøe) Varpet 281
33 28/11 7/12 7/12 Andreas Torvald Kristofer Petersen, ugift Arb. Peter Larsen 1893 9 8 Skien Aafosstrand 281
34 25/11 2/12 2/12 Møller Tidemand Anundsen, gift   1843     Lardal? Amtssygehuset Lardal 281
35 9/12 15/12 15/12 Ludvig Martinius Olsen Pershaug, ugift Arb. Martin Olsen Kamperhaug 1887 10 5 Graaten Graaten 281
  Kvindekjøn 1895
1 29/12-94 8/1 8/1 Aslaug Eriksdtr., Enke   1823     Lunde i Telemarken Stensrød 277
2 21/1 - - Se Dissentere Fol . 308   -     - - 277
3 9/2 16/2 16/2 Karen Olsdtr., gift Hustømmerm. Abram Torstensen 1810 9 12 Kongerød Kongerød 277
4 9/2 do. do. Olga Anette Olafsen, ugift Arb. Olaf Halvorsen 1895 1 15 Aafos Aafos 277
5 19/2 25/2 25/2 Benedicte Marie Abramsdtr., ugift Gmd. Abram Brynildsen 1895 1 15 Rugtvedt Rugtvedt 277
6 4/3 9/3 9/3 Karen Andrea Andersdtr., Enke   1812 11 8 Kaasa, Bjørnholt Bjørnstad 277
7 16/3 22/3 13/4 Fabrikpige Anne Kristensdtr. Nyhus, ugift   1872     Hollen Amtssygehuset 277
8 4/4 12/4 12/4 Lydia Regine Gulliksdtr., Enke   1836 5 26 Sponsletten Elseth 278
9 23/4 29/4 29/4 Ingeborg Torsen Rønningen, Enke, Fattiglem   1848     Kviteseid Amtssygehuset 278
10 28/4 6/5 6/5 Hanna Ovidia Andreasdtr., ugift Arb. Andreas Bertinius Jansen 1893 10 18 Ørevik Øgaarden 278
11 6/5 14/5 14/5 Føderaadsenke Mari Gundersdtr.   1810     Lunde Brækka 278
12 4/5 10/5 10/5 Karen Dorthea Olsen, gift Skibstømmermand Nils Olsen Svads 1831     Fossum i Gjerpen Bjørndalen 278
13 - - - Gunhild Kittilsen Bakkene, ugift
Se Dissentere Fol. 309 -     - - 278
14 20/6 25/6 - Kari Olsdtr. Erse, Fattiglem, gift   1840     Saude Amtssygehuset 278
15 6/6 12/6 12/6 Nelly Lusey Realfsen, ugift Fragtemand Nils Realfsen 1894 6 6 Molhaugen Molhaugen 279
16 14/6 19/6 19/6 Inga Ovidia Huldtgren, gift   1863     Laardal Amtssygehuset 279
17 4/7 6/7 6/7 Hanna Serine Keim, ugift Porcellænsmaler Oskar Keim Halvorsen 1895 6 30 Kirkejordet Kirkejordet 279
18 27/7 2/8 2/8 Fattiglem Enke Liv Pedersdtr.
(ved Kjendingsnavnet "Solo")
  1830     Klyve 279
19 30/7 5/8 5/8 Karoline Fredrikke Juell, gift Handelsmand Arnt Juell 1841     Tinn Klostregrind 279
20 5/8 10/8 10/8 Ludvikke Emilia Realfsen, gift Fragtemand Nils Realfsen 1857     Østre Porsgrund Molhaugen 279
21 11/8 15/8 15/8 Karoline Emilie Oldrup, gift Dykkert Johan Nilsen 1841     Kristiania Graaten 279
22 26/8 1/9 1/9 Klara Anette Kristofersen, ugift Skomager Karl Johan Kristofersen 1895 4 8 Bjørnstad Bjørnstad 280
23 26/8 1/9 1/9 Maren Kirstine Aasoldsen, ugift   1851     Frønæs i Kilebygden Knardalsstrand 280
24 9/9 14/9 14/9 Maren Andersdtr., Enke, Fattiglem   1827     Rennesund Saga Molhaugen 280
25 14/9 do. do. Anne Kirstine Jensen Bromyr, Fattiglem, Enke   1823 10 6 Røken Grønland 280
26 29/10 5/11 5/11 Svaanaug Olsdtr. Bannhus, Fattiglem, ugift   1827     Saude Klyve Fattiggaard 280
