| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

Solum. Mælum sokn. Klokkerbok II 6

1915 - 1927

Døde og begravde

 

Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet

 

Nr. Døds-
datum
Naar Den dødes fulde navn
og borgerlige ntilling
Ved gifte koner: mandens,
ved barn: farens navn og stilling
Fødsel Fødested Bopæl Side
Begr. Jordf. Aar Mnd. Dag
Årene 1915-1924 med i Minesterialboka II 4: 1913-1924  
1925  
Mandkjøn  
1 14/2 21/2 21/2 Anders Johannes Lindgren Slip.arb. August Lindgren 1924 2 24 Øvre Pollen Øvre Pollen 197
2 10/3 18/3 - Peder Mikal Løkaas, anleggsarb., g. Fattigunderst. i Solum 1878     Fauske i
Nordland
Kastet 197
3 22/3 28/3 28/3 Johan Petter Pedersen, snekker, enkem.   1855     Skien Granheim 197
4 7/4 14/4 26/4 John Høiseth Gbr. Nils Høiseth 1925 3 4 Høiseth, Mælum Høiseth 197
5 8/4 16/4 26/4 Ole Pedersen Marum, kårmann, e.   1840     Mælum Mælum 197
6 15/4 23/4 - Karl Sverre Ådna, hjv. gbr.søn Åndsssvak hjv. sønn. Far: Pap.fabr.arb. Edvard Pedersen Stoa, Omdalshavn 1909     Ådna Ådna 197
7 26/5 30/5 30/5 Anker Marinius Pedersen, ug. P.p.fabrikarb. Edvard Pedersen Stoa 1896     Holla Omdalshavn 197
8 4/6 12/6 12/6 Nis Nilsen Mælum, gbr.   1870     Mælum Mælum 197
9 28/6 4/7 4/7 Oscar Olav Maurits Carlsen, mek.verkst.arb., g. Mek.arb. v. Skotfoss br.
(Faren norsk borger)
1882 4 26 Udevalla Sperrebakken 197
10 26/7 1/8 1/8 Ivar Botolfsen, barn Mek.verkst.arb. Gustav Botlfsen 1925 7 4 Solbakken Solbakken 197
11 4/8 8/8 8/8 Rolf Almoen Hansen (Tvilling) Elektriker Fridtjof Hansen 1925 2 28 Solbakken Solbakken 197
0 3/8 Skien - Karl Johan Johansen, enkem. fhv. slakter 1832 8 12 Sverige Skotfoss
og Skien
198
12 17/9 23/9 23/9 Paul Andreas Halvorsen Gjærum, gbr., ug.   1867     Gjærum, Mælum Gjærum 198
13 18/10 24/10 24/10 Jonas Eriksen Nes, gbr., g.   1844     Næs, Mælum Næs 198
14 19/10 24/10 24/10 Lars (Lasse) Mathias Grønli, barn P.p.fabr.arb. Lars Grønli 1915 1 22 Munken, Helgen Dalsbygden 198
15 12/11 - - Ole Sørensen Sti, gbr., g.   1855     Helgen Sti 198
16 23/11 3/12 3/12 Tyke Jensen Dolva, gbr., g.   1847     Valebø Sti 198
17 23/11 28/11 - Karl Nilsen Rund, tomtearb., enkem.   1853 1 26 Värmland Solbakken 198
18 24/11 1/12 1/12 Nils Thorsen Strømme, togfører, g.   1876 6 11 Lunde i T. Sperrebakken 198
19 3/12 12/12 12/12 Gunvald Augustin Frønæs, barn Sliperiarb. Thor Frønæs 1920 6 8 Granheim Granheim 198
20 14/12 19/12 19/12 Jakob Hein, bakerimester, g.   1876     Stokke Solbakken 198
21 19/12 30/12 - Udøpt barn Hjelperuller Kristoffer Kristensen Orekås 1925 12 17 Kleven, Skotfoss Kleven 198
  Kvindekjøn 1925
1 28/1 4/2 4/2 Jenny Sti, f. Pedersen Stoa Anders Sti, holenderarb. 1902     Holla Omdalshavn 197
2 3/2 11/2 - Marie Pedersen Stoa, g. Transp.arb. Edv. Pedersen Stoa 1867     Holla Omdalshavn 197
3 14/2 20/2 20/2 Anne Marie Tollefsen, f. Juhlin, g. Thorvald Tollefsen, arb. 1881     Bamble Ranneberget 197