27 10/11 16/11 16/11 Anne Andersdtr., gift Vagtmand Jakob Andersen 1816     Kilebygden Knardalsstrand 280
- 15/12 22/12 22/12 Inger Marie Jensen, gift Skibstømmerm. Hans Arnesen 1830     Porsgrund Knardalsstranden 281
28 19/12 28/12 28/12 Andrine Andreasdtr., gift Landhandler Tollef Nilsen 1865 3 7 Højord i Anebu Klovholdt 281
29 24/12 2/1-96 2/1-96 Gunhild Andersdtr. Vasvik, Enke   1818     Kilebygden Klyvekaas 281
30 21/12 27/12 27/12 Andrea Halvorsdtr., ugift   1835     Kampekastet Skjilbred 281
  1896
  Mandkjøn
- 6/1 18/1
Pors-
grund
18/1 Skibstømmermand Hans Torjussen, gift   1830     Porsgrund Molhaugen 282
- 4/1 11/1
Pors-
grund
11/1 Politikonstabel Petter Andersen, gift   1848     Klovholdt Klovholt 282
1 15/1 22/1 22/1 Arb. Fattiglem Peder Halvorsen Rustekaas, gift   1859     Rustekaas do. 282
2 3/2 9/2 17/2 Karl Karlsen, ugift Gmd. Karl August Matiassen Grimholt 1895 5 21 Nyhus Nyhus 282
3 9/2 13/2 13/2 Arb. Anders Tygesen Vibeto, Enkemand   1922     Hollen Amtssygehuset 282
4 17/2 22/2 22/2 Arb. Nils Nilsen, ugift   1869     Hollen Amtssygehuset 282
5 6/3 14/3 14/3 Snedker Johan Pedersen Svads, gift   1818     Lahelle Molhaugen 282
6 18/3 23/3 23/3 Alfred Emmanuel Gross, ugift Porcellænsmaler Kristian Gross 1895 6 8 Grønland Grønland 282
- 22/2 28/3 28/3 Jakob Gundersen Bjaarstad, Arb. gift   1815 12 22 Bjaarstad Tuftekaas (Wrightekaas) 283
- 15/4 22/4 22/4 Reidar Jensen, ugift Pocellænsmaler Karl Jensenius Jensen 1895 8 29 Knardalsstrand Knardalsstr. 283
7 3/5 9/5 9/5 Hans Martin Olsen, ugift Maler Martinius Olsen 1896 1 17 Bjørnstad Bjørnstad 283
8 10/5 14/5 14/5 Fattiglem (Sindsyg) Thomas Isaksen Kongerød, ugift   1820     Klosterhaugen i Skien Grøtevig 283
9 7/5 13/5 13/5 Fattiglem Jan Stenersen Kjeøen (??), Enkemand   1822     Mælum Amtssygehuset 283
10 19/5 23/5 23/5 Gunnar Adolf Gremmetsen, ugift Sømand Theodor Larsen Gremmetsen 1892 10 15 Knardalsstrand Knardalsstrand 283
11 28/5 1/6 1/6 Halvor Hansen, ugift Husm. Hans Gulliksen 1896 4 26 Kjendalen Kjendalen 283
12 1/7 5/7 5/7 Arb. Nils Kristensen, Fattiglem, gift
(Kjendingsnavn: Nils i Hagen)
  1825     Graaten Graaten 283
13 11/7 167 16/7 Almar Cornelius, ugift Skibstømmermand Nils Matisen 1895 2 17 Knardalsstrand Knardalsstr. 284
14 20/7 24/7 24/7 Fattiglem Jakob Thorsen, gift   1833     Aafos Skauen 284
- 6/8 13/8 13/8 Bryggmand Otilius Gundersen, gift   1830     Porsgrund Klyvesidegaden 284
15 6/8 12/8 12/8 Karl Mathias Evensen, ugift Gmd. Even Jahnsen 1896 4 19 Skjilbred Skjilbred 284
16 24/8 29/8 29/8 Nils Andreas Pedersen, ugift Styrmand Anton Emil Pedersen 1893 11 21 Toldnæs Toldnæs 284
- 19/10-95 - - Matros Ove Kristian Andersen Vold, gift   1857     Trondhjem Kalkutta 284
17 5/9 11/9 11/9 Arb. Svennung Halvorsen, gift   1830     Hiterdal Knardalsstranden 284