4 25/2 4/3 4/3 Maren Andrea Jacobsen, f. Næss, g. Arb. Ole Martin Jacobsen 1849     Kvelle sogn,
Hedrum
Granheim 197
5 19/3 28/3 28/3 Anne Marie Nilsen, enke Forsørget av sønnen, gårdsarb. 1858     Mælum Mælum 197
6 18/3 25/3 25/3 Live Eriksen Heiklev, enke Snekker,
forsørget av sønnen Theodor
1856     Tuddal Heiklev 197
7 11/4 20/4 20/4 Maren Kirstine Bergan, føderåd., enke   1840     Siljan Mælum 197
8 5/5 12/5 12/5 Thora Halvorsen, f. Tollefsen, enke P.p.fabr.arb. 1861     Bø i T. Solbakken 197
9 17/5 23/5 23/5 Anna Thorsen, f. Andersen, g. Fører på trekkbåt Martinius Thorsen 1861     Haukenes i Mælum Suttervik 197
10 6/6 13/6 13/6 Johanne Marie Dahl, f. Olsen, g. fhv. politibetjent Halvor Andersen Dahl 1846     Holla Solbakken 197
11 24/6 29/6 29/6 Gunhild Marie Bjørn, g. fhv. løsarb. (bryggearb.) Konrad Bjørn 1846     Hedrum Skien 197
12 18/7 25/7 25/7 Anna Johnnsen, tjenestep., ug. Arb. John Abrahamsen 1907 10 25 Drangedal Pollen 197
0 11/7 -
Skien
- Karoline Marie Øhrn, f. Forvald, g. Ekspeditør v. Hydro, Rjukan 1885     Skien Rjukan 198
13 1/9 8/9 8/9 Kari Jensen Myra, gbr.enke   1855     Hjuksebøvelta,
Sauherad
Norheim,
Dalsbygda
198
14 3/9 10/9 10/9 Evelyn Reidun Abrahamsen, barn (udøpt) Tomtearb. Arthur Abrahamsen 1922 12 6 Omdalsstrand Omdalsstrand 198
15 5/9 12/9 12/9 Gunhild Elise Pedersen, g. Mekan. rep. Peder Pedersen 1890 6 20 Holla Rjukan 198
16 29/10 4/11 4/11 Ines Valestrand, barn, udøpt Ug. visergutt Georg Valestrand
Moren ug. Ingard Hansen
1925 10 13 Kastet Kastet 198
  1926
  Mandkjøn
1 17/2 24/2 24/2 Josef Karlsen, tomtearb., g.   1859 9 8 Dalsland,
Sverige
Myra, Skotfoss 199
2 2/3 9/3 9/3 Sverre Johan Funnemark, maler, ug.   1904 9 19 Skotfoss Skotfoss 199
3 3/6 12/6 - Anders Pedersen Stoa, fhv. sagarb., ug. Fattigunderst. i Solum 1905 4 9 Holla Omdalshavn 199
4 14/6 19/6 19/6 Svenung Sverdsten, snekker, g.   1866     Holla Granheim 199
5 6/7 14/7 14/7 Aslak Knutslid, småbruker, g.   1871     Skafså, Telem. Haugland 199
6 8/9 14/9 14/9 Johan August Larsen, fhv. arb., enkem.   1854     Elfsborg län Sperrebakken 199
7 19/0 26/10 26/10 John Tråsby, smører, g.   1858 10 5 Tørdal, Drangedal Solbakken 199
8 25/10 30/10 30/10 Thorkel Syvertsen, flåtem., enkem.   1851     Skipstvedt,
Østfold
Snipetorpgt., Skien 199
9 29/11 7/12 7/12 Even Halvorsen Vasdal, gbr., enkem.   1837 6 24 Nes, Sauherad Mælum 199
  Kvindekjøn 1926
1 29/12-25 6/1 6/1 Anne Åsmundsdtr. Løkslid, budeie, ug.   1895 2 28 Vinje Munken, Helgen 199
2 2/1 9/1 9/1 Anna Katrina Olivia Nilsen, g. Reparatør Karl Johan Nilsen 1856 12 12 Fors fors., Gotland Nybakken,
Bjerkelunden
199
3 21/1 27/1 27/1 Anne Olea Berg, f. Jakobsen, enke Tomtearb. Anton Berg
Forsørget av sønnene August og Rolf
1848     Larvik Solbakken 199
4 22/1 29/1 29/1 Gunhild Eriksen, f. Brynhildsen, enke Seilmaker Kristian Eriksen 1857     Verket, Ulefoss Strømodden 199