18 5/9 do. do. Skomager Tollef Anundsen Tangkleiv, Enkemand   1822     Tangkleiv Tangkleiv 284
19 8/9 15/9 15/9 Gaardbr, Halvor Kieldsen Bjørntvedt, Enkemand   1819 10 14 Bjørntvedt Bjørntvedt 284
20 20/9 26/9 26/9 Gaardbr. Ole Børresen Vik, Enkemand   1816 7 24 Bolvigseidet Vik 285
21 8/10 16/10 2/1-97 Arbeider Tarje Knudsen Aashaug, ugift   1849     Skafse Amtssygehuset 285
22 8/11 14/11 14/11 Peder Halvorsen, ugift Stuer Halvor Olsen 1888 6 1 Farbugten Knardalsstranden 285
23 21/11 28/11 28/11 Arb. Ole Olsen, gift   1864 2 12 do. 285
24 28/11 6/12 6/12 Arb. Torvald Matias Taraldsen, ugift   1868 2 2 Knardalsstrand
Konf. 22/4-83
Knardalsstr. 285
25 16/12 - - Ole Gustav Olsen, ugift
Se Dissentere Fol. 310 -     - - 285
  Kvindekjøn 1896
1 11/1 18/1 18/1 Anne Marie Karlsdtr., ugift Arb. Karl Andersen 1895 2 1 Rugstad Rugstad 282
- 10/2 15/2 15/2 Karoline Marie Nilsen f. Olsen Bogholder Olaf Andreas Nilsen 1867 2 16 Østre Klyve Klyvesidegaden 282
2 11/2 17/2 17/2 Anne Marie Tomine Nilsen. gift Skomager Kristen Kristensen 1842     Gjerpen Graaten 282
- 18/2 25/2 25/2 Karen Andrea Kristensen f. Nilsen Snedker Kristian Kristensen Esse 1844 1 12 Molhaugen Molhaugen 282
3 1/3 7/3 7/3 Kirsti Hansen, gift Arb. Hans Hvitsand 1852     Sisjord (Bø) Minde 282
4 9/3 17/3 17/3 Aase Kristin Aafos, Enke   1824     Stokkan i Mælum Skien 282
5 13/3 21/3 21/3 Dorthea Olea Martine Olsdtr., gift Arb. Hans Thoresen 1862 9 14 Pladsen (Larønningen u. Rugtvedt) Larønningen 283
6 19/3 26/3 26/3 Hanna Josefine Gulbrandsen, ugift   1874 3 22 Skauen Skauen 283
7 14/3 21/3 21/3 Ingeborg Johnsen, Enke   1826     Skien Wrightekaas 283
8 4/4 11/4 11/4 Enke Johanne Matea Hansen   1824     Klovholdt Klovholdt 283
9 22/4 28/4 28/4 Anne Marie Syversen, gift ? 1837     Bamble Amtssygehuset 283
10 17/4 5/5 5/5 Enke Thomine Isaksen Veholt   1830     Graaten Veholt 283
11 11/6 15/6 15/6 Ingeborg Kristofersdtr., Enke   1861     Gjerpen Bjørnstad 283
12 7/6 13/6 13/6 Birte Andersdtr., Enke   1822     Helgen Kjeøen 283
13 25/4 1/5 1/5 Hulda Dorthea Severine Andreasdtr., ugift Arb. Theodor Andreas Sivertsen 1891 2 21 Minde Minde 284
14 20/6 24/6 24/6 Gunhilde Marie Jensen, ugift Arb. Johan Jensen 1891 6 6 Grønland Grønland 284
15 3/7 8/7 8/7 Anne Margrete Abramsdtr., gift Arb. Lars Halvorsen Timland 1863     Farbugten Stensrødkaasa 284
16 13/7 17/7 17/7 Ingeborg Laurine Olsdtr., ugift, Fattiglem   1862 3 22 Ørnehullet i Kilebygden Toldnæs 284
17 10/7 16/7 16/7 Martine Andrea Aafos, gift Gaardbr. Jakob Aafos 1846     Birkøen Aafos 284
18 4/8 10/8 10/8 Anne Matea Sofie Tyrholm, gift Sømand Lars Tyrholm 1824     Braaten i Gjerpen Knardalsstranden 284
19 18/8 23/8 23/8 Alvilde Johanne Johnsdtr., ugift Maskinist Jonas Johnsen Aalgaardstad 1891 5 17 Skien Rambæk 284
20 5/0 11/9 11/9 Thora Anundsdtr. Arb. Svennung Halvorsen. Se Nr. 36 1828     Næs i Telemarken Knardalsstranden 285
21 18/9 24/9 24/9 Birgitte Andrea Andresen f. Rosenblad, gift Skrædder Ingebreth Andresen 1820     Vestre Porsgrund Torvmo 285
22 7/11 14/11 14/11 Anne Halvorsen Hægna, Enke   1820     ? Hegna 285
23 - - - Sofie Tufte, f. Holm
Metodist. Se Fol. 308 -     - - 285
24 28/12 2/1-97 2/1-97 Ingeborg Olsen Rugstad, Enke   1812 9 19 Tønholt i Helgen Rugstad 285
  1897
  Mandkjøn
1 7/1 13/1 13/1 Arb. Torkild Johnsen, Enkemand   1825     Sandsvær Skauen 286
2 16/1 22/1 22/1 Gaardbr. Anders Madsen, gift   1821     Svads Dyrendal 286
3 17/1 22/1 31/1 Arb. Olaf Gundersen, ugift   1872     Kviteseid Amtssygehuset 286
4 30/1 8/2 8/2 Gaardbr. Lars Rasmussen, Enkemand   1819     Gjerpen Elseth 286
5 1/2 7/2 16/2 Husmand Gullik Olsen Kasemyr, Enkemand   1812     Kongstvedt Graaten (Kasemyr i Kilebygden) 286
6 16/2 22/2 22/2 Stuer Anders Nilsen Valøen gift   1842     Valebø i Hollen Knardalsstr. 286
7 9/2 16/2 16/2 Arb. Ole Andreas Knudsen, ugift   1876 1 23 Kampekastet
Konf. 12/4-91
Amtssygehuset 286
8 16/2 24/2 24/2 Hjalmar Jakobsen, ugift
Tvilling til No. 15
Arb. Jakob Løberg af Skien 1896 7 12 Brækka Brækka 286
- 2/11-96 4/11-96 4/11-96 Matros Karl Nilsen Svads, ugift   1877 2 24 Svads
Konf. 4/10-91
Libau i Rusland 287
9 27/2 9/3 9/3 Gardbr. Kristen Halvorsen, Enkemand   1826 3 12 Skjilbred Skjilbred 287
10 14/3 20/3 20/3 Arb. Ole Martinius Kristensen Stenhaug, ugift   1866 2 2 Steinhaug
Konf. 24/4-81 i Mælum
Varpet 287
11 25/3 31/3 15/4 Arb. Erik Halvorsen Rønningen, Enkemand   1837     Lunde Amtssygehuset 287
12 8/4 15/4 15/4 Arb. Kristian Martinius Andreassen, gift   1856 12 5 Porsgrund Toldnæs 287
13 13/4 17/4 17/4 Engebreth Lautitz Engebrethsen, ugift Dampskibsfører Engebreth Engebrethsen 1877 6 17 Skien Tolleskoven 287
14 18/4 26/4 26/4 Gmdsøn Hans Elias Martinsen Klovland, ugift   1872 5 23 Klovland
(Konf. 3/10-86)
Klovland 287
15 22/4 29/4 29/4 Stuert Elias Jørgensen Lollik, gift   1847 11 27 Klyveberget Tuftekaas 287
16 8/5 13/5 13/5 Fattiglem Anders Pedersen, ugift   1856 8 25 Gjerpen Tangen 288
17 21/5 27/5 31/7 Karl Andreas Olsen, ugift Arb. Lars Olsen Holm 1896 9 27 Minde Minde 288
18 10/7 15/7 - Se Dissentere Fol. 308   -     - - 288
19 2/7 7/7 31/7 Fattiglem Tollef Guttormsen, Enkemand   1826     Solum Amtssygehuset 288
20 26/7 317 31/7 Martinius Olufsen Styrmand Oluf Andersen 1893 6 20 Solum Klyvejordet 288
21 11/8 14/8 14/8 Johan Hartvig Knudsen, ugift Arb. Karl Knudsen 1897 8 11 Toldnæs Toldnæs 288
22 9/8 do. do. Gmd. Hans Hansen Gravklev, gift   1836     Kilebygden Gravklev 288
23 16/8 21/8 21/8 Harald Elias Knudsen, ugift Porcellænsarb. Knud Knudsen 1897 11 29 Kapeljordet Kapeljordet 288