5 22/2 2/3 2/3 Borghild Emilie Haukeli, f. Grønsholt, g. Tomtearb. Simon Haukeli 1902     Bjerkedalen,
Eianger
Bjerkelunden 199
6 6/3 13/3 13/3 Karen Melfald, f. Hustvedt, g. P.p.fabr.arb. Olaf Andersen Melfald 1881 10 28 Hustvedt,
Mælum
Kastet 199
7 26/3 3/4 3/4 Haldora Jakobsen, hjv.dtr. og hushjelp, ug. fhv. fabr.arb. 1878 11 3 Larvik Kastet 199
8 5/4 10/4 10/4 Gustafva Elisabeth Johansson, sortererske, ug.   1877 10 24 Fuxerna fors., Elfsborg län Myra 199
9 27/4 5/5 5/5 Ingeborg Mathea Aabjørnsrød, f. Bjørbæk, g. Agent, fhv. gbr. 1891     Bjørbæk Bjørbæk 199
10 10/5 15/5 15/5 Karen Andre Bakken, enke P.p. fabr.arb. John Bakken 1853     Ulefoss Solbakken 199
11 1/7 8/7 8/7 Kari Sigurdsen Bruseth, tjener, ug. Hos gbr. 1853     Holla Bruseth 200
12 19/7 24/7 24/7 Gudrun Signora Kristiansen, tjenestep., ug. Forsørger: Solum komm. og staten 1903 10 19 Skien Solbakken 200
13 22/8 28/8 28/8 Elin Amalie Knutsen, g. Mekan. Knut Knutsen 1883 7 15 Lilla Edet,
Bohuslän
Sperrebakken 200
14 6/10 11/10 11/10 Thea Winger, enke fhv. fabr.arb., levet av egne midler 1842     Grøtsund Solbakken 200
15 29/10 6/11 28/11 Ingeborg Jensen Haugene, gbr.enke   1847     Mælum Haugen, Mælum 200
16 16/11 23/11 23/11 Petrea Madsen, f. Lerke, g. fhv. farb..arb. 1846     Gjerpen Kastet 200
  1927
  Mandkjøn
1 5/1 12/1 12/1 Aksel Andersen, kapsagarb.   1871     Drøbak Solbakken 201
2 16/1 22/1 22/1 Kjell Tidemann Kittilsen Støperimester Jonas Kittilsen 1926 6 26 Omdalshavn Omdalshavn 201
3 26/1 2/2 2/2 Arnfin Larsen Maskinarb. Rudlf Larsen 1926 11 23 Heiklev Heiklev 201
4 22/2 1/3 1/3 Ole Kristian Halvorsen Hærland, g. Formann v. Skotf. p.p.fabr. 1874     Svarstad, Lardal Skotfoss 201
5 22/2 2/3 2/3 Jakob Gundersen Kveldro, fhv. gbr., g.   1855     Holtan, Holla Kveldro, Dalsbygden 201
6 25/2 5/3 5/3 Sverre Sverdsten, barn Sliperiarb. Jakob Sveinungsen Sverdsten 1927 2 16 Høidalen, Skotf. Høidalen 201
7 9/3 19/3 19/3 Isak Martinius Isaksen, kassesnekker, g.   1855     Porsgrund Solbakken 201
8 27/3 2/4 2/4 Hjalmar Johan Jensen Dolva, bileier, chauffør, g.   1884 11 12 Gråten, Solum Solbakken 201
9 1/4 9/4 9/4 Hans Eriksen Hegnakås, fhv. jernverksarb., pensj., g.   1854     Drangedal Hegnakåsa 201
10 25/4 3/5 3/5 Ole Olsen Fjeld, kjøpm., g.   1870 6 17 Luksefjell Kastet 201
11 9/5 16/5 16/5 Paul Larsen Gjærum, gbr., g.   1850     Mælum Sti i Mælum 202
12 15/5 23/5 23/5 Hans Jensen Haukelien, gbr.   1862     Gjærum Haukelien 202
13 1/6 8/6 8/6 Ole Helliksen, snekker, enkem.   1894     Lunde i Telem. Kleven 202
14 22/6 28/6 28/6 John Marensius Kleveness, p.f. arb., ug.   1900 3 12 Kastet Kastet 202
15 20/7 26/7 26/7 Olaf Isinius Stavdal, elektriker, g.   1900 10 1 Erikstad Skjelbredstrand 202
16 29/7 6/8 6/8 Anders Gunnelius Abrahamsen, transp.arb., g.   1882 4 20 Åklungen,
Eidanger
Kampekastet 202