24 16/8 21/8 21/8 Gaardbr. Halvor Andersen Tangen, ugift   1819 3 23 Tangen Tangen 289
- 17/9 23/9 23/9 Kaptein i Frelsesarmeen Didrik Emanuel Hansen, ugift   1870 8 19 Molhaugen
Konf. 19/4-85
Molhaugen 289
25 22/9 29/9 29/9 Ludvig Bernhard Edmann, ugift Murer Johan Johannesen Erdman 1890 1 5 Minde Minde 289
26 21/9 25/9 26/9 Halvor Olsen Myren, ugift   1880     Sandøkedal Amtssygehuset 289
27 27/9 4/10 4/10 Husmand Søren Pedersen, gift   1825     Brækka Brækka 289
28 1/10 8/10 8/10 Ernst Henrik Vehus, ugift Tambur John Andersen Vehus 1897 4 3 Graaten Graaten 289
29 7/10 13/10 14/10 Slagter Inderst Ole Olsen Myren, gift   1859     Gjerpen do. 289
30 1/10 8/10 8/10 Gaardbr. Kristen Østensen Brynildsrud, gift   1832     Tin Amtssygehuset 289
31 10/10 14/10 14/10 Einar Emilsen, ugift Arb. Abraham Emilsen 1897 4 1 Toldnæs Toldnæs 290
32 11/10 18/10 18/10 Gaardbr. Hans Thomas Hansen Hauen, Enkemand   1829     Hauen Klyvesidegaden 290
33 12/10 17/10 do. Arb. Iver Kornelius Larsen, ugift   1875 1 18 Stensrød
Konf. 29/9-89
Graaten 290
34 20/10 27/10 27/10 do. Matias Hansen Kirkebæk, gift   1815 11 22 Kirkebæk i Solum Knardalsstranden 290
35 29/10 3/11 3/11 Kristian Eriksen, ugift
Tvilling til No. 59
Matros Erik Kristensen 1897 10 25 Knardalsstr. do. 290
36 26/10 2/11 2/11 Arb. Anton Jensen, ugift   1862     Raade Amtssygehuset 290
37 1/11 9/11 9/11 Gaardbr. Gudbrand Eriksen Oppegaard, gift   1825     Søndre Aurdal Bolvig 290
38 8/11 16/11 16/11 Olaf Immanuel Eltvedt, ugift Porcellænsarb. Andreas Halvorsen Eltvedt 1897 10 25 Grønland Grønland 290
39 9/12 16/12 16/12 Arb. Anders Martin Torkildsen Bærum, gift   1852 1 4 Brunlanæs Lergravstrand 291
  Kvindekjøn 1897
1 6/1 14/1 14/1 Anne Gurine Wirich, ugift   1836 3 1 Graaten Graaten 286
2 24/1 30/1 30/1 Matilde Martinsen, ugift   1897 1 4 Knardalsstrand Knardalsstr. 286
3 7/2 12/2 12/2 Anne Hansine Hansdtr., Enke   1820     Graaten Graaten 286
4 8/2 15/2 15/2 Andrea Bertea Johansdtr., ugift   1848     Klovholdt Klovholdt 286
5 11/2 20/2 20/2 Karen Cecilia Thorsen, Enke, Fattiglem   1804     Skien Varpet 286
6 15/2 22/2 22/2 Marie Madsen, Enke   1817     Fossum i Gjepen Graaten 286
7 21/2 24/2 24/2 Borghild Jakobsen, ugift
Tvilling til No. 14
  -     - - 286
8 2/3 1173 11/3 Susanne Bertea Aanesen, Enke   1841 1 19 Klovland Graaten 287
9 17/3 24/3 24/3 Ingeborg Torjussen, gift Fattiglem Ole Trondsen 1836     Holtanliene Klyve Fattiggaard 287
10 30/3 5/4 5/4 Anne Jensine Jensen, gift Hustømmerm. Jørgen Kristiansen 1856 8 5 Graaten Graaten 287
11 17/3 24/4 24/4 Ida Johanne Johnsen, ugift Toldopsynsmand Jonas Johnsen 1885 11 26 do. do. 287
12 24/4 1/5 1/5 Anne Gurine Olsdtr., Enke   1820     Mælum Hamsdokka 287
13 30/4 8/5 8/5 Aavet Kirstine Olsen, Enke   1822     do, Knardalsstr. 287
14 29/4 8/5 8/5 Fattiglem Kristine Andersen, do.   1811 2 3 Limi i Gjerpen Tvedthægna 287
15 4/5 10/5 10/5 Kirsten Marie Kristensen, Enke   1825     Porsgrund Knardalsstr. 288
16 15/6 19/6 19/6 Olga Gunhilde Hansen, ugift, Barn Arbeider Ole Hansen 1895 12 2 Graaten Graaten 288
- 18/6 23/6 23/6 Gustava Blom Schøning f. Winsnes, gift Kand. jur. Mathias Schøning 1855     Tvedt ved Kristianssand Kappelplads 288
17 29/7 2/8 2/8 Inger Andrine Larsen f. Taule, Enke, Fattiglem   1811     Solum Amtssygehuset 288
- 10/8 11/8 11/8 Marie Hansen, ugift Porcellænsarb. Torvald Hansen 1897 8 1 Toldnæs Toldnæs 288
18 24/8 28/8 28/8 Anna Skaraas, ugift Emissær Skaraas 1897 8 4 Aafos Aafos 288
19 25/8 30/8 30/8 Petra Solveig Iversen, ugift Gaardbr. Peder Iversen 1897 5 9 Bjørnstad Bjørnstad 288
20 20/9 26/9 26/9 Fattiglem Ingeborg Sigurdsdtr., ugift   1812     Gjerpen Stensrød 289
21 29/9 6/10 6/10 Karen Andrea Andersdtr., gift Gmd. Hans Markussen 1856     Klovholdt Klovholdt 289
22 16(10 22/10 2/11 Sigird Evensdtr., ugift   1849     Laurdal Amtssygeh. 289
23 25/10 30/10 30/10 Sigrid Olsen f. Vetlesen, gift Arb. Ole Olsen Danger 1862     Kristiansand Graaten 289
24 do. 3/11 3/11 Elise Eriksen, ugift
Tvilling til No. 58
Se No. 58 -     - - 289
25 9/11 13/11 13/11 Eva Keim, ugift Overmaler Oskar Keim 1897 6 29 Kapeljordet Kapeljordet 289
26 11/11 16/11 16/11 Bredine Marie Kristensen, gift Porcellænsarb. Torvald Hansen 1862     Tjodling Langbakke 290
27 18/11 24/11 24/11 Ingeborg Marie Knudsen, ugift Sømand Karl Knudsen 1896 9 7 Klyvejordet Klyvejordet 290
28 5/12 11/12 11/12 Enke Katrine Johansson   1823     Sverige Orekaasa 290
29 6/12 do. do. Fattiglem Maren Jensen Stensrød, Enke   1830     Solum Farbugten 290
30 23/12 31/12 31/12 Karen Marie Kieldsdtr., gift Arb. Anders Simensen 1856 3 12 Rønningen Minde 290
- 26/12 31/12 31/12 Margrethe Schødt Mørk Henriksen f. Dick, gift Rektor Paul Henriksen 1866     - Btatsberg Amtssygehus 290
  1898
  Mandkjøn
1 13/1 20/1 20/1 Snedker Jens Pedersen Tofte, Enkemand   1821 5 25 Hollen Bjørnstad 291
2 15/1 22/1 22/1 Husm. Kristen Larsen Veholt, gift   1820 7 30 Frønæs Tuftekaas 291
3 13/2 19/2 19/2 Arb. Carl Andreas Hansen Larønninngen, gift   1869 6 4 Tangen i Kilebygden
Konf. i Solum 27/4-84
Vindalen 291
4 16/2 22/2 22/2 Olaf Severin Olsen, ugift Arb. Johannes Olsen Askedalen 1897 2 16 Bjørnstad Bjørnstad 291
5 21/2 1/3 1/3 Gaardbr. Nils Olsen Lien, gift   1814     Eidanger Lien 291
6 8/3 15/3 15/3 Hustømmermand Abraham Torstensen, Enkemand   1815     Gravklev Kongerød 291
7 14/2 19/2 19/2 Kristofer Hansen, ugift Sømand Hans Johan Kristensen 1897 9 13 Knardslsstr. Knardalsstr. 291
8 21/3 26/3 26/3 Arbeider John Gregersen   1855     Hiterdal Graaten 292
- 16/2 - - Ungk. Sømand Johan Pedersen   1878 11 13 Graaten
Ikke konf.