17 18/8 27/8 27/8 Haakon Arthur Hansen Øen, p.f. arb., ug.   1906 2 22 Løveid Solbakken 202
18 20/8 6/9 6/9 Erling Lindgren Transp.arb. Ingvald Lindgren 1927 6 14 Øvre Pollen Øvre Pollen 202
19 15/10 22/10 22/10 Henry Dolva, kjøregut   1893 11 13 Varphaugen Skotfoss 202
20 26/10 2/11 5/5-28 Kristian Kristensen, barn
+ Død 26/10-1927
P.f. arb. 1927 10 24 Kleven Kleven 202
21 22/11 26/11 20/5-28 Nils Einar Pedersen, barn P.f. arb. 1927 9 11 Sand,
Skotfoss
Solbakken 203
22 27/11 3/12 3/12 John Johnsen, snekker   1864     Gjærum, Mælum Kleven 203
23 7/11 12/11 12/11 Karl Olsen Kverndokken, slusevokter, g.   1867     Holla Solbakken 203
24 10/12 17/12 17/12 Ole Johnsen Stavdal, gbr., g.   1858     Visdal Stavdal 203
25 29/11 6/12 6/12 Anund Gundersen Vasdalen, fhv. gbr., ug.   1844     Bø, Telemark Vasdalen,
Helge
203
  Kvindekjøn 1925
1 6/1 13/1 13/1 Aslaug Synnøve Nilsen form. Wilhelm Nilsen (død) 1913 10 12 Einaren,
Gjerpen
Kleven,
Skotfoss
201
2 17/1 22/1 22/1 Anne Jordbakke, enke Egne midler 1841     Oterkil, Mælum Jordbakke 201
3 26/1 2/2 2/2 Lovise Nisen, enke Form. Wilhelm Nilsen
Forsørger: Solum fattigv.
1878     Kragerø Kleven 201
4 27/1 1/2 1/2 Ellen Nilsen Bø, f. Larsen, gbr.enke   1837 9 2 Solberg, Sandsvær Mæla, Gjerpen 201
5 1/2 10/2 10/2 Hilda Tomine Lunde, ug. Solum fattigv.
Arb. Hans Hansen Lunde
1897 3 4 Lastet Solbakken 201
0 9/3 14/3
Oslo
14/3 Hilde Hammer, g. Læge Th. Hammer 1869 3 20 Oslo Granheim 201
6 14/3 19/3 19/3 Ingeborg Nilsen, enke Skogarb. Karl Nilsen
Forsørger: Gjepen fattigv.
1848     Seljord Myra 201
7 12/4 21/4 21/4 Tyra Eugenie Torkildsen, f. Thorsen, g. Sagarb. Kristen Torkildsen 1891 10 19 Løveid Granheim 201
8 15/4 23/4 28/4? Inger Marie Meier, g. P.f.arb. Henrik Meier 1867     Vrådal Bjerkelunden 201
9 11/5 19/5 19/5 Hanna Marie Larsen, syerske, ug.   1900     Andebu Grøtsund 201
10 20/6 25/6 25/6 Hanna Jørgensen Tangen, fhv. gbr.dtr., ug. Egne midl. +
Solum kommune
1876     Løveid,
Mælum
Pollen,
Mælum
202
11 22/7 30/7 30/7 Jenny Amanda Andersen, f. Janson, enke Fabr.arb. Aksel Andersen, d. 5/1-27 1872 12 27 Kronborg län Skotfoss 202
12 15/8 20/8 20/8 Kirsten Malla Hansdtr. Tveten, fhv. handlende, ug.   1850 2 4 Bergan Bergan 202
13 19/8 26/8 26/8 Anne Omdal, f. Clausen, gbr.enke Bodde hos sønnen, gbr. Lars Omdal 1855     Holla Omdal 202
14 7/9 13/9 13/9 Solveig Eugenie Knudsen, ug. Fatt., underst. av Solum komm. 1901 10 6 Myra Sperrebakken 202
15 27/11 3/12 3/12 Lovise Nilsdtr. Solberg, tjenestep., ug.   1905     Vrådal Mælum 202
16 26/7 27/6 - Dødfødt Thorval G. Moen, p.f.arb. 1927 6 26 Kastet Kastet 202
17 15/12 23/12 23/12 Judet Therese Nilsen, hjv.dtr., ug.   1907 2 24 Nedre Pollen Nedre Pollen 202
18 20/12 27/12 27/12 Hulda Svan, hjv.dtr., ug.   1901 8 11 Skotfoss Granheim 202
0 26/7 Heddal   Vilhelmine Kølbel, tjenestep. hus gbr., ug.   1890 6 20 Oslo Huset, Bergan 202