do. 292
9 4/4 11/4 11/4 Enkemand Fattiglem Markus Danielsen   1819     Skien do. 292
10 22/4 30/4 30/4 Gaardbr. Ole Andersen Klyve, gift   1833 9 5 Østre Klyve Østre Klyve 291
11 23/4 1/5 1/5 Axel Samuel Karenius Simonsen, ugift Arb. Anders Simonsen 1886 5 13 Minde Minde 292
- 1/5 9/5 9/5 Skibsfører Johan Martinius Hansen, gift   1840     Brevig Graaten 292
12 16/5 22/5 22/5 Kirketjener Kristen Larsen Tingstad, gift   1819     Bothne Tingstad 292
13 16/5 22/5 22/5 Gmd. Peder Pedersen Elseth Tute, gift   1840 3 25 Elseth Tute Elseth 292
14 21/5 27/5 27/5 Rorskarl Nils Aslaksen, gift   1817 7 22 Porsgrund Bjørnstad 292
15 24/5 30/5 30/5 Porcellænsarb. Gustaf Carlsson, ugift   1862 1 30 Sverige Wrightekaas 293
16 2/6 6/6 6/6 Gaardbr. Hans Kristofer Hansen, Enkemand   1819 3 19 Graaten Graaten 293
17 5/6 12/6 12/6 Arb. Anders Pedersen, gift   1854 1 21 Gjerpen Farbugten 293
18 14/6 19/6 19/6 Martin Gunelius Hansen, ugift Arb. Hans Andersen 1891 9 23 Minde Minde 293
19 29/6 5/7 26/7 Fabrikarb. Peder Nilsen, ugift   1875     Tørdal Amtssygeh. 293
20 23/6 28/6 28/6 Fattiglem Anders Andersen Ekelundkaasene   1821     Knardalsstranden Klyve Fattiggaard 293
21 4/8 11/8 11/8 Otto Kristofer Syvertsen, ugift Arb. Peder Andreas Syvertsen 1898 7 29 Røimyrberget Røimyrberget 293
- 14/2 - - Sømand Axel Petersen, ugift   1875 4 1 Sverige
(Konfirm. i Solum 29/9-89)
Bjørndalen 293
- 30/11 4/12 - Gustav Henrik Gunnulfsen, udøbt, ugift Arbeider Gunnulf Nilsen 1898 8 24 Minde Minde 294
  Kvindekjøn 1898
1 23/2 27/2 27/2 Dorthea Evensen, ugift Tømmermærker Tarald Evensen 1898 2 7 Graaten Graaten 291
2 23/2 3/3 7/5 Fattiglem Kari Jørgensdtr. Bjønnekaas, Enke   1824     Laardal Amtssygehuset 291
- 5/3 - - Juie Amanda Isaksen, ugift Sømand Ungk. Karl Isaksen fra Brevig 1897 7 3 Grønland Grønland 291
- 15/3 22/3 22/3 Elise Matilde Christensen, Enke   1819     Aanerød Hovland 291
3 19/3 27/3 27/3 Maren Kristine Eriksen, gift Skræddr Hans Olsen 1814 11 13 Drammn Molhaugen 291
4 2/5 7/5 7/5 Margit Strand, gift   1866     Laardal Amtssygehust (Laardal) 291
5 16/5 22/5 22/5 Anne Charlette Olsen, ugift Arb. Lars Olsen 1897 11 15 Minde Minde 291
6 25/ 30/5 30/5 Thora Caroline Torgrimsdtr., ugift Murer Tollef Torgrimsen 1889 11 30 Farbugten (Farbugten) Minde 292
7 17/6 23/6 23/6 Anne Gurine Hynie, ugift   1827 2 19 Graaten Graaten 292
8 22/6 25/6 25/6 Marie Mikkesdtr., gift Arb. Ingebreth Olsen Bustad 1843     Nyhus Knardalsstr. 292
9 6/7 12/7 12/7 Johanne Gulliksen, ugift Arb. Ole Gulliksen 1885 12 21 Tolleskoven Tolleskoven 292
10 16/7 23/7 23/7 Andrea Mathea Eriksdtr. Tingstad, Enke   1823     Røimyr Tingstad 292
11 21/7 26/7 26/7 Fattiglem Thone Tollefsen, ugift   1857     Bamble Amtssygehuset 292
- 26/7 30/7 30/7 Thora Hansdtr., ugift Sømand Hans Gundersen 1898 5 21 Molhaugen Molhaugen 293
12 19/8 25/8 25/8 Gusta Hansine Johannesen, gift Tambur John Andersen Vehus 1873 4 10 Kjerringtein Graaten 293
13 16/8 21/8 21/8 Udøbt Skibsfører Anton Pedersen 1898 8 16 Toldnæs Toldnæs 293
14 do. do. do. Udøbt do. do. do. 293
15 27/8 4/9 4/9 Anna Marie Andersen, ugift Arb. Karl Randinius Andersen 1898 8 27 Rugstad Rugstad 293
16 5/9 10/9 10/9 Aaste Jahnsen, gift Hmd. Jahn Brynjulfsen 1833     ? Amtssygehuset 293
17 2/10 9/10 9/10 Karen Andrea Andersdtr., gift   1837     Aafoskaasa Varpet 293
18 4/10 8/10 8/10 Nikoline Pedersen, gift Smed Isak Pedersen 1827     Molhaugen Ø. Klyve 294
 

Dissentere

  Mandkjøn
4/5-98     Student Jørgen Wright Møller, ugift   1817     - Wemmern 309
2/6-90     Huseier Ole Rugtvedt, gift   1835 3 29 Molhaugen Molhaugen 309
18/1-91     Smed Kristian Kristiansen, gift   1836     - Gundersens Jorde 309
7/5-91     Former Andreas Pedersen, gift   1827 2 2 - Tuftekaas 309
22/6-91     Tæglbrænder Ole Kristiansen, gift   1853     Slemdal Kamperhaug 309
7/5-92 14/5 14/5 Ole Andreas Olsen, ugift Sagarb. Ole Olsen 1892 3 1 Skauen Skauen 309
30/1-93 7/2   Gaardbr. Jens Hansen Haukenæs, Enkemand   1824     Haukenæs Haukenæs 309
23/6-93 28/6 28/6 Smed Johan Edvard Barth, ugift   1867 11 19 Porsgrund Tuftekaas 309
2/10-93   Uøbt Udøbt Guttebarn Arb. Lauritz Danielsen 1893 9 27 Graaten Graaten 310
17/10-95     Tambur Laurits Johre, gift. Se Fol. 374 1864 8 22 Valle Sogn Graaten 310
16/12-96     Ole Gustav Olsen, ugift Streifer Blikkensl. Oskar Reginius Olsen 1896 2 12 Toldnæs Toldnæs 310
10/7-97 15/7   Fattiglem Anders Olsen, Hjulmager, Enkemand   1806     Klyve Fattiggaard 308
2/11-98 7/11   Skovfoged Halvor Olsen Reisjaa, gift   1822     ? Klyvejordet 308
  Kvindekjøn
11/4-88 17/4   Inga Amalie Bertea Karlsdtr., ugift Arb. Karl Abramsen Grimholt 1887 5 26 Knardalsstrand Knardalsstrand 309
do.     Elisabeth Rougthvedt, ugift   1871 10 30 Molhaugen Molhaugen 309
20/5-88 23/5   Uden Navn Ungk. Kotorist Ingebreth Hansen fra Laurvig 1888 5 20 Graaten Graaten 309
23/10-88 27/10   Marie født Arlt, gift Porcelæmsdreier Julius Thieme 1869 3 2 Sabochleben i Böhmen Bjørndalen 309
3/1-90     Hansine Marie Hansen, ugift Skibstømmermand Hans Petter Hansen 1868     Porsgrund Molhaugen 309
4/2-90     Ingr Gurine Amundsen, Enke   1826     do. Toldnæs 309
27/5-90 26   Inga Amalia Bertea Karlsdtr., ugift Arb. Karl Abrahamsen Grimholt 1889 2 6 Knardalsstrand Knardalsstrand 309
4/9-90     Kristen Dorthea Olsdtr., ugift Arb. Ole Andersen Øgaarden 1889 8 12 Skauen Skauen 309
23/2-91     Ingeborg Andrea Paulsdtr., Enke   1826     Trommedalen Graaten 310
31/3-91     Karen Anette Gundersdtr., ugift   1890 7 16 Knardalsstrand Knardalsstrand 310
4/5-91     Marie Andersdtr. (Hjulmager), ugift   1844     Bergsland Klovholdt 310
12/1-92     Maren Anne Holm, Enke   1816     Vold Toldnæs 310
16/11-93 18/11-93 18/11-93 Karen Olsdtr., ugift Snedker Ole Olsen 1881 9 3 Barbo Grønland 310
18/11-94 26/11   Ingara Natalia, ugift Skomager Johan Edvard Kristensen 1891 6 19 Toldnæs Toldnæs 310
20/1-95     Anne Helene Halvorsen, gift Arb. Anders Jakobsen Brevig 1836     Larvik Klyvejordet 308
23/5-95     Gunhild Kittilsen, ugift   1874 9 5 Bakkene Bakkene 308
22711-96     Sofie Tufte f. Holm, gift Snedker Jens Tufte 1828     Gjerpen Bjørnstad 308
11/12-97     Enke Ingeborg Marie Gurine Holmer   1845       Toldnæs 308
9/9-1900     Marie Späecek se Kb. for 1900           308